Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank
Zoerbeemden 25, 6245 LR Eijsden, Nederland            Email: order@debovensteplank.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
82676.LIB: BLANCKENBURG, FRIEDRICH - Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Orginalausgabe von 1774.
75190.TYP: BLANKENSTEIN, A.H.G. (RED.) - Algrafische serie. Deel 1 - 4 (in 1 band)
57453.KUN: BLANKERT, ALBERT - Johannes Vermeer van Delft 1632-1675
30047.KUN: BLANKERT, ALBERT - Museum Bredius
76848.KUN: BLANKERT, ALBERT/MONTIAS, JOHN MICHAEL/AILLAUD, GILLES - Vermeer
70853.KUN: BLANKERT, ALBERT E.A. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst
86602.LVZ: BLANKEVOORT, C. - Les Résultats des Recherches et de l'Exploitation des Mines en Hollande
19052.FLO: BLASE, TREESKE/HOHMANN, ANNEKE - Blad-wijzer
19053.FLO: BLASE, TREESKE/HOHMANN, ANNEKE - Plant-aardigheden
19054.FLO: BLASE, TREESKE/HOHMANN, ANNEKE - Plant-aardigheden
43236.ARC: BLASER, WERNER - Struktur und Textur/Structure and Texture
87235.ARC: BLASER, WERNER - Renzo Piano. Building Workshop. Museum Beyeler.
27486.GED: BLÄSING, DR.J.F.E. - Op het spoor van de Körver
41086.GED: BLÄSING, DR.J.F.E. - Op het spoor van de Körver
48581.LIB: BLATTCHFORD, ROBERT - Dismal England
81041.TAF: BLAUER, ETTAGALE - Authentiek Afrika
68711.KUN: BLAUGRUND, ANNETTE A.O. - Paris 1889. American Artists at the Universal Exposition.
45775.TEO: BLAVATSKY, H.P. - The Theosophical Glossary
51770.KUN: BLAZKOVA, J. - Les Tapisseries des collections tchécoslovaques
56886.VHE: BLÉCOURT, WILLEM DE (SAMENST.) - De opgeverfde haan. Bekende en onbekende verhalen.
61003.LVZ: BLÉCOURT, WILLEM DE, SAMENST. - Volksverhalen uit Nederlands Limburg
26417.ESO: BLEEKER, PROF.DR.C.J. - Het oord van stilte
41484.REC: BLEEKER, G.H./MARWITZ, H. - Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis. In kaarten en platen.
75432.FLO: BLEEKER, S. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij, ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs
79690.LVZ: BLESS, DR.M.J.M./BOUCKART, J./FINGER, J.A.M./PAPROTH, E. - Oorsprong en winning van steenkool langs de Henne, Samber, Maas en Worm
50549.LIT: BLETZ, J. - De Zeven-mijls-laarzen ( Toneelspel )
27751.ROV: BLICHER-CLAUSEN, J. - Inga Heine
29776.LIB: BLICHER-CLAUSEN, J. - Kjeld
88285.KUN: BLIJ, FREDERIK VAN & KOTTE, WOUTER - Gerard Caris en de vijfhoek/ Gerard Caris und das Funfeck
45487.LVM: BLIJLEVENS - Ruimte voor religie
35859.LIG: BLIJSTRA, R./DONKER, ANTHONIE/JONCKHEERE, KAREL/WIJK LOUW, N.P.V. - Critisch Bulletin 15e jaargang, november 1948
56208.ARC: BLIJSTRA, R. - Netherlands architecture since 1900
88831.POE: BLINDER, ODA - Brieven van een Curaçaose blinde
41089.GEV: BLINK, DR.H./WINKLER PRINS, A. - Vragen van den dag. Populair tijdschrift op het gebied van staatshuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, kolonien, handel en nijverheid enz.
74748.GEV: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland. Deel I: Het hart van Nederland. Wandelingen door oud en nieuw Nederland
74750.GEV: BLINK, H. - Ons heerlijk vaderland. Deel III: Langs de rivieren. Wandelingen door oud en nieuw Nederland
66393.GEA: BLITZER, CHARLES A.O. - Age of Kings.
7859.LIB: BLIXEN, KAREN - Laatste verhalen
51383.CTO: BLOCK, HASKELL M. AND ROBERT G. SHEDD - Masters of modern drama
74044.GEA: BLOCKMANS, WIM (RED.) - Zetels van macht
74041.ARC: BLOCKMANS, WIM (RED.) - Ontwikkeling van de stad
74042.GEA: BLOCKMANS, WIM (RED.) - Wetenschap in opmars
48260.LIT: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
56355.LIT: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes
56648.BIB: BLOEM, REIN - Roman
59596.POE: BLOEM, J.C. - Sintels
65870.POE: BLOEM, J.C. - Sintels
65871.POE: BLOEM, J.C. - Sintels
87317.LIB: BLOEM, MARION - De V van Venus
88655.KUN: BLOEM, MARJA (SAMENST.) - Lataster
40740.LVM: BLOEMEN, DR.E.S.A. E.A. (RED.) - Kleinhandel en kramers. De verkoop van genotsmiddelen in Maastrichtin de achtiende eeuw. (NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 61-1998 (p.163-195)
40739.LVM: BLOEMEN, DR.E.S.A. E.A. (RED.) - Wilt u koffie of thee? Consumentengedrag in Maastricht in de achtiende eeuw. (NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60-1997, p36-68)
1909.LVM: BLOEMEN, CAREL - Maastrichts toneelleven
73636.LVZ: BLOEMEN, CAREL - De Roermondse archiefkwestie 1889-1901
40736.ECO: BLOEMEN, DR.E.S.A. E.A. (RED.) - NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 57 (1994)
40737.ECO: BLOEMEN, DR.E.S.A. E.A. (RED.) - NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 58 (1995)
40738.ECO: BLOEMEN, DR.E.S.A. E.A. (RED.) - NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 59 (1996)
58780.LVM: BLOEMEN, CAREL - Maastrichts toneelleven,drie eeuwen maastrichts theater
86099.REC: BLOEMEN, CAREL - H. Augustinus, Bisschop van Hippo, kerkleraar
88108.LVZ: BLOEMEN, CAREL - De Basiliek van Meerssen. Pronkstuk van de Maasgothiek.
83786.LVM: BLOEMEN, CAREL - Drie eeuwen Maastrichts Theater. Geschiedenis van de stadsschouwburg
82420.LVZ: BLOEMEN, CAREL - De Roermondse archiefkwestie 1889-1901
84071.LVZ: BLOEMEN, CAREL - De Basiliek van Meerssen. Pronkstuk van de Maasgothiek.
52238.KIB: BLOEMENDAAL, B. - Hoe Onze Lieve Heer leefde
71363.KIB: BLOEMENDAAL, "BETHANIE" - Echte vrienden.
78535.LVZ: BLOEMERS, J.H.F. - Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1969/1970
19092.ACH: BLOEMERS, J.H.F./LOUWE KOOIJMANS, L.P./SARFATIJ, H. - Verleden land
37000.ACH: BLOEMERS, J.H.F./LOUWE KOOIJMANS, L.P./SARFATIJ, H. - Verleden land. Archeologische opgravingen in Nederland
71311.GEV: BLOEMGARTEN, SALVADOR - Henri Polak. Sociaal democraat 1968-1943
87112.KIB: BLOEMINK, F.H.N. - Lentedagen
82692.LVE: BLOESCH, HANS - Siebenhundert Jahre Bern. Lebensbild einer Stadt.
62371.ESO: BLOFELD, JOHN - I Ching The Book of Change
15137.LIW: BLOK, DR.W. - Tijdopnamen
27033.GEV: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad
60279.LIG: BLOK, W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe
64190.LVZ: BLOK, GEMMA/VIJSELAAR, JOOST - De weg van Welterhof, 25 jaar psychiatrie in Oostelijk Zuid-Limburg
84580.KUN: BLOK, COR - Berg Beeld
15559.GEV: BLOKKER, JAN - We zullen dan maar hopen dat we er met een kleiner bedrag afkomen
45836.GED: BLOKKER, JAN - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
56460.BOB: BLOKKER, J. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
55663.TYP: BLOKKER, JAN - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
53419.GEA: BLOKKER, J. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
87532.BOB: BLOKKER, JAN - De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
82751.BOB: BLOKKER, JAN - De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
64577.LIT: BLOKLAND, ANNEKEE E.A. (RED.) - Tortuca. Tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst. Nr.11-2000
42243.OOR: BLOKZIJL, MAX - Landverraders
88287.OOR: BLOKZIJL, MAX - Voor het te laat is...!
82681.JOU: BLOKZIJL, MAX - Ik trok er op uit. Een kwarteeuw journalistieke zwerfjaren.
75223.LVM: BLOM, AD VAN DER/ BOOSTEN, GÈR - Het ABC van Willem H.Vliegen
9636.LIW: BLOM, J.M. - The Post-Tridentine English Primer
66152.TYD: BLOM, D. VAN (RED.) - De Gids II. Twee-en-tachtigste jaargang.
18480.TAA: BLOM, ALIED/DAALDER, SASKIA - Syntaktische theorie & taalbeschrijving
51285.MUZ: BLOM, E. - Everyman's dictionary of music
57149.TAA: BLOM, W. - Hoe schrijf ik mijn brieven?
64857.GEV: BLOM, PAUL E.A. (RED.) - La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden.
88484.BOW: BLOM, ONNO - Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000
66167.TYD: BLOM, D. VAN (RED.) - De Gids III. Drie-en-tachtigste jaargang.
66168.TYD: BLOM, D. VAN (RED.) - De Gids II. Vijf-en-tachtigste jaargang.
66169.TYD: BLOM, D. VAN (RED.) - De Gids II. Een-en-tachtigste jaargang.
74607.LVM: BLOM, AD VAN DER/ BOOSTEN, GÈR - Het ABC van Willem H.Vliegen
15417.LVM: BLOM, AD VAN DER - Het ABC van Willem H.Vliegen
79591.KUN: BLOM, AD VAN DER - Hedendaagse prentkunst in Nederland.
81522.LIB: BLOME, DR.HERMANN - Gerrit Engelke. Das Gesamtwerk. Rhytmus des neuen Europas.
48054.LIT: BLOMMAERT, ALOÏS - De heikeuters
57146.LIT: BLOMMAERT-MEYSSEN, ALOÏS - Kuningas
89152.POE: BLONDÉ, PAUL - Zeerozen
78765.LVZ: BLONDEL, MARTIEN - Twee eeuwen ellewaren. Een terugblik bij het 174-jarig bestaan van het handelshuis en de ingebruikneming van het nieuwe gebouw der Firma Wed. F Receveur ter Venlo.
58775.LVZ: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
70147.LVZ: BLONDEL, MARTIEN - Die swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
72777.LVM: BLONDEN, J. - Naamlijst der Leden van de Maastrichtsche Vroedschap van 1796 tot 1927
72711.LVM: BLONDEN, J.L. - De straatnamen van Maastricht die door den Gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden. Verklaard en toegelicht door J.L.Blonden, Gemeente-archivaris.
74487.LVM: BLONDEN, J. - Naamlijst der Leden van de Maastrichtsche Vroedschap van 1796 tot 1927
88448.MAA: BLONDEN, J. - Recueil der Recessen. Recessen der stad Maastricht (1284-1781). Onderscheidene Uitgaven en Chronologische Index.
84336.LVM: BLONDEN, J.L. - De straatnamen van Maastricht die door den Gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden. Verklaard en toegelicht door J.L.Blonden, Gemeente-archivaris.
23027.JOU: BLOOMFIELD, MAXWELL H, - Alarms and diversion
33437.ESO: BLOOMFIELD, HAROLD H./KOREY, ROBERT B. - Geluk. Het TM programma psychiatrie en verlichting.
62651.ESO: BLOOMFIELD, HAROLD H./CAIN, MICHAEL PETER/JAFFE, DENNIS T. - TM. Over het ontdekken van innerlijke energie en het overwinnen van spanningen.
17531.KUN: BLOTKAMP, KAREL - Na de beeldenstorm
50962.KUN: BLOTKAMP, C. - Keuzen
15084.LIB: BLOY, LÉON - Le Pélerin de L'Absolu
49586.LIB: BLUE, A. - On Kissing from the metaphysical to the erotic
51573.PSY: BLUE, A. - De kus , een kleine encyclopedie
59478.ESO: BLUM, RALPH - Rune Play.A Seasonal Record Book with Twelve New Techniques for Rune Casting.
87278.DUI: BLUM, ALBERT - Vierzig Jahre Kaufmann
84382.CFI: BLUM, DANIEL - A Pictorial History of the Silent Screen
69686.VOB: BLUNDELL, NIGEL/BLACKHALL, SUSAN - De ondergang van het Britse koningshuis. Van Willem de Veroveraar, Prins Edward VIII en Elizabeth II tot Diana.
45810.LVO: BLUSSÉ, LEONARD - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
77085.LVO: BLUSSÉ, LEONARD - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
55689.REC: BLUYSSEN, JAN - De vele wegen en de ene weg
2235.KIB: BLYTON, ENID - De grote 7 redden het weer
24828.KIB: BLYTON, ENID - Raadsels voor de grote zeven
24829.KIB: BLYTON, ENID - Medailles voor de grote zeven
19871.ARC: BNA - Architecten 2002
77532.GEV: THE BOARD OF DIRECTORS OF 'STICHTING ONS ERFDEEL' - The low countries. Arts and society in flanders and the netherlands
53187.KUN: BOARDMAN, JOHN - Greek Art.
36611.GEA: BOASE, T.S.R. - De dood in de middeleeuwen
80640.ARC: BOASSON, DORIEN E.A. - Kijk uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland.
65476.LIB: BOCCACCIO, GIOVANNI - Verhalen uit de Decamerone.
51787.LIB: BOCCACCIO - Das Dekameron
69432.LIB: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone
32289.LIB: BOCCACCIO - The Decameron. Vol.I.
82621.LIB: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone. Honderd vertellingen uit de veertiende eeuw. Compleet in 2 delen.
88765.BIB: BOCCACE, JEAN - Vie de Dante
39992.FIL: BOCHENSKI, I.M. - Europäische Philosophie der Gegenwart
87709.GEV: BOCK, EUGÈNE DE - De Nederlanden
74565.LVM: BOCK, FR. & WILLEMSEN, VICAR M. - Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschätze zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius. und unserer Lieben Frau daselbst
38911.KUN: BOCK, DR.HENNING U.A. (RED.) - Nationalgalerie
54494.LVZ: BOCK, FRANZ - Das Heiligthum zu Aachen. Kurzgefaßte Angabe und Abbildung sämmtlicher ""großen und kleinen Reliquien"" des ehemaligen Krönungs-Münsters, sowie der vorzüglichsten Kunstschätze daselbst. Allen Besuchern der Karolingischen Heiligthümer als Erinnerung an die ""Heiligthumsfahrt des Jahres 1867"" zu Nutz und Frommen gewidmet.
46604.ARC: BOCK, M. - Architectura. Nederlandse architectuur 1893-1918.
48172.BEL: BOCK, EUG.DE - Ondergang en herstel of het begin van de ""Vlaamse Beweging""
39422.LVM: BOCK, F. ET WILLEMSEN, M. - Antiquités Sacrées (conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-dame à Maestricht)
84115.ESO: BOCK, EMIL - De jaarfeesten als kringloop door het jaar. Advent, Kerstmis, Driekoningen, Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Johannes- en Michaëlstijd
50942.ESO: BOCKSCH, M. - Das praktische Buch der Heilpflanzen.: Kennzeichen, Heilwirkung, Anwendung, Brauchtum
79285.KUN: BOCOLA. SANDRO - Timelines - Moderne kunst 1870-2000.
49287.LIT: BODDAERT, M. - Sturmfels
67907.LZE: BODDAERT. MR. PIETER E.A. - Tegenwoordige staat van Zeeland 1751 1753, 2 delen (compl.). Facsimile uitgave.
3549.REC: BODDEKE, PROF.H. C.SS.R. - Jeruzalem-Antiochië
31330.REC: BODDEKE, PROF.H. - Jeruzalem-Antiochië
77980.KUN: BODE, WILHELM VON - Botticelli. die führenden meister
54182.KUN: BODE, WILHELM VON. - Die Meister der Holländischen und Vlämischen Malerschulen.
87722.KUN: BODE, INA E.A. (RED.) - Artez Art & Design Enschede . Jaarboek 08/09
52487.MED: BODECHTEL, G. - Differantialdiagnose neurologischer Krankheitsbilder.
41633.LVM: BODEGOM, M.V. E.A. (RED.) - De Nuy Brök. Gem.H.B.S.Maastricht
44377.KUN: BODELIER, RALF - Ordeverstoringen
52319.KIB: BODENHEIM, NELLY - Raadsels
57401.KUN: BODNÁR,SZILVIA - Das Museum der bildenden Künste in Budapest
74282.REC: BOECK, P.F.J. DE - Heylig leven, wondere deugden en schoone mirakelen van de heylige Joanna de Valois, fondateresse van het orden der Annuntiaten
89332.DUI: BOECKMANN, KURT VON - Vom Kulturreich des Meeres. Dokumente zur Kulturphysiognomie.
40899.GEA: BOEHM, LAETITIA/MÜLLER, RAINER A. - Universitäten und Hochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Universitätsgeschichte in Einzeldarstellungen.
67777.KUN: BOEHM, GOTTFRIED - Willi Baumeister
48359.BED: BOEHN, VON MAX - Der Tanz
63319.MOD: BOEHN, VON MAX - Das Bühnenkostüm in Altertum, Mittelalter unn Neuzeit
6379.BIO: BOEKE, PROF.DR.J. - Algemeene Biologie
7729.REC: BOEKE, ENNO - Hoogte en diepte
22910.ESO: BOEKE, PROF.DR.J. - De afstamming van den mensch
59952.NHE: BOEKE, PROF.DR.J. - De afstamming van den mensch
82869.LVA: BOEKEN, IR. A. - Amsterdamse stoepen
43351.LIB: BOEKEN, DR.H.J. - Dante's Hel
43350.LIB: BOEKEN, DR.H.J. - Dante's Louteringsberg
85631.GEV: BOEKHOLT, RUDY - In het gareel. Memoires van een Indisch zondagskind.
48890.LIB: BOEKOVSKI, VLADIMIR - Kasteel tussen vier muren
85455.LSE: BOELAARS, BERT - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
67599.POE: BOELENS, JAN - Unvollendet.
88329.KUN: BOELHOUWER, TON - Atelierfoto's
51829.LVO: BOELMANS, H. - P.A. VAN MEURS & A. POSMA - Schoolatlas. Deel III Nederland in de wereld.
82780.ESO: BOENDERS, FRANS/COPPENS, FREDDY - De goden uit het oosten
8868.VON: BOER, DR.M.G.DE - Oranje en de welvaart van Nederland
10866.HOB: BOER, DICK - Het smalfilmboek
65048.SOC: BOER, ALICE DE (RED.) - Toekomstverkenning, informele zorg. Blijvend in balans, een toekomstverkenning van informele zorg. 2 losse delen (compl.)
80414.KIB: BOER, FRANCIJNTJE DE - Gedichtjes voor kinderen
30035.GEV: BOER, DR.M.G.DE - Onze Historie-A
31602.GEV: BOER, DRS.D.DE/SPAANSTRA-POLAK, DR.B.H./HUYGENS, DR.G.W./GLEICH, DR.C.C.J.VON/BRIELS, DRS.A.H.B. - Nederland rond 1900
35434.HUM: BOER, FRANS DE - Boerlesk. Luzifer Edition.
78249.TYP: BOER, P. DEN - Letterproef
71999.GEV: BOER, DRS.D.DE/SPAANSTRA-POLAK, DR.B.H./HUYGENS, DR.G.W./GLEICH, DR.C.C.J.VON/BRIELS, DRS.A.H.B. - Nederland rond 1900
45787.LVH: BOER, A.W.DE/SCHOUTEN, JOHAN - Oud-Oudewater
49335.LVO: BOER, HERMAN PIETER DE, E.A. - Van postiljon en pleisterplaats
50522.BOB: BOER, J. - Imaginair gesprek
50860.ESO: BOER, DE T. - De blinde genezeres
52410.WEX: BOER, K.L. DE - Als de roode haan kraait.
82011.GEV: BOER, DR. M.G. DE - Piet Heyn en de zilveren vloot
56134.ARC: BOER, PAUL DEN - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien/The Royal Palace Noordeinde in an historical view
63421.GEA: BOER, DR.W. DEN E.A. - Gestalten der geschiedenis - in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
62355.GEV: BOER, DR.M.G.DE - Piet Heyn en de zilveren vloot.
81100.ARC: BOER, HUBERT DE/ BROESS, HANS E.A./ MARCELISSEN, ED/ DIJK, PIET VAN - Groeten uit Niemandsland. Het Nederlandse landschap van vensterbank tot waddenzee
78569.LVN: BOER, EDDY POSTHUMA DE - Carnaval
65047.SOC: BOER, ALICE H. DE (ED.) - Summary of 2006, report on the elderly
74276.VES: BOER, M.G. DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen
89509.CUF: BOER, ADRIAAN DE - Focus. Fotoblad voor Groot Nederland. Zeventiende jaargang 1930
89510.CUF: BOER, ADRIAAN DE - Focus. Fotoblad voor Groot Nederland. Achtiende jaargang 1931
87751.HOB: BOER, A.A. DE - Uurwerken. Tijdmeting, antieke klokken, reisklokken, electrische klokken, horloges.
76210.LVG: BOER, JAN L. DE - In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth. Geschiedenissen en legenden
82517.LVN: BOER, EDDY POSTHUMA DE/AAFJES, BERTUS/BOMANS, GODFRIED/BURGERHART, SAARTJE E.V.A - Carnaval
69750.LIT: BOER, HERMAN PIETER DE - Het papieren badpak.
73249.KUN: BOER, HERMAN PIETER DE/DOEVE, EPPO - De betovering. Verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve.
76823.ECO: BOER, K. DE - Als een toren in onze lage landen
89511.CUF: BOER, ADRIAAN DE - Focus. Fotoblad voor Groot Nederland. Twintigste jaargang 1933
47301.ARC: BOER, PAUL DEN - Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien/The Royal Palace Noordeinde in an historical view
79467.VON: BOER, DR. M.G. DE - Oranje en de Welvaart van Nederland.
87303.VON: BOER, DR.M.G.DE - Oranje en de welvaart van Nederland
51561.MUZ: BOEREBOOM, M. - Handboek van de muziekgeschiedenis
2044.LVM: BOEREN, DR.P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht
38144.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - Het blauwe dal
38790.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - Van Maas tot Schelde
41755.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - Het blauwe dal
58813.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - Van Maas tot Schelde
58683.LVM: BOEREN, DR.P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht 1962
79144.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen
2045.LVM: BOEREN, DR.P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
66740.LVM: BOEREN, DR.P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht 1955
13084.POE: BOEREN, DR.P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute
85233.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - De Abdij Rolduc
70013.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute
38006.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - De oudste oorkonden der Abdij Rolduc en de Annales Rodenses
2046.LVM: BOEREN, DR.P.C. - Heiligdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heiligdomsvaarten en andere jubelvaarten.
83945.LVZ: BOEREN, DR.P.C. - De Abdij Rolduc
88933.EED: BOERHOUT, J. - Sierkunst in de banketbakkerij
34120.WEX: BOERMAN, J.W./KNIP, K.M. - Physica. Beknopt leerboek der natuurkunde Deel I: Eerste en tweede cursus.
26622.POE: BOERS, ANTHIA C.M. - Bloemen & bomen
80562.ARC: BOERS, ONNO - Afgebroken Amsterdam. 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten
66221.LVZ: BOERSMA, HENK/MARTENS, JEAN - Van Aw nao Blauw. 125 Jaar Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden 1874-1999.
84633.LVZ: BOERSMA, ROB/ BROUWERS, MANU/ GUBBELS, GEORGE/ GUBBELS, SERVÉ/ MERGELSBERG, BEP/ BROUWERS, MARLÈNE NUYTS- - Gids voor veldnamen van Noorbeek
86215.LVZ: BOERSMA, HENK - Maarland
38695.LVZ: BOERTJES, KATJA/EISSENS, ARJAN - Heyligen huyskens. Kapellen langs velden en wegen in Limburg
11940.FIL: BOERWINKEL, FEITSE - Einde of nieuw begin
33569.PED: BOETES, BERT/NIEUWENHUYS, DICK/SCHUITEMA, KEIMPE - Spel en Sport
69375.LIB: BOËTIUS, HENNING - Een Phoenix uit de as
48859.POE: BOETS, J. EN DANHIEUX, L. - Gezelschapspoëzie
87106.LVM: BOETSKENS, FRANS - Beeldig Maastricht
39048.TYP: BOETTCHER, R./JACQUEMIJNS, I./PHAFF, C. - Papierverwerking en -veredeling
87406.ARC: BOFINGER, HELGE UND MARGRET - Junge Architekten in Europa
77008.TYP: BOGAARD, P.H. E.A. (EDS.) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
75657.TYP: BOGAARD, P.H. E.A. (EDS.) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
50989.POE: BOGAARDS, C. - Kleine hittegolf in mei
65754.WEX: BOGAART, DR.M./BOER, BRAM DE - Kernenergie. Een inleiding tot de reactorkunde.
70949.KUN: BOGAERS, MARIE-ROSE - Made in Holland. Gebruikskeramiek 1945-1988.
57643.WRE: BOGAERT VAN, V.V.R. (E.A.) - Verzameling Nederlandse Wetgeving Studiejaar 2006/2007 Deel c
51759.KUN: BOGAERTS, DR.TH. - Kunst der Illusie. Antieke wandschilderingen uit Campanie.
61608.LIT: BOGAERTS, THEO - Ik ging eens naar "New York"
74729.LVZ: BOGERS, AD - Zestig joar kwiek... 1931-1991
71296.LVZ: BOGERS, AD E.A. - 50 Jaar Blericks Mannenkoor.
38833.TAA: BOGGAART, P.C.UIT DEN (RED.) - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands
47189.CFI: BOGLE, DONALD - Dorothy Dandridge. A biography.
81876.LVZ: BOGMAN, F.L.H. - Slenaken in oude ansichten
33796.KUN: BOGTMAN, W. - Nederlandsche glasschilders
50750.PSY: BOHM, E. - Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik ( Fur Psychologen, Arzte Und Padagogen )
53455.FLO: BÖHM, C. - De tuin
57847.FLO: BÖHM, CESTMIR - De tuinencyclopedie
75860.DSP: BÖHM, HANS EN MULDER, JAN - Wereldtweekamp schaken '85 . Karpov-Kasparov.
80409.ESO: BÖHMEN, IACOB ( TEUTONICUS ) - Hooge ende diepe gronden van't drievoudigh leven des Menschen
49265.KUN: BÖHMER, G. - Die Welt des Biedermeier
52476.HOB: BÖHMER, GÜNTHER. - Puppentheater. Figuren und Dokumente aus der Puppentheater-Sammlung der Stadt München.
44167.KUN: BÖHMER, SYLVIA (RED.) - Von der Erde zum Himmel. Heiligendarstellungen des Spätmittelalters.
87144.KUN: BÖHMER, G. - Die Welt des Biedermeier
49751.TAA: BÖHTLINGK, O. - Dandin's poetik
36517.GEA: BOHY, GEORGES - Hainaut ou l'épopée d'un peuple. Tome 1:Des origines à Charles Quint. Tome 2: De Charles Quint à nos jours.
60457.KUN: BOIS-REYMOND, IRINA DU - Hermes Handlexikon. Die Graphischen Künste. Techniken-Gattungen-Geschichte-Hauptmeister.;
85610.KUN: BOIS, YVE-ALAIN/JOOSTEN, JOOP/ZANDER RUDENSTINE, ANGELICA/JANSSEN, HANS - Piet Mondriaan 1872-1944
87218.OON: BOISOT - De wedergeboorte van het koninkrijk
39779.ECO: BOISSEVAIN, ELISABETH/JPPDE, TON DE - Tussen koop en miskoop. De geschiedenis van de cinsument en zijn belangen in Nederland.
49997.GEA: BOISSEVAIN, U. - Grieksche schenkingsoorkonde uit Zuid-Italië van het jaar 1127/8
68269.LVN: BOIVIN, DRS.BERTUS E.A. (RED.) - 20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. 52 afleveringen in 3 banden compleet!.
28085.ARC: BOJANOWSKI, GRZEGORZ/BUDZIAREK, MAREK/SOBIEPÁNSKI, JAROSLAW - Lódz
20744.ECO: BÖKEMANN, DR.IR.DIETER - Theorie der Raumplanung
49416.KUN: BOL-SMIT, E. - In vogelvlucht. Schilderijen, tekeningen, gedichten.
66368.TAF: BOLAJI, LABANJI - Anatomy of Corruption in Nigeria.
50836.ERO: BOLEN, C.VAN - Geschiedenis der erotiek. Erotiek en sexuele kennis in de geschiedenis der mensheid.
51104.ERO: BOLEN, C.VAN - Erotiek van het oosten.
61746.PSY: BOLEN, JEAN SHINODA - Godinnen in elke vrouw
8478.JOU: BOLHUIS, ADA RED. - Het nieuws opnieuw bekeken
66668.TAF: BOLINK, PETER - Towards Church union in Zambia.
61899.ESO: BOLKESTEIN, FRITS - Moslim in de polder. Frits Balkestein in gesprek met Nederlandse moslims.
78975.LIB: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
74146.LSE: BÖLL, HEINRICH - Een Duits geweten. Gesprekken met René Wintzen.
65535.LIB: BÖLL, HEINRICH - Meningen van een clown.
21087.LIB: BÖLL, HEINRICH - Omnibus
21792.LIB: BÖLL, HEINRICH - Erzählungen-Hörspiele-Aufsätze
71318.LIB: BÖLL, HEINRICH - Het dal der dreunende hoeven.
31282.LIB: BÖLL, HEINRICH - Ende einer Dienstfahrt
35039.LIB: BÖLL, HEINRICH - Waar zijt gij, Adam?
71778.LIB: BÖLL, HEINRICH - Ansichten eines Clowns.
56051.LIB: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
56607.LIB: BÖLL, HEINRICH - Und sagte kein einziges Wort
57402.LIB: BÖLL, HEINRICH - Omnibus
58879.LIB: BOLL, HEINRICH - Frauen vor Fluslandschaft
61171.LIB: BÖLL, HEINRICH - Geen alibi voor God
64402.LIB: BÖLL, HEINRICH - Das Vermächtnis. Erzählung.
86104.LIB: BÖLL, HEINRICH - Das Brot der frühen Jahre und andere Prosastücke
73382.LIB: BÖLL, HEINRICH - Einde van een dienstreis
72152.LIB: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
50466.LSE: BOLLAND, G. - Bij Goethe's Faust
82136.MED: BOLLEN, ALBERT LUCIEN - Over epiduraalanaesthesie
78699.ESO: BOLLSTATTERS, KONRAD - Ein mittelalterliches wahrsagespiel. Konrad Bollstatters losbuch in CGM 312 der Bayerischen staatsbibliohek.
13940.ESO: BÖLSCHE, W. - Van zonnen en zonnestofjes
34662.ESO: BÖLSCHE, W. - Op de Menschenster. Natuurbeschouwing en levensopvatting.
34661.ESO: BÖLSCHE, W. - Van bacil tot menschaap
34658.ESO: BÖLSCHE, W. - Van zonnen en zonnestofjes
34660.ESO: BÖLSCHE, W. - Ontwikkelingsgeschiedenis van het Huwelijk, de zedelijkheid en het Schaamtegevoel
34659.ESO: BÖLSCHE, W. - Wereldblik
41331.WEX: BOLT, BRUCE A. - Aardbevingen. Geologische geheimen onthuld.
49061.BOB: BOLTEN, J. E.A. - Het Leidse prentenkabinet
58465.BOB: BOLTEN, J. E.A. - Het Leidse prentenkabinet
48903.FIL: BOLTER, J. - De mens van Turing
84555.SPR: BOMAN, GODFRIED - Godfried Boman's Sprookjesboek
6871.LIT: BOMANS, GODFRIED - Op het vinkentouw
24338.LIT: BOMANS, GODFRIED - Noten kraken
24362.LIT: BOMANS, GODFRIED - Capriolen
48098.LIT: BOMANS, GODFRIED - Oude en nieuwe buitelingen
52565.LIT: BOMANS, GODFRIED - Vroolijke vertellingen
61750.LIT: BOMANS, GODFRIED - Sprookjes
76536.LIT: BOMANS, GODFRIED - Vroolijke vertellingen
68515.LIT: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe buitelingen
85168.LIT: BOMANS, GODFRIED - Pa Pinkelman in de politiek
86036.SPR: BOMANS, GODFRIED - Sprookjesboek
71408.SPR: BOMANS, GODFRIED - Moeder de gans. Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder.
85688.SPR: BOMANS, GODFRIED - Moeder de gans. Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder.
18374.LIT: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van tante Pollewop
84108.SPR: BOMANS, GODFRIED - De ontevreden vis
56072.PEN: BOMHOFF, EDUARD J. - Blinde ambitie. Mijn 87 dagen met Zalm, Heinsbroek en Balkenende.
51964.CUF: BONAMI, FRANCESCO - Gabriele Basilico 55
49215.LVO: BOND, C./ SIEGFRIED, R. - Antarctica. No Single Country - No Single Sea
54292.VES: BOND, B. - Praktische gids zeilen
51180.LVO: BOND, CREINA, ROY, SIEGFRIED - Antarctica. Het onbekende continent
68193.KUN: BONET, JUAN MANUEL - Rueda
64654.ESO: BONEWITZ, RA - Cosmic Crystals. Crystal Consciousness and the New Age.
49724.FIL: BONGER, H. - Leven en werk van Dirk Volkertsz Coornhert
9155.GEA: BONGHI JOVINA, MARIA - Magna Graecia
76944.REC: BONHOEFFER, DIETRICH - Widerstand und Ergebung
37406.FIL: BONI, A. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
63664.LSE: BONI, AMAND - Ernest Claes - een blik op zijn leven en levenswerk
63687.GEV: BONI, ARMAND - Erasmus van Rotterdam, de roman van een monnik en zijn tijd.
51485.ESO: BONIN, F. - Lexikon der Parapsychologie. Das gesamte Wissen d. Parapsychologie u. ihrer Grenzgebiete.
61999.KUN: BONIN, WIBKE VON - 100 Meisterwerke aus den grossen museen der welt
40722.ARC: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriële archeologie in Amsterdam.
48805.LVO: BONN, G. - Afrika continent der toekomst
48820.LVO: BONN, G. - Afrika continent der toekomst
65913.KUN: BONNARD, PIERRE - Das Glück zu Malen
27608.KUN: BONNEFANTEN MUSEM MAASTRICHT - Schilders XIXe eeuw
77005.KUN: BONNEFANTENMUSEUM - Bonnefantenmuseum. Het gebouw, het museum, de verzamelingen.
61625.KUN: BONNEFANTENMUSEUM - Bonnefantenmuseum. Het gebouw, het museum, de verzamelingen.
88088.KUN: BONNEFANTENMUSEUM - Bonnefantenmuseum. Het gebouw, het museum, de verzamelingen.
39826.KUN: BONNEFANTENMUSEUM - Bonnefantenmuseum. Het gebouw, het museum, de verzamelingen.
66518.LVZ: BONNEURE, FERNAND - Literaire Gids voor West-Vlaanderen
40946.LIG: BONORA, E. - Storia della Letteratura Italiana. II edizione.
48352.SPR: BONSELS, W. - Himmelsvolk. Ein Buch von Blumen, Tieren und Gott.
48417.LVO: BONSELS, W. - Indienfahrt
51889.LVO: BONT, A.L.DE/DAS, G. - Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis ( ook voor het handelsonderwijs
80608.REC: BONT, PROF. D/ PAUWELS, DR. C.F./ GEUS, G. DE/ OTTEN, PROF.F/ SALSMANS, PROF. J/ TIMP, DR. P - De Katholieke kerk. Godsdienstleer en Apologie. Deel 1 en 2
17859.DVT: BONTE, W.H.F - Kramer's Woordentolk
39519.KUN: BONTEN, JEF - Pierre Delnoy, schilder van Geul- en Mergelland
76483.LVZ: BONTEN, JEF - 50 Markante Dorpsfiguren (deel 2)
42033.WEX: BONTHOND, J.T./CAPELLE, F.VAN - Stoffen
52156.MOD: BONTHOND, J./ CAPELLE, VAN F. - Manufacturen
52162.MOD: BONTHOND, J. T., CAPELLE, F. V. - Kousen en sokken
50452.POE: BONTRIDDER, A. - Partager la parole / het woord delen
53737.POE: BONTRIDDER, ALBERT - Gedichten 1942-1972
52000.KUN: BONTRIDDER, GILBERT DE - Gilbert de Bontridder
52705.KUN: BONTRIDDER, GILBERT DE - Gilbert de Bontridder
86907.LVM: BONTRIDDER, GILBERT DE (RED.) - Symposium en tentoonstelling 40 jaar Jan van Eyck Akademie
49398.MUZ: BONVICINI, C. - The tenor's son. My days with Pavarotti
83445.GEA: BOOCKMANN, HARTMUT/SCHILLING, HEINZ/SCHULZE, HAGEN/STÜRMER, MICHAEL - Mitten in Europa. Deutsche Geschichte.
46879.LVU: BOOGAARD, P.E.A. (RED.) - Studenten almanak 1979 (U.V.S.V/N.V.V.S.U.)
40627.LIT: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - De heerlijkheid van Julia
86419.LVM: BOOGAARD, J. VD & WINKELS, P. - Marechaussee in Maastricht
81010.LIT: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN - De heerlijkheid van Julia
86406.LVM: BOOGAARD, JAC.VAN DEN - De Stadsschouwburg
49834.NAS: BOOGAART, PIETER UIT DEN - Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands
61912.LVZ: BOOGAART, PIETER UIT DEN/MÖNNICH, CON - Portret van de Maas
86571.LVZ: BOOGAART, PIETER UIT DEN/MÖNNICH, CON - Portret van de Maas
64470.LVM: BOOGARD, JAC VAN DEN E.A. (SAMENST.) - Jaarboek Maastricht 2005-2006, geschiedenis van een stad in woord en beeld met een fotografisch eerbetoon aan de uit de binnenstad vertrekkende aardewerkindustrie.
32550.KUN: BOOGARD, JAC VAN DEN - Appie Drielsma: Het beeld belicht, plastisch versus constructief
89055.LVM: BOOGARD, JAC VAN DEN E.A. (SAMENST.) - Jaarboek Maastricht 2005-2006, geschiedenis van een stad in woord en beeld met een fotografisch eerbetoon aan de uit de binnenstad vertrekkende aardewerkindustrie.
66667.LVZ: BOOGARD, DRS. JAC VAN DEN E.A. - 450 jaar 1542 - 1992.
85251.LVM: BOOGARD, JAC VAN DEN E.A. (SAMENST.) - Jaarboek Maastricht 2004-2005 nr. 50, geschiedenis van een stad in woord en beeld met een fotografisch eerbetoon aan de uit de binnenstad vertrekkende aardewerkindustrie.
89508.KUN: BOOGERD, D & CRIQUI, J-P. - Didier Vermeiren. Collection Solides
38721.KUN: BOOGERD, D & CRIQUI, J-P. - Didier Vermeiren. Collection Solides
59853.LSE: BOOGMAN, J.C./HARENBERG, J./KROSENBRINK, G.J.H./SCHAARS, A.H.G. (RED.) - A.C.W.Staring. Dichter en landman, regionalist en nationalist.
8585.MED: BOOIJ, DR.H.L. - Aan de grens van het leven
34220.GEA: BOOM, GHISLAINE DE - De reizen van Karel V
36911.REC: BOOM, FONS (RED.) - En toch zijn we vreemdeling. Abdij van Deurne.
49688.KUN: BOOM, VAN DER A. - Glasschilderkunst
70592.KUN: BOOM, VAN DER A. - Glasschilderkunst
31624.JOU: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Een kat heeft negen levens
10959.VON: BOOMKER, HENK E.A.RED. - Bewogen verleden
81035.LIT: BOON, LOUIS PAUL/ JO BOON - Blauwbaardje in de ruimte
9935.GEV: BOON, K.G. E.A. - Het boek van de arbeid
29179.GED: BOON, IR.H.DE E.A. RED. - Samen sterk
29217.BLO: BOON, K.G./CARMIGGELT, S./PLEYSIER, ARIE/WINKLER, JOHAN (SAMENST.) - Het boek van de arbeid
49120.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Reservaat. Boontjes verzamelde reservaten.
44110.TAA: BOON, TON TEN (SAMENST.) - Taal van het jaar nul. Kroniek van het Nederlands in 2000.
45584.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Hij was een zwarte en andere reportages
59905.ESO: BOON, R. - Over de goede engelen
62586.HOB: BOON, LEEN E.A. - het Fujica (Single-8) boek
80686.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Davids jonge dagen.
83213.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Pieter Daens
84882.OOR: BOON, N.J. (RED.) - De Prins der Geillustreerde Bladen. Van 4 Juli 1914 t/m 26 Juni 1915
83498.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Boontjes 1961
87163.LIT: BOON, LOUIS PAUL - Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus.
62440.BLO: BOONEN, JAAK (REDACTIE) - Van onzen tijd. Proza en poezie uit noord en zuid.
34689.TYD: BOONROY, DR.F. E.A. (RED.) - De Vlaamsche Gids. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift
20420.LIG: BOOR, HELMUTH DE - Die Deutsche Literatur
20422.LIG: BOOR, HELMUTH DE - Die Deutsche Literatur im Späten Mittelalter
20421.LIG: BOOR, HELMUTH DE - Die Höfische Literatur
54373.NAT: BOORER, WENDY - Elseviers hondenboek in kleuren
10799.LIT: BOOST, ROLF - Speel de Clown
57187.KUN: BOOSTEN, GÈR - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Gèr Boosten.
75762.KUN: BOOSTEN, GÈR - Schetsboek
88084.KUN: BOOSTEN, GÈR JR. - Ger Boosten. Een marktgezicht als wereldbeeld.
81058.LVM: BOOSTEN, GER/ BRECHT/ BREYTENBACH, BREYTEN/ FALKEN, HERBERT/ JADE, MANFRED/ MORGAN, TONY/ KOLTES, BERNARD-MARIE - Humaniora/ Gevecht van neger en honden
46282.KUN: BOOSTEN, GÈR - Financieel verslag. Bouwfonds voor Limburgse Gemeenten 1985
88246.KUN: BOOSTEN, GÈR - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Gèr Boosten.
38717.ARC: BOOT, MARJAN E.A. (RED.) - De inrichting van de Beurs van Berlage
40378.MED: BOOT, J.M./KNAPEN, M.H.J.M. - De Nederlandse gezondheidszorg
87516.ARC: BOOT, HANS/ JAHN, HELMUT/ KOOLHAAS, REM/ MEIER, RICHARD/ BOFILL, RICARDO E.V.A. - Het Haagse Stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Spui, 1 woningbouwplan voor het Burg. De Mochyplein.
74445.KUN: BOOTH-CLIBBORN, EDWIN (ED.) - American illustrations 3. The third annual of American editorial, book, advertiser, poster, unpublished work, film animation, and promotional art
56919.LVZ: BOOTSGEZEL, J.J. - Steenkolen. Haar ontstaan en bereiding tot marktproduct en nevenproducten.
84323.FIL: BOR, JAN (RED.) E.A. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
56965.FIL: BORCH, RUDOLF - Schopenhauer. Sein Leben in Selbstzeugnissen, Briefen und Berichten.
36688.KUN: BORCHGRAVE D'ALTENA, COMTE J.DE/MARBOUR, JOSÉE - Retables en pierre du Hainaut
18323.LIB: BORDEAUX, HENRY - L'Écran Brisé
18404.LIB: BORDEAUX, HENRY - Les Captifs Délivrés
20571.LVO: BORDEAUX, HENRI - Le visage de Jérusalem
64927.CTO: BORDERIE, ROGER A.O. - Strindberg. Entretien - Inédits - Amadov - Nietzsche - Freud - Charcot - Weininger - Vitrac - Artaud. Théatre Oblique - Théâtre de chambre - Théâtre de l'inconscient, du rêve, de la cruauté. Images - Klossowski: la coiffeuse. Marges - Butor - Bataille - Duvignaud - Attal. Anthologie - Roger Laporte - S. Kierkegaard.
11675.LIT: BORDEWIJK, F. - Apollyon
23912.LIT: BORDEWIJK, F. - Zwanenpolder
24405.LIT: BORDEWIJK, F. - De laatste eer
71716.BOW: BORDEWIJK, F./KOENEN, MARIE/PHILIPS, MARIANNE - Drie novellen. Huis te huur/Het Friesche goud/De Koningsweg
40466.LIT: BORDEWIJK, F. - Noorderlicht
50399.LIT: BORDEWIJK, F. - Arenlezing uit de korenharp
52932.LIT: BORDEWIJK, F. - Het Eiberschild
52933.LIT: BORDEWIJK, F. - De Golbertons
53054.LIT: BORDEWIJK, F. - Idem, tien parodieën
85337.LIT: BORDEWIJK, F. - Bij gaslicht
75576.LIT: BORDEWIJK, F. - De laatste eer
52539.LIT: BORDEWIJK, F. - Noorderlicht.
35839.ESO: BOREL, HENRI - Wijsheid en schoonheid uit China
71944.KIB: BOREL, HENRY (VERT.) - Een dronk uit het hemelsche blauw. Een Hindoesche liefdesgeschiedenis.
53290.KUN: BORENIUS, PTOF - Rembrandt peintures
52643.ESO: BORG, MEERTEN TER / GEEST, SJAAK VAN DER / JANSSEN, JACQUES - Over genezing, magie en religie
69467.GEA: BORG, ASTRID - The cultural history of Russia
78327.ARC: BORGER, HUGO - Der Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung 2 bände (1: Katalog zur Ausstelling der Historischen Museen in der Jozef-Haubrich-Kunsthalle Köln & 2: Essays zur Ausstelling der Historischen Museen in der Jozef-Haubrich-Kunsthalle Köln)
81142.POE: BORGES, JORGE LUIS - Het geheimschrift
48974.POE: BORGWAT, P. & JASPERS, M. & STRAUS, P. - Groene tomaten op de schaal
48912.PSY: BORIS, H. - Sleights of mind: One and multiples of One
88393.KUN: BORLAND, CHRISTINE - The dead teach the living. Selected Works 1990-1999.
85428.GEA: BORMAN, RUUD - Oude beschavingen van de lage landen
3548.REC: BORN, DRS.A.VAN DEN - Ezechiël
45659.VET: BORN, ERHARD - 2C1. Entwicklung und Geschichte der Pazifik-Lokomotiven
52907.REC: BORN, DR. A. VAN DEN - Bijbels woordenboek
54206.BGE: BORN, W, - Het goede leven: champagne en andere mousserende wijnen
59628.EED: BORN, WINA (RED.)/JOHNSON, HUGH - Spectrum Wijnatlas. Nieuwe editie.
61152.EED: BORN, WINA - Avenue Culinair. De Franse keuken.
63169.EED: BORN, WINA - Het volkomen Wijnboek
31327.REC: BORN, DRS.A.VAN DEN - Ezechiel
87167.HER: BORNE, J.C.C.F.M. VAN DEN - Bibliografie van de Nederlandse heraldiek
32418.GED: BORNEWASSER, HANS/VRIES, JOHAN/VERAGHTERT, KAREL/OOORD, AD V.D./BIJSTERVELD, JAN-ARNOUT - Universiteit van Tilburg 75 jaar waardenville universiteit
53301.KUN: BORNGRAEBER, CHRISTIAN. - Prototypen. Avantgarde Design Uit Berlijn
71684.LSE: BORNOFF, NICHOLAS - Pink Samurai. Love, Marriage, and Sex in Contemporary Japan.
50668.KUN: BOROWSKI, S./ LEIBOVITZ, E. - De visionaire wereld
34441.LIT: BORRÉ, JOS - Gerard Waldschap
40829.LSE: BORRÉ, JOS/HOOF, GUY VAN - Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen
12824.HOB: BORREBACH, HANS - Alles over fatografie
30887.PEN: BORRIE, G.W.B. - F.M.Wibaut, mens en magistraat
72294.LVM: BORROMEUS, BR. - Geschiedenis van Maastricht. De oudste stad van Nederland.
75864.LVM: BORROMEUS, BR. - Geschiedenis van Maastricht. De oudste stad van Nederland.
67482.LVM: BORROMEUS, BR. - Geschiedenis van Maastricht. De oudste stad van Nederland.
89498.LVM: BORROMEUS, BR. - Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog
86634.LVM: BORROMEUS, BR. - Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog
80336.LVO: BORSBOOM, AD - De clan van Wilde Honing. Spirituele rijkdom van de Aborigines
24288.PES: BORSCH, HERBERT VON - Obrigkeit und Widerstand
73475.ARC: BORSI, FRANCO AND GODOLI, EZIO - Wiener bauten der Jahrhundertwende
50255.KIB: BORSTLAP, H. - Tussen Keulen en Parys
77321.LVZ: BOS, NICK - Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw.
66207.MED: BOS, DR. S.E. E.A. - Kindergeneeskunde en kinderverpleegkunde.
73922.CAR: BOS, P.R. - Beknopt leerboek der Aardrijkskunde
29977.ACH: BOS, JURJEN M. - Archeologische streekbeschrijving
33937.ACH: BOS, JURIEN M./KALEE, C.A./POT, TJ./WTTEWAALL, A.J. - Nederzettingsarcheoloog in Nederland
40945.MUZ: BOS, CHR./JANS, E. - Het grote Muziek & Showboek voor Harmonie, Fanfare, Brassband, Drum & Showband, Majorettes
70714.VEA: BOS, P. - Volkswagen 1500 en 1600. Technische gegevens en praktische wenken.
48954.LVN: BOS, J. E.A. - Vijftig jaar Nederlandse fruitteelt
70303.GEV: BOS, SANDRA - Uyt liefde tot malcander.
59526.ESO: BOS, ARIE - AIDS en atroposofische geneeskunde. De betekenis van een ziekte.
59798.AAR: BOS, P.R./BALEN C.L.VAN - Kleine schoolatlas der gehele aarde in 48 kaarten
83522.AAR: BOS, R. - Nederland. Eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland. Geschetst naar de natuurlijke landschappen der provinciën.
44173.TYP: BOS, BEN - Je goeie gezicht
66705.ECO: BOS, AUKE DE O.A. (RED.) - Regels voor de toekomst. Kansen voor een duurzaam ondernemend Nederland.
81639.FLO: BOS, DR.H. - Beknopt leerboek der plantkunde
69340.CUF: BOS, BEN (RED.) - Grafisch Nederland 2002. Wie denkt u wel dat ik ben.
88949.FIL: BOS, DR. A. P. - In de greep der Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie.
88718.KLA: BOS, DR. A. P. - Geboeid door Plato. Het christelijk geloof bekneld door het glinsterend pantser van de Griekse filosofie.
70289.VEA: BOS, P. - Opel Kadett. Technische gegevens en praktische wenken.
85563.LVN: BOS, NICK - Notabele ingezetenen. Historische studies over Nederlandse elites in de negentiende eeuw.
64179.LIT: BOSBOOM TOUSSAINT, A.L.G. - De triomf van Pisani
29802.FLO: BOSCH, HANS VAN DEN/DIJK, HANNEKE VAN/OTTER, GEORGE - Het complete kamerplantenboek
80904.KUN: BOSCH, HIERONYMUS - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atalier Mierzejwski, Warszawa
63289.PES: BOSCH, GERT EN GIELEN-DREHMANNS, JEANNE. - Sturen...besturen. "In vogelvlucht door een aktief leven"
61846.LVZ: BOSCH, GERT; CROUZEN, LAUR - Het Kastelenrijk: Westelijke Mijnstreek rijk aan kastelen
44612.FEM: BOSCH, MINEKE - Lieve Dr. Jacobs
74819.WEX: BOSCH, A. TEN - De electrotechnische school, Deel I: Theoretische beschouwingen over gelijk- en wisselstroom.
84666.LVN: BOSCH, L.E. - Millems-kazerne voor heen de Witte-Vrouwen abdij te Utrecht. Strekkende tot eene bijdrage van de geschiedenis dier stad en den aldaar geslotenen vrede in het jaar 1713
38657.KUN: BOSCH, BERT VAN DEN/BUETERS, MARIEKE/DEVENS, PAUL - H5
57867.FLO: BOSCH, HANS VAN DEN/DIJK, HANNEKE VAN/OTTER, GEORGE - Het complete kamerplantenboek
50595.ESO: BOSCHKE, F. - Blinde Vlekken in Onze Kennis
25677.KUN: BOSCHLOO, ANTON W.A. - The Prints of the Remondinis
72871.LIT: BOSCHVOGEL, F.R. - Als ich can
61215.KUN: BOSING, WALTER - Hieronymus Bosch ca. 1450-1516. Tussen hemel en hel.
53261.KUN: BOSING, WALTER - Hieronymus Bosch C.1450-1516. Tussen hemel en hel
47386.ACH: BOSINSKI, GERHARD - Archäologie des Eiszeitalters. Vulkanismus und Lavaindustrie am Mittelrhein.
75656.KUN: BOSKOVITS, M., M. MOJZER AND A. MUCSI - Das christliche Museum von Esztergom (Gran)
54352.FLO: BOSMA, JAN - Loofhout gewassen
54353.FLO: BOSMA, JAN - Loofhout gewassen
54443.NAT: BOSMA, JAN - Loofhoutgewassen. Tweede bundel
56629.KUN: BOSMA, KOOS - De kunstwerken van Rijkswaterstaat/The structural art works of Rijkswaterstaat
58741.LVN: BOSMA, KOOS - De kunstwerken van Rijkswaterstaat/The structural art works of Rijkswaterstaat
88574.KUN: BOSMA, KOOS - De kunstwerken van de Rijkswaterstaat/The structural art works of Rijkwaterstaat
75916.LVM: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht
33738.VOG: BOSMAN, H.H. - Handboek voor het kweken van kleurkanaries
75906.LVM: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht
59435.LSE: BOSMANS, PROF.DR.J. - Vondel in Leiden
77077.KUN: BOSQUET, ALAIN - Margotton
40838.GEA: BOSS, LUC (RED.) - De toekomst van het industrieel verleden
60532.POE: BOSSCHE, STEFAN VAN DEN/VERGEER, KOEN (SAMENST.) - Naar 't zuiderland. Moderne Nederlandse dichters langs de Middellandse zee.
54618.ARC: BOSSCHER, FRANS. - Cultuurmonumenten van Natuurmonumenten.
47575.LVZ: BOSSENBROEK, PHLIP/HERMANS, JAN/SMITS, JAP/VORSTERMANS, SJAAK/WESTREENEN, FREEK VAN - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
70190.OON: BOSSENBROEK, MARTIN E.A. - Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. 4 delen (compl.). 1. De Meelstreep (Bossenbroek, Martin), 2. Binnenskamers (Kristel, Conny red.) Besluitvorming, 3. Menseheugenis (Piersma, Hinke red.) Getuigenissen, 4. Polderschouw (Kristel, Conny red.) Regionale verschillen.
64329.LVZ: BOSSENBROEK, PHLIP/HERMANS, JAN/SMITS, JAP/VORSTERMANS, SJAAK/WESTREENEN, FREEK VAN - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
72950.LVZ: BOSSENBROEK, PHLIP/HERMANS, JAN/SMITS, JAP/VORSTERMANS, SJAAK/WESTREENEN, FREEK VAN - Het land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
49319.KUN: BOSSERT, H. - Folk art of Europe
75888.VET: BOSSHARD, H. - Frankreichs letzte Dampflokomotiven
75342.KUN: BOSSILKOV, SVETLIN - 12 icons from Bulgaria
89083.MED: BOSSU, ANTONIN - Nouveau Compendium Médical à l'usage des Médecins Praticiens. Divisé en trois parties: 1. Pathologie Génerale. 2. Dictionnaire de Pathologie Interne. 3. Memento Thérapeutique.
50535.LIT: BOSTOEN, K. E.A. - Apollo of ghesangh der musen
51621.FEM: THE BOSTON WOMEN'S HEALTH BOOK COLLECTIVE. - The New Our Bodies, Ourselves: A Book By And For Women
85065.REC: BOT, MARIE - Miserere. Les grand pelgrimages de pénitence en Europe.
35679.TAA: BOTHA, PROF.DR.R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek
56180.TAF: BOTHA, C.GRAHAM - Social Life and Customs during the Eighteenth Century. Social life in the Cape Colony.
18508.TAA: BOTHA, PROF.DR.R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek
52713.ARC: BOTTA, M. - Mario Botta : Public Buildings 1990-1998
84975.ARC: BOTTA, MARIO - Emozioni di Pietra
87267.ARC: BOTTA, M. - Mario Botta : Public Buildings 1990-1998
77705.KUN: BOTTARI, STEFANO - Michelangelo. La Cappella Sistina.
88430.WEX: BÖTTCHER, ANTON - Krane. Ein Handbuch für Bureau, Betrieb und Studium.Textband.
37694.LVN: BOTTEMA, S./CLASON, A.T. - Het schaap in Nederland
78620.KUN: BOTTEMA, TJEERD - Mijn leven
83584.LVA: BOTTENHEIM, MR. S. - Dr. Samual Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam
77538.CTO: BOTTENHEIM, S.A.M. - De opera in Nederland
85374.LSE: BOTTON, ALAIN DE - How Proust can change your life
71328.DSP: BOTVINNIK, M.M. - One hundred selected games
73711.LIB: BOUAZZA, HAFID - Paravion
82873.GEV: BOUBER, ROB - De onbevangen jaren. Kroniek over de jaren zestig
15414.OON: BOUCHER, FLORINE E.A. SAMENST. - Woord gehouden
64882.KUN: BOUDAILLE, GEORGE - Jasper Johns
68197.KUN: BOUDAILLE, GEORGES - Jasper Johns
49127.LIB: BOUDARD, A. - De madam van Saint-Sulpice
11327.BLO: BOUDIER-BAKKER I. E.A. - Bloei
60007.LIT: BOUDIER BAKKER, INA - Het spiegeltje
59670.LIT: BOUDIER-BAKKER INA - Met de tanden op elkaar. Dagboeknotities '40-'45
54469.TOO: BOUFFARD P & CREUX, R. - Fountains, Mirrors of Switzerland
12557.KIB: BOUHUYS, MIES - Achter de bergen
36494.LVN: BOUHUYS, MIES - Holland
51439.KIB: BOUHUYS, MIES - De man van Nazareth
80958.OON: BOUHUYS, MIES E.A. - Vrouw in verzet. Toen & nu
78550.TAA: BOUILEAU, A. - Enquete dialectale sur la toponymie germanique du nord- est de la province de Liège. Tome II: Lexique grammaire index.
16076.BEL: BOUILLENNE, R. - Les Hautes Fagnes de la Belgique
56869.KUN: BOUJON, M.HENRI - Greuze
61609.REC: BOULAERT, E.P.E. - Onder het kruis van Tugude
63668.FRA: BOULAIS, PIERRE - Drôme, des pays et des hommes
59831.LVE: BOULANGER, ROBERT (ED.) - Yougoslavie
51267.CUF: BOULLET, J. - Symbolisme sexuel
29219.VHE: BOUMA, HANS (SAMENST.) - Mensen gevraagd
31334.WAN: BOUMA, HANS (SAMENST.) - Alle mensen
55853.SOC: BOUMA, HANS - Leve het oude ambacht
30415.LVF: BOUMA, HANS/ANDRINGA, SJOERD - Dromen over Friesland
31548.GEA: BOUMAN, DR.P.J. - Een onzer dagen
46373.WEX: BOUMAN, C.A. - Properties of Lubricating Oils and Engine Deposits
59573.ESO: BOUMAN, K.HERMAN - Forgotten Gods. Primitive minds from a traveller's point of view.
63316.ARC: BOUMAN, JAN - Nederlandse monumenten in beeld. Tussen schietlood en waterpas.
85856.GEV: BOUMAN, JAN - Het merckwaerdigste meyn bekent (derde honderdtal)
88668.KUN: BOUMAN, OLE - And justice for all...
79593.ECO: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord
62099.LIB: BOUR, RENÉ - Les Metamorphoses
82737.LIB: BOUR, RENÉ - Les Metamorphoses
48971.LIT: BOURAOUI, NINA - De gluurster
70683.LIB: BOURAOUI, NINA - De gluurster.
32461.LIT: BOURBON, LOUIS DE - Samenspraak met Arthur
11669.LIT: BOURBON, LOUIS DE - Twaalf maal Azië
88998.POE: BOURBON, LOUIS DE - Zwerving
67079.KUN: BOURBON, DAVID - Warhol
37099.WEX: BOURCART, JACQUES - La vie de la terre
38959.BEL: BOURDEAUX, MICHEL - De Citadel van Dinant
45386.LIB: BOURG, DOMINIQUE LE - L'Art d'être aimée
32504.LIB: BOURGET, PAUL - Un divorce
47069.KUN: BOURGET, PIERRE DU - De vroeg-christelijke schilderkunst
60673.LIB: BOURGET, PAUL - La Terre promise
43235.BEL: BOURGIGNON, MARCEL E.A. - Luxembourg Belge
69944.KUN: BOURGUET, R.P.PIERRE DU - Art Paléochrétien
14305.KAS: BOURIN, ANDRÉ - Die Schlösser der Loire
83798.LIB: BOURIN, JEANNE - De nieuwe Héloïse
88773.LVZ: BOURLET, M./LETESSON, CH. - Aperçu de l'Époque. Liège renait 1478-1650.
6188.POE: BOURMA, HANS - Lopen op lucht
54621.REC: BOURS, TH. (INL.) - Mij is alle macht gegeven ..gaat dus
54806.BOB: BOUSMANNE, BERNARD - Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur
20817.LIW: BOUSSET, HUGO E.A. - Kritisch Akkoord 1977
61508.LIW: BOUSSET, HUGO/EGGINK, CLARA, E.A. - Kritisch akkoord 1978
64235.TAA: BOUSSINOT, ROGER - Dictionnaire Bordas des Synonymes. Analogies/Anatonymes.
9508.POE: BOUTENS, P.C. - Lente-maan
20682.KIB: BOUTENS-VAN HEEL C. E.A. RED. - De Windroos 1940
58812.POE: BOUTENS, P.C. - Oden en fragmenten van Sapfo, toegevoegd zijn Ode aan Sapfo
62570.POE: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken II
62802.POE: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk.
71748.KIB: BOUTENS-VAN HEEL C. E.A. RED. - De Windroos 1940
87378.POE: BOUTENS, P.C. - Zomerwolken
29456.FRA: BOUVARD, PHILIPPE/FRASNAY, DANIEL - Tag und Nacht Paris
32272.ARB: BOUVRIE, JAN DES - Metamorfose seizoen '98-'99
50891.MED: BOUWDIJK BASTIAANSE, M.A. VAN, RED. - Leerboek der vrouwenziekten.
52484.MED: BOUWDIJK BASTIAANSE, M.A. VAN, RED. - Leerboek der vrouwenziekten.
74419.LVZ: BOUWENS, SOPHIE - Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001.
12517.LVZ: BOUWENS, J.; HERMANS, P.; MELKEN, W. VAN - Contactblad Vereniging Meerssen (later Gerbergabode) nr 1 JG 1 (1993) t/m nr 3 JG 15 (2007)
71525.LVZ: BOUWENS, SOPHIE - Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001.
70063.LVZ: BOUWENS, SOPHIE - Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001.
16221.WEX: BOUWERS, DR.A. - Physica en techniek der röntgenstralen
51300.BOB: BOUWERS, L. - Verzameld bewaren
22604.VON: BOUWMAN, MIES - Juliana 75, Nationaal fotoalbum
23956.VON: BOUWMAN, MIES - Juliana 75
31051.VON: BOUWMAN, MIES - Juliana 75
50130.CTO: BOUWMAN, MIES - Mies, cursiefjes
54247.CTO: BOUWMAN, MIES - Mies, cursiefjes
56675.MUZ: BOUWMAN, FRANS (SAMENST.) - Hitdossier 6e editie 1939-1994
17962.KIB: BOUWMAN, JOH.H. - Hollanders koersen Zuid. De avontuurlijke ontdekkingsreis van Kapitein Bom.
82866.WEX: BOUWMAN, DR. EVERH. - Natuurkundige vraagstukken
25254.VES: BOUWS, E. - Omgaan met motorboten
49229.KUN: BOVEN, VAN M./ SEGAL, S. - Gerard en Cornelis van Spaendonck.
28044.LVM: BOVENS, THEY - Mestreechter leedsjes-cahier nommer 2
83044.LVM: BOVENS, THEY - Mestreechter leedsjes-cahier nommer 2
49579.KUN: BOVINI, G. - Die Mosaiken von Ravenna
20011.ROH: BOWEN, MARJORIE - De gunsteling van Koning Jacobus I
55915.LIG: BOWEN, ELIZABETH/BURGESS, ANTHONY/CECIL, LORD DAVID/GREENE, GRAHAM/O'BRIEN, KATE - The Heritage of British Literature
88046.LIB: BOWEN, MARJORIE - The Viper of Milan: a Romance of Lombardy
49808.TAA: BOWEN, J. - Welsh
21699.LIB: BOWEN, MARJORIE - The burning glass
87445.KUN: BOWIE, THEODORE/GRISWOLD, A.B./SUBHDRADIS DISKUL, M.C. - The Sculpture of Thailand
51821.MUZ: BOWLER, D./ DRAY, B. - R.E.M. Van subcultuur naar internationaal podium
72006.LIB: BOWLES, P. - Het huis van de spin
50441.SOC: BOWLES, S. / GINTIS, H - Recasting Egalitarianism
62091.PES: BOWLES, NIGEL - The Government and Politics of the United States
72637.LIB: BOWLES, PAUL - Een kille regen
73464.VES: BOWN, MARK AND SIMMONS, ROGER - R.M.S Titanic. A portrait in old picture postcards
77888.PSY: BOXTEL, G.J.M. VAN/BÖCKER, K.B.E. - Brain and Behavior. Past, Present, and Future.
78239.MED: BOXTEL, P.VAN/LEEUW, C.DE - Het menselijk lichaam- zijn bouw en zijn verrichtingen. Leerboek ten dienste van voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs
69780.BIO: BOXTEL, P.VAN/LEEUW, C.DE - Het menselijk lichaam. Bouw en verrichtingen.
57261.LIB: BOYD, MADELEINE (ED.) - The memoirs of Jacques Casanova
52486.MED: BOYD, WILLIAM - A text-book of pathology. An introduction to medicine.
70865.LIB: BOYD, WILLIAM - An Ice Cream War
41223.BEL: BOYEN, YVES - La route du Roman Paiis
73107.KUN: BOYENS, JOSÉ - De genesis van bezette stad. Ik spreek met mannen en regel alles wel.
87705.KUN: BOYENS, PIET - Une rare plénitude. Les artistes de Laethem-Saint-Martin 1900-1930.
48543.KUN: BOYKEN, M. - Fliesen und gekachelte Räume des 17. und 18. Jahrhunderts
15419.LVM: BR.HYACINTHUS - Leven en werken van Mgr.Ludovicus Hubertus Rutten
87101.LVZ: BRAAD, ROELOF E.A.(RED.) - Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Mijnstreek.
48339.LIT: BRAAK, MENNO TER - In gesprek met de onzen
50725.WEX: BRAAK, VAN DEN H./ HENS, A. E.A. - Grondslagen.
83672.LIT: BRAAK, MENNO TER - Cinema Militants
73293.LIT: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis
61396.FIL: BRAAK, MENNO TER - De Augustijner monnik en zijn Trouwe Duivel
88193.LIT: BRAAK, MENNO TER - Journaal 1939
31910.EED: BRAAKHEKKE, JOOP - Kookschrift van een kookgek
31941.POE: BRAASEM, W.A./HOORNIK, ED. - De donkere lier
61145.KUN: BRAASEM, W.A. E.A. - Naïeve schilders zien ons land
82830.KUN: BRAASEM, W.A. E.A. - Naïeve schilders zien ons land
7651.LIT: BRABANDER, GERARD DE - Eroïca in zakformaat
36284.GEA: BRABANDER, G.L. E.A. (RED.) - De industrie in België. Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980
39449.LIT: BRABANDER, GERARD DEN - Eroïca in zakformaat
48337.LIT: BRABANDER, DEN G. - Sonnetten
58891.POE: BRABANDER, GERARD DEN - De Holle Man
68064.POE: BRABANDER, GERARD DEN - Onraad.
88253.KUN: BRABANDER, P. DE, DAAMEN-HEESKENS, K., LEEUW, A. DE, POULS, J., SIMONS, M., STAPPER-VOLLENBERGH, R EN WIEKKEN, J. - Charles Eyck 1897-1983. Kunstenaar tussen vernieuwing en traditie.
72232.GRB: BRABBS, DERRY - English Country Pubs
47190.JOU: BRABER, HELLEKE VAN DEN E.A. (RED.) - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tujdschriftgeschiedenis.
49879.GEA: BRABIN - The case of Timothy John Evans
71719.KUN: BRADBURY , FREDERICK ( COMPLIER): - Guide to Marks of Origin on British and Irish Silver Plate From Mid 16th Century to the Year 1963 and Old Sheffield Plate Makers' Marks 1743- 1860.
38357.KUN: BRADBURY, KIRSTEN - Michelangelo
48684.LVO: BRADFORD BURNS, E. - A history of Brazil
57603.GEA: BRADLEY, JOHN - Das Dritte Reich. Die deutsche Illusion eines 1000jährigen Imperiums von den Anfängen bis 1945.
42056.REC: BRADLEY, RICHARD - 75 Country Giants. Easy piano.
31660.GEA: BRADSHAW, STEVE - Café Society. Bohemian life from Swift to Bob Dylan
6403.LIB: BRADY, LEO - Tot de rand van de afrgrond
75195.WEX: BRAGG, SIR WILLIAM - Het wonder van het licht
66492.WEX: BRAGG, SIR WILLIAM - Het wonder van het licht.
51052.LVO: BRAILASHVILI, N. - Georgia as I saw it Ethnographic scetches
50083.SPO: BRAKEL, VAN P. - De laatste Elfstedentocht 1985
14210.LIT: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode
30645.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Water als water
48338.LIT: BRAKMAN, W. - De opstandeling
50642.LIT: BRAKMAN, W. - Jongensboek
85435.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Ansichten uit Amerika
77394.LIG: BRAKMAN, WILLEM - De jojo van de lezer. Essays
83220.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Interieur. Novelle.
77553.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Come-back
77119.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Een familiedrama. Verhalen.
77401.LIT: BRAKMAN, WILLEM - De gehoorzame dode
82876.LIT: BRAKMAN, WILLEM - Het godgeklaagde feest. Een beeldroman
75346.ARC: BRAL, G.J. - Concert Noble
84688.LIT: BRALLEPUT, KAREL - Het jammerhout
50730.VEV: BRAMSON, A. - Veilig landen
88917.LVZ: BRANCHART, A. - Herbarium van Öcher Blomme. Gedichte in Aachener Mundart.
33553.FIL: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek, over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas
38246.FIL: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek, over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas
48534.KUN: BRAND, J. E.A. - Fuente (Juan de la Cruz 1591-1991)
85967.ARC: BRAND, JAN EN HANS (RED.) - De Hollandse Waterlinie
87243.ARC: BRAND, JAN/JANSELIJN, HAN (RED.) - Het idee van de stad
52193.ANT: BRANDEN, GEORGIUM - Collectanea super concordatis inter sanctam sedem apostolicam, et inclytam nationem germaniae
40693.LVM: BRANDENBURG.ANGENIES - Spelend in Maastricht. Symfonie Orkest Avanti-Kapel Maastricht, 100 jaar 1901-2001.
52303.ESO: BRANDL, K. - Ich kann doch ohne dich nicht leben - Die Macht energetischer Verbindungen und ihre Auflösung
80252.FLO: BRANDLIGT, WALTER E.A. - Hei en bos
76660.FLO: BRANDLIGT, WALTER E.A. - Hei en bos
87047.ARC: BRANDOLINI, SEBASTIANO/CARTER, BRIAN (INTRO) - Jo Coenen
52387.LIT: BRANDS, JOSEPHUS P.J.M. - Grieksche diernamen.
78248.KIB: BRANDS, DR. G.A. EN LIEVE, R.W. - Gouden aren deel III (deel 3)
85667.OON: BRANDSMA, PROF.DR.TITUS - Mijn cel
51452.CTO: BRANDSTEIN, E. - The Actor : A Practical Guide to a Professional Career
26385.POE: BRANDT, WILLEM - Hart van jade
78427.PES: BRANDT, WILLY - Het Brandt Rapport. Een overlevingsprogramma.
39773.KUN: BRANDT, PAUL - Sehen und erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
48822.LVO: BRANDT, WILLEM - Zuid-Afrika ( een reisjournaal )
62148.GEA: BRANDT, WILLY - Herinneringen
75592.ECO: BRANDT, THOMAS - Kunci Budaya. Business in Indonesia. The culturele key to succes.
74420.LIG: BRANDT CORSTIUS, DR. J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur.
81526.WEX: BRANDT, R./MÜLLER, B./SPLITTGERBER, E. - Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas. Eine Einführung für Sternfreunde.
79031.LIB: BRANFIELD, SCOTT - Wat is er mis met Amerika. Een satire op de Amerikaanse samenleving.
86984.ACH: BRANIGAN, PROF. K. (ADVISEUR) - Spectrum Atlas van de Archeologie
13469.KUN: BRANS, DR.JAN - Rubens zonder aureool
53449.ESO: BRANSTON, B. - Grafologie eenvoudig toepassen
89435.BIB: BRANTOME, PIERRE DE BOURDEILLE, SGNR DE - Memoires sur les Vies des Dames Galantes
86349.LGE: BRANTS, A. - Bijdrage tot de Geschiedenis der Geldersche Plooierijen. Academisch proefschrift.
52777.LIB: BRASS, PERRY. - THE HARVEST
88796.KUN: BRASSAÏ - Gesprekken met Picasso
87590.FRA: BRASSAÏ - The Secret Paris of the 30's
61350.LIT: BRASSINGA, ANNEKE - Hartsvanger
54511.TOO: BRATHWAITE, ERROL - New Zealand and Its People
70370.KUN: BRATTINGA, PIETER - 60 Plakate, neun holländische Graphiker 1956-1970.
80857.TYP: BRATTINGA, PIETER - De toekomst van de grafische industrie in Nederland (GESIGNEERD)
88341.KUN: BRATTINGA, PIETER - Planning for Industry, Art & Education.
54837.KUN: BRATTINGA, PIETER - Planning for Industry, Art & Education.
57992.TYD: BRAUDEAU, MICHEL (RED.) - La Nouvelle Revue Française. Mars 2000, no.553.
33997.REC: BRAÜER, SIEGFRIED - Historien von Thomas Müntzer. Handschrift.
18592.TAA: BRAUN, JOHN T. - The apostrophic gesture
52362.LVZ: BRAUN OTTMAR, HANNS MANHARDT, RAU, H - Lebendiges Aachen, Portrait einers Europäischen Stadt
55255.KUN: BRAUN, ADOLPHE ARMAND - The child in art & nature
84132.DUI: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN (HRG) - Spuren des Terrors/Traces of terror. Stätten nationalsozialistischer Gewaltherrschaft in Berlin/Sites of Nazi Tyranny in Berlin.
76258.VET: BRAUN/HOFMEISTER - E19. Potrait einer Deutschen Schnellzuglok.
81180.LVM: BRAUN, JAN - Mij over spreken. Vijfendertig jaar Ir. Léon P.M.H. Lhoest 1933-1968
54101.MUZ: BRAUNBEHRENS, VOLKMAR - Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart
31755.TAA: BRAUNE, WILHELM/EBBINGHAUS, ERNST A. - Gotische Grammatik
45320.TAA: BRAUNE, WILHELM/EBBINGHAUS, ERNST A. - Gotische Grammatik
39494.MED: BRAUNWALD, EUGENE/ROSS, JOHN/SONNENBLICK, EDMUND H. - Mechanisms of contraction of the normal and failing hart
81861.KUN: BRAY, WARWICK/ INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY, UNIVERSITY OF LONDON/BOLTIN, LEE - Gold of El Dorado
53406.KUN: BRAY, W., - GOLD OF EL DORADO
69821.KUN: BRAY, W., - GOLD OF EL DORADO
71786.KUN: BRAYSHAW GILHESPY, F. - Derby Porcelain.
60291.MED: BRAZ, JORGE - The infertile marriage. Methods of diagnosis and treatment.
51432.CTO: BREBNER, A. - Setting Free The Actor : Overcoming Creative
87205.LVZ: BRECHER, AUGUST - Miniaturen zur Aachener Kirchengeschichte. Bilder aus zwölf Jahrhunderten.
66974.DUI: BRECHNER, AUGUST - Ave Maria, Kaiserin. Das Aachener Gnadenbild im Wandel der Jahrhunderte.
48878.LIB: BRECHT, BERTOLT - Trommelen in de nacht
48934.LIB: BRECHT, BERTOLT - Trommelen in de nacht. Man is man
52906.LIB: BRECHT, BERTOLT - Erste Stücke / Stücke Band 1-10
53403.LIB: BRECHT, G. - Giehse Brecht singt : die Lieder der Mutter Courage u.a.
81581.OOR: BRECHT, BERTOLT - Kriegsfibel
88444.BED: BRECHT, BERTOLT - Kalendergedichten
51691.LIB: BRECHT, BERTOLT - Briefe
64531.MUZ: BRECKOFF, WERNER U.A. - Muzik aktuell. Informationen, Dokumente, Aufgaben.
48569.BOB: BREDERO, G.A. - Sonnetten
51137.POE: BREDERO, G. - Werken van G.A. Bredero
65949.NKL: BREDERO, C.A. - Toneelspelen
88741.LIT: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ., (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR G. STUIVELING) - Groot Lied-boeck. Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh.
80217.LVZ: BREDERO, BART - De mijn gaat dicht!
54421.LIT: BREDERODE - Groot Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.: Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. van Rijnbach.
49146.KUN: BREDIUS, A. - De schilderijen van Rembrandt. Het volledige werk.
27926.GEV: BREDIUS, DR.A./GELDER, DR.H.E.VAN (RED.) - Oud-Holland 1918
37605.MUZ: BREDSCHNEYDER, FRED - Robert Stolz in Holland
42021.MUZ: BREDSCHNEYDER, FRED - Robert Stolz in Holland
66716.LSE: BREDSDORFF, ELIAS - Hans Christian Andersen. The story of his life and work 1805-75.
45447.PED: BREE, L.W.DE - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in der eerste helft der 19e eeuw.
60756.LVZ: BREE, GIJS VAN E.A. (RED.) - Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 100 jaar in Limburg
26770.LVZ: BREE, G.W.G.VAN E.A. (RED.) - Van der Nyersen Upwaert
63533.GEA: BREE, HAN VAN - Het aanzien van 1991. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
89195.LVZ: BREE, G.W.G.VAN E.A. (RED.) - Van der Nyersen Upwaert
89196.LVZ: BREE, G.W.G.VAN E.A. (RED.) - Van der Nyersen Upwaert
87718.LVZ: BREE, G.W.G.VAN E.A. (TOELICHTING) - 750 Jaar Roermond. Herinneringen aan oud Roermond 1232-1982.
87707.LVZ: BREE, G.W.G.VAN E.A. (TOELICHTING) - 750 Jaar Roermond. Kaarten, prenten en stadsgezichten van Roermond 1232-1982.
55514.SOC: BREESE, GERALD - Urbanization in Newly Developing Countries
36144.FAU: BREHM, A.E. - Op Paden van Avontuur en Romantiek in de Dierenwereld in 4 delen
85304.OON: BREHM, B. - Tot ziens, Suzanne
19033.PEN: BREIJ, BERT - Een kwestie van principe
75160.LVZ: BREIJ, BERT - De mijnen gingen open de mijnen gingen dicht
62683.PEN: BREIJ, BERT - Een kwestie van principe. Getuigschrift voor stakers.
89410.LVZ: BREIJ, BERT - De mijnen gingen open. De mijnen gingen dicht.
78095.OOR: BREITMAN, RICHARD - Secrets officiels. Ce que les nazis planifiaient ce que les Brittaniques et les Américians savaient.
76670.OOR: BREITMAN, RICHARD - Der Architekt der "Endlösung". Himmler und die Vernichtung der europäischen Juden
50154.NAS: BREKKE, ARNFINN & LILLEGRAVEN, J.T. - TYSK - NORSK / NORSK - TYSK
73740.WEX: BRÉMANT, A. - La Physique et la Chimie du Brevet Elémentaire de Capacité et des cours de l'année complémentaire. Chimie et notation Atomique. Nouvelle édition.
71316.WEX: BRÉMANT, A. - L'arithmétique.
32641.LVZ: BREMEN, FRANS/PETERS, JO/POST, PETER - Dichter bij Landgraaf, foto's en gedichten.
51837.LVZ: BREMEN, FRANS/PETERS, JO/POST, PETER - Dichter bij Landgraaf, foto's en gedichten.
61175.LVZ: BREMEN, FRANS - Paprika Wielie
12728.KUN: BREMER, FREDERICA - Inleiding tot de kunstgeschiedenis
43325.PEN: BREMMER, DRS.C. (RED.) - Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij
84758.KUN: BREMMER, H.P (RED.) - Moderne kunstwerken. Vierde jaargang, nr. 1-4-5-9-12 zijn de ontbrekende nummers.
80726.DUI: BREMSE, UWE - Lübeck. Die Reihe Archivbilder.
36735.BEL: BREMT, F.VAN DEN - Belgique/België/Belgien/Belgium/Bélgica
74071.CAR: BRENDER A BRANDIS, G. - Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas
73244.KUN: BRENDERS, TON - Catalogus juni 1983 Stadsacademie Maastricht
80248.LVZ: BRENNENRAEDTS, MYA - Breve aon Mène
47653.KUN: BRENNER, JAAP E.A. (SAMENST.) - Vincent van Gogh
79399.KUN: BRENNINKMEYER-DE ROOIJ, BEATRIJS/ BROOS, BEN/ MEIJER, FRED G./ PLOEG, PETER VAN DER - Boeketten uit de Gouden Eeuw. Bouquets from the Golden Age.
70570.KUN: BRENSKE, HELMUT - Ikonen
59203.LIB: BRENT, PETER - T.E.Lawrence
87557.GEA: BRENT, PETER - Het Mongoolse Rijk. Van Djengis Khan tot Timoer Lenk.
70124.LVZ: BREPOELS, JAAK - Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830)
82230.ECO: BRESSER, A.H.M./ BERK, M.M./BORN, G.J. VAN DEN/ BREE, L. VAN/ E.V.A. - The effects of climate change in the Netherlands
64210.CTO: BRESSER, JAN PAUL E.A. (RED.) - Nederlands Theater- en Televisie Jaarboek. Nr. 29, seizoen 1979-1980. Toneel, televisiedrama, opera, ballet.
39814.LIB: BRÈTE, JEAN DE LA - Les Deux Sommets
41741.MED: BRETELER, M.M.B. - Cognitive decline of the elderly. Epidemiologic studies on cognitive function and dementia.
53447.ESO: BRETHE , A. - L' interpretation humaniste du tarot. Les arcanes majeurs
53102.ESO: BRÊTHES, A. - L' interpretation des arcanes mineurs des nombres et des quatre elements
52776.KUN: BRETON , ANDRÉ - Communicating vessels
48874.LIB: BRETONNE, DE LA R. - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
79529.GEA: BRETONNE, NICOLAS-EDME RESTIF DE LA - Die nächte von Paris 1789- 1793
51899.MED: BRETT, E. - Paediatric neurology
70630.KUN: BRETT, VANESSA - Phaidon Guide to Pewter
68671.KUN: BRETTEL, RICHARD R. - French Salon artists. 1800-1900.
71639.WRE: BREUER, J.H. - Mensch en Misdadiger.
58508.SOC: BREUER, J.H. - Sociaal alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
84948.ARC: BREUHAUS, FRITZ AUGUST - Bauten und Räume. Landhäuser-Banken-Verwaltunbgsgebäude und andere repräsentative Bauten-Innenräume-Schiffe-Flugzauge-Luftschiff LZ129.
43563.PSY: BREUKERS, DR.E.M.J. - Levensnormen. De karakterleer van Ludwig Klages.
89303.LVM: BREULS, C. - Vademecum Maastrichtsch dialect
52055.KUN: BREUNING, M. - Maurice Prendergast
52228.LIB: BREY, H. - Das tote Tal.
52229.LIB: BREY, H. - Der Brautschleier
51548.KUN: BREYTENBACH - Le Singe Peint
51796.POE: BREYTENBACH, B. - Lady One 99 liefdesgedichten
58062.LIB: BREYTENBACH, BREYTEN - Mouroir. Mirrornotes of a novel.
69110.POE: BREYTENBACH, BREYTEN - Die ysterkoei moet sweet.
77907.LIB: BREYTENBACH, BREYTEN - De boom achter de maan. Verhalen.
75535.POE: BREYTENBACH, BREYTEN - Vingermaan. Tekeningen uit Pretoria
84554.LIB: BREYTENBACH, BREYTEN - Alles één paard. Verhalen en beelden.
52688.TOO: BRIAULT, E.W.H. AND J.H.HUBBARD. - An Introduction to Advanced Geography.
40455.ARC: BRICE, MARTIN H. - Stronghold. A history of military architecture.
73784.CAR: BRICKER, CHARLES - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers
54496.BEL: BRICTEUX YVES - Petite histoire de la principauté de Liège à l'usage des écoliers
40529.BEL: BRIDGES, MARYLIN - Vol au-dessus de la Wallonie
74988.WEX: BRIDGES, T.C. - Het boek der ontdekkingen
47694.POE: O'BRIEN, MICHAEL - 17 Songs
47696.POE: O'BRIEN, MICHAEL - 17 Songs
47697.POE: O'BRIEN, MICHAEL - 17 Songs
53618.LIB: O'BRIEN, MICHAEL - The Floor and the Breath
89407.GEA: BRIESSEN, FRITZ VAN - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Querschnitt durch eine chinesischen Illustrierte.
73324.GEV: BRIJNEN VAN HOUTEN, P. - Brandwacht in de coulissen. Een kwart eeuw geheime diensten
72628.KUN: BRIJS, LIEF (TEKST) - Herman Maes 1994
78750.LIT: BRIL, MARTIN - De kleine keizer. Verslag van een passie.
59012.ROV: BRILEY, J. - De verraders
19870.BIO: BRILL, E.J. - Behaviour
49689.TYP: BRILL, E. J - Catalogue No 514. Oriental manuscripts offered for sale by E. J. Brill.
87457.AAR: BRILL, E.J. - Tijdschrift van het koninklijk Nederlansch aardrijkskundig genootschap. 2e reeks, compleet in 4 delen
23117.ECO: BRINCKMEYER, DR.HERMANN - Hugo Stinnes
73901.CAR: BRINK, PAUL VAN DEN (RED.) - Almanak verzamelingen topografisch beeldmateriaal. Een overzicht van kaartenverzamelingen en topografisch-historische atlassen in Nederland
32555.TAP: BRINK, VAN DEN & CAMPMAN (B&C) - Collectie 1994
35446.KLA: BRINK, DR.A. E.A. (RED.) - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur. Jaargang 24 t/m 26
35447.KLA: BRINK, DR.A. E.A. (RED.) - Hermeneus, maandblad voor de antieke cultuur. Jaargang 27 t/m 28
46427.REC: BRINK, G.N.TEN - De dwaling veroordeelt zich zelve. Eenige en ware grond van Kraaijvangers overgang uit de Roomsch-Katholieke tot de Protestantsche Kerk, door den schrijver zelven neergelegd in zijne levenschets.
48862.GEA: BRINK, TEN J. - Anti-revolutionnaire vertoogen
61449.GEV: BRINK, MARGA VAN DEN - Wandelen door twaalf steden
88485.BOB: BRINK, LOWIE - Bibliografie en foto-overzicht van de Nederlandse-Schoolwandkaarten (1801-1975)
78691.LIT: BRINK, DR. JAN TEN - Nederlandsche dames en heeren. Novellen.
85912.LIB: BRINK, ANDRÉ - Appassionata
74061.CAR: BRINK, PAUL VAN DEN - In een opslag van het oog. De Hollandse Rivierkartografie en Waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754.
87192.LIG: BRINK, DR. JAN TEN - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw in Biographieën en Bibliographieën, 1830-1900. Deel 1 t/m 3
87197.HOB: BRINK, J.D. VAN - Het Postzegelboek. Het handboek voor den postzegelverzamelaar.
71660.BIO: BRINKE, H.W. TEN (SAMENST.) - en portret van Jac. P. Thijsse. 25 juli 1865 - 8 januari 1945.
44485.LVN: BRINKE, WIM TEN/JONG, CHRIS DE/BOORN, P.H.J. VAN DEN - De 12 provincies
71661.BIO: BRINKE, H.W. TEN (SAMENST.) - en portret van Jac. P. Thijsse. 25 juli 1865 - 8 januari 1945.
45514.KUN: BRINKER, HELMUT/GOEPPER, ROGER - Kunstschätze aus China 5000 v.Chr.bis 900 n.Chr.
69140.KUN: BRINKER, HELMUT/GOEPPER, ROGER - Kunstschätze aus China 5000 v.Chr.bis 900 n.Chr.
43804.REC: BRINKHOFF, DR.L. E.A. (RED.) - Liturgisch woordenboek 1958-1962. Deel 1.
33774.JOU: BRINKHOFF, DR.J.M.H.M. - Een eeuw De Gelderlander-Pers 1848-1948
83119.WEX: BRINKMAN, BERNARDUS - De Sterrenwereld, Guillemin vervolgd.
29392.KUN: BRINKMANN, DONALD - Natur und Kunst
54792.KIB: BRINMA, J. - Van zessen klaar. Onderwijzersboekje. Vijfde leerjaar
54793.KIB: BRINMA, J. - Van zessen klaar. Onderwijzersboekje. Vijfde leerjaar
75080.VES: BRINNIN, JOHN MALCOLM - Beau Voyage. Life aboard the last great ships
59680.WEX: BRIOT/BOUQUET - Leçons de Géométrie analytique
71287.LIB: BRISAC, GENEVIÈVE - Drijfjacht op een moeder
74895.LIB: BROCH, HERMANN - Wandeling naar den vreemde
78263.VET: BROCHURE DU STAND "CHEMINS DE FER - Documents "histoire des chemins de fer". Les chemins de fer au rendez-vous de Bruxelles. De l'expo 58
50740.VEV: BROCK, R. - Flugnavigationsgeräte
50324.LVO: BROCKEDON A.O. - From the Alps to Turin with foreign writers of the past
60689.KUN: BROCKMANN, HARALD - Die Spätzeit der Kölner Malerschule. Der Meister von St. Severin und der Meister der Ursulalegende.
12126.LIT: BRODIE, STEVEN - Wachouen
30954.JUD: BRODKEY, HAROLD - Een verhaal op vrijwel klassieke wijze
64908.LIB: BRODSKI, IOSIF - Torso, gedichten uit het Russisch vertaald door Charles B. Timmer.
84534.LIB: BRODSKI, IOSIF - Torso, gedichten uit het Russisch vertaald door Charles B. Timmer.
82967.LIT: BROECK, WALTER VAN DEN - Brief aan Boudewijn
28894.GEA: BROECK, ANNET V.D. E.A. RED. - Uitvindingen die de wereld veranderden
65247.GEA: BROECK, JAN VAN DEN - Promenade in de Pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs 177-1795.
44420.LIT: BROECK, WALTER VAN DEN - Het beleg van Laken
67145.KUN: BROECK, FRANK VAN DEN/JANSSEN, FRANS/LEEUW, RIET DE - Franck van den Broeck
89463.PED: BROECK, HERMAN VAN DEN - Opvoeden in de klas. Wegwijzer voor leerkrachten.
29144.WAN: BROECKHOVEN, DIANE/WIT, CHRISTOPHE DE - Wereldreis in Etten-Leur
63440.CTO: BROEDELET, JOHAN. W. - Tien jaar "Hofstad-Tooneel"
64647.LVN: BROEDER, JB. (RED.) - Jaarboek 1958. Algemeene Bond van Oud Leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs.
64648.LVN: BROEDER, JB. (RED.) - Jaarboek 1959. Algemeene Bond van Oud Leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs.
64649.LVN: BROEDER, JB. (RED.) - Jaarboek 1960. Algemeene Bond van Oud Leerlingen van Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs.
70442.REC: BROEDER REMUND - Het Brandend Hart. Uitgewerkte godsdienstlessen voor de klasseonderwijzer. Afdeling C: vijfde en zesde leerjaar. Drie delen in één band.
65052.SOC: BROEK, ANDRIES VAN DEN E.A. - Cultuurminnaars & cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed.
47652.FLO: BROEK, ANNET VAN DEN (RED.) - Raadsels van het regenwoud. De aarde, wonderlijk en geheimzinnig.
76068.OOR: BROEK, H.J. VAN DEN ("DE ROTTERDAMMER") - Hier Radio Oranje. Vijf jaar radio in oorlogstijd
61922.GEV: BROEK, ANNET VAN DEN/GROEN, KOOS - Hun laatste rustplaats
84689.LVN: BROEK, M. VAN DEN/SCHENK, P.J. - Ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen. Ten dienste van tuinbouwscholen en -cursussen en de practijk. I A, Dierlijke en plantaardige parasieten in fruitaanplantingen, groentekwekerijen en moestuinen.
76299.VES: BROEK, FRITS VAN DEN - Groot watersport praktijkboek. Een kompleet kijk-lees- en naslagwerk voor de waterrekreatie.
84122.MED: BROEK, PROF.DR.A.P.VAN DEN/BOEKE, PROF.DR.J./BARGE, PROF.DR.L.A.J. - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch
27220.MED: BROEK, PROF.DR.A.P.VAN DEN/BOEKE, PROF.DR.J./BARGE, PROF.DR.L.A.J. - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch
84121.MED: BROEK, PROF.DR.A.P.VAN DEN/BOEKE, PROF.DR.J./BARGE, PROF.DR.L.A.J. - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch
78393.ESO: BROEK, ANNET VAN DEN (RED.) - Op zoek naar het onbekende
86143.GEV: BROEK, ANNET VAN DEN/GROEN, KOOS - Hun laatste rustplaats
84441.LVZ: BROEK, VAN DEN J./ DIEMONT, W. - Het Savelsbos. Bosgezelschappen en Bodem
78852.ECO: BROEKE, DRS.W.VAN DEN E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Jrg.5
40735.ECO: BROEKE, DRS.W.VAN DEN E.A. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Jaargang (JbGBT) 1984 (1), 1985 (2), 1986 (3), 1987(4), 1988 (5), 1989 (6) 1990 (7), 1991 (8), 1992 (9) en 1993 (JG 10) 10 delen compleet
63624.ARC: BROEKHUIS, CARLY/FEDDES, FRED - Trompe-L'oeil. List en bedrog in de architectuur.
76064.VEA: BROEKHUIS, MARIO - Rijtuigen. Zo was het.
87412.ARC: BROEKHUIZEN, DOLF - Midden in de samenleving. Frencken/Scholl Architecten werken 2000-2007.
79658.LVO: BROEKHUIZEN, A. - Abessynië. Het land, het volk en zijn geschiedenis
76593.HOB: BROEKMAN, J.H. - Het interessante van poststukken. Hele stukken, poststukken, postzegelstukken en postwaardestukken.
45981.LVF: BROER, DS.A.L. - Wij trekken door... Friesland
48624.WAN: BROERSEN, J. - Het bonte leven van Jan de Danser
80560.LVN: BROESHART, A.C. - De geschiedenis van de brandweer in Nederland.
86443.GEA: BROGAN, HUGH - Longman History of the United States of America
73965.LIB: BROGGER, SUZANNE - Brogstukken
74215.KUN: BROIDO, LUCY - French opera posters 1868-1930
48972.LIT: BROKKEN, J. - De zee van vroeger
46768.MED: BROKS, PAUL - Het land van de stilte. Neurologische vertellingen.
21572.LIT: BROM, GERARD - Areopaag
63469.LIG: BROM, GERARD - Vondels Geloof
61710.FIL: BROM, PROF.DR.GERARD E.A. - Vrijheid. Vijf redevoeringen.
64488.REC: BROM, GERARD - Alfons Ariëns, 2 delen (compl.)
61980.KUN: BROM, GERARD - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw
23636.ARC: BROMBERG, PAUL - Doelmatig bouwen en wonen
40742.ARC: BROMBERG, PAUL - Amerikaansche architectuur
46001.KUN: BROMBERG, PAUL E.A. (RED.) - Prisma der Kunsten. Tentoonstelling van Engelsche kunst.
78968.KUN: BROMET, JOOP - Frank Rosen. De Zoektocht/ The search
72027.CUF: BROMET, JOOP RED. - Snoecks 91
18890.LIB: BROMFIELD, LOUIS - De regen kwam
21672.LIB: BROMFIELD, L. - Nachten in Bombay
62010.LIT: BRONDEEL, PAUL - Nachttrein in september.
12364.BIO: BRONDSTED, H.V. - De levende cel
79726.HOB: BRONGERS, GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The History of Tobacco and Tobacco Smoking in The Netherlands.
85006.HOB: BRONGERS, GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
76170.ACH: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de archeologie/A contribution to the history of archeology.
26149.POE: BRONKHORST, DAAN (SAMENST.) - Ons gevoel van vrijheid
36642.KUN: BRONKHORST, HANS - Vincent van Gogh. Zijn leven-zijn werk
76989.BEL: BRONNE, CARLO - Hotel de l'Aigle Noir
82576.ESO: BRONOWSKI, J. - The ascent of man
73021.KUN: BRONS, THOMAS (PREFACE) - Annette Blocher. Exp. catalogue 1986
73020.KUN: BRONS, THOMAS (PREFACE) - Annette Blocher. Exp. catalogue 1986
31164.HOB: BRONS, HENK - Filmtitels en trucfilms
67347.KUN: BRONS, LOEK (RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
39146.KUN: BRONS, LOEK (RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
58764.KUN: BRONS, LOEK (RED.) - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
85607.LAB: BRONS, INGRID/VLAG, MIEP - Zadkine en zijn Nederlandse leerlingen
49846.LIB: BRONTË, EMILY - Selected poems
20814.LIW: BRONZWAER, W. - De vrije ruimte
57234.LVM: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke. De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger.
86620.LVM: BRONZWAER, P.M.M.A. - Maastricht bevrijd! En toen..? (Deel 1+2)
86516.LVM: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke. De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger.
89496.LVM: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke. De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger.
88067.LVM: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke. De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger.
74779.LVM: BRONZWAER, P.M.M.A. - Maastricht bevrijd! En toen..? (Deel 2)
70152.LVM: BRONZWAER, P.M.M.A. - Maastricht bevrijd! En toen..? (Deel 2)
85586.LVM: BRONZWAER, PAUL - Het Veldeke. De geschiedenis van het Henric van Veldecollege en het Amerikaanse Negende Leger.
20822.LIW: BROOKS, CLEANTH - A shaping joy
70669.KUN: BROOKS, JOHN A. - Glass

Next 1000 books from Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank

12/15