Verzendboekhandel Calliope
H. Geestsraat 14, 6041 GB Roermond. The Netherlands            Email: sales@calliope-books.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11118: CONTACTCENTRUM VRIJE BEROEPEN - De betekenis van het vrije beroep Symposium verslag
15018: BERRY, DON. - Het schip der bezetenen.
20081: BERRY, MARY - Schotels om in te vriezen. Kokkerellen als u tijd hebt.
27031: BERSOT, ERNEST. - Mesmer et le magnétism animal. Augmenté dún chapitre sur les tables tournantes et les esprits. (avec un timbre de la librairie du Ministere de l'interier)
18535: BERTEAUT, SIMONE. - Piaf.
27923: BERTELS, KEES, DOEDE NAUTA. - Inleiding tot het modelbegrip. Het modelbegrip in de wetenschappen.
19828: BERTELSEN, ERIK - Piraten in de Isefjord
28267: BERTHES, ROLAND. - Mythen des Alltags. Deutsch von Helmut Scheffel. Edition Suhrkamp Nr. 92.
17931: BERTHET, MICHEL - Zo maar een meisje. vertaald door Simone Dubois.
20622: BERTIN, EDDY C. - De achtjaarlijkse god.
20698: BERTIN, EDDY C. - Eenzame bloedvogel. Bruna SF pocket no 55
20664: BERTRAND, COR (SAMENST.) - Limburgs platenboek, tekeningen van Wil Berg, Karel Bouman, Anja Dekanic, Danker Jan Oreel, Rino Visser, e.a.
22024: BERTRAND, VICTOR - Levende hand-schaduwbeelden met 65 gravuren en 12 afbeeldingen. (Band ontbreekt, vochtvlekken)
27889: BERTSLS, PR.DR. C.P., E. PETERSMA (REDACTIE). - Filosofen van de 20e eeuw. B.Russell, K. Popper, L. Witgenstein, A.Ayer, G. Ryle, E.Husserl, M. Heidegger, J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty, P.Ricoeur, E.Bloch, H.Marcuse, J.Habermas, e.a.
19979: BESANÇON, ALAIN, E.V.A. - Lenin.
10398: BRES. KRONIEK VAN ONZE BESCHAVING. - Aflevering 75
23413: BEKENDE ROTTERDAMMERS DOOR HUN STADSGENOTEN BESCHREVEN. - Bekende Rotterdammers door hun stadsgenoten beschreven. 36 bijdragen over burgers van Rotterdam, die in stadsbestuur, bedrijfsleven en op verscheidene gebieden van de cultuur tot voorbeeld zijn geweest
17097: VERORDNUNGSBLATT FÜR DIE BESETZTEN - Niederlandischen Gebiete Jahr 1941 / Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied jaar 1941.
22068: BESLER, BASILIUS. - The Garden at Eichstätt. A selection of the best plates.
24396: BESNARD, PHILIPPE, GUY DESPLANQUES. - Un prénom pour toujours. La cote des prénoms, hier, aujourd'hui et demain édition 1991.
25371: BESSELAAR, HERMAN, PAUL C. VET (FOTO'S). - Langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en België. Met kleurenfoto's van Paul C. Vet.
26353: BESSELAAR, HERMAN (TEKST), AART KLEIN (FOTO´S). - Amsterdam Rotterdam. Twee steden rapsodie. Fotoboek met sfeerfoto's uit begin 60-er jaren.
19571: BESSELAAR, HERMAN. - Molens van Nederland. Rondreis door onze molenwereld. foto's Aart Klein en Hans Samson, Kaarten F.W.Michels.
15307: BESSIÈRE, G. - De duivel bekeerd. Vertelsels en novellen.
18866: BESSY, MAURICE. - Orson Welles. übertragen von Johann P. Brunold.
22382: BESTE KORTE VERHALEN VAN DE BEZIGE BIJ, DE - Terborgh, Burssens, Hermans, Vestdijk, Roland Holst, Charles, Michiels, Holsbergen, Mulisch, de Vree Gils, Harten, Toonder, v.Loggem, Dhondt, Henriksson, Raes, Krijgelmans, Verstegen, Hamelink, e.a.
23406: BESTEBREURTJE, GER. - Rotterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving.
26829: BESTEKKEN IN GROND-, WATER- EN WEGENBOUW. - Bestekken in grond-, water- en wegenbouw. Uitgave: Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
20764: BESTER, ALFRED - De grote onttakeling. Meulenhoff SF pocket no 135
20824: BESTER, ALFRED - Verrukkelijk Fahrenheit. 18 SF-verhalen.
21112: ONDERZOEK VAN HET OPENBAAR BESTUUR - Coordinatie van het onderzoek naar het openbaar bestuur Interimrapport van de ronde-tafelconferentie
26049: CAPITA BESTUURSKUNDE. - Capita bestuurskunde. Reader.(Syllabus in de opleiding (financieel) bestuursambtenaar).
26066: NEDERLANDS BESTUURSRECHT. - Nederlands Bestuursrecht. I Algemeen deel. Uitgave 1973.
19291: BETH, DR. EVERT W. - Moderne logica.
28544: BETHGE, HANS. - Die chinesische Flöte. Nachdichtungen von Hans Bethge. Insel Bücherei Nr. 465.
25349: BETTEX, ALBERT. - De ontdekking der natuur.Bewerking D. Ouwendijk. Rijk geillustreerd boek over schei-, natuur- en plantkunde, zoologie, de mens, astronomie en filosofie van de natuur. 482 afb. 41 in kleur.
11949: BETTONVIL, BERT - Detection important factors by sequential bifurcation.
22338: BETZEMA, JOHAN - Stroomgebieden. Verhalen.
18419: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen. Dissertatie.
16504: BEUKEN, DR. W.H. - Heilige dronkenschap, Jan van Ruusbroec. serie Gastmaal der eeuwen, taferelen cultuurgeschiedeni
14172: BEUKEN, DR. W.H. (SAMENST.) - Dichters der middeleeuwen. Bloemlezing uit de katholieke poezie deel 1.
13278: BEUKEN, DR. W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek
17048: BEUKEN, DR. W. H. - Vanden levene ons Heren. Inleiding met krities kommentaar en uitgave van alle teksten.
16725: BEUKEN, DR. W.H. (INL. EN TOELICHTING) - Vanden levene ons Heren. aangevulde heruitgave van proefschrift uit 1928 en teksten uit 1929.
14175: BEUKEN, DR. W.H. (UITG.) - Floris ende Blanchfloer
11824: BEUKERS, HENRIETTE. - Nederland in kruissteek. Stadsgezichten, provinciewapen s, natuur en folklore.
11825: BEUKERS, HENRIETTE. - Wandkleden maken.
16858: BEUMER, P. J. - Der kleine Schriftsteller oder Übungsstucke fur das Lesen verschiedener Handschriften nebst vielen Aufgaben zur Anleitung im Anfertigen schriftlicher Aufsätze, Briefe usw.
24987: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN. - Impressionisme: een schone kijk. De stroming en de aanloop. Tentoonstelling 19-09 tot 19-11-1992.
24927: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN. - De Verboden Stad. Hofcultuur van de Chinese keizers 1644-1911/ The Forbidden City. Court culture of the Chinese emperors 1644-1911.
26603: BOYMANS VAN BEUNINGEN. - Meesterwerken uit de Heremitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw. (19 mei - 14 juli 1985).
25508: MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN. - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
29061: MUSEUM BOYMANS VAN BEUNINGEN. - 12 Italiaanse Beeldhouwers. Andrea + Pietro Cascella, Pietro Consagra, Lucio fontana, Marino Marini, Arturo Martini, Umberto Mastroianni, Mario Negri, Arnaldo + Gió Pomodoro, Fr, Somaini, Alberto Viani
18730: BEURSKENS, HUUB - Suikerpruimen. Het lam. 2 romans.
22341: BEURSKENS, HUUB - Noordzeepalmen.
14285: BEURSKENS, HUUB - De leguaan 1e Druk
19838: BEUSEKOM, WIM VAN, REMCO CAMPERT, OSCAR TIMMERS - De beste korte verhalen van de Bezige Bij
20671: BEVAART, WILLEM - Bronbeek, Tempo doeloe der liefdadigheid.
24111: BEVERNINGK, H VAN, W. NIEUPOORT, J. VAN DE PERRE, A. P. JONGESTAL. - Verbael gehouden als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden aan de Republyck van Engelandt []protectoraet van Cromwell Acte van Seclusie.
24991: BEVERS, H, P.SCHATBORN, B. WELZEL; C. BROWN, J. KELCH, P. V. THIEL. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats. I:Tekeningen en etsen; II: Schilderijen. 2 delen.
24139: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De cracht van 't landt bestaedt. Hymne in dramatischen vorm geschreven ter gelegenheid van de geboor van Prinses Beatrix Wilhelmina Argard. Het eerste Elckerlyc-boek.
17480: BEYAERT, FRANK - Rechtspreken recht helpen. Interactie in de (straf) rechtspleging.
25406: BEYEN, H.G., ELIZ. VISSER, M.J.VERMASEREN, C.C. VAN ESSEN, J.A.G. VAN DER VEER. - Terugblik op 5 centra van antieke cultuur tgv het 4e lustrum van het Nederlandsch Klassiek Verbond.
11799: BEYER, ERICH, E.A. - Grote sportencyclopedie. tekeningen van Karl-Heinz Grindler.
29148: BEYERD BREDA, MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT. - Het landschap in de Nederlanden 1550-1630. Van Pieter Breughel tot Rubens en Hercules Seghers.
14016: VON STENDHAL-HENRY BEYLE - Reise in Italien, Rome Naples et Florence en 1817 Bewerkt door F.v.Oppeln-Bronikowski
24936: BEYSENS,M DR. J. TH. - Theodicee of natuurlijke godsleer. Gods bestaan, theorieën, godsbewijzen.
23358: BEZEMER, K.W.L., A. DE BOOY (VOORWOORD). - Zij vochten op de zeven zeeën. Verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
11543: BEZEMER, K. W. L. - De zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel.
21419: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indie naar den 2e druk der Encyclopaedie (aangeboden Rott. Lloyd).
21890: BEZEMER, W, L.J.G. GOOREN, H.J.C. VAN MARLE (RED.) - Seksueel deviant gedrag.
21953: BEZEMER, PR. T.J. - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht. Uitgegeven onder auspicien vd vereeniging Oost en West.
17940: BHOESHAN BANNERJI, BIBHOETI - De weg. vertaald uit het Bengaals door Reinder Boverhuis
17024: BIANCHI, IR. L.W.P., E. M. ZWEEKHORST - Metalen en metaalbewerkling Deel 1: Metalen, legeringen. Deel 2: Bewerken: Walsen, smeden, persen, trekken.
21288: BIBLIOTHEEKRAAD - Informatieverzorging voor de alfa-wetenschappen. Advies 18-12-1986 aan minister van Onderwijs en Wetenschappen
28263: BICHSEL, PETER. - Cherubin Hammer und Cherubin Hammer.
17932: BICHSEL, PETER - De jaargetijden. vertaald door Nini Brunt.
26010: BIE, WIM DE. - Meneer Foppe en het gedoe.
24723: BIE, WIM DE. - Morgen zal ik mijn mannetje staan. Het de Bie dossier (1939-1997). Uitgegeven ten behoeve van het jeugd- en vormingswerk, in opdracht van de Afdeling Subversiviteitsbestrijding vh Comité 9e april []
10636: BIE, MR. H. DE - Kinderrecht. 1e stuk (civielrechtelijk deel). Bewerkt d. mr. M.B.vd Werk met medew. v. mr.H.Schadee
23857: BIEBERBACH, DR. LUDWIG. - Differential- und Integralrechnung. Band 1: Differentialrechnung. Band II: Integralrechnung. Teubner technische Leitfaeden Band 4 und 5.
22342: BIEGEL, ANNE, HELEEN SWILDENS. - M'n bril in de ijskast. Briefwisseling van 2 journalisten die dagelijks ervaren hoe oud zijn voelt.
24058: BIEKER, JOSEF, HANS ONKELBACH. - Bergisches Land. Eine Bildreise.
11466: EMNID INSTITUT FÜR MEINUNGSFORSCHUNG BIELEFELD. - Jugend zwischen 15 und 24. 2. Untersuchung zur Situation der Deutschen Jugend im Bundesgebiet.
28415: BIELER, MANFRED. - Maria Morzeck.oder Das Kaninchen bin ich.
11951: BIEMOND, J. - Image restoration. A linear stochastic filtering aproach. Dissertatie.
28522: BIERBAUM, OTTO JULIUS. - Der neubestellte Irrgarten der Liebe um etliche Gänge und Lauben vermehrt. Verliebte, launenhafte, moralische und andere Lieder, Gedichte und Sprüche.
10211: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. ((INL. SAMENST.) - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. van Plato tot Kant.
16860: BIERENS DE HAAN, DR. J. D. - Goethe's Faust. serie Handboekjes Elck 't Beste.
28410: BIERMANN, WOLF. - Für meine Genossen. Hetzlieder, Gedichte, Balladen. Mit Noten zu allen Liedern. Quartheft.
27680: BIESHEUVEL, J.M.A./ - Brommer op zee. Verhalen. Nawoord Karel van het Reve.
20023: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen
22343: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen.
22345: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
14286: BIESHEUVEL, J. M. A. - De klacht van de dorpsschoolmeester
14287: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een overtollig mens
10501: BIESHUIZEN, J., A.HEERTJE, R. HOREMAN, E.A. - De vierkante cirkel. Inleding tot de economische politiek. .
22347: BIEZEN, JAN - Rode Zeus Bauwe Poseidon Gele Hades
22348: BIEZEN, JAN - Atalanta.
20812: BIGGLE, LLOYD - Voorwaarts slaven!
25766: BIHALJI-MERIN, OTO. - Moderne primitieven. Naieve schilderkunst van de late zeventiende eeuw tot heden. Met 389 illustraties waarvan 204 in kleur.
20107: VEREENIGING VAN KOMMIEZEN BIJ 'S RIJKSBELASTINGEN - Gedenkschrift 1892-1917.
22346: BIJKERK, JOHAN C. - Erfenis van de haat.
23941: BIJL, DR. J. - Analyse en numerieke analyse.
26746: BIJL, F. VAN DER. - Wiskunstmatigheden. Met deze uitgave biedt de directie van L.C.G.Malmberg nv te 's-Hertogenbosch haar vrienden e3n relaties haar beste wensen aan bij de jaarwisseling 1968/69.
11103: BIJL, MR. D.B., DRS J.F.A. LETTEBOER EA - Ketenaansprakelijkheid. Praktische handleiding voor ondernemers
16293: BIJL, H.V.D., J. VAN HATTUM, H.G.HOEKSTRA (SAMENST) - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
23893: BIJL, DR. J, DRS. W.J.H. SALET. - Analytische meetkunde. VSSD handleiding no a8.
21298: BIJLL NACHENIUS, MR. H.J.DE - Wet op de ondernemingsraden.
26149: BIJLOOS, MR. A.W.M., MR. TH.J.M.LINDNER. - De algemene wet bestuursrecht. Eerste tranche (Derde druk).
16294: BIJLSMA, RUUD, JAN KOELINK (SAMENSTELL) - Momenten rond een monument. 175 jr St.Antonius v.Padua te Kortenhoef/'s-Gravenland en wat daaraan vooraf ging.
12068: BIJLSMA, DR. U.G., E.A. - De digitalis en hare therapeutische toepassing. Rijksinstituut voor pharmacotherapeutisch onderzoek.
14288: BIJLSMA, FRANS - Straks niet meer 1e Druk
21860: BIJNSDORP, ROB - De zee, een ontdekkingsreis.
22356: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Handlangers.
28396: PREUSSEN. VERSUCH EINER BILANZ. - Ausstellung der Berliner Festspiele 1981. 5 Bänden in Schuber.
18744: BILDERDIJK, W. - Mijn verlustiging. aantekeningen en inleiding dr. Maria Schenkeveld- van der Dussen
14289: BILDERDIJK, MR. WILLEM - De Cykloop. Saterspel naar het grieksch van Euripides
25585: BILZER, BERT, FRITZ WINZER (HERAUSGEBER). - Meisterwerke aus der Schtazkammer europäischer Malerei. (mit ungefähr 170 seitengrosse Abbildungen).
29120: BINDELS, EDZO, RUURD GIETEMA, HENK HARTTZEMA, ARJAN KLOK. - 4 Stichting Rotterdam-Maaskant Foundation. Architecture and urbanismin the Netherlands today. Architectuur en stedenbouw in Nederland.
25185: BING, VALENTYN, BRAET VON UEBERFELDT. - Nederlandsche kleederdragten naar de natuur geteekend. Costumes des Pays-Bas dessinés d'après nature. Facsimile van de oorspronkelijk losbladadige uitgaven van 1849-1857.
13554: BINGHAM, JOHN - I love, I kill. Moord?
21875: BINNENVELD, DR. J.M.W. - Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
22249: BINNEVELD, DR. J.M.W.(SAMENST.) - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
21197: BINSBERGEN, PR.MR. W.C. VAN - Inleding strafrecht
19137: BIRCHOW, RUD., FR. V. HOLTZENDORFF - Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. VIII. serie heft 169-192
15800: BIRKHEAD, ALICE - Geschiedenis van de Fransche Revolutie
19218: BISMARCK - Gedanken und Erinnerungen. Einleitung Hermann Proebst
15801: BISMARCK, OTTO FUERST VON - Gedanken und Erinnerungen Dritter Band
16035: BITTEL, KURT - Bogazkoy Fuehrer. Archeologische gids.
10638: BJARUP, JES. - Scandinavisch realisme. Serie Rechtstheorie deel III,9
19060: BJÖRKEGREN, HANS - Alexander Solzjenetsyn.
22355: BLAASER, JAN - Een muis in zee.
10078: BLAAUW, T. J. W., E.A. (RED) - Drukken Leerjaar 4 les 1 t/m 24. Uitgebreide leerstof tbv het theoretisch vakonderricht id Typografie
24701: BLACK, SARA, ANTONIA DEUTSCH(FOTOGRAFIE). - Voel je fit. De nieuwe weg naar een goede conditie, kracht en lenigheid.
28749: BLAESER, ROLF, FEDERICO GARCÍA LORCA. - Federico García Lorca als Zeichner. Serie: Dumont Dokumente.
16556: ATHENAION-BLAETTER - Cultuurgeschied. oa Muziek, Letteren, WO1 eerste 5 afleveringen: jrg 1,1 t/m 2,2
17930: BLAIS, MARIE-CLAIRE - St. Lawrence Blues. uit het Frans vertaald door Benjo Maso
20669: BLAKE, WENDON (TEKST), CLAUDE CRONY (WERKSTUKKEN) - Akwarel, landschappen.
28601: BLAMAN, ANNA. - Eenzaam avontuur.
24865: BLAMAN, ANNA. - Eenzaam avontuur.
26195: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
14290: BLAMAN, A., A. COOLEN, M. DENDERMONDE E.A. - De doolhof. Roman geschreven door acht auteurs.
14293: BLAMAN, ANNA - Eenzaam avontuur.
14294: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood.
14295: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend.
17002: BLAMAN, ANNA - De verliezers.
27637: BLANCHÈRE, H. DE LA. - Les animaux. Racontées par eux-mèmes. Mémoires d'une ménagerie. Avontures d'une fourmi rouge.
12378: BLANCHON, H.-L, ALPH. - Demeures aquatiques et souterraines des animaux.
27128: BLANKENSTEIN, DR. M.V. - Woelig België. Reeks de Periscoop no 1, de reeks der actueele vraagstukken. met portretten van P.v.Zeeland, Degrelle, J.v.Severen, v.Cauwelaert, C.Huysmans,S. de Clercq, Spaak.
21139: BLANPAIN, R. - Europees arbeidsrecht.
25989: BLASCO-IBANEZ, VICENTE, H.W.SANBERG(BEWERKING), J.W.M. WINS(OMSLAG ONTWERP). - Alphons XIII, Marokko en de militaire terreur in Spanje. Berwerkt door H.W. Sandberg, omslagontwerp J.W.M. Wins.
14296: BLASER, NICK - Kleunen
28532: BLATTER, SILVIA. - Avenue America.
16505: BLAUWE REVUE, DE. - Van strijd en streven. Opgevoerd op 15 augustus 1934. Tgv 30 jaar bestaan der federatie Sobrietas.
18520: BLAVATSKY, H.P. - De sleutel tot de Theosofie. Verklaring van Zedeleer, Wetenschap en Wijsbegeerte.
19523: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING). - Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi. Reeks Onze volksverhalen onder redactie van dr. Tjaard W.R. de Haan.
24537: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENSTELLING). - De opgeverfde haan. Bekende en onbekende verhalen over Schelmen en Vagebonden; Tovenaars en Heksen; Boze moeders en Ontaarde zonen; Ezels en Schapen; Reuzen en Dwergen; etc.
27499: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Volksverhalen uit Nederlands Limburg. Reeks Onze Volksverhalen onder redactie van dr. Tjaard W.R. de Haan en Willem de Blécourt. Illustraties Bab Siljée.
17460: BLÉCOURT, MR. L. DE - De zitting wordt gesloten.
27398: BLEI, FRANZ - Die wahre Liebe. Erstes Bändchen der Lehrbücher der Liebe. Mit 3 farbigen Tafeln und Vignetten von Elisabeth Wrede.
22357: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nbatoe.
20837: BLISH, JAMES - Midzomereeuw in gevecht met de vogels.
21542: BLISH, JAMES - Het testament van Andros.
26577: BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. (Out of Africa)
15312: BLIXEN, KAREN - Ehrengard.
15314: BLIXEN, KAREN - Schaduwen op het gras
25493: BLIXEN, KAREN. - Schaduwen op het gras.
21673: BLOCKSMA, MARY - De schaal van Richter en andere getallen. Nederlandse bewerking Hans van Maanen.
15127: BLOEM, J.C. - Sintels. Uitg A.A.M. Stols gezet inLutetiavan J. v. Krimpen.
10642: BLOEMBERGEN, MR.A.R. - Vertegenwoordiging.
17787: BLOEMBERGEN, MR. A.R. - Naar een nieuw ongevallenrecht. Inaugurale rede.
10641: BLOEMBERGEN, MR. A.R. - De open wetenschap van het privaatrecht.
12666: BLOEMEN, FONS, MATHIEU KNIPPENBERGH. - Beelden uit het moeras.
19388: BLOEMEN, IR.A.F.P.H., ING. R.CAZEMIER. - Gelijkstroommachines deel1 Theorie en metingen.
12073: BLOEMERS, M.R.F. - Over zwangerschap en tuberculose. Dissertatie.
16128: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk.
26099: BLOK, J.M., MR. P.M.B. SCHRIJVERS, MEVR. MR. H.J.M. SMEETS. - Certificaat juridische beroepsvorming. Modules JBV-6: Sociale zekerheid en JBV-7: Inleiding ambtenarenrecht. (Voor het MBO).
21355: BLOK, P. - Assurantiebemiddelingsbedrijf en fiscus. Kluwer bedrijfswijzers no 16
26806: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs AF, u ontvangt geen F. 200,-.
22320: BLOKKER, JAN - Afscheid van televisieland. Omslagtekening Martin Honeysett.
22173: BLOM, PAUL, E.A. (REDACTIE) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
24560: BLOM, AD VAN DER. - Tekenen dat het gedrukt staat. 500 jaar grafiek in Nederland.
26556: BLONDEL, MARTIEN. - Oorlog en herstel in Noord-Limburg. 1940-1950. Een herinnering in foto's.
23308: BLONDEL, MARTIEN. - Oorlog en herstel in Noord-Limburg 1940-1950. Een herinnering in foto's.
19598: BLONK, DR.A., D. WIJBENGA - Erfstukken uit ons verleden. Fragmenten uit de heemkunde
19849: BLOOM, MURRAY TEIGH - De man die Portugal stal, de brutaalste zwendel van deze eeuw.
17425: BLOUW, H. DE, F.M. COPINI, P.J.P.M. VAN LOCHEM - Professie, macht en dienstbaarheid. 40 jaar politie leiding aan het woord.
17901: BLUM, YEHUDA Z. - Secure boundaries and the middle east peace in the light of international law and practice.
20623: BLUM, RALPH - De gelijktijdige man.
25813: BLUM, ANDRE. - Rubens. Translated from the french by Lucy Norton.
28502: BLUME-GLIEWE, HELEN. - Die Kaschubenbraut. Ein Roman aus dem alten Ostpommern.
15700: BLYTON, ENID - De grote 7 jaagt op parels.
28028: BOBBIO, ROBERTO. - Vom Alter - De senectute. Überstzt von Annette Kopetzki. Reihe SAlto nr. 69.
18002: BOBROWSKI, JOHANNES - Het muizenfeest en andere verhalen. vert. Pszisko Jacobs. oorspronk: Boehlendorff und Mausefest.
25550: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Decamerone.
15019: BOCCACCIO. - Verhalen uit Boccaccio's Decamerone. Houtgravures door N. J. Bulder.
10502: BOCHOVE, C.A. VAN - Imports and economic growth
28941: BOCK, PAULINE DE, A.B. RINGELING, A. BOERMANS, L.E. DE GROOT VAN LEEUWEN, C.J.M. SCHUYT. - Wat de advocaat betaamt. Uitgave van de Orde van Advocaten ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Nederlandse Orde van Advocaten.
10421: BOCK, EMIL - Apokalypse. Betrachtungen uber die Offenbarung des Johannes.
15020: BOCK, P.A. DE. - Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling. Omslag en houtgravure van Nelly Degouy.
27921: BÖCKELMANN, FRANK. - Bevrijding van het dagelijkse leven. Modellen van een samenleving zonder prestatiedwang, frustratie en angst.
21667: BÖCKL, MANFRED - Nostradamus, arts en ziener.
25792: BODART, ROGER, DR. MARC GALLE, PR. DR. GARMT STUIVELING. - Literaire gids voor België, Nederland en Luxemburg. Reeks: Guide Bleu.
20188: BODE, WLHELM - Das Leben in Alt-Weimar. Ein Bilderbuch.
20052: BODE, WILHELM VON - Sandro Botticelli
28017: BÖDEFELD, GERDA, BERTHOLD HINZ. - Die Villen im Veneto. Eine kunst- und kulturgeschichtliche Reise in dasv Land zwischen Alpenrand und Adriabogen. Dumont Kunst-Reiseführer.
19425: BODEGOM, M.V., IR.L.VD DEIJL, IR. W.KERKHOF, E.A. - Werktuigbouwkunde Machineonderdelen deel 1
18001: BODKER, CECIL - De laatste dag en andere verhalen vertaald d. Jan F. de Zanger.
24118: BODLAENDER, DR. M.L.(SAMENSTELLING) EN DR. J.D. BIERENS DE HAAN(INLEIDING). - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij. dl 1: van Plato tot Kant; dl 2 van Napoleon tot Roosevelt.
16129: BOEHMER, KONRAD, TON REGTIEN - Van provo naar oranje vrijstaat. gezamelijke uitgave van SUN en SUA
12667: BOEHN, MAX - Italien. Ein Buch der Erinnerung
29039: MUSEUM RIJSWIJK; MUSEUM MEERMANNO; HUIS VAN HET BOEK. - Iinternational Paper Biennal / Internationale Papier Biënale Rijswijk 2012.
11831: GROOT ZELFMAAKMODE BOEK - Alles over knippen, naaien en veranderen.
27015: C.P.N.B. COLLECTIEVE PROPAGANDA VOOR HET NEDERLANDS BOEK. - Titaantjes waren we. Schrijvers schrijven zichzelf. Uitgave ter gelegenheid van de 75e Boekenweek onder het motto: Titaantjes - opgroeien in de letteren.
22223: COMMISSIE COLLECTIEVE PROPAGANDA NEDERLANDSE BOEK. - Kleintje boek. Een handleiding aan ouders en opvoeders. (1e jaargang no 1)
19745: BOEKAERTS, MONIQUE - Psychologie van de leerling en het leerproces.
27060: NEDERLANDSE HANDBOEKBINDERS- EN BOEKBANDONTWERPERSGROEP (NHB). - Boekbanden in papier. Nationale Wedstrijd. Met 56 afbeeldingen van boekbanden.
27069: NEDERLANDSE HANDBOEKBINDERS- EN BOEKBANDONTWERPERSGROEP. (NHB). - Boekbanden in textiel.
10503: BOEKEMA, F.W.M, L.J.H.VERHOEF - Lokale initiatieven naar nieuwe conceptie van regionale ontwikkelingen in theorie en praktijk.
24698: DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. - De Israelieten. Serie: Het ontstaan der mensheid.
27135: APOCRIEFE BOEKEN. - De boeken genoemd Apocriefe, door last van de hoog-mog. Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgen het besluit van de Synode Nationaal te Dordrecht in 1618 en 1619...
20058: BOEKRAAD, DR. A.J. - kerngedachten van J.H. Newman
26164: BOELENS, DRS. J.B., H.H. HUIZENDVELD RA. - De ontwikkeling van het besturingsmodel voor gemeenten.
19975: BOELGANIN, N.A., N.S. CHROESTSJOW - Redevoeringen tijdens het verblijf in India, Birma en Afghanistan nov-dec 1955. Uitgave Ver. Nederland-USSR
26527: BOENDERS, FRANS. - Denken in tweespraak. Gesprekken met Stephen Toulmin + Allan Jani, Ronald Laing, Thomas Szasz, Henri F. Ellenberger, Paul Roazen, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e.a.
27920: BOENDERS, FRANS. - Pretenties en presumpties. Beschouwingen over stromingen en praktijken.
27743: BOENIN, IWAN A. - Het laatste rendez-vous.
29073: KUNSTHANDEL M.L.DE BOER. - Roger Bissière; Serge Poliakoff; Geer van Velde.
20601: BOER, A.W. DE, JOHAN SCHOUTEN - Oud-Oudewater: Geschiedenis; Karakteristiek in verleden en heden; De Heksenwaag in Oudewater.
25025: BOER, D.E.H. DE, J.W. MARSILJE (REDACTIE). - De Nederlanden in de late middeleeuwen. Aula paperback no 145.
24432: BOER, HERMAN PIETER DE, KAREL JONCKHEERE, JAN VAN DE KAM, FRED KLAVER, HANS ROOS. - Van postiljon en pleisterplaats. Met de postkoets van Gronigen naar Brussel.
26344: BOER, DRS. D.DE, DR. B.H. SPAANSTRA-POLAK, DR. G.W. HUYGENS, E.A. - Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst, literatuur, muziek, film.
26465: BOER, CHRIS DE. - Nooit meer. Liefdesgedichten.
10643: BOER, MR.J.DE, EN ANDEREN - Het EVRM en het Nederlandse en Belgische personen-, familie- en jeugdrecht.
11988: BOER, DICK - Het tweede fotoboek
11990: BOER, ADRIAAN - Vergroten. een praktische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven
12507: BOER, J. DE. - Contribution to the theory of compressed gases. Dissertatie.
14298: BOER, JO - Een zachtmoedige.
20871: BOER, K DE. - Als een toren in onze Lage Landen. Gedenkschrift bgv 25-jarig bestaan van de coöperatieve Handelsvereniging HAKA g.a.
20877: BOER, DR.IR.H. DE - Doelmatige werkmethoden voor teksten schrijven, voordrachten houden, notulen maken.
20143: BOER, P.DE, J.C.MEESTER - Financiele rekenkunde en beslissingscalculatie.
22352: BOER, HERMAN PIETER DE, PAT ANDREA (TEKENINGEN) - Het damesorkest en andere verhalen. Met pentekeningen van Pat Andrea.
22353: BOER, LODEWIJK DE, JUTKA RONA (FOTO'S) - The family. Een theaterserie voor het hele gezin in vier afleveringen. Foto' s Jutka Rona.
22349: BOER, JO - De erfgenaam.
28296: BOER, MONICA DEN, CLEMENS VAN DIEK, PAUL EMONTS, WOUTER VAN GILS, FRANK DE GLAS, LUC REPRIELS. (RED. - Het linkse boek in (de) beweging. 15 jaar links lezen, schrijven, uitgeven en verspreiden in Nederla en Vlaanderen.
11987: BOER, DICK - Het smalfilmboek
29060: KUNSTHANDEL M.L.DE BOER. - Geer van Velde Expositie 12-12-1981 - 30-01-1982.
12076: BOEREMA, PR.DR.I. (VOORZITTER) - Tuberculose. Verslag vh congres juni 1948.
24272: BOEREN, DR. P.C. - De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het Hertogdom Limburg (1104 - 1804).
19413: BOEREN, DR. P.C. - Het hart van Brabant. Schets economische geschiedenis Tilburg tgv 100-jarig bestaan Kamer van Koophandel.
19013: BOEREN, DR. P.C. - Sint Willibrord apostel van Brabant. Uitgegeven op last van het Brabantsch Comite St. Willibrordherdenking.
10504: BOERENDONK L.I., DR. M.J. - Landgebruik en landwaarde.
23045: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden deel 1: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Prae-historie en historie tot en met de Iraniërs. (Deel 1 van 6).
28918: BOERSMA, J.J., J.W. COPIUS PEEREBOOM, W.T. DE GROOT (REDACTIE). - Basisboek milieukunde. Over de analyse en oplossing van milieuproblemen.
25037: BOERSMA, FRITS. - Dagboek van Nederland. Geschiedenis gezien door ooggetuigen.
25898: BOERSMA, J.W. E.A. - Terpen. Mens en milieu. Triangelreeks.
19216: BOERSMA, J.W. (SAMENST.) - Terpen, mens en milieu. Triangelreeks.
20945: BOERSMA, DRS. S.K.T., IR.T.HOENDERKAMP - Simulatie een moderne methode van onderzoek.
19100: BOERSTOEL, B.M. - Calorimetric ivestigatyions on number of ferromagnetic palladium and palatinum alloys. Dissertatie.
19587: BOERWINKEL, DRS. F. - Cronyk van Sint Aagten Convent Een oude kloosterkroniek uit de 15e-17e eeuw.
12379: BOETTNER, JOHANNES - Praktisches Lehrbuch vom Obstbau.
15802: BOGAERS, DR. J.E. (SAMENSTELL.) - 100 eeuwen Nederland. Nederland Nummer Antiquity and survival. Rijk geillustreerd.
19049: BOGDANOW, NIKOLAI - Het eerste meisje, een romantische geschiedenis.
20280: BOGDANOW, N. - Vertellingen over Mao Tse-Toeng verzameld door N.Bogdanow.
12488: BOHL, W., UND W. MATHIEU. - Laborversuche an Kraft- und Arbeitsmachinen. Mit 155 Bildern und 85 Tabellen.
20478: BÖHME, HELMUT (HERAUSGABE) - Probleme der Reichsgründungszeit 1848-1879. Reihe Neue Wissenschaftliche Bibliothek Geschichte
26348: KUNST DER GOTIK AUS BÖHMEN. - Kunst der Gotik aus Böhmen. Katalog zur Austelling im Schnütgen-Museum.
27367: BÖHMER, GUNTHER. - Thoman Mann, an seinem achtzigsten Geburtstag. Malernotizen.
13881: BOHMER, OTTO A. - Lady Rose.
27243: BOIREAU, RAIMOND. - Traitement pratique des vins. II Traitement spécial de chaque genre de vins, manipulation des spiritueux, livres de chai, expéditions, régie. Contenant 133 figures des outils et utensiles de cha
25637: BOISSEVAIN, CHARLES. - Tropisch Nederland. Indrukken eener reis door Nederlandsch-Indië.
11991: BOJE, WALTER - Mut zur Farbe. Neue Wege der Photogaphie.
11992: BOJE, DR. WALTER - Vom Foto zum Lichtbild.
26093: BOK, MR. A.J., E.A. - Nieuw bestuursrecht: Derde tranch Algemene wet bestuursrecht.
12606: BOK, BART J., PRISCILLA F. BOK - The milky way
13283: BOK-BENNEMA, REINEKE - Case and agreement in Inuit. Dissertatie.
19719: BOKMA, T. - Zij was zo blij! Met illustraties van Annie van Veen.
24929: BOL, L.J. - Bekoring van het kleine. Uitgegeven door Stichting Openbaar Kunstbezit en het Prins Bernhardfonds.
18781: BOLAND, M + B. - Wenken uit Oma's tuin.
19332: BOLEN, DR. CARL - Erotiek van het oosten
28474: BÖLL, HEINRICH, HEINRICH VORMWEG. - Weil die Stadt so fremd geworden ist... Gespräche.
28530: BÖLL, HEINRICH. - Leben im Zustand des Frevels. Ansprache zufr Verleihung des Kòlner Literaturpreises. 24. Druck der Berliner Handpresse. Auflage 500 Exemplare.
28421: BÖLL, HEINRICH. - Der Engel schwieg. Mit einem Nachwort von Werner Bellmann.
27595: BÖLL, HEINRICH. - Die Verlorene Ehre der Katharina Blum. Oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann.
28125: BÖLL, VIKTOR (HERAUSGEBER). - Das Heinrich Böll Lesebuch. Deutscher Taschenbuch Verlag Nr. 980.
28516: BÖLL,HEINRICH. - Aufsätze, Kritiken, Reden.
27609: BÖLL, HEINRICH. - Neue politische und literarische Schriften.
27564: BÖLL, HEINRICH. - Vermintes Gelände. Essayitische Schriften 1977-1981.
24501: BOLL, HEINRICH. - Adam, waar ben je?
24853: BOLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
27334: BÖLL, HEINRICH. - Billard um halbzehn.
27336: BÖLL, HEINRICH. - Frankfurter Vorlesungen. Reihe: Essay no 7.
27337: BÖLL, HEINRICH. - Ansichten eines Clowns.
27338: BÖLL, HEINRICH. - Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze.
27350: BÖLL, HEINRICH. - Was soll aus dem Jungen bloss werden? Oder: Irgendwas mit Büchern.
27551: BÖLL, HEINRICH. - Gruppenbild mit Dame.
28138: BÒLL, HEINRICH. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman in Dialogen und Selbstgesprächen.
28131: BÖLL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Als der Krieg zu Ende war. Zwei Erzählungen. Insel-Bücherei Nr. 768.
28692: BÖLL, HEINRICH. - Ende einer Dienstfahrt.
17986: BOLL, HEINRICH - Hier is Tibten. Verhalen, essays en een hoorspel. vert. door M.Wielek-Berg, M. vd Plas en V. Stalling
15319: BOLL, HEINRICH. - Meningen van een clown.
15316: BOLL, HEINRICH - Biljarten om half tien; Groepsfoto met dame; Meningen van een clown
15317: BOLL, HEINRICH - De verloren eer van Katharina Blum of: hoe geweld kan ontstaan en waartoe het kan leiden.
20414: BOLL, HEINRICH - Meningen van een clown.
18639: BOLL, HEINRICH - Omnibus: Biljarten om half tien; Einde van een dienstreis; De verloren eer van Katharina Blum.
18640: BOLL, HEINRICH - Groepsfoto met dame.
17991: BOLL, HEINRICH - De nalatenschap.
17981: BOLL, HEINRICH - Huizen zonder vaders.
17982: BOLL, HEINRICH - Eng is de poort. vertaald door Michel van der Plas. Oorspronkelijke titel: Und sagte kein einziges Wort.
17983: BOLL, HEINRICH - Eng is de poort. vertaald door Michel van der Plas. Oorspronkelijke titel: Und sagte kein einziges Wort
17984: BOLL, HEINRICH - De man met de messen. vertaald door H.L Mulder oorspr: Schwarze Schafe /Wanderer kommst du nach Spa.
17985: BOLL, HEINRICH - Meningen van een clown. vertaald door Michel v d Plas oorspr. Ansichten eines Clowns. Ill. Fritz Bauer
17987: BOLL, HEINRICH. - Biljarten om half tien. geautoriseerde
17988: BOLL, HEINRICH - Biljarten om half tien. geautoriseerde
17989: BOLL, HEINRICH - Geen alibi voor God. vertaald d. drs. A.P. Aangevaare. oorspronk.: Wo warst Du Adam? 1e NL
28144: BÖLL, HEINRICH. - Das Vermächtnis.
28153: BÖLL, HEINRICH. - Ein- und Zusprüche. Schriften, Reden, Prosa 1981-1983.
28154: BÖLL, HEINRICH. - Freies Geleit für Ulrike Meinhof. Ein Artikel und seine Folgen. Zusammengestellt von Frank Grützbach mit Beiträgen von Helmut Gollwitzer, Hans K. Helms, Otto Köhler.
27605: BÖLL, HEINRICH. - Fürsorgliche Belagerung.
27611: BÖLL, HEINRICH. - Du fähst zu oft nach Heidelberg. Und andere Erzählungen.
27987: BÖLL, HEINRICH. - Nicht nur zur Weihnachtszeit. Satiren.
27572: BÖLL, HEINRICH. - Die Verwundung. Und andere frühe Erzählungen.
26761: BOLLAND, G.J.P.J. - Spreuken uit de leerzaal van zuivere rede.
24447: BOLLE, JACQUES, KAREL JONCKHEERE (NEDERLANDSE AANPASSING). - Vrijheren van het woud. Samengesrteld door de Wetenschappelijke Internationale Stichting te Brussel ondere ere-voorzitterschap van Zijne Majesteit Leopold III. Fotoboek over Belgisch Kongo.
23313: BOLLES, EDMUND BLAIR. - The beauty of America.
10213: BOLLNOW, OTTO FRIEDRICH - Existenzphilosophie
19101: BOLSTER, M.W.G.DE - The coordination chemistry of aminophosphine oxydes and related compounds. Dissertatie.
19239: BOLT, DR. M. RUSTEND GENEESHEER. - Feestrede bij gelegenheid 25e lustrum vh Natuurkundig Genootschap 1801-1926. Bijlage drs. Tj.L. Dijksterhuis
27742: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes.
14305: BOMANS, GODFRIED, MICHEL VAN DER PLAS - In de kou. Over hun roomse jeugd en hoe het hen verder verging.
29095: BOMANS, GODFRIED, - Erik of het klein insectenboek. Uitgave Nederland Leest.
26018: BOMANS, GODFRIED. - Sprookjes. Inleiding en illustraties H.L. Prenen.
26204: BOMANS, GODFRIED. - De glimlach die blijft. Een keuze uit zijn werk.
14304: BOMANS, G. - De wereld van Godfried Bomans. een keuze uit zijn beste werk.
14307: BOMANS, GODFRIED - Merkwaardigheden rond de Camera Obscura.
14308: BOMANS, GODFRIED - Op het vinkentouw.
19649: BOMANS, GODFRIED - Buitelingen. Aforismen, Buitelingen en Capriolen
21946: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas. Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas bijeengezameld en geordend door --
22354: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van tante Pollewop. Illustraties, bandtekening en stofomslag van Carol Voges.
14300: BOMANS, GODFRIED - Beminde gelovigen
28820: BOMANS, GODFRIED, MICHEL VAN DER PLAS. - In de kou. Over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging.
28100: BOMANS, GODFRIED. - De avonturen van Pa Pinkelman en Tante Pollewop. Met pentekeningen van Carol Voges en foto's uit de KRO tv-serie.
28101: BOMANS, GODFRIED. - Op de keper beschouwd.
16345: BOMMEL, M. F. VAN EN ECHTGENOTE. - Zij kozen met hun hart; toespraken en overpeinzingen, achterhaald uit bescheiden van [de heer van Bimmel en mevrouw van Dam).
25469: BOMMELJE, BASTIAAN. - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijke tekort.
17999: BONASSO, MIGUEL - Herinnering aan de dood. vertaald d. C. van Tilborch. oorspronk: Recuerdo de la muerte. 1e NL
24596: BOND, MICHAEL. - A bear called Paddington. With drawings by Peggy Fortnum.
20531: BONDI, HERMANN. - Relativity and common sense. A new approach to Einstein. (reprint from the 1964-edition).
16568: BONDS, RAY - Moderne tanks en gevechtsvoertuigen
11544: BONECHI, EDOARDO - Wunderschoenes Rom, mit 264 Farbphotos
26210: BONI, ARMAND. - Leonardo da Vinci en zijn tijd.
27919: BONI, ARMAND. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
26124: BONNEMA, DR. W., J.P. DE LOOFF, A. VOLGERS. - De gemeentefinancieën. (Voorheen Leppinks Gemeentefinancieën) Deel 1 en 2.
26157: BONNEMA, DR. W., M.H.M. CUPPEN, A.J.M. EVERS, DRS. W. RIKKEN. - Gemeentefinanciën. 2e Druk.
21222: BONNEMA, DR. W., M. CUPPEN, A. EVERS, DRS.W. RIKKEN - Gemeentefinancien.
12079: BONNET, G.H. - Longturberculose op latere leeftijd. Dissertatie.
27918: BONNOT, LUCIEN, ANDRÉ LALANDE (PRÉFACE). - Essai sur les fondements de la logique et sur la méthodologie causale. (Bibliotheque de philosophie contemporaine).
20238: BONO, EDWARD DE - Edward de Bono's Denkschule. Zu mehr Innovation und Kreativität.
26681: BONTEKOE VAN HOORN, WILLEM YSBRANDTSZ. - Iournael ofte gedenckwaerighe beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ybrandtsz Bonteko Begrijpende veel wonderlycke en gevaerlycke saecken hem daar in wedervaren. Facsimile.
27940: BOOCH, GRADY. - Object oriented design. With applications.
11241: BOOGAARD, J.F. (VROEGERE BEWERKER) - Wetten, decreten, besluiten, [etc] en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland.26e vervolg
26321: BOOGERD, DOMINIV VAN DEN, BARBARA BLOOM, MARIUCCIA CASADIO. - Marlen Dumas.
16507: BOOGMAN,PR.DR.J.C., DR.C.A.TAMSE. (SAMENSTEL.) - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de 19e eeuw. 27 teksten []
11104: BOOIJ, MR. D. - Tussen verwarring en verstarring Inaugurale rede
19096: BOOIJ, H.C. - Effect of superimposed steady shear flow on dynamic properties of polymeric fluids. Dissertatie.
26757: BOOM, DR. A. VAN DER. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland eerste deel. Met 57 (paginagrote) afbeeldingen.
18612: BOOMSMA, GRAA - Vrijheid in de steigers. Een literaire zwerftocht door Amerika
27741: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan.
22245: BOON, K.G., S. CARMIGGELT, ARIE PLEYSIER, JOHAN WINKLER, VOORWOORD E.KUPERS - Het boek van de arbeid. geillustreerd met reprodukties in zwart en kleuren.
24789: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan. Serie Bibliotheek van de twintigste eeuw.
24791: BOON, LOUIS PAUL. - Het vroege werk. De voorstad groeit; Abel Gholaerts; Vergeten straat; Mijn kleine oorlog.
24973: BOON, K.G. - Rembrandt als etser. Het volledige werk.
26832: BOON, LOUIS PAUL. - De Kapellekensbaan.
26854: BOON, LOUIS PAUL. - De liefde van Annie Mols. Als het onkruid bloeit.
27383: BOON, LOUIS PAUL. - Vaarwel Krokodil.of De prijslijst van het geluk. Een groteske. Reeks de Boekvink, Literatuur in miniatuur.
27384: BOON, L.P. - Boontje's reservaat 5. Wat verzameld dagwerk. Reeks de Boekvink, Literatuur in miniatuur.
27385: BOON, L.P. - Boontje's Twee sproken. Reeks de Boekvink, Literatuur in miniatuur.
27414: BOON, LOUIS PAUL. - Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isegrimus.
25228: BOON, LOUIS. - De list der wetenschap. Variatie en selectie: vooruitgang zonder rationaliteit.
20450: BOON, LOUIS PAUL - De zoon van Jan de Lichte Een vroom en vrolijk boek. geillustreerd door W.L.Bouthoorn
21176: BOON, MR. P.J. - Wetgeving in Nederland. Studiepockets staats- en bestuurrecht 5.
21240: BOON, PR.MR.P.J., MR.J.G.BROUWER, MR. A.E.SCHILDER. - Regelgeving in Nederland. Studiepockets staats- en bestuursrecht no 5.
21938: BOON, LOUIS PAUL - De zwarte hand of het anarchisme van de 19e eeuw in het industriestadje Aalst.
28157: BOON, LOUIS PAUL. - Eens, op een mooie avond. Uit de nagelaten papieren van Dol Kijwe.
20672: BOONSTRA, ROMMERT, KEES SCHERER - Uit langs het water. Recreatie rond en op het water in Nederland. Met unieke auto-, fiets- en wandeltochten.
26352: BOORN, G.P.F. VAN DEN. - Oud Iran. Pre/islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Fotografie± M.J. Vinkesteijn en P.J. Bomhof.
25635: BOORSTIN, DANIEL. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
22161: BOOST, ROLF - Wat je zegt ben je zelf en andere herinneringen aan de jaren 50. (met cartoons van Wibo)
12876: BOOSTEN, GER - Prometheus in de stadsschouwburg van Maastricht. Een schilderij van Ger Boosten.
28930: BOOT, MR. G.C. - Flexibiliteit enzekerheid. Wetsgeschiedenis.
21152: BOOT, MR. G.A.A.M. - De voornaamste regelingen van het Nederlandsche recht
24565: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD (EDITOR). - European Illustration '74 - '75. Texts in english, francais, deutsch.
16271: BOOY, THIJS - Verhalen rond het Loo.
25724: BOR, JAN, ERRIT PETERSMA (REDACTIE), JELLE KINGMA(BEELD). - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
27601: BORCHERT, WOLFGANG. - Das Gesamtwerk. Mit einem biografischen Nachwort von Bernhard Meyer-Warwitz.
14089: BORDEAUX, HENRY - Une honnete femme. 25 bois originaux de Paul Baudier (le livre de demain)
14088: BORDEAUX, HENRY - La robe de laine
22363: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen. Ingeleid door Michel van der Plas (Typografie en omslag van Johan H. van Eikeren)
14316: BORDEWIJK, F. - De Golbertons
14317: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
21945: BORDEWIJK, F. - Apollyon 1e Druk
26767: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen.
22364: BORGART, BEN. - Blauwe nachten.
26979: BORGERS, GERRIT, JURRIAAN SCHROFER, SIMON VINKENOOG, ELLEN WARMOND (SAMENSTELLING). - De beweging van vijftig. Met een inleiding van Simon Vinkenoog. Schrijversprentenboek no 10.
28294: BORGERS, GERRIT, MARCEL COOLE, WILLY SPILLEBEEN, THEUN DE VRIES, DIRK DE JONG (REDACTIE). - Literair akkoord 15. Een keuze uit bijdragen in de Zuid- en Noordnederlandse letterkundige tijdschrfiten van het jaar 1971.
28549: BORGES, JORGE LUIS. - Der Zahir. Und andere Erzählungen. Aus dem Spanischen von Eva Hesse und Karl August Horst. Insel-Bücherei Nr.822.
28447: BORGES, JORGE LUIS. - Geschichte der Ewigkeit. Essays. Aus dem Spanischen von Karl August Horst. Reihe: Hanser Broschur.
27549: BORGES, JORGE LUIS. - Sämtliche Erzählungen. Das Aleph; Fiktionen; Universalgeschichte; Der Niedertracht. Übersetzung von Karl August Horst, Eva Hessel und Wolfgang Luchting.
29166: BORGESON, BET. - Tekenen met kleurpotlood. 40 Creatieve opdrachten en prjekten.
11242: BORGHOUTS, MR.H.C.J.L. EN ANDEREN - Medezeggenschap bij de overheid Actualiteitenreeks sociale verzekering arbeidsrecht
24480: BORMAN, RUUD. - Oude beschvingen van de Lage Landen. Speurtocht naar het dagelijkse leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing.
21207: BORMAN, MR. J.A. - Procesrecht in Arobzaken. Studiepockets staats- en bestuursrecht no 3
23660: BORN, WINA. - 50 slankrecepten.
24011: BORN, WINA. - Het volkomen wijnboek. Met 40 kaarten, 78 etiketten en 56 foto's in kleur.
27465: BORN, NICOLAS. - Taterskizzen. Erzahlungen.
25842: BORN, WINA. - Het groot vruchtenboek.
19769: BORN, WINA (RECEPTEN) - Nieuw Margriet kookboek tekeningen van Dick Valenteijn foto's Henk van der Heijden
17993: BORN, NICOLAS - De vervalsing. vertaald d. C.R. Vink en Renee C. Vink. oorspronk: Die Fälschung.
27461: BORNEMAN, ERNEST. - Sex im Volksmund. Der obszöne Wortschatz der Deutschen. Wörterbuch von A-Z.
27555: BÖRNSTEIN, DR. R. - Leitfaden der Wetterkunde gemeinverständlich bearbeitet. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 61 in den Text eingedruckten Abbildungen und 22 Tafeln.
11993: BORREBACH, HANS - Het zelf afwerken van uw kleurenopnamen
11994: BORREBACH, HANS - Kleurenfotografie II, Het zelf afwerken van kleurenopna men.
11995: BORREBACH, HANS - Portretfoto's in kleur en zwart-wit
25193: BORROMEUS, BR. - Geschiedenis van Maastricht. De oudste stad van Nederland. Met tekeningen van math. Clermonts; bandontwerp Br. Gamaliël.
28559: BORST, OTTO. - Alltagsleben im Mittelater. Mit zeitgenössischen Abbildungen. Insel Taschenbuch 513.
26064: BOS, MR. J.T.K.,MR. G.A.M. GIESSEN, MR. J.DE GROOT, PR.MR.DRS. F.C.M.A. MICHIELS. - Handhaving van bestuursrecht. Een preadvies.
17801: BOS, MR. A.M. - Over methoden van begripsvorming in het recht
19228: BOS, P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde. reprint van eerste uitgave van 1876.
19092: BOS, H.J.T. - Additie van carbonylverbindingen aan alkynen. Dissertatie.
18978: BOS, N. (TEKST) JEANNE DE RIDDER (ILLUSTRATIE) - Natuur en gezondheid (bevattende algemene biologie en alternatieve natuur-geneeskundige recepten).
18556: BOS. - Grote geillustreerde Bosatlas.
21474: BOS, R, K.ZEEMAN (HERZIEN) - Schoolatlas van Nederland en zijn overzeesche gewesten in 20 gekleurde kaarten
21475: BOS, P.R. ,J.F.NIERMEYER, C.L. VAN BALEN(BEWERK) - Atlas voor de volksschool in 42 kaarten en 50 platen (platen 25 en 27 ontbreken)
21476: BOS, P.R., C.L. VAN BALEN, DR. F.J.ORMELING - Kleine schoolatlas der gehele aarde
10192: BOS, P.R., C.L.VAN BALEN - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten.
17486: BOS, MR. P.A.H. - Voeging ad informandum overdruk uit Liber Amicorum J. Remmelink
17113: BOSATLAS - De kleine Bosatlas
21333: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Mejonkvrouwe de Mauleon. + Diana. met illustratien naar teekeningen van Wm. H. van der Nat
21334: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Langs een omweg. met illustratien naar teekeningen van Jan de Jong. voorwerk vlekkig, platten licht beschadigd
28934: BOSCH, MR M.G.F., MR. H.J.M. SMID-VERHAGE, DRS. A.C.M.J/ VAN EEKELEN (REDACTIE). - Ontwikkelingen in sanctietoepassing. Lezingen symposium op 24 september 1997. Uitgave Opleiding Soci Recht en Werkgroep Penetentiair Recht (Bajesoverleg).
27936: BOSCH, JAN. - Design and use of software architectures. Adopting and evolving a product-line approach.
12080: BOSCH, DR. J.K. - Empyema thoracis non-tuberculosum acutum bij volwassenen.
17423: BOSCH, JHR. MR. TH. W. VAN DEN - Beschouwingen over het militaire dienstbevel. Inaugurale-rede.
16818: BOSCH, D. VANDEN - Verslag proefnemingen met gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer. Verhandelingen en berigten Zeewezen Overdruk
16950: BOSCH, J. C. VAN DEN - Het Zeemaneffect in de spectra van Selenium en Uranium. Dissertatie. (gestencild, gebruikssporen)
27982: BOSCH, HEINZ. - Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969. 1: Von den revolutionärem Ereignissen 1848 bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs1914. 2: 1914 bis zur Komunalreform 1969.
28464: BOSCHEID, PETER. - Geschichte des Alters. Vom Spàtmittelalter zum 18. Jahrhundert.
26332: BOSCHKOV, ATANAS. - Die bulgarische Volkskunst. Übersetzt von Michail Matliev. Aufnahmen von Julian Tomanov.
26335: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Malerei von den Anfängern bis zum 19. Jahrhundert. Übersetzt von Michael Matliev. Aufnahmen von Julian Tomanov.
24343: BOSCHVOGEL, F.R. - Als ich can. (Roman over Hubert en Jan van Eyck).
25496: BOSHKOW, ATANAS. - Die Kunstschule Trjawna. Fotoillustrationen Toros Chor Issjan; Künstlerische Gestaltung Petko Dobrinowitsch. Kunstlederen band met goud opdruk.
10215: BOSLEY, PR.DR.RICHARD - Aspects of Aristotle's logic.
12380: BOSMA, JAN - Loofhoutgewassen. geillustreerd door de auteur.
12669: BOSMAN, ANTHONY (RED.) - Jaarboek der Nederlandse kunst 1. met bijdragen van Blijstra, J.J. Vrien, W. Paap, A. Koolhaas, Th.v. Reijn, A. Glavimans.
14321: BOSSCHAERT, A.A. - Vrij geboren. 1e Druk Debuut ReeksVerborgen Schrijversno 1.
23306: BOSSENBROEK, PHLIP, JAN HERMANS, JAP SMITS, SJAAK VORSTERMANS, FREEK VAN WESTREENEN. - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
11545: BOSSERT, JEANNETTE - India. Land - Volk - Cultuur.
28029: BOSWELL, JAMES. - Journal. Überstzt von Helmut Winter.
28106: BOSWELL, JAMES. - Dr. Samuel Joohnson. Leben und Meinungen. Mit dem Tagebuch einer Reise nach den Hebriden. Herausgegeben und übersetzt von Fritz Güttinger.
18946: BOTTE, DOM XAVIER (FOTOGRAFIE) - Male / Sint Trudo Abdij. Geschiedenis en afbeeldingen
12509: BOTZEN, DR. A., E.A. - Rotatie en statica
12508: BOTZEN, DR. A., E.A. - Kinetische energie van gassen en vloeistoffen.
19109: BOUCHER, FLORINE, ELS KALKMAN, DICK SCHAAP (SAMENST) - Woord gehouden. 40 jaar stichting 1940-1945.
23317: BOUDIER-BAKKER, INA, ANTOON COOLEN, ANTON VAN DUINKERKEN, DR.P.H.RITTER, KAPT. GERARD RUTTEN, E.A. - De gouden kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
14322: BOUDIER-BAKKER, INA - Kleine kruisvaart
12877: BOUHUIS, MIES - Truus Menger Beeldhouwster sculptress.
25283: BOUHUYS, MIES. - De klepel of de klok. Je weet niet wat je ziet. Illustraties van Henk Kneepkens, Jack Botermans en Pieter van Delft. Kinderboekenweek geschenk 1979.
10507: BOUKEMA, MR.C.A., MR. J.C.J. WOUTERS - Inleiding bedrijfsrecht
20608: BOULLE, PIERRE - De apenplaneet.
15130: BOUMA, J.M.H.R. - Mongoolse glimlach. Gedichten
23259: BOUMA, HANS, RENÉ KLEINGELD (FOTO'S). - Zeebeulen Landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde.
25874: BOUMAN, JAN. - Het merckwaerdigste meyn bekent.
15805: BOUMAN, DR.P.J. - Het socialisme aan den tweesprong.
15806: BOUMAN, DR.P.J. - Revolutie der eenzamen. Spiegel van een tijdperk. (1901-1950)
24751: BOUMAN, PR. DR. P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.In West-Europees perspectief. Reeks: Elseviers historisch bibliotheek.
21021: BOUMAN, MR. M.J., G.TH.W. TEKELENBURG - Samenwonen, trouwen, scheiden. Samenlevingsvormen juridisch, fiscaal en sociaalrechtelijk bekeken.
19033: BOUMAN, C.A. - De breuk tusschen oost en west. Eigen tradities oostersche christenheid en ideaal hereeniging. Serie Het Christelijke Oosten.
19034: BOUMAN, C.A. - Theotokos Moeder van God. Marialeer en -vereering van de Oostersche Kerken. Christelijke Oosten deel VII
15807: BOUMAN, DR.P.J. - Sociale spanningen. Inaugurale rede.
15808: BOUMAN, DR.P.J. - Vijfstromenland, Balans der werelddelen
14325: BOURBON, LOUIS DE - Twaalf maal Azie. met teekeningen van Charles Roelofsz.
21415: BOURDALOUE - Uitmuntende sermoonen op verscheyde sondagen, feest-dagen soo als op verscheyde materien. 1e Deel
12671: BOURGUET S.J.,P. DU. - De vroeg-christelijke schilderkunst.
28715: BOURKE, JOHN GREGORY. - Das Buch des Unrats. Aus dem Amerikanischen von Friedrich Kraus und Hermann Ihm. Mit einem Geleitwort von Siegmund Freud, bearbeitet und mit Nachwort von Louis Kaplan.
15132: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. met eene teekening van Rie Cramer.
15133: BOUTENS, P.C. - Tusschenspelen..
14326: BOUTENS, P.C. - Het treurspel van Agamennoon. 3e druk. Uitgevoerd in 2 kleurendruk.
28145: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. Met eene teekening van Rie Cramer.
20357: BOUTER, RENE DE (FOTO'S), HANS MARKUS (TEKST) - Achtergronden.
12878: BOUVY, DR. D.P.R.A. - De middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden
16739: DE SCHOONHEID VAN ONS LAND: BOUWKUNST - Kastelen en adellijke huizen (tekst pr. dr. E. H. Ter K uile - 123 foto's van Hans Sibbelee)
16741: DE SCHOONHEID VAN ONS LAND BOUWKUNST - De Gothische kerkelijke bouwkunst (tekst dr. M. D. Ozin ga ea; 124 foto's H. Sibbelee en Monumentenzorg
23318: BOUWMAN, MIES. - Juliana 75. Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
19393: BOUWMAN, IR.L., ING. R. CAZEMIER - Wisselstroommachines deel 1: Synchrone machines
22360: BOUWMAN, MIES - Mies. 1e boekuitgave van in Margriet verschenen cursiefjes.
21454: BOUWS, E. - Varen met motorboten. Alkje no W4
19575: BOUWS, TOM (RED) - Kijk op Nederland. Drenthe
28893: BOVEN, TH. VAN, E.A. - Asielzoekers en mensenrechten. Stichting NJCM-Boekerij.
25174: BOVEN, MARGRIET VAN, SAM SEGAL. - Gerard en Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs.
15988: BOVENE, G.A. VAN - Hier is Indie ...!
12672: BOVINI, GUISEPPPE - Ravenne, art et histoire
20699: BOWEN, JOHN - Na de regens.
23631: BOWES, WILIAM H., LESLIE T. RUSSELL, GERHARD T. SUTER. - Mechanics of engineering materials.
16984: BOXTEL, P. VAN - Leerboek der natuurlijke historie deel 2 Plantkunde. (herzien door G. de Leeuw)
18793: BOYCE, RON - Tweelingen Een doe-het-zelf roman in I en II delen.
18757: BOYCE, RON - Sanspur.
21834: BOYCE, WILLIAM E., RICHARD C. DIPRIMA - Elementary differential equations and boundary value problems.
18785: BOYD, WILLIAM - A textbook of pathology. An introduction to medicine. with 570 illustrations and 32 color plates
16070: BOYLE, ANDREW - No passing glory.The full and authentic biography of Group Captain Cheshire V.C., D.S.O., D.F.C
25368: BOYMANS ROTTERDAM, TEYLERS MUSEUM HAARLEM. - Hendrick Goltzius als tekenaar. Tentoonstellingscatalogus mei-augustus 1958.
20293: BRAAK, HANS VAN DE - Sociodynamica. Waarom de wereld constant verandert.
28983: BRAAM, BERT. - Bert Braam. Het ontstaan, Schilderijen.
26271: BRAASEM, W.A. - Behouden bezit. Speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea.
12880: BRAASEM, W.A., PAUL BRINKMAN, HEIN KOHN, E.A. - Naieve schilders zien ons land.
22359: BRAAT, L.P.J. - Hoe wijd een nest. Herinneringen 1946-1966.
14329: BRABANDER, GERARD DEN - Eroica in zakformaat 1e Druk
14328: BRABANDER, GERARD DEN - De nieuwe Adam. Een poetische dialoog in drie bedrijven 1e Druk
29177: HEDENDAAGSE KUNST UIT NOORD-BRABANT. - Provinciale Kunstaankopen.
25844: BRABER, BEN. - Passage naar vrijheid. Joods verzet in Nederland 1940-1945.
12381: BRACHET, JEAN - The biological role of ribonucleic acids. 6th Weizman memorial lectures series.
12674: BRADBURNE, JAMES N. (TESTI) - Sulla via della seta l'impero Perduto. Arte buddhista da Khara Khoto (X-XIII secolo).
25865: BRADBURY, RAY. - Aan het prikken van mijn duimen. (Something wicked this way comes.)
21519: BRADBURY, TAY - De R van Raket, verhalen van Ray Bradbury.
21520: BRADBURY, RAY - Lang na middernacht. 22 verhalen.
25665: BRADLEY, JOHN. - De Russische revolutie.
13054: BRAHMS, MENDELSSOHN, JADASSOHN, BEETHOVEN, CHOPIN, EA - Compositionen; Andante Cantabile; Acht Canons; Sonaten Impromptu; fur Pianoforte
26057: BRAHN, PR.MR. O.K. - Zwaartepunten van het nieuwe vermogensrecht. 2e herziene druk.
13820: BRAILOVSKI, ANTONIO ELIO - Duivelse verleidingen
18055: BRAINE, JOHN - Plaats aan de top.
17780: BRAKEL, PR.MR.DR. S. VAN - Leerboek van het Nederlandse verbintenissenrecht. Deel 1 3e druk, Deel 2 2e druk.
16854: BRAKELL-BUYS, DR. R. VAN - Drie dichteressen uit het Victoriaanse tijdperk. C. Ros setti, E. Bronte, E. Barrett-Browning.
20439: BRAKMAN, WILLEM - De oorveeg.
26920: BRAND, JAN, KEES BROOS (REDACTIE). - Magisch Realisten en tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem.
29054: BRAND, HANS, HAN JANSELIJN (ORGANISATIE) - Ruimtelijk werk. Een verzameling algemene artikelen over beeldhouwkunst, persoonlijke teksten van de deelnemers aan de expositie en afbeeldingen van het geëxposeerde Akademie Beeldende Kunsten Arnhem.
13179: BRAND. - Koken met Brand bier.
25546: BRANDENBURG, ANGENIES. - Annie Romein-Verschoor 1895-1978. Deel I: Leven en werk; Deel 2: Noten en commentaar. Reeks Open Domein no 16.
27661: BRANDSTETTER, ALOIS. - Kleine Menschenkunde.
28197: BRANDT, PAUL. - Collection de tableaux modernes des écoles contemporaines française, italienne, belge et hollandaise de feu P.A. Regnault. Vente á Amsterdam les 22 et 23 octobre 1958.
27186: BRANDT, OTTO H. (EINLEITUNG). - Die Limburger Chronik. mit 17 Abbildungen von Miniaturen und Anhang.
13290: BRANDT, G. - Leven van Vondel Inleiding en aanteekeningen d. dr. Eelco Verwijs
16855: BRANDT, WILLEM - Keurschrift uit de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse letteren.
25732: BRANIGAN, PR. K. - Spectrum atlas van de archeologie.
17573: BRANTLY, J.E. - Rotary drilling handbook
25827: BRAREN-WEINRICH, LISBET. - Hoe schilder ik in aquarel. Algemene technieken.
28605: BRASSAÏ. - Gespräche mit Picasso. Deutsch von Edmond Lutrand.
20312: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart
20390: BRAUNSCHWEIG - Städtisches Museum Braunschweig.
20392: BRAUNSCHWEIG - Rundwege. Ein Wegweiser.
18053: BRAUTIGAN, RICHARD. - Forellen vissen in Amerika.
18054: BRAUTIGAN, RICHARD - In watermeloen suiker.
24500: BRECHT, BERTOLT. - De Kaukasische krijtkring.
28303: BRECHT, BERTOLT. - De Kaukasische krijtkring.
27466: BRECHT, BERTOLT. - Songs aus der Dreigroschenoper. (in Deutsch).
28440: BRECHT, BERTOLT. - Dreigroschenroman. 1. Auflage. Exil.
26652: DE VRIJE BOEKHANDEL BREDA. - Wat is fascisme. 2e herzien uitgave.
25934: BREDERO, G.A., H. PRUDON S.J. - G.A. Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo. Ingeleid en van toegelichtingen voorzien door H. Prudon s.j. v.Gorcum´s literaire Bibliotheek no XIV.
25935: BREDERO, G.A., DR E.K. GROOTES. - G.A. Bredero´s Schyn-heyligh. Ingeleid en toegelicht door dr. E.K. Grootes.
25936: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ., DR. A.A. VAN RIJNBACH. - De kluchten van Gerbrand Adriaensz Bredero. met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst uitgegeven door dr. A.A. van Rijnbach.
22376: BREDERO - Toneelspelen. Deel uit de reeks Bibliotheek der Nederlandsche Letteren. Samenstelling en inleiding pr.dr. A.Keersmaekers.
24891: BREDERO, GERBRAND ADRIAENZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door dra. M G. Schenk. Libellen/serie no 115.
26085: BREDERVELD, MR. E. - Gemeenterecht. Studiepockets staats- en bestuursrecht no 8.
24345: BREE, G.W.G VAN. - Van uit en af derzelve te doen zetten op de publieke straat. Hoe de arrondissementsrechtbank van Roermond haar eigen uitzetting heeft bevolen.
26679: BREE, L.W. DE. - Jacob Roggeveen en zijn reis naar het Zuidland. 1721-1722.
27056: BREE, G.W.G. VAN (REDACTIE). - Roermond in (((beweging))). Verslag van recente bouwprojecten in de Roermondse binnenstad.
26459: BREE, G.W.G. VAN, R. BANNENBERG, M.J.H. HELWEGEN. - Het stadhuis van Roermond.
10645: BREED, JAN, EN ANDEREN (REDAKTIE) - Op gezag van...
26304: BREGSTEIN, PHILO, SALVADOR BLOEMGARTEN (SAMENSTELLING). - Herinnering aan Joods Amsterdam.
10647: BREGSTEIN,MR.M.H. - De beteekenis der wilsovereenstemming voor de uitlegging van overeenkomsten.
10646: BREGSTEIN, PR.MR. M.H. - Afscheidcollege Overdruk uit Jaarboek 1938-1939
28861: BREHM. - Brehms Tierleben: 1. Säugetiere, Raubtiere: Haushunde; Hyänen; Marder; Bären. Mit meist Schwarz-Weiss Photos.
15701: BREHM - De mooiste dierenverhalen van Brehm.
17572: BREHM - Brehms dierenleven in kleuren bewerkt door dr. Theo Jahn.
28514: BREMER, THOMAS (HERAUSGEBER). - Europäische Literatur gegen den Faschismus 1922-1945.
24258: BREMER, F.C.A. - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
10508: BREMER, WIM. - Theorieen over de arbeidsmarkt en arbeidsmarktgedrag in de bouw.
12675: BREMER, FREDERICA, TJOMME DE VRIES (BEWERKING) - Kunstgeschiedenis in vogelvlucht.
19780: BREMER, FREDERICA, TJOMME DE VRIES (BEW.) - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
28535: BRENNER, WOLFGANG. - Welcome, Ossi!
28970: BRENNINKMEIJER, PAULINE (TEKST), JAN HEUFF (CONCEPT EN FOTOGRAFIE). - Beelden uit zee. Terschelling - Yaël Artsi.
23581: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl. mit einigen Soldatenlieder als Anhang. Insel-Bücherei Nr. 175.
13890: BRENTANO, CLEMENS - Dein Lied erklang. Eine Auswahl seiner Dichtungen. 1. Ausgabe in dieser Form.
13891: BRENTANO, CLEMENS VON - Die Chronik des fahrenden Schülers. Titelblad gedrukt in onder andere goud, zwart en rood. 2-kleuren druk.
27259: BRESLOW, RONALD. - Organic reacrion mechanisms. An introduction.
24615: BRETON DE NIJS, E. - Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum.
18569: BRETON DE NIJS, E. - Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum.
29012: BREUER, MARCEL, ARNDT COBBERS. - Marcel Breuer. 1902-1981. Vormgever van de 20e eeuw. Taschen-Volkskrant reeks wereld Architecten no 13.
29038: BREVÉ, ALMA, H.J.A.HOFLAND. - Held op stokkek, de kunst van het vogelverschrikken.
16879: BREWER, D. S. - Chaucer.
25921: BREYTENBACH, BREYTEN. - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
13749: O'BRIAN, PATRICK - The Commodore
25838: BRIEGER, LOTHAR. - Die Silhouette. Mit vielen (Schattenriss-)Abbildungen.
27740: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord. Jaren van onschuld.
15482: O'BRIEN, EDNA - Het kweken van een blauwe regen en andere liefdesverhalen.
18540: O'BRIEN, EDNA - Tijden en getijden.
18288: O'BRIEN, EDNA - Augustus is een kwade maand.
18908: BRIFFAULT, ROBERT - Breakdown. The collapse of traditional civilisation..
15810: BRIFFAULT, ROBERT - De ondergang van een Imperium. Over de 'teloorgang' van het Engelse Wereldrijk
26928: BRIGANTI, GIULIANO. - Phantastische Malerei im 19. Jahrhundert. Übersetzt von Linde Birk.
25393: BRINCKMANN, A.E. - Schöne Gärten, Villen unde Schlösser aus fünf Jahrhunderten. Mit 53 Abbildungen im Text und 113 auf Tafeln.
12881: BRINCKMANN, A.E. - Italianen, Franschen en Duitschers en hun nationale kunst.
22062: BRINK, DRE. JAN TEN - De opstand der proletariers. Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871. Veel staalgravures.
22063: BRINK, DR. JAN TEN - Jeannette en Juanito.
22064: BRINK, DR. JAN TEN - Een schitterende Carriere.
20345: BRINK, ANDRE - De ambassadeur.
26978: BRINKER, HELMUT, ROGER GOEPPER. - Kunstschätze aus China. 5000 v. Chr. bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China.
19080: BRINKHOFF, H.C. - Oxidation of metal N,N-Dialkyldithiocarbamates Dissertatie.
10650: BRINKHORST, L.J. - Grondlijnen van europees recht
21177: BRINKHORST, MR. L.J. - De jurist en de Europese Economische Gemeenschap. Elementen van een Europese rechtsorde.
28443: BRINKMANN, ROLF DIETER. - Keiner weiss mehr.
23194: BRION, MARCEL. - Theoderich. König der Ostgoten (454-526). aus dem Französischen übersetzt von Fritz Büchner.
26933: BRION, MARCEL, KLEE. - Klee. Serie Ars Mundi.
25359: BRION, MARCEL. - Leonardo da Vinci. Übertragen von Curt Schweicher.
12676: BRION, MARCEL - Tizian. Der Mensch und sein Werk
27112: BRITTING, GEORG. - Afrikanische Elegie. Ez|ählung.
28107: BRITTING, GEORG, HANS HENNECKE, CURT HOHOFF, KARL VOSSLER (HERAUSGEBER). - Lyrik des Abendlandes.
28394: BROCH, HERMANN. - Der Tod des Vergil. Reihe Broch Kommentierte Werkausgabe Band 4. Suhrkamp Taschenbuch Nr.296.
22088: BROCH, HERMANN - Wandeling in den vreemde. Bloemlezing uit zijn dichterlijk werk.
19438: BROCH, HERMANN - Esch of de anarchie.
17808: BROCKER, F.J. - Evolutie en psychologie. Een speurtocht naar de achtergronden van de sexuele moraal.
23572: BROCKWAY, FENNER, FREDERIC MULLALLY. - De dood betaalt dividend.
17567: BRODY, ILES - De Winsors. Einde ener illusie.
22378: BROECK, WALTER VAN DER - Brief aan Boudewijn.
22380: BROECK, WALTER VAN DER - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
11546: BROEDER, DIRK L. - Toerist in Turkije
12088: BROEK, PAUL VAN DEN - The fate of incu grafts in rats. A histological study.
21020: BROEK, MR.J.H.G. VAN DEN, MR. F.J.C.M. DE KOK E.A. - De wet miliebeheer in bedrijf. Praktische handleiding voor ondernemer en adviseur.
13055: BROEKHUIZEN, HERMAN - Wegwijsjes Bundel liedjes uitgave Verbond v Veilig Verkeer
24798: BROGAN, HUGH. - Longman History of the United States of America..
14331: BROGGER, SUZANNE - Brogstukken. Reportages en essays.
18038: BROGGER, SUZANNE - Creme fraiche, Een feuilleton.
19946: BROLSMA, LIUWE - Stoarm oer Fryslan. Banteikening en fignetten fen Jeh. Brolsma.
12677: BROM, GERARD - Hollandsche schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
28275: BROM, DR. G., DR. L.A. VAN LANGERAAD. - Diarium van Arend Burchell. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap Utrecht, 3e serie no 21.
27359: BROMBERG, PAUL. - Practische woninginrichting. Een handleiding voor iedereen. Met 281 afbeeldingen (en 14 pagina's advertenties).
25875: BROMFIELD, LOUIS. - The rains came. Penguin pocket no1332.
25370: BROMMER, BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw. Uitgave bij gelegenheid gelijknamige tentoonstelling Tropenmuseum te Amsterdam.
12510: BRONCKERS, R.P.N. - Surface structure analysis by low energy Ne+ and H2O+ scattering. Dissertatie.
14332: BRONDEEL, PAUL - Nachttrein in september.
22381: BRONDEEL, PAUL - De handen. grote Marnix Pocket no 34.
23417: BRONGERS, E.H. - De oorlog in mei '40.
23360: BRONGERS, E.H. - Grebbelinie 1940. Geïllustreerd met foto's en kaarten.
21117: BRONKHORST, PR. MR. C. - Vorm van proces. Herdenkingsrede 46e Dies Natalis KH Tilburg
25265: BRONKHORSTR, ELISE. - Oost west, thuis best. Met plaatjes van Greta Bosch van Drakestein. Serie Schakeltjes deel 3.
24957: BRONS, LOEK (SAMENSTELLING). - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink. Tentoonstelling in Singer Museum Lar Museum van Bommel-van Dam 1986. Met handtekening van Sylvia Willink.
15812: BRONSTED, JOHANNES - The Vikings, An illustrated history Exlibris-stempels
25239: BRONTË, CHARLOTTE. - Jane Eyre. Een autobiografie.
22184: BRONTË, EMILY - De woeste hoogte.
21254: BROOD, DR. E.A., MR.DRS.J.TH. KREBBERS - Compendium van het Nederlands internationaal belastingrecht
18036: BROOKE, DINAH - Het Italiaanse liefdesleven van een Engelse vrouw. vertaald d. Heleen ten Holt.
25150: BROOKER, PETER. - A student's guide to the selected poemsw of Ezra Pound.
24740: BROOKNER, ANITA. - A friend from England.
18047: BROPHY, BRIGID - Onder de huid. vertaald d. Clara Eggink
18049: BROPHY, BRIGID - De aap van Hackefeller. vertaald Clara Eggink
18050: BROPHY, BRIGID - Bal in de sneeuw. vertaald Clara Eggink
18035: BROPHY, BRIGID - De avonturen van god op zoek naar het zwarte meisje. vertaald door Nettie Vink.
18040: BROPHY, BRIGID - Onder de huid. vertaald door Clara Eggink
13563: BROPHY, JOHN - De grote bankroof
11547: BROSCH, FRANZ - Salzkammergut. Volksbuecher der Erdkunde
21861: BROUNS, W., P. DEN HERTOG (SAMENSTELLING) - R.W.V. Nautilus. van cano-club tot watersportvereniging 1953 - 1993.
22375: BROUWER, JOHAN - In de schaduw van den dood.
28960: BROUWER, JOHAN. - In de schaduw van den dood. 1e Herdruk van Maarten van den Moer's De Schatten van Medina-Sidonia.
15813: BROUWER, DR. J. - Johanna de waaanzinnige. Een tragisch leven in een bewogen tijd.
27636: BROUWER, WILLEM C. - Keramiek en hare plaats in de bouwkunst. Vredelust Leiderdorp. Overdruk uit Bouiwkunst 1911 aflevering 1.
21217: BROUWER, MR. J.TH.L. - Lijfrente, levensverzekering en fiscus. Kluwer bedrijfswijzers no 7
21252: BROUWER, MR.DRS.R., MR.M.SPIEGEL - Procederen tegen de fiscus. Reeks fiscale actualiteiten no 22
14333: BROUWER, ELS - Het woud der Balsemienen 1e Druk Debuut
24391: BROUWER, LEO. - Ëtudes simples. Estudios sencillos. pour guitare. 2eme serie no 6 - 10.
25067: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee. (co-uitgave Arbeiderspers en ECI).
27013: BROUWERS, RUUD, BERNARD COLENBRANDER, HANS VAN DIJK, LILY HERMANS (SAMENSTELLING). - Architectuur in Nederland. Architecture in The Netherlands. Jaarboek Yearbook 1991-1992.
18659: BROUWERS, JEROEN - Winterlicht. Een vergeetboek
18660: BROUWERS, JEROEN - Het is niets.
18661: BROUWERS, JEROEN - Zonsopgangen boven zee.
22374: BROUWERS, BERT - Het raderwerk. Omslag Wilfried Smets.
25692: BROWN, DEE. - Vrouwen van het Wilde Westen.
25108: BROWN, JUDITH C. - Onkuise handelingen. Het leven van een lesbische non in Italiè tijdens de renaissance.
24131: BROWN, WALDO R. (COMPILATION) - Leviathan in crisis. An international symposium on the state, its past, present and future by 54 20t tury writers.
20726: BROWN, FREDRIC - Een solitair in de ruimte.
12885: BROWN, CH, E.A.:1;H.BEVERS:2 - Rembrandt, Der Meister und seine Werkstatt 2 Delen: 1: Gemalde; 2: Zeichnungen und Radierungen
18048: BROWN, RITA MAE - Ruby fruit jungle. De avonturen van Molly Bolt. vertaald d. Geertje Lammers
25296: BROWNING, ELIZABETH BARRETT. - Aurora Leigh. With introduction by Charlotte Porter and Helena A. Clarke.
27296: BROWNLIE, IAN. - Principles of public international law.
11246: BROWNLIE, IAN. - Basic documents in international law.
28942: BROX, DR. JUR. HANS. - Grundbegriffe des Arbeitsrechts. Eine Einführung an Hand von Fällen.
13570: BRUCE, JEAN - OSS 117 viert 1 april.
13568: BRUCE, JEAN - OSS 117 in las Vegas.
13569: BRUCE, JEAN - OSS 117 in Zweden.
12383: BRUCE, DONALD, FRANCIS X. SCHUMACHER - Forest mensuration.
13571: BRUCE, JEAN - Schot op de maan. OSS 117.
13566: BRUCE, JEAN - OSS 117 in Amsterdam.
13567: BRUCE, JEAN - OSS 117. Speel nooit met vrouwen.
24529: BRUCHAC, JOSEPH. - De dromen van Jesse Brown.
25527: BRUEGEL. - Bruegel . Een dynastie van schilders. Europalia 80, Paleis voor de Schone Kunsten Brussel.
16760: DE VAN EYCK Á BRUEGHEL - Chefs-dóeuvre de la peinture Flamande. Introduction par Charles Sterling.
20217: BRÜES, OTTO (EINLEITUNG) - Der Landkreis Moers. Bildband mit 89 Abbildungen
21104: BRUGGEMANN, MR. G.W.F., MR.DR. E.C. COPPENS - Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
27917: BRÜGGEMANN-KRUIJFF, A.TH., B. VOORSLUIS, O.K. ZIJLSTRA (REDACTIE). - De taak van de universiteit. Wijsgerige opstellen over de universiteit.
22372: BRUGGEN, KEES VAN - Fontana Marina.
29181: BRUGGEN, COOSJE VAN (TEKST), MARIA VAN ELK (TEKENINGEN). - Maria van Elk: Tekenen 1973-1980.
10652: BRUGGINK, MR. DRS. J. J. H. - Op zoek naar het recht. Rechtsvinding in rechtstheoretisch perspectief.
21092: BRUGGINK, MR.DRS. J.J.H. - Op zoek naar het recht. Rechtsvinding in rechtstheoretisch perspectief.
13000: BRUGMAN, A.J.W. - De Kinderstem 3e deeltje. Zangonderwijs op de Lagere School
22371: BRUGMAN, TIL - Spiegel en lachspiegel.
16508: BRUGMANS, DR. H. - De revolte vh gemoed. Rousseau en het sentimantalisme. serie Gastmaal der eeuwen, taferelen uit de cultuurgeschiedenis.
25480: BRUGMANS, PR.DR. H. - Europese moment opnamen.Keerpunten in de geschiedenis.
16131: BRUGMANS, DR. I. J. - Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940.
26551: BRUGMANS, H., W. VERKADE. - De enige uitweg. Uitgegeven in samenwerking met de 'Europese Actie'. Pamflet voor een verenigd federatief Europa.
10509: BRUGMANS, PR.DR.I.J. - Begin van twee banken 1863. 100 jr Rotterdamse Bank en Nationale Handelsbank.
16703: BRUGMANS, PR. DR. I. J. (RED) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961. J.B. Wolters'uitgeversmaatschappij.
20101: BRUGMANS, PR.DR. H. (REDACTIE) - Zeemansleven Verluchting en bandversiering G.D.Hogendoorn.
26075: BRUIJN, WALTER DE. - Pieter Hoogh schildert mijn vader in de woestijn. (poëzie debuut).
10654: BRUIJN, PR.MR. A.R. DE - Waarvan akte, Opstellen aangeboden aan - tgv zijn aftreden als hooglereer [] notariaat te Utrecht
12515: BRUIN, T.L.DE - The spectrum of trebly ionized Argon, A IV Reprint fromPhysica
23765: BRUIN, MAX DE, EUGÈNE COEHORST, PAUL VAN DER GOOR, JAN NOTTEN, LOU SPRONCK. (REDACTIE) - Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur.
12513: BRUIN, T.L.DE - New terms in the spark spectra of Argon A.II and A.III Reprint fromProceedings
12511: BRUIN, T.L.DE,P.F.A.KLINKENBERG, PH SCHUURMANS - Das Th III-Spektrum Sonderabdruck von Zeitschrift fur Physik
21143: BRUIN, KADE - Jan Modaal, zijn streken en zijn taal.
12514: BRUIN, T.L.DE,P.F.A.KLINKENBERG - Structure and Zeeman-effect of double ionized Thorium, Th.III. Reprint fromProceedings
12512: BRUIN, T.L. - Methoden van spectrumanalyse Overdruk uitPhysica
16811: BRUINIER, A. - Eenige opmerkingen betrekk. Amerikaansch Driemast-Schoonerschip. Verhandelingen en berigten Zeewezen Overdruk
11876: BRUINS, DR. E.M. - Fontes Matheseos. Hoofdpunten van het prae-griekse en griekse wiskundige denken.
19074: BRUINS, DR. E.M. - Inleiding in de Mathesis. Met katern figuren
14338: BRULEZ, RAYMOND. - Andre Terval. Of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
22369: BRULEZ, RAYMOND - Sheherazade of literatuur als losprijs. 2e vermeerderde druk.
22370: BRULEZ, RAYMOND - De haven.
18013: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
21263: BRULL, PR.DR.D. - Fiscale voorraadwaardering. Fiscale brochures.
29047: BRULS, WILLEM. - Menno ter Braak en Thomas Mann. Een literaire vriendschap.
11111: BRUMMELHUIS, JOZEF, EN ANDEREN. - Gastarbeiders a la carte. De gaarkeuken van de overheid.
21931: BRUN, ELLEN, JACQUES HERSH] - Leerboek over imperialisme. Mechanismen van de uitbuiting.
10004: BRUNA - Schrijvers van Bruna 1969/1970
15021: BRUNE, MR. JOHAN DE - Bancket-werck van goede gedachten. Bloemlezing. boekversiering van Georg Rueter
13295: BRUNETIÈRE, FERDINAND - L' évolution de la Poésie lyrique en France au XIXe siècle. Tome premier.
20617: BRUNNER, JOHN - Een open doekje voor Delgado.
20835: BRUNNER, JOHN - Reiziger in de chaos.
21525: BRUNNER, JOHN - Weg met de wereld.
15324: BRUNNGRABER, R. - Radium. Roman van een element.
27500: BRUNT, DREES. - De ramp. Met handgeschreven opdracht van de auteur.
19620: BRUNTON, PAUL - Die Weisheit des Überselbst übertragen van Max Ganser
20480: BRUPBACHER, FRITZ - Hingabe an die Wahrheit. Texte zur politischen Soziolog ie, Individualpsychologie, Anarchismus, Spiessertums e.
11247: BRUSSAARD, MR.W., J. ROTHUIZEN. - Preadvies nieuwe juridisch-bestuurlijke vormen in de ruimtelijke ordening. Voor de algemene vergadering van 26-11-76.
24848: BRUSSE, MARK, PAUL DE LUSSANET, BERNHARD HOLTROP, WILLEM VAN MALSEN. - Paris Saloon.
22368: BRUSSE, MARK - Ik zit hier nu alweer langer dan ik dacht. Omslag van Willem van Malsen naar een object van Mark Bru
22366: BRUSSE, M. J. - In 't verbrouwereerde oude stadje.
22367: BRUSSE, M.J. - In 't verbrouwereerde oude stadje. gouddruk op plat en rug, goud op snee.
14342: BRUSSE, JAN - Tussen Brusse en Parijs.
25087: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
27746: BRUSSEL, GUST VAN. - De visioenen van Jacques Weiniger. Ad Multos no 12.
22204: KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS BRUSSEL - De vrouw in het rijk der farao's. Tentoonstellings catalogus
27592: BRUYN, GÜNTER DE. - Zwischenbilanz. Eine Jugend in Berlin.
16346: BRUYN, W. DE, E.A. - Venlo een portret van een gemeenschap. Uitgegeven door Rabobank Venlo tgv 75-jarig jubileum
29035: BRUYNE, MICHIEL DE, ALFONS BLOMME - ALBERT EINSTEIN. - HetDe Haanse geheim. Alfons Blomme - Albert Einstein 1933.
27916: BRUYNE, DR. EDGAR DE. - Philosophie van de kunst. Phaenomenologie van het kunstwerk. Philosophische Bibliotheek.
21620: BRUYNINCKX, IRENE - Ramón, een liefde met een vluchteling.
11678: BRUYNS, DR. R.A.C. - De invloed van werk en milieu op arbeidsmotivatie.
25751: BRY, THEODOR DE. - Conquistadores, Azreken en Inca's / Conquistadores, Aztecs and Incas. Facsinile editie van 16e eeuwse prenten van Theodor de Bry.
24531: BÜCH, BOUDEWIJN. - Grafreizen. Samengesteld en geschreven in opdracht van de Vereniging voor Crematie AVVL ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan 1919-1994.
26391: DAS KAFFEE BUCH. - Das Kaffee-Kenner-Kochbuch. Übersetzung Luzia Czernich.
12516: BUCHNER, DR. E.H. - Molekulen en atomen.
13180: BUCHNER, GREET - De alternatieve keuken.
15815: BUCKLE, HENRY, THOMAS - History of civilization in England. volume 4. Deel 4 van 5.
28241: UNGARISCHE NATIONALGALERIE BUDAPEST. - Ungarische Nationalgalerie Budapest. Alte Sammlung. Herausgegeben und eigeleitet von Miklós Mojzer und übersetzt von Ferenc Gottschlig, Bearbeitung von Maria Schmidt-Dengler.
10133: BUDDINGH', C. - Citaten omnibus
20581: BUDDINGH', C. - De avonturen van Bazip Zeehok. 1e Druk
20582: BUDDINGH', C. - Daar ga je, Deibel! en andere verhalen. 1e Druk, omslag lelijk
22399: BUDDINGH', C., ARTHUR GOLDSTEEN (ILLLUSTRATIES) - Het kind en het dier. Reeks Sinaspril Essay no 7.
19482: BÜDELER, WERNER - Op de drempel van het heelal.
27941: BUDGEN, DAVID. - Software design.
23089: BUDGETPOCKETS, FREEK DE JONGE, JAN CREMER, NEEL DOFF, ANTON KOOLHAAS. - Pretparken; Jongensleed; Uit het leven van Keetje Tippel; Een snoek als veerman.
20838: BUDRYS, ALGIS - Metalen man uit Rusland.
15325: BUELL, JOHN. - Het recht in eigen hand.
11112: BUENK, DRS.B.W. - De kamers van koophandel in de praktijk
15326: BUFFET, ANNABEL - De kliek van Saint-Germain-des-Pres
29057: JAGODA BUIC. - Formes tissées. Exposition en la Musée dárt moderne de la ville de Paris 18 juin - 15 septembre 1975
27787: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw.
28932: BUIKHUISEN, PR.DR. W., E.A. - Alcohol en verkeer. Een studie over het rijden onder invloed.
11460: BUIKS, PETER, GERARD VAN TILLLO, E.A. - Het sociologisch perspectief. Een ontmoeting met de sociologische benaderingswijze.
13296: BUISKOOL, DR. H.E. - Korte samenvatting spellingvoorschriften 1955.
19739: BUITELAAR, J.K. (REDACTIE) - Diagnostiek en behandeling van ADHD. Aandachts tekortdtoornis met hyperactiviteit
15989: BUITENWEG, HEIN, WILLEM KROLS - Wat wij in ons hart sloten.
18064: BULATOVIC, MIODRAG - De rode haan vliegt hemelwaarts.
28300: BULGAKOW, MICHAIL. - Der Meister und Margarita. Aud dem Russischen von Thomas Reschke.
18713: BULL, DR. H.P. - De fundamentele problemen vh informatierecht. Die Grundprobleme des Informationsrechts.
21927: BULLOCK, ALAN - Hitler, leven en ondergang van een tiran.
22402: BULTHUIS, RICO - De vergeten medeminnaar. (herdruk van Het andere verleden.) Omslagontwerp Niek Wensing.
20453: BULTSMA, VOLKERT, EVERT VAN DER TUIN - Het Nederlandsch Syndikalistisch Vakverbond 1923 - 1940
23563: BULWER LYTTON, EDW. - Rienzi, de laatste der Tribunen.
20057: BUMPUS, T.FRANCIS - The cathedrals of England and Wales with 8 colourplates and 48 half-tone illustrations
28630: BUNIN, IWAN. - Grammatik der Liebe. Erzählungen.Auswahl und Nachwort von Horst Bienek.
28543: BUNIN, IWAN. - Mitjas Liebe. Übertragen von Käthe Rosenberg.
25664: BUNNIG, CAROLINE (EINDREDACTIE). - Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19e eeuw.
24029: BUNT, ALEID W. VAN DE. - Het slot Zeist.
21004: BUNT, H. VD, G. DE JONGE, H.KOOPS, H. MICHEL (RED) - De macht van het O.M. Congresbunbdel Rotterdam 17, 18 december 1982.
27915: BURCK, ERICH (HERAUSGEBER). - Die Idee des Fortschritts. Neun Vorträge über Wege und Grenzen des Fortschrittsglaubens.
12886: BURCKHARDT, JACOB. - Die Kultur der Renaissance in Italien. Grosse illustrierte Phaidon-Ausgabe.
28388: BURCKHARDT, CARL J. (U.A.). - Geschichte zwischen Gestern und Morgen.
27801: BURDETT, JOHN. - Het verleden van Thirst.
26069: BURG, F.H. VAN DER, P.J.J. VAN BUUREN, J.H. VAN DER VEEN. - AB klassiek. Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw geannoteerd.
26113: BURG, PR.MR. F.H. VAN DER, MR. G.J.M. CARTIGNY, DRS. G. OVERKLEEFT-VERBURG. - Rechtsbescherming tegen de overheid. Serie Staats- en bestuursrecht no 1.
11249: BURG, F.H.VD, P.J.J.V.BUUREN EN J.H. VD VEEN (RED.) - AB Klassiek. Standaard uitspraken bestuursrecht opnieuw geannoteerd.
24055: BURGELER, W.A.G. VAN, H. WONINK, GER DEKKERS (FOTO'S). - Langs de Linge. Bloeiende boomgaarden en oude stadjes.
28730: BURGER, FRITZ. - Einführung in die moderne Kunst. Die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts 1. Handbuch der Kunstwissenschaft. mit Nachwort von pr. dr. A.E.Brinckmann-Karlsruhe.
11250: BURGER, B. EN ANDEREN - Hoofdlijnen van de staatinrichting van Nederland en de Staatkundige ontwikkeling.
11251: BURGER, B. EN DRS.A.J.NIEUWENHUIZEN - Hoofdzaken van de staatinrichting van Nederland
11252: BURGER, B., A.J.NIEUWENHUIZEN - Hoofdzaken der staatsinrichting van Nederland.
11253: BURGER, B. EN A.J.NIEUWENHUIZEN - Modellenboek bij hoofdzaken wetskennis G.A.1.
11254: BURGER, B. EN ANDEREN - Schets van het Nederlandse gemeenterecht.
20222: BURGER, DR. F, DR. H. SCHMITZ, DR. I. BETH. - Handbuch der Kunstwissenschaft. Deutsche Malerei der Renaissance. mit ca 300 Abbildungen.
16965: BURGER JR., C. P. - Aere Perennius. Scherts en ernst in de oden van Horatius.
24409: BURGERS, JACQUELINE. - Rie Cramer. Leven en werk.Tweede herziene druk.
11461: BURGERS, J.P.L. - De schaal van de solidariteit. Studie naar de sociale constructie van de omgeving.
12681: BURGERS, JACQUELINE. - Rie Cramer leven en werk.
21339: BURGERS, DR. I.J.J., PR.DR.L.W. GORMLEY - Europees belastingrecht: Regelgeving en Jurisprudentie.
19236: BURGERS, J.M. - Trekken van de moderne Westerse wetenschap.
15327: BURGESS, ANTHONY - Naar bed, naar bed. Geschenkuitgave Ten Cate Houstex.
19648: BURGESS, ANTHONY - Anno Domini. Koninkrijk van het kwaad.
18066: BURGESS, ANTHONY - Negentien vijf en tachtig.
22400: BURGSTEDDE, PETER JANNES - De pruikenmaakster.
22401: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - Mijn boosaardige zuster Elektra. gevolgd door: Verknochtheid. Omslagfoto Nils Fischer.
23997: BURGUY, G. F. - Grammaire de la langue d' Oïl. Ou grammaire des dialectes francais aux 12me et 13me siècles suivie d glossaire contenant tous les mots de l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ouvrage.
11255: BURKENS, PR. MR. M. C., E.A. - Beginselen van de democratische rechtstaat. Inleiding tot grondslagen van het Nederlands staats- en bestuursrecht.
26097: BURKENS, PR.MR. M.C, MR. H.R.B.M. KUMMELING, MR. B.P. VERMEULEN. - Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. 2e Druk.
25853: BURKHARDT, DIETRICH, WALTER SCHLEIDT, HELMUT ALTNER.(REDACTIE). - Dier en signaal. Orientatie en communicatie in de natuur.
26325: BURLAND, C.A. - Montezuma, Keizer der Azteken.
14347: BURNIER, ANDREAS - Poezie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen.
22414: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
28866: BURNS, ROBERT. - Poems, songs and letters being the complete works of Robert Burns. Edited with glossarial index and a biographical memoir by Alexender Smith.
18058: BURROUGHS, WILLIAM - Nova Expres.
15762: BURTON, MAURICE - Grote dierenencyclopedie in kleuren.
21225: BURUMA, MR.DRS. Y.,MW.MR. E.M. DE KONING-DE JONG, E.A. - Bijzondere opsporingsdiensten. Inleiding in de sociaaleconomische fraudebestrijding.
28395: BUSCH, WILHELM. - Kritisch-Alzukritisches. Gedichte. Ausgewählt von Theo Schlee. Mit illustrationen von Wilhelm Busch und einem Nachwort der Herausgebers. Insel Taschenbuch Nr.52.
20411: BUSCH, A.J. - Monumenten in Gorinchem
17367: BUSCH, FRITZ OTTO - De vernietiging van de Bismarck. Het drama van de Scharnhorst. (ex-bibliotheekexemplaar)
28023: BUSCH, WILHELM. - Das heitere Wilhelm Busch Hausbuch.
24461: BUSCH, WILHELM. - Die fromme Helene; Fipps der Affe.
25799: BUSCH, WILHELM. - Drei Märchen. Das brave Lenchen; Die beiden Schwestern; Hänschen Däumeling. In erster Fassung. Nachwort Hans Balzer.
25383: BUSCH, WILHELM. - Sämtliche Bildergeschichten. Mit 3380 Zeichnungen. Herausgegeben von Rolf Hochhuth.
12622: BUSCH, WILHELM - De vrome Helena. Opnieuw bewerkt door Bertus Aafjes.
10657: BUSCH, TRISTAN. - Ontmaskerde geheime dienst.
28411: BUSCH, GÜNTHER, J. HELLMUT FREUND. (HERAUSGEBER). - Gedanke und Gewissen. Essays aus hundert Jahren S. Fischer Verlag.
12460: BUSCHER, GUSTAV - In de diepte der aarde. Voor Nederland bewerkt door dr. D.G.Montagne
23557: BUSIGNY, FELIX. - Das Altertum. (Serie Weltgeschichte, Erster Band.)
24198: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschving in de 17e eeuw.
22403: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 1e deel eerste en tweede stuk..
25624: BUSSAGLI, MARIO. - Chinesische Malerei. Übersetzung Jan Middeldorf. SerieElite Bibliothek Schätze der Jahrhunderte.
18950: BUSSELS, DR. M.,DR. J.GRAUWELS, E. HOUTMAN - 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten.
17008: BÜSTRAAN, P. - Staalconstructies. Leerboek voor middelbaar technisch onderwijs.
17017: BÜSTRAAN, P. - Stoomturbines Leerboek voor MTO en zelfonderricht.
24917: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
19970: BUTER, ADRIAAN - Ootmarsum dichterbij. Prtret van een Twents stadje.
24639: BUTLER, ALBAN. - Vies des pères, des martyrs et des autres principaux saints, tirées des actes originaux et des monum les plus authentiques. Traduits de l'anglais par L'abbé Godescard. Nouvelle édition.
24640: BUTLER, ALBAN. - Traité des fètes mobiles, jeunes, et autres observances annuelles de l'église catholique. Puor servi suite á lanouvelle edition des vies des saints.
18650: BUTLER, ADAM - Het Kunstbooek. Uitgave Waanders. beschrijving van 500 kunstenaars, rijk geillustreerd
26314: BUTTLAR, DR. JOH. - De wachters van Eden. De fascinerende speurtocht naar de magische toekomst van de mensheid.
25201: BUTZ, PIETER (REDACTIE) - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer.
11113: BUUL, W.J.J. VAN - Waardering van pensioenen.
21196: BUUREN, PR.MR.P.J.J., MR.L.BOEREMA, PR.MR.J.H. JANS - Gedoogrecht(spraak). Verslag 39e ledenvergadering vereniging Milieurecht op 25 maart 1993
13181: BUURKE, BONNIE - Het kookboek van de hartstichting. Uw hart .. uw leven.
25515: BUURMAN, PETER. - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
13298: BUURSINK, MARIJKE, E.A. (RED.) - De wetenschap van het lezen. 10 jaar theorie der literaire conceptie.
16273: BUURSINK, JOH. - Stadverbranden. uitgegeven ter herinnering aan de stadsbrand van 1862..
10047: BUYS, JAAP (SAMENSTELLER). - Wijde Blik. Verhalend proza van 60 jaar. Wereld Bibliotheek 60 jaar.
25171: BUYSSE-DHONDT, CHRISTIANE, DRS. HANS REDEKER, DR. WALTHER VANBESSELAERE. - De generatie van 1900 in Nederland en België. (kunstschilders met afbeeldingen en korte biografie).
11621: SOVIET BYELARUSSIA - Fotoboek
18125: BYRNE, JOHNY, JENNY FABIAN - Groupie.
24604: BYVANCK, DR. A.W. - De kunst der oudheid. Deel 1 tot en met 5. met talrijke afbeeldingen.
24189: BYVANCK, DR. A.W. - De voorgeschiedenis van Nederland. met 76 afbeeldingen op 36 platen, 18 afbeeldingen en kaarten in d tekst. 4e opnieuw verbeterde en aangevulde druk.
13418: LITERAIR TIJDSCHRIFT BZZLLETIN - Japanse Literatuur
12685: CABANNE, PIERRE. - Rubens. Der Mensch und sein Werk.
12092: CABEZAS, MANUEL CASTRO - Familial combined hyperlipidemia: on postprandial lipiprotein metabolism. Dissertatie.
25354: NOORDZEEKUST. VAN DEN HELDER TOT CADZAND. - Noordzeekust. Van Den Helder tot Cadzand. The Nortsea coast. Die Küste der Nordsee. La côte de la mer du nord.
10658: CAEN, JOSIANE, MICHELLE FONTAINE - Droit 1: Les fondements de la vie juridique.
25744: CAHN, ISABELLE. - Gauguin.
29178: CAILLE, BERNADETTE. - L árt égyptien au temps des pyramides.
14353: CAIRO, EDGAR - Mi boto doro, droomboot havenloos.
22396: CAIRO, EDGAR - De kollektieve schuld of wel Famir'man-sani.
22397: CAIRO, EDGAR - Koewatra djodjo / In de geest van mijn kultuur.
28979: CALDER, ALEXANDER. - Alexander Calder. De grote ontdekking. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Gemeentemuseum te Den Haag.
24097: CALDER, NIGEL. - De mensheid een complot. Nieuw onderzoek naar het menselijk gedrag in de samenleving.
24143: CALDER, NIGEL. - De weermachinerie en de bedreiging van het ijs.
12385: CALDER, NIGEL - Spel op leven en dood. Evolutie in het licht van de niewe biologie.
12517: CALDER, NIGEL - Einstein's Universe.
12386: CALKOEN, DR. H.J. - Planten-Atlas.
16996: CALKOEN, DR. H. J. - Plantenatlas met 136 fraai gekleurde platen met meer dan 600 afbeeldingen. (136 chroomlitho's).
27913: CALLENBACH, DR. J.R. - Dr. Maarten Luther. Met penteekeningen van J.H.Isings jr. en portret van Luther naar Lucas Cranach in kleur.
23633: CALLISTER JR., WILLIAM D. - Materials, science and engineering. An introduction.
23046: CALM, HANS. - Freud und Leid einer Jugendzeit. Lübeck: Mein Vaterhaus; Kriegserinnerungen; Unsere Spiele; Rösterju Das Volksfest (Lübeck 1871); Lehrerlehrling.
25441: CALVESI, MAURIZIO. - Der Futurismus.. Kunst und Leben. Taschen. Reihe Kunstgeschichte.
11997: CAMARGOS, GLAUCIA - 80 ans de Cinema Bresilien
27682: CAMARRA, CAROLINE, JEAN-PAUL PAIREAULT. - Wijn uit de hele wereld.
28855: CAMBELL, G.F. - A set of 16 marine drawings, Serie C nos 33- 48 incl. (no 34 missing).
16238: ZILVEREN CAMERA - Jaar te kijk: 1984.
25869: CAMPANA, MICHELE. - European Carpets. Translation Margaret Crosland. With 70 plates in full colour.
25715: CAMPBELL, W.D.(TEXT), BASIL EDE (PAINTINGS). - Birds of town and village.
19217: CAMPBELL, NORMAN - What is science? Science and nature; Laws of science; Application; Measurement, Numerical Laws a.o.
21239: CAMPBELL, ENID, E.J.GLASSON, ANN LAHORE - Legal research materials and methods.
13299: CAMPEN, S.G.VAN, C.VAN DER BURG. - De onderste plank. Het jeugdboek nader bekeken.
16872: CAMPEN, M. H. VAN - Nederlandsche romancieres van onze tijd.
27439: CAMPENDONK, HEINRICH. - Das Kokoschka-Erlebnis und die Folgen. Nr. 36 der Schriftenreihe Verein August Macke Haus Bonn.
26570: CAMPERT, REMCO. - Het gangstermeisje.
22393: CAMPERT, REMCO - Liefdes schijnbewegingen. Een leesboek.
22383: CAMPERT, REMCO - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen
22384: CAMPERT, REMCO - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
22385: CAMPERT, REMCO - Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen.
22387: CAMPERT, REMCO - Campert compleet. Alle dagen feest; De jongen met het mes; Een ellendige nietsnut; Nacht op de kale dwerg; Hoe ik mijn verjaardag vierde; Twee verhalen.
22388: CAMPERT, REMCO - Campert Compleet. Alle dagen feest; De jongen met het mes; Een ellendige nietsnut; Nacht op de kale dwerg; Hoe ik mijn verjaardag vierde; Twee verhalen.
22389: CAMPERT, REMCO - Het leven is vurrukkulluk.
22391: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede. Verhalen.
22392: CAMPERT, REMCO - Het leven is vurrukkulluk.
22395: CAMPERT, REMCO - Een ellendige nietsnut en andere verhalen.
22405: CAMPERT, REMCO - Alle dagen feest.
22406: CAMPERT, REMCO. - Het gangstermeisje. Omslag Wout Muller, Foto Eddy Posthuma de Boer.
22408: CAMPERT, R., JAN G. ELBURG, HELLINGER, W. KOUS, E. POSTHUMA DE BOER, J-P.VROOM, J. VRIJMAN, F. WEISZ - De film Het Gangstermeisje.
14355: CAMPERT, REMCO - Somberman's actie
22404: CAMPERT, REMCO. - James Dean en het verdriet. Verhalen. Omslagtekening Titia Verwayen; Foto Eddy Posthuma de Boer.
28084: CAMPERT, JAN. - Sonnetten voor Cyanara. 1e uitgave waarin ook het sonnetRebel mijn hart...is opgenomen.
20554: JAN CAMPERTSTICHTING - Jan Campertprijzen 1982, Jan Wolkers, Willem van Toorn, F. Springer, Jacques Kruithof, H.A.Gomperts
20553: JAN CAMPERTSTICHTING - Jan Campertprijzen 1988. Jacques Hamelink, H.H.ter Balkt, Hermine de Graaf, S. Dresden, Frederic Bastet
20326: CAMPION, JANE, KATE PULLINGER - De piano.
27935: CAMPIONE, MARY, KATHY WALRATH. - The Java tutorial. Object-oriented programming for the internet.
18934: CAMPS, HEN. - Blauwe, blauwe, blauwe maandag in Noord-Limburg. Verhalen met een knipoog u.h.Dagblad v. Noord-Limburg.
16347: CAMPS, ROB, THEO HUIJS. - Historisch vademecum van Venlo 650 jaar stad.
26656: CAMUS, ALBERT. - De pest.
27096: CAMUS. - Album Camus. Iconographie choisie et commentée par Roger Grenier. 490 illustrations. Bibliothèque de la Pléiade.
15330: CAMUS, ALBERT. - De pest.
23147: CAMUS, ALBERT. - De pest.
11548: CAN, TURHAN - Turkei, Tor zum Orient.
11877: CANBY, EDWARD, T. - Geschichte der Elektrizitaet.
27963: CANDÉ, ROLAND DE. - Ouverture pour une discothèque.
27594: CANETTI, ELIAS. - Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937.
28219: CANETTI, VEZA. - Die gelbe Strasse. Mit einem Vorwort von Elias Canetti und einem Nachwort von Helmut Göbel.
27967: CANETTI, ELIAS. - Nachträge aus Hampstead. Aus den Aufzeichnungen 1954-1971.
27654: CANETTI, ELIAS. - Der Ohrenzeuge. 50 Charactere.
22134: CANNEGIETER, HEIN, KLAUS HELLER - Parachute springen voor geïnteresseerden, beginners en gevorderden.
28852: LA FLORE DITEAMERICAINEFRÉGATE DE 28 CANONS (FIN DU XVIIIE SIÈCLE). - Bouwtekeningen van het schip Americaine op schaal 1:75. Plan en 3 feuilles de 82x120 cm. Avec beaucoup de detailles
28520: CAPITEYN, ANDRÉ. - Een Vlaming ontdekte Afrika. Pieter Fardé, feiten, fraude, fictie.
21976: CAPPE, JEANNE (TEKST), J.L. HUENS (TEKENINGEN) - Sneeuwitje en andere sprookjes van Grimm.
25012: CAPRA, FRITJOF. - Het levens web. Levende organismen en systemen; verbluffend nieuw inzicht in de grote samenhang.
25026: CAPRA, FRITJOF. - Het nieuwe denken.
10221: CAPRA, FRITJOF - The turning point, science, society and the rising culture.
26368: CAPRA, FRITJOF. - De Tao van fysica. Een onderzoek naar de parallellentussen de moderne fysica en oosterse mystiek.
26040: CARCOPINO, JEROME. - Het dagelijks leven in het oude Rome.
15331: CAREY, PETER - De dikke man in de geschiedenis
13300: CARILHO, M./T. V.D.HOUTEN (SAMENSTELLERS) - Want zwijgen biedt geen bescherming Portretten van zwarte schrijfsters
12686: CARLI, ENZO - Florentinische Malerei. Die schonsten Bilder der Welt 3.
18043: CARLING, FIN. - Tafelronde, gruwelen rond de dis.
25243: CARLSSON, ANNI (AUSWAHL, VERDEUTSCHUNG UND EINLEITUNG). - Schwedische Volksmärchen.
10222: CARLYLE, THOMAS. - Arbeiten und nicht verzweifeln.
14364: CARMIGGELT, S. - Twijfelen is toegestaan.
25212: CARMIGGELT, S, OTTO DICKE (TEKENINGEN). - Klein beginnen. Avonturen met kinderen.
24803: CARMIGGELT, SIMON. - Tussen twee stoelen. Ontleend aan Louter leugens en Tussen mal en dwaas.
14359: CARMIGGELT, SIMON. - Honderd dwaasheden.
14360: CARMIGGELT, S. - Later is te laat.
14362: CARMIGGELT, S. - Tussen twee stoelen.
19826: CARMIGGELT, S. - Welverdiende onrust
22416: CARMIGGELT, S. - Johan Justus Jacob
22417: CARMIGGELT, S. - Morgen zien we wel weer. Omslag Helmut Salden.
22418: CARMIGGELT, S. - Fluiten in het donker. Omslag Helmt Salden.
14358: CARMIGGELT, S. - Elke ochtend opstaan.
14363: CARMIGGELT, S., MEER, F. VAN DER - Tussen mal en dwaas. Een boekje vol krullen en kronkels. .
14357: CARMIGGELT, S., OTTO DICKE - Articles de Paris. Notities van 2 slenteraars. 1e Druk
14361: CARMIGGELT, S. - Slenteren
19297: CARNAP, RUDOLF - Introduction to symbolic logic and its applications. translated by William H. Meyer and John Wilkinson
28526: CAROSSA, HANS. - Eine Kindheit.
20911: CARPENTER, ALLAN - Illinois, Land of Lincoln
10660: CARR, DR. INDIRA MAHALINGAM (EDITOR). - Law, computers and artificial intelligence. Volume 1 number 1.
20825: CARR, TERRY. - Cirque.
21528: CARR, TERRY (SAMENST.) - De schroefvliegen.
28719: CARRÉ, JOHN LE. - Single & Single. Aus dem Englischen von Werner Schmitz.
15434: LE CARRE, JOHN, EN ANDEREN - Taylor's tocht. De beste spionageverhalen
24548: CARRIOT, PETER. - 't Mysterie van de Zijpenberg. (detective-roman). No. 1 van de BEF-serie.
28467: CARROLL, ROBERT, HERMAN BOEL (VERTALING). - Het woordenboek van de skepticus. Een overzicht van vreemde overtuigingen, grappige misleidingen en gevaarlijke waanideeën.
22412: CARROSSA, JAKOB. - 32 December. De grote liefde van een 'verloren' dokter. Omslagontwerp Rien van Looy.
28878: CARSON, RACHEL L. - De wereldzee.
20936: CARSON, RICHARD L. - Comparative economic systems.
22409: CARTENS, JAN. - Een papieren glimlach. Omslag Hilke Tasman.
22410: CARTENS, JAN - Het kwade hart en andere liefdesverhalen. Omslagontwerp Walt de Rijk
21532: CARTER, LIN. - Achter de poorten van de droom.
18060: CASANOVA. - Liefdesavonturen. Nederlandse bewerking J. Vos.
18061: CASARES, ADOLFO BIOY. - Ontsnapping van duivelseiland.
16132: CASIMIR, PR. R. - Wij en de wereld.
12623: CASIMIR, PR. R., DR. J. KARSEMEYER, EA. - Humor in Holland. Verzameld en ingeleid door pr. R. Casimir e.a.. Geillustrerd d. F.Reitmann en Sierk Schroeder.
12518: CASIMIR, PR. DR. H.B.G. (VOORZITTER) - Rontgenstralen en hun toepassingen. Symposium der NNV op 30 October 1943 te Utrecht.
20133: CASPEL, P.P.J.VAN. - Experimenten op experimentelen.
25848: CASTELLION, SEBASTIEN (INTRODUCTION), PIERRE POIRET (TRADUCTION). - La Theologie Germanique. Chapitres choisis. avec une postface du rééditeur.
10038: CATALOGUS. - Boeken over het maken van boeken, zetten en drukken, grafisch ontwerpen, kalligrafie, airbrush en design.
19961: CATALOGUS - Van de uitleenbibliotheek van het Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden.
18767: CATALOGUS - Van de Circus-bibliotheek (aan de universiteitsbibliotheek van Amsterdam).
21460: CATE, S.H. TEN - Jan van Dijk, lotgevallen van Nederlandsche kolonist in de Transval. met talrijke platen en vignette
26496: HET NIEUWE TESTAMENT 1818; PSALMEN 1834; EVANGELISCHE GEZANGEN 1836; CATECHISMUS. - Het Nieuwe Testament 1818; Psalmen 1834; Evangelische gezangen 1836; Catechismus. Snede rondom verguld, Eenvoudige leren sluiting in prima staat.
26498: HET NIEUWE TESTAMENT; PSALMEN; EVANGELISCHE GEZANGEN; CATECHISMUS. - Het Nieuwe Testament; Psalmen; Evangelische gezangen; Catechismus. Rondom verguld, leren sluitflap ontbreekt, rug en achterplat los.
26499: HET NIEUWE TESTAMENT; PSALMEN; EVANGELISCHE GEZANGEN; CATECHISMUS. - Het Nieuwe Testament; Psalmen; Evangelische gezangen; Catechismus. Voorplat los, met sluitflap en slot.
25000: RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT. - Ikonen uit Noord-Rusland uit Nederlands bezit. Redactie drs. E.A. van Dijk en drs. H.L.M. Defoer.
12800: RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT - Tekst en uitleg.
27194: CATHARINA VON GENUA, DIE HEILIGE. - Die Theologie der Liebe. Herausgegeben vom Verfasser der Auswahl belehrender und erbaulicher Stellen aus den Schriften der Heiligen Theresia von Jesu. (Stempel auf Titelblatt).
16722: CATS, JACOB. - Het Spaens heydinnetje.
23294: CATULLE. - Poésies. Texte établi et traduit par Georges Lafaye. Collection des Universités de France.
11256: CATZ, FOLKERT - Links en de staat: Liefde of haat? Sociaal-economisch kongres vd Linkse Doorbraak.
16483: CAUWELAERT, FR. VAN - Redevoering 18-9-1901 op de Rodenbachzitting van het Katholiek Studenten GildeJong maar Moedig.
22092: CAUWENBERGH, GEORGE VAN - Provincie Antwerpen in beeld.

Next 1000 books from Verzendboekhandel Calliope

12/15