Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het paradijs der gheestelijcke en kerckelijke lofsangen, op de principaelste feestdagen des gheheelen jaers.
Description: Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1638. 4de verb.en verm.dr. Kl-8vo. (pp.xxxiii-xlvi), 745, 7 p.(+ Appendix ofte By-voeghsel van eenighe nieuwe Liedekens, pp.1-46). Leer over houten borden; ontbreken titelpagina en pp.i-xxxii van het voorwerk en pp.47-48 van de appendix; hier en daar wat rafelig met in voorwerk enkele letters verlies, schutbladen vernieuwd, rug overgeplakt, sloten ontbreken) - Liederen met melodieŽn; Scheurleer p.42., BCNI 9125.

Keywords:

Price: EUR 380.00 = appr. US$ 413.00 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 108049

See more books from our catalog: Theologie