Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De beknopte lant-meet-konst. Leerende in 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. [..] In goede ordre gestelt, en met noodige figuyren en demonstratien verklaert. Den tweeden druck: in vele plaetsen vermeerdert, en van voorgaende fauten gesuyvert. Hier by gevoeght, het Tractaet van de Roeden en landt-maten, door J.P. Dou, C.Eversdijck, e.a.
Description: Dordrecht, M. van Nispen (gedrukt door N. de Vries), 1669. [xvi], 349, [2]-[xvi], [36] pp.Met frontispice en 2 titelpagina's, en talrijke meetkundige houtsneden in de tekst. Contemporaine perkamenten spitselband met omgezette randen. (band smoezelig;, m.n. de rug wat geschaafd; oude en moderne provenance op schutbladen; (water-)vlekkig ex.; hier en daar wat lossig in kneep; contemporaine aantekeningen betreffende verschillende maten op laatste schutblad recto). Opgedragen aan de heer Cornelis Pompe van Meerdervoort, ridder. Met lofdichten van W[illem?] van Blyenberghe, en M.V.N. (=M. van Nispen zelf: Doorninck I.411) BWN 13.268: 'Uit het woord aan den lezer blijkt, dat hij, zoo met den hoogleeraar Clement van Zorgen, als met den beroemden wiskunstenaar Dirck Rembrandts van Nierop in betrekking stond. In 1689 en 1696 en welligt later zijn er herdrukken van dit boek verschenen.' Bierens de Haan 3579 en 3580.

Keywords:

Price: EUR 750.00 = appr. US$ 815.14 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 129168

See more books from our catalog: Science: Mathematics