Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: WILDSCHUT, J. Eene verstandig een ernstige aanprijzing der stichtelijke viering van den Dag des Heeren, geschikt voor Christenen van allerlei belijdenis, en ingerigt naar de bheofte van onzen tijd. / A.H.van der HOEVE. Idem.
Description: Amsterdam, Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, 1841-1842. viii, 131, (4)-iv, 90, (2) pp. orig.omslag (lichte watervlek, st.op titel) - Twee met goud gekroonde prijsschriften n.a.v. van de prijsvraag van de Maatschappij, die haar zorg uitsprak over het doorbrengen van de zondag "als een dag van uitspanning en zinnelijk genot, gelijk vroeger anderen, in tegenovergestelden zin, de rust en onthouding op denzelven soms overdreven".

Keywords:

Price: EUR 42.00 = appr. US$ 45.65 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 114330

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis