Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank
Zoerbeemden 25, 6245 LR Eijsden, Nederland            Email: order@debovensteplank.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
56098.BOB: VELDHOEN, LEX - Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Donker, een Rotterdamse uitgeversfamilie.
57199.KUN: VELDHOEN, A.J. - Twee en veertig schetsen
50307.LVO: VELDHOVEN, VAN L. - Naar het Verre Zuiden van Amerika
75019.KUN: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van het textiel op Java
84222.LVM: VELDHUIZEN, WILLEM - Wolfsuren
9031.LVZ: VELDKAMP, DR.G. E.A. - Prof.Dr.Ir.H.C.J.H.Gelissen
23771.LVZ: VELDKAMP, DR.G. E.A. (RED.) - Prof.Dr.Ir.H.C.J.H.Gelissen
35441.WEX: VELDMAN, ALLERT REINDER - Het rechtskarakter der octrooiverleening
38259.LVG: VELDMAN, JAN - De verlossende vlucht
38260.LVG: VELDMAN, JAN - De glimlach van Maria
13741.ESO: VELIKOVSKY, IMMANUEL - Earth in upheaval
13778.ESO: VELIKOVSKY, IMMANUEL - Worlds in Collision
67054.LIT: VELLENGA, DIRK - Het Boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda's, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
31973.LVZ: VELLENGA, DRS.S.Y.A. - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme
56645.KUN: VELS HEIJN, ANNEMARIE - Zuidvleugel. Rijksmuseum Amsterdam.
51553.BOB: VELSEN, VAN C. - Kijkspel
51853.KUN: VELTHOVEN, WILLEM & SEIJDEL, JORINDE (ED.) - Multimedia graphics
20479.REC: VELTMAN, JAN - Het lange gelukkige leven van Date Dalwoud
62721.LVZ: VEMER, J.C. - Kastelen in Limburg
73747.LVZ: VEMER, J.C. - Kastelen in Limburg
39774.KIB: VÉMOR, ELLA - Kameraden
51028.KIB: VÉMOR, E. - Vaders kind
84270.BOB: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse Universiteitsbibliotheek. Deel I
86987.LVZ: VEN, D.J.VAN DER - Asselt aan de Maas. Kerk en Kasteel, Boerenheem en volksleven in een Limburgse Heerlijkheid.
37654.LVN: VEN, D.J.V.D. - Neerlands volksleven
38972.LVZ: VEN, D.J.VAN DER - Asselt aan de Maas. Kerk en Kasteel, Boerenheem en volksleven in een Limburgse Heerlijkheid.
47162.LVZ: VEN, D.J.VAN DER - Asselt aan de Maas. Kerk en Kasteel, Boerenheem en volksleven in een Limburgse Heerlijkheid.
51088.LVB: VEN, VAN DE F. - Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
78910.REC: VEN, J.A.VAN DER (RED.) - Toekomst voor de kerk? Studies voor Frans Haarsma.
61879.CFI: VEN, J.M.F.VAN DE - Film
63308.LVN: VEN, D.J.VAN DER - De Heemliefde van het Nederlandsche volk
86990.LVZ: VEN, D.J. VAN DER/RUTTEN, FELIX - Ons mooie Nederland. Limburg.
84628.SPR: VEN, ANITA C. VAN DE (BEW.) - Er was eens een prinses...de mooiste sprookjes uit alle landen
41644.LVN: VEN, D.J.VAN DER - Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken
21265.GEA: VENATIER, HANS - Baljuw Bartold
83422.SCO: VENCKEN, HOPMAN BR. CELESTINUS - Houthakker
26111.TAF: VENCKEN, HARRY - Tussen oerwouden en vulkanen
1997.LVZ: VENDEBEECK, TH EN GRAUWELS, DR.J. - De boerenkrijg in het departement v.d.Nedermaas
82956.LIT: VENEMA, ADRIAAN - Verleden tijd. Memoires.
87791.KUN: VENEMA, ADRIAAN - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921
73105.KUN: VENEMA, ADRIAAN - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921
39342.LIT: VENEMA, ADRIAAN - Verleden tijd. Memoires.
83346.KUN: VENEMA, ADRIAAN - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
43664.IND: VENEMA, S. - Aardrijkskundig Leesboek over Indië. Deel I.
74677.KUN: VENEMA, ADRIAAN - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921
84147.KUN: VENEMA, ADRIAAN - G.H.Breitner, 1857-1923
85365.KUN: VENEMA, ADRIAAN - De Bergense School
82943.TYP: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. (Complete set 4 parts in 5 vols.)
53652.KUN: VENEMAN, P. - Welcome back to the human race.
9827.TAA: VÉNÉRONI - Maître Italienou Grammaire Françoise et Italienne
51868.LVO: VENING MEINESZ, F. - Kort overzicht der kartografie
54517.TOO: VENING, C. - Portugal. Het ideale toeristenland.
87819.LVZ: VENKEN, JAAK - Gids voor de Kempen. Oud-Limburg 1.
76797.LVZ: VENKEN, JAAK - Gids voor Midden-Limburg (België)
53082.BOB: VENLO, SIMON VAN. - Boexken van der Officien ofte Dienst der Missen.
78828.LVZ: VENLONA - 100 jaar koninklijke zangverening Venlona. Een eeuw muziek.
71671.LVM: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE E.A. - Renovatieplan Stokstraatgebied.
89447.LVM: VENNE, DRS.J.J.J.VAN DE - Maastricht, een visie op de toekomst
89501.LVZ: VENNE, J.M. VAN DE - Het Beleg van Valkenburg door de Luikenaren in 1465
89503.LVZ: VENNE, J.M. VAN DE - Valkenburg-Houthem voorheen en thans
83247.LVZ: VENNE, VAN DE W. - Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg zijn heren en hun drossaarden
76192.LVZ: VENNE, J.M. VAN DE - Valkenburg-Houthem voorheen en thans
76191.LVZ: VENNE, J.M. VAN DE - Valkenburg-Houthem voorheen en thans
70754.ARC: VENNE, DRS.J.J.J.VAN DE - Regeneratie van de oude stad
47733.ARC: VENNE, DRS.J.J.J.VAN DE - Regeneratie van de oude stad
85901.LVM: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE E.A. - Renovatieplan Stokstraatgebied.
89448.LVM: VENNE, DRS.J.J.J.VAN DE - Maastricht, een visie op de toekomst
80065.LVM: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE E.A. - Renovatieplan Stokstraatgebied.
57355.ARC: VENNE, DRS.J.J.J.VAN DE - Rondrit door de Gemeente Maastricht. De stedebouw in Maastricht. De rondwandeling in 1971 met zicht op de toekomst.
82424.LVZ: VENNER, DRS.G.H.A. (RED.) - Roermond, stad met verleden. Negen hoofdstukken over de Roermondse geschiedenis.
85873.LVZ: VENNER, SCHOENMAKERS-VISSCHERS E.A. - Roerstreek '97. Herkenbosch-Herten-Linne-Melick-Montfort-St.Odiliënberg-Posterholt-Vlodrop
86436.LVZ: VENNER, GERARD - Romantik an Maas und Rhein / De Maas en Rijnregio's gedurende de Romantiek.
86890.LVZ: VENNER, DRS.G.H.A. (RED.) - Roermond Stad met verleden
78329.LVZ: VENROOY, J.W.V./BROUWER, H.S.M.J. - De Landgraaf. Bijdrage tot de geschiedenis van de Landgraaf.
69184.KIB: VENTURA, PIERO & G.P.CESERANI. - Een jaar in het bos.
54358.NAT: VENTURA, PIERO & G.P.CESERANI. - Een jaar in het bos.
6062.KUN: VENTURI, LIONELLO VAN - Botticelli
60227.KUN: VENTURI, LIONELLO - Chagall.
84175.MED: VENZMER, DR.G. - Gesund durch Vitamine. Was jeder von den Lebensstoffen unserer Nahrung wissen muss.
83854.KUN: VEQUAUD, YVES - The art of Mithila. Ceremonial paintings from an ancient kingdom.
83341.REC: VERACHTER, FRANS/ VERVOORT, FRANS/GAILLIAERDE, ANDRÉ - Voorsale des Hemels ofte Het Begijnhof in de XVII Provincien
51916.LVZ: VERBEEK, P. BEDA, O.F.M. - De geschiedenis van de Sterre der Zee te Maastricht tot 1804.
52419.MUZ: VERBEEK, H. - Mensen van grond en licht. 80 Zangen.
60940.LVN: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
65240.LVZ: VERBEEK, PATER BEDA O.F.M. (RED.) - Limburg onder de Gouden Oranjezon 1898-1948. Provinciaal Limburgs gedenkboek samengesteld bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van Hare Majesteit Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
75555.KUN: VERBEEK, J. - Nederlands zilver 1780-1830
33686.LVM: VERBEET, DR.G.J.B. - 750 Jaar Minderbroeders in Maastricht 1234-1984
40037.LVM: VERBEET, DR.G.J.B. - 't Gilde Maastricht. Activiteitencentrum ouderen voor anderen.
40826.LVM: VERBEET,DR.G.J.B. - 750 Jaar Minderbroeders in Maastricht 1234-1984
33114.LIT: VERBEETEN, J.J./VINCENT, A. - Proza en Poëzie, 3 delen.
47060.BEL: VERBEKE, LUC - Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en Vlaamse beweging in Frans- of Zuid-Vlaanderen.
28375.GEV: VERBERNE, PROF.DR.L.G.J. (RED) - Geschiedenis der Nederlanden
60299.KIB: VERBONG, MARRIET - Onze juf verzamelt stenen
80315.MED: VERBOOM, C.H. - Zieke zuigelingen. Een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten
52498.MED: VERBOOM, C.H. - Zieke zuigelingen. Een beknopte handleiding voor de huisarts bij de behandeling van de belangrijkste zuigelingenziekten
76818.PSY: VERBRAECK, A. - Zelforganisatie. Leergang in levensbekwaamheid. Deel 1 t/m 6
63405.GEA: VERBRUGGEN, H. (INL. VERT.) - Suetonius: Romeinse Keizers - Boek 2 (de Julisch-Claudische dynastie) - Tiberis, Caligula, Claudius, Nero
76948.KUN: VERBRUGGEN, JAN A. - Etsen. Handboek voor de praktijk.
67592.LVN: VERBURG, G. J. - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
15128.KIB: VERBURG, GO - Boontje het apenmeisje
42698.MED: VERBURG, M.P. - Malignant Hyperthermia. The anaesthesia induced disease.
52218.LIT: VERBURG, A. - En najagen van wind
52980.POE: VERCORS, - La marche a l'etoile.
72425.LIB: VERCORS - La Marche à L'Étoile
18267.LIB: VERCORS - La Marche à L'Étoile
83934.LIB: VERCORS - De droom
48565.LIT: VERDAASDONK, M. - Niemand weet waarom
18871.TAA: VERDENIUS, PROF.DR.A.A. - In de Nederlandse taaltuin
28593.TAA: VERDENIUS, PROF.DR.A.A. - Studies over zeventiende eeuws
66875.ESO: VERDEYEN, PAUL - Ruusbroec en zijn mystiek.
53951.MUZ: VERDI, GIUSEPPE - DON CARLOS - grand opéra en cinq actes.
48370.LVO: VEREENIGING VAN NEDERLANSCHE GEMEENTEN - Gedenkboek (Uitgegeven door Vereeniging van Nederlansche Gemeenten t.g.v. haar vijf en twintig-jarig bestaan. Op 28 februari 1937)
79809.ARC: VEREENIGING "HENDRICK DE KEYSER" - Oud-hollandsche bouwkunst en haar behoud. Gedenkboek van de vereeniging "Hendrick de Keyser". Tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928.
50138.FLO: VEREY, R. - Buitenleven op Barnsley House
55330.VHE: VERGEER, KOEN (SAMENST.) - De straten van Antwerpen
45270.KLA: VERGIL - Sämtliche Werke
50377.LIB: VERGIL - Aeneis
88642.KLA: P. VERGILIUS MARO - Aeneis Buch VI
69247.KLA: VERGILIVIS MARO, P. - Aeneis VII-XII. Met aantekeningen door W.J.W. Koster.
28886.REC: VERGNES, R.P. C.SS.R. - Vereeniging van den H.Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland.
36301.KUN: VERGO, PETER - Art in Vienna 1898-1918
70962.KUN: VERGO, PETER - Expressionism. Masterpieces from the Thyssen-Bornemisza Collection.
64157.KLA: VERHAAK, HENRICUS J.W. - Velleius Paterculus en de rhetoriek van zijn tijd
71984.LVM: VERHAAL, DR.H.J.W., E.A. - Jeanne D'Arclyceum Maastricht Gedenkboek 1916-1966
79634.LVM: VERHAAL, DR.H.J.W., E.A. - Jeanne D'Arclyceum Maastricht
86071.LVM: VERHAAL, DR.H.J.W., E.A. - Jeanne D'Arclyceum Maastricht Gedenkboek 1916-1966
49129.ESO: VERHAAR, J. - De moderne theosophische beweging
88188.LVZ: VERHAGE, HANS - Katholieken, Kerk en wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw.
63292.LVZ: VERHAGE, HANS - Katholieken, Kerk en wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw.
49030.POE: VERHAGEN, H. - Sterren cirkels bellen.
86555.POE: VERHAGEN, HANS - Kouwe Voeten
38515.LVM: VERHAM, JACQUES - De buurt moet onze buurt blijven
38742.LVM: VERHAM, JACQUES - De buurt moet onze buurt blijven
15560.ROS: VERHAREN, MR.G.TH. - Deining om Dorus
63866.LVZ: VERHEESEN, WIEL - Trainers waar Limburg trots op is
38133.LVM: VERHEIJEN, A.H.C. - Du Levrier et de l'Aigle Noir van toen en nu
86833.LVM: VERHEIJEN, A.H.C. - Du Levrier et de l'Aigle Noir van toen en nu
62487.WRE: VERHEUGT, J.W.P. E.A. - Inleiding in het Nederlandse Recht
28850.GEV: VERHEUL, JAAP/DANKERS, JOOST - Tot stand gekomen met steun van...
75287.LVH: VERHEUL, J. - De oud-katholieke gemeente en haar oude kerkgebouw aan de lange Torenstraat te Rotterdam
42508.GED: VERHEUL, JAAP/DANKERS, JOOST - Tot stand gekomen met steun van... Vijftig jaar Prins Bernhardfonds 1940-1990
45431.REC: VERHEUL, GÉ - Een zwerftocht langs tien jaar Kerkepad
15279.LIT: VERHEUL, KEES - Kontakt met de vijand
62384.FAU: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie
64148.EED: VERHOEF, B. - Bierencyclopedie
65211.HON: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Honden Encyclopedie
79060.FAU: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Kattenencyclopedie
51603.POS: VERHOEFF, J.P. - Sartre als toneelschrijver.
17835.LSE: VERHOEVEN, BERNARD - Guido Gezelle
38125.LVZ: VERHOEVEN, RUUD - MMMPF! Françoise
51965.LVZ: VERHOEVEN, RUUD - MMMPF! Francoise
62287.POE: VERHOEVEN, BERNARD - Maskers
22984.POE: VERHOEVEN, BERNARD - De hof van rozen en olijven
79157.LVZ: VERHOEVEN, RUUD - Ha Euvelland. Françoise. Echo's uit het dal.
76277.OOR: VERHOEYEN, ETIENNE - La Belgique occupée de l'an 40 à la libération
5748.ROS: VERHOOG, P. - Op bruisende golven
23015.VES: VERHOOG, P. - Van havens en zeeën
42858.SOC: VERHOOGT, J.P. - Moderne maatschappijkritiek. C.Wright Mills als criticus: tussen probleem en totaliteit.
52576.ANT: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zijn er zoo ?
52575.ANT: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! / Jeugd
52578.ANT: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Afspiegelingen / Ze zijn er !
52579.ANT: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie daar ! / Scherts en ernst.
86797.PSY: VERHULST, JAN - Ret tegen stress. Rationeel omgaan met spanningen. Met tests en oefeningen.
85890.GEV: C.S. VERITAS - Annuarium van het Collegium studiosorum Veritas 1953
70862.PSY: VERJAAL, DR.A. - Agnosie Aphasie Apraxie. Inleiding tot het begrip en handleiding voor het onderzoek.
5155.LVZ: VERJANS, MARTIN (SAMENST.) MET TEKSTEN VAN H.W.J. VAN AMERON, D. G. MONTAGNE, J.J.M. TIMMERS, M. VERJANS EN G.T. VAN YSSELSTEYN - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg. Twelve facets of culture and nature in South Limburg. Zwölf Aspekte der südlimburguschen Kultur und Natur. Douze facettes de la culture et de la nature au Limbourg méridional.
47448.LVZ: VERJANS, MARTIN/STRAATEN, KAREL VAN - Lof van de Eenvoud. Vakwerkhuizen in Zuid-Limburg.
46749.LVZ: VERJANS, MARTIN - Doe open de poort/Open the gate/Mach auf das Tor/Ouvrez la porte
11808.LVA: VERKERKE, EVERT - Amsterdam Mirakelstad
76109.OON: VERKIJK, DICK - Die slappe Nederlanders - of viel het toch wel mee in 1940-1945?
42472.CUF: VERKUIL, GEORGE - Naderbij
63200.KIB: VERMAIRE, EDUARD - Een Hollandsche jongen op de Engelsche vloot
77825.KUN: VERMEERSCH, JOSÉ - Beeldbouwer
77473.POE: VERMEILLE, GUST - Poëzie en gedicht
51712.KUN: VERMEIREN, DIDIER - Didier Vermeiren: Photographies D'expositions
18243.LIG: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a.
29636.GEA: VERMEULEN, DR.E.E.G. - Historisch?
85108.TYP: VERMEULEN, JAN (SAMENST.) - Letterproef
63538.GEA: VERMEULEN, GERARD (SAMENST.) - Het Aanzien van 1974. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
53949.REC: VERMEULEN, J. - Katekisimu. Mulungu akutiitana
71370.KUN: VERMEULEN, ALEX - En passant Baltimore Krüger. Filmboek.
82101.ESO: VERMEULEN, FRANS (SAMENSTELLER) - Encyclopedische Materia Medica. Van Hering en Clarke
8580.KUN: VERMEYLEN, PROF.DR.AUGUST - Van de catacomben tot Greco
10870.LIT: VERMEYLEN, AUGUST - Verzameld werk
14567.KUN: VERMEYLEN, PROF.DR.AUGUST - Van de Catacomben tot Greco
82270.ESO: VERMIST, ALBERT/HEPP, ROLAND - Astrologisch plaatsnamenboek voor Nederland. Met regeling van de wettelijke tijd, huizentabel, adressen Nederlandse gemeenten.
79188.LVZ: VERMOND, A.J. - WPN 1838-1988. Limburg zelfstandige stamboek afdeling
87947.LIB: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Australië.
87941.LIB: VERNE, JULES - Hector Servadac - De vulkaanbewoners
18608.RFI: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant
51211.LIB: VERNE, J. - Michel Strogoff
89159.LIB: VERNE, JULES - Het stoomhuis. De ijzeren reus.
89158.LIB: VERNE, JULES - Het stoomhuis. De waanzinnige der Nerbudda gevolgd door Dokter Ox.
87948.LIB: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. De stille Zuidzee.
87949.LIB: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Zuid-Amerika.
87957.LIB: VERNE, JULES - Michael Strogoff. De Koerier van de Czaar
87945.LIB: VERNE, JULES - 20.000 Mijlen onder zee. Westelijk & Oostelijk halfrond (2 delen)|
89160.LIB: VERNE, JULES - Robur de Veroveraar
87943.LIB: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. De walvisjagers.
87951.LIB: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene.
87955.RFI: VERNE, JULES - Avonturen van drie Russen en drie Engelsen
87956.LIB: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika.
87942.LIB: VERNE, JULES - Hector Servadac - De terugtocht naar de aarde
64666.LIB: VERNE, JULES - Het zwarte goud
87944.LIB: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. In slavernij.
33797.WRE: VERNÉE, L.G./BORGH, J.VAN DER/BUISONJÉ, W.H.DE - Over den Burgerlijken Stand/Beknopt over zicht der Kinderwetten/Arbeidswet 1911/Eigen Leermeester. Het boekhouden volgens de dubbele methode/Betaal ik teveel belasting? Handleiding voor de berekening
74851.LIT: VERNOOY, ROBERT - Doodstop
63580.ARC: VERPOEST, LUC E.A. - Neogotiek - België
29732.LIT: VERRIPS, GER - Berlijns blauw
78655.LIT: VERRIPS, GER - Anders' dromen
72624.FRA: VERROUST, JACQUES (PHOTOGRAPHIES) - Fêtes en France
33817.GEA: VERSCHAEVE, CYRIEL - De grootheid van onze cultuur
39951.BEL: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties
80918.BOB: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties
49294.KUN: VERSCHAFFEL, B. - Figuren / Essays
71968.BOB: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties
73774.JUD: VERSCHUEREN, L./IBELINGS, C. - Jeruzalem 1422-1802 / 1838-1938
80189.MUZ: VERSCHUEREN, FA. L. CV. - Orgelnieuws. Uitgave mei 1969 + maart 1971
79453.GEA: W. VERSLUYS - Engeland als beschuldiger van België
88048.REC: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Het Hemels Prentenboek
39340.BEL: VERSTAPPEN, JACK - De Vlaamse ziel van Brussel
61074.SPO: VERSTAPPEN, FRANS - Bewegen en gezondheid
54385.NAT: VERSTEEG, J. - Luchtridders en roofgespuis in het hart van Holland.
66249.LVH: VERSTEEG, COOS - Passage. 100 Jaar.
39491.REC: VERSTEEGEN, G.M. (VERT.) - Ecclesia Docens
56811.KLA: VERSTEEGEN, G.M. (VERT.) - Plutarchi: Alcibiades Nicias Pericles. Pars Prior: Decerptos Locos connexuit notisque explanavit. Pars Alter: Verborum et nominum tabulas complectens.
76032.POE: VERSTEEGEN, JOS/VROOMKONING, VICTOR (SAMENST.) - Een zucht als vluchtig eerbetoon. Funeraire gedichten uit de Nederlandse poëzie.
12879.POE: VERSTEGEN, PETER - De tweede ronde
14233.LIT: VERSTEGEN, JUDICUS - De koning van het puin
30342.LIW: VERSTEGEN.PETER - De muze met de Januskop
50903.CTO: VERSTRAETE, G. - Ko van Dijk
84372.LSE: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLER) - Wies Moens. 1898-1982 gedenkboek
55180.LSE: VERSTREKEN, FRANS - Tussen Demer en Nete. Jaarboek 1988 van het Felix Timmermans Genootschap.
48146.BEL: VERTHÉ, A. - Vlamingen in de Kongo. Hun werkende aanwezigheid en hun innerlijke kultuurstrijd.
60556.OON: VERVOOREN, F. EN W.C. KENTIE (SAMENST.) - Nederland in den oorlog. Historisch document met reproducties van officieele stukken deel 1,2,3,4,5,6,7 en 8
60562.OON: VERVOOREN, F. EN W.C. KENTIE (SAMENST.) - Nederland in den oorlog. Historisch document met reproducties van officieele stukken deel 15 en 16e deel: "Historisch einde document".
40350.LIT: VERVOORT, HANS - Heden mosselen, morgen gij
76472.ARC: VERWEIJ, M.S., M.J. DOLFIN EN N. VROMAN - Het kasteel te Woerden. Het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
59688.LVZ: VERWERS, G.J. - Het vorstengraf van Meerlo
33106.LIW: VERWEY, ALBERT - Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst
48298.LIT: VERWEY A. - Vondels vers
48299.LIT: VERWEY A. - Hendrick Laurensz. Spieghel
48300.LSE: VERWEY A. - Frederik van Eeden
73589.LIT: VERWEY, ALBERT - Het zichtbaar geheim. Drie delen in een band. I: Het eigen rijk. II: Het rijk in de wereld. III: Nieuwjaarsmorgen.
62740.NKL: VERWEY, ALBERT - Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza.
81002.LSE: VERWEY, ALBERT - Amsterdam en Vondel
68305.KUN: VERWEY, KEES - De Verwey's van Verwey. Schilderijen, aquarellen,en tekeningen van Kees Verwey.
67890.OON: VERWEY, ALBERT - Holland's strijd voor de vrijheid. 1940-1945.
13871.BLO: VERWIJS - Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst
61227.LIT: VERWIJS, DR. EELCO - Dit sijn X goede boerden
62222.POE: VERWIJS, DR. EELCO - Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dichters IV
86666.POE: H.R. (VERZ.) - Lente Zangen en Schetsen
89240.GEN: VERZIJL, JAN J.M.H. - Huldeblijk
40876.ARC: VESELÝ, EVZEN - Prag, Kirchen, Kapellen, Synagogen
86078.OOR: VESPIGNANI, RENZO - Faschismus
86757.LIT: VESTDIJK S. - Bevrijdingsfeest
65503.LIT: VESTDIJK, S. - Gestalten tegenover mij. Persoonlijke herinneringen.
24424.LIT: VESTDIJK, SIMON - Rumeiland
24426.LIT: VESTDIJK, SIMON - Puriteinen en piraten
29080.LIT: VESTDIJK, SIMON - De beker van de min
81580.TYP: VESTDIJK, SIMON - Tien Muziekgedichten
48285.LIT: VESTDIJK S. - De zieke mens in de romanliteratuur
48286.LIT: VESTDIJK S. - Kunst en droom. Bloemlezing essays.
48287.LIT: VESTDIJK S. - Kunst en droom. Bloemlezing essays.
48289.LIT: VESTDIJK S. - Een huisbewaarder
75179.LIT: VESTDIJK, SIMON - De zwarte ruiter
53568.LIB: VESTDIJK, S. - The garden where the brass band played.
58496.LIT: VESTDIJK, SIMON - Iersche nachten
44526.LIT: VESTDIJK, S. - Ierse nachten
83426.LIT: VESTDIJK, SIMON - Juffrouw Lot
85740.LIT: VESTDIJK, SIMON - Else Böhler. Duitsch dienstmeisje
48284.LIT: VESTDIJK S. - Zuiverende kroniek
86766.LIT: VESTDIJK, S. - De aeolusharp. Nagelaten romanfragmenten
72696.LIT: VESTDIJK S. - Bevrijdingsfeest
64039.LSE: VESTDIJK, SIMON - Zuiverende kroniek. Essays.
14703.LVN: VET, ANTON VAN DER - Roem van Ridders en Rivieren
57069.KUN: VETH, CORNELIS - De Nederlandse schilderkunst in vogelvlucht
31682.KUN: VETTER, JACINTHA (RED.) - De overslag 2000-2001
70281.LVZ: VEUGELERS, HERMAN - De heks van Limbourgh.
70280.LVZ: VEUGELERS, HERMAN - De heks van Limbourgh.
75049.LVM: VEUGEN, LÉON - 'ne Zöch vaan de ieuwigheid. 'n Affaire mèt 't leve.
72541.LVM: VEUGEN, LÉON - 'ne Zöch vaan de ieuwigheid. 'n Affaire mèt 't leve.
72177.LVM: VEUGEN, LÉON - 'ne Zöch vaan de ieuwigheid. 'n Affaire mèt 't leve.
67457.KUN: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek
80628.GEA: VEYNE, PAUL (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend
58862.GEA: VEYNE, PAUL (RED.) - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend
40868.GEA: VIAENE, PATRICK - Industriearchäologie in Belgien. Ein Führer zu Museen und Denkmälern.
40725.ACH: VIALLS, CHRISTINE - Your book of Industrial Archaeology
55262.KUN: VICARY, RICHARD - Rhe Thames and Hudson Manual of Lithografy
51217.ROV: VICENT, M. - Het geluid van de golven
65283.LIB: VICKERS, SALLEY - Miss Garnet's Engelen
71366.LIB: VICOMTE, M. LE - Oevres de Chateaubriand.
33056.IND: VICTORIA, P.MAG.FRANCISCO O.P. - Relectio de Indis. Koloniale problemen.
42482.LIB: VIDA, VENDELA - Waar niemand is
49044.RTV: VIDAL, G. - Hollywood. A Novel Of The Twenties.
72726.LIB: VIDAL, GORE - Direct van Golgotha
86341.LIB: VIDAL, GORE - Kalki
84974.ARC: VIDIELLA, ÀLEX SÁNCHEZ - Atlas van de hedendaagse architectuur. Geillustreerd overzicht van de mooiste bouwwerken en de meest belangwekkende architecten.
50866.TAA: VIDOS, B. - Handboek tot de Romaanse taalkunde
59883.KUN: VIEGEN, DR.JOSEPH - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
33742.LVM: VIEGEN, DR.JOSEPH - Viva, mestreechter geis
71920.KUN: VIEHOFF, LEO E.A. - Jean Viehoff.
54543.TOO: VIELE, CATHERINE W. - Voices in the Canyon
81673.WEX: VIEMEISTER, PETER E. - The Lightning Book. The nature of lightning and how to protect yourself from it.
13855.WEX: VIGNERON, H. - L'Industrie Chimique des Engrais
64421.MIL: VIGNY, ALFRED DE - Servitude et grandeur Militaires
85942.KUN: VIGORELLI, GIANCARLO - Giotto
85004.LVO: VIKA, CARLA - Slovensko
59460.BEL: VILDER, ERIC DE (RED.) - St.Laurensklok. Driemaandelijks tijdschrift van de oud-leerlingen der Broeders van Liefde te Zelzate. Jaargang 39 (1966-1967), nummer 4.
50392.EED: VILLAPOL, N. - Cuban cuisine
36563.KIB: VILLE, LEON - In Mexico's wildernis
51257.CUF: VILLENEUVE, R. - Le Diable. Érotologie de satan
86684.REC: VILLEPELÉE, JEAN FRANÇOIS - Die Torheut des Kreuzes. Die Heilige Gemma Galgani 1878-1903. Band I: Der Aufstieg einer Seele. Band II: Die Versenkung in das Mysterium. Band III: Überströmende Liebe.
10901.ESO: VILLER, M. - Dictionnaire de Spiritualité
18454.TAA: VILLIERS, JILL G.AND PETER A. DE - Language Acquisition
62801.CTO: VILLIERS, ANDRÉ - Le Dom Juan de Molière. Un Problème de Mise en Scène.
25361.POE: VILLON, FRANÇOIS - Het grote testament
53028.BOB: VILLON, F. - Les oeuvres de Francoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, Le jargon
72654.LIB: VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres
51490.LIB: VINE, BARBARA - The Chimney Sweeper's Boy
20764.LIW: VINET, A. - Chrestomathie Française
35556.KUN: VINET, JULES - La Méthodologie du Dessin à l'École primaire. 1.Texte et 2. Atlas.
59320.LVZ: VINK, SJEF - Een halve eeuw toernooi der Lage Landen Elsloo (1952-2002)
30485.LIT: VINKENOOG, SIMON - Proeve van kommunikatie
62937.LIT: VINKENOOG, SIMON - Proeve van Kommunikatie
75710.LIT: VINKENOOG, SIMON - Leven en dood van Marcel Polak
12389.LSE: VINKENOOG, SIMON - Aan het daglicht
84869.KUN: VINKENOOG, SIMON - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming.
89208.LVZ: VINTCENT, SJRA - 40 jaar woningvereniging "Beesel-reuver"
78661.LVZ: VINTCENT, SJRA - 40 jaar woningvereniging "Beesel-reuver"
25617.HUM: VIOLÀ, DS.M.E. - Peper en zout
18713.KIB: VIPONT, ELFRIDA - Bless this Day
56851.NHE: VIREY, J.J. - Philosophie de l'Histoire Naturelle. Phénomènes de l'Organisation des animaux et des végétaux.
56852.NHE: VIREY, J.J. - De la Femme. Physiologique, Moral et Littéraire. Seconde édition.
56853.NHE: VIREY, J.J. - Histoire Naturelle du Genre Humain, nouvelle édition. Trois Tomes.
51852.VEV: VIRULY A. - De wereld van boven
54533.TOO: VIRULY, A.. - Vliegend boven Nederland/Flying above Holland.
8890.ROS: VIS, JOHAN - Gerucht op de Delta
53288.KUN: VIS, D. - Rembrandt en Geertje Dircx. De identiteit van Frans Hals.portret van een schilder en de vrouw van de kunstenaar.
44530.REC: VIS, T. - Genesis en de atoomkracht
66204.MED: VISMANS, DR. J.B.M. - Algemene ziektenleer, klinische fysiologie, interne geneeskunde.
47196.LVN: VISSCHER, DR.H.A. - Het Nederlandse Landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer.
78825.LIW: VISSCHER, H.S. - Dromen in de moderne nederlandse poëzie
17588.MDA: VISSER, W. - De papieren spiegel
18434.BLO: VISSER, DR.G.J. - British & American Authors
34131.REC: VISSER 'T HOOFT, W.A. - Heel de kerk voor heel de wereld. Belang van de oecumene.
37608.LIW: VISSER, DR.G.J. - British & American authors
44389.PES: VISSER, ANNEKE - Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958
49043.KUN: VISSER, DE G. - Zal ik je eens wat vertellen...Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
52634.CUF: VISSER, ROEL & TIMMERMANS, HARRIE (FOTO'S). - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
64850.LVN: VISSER, P.C. - Delft. Bladzijden uit ijn geschiedenis.
65776.LSE: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie
84254.TYP: VISSER, MR. H.C./ SCHOONDERWOERD, H./ E.V.A. - Sporen in de tijd. 100 mensen schrijven 100 bladzijden over 100 jaar. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Drukkerij De Bink
89001.KUN: VISSER, SJOUKE (RED.) - 20 Realisten. Hedendaagse kunst uit Nederland / Zeitgenössische Malerei aus den Niederlanden.
74168.LSE: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Een schrijversleven.
67757.DSP: VISSER, MR. W.J.H. DE - Nieuw Skatreglement met tabellen.
83755.KIB: VISSER, A. DE - Mimi. Eeen verhaal voor meisjes.
17951.ROS: VISSER-ROOSENDAAL, J. - In de storm
86710.KUN: VISSER, DE G. - Zal ik je eens wat vertellen...Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
73735.POE: VITALE, MARIA - Horizon. Een cyclus van twaalf gedichten.
69563.KUN: VITALI, CHRISTOPH - Ernste Spiele. Der Geist der Romantik in der deutschen Kunst 1790-1990.
79184.ESO: VITHOULKAS, GEORGE - De Esalen conferentie. Homeopathic Conference Eslan 1980. Compleet in 2 delen.
8724.LIB: VIVIANI, ANNALISA - De non in het bad
51716.KUN: VLAANDEREN, A. - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
18227.POE: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN - Dichters over 't Jaargetij
37347.GEA: VLAMYNCK, MARIA - Het Beleg van Nieuwpoort
64834.GEA: VLAMYNCK, MARIA - Het Beleg van Nieuwpoort
83089.CUF: VLASBLOM, VINCENT/KLEIJN, SUSAN (SAMENST.) - Face to Face. In twee delen./Two volumes
73253.TYD: VLEER, ELSA/ BINGLEY, RIA/SNOEK, COR - Overleven! Orgaan van de overlevingsbeweging 'anders denken! anders doen!" 2e Jaargang 1976 nrs. 1/2/4/5/6/7/11/12. 3e Jaargang 1977 nrs. 1/2/6/7/8/12
29664.FIL: VLEESCHAUWER, H.J.DE E.A. (RED.) - Peter Wust
42534.ECO: VLEESENBEEK, H.H. - De eerste grote industriële fusie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nijverdal-Ten Cate -een bedrijfshistorische analyse-.
63288.LVM: VLEKKE, DR.B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert. Studies over de vestiging van het Spaansche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639
62561.KUN: VLETTER, W.N. DE - Het medaillon - Een karakterologische interpretatie naar aanleiding van een tekenopdracht
55415.KUN: VLEUGELS, MARCEL (ED.)/TAJIRI. CONTRIBUTIONS BY C.H. PEDERSEN, B. DARRACH, W. SCHMIED, P. WALDBERG, ALDO VAN EYCK, LUCEBERT, CHRISTIAN DOTREMONT, HUNDERTWASSER - 9, rue d'Odessa: the Tajiri Genealogy 168-2001 - De Tajiri Genealogie 168-2001
57167.LVZ: VLEUGELS, MARCEL - Maastricht Airport 1919-1947-1987
75636.LVZ: VLIEGEN, RENE (VERT.) - Ceux du Fort d'Eben-Amael 1940-1945 (Nederlandse editie)
73144.POE: VLIEGEN, JOSEPH - Gedichten 1938-1950
70891.PED: VLIEGENTHART, DR. W.E, - Op gespannen voet. Over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld.
57454.KUN: VLIEGHE, DR.HANS - De schilder Rubens
63803.KUN: VLIEGHE, DR. HANS - De schilder Rubens
50389.LIT: VLIET, VAN DER J. - Vergilius' aeneis
63933.LSE: VLIET, EDDY VAN (SAMENST.) - Geen dag zonder liefde, honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid.
83549.FIL: VLOEMANS, DR. ANTOON - De Profetische Gestalten in de Wijsbegeerte
86648.FIL: VLOEMANS, DR.A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
71445.LVZ: VLOTEN, J. VAN - De midden-Nederlandsche dichter Hendrik van Veldeke.
87923.POE: VLOTEN, DR.J.VAN (INL.EN AANT.) - De Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk. In 2 delen. Benevens als inleiding "De Voorlezing" over Bilderdijk door Dr. Nicolaas Beets.
52665.KUN: VLOTTES, G. - Reservaat
70286.LVZ: VLUGGEN, HUBERT - D'r Hoeber... Momenten uit het leven en werken van de Limburgse arbeiderszoon Hubert Vluggen.
38043.LVZ: VODEGEL, G. E.A. - Daarom, parkstad Limburg
51945.LVZ: VODEGEL, N. E.A. - Daarom, de westelijke mijnstreek
60352.LVZ: VODEGEL, G. E.A. - Daarom, parkstad Limburg
86453.LVZ: VODEGEL, N. E.A. - Daarom, de westelijke mijnstreek
87967.LVZ: VODEGEL, N. E.A. - Daarom, de westelijke mijnstreek
49634.NAS: VOEGELIN, C. & F. - Classification and index of the world's languages
75431.LVO: VOELCKER, HEINRICH - Die Altstadt in Frankfurt am Main innerhald der Hohenstaufenmauer
51186.GEA: VOET, L. - De vorsten De middeleeuwse vorst
78085.LVN: VOET, H.A. - Groeten uit Kralingen
39619.POE: VOETEN, BERT - De zon op mijn hand en andere gedichten
88091.LVM: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
74707.LVM: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
74773.LVM: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
88092.LVM: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
70445.LVM: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
66379.GEA: VOGEL, H.PH. - Geschiedenis van Latijns-Amerika.
49414.LVO: VOGEL, J. - De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld.
76785.VET: VOGEL, PROF. DR.-ING. TH. - Jahrbuch des Eisenbahnwesens, 16. Folge.
53325.KUN: VOGEL, J.PH - De Buddhistische Kunst van Voor-Indië.
55859.WEX: VOGEL, ARTHUR I. - A text-book of Quantitative Inorganic Analysis. Including Elementary Instrumental Analysis. Third edition.
81417.FIL: VOGEL, DR.C.J.DE - Plato. De filosoof van het transcedente
46247.TYP: VOGEL, W./RIETBERGEN, C.TH./DAMME, F.W.VAN/GOEY, DR.IR.H.J.A. - Vlak- en diepdruk
77256.LIT: VOGELAAR, JACQ. - Weg van de pijn
74991.SPR: VOGELESANG, HANS (TEKST) - De wereld van Anton Pieck. Volksvermaak
74992.SPR: VOGELESANG, HANS (TEKST) - De wereld van Anton Pieck. Van reizen en trekken
50655.SPR: VOGELESANG, H. - De houtsnyder Anton Pieck
75774.KUN: VOGELESANG, HANS - De Etser Anton Pieck
74990.SPR: VOGELESANG, HANS (TEKST) - De wereld van Anton Pieck. Langs de waterkant
74993.SPR: VOGELESANG, HANS (TEKST) - De wereld van Anton Pieck. Ontmoeting met Hildebrand
51094.WEX: VOGELS, R. - De wondere Lamp. Topprestaties der techniek.
34089.REC: VOGELS, HENR.JOS. - Novum Testamentum Graece et Latine
7793.KUN: VOGELSANG, PROF.DR.W. - Rogier van der Weyden
89309.AEM: VOGELSANG, WILLEM - Le Meuble Hollandais au Musée National Hollandais d'Amsterdam
12263.ARC: VOGLER, E.B. - De monsterkop
11814.OOR: VOGT, HANNAH - Schuld oder Verhängnis?
42026.CTO: VOGT, MATTHIAS THEODOR (RED.) - 1876 Bayreuth 1989. Rückblick und Vorschau.
64840.KUN: VOGT, PAUL - Contemporary Painting
67939.KUN: VÖHRINGER, CHRISTIAN - Pieter Bruegel 1525/1530-1569
87020.KUN: VÖHRINGER, CHRISTIAN - Pieter Bruegel 1525/1530-1569
81053.TOO: VOIGT, WALTHER - Teutoburger Wald mit Wiehen- und Eggegebirge, Lippischem Bergland und Ravensberger Hügelland. Ausgabe 1956
44438.LIB: VOJNOVIC, VLADIMIR - De merkwaardige lotgevallen van soldaat Ivan Tsjonkin
69802.LIB: VOJNOVITSJ, VLADIMIR - De bontmuts.
49896.KUN: VOLAVKOVA, H. - A story of the Jewish Museum in Prague
66711.KUN: VOLAVKOVA, HANA - Hieronymus Bosch
56203.KUN: VOLBACH, W.FRITZ - Early Decorative Textiles
73081.KUN: VOLKWEIN, P. (RED.) - Gerard Caris. Gestalten und Forschen mit dem Pentagon. Exp. Katalog 24/09-23/10 2000
86964.KUN: VOLKWEIN, P. (RED.) - Gerard Caris. Gestalten und Forschen mit dem Pentagon. Exp. Katalog 24/09-23/10 2000
88275.KUN: VOLKWEIN, P. (RED.) - Gerard Caris. Gestalten und Forschen mit dem Pentagon. Exp. Katalog 24/09-23/10 2000
88248.KUN: VOLKWEIN, P. (RED.) - Gerard Caris. Gestalten und Forschen mit dem Pentagon. Exp. Katalog 24/09-23/10 2000
71815.ARC: VOLLAARD, PIET - J.H. van den Broek. Villa Gestel. Rotterdam.
36484.MUZ: VOLLENHOEVEN, MR.PIETER VAN - Gevleugelde vrienden
84387.LIB: VOLLMANN, ROLF - Die wunderbaren Falsmünzer. Ein Roman-Verführer. 1800 bis 1930.
86638.ESO: VOLLMAR, KLAUSBERND - Chakra Werk. Het gebruik van de energiecentra ter versterking van lichaam en geest.
71332.KLA: VOLLMER, F. (ED.) - Poetae latini minores. Vol.I Appendix Vergilliana
53185.KUN: VOLLMER, HANS - Raffael - Zehn farbige Wiedergaben Seiner Hauptwerke - E. A. Seemanns Künstlermappen Nr. 10
57650.WRE: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhoffs Geschiedenis-lexicon
51252.CUF: VOLTA, O. - Le vampire
76784.LIB: VOLTAIRE - Romans de Voltaire
52920.FIL: VOLTAIRE - Voltaire. Apologiste de la religion chretienne.
89142.NKL: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel
28138.POE: VONDEL, JOOST VAN DEN - Dichterlijke werken
35759.NKL: VONDEL, J.VAN - Hekeldigten
50513.BOB: VONDEL, J. - Gysbrecht van Aemstel
61343.NKL: VONDEL, JOOST VAN DEN - Leeuwendalers
61641.NKL: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kerstnacht schooner dan de daegen
70005.CTO: VOOGD, G.J.DE - Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970
58833.CTO: VOOGD, G.J.DE - Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970
85789.LVZ: VOOGD, DIPL. ING. NICOLAAS DE - Gliederung und Fossilführung des Tieferen Oberkarbons in der Umgebung von Aachen und den angrenzenden Gebieten von Holland und Belgien.
86491.CTO: VOOGD, G.J.DE - Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970
89301.LVM: VOORDEN, PROF.DR.IR.F.W.VAN (RED.) - Bulletin KNOB JG 88-3 (1989): Historische structuuranalyse Maastricht
49428.ERO: VOOREN, VAN M. - Naakt geboren, bloot gebleven
64342.BEL: VOORLICHTINGSDIENST VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. - Weekblad van het departement van onderwijs en wetenschappen. Nederland -Belgie. Vijfentwintig jaar cultureel verdrag.
56804.LVB: VOORST VAN BEEST, DR.MR.C.W.VAN - Grepen uit de geschiedenis van de Radboutstichting 1905-1980
75013.ARC: VOORT, ROUPPE VAN DER - Catalogus van Sanitaire inrichtingen voor woonhuizen, fabrieken, kantoorgebouwen, kazernes, hotels, kloosters, scholen, badinrichtingen, ziekenhuizen, klinieken, sanatoria etc.
74642.LVZ: VOORT, TH. VAN DE; BOSCH, AUG. (NOTEN) & SÜNNEN, HAN (ILL.) - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo- Wanssum
37665.MED: VOORTHUISEN, DR.A.E.VAN (RED.) - Nederlands leerboek der radiodiagnostiek
81708.IND: VOORTLAND, ANDRIES/KEIZER, W.G.N.DE - Indisch getij, Hollandsche bakens
24772.IND: VOORTLAND, ANDRIES/KEIZER, W.G.N.DE - En nu... Indië
12853.GEA: VOOYS, A.C.DE/TAMSMA, R. RED. - Pamorama der wereld
12855.GEA: VOOYS, A.C.DE/TAMSMA, R. RED. - Pamorama der wereld
27471.LIG: VOOYS, DR.C.G.N.DE/STUIVELING, DR.G. - Schets van de Nederlandse Letterkunde
62770.TAA: VOOYS, DR.C.G.N.DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst
12854.GEA: VOOYS, A.C.DE/TAMSMA, R. RED. - Pamorama der wereld
37082.LVZ: VORAGEN, THEI - Limburg tentoonstelling
37147.KUN: VORAGEN, THEI/COUMANS, WILLEM K./HAMERS, RENÉ - Jan Martens Kimono's
59453.KUN: VORAGEN, THEI E.A. - Keuzewerk 6. De buren: een keuze uit de collecties van het Museum van Bommel-Van Dam en het Limburgs Museum te Venlo.
70431.KUN: VORAGEN, THEI/COUMANS, WILLEM K./HAMERS, RENÉ - Jan Martens Kimono's
79663.KUN: VORMS, PIERRE - Gespräche mit Frans Masereel.
85147.OON: VOS, RENÉ - Niet voor publicatie. De legale nederlandse pers tijdens de duitse bezetting.
66184.MIL: VOS, HENK DE - Geheim dagboek van een soldaat.
29287.KUN: VOS, RIK - Lucas van Leyden
35526.POE: VOS, THÉRÈSE DE - Esquisses
40854.LVM: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
41815.KUN: VOS, RIK/OS, HENK VAN - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit/The Birth of Painting. Early Italian paintings in Dutch collections.
46687.LVM: VOS, A.D. - Resten van Romeinse bruggen in de Maas te Maastricht
50322.KUN: VOS, R./ OS, VAN H. - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit
50517.KUN: VOS, DE L. - Lucebert
63023.SOC: VOS, DE H DR. - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Deel 1 en 2
81571.KUN: VOS, MARCEL - Ben Akkerman, schilder, painter
88016.KUN: VOS, RIK - Lucas van Leyden
89278.KUN: VOS, RIK - Lucas van Leyden
88578.KUN: VOS, R./ OS, VAN H. - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit
86742.PED: VOS, ERIK/WESTHOEK, ERIC/BUITELAAR, GITTE/EGBERTS, JEANETTE - PO Nieuwe Stijl. Ontwerp, uitvoering en invoering van de experimentele lerarenopleiding basisonderwijs.
81802.GEA: VOS, J.A.C. M. - Verhalen uit de algemeene geschiedenis
50638.HOB: VOSKUIL, J. - Bloemschikken het hele jaar door
82042.LSE: VOSKUIL, K. - Wiardi Beckman
26824.POE: VOSMAER, MR.C. - Nanno
86051.LIT: VOSMAER, MR. C. - Amazone
36574.GEA: VOSS, PETER - ZDF Heute. Tagebuch 1992
59433.MED: VOSSEN, M.E.M.H. - Endocytose en de vorming van cytosomen in gekweekte kippehartfibroplasten
70098.LVZ: VOSSEN, HÉLÈNE/KRUIJTZER, BIEN/VRIES, YVONNE DE (RED.) - Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw.
53832.FIL: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld.
79113.SCO: VRAAG NATIONALE STAF EN TECHNISCHE COMMISSIE VAN DE JONGE WACHT (SAMENST.) - De Jonge Wacht op bivak
87767.LVZ: VRAAG SIMONS, J.; SLANGEN, H. E.A. (RED). - Jaarboek Bisschoppelijk College Sittard 1953+1954
67842.ESO: VRANCKX, JOS - De terugkeer van het wonder. Het bovennatuurlijke op het einde van de eeuw.
78766.KUN: VRANKEN, TON - Limburgse Maas-Landschappen
74085.CAR: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
1579.LIT: VREEDE, MISCHA DE - Onze eeuwige honger
68936.GEV: VREEDE, MISCHA DE (RED.) - Nederlands-Indië in de tweede wereldoorlog 10 mei 1940-15 augustus 1945.
63127.ESO: VREKHEM, GEORGES VAN (VERT.) - Uit het Lichaam der Aarde of de Sanjasin
73472.VES: VREUGDENHIL, A. - Scheepsbranden, oorzaken en bestrijding
80900.REC: VREULLS, KANUNNIK J. - De Kerkelijke Wetten voor kloostergemeenten met eenvoudige geloften.
54369.LVZ: VREULS, E. - Kulleréj. Heëlesje Sjetse
82693.TYP: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn
83259.KUN: VRIELINK-SEAH, JEANNE; CNODDER, NICO - Nico Vrielink
57313.ARC: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel II: Het platteland.
82378.LVZ: DE VRIENDENKRING MONTFORD - 100 jaar "de vriendenkring" Montfort 1883-1983
64479.VOG: VRIENDS, DR. THIJS - Perzikkopdwergpapegaai
30172.VOG: VRIENDS, JAN - Vogels gaan en komen
89098.TAA: VRIES, DRS. LAMBERT - Herinneringen van een spreker
83825.GEA: VRIES, THEUN DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke Zonnekoning
6139.ERO: VRIES, LEONARD DE - Venus' Lusthof
11091.MDA: VRIES, LEONARD DE SAMENST. - Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1934-1974
80135.LVN: VRIES JUN., R.W.P. DE - Dutch National Costums
79486.HOB: VRIES, P.CH. DE - Muntboek van de munten van Holland en Zeeland van 1576-1795
28411.GEA: VRIES, TJ.E.DE - Geland op de maan
28481.GED: VRIES, PROF.DR.JOH.DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland
29100.GEA: VRIES, LEONARD DE (SAMENST.) - Het leven
33345.WRE: VRIES, MR.T.DE - Mr.G.Groen van Prinsterer. Een biografie.
34324.GED: VRIES, PROF.DR.JOH.DE - De Coöperatieve Raiffaisen- en Boerenlenbank in Nederland 1948-1973
34626.GEA: VRIES, TJ.E.DE - Geland op de maan
35675.JOU: VRIES, LEONARD DE (SAMENST.) - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940
35676.JOU: VRIES, LEONARD DE (SAMENST.) - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973
36955.LVN: VRIES, G.A.DE - Amsterdam, where to go. In 3 parts.
78965.LIW: VRIES, TEUN DE - Materie en matrijs
78964.LIW: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. kritieken, essays en polemieken over poëzie.
43230.LVN: VRIES, DRS.D.DE - Monumentenwijzer. Wegwijs in de doolhof van monumenten.
43776.WEX: VRIES, DR.H.DE - De vierde dimensie. Een inleiding tot de vergelijkende studie der verschillende meetkenden.
45443.GEV: VRIES, SANDRA DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor van Speyk.
48699.REC: VRIES, DE K. - De Mariaklachten
48900.GEV: VRIES, DE J. - Tot de strijd ons geschaard
49234.LVO: VRIES, DE T. - Geschiedenis van Zwolle
50013.POE: VRIES, DE H. - Kritiek als Credo
54294.VES: VRIES, SANDRA DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor Van Speyk
55335.LIT: VRIES, THEUN DE - Sla de wolven, herder!
72930.LIT: VRIES, THEUN DE - Ziet, een mens!. Vincent, theo en een vrouw van de straat.
59999.OON: VRIES, LEONARD DE/PAAPE, DRS.A.H./VRIES, HAN DE - De jaren '40-'45
63747.KUN: VRIES, CRIS - Cris Kras
64374.LIT: VRIES, THEUN DE - Terug uit Irkoetsk
65878.LIT: VRIES, THEUN DE - Oldenbarneveldt
77086.GEA: VRIES, TJ.E.DE - Geland op de maan
66534.LIT: VRIES, HENDRIK DE - Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken.
55531.LVN: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857/1920 gezien door de Stereoscoop
74199.KIB: VRIES, W.P. DE - Om en op den Uilenberg (In de vacantie. Bibliotheek voor jongens en meisjes)
75720.FIL: VRIES, G.J. DE - Antistenes redivivus. Popper's attack on Plato
41122.JOU: VRIES, LEONARD DE (SAMENST.) - Weekblad Libelle. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1934-1974.
89155.KUN: VRIES, PIETER DE - Vier getijden. Vier origineel handgedrukte prenten,
86770.GEA: VRIES, THEUN DE - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke Zonnekoning
88312.LVM: VRIES, BERT DE - Het vragen staat ons vrij, maer 't weigeren hier by
70027.BEL: VRIES REILINGH, PROF.DR.H.D.DE - Belgie. Lotgenoot in de lage landen.
85110.LIT: VRIES, THEUN DE - Meester en minnaar
61031.TAA: VRIES, JAN W.DE/WILLEMYNS, ROLAND/BURGER, PETER - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
83593.TAA: VRIES, JAN W.DE/WILLEMYNS, ROLAND/BURGER, PETER - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
81829.GEV: VRIES, MR. T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving
79691.KIB: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. Deel I: Het oude testament.
82628.LIT: VRIES, THEUN DE - Wieken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45)
24695.POE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
31938.LIG: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
41263.POE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen 1100-1900
58440.LSE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN (RED.) - Het werk en de mens Nico van Suchtelen
58895.POE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Epos op den Parnassus. Minnepoëzie uit alle tijden.
62616.LIW: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde
64225.POE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Voorwaardelijk uitzicht
19805.LIW: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde
68853.POE: VRIESLAND, DR.VICTOR E.VAN - Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen
78672.KUN: VRIESLAND, VICTOR E./ KOK. J. - Getekend leven. 24 tekeningen uit zes eeuwen.
71813.KUN: VRIEZE, JOHN (RED.) - Het rijk der Scyten.
68563.KUN: VRIEZE, JOHN (RED.) - De Zwarte Farao's. Koninkrijken aan de Nijl.
85778.GEA: VRIEZE, JOHN (RED.) - De rijkdom van Stroganoff. Het verhaal van een Russische familie.
70842.KUN: VRIEZE, JOHN (RED.) - De Schatkamer van San Marco Venetië
85614.OON: VRIJ, TJEERD - Bittere tranen. Jodenvervolging in Tiel en omgeving.
76703.OOR: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herijzend Nederland. Artikelen en reportages
77510.OOR: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herijzend Nederland. Artikelen en reportages
33766.OOR: VRIJBUITER/PRATER, HENDRIK DE (H.B.FORTUIN) - En nu hoort u vrijbuiter...
27937.WRE: VRIJENS, MR.M.H.F.R. - Antiek Staatsbegrip
69198.CUF: VROEGE, HEIN - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
52662.KUN: VROEGINDEWEIJ, LEO. - Tentoonstelling Leo VROEGINDEWEIJ
61743.PED: VROEMEN, JAC EN BUCHNER, GREET - Kindercreches
83233.REO: VROKLAGE PROF. DR. B.A.G. (RED.) - De godsdienst der Kelten
48292.LIT: VROMAN L. - Brieven uit Brooklyn
48293.LIT: VROMAN L. - Het Carnarium
71887.LVZ: VROMEN, MEISTER W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven.
71885.LVZ: VROMEN, MEISTER W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven. Uitdrukkingen en gezegden in het Limburgse dialect.
70010.LVZ: VROMEN, MEISTER W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven.
78444.LVZ: VROMEN, MEISTER W.J. - Ernst en humor in het Limburgse boerenleven.
49194.KUN: VROOM, N. - De schilders van het monochrome banketje
53717.ESO: VROOME, H. - De mens tussen hemel en aarde
78675.LSE: VROOMEN, PIM DE (RED.0 - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie
50557.POE: VROOMEN, DE N. - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen
85329.LSE: VROOMEN, PIM DE (RED.0 - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie
76223.LSE: VROOMEN, PIM DE (RED.0 - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poëzie
79965.PSY: VROON, PIET - Wolfsklem
83349.FIL: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
73439.FIL: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
78585.FIL: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
60124.ECO: VUCHELEN, JEF E.A. - Privatisering, van macht naar markt
44357.ECO: VUGT, JAN VAN/HAAGEN, PAUL VAN - Commerciele communicatie in theorie en praktijk
55301.GRB: VULLIAMY, LAURENCE - William Cobbett's Rural Rides Revisted. A photographic exploration.
54583.KIB: VUORI, P. - Korvatunturi. Tales from land of santa claus
26878.LIT: VUYK, BEB - Duizend eilanden
77386.ECO: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Ontstolen welvaart. Kroniek van duurzaam Nederland
86861.PSY: WAAL, FRANS DE - De aap en de sushimeester. Over cultuur bij dieren.
73401.SOC: WAAL, MIEKE DE EN DERKSEN, GUIDO - De toekomst van de jeugd
49077.KUN: WAALS, VAN DER J. - De prentschat van Michiel Hinloopen
52230.POE: WAARD , DE E. - De hemel van Toulouse
52462.POE: WAARD, ELLY DE. - Van cadmium lekken de bossen.
83844.PED: WAARDENBURG, DR. P. J. - De biologische achtergrond van aanleg, milieu en opvoeding. Deel II: Speciale biologische verschijnselen bij den mensch
78255.BOW: WAARSEBURG, HANS - Verdwenen en toch bewaard.
64444.BOW: WAARSEBURG, HANS - Verdwenen en toch bewaard.
5149.LVM: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Tussen nat mos en een begrafenis
76520.LVM: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Verschrikkelijke winter
41046.LVM: WAARSENBURG, HANS VAN DE - powezie '61 '69
51913.LVZ: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Je zit aan tafel
52718.LVZ: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De vijf verticale elementen van Piet Killaars
52972.LVM: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Verschrikkelijke winter.
77419.POE: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Zuidwal
56694.KUN: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De vijf verticale elementen van Piet Killaars
89304.LVM: WAARSENBURG, HANS VAN DE (SAMENST.) - Maastricht in verhalen en gedichten
87458.LVZ: WAARSENBURG, HANS VAN DEN - Spoorloos. Vier verhalen: 1.Spoorloos 2. De oude put 3.Het geheime regenwoud 4.De marktdief
78725.POE: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Beschrijving van het meer
59913.KUN: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De vijf verticale elementen van Piet Killaars
75204.ESO: WAART, G. DE - Uw handschrift bepaalt uw karakter.
33961.REC: WACHTERS, H.J.J. - Maarten Luther. Een blik in leer en leven.
64351.GEA: WACHTERS, H.J.J. - Wereldspiegel der 20e eeuw. Historisch politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren van 1900-1950. Deel IV.
75333.KUN: WACHTMANN, HANS GÜNTER, DIETER KRIEG AND ANDREAS VOWINCKEL - Dieter Krieg. Bilder 1966-1983. Exp. catalogue 1983-84
46406.DUI: WACKER, DR.C. - Die Aachener Geschichtsforschung. Entgegnung auf die ""Kritische Studie"" des Herrn Dr.J.Lulvès über ""Die Gegenwärtigen Geschichtsbestrebungen in Aachen"".
46211.VET: WADE-MATTHEWS, MAX - The World's great Railway Journeys. Travelling by locomotive through history and around te world.
76200.MUZ: WADE-MATTHEWS, MAX AND WENDY THOMPSON - The encyclopedia of music. Instruments of the orchstra and the great composers
53653.KUN: WADLEY, NICHOLAS - Cezanne and His Art
64233.ACH: WAELE, JOS DE - I templi della Mater Matuta a Satricum
42378.KUN: WAETZOLDT, WILHELM - Hans Holbein der Jüngere
79426.KUN: WAETZOLDT, WILHELM (GELEITWORT) - Holbein d.J. Bildnisse. 24 farbige Handzeichnungen.
69711.KUN: WAGEMANS, A.F. (SAMENST.) E.A. - Plus est, er is meer.
47552.KUN: WAGEMANS, FRED (SAMENST.) - JaN Frank/Peer Veneman
88014.KUN: WAGEMANS, A.F. (SAMENST.) E.A. - Plus est, er is meer.
84142.LSE: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka. Bilder aus seinem Leben.
19749.LSE: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka
18865.TAA: WAGENINGEN, J.C.VAN - Even tijd voor...onze taal
67317.POE: WAGENVOORT, PROF.DR.H. - Muziek der Spheren. Deel I: De oudheid. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie.
42006.MUZ: WAGNER, RICH. - Lohengrin. Romantischer Oper in 3 Akten.
50738.VEV: WAGNER, A. - Handbuch des Kunstflugs
54620.TOO: WAGNER, F. - Suriname
65927.KUN: WAGNER, RICHARD/RICO, UL DE - The ring of the Nibelung
66548.LIT: WAGNER, KRIS - Spelen op straat. Dagboek van een jonge denker, of een blik in het seksleven van een filosoof.
68210.KUN: WAGNER, ANNI - Malerwelt. 30 Autoren präsentieren 43 Künstler.
89461.KUN: WAGNER, ANNA - Isaac Israels
75778.ARB: WAGTER, F.M./POL, M.J.VAN DE/ELFFERS, J. - Wat maken wij van ons huis?
38010.LVZ: WAHLDE, VON F. - Beeld 99
43960.LVN: WAIBOER, A.J./WIEDIJK, A./OUDT, JAC.H. - 100 Jaar Waard en Groet 1844-1944
80324.KUN: WAINWRIGHT, DAVID/ DINN, CATHERINE - Henry Scott Tuke 1858-1929
27678.GEA: WAITLEY, DOUGLAS - Portrait of the Midwest
76900.DSP: WAITZKIN, FRED - Searching for Bobby Fischer
62436.GEA: WAL, KOO VAN DER (REDACTIE) - Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse revolutie.
33734.WRE: WAL, TJ.VAN DER/SCHNEIDER, MR.DR.J.W. - De jachtwet
50120.ROV: WAL, VAN DER TH. - Vreemdelingen
76333.GEA: WAL, GEKE VAN DER (RED.) - Mij moeder was analfabeet
83740.WAL: WAL, GEKE VAN DER (RED.) - Mijn moeder was analfabeet en andere levensverhalen van geslagde vrouwen
80326.ESO: WAL, THEO J. VAN DER - De mens en zijn handschrift. Met honderden afbeeldingen van handschriften en handtekeningen, waaronder een 70-tal van vooraanstaande personen uit alle takken van kunst en wetenschap.
27684.GEV: WALCH, JAN - Karel de Stoute
47572.LIW: WALCH, PROF.DR.J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw)
57936.GEA: WALCH, PROF.DR.J.L. - Karolus Magnus
64745.LIG: WALCH, DR. J.L. - Studiën over litteratuur en tooneel.
80784.KUN: WALCHA, OTTO - Meissen Porcelain (ENGLISH EDITION)
51256.CUF: WALDBERG, P. - Eros Modern'Style.
9847.GEA: WALDEGG, DR.RICHARD - Paris
53687.KUN: WALDMANN, EMIL - Auguste Rodin
55818.VET: WALDORP, H. - Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in woord en beeld
48836.LVO: WALDSCHMIDT, E. - Nepal ( Kunst aus dem Königreich im Himalaya )
49440.LVO: WALDSCHMIDT, E. - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja
51487.MUZ: WALE, MICHAEL - Voxpop. Profiles of the Pop Process
50788.LIG: WALES, K. - Feminist linguistics in literary criticism
8601.LIB: WALKER, ALICE - Het geheim van de vreugde
63160.ERO: WALKER, KENNETH - The Physiology of sex
68331.KUN: WALKER, JOHN - National Gallery of Art Washington. New and Revised Edition.
3490.ROV: WALLACE, LEWIS - Ben Hur
21508.KUN: WALLACE, ROBERT - De wereld van Van Gogh
47398.KIB: WALLACE, LEWIS - Ben Hur
65214.KUN: WALLACE, ROBERT - De wereld van Van Gogh
47520.NHE: WALLACE, JOSEPH - The rise and fall of the Dinosaur
54315.VES: WALLACE, WILLIAM N. - THE MACMILLAN BOOK OF BOATING
81206.WEX: WALLACE, M. JOHN/ HOBBS, PETER V. - Atmospheric Science. An introduction survey.
69810.WEX: WALLENQUIST, DR.A.A.E. - Op weg naar het oneindige. Proeve eener beknopte beschrijving van de nieuwe voorstellingen over den bouw der hemellichamen en van het heelal.
48689.ECO: WALLERSTEIN, I. - Europese wereld-economie in de 16e eeuw
66861.ECO: WALLERSTEIN, I. - Europese wereld-economie in de 16e eeuw
13816.ESO: WALLIS BUDGE, E.A. - The Dwellers on the Nile
56882.JOU: WALLRAFF, GÜNTER - Beeld van Bild. Getuigen tegen het geweld van Springer.
58478.LVZ: WALRAVEN, ARNO/HEUSDEN, GERRIT VAN (RED.) - Waard om te herinneren. Uitgave bij het opgaan van de gemeente Haelen in de gemeente Leudal op 1 januari 2007.
67082.KUN: WALRAVEN, DR.J. (VERT.) - Kleur
35681.LIT: WALRAVENS, JAN - Negatief
28715.REC: WALSCH, NEAL DONALD - Friendship with God
27309.LIT: WALSCHAP, GERARD - Celibaat
39497.LIT: WALSCHAP, GERARD - De Familie Roothooft
46384.LIT: WALSCHAP, GERARD - De heilige Jan Mus
58089.LIT: WALSCHAP, GERARD - Tor
58310.LIT: WALSCHAP, GERARD - De wereld van Soo Moereman
61437.LIT: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
63178.LIT: WALSCHAP, GERARD - De heilige Jan Mus
67319.LIT: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
78800.LIT: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia
80461.LIT: WALSCHAP, GERARD - Voorpost gevechten
87342.KIB: WALSCHAP, GERARD - De vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen.
83219.LIT: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
78945.LIB: WALSER, MARTIN - Dood van een criticus. Het boek waarover heel Duitsland spreekt.
53497.TOO: WALSER, HERMANN - Landeskunde der Schweiz
87869.LVN: WALSER, PAUL L. - Amsterdam
19948.LIB: WALSH.WILLIAM THOMAS - Uit de storm
24195.LIB: WALSH, WILLIAM THOMAS - Uit de storm
52524.PSY: WALSTER, ELAINE & G. WILLIAM WALSTER - Een Nieuwe Kijk op Liefde. Een onthullend verslag over ongrijpbare emoties
21818.KUN: WALTER, REINHOLD VON - Ernst Barlach
38329.GEA: WALTER, GÉRARD - La destruction de Carthage 264-146 av.J.-C.
53472.TOO: WALTER W. VÖGELE - Gastlicher Schwarzwald, Nördlicher Teil. Ein Führer für Feinschmecker, Autofahrer und Wanderer
86283.KUN: WALTER, CHRISTOPHE - Icones. L'origine du genre et les première Icônes.
84840.MYS: WALTERIDA - Javaansche Legenden
81429.HOB: WALTERS, CINDY/ GRAVES, STEVII - Contemporary Quilting. Exciting Techniques and Quilts from Award-Winning Quilters
28615.KUN: WALTHER, INGE F. - Gauguin
61544.KUN: WALTHER, INGO F. - Vincent van Gogh
76504.KUN: WALTHER, INGO F./METZGER, RAINER - Chagall 1887-1985 Schilderkunst als poëzie
68318.KUN: WALTHER, INGE F. - Masterpieces of Western Art. A history of art in 900 individual studies. Volume I: From the Gothic to Neoclassicm. Volume II: From the Romantic to the Present Day.
68001.KUN: WALTHER, INGO F. A.O. - Marc Chagall. 1887-1985. Schilderkunst als poezie
60993.KUN: WALTHER, INGO F./METZGER, RAINER - Chagall 1887-1985. Schilderkunst als poëzie.
70261.KUN: WALTHER, INGO F. - Picasso 1881-1973. Das Genie des Jahrhunderts.
88622.KUN: WALTHER, INGO F. A.O. - Marc Chagall. 1887-1985. Malerei als Poesie
32571.ARC: WALTON, CHARLES F. (EDITOR) - Design of gray iron castings
40864.ARC: WALTON, ROBIN A.E. - Oasts in Kent 16th-20th Century. Their construction and equipment.
66698.KUN: WALTON, DAVID W.H./PEARSON, BRUCE - White Horizons. British art from Antarctica, 1775-2006.
80045.BGE: WALTON, STUART - De Coctail bijbel. De heerlijkste drankjes met gedistilleerd, likeul, wijn, bier en frisdrank.
49816.ERO: WALTZ, R. - Over de brug
56481.GEA: WAMBAUGH, JOSEPH - De nieuwe Centurions. Schokkende roman over een politiepatrouille in Los Angeles.
62499.OON: WAMELINCK, J.H.H. - Groen van Prinsteren, Dr.Kuyper en Mussert. Open brief aan een christelijk arbeider.
57627.WEX: WANDERS, DR.A.J.M. - Op ontdekking in het maanlandschap
64755.WEX: WANDERS, DR. A.J.M. - De planeten en hun raadsels.
19498.LIT: WANG, LULU - Het lelietheater
81331.LIT: WANG, LULU - Heldere maan
64186.LIT: WANG, LULU - Het witte feest
85342.LIT: WANG, LULU - Wilde rozen
76708.LVO: WANNER, GUSTAV ADOLF AND FRITZ LAUBER - Rund ums Café Spitz. Vom alten Kleinbasler Richthaus zum Hotel Merian am Rhein
58015.GEV: WANSINCK, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
33398.PEN: WANSINK, DR.H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-±1650
54098.MUZ: WARD, J. - Muziek in de School. Tweede Leerjaar.
71856.LIB: WARD, MRS.HUMPHRY - Helbeck of Bannisdale
51534.GEA: WARDE FOWLER, W. - The City-State of the Greeks and Romans, A Survey Introductory to the Study of Ancient History
43269.AEM: WARDELL-YERBURGH, J.C. - The pleasure of Antiques
55367.LIG: WARDROPER, JOHN - The World of William Hone. A new look at the Romantic age in words and pictures of the day.
82088.LVZ: WARDT, HEINZ/ QUADVLIEG, MAY E.V.A. - Jaarboek 2007. Horecabedrijven in Landgraaf/ De Franse Revolutie en de kroon van Napoleon/ Maatrichterlaan 80, Lauradorp en nog vele andere artikelen.
51014.KUN: WARDWELL, ALLEN (ESSAY) - Of Pride and the Spirit: North American Indian Art from a Private Collection in Hawaii
78103.KUN: WARHOL, ANDY - The Andy Warhol diaries. Edited by Pat Hackett
82883.KUN: WARHOL, ANDY - Cars
48488.ESO: WARMELS, R.H. - HI properties of Spiral Galaxies in the Virgo Cluster
17781.GEA: WARMINGTON, B.H. - Nero: reality and legend
85088.LVN: WARMOLTS, JAN - Het 13de eeuwse kerkje van Zweeloo
80402.DUI: WARNCKE, J. - Handwerk und Zünfte in Lübeck
48808.LVO: WARNER, E. - New song in a strange land
49436.KUN: WARNER, M. - Monuments & Maidens
51206.LVO: WARNER, P. AND D. - The Great Road: Japan's Highway to the Twentieth Century
85814.GEA: WARNER, REX - Men of Athens.
79449.LVO: WARNER, MARINA - Keizerin op de Drakentroon
39513.KUN: WARNIER-HENQUET, J. (RED.) - Petrus Wolfs
88259.KUN: WARNIER-HENQUET, J. (RED.) - Petrus Wolfs
53747.KUN: WARNOD, JEANINE - Maurice Utrello
61385.KIB: WARNSINCK, MARGOT - Het sein staat veilig
87992.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1954-1955 Vijfde deel
37679.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1949-1951 Derde deel
37677.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1942-1944 Eerste deel
32005.POE: WARREN, HANS (SAMENST.) - Nederlandse poëzie
51063.LIB: WARREN, W. - King John
80928.LIT: WARREN, HANS - Demetrios
67228.LIT: WARREN, HANS - Demetrios
59919.LIT: WARREN, HANS - Herkenningen. Vertaalde gedichten
26454.POE: WARREN, HANS (SAMENST.) - Nederlandse poëzie
85950.POE: WARREN, HANS - Tijd
73259.POE: WARREN, HANS - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk
60388.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1956-1957 Zesde deel
60390.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1954-1955 Vijfde deel
60391.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1952-1953 Vierde deel
60392.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1949-1951 Derde deel
60393.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1945-1948 Tweede deel
66549.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1942-1948 eerste+ tweede deel
67232.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1945-1948 Tweede deel
78731.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1942-1944 Eerste deel
78732.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1945-1948 Tweede deel
78931.LIT: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1945-1948 Tweede deel
57860.LVO: WASLANDER, DRS.CHRISTINE (RED.) - Parels van de Oriënt. Indonesië-Maleisië-Singapore-Thailand.
71845.REC: WASSER, BEN - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
68129.KUN: WASSERMAN, JACK - Leonardo Da Vinci
48490.LVO: WASSERMANN, J. - Bula Matari (Das Leben Stanleys)
9787.ESO: WATERHOUSE, JOHN W. - Zoroastrianism
35570.ESO: WATERHOUSE, DEBRA - Zo moeder, zo dochter. Over moeders, eten en diëten.
28554.VON: WATERINK, DR.J. - Onze Prins
71038.VON: WATERINK, DR.J. - Onze Prins
34515.WEX: WATERMAN, TALBOT H. - Navigatie in de natuur. Meesters in de stuurmanskunst.
67555.NAT: WATERMAN, TALBOT H. - Navigatie in de natuur. Meesters in de stuurmanskunst.
14057.LIG: WATERSCHOOT, WERNER - De ""Poetische Werken"" van Jonker Jan van der Noot
45511.BEL: WATERSCHOOT, HERWIG - Het Grote Belgische Kroegenboek
42877.LVZ: WATERVAL, MARYSE (RED.) - La basse-Meuse dans la guerre 1940-1945
86018.ARC: WATKIN, DAVID - De westerse architectuur. Een geschiedenis.
86462.ARC: WATKIN, DAVID E.A. - Grand Hotel. The Golden Age of Palace Hotels an Architectural and Social History.
61021.ARB: WATKINS, SUSAN - Jane Austen's Town en Country Style
67642.KUN: WATNEY, SIMON - English Post-Impressionism.
28272.KUN: WATSON, WILLIAM - The Chinese Exhibition
43038.LIB: WATSON, LARRY - Montana 1948
48737.LIB: WATSON, J. - The philosophy of Kant ( as contained in extracts from his own writings )
49441.KUN: WATSON, W. - An exhibition of archeological finds of the people's Republic of China
52052.KUN: WATSON, F. - Allen Tucker
60313.ESO: WATSON, LYALL - Supernature II. A new Natural History of the Supernatural.
63601.PSY: WATSON, LYALL - De Helse Mens - Naar de bronnen van ons kwaad - De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie
72081.KUN: WATSON, PROF.WILLIAM - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
69931.KUN: WATSON, WILLIAM - Style in the Arts of China
88377.REI: WATSON, ADAM - The Cairngorms. The Cairngorms, The Mounth, Lochnagar.
78705.LVG: WATTUM, SIMON VAN - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzamelde gedichten.
57268.REC: WAUGH, EVELYN - The life of the right reverend Ronald Knox, fellow of Trinity College, Oxford and protonotary apostolic to his Holiness Pope Pius XII.
73833.CAR: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL - Histoire de l'École Cartographie Belge et Anversoise du XVIe Siècle. Tome I et II.
66157.POE: WAVELL, A. P. - Other men's Flowers
52201.ESO: WAY, R. - De tuin van de geliefde
65111.LSE: WEAVER, MIKE - William Carlos Williams. The American Background.
15085.LIB: WEBB, MARY - Gone to earth
63896.GEA: WEBB, SIDNEY A.O. - The truth about Soviet Russia, with an essay on the Webbs by Bernard Shaw.
70646.KUN: WEBBER, NORMAN W. - Collecting Glass
31534.REC: WEBER, HANS-RUEDI - Die Vrijdagmiddag
79343.KLA: WEBER, KARL JULIUS - Demokritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philisophen. 12 Vol. in 4 Bänden.
22477.KUN: WEBER, AXEL G. - Kunstwerke der Antike
24388.KUN: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme
71389.ESO: WEBSTER, RICHARD - Moderne Feng Shui voor wonen, gezondheid en welzijn.
8381.MUZ: WECHSBERG, JOSEPH - Verdi
88566.LIB: WEDEKIND, FRANK - Prosa Dramen Verse Band I
88562.LIB: WEDEKIND, FRANK - Prosa Dramen Verse Band II
52304.ESO: WEDEMEYER, VON I. - Zarathustra. Heiler Des Lebens. Leben, Legende Und Lehre.
39438.KUN: WEDGWOOD, C.V. - De wereld van Rubens 1577-1640
57652.GEV: WEDGWOOD, DR. C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands
36130.LIW: WEEL, DR.A.H.VAN DER - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde
80520.BOB: WEEL, ADRIAAN VAN DER (RED.) - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 9/2002
87566.HOB: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luiden. Over carillons en klokkenspelen.
41460.LVZ: WEELEN, PAUL (RED.) - Alles theater
89391.LVZ: WEELEN, PAUL (RED.) - Veertig. Zittesje verhaole, gedichte en leidjes
79128.LVZ: WEELEN, PAUL (RED.) - Ha! Tsjieng! Boem! Limburgse Revues, Operettes en Musicals.
72547.HUM: WEERDENBURG, PATRICK VAN & HANS VAN BRUSSEL - Paus Johannes Paulus II op avontuur in Nederland
27202.MED: WEERWIND, PATRICK W. - Hemocompatibility
87620.KUN: WEGEN, RIK VAN/QUIK, TON (RED.) - Bonnefanten Museum Maastricht
56963.KUN: WEGEN, D.H.VAN - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
28037.PES: WEGNER, HANS JOACHIM U.A. (RED.) - Die Landtage im Europäischen Integrationsprozess nach Maastricht
71539.OOR: WEHRT, RUDOLF VAN - Beteekenisvolle uren
31831.OOR: WEHRT, RUDOLF VAN - Beteekenisvolle uren
40958.KUN: WEICHARDT, JURGEN - Wolfgang Troschke. Arbeiten auf Papier.
32536.JUD: WEICHMANN, ELSBETH - Zuflucht. Jahre des Exils.
31627.LVN: WEIDEMA, PIET/DRUKKER, BER (TEKST) - Dagen van vriendschap
79855.LVE: WEIDENHAUPT, HUGO (HERAUSGABE) - Düsseldorf. Geschichte von den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert. 4 Bände. Band 1: Von der ersten Besiedlung zur frühneuzeitlichen Stadt (bis 1614); Band 2: Von der Residenzstadt zur Beamtenstadt (1614-1900); Band 3: Die Industrie- und Verwaltungsstadt (20. Jahrhundert); Band 4: Zeittafel und Register.
68605.KUN: WEIDNER, KLAUS - Wolfgang Wegener.
49313.KUN: WEIGEL, CH. - Die Bauleuthe
14989.KUN: WEIGERT, HANS - The Dance
80152.MED: WEIJEL, DR. J.A. - Medische psychologie. Psychologie en psychotherapie voor de huisarts.
83574.LVM: WEIJENBERG, JO/ GORDIJN, JO - t Roadsel vaan de verdwene 'Mestreechter Geis'
71381.KUN: WEIJER, MARK DE - Nature's Wonderland.
64176.REC: WEIJLAND, H.B. - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistische schisma.
18591.TAA: WEIJNEN, DR.A. - Zeventiende-eeuwse taal
26541.TAA: WEIJNEN, DR.A. - Zeventiende-eeuwse taal
28594.TAA: WEIJNEN, DR.A. - Zeventiende-eeuwse taal
41409.TAA: WEIJNEN, DR.A. - De Nederlandse Dialecten
47494.TAA: WEIJNEN, DR.A. - Zeventiende-eeuwse taal
50502.BOB: WEIJNEN, A. - De kunst van het vertalen
51438.ESO: WEIL, A. - Gezond eten, gezond zijn. Een persoonlijk eetplan: adviezen en recepten
69688.PSY: WEIL, DR.JULIUS - Frühsymptome der Verwahrlosung. Pädagogische Untersuchungen. Heft 1385
76988.MED: WEIL, ERNST HENK JOHAN/ JOS CAELEN (ILL.) - Clinical and Experimental Aspects of Sacral Nerve Neuromodulation in lower Urinary Tract Dysfunction
77380.MED: WEIL, ERNST HENK JOHAN/ JOS CAELEN (ILL.) - Clinical and Experimental Aspects of Sacral Nerve Neuromodulation in lower Urinary Tract Dysfunction
64212.GEA: WEILER, INGOMAR - Griechischer Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
49439.KUN: WEILLS, C. - The goodfellow catalog of wonderful things
48819.LVO: WEINBERG, P. - Herovering van het paradijs
17667.TAA: WEINER, E.S.C/DELAHUNTY, ANDREW - The Oxford Guide to English Usage
83920.KUN: WEINGARTEN, JUDITH - Bierenbroodspot. Sign of taurus. The archaeological worlds of Gerti Bierenbroodspot.
89317.LIB: WEINHEBER, JOSEF - Briefe an Maria Mahler
37500.KUN: WEINHOLD, RUDOLF - The many faces of Clay
42289.KUN: WEINHOLD, RUDOLF - The many faces of clay
61119.KUN: WEINHOLD, RUDOLF - The many faces of clay
53008.FIL: WEINREB, F. - De gevangenis - herinneringen 1945-1948
84559.LIT: WEINRICH, F.J/ MOENS, WIES - De danser van onze lieve vrouw
19286.PES: WEINSTEIN, MICHAEL A. - The political expierience
75579.ESO: WEIR, WENDY - In the Spirit. Conversations with the Spirit of Jerry Garcia.
79241.PES: WEISBAND, EDWARD/ FRANCK, THOMAS M. - Resignation in protest. Political and ethical choices between loyalty to team and loyalty to consicience in american public life.
5519.LSE: WEISBERGER, JEAN - Stijn Streuvels Een sociale balans
63989.ECO: WEISBORD, MARVIN R. - Discovering Common Ground.
76696.VET: WEISBROD/MÜLLER/PETZNICK - Deutsche Dampflokomotiven. Bauteihe 01-39.
76697.VET: WEISBROD/MÜLLER/PETZNICK - Deutsche Dampflokomotiven. Bauteihe 41-59.
61277.REC: WEISER, ALFONS - Een wonder?
62260.LIW: WEISGERBER, J. - Proefvlucht in de romanruimte
53667.KUN: WEISS, E, - Wassily Kandinsky.
75330.KUN: WEISS, EVELYN (RED.) - Braco Dimitrijevic. "Culturescapes"1976-1984. Gemälde, Skulpturen, Fotografien. Exp. catalogue 1984
88999.KUN: WEISSE, FRANZ - Der Handvergolder im Tageswerken und Kunstschaffen.
33355.KLA: WEISSENBORN, W./MUELLER, M. - Titi Livi. Ab urbe condita libri
33356.KLA: WEISSENBORN, W./MUELLER, M. - Titi Livi. Ab urbe condita libri
76530.KUN: WEISSER, MICHAEL - Söhnlein Rheingold. Künstlerische Werbung für den Sect 1879-1929
87043.ARC: WEISSHEIMER, FRIEDRICH (RED.) - Architektur für Basel 1990-2000. Baukultur eines Kantons.
71418.KUN: WEISSINGER, SABINE - Das goldene zeitalter.
72987.KUN: WEITEMEIER, HANNAH (INTRODUCTION) - Michael Sellmann
76033.OOR: WEITZ, JOHN - Hitler's Diplomat. The Life and Times of Joachim von Ribbentrop.
58103.PES: WEIZÄÇKER, RICHARD - Vier tijdperken. Herrinneringen.
80633.TYP: WEIZMANN, KURT - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen
46433.GEV: WEL, F.J.VAN/VERVOORN, DRS.A.J. - Het Nederlands in Suriname
78729.CFI: WELCH, JULIE/BRODY, LOUISE - Onsterfelijke mannnen. Foto's uit de Kobalt Collectie.
67960.TYP: WELCH, STUART CARY - Indische miniaturen uit de Mogoeltijd
70856.KUN: WELCH, STUART CARY - Wonders of the Age. Masterpieces of Early Safavid Painting, 1501-1576
57640.GEV: WELCKER, J.M. - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914
49811.FOL: WELDING, D. - Kalevala
73714.LIB: WELDON, FAY - Praxis
27214.LIB: WELDON, FAYE - Life force
34954.LIB: WELDON, FAY - Levenslust
61822.LIW: WELLEK, R./WARREN, A. - Theorie der Literatuur
80507.JUD: WELLERS, GEORGE (ED.) - Mémoire du Génocide. Recueil de 80 articles du "Monde Juif", Revue du Centre de Documentation Juive Contemporaine.
42504.PES: WELLES, SUMNER - The time for decision
49999.KUN: WELLNER, K. - Kopfzeichnungen - Kurzgefaßte Anleitung zur zeichnerischen Darstellung des menschlichen Kopfes
11445.LVS: WELLS, PATRICIA - Le Paris Gourmand
58312.ROV: WELLS, REBECCA - Divine Secrets of the ya-ya sisterhood
75896.LEV: WELMAN, ANKA - Moderne schoonheids en gezondheidsverzorging
27448.MOD: WELMAN, ANKA - Moderne schoonheids en gezondheidsverzorging
83977.VES: WELS, SUSAN - Titanic. Legacy of the World's Greatest Ocean Liner
77032.OON: WELSCH, MARC - La Belgique sous l'Oeil Nazi. L'occupation vue par la Propaganda-Abteilung (1940-1943).
68839.KUN: WELSH, DR. ROBERT P. - Piet Mondriaan 1872-1944.
38258.LVZ: WELTERS, H./HERBERGHS, LEO - Geheimzinnig Limburg
57666.LVZ: WELTERS, H./HERBERGHS, LEO - Geheimzinnig Limburg
61852.LVZ: WELTERS, AD. - Uit Valkenburgs verleden
63696.LVZ: WELTERS, H./HERBERGHS, LEO - Geheimzinnig Limburg
78298.LVZ: WELTERS, AD. - De kapel van Schilberg
82291.LVZ: WELTERS, AD/ JEANNE HEBBELYNCK - De Lieve Vrouwkes van Limburg
67506.LVZ: WELTERS, AD. - Kluizenaars in Limburg
56133.LVZ: WELTERS, F. - Voeldesche legenden
37923.LVZ: WELTERS, F. - Voeldesche legenden
66757.LVZ: WELTERS, F. - Voeldesche Legenden
75953.LVZ: WELTERS, AD. - Uit Valkenburgs verleden
70777.LVZ: WELTERS, AD. - Uit Valkenburgs verleden
77198.LVZ: WELTERS, F. - Voeldesche Legenden
67694.LVZ: WELTERS, H. - Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg
83988.LVZ: WELTERS, AD - Geschiedenis van Valkenburg. 6 delen (compl.). 1. Het ontstaan van parochie en kerk, 2. De geestelijken van Valkenburg, 3. De kapellen van Valkenberg, 4. De Valkenburgse Lourdesgrot, 5. Gids door de kerk, 6. De bouwgeschiedenis der kerk, torens, klokken en kerkhoven.
83207.LVZ: WELTERS, AD - Geschiedenis van Valkenburg. 6 delen in één band (compl.): 1. Het ontstaan van parochie en kerk, 2. De geestelijken van Valkenburg, 3. De kapellen van Valkenberg, 4. De Valkenburgse Lourdesgrot, 5. Gids door de kerk, 6. De bouwgeschiedenis der kerk, torens, klokken en kerkhoven.
73613.GEA: WELTI, DR. LUDWIG - Graf Jakob Hannibal I. von Hohenems 1530-1587. Ein Leben im Dienste des Katholischen Abendslandes.
42524.TYP: WELY, DR.DANNIËL VAN O.F.M. - Liber Recommemdationis Conventus Werthensis O.F.M.
59888.KUN: WEMBER, PAUL - Kunst in Krefeld. Öffentliche und private Kunstsammlungen.
72407.KUN: WEMBER, PAUL - Yves Klein
65004.KUN: WEMBER, PAUL - Yves Klein
88577.KUN: WEMBER, PAUL - Heinrich Campendonck. Krefeld 1889 - 1957 Amsterdam
52281.ESO: WEN, ACARYA JEN - Prajnaparamita-Hrdaya-Sutra - Das Sutra vom Herzen der vollkommenen Weisheit - The Heart Sutra
87279.LVA: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam - 100 stadsgezichten
84053.KUN: WENDEL, FRIEDRICH - Die Mode in der Karikatur
53481.TOO: WENDELBERGER, ELFRUNE - Die Alpen Blühen.
27451.FAU: WENDT, HERBERT - Liefdeleven in het dierenrijk
51105.TAA: WENDT, H - Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Türkisch. Ein Standardwerk für anfänger.
83412.KUN: WENK, KLAUS - Theo Meier. Bilder aus den Tropen-Pictures from the Tropics.
9307.TYP: WENNEKES, WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever
9375.LIW: WENSLEERS, DRS.LUK - De Poëzie is niet meer van gisteren
13988.KUN: WENTICK, CHARLES - Eten en drinken in beeld
53681.EED: WENTICK, CHARLES - Eten en drinken in beeld
36131.KUN: WENTINCK, CHARLES - Het Hart: symbool en werkelijkheid
48746.TAA: WENTWORTH, PH. D. & FLEXNER, M.A. - Dictionary of American slang
50266.KUN: WENZEL, E. - Künstler sehen Dusseldorf
19771.GEA: WERBER, PAUL - Life in Greece in ancient times
88937.WRE: WERD, MARC DE - De benoeming van rechters
14928.KUN: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas
84642.LIB: WERFEL, FRANZ - Zwischen oben und unten. Ein Reiseroman.
51312.VEV: WERFF, VAN DER J. - Vliegtuig en radio
73676.KUN: WERINGH, KOOS VAN - Getekende wereld. De kijk van F. Behrendt en Opland op het wereldgebeuren, 1961-1975.
11152.KUN: WERINGH, KOOS VAN/SJÖGREN, INGELA - Broeders
26540.COO: WERINGH, KOOS VAN/SJÖGREN, INGELA - Broeders
62682.KUN: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
67861.KUN: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hahn.
81478.KUN: WERINGH, KOOS VAN - Albert Hahn.
19960.LIW: WERKGROEP GRONINGER NEERLANDICI - Hoe Artur sinen inde nam
35649.OON: WERKMAN, EVERT/KEIZER, MADELON/SETTEN, GERT JAN VAN - Dat kan ons niet gebeuren...
41318.OON: WERKMAN, EVERT/KEIZER, MADELON/SETTEN, GERT JAN VAN - Dat kan ons niet gebeuren...
47004.OON: WERKMAN, EVERT/KEIZER, MADELON/SETTEN, GERT JAN VAN - Dat kan ons niet gebeuren...
55460.OON: WERKMAN, EVERT/KEIZER, MADELON/SETTEN, GERT JAN VAN - Dat kan ons niet gebeuren...
58387.LVN: WERMESKERKEN, C.VAN - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945
26575.KUN: WERNER, PAUL - Life in Rome in ancient times
56558.LIT: WERNER, WENDY - Provo's liefdeleven
74210.GED: WERNER, JAN W.H./BORGER, GUUS J. (RED.) - Strijd om de ruimte in kaart. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, georganiseerd in het kader van het Congres Geografie 2000.
83517.LIB: WERNER, E. - Glück auf!
82367.LVZ: WERSCH, ALBERT VAN - Van Wersch 800 jaar. Een historisch-genealogisch verslag uit het leven en werken van een zuidlimburgs geslacht, hun nazaten, verwanten en de streken waar zij woonden
78720.DUI: WERSEBURGER, GEORG - Leipziger Kalender. IllustriertesJahrbuch und Chrnik. 1906
21513.KUN: WERTENBAKER, LAEL - De wereld van Picasso
21603.POE: WERUMEUS BUNING J W - Et in terra
55669.BED: WERUMEUS BUNING, J. W. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit
74509.POE: WERUMEUS BUNING J W - Jacob en de Engel
11324.LVN: WERUMEUS BUNING J W - Ik zie,ik zie,wat gij niet ziet
17503.LVN: WERUMEUS BUNING J W - Ik zie, Ik zie wat gij niet ziet
70450.POE: WERUMEUS BUNING J W - Maria Lécina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs
82072.POE: J.W.F. WERUMEUS BUNING - Voor 2 stuiver anjelieren
78826.RTV: WERWE, JAAP VAN - De stem van je hart. Vereeniging van arbeiders radio amateurs. Socialistische liederenbundel samengesteld door Jaap van Merwe
48744.LIB: WESEEN, M. - A dictionary of American slang
89359.LVM: WESLEY, BENOIT E.A. RED. - Hotel Maastricht
88187.LVM: WESLEY, BENOIT E.A. RED. - Hotel Maastricht
6680.REC: WESSELING, P. C.SS.R. - Ongewoon journaal
80637.GEA: WESSELING, H.L. - Onder historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving.
14001.REC: WESSELING, P. - Ongewoon journaal
50993.GEA: WESSELING, H. E.A. - Alle cultuur is streven (De Verzamelde Huizinga Lezingen 1972-1986 )
80873.GEA: WESSELING, H. E.A. - Alle cultuur is streven (De Verzamelde Huizinga Lezingen 1972-1986 )
87315.LVA: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
87217.OOR: WESSELINGH, ISABELLE/VAULERIN, ARNAUD - Raw Memory. Proijedor, Laboratory of Ethnic Cleansing.

Next 1000 books from Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank

12/15