Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
26917-20: VISSCHER, J. - Emmen en Zuidoost-Drente. Een geografische monografie.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d?Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
090611-19: VISSCHER, KEES, BERT EN JOS. - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
130310-23: VISSCHER, GUUS. - Oude huizen in Groningen.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
24120-09: VISSCHER, HENK. - Bumaveen Nieuw-Amsterdam / Veenoord. Geschiedenis van het Tweelingdorp.
8319-28: VISSCHER, KEES. - 20 joar zo dag en deur. De mooiste verhoalen van RTVNoord vannijs bewaarkt.
20919-25: VISSER, PETER. - Oet t zicht. Vattienregels ien Hogelandster dialect.
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
271218-46: VISSER, FRIGO E.A. - Jonge realisten uit galerie Wiek XX in het Drents Museum. Spoor zoeken tussen traditie en anvantgarde.
8920-17: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
140110-35: VISSER, ELIZABETH (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
28818-52: VISSER, PETER. - t Weer in spaigel. Kwatrienen ien Hogelandster dialect.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
250909-3704: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten.
10119-56: VISSER, GEORGE. - Tjamke.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
050219-05: VISSER, HERMAN E.A. - Historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
280310-16: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
14820-52: VISSER, GERRY. - Hessel. Muziek, kroeg(leven) en Terschelling.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
281219-40: VISSER, JOKE. - Merklappen uit de lage landen.
301018-53: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
18619-21: VISSER, FRANK. - De zaak Antonius van der Waals.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
170620-19: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Van alles en nog wat. Geillustreerd ontspanningsboek.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
121118-06: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
10718-28: VLEER, W.T. EN KROES, H. - Gemeente Marum door de eeuwen heen / Stelling Trimunt in oorlogstijd.
14120-44: VLEESKEND, JOAN (RED.). - De Grijpbare Vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45. II.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
29917-71: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schuld.
27218-21: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - Jacoba, dochter van Holland.
18319-37: VLUGT, SIMONE, VAN DER. - De lege stad.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
14317-13: VOCKS, G.H. - Kleine Hein. Tusschen turfbulten en zandheuvels.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
26718-09: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER, VON. - Heraldiek.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
170620-15: VOLKSLECTUUR - Nederlandsch Indië. Platen Atlas met korten beschrijvenden tekst.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
130420-01: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
25520-44: VOORS, H.D. - Flora 1953. Officiële catalogus.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
130420-39: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
16720-24: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
250909-3340: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
2919-43: VOS, GEERT. - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
28219-32: VOSKUIL, J.J. - Het Bureau 1. Meneer Beerta.
100312-08: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
20519-39: VOSKUIL, J.J. - De buurman.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
6720-43: VREDEGOOR, BERT. - Miserere.
6720-42: VREDEGOOR, BERT. - Smart & Troost BV.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
4620-07: VRIES, HILLE, DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1995).
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
4920-10: VRIES, ABE, DE (SAMENSTELLING). - Boerenwerk. Johannes Doedes de Jong.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
26917-213: VRIES-STREEFKERK, WIES, DE. - De Praatjesmakers van Vlieland. Opgetekend door Lolly Stamhuis.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
10718-59: VRIES, G.M. DE. - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu'mhusen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
20519-30: VRIES, JAN, DE NE WOUDE, AD, VAN DER. - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
15518-13: VRIES, G. DE. - Geschiedenis van het eiland Urk.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
3417-193: VRIES, BARTELD, DE EN WOUDE, SIEM, VAN DER. - Caspar de Robles, de Friese Alva?
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
4920-31: VRIES, WOBBE. DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
281219-55: VRIES, JOOST, DE. - Clausewitz.
21313-22: VRIES, GEART, DE. - Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Kamminga oan syn lebben en wurk.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
23320-55: VRIEZE, W.P. DE. - Schouwen zoals het was.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
5118-52: VRIEZEN, TH.C. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De literatuur van Oud-Israel.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
14317-22: VROEGINDEWEIJ-TAKMAN, MINY. - Melissant in de jaren '50.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
24720-35: VROOMEN, REINIER J.P.M. - Geleen in oude ansichten.
1518-23: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
250909-5861: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
070120-19: WAARD, ROMKE, DE (VOORWOORD) E.A. - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie.
16720-21: WACKERS, P. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
24120-42: WAGEMAN, PATTY E.A. - Het Russische landschap.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
8920-51: WAGENAAR, COR. - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19615-93: WAGENAAR, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
301018-22: WAGENAAR, AAD. - Rotterdam mei '40, De slag, de bommen, de brand.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
11519-51: WAKE-WALKER, EDWARD. - The lifeboats story.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
251019-41: WAL, MIEKE, VAN DER. - Johan Dijkstra 1896-1978.
060211-22: WAL, OLOF, VAN DE (RED.). - Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
14820-28: WAL, DINEKE, VAN DER. - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
3417-40: WAL, J.R. VAN DER (EINDRED.). - Waldsein, in Karmel yn it Wetterlan. Tweetalige bundel opstellen over de Karmel van Woudsend, gesticht in 1337 en de Woudsender Parochie 1937-1987.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
311019-24: WALBURG, JAN AUKE. - Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
4620-23: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot studio.
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
170620-39: WALL, V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
221119-10: WALLIS DE VRIES, MEL. - Vals.
221119-11: WALLIS DE VRIES, MEL. - Buiten zinnen.
6220-34: WALLIS DE VRIES, MEL. - Schuld.
6220-35: WALLIS DE VRIES, MEL. - Haat.
6220-32: WALLIS DE VRIES, MEL. - Shock.
18818-37: WALLIS DE VRIES, MEL. - Verstrikt.
51020-27: WALLIS DE VRIES, MEL. - Uitgespeeld.
101017-28: WALLISCH, HEINZ. - 125 jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
14520-07: WALZER, MICHAEL. - Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen. Een ethische beschouwing met historische illustraties.
27918-39: WANDER, PETER. - Haagse Huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
25118-21: WANG, LULU. - Heldere maan.
20117-44: WANGERIN, WALTER. - Jezus, het leven. Roman.
251019-58: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
10919-53: WARD, CHRIS A.O. - Dambusters. The definitive history of 617 Squadron at war 1943-1945.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
281119-26: WARFFUM H.B.S. - HBS reunie okt 99. Klassen van 45, 46 en 47. Herinneringen.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
241117-44: WARRINK, ROELOF. - Zomer op en om de Hondsrug.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
14520-11: WASSENBERGH, A. E.A. - Fryske folkskinst in rige printen.
17418-46: WASSER, BEN. - Pelgrimages. Bedevaartplaatsen van de westerse christenheid.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
9818-09: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
250909-31: WATERFIELD, ROBIN. - Prophet. The life and times of Kahlil Gibran.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
24720-13: WATERINK, J. E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
28219-23: WATTUM, SIMON, VAN. - Doar's hoop, doar is licht! Simon van Wattum Tussen wenst en wereld (1954). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
23320-28: WATTUM, SIMON, VAN. - 't kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
10919-39: WEBERS, HANS EN DAM, EVELYN. - Jan de Roos. Excellentie De Roos, Staatszanger, Keizer aller zangers, Ridder in de Kouseband, 's Werelds grootste stem.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ?t plat van Eibarge en umgeving.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
31017-51: WEEL, HELEEN VAN DER. - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
18619-37: WEERD, GERARD, VAN DE, DIK, ELVIRA EN KOS, GIJS E.A. - Grootscheeps. Een boek met schilderijen, verhalen en achtergronden over de ontwikkeling van Hoogeveen als transport- en logistiek centrum van 1914 tot heden.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
020320-34: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
23320-37: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
4620-20: WEERDEN, J.S. VAN. - Spanningen en konflikten. Verkenningen rondom de afscheiding van 1834.
27918-40: WEERHEIJM, TOM. - Niet om het gewin maar om het gezin! Ter gelegenheid van het hondderdjarig bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
1619-47: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
20919-38: WEIJMANS, CL. E.A. - Overloon. Bezet, bevochten, bevrijd. 60 jaar herdenking Slag om Overloon.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
8917-49: WEIJS, FREDERIK J. - Sporen van een ambacht. Scheepvaart. Het houten schip.
050219-20: WEINANS, GERARD H.M. - Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1949-1999. Kopstukken. Buurtschap op de grens van veen en zand.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
6720-20: WEISZ, ZONI. - De vergeten Holocaust. Mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
19615-164: WELDEREN, TH. VAN E.A. - Friesland en de woningwet 1902-1912.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
240811-03: WELLS, REBECCA. - De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
9218-25: WENNSTAM, KATARINA. - Besmet.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
10718-48: WENZEL, FRANK EN TOLMAN, RINKE. - Sprookjesvogel: wespendief.
24720-07: TWEEDE WERELDOORLOG. - Eva in overall.
24720-08: TWEEDE WERELDOORLOG. - De slag om Groot-Brittannie. Verslag van het Ministerie van Luchtvaart over den grootten strijd van 8 augustus-31 october 1940.
4720-25: WEREN, WIM AND KOCH, DIETRICH-ALEX. - Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, other Early Christian and Jewish Literature. Papers read at a Noster Conference in Munster, January 4-6, 2001.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
23320-43: WERFF, EGBERT, VAN DER. - Sint Geertruids gasthuis 1405-2005.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
3417-159: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
3417-71: BOURTANGE / WERKGROEP. - Een eeuw Bourtange. Bourtanger bevolking kijkt in het verleden.
250909-3078: WERKHOVEN, C.H.E. (RED.). - Honderd jaar Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 1886-1986.
3417-191: WERKMAN, FIE. - Herinneringen aan mijn vader Hendrik Nicolaas Werkman.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
18619-47: WERTHEIM, MARGARET. - Pythagoras' trousers. God, physics, and the gender wars.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
26319-29: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914.
10919-54: WESSELINK, THEO EN POSTMA, THIJS. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
22318-52: WESSELLING, J. - De geschiedenis van Axel.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
27920-14: WESTENDORP, NICOLAAS. - Verhandelingen over onderwerpen uit het gebied der oudheidkunde en godenleer.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
250909-774: WESTERHOF, JAAP. - Sneek vaar-wel.
4920-12: WESTERHOFF, R. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit, naar 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeen en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het pijpenmaken en rooken.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
31320-03: WESTERINK, CORA. - Rooskleurig.
22117-77: WESTERINK, BEN. - Zuiderstraat 5. Twintig eeuwen wonen op een wierde.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
20420-20: WESTERMAN, FRANK. - El Negro en ik.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
4920-35: WESTERMAN, FRANK. - In het land van de ja-knikkers. Verhalen uit de polder.
14820-14: WESTERMAN, FRANK. - De graanrepubliek.
130420-28: WESTERMAN, FRANK. - Ararat.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
28514-164: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Groningse Gilden.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
22117-149: WESTERS, HARM EN HULZEBOS, TIM. - Schoolboek Siriusstraat Orion Noorderkroon Delfzijl.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
4216-44: WESTRA, PIET. - Het geslacht Dijkstra tussen 1819 en 1991 uit en rond de heerlijkheid Visvliet.
4620-40: WESTRA VAN HOLTHE, J. - Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen. Korte schetsen uit de geschiedenis vn deze stad en van de havezathen en haar bewoners.
241117-09: WESTRA, BOUWE. - Oenkerk in het begin van de dertiger jaren.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
24719-51: WETERING, JAN, VAN DE. - Vergeten levens. Geschiedenissen van het Sallandse land.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
311016-24: WHITE, HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
301018-15: WHITEHOUSE, DAVID. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
71213-29: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
18619-22: WIBAUT-GUILONARD, TINEKE. - Zo ben je daar. Kampervaringen.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
31320-13: WICHERINK, JAN. - Ontheemde zielen ontwaken. Een samengaan van wetenschap en spiritualiteit.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
250909-3204: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
4620-16: WIELICK, HAN EN YMKER, HENK. - Het mysterie Wardenier.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
14820-47: WIELINGA, ANNE EN SALVERDA, JOHAN. - De Lemmerboot. Levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer.
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
220310-152: WIERDSMA SCHIK, PETRUS. - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
26917-146: WIERINGA, EGGE. - Boerakker, eens een dorp vol bedrijvigheid.
250909-2076: WIERINGA, EGGE (SAMENSTELLING). - 75 joar bloazen op Boerakker. Een overzicht van de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
7420-21: WIERINGA, TOMMY. - Ga niet naar zee.
3417-61: WIERINGA, EGGE. - Nadde spoanen. Streekverhoalen ien’t zuideluk westerkwartiers.
281219-56: WIERINGA, TOMMY. - Caesarion.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
271118-68: WIERSEMA, P.S. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bierum in de branding.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
4920-38: WIESEL, ELIE. - Dag.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
25619-19: WIEST, ANDREW EN MATTSON, GREGORY LOUIS. - De oorlog in de Stille Oceaan. Van Pearl Harbour tot Hiroshima.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
16118-12: WIGODER, GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling.
170620-51: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
23813-11: WIJMA, K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
170620-16: WIJNAND, G.J.N. (SAMENSTELLING). - De Nederlandse industrie 1899-1959.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
10918-55: WIJNBERG, KLAAS. - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
22117-78: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was 't in mien tied. Drei verhoal'n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. 't Gelukszwien. Lainoa.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
12719-42: WIJNNE, H.A. - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
101117-41: WILKENS, N.F. E.A. - Gedenkboek ter gelegenheid der feestviering van het 25-jarig bestaan de Hogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Veendam 1866-1891.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
20420-01: WILLCOX, BRADLEY E.A. - Het Okinawa programma. De leefwijze waarmee men probleemloos 100 jaar kan worden.
11019-11: WILLEKENS, AXEL. - Ecodrugs.
19118-19: WILLEMART, PIERRE. - Het Visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096 / 1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
15417-32: WILLETTS, PAUL. - Rendez-vous in de Russian Tearooms. Het onbekende verhaal van een van de grootste spionage-operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
18619-11: WILLIAMSON, GORDON. - Die SS - Hitlers Instrument der Macht.
18619-56: WILLMOTT, H.P. - B-17 Flying Fortress.
7420-08: WILLS, PAULINE. - Chakra's. Werken met de energiestromen van het lichaam.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
10320-31: WILSON, STEWART. - Sabre, MiG-15 & Hunter. The story of three classic jet fighters of the 1950s.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
10417-60: WILSON, A.N. - Paulus. De geest van de apostel.
22318-18: WILSON, ANDREW. - The Ukrainians. Unexpected Nation.
2919-59: WILSON, STEWART. - Vulcan, Boeing B-47 & B-52. Legends of the air 5.
26319-34: WILTERDINK, WILLEM. - Winterswijkse pioniers in Amerika.
101218-05: WILTERDINK, WILLEM. - Verhalen van de grens.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
4419-47: WINDE, HENK, DE. - Rederij T. Muller.
6720-53: WINDMEIJER, JEROEN. - Het Pilgrim Fathers Complot.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
26319-15: WINKELS, FRANS. - Overkamp. Gegevens over de stamvaders van de Eibergense, Meddose en Vragenderse families Overkamp.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
24720-31: WINSCHOTEN. - Katholiek Winschoten 1800-1900.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
20420-03: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
51119-27: WISSEN, JAN, VAN, WAROIJ, FONS, VAN EN WIJNALDA, GILIAN (RED.). - Midwinterkrant 2010/1011 Westerdijkshorn.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
22718-42: WIT, AAT. - Historie van de Niedorpen en Winkel.
20419-30: WIT, DREWES, DE. - Tronies. Drewes de Wit 2011.
251019-54: WIT, ANTON, DE EN VELDE, PAUL, VAN DER (RED.). - Bronnenboek. Boeddhisme.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
10718-56: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913-1963.
4317-16: WITTOP KONING, D.A. EN HOUBEN, G.M.M. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen vormen, makers, merken, gebruik.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
22117-189: WOBBES, REINT. - Aizo Betten. Een overzicht.
51020-34: WOBBES, REINT (TEKST) E.A. - Kunstmonument 2010. Verborgen Fivel.
281119-30: WOBBES, REINT. - Eigenzinnig Ploegtriptiek. Reinhart Dozy, Johann Faber, Ekke Kleima.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
13318-26: WOLFF, ANNE E.A. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
25520-39: WOLFF, PAUL. - Sonne uber See und Strand. Ferienfahrten mit der Leica.
241117-17: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
27920-41: WOLKERS, JAN. - De achtertuin
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
25520-40: WOLKERS, JAN. - Turks Fruit.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
25619-02: WOLTHUIS, FRED E.A. - Drents Daip blif altied stromen. Oud-Annerveen Spijkerboor Nieuw-Annerveen.
14120-45: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
24120-18: WOOD, DEREK AND DEMPSTER, DEREK. - The narrow margin. The Battle of Brittain & the Rise of Air Power 1930-1949.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
8920-41: WORDBITES (HUGO DE HAAS VAN DORSSER). - Aan alles komt een begin. Gesproken_woord_gebundeld.
10417-14: WORTEL, TH.P.H. - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
3417-192: WOUDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In memoriam Herman Poort.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
24720-14: WOUTERS, D. E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Drente en Overijssel.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
20519-13: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
14820-30: WUBS, H. - Een school in Bierum. Honderd jaar christelijk onderwijs.
14520-12: WUMKES, G.A. - Bodders yn de Fryske striid.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
24719-43: WYNHOFF, IRMA E.A. - Dagvlinders van de Benelux.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
31320-25: YORK, ALISSA. - Mercy.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
14820-31: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
27920-32: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - White figurated linen damask from the 15th tot the beginning of the 19th century.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
18818-07: ZANDSTRA, ALBERT. - Eindrapportage Onderzoek naar restanten van het klooster van St. Odulphus bij Stavoren.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
11419-34: ZANDT, L.C.E. VAN 'T. - Het fonds de blauwe zeeridders. De geschiedenis van het Helden-der-Zee-Fonds Dorus Rijkers 1923-1998.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
18818-44: ZANTEN, MARIEKE, VAN. - Aldus is opgeschilderd. Middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken 1100-1800.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
16720-18: ZEMEL, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergusen de Middelnederlandse Ferguut. Deel I.
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
18619-34: ZETTERHOLM, FINN. - Julia's reis. Een magisch kunstavontuur.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
23320-29: ZIJL, J. - Klopsmoa vragt 'n nei hoesholderske. Klucht in 't Grunneger dialect in ain bedrief. Veur 2 heren en 4 doames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
11419-15: ZIJL, ANNEJET, VAN DER. - Bernhard. Een verborgen geschiedenis.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
020320-35: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
23320-38: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
22117-152: ZIJLMA, H.J. E.A. - Vereeniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek 1841-1941.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
10320-21: ZIRKZEE, JACQELINE. - De eerste priesteres.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
11019-38: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Nog in morgens gemeten. Nieuw Herwijns dagboek.
26319-28: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De levende have. Een modern bestiarium.
271118-72: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Het complete Rekelboek.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
181119-53: ZON, JANNA, VAN (EINDRED.). - Matthijs Röling. Schilderijen.
22117-42: ZONDERGELD, G.R. - De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
4920-58: L. SMIT & ZOON. - L. Smit & Zoon, Kinderdijk (Holland).
10819-07: ZORGDRAGER, N.J.M. - De strijd der rechtvaardigen. Kautokeino 1852. Religieus verzet van Samen tegen intern Noors kolonialisme.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
5118-06: ZUDEICK, PETER. - Der Hintern der Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
271218-29: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het waterschap Noordpolder.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
27918-28: ZUIDHOEK, ARNE. - Passagiersschepen uit Nederland. De oceaanlijners van ca. 1880 tot heden.
14820-48: ZUIDHOEK, ARNE. - Schip van de eeuw. De Liberty, Victory, C3 en alle verdere standaardschepen onder Nederlandse vlag.
6519-44: ZUIDHOEK, ARNE. - Scheepsrampen met Nederlandse schepen 1855 tot 2001.
181119-74: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 4. Passagiersschepen (II). 1945-1970.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
6720-54: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
21018-57: ZUYDGEEST, M.P. E.A. - Vlaardingen in en uit het slop.
6519-45: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
24719-49: ZWAAG, J.A. - De glaspioniers in het veen. De historie van de glasindustrie in de venen van Drenthe, Groningen en Overijssel in de negentiende eeuw.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
5118-36: ZWAN, PUCK, VAN DER. - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
9219-38: ZWEIG, STEFANIE. - Nergens in Afrika.
050219-34: ZWEIG, STEFANIE. - Ergens in Duitsland.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
26718-61: ZWITSER, EDWARD. - Buiten beeld. Aangrijpende reddingen uit 100 jaar De Reddingboot.

10/27