Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. M.2 pl.
Description: Amsterdam, G. Portielje &zn., 1854. 2 dln. xxii, 320-viii, 426 pp. Halflinnen bibliotheekband met oorspronkelijke omslagen op voor- en achterplat. (bibl.st.)

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 80231

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis