Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
15914-72: WINTER, R. DE. - Leven voor de luchtvaart. Hendrik Walaardt Sacrë 1873-1949.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
250909-4149: WINTER, LEON DE. - La place de la Bastille.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3601: WISSEN, PIETER, VAN (ORGANISATIE) E.A. - Een halve eeuw ?De Ploeg? 1918-1968.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
12316-63: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
17218-13: WITTEMAN, SYLVIA. - Koken met Sylvia Witteman. Het bearnaisesyndroom & De maillardreactie.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
29118-02: WITTEVEEN, H.J. - Tot de ene. De weg van het universeel soefisme.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
2517-33: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse vijzels.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
2617-08: WOERTMAN, D.W. EN HERBERT, J. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
241117-17: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
25616-35: WOLTERS, REIN. - Blik op Zuid deel 5.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
300311-27: WOLTERS, HESTER (EINDRED.). - Nederland Indonesia. 1945-1995. Een culturele vervlechting. Suatu pertalian budaya.
3417-18: WOLTHUIS, FRED E.A. - Drents Daip blif altied stromen. Oud-Annerveen Spijkerboor Nieuw-Annerveen.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
250909-3810: WOODWARD, FRED (ED.). - Rolling Stone. Images of Rock & Roll.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
25118-27: WORAM, CATHERINE EN COX, MARTYN. - Tuinplezier voor kids.
281117-35: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
2315-53: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 en 2.
10417-14: WORTEL, TH.P.H. - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
26917-21: WOUDE, P. VAN DER. - 100 jaar Nieuw-Amsterdam Veenoord. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
26917-44: WOUDE, ROLF, VAN DER. - Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad.
170112-27: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Deel I, II en III.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
140811-38: WOUDE, ROLF, VAN DER EN SCHUIT, WILLY, VAN DER. - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 Jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
61115-50: WOUDT, KLAAS. - Van Canefas tot Coral. De geschiedenis van een Krommeniër familie-onderneming.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
281217-04: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
8416-36: WRIGHT, MICHAEL. - Het complete lexicon tuinplanten.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
9218-17: WRIGHT, JONATHAN V. - Treasury of natural cures.
8917-19: WTTWAALL, B.W.G. - Nederlands Klein Zilver 1650-1880.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-50: WUMKES, G.A. - It Fryske Reveil in portretten.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
51015-207: WUMKES, G.A. - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
250909-2178: WUMKES, A.D. EN VINHUIZEN, ELIZABETH C.A. - De Sint Hippolytuskerk te Middelstum 1445-1945.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
12714-58: WUNDERINK, A. - Schizofrenie.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-17: WYBENGA, A.M. - Alderheljen. Mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
27218-63: YOGANANDA, PARAMHANSA. - De wetenschap der religie.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
270909-164: YPMA, Y.N. F - Friesland Annis Domini 1940-'45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
141117-05: ZANDEN, J.L. VAN. - Den zedelijken en materielen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande. Een reeks rapporten uit 1851.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
26917-45: ZANTEMA, J.W. EN VISSER, W. - Frysk Wurdboek. Deel 1 Frysk-Nederlansk en deel 2 Nederlansk-Frysk.
7913-29: ZANUCCOLI, LUCIANA. - De roerige jaren van katholiek Nederland. Een Italiaanse visie.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
250909-888: ZEE, P.R. VAN DER. - Zestig jaar voetbal en een vleugje korfbal in de vlecke Joure. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Sportclub Joure op 20 maart 1980.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
16118-20: ZEE, F.J. DE. - De Veendammer Courant (1829-1905).
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
5118-35: ZEEUW, P.W. DE. - De keuvels van het Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
16118-57: ZIBAWI, MAHMOUD. - Iconen. Betekenis en geschiedenis.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
5118-44: ZIJL, ANNEJET, VAN DER. - De Amerikaanse prinses.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
26917-149: ZIJLMA, J. - De Marne. Eene geschiedkundige beschouwing van de ommelanden in het algemeen en van het westelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder.
3417-115: ZIJLMA, I.H. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in de Marne.
250909-2513: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
250909-2070: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
22117-152: ZIJLMA, H.J. E.A. - Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841-1941.
23218-18: ZIJLMA, G. - Ommelander schetsen.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
26917-215: ZIJLSTRA, KAREL, WAL, HEDY, VAN DER EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Met licht geschreven.
290413-35: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één heiligen.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
14317-16: ZILVER. - Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstelling in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.
291111-15: ZIMMERMAN, JÖRG F. - Jörg F. Zimmerman.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
22117-25: ZOER, HENK. - De Broekstreek in de twintiger jaren.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
19118-30: ZOMEREN, DICK, VAN. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
15313-02: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een jaar in scherven.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
4216-30: ZONDAG, KOEN. - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker 1842-1992.
22117-42: ZONDERGELD, G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
8416-24: TOPOGRAFISCHE ATLAS ZUID. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
17313-67: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder gelegen in het noorden der provincie Groningen 1810-1911. Benevens de voorbereidingen tot de “Indijkinge der Noordpolder”1805-1810.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
240910-126: ZUIDEN, HENK, VAN (SAMENSTELLING). - Groningen. De stad in gedichten.
30614-49: ZUIDERSMA, ARIE. - Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
231011-190: ZUITHOFF, ATE (INLEIDING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
25616-30: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
26917-198: ZWAAL, A.J. - Terschellinger historie.
261016-38: ZWAAN, PETER, DE. - Raadselrellen rond een rondreis.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
5118-36: ZWAN, PUCK, VAN DER. - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
26917-221: ZWIER, GERRIT JAN. - Mijn wadden.
51015-146: ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
3417-117: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
15914-33: ZWINKELS, ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tgen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945.

3/9