Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Aan de studerende jongelingschap te Leyden. Bij gelegenheid harer betoonde dapperheid en vaderlandsliefde in het te keer gaan van het oproer aldaar, den 10. Junij 1784.
Description: (Leiden, C.F. Koenig, 1784). 6, [2] pp. Zonder omslag. (iets vlekkig) Knuttel 20914. 'Gij woont in't dankbaar hart van ieder Nederlander;/ Wie u niet acht en mint verdient dees eernaam niet.'

Keywords:

Price: EUR 25.00 = appr. US$ 27.17 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 129214

See more books from our catalog: Nederlands: Oude drukken