Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Biblia Sacra, dat is: De Heylige Schriftuer, bedeylt in het Oude en Nieuwe Testament. Oversien ene verbetert na den laatsten Roomschen Text.
Description: Antwerpen, Jan Mourentorf, 1743 (Men vintse te koop by d'Erven van de Weduwe Cornelis Stichter, tot Amsterdam). Folio. Met gegraveerde titelplaat en 25 platen met 198 prenten van Jan en Caspar Luyken. Gemarmerd kalfsleer, vergulde rug met ribben en marokijnen titelschild. (bibl.stempels, ex. op royaal papier, met gemarmerde schutbladen).

Keywords:

Price: EUR 850.00 = appr. US$ 923.82 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 134899

See more books from our catalog: Varia