Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
101017-45: THIEMEYER, THOMAS. - Nebra.
101017-44: THIEMEYER, THOMAS. - De laatste Sauriër.
101017-43: THIEMEYER, THOMAS. - Corona.
101017-42: THIEMEYER, THOMAS. - Het oog van Medusa.
101017-15: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
23814-20: THOMAS, JO (HOOFDRED.). - Het Pasta Boek. Pasta zelf maken. Pasta uit de streek. Gevulde pasta.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
13318-15: THOMPSON, JENNY. - Miracles from the vault. Anthology of underground cures.
27218-15: THOMPSON, ROBERT AND BARNES, KATHLEEN. - The cacium lie II.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
27117-14: THUIJL, J. VAN EN ROOS, J. DE. - 50 jaar TONEGIDO. Jubileumuitgave.
12318-05: ROSLUND& THUNBERG. - Made in Sweden.
20117-39: THURZOVA, L. E.A. - Elseviers gids van geneeskrachtige kruiden.
250909-5591: THÛY, LÊ THI DIEM. - De gangster naar wie we allemaal op zoek zijn.
10215-08: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
6218-09: TIELEMANS, L.J. - Schetsen en verhalen uit de kerkelijke geschiedenis der provincie Groningen.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
15518-08: TIESING, HARM. - Over de Hunse. 'n vertelling veur 't Dreensche volk.
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
15518-39: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert 2. Oude en nieuwe stadsgezichten.
51015-163: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert. Een beeld van 25 jaar stadsvernieuwing.
17313-58: TIJMS, W. - Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990.
27218-18: TIKTAK, AALJE. - Alles electrisch. Over de electriciteitsvoorziening in de Groninger Veenkoloniën.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
25314-12: TIKTAK, AALJE (EIND.). - Veenkoloniale volksalmanak 5. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Vijfde jaar 1993.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
250909-3472: TIMM, WERNER. - Gesichtedünung - Roger Loewig - Handzeichnungen 1954 - 1980.
26917-139: TIMMER, J.H. EN OOSTMAN, F.C. - Uit Winschoten's Verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
3417-189: TIMMER, SOPHIE. - Klaproosrood en Korenbloemenblauw. Werk en leven van Maya Wildevuur.
150311-151: TIMMER, K.P. - Het is oorlog. Militairen uit Gieten vertellen over de mobilisatie. mei 1940.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
7814-53: BAFLO / TINALLINGE - Fotoboek Openbare School Baflo - Tinallinge
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
13318-16: TITMUSS, CHRISTOPHER. - De helende kracht van meditatie.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
250909-889: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
250909-3976: TOEPOEL, P.M.C. - Toepoel’s hondenencyclopedie.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
250909-290: TONCKENS, C.K. E.A. - Norg en omgeving. Geïll. gids met wandelkaart.
251113-07: TONEEL. - Hou Joap onder petoffel weg kwam. `n Dol ding veur Doame en Heer in Grönneger toal.
250909-3112: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African Continent and Southern Africa.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
5116-06: TOONDER, MARTEN. - It kwea-each.
13218-22: TOONDER, MARTEN. - HM. (de atlantiër, het huilen van urgie, de hopsa's)
13218-23: TOONDER, MARTEN. - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd. (het booroog, de labberdaan, de pasmunt)
13218-24: TOONDER, MARTEN. - Een goot denkraam. (de liefdadiger, het platmaken, de loodhervormer)
13218-01: TOONDER, MARTEN. - Wat enigjes. (de giegelgak, de gezichtenmantel, de kwinkslagen)
13218-33: TOONDER, MARTEN. - Zoals mijn Goede Vader zei. (de tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hupbloemerij)
13218-25: TOONDER, MARTEN. - Parbleu. (het nieuwe denken, de maanblaffers, de bevrijding van sollidee)
13218-71: TOONDER, MARTEN. - Het Vibreerputje.
17218-16: TOONDER, MARTEN. - De klonters
13218-03: TOONDER, MARTEN. - Hoe vreselijk is dit alles. (de wisselschat, de onbetaalbare reis, de transmieter)
13218-09: TOONDER, MARTEN. - De grote onthaler. (De Grote Onthaler)
13218-18: TOONDER, MARTEN. - Een ragfijn spel. (de ombrenger, de minionen)
5116-12: TOONDER, MARTEN. - De witmutse.
13218-28: TOONDER, MARTEN. - Zeg nu zelf… (het slaagsysteem, het lemland, de killers)
13218-29: TOONDER, MARTEN. - En daar houd ik mij aan… (de nozellarven, de wilde wagen, de heldendaden)
5116-05: TOONDER, MARTEN. - De utfalsels.
13218-27: TOONDER, MARTEN. - De bovenbazen. Een Bommelse kijk op de Kredietcrisis.
250909-4874: TOONDER, J. GERHARD. - Het puin aan de Rotte.
5116-10: TOONDER, MARTEN. - It foarlan.
13218-04: TOONDER, MARTEN. - Ach mallerd. (de kiekvogel, de uitvalsels)
13218-11: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord. (de grijze kunsten, de geweldige wiswassen)
13218-31: TOONDER, MARTEN. - Met mijn teer gestel. (de spliterwt, de dankputters, de mobbeweging)
13218-32: TOONDER, MARTEN. - K wist niet dat ik het in me had. (de achtgever, de pikkin-ring, bombom de geweldige)
13218-34: TOONDER, MARTEN. - Als je brgrijpt wat ik bedoel!! (het boze oog, de grauwe razer, het kukel)
13218-35: TOONDER, MARTEN. - Altijd dezelfde. (het overdoen, de argwaners, het verdwijnpunt)
13218-26: TOONDER, MARTEN. - Overgehaalde landrotten. (de wraakgier, de beunhaas, het ontstoffen)
13218-70: TOONDER, MARTEN. - De Schoonschijners.
13218-07: TOONDER, MARTEN. - Zaken zijn zaken. (de doffe doffer, de zwelbast, de slijtmijt)
13218-14: TOONDER, MARTEN. - Grofstoffelijke trillingen. (de zwarte zwaddermeel, de vuursalamander, de viridiaandinges)
13218-17: TOONDER, MARTEN. - Hier ligt een mooie taak. (de gekikkerde vorst, de unistand)
13218-10: TOONDER, MARTEN. - Héél stilletjes. (de astromanen, de doorluchtigheid)
13218-05: TOONDER, MARTEN. - Soms verstour ik mij. (de zelfkant, de vergelder)
13218-06: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen. (de dropsleven, de verdwenen heer, de waarde-ring)
13218-20: TOONDER, MARTEN. - Daar zit iets achter. (de weetmuts, het vergeetboekje)
13218-21: TOONDER, MARTEN. - Met uw welnemen. (de grote barribal, de blijdschapper, het losgetrilde inzicht)
19118-10: TOONEN, PETER. - Wat wisten de Maya's? Een nieuw licht op het transformatieproces van de aarde.
250909-2166: TOONSTRA, J. - Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2.
251016-161: TOONSTRA, JAN (SAMENSTELLER). - Op en om de Terp 60 jaar 1954 - 2014.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
5217-27: TOORN, WILLEM VAN. - Stoom.
241117-10: TOP, VAN DEN. - Genealogische gegevens m.b.t. de familie van den Top afkomstig uit Essen.
51015-139: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
7217-14: TOP, WIEB. - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
311017-37: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
4216-173: TOUWEN, B.C.L. EN YSPEERT, E.G. (RED.). - Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 1909-1984.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
26917-140: TRESLING, T.P. - De Warven en de Hoofdmannen-kamer, of het voormalig provinciaal Geregtshof, binnen de Stad Groningen, in verband beschouwd met de Staatkundige Geschiedenis van dit Gewest.
3218-11: TREUR, FRANCA. - Dorsvloer vol confetti.
21917-27: TREUR, FRANCA. - Een dorsvloer vol confetti.
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
281117-02: TRIP, BEN E.A. - Veenhuizen. Wat heeft u hier te zoeken... Fragmenten uit heden en verleden.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
281217-53: TRIVETT, LILLIE D. - The technique of Branscombe Point Lace.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
27218-16: TRUNGPA, CHÖGYANN. - Geestelijk Materialisme.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
140311-01: TSJECHOF, A. - De Moezjieks.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
31318-11: TULKU, TARTHANG. - Ruimte, tijd en kennis. Een nieuwe visie op de werkelijkheid.
17418-08: TULKU, TARTHANG. - Kum Nye ontspanning. Deel 1: theorie, voorbereiding, massage.
17418-09: TULKU, TARTHANG. - Kum Nye meditatieve bewegingsoefeningen. Lichaam, geest en zintuigen in wisselwerking.
17418-32: TUPAN, HARRY. - Hester Schroor vertekend schilderijen.
251016-211: TUPAN, HARRY (RED.). - Piet Sebens Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen.
250909-293: TUPAN, HARRY EN TIMMER, JANS. - Drents zilver 1650-1900.
1518-17: TURNER, ALICE K. - De geschiedenis van de hel.
29917-40: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire Lace Patterns.
5118-57: TUROW, SCOTT. - Identiek.
8917-60: TURSTEN, HELENE. - Novemberval.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
12316-22: TUTTEL, JAN. - Eelde / Paterswolde. Veranderd gezicht 1900-1980.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 ? 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
091012-21: UFFEN, JAN SIEBO. - Dè. Verhoalen en gedichten.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
1814-04: UIJTENBOOGAARDT, BARBELO C. - Licht op hypnotherapie.
9315-111: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
1814-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail drije).
12316-57: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
51015-67: UIL, BERT. - Kovvie staait kloar. Verhoalen in Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail twije).
251113-10: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
111216-40: UILDRIKS, F.J. VAN EN BRUINSMA, VITUS. - Onze bloemen in den tuin. De mooiste en meest gebruikte tuinbloemen.
150310-14: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Vincent van Gogh. Schilderijen en Tekeningen.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
91015-49: ULSAMER, BERTOLD. - Werken met emotionele intelligentie.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
27218-48: UNDERHILL, HAROLD A. - Plank-on-frame models and scale masting and rigging. Volume I.
17817-24: UNDERWOOD, ED. - Als je God je hart breekt.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
250909-5009: URK. - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van scheeps- en visserijtermen.
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-3871: URSING, B. - Elseviers plantengids. Veldflora met 900 illustraties in kleur.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
1516-42: UYTTERHOEVEN, FRANS T.M. - De Weg van de Samoerai. De negen principes van persoonlijke effectiviteit.
17313-131: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale atlas fan Fryslân 1832. Deel 3 - Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Noordwolde en Blesdijk. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
27218-87: VALENS, ANTON. - Het boek Ont.
250909-4217: VALI, ANNA. - Vanavond komt Caro!
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
2617-39: VALK, M.H.A. VAN DER. - De profeet der Mormonen Joseph Smith Jr.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
250909-5083: VALKENBURG, RIK. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
250909-3656: VANBESELAERE, W. (NEDERLANDSE INLEIDING). - Opsomer.
281217-71: VANCE, JACK. - De Kronieken van Cadwal. Eerste boek: Station Araminta.
250909-1264: VANDEBEECK, TH. EN GRAUWELS, J. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
2517-22: VANDENBERGHE, ST. E.A. - Catalogus van de kantverzameling.
14415-16: VANDENBUSSCHE, L. EN BRAECKMAN, P. - Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden. Tweede uitgave.
16517-24: VANDENHORST, J.J. - Bloemmotieven in kloskant.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
241010-47: VANDERSMISSEN, HANS. - Sail 90. Een kleurrijk verslag van Nederlands grootste zeilfeest met meer dan 200 foto's.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
250909-3869: VANSALEN, VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
6218-16: VASARI, GIORGIO. - De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten. Van Cimabue tot Giorgione en deel 2: Van Coreggio tot Titiaan.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
20817-17: VASOLD, MANFRED. - Koch, Grondlegger van de bacteriologie.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
26917-19: VEEN, J. VAN DER. - Nieuw Drentsch Mozaïk.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
250909-2843: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Van noodgreep tot kleinood. Het projekt Molukkenplantsoen Groningen 1986-1995.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
101017-16: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Eene goede speculatie. 125 jaar gas in Assen.
250909-2609: VEEN, W.K. VAN DER. - ?Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. De inleiding.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1889: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Bie C & A dr uut.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
22117-23: VEEN, J. VAN DER. - Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het Drentsche-schuttersleven (1830-1934).
51015-68: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Grunneger kerstverhoalen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3686: VEEN CZN, B. VAN DER. - Groninger molenboek.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
26917-76: VEEN, GRÉ, VAN DER. - N Brobbelbad van de Gamma.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
22117-178: VEEN, R. VAN. - De legende van Walfridus van Bedum en het ontstaan van de stad Groningen.
231011-66: VEEN, GRÉ, VAN. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
101117-17: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Wizze in t onwizze.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
311017-24: VEEN, CHRIS VAN DER (RED.). - De Onlanden, het Leege Lant.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
101017-20: VEEN, HARM, VAN DER. - Westerbork 1939-1945. Het verhaal van vluchtelingenkamp en Durchgangslager Westerbork
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
23114-16: VEENDORP, BONNIE. - Naober-praoties. Drentse verhalen en gedichten.
101117-61: VEENENDAAL, GUUS. - Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu.
281217-60: VEENHOF, JOH. G. - Sluipvaart onder de golven.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
11113-22: VEENSTRA, JOHAN. - De boot naar Valhöll. Verhaelen.
12313-32: VEENSTRA, JOHAN. - Et geheim van de wiend.
12313-33: VEENSTRA, JOHAN. - Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
29118-05: VEENSTRA, JOHAN. - Lamert en Lutske. Verhaelen.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
23114-17: VEENSTRA, BART. - Oet de kiep. Drentse verhalen.
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
21313-21: VEENSTRA, JOHAN. - De wereld is gek. Verhaelen.
281117-07: FEANWALDEN / VEENWOUDEN. - As gele pompieren bigjinne to praten. In oersjuch fan ryklik oardel ieu skiednis fan de Menniste Gemeinte fan Feanwalden.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
9517-43: VEER, WILLEM, VAN DER. - Nederlandse Oorlogsroman Omnibus. Een bloem voor de koerierster / Market Garden / Een roos voor de bevrijder.
241010-48: VEER, ARIE, VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
15417-66: VEER, A. VAN DE. - Geloven in de toekomst. Bijbels dagboek.
4216-64: VEER, J. VAN DER. - De mooiste dag van heur leven.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
30614-64: VELD, H. VAN 'T E.A. - Ook uit de mond der kinderen... deel 2. Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool.
21917-51: VELDE, WIETSE, VAN DER. - Sint Joris op 't Zand. Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar parochie te Amersfoort.
27218-77: VELDE, RUDI, TE E.A. - Pascal als religieus denker.
151214-02: VELDE, HALBE, VAN DER. - Astrologie. Een cursus voor beginners en gevorderden.
101017-21: VELDE, RINK, VAN DER. - Het teken van het beest. (De hond zal om je huilen). De tragedie van IJje Wijkstra.
10417-56: VELDEN, MAR, VAN DER. - In God geborgen. De theologie van Eugen Drewermann.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
22117-76: VELDHUIS, TINY. - Hou wil t kinnen. Gedachten ien n deuske.
190410-28: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
17313-76: VELDHUIS, TINY. - Nait dat ie der mit van neude hemmen.
2617-05: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATRA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
250909-3964: VELDHUIZEN, D.A. VAN. - De vogelen de hemels.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
250909-2634: VELDMAN, E. E.A. (SAMENSTELLING). - Fotoboek Ten Boer een historisch overzicht.
250909-2701: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
14415-11: VELDMAN, FREERK J. EN VELDMAN-PLANTEN, LIEKE. - De Menkemaborg.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
220310-196: VELDMAN, FREERK J. - Hermannus Collenius 1650-1723.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
3417-39: VELLEMA, PIET. - Blija. Hoe het is, was en wordt.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
08012013-31: TUNNEL VELSEN - Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
19615-161: VELTMAN, B.R. - Oostermeer geschiedkundig beschreven.
11114-23: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 1.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
250909-5235: VEN, D.J. VAN DER. - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
250909-2108: VENEMA, H., STEGEMAN, GERRIT, BOLHUIS, JAN EN HAMMING, TINEKE. - Waterschap Westerkwartier 1864 - 1994.
250909-4170: RIEK VENEMA. - Beslagen spiegels.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
090117-28: VERBEEK, HERMAN. - Slapen in een zoen. Zangen van dood en leven.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
22217-35: VERDAM, J. - Middelnederlandsch handwoordenboek.
21917-42: VEREL, DIRK. - De eenzame winst.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
021217-23: VERHEUL, GÉ. - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
27218-36: VERHOEF, ESTHER. - Alles te verliezen.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
29917-69: VERHOEF, ESTHER. - Tegenlicht.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
31017-45: VERHOEF, ESTHER. - Deja vu.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
250909-5058: VERHOEVEN, B. E.A. (RED.). - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
220512-51: VERKADE, MARGARETHA A. - Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
16118-55: VERKUYL, J. - Met moslims in gesprek over het evangelie.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
27218-37: VERMEER, SUZANNE. - Zomertijd.
27218-38: VERMEER, SUZANNE. - De suite.
27218-39: VERMEER, SUZANNE. - Cruise.
27218-40: VERMEER, SUZANNE. - Après-ski.
21917-49: VERMEER, SUZANNE. - De vlucht.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
25118-46: VERMEER, SUZANNE. - Hittegolf.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
10417-11: VERMEULEN, NICO. - Bomen- en struiken encyclopedie.
250909-4846: VERMONT, GUUS E.A. (RED.). - Jubileumuitgave S.V. De Valleivogels 40 jaar 1947-1987.
19816-29: VERMOOTEN, MARINUS. - Den Helder in de jaren
26917-77: VERNES, HANS. - Konsternatie op de camping.
5118-34: VERNON, DIANA. - Borduren met kralen. Ideeën, technieken, patronen.
26917-171: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829.
281217-56: VERSFELT, H.J. - Kaarten van Drenthe 1500-1900.
241117-39: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Amsterdam, de koorbanken van De Oude Kerk.
281117-23: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Breda, de koorbanken van de Grote of Lieve Vrouwekerk.
281117-24: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
15518-24: VERSTEGEN, WYBREN. - Vrije Wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995.
29717-06: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
7314-43: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Alice Nahon 1933-1983. Verzamelde gedichten.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
141013-11: VERVOU, FREDRICH, VAN. - Enige aentekeningen van `t gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
22318-29: VEY MESTDAGH, J.H. DE (RED.). - Joden in noord-oost Groningen. De Joodse gemeenschappen in Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, 't Zandt en omliggende dorpen.
12714-17: VIJAYAKAR, SUNIL. - Wok 't. Moderne, snelle stijlvolle gerechten.
250909-5789: VILLIERS, ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Groei en ondergang van het Kaap Hoorn schip.
310110-1: VILLON, FRANCOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
250909-2141: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900). Voltooid en van een levenschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
17817-13: VINK-SLUIS, MIEKE. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Waterland, West-Friesland, Texel.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
31318-41: VIORST, JUDITH. - Greep op het leven. Ons levenslange gevecht tegen macht en overgave.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
26917-20: VISSCHER, J. - Emmen en Zuidoost-Drente. Een geografische monografie.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
130310-23: VISSCHER, GUUS. - Oude huizen in Groningen.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d’Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
090611-19: VISSCHER, KEES, BERT EN JOS. - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
11114-43: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
5116-39: VISSCHER, KEES. - Boerenkool om middernacht. Verhalen.
5116-40: VISSCHER, KEES. - Juffrouw Fictorie. Verhalen.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
18214-52: VISSCHER, KEES. - Oranjebitter. Verhoalen.
241117-20: VISSEL, IJS. - Zo'n Jodenkind heeft geen mooie hengel nodig. Verhalen van een Joods kind in een hogelands dorp (Warffum, 1895-1900).
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
16813-14: VISSER, HERMAN EN BUIST, KOR. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
1518-48: VISSER, H.R. EN WIERINGEN, J.S. VAN. - Kazematten in het interbellum.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-5723: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
140110-35: VISSER, ELIZABETH (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheidheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
250909-3704: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten.
25118-13: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
15417-67: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
281217-54: VISSER, JOKE. - Merklappen uit de lage landen. Met teltekeningen.
151211-13: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
26917-78: VISSER, AB. - De Grunneger staar. Een sterk verhaal.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
280310-16: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
31017-50: VISSER, C.CH.G. - Evangelisch-Lutherse Kerk Rotterdam, 1590-1990. Lutheranen in de Maasstad 1590-1990.
251016-47: VISSER, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
3417-205: VISSER, THIJS. - Terug naar de toren. Literaire thriller.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
030711-81: VLAARDINGEN, DICK, VAN EN RITMAN BAKKER, RIET. - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
17313-61: VLEER, W.T. - Duizend jaar Vredewold en een halve eeuw coöp.zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier”. Gedenkboek 50 jaar bestaan van de coöp. zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” te Marum. 1918 - 1968.
010811-46: VLERK, L.V. VAN DER. - Utrecht ommuurd.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
19913-143: VLIET, H. VAN DER. - Burgum. Wâld- en Wetterdoarp.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
28514-207: VLIS, J.A. VAN DER. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
16517-25: VLOORS, LIEVE. - Natuurlijk kantklossen. Handleiding en patronen voor kuntzinnig kantklossen.
27218-42: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Op klaarlichte dag.
6218-17: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Rode sneeuw in december. Historische roman.
6218-18: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Nachtblauw. Historische roman.
27218-41: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Schaduwzuster.
27218-43: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Het laatste offer.
29917-71: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schuld.
31017-46: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Morgen ben ik weer thuis.
27218-21: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Jacoba, dochter van Holland.
281217-75: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Toen het donker werd.
31017-47: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Blauw water.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
14317-13: VOCKS, G.H. - Kleine Hein. Tusschen turfbulten en zandheuvels.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
250909-3818: VOGEL, AMOS. - De film als taboe-breker.
241117-33: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Rembrandt & Lievens in Leiden. Een jong en edel schildersduo.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
28514-158: VOLKER, HUIB. - De GADO op weg 1925-1985.
15815-19: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht,, Z.-Holland en Zeeland.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
250909-112: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
26917-142: VOS, EGBERT. - Geschiedenis Schaakclub Haren 1915-2010. Op een haar na eeuwig schaak.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
17418-33: VOS, DIRK, DE. - Hans Memling. Catalogus + Essays.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
26917-54: VOS VAN STEENWIJK, A.N. BARON DE. - Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de Drentse adel.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
250909-3340: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
12316-61: VOS, J.F. - Als een dieplood. De koopvaardij-zeilvaart, de landbouw, Delfzijl-Weiwerd en omg. in de jaren 1873-1885 beschreven in een historische folkloristische roman.
28217-06: VOSKUIL, J.J. - Meneer Beerta. Het Bureau 1.
250909-3945: VOSKUIL, JULIA. - Praktisch tuin- en balkonboek.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
100312-08: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
5313-17: HET AANZIEN. 40 JAAR VREDE? - Het aanzien. 40 jaar vrede? 1945-1985.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
271017-16: VRIEND, EVA. - Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
250909-3899: VRIENDS, THIJS. - Ziekten bij volierevogels.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
26917-43: VRIES, HILLE, DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
9315-201: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met het water. In het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
2517-49: VRIES, S.PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
26917-213: VRIES-STREEFKERK, WIES, DE. - De Praatjesmakers van Vlieland. Opgetekend door Lolly Stamhuis.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
28514-162: VRIES, U.J. DE. - Christelijk Onderwijs Leens 1875-2000.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu'mhusen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
15518-13: VRIES, G. DE. - Geschiedenis van het eiland Urk.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
270909-115: VRIES, KLAAS, DE. - Vervlogen tijden.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
220310-133: VRIES, HENDRIK, DE. - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
17313-115: VRIES, BEREND, DE. - Bloemencorso Eelde 30 jaar 1956-1986.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
110313-18: VRIES, H.Y. DE. - Bindert fan de blomkeboer.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
080712-10: VRIES, THEUN, DE. - Friesche sagen.
21313-22: VRIES, GEART, DE. - Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Kamminga oan syn lebben en wurk.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
140110-36: VRIEZE, P.L. DE. (RED). - De restauratie van de Nieuwe of Noorder Kerk te Groningen (1952-1977).
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
5118-52: VRIEZEN, TH.C. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De literatuur van Oud-Israel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-892: VRIJLING, K.J. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
14317-22: VROEGINDEWEIJ-TAKMAN, MINY. - Melissant in de jaren '50.
19615-24: VROLIJK, MENT. - De geschiedenis van de Groninger CJMV 1929-2009.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
1518-23: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
250909-5861: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
2517-50: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800-1860).
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
170112-44: WAALKENS, H. E.A. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19615-93: WAGENAAR, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
23717-46: WAGENER, D.J.TH. - Slecht nieuws. Een handreiking bij de gespreksvoering.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
220310-175: WAGENMAKERS, P. - Assen in oude ansichten.
9218-16: WAGNER, EDWARD M. - De beste natuurgeneesmiddelen voor ziekten van A t/m Z.
261016-54: WAGT, LUC. - De Tiktakshows. Onvergetelijk!
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
060211-22: WAL, OLOF, VAN DE (RED.). - Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
250909-2873: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot Studio.
020911-69: WALCHEREN. - Gids door Walcheren.
030711-73: WALDECK, K.J.J. - Dutch ambulances (1945-1945).
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
29118-29: WALDORP, H. - Onze Nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
130912-31: WALKER, ALICE. - De tempel van mijn gezel.
250909-5483: WALKER, ALICE. - Het geheim van de vreugde.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
6218-15: WALLIS DE VRIES, MEL. - Vals.
101017-28: WALLISCH, HEINZ. - 125 jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
27713-45: WALSCH, NEALE DONALD. - Communion with God. An uncommon dialogue.
27713-40: WALSCH, NEALE DONALD. - Conversations with God. Book 3. An uncommon dialogue.
31318-44: WALSCH, NEALE DONALD. - Gelukkiger dan God. Hoe gewoon leven een ongewone ervaring wordt.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
27713-28: WALSCH, NEALE DONALD. - Tomorrow`s God. Our greatest spiritual chalenge.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
250909-3512: WANKO, DIETMAR EN WANKO, MARTIN G. - Vorarlberg.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
220310-104: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
2517-23: WARDLE, PATRICIA EN JONG, MARY, DE. - Kant in Mode. Mode in Kant. / Lace in Fashion / Fashion in Lace. 1815-1914.
2617-15: WARDLE, PATRICIA. - 75 x Lace.
29917-42: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940. / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
29917-51: WARDLE, PATRICIA E.A. - Gedragen kunst. Kant als inspiratiebron.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
3417-157: WARMENHOVEN, ROLPH E.A. (RED.). - Handhaven en bijschaven. Vindicat atque Polit in de jaren 1965 - 1985.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
15518-51: WARREN, HANS EN MOLEGRAAF, MARIO. - Ik ging naar de geheime kamers. Over de dichter K.P. Kavafis.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
241117-44: WARRINK, ROELOF. - Zomer op en om de Hondsrug.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
17418-46: WASSER, BEN. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
28514-87: WASSING, GERRIT. - Met de vouten in t wotter.
19615-129: WASSING, GERRIT. - n Wereldtoal. Körde verholen.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
081209-37: WATERBOLK, E.H. E.A. - Ubbo Emmius.
23717-18: WATERBOLK, E.H. - Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag.
250909-31: WATERFIELD, ROBIN. - Prophet. The life and times of Kahlil Gibran.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
1216-05: WATSON. S.J. - Voor is slapen ga.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
19615-130: WATTUM, S.F. VAN. - Spielen en spoanen. Veurdrachten, schetsen en gedichies.
250909-1896: WATTUM, S. VAN. - ‘t kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
250909-1908: WATTUM, SIMON, VAN. - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
231011-97: WATTUM, S.F. VAN. - ’n Boksem of nait. Bliedspul in 1 bedrief.
231011-98: WATTUM, S.F. VAN. - De nije meester. Bliedspul in 1 bedrief.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
4216-65: WATTUM, SIMON, VAN. - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ‘t toneelprojekt Waark.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-57: WEBB, JAMES. - Vuurvelden.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-1435: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
15518-47: WEEDA, E.J. E.A - Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties deel 1, 2, 3, 4 en 5.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ?t plat van Eibarge en umgeving.
27218-79: WEEKS, KENT R. - De schatten van Luxor en de Vallei der Koningen.
090710-6: WEEL, A.J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
16118-60: WEEL, HELEEN, VAN DER. - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren.
31017-51: WEEL, HELEEN VAN DER. - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
250909-1941: WEERDEN, W. VAN. - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
51015-142: WEIJDEVELD, RUUD (RED). - Rode hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
8917-49: WEIJS, FREDERIK J. - Sporen van een ambacht. Scheepvaart. Het houten schip.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
19615-164: WELDEREN, TH. VAN E.A. - Friesland en de woningwet 1902-1912.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
240811-03: WELLS, REBECCA. - De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
171116-21: WELTENS, ARNO. - Maastrichts aardewerk. Constructuvistische decors uit het interbellumm.
22117-180: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
9218-25: WENNSTAM, KATARINA. - Besmet.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
180912-132: WERF, HEIDI, V.D. (EINDRED.). - Sondel door de eeuwen heen.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
19913-21: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - De St.-Franciscuskerk te Groningen 1934-2004.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
140110-33: WERFF, AKKE C. VAN DER. - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden.....
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
3417-159: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
3417-158: WERFF, E.O. VAN DER EN HILHORST, A. (RED.). - Van volkskerk tot kathedraal. De St.-Jozefkerk in Groningen.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
21215-27: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini. Kerk en toren in hartje stad.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
250909-3078: WERKHOVEN, C.H.E. (RED.). - Honderd jaar Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 1886-1986.
3417-191: WERKMAN, FIE. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
25118-49: WERKSPOOR. - Werkspoor 1827-1952. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijf en twintig jarig bestaan op 9 februari 1952.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
180912-158: WERP, SIKKO, VAN DER. - Verdwenen plekjes.. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
250909-2806: WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
22318-52: WESSELLING, J. - De geschiedenis van Axel.
7913-27: WESSELS, JOS G.H. - Wetenschap en religie zijn bondgenoten. Leven, kosmos en God.
250909-4974: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - legenden - folkore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
8416-20: TOPOGRAFISCHE ATLAS WEST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
250909-774: WESTERHOF, JAAP. - Sneek vaar-wel.
3417-197: WESTERHOFF, R. - Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
22117-77: WESTERINK, BEN. - Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
28514-164: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Groningse Gilden.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
51015-143: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groninger Zilver.
22117-149: WESTERS, HARM EN HULZEBOS, TIM. - Schoolboek Siriusstraat Orion Noorderkroon Delfzijl.
270909-214: WESTHOFF, V. EN OOSTEN, M.F. VAN. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
4216-44: WESTRA, PIET. - Het geslacht Dijkstra tussen 1819 en 1991 uit en rond de heerlijkheid Visvliet.
241117-09: WESTRA, BOUWE. - Oenkerk in het begin van de dertiger jaren.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
22318-12: WETERING, JAN WILLEM, VAN DE. - De grote karaktertest. 35 Enneagrammen voor jouw persoonlijkheid.
7314-05: BULLETIN DES LOIS NO. 397 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 397 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bevel tot droogmaking van moerassen en moerassige gronden gelegen aan de rivier de Souche en derzelver invloeisels, en in het dal der Barentons, departement van de Aisne. En meer wetten.
7314-03: BULLETIN DES LOIS NO. 395 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 395 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby de instelling van het Huis van Refuge, te Rennes, departemnet van Ille-en-Vilaine, gevestigd, wordt goedgekeurd. En meer wetten.
7314-02: BULLETIN DES LOIS NO. 393 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 393 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling van den Stempel op de Zeep. En meer wetten.
7314-14: BULLETIN DES LOIS NO. 441 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 441 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van twee Besluiten van den prefect van de Creuse, omtrent eene Questie van eigendom tusschen Particulieren genomen. En meer wetten.
7314-15: BULLETIN DES LOIS NO. 452 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 452 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet formaliteiten voorschryvende voor den omloop van de Brandewynen, de Voorloop en de Likeuren welke van Brandewyn of van voorloop gemaakt zijn. En meer wetten.
7314-20: BULLETIN DES LOIS NO. 461 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 461 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby het uit de Illyrische Provincien naar Frankryk gezonden wordende Lood in blokken aan het enkel Waag-recht wordt onderworpen. En meer wetten.
7314-21: BULLETIN DES LOIS NO. 520 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 520 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de Invordering en het storten van de Boeten in zaken de grote wegen betreffende. En meer wetten.
7314-23: BULLETIN DES LOIS NO. 522 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 522 Bulletin der wetten. Brieven van instelling eener Bewaarplaats van bedelaars van het departement van den Loiret. En meer wetten.
7314-24: BULLETIN DES LOIS NO. 523 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 523 Bulletin der wetten. Tractaat tusschen zyne Majesteit den Keizer der Franschen, Koning van Italien, Beschermer van het Rhyn-Verbond, Bemiddelaar van het zwitsersch Bondgenootschap, en zyne Majesteit den Koning van Denemarken in Noorwegen gesloten. En meer wetten.
7314-25: BULLETIN DES LOIS NO. 524 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 524 Bulletin der wetten. Senatus-consulte waarby 280,000 Conscrits in actieven dienst worden gesteld. En meer wetten.
7314-22: BULLETIN DES LOIS NO. 521 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 521 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Reglement op de uitoeffening van de Neering van Broodbakker in de stad Troyes, departement van de Aube. En meer wetten.
7314-18: BULLETIN DES LOIS NO. 458 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 458 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreeten houdende authorisatie om de kerken te la Vèze en te Velotte, departement van de Doubs en te Ermenonville, departement der Neder-Seine, tot kapellen in te rigten. En meer wetten.
7314-16: BULLETIN DES LOIS NO. 453 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 453 Bulletin der wetten. Extract uit de Minuten de Secretary van Staat. En meer wetten.
7314-06: BULLETIN DES LOIS NO. 399 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 399 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet bepalende het aandeel of Contigent van elk der Kantons van de arrondissementen van Cherburg van Valognes tot voltalligmaking der leden welke zy in het arrondissement-kies-kollege, by de aanstaande zitting, moeten hebben. En meer wetten.
7314-17: BULLETIN DES LOIS NO. 456 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 456 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Verwerping van het verzoek van eenen byzonderen Arrondissements-Ontvanger, strekkende om van de verantwoordelykheiid wegens het debet van eenen gewezen gaarder ontheven te worden. En meer wetten.
7314-10: BULLETIN DES LOIS NO. 420 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 420 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van een besluit... tusschen de H.n en V.we Lautard en de adm. comm. der civiele gasthuizen te Turin. En meer wetten.
7314-12: BULLETIN DES LOIS NO. 434 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 434 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de navorsching en het straffen der deserteurs van de Marine. En meer wetten.
7314-11: BULLETIN DES LOIS NO. 432 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 432 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling der gevallen waarin de generaals of militaire Kommandanten kunnen capituleeren.... En meer wetten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
311016-23: WHITE, HOWARD B. - Copp'd Hills Towards Heaven. Shakespeare and the classical polity.
311016-24: WHITE, HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
71213-29: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
250909-317: WICHERS, A.J. - Leven en werken te Elim-Hollandscheveld.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
250909-3204: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
23715-10: WIEGERSMA, M. E.A. - 50 jaar Drachtster Lyceum.
4216-27: WIEGERSMA, M. E.A. - Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
250909-5156: WIEGMAN, T. - Enschede verleden tijd.
20117-27: WIEL, REIN, VAN DER. - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
15518-17: WIELINGA, RUDOLF J. - Tuinhuizen in Fryslan. Theekoepels en priëlen.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
10417-03: WIELINGA, KLAAS. - Korfbal in Veenwouden. Jubileumboek K.V. Veenwouden (1971-1996) waarin opgenomen de periode van N.S.L. (1948-1965).
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
13318-40: WIENREB, FRIEDRICH. - Ik die verborgen ben. Oude overleveringen vertellen van het geheim van het Esther-verhaal.
18214-131: WIERDA, H.W. - Vijftig jaren 1835-1885 uit eene verzameling van stukken, in dit tijdvak geschreven.
220310-152: WIERDSMA SCHIK, PETRUS. - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
26917-146: WIERINGA, EGGE. - Boerakker, eens een dorp vol bedrijvigheid.
250909-2076: WIERINGA, EGGE (SAMENSTELLING). - 75 joar bloazen op Boerakker. Een overzicht van de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
3417-61: WIERINGA, EGGE. - Nadde spoanen. Streekverhoalen ien’t zuideluk westerkwartiers.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
240910-150: WIERSTRA, W. - Brokken van herinneringen 1891-1966. 75 jaar herdenking Leger des Heils Leeuwarden.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
251016-76: WIERTH, HENRI. - Wiedere belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
14415-09: WIERTH, HENRI. - De belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
16118-12: WIGODER, GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
141117-56: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
6218-04: WIJBENGA, R. - Bezettingstijd in Friesland. Deel I,II en III.
31318-49: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN . - De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij.
31318-50: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN . - Andere locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen.
271017-50: WIJCK JURRIAANSE, N.J. VAN. - Van stoom tot stroom. Het blokkendozenmaterieel van de NS.
1518-40: WIJK, WIM, VAN. - Schilders van de Biesbosch.
5313-35: WIJK, N. VAN. - Franck`s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
13318-03: WIJK, WIM, VAN DER. - Krabbels uit het Hunehuis. Van Makkerhuis tot monument 1930-2015.
23813-11: WIJMA, K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
101117-40: WIJMA, SIMON. - Een boer in zijn tijd. Portret van een veehouder in ruste.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
27218-90: WIJNBERG, JEFFREY. - Hoe erger, hoe beter. Provocatieve psychologie.
301216-23: WIJNBERG, ROB. - Nietzsche & Kant lezen de krant. Denkers van toen over dilemma’s van nu.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
26917-214: WIJNGAARDEN, TITEKE, VAN. - Tenteneiland Vlieland. Feiten en verhalen over de geschiedenis van het kamperen op Vlieland.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
19615-131: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Aan de waaln van 't ol daip. 'n Stok oet ‘t Westerwoldsche leevmt.
22117-78: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was 't in mien tied. Drei verhoal'n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. 't Gelukszwien. Lainoa.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
111216-35: WIJNJA, G.D. - Langs oude Friese windmolens. 150 foto's en ansichten.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
14317-02: WIJNSMA, AREND JAN. - Kerken op de Vlieterpen. Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
241117-30: WILDE, INGE, DE. - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
241117-19: WILHELMINA. - Eenzaam maar niet alleen.
101117-41: WILKENS, N.F. E.A. - Gedenkboek ter gelegenheid der feestviering van het 25-jarig bestaan de Hogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Veendam 1866-1891.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
19118-19: WILLEMART, PIERRE. - Het Visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096 / 1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
22217-26: WILSON, DAVID M. - Anglo-Saxon Art from the seventh century to the Norman conquest.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
010811-15: WINKLER, WOLF (ED.). - A spectacle of spectacles.
111216-52: WINKLER, JOHAN. - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
15914-72: WINTER, R. DE. - Leven voor de luchtvaart. Hendrik Walaardt Sacrë 1873-1949.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
250909-4149: WINTER, LEON DE. - La place de la Bastille.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3601: WISSEN, PIETER, VAN (ORGANISATIE) E.A. - Een halve eeuw ?De Ploeg? 1918-1968.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
12316-63: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
22318-36: WITHAAR, REINT. - Palet van Nederland.
31318-20: WITHUIS, JOLANDE. - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boelaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheld.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
29118-02: WITTEVEEN, H.J. - Tot de ene. De weg van het universeel soefisme.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
2517-33: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse vijzels.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
2617-08: WOERTMAN, D.W. EN HERBERT, J. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
13318-26: WOLFF, ANNE E.A. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
241117-17: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
25616-35: WOLTERS, REIN. - Blik op Zuid deel 5.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
300311-27: WOLTERS, HESTER (EINDRED.). - Nederland Indonesia. 1945-1995. Een culturele vervlechting. Suatu pertalian budaya.
3417-18: WOLTHUIS, FRED E.A. - Drents Daip blif altied stromen. Oud-Annerveen Spijkerboor Nieuw-Annerveen.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/30