Antiquariaat B.M.Israel B.V.
G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands. Tel.: Cell phone 00 31 (0)6 2 61 54 061            Email: bmisrael@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1931: STILLING, (B.) - Physiologische, pathologische und medicinisch-practische Untersuchungen über die Spinal-Irritation.
10386: STIPRIAAN LUÏSCIUS, A.G. VAN.- VAN ROSSUM.- BINDING.- - De Stelling van den Franschen Geneesheer Devèze, dat de Gele Koorts niet besmettelijk is, getoetst aan rede en ondervinding, in een verslag aan de eerste klasse van het Koninklijk - Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
3856: STOEDER, W., (ED.) - Geschiedenis der pharmacie in Nederland.
10723: STOEDER, W., (ED.) - Geschiedenis der pharmacie in Nederland.
4057: STOKER, L. - Thermographia Budensis, seu scrutinium physico-medicum aquarium mineralium Budae scaturientium, de earum origine situ, antiquitate, numero, mineralibus, virtutibus & usu medico, tam interno, quam externo, per frequentia Mechanic0 - spagyrica experimenta & multiplices easque proprias per novemdecim nunc annorum decursum observationes medico theoretico practicas elaboratum & bono publico in lucem datum per Laurentium Stoker, ...
1757: STOKES, W., - A treatise on the diagnosis and treatment of diseases of the chest. Part 1. Diseases of the lung and windpipe.
7711: STOLL, O - Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 2te umgearb. u. verm. Auflage.
2534: STÖRCK, A. VAN [G. TEN HAAF, TRANSL.] - Verhandeling over de voornaamste kwetzuuren die den heelmeesteren in de legers, in belegerde steden, en op schepen van oorlog en elders kunnen voorkomen, door gevallen dienaangaande gesterkt; mitsgaders over niet of al nodig afzetten der leden. 2e en verm. druk.
2533: STÖRCK, A. VON [G. TEN HAAF, TRANSL.] - Onderwijs in de beoeffenende geneeskunde, opgesteld ten dienste der leger - en dorp- chirurgijns ...in het Nederduitsch vertaald...door G. ten Haaff.
4209: STÖRCK, A., - Libellus, quo demonstratur; cicutam non solum usu interno tutissimi exhireri,....curatu impossibiles dicebantur. Ed. altera.
2433: STRADA, F., - Histoire de la guerre de Flandre. Trad. de Famianus Strada par P. DuRyer.
10115: STRASSER, H. - Ueber den Flug der Vögel. Ein Beitrag zur Erkenntniss der mechanischen und biologischen Probleme der activen Locomotion. [Separatabdruck ...].
3008: STRASSER, H. - Ueber den Flug der Vögel. Ein Beitrag zur Erkenntniss der mechanischen und biologischen Probleme der activen Locomotion. [Separatabdruck ...].
4471: STRAUB, M. - Handleiding bij het oogheelkundig onderzoek.
4470: STRAUB, M. - Voordrachten over oogheelkundige therapie.
3275: STRICKER, W. - Geschichte der Menagerien und der zoologischen Gärten.
6028: STRICKER, S. (ED.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. Erster [Zweiter] Band.
1027: STRICKER, S. (ED.) - Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere. Erster [Zweiter] Band.
7146: STRICKLAND, W. [ED. BY J.GOULD].- DRAUGHTS.- - The British Draughts-Player. A course of studies on the principles and practice of the game of draughts. Being an analysis of all the openings, with copious notes, variations, and instructions to learners and students. By various authors. To which ia added the two-move restriction openings. Third edition.
10058: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- KLINKENBERG.- CARTOGRAPHY.- MAPS.- BYLANDSCHEN WAARD.- WHAAL STROOM.- - 'Kaart , vertoonende de Waare gedaante van den Bylandschen Waard, benevens den loop der Rivieren: de Boven Rhijn, Whaal, en Pannerdesche Canaal; ... Alles Geometrice opgemeeten en in Plaan gebragt, door ... Fred.k Beyerinck... Geadmitteerd Landmeeter. Arnhem 17 21/5. 27/12 10 ... Deze naa de Originele verklijnd, Lin. air van 2. tot 1. , in Januarij 1771. D:Klinkenberg.'
10046: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- VAN STRAALEN.- CARTOGRAPHY.- MAPS.- WHAAL STROOM.- G. - 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve gesitueerd was by de Opnemeing door de Landmeeers Mart.s Beijerinck en Hendrik van Straalen in het laatst van December 1774, volgens het Rapport van den 7den January 1775. zynde deze verkleint en Getekent op order van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in het laatst van December 1776. en in het begin van January 1777. Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerde Landmeeter.'
10053: RIVIERKAARTEN.- BEYERINCK.- VAN STRAALEN.- CARTOGRAPHY.- MAPS.- WHAAL STROOM.- Q.- - 'Plan van het Nieuwe Kanaal door den Eertyds Bylandschen nu Hollandschen Waard, zo als het zelve by eene Inspectie en Peilingen in het begin van Maart 1775, gesitueert, met byvoeging van een Gedeelte der Rivier Bovenwaards tot aan de Zalmoortsche Ryswaarden, en een Gedeelte van het Beneden-Spyk, ...zynde in dit Plan getekent de Projecten tot Beneficieering van het Nieuwe Kanaal, ... Bilgen, .. Brunings, ... de landmeeters Fred.k en Mart.s Beijerinck en Hendrik van Straalen, zynde deze verkleint en Getekent op order van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in het begin van January 1777, Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerd Landmeeter.'
6952: STROUSE, N.H. & J. DREYFUS - C-S The Master Craftsman. An account of the work of T.J.Cobden - Sanderson by Norman H. Strouse. Cobden - Sanderson's partnership with Emery Walker by John Dreyfus. Tog. w. 'A letter from Stella', a photograph, the original brochure for the book, a brochure for the press of Leonard Bahr & the originall address label of the parcel indicating the first buyer as Mr. Bernard Rolnick from New York.
2340: STRUVE, F.W. G. & O.W. STRUVE - Expédition chronométrique executé par ordre de S.M. l'Empereur Nicolas Ier entre Altona et Greenwich pour la détermination de la longitude géographique de l'observatoire central de Russie. Rapports...
2297: STRUVE , F.W.G., - Expédition chronométrique executée par ordre de S.M. l'Empereur Nicolas I...entre Pulkova et Altona pour la détermination de la longitude géographique rélative de l 'observatoire central de Russie. Rapports...
4568: STRUVE, B.G. - Introductio in notitiam rei litterariae et usum bibliothecarum... Sextum prodit cura J.C. Fischer.
4499: STUART, ROBERT - A descriptive history of the Steam Engine. Illustrated by engravings of forty-seven engines. The Third edition.
6047: STUMPF, C. - Über den physiologischen Ursprung der Raumvorstellung.
6639: SUE, EUG. - Le Juif errant. Tome premier [vingt sixième].
3009: SURCOUF, E. - L'aéronautique maritime. Système H. Hervé.
7102: SURINGAR, S.B. - Geschied- en oordeelkundige verhandeling over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais. ... Bekroond en uitgegeven door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Holland, zitting houdende te Amsterdam.
4211: SURINGAR, G.C.B., - Epitome therapiae generalis; in usum discipulorum.
2088: SURINGAR, S.B. - Geschied- en oordeelkundige verhandeling over het leerstelsel van den Franschen geneesheer Broussais. ... Bekroond en uitgegeven door de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Noord-Holland, zitting houdende te Amsterdam.
2390: SURIUS, L. - Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis M.D. (1500) usque in annum 1574...
4058: SURY, J. VON - Ueber die Radioactivität einiger schweizerischer Mineralquellen.
5827: SWAGERMAN, E.P. - Ontleed en heelkundige verhandeling, van het Waterhoofd, het Watergezwel- en verdere bekende gebreken der ruggegraat. Nevens eenige aanmerkingen over de boghelwording en het mankgaan. Alles alleen uit waarneemingen opgemaakt en verklaard. Met Plaaten [2x]
3976: SWALVE, B. - Querelae ventriculi renovatae, sive NPOEONONOIIA ejusdem naturalia sua sibi vendicantis & abusus tam diaeteticos, quam pharmaceuticos perstringentis.
1758: SWALVE, B. - Pancreas pancrene: Sive pancreatis et succi ex eo profluentis commentum succinctum.
10483: SWAMMERDAM, JOH.- THRUSTON.- MAYOW.- RESPIRATION.- - Tractatus physico-anatomico-medicus de respiratione usuque pulmonum, In quo, praeter primam respirationis in foetu inchoationem, aëris per circulam propulsio statuminatur, attractio exploditur; experimentaque ad explicandum sanguinis in corde tam auctum quam diminutum motum in medium producintir. B.u.w. 2) THRUSTON, M. De respirationis usu primario, diatriba. B.u.w. 3) MAYOW, J. Tractatus duo, quorum prior agit de respiratione: alter de rachitide.
1077: BOERHAAVE.- G. VAN SWIETEN (ED.). - Commentaria in H. Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis.
1078: BOERHAAVE.- G. VAN SWIETEN - Commentaria in H. Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis.
2461: SWINDEN, J.H. VAN - (Ed.), Verhandeling over het bepalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren,...5de, verm. en verb. drk.
10473: SWINDEN, J.H. VAN.- ALS.- HENNERT.- 1808.- - Autograph letter signed. In French dated Amsterdam 30 May 1808 addressed to J.F.Hennert, a.o. things thanking him for a received 'Mémoire'. With further personal recollections of the time when Hennert was van Swinden's tutor at Leyden university.
7069: SYDENHAM, TH. - Opere Omnia Medica. Editio novissima omni alia auctior.
8493: SYDENHAM, TH. [TRANSL. INTO LATIN BY GILBERT HAVERS] - Methodus Curandi Febres, Propriis Observationibus Superstructa. Multa egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt: multum adhuc restat operae, multumque restabit: neque ulli nato post mille Saecula praecidetur occasio aliquid adhuc adjiciendi. Seneca.
1773: SYME, J. - Contributions to the pathology and practice of surgery.
8990: TOPOGRAPHY.- THE HAGUE.- VIEWS.- SYNAGOGUE - 'Synagoge der Portugeesche Iooden'
7273: SZAPARY, F. DE - Magnétisme et magnétothérapie. 2me éd. revue et augm. d'une 3e partie sur le gyro-magnétisme.
4771: TAIT, P.G. - Lectures on some recent advances in physical science with a special lecture on force. 2nd. ed. rev.
5869: TALBOT, FR. A. - Practical Cinematography and its applications. by ... author of "Moving Pictures"
9027: TALMA-VANHOVE, (C.) - Études sur L'Art Théatral suivies d'anecdotes inédites de Talma, et de la correspondence de Ducis avec cet artiste, depuis 1792, jusq'en 1815; Par Madame Veuve Talma, Née Vanhove, Maintenant comtesse de Chalot.
4569: TALVART, H. & JOSEPH PLACE - Bibliographie des auteurs modernes de langue Francaise (1801 - 1927).
8871: TANTOT, J. - Le Magnétisme, l'Hypnotisme, la Suggestion. Pratique et théorie.
2164: TARDIEU, A., - Etude médico-légale sur la folie.
2430: TARDIEU, AMBR. (A.) - Etude médico-légale sur l'avortement suivie d'observations et de recherches pour servir à l'histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées.
8282: BOTANY.-CHEVREUSE TARDIVE -
10273: TARSKI, ALFRED.- - Projecie Prawdy w Jezykach Nauk Dedukcyjnych [in Polish] [=The Concept of Truth in Formalized Languages.].
4322: TARTRA, A.E., - Essai sur l'empoisonnement par l'acide nitrique.
1217: LINSCHOTEN VEREENIGING.- QUAST & TASMAN.- [VERSEPUT, J. ED] - De Reis van Mathijs Hendricksz. Quast en Abel Tasman ter ontdekking van de goud- en zilvereilanden. (1639).
2532: TASSIN, L., - La chirurgie militaire ou l 'art de guarir les playes d'arquebusades.
6272: TAUREL, C. ED. - L'album T. 12 eaux-fortes d'après des dessins originaux et inédits de Jean Alaux, Leon Cogniet, Coutan, Henriquel Dupont, Ingres, Leopold Robert et Etna Michalon.
8827: INSTRUMENTS.- WATERCOLOURS.- TECHNOLOGY - Original watercolour of a 'perspomp' intended to be installed in a prison in Winschoten.
6276: MOVEABLE BOOKS.- HUGHES TELEGRAPH - Sijthoff's Beweegbare Modellen van Hedendaagsche Techniek. Met beschrijvende tekst. Typendruktelegraaf van Hughes.
9234: TEMPESTA, ANTONIO.- BIBLE SCENES OT - 'Imagines Acierum ac Preliorum Veteris Testamenti' series of 219 [of 220] etched pls. = 'Figurae Biblicae Antonii Tempestae'
6900: TENIERS, D.- INTERIORS.- ENGRS.- - 'Le Repas Flamand'. Tiré du Cabinet de Monsieur Peilhon, Secretaire du Roy.
9298: SPORT AND GAMES.- TENNIS - Engraving depicting 3 people playing a form of racket ball / badminton / tennis. A dog lower left, an ornamental fountain to the left and shrubbery and trees in the background. 17th century.
6317: TENSCHERT, H. & EBERHARD KÖNIG - Leuchtendes Mittelalter. II. Sechzig illuminierte und illustrierte Manuskripte des Mittelalters und der Renaissance... KATALOG XXV
6318: TENSCHERT, H. & EBERHARD KÖNIG - Leuchtendes Mittelalter. III. Das Goldene Zeitalter der Burgundischen Buchmalerei 1430 - 1560. Sammlung Carlo de Poortere u.a. KATALOG XXVII
6319: TENSCHERT, H. & EBERHARD KÖNIG - Leuchtendes Mittelalter. IV. Grosse Buchmalerie zwischen Rouen und Paris: Der Froissart des Kardinals Georges d'Ambroise aus der Sammlung des Fürsten P"ckler-Muskau mit 200 Miniaturen. KATALOG XIX
6295: TENSCHERT, H. & EBERHARD KÖNIG - Leuchtendes Mittelalter. [I] 89 Libri manu scripti 89 illuminati vom 10. bis zum 16. Jahrhundert. Darunter: Das Stundnebuch Albrechts von Brandenburg, das 'Fouquet'Bourdichon Stundenbuch, ein unbekanntes Manuskript von Jan de Tavernier, ...das 'Speculum BMV' der Sammlung Ch. Beatty usw. KATALOG XXI.
3280: TEPPER-LASKI, K. VON - Rennreiten. Praktische Winke für Rennreiter und Manager. 3te verm. und verb. Aufl.
2431: TERNE, C. - Lucinda ontdekkende de waare oorzaken, der onkunde en onbekwaamheid van de meeste vroedvrouwen, binnen onze republiek,....
2223: TERRUWE, A.A.A., - De neurose in het licht der rationele psychologie.
7633: TESTE, ALPH. - Manuel pratique de magnétisme animal. Exposition méthodique....et leur apllication à l'étude et au traitement des maladies.
1933: TESTUT, (J.) L. - Vaisseaux et nerfs des tissus conjonctif, fibreux, séreux et osseux anatomie et physiologie.
8687: SADELER.- CIRCUMCISION.- ENGRS.- 16TH C. - 'Et postquam consummati sunt dies octo ut circuncideritur puer. vocatum est nomen eius Iesus, ..'
2614: THEDEN, J.CHR.A.- SCHRAGE [TRANSL.].- SURGERY.- NAVAL SURGERY.- 1782 - Genees- en heelkundig onderwys voor land- en zee-chirurgyns, vervattende een kort begrip der ontleed- gezondheid- ziekte- genees- en heelkunde, nevens de nieuwste en zekerste Genees- en Heelmiddelen; ... Uit het hoogduitsch vertaald en met de gewoone ziekten ter ZEE, derzelver behandelinge en verdere aanmerkingen, verrykt, door A. Schrage.
5925: VIDAL ET ALII.- TROPICAL MEDICINE THESES - Tropical medicine. 27 French theses in 2 vols. See the annotation for a survey of the contributions
1108: THEURIET, A. - Les Roses cultivées à L
653: THIJSSEN-SCHOUTE, C. LOUISE - Nederlands Cartesianisme (Sommaire et table des matières en Français).
2362: THOMAS, TH. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap. ...Leiden...3den Maart 1893 des namiddags te 3 uuren.
6517: SERRES. DOMINIQUE OR JOHN THOMAS) - Series of four aquatint views.
2165: THOMEE, J.H., - Historia insanorum apud Graecos.
856: THOMPSON, E. P. - Roentgen rays and phenomena of the anode and cathode. Principles, applications and theories. With a concluding chapter by W.A. Anthony.
855: THOMSON, J.J. - Notes on recent researches in electricity and magnetism Intended as a sequel to....Clerk-Maxwell's treatise on electricity and magnetism.
4215: THOMSON, A.T. - A conspectus of the pharmacopoeias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians;...9 th edition.
8395: THOMSON, J.J. [TRANSL. G.SIEBERT] - Die Korpuskulartheorie der Materie.. autorisierte Übersetzung .. mit 29 in den Text eingedruckten Abbildungen.
6464: THOMSON, J.J. - Conduction of electricity through gases.
459: THOMSON, J.J. - The electron in chemistry.
801: THOMSON, J.J. - Electricity and matter.
4061: THONHAUSER, L. - Dissertatio ...sistens analyses aquarum Egranae, Montis Falconis Venet:, Pouhont, Stecknitzensis.
4652: THORPE, TH.- SALE CATALOGUE.- 1836 - Bookcatalogue of an unrivalled collection of rare, curious and usefull books, in various languages ...comprising British...and foreign history...voyages and travels, theology...classiscs,....English plays and pageants,....early English literature...
830: THORPE, T.EW. & J.W.RODGER - Bakerian Lecture. On the relations between the viscosity (internal friction) of liquids and their chemical nature.
4216: THOUVENEL, (P.), - Mémoire chymique et médicinal sur le méchanisme et les produits de la sanguification, qui a remporté le prix proposé par l 'Académie Impériale ....
2540: TIDEMAN, B.J. - Verhandeling over de scheepsbouwkunde als wetenschap, zamengesteld vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen van stoomschepen, voor oorlogs-marine en koopvaardij.
9982: TIELEMAN VAN DER HORST, & JAN SCHENK [ENGR.].- POLLEY, C.- WATERWERKEN.- SLUIZEN.- BRUGGEN.- - Theatrum Machinarum Universale, of keurige Verzameling van verscheide grote en zeer fraaie Waterwerken, Schutsluizen, Waterkeringen, Ophaal- en Draaibruggen. .. I. Deel. Laatste en beste druk. IDEM, 2) POLLEY, Jacob, Theatrum Machinarum Universale; of Keurige Verzameling ... Waterwerken... II. Deel.
4220: TILDEN & CO., A., - A catalogue of pure medicinal extracts prepared in vacuo at the steam works of...embracing the therapeutical use of each article,...
2635: TISSANDIER, G., - Observations météorologiques en ballon.
9443: TISSOT, (S.A.) & L. BICKER (TRANSL.) - Tissots. en Bickers. Raadgeving voor de gezondheid van den gemeenen man. van landlieden en allen, die hulpe van eenen bekwaamen genees- of Heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; dienende tevens tot een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor Landheeren, Dorp-Leraaren, weldadige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en allen die zig uit menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van Zieken bemoeijen. Derde druk., Aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd.
8470: TISSOT, (S.A.) & L. BICKER (TRANSL.) - Tissots. en Bickers. Raadgeving voor de gezondheid van den gemeenen man. van landlieden en allen, die hulpe van eenen bekwaamen genees- of Heelmeester ontbeeren, of niet spoedig genoeg bekomen kunnen; dienende tevens tot een nuttig Genees- en Heelkundig Handboek voor Landheeren, Dorp-Leraaren, weldadige Lieden, Dorp-Heelmeesters, en allen die zig uit menschenliefde of beroepshalve met het geneezen van Zieken bemoeijen. Derde druk., Aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd.

Next 100 books from Antiquariaat B.M.Israel B.V.

4/4