Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
4216-140: STREURMAN, G.H. E.A. (RED.). - Veendam 300. Gedenkboek in opdracht van het gemeentebestuur uitgegeven bij het 300-jarig bestaan van Veendam. 1655 - 1955.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
281217-52: STROUKEN, INEKE E.A. (RED.). - Streekgebonden kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
21018-56: STRUIJS, M.A. E.A. - Vlaardingen veranderd... verandert.
250909-261: STRUIK, PIETER J. - Zaaizaod.
10918-50: STRUIKSMA, G. - Cor Reisma. Kunstschilder.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
250909-365: STUMPEL, L.M.A. E.A. - Etstoel Anloo Toe St. Magnus.
250909-5721: STUY, J.C.P. - Helikopters.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
13918-21: SUCITTO, AJAHN - Parami. Ways to cross life's floods.
13918-22: SUCITTO, AJAHN. - Meditation. A way of awakening.
13918-23: SUCITTO, AJAHN. - Kamma and the End of Kamma.
250909-4730: SUIJKERBUIJK-STOOP, C. E.A. - RKVV-Borgvliet 60 jaar 1922-1982.
13918-24: SUMEDHO, AJAHN. - Mindfulness. The path to the deathless.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
250909-1484: SURENDONK, HUUB. - Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun u.a. (1899-1999).
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Surhuisterveen. Stafkaart Surhuisterveen.
251113-66: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
20510-8: SÜSKIND, PATRICK. - Het parfum.
250909-527: SUSO, BAMBA AND KANUTE, BANNA. - Sunjata. Gambian Versions of the Mande Epic.
16118-53: SUSS, RENE. - Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
301018-11: SUTCLIFFE, DAVID. - The Rib. The riggid-hulled inflatable lifeboat and its Place of Birth The Atlantic College.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
26917-75: SWAAK, KLAAS. - Op de helling.
250909-1355: SWAAN, ABRAM, DE. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
101114-39: SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. - Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
250909-1022: SWEERS, B.M. - Karens familiekroniek. Over het leven van de voorouders en enkele andere familieleden van Farmor / Mormor Karen A. Sweers-Nyegaard.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
050219-36: SWIGCHEM, C.A. VAN E.A. - Een huis voor het Woord. Het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
271218-08: SWINDEREN, TH. VAN. - Geslachtslijst van de familie van Swinderen.
18319-53: SWINDEREN, TH. VAN. - De nagedachtenis van S. Stratingh Ez. gevierd in het genootschap: ter bevordering der natuurkundige wetenschappen, te Groningen. 1841.
26917-135: SYBENGA, S. - Dijk- en waterschapsrecht in Groningen.
26917-136: SYPERDA, E. - Sibylle van Griethuysen en haar Damster jaren 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam.
26917-137: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
250909-769: SYTSTRA, O.H. EN HOF, J.J. - Nieuwe Friesche Spraakkunst.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
12316-138: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost-Groningen.
26917-167: TAMMELING, BART. - Honderd jaar Groninger beroepsbrandweer 1884-1984. .
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
250909-2270: TAMMELING, BART - Zelfde circus, andere clowns. Kroniek van 25 jaar Groningen.
10718-41: TAMMELING, B.P. - RKZ Groningen.
121118-41: TAMMELING, BART. - Marten Klompien.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-3047: TAMMELING, BART. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
130912-10: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis.
10918-54: TAYLOR, DAVID. - U en uw hond. Het complete handboek voor de hondenliefhebber.
23114-23: TAYLOR, LOUISE. - Yoga voor iedereen. Een werkboek voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
271218-53: TEENSTRA, M.D. - " Chronologisch overzigt gebeurtenissen, die in ons vaderland en elders hebben plaatsgehad; en wel inzonderheid in de provincien Groningen, Friesland en Drenthe, van het jaar 1795 tot 1815. "
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
28219-22: TEIS, GEEERT. - De poeet van Aolwieke. Een selectie uit het dicht- en toneelwerk van Geert Teis Pzn. (1864-1945). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
251113-06: TEIS, GEERT. - `t Aimertje. Grönneger waark.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
23715-23: TELDERS, C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof. Mr. B.M. Telders.
17313-12: TELTING, A. - Stadboek van Groningen.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
8416-46: TEMPELMAN, JAAP. - Zo lang als het duurt.
29119-51: TENGBERGEN, ANNET. - De acht kastelen van Vorden.
281117-26: TEPE, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam,
050219-33: TEPPER, NANNE. - De vaders van de gedachte.
16214-30: TERHART, FRANJO. - Het hiernamaals. Leven na de dood.
271118-09: TERLOUW, JAN. - Oosterschelde windkracht 10
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
20117-49: TERPSTRA, PIETER. - De Wadden. Wisselende schoonheid.
25618-26: TERSTEEG, JACQUES (EINDRED.). - Winsumer dorpen op de kaart en een route langs negentiende-eeuws joods erfgoed.
101218-21: TERSTEEG, JACQUES (EINDRED.). - Winsum 1057-2007.
141117-13: TERSTEEG, JACQUES (EINDRED.). - Winsum 1057-2007.
3417-105: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
29119-06: TEUBNER, CHRISTIAN. - Food. De wereld van de levensmiddelen.
1518-30: TEUNISSE, A. - De nuttige handwerken voor meisjes.
29917-39: TEUNISSE, A. EN VELDEN, A.M. VAN DER. - Handleiding bij Het Klassikale Onderwijs in de Fraaie Handwerken (Kunstnaaldwerk).
19913-205: TEXEL. - Texel Gids.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
250909-2397: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt . Stad en lande in 1672.
251016-46: THEISSEN, J.S. - Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V).
101017-41: THEORIN, JOHAN. - Schemeruur.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
10417-55: THIEDE, CARSTEN PETER EN D'ANCONA, MATTHEW. - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
26319-39: THIELEN, TH. A.M. E.A. - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
101017-45: THIEMEYER, THOMAS. - Nebra.
101017-42: THIEMEYER, THOMAS. - Het oog van Medusa.
101017-15: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
13918-25: THIRADHAMMO, AJAHN. - Contemplations on the seven factors of awakening.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
23814-20: THOMAS, JO (HOOFDRED.). - Het Pasta Boek. Pasta zelf maken. Pasta uit de streek. Gevulde pasta.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
13318-15: THOMPSON, JENNY. - Miracles from the vault. Anthology of underground cures.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
27117-14: THUIJL, J. VAN EN ROOS, J. DE. - 50 jaar TONEGIDO. Jubileumuitgave.
20117-39: THURZOVA, L. E.A. - Elseviers gids van geneeskrachtige kruiden.
250909-5591: THÛY, LÊ THI DIEM. - De gangster naar wie we allemaal op zoek zijn.
10215-08: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
6519-48: TIEDEMA, J.J. EN BUIKSTRA, J.J. - Friesland rond per tram 1880-1948. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandse Tramweg Maatschappij.
6218-09: TIELEMANS, L.J. - Schetsen en verhalen uit de kerkelijke geschiedenis der provincie Groningen.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
15518-08: TIESING, HARM. - Over de Hunse. 'n vertelling veur 't Dreensche volk.
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
25618-30: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
9219-17: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert 2. Oude en nieuwe stadsgezichten.
51015-163: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert. Een beeld van 25 jaar stadsvernieuwing.
17313-58: TIJMS, W. - Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990.
27218-18: TIKTAK, AALJE. - Alles electrisch. Over de electriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
26718-38: TILBUSSCHER, JOOP. - Zestien vierkante meter. Arbeiderswoningen op Groninger dorpen 1900-1950.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
19618-02: TIMMER, K.P. - De Drouwener venen. De geschiedenis van de ontwikkeling van een hoogveengebied van ca. 1650 tot 1914.
3417-189: TIMMER, SOPHIE. - Klaproosrood en Korenbloemenblauw. Werk en leven van Maya Wildevuur.
150311-151: TIMMER, K.P. - Het is oorlog. Militairen uit Gieten vertellen over de mobilisatie. mei 1940.
101218-22: TIMMER, A.C. - Buitenhuizen in Haren. Wonen op stand.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
7814-53: BAFLO / TINALLINGE - Fotoboek Openbare School Baflo - Tinallinge
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
13318-16: TITMUSS, CHRISTOPHER. - De helende kracht van meditatie.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
250909-889: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
250909-3976: TOEPOEL, P.M.C. - Toepoel’s hondenencyclopedie.
25219-12: TOET, N. - De kaart gelezen. Scheveningen 1661-1667.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
15119-22: TOMAN, ROLF. - Gotiek. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
29119-45: TOMAN, ROLF. - De kunst uit de Italiaanse renaissance. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst Tekenkunst.
250909-290: TONCKENS, C.K. E.A. - Norg en omgeving. Geïll. gids met wandelkaart.
251113-07: TONEEL. - Hou Joap onder petoffel weg kwam. `n Dol ding veur Doame en Heer in Grönneger toal.
250909-3112: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African Continent and Southern Africa.
121118-37: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
5116-06: TOONDER, MARTEN. - It kwea-each.
20419-24: TOONDER, MARTEN. - Tom Koater en t spouk van Bommelborg.
13218-22: TOONDER, MARTEN. - HM. (de atlantiër, het huilen van urgie, de hopsa's)
13218-23: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd. (het booroog, de labberdaan, de pasmunt)
13218-24: TOONDER, MARTEN. - Een goot denkraam. (de liefdadiger, het platmaken, de loodhervormer)
13218-01: TOONDER, MARTEN. - Wat enigjes. (de giegelgak, de gezichtenmantel, de kwinkslagen)
13218-33: TOONDER, MARTEN. - Zoals mijn Goede Vader zei. (de tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hupbloemerij)
13218-25: TOONDER, MARTEN. - Parbleu. (het nieuwe denken, de maanblaffers, de bevrijding van sollidee)
17218-16: TOONDER, MARTEN. - De klonters
13218-03: TOONDER, MARTEN. - Hoe vreselijk is dit alles. (de wisselschat, de onbetaalbare reis, de transmieter)
13218-09: TOONDER, MARTEN. - De grote onthaler. (De Grote Onthaler)
13218-18: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel. (de ombrenger, de minionen)
5116-12: TOONDER, MARTEN. - De witmutse.
13218-28: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf… (het slaagsysteem, het lemland, de killers)
5116-05: TOONDER, MARTEN. - De utfalsels.
5116-10: TOONDER, MARTEN. - It foarlan.
13218-04: TOONDER, MARTEN. - Ach mallerd. (de kiekvogel, de uitvalsels)
13218-11: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord. (de grijze kunsten, de geweldige wiswassen)
13218-31: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel. (de spliterwt, de dankputters, de mobbeweging)
13218-32: TOONDER, MARTEN. - K wist niet dat ik het in me had. (de achtgever, de pikkin-ring, bombom de geweldige)
13218-34: TOONDER, MARTEN. - Als je brgrijpt wat ik bedoel!! (het boze oog, de grauwe razer, het kukel)
11419-22: TOONDER, MARTEN EN JAN GERHARD. - Het Meeuwenjong. Eiland in de verte / De oudste ochtend.
13218-26: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten. (de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen)
13218-70: TOONDER, MARTEN. - De Schoonschijners.
13218-14: TOONDER, MARTEN. - Grofstoffelijke trillingen. (de zwarte zwaddermeel, de vuursalamander, de viridiaandinges)
13218-17: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak. (de gekikkerde vorst, de unistand)
13218-10: TOONDER, MARTEN. - Héél stilletjes. (de astromanen, de doorluchtigheid)
13218-06: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen. (de dropsleven, de verdwenen heer, de waarde-ring)
13218-20: TOONDER, MARTEN. - Daar zit iets achter. (de weetmuts, het vergeetboekje)
181218-32: TOONDER, MARTEN. - Geld speelt geen rol. De windhandel, de sloven, de bovenbazen.
19118-10: TOONEN, PETER. - Wat wisten de Maya's? Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde.
250909-2166: TOONSTRA, J. - Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2.
251016-161: TOONSTRA, JAN (SAMENSTELLER). - Op en om de Terp 60 jaar 1954 - 2014.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
10119-13: TOORIANS, JAN. - Het vendel. Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden.
5217-27: TOORN, WILLEM VAN. - Stoom.
241117-10: TOP, VAN DEN. - Genealogische gegevens m.b.t. de familie van den Top afkomstig uit Essen.
51015-139: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
7217-14: TOP, WIEB. - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
311017-37: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
4216-173: TOUWEN, B.C.L. EN YSPEERT, E.G. (RED.). - Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 1909-1984.
210119-45: TOXOPEUS, WIEPKE. - Ik ben van Rottum. Herinneringen aan de strandvoogd en het eiland Rottum.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
3218-11: TREUR, FRANCA. - Dorsvloer vol confetti.
21917-27: TREUR, FRANCA. - Een dorsvloer vol confetti.
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
281217-53: TRIVETT, LILLIE D. - The technique of Branscombe Point Lace.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
050219-40: TROMPETTER, COR EN ZANDEN, JAN LUITEN, VAN. - Over de geschiedenis van het platteland in Overijssel (1500-1850).
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
27218-16: TRUNGPA, CHÖGYANN. - Geestelijk Materialisme.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
4419-07: TUCHMAN, BARBARA. - De waanzinnige veertiende eeuw.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
17418-09: TULKU, TARTHANG. - Kum Nye meditatieve bewegingsoefeningen. Lichaam, geest en zintuigen in wisselwerking.
17418-32: TUPAN, HARRY. - Hester Schroor vertekend schilderijen.
1518-17: TURNER, ALICE K. - De geschiedenis van de hel.
29917-40: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire Lace Patterns.
8917-60: TURSTEN, HELENE. - Novemberval.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
12316-22: TUTTEL, JAN. - Eelde / Paterswolde. Veranderd gezicht 1900-1980.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 ? 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
091012-21: UFFEN, JAN SIEBO. - Dè. Verhoalen en gedichten.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
301018-25: UFFEN, JAN SIEBO EN DIJKHUIZEN, ELLEN. - H.N. Werkman - Chassidische Legenden. Onder de weg en over de locht.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
10918-26: UFKES, TONKO. - Eileks.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
1814-04: UIJTENBOOGAARDT, BARBELO C. - Licht op hypnotherapie.
10119-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
10119-15: UIL, BERT. - Kovvie staait kloar Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail twije).
9818-31: UIL, BERT. - 't Lopt voak aans...!
12316-57: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
111216-40: UILDRIKS, F.J. VAN EN BRUINSMA, VITUS. - Onze bloemen in den tuin. De mooiste en meest gebruikte tuinbloemen.
150310-14: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Vincent van Gogh. Schilderijen en Tekeningen.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
27918-27: ULSAMER, GREGOR. - Feuerschiff Borkumriff. Zur Geschichte des Nachrichtenwesens an der Kuste.
91015-49: ULSAMER, BERTOLD. - Werken met emotionele intelligentie.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
27218-48: UNDERHILL, HAROLD A. - Plank-on-frame models and scale masting and rigging. Volume I.
17817-24: UNDERWOOD, ED. - Als je God je hart breekt.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
250909-5009: URK. - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van scheeps- en visserijtermen.
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-3871: URSING, B. - Elseviers plantengids. Veldflora met 900 illustraties in kleur.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
8618-17: UYLDERT, MELLIE. - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang van edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
1516-42: UYTTERHOEVEN, FRANS T.M. - De Weg van de Samoerai. De negen principes van persoonlijke effectiviteit.
17313-131: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale atlas fan Fryslân 1832. Deel 3 - Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Noordwolde en Blesdijk. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
9219-08: VAARWERK, B.H.M. TE E.A. - Acht eeuwen heerlijk Eibergen. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Eibergen.
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
11419-05: VALKENBERG, RON, VAN. - Atlas van Engelen en Feeen. De geheimen van de hemelse boodschappers en natuurgeesten verklaard. Over contacten met lichtwezens en hoe ons bewustzijn te openen voor de onzichtbare wereld.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
281217-71: VANCE, JACK. - De Kronieken van Cadwal. Eerste boek: Station Araminta.
250909-1264: VANDEBEECK, TH. EN GRAUWELS, J. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
16517-24: VANDENHORST, J.J. - Bloemmotieven in kloskant.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
241010-47: VANDERSMISSEN, HANS. - Sail 90. Een kleurrijk verslag van Nederlands grootste zeilfeest met meer dan 200 foto's.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
250909-3869: VANSALEN, VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
20419-22: VANVUGT, EWALD. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema en de fotografie van tempo doeloe.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
18319-44: VARWIJK, G.H. EN SEINEN, J.R. - Stap voor stap langs de Dedemsvaart.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
20817-17: VASOLD, MANFRED. - Koch, Grondlegger van de bacteriologie.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
26917-19: VEEN, J. VAN DER. - Nieuw Drentsch Mozaïk.
18219-19: VEEN, JAN WIEBE, VAN E.A. - Willem Frederik Pastoor. Plattelandsfotograaf te Loppersum 1884-1972.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
10119-50: VEEN, W. VAN DER. - Johannes Hendrikus Zelle. Verhalen over een legendarisch predikant (1907-1983).
31518-24: VEEN, HARM, VAN DER. - De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
101017-16: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Eene goede speculatie. 125 jaar gas in Assen.
250909-2609: VEEN, W.K. VAN DER. - ?Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. Inleiding.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1889: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Bie C & A dr uut.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
121118-47: VEEN CZN, B. VAN DER. - Groninger molenboek.
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
191118-05: VEEN, LUUK, VAN DER (RED.). - Damwoudevan 1900 tot nu. Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude in woord en beeld.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
51015-68: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Grunneger kerstverhoalen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
26917-76: VEEN, GRÉ, VAN DER. - N Brobbelbad van de Gamma.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
101117-17: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Wizze in t onwizze.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
28818-53: VEEN, HARM, VAN DER E.A. - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
311017-24: VEEN, CHRIS VAN DER (RED.). - De Onlanden, het Leege Lant.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
101017-20: VEEN, HARM, VAN DER. - Westerbork 1939-1945. Het verhaal van vluchtelingenkamp en Durchgangslager Westerbork
191118-06: VEEN, LUUK, VAN DER (RED.). - Buitenpost van 1900 tot nu. De ontwikkeling van een belangrijk grensdorp in woord en beeld.
4419-52: VEEN, JACOB, H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
281217-60: VEENHOF, JOH. G. - Sluipvaart onder de golven.
18219-02: VEENHOF, EGBERT. - Herinneringen aan de Veenhof. Mijn jeugd in een kleine boerengemeenschap.
10918-42: VEENMA (VOORWOORD). - DHG Orgaan Jubileumnummer 1653-1953.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
11113-22: VEENSTRA, JOHAN. - De boot naar Valhöll. Verhaelen.
12313-32: VEENSTRA, JOHAN. - Et geheim van de wiend.
12313-33: VEENSTRA, JOHAN. - Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
121118-46: VEENSTRA, JAN. - De zomer van '59.
29118-05: VEENSTRA, JOHAN. - Lamert en Lutske. Verhaelen.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
23114-17: VEENSTRA, BART. - Oet de kiep. Drentse verhalen.
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
21313-21: VEENSTRA, JOHAN. - De wereld is gek. Verhaelen.
281117-07: FEANWALDEN / VEENWOUDEN. - As gele pompieren bigjinne to praten. In oersjuch fan ryklik oardel ieu skiednis fan de Menniste Gemeinte fan Feanwalden.
9517-43: VEER, WILLEM, VAN DER. - Nederlandse Oorlogsroman Omnibus. Een bloem voor de koerierster / Market Garden / Een roos voor de bevrijder.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
241010-48: VEER, ARIE, VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
10918-73: VEER, GERRIT, DE. - Nova Zembla. Vertelling van de derde zeiltocht om de noord en de overwintering in het Behouden Huis.
4216-64: VEER, J. VAN DER. - De mooiste dag van heur leven.
9818-23: VEER, PAUL, VAN 'T. - De Atjeh-oorlog.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
30614-64: VELD, H. VAN 'T E.A. - Ook uit de mond der kinderen... deel 2. Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool.
21917-51: VELDE, WIETSE, VAN DER. - Sint Joris op 't Zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort.
181218-08: VELDE, RINK, VAN DER. - Jan Hut.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
22117-76: VELDHUIS, TINY. - Hou wil t kinnen. Gedachten ien n deuske.
190410-28: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
17313-76: VELDHUIS, TINY. - Nait dat ie der mit van neude hemmen.
2617-05: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATRA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
19618-47: VELDHUIZEN, A. VAN. - Op en om Adderhorst.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
18818-29: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
220310-196: VELDMAN, FREERK J. - Hermannus Collenius 1650-1723.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
08012013-31: TUNNEL VELSEN - Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
20419-06: VELUWE, JAN, VAN DE. - Het mysterie van de aardstralen en hun invloeden op mens en dier, waaronder bijen.
11114-23: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 1.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
250909-4170: RIEK VENEMA. - Beslagen spiegels.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
11218-17: VER HUELL, ALEXANDER. - Denkende beeldjes. Studenten-schetsen.
11218-18: VER HUELL, ALEXANDER. - Afspiegelingen. Ze zijn er!
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
18319-59: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek + supplement.
21917-42: VEREL, DIRK. - De eenzame winst.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
021217-23: VERHEUL, GÉ. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
31017-45: VERHOEF, ESTHER. - Deja vu.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
9818-41: VERHOEVEN, CLEMENS. - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld.
250909-5058: VERHOEVEN, B. E.A. (RED.). - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
31518-55: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
220512-51: VERKADE, MARGARETHA A. - Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
20419-59: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
10417-11: VERMEULEN, NICO. - Bomen- en struiken encyclopedie.
250909-4846: VERMONT, GUUS E.A. (RED.). - Jubileumuitgave S.V. De Valleivogels 40 jaar 1947-1987.
4419-53: VERMOOTEN, MARINUS EN SMIT, TEIN. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Utrecht - Gelderland
4419-54: VERMOOTEN, MARINUS. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
26917-77: VERNES, HANS. - Konsternatie op de camping.
5118-34: VERNON, DIANA. - Borduren met kralen. Ideeën, technieken, patronen.
10718-42: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust.
281117-23: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Breda, de koorbanken van de Grote of Lieve Vrouwekerk.
281117-24: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
29717-06: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
7314-43: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Alice Nahon 1933-1983. Verzamelde gedichten.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
22318-29: VEY MESTDAGH, J.H. DE (RED.). - Joden in noord-oost Groningen. De Joodse gemeenschappen in Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, 't Zandt en omliggende dorpen.
13918-27: VIHARA, MARA. - The great book of protection and other recitals.
12714-17: VIJAYAKAR, SUNIL. - Wok 't. Moderne, snelle stijlvolle gerechten.
250909-5789: VILLIERS, ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Groei en ondergang van het Kaap Hoorn schip.
310110-1: VILLON, FRANCOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
250909-2141: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900). Voltooid en van een levenschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
17817-13: VINK-SLUIS, MIEKE. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Waterland, West-Friesland, Texel.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
31318-41: VIORST, JUDITH. - Greep op het leven. Ons levenslange gevecht tegen macht en overgave.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
26917-20: VISSCHER, J. - Emmen en Zuidoost-Drente. Een geografische monografie.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d’Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
090611-19: VISSCHER, KEES, BERT EN JOS. - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
130310-23: VISSCHER, GUUS. - Oude huizen in Groningen.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
5116-39: VISSCHER, KEES. - Boerenkool om middernacht. Verhalen.
5116-40: VISSCHER, KEES. - Juffrouw Fictorie. Verhalen.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
8319-28: VISSCHER, KEES. - 20 joar zo dag en deur. De mooiste verhoalen van RTVNoord vannijs bewaarkt.
18214-52: VISSCHER, KEES. - Oranjebitter. Verhoalen.
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
16813-14: VISSER, HERMAN EN BUIST, KOR. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
271218-46: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-5723: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
140110-35: VISSER, ELIZABETH (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
28818-52: VISSER, PETER. - t Weer in spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
250909-3704: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten.
10119-56: VISSER, GEORGE. - Tjamke.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
050219-05: VISSER, HERMAN E.A. - Historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde.
281217-54: VISSER, JOKE. - Merklappen uit de lage landen. Met teltekeningen.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
280310-16: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
181218-26: VISSER, R. - Moord in viervoud. Een ware geschiedenis uit het jaar 1929 over Eije Wijkstra te Grootegast.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
301018-53: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
3417-205: VISSER, THIJS. - Terug naar de toren. Literaire thriller.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
030711-81: VLAARDINGEN, DICK, VAN EN RITMAN BAKKER, RIET. - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
121118-06: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
10718-28: VLEER, W.T. EN KROES, H. - Gemeente Marum door de eeuwen heen / Stelling Trimunt in oorlogstijd.
18319-09: VLEER, W. TSJ. - Rare kostgangers in Opsterland en Smallingerland door de eeuwen heen.
010811-46: VLERK, L.V. VAN DER. - Utrecht ommuurd.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
6519-09: VLIET, HENDRIK, VAN DER. - De strijdbijl van Wijnjeterp. Over de vuistbijlvondst van Hein van der Vliet en de beschuldigingen van vindplaats- en vinderschapsvervalsing.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
28514-207: VLIS, J.A. VAN DER. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
29917-71: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schuld.
11218-22: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Nachtblauw. Historische roman.
27218-21: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Jacoba, dochter van Holland.
18319-37: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - De lege stad.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
14317-13: VOCKS, G.H. - Kleine Hein. Tusschen turfbulten en zandheuvels.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
250909-3818: VOGEL, AMOS. - De film als taboe-breker.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
26718-09: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER, VON. - Heraldiek.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
210119-07: VOLDER, KAREL. - Werken in Duitsland 1940-1945.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
61218-03: VONDELING, HENDRIK. - Oosterwoolde doe en now.
250909-112: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121118-59: VOOREN, RICHARD. - Leidraad voor kajuitjachtzeilers. Zeilopleiding en kustnavigatie.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
26917-142: VOS, EGBERT. - Geschiedenis Schaakclub Haren 1915-2010. Op een haar na eeuwig schaak.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
26917-54: VOS VAN STEENWIJK, A.N. BARON DE. - Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de Drentse adel.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
250909-3340: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
12316-61: VOS, J.F. - Als een dieplood. De koopvaardij-zeilvaart, de landbouw, Delfzijl-Weiwerd en omg. in de jaren 1873-1885 beschreven in een historische folkloristische roman.
301018-26: VOS, MARTINE (EINDRED.). - Voorbij Groot Bronswijk 1973-1998.
9219-26: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
28219-32: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 1. Meneer Beerta.
100312-08: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
5313-17: HET AANZIEN. 40 JAAR VREDE? - Het aanzien. 40 jaar vrede? 1945-1985.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
4419-02: VREE, JASPER. - Kerk, huis, school en staat. Leven en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
26917-43: VRIES, HILLE, DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
6519-18: VRIES, G. DE E.A. - Tweede Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Met bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis en een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
26917-213: VRIES-STREEFKERK, WIES, DE. - De Praatjesmakers van Vlieland. Opgetekend door Lolly Stamhuis.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
10718-59: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu'mhusen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
15518-13: VRIES, G. DE. - Geschiedenis van het eiland Urk.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
220310-133: VRIES, HENDRIK, DE. - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
110313-18: VRIES, H.Y. DE. - Bindert fan de blomkeboer.
4119-18: VRIES, PIETER, DE. - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
101218-23: VRIES, JAN, DE. - Het verhaal van Groningen.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
080712-10: VRIES, THEUN, DE. - Friesche sagen.
21313-22: VRIES, GEART, DE. - Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Kamminga oan syn lebben en wurk.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
5118-52: VRIEZEN, TH.C. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De literatuur van Oud-Israel.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-892: VRIJLING, K.J. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
14317-22: VROEGINDEWEIJ-TAKMAN, MINY. - Melissant in de jaren '50.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
121118-02: VROOME, HARRY, DE. - Drentse boerenerven en tuinen.
1518-23: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
250909-5861: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
25618-47: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goede gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
2517-50: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19615-93: WAGENAAR, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
301018-22: WAGENAAR, AAD. - Rotterdam mei '40, De slag, de bommen, de brand.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
9218-16: WAGNER, EDWARD M. - De beste natuurgeneesmiddelen voor ziekten van A t/m Z.
261016-54: WAGT, LUC. - De Tiktakshows. Onvergetelijk!
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
060211-22: WAL, OLOF, VAN DE (RED.). - Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
271218-47: WAL, MIEKE, VAN DER. - Evert Musch. Schilderijen / tekeningen / grafiek.
21018-45: WAL, JOHAN, VAN DER. - De ondergang van de Simon Bolivar. Het dramatische verhaal van de ramp met nog nooit gepubliceerd foto- en archiefmateriaal.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
020911-69: WALCHEREN. - Gids door Walcheren.
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
29118-29: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
130912-31: WALKER, ALICE. - De tempel van mijn gezel.
250909-5483: WALKER, ALICE. - Het geheim van de vreugde.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
6218-15: WALLIS DE VRIES, MEL. - Vals.
18818-38: WALLIS DE VRIES, MEL. - Buiten zinnen.
18818-37: WALLIS DE VRIES, MEL. - Verstrikt.
101017-28: WALLISCH, HEINZ. - 125 jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
27713-40: WALSCH, NEALE DONALD. - Conversations with God. Book 3. An uncommon dialogue.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
27713-28: WALSCH, NEALE DONALD. - Tomorrow`s God. Our greatest spiritual chalenge.
22718-46: WALSCH, NEAL DONALD. - Een nieuw gesprek met God. Mijn vragen en Zijn antwoorden over onze maatschappij.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
27918-39: WANDER, PETER. - Haagse Huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
250909-3512: WANKO, DIETMAR EN WANKO, MARTIN G. - Vorarlberg.
20419-07: WANNEE C.J. EN SCHEEPMAKER, ANNE. - Wannee. Kookboek van de Amsterdamse Huishoudschool.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-104: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
2517-23: WARDLE, PATRICIA EN JONG, MARY, DE. - Kant in Mode. Mode in Kant. / Lace in Fashion / Fashion in Lace. 1815-1914.
29917-42: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940. / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
29917-51: WARDLE, PATRICIA E.A. - Gedragen kunst. Kant als inspiratiebron.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
3417-157: WARMENHOVEN, ROLPH E.A. (RED.). - Handhaven en bijschaven. Vindicat atque Polit in de jaren 1965 - 1985.
10718-05: WARNERS, L. - Tinaarlo in oude ansichten.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
15518-51: WARREN, HANS EN MOLEGRAAF, MARIO. - Ik ging naar de geheime kamers. Over de dichter K.P. Kavafis.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
241117-44: WARRINK, ROELOF. - Zomer op en om de Hondsrug.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
17418-46: WASSER, BEN. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
19615-129: WASSING, GERRIT. - n Wereldtoal. Körde verholen.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
9818-09: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
250909-31: WATERFIELD, ROBIN. - Prophet. The life and times of Kahlil Gibran.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
19615-130: WATTUM, S.F. VAN. - Spielen en spoanen. Veurdrachten, schetsen en gedichies.
28219-23: WATTUM, SIMON, VAN. - Doar's hoop, doar is licht! Simon van Wattum Tussen wenst en wereld (1954). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
250909-1896: WATTUM, S. VAN. - ‘t kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
250909-1908: WATTUM, SIMON, VAN. - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
231011-97: WATTUM, S.F. VAN. - ’n Boksem of nait. Bliedspul in 1 bedrief.
231011-98: WATTUM, S.F. VAN. - De nije meester. Bliedspul in 1 bedrief.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
4216-65: WATTUM, SIMON, VAN. - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ‘t toneelprojekt Waark.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-1435: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ?t plat van Eibarge en umgeving.
090710-6: WEEL, A.J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
31017-51: WEEL, HELEEN VAN DER. - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
18818-30: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
250909-1941: WEERDEN, W. VAN. - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
27918-40: WEERHEIJM, TOM. - Niet om het gewin maar om het gezin! Ter gelegenheid van het hondderdjarig bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
51015-142: WEIJDEVELD, RUUD (RED). - Rode hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
8917-49: WEIJS, FREDERIK J. - Sporen van een ambacht. Scheepvaart. Het houten schip.
050219-19: WEINANS, GERARD H.M. - Katholiek onderwijs in Kopstukken. Heilig Hartschool 75 jaar.
050219-20: WEINANS, GERARD H.M. - Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1949-1999. Kopstukken. Buurtschap op de grens van veen en zand.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
19615-164: WELDEREN, TH. VAN E.A. - Friesland en de woningwet 1902-1912.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
240811-03: WELLS, REBECCA. - De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
9218-25: WENNSTAM, KATARINA. - Besmet.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
10718-48: WENZEL, FRANK EN TOLMAN, RINKE. - Sprookjesvogel: wespendief.
180912-132: WERF, HEIDI, V.D. (EINDRED.). - Sondel door de eeuwen heen.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
140110-33: WERFF, AKKE C. VAN DER. - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden.....
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
3417-159: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
250909-3078: WERKHOVEN, C.H.E. (RED.). - Honderd jaar Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 1886-1986.
3417-191: WERKMAN, FIE. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
25118-49: WERKSPOOR. - Werkspoor 1827-1952. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijf en twintig jarig bestaan op 9 februari 1952.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
180912-158: WERP, SIKKO, VAN DER. - Verdwenen plekjes.. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
250909-2806: WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
26319-29: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914.
22318-52: WESSELLING, J. - De geschiedenis van Axel.
7913-27: WESSELS, JOS G.H. - Wetenschap en religie zijn bondgenoten. Leven, kosmos en God.
250909-4974: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - legenden - folkore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
8416-20: TOPOGRAFISCHE ATLAS WEST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
25219-45: WESTENDORP, RUDI EN BODEGOM, DAVID, VAN. - Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
250909-774: WESTERHOF, JAAP. - Sneek vaar-wel.
271218-28: WESTERHOFF, H. EN ACKER STRATINGH, G. - Natuurlijke historie der provincie Groningen, eerste deel, eerste stuk, hoofdzakelijk bevattende eene geologische en natuurundige beschouwing van den bodem.
3417-197: WESTERHOFF, R. - Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland.
18319-27: WESTERHOFF, R. - De kwelder-kwestie nader toegelicht of betoog dat de kwelderlanden en aanwassen, langs onze wadden gelegen, niet zijn de eigendom van den staat, maar den tegenwoordige partikuliere bezitters... Voorgedragen in de vergadering van het Groninger Genootschap: Pro Excolendo Jure Patrio, op Dingsdag den 30 Mei 1843, en later hier en daar bijgewerkt en met Aantekeningen vermeerderd. Met eene wadkaart.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
050219-09: WESTERINK-MEIJER, T.H. - Het geslacht Panneman - Panman.
22117-77: WESTERINK, BEN. - Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
28514-164: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Groningse Gilden.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
22117-149: WESTERS, HARM EN HULZEBOS, TIM. - Schoolboek Siriusstraat Orion Noorderkroon Delfzijl.
270909-214: WESTHOFF, V. EN OOSTEN, M.F. VAN. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
10718-31: WESTRA, EVERT. - Dorkwerd. Het verhaal van een gehucht.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
29119-33: WESTRA, FRANS. - Palet van Groningen. Geschiedenis, kunst en cultuur van de stad.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
4216-44: WESTRA, PIET. - Het geslacht Dijkstra tussen 1819 en 1991 uit en rond de heerlijkheid Visvliet.
241117-09: WESTRA, BOUWE. - Oenkerk in het begin van de dertiger jaren.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
22318-12: WETERING, JAN WILLEM, VAN DE. - De grote karaktertest. 35 Enneagrammen voor jouw persoonlijkheid.
7314-05: BULLETIN DES LOIS NO. 397 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 397 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bevel tot droogmaking van moerassen en moerassige gronden gelegen aan de rivier de Souche en derzelver invloeisels, en in het dal der Barentons, departement van de Aisne. En meer wetten.
7314-03: BULLETIN DES LOIS NO. 395 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 395 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby de instelling van het Huis van Refuge, te Rennes, departemnet van Ille-en-Vilaine, gevestigd, wordt goedgekeurd. En meer wetten.
7314-02: BULLETIN DES LOIS NO. 393 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 393 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling van den Stempel op de Zeep. En meer wetten.
7314-14: BULLETIN DES LOIS NO. 441 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 441 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van twee Besluiten van den prefect van de Creuse, omtrent eene Questie van eigendom tusschen Particulieren genomen. En meer wetten.
7314-15: BULLETIN DES LOIS NO. 452 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 452 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet formaliteiten voorschryvende voor den omloop van de Brandewynen, de Voorloop en de Likeuren welke van Brandewyn of van voorloop gemaakt zijn. En meer wetten.
7314-20: BULLETIN DES LOIS NO. 461 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 461 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby het uit de Illyrische Provincien naar Frankryk gezonden wordende Lood in blokken aan het enkel Waag-recht wordt onderworpen. En meer wetten.
7314-21: BULLETIN DES LOIS NO. 520 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 520 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de Invordering en het storten van de Boeten in zaken de grote wegen betreffende. En meer wetten.
7314-23: BULLETIN DES LOIS NO. 522 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 522 Bulletin der wetten. Brieven van instelling eener Bewaarplaats van bedelaars van het departement van den Loiret. En meer wetten.
7314-24: BULLETIN DES LOIS NO. 523 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 523 Bulletin der wetten. Tractaat tusschen zyne Majesteit den Keizer der Franschen, Koning van Italien, Beschermer van het Rhyn-Verbond, Bemiddelaar van het zwitsersch Bondgenootschap, en zyne Majesteit den Koning van Denemarken in Noorwegen gesloten. En meer wetten.
7314-25: BULLETIN DES LOIS NO. 524 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 524 Bulletin der wetten. Senatus-consulte waarby 280,000 Conscrits in actieven dienst worden gesteld. En meer wetten.
7314-22: BULLETIN DES LOIS NO. 521 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 521 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Reglement op de uitoeffening van de Neering van Broodbakker in de stad Troyes, departement van de Aube. En meer wetten.
7314-18: BULLETIN DES LOIS NO. 458 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 458 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreeten houdende authorisatie om de kerken te la Vèze en te Velotte, departement van de Doubs en te Ermenonville, departement der Neder-Seine, tot kapellen in te rigten. En meer wetten.
7314-16: BULLETIN DES LOIS NO. 453 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 453 Bulletin der wetten. Extract uit de Minuten de Secretary van Staat. En meer wetten.
7314-17: BULLETIN DES LOIS NO. 456 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 456 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Verwerping van het verzoek van eenen byzonderen Arrondissements-Ontvanger, strekkende om van de verantwoordelykheiid wegens het debet van eenen gewezen gaarder ontheven te worden. En meer wetten.
7314-10: BULLETIN DES LOIS NO. 420 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 420 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van een besluit... tusschen de H.n en V.we Lautard en de adm. comm. der civiele gasthuizen te Turin. En meer wetten.
7314-12: BULLETIN DES LOIS NO. 434 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 434 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de navorsching en het straffen der deserteurs van de Marine. En meer wetten.
7314-11: BULLETIN DES LOIS NO. 432 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 432 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling der gevallen waarin de generaals of militaire Kommandanten kunnen capituleeren.... En meer wetten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
311016-23: WHITE, HOWARD B. - Copp'd Hills Towards Heaven. Shakespeare and the classical polity.
311016-24: WHITE, HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
301018-15: WHITEHOUSE, DAVID. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
71213-29: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
250909-3204: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
23715-10: WIEGERSMA, M. E.A. - 50 jaar Drachtster Lyceum.
4216-27: WIEGERSMA, M. E.A. - Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
15518-17: WIELINGA, RUDOLF J. - Tuinhuizen in Fryslan. Theekoepels en priëlen.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
10417-03: WIELINGA, KLAAS. - Korfbal in Veenwouden. Jubileumboek K.V. Veenwouden (1971-1996) waarin opgenomen de periode van N.S.L. (1948-1965).
4119-02: WIELINGA, R.J. - Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland.
10119-30: WIELINGA, MENNO. - Het Engels Kamp Groningen 1914 - 1918. De geschiedenis van de 1.500 Engelse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
18214-131: WIERDA, H.W. - Vijftig jaren 1835-1885 uit eene verzameling van stukken, in dit tijdvak geschreven.
220310-152: WIERDSMA SCHIK, PETRUS. - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
210119-24: WIERENGA, ADA. - Herinneringen aan Westernieland.
26917-146: WIERINGA, EGGE. - Boerakker, eens een dorp vol bedrijvigheid.
250909-2076: WIERINGA, EGGE (SAMENSTELLING). - 75 joar bloazen op Boerakker. Een overzicht van de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
271118-33: WIERINGA, TOMMY. - Dit zijn de namen.
3417-61: WIERINGA, EGGE. - Nadde spoanen. Streekverhoalen ien’t zuideluk westerkwartiers.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
271118-68: WIERSEMA, P.S. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bierum in de branding.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
251016-76: WIERTH, HENRI. - Wiedere belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
14415-09: WIERTH, HENRI. - De belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
16118-12: WIGODER, GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
6218-04: WIJBENGA, R. - Bezettingstijd in Friesland. Deel I,II en III.
31318-49: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN . - De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9