Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4793: COORNHERT, D.V. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduijtsche Sprake. Uitg.G.A. Nauta.
6493: COORNHERT, D.V. - Het Roerspel en de comedies. Uitg.en van commentaar voorzien d.P.v.d. Meulen.
6091: COORNHERT. WEEVERS, TH. - Coornhert's Dolinghe van Ulysse.
6494: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vande mensche, vande zonden ende vande deughden nu alder eerst beschreven int Nederlandsch. Uitg.B.Becker.
60508: COOTER, R. - Phrenology in the British Isles: an annotated, historical biobibliography and index.
126376: COPELAND, R. & I.SLUITER. (ED.) - Medieval grammar rhetoric. Language arts and literary theory, AD 300-1475.
131669: HAIN-COPINGER. - HAIN, L. Repertorium bibliographicum. 4 vol. + W.A.COPINGER.Supplement to Hain's Repertorium. 3 vol.
114372: COPPENS, J.A. - Nieuwe beschrijving van het bisdom 's Hertogenbosch, naar aanleiding van het Katholijk Meijerijsch Memorieboek van A.van Gils. Deel 1 & 2 (van 4): I.Over hetgene het bisdom in het algemeen betreft. II.Over het dekanaat der stad 's Bosch. M.1uitsl.pl
12828: COPPENS, H.J.A. - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581.
115630: COPPOLA, A. - Il rimario dei 'bîspel' spiritual dello Stricker.
98446: LE COQ, A.V. - Die buddhistische Spätantike, 5: Neue Bildwerke I. Mit zahlr.Fig.& 32 Taf.
98444: LE COQ, A.V. - Die buddhistische Spätantike in Mittelasien, Bd.III: Die Wandmalereien. M.zahlr.Fig.& 26 Taf. Dazu: Atals zu den Wandmalereien. M.zahlr.Fig.& 20 Taf.
98445: LE COQ, A.V. - Die buddhistische Spätantike, 7: Neue Bildwerke III. Mit 50 Abb.& 38 Taf.
124950: COQ, A.LE. - Wat vlied' of bezwijk'. Het vrijzinnige kerklied in Nederland, 1870-1973.
134130: COQUET, J. - Le sédifices religieux du haut moyen age a l'abbaye de Ligugé (Ve et VIe siècles, 690 et 1003). Abbaye Saint-Martin de Ligugé, s.d. 83 pp. Avec 21 planches AVEC:
23904: CORBEIL, J.-C. - Les structures syntaxiques du français moderne. Les éléments fonctionnels dans la phrase.
134396: CORBET, AUGUST. - Heer Daneelke. Spel in drie bedrijven en zes tafereelen, naar een oude Vlaamsche ballade.
130863: CORBET, A. - Peter Benoit. Leven, werk en beteekenis.
35731: CORBET, C. - Nekrasov, l'homme et le poète.
106315: CORBETT, P.B. - The latin of the Regula magistri with special reference to its colloquial aspects.
131189: CORBIER, M. - L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale.
121390: CORBIN, H. & M.MO'IN. (ÉD.) - Commentaire de la Qasida ismaélienne d'Abu'l-Haitham Jorjani, attribué à Mohammad Ibn Sorkh de Nishapour (IVe/Xe - Ve/XIe siècles.) Texte persan édité av.intr.et esquisse comparative en français.
79167: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis. M.20 afb.
120341: CORDFUNKE, E.H.P. & F.W.N.HUGENHOLTZ. - Gravin Petronella van Holland, ca.1082-1144. M.18 afb.
110024: CORDFUNKE, E.H.P. - Opgravingen in Egmond. De abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief. M.81 afb.
109925: CORDIER, H. - Bibliotheca japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs a l'empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu'a 1870.
120633: COREMANS, E. - La littérature néerlandaise en Belgique depuis 1830. Met 39 portretten
117330: GREGORIUS CORINTHIUS. - Et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae graecae. Rec.& c.notis G.Koenii, F.I.Bastii, I.F.Boissonadi suisque ed.G.H.Schaefer. M.7 Taf.
69801: GREGORIUS CORINTHIUS. - Et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae graecae. Rec.& c.notis G.Koenii, F.I.Bastii, I.F.Boissonadi suisque ed.G.H.Schaefer. M.7 Taf.
121640: GREGORIUS CORINTHIUS. - Et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae graecae. Rec.& c.notis G.Koenii, F.I.Bastii, I.F.Boissonadi suisque ed.G.H.Schaefer. M.7 Taf.
133003: CORIPPUS. - Iohannidos, seu de bellis libycis libri VII. Editi ex codice mediolanensi Musei Trivultii. Opera et studio Petri Mazzucchelli.
100673: CORIPPUS. STACHE, U.J. - Flavius Cresconius Corippus In laudem Iustini Augusti minoris: ein Kommentar.
115069: CORIPPUS. RIEDLBERGER, P. - Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8.Buch der Johannis des Goripp, nebst krit.Edition & Übersetzung.
113728: CORIPPUS. GÄRTNER, T. - Untersuchungen zur Gestaltung und zum historischen Stoff des Johannis Coripps.
106316: CORIPPUS. - Libri qui supersunt. Rec.J.Partsch. W.facs.
131565: CORIPPUS. - In laudem Iustini. A cura di D.Romano (c.trad.italiana).
91390: CORLETT, J.A. - Responsibility and punishment.
25219: CORNEILLE. REYNIER, G. - Le Cid de Corneille, étude et analyse.
127048: [PÈLS, A.:VERT.]. CORNEILLE, P. - Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. Treurspél. Met gegrav. frontisp. en titelvignet van Nil Volentibus Arduum (door G.de Lairesse).
96711: CORNEILLE. NEUKOMM, G. - Formwerdung und Formzerfall bei Pierre Corneille.
122800: CORNEILLE. - Théâtre complet. Ed.& annotés p.P.Lièvre & R.Caillois.
126703: CORNEILLE.] PICOT, E. - Bibliographie cornélienne ou description raissonnée de toutes les éditions des oeuvres de Pierre Corneille, des imitations etc. Av.portrait.
134083: CORNELISSEN, J. - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Deel 1-5.
94988: CORNELISSEN, J. - Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. I.(Zuid-Nederland)
44694: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. M.15 afb.
119162: CORNELISSEN, J. - Uit de geschiedenis van Bergen op Zoom in de 15de eeuw. M.1 kaart.
6495: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus.
133659: CORNELIUS, I. - The iconography of the canaanite gods Reshef and Ba'al. Late Bronze and Iron Age I Periods (c. 1500-100 BCE).
42748: CORNELIUS, F. - Geschichte der Hethiter. M.48 Taf.& 2 Krt.
42744: CORNELIUS, F. - Geistesgeschichte der Frühzeit, Bd.I: von der Eiszeit bis zur Erfindung der Keilschrift. M.2 Abb., 8 Taf.& 6 Krt.
125803: CORNET, J. - Kunst van zwart Afrika, in het land aan de Zaïre. Met ills.
85482: CORNIL, S. - Inès de Castro. Contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans les littératures romanes. Av.3 pl.
121049: CORNIPS, L. & P. FIKKERT. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2003.
121050: CORNIPS, L. & J. DOETJES. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2004.
105953: CORNIS-POPE, M. - Narrative innovation and cultural rewriting in the Cold War and after.
89470: CORNUTUS. - Artis rhetoricae epitome. Ed.& comm.J.Graeven.
40221: COROMINAS, J. - Breve diccionario etimológico de la lengua castellana.
100407: COROMINES, J. - El parlar de Cardós i Vall Ferrera. C.mapa.
42763: CORREAL URREGO, G. & T.V.D.HAMMEN. - Investigaciones arqueologicas en los abrigos rocosos del Tequendama. 1200 Años de historia del hombre y su medio ambiente en la altiplanicie de Bogota. Av.104 fig.& 114 fotogr.
65559: (PIERRE DE VAUX.) CORSTANJE, C.V., Y.CAZAUX, J.DECAVELLE & A.DEROLEZ (ED.) - Vita sanctae Coletae (1381-1447). Facs.in 32 pl.of the Arme Klaren ms.8, w.comm.& transl.in dutch, french, german, english & spanish.
120632: DE CORSWAREM, P. - De liturgische boeken der kollegiale O.L.Vr.-kerk van Tongeren vóór ht Concilie van Trente.
134741: CORT, FRANS DE. - Liederen en gedichten. Volledige uitgave. (Liederen en gedichten. / De schoonste liederen van Robert Burns. / Vertalingen uit Horatius.) Met woord vooraf van Paul Fredericq en levensschets door Maurits Sabbe.
131022: CORTE, FR. DELLA. ET AL. - Introduzione allo studio della cultura classica. (I: Letteratura. II. Linguistica e filologia).
104777: CORTEN, R. - De eerbiedwaardige priester Albertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift t.g.v.het achtste eeuwfeest. M.ills.
134367: CORTES VAZQUEZ, L. - Cuentos populares en la Ribera del Duero.
129577: CORTEY, M., LEBORGNE, E. & F. LOTTERIE (ÉDS.). - Courtisanes et philosophes. Psaphion, courtisane de Smyrne et Hipparchia, histoire galante, 1748
82095: COSACCHI, S. - Makabertanz: der Totentanz in Kunst, Poesie und Brauchtum des Mittelalters. M.26 Abb.& 27 Taf.
31194: COSERIU, E. - Teoria del lenguaje y lingüistica general.
127646: COSIJN, P.J. - Altwestsächsische Grammatik.
4797: COSIJN, P.J., H. KERN, J. VERDAM & E. VERWIJS.(RED.) - Taalkundige bijdragen.
93833: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. M.ills.
129734: COSTA, J. & M.C. FIGUEIREDO SILVA. (EDS.) - Studies on agreement.
129329: COSTA, I. DA. - Bezwaren tegen den geest der eeuw..
132707: COSTA, I. DA. - Kerst- en nieuwjaarsintreezangen.
115039: COSTA, ISAAC DA. - Zangen uit verscheidenen leeftijd.
132708: COSTA, I. DA. - Inleiding tot eene reeks van voorlezingen over de geschiedenis van het vaderland.
132375: COSTA, I.DA. - Feestliederen.
115037: COSTA, IS. DA. - Hesperiden. Met gegraveerde titelp. met vignet door W. Steelink naar C. Rochussen.
90402: COSTER, C.C.DE. - Bibliografia critica de Juan Valera.
20698: COSTON, BAR.DE. - Origine, etymologie & signification des noms propres et des armoiries.
72359: COTHONAY, B. - Trinidad: journal d'un missionaire dominicain dans les Antilles anglaises. Av.carte & nombr.ills.
94797: COTTEZ, A. - Frédéric Amouretti (1863-1903). Bibliographei de ses articles précédée d'un essai biographique.
95057: COTTON, M.A.& G.P.R.MÉTRAUX. - The San Rocco villa at Francolise. W.67 ill.& 37 pl.
80963: COUAT, A. - Alexandrian poetry under the first three Ptolemies, 322-222 B.C. W.suppl.by E.Cahen.
80964: COULANGES, F.DE. - Der antike Staat. Ueb.v.P.Weiss.
128597: COULBEAUX, J.-B. - Histoire politique et religieuse de l'Abyssinie, depuis les temps les plus reculés jusqu'a l'avénement de Ménélick II.
33720: COULET, J. - Etudes sur l'ancien poème français du voyage de Charlemagne en Orient.
134584: COULET, N. - Les visites pastorales.
101559: COULLIE, J.L. & J.U. JACOBS. (ED.) - a.k.a. Breyten Breytenbach. Critical approaches to his writings and paintings. W.8 ill.
97373: COULMAS, F. (ED.) - Direct and indirect speech.
124698: COULSON, S. - Semantic leaps Frame-shifting and conceptual blending in meaning construction.
126806: COULTER, J.A. - The literary microcosm. Theories of interpretation of the later neoplatonists.
89835: COULTHARD, G.R. - Race and colour in Carribean literature.
88992: COULTON, G.G. - The medieval village. W.14 ill.& 4 pl.
106319: COULTON, G.G. - Fourscore years, an autobiography. W.portr.
67928: COULTON, G.G. - Medieval panorama: the english scene from conquest to reformation. W.31 ill.& 8 pl.
88991: COULTON, G.G. - Social life in Britain from the conquest to the reformation. W.5 pl.
99294: COULTON, G.G. - Scottish abbeys and social life. W.14 figs.& 6 pl.
115437: COUPER-KUHLEN, E. - The prepositional passive in English.
23918: COUPERUS, M.C. - Un périodique français en Hollande: Le Glaneur Historique (1731-1733).
112245: COUPEZ, A. - Esquisse de la langue holoholo.
117830: COURANT, M. - Répertoire historique de l'administration coréenne. (Facsimile du manuscrit ) prés.p.D.Bouchez.
126944: COURANT. - Leeuwarder saturdagse courant. 3 September.
126945: COURANT. - Courier d'Amsterdam. Lundi, le 31. Decembre 1810. Courier van Amsterdam. Maandag, den 31. van Wintermaand 1810.
23920: COURTEAULT, P. - Geoffroy de Malvyn, magistrat et humaniste bordelais (1545?- 1617). Etude biographique et littéraire, suivie de harangues, poésies et lettres inédites.
106320: COURTENAY, W.J.& J.MIETHKE (ED.) - Universities and schooling in medieval society.
110926: COURTMANS GEB.BERCHMANS, JOHANNA DESIDERIA. - Vlaemsche poëzij.
134881: COURTRAY, A.-M. - La histoire de La Valsainte.
66826: COUSIN, J. - Bibliographie de la langue latine, 1880-1948.
117652: COUSINS, W.E. - Fomba malagasy. Ed.H.Randzavola.
117653: COUSINS, W.E. & J.PARRETT. - Ny ohabolan' ny ntaolo. (Exemples et proverbes des anciens). Ed.J.Rabetafika.
124390: COUSLAND, J.R.C. - The crowds in the gospel of Matthew.
106322: COUSSEMAKER, E.DE. - Scriptorum de musica medii aevi.
42784: COUTO, DIOGO DO. - Decada quinta da Asia. Texte inéd.publ.d'après un ms.de Leyde p.M.de Jong.
116714: COVA, L. - 'Originale peccatum' e 'concupiscentia' in Riccardo di Mediavilla
120276: COVENTRY, K.R., T.TENBRINK & J.A.BATEMAN. (ED.) - Spatial language and dialogue.
102026: WALTER OF COVENTRY. - The historical collections. Ed.by W.Stubbs.
42796: COWARD, H.G. & K.K.RAJI. - Encyclopedia of indian philosophies: the philosophy of the grammarians.
119665: COWDREY, H.E.J. - The Epistolae Vagantes of pope Gregory VII. Ed.& transl.
117955: COWELL, E.B. & F.M.MÜLLER (TRANSL.) - Buddhist mahayana texts.
120261: COWIE, A.P. (ED.) - The Oxford history of English lexicography. (Vol.II: General-purpose dictionaries; vol.II: Specialized dictionaries).
12836: COX, B. - Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600. M.ill.
21540: COX, H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im Kontinental-Westgermanischen. M.7 Abb.+ 5 Krtn.
6500: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter de Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving. M.ills.
35687: COXON, R. - Chesterfield and his critics.
94185: COYER, G.F. - La noblesse commerçante. Avec frontispice gravé par Sornique d'apres C. Eisen.
93673: COYER. ADAMS, L. - Coyer and the Enlightenment.
116712: COZZO, A. - Kerdos. Semantica, ideologie e società nella Grecia antica.
126768: COZZOLINO, C. - Origine del culto al santi martiri Ciro e Giovanni in oriente e in occidente. C.22 fig.
86393: CRABB, D.W. - Ekoid bantu languages of Ogoja, I: introd., phonology and compar.vocabulary.
29103: CRABBE. HUCHON, R. - Un poète réaliste anglais, George Crabbe 1754-1832.
95438: CRABBE. PESTA, H. - George Crabbe. Eine Würdigung seiner Werke.
106143: CRABBE. BAREHAM, T. - George Crabbe.
86915: CRABBE. AINGER, A. - Crabbe.
118668: CRABTREE, W.A. - A manual of Lu-Ganda.
115727: CRAGG, K. - Counsels in contemporary islam.
97528: CRAIG, D. - Scottish literature and the scottish people, 1680-1830.
26466: CRAIG, H. - English religious drama of the Middle Ages.
89893: CRAIG, C. - Yeats, Eliot, Pound and the politics of poetry.
96071: CRAINE, E.R. & R.C.REINDORP. (TRANSL.) - The chronicles of Michoacan (probably by De la Coruña, 1539-41). W.45 pl.& 1 map.
129850: CRAMER, - De eeuwige zaligheid, betracht in zeven meditatien.
126961: CRAMER, J.A. (ED.) - Catenae graecorum patrum in Novum Testamentum. I:In evangelia S.Matthaei et S.Marci. II: In evangelia S.Lucae et S.Joannis. III: In Acta ss. Apostolorum. IV: In epistolam s.Pauli ad Romanos. V: In epistolas s.Pauli ad Corinthos. VI: In epistolas s.Pauli ad Galatas, Ephesios, Philipenses, Colossenses, Thessalonicenses. VII: In epistolas s.Pauli ad Timotheum, Titum, Philemona, et ad Hebraeos. VIII: In epistolas catholicas et apocalypsin.
4806: CRAMER, N.A. (UITG.) - De Reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
96921: CRAMER, J.W.) - Staten ter bepaling der verhouding tusschen het getal der protestantsche en katholijke ambtenaren, in het Koningrijk der Nederlanden, ten jare 1847. M.3 uitsl.tabellen
116162: CRAMER, J.A. (DESCR.) - Anecdota graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae Regiae Parisiensis
112272: CRAMER, F. - Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während des Mittelalters.
106824: CRAMER, J. - Die Geschichte der Alamannen als Gaugeschichte. M.gef.Krt.
101677: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden , voornamelijik in de Nederlanden. M.(iets watervl.) portret.
121080: CRANE, W. - Die Grundlagen der Zeichnung.
102509: CRANE, STEPHEN. WEATHERFORD, R.M. (ED.) - Stephen Crane, the critical heritage.
102511: CRANE, STEPHEN. - Letters. Ed.w.intr.by R.W.Stallman & L.Gilkes. W.portr.
102248: CRANE, R.J.& R.MOHANRAM (EDS.) - Shifting continents/ colliding cultures. Diaspora writing in the Indian Subcontinent.
89868: CRANE, STEPHEN. - Uncollected writings. Ed.w.intr.by O.W.Fryckstedt.
115241: CRAPS, G. - Structuur en textuur. Thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten.
116734: CRAPULLI, G. & E.G.BOSCHERINI. - Richerche lessicali su opere di Descartes e Spinoza. (Le note marginali latine nelle versioni olandesi di opere di Descartes di J.H.Glazemaker / Sul concetto spinoziano di mens).
92286: CRASHAW. WALLERSTEIN, R.C. - Richard Crashaw.
110952: CRAVERI, B. (PRÉS.) - Vie privée du maréchal de Richelieu (1790).
42820: CRAWFORD, O.G.S. & F.ADDISON. - Abu Geili and Saqadi & Dar el Mek. W.52 ill., 82 pl.& 2 maps.
120163: CRAWFORD, A. - A history of the Vintners' Company. W.frontisp.& 32 pl.
42828: CRAWLEY, E. - The mystic rose: a study of primitive marriage and of primitive thought in its bearing on marriage. Rev.by T.Besterman.
42823: CRAWLEY, E. - The mystic rose. Ed.by Th.Besterman.
61760: CREESE, R., W.F.BYNUM & J.BEARN (ED.) - The health of prisoners. Historical essays.
96893: CREIXELL, J. - San Ignacio de Loyola. C.27 lám.
115301: CREIZENACH, W. (HRSG.) - Die Schauspiele der englischen Komödianten.
130050: MONETA CREMONENSIS. - Adversus Catharos et Valdenses libri quinque. Quos ex manuscriptis codd. Vaticano, Bononiensi, ac Neopolitano nunc primum edidit, atque illustravit Th.A. Ricchinius.
127944: SICARD CREMONENSIS. - Mitralis de officiis. Hrsg.m.Einl.usw.v.G.Sarbak & L.Weinrich.
23926: CRESSOT, M. - Vocabulaire des Quinze Joyes de Mariage d'après le texte de la 2e éd.de la Bibl.elzévir.de 1857.
86942: CRESSY, D. - Travesties and transgressions in Tudor and Stuart England. W.18 ill.
93984: CRESWELL, M.J. - Logics and languages.
119023: CRETEN, P.H. - Volledige werken. (Met levensschets door Prof.Hauben). Met portret.
114369: CRÉTINEAU-JOLY, J. - Histoire de la Vendée militaire. 4e & 3e éd. Av.1 carte dépl.
9390: CREUTZ, W. - Die Neurologie des 1.-7. Jahrhunderts n.Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
101743: ROBERTUS CRIKELADENSIS. - Defloratio Naturalis historie Plinii Secundi. Ed.B.Näf.
129478: (CRILLON, A.L. DES BALBES DE BERTON DE.]. - Mémoires philosophiques du Baron de ***, chambellan de Sa Majesté l'Impératrice Reine.
42609: CRISPINUS, G. - Disputatio iudei et christiani. Rec., notis instr. B. Blumenkranz.
63392: CROCE, B. - Theorie und Geschichte der Historiographie und Betrachtungen zur Philosophie der Politik. Bearb. und Übers. von H. Feist und R. Peters.
94186: CROCKER, L.G. - An age of crisis: man and world in eighteenth century french thought.
110008: CROES, F. - Schotwonden in de 16e eeuw. M.2 pl. & hoofdstuk uit Vigo's Chirurgia (1513) in facs., translit.en vert.
95417: CROFT, P.J. - Autograph poetry in the English language. (197) Facsimiles of original manuscripts from the 14th to the 20th century. Ed.w.intr., comm.& transcr.
124701: CROFT, W. - Radical construction grammmar. Syntactic theory in typological perspective.
129289: CROISIER, A. [= PS. DE A.CARRIÈRE-DOISIN]. - L'hommage du coeur, fête a l'honneur de la majorité de son altesse sérénissime, monseigneur le prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder, &c. + Extrait du coeur humain.
4810: CROMPVOETS, H. - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België. M.ills.& krtn.
137041: CRONE, P. - Meccan trade and the rise of Islam.
104320: CRÖNERT, W. - Kolotes und Menedemos, Texte und Untersuchungen zur Philosophen- und Literaturgeschichte.
116903: CRONIN, J. & S.DRICHEL. (ED.) - Frameworks. Conemporary criticism on Janet Frame.
95060: CROOK]. MCKECHNIE, P. (ED.) - Thinking like a lawyer: essays on legal history and general history for J.Crook on his 80th birthday.
131579: CROOK, J.A. - Law and life of Rome.
109474: CROOKE, W. - The tribes and castes of north-western India (=of the north-western provinces and Oudh).
67052: CROSS, G.N. - Epirus: a study in greek constitutional development. W.table & map.
114036: CROSSLEY, J.N. & M.A.E.DUMMET. (ED.) - Formal systems and recursive functions. Proceedings of the Eight Logci Colloquium, Oxford 1963.
117741: CROWLEY, T. - An Erromangan (Sye) grammar. W.4 maps.
112239: CROWLEY, D.J. - I could talk old-story good: creativity in Bahamian folklore.
26486: CROWNE, JOHN. - Sir Courtly Nice.A crit.ed.by Ch.B.Hughes.
135447: CRUCIUS, JACOBUS. - Suada delphica, sive Orationes XLV varii argumenti. Studiosæ juventuti manuductio ad artem oratoriam.
117774: CRUM, B. & J.DAYLEY. - Western Shoshoni grammar. W.ills.
131590: CRUMP, M.M. - The epyllion, from Theocritus to Ovid.
132486: CRUMP, M.M. - The epyllion, from Theocritus to Ovid.
109044: CRUSE, A. - The Englishman and his books in the early nineteenth century. W.32 pl.
115678: CRUYPLANTS, B. (COLONEL). - Souvenirs d'un volontaire de 1830.
122651: CRUZ, N., G. GRAMMATICO & X.P. DE LÉON (EDS.) - Paideia y humanitas.
93527: CRYSTAL, D. & D.DAVY. - Investigating English style.
101277: CRYSTAL, D. - A dictionary of linguistics and phonetics. 4th ed.
124218: CSONKA, Y. - Les Ahiarmiut. A l'écart des Inuit Caribous. Av.12 pl.
120540: CUENDET, G. - L'impératif dans le texte grec et dans les versions gotique, arménienne et vieux slave des Evangiles.
96075: CUISENIER, J. - Economie et parenté, leurs affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe. Av.96 ill.& 58 tables.
118743: CULBERT, T.P. (ED.) - Classic Maya political history: hieroglyphic and archaeological evidence. W.55 fig.
132166: CULICOVER, P. - Natural language syntax.
33741: CULOT, J.-M. - Bibliographie de Emile Verhaeren. Préf.H.Liebknecht.
135427: CAHIERS D'HISTOIRE CULTURELLE. - La lanterne magique, pratiques et mise en ecriture.
117927: BULLETIN OF THE INSTITUTE OF TRADITIONAL CULTURES, - Vol.I - VI, part 1.
103706: CUMMINS, J.S. - The travels and controversies of friar Domingo Navarrete, 1618-1686. W.18 pl.& 6 maps.
100141: CUMMINS, J.G. - El habla de Coria y sus cercanias. C.13 fig.& 30 lám.
113653: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Bearb.v.A.Burckhardt-Brandenberg. M.8 Taf.
113654: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum.
113655: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum.
113066: CUMONT, F. - Les religions orientales dans le paganisme romain.
80969: CUMONT, F. - Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Bearb.v.A.Burckhardt-Brandenberg. M.8 Taf.
123549: CUMPS, L.K. - Gecommentarieerde sagenverzameling uit de streek van Zuid-Brugge en omgeving
109025: CUNAEUS, PETRUS. - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. ... Vertaald, (..) door een Liefhebber der Joodse Oudheden (= W. Goeree). + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree. Met 4 gegraveerde titelpagina's, 2 uitslaande kaarten, en 54 (waarven 33 uitslaande) platen.
128553: CUNAEUS, P. - Petri Cunaei & doctorum virorum ad eumdem epistolae. Quibus accessit oratio in obitum Bonaventura Vulcanii. Nunc primum editae cura P. Burmanni.
132803: CUNAEUS, P. - Satyra Menippea incastrata, item D. Juliani Imperatoris Satyra.
109475: CUNHA, EUCLYDES DA. - Les terres de Canudos: Os sertoes. Traduction p.S.Neu.
134289: CUNNINGHAM, A. - Coins of Alexander's successors in the east (Bactria, Ariana & India).
109477: CUNNINGHAM, A. - Report of tours in the Gangnetic provinces from Badaon to Bihar in 1875-76 and 1877-78. W.44 pl.
117282: CUNNISON, I.G. - The Luapula peoples of northern Rhodesia. Custom and history in tribal politics. W.13 pl.
97009: CUNOW, H. - Die Parteien der grossen französischen Revolution und ihre Presse. (2.erw.Ausg.v.'Die revolutionäre Zeitungslit.Frankreichs'). M.Abb.
21544: CUOMO, G.R. - Career at the cost of compromise: Günter Eich's life and work in the years 1933-1945.
132231: CUPERUS, G. - Harpocrates, sive Explicatio imagunculae argenteae perantiquae; quae in figuram Harpocratis formata representat solem. Ejusdem monumenta antiqua inedita. Accedit S. Le Moine epistola de Melanophoris.
85801: CUPERUS, G. - Harpocrates, sive Explicatio imagunculae argenteae perantiquae; quae in figuram Harpocratis formata representat solem. Ejusdem monumenta antiqua inedita. Accedit S. Le Moine epistola de Melanophoris. With engraved frontispice by J. vanden Avele, 42 text figs. & 6 (partly fold.) plates.
18842: CURME, G.O. - A grammar of the German language. Rev.& enl.ed.
95381: CURRENT-GARCÍA, E. - The American short-story before 1850.
21546: CURSCHMANN, M. - Der Münchener Oswald und die deutsche spielmännische Epik.
136984: CURTIS, V.S., R.HILLENBRAND & J.M.ROGERS. (ED.) - The art and archaeology of ancient Persia. New light on the Parthian and Sasanian empires.
23931: CURTIS, A.R. - Crispin Ier.La vie et l'oeuvre de Raymond Poisson, comédien-poète du XVIIe siècle. Av.11 fig.
116607: CURTIS, R.L. - Tristan studies.
39295: CURTIUS RUFUS. LINDGREN, H. - Studia Curtiana.
76483: CURTIUS RUFUS. EICHERT, O. - Vollständiges Wörterbuch zu dem Geschichtswerke des Q.Curtius Rufus über die Thaten Alexanders des Grossen.
104687: CURTIUS, E.R. - Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie.
84203: CURTIUS, E.R. (HRSG.) - Li Quatre Livre des Reis. Die Bücher Samuelis und der Könige in einer französischen Bearbeitung des 12.Jahrhunderts.
80972: CURTIUS RUFUS. THERASSE, J. - Quintus Curtius Rufus: index verborum, relevés lexicaux et grammaticaux.
39298: CURTO, S. - Le sculture egizie ed egittizzanti nelle ville Torlonia in Roma. C.12 fig.& 25 tav.
107041: CURY, M. & G.RAILLIET. - Glossaire d'Archon, Rozoy-sur-Serre et Parfondeval (Aisne). Av.carte.
21223: CUSANUS. ZELLINGER, E. - Cusanus-Konkordanz.
21184: CUSANUS. SCHWARZ, W. - Das Problem der Seinsvermittlung bei Nikolaus von Cues.
21095: CUSANUS, NIKOLAUS. - Ueber den Ursprung - De principio. Hrsg., ueb.& erl.v.M.Feigl & J.Koch.
106328: CUSANUS. VOLKMANN-SCHLUCK, K.H. - Nicolaus Cusanus.
67934: CUSANUS, NIKOLAUS. - (Philosophische Schriften, Bd.I:) Texte n.d.Ausgabe v.Paris 1514 und Basel 1565. Hrsg.v.A.Petzelt.
86409: CUSHING, S. - Quantifier meanings: a study in the dimensions of semantic competence.
137051: CUSTERS, M.H. - Al-Ibadiyya, a bibliography (I. Ibadis of the Mashriq; II. Ibadis of the Maghrib, (incl. Egypt); III. Secondary literature).
63737: CUSTERS, L. - Dáár was de bron. De Beweging van Tachtig in de ogen van Albert Verwey.
134650: CUTTER, H.B.L. - Vocabulary and phrases, in english and a'sa'mese.
21251: CUTTINO, G.P. (ED.) - The gascon calendar of 1322. W.1 pl.
120794: CUVALAY-HAAK, M. - The verb in literary and colloquial arabic.
115215: CUYNEN, A. - "Ik houd er niet van, al te zeer begrepen te worden." De kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk.
130364: DEMETRIUS CYDONES. - Demetrios Kydones, Briefe. Uebersetzt und erläutert von F.Tinnefeld.
26496: CYNEWULF. - Elene. Hrsg.m.Glossar v.J.Zupitza. 3.Aufl.
93573: CYNEWULF. - Elene. Ed.by P.O.E.Gradon.
93540: CYNEWULF. - Elene. Ed.w.intr., notes & gloss.by C.W.Kent.
71435: CYPRIANUS. SCHRIJNEN, J. & C.MOHRMANN. - Studien zur Syntax der Briefe des hl.Cyprian.
76488: CYPRIANUS. - Correspondance. Texte, trad., notes p.L.Bayard.
113660: CYPRIANUS. - Ad Donatum./De mortalitate./Ad Demetrianum./De opere et eleemosynis./De zelo et livore. Ed.M.Simonetti. De dominica oratione & De bono patientiae. Ed.C.Moreschini.
39303: CYPRIANUS. MELIN, B. - Studia in Corpus Cyprianeum.
48866: CYPRIANUS (GALLUS). - Heptateuchos (acc.alia). Rec., comm. crit. instr. R. Peiper.
71432: CYPRIANUS. - Ad Quirinum. Ad Fortunatum. Ed.R.Weber. De lapsis. De ecclesiae catholicae unitate. Ed.M.Bévenot.
134533: GREGORIUS CYPRIUS. - De theoria sancta, quae syriace interpretata dicitur Visio divina. Syriace ed. & latine vertit I. Hausherr.
94190: CYRANO BERGERAC, S.DE. HARTH, E. - Cyrano de Bergerac and the polemics of modernity.
94188: CYRANO BERGERAC, S.DE. - L'autre monde ou les états et empires de la lune.Zum 1.Male krit.hrsg.v.L.Jordan.
125854: THEODORETUS CYRENSIS. - Correspondance. Intr., texte crit., trad.& notes p.Y.Azéma.
125886: THEODORETUS CYRENSIS. - Commentary on the Letters of St.Paul. Transl.w.intr.by R.C.Hill.
125938: THEODORETUS CYRENSIS. - Mönchsgeschichte. Aus dem Griechischen übersetzt von K. Gutberlet. UND: Kirchengeschichte. Übers., Einl., und Anm. von A. Seider.
122087: THEODORETUS CYRENSIS. - Commentaire sur Isäie. Tome II & III (sections 4-20).
125849: THEODORETUS CYRENSIS. - Pros tas epenechtheisas autoi eproteseis para tinos ton es Aigyptoi episkopon apokriseis. Ed.A.Papadopoulos-Kerameus. Nachrd.d.Ausg.St.Petersubrg 1895 m.Vorwort v.G.C.Hansen.
125852: THEODORETUS CYRENSIS. - Commentaire sur Isäie.
116182: CYRILLUS, S. - Codices graeci manuscripti Regiae bibliothecae Borbonicae descripti atque illustrati.
136099: CYRILLUS ALEXANDRINUS. KING, D. - The syriac versions of the writings of Cyril of Alexandria. A study in translation technique.
126010: CYRILLUS ALEXANDRINUS. LOON, H. VAN. - The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria.
67577: CYRILLUS ALEXANDRINUS. MCGUCKIN, J.A. - St. Cyril of Alexandria: the christological controversy, its history, theology and texts. W.pl.& 5 maps.
88995: CYRILLUS THESSALONICENSIS. BILBASOV, W.A. - Cyrillus et Methodius: Monumenta diplomatica.
95309: CYSARZ, H. - Erfahrung und Idee. Probleme und Lebensformen in der deutschen Literatur von Hamann bis Hegel.
122445: CZAYKOWSKA-HIGGINS, E. & M.D.KINKADE. (ED.) - Salish languages and linguistics. Theoretical and descriptive perspectives.
103655: CZUBER, E. - Die statistischen Forschungsmethoden. 2.Aufl. M.35 Fig.
86934: CZUBER, E. - Vorlesungen über Differential- und Integralrechnung. M.228 Fig. 3.Aufl.
88034: DA COSTA. HOOGSTRATEN, P.F.TH.V. - Da Costa.
93776: DAALDER, S. - H.J. Pos (1898-1955): studies over zijn filosofie van taal en taalwetenschap.
6508: DAALDER, D.L. - Wormcruyt met suycker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
42919: DAALEN, L.A.V. - Valmiki's sanskrit.
88996: DABBS, J.A. - Dei gratia in royal titles. W.pl.
21548: DACH, C.VON. - Racine in der deutschen Literatur des 18.Jht.
57118: IACOBUS NICHOLAI DE DACIA. - Liber de distinccione metrorum. Hrsg.m.Einl.& Gloss.v.A.Kabell. M.14 Taf.
124169: DACOROMANIA. - Dacoromania. Bulletinul "Muzeului limbei române". Condus de S.Puscariu. Anul III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI. Av.cartes & planches.
87288: DACQUÉ, E. - Urwelt, Sage und Menschheit: eine naturhistorisch-metaphysische Studie.
50120: SIMON DACUS. - Opera. Ed.A.Otto.
99605: JOHANNES DACUS. - Opera. Av.4 facs. Ed.p.A.Otto.
135003: DAEMS, R. - Volksgeloof en bijgeloof in het werk van Ernest Claes.
134971: DAEMS, SERVAAS. - Gedichten van Fr. S. Daems, Norbertijner-Kanunnik regulier der Abdij van Tongerloo. + Luit en Fluit. Dichtbundel.
6516: DAEMS, W.F. (UITG.) - Boec van Medicinen in Dietsche. Een middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur.
99301: DAENELL, E. - Die Blütezeit der deutschen Hanse: hansische Geschichte von der 2.Hälfte d.XIV. b.z.letzten Viertel d.XV.Jahrh.
134227: DAFIS, S., D. BABALONAS, S. DIAMANDIS & K. VAVALEKAS. - Nature and natural environment in Mount Athos.
119098: MULTATULI - DAGERAAD. - Verzamelband met 12 brochures betr. Multatuli, meest uit vrijdenkershoek: Waarheen? Een woord aan de lezers van Max Havelaar (door W.Hoogvliet). Leiden 1860. 15 pp. / Multatuli's Minnebrieven, enz. aan de rede getoetst, door Realistus. Den Helder 1861. 44 pp. / Max Havelaar! Een beroep op de Nederlandsche vrouwen, van Hagiosimandre (=G.Broens). Amsterdam 1861. 24 pp. / Vorstenschool. 5e druk. Amsterdam 1875. 135 pp. / HC.MULLER - Een woord over Multatuli. Amsteram 1883. 20 pp. / Multatuli-nummer van De Dageraad. (8e jrg./afl.9; 1887). 2e druk. 88 pp. Met ingeplakte foto. / F.van der GOES - Dr.Swart Abrahamsz over Multatuli. Amsterdam 1888. 35 pp. / A.GORTER - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abhrahamsz, toegelicht. Amsteram 1888. 36 pp. / De Dageraad 10e jrg., nr.1 (1888), met art.van H.C.Muller en H.F.A.Peijpers over Multatuli / H.J.TOP - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden Gids. Onpartijdig antwoord - zonder geleerdheid - op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz. Amsterdam 1888. 36 pp. / A.H.E. DOUWES DEKKER - Aesculaap als caricatuurschilder. Bedenkingen tegen het artikel van Dr. Th.Swart Abrahamsz over Multatuli. Batavia 1889. 41 pp. / Ter gedachtenis aan Multatuli 1887-1892. Amsterdam, De Dageraad, 1892. Met plaat. (het portret ontbreekt). 168 pp.
113923: TURNHOUT - DAGERAED - Dauwdroppelen. Poëtische lettervruchten van het taelkundig genootschap De Dageraed te Turnhout. Met frontispice & ledenlijst.
109479: AL-DAHABI. - Kitab duwal al-islam. Trad.annotée des années 1055 à 1258 av.comm.p.A.Nègre.
114409: DAHL, E. - Nyamwesi-Wörterbuch.
78082: DAHL, F. - Dutch corantos, 1618-1650. A bibliography, illustrated w.334 facs.repr.and an intr.essay.
118559: DAHLBÄCK, G. (RED.) - Snorre Sturlasson och de isländska källorna till Sveriges historia. (Symposium 1988).
21551: DAHLBERG, T. - Mittelhochdeutsch Wurpôz "Radix", Bôze "Flachsbündel", Boz "Stoss".Geographie und Etymologie.
21552: DAHLBERG, T. - Studien über den Wortschatz Südhannovers. Erläuterungen zu G.Schambachs Wörterbuch der Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen. M.86 Krtn.
71557: DAHLBERG, T. - Zum dänischen Lavrin und niederdeutschen Lorin. Mit einem Neudruck des einzig erhaltenen niederdeutschen Exemplars (Hamburg um 1560).
18844: DAHLBERG, T. - Brandaniana. Kritische Bemerkungen zu den Untersuchungen über die deutschen und niederländischen Brandan-Versionen der sog.Reise-Klasse. M.kompl.Material u.Neuausg.d.ostfälischen Gedichten. M.4 Taf.
65735: DAHLBERG, T. - Mittelniederdeutsche Suffixabstrakta. Lexikalische und wortgeographische Randbemerkungen.
106932: DAHLBERG, T. - Göttingisch-Grubenhagensche Studien.
39305: DAHLÉN, E. - Etudes syntaxiques sur les pronoms réfléchis pléonastiques en latin.
42947: DAHLKE, P. - Der Buddhismus als Religion und Moral.
39307: DAHLMANN, H. - Kleine Schriften.
103714: DAHLMANN, J. - Japans älteste Beziehungen zum Westen (1542-1614) in zeitgenöss.Denkmäler seiner Kunst. M.6 Taf.
85382: DAHLSTEDT, K.-H. - Efterledsapokoke i nordsvenska dialekter.
100045: DAHLSTEDT, K.-H. - Det svenska Vilhelminamalet. 2.Kvantitet, Apokope.
135948: DAIBER, TH. - Aufschriften auf russischen Ikonen.
131456: DAIN, A. - Les manuscrits.
66844: DAIN, A. - Les manuscrits.
95066: DAIN, A. - Les manuscrits. Av.4 pl.
135448: DAKE, CARL L. & H.J.A.M. SCHAEPMAN. - Onze nationale kunst. Etsen en schetsen.
134793: DAKIN, D. - British and American Philhellenes durng the war of Greek independence, 1821-1833.
131403: DAL COVOLO, E. - I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storico-istituzionale delle origini cristiani tra il secondo e il terzo secolo.
85141: DALBERG, V. - Stednavneaendringer og funktionalitet.
85130: DALBERG, V. ET AL. (RED.) - Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet. Norna's 7.Symp.1979.
85128: DALBERG, V. ET AL. (RED.) - Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. Norna' s 9.symp.1982.
85044: DALBERG, V. & B.JØRGENSEN. - Byens navne. Stadnavne i urbaniserede omrader. Rapport Nornas 24.Symp.1996.
119629: DALEN, A.G.VAN. - Gelderse historie in de Liemers. Deel I (tot 1543). Met 64 afb.op platen.
9396: DALEN, H.V. - Ontwikkeling onzer kennis der gele koorts.
126372: DALEN, J.L.VAN. - Geschiedenis van Dordrecht. Met 190 ills.op platen.
89334: DALLA CHIARA, M.L. ET AL. (ED.) - Language, quantum, music. Selected contributed papers of the 10th Intern.Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 1995.
115660: DALLA PALMA, G. - Le strutture narrative dell'"Orlando Furioso".
117806: DALLET, J.-M. - Dictionnaire kabyle-français. + Dictionnaire français-kabyle. Parler des At Mangellat, Algérie.
93187: DALRYMPLE, R. - Language and piety in Middle English romance.
35778: DALTON, H. - Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Russland.
129361: BÖKER H.J. & P.M.DALY. (ED.) - The emblem and architecture. Studies in applied emblematics from the sixteenth to the eighteenth centuries.
135239: DALY, P.M. (ED.) - The English emblem tradition (Index Emblematicus). 1. Jan van der Noot, A Theatre for Worldlings. Paolo Giovio, The Worthy Tract of Paulus Jovius. Lodovico Domenichi, Certain Noble Devises both Militarie and Amorous. Geffrey Whitney, A Choice of Emblemes. (Facsmiles with annotaitons)
90069: DALY, P.M. - Literature in the light of the emblem. Structural parallels between the emblem and literature in the 16th and 17th centuries. 2nd ed. W.19 ill.
104718: DAM, J.VAN. - Geschiedenis van het baptisme in Nederland. M.ills.
99956: DAM, J.P.A.VAN & J.M.W.G.LUCASSEN. - W.J.H.Maas, 1877-1958. Onderwijsman, literator en journalist. M.6 pl.
87461: DAM, E. & A.SCHAEFFER. - De Danske apotekers historie. W.num.ills.
12846: DAM, J.P.A.V.D. - Arnold Leon Armand van Diepen. 1846-1895. Industrieel en publicist over economische en sociale vraagstukken. M.9 pl.+1 bijl.
103715: DAMAIS, L.C. - Bibliographie indonésienne, V: les publications épigraphiques du service archéologique de l'Indonésie.
103716: DAMAIS, L.C. - Etudes d'épigraphie indonésienne, V: dates de manuscrits et documents divers de Java, Bali et Lombok.
117957: DAMAIS, L.C. - Les tomes musulmanes datées de Tralaya. Av.20 pl.
126529: JOHANNES DAMASCENUS. - Homélies sur la Nativité et la Dormition. Texte grec av.intr., trad.& notes p.P.Voulet.
42089: JOHANNES DAMASCENUS. - Die Legende von Barlaam und Josaphat, zugeschrieben dem heiligen Johannes von Damaskus. Übers.v.L.Burchard.
130349: JOHANNES DAMASCENUS. - Johannes von Damaskos: Philosophische Kapitel. Eingeleitet, übersetzt und mit Erläuterungen von G.Richter.
106604: JOHANNES DAMASCENUS. - Die Legende von Barlaam und Josephat. Uebers.v.L.Burchard.
21556: DAMAVE, H.A.A. - Die Sprache der Pilgerfahrt des träumenden Mönchs.Ein Beitrag zur Geschichte der Kölner Mundart im 15.Jht.
21399: DAMAVE, H.A.A. - Die Sprache der Pilgerfahrt des träumenden Mönchs.
119047: DAMBRE, O. - Harduijn-Studiën: verzamelbundel van 10 overdrukken 1952-1963. (H's testament / Jezuieteninvloed / Lauwerkrans / Pia Desideria / Harduiniana 1/2 / Tot Phoebum / Alexipharmacum / Finiciaanse achtergronden / Calenus-Harduwijn). + 1 andere.
12848: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
93353: DAMERAU, F.J. - Markov models and linguistic theory. An experimental study of a model for English.
49606: PIER DAMIANI. - L'opera poetica: descr.dei mss., ed.del testo, disc.a cura di M.Lokrantz.
126743: PIERRE DAMIEN. - Lettre sur la toute-puissance divine. Texte critique av.intr., trad.et notes p.A.Cantin.
103717: DAMIR, B.A., G.BOULINIER, P.OTTINO. - Traditions d'une lignée royale des Comores. Av.21 fig.& 11 pl.
129291: DAMIRON, J.P. - Mémoire sur Naigeon, et accessoirement sur Sylvain Maréchal et Delalande.
128488: DAMMER, R. - Diomedes grammaticus.
96081: DAMSTEEGT, T. - Giriraj Kisor's Yatraem: a hindi novel analysed.
42985: DAMSTEEGT, T. - Epigraphical hybrid sanskrit.
109484: DAMSTEEGT, T. - The present tense in modern hindi fiction.
42989: AL-DAMURDASHI. - Chronicle of Egypt, 1688-1755. Transl.w.comm.by D.Crecelius and Abd al-Wahhab Bakr. W.4 maps.
117109: DÁN, R. & A.PIRNAT. (ED.) - Antitrinitarianism in the second half of the 16th century.
117108: DÁN, R. - Matthias Vehe-Glirius. Life and work of a radical antitrinitarian with his collected writings (in facsimile).
129849: DANCKERTS, C. (VERT.) - Verhandeling vande vijf orderen der bouw-konst, die byde ouden zijn in 't gebruyk geweest, getrocken uyt den beroemden Italiaenschen bouw-meester A. Palladio, vermeerdert met een tweede deel: inhoudende De konst om wel te bouwen. Door den heer de Muet.
134303: DANDEKAR, R.N. - Vedic bibliography. An up-to-date .. register of all important work done since 1930 (etc.). Vol.1 & 2.
103718: DANDEKAR, R.N. (ED.) - Progress of indic studies 1917-1942.
23937: DANE, J.A. - RES/VERBA. A study in medieval French drama.
33749: DANELL, K.J. - L'emploi des formes fortes des pronoms personnels pour désigner des choses en français moderne.
134335: DANGUITSIS, C. - Étude descriptive du dialecte de Démirdési (Brousse, Asie Mineure).
128870: WALTER DANIEL. - The life of Ailred of Rievaulx. (Vita Ailredi Abbatis Rievall'). Ed.w.transl., intr.& notes by M.Powicke.
86404: DANIEL, G.E. - A hundred years of archaeology.
106331: DANIEL-ROPS, H. - Die Kirche im Frühmittelalter. M.12 Krt.
93243: DANIEL, SAMUEL. - Hymen's Triumph. W.5 pl.
135300: DANIÉLOU, J. - From shadows to reality. Studies in the biblical typology of the Fathers.
108966: DANIËLS, J. - Les rapports entre saint François de Sales et les Pays-Bas 1550-1700. Av.portr.
6520: DANIELS, F.A.M. - Meester Dirc van Delf - zijn persoon en zijn werk.
16502: DANIELSEN, N. - Status und Polarität im Gotischen im Lichte des Kymrischen dargestellt.
29121: DANIELSSON, B. - Studies on the accentuation of polysyllabic Latin, Greek, and Romance loan-words in English.With special reference to those ending in -abe, -ate, -ator, -ible, -ic, -ical and -ize.
26510: DANIELSSON, B. & D.M.VEITH. (ED.) - The Gyldenstolpe manuscript miscellany of poems by John Wilmot, Earl of Rochester and other Restoration authors. Royal Libr.Stockholm MS.Vu 69. W.facs.& ills.
26512: DANIELSSON, B. & A.GABRIELSON. - Alexander Gill's Logonomia Anglica (1619). I: Facsimiles of Gill's presentation copy in the Bodleian Library (4o G30Art), List of transcribed words. II. Biographical and bibliographical introductions, translation and notes. W.ills.
115982: DANIELSSON, T. - Om den isländska släktsagans uppbyggnad.
9400: DANN, G.E. (RED.) - Die Vorträge der Hauptversammlung der Intern.Ges.f.Geschichte d.Pharmazie während d.Intern.Pharmaziegesch.Kongresses Innsbruck 1961. M.Abb.
113890: DANTE. BIGONGIARI, D. - Essays on Dante and medieval culture.
113889: DANTE. REGGIO, G. - Le egloghe di Dante.
113885: DANTE. GUIDUBALDI, E. - Dante europeo, II: Il paradiso come universo di luce (la lezione platonico-bonaventuriana). C.1 tav.
96876: DANTE. KAY, R. - Dante's swift and strong. Essays on Inferno XV.
23939: DANTE. GAUTHIEZ, P. - Dante. Essai sur sa vie. D'après l'oeuvre et les documents. Av.12 pl.
125214: DANTE.] REYNOLDS, B. - Dante. The poet, the political thinker, the man. W17 fig.
106334: DANTE. KELLY, H.A. - Tragedy and comedy from Dante to Pseudo-Dante.
106336: DANTE. WICKSTEED, P.H.& E.G.GARDNER. - Dante and Giovanni del Virgilio.
78641: DANTE. SCHWARZE, CHR. - Untersuchungen zum syntaktischen Stil der italienischen Dichtungssprache bei Dante.
32414: DANTE. LENKEITH, N. - Dante and the legend of Rome.
122819: DANTE. CHYDENIUS, J. - The typological problem in Dante. A study in the history of medieval ideas.
116804: DANTE. D'ANDRIA, M. - Beatrice simbolo della poesia con Dante dalla terra adio.
88585: DANTE. RICHTHOFEN, E.VON. - Veltro und Diana. Dantes mittelalterliche und antike Gleichnisse nebst einer Darstellung ihrer Ausdrucksformen. M.portr.
65940: DANTE. DANIELLO DA LUCCA, B. - L'Espositione di Bernardino Daniello da Lucca sopra la Comedia di Dante. Ed.by R.Hollander & J.Schnapp.
106798: DANTE. SALVIO, A.DE. - The rhyme words in the Divina Commedia.
34521: DANTE. MELZI, R.C. - Castelvetro's annotations to the Inferno.
4820: DANTZIG, B.V. - De korte O-klanken in het Nederlandsch. M.ill.
113662: DANY, O. - Arkananien im Hellenismus: Geschichte und Völkerrecht in Nordwestgriechenland. M.Krt.
43002: DANZEL, T.W. - Die Anfänge der Schrift. M.40 Taf.
112206: DARBY, H.C. - Domesday England. W.1 pl.& 111 maps.in the text.
112172: DARBY, H.C. - The medieval Fenland. W.11 pl.& 25 maps.
23948: DARDEL, R.DE. - Le parfait fort en roman commun.
23946: DARDEL, R.DE. - Recherches sur le genre roman des substantifs de la troisième déclination.
117380: GAUTIER DE DARGIES. - Poesie. Ed.crit.a cura di A.M.Raugei.
109488: DARIAN, S.G. - The Ganges in myth and history. W.46 ill.& 6 maps.
17432: DARMESTETER, A. - La vie des mots étudiée dans leurs significations.
11960: DARMSTAEDTER, L. - Naturforscher und Erfinder. Biographische Miniaturen. M.16 Taf.& 22 Abb.
126122: DARROUZES, J. - Documents inédits d'ecclésiologie byzantine. Textes éd., trad.& annotés.
90049: DART, G. - Rousseau, Robespierre and English Romanticism. W.5 ill.
11255: DARWIN. PARODIZ, J.J. - Darwin and the New World. W.5 maps & 8 pl.
103198: DARWIN, CHARLES. - The origin of species (1876).
91690: DASBERG, L. - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11.Jahrh.
120378: DASBERG, L. - Untersuchungen über die Entwertung des Judenstatus im 11.Jahrh.
88286: DASCOTTE, R. - Etude dialectologique, ethonographique et folklorique sur l' élevage dans le Centre. Av.nombr.ills.
106337: DAUB, S. - Von der Bibel zum Epos: poetische Strategien des Laurentius am geistlichen Hof von Durham.
122910: DAUDIN, P. - L'écrin des gemmes en quatre caractères.
130969: DAUDIN, H. - Cuvier et Lamarck, les classes zoologiques et l'idée de série animale (1790-1830).
103200: DAUMAS, M. - Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles.
21558: DAUNICHT, R. - Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels in Deutschland.
96802: DAUSENDSCHÖN-GAY, U. - "ah oui? tu connais pas un tel?" Textlinguistische Untersuchungen zum französischen Indefinitartikel.
78317: DAUSES, A. - Etudes sur l' "e" instable dans le français familier.
33758: DAUZAT, A. - Tableau de la langue française. Origines, évolution, structure actuelle.
31207: DAUZAT, A. - La toponymie française.
23957: DAUZAT, A. - Les argots.
23956: DAUZAT, A. - Le génie de la langue française.
23953: DAUZAT, A. - Histoire de langue française.
93337: DAUZAT, A. - Dictionnaire étymologique de la langue française.
96845: DAUZAT, A. (PUBL.) - Où en sont les études de français? Manuel général de linguistique française moderne. Av.supplément.
40493: DAUZAT, A. - Les patois. Av.7 crts./Les argots.
106978: DAUZAT, A. - Les noms de personnes./ Les noms de lieux.
106979: DAUZAT, A. - La vie du langage.
101012: DAUZAT, A. ET AL. - Nouveau dictionnaire etymologique et historique.
66215: DAUZAT, A. - Mélanges de linguistique offerts à Albert Dauzaut par ses élèves et ses amis.
106338: DAVENPORT, A.A. - Measure of a different greatness: the intensive infinite, 1250-1650.
121485: DAVID, M.. - I pavimenti decorati di Milano antica I sec. A.C. - VI sec. D.C. I.Testo.
39334: DAVID, M.] BOSWINKEL, E, B.A.V.GRONINGEN & P.W.PESTMAN. - Antidoron Martino David oblatum: miscellanea papyrologica. M.12 Taf.
114887: DAVID, C.W. - Robert Curthouse, duke of Normandy. W.pl.& map.
43098: DAVIDS, C.A.F.RHYS. - The book of kindred sayings, I: sayings with verses (transl.w.comm.& index).
117960: DAVIDS, T.W.RHYS. & W. STEDE. - Pali-English dictionary.
117959: DAVIDS, T.W.RHYS. & W. STEDE. - Pali-English dictionary.
11257: DAVIDS, C.A. - Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815.
4822: DAVIDS, W. - Verslag van een onderzoek betreffende de betrekkingen tusschen de Nederlandsche en de Spaansche letterkunde in de 16e - 18e eeuw.
135087: DAVIDSFONDS. - Verslag over het dienstjaar 1954, 1955, 1958, 1960 van het Davidsfonds. Voor de bestuursleden.
135086: DAVIDSFONDS. - Verslag over het dienstjaar 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 van het Davidsfonds. Voor de bestuursleden.
97376: DAVIDSON, JOHN. - The poems. Ed.by A.Turnbull.
17626: DAVIDSON, D. & G.HARMAN. (ED.) - Semantics of natural language. 2nd ed.
90417: DAVIDSON, H.M. - Audience, words and art.Studies in 17th cent.French rhetoric.
90039: DAVIDSON, M. - Willa Cather and F.J.Turner.
87462: DAVIDSON, R. - Dangerous liaisons: a social history of veneral disease in 20th cent.Scotland. W.ills.
81700: DAVIDSON, C. ET AL (ED.) - The drama in the middle ages.
112871: DAVIE, M. - Half-serious rhymes. The narrative poetry of Luigi Pulci.
96101: DAVIES, D.J. - Meaning and salvation in religious studies.
55565: DAVIES OF HEREFORD, JOHN. - The complete works. Ed.w.intr., notes, ills., gloss., portr.& facs.by A.B.Grosart.
79216: DAVIES, D.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas trade. M.26 pl.& 5 uitsl.krtn.
2437: [JENKINSON, H.]. DAVIES, J.C. (ED.) - Studies presented to Sir Hilary Jenkinson. W.4 pl.
22397: DAVIES, J.D.G. & F.R.WORTS. - England in the middle ages: its problems and legacies. W.3 fig., 8 pl.& 7 maps.
103725: DAVIES, J. - The history of the tahitian mission, 1799-1830. Ed.by C.W.Newbury. W.21 pl.& maps.
120166: DAVIES, M. & A.SAUNDERS. - The history of the Merchant Taylors' Company (London). W.97 ills.& 24 col.plates.
120076: DAVIES, R.G. & J.H.DENTON (ED.). - The English parliament in the middle ages.
99314: DAVIES, R.G. & J.H.DENTON (ED.). - The English parliament in the middle ages.
107676: DAVIN, V. - Les antiquités chétiennes rappartées à la Cappella Greca du cimetière de Priscille. Av.ill.& 17 pl.
49655: [POOLE] DAVIS, H.W.C. (ED.) - Essays in history presented to R.L.Poole. W.4 pl.
112774: DAVIS, N. (ED.) - Non-Cycle plays and fragments. W.4 fold.facs.
112847: DAVIS, TH.M. & G.MASPERO. - The tombs of Harmhabi and Toutânkhamanou. W.frontisp.& 92 pl.
129742: DAVIS, S. & D. J. NAPOLI. - The prosodic template in historical change: the passage of the Latin second conjugation into Romance.
101519: DAVIS, G.V. - Voices of justice and reason. Apartheid and beyond in South African literature.
131759: DAVISON, J.A. - From Archilogus to Pindar. Papers on greek literature of the archaic period. With a foreword by W.B. Stanford.
116144: DAVY, J. - An account of the interior of Ceylon, and of its inhabitants with travels in that island. W.num.fig.& 13 pl.
126217: DAWES, E. & N.H.BAYNES. (TRANSL.) - Three byzantine saints. Contemporary biographies of St Daniel the Stylite, St Theodore of Sykeon and St John the Almsgiver.
85814: DAWES, R. - Miscellanea critica. Ex recensione et cum notis Thomae Kidd.
108983: DAY, P. (ED.). - Vampires. Myths and metaphors of enduring evil.
101894: DAY, G. (ED.) - The British critical tradition. A re-evaluation.
86406: DAYALAN, D. - Monolithic temples of Madhya Pradesh. W.9 figs.& 41 pl.
133681: DEAN, T. - Crime and justice in late medieval Italy.
93237: DEANDREA, P. - Fertile crossings: metamorphoses of genre in anglophone West African literature.
22589: DEANESLY, M. - Sidelights on the anglo-saxon church. W.pl.
130638: DEANOVIC, M. - Anciens contacts entre la France et Raguse.
6524: DEBAENE, L. - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. M.ill.
6526: DEBAENE, L. (UITG.) - De Historie van Broeder Russche.
106961: DEBATY-LUCA, T. - Théorie fonctionelle de la suffixation.(Appliquée principalement au français et au wallon du Centre)
89000: DEBONGNIE, P. - Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry: ses écrits et ses réformes.
134320: DEBSKI, T. - A battlefield of ideas. Nazi concentration camps and their Polish prisoners.
115852: DEBUS, A.G. - Science and education in the seventeenth century: The Webster-Ward debate. (W.facs.ed.of Academiarum Examen by Webster, Vindiciae Academiarum by Wilkins and Ward, and Histrio-Mastix.A whip for Webster by Th.Hall.
117648: DECARY, R. - Lexique français-antandroy.
135050: DÉCHAINE, R.-M. & V. MANFREDI (EDS.). - Object positions in Benue-Kwa. Papers from a workshop at Leiden University, June 1994.
114215: DECHAMPS, A. - L'Empire et l'Angleterre.
113369: DECHARME, P. - Mythologie de la Grèce antique. Av.177 fig.& 3 pl.
136520: DECKER, J.DE. - Rym-oeffeningen, verdeelt in dry boecken. (+ Lof der geldsucht, ofte Vervolg der Rijm-oeffeningen, verdeelt in twee boeken).
132407: DECKER, J.DE. - Rym-oeffeningen, verdeelt in dry boecken. (+ Vervolg, verdeelt in twee boeken).
86416: DECKER, W. - Die physische Leistung Pharaos: Untersuchungen zu Heldentum, Jagd und Leibesübungen der ägyptischen Könige.
133062: DECKER, J.DE. - Rym-oeffeningen, verdeelt in dry boecken.
134781: DECKER, JEREMIAS DE. - Alle de rym-oeffeningen. In beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitg.d.M.Brouërius van Nidek. Met frontispice (door J.C.Philips), titelvignetten, 1 wapenplaat en 12 platen.
134823: DECKERS, J. - Wonderdadig beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, weldoenster van het menschdom. Sedert vyf eeuwen oorsprong en voortgang der godvrucht tot deze wydvermaerde bedevaert.
122055: DECLERCK J., J.NORET & C.DE VOCHT. (ACC.) - Catalogi manuscriptorum graecorum qui in periodico "Neos Hellenomnemoon" olim publici iuris facti, adhuc usui sunt. Vol.I (1904-1911).
96105: DECLERCQ, D. - Writings against the state: political rhetorics in third and fourth century China.
110918: DECORTE, B. - Orfeus gaat voorbij en andere gedichten.
100162: DECREMPS, M. - Mistral, mage de l'occident. Av.2 pl.
117131: DECRET, F. - Aspects du manichéisme dans l'Afrique romaine. Les controverses de Fortunatus, Faustus et Felix avec saint Augustin.
2716: ACTA ET DECRETA. - Acta et decreta synodi provincialis ultrajectensis (1865). Pres.J.Zwijsen.
102411: DECRETA: - Sacrorum Rituum Congregatonis Decreta authentica, quae ab anno 1588 ad annum 1848 prodierunt, alphabetico ordine collecta.
96819: DECURTINS, A. - Zur Morphologie der unregelmässigen Verben im Bündnerromanischen. Historisch-deskriptive Studie mit besonderer Berücksichtigung des Sur- und Sutselvischen.
4261: DEDECEK, V.L. - Etude littéraire et linguistique de 'Li Hystore de Julius Cesar' de Jehan de Tuim.
132753: DEDIJER, VLADIMIR. - The war diaries of Vladimir Dedijer. From April 6, 1941, to November 7, 1944. Intr.by J.V.A.Fine.
91551: DÉER, J.. - Byzanz und das abendländische Herrschertum: ausg.Aufsätze hrsg.v.P.Classen. M.Portr., Bibliogr.& 64 Taf.
23967: DEES, A. - Etude sur l'évolution des démonstratifs en ancien et en moyen français.
43146: DEETERS, G., G.R.SOLTA & V.INGLESIAN. - Armenisch und kaukasische Sprachen.
95818: DEFAYS, J.-M. - Jeux et enjeux du texte comique. Stratégies discursives chez Alphonse Allais.
135882: DEFENSOR. - Liber scintillarum. Rec.H.M.Rochais. Acc.: Desiderii Epistulae (rec.W.Arndt) & Vita (rec.B.Krusch), Epistulae austrasicae (rec.W. Gundlach), Passiones Leudegarii (rec.B.Krusch).
22699: DEFENSOR. - Liber scintillarum. Rec.H.M.Rochais. Acc.: Desiderii Epistulae (rec.W.Arndt) & Vita (rec.B.Krusch), Epistulae austrasicae (rec.W. Gundlach), Passiones Leudegarii (rec.B.Krusch).
114889: DEFENSOR. - Liber scintillarum. Rec.H.M. Rochais. Acc.: DESIDERIUS CADRUCENSIS.Epistulae (rec.W.Arndt) & Vita Desiderii. (rec.B.Krusch), & Epistulae austrasicae (rec.W.Gundlach), Passiones Leudegarii (rec.B.Krusch). + Appendices. Rec.B.Krusch, W.Gudlach & L.Traube.
90851: DEFRENNE, M. - Odilon-Jean Périer. Av.8 pl.
119772: DEGEORGE, L. - La maison Plantin a Anvers. Av.liste chronologique des ouvrages imprimés. Av.8 pl.
117585: DEGÉRANDO, J.-M. - The observation of savage peoples. Transl.by F.G.T.Moore, intr.by E.E.Evans-Pritchard.
102195: DEGRAFF, M. (ED.) - Language creation and language change; creolization, diachrony, and development.
114121: DEHANDSCHUTTER, B. - Martyrium Polycarpi. Een lit.-kritsche studie.
121522: DEIDIER, ABBÉ. - Le parfait ingenieur françois, ou La fortification offensive et défensive contenant la construction, l'attaque et la défense des places réguliers & irréguliers, selon les méthodes de mrs. de Vauban, Coëhorn, Pagan, de Ville, & des autres qui ont écrit sur cette science. With engraved title-page by Le Pautre after Santer and 42 folding plates (3 and 4 on one leaf)
92688: DEIERKAUF-HOLSBOER, S.W. - Le théatre du Marais (1634-1675). Av.23 pl.
43152: DEIMEL, A. - Veteris Testamenti chronologia monumentis babylonico-assyriis illustrata. W.7 fold.cuneif.pl.
107294: DEJARDIN, J. - Dictionnaire des spots ou proverbes wallons. Précédé d'une étude sur les proverbes p.J.Stecher.
29086: DEKKER, THOMAS. CONOVER, J.H. - Thomas Dekker.An analysis of dramatic structure.
95345: DEKKER, THOMAS. - The Pleasant Comedie of Old Fortunatus. Hrsg.n.d.Drucke v.1600 v.H.Scherer.
22877: DEKKER, A.M.M. - Janus Secundus (1511-36). De tekstoverlevering van het tijdens zijn leven gepubliceerde werk. M.15 afb.
92967: DEKKER, THOMAS. - The vvonderfull yeare 1603. Ed.by G.B.Harrison.
92139: DEKKER, K. - The origins of old germanic studies in the Low Countries.
106345: DEKKERS, E. SCHOCKAERT, T.E. - Bibliographie van dom Eligius Dekkers O.S.B.
116549: DEKKERS, J. ET AL. (ED.) - Optimality theory. Phonology, syntax, and acquistion.
130637: DEKKERS, J.R.M. - Derivations & evaluations. On the syntax of subjects and complementizers.
82121: DEKKERS, E. - Clavis patrum latinorum... a Tertulliano ad Bedam.
129364: DEKONINCK, R. & A.GUIDERDONI-BRUSLÉ. (ÉD.) - Emblemata sacra. Rhétorique et herméneutique du disocurs sacré dans la littérature en images. (Colloque Louvain 2005).
90555: DEL PIERO, R.A. - Dos escritores de la baja edad media castellana (Pedro de Veragüe y el Arcipreste de Talavera, cronista real). (C.textos).
104329: DEL GRANDE, C. - Filologia minore: studi di poesia e storia nella Grecia antica.
117057: DELA MONTAGNE, V.A. - Gedichten.
99319: DELABORDE, H.F. - Etude sur la chronique en prose de Guillaume le Breton.
116674: DELAFORCE, A. (ET. AL.) - Portugal's silver service. A victory gift to the Duke of Wellington. With 115 plates.
107689: DELATRE, L. - La langue française dans ses rapports avec le sanscrit et avec les autres langues indo-européennes. Tome I.
89003: DELATTE, A. - Les manuscrits à miniatures et à ornements des bibliothèques d'Athènes. Av.48 pl.
85963: DELATTRE, P. - Studies in French and comparative phonetics. W.fig.
104328: DELATTRE, A. - Le peuple et l'empire de Mèdes jusqu'a la fin du règne de Cyaxare.
92841: DELAVIGNE, CASIMIR. - Oeuvres complètes. (I-IV.Théatre, V.Messéniennes etc. VI.derniers chants etc. Av.notice biogr.p.G.Delavigne & 12 pl.
124583: DELBRÜCK, B. - Die Grundlagen der griechischen Syntax.
89004: DELEHAYE, H. - Les origines du culte des martyrs.
107679: DELEHAYE, H. - Les Passions des martyrs et les genres littéraires.
123546: DELEHAYE, H. - Les légendes hagiographiques. 3e éd.
123545: DELEHAYE, H. - Les légendes hagiographiques. 4e éd.
134204: DELEN, ARY. - Dit is iets over de geschiedenis van het poppenspel in Vlaanderen, in 't bizonder en over den alom vermaarden Antwerpschen Poesje, mitsgaders 't een en 'ander over de poesjenellen bij de vreemde volkeren, als daar zijn: Grieken, Romeinen, Franschen, Engelschen, Hollanders, Italianen, Duitschers, Turken, Javanen, Brusselaars en Luikenaars. Hier is bijgevoegd de hartroerende en schoone Historie van Oursson en Valentijn, zoals die in de Antwerpsche poppencomedie is te hooren en te zien, zeer vermakelijk om lezen.
12976: DELEN, P. (UITG.). - De briefwisseling tussen P.N.van Eyck en Aart van der Leeuw. M.ill.
70618: DIRC VAN DELF. - Tafel van den Kersten Ghelove. Uitg.& geann.d.L.M.F.Daniëls.
24001: DIRC VAN DELF. - Tafel van den Kersten Ghelove. Uitg.m.inl.& aant.d.L.M.F.Daniëls. M.3 ill.
4834: DELFORTRIE, E.J. - Analogies des langues flamande, allemande et anglaise.Ou étude comparée de ces idiomes.
22879: DELHAYE, P. - Gauthier de Châtillon est-il l'auteur du Moralium dogma. Av.10 tables pl.
124220: DELILLE, JACQUES. - Les jardins, poème. Av. 5 planches.
121547: DELISLE, L.] LACOMBE, P. - Bibliographie des travaux de M. Léopold Delisle, membre de l'Institut, administrateur général de Bibliothèque Nationale. Av.portrait.
127961: DELISLE, L. (PUBL.) - Rouleaux des morts du IXe au XVe siècle.
127843: DELISLE, L. (ÉD.) - Recueil des historiens des Gaules et de la France. Ed.p.M.J.J.Brial. Tome 17. La première livraison des monumens des règnes de Philippe-Auguste et de Louis VIII, depuis l'an MCLXXX jusqu'en MCCXXVI.
131906: DELISLE, L. - Mémoire sur d'anciens sacramentaires. (Dans: Mémoires de l'Institut national de France, Académie des inscriptions et belles-lettres 32, p.57-423.). Contient aussi: B. Hauréau, Mémoire sur la vie et quelques oeuvres de'Alain de Lille (p.1-27); L. Delisle, Mémoir sur l'école calligraphique de Tours au IXe siècle, avec 5 planches. (p.29-56); Deloche, Des monnaies d'or au nom du roi Théodebert 1er (p.425-439)
43877: DELITZSCH, FRANZ. EISSFELDT, O. & K.H.RENGSTORF (HRSG.) - Briefwechsel zwischen Franz Delitzsch und Wolf Wilhelm Graf Baudissin, 1866-90. M.10 Taf.
86420: DELITZSCH, F. & P.HAUPT. (HRSG.) - Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft.
109502: DELIUS, S.& K.ROEHL. - Wegweiser in die Suaheli-Sprache.
122849: DELIVORRIAS, A. - Attische Giebelskulpturen und Akrotre des fünften Jahrhunderts. M.64 Taf.& 5 Falttaf.
43192: DELL, A. - Llama land: East and west of the Andes in Peru. W.24 pl.& map.
123071: DELLA PERUTA, F. (CURA) - Giuseppe Mazzini e i democratici.
22971: DELLEY DE BLANCMESNIL, CTE.DE. - Notice sur quelques anciens titres suivie de considérations sur les salles des croisades au Musée de Versailles. Av.pl.
130378: DELLON, CH. - L'Inquisition de Goa. La relation de Charles Dellon (1687). Etude, édition & notes de Ch.Amiel & A.Lima.
106378: DELMAS, A. & Y. - A la recherche des Liaisons dangereuses.
114891: DELOCHE, M. - La trustis et l'antrustion royal sous les deux premières races.
95508: DELONEY, THOMAS. DAHL, T. - Linguistic studies in some Elizabethan writings, I: an inquiry into aspects of the language of Thomas Deloney.
27004: DELONEY, THOMAS. HABLÜTZEL, M.E. - Die Bildwelt Thomas Deloneys.
122620: DELORME, J. - Le monde hellenistique (323-133 avant J.-C.). Evénements et institutions.
9405: DELPRAT, C.C. - De geschiedenis van de eerste 50 jaren van het Ned.Tijdschrift voor Geneeskunde 1857-1907. M.ill.
9871: DELPRAT, C.C. - De wording en de geschiedenis van het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam, 1790-1915.+ Vervolg 1915-1965, door A.Kummer. M.ill.
116754: DELREZ, M. - Manifold utopia. The novels of Janet Frame.
123081: DELSAERDT, P., K. DE VLIEGER-DE WILDE & G. SOUVEREYNS. - Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit de abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen. Met vele illustraties in kleur.
111654: DELSARTE, JEAN. - Oeuvres. Av.intr.p.A.Weil & 6 pl.
6534: DELTEIJK, J.W.N. - Jan van Leeuwen en zijn tractaat: Van Vijf manieren broederliker minnen. M.uitsl.tafel. (M.tekst & supplement)
131578: DELUMEAU, J. - L'alun de Rome, XVe-XIXe siècle.
89005: DELUMEAU, J. - Le péché et la peur: la culpabilisation en occident (XIIIe-XVIIIe siècles).
120786: DEMANDT, A. - Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n.Chr. M.3 Faltkarten.
31216: DEMATTIO, F. - Grammatica storica della lingua italiana. I.Fonologia italiana.II.Morfologia italiana.III.Sintassi della lingua italiana.
118373: DEMBKOWSKI, H.E. - The Union of Lublin: Polish federalism in the golden age.
93339: DEMBOWSKI, P.F. (PUBL.) - Ami et Amile, chanson de geste.
25244: DEMBOWSKI, P.F. - La Chronique de Robert de Clari. Etude de la langue et du style.
120976: DEMEERSEMAN, A. - Nouveau regard sur la voie spirituelle d''Abd al-Qâdir al-Jilânî.
23013: DEMELIUS, H. - Erhart Haidem...und die landesfürstlichen Grundbücher 1431-1523.
111596: DEMERSON, G. - Don Juan Meléndez Valdés et son temps (1754-1817). Av.2 portr.
126580: DEMETRIUS. BEHEIM-SCHWARZBACH, F. - Libellus 'peri ermeneias' qui Demetrii nomine inscriptus est quo tempore compositus sit.
48879: DEMETRIUS. - On style. Ed. after the Paris ms. with intr., transl. & comm.by W.R. Roberts. With 2 facs.
126573: DEMETRIUS. - De elocutione liber, editus nunc primum in Germania opera Ioanni Caselii.
118142: DEMETRIUS. SCHENKEVELD, D.M. - Studies in Demetrius On style.
104609: DEMETRIUS. - De elocutione libellus. Rec.& adn.L.Radermacher.
124517: DEMETRIUS. MORPURGO-TAGLIABUE, G. - Demetrio: dello stile.
124553: DEMETRIUS. - De juiste woorden. Vertaald, ingeleid en besproken door D.M. Schenkeveld.
104332: DEMEULENAERE, R. (ÉD.) - Foebadius, Liber contra Arrianos - Victricius, De laude sanctorum - Leprius, Libellus emendationis - Vincentius Lerinensis, Commonitorium excerpta - Evagrius, Altercatio legis - Ruricius, Epistularum libri duo.
118300: DEMIANCZUK, I. - Supplementum comicum. Comoediae Graecae fragm. post ed. Kockianam et Kaibelianam reperta.
123852: DEMIANCZUK, I. - Supplementum comicum. Comoediae Graecae fragmenta post ed. Kockianam et Kaibelianam reperta.
86424: DEMIRAJ, B. - Albanische Etymologien: Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz.
135646: DEMOCRIET. - Genootschap Democriet - Vriendenzangen tot gezellige vreugd.
120265: DEMONTE, V. & L.MCNALLY. (ED.) - Telicity, change, and state. A cross-categorial view of event structure.
134451: DEMOSTHENES. - On the crown. Ed.(w.notes) by W.W. Goodwin.
118157: DEMOSTHENES. - Ausgewählte Reden I-III. Erkl. von A. Westermann & E. Rosenberg. Mit 1 Karte.
62109: DEMOSTHENES. - Harangues. Tome I-II. Texte établi et traduit par M. Croiset.
136857: DEMOSTHENES. - Orationes. Rec. brevique adn.crit.instr. S.H. Butcher et W. Rennie.
125102: DEMOSTHENES. - On the peace, second Philippic, on the Chersonesus. Edited with intr. & notes. by J.E.Sandys.
120611: DEMOSTHENES. - Private orations XLI-XLIX. Text with English transl.by A.T. Murray
39373: DEMOSTHENES. - Rede tegen Zenothemis (oratio XXXII). Tekst & comm.d.A.C.Cosman.
126619: DEMOSTHENES. - Harangues. Tome I. Texte ét. et trad par M. Croiset.
48883: DEMOSTHENES. - Neun philippische Reden. M.Indices. Erkl.v.C.Rehdantz & F.Blass.
113665: DEMOSTHENES. JAEGER, W. - Demosthenes, der Staatsmann und sein Werden.
126609: DEMOSTHENES. - Discours d'apparat (Épitaphios, Éroticos). Texte et trad.p.R.Clavaud.
126392: DEMOSTHENES. WOLFF, H.J. - Demosthenes als Advokat. Funktionen und Methoden des Prozeßprkatikers im klasischen Athen.
125342: DEMOSTHENES. CANEVARO, M. - The documents in the Attic Orators. Laws and decrees in the puboic speeches of the Demosthenic corpus.
126330: DEMOSTHENES. GIBSON, C.A. - Interpreting a classic. Demosthenes and his ancient commentators.
131702: DEMOSTHENES. - Private speeches. Ed. w.comm. by C. Carey and R.A. Reid.
115878: DEMOSTHENES. - Plaidoyers politiques. Texte ét. et trad. par O, Navarre, P. Orsini, J. Humbert, L. Gernet & G. Mathieu.
115879: DEMOSTHENES. - Plaidoyers civils. Texte ét. et trad. par L. Gernet.
131555: DEMOSTHENES. - Prologues. Texte av.trad.p.R.Clavaud.
39364: DEMOSTHENES. - Ausgewählte Reden, I (gegen Philippos I-III, Olynthische Reden, vom Frieden, über den Chersonnes). Erkl.v.A.Westermann & E.Rosenberg.
120590: DEMOSTHENES. - Harangues. Tome II. Texte ét. et trad par M. Croiset.
120563: DEMOSTHENES. - Ausgewählte Reden, II (Rede vom Kranze; Rede gegen Leptines). Erkl.v.A.Westermann & E.Rosenberg.
126328: DEMOSTHENES. - Les harangues.Texte grec avec comm. p. H. Weil. 3e éd.p.G. Dalmeyda.
121876: DEMOSTHENES. - Private orations XXXVII-XL. Text with English transl.by A.T. Murray
126452: DEMOSTHENES. KERTSCH, M. - Kommentar zur 30. Rede des Demosthenes (gegen Onetor I).
126451: DEMOSTHENES. - Three private speeches. Ed.w.notes by F.C.Doherty.
125331: DEMOSTHENES. - The oration of Demosthenes upon the crown. Transl. & notes H. Brougham.
122592: DEMOSTHENES. - Oratio de corona. (With comm.) ab J.H. Bremi.
39372: DEMOSTHENES. - Rede vom Kranze für den Schulgebrauch. Erkl.v.F.Blass.
62111: DEMOSTHENES. SCHINDEL, U. (HRSG.) - Demosthenes.
131613: DEMOSTHENES. - De falsa legatione. Ed.R.Shilleto.
118443: DEMOSTHENES. - Against Midias. With crit. notes and explanatory notes and an appendix by W.W. Goodwin.
122761: DEMOSTHENES. - Plaidoyers politiques. Tome III. Sur les forfaitures de l'ambassade. Texte établi et traduit par G. Mathieu.
122762: DEMOSTHENES. - Plaidoyers politiques. Tome IV. Sur la couronne, contre Aristogiton I et II. Texte établi et traduit par G. Mathieu.
122760: DEMOSTHENES. - Plaidoyers politiques. Tome I. Contre Androtion, Contre la loi de Leptine, contre Timocrate. Texte établi et traduit par O, Navarre & P. Orsini.
125414: DEMOSTHENES. - The speech of Demosthenes against the law of Leptines. Revised, with intr., crit. and expl. notes & facsimile from the Paris ms, . by J.E. Sandys.
125415: DEMOSTHENES. - Les Plaidoyers politiques. Texte grec. avec comm. par H. Weil.
48884: DEMOSTHENES. FOX, W. - Die Kranzrede des Demosthenes mit steter Rücksicht auf die Anklage des Aeschines analysiert und gewürdigt.
89481: DEMOSTHENES. GOLDSTEIN, J.A. - The letters of Demosthenes.
125375: DEMOSTHENES. LEHMANN, G.A. - Demosthenes von Athen. Ein Leben für die Freiheit. Biographie.
126545: DEMOSTHENES. - On the crown. Ed.(w.notes) by W.W.Goodwin.
120699: DEMOSTHENES. - Orationes. Tomus I. Rec. brevique adn. crit. instr. S.H. Butcher.
126331: DEMOSTHENES. - Six private speeches. Ed.w.intr.& comm.by L.Pearson.
100703: DEMOSTHENES. - Rede vom Kranze. Rede gegen Leptines. Erkl.v.A.Westermann & E.Rosenberg.
80988: DEMOSTHENES. - Les harangues.Texte grec av.comm.crit.et explicatif p.H.Weil.
131710: DEMOSTHENES. - On the crown. Ed.w.comm. by H. Yunis.
131727: DEMOSTHENES. - De falsa legatione. Ed.R.Shilleto.
114892: DEMPF, A. - Ethik des Mittelalters.
99321: DEMPSEY DOUGLASS, E.J. - Justification in late medieval preaching: a study of John Geiler of Keisersberg.
103202: DENEFFE, V. - Les bandages herniaires à l'époque mérovingienne. Av.6 pl.& 1 crt.
122949: DENFER, J. & E. MULLER. - Album de serrurerie.
23089: DENHOLM-YOUNG, N. - Collected papers on mediaeval subjects.
120989: DENHOLM-YOUNG, N. - Seignorial administration in England.
124720: DENIEUL, M. - Franche-Comté romane. Bresse romane. Texte en français, anglais, allemand.
69970: DENIFLE, H. & F.EHRLE. (HRSG.) - Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters.
89006: DENIFLE, H. - Die abendländische Schriftausleger bis Luther über justitia Dei und justificatio.
114893: DENIFLE, H. - Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400.
104335: DENIS, A.M. - Les thèmes de connaisance dans le document de Damas.
43260: DENNYS, N.B. - The folklore of China and its affinities with that of the aryan and semitic races. W.ill.
103729: DENOLF, P. - Aan de rand van de Dibese. M.36 afb.& krtn.
119736: DENTISTRY. - Catalogus van het geschenk-Grevers. Werken op het gebied van de tandheelkunde.
120299: DENUCÉ, J. - Koopmansleerboeken van de XVI en XVIIe eeuwen, in handschrift.
125950: DENUCÉ, J. - Oud-Nederlansche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Met 19 platen.
136347: DENUCÉ, J. - Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen. De firma Forchoudt.
136355: DENUCÉ, J. - Na Peter Pauwel Rubens. documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de XVIIe eeuw van Matthijs Musson.
122853: DENUCÉ, J. - Oud-Nederlansche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Met 19 platen.
136363: DENUCÉ, J. (UITG.) - Brieven en documenten betreffende Jan Breugel I en II.
122492: DENUCÉ, J. & G.GERNEZ. - Le livre de mer. Ms. de Bibl.Communale d'Anvers (No.B.29166). Description et commentairs + Facsimile.
121804: DENUCÉ, J. - Inventaris op het Plantijnsch archief / Inventaire ...
134358: DENY, J. - Principes de grammaire Turque. ("Turk" de Turquie).
127006: DEONNA, W. - Du miracle grec au miracle chrétien. Tome 1-2 (de 4). Av.117 pl.
134300: DEPPERT-LIPPITZ, B. - Die Münzprägung Milets, vom vierten bis ersten Jahrhundert v.Chr.
91557: DÉPREZ, E. - Les préliminaires de la guerre de cent ans: la papauté, la France et l'Angleterre 1328-42.
115226: DEPREZ, A. (UITG.) - F.A.Snellaert en J.A.Alberdingk Thijm, briefwisseling 1843-1872. Met 2 pl.
122564: DERDA, T., J. URBANIK & M. WECOWSKI (EDS.) - EUERGESIAS CHARIN. Studies presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their disciples. With ills.
85821: DERDERIAN, K. - Leaving words to remember: Greek mourning and the advent of literacy.
111953: DERENDORF, B. - Der Magdeburger Prosa-Äsop. (Mnd.Bearbeitung v.H.Steinhöwels 'Esopus' und Niklas v.Wyles 'Guiscard und Sigismunda'). Text und Untersuchungen.
96114: DERKSEN, R. - Metatony in baltic.
106799: DERNEDDE, R. - Ueber die den altfranzösischen Dichtern bekannten epischen Stoffe aus dem Altertum.
130535: DEROLEZ, A. - Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin. (1.Texte; II.Catalogue)
134586: DEROLEZ, A. - Les catalogues de bibliothèques.
8532: DEROY, L. - L'emprunt linguistique.
128000: DERPMANN, M. - Die Josephgeschichte. Auffassung und Darstellung im Mittelalter.
72581: DERRÉAL, H. - Le style de saint Pierre Fourier.
119892: DERRICK, SAMUEL. - The dramatic censor; Remarks upon the tragedy of 'Venice preserv'd'. Repr.of the ed.1752 w.intr.by J.E.Aitkins.
6540: DERUDDER, G. - Cats, sa vie et ses oeuvres.
109511: DERWICH, M.& A.POBOG-LENARTOWICZ (ED.) - Klasztor w miescie sredniowiecsnym i nowozytnym. W.num.ills.
122536: DESANGES, J. - Recherches sur l'activité des méditerranéens aux confins de l'Afrique. (VIe siècle av..J.-C.-IVe siècle apr. J.-C.). Avec 10 cartes.
104882: DESCARTES, R. MONCHAMP, G. - Histoire du cartésianisme en Belgique.
94530: DESCARTES, R. DIJKSTERHUIS, E.J., C.SERRURIER E.A. - Descartes et le cartésianisme hollandais: études et documents.
94199: DESCARTES, R. (DANIEL, G.) - Voiage du monde de Descartes.
35806: DESCARTES, R. BROCKDORFF, C.V. - Descartes und die Fortbildung der kartesianischen Lehre.
116739: DESCARTES, R. ARMOGATHE, J.-R. & J.L.MARION. - Index des Regulae ad directionem ingenii de René Descartes.
35819: DESCARTES, R. SERRURIER, C. - Descartes, leer en leven. M.portret.
63345: DESCARTES, R. SCOTT, J.F. - The scientific works of René Descartes. W.82 fig.
35820: DESCARTES, R. SERRURIER, C. - Descartes, l'homme et le penseur.
11967: DESCARTES] DUPONT, P. - Descartes, théoricien, géant et solitaire. Av.34 fig.
116737: DESCARTES, R. CAHNÉ, P.-A. - Index du Discours de la méthode de René Descartes.
63347: DESCARTES, R. THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. - Nederlands cartesianisme. (av.somm.& table de mat.en français)
117649: DESCHAMPS, H. - Le dialecte antaisaka (langue malgache).
6542: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Catalogus v.d.tentoonstelling t.g.v.het 100-jarig bestaan v.d.Kon.Zuid.-Ned.Mij.voor Taal- en Letterk. M.72 afb. 2de herz.dr.
93974: DESCHAMPS, EUSTACE. - Oeuvres complètes. Tome I-III. (Ballades de moralitez, Lays, Chancons royaulx, Balades amoureuses). Publ.p.A.-H.E.de Queux de Saint-Hilaire.
130636: DESCHAMPS. BODE, H. - Syntaktische Studien zu Eustache Deschamps.
119886: DESCHAMPS, P.) - Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, contenant: 1.Les noms anciens, grecs et latins, 2.Les recherches .. sur les origines de la typographie dans toutes les villes, bourgs, abbayes d'Europe (...), 3.Un dictionnaire français-latin des noms de lieux (...). Suivi de L'imprimerie horst l'Europe, par un bibliophile. Nlle éd.
17439: DESCOMBES, V. - Grammaire d'objets en tous genres.
116092: DESDOUITS, TH. - La légende tragique de Jordano Bruno. Comment ella a été formée - son origine suspecte - so invraisemblance.
80995: DESJARDINS, J. - Gaeomemphionis Cantaliensis Satyricon (1628); texte & comm.av.2 facs.
12877: DESMET-GOETHALS, M.-J. - Levinus Crucius en zijn Threnodia (1548). Bijdrage tot de studie van het humanisme in de Nederlanden. M.20 p.facs.(tekst) + uitsl.kaart.
119916: DESMOND, M. (ED.) - Christine de Pizan and the categories of difference.
119919: DESMOND, M. - Reading Dido. Gender, textuality, and the medieval Aeneid. W.24 ill.
130793: DESMOULINS, CAMILLE. - Oeuvres.
33787: DESONAY, F. - Le rêve hellénique chez les poètes parnassiens.
122098: DESPARS, NICOLAES. - Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen ... van de jaeren 405 tot 1492. Voor de eerste mael in het licht gegeven naer het oorspr.handschrift etc.d.J.De Jonghe.
120307: DESPY, G. - Les chartes de l'abbaye de Waulsort. Éd.diplomatique et éd.crit. Tome I (946-1199).
113667: DESSAU, H. (HRSG.) - Inscriptiones latinae selectae.
15047: DESSING, C.S. (UITG.) - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw.
35827: DESSOIR, M. - Vom Jenseits der Seele: die Geheimwissenschaften in kritischer Betrachtung. M.4 Taf.
104884: DESSOIR, M. - Vom Jenseits der Seele. M.4 Taf.
135276: DESTRÉE, J. - Étude sur des insignes de gildes et corporations exposés à Liège pendant l'été 1900.
23269: DETERS, F. - Die englischen Angriffswaffen zur Zeit der Einführung der Feuerwaffen, 1300-50.
129694: DETGES, U., WALTEREIT, R. (ED.) - The paradox of grammatical change. Perspectives from Romance.
4844: DETMERS, T.D. - Aanteekeningen op de Middelnederlandsche berijming van Sinte Franciscus' Leven.
113668: DEUBNER, L. - Attische Feste. M.40 Taf.
4846: DEUGD, C.DE. - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De fenomenologie van een geestesgesteldheid.
43280: DEURSEN, A.V. - Der Heilbringer: eine ethnologische Studie über den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern.
117962: DEURSEN, A.V. - Der Heilbringer: eine ethnologische Studie über den Heilbringer bei den Nord-Amerikanischen Indianern.
21566: DEUSCHLE, M.J. - Die Verarbeitung biblischer Stoffe im deutschen Roman des Barock.
99193: [BLAINE] VAN DEUSEN, N. (ED.) - Design and production in medieval and early modern Europe: essays in honor of B.Blaine. W.42 ills.
109950: DEUSSEN, P. (UEB.) - Die Sutra's des Vedanta oder die Cariraka-mimansa des Badarayana nebst dem vollständigen Commentare des Cankara.
35831: DEUSSEN, P. - Die Elemente der Metaphysik.
99326: DEUSSEN, P. - Die Philosophie des Mittelalters.
107133: DEUTSCHMANN, A. - Untersuchung über die Sprache der Chanson de geste "Hugues Capet" und über die Identität des Verfassers mit dem des "Bauduin de Sebourc".
31218: DEUTSCHMANN, O. - Zum Adverb im Romanischen. M.3 Krtn.
119681: DEVAILLY, G. - Le cartulaire de Vierzon. Texte éd.av.intr., notes & index. Av.8 pl.
110764: DEVASSY, M.K. - (Census of India 1961, vol.VII / part VII-B:Fairs and festivals of Kerala. (1.Description, 2.Statements.) W.maps & 99 fig.on pl.
96122: DEVENTER, M.L.V. - Geschiedenis der Nederlanders op Java (1600-1800).
134494: INCUNABEL - DEVENTER. - [Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum]. Autoritates Aristotelis Senece Boetii Platonis Appulei affricani Porphirii et Gilberti porritani.
11261: DEVENTER, C.M.V. - Grepen uit de historie der chemie. Voordrachten.
96123: DEVEREUX, G. - Mohave ethnopsychiatry and suicide: the psychiatric knowledge and the psychic disturbances of an indian tribe. W.10 pl.
85823: DEVEREUX, G. - Dreams in greek tragedy: an ethno-psychoanalitical study.
135233: DEVILLERS, L. - Notice historique sur la milice communale et les compagnies militaires de Mons.
136768: DEVINE, K. & A. HARVEY & F.J. SMITH. - The database of medieval latin from celtic sources 400-1200. A study in computer-assisted lexicography.
96894: DEVLIN, C. - The life of Robert Southwell, poet and martyr.
132929: DEVOS, M. - Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis.
71460: DEVOTO, G. - Geschichte der Sprache Roms. M.15 Taf.
120795: DEVRIENDT, B. ET AL. (ED.) - Complex structures. A functionalist perspective.
96125: DEWARATA, L.S. - The kandian kingdom, 1707-1760. W.2 maps & 2 fold.pl.
119282: DEWEY. GARRISON, J. (ED.) - The new scholarship on Dewey.
23377: DEWINDT, E.B. (ED.) - The Liber Gersumarum of Ramsey Abbey. W.2 pl.
23353: DEWINDT, E.B. - Land and people in Holywell-cum-Needingworth (1252-1457).
130551: DEXEL, W. - Untersuchungen über die französischen illuminierten Handschriften der Jeaner Universitätsbibliothek, vom Ende des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts.
96126: DEY, N.L. - The geographical dictionary of ancient and mediaeval India. W.fold.map.
95323: DEYCKS, F. (ED.) - Carminorum epicorum germanicorum neerlandicorum saeculi XIII. et XIIII., id est Waleweini, Parthenopaei, Makaris sive potius Aioli, fragmenta.
112280: DEYDIER, H. - Lokapâla. Génies, totems et sorciers du Nord Laos. Av.37 pl.& 2 crts.
109516: DEYDIER, H. - Contribution à l'étude de l'art du Gandhara. Av.pl.& 4 crts.
118001: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Kleine collectie bestaande uit: 2 handgeschreven geboortekaarten dd.16 dec.1893 (dochter Joanna Catharina Alphonsina) en 11 april 1895 (zoon Jan Eduard Frank Arnold); en een handgeschreven briefkaart, betreffende een cigaretten-merk; alle drie gericht aan A. Bonger. + Drie circulaires van het Huldigingscomité "K.J.L.Alberdingk Thijm" bij het bereiken van de 70jarige leeftijd (algemeen rondschrijven, uitnodiging voor de receptie, en voor de feestmaaltijd (22 sept.1934). + 5 krantenknipsels (2 betr.Van Deyssels Verzamelde Opstellen, door Is.Querido, één artikel van L.van Deyssel: 'Een monument voor Emile Zola', in het Avondblad van het Algemeen Handelsblad, dd.29 maart 1903 + 2 krantenknipsels 'Een gesprek met Lodewijk van Deyssel (K.J.L.Alberdingk Thijm, tegen zijn zestigsten verjaardag)', door M.J.Brusse, NRC 4 en 7 mei 1924.
6543: DEYSSEL, L.VAN.] - J.A. Alberdingk Thijm.
43292: DEZSÖ, L. & P.HAJDU (ED.) - Theoretical problems of typology and the northern eurasian languages.
120044: DHAMMAPALA, A. - Paramatthadipani, being the commentary on the Cariya-Pitaka. Ed.by D.L.Barua.
134270: DHÉRALDE, L. - Dictionnaire de la langue limousine / Diciounaru de lo lingo limousino. Publ. et augm. selon l'oeuvre inédite de L. Duclou par M. Robert.
122622: DIACONESCU, T. - Etnogeneza românilor. Noi lectiuni din istoriografii latini. Editie româna-engleza-franceza.
122069: IGNATIUS DIACONUS. - Ignatios Diakonos und die Vita des hl.Gregorios Dekapolites. Ed.m.Komm.v.G.Makris, Übers.v.M.Chronz.
101679: PETRUS DIACONUS. - Ortus et vita iustorum cenobii Casinensis. Ed.w.comm.by R.H.Rodgers. W.4 facs.
125517: PAULUS DIACONUS. - De geschiedenis van de Longobarden. vertaald door Ted Meijer & Fik Meijer.
39398: DIADOCHUS. - Diadoque de Photicé - Oeuvres spirituelles. Texte, trad.& comm.p.E.des Places.
89495: DIADOCHUS. DÖRR, F. - Diadochus von Photike und die Messalianer.
96970: WOORDENBOEK VAN DE BRABANTSE DIALECTEN. - Deel I: Agrarische vakterminologie, afl. 1-6: Behuizing en landerijen/Veeteelt.
86689: WOORDENBOEK VAN DE BRABANTSE DIALECTEN. - II.Niet-agrarische vakterminologie. Afl.1. (Huisslachter-bakker). M.talr.ills.
103735: DIALLO, A. - Phonologie et morphologie des imprunts arabes en pular de Guinée.
29147: DIAMOND, R.E. - The diction of the Anglo-Saxon metrical psalms.
116454: N'DIAYE-CORREARD, G. - Etudes fca ou balante (dialecte Ganja): système des classes nominales, lexique fca-français, textes.
106353: DIAZ Y DIAZ, M.C. - Antologia del latin vulgar.
135246: DÍAZ DE BUSTAMENTE, J.M. - Instrumentum emblematicum.
109002: DÍAZ VERA, J.E. (ED.). - A Changing World of Words: Studies in english historical lexicography, lexicology and semantics.
6548: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
102687: DIBBETS, G.R.W. & W.M.H.HUMMELEN. - Joseph, een historiaalspel van Jeronimus van der Voort (?). Tekstuitg.m.inl.& aant.
119507: DIBDIN, THOMAS FROGNALL. - Bibliotheca spenceriana; or a descriptive catalogue of the books printed in the fifteenth century, and of many valuable first editions, in the library of George John Earl Spencer, K.G. Vol.III: Collections of classics.
11263: DIBNER, B. - Burndy Library: a report made on the occasion of occupying its permanent building. With: Heralds of science (in briefer form).
120214: DICHGANS, J. & E. BIZZI (EDS.) - Cerebral contol of eye movements and motion perception. With 172 fig., 2 cpl. and 7 tables.
106503: GUNTHER DER DICHTER. - Ligurinus. Ed.E.Assmann.
107207: DICK, F. - Bezeichnungen für Saiten- und Schlaginstrumente in der altfranzösischen Literatur.
121075: DICKENS, A.G. - Lollards and protestants in the diocese of York, 1509-1558. W.fold.map.
90394: DICKENS, A.G. - Lollards and protestants in the diocese of York, 1509-1558. W.fold.map.
86985: DICKENS. JOHNSON, E.& E. (ED.) - The Dickens theatrical reader. W.ills.
86153: DICKENS. SPILKA, M. - Dickens and Kafka: a mutual interpretation.
131639: DICKEY, E. & A.CHAHOUD. (ED.) - Colloquial and literary latin.
90108: DICKINSON. MILLER, R. - The poetry of Emily Dickinson.
93591: DICKMAN, A.J. - Le role du surnaturel dans les chansons de geste.
111161: OXFORD LATIN DICTIONARY. - Ed.A.Souter, P.G.W.Glare a.o.
83132: MIDDLE ENGLISH DICTIONARY. - Middle English Dictionary. Ed.by H.Kurath. Volumes A to N.
117298: POETAE BUCOLICI ET DIDACTICI: - Theocritus, Bion, Moschus ed.C.F.Ameis;Nicander, Oppianus, Marcellus, Anonymus ed.F.S.Lehrs;Philes ed.F.Dübner;Poetarum de re physica et medica reliq.coll.U.C.Bussemaker;Aratus, Manetho, Maximus e.a. astrologica rec.& diss.instr.A.Koechly. Omnia graece et latine.
98244: DIDERICHSEN, P. - Saetningbygningen i Skaanse Lov.
106982: DIDERICHSEN, P. (UDG.) - Fragmenter af gammeldanske handskrifter. W.7 facs.
35844: DIDEROT. MORLEY, J. - Diderot and the Encyclopaedists.
33998: DIDEROT. GILLOT, H. - Denis Diderot.L'homme.Ses idées philosophiques, esthétiques et littéraires.
129413: DIDEROT. - Jaques le fataliste et son maitre. Ed. crit. par S. Lecointre et J. Le Galliot. Textes et variantes établis sur le manuscrit de Leningrad.
117556: DIDEROT. CHOUILLET, J. - La formation des idées esthétiques de Diderot.
129591: DIDEROT, D. - Est-il bon? Est-il méchant? Ed.critique par J.Undank.
23991: DIDEROT. MØLBJERG, H. - Aspects de l'esthétique de Diderot.
129074: DIDEROT. MARCHAL, F. - La culture de Diderot.
117576: DIDEROT. WALDAUER, J.L. - Society and the freedom of the creative man in Diderot's thought.
94214: DIDEROT. TOURNEUX, M. - Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc. Revue sur les textes orig.av.comm.et table générale.
83411: DIDEROT. CROCKER, G.C. - Diderot, the embattled philosopher.
135420: DIDEROT. VOGEL, CHR. - Diderot: L'esthétique des "Salons".
92738: DIDEROT. DULAC, G. (PUBL.) - Editer Diderot.
92700: DIDEROT. RODGERS, G.B. - Diderot and the eighteenth-century French press.
92684: DIDEROT. MCLAUGHLIN, B.L. - Diderot et l'amitié.
129013: DIDEROT. SPEAR, F.A. - Bibliographie de Diderot. Repertoire analytique international. (Av.tome 2: 1976-1986).
129527: DIDEROT, D. & J.D'ALEMBERT. - Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.
128958: DIDEROT. JÜTTNER, S. (HRSG.). - Présence de Diderot. Internationales Kolloquium zum 200. Todesjahr von Denis Diderot an der Universität Duisburg.
129568: DIDEROT. DUCHET, M. - Diderot et l'Histoire des deux Indes ou l'Écriture fragmentaire.
129602: DIDEROT. RECHERCHES SUR DIDEROT. - Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie. Revue semestrielle de la Société Diderot. No. 1 - 49 + Tables & Index des nos.1-10, 11-20, 21-30 & 1-41.
92720: DIDEROT. - Ecrits inconnus de jeunesse. Publ.p.J.Th.de Booy. I.1737-1744.
92699: DIDEROT. BONGIE, L.L. - Diderot's 'femme savante'.
129842: DIDEROT. FREER, A.J. - The interpretation of Diderot as a novelist in France from his death to the Assezat edition (1784-1875).
129867: DIDEROT & FALCONET. WEINSHENKER, A.B. - Falconet: his writings and his friend Diderot.
129868: DIDEROT. AVEZAC-LAVIGNE, C. - Diderot et la société du baron d'Holbach.
129389: DIDEROT. BARDEZ, J.-M. - Diderot et la musique. Valeur de la contribution d'un mélomane.
63363: DIDEROT. STRUGNELL, A. - Diderot's politics: a study of the evolution of Diderot's political thought after the Encyclopédie.
129414: DIDEROT. DUCHET, M. & M. LAUNAY. (ET AL.) - Entretiens sur "Le neveu de Rameau". Préf. de J. Fabre.
129504: DIDEROT. KAWAMURA, F. - Diderot et la chimie. Science, pensée et écriture. Préf. de S.Lojkine.
94210: DIDEROT. LOUGH, J. - Essays on the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert. W.9 pl.
129888: DIDEROT. BALLSTADT, K. - Diderot: natural philosopher.
131284: DIDEROT. FELLOWS, O. ET AL. (ED.) - Diderot Studies. Vol. 3 - 30.
129067: DIDEROT. CONROY, W.TH. - Diderot's Essai sur Sénèque.
129393: DIDEROT. ASSERETO, G. & F. BARONCELLI. (ET AL. ÉD.) - Studi Settecenteschi 14.
129368: DIDEROT, D. - Les deux amis de Bourbonne.
129587: DIDEROT, D. - La Religieuse. Edition critique par J.Parrish.
84998: DIDEROT. KEMPF, R. - Diderot et le roman.
128988: DIDEROT. TROUSSON, R. - Images de Diderot en France 1784-1913.
128960: DIDEROT. CABANE, F. - L'Écriture en marge dans l'oeuvre de Diderot.
115743: DIDEROT. KAVANAGH, T.M. - The vacant mirror: a study of mimesis through Diderot's Jacques le fataliste.
129290: AUCTION CATALOGUE: FIRMIN-DIDOT. - Catalogue des dessins et estampes composant la collection de M. Ambroise Firmin-Didot. Précédés d'introductions par M. Charles Blanc et M. Georges Duplessis. .. Vente du 16 avril au 12 mai 1877. Avec: Table des prix d'adjudication.
118187: DIDYMUS GRAMM. FOUCART, P. - Étude sur Didymos d'après un papyrus de Berlin.
73463: DIDYMUS CAECUS. TIGCHELER, J. - Didyme l'Aveugle et l'exégèse allégorique.
107693: DIDYMUS CAECUS. BARDY, G. - Didyme l'Aveugle.
23610: DIEDERICH, T. - Rheinische Städtesiegel. M.102 Abb.& 8 Farbtaf.
23657: DIEDERICHS, E. - Die Anfänge der mehrstimmigen Lauda vom Ende des 14.b.z.Mitte des 15.Jahrh.
12887: DIEDERIKS, H. - Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800. M.ill.
43321: DIEFENBACH, L. - Vorschule der Völkerkunde und der Bildungsgeschichte.
120524: DIEFENBACH, L. - Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache.
115349: DIEFENBACH, L. - Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis.
128547: DIEGERICK, I.L.A. (PUBL.) - Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres. Tome 1-4.
76529: DIEHL, E. - Vulgärlateinische Inschriften.
89012: DIEHL, P.S. - The medieval european lyric: an ars poetica.
122428: DIEHL, E. - Altlateinische Inschriften.
76531: DIEHL, E. - Poetarum romanorum veterum reliquiae.
105259: DIEKMANN, E. - Die Substantivbildung mit Suffixen in den Fabliaux.
29154: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's 'De Remediis'. Ed.fr. MS.Ii.VI.39 Un.Libr.Cambr. w.intr., notes, glossary and the original latin text.
78495: DIEKSTRA, F.N.M. - The Middle English 'Weye of Paradys' and the Middle French 'Voie de Paradis'. A parallel-text edition. W.5 pl.
81173: DIEKSTRA, F.N.M. (ED.) - Book for a Simple and Devout Woman.A late Middle English adaption of Peraldus' 'Summa de Vittis et Virtutibus'and Friar Laurent's 'Somme le Roi' (BL Mss.Harley 6571 & 30944).
39406: DIEL, P. - Le symbolisme dans la mythologie grecque.
130428: DIELITZ, J. - Die Wahl- und Denksprüche, Feldgeschreie, Losungen, Schlacht- und Volksrufe, bes.d. Mittelalters u.d. Neuzeit. Gesammelt, alphabetisch geordnet und erläutert.
100777: DIELS, H. FREEMAN, K. - The pre-socratic philosophers (a companion to Diels).
106355: DIEMER, J. - Die Kaiserchronik nach der ältesten Handschrift des Stiftes Vorau, Bd.1: Urtext.
26555: DIENSBERG, B. - Morphologische Untersuchungen zur Ancrene Riwle.Die Verbalflexion nach den MSS Corpus Christi College Cambr.402. B.M.Cotton Cleopatra C.VI. B.M.Cotton Nero A. XIV.
31224: DIEPENBECK, R. - Beiträge zur Kenntnis der altfranzösischen Umgangssprache des späteren Mittelalters.
15049: DIEPENHORST, I.A. - Historisch-critische bijdrage tot de leer van den christelijken staat.
16512: DIEPERINK, G.J. - Studien zum Valentin und Namelos.Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Beziehungen zwischen Flandern, Mittel- und Niederdeutschland und Schweden zur Zeit der Hanse.
15052: DIEPERINK, F.H.J., D.T.ENKLAAR & W.J.ALBERTS. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
132701: DIEPOLDER, H. - Der Penthesilea-Maler.
113464: DIERCXSENS, J.C. - Antverpia Christo nascens et crescens, seu Acta Ecclesiam Antverpiensem ejusque apostolos ac viros pietate conspicuos concernentia usque ad seculum XVIII. Met titelplaat van M.Martenasie naar J.N.Diercxsens.
88129: DIERICKX, M. - De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II, 1559-1570.
6550: DIERMANSE, P.J.J. - Renout van Montalbaen. De middelnederlandsche fragmenten en het middelnederduitsche fragment. Uitg.en toegelicht.
112727: DIÈS, A.) - Mélanges de philosophie grecque offerts a Mgr. Diès.
135385: DIEST LORGION, E.J. - De Nederduitsche Hervormde Kerk in Friesland, sedert hare vestiging tot het jaar 1795.
23952: DIESTELKAMP, A. - Urkundenbuch des Stifts St.Johann bei Halberstadt, 1119-1804. Hrsg.v.R.Engelhardt & J.Hartmann.
89013: DIESTELKAMP, B. (HRSG.) - Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen.
61358: DIETER, F. (HRSG.) - Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte.
43350: DIETRICH, A., G.WIDENGREN, F.M.HEICHELHEIM. - Orientalische Geschichte von Kyros bis Mohammed, II (:Mesopotanien, Kleinasien, Syrien, Palestina & Arabien).
23955: DIETRICH VON NIEHEIM. MULDER, W.J.M. - Dietrich von Nieheim: zijne opvatting van het concilie en zijne kroniek (w.latin text).
18092: DIETRICH, M. - Europäische Dramaturgie. Der Wandel ihres Menschenbildes von der Antike bis zur Goethezeit.
18094: DIETRICH, M. - Europäische Dramaturgie im 19.Jahrhundert.
107695: DIETZ, K.H. - Senatus contra principem: Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax.
118456: DIETZ, F.R. (ED.) - Apollonii Citiensis, Stephani, Palladii Theophili, Meletii, Damascii, Ioannis, aliorum scholia in Hippocratem et Galenum.
112180: DIETZ, K. - Ortsnamenwechsel im mittelalterlichen England.
130750: DIEZ, F. - Grammatik der romanischen Sprachen. 5.(letzte) Aufl.
23998: DIEZ, F. - Anciens glossaires romans.Corrigés et expliqués. Trad.p.A.Bauer.
29130: DIEZ, F. - Grammatik der romanischen Sprachen. 5.(letzte) Aufl.
24002: DIEZ, F. - Leben und Werke der Troubadours. 2.Aufl.v.Karl Bartsch.
24003: DIEZ, F. - Zwei altromanische Gedichte berichtigt und erklärt.
130815: DIEZ, F. - Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. 3.verm.Aufl.
74002: DIEZ, F. - Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. M.Anhang v.A.Scheler. 5.Ausg. + J.U.JARNIK. Index zu Diez' Etymologischem Wörterbuche.
107303: DIEZ. STENGEL, E. (HRSG.) - Diez-Reliquien aus Anlass des 100.Geburtstages des Altmeisters romanischer Philologie.
107696: DIHLE, A. - Umstrittene Daten: Untersuchungen zum Auftreten der Griechen am Roten Meer. M.Krt.
114156: DIJCK, L. E.A. (RED.) - Het ontstaan van Van Nu en Straks. Een brieveneditie 1890-1894. M.platen.
82150: DIJK, H.V. & W.NOOMEN (ÉD.) - Aspects de l'épopée romane.
18095: DIJK, T.A.V. - Some aspects of text grammars.A study in theoretical linguistics and poetics.
109199: DIJK, H.VAN. - 'In het liefdeleven ligt gansch het leven'. Het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch proza, 1885-1930.
24004: DIJK, S.V. - Traces de femmes. Présence féminine dans le journalisme français du XVIIIe siècle. Av.ills.+ tabl.
43732: DIJKMANS, J.J.M. - Kare-taal: lijst van woorden gangbaar bij het restvolk Kare (Kongo).
97048: DIJKSTERHUIS. BERKEL, K.VAN. - Dijksterhuis. Een biografie. M.25 ill.op pl.
16967: DIJKSTERHUIS, A. - Thomas und Gottfried.Ihre konstruktiven Sprachformen.
127184: DIJKSTRA, K. - Life and loyalty: a study in the socio-religious culture of Syria and Mesopotamia in the graeco-roman period, based on epigraphical evidence.
4859: DIJKSTRA, G. - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk van Dr. Eeltje Halbersma 1797- 1858.
24006: DIJKSTRA, C.TH.J. - La chanson de croisade. Etude thématique d'un genre hybride.(Av.textes).
88050: DIJKSTRA, K. - Oersettingen yn it Frysk (ca.1800-1960) Ynventarisearre en (mei it each binammen op de poëzij) kritysk hifke.
120992: DIK, S.C. - Studies in functional grammar.
17635: DIK, S.C. - Functional grammar.
18096: DIK, S.C. - Coordination. Its implications for the theory of general linguistics.
127196: DIKKEN, B.J. - Muhammed, Jews and Christians. A short survey of the position of the Jews and the Christians in Arabia in early Islam according to muslim traditions. W.1 map.
135031: DIKKEN, M. DEN. - Particles. On the syntax of verb-particle, triadic and causative constructions.
115439: DIKKEN, M. DEN. - Particles.
133751: DILIS, E. - De overzetdienst tusschen Antwerpen en het Vlaamsch-Hoofd.
135036: DILIS, E. (UITG.) - De rekeningen der Rederijkerkamer De Olijftak over de jaren 1615 tot 1629. M.ill.
39421: DILL, S. - Roman society in the last century of the western empire.
96676: DILLARD, J. (ED.) - Perspectives on black English.
90632: DILLE, G.F. (ED.) - La comedia Ilamada Serafina. An anonymous humanistic comedy of 1521.
100044: DILLEN, J.G.V. - Het economisch karakter der Middeleeuwsche stad. I.De theorie der gesloten stad-huishouding. (alles wat verscheen)
120319: DILLO, M. & G.A.M. VAN SYNGHEL. (BEW.) - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312, II: De heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom.
35853: DILTHEY, W. - Die grosse Phantasiedichtung und andere Studien zur vergleichende Literaturgeschichte.
94217: DILTHEY, W. HERRMANN, U. - Bibliographie Wilhelm Dilthey.
94218: DILTHEY, W. INEICHEN, H. - Erkenntnistheorie und geschichtlich-gesellschaftliche Welt: Diltheys Logik der Geisteswissenschaften.
122059: DILTS, M.R., M.L.SOSOWER & A.MANFREDI. (CUR.) - Librorum graecorum Bibliothecae Vaticanae index a Nicolao de Maioranis compositus et Fausto Saboeo collatus anno 1553.
29158: DIMARCO, V. & L.PERELMAN. - The Middle English 'Letter of Alexander to Aristotle'.
107055: DIMOCK, J.F. (ED.) - Magna vita S.Hugonis episcopi lincolniensis. Introd., text, annot., gloss.& ind.
53297: RASID AL-DIN. - Tarih-i-mubarak-i-Gazani (Geschichte der Ilhane, 1265-95). Text & Komm.v.K.Jahn.
53299: RASID AL-DIN. - History of India. Ed.in facs.w.essays & ind.by K.Jahn.
126344: DINARCHUS. WORTHINGTON, I. - A historical commentary on Dinarchus. Rhetoric and conspiracy in later fourth-century Athens.
76535: DINARCHUS. - Orationes. Adj.Demadis fragm. Ed.F.Blass.
66887: DINDORF, W. (ED.) - Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli Sophoclis Euripidis et Aristophanis fabulae superstites et perditarum fragmenta. Ex recensione et cum prolegomenis.
69742: DINDORF, L. (ED.) - Chronicon paschale, ad exemplar vaticanum (graece & latine). M.gef.Taf.
97046: DINGLER, H. - Von der Tierseele zur Menschenseele.
107103: DINI, B. - Una pratica di mercatura in formazione (1394-1395).
102452: DINKELACKER, W. - Ortnit-Studien. Vergleichende Interpretation der Fassungen.
124655: DINNEEN, P.S. - Foclóir Gaedilge agus Béarla. An Irish-English dictionary, being a thesaurus of the words, phrases and idions of the modern Irish language.
127932: DINZELBACHER, P. (HRSG.) - Mittelalterliche Visionsliteratur. Eine Anthologie.
39430: DIO CHRYSOSTOMUS. MUSSIES, G. - Dio Chrysostom and the New Testament.
126343: DIO CHRYSOSTOMUS. LUZZATTO, M.T. - Tragedia greca e cultura ellenistica: l'or. LII di Dione di Prusa.
47717: DIO CASSIUS. STEKELENBURG, A.V.V. - De redevoeringen bij Cassius Dio.
134180: DIONYSIOS. - Anatolikos orthodoxos monochismos kata ta paterika keimena.
134211: DIONYSIOS, MONACHOS. - Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom Berge Athos / Ermeneia tes Zographikes.
126326: DIONYSIUS. - Ixeuticon seu de aucupio libri tres. In epitomen metro solutam redacti. Rec.A.Garzya. M.5 Taf.
126977: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. - Thesaurus Pseudo-Dionysii Areopagitae. Versiones latinae cum textu graeco. Series A-B: Formae et lemmata. Cur.P.Tombeur (Cetedoc).
125574: DIONYSIUS HALIC. JONGE, C.C.DE. - Between grammar and rhetoric. Dionysius of Halicarnassus on language, linguistics and literature.
89014: DIONYSIUS. - Comedia Pamphile: Untersuchungen und Text v.K.Langosch.
126021: DIONYSIUS ALEXANDRINUS. BIENERT, W.A. - Dionysius von Alexandrien: Zur Frage des Origenismus im dritten Jahrhundert.
125828: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. HEIL, G. & A.M.RITTER. (HRSG.) - Corpus dionysiacum II: Pseudo-Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia; De ecclesiastica hierarchia; De mystica theologia; Epistulae.
67145: DIONYSIUS HALIC. EK, S. - Herodotismen in der Archäologie des Dionys von Halikarnass.
130371: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. - Über die himmlische Hierarchie; über die kirchliche Hierarchie. Einl., Übers., und Anm. von G.Heil.
130372: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. - Über die Mystische Theologie und Briefe. Einl., Übers., und Anm.von M.Ritter.
130367: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. - Die Namen Gottes. Einl., Übers., und Anm.von B.G. Suchla.
62127: DIONYSIUS HALIC. POHL, K. - Die Lehre von den drei Wortfügungsarten (Unters.zu Dionysios v.Hal.).
66897: DIONYSIUS HALIC.] GOUDRIAAN, K. - Over classicisme: Dionysius van Halicarnassus en zijn program van welsprekendheid, cultuur en politiek.
126624: DIONYSIUS HALIC. BAUDAT, E. - Étude sur Denys d'Halicanasse et le traité de la disposition des mots.
126627: DIONYSIUS HALIC. GREILICH, A. - Dionysius Halic. quibus potissimum vocabulis ex artis metaphorice ductis in scrptis rhetoricis usus sit.
126975: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. - Thesaurus Pseudo-Dionysii Areopagitae. Textus graecus cum transl.latinis. Cur.M.Nasta & Cetedoc.
135804: DIONYSIUS BAR SALIBI. ÇIÇEK, M.J. (ED.) - Pusaqa d-Mawata d-qaddisa Mar Ewagris ihidaya byad Mar Dionysius Ya‘qub Bar Salibi. (A Commentary on the 100 Theses of Evagrius Ponticus (+399) by Bar Salibi (+ 1771))
126030: DIONYSIUS AREOPAGITA, PSEUDO-. SUCHLA, B.R. - Die sog.Maximus-Scholien des Corpus Dionysiaceum Areopagiticum.
39435: DIOPHANTUS. - Les six livres arithmétiques et le livre des nombres polygones. Trad.av.intr.& notes p.P.Ver Eecke.
112551: DIPPEL, H. - Germany and the American Revolution, 1770-1800.
122206: DIPTYCHA - etaireias Byzantinon kai Metabyzantinon meleton. Tomos E'.
32186: DIRICKX-VAN DER STRAETEN, H. (PUBL.) - La Vie de Saint Jehan Bouche d'or et la Vie de Sainte Dieudonnee, sa mère. Textes français du moyen age. Av.1 pl.
86435: DIRINGER, D. - The alphabet. W.255 ill. Ed.by E.Minns.
12914: DIRKZWAGER, J.M. - Dr.B.J.Tideman 1834-1883.Grondleger van de moderne scheepsbouw in Nederland. M.ills.
6556: DIS, L.M.V. & B.H.ERNÉ. - De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539. Uitg.en toegelicht. I.Tekst. M.facs.
6554: DIS, L.M.V. - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
13029: DIS, L.M.V. (UITG.). - Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught.Naar de drukken van 1608 en 1610 uitg., ingel.en geann. M.m.v.J.Smit.
125210: DITTENBERGER, W. - Sylloge inscriptionum graecarum.
120641: DITTMAR, W. - Vetus Testamentum in Novo. Die alttestamentlichen Parallelen des Neuen Testaments im Wortlaut der Urtexte und der Septuaginta.
106357: DITTRICH, O. - Geschichte der Ethik, Bd.III & IV: Mittelalter b.z.Ausgang des Mittelalters.
24012: DITTRICH, Z.R. - Christianity in Great-Moravia. W.4 maps.
109523: DIWEKAR, H.R. - Les fleurs de rhétorique dans l'Inde (étude sur l'évolution des Alankara).
117775: DIXON, R.M.W. & A.Y.AIKHENVALD. - The Amazonian languages.
43427: DIXON, R.M.W. - The Dyirbal language of North Queensland. W.4 pl.& 2 maps.
109524: DJABARTI. - Merveilles biographiques et historiques ou chroniques du cheikh Abd-el-Rahman el Djabarti. Trad.p.C.Mansour, A.Kahil e.a.
109299: BABAD TANAH DJAWI: - javanese text, ed.Meinsma, in transcription by W.L.Olthof (and dutch transl.:) javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der javaansche jaartelling. W.register by A.Teeuw.
116318: DOBBIE, E.VAN KIRK (ED.) - The Anglo-Saxon minor poems.
65251: DOBBIE, E.VAN KIRK (ED.) - Beowulf and Judith.
128126: DOBIACHE-ROJDESVENSKY, O. - Les poésies des goliards. Groupées et traduites.
99795: DÖBLIN. HUGUET, L. - Bibliographie Alfred Döblin.
86832: DOBRÉE, B. - The broken cistern.
120130: DOBSON, B. (ED.) - The church, politics and patronage in the fifteenth century.
100361: DOBSON, E.J. (ED.) - The english text of the Ancrene Riwle (B.M.Cotton Ms.Cleopatra C VI). W.4 pl.
100257: O'DOCHARTAIGH, P. (ED.) - Jews in german literature since 1945: german-jewish literature?
128701: DOD, E. - Die Vernüftigkeit der Imagination in Aufklärung und Romantik. Eine komparatistische Studie zu Schillers und Shelleys ästhetischen Theorien in ihrem europäischen Kontext.
104352: DODDS, E.R. - The ancient concept of progress and other essays on greek literature and belief.
135273: DODÉMONT, U.C.J. - Histoire de la Compagnie Royale des Anciens Arquebusiers de Visé, de 1579 à 1900.
86167: DODGSON, J.MCN. - The place-names of Cheshire, II: Bucklow Hundred and Northwich Hundred.
86166: DODGSON, J.MCN. - The place-names of Cheshire, III: Nantwich Hundred and Eddisbury Hundred.
107319: DODGSON, J.MCN. - The place-names of Cheshire. Part I: County name, regional- & forest-names, river-names, road-names, the place-names of Macclesfield Hundred.
119890: DODSLEY, ROBERT. - The toy-shop (1735); The king and the miller of Mansfield (1737). Repr.w.intr.by H.M.Solomon.
91559: DODU, G. - Les Valois: histoire d'une maison royale (1328-1589).
106358: DODWELL, C.R. - Anglo-saxon gestures and the roman stage. W.55 pl.
132033: DODWELL, H. - Annales Velleiani, Quintilianei, Statiani. Seu Vitae P. Velleii Paterculi, M. Fabii Quintiliani, P. Papinii Statii, (obiterque Juvenalis), pro temporum ordine, dispositae.
110556: DOEBELE-FLÜGEL, V. - Die Lerche. Motivgeschichteliche Untersuchung zur deutschen Literatur, insbes.zur deutschen Lyrik.
107347: DOEDE, W. - Die graphisch-künstlerische Bedeutung der Fraktur-Initialen bei den deutschen Schreibmeistern 1500-1800.
70642: DOEHARD, R. - Oeconomia mediaevalia. Ed.p.J.Craeybeckx.
134882: DOENS, I. - Nomike bibliografia Agiou Orous (1912-1969).
134099: DOENS, I. - Bibliografia tou agiou orous Atho. / Bibliographie de la sainte montagne de l'Athos.
15060: DOESSCHATE, G.TEN. - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden. M.ill.
89858: DOETJES, J.S. - Quantifiers and selection. On the distribution of quantifying expressions in French, Dutch and English.
121051: DOETJES, J. & J. VAN DE WEIJER. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2005.
122617: DOGNINI, C. - Mundus. Etruria e oriente in un'istituzione romana.
119657: DOHAR, W.J. - The Black Death and pastoral leadership. The diocese of Hereford in the 14th century.
101730: DOLCH, A.K. - Stil- und Quellenprobleme zu Notkers Boethius und Martianus Capella.
130683: DOLET, ÉTIENNE. - Le second enfer. Texte établi, intr. et comm. par C.Longeon.
48910: DÖLGER, F. - Byzanz und die europäische Staatenwelt. M.2 Taf.
76547: DÖLGER, F. & A.M.SCHNEIDER. - Byzanz.
122808: DÖLGER, F. - Die byzantinische Dichtung in der Reinsprache.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

10/27