Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
11113-22: VEENSTRA, JOHAN. - De boot naar Valhöll. Verhaelen.
12313-32: VEENSTRA, JOHAN. - Et geheim van de wiend.
12313-33: VEENSTRA, JOHAN. - Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
23114-17: VEENSTRA, BART. - Oet de kiep. Drentse verhalen.
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
21313-21: VEENSTRA, JOHAN. - De wereld is gek. Verhaelen.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
9517-43: VEER, WILLEM, VAN DER. - Nederlandse Oorlogsroman Omnibus. Een bloem voor de koerierster / Market Garden / Een roos voor de bevrijder.
241010-48: VEER, ARIE, VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
15417-66: VEER, A. VAN DE. - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek.
4216-64: VEER, J. VAN DER. - De mooiste dag van heur leven.
250909-5073: VEERMAN, G.J. - De Wijhenaar. Olster Courant, Raalter Courant. Heinosche Courant. Een streekblad 1896-1972.
071211-51: VEERMAN, G.J. - Van mobilisatie tot bevrijdingsfeest. Wijhe in beeld 1939-1945.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-11: VEGT, JAN, VAN DER. - Hans Andreus. Biografie.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
250909-2579: VELD-LANGEVELD, H.M. IN?T. - De weg naar het westen. Migratiemotieven en migratiebeleid.
30614-64: VELD, H. VAN 'T E.A. - Ook uit de mond der kinderen... deel 2. Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool.
151214-02: VELDE, HALBE, VAN DER. - Astrologie. Een cursus voor beginners en gevorderden.
10417-56: VELDEN, MAR, VAN DER. - In God geborgen. De theologie van Eugen Drewermann.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
22117-76: VELDHUIS, TINY. - Hou wil t kinnen. Gedachten ien n deuske.
190410-28: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
17313-76: VELDHUIS, TINY. - Nait dat ie der mit van neude hemmen.
250909-3964: VELDHUIZEN, D.A. VAN. - De vogelen de hemels.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
250909-2634: VELDMAN, E. E.A. (SAMENSTELLING). - Fotoboek Ten Boer een historisch overzicht.
250909-2701: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
14415-11: VELDMAN, FREERK J. EN VELDMAN-PLANTEN, LIEKE. - De Menkemaborg.
3417-108: VELDMAN, FREERK J. - Allert Meijer schrijnwerker / stadsbouwmeester. Jan de Rijk beeldhouwer. Een tentoonstelling rond schoorsteenmantels en kerkmeubilair omstreeks 1700 in Stad en Lande.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
220310-196: VELDMAN, FREERK J. - Hermannus Collenius 1650-1723.
22117-145: VELDMAN, H. - Kerkstrijd in oorlogstijd. Zuidhorn 1944/1945.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
3417-39: VELLEMA, PIET. - Blija. Hoe het is, was en wordt.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
08012013-31: TUNNEL VELSEN - Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
19615-161: VELTMAN, B.R. - Oostermeer geschiedkundig beschreven.
251016-73: VELTMAN, J. (VERZOAMELD DEUR). - Grönneger laidjes.
1814-31: GROTE PROVINCIE ATLAS. GELDERLAND/VELUWE. - Grote Provincie Atlas. Gelderland/Veluwe.
11114-23: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 1.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
18214-51: VELZEN, MIJCO, VAN. (SAMENSTELLING). - Roege Wilt en andere Westerwoldse Verhoalen.
19816-11: VEN, G.P. VAN DEN (RED.). - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinnning in Nederland.
250909-5235: VEN, D.J. VAN DER. - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
3417-206: VEN, FOSKEA, VAN DER. - Een omstreden eiland. De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in het geding.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
251016-212: VENEMA, ADRIAAN. - De Ploeg 1918-1930.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
250909-2108: VENEMA, H., STEGEMAN, GERRIT, BOLHUIS, JAN EN HAMMING, TINEKE. - Waterschap Westerkwartier 1864 - 1994.
250909-4170: RIEK VENEMA. - Beslagen spiegels.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
090117-28: VERBEEK, HERMAN. - Slapen in een zoen. Zangen van dood en leven.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
15517-03: VERBEKE-BILLIET, ANNE-MARIE. - Syllabus Binche I, II en III.
250909-5069: VERBOOM, W. - Waddinxveen in oude ansichten.
3417-209: VERBREE, ADRIAN. - Judith en de eilanddieven.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
250909-1597: VERBURG, G.J. - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
22217-35: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek.
12316-23: VERDUIN, J.A. - Ontwikkelingen in de Drentse bevolking gedurende de 17e en 18e eeuw.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
101213-26: VERHEY, ELMA. - Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen 1944-2004.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
8416-33: VERHOEF, ESTHER EN RIJS, AAD. - Geïllustreerde kippen encyclopedie. Alles over de verzorging, huisvesting, voortplanting en voeding van kippen en uitgebreide beschrijvingen van meer dan honderd kippenrassen.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
250909-5058: VERHOEVEN, B. E.A. (RED.). - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
220512-51: VERKADE, MARGARETHA A. - Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
28415-12: GENEALOGIE VERKERK. - 500 jaar familie Verkerk. Deel I t/m XI.
030711-58: VERLAAN, A. E.A. - Restauratie gebouw 236.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
9916-11: VERMEER, SUZANNE. - Route du soleil.
9916-12: VERMEER, SUZANNE. - Zwarte piste.
9916-10: VERMEER, SUZANNE. - All-inclusive.
9916-14: VERMEER, SUZANNE. - Bon Bini Beach.
9916-03: VERMEER, SUZANNE. - Mont Blanc.
9916-05: VERMEER, SUZANNE. - De suite.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
9916-13: VERMEER, SUZANNE. - Noorderlicht.
10317-01: VERMEER, SUZANNE. - Noorderlicht.
9916-08: VERMEER, SUZANNE. - Sneeuwengelen.
9916-09: VERMEER, SUZANNE. - Costa del Sol.
9916-06: VERMEER, SUZANNE. - Goudkust.
9916-07: VERMEER, SUZANNE. - Cruise.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
10417-11: VERMEULEN, NICO. - Bomen- en struiken encyclopedie.
250909-4846: VERMONT, GUUS E.A. (RED.). - Jubileumuitgave S.V. De Valleivogels 40 jaar 1947-1987.
19816-29: VERMOOTEN, MARINUS. - Den Helder in de jaren
27117-10: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829.
251016-194: VERSFELT, H.J. - Kaarten van Drenthe 1500-1900.
12316-193: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
7314-43: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Alice Nahon 1933-1983. Verzamelde gedichten.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
141013-11: VERVOU, FREDRICH, VAN. - Enige aentekeningen van `t gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620.
250909-5135: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
170212-08: VESTDIJK, SIMON. - Duits dienstmeisje.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
3417-109: VEY MESTDAGH, J.H. DE (RED.). - Joden in noord-oost Groningen. De Joodse gemeenschappen in Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, ‘t Zandt en omliggende dorpen.
9315-161: VEY MESTDAGH, J.H. DE. - Joden in Groningen.
111216-22: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van Dyckagie.
12714-17: VIJAYAKAR, SUNIL. - Wok 't. Moderne, snelle stijlvolle gerechten.
250909-5789: VILLIERS, ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Groei en ondergang van het Kaap Hoorn schip.
310110-1: VILLON, FRANCOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
250909-2141: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900). Voltooid en van een levenschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
130310-23: VISSCHER, GUUS. - Oude huizen in Groningen.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d’Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
090611-19: VISSCHER, KEES, BERT EN JOS. - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
11114-43: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
5116-39: VISSCHER, KEES. - Boerenkool om middernacht. Verhalen.
5116-40: VISSCHER, KEES. - Juffrouw Fictorie. Verhalen.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
18214-52: VISSCHER, KEES. - Oranjebitter. Verhoalen.
16813-14: VISSER, HERMAN EN BUIST, KOR. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-5723: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
140110-35: VISSER, ELIZABETH (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheidheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
250909-3704: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1933: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
19615-126: VISSER, PETER. - Nachtverblief.
15417-67: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
151211-13: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
25616-12: VISSER, A. - Onderduikers op de Veluwe (Over)leven in oorlogstijd.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
280310-16: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
251016-47: VISSER, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
30614-51: VISSER, C. E.A. - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland.
3417-205: VISSER, THIJS. - Terug naar de toren. Literaire thriller.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
31317-10: VITOUX, FRÉDÉRIQUE. - Het leven van Céline.
030711-81: VLAARDINGEN, DICK, VAN EN RITMAN BAKKER, RIET. - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
190210-34: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-41: VLEER, W. TSJ. - Rare kostgangers in Opsterland en Smallingerland door de eeuwen heen.
17313-61: VLEER, W.T. - Duizend jaar Vredewold en een halve eeuw coöp.zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier”. Gedenkboek 50 jaar bestaan van de coöp. zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” te Marum. 1918 - 1968.
010811-46: VLERK, L.V. VAN DER. - Utrecht ommuurd.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
4216-25: VLIET, HINDRIK, VAN DER. - Burgum. Wâld- en Wetterdoarp. Op 'e nij besjoen en beskreaun.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
19913-143: VLIET, H. VAN DER. - Burgum. Wâld- en Wetterdoarp.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
22217-31: VLINDERS - Vlinders. Snel-zoek natuurgids.
28514-207: VLIS, J.A. VAN DER. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
16517-25: VLOORS, LIEVE. - Natuurlijk kantklossen. Handleiding en patronen voor kuntzinnig kantklossen.
26117-25: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Aan niemand vertellen.
26117-24: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Morgen ben ik weer thuis.
10317-14: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Op klaarlichte dag.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
14317-13: VOCKS, G.H. - Kleine Hein. Tusschen turfbulten en zandheuvels.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
15810-66: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een anischtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
130310-51: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
250909-3818: VOGEL, AMOS. - De film als taboe-breker.
18217-07: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE. - De oude roeiboot.
18217-10: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE. - Het veilige nest.
18217-02: VOGELAAR-VAN MOURIK, GEESJE. - Johannes.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
171116-35: VOGELZANG, FRED EN WEVERS, LEO. - Zoelen. Symbool van macht en weelde.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
140110-13: VOLDER, KAREL. - Werken in Duitsland 1940-1945.
28514-158: VOLKER, HUIB. - De GADO op weg 1925-1985.
15815-19: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht,, Z.-Holland en Zeeland.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
9315-26: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld 1953-1978
250909-112: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
301216-07: VOORST VADER, P.J.A. VAN E.A (RED.). - Oorlogsherinneringen uit Zeeland, Utrecht en Overijssel 1939-1945.
4317-18: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
9315-27: VOS, R. - Van oudsher in en om het Noordenveld.
250909-3423: VOS, H.B. - Rijtuigen.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
231109-36: VOS, H.B. (RED.). - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
30315-35: VOS, K.H. - Klakkende laarzen aan de IJssel. Deventer en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
250909-3340: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-146: VOS, GEESJE EN REITSEMA, PIET. - Zeg t mor. Gronings spreken / Grunnegers proaten.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
12316-61: VOS, J.F. - Als een dieplood. De koopvaardij-zeilvaart, de landbouw, Delfzijl-Weiwerd en omg. in de jaren 1873-1885 beschreven in een historische folkloristische roman.
28217-06: VOSKUIL, J.J. - Meneer Beerta. Het Bureau 1.
250909-3945: VOSKUIL, JULIA. - Praktisch tuin- en balkonboek.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
100312-08: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
5313-17: HET AANZIEN. 40 JAAR VREDE? - Het aanzien. 40 jaar vrede? 1945-1985.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3205: VRIELINK, H. (RED.). - Geschiedenis van stad en ommelanden in kaart.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
250909-3899: VRIENDS, THIJS. - Ziekten bij volierevogels.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
30313-23: VRIES, C.A. DE. - C.A. de Vries. Zeeschilder.
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
9315-201: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met het water. In het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
2517-49: VRIES, S.PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
2114-54: VRIES, ANNE, DE. - Van Alphen tot Zonderland. De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
241014-06: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-3232: VRIES, ANNE, DE. - Reis door de nacht. Vier delen in één band.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-4925: VRIES, W. DE. - De opkomst van Zutphen.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
28514-162: VRIES, U.J. DE. - Christelijk Onderwijs Leens 1875-2000.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu'mhusen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
08012013-07: VRIES, B.W. DE. - From Pedlars to Textile Barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
250909-1976: VRIES, ALIDA, DE. - Er is veel veranderd in honderd jaar. Deel 1 en 2.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
270909-115: VRIES, KLAAS, DE. - Vervlogen tijden.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
220310-133: VRIES, HENDRIK, DE. - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
130912-13: VRIES, THEUN DE. - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke Zonnekoning.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
31115-08: VRIES, THEUN, DE. - Aardgeest. Gedichten.
250909-4786: VRIES, THOM J. DE. - Geschiedenis van Zwolle deel I en deel II.
17313-115: VRIES, BEREND, DE. - Bloemencorso Eelde 30 jaar 1956-1986.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
23715-20: VRIES, THEUN, DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
110313-18: VRIES, H.Y. DE. - Bindert fan de blomkeboer.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
080712-10: VRIES, THEUN, DE. - Friesche sagen.
21313-22: VRIES, GEART, DE. - Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Kamminga oan syn lebben en wurk.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
140110-36: VRIEZE, P.L. DE. (RED). - De restauratie van de Nieuwe of Noorder Kerk te Groningen (1952-1977).
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-892: VRIJLING, K.J. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto?s A-Z.
14317-22: VROEGINDEWEIJ-TAKMAN, MINY. - Melissant in de jaren '50.
19615-24: VROLIJK, MENT. - De geschiedenis van de Groninger CJMV 1929-2009.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
251016-26: VROOME, HARRY, DE. - Drentse boerenerven en tuinen.
250909-5861: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
2517-50: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
170112-44: WAALKENS, H. E.A. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde.
251113-52: WADDEN - Prisma Wegwijzer Waddeneilanden.
15810-56: WADDINGTON, ADRIAN. - Creatieve kalligrafie. Met 34 klassieke alfabetten en 50 inspirerende tepassingen.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19615-93: WAGENAAR, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
220310-175: WAGENMAKERS, P. - Assen in oude ansichten.
2517-51: WAGSCHAAL, RAV S. - Wegwijs in Kasjroet. De spijswetten.
261016-54: WAGT, LUC. - De Tiktakshows. Onvergetelijk!
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
060211-22: WAL, OLOF, VAN DE (RED.). - Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
260312-93: WAL-FEIKEN, RIA, VAN DER E.A. - Gedenkboek School met de Bijbel te Scheemda 1906-1981.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
3417-190: WAL, MIEKE, VAN DER. - Johan Dijkstra 1896-1978.
250909-2873: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot Studio.
020911-69: WALCHEREN. - Gids door Walcheren.
030711-73: WALDECK, K.J.J. - Dutch ambulances (1945-1945).
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
130912-31: WALKER, ALICE. - De tempel van mijn gezel.
250909-5483: WALKER, ALICE. - Het geheim van de vreugde.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
16516-29: WALLISCH, HEINZ. - 125 Jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
27713-45: WALSCH, NEALE DONALD. - Communion with God. An uncommon dialogue.
27713-40: WALSCH, NEALE DONALD. - Conversations with God. Book 3. An uncommon dialogue.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
27713-28: WALSCH, NEALE DONALD. - Tomorrow`s God. Our greatest spiritual chalenge.
30615-48: WALSCH, NEALE DONALD. - Vriendschap met God.
250909-4273: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1951-1965.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
10415-14: WALTERS, MINETTE. - Duivelsveer.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4067: WANG, LULU. - Het tedere kind.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
250909-3512: WANKO, DIETMAR EN WANKO, MARTIN G. - Vorarlberg.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
220310-104: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
2517-23: WARDLE, PATRICIA EN JONG, MARY, DE. - Kant in Mode. Mode in Kant. / Lace in Fashion / Fashion in Lace. 1815-1914.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
3417-157: WARMENHOVEN, ROLPH E.A. (RED.). - Handhaven en bijschaven. Vindicat atque Polit in de jaren 1965 - 1985.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-1322: WASSERSTEIN, BERNARD. - Britain and the Jews of Europe 1939-1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
28514-87: WASSING, GERRIT. - Met de vouten in t wotter.
19615-129: WASSING, GERRIT. - n Wereldtoal. Körde verholen.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
250909-4379: WATERBOLK, E.H., BUIST, M.G. E.A. - E.H. Waterbolk. Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
081209-37: WATERBOLK, E.H. E.A. - Ubbo Emmius.
250909-31: WATERFIELD, ROBIN. - Prophet. The life and times of Kahlil Gibran.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
1216-05: WATSON. S.J. - Voor is slapen ga.
19615-130: WATTUM, S.F. VAN. - Spielen en spoanen. Veurdrachten, schetsen en gedichies.
250909-1896: WATTUM, S. VAN. - ‘t kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
250909-1908: WATTUM, SIMON, VAN. - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
231011-97: WATTUM, S.F. VAN. - ’n Boksem of nait. Bliedspul in 1 bedrief.
231011-98: WATTUM, S.F. VAN. - De nije meester. Bliedspul in 1 bedrief.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
4216-65: WATTUM, SIMON, VAN. - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ‘t toneelprojekt Waark.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
140911-82: WAY, J.A.C. - Halte ’81. 75 Jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-57: WEBB, JAMES. - Vuurvelden.
250909-1480: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
3915-15: WEDEKIND, W. E.A. - Die Grafen von Limburg Stirum. Einleitung und abschliessender Band de Geschichte de Grafen von Limburg Stirum. Teil I, Band I.
250909-1435: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ?t plat van Eibarge en umgeving.
090710-6: WEEL, A.J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
121210-11: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden. Geen bloemen. Zand erover.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
250909-2725: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
51015-195: WEERDEN, J.S. VAN. - De Indische Reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
250909-1941: WEERDEN, W. VAN. - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
3417-110: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
51015-142: WEIJDEVELD, RUUD (RED). - Rode hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
19615-164: WELDEREN, TH. VAN E.A. - Friesland en de woningwet 1902-1912.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
240811-03: WELLS, REBECCA. - De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
171116-21: WELTENS, ARNO. - Maastrichts aardewerk. Constructuvistische decors uit het interbellumm.
22117-180: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
250909-4961: WENNEKES, WIM EN BROEKMANS, TRIX. - Het boek van Hengelo 1802-2002. Kroniek van een industriestad.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
180912-132: WERF, HEIDI, V.D. (EINDRED.). - Sondel door de eeuwen heen.
19913-21: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - De St.-Franciscuskerk te Groningen 1934-2004.
19615-176: WERFF, S. VAN DER E.A. - Schiermonnikoog. Het eiland der grijze monniken.
21215-27: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini. Kerk en toren in hartje stad.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
140110-33: WERFF, AKKE C. VAN DER. - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden.....
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
3417-159: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
3417-158: WERFF, E.O. VAN DER EN HILHORST, A. (RED.). - Van volkskerk tot kathedraal. De St.-Jozefkerk in Groningen.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
250909-3078: WERKHOVEN, C.H.E. (RED.). - Honderd jaar Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 1886-1986.
3417-191: WERKMAN, FIE. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um ?t Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
180912-158: WERP, SIKKO, VAN DER. - Verdwenen plekjes.. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
250909-2806: WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
3417-111: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
7913-27: WESSELS, JOS G.H. - Wetenschap en religie zijn bondgenoten. Leven, kosmos en God.
250909-4974: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - legenden - folkore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
8416-20: TOPOGRAFISCHE ATLAS WEST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
250909-774: WESTERHOF, JAAP. - Sneek vaar-wel.
3417-197: WESTERHOFF, R. - Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
22117-77: WESTERINK, BEN. - Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
170212-09: WESTERMAN, MAX. - Max & The City.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
22217-19: WESTERMAN, FRANK. - De graanrepubliek.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
28514-164: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Groningse Gilden.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
51015-143: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groninger Zilver.
22117-149: WESTERS, HARM EN HULZEBOS, TIM. - Schoolboek Siriusstraat Orion Noorderkroon Delfzijl.
270909-214: WESTHOFF, V. EN OOSTEN, M.F. VAN. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
250909-2722: WESTRA, EVERT. - Hoge- en Lagemeden. Het verhaal van de stilte.
22117-150: WESTRA, EVERT. - Dorkwerd. Het verhaal van een gehucht.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
4216-44: WESTRA, PIET. - Het geslacht Dijkstra tussen 1819 en 1991 uit en rond de heerlijkheid Visvliet.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
7314-05: BULLETIN DES LOIS NO. 397 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 397 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bevel tot droogmaking van moerassen en moerassige gronden gelegen aan de rivier de Souche en derzelver invloeisels, en in het dal der Barentons, departement van de Aisne. En meer wetten.
7314-03: BULLETIN DES LOIS NO. 395 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 395 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby de instelling van het Huis van Refuge, te Rennes, departemnet van Ille-en-Vilaine, gevestigd, wordt goedgekeurd. En meer wetten.
7314-02: BULLETIN DES LOIS NO. 393 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 393 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling van den Stempel op de Zeep. En meer wetten.
7314-09: BULLETIN DES LOIS NO. 419 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 419 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby eene te Mans gevormde leef-renten societeit (association tontinière) voor de reeds volvoerde opbouwing en het onderhoud eener komedie-Zaal wordt in stand gehouden en geauthroriseerd. En meer wetten.
7314-14: BULLETIN DES LOIS NO. 441 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 441 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van twee Besluiten van den prefect van de Creuse, omtrent eene Questie van eigendom tusschen Particulieren genomen. En meer wetten.
7314-15: BULLETIN DES LOIS NO. 452 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 452 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet formaliteiten voorschryvende voor den omloop van de Brandewynen, de Voorloop en de Likeuren welke van Brandewyn of van voorloop gemaakt zijn. En meer wetten.
7314-20: BULLETIN DES LOIS NO. 461 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 461 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby het uit de Illyrische Provincien naar Frankryk gezonden wordende Lood in blokken aan het enkel Waag-recht wordt onderworpen. En meer wetten.
7314-21: BULLETIN DES LOIS NO. 520 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 520 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de Invordering en het storten van de Boeten in zaken de grote wegen betreffende. En meer wetten.
7314-23: BULLETIN DES LOIS NO. 522 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 522 Bulletin der wetten. Brieven van instelling eener Bewaarplaats van bedelaars van het departement van den Loiret. En meer wetten.
7314-24: BULLETIN DES LOIS NO. 523 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 523 Bulletin der wetten. Tractaat tusschen zyne Majesteit den Keizer der Franschen, Koning van Italien, Beschermer van het Rhyn-Verbond, Bemiddelaar van het zwitsersch Bondgenootschap, en zyne Majesteit den Koning van Denemarken in Noorwegen gesloten. En meer wetten.
7314-25: BULLETIN DES LOIS NO. 524 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 524 Bulletin der wetten. Senatus-consulte waarby 280,000 Conscrits in actieven dienst worden gesteld. En meer wetten.
7314-22: BULLETIN DES LOIS NO. 521 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 521 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Reglement op de uitoeffening van de Neering van Broodbakker in de stad Troyes, departement van de Aube. En meer wetten.
7314-18: BULLETIN DES LOIS NO. 458 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 458 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreeten houdende authorisatie om de kerken te la Vèze en te Velotte, departement van de Doubs en te Ermenonville, departement der Neder-Seine, tot kapellen in te rigten. En meer wetten.
7314-16: BULLETIN DES LOIS NO. 453 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 453 Bulletin der wetten. Extract uit de Minuten de Secretary van Staat. En meer wetten.
7314-06: BULLETIN DES LOIS NO. 399 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 399 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet bepalende het aandeel of Contigent van elk der Kantons van de arrondissementen van Cherburg van Valognes tot voltalligmaking der leden welke zy in het arrondissement-kies-kollege, by de aanstaande zitting, moeten hebben. En meer wetten.
7314-17: BULLETIN DES LOIS NO. 456 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 456 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Verwerping van het verzoek van eenen byzonderen Arrondissements-Ontvanger, strekkende om van de verantwoordelykheiid wegens het debet van eenen gewezen gaarder ontheven te worden. En meer wetten.
7314-10: BULLETIN DES LOIS NO. 420 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 420 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van een besluit... tusschen de H.n en V.we Lautard en de adm. comm. der civiele gasthuizen te Turin. En meer wetten.
7314-12: BULLETIN DES LOIS NO. 434 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 434 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de navorsching en het straffen der deserteurs van de Marine. En meer wetten.
7314-11: BULLETIN DES LOIS NO. 432 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 432 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling der gevallen waarin de generaals of militaire Kommandanten kunnen capituleeren.... En meer wetten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
311016-23: WHITE, HOWARD B. - Copp'd Hills Towards Heaven. Shakespeare and the classical polity.
311016-24: WHITE, HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
71213-29: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
250909-317: WICHERS, A.J. - Leven en werken te Elim-Hollandscheveld.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
250909-3204: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
250909-3833: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
23715-10: WIEGERSMA, M. E.A. - 50 jaar Drachtster Lyceum.
4216-27: WIEGERSMA, M. E.A. - Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
250909-5156: WIEGMAN, T. - Enschede verleden tijd.
250909-1927: WIEKENGOA, GERRIT J. - Riemkes van gister en vandoag.
20117-27: WIEL, REIN, VAN DER. - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
10417-03: WIELINGA, KLAAS. - Korfbal in Veenwouden. Jubileumboek K.V. Veenwouden (1971-1996) waarin opgenomen de periode van N.S.L. (1948-1965).
261016-53: WIELINGA, R.J. - Langs stinsen, states en andere voorname voorname huizen in Friesland.
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
18214-131: WIERDA, H.W. - Vijftig jaren 1835-1885 uit eene verzameling van stukken, in dit tijdvak geschreven.
4216-150: WIERDA, H.W. E.A. - Overzicht van het ontwerp spoorweg Winsum-Groningen.
220310-152: WIERDSMA SCHIK, PETRUS. - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
250909-2076: WIERINGA, EGGE (SAMENSTELLING). - 75 joar bloazen op Boerakker. Een overzicht van de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
3417-61: WIERINGA, EGGE. - Nadde spoanen. Streekverhoalen ien’t zuideluk westerkwartiers.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
240910-150: WIERSTRA, W. - Brokken van herinneringen 1891-1966. 75 jaar herdenking Leger des Heils Leeuwarden.
250909-2142: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van Stad en Lande in 1554.
251016-76: WIERTH, HENRI. - Wiedere belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
14415-09: WIERTH, HENRI. - De belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
10417-58: WIESEL, ELIE. - Talmoedisch eerbetoon. Portretten en legenden van leermeesters van Israël.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
261016-28: WIETSMA, ANNEGRIET EN SCAGLIOLA, STEF. - Liefde in tijden van oorlog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de oost.
2517-40: WIGBOLDUS, ANCO. - Huizen en parken die ik tekende. Met 45 illustraties naar tekeningen van de schrijver.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
5313-35: WIJK, N. VAN. - Franck`s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
250909-4789: WIJK, B.J. VAN. - Water en vuur. Een herinnering aan de donkere historie van Walcheren in 1944
23813-11: WIJMA, K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
301216-23: WIJNBERG, ROB. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van toen over dilemma’s van nu.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
251113-96: WIJNHOLDS, EMMY. - De Wigwam. Het onderduikershol in Diever.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
19615-131: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Aan de waaln van 't ol daip. 'n Stok oet ‘t Westerwoldsche leevmt.
22117-78: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was 't in mien tied. Drei verhoal'n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. 't Gelukszwien. Lainoa.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
12316-62: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zuster Liesbet. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
111216-35: WIJNJA, G.D. - Langs oude Friese windmolens. 150 foto's en ansichten.
17313-65: WIJNNE, H.A. - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
14317-02: WIJNSMA, AREND JAN. - Kerken op de Vlieterpen. Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard.
191113-37: WIJS, IVO, DE. - Vroege vogel. Nieuwe en oude verzen.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
101114-50: WILL, CHRIS. - Sterk water. De Hollandse Waterlinie.
171116-12: WILLEMS, WIM EN VERBEEK, HANNEKE. - Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
16813-20: WILLINK, SYLVIA EN VLASBLOM, VINCENT. - Een eeuw Willink (1900-1983).
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
22217-26: WILSON, DAVID M. - Anglo-Saxon Art from the seventh century to the Norman conquest.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
4216-152: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdige radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
010811-15: WINKLER, WOLF (ED.). - A spectacle of spectacles.
111216-52: WINKLER, JOHAN. - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
240910-188: WINKLER PRINS, A. - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
15914-72: WINTER, R. DE. - Leven voor de luchtvaart. Hendrik Walaardt Sacrë 1873-1949.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
2517-03: WINTER, JOHANNA MARIA, VAN. - Van Soeter Cokene. Recepten uit de romeinse en middeleeuwse keuken.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
250909-4149: WINTER, LEON DE. - La place de la Bastille.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3601: WISSEN, PIETER, VAN (ORGANISATIE) E.A. - Een halve eeuw “De Ploeg” 1918-1968.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
12316-63: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
22217-21: WITHERS, SARA EN BURNHAM, STEPHANIE. - Kralenrijgtechnieken. Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
250909-1634: WITHUIS, JOLANDE. - Opoffering en heroiek. De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland 1946-1976.
130310-69: WITKAMP, P.H. - Amsterdam in 50 schetsen.
250909-1153: WITKAMP, P.H. - De aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
2517-33: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse vijzels.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
3417-112: WOBBES, REINT, REINDERS, KEES E.A. - 200 jaar Lutjebosch deel 1 en 2. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
090117-23: WOLDRING, JAN (TEKST). - Dat klinkt als een klok. Klokken uit de Noordelijke Nederlanden uit de collectie Woldring.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
3417-113: WOLF, D. - Geschiedenis der Joodse gemeente te Ter Apel.
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
2114-38: WOLFF-GERZON, A. - Au Bonheur des Dames. Uit het Nederlandse kledingbedrijf van de laatste honderd jaar.
250909-2647: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
240812-02: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
240812-03: WOLKERS, JAN. - Rembrandt in Rommeldam.
240812-01: WOLKERS, JAN. - De kus.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
25616-35: WOLTERS, REIN. - Blik op Zuid deel 5.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
300311-27: WOLTERS, HESTER (EINDRED.). - Nederland Indonesia. 1945-1995. Een culturele vervlechting. Suatu pertalian budaya.
3417-18: WOLTHUIS, FRED E.A. - Drents Daip blif altied stromen. Oud-Annerveen Spijkerboor Nieuw-Annerveen.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
250909-3810: WOODWARD, FRED (ED.). - Rolling Stone. Images of Rock & Roll.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
2315-53: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 en 2.
10417-14: WORTEL, TH.P.H. - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
170112-27: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Deel I, II en III.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
140811-38: WOUDE, ROLF, VAN DER EN SCHUIT, WILLY, VAN DER. - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 Jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
10417-04: WOUDE, G. V.D. E.A. - Veertig jaar Op nij bigoun. V.V. O.N.B. Drachten 1948-1988.
51015-26: WOUDSTRA, JOHANNES. - Siderius, de familie en het Handschrift.
61115-50: WOUDT, KLAAS. - Van Canefas tot Coral. De geschiedenis van een Krommeniër familie-onderneming.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
8416-36: WRIGHT, MICHAEL. - Het complete lexicon tuinplanten.
24114-46: WRIGHT, JONATHAN. - De Jezuïten.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
61214-24: WUBBEN, H.J.J. - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
19615-95: WUBS, HARRY (EINDRED.). - Fivelingo. Van schooltje naar veelzijdig vakmanschap. Historie van de sociale werkvoorziening in Eemsmondgebied en Fivelboezem (1957-2007).
3915-13: WULF, M. DE. - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-50: WUMKES, G.A. - It Fryske Reveil in portretten.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
51015-207: WUMKES, G.A. - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
250909-2178: WUMKES, A.D. EN VINHUIZEN, ELIZABETH C.A. - De Sint Hippolytuskerk te Middelstum 1445-1945.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
12714-58: WUNDERINK, A. - Schizofrenie.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-17: WYBENGA, A.M. - Alderheljen. Mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
14415-04: WYLIE, JONATHAN AND MARGOLIN, DAVID. - The Ring of Dancers. Images of Faroese Culture.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
250909-5253: WYTEMA, M.S. - Klaar voor onder water!
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
270909-164: YPMA, Y.N. F - Friesland Annis Domini 1940-?45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
16317-11: ZAFÓN, CARLOS RUIZ. - Het middernachtspaleis.
28217-20: ZAFÓN, CARLOS RUIZ. - De schaduw van de wind.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
7913-29: ZANUCCOLI, LUCIANA. - De roerige jaren van katholiek Nederland. Een Italiaanse visie.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
250909-888: ZEE, P.R. VAN DER. - Zestig jaar voetbal en een vleugje korfbal in de vlecke Joure. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Sportclub Joure op 20 maart 1980.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
3417-115: ZIJLMA, I.H. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in de Marne.
250909-2513: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
250909-2070: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
22117-152: ZIJLMA, H.J. E.A. - Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841-1941.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
290413-35: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één heiligen.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
14317-16: ZILVER. - Drie eeuwen Schoonhovens zilver. Tentoonstelling in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.
291111-15: ZIMMERMAN, JÖRG F. - Jörg F. Zimmerman.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
22117-25: ZOER, HENK. - De Broekstreek in de twintiger jaren.
18217-08: ZOETEMAN-MEULSTEE, THEA. - Olga's kinderen.
18217-09: ZOETEMAN-MEULSTEE, THEA. - Rosalie.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
010610-71: BRINKERS / ZOETERMEER. - Brinkers? Margarinefabrieken 1878-1953.
280310-34: ZOGGEL, KARL H. VAN. - Maria Callas. Een leven als een Griekse tragedie.
15313-02: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een jaar in scherven.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
090910-29: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De man op de Middenweg.
261016-47: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De levende have. Een modern bestiarium.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
4216-30: ZONDAG, KOEN. - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker 1842-1992.
22117-42: ZONDERGELD, G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
8416-24: TOPOGRAFISCHE ATLAS ZUID. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
17313-67: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder gelegen in het noorden der provincie Groningen 1810-1911. Benevens de voorbereidingen tot de “Indijkinge der Noordpolder”1805-1810.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
240910-126: ZUIDEN, HENK, VAN (SAMENSTELLING). - Groningen. De stad in gedichten.
30614-49: ZUIDERSMA, ARIE. - Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
080712-56: ZUIDHOEK, ARNE. - Alle hens. Sail `85 Amsterdam.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
231011-190: ZUITHOFF, ATE (INLEIDING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
251016-241: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
25616-30: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
2517-24: ZWAAL-LINT, TINY. - Nieuwe kantklospatronen. 32 werkstukken met uitneembare patronen.
2517-25: ZWAAL-LINT, TINY. - Kantklospatronen. 27 werkstukken met uitneembare patronen.
91015-31: ZWAAN, PETER, DE. - Bouwbonje om een staalskelet.
261016-38: ZWAAN, PETER, DE. - Raadselrellen rond een rondreis.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
51015-76: ZWAMA, SAPA. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Sreekroman in het Westerkwartiers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
24114-45: ZWIER, KLAAS. - Wie skroift die bloift. Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer.
51015-146: ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
3417-117: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
15914-33: ZWINKELS, ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tgen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945.

6/1