Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Java is voorgevallen. + Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java, nrs.I, II, IV.
Description: 's Gravenhage 1864 & 1863-1864. 103 pp. + 1 (v.6) platen + 23-35-19 pp. (bibl.plakkers op omslag, bibl.stempels v.Defensie, omslag dl.IV slordig, ontbreken dl.III en V-VI van de 'Gegevens'. - de beroemde waterbouwkundige Stieltjes (1819-1878)- Stieltjes was adviseur v.d.regering betr. de uitbreiding van de spoorwegen. Vanwege problemenmet het indisch bestuur werd hij ontslagen. "Hij schreef in 1863 en 1864 verscheidene brochures, waarin hij zoowel den minister van koloniŽn als het indische bestuur fel aanviel en zelfs van kwade trouw en vervalsching van stukken en kaarten beschuldigde. Er zijn zeker zonderlinge fouten in de kaarten, die aan de Tweede Kamer overgelegd werden. Zoo werden in verscheidene districten van Java de oppervlakten bosch veel (tot 13 maal) te groot geteekend, volgens Stieltjes om aan de rentabiliteit van een spoorweg in eene zekere richting te doen gelooven." (NNBW II/1373)

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 119002

See more books from our catalog: Science: Technology