Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15881: SLADE, MATTHEW - (1569-1628). Letters to the English ambassador. Ed.(w.biogr.) by W.Nijenhuis.
96808: SLAGLE, U.VON. - Language, thought, and perception. A proposed theory of meaning.
96795: SLAMA-CAZACU, T. - Language et contexte. Le problème du langage dans la conception de l'expression et de l'interprétation par des organisations contextuelles.
3598: SLAUERHOFF, J. - Saturnus. Gedichten.
4055: SLAUERHOFF, J. (PS.JOHN RAVENSWOOD). - Oost-Azië.
113110: SLAY, D. - The manuscripts of Hrólfs saga kraka.
122135: SLAY, D. (ED.) - Mírmanns saga.
70511: SLEE, J.C.V. (UITG.) - Diarium Everardi Brochorstii sive Adversaria omnium quae gesta sunt in Academia Leydensi (1591-1627).
126155: SLESSAREV, V. - Prester John. The letter and the legend. W.12 page-facsimile of the french text.
54099: SLICHER V.BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje, 1570-1800. M.56 krt.
14305: SLICHER VAN BATH, B.H. - Herschreven historie.Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis.
127100: SLIJPE, N.VAN DEN. - Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard, met een kort uittrekzel der voornaamste resolutiën by het Collegie van denzelven Waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve niet in originali hier zyn ingelyst, alles tot den jare 1780. By een verzameld op speciale resolutie der heeren van het Collegie, door den mede-heemraad Nicolaas van Slype, Rogiersz. drossaard van Languerak, bailliuw van Goudriaan, enz. enz.
120251: SLIOUSSAR, N. - Grammar and information structure. A study with reference to Russian.
47580: SLITS, F.P.T. - Het latijnse stededicht: oorsprong en ontwikkeling tot in de 17e eeuw.
89823: SLOAN, T.O.& R.B.WADDINGTON (ED.) - The rhetoric of Renaissance poetry; from Wyatt to Milton.
87515: SLOBBE, J.F.V. - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie in Amsterdam. M.23 afb.
119860: SLOOS, L. (ED.) - Boeken met krijgshistorie. Op verkenning in het oudste boekenbezit van Defensie. Met veel ills.
118587: SLOOTMANS, C.J.F. E.A. - Halsteren. Zijn geschiedenis en zijn archief. M.17 pl.
14309: SLOOTMANS, C.J.F. - Paas-en Koudemarkten te Bergen op Zoom, 1365-1565. M.ill.
99954: SLOOTMANS, C.J.F. & L.J.WEIJS & C.J.J.V.D.WATERING. - Tussen hete vuren. (I.Econ.-soc.geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1950. II.Techniek en produkt, familiebetrekkingen en archivalia v.d.Bergen op Zoomse potmakers). M.74 afb.op pl.
123447: SLOT, B.J. - Les origines du Koweit. Av.48 planches. (pour la plupart des cartes)
123264: SLOTEN - "Slooten". Dorpsgezicht. Kopergravure door J.C.Philips, 1736. 13x16 cm. Ingelijst.
91228: SLOTKIN, J.S.(ED.) - Readings in early anthropology.
121350: SLOTTY, F. - Vulgärlateinisches Übungsbuch.
124797: SLUITER, WILLEM. - (Werken). Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Met titelplaat en 4 platen van Jan Luiken.
114074: SLUPECKI, J. & L.BOROWSKI. - Elements of mathematical logic and set theory.
97331: SLUYTER, G. - De moderne grafiek in Nederland en Vlaanderen. Met technische inleiding van Erich Wichman enz., 11 originele houtsneden en 59 reproducties.
18314: SMABY, R.M. - Paraphrase grammars.
7810: SMAELE, P.DE. - Baudelaire - het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche letterkunde.
122244: SMAIL, R.C. - Crusading warfare (1097-1193). W.8 pl., 6 plans & 3 maps.
107175: SMAL-STOCKYJ, R. - Die germanisch-deutschen Kultureinflüsse im Spiegel der ukrainischen Sprache. M.35 Abb.& 8 Taf.
127557: SMALLEY, B. - The study of the Bible in the Middle Ages.
64893: SMART, N. - Doctrine and argument in indian philosophy.
103184: SMEATON, M.J. (ED.) - Rocket exploration of the upper atmosphere. W.num.fig.
54112: SMEDT, A.DE. & A.MOSTAERT. - Le dialecte monguor, II: grammaire.
124669: SMEDT, R. DE. - Jan de Smedt. Schilderijen en Beeldhouwwerken. Catalogue Raisonné.
86427: DE SMEDT, A. & A.MOSTAERT. - Le dialecte monguor: grammaire.
105236: SMEETS, J.R., P.VERHUYCK E.A. (PUBL.) - La Bible de Macé de La Charité.
32633: SMEETS, J.R. - La Bible de Jehan Malkaraume (Ms.Paris, B.N.Fr.903). (XIIIe/XIVe siècle). (tome I.Etude, tome II.Texte). Av.2 pl.
73802: SMEETS, J.R. - La Chevalerie de Judas Macchabee de Gautier de Belleperche (et de Pieros du Riés). Intr.& texte.
68139: SMEETS, J.R. (ÉD.) - La Chevallerie de Judas Macabé (texte, av, intr.& comm.).
5822: SMEKEN, JAN. - Gedicht op de Feesten ter Eere van het Gulden Vlies, te Brussel in 1516. Met inl., aant.en gloss.d.G.Degroote.
93771: SMELIK, J. - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938. M.ills.
98820: SMEND, R. - Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt.
71587: SMET, G.A.R.DE.] - Wortes anst - verbi gratia. Donum natalicum Gilbert A.R.de Smet. Ed.H.L.Cox, V.F.Vanacker & E.Verhofstadt.
116906: DE SMET, R. - Hadrianus Beverlandus (1650-1716). Non unus e multis peccator. Studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland. Met portret en bibliografie.
125165: DE SMET, J.D - Emile Verhaeren. Av.6 planches & 3 facs.
85206: SMET, G.A.R.DE. - Kleine deutsche Schriften. Hrsg.v.L.de Grauwe.
107344: DE SMET, J. (UITG.) - Het memoriaal van Simon de Rikelike, vrijlaat te St.Pieters-op-den-Dijk (1323-1336).
128685: SMEULDERS, L.C.A. - Breda en omstreken in woord en beeld. Een gids voor stadgenoot en vreemdeling.
81936: SMEYERS, J. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
31977: SMIDT, J.R.H.DE. - Les noëls et la tradition populaire.
87405: [STEPHENSON]. SMILES, S. - George Stephenson. M.portr.& 4 gekl.pl. Vert.A.Winkler Prins.
50152: SMIT, A.M.M. - Contribution à l'étude de la connaissance de l'antiquité au moyen âge.
119973: SMIT, H.J. (UITG.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Deel I: 1150-1485.
14324: SMIT, J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw. Naar de bronnen bewerkt. (Willem Frederiksz.van der Hoeve, Gouda, 1762-1788). M.11 pl.
90211: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-Jarigen Oorlog. M.28 afb.
20165: SMIT, W.A.P. & P.BRACHIN. - Vondel (1587-1679).Contribution à l'histoire de la tragédie au XVIIe siècle. M.ill.
110546: SMIT, J.W. - Studies on the language of Columbe the younger (Columbanus).
15883: SMIT, C. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk 1814-1914.
14319: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland inz.sedert de vestiging van het Koninkrijk. M.krtn.
90532: SMIT, A.M.M. - Contribution à l'étude de la connaissance de l'antiquité au Moyen Age.
7825: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1780.
7823: SMIT, W.A.P. - Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw.Een overzicht met bloemlezing.
7819: SMIT, J. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
120297: SMIT, A.DE. - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van 's Heer Arendskerke. I.Tot omstreeks 1600.
122245: SMIT, J.W. - Studies on the language of Columba the younger (Columbanus).
7817: [HEEMSKERK, J.VAN.] SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck, 1597-1656. M.geneal.tafel.
101859: SMIT, H.J. (ED.) - De rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche Huis.
119980: SMITH, D.M. (ED.) - The heads of religious houses: England & Wales, vol.III: 1377-1540.
120140: SMITH, D.M. - A calendar of the Register of Robert Waldby, archbishop of York, 1397. W.1 pl.
127650: SMITH, C & J.F.O'CONNOR. - Building the kingdom. Giannozzo Manetti on the material and spiritual edifice. (W.text and transl.of 'De secularibus et pontificalibus pompis' and 'De gestis Nicolai Quinti Summi Pontificis').
110547: SMITH, W.E.L. - The Register of Richard Clifford, bishop of Worcester, 1401-1407: a calendar. W.facs.
120111: SMITH, M.Q. - St Mary Redcliffe (Bristol), an architectural history. W.42 ill.
62826: SMITH, B.R. - Ancient scripts & modern experience on the English stage 1500-1700. W.6 fig.
119244: SMITH, L.TOULMIN. (ED.) - York Plays. The plays performed by the crafts or mysteries of York on the day of Corpus Christi in the 14th, 15th, and 16th centuries. Ed. with intr and glossary. With one folding music-facsimile.
63545: SMITH, B.L. (ED.) - Hinduism: new essays in the history of religions.
93255: SMITH, A.H. (ED.) - The Parker Chronicle (832-900).
98825: SMITH, G.ELLIOT. - The evolution of the dragon. W.9 fig.& 26 pl.
68735: SMITH, THOMAS. - De recta et emendata linguae anglicae scriptione dialogus (1568). Hrsg.v.O.Deibel.
54120: SMITH, A.H. - China in convulsion. W.70 ill.& 5 maps.
68141: SMITH, T. - English gilds: the original ordinances of more than one hundred early english gilds ... fom mss.of the 14th and 15th cent. Ed.w.notes, gloss.by L.T.Smith & an essay by L.Brentano.
106134: SMITH, W.H. - Architecture in english fiction. W.ills.
114101: SMITH, P. - Realism and the progress of science.
114244: SMITH, A. KERKHOF, A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith' theorie van de morele gevoelens.
98821: SMITH, B.L. (ED.) - Religion and social conflict in south Asia.
98822: SMITH, B.L. (ED.) - Religion and the legitimitation of power in south Asia.
89962: SMITH, A.B. - The anonymous parts of the Old English Hexateuch: a Latin-Old English/Old English-Latin glossary.
124634: SMITH, THOMAS. - De recta et emendata linguae anglicae scriptione dialogus (1568). Crit.ed. (in facs.) & transl.by B.Danielsson.
124635: SMITH, THOMAS. - Certaigne Psalmes or Songues of David, translated, (etc.), 1549. Ed.by B.Danielsson.
83181: SMITH, W.G. - The Oxford dictionary of English proverbs. 2nd ed.rev.by P.Harvey.
105245: SMITH, A. - The wealth of nations. Ed.by E.R.A.Seligman.
103250: SMITH, R. (ED.) - Critical essays on Nadine Gordimer.
112452: SMITH, J.M. - The French background of Middle Scots literature.
105977: MORTON T. & N.SMITH. (ED.) - Radicalism in British literary culture, 1650-1830.
102099: SMITH, N.B.& J.T.SNOW (ED.) - The expansion and transformations of courtly literature. W.1 pl.
101861: SMITH, R.E.F. - The origins of farming in Russia. W.69 ill.on 11 pl.& 2 maps.
107150: SMITH, A.H. - The place-names of the North Riding of Yorkshire. W.fold.map in pocket.
106673: SMITH, A.H. - The place-names of Westmorland.
106670: SMITH, HENRIK. - Hortulus synonymorum (Kbh.1520). Faks.-Ed.udg.af I.Bom.
100430: SMITH, P.J. - Writing in the margin. Spanish literature of the Golden Age.
64895: SMITH, C.A. (ED.) - Guatemalan indians and the state, 1540 to 1988. W.5 maps.
94587: SMITH, A. COPLEY, S. & K.SUTHERLAND. (ED.) - Adam Smith's Wealth of nations: new interdisciplinary essays.
100346: SMITHERS, G.V.(ED.) - Kyng Alisaunder. W.2 pl.
108805: SMITS, DIRK. - De Rottestroom / Gedichten. (Tweede druk). Met gegrav.titels.
110550: SMITS V.WAESBERGHE, J. FISCHER, P. (HRSG.) - Organicae voces: Festschrift Smits v.Waesberghe. M.4 Faks.
110548: SMITS V.WAESBERGHE, J. - De numero tonorum litterae episcopi A. ad coepiscopum E. missae, ac.Commentum super tonos, episcopi E. (ad 1000). M.4 Faks.
110549: SMITS V.WAESBERGHE, J. (HRSG.) - Codex Oxoniensis Bibl.Bod.Rawl.C 270 (I:De vocum consonantiis ac De re musica, II: XVII tractatuli ad annum MC collecti). M.14 Faks.
118003: SMITS, K. - Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling met Emmanuel de Bom en het werk uit de eerste jaren.
17369: SMITS, R.J.C. - The relative and cleft constructions of the germanic and romance languages.
125224: SMITS, DIRK. - De Rottestroom. Met titelplaat van J.Punt, titelvignet van J.Punt naar D.van Nijmegen, wapenvuignet en uitslaand portret van stadhouder Willem IV door P.Tanjé naar G.Sanders & 3 platen en 1 uitslaande kaart van J.Punt.
7828: SMITS-VELDT, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
2340: SMITS, C.J.M. - Disintegration of inflection: the case of Iowa dutch.
75377: SMITS V.WAESBERGHE, J. - Muziekgeschiedenis der middeleeuwen, I: De luiksche muziekschool als centrum van het muziektheoretisch onderricht in de middeleeuwen. M.34 facs.
101863: SMITS V.WAESBERGHE, J. - Dia-pason de omnibus (ausgewählte Aufsätze). Festgabe z.75.Geb.hrsg.v.C.J.Maas & M.U.Schouten.
73283: SMITS, J.C.P. - De fontibus e quibus res ab Heliogabalo et Alexandro Severo gestae colliguntur.
45778: SMITS V.WAESBERGHE, J. - Muziekgeschiedenis der middeleeuwen (I:De luiksche muziekschool als centrum van het muziektheoretisch onderricht, II:Verklaring der letter-teekens (litterae significantivae) in het gregoriaansche neumenschrift van Sint Gallen). M.60 facs.
126947: SMOKKELEN. - (Waarschouwing. Waren, 's Lands impost subject, worden gehaalt of ontbooden uyt het district van de Generaliteyt of andere vrye Plaatsen, sonder dat alvoorens van deselve een Biljet werde gehaalt by den Gaarder van de Plaats van inslag, en dat langs dien weg veelvuldige sluikeryen worden gepleegt.)
123295: STATIUS. SMOLENAARS ET AL. (ED.) - The poetry of Statius.
78432: SMOLLETT. BRUCE, D. - Radical Doctor Smollett.
54155: SMOOR, P. - Kings and bedouins in the palace of Aleppo as reflected in Ma'arri's works. W.map.
74818: SMOOR, P. - Kings and bedouins in the palace of Aleppo as reflected in Ma'arri's works. W.map.
5835: SMOUT, H. - Het Antwerpsch dialect. Met eene schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw.
45781: SMULDERS] - STUDIES in honour of Pieter Smulders: Fides sacramenti, sacramentum fidei. Ed.H.J.Auf Der Mauer e.a.
69289: THEON SMYRNAEUS. - Liber de astronomia, cum Sereni fragmento. Ed., latine vert.& ill.T.H.Martin. Av.10 pl.
125554: QUINTUS SMYRNAEUS. - Praetermissorum ab Homero libri XIV. Graece, cum versione latina et integris emend. L. Rhodomanus; et adn. sel. C. Dausque cura J.C.de Pauw.
73684: QUINTUS SMYRNAEUS. - The fall of Troy. Text & transl.by A.S.Way.
121853: QUINTUS SMYRNAEUS. - The fall of Troy. Text & English transl. by A.S.Way.
127501: SMYSER, H.M. (ED.) - The Pseudo-Turpin. Ed.from BN, Fonds Latin, MS. 17656 w. annotated synopsis.
116355: SMYTH, A.P. - King Alfred the Great. W.36 ill.on plates.
124792: SNAKENBURG, HENDRIK. - Poëzy. Uitgegeven door Frans de Haes. Titelvignet door F. van Bleyswyk met de zinspreuk: Utile dulci, en auteursportret door J. Houbraken naar H. van der My uit 1753.
115320: SNAKENBURG, HENDRIK. - Poëzy. Uitgegeven door Frans de Haes. Titelvignet door F. van Bleyswyk met de zinspreuk: Utile dulci, en auteursportret door J. Houbraken naar H. van der My uit 1753.
82968: SNELL, K.D.M. (ED.) - The regional novel in Britain and Ireland, 1800-1990.
117055: SNELLAERT, F. - Histoire (abrégée) de la littérature flamande.
7830: SNELLAERT, F.-A. - Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift.Uitg.(m.inl., varianten, aant. en glossarium). M.1 facs.
121803: SNELLAERT, F.A. (INL.) - Vlaemsche bibliographie, of lyst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in Belgie uitgegeven.
87516: SNELLEN, H.A. - History of cardiology. W.num.ill.
7832: SNELLEN, J. (UITG.) - Een boecxken gemaket van Suster Bertken die LVII iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke. Naar den Leidschen druk van Jan Seversen opn.uitg.m.aant.en inl.
107541: SNELLER, Z.W. & W.S.UNGER. (UITG.) - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Deel I: 753-1585.
98830: SNELLGROVE, D.L.& H.RICHARDSON. - A cultural history of Tibet. W.56 pl.& 2 maps.
25466: SNEYDERS DE VOGEL, K. - Les mots d'identité et d'égalité dans les langues romanes.
115442: SNIJMAN, F.J. - Die leksikograaf as eksegeet. Opstelle en lesings.
110551: SNOEK, G.J.C. - Eucharistie- en reliekverering in de middeleeuwen.
115785: SNOEK, G.H.S. - De Rozenkruisers in Nederland, voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw. Een inventarisatie.
10945: SNORRASON, E. - C.G.Kratzenstein and his studies on electricity during the 18th century. W.51 fig.& facs.
54163: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften (in dutch, german, french, english). W.bibl.& reg.by A.J.Wensinck.
91232: SNOUCK HURGRONJE, C. - Selected works. Ed.by G.H.Bousquet & J.Schacht.
90050: SNYDER, K.V. - Bachelors, manhood, and the novel 1850-1925.
17217: DRAMATURGIE ET SOCIÉTÉ. - Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interpretation et son public aux XVIe et XVIIe siècles.(Colloque Nancy 1967). Etudes réunies et prés.p.J.Jacquot. Av.23 pl.
123962: ARTHURIAN SOCIETY. - Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. / Bulletin bibliographique ... Vol.30 - 57.
110057: ARTHURIAN SOCIETY. - Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society. / Bulletin bibliographique ... Vol.40 - 51.
119838: AUGUSTAN REPRINT SOCIETY. - The Augustan Reprint Society. Publication nr. 55 (1956) to publication nr. 264 (1990).
78323: ENGLISH PLACE-NAME SOCIETY. - Publications. Vol.I-LXV. W.maps.
125895: SOCRATES SCHOLASTICUS. WALLRAFF, M. - Der Kirchenhistoriker Sokrates. Untersuchungen zu Geschichtsdarstellung, Methode und Person.
113250: SOCRATES. MAIER, H. - Sokrates, sein Werk und seine geschichtliche Stellung.
111948: SOCRATES SCHOLASTICUS. BÄBLER, B. & H-G.NESSELRATH. (HRSG.) - Die Welt des Sokrates von Konstantinopel.
64900: SODEN, W.V. - Einführung in die Altorientalistik. M.Krt.
126899: SODEN, W.V. - Akkadisches Handwörterbuch.
74821: SODEN, W.V. - Grundriss der akkadischen Grammatik, samt Ergänzungsheft.
30127: SÖDERBERG, C.-G. - A typological study on the phonetic structure of English words w.an instrumental-phonetic excursus on English stress. W.50 fig.
110552: SÖDERBERG, H. - La religion des Carthares. Étude sur le gnosticisme de la basse antiquité et du moyen âge.
78669: SÖDERGARD, O. (PUBL.) - La Chirurgie de l'abbé Poutrel. Texte picard de 1300 environ.
109195: SÖDERGARD, Ö. (PUBL.) - Exercises de bel esprit. Recueil collectif de pièces fugitives du XVIIe siècle. Av.ills.
34998: SÖDERGARD, O. (PUBL.) - La Vie Seinte Audrée. Poème anglo-normand du XIIIe siècle.
54173: SOEBADIO, H. - Jnanasiddhanta: secret lore of the balinese saiva-priest.
115293: T'SOEN, Y. - In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten.
7838: SOENS, E. - De rol van het booze beginsel op het middeleeuwsch tooneel.
119170: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C.Soer in de groote zaal der Hoogere Burgerschool Willem II. (19 februari 1877 te Tilburg).
88693: SOERGEL, A. - Dichtung und Dichter der Zeit. (+ Im Banne des Expressionismus). M.719 Abb.
30129: SOET, F.D.DE. - Puritan and royalist literature in the 17th century.
100137: SOFF, I. - Die Formen der Katalanischen Verbalendungen von den Anfängen der schriftlichen Überlieferung bis 1400.
113412: SOHLBERG, D. - Aelius Aristides und Diogenes von Babylon.
85336: SOHLBERG, G. - Ortnamnen i Skee socken, Bohuslän.
108497: SOHONI, S.V. (ED.) - Aryabhatiyam, w.sanskr.comm.& hindi vyakhya by P.S.B.Mishra.
54179: SOHRWEIDE, H. - Türkische Handschriften (i.d.Staatsbibl.Pr.Kulturbesitz). M.8 Taf.& 2 Farbtaf.
107355: SOIGNIE, J.DE. - Les mauvaises langues.
25471: SOL, H.B. (PUBL.) - La 'Vie du Pape Saint Grégoire'. Huit versions françaises médiévales de la légende du bon pécheur. Av.6 pl.
84607: SOLAGES, B.DE. - Synopse grecque des Evangiles.
45791: SOLDAN, W.G. & H.HEPPE. - Geschichte der Hexenprozesse. M.zahlr.Abb.& Taf. Hrsg.v.M.Bauer.
64125: SOLGER, K.W.F. - Vorlesungen über Aesthetik.
77118: SÖLL, L. - Gesprochenes und geschriebenes Französisch. 2.rev.Aufl.bearb.v.F.J.Hausmann.
127596: SOLLBERGER, E. - The business and administrative correspondence under the kings of Ur.
84609: SOLMSEN, F. - Electra and Orestes.
102992: SOLMSEN, F. - Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschiche. Hrsg.v.E.Fraenkel.
112883: SOLNIT, D. - Eastern Kayah Li: grammar, texts, glossary.
97926: SOLON. ALMEIDA, J.A. - Justice as an aspect of the polis idea in Solon's political poems.
125496: SOLON. IRWIN, E. - Solon and early Greek poetry. The politics of exhortation.
125424: SOLON. DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. - Solón de Atenas.
125426: SOLON. VOX, O. - Solone autoritratto.
125425: SOLON. FERRARA, G. - La politica di Solone.
125427: SOLON. POSITANO, L.M. - L'Elegia di Solone alle muse.
125540: SOLON. LINFORTH, I.M. - Solon the Athenian.
125543: SOLON. MARTINA, A. (COLL.) - Solon: testimonia veterum collegit A. Martina. With 10 plates.
89602: SOLON. HÖNN, K. - Solon. Staatsmann und Weiser. Mit 24 Tafeln.
125983: SOLOVEITCHIK, J.B. MUNK, R. - The rationale of Halakhic man. J.B. Soloveitchik's conception of Jewish thought.
120193: SOLTERER, H. - The master and Minerva. Disputing women in French medieval culture. W.14 ill.
31785: SOLTMANN, H. - Syntax der modi im modernen Französischen.
112062: SOMADEVA. - The ocean of story, being C.H.Tawney's translation of the Katha sarit sagara. Ed.w.intr.& notes by N.M.Penzer.
37860: SOMBART, W. - Der proletarische Sozialismus (Marxismus).
37858: SOMBART, W. - Der Bourgeois.
37861: SOMBART, W. - Vom Menschen.
115262: SOMEREN, R.H. VAN. - De St. Elizabeths Nacht, A°. 1421. Dichtstuk in drie zangen. Gelithografeerd frontispice. en grensgekleurde uitsl. kaart.
124957: SOMEREN, J.F.VAN. - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. (Vervolg op Frederik Mullers catalogus).
102256: SOMEREN, J.F.VAN. - Pamfletten (in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht), niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken. M.16 pl.(facs.v.titels e.d.).
102694: SOMEREN, J.VAN, & DANIEL HEINSIUS. - Uyt-spanning der vernuften, bestaende in Geestelijcke en Wereltlijcke Poësy. Met opdrachtgedichten van J.Cats, Const.Huygens (Constanter), Th.Graswinckel, I.Westerbaen, L.van Eck, J.Strick, C.van Overstege, J.van Aelhuysen, T.Verhoeven, M.v.Hoeven, J.Witkint e.a. 2e druk.
110559: SOMERSET, F.& N.WATSON. (ED.) - The vulgar tongue: medieval and postmedieval vernacularity.
110560: SOMERVILLE, R. - Pope Alexander III and the Council of Tours (1163).
54183: SOMERVILLE, W. - Narrative of his journey to the eastern Cape frontier and to Lattakoe, 1799-1802. Ed.w.10 pl.& 2 maps by E.& F.Bradlow.
87409: SOMJEN, G. - Sensory coding in the mammalian nervous system. W.35 fig.
113234: SOMMER, F. - Vergleichende Syntax der Schulsprachen.
67746: SOMMER, H.O. - Messire Robert de Borron und der Verfasser des Didot-Perceval.
87559: SOMMER, F. - Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.
111348: SOMMER, F. - Sprachgeschichtliche Erläuterungen für den griechischen Unterricht: Laut- und Formenlehre.
64901: SOMMERFELT, A. - La langue et la société (les Aranta, Australie).
119299: SOMMERVOGEL, C. - Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par des religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
103139: SOMMERVOGEL, C. - Bibliotheca Mariana de la Compagnie de Jésus.
100987: SON, L.C.VAN. - "Le dire, c'est mieux". Aspects du talk sow français.
109339: SONDEREGGER, S. - Die schweizerdeutsche Mundartforschung 1800-1959. Bibliographisches Handbuch mit Inhaltsangaben.
102468: SONDEREGGER, S. - Althochdeutsch in St.Gallen. Ergebnisse und Probleme der ahd.Sprachüberlieferung in St.Gallen vom 8.bis ins 12.Jahrhundert. M.20 Abb.
83927: SONDEREGGER, S. & J.STEGEMAN (HRSG.) - Niederlandistik in Entwicklung.Vorträge und Arbeiten an der Universität Zürich.
85081: SØNDERGAARD, B. - Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv).
109013: SONDHEIMER, I. - Die Herodes-Partien im lateinischen liturgischen Drama und in den französischen Mysterien.
32643: SONET, J. - Le Roman de Barlaam et Josaphat: recherches sur la tradition manuscrite latine et française. Av.pl.
124139: THEON SOPHISTA. - Progymnasmata. Accurate emend.ac recensita. In usum scholarum Hollandia West-Frisiaque. Cum versione latina (ed.Daniel Heinsius).
117329: TIMAEUS SOPHISTA. - Lexicon vocum platonicarum. Ex cod.ms.sangermanensi ed.& ill.D.Ruhnkenius. Ed.nova cur.G.A.Koch.
89672: HOMERUS. APOLLONIUS SOPHISTA. - Lexicon Homericum. Rec.I. Bekker.
123815: THEON SOPHISTA. - Progymnasmata. Accurate emend.ac recensita. In usum scholarum Hollandia West-Frisiaque. Cum versione latina (ed.Daniel Heinsius).
98003: TIMAEUS SOPHISTA. - Lexicon vocum Platonicarum. Ex cod.ms.sangermanensi ed.& ill.D.Ruhnkenius.
109104: ESCHYLE & SOPHOCLE. - Tragiques Grecs. Trad.p.J.Grosjean, ed.p.R.Dreyfus.
128529: SOPHOCLES. - Oedipus rex. Ed.by R.D.Dawe.
125270: SOPHOCLES. ROISMAN, H.M. - Philoctetes.
125475: SOPHOCLES. POE, J.P. - Genre and meaning in Sophocles' Ajax.
124032: SOPHOCLES. - Philoctète, Oedipe a Colone. Texte ét. et trad. par A. Dain & P. Mazon.
124038: SOPHOCLES. - Ajax, Oedipe Roi, Électre. Texte ét. et trad. par A. Dain & P. Mazon.
61475: SOPHOCLES. NUCHELMANS, J.C.F. - Die Nomina des sophokleischen Wortschatzes.
61462: SOPHOCLES. - Cantica. Ed.O.Schroeder.
61469: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. I: the Ajax.
113194: SOPHOCLES. - Electra. Ed.w.transl.& comm.by R.C.Jebb.
125497: SOPHOCLES. CORAY, M. - Wissen und Erkennen bei Sophokles.
97932: SOPHOCLES. MACLEOD, L. - Dolos and dike in Sophokles' Elektra.
125266: SOPHOCLES. GARDINES, C.P. - The Sophoclean chorus. A study in character and function.
123692: SOPHOCLES. - The plays and fragments. With critical notes, comm. and transl. in English prose by R.C. Jebb & A.C. Pearson.
123731: SOPHOCLES. VÖGLER, A. - Vergleichende Studien zur sophokleischen und euripideischen Elektra.
125472: SOPHOCLES. GOHEEN, R.F. - The imagery of Sophocles' Antigone. A study of poetic language and structure.
125473: SOPHOCLES. SULLIVAN, S.D. - Sophocles' use of psychological terminology: Old and new.
111356: SOPHOCLES. - König Oidipus. Erkl.v.G.Wolff & L.Bellermann.
113196: SOPHOCLES. - Trachiniae. Ed.w.comm.& transl.by R.C.Jebb.
113195: SOPHOCLES. - The Philoctetes. Ed.w.comm.& transl.by R.C.Jebb.
113127: SOPHOCLES. - Ajax. Ed. W.B.Stanford.
110812: SOPHOCLES. BILDERDIJK, W. - Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
47650: SOPHOCLES. ELLENDT, F. - Lexicon Sophocleum. Cur.H.Genthe.
47644: SOPHOCLES. - Oedipus Coloneus.Ed.w.transl.& comm.by R.C.Jebb.
47634: SOPHOCLES. - Antigone. Erkl.v.G.Wolff & L.Bellermann.
105671: SOPHOCLES. BURTON, R.W.B. - The chorus in Sophocles' tragedies.
113467: SOPHOCLES. - Tragödien und Fragmente. Griechisch und deutsch von W. Willige & K. Bayer.
47655: SOPHOCLES. LIMBURG BROUWER, P.V. - Commentatio de ratione, qua Sophocles veterum de administratione et justitia divina notionibus usus est, ad voluptatem tragicam augendam.
125498: SOPHOCLES. SCHMIDT, J.U. - Sophokles. Philoktet. Eine Strukturanalyse.
125499: SOPHOCLES. PATZER, H. - Hauptperson und Tragischer Held in Sophokles' Antigone.
105674: SOPHOCLES. ELLENDT, F. - Lexicon sophocleum.
125284: SOPHOCLES. RONNET, G. - Sophocle. Poète Tragique.
125474: SOPHOCLES. KIRKWOOD, G.M. - A study of Sophoclean drama. With a new praface and enl. bibliographical notes.
105677: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. VI: The Philoctetes.
105680: SOPHOCLES. MÜLLER, G. - Antigone. Erläutert und mit einer Einleitung versehen.
61470: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. II: the Trachiniae.
120738: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. VII: The Oedipus Coloneus.
121326: SOPHOCLES. MÉAUTIS, G. - Sophocle. Essai sur le héros tragique.
88010: SOPHOCLES. LEFÈVRE, E. - Die Unfähigkeit zu erkennen: Sophokles' Tragödien.
84618: SOPHOCLES. VÜRTHEIM, J. - Der leidener Sophoklespalimpsest.
69162: SOPHOCLES. DILLER, H. (HRSG.) - Sophokles.
92642: SOPHOCLES. - Trachiniae. Ed. with intr. & comm. by M. Davies.
92645: SOPHOCLES. POE, J.P. - Heroism and divine justice in Sophocles' Philoctetes.
102996: SOPHOCLES. KAMERBEEK, J.C. - The plays of Sophocles, Commentaries, vol. V: The Electra.
125515: SOPHOCLES. - Antigone. Edited with translation and notes by A. Brown
125269: SOPHOCLES. WILSON, J.P. - The hero and the city. An interpretation of Sophocles' Oedipus at Colonus.
125273: SOPHOCLES. LEVETT, B. - Women of Trachis.
102994: SOPHOCLES. - Trachiniae. Ed.w.comm.& transl.by R.C.Jebb.
112287: SOPHOCLES. - Oedipus Tyrannus.Ed.w.comm.& trsl.by R.C.Jebb.
112288: SOPHOCLES. - Antigone. Ed.w.comm.& transl.by R.C.Jebb.
69159: SOPHOCLES. - Oedipus Coloneus. W.crit.notes, comm.& transl.by R.C.Jebb.
121827: SOPHOCLES. BILDERDIJK, W. - Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene vooraffspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
105681: SOPHOCLES. REINHARDT, K. - Sophokles.
123551: SOPHOCLES. REINHARDT, K. - Sophokles.
125352: SOPHOCLES. WOLF, E. - Sentenz und Reflexion bei Sophokles. Ein Beitrag zu seiner Poetischen Technik.
47646: SOPHOCLES. - Fabulae. Rec. brevique adn. crit instr. A.C. Pearson.
125354: SOPHOCLES. FRAENKEL, E. - Due seminari Romani. Aiaice e Filotette di Sofocle. Premessa di L.E. Rossi.
99808: SOREL, A. - L'Europe et la révolution française. 4e-2e éd.
28307: SORELIUS, G. - 'The Giant Race before the Flood'.Pre-Restoration drama on the stage and in the criticism of the Restoration.
69172: SOREN, D. (ED.) - The sanctuary of Apollo Hylates at Kourion, Cyprus. W.197 ill.
30135: SØRENSEN, H.S. - Word-classes in modern English with spec.ref.to proper names.With intr.theory of grammar, meaning and reference.
28309: SÖRENSEN, K. - Thomas Lodge's translation of Seneca's De Beneficiis compared with Arthur Golding's version.A textual analysis w.special reference to latinism.
89954: SORENSEN, J. - The grammar of empire in eighteenth-century British writing.
102510: SÖRENSEN, B.A. - Allegorie und Symbol. Texte zur Theorie des dichterischen Bildes im 18.und frühen 19.Jahrhundert. Auswahl m.Komm.u.Nachwort.
91237: SÖRENSEN, H.C. - Ein russisches handschriftliches Gesprächbuch a.d.17.Jahrh.(Text & Komm.).
120230: SORM, E. - The good, the bad and the persuasive. Normative quality and actual persuasiveness of arguments from authority, arguments from cause to effect and arguments from example.
100414: SORNICOLA, R. ET AL. (ED.) - Stability, variation and change of word-order patterns over time.
107143: SORO, G. - Folklore logudorese. (Antología)
105171: SOROKIN, P. - Sociologische Theorien im 19.und 20.Jahrhundert.
37873: SOROKIN, P. - Social philosophies of an age of crisis.
83794: SOROKIN, P. COWELL, F.R. - History, civilization and culture: an introduction to the social philosophy of P.A.Sorokin. W.22 fig.& 12 pl.
80013: SOROKIN, J.S. (ED.) - Slovar russkogo jazyka XVIII veka. Vol.I-IX. (A-Kasta).
63371: [CHISHOLM] SOSA, E. (ED.) - Essays on the philosophy of R.M.Chisholm.
106918: SOSTMANN, C. - Die Formenbau des Nomens und Verbums in dem Fragment von Gormont et Isembart. M.etymol.Wörterverzeichnis.
119490: SÖTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar.
90055: SOUBRENIE, E. - Présence de la solitude.La poésie anglaise entre néoclassicisme et préromantisme.
107065: LA SOUDIERE, M.DE & C.VOISENAT. (PRÉS.) - Par écrit. Ethnoloige des écritures quotidiennes. Av.ills.
116405: SOUNDIRAM, CH. - Le tamoul facile.
54199: SOUPAULT, R. - Bretonische Märchen.
107034: SOURIEAU, M.-A. & K.M.BALUTANSKY. (ÉD.) - Ecrire en pays assiégé: Haïti : Writing under siege.
98832: SOUSTELLE, J. - Les quatre soleils, souvenirs et reflexions au Mexique. Av.23 ill., 16 pl.& 2 crts.
126249: SOUTAR, G. - Nature in greek poetry.
118574: SOUTENDAM, J. (UITG.) - Keuren en ordonnantiën der stad Delft. Van den aanvang der XVIe eeuw tot het jaar 1536.
124083: SOUTER, A. - The earliest latin commentaries on the Epistles of St.Paul.
89830: SOUTHAM, B.C. - Jane Austen's literary manuscripts. W.1 pl.
50174: SOUTHERN, R.W. - Medieval humanism and other studies.
127745: SOUTHERN, R.W. - Scholastic humanism and the unification of Europe. Vol.1: Foundations.
109888: SOUTHEY, ROBERT. - The poetical works.
114404: SOUTHWELL, ROBERT. - An Humble Supplication to Her Majestie. Ed.by R.C.Bald.
118127: BERSTEIN - SOUVARINE. - The two Russian Revolutions. An exceptional collection of old and rare journals, books and pamphlets, mainly from the libraries of Léon Bernstein and Boris Souvarine. W.portraits & facsimiles.
103314: SOVIET SPACE PROGRAMS, 1966-70. - Staff report prepared for the use of the Committee on Aeronautical and Space Sciences U.S.Senate. W.40 fig., biographies etc.
112066: SOW, A.I. - La femme, la vache, la foi: écrivains et poètes du Fouta-djalon (textes, trad.& comm.). Av.7 pl.
112067: SOW, A.I. - Chroniques et récits du Fouta Djalon. (textes.trad.& comm.) Av.4 pl.
112068: SOW, A.I. - Le filon du bonheur éternel, par T.M.S.Mombéya (texte, trad.& comm.)
111360: SOYTER, G. (HRSG.) - Griechischer Humor von Homers Zeiten bis heute, griechisch und deutsch.
125922: SOZOMENOS. - Histoire ecclésiastique. Livres I-VI. Texte grec.av. intr.: B. Grillet & G. Sabbah, trad.: A.-J. Festugière, ann.: G. Sabbah. Av.cartes.
102991: SOCRATES SCHOLASTICUS & HERMIAS SOZOMENUS. - Historia ecclesiastica. Gr.emend., latine vert.& notis ill.H.Valesius. Acc.disputatio Archelai adversus Manichaeum. Crit.obs.locupl.G.Reading. W.2 folding maps.
123680: SOZZI, L. - Les contes de Bonaventure des Périers. (Etude).
127042: SPAAN, G. VAN. - Beschryvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III boeken. Het I. verhandeld in Hollands opkomst [...], Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen [...], het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging, met de voornaamste gebouwen van kerken, kloosters, kapellen en andere gestichten. Voorzien met authentyke stukken [...]
54204: SPAANDONCK, M.V. - Morfotonologische analyse in bantutalen.
80014: SPAANDONCK, M.V. - Practical and systematical swahili bibliography 1850-1963.
111906: SPAANS, Y. & L.JONGEN. (UITG.) - Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift. Uitg.m.vert.& inl. M.ills.
123084: SPAE, J.J. - Buddhist-christian empathy.
119135: SPAENDONCK, H.A. (ED.) - Catalogus van de Arnhemse drukken tot 1800 aanwezig in de Bibliotheek Arnhem. Met 28 afb.
122156: SPAKLER, J.C. & J.HEEMSKERK AZ. - Letterkunde der Grieken en Romeinen.
94758: SPALEK, J.M. & R.F.BELL. (ED.) - Exile: the writer's experience.
35013: SPALINGER, E.Z - Absterben von 'jacere' im Galloromanischen. M.2 Krtn.
108500: SPAMER, A. (FESTSCHRIFT:) - Beiträge zur sprachlichen Volksüberlieferung. Hrsg.v.W.Steinitz u.a.
115708: SPANDAW, H.A. - Gedichten. Met (weervlekkige) gegraveerde titelpagina's.
115656: SPANDAW, H.A. - Lofrede op Willem den Eersten, prins van Oranje.
25478: SPANG-HANSSEN, E. - Les prépositions incolores du français moderne.
107140: SPANG-HANSSEN, H. - Probability and structural classification in language description.
119904: SPANGENBERG, H. - Vom Lehnstaat zum Ständestaat.
22561: SPANGENBERG, E. - Beyträge zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorzüglich zur Kunde und Kritik der altgermanischen Rechtsbücher, und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels. M.13 Taf.
107147: SPANGENBERG, K. - Die Mundartlandschaft zwischen Röhn und Eichsfeld.
115807: SPANHOVE, J. - De jonge Walschap. M.ills.
15891: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde, 1795-1914.
77552: SPANJE, N.P.V. - Proeven over de werking van convallamarine. M.1 uitsl.pl.
107204: SPANKE, H. - Studien zur lateinischen und romanischen Lyrik des Mittelalters. Hrsg.m.Vorw.u.Index v.U.Mölk.
22563: SPARNAAY, H. - Karl Lachmann als Germanist.
17105: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
54209: SPARRMAN, A. - A voyage to the Cape of Good Hope...(1772-76). Ed.& transl.by V.S.Forbes, J.& I.Rudner. W.13 pl.& 3 maps.
107136: SPÄTH, H.L. - Bezeichnungen für Armut und Reichtum im Französischen.
101002: SPAULDING, M.L. (ED.) - Estuarine and coastal modeling. Proceedings of the eighth International Conference 2003, Monterey California. W.num.fig.& tables.
101003: SPAULDING, M.L. (ED.) - Estuarine and coastal modeling. Proceedings of the seventh International Conference 2001 St.Petersburg Florida. W.num.fig.& tables.
98034: SPECHT, F. - Der Ursprung der indogermanischen Deklination.
27899: SPECHTLER, F.V. (HRSG.) - Lyrik des ausgehenden 14.und 15.Jahrhunderts.
92103: [GOTTFRIED VON STRASSBURG] SPECKENBACH, K. - Studien zum Begriff 'edelez herze' im Tristan Gottfrieds von Strassburg.
81831: SPECTATOR, THE. - (Ed.by R.Steele, J.Addison, E.Budgell). A 18th cent.repr.of the complete ed. (1711-1715).
112785: SPECTOR, S. (ED.) - The N-town play. Cotton MS Vespasian D.8. W.2 pl.
22566: SPEE. OORSCHOT, TH.G.M.V. - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. (I.Text mit Lesarten und Anm. II.Literar-hist.Abhandlung).
107137: SPEE. BECKER, A. - Die Sprache Friedrichs von Spee.
110564: SPEER, A. - Die entdeckte Natur: Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer scientia naturalis im 12.Jahrh.
54227: SPEIJER, J.S. - Sanskrit syntax. W.introd.by H.Kern.
54215: SPEISER, F. - Im Düster des brasilianischen Urwalds. M.84 Taf.& 1 Krt.
54213: SPEISER, F. - Südsee, Urwald, Kannibalen: Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. M.132 Abb.& 2 Krt.
28313: SPEK, C.V.D. - The church and churchman in english dramatic literature before 1642.
119019: SPELIERS, H. - Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen'.
82618: SPELMAN, H. - Der Gottesraub, seine Geschichte und sein Schicksal. Nach.d.englische Ausgaben von 1632 & 1698 (ed.N.Wiseman 1853), übers.v.L.Coudenhove.
97339: SPELTZ, A. - Das farbige Ornament aller historischen Stile. Band I-III (Altertum, Mittelalter, Neuzeit).
106166: SPENCE, JOSEPH. - Anecdotes, observations and characters of books and men. Collected from the conversation of Mr. Pope and other eminent persons of his timel. Publ.w.notes & life of the author by S.W.Singer, intr.by B.Dobrée. W.portr.
96760: SPENCE, N.C.W. - Le français contemporain. Etudes et discussions.
91239: SPENCE, J. - God's chinese son: the Taiping heavenly kingdom of Hong Xiuquan. W.num.ill.& 10 maps.
37894: SPENCER, H. DUNCAN, D. - The life and letters of Herbert Spencer. W.17 ill.
37896: SPENCER, H. GROUND, W.D. - An examination of the structural principles of mr.Herbert Spencer's philosophy.
37888: SPENCER, H. - The principles of psychology.
37890: SPENCER, H. - An autobiography. W.2 portr.& 12 pl.
37892: SPENCER, H. COLLINS, F.H. - An epitome of the synthetic philosophy. W.pref.by H.Spencer.
3144: SPENCER, CH. - Nahum Tate.
121786: SPENCER, H. DUNCAN, D. - The life and letters of Herbert Spencer. W.17 ill.
95494: SPENDER, STEPHEN. - Journals 1939-1983. Ed.by J.Goldsmith. W.46 ill.on pl.
111684: SPENER, PHIL.JACOB. - Historia Insignium Illustrium seu Operis Heraldici Pars Specialis. Continens Delineationem insignium plerorumque Regum, Ducum, Principum, Comitum & Baronum in cultiori Europa.
37899: SPENGLER, O. - Jahre der Entscheidung.
30142: SPENSER. PARKER, M.P. - The allegory of the "Faerie Queene".
30143: SPENSER. REUNING, K. - Das Altertümliche im Wortschatz der Spenser-Nachahmungen des 18.Jhts.
30145: SPENSER. STEPPAT, M. - Chances of Mischief.Variations of fortune in Spenser.
95531: SPENSER. JONES, H.S.V. - A Spenser handbook. W.portr.
28317: SPENSER. MACCAFFREY, I.G. - Spenser's allegory.
93257: SPENSER, EDMUND. - The mutabilitie cantos. Ed.by S.P.Zitner.
89818: SPENSER. ALPERS, P.J. - The poetry of The Faerie Queene.
86147: SPENSER. BENDER, J.B. - Spenser and literary pictorialism.
112008: SPENSER, EDMUND. JOHNSON, L.S. - The Shepheardes Calender. An introduction.
100583: SPENSER. CRAMPTON, G.R. - The condition of creatures. Suffering and action in Chaucer and Spenser.
83238: SPENSER. HAMILTON, A.C. - The structure of allegory in The Faerie Queene.
87035: SPENSER. HANKINS, J.E. - Source and meaning in Spenser's allegory: a study of The Faerie Queene.
20894: SPERBER, H. - Studien zur Bedeutungsentwicklung der Präposition "über".
74828: SPERBER, D. - Nautica talmudica. W.24 ill.& 4 pl.
105866: SPERBER, A. (ED.) - The Bible in Aramaic. Vol.III: The latter prophets according to Targum Jonathan.
116395: SPERLICH, W.B. - Tohi vagahau Niue. Niue language dictionary. Niuean-English with English-Niuean finderlist.
125201: SPEX, JAKOB. - Nagelaaten gedichten. Uitgegeeven door de bestuurderen van het genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met titelvignet v.Izaak de Wit Jansz.
128034: SPEYER, W. - Italienische Humanisten als Kritiker der Echtheit antiker und chrislicher Literatur.
50643: WALTHER VON SPEYER. - Der Libellus scolasticus: ein Schulbericht a.d.Jahre 984. (Text, Ueb.& Komm.) v.P.Vossen.
119575: SPIEGEL, H.L. - Kort begrip leerende recht Duidts spreken. Oock waarheit van valsheit te scheyden. Bestaande in 4. deelen, ten 1.Twéespraack vande Nederduytsche letterkunst. 2.Ruygh-bewerp, vande redenkaveling. 3.Kort begrip des redenkavelings, in slechten rym. 4.Rederijck-kunst, in rijm op 't kortst gevat. Met 4 titelpagina's met titelvignetten, 4 identieke houtsneden van het blazoen van de rederijkerskamer In Liefd' Bloeyende te Amsterdam, en 3 uitslaande tafels.
100108: SPIEGEL, H.L. - Hert-spiegel. Uitg.d.F.Veenstra. M.ills.
54233: SPIEGEL, F. - Eranische Altertumskunde.
112069: SPIEGEL, F. - Commentar über das Avesta.
37905: SPIEGELBERG, H. - The phenomenological movement.: a historical introduction.
25490: SPIELE, I. - Li Romanz de Dieu et de sa Mere d'Herman de Valenciennes, chanoine et prêtre (XIIe siècle).(Av.texte). Av.7 ills.
4056: SPIERDIJK, JAN. - XVI Sonnetten.
20897: SPIERO, H. - Geschichte des deutschen Romans.
15897: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. M.krt.
54236: SPIES, O. & E.BANNERTH. - Lehrbuch der Hindustani-Sprache.
96966: SPIES, M. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw. M.58 ill.
63247: SPIES, H. - Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im XV.und XVI.Jht. (Flexionslehre und Syntax).
114350: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
112071: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
7843: SPIGT, P. - De ballingschap van Multatuli (1865-1868). Inl.G.Stuiveling.
91926: SPIJKER, I.VAN 'T. - Als door een speciaal stempel: traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150).
68523: SPIJKER, I. - Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montelbaen en de Franse Renaut-traditie.
101313: SPILLER, R.E. ET AL. (ED.) - Literary history of the United States. W. bibliography & supplement.
80853: SPILLNER, B. - Error analysis. A comprehensive bibliography.
54240: SPINA, F. (HRSG.) - Die altcechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Hdschr.(Einl., Text & Wörterbuch).
98836: SPINDEN, H.J. - Maya art and civilization. W.372 figs., 97 pl.& 2 maps.
64912: SPINDLER, G.D. - Sociological and psychological processes in Menomini acculturation. W.5 fig.& 6 pl.
120169: SPINDLER, M. (HRSG.) - Handbuch der bayerischen Geschichte. Bd.1 bis 3 (bis zum Ausgang des 18.Jahrhunderts).
102177: SPINDLER, R. (HRSG.) - The Court of Sapience. Spät-mittelenglisches allegorisch-didaktisches Visionsgedicht. M.sprachlich-metrische Einl.u.ausf.Glossar.
64156: SPINOZA. LACHIÈZE-REY, P. - Les origines cartésiennes du dieu de Spinoza.
128587: SPINOZA. LINDE, A.VAN DER. - Benedictus Spinoza. Bibliografie.
125207: SPINOZA. VAZ DIAS, A.M. & W.G.VAN DER TAK. - Spinoza, merchant & autodidact.
37921: SPINOZA. DEUGD, C.DE. - The significance of Spinoza's first kind of knowledge.
123175: SPINOZA, B. DE. - Brief aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitg.A.K.Offenberg. Met 2 facsimilés.
123176: SPINOZA, B. DE. - Nachbildung der im Jahre 1902 noch erhaltenen eigenhändigen Briefe des Benedictus Despinoza.
125660: SPINOZA. - Opera quae supersunt omnia. Ed. princ. denuo edid. et praef. est C.H. Bruder.
94592: SPINOZA. CHRONICON SPINOZANUM. - M.zahlr.Taf.& Faks.
30151: SPIRA, TH. - Die englische Lautentwicklung nach französischen Grammatiker- Zeugnissen.
25494: SPITZER, L. - Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik.
95651: SPITZER, L. - Lexikalisches aus dem Katalanischen und den übrigen iberoromanischen Sprachen.
122123: SPITZER, L. - Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik.
35016: SPITZER, L. - Romanische Stil- und Literaturstudien.
107142: SPLETT, J. - Rüdiger von Bechelaren. Studien zum 2.Teil des Nibelungenliedes.
110732: SPOELDER, J. - Prijsboeken op de Latijnse school, 1585-1876. M.repertorium van wapenstempels. M.frontispice, talr.ills. & 33 platen.
98215: SPOELSTRA, J. - De vogelvrijen in de IJslandse letterkunde.
31794: SPORE, P. - La diphtongaison romane.
119945: SPORL, J.] - Festiva lanx. Studien zum mittelalterlichen Geistesleben. Johannes Spörl dargebracht aus Anlass seines 60.Geburtstages. Hrsg.v.K.Schnith.
122205: EPETERIS ETAIRAIAS BYZANTINON SPOUDON. (ANNUARIE DE L'ASSOCIATION D'ETUDES BYZANTINES). - Tomos N'. With ills.
122204: EPETERIS ETAIRAIAS BYZANTINON SPOUDON. - Timetikon aphieroma eis ton kathegeth Athanasion D. Kominen. With ills.
98400: DEENSCHE SPRAAKKUNST, - gevolgd door eenige spreekwijzen, lees- en vertaaloefeningen. (Door L.)
94143: SPRACHFORUM. - Sprachforum. Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft. Hrsg.v.G.Kandler. Jrg.1 bis Jrg.3/Heft 2.
74126: SPRANGER, E. - FESTSCHRIFT z.75.Geburtstag: Erziehung zur Menschlichkeit. Hrsg.v.H.W.Bähr, Th.Litt u.a.
120925: SPRANGER, P.P. - Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz.
89171: SPRECKELMEYER, G. - Das Kreuzzugslied des lateinischen Mittelalters.
128033: SPREITZER, B. - Die stumme Sünde. Homosexualität im Mittelalter.
104829: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Ganganelli (paus Clemens XIV) in zijn leven en karakter geschetst. Met portret.
112247: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene.
108501: SPRENGLING, M. - The alphabet, its rise and development from the Sinai inscriptions. W.num.ills.& 3 maps.
123145: SPRINGAEL, G. - Eenige historische herinneringen en bijeenrapelingen over Wyneghem en omstreken.
120278: SPROAT, R. - Language, technology, and society.
34482: SPROCKEL, C. - The language of the Parker Chronicle. I.Phonology and accidence.
50185: SPROEMBERG, H. - HANSISCHE STUDIEN: Heinrich Sproemberg zum 70.Geburtstag, hrsg.v.G.Heitz & M.Unger. M.3 Abb., 1 Taf.& 3 Krt.
91925: SPROEMBERG, H. - Mittelalter und demokratische Geschichtsschreibung. Hrsg.v.M.Unger.
89172: SPROEMBERG. KRETSCHMAR, H. (HRSG.) - (Festschrift z.65.Geburtstag:) Vom Mittelalter zur Neuzeit.
45807: SPROEMBERG, H. - Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte. M.2 Krt.
123046: SPRONK, J.E.W. - Bijdrage tot de biografie van Nicolò Paganini.
101893: SPUFFORD, M. - Small books and pleasant histories. Popular fiction and its readership in seventeenth-century England. W.4 pl.& 27 ill.
54250: SPULER, B. ROEMER, H.R. & A.NOTH. (HRSG.) - (Festschrift für B.Spuler:) Studien zur Geschichte und Kultur des vorderen Orients.
115732: SPULER, B. & L.FORRER. - Der vordere Orient in islamischer Zeit.
112074: SPULER, B. - The mongol period (hist.of the muslim world). W.ills.& 3 maps.
114352: SPULER, B. - Les Mongols dans l'histoire.
54248: SPULER, B. - The muslim world, I: The age of the caliphs. W.4 maps.
54247: SPULER, B. - The muslim world, II: the mongol period. W.3 maps.
112073: SPULER, B. - Geschichte der Mongolen nach östlichen und europäischen Zeugnissen des 13.& 14.Jahrh. M.3 Krt.
54244: SPULER, B. (HRSG.) - Geschichte der islamischen Länder (Chalifenzeit - Mongolenzeit - Neuzeit). M.9 Krt.
112072: SPULER, B. - Les Mongols dans l'histoire.
74835: SPULER, B. - Die Mongolen in Iran: Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit, 1220-1350. M.Krt.
110565: SQUATRITI, P. (ED.) - Working with water in medieval Europe: technology and resource-use. W.72 ills.
119808: SQUIBB, G.D. - The high court of chivalry. A study of civil law in England. Pref. by A.R. Wagner.
108503: SRINIVAN, M.N. - Religion and society among the Coorgs of South India. W.11 pl.& 4 maps.
98839: SRINIVASACARYA. - Sribhasyaprakasika. Ed.by T.Chandrasekharan.
108504: SRIVASTAVA, I. - Dhrupada: a study of its origin, historical development, structure and present state.
91389: SRZEDNICKI, J. - To know or not to know.Beyond reallism and anti-realism.
114569: STAAFF, E. - Etude sur l'ancien dialecte léonais. D'après des chartres de XIIIe siècle.
32647: STAAFF, E. - Le Laudario de Pise du MS 8521 de la Bibliothèque de l'Arsenal de Paris. Etude linguistique. I.Introduction, texte, notes, glossaire.
31796: STAAFF, E. - Etude sur l'ancien dialecte léonais. D'après des chartres de XIIIe siècle.
127192: STAAL, H. - Mt. Sinai arabic codex 151: I. Pauline epistles. Introduction, text and translation.
127193: STAAL, H. - Mt. Sinai arabic codex 151: II. Acts of the Apostles, catholic epistles. Text and translation.
125764: STAAL, M. VAN DER. - Januari-vloed 1916. Uitgegeven ten voordeele van het watersnood-comité.
127128: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Groot Brittannie. Vol.I, part 1 and 2. With frontispice, 2 fold. maps and 4 fold.plates and 1 portrait, mostly by J.C. Philips.
110874: TEGENWOORDIGE STAAT. - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, zevende en agtste deel: behelzende het vervolg der beschryvinge van Holland.
103546: TEGENWOORDIGE STAAT. - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIe deel. Algemeene beschryving des lands. Met frontisp., 1 uitsl. kaart (Vereenigde Nederlanden), 2 uitsl.platen en 5 portretten (stadhouders) (meest J.C. Philips naar M.Mierevelt, A.van Dyk etc.).
128863: STAATS, R. - Theologie der Reichskrone. Ottonische "Renovatio imperii" im Spiegel einer Insignie.
68156: STADELMANN, R. - Vom Geist des ausgehenden Mittelalters (Nic.Cusanus bis Seb.Franck).
128247: ALBERTUS STADENSIS. - Troilus. Ed.Th.Merzdorf.
104649: STAËL, MME.DE. D'HAUSSONVILLE, CTE. - Madame de Staël et M. Necker d'après leur correspondance inédite.
95393: STAËL, MME.DE. D'ANDLAU, B. - La jeunesse de Madame de Staël (de 1766 à 1786). Av.des doc.inéd.
94752: STAËL, MME.DE. BESSER, G.R. - Germaine de Staël revisited. W.portr.
92789: STAËL, MME.DE. - Selected correspondence. Engl.transl.arr.by G.Solovieff & ed.by K.Jameson-Cemper. W.4 pl.
96879: STAËL, MME.DE. BALAYÉ, S. - Madame de Staël. Ecrire, lutter, vivre.
35018: STAËL VON HOLSTEIN, L.F.W. - Le roman d'Athis et Prophilias. Etude littéraire sur ses deux versions.
125691: DE STAELEN, C. - Levenswijze en consumptiepatroon van een Antwerpse weduwe. Het huishoudjournaal van Elisabeth Moretus (1664-1675). M.30 ill.
120923: STAERMAN, E.M., V.M.SMIRIN U.A. - Die Sklaverei in den westlichen Provinzen des römischen Reiches im 1.-3.Jht.
80026: STAEWEN, C. & F.SCHÖNBERG. - Kulturwandel und Angstentwicklung bei den Yoruba Westafrikas.
121383: STAFFA, S.J. - Conquest and fusion. The social evolution of Cairo, A.D.642-1850. W.16 plates & 3 folding maps.
106981: STAFFLER, R. - Die Hofnamen im Landgericht Schlanders (Vinschgau).
111219: STAHL, E.L. & F.WORTELMANN (RED.) - Das Prisma. Blätter der Vereinigten Stadttheater Bochum-Duisburg. Intendant: Saladin Schmitt. M.zahlr.Taf. Jahrgang I (Spielzeit 1924-25).
117324: STAHL, J.F. - Kritisch-historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen Zeit.
113298: STAIGER, E. - Griechische Epigramme. Text m.Übers.u.Einf.v.E.Staiger.
81938: STALLAERT, K. (UITG.) - Van den VII Vroeden van binnen Rome, een dichtwerk der XIVde eeuw.
117043: STALLAERT, K.F. (UITG.) - Keurdichten uit de XVIe eeuw. I: Jonker Jan van der Noot, met een berigt over zyn leven en zyne werken, alsmede een glossarium enz.
7846: STALLAERT, K. (UITG.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst.
122105: STALLAERT, K. (UITG.) - De Sevenste Bliscap van Maria. Mysteriespel der XVe eeuw. + Woordenlijst.
103464: STALLER, R.F.A. - Space distribution and physical properties of cool dwarf stars.
23421: STALLING, N.C. - Das phonologische System des Schwedischen I.(alles w.ersch.). M.45 Abb.
110566: STALLS, C. - Possessing the land: Aragon's expansion into islam's Ebro frontier under Alfonso the Battler (1104-1134). W.map.
7848: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Madrigalia. Met inl.en aant.d.M.C.A.v.d.Heijden. M.ills.
5848: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi op alle de Zonnen-Dagen des Iaers. Inl.en aant.B.A.Mensink, musicol.medew.J.A.J.Böhmer.
28334: STAMM, R. - Geschichte des englischen Theaters. M.53 Abb.
87042: STAMM, R. - The shaping powers at work.Fifteen essays on poetic transmutation.
77911: STAMMERJOHANN, H. (ED.) - Handbuch der Linguistik.
61188: STAMMLER, W. (HRSG.) - Deutsche Philologie im Aufriss. 2.überarb.Aufl.
128182: STAMMLER, W. & K.LANGOSCH (HRSG.) - Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon.
102358: STAMMLER, W. & K.LANGOSCH (HRSG.) - Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon.
54275: STANDAERT, N. - Yang Tingyun, confucian and christian in late Ming China.
64914: STANDAERT, N. - Confucian and christian in late Ming China; the life and thought of Yang Tingyun, 1562-1627.
80028: STANEK, M. - Sozialordnung und Mythik im Palimbei (die Iatmul in Neu Guinea).
45814: STANESCO, M. - Jeux d'errance du chevalier medieval. Aspects ludiques de la fonction guerrière dans la littérature du moyen age flamboyant.
120011: STANFORD, M. (ED.) - The ordinances of Bristol 1506-1598.
124576: STANG, C.S. - Die Sprache des litauischen Katechismus von Mazvydas.
22581: STANGE, M. - Reinmars Lyrik. Forschungskritik und Überlegungen zu einem neuen Verständnis Reinmars des Alten.
80030: STANISLAV, J. - Dejiny slovenského jazyka.W.19 facs.
69182: STANKA, R. - Die politische Philosophie des Altertums.
108509: STANKIEWICZ, E.& D.S.WORTH. - A selected bibliography of slavic linguistics (vol.I).
97218: STANLEY, P. - For fear of pain. British surgery, 1790-1850. W.25 ill.
118390: STANLEY, H.M.] HELLINGA, G. - Henry Morton Stanley. Een individual-psychologische interpretatie. W.ills.
91248: STANNER, W.E.H.& H.SHEILS (ED.) - Australian aboriginal studies (Symposium 1961).
45818: STANZ, DR. - Münsterbuch: eine artistisch-historische Beschreibung des St.Vinzensen-Münsters in Bern. Mit lith. Titlseite, 3 Abb.& 6 Taf.
7849: STAPELKAMP, C. - Revius-studiën.Aantekeningen bij de religieuze poëzie van Jacobus Revius.
83815: STAPFER, P.A. - Mélanges philosophiques, littéraires, historiques et religieux. Ed.p.A.Vinet.
103680: STAPLETON, THOMAS. - Promptuarium catholicum, .. , super omnia evangelia totius anni tam dominicalia, quam de festis.
127208: STAPLETON, R.A. - An edition of the book of Daniel and associated apocrypha in manuscript Sinai arabic 1.
119868: STAPLETON, THOMAS. - Promptuarium catholicum, ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, super omnia evangelia totius anni tam dominicalia, quam de festis.
114637: STAPPAERT, R. - De Wouwer. Evolutie van een Kempens dorp. (Retie). Met ills.
91249: STAPPERS, L. - Morfologie van het Songye.
108512: STAPPERS, L. - Substantiv und Possessiv im Bantu. Bearb.v.H.I.Weier. M.Beil.
88013: STARK, R. (HRSG.) - Rhetorika: Schriften zur aristotelischen und hellenischen Rhetorik.
5850: STARMANS, A.H. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
85955: STARR, W.T. - Romain Rolland, one against all.
96633: STARREVELD, P.A. - The time it makes to name a cat. Context effects in naming tasks.
7853: STARTER, J.J. - Friesche Lust-Hof. Uitg.naar de eerste druk (1621). I.Teksten, uitg.J.H.Brouwer. II.De melodieën, uitg.M.Veldhuyzen.
61484: STASSEN, M.J.W. - Medische ethiek in de grijze oudheid.
98336: STATI, S. (CURA) - Le teorie sintattiche del Novecento.
96793: STATI, S. - Teoria e metodo nella sintassi.
61486: STATIUS. - Thebais. Ed.A.Klotz.
124511: STATIUS. - Sylvae variorum expositionibus illustratae. Emer.Crucei cura rec. + Emerici Crucei in Publii Papinii Statii Sylvas commentarius. Acc. Somnium Philceltae, eiusdem poëmatium.
111369: STATIUS. SMOLENAARS, J.J.L. - P.Papinius Statius, Thebaid: a commentary on book VII, 1-451.
47705: STATIUS. KATE, R.TEN. - Quomodo heroes in Statii Thebaide describantur quaeritur.
47706: STATIUS. SWEENEY, R.D. - Prolegomena to an edition of the scholia to Statius.
47699: STATIUS. - The medieval Achilleid. Ed.w.comm.etc.by P.M.Clogan.
47694: STATIUS. - Silvae. Rec. A.Klotz.
117023: STATIUS. MULDER, H.M. - Publii Papini Statii Thebaidos liber secundus commentaro exegetico aestheticoque instructus.
115659: STATIUS. - Silvae IV. Ed.w.transl.& comm.by K.M.Coleman.
120765: STATIUS. DEFERRARI, R.J. & M.C.EAGAN. - A concordance of Statius.
47702: STATIUS. - Silvae book II. (Text &) commentary by H.J.v.Dam.
123291: STATIUS. BERLINCOURT, V. - Commenter la Thébaïde (16e-19e s.). Caspar von Barth et la tradition exégétique de Stace.
121892: STATIUS. - Silves. Texte p.H.Frère, trad.p.H.J.Izaac.
124019: STAUB, TH. - L'enfer érotique de la chanson folklorique française. (I.Etude; II.Corpus de 419 textes intégraux av.130 airs musicaux).
35027: STAUB, H. - Le curieux désir.Scève et Peletier du Mans, poètes de la connaissance.
37953: STAUDENMAIER, F.A. - Die Lehre von der Idee.
106996: STAUF, I. - Recherches sur le "ne" redondant.(IXe-XVIIe siècles).
69190: STAVELEY, E.S. - Greek and roman voting and elections.
74845: STCHERBATSKY, T. - The conception of buddhist nirvana.
80037: STE-MARIE, A.DE. - Champs et moissons d'apostolat dans l'Inde malabare et tamoule. Av.nombr.ill.
61121: STEADMAN, J.M. - The lamb and the elephant. Ideal imitation and the context of Renaissance allegory.
7855: STECHER, J. - Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique.
91250: STEELE, S. - Agreement and anti-agreement: a syntax of luisene.
86909: STEELE, RICHARD. - The plays. Ed.by S.S.Kenny. W.portr.
97025: STEENBEEK, A. - Hermannus Muntinghe. M.1 pl.
122090: VAN DE STEENE, C. - Satan en zijn trawanten volgens de achttiende-eeuwse predikatie. M.5 ills.
54298: STEENSBERG, A. - Ancient harvesting implements. W.80 ill.& 13 fold.pl.
15909: STEENSMA, R. - Het klooster Thabor en zijn nagelaten geschriften. Een inleiding en inventarisatie. M.23 afb.op pl.
121237: STEENSTRUP, C. - A history of law in Japan until 1868.
102710: STEENWIJK, FRANS VAN. - Klaudius Civilis, in zestien zangen. Met titelplaat en gegraveerd titelvignet door R.Vinkeles.
106888: STEER, G. - Scholastische Gnadenlehre in mittelhochdeutscher Sprache.
74848: STEEVER, S.B. - Analysis to synthesis: the development of complex verb morphology in the dravidian languages.
32650: STEFENELLI, A. - Der Synonymenreichtum der altfranzösischen Dichtersprache.
20918: STEGEMAN, J. - Aspekte der kontrastiven Syntax am Beispiel des Niederländischen und Deutschen.
22585: STEGER, H. (HRSG.) - Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen.
118771: STEGMÜLLER, W. - Theorie und Erfahrung.
118772: STEGMÜLLER, W. - Personelle und statistische Wahrscheinlichkeit.
114080: STEGMÜLLER, W. - Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, II: Theorie und Erfahrung.
47711: STEIDLE, W. - Studien zum antiken Drama.
123087: STEIN, C.G.D. - Reise durch Baiern, Salzburg, Tirol, die Schweiz und Württemberg. Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
23423: STEIN-WILKESHUIS, M.W. - Het kind in de Oudijslandse samenleving. M.ills.
128107: STEIN, E. (HRSG.) - Leben und Visionen des Alpais von Cudot (1150-1211). Neuedition des lateinischen Textes mit begleitenden Untersuchungen zu Autor, Werk, Quellen und Nachwirkung.
123089: STEIN, C.G.D. - Reise nach Amsterdam, Haag, Rotterdam, London, Oxford, Cambridge, Manchester, Liverpool etc.Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte von den Niederlanden.
20922: STEIN, S. - Die Ungläubigen in der mittelhochdeutschen Literatur von 1050 bis 1250.
118199: STEIN, EDITH. - Edith-Stein-Sammlung. ca. 50 Bände, u.a.: STEIN, E. Einführung in die Philosophie. Ausg.C.M.Wulf. 2004. (GA.8). / Die Frau. 1959. (Werke 5). THOMAS v.AQUINO. Untersuchungen über die Wahrheit. Uebertr.v.Edith Stein. 1952-1955. 2 Bde. (Werke 3-4). / Selected writings. Ed.by J.Sullivan. 2002. Pbk. / Wie ich in den kölner Karmel kam. 1994. Pappbd. (2 Ex.) / Aus dem Leben einer jüdischen Familie. 1985. (Werke VII) / W.HERBSTRITH. (ed.) Never forget. Christian & jewish persectives on Edith Stein. 1998. Pbk. / W.HERBSTRITH. (Hg.) Edith Stein. Ein Lebensbild. 2004. Tb. / S.M.BATZDORFF. Aunt Edith. The jewish heritage of a catholic saint. 1998. Pbk. / W.HEEMSKERK. De heilige Edith Stein en haar tijd. 2005. Ing. /
77786: STEIN, J.W.J.A. - Beobachtungen zur Bestimmung der Breitenvariation in Leiden, nach der Horrebow-Methode angestellt von Juni 1899 bis Juli 1900.
54306: STEIN, L. - Die Sammar-Gerba: Beduinen im Uebergang von Nomadismus zur Sesshaftigkeit. M.24 Taf., 6 Fig.& 2 Krt.
123088: STEIN, C.G.D. - Reise durch Sachsen, Böhmen, Mähren nach Wien und Schlesien, so wie die Donaureise von Ulm bis Pressburg. Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
105989: STEIN, G. - Better words. Evaluating EFL dictionaries.
123086: STEIN, C.G.D. - Reise über Aachen, Brüssel nach Paris, Strassburg und Basel, durch Baden, Hessen, Franken und Thüringen.. Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
84139: STEIN, G. - Primäre und sekundäre Adjektive im Französischen und Englischen.
123090: STEIN, C.G.D. - Reise über den Harz nach Cassel, Frankfurt, Mainz, Coblenz, Trier, Cöln, Düsseldorf und durch Westphalen..Mit 1 Kupfer & 1 grosse Faltkarte.
22586: STEINBACH, R. - Die deutschen Oster- und Passionsspiele des Mittelalters.
116388: STEINBAUER, F. - Neo-melanesian concise dictionary (New Guinea pidgin-english).
16859: STEINBERG, D.D. & L.A.JAKOBOVITS (ED.) - Semantics.An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology.
50205: STEINEN, W.V.D. - Der Kosmos des Mittelalters.M.16 Taf.
50204: STEINEN, W.V.D. - Homo caelestis: das Wort der Kunst im Mittelalter. Text- und Tafelbd.m.300 Taf.
82629: STEINEN, W.V.D. - Canossa: Heinrich IV.und die Kirche.
116542: STEINER, M. - Die Welt der Aufklärung. Nachgelassene Schriften hrsg.u.eingeleitet v.K.Hiller. M.Porträt.
105985: STEINER, E. - Documentary culture and the making of medieval English literature. W.11 ill.
64926: STEINGASS, F. - A comprehensive persian-english dictionary.
115815: STEINHART, W.L. (UITG.) - Niassche teksten. (nr.3-24). Met Ned.vert.& aant.
98844: STEINHART, W.L. - Niasse teksten (27-40). Tekst, vertaling, kommentaar.
128273: STEINHÖWEL, HEINRICH. - Steinhöwels Äsop. Hrsg.v.H.Österley.
127348: STEINHÖWEL. HESS, U. - Heinrich Steinhöwels "Griseldis". Studien zur Text- und Überlieferungsgeschichte einer frühhumanistischen Prosanovelle.
22590: STEINHÖWEL, HEINRICH. - Decameron. Hrsg.v.A.Keller.
54311: STEINILBER-OBERLIN, E. & K.MATSUO. - Les sectes bouddhiques japonaises. Av.nombr.ill.
54313: STEININGER, H. - Hauch- und Körperseele und der Dämon bei Kuan Yin-tze.
54317: STEINITZ, W. - Ostjakologische Arbeiten, Bd.IV: Beiträge zur Sprachwissenschaft und Ethnographie. M.22 Abb.& 3 Krt.
54315: STEINITZ, W. - Ostjakologische Arbeiten: ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Bd.I:Texte (m.Uebers.), Bd.II:Kommentare, hrsg.v.G.Sauer & B.Schulze.
108518: STEINITZ, W. - Geschichte des wogulischen Vokalismus.
45834: STEINMANN, P. - Amt Crivitz. M.Krt.
54318: STEINMETZ, S.R. - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie.
90140: STEINMETZ, R. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830.
114807: STEINMETZ, S.R. - Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie. Bd.I-II (Ethnologie)
123276: STEINMETZ, D.C. - Luther and Staupitz.
102459: STEINMETZ, H. - Die Trilogie. Entstehung und Struktur einer Grossform des deutschen Dramas nach 1800.
115618: STEINMEYER, E.V. (HRSG.) - Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler.
124654: STEINSLAND, G. - Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi. En analyse av hierogami-myten i Skírnismál, Ynglingatal, Hálegjatal og Hyndluljóð.
22594: STEKELENBURG, D.V. - Michael Albinus 'Dantiscanus' (1610-1653). Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock.
115403: STEL, SIMON VAN DER. - Journal of his expedition to Namaqualand 1685-1686. Ed.(Dutch text w.English transl.) by G.Waterhouse. W.map & 43 pl.
128051: STELLA, F. & E.D'ANGELO. (EDS.) - Poetry of the early medieval Europe: manuscripts, language and music of the rhythmical latin texts. (III Euroconference for the digital edition of the Corpus of Latin Rhythmical Texts 4th-9th cent.)
128052: STELLA, F. (CURA) - Poesia dell'alto medioevo Europeo: Manoscritti, lingua e musica dei ritmi latini. Poetry of early medieval Europe[...]... Proceedings of the Euroconferences for the Corpus of Latin Rhythmical Poems (4th-9th c.).
20932: STELLER, W. - Abriss der altfriesischen Grammatik. M.2 Taf.
7861: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele Spelen.
115102: HAAGSCHE STEMMEN. - Haagsche Stemmen. Door J.ten Brink, J.Gram, J.Margadant, H.J.A.M.Schaepman, J.H.Hora Siccama & C.A.van Sypesteyn (e.a.).
116665: NEDERLANDSCHE STEMMEN. - Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde. (Red. Isaac da Costa). Met register op jrg.1-6.
7865: STEMPEL, B.M.V.D. (UITG.) - Roman van den Riddere metter Mouwen. M.1 uitsl.tab.
7863: STEMPEL, B.M.V.D. - De vrouw in onze Britsche romans.
25512: STEN, H. - Naegtelserne i Fransk.En historisk-syntaktisk fremstilling.
75286: STEN, H. - Les particularités de la langue portugaise.
35039: STEN, H. - L'emploi des temps en portugais moderne.
120368: STENDHAL. - Romans et nouvelles. Ed.p.H.Martineau.
61339: STENDHAL. CORDIER, H. - Bibliographie stendhalienne. Av.facs.des éd.orig.
97259: STENDHAL. MAY, G. - Stendhal and the age of Napoleon. W.portr.
126704: STENDHAL.] CORDIER, H. - Bibliographie stendhalienne. Av.facs.des éd.orig.
94106: STENDHAL. - Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris en 1827. Ed.p.R.Lebègue. Av.4 facs.
33291: STENDHAL. - Romans et nouvelles. Ed.p.H.Martineau.
92857: STENDHAL. - Correspondence générale. Ed.V.Del Litto. Tome I & II (1800-1816).
92670: STENDHAL. BOULENGER, J. - Candidature au Stendhal Club.
92669: STENDHAL. FAURE, G. - Au pays de Stendhal. Av.12 pl.
4058: BALKEMA. STENDHAL. - Souvenirs d'égotisme. Av.portrait.
99911: STENGAARD, B. - Vida y muerte de un campo semántico. Un estudio de la evolucíon semántica de los verbos latinos 'stare', 'sedere' e 'iacere'' de latin al romance del s.XIII.
68170: STENGEL, E.E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte des Kaisersgedankens im Mittelalter.
25525: STENGEL, E. (HRSG.) - Li Romans de Durmart le Galois. Altfranzösisches Rittergedicht.
91942: STENGEL, E.E. - Abhandlungen und Untersuchungen zur hessischen Geschichte. M.4 Abb.& 11 Taf.
61499: STENGEL, P. - Die griechischen Kultusaltertümer. M.6 Taf.
9180: STENO, N. - Epistolae et epistolae ad eum datae. Quas cum prooemio ac notis germanice scriptis ed.G.Schmerz. M.2 Portr.u.Faks.
74167: STENO, N. - Epistolae et epistolae ad eum datae, quas cum prooemio ac notis germanice scriptis. Ed.G.Scherz (& J.Raeder).
10018: STENO, N. SCHERZ, G. - Vom Wege Niels Stensen: Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung.
119934: STENTON, F. - The first century of English feudalism 1066-1166.
61501: STENZEL, J. - Kleine Schriften zur griechischen Philosophie.
116587: STEPAN, E. (ZUSAMMENSTELLUNG) - Neu Österreich. Das Werk des Friedens von St.Germain. Seine Kultur, Bodenschätze, Wirtschaftsleben und Landschaftsbilder. Mit 65 Tafeln & 7 Karten.
110864: STEPHAN, I. - Johann Gottfried Seume.
91254: STEPHANIDES, S. & K.SINGH. - Translating Kali's feast: the goddess in indo-caribbean ritual and fiction. W.15 col.pl.
27299: EDDIUS STEPHANUS. - Het leven van Sint Wilfrid. Tekst, vert.& comm.d.C.A.H.Moonen.
96830: STEPHANY, U. - Adjektivische Attributskonstruktionen des Französischen.
123393: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England, now first collected and deciphered. W.2 frontispices (incl.portrait of the author), numerous illustrations in the text (´with many hundreds of facsimiles and illustrations´), 1 tipped-in photograph, some folding plates & 12 chromolithographic plates.
112539: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England. Vol.III. (Additions). W.numerous illustrations in the text.
112538: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England. Vol.II. (Bracteates; Wanderers, i.e.findings in non-runic outland; Archaic and other Scandinavian-runic monuments; Old-northern word-row and Scandinavian-runic word-list). W.frontispice, numerous illustrations in the text & 12 chromolithographic plates.
122112: STEPHENS, G. - The old-northern runic monuments of Scandinavia and England, now first collected and deciphered. W.2 frontispices (incl.portrait of the author), numerous illustrations in the text, 1 tipped-in photograph, some folding plates & 12 chromolithographic plates.
106988: STEPHENS, G. - Runehallen i det danske oldnordiske museum. W.12 pl.
54323: STEPHENSON, G. (ED.) - Leben und Tod in den Religionen. M.26 Taf.
82632: STEPHENSON, C. - Borough and town: a study of urban origins in England. W.8 maps.
7871: STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H.Roomsche Kercke.
117050: STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H.Roomsche Kercke.
78035: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance.Zijn leven en maecenaat. M.64 ills.
7875: STERKENBURG, P.G.J.V. - Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische bijdrage tot de studie van de middelnederlandse lexicografie.
7873: STERKENBURG, P.G.J.V. - Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. M.afb.
124392: STERLING, G.E. - Historiography and self-definition. Josephos, Luke-Acts and apologetic historiography.
68074: [SAVIGNY]. STERN, J. (HRSG.) - Thibaut und Savigny: ein programmatischer Rechtsstreit auf Grund ihrer Schriften.
120215: STERN, C. & W.STERN. - Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit. Mit 1 farb. Tafel.
106972: STERN, C. & W.STERN. - Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung.
10023: STERN, W. - Psychologie der frühen Kindheit. M.6 Taf.
10024: STERN, W. & O.WIEGMANN. - Methodensammlung zur Intelligenzprüfung von Kindern und Jugendlichen. M.Abb. 3.vollst.umgearb.Aufl.
112120: STERNBACH. SINHA, J.P. (ED.) - Ludwik Sternbach felicitation volume.
112119: STERNBACH, L. - The spreading of Canakya's aphorisms over greater India.
113870: STERNE. BOSCH, R. - Labyrinth of digressions. Tristram Shandy as perceived and influenced by Sterne's early imitators.
127265: STERNE. STEWART, N. - Glimmerings of wit. Laurence Sterne und die russische Literatur von 1790 bis 1840.
103315: STERNFELD, A. (ED.) - Soviet writings on earth satellites and space travel. W.41 fig.
100100: STERZI, M. (CURA) - Una Sacra Rappresentazione in Logudorese.
97947: STESICHORUS. - Papyrus Oxyrhynchus 2359, 3876, 2619, 2803. Hrsg.v.G. Schade.
47724: STESICHORUS. - Fragmente und Biographie. Hrsg.v.J.Vürtheim.
111383: STEUB, L. - Ueber die Urbewohner Rätiens und ihren Zusammenhang mit den Etruskern.
106928: STEUB, L. - Zur rhätischen Ethnologie.
85366: STEUBE, A. - Temporale Bedeutung im Deutschen.
93494: STEUNOU, J. & L.KNAPP. - Bibliografía de los cancioneros castellanos del siglo XV y repertorio de sus géneros poéticos.
60677: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
112819: STEUR, CH. - Ethnographie des peuples de l'Europe avant Jésus-Christ, ou essai sur les nomades de l'Asie, leurs migrations, leur origine etc. Av.4 cartes dépl.
62725: STEVENS, M. - Four Middle English Mystery Cycles.Textual, contextual, and critical interpretations.
120024: STEVENSON, J.H. (ED.) - The Edington Cartulary. (Lansdowne MS.442). W.1 plate.
74450: STEVENSON, R.H. (TRANSL.) - Amiran-Darejaniani: a cycle of medieval georgian tales, traditionally ascribed to Mose Khoneli.
98847: STEVENSON, M. - The rites of the twice-born.
120523: STEVENSON, J. (ED.) - Creeds, councils and controversies. Documents illustrating the history of the Church AD 337-461. Rev.w.add.by W.H.C.Frend.
83265: STEVENSON. HAMMERTON, J.A. (ED.) - Stevensoniana.An anecdotal life and appreciation of Robert Louis Stevenson. W.40 ill.
114808: STEWARD, J.H. MANNERS, R.A. (ED.) - Process and pattern in culture: essays in honor of J.H.Steward.
37976: STEWART, D. - Elements of the philosophy of the human mind. Ed.by G.N.Wright.
83818: STEYAERT, M. - In propositiones a summis pontificibus damnatas, annotationes omnes, iam collectae, ab authore recognitae et illustratae.
15913: STEYN, I.C. - Gijzeling.The historical development of the mode of proceeding in 'gijzeling' in the Provincial Court of Holland from 1531.
114912: STEYN PARVÉ, D.C. - De bijbel, de koran en de veda's. Tafereel van Britsch-Indie en van den opstand des inlandschen legers aldaar. Voorrede P.J.Veth. Met 2 portretten en 1 uitsl.kaart.
92896: STICCO, M. - La poesia religiosa del Risorgimento.
102173: STICHEL, K. - Beiträge zur Lexikographie des altprovenzalischen Verbums.
98277: STICKEL, G. - Untersuchungen zur Negation im heutigen Deutsch.
110530: STIEBEL, L. & L.GUNNER. (ED.) - Still beating the drum. Critical perspectives on Lewis Nkosi. W.ill.
115378: STIELAU, H.I. - Nataler Deutsch. Der Einfluss des Englischen und Afrikaansen auf die deutsche Sprache in Natal.
119002: STIELTJES, T.J. - Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Java is voorgevallen. + Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java, nrs.I, II, IV.
119946: STIENNON, J. - L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Av.355 fig.
80039: STIETENCRON, H.V. - Indische Sonnenpriester: Samba und die Sakadvipiya-Brahmana.
101884: STIFTER. EISENMEIER, E. - Adalbert Stifter Bibliographie.
112122: STIGAND, C.H. - The land of Zinj, being an account of British East Africa, its ancient history and present inhabitants. W.33 ill.
119590: STIJEVOORT, JAN VAN. - Refereinenbundel anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch Hs.uitg.d.F.Lyna & W.van Eeghem.
70601: STIJEVOORT, JAN VAN. - Refereinenbundel anno MDXXIV. Naar het Berlijnsch Hs.uitg.d.F.Lyna & W.van Eeghem.
11754: STILES, W. - Photosynthesis: the assimilitation of carbon by green plants.
110570: STILLINGER, T.C. - The song of Troilus: lyric authority in the medieval book.
25531: STIMMING, E. - Der accusativus cum infinitivo im Französischen.
98848: STIMSON, J.F.& D.S.MARSHALL. - A dictionary of some tuamotuan dialects of the polynesian language.
119044: STINISSEN, JACOB. - Gedichten.
115992: STINISSEN, J. - Huizen en mensen van Peer-centrum van ca.1650 tot 1795. Met 23 afb.& krtn.
94786: STIPRIAAN, R.VAN. - Leugens en vermaak. Boccaccio's novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance. M.24 afb.
37983: STIRLING, J.H. STIRLING, A.H. - James Hutchison Stirling, his life and work. W.8 pl.
85203: STOBAEUS, ANDREAS. - Two panegyrics in verse. (Latin text) ed.w.intr., transl.& comm.by M.Berggren.
37990: STOCK, M. & W.G. - International bibliography of austrian philosophy: Psychologie und Philosophie der Grazer Schule.
37988: STÖCKL, A. - Lehrbuch der Philosophie.
83819: STÖCKL, A. - Das Opfer nach seinem Wesen und seine Geschichte.
75385: STÖCKL, A. - Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
110571: STÖCKLY, D. - Le systême de l'Incanto des galées du marché à Venise (fin du XIIIe-milieu XVe siècle). Av.15 ills.& crts.
54332: STOCKMANN, D. - Der Volksgesang in der Altmark. Von der Mitte des 19.bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts. (m.zahlr.Musikn.& 1 Krt.).
119928: STOCLET, A.J. - Immunes ab omni teloneo. Etude de diplomatique, de philologie et d'histoire sur l'exemption de tonlieux au haut moyen age et spécialement sur la 'Praeceptio de navibus'.
121510: STOCQ, A.-F. - Vie critique de Sainte Gertrude de Nivelles en Brabant (631-664). Av.ills.& 12 planches h.t.
9760: STOEDER, W. - Geschiedenis der pharmacie in Nederland. M.16 pl.
123449: STOEL, R.B. - Focus in Manado malay. Grammar, particles, and intonation.
107328: STOERIKO, A. - Ueber das Verhältnis der beiden Romane Durmart und Garin de Monglane.
73357: STOESSL, F. - Der Tod des Herakles.
119225: STOETT, F.A. - Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden.Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
63656: STOETT, F.A. (UITG.) - Drie kluchten uit de zestiende eeuw. Een esbatement vande schuyfman, Een esbatement van Hanneken Leckertant, Een batement vanden katmaecker.
107168: STOETT, F.A. - Proeve eener beknopte middelnederlandsche syntaxis.
74454: STÖHR, W. & P.ZOETMULDER. - Die Religionen Indonesiens. M.2 Krt.
108525: STÖHR, W. - Die altindonesischen Religionen.
54336: STÖHR, W. - Das Totenritual der Dajak. M.13 Abb., 1 Krt.& 3 Taf.
122634: STOK, J.A.VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum. Met 2 platen.
126520: STOKE, MELIS. - Hollandse Jaar-boeken of Rijm-Kronijk van Melis Stoke. Behelsende De Geschiedenissen des Lands, onder de Princen van het eerste Huis, tot den Jare 1305. enz. Uitg.C.van Alkemade. Met 36 platen van de heraut, graven en gravinnen van Holland, dubbelportret van Maria en Maximiliaan en platen van de dood, ingewandskist van Floris V en portret van Gerard van Velsen.
50243: STOKE, MELIS. - Rijmkroniek. M.facs. Uitg.d.W.G.Brill.
91946: STOKE, MELIS. - Rijmkroniek. Uitg.W.G.Brill.
122095: STOKE, MELIS. - Rijmkroniek.Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
54341: STOKHOF, W.A.L. - The extinct east-slovincian kluki-dialect.
101147: STOLBERG-WERNINGERODE, OTTO GRAF ZU. - Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Führungsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges. M.8 Taf.
81529: STOLBERG, FRIEDRICH LEOPOLD GRAF ZU. - Betrachtungen und Beherzigungen der Heiligen Schrift. M.gestoch.Titel.
9762: STOLL, A. - The cardiac glycosides.
22598: STOLLE, KONRAD. - Thüringisch-erfurtische Chronik. Aus der Urschrift hrsg.v.L.F.Hess.
14378: STOLP, A. - De eerste couranten in Holland. M.4 facs.
123335: STOLPE, P.M. - Dagspressen i Danmark, dens vilkaar og personer indtil midten af det attende aarhundrede.
3804: STOLS. VESTDIJK, S. - Strijd en vlucht op papier.
123050: STOLS. VIAU, THÉOPHILE DE. - Sonnets suivis de la Requeste au roy
123052: STOLS. HOPPENOT, H. - Continent perdu.
123053: STOLS. VALÉRY, PAUL. - Existence du symbolisme.
119729: STOLS, A.A.M. - Antonio de Espinosa, el segundo impresor mexicano. W.35 full-page facsimilés.
45865: STOLTE, B.H. - De cosmographie van den Anonymus Ravennas, een studie over de bronnen van boek II-V.
90464: STOLTE, H. - Eilhart und Gottfried. Studie über Motivreim und Aufbaustil. M.2 Abb.
69198: STOLTE, B.H. - Henrik Brenkman (1681-1736), jurist and classicist.
107130: STOLTE, H. - Bauernhof und Mundart in Ravensberg.
73361: STOLTENBERG, H.L. - Etruskische Namen für Seinsformen und Sachen.
73362: STOLTENBERG, H.L. - Das Minoische und andre larische Sprachen.
111388: STOLZ, F. - Zur lateinischen Verbal-Flexion, Heft I.
111386: STOLZ, F. - Die lateinische Nominal-Composition in formaler Hinsicht.
70334: STOMMEL, J.A. - L'unification du réel.
94098: STONE, L. - Family and fortune. Studies in aristocratic finance in the 16th and 17th centuries. W.3 fig., 6 tables & 7 pl.
63563: STONE, M.E. - Selected studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, with special reference to the armenian tradition.
113215: STONE, M.E. (ED.) - Jewish writings of the second temple period, vol.II: Apocrypha, pseudepigrapha, Qumran sectarian writings, Philo, Josephus.
45869: STONES, E.L.G. - Anglo-scottish relations 1174-1328 (selected documents, texts w.transl.).
68175: STONES, E.L.G. & G.G.SIMPSON (ED.) - Edward I and the throne of Scotland, 1290-1296. An edition of the record sources. W.2 frontisp., 4 fig.& 5 facs.
115582: STOPA, R. - Schnalze: Ihre Natur, Entwicklung und Ursprung / Clicks: their character, development, and origin.
115679: STOPPELAAR, J.H.DE. - Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Met 5 kleurenlitho's.
120020: STOREY, R.L. (ED.) - The Register of Thomas Appleby, bishop of Carlisle, 1363-1395.
14387: STORK-PENNING, J.G. - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse Successie-Oorlog 1705-1710.
118625: STORM, G. (UDG.) - Monumenta historica Norvegiae. Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen.
109166: STORM, G. - Sagnkredsene om Karl den Store og Didrik af Bern hos de nordiske folk.
80042: STORM, P. - The evolutionary significance of the Wajak skulls. W.30 fig.
123245: STORM VAN 'S GRAVESANDE, C.M. - Atlas van LXIII platen, behoorende bij de Handleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst.
109167: STORM VAN 'S GRAVESANDE, C.M. - Handleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst voor kadetten der genie. Met de atlas van LXIII platen.
101912: STÖRMER, W. - Früher Adel: Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen Reich vom 8.bis 11.Jahrh.
4395: STOROST, J. - Studien zur Alexandersage in der älteren italienischen Literatur. Untersuchungen u.Texte.
84911: STOROST, W. - Geschichte der altfranzösischen und altprovenzalischen Romanzenstrophe.
80044: STORY, G.L. & C.M.NAISH. - Tlingit verb dictionary.
128063: STOTZ, P. - Alte Sprache - neues Lied. Kleine Schriften zur christlichen Dichtung des lateinischen Mittelalters. Hrsg.v.C.Cardelle de Hartmann.
22602: STOUT, J. - ... und ouch hagene. (Sigfrids Tod - Burgonenuntergang).
106000: STOUT, J.P. (ED.) - A calendar of the letters of Willa Cather.
15921: STOUTEN, J. - Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk.
101913: STOW, G.B. - Historia vitae et regni Ricardi Secundi (text & comm.).
123933: STRABO. - Géographie. Vol. I, 1 (Introduction, livre I) Texte ét. et trad. par G. Aujac.
123935: STRABO. - Géographie. Vol. I, 2 (Livre II) Texte ét. et trad. par G. Aujac. Avec cartes dépl.
123936: STRABO. - Géographie. Vol. II (Livre III-IV, Espagne-Gaule). Texte ét. et trad. par F. Lasserre. Avec 3 cartes dépl.
128753: STRABO. DUECK, D. - Strabo of Amasia. A Greek man of letters in Augustan Rome.
128097: WALAHFRID STRABO. - Opera omnia. Acc.J.-P.Migne.
124995: STRABO. - Geographica. Rec. A. Meineke. Vol. I-II.
105701: STRABO. - The Geography. Text & transl. by H.L.Jones. W.14 maps.
123940: STRABO. - Géographie. Vol. VIII (Livre XI, Anatolie) Texte ét. et trad. par F. Lasserre. Avec 3 cartes dépl.
110648: WALAHFRID STRABO. - Libellus de exordiis et incrementis quarundam in observationisbus ecclesiasticis rerum. Ed.w.transl.& comm.by A.L.Harting-Correa.
123939: STRABO. - Géographie. Vol. VII (Livre X, Grèce) Texte ét. et trad. par F. Lasserre. Avec 2 cartes dépl.
123941: STRABO. - Géographie. Vol. IX (Livre XII, Grèce). Texte ét. et trad. par F. Lasserre. Avec 4 cartes dépl.
47744: STRABO. VLIET, E.C.L.V.D. - Strabo over landen, volken en steden.
123938: STRABO. - Géographie. Vol. V (Livre VIII, Grèce). Texte ét. et trad. par R. Baladié. Avec 1 carte dépl.
118614: STRACHAN, J. & J.G.O'KEEFE. (ED.) - The Táin bó Cúailnge from the Yellow Book of Lecan. W.variant readings from the Lebor na Huidre.
45882: STRACKE, J.R. (ED.) - The Laud herbal glossary.
110573: STRADA, F. - Histoire de la gverre des Pays=Bas, tradvitte de Famianus Strada par P.Dv-Rier.
119428: STRADA, F. - De bello belgico decas prima (& secunda). Met 13 portretten door Jac.Neeffs.
96863: STRAKA, G. - Les sons et les mots. Choix d'études de phonétique et de linguistique.
28380: STRANDBERG, O. - The rime-vowels of Cursor Mundi. A phonological and etymological investigation.
68179: STRANDBERG, C. - Zur Frage des Veräusserungsverbotes im kirchlichen und weltlichen Recht des Mittelalters.
115431: STRANGMAN, E. - Early French callers at the Cape. W.13 pl.
108527: STRANGWAYS, A.H.FOX. - The music of Hindostan. W.15 pl.& 2 tabl.
88473: STRAPAROLE. - Les facetieuses nuits. Trad.p.J.Louveau & P.de Larivey (1585) av.préf.p.P.Jannet.
88007: GOTTFRIED VON STRASSBURG. - Tristan. Text. Nacherzählung & Wort- und Begriffserkl.v.G.Weber.
93289: STRATMAN, C.J. - Britain's theatrical periodicals 1720-1967. A bibliography.
86140: STRATMANN, G. - Englische Aristokratie und klassizistische Dichtung.
22604: STRAUB, V. - Entstehung und Entwicklung des frühneuhochdeutschen Prosa- Romans. Studien zur Prosaauflösung "Wilhelm von Oesterreich".
54363: STRAUBE, H. - Westkuschitische Völker Süd-Aethiopiens. M.Beitr.v.W.Schulz-Weidner, 4 Abb., 73 Taf.& 8 Krt.
1221: STRAUSS, D. - Redegattungen und Redearten im "Rolandslied", sowie in der "Chanson de Roland" und in Strickers "Karl".
110574: STRAUSS, D.F. - Ulrich von Hutten.
95562: STRAUSS, O. - Die Sprache der mittelenglischen Predigtsammlung HS.B.14.52 Trinity College, Cambr.
50263: STRAYER, J.R.] JORDAN, W.C. E.A. (ED.) - Order and innovation in the middle ages: essays in honor of J.R.Strayer.
50265: STRECKER, K. (HRSG.) - Die Cambridger Lieder. (Carmina cantabrigiensia)
101920: STRECKER (STENGEL, E.E., HRSG.) - Corona quernea: Festgabe Karl Strecker.
107129: STREIFF, C. - Die Laute der Glarner Mundarten. M.Karte.
88798: STREINZ, F. - Die Singschule in Iglau und ihre Beziehungen zum allgemeinen deutschen Meistergesang.
28053: STREITBERG, W. (HRSG.) - Die gotische Bibel.
25548: STREITBERG, W. - Gotisches Elementarbuch. 3./4.Aufl.
96642: STREITBERG, W. & V.MICHELS. - Die Erforschung der indogermanischen Sprachen. Bd.2: Germanisch. (Lief.1, nicht mehr ersch.)
68185: STREITBERG, W. (HRSG.) - Die gotische Bibel (m.Wörterbuch).
75388: STREITBERG, W. - FESTSCHRIFT für Wilhelm Streitberg: Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft.
97347: STRENG, T. - Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860. M.34 afb.
65384: STRENG, C.F.M. - 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875. M.61 afb.
118272: STRENG, J.C. - Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd. M.talr.ills.
119333: STREUVELS, S. (VERT.) - Twee vertellingen van Tolstoï.
113424: STREUVELS, STIJN. - Tieghem, het Vlaamsche lustoord. III.Het oude Tieghem. IV. Het lustoord. V.Een wandeling.
119524: STREUVELS, STIJN. (BEW.) - Graaf Tolstoï - Geluk in het huishouden.
125184: STREUVELS, STIJN. - Openlucht.
125185: STREUVELS, STIJN - Doodendans.
116987: STREUVELSGENOOTSCHAP. - Jaarboek 1 t/m 4 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Red.P.Thomas, R.Van Daele. Met ills.
88606: STRICH, F. - Deutsche Klassik und Romantik. Oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich.
70406: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het hoogduitsch bewerkt door een staatsman.
114921: STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J. - Gedichten. Met gegraveerde titel.
9764: STRICKER, S. (HRSG.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. M.421 Holzschn.
25545: STRICKER, E. - Entstehung und Entwicklung der Floovant-Sage.
108528: STRICKER, B.H. (ED.) - L'Océan des pleurs: poème berbère de Muhammad al-Awzali (texte & trad.).
111675: STRIEDER, W. & R.ARIS. - Variational methods applied to problems of diffusion and reaction. W.12 fig.
124521: STRIEDER, P. - Dürer. Met vele afbeeldingen.
83931: STRIJBOSCH, C.B.M. - De bronnen van 'De reis van Sint Brandaan'. M.25 afb.
39393: DE STRIJCKER, E. - ZETESIS, album amicorum aangeb.aan E.de Strijcker t.g.v.z.65 verj. M.26 pl.
74464: STRIJP, R. - Cultural anthropology of the middle east, a bibliography, vol.I: 1965-87.
73815: STROESCU, S.C. - La typologie bibliographique des facéties roumaines.
22612: STROH, F. - Handbuch der germanischen Philologie. M.22 Taf.
103087: [WEINREICH] STROHEKER, K.F. (HRSG.) - Satura, O.Weinreich zum 13-3-1951 dargebracht.
104683: STROHSCHNEIDER-KOHRS, I. - Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung.
75389: STROLL, M. - Symbols as power: the papacy following the investure contest. W.44 pl.
74462: STRÖM, A.V. & H.BIEZAIS. - Germanische und baltische Religion. M.4 Krt.
11764: STRÖMGREN, E.& B. - Zweite Sammlung astronomischer Miniaturen. M.41 Abb.& 3 Taf.
101922: STRONG, R. - Art and power: renaissance festivals 1450-1650. W.115 ill.on pl.
93238: STRONGMAN, L. - The Booker Prize and the legacy of empire.
123305: STRONKS, E. - Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten.
96972: STROOP, J. - Nederlands dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982.
64941: STROTHMANN, W. - Die Anfänge der syrischen Studien in Europa. M.78 Faks.
127396: STROZZI, T. - Die Borsias des Tito Strozzi. Ein lateinisches Epos der Renaissance. Erst herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von W.Ludwig.
100078: STRUBBE, E.I. & P.DE SIMPEL. (PUBL.) - Coutumes de la ville et chatellenie de Warneton. (Ontwerp-costumen van 1546, Rechten ende wetten van 1620, Coutumes 1524, 1538, 1555, av.trad., intr. etc.)
124108: STRUBBE, E. - Grondbegrippen van de paleografie der middeleeuwen.
103317: STRUGHOLD, H. - The green and red planet. (A psychological study of the possibility of life on Mars). W.13 fig.& 4 pl.
15923: STRUICK, J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492-1528. M.3 pl.
38023: STRÜMPELL, L. - Pädagogische Abhandlungen.
9194: STRÜMPELL, A. - Aus dem Leben eines deutschen Klinikers. M.6 Taf.
105175: STRUNZ, F. - Die Vergangenheit der Naturforschung: ein Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. M.12 Taf.
111401: STRUVIUS, B.G. - Antiquitatum romanarum syntagma. W.5 fold.pl.
11770: STRUYCK, N. - Les oeuvres qui se rapportent au calcul des chances, à la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères. Trad.J.A.Vollgraff.
115298: STRUYF, J. - Overzicht van het Nederlands literair en taalkundig leven van 1870 tot 1874 aan de hand van het Handelsblad van Antwerpen.
108465: STRUYKER BOUDIER, H. - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar Eenzaam avontuur.
89976: STUBBINGS, D. - Anglo-Irish modernism and the maternal.From Yeats to Joyce.
116418: STUBBS, L. - Manoga maka vavakato pa Ganoqa / Eleven stories from Ranongga. (Texts w.transl.). W.ills.
105705: STÜCKELBERGER, A. - Einführung in die antiken Naturwissenschaften. M.7 Taf.
125581: STUDEMUND, W. (ED.) - Studia in priscos scriptores latinos collata.
20978: STUDER, E. - Leonz Füglistaller 1768-1840. Leben und germanistische Arbeiten.
32662: STUDER, P. (ED.) - Le Mystère d'Adam.An anglo-norman drama of the twelfth century.
108242: NIEUW-GUINEA STUDIEN. - Ed.J.M.Pieters, H.J.T.Bijlmer e.a.
76985: LEIPZIGER STUDIEN - Leipziger Studien zur classischen Philologie. Hrsg.v.G.Curtius, L.Lange, O.Ribbeck u.a.
63537: OSTKIRCHLICHE STUDIEN. - Band 1 bis 4.
81767: PHONETISCHE STUDIEN. - Zeitschrift für wissenschaftl.u.praktische Phonetik usw. Hrsg.v.W. Vietor. Bd.1-4 (von 6).
117928: BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES, - vol. 16 - 41.
109262: AFRICAN LANGUAGE STUDIES. - Ed.by M.Guthrie, G.Atkins, W.H.Whiteley & D.W.Arnott.
108005: JOURNAL OF HELLENIC STUDIES. - Publ.by the Society for the Promotion of Hellenic Studies. Vol.9-118.
25551: STUIP, R.E.V. - La Chastelaine de Vergi. Edition crit.du MS BN f.fr.375 avec intr., notes, glossaire et index, suivie de l'édition diplomatique.
93406: STUIP, R.E.V. (PUBL.) - Langue et litterature françaises du moyen age. Etudes réunies. Av.2 pl.
7904: STUIVELING, G. - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan Prof.Garmt Stuiveling t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
7902: STUIVELING, G. (UITG.) - Van den lande van ouer zee.
5876: STUIVELING, G. (UITG.) - De briefwisseling Vosmaer-Perk.Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
89179: STUMPF, M.(HRSG.) - Die Vita sancti Heinrici regis et confessoris und ihre Bearbeitung durch den bamberger Diakon Adelbert.
101925: STUMPF, K.F. (ED.) - Urkunden zur Geschichte des Erzbisthums Mainz in 12.Jahrh. M.Tafel.
114360: STUMPFELDT, H. - Staatsverfassung und Territorium im antiken China. M.Krt.
121489: STUNOVA, A. - A contrastive study of russian and czech aspect: invariance vs. discourse.
124956: STÜRENBURG, C.H. - Ostfriesisches Wörterbuch.
123339: STURKENBOOM, D. - Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw. M.45 afb.
122248: STURLER, J.DE. - Les relations politiques et les échanges commerciaux entre le Duché de Brabant et l'Angleterre au moyen âge.
123199: SNORRI STURLUSON. - Edda. Prologue and Gylfaginning. Ed.by A.Faulkes. W.1 pl.
109974: SNORRI STURLUSON. - Edda Snorra Sturlusonar. Utg.Þ.Jónsson.
109165: SNORRI STURLUSON. - Hattatal. Hrsg.v.Th.Möbius.
123198: SNORRI STURLUSON. - Edda. Háttatal. Ed.A.Faulkes.
5877: STURM, A.N. - Primaire syntactische structuren in het Nederlands.
110576: STÜRNER, W. - Friedrich II, Teil I (v.2): Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland, 1194-1220. M.11 Abb.& 1 Stammtaf.
60499: STURT, GEORGE. - The journals 1890-1927. Selection ed.w.intr.by E.D.Mackerness.
97955: STURTEVANT, E.H. - The pronunciation of greek and latin.
115503: STURTEVANT, E.H. - The pronunciation of greek and latin.
54387: STUTTERHEIM, W. - Rama-Legenden und Rama-Reliefs in Indonesien. M.230 Taf.
117734: STUTTERHEIM, W.F. - A javanese period in sumatran history. (9th cent.AD).
90057: ANGLISTENTAG 1992 STUTTGART. - Proceedings.Ed.by H.U.Seeber & W.Göbel.
110577: STUTZ, U. - Der Geist des Codex iuris canonici.
45909: STUTZ, U.] - FESTSCHRIFT Ulrich Stutz z.70.Geburtstag.
22616: STUYVER, W. - Deutsche expressionistische Dichtung im Lichte der Philosophie der Gegenwart.
25553: STYFF, H. - Etude sur l'évolution sémantique du radical ward- dans les langues romanes.
25555: STYGER, F. - Essai sur l'oeuvre de Mme de Lafayette.
120199: STYLES, D. - Ministers' accounts of the Collegiate Church of St.Mary, Warwick, 1432-85, transcribed & edited. W.3 plates.
47778: STYRENIUS, C.G. - Submycenaean studies. W.61 pl.& 6 maps.
105975: SU, J.J. - Ethics and nostalgia in the contemporary novel.
99845: SUANCES-TORRES, J. - Diccionario del verbo español, hispanoamericano y dialectal.
99790: SUAREZ FERNANDEZ, M. - El complemento predicativo en castellano medieval (época prealfonsí).
92816: SUBIRATS-RÜGGEBERG, C. - Sentential complementation in Spanish.
98852: SUBRAMONIAM, V.I. (ED.) - Proceedings of the first all India conference of dravidian linguists. W.12 pl.
92776: SUBRENAT, J. - Etude sur Gaydon, chanson de geste du XIIIe siècle. Av.7 pl.
94005: SUCHIER, H. (HRSG.) - Aucassin und Nicolette. 3.Aufl.
25559: SUCHIER, H. (HRSG.) - La Chançun de Guillelme.
25563: SUCHIER, W. - Zwei altfranzösischen Reimpredigten.Mit Benutzung der Ausg.H.Suchiers neu hrsg.
82639: SUCHOMSKI, J. - Delectatio und Utilitas. Ein Beitrag zum Verständnis mittelalterlicher komische Literatur.
108530: SUDAU, G. - Die religiöse Gedankenwelt der Japaner im Spiegel ihres Sprichworts.
120851: SUERBAUM, W. (HRSG.) - Die archaische Literatur von den Anfängen bis Sullas Tod.
124979: SUETONIUS. - Keizers van Rome. Vertaald door D. den Hengst.
97958: SUETONIUS. - Opera omnia ex ed.Baumgarten-Crusii (Delphin classics with the Variorum notes, Bipont comm.& ind.ed.by A.J.Valpy).
93003: SUETONIUS. STEIDLE, W. - Sueton und die antike Biographie.
93002: SUETONIUS. - Praeter caesarum libros reliquiae. Ed.A.Reifferscheid. Inest: Vita Terenti a F.Rischelio emendata & enarrata. M.Taf.
115508: SUETONIUS. - (Opera). Et in eum commentarius exh.J.Schildio. W.engr.title & 12 portraits.
122344: SUETONIUS. - De vita caesarum libri VIII. Rec.L.Preud'homme.
47787: SUETONIUS. MOUCHOVA, B. - Studie zu Kaiserbiographien Suetons.
103005: SUETONIUS. - Ex rec.J.G.Graevii cum ejusdem animadv.ut et comm.integro L.Torrentii, I.Casauboni, T.Marcilii & al. W.frontisp., num.text-fig.& 12 portr.
123178: SUETONIUS. - Vita di Domiziano. (Testo) c.intr., trad.& comm.di F.Galli.
122338: SUETONIUS. RUHNKEN, D. - Scholia in Suetonii Vitas Caesarum. Ed.J.Geel.
89303: SUGER. - Ausgewählte Schriften. Ordinatio, De consecratione, De administratione. Hsrg.(m.Übers.& Komm.) v.A.Speer & G.Binding. M.2 Taf.& 2 Krt.
98856: SÜHEIL ÜNVER, A. (ED.) - Serefeddin Sabuncuoglu: Kitabül cerrahiyei ilhaniye (les illustrations du traité de chirurgie). Av.76 pl.
54397: SUHONEN, S. - Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen.
93004: SUIDAS. - Lexicon. Ex rec.I.Bekkeri.
121542: SUIJS, J.J. - De Oisterwijksche schoolkwestie met hare officieele bescheiden uit mijn archief.
108531: SUKENIK, E.L.& L.A.MAYER. - The third wall of Jerusalem: an account of its excavations. W.42 ills.& 10 fold.sheets.
91268: SÜKRÜ, M. - Das Hest Bihist des Idris Bitlisi (I:) von den Anfängen b.z.Tode Orhans.
54401: SULLIVAN, B.M. - Krsna Dvaipayana Vyasa and the Mahabharata: a new interpretation.
110578: SULLIVAN, T. - Benedictine monks at the university of Paris, AD 1229-1500: a biographical register.
83826: SULLY, J. - Essai sur le rire, ses formes, ses causes, son développement et sa valeur. Trad.p.L.& A.Terrier.
103009: SULPICIUS SEVERUS. HYLTEN, P. - Studien zu Sulpicius Severus.
106788: SUMBERG, L.A.M. - La Chanson d'Antioche. Etude historique et littéraire.
98857: SÜMER, F. - Oguzlar (Türkmenler): tarihleri- boy teskilati - destanlari. W.3 fold.tables, 5 pl.& 2 fold.maps.
127502: CONRADI SUMMENHART. - Tractatus Theologici et Canonistici. Ed. H. Feld.
2229: SUMMERFIELD-DE VRIES, TH.G. - The matter of king's lives.The design of past and present in the early 14th.-c.verse chronicles by Pierre de Langtoft and Robert Mannyng.
98858: SUMMERS, R. (ED.) - Prehistoric rock art of the federation of Rhodesia and Nyasaland. W.60 ills.& maps, 116 (mainly col.) pl.& comm.by E.Goodall, C.K.Cooke & J.D.Clark.
101927: SUMPTION, J. - The albigensian crusade. W.11 maps.
28406: SUNDBY, B. - Studies in the Middle English dialect material of Worchestershire records.
47049: SUNDELIN, T. - Ad Theodori Prisciani Euporista adnotationes.
96870: SUNDELL, L.-G. - La coordination des propositions conditionelles en français contemporain.
85338: SUNDQVIST, A. - Studier i svensk moduslära.
85240: SUNDQVIST, B. - Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420.
54413: SUNDSTRÖM, L. - The trade of Guinea.
54415: SUNDSTRÖM, L. - Ecology and symbiosis: Niger water folk. W.map.
116884: SUNDWALL, J. - Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnis klein-asiatischer Namenstämme.
32663: SUOMELA-HÄRMÄ, E. - Les structures narratives dans le 'Roman de Renart'.
109993: ARYA SURA. - Jataka-mala, ed.by P.L.Vaidya. Subhasita-ratnakarandaka-katha, ed.by A.C.Bannerjee.
88109: SURINGAR, W.H.D. - Ioannes Glandorpius in zijne Latijnsche Disticha als vertaler van Agricola's Sprichwörter aangewezen. Met uitg.v.Distichorum liber secundus.
107581: SURINGAR, W.H.D. - Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd.
111565: SURIUS, LAURENTIUS. - Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno Salutis millesimo quingentesimo, usq; ad annum LXVI. With publishers device on title-page.
92937: SHAKESPEARE. SHAKESPEARE SURVEY. - An annual survey of Shakespearian study & production. Ed.by A.Nicoll a.o. W.ills. Vol.1 to 41. W.indices and general index to vol.1-40.
117186: SURYANARAYANAMURTHY, C. - Sri Lalita Sahasranamam. W.intr.& comm.
61535: SUSEMIHL, F. - Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit.
105713: SUSEMIHL, F. - Prodromus platonischer Forschungen.
50291: SUSO, H. - Oeuvres.Trad.p.E.Cartier.
50293: SUSO, H. - Colloquia dominicana cum divino animae sponso perdurante sacro convivio.
91950: SUSO, H. - Deutsche Schriften. M.19 Abb. Hrsg.v.W.Lehmann.
68190: SUSO, H. - Deutsche Schriften. Vollst.Ausg.auf Grund der Handschr.übers.m.Einl.& Erl.v.N.Heller.
92786: SÜSS, K. - Untersuchungen zum Gedichtwerk Salvador Esprius.
16395: SUTER, H. - Innerschweizerischen Militär-Unternehmertum im 18.Jht.
128768: SUTHERLAND, C.H.V. - Coinage in Roman imperial policy. 31 B.C. - A.D. 68.
61277: SUTHERLAND, J. - A preface to eighteenth century poetry.
28415: SUTHERLAND, R. - The Romaunt of the Rose and Le Roman de la Rose. A parallel-text edition.
97391: SUTHERLAND, J. - English satire.
101574: SUTHERLAND, J.R. - On English prose.
123469: SUTHERLAND, D. - The chouans. The social origins of popular counter-revolution in upper Brittany 1770-1796.
112782: VEDANTA-SUTRAS, - with the comm.of Ramanuja & Sankaracarya, transl.by G.Thibaut.
122447: SUTTLES, W. - Katzie ethnographic notes.
120147: SUTTON, A.F. - The mercery of London: Trade, goods and people, 1130-1578.
126147: SUTTON, A.F. & L.VISSER-FUCHS. - Richard III's books. Ideals and reality in the life and library of a medieval prince. W.11 col.ills.on plates & 82 fig.
91270: SVANE, G.O. - Die Flexionen in stokavischen Texten aus dem Zeitraum 1350-1400.
61536: SVENNUNG, J. - Scadinavia und Scandia (Namenstudien). M.3 Krt.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

12/15