Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
982: KRONASSER, H. - Handbuch der Semasiologie.
94403: KRONEGGER, M.& A.T.TYMIENIECKA (ED.) - Life: Differentiation and harmony - vegetal, animal, human.
36801: KRONENBERG, M. - Geschichte des deutschen Idealismus.
94054: KRONENBERG, H. - Deventer weiderechten.
9939: KRONFELD, A. - Lehrbuch der Charakterkunde.
88101: KROON, D. (RED.) - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H.Leopold.
124678: KROPOTKIN, P. - Idealen en werkelijkheid in de Russische literatuur. Met toestemming van de schrijver uit het Engelsch vertaald door Fanny Mac Leod-Maertens. Met ingeplakte zwart-wit afbeeldingen.
104603: KRUG, A. - Heilkunst und Heilkult: Medizin in der Antike. M.96 Abb.
104714: KRÜGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda.
97446: KRÜGER, F. - El argentinismo "es de lindo".
120329: KRÜGER, J.B. - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda.
60015: KRÜGER, G. - Das münsterische Archidiakonat Friesland in seinem Ursprung und seiner rechtsgeschichtlichen Entwicklung b.z.Ausgang des Mittelalters.
99884: KRÜGER, F. - Problemas etimologicos. Las raíces car-, carr- y corr- en los dialectos peninsulares.
51733: KRÜGER, P. - Die patagonischen Anden zwischen dem 42.und 44.Grade südlicher Breite: Reisen, Studien, Aufnahmen. M.gef.Krt.& 4 Taf.
125634: KRUIJFF, JAN DE. - De hoop des wederziens, in twee zangen; met nog eenige andere dichtstukjes, van verscheiden inhoud.
108715: JOHANNES VAN HET KRUIS. - Verhole Wercken vanden Salighen ende verlichten Leeraer Joannes vanden Cruyce. [...] Beschreven in het Spaens, ende nu eerst Over-gheset in onse Neder-landtsche Tale Door den Eerw.Pater Servatius vanden H. Petrus. Met frontispice door Gasp. Bouttats, titelvignet, en uitslaande plaat van de Op-ganck des berghs Carmeli.
119625: KRUISHEER, J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290).
15446: KRUISHEER, J.G. - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299.
32541: KRUISINGA, E. - A handbook of present-day English.4th.(last) & 5th (last) eds.
119887: KRUITWAGEN, B. E.A. - In memoriam Wouter Nijhoff 19 nov.1866 - 11 jan.1947. M.4 pl.
85057: KRUKEN, K. (RED.) - Den ellevte nordiske navneforskerkongressen, 1994.
113881: KRUL, JAN HARMENSZ. - Minne-Spieghel ter Deughden - Liefdens zangh vreughde. - Alcip en Amarillis; : bly-eynd spel ghetrocken uyt Astrea. - Faustina, bly-eynd spel. - Celion en Bellinde, pastorel bly-eynd spel. Ghetrocken uyt de Fransche Astrea. Wegh-Wijser ter Deughden. Met prentjes in de tekst.
104009: KRUMM, B. - Wörter und Wortformen orientalischen Ursprungs im Suaheli.
51735: KRUPA, V. - Morpheme and word in Maori.
115083: KRUSCH, B. & W.LEVISON (HRSG.). - Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici. Vol.V. M.4 Faks.
99654: KRUSCH, B. & W.LEVISON (HRSG.). - Passiones vitaeque sanctorum aevi merovingici. M.23 Taf.
76950: KRUSE, F.C.H. - Hellas oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlands und seiner Colonien. M.Atlas v.7 Taf. (Taf.1 besch.).
124329: KRUSE, K. - Jehan Michel: "Das Mystère de la Passion Jesu Christ jouée a Paris et Angiers" und sein Verhältnis zu der Passion von Arnould Greban und zu den beiden valencienner Passionen.
118971: KRUSEMAN, A.C. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Deel I: Levensschetsen en verspreide stukken.
118972: KRUSEMAN, A.C., L.D.PETIT. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Deel V (o.a. W.P.Sautijn Kluit, Arnhemsche couranten (148 pp.), N.de Roever, Amsterdamsche boekdrukkers en boekverkoopers uit de zestiende eeuw (76 pp.), J.G.Fredereriks, Belangrijke auctiën in vroeger tijd (60 pp.)).
128387: KRUSEMAN, A.C., L.D.PETIT. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Deel V (o.a. W.P.Sautijn Kluit, Arnhemsche couranten (148 pp.), N.de Roever, Amsterdamsche boekdrukkers en boekverkoopers uit de zestiende eeuw (76 pp.), J.G.Fredereriks, Belangrijke auctiën in vroeger tijd (60 pp.)).
127384: KRUSEMAN, A.C., L.D.PETIT. E.A. (RED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel. Deel 2 (o.a. W.P.Sautijn Kluit, De nieuwsbladen voor den boekhandel (128 pp.), A.C.Kruseman, De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814 (275 pp.), Brieven van Daniël Elsevier aan Nicolaas Heinsius (9 mei 1675 - 1 juli 1679). (101 pp.)./
120403: KRUSPE, N. - A grammar of Semelai. W.3 maps.
72523: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Deel I. (Inl.& uitg.refrein I-LXXX).
7178: KRUYSKAMP, C.H.A. - Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan C.H.A.Kruyskamp t.g.v. zijn 65ste verjaardag en van zijn afscheid als redacteur van het W.N.T. enz. Red.H.Heestermans.
5331: KRUYSKAMP, C.H.A. (UITG.) - De Middelnederlandse boerden. Voor het eerst verzameld en uitgegeven.
11566: KRUYSKAMP, C. (UITG.). - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. I.Inleiding en aanteekeningen. II.Tekst.
96590: KRUYT, A.C. - De bare'e sprekende Toradjas van Midden-Celebes door N.Adriani en A.C.Kruyt. W.a vol.of 159 ills.& an atlas in folio of 2 maps & 13 pl.
57579: KRUYT, A.C. - Het animisme in den indischen archipel.
96589: KRUYT, A.C. - De West-Toradja's op Midden-Celebes. W.255 ill.& 3 fold.maps.
42482: CHAU JU-KUA. - His work on the chinese and arab trade in the 12th and 13th centuries (Chu-fan-chi), text, transl.& ann.by F.Hirt & W.W.Rockhill. W.map.
89911: KUBOUCHI, T. - From Wulfstan to Richard Rolle. Papers exploring the continuity of English prose. W.10 ill.
100957: KUCH, H. (HRSG.) - Der antike Roman. M.36 Taf.& 1 Krt.
119925: KÜCHLER, W. - Der Bannmeilenrecht. Ein Beitrag der ma.Ostsiedlung zur wirtschaftlichen und rechtlichen Verschränkung von Stadt und Land.
124417: KUCK, D.W. - Judgment and community conflict. Paul's use of apocalyptic judgment language in 1 Corinthians 3 : 5 - 4 : 5.
97547: KUEN, H. - Romanistische Aufsätze. M.Karten u.Taf.
105215: KUENEN, A. - Het Haagsche Genootschap ter verdediging van de christelijke godsdienst. Gedenkschrift 1785-1885.
77717: KUENEN, J.P. - Metingen betr.het oppervlak van Van der Waals voor mengsels van koolzuur en chloormethyl.
102250: KUESTER, H. - The crafting of chaos. Narrative structure in Margaret Laurence's 'The Stone' and 'The Diviners'.
60018: KUGLER, B. - Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges.
34322: KÜHL, H. - Das gegenseitige Verhältnis der Handschriften der Fassung II des festländischen Bueve de Hantone.
60019: KÜHLER, W.J. - Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen.
15448: KÜHLER, W.J. - Geschiedenis der Doopsgezinden in de zestiende eeuw. 2de dr.
106943: KÜHLHORN, E. - Orst- und Wüstungsnamen in Südniedersachsen.
68657: KÜHLWEIN, W. - Die Verwendung der Feindseligkeitsbezeichnungen in der altenglischen Dichtersprache.
24634: KUHN, A. - Romanische Philologie. I.Die romanischen Sprachen.
92012: KUHN, H. - Kleine Schriften. Bd.I:Sprachgeschichte, Versgeschichte. M.Portr.
127648: KUHN, S.M. (ED.) - The Vespasian Psalter.
80465: KUHN, H. - Deutsche Literatur im Mittelalter.Kontakte und Perspektiven.Hugo Kuhn zum Gedenken. Hrsg.v.C.Cormeau. M.52 Abb.a.Taf.
22106: KÜHNE, A. - Das älteste Faustbuch. Abdruck des editio princeps des Spies'schen Faustbuches vom Jahre 1587. Nebst Varianten des Unicums vom Jahre 1590.
113824: KÜHNER, R. - Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache.
62369: KÜHNER, R. & B.GERTH. CALDER, W.M. - Index locorum zu Kühner-Gerth.
116115: KÜHNL, B. - Giordano Bruno, ein Heldendenkmahl.
23386: KUIJER, J.M. - Het vocalisme van Valdemars Saellandske Lov.
87483: KUIJJER, P.J. - De ontwikkeling van het begrip tuberkel. M.15 pl.
120316: KUILE, G.J.TER. - Oorkondenboek van Overijssel. Regesten 797-1350. M.vele facsimilés & 1 uitsl.pl.
102088: KUILE, G.J.TER. - De opkomst van Almelo en omgeving. M.14 pl.
7183: KUIPER, E.T. (UITG.) - Karel ende Elegast.
51751: KUIPER, F.B.J. - PRATIDANAM: indian, iranian and indo-european studies, presented to F.B.J.Kuiper on his 60th birthday.
51750: KUIPER, F.B.J. - Aryans in the Rigveda.
51749: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika: a krsna-play by Ramakrsna (sanskrit text w.comm.).
51747: KUIPER, F.B.J. - Nahali, a comparative study.
14229: KUIPER, E.T. (UITG.) - Die Schoone Hystorie van Malegijs. Naar den Antw.druk van 1566.
104066: KUIPER, F.B.J. - Die indogermanischen Nasalpräsentia.
86800: KUIPER, F.B.J. - Selected writings on indian linguistics and philology. Ed.by A.Lubotsky, M.S.Oort & M.Witzel.
115404: KUIPERS, M.E. (ED.) - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers gezaghebber bij de Gouvernementsmarine, 1833-1902. Met ills.
99822: KUITERT, L. - Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900. M.ills.
56650: KUKENHEIM, L. & H.ROUSSEL. - Guide de la littérature française du Moyen Age. 2.ed.revue et corrigée.
42902: KUKENHEIM, L. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale. 2eme éd.
24639: KUKENHEIM, L. - Grammaire historique de la langue française.Les parties du discours. Av.tables.
90722: KUKENHEIM, L. - Grammaire historique de la langue française. Les syntagmes.
114237: KULA, N.C. - The phonology of verbal derivation in Bemba.
103970: KULADATTA. - Kriyasamgrahapanjika. Crit.ed.& annot.transl.of sel.sections by R.Tanemura.
109914: KULIK, A. - Retroverting slavonic pseudepigrapha: toward the original of the Apocalypse of Abraham.
113543: KULLENDORFF, E. - Textkritische Beiträge zu Verecundus Iuncensis.
74887: KULLMANN, D. (HRSG.) - Erlebte Rede und impressionistischer Stil.Europäische Erzählprosa im Vergleich mit ihren deutschen Uebersetzungen.
83273: KULLMANN, T. - Vermenschlichte Natur. Zur Bedeutung von Landschaft und Wetter im englischen Roman von Ann Radcloffe bis Thomas Hardy.
22110: KULSDOM, G.J.H. - Die Strophenschlüsse im Nibelungenlied.
54383: STUDIEN ZUR LAUSITZER KULTUR. - M.44 Abb.& 4 Taf.
126981: KÜLZER, A. - Disputationes graecae contra Iudaeos. Untersuchungen zur byzantinischen antijüdischen Dialogliteratur und ihrem Judenbild.
116591: KUMAR, S.V. - The Pauranic lore of holy water-places.
14275: KUN, J.I.M.V.D. - Handelingsaspecten in het drama. 2de dr.
121562: KUNERA-PERS. PÉGUY, CHARLES. - La tapisserie de Notre Dame.
121559: KUNERA-PERS. SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschyn.
17028: KUNNE-IBSCH, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft.
117353: KUNNEN, R. - Schaken in stijl. De ontwikkeling van schaakstijlen als een proces van sportificatie.
72835: KUNST, J. - De toonkunst van Java. M.140 afb.
20403: VOORLOPIGE LIJST DER NEDERLANDSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST. - Deel V, 2. De gemeente Amsterdam.
51763: KUNST, J. - Ethnomusicology. A study of its nature, its problems, methods and reperesentative personalities to which is added a bibliography. With 64 ill.
109916: KUNST, J. - Music in Java, its history, its theory and its technique. W.165 ill.
106958: KUNSTMANN, P. - Le relatif-interrogatif en ancien français.
76954: KUNTZ, M. - Narrative setting and dramatic poetry.
128226: KUNZE, K. (HRSG.) - Die Legende der hl. Maria Aegyptiaca. Ein Beispiel hagiographischer Überlieferung in 16 unveröffentlichten deutschen, niederländischen und lateinischen Fassungen.
121628: KÜNZEL, R. - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden. Historisch-antropologische studies.
114785: KUPER, H. - An african aristocracy: rank among the Swazi. W.4 pl.& 1 folding map.
86806: KUPERUS, G. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa. M.2 tab., 12 pl.& 2 krtn.
57774: KUPERUS, J. - The londo word, its phonological and morphological structure.
60030: KUPHAL] - (FESTSCHRIFT:) Im Schatten von St.Gereon: Erich Kuphal zum 1.Juli 1960. M.8 Taf.& 1 Krt.
112692: KÜPPER, H. - Wörterbuch der deutschen Umgangssprache.(I-II).
51768: KURATH, G.P. & S.MARTI. - Dances of Anahuac: the choreography and music of precortesian dances. W.134 ill.
63415: KURATH, H. - Die Lautgestalt einer kärntner Mundart und ihre Geschichte.
109917: KURIO, H. - Geschichte und Geschichtsschreiber der Abd al-Wadiden (Algerien 13-15 Jahrh.).
104012: KURPERSHOEK, P.M. - Oral poetry and narratives from Central Arabia, vol.I-III (of 5). (1.Poetry of ad-Dindan; 2.Story of a desert-knight; 3.Bedouin poets of the Dawasir tribe). Ed.w.transl., comm.& glossary. W.17 pl.& 2 maps.
123419: KURPERSHOEK, P.M. - The short stories of Yusuf Idris, a modern Egyptian author. W.portrait.
86808: KURSCHAT, A. - Litauisch-deutsches Wörterbuch: Thesaurus linguae lituanicae. Hrsg.v.W.Wismann & A.Hofmann.
94136: KÜRSCHNER, W. - Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita.
91731: KURTH, G. - Etudes franques.
60034: KURTH, J. - Die Mosaiken der christlichen Aera, I: die Wandmosaiken von Ravenna. Mit 32 (4 chromolithographischen) Tafeln.
107123: KURTH, G. - MÉLANGES Godefroid Kurth, Publ.par la Faculté de Philosophie de l'Univ.de Liège. Av.2 portr.
65745: KURZE, D. (HRSG.) - Büchelin wye der mensch bewar das leben sein. Eine mittelalterliche Gesundheitslehre in lateinsch-deutschen Versen. (Faks.) m.Einf.u.Transkription, u.6 Abb.
120824: KURZOVA, H. - From indo-european to latin. The evolution of a morphosyntactic type.
111959: KUSSMAUL, P. - Pragmaticum und lex. Formen spätrömischer Gesetzgebung 408-457.
2875: KUSTERNIG, A. & H.HAUPT (UEBERS.) - Quellen zur Geschichte des 7.und 8.Jhts.
127626: KUTSCHER, R. - Oh angry sea (a-ab-ba hu-luh-ha): The history of a sumerian congregational lament.
110062: KUYLE, ALBERT. - Werkverschaffing. Met frontispice van Lambert Simon.
118261: KVÁLEN, E. - Den eldste norske kongesoga, Morkinskinna og Hryggjarstykki.
102252: KWEE, TJOE LIONG. - Programmer's reflections on functional grammar. W.num.figs.
120681: ROMEINSE KWESTIE. - La convention du 15 septembre et l'encyclique du 8 décembre, par l'évêque d'Orleans. / De overeenkomst van 15 september en de encycliek van 8 december door Mgr. DUPANLOUP, bisschop van Orleans. In het Hollandsch overgebragt door Louis Phillippona.
28883: KYD. BIESTERFELDT, P.W. - Die dramatische Technik Thomas Kyds.
89815: KYD. CARRÉRE, F. - Le théatre de Thomas Kyd.
109920: KYEREMATEN, A.A.Y. - Inter-state boundary litigation in Ashanti.
22118: KYLSTRA, A.D. - Geschichte der germanisch-finnischen Lehnwortforschung.
9940: KYNAST, R. - Problemgeschichte der Pädagogik.
7193: LAAN, K.TER. - Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. 2de verm.dr.
65138: LAAN, P.H.J.V.D. - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
51778: LAAN, H.L.V.D. - The lebanese traders in Sierra Leone. With 7 maps.
122882: LAAN, K.TER. - De boer in de Groninger letteren.
5345: LAAN, J.E.V.D. - Goethe in de Nederlandsche letterkunde.
87523: LAAR, H.M.F.M.V.D. - Description of the greek individual verbal systems.
32393: LABANDE, E.R. - Etude sur Baudouin de Sebourc, chanson de geste.Légende poétique de Baudouin II du Bourg, roi de Jérusalem. Av.carte.
124748: LABANDE-MAILFERT, Y. - Poitou roman. Avec nombreuses ills.
31451: LABANDE-JEANROY, T. - La question de la langue en Italie.
111047: LABATE, A. (ED.) - Catena Hauniensis in Ecclesiasten in qua saepe exegesis servatur Dionysii Alexandrini.
112874: LABELLE, N. - Les differents styles de la musique religieuse en France: le psaume de 1539 a 1572. (I: Commentaire; II & III: Transcriptions des psaumes).
58350: LABIB, S.Y. - Handelsgeschichte Aegyptens im Spätmittelalter (1171-1517).
129767: AUCTION CATALOGUE: LABOUCHERE. - Catalogue de la superbe collection de livres sur l'histoire des Pays-Bas, de l'Autriche et d'autres pays, la généalogie, et l'héraldique (etc.) délaissée par feu M le Dr. H. Labouchère à Lausanne. Vente les 8-10 juin 1914.
79519: LABOURET, H. - La langue des Peuls ou Foulbé.
49239: LABRIOLLE, P.DE. - Histoire de la littérature latine chrétienne. Rev.& augm.p.G.Bardy.
113874: LABROISSE. EKE, N.O. & G.P.KNAPP. (HRSG.) - Neulektüren - New readings. Festschrift für Gerd Labroissse zum 80.Geburtstag.
22120: LABROISSE, G. & D.V.STEKELENBURG (HRSG.) - Günter Grass: ein europäischer Autor? Mit Abb.
31455: LACERDA, A.DE. & M.J.CANELLADA. - Comportamientos tonales vocalicos en español y portugues. Av.8 tables dépl.
121777: LACEULLE-VAN DE KERK, H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. Met 1 plaat, 1 geneal.tafel & 151 ills.
118090: LACHÈVRE, F. - Le Casanova du XVIIe siècle: Pierre-Corneille Blessebois, normand (1646?-1700?). Notices biographique et bibliographique suivies d'un inédit de Blessebois: Les Aventures du par d'Alençon, 1668, publié d'après le manuscrit de Caen. W.3 facs.
118089: LACHÈVRE, F. - Bibliographie sommaire des Keepsakes et autres recueils collectifs de la période romantique, 1823-1848.
94800: LACHMANN, K. (HRSG.) - Der Nibelunge Noth und die Klage.
129672: LACROIX, J.-F. DE. - Dictionnaire historique des siéges et batailles mémorables de l'histoire ancienne et moderne, ou Anecdotes militaires de tous les peuples du monde.
111757: LACROIX, P.F. - Poésie peule de l'Adamawa (texte, trad.& comm.).
125670: LACTANTIUS. - Opera omnia. Quae extant ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria. Studiis Societatis Bipontinae. Mit zwei Radierungen auf der Titelseite.
125490: LACTANTIUS. - Opera omnia. Quae extant ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria. Studiis Societatis Bipontinae. Mit zwei Radierungen auf der Titelseite.
111048: LACTANTIUS. - Opera omnia quae extant, cum notis integris C.Cellarii et sel.al. Ex max.mss.et edd.adp.rec.& notis crit.instr.J.L.Bünemann.
58362: LADEFOGED, P. - A phonetic study of west african languages. W.16 pl.
112967: LADEWIG, TH. - Schriften zum römischen Drama republikanischer Zeit. Hrsg.v.U.Gärtner & E.Stärk.
114770: LAEKEN, LODEWIJK VAN. (PS. VAN A.HANS?) - Arme martelaars. Met ills.
115029: VAN LAEKEN, LODEWIJK (PS.VAN LODE OPDEBEEK) - Vaderland (De Boerenkrijg in de Kempen). Geheel herz.uitgave.
97090: LAER, P.H.VAN. - Vreemde woorden in de sterrenkunde.
125411: DIOGENES LAERTIUS. - De clarorum philosophorum vitis, dogmatibus et apophthegmatibus. Graece & latine rec.C.G.Cobet. Acc.Olympiodori e.a.vitae. Ed.A.Westermann & Marini vita Procli. Ed.J.F.Boissonnade.
126153: DIOGENES LAERTIUS. - Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Buch I-X. Übers. & erl.von O.Apelt.
123916: DIOGENES LAERTIUS. - De vitis philosophorum.
114767: DE LAET, S.J. - Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oostvlaanderen. Met 170 fig.& 10 pl.
119454: DE LAEY, OMER K. - Het werk. Bezorgd door E.Vliebergh & J.Persyn. Met portret.
93626: LAFONT, R. & C.ANATOLE. - Nouvelle histoire de la littérature occitane.
51796: LAGERCRANTZ, S. - Contribution to the ethnography of Africa. W.96 ill., 69 maps & 2 pl.
117577: LAHONTAN, BARON DE. - Dialogues curieux entre l'auteur et un sauvage de bon ses qui a voyagé. Et Mémoires de l'Amérique Septentrionale. Publ.p.G.Chinard. Av.7 planches.
119379: LAHONTAN. - Dialogues de M. le baron de Lahontan et d'un sauvage dans l'Amérique. Ed.p.H.Coulet.
66201: LAHTI, I. - La métathèse de l'r dans les idiomes romanes.
79528: LAIBLIN, W. (HRSG.) - Märchenforschung und Tiefenpsychologie.
112901: LAINIO, J. - Spoken Finnish in urban Sweden.
128929: LAIRESSE, G. DE. - Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen.
113664: DE LAIX, R.A. - Probouleusis at Athens: a study of political decision-making.
77719: LALANNE, J. - Augustule et Belloni, ou entretiens sur l'entomologie, ..., suivis d'un dictionnaire historique de quelques papillons. Av.2 pl.lithogr.
97091: LAMARCK. TSCHULOK, S - Lamarck: eine krit.-hist.Studie.
11507: LAMARCK. WAGNER, A. - Geschichte des Lamarckismus. M.Portr.
124972: LAMARTINE, A. DE. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.M.-F.Guyard.
61349: LAMB, CHARLES. - The works.
97092: LAMBERT, L.B. - Imagining the unimaginable.The poetics of early modern astronomy. W.3fig.
60056: LAMBERT, M. & L.BRANDIN (ÉD.) - Glossaire hébreu-français du XIIIe siècle (Ms.Bibl.Nat., fonds hébreu 302).
71004: LAMBERT, K. (ED.) - Philosophical problems in logic: some recent developments.
110130: LAMBERT, E. - Etudes médiévales, II: Le sud-ouest français. Av.46 fig.
127579: LAMBERT, W.G. - Babylonian wisdom literature.
79536: LAMBERTZ, M. - Albanisches Lesebuch (Grammatik, Texte & Uebers.).
118097: LAMBINET, PIERRE. - Origine de l'imprimerie d'après les titres authentiques, l'opinion de M. Daunou et celle de M. Van Praet, suivie des établissements de cet art dans la Belgique et de l'Histoire de la Stéréotypie; ornée de calques, de portraits et d'écussons. W.2 portraits, some facsimiles & illustrations.
128788: LAMBOOIJ, H.TH.M. & J.A.MOL. - Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland. Inleiding, editie en vertaling.
51812: LAMBRECHT, F. - The hudhud of Dinulawan and Bugan at Gonhadan (text, transl.& comm.). W.4 pl.
60059: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de europese ontwikkeling (1000-1559).
40747: LAMBRECHTS, A. - Tekst en uitzicht van de atheense proxeniedecreten tot 323 v.C. M.15 pl.
40751: LAMBROS, S.P. - Ecthesis chronica and Chronicon Athenarum. Ed.w.crit.notes & ind.
58604: LAMBTON, A.K.S. - Landlord and peasant in Persia. W.map.
119738: LAMEERE, J. (PRÉS.) - Les utopies a la Renaissance. Colloque intern.(avril 1961).
71006: LAMENNAIS. LACORDAIRE, H.D. - Considérations sur le système philosophique de M.de La Mennais.
36849: LAMENNAIS. GOYAU, G. & P.DE LALLEMAND (ÉD.). - Lettres de Montalembert à La Mennais. Av.2 portr.
36851: LAMENNAIS. MARECHAL, C. - La Mennais: la dispute de l'Essai sur l'indifférence.
36852: LAMENNAIS. OLDFIELD, J.J. - The problem of tolerance and social existence in the writings of Félicité Lamennais, 1809-31.
83299: LAMENNAIS, F.DE. - Dangers du monde dans le premier age.Le guide du premier age.
88372: LAMÉRAND, R. - Syntaxe transformationelle des propositions hypothétiques du français parlé.
9590: LAMERS, A.J.M. - Hendrik van Deventer, medicinae doctor 1651-1724. Leven en werken. M.14 pl.
91735: LAMMERS, W. (HRSG.) - Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter.
71577: LÄMMERT, E. - Bauformen des Erzählens.
101532: LAMONT, W.M. - Richard Baxter and the millennium. Protestant imperialism and the English revolution.
87155: LAMOS, C. - Deviant modernism.Sexual and textual errancy in T.S.Eliot, James Joyce, and Marcel Proust.
114323: DE LAMOTHE, A. - De banneling van Camarga. Naar het Fransch. Samengebonden met: M.HÖHLER. De rijkskanselier. Naar het Hoogduitsch / M.RHEIL. Op de pachthoeve. Naar het Fransch.
123860: LAMPE, F.A. - Gedenk-teken der goddelyke wegen. (...) Nevens een verhandeling van de geestelyke betekenis van 't Urim en Tummim. Uit het Hoogduitsch.
127985: LAMPEN, W. - Thiofried van Echternach en zijn Vita s.Liutwini. (Met tekst).
60063: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus (Oldrich Velenský) and his treatise against the papacy (w.facs.of his In hoc libello.., ed.S.Otmar, 1520).
115275: LAMPO, HUBERT. - Zeg maar Judith. Roman.
112840: LAMPRECHT, K. - Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. M.18 Krtn. & 6 Holzschn.im Text.
12: LAMPRECHT. - Alexander. M.Fragm.d.Alberic v.Besançon und den lat.Quellen hrsg.u.erkl.v.K.Kinzel.
13701: LAMSTER, J.C. - J.B.van Heutsz als Gouverneur Generaal 1904-1909. M.ill.
122737: LAMUR, H.E. - Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname. Zoeken naar voorouders. / Family name & kinship of emancipated slaves in Suriname. Tracing ancestors.
98427: LANCASTER, L.R.& C.S.YU. - Introduction of buddhism to Korea.
33406: ARNAULD & LANCELOT. - Grammaire générale et raissonnée de Port-Royal. Précédée d'un essai par Petitot et suivie du comm.de M.Duclos etc.
9592: LANCISI, G.M. - De aneurysmatibus (1745, opus posthumum). Text.w.transl.& notes by W.C.Wright.
111761: LANCZKOWSKI, G. - Altägyptischer Prophetismus.
65168: LAND, S.K. - From signs to propositions: the concept of form in eighteenth-century semantic theory.
83583: LAND, J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden. M.portr.& biogr.d.C.B.Spruyt.
101345: LANDAU, G. - Die Ritter-Gesellschaften in Hessen während des 14.und 15.Jahrh. (M.Urkundenbuch).
123165: LANDBERG, C.DE. - Langue des bédouins 'Anazeh. Préface.
118916: LANDEWEERD, L. - Reconstructing the self. Problems of choice, fate and justification in the eugenics debate.
36867: LANDGREBE, L. - (FESTSCHRIFT z.70.Geb.:) Perspektiven transzendental-phänomenologischer Forschung.
17273: LANDHEER, R. - Aspects linguistiques et pragmatico-rhétoriques de l'ambiguité.
88577: LANDHEER, R. & P.J.SMITH. (PUBL.) - Le paradoxe en linguistique et en littérature.
24673: LANDIN, E. - Etude sur les constructions de certains verbes exprimant la prière, la hâte et la nécessité en français.
127861: LANDINO, CHRISTOFORO. - Die Xandra-Gedichte. (Lat. und Deutsch). (Übers.und Komm.v.) A.Wenzel.
63862: LANDMANN, M. - De homine: der Mensch im Spiegel seines Gedankens.
117381: LANDONI, E. - La teoria letteraria dei provenzali.
90799: LANDTMAN, G. - The origin of the inequality of the social classes.
121407: LANDWEHR, J. - German emblem books 1531-1888. A bibliogaphy.
99823: LANDWEHR, J. - Fable-books printed in the Low Countries. A concise bibliography until 1800. W.12 pl.
110135: LANE-POOLE, S. - Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem. W.37 ill.& 8 maps.
101333: LANE, F.C. (ED.) - Fourth International Conference of Economic History, Bloomington 1968. (Proceedings).
81450: LANE, E.N. - Corpus monumentorum religionis dei Menis, vol.I: the monuments and inscriptions. W.36 figs., 105 pl.& 2 maps.
119660: LANFRANC. - The monastic constitutions (Decreta Lanfranci). Ed.(with the anonymous Instructio Noviciorum) w.intr., transl.& notes by D.Knowles.
110194: LANFRANC. MACDONALD, A.J. - Lanfranc: a study of his life, work and writings.
44244: LANG, A. - The maid of France, being the story of the life and death of Jeanne d'Arc. W.3 pl.& 3 maps.
51825: LANG, A. - Custom and myth.
117586: LANG, A. - The secret of the totem.
106014: LANG, A.S. - The syntax of class. Writing inequality in nineteenth-century America.
126190: LANG, D.M. - The wisdom of Balahvar. A christian legend of the Buddha. (Study w.transl.of the Georgian text). With frontisp.
75817: LANGACKER, R.W. - Fundamentals of linguistics analysis.
66224: LANGBROEK, M. - Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederländischen Empfindsamen Roman. M.1 Faks.
115929: LANGBROEK, E. - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edinburgher Hs.Adv.Ms.18.5.10. Mit 17 Taf.
51828: LANGDON, M. - Comparative hokan-coahuiltecan studies. W.map.
112336: LANGDON, S. - Le poème sumérien du paradis, du déluge et de la chute de l'homme. Av.11 pl.
101349: LANGE, H. - Die Consilien des Baldus de Ubaldis (-1400).
23388: LANGE, J.DE. - The relation and development of English and Icelandic outlaw-traditions.
12122: LANGE, H. - Geschichte der Grundlagen der Physik. Bd.I. Die formalen Grundlagen, Zeit-Raum-Kausalität.
12121: LANGE, F.A. - Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. 8.Aufl.besorgt v.H.Cohen. M.Portr.
60072: LANGE, W.D. - Philologische Studien zur Latinität westhispanischer Privaturkunden des 9.-12.Jahrh. M.Taf.& Krt.
110137: LANGE, H. - Die Anfänge der modernen Rechtwissenschaft: Bologna und das frühe Mittelalter.
110136: LANGE, A. - Le udienze dei conti e duchi di Savoia nella Valle d'Aosta, 1337-51, (testo, introd.e note). Av.6 pl.
77985: LANGENHOVE, G.V. - Linguistische studiën, I-II (Essais de linguistique indo-européenne).
5356: LANGEVELD-BAKKER, T.J. - Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in Mei, Verzen en Eerste Sonnetten.
125808: LANGEWIS, L., WAGNER, F.A. - Decorative art in Indonesian textiles.
43164: DE LANGHE, R. - Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament.
29672: LANGLAND. TAVORMINA, T. - Kindly similitude. Marriage and family in Piers Plowman.
29620: LANGLAND. VASTA, E.(ED.) - Interpretations of Piers Plowman.
29617: LANGLAND, WILLIAM. - The Vision of William concerning Piers the Plowman. The Crowley text or text B ed.by W.W.Skeat.
29616: LANGLAND, WILLIAM. - The Visions of William concerning Piers the Plowman, Dowel, Dobet, and Dobest. The 'Whitaker' text; or text C. Ed.by W.W.Skeat.
29613: LANGLAND, WILLIAM. - Vision of Piers Plowman. Text A ed.by W.W.Skeat.
29615: LANGLAND, WILLIAM. - The vision of William concerning Piers the Plowman in three parallel texts together with Richard the Redeless. Ed.w.pref., notes & gloss.by W.W.Skeat.
95408: LANGLAND. GÖRNEMANN, G. - Zur Verfasserschaft und Entstehungsgeschichte von "Piers the Plowman".
27469: LANGLAND. NORTON-SMITH, J. - Willam Langland.
27467: LANGLAND, WILLIAM. - Piers Plowman.An ed.of the C-text by D.Pearsall.
97533: LANGLAND. CHADWICK, D. - Social life in the days of Piers Plowman.
127764: LANGLAND, WILLIAM - Piers Plowman: the B version. Will's visions of Piers plowman, Do-well, Do-better and Do-best. Ed.by G.Kane and E.Talbot Donaldson.
73608: LANGLAND. HUSSEY, S.S. (ED.) - Piers Plowman. Critical approaches.
102293: LANGLAND, WILLIAM. - Piers Plowman: the A version: Will's Vision of Piers Plowman and Do-Well. Ed.by G.Kane.
102103: LANGLAND. DUNNING, T.P. - Piers Plowman: an interpretation of the text. 2nd ed. rev.& ed.by T.P.Dolan. W.portr.
107230: LANGLAND. LAWLOR, J. - Piers Plowman. An essay in criticism.
107229: LANGLAND. FOWLER, D.C. - Piers the Plowman. Literary relations of the A and B texts.
24681: LANGLOIS, E. (PUBL.) - Le Couronnement de Louis. Chanson de geste.
93616: LANGLOIS, CH.-V. - La vie en France au moyen age de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle, d'après des romans mondains du temps. Av.23 pl.
107292: LANGLOIS, E. (PUBL.) - Nouvelles françaises inédites du quinzième siècle.
44268: LANGOSCH, K. - Geistliche Spiele: Lateinische Dramen des Mittelalters mit deutschen Versen.
91737: LANGOSCH, K. - Lateinisches Mittelalter.
60083: LANGOSCH, K. - Hymnen und Vagantenlieder (Texte & Ueb.).
114109: LANGOSCH, K. - Hymnen und Vagantenlieder (Texte & Ueb.).
110139: LANGOSCH, K. - Europas Latein des Mittelalters.
44266: LANGOSCH, K. - Waltharius - Ruodlieb - Märchenepen. Lateinische Epik des Mittelalters mit deutschen Versen.
44270: LANGOSCH, K. - Lyrische Anthologie des Mittelalters (Text & Uebers.).
128088: LANGOSCH, K. - Kleine Schriften. Hrsg.v.P.Klopsch u.a.
60085: LANGOSCH, K. - Profile des lateinischen Mittelalters.
110138: LANGOSCH, K. - Die europäischen Literatur des Mittelalters.
128082: LANGOSCH, K. - Mittellatein als Deutschkunde - eine nationale Aufgabe deutscher Wissenschaft und Schule.
114499: FOUNDATIONS OF LANGUAGE. - Foundations of language : international journal of language and philosophy.
18321: STUDIES IN LANGUAGE. - International Journal sponsored by the Foundation "Foundations of Language". Vol.1-12.
126043: LANNE, D.E. - Le grand Euchologe du Monastère Blanc. Texte copte édité av. trad. française. Avec index.
27473: LANNERING, J. - Studies in the prose style of Joseph Addison.
114604: LANNOY, JULIANA CORNELIA DE. - Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
43290: GHILLEBERT DE LANNOY. - Oeuvres. Ed.p.C.Potvin & J.C.Houzeau. Av.crt.
125604: LANNOY, J.C. DE. - Leo de Groote. Treurspel. Met titelvignet (bijenkorf)
122840: LANNOY, JULIANA CORNELIA DE. - Cleopatra, koningin van Syriën. Treurspel. Met titelvignet.
123333: LANNOY, JULIANA CORNELIA DE. - Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
119418: LANNOY, JULIANA CORNELIA DE. - Cleopatra, koningin van Syriën. Treurspel.
101353: LANSPERGIUS, JOANNIS. - Opera minora.
91323: LANTSCHOOT, A. VAN. (ÉD.) - Les Questions de Théodore: texte sahidique av.recensions arabes et éthiopienne.
101090: LARA, L.F. (DIR.) - Diccionario básico del español de México.
128957: LARBAUD, VALERY. - Journal. (D'Annecy à Corfou 1931-1932; Valbois, Berg-op-Zoom, Montagne, Ste. Geneviève 1934-1935).
3751: LARBAUD, VALERY. - Allen. Orné de bois originaux en couleurs p. Paul Devaux.
128428: LARDINOIS, A. & L.MCCLURE. (EDS.) - Making silence speak. Women's voices in Greek literature and society.
95787: LAROUSSE: - Grand Larousse de la langue française. Dir.L.Guilbert et al.
122817: LARRINGTON, C. - A store of common sense. Gnomic theme and style in Old Icelandic and Old English wisdom poetry.
19940: LARSSON, H. - Lautstand der Mundart der Gemeinde Altengamme (in den Vierlanden bei Hamburg).
109967: LARSSON, L. (UTG.) - Sagan ock rimorna om Fridþiófr hin frækni.
88786: LARSSON, S. - Substantivböjningen i Västerbottens folkmal.
87237: LARSSON, C. - Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspraket. I.
107614: LARSSON, CARL. - Larssons. Ett album bestående af 32 målningnar med text och teckningar.
64371: LARSSON, L. - La sintassi dei pronomi relativi in italiano moderno.Con part.riguardo all concorrenza tra 'che' e prep.+ 'cui/il quale' nella proposizione relativa ad antecedente temporale.
123277: LARSSON, G. - The secret system. A study in the chronology of the Old Testament.
121113: LARUE, R.] - Mélanges offerts en hommage au R.P. Rodrigue Larue, ofm. Dir.F.Tremblay.
125168: ÓLAFUR LÁRUSSON. - ByggÞ og saga. W.1 folding map.
118524: LARUSSON, O. - Ætt Egils Halldórssonar og Egils Saga.
108868: LAS CASES, COMTE DE. - Le mémorial de Saint-Hélène. Ed.p.G.Walter.
83786: LASAULX, E.V. - Neuer Versuch einer alten auf die Wahrheit der Thatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte.
112380: LASAULX, E.VON. - Studien des classichen Alterthums. (M.Anhang politischen Inhaltes).
123344: LASCARIS, CONSTANTINUS. - Greek grammar. Milan, Dionysius Paravisinus for Demetrius of Crete, 30 jan.1476. Facsimile-edition w.intr.by J.J.Fraenkel.
42154: LASCH, R., W.KRICKEBERG & A.HABERLANDT. - Vergleichende Völkerkunde: Amerika-Afrika. Mit 289 Abb., 20 Taf.& 4 Krt.
78171: LASCH, A. - Geschichte der Schriftsprache in Berlin bis zur Mitte des 16.Jahrhunderts.
97183: LASHLEY, K.S. - The neuropsychology of Lashley. Selected papers. Ed.by F.A.Beach a.o. W.portr.& num.fig.
127038: LASONDER, E.H. - De Saga van Thorwald Kodransson den bereisde. Eene bladzijde uit de geschiedenis der Christelijke zending in de tiende eeuw, uit het Oud-IJslandsch vertaald, en toegelicht. (Met tekst).
88274: LASONDER, L.W.A.M. - De hooge vierschaar in Zeeland.
96621: LASS, R. - English phonology and phonological theory.
17275: LASSALLE, C. - Clef de la géographie universelle, montrant les racines linguistiques et géographiques sur lesquelles est basée la toponymie primitive.
36883: LASSALLE, F. BERNSTEIN, E. - Ferdinand Lassalle, eine Würdigung des Lehrers und Kämpfers.
36881: LASSALLE, F. - Gesammelte Reden und Schriften. Hrsg.v.E.Bernstein.
118944: LASSBERG, F.L.A.VON. - Der Schwabenspiegel, oder schwäbisches Land- und Lehen-Rechtbuch. Nach einer Hs.von 1287. M.Portr.u.Taf.
74203: LASSEN, C. - Geschiedenis van den indischen archipel. (Herzien) d.A.W.de Klerck (& H.N.v.d.Tuuk).
121160: LASSERRE, F. - Nouveaux chapitres de littérature grecque (1947-1986). Av.2 tables dépl.
108158: LASZLO, F. - Die Parallelversion der Manusmrti im Bhavisyapurana.
2938: LATHCEN. - Ecloga quam scripsit Lathcen filius Baith de morabilibus Iob quas Gregorius fecit. Cura et st.M.Adriaen.
129060: LATHUILLIÈRE, R. (ÉD.). - Langue, littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mélanges offerts à F. Deloffre.
127666: JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN. - The Journal of Medieval Latin. A publication of the North American Association of Medieval Latin. Ed.by M.W.Herren.Vol. 1-4.
127680: JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN. - The Journal of Medieval Latin. A publication of the North American Association of Medieval Latin. Ed.by M.W.Herren.Vol. 16 - 23.
99535: JOURNAL OF MEDIEVAL LATIN. - The Journal of Medieval Latin. A publication of the North American Association of Medieval Latin. Ed.by M.W.Herren.Vol.I-X + XII.
106583: INSTRUMENTA LEXICOLOGIA LATINA: - Facs.18: Ratherus Veronensis.Ed.P.L.B.Reid a.o. W.micro-fiches.
106584: INSTRUMENTA LEXICOLOGIA LATINA: - Facs.19: Beatus Liebanensis & Eterius Oxomensis. Ed.B.Löfstedt. W.6 micro-fiches.
106585: INSTRUMENTA LEXICOLOGIA LATINA: - Facs.35: Smaragdus. Ed.B.Löfstedt e.a. W.5 micro-fiches.
122590: BIBLIA LATINA. - Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam. Ornata a A. Colunga & L. Turrado. With 4 maps.
106586: INSTRUMENTA LEXICOLOGIA LATINA: - Facs.70: A.Maya Sanchez.Vita sanctorum patrum emeretensium. W.2 micro-fiches.
106587: INSTRUMENTA LEXICOLOGIA LATINA: - Facs.74: Anonymus as Cuimnanum. Ed.B.Bischoff, B.Löfstedt. W.5 micro-fiches.
93032: THESAURUS LINGUAE LATINAE. - Beiträge aus der Thesaurus-Arbeit. M.Vorw.v.H.Haffter.
118838: THESAURUS LINGUAE LATINAE. - Vol.I - V (A - E), VI, 2 (Gemo-Hystrix), VII, 1 (I-Infirmo)
113479: ACTES DU VE COLLOQUE DE LINGUISTIQUE LATINE, - Actes du Ve Colloque de linguistique latine. Louvain 1989. Ed.p.M.Lavency & D.Lomgrée.
121451: REVUE DES ETUDES LATINES. - Revue des Etudes Latines. Red.J.Marouzeau e.a. Tome 30 - 88.
106070: ACTA CONVENTUS NEO-LATINI, - (vol.5) sanctandreani 1982. Ed.I.D.McFarlane.
106071: ACTA CONVENTUS NEO-LATINI, - (vol.6) guelpherbytani 1985. Ed.by S.P.Revard a.o.
106072: ACTA CONVENTUS NEO-LATINI, - (vol.7) torontonensis 1988. Ed.A.Dalzell a.o.
121899: PANEGYRICI LATINI. - XII panegyrici latini. Rec. brevique adn. crit. instr. R.A.B. Mynors.
123191: CORPUS OMNIUM VETERUM POETARUM LATINORUM. - In quo continentur omnia ipsorum opera, seu fragmenta quae reperiuntur, cui praefixa est uniusquisque poetae vita. A. P.B.P.G. [=Petrus Brossaeus]. VOLUME 2.
85771: CICERO. & PORCIUS LATRO. - In Catilinam orationes. Av.portr.
115568: LATROBE, REV. C.I. - Journal of a visit to South Africa in 1815 and 1816, with some account of the missionary settlements of the United Brethren, near the Cape of Good Hope. Repr.of the ed.1818 with new.intr.by F.R.Bradlow. W.portrait, folding map, 4 plates in b.w., and 12 coloured plates.
40771: LATTE, K. - Kleine Schriften. Hrsg.v.O.Gigon, W.Buchwald & W.Kunkel. M.Portr.
117598: LATTER, TH. - Language of Burmah.
122631: DE LATTIN, A. - Het marktlied. Wat de liedjeszangers zongen. Met 6 platen.
124257: LAU, TE-LI. - The politics of peace. Ephesians, Dio Chrysostom, and the confucian Four Books.
112513: LAU, R.J. - Old Babylonian temple records. With 35 plates.
92658: LAUCHERT, F. (HRSG.) - La Estoria de los quatro dotores de la santa eglesia.
94796: LAUDER, WILLIAM. - Ane compendiovs and breve tractate concernyng the Office and Dewtie of Kyngis. Ed.by F.Hall.
120175: LAUER, PH. (PUBL.) - Recueil des actes de Charles III le Simple.
11511: LAUNAY, L.DE. - La science géologique.(av.histoire) Av.3 crt.
116379: LAUNEY, M. - Introduction a la langue et a la littérature azteques. Tome I: Grammaire.
112552: LAUR, W. - Der Name. Beiträge zur allgemeinen Namenkunde und ihrer Grundlegung.
67468: LAUR-BELART, R.] - Festschrift für - : Provincialia. Red.v.E.Schmid, L.Berger & P.Bürgin. M.zahlr.Abb.& Taf.& 4 Beil.
85135: LAUR, W. - Die Ortsnamen im Kreise Pinneberg.
101230: LAURENSE, M. - Literaire intolerantie. Een onderzoek naar het hoe en waarom van het verschil tussen 'echte' en 'triviale' literatuur (en kunst).
89257: LAURENT, M.H. - Le bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps. Av.4 facs.
111058: LAURENT, J. - Essais d'histoire sociale, I: la Grèce antique.
60103: LAURENT, M.H. - Le culte de s.Louis d'Anjou à Marseille au XIVe siècle.
100062: LAURET, A.M. - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door Katholieken in Nederland in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde.
113873: LAURICHESSE, J.-Y. - Richard Millet. L'invention du pays.
63864: LAURIE, S.S. - On the philosophy of ethics.
105069: LAURSEN, J.C. - The politics of skepticism in the ancients, Montaigne, Hume and Kant.
120866: LAURY, R. - Demonstratives in interaction. The emergence of a definite article in Finnish.
110146: LAUSBERG, H. - Der Hymnus Jesu dulcis memoria.
82389: MANEGOLD VON LAUTENBACH. - Liber contra Wolfelmum. Hrsg.v.W.Hartmann.
110147: LAUTENT, H. - La loi de gresham au moyen age: essai sur la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant à la fin du XIVe s. Av.pl.
111763: LAUTNER, J.G. - Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeiterverträge.
108871: LAUTRÉAMONT. - Oeuvres complètes. Ed.p.P.-O.Walzer.
121964: DICHTKUNDIGE LAUWERBLADEN. - Dichtkundige Lauwerbladen (dl.4: Lauwer- en cypressenbladen), gestrooid voor Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, (..). Midsgaders voor Haare Koninglyke Hoogheid Anna. (..) Waar by komen Het eerste en tweede stuk der 'Vrolyke Bijeenkomst'. Benevens eene 'Proeve van den Catechismus van Staat'. En veldzangen door Abraham de Haen de Jonge, J.Meyer. En andere welmeenende dichteren. Met 4 titelprenten van resp. N.v.Frankendaal naar A.de Haen, S.Fokke naar A.de Haen, en J.C.Philips (2 x.), titelvignetten, vignetten in de tekst, 3 platen (o.a.C.F.Fritsch), 3 uitsl.platen door J.C.Philips, 1 uitsl.plaat van de lijkstatie van prins Wilem Friso, uitsl.plaat van prinses Anna met de vorstelijke kinderen, en nog 2 uitsl.platen.
9943: LAVATER, J.C. PETERSEN, R. - Johan Kaspar Lavaters liv.
93597: LAVAUD, R. & R.NELLI. - Les troubadours. (Textes av.trad.).
102291: LAVAUD, J. - Un poète de cour au temps des derniers Valois: Philippe Desportes (1546-1606). Av.10 pl.
109200: LAVÉANT, K. - Théâtre et culture dramatique d'expression française dans les villes des Pays-Bas méridionaux (XVe-XVIe siècles).
106743: LAVEDRINE, J. - Les coordonnées morphémiques élémentaires en anglais contemporain.
114777: LAVELEYE, A.DE. - Histoire des vingtcinq premières années des chemins de fer belges.
40772: LAVIGNE, E. - De epistates van het dorp in ptolemaeisch Egypte.
51871: LAVIOSA-ZAMBOTTI, P. - Ursprung und Ausbreitung der Kultur. M.59 Abb., 19 Taf.& 1 Krt.
32401: LAVIS, G. - Les chansons de Blondel de Nesle.Concordances et index établis d'après l'édition L.Wiese. Traitement automatique C.Dubois.
32403: LAVIS, G. - L'expression de l'affectivité dans la poésie lyrique française du moyen age (XIIe-XIIIe S.). Etude sémantique et stylistique du réseau lexical 'joie-dolor'.
90455: [THIBAUT DE CHAMPAGNE.] LAVIS, G. & M.STASSE. - Les chansons de Thibaut de Champagne: concordances & index d'après l'éd.de Wallenskiöld.
111764: LAW, B.C. - Holy places of India. W.8 pl.& 2 maps.
51874: LAW, B.C. - Concepts of buddhism.
111765: LAW, B.C. (TRANSL.) - The debates commentary (Kathavatthu-comm.)
51875: LAW, H.W. - Obligatory constructions of Isthmus Nahuat grammar.
98439: LAW, B.C. - Designation of human types (Puggala-pannati).
108093: LAWAL, I.O. - Metalworking in Africa south of the Sahara: an annotated bibliography.
3039: LAWN, B. (ED.) - The Prose salernitan questions, ed.from a bodleian ms. (Auct.F.3.10).
107036: LAWRENCE. KROCKEL, C. - D.H.Lawrence and Germany.
118936: LAWRENCE, C.H. - St Edmund of Abingdon. A study in hagiography and history. (W.texts of Quadrilogus, Vita auct.Eustachio, Vita auct.Matth.Parisiensi).
120046: LAWRENCE, C.H. (ED.) - The English church and the papacy in the middle ages.
90805: LAWRENCE, P. - Road belong cargo: a study of the cargo movement in the southern Madang district of New Guinea. W.12 plates & 7 maps.
87116: LAWRENCE, T.E. - The letters. Ed.by D.Garnett.
87091: LAWRENCE. MIKO, S.J. - Toward 'Women in Love'.The emergence of a Lawrentian aesthetic.
101585: LAWRENCE. ALLDRITT, K. - The visual imagination of D.H.Lawrence.
97493: LAWSON, A. (ED.) - The Kingis Quair and The Quare of Jelusy. W.6 pl.
105950: LAWTON, D., R.COPELAND & W.SCASE (ED.) - New medieval literatures, 6 (:mapping performance). W.9 ill.
101089: LAYMAN, R. (ED.) - Dashiel Hammett's 'The Maltese Falcon'. A documentary volume. W.num.ill.
90700: LAZAR, M. (ÉD.) - Le jugement dernier (Lo Jutgamen General). Drame provencal du XVe siècle. Av.14 fig.& 8 pl.
24693: LAZARD, M. - La comédie humaniste au XVIe siècle et ses personnages.
122484: LAZARO CARRETER, F. - Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII.
83591: LAZARUS, M. - Ideale Fragen.
36890: LAZARUS, M. - Das Leben der Seele.
114052: LAZEROWITZ, M. - Studies in metaphilosophy.
124628: LAZICZIUS, G. - Selected writings. Ed.by Th.A.Sebeok.
60108: LEA, H.C. - Geschichte der spanischen Inquisition.
91741: LEA, H.C. - Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Bd.I: Ursprung und Organisation der Inquisation.
86407: LEA, F.A. - The life of John Middleton Murry. W.35 ill.
87484: LEAKE, C.D. (ED.) - Some founders of physiology. W.num.portr.
51884: LEAKY, L.S.B. (ED.) - Olduvai Gorge, 1951-61 (vol.I:Fauna and background, vol.II:The cranium of Australopithecus (Zinjanthropus) Boisei, by P.V.Tobias). With 39 fig., 139 pl.& 3 maps.
116183: LEANDER OF SEVILLE] MARTÍNEZ PASTOR, M. ET AL. (ED.) - Leandri Hispalensis episcopi 'De institutione virginum et contemptu mundi' léxico latino-español.
101317: LEATHARD, A. (ED.) - Interprofessional collaboration. From policy to practice in health and social care.
24699: LEBÉGUE, R. - La tragédie réligieuse en France.Les débuts (1514-1573). Av.10 pl.
32925: LEBÉGUE, R. - Le mystère des Actes des Apotres.Contribution à l'étude de l'humanisme et du protestantisme français au XVIe siècle. Av.6 pl.
98441: LEBEUF, J.P. - L'habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional: technologie, sociologie, mythologie, symbolisme. Av.542 ills.& 16 pl. (dont 4 en couleur).
88528: LEBLANC, P. - Les paraphrases françaises des psaumes à la fin de la période baroque (1610-1660).
24700: LECHNER, J. - El compromiso en la poesia española del siglo XX. I: De la Generacion de 1898 a 1939.
127422: LECHNER, J. - Liturgik des römischen Ritus. Begr. v. L. Eisenhoger.
60110: LECHNER, J. - Die Sakramentenlehre des Richard von Mediavilla.
83594: LECKY, W.E.H. - The rise and influence of rationalism in Europe.
87072: LECLAIRE, L. - Le roman régionaliste dans les iles britanniques, 1800-1950.
116397: LECLANT, J. (PRÉS.) - Le déchiffrement des écritures (Colloque du 29e Congrès Intern.des Orientalistes).
127705: LECLERC, S. - Traité d'architecture avec des remarques et des observations trés-utiles pour les jeunes-gens, qui veulent s'appliquer à ce bel art.
7201: LECOUTERE, C.P.F. & W.L.DE VREESE. - Een Schoon Historie van Turias ende Floreta. Naar de Antw.druk van 1544 uitg. M.ill.
127802: LECOUTEUX, C. - Les monstres dans la litterature allemande du moyen age. (I.Etude; 2.Dictionnaire; 3.Documents).
123977: LECOY, F. (ÉD.) - La "Bible" au seigneur de Berzé.
124436: LECOY DE LA MARCHE, A. (PUBL.) - Le Mystère de s.Bernard de Menthon.
112753: LEDEBOER AZ., L.V. - Gedichten.
118767: LEDEBOER, A.-M. - Notices bibliographiques des livres imprimés avant 1525, conservés dans la bibliothèque publique de Deventer.
125941: LEDEGANCK, K.L. - Verspreide en nagelaten gedichten.
74213: LEDER, S. - Die arabische Ecloga: das vierte Buch der Kanones der Könige a.d.Sammlung des Makarios (arab.Text, Uebers.& Komm.).
123431: LEDER, S. - Das Korpus al-Haitam ibn 'Adi (st.207/822). Herkunft, Überlieferung, Gestalt früher Texte der ahbar Literatur.
121228: LEDER, S. - Ibn al-Gauzi und seine Kompilation wider die Leidenschaft.
60118: LEDER, P.A. - Die Diakonen der Bischöfe und Presbyter und ihre urchristlichen Vorläufer.
114282: LEDIARD, THOMAS. - Histoire navale d'Angleterre, depuis la conquête des Normands en 1066, jusqu'a la fin de l'année 1734. Tirée des historiens les plus approuvés, des manuscrits originaux, des actes publics, des traités & des journaux. Avec un grand nombre de faits et d'observations qui n'avoient point été publiés. Traduit de l'anglois. Avec frontispice et trois vignettes.
125088: LEDREDE, RICHARD. - The latin hymns. Ed.w.intr.by T.Stemmler.
123993: LEE, C. - Les remaniements d'Auberee. Etude et textes.
113851: LEE, A.R. - Gothic to multicultural. Idioms of imagining in American literary fiction.
123984: LEE, C. ET AL. - Prospettive sui fabliaux.
22134: LEE, A.V.D. - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des leipziger Volkspredigers Marcus von Weida (1450-1516).
22135: LEE, A.V.D. - Der Stil von Hartmanns Erec.
22137: LEE, A.V.D. - Marcus von Weida "Der Spiegel hochloblicher Bruderschaft des Rosenkrantz Marie". Mit Einl.hrsg.
22138: LEE, A.V.D. (HRSG.) - Marcus von Weida 'Ein nutszliche lere vnd vnderweysunge' usw. M.Einl.
110152: LEE, E. - Sixtus IV and men of letters. W.5 pl.
17030: LEE, A.V.D. - Zum literarischen Motiv der Vatersuche.
59906: LEE, KEE-DONG. - Kusaiean-english dictionary.
128745: LEE, A.D. - Information & frontiers. Roman foreign relations in late antiquity.
101521: LEE, A.R. & W.M.VERHOEVEN. (ED.) - Making America / Making American literature. Franklin to Cooper.
101207: LEE, A.A. - The guest-hall of Eden. Four essays on the design of Old English poetry.
128883: LEECH-WILKINSON, D. - The modern invention of medieval music. Scholarship, ideology, performance.
124115: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus' Emblemata. Denkbeelden en voorbeelden. M.145 ills.
59908: LEEMANS, W.F. - The old-babylonian merchant: his business and social position.
123341: LEEMANS, I. - Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700. M.32 platen.
79192: LEEMANS-PRINS, E.C.M. (RED.) - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. M.talr.ills.
110154: LEEMANS, J. (ED.) - Corpus christianorum, 1953-2003: Fifty years of scholarly editing.
74215: LEEMANS, C. - Bôrô-boudour dans l'ile de Java. Dessiné par ou sous la direction de Mr. F.C. Wilsen, avec texte descriptif et explicatif.
51900: LEEMHUIS, F. - The d and h stems in Koranic arabic.
88116: LEENDERS, J. - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken in het midden van de 19e eeuw. M.krtn.
7206: LEENDERTZ JR, P. - Middelnederlandsche dramatische poëzie.
7204: LEENDERTZ JR, P. - Bibliographie der werken van P.C. Hooft.
5371: LEENDERTZ JR, P. - Uit den Muiderkring.
107169: LEENDERTZ, P. (UITG.) - Het middelnederlandsche leerdicht Rinclus.
90808: LEENHARDT, M. - Vocabulaire et grammaire de la langue houailou.
93231: LEERMAKERS, R. - The functional treatment of parsing.
27490: LEERSSEN, J.T. - Mere Irish & Fïor-Chael.Studies in the idea of Irish nationality, its development and literary expression prior to the 19th century.
127261: LEERSSEN, J. (ED.) - Commemorating writers in nineteenth-century Europe. Nation building and centenary fever.
7209: LEERSUM, E.C. (UITG.) - De "Cyrurgie" van Meester Jan Yperman. Naar de HSS.van Brussel, Cambridge, Gent en Londen. M.6 pl.
115666: LEESBERG, J.F.A. - Herdersdichten. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave. Met gegrav.titelpagina en 2 platen.
5373: LEEST, J. - Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw.
110155: LEEUW, S.E.V.D. - Studies in the technology of ancient pottery. W.95 figs.& 15 pl.
98449: LEEUW, T.M.J. - Communal knowledge and religious reality (based on the south african rain ritual).
90809: LEEUW, G.V.D. - Godsvoorstellingen in de oud-aegyptische pyramidetexten.
108095: LEEUW, G.V.D. - Sakramentales Denken.
94059: LEEUWE, H.H.J.DE. - Meiningen en Nederland.Proeve van vergelijkende toneelgeschiedenis.
7215: LEEUWEN, W.L.M.E.V. - Drie vrienden.Studies en herinneringen aan Menno ter Braak - H.Marsman - E.du Perron. M.ills.
105184: LEEUWEN, H.G.VAN. - The problem of certainty in english thought, 1630-1690.
114077: LEEUWEN, J.VAN. - Rule-labeled programs. A study of a generalization of context-free grammars and some classes of formal languages.
5204: JAN VAN LEEUWEN. - Een bloemlezing uit zijn werken. Verz.en ingel.d.S.Axters. M.5 pl.
123300: LEEUWEN, CH.VAN. - Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630. M.ills.
107502: LEEUWEN, CH.VAN. - De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630. M.ills.
125600: LEEUWEN, J. VAN. - Verhaal van den giftmoord door Pieter Sakes Weijnma aan zijne vrouw gepleegd, en van zijne terechtstelling: met eenige belangrijke bijlagen.
9593: LEEUWENHOEK, A.V. - Veertien tot heden geheel onuitgegeven brieven uit de jaren 1674-1678 (w.engl.transl.). W.15 plates.
129206: LEEUWENHOEK, A.V. - Anthony van Leeuwenhoek and his "little animals". Coll., transl.& ed.by C.Dobell. (Repr.of the ed.1932 w.intr.by C.B.van Niel.
59909: LEFEBVRE, T. - Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales. Av.152 ill.& 34 pl.
79560: LEFEBVRE, G. - Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique.
82366: LEFÈVRE, P.F. - L'organisation ecclésiastique de la ville de Bruxelles au moyen age.
113265: LEFEVRE, E. - Das römische Drama.
89262: LEFÈVRE D'ETAPLES. - The prefatory epistles and related texts. Ed.by E.F.Rice.
115846: LEFF, G. - Paris and Oxford universities in the 13th and 14th centuries. W.7 ills.
110158: LEFF, G. - Bradwardine and the Pelagians.
22141: LEFFTZ, J. - Die gelehrten und literarischen Gesellschaften im Elsass vor 1870. M.10 Taf.
116107: LEFONS, C. - Indici dei nomi, dei luoghi e delle cose notevoli nelle opere latine di Giordano Bruno.
60119: LEFRANC, A. - Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fin du XIIIe siècle.
128305: LEGENDRE, O. (ED.) - Collectaneum exemplorum et visionum Clarevallense. E codice Trecensi 946.
125654: LEGGE, F. - Forerunners and rivals of christianity, being studies in religious history from 330 B.C. to 330 A.D.
95662: LEGOFF, T.J.A. - Vannes and its regions: a study of town and country in eighteenth-century France.
108096: LEGRAIN, G. - Les temples de Karnak. Av.163 ill.
51918: LEGRAIN, G. - Répertoire généalogique et onomastique du Musée du Caire: monuments de la XVIIe et de la XVIIIe dynastie.
129381: LEGRAND MOLLERAT, A.V.J.L. - Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, Le 8 et le 9 Mars 1814, Avec un précis du blocus et des événemens qui l'ont amené, précédée d'une notice historique et topographiquie militaire, et dún plan-Croquis.
111064: LEGRAND, P.E. (ED.) - Les bucoliques grecs (texte, trad.& ann.).
129653: LEGRAND, C. (ÉD.) - Le paysage en Europe du XVIe au XVIIIe siècle. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le Service culturel du 25 au 27 janvier 1990.
61128: LEHMANN, W.P. & Y.MALKIEL (ED.) - Directions for historical linguistics.
70246: LEHMANN, E. - Die Theorien der Oenotheraforschung. M.Portr.v.Hugo de Vries & 207 Abb.
92106: LEHMANN, W. - Moritz Heimann: Eine Einführung in sien Werk und seine Auswahl. M.2 Taf.
60122: LEHMANN, R. - Die Urkunden des Luckauer Stadtarchivs in Regesten.
128021: LEHMANN, P.], BISCHOFF, B. (HRSG.). - Liber Floridus. Mittellateinische Studien. Paul Lehmann, zum 65. Geburtstag.
98278: LEHMANN, W.P. - Historical linguistics: an introduction.
116315: LEHMANN, K. - Der Königsfriede der Nordgermanen.
87540: LEHMANN, P.W. & D.SPITTLE. - Samothrace 5: the Temenos. W.363 ill.& a vol.of 60 pl.
101373: LEHNER, A. & W.BERSCHIN (HRSG.). - Lateinische Kultur im VIII.Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift.
110159: LEHNER, A. (ED.) - Florilegia (Florilegium Frisingense (CLM 6433) - Testimonia divinae scripturae (et patrum). Text m.Komm.& 7 Faks.
29637: LEHNERT, M. - Sprachform und Sprachfunktion im "Orrmulum" (um 1200). Die Deklination.
104957: LEHNERT, M. - Hier hatte ich einst viel Pläsier. Volkstümliche englische Dichtung des Mittelalters. Hrsg.u.übersetzt. M.16 Taf.
101291: LEHNERT, M. - Poetry and prose of the Anglo-Saxons. Dictionary.
7218: LEHNING, A. - De vriend van mijn jeugd. Herinneringen aan H.Marsman. M.ill.
110865: LEHR, A. - De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. M.324 fig.
51929: LEHTISALO, T. - Ueber die primären ururalischen Ableitungssuffixe.
94092: LEI, H. - Der thurgauische Gerichtsherrenstand im 18.Jht.
9945: LEIBBRAND, W. - Heilkunde: eine Problemgeschichte der Medizin. M.23 Taf.
94413: LEIBNIZ, G.W. - Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Uebers.m.Einl.v.C.Schaarschmidt.
36925: LEIBNIZ, G.W. NOURISSON, M. - La philosophie de Leibniz.
36928: LEIBNIZ, G.W. TYMIENIECKA, A.T. - Leibniz' cosmological synthesis.
36924: LEIBNIZ, G.W. MÜLLER, K. & G.KRÖNERT. - Leben und Werk von Gottfried Wilhelm Leibniz. M.4 Abb.& 25 Taf.
94416: LEIBNIZ, G.W. NIERAAD, J. - Standpunktbewusstsein und Weltzusammenhang.
36907: LEIBNIZ, G.W. - ABHANDLUNGEN bei Begründung der K.S.Gesellschaft der Wissenschaften am Tage der 200.Geburtsfeier Leibnizens. Hrsg.Jabl.Ges.
36903: LEIBNIZ, G.W. - Opera philosophica quae exstant latina gallica germanica omnia. Instr.J.E.Erdmann & erg.v.R.Volbrecht.
94412: LEIBNIZ, G.W. - Système de théologie. Texte lat., publ.p.P.Lacroix av.trad.
119380: LEIBNIZ, G.W. - Oeuvres philosophiques. Av.intr.& noes p.P.Janet.
83597: LEIBNIZ, G.W. - De ware kerk in hare leer en instellingen overwogen. M.inl.d.L.Doller.
24713: LEIBOVICI, S. - Le sang et l'encre: Pierre Drieu La Rochelle.Une psychobiographie.
103292: LEICESTER, H.M. - The historical background of chemistry. W.15 fig.
11517: LEICESTER, H.M. - Mikhail Vasil'evich Lomonosov on the corpuscular theory. Transl.w.intr. W.portr.
99051: LEICHHARDT, F.W.L. - The letters. Ed. & transl.by M.Aurousseau. W.11 maps.
60164: LEICHT, H. - Indianische Kunst und Kultur (Chimu). M.36 Fig., 116 Abb.& 3 Krt.
123267: LEIDEN - "De burgt te Leyden". Stadsgezicht. Ovale kopergravure door A.C. Brouwer met onderstaand 6 regelig rijm, [1793]. 12x10 cm. Ingelijst.
129213: LEESGEZELSCHAP LEIDEN. - Wetten voor het leesgezelschap, Miscens Utile Dulci, opgerigt te Leyden in den jare 1780. Vernieuwd 1819, herdrukt 1840.
123265: LEIDEN - "Leyden. De Hooglandsche kerk, vanaf de brug te zien". Stadsgezicht. Staalgravure door J. Poppel naar W.J. Cooke, [1858]. 13x16 cm. Ingelijst.
51931: LEIMS, T.F. - Die Entstehung des Kabuki. M.2 Taf.& 3 Krt.
40798: LEISEGANG, H. - Die Gnosis. M.11 Abb.
25445: LEISNER, G. & V. - Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel, I: der Süden. M.29 Abb.& Tafelbd.v.71 Doppeltaf., 89 Taf., 6 Tab.& 22 Krt.
101526: LEISTYNA, P. & C.F.MEYER. (ED.) - Corpus analysis. Language structure and language use.
97388: LEITCH, R. (ED.) - The book of Sandy Stewart. W.8 pl.
95482: LEITNER, G. - Denominale Verbalisierung im Englischen.
19955: LEITZMANN, A. - Reinke de Vos. Nach d.Ausg.v.F.Prien neu hrsg. Einl.K.Voretzsch.
40803: LEJEUNE, M. - Traité de phonétique grecque.
62382: LEJEUNE, M. - Phonétique historique de mycénien et du grecque ancien.
27506: LEKEBUSCH, J. - Die Londoner Urkundensprache von 1430-1500.
51936: LEKKERKERKER, C. - Land en volk van Java, deel I: inleiding en algemeene beschrijving. Met 3 kaarten & afz.tabellen
97024: LELEUX, F. - Charles Van Hulthem 1764-1832. Av.portr.
7219: LELIJ, C.M. - De Parabelen van Cyrillus. (De Middelnederlandsche tekts uitg.m.inl., aant.en woordenlijst).
7221: LELOUX, H.J. (UITG.) - Het Zutphens Liedboek. Ms.Weimar Oct.146. Met historische achtergrond d.F.W.J.Scholten. M.ill.
24717: LEMAIRE, R. - Passions et positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
60128: LEMAIRE, R. - Passions et positions: contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes.
120301: LEMAITRE, J.-L. (PUBL.) - Les obituaires du chapitre cathédral de Rodez. Av.16 pl.
120303: LEMAITRE, N. - L'obituaire de Saint-Michel-sur-Orge. Av.8 pl.
116393: LEMAITRE, Y. - Lexique du tahitien contemporain (tahitien-français / français-tahitien).
126002: LEMBECK, K.-H. - Platon in Marburg. Platonrezeption und Philosophiegeschichtsphilosophie bei Cohen und Natorp.
122928: LEMMENS, G. - Mijnwerkersfolklore in Limburg.
127428: LEMNIUS, SIMON. - Amorum libri IV.: Liebeselegien in vier Büchern. Nach dem einzigen Druck von 1542 herausgegeben und übers. von L. Mundt.
127979: LEMNIUS. MUNDT, L. - Lemnius und Luther. Studien und Texte.
127516: LEMNIUS, SIMON. - Bucolica. Fünf Eklogen. Hrsg., übers. und komment. von L. Mundt.
117674: LENAERTS, R. - Het Nederlands polifonies lied in de 16de eeuw.
112303: LENARDON, R.J. - The saga of Themistocles. W.35 ill.on pl.& 4 maps.
95610: LENAU. CASTLE, E. - Lenau und die Familie Löwenthal. Briefe und Gespräche, Gedichte und Entwürfe. Vollst.Abdruck nach den Hss. Ausg., Einleitung und Anmerkungen. M.10 Taf.
21881: LENAU. HESSEN, J.V. - Nicolaus Lenau und das junge Deutschland.
85200: LENAU. BISCHOFF, H. - Nikolaus Lenaus Lyrik. Bd.I. Ihre Geschichte, Chronolgie und Textkritik.
119222: LENDERINK, H.J. - Het blindenwezen in en buiten Nederland. Versierd met ruim 300 portretten en andere afbeeldingen in autotypie.
93397: LENGAUER, H. & P.H.KUCHER. (HRSG.) - Bewegung im Reich der Immobilität. Revolutionen in der Habsburgermonarchie 1848-1849, Literarisch-publizistische Auseinandersetzungen.
68652: RAUF DE LENHAM. - Art de kalender. Poème anglo-normand de l'année 1256 publ.av.intr., notes & gloss.p.Ö.Södergard.
25893: LENIENT, C. - La satire en France au moyen age. Nlle éd.rev.& corr.
83616: LENIN, N. - Staat en revolutie. Vert.d.H.Gorter.
119932: LENNARD, R. - Rural England 1086-1135.
111782: LENNEP, S.A.VAN. - Les années italiennes de Marguerite d'Autriche. Av.6 pl.
93965: LENNEP, J.V. (SAMENST.) - Gedenkboek der plechtige viering van het tweehonderdjarig bestaan der doorluchtige school te Amsterdam. M.gegrav.titel.& dubbele plaat.
111620: LENNEP, J.VAN. - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald.
65461: LENNEP, J.V.& J.TER GOUW. - De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. M.2 chromolith.titels, 1 pl.& ca.300 ill.
64445: LENNEP, J.V.& J. TER GOUW. - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Met chromolithografische titelpagina en ca. 50 illustraties in de tekst door F.W. Zürcher.
105635: LENNEP, M.F.VAN. - Gaspar van der Heyden 1530-1586.
121766: LENNEP, J. VAN, W. MOLL & J. TER GOUW. - Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de historische galerij der maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D.Jz.
108098: LENORMANT, F. - La langue primitive de la Chaldée et les idiomes tournaniens. Av.2 pl.& gloss.accadien.
121799: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen. Met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
120237: LENTZ, T.O. - Phonotactic illegality and probability in speech perception. Evidence from second language listeners.
16340: LENZ, M. - Kleine historische Schriften. 2.verm.Aufl.
30788: LEO, H. - Zwölf Bücher niederländischer Geschichten. Erster Theil, enthaltend die ersten sechs Bücher oder die Geschichte der einzelnen niederländischen Landschaften bis zu der Herrschaft des Hauses Burgund.
62383: LEO, F. - Ausgewählte kleine Schriften. Hrsg.v.E. Fraenkel.
121344: LEO, F. - Ausgewählte kleine Schriften. Hrsg.v.E. Fraenkel.
60133: LEO, H. - Entwickelung und Verfassung der lombardischen Städte.
113352: LEO, F. - Geschichte der römischen Literatur, I: die archaische Literatur. Nachdr.d.Ausg.1913 m.Anhang: Die römische Poesie in der sullanischen Zeit.
31962: LEO, U. - Romanistische Aufsätze aus drei Jahrzehnten. Hrsg.v.F.Schalk.
49257: LEO, F. - Geschichte der römischen Literatur, I:die archaische Literatur.
57293: LEO, U. - Torquato Tasso.
106593: JACOBUS LEODIENSIS. - Tractatus de consonantiis musicalibus, Tractatus de intonatione tonorum, Compendium de musica.Ed.J.Smits v.Waesberghe u.a. M.14 Faks.
100310: LEON. GOODE, H.D. - La prosa retórica de Fray Luis de León en "Los nombres de Cristo".
92931: LEON. VOSSLER, K. - Luis de Léon.
92924: LEON, F.LUYS DE. - La perfecta casada. Réimpr.de la 3.éd.etc.p.E.Wallace.
82302: LEON, LUIS DE. KOTTMAN, K.A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de Leon (1527-91).
123992: LÉONARD, M. - Le 'dit' et sa technique littéraire, des origines à 1340.
74224: LEONARDI, G.G. - Bhattikavyam: translation and notes.
103294: LEONARDO DA VINCI. KOYRE, A. (PRÉP.) - Léonard de Vinci et l'expérience scientifique au XVIe siècle. Coll.intern., Paris 1952. Av.fig.
40806: LEONHARD, W. - Hettiter und Amazonen: die griechische Tradition über die Chatti und ein Versuch zu ihrer historischen Verwertung. M.1 Krt.
107274: LEONHARDT, K. - Quellengeschichtliche Untersuchungen zum Wilhelm von Wenden des Ulrich von Eschenbach.
125912: LEONTIUS OF NEAPOLIS, AERTS, W.J. (VERT.) - Leven van Symeon de dwaas.
50476: LEONTIUS OF JERUSALEM. TSOUGARAKIS, D. (ED.) - The life of Leontios, patriarch of Jerusalem: text, transl.& comm.
73079: LEOPOLD, J.A. & L.LEOPOLD. - Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht, uitgekozen en opgehelderd.
129354: LEOPOLD, J.H. - Gedichten. Gedichten I (De tijdens het leven van de dichter gepubliceerde poëzie) & Gedichten uit de nalatenschap. (Teksten, apparaat & commentaar). Uitg.A.L.Sötemann, H.T.M.v.Vliet & G.J.Dorleijn.
125920: LEPPIN, H. - Von Constantin dem Grossen zu Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret.
129457: LEQUIN, F. - Varia Titsinghiana: addenda & corrigenda.
124031: LERCH, E. - Historische französische Syntax.
111771: LERCH, P.J.A. - Forschungen über die Kurden und die iranischen Nordchaldäer.
24732: LERCH, E. - Die Bedeutung der Modi im Französischen.
24735: LERCH, E. - Prädikative Participia für Verbalsubstantiva im Französischen.
41785: LERCH, E. - Historische französische Syntax. Band I & II.
67774: LERCH, E. - Historische französische Syntax. Bd.I.
110164: LEROQUAIS, V. - Le Bréviaire de Philippe le Bon: étude du texte et des miniatures. W.121 pl.(20 colored).
118091: LEROUX, (LAURENT CHARLES PIERRE). - Observations sur les pertes de sang des femmes en couches, et sur le moyen de les guérir.
128375: LEROY, M.] DE CLERCQ, J. & P. DESMET (EDS.). - Florilegium historiographiae linguisticae. À la mémoire de Maurice Leroy.
93463: LEROY, M. - Les grands courants de la linguistique moderne.
122834: LESCAILJE, KATARYNE. - Herodes en Mariamne; treurspel. Met titelvignet.
111772: LESKIEN, A. - Handbuch der altbulgarischen Sprache. M.2 Krt.
90874: LESKIEN, A. - Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache.
111844: LESKIEN, A. - Handbuch der altbulgarischen Sprache.
40815: LESKY, A. - Geschichte der griechischen Literatur.
67486: LESKY, A. - Die griechische Tragödie.
87548: LESKY, A. - Gesammelte Schriften. Hrsg.v.W.Kraus. M.3 Taf.
123812: LESKY, A. - Geschichte der griechischen Literatur.
97251: LESLIE, R.F. (ED.) - Three Old English elegies. (The Wife's Lament/The Husband's Message/The Ruin. W.1 pl.
27508: LESLIE, R.F. (ED.) - The Wanderer.
119346: LESSING, G.E. JACOBY, J. - G.E.Lessing als Philosoph.
63879: LESSING, G.E. SCHMIDT, E. - Lessing: Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. M.2 Taf.
119389: LESSING, G.E. KOFINK, H. - Das Problem der Geltung.
22166: LESSING, G.E. SCHMITZ, FR.J. - Lessings Stellung in der Entfaltung des Individualismus.
94131: LESSING, G.E. - Uebersetzungen aus dem Französischen Friedrichs des Grossen und Voltaires. Hrsg.v.E.Schmidt.
51965: LESSING, F.D. & A.WAYMAN (ED.) - Mkas-grub-rje's fundamentals of the buddhist tantras: Rgyud sde spyihi rnam par gzag pa rgyas par brjod (tibetan text transscr.& transl.w.comm.& index).
83618: LESSING, TH. BÖHM, P. - Theodor Lessings Versuch einer erkenntnisstheoretischen Grundlegung der Welt.
36939: LESSIUS, L. - Les noms divins (1640). Trad.p.M.Bouix.
97322: LESTER, G.A. - The language of Old and Middle English poetry.
110938: LESURE, F. & G.THIBAULT. - Bibliographie des éditions d'Adrian le Roy et Robert Ballard (1551-1598). Av.ills.& 11 pl.
107532: LETI, G. - Het leeven van Sixtus den Vyfden, Paus van Rome. Vertaald door Wm.Séwel. Met frontispice, portret en 14 platen. De derde druk.
49260: LÉTOUBLON, F. - Les lieux communs du roman: stéréotypes grecs d'aventure et d'amour.
51972: LETOURNEAU, C. - L'évolution du commerce dans les diverses races humaines.
51971: LETOURNEAU, C. - L'évolution littéraire dans les diverses races humaines.
111519: ALGEMEENE KONST- EN LETTERBODE. - Algemeene Konst- en Letterbode voor het Jaar 1805, 1818, 1820 t/m 1847, 1850 t/m 1858, 1861.
4189: FORUM DER LETTEREN. - Jaarg. 11 t/m 5 (1960-1964).
17800: SPIEGEL DER LETTEREN. - Tijdschrift voor de nederlandse literatuurgeschiedenis en voor de litera- tuurwetenschap.
109231: TAAL EN LETTEREN. - Red. F.Buitenrust-Hettema e.a. Jaargang 1 t/m 16.
114904: SPIEGEL DER LETTEREN. - Tijdschrift voor de nederlandse literatuurgeschiedenis en voor de literatuurwetenschap. Red.J.Aerts e.a. Jaargang 1 t/m 20.
126206: MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE. - Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden. Met 2 identieke titelvignetten door G. van Nijmegen. Eerste en tweede deel.
100072: TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. - Red.P.J.Cosijn, W.J.A.Jonckbloet, H.Kern, J.Verdam & M.de Vries. Jrg.I-II.
116625: LETTEROEFENINGEN. - Letteroefeningen van het taelminnend genootschap, opgerigt onder de leerlingen van het klein-seminarie te Sint-Truiden.
15476: LETTINCK, N. - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
106534: HEINRICH V.LETTLAND. - Livländische Chronik. Text & Uebers.v.A.Bauer.
8919: LEUFTINK, A.E. - De geneeskunde bij 's Lands oorlogsvloot in de 17e eeuw. M.4.ill.& 3 pl.
5379: LEUPENIUS, PETRUS. - Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale en Naaberecht. Uitg.W.J.H.Caron. M.2 pl.
115918: LEUSHUIS, R. - Le mariage et '"amitié courtoise" dans le dialogue et le récit bref de la renaissance.
122842: LEUVE, ROELAND VAN. - Mengelwerken. Deel I: Treurspeelen. (Cezar's dood / Eudochia / Gestrafte boosheid). Met titelplaat van J.Folkema, titelvignet, wapenvignetten, & 13 platen.
15478: LEUVEN, L.P. - De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek. M.uitsl.tabel.
127150: GERMANISTEN LEUVEN. - Een schoon en(de) suyverlyc boecxken van de gheestrijcke g'hulde-camer van Germania. Met 2 foto's en enkele houtsnede's in de tekst.
108104: LEUZE, O. - Die Satrapieneinteilung in Syrien und im Zweistromlande von 520-320.
110167: LEV, Y. (ED.) - War and society on the eastern mediteraanean 7th-15th centuries. With 228 ills.& 1 map.
115647: LEVANDER, L. & S.BJÖRKLUND. - Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna. (Dictionary of dialects of Upper Dalecarlia). Häfte 1-36 (A - Sticka).
121512: LEVELT, H. - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-abdij bij Antwerpen, inl.door J.van Ginneken. Met 2 pl.
121530: LEVELT, H. - Het begijnhof buiten Bergen op Zoom. Met 3 pl.
88011: LEVENE, D.S.& D.P.NELIS (ED.) - Clio and the poets: augustan poetry and the tradition of ancient historiography.
123787: LEVER, K. - The art of greek comedy.
129019: LEVESQUE DE BURIGNY, J. (ATTR.) - Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Éd.crit.p. A.Niderst.
116805: LEVI, D. - Festòs e la civiltà minoica II. (1.La civiltà minoico-micenea a un secolo dalla sua scoperta; 2.L'arte festia nell'età protopalaziale. Ceramica ed altri materiali). C.72 fig.
98458: LÉVI-STRAUSS, C. - Strukturale Anthropologie. Mit 23 Abb.& 8 Taf.
51973: LÉVI-STRAUSS, C. - Les structures élémentaires de la parenté. Av.88 fig.
51975: LÉVI-STRAUSS, C. - Tristes tropiques. Av.38 fig., 63 phot.
51976: LÉVI-STRAUSS, C. - Anthropologie structurale. Av.23 ill.& 13 pl.
98459: LÉVI-STRAUSS, C. - The elementary structures of kinship.
101379: LEVIANT, C. (ED.) - King Artus: hebrew arthurian romance of 1279, ed.w.transl.& comm.
122499: LEVIN, N.B. - The Assiniboine language.
125982: LEVINAS, E. BOER, TH. DE. - The rationality of transcendence. Studies in the philosophy of Emmanuel Levinas.
125009: LEVINAS, E. - Totalité et infini. 4e éd.
117031: LEVINAS, E. - Totalité et infini. 3e éd.
125970: LEVINAS, E. HANSEL, J (ED.) - Levinas in Jerusalem: phenomenology, ethics, politics, aesthetics.
7227: LEVITICUS, F. - De klank- en vormleer van het middelnederlandsch dialect der St.Servatius-Legende van Heynrijck van Veldeken.
128941: LEVITT, M.P. - Modernist survivors. The contemporary novel in England, the United States, France and Latin America.
31474: LEVITT, J. - The 'Grammaire des Grammaires' of Girault-Duvivier.A study of nineteenth-century French.
114027: LEVY, A. - Basic set theory.
121397: LEVY, R. (ED.) - The Nasihat-nama, known as Qabus-nama of Kai Kaús b.Iskandar b.Qabus b.Washmgir. W.crit.notes.
60529: LEVY, R. - The social structure of islam.
108102: LEVY, H.S. - Harem favorites of an illustrious celestial (on outstanding women of the Tang during the reign of Hsüang-tsung 712-756).
98461: LEVY, R.I. - Mesocosm: hinduism and the organization of a traditional Newar city in Nepal. With 36 ills., 8 col.pl.& 14 maps.
111845: LÉVY-BRÜHL, L. - Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures.
100104: LEVY, B.J. - The comic text. Patterns and images in the Old French fabliaux. W.4 ill.
119390: LEVY, D.G. - The ideas and careers of Simon Nicolas Henri Linguet. W.7 pl.
124447: LEWICKA, H. - Bibliographie du théatre profane français des XVe et XVIe siècles.
111775: LEWIN, T.J. - Asante before the British: the Prempean years, 1875-1900. W.14 ill.& 8 maps.
60661: LEWIN, G. - Die ersten fünfzig Jahre der Song-Dynastie in China (960-ca.1010). M.10 Fig.& 7 Taf.
60583: LEWIN, B. , W.MÜLLER-YOKOTA & M.FUJIWARA. - Einführung in die japanische Sprache.
90878: LEWIN, B.. (HRSG.) - Arabische Texte von Hama.
98463: LEWIN, B.& T.D.KIM. - Einführung in die koreanische Sprache. M.Krt.
101001: LEWIN, M. - La paysannerie et le pouvoir soviétique 1928-1930. 2me éd.
119812: LEWIS, K.J. & N.J. MENUGE (EDS.) - Young medieval women.
124001: LEWIS, H. (GOLYGWYD) - Brut Dingestow.
49262: LEWIS, C.T. & C.SHORT. - A latin dictionary.
115716: LEWIS, I.M. (ED.) - Islam in tropical Africa. Studies pres.at 5th Intern.African Sem.Ahmadu Bellu Univ., Zaria, 1964. W.3 maps.
113156: LEWIS, H. (ED.) - Chwedleu Seith Dothon Rufein.
76057: LEWIS, S. - Ati, wyr ifainc.
75943: LEWIS, H. & H.PEDERSEN. - A concise comparative celtic grammar. 3rd.ed.w.suppl.
112516: LEWIS, G. - Knowledge of illness in a Sepik society. W.39 fig., 1 map & 12 pl.
76026: LEWIS, S. - Meistri'r Canrifoedd. Ed.by R.G.Gruffydd.
23530: LEWY, E. - Kleine Schriften.
114150: LEWY, J. - Forschungen zur alten Geschichte Vorderasiens.
51999: LEXA, F. - La magie dans l'Egypte antique de l'ancien empire jusqu'à l'époque copte. Av.atlas de 71 pl.
19982: LEXER, M. - Mittelhochdeutsches Handwörterbuch + Nachträge.
103295: LEY, W. - Rockets, missiles and space travel. W.64 fig., 22 ill.on pl.& 1 fold.plan.
94792: LEY, J.S.DE & B.LUGER. (UITG.) - Walden in droom en daad. Walden-dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a., 1898-1903. M.inl.& comm. M.41 pl.& 1 kaart.
89375: PHILIPPUS DE LEYDEN. - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitg.d.R.Fruin & P.C.Molhuysen.
120317: PHILIPPUS DE LEYDEN. - De cura reipublicae et sorte principantis. Repr.of the ed.princeps of 1516 w.intr.by R.Feenstra.
9946: LEYDEN, E.(VON) - Ueber die Sinneswahrnehmungen.
93809: LEYDS, W.J. - De eerste annexatie van de Transvaal.
60150: LEYEN, F.V.D. - Kleine Beiträge zur deutschen Litteraturgeschichte im 11.und 12.Jahrh.
111068: LEYNAUD, A.F. - Les catacombes africaines: Sousse-Hadrumète. Av.109 ill.& 197 facs.
126070: LEYNAUD, A.F. - Les catacombes africaines: Sousse-Hadrumète. Av.114 fig.
114751: LEYNEN, HUBERT. - Kwelduivel.
114749: LEYS, ACHIEL. - Verzen van gedachtenis.
114748: LEYS, ACHIEL. - Caliban en andere gedichten.
98465: LEYSBETH, N. - Historique de la colonisation belge à Santo-Tomas, Guatemala. Av.16 pl.& 1 crt.
101380: LEYSER, H. - Medieval women: a social history of women in England, 450-1500. W.8 pl.& 1 map.
87053: LHOMBREAUD, R. - Arthur Symons, a critical biography. W.12 pl.
17787: LI, C.N. (ED.) - Mechanisms of syntactic change.(Papers of the Symposium on the Mechanism of Syntactic Change, Santa Barbara 1976).
120225: LI, B. - Chinese final particles and the syntax of the periphery.
126273: LIBANIUS. - Autobiography (Oration I). Ed.w.intr., transl.and notes by A.F.Norman.
121880: LIBANIUS. - Selected orations. Text w. English transl. by A.F.Norman.
123882: ANTONINUS LIBERALIS. - Metamorphoseon synagoge. Ed. I. Cazzaniga. Verborum indicem adj. A. Crugnola.
66458: ANTONINUS LIBERALIS. - Les métamorphoses. Texte établi, traduit et comm. par M. Papathomopoulos.
69559: ANTONINUS LIBERALIS. - Transformationum congeries , interpr.G.Xylandro.cum T.Munckeri notis, quibus suis adj.H.Verheyk.
104081: CATALOGUE INSURANCE LIBRARY: - Catalogue de la bibliothèque de la compagnie d'assurances sur la vie "Utrecht", fondée 1883. 8e éd.
121186: LICA, V. - The coming of Rome in the Dacian world. Transl.by C.Patac e.a. Rev.by A.R.Birley.
94425: LICHTENBERG, G.C. - Briefwechsel, 1765-1799. Hrsg.v.U.Joost & A.Schöne.
105073: LICHTENBERG. GUMBERT, H.L. - Lichtenberg in England: Dokumente einer Begegnung. M.139 Abb.
127267: LICHTENSTEIN, SABINE. (ED.) - "Music's obedient daughter". The opera libretto from source to score.
125194: LID, N. (UTG.) - Folketru.
121078: LIDDEL & SCOTT. BARBER, E.A. - H.G. Liddell, R. Scott, H. Stuart Jones. Greek-english lexicon. A supplement.
125029: LIDDELL, H.G. & R.SCOTT. - A greek-english lexicon. New ed.by H.Stuart Jones & R.McKenzie.
125028: LIDDELL, H.G. & R.SCOTT. - A greek-english lexicon. New ed.by H.Stuart Jones & R.McKenzie.
128515: LIDDELL, H.G. & R.SCOTT. - A greek-english lexicon. New ed.by H.Stuart Jones & R.McKenzie.
124604: LIDÉN, E. - Studien zur tocharischen Sprachgeschichte. I. (mehr nicht ersch.)
79580: LIDZBARSKI, M. - Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften. Bd.I. Text.
104617: LIE, H. - 'Natur' og 'unatur' i skaldekunsten.
118518: LIE, H. - Om sagakunst og skaldskap. Utvalgte avhandlinger. M.portr.
113097: LIE, H. - Studier i Heimskringlas stil.
95446: LIEB, H.-H. - Integrational linguistics. Vol.I: General outline.
10011: LIEB, H.-H. - Linguistic variables. Towards a unified theory of linguistic variation.
81535: LIEBAERS, H. - Hélène Swarths Zuidnederlandse jaren.
121514: LIEBAERS, H. (INL.) - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Met 147 afb.
116845: LIEBENAM, W. - Die Legaten in den römischen Provinzen von Augustus bis Diocletian.
60701: LIEBER, M.D. & K.H.DIKEPA. - Kapingamarangi lexicon.
127622: LIEBERMAN, S. - The Sumerian loanwords in old-Babylonian Akkadian. Vol.I:Prolegomena and evidence.
89270: LIEBERMANN, F. - Ueber das englische Rechtsbuch Leges Henrici.
111777: LIEBERT, G. - Die indoeuropäischen Personalpronomina und die Laryngaltheorie.
98466: LIEBERT, G. - Iconographic dictionary of the indian religions: hinduism - buddhism - jainism.
36949: LIEBKNECHT, W. - Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten, Bd.I: 1862-78. Hrsg.v.G.Eckert.
36956: LIEBMANN, O. - Die Klimax der Theorien.
36951: LIEBMANN, O. - Ueber philosophische Tradition.
63881: LIEBMANN, O. - Zur Analysis der Wirklichkeit.
36953: LIEBMANN, O. - Gedanken und Thatsachen.
83625: LIEBMANN, O. - Zur Analysis der Wirklichkeit. Eine Erörterung der Grundprobleme der Philosophie.
83624: LIEBMANN, O. - Analysis der Wirklichkeit.
117344: LIEBRECHT, H. - Een bloemfestoen van papieren rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Compleet met alle 125 ingeplakte kleurenplaatjes.
9610: LIEBURG, M.J.V. - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). M.tab.& 220 ills.
9607: LIEBURG, M.J.V. - A.N.Nolst Trenité en zijn "Handboek der Ziekenverpleging" (1894). M.15 afb.
89220: ULRICH VON LIECHTENSTEIN. - Frauendienst. Hrsg.v.R.Bechstein.
125146: LIEDBOEK. - 't Groot-Hoorns, Enkhuyzer, Alkmaarder en Purmerender Liede-Boek. Vercierd met veel mooye Bruilofts-Liedekens en Gezangen. + Vervolg.
27523: LIEDHOLM, A. - A phonological study of the Middle English romance Arthour and Merlin (Ms Auchinleck).
125550: LIEFTINCK, G.I. & J.P.GUMBERT. - Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manucrits en écriutre latine, portant des indications de date.(Tome 1: Les manuscritws d'origine étrangère (816-c.1550). Tome 2: Les manuscrits d'origine nérlandaise (XIVe-XVIe siècles + supplement au tome 1).
52021: LIENHARD, S. - Nevarigitimanjari: religious and secular poetry of the Nevars of the Kathmandu Valley (text & transl.).
106992: LIENHARD, D.R. - Die Bezeichnungen für den Begriff "schweigen" in Frankreich, Italien und der romanischen Schweiz.
15484: LIER, A.J.S.V. - De fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude binnen de stad Utrecht. Overzicht van twee eeuwen geschiedenis 1754/26 april /1954. M.ill.
120245: LIER, E.H.VAN. - Parts of speech and dependent clauses. A typological study.
106993: LIERES UND WILKAU, M.VON. - Sprachformeln in der mittelhochdeutschen Lyrik bis zu Walther von der Vogelweide.
69923: LIEROP, A.F.V. - De cardialgia.
125193: LIESTØL, K. & C.W.VON SYDOW. (UTG.) - Folkevisor / Folksägner och folksagor. W.8 pl.
18021: LIETZMANN, W. - Lustiges und merkwürdiges von Zahlen und Formen. M.203 Fig.& 29 Taf. 3.erw.Aufl.
60158: LIETZMANN, H. (HRSG.) - Das Sacramentarium Gregorianum nach dem aachener Urexemplar.
111674: LIEUWENS, E. - Fermat pseudo primes.
7234: LIEVENS, R. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden.Een onderzoek van de handschriften. M.7 facs.
93780: LIEVENS, R. (BEW.) - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
117137: LIFCHITZ, D. - Textes éthiopiens magico-religieux. (Intr., texte, trad.).
94429: LIGNE, C.J.DE. - Lettres et pensées du maréchal Prince de Ligne. Publ.p.Mme de Staël Holstein.
86413: LIGORIO, ALPHONSUS DE. - Theologia moralis. Ed.decima absolutissima. W.portrait, & woodcut vignettes.
22175: LIGT, J.V.D. - Die Symbolik in den Romanen Gertrud von le Forts.
125594: LIJFSTRAFFEN. - Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtsoefening.
19998: LILJEBÄCK, E.N. - Die Loccumer Historienbibel (die sog.Loccumer Erzählungen). Eine mittelniederdeutsche Bibelparaphrase aus der Mitte des XV.Jhts. Untersucht u.hrsg. M.1 Faks.
128253: ALAIN DE LILLE. - Regula caelestis iuris. Ed.N.M.Häring.
106082: ALAN OF LILLE. - Plaint of nature. Transl.w.comm.by J.J.Sheridan.
106084: ALAIN DE LILLE. - Lettres familières (1167-1170). Ed.& comm.p.F.Hudry.
117947: LIMA, R. - Dicionário português-tupí.
117728: LIMBURG BROUWER, P. VAN. - Cesar en zijne tijdgenooten. Met 4 gegraveerde titelpagina's.
74244: LIMET, H. - L'anthroponymie sumérienne dans les documents de la 3e dynastie d'Ur.
125976: LIMNATIS, N.G. - German idealism and the problem of knowledge. Kant, Fichte, Schelling, and Hegel.
22061: LINCK, WENZESLAUS. - Erbaungsschriften (1525-1536). M.Einl.hrsg.v.H.v.d. Kolk.
98468: LINCKE, A. - Ueber den gegenwärtigen Stand der Volkskunde im Allgemeinen und der Sachsen's im Besonderen.
128598: LINCKENS, H. - Auf den Marshall-Inseln (Deutsche Südsee). Land und Leute katholische Missionstätigkeit. M.47 Fotogr. / Weltmission Christi und Missionspflicht der Katholiken. / Weltreich Christi und Missionsliebe der Katholiken.
101381: LIND, L.R. (ED.) - Problema varia anatomica: MS.1165, Univ.of Bologna.
22217: MARQUARD VON LINDAU. - Die zehe gebot (Strassburg 1516 und 1520). Ein katechetischer Traktat. Textausgabe mit Einl.und sprachl.Unters.v.J.W.van Maren.
94118: LINDBERG, C. (ED.) - King Henry's Bible. Ms Bodley 227. The rev.version of the Wyclif Bible. Vol.II: Kings-Psalms.
85384: LINDBERG, C. - Terrängordet köl (käl, kielas).
127255: LINDBERG-WADA, G. (ED.) - Literary history: towards a global perspective. Notions of literature across times and cultures; literary genres: an intercultural approach; literary interactions in the modern world.
127260: LINDBERG-WADA, G. (ED.) - Studying transcultural literary history.
15488: LINDBLAD, J.T. - Sweden's trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
9615: LINDEBOOM, G.A. - Circa Tiliam.Studia historiae medicinae Gerrit Arie Lindeboom septuagenario oblata. W.portr., bibliogr.& 20 pl.
77859: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde. 6e dr. M.talr.ills.
115447: LINDEMAN, R. E.A. - Reisverslagen van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst.
106740: LINDEMANN, T. - Versuch einer Formenlehre des Hürnen Seyfrid.
28857: LINDEN, C.W.J.V.D. - The concept of deva, I: in the vedic age.
20003: LINDGREN, A. (HRSG.) - Das Utrechter Arzneibuch (Ms.1355, 16, Bibl.Rijksuniv.Utrecht). M.5 Taf.
112810: LINDGREN, C. - Classical art forms and celtic mutations. Figural art in roman Britain.
60167: LINDHOLM, G. - Studien zum mittellateinischen Prosarhythmus.
79587: LINDIG, W. - Die Kulturen der Eskimo und Indianer Nordamerikas. M.187 Abb., 2 Farbtaf., 8 Tab.& 9 Krt.
29653: LINDKVIST, K.-G. - Studies on the local sense of the prepositions in, at, on, and to in modern English.
23240: LINDQUIST, I. - Die Urgestalt der Hávamál.
111781: LINDQUIST, S. - Siddhi und abhinna: eine Studie über die klassischen Wunder des Yoga.
85354: LINDQUIST, I. - Religiösa runtexter, II: Sparlösa-stenen. M.8 pl.
85286: LINDQUIST, I. - Västgötalagens litterära bilagor.
97096: LINDROTH, S.B. - Les chemins du savoir en Suède. De la fondation de l'université d'Upsal à Jacob Berzelius. Av.10 portr.
97393: LINDSAY, M. - History of Scottish literature.
40846: LINDSAY, W.M. - Die lateinische Sprache, ihre Laute, Stämme und Flexionen in sprach-geschichtlicher Darstellung.
112322: LINDSAY, SIR DAVID. - Ane Satyre of the Thrie Estaits (1554). Ed.by J.Kinsley.
123727: LINDSKOG, C. - Studien zum antiken Drama. (I.Euripides, II.Seneca, Miscellen.).
70587: LINDSTRÖM, O. - Aspects of English intonation.
106741: LINDSTRÖM, P.E. - Unetymologische Auflösung französischer Ortsnamen.
790: LINDVALL, L. - Sempres, lues, tost, viste et leur synonymes. Etude lexicographique d'un groupe de mots dans le français des XIIe - XVIe siècles.
109507: DER LING (MRS.T.C.WHITE) - Two years in the forbidden city. (Ed.by T.F.Millard). W.22 ill.
89271: LINGSFORD, C.L. - Henry V., the typical mediaeval hero. W.31 pl.& 5 maps.
80770: AUCTORES LATINAE LINGUAE - in unum redacti corpus: quorum auctorum veterum et neotericorum elenchum sequens pagina docebit. Adj.notis D.Gothofredi (Godefroy) una cum indice.
109801: JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES AND LINGUISTICS. - Ed.by P.Newman. Vol.I-II.
97336: TRAVAUX DE L'INSTITUT DE LINGUISTIQUE. - Publ.p.A.Martinet. Vol.I-II (1956-1597).
99979: PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERN.CONGRESS OF LINGUISTS, - London 1952.
110174: LINKER, R.W. - Music of the Minnesinger and early Meistersinger (bibliography). W.facs.
127838: MATTHIAS OF LINKÖPING. - Magister Mathias: Copia exemplorum. Hrsg.von L.Wahlin. Mit Einl.und Indizes von M.Andersson-Smitt.
92199: LINNAEUS, C. - Nemesis Divina. Edited and translated with explanotary notes by M.J. Petry.
103296: LINNAEUS, C. - Linnés dietetik. (Lachesis naturalis & Collegium diaeteticum). Ordnad och utgifven af A.O.Lindfors. M.1 pl.
103297: LINNAEUS, C. - Föreläsningar öfver djurriket. Utg.af E.Lönnberg.
66031: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de Gemeenten in Drenthe. M.ill.+ krt.
24748: LINTHORST, P. - Les voyelles nasales du français.
82978: LINTON, J.P. - The romance of the new world. Gender and the literary formations of English colonialism.
44395: LINTZEL, M. - Ausgewählte Schriften (I:Zur altsächsischen Stammesgeschichte, II:Zur Karolinger- und Ottonenzeit, zum hohen und späten Mittelalter, zur Literaturgeschichte).
110175: LINTZEL, M. - Die Stände der deutschen Volksrechte hauptsächlich der Lex Saxonum.
36958: LIPENIUS, M. - Bibliotheca realis philosophica.
52049: LIPINSKI, E. - La royauté de Yahwé dans la poésie et le culte de l'ancien Israel.
9950: LIPMANN, O. - Die Spuren interessebetonter Erlebnisse und ihre Symptome. J.COHN & J.DIEFFENBACHER. Untersuchungen ü Geschlechts-, Alters-und Begabungs-Unterschiede bei Schülern. M.3 Taf. W.BETZ. Ueber Korrelation. P.MARGIS. E.T.A.Hoffmann.Eine psychographische Untersuchung.
127816: LIPPERT, J. - Beiträge zu Technik und Syntax althochdeutscher Übersetzungen
60710: LIPPERT, J. - Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau.
52053: LIPPERT, J. - Allgemeine Geschichte des Priesterthums.
98470: LIPPERT, J. - Christentum, Volksglaube und Volksgebrauch: geschichtliche Entwicklung ihres Vorstellungsinhaltes.
112205: LIPPHARDT, W. (HRSG.) - Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. M.Nachtr., Handschriftverzeichnis u.Bibliographie.
85254: LIPPI-GREEN, R. & J.C.SALMONS (ED.) - Germanic linguistics: syntactic and diachronic.
129278: AUCTION CATALOGUE: LIPPMANN. - Sammlung des verstorbenen geheimen Regierungsrats und früheren Direktors de Koenigl. Kupferstichkabinetts zu Berlin Friedrich Lippmann.
36963: LIPPS, T. - Die ethischen Grundfragen.
119529: LIPSIUS, J. - Politicorum sive civilis doctrinæ libri sex. + Ad libros politicorum breves notæ.
128711: LIPSIUS, J. - De militia romana, libri quinque. Commentarius ad Polybium. Editio tertia, aucta variè et castigata. CUM: Analecta sive observationes reliquae ad militiam et hosce libros. Antwerpen, Ex officina Plantiniana, Joh.Moretus, 1602. ET CUM: Poliorceticoon sive De machinis, tormentis, telis. Libri quinque. Ad historiarum lucem. Editio altera, correcta et aucta.
116942: LIPSIUS, J. - De recta pronuntiatione latinae linguae dialogus. Ed.av.trad.française et comm.p.E.Dévière.
111073: LIPSIUS, J. - Manuductionis ad stoicam philosophiam libri tres - Physiologiae stoicorum libri tres. (2nd ed.)
116937: LIPSIUS. GERLO, A. & H.D.L.VERVLIET. - Inventaire de la correspondance de Juste Lipse.
128712: LIPSIUS, J. - Admiranda, sive, De magnitudine romana libri quattuor. Ad serenissimum principem Albertum Austrium.
128713: LIPSIUS, J. - Physiologiae stoicorum libri tres: L. Annaeo Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis. CUM: Manuductionis ad stoicam philosophiam libri tres: L. Annaeo Senecae, aliisque scriptoribus illustrandis. ET CUM: Monita et exempla politica. Libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant.
116941: LIPSIUS, J. - La correspondance de Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus. Intr., corr., comm., documents etc.p.A.Gerlo & H.D.L.Vervliet. Av.portrait.
5390: LIPSIUS, J. - Twee Boecken vande Stantvasticheyt. Vert.J.Moutendorf. Inl.en aant.H.van Crombruggen.
115315: LIPSIUS, J. - Leuven. Beschrijving van de stad en haar universiteit. Latijnse tekst (in facs.) met inl., vert.& aant.d.J.Papy.
60174: LIPSON, E. - The economic history of England, vol.I: the middle ages. W.pl.
116137: LISSENS, R.F. - Letter en geest. Opstellen over Nederlandse letterkunde. M.biogr.d.L.Rens en bibliogr.d.J.P.Lissens.
34407: LIST-MARZOLFF, R. - Sebastien-Roch Nicolas Chamfort: Ein Moralist im 18.Jht.
9916: LISTER, J. GODLEE, R.J. - Lord Lister.Uebers.v.E.Weischedel. M.9 Abb.& 12 Taf.
77862: LISTER, J. WRENCH, G.T. - Lord Lister. His life and work. W.portr.
8936: LISTER, J. GODLEE, R.J. - Lord Lister. W.36 pl.& ill.
106738: LITTMANN, H. - Die Metapher in Merediths und Hardys Lyrik.
111595: LITTRÉ, E. - Dictionnaire de la langue française.
97097: LITTROW, J.J. - Vorlesungen über Astronomie. M.1 Taf.
52064: LIUNGMAN, W. - Die schwedischen Volksmärchen, Herkunft und Geschichte.
127660: LIVERANI, M. (RACCOLTA) - La Siria nel tardo bronzo. Studi di A.Caquot, M.Heltzer, K.A.Kitchen, H.Klengel, P.Matthaiae, E.von Schuler.
60175: LIVESEY, S.J. (ED.) - Theology and science in the 14th century: three questions on the unity and subalternation of sciences from John of Reading's Commentary on the sentences.
90892: LIVINGSTONE, D. - Private journals 1851-1853. Ed.by I.Schapera.
127542: LIVINGSTONE, A. - Mystical and mythological explanatory works of assyrian and babylonian scholars.
11540: LIVINGSTONE, D.N. - Nathaniel Southgate Shaler and the culture of American science. W.5 ill.
90893: LIVINGSTONE. GELFAND, M. - Livingstone the doctor, his life and travels. W.19 pl.& 4 maps.
123209: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band X (Buch 43-45 & Fragmente). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
123211: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band V (Buch 24-26). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
123210: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band VIII (Buch 35-38). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
40862: LIVIUS. - Ab urbe condita. Erkl.v.W.Weissenborn & H.J.Müller.
2343: LIVIUS. MADVIG, J.N. - Emendationes livianae.
123208: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band IX (Buch 39-42). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
121005: LIVIUS. - Ab urbe condita libri XXVI-XXVII. Rec. P.G. Walsh.
123213: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band II (Buch3-5). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
40866: LIVIUS. KORNEMANN, E. - Die neue Livius-Epitome aus Oxyrhynchus: Text und Untersuchungen. M.Taf.
125450: LIVIUS. GRIES, K. - Constancy in Livy's latinity.
125452: LIVIUS. BLOCH, R. - Tite-Live et les premiers siècles de Rome. Avec 8 planches.
125958: LIVIUS. - Historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes, cum notis integris L. Vallae [...] et aliorum: curante A. Drakenborch, qui & suas adnotationes adjecit. Acc. suppl. deperd. T. Livius libr., a J. Freinshemio concinnata. Tomus tertius. Libri X-XXVI.
92375: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band V (Buch 24-26). Erklärt von W. Weissenborn & J.H. Müller.
125442: LIVIUS. STÜBLER, G. - Die Religiosität des Livius.
92373: LIVIUS. - Ab urbe condita. Band I (Buch 1-2). Erklärt von W. Weissenborn & H.J. Müller.
124566: LIVIUS. - Hannibals tocht over de alpen. Vertaling W.P. Theunissen. Met ills.
113368: LIVIUS. - Historiarum quod exstat. C.integr.J.Freinshemii suppl. Rec.& notulis (& ind.) auxit J.Clericus. W.engr.titles & 14 double (partly folding) maps.
121201: LIVIUS. BURCK, E. - Die Erzählkunst des T. Livius.
121251: LIVIUS. - Ab urbe condita. Erkl. v. W. Weissenborn & H.J.Müller.
81467: LIVIUS. DOREY, T.E. (ED.) - Livy. W.4 pl.
67505: LIVIUS. BURCK, E. (HRSG.) - Wege zu Livius.
67507: LIVIUS. KLOTZ, A. - Livius und seine Vorgänger. Heft I-III.
121099: LIVIUS ANDRONICUS. BROCCIA, G. - Ricerche su Livio Andronico epico.
125959: LIVIUS. - Historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes, cum notis integris L. Vallae [...] et aliorum: curante A. Drakenborch, qui & suas adnotationes adjecit. Tomus secundus. (Libri V - IX).
125960: LIVIUS. - Historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes, cum notis integris L. Vallae [...] et aliorum: curante A. Drakenborch, qui & suas adnotationes adjecit. Acc. suppl. deperd. T. Livius libr., a J. Freinshemio concinnata. Tomus sextus. Continens supplementa Freinshemiana libri LXI-CXL.
102574: LIVIUS. RIEMANN, O. - Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live.
125681: LIVIUS. - Historiarum ab urbe condita libri, qui supersunt, omnes, cum notis integris L. Vallae [...] et aliorum: curante A. Drakenborch, qui & suas adnotationes adjecit. Acc. suppl. deperd. T. Livius libr., a J. Freinshemio concinnata. Tomus septimus: Variae dissertationes, dedicationes, praefationes, et indices. With 1 portrait of Livius by J.C. Philips, 1 plate, 1 engraving in text, 1 facs. image by N. van Frankendaal.
116688: LIZZI, R. - Il potere episcopale nell'Oriente Romano (IV.-V.sec.d.C.).
89788: LJUNG, M. - A study of TEFL vocabulary.
126883: LJUNGBERG, H. - Tor. Undersökningar i indoeuropeisk och nordisk religionshistoria.
20019: LJUNGERUD, I. - Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900.
60178: LJUNGGREN, G. - Zur Geschichte der christlichen Heilsgewissheit von Augustin b.z.Hochscholastik.
98285: LJUNGGREN, K.G. - Adjektivering av substantiv i svenskan.
85323: LJUNGGREN, K.G. - Almanackorna och det svenska ordförrådet. M.6 ill.
116519: LLAGUNO, J.A. - Tarahumar (adaptación del método assimil).
52072: LLAMZON, T.A. - A subgrouping of nine phillippine languages.
116407: LLOYD, J.A. - A Baruya-Tok Pisin-English dictionary.
24756: LO CASCIO, V. - Sostinuenti e sintagmi verbali.Uno studio su alcune strutture della lingua italiana.
84147: LO CASCIO, V. (ED.) - On clitic pronominalization.
124877: LOBBEDEY, U. - Westphalie romane. Avec 143 ills.
94832: LOBBES, O. - Nordbergische Dialektgeographie. M.Karte.
111079: LOBECK, C.A. - Paralipomena grammaticae graecae, II (: diss.V-VIII).
118967: LOBEL, M.D. (GEN.ED.) - Historic towns. Maps and plans of towns and cities in the British Isles, with historical commentaries, from earliest times to 1800. W.numerous full-page and double-page maps and plands.
2649: LÖBL, R. - Die Relation in der Philosophie der Stoiker.
114403: LOCHER, G.P.H. - De kerkorder der protestantse kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
119400: LOCKE, J. - Ueber den menschlichen Verstand.
95396: LOCKE, R.R. - French legitimists and the politics of moral order in the early Third Republic.
36979: LOCKE, J. GIBSON, J. - Locke's theory of knowledge and its historical relations.
83631: LOCKE, J. - Essays on the law of nature. Latin text w.transl., comm.& transcripts of his shorthand notes (1676), ed.by W. von Leyden. W.facs.
118092: LOCKE, J. - Essai philosophique concernant l'entendement humain, ou l'on montre quelle est l'etendue de nos connoissances certaines, et la manière dont nous y parvenons. Traduit par (Pierre) Coste. Quatrieme édition, revue, corrigée, & augmentée de quelques additions importantes de l'auteur qui n'ont paru q'après sa mort, & de plusieurs remarques du traducteur, dont quelques-unes paroissent pour la première fois dans cette éditon. With engraved frontispice: portrait of Locke, title-page printed in red & black w.engr.device and head-piece.
112337: LOCKE, J. WYNNE, J. - An abridgement of Mr Locke's Essay concerning human understanding.
112338: LOCKE, J. LARDNER, D. - A series of lectures on Locke's Essay.
83633: LOCKE, J. DUCHESNEAU, F. - L'empirisme de Locke.
83630: LOCKE, J. - Essai philosophique concernant l'entendement humain. Trad.p.Coste. Av.portr.
97529: LOCKHART, JOHN GIBSON. - Peter's Letters to His Kinsfolk. Ed.by W.Ruddick.
102386: LOCKWOOD, W.B. - An informal history of the German language.
12131: LOCY, W.A. - Die Biologie und ihre Schöpfer. Uebers.v.E.Nittardy. M.97 Abb.
127040: LODENSTEYN, J.VAN. - Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Alsmede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen op de instrumente willen leeren speelen. Met titelprent (gravure) door J.C. Philips en een verklaring van de titelprent door J.Hulk.
120268: LODWICK, FRANCIS. - On language, theology, and utopia. Ed.w.intr.& comm.by F.Henderson & W.Poole. W.8 plates.
108113: LOEB, E.M. & R.HEINE-GELDERN. - Sumatra. (History, people, archaeology & art). W.40 pl.& 2 maps.
111846: LOEB, E.M. - In feudal Africa (the Kuanyama of Ovambo). W.10 ill., 13 pl.& 5 maps.
116227: LOERZER, E. - Eheschliessung und Werbung in der 'Kudrun'.
60185: LOESCH, H.V. - Beiträge zur schlesischen Rechts- und Verfassungsgeschichte.
110178: LOEW, F. - Les Verrières: la vie rurales d'une communauté du Haut-Jura au moyen age. Av.2 crts.
115113: LOEW, E.A. - The Beneventan script: a history of the south italian minuscule. W. map & 9 pl.
17044: LOEWE, R. - Der freie Akzent des Indogermanischen.
108114: LOEWE, M. - Records of Han administration (I:Historical assessment, II:Documents).
77976: LOEWENTHAL, F. - Studien zum germanischen Rätsel.
7251: LOEY, A.V. - Middelnederlands leerboek.
106898: LOEY, A.VAN. - Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands.
24760: LÖFGREN, G. - Etude sur les prépositions françaises OD, ATOUT, AVEC, depuis les origines jusqu'au XVIe siècle.
52084: LÖFGREN, O. - Die äthiopische Uebersetzung des Propheten Daniel, m.Einl.& Komm. M.4 Faks.
127198: LÖFGREN, O. - Studien zu den arabischen Danielübersetzungen mit besonderer berücksichtigung der christlichen Texte, nebst einem Beitrag zur Kritik des Peschittatextes.
60187: LÖFKVIST, J.E. - Svenskan i latinska originaldiplom, 1300-1325.
77905: LÖFSTEDT, E. - Zum bestimmten Artikel in den inselnordfriesischen Mundarten von Föhr und Amrum.
111082: LÖFSTEDT, B. - Studien über die Sprache der langobardischen Gesetze.
22181: LÖFSTEDT, I. - Zum Sekundärumlaut von germ.'a' im Bairischen.
20031: LÖFSTEDT, E. - Die nordfriesische Mundart des Dorfes Ockholm und der Halligen I.
20032: LÖFSTEDT, E. - Ein mittelostfälisches Gebetbuch im Auszug hrsg. M.6 Abb.
85399: LÖFSTEDT, E. - Beiträge zur nordfriesischen Mundartforschung. M.1 Taf., 5 Tab.& 1 Krte.
78181: LÖFSTEDT, E. - Beiträge zu einer nordfriesischen Grammatik. M.1 Krte. (Photokopie)
29660: LÖFVENBERG, M.T. - Studies on Middle English local surnames.
120137: LOGAN, F.D. - The medieval Court of Arches
52087: LOGCHEM, J.T.V. - De Argoeniërs (W.-Nw.Guinea). M.25 fig., 11 fot.& 1 krt.
121708: LOGEMAN, H. (ED.) - Elckerlijk, a 15th cent.dutch morality (presumably by Petrus Dorlandus), and Everyman, a nearly contemporary translation.
125628: LOGHEM, H. VAN. - Nieuwe gedichten. Met gegraveerde titelpagina door A.v.d. Beek naar G.H. Göbell.
111562: LOHENSTEIN. VERHOFSTADT, E. - Daniel Casper von Lohenstein: Untergehende Wertwelt und ästhetischer Illusionismus.
19204: LOHENSTEIN. GILLESPIE, G. & G.SPELLERSBERG. (HRSG.) - Studien zum Werk Daniel Caspers von Lohenstein.
88842: LOHENSTEIN. ASMUTH, B. - Lohenstein und Tacitus. M.1 gef.Taf.
52089: LÖHER, F.V. - Beiträge zur Geschichte und Völkerkunde.
22183: LOHMEIER, D. (HRSG.) - Weltliches und geistliches Lied der Barock.Studien zur Liedkultur in Deutschland und Skandinavien.
112664: LOISELEUR DESLONGCHAMPS, A. - Amarakocha, ou vocabulaire d'Amarasinha. Publié en sanskrit av.trad., notes & index.
71941: LOISY. HEILER, F. - Der Vater des katholischen Modernismus: Alfred Loisy (1857-1940). M.3 Taf.
71940: LOISY, A. - Le Mandéisme et les origines chrétiennes.
81476: LOKIN, J.H.A., B.H.STOLTE & N.V.D.WAL (ED.) - Subseciva groningana: studies in roman and byzantine law. Vol.1-5
106990: LOLLESGAARD, J. - Syntaktiske studier over det aeldste danske skriftsprog (før ca. 1300).
111628: LOLOS, A. (HRSG.) - Die Apokalypse des Ps.-Methodios.
108139: LOM, MECHTELDIS VAN. - Gedichten. Uitg.E.Heynen.
52092: LOMAN, J.R.A. - The Padmaprabhrtakam (intr., text & trsl.).
102877: LOMANTO, V. & N.MARINONE. (ED.) - Index grammaticus: an index to latin grammar texts.
24763: LOMBARD, A. - Les constructions nominales dans le français moderne.
73942: LOMBARD, A. & C.GADEI. - Dictionnaire morphologique de la langue roumaine.
66216: LOMBARD, A. - Mélanges de philologie offerts à Alf Lombard a l'occ.du 65ème anniversaire par ses collèges et ses amis.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

3/29