Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere Duitsche Rijks-kamergerigt, in hun betrekkingen tot Nederland.
Description: Leiden 1857. (Werken Mij.Nederl.Lett., NR.10, pp.1-272). HIERBIJ: W.I.C. RAMMELMAN ELSEVIER. De voormalige drukkerij op het raadhyuis der stad Leyden, A 1577-1610. (Idem pp.273-293) Rug besch.

Keywords:

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 14403

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis