Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 't Hemelsch synodus ende rechtmatigh oordeel gehouden tot Zion. Teghen 't Aerdsche Synodus Nationael ende onrechtveerdich oordeel, ghehouden binnen Dordrecht in de Dool-Capelle Anno 1618 ende 1619.
Description: z.p. [Kampen?], z.n., z.j.[1619?]. 4to. 96 pp. Brokaatpapier met kleurvlekkenpatroon. (bibl.st. op titel en laatste blad) Provenance: Contemporaine aantekening op de titel: "Henr. Meijling eccles. Arenac. "(wellicht de naar de remonstrantse zijde overgelopen (onwettige) predikant van Arnhem, Hengelo, Borculo etc.), en daaronder in zijn hand: "Textus non fallit, multos specioser fefellit glosa, dei verbo nitere tutus eris. Tot Campen. 1619." " Gesteld door Arnoldus Neomagus, een der gebannen Remonstranten [..], door Henrik Slatius [..] zoo veranderd en met bittere en scherpe bladzyden van zyne hand vermeerderd, dat de auteur het niet meer als zyn werk wilde erkennen, en de verspreiding zoo veel mogelijk verhinderde." (Tiele 1758) Knuttel 3085.

Keywords:

Price: EUR 110.00 = appr. US$ 119.55 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 134789

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis