Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8319-34: ADRESBOEK 1972. - NUHA-inwoneradresboek voor Groningen 1972.
61218-21: STUDENTEN ALMANAK 1923. - Groningsche Studentenalmanak voor 1923.
26917-138: TELEFOONGIDS SECTOR HOOGEZAND 1958. - Telefoongids voor Annerveenschekanaal, Eexterveen, Hamweg-Lageland, Hoogezand, Nieuw-Scheemda, Siddeburen, Slochteren, Veendam en Zuidbroek.
300611-16: K.N.A.G. JULI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 4.
300611-15: K.N.A.G. MEI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 3.
300611-14: K.N.A.G. MAART 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 2.
300611-13: K.N.A.G. JANUARI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 1.
300611-10: K.N.A.G. JULI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.4.
300611-08: K.N.A.G. MAART 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 2.
300611-19: K.N.A.G. JANUARI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 1.
9217-12: MAANDBLAD GRONINGEN 1938. - Maandblad Groningen 21e jaargang 1938.
120511-27: ALMANAK MAGNA PETE 1947. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
120511-33: ALMANAK MAGNA PETE 1954. - Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
9315-86: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1936. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1936.
9315-90: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1942. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1942.
61218-22: STUDENTEN ALMANAK 1940. - Groningsche Studentenalmanak 1940.
5313-16: AANZIEN 40-45. - Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België.
9217-04: MAANDBLAD GRONINGEN 1922/1923. - Maandblad Groningen 5e jaargang 1922/1923.
28219-29: L.E. (L. ENGELBERTS). - Anna Maria de Sandra.
300611-02: K.N.A.G. MAART 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 2
28613-13: GRUONINGA. 53E JAARGANG 2008. - Gruoninga. 53e jaargang 2008.
9217-06: MAANDBLAD GRONINGEN 1926. - Maandblad Groningen 9e jaargang 1926.
101213-34: OUD HOORN 1997-1999. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1997 t/m 1999.
101213-35: OUD HOORN 2000-2002. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 2000 t/m 2002.
9217-02: MAANDBLAD GRONINGEN 1919/1920. - Maandblad Groningen 2e jaargang 1919/1920.
9217-03: MAANDBLAD GRONINGEN 1921. - Maandblad Groningen 4e jaargang 1921.
9217-08: MAANDBLAD GRONINGEN 1928. - Maandblad Groningen 11e jaargang 1928.
9217-09: MAANDBLAD GRONINGEN 1935. - Maandblad Groningen 18e jaargang 1935.
61009-5: - "Ordonnantie der H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, Op de Voerlieden, en derzelver Vrachtloonen; Als mede de instructie voor de sleemenders by de Stadts Waage. "
231011-205: R, H. VAN. - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of?er gebloeit hebben.
250909-1057: GRUONINGA 1994. - Gruoninga. 39e jaargang 1994.
250909-1066: GRUONINGA 1993. - Gruoninga. 38e jaargang 1993.
250909-1067: GRUONINGA 1999. - Gruoninga. 44e jaargang 1999.
250909-1740: - Provinciaalblad van Groningen 1898.
250909-1741: - Provinciaalblad van Groningen 1899.
250909-1744: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1899.
250909-1745: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1903.
250909-1052: GRUONINGA 1996/1997. - Gruoninga. 41e jaargang 1996/1997.
101213-32: OUD HOORN 1991-1993. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1991 t/m 1993.
101213-31: OUD HOORN 1988-1990. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1988 t/m 1990.
9217-10: MAANDBLAD GRONINGEN 1936. - Maandblad Groningen 19e jaargang 1936.
120511-28: ALMANAK MAGNA PETE 1948. - Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
120511-36: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1876. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1876.
120511-37: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1888. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1888.
120511-38: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1922. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1922.
120511-42: HAZELHOFF’S ALMANAK 1923. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1923.
120511-43: HAZELHOFF’S ALMANAK 1926. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1926.
120511-44: HAZELHOFF’S ALMANAK 1935. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1935.
120511-45: HAZELHOFF’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1938.
120511-46: HAZELHOFF’S ALMANAK 1941. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1941.
300611-39: K.N.A.G. SEPTEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 5.
300611-35: K.N.A.G. MEI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 3.
300611-33: K.N.A.G. JANUARI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 1.
300611-32: K.N.A.G. NOVEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 6.
300611-30: K.N.A.G. JULI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 4.
300611-29: K.N.A.G. MEI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 3.
300611-28: K.N.A.G. MAART 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 2.
300611-27: K.N.A.G. JANUARI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 1.
300611-25: K.N.A.G. NOVEMBER 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 6.
250909-3090: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 4
9217-17: MAANDBLAD GRONINGEN 1920/1921. - Maandblad Groningen 3e jaargang 1920/1921.
060211-13: - Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen Zuidhorn, 1970-2010.
250909-3088: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 2
250909-3086: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 10
250909-3087: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1982: 1
250909-3083: - Het Noorden in woord en beeld. Herdruk. 11e jaargang No.9. 17 mei 1935.
250909-3084: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift.Tweede jaargang 1984: 8
250909-3085: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Tweede jaargang 1984: 9
9315-111: -
10918-17: HAZELHOFF'S ALMANAK 193. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1935.
300611-04: K.N.A.G. JULI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 4.
9315-87: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1937. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1937.
300611-21: K.N.A.G. MAART 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 2.
300611-22: K.N.A.G. MEI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 3.
300611-23: K.N.A.G. JULI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 4.
010610-11: GRUONINGA. 32E JAARGANG 1987. - Gruoninga. 32e jaargang 1987.
9217-07: MAANDBLAD GRONINGEN 1927. - Maandblad Groningen 10e jaargang 1927.
9217-15: MAANDBLAD GRONINGEN 1941. - Maandblad Groningen 24e jaargang 1941.
9315-85: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1933. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1933.
9315-88: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1938.
250909-1729: - Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
250909-1730: - Herinneringsalbum vijftigjarig bestaan Nieuwsblad van het Noorden 1888 2 juni 1938.
10918-16: HAZELHOFF'S ALMANAK 1922. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1922.
10918-15: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1848. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1848.
1613-08: GRUONINGA. 43E JAARGANG 1998. - Gruoninga. 43e jaargang 1998.
1613-09: GRUONINGA. 45E JAARGANG 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
250909-3098: HET AANZIEN VAN 1979. - Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
250909-1749: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1914.
250909-1750: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
250909-1747: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1906.
250909-1748: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1908.
1613-07: GRUONINGA. 40E JAARGANG 1995. - Gruoninga. 40e jaargang 1995.
250909-1746: - Verzameling van circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1904.
250909-1736: - Provinciaalblad van Groningen 1884.
250909-1737: - Provinciaalblad van Groningen 1891.
250909-1738: - Provinciaalblad van Groningen 1893.
250909-1739: - Provinciaalblad van Groningen 1894.
250909-1735: - Provinciaalblad van Groningen 1883.
250909-1731: - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
15417-03: GRUONINGA. 52E JAARGANG 2007. - Gruoninga. 52e jaargang 2007.
15417-04: GRUONINGA. 54E JAARGANG 2009. - Gruoninga. 54e jaargang 2009.
15417-05: GRUONINGA. 55E JAARGANG 2010. - Gruoninga. 55e jaargang 2010.
250909-1726: - Vrijmetselaarsloge “Het Noorderlicht” te Veendam. 1878-1978.
250909-3091: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1983: 5
250909-3092: - d’Olle Grieze. Een nostalgisch tweemaandelijks tijdschrift. Eerste jaargang 1984: 6
15417-01: GRUONINGA 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
15417-02: GRUONINGA. 51E JAARGANG 2006. - Gruoninga. 51e jaargang 2006.
010610-12: GRUONINGA. 31E JAARGANG 1986. - Gruoninga. 31e jaargang 1986.
250909-1717: - Een hele verbetering. Tien jaar Stadsvernieuwingsfonds in Groningen 1985 - 1994.
250909-1718: - Gedenkboek bie ?t Honderdjoarig bestoan van ?t Genootschop Omlandia 1837 - 1937.
140311-05: FRIESE VOLKSALMANAK 1899. - Friesche Volksalmanak voor het jaar 1899.
160211-19: GRUONINGA 1989. - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde 34e jaargang 1989.
9217-16: MAANDBLAD GRONINGEN 1942-1946. - Maandblad Groningen 25e t/m 28e jaargang 1942-1946.
140311-04: FRIESE VOLKSALMANAK 1896. - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
240910-99: - De Zakengids 1958/’59.
240910-95: - "[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
240910-92: - [010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
240910-90: - [008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
240910-89: - [007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
240910-84: - [002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
150311-82: - Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
300611-01: K.N.A.G. JANUARI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 1.
300611-40: K.N.A.G. NOVEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 6.
9217-11: MAANDBLAD GRONINGEN 1937. - Maandblad Groningen 20e jaargang 1937.
19618-17: GRUONINGA 1984. - Gruoninga, 29e jaargang 1984.
9217-13: MAANDBLAD GRONINGEN 1939. - Maandblad Groningen 22e jaargang 1939.
1613-14: GRUONINGA. 50E JAARGANG 2005. - Gruoninga. 50e jaargang 2005.
1613-12: GRUONINGA. 48E JAARGANG 2003. - Gruoninga. 48e jaargang 2003.
1613-13: GRUONINGA. 49E JAARGANG 2004. - Gruoninga. 49e jaargang 2004.
141013-16: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1933. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1933.
1613-10: GRUONINGA. 46E JAARGANG 2001. - Gruoninga. 46e jaargang 2001.
210119-27: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN 1935. - Adreslijst van alle studeerenden aan de Groningsche Universiteit november 1935.
11419-35: AA, A.J. VAN DER. - Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard.
250909-3868: AALBERS, C. - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber.
61218-04: AALBERS, P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850.
16118-33: AALDERS, G.J.D. - Synagoge, kerk en staat in de eerste vijf eeuwen.
250909-282: AALDERS, WILLEM. - Boeren Schippers Buitenlui. Gasselternijveen nostalgisch beschreven.
12316-64: AALDERS, GERTJAN EN JANSSSEN, BERT. - Een aflopende zaak. Portret van de kleine middenstand.
241117-46: AALST, A.J. VAN DER EN JACOBS, A. - Gebed in beelden. Feestikonen in de oosterse kerken.
241117-35: AALTEN, THOMAS, VAN. - De onderbreking.
250909-3096: HET AANZIEN. - Het aanzien. Lucht- en ruimtevaart. Vijfenzeventig jaar vlieghistorie in beeld.
250909-3108: HET AANZIEN. - De automobiel. Ruim honderd jaar autogeschiedenis in beeld.
12917-05: ABALOS, RAFAEL. - Grimpow. Het geheim der wijzen.
28219-42: ABDOLAH, KADER. - De boodschapper. / De Koran.
250909-1243: ABEL, WILHELM. - Agricultural flucuations in Europe. From the thirteenth to the twentieth centuries.
251016-28: ABELMANN, ANNELIES. - Het eerste huis van Leeuwarden. Van Burmaniastins tot stadskantoor.
050113-21: ABELN, LIANNE. - Grunneger laidjes. Oetzöcht deur Lianne Abeln.
26917-223: ABELS, SEBO H. - Doopsgezinde families in het Oldambt (1520-1811). Deel 1, 2 en 3.
101117-19: ABELS, SEBO H. - Geschiedenis der doopsgezinden in het Oldambt [1577-1811].
26917-46: ABELS, SEBO H. - Doopsgezinde families in het Oldambt (1520-1811). Deel 1.
22117-26: ABMA, G. - Ljouwerteradiel. De voortreffelijckste voorstemmende ende meest contribuerende grietenije van Oostergoo.
121118-12: ABMA, RUURD EN PLOEG-DE JONGE, RIA, VAN DER. - 50 jaar Orando. Een halve eeuw Westeremden. Aller Opkomst Dringend Gewenst.
241117-42: ABMA, M.J.CH. E.A. - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658 en 1755., zolas weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Manuscriptie van het oorspronklijke Karckeboeck van Twisch.
250909-866: ABMA, G. EN JANSMA KL. (RED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
250909-5493: ABODEHMAN, AHMED. - Riem.
16913-24: ABOULELA, LEILA. - De vertaalster.
250909-5406: ABRAHAM, PEARL. - Vreugde der wet.
20510-9: ABRAHAM, PEARL. - Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
21317-06: ABRAHAM, DANIEL. - Winter van verraad. De Andat, boek 3.
10119-18: ABRAHAMSE, JAN E.A. - Ooit gebouwd voor altijd. 40 Jaar Stichting Oude Groninger Kerken.
250909-359: ABRAHAMSE, J. E.A. (RED.). - Het Drentse landschap.
9219-50: ABRAHAMSE, JAN E.A. (RED.). - Wadden. Verhalend landschap. Cultuurhistorische reis langs de waddenkust van Denemarken, Duitsland en Nederland.
250909-3052: ABRAHAMSE, JAN (EINDRED.). - Koos.
91015-59: ABRAHAMSE, J. EN KONING, H. - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
250909-2903: ABRAHAMSE, J. EN BOOR, W.S. VAN DER (RED.). - Volkomen vredig en vergenoegd. Studentenhuisvesting in de Turftorenstraat.
250909-3408: ABROMSON, MORTON C. - Phaidon dictionary of twentieth-century art.
29118-21: ACDA, G.M.W. E.A. - Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam.
2114-12: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
111216-43: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie. Gedichten.
121009-23: ACHTEROP, S.H. E.A. - Honderd Jaar Openbaar Onderwijs aan de Hereweg. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Openbare Lagere School te Meeden.
210119-08: ACHTEROP, S.H. E.A. - Meeden. Geschiedenis van een Gronings dorp.
18319-41: ACKER STRATINGH, G. - Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen herzien.
29917-14: ACKET-DE MEZA, CARMEN. - Kloskant. 30 patronen. Torchon, cluny, bandkant, tule, duchesse, honiton.
250909-5520: ACKROYD, PETER. - Miltons vlucht naar Amerika.
31318-01: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - John Bunyan uit zijn leven en naar zijne geschriften beschouwd.
18818-19: ADDENS, N.G. E.A. - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen.
3417-62: ADDENS, N.G. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937.
250909-3029: ADDENS, N.G. - De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch overzicht naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan.
12316-65: ADDENS, N.G. - Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering.
31518-07: ADDINK-SAMPLONIUS, MARIANNE (RED.). - Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
6519-19: ADELAAR, DICK E.A. - Herman Gordijn.
16115-07: ADELMANN, FREDERICK J. (ED.). - The quest for the absolute.
61218-01: ADEMA, W. - Oosterwolde in oude ansichten deel 1.
61218-02: ADEMA, W. - Oosterwolde in oude ansichten deel 2.
51015-13: ADEMA, W.S. E.A. - Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland.
250909-4331: ADEN, OTTO.  - Entwicklung und Wechsellagen ausgewählter Gewerbe in Ostfriesland von der Mitte des 18.bis zum Zlusgang des 19. Jahrhunderts.
111116-01: ADLER-OLSEN, JUSSI. - De vrouw in de kooi.
250909-5165: ADOLFSEN, KEES EN LEIJENHORST, LESLIE. - Weidevenne. Purmerend bouwt zijn wereld.
090117-27: ADRIAANSE, W. E.A. - De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
250909-4733: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800).
040412-25: ADRIANI ENGELS, M.J. - De Elfstedentochten. Friesland, het land der Schaatsenrijders.
51015-27: ADRICHEM, RIA, VAN. - Harmina. Haar leven in Groningen rond 1900.
250909-3117: ADUARD - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Aduard.
150311-164: AENEAE VENEMA, R.K. - Azing Jans Venema. Zijn voorouders en nakomelingen.
25618-06: AERDEN, ROGIER, VAN E.A. - Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel I en II.
28514-54: AFMAN, A.H. E.A. - t Evengelie deur Johannes.
250909-5498: AFRIKA, TATAMKHULU. - Bittere Eden.
61115-37: AGT, J.J.F.W. VAN. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII De provincie Noord-Holland. Eerste stuk: Waterland en omgeving.
111216-49: HOMAN (TEKST) EN HAMELBERG-VAN AGTMAAL (FOTO'S). - Mens en hout / Bruynzeel vloerenfabriek NV.
19913-207: AHLRICHS, RICHARD. - Menschen und Landschaften in Ostfriesland.
16913-14: AIRA, CÉSAR. - De nachtelijke invallen van ambtenaar Varamo.
121118-44: AKEN, JAN, VAN. - De valse dageraad. Het leven van Hroswithus Wikalensis, wereldreiziger en geleerde.
9615-35: AKEROYD, JOHN. - ANWB veldgids. Bloemen voor Nederland en omringende landen.
13918-01: AKINCANO, AJAHN ANAN. - Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna. 2013
13918-02: AKINCANO, VENERABLE AJAHN AKAN. - Sotapattimagga. The Path of the Sotapanna. 2008.
25618-04: AKKER, K.J. VAN DEN. - Van de Mond der Oude Middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
12313-18: AKKERMAN, HOBBE E.A. - Yn `e wyn. Literere thriller.
121118-32: AKKERMAN, S. EN SMID, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen.
250909-819: AKKERMAN, PAULUS. - Foar de lins. Forhalen.
250909-826: AKKERMAN, S.P. - Mensen in Friesland.
250909-1780: AKKERMANS, GILBERTHE E.A. - De halve waarheid en 59 andere realistische verhalen en tekeningen.
250909-1573: AKVELD, LEO EN JACOBS, ELS M. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002.
250909-4238: ALBACH, HESTER. - Een druppel goud. Verhalen.
250909-5811: ALBERDA-ZONDERVAN, R.A. - 50 Schippers in de Orde van de Sneker Pan.
250909-1093: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jubileumboek. Jaargang 10, 2003.
25219-49: ALBERS, A.J.P. - De Blauwe tram van 1924-1961.
26917-47: ALBERS, P. - De nakomelingen van Hendrik Alberts. Een Drentse familiegeschiedenis.
17313-152: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 11, 2004.
17313-153: ALBERS, P. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 12, 2005.
250909-3447: ALBERTI, RAFAEL. - De 8 namen van Picasso. Gedichten en herinneringen.
250909-222: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Het zingende zaad..
250909-236: ALBERTS-HOFMAN, JANNY E.A. - Van de Riest tot an de Punt. Neie verhaolen en gedichten ban Drèeentse schrievers.
190210-3: ALBERTS, W. JAPPE. - De stadsrekeningen van Arnhem. Deel III 1402-1420.
51015-174: ALBERTS, IHNO EN WIEMANN, HARM. - Geschichte der Ostfriesischen Landschaft 1932-1980. Darstellung und Dokumtation.
250909-3978: ALCOCK, JOHN. - In a desert garden. Love and death among the insects.
250909-4239: ALEXANDER, PAUL. - Grafschrift voor oom Remmelt.
6519-29: ALEXANDER, CAROLINE. - De Endurance. Shackletons legendarische expeditie naar de zuidpool.
250909-5411: ALEXIS, ANDRÉ. - De kamers van mijn jeugd.
250909-765: ALGRA, H. E.A. - Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en dankbaarheid.
271218-54: ALGRA, ELISABETH E.A. - 218 x Overijssel. Van Aadorp tot Zwolle.
250909-4197: ALINGS, WIM. - Trapspijlen met een toefje goud.
250909-5379: ALISON, JANE. - De liefdeskunstenaar.
13318-18: ALLEN, STUART LEE. - In de keuken van de duivel. De zondige en zinnenstrelende geschiedenis van verboden gerechten.
25618-05: ALLEN, MARTIN. - Het Hitler-Hess bedrog. Het best bewaarde geheim van WO II.
120311-08: ALLENDE, ISABEL. - De stad van de wilde goden.
18316-16: ALLENDE, ISABEL. - Het negende schrift van Maya.
100113-01: ALLENDE, ISABEL. - Fortuna`s dochter.
250909-5299: ALLENDE, ISABEL. - Eva Luna.
31114-08: ALLENDE, ISABEL. - Herinnering aan mijn Chili.
15815-15: ALLENDE, ISABEL. - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels.
10317-19: ALLENDE, ISABEL. - Het eiland onder de zee.
301018-40: ALLERSMA, D. E.A. - Fotoboek Usquert.
10918-28: ALLERSMA, D. E.A. - Fotoboek Usquert. Aanvulling.
11419-01: ALLGEIER, KURT. - Genezen met de Bijbel. De heilzame en genezende kracht van de Bijbel herontdekt.
28818-01: ALMA, R.H. EN DOORBOS, W.G. - 4. Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542.
16516-20: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2009. 14e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
250909-2934: ALMA, CARLA E.A. (EINDRED.). - Grenzeloze architectuur. DAGboek 2003.
101117-42: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2013. 18e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
250909-947: ALMA, R.H. E.A. - Groninger kwartierstatenboek 2.
15518-26: ALMA, REDMER E.A. - Canon van Groningen. 40 ijkpunten uit de Groninger geschiedenis.
121111-19: ALMA, R.H. EN EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek 1.
081209-43: ALMA, H.A. - Identiteit door verbondenheid. Een godsdienstpsychologisch onderzoek naar identificatie en christelijk geloof.
9818-26: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2014. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
121118-09: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2012. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-21: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2010. 15e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8616-12: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2011. 16e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
18214-18: ALMA, R.H. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 1, 1994.
10119-26: ALMA, R.H. E.A. - Het Hinckaertshuis. Zeven eeuwen bouwhistorie en bewoners.
301018-76: ALMA, REDMER E.A. - De Nieuwe Kerk 1664-2014. Opvattingen veranderen, kennis vermeerdert.
8319-20: ALNAES, KARSTEN. - De geschiedenis van Europa 4: 1900-heden. Onbehagen.
241117-31: ALPERS, SVETLANA. - De firma Rembrandt. Schilder tussen handel en kunst.
281217-61: ALPERS, SVETLANA. - De kunst van het kijken. Nederlandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw.
250909-1037: ALSTÉ, J.A. VAN. - De familie van Alsté uit Delden.
1518-27: ALT, LEONIE. - Speksteen. Technieken en ideeën.
17218-25: ALVTEGEN, KARIN. - Schuld.
27918-21: ALVTEGEN, KARIN. - Schaduw.
17218-24: ALVTEGEN, KARIN. - Verraad.
16913-19: AMAL, NUKILA. - Maia's nachtlied.
13918-03: AMARO, AJAHN. - An introduction to the life and teachings of Ajhan Chah.
26319-30: AMBROSE, STEPHEN E. - Band of Brothers. Van Normandië tot Hitlers Adelaarsnest. De Easy-compagnie, 506de Regiment, 101ste Luchtlandingsdivisie.
20117-23: AMERIKA, A.M. E.A. (SAMENSTELLING). - Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964.
090611-46: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1924.
090611-47: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1923.
090611-48: AMESHOFF, J.E. EN BIEZEVELD, H.N. - Nederlandsche Tramweg Maatschappij. Verslag over het jaar 1926.
300113-20: AMIS, MARTIN. - London fields.
170212-06: ANDEL, MARK VAN. - Crescendo.
25118-30: ANDEL, C.P. VAN. - Jodenhaat en jodenangst. Over meer dan twintig eeuwen antisemitisme.
040111-86: ANDELA, GERRIE EN WAGENAAR, COR (RED). - Een stad voor het leven. Wederopbouw Rotterdam 1940-1965.
26917-23: ANDELA, H.A.M. - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
250909-3744: ANDERSEN, CHRISTOPHER. - Jagger unauthorized.
250909-1304: ANDERSON, HUGH G. - Lutheranism in the southeastern states 1860-1886.
8616-16: ANDRATSCHKE, THOMAS E.A. (RED.). - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden.
250909-751: ANDREAE, A.J. E.A. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw.
250909-2811: ANDREAS, CH. HENRIETTE. - In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus. 1626 - 1966.
250909-5652: ANDRÉS, ARTURO, DE E.A. - Mondeo. De creatie van de eerste ?Global Car?.
020911-55: ANDREUS, HANS. - 125 jaar Koninklijke Jutespinnerij en ?weverij Ter Horst & Co N.V. 1835-1960.
301216-13: ANDREWS, JONATHAN. - Het maken van een wilde bloementuin.
24114-29: ANDREWS, RICHARD. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie.
19615-189: ANDRIESSE, JAN EN SPURLING, LESLIE. - Gruno 1937-2002.
180912-117: ANDRIESSE, C. E.A. - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
251113-53: ANDRIESSEN, PAULIEN. - Het theehuis op Selwerderhof.
28514-12: ANDRINGA, TON E.A. - Van oafgeschaiden tot Dalton. De wederwaardigheden van een christelijke school te Gasselternijveen tussen 1904 en 2004.
21018-21: ANDRYSZAK, PETER. - Nordic, Notschlepper Nordsee. Damit eine Havarie nicht zur Katastrophe wird.
26917-49: ANJEWIERDEN, J. - De Anjewierdens wereldwijd.
241117-21: ANKEN, J.G. VAN. - Uit het leven. Lief, leed, geluk. Jan vertelt.
30315-10: WADMAN ANNE. - Fan tsien wallen.
250909-790: ANNEMA, SIEBE EN BIJLSMA, HEDMAN (RED.). - Koning Thialf, Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke IJsvereniging Thialf.
251016-57: ANONIEM. - Taan Trientje van Ami.
26917-57: ANONIEM. - Paulus zien braiven aan gemainte in Korinte.
311016-11: ANONIEM. - Delicatessen uit eigen oven.
24918-04: ANONIEM. - Een vrouw in Berlijn. Dagboekaantekeningen van april to juni 1945.
251113-97: ANTONIDES, H. - Wandelend door oud Noord- en Zuidbroek.
8618-27: ANTONIDES, H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren.
10119-33: ANTONIS, ERIC E.A. - Cole Morgan.
250909-3161: TER APEL - Orginele kaart van Ter Apel en Ter Haar met de verschillende kanaalverbindingen van het Stadsterapelerkanaal met die in de aangrenzende marken en veenen onder Drente.
10119-01: APPEL,F. E.A. - De Asser Rijks HBS/MMS. Tussen Dr, Nassau en Dr. Nassau College.
281117-33: APPELDOORN, GIJS, VAN. - Een kleurrijk beeld van de spoorwegen in de VS. Treinen in beeld 1.
250909-3370: APPIAH, KWAME ANTHONY AND GATES, HENRY LOUIS. (ED.). - The dictionary of global culture.
11114-39: ARBOUW-ROZEMA, TRUUS. - N liek man is n riek man. 25 van heur mooiste verhoalen.
120511-73: ARCHITECTURE. - Architect 2007. Creative Works of Dutch Architects.
51015-170: D’ARCY SHILLCOCK, ROBIN E.A. - Wind, Wad en Waterverf. 25 kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog.
251016-196: ARENDS, TOOS E.A. (RED.). - Salut au Monde I en II. I Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute en Salut au Monde II. Het Friese landschap:eerste indrukken en herinneringen / Die Friesische Landschaft: erste Eindrücke und Erinnerungen.
220310-186: ARENDS, TOOS E.A. RED.). - Lokale ingrepen. 9 Kunstwerken 9 lokaties in en rondom de Borg Rusthoven van 16 juli t/m 1 oktober 1995.
4419-43: ARENDS, SILKE. - Das Seenotretter-Kochbuch. Rezepte und Geschichte.
250909-4059: ARION, FRANK MARTINUS. - Nobele wilden.
6519-05: ARISTOTELES. - Ethica. Ethica Nicomachea.
27117-03: ARKEL, H. VAN E.A. (RED.). - Lambert Franckens College 25 jaar in beeld 1975-2000.
26718-22: ARKEMA-DE BLECOURT, J.A. - Ten Boer in oude ansichten deel 2 waarin afbeeldingen uit de dorpen Ten Boer, Garmerwolde, Thesinge, Sint Annen, Lellens, Ten Post, Winneweer, Wittewierum, Overschild en Woltersum en de gehuchten Dijkshorn, Luddeweer en Rollen.
140212-17: ARKEMA, JAN E.A. (RED.). - Een klooster, drie dorpen. Geschiedenis van Aduard, Den Ham en Den Horn 1192-1992.
18319-08: ARMSTRONG, KAREN. - Compassie.
10119-49: ARMSTRONG, KAREN. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
301018-69: ARNOLDS, EEF E.A. - Atlas van de Drentse Flora.
250909-5775: ARNOLDUS, HENRI. - Scheepvaart. Een breed overzicht van geschiedenis, technologie en organisatie van zee- en binnenvaart.
060211-33: ARNOLDUSSEN, PAUL. - Amsterdamse markten. Vroeger en nu.
271017-06: ARRINDEL-SLOTMAN, G.E. - De nazaten van Willem Gerrits Slotman (1760-1816).
121009-51: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic Architecture in Venice.
250909-5227: ARTHUR, ERIC EN WITNEY, DUDLEY. - The barn. A vanishing landmark in North America.
021217-01: ARTS, WIEBE. - Het getij is verloopen, men verzet de bakens. De verandering van de politieke cultuur in de gemeenteraden van Assen, Odoorn en Hoogeveen, 1910-1925.
040412-65: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET EN SCHAFTENAAR, HENK. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en wezen.
21215-29: ASHLEY, LAURA. - Stoffen en accessoires. Stijlvolle en praktische projekten voor een geheel nieuwe sfeer in huis.
250909-1274: ASHTON-WOLFE, H. - De onderwereld. Een reeks herinneringen en avonturen in vele landen.
250909-5394: ASHWORTH, ANDREA. - Eens in een brandend huis.
160312-31: ASHWORTH, GREGORY A.O. - A compact geography of the Northern Netherlands.
8416-39: ASSCHER, MAARTEN. - Verbarium. XXVI gedichten.
30313-24: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE. - Daar komt de trein.
250909-2734: ASSELBERGS-NEESSEN, VERA EN KAMP, MAX, VAN DER. - Van Snieschoule tot centrum voor kunstzinnige vorming. Honderd jaar School voor Handenarbeid 1892-1992.
301011-50: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
301011-51: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
080311-10: DRENTHE / ASSEN. - Stafkaart Assen.
21018-47: ASSENBERG, FRANS W. - Vlaardingen zo was het.
61218-46: ASSENBERG, F.W. - Boerderijen in de Holierhoekse Polder.
251113-98: AST-BOITEN, LIES EN BOOT-VAN DER VLIS, JOOP. - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw.
7417-01: AST-BOITEN, LIES. - Stad tussen verlichting en romantiek. Groningen 1780-1850.
5118-17: AST-BOITEN, LIES EN ZAAGSMA, GERBEN (RED.). - De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen.
250909-4176: ASTEN, KEES. - De vlek.
5118-20: ASTENRODE-VERZIJDEN, PAULA, VAN E.A. - De Kantpronkers 30 jaar 1979-2009.
27218-65: ATKINS, ROBERT C. - Dr. Atkins' antiverouderingsdieet. De manier om je jonger, sterker, gezonder en energieker te voelen.
250909-5432: ATKINSON, KATE. - Bladeren van licht.
250909-905: ATSMA, G. E.A - Samen onder één dak. 100 jaar Gereformeerde Kerken (dubbelgemeente) Augustinusga en Surhuizum 1887-1987.
250909-3727: ATTEMA, Y. E.A. (RED.). - Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Jaarboek Monumentenzorg 1994.
29118-14: ATTERBURY, PAUL EN THARP, LARS. - De geillustreerde antiekencyclopedie
220111-14: AUBIN DE TERÁN, LISA ST. (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - De aarde, de lucht, het water en het vuur van Italië.
250909-435: AUEL, JEAN M. - The Plains of Passage. Earth's Children 4.
12318-13: AUEL, JEAN M. - Een vuurplaats in steen. De Aardkinderen 5.
250909-5828: AUGUSTEIJN, ERIC E.A. (RED.). - Schiermonnikoog 2004. Almanak van een eiland.
18217-26: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelletjes van vroeger.
250909-4858: ONBEKENDE AUTEUR. - Een speciale “ECHO”. Officiële jubileum uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw. 22 maart 1922 - 22 maart 1982.
250909-4924: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenkboek van Hou en trouw Vereeniging van Oud-leerlingen de Openbare Handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
250909-1349: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenk-Album der wereldtentoonsteling Antwerpen, 1930. Herdenking van België’s eeuwfeest 1830-1930.
250909-5204: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelregels van het Nederlandse Padvindsters-Gilde.
250909-5220: ONBEKENDE AUTEUR. - Op weg naar de tweede klas.
250909-5221: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvinstersspelen. Supplement.
250909-5234: ONBEKENDE AUTEUR. - Het nieuwelingen spoor.
250909-3807: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvindsters liederenbundel.
250909-1626: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
250909-1627: DIVERSE AUTEURS. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht, Z.-Holland en Zeeland.
250909-5608: DIVERSE AUTEURS. - Latina love. De mooiste liefdes verhalen van Latijns-Amerikaanse schrijfsters.
250909-5212: DIVERSE AUTEURS. - Handboek voor leidsters.
250909-4266: DIVERSE AUTEURS. - Schreeuw. Studentenproza 5.
1216-30: AVEST, HUGO P. TER. - Harlinger zilver.
22217-05: AVEY, DENIS. - De man die naar Auschwitz wilde.
250909-3675: AYRES, JAMES. - British Folk Art.
250909-5136: BAAIJ, HANS. - Nieuwegein. Van groeikern tot stad.
250909-713: BAAK, J.C. - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart’s “Europa und die Seele des Ostens”.
18818-47: BAALEN, H.J. VAN EN OLTHETEN, H.J.M. - Beeldend Deventer.
250909-3182: BAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Baarderadeel.
21018-48: BAARDEWIJK, KEES, VAN. - Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
101218-28: BAARSEN, REINIER. - Wonen in de Gouden Eeuw. 17de-eeuwse Nederlandse meubelen.
281117-28: BAART, THEO (FOTOGRAFIE). - Een plaats van rust en bezinning. Honderd jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
250909-4744: BAART, JAN E.A. - Brood, aardappels en patat. Eeuwen eten in Amsterdam.
4216-46: BAAS, HENK EN DIJKEN, MARTEN, VAN (VOORWOORD). - Mit psaalms op pad...
271218-38: BAAS, HAN. - Fedor van Kregten. Zijn leven, zijn werk.
091012-24: BAAS, M.J. E.A. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw II 1854-1979.
301018-70: BACHELOR, JOHN EN CHANT, CHRISTOPHER. - Geillustreerde duikboten encyclopedie.
250909-3626: BACHMANN, MANFRED EN HANSMANN, CLAUS. - Das grosse Puppenbuch.
29119-16: BACHRACH, A.G.H E.A. (RED.). - Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
111216-20: BACKER, CHR. DE E.A. - Codex in context. Studies over codicologie, karthuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs.
250909-5446: BADDIEL, DAVID. - Wat liefde ook maar betekent.
2517-34: BADOUIN, F. E.A. - Van Bruegel tot Rubens. De Antwerpse Schilderschool 1550-1650.
5118-08: BAEDEKER, KARL. - Die Rheinlande von der Elsassischen bis zur Holandischen Grenze. Rheinpfalz. Saargebiet.
250909-5544: BAETE, MARCELLA. - Het tuinmeisje.
311017-13: BAFLO. - Stichting Spaarbank Baflo 1871-1971.
22117-79: BAFLO. - Kohier van den Hoofdelijken Omslag in de Gemeente Baflo voor den dienst van 1917.
250909-5610: BAIL, MURRAY. - Schutkleur.
250909-5538: BAILEY, PAUL. - Een smetteloze jeugd.
29119-37: BAINBRIDGE, HENRY CHARLES. - Peter Carl Faberge. Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court. His life and work.
23218-01: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin. Biografie.
250909-5531: BAJWA, RUPA. - De sariwinkel.
250909-2968: BAKELEN, FRANS, VAN E.A. - Komt aan, komt aan nu vrienden. Gedenkboek AmicitiaVMC Groningen 1929-1979.
26917-187: BAKKER, J. - Stormvloeden! Uit oude Kronieken bijeenvergaard en breedvoerig omschreven, vanaf 1625 tot en met Januari 1916, welke in 't bijzonder ons land hebben geteisterd, alsmede beschrijving omtrent het ontstaan van De Dollard, met een kaart van het verdronken Reiderland.
71213-81: BAKKER, G. E.A. - Van wezenzorg naar stadsbelang. Het Oldburger Weeshuis te Sneek 1581 - 1981.
020911-52: BAKKER, GERARD. - Rond Lauwersoog 1969-1994.
22117-80: BAKKER, M. E.A. - Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720.
9818-32: BAKKER, G. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk 't Zandt.
22117-03: BAKKER, J. E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1955.
250909-2580: BAKKER, J. - """Maar verder is hier niets gebeurd... Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda.
250909-2251: BAKKER, GEERT E.A. (RED.). - 12e lustrum G.H.H.C. Groningen 60 jaar.
250909-2256: BAKKER, J.G. - Oranjevereniging ?Prins Willem Alexander? 1946-1996.
231109-50: BAKKER, INA EN HUSMANN, MARGRIET. - Positief omgaan met kinderen.
090611-53: BAKKER, JAC. - In en om de Beurs van Rotterdam.
020911-16: BAKKER, JAC. - Mercurius gedurende een halve eeuw. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van den Nationalen Bond van Handels- en Kantoorbedienden “Mercurius”.
15810-22: BAKKER, F.J. - Bedelorden en Begijnen in de stad Groningen tot 1594.
19913-26: BAKKER, J.G. E.A. - De geschiedenis van Sauwerd en omstreken.
4216-67: BAKKER, BERT. - Hoop, vertrouwen en moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd.
260312-124: BAKKER, G. EN GLASHOUWER, C. - In en om de kerk van Kootstertille.
050219-48: BAKKER, M.M. EN POLL, F.M. VAN DE. - Architectuur en stedebouw in Amsterdam 1850-1940.
19913-196: BAKKER, INEKE E.A. - Historisch fotoboek Ballum. T.g.v. 100 jaar openbaar onderwijs te Ballum.
19913-222: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest.
5116-16: BAKKER, KEES. - Als een lelie tussen de distels. Duizend jaar kerk in de heerlijkheid Heukelum.
150311-134: BAKKER, J. - Bartje leidt U door zijn land. Mooi Drenthe.
150311-183: BAKKER, A. (SAMENSTELLING). - Middelstum & Kantens in tekening en grafiek.
31017-13: BAKKER, NIEK. - Het teken van Setna. Keltische roman.
18319-23: BAKKER, J.G. EN POT, J.M. - Kerk en school in Sauwerd. 100 Jaar Christelijk Onderwijs.
17918-06: BAKKER, D.TH. EN KESTEREN, J.TH. VAN. - Noordhollandsche streekgerechten.
25613-25: BAKKER, MICHEL. - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de Keizersgracht.
180912-155: BAKKER, HANS. - Onstaan en groei van de recreatie op Ameland.
18214-58: BAKKER, J.G. - De Franse Tijd in Ubbega 1795-1815.
301018-48: BAKKER, W.O. - Molens in Groningen in oude ansichten.
301018-41: BAKKER, FOKKE EN BERGSTRA, TOM. - De Zuiderzeestoomtram. De tramlijn Nunspeet-Elburg-Zwolle, 1908-1931 en de zijlijn naar Kampen.
3417-20: BAKS, P. EN WERFF, E.O. VAN DER. - Saksers yn Fryslân. Saksisch Bestuur in Frielsand 1498-1515.
31115-16: BALASSA, IVAN UND ORTUITAY, GYULA. - Ungarische Volkskunde.
21018-22: BALD, JENS. - Havarien, Hoffnungen, Helfer. Schiffsunglucke in der Emsmundung und vor Borkum.
7417-17: BALDACCI, DAVID. - Vuil spel.
281117-01: BALDAL, E.R. E.A. - Wonen aan de brink in Tynaarlo. Geschiedenis van de bewoners van de Brink in woord en beeld.
131109-6: BALFLOUR, SANDY. - Kwetsbare harten.
28818-56: BALGAVA, BEATA EN ELIENS, TITUS M. - Gedachten in glas. Vaclav Cigler en zijn school / Thinking in glass. Vaclav Cigler and his school.
6519-20: BALJEU, R.A. - Recht door zee. Leven en werken van Zeeloods-Zeeschilder Haaike Abraham Jaarsma (1881-1970).
090710-7: BALK-OUD, K. - De familie Balk.
130310-53: BALK, J. TH. (TEKST). - Noord-Holland en zijn gemeenten.
020911-43: BALK, J.TH. - Kleine mensen grote mensen. Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900.
250909-4509: BALKENENDE, W.P. - Niet onze goden. Over heiligen en heiligenverering.
250909-5603: BALLARD, J.G. - Het keizerrijk van de zon.
21018-23: BALLARD, D. EN DUNMORE, SPENCER. - Op het spoor van de Lusitania. Het raadsel van de scheepsramp die geschiedenis maakte.
180912-135: BALLAST, KLAAS (EINDRED.). - Hoogeveen monumentaal.
20419-40: BALTES, PETER. - Gestrandet Gesunken. Das Ende der Luise Leonhardt.
26917-153: BANGA, FRANS E. - Groningen terug in de tijd. Bewogen jaren uit de Groninger historie.
271218-15: BANGA, FRANS E. - Appingedam, stad in Fivelingo. Groot fotoboek over toen en nu.
260211-14: BANGA, FRANS E. - ?t Peerd van Ome Loeks is dood. Het ware verhaal en andere verhalen uit het Groninger verleden.
250909-2821: BANGA, FRANS. - Nostalgisch gezicht Groningen.
250909-2126: BANGA, FRANS. - Verdwenen plekjes Haren 1900-1975.
30614-39: BANGA, FRANS E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
311017-14: BANGA, FRANS. - Winschoten. Stad tussen
22318-24: BANGA, F.E. - Veendam. Parel van de Groninger Veenkoloniën.
101117-21: BANGA, FRANS. - Gemeente Slochteren veranderd gezicht 1900-1985. Harkstede, Scharmer, Woudbloem enz.
22718-21: BANGERT, ALBRECHT. - Glaswerk.
22718-22: BANGERT, ALBRECHT. - Goud en zilver.
250909-3373: BANGERT, ALBRECHT. - Curiosa.
9818-42: BANGERT, ALBRECHT. - Porselein.
22117-28: BANGMA, W. E.A. - Ausweis voor Noord Oost Friesland. Het laatste bolwerk is het hart.
250909-5754: BANHAM, RUSS. - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven.
240811-05: BARBA, ANDRÉS. - Het zusje van Katia.
4119-45: BARDET, J.D.M. - Kastelenboek provincie Utrecht.
26316-34: BARELDS, BERT. - Panorama Groningen. Pictures of the most beautiful province of the Netherlands.
4216-69: BARELS, E. E.A. - Hellum, een parel in de Woldstreek.
251016-218: BARENDREGT, CAROLINE E.A. - Van Emanuel tot Nicolaas Mulerius 1906-2006.
19615-205: WIJNNE EN BARENDS. - N.V. Wijnne & Barends 1855-1955. Cargadoors en agentuurkantoren. Delfzijl Groningen Winschoten.
20510-1: BARILLÉ, ELISABETH. - Een Parisienne in Amsterdam.
250909-5378: BARILLÉ, ELISABETH. - Een modelpaar.
261016-13: BARKAS, JANET. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
1216-35: BARLAGE E.A. - Zoek en vind. Tuinvragen-gids.
1518-13: BARLEY, NIGEL. - Dansend rond het graf. Een opwekkend onderzoek.
25314-25: BARNARD, BENNO. - Het gat in de wereld.
16118-01: BARNETT, PAMELA R. - Theodore Haak, F.R.S. (1605-1690). The first German translator of Paradise Lost.
15518-36: BARON, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
11113-43: BARON VAN HAERSOLTE, J.W.J. - Vaar wel!
250909-1687: BARON SIX VAN OTERLEEK, W. - Rampstukken. De geschiedenis van de bij Nederlandse vliegtuigongelukken geheel of gedeeltelijk verloren gegane postzendingen.
260312-05: BARON, W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
280412-16: BARON VON KRUEDENER, JÜRGEN. - Economic crisis and political collapse. The Weimar Republic 1924-1933.
250909-56: BARROW, ANDREW. - Quentin & Philip. A double portrait.
121118-42: BARTELDS, HERMAN EN VLEKKERT, ANS, VAN DE. - Herman Bartelds. Markeren.
18319-49: BARTELINK, NICOLETTE EN SCHOOTEN, KEES, VAN (RED.). - Weet hoe je heet! 365 namen en heiligen.
8416-02: BARTELS, L.V. (SAMENSTELLER). - De Onmisbare. De koe en haar enorme invloed op de mens.
301216-14: BARTHOLOMEW, JAMES. - Tuinieren op stand.
170112-09: BASKERVILLE, HANNAH. - Desserts.
270909-217: BASSE-SOLTAU, URSULA (RED.). - Ostfreesland 1984. Kalender für Jederman.
130310-25: BASSERMANN-JORDAN, ERNST, VON EN BERTELE, HANS, VON. - Oude klokken.
6514-09: BASTIAANSE, WIM EN UFKES, TONKO (JURY / EINDRED.). - 13e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2008.
12316-36: BASTIAANSE, WIM, HUIZENGA, BERT EN BIJL, DOUWE, VAN DER (JURY). - 14e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2009.
9219-40: BASTIN, MARJOLEIN EN HAAN, NICO, DE. - Maak van uw tuin een vogelparadijs.
16913-56: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Je weet niet wat je ziet.
25618-38: BASTIN, MARJOLEIN EN BOUMA, HANS. - Seizoensgewijs.
25618-39: BASTIN, MARJOLEIN EN HAAN, NICO, DE. - Kijk op vogels. In stad en park.
8319-40: BASTIN, MARJOLEIN. - Winterwensen.
6519-21: BASTON, DOMINIQUE W. - Buitenstebinnen. Denken bij schilderijen van Mia Goovaerts.
250909-5550: BATAILLE, CHRISTOPHE. - De meester van de tijd.
250909-5334: BATAILLE, CHRISTOPHE. - Leve de hel.
290812-51: BATCHELOR, JOHN EN LOWE, MALCOLM V. - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart 1939-1945.
250909-5377: BATHLUST, BELLA. - Een speciale vriendin.
121118-13: BATTJES, JAN EN LADRAK, HANS. - De toren uit het midden. Bouwhistorie en ontwerpmethodiek van de Fraeylemaborg en het Slochterbos.
51015-01: BATTJES, J.T. EN KRUIGER, J.B.T. - Assen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940.
91113-47: BAUDET, H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
111116-43: BAULENAS, LLUIS-ANTON. - Het geluk.
29917-17: BAUMEISTER-JONKER, LIA (VOORWOORD). - Een stukje kantgeschiedenis met patronen naar oude kanten. Samengesteld voor de doe-dagen.
261016-39: BAUMGARTEN, ALBERT UND HARTH HELENE. - Begegnungen mit Christoph Meckel.
2617-06: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg.
250909-1134: BAUTIER, ROBERT-HENRI. - The Economic Development of Medieval Europe.
250909-771: BAZUIN, JANTJE E. - Foar it fuotljocht. 150 Jier Krite Snits 1850-2000.
91113-31: BEALER, ALEX W. - The Tools that built America.
250909-4977: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.4e Jaargang, 1952.
250909-4978: BEAUFORT, L.F. DE E.A. (RED.). - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. 5e Jaargang, 1953.
4119-07: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
250909-5553: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Alles wel beschouwd.
190213-02: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
17918-01: BEAUVOIR, SIMONE, DE. - Brieven aan Sartre 1940-1963. Deel 2.
15517-08: BECKER, EDWIN EN GRABNER, SABINE (RED.). - Wenen 1900. Portret en interieur.
250909-1343: BECKFORD, WILLIAM. - Menuetten met de markies. Portugees dagboek 1787.
25118-17: BECKMAN, THEA. - De gouden dolk.
25118-22: BEDFORD, MARTYN. - Onvoltooid verleden tijd.
250909-3120: BEDUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bedum.
91113-59: GRONINGEN / BEDUM. - Groningen / Bedum. Stafkaart / Bedum.
271118-10: BEECK, GRIET, OP DE. - Gij nu.
18319-36: BEECK, GRIET, OP DE. - Vele hemels boven de zevende.
250909-3619: BEEK, M.L.F. VAN DER EN SCHEFFERS, A.A.J. - Gedrukte Muntplakkaten uit de Bataafse tijd. Deel I: Landelijke en provinciale overheden.+ Deel II: Stedelijke overheden.
250909-3632: BEEK, WIM, VAN DER (TEKST). - Cheops. Salon Curieux.
250909-3426: BEEK, M.L.F. VAN DER. - Agnitus Vrolik bezoekt de Londense Munt (1843).
250909-1159: BEEK, BERT, VAN. E.A. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de lage landen.
250909-4952: BEEK, H.J.E. VAN. - Deventer vrogger en noe.
250909-2184: BEEK, J.J.J. E.A. - Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in de provincie Groningen (1666) 1670 - 1961 (1978).
250909-2962: BEEK, JOHAN, VAN DER (RED.). - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
031210-28: BEEK, GERHARD, TER E.A. - Over leven onderweg in Groningen. Twintig verhalende foto?s van de straat.
10119-34: BEEK, WIM, VAN DER EN NOORT, JOHANN H.R. VAN DEN. - De Varfdeuze 1959-1999.
250909-3608: BEEK, MARCEL L.F., VAN DER. - De muntslag ten tijde van Koning Willem II. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten1839-1849.
5116-17: BEEK, P. VAN E.A. (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
4119-23: BEEK, WIM, VAN DER. - Jan van Vuuren 1871-1941. Schilder van de Veluwe.
4419-29: BEEK, WIM, VAN DER EN MARKUS, ANS. - Ans Markus.
250909-2411: BEEKENKAMP, H.J.C. E.A. - Groningen in Vogelvlucht.
4317-13: BEEKMAN. A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 6. De Marken van Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland.
311016-01: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the absurd. The grotesque in Paul van Ostaijens creative prose.
22217-28: BEEKMAN, J.H. - Het paard. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het paard.
4317-11: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 7. De Bourgondische Tijd.
4317-12: BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 14. De Republiek in 1795.
23813-14: BEEKMANS, MARNIX E.A. - De ontdekking van Kloosterburen. Kroniek van een Gronings dorp op weg naar de eenentwintigste eeuw.
21917-54: BEELEN, ADRI, VAN (TEKSTRED.). - De Roskam. Historie en toekomst verenigd.
191118-01: BEEMT, FRED, VAN DEN. E.A. (RED.). - Ach Lieve Tijd. Tien eeuwen Drenthe en de Drenten.
19913-147: BEEMT, FRED, VAN DEN. - Het jubileumboek van Peelo. De geschiedenis van Peelo in een notendop.
261016-61: BEENACKERS-HEEREN, BERNADINE EN ROELFSEMA, TINEKE. - Huisjes van zand. Het gebruik van gekleurde kalkzandsteen in Noord-Nederland van 1900 tot 1925.
250909-5239: BEEREN, WIM E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam 1920-1960.
251016-197: BEEREN, WIM E.A. - The Next Call van H.N. Werkman.
15518-42: BEEREN, WIM E.A. - Kees Franse.
16118-31: BEERMAN, G. E.A. (RED.). - De Koog en de kerk 1686-1986. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het driehonderdjarig bestaan van de hervormde kerk te Koog aan de Zaan.
250909-1510: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine.
250909-3121: BEERTA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Beerta.
17313-68: BEERTEMA,. L. - Oldambtster vertelsels. Mit ’n tougift.
28415-14: BEEVOR, ANTONY. - The Mystery of Olga Chekhova.
26718-10: BEEVOR, ANTONY. - Stalingrad.
31518-52: BEGHEYN, PAUL E.A. (RED.). - Jezuïten in Nederland. Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
3417-164: BEHRNS, BERNH. - Zak-atlas van Friesland.
261115-26: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Deel 1, 2 en 3.
121118-14: BEIJERING, ARIE E.A. (RED.). - Ruilverkaveling Sauwerd 1965-2011.
250909-792: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN EN TIGCHELAAR, F.Y. - Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen.
61214-01: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
3218-06: BEISHUIZEN, TINEKE. - Dood door schuld.
20419-25: BEISHUIZEN, TAMMO (SAMENSTELLING). - Vrij! Eindelijk vrij! De laatste oorlogsdagen in Oost-Groningen.
10317-09: BEISHUIZEN, TINEKE. - Oud zeer.
28513-24: BEJCEK, VLADIMIR. - Trekvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten trekvogels, met vele illustraties in kleur.
28818-57: BEKAERT, GEERT. - Landschap van kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen.
18319-40: BEKAERT, GEERT. - Hedendaagse architectuur in België.
16214-69: BEKEDAM, OLOF E.A. (RED.). - Nicolaas. Beeld van een vitale kerkgemeenschap. 125 jaar Nicolaaskerk Amsterdam.
250909-2857: BEKENKAMP, HEIN. - Van lekkerbeetjes en beter wonen 1489 - 1982.
101218-13: BEKENKAMP, H.J.C. - Bezetting en bevrijding van Haren 1940-1945.
250909-3068: BEKENKAMP, HEIN. - 75 jaar een bijzondere school. Groningse Schoolvereniging 1910-1985.
250909-2835: BEKENKAMP, H.J.C. - Van der Molen autogroep klaar voor de toekomst. De geschiedenis van J.K. van der Molen?s Automobielbedrijf (vanaf 1925) en van de Autozaak ENNAM (1910-1997).
10718-35: BEKENKAMP, HEIN. - 75 Jaar Maatschappij tot verbetering van Woningtoestanden 1914-1989.
050113-33: BEKENKAMP, HEIN EN EMMELKAMP, JAN. - Alle witte helmen verzamelen bij Talamini. De geschiedenis van de Groninger Brandweer.
251016-83: BEKENKAMP, HEIN. - Die brand blussen we samen. Van gemeentelijke korpsen tot Brandweer Regio Groningen.
250909-2930: BEKENKAMP, HEIN E.A (RED.). - Als de dag van gisteren. Groningen. Honderd jaar Groningers en hun stad.
260312-18: BEKENKAMP, HEIN. - Nieuwe Groninger liberale jaren. VVD, een politieke en bestuurlijke bloemlezing tot in de 21ste eeuw.
18818-08: BEKENKAMP, H.J.C. - Een en al doorzettingsvermogen. Uit het leven van mevrouw A. van der Molen-Nienhuis.
150311-191: BEKENKAMP, HEIN. - Sandfirden Worldwide.
12316-150: BEKENKAMP, H.J.C. - Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
28219-24: BEKENKAMP, HEIN EN CONENS, HERMAN. - Groningen uit de lucht.
261016-31: BEKINK, COEN, HEUVEL, RUUD, VAN DEN EN KRAL, GERARD. - IJzelboek.
250909-884: BEKKEMA, HARM E.A. - KV O.K.O. 50 jarig jubileumboek.
27918-22: BEKKER, CAJUS. - Vervloekte zee. Ondergang van een oorlogsvloot.
8319-29: BEKKUM, WOUT, VAN EN POEL, STEFAN, VAN DER. - Joods leven in Groningen. Oorsprong en herinnering.
250909-4940: BELDER, R.M. (SAMENSTELLING). - Muziek kroniek. Beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
250909-5892: BELEMANS, R. EN WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (RED.). - Dialect in beweging. 100 jaar na de enquetes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
311016-25: BELIËN, H.M. EN EERDEN, P.C. VAN DER. - Satans trawanten. Heksen en heksenvervolging.
31017-27: BELINFANTE, JUDITH C.E. E.A. - De Snoge. Monument van een Portugees-joodse cultuur.
090117-24: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
301018-13: BELLACK, ARTHUR E.A. - Das Buch der Vorleute. Seemannschaft.
29119-38: BELTING, MAX. - Max Beckmann. Tradition as a problem in modern art.
250909-3896: BELZER, THOMAS. - Roadside plants of Southern California.
5414-28: BENALI, ABDELKADER. - De langverwachte.
251016-219: BENDELER, ESTHER E.A. - Stadsplaats nummer 15. De geschiedenis van een Veenkoloniale werf.
10918-53: BENDER, WIM. - Feestboek. Vijfig jaar Abdijconcerten 1962-2012.
250909-2150: BENJAMINS-KLOMPMAKERS, G. E.A. - Vijf en zeventig jaar Onderwijs aan een School met de Bijbel te Musselkanaal 1919 - 1994.
250909-525: BENNET, ARNOLD. - These Twain.
101117-15: BENNINGA, NOACH. - Oorlogsherinneringen.
251016-198: BENNINK, NATASJA. - Bezielde klei. Inspiraties in woord en beeld rond het ontstaan van een monument voor Titus Brandsma.
30614-60: BENOIT, JEAN -DANIEL. - Calvijn als zielzorger.
101218-29: BENTHEM, BAREND J. VAN. - De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker. Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw.
231011-191: BENTUM, MAX E.A. - 75 keer NPK. Het Noordelijk Pinksterkamp.
18818-01: BERENDS, R. E.A. - Arbeid ter Disciplinering en Bestraffing. Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859.
250909-4857: BERENDSE,A.A.C.M. E.A. - Ben je nou zestig ! G.D.A. 1922-1982.
250909-3527: BERENDSEN, ANNE E.A. - Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
220310-10: BERENS, HETTY E.A. - Een markt voor de wederopbouw. De strijd voor een nieuw stadshart in Groningen.
31115-19: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
250909-936: BERESTEYN, E.A.VAN. - "Genealogisch repertorium 1972. Twee delen; A-L en M-Z."
20817-50: BERETTA, MARCO. - Lavoisier. De revolutie in de scheikunde.
16813-07: BERG, HERMA M., VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen.
19816-18: BERG, J.P. VAN DEN. - Zichtbaar verleden. Landschappen in Salland.
18319-04: BERG, KAREN. - God heeft lipstick op. Kabbala voor vrouwen.
17418-34: BERG, BIANCA, VAN DEN. - De Pieterskerk in Leiden.
270909-147: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel.
250909-98: BERG, A., VAN DEN. - Kijk?s Zuidlaren.
251016-32: BERG, HERMA M. VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel.
20817-03: BERG, ROB, VAN DEN. - Van der Waals. Krachten die de wereld bijeenhouden.
15417-42: BERG, MAARTEN C. - Pluk het geluk in de liefde.
5118-09: BERG, HETTY (RED.). - De Gelykstaaat der Joden. Inburgering van een minderheid.
070412-33: BERG, C.J. VAN DEN EN KATTENBELD, G.W. - Trammend door Groningen.
250909-4133: BERGE, H.C. TEN. - De bergen van Churchill.
1814-33: BERGE-DIJKSTRA, A. VAN DEN EN AVEST, A.P. TER (RED.). - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
9315-28: BERGEN, MENNO, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - Verleden en heden in beeld. Eelde Paterswolde Eelderwolde.
22318-20: BERGEN, DORIS L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
7314-52: BERGEN, A.E. VAN EN ZANDBERGEN, H. - Van stoomtram tot DVM.
19615-136: BERGEN, MENNO, VAN E.A. - Gij kent mij. Eelder bijnamen, anekdotes en sfeerschetsen.
25219-50: BERGEN, A.E. VAN E.A. - De stoomtram in zuid-oost Drenthe.
8618-14: BERGEN, GEERT D. VAN. - Uit de historie van de oudste kerk van Valthermond.
4419-13: BERGEN, ANNEGREET, VAN. - Gouden jaren. Hoe ons leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd.
250909-1909: BERGH, MEINT R. VAN DEN E.A. - Sermoen in Fransum en veertien andere verhalen.
19615-166: BERGHEM, GOOS, VAN E.A. - 350 jaar Hervormde Gemeente West-Terschelling 1654-2004.
17817-08: BERGHUIS, WIERT J. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Kuststrook en Rijnland.
251016-84: BERGMAN-HAAYER, B. E.A. - 100 jaar openbaar onderwijs in Vriescheloo 1834-1984.
250909-2914: BERGMAN, HANS. - Het is nog lang niet rustig in de buurt. Geschiedenis van een renovatie.
240910-171: BERGMANS, WILCO A.G.M. - Een bruid voor Tobias.
22117-82: BERGSMA, WIEBE. - De wereld volgens Abel Eppens. Een ommelander boer uit de zestiende eeuw.
15617-37: BERGSMA, A. E.A. - Het blijvende woord deel 1 en 2. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is.
15518-18: BERGSMA. - Stamboek der familie Bergsma.
250909-913: BERGSMA, W. E.A. (RED.). - Frysk, from en frij. In oantal aspekten fan leauwe en polityk yn Fryslân.
270909-41: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca 1550-ca 1570.
250909-858: BERGSMA, R. - Op weg naar een nieuw cultuurpatroon. Studie van de reactie op het moderne cultuurpatroon in de Dokkumer wouden.
21018-01: BERGSMA, W. E.A. (RED.). - Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747).
22217-06: BERGSMA, WIEBE. - Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid.
22217-20: BERGSMA, W. EN WATERBOLK, E.H. - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw.
250909-919: BERGSTRA, F.J. - Skiep binne der inkeld om skeard te wurden. Tsien essays oer de Friezen en it Frysk.
131109-1: BERK, MARJAN. - Toen de wereld jong was.
9315-170: BERKEL, KLAAS, VAN. - Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950.
10215-35: BERKEL, CEES, VAN. - Prachtvinken.
4419-23: BERKEL, KLAAS, VAN. - Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel II De klassieke universiteit, 1876-1945.
10119-35: BERKENBOSCH, KARST. - De iene is de aandere niet. Leven en werk van Rinny Siemonsma.
101218-01: BERKUM, FRANK, VAN. - Het hongerige brein. De ultieme afvalbijbel. Blijvend slank met Dr. Frank.
11419-10: BERKUM, FRANK, VAN. - Gezond en slank met Dr. Frank. Deel 2. 84 menu's om lekker af te vallen.
181218-11: BERKUM, H. VAN. - Kerkelijke geschiedenis van Nieuw-Beerta; een feestuitgave bij gelegenheid van de nieuwe kerk aldaar.
31115-01: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory. Painter and engraver. First Royal Printer: Reformer of Orthography and Typography under Francois I.
161110-55: BERNAUW, PATRICK. - Want de golem is geen mens. Gedichten.
250909-5409: BERNIÈRES, LOUIS DE. - Het vrouwenleger van señor Vivo.
111116-10: BERNLEF, J. - Cellojaren.
250909-4164: BERNLEF, J. - Buiten is het maandag.
240113-06: BERNLEF. - Publiek geheim.
180111-23: BERTSCH, GEORG C. EN HEDLER, ERNST. - SED. Schönes Einheits Design / Stunning Eastern Design / Savoir Eviter le Design.
61218-06: BESKERS, RIEK. - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
121118-33: BESSEM, DERK JAAP E.A. - 100 jaar Tuinwijk Groningen.
250909-4603: BESTEMAN, J.C., GROENVELD, S., HEIDINGA, H.A., HUUSSEN JR. EN STEUR, A.G. VAN DER. - Hollandse Studiën 8.
120513-05: BETTEN, KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
191113-03: BEUK, RAMON. - Feest met Beuk. Koken volgens Ramon Beuk. 28 recepten.
61218-07: BEUKELAER, J.F.TH. E.A. - Bredevoort, een heerlijkheid.
20419-41: BEUKEMA, HANS. - Royal Bodewes. Scheepsbouwer van de toekomst.
31317-44: BEUKEMA, HANS. - Veur kachel... Delfsielsters vertellen.
150119-11: BEUKEMA, G.F. E.A (RED.). - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
301018-03: BEUKEMA, HANS. - De orkaan van 1953. Redders trotseerden natuurgeweld.
250909-5748: BEUKEMA, HANS. - Te loevert en te lij... 120 jaar Koninklijke Zeil -en Roeivereniging Neptunus (Delfzijl).
250909-3409: BEUKEMA, C.F. EN VEEN, J., VAN DER (RED.). - Vroeger komt niet weer. 18 Kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters / schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
140110-50: BEUKEMA, HANS EN GREEF, PIET, DE. - Frater Smid, een vergeten rederij ...
15119-26: BEUKEMA, HANS. - Scheepsramp Joanna. Dwangarbeid op Wangerooge. Tragedie op de Eems. 38 oorlogsslachtoffers in vredestijd.
19615-28: BEUKEMA, HANS. - Lichtmetaal op zware grond. 40 jaar Aldel.
30614-66: BEUKEMA, HANS. - Termunterzijl, grens van zout en zoet.
19615-190: BEUKEMA, HANS. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl.
19615-192: BEUKEMA, HANS. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
31518-58: BEUKEMA, HANS. - Verspreid, maar verbonden. 150 jaar zeevaartschool Delfzijl.
4419-24: BEUKEMA, J.P. - "Beknopte plaatselijke- en geschiedkundige beschrijving der stad Groningen; voor de jeugd. "
19618-23: BEUKER, R. E.A. - Catalogus van de expositie oude ansichten, huize Ter Marse 19 april 1976.
281217-19: BEUKERS, HENRIETTE. - Nederland in kruissteek. Stadsgezichten, provinciewapens, natuur en folkore met duidelijke teltekeningen.
13216-15: BEUKERS, H. E.A. (INLEIDING EN ANNOTATIE). - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
16214-59: BEURSKENS, HUB EN DERKS, PIET. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium.
250909-4136: BEURSKENS, HUUB. - De school aan zee.
250909-5148: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
25618-49: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1 en 2.
61115-76: BEZMOZGIS, DAVID. - De vrije wereld.
13918-08: BHIKKHU, THANISSARO. - Selves and not-self. The Buddhist teaching on Anatta.
13918-07: BHIKKHU, THANISSARO. - The five aggregates. A study guide.
13918-06: BHIKKHU, THANISSARO. - The ten recollections.
13918-05: BHIKKHU, THANISSARO. - Beyond Coping. A study guide on aging, illness, death and seperation.
160312-07: BHUMICHITR, VATCHARIN. - Zuidoost-Azië. Gerechten uit Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Birma, Maleisië en Singapore.
181218-35: BIANCHINI, FRANCESCO E.A. - De plant in de geneeskunde. Standaardwerk voor toepassing, geschiedenis en flora van de geneeskruiden met farmacompendium.
4419-10: BIE, J.P. DE. - Het leven en de werken van Petrus Hofstede.
8917-50: BIEDERMANN, HANS. - Prisma van de symbolen. Historisch-culturele symbolen van A tot Z verklaard.
17215-15: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 111e jaar, 1994. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-29: BIELEMAN, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 107e jaar, 1990. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-142: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1991. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-143: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1995. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-144: BIELEMAN, J. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1996. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-158: BIELEMAN, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 1997. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
18818-02: BIELEMAN, JAN. - Boeren op het Drentse zand 1600-1910. Een nieuwe visie op de 'oude' landbouw.
10215-01: BIEMANS, J.A.A.M. E.A. (RED.). - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden.
250909-2967: BIEMOLT, J. E.A. - Fotoboek De Hoogte 1915-1984.
250909-4956: BIERENS DE HAAN, J.C. (RED.). - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit Gelderse kastelen.
300311-31: BIERLING, ANDRIES. - De Weem van Westeremden. Het andere werk van Henk Helmantel.
020911-53: BIERMA, M. E.A. (RED.). - Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied.
4317-06: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 23, 1981. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
091012-25: BIERMA, J. - Land en volk van Humsterland.
4317-08: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 24, 1982. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
4317-09: BIERMA, METTE E.A (ED.). - Palaeohistoria 31, 1989. Acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
250909-3122: BIERUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Bierum.
181218-30: BIERUMA OOSTING, JEANNE. - De twaalf maanden van het jaar.
15417-43: BIERVLIET, AUBERT-TILLO, VAN. - Heiligen uit ons volk.
71213-92: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
241117-47: BIHIN, JACQUES E.A. - De rozenkransikoon.
181215-29: BIJBEL (2004). - De Bijbel (2004).
250909-5115: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
26718-41: BIJL, DOUWE, VAN DER E.A. - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
250909-5113: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving.
250909-4761: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.). - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
21018-13: BIJL, ANNE, VAN DER EN JANSSEN, AL. - Geheime gelovigen. Wat er gebeurt als moslims Jezus volgen.
250909-5250: BIJLSMA, HEDMAN EN VERBEEK, KAREL. - Niet over één nacht ijs. Geschiedschrijving van de schaatssport in Nederland ter gelegeheid van het honderjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond.
6214-14: BIJLSMA, MEINDERT E.A. - Heechterp en it geheim fan de stien.
13318-27: BIJLSTRA, HENK E.A. - Forma Aktua Pinakotheek. Twintig jaar Kopperprenten.
3417-65: BIJMAN, S.C. - Op de goede weg. 125 jaar katholiek onderwijs Uithuizen.
250909-3190: HET BILDT. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Het Bildt.
090117-09: BILKER, JETSKE EN MEERBURG, BABS GEZELLE. - De 100 mooiste Friese gedichten.
5118-45: BINET, LAURENT. - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich.
16115-42: BINNEKAMP, RUUD. - Een Hollander in Maastricht. Vastenavond.
250909-4614: BINNEVELD, F. TH. - Zestig jaar Brederodes.
2517-35: BIONDA, RICHARD E.A. (RED.). - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
250909-5465: BIRKETT, DEA. - Verloren paradijs.
250909-5084: BIRZA, W.   - Gelukkig hij die weet. 1734 - De Haagse Vrijmetselaarsloge
231011-147: BLAAK, JAN A. - Het reddingwezen op Ameland 1824-1988.
20419-42: BLAAK, JAN A. - Het reddingswezen op Ameland 1824-1988.
121118-56: BLAAK, ABRAM. - In het kielzog van de scheepsbouw. Boot- en sloepmakers van Hoogezand.
19615-31: BLAAK, JAN A. EN VEEN, KLAAS, VAN DER. - 150 jaar christelijk onderwijs in Sappemeer 1859-2009.
26917-50: BLAAK, JAN A. - Genealogie van de familie Scheltema.
28514-204: BLAAK, JAN A. - Ameland. Historisch geschetst.
271017-19: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg, bij het passeren van de mijlpaal 150 jaar Gereformeerde Kerk Appingedam. 13 t/m 20 sept. 1985.
080712-20: BLAAK, J.A. EN KUIPER, G. - Een kerk op weg 1835-1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam.
251016-199: BLAAUW, GJALT EN KINDT, HENRIËTTE. - Project Winschoterhogebrug. Beelden & tekeningen.
4216-72: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld. Historisch fotoboek.
12316-70: BLAAUW, ONNO E.A. - Woltersum.
250909-2758: BLAAUW, SIBLE, DE EN WERFF, EGBERT, VAN DER. - Een teken in de stad. De toren van de St. Jozefkerk in Groningen.
29917-58: BLAAUW, SIBLE, DE E.A. - Pracht en Praal van de Paus. Schatten uit het Vaticaan.
17918-21: BLAAUW, HENK E.A. - De rijke historie van Nietap en Terheijl. Een uniek grensgebied.
18219-07: BLAAUW, HINDRIK. - Siddeburen in woord en beeld 2.
191113-04: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Herfstgerechten.
191113-05: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen. Wintergerechten.
271017-41: BLAAUW, SIBLE, DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gotische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
101017-02: BLAAUW, A. - Westervelde. Een Drentse buurschap.
101218-30: BLAAUWEN, ABRAHAM, L. DEN. - Meissen Porcelain in the Rijksmuseum.
8917-57: BLAEDEL, SARA. - De vergeten zusjes.
060211-46: BLAKE, WENDON. - Akwarel. Landschappen.
17418-13: BLAKNEY, RAYMOND BERNARD. - Meister Eckhart. A modern translation.
101117-47: BLANC, P.M. LE (RED.). - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
29917-18: BLANCHARD, JOAN. - Malmesbury Lace.
250909-223: BLANCKE, DICK. - Samen ku’j een hieleboel.
250909-256: BLANCKE, DICK, BOEREMA, JANNIE E.A. - Eldersloo. Drèentse schrievers an de reize.
11419-38: BLANKEN, DICK. - Bergambacht in oude ansichten deel 2.
11419-36: BLANKEN, D. - Bergambacht in oude ansichten.
11419-37: BLANKEN, D. - Bergambacht gedurende de twintigste eeuw. Deel I De leefomstandigheden rond 1900. Deel II Historisch overzicht van 1900 tot 2000.
250909-1894: BLAS, GEERT. - Olle jongens. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
250909-1898: BLAS, GEERT. - Familie Laps. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heren, 5 doames.
250909-1902: BLAS, GEERT. - Dörpsstried. Bliespul in drei bedrieven mit ‘n noaspul. 12 h, 4 d.
251113-01: BLAS, GEERT EN LAPS, JAN. - `n stuk of wat braiven.
12316-37: BLAS, GEERT. - Olle jonges. Kluchtspul in ain bedrief. Levensschets oet de olle boerentied. Veur drei heeren en drei dames.
19615-32: BLAUPOT TEN CATE, S. - Voorlezing over de opkomst van de Veenkoloniën Hoogezand en Sappemeer, met eenige aantekeningen. Uitgegeven ten voordele van de vereeniging tot plaatselijk nut aldaar.
030711-76: BLAUW, P. (VOORWOORD. - Het nieuwe fuchsia handboek.
250909-2114: BLAUW, WIEBE EN KUIPERS, HALBE. - Van de paal gerukt ? Jongeren aan de rand van de Oost-Groninger samenleving.
250909-2109: BLAUW, M.E.J. - Goed op koers. 125 Jaar economische ontwikkeling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen.
31115-22: BLÉCOURT, A.S. DE. - Fivelgoër landleven.
26917-03: BLÉCOURT, H.J. E.A. - Echten Achthonderd. 1181 - 1981. Achthonderd jaar Echten in vogelvlucht.
28219-17: BLECOURT, A.S. DE. - Dollen rond n Daam. Fivelgoer Landleven van A.S. de Blecourt (1901). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
311016-31: BLÉCOURT, WILLEM, DE EN GIJSWIJT-HOFSTRA, MARIJKE. - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
22117-59: BLÉCOURT, A.S. DE EN LAAN, K. TER. - Twee berijmde vertellingen van Mr Synco Reynders.
10918-29: BLÉCOURT, A.S. DE. - Het Stadsmeierrecht in de Groninger Veenkoloniën.
23218-19: BLÉCOURT, A.S. DE. - Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande.
9315-197: BLECOURT, WILLEM, DE. - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
250909-4723: BLEKKENHORST, TOM E.A. - Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
31518-33: BLESSIN, STEFAN. - Horst Janssen. Eine Biographie.
050219-44: BLIJDENSTIJN, ROLAND EN KOOIMAN, MARINUS. - Architectuur en stedebouw in de provincie Utrecht 1850-1940.
18217-01: BLIJDORP, JANWILLEM. - Spelen met vuur.
18217-03: BLIJDORP, JANWILLEM. - Als opgejaagd wild.
250909-2250: BLIJHAM, GER E.A. (SAMENSTELLING). - Oranje in Groningen en Warffum.
250909-2132: BLIJHAM, GER. - Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
12316-216: BLIJHAM, GER EN KERKMEIJER, WICHER. - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
220512-47: BLIJSTRA, R. - Haarlem: heel oud, heel nieuw.
15914-34: BLIK, YVONNE E.A. - t Leste nijs van zotterdag en aander kinderverhoalen.
250909-1053: BLOEMBERGEN, AUKE R. - Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917-1956.
26319-02: BLOEMENDAL, A. TH. E.A. - Boerderij- en veldnamen in Winterswijk.
250909-1523: BLOEMGARTEN, SALVADOR E.A. - 75 jaar AVVL. Ontstaan uit noodzaak, gegroeid door kwaliteit.
250909-5915: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 4 S-Z.
250909-5916: BLOEMHOFF, HENK. - Stellingwarfs woordeboek diel 2 F-K.
71213-82: BLOEMHOFF, SIETSKE A. E.A. - Et hunnigt goed... Negentig jaor Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.o.
101117-02: BLOEMHOFF, HENK EN NIJKEUTER, HENK. - Drents.
28514-96: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen.
28514-95: BLOEMINK, HEIN. - Haren. Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen deel II.
9818-11: BLOFELD, JOHN. - Het diamanten voertuig. Een praktische handleiding tot de Tantrische mystiek van Tibet.
250909-1120: BLOGH, MICHAEL (EDITOR). - Wallis and Edward, letters 1931-1937. The intimate correspondence of the Duke and Duchess of Windsor.
301011-03: BLOK, PATRICIA. - Verrijk je leven. Spiritualiteit voor alledag.
250909-1679: BLOK, ELS. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
040111-52: BLOK, J.P. - Dertig jaar Wilma. Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Wilma aannemingsmaatschappij.
6514-55: BLOK, M.J.C. - Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers.
18319-28: BLOK, J. - Rekeningen der stad Groningen uit de 16e eeuw.
031109-12: BLOKHUIS, B.A. - De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context.
9315-43: BLOM, GOSSE. - De redersfamilie Sleeswijk. Sudersee Igge, Workum / Molkwerum.
250909-1610: BLOM, J.H.C EN MISSET, C.J. - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten.
19618-07: BLOM, GOOSE. - Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum.
5414-02: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg. Het laatste jaar van Jan Wolkers.
3417-21: BLOM, J.G. VAN. - De opkomst van de vlek Dragten.
10119-12: BLOM, J.C.H. EN LAMBERTS, E. (RED.). - Geschiedenis van de Nederlanden.
171116-40: BLOOM, PAUL. - Het geheim van genot. Nieuwe inzichten in waarom en hoe we genieten.
250909-3027: BLOUW, P.H. EN KLAVERDIJK, S. - Gas en licht rondom de Martini. De energievoorziening van de stad Groningen 1854 - 1991.
250909-1361: BLOW, RICHARD. - American son. A portrait of John F. Kennedy, Jr.
27115-31: BLUNT, WILFRID EN RAPHAEL, SANDRA. - Herbarius & Cruydtboeck. Beroemde geïllustreerde plantenboeken.
9219-47: BLUSSE, LEONARD EN OOMS, ILONKA (RED.). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne Wetenschap.
21215-12: BOASE, ROGER. - The Troubadour Revival. A study of social change and traditionalism in late medieval Spain.
250909-1391: BOASE, T.S.R. - Castles and churches of the crusading kingdom.
250909-3831: BOCELLI, ANDREA. - The music of silence.
16913-61: BOCK, RON F. DE. - Haagse pleinen toen.
28219-46: BOCK, R.F. DE EN KLOMP, R.G. - De Haagse paardetrams.
28219-47: BOCK, R.F. DE. - De stoomtrams in en om Den Haag en Gouda.
250909-5407: BOCK, DENNIS. - De tuin van as.
27918-34: BOCK, RON F. DE. - Haagse Binnenstad-toen.
27918-33: BOCK, RON F. DE. - Bezuidenhout-toen.
6519-49: BOCK, R.F. DE. - Duinoord & Statenkwartier Toen.
28219-49: BOCK, R.F. DE. - Allemaal voorzien? De Haagse tram in woord en beeld.
28219-50: BOCK, R.F. DE. - Den Haag vijftig jaar per HTM-bus.
28219-48: BOCK, R.F. DE. - Korte geschiedenis van 50 Haagse tramlijnen. Van 1 tot 37.
16516-31: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zuid-Holland 1:25000.
16516-34: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Zeeland 1:25000.
5118-38: BODDAERT, MAARTEN EN MAK, AAD (RED.). - ANWB Topografische Atlas Gelderland 1:25000.
101117-08: BODDE, W. - Aanzet tot een genealogie van de familie De Haas.
10119-19: BODDEMA, NANTKO. - 75 jaar Muntendam 1926 - 2001.
250909-5760: BODDY, BILL. - Onvergetelijke automobielen.
27218-75: BODE, GEORGE. - Het poëtische denken van Jean Carteret.
250909-2161: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie.
150211-26: BODEWES, J.A. - Onder aan de roltrap in het hoge Noorden. Veelbelovend begin van 1900.
150211-25: BODEWES, J.A. - In naam van de vrijheid. Noord-Nederland gedurende de Franse bezetting (1795-1814).
150211-24: BODEWES, J.A. - Buigen en barsten. De oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland.
15517-13: BODT, SASKIA. - Op de Raempte off mette Brodse. Nederlands borduurwerk uit de zeventiende eeuw.
251016-200: BODT, SASKIA, DE. - De Haagse School in Drenthe.
18217-11: BOEDER, ANDRÉ. - Downtown. De geheimen van Particia.
10215-48: BOEKE, ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
25616-25: BIJBEL MET DEUTEROCANONIEKE BOEKEN. - Bijbel. Met deuterocanonieke boeken (2004)).
301216-21: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland.
220310-12: BOEKHOLDT, C. EN JOUSTRA, J.(GEDENKBOEKCOMMISSIE). - Gedenkboek III der Gron. Voetbal- en Cricketvereniging ?Be Quick? 1937-1947.
250909-139: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-140: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1986. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-141: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987. Historisch jaarboek voor Drenthe.
15518-27: BOEKHOLT, P.TH. F. M. EN KOOI, J. VAN DER. (RED.). - Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828.
210119-09: BOEKHOLT, P.TH. F.M. E.A. (RED.). - Rondom de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen 1594-1994.
51015-02: BOEKHOLT, P.T.E.M. E.A. - Gemeentehuizen in Drenthe.
20419-14: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858.
250909-2078: BOEKHOUT, HENZE, BROEKHUIS, TON, OVERBEEKE, AERNOUT EN NYPELS, ROB. - Stad in de ruimte. Vier benaderingen van Groningen.
220310-13: BOEKRAAD, CEES (RED.). - Vensterscholen. Ruimtelijke vertaling van een brede educatieve gedachte.
250909-5240: BOEKRAAD, CEES E.A. (RED.). - Het Nieuwe Bouwen. De Nieuwe Beelding in de architectuur. Neo-Plasticism in Architecture. De Stijl.
21313-05: BOELENS, CORRY. - Wa fertelt de takomst?
22117-32: BOELES, P.C.J.A. - Friesland tot de elfde eeuw. Zijn voor- en vroege geschiedenis.
22117-83: BOELES, P. - Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval.
270909-148: BOELES, P.C.J.A. - Armengoederen en armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Historisch-juridische schets.
210119-10: BOELES, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der hervormde gemeente te Noorddijk, gevierd op den gedenkdag der hervorming 2 november 1885. Leerrede met aantekeningen, bijlagen en eene plaat.
27117-25: BOELMANS KRANENBURG, H.A.H. EN VOORT, J.P. VAN DE. - Een zee te hoog. Scheepsrampen bij de Nederlandse zeevisserij 1860-1976.
4216-47: BOER, JAN. - Aanzain en wezen van 'n moudertoal.
18319-17: BOER, JAN. - Aargeloze Grunneger Humor.
17418-19: BOER, JAN. - Hoes en hof. Gedichtenbundel.
1613-26: BOER, JAN J. - t Oavend ropt de koekoek weer. 100 verhoalen.
8319-26: BOER, JAN L. DE. - Nood en bevrijding. Een verhaal uit dagen van de overweldiging van Drenthe en Groningen en van Groningen's beleg in 1672.
20918-01: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1983.
9219-13: BOER, JAN. - Onner aigen volk.
1613-24: BOER, JAN J. - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut ?t doktershuus.
20918-23: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2005.
5118-60: BOER, GERRIT, DE. - Wagenborg 100 jaar. De schepen van 1898 tot 1998.
261016-32: BOER, EDZE, DE E.A. (RED.). - Het Bierumer Boerderijenboek.
9818-54: BOER, BOUKE, DE. - "De bijzondere reis van een prikkel. Van 'sa is 't en net oars!' naar ongekende mogelijkheden. Een ander boek over Neuro;Linguistisch Programmeren. "
11218-26: BOER, G.J. DE (RED.). - Maritiem Jaarboek 2e editie.
51015-33: BOER, HERMAN, DE. - 't Schip De Aalmacht. Toneelspel in vier bedrijven. Episode uit het zeevaartbedrijf in de Groninger Veenkoloniën omstreeks het midden de 19de eeuw.
20918-02: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1984.
15517-06: BOER, JAN. - Hogelandster verhoalen.
250909-1774: BOER, JAN. - Stil Leven" (stoef bie Steêm.)
250909-1991: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
250909-1994: BOER, JAN. - Wereld en wie. Gedichten.
250909-2763: BOER, JOHAN, DE, NATALINI, ADOLFO EN VOGELZANG, CHRIS. - de Waagstraat, het stadshart van Groningen terug naar nu.
250909-4354: BOER, A.J., DE, BIJKER, A. EN PUTS, F.G.L.M. (SAMENSTELLLERS). - Vijf en zeventig jaar Noorder Kynologen Club. 1911-1986.
250909-2688: BOER, RUDY, DE. - 120 tekeningen voor Op en Om de Terp. Jubileumuitgave 45 jaar Op en Om de Terp.
250909-737: BOER, THEO, DE. - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
250909-3143: TEN BOER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Ten Boer.
250909-4284: BOER, HERMAN PIETER DE. - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
28514-57: BOER, JAN J. - Op old ies vrust t licht.
28514-60: BOER, JAN J. - Het gekrookte riet. De geschiedenis van een boerengeslacht in de Groninger Veenkoloniën.
28514-55: BOER, JAN J. - Wat mie nait jeukt dat kraab ik nait. 25 verhoalen van een dörpsdokter.
20918-03: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1985.
250909-5807: BOER, ENGEL JAN, DE EN MEULEN, CEES, VAN DER. - Een schip vis. Onze Noordzeevisserij in woord en beeld.
2617-01: BOER, GEERT, DE. - Middelstum door de eeuwen heen. Sprokkelingen in woord en beeld door het verleden van een Groninger gemeente.
20918-26: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2008.
20918-27: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2009.
20918-25: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2007.
20918-08: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1990.
20918-09: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1991.
251113-15: BOER, JAN J. - Goandeweg en ondertied. Verzen.
070412-08: BOER, JAN J. (SAMENSTELLER). - Liesterkralen. Honderd Grunneger Gedichten.
20918-11: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1993.
20918-12: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1994.
20918-13: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1995.
10718-16: BOER, EDZE, DE EN ALMA, REDMER. - De stichter, de stukken en de schenkers van het Oldenklooster bij Den Ham.
26917-60: BOER, JAN. - Groningsche sprookjes en vertellingen.
250909-2007: BOER, JAN. - Zun, wiend en wolken.
250909-2023: BOER, JAN. - Poaskeblommen. Bie?n kanner zocht deur Jan Boer.
250909-1996: BOER, JAN. - Zummervaalg.
021217-04: BOER, ADRIAAN, DE. - Wat doet die kip in het aquarium? Een jaar eten en drinken.
110313-01: BOER, TITE, DE. - Witte klaver. Fersen. Verzen. In lytse seleksje ut har dichtwurk (1924-1997).
250909-1978: BOER, JAN. - Lutjekes. Levensgedichtjes.
250909-1975: BOER, JAN. - Nunerkes (schulpkes dei zingen).
20918-04: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1986.
20918-05: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1987.
6519-26: BOER, J.J. - Ubbo Emmius en Oostfriesland
3417-45: BOER, JAN J. - Van sloat en slaat en snijtjemoes. Dattegg snorrepieperijen.
3417-47: BOER, JAN. - Midden Maank Mensen. Viefteg verhoalen oet Stad en Ommelaand ien 't dialekt van Hunzingo.
3417-49: BOER, JAN. - Witte Wieven (ballet).
250909-1854: BOER, JAN J. - Lopen deur de haide.
23114-02: BOER, HARM. - Van onder de linden.
15518-28: BOER, JOHAN BRAND, DE EN JONKMAN, WILLEM. - Militair gezag in Groningen.
3417-67: BOER, G. DE E.A. - Elk heeft zijne wijze van zien. Jubileumboek 175 jaar Nuts Departement Middelstum.
3417-66: BOER SAP, SUZAN, DE. - Spoorwegen in Groningen.
261016-18: BOER, D. - Genealogisch onderzoek naar het voor- en nageslacht van Dr. Gerrit de Jongh van 1842 tot 1873 medicijnendokter te Steenbergen.
11218-27: BOER, G.J. DE (RED.). - Maritiem Jaarboek 1e editie.
20918-24: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2006.
21018-24: BOER, G.J. DE E.A. - Koninklijke Java-China paketvaart lijnen (K.J.C.P.L.).
10918-30: BOER, T.J. DE E.A. - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Eerste en tweede deel.
19913-151: BOER, W. DE. - Drogteropslagen toen en nu.
20918-17: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1999.
20918-19: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2001.
20918-10: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1992.
20918-06: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1988.
20918-14: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1996.
20918-15: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1997.
20918-16: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1998.
23715-24: BOER, JAN J. - Haarm Pakkedaarm.
150311-88: BOER, JAN (SAMENSTELLER). - Pinksterblommen.
18319-18: BOER, JAN. - Asveer. Verhoal van n hail olle zeevogel ien 't dialect van Hunsingo.
19615-97: BOER, JAN J. - Knelus Knienekop en datteg aander verhoalen.
20918-20: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2002.
20918-21: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2003.
20918-22: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 2004.
8319-31: BOER, H. - Geschiedenis van het waterschap Oldambt.
260312-103: BOER, JAN. - Liesterbes en laaiwerik. Verzen van Daale. Dail 1en dail 2: Lopen deur de haide.
15518-25: BOER, JAN J. - As de laiwerik zingt. Keur van honderd verzen van vrouger werk.
20918-07: BOER, G.J. DE (RED.). - Scheepvaart 1989.
101114-27: BOER, JAN J. - Fiederoempie Fiederampie. Dagboek van n dörpsdokter.
11218-25: BOER, G.J. DE (RED.). - Jaarboek scheepvaart 3.
17313-69: BOER, JAN J. - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
26917-216: BOER, AKKE E.A. - Eiland gedachten. Gedichten van Circel 88.
18319-16: BOER, JAN. - Nog n gapsel Grunneger humor.
18319-15: BOER, JAN. - Asveer. Verhoal van n hail olle zeevogel ien 't dialect van Hunsingo.
021217-08: BOER, D.E.H. DE E.A. - Middeleeuwen.
101218-14: BOER, JAN, DE. - Dijkrijk. Noordpolder 1811-2011.
301018-36: BOER, EDZE, DE. - Meij 650. Een verzameling van bijzonderheden uit de geschiedenis van Uithuizermeeden.
250909-2359: BOEREMA, J. EN H.J. - Vlijtige armoede en tonnen gouds. Twee eeuwen Gemeente Marum.
250909-2475: BOERMA, A. - Voorwaarts Voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar een nieuwe eeuw.
250909-2822: BOERMA, A. - Good night in Groningen. Aan het eind ligt een nieuwe start. Honderd jaar hotels in de stad Groningen.
250909-395: BOERMA, STIENEKE EN BROERSMA, ROUKE. - Drèentse schrieverij.
250909-5800: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
250909-5773: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw.
250909-5765: BOERMA, A. - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar Zeevaart onderwijs in Groningen.
8319-52: BOERMA, A. - Coasters. Schepen van de kustvaart toen en nu.
6519-15: BOERMA, G. E.A. - Boerderijen in het Halfambt.
060211-17: BOERMA, A. - Dat doet me denken aan?
231011-173: BOERMAN, DIEK EN WESTERDIJK, HANS. - Over kleur gesproken.
28818-45: BOERSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1990. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2412: BOERSMA, J.W. EN JÖRG, C.J.A. (RED.). - Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep.
250909-2097: BOERSMA, J.W. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1990. Historisch jaarboek voor Groningen.
251016-88: BOERTJENS, KOOS. - Groningen van boven. Groningen from the sky.
61214-41: BOERTJES, KATJA. - Wees gegroet... Kapellen langs velden en wegen in Gelderland.
250909-5785: BOES, ALBERT J. - Vastmaken! 75 Jaar Coöperatieve Boot- en Stuurliedenvereniging ‘De Koperen Ploeg’.
4216-74: BOETZE, WIM E.A. - Waterschap Noorderzijlvest. Works of Art en Kunstwerken.
8616-44: BOEVE, GEERT. - De grote zoektocht. Levensvragen in de bijbel.
16913-17: BOFAME, IN KOLI JEAN. - Congolese wiskunde.
180113-12: BOGT, H.. TER EN COPINGA, H. - Van agrarisch gewest naar moderne regio. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan in 1987 van het Economisch-Technologisch Instituut Groningen (E.T.I.G.) en zijn voorloper, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie (N.E.T.O.).
9517-35: BOGTMAN, R.W. E.A. - Glans der Goudse Glazen. Conservering 1981-1989. Een geschiedenis van behoud en beheer.
250909-5132: BOINK, H. E.A. (RED.). - 700 jaar kerkelijk leven in Denekamp.
250909-923: BOIS, PETER G. DE EN VERHOEF, CISKA (RED.). - 11 steden, 52 plannen. De toekomst van de friese steden door delftse stedebouw studenten ontworpen
25613-18: BOITEN, LIES, E.A. - Eten om te leven, leven om te eten. Groningers aan tafel sinds de middeleeuwen.
250909-2118: BOITEN, LIES EN LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
10119-27: BOITEN, LIES E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. Tien eeuwen Groningen en de Groningers.
250909-3037: BOITEN, LIES E.A. - Groningers op weg naar de moderne tijd.
2315-43: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
51015-03: BOIVIN, BERTUS EN VEEN, CHRIS, VAN DER. - Drents Boer-boek. 7000 jaar boerderij en landschap.
29119-02: BOIVIN, BERTUS. - Huis Ter Hansouwe. Steenhuis aan het Eelderdiep.
250909-183: BOIVIN, BERTUS. - Assen.
250909-1425: BOIVIN, B. E.A. (RED.). - "20 eeuwen Nederland en de Nederlanders. Band 2; aflevering 18 t/m 34"
29119-01: BOIVIN, BERTUS. - Landgoed Rheebruggen. Een goed bewaard geheim.
150311-135: BOIVIN, BERTUS E.A. - Have en Goed. Twintig cultuurschatten van Het Drentse Landschap.
18214-120: BOIVIN, BERTUS EN ELERIE, HANS. - Het Drentse Landschap tekenend.
20117-04: BOIVIN, BERTUS EN NIJKEUTER, HENK. - Literaire reisgids Drenthe. Verhalen en gedichten voor onderweg.
241117-04: BOK, ANNE MARIE E.A. (RED.). - Naar school in Rolde. Lager en basisonderwijs tot 2008.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9