Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Stukken van onderscheidenen aard. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. (1.Volksliedjens (1790-1807). 2.P.HARTMANN.Hendrik en Anna, een volks-roman./ Eelhart, de menschenvriend. (1792-1807). Met houtsneden in de tekst en 1 uitsl.plaat. 3 & 4.Zedekunde in voorbeelden en verhalen (1808-1816). 5.J.A.UILKENS.Technologisch handboek.(1809-1819). 6.Voorbeelden van deugdzame bedrijven. (1812-1823). 7.Samenspraken en buurpraatjes: Het morgenslokje; Over het onweder; Het onwer; Het spel en de wellust; Pligten omtrent stervenden en gestorvenen enz.+ Gedenkschriften v.d.Maatschappij (1804-1809). 8.J.BUIJS.Volks-natuurkunde. / Zedekundig handboek voor den zeemansstand.(1811-1826). 9.Gedenkschriften der Maatschappij: Tot Nut ...2. (1834). Met gegrav.titelpagina's.
Description: Amsterdam, H.Keijzer, A.Fokke, C.de Vries, 1790 - Erven H.van Munster, J.van der Hey etc., 1834. In 9 orig.kartonnen banden. (dl.8 waterschade, bibl.stempels op schutbladen en titels, binnenwerk hier en daar wat gebruind, overigens goede complete set)

Keywords:

Price: EUR 540.00 = appr. US$ 586.90 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 115698

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis