Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
108423: VISSER, H. - Simon Vestdijk.Een schrijversleven. M.ill.
100175: VISSER, W.G. - De Geheime Dienst Nederland. Een documentair verslag over een inlichtengroep in bezet gebied 1943-1945. M.ills.
114062: VISSER, W. (PS. M.REVIS) - Fresco 07-70. Collage en Complex. Gestencilde roman (1971). (2), 184 pp. In ringband. (titel los). Met handgeschreven opdracht: "Voor Erni, dit eerste exemplaar van het stencilscript van dit boek, gereed gekomen op vrijdag 3 december 1971, ter herinnering aan dezelfde datum achttien jaar geleden". (Hs.kaartje dd.Kerstmis 1936 bijgelegd) Idem. "De zaak-dokter Koblatz. Roman." TYPESCRIPT NOVEL, n.d., (2), 173 lvs., 28x22 cm., recto only, manuscript title page and num. manuscripts corrections in pen and ink, in orig. simple stiff paper wr. - Title-leaf loose. = Unpublished novel, with autogr. pencil annot. in upper blank margin of title: "Boek 3 van Fresco 07-70. Onderstaande titelpagina had moeten dienen bij afzonderlijke publicatie". Idem. (Untitled). Part of an AUTOGRAPH NOVEL, pen and ink and ballpoint, n.d., 101 lvs. (numb. 90-94 and 100-193, and 2 additional lvs.), ±27x5x21, 5 cm., recto only (verso w. parts of various corrected typescripts etc.). = Draft of an unidentified novel, with numerous corrections, occas. in (red) pencil. With an added offprint on De Koninklijke Paketvaart Maatschappij (the novel dealing with maritime matters). ADDED: the type
65025: VISSER, J.J. - Pökoot religion. W.8 ill., 5 pl.& 2 maps.
64323: VISSER, G. - Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandse mystiek.(M.uitg.van zijn werk)
128686: VISSERING, G. - Een Hollander in Zuid-Afrika.
106473: GOTIFREDUS VITERBIENSIS. - Gesta Friderici I.et Heinrici VI. Ed.G.Waitz.
128187: GOTIFREDUS VITERBIENSIS. - Opera. Ed.G.Waitz.
83967: VITORIA, F.DE. - Relectio de Indis. (Lat.tekst & vert.).
48228: VITRUVIUS. NOHL, H. - Index vitruvianus.
73700: VITRUVIUS. - On architecture. Ed.& transl.by F.Granger. W.18 pl.
127379: JAKOB VON VITRY. - Das Leben der Maria von Oignies. / THOMAS von CANTIMPRÉ. Supplementum. Übersetzung m.Einl.u.Anm.v.I.Geyer.
127943: JACQUES DE VITRY. - Iacobus de Vitriaco Vita Marie de Oegnies. + THOMAS CANTIPRATENSIS Supplementum. Hrsg.m.Einl.v.R.B.C.Huygens.
127945: JACQUES DE VITRY. - Iacobi de Vitriaco Sermones vulgares vel ad status. Prologus, I-XXXVI. Publ.av.intr.p.J.Longère.
126491: VIVES, J.L. BONILLA Y SAN MARTÍN, A. - Luis Vives y la filosofía del Renacimento.
46190: VIVES, J.L. - Early writings (De initiis - Veritas fucata - Anima senis - Pompeius fugiens). Text, transl.& comm.by C.Matheeuwsen, C.Fantazi & E.George.
122915: VIVES, J.L. - De l'assistance aux pauvres. Trad.p.R.Aznar Casanova & L.Caby. Av.11 pl.
110640: VIVES, J.L. NORENA, C.G. - Juan Luis Vives (life and thought).
126489: VIVES, J.L. GONZALEZ, E. ET AL. - Vives, edicions princeps. W.num.facs.
50582: VIVES, J.L. - Secours van den Aermen. Reproductie (in facsimile) van de uitg.Antwerpen 1533, met inl.d.R.Valero Caminero. Met 2 pl.
113983: TAALONDERWIJS IN VLAANDEREN: - TEMMERMAN, H. De moedertaal, eenig doelmatig voertuig der gedachte in opvoeding en onderwijs. A.& TH.VAN HEUVERSWYN. Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs. G.SEGERS. Onze taal in het onderwijs. M.BRANTS. De hervorming van het middelbaar onderwijs.
116617: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche letterkunde. Red.Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Em.de Bom, August Vermeylen, K.van de Woestijne e.a.
120253: VLACHOU, E. - Free choice in and out of context: Semantics and distribution of French, Greek and English free choice items.
119042: VLAEMSCHE REDERYKER, DE. - (Verzamelbundel van artikelen uit De Vlaemsche Rederyker:) o.a. L.van Hoogeveen-Sterck: De diamant van Venetiën. (1845). 80 pp. & De beschouwing der natuer. 29 pp Frans I, koning van Frankyrk & Loize, gravinne de Faverange (1846). / Victoria te Antwerpen. (1845). 52 pp. / Boudewijn: De teregtstelling van een ter dood veroordeelde. (145) 36 pp. Konstantijn Simillion: Hendrik. 6 pp. / Het leen eener jonge dochter. (1854). 6 pp. e.a.
103534: VLAMING, PIETER. (VERT.) - Arcadia van Sannazarius. Benevens eene korte geschiedenis van den huize van Arragon, En het Leven des dichters. Met titelvignet, wapenvignet en 5 (2 uitslaande) platen. (Frontispice ontbreekt)
108828: VLAMING, P.H. - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catholyken, 1.Wegens het Formulier van Jansenius, 2.Wegens de Bulle Unigenitus, 3.Wegens het Aerts-Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in XXII Brieven tegen een Schrift van David Pierman.
35172: VLEDDER, W.H.V. - Cyrano de Bergerac 1619-1655: philosophe ésotérique.
114490: DE VLEESCHOUDERE, PETER. - Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, Van de honderd ende vyftigh Psalmen van den heylighen Koninghlycken Propheet David; Ende van de Lof-sanghen / soo van het oud / als nieuw Testament / de welcke elck op synen dagh in der kerkckelycke Shetyden ghesonghen ende ghelesen worden; ... Mids-gaders eenighe Rymen van ver-scheyden gheleerde Mannen. / Uyt het Latyn over-gheset ende ghedicht.
83973: VLEKKE, B.H.M. - 'Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert'. Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639. M.ills.
8071: VLES, J. - Le roman picaresque hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles et ses modèles espagnols et français.
8073: VLETTER, A.DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken.
114177: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
105907: VLIEGEN, M.L.M.J. - Verben der auditiven Wahrnehmng im Deutschen und Niederländischen.
114793: VLIERBES, DE. - Jaarboek van de Heemkundige Kring "De Vlierbes"van Beerse en Vlimmeren. (Kempen). Jaarboek 1 t/m 31.
8075: VLIET, P.V.D. - Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische Verlichting. M.ills.
98128: VLIET, H.T.M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus. M.120 gekl.ill.op pl.
128786: VLIET, K.VAN. - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
115238: VLIET, H.T.M.VAN. - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940). Bezorgd door H.T.M. van Vliet. M.talr.ills.
6047: VLOTEN, J. VAN. - Zielkundig-historische inleiding ter algemeene en Nederlandsche taalkennis. 2de herz.en verm.dr.der 'Spraakwording'. M.tafel.
14574: VLOTEN, J.V. - Onderzoek van 's konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar het oorspr.hs.uitg.
102008: VOCABULARIUS EX QUO. GRUBMÜLLER, K. - Vocabularius Ex quo: Untersuchungen zu lateinisch-deutschen Vokabularen des Spätmittelalters.
118996: VOCHT, H.DE. - Charisterium H.de Vocht 1878-1978. Uitg.d.J.IJsewijn & J.Roegiers.
98066: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy. A collection of texts. Selected and supplied w.notes & explanations. Thales to Plato; Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; The Hellenistic-Roman period.
48235: VOGEL, C.J.DE. - KEPHALAION: studies in greek philosophy and its continuation offered to prof.C.J.de Vogel. Ed.by J.Mansfeld & L.M.de Rijk.
48234: VOGEL, C.J.DE. - Philosophia I: studies in greek philosophy.
118125: VOGEL, RUDOLPH AUGUSTIN. - Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Editio nova emendatior & cui praefatus est S.A.D.Tissot. W.small vignette on titles.
118099: VOGEL, RUDOLPH AUGUSTIN. - Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. W.engr.vignette on title.
117069: VOGEL, S.M. - German literary influences on the American transcendentalists.
118983: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy I. Thales to Plato.
127751: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy I. Thales to Plato.
112588: VOGEL, J.P. (TRANSL.) - De zegelring van raksjasa door Whisjakhadatta (indisch tooneelspel). W.19 ill.& 8 pl.
107533: VOGEL, V.J. - American Indian medicine. W.24 pl.
130177: VOGELAAR, A.L. - Amsterdam als industrie-; handel- en winkelstad. Langs de Amsterdamsche winkels. Met medew. van J.Feith.
94085: VÖGELIN, S. - Utz Eckstein.
70014: VOGELPOEL, P.G.I. - Over kern- en celdeeling. M.1 uitsl.pl.
104824: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. - Werke. Text, Prosaübersetzung & Erkl.v.J.Schaefer.
114745: VOGHT, JOZ.DE. - S.Agnes. (Gedichten).
98960: VOGLER, E.B. - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en - nissen in de hindoe-javaanse bouwkunst. M.35 pl.
88559: VOGLER, F.W. - Vital d'Audiguier and the early 17th cent.French novel.
94780: VOGT, F. - Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur. I.Frühmhd.Zeit - Blütezeit I - Höfische Epos bis auf Gottfried v.Strassburg.
94735: VOGT, W.H. - Altnorwegens Urfehdebann und der Geleitschwur.
118565: VOGT, W.H. - Zur Komposition der Egils Saga, Kpp.I-LXVI.
120928: VOGT, J. - Sklaverei und Humanität: Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung. + Ergänzungsheft.
111473: VOGT, J. (HRSG.) - Bibliographie zur antiken Sklaverei.
87880: VOGT, E. (HRSG.) - Griechische Literatur. M.117 Abb.
77793: VOGTHERR, K. - Das Problem der Gleichzeitigkeit.
129987: VOGÜÉ, A.DE. (PUBL.) - La Règle du Maïtre. Intr., texte (Regula Magsitri), trad.et notes. Av.concordance verbale et index orthographique p.J.-M.Clément, J.Neufville & D.Demeslay.
119436: VOIGT, G. & M. LEHNERDT. - Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus.
128263: VOIGT, E. (HRSG.) - Ecbasis captivi, das älteste Thierepos des Mittelalters.
122857: VOIGTLÄNDER, W. - Teichiussa. Näherung und Wirklichkeit. M.37 Abb.
112864: VOLAVKA, Z. - Crown and ritual. The royal insignia of Ngoyo. Ed.by W.A.Thomas, intr.etc.by C.E.Kriger. W.22 ill.on pl.
78209: VOLDER, J.G.DE. - L'autel et le trône; ou les droits et les devoirs des deux puissances, en égard a la situation de l'Église en Belgique, au commencement de l'année 1817.
77510: VOLKELT, J. - Arthur Schopenhauer. M.Portr.
38175: VOLKELT, J. - Gewissheit und Wahrheit.
38178: VOLKELT, J.] NEUMANN, T. - Gewissheit und Skepsis: Untersuchungen zur Philosophie Johannes Volkelts.
38174: VOLKELT, J. - System der Aesthetik.
64226: VOLKELT, J. - Aesthetik des Tragischen.
64225: VOLKELT, J. - Zwischen Dichtung und Philosophie: Gesammelte Aufsätze.
95720: VÖLKER, G. (HRSG.) - Vom Antichrist. Eine mhd.Bearbeitung des Passauer Anonymus.
50594: VÖLKER, P.G. - Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin, I: Ueberlieferung und Untersuchung.
61111: VÖLKER, P.G. - Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin. I.Ueberlieferung und Untersuchung. (alles w.ersch.)
123646: TEGENWOORDIGE STAAT: HEDENDAAGSCHE HISTORIE OF TEGENWOORDIGE STAAT VAN ALLE VOLKEREN. - Deel 1 t/m 22 (1 t/m 5 Azië; 6 t/m 10 Europese landen; 11 t/m 22 Vereenigde Nederlanden) + Groot-Brittannië (2 delen), Frankrijk (2 delen), Spanje en Portugal, Switzerland en Italië (2 delen), Afrika, Amerika (3 delen).
6092: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. - Hrsg.v.E.Becker-Donner & A.Hefel. M.zahlr.Taf.& Abb.
73534: VOLKMANN, R. - Die Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer Übersicht dargestellt
120843: VOLKMANN, R. - Die Rhetorik der Griechen und Römer.
119785: VOLKMANN, L. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen. M.110 Abb.
85169: VOLKSBOEKEN - WILLEMS, J.F. - Reinaert de Vos, naer de oudste beryming.
74549: VOLLENHOVEN, C.V. - On indonesian adat law. Ed.by J.F.Holleman.
54902: VOLLENHOVEN, C.V. - Verspreide geschriften. Ed.F.M.v.Asbeck.
124791: VOLLENHOVEN, JAN MESSCHERT VAN. - Proeven eener vrije navolging van eenige stukken uit de werken van Publius Ovidius Naso in Hollandsche verzen. Eerste deel. Met gegraveerde titelpagina v.R.Vinkeles.
103077: VOLLGRAFF, W. - Le décret d'Argos relatif à un pacte entre Knossos et Tylissos. Av.2 pl.
61707: VOLLGRAFF, C.W. - L'oraison funèbre de Gorgias.
54905: VOLLMER, W. - Wörterbuch der Mythologie aller Völker. Hrsg.v.W.Binder & J.Minckwitz. M.303 Abb.
116312: VOLLRATH-REICHELT, H. - Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen bis zur Mitte des 9.Jahrhunderts.
9806: VOLMAT, R. & C.WIART (ED.) - Art & psychopathology. W.num.ill.
87294: VOLTA. DIBNER, B. - Alessandro Volta and the electric battery. W.ills.
129385: VOLTAIRE. SPEAR, F.A. - Bibliographie analytique des écrits relatifs à Voltaire. 1966-1990.
25750: VOLTAIRE. GUIRAGOSSIAN, D. - Voltaire's Facéties.(étude en anglais).
123228: VOLTAIRE. [GUYON, C.M.] - L'oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. de Voltaire.
94644: VOLTAIRE. NAVES, R. - Voltaire et l'Encyclopédie.
94647: VOLTAIRE. ROWE, C. - Voltaire and the state.
98399: VOLTAIRE. LA HARPE, J.F.DE. - Commentaire sur le théâtre de Voltaire. Recueilli et publié par *** (L.-P.Decroix).
94048: VOLTAIRE. (FOUGERET DE MONTBRONT, L.CH.). - La Henriade travestie, en vers burlesques.
94097: VOLTAIRE. NICOLARDOT, L. - Ménage et finances de Voltaire. Avec une introduction sur les moeurs des cours et des salons au 18e siècle.
94025: VOLTAIRE. - Voltaire a Ferney. Sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha, suivi d'autres lettres et de notes pour Mézerai contre le p.Daniel entièrement inédites. Publ.p.E.Bavoux et A.F. 2e éd.augm.de 27 lettres inédites.
93347: VOLTAIRE. ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit. Av.16 pl.
33121: VOLTAIRE. HEUVEL, J.V.D. - Voltaire dans ses contes.De "Micromégas" à "L'Ingénu". 2e éd.
33120: VOLTAIRE. FONTIUS, M. - Voltaire in Berlin.Zur Geschichte der bei G.C.Walther ver- öffentlichten Werke Voltaires.
92842: VOLTAIRE. DELATTRE, A. - Répertoire chronologique des lettres de Voltaire non receuillies dans les éditions de sa correspondence générale.
92753: VOLTAIRE. WILBERGER, C.H. - Voltaire's Russia: window on the East.
92745: VOLTAIRE. MASON, H. (ED.) - Pour encourager les autres. Studies for the tercentenary of Voltaire's birth 1694-1994.
92725: VOLTAIRE. LAFARGA, F. - Voltaire en Espagne (1734-1835).
92707: VOLTAIRE. LIZÉ, E. - Voltaire, Grimm et la 'Correspondance littéraire'.
118080: VOLTAIRE. BAVOUX, E. (& A.FRANÇOIS). - Voltaire à Ferney. Sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha suivie de lettres et de notes historiques entièrement inédites.
122796: VOLTAIRE. - Mélanges. Ed.p.J.van den Heuvel, préf.E.Berl.
90611: VOLTAIRE. MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la littérature néerlandaise.
90585: VOLTAIRE. - Oeuvres historiques. Ed.p.R.Pomeau.
38187: VOLTAIRE. NOYES, A. - Voltaire. W.5 pl.
124232: VOLTAIRE. - Oeuvres historiques. Ed.p.R.Pomeau.
99843: VOLTAIRE. NAVES, R. - Le goût de Voltaire.
124595: VOLTAIRE. NICOLARDOT, L. - Ménage et finances de Voltaire. Avec une introduction sur les moeurs des cours et des salons au XVIIIe siècle.
129387: VOLTAIRE. BESSIRE, F. & F. TILKIN (ED.) - Voltaire et le livre.
129461: VOLTAIRE. STRIEN, K.VAN. - Voltaire in Holland, 1736-1745.
129008: VOLTAIRE. - Romans et contes. Édition intégrale. Ed.p.R. Groos
118483: VOLTAIRE. - Notebooks. Ed., in large part for the first time, by Th.Besterman. W.2 facs.
115845: VOLTAIRE. NABLOW, R.A. - A study of Voltaire's lighter verse.
83855: VOLTAIRE. [GUYON, C.M.] - L'oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. de Voltaire.
100095: VOLTAIRE. - Oeuvres complètes. With 93 plates after Moreau le Jeune, 14 mathemathical plates & 17 (of 19) portraits.
100063: VOLTAIRE. RIDGWAY, R.S. - Voltaire and sensibility.
94634: VOLTAIRE - La philosophie de l'histoire. Par feu l'abbé Bazin.
129594: VOLTAIRE. - Les oeuvres complètes. Vol.33. Oeuvres alphabétiques I. Édition crit. sous la direction de J. Vercruysse. (Articles pour l'Encyclopédie / Articles pour le Dictionnaire de l'Académie).
94638: VOLTAIRE. LÉVESQUE DE BURIGNY, J. - Lettre de M. de Burigny à M.l'abbé Mercier sur les démêlés de M. de Voltaire avec M. de Saint-Hyacinthe; dans laquelle on trouvera des anecdotes littéraires & quelques lettres de MM. de Voltaire & de Saint-Hyacinthe.
117670: VOLZ, W. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Kgl.Preussischen Ak.d.Wiss.zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführten Forschungsreise. Bd.2: Die Gajoländer. M.11 Taf., 116 Abb.& 2 gef.Karten in Beilage.
129874: VONDEL, J.V. - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel, Met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven.
114295: VONDEL, J.VAN DEN. - De werken. Uitg.J.van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W.Unger.
68528: VONDEL. - Twee zeevaart-gedichten. Uitg.m.inl.& comm.d.M.Spies. M.19 afb.
109241: VONDEL, J.V. - Toonneel des menschelyken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel.
6322: VONDEL. BOMHOFF, J.G. - Vondels drama.
108845: VONDEL, J.V. - Palamedes of Vermoorde onnozelheit.Treurspel, Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.+ J.v.Vondels Hekeldigten, Met Aanteekeningen, Uit's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.
127692: VONDEL, J.VAN. - Alle de treurspelen.
126368: VONDEL. ALBERDINGK THIJM, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep. Met ingeplakt portret, 2 platen, 1 facsimile van Vondels handschrift, 1 ingeplakte foto van Vondels gebeente & 6 uitsl.genealogische tafels.
129848: VONDEL, J.V. - Palamedes of Vermoorde onnozelheit.Treurspel, Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt. EN: J.v.Vondels Hekeldigten, Met Aanteekeningen, Uit's digters mondt opgeschreven. Nooit voor dezen gedrukt.
119119: VONDEL, J. VAN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met als drukkersmerk een put.
119134: VONDEL, J. VAN. - Bespiegelingen van Godt en godsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der godtheit of goddelijcke voorzienigheit. Met een gegaveerde titelp. door T. Mulder naar J. Goeree en een portret van Vondel.
48251: VONDELING, J. - Eranos.
68293: VONES, L. - Die Historia compostellana und die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Raumes, 1070-1130.
54919: VÖÖBUS, A. - Handschriftliche Ueberlieferung der Memre-Dichtung des Jacob von Serug, 3: die zerstreuten Memre: die Handschriften.
12348: VOOGD, J. - Leidsche onderzoekingen over den suprageleidenden toestand van metalen 1927-1930. M.29 fig.
82704: VOORBIJ, J.B. - Het Speculum Historiale van Vincent van Beauvais: een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
128508: VOORDA, JACOBUS. - [Digestorum, seu] Pandectarum, Pars tertia [et quarta, Lib. XII.1-XXVII.10].
126067: VOORDECKERS, E.] DEMOEN, K., VEREECKEN, J. (EDS.) - La spiritualité de l'univers Byzantin dans le verbe et l'image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers à l'occasion de son éméritat. Av. portrait.
54921: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay dialect of the Asmat language. W.2 pl., 6 sk.& 2 maps.
108620: VOORHOEVE, P. - Codices Batacici (with a reprint of his: Overzicht van de volksverhalen der Bataks, 1927). W.5 pl.
91343: VOORHOEVE, P. - Südsumatranische Handschriften. M.7 Taf.
119853: VOORN, H. - The paper mills of Denmark & Norway and their watermarks. W.22 ill.on pl.
16082: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
84860: VOORTMAN, B. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen.
89230: VOORWINDEN, N. & M.DE HAAN. (HRSG.) - Oral poetry: das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
46210: VOORWINDEN, N. & M.DE HAAN. - Oral poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
70592: VOORZANGER, J.L. & J.E.POLAK. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
112215: VOORZANGER, J.L. & J.E.POLAK. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
30263: VOOYS, S.DE. - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century.
72886: VOOYS, C.G.N.DE (UITG.) - Middelnederlandsche Marialegenden. (I.Onser liever vrouwen miraculen - naar het Katwijksche hs., II.Inl., verspreide Marialegenden, aant.)
114271: VOOYS, C.G.N.DE (UITG.) - Middelnederlandsche Marialegenden. (I.Onser liever vrouwen miraculen - naar het Katwijksche hs., II.Inl., verspreide Marialegenden, aant.)
117636: VOOYS, C.G.N.DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de proza-litteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen. Herz.en verm.uitg.
8092: VOOYS, C.G.N.DE. & C.KRUYSKAMP (UITG.) - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
15754: VOOYS, C.G.N.DE. - Conrad Busken Huet.
8089: VOOYS, C.G.N.DE. - Verzamelde taalkundige opstellen.
65034: VORDEMFELDE, H. - Die germanische Religion in den deutschen Volksrechten, I: der religiöse Glaube (alles w.ersch.).
50208: VORETZSCH, K. - Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur. 3.Aufl.
88291: VORETZSCH, C. - Die Composition des Huon von Bordeaux.
124405: VORSTER, W.S. - Speaking of Jesus. Essays on biblical language, gospel narrative and the historical Jesus. Ed.by J.E.Botha.
95735: VOS, T. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld, m.inl.& woordenlijst. M.ills.& 14 pl.
74552: VOS, F. - Die Religionen Koreas. M.16 Abb.
54923: VOS, F. - A study of the Ise-monogatari, with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation.
128325: VOS, J.S. - Die Kunst der Argumentation bei Paulus.
118509: VOS, I. - Iemant en niemant; zinne-spel. Vertoont op de Amsteldamsche schouwburg. Den laatsten druk.
126663: VOS DE WAEL, G.E.M. - De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus.
115686: VOS AZ, G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en classis van Amsterdam. Met 64 platen en portretten.
8099: VOS, JAN. - Toneelwerken. Aran en Titus, Oene, Medea. Uitg., inleid.en van aantekeningen voorzien d.W.J.C.Buitendijk.
129485: VOSKRESENSKY, A.A. & N.P.TIKHONOV. - Technical study of textiles from the burial mouns of Noin-Ula. + E.B.SACHS. Notes on the weaves of a group of silk fabrics from the burial mounds of Noin-Ula. (Mongolia).
97523: VOSMAER, C. (RED.) - De distel. Etsen van Nederlandsche schilders. 12 afleveringen in 6.
89795: VOSSEN, P.T.J.M. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
125118: VOSSIUS, G.J. - Elementa rhetorica, oratoriis ejusdem partitionibus accomodata. Nunc vero interpretatione Graecarum vocarum.
61709: VOSSIUS, G.J. RADEMAKER, C.S.M. - Life and work of Gerardus Johannes Vossius (1577-1649). W.pl.(& bibliogr.).
16090: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae "Akrotèriasmos" (1598). Ed.av.intr.p.M.v.Straaten. M.4 pl.
103078: VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
127092: VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
90436: VOSSIUS, MATTHAEUS. - Annales Hollandiae Zelandiaeque. Ed. altera cura Antonii Borremansii. M. frontispice van Jan Luiken.
127054: VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
73536: VOSSIUS, G.J. - Etymologicon linguae latinae. Praefigitur ejusdem De literarum permutatione tractatus.
31986: VOSSLER, K. - Südliche Romania.Neue erw.Ausg.
106420: PENNINC & PIETER VOSTAERT. - Roman van Walewein. Uitg.W.J.A.Jonckbloet. BAND II: COMMENTAAR
126477: VOSTERS, S.A. - Antonio de Guevara y Europa.
8101: VOSTERS, S.A. - Spanje in de Nederlandse literatuur.
126472: VOSTERS, S.A. - Het beleg en de overgave van Breda in geschiedenis, litteratuur en kunst. (I & II.De ontwikkeling van het motief. & Supplement. III. Tekstuitgave met inl., vertaling en aant.van Calderón's "El Sitio de Bredá". M.51 afb.
126476: VOSTERS, S.A. - De Nederlanden in de Spaanse literatuur (van 1200 tot 1700). Met ills.
6067: VOSTERS, S.A. - Los Paises Bajos en la literatura española. I.La Edad Media.
91344: VOVELLE, M. - Les métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820. Av.figs.& 8 pl.
80148: VOVIN, A. - A reconstruction of proto-ainu.
46221: VRANA, J. - L'Evangéliaire de Miroslav: contribution à l'étude de son origine.
111687: VRANCEANU, GHEORGHE. - Opera matematica, vol.I-II.
103338: VRANCKEN, J. - St.Servatius-Legende. (In vertaling) uitg.naar een Latijnsch handschrift uit de XIVe eeuw (RA Maastricht) en met aanteekeningen voorzien.
100393: VRANICH, S.B. - Ensayos Sevillanos del siglo de oro.
16097: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekwijt en bijen, kerken en kloosters, w eversheiligen. M.ills.
97353: VREDEMAN DE VRIES, H. & S. MAROLOIS. - Perspectiva theoretica ac practica. Hoc est opus opticum absolutissimum: Continens aedificorum, templorum, pergularum aliarumque structurarum perfectissima fundamenta, icones atque delineamenta. With 74 double-page plates (extra: pl. 3 & 12, 33 & 34 printed on 1 pl.)
16099: VREDENBURCH, W.C.A.V. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. M.19 pl.
112590: VREEDE-DE STUERS, C. - Parda: a study of muslim woman's life in nothern India. W.figs.& 12 pl.
119108: VREEDE, PIETER (ET AL.) - Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel, ten spreuke voerende: Voor vrijheid en vaderland, te Leyden. Met 1 uitslaande plaat met gegraveerde muziek.
127760: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking. (1. Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf (1523-1611), 2.Van de aanvaarding der regering door Gustaaf Adolf, tot den val van Oldenbarneveld. (1611-1618).)
121537: VREEDE, G.W. - Een blik op Noordbrabants materiëlen vooruitgang en politische ontwikkeling sedert 1813. Rede in de algem.vergadering van het Prov.Noord-Brabantsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ... op den 4den Julij 1872 uitgesproken.
6069: VREESE, W.DE. - Gallicismen in het Zuidnederlandsch.Proeve van taalzuivering.
8102: VREESE, W.DE. - Die eerste Bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
8103: VREESE, W.DE. - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebr., ingel.en toegel.d.P.J.H.Vermeeren.
8105: VREESE, W.DE. & J.DE VRIES.(UITG.). - Dat Dyalogus of Twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus. Naar de Antw.druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501 uitg.
30269: VRIEND, H.J.DE. (ED.) - The Old English Medicina de Quadrupedibus. W.4 pl.
68297: VRIEND, H.J.DE. (ED.) - The old english Medicina de quadrupedibus. W.4 pl. Latin & english text w.intr., comm., notes & ind.verb.
8106: VRIENDT, S.F.L.DE. (UITG.) - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585.
8108: VRIENDT, S.F.L.DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw. M.uitsl.tabel.
8110: VRIENDT-DE MAN, M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16e eeuw.
93938: VRIES, W.DE. - Palatizering van 'û' in 't Westerlauwers Fries.
16108: VRIES, H.DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
123326: VRIES, MARK DE. - The syntax of relativization.
128689: (VRIES, R.W.P. DE]. - Overzicht van de geschiedenis van het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel 1871-1896.
54936: VRIES, J.DE. - Forschungsgeschichte der Mythologie.
70361: VRIES, H.DE. - Plant-breeding. Comments on the experiments of Nilsson and Burbank. W.114 ill.
93962: VRIES, M.DE (UITG.) - Van den borchgrave van Couchi. Fragmenten.
21117: VRIES, J.DE. (HRSG.) - Rother.
6080: VRIES, W.DE. - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse taalwetenschap.
54931: VRIES, J.DE. - Die Märchen von klugen Rätsellösern.
54934: VRIES, J.DE. - Kelten und Germanen.
3658: VRIES, HENDRIK DE. - De nacht.
11801: VRIES, H.DE. - Opera e periodicis collata. W.num.fig.on pl.
124664: VRIES, A.G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
16117: VRIES, W.DE. - 150 jaar Welstand. De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden. M.ills.
8117: VRIES, J.M.DE. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten.
119277: VRIES, S. DE. (ED.) - Album palaeographicum. Tabulae LIV selecatae ex cunctis iam editis tomis Codicum graecorum et latinorum photographice depictorum.
14623: VRIES, W.DE. - De opkomst van Zutphen.
108625: VRIES, J.DE. - Betrachtungen zum Märchen, besonderes in seinem Verhältnis zu Heldensage und Mythos.
99958: VRIES, J.DE. - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen. M.8 ills.
123026: VRIES, HENDRIK DE. - Vlamrood.
94056: VRIES, A.G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
54939: VRIES, J.DE. - Altgermanische Religionsgeschichte.
87428: VRIES, H.DE. - Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. M.4 Fig.
87429: VRIES, H.DE. - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie.Voordrachten aan Univ.Californie. Vert.g.P.G.Buekers.
8121: VRIES, K.C.J.W.DE. - De Mariaklachten. M.ills.
102228: VRIES, A.G.C.DE. (VOORW.) - Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Deel I-VI (incl.supplement-catalogi 1920-1949 en registers).
8115: VRIES, J.DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F.de Tollenaere.
119854: VRIES AZN., A.D.DE. - Biografische aaneekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
8123: VRIES, M.DE. - Verspreide taalkundige opstellen. Uitgekozen en herdrukt onder toezicht v.S.G.de Vries.
4102: VROMAN, LEO. - Snippers.
14626: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm. M.12 ill.& 20 pl.
65836: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. M.33 afb.
4104: VROUWEN-PEERLE, DE, - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe. Met houtsneden.
119631: VRUGT, M.V.D. - De Criminele Ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden. M.ills.
16124: VUCHT TIJSSEN, J.V. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
128350: VULCANIUS, B. - Correspondance de Bonaventura Vulcanius pendant son séjour à Cologne, Geneve et Bâle (1573-1577). Publ.et annotée p. H.de Vries de Heekelingen.
93396: VULLIOD, A. - Pierre Rosegger, l'homme et l'oeuvre.
73538: VÜRTHEIM, J. - Herinneringen aan Hellas. M.5 pl.
116557: VUYK, S. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820. M.19 ill.
125638: VUYLSTEKE, JULIUS. - Uit het studentenleven en andere gedichten.
124315: VYCICHL, W.] HARI, R. ET AL. - Mélanges offerts a Werner Vycichl.
125374: WAAG, A. - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften. Hrsg.u.bearb.
118045: WAAL, H.L.E. - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost indië.
90186: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. M.120 pl.
9810: WAAL, M.DE. - Dieren in de volksgeneeskunst. M.14 pl.
94824: WAALS, H.G.VAN DER. - Skeireins aivaggeljons thairh Johannen. Vert.m.opm.
103079: WAANDERS, F.M.J. - Studies in local case relations in mycenaean greek.
108626: WAARDENBURG, J.V. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjehers.
87883: WAARSENBURG, D.J. - The northwest necropolis of Satricum: an iron age cemetery in Latium Vetus. W.600 ill.& pl.
38192: WACH, J. - Sociology of religion.
83858: WACH, J. - Einführung in die Religionssoziologie.
103037: WACHTER, L.DE. - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (heemkundige dokumentatie 1800-1940; 1940-1950).
25769: WACKER, G. - Ueber das Verhältnis von Dialekt und Schriftsprache im Altfranzösischen.
107751: WACKERNAGEL, PH. (HRSG.) - Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16.Jahrhundert.
70000: WACKERNAGEL, W. - Wörterbuch zum altdeutschen Lesebuch.
73543: WACKERNAGEL, J. - Vorlesungen über Syntax.
100176: WACKERNAGEL, W. - Altdeutsches handwörterbuch. 5.Aufl.
106641: WACKERNAGEL, W. - Deutsches Lesebuch. 2./1.Aufl. (I.Altdeutsches Lesebuch m.Wörterbuch; II.Proben der deutschen Poesie seit dem Jahre MD; III/1.Proben der deutschen Prosa seit dem Jahre MD (bis 1740); III/2.Idem bis 1842)
110065: WACKERS, P. E.A. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. M.ills.
30274: WACKWITZ, B. - Die Theorie des Prosastils im England des 18.Jahrhunderts.
112592: WADA, T. - The analytical method of Navya-nyaya.
98972: WADDELL, L.A. - Lhasa and its mysteries, with a record of the expedition of 1903-04. W.200 ills.& maps.
110645: WADDING, L. - Annales Minorum seu trium ordinum a S.Francisco institutorum (1208-1540). Ed.by J.M.Fonseca. 16 vols.& index. With continuation: 1541-1632 by J.de Luca, A.Chiappini a.o. 10 Vols.
120443: WADE-MARTINS, P. (ED.) - An historical atlas of Norfolk. W.92 maps & 2 folding maps in pocket.
95543: WADE, I.O. - The intellectual development of Voltaire.
95317: WADE, I.O. - Essays on the age of enlightenment in honor of Ira O.Wade. Ed.by J.Macary.
94651: WADE, I.O. - The structure and form of the french Enlightenment.
48269: WAELE, J.A.DE. - Acragas Graeca: die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien, I, historischer Teil. M.20 Taf.& 3 Krt.
87433: WAERDEN, B.L.V.D. - Mathematische Statistik. M.39 Fig.
28490: WAERFERTH. TIMMER, B.J. - Studies in Bishop Waerferth's translation of the Dialogues of Gregory the Great.
50620: WAESBERGHE, J.F.A.M.V. - De akense regels voor canonici en canonicae uit 816.
108627: WAGENAAR, C.G. - De joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5 eeuw v.Chr. W.map & 3 pl.
127083: WAGENAAR, J., [FOKKE, J.?] - Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe [...]. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar. Vierde stuk. Met 1 [van 2] portretten (J.A. Zoutman) en 1 [van 12] uitsl.pl. (Nieuwe Koornbeurs).
119833: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden.
35191: WAGENAAR, K. - Etude sur la négation en ancien espagnol jusqu'au XVe siècle.
98147: WAGENER, H. - Die Komposition der Romane Christian Friedrich Hunolds.
118123: WAGENINGEN, J. VAN. - Latijnsch woordenboek. 4e druk bew. door F. Muller.
86834: WAGENKNECHT, E. - Henry Wadsworth Longfellow. W.portr.
48273: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature and religion.
113268: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature, culture and religion.
48271: WAGENVOORT, H. - Imperium: studien over het mana-begrip in zede en taal der Romeinen.
22700: WAGNER, J.M.(HRSG.) - Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung.Bd.I. (Alles w.ersch.)
128076: WAGNER, F. - Philologia sacra cisterciensis. Untersuchungen zur mittelalterlichen Dichtkunst der Zisterzienser und ihrer Tradition.
91347: WAGNER, R. - Habu: the innovation of meaning in Daribi religion (E.New Guinea). W.8 ill., 6 pl.& 2 maps.
114118: WAGNER, R. (HRSG.) - Bengalische Texte in Urschrift und Umschrift.
90469: WAGNER, J. (ED.) - Lesage, écrivain (1695-1735).
93387: WAGNER, R.-L. - L'ancien français.
95510: WAGNER, A. (HRSG.) - Tundale. Das mittelenglische Gedicht über die Vision des Tundalus.
74559: WAGNER, G. - The Bantu of north Kavirondo. W.17 pl.& map.
123423: WAGNER, E.] HEINRICHS, W. & G.SCHOELER. (HRSG.) - Festschrift Ewald Wagner zum 65.Geburtstag. (I.Semitische Studien unter bes.Berücks.der Südsemitistik. II.Studien zur arabischen Dichtung).
96745: WAGNER, R.-L. - Essais de linguistique française.
124409: WAGNER, J.R. - Heralds of the good news. Isaiah and Paul 'in concert' in the Letter to the Romans.
65040: WAGNER, R. - Asiwinarong: ethos, image and social power among the Usen Barok of New Ireland. W.6 fig., 29 pl.& 3 maps.
35194: WAGNER, R. - Stellung des attributiven Adjektivs in altfranzösischen Prosatexten des XIII.bis Anfang des XV.Jhts.
106663: WAGNER, K. - Deutsche Sprachlandschaften. M.Karten.
106662: WAGNER, G. - "Frech" im heutigen Englisch.
100403: WAGNER, J.M. - Hoffmann von Fallersleben 1818-1868. Fünfzig Jahre dichterischen und gelehrten Wirkens bibliographisch dargestellt.
80151: WAGNER, H. - Das Hethitische vom Standpunkte der typologischen Sprachgeographie.
77183: WAGSTAFF, P. - Memory and desire: Rétif de la Bretonne, autobiography and utopia.
31890: WAHLGREN, E.G. - Etude sur les actions analogiques réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes.
35196: WAHLGREN, E.G. - Etude sur les actions analogues réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes, I.
93486: WAHLUND, C., H.VON FEILITZEN & A.NORDFELT. (PUBL.) - Les Enfances Vivien. Chanson de geste.
21126: WAIDSON, H.M. - The modern German novel. A mid-20th century survey.
106640: WAINSTEIN, L. - L'expression du commandement dans le français actuel.
78330: WAIS, K. (HRSG.) - Der Arthurische Roman.
120380: WAITZ, G. - Deutsche Verfassungsgeschichte. Die Verfassung des deutschen Volkes in ältester Zeit.
75450: WAITZ, G. (REC.) - Annales Bertiniani.
110646: WAITZ, G. - Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Henirich I.
102014: WAITZ, G., O.HOLDER-EGGER E.A. (ED.) - Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX.
28573: WAKELIN, M. (ED.) - Patterns in the folk speech of the British Isles.
119763: WAKEMAN, G. & G.D.R.BRIDSON. - A guide to nineteenth century colour printers. W.ills.
61715: WAKKER, G. - Conditions and conditionals: an investigation of ancient greek.
16130: WAL, T.V.D. - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
14648: WAL, S.L.V.D. - De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische studie over de jaren 1854-1866.
90227: WAL, M.J. VAN DER. - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
6085: WAL, M.J.V.D. - Passiefproblemen in oudere taalfasen.Middelnederlands sijn/werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits.
4321: WALBERG, E. (PUBL.) - Contes pieux en vers du XVIe siècle, tirés du receuil intitulé 'Le Tombel de Chartrose'.
8135: WALCH, J. - De varianten van Vondel's Palamedes.
8137: WALCH, J.L. - Studiën over litteratuur en tooneel.
3812: WALCH, J. - Het leven van een heilige (St.Franciscus van Assisi). Een gedramatiseerde legende.
87021: WALDMEIR, J.J. - American novels of the second world war.
98976: WALDSCHMIDT, E.& R.L. - Musikinspirierte Miniaturen, I: Ragamala-Bilder aus dem westlichen Himalaya-Gebiet. M.48 Fig.& 41 (teilw.farb.) Taf.
119455: WALGRAVE, AL. - Stille stonden. Gedichten.
108630: WALKER, S.S. - Ceremonial spirit possession in Africa and Afro-America.
124151: WALKER, D.C. - Dictionnaire inverse de l'ancien français.
117277: WALKER, S.S. - The religious revolution in the Ivory Coast. The prophet Harris and the Harrist church.
92118: WALKER, E. - Der Monolog im höfischen Epos.
105833: WALKER, R.J. - Anti mias: an essay in isometry.
122505: WALKUS, SIMON SR. - Oowekeeno oral traditions, as told by the late chief Simon Walkus Sr. (Texts w.transl.) by E.W.Windsor, ed.by S.Hilton & J.C.Rath.
80157: WALL, L. & W.MORGAN. - Navajo-english dictionary.
38199: WALLACE, W. - The logic of Hegel, translated with prolegomena.
38201: WALLACE, W. - Lectures and essays on natural theology and ethics. W.portr. Ed.w.intr.by E.Caird.
108987: WALLACE, I. (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
125107: WALLACE-HADRILL, A. - Houses and society in Pompeii and Herculaneum. W.num.fig & 8 col.plates.
112423: WALLACE, I., D.TATE & G.LABROISSE. (HRSG.) - Heiner Müller: Probleme und Perspektiven, Bath-Symposion 1998. M.10 Taf.
123244: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Insulinde: Het land van den Orang-Oetang en den Paradijsvogel. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door P.J. Veth. Tweede deel. Met Frontispiece en 4 platen in houtgravure, 1 kl.litho kaart en 20 afb. in de tekst.
107226: WALLACH-FALLER, M. - Ein alemannischer Psalter aus dem 14.Jahrhundert. (Hs.A.iv.44 UB Basel). (Studie & Text)
46254: WALLACH, L. - Diplomatic studies in Latin and Greek documents of the Carolingian age. W.7 pl.
46256: WALLÉN, P.E. - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
123170: WALLENSKÖLD, A. (PUBL.) - Florence de Rome. Chanson d'aventure du premier quart du XIIIe siècle.
84779: WALLENSKÖLD, A. (PUBL.) - Florence de Rome. Chanson d'aventure du premier quart du XIIIe siècle.
11810: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland m.herdr.v.Stevins "Tafelen van Interest". M.2 pl.
124800: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Bewerkt door W.R. Juynboll. Met 61 portr.
54977: WALLESER, M. - Die Sekten des alten Buddhismus.
98977: WALLESER, M. - Die philosophische Grundlage des älteren Buddhismus.
48282: WALLINGA, H.T. - The boarding-bridge of the Romans. Its construction and its function inthe naval tactics of the First Punic War.
103631: WALLIS, H. (ED.) - Carteret's voyage round the world, 1766-69. W.20 pl.
128403: WALLIUS, J. - Poematum libri novem.
87434: WALLMÉN, O. - Alte tschechische Pflanzenname und Rezepte im Botanicon Dorstens.
30283: WALLNER, B. - An exposition of Qui habitat and Bonum est in English. Ed.from the Mss.with intr., notes and glossary.
28591: WALLNER, B. (ED.) - The Middle English transl.of Guy de Chauliac's treatise on "Apostemes". Part I. Text. Book II of the Great Surgery.
106752: WALLNER, B. (ED.) - The Middle English translation of Guy de Chauliac's treatise on fractures and dislocations. (Book V of the great surgery). W.1 pl.
106749: WALLNER, B. (ED.) - A Middle English version of the introduction to Guy de Chauliac's Chirurgia Magna. W.1 pl.
69426: WALLON, H. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
102019: WALLON, H. - Saint Louis et son temps.
85357: WALLSTRÖM, S. - Studier i övre språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet.
119985: WALMISLEY, C.A. (ED.) - An index of persons named in early chancery proceedings, Richard II (1385) to Edward IV (1467), preserved in the Pulbic Record Office, London.
128393: WALPOLE.] HAZEN, A.T. - A bibliography of Horace Walpole.
112845: WALPOLE, R.N. - Le Turpin français, dit le Turpin I. Ed.(av.variantes etc.). Av.1 pl.
128060: WALPOLE, A.S. (ED.) - Early latin hymns.
119842: WALPOLE, HORACE. - Hieroglyphic tales. Repr.of the ed.1785 w.intr.by K.W.Gross.
105809: WALPOLE, A.S. - Early latin hymns.
98979: WALRAVEN, B.C.A. - Muga: the songs of korean shamanism.
114163: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921-1950, 1951-1965, 1966-1989. Verz.&toegel.d.H.Polis & C.&B.Walschap.
4109: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat. Met tekeningen van J. Cantré.
116221: WALSEMANN, H. (HRSG.) - Pädagogische Quellenschriften.
130046: WALSH, K. & D.WOOD. (EDS.) - The Bible in the medieval world. Essays in memory of Beryl Smalley.
109613: WALSH, VICOMTE (J.-A.) - Journées mémorables de la Révolution Française, racontées par un père a ses fils, ou récit complet des événements qui se sont passés en France depuis 1787 jusqu'en 1804. Avec 2 portraits.
103262: WALSH, (J.-A.) - Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis, en 1823. 2e éd. Avec carte dépliante sous couverture.
121136: WALSH, P.G. - The roman novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius.
110651: WALSINGHAM, THOMAS. - Ypodigma Neutriae. Ed.by H.T.Riley.
102020: WALSINGHAM, THOMAS. - De archana deorum. Ed.by R.A.van Kluyve.
46266: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq épitres rimées dans l'appendice des Formules de Sens (Cod.Par.Lat.4627): la querelle des évêques Frodebert et Importun (665/66). Texte, trad.& comm.
23442: WALTER, E. - Studien zur Vápnfirdinga Saga.
67917: WALTER VON CHÂTILLON. CHRISTENSEN, H. - Das Alexanderlied Walters von Châtillon.
105810: WALTER, A. - Die Grundbedeutung des Konjunktivs im Griechischen.
108989: [GARBER] WALTER, A.E.(HRSG.). - Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom Humanismus bis ins Zeitalter des Internet. Festschrift für Klaus Garber.
100054: WALTER, H.-A. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Bd.II-IV (Europäisches Appaesement und überseeische Asylpraxis; Internierung, Flucht und Lebensbedingungen im 2.Weltkrieg; Exilpresse).
25784: WALTERS-GEHRIG, M. - Trois fabliaux. Saint Pierre et le jongleur/ de Haimet et de Barat et Travers/ Estula. Ed.crit.
124240: WALTERS, P. (ED.) - From judaism to christianity: tradition and transition. A Festschrift for Thomas H. Tobin, s.j. on the occ.of his 65th birthday.
122870: WALTERS, E.J. - Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis.
110653: WALTHARIUS - (Text, italian transl.& comm.) a cura di E.d'Angelo.
110658: WALTHARIUS. LANGOSCH, K. - Waltharius: die Dichtung und die Forschung.
128069: WALTHARIUS. GEURTS, H. - Der lateinische Waltharius und die deutsche Walthersage. Untersuchungen zur Verfasserfrage und zum Einfluss der Antike, des Christentums und der germanisch-deutschen Heldensage auf den Waltharius.
110659: WALTHARIUS. OENNERFORS, A. - Die Verfasserschaft des Waltharius-Epos.
110656: WALTHARIUS. KRAMMER, H. - Die Verfassersfrage des Waltharius.
110657: WALTHARIUS. KRATZ, D.M. - Waltharius, Alexandreis and the problem of christian heroism.
102035: WALTHARIUS. SCHWAB, U. - Waldere, testo e commento. Av.2 facs.
102033: WALTHARIUS. HAUG, A. - Zur Entstehung und Entwicklung der Walthersage.
25786: WALTHAUS, R. - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. Con resumen en español.
110661: WALTHER, H. - Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters.
4936: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. SCHOLZ, M.G. - Bibliographie zu Walther von der Vogelweide.
27448: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. MAURER, F. - Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide.
22704: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
21149: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. WILMANNS, W. - Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide.
21146: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. KRAUS, C.V. - Walther von der Vogelweide.Untersuchungen.
111956: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. BAUSCHKE, R. - Die 'Reinmar-Lieder' Walthers von der Vogelweide.
75455: WALTRAMUS. - Liber de unitate ecclesiae conservanda. Rec.W.Schwenkenbecher.
48292: WALTZ, P. - La question d'Orient dans l'antiquité.
128167: WALZ, D. - Auf den Spuren der Meister. Die Vita des heiligen Magnus von Füssen. (Mit Text u.Übersetzung).
28227: WALZEL, O. - Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Neudruck. M.2 Taf.u.22 Abb.
22708: WALZEL, O. - Vom Geistesleben alter und neuer Zeit. (2.verm.Aufl.v."Vom Geistesleben des 18.u.19.Jhts.").
117533: WAMPER, H. - Das Leben der Brüder Adrian und Peter van Walenburch aus Rotterdam und ihr Wirken in der Erzdiözese Köln bis zum Jahre 1649. M.2 Taf.
127851: WANDALBERT VON PRÜM. STIENE, H.E. (HRSG.) - Vita et miracula sancti Goaris.
114157: WANDER, K.F.W. (HRSG.) - Deutsches Sprichwörter-Lexikon.
106639: WANDRUSZKA, M. - Haltung und Gebärde der Romanen.
91352: WANG, W.S.Y.(ED.) - The lexicon in phonological change.
127813: WANG CH'UNG. - Lun-hêng. (I.Philosophical essays; II.Miscellaneous essays.). Transl.& annotated by A.Forke.
48296: WANGSTEDT, S.V. - Ausgewählte demotische Ostraka (Victoria-Mus.Uppsala & St.Samml.Berlin). M.Beih.v.15 Taf.
119291: WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an eductional historiographer and thinker.
62516: WANNER, D. & D.A.KIBBEE (ED.) - New analysis in romance linguistics.Selected papers 18th Ling.Symp.Rom.Lang., Urbana-Champaign 1988.
83054: WANNER, L. - Lexical functions in lexicography and natural language processing.
111483: WANSCHER, V. - Epigraphie étrusque et pré-romaine. Av.22 fig.
105365: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit, 1575-ca.1650.
119487: WAP, J.J.F. - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren, door Dr. Wap. Met gesigneerde ingeplakte orig.portretfoto.
112879: WARD, A. (ED.) - Teoría y práctica de la historiografía hispánica medieval.
108633: WARD, W.E.F. - A history of Ghana. W.12 pl.& 11 maps.
64230: WARD, J. - The realm of ends or pluralism and theism.
95502: WARDALE, E.E. - Chapters on Old English literature. W.3 pl.
124414: WARE J.P. - The mission of the church in Paul's Letter to the Philippians in the context of ancient judaism.
22709: WAREMAN, P. - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
54993: WARES, A.C. - A comparative study of Yuman consonantism. W.map.
73701: WARMINGTON, E.H. (ED.) - Remains of old latin Ed. and transl.
123575: WARMINGTON, E.H. - Remains of old latin, II: Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius.
123576: WARMINGTON, E.H. - Remains of old latin, IV: Archaic inscriptions. With 1 plate & 1 folding table.
113325: WARMINGTON, E.H. - Remains of old latin, III: Lucilius, The twelve tables.
128769: WARMINGTON, E.H. - The commerce between the Roman Empire and India.
25792: WARNANT, L. - La constitution phonique du mot wallon. Etude fondée sur le parler d'Oreye (Hesbaye liégeoise). Av.figs.& graphiques.
106772: WARNANT, L. - Structure syntaxique du français.
80160: WARNECK, J. - 60 Jahre Batakmission in Sumatra. M.16 Abb.& Krt.
65047: WARNECK, J. - Toba-batak-deutsches Wörterbuch. M.Beitr.v.J.Winkler & K.A.Adelaar hrsg.v.R.Roolvink.
120062: WARNER, G. (ED.) - The Libelle of Englyshe Polycye, a poem on the use of sea-power 1436. W.6 (2 double) plates.
116456: WARNER-LEWIS, M. - Trinidad Yoruba, from mother tongue to memory.
126431: WARNER, L. - De rebus turcicis epistolae ineditae. Ed. G.N. du Rieu.
120328: LEVINIUS WARNER. - Levinus Warner and his legacy. Three centuries legatum Warnerianum in the Leiden University libarary. With ills.
116764: WARNGART, ST. & R.HELLMANN. - Die Zeitung im deutschen Gefangenen- und Interniertenlager. Eine Bibliographie.
91902: [SAVIGNY]. WARNKOENIG, L.A. - Analyse du Traité de la possession.
92313: WARNSINCK, J.C.M. (UITG.) - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617. M.portr.& frontisp.
90160: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (UITG.) - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aan de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. M.portr., kaart & 7 pl.
115050: WARNSINCK, W.H. BSZ. - Gedichten. Gegraveerde titelpagina.
114694: WARNSINCK BSZ., W.H. - Lorenzo en Bianca, romantisch gedicht, in drie zangen. Met gelithografeerde titelpagina en 4 litho's naar Nicolaas Pieneman.
50654: WARREN, W.L. - Henry II. W.27 pl.& 14 maps.
4111: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
99667: WARTBURG, W.VON. - Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW). (Bd.1-14 A bis Z; Bd.15-17 Wörter germanischen Ursprungs; Bd.18-20: Anglizismen; Orientalia; Wörter aus dem übrigen Sprachen; Bd.21: Materialen unbekannten unsicheren Ursprungs) & Bd.22 einschl.Index. + Beiheft: Ortsnamenregister/Literaturverzeichnis/Uebersichtskarte + Liste des abbréviations.
31899: WARTBURG, W.V. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze. Mit Bibliogr.des Verf. M.8 Krtn.
125793: WASHBURN, D. - Style, classification and ethnicity: design categories on Bakuba Raffia Cloth.
120947: IBN AL-WASSA. - Das Buch des buntbestickten Kleides. Uebers.u.hrsg.v.D.Bellmann.
74568: WASSÉN, S.H. - A medicine-man's implements and plants in a tiahuanacoid tomb in highland Bolivia. W.num.ill. (partly col.).
114641: WASSENAER, NICOLAAS VAN. - Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald. Uitg.met vert., inl.enz.d.G.C.van Walsem.
127701: WASSENBERGH, EVERWINUS. - Oratio de bonarum hodie literarum et eruditionis in Belgio commodis et incommodis, eaque vel amplicicandi, vel tollendi modis.
122096: WASSENBERGH, EV. - Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval.
66222: WASSERMAN, J.N. & L.RONEY (ED.) - Sign, sentence, discourse. Language in medieval thought and literature.
101578: WASSERMAN, E.R. (ED.) - Aspects of the eighteenth century.
116274: WASSERSCHLEBEN, H. (HRSG.) - Die irische Kanonensammlung.
115478: WAT - Woordeboek van die Afrikaanse taal. Red.P.C.Schoonees etc. Deel 1-3: A t/m G. Met platen.
124796: WATER, J.W.TE. - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz.van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574.
84858: WATER, A.V.D. - De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard.
8144: WATERSCHOOT, W. - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.
32711: WATHELET-WILLEM, J. - Recherches sur la Chanson de Guillaume. Etudes accompagnées d'une édition.
120116: WATNEY, J. - Some account of the Hospital of St.Thomas of Acon, in the Cheap, London, and of the plate of the Mercers' Company. W.7 ill.& 11 plates.
55013: WATSON, W. - Cultural frontiers in ancient East Asia. W.72 fig.& 103 pl.
98071: WATSON, J. (ED.) - Speaking volumes:orality and literacy in the greek and roman world.
77797: WATSON, H.B. - Modern theories of organic chemistry. W.22 fig. 2nd ed.
112286: WATSON, G.R. - The roman soldier. W.26 pl.
95436: WATT, L.M. - Attic & Elizabethan tragedy.
123428: WATT, W.M., A.T.WELCH, M.MARMURA U.A. - Der Islam. (Bd.I: Mohamed und der Frühzeit - Islamisches Recht - Religiöses Leben; II.Politische Entwicklungen und theologische Konzepte.)
103324: WATT, J. ROBINSON, E. & A.E.MUSSON. - James Watt and the steam revolution. W.19 ill.on pl.& 16 col.pl.
115712: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
124410: WATT, J.G.VAN DER. - Salvation in the New Testament. Perspectives on soteriology.
115728: WATT, W.M. - A history of islamic Spain. W.17 pl.
119674: WATT, J.A. - The church and the two nations in medieval Ireland.
68314: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Deutsche Kaiserzeit, Bd.I. Hrsg.v.R.Holzmann.
110666: WATTENBACH, W. - Kleine Abhandlungen zur mittelalterlichen Geschichte. M.Taf.
119281: WATTENBACH, W. & F.-J. SCHMALE. - Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter. Vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum. Band I.
110665: WATTENBACH, W. (ED.) - Vita Henrici IV.imperatoris. BRUNO.De bello saxonico. ADAMUS.Geste hammaburgensis ecclesiae pontificum. HERBORDUS Dialogus de vita Ottonis.Ed.G.H.Pertz. CNUTONIS regis gesta.Ed.G.H.Pertz.
110664: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Bd.II: (Die Zeit der Salier - Die Welfen und Weiblinger).
122255: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd.I: Vorzeit - Karlinger - Ottonen).
89238: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Vorzeit und Karlinger. Heft I-VI, mit Beiheft: Rechtsquellen. Hrsg.v.H.Löwe & R.Buchner.
111999: WATTERS, D.E. - A grammar of Kham.
126466: WATTS, A.CHALMERS. - The lyre and the harp. A comparative reconsideration of oral tradition in Homer and Old English epic poetry.
100055: WATTS, R.J., S.IDE & K.EHLICH (ED.) - Politeness in language. Studies in its history, theory and practice.
114673: WAUGH, L.R. & F.VAN COETSEM. - Contributions to grammatical studies. Semantics and syntax.
117785: WAUGH, E., LECLAIRE, N. & G.CARDINAL. (ED.) - Alberta Elders' Cree dictionary.
99847: WAUGH, E. SYKES, C. - Evelyn Waugh. A biography. W.12 pl.
116583: WAUTERS, A. - Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome 1 - 5 (années 275 - 1279).
127025: WAUTERS, A. - Les délices de la Belgique, ou description historique, pittoresque et monumentale de ce royaume. Av.plan dépl.de Bruxelles et 99 (de100) planches lithographiés d'après Lauters, Stroobant, Ghémar, Vanderhecht, Bielski, etc.
8146: WAVEREN, A.C.V. - P.T.Helvetius van den Bergh.
98986: WAYMAN, A.& R.TAJIMA. - The enlightenment of Vairocana.
124219: [JONSON]. WAYNE, D.E. - Penshurst. The semiotics of place and the poetics of history.
70019: WEAR, A., J.GEYER-KORDESCH & R.FRENCH (ED.) - Doctors and ethics: the earlier historical setting of professional ethics.
4399: WEBER, H. - La création poétique au XVIe siècle en France. De Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné.
55030: WEBER, O. - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. M.3 Abb.
105195: WEBER, M. - Gesammelte politische Schriften. Hrsg.v.J.Winckelmann.
38213: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
110667: WEBER, M., G.HASLER U.A. (HRSG.) - Das Tennenbacher Güterbuch (1317-1341). M.4 Taf.& 1 Krt.
122879: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg.v.J.Winckelmann
64234: WEBER, A. LUOMA, M. - Die drei Sphären der Geschichte (bei Alfred Weber). M.Portr.
98987: WEBER-KELLERMANN, I. - Ludolf Parisius und seine altmärkischen Volkslieder.M.Herausg.d.Melodien v.E.Stockmann.
116673: WEBER, CH. (HRSG.) - Silbergestaltung. Zeitgenössische Formen und Tendenzen. With many ills.
84809: WEBER-SCHÄFER, P. - Einführung in die antike politische Theorie.
108765: WEBER, A. - Ueber den zweiten, grammatischen Parasiprakaca des Krishnadasa.
86996: WEBER, C.A. - Bristols Bedeutung für die englische Romantik und die deutsch-englischen Beziehungen.
88543: WEBER, H.. - Das Gattungssystem der französischen Frühaufklärung (1680-1750).
65050: WEBER, F. - Beiträge zur Charakteristik der älteren Geschichtsschreiber über Spanisch-Amerika.
102134: WEBER, S.A. - Theology and poetry in the Middle English lyric. A study of sacred history and aesthetic form. W.7 pl.
46291: WEBER, H. - Die Hülfsverpflichtungen der XIII Orte. (Ein Beitrag zur Geschichte schweizerischen Staatsrechts)
108766: WEBER, A. (HRSG.) - Indische Studien: Zeitschrift für die Kunde des indischen Alterthums. / Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums.
64232: WEBER, A. ECKERT, R. - Kultur, Zivilisation und Gesellschaft: die Geschichtstheorie Alfred Webers.
110668: WEBSTER, J.R. - Carmel in medieval Catalonia. W.4 pl.& 1 map.
61726: WEBSTER, T.B.L. - The greek chorus.
48316: WEBSTER, T.B.L. - Von Mykene bis Homer. M.38 Taf.& 1 Krt.
108640: WEBSTER, J.C.B. - Popular religion in the Punjab today.
88340: WECHSSLER, E. - Ueber die verschiedene Redaktionen des Robert von Borron zugeschriebenen Graal-Lancelot-Cyklus.
35212: WECHSSLER, E. - Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. I.Minnesang und Christentum. (alles w.ersch.).
118678: WEDDERBURN, ROBERT. - The Complaynt of Scotland (c.1550). Intr.A.M.Stewart.
114703: WEDDIGE, H. - Einführung in die germanistische Mediävistik. M.24 Abb.
123057: WEDEKIND, F. - Marquis von Reith. (Münchener Scenen). Schauspiel in fünf Aufzügen.
123058: WEDEKIND, F. - Franziska. Ein modernes Mysterium in fünf Akten.
14668: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de proces-gang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
55035: WEDEL, W.R. - An introduction to Kansas archeology. W.109 fig.& 97 pl.
101322: VAN DER WEE, H. ET AL. (ED.) - Fifth international conference of economic history / Cinquieme conférence internationale d'histoire économique, Leningrad 1970. (Proceedings).
127342: WEEMAES, E. - Gezangen met uitgekozen muziek, door E.Weemaes, priester van het Gezelschap van Jesus.
50675: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la ville de Doullens pour l'année 1470. Av.facs.
25804: WEERENBECK, B.H.J. - Le pronom 'on' en français et en provençal.
14059: JAN DE WEERT. - Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. Uitg.d.J.H.Jacobs.
11817: WEEVERS, TH. - Fifty years of plant physiology (1895-1945).Intr.by F.W.Wendt.
89241: WEGENER, W. - Böhmen / Mähren und das Reich im Hochmittelalter, 919-1253.
85106: WEGENER, V. & M.KJAER. - To studier i danske fornavne.
73554: WEGNER, M. - Das Musikleben der Griechen. M.22 Fig.& 32 Taf.
55043: WEGNER, R.N. - Zum Sonnentor durch altes Indianerland (Forschungsr.in.N-Argent., Bolivien, Peru & Yucatan). M.226 Abb.& 1 Krt.
83861: WEGSCHEIDER, J.A.L. - Institutiones theologiae christianae dogmaticae.
120440: WEHLEN, W. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs des Frommen.
55048: WEHR, H. - A dictionary of modern written arabic. Ed.by J.M.Cowan.
55047: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. + Supplement.
123430: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
80430: WEHRLI, M. - Formen mittelalterlicher Erzählung.
121353: WEHRLI, C. (ÉD.) - Les papyrus de Genève. Deuxième volume Nos 82-117. Avec 1 portrait et 37 fac-similes.
125198: WEIBULL, L. - Nordisk historia. Forskningar och undersökningar. (I.Forntid och Vikingatid; II.Stat och kyrka i Danmark under äldre medeltid; III.Från Erik den Helige till Karl XII). W.1 folding map, 10 ill
125431: WEICHERT, M.A. (ED.) - Poetarum latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C. Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, Domitii Marsi aliorumque vitae et carminum reliquiae.
60279: MARCUS V.WEIDA. - Der Spiegel hochloblicher Bruderschaft des Rosenkrantz Marie. Hrsg.(m.Faks.d.Ausg.1514) & Komm.v.A.v.d.Lee.
108644: WEIERS, W. - Die Revolution der Chen-qaio: Untersuchungen zur Geschichte und Gründung der Song-Dynastie.
112598: WEIERS, M. (HRSG.) - Die Mongolen: Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur. M.24 Taf.& 2 Krt.
24519: WEIGAND, H.J. - Critical probings.Essays in European literature.From Wolfram von Eschenbach to Thomas Mann.
112786: WEIGAND, F.L.K. - Deutsches Wörterbuch. 2.verb.u.verm.Aufl.
66329: WEIGAND, H. - Linguistically motivated principles of knowledge base systems.
110680: WEIJDEN, P.V.D. - Laudes Domini: tekst, vert.& comm.
61748: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het latijn.
91976: WEIJERS, O. (ED.) - Vocabulary of teaching and research between middle ages and renaissance (colloquium).
110679: WEIJERS, O. (ED.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
102048: WEIJERS, O. (ED.) - Pseudo-Boèce, De disciplina scolarium: introd., texte & comm.
102049: WEIJERS, O. - Terminologie des universités au XIIIe siècle.
84896: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
70528: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant. M.6 uitsl.krtn.
8155: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde. M.krt. 2de dr.
99947: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd. M.19 krtn.
8160: WEIJNEN, A. - Liber amicorum Weijnen.Bundel opstellen aang.bij zijn 70ste verjaardag. Red.J.Kruijsen.
8157: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
92269: WEIJTENS, H.P.A.M. - Christus onze tijdgenoot. Een vergelijkende litteratuurstudie over het motief van den wederkerenden Christu in de laatste halve eeuw.
8161: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
102713: WEILAND, P. - Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal.
8165: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
46303: WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum (+ 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
48324: WEILER, I. - Der Sport bei den Völkern der alten Welt.
93098: WEILER, I. - Griechische Geschichte: Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
110044: WEILER, A.G. - De Middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen t.g.v. zijn 65ste verjaardag. Uitg.d.P.Bange.
64245: WEILLER, K.V. - Grundlegung zur Ethik als Dynamik zu einer auf die Lehre der Tugendkräfte gegründete Lehre der Tugendgesetze. Herausgegeben von seinem Testaments-Executor.
110669: WEIMANN, K. - Die Ministrialität im späteren Mittelalter.
17137: WEIMANN, R. (HRSG.) - Realismus in der Renaissance.Aneignung der Welt in der erzählenden Prosa.
77802: WEINBERG, A.V. - Kinetische Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen. M.25 Abb.
115524: WEINBERG, W. - Die Reste des Jüdischdeutschen.
106177: WEINBROT, H.D. - The formal strain. Studies in augustan imitation and satire.
77804: WEINEK, L. (HRSG.) - Definitive Resultate aus den Prager Polhöhen-Messungen von 1889-92 und von 1895-99. M.Abb.& 2 Taf.
65056: WEINER, J.F. (ED.) - Mountain papuans: historical and comparative perspectives from New Guinea fringe highland societies. W.5 maps.
128192: WEINFURTER, S. - Die Geschichte der Eichstätter Bischöfe des Anonymus Haserensis. Edition - Übersetzung - Kommentar.
22722: WEINHOLD, K. - Die deutschen Frauen in dem Mittelalter.
22723: WEINHOLD, K. - Ueber deutsche Dialectforschung. Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart. M.Rücksicht auf verwantes in deutschen Dialecten.
21175: WEINHOLD, K. - Festschrift zur 50 jährigen Doktorjubelfeier Karl Weinholds.
77522: WEINMAYER, B. - Studien zur Gebrauchssituation früher deutscher Druckprosa. Literarische Oeffentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Frühdrucken. M.10 Abb.
115838: WEINRICH, L. - Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250. Auswahl m.Übers.
71148: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
111488: WEINSTOCK, H. - Die Tragödie des Humanismus.
94831: WEINSTOCK, J. (ED.) - The nordic languages and modern linguistics 3: Proceedings 3rd Intern.Conf.of Nordic & General Linguistics 1976.
55066: WEINTRAUB, W.] - (Festschrift:) For Wiktor Weintraub: essays in polish literature, language and history. Ed.by V.Ehrlich, R.Jakobson e.a.
121224: WEINTRITT, O. - Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung. Untersuchungen zu An-Nuwairi al-Iskandaranis Kital al-Ilmam und verwandten zeitgenössischen Texten.
89796: WEIR, R.H. - Language in the crib. (Monologues of a two-and-a-half year old child).
105238: WEIS, E. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Encyclopädie.
16406: WEISFLOG, R. - Die Entwicklungsgeschichte der finnisch-deutschen Handelsbeziehungen.
127405: WEISKE, B. - Gesta Romanorum. (1.Untersuchungen zu Konzeption und Überlieferung. 2.Texte, Verzeichnisse).
114717: WEISS, W. - Die elisabethanische Lyrik.
119825: WEISS, R. - Humanism in England during the fifteenth century.
110670: WEISS, U.R. - Die konstanzer Bischöfe im 12.Jahrh.
93261: WEISS, J., J.FELLOWS & M.DICKSON. (ED.) - Medieval insular romance. Translation and innovation. W.4 ill.
124594: WEISS, H. - Kostümkunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, des Baues und des Geräthes der Völker des Alterthums. / Geschichte der Tracht und des Geräthes im Mittelalter vom 4ten bis zum 14ten Jahrhundert. / Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit 1945 Holzgravuren in der Text.
71152: WEISS, F.R. DE. - Principes philosophiques, politiques et moreaux.
38232: WEISSE, C.H. - Kleine Schriften zur Aesthetik und ästhetischen Kritik. Hrsg.v.R.Seydel.
95485: WEISSEL, J. - James Thomson der Jüngere. Sein Leben und Werke.
128293: WEISWEILER, M. (HRSG.) - Die Methodik des Diktatkollegs (Adab al-imla’ wa’l-istimla’). Von Abd-al-Karim ibn Muhammad as-Sam’ani.
127328: WEITEMEIER, B. - Visiones Georgii. Untersuchung mit synoptische Edition der Übersetzung und Redaktion C.
123236: WEITENBERG, J.J.S. - Parallel aligned text and bilingual concordance of the armenian and greek versions of the Book of Jonah.
123239: WEITENBERG, J.J.S. (ED.) - New approaches to medieval armenian language and literature
55073: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
38234: WEITLING, W. - Garantien der Harmonie und Freiheit (1842).
117664: WEITZEL, A.W.P. - Batavia in 1858. Schetsen en beelden uit de hoofdstad van Nederlandsch Indië. Met kaart en gelithografeerde titel.
106694: WEITZENBÖCK, G. - Die Mundart des Innviertels, bes.von Mühlheim. Lautkunde.
112984: WEITZMANN, K. - Die armenische Buchmalerei des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts. M.63 Abb.auf Taf..
111419: WEIZSÄCKER, C.F.VON. - Zum Weltbild der Physik. 3.Aufl.
104671: WELDEREN RENGERS, W.J.V. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891. Met register. 2de herz.dr.
21194: WELLANDER, E. - Die Bedeutungsentwicklung der Partikel AB in der mittelhochdeutschen Verbalkomposition.
108688: WELLEK, R. - Confrontations: studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century.
123709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA & PIETER VLAMING. - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders- hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Met titelvignet, 13 (titel-)platen en 16 gegraveerde kop- en sluitvignetten, alle door Jan Goeree.
115319: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Titelvignet met de zinspreuk: Altro diletto ch' imparar non provo.
48335: WELLEN, G.A. - Theotokos: eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit. M.48 Taf.& 3 Beil.
102211: WELLER, E. - Die falschen und fingierten Druckorte. Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen deutschen, lateinischen und französischen Schriften. + Nachträge.
55077: WELLER, F. - Versuch einer Kritik der Kathopanisad.
55075: WELLER, F. - Ueber den Quellenbezug eines mongolischen Tanjurtextes.
108646: WELLER, F. - Zum Kasyapaparivarta, I: mongolischer Text.
91359: WELLER, F. - ASIATICA: Festschrift für Friedrich Weller z.65.Geburtstag. Hrsg.v.J.Schubert & U.Schneider. M.Portr., Bibliogr., 16 Taf.& 3 Krt.
108767: WELLER, F. - (Turfansammlung:) Zum Blockdruckfragmente des mongolischen Bodhicaryavatara - Die Fragmente der Jatakamala. M.3 Taf.
108768: WELLER, F. - Zum Kasyapaparivarta (I: mongolischer Text; 2: Sanskrit-tibet.Text in Uebers.).
91975: WELLESZ, E.& M.VELIMIROVIC (ED.) - Studies in eastern chant. W.10 pl. Vol.1 & 2.
30306: WELLS, J.E. - A manual of the writings in Middle English 1050-1400. + 3 supplements.
117122: WELLS, L. - The greek language of healing from Homer to New Testament times. W.16 ill.& 7 plates.
115645: WELLS, C.J. - German. A linguistic history to 1945.
113387: WELSH, D.V. - Checklist of Philippine linguistics in the Newberry Library.
119762: WELSH, D.V. - A checklist of French political pamphlets 1560-1644 in the Newberry Library.
120344: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610. Met ills.
100986: WELTENS, H.H.G. - The attrition of French as a foreign language.
21197: WELTER, W. - Die niederfränkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich. M.45 Abb.
127907: WELTER, J.T. - L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du moyen age.
46314: WELTSCH, R.E. - Archbishop John of Jenstein, 1348-1400.
110673: WEMPLE, S.F. - Women in frankish society: marriage and the cloister 500 to 900.
91266: SUEN WEN (SUN YAT-SEN) - Le triple démisme. Trad.av.comm.p.P.M.d'Elia.
95718: WENCK VON HERRENBERG, JOHANNES. - Das Büchlein von der Seele. Hrsg.v.G.Steer.
91360: WENCKSTERN, F.V. - A bibliography of the Japanese Empire 1477-1906.
114813: WENCKSTERN, F.V. - A bibliography of the japanese empire, being a classified list of all books, essays and maps in european langauges relating to Dai Nihon (1859-1893). To which is added a reprint of L.Pagès: Bibliographie japonaise depuis le XVe siècle jusqu'à 1895.
119656: WENDEBOURG, E.-A. - Westminster Abbey als königliche Grablege zwischen 1250 und 1400.
48340: WENDEL, C. - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
123412: WENDELL, CH. - The evolution of the Egyptian national image, from its origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
106689: WENDLAND, U. - Die Theoretiker und Theorien der sog.galanten Stilepoche und die deutsche Sprache.
30310: WENDT, G. - Syntax des heutigen Englisch. (I.Wortlehre.II.Satzlehre). 2 Tle in 1 Bd.
46316: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de pausin Joanna nagelezen en getoetst.
119673: WENSKUS, R. - Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter. Festgabe zum 70.Geburtstag. Hrsg.v.H.Patze. M.Portr.
92903: WENTWORTH, H. & S.B.FLEXNER. - Dictionary of American slang.
89247: WENTZLAFF-EGGEBERT, F.W. - Deutsche Mystik zwischen Mittelalter und Neuzeit.
9814: WENZL, A. - Theorie der Begabung.Entwurf einer Intelligenzkunde.
9816: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung.
98995: WERBLOWSKY, R.J.ZWI & C.J.BLEEKER (ED.) - Types of redemption (symposium).
127757: WERELDTENTOONSTELLING. - Herinnering aan Amsterdam in 1883.
102551: WERINGH, J.J.V. - Heliand and Diatessaron.
104340: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
111605: WERKEN - Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend Genootschap.
108816: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
111826: NIEUWE WERKEN. - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.
123440: WERKMEISTER, W. - Quellenuntersuchungen zum Kitab al-'Iqd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/860 - 328/940).
106831: HENRICUS DE WERLA. - (Opera I:) Tractatus de immaculata conceptione beatae Mariae Virginis. Ed.S.Clasen.
84201: WERLAUFF, E.C. & N.OUTZEN. - Preisschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend / Priisskrifter angaande det danske Sprog i hertugdömmet Slesvig.
46322: WERMINGHOFF, A. - Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter.
75475: WERNER, J. - Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters. Hrsg.v.P.Flury.
102044: WERNER, J. STOTZ, P. (HRSG.) - Non recedet memoria eius: Beiträge zur lateinischen Philologie des Mittelalters im Gedenken an Jakob Werner.
116485: WERNER, H. - Abriss der kottischen Grammatik.
95351: WERNER, R.M. - Vollendete und Ringende. Dichter und Dichtungen der Neuzeit. (Leitner, Frankl, Geibel, Heyse, Pichler, Waldmüller, M.Schmidt, Justus, Torresani, W.Fischer, David, Viebig, Jacobowski, Busse, Hoechstetter). M.19 Portr.
93178: WERNER, A. - Jean de La Taille und sein Saül le Furieux. M.Text.
127398: WERNER, E. & S.SCHWARZE. (CURA) - Fra toscanità e italianità. Lingua e letteratura dagli inizi al Novecento.
69432: WERNER, K. - Die Religionen und Culte des vorchristlichen Heidenthums.
127804: WERNER, E. - Liber Scale Machometi. Die lateinische Fassung des Kitab al mi'radj. Einl., Edition, Glossar.
46329: WERNER, K.F. - Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Festgabe zu seinem 60sten Geburtstag.
127326: WERNER, E. - Die Jenseitsreise Mohammeds: Liber scale Machometi, Kitab al-miraj. Mit Einl.und aus dem lat.übersetzt.
46331: WERNHAM, M. - La communauté juive de Salon-de-Provence d'après les actes notariés 1391-1435.
102688: WERNHER, PRIESTER. - Maria. Bruchstücke und Umarbeitungen hrsg.v.C.Wesle.
115844: WERNHER, PRIESTER. FROMM, H. - Untersuchungen zum Marienleben des Priesters Wernher.
74040: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. M.3 pl.& 1 uitsl.krt.
119933: WERNLI, F. - Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Heft 1 - 5. (Die ma.Bauernfreiheit / Die Gemeinfreien des Frühmittelalters / Zur Frage der Markgenossenschaften / Der Hof Benken und die Entstehung der Gemeinden / Die Talgenossenschaft der Innerschweiz).
116202: WERUMEUS BUNING, A. - Marine-schetsen.
91966: VAN WERVEKE, H. - Filips van de Elzas en Willem van Tyrus.
46337: VAN WERVEKE, H. - Burgus: versterking of nederzetting?
68269: VAN WERVEKE, H. - Miscellanea mediaevalia. M.inl.v.F.L.Ganshof, portr.& bibliogr.
122131: VAN WERVEKE, H. - Kritische studiën betr. de oudste geschiedenis van de stad Gent. M.2 pl.
48351: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs.
128165: WESCHE, M. - Studien zu Albert von Stade.
91361: WESENDONK, O.G.V. - Die religionsgeschichtliche Bedeutung des Yasna haptadhati.
21220: WESLE, K. - Frühmittelhochdeutsche Reimstudien.
33321: WESPI, H.-U. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
118208: WESSELINGH, D.A. - Native neighbours. Local settlement system and social structure in the roman period at Oss (the Netherlands). W.221 fig.
116560: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
55097: WESSELS, A. - A modern arabic biography of Muhammad: a crit.study of M.H.Haykal's Hayat Muhammad.
110675: WESSELSKI, A. - Mönchslatein: Erzählungen aus dem geistlichen Schriften des XIII.Jahrhunderts.
119508: WESSÉN, E. & S.B.F.JANSSON. - Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade. Andra delen. (I.Seminghundra härad; II.Sigtuna stad och Ärlinghundra härad; III.Långhundra och Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje, Bro och Vätö skeppslag, Lyhundra och Närdinghundra härad, Väddo och Häverö skeppslag; Frösåkers härad. W.363 fig.
21224: WESSÉN, E. - Zur Geschichte der germanischen N-Deklination.
92016: WESSEN, E. - Schwedische Sprachgeschichte.
107520: WESSÉN, E. - Svensk medeltid. (I.Landskapslagar. II.Birgitta-texter). M.6 pl.
75479: WESSLÉN, S. - Slavonic parchment fragments in Sweden, II: Gospels (text, comm.& gloss.).
82720: WEST, F.J. - The justiciarship in England, 1066-1232.
105984: WEST, W.N. - Theatres and encyclopedias in early modern Europe. W.22 ill.
112860: WEST, M.L. FINGLASS, P.J., C.COLLARD & N.J.RICHARDSON. (ED.) - Hesperos. Studies in ancient Greek poetry presented to M.L.West on his seventieth birthday.
125371: WEST, E.W. (TRANSL.) - Pahlavi texts.
106005: WESTARP, K.-H. - Precision and depth in Flannery O'Connor's short stories.
78856: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar een boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelle's gedichten, gezangen en gebeden.1862-1879-1893.
125617: WESTENDORP, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Gaande van den vroegsten tijd tot 1493. Met 3 uitslaande tafels en 1 plaat.
127575: WESTENHOLZ, J.GOODNICK. - Legends of the kings of Akkade. The texts (w.transl.).
127098: WESTERBAEN, JACOB. - Het eerste (-tweede, -derde) deel der gedichten. Met drie gegraveerde titelplaten, portret door Corn.de Visscher en uitslaande plaat van Ockenburgh.
102045: WESTERBERGH, U.& E.ODELMAN. - Glossarium till medeltidslatinet i Sverige - Glossarium mediae latinitatis sueciae.
103089: WESTERBRINK, J.C. - Passio S.Dionysii Areopagitae. Uitg.n.h.Leidsche hdschr.Vulcanianus 52. Inl., tekst, vert.& comm. M.3 pl.
1480: WESTERGAARD-NIELSEN, CHR. (UDG.) - Gissur Einarssons islandske oversaettelse af Ecclesiasticus og Prouerbia Salomonis.
112602: WESTERGAARD, N.L. - Radices linguae sanscritae.
23332: WESTERGÅRD-NIELSEN, C. - To bibelske Visdomsbøger og deres Islandske overlevering. En filologisk studie over Ecclesiasticus og Proverbia Salomonis i det 16.århundrede. W.64 ill.
94836: WESTERGÅRD-NIELSEN, C. - To bibelske visdomsbøger og deres islandske overlevering.
118599: WESTERINK, G. - Doornspijk en Elburg. Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond. M.5 pl.
6099: WESTERLINCK, A. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne.
115773: WESTERMAN, M. - Gedichten. Met gegrav.titelpagina's.
125641: WESTERMAN, M. - Dichtstukjes. Met gegraveerde titelpagina's door J.E.Marcus naar L.Moritz.
114389: WESTERMANN, D. - Wörterbuch der Ewe-Sprache, I.Ewe-deutsch.
112604: WESTERMANN, D. - Sprachbeziehungen und Sprachverwandtschaft in Afrika.
55102: WESTERMANN, D. LUKAS, J. (HRSG.) - Afrikanistische Studien (Festschrift D.Westermann). M.Portr.
55101: WESTERMANN, D. & I.C.WARD. - Practical phonetics for students of african languages. W.47 figs.
112603: WESTERMANN, D. - Wörterbuch der Ewe-Sprache, I:Ewe-deutsch.
112605: WESTERMANN, D. - A study of the ewe language. Trsl.by A.L.Bickford-Smith.
112606: WESTERMANN, D. (HRSG.) - Afrikaner erzählen ihr Leben. M.23 Abb.& 1 Krt.
38242: WESTERMARCK, E. - L'origine et le développement des idées morales. Trad.p.R.Godet.
55103: WESTFAL, S. - A study in polish morphology: the genetive singular masculine.
92090: WESTGATE, G. - Strategies under surveillance: reading Irmtraud Morgner as a GDR writer.
101518: WESTIN, I. - Language change in English newspaper editorials.
89249: WESTLAKE, H.F. - The parish gilds of mediaeval England. W.6 pl.
69433: WESTLAKE, H.D. - Thessaly in the fourth century B.C.
106692: WESTLUND, B. - Skrivarproblemet i isländska homilieboken. M.7 pl.
123471: WESTON, S. - Fragments of oriental literature, with an outline of a painting on a curious china-vase. W.1 folding plate.
93100: WESTPHAL, R. - Das indogermanische Verbum, nebst einer Uebersicht der einzelnen indogermanischen Sprachen und ihrer Lautverhältnisse.
61196: WESTPHAL, R. - Philosophisch-historische Grammatik der deutschen Sprache.
111491: WESTPHAL, R. - Formenlehre der griechischen Sprache, Bd.2: Verbum.
28635: WESTPHALEN, T. - Beowulf 3150-55. Textkritik und Editionsgeschichte.
30317: WESTRA, C.M. - A Talkyng of Þe Loue of God. (Ed.w.mod.transl., comm.& gloss.)
127691: WESTREENEN, W.H.J.VAN. - Verhandeling over de uitvinding der boekdrukkunst; in Holland oorspronkelijk uitgedacht, te Straatsburg verbeterd en te Mentz voltooid.
119874: WESTREENEN, W.H.J. VAN. - Journaal van W.H.J. baron van Westreenen van zijn reizen naar Londen, Cambridge en Oxford in de jaren 1834 en 1835. Uitg.m.aant.d.D.van Velden. M.ills.
112787: WESTRUM, D. - Thomas McGuane. W.portr.
129832: WESTWOOD, J.O. - Palæographia sacra pictoria: Being a series of illustrations of the ancient versions of the Bible, copied from illuminated manuscripts, executed between the fourth and sixteenth centuries. Many col. plates.
128319: CRIMINEEL WETBOEK. - Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland.
17407: WETZELS, W.L.M. - Analogie et lexique. Le problème de l'opacité en phonologie generative.
102047: WETZER, H.J.& B.WELTE. - Kirchenlexikon.Hrsg.v.J.Hergenröther & F.Kaulen. M.Register v.H.J.Kamp & M.Abfalter.
64426: WETZER, H.M. - Nouniness and verbiness.A typological study of adjectival predication.
14686: WEUSTINK, H.J.M. - De rechtsgeschiedenis van de stad Oldenzaal en van de mark Berghuizen tot 1795.
10045: WEXBERG, E. - Individualpsychologie: eine systematische Darstellung. M.3 Abb. 2.verb.Aufl.
112913: WEXLER, K. & P.W.CULICOVER. - Formal principles of language acquistion.
121609: WEY, FRANCIS. - Dick Moon en France. Journal d'un Anglais. Av.24 planches.
31909: WEY, F. - Histoire des révolutions du langage en France.
92132: WEYDT, G. (HRSG.) - Der Simplicissimusdichter und sein Werk.
128970: WEYERMAN, J.C. - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22.July 1739.
129209: WEYERMAN, J.C. - Mededelingen Stichting Jacob Campo Weyerman. "Het JCW". Nrs.1 t/m 45.
126465: WEYERMAN, J.C. - Den Persiaansche zydewever. Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie; de Hollandsche zinlykheyt; den Antwerpsche courantier; en de gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Met portret van Weyerman van A.V.L.B. naar Cornelis Troost.
128927: WEYERMAN, J.C. - De levens-beschryvingen der Nederlantsche konst-schilders en konst-schilderessen. Met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden. Verrykt met konterfeytsels der voornaamste konst-schilders en konst-schilderessen, cierlyk in koper gesneden door J. Houbraken. 's-Gravenhage, Wed, E.Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet en J. de Jongh.
90243: WEYERMAN, J.C. - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg. Uitg.m.inl.enz. d.A.Hanou, H.Stouten e.a.
94070: WEYERMAN, J.C. - De Rotterdamsche Hermes. Facsimile v.d.uitg.1721 m.inl.d.A.Nieuweboer.
8180: WEYERMAN, J.C. - Den Heer is betoovert, en De Juffer is behext / De Schoone Dwaalstar, of De vereenigde gelieven / De Vruchtbare Juffer. Uitg.A.J.Hanou.
98075: WEYMAN, C. - Beiträge zur Geschichte der christlich-lateinischen Poesie.
93401: WEZEL, JOHANN CARL. - Lebensgeschichte Tobias Knauts, des Weisen, sonst der Stammler genannt. Faks.Druck d.Ausg.177301776 m.Nachw.v.V.Lange.
106691: WHALLON, W. - Formula, character and context: studies in homeric, old english and old testament poetry.
117372: WHEELER, B.I. - Der griechische Nominalaccent.
112607: WHEELER, M. - The Indus civilization. W.13 maps & ill., 2 plans & 24 pl.
119149: WHETTON, H. - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft. Many illustrations.
69435: WHIBLEY, L. - A companion to greek studies. W.197 ill.& 5 maps.
117008: WHIBLEY, L. - A companion to greek studies. W.197 ill.& 5 maps.
100998: WHITBOURN, C.J. (ED.) - Knaves and swindlers. Essays on the picaresque novel in Europe.
112861: WHITBY, M. (ED.) - Byzantines and crusaders in non-greek sources 1025-1204. W.10 maps.
93101: WHITBY, M. (ED.) - The propaganda of power: the role of panegyric in late antiquity.
127366: WHITE, C. - From the ark to the pulpit. An edition and translation of the "transitional" Northumberland bestiary (13th century).
84821: WHITE, H. - New essays in hellenistic poetry. W.7 pl.
98997: WHITE, D.G. (ED.) - Tantra in practice.
121473: WHITE, H. - Essays in hellenistic poetry.
105815: WHITE, J.W. - The verse of greek comedy.
38248: WHITEHEAD, A.N. - Dialogues as recorded by L.Price.
94660: WHITEHEAD, A.N. KLINE, G.L. (ED.) - Alfred North Whitehead: essays on his philosophy.
116509: WHITEHEAD, G. - Dictionary of the Car-Nicobarese language.
55121: WHITELEY, W.H. - A selection of african prose (traditional oral texts - written prose).
108651: WHITELEY, W.H. - Some problems of transitivity in swahili.
101318: WHITELEY, W.H.W. (ED.) - Language use and social change. Problems of multilingualism with special reference to Eastern Africa. Studies pres.at 9th Intern.African Sem., 1968, w.intr.
30324: WHITMAN. SNYDER, J. - The dear love of man: tragic and lyric communion in Walt Whitman.
95357: WHITMAN. FRENZ, H. (ED.) - Whitman and Rolleston: a correspondence. W.portr.
70371: WHITMORE, P.J.S. - The order of Minims in seventeenth-century France. W.18 pl.
16408: WHITMORE, P.J.S. - A 17th century exposure of superstition: select texts of Claude Pithoys (1587-1676). (Ed.) w.intr.& notes.
110681: WHITNEY, J.P. - Hildebrandine essays.
35244: WHITNEY, W.D. - Taal en taalstudie. Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening. Bew.d.J.Beckering Vinckers.
125033: WHITTING, P.D. - Münzen von Byzanz. M.453 Abb.auf Taf.
101535: WHYTHORNE, THOMAS. - The autobiography of - . Ed.by J.M.Osborn. W.9 pl.
124438: WIACEK, W.M. - Lexique des noms géographiques et ethniques dans les poésies des troubadours des XIIe et XIIIe siècles.
125619: WICHMAN, E. - Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften. Met een inleiding van W. Vogelsang.
91364: WICHMANN, Y. - Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen (Texte & Uebers.).
108652: WICHMANN, Y. & T.E.UOTILA. - Syrjänischer Wortschatz, nebst Hauptzüge der Formenlehre.
112609: WICHMANN, Y. - Tscheremissische Sätze. Hrsg.v.A.Alhoniemi & S.Saarinen.
110682: WICKERSHEIMER, E. - Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge.
35231: WICKERSHEIMER, E. (PUBL.) - Le Roman de Jehan de Paris.
30329: WIDÉN, B. - Studies on the Dorset dialect.
91365: WIDENGREN, G. - Iranische Geisteswelt von den Anfängen bis zum Islam.
55138: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-deutsches Wörterbuch, nebst einem Wotjakisch-deutschen im Anhange und einem deutschen Register.Hrsg.v.D.R.Fokos-Fuchs.
124585: WIEDEMANN, O. - Handbuch der litauischen Sprache. Grammatik, Texte, Wörterbuch.
68337: WIEDEMANN, H. - Die Sachsenbekehrung. M.Krt.
99001: WIEDEMANN, A. - Religion of the ancient Egyptians. W.73 ills.
112534: WIEDEMANN, A. - Die Religion der alten Ägypter.
55142: WIEDER, F.C. - Nederlandsche historisch-geographische documenten in Spanje. Uitkomsten van twee maanden onderzoek. Met een inleiding tot de studie der oud-Nederlandsche cartographie. M.2 kaarten.
8184: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsch Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
121956: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsch Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
121234: WIEDNER, E. (BEARB.) - Die Inschriften Tukulti-Ninurta I. und seiner Nachfolger.
112341: WIEGAND, W. - Bellum waltherianum.
71608: WIEGAND, H.E. - Studien zur Minne und Ehe in Wolframs Parzival und Hartmanns Artusepik.
113999: WIEGER, L. - Les pères du système taoïste. (Lao-tzeu, Lie-tzeu, Tchoang-tzeu; textes av.trad.).
130214: WIEL-MARIN, F. - La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi el 'archeologia.
22752: WIELAND, C.M. - Geschichte des Agathon. Unver.Abdr.des Editio princeps (1767). Bearb.v.K.Schaefer.
100483: G.R. WIELAND. - The latin glosses on Arator and Prudentius in Cambr.Un.Libr., MS Gg.5.35.
127256: WIELAND, C.M. - Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Ein Gedicht, in drey Büchern.
127941: [HERREN, M.] WIELAND, G.R., C.RUFF & R.G.ARTHUR. (EDS.) - Insignis Sophiae arcator. Medieval latin studies in honor of M.Herren on his 65th birthday.
65743: WIELAND, C.M. FUCHS, A. - Les apports français dans l'oeuvre de Wieland, de 1772 a 1789.
85369: WIELAND, C.M. - Sämmtliche Werke.
100144: WIELAND, C.M. - Sammlung poetischer Schriften. Beigelegt: Sammlung prosaischer Schriften.
122434: WIELANT, FILIPS. - Verzameld werk. (1.Corte instructie in materie criminele. Uitg.m.toelichting d.J.Monballyu. 2.Briève instruction en causes civiles. Ed.& comm.p.L.H.J.Sicking & C.H.van Rhee.)
128406: STALPART VAN DER WIELEN. - Verzamelband met 26 pagina's krantenknipsels, overgetypte artikelen, artikelen van L.C.Michels, P.Polman en A.Hensen.
80365: WIEMANN, R. - Die Erzählstruktur im Volksbuch Fortunatus.
117465: WIEMKEN, H. - Der griechische Mimus. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters.
68339: WIENER, L. - Contributions towards a history of arabico-gothic culture.
80449: WIENER, F. - Naogeorgus im England der Reformationszeit.
88857: WIERCINSKI, D. - Minne. Herkunft und Anwendungsschichten eines Wortes.
124453: WIERDA, L.S. - De Sarijs-handschriften. Studie naar een groep laat-middeleeuwse handschiften uit de IJsselstreek (voorheen toegeschreven aan de Agnietenberg bij Zwolle). Met 97 ill.& 16 kleurenplaten.
25819: WIERENGA, L. - 'La Troade', de Robert Garnier. Cosmologie et imagination poètique.
123143: WIERSMA, HARKE. - Tot later, elders en anders.
118951: WIERSUM, E. - De archieven van de Rotterdamsche gilden.
46381: WIERUSZOWSKI, H. - Politics and culture in medieval Spain and Italy.
38253: WIESE, L.V. - Beziehungslehre.
38255: WIESE, L.V. - System der allgemeinen Soziologie.
38256: WIESE, L.V. - Ethik in der Schauweise der Wissenschaften vom Menschen und von der Gesellschaft.
111495: WIESE, B. - Altitalienisches Elementarbuch.
80338: WIESE, B.V. (HRSG.) - Das deutsche Drama vom Barock bis zur Gegenwart.
98237: WIESELGREN, P. - Ortnam och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder (Ostharrien med Nargö). M.10 Krtn.
23334: WIESELGREN, P. - Quellenstudien zur Volsungasaga.
87238: WIESELGREN, P. - Författarskapet till Eigla.
21242: WIESER, M. - Der sentimentale Mensch. Gesehen aus der Welt holländischer und deutscher Mystiker im 18.Jht.
110685: WIESNER, H. - Twing und Bann: eine Studie über Herkunft, Wesen und Wandlung der Zwing- und Bannrechte.
12372: WIESNER, J. - Der Lichtgenuss der Pflanzen. M.25 Fig.
12370: WIESNER, J. - Erschaffung, Entstehung, Entwicklung.
123494: WIET.] ROSEN-AYALON, M. (ED.) - Studies in memory of Gaston Wiet. W.24 pl.
85270: WIGFORSS, E. - Södra Hallands folkmal. Ljudlära. M.3 tab.& 2 krtr.
9825: WIGGEN, G.J.V. - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland 1865-1940. M.41 afb.& 11 krtn.
6103: WIJER, H.J.V.D. - Feestbundel H.J.van de Wijer, aang.t.g.v.zijn 25-jarig hoogleeraarschap aan de R.K.Univ.Leuven. Uitg.d.H.Draye. M.kaarten
123146: WIJER, H.J.VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde.
28650: WIJK, A. - Regularized English. An investigation into the English spelling reform problem with a new detailed plan for a possible solution.
78987: WIJK RZN, J.V. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek. M. supplement. M.2 gegrav.titels.
68360: WIJK, W.E.V. - Le nombre d'or, suivie du texte de la Massa compoti d'Alexandre de Villedieu, av.trad.& comm. Av.16 pl.
100123: WIJK, H.L.A.VAN. - Contribución al estudio del habla popular de Venezuela.
8188: WIJK, L.E.V. - De klinkers der Oergermaanse stamsyllaben in hun onderling verband.
16165: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelsten van Nassau. M.ills.
112921: WIJNEN, F.N.K. - On the development of language production mechanisms.
129409: WIJNGAARDEN-XIOUNINA, J.S. VAN. - Van assimilatie tot segregatie. De Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg 1856-1917.
94164: [CLERICUS]. WIJNGAARDS, G.N.M. - De "Bibliothèque choisie" van Jean le Clerc (1657-1736), een amsterdams geleerdentijdschrift (1703-1713).
78879: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. M.ill.
8192: WIJNGAARDS, N. - Mechteldis van Lom 1600-1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
16168: WIJNNE, J.A. (PUBL.) - Négociations de monsieur le comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à la cour de Suède, pendant les années 1693, 1697, 1698.
6112: WIJNPERSSE, H.V.D. (UITG.) - Oerloy der Ewigher Wijsheit (Horologium Sapientiae door Henricus Suso o.p.). M.1 pl.
6110: WIJNPERSSE, A.G.M.V.D. - De dietse vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae.
62842: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland.
48397: WIKÉN, E. - Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den Völkern der Apenninenhalbinsel bis 300 v.Chr. M.6 Fig.
93103: WIKGREN, A., E.C.COLWELL & R.MARCUS. (ED.) - Hellenistic greek texts. (W.vocabulary)
61762: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Der Glaube der Hellenen.
61763: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Griechische Verskunst.
61765: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. & K.KRUMBACHER, J.WACKERNAGEL, U.A. - Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
48403: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Reden und Vorträge.
87929: WILAMOWITZ-MOELLENDORF, U.V. - Reden und Vorträge.
112788: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos.
69442: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Griechische Verskunst.
48406: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - In wieweit befriedigen die Schlüsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele? Ed. with introd. and notes by W.M.Calder III. Mit 3 taf.
112890: WILD, J.P. - Textile manufacture in the northern Roman provinces. W.77 fig.& 12 pl.
95483: WILD, F. - Die Batrachomyomachia in England.
95631: WILDE, O. HORODISCH, A. - Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol. A bibliographical study. W.ills.
93025: WILDE, O. - Album Oscar Wilde. Iconographie p.J.Gattégno & M.Holland. Av.249 ill.
28655: WILDE, J.F.DE. - Christina Rossetti, poet and woman. W.3 pl.
129802: WILDE, E. DE. & P. ALECHINSKY. (ET AL.) - Ensor. Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
89996: WILDE. SEVERI, R. - Oscar Wilde & company. Sinestesie fin de siècle. C.19 tav.
87150: WILDE. BROWN, J.P. - Cosmopolitan criticism.Oscar Wilde's philosophy of art.
22759: WILDENBERG-DE KROON, C.V.D. - Das Weltleben und die Bekehrung der Maria Magdalena im deutschen religiösen Drama und in der bildenden Kunst des Mittelalters. M.Abb.
55162: WILDHABER, R. - Der Altersvers des Wechselbalges und die übrigen Altersverse.
91368: WILDHABER, R. - FESTSCHRIFT für Robert Wildhaber z.70.Geburtstag. Hrsg.v.W.Escher, T.Gantner & H.Trümpy. M.zahlr.Abb., Krtn.& 70 Taf.
80178: WILDHAGE, W. - Die Wintererzählungen der Oglala. M.39 Taf.& 121 Abb.
120104: WILHELM-SCHAFFER, I. - Gottes Beamter und Spielmann des Teufels. Der Tod in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Mit 40 Abbildungen.
110686: WILHELM, F. (HRSG.) - Der Ludus de antichristo.
25825: WILHELM, J. - Beiträge zur romanischen Literaturwissenschaft.
117321: WILHELM, A. - Urkunden dramatischer Aufführungen in Athen. Mit einem Beitrage von G. Kaibel. Mit 68 Abb. im Texte.
82725: WILHELM, F. - Sanct Servatius, oder wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft wurde: ein Beitrag zur Kenntnis des religiösen und literarischen Lebens in Deutschland im 11.und 12.Jahrh. (M.Text v.Gesta & Der oberdeutsche Servatius). M.2 Taf.
55168: WILHELM, F. - Prüfung und Initiation im Buche Pausya und in der Biographie des Naropa.
102053: WILHELMI, K. - Island, Hvitramannaland, Grönland und Vinland (Leben der Normänner). M.Krt.
116233: WILIAM, A. RHYS. - Llyfr Iorwerth. Crit.text of the Venedotian Code of medieval welsh law.
100196: WILKE, W. - Die französischen Verkehrsstrassen nach den chansons de geste.
55173: WILKEN, G.A. - Over het huwelijks- en erfrecht bij de volken van Zuid-Sumatra.
55175: WILKEN, G.A. - Opstellen over adatrecht. Ed.F.D.E.v.Ossenbruggen.
50748: WILKINS, E. - The rose-garden game: the symbolic background to the european prayer-beads. W.28 pl.& 16 col.pl.
30347: WILKINSON, D.R.M. - Essays on English and American literature and a sheaf of poems. Pres.to David Wilkinson. Ed.by J.Bakker et al.
30345: WILKINSON, D.R.M. - The Comedy of Habit. An essay on the use of courtesy literature in a study of Restoration comic drama.
105820: WILKINSON, L.P. - Golden latin artistry.
123701: WILKINSON, J. ET AL. (ED.) - Jerusalem pilgrimage 1099-1185. (Selected accounts in translation).
50753: WILKS, M.J. - The problem of sovereignty in the later middle ages: the papal monarchy with Augustinus Triumphus and the publicists.
129917: WILKS, M. (ED.) - Prophecy and eschatology.
112613: WILKS, I. - Asante in the nineteenth century: the structure and evolution of a political order. W.21 pl.& 5 maps.
108657: WILL, G.F. & H.J.SPINDEN. - The Mandans. W.16 ill., 15 pl.& 4 maps.
85055: WILLAERT, L. - Bibliotheca Janseniana Belgica. Répertoire des imprimés concernant les controverses théologiques en relation avec le Jansénisme dans les Pays-Bas catholiques et le Pays de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles.
101911: WILLAN, T.S. - Studies in Elizabethan foreign trade.
6120: WILLE, J. - De literator R.M.van Goens en zijn kring. (Eerste deel, eerste stuk).
116696: WILLE, D.VON. - Lessico filosofico della Frühaufklärung. Christian Thomasius - Christian Wolff - Johann Georg Walch.
50756: WILLELMUS. - Chronicon (1206-1332).Ed.C.Pijnacker Hordijk.
121705: WILLEMS, A. - Verzamelbundel van kleinere publicaties: De la littérature néerlandaise au XVIIe siècle.Pierre Hooft. Brux.1856. 67 pp. (met hs.opdr.aan Ch.Ruelens) / Etude sur le poëme Van den Vos Reinaerde. Gand 1857. 37 pp. / Wat men in Frankrijk zoo al over onze letterkunde denkt. Brussel 1857. 23 pp. / Het Brusselsch fragment van den Cassamus. 1870. (overdr.) / Rembrandt Harmensz.Van Rijn, par C.Vosmaer. 1869. 12 pp. (extr.) / Le dictionnaire de Littré. 1870. 24 pp. (extr.) / G.de Ville-Hardouin, la ConquEte de Constantinople. 1872. 8 pp. (extr.) / Rome par Francis Wey. 10 pp. (extr.) / Les races romanes, par H.Kern. Trad.p.A.Willems. Brux.1872. vii, 25 pp. / L'homme au masque de fer. 1874. 23 pp. (extr.)
111591: WILLEMS, J.F. (UITG.) - Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde. Met gegraveerde titel en 73 (6 gekleurde) platen.
113418: WILLEMS, J.F. (UITG.) - Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiën. Met gelithografeerde titelpagina
118629: WILLEMS, J.F. - Nalatenschap van J.F.Willems. Dicht en toneelstukken, met inleiding, bydragen en aenteekeningen van Prudens van Duyse.
122674: WILLEMS, J.F. (UITG.) - Oude Vlaemsche liederen, ten deele met de melodiën. Herdr.v.d.uitg.Gent 1848 met nawoord en registers d.St.Top. Met portret v.Willems.
73852: WILLEMS, J.F. - Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden.
90420: WILLEMS, L. - Etude sur l'Ysengrinus.
8202: WILLEMS, J.F. - Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuidelijke Provintien der Nederlanden.
8204: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar. Predikant - Poëet - Professor. M.ills.
98084: WILLETTS, R.F. - Ancient Crete, a social history. W.map & 4 pl.
8207: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. - Willem van St.Thierry's "Epistel totten Bruederen vanden Berghe Godes". (Tekst) en moderne Nederl.vertaling.
8209: WILLEUMIER-SCHALIJ, J.M. (UITG.) - Dat Boec der Minnen (Die Rede von den 15 Graden). M.2 facs.
101579: WILLEY, B. - The eighteenth century background. Studies on the idea of nature in the thought of the period.
110689: WILLIAM, BISHOP OF TYRE. EDBURY, P.W.& J.G.ROWE. - William of Tyre, historian of the latin east.
110692: WILLIAM, BISHOP OF TYRE. SCHWIGES, R.C. - Kreuzzugsideologie und Toleranz: Studien zu Wilhelm von Tyrus.
120071: WILLIAMS, G.A. - Medieval London. From commune to capital. W.2 folding geneal.tables.
95399: WILLIAMS, D.D. - Geirfa prifeirdd.
22763: WILLIAMS, G.S. & L.TATLOCK (HRSG.) - Literatur und Kosmos. Innen- und Aussenwelten in der deutschen Literatur des 15.bis 17.Jhts.
113162: WILLIAMS, J.E.C. - The poets of the Welsh princes
108659: WILLIAMS, S.W. - The Middle Kingdom: a survey of the geography, literature, social life, arts and history of the chinese empire. W.55 ills., 17 pl.& map in pocket.
76059: WILLIAMS, I. (ED.) - Canu Aneirin.
118532: WILLIAMS, M.S. - Authorised lives in early christian biography, between Eusebius and Augustine.
121191: WILLIAMS, S. & G.FRIELL. - Theodosius, the empire at bay. W.3 maps & 19 fig.
116372: WILLIAMS, R. - A key into the language of America: or, An help to the language of the natives in that part of America, called New-England. W.intr.by H.M.Chapin.
102057: WILLIAMS, A., A.P.SMYTH & D.P.KIRBY. - A biographical dictionary of dark age Britain (c.500-c.1050).
112615: WILLIAMSON, K. - A grammar of the kolokuma dialect of Ijo.
116339: WILLIAMSON, C. (ED.) - The Old English riddles of the Exeter Book. W.23 ill.
96720: WILLIAMSON, J.V. & V.M.BURKE. (ED.) - A various language. Perspectives on American dialects.
88927: BONIFATIUS. WILLIBALD. - Briefe des Bonifatius. Willibalds Leben des Bonifatius. Text & Übers.von R.Rau.
124621: WILLINK, D. - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Met een gegraveerde titelpagina van J. Folkema naar A. Houbraken.
112857: WILLIS, M.D. - Inscriptions of Gopaksetra.
46401: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus, II: Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker.
38269: WILLMANN, O. - Aus der Werkstatt der Philosophia perennis: gesammelte philosophische Schriften.
71158: WILLMANN, O. BITTERLICH-WILLMANN, H. - Otto Willmann, Bibliographie, 1861-1966.
38267: WILLMANN, O. - Geschichte des Idealismus.
38270: WILLMANN, O. - Die wichtigsten philosophischen Fachausdrücke in historischer Anordnung.
117668: WILMANNS, W. - Deutsche Grammatik. I.Lautlehre.
69450: WILMANNS, G. - Exempla inscriptionum latinarum.
129984: WILMART, A. - Auteurs spirituels et textes dévots du moyen age latin. Etudes d'histoire littéraire.
91980: WILMART. BIGNAMI ODIER, J., L.BROU & A.VERNET. - Bibliographie sommaire des travaux du p.André Wilmart, 1876-1941.
32718: WILMET, M. - Le système de l'indicatif en moyen français. Etude des "tiroirs" de l'indicatif dans les farces, sotties et moralités des XVe et XVIe siècles.
92793: WILMOTTE, M. - L'épopée française. Origine et élaboration.
32720: WILMOTTE, M. - Le poème du Gral et ses auteurs. Av.1 facs.
75485: WILPERT, J. - Die gottgeweihten Jungfrauen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. M.3 Abb.& 5 Doppeltaf.
105822: WILPERT, J. - Die Wandmalereien der Katakomben Roms. M.54 Textabb.& Tafelband v.267 (teils farb.) Taf.
74601: WILS, J. - De nominale klassificatie in de afrikaansche negertalen. M.talr.fig.& 3 krt.
6123: WILS, J. - De nominale klassificatie in de Afrikaansche negertalen. M.talr.fig.& 3 (losse) krtn.
100338: WILSON, R.M. (ED.) - The English text of the Ancrene Riwle (Gonville & Caius Ms.234/120). W.1 pl.
112642: WILSON, H.H. - Chefs-d'oeuvre du théatre indien traduits en anglais et de l'anglais en français par A.Langlois.
102060: WILSON, D.M. (ED.) - The archaeology of anglo-saxon England. W.num.figs.& 21 pl.
108660: WILSON, M. - Communal rituals of the Nyakyusa. W.14 pl.& 8 maps or tables.
88548: WILSON. D.B. - Descriptive poetry in France from blason to baroque.
99846: WILSON, D. - Leonard Woolf. A political biography.
124267: WILSON, W.T. - The hope of glory. Education and exhortation in the Epistle to the Colossians.
112437: WILSON, D. - Presuppositions and non-truth-conditional semantics.
28676: WILSON, E. - The Gawain-poet.
105919: WILSON, C. - Queen Elizabeth and the revolt of the Netherlands. W.ill.
104880: WILTENS, N. & P.SCHELTUS. - Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken.
50098: SERLON DE WILTON. - Poèmes latins. Texte crit.av.comm.p.J.Öberg.
80545: WIMMER, L.F.A. - De Danske runemindesmaerker, Bd.I, 2: De historiske runemindesmaerker. W.num.plates & ills.
31916: WIND, B.H. - Les mots italiens introduits en français au XVIe siècle.
83190: WIND, J., B.CHIARELLI ET AL (ED.) - Language origin: a multidisciplinary approach.(Proceedings NATO Adv.St.Inst.1988).
128209: VAN WINDEKENS, A.J. - Le Tokharien, confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol.II, 2: La morphologie verbale.
127272: VAN WINDEKENS, A.J. - Le Tokharien, confronté avec les autres langues indo-européennes. (I.La phonétique te le vocabulaire; II.1.La morphologie nominale; II.2.La morphologie verbale.
125968: WINDELBAND, W. - Ueber Willensfreiheit. Zwölf Vorlesungen.
125969: WINDELBAND, W. - VERSCHIEDENES: Festschrift für Kuno Fischer: Die Philosophie im Beginn d.20.Jahrh. Hrsg.v.W.Windelband.
38277: WINDELBAND, W. - Präludien.
48432: WINDELBAND, W. - Geschichte der abendländischen Philosophie im Altertum. Bearb.v.A.Goedeckemeyer.
64256: WINDELBAND, W. - Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften.
84828: WINDEN, J.C.M.V. - Archè: a collection of patristic studies. Ed.by J.den Boeft & D.T.Runia.
121774: WINDEN, J.C.M.V. - Calcidius on matter: his doctrine and sources.
118027: WINDISCH, E. (ED.) - Iti-Vuttaka.
71579: WINDLER, E. (HRSG.) - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. M.Einl.u.Glossar.
80116: WINDSCHEID, K. - Die englische Hirtendichtung von 1579-1625.
74604: WINK, A. - Al-Hind, the making of the indo-islamic world, vol.I: early medieval India and the expansion of islam, 7th-11th centuries. W.15 maps.
118365: WINKEL, J.TE. - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde.
68729: WINKEL, J.TE. - Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche taal.
117005: WINKEL, J.TE. - De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. I: Inleiding, De Germaansche lange AE of Nederlandsche lange A. Met grote uitsl.dialectkaart.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

6/1