Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SLEUMER, W. & R. HAGTINGIUS. - Aarde en mens. Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor H.B.S, Gymnasium, Lyceum en kweekschool. Deel II: De werelddelen zonder Europa.

Title: Aarde en mens. Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor H.B.S, Gymnasium, Lyceum en kweekschool. Deel II: De werelddelen zonder Europa.
Description: Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink hardcover, 1936 (tweede druk), porto 3,95 euro NL, in goede staat. Geillustreerd.

Keywords:

Price: EUR 7.68 = appr. US$ 8.35 Seller: Boek2 Antiquariaat
- Book number: CP918/14438

See more books from our catalog: Studieboeken