Verzendboekhandel Calliope
H. Geestsraat 14, 6041 GB Roermond. The Netherlands            Email: sales@calliope-books.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19274: HÜBNER, KURT - Critique of scientific reason. translated by Paul R. Dixon and Hollis M. Dixon.
19062: HUCH, RICARDA - Alte und neue Götter. Die Revolution 19. Jahrhunderts in Deutschland. 1848.
20115: HUCH, RICARDA - Stein. Der Erwecker des Reichsgedankens.
28117: HUCHEL, PETER. - Gezählte Tage. Gedichte.
15871: HUETING, E., F. DE JONG EDZ EN R. NEY. - Ik moet, het is mijn roeping. Politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
12406: HUEY, E.G. - De dierenwereld in een notedop.
21028: HUGENHOLTZ, MR. W., MR. W.H. HEEMSKERK - Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht
24841: HUGHES, ROBERT. - De fatala kust. Het epos van Australië.
24562: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen. Het epos van de Amerikaanse kunst.
23866: HUGHES, LANGSTON. - Niet zonder lachen.
25549: HUGO, VICTOR. - De ellendigen. Met gravures naar de oorspronkelijke uitgave van 1862. Een deel uit de NBC-Klassieken-reeks.
14119: HUGO, VICTOR - La lègende des siècles, 1re série: histoire - les pétites épopées. .
24317: HUGO, VICTOR. - Hernani of de Castilliaansche eer. Drama in vijf bedrijven. Metrische
24454: HUIBREGTSE, DR. P.K. - Zuidwest Afrika. Land in opkomst. met 38 foto's.
11575: HUIBREGTSE, DR. P.K. - Zo is Mozambique. Parel van Afrika's Oostkust.
22031: HUIGE, JOHN, SJEF HUIBREGTS - Kleine geschiedenis van de Nederlandse arbeiders beweging
16812: HUIJGENS, H. - De zoutwater-sistilleer-toestellen Verhandelingen en berigten Zeewezen Overdruk
16801: HUIJGENS, H. - Algemeene bepalingen voor het vinden van de invloed van het scheepsijzer op de kompassen. Verhandelingen en berigten Zeewezen, Overdruk
24820: HUIJSEN, GOOS. - Nog is links niet verloren. Pleidooi voor een menselijke politiek.
26738: HUIS, FRITS, RENÉ STEENHORST. - Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander.
18869: HUISMAN, COR - Modern Egypte. Beschouwing en analyse van het Egypte van onze tijd. met foto's van Achmed Abdel Rahman
28214: HUIZING, KLAAS. - Der Buchtrinker. Zwei Romane und neun Teppiche.
25638: HUIZINGA, J. - Briefwisseling III 1934-1945.
20014: HUIZINGA, DIRK M. - De stad der grachten. Illustraties H. van der Bijll. met ingeplakte platen
21467: HUIZINGA, J. - Geschonden wereld. Beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.
19964: HUIZINGA, D.M. - Op 13.000 palen. Over het stadhuis op de Dam. (rug ontbreekt)
26288: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw, een schets. en Hugo de Groot en zijn eeuw.
12733: HUIZINGA, J. - Leven en werk van Jan Veth.
15872: HUIZINGA, J. - Erasmus.
15875: HUIZINGA, J. - Hoe bepaalt de geschiedenis het heden? Een niet gehouden rede.
15877: HUIZINGA, PR.DR.J. - Nederland's geestesmerk.
24930: HULEU, J.G. - Het lijden ons Heere Jesu Christi verdeelt in 49 meditatien volgens de overeenkoomingen der vier H.H Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oeffeningen van Septuagesima tot Paeschen.
25685: HULME, KERI.. - Kerewin.
20322: HULME, KERI. - Kerewin.
13362: HULSENS, ERIC (REDAKTIE) - Zozo, Kritische informatie over jeugdliteratuur. Uitgave alternatieve werkgroep jeugdliteratuur
10542: HULSENTOP R.A., PR. L. A. VAN. - Vernieuwingen in de accountanscontrole. Afscheidsrede.
24974: HULSKER, JAN. - Van Gogh en zijn weg. Al zijn tekeningen en schilderijen in hun samenhang en ontwikkeling.
29083: HULSMAN, BERNARD. - De Krul en andere modesin de architectuur.
23827: HULST, H. VAN, A. PLEYSIER, A. SCHEFFER. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940. Inleiding dr. W. Drees, Woord vooraf pr.dr. Fr. de Jong Edz.
24956: D'HULST, ROGER-A. - Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en Belgisch openbaar bezit.
12172: HULST, L.A. - Bloedsporen in de ontlasting. Dissertatie.
19709: HULST, W.G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. illustraties Frans van Noorden (voorplat ontbreekt titel beschadigd)
19677: HULST, WILLEM G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
19724: HULST JR., W.G. VAN DE. - Ko-tje en het kerstfeest tekeningen van de schrijver.. Cirkel serie no 4.
25260: HULST JR., W.G. VAN DE. - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver.
18431: HULZEN, JOHAN - Onze Westindische geschiedenis. illustr. Tjeerd Bottema Omslagtekening W.S. Bitter.
16280: HULZEN, DR A. VAN - Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken. Heemschut 39
19921: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht. De geschiedenis en de oude bouwwerken. Heemschut-serie no 39
19869: HUMBOLDT, WILHEL VON - Lichtstrahlen aus seinen Briefen an[] Frau von Wolzogen Schiller, G.Forster + F.Wolf mit Biographie v E.Maier
20979: HUNSAKER, PHILLIP L., ANTHONY J. ALLESSANDRA. - De kunst van het leidinggeven.
11816: HUNT, JOHN. - De beklimming van de Mount Everest. De hoogste top der aarde bereikt.
20654: HUNT, P.FRANCIS, T.KIJIMA (FOTO'S). - De schoonheid van orchideeën
24975: HUNTER, SAM, JOHN JACOBUS. - 100 Jaar moderne kunst. Post-Impressionisme tot heden.
11925: HURKENS, COR - New techniques in geometric and discrete optimization.
27424: HÜRLIMANN, THOMAS. - Die Tessinerin. Geschichten.
19896: HÜSGEN, DR. ED. - Ludwig Windthorst. Sein Leben, sein Werken. mit 148 Abbildungen
20207: HÜSGEN, DR. ED - Ludwig Windhorst. Sein Leben, sein Werken mit 148 Abbildungen
22637: HUSON, L. - Velerlei verwanten.
24431: HUTCHEON, ROBIN. - Souvenirs of Auguste Borget. Sotheby Parke Bernet Collection; Fragments d'un voyage autour du monde; France; Peabody Museum; Americas; La Chie Ouvert; China coast; Canton etc.
19427: HUTSCHEMAEKERS, DRS. A. - Gedenkboek vd Onderlinge Verzekeringsmaatschappij vd LLTB rn KAB bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.
24981: HUTSCHENRUYTER, WOUTER. - Grepen uit de geschiedenis van de snaarinstrumenten en van het snarenspel.
11886: HÜTTE. - Des Ingenieurs Tagebuch 2. Band 26. Auflage Machinenteile, Förder- un Lagertechnik, Elektrotechnik
11888: HÜTTE. - Des Ingenieurs Taschenbuch 3. Band 26. Auflage Bautechnik, Eisenbahn, Erd- uind Tunnelbau.
18801: HUXLEY, ALDOUS - Punt contra punt.
24775: HUXLEY, ALDOUS. - Eyeless in Gaza.
26045: HUXLEY, ANTHONY. - Plant en planeet.
21934: HUXLEY, ALDOUS - Ends and means. An enquiry into the nature of ideals and into the methods employed for their realization
27874: HUXLEY, PR.DR.JULIAN. - Het proces der evolutie.
16405: HUYGEN, C.A. - Zuid-Limburg. Gids langs het historisch stads- en dorpsschoon. .
14601: HUYGEN, WIL (TEKST), RIEN POORTVLIET - De oproep der kabouters
12917: HUYGENS, - Licht en schaduw. De roman van Rembrandt's leven
12888: HUYGENS, CHR. - Licht en schaduw. Roman van Rembrandt's leven. met vele illustraties.
17441: HUYGENS, MR. M.H. - Beroemde strafzaken naverteld aan Bert Bakker.
28962: HUYGENS, CORNÉLIE. - Berthold Meryam. Sleutelroman van feministe en lid van SDAP over oa Domela Niuwenhuis, P.J. Troelstr Sjoukje-Bokma de Boer (Nienke van Hichtum).
14602: HUYSER, MARC - De dood kent geen getal.
25357: HUYSKENS, PIERRE. - Eppo Doeve, portret van een duivelskunstenaar.
27223: HYMANS, HENRI. - Brüssel. Berühmte Kunststätten Band 50. mit 128 Abbildungen.
15405: IBANEZ, VICENTE BLASCO - H.M.Koningin Calafia
27014: IBELINGS, HANS, BART LOOTSMA, TON VERSTEGEN (SAMENSTELLING). - Architectuur in Nederland. Architecture in The Netherlands. Jaarboek Yearbook 1999-2000.
22636: IBO, WIM. - Brieven aan jou. Een bundel herinneringen. Omslag, tekeningen en vormgeving: Dick van der Maat.
13927: IBSEN, HENRIK - Gesammelte Werke 4. Band: Kommödie der Liebe; Kronprete ndenten; Hedda Gabler; Frau Inger; Baumeister Solness
27222: ICHAK, DR. FRIDA. - Das Perpetuum Mobile.mit 38 Abbildungen. Reihe: Aus Natur und Geisteswelt. 462. Bändchen.
21967: IDEN, KARIN - Het ruikt naar kerst. 120 feestelijke recepten voor Nederland bewerkt door Marjolijn van Ottegem
18855: IDO, VICTOR - Indië in de goede oude tijd. Bloemlezing uitIn den goeden ouden tijdInleiding Hein Buitenweg
18427: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Bef, boef en bajes. Met een vergeten hoofdstuk in beeld
10543: IEWERS, MR. L.S. VAN - De wording van het pertexisme. Regeling ter volkomen oplossing van het arbeidervraagstuk. Academisch proefschrift.
16406: IJSSELING, J. M. F. - Inventaris van het archief van het Begijnhof te Breda.
22635: IKINK, HARRY. - De blindganger. Omslagontwerp Pieter Groot.
12734: IKONENMUSEUM - Erweiterter Katalog
28324: ILKE, RAINER MARIA. - Von Kunstdingen. Kritische Schriften. Dichterische Bekenntnisse. Herausgegeben von Horst Nalewski.
23445: KATHOLIEK ILLUSTRATIE. - Katholiek Illustratie. 88e jaargang aflevering 27 t/m 52.
23446: KATHOLIEK ILLUSTRATIE. - Katholiek Illustratie. 86e jaargang aflevering 28 tot en met 52.
24156: SPOT IMAGE. - Satelliet. Beeldende kunst. Satellietfoto´s.
27875: IMELMAN, J.D. - Voor pedagogen is niets zo praktisch als een goede kennistheorie. Inaugurale rede.
10788: IMMEL, P. E.A. (REDACTIE) - Politiewerk: Mensenwerk. Maatschappelijke thema's voor de politie
21147: IMMINK, P.W.A. - De wording van de staat en souvereiniteit in de middeleeuwen (collegedictaat)
21067: HEERESMA INC. - Teneinde in Dublin. Een dodelijke achtervolging.
22581: HEERESMA INC. - Hallo, hallo... bent u daar, Plotsky. Een spy-special.
14562: HEERESMA INC. - Teneinde in Dublin. Een dodelijke achtervolging. 1e Druk
26175: HET AANZIEN VAN NEDERLANDS INDIË. - Het aanzien van Nederlands Indië. Herinneringen aan een koloniaal verleden.
25455: INDONESIE. - Land en volk van Nederlandsch-Indie. Fotoboekje met 34 foto´s en 2 kaarten. Uitgave Netherland Publishing Company.
25452: INDONESIË. - Het koninklijk Nederlandsch-Indisch leger in den strijd tegen Japan. Uitgegeven in opdracht van sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdeelen.
23972: INDRIDASON, ARNALDUR. - Jar City. A Reykjavic thriller. Translation Bernard Scudder.
22495: DULLEMEN. INEZ VAN - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika. Omslag Arie Langbroek.
21194: VERENIGING GEBRUIKERS ONLINE INFORMATIESYSTEMEN. - Inventory of on-line legal databases.
21171: CENTRALE INGANG MILIEU INFROMATIE - Nederlandse milieu literatuur 1990
15045: INGALLS, RACHEL. - Dieven.
11879: DE INGENIEUR - Jaargangen 1935 (50ste) tot en met 1937 (52ste)
23863: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Jaarboek KIvI 1977.
23864: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. - Jaarboek KIvI 1987/'88.
27266: INGOLD, C.K. - Structure and mechanisme in organic chemistry.
27540: INGOLD, FELIX PHILIPP. - Ewiges Leben. Erzählung.
11482: INKELES, ALEX. - What is sociology? An introduction to the discipline and profession.
23062: VEREINIGUNG SCHWEIZER INNENARCHITEKTEN (HERAUSGEBER). - Möbel und Wohnraum. Meubles et aménagements intérieurs. Furniture and rooms.
13363: INSEL - Insel-Almanach auf das Goethejahr 1932 Gewijd aan Goethe
19872: INSEL - Insel Almanach auf das Jahr 1927
10890: MOLENGRAAFF INSTITUUT - Kroniek van het privaatrecht over het jaar 1987
21057: T.M.C. ASSER INSTITUUT. - Jan Hendrilk Willem Verzijl 1888-1987 (C.G. Roelofsen).
21058: T.M.C. ASSER INSTITUUT - Tobias Michael Carel Asser 1838-1913 (M.C.C.A.Voskuil)
21059: T.M.C. ASSER INSTITUUT - Cornelis van Vollenhoven (B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp)
21056: T.M.C. ASSER INSTITUUT - Roeland Duco Kollewijn 1892-1972 (.J.Tanja)
21324: ASSER INSTITUUT - On our way to e new Europe. Asser College Europe Alumni 1989-1999
28913: AMNESTY INTERNATIONAL. - Mensenrechten hebben geen grenzen.
28903: AMNESTY INTERNATIONAL. - Het nadeel van de twijfel. De rol van informatie in de Nederlandse asielprocedure.
20981: INTOMART B.V. - Etherpiraten in Nederland. Voorstudies en achtergronden Mediabeleid. Uitgave W.R.R.
20935: INTRILIGATOR, MICHAEL D. - Mathematical optimization and economic theory.
16161: IONGH, DR. JANE DE, DRS. M.KOHNSTAMM - Wilhelmina. Een levensgeschiedenis in foto's
15641: IONS, VERONICA - Indian mythology
13364: IORGA, N. - Roemeense kunst en letterkunde. Synthetische vergelijkingen.
19504: IPPEL, CEES (TEKST), KAREL JANSSEN (FOTO'S) - Gelderland monumenteel. Gelre's verleden in foto's van nu.
24742: IRREL, T.A. - Amerikaanse letterkunde [van de 17e eeuw tot nu]
28322: IRSIGLER, FRANZ, ARNOLD LASSOTTA. - Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Aussenseiter in einer mittelalterliche Stadt. Köln 1300-1600
27949: IRVING, JOHN. - De beren los.
23982: IRVING, JOHN. - A widow for one year.
26852: IRVING, JOHN. - Een zoon van het circus.
25040: IRVING, JOHN. - De beren los.
15046: IRVING, WASHINGTON. - Rip van Winkel.
27802: ISEGAWA, MOSES. - Abessijnse kronieken.
19402: ISING, ALFONS - Brabantse schuttersgilden vroeger en nu
12737: ISRAELS, JOSEF - Rembrandt. Illustrated with 4 (out of 8) reproductions in colour and 39 andere ill.
23464: ISTRATI, PANAÏT. - Het licht aan de kim.
23562: ISTRATI, PANÏT. - Het licht aan de kim.
20538: PARNASSO ITALIANO - Dante: La divina commedia; Petrarca: Le rime; Ariosto: L' Orlando furioso; Tasso: La Gerusalemme Liberata.
14605: ITERSON, AD VAN. - Het geheim van de dichter. Verhalen 1e Druk
29096: ITTEN, JOHANNES. - Het Velum voor hhet Stedelijk Museum Amsterrdam. Voorwoord Wim Beerens.
24425: IVOI, PAUL D'. - Met een kwartje de wereld rond. Met alle oorspronkelijke illustraties van L. Metivet.
15863: HET AANZIEN VAN 5 JAAR - 5 jaar wereldgeschiedenis in beeld. '55-'59
15864: HET AANZIEN VAN 5 JAAR - Vijf jaar wereldnieuws in beeld: '50-'54
26334: INTERNATIONAAL JAARBOEK. - Internationaal Jaarboek van hedendaagse kunst 1982/1983. Inclusief het officiele affiche.
10029: JAARSMA, MENNO. - Het Schoone Boek.
25983: JAARSMA, MR. S. - Grond voor den Nederlander. Intrekking vervreemdingsverbod levensbelang voor middenstand en maatschappij.
12919: JACHMANN, GUNTHER (HERAUSGEBER) - Adolf von Hildebrands Briefwechsel mit Conrad Fiedler. mit 16 Tafeln.
25002: JACKSON, DONALD. - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
22045: JACKSON, KATHRYN + BYRON, HAN G. HOEKSTRA (BEW.) - De kleine dierentuin met plaatjes van Adele Werber. Gouden Boekje no 12.
13212: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum bieratlas.
13365: JACKSON, ROBERT LOUIS (EDIT.) - Dostoevsky. New perspectives.
27474: JACOB, HEINRICH EDUARD. - Mozart. Geist / Musik / Schicksal.
13928: JACOB, HEINRICH EDUARD - Johann Strauss und das 19. Jahrhundert. Die Geschichte einer musikalischen Weltherrschaft (1819-1917).1e Druk
21118: S'JACOB, MR. E.H. - Representatie en mandaat in het politiek bestel. Rede ter gelegenheid van de 352e Dies van de Rijksuniversiteit Groningen.
17633: JACOB, HEINRICH EDUARD - Johann Strauss
24566: JACOBOWITZ, ELLEN S., GEORGE H. MARCUS (REDACTIE), ALLAN FERN(INLEIDING). - Amerikaanse grafiek 1860-1940. Een keuze uit de collectie van het Philadelphia Museum of Art.
22253: JACOBS M.S.C., JAC. - Groeiend tot volwassenheid. Beknopt overzicht van de geschiedenis der Katholieke Arbeidersbeweging in Limburg vanaf de bevrijding tot het Diamanten-jubeljaar.
22257: JACOBS M.S.C., JAC. - Het gouden boek der K.A.B. in Limbrug 1900-1950. Vijftig jaren arbeidersbeweging in Limburg.
23090: JACOBS, PSZISKO. - Henk Eikeboom, anarchist. Een biografie.
10789: JACOBS, MR.B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 Deel 1 Barbantse Rechtshistorische Reeks
15407: JACQUES, NORBERT. - Dr. Mabuse de speler.
19853: JAEGER, KURT - Die Zahlungsmittel in Deutschland seit 1948. Münzen und Banknoten mit Bewertungen
24976: JAFFÉ, HANS L.C. (REDACTIE) - 20.000 Jaar schilderkunst. Kleurboek der mensheid. (Ruim 1000 kleurenreprodukties).
23832: JAFFÉ, H.L.C. (REDACTIE). - Rondom Rodin.Tentoonstelling 100 jaar Fransche sculptuur. Stedelijk Museum Amsterdam.
12741: JAFFE, HANS L. C. - De wereld van de impressionisten. Kunstenaars die schilderden uit pure levensvreugde. Tekst en biografieën van de 15 schilders. Met 178 illustraties, waarvan 112 in kleur.
23189: JAGER, OKKE. - Het andere in het eendere. Over he denken van Cornelis Verhoeven.
22639: JAGER, J.L. DE. - Domme namen.
22640: JAGER, J.L. DE. - Domme namen.
11483: JAGER, DR. H.DE, DR. A.L.MOK - Grondbeginselen der sociologie. Gezichtspunten en begri ppen
19429: JAGT, BOUKE B. - Pijnboomspook Omslagtekening en ontwerp Robert Nix
13826: JAHN, JANHEINZ (VERZAM.) - Oordeel niet over de kemel. Afrikaanse verhalen.
28389: JAHN, JANHEINZ. - Andalusischer Liebesdiwan. Nachdichtungen Hispano-Arabischer Lyrik. (Gold Druck auf Deckel und Rücken).
13825: JAHN, JANHEINZ (VERZAM.) - Als schelpen aan het strand. Antiliaanse verhalen.
15681: DIE WOCHE 9E JAHRGANG - Moderne illustrierte Zeitschrift. Band 3 heft 27-39.
27497: JAKIMOWICZ, ANDRZEJ. - Polnische gegenwärtige Sculptur.
27565: JAKOVSKY, ANATOLE. - Dämonen und Wunder. Eine Darstellung der naiven Plastik.
10790: JALINK, MR.D. - Rechtshulp Serie recht en welzijn deel 6
19631: CLAVELL JAMES - Wervelwind.
22476: JAMMES, FRANCIS, ANTON VAN DUINKERKEN (VERTALING EN INLEIDING) - Kerk in bladergroen.
22028: JANCE, J.A. - Pandora's box.
24932: JANIN, RAYMOND. - Les eglises orientales et les rites orientaux. Avec 58 illustrations et 8 cartes.
18992: JANISSEN, LEO - Het lokkend licht. Volksverhalen rond de Maas in beide Limburgen van Kanne tot Kessenich en Eijsden tot Mook
20182: JANKUHN, H., H. BOOCKMANN, W. TREUE - Deutsche Geschichte in Bildern von der Urzeit bis zur Gegenwart mit 603 Abb., 19 Farbtafeln, 31 Karten
28406: JANOSCH. - Schäbels Frau.
28649: JANOSCH. - Von dem Glück Hrdlak gehannt zu haben.
28904: JANSE DE JONGE, J.A., M. MOERINGS, A. VAN VLIET (REDACTIE). - Binnen de steen van dit bestaan. Over rechtsbescherming en totale instituties. In samenwerking met h Willem Pompe Instituut Utrecht.
13094: JANSE, W. G. - Het is feest vandaag. Feestliedjes voor kinderen met za ngwijs en eenvoudige pianobegeleiding.
29050: JANSELIJN, HAN, ROBERT O'BRIEN, JAAP VAN TRIEST (REDAKTIE). - Eerste Schrift. Met: Jan van der Wijk, Robert O'Brien, Marc van der Heyden, Evert Bloemsma, Marlies Levels, Han Janselijn, Jos Smits, Jaap van Triest.
20646: JANSEN VAN GALEN, JOHN, HERMAN VUIJSJE. - Drees, wethouder van Nederland.
12176: JANSEN, B.C.P. - Het levenswerk van Chritiaan Eijkman 1858-1930. Uitgave nav 100-jarig bestaan N.T.V.G.
21365: JANSEN, J.H. - Transistoren 5 Theorie en praktijk.
21366: JANSEN, J.H. - Transistoren 4. Theorie en praktijk
21367: JANSEN, J.H. - Transistoren 3. Theorie en praktijk
28061: JANSEN, BEN. - Literatuur en maatschappij. Van Reinaert de Vos to Meester Fox.
29130: JANSSEN, MARIJKE, ROB KARS EN CHRIS VAN ESTERIK (TEKSTEN). - Marijke Janssen Dierenontwerpster. 1e uitgave in eiegen beheer, oplage 100 exemplaren
24254: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J.TH. - Gelderse wyssenissen van het hoofdgerecht te Roermond ''t Nye Boeck'(1459-1487). Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen 3e reeks no 16.
18988: JANSSEN C.SS.R., J.L. - Levensschets vd Hoogeerwaarden heer mgr. Petrus Joseph Savelberg stichter St. Josephscongregatie.
23768: JANSSEN, DRS. A.M.P.P., H.G.J. WAGEMANS, W.F.TH.E.M. WILLEMS. - Sint-Martinus ter ere. In honorem sancti Martini. Het kerkelijk verleden van Holtum.
26830: JANSSEN, ROEL. - Wij hebben zelfs geen recht op de stad. Vogelvij wonen in Santa Rosa de Lima: een stadssociologisch onderzoek naar woon- en leefomstandigheden in een volksbuurt van Bogota, Colombia.
22638: JANSSEN, HUBERT. - Neef Constant is onbereikbaar.
26462: JANSSEN, PAUL. - De Votiefkerk van het H.Hart van Jezus in het Roermondse Veld. (Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de H.Hartparochie.
19799: JANSSEN-VOS, FREA - Basisontwikkeling. reeks Kleuters in de basisschool.
19321: JANSSEN, MIEK - Jan Toorop.
18971: JANSSEN, DRS. ROGER - Gesigneerd Pater Willem Sangers. met cartoons van Gerard Segers. Reeks: Cultuurdragers Maasland no 1.
18961: JANSSEN, DRS. R., ISM DRS W. SANGERS O.C.S. - 500 jaar Kruisheren te Maaseik.. een profieltekening.
18938: JANSSEN, WILLEM ADRIAAN FRANCISCUS - De verbreiding van de UU-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland met isoglossenkaartjes
21462: JANSSEN, JOSEPH ALPHONS MARIE JOHAN LAURENTIUS - Insulin-like growth factor I and its binding proteins in health, aging and disease. met Nederl samenvatting.
16941: JANSSEN, SASJA - De kamerling
10791: JANSSEN, MR. H.C.J.G. - Repetitieboek voor het Nederlands Privaatrecht.
10792: JANSSEN, MR. H.C.J.G. - Repetitieboek voor het Nederlands Privaatrecht.
15189: JANSSEN, JACQUES - Een spin op tafel 1e Druk
24657: JANSSENS, DR. JOZEF. (SAMENSTELLING EN INLEIDING). - Ridderverhalen uit de Middeleeuwen. Reeks Bibliotheek der Nederlandse letteren.
11521: JANSZ, ULLA. - Vrouwen ontwaakt! 3/4 eeuw sociaal-democratische Vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet
19604: JAPIN, ARTHUR - De droom van de leeuw.
28769: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven.
24023: JAPIN, ARTHUR - De grote wereld. Boekenweekgeschenk.
16410: JAPPE ALBERTS, PR. DR. W. - Geschiedenis van de beide Limburgen
16164: JAPPE ALBERTS, DR. W., JONKVR. J.M.VAN WINTER - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven tgv 100-jarig bestaan NILLMIJ. pl 111 ontbreekt.
25919: JAPPE ALBERTS, DR. W., JONKVR. J.M. VAN WINTER. - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nillmij.
18430: JAPPE ALBERTS, DR. W., DR. H.P.H. JANSEN - Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van de vroegste tijden tot het einde vd middeleeuwen.
25996: JAQUET, DR. L.G.M. - Aflossing van de wacht. Bestuurlijk en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlandsch-Indië. Persoonlijke contacten Soekarno 939; Dreiging Pearl Harbor; Onderhandelingen Japan smartegeld.
13213: JARRET-MACAULEY, DENISE. - Puddingen en nagerechten.
11319: JASPAR, MR.DR.E.J.M.H. - De grondslagen van het volkenrecht.
18970: JASPERS, PAUL ANDRE THEODORE MARIE - De ontwikkeling van de pharmacie in Limburg tijdens de Franse tijd 1794-1814. Dissertatie.
16778: JAWLENSKY - Jawlensky. text by Clemens Weiler. biblioth. ex.
25208: JAXTHEIMER, BODO W. - Gaade's teken- en schilderboek. (zevende vernieuwde druk).
12983: JAXTHEIMER, BODO W. - Gaade's teken- en schilderboek.
11889: INGRAM. JAY - Rennend door de regen Dagelijkse mysteries wetenschapp elijk verklaard.
13061: CLASSICS OF JAZZ - Avalon, Dinah, I'found a new baby, Lonesome and sorry, Margie, My sweetie went away, The sheik of Araby,
12614: JEANS, SIR JAMES - The universe around us.
20221: JEDLICKA, GOTTHARD (EINLEITUNG) - Französische Malerei. Ausgewählte Meisterwerke aus 5 Jahrhunderten
12357: JEHA, FRANS. - Getekend door het leven. 5 jaar ombudswerk in Welterhof.
27286: JELGERSMA, S. - Holocene sea level changes in the |Netherlands. Mededelingen van de Geologische Stichting. Serie C VI no. 7.
10449: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouw in de geschiedenis van het christendom.
16048: JERASH - A brief history and some photographs. {of the Roman city of Jarash} .
24660: JEROFEJEV, VIKTOR. - Anna's lichaam. 17 verhalen.
28448: JEROFEJEW, VIKTOR. - Die moskauer Schönheit. Aus dem Russischen von Beate Rausch.
28307: JEROFEJEW, WENEDIKT. - Die Reise nach Petuschki. Ein Poem. Aus dem Russischen von Natascha Spitz.
13828: JERSILD, P.C. - De dierendokter
13367: JESPERSEN, OTTO. - Lehrbuch der Phonetik.
12178: JESSURUN, R.W. - De leiding van het nageboortetijdperk in de Leidse Universiteits Vrouwenkliniek. Dissertatie.
19028: JEURISSEN, ALFONS - Broeder Bertus omslag E. Molhuizen
18871: JEVTOESJENKO, JEVGENI - Een plaats voor wilde bessen.
27506: JEWETT, SARAH ORNE. - Das Land der spitzen Tannen.übersetzt aus dem Amerikanischen und Nachwort von Elisabeth Schnack; Zeichnungen von Hanny Fries. Reihe Manese in DTV.
18665: JIE, ZHANG - De ark.
28580: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. - Falter aus Licht. Gedichte ausgewählt und aus dem Spanischen übertragen von Ernst Schönwiese.
28742: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. - Herz, stirb oder singe. Gedicht spanisch und deutsch Auswahl und Übertragung von Hans Leopold Davi. Mit fünf Zeichnungen von Henri Matisse.
28766: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. - Stein und Himmel. Piedra y cielo, Gedichte Spanisch und deutsch übertragen von Fritz Vogelsang.
28743: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN. - Herz, stirb oder singe. Gedichte, spanisch und deutsch. Auswahl und Übertragung von Hans Leopold Davi. Fünf Zeichnungen von Henri Matisse.
28710: JIRGL, REINHARD. - Hundsnächte.
27302: JOCHEMS, GIJS JAN. - Effects of cytokines on Epstein-Barr virus-transformed B cells. Dissertatie.
12179: JOERNING, P. - De veneuze overbruggingsplastiek in het Femoro-popliteale traject.
20722: MACDONALD. JOHN D. - De danszaal van het heelal.
15717: JOHNS, W.E. - Biggles en het luipaardmysterie.
27467: JOHNSON, UWE. - Eine Reise nach Klagenfurt.
13214: JOHNSON, HUGH - Spectrum Wijnatlas. onder redactie van Wina Born.
15411: JOHNSON, UWE - Twee kanten
20483: JOHNSON, OHLMERS - Revolutionstheorie. Überstzt von Karl Römer. Reihe Studien-Bibliothek.
21690: JOHNSONBAUGH, RICHARD - Discrete mathematics
10795: JOLOWICZ, J.A. / G. JONES - Judicial protection of fundamental rights under English law./Infiltration of equity into English commercial law
14198: JOLY, HENRI - Sainte Therese (1515-1582).
27444: JONAS, HANS. - Philosophie. Rückschau und Vorschau am Ende des Jahrhunderts.
28413: JONAS, HANS. - Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen.
14606: JONATHAN - Waarheid en Droomen. 10e druk met een portret van den schrijver
28907: JONCKERS NIEBOER, MR.DR. J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel.
26281: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo. Met het blote oog. Met 2 foto's van Cas Oorthuijs.
26282: JONCKHEERE, KAREL. - Kongo. Zonder buks of boy.
22641: JONCKHEERE, KAREL. - Verbannen in het vaderland.
15047: JONCKHEERE, KAREL. - De kolibri fluistert. Indiaanse sprookjes. Houtsneden en Lettrines van Luc. de Jaegher
14607: JONCKHEERE, KAREL. - Denkend aan de Nederlanden. Ernst en luim in de culturele eenheid Noord/Zuid.
23645: JONES, ROBERT M. - Mechanics of composite materials.
13215: JONES, BRIDGET - Koken met de wadjang (wok). Uitgave Philips..
15412: JONES, LEROI - Dante's hel.
16165: JONG, A. P. - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
17712: JONG, N. DE - Het bestuur van Herten in de jaren 1974-1978. Kan dit zo doorgaan?
17711: JONG, N. DE , E.A. - Onze verantwoording aan U, inwoners van Herten
16614: JONG, DR. L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. 4: mei '40- maart '41
16615: JONG, DR. L. DE - Het koninkrijk der nederlanden in de tweede wereldoorlog 2: Neutraal
16616: JONG, DR. L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 3: mei '40
16617: JONG, DR. L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 1: voorspel
16618: JONG, DR. L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 8: gevangenen en gedeporteerden 1e helft. 1e Druk.
25855: JONG, ERICA. - Het ritsloze nummer.
26284: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Vrede ende vrolicheyt. Kerstfeest in de middeleeuwen.
26297: JONG, DR. L. DE. - Tussentijds. Historische studies.
23912: JONG M.I., DR. W.F. DE, DR. J. BOUMAN. - Compendium der kristalkunde.
26796: JONG, HIEKE DE. - Heksenkring.
27010: JONG, IR. HARMEN DE. - Stoelen, chairs, chaises, Stuhlen, sedi. Overzicht van de verzameling stoelen van de Afdeling Bouwkunde van de T.H.Delft aangelegd in 1960.
27330: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
26209: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
26566: JONG, A.M. DE. - Mustapha. Of: De tragedie van het geweten.
23398: JONG, DR. K.H.E. DE. - Een staatsman en moralist uit de eerste eeuw, Seneca. Overdruk uit Vragen van den dag, onder redacti van dr. H. Blink en mr. J.G. Blink.
23546: JONG, ALBERT DE. - Fritz Brupbacher (1874-1945) en zijn verhouding tot het anarchisme.
22652: JONG, EELKE DE, PETER VAN STRAATEN ( TEKENINGEN). - Dorpsschetsen.
22658: JONG, HIELKE DE. - Dwaaltuin.
22646: JONG, A.M. DE. - De heks van de Riethoek.
10544: JONG, MR. A.M. DE - De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814-1958. Een historische studie.
10451: JONG, DR. J. DE - Handboek der Kerkgeschiedenis Herzien door dr. J. de Jong.
10452: JONG, KARDINAAL DE, - Handboek der kerkgeschiedenis Herzien en verbeterd door dr.R.R.Post. m. kaarten
10796: JONG, MR. D. H. DE - De macht van de telastelegging in het strafprocesrecht. bloemlezing tbv Vakgroep Strafrechtswetenschappen KHT
11859: JONG, KOLONEL A.P. DE - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
22169: JONG, OEK DE - Opwaaiende zomerjurken. (reeks Meulenhoff Quarto)
15413: JONG, ERICA - Het ritsloze nummer.
15190: JONG JR.,DAVID DE. - Eenzame opstandigheid.
14609: JONG, ERICA - Hoe red ik mijn eigen leven.
14610: JONG, A.M. DE - Kruisende wegen. een roman in 4 episoden.
14611: JONG, OEK DE - Opwaaiende zomerjurken
19924: JONG, DOMIEN DE - Monumenten uit drie eeuwen kluishistorie. Geschiedenis van de Achelse kluis.
19775: JONG, CLARA DE - Denken in Beelden Catalogus uitgegave van Spijk Venlo in 750 exemplaren
27876: JONG, DRS. M. DE. - Maatschappijverkenning.
20339: JONG, ALBERT DE - Domela Nieuwenhuis
21922: JONG, ALBERT DE - Domela Nieuwenhuis
22653: JONG, DOLA DE. - Draaitol van de tijd.
28093: JONG, A.M. DE. - De martelgang van Kromme Lindert.
10797: JONGBLOED, A.W., F.KUSTERS, P.J.P.TAK - Werkboek rechtsvorming in Nederland
28891: JONGE, GERARD, HANS VAN DE VELDE, RINO VERPALEN. - B.W.O. Bajesboek. Bond van wetsovertreeders.
23804: JONGE, DR. A.A. DE. - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
16841: JONGE, IR. L. J. A. DE - Verkommerd land. Naar een nieuwe welvaart in een oude landstreek.
26782: JONGE, ALEX DE. - Kroniek van de Weimar Republijk. Voorspel tot Hitler-Duitsland.
11484: JONGE, RIET DE - De binnenkant van een professie. De huisarts en zijn beroepsgroep
13368: JONGE, B.J.DE - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon. Librum secundum commentarius exegeticus. Dissertatie. Inclusie uitnodiging en stellingen.
19534: JONGE, JONKVROUWE DR. C.H.DE. - Gids van het Museum der Stichting Bisdom van Vliet.
21195: JONGH, MR.G.T.J. DE - Echtscheiding en het kind. Nieuwe denkbeelden voor juristen en leeken.
11890: JONGH, IR. J.H.DE - Van Kaninefaat tot duivelskunstenaar.
18779: JONGKEES, PR.DR.L.B.W., PR.DR.J. VANDENBROUCKE (RED) - Codex Medicus. zevende geheel herziene en opnieuw bewerkte druk.
17763: JONGMAN, R.W., S.J. STEENSTRA, G.A. V. BERGEIJK. - Geweld in onze samenleving. Bundel naar aanleiding van het eerste congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie 1975.
17783: JONKER, MR. J.H. - De rechtsverhouding tot de derde in de concurrentie strijd
10799: JONKERS, PR.MR. J.E. - Het recht in beweging. Dies rede.
16167: JOODE, TON DE - Folklore in het dagelijks leven. Gewoonten en gebruiken in de lage landen.
21847: JOODE, TON DE (TEKST), PETER SCHÜTTE (FOTO'S) - Landleven, het boerenbestaan van toen.
21857: JOODE, TON, PETER BERNARD - De mens en het water. Bruggen, sluizen en kanalen in Nederland en België.
15191: JOOS, JOHAN - Steilte
29118: JOOST BALJEU, TRUUS WILMINK, BONIES, KEES BUURMAN, DICK CASSÉE, GRAATSMA EN SLOTHOUBER, E.A. - Varianten. Abstrakt-geometrische kunst in Nederland.
26914: JOOSTEN, DR. L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
10800: JOPPE, MR.I.S., MR.K.D.DE LANGE E.A. - Twee Haagsche verdragen. Verdrag [] huwelijksvermogensregime 14-3-1978; Verdrag [] erfopvolging 1-8-1989.
10804: JÖRG, MR. N., MR. C.KELK - Strafrecht met mate.
10801: JÖRG, MR. N.D., MR.C.KELK. - Strafrecht met mate.
10802: JÖRG, MR. N., MR. C. KELK - Strafrecht met mate.
28655: JÖRG, MR. N.D., MR. C. KELK. - Strafrecht met mate.
20282: JORIS, LIEVE - De Golf.
14612: JORIS, LIEVE - Een kamer in Cairo
29090: JORN, ASGER. - Asger Jorn 1914-1973. Katalog overarbejder tilhorende Silkeborg Kustmuseum
13830: JOSE, F. SIONIL. - Mis in Manila.
27238: JOSEPH, LE PÈRE. - Du haut de la chair. Sermons contenant les Histoires de ma Soeur la Dinde. Introduction et illustrations de Joseph Hémard.
22656: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Wending.
11576: JOY, CHARLES J., MELVIN, ARNOLD. - Het Afrika van Albert Schweitzer. Foto's van C.R.Joy.
27955: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Übersetzt von Hans Wollscläger. Suhrkamp Taschenbuch no. 2184.
27998: JOYCE, JAMES. - Ulysses. Übersetzung Georg Goyert, Vorwort und Foto C.Giedion-Welcker. Sonderreihe DTV.
14004: JOYCE, JAMES - Dubliner.
28590: JÓZSEF, ATILLA. - Gedichte.
24436: JUDD, DENIS. - Gevallen tronen. Verdwenen vorstenhuizen.
10402: JUDGE, WILLIAM Q. - De oceaan der theosophie omslag beschadigd
24414: JUDSON, J. RICHARD. - The drawings of Jacob de Gheyn II. A Gehenna facsimile.
19842: MÄRCHEN FÜR DIE DEUTSCHE JUGEND - Mit Bildern von Franz Stassen, Bernhard Wenig, Maximilian Dasio, Georg Strödel, Hugo Braune, e.a.
26989: JUGENDSTIL. - Jugendstil. Die Frau um die Jahrhundertwende.
26781: JULICK, A.J. VAN. - Een Chinees in Nederland.
22237: JULIEN, DR. PAUL - De eeuwige wildernis. 15 jaar karavaanleven in Equatoriaal Afrika. met 32 opnamen van de schrijver.
22238: JULIEN, DR. PAUL - Kampvuren langs de evenaar. Herinneringen aan 10 jaar bloedonderzoek in West- en Centraal Afrika met 32 opnamen van de schrijver.
22239: JULIEN, DR. PAUL - Pygmeeën. met 35 opnamen van de schrijver
28179: JÜNGER, ERNST. - Strahlungen.
28640: JÜNGER, GEORG FRIEDRICH. - Wiederkehr. Erzählungen. Hanser Broschür.
10545: JUNGGEBURT, HANS - Arbeidsmarkt ih spanningsveld v econ.efficiency etc
12744: JUSTI, CARL - Velasquez und sein Jahrhundert 1. Druck der Volksausgabe
17080: MINISTERIE VAN JUSTITIE - Nederlandsche lijst vanvijandelijke onderdanen1: Europa, Afrika en Azië; 2: Amerika.
17061: MINISTERIE VAN JUSTITIE. - Bulletin van het bestuur der gevangenissen (Maandblad). 2-talig: Frans - Nederlands 1e jrg. no's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
17750: MINISTERIE VAN JUSTITIE - TBS een bijzondere maatregel.
17865: MINISTERIE VAN JUSTITIE - Nota over de terbeschikkingstelling van de regering.
21036: DIRECTORAAT GENERAAL RECHTSPLEGING MIN. JUSTITIE - Naamlijst leden van de rechterlijke macht
15192: KAATHOVEN, ELIZE VAN - Verzen. 1e Druk.
22105: KABAKOV, ILYA. - Zeichnungen, tekeningen, drawings. Catalogus/Katalog Stadsgalerij Heerlen, Sprengel Museum Hannover.
18595: KADE-LUTHRA, VEENA - Phoolan Devi, De legende van een Indiase bandiete.
17739: KADE, GERHARD - Generale fur den Frieden. Interviews
24002: KADEN, H.E. - Das Transistorlehrbuch. Transistortechnik leicht gemacht. Philips technische bibliotheek.
19554: KADEN, HERMANN WALTER - Kartographie. Praktischer Leitfaden für Kartographen, Kartolithographen und Landkartenzeichner
15880: KADT, J.DE - Progrom Praag - Moskou. Rusland, de joden en de vrede.
14614: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen Stoa reeks
14615: KADT, J. DE - Ketterse kanttekeningen. Stoa reeks.
19763: VOLKSWAGEN KÄFER - Reparaturanleitung 1200-1600, Karmann Ghia 181 1968 bis 1974.
29080: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
25693: KAFKA, FRANZ. - Verzameld werk. Het proces; Het slot; Amerika; Een hongerkunstenaar en andere verhalen; De Chinese muur en andere verhalen.
13931: KAFKA, FRANZ - Meistererzahlungen. Auswahl und Nachwort von Herbert Tauber.
28181: KAFKA, FRANZ. - Tagebùcher 1910-1923.
26266: KAHN, SANDRA, JEAN DAVIS. - Het Kahn-rapport over sexuele voorkeuren.
19357: KAHN, MUHAMMAD ZAFRULLA. - Islam. Its meaning for modern man.
18874: KAHN, DR. FRITZ (H. FOEKEN, M. FOEKEN-VISSER VERT.) - Het wonder der natuur: 1: Hemel en aarde, 2: Leven en planten, 3: Dier en mens. met 354 afbeeldingen
29016: KAHN, LOUIS I., JOSEPH ROSA. - Louis I. Kahn. 1901-1974. Verlichtende ruimte. Taschen-Volkskrant reeks wereld Architecten no 20.
26930: KAHNWEILER, DANIEL-HENRY, E.A., PICASSO. - Picasso 1881-1973.
28274: KAISER, REINHARD. - Der kalte Sommer des Dokter Polidori. Herausgabe: Frankfurter Verlagsanstalt.
27046: KAISER, ERNST. - Deutschlands Heldenkampf 1870. Ein patriotisches Gedenkbuch für Jung und Alt im ganzen deutschen Vaterlande. Mit zahlreichen Illustrationen und einer Karte.
15193: KALFF, DR. G. - Dichters van den ouden tijd bijeengebracht door dr. G. Kalff.
11891: KALFF, IR. L.C. - Kunstlicht und Architektur. Philips' technische bibliotheek
10806: KALFSHOVEN, MR.R., PR.MR. B.V.A. ROLING - De positie van de niet-bezette burgerbevolking in een gewapend conflict met het oog op [] NBC-wapens
18876: KALLIFATIDES, THEODOR - Boeren en meesters.
14249: KALMIJN-SPIERENBURG, JO - Het spel begint. 15 nieuwe stukjes voor poppenkast en k indertoneel.
19154: KALMUS, H., LETTICE M. CRUMP - Genetics Pelican A 179
23846: KALPAKJIAN, SEROPE. - Manufactoring processes for engineering materials. Second edition.
24966: KAM, JAN VAN DE. - Rivierenland. Plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en IJssel.
17444: KAM, FLIP DE, FRANK VAN EMPEL - De zaak is uit de hand gelopen. Belastingontwijking, misbruik en oneigelijk gebruik van sociale uitkeringen
29115: KAMENBEEK, LIESBETH, FRANK VAN DE SCHOOR. (REDACTIE), - De gebeeldhouwde kop, De ontwikkeling en van het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan.
28057: KAMERBEEK, J. - Creatieve wedijver. Vier histoisch-critische opstellen.
21347: KAMERLING, ROBERT - Belastingdossiers. Aansprekende gevallen uit de fiscale controlepraktijk.
12407: KAMERPLANTEN - Groot kamerplantenboek.
19538: KAMP, MR. A.F. - C. Wijdenes Spaans Jr. Dijkgraaf Noordhollands Noorderkwartier 15-05-1920 tot 1-07-1939. Toespraak.
19537: KAMP, MR.A.F. - Mr. Jan Andries Kluppel Dijkgraaf van de Hondsbossche en Duinen tot Petten 11-01-1838 tot 16-08-1862. Toespraak
10592: KAMP, MR. A.F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960 N.V.Billiton Maatschappij 's-Gravenhage.
21066: KAMP, WALTER VAN DER - De samenzwering der Bacchanten. Een filmproject van de stichting Vide ius.
24608: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Amazonas trilogie. Het land dat god vergat; Geschonden Eldorado; De laatste grens.
23361: KAMPEN, ANTHONY VAN, W.A. VAN DE WALLE (ILLUSTRATIES). - Ik val aan, volgt mij! Het leven van Karel Doorman, Schout bij nacht. Inleiding C.E.L. Helfrich.
19556: KAMPEN, ANTHONY VAN - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water.
26542: KAMPEN, A.H. VAN. - Beschaving zonder masker. I Nationalisme, een gevaarlijke zielsziekte; II De blanke parasiet. Bandtekening en frontispice van Luc Kisjes.
15657: KAMPEN, ALB. V. - Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum I. 15 ad Caesaris de Bello Gallico commentarios tabulae.
14616: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het land dat god vergat.
14617: KAMPEN, ANTHONY VAN - Jungle: Jungle Pimpernel; Het laatste bivak; De verloren vallei.
14619: KAMPEN, ANTHONY VAN - Geschonden Eldorado.
18854: KAMPEN, ANTHONY VAN - Groenland. Continent der eenzamen.
21472: KAMPEN, ALB. VAN - Orbis terrarum antiquus in scholarum usum descriptus. editio altera. 16 Tabulae.
25247: KAMPEN, ANTHONY VAN. - Ketelbinkie.
22386: KAMPURT, REMKO - Tjeempie! of Liesje in luiletterland. (in eigen nieuwe spelling)
26009: KAMSTEEG, A., MARIANNE EN HAN HEHUAT. - Ambon nu. Ambon sekarang.
14620: KAN, WIM - Soms denk ik wel eens bij mezelf... Honderd gedachten v an Wim Kan en anderen
11836: KANAI, TOMOKO - Kreatief met klei. Honderden grappige figuurtjes om zel f te maken.
29100: KANDINSKY, WASSILY, - Spiritualiteit en abstractie in de kunst.
27148: KANDINSKY, WASSILY, FRANZ MARC. - Der Blaue Reiter. Dokumentarische Neuausgabe von Klaus Lankheit.
27486: KANT, HERMANN. - Die Aula.
23921: KANTERS, DR. P.J.A. - Vraagstukken over waarschijnlijkheidsrekening. Met antwoorden en aanwijzingen.
12987: KANTKLOSSEN - Het kantklossen. (overdruk uit: Ik kan handwerken.)
21583: KAPP, COLIN - Chaos in regelmaat.
21609: KAPP, COLIN - De tovenaar van Anharitte.
10807: KAPPELHOF, MR. ANTOINETTE - Alimentatie en de som ineens
27878: KAPTEIN, HENDRIK JACOB ROELOF. - Ethiek tussen twijfel en theorie. Dissertatie.
11322: KAPTEYN, PR.MR.P.J.G., E.A. - Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen Handboek voor de europese gemeenschappen deel 1A
26510: KAPUSCINSKI, RYSZARD. - De Sjah aller Sjahs.
19521: KARHOF, NIC. J. - Bezet, verzet, ontzet. Goes en omgeveing in de bewogen jaren 1940-1944.
23778: KARIKATURAS. - Latvijas PSR karikaturistu darbu krajums. (Edition in Latvia and Russian)
19640: KARIM, HADSCHI - Grosse Traumbuch nd ältesten Chaldäischen, Persischen, Ägyptischen und Griechischen Handschriften []
20197: RICHTER KARL (NEU-ERZÄHLUNG). - Deutsche Heldensagen mit 60 Bildern von Arthur Kampf. ex libris-stempels.
11861: KARLSON, DR. P. - De mensch vliegt. Geschiedenis en techniek van het vlie gen.
16049: KAROUZOU, DR. SEMNI - Nationalmuseum. Illustrierter Fuehrer.
11577: KARP, MARVIN (TEXT) - America land of many dreams Fotoboek
24777: KARPODINI-DIMITRIADI, E. - The Greek islands. A traveller's guide to all the Greek islands.
25796: KASACK, WOLFGANG. - Die Klassiker der russischen Literatur. Von grossen Autoren vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Hermes Handlexikon. Taschenbuch.
21127: KASER, MAX - Römisches Privatrecht.Ein Studienbuch.
10033: REGELS ALFABETISCHE RANGSCHIKKING VAN KATALOGUSTITELS. - Door de rijkscommissie advies inzake
15194: KATE, J.J.L. TEN - Beelden en droomen.
22023: KATYN, VASIL - Stories of things. Prague, 1963 - 1967.
14048: KATYN, VASIL. - Stories of things.
27171: KÄUFER, JOSEF. - Vom Zaubergarten der Typographie. Nebst einem Lob- und Ehrengedicht von Johan Rist zum unsterblichen Ruhm der alleredelsten Buchdruckerkunst.
10809: KAUFMANN, PR.DR.DR.ARTHUR, DR.WINFRIED HASSEMER. - Grundprobleme der zeitgenössischen Rechtsphilosophie und Rechtstheorie. Ein Leitfaden.
16619: KAUPISCH, HUGO. - Die Befreiung v Livland und Estland 18-2 bis 5-3-1918. Der grosse Krieg in Einzeldarstellungen Heft 39.
27434: KAWABATA, YASUNARI. - Schönheit und Trauer. Aus dem Japaschen von Heinz Haase.
26257: KAWABATA, YASURIARI. - Sneeuwland.
28317: KAWERIN, WENIAMIN. - Das Ende einer Bande. Aus dem Russischen von Marianne Wiebe und Nachwort von Wolfgang Kasack.
28254: KAWERIN, WENJAMIN. - Das offene Buch. Aus dem Russischen von Heddy Pross-Weerth.
20627: KAYE, MARVIN, PARKE GODWIN. - Meesters der eenzaamheid.
13831: KAYIRA, LEGSON. - Opgepakt.
20211: KAYSER, WOLFGANG. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.
28049: KAYZER, WIM. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie Gertjan Wallinga.
28257: KAZANTTZAKIS, NIKO. - Alexis Sorbas. Abenteuer auf Kreta.Übertragen von dr. Alexander Steinmetz.
13834: KAZANTZAKIS, NIKO. - Christus wordt weer gekruisigd.
23948: KECK, WILHELM, BEARBEITET VON DR. ING. LUDWIG HOTOPP. - Vorträge ueber Mechanik als Grundlage für das Bau- und Maschinenwesen. 1. Teil: Mechanik starrer Körper; 2. Teil Elastisch-fester und flüssiger Körper; 3. Teil Allgemeine Mechanik.
23596: KEDWARD, RODERICK. - De anarchisten. De onmacht van het geweld.
27225: KEEL, JOSEPH. - Die hochbegnadigte Ordensschwester Columba im Kloster der Dominikanerinen zum hl. Grabe in Bamberg. Nach Manuscripten des histor. Vereins u.a. Quellen.
25859: KEENE, TOM, BRIAN HAYNES. - Spookschip.
25829: KEES, HERMANN. - Ägyptische Kunst. Reihe Jedermanns Bücherei.
18575: KEESING, ELISABETH - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk.
28654: KEESING, I.G. - Querido's initialenregister. Betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied.
28262: KEHRER, JÜRGEN. - Kein Fall für Wilsberg.
10811: KEIJSER, MR. J.A.M.P. - Handleiding bij echtscheiding. Serie recht en praktijk deel 21.
10810: KEIJSER, MR. J.A.M.P., MR.W AERTS. - Echtscheiding en de fiscus.
16168: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 7 Hollandse Kusten/ Delfland.
16169: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 6 Hollandse Kusten/ Rijnland.
16170: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 5 Hollandse Kusten/ Kennemerlan
16171: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 4 Hollandse Kusten/ West-Friesl
16172: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 2 Het Noorden/ Friesland De Wad
16173: KEIKES, W. H. - Tot keringe der wateren. Dijkverkenningen langs de vaderlandse kuststrook. 9 Zeeuws-Vlaamse Kuststrook
13932: KEIL, ROBERT. - Frau Rath, Briefwechsel von Katharina Elisabeth Goethe nach den Orginale mitgetheilt von Robert Keil.
28056: KEIM, ALBERT, LOUIS LUMET. - Shakespeare.
13835: KEITA, MODIBO SOUNKALO. - De boogschutter.
10294: KEIZER, DRS. HANS P., WILL BERG (ILLUSTRATIES). - Zen wijsheid.
21190: KELDER, WILLEM A., JAN G. VAN LOON - Plein 2B. De behuizing van het ministerie van Justitie van 1815 tot 1979.
28899: KELK, C. - Afgeschreven. L'homme perdu. Zes beschouwingen rondom het thema 'misdaad en strafrecht'. Verlucht met 6 schilderijen van Constant.
28212: KELK, C.J., HALBO C. KOOL. - De liefde zingt in verzen. Uilenreeks no 43.
22643: KELK, J.C. - Jan Steen.
22644: KELK, J.C. - Reis door de wolken.
28890: KELK, MR. CONSTANTIJN, COORNHERTLIGA. - Rechtspositie gedetineerden. Rapport Coornhertliga.
15195: KELK, C. J., HALBO C. COOL. - Moderne lyriek. Uilenreeks 16. Toegevoegd: ondertekend gedicht van Adama van Scheltema..
14621: KELK, C.J. - Een kind van uncle Sam. Uilenreeks 22.
25832: KELK, C.J., HALBO C. KOOL. - Middel-Nederlandsche lyriek. Uilenreeks no 3.
28653: KELK, CONSTANTIJN, MARTIN MOERINGS, NICO JÖRG, PAUL MOEDIKDO (REDACTIE). - Recht, macht en manipulatie. Hedendaagse opvattingen over de functies van het (straf)recht voor individu en maatschappij. Aulapocket nr 572.
29102: KELLER, HORST. (EINFÜHRUNG). - Worpsweder Bilderreigen. Ausgabe Verlag im Bauernhaus.
24458: KELLER, WERNER. - ...want zij ontstaken het licht. De geschiedenis van de Etrusken. Een mysterie ontsluierd. Met 130 afbeeldingen en kaarten.
27879: KELLER, EVELYN FOX. - Een wereld van verschil. Beschouwingen over sekse en wetenschap.
27314: KELLER, KARL. - Die Kevelaer-Wallfahrt in Liedern und Gedichten. Eine volkskundliche und kulturgeschichtlige Studie.
29163: KELLER, HORST. - De kunst van de Impressionisten.
19868: KELLER, PAUL - Hubertus (Waldroman) 1.-66. Tausend.
27639: KELLER, GOTTFRIED. - Legenden. (Die Jungfrau und der Teufel. und Die Jungfrau als Ritter.) Illustriert von Wolfgang Goetze. Ausgabe aus Anlass der Tagung der Gesellschaft der Bibliophilen München.
15419: KELLER, PAUL - Demasque.
19874: KELLERMANN, BERNHARD. - Ingeborg.
19484: KELLERMANN, BERNHARD - Een zwerftocht door Japan.
15420: KELLERMANN, BERNHARD. - Schwedenklee's avontuur.
15418: KELLERMANN, BERHARD. - De dwaas.
24042: KELLEY, KITTY. - Het britse koningshuis. Opkomst en ondergang van de Windsors.
18217: KELLOGG, MARJORIE. - Zeg dat je van me houdt, Junie Moon.
23637: KELLS PH.D., LYMAN M. - Elementary differential equations. Second edition.
28231: KEMAL, YASAR. - Die Ararat Legende. Aus dem Türkischen von Helga Dagyeli-Bohne und Yildirim Dagyeli.
17368: KEMENADE, WILLEM VAN. - China Hongkong Taiwan BV. Superstaat op zoek naar een nieuw systeem. 1e druk.
19077: KEMENADE, J.T.C. VAN - Ligand hyperfine interactions in oxyhalides of pentavalent chromium, molybdenum and tungsten. Dissertatie.
28452: KEMP, PIERRE. - De incomplete luisteraar. De sieraden.
19325: KEMP. M. - Noodzakelijk pro memorie. De Limburgsche Maaslanden in de geschiedenis der Nederlanden.
28512: KEMP, FRIEDRICH (AUSWAHL UND KOMENTAR). - Ich zweifle doch am Ernst verschränkter Zeilen! Das französische Sonett und sein Aneigung in . Deutschland.
24200: KEMP, M. - Geschiedenis van Limburg.
16707: KEMP, M. - Limburgensia. Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg. 1e Reeks.
19384: KEMP, MATHIAS. - Onder de rosse komeet. 1e druk.
19025: KEMP, PIERRE - Die oude regenboog met al zijn rood. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Rob Molin.
24312: KEMP, MATHIAS. - This is Limburg. Translation by Charles Lavigne, Illustrations Hub. Duys.
13371: KEMPEN, PR.DR. G.A.M. - Natuurlijke taal en kunstmatige intelligentie. Taal tussen mens en machine. Met medewerking van Herman Kolk, Leo Konst, Willem Levelt, Henk Schotel, Koenraad de Smedt en Feiny Pijls.
16254: KEMPEN, A.F.J.VAN. - Gouvernement tussen kroon en statenfacties. De positie van 4 gouverneurs in [] Noord-Brabant 1813-1830.
20395: ARNOLD-CHOR KEMPEN - Festbuch zur Feier seines 75jährichen Bestehens 1902-1977
21949: KEMPIS, THOMAS Á. - De navolging van Christus.
27880: KEMPIS, THOMAS À. - Over de erkening van eigen vergankelijkheid.
27660: KEMPOWSKI, WALTER. - Tadellöser und Wolff. Ein bürgerlicher Roman.
12746: KENIS, JEF (TEKST) - Kunstprojekt Tuinen Tonen 2 vanuit een andere hoek.
15881: KENNEDY, J.F., D.D. EISENHOWER, E.V.A. - Creative America. Photographs by Magnum
19118: KENNEDY, WILLIAM - IJzerkruid (Ironweed)
16928: KENYON, KATHLEEN - Royal cities of the old testament
27959: KENZ, KARL FRIEDRICH.(BEARBEITUNG UND HERUSGABE) - Liederlich Geschichten. 150 Schwänke aus drei Jahrhunderten. Mit Illustrationen von Günther Stiller.
12547: KEPPELMULLER, B. - De triomf der harmonie. Het leven van Johannes Keppler. bijl: dr.H.Groot: Keppler's beteekenis vd wetenschap
15882: KERAMANE, HAFID - De pacificatie. Zwartboek over zes jaar oorlog in Algerije
22661: KERBOSCH, ROELAND. - Twee dagen Wolkenbak, enzovoort.
19794: KERCKHOFFS, HENRI - Onschuldig opgehangen. Joseph Kerckhoffs 24.10.1724-11. 5.1772 verm. bokkerijder ten onrechte veroordeeeld
22662: KERCKHOVEN, PIETER FRANS VAN, HUBERT LAMPO. - Liefde 1843. Liefdesroman in brieven. in eigentijdse taal omgezet door Hubert Lampo.
26678: KERDIJK, F. (VERZAMELD). - Alles wel aan boord. Spreekwoorden en zegswijzen ontleend aan het Nederlandse zeewezen.
25723: KERESZTURY, DEZSÖ. (EINFÜHRUNGSTEXT). - Meisterwerke aus tausend Jahren. Ein Bildband zur ungarischen Kunst. Übersetzung Klára Szegzaárdy-Csengery, Anikó Murányi.
27881: KERKEN, L. VAN DER. - Inleiding tot de fundamentele filosofie. Reeks Filosofie en Kultuur.
21530: KERN, GREGORY - De onzichtbare vijand. SF-reeks Kep Kenney, geheimagent voor de ruimte deel 4.
17270: KEROUAC, JACK - De onderaardsen 5e NL, Bezige Bij herdruk
17979: KERSTEN, ALBERT E. (UITGAVE) - Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Londen mei 1940 - mei 1941. Nederlands Historisch Genootschap
16007: KERSTEN, J. - Bali.
29155: KERSTEN, WOLFGANG, PSAMU OKUDA, PAUL KLEE. - Paul Klee. Im Zeichen der Teilung. Die Geschichte zerschnittener Kunst Paul Klees 1883-1940 mit volständiger Dokumentation.
26467: KES, DIEN, JOP POLLMANN, PIET TIGGERS. - Kinderzang en kinderspel deel 1 en 2. 250 en 120 liedjes, canons en spelen voor jongens en meisjes van 6 - 13 jaar.
24864: KESEY, KEN. - Lucifers doos. [Demon Box]
14623: KESSELS, MARIE. - De god met gouden ballen.
24274: KESSEN, DR A. - Historische schoonheid van Maastricht. Heemschut serie no 32.
17697: KESSEN, DR. A. - De historische schoonheid van Maastricht Heemschutserie nr 32
24273: KESSEN, DR. A. - De historische schoonheid van Maastricht. Heemschutserie no 32.
18216: KESTEN, HERMANN - De kinderen van Guernica.
27265: KETELAAR, PR.DR. J.A.A. - De chemische binding. Inleiding tot de theoretische chemie.
14201: KEUCHENIUS, TH.E.C., E.A. (UITG) - Nederlandse lyriek 13e eeuw tot 1880. deel 2: 1570-1630
27753: KEUCK, BERNHARD, GERD HALMANS (HERAUSGEBER). - Juden in der Geschichte des Gelderlandes. Herausgegeben im Auftrag des Arbeitskreises Jüdisches Bethaus Issum. Veröffentlichungen des historischen Vereins für Geldern und Umgebung.
22659: KEULEN, MENSJE VAN. - Bleekers zomer.
22660: KEULEN, MENSJE VAN. - Bleekers zomer.
19040: KEULEN CSSR, H.VAN - Hereenigingswerk in Nederland Geschiedenis Apostolaat Hereeniging. Reeks: Het Christelijke Oosten deel X
27568: KEULEN, PR. JAN VAN. - Elitair tegen wil en dank; De honden blaffen - de karavaan trekt voort.
24340: KEULLER, L.A.J. - Beschrijving van Oud-Roermond. Overdruk uit Bulletin vd Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Tweede editie, dertiende jaargang no 3.
24659: KEULS, YVONNE. - Annie Berber en het verdriet van een tedere crmineel.
22657: KEULS, YVONNE. - Negenennegentig keer. Verhalen.
14624: KEUSS, P. - De secundaire weg. De Boekvink.
14202: KEYSER, DR. PAUL DE (UITG) - Floris ende Blancefloer.
10813: KEYZER, MR. L.F.V. - Beginselen van het nederlandse zakenrecht.
24958: KHAYAM, OMAR. - Die Rubaiyat. Begleitet von Persische Miniaturen.. Deutsch von A. F. Graf von Schack.
21051: KHAYYAM, OMAR - Rubaiyat
24682: KIDSON, PETER. - De wereld der middeleeuwen.
24109: KIEDROWSKI, RAINER (FOTOS), KLAUS VIEDEBANT (TEXT). - Deutschland, Germany, Allemagne. (Reise- und Verkehrsverlag RV).
11578: KIEFFER, PAUL (RED.) - Luxembourg, la grand duche, das Grossherzogtum, the grand duchy.
24455: KIELICH, WOLF. - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiersters uit de negentiende eeuw.
26538: KIELLAND, ALEXANDER L. - Arbeiders.
24087: KIEPERT, DR. LUDWIG. - Grundriss der Differential- und Integralrechnung. I. Teil Differential-Rechnung. Elfte unveränderte Auflage des gleichnamigen Leitfadens von Max Stegemann mit 180 Figuren im Texte.
27233: KIEPERT, DR. LUDWIG. - Grundriss der Diferential- und Integral-Rechnung II. Theil: Integral-Rechnung. 6. volständig umgearbeitete und vermehrte Auflage des gleichnahmigen Leitfadens von weil. Max Stegemann.
19201: KIERKEGAARD, SÖREN - Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est. übersetzt und eingeleitet von Wolfgang Struwe
25454: KIES, CH. - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch/Indie. (stempel Indisch Instructie Batallion op titelblad.)
26174: KIEVIET, C. JOH. - In de riddertijd. Het slot op de hoef; Fulco de Minstreel; In woelige dagen. In hedendaags Nederlands bewerkt door drs. R. Baronner. Inleiding en nawoord drs. C.H. Slechte.
15718: KIEVIET, C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom.
11325: KIEWIET DE JONGE, H.J. - De politiek der toekomst. Een wetenschappelijk onderzoek.
23880: KIKUOKA, TADASHI. (COMPILATION). - Japanese newspaper compounds. The 1000 most important in order of frequency.
25990: KILLINGRAY, DAVID. - De Europeanenplaag. De westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
28720: KIMBALL, NELL. - Memoiren aus dem Bordell. Nel Kimball, her life as an American Madame by herself. Redigiert von Stephen Longstreet. Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. Die Andere Bibliotheek Nr.176.
26752: KIMMENADE, THIJS VAN. - Back to the roots. hijs van Kimmenade, een subliem illusionist. Met voorwoord door Rick Vercauteren.
15884: KING, MARTIN LUTHER - Brief uit de gevangenis in Birmingham.
27937: KINGSTON, JEFFREY H. - Algorithms and datastructures. Design, correctness, analysis.
25680: KIPLING, RUDYARD. - Het junglboek.
15719: KIPLING, RUDYARD - Het eerste djungel-boek.
19892: KIPPENBERG, KATHARINA - Rainer Maria Rilke. Ein Beitrag.
24755: KIPPHARDT, HEINAR. - März. De carrière van de schizofrene dichter Alexander März.
10814: KIRCHHEIMER, OTTO - Politischer Justiz. Verwendung von juristischer Verfah- rensmoglichkeiten zu politischen Zwecken.
28693: KIRCHHOFF, BODO. - Infanta.
28397: KIRCHHOFF, BODO. - Der Sandmann.
28513: KIRSCH, SARAH. - Rùckenwind.
27450: KIRSCH, HANS/CHRISTIAN. - ... und kùsste des Scharfrichters Tochter. Heinrich Heines erste Liebe.
28184: KIRSCH, SARAH. - Rückenwind.
17574: KIRST, HANS HELLMUT - De nacht van de generaals; Fabriek van officieren.
27544: KIS, DANILO. - Sanduhr. Aus dem Serbokroatischen von Ilma Rakusa.
10815: KISCH, PR.MR. I. - Uitgelezen opstellen. Een bloemlezing uit het werk van Prof. Mr. I. Kisch. door H.U.Jessurun D'Oliviera
11837: KISKALT, ISOLDE - Werken met creatieve Brooddeeg ideeën.
24618: KISSELBACH, THEO, HANS WINDISCH. - De nieuwe fotoschool.
24756: KITCHEN, MARTIN. - Fascisme.
15885: KITS NIEUWENKAMP, H. W. M. J. - Elseviers encyclopedie van de heraldiek. Met verklaring van vele familienamen.
24681: KITSON, MICHAEL. - Het tijdperk der barok.
23861: KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. KIVI. - Ledenbooek KIvi 2000. Waar wonen zij; Waar werken zij; Wat doen zij.
23673: KJLLGREN, JOSEF. - Mensen bouwen een brug.
19573: KLAASEN, W. - Inventaris van de archieven van 1814 tot 1930. Gemeentearchief van Deventer
26112: KLAASSEN, MR. A.W. - Ruimtelijk beleid in theorie en praktijk.
26117: KLAASSEN, MR. A.W. - Herziene woningwet.Monografieën Ruimtelijk Bestuursrecht no 3.
18806: KLAASSEN, J.G, MR. J. EGGENS - Huwelijksgoederen- en erfrecht. Handleiding bij studie en practijk.
27341: KLABUND, (= ALFRED HENSCHKE). - Dichtungen aus dem Osten. I: Der Kreidekreis; II: Chinesische Gedichte; III: Japanische Dichtungen. Orginal Leinbände von Martin Kausche. Blockbücher Bastfaden gebunden.
28365: KLABUND. - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Aktennach dem Chinesischen. Mit Bilder von Georg Mayer-Marton. 46.-50. Tausend der Volksausgabe.
13933: KLABUND - Bracke. Ein Eulenspiegel-Roman. Mit Kupferstichen und Handzeichnungen alter Meister
28160: KLABUND. - Li-tai-pe. Nachdichtungen von Klabund. Insel-Bücherei Nr. 201.
28104: KLABUND. - Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Nachdichtungen chinesischer Kriegslyrik. Inselbücherei Nr. 183.
10816: KLAMI, HANNU TAPANI - Legal heuristics: a theoretical skeleton.
10817: KLAMI, HANNU TAPANI - Sacerdates Iustitiae. Rechtstheoretische und historisch methodologische Bemerkungen römischen Rechtspositivism.
10818: KLAMI, HANNU TAPANI - The rules of man
29152: KLASENS, A. - Egyptische kunst uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
19887: KLASS, GERT VON - Die drei Ringe. Lebensgeschichte eines Industrieunternehmens. Die Geschichte der Firma Krupp.
26543: KLAVER, IMKE, GER HARMSEN (INLEIDING), JOHAN FRIESWIJK (AANTEKENINGEN). - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opghetekende zaken uit jongste verleden tot 1925. Oantinkens fan in Fryske Lâarbeider. Inkele oateikene dingen út de jonge tiid oan 1925.
20874: KLAVERSTIJN, BAS - Samentwijnen. Via fusie naar integratie. ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ENKA bv., Arnhem.
29097: KLEE, PAUL. - Een meester over de chaos. Teksten van Paul Klee. Samenstelling,
28990: KLEE, PAUL, SUSANNA PARTSCH (SAMENSTELLING).. - Paul Klee 1879-1940.
29113: KLEE, PAUL, J.L.LOCHER (INLEIDING). - Paul Klee.
29033: KLEE, DENYS CHEVALIER. - Paul Klee. Übersetzt von Sabine Ibach.
29034: KLEE, HANS L. JAFFÉ. - Paul Klee. Serie: Thentieth-century Masters.
28563: KLEE, PAUL, FELIX KLEE ( HERAUSGABE UND EINLEITUNG). - Paul Klee Tagebücher 1898-1918.
29149: KLEE, PAUL, WITH AN INTRODUCTION BY HERBERT READ. - Paul Klee on modern art.
29024: KLEE, PAUIL, - Das bildnerische Denken. Form- unf Gestaltungslehre. Band 1.erausgabe und Bearbeitung Jürg Spiller.
29167: KLEE, PAUL. - Unendliche Naturgeschichte.Prinzipielle Ordnung der bildnerische Mittel, verbunden mit Naturstudium, und konstruktive Kompositionswege. Form- und Gestaltungslehre Band II Herausgegeben von Jürg Spiller
20939: KLEEREKOPER, PR.DR.S. - Inkomensverdeling en inkomensbeleid.
28961: KLEIJN, POL. - Uit de lik geklapt. Illustraties van Jenny Dalenoord, foto van Ed van der Elsken op schutblad gelij Ex-Libris van J van Delden.
11327: KLEIJN, PR.MR.A. - De irrationele achterkant van het openbaar bestuur. 1e Druk.
11328: KLEIJN, PR.MR.A. - Staat en mythe. serie 'Recht en maatschappij'.
24296: KLEIJNTJENS S.J., J., DR. H.H. KNIPPENBERG. - Limburgsche sagen. Reeks Uit droom- en fantasie-wereld. Met teekeningen van A.C. Ninaber van Eijben.
21291: KLEIJNTJENS S.J., JOS, DR.H.H.KNIPPENBERG - Schetsen uit de Middeleeuwen. (voor- en achterbladen blok gevlekt).
21292: KLEIJNTJENS S.J., JOS, DR.H.H.KNIPPENBERG. - Schetsen uit de nieuwste geschiedenis. (voor- en achterwerk blok gevlekt).
21293: KLEIJNTJENS S.J., JOS, DR.H.H.KNIPPENBERG - Schetsen uit de Vaderlandsche geschiedenis 2e druk, 2 delen
27662: KLEIN, GEORG. - Libidissi.
15886: KLEIN, PETER - Frankos 2. Inquisition, Spanien zwischen Folter + EWG
27239: KLEIN, DE. HERMANN. - Wettervorhersage für Jedermann. Algemeinverständliche Anleitung mit 2 Tafeln und 26 Textabbildungen.
25897: KLEIN, JEAN-PIERRE. (CONSERVATEUR DU MUSÉE). - Le Musée de Strasbourg.
13372: KLEIN, DR. M. - Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien.
18923: KLEIN, DR. W.C., MI. BEZIRKSGEOLOGE SÜD-LIMBURG. - Tektonische und stratigrafische Beobachtungen am Südwestrande des Limburgischen Kohlenreviers.
13934: KLEIN, GERHARD - Vater Baum. 6 Erzahlungen .
28391: KLEINE, GISELA. - Gabriele Münster und Wassily Kandiinsky. Biographie eines Paares. Mit farbigen Abbildungen.
18373: KLEINPAUL, RUDOLF - Das Mittelalter 1. Band. Bilder aus dem Leben und Treiben aller Stände in Europa. 268 Illustrationen 13 Volbildertafeln und Farbendrucken.
11581: KLEINPAUL, DR. JOHANNES - Leipzig. Volksbuecher der Erdkunde
27623: KLEIST, HEINRICH VON. - Pethesilea, ein Trauerspiel. Zeichnungen von Hans Wildermann. Eine Sonderausgabe der Kleist-Gesellschaft in 800 Exemplaren.
16416: KLEP, DRS. P. M. M. - Groeidynamiek en stagnatie in een agrarische grenseenheid. Economische ontwikkelingen in Kempen en Baronie 1750-1850.
26242: KLEPPER, JOCHEN. - Überwindung. Tagebücher uns Aufzeichnungen aus dem Kriege.
13095: KLERK, JOS DE - Wie kan u ooit vergeten? Volkslied.
27957: KLESSMANMN, ECKART. - Caroline. Das Leben der Caroline Michaelis - Böhmer - Schlegel - Schelling. 1763-1809.
25230: KLETKE, H. - Amerika. Schetsen uit de natuur en het menselijk leven. Met 3 platen.
25427: KLEUR. - Kleur.
25982: KLEVER, DR. W.N.A., E.A. - Hegel omstreden. Boedelscheiding na 150 jaar.
11701: KLEWITZ, MARION, HANS-WOLFGANG NICKEL. - Kindertheater und Interaktionspadagogik.
23427: KLEYKAMP, A.J. - Oud-Chineesche kunst. Vanaf haar oorsprong tot aan 1368 (begin Ming periode).
10821: KLEYN, PR.MR.W.M. EN ANDEREN - Bescherming van kopers van woningen. Publikatie Vereniging voor Bouwrecht no 13.
11838: KLIFT, HENRIETTE VAN DER - Modern lapjeswerk
10822: KLIJN, DRS. A. - De balie geschetst. Verslag van WODC enquete onder Nederlandse advocatuur
11892: KLINCKOWSTROEM, CARL GRAF VON - Knaurs Geschichte der Technik.
19225: KLINE, MORRIS. - Mathematics. The loss of certainty.
18203: KLINGEMANN, AUGUST - De nachten van Bonaventura. Een fantastische groteske op goede gronden toegeschreven aan --. vert. G. Kramer
25931: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en stenen. Helikon tijdschrift voor poëzie no 28.
25509: KLOETZLI, GODFREY, IGNAZIO MANCINI, LAURA FAYE TAXEL. - Op weg naar Jeruzalem. Ontmoetingen met oude plaatsen en nieuwe gezichten.
19932: KLOK, DRS.J. - Zuidhollandse eilanden. reeks: Karakteristiek, Kunst, Ambacht en volksgebruiken.
23959: KLOOS JR. C.I., A.W., D.J. WAGNER W.I. - Vraagstukken over mechanica eerste deel.
23960: KLOOS JR. C.I., A.W., D.J. WAGNER W.I. - Vraagstukken over mechanica. Tweede stukje (Sterktelee).
28058: KLOOS, WILLEM. - Nieuwere Literatuurgeschiedenis. Deel II (Schaepman tot Gorter).
23891: KLOOS JR., A.W., D.J. WAGNER. - Vraagstukken over mechanica. Eerste deel.
23892: KLOOS JR., A.W., D.J. WAGNER. - Vraagstukken over mechanica. Tweede stukje: Sterkteleer.
24885: KLOOS, WILLEM. - Bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis. Libellen-serie no 312-313. Met een portret van dr. Willem Kloos.
24386: KLOPSTOCK, FRIEDRICH GOTTLIEB. - De Messias.
24387: KLOPSTOCK, FRIEDRICH GOTTLIEB. - Oden und Epigramma.
23040: KLOTZ, HANS. - Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelpflege und Orgelspiel. mit 10 Bildtafeln und zahlreichen Abbildungen im Text. 6. verbesserte Auflage.
24870: KLUGE, GISELA. - Im Atelier des Grafikers. Ausbildung und Praxis in einem vielseitigen Beruf. 1. Auflage.
27469: KLUGE, ALEXANDER. - Lebensläufe. Anwesendheitsliste für eine Beerdigung.
20192: KLUGE, FRIEDRICH - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
19275: KLUGE, FRIEDRICH - Etymologisch Wörterbuch der deutschen Sprache. 12. und 13. Auflage bearbeitet von Alfred Götze
28696: KLUGE, MANFRED. (AUSWAHL)' - Hyazinth und Rosenblüt. Die schönsten Märchen deutscher Romantiker. Illustriert mit Handzeichnungen aus der deutschen Romantik.
27658: KLÜGER, RUTH. - Weiter leben. Eine Jugend.
21418: DE ACHELSE KLUIS - De Achelse kluis 1846-1946. Ontstaan Groei Leven.
10546: KLUNDERT, TH. C. M. J. VAN DE - Groei en inkomensverdeling. Dissertatie.
17021: KLUTH, H. - Wonderen in staal en steen. Met 33 platen en 22 tekeningen
19412: KLUYT, J.A.,KO VAN DER LAAN - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Tekeningen Herman Moerkerk
16761: KNACKFUSS, H., PR.DR. P SCHUBRING (BEARB.) - Michelangelo. mit 138 Abb, darunter 6 farbigen
10065: KNAPPERT, PR.DR. L. - Bibliografische inleiding tot de theologie, Boekenlijst Voor predikanten, studenten, openb. bibliotheken
20027: KNAUSS, ROBERT, GEORG BRÜTTING - Weite welt des Fliegers. Das Buch der Weltluftfahrt mit 33 Zeichnungen und 124 Abbildungen
24695: KNAUTH, PERCY, EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. - De ontdekking van metaal. Serie: Het ontstaan der mensheid.
18194: KNEF, HILDEGARD - Het vonnis. bewerking W. Wielek Berg
18195: KNEF, HILDEGARD - Louter nieuwsgierigheid. Gesprekken over het paranormale.
18196: KNEF, HILDEGARD - Niet zo.
19090: KNETSCH, D. - Diols as ligands Dissertatie.
11329: KNIEPER, ROLF - Zwang, Vernunft, Freiheit. Studien zur juristischen Konstruktion der burgerlichen Gesellschaft.
17834: KNIGGE, PR.MR.G. (RED) - Leerstukken van strafprocesrecht.
28695: KNIGGE, ADOLPH FREYHERR. - Des seligen Herrn Etatsraths Samuel Cpnrad von Schaafskopf hinterlassene Papiere. Mit einem Nachwort von Iring Fetscher. Sammlung Insel Nr. 12.
21659: KNIGHT, DAMON - Voorbij de barriere.
24303: KNIPPENBERG, DR. H.H. - Kultuur tusschen puin in Noord-Brabant en Limburg.
19000: KNIPPENBERG, DR. H.H. - Van Moerdijk tot Peelland. reeks Zoeklicht op Brabant
24346: KNIPPING O.F.M., DR. J.B. - Pieter Breugel de Oude. met 50 afbeeldingen. Palet serie. Een reeks monografieën over Hollandsche en Vlaamsche schilders 15e en 16+e eeuw.
12749: KNIPPING, DR. JOHN B. - Kunstschatten van alle tijden. Bouw-, Beeldhouw-, Schilder- en Nijverheidskunst van af de prehistorie tot onze tijd.
16748: KNIPPING O.F.M., DR. JOHN B. - Rubens. De laatste communie van Sint Franciscus van Assisië. Paneel en Doek serie 1 no 3. ex-bibliotheek exemplaar.
28333: KNISTERS, GOZIEDEMIJ. - Komediespel. Een eeuwendentoneel [] bekend als La Celestina, 1500, toegeschreven aan Frnando de Rojas en anderen.
27358: KNOEPFLI, ALBERT, OSKAR EMMENEGGER, MANFRED KOLLER, ANDRÉ MEYER. - Wandmalerei - Mosaik. Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken Band II.
28928: KNOL, MR. P.C. - Vergoeding van letselschade volgens huidig en komend recht. Studiepockets Privaatrecht no.40.
25154: KNOOP, ANNEMARIE, KLAARKE SCHUIRINGA. - Door allen voor allen een heerlijk streven. Een kleine geschiedenis van het kruiswerk in Nederland.
22649: KNOPPER, HELEN. - Osmose.
15198: KNOPPER, HELEN - Mijn grote liefde. Acte de presence. 1e Druk
14628: KNOPPER, HELEN - Het geheim van de zwaan. 1e Druk
15197: KNOPPER, HELEN - Emotioneel esperanto. 1e Druk
20394: KNOTT, DR ANTON JOSEF - Hildesheim. Ein Führer durch die Stadt
10824: KNOTTENBELT, B., R.A.TORRINGA - Inleiding in het Nederlandse recht. Bewerkt door J.W.P. Verheugt
10825: KNOTTENBELT, MR.B., MR. R.A.TORRINGA - Inleiding in het Nederlandse recht
10826: KNOTTENBELT, B., R.A. TORRINGA, J.W.P. VERHEUGT - Inleiding in het Nederlandse recht
21153: KNOTTENBELT, B, R.A.TORRINGA - Inleiding in het Nederlands recht. bewerkt door J.W.P. Verheugt
24341: KNUTTEL WZN., DR. G. - Hubert en Jan van Eyck. met 51 afbeeldingen. Palet Serie. Een reeks monografieën over Holllandsche en Vlaamsche schilders 15e en 16e eeuw.
10828: KNUTTEL, MR. W.P.C. - Kinderrecht voor de maatschappelijk-werker. Herzien door mr.J.F.van Hasselt.
10827: KNUTTEL, MR. W.P.C. - Kinderrecht voor de maatschappelijk werker. Herzien door mr.J.F.van Hasselt.
28065: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde.
28060: KNUVELDER, GERARD. - Bouwers aan een eigen cultuur. Letterkundige figuren.
13373: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse Letterkunde.
28059: KNUVELDER, GERARD. - Bouwers aan eigen cultuur. Letterkundige figuren.
24941: KOCH, MR. WIJNAND J.M. - Verslag der vergaderingen van de Vereeniging Geloof en Wetenschap over de jaren 1882-1884. 2e Deel. (met name over Het Darwinisme).
25251: KOCH, HENNY. - Solita. Het meisje uit den vreemde.
25495: KOCH, HORST (EINLEITUNG). - Wiener Biedermeier. Reich illustriertes Buch. (Rücken leicht beschädigt).
25399: KOCH, HEINRICH, HEINRICH BRAUNE. - Von deutscher Filmkunst. Gehalt und Gestalt. Erst Auflage.
12186: KOCH, J.W. - Angiocardiographie in de diagnostiek van longafwijkingen Angiopneumographie. Dissertatie.
12408: KOCH-ISENBURG, I. - Planten Brehm. Zwerftocht door het plantenrijk. bewerkt door Rinke Tolman.
25467: KOCKELKOREN, JULES, L.M. ALBERIGS. - De generatie van 1900 in Limburg. (Kunstschilders met afbeeldingen van hun werk en een korte biografie).
10296: KOCKELMANS, DR. A. - Martin Heidegger. Een inleiding in zijn denken Serie Denkers over God en Wereld deel 4
12187: KOCKEN, E. TH. M., K. VAN TILJ - Heeft de patient iets te vertellen? Handelingsonderzoek naar verbeteren vd huisarts-patient-kommunikatie.
26389: KOECK, PAUL, ZAFAR (FOTOGRAFIE). - Heilige huisjes. Geloof en volksgeloof; bedevaarten en ommegangen; heiligen en hun hulp in nood.
22648: KOECK, PAUL. - Chinchilla's kweken.
14630: KOECK, PAUL. - In vrije val. 1e Druk.
25486: BAREND CORNELIS KOEKKOEK. - Barend Cornelis Koekkoek. (1803-1862) seine Familie, seine Schule und das Haus Koekkoek in Kleve. (Haus Koekkoek is städtiches Museum der Stadt Kleve)
21037: KOEKKOEK, ADRIAAN KORNELIS - Partijleiders en kabinetsformatie. Rechtsvergelijkende studie rol partijleiders in Engeland, W.-Duitsland, etc
25600: KOEKOEK, HANS. - Liefzijn toegestaan.
14631: KOELEWIJN, L.A. - Mikken op de voorruit. Reeks: De boekvink.
10830: KOEMAN, N.S.J. - Aansprakelijkheden in het milieurecht. Enkele beschouwingen over eenheid in het milieurecht.
11582: KOEMANS, H. M. - Australie op het eerste gezicht en bij nader inzien.
19105: KOEN, JAN GIJSBERT - Continuouspolarographic detection in column liquid chromatography. (Analyses of pesticides) Dissertatie.
27618: CHILIAPINE-KOENEMAN. - El Ukhnem. The song of the Volga boatmen; Chant des bateliers do Volga. For voice and piano. (Auch mit deutscher Text)
26663: KOENEN, MARIE. - Limburgsche novellen: De toren van Neekum; Sint-Marcoensberg; Het hofke; Het nieuwe begin. Reeks: Werken van Marie Koenen.
26664: KOENEN, MARIE. - Limburgsche verhalen. Reeks: Werken van Marie Koenen.
25339: KOENEN, MARIE. - Het koninkje. Reeks: Werken van Marie Koenen.
19011: KOENEN, MARIA. - De redder.
26662: KOENEN, MARIE. - De moeder; De andere. Reeks: De werken van Marie Koenen.
10831: KOENS, MR.M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Onderzoek aspekten vreemdelingenrecht en jeugdbeschermingsrecht [etc]
10832: KOERS, A.W. - Juridische informatica. Spelen met de computer of spelen met het recht?
15424: KOESTLER, ARTHUR - Dieven in de nacht. Kroniek van een experiment.
18205: KOESTLER, ARTHUR. - Nacht in de middag.
18206: KOESTLER, ARTHUR - Nacht in den middag.
14637: KOEVOETS, PAMELA. - Bazen en slaven. Een zwarte komedie.
10833: KOHL, MR. L.J.M.L., MR. H.M.W. VANMEULEBROUK - Pensioenen en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, Ouderdom en overlijden. Reeks Recht en welzijn 5
25240: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland.
28080: KÖHLER, KURT (= CONSTANT SOETEWEY). - Vade Mecum voor de jongen zelfmoordenaar.
17757: KOHLER, DR. JOSEF - Einfuehrung in die Rechtswissenschaft.
12549: KOHLRAUSCH, F. - Lehrbuch der praktischen Physik.
15050: KOHNER, FREDERICK. - Amanda, Verhaal van een liefde.
26982: KOHNSTAMM, PR.DR. G.A., DR. H.C.CASSEE. - Het cultureel woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
28597: KOHOUT, PAVEL. - Tanz- und Liebesstunde. Eine deutsche Romanze. Übertragen von Inge Milde
16255: KOK PR., DR. TH.B.W. - Dekanaat in de steigers,Gentse dekanaat Hulst 1596-1648.
19741: KOK, J.F.W. - Wat is er toch met mijn kind? Over opvoeden en opvoedingsmoeilijkheden.
19502: KOK, A.A. - Romantisch Amsterdam 12 teekeningen van prof. J.H.Jurres.
16316: KOK, A.A. - De historische schoonheid van Amsterdam. Heemschutserie no 1 (vochtsporen).
24558: HANDBOEK KREATIEF KOKEN - Handboek kreatief koken. Meer dan 1000 recepten.
26004: ZELF KOKEN. - Zelf koken. Soepen, sauzen, vleesschotels, salades, groenten, desserts.
13248: VEGETARISCH KOKEN. - Heerlijke gerechten zonder vlees.
10835: KOKKINI-IATRIDO, PR.DR.D.EA. (REDACTIE) - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht (1988).
18209: KOKKOKA - Koka Shastra en andere geschriften uit India over de liefde. Inlleiding en aantekeningen Alex Comfort
21913: KOLAKOWSKI, LESZEK - Het absurde socialisme. Twee essays
27481: KOLB, ANNETTE. - Das Exemplar.
27669: KOLBE, JÜRGEN (ZUSAMMENSTELLUNG). - Heinrich Heines Loreley. Ich weiss nicht was soll es bedeuten. Den Freunden des Hauses zum Jahreswechsel 1976/77.
12750: KOLBE, GEORG - Werke der letzten Jahre. Mit betrachtungen uber Kolbes Plastik v.W.Pinder. Ex-Libris H+R Wong
25431: KOLDEWEIJ, A.M., P.N.G. PESCH (UITGEVERS/EDITEURS) - Het blokboek van Sint Servaas. Le livre xylographique de Saint Servais. Facsimile van enig bekend exemplaar plus
16008: KOLFF, PR.DR.G.H.VAN DER (RED.) - Sticusa Jaarboek 1951. St.culturele samenwerking tussen Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederl. Antillen
11330: KOLKMAN, IR. H. J., MR. DR. J. C. HUDIG, DR. MR. H. HOU - Democratie op kwalitatieven grondslag. Naar een nieuwe Nederlandsche staatsinrichting.
21274: KOLLAU, J.P.C.M. - Informatietechnologie en de financiele sector Afstudeerwerkstuk v. geld-, krediet- en bankwezen.
11524: KRONSTADT KOLLEKTIEF - Hongeropstanden. Agrarische samenlevingen in verzet tegen industriële produktievormen, Frankrijk 178 Rusland 1900, Derde Wereld nu.
23312: KOLLER, DR. GÜNTHER, KLAUS HAMMER, BRODO MITTRACH, DR. MARTIN SÙSS. - Rindvieställe. Handbuch fùr landwirtschaftliches Bauen 1.
20349: KOLLONTAJ, ALEKSANDRA - Liefde van werkbijen.
29129: KUNSTHALLE KÖLN. - Paul Klee. Das Werk der Jahre 1919-1933. Gemälde, Handzeichnungen, Druckgraphik
26610: WALLRAF-RICHARTZ MUSEUM KÖLN. - Von Stefan Lochner bis Paul Cézanne. 120 Meisterwerke der Gemäldesammlung.
15887: KOLOSIMO, PETER - Schaduwen op de sterren
10837: KOMEN, MR.A. - Algemene inleiding Overdruk uit Nederlands recht in kort bestek
10839: KOMEN, PR. MR. A., MR. A. RUTTEN-ROOS (RED.) - Nederlands recht in kort bestek
10840: KOMEN, PR. MR. A. (REDAKTIE) - Nederlands recht in kort bestek
10838: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... Inaugurale rede.
14638: KOMRIJ, GERRIT (SAMENST.) - De moeder. Een bloemlezing
20977: KOMRIJ, GERRIT (SAMENST) - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
19859: KOMRIJ, GERRIT, ANTHON BEEKE - Uit de memoires van een postzegel 1881-1981. Achtergron den, vormgeving, emissiegegevens - stempels.
23674: VESVU-KONGREKOMMISSIE. - Ekonomie, Staat en theorie. Bundel bij het VESVU-Kongres 'Ekonomie en Staat' op 6, 7, en 8 oktober 1
26291: KONIETZKA, LOTHAR P. - Europees porselein.
11587: KÖNIG. WERNER, HARRO. - Lüneburg.
22126: KONIJNENBELT, H., Y. KOOT - Politie en milieu. Ecologische achtergronden voor handhavers van milieuwetten.
19097: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of exited dimers of aromatic molecules. Dissertatie.
24164: KONING, HANS, (TEXT), PATRICK WARD (PHOGRAPHS) - Amsterdam. Series: The great cities.
20049: KONING, GENERAAL-MAJOOR B. - Bevrijding van Nederland 1944-1945
22647: KONING, HANS, (HANS KONINGSBERGER) - Het aards tekort.
10842: KONING, MR.P.J.DE, EN ANDEREN. - Het verschijnsel sociale rechtshulp
19458: KONING, IR.K. DE - Begrippen en toepassingen in de elektrotechniek met eigenschappen en toepassingen van motoren.
11148: KONING, MR.F. - Fusies en (centrale) ondernemingsraden. Inaugurale rede.
24555: KONINGSBERGER, HANS. - Vermeer und seine Zeit. übertragen von Christian Adolf Isermeyer. Serie: Time-Life Die Welt der Kunst.
29126: KONINGSBRUGGEN, JACQUELINE VAN. - R.W. van de Wint. Schilder, Beeldhouwer, Bouwer.
10841: KONINGSVELD, H. - Emperical laws, regularity and necessity. [also published as a thesis]
19102: KONINGSVELD, R - On liquid-liquid phase relationships and fractionation in multicomponent polymer solutions. Dissertatie.
20361: KONRAD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
28323: KONRÁD, GYÖRGY. - Die Melancholie der Wiedergeburt. Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke.
28602: KONRÁD, GYÖRGY. - De medeplichtige.
28081: KONRAD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
24383: TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST. - Tafereel van natuur en konst, behelzende by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken, alle de voornaamste byzonderheden etc. Deel 9: Spanje en Portugal.
24384: TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST. - Tafereel van natuur en konst, behelzende by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken etc. Deel 5: Zweden.(en Rusland).
24385: TAFEREEL VAN NATUUR EN KONST. - Tafereel van natuur en konst, behelzende by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken. Deel 4: Europa (Spitsbergen en Oud Groenland; Denemarken en Noorwegen, etc.
17554: KOOIJMANS, PR.MR. P.H. - De verjaring van internationale misdrijven. Uitgave calvinistische juristen-vereniging
21178: KOOIJMANS, PR.MR. P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
21181: KOOIJMANS, PR.MR. P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht.
21318: KOOIJMANS, PR.MR.P.H. - Internationaal publiekrecht in vogelvlucht
20140: KOOIKER, R., T. VAN DEN HEUVEL - Marktonderzoek
26777: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Montyn.
11331: KOOIMAN, D. - De nederlandsche gemeente in de negentiende en twintigste eeuw.
16833: KOOIMAN, DIRK AYELT. - Souvenirs.
24896: KOOIMAN, DS. W.J. - Jacobus Revius. Zijn leven en zijn lied. Libellen-serie no 195.
20124: MAGNETRON KOOKBOEK - Magnetron kookmethode in theorie en praktijk met meer dan 100 gevarieerde recepten.
10297: KOOL, ARIE DE. - Wetenschapsbeleid. Kiezen en delen.
16317: KOOL-BLOKLAND, J.L. - De zorg gewogen. 7 Eeuwen godshuizen in Middelburg.
26776: KOOLHAAS, A. - Een kind in de toren.
14640: KOOLHAAS, A. - De geluiden van de eerste dag.
14641: KOOLHAAS, ANTON, LEO VROMAN. - De trapeze deel 10. Oospronkelijke verhalen en gedichten voor basis- en voortgezet onderwijs.
22666: KOOLHAAS, ANTON. - Een schot in de lucht. Boekenweekgeschenk 1962.
26158: KOOLHOVEN, MW. MR. M., MR. T.A.J. REINDERS. - Algemene wet bestuursrecht. PS-Special 6: Awb.
29175: KOONING, WILLEM DE. - Willem de Kooning. Het Noordatlantisch licht. The North Atlantic Light. 1960-1983.
23993: KOONTZ, DEAN. - Fear nothing.
16411: KAMER VAN KOOPHANDEL - Statistisch overzicht Limburg 1982-1983
28985: KOOPMANS, YPE. - Muurvast en gebeiteld, beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940. Fixed and chiselled, sculpture in the architecture 1840-1940. Tekxt-text in Nederlands and english.
22664: KOOPMANS, JAAP. - Doodslaan op donderdag.
22667: KOOPMANS, JAAP. - Doodslaan op donderdag.
14642: KOOPMANS, JAAP. - Tien vogels in de lucht. 1e Druk.
28803: KOOPMANS-EIJLDERS, DICK KOOPMANS. - Van Zuiderpool tot Noorderlicht. Verslag van een adembenemende zeilreis.
17509: KOOPS, DRS. J.A., E.A. - Delicten betreffende de seksualiteit. Voordrachten.
16319: KOOT, TON - En nu.. rondom Amsterdam! Toeristische verkenningen
24978: KOOT, TON, WILLEM G. HOFKER(TEKENINGEN). - Het mysterie van Muiden. Het Muiderslot. Een monografische beschouwing over een tijdperk van 7 eeuwe Met 28 tekeningen van in- en exterieur door Willem G. Hofker.
16318: KOOT, TON. - En nu .. Amsterdam in! Zwerftochten in en rondom Amsterdam.
24028: KOOTEN, KEES VAN. - Zwemmen met droog haar. Een lang verhaal kort.
14643: KOOTEN, KEES VAN. - Koot graaft zich autobio.
26839: KOOTEN, DR. KEES VAN. - Zeven sloten. Zes uitstapjes.
28478: KOPELEW, LEW. - Ansprachen aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.
28634: KÖPF, GERHARD. - Piranesis Traum.
27326: KOPLAND, RUTGER. - Het orgeltje van yesterday.
25669: KOPPE, SUSANNE. (TEXT). - The art of Lisbeth Zweger.
11583: KOPPERS S.V.D., DR. PHIL. WILHELM. - Die Anfange des menschlichen Gemeinschaftslebens.
12188: KOPSCH, DR. FR. - Nomina anatomica 1895 gegenübergestellt den Nomina anatomica des Jahres 1935.
27136: KORAN, DER. - Der Koran. Aus dem Arabischen wortgetreu neu übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von dr. L.Ullmann.
24406: DINGEMAN KORF. - Nederlandse majolica.
10298: KORNER, STEPHAN - Conceptual thinking. A logical enquiry.
13852: KOROLENKO, VLADIMIR. - In slecht gezelschap. Boekversiering van Helen Ernst.
27850: KORSCH, KARL. - Marxisma en filosofie.
27110: KORSCHUNOW, IRINA, MARY RAHN (BILDER). - Hanno malt sich einen Drachen. (mit Bildern van Mary Rahn). (Reihe dtv junior Schreibschrift Bücher).
10547: KORT, PETER M. - Optimal dynamic investment of a value maximizing firm.
21284: KORT, JOS DE, ELLIE VERMEER (ED.) - Seminar on innovative information services and handling. Tilburg, Barcelona, Patras 1991: proceedings.
26109: KORTEWEG-WIERS, MR. M.J.S.,MR.M. DIJK, MR. P.M.B. SCHRIJVERS, J.P.A.F. VRIENS. - Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht.
10548: KORTEWEG, DRS.S., DR.F.A.G. KEESING - Het moderne geldwezen
22000: KORTEWEG, ANTON - Eeuwige heimwee drijft hem voort. 1e Druk oplage 1200 exemplaren
10300: KORTHALS, MICHIEL (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspec tief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen
10118: KORTHALS ALTES, WILLEM F. - Naar een journalistiek privilege. Over het zogenaamd verschoningsrecht
14645: KORTHUIJS, P. - Menschen in malaise.
17246: KORTHUYS, PIET - In de ban van de tropen Illustraties van G.P. Adolfs
14648: KORTOOMS, TOON - Help! de dokter verzuipt...
14646: KORTOOMS, TOON - Beekman en Beekman. Een Brabantse roman.
19612: KORTOOMS, TOON - Deze jongeman. Belevenissen van een zondagskind. schutblad ontbreekt. snee in Franse pagina. Bandontwerp: Rien van Looy.
18885: KORTOOMS, TOON - Liefde in peelland schutblad ontbreekt
16623: KOSCH, DR. WILHELM - Pruisen voor de rechterstoel der geschiedenis. 2 eeuwen Pruissische veroveringspolitiek in Duitschland etc
23504: KOSCH, WILHELM. - Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch begründet von Wilhelm Kosch, fortgeführt von Bruno Berger. Dritter Band: Davidis - Eichendorff.
23505: KOSCH, WILHELM. - Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch begründet von Wilhelm Kosch, fortgeführt von Bruno Berger. Vierter Band: Eichenhorst - Filchner.
25528: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke. Unter Mitarbeit von Christine Ekelhart, Kristin Widlar, Stephanie Winkelbauer.
25385: KOSCHATZKY, WALTER. - De grafische technieken. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
25398: KOSCHATZKY, WALTER. - Österreichische Aquarellmalerei 1750-1900.
25629: KOSCHÜTZKE, ALBRECHT, FRANCO NONTI. - Af4rikanische Masken. Übersetzung Albrecht Koschützke. SerieElite Bibliothek Schätze der Jahrhunderte.
15425: KOSINSKI, JERZY - De onbekende partner. 1e nederlandse uitgave.
15426: KOSINSKI, JERZY - Duivelsboom.
15428: KOSINSKI, JERZY - Speelbal. 1e Nederlandse uitgave.
16792: KOSINSKI, JERZY - Aanwezig.
18200: KOSINSKI, JERZY - Stappen.
17110: KOSINSKY, JERZY - Pinball. first edition.
18207: KOSINSKY, JERZY - Tijd van leven - tijd van kunst.
18208: KOSINSKY, JERZY - Cockpit.
19971: KOSSEN, W.J., A.RIEGER - Rondom de oude kerk. Kroniek van een stadswijk (A'dam). Krijttekeningen van Frans Boers, foto's Jaap Doeser.
28089: KOSSMAN, ALFRED. - Geur der droefenis.
24979: KOSSMANN, PR. DR. R., PRIV-DOZ. DR. JUL. WEISS. - Mann und Weib. Ihre Beziehungen zueinander und zum Kulturleben der Gegenwart. I: Der Mann, Das Weib 421 Abb.+ 22 Pl.; II:In Beziehungen zueinander 273 Abb.+13 Pl.; 3 In Bezieh. z. Kultur d. Gegenwart.
22694: KOSSMANN, ALFRED. - De smaak van groene kaas.
22707: KOSSMANN, ALFRED. - Geur der droefenis.
14652: KOSSMANN, ALFRED - De linkerhand. 1e Druk.
18526: KOSSMANN, ALFRED. - Familieroman.
14654: KOSSMANN, ALFRED - De nederlaag.
14656: KOSSMANN, ALFRED. - Vijftig jaar later. Een lezing in Rotterdam. Eenmalige uitgave Bureau Obelon Rotterdam.
19061: KOSTER, FRANK. - Studenten van proletariaat tot praatgroep. Nijmeegse studentenbeweging tussen 1970 en '76 [] politikologie.
12924: KOSTER, NICO (FOTOGRAFIE), FRANS DUISTER (TEKST) - Het atelier van Carel Willink
24276: KOSTER, F. - Ons schoone land. Heemschutserie no 5.
10844: KOSTERS, MR. J. - Het internationaal burgerlijk recht in Nederland 1e Druk
19084: KOTEN, G. VAN - Sythesis and characterization of polynuclear organocopper compounds. Dissertatie.
29107: KOTTE, WOUTER, URSULA MILDNER. - Het kruis als universeel teken bij Joseph Beuys. Een Requiem. Hedendaagse kunst Utrecht. mei-juli 1986.
18214: KOTZWINKLE, WILLIAM - Hermes 3000.
18215: KOTZWINKLE, WILLIAM - Fata Morgana.
18218: KOTZWINKLE, WILLIAM - Nachtboek.
18219: KOTZWINKLE, WILLIAM - Laat maar waaien.
19385: KOUMANS, ALFRED - De wende. De ballade van een dolende. 1e Druk
26803: KOUSBROEK, RUDY. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's no 6.
26818: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 2.
26819: KOUSBROEK, RUDY. - Einsteins poppenhuis. Essays over filosofie 1.
26820: KOUSBROEK, RUDY. - Het meer der herinnering.Anathema's 5. Reeks: Literair Moment.
26821: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 1.
26822: KOUSBROEK, RUDY. - Anathema's 3.
26823: KOUSBROEK, RUDY. - Het avondrood der magiërs.
26824: KOUSBROEK, RUDY. - De waanzin aan de macht. Anathema's 4.
24236: KOUSEMAEKER, F.J.M. DE. - Onroerend goed. Leidraad voor studie en praktijk.
24103: KOUVELAKIS, P. - Greece. translation D. Ladas. Editio by the Greek Narional Tourist Organisation.
24506: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten 1948/1958. Achter een woord Hand o.a.De ondoordringbare landkaart Ab intestato Het gebruik van woorden.
26898: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie / Anoniem. Gedichten.
27851: KOZIK, FRANTISEK. - Comenius [Jan Amos].
29136: KPENIG, KASPAR. (VORWORT). - Heute. Westkunst. Ungefähr 34 Austeller zum Thema Wsetkunst Heute, eine Ausstellubg der Museen der Stadt Köln 1981.
29022: KRAAIJPOEL, D. - De Niieuwe Salo0n. Officiële Beeldende kunst na 1945.
26306: KRAAIJPOEL, D., H. VAN WIJNEN. - Han van Meegeren 1889-1947. En zijn meesterwerk van Vermeer.
29179: KRAAN, AD. - Beelden in Noord Brabant. Ontwikkeling van de beeldhouwkunst na 1945. Uitgave Nieuwe Brabantse Kunststichting, Oirschot.
25985: KRAAN-DE GOOYER, JO VAN DER, ARJEN MIEDEMA, G. DOUWE (ILLUSTRATIES). - Zo hoort het. Handboek voor goede vormen.
19076: KRAAN, D.J. - The electronic band structure of vanadium oxide (VO). Dissertatie.
25341: KRABBÉ, TIM. - Een tafel vol vlinders. Boekenweekgeschenk 2009.
16009: KRAEMER, PR.DR. H. - Van godsdiensten en menschen. Reisindrukken van een Tambaram-ganger.
22692: KRAFT, CHRISTINE. - Een serene hel.
13936: KRAFT, WERNER (AUSWAHL) - Wiederfinden. Deutsche Poesie und Prosa.
22693: KRAFT, CHRISTINE. - De dagen met gezichten. Een drieluik.
29058: FORT SZTUKI KRAKÓW. - Fort Sztuki Kraków 1993,
10159: KRAMER - Kramers pocketwoordenboeken Nederlands-Frans + Frans-Nederlands
16466: KRAMER, JAAP, WIM DE BRUIJN, THEO KAMPA - Zwervend over de Wadden. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
27008: KRAMER, JAAP A.M. - De motorboot. Varen op de binnenwateren / Varen op zee / Wedstrijdsport. met 200 tekeningen van Robert Das en vele foto's en kleurenplaten.
12754: KRAMER, WALTER (SAMENSTELL) - Willink rijk geillustreerde overzichtscatalogus
17056: KRAMER, P. - Wetboek van Strafvordering, toegelicht en voorzien van jurisprudentie ten dienste der politie.
18507: KRAMER, H.L.M. - Publiekrechtelijke gewoonte en publiekrechtelijk gewoonterecht in Nederland. Dissertatie
10160: KRAMERS - Kramers' Engels woordenboek: Eng-Ned. + Ned-Eng.
27541: KRANACH, ALEXANDER. - Da geht ein Mensch. Autobiographischer Roman.
11336: KRANENBURG, MR. R. - Algemene staatsleer
17892: KRANENBURG, PR.MR. R. - Het Nederlandsche staatsrecht
17903: KRANENBURG, MR. R. - Studien over recht en staat.
13377: KRANENDONK, A.G.VAN - Shakespeare en zijn tijd
27852: KRANZ, WALTHER. - Die Griechische Philosophie. Zugleich eine Einführung in die Philosophie überhaupt. Mit 5 Abbildungen.
24430: KRASAUSKAS, STASYS. - Amzinai Gyvi. Alive for Ever. Ewige Lebende.
26041: KRASSA, PETER. - De gele goden. Is de Chinese beschaving van buitenaardse oorsprong? Met een bijdrage van Erich von Däniken.
11585: KRAUS, MAXIMILIAN - Das Bayerische Hochland. Volksbuecher der Erdkunde
25366: KRAUSE, MARTIN. - Zwischen Tradition und Moderne. Amerikanische Malerei der Jahre 1880-1905. Übertragen von Joanna Zajac-Wernicke.
28393: KRAUSER, HELMUT. - Der grosse Bagarozy.
20436: KRAUSER, HELMUT - Melodieën of Aanvullingen op het kwikzilveren tijdperk.
28669: KRAUSS, GENERAL D. INF. ALFRED. - Die Ursachen unserer Niederlage. Erinnerungen und Urteile aus dem Weltkrieg. Mit 4 Kartenskizzen im Text.
27853: KRAUSZ, ERNEST. - Sociological research. A philosophy of science perspective.
20245: DAS NEUE KREISHAUS - Des Landeskreises Bergheim. Heraugegeben aus Anlass der Übergabe am 24. Februar 1958.
15643: KREISSIG, HEINZ - Verhalen uit het oude oosten
13097: KRENTZLIN, RICHARD - Klingende Melodien. Eine Sammlung von beliebten Tanze, Marschen und Stucke fur Klavier. Band 3.
25682: KREPPS, ROBERT. - El Cid.
27645: KREUSCH, FELIX. - Über Pfalzkapelle und Atrium zur Zeit Karls des Grossen. Reihe: Dom zu Aachen, Beiträge zur Baugeschichte IV.
21260: KREVELD, MR. J.H.VAN, MR.A.A.M.F. STAATSEN - Casus, vragen en teksten bestuursrecht.
24112: KRIEGEL, ALBERTUS ET MAURITIUS, AEMILUS HERRMANN, EDUARDUS OSENBRUEGGEN. - Corpus juris civilis, adnotatibus criticis instructum. Editio stereotypa, impressio quatrodecima, no curis emendatior.
14657: KRIJGELMANS, C.C. - Homunculi.
10549: KRIJNEN, DRS H.G. - Strategie en management Inleiding tot de beeldproblematiek v. ondernemingen
19223: KRISTENSEN, DR. W, DR. H.POS, DR. E DIJKSTERHUIS, E.A. - Antieke en moderne kosmologie.
26965: KRLEZA, MIROSLAV. - De terugkeer van Filip Latinovicz.
12020: KROEHNERT, P. A. - Fotografieren leicht gemacht. Das praktische Handbuch für Schwarzweiss- und Farbfotografie.
13378: KROFT, ANTON, WIEL KUSTERS. - Over de dichter Bertus Aafjes, nav zijn 75e verjaardag.
22706: KROL, GERRIT. - De chauffeur verveelt zich.
27240: KROLL, DR. R. PERLIA (VERBESSERUNGTEN). - Kroll's Stereoskopische Bilder für Schielende. Cartons stéréoscopique pour strabisme; Stereoscopical pictures for the use of squint-eyed people. 28 farbige Tafeln.
26748: KRÖLLER-MÜLLER, RIJKSMUSEUM. - Museumgids.
28633: KROLOW, KARL. - Ein Lesebuch. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Walter Helmut Fritz. Gedichte, Übertragungen, Prosa.
28444: KROLOW, KARL. - Schattengefecht. Edition Suhrkamp Nr. 78.
26657: KROLOW, KARL (AUSWAHL UND EINLEITUNG). - Deutsche Gedichte. I. Auflage.
28133: KROLOW, KARL. - Landschaften für mich. Neue Gedichte. Suhrkamp Taschenbuch Nr. 146.
28349: KROLOW, KARL. - In Kupfer gestochen. Observationen.
28698: KROLOW, KARL. - Melanie. Geschichte eines Namens.
27247: KRONENBURG C.S.S.R., J.A.F. - Neerlands heiligen in later eeuwen. !. Band vuil.
10455: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's Heerlijkheid in Nederland. Geschiedk. schets vd vereering der H. Maagd io Vaderland deel 7 16e + 17e ee
11839: KROOK, HANS, JAN VAN DER SPEK - Survival handboek. Overleven in onbewoonde natuurgebieden.
13379: KROON, THEO - Anton van Duinkerken (pr. dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903 - 1968.
28867: KROONENBERG, YVONNE. - De familieblues.
15888: KROP, DR. F.J. - De bartholomeusnacht 1572-24 augustus-1922 Met afbeeldingen van zegels, en prenten. Rug gerepareerd
28332: KROSS, JAAN. - Professor Marten's Abreise. Aus dem Estnischen von Helga Viira.
12409: KRUGER, FR., G. RORICH. - Krankheiten und Beschädigungen der Nutz- und Zierplanzen des Gartenbaues. 4 Farbtafeln + 224 Abbildungen
23744: KRÜGER, ARNE. - Het groot Römertopfboek. Nederlandse bewerking A.G. van Helbergen-Hagedoorn. Serie Luitingh Gourmet.
28009: KRUIJSEN, JOEP, NICOLINE VAN DER SIJS (REDACTIE). - Honderd jaar stadstaal. Uitgave in samenwerking met Het Taalfonds.
18436: KRUIK, MARJA (SAMENSTELLING) - De stoofpot. Illustraties van Wouter van Leeuwen en Ellie Koelman. serie Schortzakboekjes
21358: KRUIMEL, MR. J.P. - OGB. Theorie en praktijk van de gemeentelijke onroerend-goedbelasting. Fiscale studieserie no 20
26181: KRUININGEN, H. VAN, DR. JOS DE GRUYTER (VOORWOORD). - Techniek van de grafische kunst. Gravure, ets, litho, zeefdruk, experimenten.
25119: KRUISINGA, E. - A handbook of present-day english II: English accidence and syntax. (three volumes).
27854: KRUITHOF, JAAP. - Vrijheid en vervreemding. Kritische opstellen over etiek en sociale wetenschappen.
11342: KRULLE, DR. SIEGFRIED - Die völkerrechtlichen Aspekte des Oder-Neisse-Problems Schriften zum Völkerrecht Band 10.
16983: KRUYT, DR. H. R. - Inleiding tot de physische chemie. De kolloidchemie in het bijzonder voor biologen en medici
25411: KUBIN, ALFRED, WOLFGANG K. MÜLLER-THALHEIM. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins. Eine psychpathologische Studie von Wolfgang K. Müller-Thalheim. Alfred Kubin Aus meinem Leben. 78 Zeichnungen von Alfred Kubin.
23754: DIE FRANZÖSISCHE KÜCHE. - Die Französische Küche. Über 300 Rezepte farbig abgebildet. Deutsch von Gerlinde Quenzer Steinenbron
28582: KUCKART, JUDITH. - Der Bibliothekar.
13937: KUEGELGEN, WILHELM VON. - Jugendherinnerungen eines alten Mannes. Mit vielen Bild ern
11761: KUENEN, DR. PH. H. - Kruistochten over de Indische Diepzeebekkens. 1,5 jaar als geoloog a.b. v Hr.Ms. Willebrord Snellius.
28644: KÙHN, DIETER. - Beethoven und der schwarze Geiger.
27989: KÜHN, HERMANN, HEINZ ROOSEN-RUNGE, ROLF E. STRAUB, MANFRED KOLLER. - Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken Band 1: Farbmittel; Buchmalerei; Tafel- und Leinwandmalerei. Mit 8 Farbtafeln und 45 einfarbigen Abbildungen.
28902: KUIJER, MR.A., MR. J.D.M. STEENBERGEN. - Nederlands vreemdelingenrecht. Serie: Migratierecht II.
14658: KUIJER, GUUS - De man met de hamer 1e Druk
17786: KUIJK, GERRIT JAN HENDRIKMAN - Vrijwaring bij koop Dissertatie.
29051: KUIJS, HANS. - Het verloren paradijs. Uitgave in eigen beheer.

Next 1000 books from Verzendboekhandel Calliope

3/29