Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
23813-11: WIJMA, K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
101117-40: WIJMA, SIMON. - Een boer in zijn tijd. Portret van een veehouder in ruste.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
25219-09: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De vicarieen in Gelderland. Met vermelding veelal van tijdstip der stichting, namen der stichters, goederen en inkomsten der vicarieen, de collators of patroons, de vicarissen of bezitters en de erover gevoerde processen tot 1648.
301216-23: WIJNBERG, ROB. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van toen over dilemma’s van nu.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
10918-55: WIJNBERG, KLAAS. - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
4419-39: WIJNBERG, JEFFREY. - Gebroken wilskracht. De ziekte die depressie heet en hoe je ervan geneest.
4419-40: WIJNBERG, JEFFREY. - Dagboek van een psycholoog. Meeluisteren in de spreekkamer.
26917-214: WIJNGAARDEN, TITEKE, VAN. - Tenteneiland Vlieland. Feiten en verhalen over de geschiedenis van het kamperen op Vlieland.
8618-21: WIJNGAARDEN, R. VAN. - Warga in oude anischten.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
19615-131: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Aan de waaln van 't ol daip. 'n Stok oet ‘t Westerwoldsche leevmt.
22117-78: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was 't in mien tied. Drei verhoal'n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. 't Gelukszwien. Lainoa.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
241117-30: WILDE, INGE, DE. - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
241117-19: WILHELMINA. - Eenzaam maar niet alleen.
101117-41: WILKENS, N.F. E.A. - Gedenkboek ter gelegenheid der feestviering van het 25-jarig bestaan de Hogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Veendam 1866-1891.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
19118-19: WILLEMART, PIERRE. - Het Visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096 / 1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
22217-26: WILSON, DAVID M. - Anglo-Saxon Art from the seventh century to the Norman conquest.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
26319-34: WILTERDINK, WILLEM. - Winterswijkse pioniers in Amerika.
101218-05: WILTERDINK, WILLEM. - Verhalen van de grens.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
8319-55: WINDE, H.J. DE E.A. - Bressiaanse vissers.
4419-47: WINDE, HENK, DE. - Rederij T. Muller.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
25219-04: WINGERDEN, BASTIAAN, VAN. - Spirituele Astrologie I. De noordelijke Maansknoop. De boodschap van gene zijde. Reincarnatie en astrologie.
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
26319-15: WINKELS, FRANS. - Overkamp. Gegevens over de stamvaders van de Eibergense, Meddose en Vragenderse families Overkamp.
010811-15: WINKLER, WOLF (ED.). - A spectacle of spectacles.
111216-52: WINKLER, JOHAN. - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
22718-11: WINTER, P.J. VAN. - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
121118-11: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
22718-42: WIT, AAT. - Historie van de Niedorpen en Winkel.
20419-30: WIT, DREWES, DE. - Tronies. Drewes de Wit 2011.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
10718-56: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913-1963.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
271218-35: WLADIMIROFF, IGOR. - De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaes Witsen en Andrej Winiusen de Nederlandse cartografie van Rusland.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
301018-50: WOBBES, REINT, REINDERS, KEES E.A. - 200 jaar Lutjebosch deel 1 en 2. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
050219-30: WOLDRING, JAN (TEKST). - Klokslag 2000. Tentoonstelling van klokken uit de Noordelijke Nederlanden (1650-1900) uit de collectie Woldring.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
13318-26: WOLFF, ANNE E.A. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
241117-17: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
25219-18: WOLTJER, J.J. - Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond. Over de voorgeschiedenis en de eerste fasen van de Nederlandse opstand.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
4419-48: WORMGOOR, INGRID. - Turfschuiten en kustvaarders. Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw.
2315-53: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 en 2.
10417-14: WORTEL, TH.P.H. - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
26917-44: WOUDE, ROLF, VAN DER. - Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
140811-38: WOUDE, ROLF, VAN DER EN SCHUIT, WILLY, VAN DER. - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 Jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
9218-17: WRIGHT, JONATHAN V. - Treasury of natural cures.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-50: WUMKES, G.A. - It Fryske Reveil in portretten.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
250909-2178: WUMKES, A.D. EN VINHUIZEN, ELIZABETH C.A. - De Sint Hippolytuskerk te Middelstum 1445-1945.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-17: WYBENGA, A.M. - Alderheljen. Mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
17918-09: YBEMA, KLAAS. - Wat een weer! Kroniek van het weer in Friesland 1901-2006.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
270909-164: YPMA, Y.N. F - Friesland Annis Domini 1940-'45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
141117-05: ZANDEN, J.L. VAN. - Den zedelijken en materielen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande. Een reeks rapporten uit 1851.
18818-07: ZANDSTRA, ALBERT. - Eindrapportage Onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus bij Stavoren.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
11419-34: ZANDT, L.C.E. VAN 'T. - Het fonds de blauwe zeeridders. De geschiedenis van het Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers 1923-1998.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
1518-43: ZANTEN, MIEKE, VAN. - Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit.
18818-44: ZANTEN, MARIEKE, VAN. - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1800.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
4119-05: ZDUNIAK, JAN UND FEDCZAK, AGNIESZKA. - Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere in Wort und Bild.
250909-888: ZEE, P.R. VAN DER. - Zestig jaar voetbal en een vleugje korfbal in de vlecke Joure. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Sportclub Joure op 20 maart 1980.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
121118-48: ZEILER, FRITS DAVID E.A. - De Wind- en Watermolens in Overijssel.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
181218-07: ZEVENWOUDEN. - Herinneringen aan Zevenwouden.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
10918-10: ZIEGLER, FRANZ. - Magisch marsepein.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
11419-15: ZIJL, ANNEJET, VAN DER. - Bernhard. Een verborgen geschiedenis.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
6519-13: ZIJL, ANNEJET, VAN DER. - Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
26917-149: ZIJLMA, J. - De Marne. Eene geschiedkundige beschouwing van de ommelanden in het algemeen en van het westelijk gedeelte van Hunsingo in het bijzonder.
3417-115: ZIJLMA, I.H. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in de Marne.
250909-2513: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
250909-2070: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
22117-152: ZIJLMA, H.J. E.A. - Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841-1941.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
26917-215: ZIJLSTRA, KAREL, WAL, HEDY, VAN DER EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Met licht geschreven.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
22117-25: ZOER, HENK. - De Broekstreek in de twintiger jaren.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
19118-30: ZOMEREN, DICK, VAN. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp. Ze waren gewoon ineens weg.
26319-28: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De levende have. Een modern bestiarium.
271118-72: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Het complete Rekelboek.
15313-02: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een jaar in scherven.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
271118-71: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Wat wil de koe.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
4216-30: ZONDAG, KOEN. - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker 1842-1992.
22117-42: ZONDERGELD, G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
26319-22: ZUCKOFF, MITCHELL. - Verloren in het paradijs. De onwaarschijnlijke redding van drie militairen uit de onherbergzame jungle van Nederlands Nieuw-Guinea.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
8416-24: TOPOGRAFISCHE ATLAS ZUID. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
271218-29: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het waterschap Noordpolder.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
10119-25: ZUIDEMA, WILLEM EN DOUMA, J. (VERTALERS). - Kronieken van de abdij Bloemhof te Wittewierum lopende over de dertiende eeuw, door de Abten, Emo, Menko en een ongenoemde.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
27918-28: ZUIDHOEK, ARNE. - Passagiersschepen uit Nederland. De oceaanlijners van ca. 1880 tot heden.
6519-44: ZUIDHOEK, ARNE. - Scheepsrampen met Nederlandse schepen 1855 tot 2001.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
101218-24: ZUIDHOF, D.E. - Geschiedenis van het oude dorp Rottum en andere bijzonderheden.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
231011-190: ZUITHOFF, ATE (INLEIDING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
21018-57: ZUYDGEEST, M.P. E.A. - Vlaardingen in en uit het slop.
25616-30: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
6519-45: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
261016-38: ZWAAN, PETER, DE. - Raadselrellen rond een rondreis.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
5118-36: ZWAN, PUCK, VAN DER. - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
9219-38: ZWEIG, STEFANIE. - Nergens in Afrika.
050219-34: ZWEIG, STEFANIE. - Ergens in Duitsland.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
26917-221: ZWIER, GERRIT JAN. - Mijn wadden.
51015-146: ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
18219-26: ZWINDERMAN, H.J. EN BOERMA, E. - Van Wijk & Boerma. De historie van een familiebedrijf.
3417-117: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
26718-61: ZWITSER, EDWARD. - Buiten beeld. Aangrijpende reddingen uit 100 jaar De Reddingboot.

5/9