Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: VERZAMELBUNDEL VAN ZEVEN VROEGE DRUKKEN: Hemelse Openinge / van de zeghelen des verbondts der ghenade.
Description: Amsterdam, Maarten Iansz. Brandt, 1621.124 pp. / Davids Wapen-tuygh, ende loose der vromer crijgslieden. Amsterdam, Marten Iansz.Brandt, (gedrukt door Middelburg, Hans van der Hellen), 1622. [xxiv], 216, [viii] pp. / Nieuwe historie van den oude mensche. Amsterdam, Marten Iansz.Brandt (gedrukt door Middelbuerg, Hans van Hellen), 1623. [xii], 188 pp. / Zephaniae waerschouwinge, om te voor-comen den onder-gang Jerusalems. Amsterdam, Marten Iansz. Brandt (gedrukt te Middelburg by Hans vander Hellen), 1623. [viii], 156 pp. / Gesonde bitterheyt voor den weelderighen Christen die geerne kermisse houdt. Amsterdam, Maarten Iansz Brandt (gedrukt te Middelburg bij Hans vander Hellen), 1624. [xii], 128 pp. / Godes handt ter straffe ende ter verlossinghe: nu onlangs door driederley plagen in dese landen gesien. (...) Welcke text te St.Salvador in Brasilien oock alder-eerst gepredickt is geweest, in wege van danckbaerheyt, voor de victorie ons verleent over de Bahia de Todos los Sanctos. Amsterdam, Marten Iansz Brant, (gedrukt te Middelburg bij Hans vander Hellen), 1624. [viii], 75 pp. / Davids danckbaerheyt / voor Gods weldadicheyt. (Welcke text te St.Salvador in Brasilien oock alder-eerst ghepredickt is geweest). Amsterdam, Marten Iansz. Brant (gedrukt te Middelburg bij Hans vander Hellen), 1624. [iv], 58 pp. Perkamenten spitselband. 4to. (eerste 30 en laatste 10 blz. watervlekkig; hoekje uit één blad; wormgaatje in laatste 4 bladen; helaas ontbreken in Davids Wapen-Tuygh p. 159-176 (V4-Y4) ¶ Willem Teellinck (1579-1629), predikant te Middelburg, vader van de Nadere Reformatie. ¶ Engelberts 17 ("Het werkje ziet men weinig"), 22 ("Het boek is zeer zeldzaam"), 27 ("Dit geschrift is eveneeens vrij zeldzaam"), 26 ("Exemplaren der editie van 1623 komen weinig voor"), 32, 28, 36 ("Beide werkjes zijn zeldzaam")

Keywords:

Price: EUR 2200.00 = appr. US$ 2391.06 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 128592

See more books from our catalog: Theologie