Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
90527: BOCCACCIO, GIOVANNI. - Ninfale Fiesolano. Krit.Text v.B.Wiese. M.2 Taf.
119658: BOCCACCIO. - Diana's hunt / Caccia di Diana. Boccaccio's first fiction, ed.& transl.by A.K.Cassell & V.Kirkham. W.9 ills.
88924: BOCCACCIO, G. - Genealogiae.
124985: BOCCACCIO, G. - Decamerone. Vertaald door Frans Denissen. Met aantekeningen en een nawoord van René van Stipriaan.
127947: BOCCIOLINI PALAGI, L. (CURA) - Epistolario apocrifo di Seneca e San Paolo.
92208: BOCH, K. - Das Steintal im Elsass. Eine geschichtliche Studie über die ehemalige Herrschaft Stein und deren Herren, sowie über die Entwicklung des gesamten Wirtschafts- und Geistesleben im Steintal.
35504: BOCHENSKI, J.M. - Formale Logik. M.4 Taf.
119265: BOCHENSKI, J.M. - Formale Logik. M.4 Taf.
94410: BOCHENSKI, J.M. - (FESTSCHRIFT:) Contributions to logic and methodology in honor of J.M.Bochenski. Ed.by A.T.Tymieniecka & C.Parsons. W.portr.
85710: BOCHOVE, T.E.V. - To date and not to date: on the date and status of byzantine law books.
93722: [CAMPANELLA] BOCK, G. - Thomas Campanella: politisches Interesse und philosophische Spekulation.
6294: BOCK, E.DE. - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
129307: BOCK, FR. - Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters, (Band II, Lief.1-2), Capitel V, VI & VII: Bischöfliche Pontifical-Ornate in den verschiedenen Zeitabschnitte des Mittelalters. & Der priesterliche Messornat ud die Diaconengewänder. & Die geistliche Haustracht und die Chorkleidung des Pfarr- und Stiftsklerus.
129308: BOCK, FR. - Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters, (Band I, Lief.3), Capitel III & IV: Die indumenta legalia des alten Bundes und die Entstehung der liturgischen Gewänder in den ersten Jahrhunderten.
118060: BOCK, C. - Reis in Oost- en Zuid-Borneo, van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische regeering in 1879 en 1880. Met hist.inl.d.P.J.B.C.Robidé van der Aa.
16339: BOCK, F. - Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des alten Reiches b.z.Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses i.J.1341. M.22 Taf.& 2 Krt.
4650: BOCK, E.DE. - Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Romantiek. 2de uitg.
118729: BÖCKH, A. - Urkunden über das Seewesen des attischen Staates. (Beilage z.Staatshaushaltung der Athener).
113566: BÖCKH, A. - Die Staatshaushaltung der Athener. M.Abdruck der Urkunden über das Seewesen (1840), und Nachträgen und Index v.F.Spiro, aber ohne die Tafeln v.L.Ross.
125655: BÖCKH, A. - Die Staatshaushaltung der Athener. Hrsg.und mit Anm. von M. Fränkel. Mit frontispiz.
125613: BODDAERT, P - Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr. P. Boddaert; bevattende zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange Extemporé's, geboorte en dood, enz. Zamengesteld uit echte eigenhandige stukken des overledenen, en op een' boertigen trant beschreven [...]. Tweede druk. Met: Aanhangsel & Bezoek op den zangberg, of lijkzang, ter gelegenheid van het afsterven van den alom vermaarden dichter, Mr. P. Boddaert; overleden in den nacht tusschen den 7. en 8. van Lentemaand, 1805. Derde druk.
28906: BÖDDEKER, K. (HRSG.) - Altenglische Dichtungen des Ms.HARL.2253. M.Grammatik & Glossar.
80450: BÖDDEKER, K. (HRSG.) - Altenglische Dichtungen des Ms.HARL.2253. M.Gramm.u.Glossar.
101216: BODDEN, M.-C. - The Old English 'Finding of the True Cross'. Edition & transl.w.intr.etc.
129167: BODECHEER BENNINGH, JOH. - Satyricon. In corruptae juventutis mores corruptos. Accedunt Oratio inauguralis et sermones tres. CUM: DEDEKIND, Fr., Ludus satyricus, de morum simplicitate, seu rusticitate, vulgo dictus Grobianus. Libri tres.
88394: JEAN BODEL. - Saxenlied (Chanson des Saxons). Hrsg.v.F.Menzel & E.Stengel.
127721: JEHAN BODEL. - La Chanson des Saisnes. Ed.crit.p.A.Brasseur. (1.Texte; 2.Notes, glossaire, tables.)
93341: JEAN BODEL. - Fabliaux. Ed.p.P.Nardin.
95930: BODEWITZ, H. - Kausitaki upanishad (translation & comm.). W.app.
33541: BODMER, D. - Die granadinischen Romanzen in der europäischen Literatur. Untersuchung und Texte.
39010: BØE, J. & A.NUMMEDAL. - Le Finnmarkien: les origines de la civilisation dans l'extrême-nord de l'Europe. Av.46 ill., 104 pl.& 1 crt.
107604: DE BOECK, F.J. - Vierhonderd-jaerig jubilé van het hoog-weerdig en alderheyligte Sacrament van Mirakel. M.frontispice, 14 emblemata in deel I en 1 uitslaande plaat in deel II.
105945: BOEHMER, E. - Empire, the national, and the postcolonial, 1890-1920. Resistance in interaction.
119423: BOEKEN, H.J. - Adnotationes ad L. Apuleii Metamorphoseon librum XI.
108836: CATALOGUS VAN DE LITURGISCHE BOEKEN - toebehoorende aan de Bibliotheek der Liturgische Vereeniging in het bisdom Haarlem en aan de bibliotheek van het groot-seminarie te Warmond.
6298: BOEKENOOGEN, G.J. (UITG.) - De Historie van Floris ende Blancefleur. Naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz.Smient uit 1642. M.11 afb.
6297: BOEKENOOGEN, G.J. (UITG.) - Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een Soudaens Dochter wech leyde, wt haren lande. Naar den Delftschen druk van Frans Sonderdanck uit het begin der 16e eeuw. M.afb.
6295: BOEKENOOGEN, G.J. (UITG.) - De Historie van den verloren Sone. Naar den Antw.druk van Godtgaf Verhulst, 1655.M.afb.
129319: BOEKENOOGEN, G.J. E.A. (UITG.) - Nederlandsche volksboeken. Deel 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. (Den droefliken striit ..van Roncevale / Floris ende Blancefleur / Gilias / Jan van Beverly / Turias ende Floreta / Soudaensdochter / Vanden jongen geheeten Jacke / Den verloren sone.
19400: BOEKENOOGEN, G.J. - Verspreide geschriften. Verz.d.A.A.v.Rijnbach. M.13 afb.
6299: BOEKENOOGEN, G.J. (UITG.) - Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden bruder dye daer quam om Jacke te castien. Naar den Antwerpschen druk van Michiel Hillen, 1528, enz.
114485: JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS. - Jaarboek 1 t/m 14. M.ills.
129331: VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. - Verslag der feestelijke viering van de 25e algemene vergadering der Vereeniging: ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, gehouden den 16den Augustus 1842, te Amsterdam.
39242: BOELAARS, J. - Papoea's aan de Mappi. M.48 pl.& 1 krt.
39202: BOELAARS, J.H.M.C. - The linguistic position of S-W.New Guinea. W.2 pl.& 2 maps.
116751: BOELENS, K. & G. VAN DER WOUDE. - Dialect-atlas van Friesland. (Nederlandse en Friese dialecten). I.Teksten. II.175 kaarten.
69664: BOER, W.DEN. - Some minor roman historians.
38851: BOER, W.DEN. - Private morality in Greece and Rome.
2903: BOER, M.G.DE. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester van de Ned.Stoomboot-Mij. (Gedenkschrift "Fijenoord" 1823-1923). M.21 pl.
4331: BOER, C.DE. - Essai sur la syntaxe moderne de la préposition en français et en italien.
23105: BOER, R.C. - Die Sagen von Ermanarich und Dietrich von Bern.
129188: BOER, H.DE, E.HIJMANS, A.KOLFF ENZ. (RED.) - Het tooneel. Geïllustreerd maandschrift. Jrg. 1 t/m 3.
96800: BOER, R.C. - Studiën over de metriek van het alliteratievers (in het Oudnoors, Angelsaksisch en Duits).
6305: BOER, P.J.C.DE. - Rijklof Michael van Goens (1748-1810) en zijn verhouding tot de literatuur van West-Europa.
6302: BOER, B.DE. - Studie over het dialect van Hindeloopen.
14899: BOER, M.G.DE. - Van oude voyagiën. 3de dr. M.ills.
99859: BOER, J.K.DE. - Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland, inz.Oostergoo.
85712: BOER, W.DEN. - Syngrammata: studies in graeco-roman history. W.pl.
115981: BOER, R.C. - Om Hervararsaga.
32086: BOER, C.DE. - 'Ovide Moralisé' en prose. (Texte du quinzième siècle). Ed.crit. av.introd.
23676: BOEREBACH, B.M. - Le rationalisme mystique d'Alfred de Vigny dans son oeuvre de moraliste.
16487: BOEREN, P.C. - Rorgo Fretellus de Nazareth et sa description de la Terre Sainte: histoire et édition du texte.
103339: BOEREN, P.C. & G.W.A.PANHUYSEN. - Annales Rodenses. Facsimile-uitg.m.transcr., noten en inl.
93871: BOEREN, P.C. - De oudste oorkonden der Abdij Rolduc en de Annales Rodenses.
16414: BOEREN, P.C. - Etude sur les tributaires d'église dans le comté de Flandre du IXe au XIVe siècle.
59511: BOEREN, P.C. - Orion, le disciple aux grands pieds.
12642: BOEREN, P.C. - Rodensia. (Wanneer werden de Annales Rodenses geschreven/Het leven van Ailbertus van Antoing, stichter van Rolduc/Leven en denken in't oudste Rolduc 1104-1300).
59094: BOEREN, P.C. - Jocundus, biographe de Saint Servais (av.texte: Vita s.Servatii).
9346: BOERHAAVE, H. SCHULTE, B.P.M. - Hermanni Boerhaave Praelectiones de morbis nervorum 1730-1735. Een medisch-historische studie van Boerhaave's manuscript over zenuwziekten (+ tekst en vert.). M.ill.
9347: BOERHAAVE, H. SCHULTENS, A. - Academische redevoering ter gedachtenisse van den grooten Herman Boerhaave (1738). M.inl.d.H.L.Houtzager. M.3 ill.
97156: BOERHAAVE, H. - Orations. Transl.w.intr.etc.by E.Kegel-Brinkgreve & A.M.Luyendijk-Elshout. W.frontisp.
9344: BOERHAAVE, H.V. - Correspondence. Ed.by G.A.Lindeboom. W.ill.
17041: BOERHAAVE, H. LINDEBOOM, G.A. - Bibliographia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H.Boerhaave or based on his works and teachings.W.facs.& 4 pl.
48751: BOERSMA, J.S. - Amoenissima civitas, block V.II at Ostia: description and analysis of its visible remains. W.contr.by T.L.Heres et al & 608 ills.
38853: BOERSMA, J.S. - Athenian building policy from 561/0 to 405/4 B.C. W.num.fig.& 6 sep.plans & 6 maps.
129673: BOERSMA, P.P.G. - Functional phonology. Formalizing the interactions between articulatory and perceptual drives.
89743: BOERSMA, J.S. - Mutatio Valentia: the late roman baths at Valensio, Salento. W.179 ill.
75712: BOERSMA, J.S. - Oria and Valesio: dutch archaeological investigations in the Brindisi region (S.Italy). W.34 ill.
11173: BOESCH, H. & K.SCHIB. (HRSG.) - Beiträge zur Geschichte der schweizerischen Eisengiessereien. M.67 Abb.& 3 Krt.
112260: BOESCH, B. - Kleine Schriften zur Namenforschung (zum 70.Geburtstag).
124606: BOESEMAN, M. - Revision of the fishes collected by Burger and von Siebold in Japan. With 5 plates.
43679: BOETHIUS. HÄRING, N.M. (ED.) - Commentaries on Boethius by Thierry of Chartres and his school.
113570: BOETHIUS. HOEK, J.M. - De Middelnederlandse vertalingen van Boethius' De Consolatione Philosophiae. Met een overzicht van de andere Nederlandse en niet-Nederlandse vertalingen. M.1 pl.
94965: BOETHIUS. POTIRON, H. - Boèce, théoricien de la musique grecque.
114852: BOETHIUS. THOMAS, A. - Notice sur le ms.latin 4788 du Vatican contenant une trad.française av.comm.p.maitre Pierre de Paris de la Consolatio phil.de Boèce.
104821: BOEX, J.F.G. - De Bibliothèque Françoise van Henri du Sauzet, 1730-1746.
120791: BOGAERDE, B.V.D. - Input and interaction in deaf families.
21455: BOGAERS, M. - Chiastische Strukturen im St.Trudperter Hohen Lied.
114206: BÓGAERT, A. - Phocion, treurspel. Titelpagina met gegraveerd vignet.
114204: BOGAERTS, FÉLIX. - Lord Strafford. Av.12 planches par N.De Keyser, gravées p.H.Brown.
123047: BOGAERTS, J. - S. Alphonse de Liguori. musicien et la réforme du chant sacré. With extra steel engraved portrait and illustations and music examples in the text.
125141: BOGDANOW, F. - The romance of the Grail. A study of the structure and genesis of a thriteenth-century arthurian prose romance. W.4 pl.
93863: BÖGELS, TH.S.J.G. - Govert Basson. Printer, bookseller, publisher, Leiden 1612-1630. (W.list of publications).
107479: BOGNER, H. - Der tragische Gegensatz, seine Entdeckung und Gestaltung in der frühgriechischen Tragödie.
83359: BOHATEC, J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs.
133329: LE BOHEC, Y. - Rome et les provinces de l'Europe occidentale jusqu'à la fin du principat. Conquêtes et stratégies.
12518: BOHEEMEN, F.C.V. & TH.C.J.V.D.HEIJDEN. - De Delftse rederijkers 'Wij rapen gheneucht' M.ill.
72245: BÖHL. - SYMBOLAE biblicae et mesopotamicae F.M.T.de Liagre Böhl dedicatae. Ed.M.A.Beek e.a.
39587: BÖHM, J. & S.J.DE LAET (RED.) - l'Europe à la fin de l'âge de la pierre: Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen (1959). M.79 Abb., 46 Taf.& 2 Beil.
23680: BOHM, L. - La vie de Sainte Geneviève de Paris. Publ.av.intr., notes et gloss.
106832: BOHM, E. - Teltow und Barnim: Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte und Landesgliederung brandenburgischer Landschaften im Mittelalter. M.3 sep.Krt.
28912: BOHMAN, H. - Studies in the ME dialects of Devon and London.
16274: BÖHME, K.-R. - Bremisch-Verdische Staatsfinanzen 1645-1676. Die schwedische Krone als deutsche Landesherrin.
83353: BÖHME, J. GRUNSKY, H. - Jacob Boehme. M.Portr., Faks.& 4 Taf.
83355: BÖHME, J. HANKAMER, P. - Jakob Böhme, Gestalt und Gestaltung.
119267: BÖHME, J. - Sämmtliche Werke. Hrsg.v.K.W.Schiebler.
120621: BÖHMER, H. - Studien zur Geschichte der Gesellschaft Jesu. Loyola, Geheime Jesuiten etc. Band I. (Alles was erschien)
115765: BOHN-BEETS, DOROTHEA PETRONELLA. - Onze buurt. Met een voorrede van Nicolaas Beets & portret.
31106: BÖHNE, R. - Zum Wortschatz der Mundart des Sárrabus (Sudostsardinien). M.30 Abb.
132668: BÖHR, E. - Der Schaukelmaler.
39684: BÖHTLINGK, O. - Sanskrit-Chrestomathie.
117908: BÖHTLINGK, O. - Sanskrit-Chrestomathie.
6320: BOIJENS, P.J. - Mr.Carel Vosmaer.
118094: BOILEAU. MAGNE, E. - Bibliographie générale des oeuvres de Nicolas Boileau-Despréaux et de Gilles et Jacques Boileau, suivie des luttes de Boileau. Essai bibliographique et littéraire. Documents inédits. W.facsimiles.
130687: BOILEAU DESPREAUX, N. - Oeuvres. A l'usage des lycées et des écoles secondaires.
100273: BOILEAU DESPREAUX, N. - Oeuvres complètes. Avec des notes préliminaires et un commentaire. (par C.-F. Daunou).
92883: BOILLOT, F. - Les impressions sensorielles chez La Fontaine.
9849: BOINET, E. - Les doctrines médicales.Leur évolution.
129362: BOISSARD, JEAN JACQUES. - Emblematum liber. Emblemes latins. Facs.of the ed.Metz 1588 w.crit.intr.& notes by A.Adams.
75713: BOISSIER, G. - Promenades archéologiques, (et) Nouvelles promenades archéologiques. Av.10 crts.
4333: BOISSONNADE, P. - Du nouveau sur la Chanson de Roland.La genèse historique, le cadre géographique, le milieu, les personnages, la date et l'auteur du poème.
112466: BOITANI, P. - La narrativa del medioevo inglese.
88321: BOJE, C. - Ueber den altfranzösischen Roman Beuve de Hamtone.
21459: BOLAND, E.M. - Hermann Löns.Der Mensch und der Dichter in seiner volklichen Gebundenheit.
23687: BOLÉO, M.DE PAIVA (DIR.) - Os estudos de linguística românica na Europa e na América desde 1939 a 1948. Av.ill.
113027: BOLGAR, R.R. - The classical heritage and its beneficiaries.
80856: BOLKESTEIN, J.C. - Hosios en eusebes. Bijdrage tot de godsdienstige en zedelijke terminologie van de Grieken.
94967: BOLKESTEIN, A.M. - Problems in the description of modal verbs: an investigation of Latin.
121961: BOLKESTEIN, A.M., C.H.M.KROON, H.PINKSTER ET AL. (ED.) - Theory and description in latin linguistics. Selected papers from the XIth Intern.Colloquium on latin linguistics, Amsterdam, june 2001.
80854: BOLKESTEIN, H. - Economic life in Greece's golden age. Rev.by E.J.Jonkers.
80860: BOLL, F., C.BEZOLD & W.GUNDEL. - Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie.
35522: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium logicum.
117257: BOLLAND, G.J.P.J. - Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte.
43840: ANALECTA BOLLANDIANA. - Ed.C.de Smedt, W.v.Hooff, J.de Backer e.a. Vol.I-X.
86299: BOLLE, K.W. - The persistence of religion (essay on tantrism & Aurobindo's philosophy).
88516: BOLLÈME, G. - Les almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles.
102184: BOLLEN, F. & L.KERKHOVE. - Bibliographie der minderbroeders van de Sint-Jozef provincie in België, 1833-1947.
92028: [NOTKER] BOLLI, E. - Die verbale Klammer bei Notker. Untersuchungen zur Wortstellung in der Boethius-Uebersetzung.
134102: BOLMAN, E.S. (ED.) - Monastic visions. Wall paintings in the monastery of St. Antony at the Red Sea. Photographs by P.Godeau.
122697: ONESTO DA BOLOGNA. - Le rime. Ed.crit.a cura di S.Orlando.
59964: GANDULPHUS V.BOLOGNA. - Sententiarum libri quattuor. Prim.ed.& comm..crit.instr.J.de Walter.
101760: RUFINUS V.BOLOGNA. - De ieiunio I, II. Hrsg.m.Uebers.& Komm.v.H.Marti.
125147: BOLOGNINO, H.G - Den gheestelycken leeuwercker. Vol Godtvruchtighe liedkens ende leyssenen.
122675: BOLS, J. - Honderd oude Vlaamse liederen, met woorden en zangwijzen. Herdr.v.d.uitg.Namen 1897 m.nawoord en registers d.St.Top.
106747: BOLSÉE, J. (PUBL.) - La grande enquête de 1389 en Brabant.
50713: BOLSIUS, H.G.J. - De cordis hypertrophia.
108582: VOLKSBOEKEN. -BOETIUS A BOLSWERT. - Duyfkens en Willemynkens Pelgrimagie. Tot haren Beminden, Binnen Jerusalem. Haarlieder tegenspoet, beler (sic) en einde. Uitgegeven door Boetius à Bolswert. Met gegraveerde titel & 27 platen in houtsnede.
99204: BOLTON, W.F. - A history of anglo-latin literature, vol.I: 597-740.
95341: BOLTZ, A. - Die Sprache und ihr Leben. Populäre Briefe über Sprachwissenschaft.
132977: BOLZANIUS, URBANUS. - Grammaticae institutiones ad graecam linguam, a mendis quamplurimis, quae paulatim ex impressorum irrepserant incuria, vindicatae.
104838: BOLZANO, B. - Philosophische Tagebücher, Bd.I (1811-1817). Hrsg.v.J.Berg.
35527: BOLZANO, B. KOLMAN, A. - Bernard Bolzano.
119780: BOM HGZ., G.D. - Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht "Van Keulen" als boekhandelaars, uitgevers, kaart- en instrumentmakers in Nederland; eene biblio-cartographische studie.
95937: BOMAN, E. - Antiquités de la région andine, I:vallées interandines de la République Argentine. Av.28 fig., 32 pl.& 2 crts.
126965: BOMAN, TH. - Das hebräische Denken im vergleich mit dem griechischen.
118062: BÖMER, F. - Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. Teil 3 & 4: Die wichtigsten Kulte der griechischen Welt. & Epilegomena.
11175: BOMMENEE, A. - Het 'Testament' van Adriaan Bommenee. Praktijkervaringen van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw. (Tekst m.inl.d.P.Scheft & W.Annema). M.58 fig.& 14 afb.
72251: BOMPAS, C.H. - Folklore of the Santal Parganas.
104839: BONALD, L.DE. - Pensées sur divers sujets et discours politiques.
133476: BONARIA, M. (ED.) - Romani mimi.
116707: BONARIA, M. (ED.) - Romani mimi.
51002: BONAVENTURA. - Breviloquium. Adj.ill., tab.& app.A.M.a Vicetia.
126151: BONAVENTURA. - Itinerarium mentis in deum / Pilgerbuch der Seele zür Gott. De reductione artium ad theologiam / Die Zurückführung der Künste auf die Theologie. Übers.& erl. von J. Kaup. Mit 1 Tafel.
39856: BONEBAKKER, S.A. - Hatimi and his encounter with Mutanabbi.
39827: BONEBAKKER, S.A. - Some early definitions of the tawriya and Safadi's Fadd al-Xitam. W.facs.
109380: BONELLI, L. - Detti proverbiali persiani.
130387: BONENFANT, P. - La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens (1773).
91487: BONENFANT, P. - Du meurtre de Montereau au traité de Troyes.
128003: BONER, ULRICH. - Der Edelstein.
90864: BONET, HONORÉ. - L' Apparicion maistre Jehan de Meun" et le "Somnium super materia scismatis". Publ.p.I.Arnold.
88365: BONET, HONORÉ . - L' Apparicion Maistre Jehan de Meun' et le 'Somnium super Materia Scismatis'. Publ.p.I.Arnold.
101009: BONFANTE, G. - La dottrina neolinguística.
109838: BONGARD-LEVIN, G.M. & M.I.VOROBYOVA-DESYATOVSKAYA. - Indian texts from central Asia (Leningr.Ms.Coll.).
85718: BONIFACIO, B. - Historia ludicra. Opus ex omni disciplinarum genere, selecta et jucunda eruditione refertum.
106245: BONIFATIUS. - Ars grammatica. Acc.Ars metrica. Hrsg.G.J.Gebauer & B.Löfstedt. M.1 Taf.
117127: BONIFATIUS. - De s.Bonifacio martyre ...sociisque martyribus ... Commentarius praevius/ Vitae (auctoribus Willibald, Presbyter Moguntinus, Presbyter S.Martini Ultrajecti, forsan Monasteriensi) / Analecta bonifaciana. Met 1 plaat.
91488: BONIFATIUS. RAABE, C., H.BÜTTNER U.A. (HRSG.) - Sankt Bonifatius: Gedenkausgabe zum 1200.Todestag. M.20 Taf.
88933: BONIFATIUS. SEITERS, J.C.A. - Bonifacius, der Apostel der Deutschen.
88930: BONIFATIUS. MÜLLER, J.P. - Bonifatius: eene kerkhistorische studie.
88929: BONIFATIUS. LEVISON, W.(ED.) - Vitae sancti Bonifatii.
99208: BONIZO. BERSCHIN, W. - Bonizo von Sutri, Leben und Werk.
128886: BONN, A. - Redevoeringen ter inwijding der volbouwde tekenzaal voor het departement der tekenkunde, en van de gehoorzaal en schouwplaats voor het departement der natuurkunde, in het gebouw der maatschappijë Felix Meritis te Amsterdam, gehouden den III. en XX. November, MDCCLXXXIX.
122556: BONNARD, A. - Civilisation grecque. Vol. I: De l'Iliade au Parthenon, vol. II: D'Antigone à Socrate, vol. III: D'Euripide à Alexandrie. Av.100 pl.
106247: BONNELL, H.E. - Die Anfänge des karolingischen Hauses.
89749: BONNELL, E. - Beiträge zur Altertumskunde Russlands v.d. ältesten Zeiten bis um das Jahr 400 n.Chr., hauptsächlich aus den Berichten der griechischen und lateinischen Schriftsteller.
126788: BONNER, S.F. - Roman declamation in the late republic and early empire.
83362: BONNET, CH. - Recherches philosophiques sur les preuves du christianisme.
114633: BONNEURE, F. E.A. (RED.) - Lexicon van Westvlaamse schrijvers.
132902: BONT, A.P.DE. - Dialekt van Kempenland. III: Geografische namen.
112208: BONT, A.P.DE. - Dialekt van Kempenland. II: Vocabularium. M.ills.
14910: BONTEMANTEL, H. - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670. Uitg.C.G.Smit.
130454: BONTINCK, F. - La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles.
108162: BONTRIDDER, ALBERT. - Dood hout. Inleiding L.P.Boon, tekeningen en verzorging Corneille.
23693: BOOGAARD, N.H.J.V.D. - Autour de 1300.Etudes de philologie et de littérature médiévales.
90484: BOOGAARD, N.H.J.VAN DEN. ET AL. - Epopée animale, fable et fabliau. Av.9 pl.
82049: BOOGAART, E.V.D. (ED.) - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. Essays in the occasion of the tercentenary of his death. W.206 ill.
128287: BOOGERT, N. VAN DEN. - The Berber Literary Tradition of the Sous. With an Edition and Translation of 'The Ocean of Tears' by Muhammad Awzal (d. 1749).
88081: BOOGMAN, J.C. E.A. (RED.) - A.C.W.Staring. Dichter en landman - Regionalist en nationalist. M.talr.ills. & bibliogr.
89990: BOOIJ, G. & J.VAN DE WEIJER. (ED.) - Phonology in progress - progress in phonology.
4673: BOOIJ, G. - Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.
114735: BOOM, ANNA. - Rozentuin. (Gedichten)
93791: BOOMA, J.G.J.VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566 bew.& uitgegeven. M.26 afb.
62729: BOON, P. - Spiegel der armen sündigen Seele (Ulm: Cunrad Dinckmut 1484). Textausgabe.m.Glossar, Einfl.u.Beobachtungen u.Sprachgebrauch.
99836: BOON, L.J. - 'Dien godlosen hoop van menschen'. Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. Bez.d.I.Schöffer. M.ills.
72253: BOONSTRA, F. - Nieuwere theorieën omtrent de verbaalstammen in de klassiek-semietische talen.
9351: BOOR-VAN DER PUTTEN, I.M.E. - 75 Jaar geneeskunde van gezelschapsdieren in Nederland, 1911-1986. M.talr.ills.
21466: BOOT, C. - Cassiodorus' Historia Ecclesiastica Tripartita in Leopold Stainreuter's German translation. Ms.ger.fol.1109.
90110: BOOTH, M.R. (ED.) - English plays of the nineteenth century; I+II: Dramas. W.17 pl.
14911: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
133529: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759.
104667: BOOY, A.DE. (UITG.) - De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met inl., twee journalen, journaal van de Gelderland, corr.v.d.bewindhebbers enz. M.31 platen en 2 uitsl.kaarten.
95941: BOPP, F. ARENDT, C. - Ausführliches Sach- und Wortregister zur 2.A.von F.Bopp's Vergleichende Grammatik.
109382: BOPP, F. - Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer Fassung.
117909: BOPP, F. - Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer Fassung.
112721: BOPP, F. - Glossarium sanscritum. In quo omnes radices et vocabula usitatissima explicantur et cum vocabulis graecis, latinis, germanicis, lithuanicis, slavicis, celticis comparantur.
130851: BOPP, F. & W.VON HUMBOLDT. - Briefwechsel. Hrsg.m.Einl.v.S.Lefmann.
18676: BOR, A. - Word-groups in the language of the Skeltana Riucht.
101150: BORCH, M.F. - Conciliation-compulsion-conversion. British attituted towards indigenous peoples 1763-1814.
114145: BORCHERS, D. - A grammar of Sunwar (Nepal). W.ills.
110305: ODORICH V.BORDENONE. - Die Reise nach Indien und China (1314-1330). Ueb.& erl.v.F.Reichert. M.zahlr.Taf.& 2 Krt.
130389: BORETIUS, A. & V.KRAUSE (ED.) - Capitularia regum Francorum. Vol.II (Hludowici Pii, Hlotarii I capitularia.Pacta venetica.Capitularia regum Franciae orientalis & occidentalis).
86303: BORG, G.J.A. - Mit Poesie vertreibe ich den Kummer meines Herzens: eine Studie zur altarabischen Trauerklage der Frau.
122311: BORGEAUD, P. - La mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie. Avec ills.
124088: BORGEN, P. & S.GIVERSEN. (ED.) - The New Testament and hellenistic judaism.
110897: BORGER, E.A. - Leerredenen.
110898: BORGER, E.A. - Leerredenen. M.voorrede v.J.H.v.d.Palm & 2 pl.in dl.2.
40720: BORGER, R. & W.SCHRAMM. - Einleitung in die assyrischen Königsinschriften.
127576: BORGER, R. - Assyrisch-babylonische Zeichenliste.
127527: BORGER, R. - Handbuch der Keilschriftliteratur. Repertorium der sumerischen und akkadischen Texte; Supplement zu Band 1, Anhang: Kuyunjik-Sammlung; Inhaltiche Ordnung der sumerischen und akkadischen Texte; Anhang: Sekundärliteratur in Auswahl.
108081: BORGER, E.A. - Leerredenen. Met portret door J.P.Lange naar Davidson.
4677: BORGERS, G. - Paul van Ostaijen.Een documentatie. M.ill.
18684: BORGHART, K.H.R. - Das Nibelungenlied. Die Spuren mündlicher Ursprungs in schriftlicher Ueberlieferung.
101524: BORIN, L. (ED.) - Parallel corpora, parallel worlds. Sel.papers symposium, Uppsala 1999.
120710: BORINSKI, K. - Die Antike in Poetik und Kunsttheorie vom Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt.
107483: BORINSKI, K. - Die Antike in Poetik und Kunsttheorie vom Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt.
121227: BORIS, G. - Lexique du parler arabe des Marazig.
97562: BORK, H.D. - Die Familie von lateinisch 'quatere' im Romanischen.
63226: BORKENAU, F. - Der europäische Kommunismus, seine Geschichte von 1917 b.z.Gegenwart.
4335: BORLÉ, E. - Observations sur l'emploi des conjonctions de subordination dans la langue du XVIe siècle, étudié spécialement dans les deux ouvrages de Bernard Palissy.
124247: BORMANN, L. - Philippi - Stadt und Christengemeinde zur Zeit des Paulus.
124273: BORMANN, L. ET AL. (ED.) - Religious propaganda and missionary competition in the New Testament world. Essays honoring Dieter Georgi.
119256: BORMANS, J.H. (UITG.) - Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys. M.3 facs.
97524: BORMANS, J.-H. (PUBL.) - La Chanson de Roncevaux, fragments d'anciennes rédactions thioises, av.intr.& remarques. M.1 facs.
93945: BORMANS, J.H. (UITG.) - Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys. M.3 gekleurde facs.
67772: BORMANS, J.H. (UITG.) - Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys. M.3 facs.
33559: BORNÄS, G. (PUBL.) - Trois contes français du XIIIe siècle tirés du recueil des Vies des Pères.
92694: BORNECQUE, P. - Le théatre de Georges Courteline.
100563: BORNECQUE, H. - Les clausules métriques latines.
109121: BORNEWASSER, J.A. - Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806.
82023: BORNSCHEUER, L. - Miseriae regum. Untersuchungen zum Krisen- und Todesgedanken in den herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch-salischen Zeit.
130678: ROBERT DE BORON. - Merlin, roman du XIIIe siècle. Ed.crit. par A. Micha
109386: BOROOAH, A. - Ancient geography of India. Assam 1971. Ocl. viii, 111 pp. (repr.ed.1877)
112490: BORREL, A. - Histoire de l'église réformée de Nimes, depuis son origine en 1533 jusqu'a la loi organique du 18 Germinal An X (7 avril 1802). 2e éd.refaite.
108600: BORREN, CH.VAN DEN. - Les origines de la musique de clavier en Angleterre.
109878: BORREN, CH.VAN DEN. - Les origines de la musique de clavier dans les Pays-Bas (nord et sud) jusque vers 1630.
24566: BORSJE, J. - From chaos to enemy: encounters with monsters in early Irish texts.
6341: BORSSUM WAALKENS, G.H.V. (UITG.) - Dat Boeck van den Oorspronck. Een handschrift, met inl.en aant. M.1 uitsl.facs.
128318: BORST, A. - Das mittelalterliche Zahlenkampfspiel.
91490: BORST, A. - Mönche am Bodensee, 610-1525. M.84 Abb.
31121: BORTOLINI, U., C.TAGLIAVINI & A.ZAMPOLI. - Lessico di freqeunza della lingua italiana contemporanea.
95943: BORTON, H. - Peasant uprising in Japan of the Tokugana period.
117840: BORUAH, B.K. - Nagamese. The language of Nagaland.
112083: BOS, LAMBERTUS. - Mysterii ellipsios Graecae expositi specimen, in quo pleraeque loquutiones Graecorum defectivae supplentur & ad integram structuram referuntur.
38885: BOS, L. - Ellipses graecae. Cum priorum editorum suisque observationibus ed.G.H.Schaefer.
119834: BOS, A.J.VAN DEN. - Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van 't Vaderland.
133462: BOS, H.J. - Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos. Uitg.J.H.Koekenberg, L.Grabandt e.a.
31123: BOS, A. - Glossaire de la langue d'oïl (XI-XIVe siècles).
63227: BOSANQUET, B. - Logic or the morphology of knowledge.
35540: BOSANQUET, B. PFANNENSTILL, B. - Bernard Bosanquet's philosophy of the state.
35538: BOSANQUET, B. - The philosophical theory of the state.
132664: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Eene familie-legende en twee andere novellen.
16646: BOSCH, J.V.D. - Capa, basilica, monasterium et le culte de saint Martin de Tours (ét.lexic.& sémas.).
122626: BOSCH KEMPER, J.DE. - Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst. Met portret.
41012: BOSCH, F.D.K. - De legende van Jimutavahana in de sanskrit-litteratuur.
14921: BOSCH, J.V.D. & J.C.BAUD. - Briefwisseling, 1829-1832 en 1834-1836. Uitg.J.J.Westendorp Boerma.
124951: BOSCH, R.A. - En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810. Met ills.
102711: BOSCH, MARIA & AGATHA DEKEN. - Stichtelyke gedichten. Met gegraveerde titelpagina door R.Vinkeles.
107485: BOSCH, U.V. - Kaiser Andronikos III.Palaiologos. M.Stammtaf., Karte & 5 Taf.
11913: BOSE, J.C. GEDDES, P. - Leben und Werk von Sir Jagadis C.Bose. M.34 Abb.
130249: BOSHOF, E. & H.WOLTER. - Rechtsgeschichtliche-diplomatische Studien zu frühmittelalterlichen Papsturkunden.
115446: BOSHOFF, M.M. (ED.) - French publications on South Africa. A bibliography of books and pamphlets to the year 1935. W.6 pl.
93773: BOSMAN, I.D. - Dr.George McCall Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
9353: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. - Vijf eeuwen Delftse apothekers. Voorw.G.A.Lindeboom. M.53 afb.
119787: BOSMAN-JELGERSMA, H.A. (RED.) - Petrus Forestus Medicus. Met talr.ills.
105463: BOSOLD-DASGUPTA, B. - Traiano Boccalini und der Anti-Parnass.
95517: BOSSAERS, K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op de Zuiderzee en IJsselmeer. M.ills.
14928: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte, 1726-1744. M.16 pl.
129775: BOSSCHE, S.J.J.VAN DEN. - De wereld is zoo schoon waarvan wij droomen. Een biografie van Jan van Nijlen 1884-1965.
38889: BOSSERT, H.TH. - Altkreta. M.17 Abb.& 304 Taf.
71312: BOSSERT, H.TH. & R.NAUMANN. - Altsyrien. M.35 Krt.& 407 Taf.
62036: BOSSERT, H.TH. - Janus und der Mann mit der Adler- oder Greifenmaske. M.6 Taf.
32093: BOSSUAT, R. & F.VIELLIARD & J.MONFRIN. - Manuel bibliographique de la littérature française du moyen âge.+ 3 Suppléments (1949-1953; 1954-1960; 1960-1980).
127317: BOSSUET, F. - Traité de perspective linéaire. Atlas.
70813: BOSSUET, J.B. BAUSSET, L.F.DE. - Histoire de J.B.Bossuet, évèque de Meaux, composée sur les manuscrits originaux. Av.portr.
35543: BOSSUET, J.B. LEBARQ, J. - Histoire critique de la prédication de Bossuet d'après les ms.autogr.et des doc.inéd.
35541: BOSSUET, J.B. - Oeuvres complètes, édition conforme à celle de Versailles, augm.de l'Histoire de Bossuet p.F.L.de Bausset.(& tables génerales & anal.).
4687: BOSTOEN, K. (UITG.) - Kaars en Bril: de oudste Nederlandse grammatica. M.8 pl.
91494: BOSWELL, J. - The kindness of strangers: the abandonment of children in western Europe from late antiquity to the renaissance. W.17 pl.
117643: BOTCHKAREVA, M. - Yashka, my life as peasant, exile and soldier. As set down by I.D. Levine. With portrait.
124406: BOTHA, J.E. - Jesus and the samaritan woman. A speech act reading of John 4: 1-42.
115456: BOTHA, R.P. - Form and meaning in word formation. A study of Afrikaans reduplication.
121053: BOTMA, B. & J. VAN KAMPEN. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2009.
65416: BOTS, H. (UITG.) - Pieter Rabus en de Boekzaal van Europa 1692-1702.
129087: BOTS, H. & L.VAN LIESHOUT. - Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XVIIIe siècle. Henri Basnage de Beauval et sa correspondance à propos de l'Histoire des Ouvrages des Savans" (1687-1709). Lettres & index.
32830: [DU BELLAY] BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique.Av.facs.
114853: BOTTALLA, P. - Pope Honorius before the tribunal of reason and history.
118026: BOTTO, O ET AL. (ED.) - INDOLOGIA TAURINENSIA. Vol.1-4 & 6-9. (vol.I: Proceedings of the 1st, vol.3-4: Idem of the 2nd, vol.6: idem of the 3rd World Sanskrit Conference; vol.7-9: L.Sternbach Felicitation volumes.).
113861: BOUCHARD, M. - Avant le roman. L'allégorie et l'émergence de la narration française au 16ème siècle.
115444: BOUCHARD, D. - On the content of empty categories.
96992: BOUCHARLAT, J.L. - Anfangsgründe der Differenzial- und Integralrechnung. Uebers.v.F.J.Boebel. M.6 gef.Taf.
130120: BOUCHAYER. A. - Les chartreux, maitres de forges. Préf. de M. J. Chevalier.
125493: BOUCHÉ-LECLERCQ, A. - Histoire de la divination dans l'antiquité.
113575: BOUCHER, S. - Recherches sur les bronzes figurés de Gaule pré-romaine et romaine. Av.figs., 24 cartes & 512 ill.sur 101 pl.
108148: BOUCKART, JAN. - De vier boeken der naarvolging Christi van Thomas van Kempen. In Duits gerymt. Met 1 plaat.
41114: BOUDA, K. - Das transitive und das intransitive Verbum des Baskischen.
106011: BOUDREAU, K. - Sympathy in American literature. American sentiments from Jefferson to the Jameses.
129310: BOUGEANT, G.H. - Amusement philosophique sur le langage des bestes, nouvelle edition. Augmentée d'un Avertissement, d'un Discours préliminaire, d'une Critique, avec des Notes, & de la Rétraction de l'auteur.
127249: BOUISSOU, S. - Jean-Philippe Rameau. Les Boréades ou la tragédie oubliée.
42848: DU BOULAY, F.R.H. - The lordship of Canterbury. W.4 maps.
94009: BOULITROP, E. - Histoire de la réforme en Savoie.
114854: BOULTON, D'A.J.D. - The knights of the crown: the monarchical orders of knighthood in later medieval Europe (1325-1520).
28927: BOUMAN, A.C. - Patterns in Old English and Old Icelandic literature.
115048: BOUMAN, KLAAS HARMS. - Verspreide gedichten of vruchten van ledige avonduren.
12697: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de 19de en 20ste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943. M.ill.
115398: BOUMAN, A.C. - Onderzoekingen over Afrikaanse syntaxis.
96685: BOURCIER, G. - Les propositions relatives en vieil-anglais.
124676: BOURDALOUE. - Oeuvres complètes.
117721: BOURDON, GEORGES. - La résurrection d'un art: le théatre grec moderne. Préf.Jean Jullien.
28929: BOURGY, V. - Le bouffon sur la scène anglaise au XVIe siècle (c.1495-1594).
130562: BOURLET, C. & A.DUFOUR (ÉDS). - L'écrit dans la société médiévale. Divers aspects de sa pratique du XIe au XVe siècle.
110953: BOURSAULT, EDME. - Treize lettres amoureuses d'une dame à un cavalier. Ed.p.B.Bray
120626: BOUSMANNE, B. - "Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur". Willem Vrelant un aspect de l'enluminure dans les Pays-Bas méridionaux. With many ills.
130040: BOUSSARD, J. - Le gouvernement d'Henri II Plantagenêt.
112310: BOUSSARD, J. - Le gouvernement d'Henri II Plantagenêt.
124289: BOUSSET, W. - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des hellenistischen Zeitalters. Hrsg.v.A.F.Verheule.
93940: BOUT, R.G. - Woordsystemen. Een empirisch onderzoek naar de structuur van het woordgeheugen.
23710: BOUTEILLER, E.DE. - La Guerre de Metz en 1324. Poème du 14e siècle. Suivie d'études critique sur le texte p.F.Bonnardot.
3853: BOUTENS, P.C. - Zomerwolken.
60600: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken.
114136: BOUTENS, P.C. - Oden en fragmenten van Sapfo, vertaald door P.C. Boutens. Waaraan is toegevoegd zijn Ode aan Sapfo.
123234: BOUTKAN, D. - The germanic 'Auslautgesetze'. A new interpretation.
112722: BOUTON, A. - Les francs-maçons manceaux et la Révolution Française (1741-1815). Av.45 ill.
88346: BOUTON, C.P. - Les mécanismes d'acquisition du français: langue étrangère chez l'adulte.
35552: BOUTROUX, E. - Etudes d'histoire de la philosophie allemande.
123104: HEDENDAAGSCHE BOUWKUNST. - Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen architecten, kunstliefhebbers, opzichters, werkbazen, enz. en ter bevordering van den goeden smaak. Onder red. van H.J.H. Groneman. Titlepagina in chromolithografie van Otto Eerelman & 81 (deels chromolithografische) platen met ontwerpen van o.a. Cuypers.
33584: BOVELLES, CHARLES DE. - Sur les langues vulgaires et la variété de la langue française. Liber de differentia vulagiurm linguarum et Gallici sermonis varietate (1533). texte latin, trad.française et notes p.C.Dumont-Demaizière.
123667: BOVILL, E.W. (ED.) - Missions to the Niger (1.Journal of Friedrich Hornemann's travels & the letters of Alexander Gordon Laing; 2-4: The Bornu mission, 1822-1825). W.37 plates & 24 (13 folding) maps.
124440: BOWEN, B.C. - Les caracteristiques essentielles de la farce française et leur survivance dans les années 1550-1620.
106697: BOWEN, R. - La formation du féminin de l'adjectif et du participe passé dans les dialectees normands, picards et wallons d'a près l'Atlas Linguistique de la France.
126850: BOWERSOCK, G.W. - Fiction as history. Nero to Julian.
120499: BOWMAN, J.A. - Shifting landmarks: property, proof, and dispute in Catalonia around the year 1000. W.2 ill.
126844: BOWMAN, A.K. & G. WOOLF (EDS.) - Literacy & power in the ancient world.
114014: BOWNE, G.D. - The philosophy of logic 1880-1908.
48768: BOWRA, C.M. - Höhepunkte griechischer Literatur von Homer bis Theokrit.
26187: BOWRA, C.M. - The romantic imagination.
104256: BOWRA, C.M. - Ancient greek literature.
95948: BOXER, C.R. - Francisco Vieira de Figueiredo: a portuguese merchant-adventurer in S.-E.Asia, 1624-67.
123698: BOXER, C.R. - The tragic history of the sea 1589-1622. Narrativs of the shipwrecks of the Portuguese East Indiamen SaoThomé (1589), Santo Alberto (1593), Sao Joao Baptista (1622), and the journeys of the survivors in South East Africa. Ed.(in translation). W.6 pl., 4 ill.& 3 folding maps.
16729: BOXHORN, M.Z. - Originum Gallicarum liber. In quo veteris & nobilissimae Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, lingua & alia eruuntur & illustrantur. Acc.Antiquae linguae britannicae lexicon.
126971: BOXHORN, M.Z. VAN. - Nederlandsche historie, behelsende de staat van de Nederlandsche kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste veranderingen in den godsdienst en leere, neffens de harde vervolgingen daar ontstaan inde Nederlanden, voor en tot de tijden toe van Carel de V. Hier is by gevoeght Den Nederlandschen Sulpitius, van J.Baselius, of de historie van de christelijke godsdienst in Nederland ingestelt, bedorven en gesuivert: vermeerdert et een voorreden, aanwijzende en nuttigheid van dit werk door M, Leydekker. Met 12 prenten (waarvan 4 uitslaand) door Caspar Luyken.
123666: BOYD-BOWMAN, P. - Lexicon hispanoamericano del siglo XVI.
117878: BOYELDIEU, P. - La langue lua ("niellim"). (Groupe Boua - Moyen-Chari, Tchad). Phonologie, morphologie, dérivation verbale. Av.2 cartes.
129574: BOYER, C.-F. - Des nouvelles de Malte. Correspondance de M. l'Abbé Boyer (1738-1777). Par A. Blondy.
123231: BOYER, A. - Dictionnaire royal François-Anglois et Anglois-François. / The royal dictionary, English and French, and French and English.
94024: BOYER, R.E. - English Declarations of Indulgence, 1687 and 1688.
133214: BOYER, R. - Les sagas légendaires.
98200: BOYER, R. - Les Sagas islandaises.
133212: BOYER, R.] LECOUTEUX, C. (ED.) - Hugur. Mélanges d'histoire, de littérature et de mythologie, offerts à Régis Boyer, pour son 65 anniv.
99210: BOYER, R. (ÉD.) - Les Vikings et leur civilisation: problëmes actuels (rapports). Av.5 pl.& 6 crts.
99212: BOYLE, H.H. - Thomas Watson, neo-latinist (with a facs.of his Amintae gaudia (1592), Meliboeus, Compendium memoriae localis, a.o.).
31133: BOYSEN, G. - Subjonctif et hiérarchie. Etude sur l'emploi du subjonctif dans les propositions complétives objets de verbes en français moderne.
127989: BOZON, NICOLE. - Les contes moralisés. Publ.d'après les Mss. de Londres et de Cheltenham p.L.Toulmin Smith & P.Meyer.
130605: NICOLE BOZON. - Les contes moralisés de Nicole Bozon, frère mineur. Publ.p.L.Toulmin Smith & P.Meyer.
90120: BRAAK, MENNO TER & E.DU PERRON. - Briefwisseling 1930-1940.
16740: BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13e eeuwse tractaten over syncategorematische termen, m.uitgave v.Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata.
112815: BRAAT, J. E.A. (ED.) - Russians and Dutchmen. Proceedings Conf.on the relations from the 16th to the 20th cent.
126865: BRABANT - Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch [sic] Braband, bevattende de Meyerye van 's Bosch bestaande in de vier quartieren van Peelland, Kempeland, Oisterwyk en Maasland, stadt Grave en 't land van Kuyk en een gedeelte van de baronnie van Breda, benevens een gedeelte van Holland bevattende de landen van Heusden, Altena de Langestraat & den Bommelerwaard, en een vberder gedeelte van de provintie Gelderland, het land van Kessel en meer andere landen en plaatsen. Met groote moeyte en kosten merendeels opgenoomen en saamen gesteld door Hendrik Verhees, 1794. Gegraveerd door G.van Baarsel.
128281: POGGIO BRACCIOLINI. - De infelicitate principium. A cura di D.Canfora.
132789: POGGIO BRACCIOLINI. - Facetiarum libellus unicus, notulis imitatores indicantibus & nonnullis sive Latinis, sive Gallicis imitationibus illustratus, simul ad fidem optimarum editionum emendatus.
123330: BRACHT, TIELMAN VAN. - Tuingedagten. In zes zangen. Met titelplaat & titelvignet van S.Fokke naar W.Dam.
88736: BRACKERT, H. - Beiträge zur Handschriftenkritik des Nibelungenliedes.
99216: BRADBURY, J. - The Battle of Hastings. W.num.ills.
133134: BRADE, W.C. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verder bouwkundigen.
41592: BRADKE, P.V. - Ueber Methode und Ergebnisse der arischen (indogerm.) Alterthumswissenschaft: historisch-kritische Studien.
94971: BRADKE, P.V. - Ueber Methode und Ergebnisse der arischen Alterthumswissenschaft: historisch-kritische Studien.
114253: BRADSHAW, HENRY. - Correspondence on incunabula with J.W.Holtrop and M.F.A.G.Campbell. Ed.by W.& L.Hellinga. Vol.I: The correspondence, 1864-1884. W.3 plates.
94160: BRADY, T.A. - Communities, politics and reformation in early modern Europe.
112261: BRAEKMAN, W.L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer. M.ills.
91496: BRAET, H.& W.VERBEKE. - Death in the middle ages. W.7 pl.
33588: BRAET, H. - L'acceuil fait au Symbolisme en Belgique, 1885-1900. Contribution à l'étude du mouvement et de la critique symbolistes. Av.9 pl.
134082: BRAGA. - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk: `Utile dulci`
127111: BRAHAM, R.L. (ED.) - Reflections of the holocaust in art and literature.
23716: BRAHM, A.DE. - Curiosités de Carnavalet d'après des documents inédits. Av.7 pl.
115022: JOCELIN DE BRAKELOND. - The Chronicle, concerning the acts of Samson, abbot of the monastery of St.Edmund.. Ed.w.transl.& comm.by H.E.Butler. W.map.
82324: JOCELIN DE BRAKELONDA. - Chronica de rebus gestis Samsonis abbatis monasterii sancti Edmundi. Prim.ed.J.G.Rokewode. W.pl.& facs.
114385: BRAMBILLA, M.M. & M.PIRRO. (HRSG.) - Wege des essayistischen Schreibens im deutschsprachigen Raum (1900-1920).
103610: BRAMER, J. - Over het Jansenismus, ter beantwoording der zoogenaamde minzame brieven van eenen schrijver, schuilende onder den naam van P.Vindex.
102748: BRAMMER, U.G. - Kasimir Edschmid Bibliographie. M.Einf.v.F.Usinger.
107388: BRAMSBÄCK, B. (ED.) - Societas celtologica nordica. Proceedings of inaugural meeting and first symposium, 26 may 1990 at Uppsala University. W.ill.
115827: BRAND, JOHAN ARNOLD. - De voortreffelijkheid van den mensch. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot nut van't algemeen.
107161: BRAND, H. - Die Uebertragung altdeutscher Siedlungsformen in das ostholsteinische Kolonisationsgebiet. M.17 Taf., 27 separ.Plänen & 11 (10 separ.) Krtn.
128388: BRANDEN, L.VAN DEN, E.COCX-INDESTEGE & F.SILLIS. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan. M.55 ills.
117619: BRANDEN, F.J.VAN DEN. - Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen / Abraham Verhoeven, zijn leven 1575-1652.
4701: BRANDEN, L.V.D. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw.
120425: BRANDEN, L.VAN DEN, E.COCX-INDESTEGE & F.SILLIS. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan. M.55 ills.
112578: BRANDEN, F.J.VAN DEN. - Anna Bijns. M.1 facs.
130987: BRANDEN, F.J.VAN DEN. - Anna Bijns. M.1 facs.
4703: BRANDENBARG, T. - Heilig familieleven.Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw). M.ill.
104257: BRANDENSTEIN, W. - Die erste indogermanische Wanderung. M.2 Krt.
127093: BRANDES, J. - (Verzamelde verhandelingen:) Een verslag van prof. A.C.Vreede omtr.eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. (1892). 37 pp. / Enekle oude stukken, betr.oud-Javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden. 13 pp. / Verslag van het Intern.Oriëntalisten-Congres te Hanoi (1902). 51 pp. /
28939: BRANDL, A. - Forschungen und Charakteristiken. (A.Brandl) Zum 80.Geburtstag.
26202: BRANDL, A. & O.ZIPPEL (HRSG.) - Mittelenglische Sprach- und Literaturproben. Mit etymologischem Wörterbuch zugleich für Chaucer.
16757: BRANDMÜLLER, W. - Papst und Konzil im grossen Schisma (1378-1431).
14942: BRANDS, M.C. - Historisme als ideologie. Het "onpolitieke" en "anti-normatieve" element in de Duitse geschiedwetenschap.
6368: BRANDSMA, W.L. - Het werkwoord by Gysbert Japicx.
65966: BRANDSMA, F.P.C. - Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de 'Lancelot en prose' overgeleverd in de 'Lancelot-compilatie'. Pars 3 (vs.10741-16263) uitg.m.inl.
80868: BRANDSMA, F. - Dorotheus and his Digest translation.
6374: BRANDT, G. - Het leven van Pieter Corn.Hooft en de lykreeden. Uitg.P.Leendertz.
126329: BRANDT, P. & C.WACHSMUTH. (REC.) - Corpusculum poesis epicae graecae ludibundae. (I.Paradorum epicorum graecorum et Archestrati reliquae. II.Sillographorum graecorum reliquae.)
106250: BRANDT, A.V. - Die Hanse und die nordische Mächte im Mittelalter.
17578: BRANDT CORSTIUS, H. (ED.) - Grammars for number names.
129692: BRANDT, P. & M.G. GARCIA. (EDS.) - Transitivity. Form, meaning, acquisition, and processing.
124569: BRANDT, G. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Met frontispice, portret, plaat van graf & 7 dubbelpagina platen (v. zeeslagen & lijkstoet) door D.Stopendael.
126776: BRANDT, KASPAR (=CASPAR). - Poëzy. Met frontispice en titelvignet.
131883: BRANDT, G. - Historie van de rechtspleging gehouden in de jaeren 1618 en 1619, ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt; Mr. Rombout Hoogerbeets; Mr. Hugo de Groot.
128501: BRANDT, G. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter. Met frontispice, portret, plaat van graf & 7 dubbelbladige platen (v.zeeslagen & lijkstoet). Met de Ten geleide.
23723: BRANDT, G. - La concurrence entre soi et lui, eux et elle(s).Etude de syntaxe historique française.
41773: BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, J.S. & A. - De toonkunst bij de Madoereezen. M.talr.fig.& 11 pl.
115811: BRANDTS BUYS-VAN ZIJP, J.S. & A. - De toonkunst bij de Madoereezen. M.talr.fig.& 11 platen.
26527: BRANT, SEBASTIAN. - Narrenschiff. Hrsg.von Fr.Zarncke.
103484: BRANTLEY, R.E. - Locke, Wesley, and the method of English romanticism.
81559: BRANTS, M. - Germaansche heldenleer.
130030: LE BRAS, G. (PRÉS.) - Mémoral du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Recueil de travaux sur le monastère et la congrégation de Saint-Maur.
86964: BRASCH, I.W. & W.M.BRASCH. - A comprehensive annotated bibliography of American Black English.
106579: BRATTEGARD, O. - Die mittelniederdeutsche Geschäftssprache des hansischen Kaufmanns zu Bergen. (I.Die Sprache der Blütezeit; II.Der Ausklang des Niederdeutschen.) M.zahlr.Faks.
9357: BRAUCHLE, A. - Zur Geschichte der Physiotherapie. Naturheilkunde in ärztlichen Lebensbildern. M.7 Portr.
107099: BRÄUER, R. - Das Problem des Spielmännischen aus der Sicht der St.-Oswald-Überlieferung.
106251: BRAUN, J. - Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst. M.428 Abb.
132257: BRAUN, M. (HRSG.) - Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic, von Konstantin dem Philosophen, im Auszug hrsg.u.übersetzt.
132301: BRAUND, D. - Georgia in antiquity. A history of Colchis and transcaucasian Iberia, 550 BC - AD 562.
112667: BRAUNE, W. - Althochdeutsche Grammatik. 12.Aufl.v.W.Mitzka.
95831: BRAUNMÜLLER, K. & W.KÜRSCHNER. (HRSG.) - Grammatik. (Akten 10.Ling.Koll.1975, Bd.2).
21845: HEINRICH JULIUS VON BRAUNSCHWEIG. - Die Schauspiele. Hrsg.v.W.L.Holland.
100322: BRAVO VILLASANTE, C. - Biografía de Don Juan Valera. C.18 lám.
94316: BRAY, B., J.SCHLOBACH & J.VARLOOT (ÉD.) - (Colloque de Sarrebruck, 1974:) La Correspondance Littéraire, de Grimm et de Meister (1754-1813).
117808: BRAY, D. - Brahui language: introduction and grammar.
127285: BRÉAL, M. - De la grammaire comparée à la sémantique. Textes de Michel Bréal publiés entre 1864 et 1898. Intr., comm.& bibliographie p.P.Desmet & P.Swiggers.
41791: BREASTED, J.H. - Development of religion and thought in ancient Egypt.
124677: BREASTED, J.H. - Ancient records of Egypt. Historical documents from the earliest times to the Persian conquest, collected, edited and translated with commentary (& indices).
16777: BRECHT, J. - Die pseudothomasischen Opuscula De divinis moribus und De beatitudine (Texte & Unters.).
126765: BRECHT, F.J. - Motiv- und Typengeschichte des griechischen Spottepigramms.
7435: BREDERO. NAEFF, J.P. - De waardering van Gerbrand Adriaensz.Bredero.
6377: BREDERO, G.A. - G.A.Brederoods Spaanschen Brabander Ierolimo.(Uitg.), ingeleid en van toelichtingen voorzien door H.Prudon.
6375: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck. Uitg.G.Stuiveling. M.ills.& melodieën.
65314: BREDERO, G.A. - Angeniet. Uitg.d.P.E.L.Verkuyl.
117601: BREDERO, G.A. - Moortje. Uitgegeven en toegelicht door F.A.Stoett.
7653: BREDERO. RIJNBACH, A.A.V. - De kluchten van Gerbrand Adriaensz.Bredero. Met een inl., aantekeningen en een woordenlijst uitg.
4717: BREDERO, G.A. - Moortje .Uitg.en toegel.d.F.A. Stoett.
67864: BREDERO, A.H. - Cluny et Citeaux au douzième siècle: l'histoire d'une controverse monastique. Av.8 pl.
8259: BREDERO. BRINK, J.TEN. - Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historisch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw.
116613: BREDERO, G.A. - G.A. Bredero's Liefde en Lied. Bevattende zoo liederen als klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door J.B.Schepers. Met: G.A.Bredero's Liederen. Zangwijzen met pianobegeleiding door Jul.Röntgen.
12644: BREDERO. BRINK, J.TEN. - Gerbrand Adriaensz.Bredero.Historisch-aesthetische studie van het Hollandsche blijspel der XVIIde eeuw. 2de verb.dr.
130002: BREDERO, A.H. - Christenheit und Christentum im Mittelalter. Über das Verhältnis von Religion, Kirche und Gesellschaft.
133113: BREDERO, G.A. - Alle de wercken, soo spelen, gedichten, brieven, kluchten en liederen van den beroemden, en geest-rijcken poët. Desen druck van nieuws oversien, en van merckelijcke druck-fauten verbetert. (Bevat: Treur-spel van Roddrick ende Alphonsos; Griane; Lucelle; Moortje; Spaanschen Brabander Ierolimo; Stommen Rridder; Angeniet; Schyn-heylich; Spel, op't oud liedt Het daget uyt den Oosten; Nederduytsche Poëmata; Kluchten, als Vande koe: Symen sonder soetigheyt: Molenaer; Hoogduytsche Quack-salver; Huysman en een Barbier. (Robbe-Knol, Claes Kloet & Lyck-dichten). & Boertigh, amoreus en aendachtigh Liedt-boeck.
7497: BREDERO. OUDEMANS, A.C. - Woordenboek op de gedichten van G.Az. Bredero.
88159: BREE, C.V. - Hebben-constructies en datiefconstructies binnen het Nederlandse taalgebied.
38915: BREEBAART, A.B. - Clio and antiquity. History and historiography of the greek and roman world.
4718: BREEKVELDT, W. - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspecten van 'Cornelia Wildschut', roman in brieven door E.Wolff-Bekker en A.Deken.
6384: BREEN, J.C. - Pieter Corneliszoon Hooft, als schrijver der Nederlandsche Historiën.
110887: BREEN, J.VAN. - Bedroge jalouzy. Kluchtswijs gemaeckt. Door I.V.B. Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouwburg.
88939: BREFELD, J. - A guidebook for the Jerusalem pilgrimage in the late middle ages.
99221: BRÉHIER, L. (ÉD.) - Histoire anonyme de la première croisade. Texte & trad.
38920: BRÉHIER, E. (TRAD.) - Les stoiciens.
134086: BREISCH, A. - Frid och fredlöshet. Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid.
66650: BREITHOLTZ, L. - Die dorische Farce im griechischen Mutterland vor dem 5.Jahrhundert. Hypothese oder Realität?
93816: BREKELMANS, F.A. - De Belgische enclaves in Nederland. M.12 krtn.& pl.
90510: BREKKE, K. - Étude sur la flexion dans le Voyage de S.Brandan, poème anglo-normand du XIIe siècle.
107488: BRÉLAZ, C. - La sécurité publique en Asie Mineure sous le principat (Ier-IIIême siècle ap.J.-C.).
71318: BRELICH, A. - Die geheime Schutzgottheit von Rom.
127469: BREM, H. & A.M.ALTERMATT. (HRSG.) - Neuerung und Erneuerung.Wichtige Quellentexte aus der Geschichte der Zisterzienserordens vom 12. bis 17.Jahrhundert. Lateinisch-deutsch.
75736: BREMER, J.M. - Hamartia, tragic error in the Poetics of Aristotle and in greek tragedy.
113579: BREMER, F.P.(ED.) - Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt, II/2: Primi post principatum constitutum saeculi iuris consulti sectio altera
9645: BREMMER, R.H., G.V.D.MEER & O.VRIES (ED.) - Aspects of Old Frisian philology. W.12 pl.& 3 maps.
77396: BREMMER, R.H., T.S.B.JOHNSTON & O.VRIES (ED.) - Approaches to Old Frisian philology.
28943: BREMMER, R.H. - The Fyve Wyttes. A Late Middle English devotional treatise, ed.from BL MS Harley 2398 w.intr., comm.& glossary.
133499: BREMOND, H. - Histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. Av.préf.p.R. Tavenaux & pl.
124203: BREMOND. - Don Giuseppe de Luca et l'abbé Henri Bremond (1929-1933). De 'Histoire littéraire du sentiment religieux en France" a l' "Archivio italiano per la storia della pietà", d'après des documents inédits. Av.14 pl.
95359: BREND, R.M. (ED.) - Advances in tagmenics.
81750: BRENDER A BRANDIS, G. (UITG.) - Taal- dicht- en letterkundig Kabinet.
121503: BRENK, B. (ED.) - Das Lektionar des Desiderius von Montecassino. Cod. vat. lat. 1202. Mit 110 Abb.
119640: BRENTANO, R. - Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo.
92032: BRENTANO, B. - Der Briefwechsel zwischen Bettine Brentano und Max Prokop von Freyberg. Hrsg.u.komm.v.S. von Steinsdorff. M.6 Taf.
99676: BRENTANO. MALLON, O. - Brentano-Bibliographie.
63231: BRENTANO, F. KASTIL, A. - Die Philosophie Franz Brentanos.
33597: BRERETON, G.E. & J.M.FERRIER. (ED.). - Le Menagier de Paris.
92943: BRERETON, G. - French tragic drama in the 16th and 17th centuries.
86315: BRESSANY (BRASSONI), F.J. - Relation abrégée de quelques missions des pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France (1653). Trad.& comm.p.F.Martin. Av.32 ill., 10 pl.& 3 crt.
116134: BRESSELEERS, F. & H.KANORA. - Geschiedenis van Ekeren. M.platen & ills.
130173: BRET, P. & B. VAN TIGGELEN. (ÉDS.) - Madame d'Arconville. Une femme de lettres et de sciences au siècle des Lumières. Av.Préf. de E.Badinter,
109889: BRETON, NICHOLAS. - The works in verse and prose. Ed.w.intr., notes etc.by A.B.Grosart.
34369: LE BRETON, A. - Le roman au dix-septième siècle. Av.crt.
121022: BRETT, M. & E.FENTRESS. - The Berbers. W.ills.
90509: BRETTSCHNEIDER, H. - Der Anseïs de Cartage und die Seconda Spagna.
93484: BREUER, H. (HRSG.) - Jaufre. Ein altprovenzalischer Abenteuerroman des XIII.Jahrhunderts.
130075: DU BREUIL, GUILLAUME. - Stilus curie parlamenti. Nlle éd.crit.publ.av.intr.& notes p.F.Aubert.
6386: BREUKER, PH.H. - It wurk fan Gysbert Japix. I.Tekst yn facsimile. II.Oerlevering en ûntstean. M.ill.
88179: BREUKER, P. - Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk.
114119: BREUNING, W. - Die hypostatische Union in der Theologie Wilhelms von Auxerre, Hugos von St.Cher und Rolands von Cremona. (M.Texten)
3153: BREUNINGER, M. - Funktion und Wertung des Romans im frühviktorianischen Roman.
114375: BREWER, M.F. (ED.) - Harold Pinter's 'The Dumb Waiter'.
124259: BREYTENBACH, C. - Grace, reconciliation, concord. The death of Christ in graeco-roman metaphors.
124265: BREYTENBACH, C. ET AL. (ED.) - The New Testament interpeted. Essays in honour of Bernard C. Lategan.
128363: BRIAND, M. & CHANET, A.-M. (ET AL., RED.). - Lalies 22. Actes des sessions de linguistique et de litterature. Aussois, 27 aout - 1 septembre 2001.
106819: BRIDGETT, T.E. - A history of the holy eucharist in Great Britain.
97480: BRIE, F. - Die nationale Literatur Schottlands. Von den Anfängen bis zur Renaissance.
115856: BRIELS, J.G.C.A. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630.
133147: ÓLAFUR BRIEM. - Heiðinn siður á Íslandi.
124296: O'BRIEN, P.T. - Introductory thanksgivings in the letters of Paul.
97488: BRIFFAULT, R. - Les troubadours et le sentiment romanesque. Av.72 ill.
117861: BRIGEL, J. - A grammar of the tulu language.
26215: BRIGGS, J. - This Stage-Play World.English literature and its background 1580-1625.
117280: BRIGGS, R. - Communities of belief. Cultural and social tensions in early modern France.
130556: BRIGGS, CH.F. - Giles of Rome's De regimine principum. Reading and writing politics at court and university, c. 1275- c.1525.
97372: BRIGHT, W. (ED.) - International encyclopedia of linguistics. W.figs.& maps.
99222: BRIGHT, W. - Chapters of early English church history.
129783: BRIJNEN, H.B. - Die Sprache des Hanso Nepila. Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift aus der 1.Hälfte des 19.Jahrhunderts. (Mit Ausg.d.Hs.)
129789: BRIJNEN, H.B. - Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des Hanso Nepila aus Rohne (1761-1856). (Mit Ausg.d.Hs.)
130742: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer.
110876: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer. (4e-3e-2e uitg.).
4722: BRILL, W.G. - Hollandsche spraakleer ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs.
130827: BRILL, W.G. - Nederlandsche spraakleer. (1.) Leer van den volzin (syntaxis). (2.) Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden.
119816: BRINGÉUS, N.-A. - Skånska kistebrev. W.num.ills.
119814: BRINGÉUS, N.-A. - Kistebrev, tryckta i Blekinge. W.num.ills.
119815: BRINGÉUS, N.-A. - Västsvenska kistebrev. W.num.ills.
62851: [MATTHES, B.F.] BRINK, H.V.D - Dr.Benjamin Frederik Matthes. M.talr.afb.
38935: BRINK, H.V.D. - Ius fasque: opmerkingen over de dualiteit van het archaisch-romeins recht.
125683: BRINK, JAN TEN. - Gedichten. Met gegraveerde titel door Velijn naar Van Meurs.
41850: BRINK, J.H.V.D. - The Haida indians: cultural change, mainly between 1876-1970. W.2 maps.
132137: BRINK, J.TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. In biographieën en bibliographieën, 1830-1880.
4246: BRINK, B.TEN. - Dauer und Klang. Ein Beitrag zur Geschichte der Vocal-uantität im Altfranzösischen.
123960: BRINKER, J.H. - Problemi dell'accordo el participio passato nell'italiano moderno.
77971: BRINKHUS, G. - Eine bayerische Fürstenspiegelkompilation des 15.Jahrhunderts. Unters.u.Textausg.
16826: BRINKLEY, RICHARD. - Theory of sentential reference. Ed.w.trsl.& comm.by M.J.Fitzgerald.
101572: BRINKLEY, R.F. - Arthurian legend in the seventeenth century.
98315: BRINKMAN, H. & J.SCHENKEL. (UITG.) - Het Comburgse Handschrift (Hs.Stuttgart, Württemb.Landesbibl.). M.35 afb.
123438: BRINKMAN, ANNA CATHERINA, WED.C.VAN STREEK. - De Aeneas van Virgilius in Nederduitsche verzen. Met gegraveerde titelplaat door L.Portman.
117113: BRINKMAN, J.A. - A catalogue of cuneiform sources pertaining to specific monarchs of the kassite dynasty.
130715: BRINKMANN, F. - Syntax des Französischen und Englischen in vergleichender Darstellung.
92097: BRINKMANN, H. - Sprachwandel und Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit.
92007: BRINKMANN, R. (HRSG.) - Begriffsbestimmung des literarischen Realismus.
18720: BRINKMANN, H. - Zu Wesen und Form mittelalterischer Dichtung.
18719: BRINKMANN, H. - Studien zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd.II: Literatur.
67869: BRINKMANN, H. - Mittelalterliche Hermeneutik.
123424: BRINNER, W.M. & M.A.KHOURI. (ED.) - Readings in modern arabic literature, vol.I: The short story and the novel. (Arabic texts) selected & ed.w.vocabularies & notes.
93279: BRIOUDE, M. - Violette Leduc: la mise en scène du "je".
127959: BRIPIUS, JOSEPH. - De laudibus sancti Alexii. Untersuchungen und kritischer Text hrsg.v.F.-W.Servaes.
116457: LE BRIS, P. & A.PROST. - Dictionnaire bobo-français.
127832: BRISCOE, M.R., & B.H.JAYE. - Artes praecandi and Artes orandi.
99225: BRITO. - Brito metricus: a mediaeval verse treatise on greek and hebrew words. Ed.by L.W.Daly.
75738: BROADBENT, M. - Studies in greek genealogy.
100567: BROADHEAD, H.D. - Latin prose rhythm.
16863: BROADIE, A. - The circle of John Mair: logic and logicians in pre-reformation Scotland.
117914: BROCH, O. - Slavische Phonetik.
21536: BROCH, H. COHN, D.C. - The sleepwalkers. Elucidations of Hermann Broch's trilogy.
86317: BROCH, O. - Slavische Phonetik.
124599: BROCH, O. - Südslavische Dialektstudien III: Die Dialekte des südlichsten Serbiens. M.Karte.
94828: BROCH, H. SOMM, W. - Hermann Broch. Geist, Prophetie und Mystik.
114328: JEZUIETEN-BROCHURES. - Verzameling brochures in 2 banden: E.TERWECOREN. Des biens immeubles des Jésuites. Brux.1868. 20 pp. / ANON. Levensschets van den Z.E.Pater de Ravignan, priester van de Societeit van Jesus.Arnhem 1858. 27 pp. ANON. Hulde aan het Gezelschap van Jesus, door geleerde en onbevooroordeelde protestanten etc. 's-Grav.1846. 46 pp. / Th.BROUWER. Over het bestaan en het instituut der Jesuiten, naar het Fransch van ..de Ravignan. Arnhem 1844. 124 pp.
108027: DRIE ANONIEME BROCHURES: - TOETS-STEEN of noodig onderzoek, Om, op dezen tijd, de opregte van de vervalste Catholike leeraars Te onderscheiden.
28949: BROCK, E. (ED.) - Morte Athure or the Death of Arthur. Ed.fr.Robert Thornton's Ms in Libr.Lincoln Cathedral.
41865: BROCKELMANN, C. - History of the islamic peoples. W.8 maps.
87447: BROCKETT, P. - Bibliography of Aeronautics.
125333: BROCKHAUS, H. (HRSG.) - Vendidad Sade. Die heiligen Schriften Zoroasters, Yaçcna, Vispered und Vendidad. Nach den lihographirten Ausgaben von Paris und Bombay, mit Index und Glossar.
69677: BROCKMEYER, N. - Antike Sklaverei.
31141: BRODIN, G. - Termini dimostrativi toscani.Studio storico di morfologia, sintassi e semantica.
21493: BRODMANN, C. - Deutsche Zahntexte in Handschriften des Mittelalters. M.Faks.
38938: BRÖDNER, E. - Die römischen Thermen und das antike Badewesen. M.85 Fig.& 80 Taf.
96618: BRODRICK, J. - Saint Peter Canisius SJ., 1521-1597. W.23 pl.
112356: BRODY, E.C. - The Demetrius legend and its literary treatment in the age of the baroque.
113964: BROECKAERT, J. - Bastaardwoordenboek.
81575: BROECKAERT, J. - Bastaardwoordenboek.
102691: BROECKHOFF, J.P. - Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Met titelvignet en 51 half-paginagrote emblemata.
102768: BROEDERSEN, N. - Quinque tractatus historici de rebus Metropolitanae Ecclesiae Ultrajectinae.
21499: BROEK, M.A.V.D. (HRSG.) - Sigismund Suevus Erbauungsschriften.Spiegel des menschliches Leben.Eine Auswahl.
21497: BROEK, M.A.V.D. - Der Spiegel des Sünders.Ein katechetischer Traktat des 15.Jahrhunderts. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
115054: BROEK, L. VAN DEN. - Gedichten.
16896: BROEK, M.A.V.D. - Der Spiegel des Sünders: ein katech.Traktat d.15.Jahrh., Text & Komm.
115354: BROEK, L.VAN DEN. - Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
121048: BROEKHUIS, H. & P. FIKKERT. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2002.
6394: BROEKHUYSEN, J. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen. M.ill.& krtn.
107577: BROERE, C. & P.V.D.PLOEG. - Gedichten, bij het vyfde eeuwgetij van het Mirakel van Amsterdam. Voorafgegaan door het Eeuwgetij van J.van Vondel.
28951: BROERS, B.C. - Mysticism in the Neo-Romanticists.
118853: BROEZE, F.J.A. - De Stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840. M.7 pl.& 2 krtn.
107028: BROGLIE, A.DE. - L'alliance autrichienne.
11199: BROGLIE, L.DE. (PRÉS.) - L'optique électronique. Réunions d'études et de mises au point. Av.6 ill.h.t.& nombr.fig.
11192: BROGLIE, L.DE. - La mécanique ondulatoire des systèmes de corpuscules.
854: BROGYANYI, B. & TH.KRÖMMELBEIN. (ED.) - Germanic dialects: linguistic and philological investigations.
100382: BRÖHAN, J. - Die Futurbildung im Altfranzösischen.
41899: BROHOLM, H.G., W.P.LARSEN, G.SKJERNE. - The lures of the bronze age: an archaeological, technical and musicological investigation. W.36 ill., 2 tabl.& 30 pl.
66793: BROM, G. - Vondels bekering.
122868: BROM, G. (BESCHR.) - Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. (I. Rome, Vaticaansch archief; II.Vaticaansche bibliotheek; III.Rome, overige bibliotheken en archieven.).
104775: BROM, G. - De nieuwe kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 1895-1907. M.23 pl.
12728: BROM, G. - Alberdingk Thijm.
109399: BROMLEY, H.M. - The phonology of the lower Grand Valley Dani. W.2 maps.
113166: BROMWICH, R. - Tradition and innovation in the poetry of Dafydd ap Gwilym.
32103: BRONCKART, M. - Etude philologique sur la langue, le vocabulaire et le style du chroniqueur Jean de Haynin.
125174: BRØNDUM-NIELSEN, J. & P.J.JØRGENSEN. (UDG.) - Danmarks gamle landskabslove. (Bd.I, 1 & I, 2: Skånske lov; Bd.II-IV: Jyske lov; + Tillæg: Knud Mikkelsens glosser og Thords artikler; Bd.V-VI: Eriks Sjællandske lov; Bd.VII-VIII: Valdemars Sjællandske lov.
119879: BRONGERS, J.A. - Een vroeg begin van de moderne archeologie. Leven en werken van Cas Reuvens (1793-1835). M.ills.
14962: BRONGERS, G.A. - Nicotiana Tabacum.The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands. W.many (partly col.) ill.
88199: BRONSVELD, W.C.L. - Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den koning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626.
114235: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. M.ills.
88982: [CHENEY] BROOKE, C., D.LUSCOMBE A.O. (ED.) - Church and government in the middle ages: essays pres.to C.R.Cheney. W.portr.
119967: BROOKE, C.N.L. - London 800-1216: the shaping of a city. W.5 maps & 53 ill.on pl.
107119: BROOKE, Z.N. - The english church and the papacy from the conquest to the reign of John.
83038: BROOKE, S.A. - The history of early English literature (to the accession of King Aelfred). W.map.
95967: BROOKS, D.R. A.O. - Meditation revolution: a history and theology of the Siddha Yoga lineage. W.31 ill.
40792: BROOKS, K.R. (ED.) - 'Andreas' and 'The fates of the Apostles'.W.intr., comm.& gloss.
14964: BROOS, T.J. - Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman (1677-1747). M.8 pl.
68611: BROPHY, M. - Eugène Gullevic.
73333: BRORSTRÖM, S. - Studies on the use of the preposition 'of' in 15th century correspondence.
127026: BROSCH, J. - Charismen und Ämter in der Urkirche.
26242: BROSNAHAN, L.F. - Some Old English sound changes.
129647: BROSSES, CH. DE. - Lettres familières sur l'Italie. Publiées d'après les manuscrits avec une intr. et des notes par Y. Bezard.
95556: BROTANEK, R. - Die englischen Maskenspiele. (M.Bibliogr.)
95448: BROTANEK, R. - Untersuchungen über das Leben und die Dichtungen Alexander Montgomeries.
115140: BROUËRIUS VAN NIEDEK, MATTHEUS. - Zederyke Zinnebeelden der Tonge. Met gegrav.titelplaat door J.Folkema naar Houbraken, titelvignet, 2 vignetten en 40 emblemata door J.Schynvoet.
129251: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
42317: BROUETTE, E. - Recueil des chartes et documents de l'abbaye du Val-Saint-Georges à Salzinnes (Namur), 1196-1300.
118790: BROUWER, E. - Imagining metaphors. Cognitive representation in interpretation and understanding.
41905: BROUWER, H.A. (ED.) - Practical hints to scientific travellers. W.num.pl.
122927: BROUWER ANCHER, F.M. - Enkele opmerkingen omtrent den inhoud van de Amsterdamsche brandpolis.
6404: BROUWER, C. - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik. M.7 uitsl.bijl.
12733: BROUWERS, L. - Carolus Scribani s.j.1561-1629.Een groot man van de contra-reformatie in de Nederlanden. M.ill.
117596: BROWN, C.P. - The grammar of the telugu language.
94744: BROWN, J.E. - Roy Blount, Jr. W.portr.
103588: BROWN, J. - Traditional metalworking in Kenya. W.80 figs., 10 pl.& 5 maps.
51480: BROWN, W.C. - Sprue and its treatment. W.2 pl.& 1 fold.table.
120423: BROWN, C.J. - Poets, patrons, and printers. Crisis of authority in late medieval France.
82061: BROWN, R.A. - Castles, conquest and charters: collected papers. W.74 ill.& maps.
132793: BROWN, THOMAS. - The works. Containing I. Enquiries into vulgar and common errors. II. Religio medici: With annotations and observations upon it. III. Hydriotaphia; or, Urn-Burial: Together with The Garden of Cyrus. IV. Certain miscellany tracts.
122172: BROWN, R.A. (ED.) - Proceedings of the Battle Conference on anglo-norman studies, 1986. W. ills.& maps.
122170: BROWN, R.A. (ED.) - Proceedings of the Battle Conference on anglo-norman studies, II, 1979. W.16 ill.
86972: BROWN, C. (ED.) - English lyrics of the XIIIth century.
86967: BROWN, C. - A register of Middle English religious and didactic verse.
101533: BROWN, L.F. - The political activities of the Baptists and Fifth Monarchy men in England during the interregnum.
114856: BROWN, R.A. - The norman conquest of England: sources and documents. W.6 pl.& 2 maps.
112263: BROWNE, R.B. - Popular beliefs and practices from Alabama.
87272: BROWNE, TH. - The miscellaneous writings. Ed.by G.Keynes.
129825: BROWNE, THOMAS. - Pseudodoxia epidemica: or, enquiries into commonly presumed truth. 1672.
109868: BROWNE, WILLIAM. - The whole works. Ed.w.a memoir of the poet, and notes, by W.C.Hazlitt.
93210: BROWNE. LÖFFLER, A. - Sir Thomas Browne als virtuoso. Die Bedeutung der Gelehrsamkeit für sein literarisches Alterswerk.
117917: BROWNE, E.G. (ED.) - A traveller's narrative, written to illustrate the episode of the Bab (persian text by Abbas Effendi, w.transl., notes & comm.).
99229: BROWNE, G.F. - The conversion of the Heptarchy. W.10 pl.
10185: BROWNE, TH. - The works. Ed.by Ch.Sayle. W.4 pl.
95553: BROWNING. SPINDLER, R. - Robert Browning und die Antike. 2 Teile in 1 Band.
95346: BROWNING. BERDOE, E. - The Browning cyclopaedia. A guide to the study of the works of Robert Browning.
126596: BROWNING, R. GIANGRANDE, G. (EDS.) - Museum philologum Londiniense.
87065: BROWNING. LANDIS, P. (ED.) - Letters of the Brownings to George Barrett. W.8 pl.
112031: BROWNLEE, M.S. - The severed word. Ovid's Heroides and the novela sentimental.
130547: BROWNRIGG, L.L. (ED.) - Medieval book production: assessing the evidence. (Proceedings of the 2nd Conf.of The Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford 1988).
130632: BRUANT, A. - L'Argot au XXe siècle. Dictionnaire Francais-Argot.
117779: BRUBACHER, J.S. & W.RUDY. - Higher education in transition. A history of American colleges and universities, 1636-1968. Rev.& enlarged ed.
130624: BRUCE-WHYTE, M.A. - Histoire des langues romanes et de leur littérature depuis leur origine jusqu'au XIVe siècle.
81633: BRUCE, J. (ED.) - Correspondence of Robert Dudley, earl of Leycester, during his goverment of the Low Countries (1585-1586).
119704: BRUCE, A. - A bibliography of British military history. From the Roman invasions to the Restoration, 1660.
120983: BRUCKNER, A. & R.MARICHAL. (ED.) - Chartae latinae antiquiores. Facsimile-edition of the latin charters prior to the ninth century. Part III & IV: Great-Britain.
126694: BRUCKNER, J. - A bibliographical catalogue of seventeenth-century German books published in Holland. W.17 plates.
18736: BRUFORD, W.H. - Culture and society in classical Weimar 1775-1806. W.10 pl.
18739: BRUFORD, W.H. - Germany in the XVIIIth century: the social background of the literary revival.
99411: GALBERTUS BRUGENSIS. - The murder of Charles the Good, count of Flanders. Transl.w.comm.by J.B.Ross.
21502: BRUGGE, E. - Vokalismus der Mundart von Emmerstedt. M.Beitr.zur Dialektgeographie des östlichen Ostfalen. M.23 Krtn.
129776: BRUGGEMAN, M. - Nassau en de macht van Oranje De strijd van de Friese Nassau's voor de erkenning van hun rechten, 1702-1747.
88762: BRÜGGEMANN, D. - Die sächsische Komödie. Studien zum Sprachstil.
21504: BRUGGEN, M.F.E.V. - Im Schatten des Nihilismus.Die expressionistische Lyrik im Rahmen und als Ausdruck der geistigen Situation Deutschlands.
14972: BRUGMAN, JAN. - Onuitgegeven sermoenen.Ingeleid en bezorgd door P.Grootens.
128289: BRUGMAN, J. & H.J. DROSSAART LULOFS. - Aristotle, Generation of Animals. The Arabic translation commonly ascribed to Yahya ibn al-Bitriq
114573: BRUGMANN, K. & B.DELBRÜCK. - Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen.
108714: BRUGMANN, K. - Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
122362: BRUGMANN, K. - Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
86332: BRUGMANN, K. - Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen.
23739: BRUGMANS, H. - Georges de Porto-Riche.Sa vie, son oeuvre. Av.3 pl.dépl.
111528: BRUGMANS, H. (RED.) - Geschiedenis van Nederland. Met platen.
28971: BRUGSMA, R.P.C. - The beginnings of the Irish Revival.
122165: BRÜHL, C. - Pallatium und Civitas: Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3.bis zum 13.Jahrhundert, Bd.1: Gallien. M.32 Faltplänen.
85246: BRUHN, E. - Ägonamn i Rönnebergs härad.
129369: BRUIJN-VAN DER HELM, J.DE. E.A. (UITG.) - Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen.
95972: BRUIJN, J.T.P.DE. - Of piety and poetry. The interaction of religion and literature in the life and works of Hakim Sana'i of Ghazna.
95970: BRUIN, H.M.DE. - Kattaikkukttu: the flexibility of a south indian theatre tradition. W.15 ill.
132150: BRUIN, C.C.DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanafde Reformatie tot 1637. Bew. door F.G.M. Broeyer.
105218: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament, 2: Brieven van Paulus, Canonieke brieven, Handelingen der Apostelen, Openbaring van Johannes. M.11 pl.
93812: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament.
126931: BRUIN, CLAAS. - De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met historische aantekeningen, aanmerkingen en printverbeeldingen.
4741: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - Het Amsterdamse Lectionarium. M.facs.
108808: BRUIN, CLAAS. - Zede-dichten. Met 2 gegraveerde titelpagina's door G. van der Gouwen naar J. Wandelaar , titelvignetten en 13 platen (7 van J. Wandelaar, 3 van J. Schijnvoet en 3 van J.C. Philips).
123169: BRUIN, CLAAS. - Noordhollandse arkadia; verrykt met aantekeningen van G. Schoemaker. Met gegraveerde titelpagina en 24 platen met 48 dorpsgezichten & 1 volp. plaat van A. Zeeman.
115860: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - Het Oude Testament.
6431: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - Het Epistolarium van Leningrad. M.1 facs.
6430: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - Het Lectionarium van Gruuthuse. Met 2 facs.
6428: BRUIN, C.C.DE. (UITG.) - Fragmenten.
6417: BRUIN, C.C.DE. - De Middelnederlandse vertaling van De Imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas a Kempis, in Hs.Leiden, Mij.Ned.Lett.339. Uitg., ingeleid en toegelicht.
114195: BRUINING, G. - Commentarius perpetuus in Juli Caesaris, Strabonis, Melae, Plini (etc.) .. aliorum .. tradita de rebus belgicis, batavicis, frisicis, sicambricis, aliis nonnulis ... ab antiquissimis inde temporibus, ad annum ..MCXL.
71011: LE BRUN, P. - Histoire critique des pratiques superstiteuses, qui ont séduit les peuples, et embarrassé les savans. Av.frontisp., 2 ills.& 2 pl.
95700: BRUN, L. - Die Mundart von Obersaxen im Kanton Graubünden. Lautlehre und Flexion.
100572: BRUNA, F.J. - Lex rubria: Text, Uebersetzung & Komm.m.2 Abb.
91499: BRUNENGO, G. - I primi papi-re e l'ultimo dei re longobardi.
130712: BRUNETTO LATINI. WIESE, B. - Ueber die Sprach des Tesoretto Brunetto Latino's.
119682: BRUNHÖLZL, F. (HRSG.) - Karolus Magnus et Leo papa. Ein paderborner Epos vom Jahre 799. (Text & Übers.). M.Beitr.v.H.Beumann & W.Winkelmann. M.8 Taf.& 2 Faltkrtn.
106261: BRUNI, LEONARDO. - Rede auf Nanni Strozzi: Einleitung, Edition & Kommentar v.S.Daub.
81540: BRUNING, E. - De middelnederlandse liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren (ca.1480).
38960: BRUNIUS-NILSSON, E. - Daimonie: an inquiry into a mode of apostrophe in old greek literature.
118691: BRUNNER, K. (ED.) - The Seven Sages of Rome (southern version). W.1 pl.
41986: BRUNNER-TRAUT, E. - Altägyptische Tiergeschichte und Fabel. M.16 Taf.
66338: BRUNNER, K. - Die englische Sprache. Ihre geschichtliche Entwicklung.
106262: BRUNO. - Buch vom Sachsenkrieg. Hrsg.v.H.E.Lohmann.
116147: BRUNO, G. - Il quarto libro della Clavis Magna. A cura di C.D'Antonio.
116117: BRUNO, G. & TOMMASO CAMPANELLA. - Scritti scelti. A cura di L.Firpo.
116079: BRUNO, G. - Summa terminorum metaphysicorum. Ristampa anastatica dell'edizione Marburg 1609 con pres.di T.Gregory & nota e indici di E.Canone. Con 7 tav.
131885: BRUNON, J. & P. BENIGNI. - L'Armée Française sous Bonaparte, premièr consul. XXII Miniatures de l'époque, en fac-simile avec notices documentaires.
29953: BRUNOT, F. - La pensée et la langue. Méthode, principes et plan d'une théorie nouvelle du langage, appliquée au français. 3e éd.revue.
112694: BRUNOT, F. - Histoire de langue française des origines à nos jours.
130609: BRUNOT, F. - La doctrine de Malherbe, d'après son commentaire sur Desportes.
55980: BRUNOT, F. & CH.BRUNEAU. - Précis de grammaire historique de la langue française.
102093: BRUNOT, F. - Histoire de la langue française. Tome III: La formation de la langue classique 1600-1660.
69683: BRUNS, I. - Das literarische Porträt der Griechen - Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten.
71324: BRUNS, C.G. - Fontes iuris romani. Ed.O.Gradenwitz.
83369: BRUNSCHVICG, L. - La raison et la religion.
114147: BRUSCHKE-JOHNSON, L. - The calligrapher Konoe Nobutada: Reassessing the influence of aristocrats on the art and politics of early 17th century Japan. W.fig., ill.& 21 pl.
123998: BRUSEGAN, R. (CURA) - Fabliaux. Racconti francesi medievali. (Testi con trad.)
33613: BRUSEWITZ, V. - Etude historique sur la syntaxe des pronoms personnels dans la langue des Félibres.
130970: BRUSH, S.G. - The kind of motion we call heat. A history of the kinetic theory of gases in the 19th century. Physics and the atomists; Statistical physics and irreversible processes.
88113: BRUSSE, P. - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
71003: LA BRUYÈRE, J.DE. - Oeuvres complètes. Av.intr., bibliogr., table analytique & lexique p.A.Chassang.
90589: LA BRUYÈRE. - Oeuvres complètes. Ed.p.J.Benda.
119633: DE BRUYNE, PH. - Histoire politique, religieuse & militaire du comté de Hainaut, ancien & moderne. (Tome I: Depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1428).
91502: BRUYNE, E.DE. - Etudes d'esthétique médiévale.
42000: BRUYNE, J.L.DE. - Rudrakavi's great poem of the dynasty of Rastraudha: cantos 1-13 & 18-20, translated & annotated. W.map.
114888: DE BRUYNE, D. (ÉD.) - Les fragments de Freising. Av.3 facs.
60274: MANUEL BRYENNIUS. - The harmonics. Text, transl.& comm.by G.H.Jonker.
85102: BRYLLA, E. - Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan.
95974: BRYNER, E. - Thirteen tibetan tankas. W.14 figs.& 16 pl.
118061: BUCH, M. - Die Wotjäken. Eine ethnologische Studie. M.30 Abb.im Text, und 3 (=2) Taf.
104846: BUCHANAN. MACMILLAN, D. - George Buchanan. W.3 pl.
104847: BUCHANAN. MCFARLANE, I.D. - Buchanan. W.portr.
104845: BUCHANAN, G. - Poemata quae extant.
86337: BUCHANAN, F. - Journal, kept during the survey of the districts of Patna and Gaya in 1811-12. Ed.w.comm.by V.H.Jackson. W.5 pl.& 5 maps.
86336: BUCHANAN, F. - A Journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar. W.35 pl.& fold.map.
117921: BUCHANAN, F. - Journal, kept during the survey of the district of Bhagalpur in 1810-1811. Ed.by C.E.A.W.Oldham. W.pl.& 2 fold.maps.
126824: BUCHHEIT, V. - Untersuchungen zur Theorie des Genos Epideiktikon von Gorgias bis Aristoteles.
109406: BUCHHOLZ, P., J.AHRENDTS & W.FLÜCHTER. - Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte (zu den Rand- und Nachfolgekulturen der Antike in Europa), 1954-1974.
94990: BUCHHOLZ, H.G. & V.KARAGEORGHIS. - Prehistoric Greece and Cyprus. W.4 col.pl., 62 fig.& 1911 photogr.
63805: BÜCHI, A. - Freiburgs Bruch mit Oesterreich, sein Uebergang an Savoyen und Anschluss an die Eidgenossenschaft. M.Krt.
28974: BUCHLOH, P.G. - Michael Drayton.
89439: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.VIII: Werkanalysen.
22746: BÜCHNER. WESTRA, P. - Georg Büchner dans ses rapports avec ses contemporains.
21776: BÜCHNER. GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
89438: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.VI: Resultate römischen Lebens in römischen Schriftwerken.
89437: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.V: vom Bildungswert des Lateinischen.
89435: BÜCHNER, K. - Studien zur römischen Literatur, Bd.III: Horaz.
64043: BÜCHNER, V.F. - Merovingica.
130015: BUCHNER, M. (HRSG.) - Aus der Vergangenheit der Universität Würzburg. Festschrift zum 350 jährigen Bestehen der Universität.
85949: BUCHOLE, R. - L'évolution poétique de Robert Desnos.
38971: BÜCHSENSCHÜTZ, B. - Die Hauptstätten des Gewerbfleisses im klassischen Alterthume.
116821: BÜCHSENSCHÜTZ, A.B. - Besitz und Erwerb im griechischen Altertum.
75749: BUCHWALD, W., A.HOHLWEG & O.PRINZ. - Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters.
48774: BUCK, C.D. - The greek dialects.W.2 charts.
66661: BUCK, C.D. - Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte. Deutsch von E. Prokosch.
31146: BUCKELEY, J. - Beiträge zur französischen Ortsnamenforschung.
93270: BUCKINGHAM, GEORGE VILLIERS, DUKE OF. - The Rehearsal. Ed.by D.E.L.Crane.
112315: BUCKINGHAM, GEORGE VILLIERS, DUKE OF. - Plays (The Chances, Sir Politick Would-be, The Country Gentleman, The Rehearsel, The Restauration). Ed.w.intr.etc.by R.D.Hume & H.Love.
119495: BUCKINX, P.G. - De vleugelen van Icarus. Gedichten.
117621: BUCKINX, PIETER G. - De verzoeking der armoede.
131581: BUCKLAND, W.W. - The roman law of slavery. The condition fo the slave in private law from Augustus to Justinian.
132244: BUDAEUS, G. - Commentarii linguae graecae. Ab eodem accurate recogniti, atque amplius tertia parte aucti.
75751: BUDÉ, A.W.A.M. - De hypotheseis der griekse tragedies en komedies (n.a.v.Dicaearchus).
42048: BUDGE, E.A.W. - A history of Egypt from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII, B.C.30. W.192 ill.& 1 map.
117112: BUDGE, E.A.W. - The book of the dead. The papyrus of Ani in the British Museum. The egyptian text with interlinear transliteration and translation, a running translation, introduction etc.
38977: BÜDINGER, M. (HRSG.) - Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte.
116076: BUDZINSKI-WECKER, R. (HRSG.) - Giordano-Bruno-Buch. Mit Holzschnitten und Zinkätzungen von Richard Budzinski.
95390: BUELL, L. - The environmental imagination. Thoreau, nature writing, and the formation of American culture.
100164: BUESA, T.& A.EGIDO. (COORD.) - I.Curso sobre lengua y literatura en Aragon (edad media).
35605: BUESCH, J.G. - Erfahrungen.
129100: BUFFIER, CLAUDE. - Cours de sciences sur des principes nouveaux & simples.
109972: BUGGE, S. - Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen. Uebers.v.O.Brenner.
99237: BUGGE, A. - Die Wikinger. Ueb.v.H.Hungerland. M.Fig.
113544: BÜHLER, G. - Das Kind und seine Umwelt in Laufe der Zeiten. Bd.I: die Antike.
17309: BÜHLER, J. - Die Hohenstaufen nach zeitgenössischen Quellen. M.16 Taf.
17330: BÜHLER, J. - Das erste Reich der Deutschen, von der Völkerwanderung bis zur Reformation. M.80 Taf.
99238: BÜHLER, J. - Die Germanen in der Völkerwanderung, nach zeitgenössischen Quellen. M.16 Taf.& 1 Krt.
103604: BÜHNEMANN, G. - The iconography of hindu tantric deities. W.ca.200 partly col.ills.
123348: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
94072: BUIJNSTERS, P.J. - Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk. M.44 ill.
97330: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff & Deken. Een biografie. M.ills.
112812: BUIJNSTERS, P.J. & L.BUIJNSTERS-SMETS. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. M.talr.ills.
6438: [ALPHEN, H.VAN.]. BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803). M.ill.
6436: BUIJNSTERS, P.J. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van "Het Graf".
129796: BUIJS, P. - De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835.
18761: BUIJSSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdeutscher Uebersetzung.Das vierte Buch nach der Hs.CVP 2765. M.2 Faks.
12760: BUIJTENEN, M.P.V. - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend. M.ill.
12761: BUIJTENEN, M.P.V. - Langs de heiligenweg. Perspectief van enige vroegmiddeleeuwse verbindingen met Noord-Nederland. M.7 pl.
109416: BUIJTENHUIJS, R. - Mau Mau twenty years after. W.4 pl.
4747: BUISMAN, J.FZN.M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Alphabetische naamlijst.
17354: BUISMAN, F.KEVERLING. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 1399-1504.
127143: BUISSON, L. - Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland. Göttermythen, Heldfensagen und Jenseitsglaube der Germanen im 8.Jahrhundert n.Chr.
118081: BUISSON, MATTHIEU FRANÇOIS RÉGIS. - De la division la plus naturelle des phénomènes considérés chez l'homme, avec un précis historique sur M. F.X.Bichat.
114858: BUISSON, L. - Erdoberrecht, Vasallität und byzantinisches Staatsrecht auf dem ersten Kreuzzug.
6439: BUITENDIJK, W.J.B. - Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
721: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek.
63248: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Middelfriesche geschriften.
4755: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel- en Nieuwfriesche geschriften.
4753: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
112251: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bijdragen tot het Oudfriesch woordenboek.
6442: BUITENRUST HETTEMA, F. - Oude glossen en hun beteekenis.
124254: BUITENWERF, R. ET AL. (ED.) - Jesus, Paul, and early christianity. Studies in honour of Henk Jan de Jonge.
132687: BUITRON-OLIVER, D. - Douris. A master painter of Athenian red-figure vases.
120965: AL-BUKHARI, MUHAMMAD. - The translation of the meanings of Sahih Al-Bukhari. Arabic edition w.english translation ed. by M.M.Khan.
91508: BUKOFZER, M.F. - Studies in Medieval and Renaissance music. With 7 plates.
88087: BÜLBRING, M. - Zur Vorgeschichte der mittelnierländische Epik. Eine vergleichende Untersuchung der Kampffomeln.
6444: BULHOF, F. (ED.) - Nijhoff, Van Ostaijen, "De Stijl". Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century. Six essays. M.21 pl.
111636: BULLARIUM. BARBERI, A.A. - Bullarii Romani continuatio. (Clemens XIII usque ad Pium VIII). Vol.1 to 5 (Clemens XIII (1758) to Pius VI (1777).
90128: BULLETIN. - Bulletin de la Société "Union Musicologique". Années 1-6.
23757: BULLETIN D'INFORMATION - du Laboratoire d'Analyse Lexicologique. Red.B.Quemada. No.I-VI.
101413: [MAJOR, K.] BULLOUGH, D.A.& R.L.STOREY (ED.) - The study of medieval records: essays in honour of Kathleen Major. W.5 pl.
99240: BULST, W. (HRSG.) - Die ältere wormser Briefsammlung.
128064: BULST, W. - Lateinisches Mittelalter. Gesammelte Beiträge. Hrsg.v.W.Berschin.
99242: BULST, W.] BERSCHIN, W.& R.DÜCHTING (HRSG.) - Lateinische Dichtungen des X.und XI.Jahrhunderts: Festgabe für Walther Bulst. M.8 Taf.
91509: BULST, N. - Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms von Dijon (962-1031). M.Faks.
84171: BUMA, W.J. (ED.) - Het tweede Rüstringer handschrift. M.4 pl.
84168: BUMA, W.J. (BEW.) - De eerste Riustringer codex. M.2 pl.
118829: BUMA, JOH. - Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Met portret (door R.Jelgerhuis naar R.Keyert) en titelvignet door J.Goeree.
18767: BUMKE, J. - Die romanisch-deutschen Literaturbeziehungen im Mittelalter. Ein Überblick.
120376: BUMKE, J. - Studien zum Ritterbegriff in 12.und 13.Jahrh.
71328: BUNDGAARD, J.A. - Parthenon and the mycenaean city on the heights. W.103 ill.& 12 fold.pl.
79257: BUNDI, M. - Bündner Kriegsdienste in Holland um 1700. M.8 pl.
113987: BUNGE, M.] AGASSI, J. & R.S.COHEN. (ED.) - Scientific philosophy today. Essays in honor of Mario Bunge. W.portrait.
98338: BUNGE, N.C. - Esquisses de littérature politico-économique. Trad.du russe. Av.portrait.
18760: BUNGE, F.G.V. - Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen.
965: BUNING, J. - De Indogermaansche athematische conjugatie in het Slavisch.
18805: BUNT, G.H.V. - William of Palerne, an alliterative romance, re-edited from Ms.King's Coll., Cambr.13. W.facs.
26274: BUNT, G.H.V. - William of Palerne. An alliterative romance. Re-edited from Ms.King's College Cambr.13. W.facs.
65357: BUNT, G.H.V. - Alexander the Great in the literature of medieval Britain.
21514: BÜNTE, G. - Zur Verskunst der deutschen Stanze.
125650: BUNTING, HENDRICK [=BÜNTING, HEINRICH, 1545-1606]. - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-Boeck der Heyliger Schrift. Overgeset door N.N., overgesien enz. door M. Hazard. & Een besonder Tractaet Ende Onderwijsinghe van de Munte en Gewichte der Heyliger Schrifturen. & Itinerarium. Het tweede deel. & Harmonia evangelistarum.
123919: BUNYAN, J. - The works. The third edition, to which now are added, the Divine Emblems, and several other pieces, which were never printed in any former collection. With a preface by G. Whitefield. With engr. portrait, and 7 plates with 26 ills, 2 engr. in the text and 49 woodcut emblems of which some coloured.
91523: CARMINA BURANA. - Carmina Burana, I: Text. Hrsg.v.A.Hilka, O.Schumann & B.Bischoff. M.5 farb.Taf.
133029: CARMINA BURANA. - Lateinische und deutsche Lieder und Gedichte einer Handschrift des XIII. Jahrhunderts aus Benediktbeuern.
132497: CARMINA BURANA. - Carmina Burana, I: Text. (1-3) Hrsg.v.A.Hilka, O.Schumann & B.Bischoff. & II.Kommentar. I, Einl., Die moralisch-satirischen Dichtungen.
124826: BURBURE, L.DE. (UITG.) - De Antwerpsche Ommegangen in de 14e en 15e eeuw, naar gelijktijdige handschriften.
114859: BURCHARD, MARINO SANUTO, LUDOLPH V.SUCHEM. - (On the Holy Land, ca.1250-1350). Transl.by A.Stewart. W.3 maps.
94993: BURCK, E. (HRSG.) - Das römische Epos.
103218: BURCKHARD, I. - Historia Bibliothecae Augustae quae Wolffenbutteli est. Acc.Analecta et epistolae Hermanni Conringii et Athansasii Kircheri. Mit 10 Vignetten.
38983: BURCKHARDT, J. - Die Zeit Constantin's des Grossen.
102245: BURCKHARDT, F. - Minerva-Handbücher, 1.Abt.: Die Bibliotheken, Band 3: Die Schweiz.
93716: BURDACH, K.F. - Anthropologie für das gebildete Publicum. M.3 gef.Taf.
91511: BURDACH, K. - Der Gral.
95580: BURDACH, K. - Vorspiel. Gesammelte Schriften zur Geschichte des deutschen Geistes. 2.Band. Goethe und sein Zeitalter.
88969: BURDACH, K. - Der Gral: Forschungen über seinen Ursprung und seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende.
65241: BURDACH, K. - Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide.
99243: BURDACH, K. - Reformation - Renaissance - Humanismus.
95506: BURDETT, O. - The Beardsley period.
123094: BURFORD, A. - Craftsmen in Greek and Roman society. With 67 illustrations.
120968: BÜRGE, A. - Römisches Privatrecht. Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung. Eine Einführung.
125171: BÜRGEL, J.C. (HRSG.) - Der Islam im Spiegel zeitgenossischer Literatur der islamischen Welt. (Vorträge Intern.Symposium Bern 1983).
72289: BÜRGER, O. - Chile als Land der Verheissung und Erfüllung für deutsche Auswanderer. M.Krt.
72288: BÜRGER, O. - Reisen eines Naturforschers im tropischen Südamerika. M.33 Abb.& 4 Tab.
119721: BURGER JR., C.P. - De deurvaert by noorden om naar Cathay ende China. De journalen van de reis van Pet en Jackman, 1580. / De Nederlandsche poolzeevaaarten, 1594, en volgende jaren. / Het Caert-Thresoor en andere uitgaven van het eind der 16e en het begin der 17e eeuw. Met 4 pl.& 22 ills.
106760: BURGER, A. - Turold, poète de la fidélité. Essai d'explication de la Chanson de Roland.
83965: BURGERS, M.P.O. - Die mens Langenhoven. M.portr.
120078: BURGESS, C. (ED.) - The church records of St Andrew Hubbard, Eastcheap, c.1450-c.1570.
109413: BURGESS, J. & A.FÜHRER. (ED.) - Epigrahia indica, vol.II. W.52 pl.& facs.
98180: BURGESS, G.S. (ED.) - Court and poet. Selected proceedings of the 3rd Congress of the Intern.Courtly Literature Society, 1980.
124446: BURGESS, G.S. - The Old French narrative lay. An analytical bibliography.
106701: BURGESS, G.S. - Contribution a l'étude du vocabulaire pre-courtois.
133248: BURGHABER, A. - Theologia polemica in qua doctrinae catholicorum doctorum assentur ac defenduntur et errores haereticorum hujus temporis proponuntur ac refelluntur.
122646: BURGMANN, L. & M.TH. FÖGEN. - Florilegium Lesbiacum.
107353: BURGUY, G.F. - Grammaire de la langue d'oïl ou grammaire des dialectes français aux XIIe et XIIIe siècles, suivie d'un glossaire (etymologique). 3e éd.
125326: BURIDANT, C. - La traduction du Pseudo-Turpin du manuscrit Vatican Regina 624. Ed.av.intr., notes & glossaire.
106601: BURIDANUS, JOHANNES. - Questiones longe super librum Periphermeneias. Ed.w.comm.by R.v.d.Lecq.
124084: BURKE, T.J. & J.K.ELLIOTT. (ED.) - Paul and the Corinthians. Studies in a community in conflict. Essays in honour of Margaret Thrall. W.portrait.
118815: BURLAGE, J.H. - Herinnerings-offer. Met gelithogr.titelplaat en 4 gelithogr.deeltitelplaten.
114860: BURLEY] UNA JUAREZ, A. - La filosofia del siglo XIV: contexto cultural de Walter Burley.
129533: BÜRLING, C. - Die direkte Rede als Mittel der Personengestaltung in den Íslendingasögur.
114420: BURMAN, K. - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht. Met titelplaat en titelvignetten.
123073: BURMAN, K. - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht. Met titelplaat en titelvignetten.
102888: BURMAN, K. - Utrechtsche Jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht. Met titelplaat en titelvignetten.
121502: BURMANNUS, P. (SEC.) - Intreêreden van Pieter Burman den jongen over De poëtische verrukking; in het openbaer uitgesproken te Amsteldam, den X. der herfstmaend' des jaers MDCCXLII. In Nederduitsche vaerzen nagevolgt door Dirk Smits. Met een fraai titelvignet door J. Punt naar D. van Nijmegen.
75755: BURMANNUS, P. (CUR.) - Poetae latini minores, sive Gratii Falisci Cynegeticon, M.A.O.Nemesiani Cynegeticon Et ejusdem Eclogae IV. T.Calpurnii Siculi Eclogae VII. Cl.Rutilii Numatiani Iter, Q.Serenus Samonicus De Medicina, Vindicianus sive Marcellus De Medicina. Q.Rhemnius Fannius Paemon De ponderibus & mensuris. Etc. Cum integr.doct.vir.notis & quorumdam exc.cur.P.Burmanno, qui et suas adj.adnot. With engraved title-page by F. van Bleyswyk after H. van der My.
69686: BURMANNUS, P. - Vectigalia populi romani et Zeus Kataibates sive Jupiter Fulgerator in Cyrrhestarum nummis.
96996: BURMEISTER, K.H. - Achilles Pirmin Gasser, 1505-1577. Arzt und Naturforscher, Historiker und Humanist. (Biographie-Bibliographie-Briefwechsel). M.21 Abb.
132672: BURN, L. - The Meidias painter.
133754: BURN, J.SOUTHERDEN. - The history of the French, Walloon, Dutch, and other foreign protestant refugees settled in England, from the reign of Henry VIII to the Revocation of the Edict of Nantes.
95985: BURNAY, J. - Chrestomathie siamoise.
113036: BURNET, J. - Greek philosophy. Thales to Plato.
130262: BURNETT, A.P. - Three archaic poets: Archilochus, Alcaeus, Sappho.
18984: BURNS, R.I. - Islam under the crusaders: colonial survival in the 13th-century kingdom of Valencia. W.18 pl.& 2 maps.
106269: BURNS, T.S. - The Ostrogoths, kingship and society.
124870: BURNS, E.J. - Bodytalk. When women speak in Old French literature.
132681: BUROW, J. - Der Antimenesmaler.
106953: BURR, I. - Lateinisch-romanische Konsonantverbindungen mit Liquid.
79343: BURRIDGE, K. - Syntactic change in Germanic.(W.particular reference to Middle Dutch).
130576: BURRIDGE, K. - Tangu traditions. A study of the way of life, mythology, and developing experience of a New Guinea people.
97530: BURROW, J.A. - Ricardian poetry: Chaucer, Gower, Langland and the Gawain poet. W.1 pl.
97402: BURSCH, H. - Die lateinsich-romanische Wortfamilie von *interpedare und seinen Parallelbildungen.
19002: BURSILL-HALL, G.L. - Speculative grammars of the middle ages.
99244: BURSILL-HALL. KOERNER, E.F.K.A.O. (ED.) - Studies in medieval linguistic thought, dedic.to G.L.Bursill-Hall.
99695: BURT, J.R. - From phonology to philology: an outline of descriptive and historical Spanish linguistics.
95988: BURTON, R.F. - Goa and the blue mountains or six months of sick leave. W.3 pl.& 1 map.
106270: BURTON, J. (ED.) - The Cartulary of Byland Abbey. W.5 maps.
129138: BURTON, WILLIAM. - Guilielmi Burtoni Angli Leipsana veteris linguae persicae; quae apud priscos scriptores, graecos et latinos, reperi potuerunt. Acc. M.Z.Boxhornii Epistola ad Nicol.Blancardum De persicis Curtio memoratis vocabulis, eorumque cum germanicis cognatione. Ed.c.praef., notis & add.a I.H.von Seelen.
128946: BURTON, H.E. - The discovery of the ancient world.
100363: BURTON, T.L. (ED.) - Sidrak and Bokkus. W.4 pl.
91513: BURWASH, D. - English merchant shipping, 1460-1540. W.5 ill.
63048: BUSBY, K. & E.KOOPER (ED.) - Courtly literature: culture and context. Selected papers 5th Congress Intern.Courtly Lit.Soc., Dalfsen, 1986.
111947: BUSCH, S. - Versus balnearum. Die antike Dichtung über Bäder und Baden im römischen Reich.
103606: BUSCH, A.& T.CHOMSKAS. - (Lietuviskai zodynas, I:) Litauisch-deutsch Wörterbuch.
130653: BUSCH, U. - Die klitischen Pronomina des Italienischen.
112724: BUSCH, J.W. - Der Liber de Honore Ecclesiae des Placidus von Nonantola.
65448: BUSCH, N. - Nachgelassene Schriften: Geschichte und Verfassung des Bistums Oesel b.z.Mitte des XIV.Jahrh., und: Verzeichnis der Schriften. Hrsg.v.L.Arbusow.
99245: BUSCH, G.C. - Ikonographische Studien zum Solotanz im Mittelalter. M.96 Fig.& 16 Taf.
95989: BUSCHAN, G. - Ueber Medizinzauber und Heilkunst im Leben der Völker. M.137 Abb.
72292: BUSCHAN, G. - Die Völker Asiens, Australiens und der Südseeinseln. Betr.v.A.Bynan, W.Volz, A.& M.Haberlandt. M.587 Abb., 49 Taf.& 9 Krtn.
42149: BUSCHAN, G., A.BYHAN & A.U.M.HABERLANDT. - Die Völker Europas. M.43 Taf., 708 Abb.& 6 Krt.
42139: BUSCHAN, G. - Die Sitten der Völker. M.1852 Abb.& 69 Taf.
65626: BUSCHAN, G. (HRSG.) - Illustrierte Völkerkunde. M.1584 Abb., 112 Taf.& 19 Krt.
123988: BUSCHINGER, D. (PUBL.) - (Centre d'Etudes Médiévales Un.Picardie:) Actes du Colloque 1979: Le recit bref au moyen age.
125305: BUSCHINGER, D. (HRSG.) - Sammlung - Deutung - Wertung. Ergebnisse, Probleme, Tendenzen und Perspektiven philologisher Arbeit. Mélanges de littérature médiévale et de linguistique allemande offerts a Wolfgang Spiewok à l'occasion de son 60e anniv.
99247: BUSI, G. - Libri e scrittori nella Roma ebraica del medioevo. With 29 (partly col.) facs.
48778: BUSINK, T.A. - Prothuron: inleidende studie over het woonhuis in oud-Griekenland. M.8 pl.
4756: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Uitg.d.Albert Verwey.
133222: BUSKEN HUET, CD. - Vragen en antwoorden. Brieven over den bijbel.
73719: BUSKEN HUET, CD. - Nederlandsche belletrie 1857-1876. Kritieken.
12942: BUSKEN HUET, CD. - Brieven. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. I.1847-1876. II.1876-1886.
73774: BUSKEN HUET, CD. - Oude romans.
89443: BUSOLT, G. CHAMBERS, M.H. - Georg Busolt: his career in letters. W.19 pl.
83371: BUSSE, L. - Geist und Körper, Seele und Leib. Erg.v.E.Dürr.
35615: BUSSE, L. - Geist und Körper, Seele und Leib.
130723: BUSSE, J. - Die Congruenz des Participii Praeteriti in activer Verbalconstruction im Altfranzösischen, bis zum Anfang des XIII.Jahrhunderts.
23764: BUSSE, C. - Das finale Satzverhältnis in der Entwicklung der französischen Syntax.
101220: BUSSE, W. - Altenglische Literatur und ihre Geschichte.
106951: BUSSE, G. - Der Conjunktiv im altfranzösischen Volksepos.
39007: BUTLER, H.E. - Post-augustan poetry from Seneca to Juvenal.
104848: BUTLER, J. ENSINK, B. - Ethik und Theologie bei Joseph Butler (1692-1752).
28987: BUTLER. BEKKER, W.G. - An historical and critical review of Samuel Butler's literary works.
28990: BUTLER. LANGE, P.J.DE. - Samuel Butler: Critic and philosopher. W.portr.
35617: BUTLER, J. - The works of -. Ed.by S.Halifax.
88859: BUTLER, M. (ED.) - The narrative fiction of Heinrich Böll.
63239: BUTLER, J. - The analogy of religion, natural and revealed, to the constitution and course of nature. To which are added two brief dissertations: I. On presonal identity. II. On the nature of virtue. Ed.by S. Halifax.
115800: BUTLER, SAMUEL. - Ernest Pontifex or The way of all flesh. Ed. w. intr. and notes by D.F. Howard.
117609: BÜTOW, K. - Europäisches Künstlerlexikon. Malerei und Zeichenkunst.
131909: VAN BUTSELE, P. - Poorterboeken van Oudenaarde. Deel I: Struuckboek (begonnen in 1550).
118950: BÜTTIKOFER, J. - Mededeelingen over Liberia. Resultaten van eene onderzoekingsreis door J.Büttikofer en C.F.Sala in de jaren 1879-1882. Met uitsl.kaart (v.Westelijk Liberia 54x51 cm.)
106272: BUTTIMER, A. - The wake of Erasmus: saints, scholars and studia in mediaeval Norden. W.26 ills.
129808: BUTTINGHA WICHERS, J.VAN. - Schaatsenrijden.
19009: BÜTTNER, T. & E.WERNER. - Circumcellionen und Adamiten. M.Taf.
26290: BUUREN-VEENENBOS, C.C.V. - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots version of 'The Seven Sages of Rome' ed.fr.the Asloan Ms., c.1515. W.ills.
129764: AUCTION CATALOGUE: VAN BUUREN - Tableaux anciens, antiquités. Collections Arnold van Buuren, " 't Loover ", Naarden. Vente publique les 26-27 mai 1925. [..]
112440: BUUREN, L.VAN. - The indispensable foundation of linguistic study.
65250: BUUREN, C.V. - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots version of the Seven Sages of Rome ed.fr.the Asloan Ms., c.1515. W.ills.
119950: BUUREN, C.VAN. (ED.) - The Buke of the Chess. Ed.from the Asloan Ms.(NLS MS 16500).
6452: BUUREN, A.M.J.V. - Der minnen loep van Dirc Potter.
132542: BUWALDA, H.S., S.H.BUWALDA & A.C.B.VAN DER BURG. - Woordeboek fan 't Bildts.
14997: BUWALDA, H.S. - Woun op 'e weagen.It Bildt en syn biwenners. M.ill.
116133: BUWALDA, P. - They did not dwell alone. Jewish emigration from the Soviet Union, 1967-1990.
101900: BUXTON, R. - Robert Frost and northern Irish poetry.
87034: BUXTON, J. - A tradition of poetry. W.7 pl.
115229: BUYLAERT, C. & P.DECUYPER. - De geschiedenis van het middelbaar onderwijs (1532-1837) en van het Sint-Aloysiuscollege (1832-1982) in Menen. Met ills.
17423: BUYSSENS, E. - Linguistique historique.
106954: BUYSSENS, E. - Les deux aspectifs de la conjugaison anglaise au XXe siècle.
96801: BUYSSENS, E. - Les categories grammaticales du français.
117776: BYINGTON, C. - A dictionary of the Choctaw language.
72305: BYLIN, E. - Basakata: le peuple du pays de l'entre-fleuves Lukenie-Kasai. Av.20 pl.
124809: BYNKERSHOEK, C.VAN. - Opera minora. Ed.2a.
76137: BYNON, T. - Historical linguistics.
113591: BYRNE, S.G. - Roman citizens of Athens. W.15 tables.
95500: BYRON. SIMHART, M. - Lord Byrons Einfluss auf die italienische Literatur.
108939: BYRON. POPMA, T. - Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde. M.ills.
132138: BYRON. SCHULTS, U. - Het Byronianisme in Nederland.
94583: [SMIRNOV] BYSTROV, P.I. & N.SADOVSKY. (ED.) - Philosophical logic and logical philosophy: essays in honour of V.A.Smirnov.
126084: NICETAS PAPHLAGON & NICETAS BYZANTINUS. - Opera quae reperiri potuerunt omnia. Rec.J.-P.Migne.
123075: STEPHANUS BYZANTINUS. - De urbibus (graece & latine), quem primus Thomas de Pinedo Latii iure donabat & observationibus dilectis illustrabat. His additae collationes J. Gronovii. With engraved printers mark.
92993: STEPHANUS BYZANTINUS. - De urbibus (gr.& lat.), quae ex mss.codd.rest., suppl., lat.vers.& integro comm.ill.A.Berkelius.Acc.coll.ab J.Gronovio variae lect.e.a..
131081: CABEEN, D.C. (ED.) - A critical bibliography of French literature. Mediaeval period / Sixteenth century / Seventeenth century / Eighteenth century + Supplement to the eighteenth century.
32774: CABEEN, D.C. ET AL. (ED.) - A critical bibliography of French literature. Vol.III: The seventeenth century. Ed.by N.Edelman.
88385: CABEEN, D.C. (ED.) - A critical bibliography of French literature. Vol.I: The medieval period. Ed.by U.T.Holmes.
95992: CABLE, M. & F.FRENCH. - The Gobi desert. W.3 (col.) pl., 48 photogr.& 2 maps.
122029: CACOUROS, M. & M.-H.CONGOURDEAU (ÉD.). - Philosophie et sciences à Byzance de 1204 à 1453. Les textes, les doctrines et leur transmission. (Actes table ronde XXe congr.intern.études byzant., Paris, 2002).
107691: DIDYMUS CAECUS. - Sur Zacharie. Texte crit., trad.& notes p.L.Douterleau.
94715: CAEDMON. - Paraphrasis Poetica Genesios ac preaecipuarum Sacrae paginae Historiarum. Facsimile of the 1655 ed.by Franciscus Junius ed.w.intr.& app.by P.J.Lucas.
38753: CAELIUS AURELIANUS. BENDZ, G. - Emendationen zu Caelius Aurelianus.
38754: CAELIUS AURELIANUS. BENDZ, G. - Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix.
82074: CAENEGEM, R.C.V. & F.L.GANSHOF. - Kurze Quellenkunde des westeuropäischen Mittelalters.
112868: CAENEGEM, R.C.V. - Law, history, the Low Countries and Europe. Ed.by L.Milis a.o.
88972: CAENEGEM, R.C.V. - Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw.
120387: CAENEGEM, R.C.V. - Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw.
121487: CAESAR. - Commentarii de bello gallico et civili. Acc.libri de bello alexandrino, africano et hispaniensi. E rec.Oudendorpii ed.S.F.N.Morus.
39023: CAESAR. CARLSSON, G. - Eine Denkschrift an Caesar über den Staat.
48786: CAESAR. - De bello gallico. Erkl.v.A.Doberenz & G.B.Dinter. M.Krt.
39032: CAESAR. SIHLER, E.G. - C.Iulius Caesar.
39031: CAESAR. PREUSS, S. - Vollständiges Lexikon zu den pseudo-cäsarianischen Schriftwerken.
39030: CAESAR. NOCHÉ, A. - Gergovie, vieux problèmes et solutions nouvelles. Av.35 ill.
39027: CAESAR. GUNDOLF, F. - Caesar, Geschichte seines Ruhms.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

5/9