Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank
Zoerbeemden 25, 6245 LR Eijsden, Nederland            Email: order@debovensteplank.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
52495.MED: ROGER, J. - Epileptic Syndromes in Infancy, Childhood and Adolescence
53423.KUN: ROGER-MARX, CLAUDE. - Meesters der prentkunst in de 19e eeuw.
53424.KUN: ROGER-MARX, CLAUDE. - Meesters der prentkunst in de 19e eeuw.
67579.LIG: ROGERS, PAT (ED.) - The Oxford illustrated history of English Literature.
50096.GEA: ROGERS, H. - The mounted troops of the British Army 1066-1945
52529.PSY: ROGERS, C. - Over mens zijn
81159.RTV: ROGERS, DAVE - Stingray
70910.AEM: ROGERS, JOHN C. - Enhlish Furniture
17584.GEV: ROGGE, J. - Het Handelshuis Van Eeghen
52691.KUN: ROGGE, CORNELIUS - HOOGENDONK, MABEL. - Cornelius Rogge.
52876.KUN: ROGGE, C. - Tentenprojekt.
22424.POE: ROGGEMAN, WILLEM M. - Gedichten '57 '70
13176.POE: ROGGEMANN, WILLEM M. - Bij wijze van schrijven
18397.KIB: ROGGEVEEN, LEONARD - Wees voorzichtig Daantje!
64183.REC: ROGIER, L.J., AUBERT, R. & KNOWLES, D. (REDACTIE) - Geschiedenis van de kerk in tien delen:Deel 1: Stichting van de kerk tot de vierde eeuw. Deel 2: Vervolging van Diocletianus tot de dood van Gregorius de Grote. Deel 3: De kerk in de middeleeuwen I. Deel 4: De kerk in de middeleeuwen II. Deel 5: De kerk tijdens de reformatie. Deel 6: de kerk tijdens de contrareformatie. Deel 7: De kerk in het tijdperk van de verlichting en de revolutie. Deel 8: De kerk in het tijdperk van de restauratie. Deel 9: De kerk in de Angelsaksische wereld, Noord- en Zuid-Amerika en de missie. Deel 10a: De kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum II. Deel 10b: De kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum II en de Oosterse wereld.
69906.GEV: ROGIER, PROF. DR. L.J. - Eenheid en scheiding. Geschiedenis der Nederlanden 1477-1813.
87990.LIT: ROGIER, JAN/ EETEN, PETER VAN/ BURNIER, ANDREAS/ POLAK, J.B.W/ HILLNER, JÜRGEN/ FERDINANDUSSE, RINUS/CREMER, JAN/ABSPOEL, J.J./ PLOMP, HANS - Dialoog. Extra Van het Reve nummer
56261.KUN: ROH, FRANZ - Der Wohnraum in der Europäischen Malerei
63174.DUI: ROHDE, JÜRGEN - Freizeitland Nordrhein-Westfalen - Erlebt auf den 60 schönsten Routen un Wanderungen
80311.KUN: ROHDE, CARL C. /PLATTEEL, ANDRÉ - Symbol Soup. 9 Volumes in Slipcase.
69355.KUN: ROHDE, CARL C. /PLATTEEL, ANDRÉ - Symbol Soup. 9 Volumes in Slipcase.
84365.MED: ROHEN, JOHANNES W./ YOKOCHI, CHIHIRO - Human Anatomy. Photographic Atlas of Systematic and Rgional Anatomy.
35167.DUI: ROHR, DR.JOHANNES - Tausend Jahre deutsches Leben
70840.KUN: RÖHRICH, LUTZ - Adam und Eva. Das erste Menschenpaar in Volkskunst und Volksdichtung.
69460.KUN: ROHRMOSER, DR. ALBIN - Ferdinand Georg Waldmüller (193-1865).
70332.LVZ: ROIJEN, L. - Van Kloomperoad tot noe.
57853.MED: ROITT, IVAN/BROSTOFF, JONATHAN/MALE, DAVID - Immunology
60702.MED: ROITT, IVAN/BROSTOFF, JONATHAN/MALE, DAVID - Immunology. Second Edition.
14923.LIB: ROJAS, DE - The Spanish Bawd
54458.TOO: ROKYTA, HUGO/HILMERA, JIRI. - Burgen und Schlösser in den böhmischen Ländern.
59805.KIB: ROL, JEANNE - Griebels en Grabbels. Rijmsprookjes.
83162.LIT: ROLAND, WALTER - Late bruidsnacht
10101.CTO: ROLAND HOLS, HENRIETTE - Kinderen van dezen tijd
22120.LIW: ROLAND HOLST, HENRIËTTE E.A. - Wegens uitnemende diensten
24557.LIW: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Romankunst als Levenschool
26826.POE: ROLAND HOLST, A. - Voor West-Europa
28971.SOC: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Een overgang tot het socialisme
30997.LSE: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H./ROLAND HOLST, A./COSTER, DIRK/DONKER ANTHONIE - In memoriam Herman Gorter
32850.POE: ROLAND HOLST-VAN DER SCALK, HENRIETTE - Verzonken grenzen
39383.BEL: ROLAND, C.G. - Hemptinne (Eghezée). Monographie historique.
41180.AAR: ROLAND, J. - Cours de géographie
54070.LIT: ROLAND HOLST, HENRIETTE - Opgang tot het huis der gemeenschap.
54115.POS: ROLAND HOLST, A. (INL.) - COLJÉE, JAN (SAMENST.). - Blijvend ouderbeeld. Een anthologie uit de Nederlandse poëzie van de 20ste eeuw.
62810.POE: ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer. Een fragment.
53015.LIT: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur en Maan. Twee Verhalen met zes houtsneden van J. Buckland Wright.
63357.CTO: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst
23547.LSE: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Romain Rolland
76458.BEL: ROLAND, J. - Atlas Illustré ou Géographie en Images. Texte, Cartes et Gravures.
68751.KUN: ROLAND MICHEL, MARIANNE - Watteau, 1684-1721
84757.POE: ROLAND, TOPOR/ SCUTENAIRE, LOUIS - Le Bosquet de Sherwood. Poèmes.
88697.CTO: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Wij willen niet. Een Anti-Oorlogsspel.
49361.LIT: ROLAND HOLST, A. - Verzameld proza I en II
80308.LIT: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE - Het vuur brandde voort
52073.LVO: ROLAND, J. / DUCHESNE, E. - Atlas Général de Géographie physique et politique, à l'usage de l'enseignement moyen et de l'enseignement normal.
46231.PED: ROLFUS, DR.HERMANN - Verzeichnis ausgewählter Jugend- und Volksschriften
63740.LIB: ROLIN, DOMINIQUE - Moi qui ne suis qu'amour
53247.KUN: ROLLAND, ROMAIN. - Das Leben Michelangelos.
78579.LIB: ROLLAND, ROMAIN/MASEREEL, FRANS - Die Revolte der Maschinen/La Révolte des Mashines oder entfesselte Gedanke/La Pensée déchainée
88445.KUN: ROLLER, PROF. J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
49099.KUN: ROLLIN, CH. - Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis
72973.ESO: ROLLIN, BETTY - Haar laatste wens: een milde dood
87078.TAA: ROLLIN, A. CAROLO - M. Fabii Qvinctiliani institvtionvm oratoriarvm. Libri dvodecim. Tomvs I en II.
34000.PED: ROLOFF, ERNST M.; UND OTTO WILLMANN (HRSG.) - Lexikon der Pädagogik Im Verein mit Fachmännern und unter besonderer Mitwirkung von Hofrat Professor Dr. Otto Willmann herausgegeben von Ernst M. Roloff. 5 Bände (komplett)
24761.LIB: RÖLVAAG, OLE EDVART - De groote stilte
72650.ROH: ROMBACH, OTTO/ ANTON PIECK - Heer Alexius 2 delen compleet: Deel 1 Strijd om Isabella, deel 2 Wereld zonder grenzen
85226.LIT: ROMEIJN MEIJER, HENK - Oprechter trouw
18799.GEA: ROMEIN-VERSCHUUR, ANNIE - Ja vader, nee vader
22572.GEA: ROMEIN, PROF. DR. J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis
25166.LIW: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - De vruchtbare muze
30741.LIT: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering
34960.LIT: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Deel 1.
74243.GEA: ROMEIN-VERSCHUUR, ANNIE - Ja vader, nee vader
32268.GEV: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Deel I.
39032.GEV: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
39723.LIW: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur
54126.GEA: ROMEIN, J. - In opdracht van de tijd.
54128.GEA: ROMEIN, J. - Gegist bestek.
57618.GEV: ROMEIN-VERSCHOOR, A. - Vaderland in de verte
85753.LVZ: ROMEIN, B.J. - Ons Krijtland Zuid-Limburg 2: Geologische geschiedenis van Zuid-Limburg
87608.GEV: ROMEIN, JAN EN ANNIE - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
71082.GEV: ROMEIN, DR.JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
71380.ARC: ROMEIN, IR. D. G. - Het berekenen van bouwconstructies.
32861.NKL: ROMEIN, DR.J.M. - Uit de werkplaats van R.C.Bakhuizen van den Brink
72675.LIT: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering (2 delen)
87979.LIT: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Omzien in verwondering. Deel 2.
83856.LVN: ROMER, HERMAN - Rotterdam in de jaren derig.
89149.POE: RÖMER, PAUL - Hoe het begon en zich einde-loos ontwikkelde
30375.LVZ: ROMIJN, B.P.M. (TEKST) - Kerkrade
39763.LIT: ROMIJN MEIJER, HENK - Tweede druk
39900.LIT: ROMIJN MEIJER, HENK - Mijn naam is Garrigue
40129.MUZ: ROMIJN, CLEMENS - Joseph Haydn. Leven en werk.
52554.PSY: ROMIJN, H. - Het slapend en dromend bewustzijn
67395.POE: ROMIJN MEIJER, HENK/ MOLLISON, ELIZABETH (SAMENST.) - De aarde kan niets schoners laten zien. Bekende gedichten uit de Engelse literatuur.
25053.LVZ: ROMIJN, B.P.M. - Kerkrade
88106.LVZ: ROMIJN, B.P.M. - Kerkrade
64294.PES: ROMME - Rijkseenheid. Het beleid der katholieke 2e kamerfractie.
21651.LIW: ROMPAY, L.VAN - Graeco-Syriaca
56125.GEA: ROMPEL, FREDERIK - Siegen oder Sterben. Die Helden des Burenkrieges.
28940.CUF: RONA, IMRE (RED.) - De wereld nu
86913.REC: RONA, JUTKA - Een wereld van stilte. Proef het kloosterleven van de 21e eeuw.
70676.LVO: RONAN, COLIN (RED.) - China. Hemel en Aarde. Uitvindingen en Ontdekkingen. 5000 Jaar.
74046.CAR: RONCIÈRE, MONIQUE DE LA/MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Portulane. Seekarten vom 13. bis zum 17. Jahrhundert.
89465.KUN: RONDINONE, UGO - Zero built a nest in my navel
12034.LIB: RONGEN, BJORN - Schoon is de berghelling
84272.GEA: RONIKIER, JOANNA OLCZAK - In de tuin van het geueugen
64906.KUN: RONSE, HENRI - Félix Roulin
51875.VES: RÖNTGEN, JAN F. - Het schip Utopia
34404.LIT: ROOD, LYDIA - Beter, dank je
70734.LSE: ROODUIJN, TOM - Revelaties. Gerard Reve over zijn werk en leven.
37104.LVZ: ROOIJ, GUUS VAN - De Maas. Dode riool of levende waterloop? Verslagboek.
55525.RTV: ROOIJ, REIN VAN (SAMENST.) - Grepen uit een rijke omroephistorie. AVRO 60 in beeld.
40334.RTV: ROOIJ, REIN VAN (SAMENST.) - Grepen uit een rijke omroephistorie. AVRO 60 in beeld.
85628.LIT: ROOIJAKKERS, GERARD - Bodemcultuur. De geschiedenis van het ploegen.
65736.LVA: ROOIJEN, A. VAN - De Oude Kerk te Amsterdam in vogelvlucht.
60016.ARC: ROOIJEN, MAURITS VAN E.A. - Steden en hun verleden
69407.KUN: ROOIJEN, PEPIN VAN - Islamic Designs
86397.KUN: ROOIJEN, PEPIN VAN - Floral Patterns
86396.KUN: ROOIJEN, PEPIN VAN - Patterns of the 1930s
86395.KUN: ROOIJEN, PEPIN VAN - Batik Design
86399.KUN: ROOIJEN, PEPIN VAN - Gothic Patterns
87583.LVN: ROOIJEN, MAURITS VAN (RED.) - Steden des tijds. Historische stadstypen in de Nederlanden.
58101.ECO: ROOMBERG, MR.D.A.J. - The price of nature. A comparison between systems of civil liability for environmental damage to natural resources.
65482.ECO: ROOMBERG, ROBBERT-PAUL - The use of price and non-price performance measures in debt and compensation contracts
33171.ECO: ROOMER, JOOP - De praktijk van de Marketingcommunicatie
48228.GEA: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux 1930-1940.
26903.GEA: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd
74144.REC: ROON, GER VAN - Protestants nederland en Duitsland 1933-1941
42349.CFI: ROONEY, MICKEY - Life is too short
48525.KUN: ROORDA, T. - Indische Beeldhouwkunst
48547.TYP: ROOS, A.G. - Papyri Groninganae (Griechische papyri der universitätsbibliotheek zu Groningen nebst zwei papyri der universitätsbibliotheek zu Amsterdam)
53591.BOB: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
75580.PEN: ROOS, JAN DE - Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur.
75030.TYP: ROOS, SJOERD H. DE EN JAN P. BOTERMAN (INL.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Rietveld-project 56
73115.WEX: ROOSEBOOM, MARIA - Microscopium
88343.KUN: ROOSENBURG, TEUN E.A - Kasteel Oost en zijn Kunstenaars LUXE EDITIE in NIEUWSTAAT(o.a. Charles Vos, Charles Eijck, Jacques Vonk, Daan Wildschut, Frans en Margot Gast, Rob & Marijke Stultiens & Cor van Noorden maar ook Nicolaas Wijnberg, Jan Peeters, Theo Kurpershoek, Herbert Fiedler, Gerrit van 't Net e.a.)
29660.ECO: ROOSENSCHOON, ING.C.F. - De aarde is nog groot genoeg
32728.ECO: ROOSENSCHOON, ING.C.F. - De aarde is nog groot genoeg
76775.KUN: ROOSES, MAX - De schilderkunst van 1400-1800 in Vlaanderen en Holland, Italië, Duitschland, Spanje, Frankrijk, en Engeland.
62238.KUN: ROOSES, MAX - Les Chefs-D'oeuvre de La Peinture 1400-1800
12505.GEA: ROOSEVELT, ELLIOTT - Zoals hij het zag.
53596.TAF: ROOSEVELT, T. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers
78475.GEA: ROOSEVELT, DAVID B./ MASCETTI, MANUELA DUNN - Grandmère. Een persoonlijke geschiedenis van Eleanor Roosevelt.
64836.LVZ: ROOST, PETER (SAMENST.) E.A. - 1602-2002 vier eeuwen Schutterij St.-Severinus in Grathem. De Thornse schuttersreglementen.
45844.JUD: ROOT, J.M.H.OP 'T - Als je leven zoekt
45690.KUN: ROOVER, L. - Honoré Victoire Daumier. Pêche et Chasse.
16640.GEV: ROOY, P.DE - Een revolutie die voorbij ging
32315.ARC: ROOY, MAX VAN/ROODNAT, BAS - De Stopera. Een Amsterdamse geschiedenis.
61859.GEV: ROOY, PIET DE - Crisis in Nederland. Beelden en intervieuws uit de jaren dertig.
84061.TYD: ROOY, MAX VAN (RED.) - Hollands Diep. Jaargang 2, 1976, 27 nrs. compleet.
48672.GEA: ROOYMANS, G. - Stam en staat
71361.GEV: ROOYMANS, G.J. - van Delfzijl tot Duinkerken. Historische vertellingen voor de R.K. Lagere School.
70534.KUN: ROOZENBEEK, VIVIAN E.A. (RED.) - De maat van de hand is heilig
85869.SPR: ROP, ANT L DE - De sprookjes van moeder de gans
63796.LVZ: ROPPE, DR.L./PANHUYSEN, DR.H.W.A./NUYENS, ELIS M. - De decadaire, resp.maandelijkse rapporten van commissarissen van het directoire executie in het departement van de Nedermaas 1797-1800.
88225.LVZ: ROPPE, DR.L./PANHUYSEN, DR.H.W.A./NUYENS, ELIS M. - De decadaire, resp.maandelijkse rapporten van commissarissen van het directoire executie in het departement van de Nedermaas 1797-1800.
42412.LIB: ROPS, DANIEL - Het vlammende zwaard
39359.BOB: ROS, MARTIN/BRUGMAN, EMILE SAMENST. - Privé-domein 1966-1984
65781.LSE: ROS, MARTIN/KOMRIJ, GERRIT (RED.) - In memoriam S.Vestdijk 1898-1971
44576.LIB: ROS, M./DUQUESNOY, TH. - Prive-domein
55439.BOB: ROS, MARTIN/BRUGMAN, EMILE - Privé-Domein 1966-1984
58732.BOB: ROS, MARTIN/BRUGMAN, EMILE - Privé-Domein 1966-1984
75818.LIB: ROSA, DOMENICA DE - De Italiaanse wijk
62073.LIB: ROSA, RODRIGO REY - Twee novellen: Bomengevangenis. De schepenlichter.
38876.WOI: ROSACOLPA, CLAIRE - La Guerre à la Guerre ou Le Triomphe de la Paix Universitaire
28510.GEA: ROSART, ROGER/VANDEROSTYNE, MON - Helmen voor vrede
69091.KUN: ROSCI, MARCO - Rivera, fresco's in Mexico City.
9421.ESO: ROSCOE, HUGH - Occultism and Christianity
57932.WEX: ROSCOE, SIR H.E./SCHORLEMMER, C. - A Treatise on Chemistry. Volume I: The non-metallic elements.
52356.PSY: ROSE, N. - Essential Psychiatry
50006.LIB: ROSEN, G. - Tuti-Nameh - Das Papageienbuch
52716.ESO: ROSEN, STEVEN J. - The Hidden Glory of India
84360.POE: ROSEN, KIM - Saved by a poem. The transformative power of words
29941.DUI: ROSENAU, EDGAR - Marburg an der Lahn und Umgebung
46472.KUN: ROSENBERG, ADOLF - Rembrandt. Des Meisters Gemälde.
68234.KUN: ROSENBERG, PIERRE/HILAIRE, MICHEL - Boucher. 60 Chefs-dóeuvre.
73270.KUN: ROSENBERG, HAROLD - Saul Steinburg
68324.KUN: ROSENBLUM, ROBERT - Paintings in the Musée D'Orsay
67739.KUN: ROSENBLUM, ROBERT - Ingres
70917.KUN: ROSENBLUM, ROBERT - The Dog in Art. From Rococo to Post Modernism
64452.LIT: ROSENBOOM, THOMAS - De nieuwe man.
74897.LIT: ROSENBOOM, THOMAS - Gewassen vlees
64364.LIT: ROSENBOOM, THOMAS - Publieke werken
69522.LIT: ROSENBOOM, THOMAS - Publieke werken
56798.PEN: ROSENMÖLLER, PAUL - Een mooie hondenbaan
57067.KUN: ROSENOW, EMIL - Wider die Pfaffenherrschaft. Kulturbilder aus den Religionskämpfen des 16.und 17.Jahrhundert. Erster Band.
11370.MUZ: ROSENTHAL, HAROLD - Opera Annual
17363.LIB: ROSENTHAL, MICHAEL - Virginia Woolf
34723.WRE: ROSENTHAL, HEINRICH - Das Bürgerliche Gesetzbuch
65354.KUN: ROSENTHAL, T.G. - Paula Rego. Obra gráfica completa. 3 volumes (compl.).
87666.REC: ROSIER, F.C.M. - Mystiek in België. Zoektochten naar de Romaanse Mens. Deel XVII: Een pelgrimstocht langs Gebrandschilderd Glas in België.
38085.WEX: ROSNER, CHARLES - Das Licht bricht durch. Ein Traum wird wirklichkeit.
53675.ESO: ROSS, NANCY WILSON - Trois voies de la sagesse asiatique.. L'hindouisme, le boudhisme le zen et leur signification pour l'Occident.
89421.REI: ROSS, JOHN - Narrative of a Second Voyage in Search of a North-West Passage, and of a Residence in the Arctic Regions During the Years 1829, 1830, 1831, 1832, 1833
46201.VET: ROSSBERG, RALF ROMAN - Radlos in die Zukunft? Die Entwicklung neuer Bahnsysteme.
82380.LVO: ROSSEEL, ERIC - Monaden, nomaden en pergrims. Nomadisering en het utopisch ideaal
77985.GEV: ROSSEM, MAARTEN VAN/JONKER, ED/KOOIJMANS, LUUC - Een tevreden natie. Nederland van 1945 tot nu
47472.ARC: ROSSI, ALDA - Bonnefantenmuseum
55755.ARC: ROSSI, ALDA - Bonnefantenmuseum
55758.ARC: ROSSI, ALDA - Bonnefantenmuseum
49176.AEM: ROSSI, F. - Italian Jeweled Arts
38138.LIB: ROSSI, ALDO/GREVENSTEIN, ALEXANDER VAN - Brieven Letters
75059.MUZ: ROSSIUS, RAYMOND - Le monde de l'Opéra
77261.MED: ROSSUM, DR. A VAN EN DR. J.J. JANSEN - In goede handen. Leergang voor de verpleegkunde. Neurologie
38135.GEA: ROSSUM, LEO VAN/SCHELZ, TILL/GIELKENS, JAN - Marx' vergeten erfgenaam: Karl Kautsky Praag 1854-Amsterdam 1938/Marx' vergessener Meisterschüler: Karl Kautsky Prag 1854-Amsterdam 1938
89507.TAA: RÖST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigen namen. De spelling en identificatie van 50.00 namen
55835.CTO: ROSTAND, EDMOND - La Princesse Lointaine. Pièce en quatre actes, en vers
48832.LVO: ROSTBOLL, E. - De heilige armoede
68937.TYP: ROSTO EN DAPHNE - Proef van eindexamenstudenten grafische vormgeving
33826.HOB: ROTH, ANN - Het Mozaiek Handwerkboek naar motieven uit het Heilige Land
82087.WEE: ROTH, GÜNTER D. - Elseviers gids van het weer
62017.LIB: ROTH, PHILIP - Tricky Dixon en zijn vrienden.
79755.LIB: ROTH, EUGEN - Ansichten und Einsichten. Eine Auswahl.
89449.STR: ROTHENBURG, K.H. VON - CAESARis commentarii belli Gallici: Bellum Helveticum, Composuit Rubricastellanus, pinxit Faber (W. Schmid)
36230.KUN: ROTHENSTEIN, SIR JOHN - Gainsborough
51831.CUF: ROTHENSTEIN, JOHN (INTRODUCTION). - The world of camera
55246.KUN: ROTHENSTEIN, SIR JOHN - John Nash
54052.TOO: ROTHER FRANK - Joegoslavië (kunst, geschiedenis en landschap tussen Adriatische Zee en Donau)
24265.OOR: ROTHFELS, HANS - The German apposition to Hitler
24266.OOR: ROTHFELS, HANS - The German opposition to Hitler
27012.KUN: ROTHKIRCH, DIETRICH GRAF VON - Deutsche Kunst
50004.BOB: RÖTTGER, K. - Hölderlin
74578.ARC: ROTTIE, HONORÉ - Stedelijke structuren
48516.KUN: ROUAULT, G. - Le Miserere
52118.KUN: ROUIR, EUGÈNE - Hedendaagse buitenlandse prenten.
20923.BLO: ROUKENS, A.A.E.S. - Engelsch Letterkundig Leesboek
74666.LVM: ROUMEN (RED.) MET BIJDRAGEN VAN JASPAR, E. (BIJDRAGEN) - Veritas. Katholiek 14-daagsch blad voor Maastricht 1932-1944
49821.ANT: ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres choisies de J.B. Rousseau
81112.KUN: ROUSSEAU, CHRIT/ BOOGARD, JAC VAN DEN - Rousseau. Een schilder op reis
86183.LVM: ROUSSEAU, PIERRE - De Jezuïetenberg, monument in mergel
34731.REC: ROUVRE, CHARLES DE - Auguste Comte et le Catholicisme
88760.POE: ROWAN, QUINTIN - Chronometricals and Horologicals; a Romance.
50334.KUN: ROWLAND, B. - The art and Architecture of India Buddhist / Hindu / Jain
51873.KUN: ROWLAND, ELZEA - Howard Pyle
68722.KUN: ROWLANDS, JOHN - Hercules Segers.
56511.LIB: ROWLING, J.K. - Harry Potter and the deathly Hallows
51993.KIB: ROWLING, J K - Harry Potter and the Order of the Phoenix.
51950.LIB: ROWLING, J K - Harry Potter and the Half- blood Prince
51295.KIB: ROWLING, J.K. - Harry Potter and the Goblet of Fire
71735.LIB: ROWLING, J.K. - Harry Potter and the deathly Hallows
53845.KIB: ROWLING, J.K. - Harry Potter en de steen der wijzen
71674.KIB: ROWLING, J K - Harry Potter and the Order of the Phoenix.
31503.GEA: ROWSE, A.L. - The expansion of Elizabethan England
8745.POE: ROY, CLAUDE - Aragon
66341.GEA: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Montaillou. The Promised Land of Error.
18760.AEM: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE (TEKST) - Leven met antiek
21751.LIB: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Het carnaval van romans
71319.ARC: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
27369.GEA: ROY, NATH MANABENDRA - Revolution und Konterrevolution in China
37413.BEL: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Namen, Henegouwen
39386.BEL: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op ..Antwerpen, stad en provincie
40456.WEX: ROY, DR.J.J.LE - Van Thales tot Newton. Ontwikkelingsgeschiedenis van de grondslagen der natuurkunde.
47192.LIB: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Het carnaval van romans Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580
51284.GEV: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de Familie Platter (1499-1628)
52499.MED: ROY, A. - Hysteria
55055.LIB: ROY LADURIE, EMMANUEL LE - Het carnaval van romans 1579-1580. Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag.
57071.LIB: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Love, Death and Money in the Pays d'Oc
57393.LVN: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg
62075.AEM: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Leven met antiek
62312.LVN: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op onderweg - Atlas van monumenten in Nederland
63488.LVF: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Kijkatlas van Friesland
66730.LVB: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op Oostelijke Ardennen Luxemburg.
74693.KUN: ROY, CLAUDE - Balthus.
80626.ARC: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
51410.LVO: ROYAARDS, R. - Drama in Mexico
81043.KUN: ROYALTON-KISCH, MARTIN - Het Licht van de Natuur. Het landschap in tekening en aquarel door Van Dyck en tijdgenoten
77373.MUZ: ROYEN, DRS. H,J, VAN E.A. (REDS.) - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. Deel I: Voorgeschiedenis 1888-1945
58074.LVE: VAN ROYEN, MARJON - Italië op maandag.
87416.LVM: ROYEN, ERIC VAN (RED.) - Maastricht, City of Knowledge. 850 Years of Science and Education.
86709.LVM: ROYEN, ERIC VAN (RED.) - Maastricht kennisstad 850 jaar onderwijs en wetenschap in portretten van Veldeke, Herbenus, De Bolland, Van Dooff, Pelerin, Minckelers, Stas, De Bosquet, Hoffmans, Endepols, Salmang, Timmers de de universiteit.
77289.KUN: ROYER, EUGÈNE - Les Calvaires bretons
16450.KUN: ROZANOW, ZOFIA/SMULIKOWSKA - The Cultural Heritage of Jasna Góra
47432.ARC: ROZEK, MICHEL/MARKOWSKI, STANISLAW - The Royal Cathedral at Wawel
34121.FIL: ROZEMOND, MR.S. - Kant en de Volkenbond
52600.CUF: ROZENBURG, R. - O Holland
73252.REC: RR.PP. BÉNÉDICTINS DE SOLESMES - Chants des Saluts et des Processions
38483.PSY: RUARUS, D.G./RAALTE, C.R.VAN - Psychologie voor de praktijk
50340.LIB: RUBENS, B. - Het koninkrijk kome
74977.MUZ: RÜBER, JOHANNES - Bach en het hemelse koor. Roman van een muzikale levensdroom
38301.MED: RUBIN, PHILIP - Clinical Oncology. 7th edition
57918.KUN: RUBIN, WILLIAM - Frank Stella 1970-1987
88982.KUN: RUBIN, WILLIAM - Anthony Caro
39823.LIT: RUBINSTEIN, RENATE - Klein Chinees woordenboek
55783.KUN: RUBISSOW, HELEN - The Art of Russia
53622.LIB: RUCHIR JOSHI - The Last Jet-Engine Laugh
62184.KUN: RUDEL, JEAN - Panorama of the arts. From megaliths to op art.
22047.KLA: RÜDIGER, HORST - Lateinische Gedichte
52185.KUN: RÜDIGER, WILHELM - Die Welt der Renaissance
59171.KUN: RUDLOFF, MARTINA (ED.) - Gerhard Marcks 1889-1981. Retrospektive.
65349.LSE: RUDMAN, MARK - Robert Powell. An introduction to the poetry.
40588.LIT: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid
40638.LIT: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid
64768.LIT: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid
69238.LIT: RUEBSAMEN, HELGA - Het lied en de waarheid.
19724.LIT: RUEBSAMEN, HELGA - Jonge liefde en oud zeer
80145.WEX: RUELLE, DAVID - De wetten van toeval en chaos. Kleine oorzaken en grote gevolgen in de moderne natuurwetenschappen.
71321.KLA: RUFUS, CURTIUS; HEDICKE, E. (ED.) - Historiae Alexandri Magni. Editio minor.
82901.LVO: RUGE, GERD - Ontmoeting met China. Een wereldmacht in opkomst.
49904.LIB: RUGE, G. - Pasternak. Eine Bildbiographie
72436.GEA: RUGOFF, MILTON/CARRINGTON GOODRICH, L. - Marco Polo
84886.TYP: RUHE, ADRIANI H.M. - Liber Manualis pro Diversis Functionibus. Juxta Ritum Romanum Solemniter Celebrandis.
71464.LIB: RUI, LI - Zilverstad
38044.LVM: RUIJSCH, H. - Een hollander leert maastricht(s)
77341.LVM: RUIJSCH, H. - Een hollander leert maastricht(s)
78069.LVM: RUIJSCH, H. - Een hollander leert maastricht(s)
89141.LVM: RUIJSCH, HENK - Een Hollander leert Maastricht(s)
87123.ECO: RUIJTER, H.DE/VEERMAN, F.A.J./WEEGEN, M.A.T./LEEUW, G.DE - Integrerend leiding geven en unit-vorming. Van concept tot realiteit.
25251.TAA: RUIJTER, J.H.DE - Bevleugelde woordem
64700.GEA: RUIKES, DR.P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. Indagationes Noviomagenses, deel III.
49477.ESO: RUITER, DE L. - De ParaVisie encyclopedie
59397.LIB: RULAND, WILHELM - Die schönsten Sagen des Rheins
15800.KUN: RULER, DICK VAN - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi. In drie delen.
52518.PSY: RÜMKE, H.C. - Inleiding tot de karakterkunde
68472.LVZ: RUMMELEN, F.H. VAN - Overzicht van de tusschen 600 en 1940 in Zuid-Limburg en omgeving waargenomen aardbevingen, en van aardbevingen welke mogelijk hier haren invloed kunnen hebben doen gelden
9422.LIB: RUNDLE CHARLES, MRS. - The Draytons and the Davenants
76167.KUN: RUNGE, HOLGER - Radierungen
87796.KUN: RUNGE, PHILIPP OTTO - Hinterlassene Schriften. Erster und zweiter Teil. Faksemiledruck nach der Ausgabe von 1840-1841.
88532.LIB: RUNGE, PHILIPP OTTO - Von dem Fischer un Syner Fru. Ein Märchen.
16141.FIL: RUPPERT, CHRISTIAAN/STEEN, GERARD RED. - Decandentie
23412.GEA: RUPPERT, WOLFGANG - Die Fabrik
20423.LIG: RUPPRICH, HANS - Die Deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barrock
20424.LIG: RUPPRICH, HANS - Die Deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barrock
77219.KUN: RUSAKOV, YURY - Kuzma Petrov-Vodkin 1878-1939
61719.LIT: RUSCHEBLATT, H.J.H. - Het leven is een pelgrimsreize naar de eeuwigheid
82106.FIL: RUSE, MICHAEL - Darwin of God. Een broedertwist
84819.NHE: RUSE, MICHAEL - Charles Darwin
45831.LIB: RUSHDIE, SALMAN - De duivelsverzen
47387.LIB: RUSHDIE, SALMAN - The Moor's last sigh
53833.LIT: RUSHDIE, SALMAN - De laatste zucht van de Moor
72422.LIB: RUSHDIE, SALMAN - The Satanic Verses
59949.LIB: RUSHDIE, SALMAN - The Satanic Verses
85097.LIB: RUSHDIE, SALMAN - Vaderland in de verbeelding
47396.LIB: RUSHDIE, SALMAN - The Satanic Verses
84586.LIB: RUSHDIE, SALMAN - De grond onder haar voeten
54030.KUN: RUSHTON, WILLIE - Adam and Eve
18202.KUN: RUSKIN, JOHN - Sesame and Lillies The two Paths and The King of the Golden River
49089.BOB: RUSSE, E. - De klokkenmaker van Venetië
89377.LVZ: RUSSEL, JOS. - Geschiedkundige Aanteekeningen over de Voormalige stad Susteren en het Adelijke Maagden-Sticht aldaar. + Aantekeningen over het veerschip te Stockheim
42548.JUD: RUSSEL, LORD OF LIVERPOOL - The scourge of the Swastika. A short hustory of Nazi war crimes.
54256.ESO: RUSSEL, E. - Intuïtieve Feng Shui
79985.LVZ: RUSSEL, JOS - De Rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn in de vorige, en in het begin der tegenwoordige eeuw
70326.KUN: RUSSEL, H. DIANE - Claude Lorrain. 1600-1682.
77228.LVZ: RUSSEL, JOS - De Rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn in de vorige, en in het begin der tegenwoordige eeuw
33076.KUN: RUSSELL, JOHN - Seurat
72753.FIL: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
47540.ESO: RUSSELL, PETER - De TM techniek. Het TM boek voor sceptici. Een inleiding tot Transcedente Meditatie en de leer van Maharishi Mahesh Yogi.
50368.KUN: RUSSELL, J. - Pop art redefined
53562.GRB: RUSSELL - Russell's new graphic guide to the New Forest
53626.KUN: RUSSELL, JOHN - The Meanings of Modern Art
58119.KUN: RUSSELL, JOHN - London
88053.ESO: RUSSELL, JEFFREY BURTON - Lucifer. The devil in the middle ages.
74802.ARC: RUSSELL, FRANK (ED.) - Architectural monographs: Terry Farrell
76828.FIL: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis der Westerse filosofie in samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
73943.CAR: RUSSELL, RONALD - Guide to British Topographical Prints
72076.LIB: RUSSELL, BERTRAND - Satan in de buitenwijk. Mensen op de tweesprong van hun leven,
63406.PES: RUSSETT, BRUCE/STARR, HARVEY/KINSELLA, DAVID - World Politics. The menu for Choise. Sixth edition.
88695.PES: RUSSETT, BRUCE/STARR, HARVEY - World Politics. The menu for Choise. Third edition.
71593.KUN: RUSSMANN, EDNA R. - Egyptian Sculpture. Cairo and Luxor.
49008.POE: RUTEBEUF - Gedichten
29154.GEV: RÜTER, DR.A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903
17683.VOG: RUTGERS, A. - Vogels van Australië
50349.LIT: RUTGERS VAN DER LOEFF, A. - Horatius en zijn brief over de dichtkunst met twintig andere gedichten.
50362.KLA: RUTGERS, H. - De Olympus
52223.LVO: RUTGERS, V.H. - De Zwarte Storm. 1820-1830 deel 1. Jaren waarin de geschiedenis blijvend een andere loop kreeg.
57451.GEA: RUTGERS, V.H. - De onbekende Libertador Don José de San Martín 1815-1830. Deel IIA.
57452.GEA: RUTGERS, V.H. - De Zwarte Storm 1820-1830. Deel 1. Jaren waarin de geschiedenis een andere loop kreeg.
52234.VOG: RUTGERS, A. - Vogels van Europa. Deel 1
78857.VOG: RUTGERS, A. - Europäische Vögel 1 en 2
78969.ESO: RUTHVEN, MALISE - Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika's kinderen van God.
72058.ARB: RUTHVEN, IANTHE - Ierse Intrerieurs. Karakteristieke en unieke huizen.
60536.EED: RUTIGLIANO, ENZO - Echt Italiaans koken
83867.KUN: RUTING, PETER - The images of thought
40351.POE: RUTKE, FEM - Blauw gras
31597.VON: RUTTEN, GERARD - Ons koninklijk gezin in bevrijd Nederland
33180.PSY: RUTTEN, PROF.DR.F.J.TH. E.A. - Menselijke verhoudingen. Deel I en II.
33182.PSY: RUTTEN, DR.F.J.TH. - Nieuwe gezichtspunten in de methodiek der experimentele psychologie
20573.REI: RUTTEN, FELIX - Spanje
41571.LVZ: RUTTEN, FELIX - Limburg zingt. Liederen in Sittards dialekt.
71988.LVZ: RUTTEN, FELIX - Daags veur krismes
56368.POE: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst. Van Kloos tot Claus.
81536.LVZ: RUTTEN, FELIX - Daags veur krismes
77636.POE: RUTTEN, FELIX - De verzonken tuin
88073.LVM: RUTTEN, W.J.M.J./STARMANS, J.C.J.M. - Annadal 1950 1985
34539.LVZ: RUTTEN, FELIX - Novellen (Sittards dialect)
66484.MED: RUTTEN, WILLIBRORD - A.A.G. Bijdragen 36. 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
78362.LVZ: RUTTEN, PAUL - Monumentaal Eysden
78566.LVZ: RUTTEN, PAUL - Monumentaal Eysden
56287.LIT: RUUSBROEC, JAN VAN - Werken. In 4 delen.
72766.KUN: RUWIÈRE, JEANNE DE LA - Flämische Malerei im 17. Jahrhundert.
86969.KUN: RUWIÈRE, JEANNE DE LA - De Vlaamse schilderkunst in de XVIIe eeuw
86970.KUN: RUWIÈRE, JEANNE DE LA - De Vlaamse schilderkunst van de XVe en XVIe eeuw
37372.KIB: RUYS, PIET - Steven Berger en het geheim van de vulpen
64209.CTO: RUYS, GENE (RED.) - Nederlands Theater- en Televisie Jaarboek. Nr. 23, seizoen 1973-1974. Toneel, televisiedrama, opera, ballet.
80205.MED: RUYS, PROF. DR. A. CHARLOTTE RED. - Leerboek der microbiologie en immunologie. Voor artsen en studenten in de geneeskunde.
82188.LVM: RUYS DE BEERENBROUCK, CHARLES JOSEPH MARIE - Het strafrecht in het oude Maastricht
40478.KUN: RUYSLINCK, WARD - Open beeldboek. Verzamelde opstellen over plastische kunsten.
31141.VES: RUYTENSCHILDT, M. - Zeilen en wedstrijdvaren met kleine zeilboten
51142.VES: RUYTENSCHILDT, M - Zeilen en wedstrijdvaren met kleine zeilboten.
88127.LVN: RUYTERS, HAN/VOET, ARNOUD - De Nederlandse Prentbriefkaart. Een selectie van de mooiste Nederlandse kaarten gerangschikt naar onderwerp.
53434.LIB: RYAN, CHRIS - The Kremlin Device
64537.ROO: RYAN, CORNELIUS - Een brug te ver, Arnhem 1944
73035.LIB: RYBAKOV, ANATOLI - 1935 en volgende jaren
88044.LIB: RYBAKOV, ANATOLI - Kinderen van de Arbat
82848.HOB: RYDELL, WENDY EN GILBERT, GEORGE - Hocus Pocus
52299.ESO: RYDER, A. ( VERT. ) - Panchatantra
80822.MED: RYLE-HORWOOD, E.M. - Aids to the nursing of venereal diseases.
19625.ROH: RYMAN, REBECCA - Olivia & Jai
46862.ARC: SAALMAN, HOWARD - Medieval Architecture. European architecture 600-1200.
88625.KUN: SABARSKY, SERGE - Gustav Klimt
14620.BOB: SABBE, MAURITS - Plantin
67552.WEX: SABLOFF, JEREMY A. - De Maya's. Een nieuwe kijk op een oude cultuur.
69400.WEX: SABLOFF, JEREMY A. - De Maya's. Een nieuwe kijk op een oude cultuur.
69401.WEX: SABLOFF, JEREMY A. - De Maya's. Een nieuwe kijk op een oude cultuur.
71181.REC: SABOURET, M. L'ABBÉ J. - Les plus belles fleurs de la Vie des Saints pour tous les jours de l'année
51484.GEA: SACHAROV, A. - Mijn leven
69471.KUN: SACHAROW-ROSS, IGOR - Sapiens.
48679.LVO: SACHOT, J. - Eindeloze jachtvelden
10900.DVT: SACHS, PROF.DR.KARL - Sachs-Villatte Enzyklopädisches Wörterbuch
87978.LIB: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
86197.LIB: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
12514.DVT: SACHS, PROF.DR.KARL - Sachs-Villatte Enzyklopädisches Wörterbuch
82662.LIB: SACHS, MAURICE - Heksensabbat. Verslag van een ondraaglijk leven.
42406.MUZ: SACKETT, SUSAN - Hollywood sings! An inside look at sixty years of Academy Award-Nominated songs.
23052.GEA: SADAT, ANWAR AL - Op zoek naar een eigen identiteit
42994.LIB: SADE, MARQUIS DE - Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, Reine de France
29254.LIB: SADOUL, JACQUES - Le jardin de la Licorne
28897.DUI: SAEBENS, HANS/GOTHE, OTTO - Backtorf
69288.LVO: SAENGER, HEINZ - Hawaii. Land der zoete belofte.
71453.BOB: SAFFROY, JACQUES A.O. - Livres de collection et reliures.
8588.LIB: SAGAN, FRANÇOISE - Met hart en hand
16787.WAL: SAGAN, ELI - At dawn of tyranny
51806.CTO: SAGAN FRANÇOISE - Sarah Bernhardt, le rire incassable
82416.LIB: SAGAN, FRANCOISE - De wonderlijke wereld
67609.LIB: SAGAN, FRANÇOISE - Bloed van waterverf
48426.LIB: SAGE, LE A.R. - Asmodeus, the devil on two sticks
49615.LIB: LE SAGE - Het leven van Gil Blas van Santillane of den spaanse avanturier
28919.LIB: SAGE, ALAIN RENÉ LE - Gil Blas de Santillano
81167.CUF: SAGNE, JEAN - Cecil Beaton
51226.ESO: SAI BABA - Sathya Sai Baba nieuws
77933.ESO: SAI, SATHYA - Sathya Sai speaks vol. 27. Discourses of Bhagavan Sri Sathy Sai Baba delivered during 1994
72521.DSP: SAIDY, ANTHONY/LESSING, NORMAN - Le monde des Échecs
79553.LIB: SAIKAKU, IBARA - Yonosuke, der dreitausendfache Liebhaber.
27915.REC: SAINT PIERRE, MICHEL DE - Bernadette de Lourdes
49394.LVO: SAINT-EXUPÉRY, DE A. - Postvlucht naar Dakar.
54453.TOO: SAINT GEORGE, AMELIA - Provence The Tradition of Craft and Design
71274.LIB: SAINT CHARLES - Les histoires de Tante Isabelle.
66961.GEA: SAINTE-BEUVE, C.A. - Portraits Contemporains Tome II
88394.KIB: SAINTES, E. DE - Jean et Julien ou Les Petits Colporteurs
51243.AEM: SAKHAI, ESSIE - De geschiedenis van het perzische tapijt
75087.SOC: SAKS, J. - Kritische herinneringen
14983.KUN: SALAS, XAVIER DE - Velázquez
42477.KUN: SALAS, XAVIER DE (TEKST) - Velásquez
57336.LVM: SALDEN, BERT (RED.) - Absoluut Maastricht & het Limburgse heuvelland
59551.LVM: SALDEN, BERT (RED.) - Absoluut Maastricht & het Limburgse heuvelland
74056.REI: SALENTINY, FERNAND - DuMonts Enzyklopädie der Seefahrer und Entdecker. Von Amundsen bis Zeppelin.
77764.WEX: SALET, W.J.H. E.A. - Vraagstukken over analyse en algebra deel 1
24543.FRA: SALGUEZ, YVES - Paris by Night
85178.LVZ: SALIMANS, J.H. - Hoensbroek in oude ansichten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Mariarade, Overbroek en Terschuren.
71218.LVZ: SALIMANS, J.H. - Hoensbroek in oude ansichten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Mariarade, Overbroek en Terschuren.
36717.KUN: SALINGER.MARGARETTA M. - Tintoretto
36718.KUN: SALINGER.MARGARETTA M. - Masterpieces of French painting
48899.GEA: SALISBURY, H. - Rusland in revolutie 1900-1930
71337.KLA: SALLUSTIUS; KURFESS, A.. (ED.) - In ciceronem. Epistulae ad caesarem.
32890.TYP: SALMI, MARIO - La Miniatura Italiana
88592.KUN: SALOKOV, NEDKO - Emotions
54100.MUZ: SALTER, L. - Het concert
66848.KUN: SALTER, ELIZABETH - Edith Sitwell.
73173.KUN: SALVESEN, S., SCHEEPMAKER, H. (REDS.) - Rembrandt: De Meester & zijn werkplaats. Tekeningen & etsen
65067.PED: SALZMANN, CHR.G. - Het Mierenboekje Of aanleiding tot een verstandige opvoeding der opvoeders.
65973.ESO: SAMAJ, HAIDAKHANDI - Haidakhan Bhajans
78112.LVM: SAMENWÈRREKENDE MESTREECHTER VASTELOAVENDSVEREINIGINGE. - Kukelekuuk en de kins miech neet... Carnaval in Mestreech
78110.LVM: SAMENWÈRREKENDE MESTREECHTER VASTELOAVENDSVEREINIGINGE. - Kukelekuuk en de kins miech neet... Carnaval in Mestreech
73785.CAR: SAMMET, GERALD - Der vermessene Planet. Bilderatlas zur Geschichte der Kartographie
69369.ESO: SAMPATKUMARAN, M.R. - Life and teaching of Sri Krishna
18506.TAA: SAMPSON, GEOFFREY - The Form of Language
18590.TAA: SAMPSON, GEOFFREY - Liberty & Language
65323.GEA: SAMPSON, ANTHONY - The new anatomy of Britain
59749.ESO: SAMS, JAMIE & CARSON, DAVID - Médícíne Cards. The discovery of power through the ways of animals.
70502.CUF: SAMSON, HANS & ROUS, LAURA - In den Beginne
87619.KUN: SAN LAZZARO, G. DI - Homage to Joan Miró
71751.KUN: SAN LAZZARO, G. DI - Homage to Joan Miró
51999.KIB: SANCHA, S. - Van mens en dier, van werk en oogst. Leven in een middeleeuws dorp.
39445.LVA: SAND, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche brandweeravonturen.
62375.LIB: SAND, GEORGE - Le Chêne parlant
86207.LVZ: SAND, J.C.E. - Waar de dag nacht is.... In de Limburgsche steenkolenmijnen.
70400.LIB: SAND, GEORGE - L'uscoque.
40703.ACH: SANDE, THEODORE ANTON - Industrial archeology. A new look at the American heritage.
78079.TYD: SANDE, H.B. VAN DER (RED.) - De Katholieke Illustratie. Weekblad voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 63ste jaargang 1928/29. In twee delen. Deel I: nrs. 1 t/m 26, Deel II: nrs. 27 t/m 52.
49773.ROV: SANDEMOSE, A. - De weerwolf
32746.DUI: SANDER, FRIEDRICH - De Burgvogt von Krudenburg
50491.ESO: SANDERMANN, W. - De verrassende kennis van onze voorouders
86108.KUN: SANDERS, J./ NICO SCHEEPMAKERS (TEKST) - Lik op stuk
65269.MUZ: SANDERS, RONALD - The days grow short. The life and music of Kurt Weill.
34814.TAA: SANDERS, WILLY - Sprachkritikastereien und was der ""Fachler""dazu sagt
52726.ARC: SANDERS, K. - The Digital Architect a Common- Sense Guide to Using Computer Technology in Design Practice.
58040.JOU: SANDERS, STEPHAN - Binnestebuiten. Over politiek, personae & het persoonlijke.
71912.KUN: SANDERS, HAR - Geen zee te hoog
74432.TAA: SANDERS, TED/SMULDERS, PETER (RED.) - Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies.
66461.LIW: SANDERS, MATHIJS - Het spiegelende venster. Katholieken in de Nederlandse literatuur 1870-1940
83746.STR: SANDERS, JAN - Loos alarm
61872.HOB: SANDERSE, A. - Aquariumhouden als liefhebberij
36288.LIT: SANDES, DAVID - Sergei Bubka's wondermethode
53917.LIB: SANDFORD, JOHN - Easy Prey
49578.TAA: SANDILANDS, J. - Western Canadian Dictionary and phrase-book
59239.KUN: SANDISON, DAVID - De kunst van de Kelten
88711.KUN: SANDON, HENRY - The Illustrated Guide to Worcester Porcelain 1751-1793
70661.KUN: SANDON, HENRY - British Pottery and Porcelain for pleasure and investment
70663.KUN: SANDON, JOHN - The Phillips Guide to English Porcelain of the 18th and 19th Centuries
79461.FAU: SANDVED, KJELL B./EMSLEY, MICHAEL G. - De magie der insekten
77376.GEA: SANDWEG, JÜRGEN E.O. - Hinter unzerstörten Fassaden. Erlangen 1945-1955
28476.OOR: SANFORD, DONALD S./GALLAGHER, THOMAS - De slag om Midway/De vernietiging van de Tirpitz
66949.MUZ: SANFORD TERRY, CHARLES - The music of Bach an introduction.
85989.CUF: SANNWALD, DANIEL - Pluto & Charon
55018.LVZ: SANTE BRUN - Vaals. Spero Invidiam ( ik hoop benijd te worden ).
8802.VON: SANTEGOEDS, EVERT - Juliana Moeder,Majesteit
84833.LVN: SANTEN, BETTINA VAN - Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940
72986.KUN: SANTEN, I. VAN (INTRODUCTION) - Jan Snoeck
23304.KUN: SANTINI, LORETTA - Vatikan Stadt
49984.PAA: SANTINI, P. - Riding reflections
87347.ARC: SAPORITI, SERGIO E GIORGIO - Il Nostro Lavoro con Offredi
78501.LVM: SAPPI - Sappi Maastricht 1850 - 2000.
44165.ACH: SARFATIJ, H. (RED.) - Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland.
51559.ACH: SARFATIJ, H., - VERBORGEN STEDEN
65857.KUN: SARIS, FRANS (SAMENST.) - VanHorfk. Nuenen 100 jaar na van Gogh
41426.KUN: SARLET, FRANÇOISE - Vervisages. Quelques Verviétois remarqués par l'objectif.
46700.ARC: SARNITZ, DR.AUGUST (RED.) - Städel Schule. Der Neubau von Gustav Peichl.
52254.LIT: SARRAUTE, NATHALIE - Tropismen
48618.LIB: SARRAZIN, A. - Romans, lettres et poèmes
37678.ARC: SARRAZIN, O./OBERBECK, H. - Zakboekje voor het Uitzetten van Bogen
65223.LVF: SARS, MAXIME DE - Laon et ses environs
28457.FIL: SARTRE, JEAN-PAUL - The Emotions
32469.LIB: SARTRE, J.P. - Het oponthoud
77877.FIL: SARTRE, JEAN-PAUL/LEVY, BENNY - Hope now. The 1980 Interviews.
39536.LVZ: SASSEN, L.H. - Met naam en toenaam. Wortels en jaarringen van een stamboom.
75692.LVM: SASSEN, DR.FERD. - De Illustre School te Maastricht en haar Hoofleraren (1683-1794)
74221.KUN: SASSEN, JAN HEIN (RED.) - Frank Gribling
82860.LVM: SASSEN, DR. D. - Maastricht
88090.KUN: SASSEN, JAN HEIN - Les deux garçons. La fragilité. L'adieu impossible. Taxi-dermis/ mixed media
83482.LVZ: SASSEN, DR. D. - Asselt zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad
63482.LVZ: SASSEN, DR. D. - Asselt zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad
77112.LVM: SASSEN, DR. D. - Maastricht
77180.LVM: SASSEN, DR. D. - Maastricht
73195.KUN: SASSEN, JAN HEIN EN HENDRIK VAN DELFT - Johan de Haas. Schilderijen 1955-1988
76895.FIL: SASSEN, DR.FERD. - Geschiedenis der patristische en middeleeuwsche wijsbegeerte
84021.LVM: SASSEN, D. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stedelijke Muziekschool en het Stedelijk Orkest 1883-1933
16665.REI: SATTLER, FRIEDEL - Door de onbekende Himalaja
50708.WEX: SAUER, R. - Ingenieur-Mathematik
50709.WEX: SAUER, R. - Ingenieur-Mathematik
20683.KUN: SAUERLANDT, MAX - Griechische Bilderwerke
79970.LVM: SAUMERY, P.L. DE - Les Délices du païs de Liége: Le chateau d'Eysden, Maison de Plaissance a Castert, Le couvont des recollets a Lichtenberg, Description la ville de Mastricht, Histoire de la Ville de Mastricht, Saint-Servais
50918.PAA: SAUREL, E. - Le cheval
62922.GEA: SAUREL, CHARLES - Juillet 1870 - Le drame de la dépêche d'ems
87555.LVZ: SAUWEN, ARNOLD - J.M. Dautzenberg. Bloemlezing met Levenberichty en Inleidiing.
25634.AEM: SAVAGE, GEORGE - Dictionary of Antiques
49203.AEM: SAVAGE, G. - Chinese Jade
50227.AEM: SAVAGE, G. - The art and antique restorers' handbook
55984.KUN: SAVAGE, GEORGE - Glass of the World
72609.HOB: SAVAGE, GEORGE A.O. - Le Manuel du Collectionneur
70641.HOB: SAVAGE, GEORGE - Glas. Erlesene Liebhabereien.
71425.KUN: SAVAGE, GEORGE A.O. - An Illustrated Dictionary of Ceramics.
80949.REC: SAVATER, FERNANDO - De tien geboden. Handleiding voor de 21ste eeuw.
80226.LVZ: SAVELBERG, TOON - Van blusemmer tot schuimkanon. Van 1862-1984 Heerlense brandweer.
46778.MUZ: SAVENIJE, WENNEKE - Jascha Heifetz. Leerling van God.
49463.MUZ: SAVENIJE, WENNEKE. - Heifetz. Leerling van God
81019.MUZ: SAVENIJE, WENNEKE - Over Mozart gesproken. Wenneke Savenije in gesprek met Elly Ameling, Janine Jansen, Ronald Brautigam e.v.a.
89336.LIB: SAVIGNY, M. L'ABBÉ DE - La Civilité en images et en action, ou La Politesse, les Usages et les Convenances enseignés aux enfants
49755.MYS: SAVILL, S. - Pears Encyclopaedia of myths and legends
58204.KUN: SAVINOV, ALEXEI - Fiodor Rokotov
80331.KUN: SAVJET MGC-A E.O. - Tajanstveni Kuban/ Mysterious Kuban. Od antickog stakla do kozackog oruzja/ From ancient glassware to Cossack weapons.
16766.BLO: SAVORNIN LOHMAN/HAGENZIEKER-OOSTEN/MARWITZ - Tijdsbeeld
33950.REC: SAVRAMIS, DEMOSTHENES - Jezus overleeft zijn moordenaars
33951.REC: SAVRAMIS, DEMOSTHENES - Jezus overleeft zijn moordenaars
73938.CAR: SAXTON, CHRISTOPHER - Christopher Saxton's 16th Century Maps. The Counties of England and Wales.
13815.ESO: SAYCE, A.H. - Assyria
57525.TAF: SAYCE, KATHEINE (ED.) - Tabex. Encyclopedia Zimbabwe
55024.LIB: SAYER, MANDY - Dreamtime Alice: A Memoir
27688.GEA: SAYERS, R.S. - A history of economic change in England
34588.ECO: SAYLES, LEONARD R./CHANDLER, MARGARET K. - Managing large systems. Organizations for the future.
45691.KAS: SAYN-WITTGENSTEIN, FRANZ PRINZ VON - Schlösser in Franken. Residenzen und Landsitze in Fränkischen.
62980.CUF: SCALFARI, SIMONETTA ( - Dopo Il Terremoto Verso La Ricostruzione / After The Earthquake Towards Reconstruction / Danach Das Erdbeben Auf Dem Weg Zum Wiederaufbau / Apres Le Tremblemenmt De Terre Vers la Reconstruction.
73051.KUN: SCAPA, TED - Second Face
75361.KUN: SCAPA - Clown
13048.REC: SCARAMELLI, J.B. - Le Directoire Spirituel. Tome 2
13049.REC: SCARAMELLI, J.B. - Le Directoire Spirituel. Tome 1
81213.CUF: SCAVULLO, FRANCESCO/ BYRNES, SEAN M. (ED.) - Scavullo
9610.MAU: SCÈVE, MAURICE - Microcosme
57094.ESO: SCHAAF, H.J. VAN DER - Vademecum voor de phytotherapie
25030.VET: SCHAAFSMA, H. - Rail en Maatschappij
40354.MED: SCHAALMA, HERMAN P. - Planned development and evaluation of school-based AID/STD education
88812.POE: SCHAALMA, ALBERT - Een reis in de spiegel
64305.MED: SCHAAP, CEES EN VENNEMAN, LUCAS. - Zorg in revisie. De weg naar een rationele gezondheidszorg.
56927.GED: SCHAAP, DICK - Een eeuw wijzer. 100 Jaar ANWB 1883-1983.
65021.KUN: SCHAAP, ROBERT (RED.) - Meiji. Japanese art in transition.
80513.KUN: SCHAARSCHMIDT, FRIEDRICH - Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst. Insbesondere im XIX. Jahrhundert.
46849.ARC: SCHAARWÄCHTER, GEORG - Perspektive für Architektur
25188.VES: SCHAAY, MICHIEL - Frequentietabellen voor kortegolfomtvangers
31640.KUN: SCHADE, GÜNTER - Deutsche Goldschmiedekunst
50691.MED: SCHADÉ, J. & FORD, D. - Basic neurology
50692.MED: SCHADÉ, J. - The peripheral nervous system
9540.LIB: SCHAEFER, DR.JOHANN WILHELM - Goethe's Gedichte
19384.LVM: SCHAEPKENS, ALEXANDER - Maastrichtse monumenten
89368.LVM: SCHAEPKENS, ALEXANDER - Maastrichtse Monumenten omtrent het jaar 1860
9803.POE: SCHAEPMAN, DR.H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken
52344.POE: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
62987.LIG: SCHAEPMAN, DR.H. - Menschen en Boeken. In 5 delen compleet.
69185.CUF: SCHAEWEN, DEIDI VAN (FOTOGR.) - Muren.
66842.CUF: SCHAEWEN, DEIDI VAN (FOTOGR.) - Muren.
80141.DUI: SCHÄFER, DIETRICH - Die deutsche Hanse.
75539.WEX: SCHÄFER, A. - Einrichting und Betrieb eines Gaswerkes
79711.KUN: SCHÄFER, W. - Bildhauer un Maler in den Ländern am Rhein.
62400.CUF: SCHAFF, PHILIPPE - L'Ame et l'esprit/Soul and spirit
36683.KUN: SCHAFFRAN, EMERICH - Frühchristliche Mosaiken
75461.LSE: SCHAFTHUIZEN, JOOP (RED.) - Album Gerard Reve
80779.LSE: SCHAFTHUIZEN, JOOP (RED.) - Album Gerard Reve
66087.POE: SCHAGEN, J.C. VAN - Onderaardsch.
14322.POE: SCHAGEN, J.C.VAN - Murmureersels in de muizenval
58905.ARC: SCHAGEN, JAN VAN - En de bouwers, zij bouwen voort. Geschiedenis van 'Van Straten bouw en vastgoed'
23960.CUF: SCHAICK, MARK VAN (TEKST) - Candy Dulfer gefotografeerd door topfotografen
72315.LVZ: SCHAÏK, IR.D.C.VAN - Zuid-Limburg
88185.LVZ: SCHAÏK, IR.D.C.VAN - Spiegel van Nederland. Deel I: Limburg
74822.LVM: SCHAIK, IR.D.C.VAN - The old town of Maastricht and the Caves of Mount St.Pieter
68155.LVZ: SCHAÏK, IR.D.C.VAN - De onderaardse gangen in de Sint Pietersberg. Geillustreerde beschrijving van het Noordelijk gangenstelsel
84986.LVM: SCHAIK, IR.D.C.VAN - The old town of Maastricht and the Caves of Mount St.Pieter
55988.LVZ: SCHAÏK, IR.D.C.VAN - Spiegel van Nederland. Deel I: Limburg
86900.LVZ: SCHAÏK, IR.D.C.VAN - Spiegel van Nederland. Deel I: Limburg
85910.GEV: SCHAMA, SIMON - The Embarrassment of Riches. An interpretation of Dutch Culture in the Golden Age
86815.GEV: SCHAMA, SIMON - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
72820.KUN: SCHAMPERS, KAREL - Frank van den Broeck
49470.MUZ: SCHANG, F. - Visiting cards of pianists
88942.KUN: SCHAPELHOUMAN, MARIJN/SCHATBORN, PETER - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw. Dutch drawings from the 17th century.
85369.PSY: SCHAPER, FRANK/RESSANG, AZWIN - Het team in jezelf. Ontdek je veelzijdigheid met het Enneagram.
40902.GEA: SCHARF, HELMUT - Historische Stätten in Deutschland und Österreich
51758.CUF: SCHARF, A. - Uit de geschiedenis van de fotografie.
76597.ARC: SCHARROO, P.W. (MAJOOR DER GENIE) - De ontwikkeling van den Betonwegenbouw. I.Voordeelen en toepsssing. II. Vervaardiging en onderhoud.
19029.LIT: SCHARTEN-ANTINCK, C. EN M. - De vreemde heerschers
35341.LIT: SCHARTEN-ANTINK, C.EN M. - Een huis vol menschen. Een verhaal uit het Parijsche leven.
50671.LVO: SCHARTEN, CAREL - Verborgen schoonheid van Toscane en Umbrië
79592.LIW: SCHARTEN, CAREL - De krachten der toekomst
42778.KUN: SCHATTENSCHNEIDER, DORIS/WALKER, WALLACE - M.C.Escher Caleidocycli. M.C.Escher 100 jaar 1898-1998
75518.ARC: SCHAYES, A.G.B. - Histoire de l'architecture en Belgique. Tome troisieme
28089.BIO: SCHAYK, G.A.VAN/DUYFF, J.W. - Beginselen der biologie
88168.KUN: SCHEEN, PIETER A - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-191880 (1 delige uitgave)
50019.KUN: SCHEEN, PIETER A - Zomertentoonstelling romantische en Haagse school
86840.GEV: SCHEEPEN, ERIK VAN - Universiteit op de penning. Penningen van Athenaeum Illustre en Universiteit van Amsterdam 1632-1992.
22640.GEV: SCHEEPMAKER, NICO, EILERS, B.F., MONNICH, CON. - Nederland toen en nu
58686.LVN: SCHEEPMAKER, NICO - Nederland toen en nu
87545.LVZ: SCHEEPSMA, WYBREN - De Limburgse sermoenen (ca. 1300). De oudste preken in het Nederlands.
24462.LVD: SCHEER, VAN DER/BOOM/LESTURGEON - Drenthe
48405.LVB: SCHEERDER, J. - Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost Brabant 1800-1881
84158.LIB: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON - Ekkehard. Einde Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
84167.LIB: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON - Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein.
31634.MYS: SCHEFFER, THASSILO VON - Die Kultur der Griechen
47000.WOI: SCHEFFER, DR.H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
47602.GEV: SCHEFFER, DR.H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
78117.OOR: SCHEFFER, DR.H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging
54446.GEA: SCHEFFER, THASSILO VON - Die Kultur der Griechen
80972.PES: SCHEFFER, PAUL - De greep naar de eeuwige vrede/ The quest for eternal peace. Hoe weerbaar is de democratie in Europa?How Resilient is Democracy in Europe?
88429.WEX: SCHEFFER, F.E.C. - Heterogene evenwichten in Unaire en Binaire Stelsels
51660.KUN: SCHEFFLER, K. - Deutsche Maler und Zeichner im neunzehnten Jahrhundert.
53166.KUN: SCHEFFLER, KARL - Venezianische Malerei
55258.KUN: SCHEFFLER, KARL - Menzel, der Mensch, das Werk
52077.KUN: SCHEFOLD, KARL: - Myth and Legend in Early Greek Art
73607.BOB: SCHEIBER, EDUARD - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen
49629.NAS: SCHEITZ, E. - Russische Abkurzungen und Kurzwörter
75540.LVZ: SCHELBERG, P.J.G. - Limburgse folklore in Sittards dialect
13158.LIT: SCHELDE, LODE VAN DER - Daar ligt een volk geknield
74954.LIB: SCHELDE, LODE VAN DER - De populieren fluisteren. Roman uit het leven der vlasboeren
29021.KAS: SCHELLART, A.I.J.M. (TEKST) & MAASKANT. A.A.C. (SAMENST.) - Kastelen
77280.KUN: SCHELLART-VAN DEURSEN, RIKY/DUERSEN, JAN VAN - Zeven lichte strepen / Seven tiny strokes
19367.KAS: SCHELLART, A.I.J.M./VRIES, THEO DE - Burchten & kastelen
19375.KAS: SCHELLART, A.I.J.M. - Huizen van Oranje
80662.KAS: SCHELLART, A.I.J.M. (TEKST) & MAASKANT. A.A.C. (SAMENST.) - Kastelen
84220.MUZ: SCHELLBERG, DRIK - Didgeridoo. Rituele oorsprong en verschillende speelwijze
15996.PED: SCHELLEKENS, H.M.C. E.A. RED. - Rendementsverbetering en studiebegeleiding
85782.SOC: SCHELLEKENS-LIGTHART, A.J. - Nadere verkenningen t.a.v.de problematiek van de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
85781.SOC: SCHELLEKENS-LIGTHART, A.J. - Buitenshuis werkende gehuwde vrouwen. Huishoudelijke en financiële problemen. Rapport uitgebracht in opdracht van de Nederlandse Huishoudraad.
71081.LVY: SCHELVEN, DR.A.L.VAN - Hengeler wind. De ontwikkeling van het industrieel klimaat van Hengelo sinds 1865.
84409.GEV: SCHELVEN, PROF. DR. A.A. VAN (RED.) - Van hoepelrok en pruikentooi, de 18e eeuw bezien in 8 novellen en in 18 kunsthistorische bijdragen a.d.h.v. aquarellen G.D. Hoogendoorn
8646.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Avonturiers
11554.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - De zeven tuinen
11977.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - De menschenhater
13027.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Verdichtsel van zomerdagen
14399.LSE: SCHENDEL, ARTHUR V - Shakespeare
14617.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Een eiland in de Zuidzee
16651.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Het oude huis
29075.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Voorbijgaande schaduwen
44102.BIB: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa
47013.LIT: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het oude huis
57436.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - De menschenhater
58894.POE: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
65212.POE: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
41322.LIT: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De wedergeboorte van Bedelman
79443.LIT: SCHENDEL, ARTHUR V - Het oude huis
9894.OON: SCHENK, DRA.M.G./MOS, H.M. - Geuzenliedboek 1940-1945
22992.VON: SCHENK, DRA.M.G. - PrinsClaus
24107.VON: SCHENK, DRA.M.G./SPAAN, J.B.TH. - De Koningin sprak
31989.VON: SCHENK, DRA.M.G. - Koningskinderen
36586.VON: SCHENK, DRA.M.G. - Willem de Zwijger. Verliezer die overwon.
52447.KIB: SCHENK, LENIE - Schuitje varen, theetje drinken
58467.KUN: SCHENK-BAUMANN, TONIA - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
67100.VET: SCHENK, B.A./TOORN, M.R.VAN DEN - Trams '99
75239.CAR: SCHENK, PETER (1661-1715) - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam
69882.KUN: SCHENK ZU SCHWEINSBERG, EBERHARD FREIHERR - Bildnisgläser. Der Sammlung Heine in Karlsruhe.
79351.VET: SCHENK, B.A./TOORN, M.R.VAN DEN - Trams 2004
50921.POS: SCHENKEVELD, M & ALII - Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs Spel van de wilde jacht
41394.REC: SCHERER, P.AUGUSTIN - Bibliothek für Prediker in 4 Bände
26469.CUF: SCHERMAN, DAVID E. (RED.) - Het Beste uit Life
68919.GEV: SCHERMER, TINUS, BLOK, RIK (RED.) - Bange dagen. De crisis. Sociaal-literair Dagblad nr.24, 2de jaargang, oktober 1979.
75495.SOC: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en persoonlijkheid
88947.WRE: SCHERMERS, H.G. - Internationaal publieksrecht voor de rechtspraktijk
66245.GEA: SCHEVILL, FERD. - De Medici
88804.MUZ: SCHICK, OTTO - Album für Mandoline mit Gitarrebegleitung ad libitum.
53925.LIB: SCHICKLER, DAVID - Kissing in Manhattan
7532.GED: SCHIERBEEK, BERT - Taal & teken
66415.POE: SCHIERBEEK, BERT - Betrekkingen
23230.POE: SCHIERBEEK, BERT - Taal & Teken
23598.LIT: SCHIERBEEK, BERT - Terreur tegen terreur
34409.LIT: SCHIERBEEK, BERT - De andere namen
48295.LIT: SCHIERBEEK B. - Gebroken Horizon
72254.LIT: SCHIERBEEK, BERT - Weerwerk
56406.POE: SCHIERBEEK, BERT - Taal & Teken
56486.FLO: SCHIERBEEK, DR.A. - 400 Jaar Linaria onderzoek
57852.NHE: SCHIERBEEK, DR.A. (INL.) - De Leeuwenhoekbrief van 9 okt.1676
68975.POE: SCHIERBEEK, BERT - Taal & Teken
69104.POE: SCHIERBEEK, BERT - Een grote dorst. Een kettingreactie.
88976.KUN: SCHIERBEEK, BERT/KRAS, REYER - IJmuider Kring
88975.KUN: SCHIERBEEK, BERT/KRAS, REYER - IJmuider Kring
46093.VET: SCHIERSCHING, FRIEDHELM - Afstandsbesturing met infrarood. Infraroodbesturing met vier kanalen.
65726.MED: SCHIEVELD, JAN N.M. - On pediatric delirium in critical illness. A clinical multidisciplinary study in child neuropsychiatry at the PICU
37301.LSE: SCHIFF, STACY - Véra (Mrs.Vladimir Nabokov). Portrait of a Marriage.
49276.KUN: SCHIFF, E. - Johann Heinrich Füssli. 1741-1825
52607.LSE: SCHIFF, STACY - Vera, Mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een Huwelijk.
70231.LVZ: SCHIFFELERS, JO (VOORZ.) E.A. - Heemkunde Landgraaf. Jaarboek 2004.
88591.KUN: SCHIJNDEL, DRS. MARIEKE VAN - Unlocked No [1]
87638.REC: SCHILDER, DR. K. - Christus in zijn lijden.Vol.I: Christis bij den ingang van zijn lijden. Vol.II: Christus in den doorgang van zijn lijden. Vol.III: Christus aan den uitgang van zijn lijden.
74383.CAR: SCHILDER, G. - Reader Historische Kartografie
87636.REC: SCHILDER, DR. K. - Christus in zijn lijden. Vol.I: Christus aan de ingang van zijn lijden.
46335.BOB: SCHILDERS, ED - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
74687.BOB: SCHILDERS, ED - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
78621.GEA: SCHILDHAUER, JOHANNES - Die Hanse. Geschichte und Kultur
51823.LVO: SCHILDT, GORAN - De zonneboot. Met de Daphne op de Nijl.
72760.LVG: SCHILFGAARDE ,MR.A.P.VAN E.A. (RED.) - Bijdragen en mededelingen Deel LVII. Gerlre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
44136.WRE: SCHILFGAARDE, MR.P.VAN - Van de BV en de NV. Naar recht van 1992
72757.LVG: SCHILFGAARDE ,MR.A.P.VAN E.A. (RED.) - Bijdragen en mededelingen, Deel LVIII. Gerlre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
72758.LVG: SCHILFGAARDE ,MR.A.P.VAN E.A. (RED.) - Bijdragen en mededelingen, Deel LVIII. Gerlre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
72759.LVG: SCHILFGAARDE ,MR.A.P.VAN E.A. (RED.) - Bijdragen en mededelingen (1955/6), Deel LV. Gerlre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.
44541.MUZ: SCHILHAM, P.W.S. - Toj toj. Achter de schermen van het orkestbedrijf.
86747.REC: SCHILLEBEECKX, E. O.P. - Theologische Peilingen Deel IV: Zending van de kerk
87161.LIW: SCHILLEMAN, JOS/LEIJNEN, FRITS E.A. - Eldorado. Internationale literatuur voor de tweede fase. Basisboek vwo. In twee delen.
16973.LIB: SCHILLER, FRIEDRICH - Dramen und Gedichte
54136.LIB: SCHILLER, FRIEDRICH - Wallenstein. Kabale und Liebe.
77481.LIB: SCHILLER, FRIEDRICH - Werke in drei Bänden
40658.ESO: SCHILLING, GOVERT - Flash! De jacht op kosmische superexplosies.
69698.WEX: SCHILLING, GOVERT - Klein en groot. De wonderlijke relatie tussen micro- en macrokosmos.
13071.LVZ: SCHILLINGS, HARRY - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw
78537.LVM: SCHILS, J.O.J. - Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandsche papierfabriek N.V.
52327.KUN: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout : speculaas-, taai- en dragantvormen in Nederland.
72417.KUN: SCHILSTRA, J.J. - Prenten in hout. Speculaas-, taai- en dragantvormen in Nederland.
27973.LIT: SCHIMMEL, H.J. - De kapitein van de lijfgarde deel 1
29564.LIT: SCHIMMEL, H.J. - Mary Hollis deel I + II
41135.ALK: SCHIMMEL, H.J. - Nederlandsche Volks-almanak voor 1853
88472.KUN: SCHIMMEL, ROLAND - Blitzbilder
87080.REI: SCHINKEL, KARL FRIEDRICH - Reisen nach Italien. Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle.
88079.REC: SCHIPHORST, F.X.M., MMV DODEWAARD, PROF. DR. J.A.E. VAN - Bijbelse geschiedenis voor het katholieke gezin (PLATEN GUSTAVE DORÈ)
81154.LIT: SCHIPPERS, K. - Eb. Verhalen en beschouwingen
52689.KUN: SCHIPPERS, K. - Martin van Vreden tekeningen / zeichnungen
53065.LIT: SCHIPPERS, KEES - Verplaatste tafels. Reportages, research, vaudeville.
77616.KUN: SCHIPPERS, K./GARREL, BETTY - Het veld heeft ogen. Hans Scholze 1933-1993.
48092.LIB: SCHIROKAUER, ALFRED - August der Starke. Der erste deutsche könig in Polen.
50588.KUN: SCHIRRMACHER, F. - Marcel Reich-Ranicki Sein Leben in Bildern
89020.FIL: SCHLECHTA, KARL - Nietzsche-Index (zu den Werken in drei Bänden)
49725.KUN: SCHLECHTRIEM, B. E.A. - Ex Animo
72996.LVZ: SCHLEIDEN, F. - Der brand va Bellent
59272.LVZ: SCHLEIDEN, F. PAST. - De koel i Lutterendal i 3 bedrieve
63381.LVZ: SCHLEIDEN, F. PAST. - De koel i Lutterendal i 3 bedrieve
72191.LVZ: SCHLEIDEN, F. PAST. - De koel i Lutterendal i 3 bedrieve
19152.SOC: SCHLESINGER, ARTHUR M. JR./WHITE, MORTON - Paths of American thought
82277.GEA: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F.Kennedy in het Witte Huis. In 2 delen.
77966.KLA: SCHLIMMER/ BOER, DE - Woordenboek der grieksche en romeinsche oudheid
46225.KUN: SCHLOSSER, J. - Das alte Glas. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
61047.GEA: SCHLOSSER, F.C./ KRIEGK, G.L. - Algemeene Geschiedenis (18 delen compleet)
79605.GEA: SCHLOSSER, F.C. - Geschiedenis der Achttiende en Negentiende Eeuw (tot op den ondergang van 't Fransche Keizerrijk). Acht delen in vier banden.
51244.EED: SCHMAELING, T. - Het groot grieks kookboek
62701.GEV: SCHMAL, H. E.A. - Nederland in de twintigste eeuw. Een boeiend beeld van een bewogen tijdperk.
69640.KUN: SCHMALENBACH, FRITZ - Amedeo Modigliani. Malerei-Skulpturen-Zeichnungen.
72406.KUN: SCHMALENBACH, FRITZ - Amedeo Modigliani. Malerei-Skulpturen-Zeichnungen.
71150.KUN: SCHMALENBACH, FRITZ - Amedeo Modigliani. Malerei-Skulpturen-Zeichnungen.
88608.KUN: SCHMALENBACH, WERNER - Fernand Léger
34079.BOB: SCHMALOR, HERMANN-JOSEF - Die westfälischen Stifts- und Klosterbibliotheken bis zur Säkularisation
51307.ERO: SCHMEIDLER, H. - Sittengeschichte von Heute. Die Krisis der Sexualitaet.
51442.FAU: SCHMEIL, O. - Leerboek der dierkunde. Deel 1. Werveldieren
41550.KUN: SCHMID ROERR, FRIEDRICH ALFRED - Wie Sankt Antonii Altar zu Isenheim durch Meister Matthis Grünewald errichtet ward. Ein Gespräch.
23322.PES: SCHMID, CARLO - Erinnerungen
79508.GEA: SCHMID, PIA - Zeit des Lesens. Zeit des Fühlens. Anfänge des deutschen Bildungsbürgertums. Ein Lesebuch.
50935.IND: SCHMID, P. - Paradies im Drachenschlund
77668.KIB: SCHMID, C. - De Kerstavond en De Paaseieren
76221.KIB: SCHMID, C. - Josaphat
76205.LIB: SCHMID, CONTES DU CHANOINE - Les Paquerettes
76615.KIB: SCHMID, C. - Pauline, de stichteres eener klein-kinderschool en andere verhalen
66426.MED: SCHMIDBAUER, WOLFGANG - Het Angstenboek. Van A tot Z.
22311.FIL: SCHMIDT, HEINRICH - Philosophisches Wörterbuch
23436.KUN: SCHMIDT-DEGENER, DR.F. - Het blijvend beeld der Hollandse kunst
34592.MUZ: SCHMIDT, LEOPOLD - Beethoven, Werke und Leben
34847.LIW: SCHMIDT, JOCHEN - Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur. Philosophie und Politik 1750-1945. Band 1+2.
46610.ECO: SCHMIDT, MARCUS J./HOLLENSEN, SVEND - Marketing reseach. An international approach.
47592.KUN: SCHMIDT, MAURITS (RED.) - Marieke de Goey
49213.KUN: SCHMIDT, ULRICH. HRSG - Ludwig Knaus 1829-1910
51134.LVO: SCHMIDT, W. - Völker und Kulturen. Teil I: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker
52359.AEM: SCHMIDT, R. - Möbel
53973.GEA: SCHMIDT, HELMUT - Mensen en mogendheden
55014.NAT: SCHMIDT, KARL P. & R.F.INGER. - De wereld der dieren: Reptielen.
79871.DUI: SCHMIDT, J. HEINRICH - Ein Skizzenbuch des jungen Alfred Rethel.
56482.LIT: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel
61340.LIT: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel. deel 1 .Niewe impressies van een simpele ziel: deel II.
66946.LIT: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel 3.
77482.GEV: SCHMIDT, P.J. - Het koloniale gevaar. De beteekenis van het moderne imperialisme, zijn winstbronnen en machtsgebieden.
85913.FLO: SCHMIDT, DR. J.T. - Elseviers veldgids
76125.OOR: SCHMIDT, BERNHARD AND FRITZ BURGER - Tatort Moers. Widerstand und Nationalsozialismus im südlichen Altkreis Moers.
72172.TYD: SCHMIDT, H.A. (RED.) - Mei. 8e jaargang 1931/32 nrs. 1 t/m 22 + 9e jaargang 1932/33 nrs. 1 t/m 22
83754.LIB: SCHMIDT, CHANOINE - Contes pour les Enfants
71421.KUN: SCHMIDT, SIEGFRIED A.O. - Die sammlungen des königsschlosses auf dem Wawel.
86368.LIT: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Impressies van een simpele ziel 3.
78895.KUN: SCHMIED, WIELAND - Mark Tobey
43359.DUI: SCHMIEDBAUER, ALOIS - Salzburg. Gestalt und Antlitz.
83803.ECO: SCHMIEDER, LUDWIG - Chronik der Gesellschaft für Spinnerei und Weberei Ettlingen 1836-1936
34323.ARC: SCHMIEKE, MARCUS - Die Kraft lebendiger Räume. Das grosse Vastu-Buch
79289.ESO: SCHMIEKE, MARCUS - Vastu. The Origin of Feng Shui. Energize Your Home and Office With Nature's Heavenly Influences.
38929.KUN: SCHMITS, GEORGES - Jean Pleyers. Sculpteur 1914-1999
73815.LVZ: SCHMITZ, K. (VORWORT) AND NEUHEUSER, H.P. (RED.) - Archivberatungsstelle Rheinland archivheft 18. Auswertung und Erschliessung historischer Landkarten./ Werken uitgegeven door Limburs geschied- en oudheidkundig genootschap gevestigd te Maastricht 10. Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten
58532.LIT: SCHMITZ, MARIE - Weifeling
73814.CAR: SCHMITZ, K. (VORWORT) AND NEUHEUSER, H.P. (RED.) - Archivberatungsstelle Rheinland archivheft 18. Auswertung und Erschliessung historischer Landkarten./ Werken uitgegeven door Limburs geschied- en oudheidkundig genootschap gevestigd te Maastricht 10. Ontsluiting en gebruik van historische landkaarten
25000.AEM: SCHMITZ, HERMANN - Das Möbelwerk
5523.LSE: SCHMOOK, DR.GER - Lode Baekelmans
78755.IND: SCHMUTZER, DR.J./BERGE, J.J.TEN/MAAS, W. - Javaansche kunst
79554.KUN: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau. Jugendstil.
41204.KUN: SCHMUTZLER, ROBERT - Art Nouveau
8616.KUN: SCHNEEBERGER, PIERRE-FRANCIS - Gauguin auf Tahiti
9814.HUM: SCHNEIDER, HOWIE - Eek & Meek
75893.VET: SCHNEIDER, ASCANIO - Gebirgsbahnen Europas. Mitteleuropa-Iberische Halbinsel-Grossbritannien-Skandinavien-Italien-Jugoslawien-Griechenland.
34742.PSY: SCHNEIDER, PROF.DR.ERNST - Psychodiaghostisches Praktikum für Psychologen und Pädagogen
68888.KUN: SCHNEIDER, ROBERT - Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der Frühen Neuzeit.
87420.ARC: SCHNEIDER, GÜNTER/COBBERS, ARNT - Berlin. The New Architecture/Die neue Architektur.
71398.KUN: SCHNEIDER, BRUNO F. - Renoir.
88612.KUN: SCHNEIDER, ANGELA (HRG.) - Pablo. Der Private Picasso. Le Musée Picasso à Berlin.
88912.WEX: SCHNEIDERMAN, BEN - Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction.
42086.BOB: SCHNEIDERS, DR.P. - Papieren geheugen. Boek en schrift in de westerse wereld.
51863.LVO: SCHNEIDERS, TONI - Imago Bavariae
87517.BOB: SCHNEIDERS, PAUL - Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland.
86282.BOB: SCHNEIDERS, PAUL - Lezen voor iedereen. Geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland.
40916.SPO: SCHNELLDORFER, MANFRED - Traumnote 6. Sport und Kunst Faszination auf dem Eis.
57096.SPO: SCHNELLDORFER, MANFRED - Traumnote 6. Sport und Kunst Faszination auf dem Eis.
50805.KUN: SCHNEPEL, W. - Tecnoline-kollektion II
52515.KUN: SCHNEPEL, W. - Tecnoline-kollektion I
43902.WEX: SCHNETZLER, EBERHARD - Der junge Maschinenbauer. Eine Einleitung in die Elemente des Maschinenbaus und Inleitung zur Herstellung kleiner Modelle.
82927.KUN: SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De Samenwerking van Hugo CLaus en Corneille
9503.LIB: SCHNITZLER, ARTHUR - Casanovas Heimfarht
71620.LIB: SCHNITZLER, ARTHUR - Spiel im Morgengrauen
19210.REC: SCHNÜRER, PROG.DR.G. - De katholieke kerk en de bescaving tijdens de barok
20848.REC: SCHNÜRER, PROF.DR.GUSTAV - De Katholieke Kerk en de Beschaving in de Achttiende Eeuw
20849.REC: SCHNÜRER, PROF.DR.GUSTAV - De Katholieke Kerk en de Beschaving tijdens de Barok
43313.REC: SCHNÜRER, PROF.DR.GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving tijdens de barok
43314.REC: SCHNÜRER, PROF.DR.GUSTAV - De Katholieke Kerk en de beschaving in de achttiende eeuw
43315.REC: SCHNÜRER, PROF.DR.GUSTAV - Kerk en beschaving in de middeleeuwen. In 3 delen.
75203.KUN: SCHODDERT, WOLFGANG AND HANS BACKES (EDS.) - Felix Droese. Sterben - nicht ich. Exp. catalogue 1993
75202.KUN: SCHODDERT, WOLFGANG AND HANS BACKES (EDS.) - Felix Droese. Sterben - nicht ich. Exp. catalogue 1993
73014.KUN: SCHÖDDERT, W., BACKES, H, (REDS.) - Felix Droese. Sterben - nicht ich. Exp. catalogue 10/10-07/11 1993
27667.REI: SCHODER S.J., RAYMOND V. - Hellas in vogelvlucht
57508.GEA: SCHODER S.J., RAYMOND V. - Hellas in vogelvlucht
79706.LSE: SCHOELLER, WILFRIED F. - Heinrich Mann. Bilder und Dokumente.
84390.LIB: SCHOELLER, WILFRIED F. - Ernst Litfass. Der Reklamekönig.
75070.OOR: SCHOENBERNER, GERHARD - Der gelbe Stern. Die Judenverfolgung in Europa 1933 bis 1945
88875.OOR: SCHOENBERNER, GERHARD - The Yellow Star. The Percecution of the Jews in Europe 1933-1945.
12875.ARC: SCHOENEN, PAUL - Johann Joseph Couven
54169.LIB: SCHOENHALS, ALBRECHT : - Erinnerungen an französische Verse. Baudelaire - Verlaine - Rimbaud. Eine neue Auswahl. .
80444.LVN: SCHÖFFER, PROF. DR. I/ WORTEL, RH. P. H./ SCHULTEN, DR. C. M./ FASEL, W. A. / EIJKEN, MEJ. F. W. - Alkmaar ontzet 1573-1973
56221.AEM: SCHOFIELD, MARIA (ED.) - Decorative Art and Modern Interiors 1977
75951.VES: SCHOKKER, JAN - Visserijschepen 2e editie
60715.MUZ: SCHOLES, PERCY A. - The Concise Oxford Dictionary of Music. Second edition.
87273.ESO: SCHOLL-LATOUR, PETER - Allah ist mit den Standhaften. Begegnungen mit der islamitischen Revolution.
84839.KUN: SCHOLL, DR. S.H. (RED.) - 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939
56049.PES: SCHÖLLGEN, GREGOR - Willy Brandt. Die Biographie.
70203.LVM: SCHOLS, VICTOR (FOTOGRAFIE) - De Schoonste Photo's van Maastricht
60209.REC: SCHOLTE, JAQUES E.A. - Maristen
14063.LSE: SCHOLTEN, HARRY - Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap
26999.AEM: SCHOLTEN, FRITS - Zilver
49728.KUN: SCHOLTEN, D. - Lijnen van een onvoltooid portret ( portrait imperfect )
75832.LIT: SCHOLTEN, JAAP - Morgenster. Roman in drie delen.
36294.LVH: SCHOLTENS, MR.H.J.J. - Uit het verleden van Midden-Kennemerland
49091.BOB: SCHOLZ, B. - Lebensfries
85376.LSE: SCHOM, ALAN - Emile Zola. A biography
51420.MUZ: SCHÖNBERG, A. - Erwartung Die glückliche Hand Von heute auf morgen
64552.KUN: SCHÖNBERGER, ARNO - Deutsche Plastik des Barok
50779.PSY: SCHÖNFELDER, T. - Die Rolle des Mädchens bei Sexualdelikten
86489.LIB: SCHÖNFELDT, SYBIL GRÄFIN - Feine Leute kommem später... oder Bei Thomas Mann zu Tisch. Tafelfreunden im Lübecker Buddenbrookhaus.
9450.ACH: SCHONFIELD, DR.H.J. - Opgravingen getuigen voor de Bijbel
66995.MED: SCHOON, M. - Softenon samenlevingsgeest
75153.KUN: SCHOONBAERT, DR. LYDIA EN DORINE CARDYN-OOMEN - James Ensor. Exp. cat. 1983
87679.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken
84514.LVM: SCHOONBROOD, M. & GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken eerste + tweede reeks
89099.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Eerste en tweede reeks. Originele uitgave in een band.
45910.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Deel 1 en 2.
88001.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken 2e reeks
66865.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Deel 1 en 2 in casette
64116.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Deel 1 en 2.
61684.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken dee 2
87607.LVM: SCHOONBROOD, M./GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Deel 1 en 2.
25555.GEV: SCHOONHOVEN, GERTJAN - De nieuwe kaaskop
64757.GEV: SCHOONHOVEN, GERTJAN - De nieuwe kaaskop
87229.KUN: SCHOOR, FRANK VAN DER E.A. - Toon Teeken
66142.JOU: SCHOOTS, HANS - Van Amerongen, letterknecht.
57008.FIL: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Aphorismen zur Lebensweisheit
56970.FIL: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Parerga en Paralipomena (toevoegsels en uitlaatsels). Kleine Philosophische geschiften.
80136.GEV: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
87589.GEV: SCHOTEL, DR. G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
6177.LIG: SCHOTHORST, DR.W.VAN - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
9064.LIG: SCHOTHORST, DR.W.VAN - Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde
40132.ESO: SCHOTMAN, JOHAN W. - Wind in bamboestengels
59353.GEA: SCHOTT, JOSEPH L. - De FBI of Nooit linksaf!
42363.CUF: SCHÖTTLE, HUGO - Dumont foto 1. Fotokunst und Fotodesign international.
43268.CUF: SCHÖTTLE, HUGO - Olympiade de la photographie en couleurs Tome 2.
58108.CUF: SCHÖTTLE, HUGO (ED.) - Dumont Foto 1. Fotokunst und Fotodesign international.
58451.KUN: SCHOTTMÜLLER, DR.FRIDA - Fra Angelico da Fiesole
72021.CUF: SCHOUP, HENRI RED. - Snoecks 83
72019.CUF: SCHOUP, HENRI RED. - Snoecks 82
72033.CUF: SCHOUP, HENRI RED. - Snoecks 84
48630.FOL: SCHOUSTRA, F. - Elfstedentocht ( de schaatsen scherp )
63956.ECO: SCHOUT, ADRIAAN - The Institutional Framework for Industrial Development: New Direction for a European Industrial Policy.
74708.PES: SCHOUT, ADRIAAN - Internal management of External Relations. The Europeanization of an Economic Affairs Ministry
61027.PES: SCHOUT, ADRIAAN - Internal management of External Relations. The Europeanization of an Economic Affairs Ministry
47124.WEX: SCHOUTE, DR.P.H. - Leerboek der Kosmografie
65525.LIT: SCHOUTEN, ROB - Het Krantengevoel van Rob Schouten.
65526.POE: SCHOUTEN, ROB - Infauste dienstprognose.
65520.LIT: SCHOUTEN, ROB - Gestolen goed.
48724.VEV: SCHOUTEN, J. - Das Buch vom Fliegen
65515.POE: SCHOUTEN, ROB - Apenlier. Gedichten.
77388.LIW: SCHOUTEN, ROB - Hoe laat is 't aan den tijd. Essays
88857.CUF: SCHOUTEN, LYDIA - Desire. Drawings-Photopgraphie-Installations-Videotapes-Mixed Media.
81833.KUN: SCHOUW, THEO DRS. - Experimenten. Harry van den Thillart. Edelsmid en beeldhouwer.
52047.AEM: SCHOUWENBERG E.A. - Delft in detail
88570.KUN: SCHRADER, BÄRBEL/SCHEBERA, JÜRGEN - Kunstmetropole Berlin 1918-1933. Die Kunststadt in der Novemberrevolution. Die Goldenen Zwanziger. Die Kunsttadt in der Krise. Dokumente und Selbstzeugnisse.
33718.OOR: SCHRAMM, PERCY ERNST - Hitler: The man and the military leader
57978.PED: SCHRAUWERS, G.M. (SAMENST.) - Pedagogische platenatlas
78533.GEA: SCHREIBER, HERMANN - De Hunnen. Het volk van Attila, de gesel Gods
18396.ACH: SCHREIBER, HERMANN EN GEORG - Tronen onder puin en zand
88936.DUI: SCHREIBER, HERMANN - Unsere frühen Bischofssitze. Deutschland - das unbekannte Land. Band 8. Ein Führer zu vergessenen Schätzen.
63952.LIB: SCHREINER, OLIVE - Dreams.
27540.LIB: SCHREINER, OLIVE - Droomen
79364.LIT: SCHREURS, JAC. - De water-duivel
79365.LIT: SCHREURS, JAC. - De oude boom
24163.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Mijn moeder Elisabeth
39938.POE: SCHREURS, JACQUES - Zwerfstenen van jaren
41468.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Odyssee van het kind Margreet
47971.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Odysse van het kind Margreet
61051.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Mijn moeder Elisabeth
78772.REC: SCHREURS, JAC. M.S.C. - Franciscus van Assisie. De kleine arme.
85876.LVZ: SCHREURS, JO/ WOLSWIJK, TON - Roerstreek 2000. Herkenbosch-Herten-Linne-Melick-Montfort-St.Odiliënberg-Posterholt-Vlodrop
81757.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Pastoor-Deken Tijssen van Sittard
80471.LVZ: SCHREURS, JACQUES - Odyssee van het kind Margreet
82462.LVZ: SCHREURS, JACQ. - Omnis Terra
60861.LVZ: SCHREUTRS, PATER JACQUES/LAMBERTS, ALBERT - Passiespelen Tegelen. Met volledige tekst en historie.
48898.GEA: SCHREYER, W. & SCHUMACHER, G. - Vampire Tyrannen Rebellen
50722.ARC: SCHREYER / RAMM / WAGNER - Praktische Baustatik in 4 Bänden. Bd.1=14.Aufl.1967, Bd.2=10 Aufl.1967, Bd.3=5.Aufl.1967, Bd.4=2.Aufl.1968.
73321.KUN: SCHRIEVER, GEERT EN SANDERS, WILLEM (REDS.) - Willem Sanders
51030.KUN: SCHRIJEN, H - NL kunst uit nederlands limburg
87100.LVZ: SCHRIJNEMAKERS, PROF.DR.M.J.H.A. E.A. - Munstergeleen. Een monografie over een Limburgse gemeente.
55606.LVZ: SCHRIJNEMAKERS, PROF.DR.M.J.H.A. E.A. - Munstergeleen. Een monografie over een Limburgse gemeente.
68334.LVZ: SCHRIJNEMAKERS, PROF.DR.M.J.H.A. - De kluis van Krawinkel
68333.LVZ: SCHRIJNEMAKERS, PROF.DR.M.J.H.A. - De kluis van Krawinkel
37283.GEA: SCHRIJNEN, DR.JOS - De waarde der kultuurhistorische methode voor de kennis van de Christelijke oudheid
79334.REC: SCHRIJNEN, LAURENTIO - Acta et Statuta. Synodi Ruraemundensis Secundae, 1928
75041.LVN: SCHRIJNEN, JOS - Nederlandsche volkskunde. Deel 1
25037.ESO: SCHRIJVER, DR.J. - Leerboek der Graphologie
70742.KUN: SCHRIJVER, ELKA - Antiek glas en kristal
64694.TAA: SCHRIJVERS, A.B.M. - Langs Nieuwe Wegen. Globale leesmethode. Deel 2: In huis. Deel 3: Piet en Mien, Wim en An. Deel 4: Poes en Hekkie. Deel 5: Zon en regen. Deel 6: In stad en dorp. Deel 7: Moe vertelt. Deel 8: Vader leest voor.
78996.LVB: SCHRIJVERSHOF, JOSEF/ KOLKMAN, ADRIAAN - Dorpskerk Rheden. Levend monument
88006.BOB: SCHRIKS, C. - Werken van de Walburg pers
23969.LVZ: SCHRÖDER, KICK - 25 Gouden jaren voor het zilveren Heerlens streektheater
61844.LVZ: SCHRÖDER, KICK & PIERRE DELNOY - Het Kastelenrijk Zuid-Limburg: land van woeste ridders en rijke baronnen
61845.LVZ: SCHRÖDER, KICK & PIERRE DELNOY - Het Kastelenrijk Noord-Limburg: land van woeste ridders en rijke baronnen
63462.KLA: SCHRÖDER, RUDOLPH ALEXANDER - Horaz - die gedichte des Horaz
47412.KUN: SCHROEVERS, MARINUS/HERDER, DIRK DE - Van Gogh achterna
64432.VEA: SCHROEVERS, MARINUS E.A. - De auto, een fascinerende selectie uit de jaargangen 1903-1969
50816.NAS: SCHROTEN, J. - Spaans-Nederlands Woordenboek
81806.LVM: SCHUBERT, OBERLEUTNANT - Maastricht. Führer in Wort und Bild durch die alte Stadt für die Duetsche Soldaten
69302.KUN: SCHUCHARDT, GÜNTER - Lucas Cranach d.Ä. Orte der Begegnung.
34648.POE: SCHUCHART, MAX - Zeekoorts
49519.PSY: SCHÜCK, H. & SOHLMAN, R. A.O. - Nobel the man and his prizes
32737.OOR: SCHÜDDEKOPF, OTTO-ERNST - Facisme. Grote stromingen der 20e eeuw.
62209.KIB: SCHUIL, B. E.A. - De Kinkhoorn leesboek voor de rijpere jeugd.
12443.GED: SCHUILENGA, ING.J.H. E.A. RED. - Honderd jaar telefoon
32153.GED: SCHUILENGA, ING.J.H. E.A. RED. - Honderd jaar telefoon
65207.GED: SCHUILENGA, ING.J.H. E.A. RED. - Honderd jaar telefoon
80485.GED: SCHUILING, R. - Geografische Bijzonderheden
44481.AAR: SCHUIRINGA, J./TERLINGEN, M. - WereldWijs / Havo / deel Handboek / druk 1
52007.KUN: SCHULER, W. - Im heiligen Land. Reisebilder von David Roberts 1839
53894.KUN: SCHULER, WOLFGANG - Europäische Skulpturen durch die Jahrhunderte
84761.KUN: SCHULER, WOLFGANG - Im Heiligen Land. Reisebilder von David Roberts 1839.
74130.LVZ: SCHULPEN, SEF E.A. - Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold 2005
61926.LVZ: SCHULPEN, W. (SAMENST.) - Limburg van Mook tot Eijsden - Jaarboek 1983
61847.LVZ: SCHULPEN, WIM - Het Kastelenrijk Westelijke Mijnstreek rijk aan kastelen
67903.VES: SCHULT, JOACHIM - Sneller zeilen. Het handboek voor elke zeiler.

Next 1000 books from Antiquariaat & Galerie de Bovenste Plank

12/15