Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Predikatien (dl.I-VI: op de zondagen; dl.VII-VIII: op de feestdagen). Met titelvignetten, portret door J.Houbraken, 1 plaat door J.F.Fritzsch, 1 gegrav.wapenplaat van Maria E.de Wale, vrouwe van Ankeveen. Deel 1 in 2e druk, overige delen in 1e druk.
Description: Leuven (=Amsterdam), Voor Theodorus Crajenschot, 1767 (deel I), 1754-1761 (delen 2-7), 1755-1749.(deel 8). in 8 banden. Totaal ca.5.000 p. Fraaie halfleren banden met oranje rugtitels (2 frontispices ontbreken; een marginaal wormgaatje achterin bd.8; bibl.stempel op schutblad en verso titel; fraaie set. ∂In deel 4 'Catalogus van boeken die by Theodorus Crajenschot, boekverkooper, op den hoek van de Heeregragt en Heisteeg, te Amsterdam, gedrukt, aangekogt, en te bekomen zyn. 1757', 14 p. In deel 8 tevens: Twee predikatiŽn op den jaarlykschen gedenkdag van het wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. (1750) en Breve of brief, van Benedictus den XIV.aan den rector en hoogleeraars der vermaarde universiteit van Leuven (1757). Joannes Nanning was pastoor te Buitenveldert.

Keywords:

Price: EUR 280.00 = appr. US$ 304.32 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 108061

See more books from our catalog: Theologie