Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Thalamus Sponsi, of 't Bruydegoms Beddeken. Waer alle minnende sielen ghenoodt worden om te ghaen rusten in soete Contemplatie naer den arbeydt der Meditatie, die hier seer wel gheleert wordt.
Description: Antwerpen, Geeraert van Wolschaten, 1628. (2e verb.dr.) 12mo. [xxii], 300.364, [8] pp. Met gegraveerde titel. Contemporain perkamenten band met omgezette randen. (sluitlinten ontbreken, band vlekkig en langs kneep beschadigd; hier en daar wat (water-)vlekkig, zeer sporadisch een klein scheurtje in de marge; scheurtje in de gegraveerde titel), typografische titel ontbreekt, en de laatste 12 pagina's van het voorwerk ontbreken.. Ex-libris van A.Keersmaekers ingeplakt, inscripties op schutbladen: "Dit boek hoort toe aen den eersaemer jonkman goedefridus van vluijten, als ik het verlies en die het vint die zal believe het zelve mij weder te geven daer zonder ken ik hem zelve niet als eene grote deugeniet. geschreve den 2 juni der jaar 1828" EN "dit boek hoort toe aen helena christina vobat". De opdracht aan de aartsbisschop van Mechelen Jacob Boonen gedrukt in civilté. ¶ Zie over de inscriptie in dit exemplaar uit de bibliotheek van A.Keersmaekers diens artikel in het tijdschrift Vlaanderen, jrg.50, p.285

Keywords:

Price: EUR 110.00 = appr. US$ 119.55 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 113370

See more books from our catalog: 17e eeuwse drukken