Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Catalogus van een kleine doch fraaije verzameling schilderijen, door voorname hedendaagsche en oude Nederlandsche meesters. Teekeningen, prenten, en kapitale prentwerken, alles en aleenlijk nagelaten door wijlen den Wel-Ed.Heer A. Pluym. (..) verkocht den 24sten november 1846.
Description: Jeronimo de Vries enz., (1846). 8vo. [ii], 22 pp. Geb. (orig.omslag meegebonden; schilderijen van o.a. G.J.J.van Os (7 stuks), P.G.Westenberg (7 stuks), F.van Mieris (2 st.), Berkheyde (2 st.).

Keywords:

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 130578

See more books from our catalog: Art & Applied Arts