Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10918-55: WIJNBERG, KLAAS. - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
26917-214: WIJNGAARDEN, TITEKE, VAN. - Tenteneiland Vlieland. Feiten en verhalen over de geschiedenis van het kamperen op Vlieland.
8618-21: WIJNGAARDEN, R. VAN. - Warga in oude anischten.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
19615-131: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Aan de waaln van 't ol daip. 'n Stok oet ‘t Westerwoldsche leevmt.
22117-78: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was 't in mien tied. Drei verhoal'n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. 't Gelukszwien. Lainoa.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
241117-30: WILDE, INGE, DE. - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
241117-19: WILHELMINA. - Eenzaam maar niet alleen.
101117-41: WILKENS, N.F. E.A. - Gedenkboek ter gelegenheid der feestviering van het 25-jarig bestaan de Hogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Veendam 1866-1891.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
19118-19: WILLEMART, PIERRE. - Het Visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096 / 1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
17918-02: WILMINK, WILLEM (VERTALING). - De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
22217-26: WILSON, DAVID M. - Anglo-Saxon Art from the seventh century to the Norman conquest.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
26319-34: WILTERDINK, WILLEM. - Winterswijkse pioniers in Amerika.
101218-05: WILTERDINK, WILLEM. - Verhalen van de grens.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
8319-55: WINDE, H.J. DE E.A. - Bressiaanse vissers.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
25219-04: WINGERDEN, BASTIAAN, VAN. - Spirituele Astrologie I. De noordelijke Maansknoop. De boodschap van gene zijde. Reincarnatie en astrologie.
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
26319-15: WINKELS, FRANS. - Overkamp. Gegevens over de stamvaders van de Eibergense, Meddose en Vragenderse families Overkamp.
010811-15: WINKLER, WOLF (ED.). - A spectacle of spectacles.
111216-52: WINKLER, JOHAN. - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
181218-18: WINKLER PRINS, A. - Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van industrieel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
15914-72: WINTER, R. DE. - Leven voor de luchtvaart. Hendrik Walaardt Sacrë 1873-1949.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
22718-11: WINTER, P.J. VAN. - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
121118-11: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
22718-42: WIT, AAT. - Historie van de Niedorpen en Winkel.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
10718-56: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913-1963.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
271218-35: WLADIMIROFF, IGOR. - De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaes Witsen en Andrej Winiusen de Nederlandse cartografie van Rusland.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
301018-50: WOBBES, REINT, REINDERS, KEES E.A. - 200 jaar Lutjebosch deel 1 en 2. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
050219-30: WOLDRING, JAN (TEKST). - Klokslag 2000. Tentoonstelling van klokken uit de Noordelijke Nederlanden (1650-1900) uit de collectie Woldring.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.

Next 100 books from Bladzij 20

4/4