Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.1785-1834. Met gegrav.titels, platen en illustraties in de tekst.
Description: Leiden, D. du Mortier en Zn. & Deventer, Jan Hendrik de Lange, & Groningen, J.Oomkens en Zn., 1791-1834. 14 delen. (deel 1 t/m 9 in fraaie halfkalfsleren banden met marokijnen rugschilden, deel 10 t/m 14 in blauwe oorspr.kartonnen banden) bibl.stempels op schutbladen en titels, één kneep watervlekkig, laatste vier delen iets watervlekkig; J.Koning 'Algem.ophelderende verklaring van het oude letterschrift' zonder de platen; een fraaie set. (2 stukjes in deel 1 uitgegeven door H.Keyzer, A.Fokke en C.de Vries te Amsterdam, enkele delen mede uitgegeven door G.T.Paddenburg te Utrecht) Tal van publicaties over het onderwijs, veelal bekroonde prijsverhandelingen, van o.a. 'Over het onderwijs in 't spellen, lezen en schrijven', 'Over het kunstmaatig leezen', 'Spel- en leesboekjen voor eerst beginnenden', 'Beknopte Nederduytsche Spraakkunst', 'Handleiding voor Schoolleeraars', 'Kort begrip der algemeene geschiedenis', 'Zedekundig schoolboek', 'Natuurkundig schoolboek', H.Aenaea 'Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd' + Antwoorden, 'Korte Natuurlijke Historie', 'Rudimenta der Nederduitsche Taal', 'Gezondheidslessen en regelen voor den kinderlijken leeftijd', 'Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen', 'Onderwijs in de aardrijkskunde' met uitsl.gekleurde wereldkaart; enz.enz. Zeldzame complete reeks van alles dat t/m 1834 verscheen. Deze serie is daarna nog verschenen t/m 1974. (Zie: Om het Algemeen Volksgeluk, p.403-408.

Keywords:

Price: EUR 2200.00 = appr. US$ 2391.06 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 115699

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis