Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
250909-4067: WANG, LULU. - Het tedere kind.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
250909-3512: WANKO, DIETMAR EN WANKO, MARTIN G. - Vorarlberg.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
220310-104: WANROIJ, FONS, VAN. - Tot gemak van den reisenden man. Met de trekschuit van Groningen naar Warffum.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
071211-55: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
250909-5074: WARTENA, R. - De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel III.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-1322: WASSERSTEIN, BERNARD. - Britain and the Jews of Europe 1939-1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
28514-87: WASSING, GERRIT. - Met de vouten in t wotter.
19615-129: WASSING, GERRIT. - n Wereldtoal. Körde verholen.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
250909-201: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
250909-4379: WATERBOLK, E.H., BUIST, M.G. E.A. - E.H. Waterbolk. Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
4216-26: WATERBOLK, E.H. - Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw.
081209-37: WATERBOLK, E.H. E.A. - Ubbo Emmius.
250909-1577: WATERBOLK, H.T. - De praehistorische mens en zijn milieu. Een palynologisch onderzoek naar de menselijke invloed op de plantengroei van de diluviale gronden in Nederland.
250909-31: WATERFIELD, ROBIN. - Prophet. The life and times of Kahlil Gibran.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
1216-05: WATSON. S.J. - Voor is slapen ga.
19615-130: WATTUM, S.F. VAN. - Spielen en spoanen. Veurdrachten, schetsen en gedichies.
250909-1896: WATTUM, S. VAN. - ‘t kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
250909-1908: WATTUM, SIMON, VAN. - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
250909-2013: WATTUM, SIMON, VAN. - Twijstried. Tussen wenst en wereld. Verzoamelde gedichten.
231011-97: WATTUM, S.F. VAN. - ’n Boksem of nait. Bliedspul in 1 bedrief.
231011-98: WATTUM, S.F. VAN. - De nije meester. Bliedspul in 1 bedrief.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
4216-65: WATTUM, SIMON, VAN. - Boerenzoad dut't aaltied. De twaalf speulstôkjes oet ‘t toneelprojekt Waark.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
140911-82: WAY, J.A.C. - Halte ’81. 75 Jaar gemeentelijk openbaar vervoer Utrecht.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-57: WEBB, JAMES. - Vuurvelden.
250909-1480: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
9315-198: WEBERS, HANS EN DAM, EVELYN. - Jan de Roos. Excellentie De Roos, Staatszanger, Keizer alle zangers, Ridder in de Kouseband,
3915-15: WEDEKIND, W. E.A. - Die Grafen von Limburg Stirum. Einleitung und abschliessender Band de Geschichte de Grafen von Limburg Stirum. Teil I, Band I.
250909-1435: WEDGWOOD, C.V. - Willem de Zwijger. Vader des Vaderlands.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4732: WEEINK, B. - Woordnbook van ‘t plat van Eibarge en umgeving.
090710-6: WEEL, A.J. VAN. - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
121210-11: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden. Geen bloemen. Zand erover.
4216-149: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
250909-2725: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
51015-195: WEERDEN, J.S. VAN. - De Indische Reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
250909-1941: WEERDEN, W. VAN. - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
231011-157: WEERDENBURG, NICK, VAN (SAMENSTELLING). - Verhalen van de Waddeneilanden.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
250909-5812: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN WIJNSMA, AREND JAN. - De boeier Friso. Fries Statenjacht 1894-1954-1994.
9315-166: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
111216-07: WEIDE, JACK, VAN DER EN WYNIA, GERBEN (RED.). - Hang- en sluitwerk. Dossier Meijsing.
51015-142: WEIJDEVELD, RUUD (RED). - Rode hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
13216-37: WEIJNEN, A. - De Nederlandse Dialecten.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
9615-31: WEISS, GUSTAV. - Het porseleinboek. De wereldgeschiedenis van het porselein met een uitvoerig merkenregister.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
19615-164: WELDEREN, TH. VAN E.A. - Friesland en de woningwet 1902-1912.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-18: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
250909-4945: WELIE, JAN, VAN EN KOOLWIJK, JOS, VAN. - Uit een “Heemkunde-projekt” over Dreumel 1925 / 1985. Deel 2: Tweede Wereldoorlog van mobilisatie tot capitulatie. Wederopbouw. Vergelijking heden - verleden.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
240811-03: WELLS, REBECCA. - De goddelijke geheimen van de Ya-Ya zusters.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
171116-21: WELTENS, ARNO. - Maastrichts aardewerk. Constructuvistische decors uit het interbellumm.
19615-175: WENNEKES, WIM EN REITSMA, DURK. - Hotel van der Werff anno 1726. Het eerste huis ter plaatse.
250909-4961: WENNEKES, WIM EN BROEKMANS, TRIX. - Het boek van Hengelo 1802-2002. Kroniek van een industriestad.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
140212-35: WENTINK, T. - Requim voor een polder. Een terugblik in de historie van het Waterschap De Uitgeester- en Heemskerkerbroek.
180912-132: WERF, HEIDI, V.D. (EINDRED.). - Sondel door de eeuwen heen.
19913-21: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - De St.-Franciscuskerk te Groningen 1934-2004.
19615-176: WERFF, S. VAN DER E.A. - Schiermonnikoog. Het eiland der grijze monniken.
21215-27: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini. Kerk en toren in hartje stad.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
140110-33: WERFF, AKKE C. VAN DER. - Openluchtmuseum Het Hoogeland. Een en ander over de geschiedenis van de panden.....
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
9315-181: WERFF, E.O. VAN DER. - Martini. Kerk en toren.
12316-177: WERFF, EGBERT, VAN DER EN KNOL, EGGE. - Zie es Sinus. 35 jaar sociëteit Eigen Huis1950-1985.
250909-3078: WERKHOVEN, C.H.E. (RED.). - Honderd jaar Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze 1886-1986.
250909-1888: WERKMAN, P.J. - Knappertjes. Dialect van Hunsingo.
250909-1943: WERKMAN, P.J. - Klaingoud. Dialect van Hunsingo.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
61115-30: WERKMAN, F.J. E.A. - 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs Kloosterburen.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um ?t Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
180912-158: WERP, SIKKO, VAN DER. - Verdwenen plekjes.. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
140110-34: WESSELING, J. - De afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 1: De classis Middelstum. Deel II: De classes Appingedam en Pekela van de afgescheiden kerken. Deel III: De classis Groningen van de afgescheiden kerken.
250909-2806: WESSELING, J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
251016-27: WESSELING, HANS, VAN EN HIEMINK, MARTIN. - Assen. Zo was het.
250909-3403: WESSELINK, JOHAN. - Schilders van den Veluwe-zoom.
25616-20: WESSELIUS, HENK. - Rob Houdijk. Een overzicht 1982-1991.
7913-27: WESSELS, JOS G.H. - Wetenschap en religie zijn bondgenoten. Leven, kosmos en God.
250909-4974: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen - legenden - folkore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
8416-20: TOPOGRAFISCHE ATLAS WEST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
17313-64: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-5122: WESTERBURGER, P.E.L. - Jubileumboek PV Hengelo Zwolle.
250909-5065: WESTERBURGER, P.E.L. E.A. - PV Hengelo 60 jaar. PV Zwolle 50 jaar.
250909-774: WESTERHOF, JAAP. - Sneek vaar-wel.
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
170212-09: WESTERMAN, MAX. - Max & The City.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
28514-164: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Groningse Gilden.
250909-2073: WESTERS, A. (EINDRED.). - Groningen constant. Groningen - Munster 1672.
51015-143: WESTERS, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groninger Zilver.
270909-214: WESTHOFF, V. EN OOSTEN, M.F. VAN. - De plantengroei van de Waddeneilanden.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
250909-2722: WESTRA, EVERT. - Hoge- en Lagemeden. Het verhaal van de stilte.
251016-170: WESTRA, EVERT. - Dorkwerd / Wierum. Het verhaal van twee gehuchten in samenhang met het voormalige klooster Selwerd.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
4216-44: WESTRA, PIET. - Het geslacht Dijkstra tussen 1819 en 1991 uit en rond de heerlijkheid Visvliet.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
7314-05: BULLETIN DES LOIS NO. 397 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 397 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bevel tot droogmaking van moerassen en moerassige gronden gelegen aan de rivier de Souche en derzelver invloeisels, en in het dal der Barentons, departement van de Aisne. En meer wetten.
7314-03: BULLETIN DES LOIS NO. 395 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 395 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby de instelling van het Huis van Refuge, te Rennes, departemnet van Ille-en-Vilaine, gevestigd, wordt goedgekeurd. En meer wetten.
7314-02: BULLETIN DES LOIS NO. 393 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 393 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling van den Stempel op de Zeep. En meer wetten.
7314-09: BULLETIN DES LOIS NO. 419 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 419 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby eene te Mans gevormde leef-renten societeit (association tontinière) voor de reeds volvoerde opbouwing en het onderhoud eener komedie-Zaal wordt in stand gehouden en geauthroriseerd. En meer wetten.
7314-14: BULLETIN DES LOIS NO. 441 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 441 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van twee Besluiten van den prefect van de Creuse, omtrent eene Questie van eigendom tusschen Particulieren genomen. En meer wetten.
7314-15: BULLETIN DES LOIS NO. 452 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 452 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet formaliteiten voorschryvende voor den omloop van de Brandewynen, de Voorloop en de Likeuren welke van Brandewyn of van voorloop gemaakt zijn. En meer wetten.
7314-20: BULLETIN DES LOIS NO. 461 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 461 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet waarby het uit de Illyrische Provincien naar Frankryk gezonden wordende Lood in blokken aan het enkel Waag-recht wordt onderworpen. En meer wetten.
7314-21: BULLETIN DES LOIS NO. 520 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 520 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de Invordering en het storten van de Boeten in zaken de grote wegen betreffende. En meer wetten.
7314-23: BULLETIN DES LOIS NO. 522 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 522 Bulletin der wetten. Brieven van instelling eener Bewaarplaats van bedelaars van het departement van den Loiret. En meer wetten.
7314-24: BULLETIN DES LOIS NO. 523 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 523 Bulletin der wetten. Tractaat tusschen zyne Majesteit den Keizer der Franschen, Koning van Italien, Beschermer van het Rhyn-Verbond, Bemiddelaar van het zwitsersch Bondgenootschap, en zyne Majesteit den Koning van Denemarken in Noorwegen gesloten. En meer wetten.
7314-25: BULLETIN DES LOIS NO. 524 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 524 Bulletin der wetten. Senatus-consulte waarby 280,000 Conscrits in actieven dienst worden gesteld. En meer wetten.
7314-22: BULLETIN DES LOIS NO. 521 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 521 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Reglement op de uitoeffening van de Neering van Broodbakker in de stad Troyes, departement van de Aube. En meer wetten.
7314-18: BULLETIN DES LOIS NO. 458 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 458 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreeten houdende authorisatie om de kerken te la Vèze en te Velotte, departement van de Doubs en te Ermenonville, departement der Neder-Seine, tot kapellen in te rigten. En meer wetten.
7314-16: BULLETIN DES LOIS NO. 453 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 453 Bulletin der wetten. Extract uit de Minuten de Secretary van Staat. En meer wetten.
7314-06: BULLETIN DES LOIS NO. 399 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 399 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet bepalende het aandeel of Contigent van elk der Kantons van de arrondissementen van Cherburg van Valognes tot voltalligmaking der leden welke zy in het arrondissement-kies-kollege, by de aanstaande zitting, moeten hebben. En meer wetten.
7314-17: BULLETIN DES LOIS NO. 456 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 456 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende Verwerping van het verzoek van eenen byzonderen Arrondissements-Ontvanger, strekkende om van de verantwoordelykheiid wegens het debet van eenen gewezen gaarder ontheven te worden. En meer wetten.
7314-10: BULLETIN DES LOIS NO. 420 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 420 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende vernietiging van een besluit... tusschen de H.n en V.we Lautard en de adm. comm. der civiele gasthuizen te Turin. En meer wetten.
7314-12: BULLETIN DES LOIS NO. 434 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 434 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet betrekkelyk de navorsching en het straffen der deserteurs van de Marine. En meer wetten.
7314-11: BULLETIN DES LOIS NO. 432 BULLETIN DER WETTEN. - Bulletin des lois No. 432 Bulletin der wetten. Keizerlijk decreet houdende bepaling der gevallen waarin de generaals of militaire Kommandanten kunnen capituleeren.... En meer wetten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
311016-23: WHITE, HOWARD B. - Copp'd Hills Towards Heaven. Shakespeare and the classical polity.
311016-24: WHITE, HOWARD B. - Antiquity forgot. Essays on Shakespeare, Bacon and Rembrandt
30615-10: WHITEMAN, KATE E.A. - De Italiaanse keuken. Alles over Italiaanse ingrediënten: met meer dan 100 heerlijke, authentieke recepten.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
71213-29: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-5834: WIBBENS, JOOP G. - Herinnering aan Schiermonnikoog.
250909-317: WICHERS, A.J. - Leven en werken te Elim-Hollandscheveld.
260312-158: WICHERS, P.J. - Gedenkboek van Terschelling.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
250909-3204: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
9315-186: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Drenthe. (besch.) Chromotopgrafische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
250909-3833: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen.
23715-10: WIEGERSMA, M. E.A. - 50 jaar Drachtster Lyceum.
4216-27: WIEGERSMA, M. E.A. - Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy.
250909-5156: WIEGMAN, T. - Enschede verleden tijd.
250909-1927: WIEKENGOA, GERRIT J. - Riemkes van gister en vandoag.
8616-21: WIEL, REIN, VAN DER. - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
261016-53: WIELINGA, R.J. - Langs stinsen, states en andere voorname voorname huizen in Friesland.
71213-80: WIEMER, LIZA M. - Gidsen gids. Contact met je geestelijke leiding.
18214-131: WIERDA, H.W. - Vijftig jaren 1835-1885 uit eene verzameling van stukken, in dit tijdvak geschreven.
4216-150: WIERDA, H.W. E.A. - Overzicht van het ontwerp spoorweg Winsum-Groningen.
220310-152: WIERDSMA SCHIK, PETRUS. - Akademisch proefschrift over de staatsregtelijke geschiedenis der Staten van Friesland van 1581 tot 1795.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
250909-1636: WIERINGA, W.J. E.A. (TOEZICHT PUBLIKATIËN). - Historia Agriculturae IX.
250909-2076: WIERINGA, EGGE (SAMENSTELLING). - 75 joar bloazen op Boerakker. Een overzicht van de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
251016-171: WIERSEMA, P.S. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bierum in de branding.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
020911-51: WIERSMA, J.A. - De naam van onze straat. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Amsterdam.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-896: WIERSMA, J.P. - Kriich tsjin frjemdfolk. Tinkboek fan it Fryske illegale forset yn ?e jierren 1940-1945.
250909-847: WIERSMA, J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, en de opkomst van de Friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
250909-1702: WIERSMA, J.P. - Herman Derk Louwes. Een voorman van de Nederlandse landbouw.
240910-150: WIERSTRA, W. - Brokken van herinneringen 1891-1966. 75 jaar herdenking Leger des Heils Leeuwarden.
250909-2142: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van Stad en Lande in 1554.
251016-76: WIERTH, HENRI. - Wiedere belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
14415-09: WIERTH, HENRI. - De belevenizzen van Nansie Koakelhenne.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
261016-28: WIETSMA, ANNEGRIET EN SCAGLIOLA, STEF. - Liefde in tijden van oorlog. Onze jongens en hun verzwegen kinderen in de oost.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
1216-20: WIJBENGA, R. - Bezettingstijd in Friesland. Deel 1, 2 en 3.
5313-35: WIJK, N. VAN. - Franck`s etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
4216-189: WIJK, P. VINC. VAN. - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
250909-4789: WIJK, B.J. VAN. - Water en vuur. Een herinnering aan de donkere historie van Walcheren in 1944
23813-11: WIJMA, K. - Stat Schola Nobilissima. Van Latijnse School tot Stedelijk Gymnasium.
270909-162: WIJMA, J.J. EN ELZINGA, J.B. - Het oude Bolsward in de jaren 1860 ? 1926.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
251113-96: WIJNHOLDS, EMMY. - De Wigwam. Het onderduikershol in Diever.
7314-48: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING). - Vuur in het veld. Verhalen over her vroegere Drentse dorpsleven.
19615-131: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Aan de waaln van 't ol daip. 'n Stok oet ‘t Westerwoldsche leevmt.
250909-1764: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Drei geslachten. ‘n Verhoal in Grönneger dialect.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
12316-62: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zuster Liesbet. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
18214-55: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Zo was ‘t in mien tied. Drei verhoal’n in Grönneger dialect. Grietjes kinder. ‘t Gelukszwien. Lainoa.
111216-35: WIJNJA, G.D. - Langs oude Friese windmolens. 150 foto's en ansichten.
17313-65: WIJNNE, H.A. - Handel en ontwikkeling van stad en provincie Groningen, geschiedkundig beschouwd.
250909-4910: WIJNNE, J.A. - Resolutiën genomen bij de vroedschap van Utrecht, betreffende de Illustre School en de Akademie in hare stad, van de jaren 1632-1693.
191113-37: WIJS, IVO, DE. - Vroege vogel. Nieuwe en oude verzen.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
101114-50: WILL, CHRIS. - Sterk water. De Hollandse Waterlinie.
171116-12: WILLEMS, WIM EN VERBEEK, HANNEKE. - Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland
101114-26: WILLEMS, WIM EN LUCASSEN, LEO (RED.). - Het onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964).
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-1692: WILLEMSEN, CHRIS EN MULLER, LEX. - Heel Holland juicht! Dertig jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
250909-4680: WILLEMSEN, P.H.L. (EINDRED.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
111116-08: WILLIAMS, JOHN. - Stoner.
250909-5569: WILLIAMS, TAD. - Caliban’s wraak.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
261016-21: WILLIAMS, KATE. - Josephine. Verlangen, ambitie, Napoleon.
16813-20: WILLINK, SYLVIA EN VLASBLOM, VINCENT. - Een eeuw Willink (1900-1983).
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
311016-45: HEUVEL WIM J. VAN. - 40 jaar natuursteen.
4216-152: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdige radiopionier en -centralehouder.
250909-5727: WINDE, HENK, DE. - International Transport Contractors 1973-1998.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
250909-4554: WINK, WALTER. - The Human Being. Jesus and the Enigma of the Son of the Man.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
010811-15: WINKLER, WOLF (ED.). - A spectacle of spectacles.
111216-52: WINKLER, JOHAN. - Studiën in Nederlandsche Namenkunde.
250909-1011: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
240910-188: WINKLER PRINS, A. - Het eiland Schiermonnikoog als badplaats.
140911-83: WINKLER PRINS, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
4216-28: WINSEMIUS, P.B. - Minnertsgea. Bydrage ta syn Skiednis.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
220711-06: WINTER, ROEL. - Bruggen over Nijmegen. Nijmegenaren over bruggen. 2000 jaar bruggenbouw in Nijmegen en omstreken.
101210-50: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov.
15914-72: WINTER, R. DE. - Leven voor de luchtvaart. Hendrik Walaardt Sacrë 1873-1949.
270909-241: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
250909-4149: WINTER, LEON DE. - La place de la Bastille.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
180912-192: WINTER, P.J. VAN. - De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande.
91113-73: GRONINGEN / TER WISCH. - Groningen / Ter Wisch. Stafkaart Ter Wisch.
250909-3601: WISSEN, PIETER, VAN (ORGANISATIE) E.A. - Een halve eeuw “De Ploeg” 1918-1968.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
250909-5903: WISSEN, DRIEK, VAN. - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
12316-63: WISSEN, DRIEK, VAN EN KONING, WOUTER, DE. - Opus 400.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
250909-4845: WIT, J.C. DE EN MAASKANT, A.A.C. (EINDRED.). - Het Oversticht na vijftig jaar 1925-1975.
21313-24: WIT, DIRK, DE. - 60+40 is waarschijnlijk honderd. Ahrend. Passers, pennen, potloden en projecten.
5413-08: WITBRAAD, GRYT. - Prelude. Gedichten.
250909-1634: WITHUIS, JOLANDE. - Opoffering en heroiek. De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland 1946-1976.
130310-69: WITKAMP, P.H. - Amsterdam in 50 schetsen.
250909-1153: WITKAMP, P.H. - De aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem’s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
12316-147: WITTER-MEIJER, BETTY E.A. - BATO 100 jaar. Jubileum-uitgave van sportvereniging BATO Winschoten. opger. 18 sept 1883.
111216-08: WITTOP KONING, D.A. - Harderwijker boekdrukkers.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-4904: WOLDE, J. DE E.A. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
250909-4671: WOLDE, J. DE. - De landbouw in de gemeente Staphorst. Een duik in het verleden. Een blik in de toekomst.
250909-2961: WOLDENDORP, JAC. J. - Twee eeuwen (1660 - 1860) uit de geschiedenis van het Weeshuis der Ned. Hervormde Gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis).
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
08012013-03: WOLF, M. - Liefdewerk oud papier. Het Nederlands Persmuseum.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
91113-13: WOLFF, LARRY. - Venice and the Slavs. The discovery of Dalmatia in the age of enlightenment.
2114-38: WOLFF-GERZON, A. - Au Bonheur des Dames. Uit het Nederlandse kledingbedrijf van de laatste honderd jaar.
250909-2647: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
240812-02: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees.
100113-08: WOLKERS, JAN. - Een roos van vlees. (hardcover)
26315-15: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
240812-06: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
240812-03: WOLKERS, JAN. - Rembrandt in Rommeldam.
240812-01: WOLKERS, JAN. - De kus.
12316-230: WOLKERS, JAN. - Groeten van Rottumerplaat.
241014-09: WOLLERICH, B.W. EN DIJK, A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Openbaar Onderwijs in Oosterhoogebrug.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
181215-14: WOLTER, ANNETTE (SAMENSTELLING). - Kip en gevogelte. Voorgerechten, hoofdschotels en bijgerechten met kip, eend, gans en kalkoen.
25616-35: WOLTERS, REIN. - Blik op Zuid deel 5.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
250909-4888: WOLTERS, P.A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - MV & AV Middelburg 1916-1976.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
300311-27: WOLTERS, HESTER (EINDRED.). - Nederland Indonesia. 1945-1995. Een culturele vervlechting. Suatu pertalian budaya.
7814-58: WOLTHUIS, WILLEM EN VENEMA, BILL. - Stadse Diepen. Een wandeling in aquarel.
9315-42: WOLTJER, J.J. - Friesland in hervormingstijd.
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-1696: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw.
250909-2730: WOLTJER, JAN. - Mijn jeugd in Lellens 1920-1945. Herinneringen van Jan Woltjer.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
23814-37: WOLVERS, HENK. - Porselein / Porcelain.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
250909-5444: WOOD, JAMES. - Het boek tegen God.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
250909-3810: WOODWARD, FRED (ED.). - Rolling Stone. Images of Rock & Roll.
61115-23: WOODWARD, IAN. - The Werewolf Delusion.
2315-53: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 en 2.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
170112-27: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. Deel I, II en III.
250909-1829: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
140811-38: WOUDE, ROLF, VAN DER EN SCHUIT, WILLY, VAN DER. - Oude tradities, nieuwe ambities. 200 Jaar Academisch Ziekenhuis Groningen.
51015-26: WOUDSTRA, JOHANNES. - Siderius, de familie en het Handschrift.
61115-50: WOUDT, KLAAS. - Van Canefas tot Coral. De geschiedenis van een Krommeniër familie-onderneming.
090611-37: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan 1885-1985.
250909-4812: WOUTERS, H.H.E. - De Maquette van Maastricht en haar dubbelganger.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
16214-80: WOUTERS, LIEVE EN MAES, FRANK. - Bagage. Zoekers naar geestelijke onthaasting.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
10215-46: WRICHT, MICHAEL EN HENLEY, MAVIS. - Natuurleven in Nederland. Wilde planten, bomen en struiken, paddestoelen, vogels, vlinders, zoogdieren, vissen.
8416-36: WRIGHT, MICHAEL. - Het complete lexicon tuinplanten.
24114-46: WRIGHT, JONATHAN. - De Jezuïten.
23715-28: WRIGHT, LAWRENCE. - Warm and Snug. The history of the bed.
61214-24: WUBBEN, H.J.J. - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940.
151212-36: WUBS, E. - Oost-Groningse humoristische en dramatische verhalen uit vervlogen tijden.
19615-95: WUBS, HARRY (EINDRED.). - Fivelingo. Van schooltje naar veelzijdig vakmanschap. Historie van de sociale werkvoorziening in Eemsmondgebied en Fivelboezem (1957-2007).
3915-13: WULF, M. DE. - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-50: WUMKES, G.A. - It Fryske Reveil in portretten.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
51015-207: WUMKES, G.A. - Tussen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
250909-2178: WUMKES, A.D. EN VINHUIZEN, ELIZABETH C.A. - De Sint Hippolytuskerk te Middelstum 1445-1945.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
8616-22: WUMKES, A.D. - Op Laren an! Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong.
12714-58: WUNDERINK, A. - Schizofrenie.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-17: WYBENGA, A.M. - Alderheljen. Mei in histoaryske skets bisoarge fan Doede Wiersma.
8713-18: WYBENGA, P. - Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út if Frysk forset.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
14415-04: WYLIE, JONATHAN AND MARGOLIN, DAVID. - The Ring of Dancers. Images of Faroese Culture.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
250909-5253: WYTEMA, M.S. - Klaar voor onder water!
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
250909-3345: YOUNG, DENNIS. - Antiek onderhouden en repareren.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
270909-164: YPMA, Y.N. F - Friesland Annis Domini 1940-?45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
010811-18: YU, MAOCHUN. - OSS in China. Prelude to Cold War.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
180912-193: ZAALBERG, C.J.P. E.A. - Rapport van de Commissie van Advies voor de Veenafgraving.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
7913-29: ZANUCCOLI, LUCIANA. - De roerige jaren van katholiek Nederland. Een Italiaanse visie.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
250909-888: ZEE, P.R. VAN DER. - Zestig jaar voetbal en een vleugje korfbal in de vlecke Joure. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Sportclub Joure op 20 maart 1980.
260312-100: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
250909-5528: ZENCEY, ERIC. - Panama.
020911-26: ZEVENBOOM, K.M.C. EN WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse gewichten. Stelsels, ijkwezen, vormen en merken.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
131211-30: ZIEGLER, PETER A. - Geological Atlas of Western and Central Europe. Book + enclosures.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
180112-31: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Sonny boy.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
250909-2513: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
250909-2070: ZIJLMA, I.H. E.A. (SAMENSTELLERS). - De Marne als eenheid.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
290413-35: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één heiligen.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
28415-22: ZILVER. - Gelders zilver.
291111-15: ZIMMERMAN, JÖRG F. - Jörg F. Zimmerman.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
261115-13: ZOETER, TITIA EN VERHOOG, JEROEN. - Meihuizen. Zes generaties ondernemen.
010610-71: BRINKERS / ZOETERMEER. - Brinkers’ Margarinefabrieken 1878-1953.
280310-34: ZOGGEL, KARL H. VAN. - Maria Callas. Een leven als een Griekse tragedie.
15313-02: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een jaar in scherven.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
090910-29: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De man op de Middenweg.
261016-47: ZOMEREN, KOOS, VAN. - De levende have. Een modern bestiarium.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
4216-30: ZONDAG, KOEN. - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker 1842-1992.
250909-2198: ZONDERMAN, J.W. - Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum. Ulrum, Niekerk, Vierhuizen.
170112-75: ZORGDRAGER, N.J.M. - De strijd der rechtvaardigen. Kaukoteino 1852. Religieus verzet van Samen tegen intern Noors kolonialisme.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
8416-24: TOPOGRAFISCHE ATLAS ZUID. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
17313-67: ZUIDEMA, J. - Geschiedenis van het Waterschap Noordpolder gelegen in het noorden der provincie Groningen 1810-1911. Benevens de voorbereidingen tot de “Indijkinge der Noordpolder”1805-1810.
220310-38: ZUIDEMA, ELS. - De Ploeg, schilders in Hoogkerk.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
12316-148: ZUIDEMA, J.F.B. - Het onderwijs in Usquert. Gedenkboek ter gelegenheid van de reünie op 27 juni 1987.
240910-126: ZUIDEN, HENK, VAN (SAMENSTELLING). - Groningen. De stad in gedichten.
30614-49: ZUIDERSMA, ARIE. - Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
080712-56: ZUIDHOEK, ARNE. - Alle hens. Sail `85 Amsterdam.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
250909-4393: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING). - Dichters over dichters.
91113-54: DRENTHE / ZUIDLAREN. - Drenthe / Zuidlaren. Stafkaart Zuidlaren.
231011-190: ZUITHOFF, ATE (INLEIDING). - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
261016-12: ZUKAV, GARY EN FRANCIS, LINDA. - De intelligentie van de ziel. Leren kiezen met je hart.
251016-241: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
290812-24: ZUMMEREN, PAUL, VAN. - Volkswijsheid van dag tot dag. De eeuwigdurende volkskalender.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
20510-15: ZUURVEEN, TOOS. - Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen.
25616-30: ZUYDGEEST, M.P. - Stoom op haring. De geschiedenis van de stoomlogger in de Nederlandse zeevisserij.
91015-31: ZWAAN, PETER, DE. - Bouwbonje om een staalskelet.
261016-38: ZWAAN, PETER, DE. - Raadselrellen rond een rondreis.
250909-1464: ZWAGER, H.H. - Nederland en de Verlichting.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
250909-4237: ZWAGERMAN, JOOST. (VOORWOORD) - Magazijn. De nieuwe generatie schrijvers.
51015-76: ZWAMA, SAPA. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Sreekroman in het Westerkwartiers.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
28514-50: ZWART, H.H. - Appelscha in oude ansichten deel 2.
250909-84: ZWEERDE, H. VAN DER. - ?k Mag sterven als het niet waar is. (Mak starv?n as ?t niet waor is). Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
150610-72: ZWEERMAN, THEO. - Wondbaar en vrijmoedig. Verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
19913-206: ZWIER, GERRIT JAN. - Mijn wadden.
24114-45: ZWIER, KLAAS. - Wie skroift die bloift. Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer.
51015-146: ZWIERS, E. - Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide. Een en ander over de geschiedenis der gemeente Nieuwe-Pekela.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
2315-13: ZWIETEN, M. VAN E.A. - Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij. Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden.
15914-33: ZWINKELS, ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tgen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945.

12/15