Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19118-47: RESSLER, MANJA EN JONG, ALEX, DE. - Maar u ziet er helemaal niet joods uit. Een kritische handleiding tot joods leven.
26917-128: REUNIECOMMISSIE. - 130 jaar openbaar lager onderwijs Ulrum 1877-2007.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
23218-17: REUZENAAR, ANNE MARIE. - Eet je fit. Gezonde voeding voor meer energie thuis en op het werk.
20510-5: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992.
31114-16: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
31318-24: REYNTJES, G.M. - Groningen en ommelanden 1580-1594.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
3417-152: RHIJN, K.H. VAN E.A. - Vindicat atque Polit 69ste Lustrum Groninger Universiteit.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
19118-49: RICE, ANN. - De sterfelijke vampier.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
081209-1: RICHMAN, ALYSON. - De zoon van de maskermaker.
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
3417-211: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude ansichten deel 2.
9517-34: RIDDERBOS, BERNHARD EN VEEN, HENK, VAN. - Om iets te weten van oude meesters. De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
170212-12: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
26917-18: RIEL, H. VAN. - Goorspraken van Drenthe 1563-1565.
31017-26: RIEMENS, JAAP. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
29917-35: RIEMERS-LAHNSTEIN, CONNY. - Kleurrijke knipsels.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
250909-2946: RIENKS, K.D. E.A. - Ora et Bibe. R.K.S.V. Abertus Magnus 1896-1996. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
21917-08: RIET, RON, VAN EN BAKKER, JACQUES. - Robert en Bertrand. De Alvestedetocht.
8917-20: KUTSCH LOJENGA-RIETBERG. - Huis Bergh. Kasteel-kunst-geschiedenis.
021217-11: RIETEMA, J. - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
27218-82: RIETEMA, J. - Vief verhoalen.
22117-72: RIETEMA, J. - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens. Deel I en II.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
240112-24: RIJEN, JEAN-PIERRE. - Kunstwerkplaats Esser 1838-1938.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
311017-44: RIJN, LINDA, VAN. - Blue Curacao.
311017-45: RIJN, LINDA, VAN. - Piste alarm.
3218-43: RIJN, LINDA, VAN. - Winter chalet.
12714-12: RIJN, JAAP, VAN. - Mosseltijd. De verrassend veelzijdige mossel.
12318-08: RIJN, LINDA VAN. - Last minute & Viva Espana.
9315-153: RIJPMA-BAAR, JANNIE EN STRAAT-KAMMENGA, GEA. - Achter t meziek aan. Geschiedenis van de muziekverenigingen in de voormalige gemeente Uithuizermeeden.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
250909-3460: RILEY II, CHARLES A. - The art of Peter Max.
31317-12: RILEY, GILIAN. - Kunst en koken. Recepten uit de Gouden Eeuw.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
13216-01: RISSET, JACQUELINE. - Het leven van Dante. Biografie.
8917-17: RITMAN, TON. - Schilderen met licht / Painting with light.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'. Deel I, II en index.
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
050113-30: RITZEMA, PIETER EN GARDENIER, FRITS (SAMENSTELLERS). - Bierum in beeld. Fotoboek.
22117-137: RITZEMA, JAN PIETER. - Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten.
71213-100: ROBAT, WIM EN ZEL, GIEL, VAN DER. - Hoorn in feesttooi.
9218-22: ROBBINS, ANTHONY. - Je ongekende vermogens. De nieuwe denktechniek: neuro-linguïstisch programmeren.
27218-17: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF EN TERPSTRA, PIETER. - 50 jaar Afsluitdijk. Herinneringen van dijkers, denkers en drammers / 50 jaar IJsselmeer. Afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan.
29917-04: ROBERTS, ANDREW. - Wereld in vlammen. Een nieuwe geschiedenis van '39-'45.
28217-05: ROBERTS, NORA. - Vuurdoop.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
31115-18: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de, uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen.
27115-11: RODENBERG, JULIUS. - Deutsche Pressen. Eine Bibliografie.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
11013-11: ROEL, HANS PETER. - DIO. De duistere roos.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
23814-44: ROELEVINK, HERALD E.A. - Op sporen van het verleden. Industrieel erfgoed. Hart van zuid Hengelo.
16118-17: ROELFSEMA, E.H. - De klooster- en proosdijgoederen in de provincie Groningen.
231011-90: ROELFSEMA-EPPENS, G. - Van de Zunkaante in ’t leven.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
241117-28: ROELOFS, J. (VOORWOORD). - Vereeniging Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek. Gedenkschrift 1913-1938.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
5116-60: ROEPER, VIBEKE EN WILDEMAN, DIEDERICK. - Om de noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
12714-13: ROER, SONJA, VAN DER (RED.). - Margriet kookboek. Het complete basiskookboek.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
140910-36: ROESSEL, NOL, VAN. - B`ons op Gineind.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
15617-52: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
271017-26: ROEVER, P. DE (EINDRED.). - Steentil bij Aduard.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
13318-13: ROFE, HUSSEIN. - Het pad subud.
250909-2608: ROFFEL, EELCO E.A. - Een geschiedenis apart. 50 Jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
18214-143: ROGGEN, C. - Fon froeger. Fon jonkje nei jonge, feteltsjys, toneel. Aasters (Oostschellinger dialect).
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart
250909-4410: ROLAND HOLST-VAN DER SCHAIK, HENRIETTE E.A. - Over den dichter A. Roland-Holst.
241117-53: ROMAIN, WILLY-PAUL. - Bonifatius. Grondlegger van Europa.
23218-13: ROMAN, SANAYA. - Leven in vreugde. Sleutels tot persoonlijke kracht en spirituele transformatie.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
251016-69: ROMBOUTS, CAROLA EN DIETERS, COOS. - Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning. 41 Groninger Volksvertellingen.
281217-47: ROME-VERBEYLEN, GREET. - Lierse kant: oud en nieuw.
250909-1606: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
190410-48: ROMIJN, CLEMENS. - Joseph Haydn. Leven en werken.
15518-34: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
15617-44: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
7814-62: ROOIJEN, MARTINE, VAN. - Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en ouder.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
19913-82: ROOKS, P. EN MEIJER, K. - Onstwedde, rond `t Loug en `t Wold.
19615-21: ROON, ARIE M. VAN. - Geschiedenis van de speeltuinvereniging Oosterpark. Van Klaprooslaan tot Resedastraat.
23717-37: ROORDA, G. - Ik kom eraan! Verhalen van een dierenarts.
091012-47: ROOS, ROLF. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
17313-09: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
120511-16: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vechten tot waken. Een halve eeuw gezondheidszorg voor de Friese veestapel.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
5118-31: ROOT, GINEKE. - Kralensieraden gehaakt en gebreid.
021217-21: ROOY, A.J.J. VAN. - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt.
25616-10: ROOY, PIET, DE. - Republiek de rivaliteiten. Nederland sinds 1813.
141117-03: ROOZE, MARTINE. - Rondom het Witte Kerkje. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerkje van Eefde-Gorssel.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
250909-3545: ROSENBLUM, ROBERT. - Cubism and twentieth-century art.
5217-07: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
23814-02: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
141117-20: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
151212-05: ROSNAY, TATIANA DE. - Haar naam was Sarah.
28217-16: ROSNAY, TATIANA DE. - Het huis waar jij van hield.
20117-46: HAVANK ROSS. - Caribisch Complot.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
91113-55: DRENTHE /ROSWINKEL. - Drenthe / Roswinkel. Stafkaart Roswinkel.
22217-24: ROTH-BODJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in der mittelalterlichen Tafelmalerei.
111216-16: ROTS, B.D. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
4216-133: ROTS, ADOLPH EN OLDE, HARRY, DE. - So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
31114-02: ROWLING, J.K. - Een goede raad.
5413-28: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE, DE. - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
151111-03: ROYEN, HELEEN VAN. - Bloed, zweet en tranen. Drie spannende verhalen.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
191113-22: ROZENDAL, ANDERS M. - Under de sinne fan Ivige.
9916-21: RUBENSTEIN, RENATE. - Over Israël.
250909-4280: RUBENSTEIN, RENATE. - Met gepaste wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte.
250909-4188: RUBENSTEIN, RENATE. - Tijd van leven.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
121210-08: RUBINSTEIN, RENATE. - Jood in Arabië, Goi in Israël.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-3542: RUDD, NATALIE. - Peter Blake.
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
51015-206: RUIGE, K.I. - Geloof in glas. Over de oudste middeleeuwse fragmenten vensterglas van Nederland in Hoorn op Terschelling.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
261016-49: RUIKES, CHRIS. - Het oude kasteel herleefde. Jan Herman van Heek en Huis bergh 1912-2012.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
20117-12: RUITER, PIET, DE. - Dwangarbeider 3257. 2,5 jaar Arbeitseinsatz 1943-1945.
12714-15: RUITER, FLIP, DE E.A. - Friese pot. Van sipelsop en snorrepotsje. Friese streekgerechten en wetenwaardigheden.
241117-29: RUITER-BOER, RENS, DE. - Kleurrijk en turbulent.
120513-44: RUITER, A. - Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Ommen.
8917-18: RULLMANN, MIRJAM (EINDRED.). - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
250909-5381: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
141117-06: RUSSCHEN, JANNES. - De Marne. Land van dijken en wierden.
141117-12: RUSSCHEN, JANNES EN VRIES, KLAAS, DE (EINDRED.). - Van brandweer De Marne naar Veiligheidsregio Groningen.
17418-06: RUSSELL, PETER. - De TM Techniek. Het TM boek voor sceptici. Een inleiding tot Transcedente Meditatie en de leer van Maharishi Mahesh Yogi.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
250909-3935: RUTGERS, A. - Vogels van Nieuw-Guinea. Deel 1 en 2.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
9517-41: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA E.A. - Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk.
16115-43: RYAN, MARY JANE. - De kracht van het geduld. Hoe geduld ons leven leuk en ontspannen kan maken.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
27218-11: SAHLIN, SIGRI. - Het drogen van groenten en fruit, kruiden en paddestoelen.
15617-19: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catilina / De oorlog met Iuygurtha / Historische fragmenten / Brieven aan Caesar / Smaadschrift tegen Cicero / Appendix.
091012-08: SALMAN, JEROEN (HOOFDRED.). - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 5 / 1998.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
27218-12: SÄLZER, SABINE EN DICKHAUT, SEBASTIAN. - Basic cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
15518-02: SAND, GEORGE. - De geschiedenis van mijn leven.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
41017-22: SANDERSON, BRANDON. - Het Laatste Rijk.
111216-32: SANDMAN, HERMAN. - De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal. Verhalen.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
17817-28: SANTEN, BETTINA, VAN. - Scholen en schoonheid. Tweehonderd jaar Utrechtse basisscholen.
250909-1917: SAP-AKKERMAN, NIES. - Tussen swien en big.
250909-1880: SAP-AKKERMAN, NIES. - Opa’s jonge joaren.
12316-51: SAP-AKKERMAN, NIES. - Miekemauchie. Vertelsters veur lutjekes.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
3218-53: SARABANDE, WILLIAM. - De schaduw van de wakende ster. 8. Kinderen van de Dageraad.
3218-51: SARABANDE, WILLIAM. - In het licht van de rijzende zon. 9. Kinderen van de Dageraad.
3218-48: SARABANDE, WILLIAM. - Het woud van de wintergeesten. 10. Kinderen van de Dageraad.
3218-46: SARABANDE, WILLIAM. - Over een zee van ijs. 1. Kinderen van de Dageraad.
28815-06: SARABANDE, WILLIAM. - Het vuur uit de hemel. Kinderen van de dageraad deel 6.
28815-07: SARABANDE, WILLIAM. - Het volk van de witte mammoet. Kinderen van de dageraad deel 5.
28815-08: SARABANDE, WILLIAM. - Rijk der schaduwen. Kinderen van de dageraad deel 4.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
091012-40: SARTORE, JOEL. - Zeldzame beelden van het alledaagse. Masters of photography.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
31318-10: SATPREM. - Sri Aurobindo of het avontuur van het bewustzijn.
19913-214: SAUL, CARL THEODOR. - Lachendes Ostfriesland.
111216-05: SAVIGNEAU, JOSYANE. - Marguerite Yourcenar. Een biografie.
16115-10: SCHAAF, JASPER. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
231011-115: SCHAAF, YPE. - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
22117-21: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
8416-53: SCHAALMA, ALBERT. - Op mijn schreden terug naar huis.
8416-45: SCHAALMA, ALBERT. - Babel aan de A
15518-20: SCHAAP, DICK. - The Battle of the Atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.
13218-64: SCHAAP, SIEBE. - Afscheid van de almachtige. Herwaardering van de levenszin.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
150310-24: SCHAAP, GERCO. - Piet van Egmond. Een leven voor muziek.
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
241010-44: SCHAAP, DICK. - Vissen voor je brood.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
3417-19: SCHACKMANN, WILL. - De proefkolonie.
2517-31: SCHADEE, N.I. - Zilverschatten. Drie eeuwen Rotterdams zilver.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
61214-29: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
12714-29: SCHAIK, JOB, VAN. - Hardloper Huizenga. Het verhaal van een vergeten wonderatleet.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
20117-09: SCHAMA, SIMON. - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
160312-41: SCHAUER, T.H. EN CASPARI, C. - Plantengids in kleur. Met 600 naar kleur en biotoop geordende plantesoorten.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
31017-02: SCHEER, D.H. VAN DER, BOOM, H. EN LESTURGEON, A.L. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door die podagristen
250909-2181: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
16115-12: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
141117-34: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Historische kerken in Overijssel.
17418-37: SCHELHAAS, H. EN MOLENAAR, BERT (RED.). - Graven en begraven in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
251016-235: SCHELLART, A.I.J.M. - Borgen, Havezaten en Landhuizen in Groningen en Drenthe in oude ansichten.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
261016-51: SCHELLART, A.I.J.M. EN VRIES, THEO, DE. - Kastelen en landhuizen in Zuid-Holland in oude ansichten.
250909-3791: SCHELLBERG, DIRK. - Didgeridoo. Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen.
250909-4798: SCHELLEKENS, HANS E.A. - Avanti 1931-1981. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van S.V. Avanti ‘31.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
22117-138: SCHELTEMA, H.J. E.A. (SAMENSTELLERS). - Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
29917-09: SCHELTENS, WILLEM MATTHEUS. - Een gedegen besluit. Over de huisvesting van de gemeente Loppersum.
25710-23: SCHELTENS, WILLEM MATTHEUS. - Zicht op n koppel Belgen. Sonnetten.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
28514-185: SCHENK, GERARD (EINDRED.). - Beeld en land '87. Werken van 27 kunstenaars op 13 verschillende lokaties in Noord-Oost Nederland.
311017-11: SCHENK, JOEP. - Groningen-gasveld vijftig jaar.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
281217-48: SCHEPPER, VERONIQUE, DE. - Kant uit Brugse kerken en kloosters.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
15518-35: SCHIE, WOUTER, VAN. - Anna van Ewsum. Haar afkomst, haar leven, haar wereld.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
021217-29: SCHILDER, MARIAN. - Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen.
250909-984: SCHILDER, KEES. - De Gelders / Overijsselse familie Schilder. Met een overzicht van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
250909-5096: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
281217-49: SCHIPPER-VAN LOTTUM, M.G.A. - Over merklappen gesproken. De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Nederland.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
090117-13: SCHMIDT-WEERDMEESTER, TONJA. - Dienstbode op De Nijensteen. Een IJsselhoeve in de oorlogsjaren.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
311016-44: SCHMIDT, FIRMIN, DE. - Krypte en koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent in het licht van de jongste archeologische onderzoekingen.
181215-20: SCHMIDT, ULF. - Karl Brandt: The Nazi Doctor. Medicine and power in the Third Reich.
241117-14: SCHMITT, JEAN CLAUDE. - Bijgeloof in de middeleeuwen.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
010610-72: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren1850-1890.
250909-3858: SCHNACK, FRIEDRICH. - Het wondere leven der vlinders.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
250909-5005: SCHOENMAKER, BEN EN PEUCKER, PAUL. - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
10417-13: SCHOFFER, L. E.A. - Alkmaar ontzet 1573-1973.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
8917-48: SCHOLS, ANTON. - Ter walvisvaart. Dagboek van een jonge walvisvaarder op de Willem Barendsz.
22117-73: SCHOLTE, HENK E.A. (SAMENSTELLING). - Liesterlaidjes. Een bundeling van 33 liedjes uit vijf lespakketten, in gecorrigeerde versie.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
250909-1770: SCHOLTENS, H. - Batje. Belevenissen van een olle vrijgezel oet de Pekel.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
1518-52: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands-Twents.
140212-31: SCHONHAGE, H.A. - De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners.
250909-5810: SCHÖNHERR, KARLHEINZ. - In zes dagen naar de maan! Wernher von Braun en de ruimtevaart.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
7814-45: SCHOORL, HENK. - 't Oge. Het waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.
140110-17: SCHORREN, DERWIN. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
250909-5864: SCHORTINGHUIS, DERK. - Van het volk is niets bekend geworden.... Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk, Voogd van Rottum 1865-1908.
61115-53: SCHOT, J.W. E.A. (RED.). - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. IV: Huishouden, Medische techniek.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
22318-11: SCHOTT, RUDOLF. - Bo Yin Ra, meester van deze tijd.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
2517-38: SCHOUTE, ROGER, VAN EN PATOUL, BRIGITTE, DE (RED.). - De Vlaamse Primitieven.
12714-49: SCHOUTEN, JACQUES. - De Nieuwe Zoetwatergiganten.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
20817-21: SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
251016-151: SCHREIBER, FRÉ. - Over Zoltkamp noar stad. Humoristische rondraais deur Grunnen.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
140811-35: SCHREIBER, FRÉ E.A. (SAMENSTELLING). - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
3417-59: SCHREIBER, FRÉ (SAMENSTELLING). - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
130213-35: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 5. Mopkes.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
26917-73: SCHREIBER, FRÉ. - Diekstroa. Grunneger mopkes.
30615-23: SCHREIBER, FRÉ. - Streek en Toal. Grunnen.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
23814-42: SCHREINER, JAN. - Vissen met quiver- en swingtip.
1814-40: SCHREINER, JAN. - De werphengel als volmaakt vistuig.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
120712-08: SCHREUDERS, PIET. - The book of paperbacks. A visual history of the paperback book.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
22318-21: SCHRIJVERS, PETER. - De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
151214-07: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Golden Raand. Landschappen van Groningen.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
12316-125: SCHROOR, MEINDERT. - Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen, 1850-1995.
251016-192: SCHROOR, MEINDERT EN HEUVEL, CHARLES, VAN DEN. - De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572.
3417-166: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729).
271017-36: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
31317-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2980: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningen zo bekeken 1880-1940.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
31317-26: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het Klooster Ter Apel.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
91113-40: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
16813-31: SCHULLER, ROBERT A. - Zelfs al ga ik door een dal...
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
2517-42: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
250909-3720: SCHULTE, A.G. (RED.). - Ruïnes in Nederland.
17418-07: SCHULTE, N. - Siddhi's zweven naar een ideaal leven.
161110-28: SCHULTEN, C.M. E.A. (RED.). - 1 Divisie '7 December' 1946-1986.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
151214-30: SCHULZ, ANDREAS. - Sterren herkennen en benoemen.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
270909-105: SCHURINGA, F.G. - Het dialect van de Veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
250909-1020: SCHUT, JANS. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings - Drentse familie en genealogie.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
3417-160: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
250909-1604: SCHUTTE, G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
250909-1104: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
6218-14: SCHUTTEN, JAN PAUL. - Kinderen van Amsterdam.
120513-51: SCHUTTEN-PUTTERS, M. - Kantwerk. Het maken van kloskant.
250909-2872: SCHUTTER, G.N. - Het Huis met de Dertien Tempels. Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 te Groningen.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
26917-184: SCHUUR, KOOS EN SCHREUDER, GEERT. - Novemberland.
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
22117-40: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
19913-84: SCHUURMAN, H. - Mussel, dorp op de grens van veen en zand. Historisch fotoboek over Mussel, Braamberg en Kopstukken.
15914-49: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
12316-128: SCHUURMAN, H. - Musselkanaal, een dorp aan het stadskanaal.
251113-91: SCHUURMAN, H. EN PRANGER, J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
22117-140: SCHUURMANS, H. - Geïllustreerde Gids voor Winschoten en Omstreken.
31318-05: SCHUURMANS, RENSE. - Udema Gieten1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
3218-02: SCHUURMANS, RENSE. - Groeten uit Dennenoord. Van het besloten platteland naar de open stad. Meer dan honderd jaar psychiatrische zorg en alles wat daarbij hoort.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
21917-16: SCHUURSMA, ROLF. - Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
120513-34: SCHWARZENBERG, KARL, VON E.A. - Praag. De Burcht en haar kunstschatten.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
22217-03: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
22217-04: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
250909-1514: SCHWING, A.A. - Gedenkboek der Grenadiers en Jagers 1929 ? 1939.
031210-16: SCOFIELD, BRUCE EN CORDOVA, ANGELA. - De Azteekse Ring van het Lot. Astrologie en Inwijdingssysteem van de Oude Azteekse Wereld.
281217-50: SCOTT, PHILIPPA. - Zijde.
31317-35: SEBENS, PIET. - Met intens genoegen. Frans Stuurman, Hilde Snoeyer, Piet Sebens, Ben Rikken, Peter Durieux, Charles Donker, Siemen Dijkstra.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
8917-28: SEELIGER, DOROTHEE (HOOFDRED.). - Fruit en groente.
2517-39: SEGAL, SAM. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
15417-39: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
27115-15: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
27218-61: SERIZAWA, KATSUSUKE. - Drukpunt-massage. Zelf-acupunctuur zonder naalden.
10417-50: SETTEN, G.J. VAN. - De santenkraam der roomse kerk. Met heiligen door de seizoenen.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
281217-51: SEVENSMA, W.S. - Beknopte geschiedenis van het kostuum.
250909-2092: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279 - 1979. Herinneringen en oude verhalen.
250909-3391: SEVENTER, JOANN, VAN EN ARCHER, PHIL. - Paul Martin. Pictura Nova.
15617-51: SEYGER, GERHARDUS ANTONIUS. - Twenthe tussen west, zuid en oost (1336-1500). Variabelenlinguïstisch onderzoek op oorkonden uit de steden Almelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum en voorts van ambtman en rentmeester in Twenthe.
26316-45: SEYMOUR, JOHN. - Leven van het land. Niets verspillen en gezond blijven.
15518-44: SHAFFY, RAMSES EN ADMIRAAL, JOOP. - Brieven uit Rome. Aan Shireen Strooker.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
2617-04: SHAMIR, ILANA EN SHAVIT, SHLOMO (HOOFDRED.). - Encyclopedie van de Joodse geschiedenis. Het Joodse volk door de eeuwen heen.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
13318-14: SHARMA, ROBIN. - Julians weg. Zelf je lot bepalen of de 7 stappen naar zelfbewustwording.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
23218-29: SHER, BARBARA EN SMITH, BARBARA. - Keuzes maken in je leven.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
150211-03: SHREVE, ANITA. - De vondeling.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
251016-56: SICKINGHE, F.O.J. - Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de ommelanden en daarbuiten! Het Groninger geslacht Sickinghe 1284 - 1984 en later!
9218-20: SIDAWAY, IAN. - Eenvoudig acrylverven. Een stapsgewijze cursus inclusief techieken, materialen en schetsen.
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
61115-79: SIEBELINK, JAN. - De overkant van de rivier.
130912-24: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
8917-54: SIEBELINK, JAN. - Suezkade.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
5217-22: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
13318-30: SIEBERT, ERNST E.A. - Geschichte der Stadt Emden 1750 bis zur Gegenwart.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
250909-5820: SIEBS, BENNO EIDE E.A. - 125 Jahre Rickmers.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
26917-74: SIEFKES, WILHELMINE. - Kinderlaand.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
4216-179: SIEMENS, B.W. - Historische atlas van de provincie Groningen. + Toelichting bij de Historische atlas van de provincie Groningen.
12316-191: SIEMENS, B.W. - Dijkrechten en Zijlvesten.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
22318-27: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
251016-208: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2008.
251016-209: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2007.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
150311-189: SIJENS, DOEKE. - Vader en Zoon. Schilderijen en tekeningen van Gijsbert en George Martens.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
281217-15: SIKKEMA, J. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Warffum 1835-1985.
231011-59: SIKKEMA, JAN (SAMENSTELLER). - 125 jaar Christelijk onderwijs Warffum 1874-1999.
31115-36: SILVER, CAROLINE. - Elseviers paardengids. Met 177 rasbeschrijvingen.
101017-36: SILVERBERG, ROBERT. - De burcht van Heer Valentijn.
5118-32: SIMEON, MARGARET. - De geschiedenis van kant.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
23717-10: SIMON, COEN. - Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden. Zelfhulp voor denkers, tobbers en narcisten.
23717-09: SIMON, COEN. - Schuldgevoel. Over de behoefte aan dingen die we niet nodig hebben.
23717-06: SIMON, COEN. - Wachten op geluk. Een filosofie van het verlangen.
23717-07: SIMON, COEN. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
23717-08: SIMON, COEN. - En toen wisten we alles. Een pleidooi voor oppervlakkigheid.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
29717-01: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
12714-16: SINCLAIR, KEVIN (TEKST). - China. Een culinaire reis.
26917-130: SINDEREN-KLOK, H. VAN (RED.). - 75 Jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde 1912-1987.
281117-38: SINKE, J.P. E.A. - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I en II.
250909-3844: SIPKES, C. - Flora van onze gekweekte kruidachtige vollegrondsgewassen.
19913-140: SIPMA, SJ. - Ingwierrum troch de tiden hinne.
27117-24: SITSKOORN, MAGRIET. - Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Beïnvloed de hersenen om te bereiken wat je wilt.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
17418-41: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
30315-29: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
3218-44: SLAUGHTER, KARIN E.A. - Vervloekt geluk.
3218-45: SLAUGHTER, KARIN. - Triptiek.
281117-30: SLAUGHTER, KARIN. - Veroordeeld.
26117-19: SLAUGHTER, KARIN. - Onzichtbaar.
26117-21: SLAUGHTER, KARIN. - Nachtschade
26117-22: SLAUGHTER, KARIN. - Onaantastbaar.
19118-48: SLAVENBURG, J. - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers.
29917-56: SLAWSON, DAVID A. - Secret teachings in the art of Japanese gardens.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
16913-01: SLEE, CARRY. - De toegift.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
3417-104: SLEEBE, V.C. - In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
71213-101: SLIGGERS, B.C. - Westerveld. Van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988.
250909-1646: SLIGGERS, BERT (INLEIDING). - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
15617-16: SLUIJTER, P.C.M. - IJslands volksgeloof.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
261016-77: SLUITER, J.W. E.A. - Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
15518-12: SLURINK, POUWEL. - Aap zoekt zin. Waarom wij bewustzijn, vrije wil, moraal en religie hebben.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
231011-118: SMALS, JUDITH (EINDRED.). - De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden. Roodbaards laatste rustplaats.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
251016-154: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
031109-29: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31017-15: SMEETS, F.TH.W. E.A. (RED.). - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
26917-170: SMET, L.A.H. DE. - De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland.
29917-49: SMEYERS, MAURITS EN STOCK, JAN, VAN DER. - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
12316-176: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
19118-25: SMIDS, ANNEJOKE. - Piratenbloed.
29917-44: SMIDS, ANNEJOKE. - De zwarte baron.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
25118-47: SMISSAERT, H. - Vereeniging tot behartiging van de belangen van het Personeel verbonden aan de Machinefabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo 1881-1906. Geschiedkundig overzicht van hare wording en ontwikkeling.
251113-92: SMIT ,REINDER EN HOEKSTRA, MEINE. - Dwingeler Prenten.
15518-16: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kergenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
12316-132: SMIT, TINY (EINDRED.). - GEO-grafie. Een terugblik op 50 jaar voetbalvereniging Garmerwolde En Omstreken.
3417-155: SMIT, GERRIT E.A. - Stempel in het schootsveld. Een uitgave ter gelegenheid van de reünie van eerste bewoners van de Da Costastraat in de Wijert, Groningen.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
010213-08: SMIT, E. - Honderd jaar Nederlands Octrooibureau.
15517-09: SMIT, JAN EN STRAALEN, BRORD, VAN (RED.). - IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689-heden.
270909-197: SMIT, REINDER. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
250909-5866: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
250909-5878: SMIT, JO E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984.
301011-13: SMIT, SUSAN. - De zweefmolen. Wegwijs in de jungle van alternatieve behandelingen.
15617-45: SMIT, HUSTON. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities.
3218-09: SMIT, SUSAN. - Vloed.
19615-23: SMIT, FRANCK E.A. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van ademisch Groningen.
22117-22: SMIT, G. (TEKST). - Exloo in foto's. Een stukje geschiedenis van het dorp Exloo.
251016-22: SMIT, REINDER EN MEIJER, HARMEN. - 100 jaar school in Lhee (1888-1988).
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
22117-177: SMIT SIBINGA, CEES, TH. (EINDRED.). - De Groote Sociëteit te Groningen 1765-2015. Sociaal-maatschappelijke betekenis en bijdrage.
3218-10: SMIT, SUSAN. - Zoals jij bemint.
311017-46: SMITH, WILBUR. - Op volle zee.
19118-60: SMITH, WILBUR. - De roofvogels.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
141117-48: SMITH, WILBUR. - Vallei der Koningen.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
31017-21: SMITS, C.F. XAVIER. - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
10215-22: SMITS, J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780) - de traditie gevolgd en gewogen.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
29917-36: SMOLAR-MEYNART, A. EN VINCKE, A. - Brusselse kant.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
250909-1432: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-746: SNEEK - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
29118-26: SNITJER, HARM. - Biografie van een binnenschipper.
16913-51: SOBCZAK-WEHRUNG, JOSEE EN WEHRUNG, JOHN. - Sint-Martinuskerk Beek. Over mensen, een gebouw en kerkschatten.
250909-3927: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
101117-38: SOLLE, JAAP E.A. (RED.). - Honderd jaar Christelijk Basisonderwijs in Oldekerk 1900-2000.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
27218-28: SOLTER, ALETHA. - Baby's weten wat ze willen. Vertrouw op de signalen van je kind.
250909-1681: SOMERS, ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
31318-32: SOMPER, JUSTIN. - Vampiraten. Gruwelvloed.
31318-33: SOMPER, JUSTIN. - Vampiraten. Demonen van de oceaan.
31318-34: SOMPER, JUSTIN. - Vampiraten. Bloedzee.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
250909-5533: SOYINKA, WOLE. - Isjara. Reis rond Essah.
271017-49: SPAANS, M. - De Noord. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
19615-159: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
3417-35: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel VII.
3417-33: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel IX.
3417-36: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel VIII.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw? Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
050113-31: SPANNINGA, JAAP J. - `Ick dien in Sellingen en Ter Apel`. Herinneringen aan de Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog.
060211-26: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
25118-45: SPAY, JOHANNA. - Dood van een soldaat.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
250909-3583: SPEELMAN, WILLEM MARIE EN VELDSTRA, ANTJE. - Natvra Artis Magistra. Antje Veldstra.
250909-1876: SPEELMAN, E. EN WATTUM, S.F. VAN. - Traauw den toch, Fennechie! Bliedspul in drei bedrieven. 5 doames, 4 heren.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
7217-09: SPEK, THEO E.A. - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing
251016-24: SPEK, THEO. - Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.
031109-38: SPEK, J.J. VAN DER. (EINDRED.). - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe & De Ploeg.
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
13218-79: SPEYER, SIMON. - Niet denken maar doen.
250909-1001: SPIEKMAN, LUUK. - Familie Haak met als oorsprong de gemeente Onstwedde.
16118-27: SPIELMANN, HEINZ. - Horst Janssen. Retrospektive auf verdacht.
130213-30: SPIERINGS, PIERRE EN VOS, AD. - 80 jaar DRAKA 1910-1990.
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
8616-50: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
250909-4216: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
111116-46: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
250909-4154: SPRINGER, F. - Zaken overzee.
250909-4729: SPUESENS, R. E.A. - RIA 50 1931-1981.
17313-95: SPYKSMA-SCHOTANUS, E. - Slein mar oerein. Burgum yn oarlochstiid.
16118-52: STAAL, CASPER EN WINGENS, MARC. - Bedevaarten in Nederland.
260312-88: STAAL, T.A. - Provinciale Groninger Vereniging ?Het Groene Kruis? 1902-1952. In vogelvlucht II. Bevattende de geschiedenis der vereniging van 1027-1952.
251016-72: STAAL, EDE. - Dat is mien laand... De mooiste liedjes van een unieke Groninger zanger.
050113-32: STAAL, A. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs te Harkstede.
8713-36: STABENOW, CORNELIA. - Henri Rousseau 1844-1910.
25710-18: STACHURA, PETER D. - The Weimar Republic and the younger proletariat. An economic and social analysis.
5217-25: STACKETT, KATHRYN. - Een keukenmeidenroman.
29917-50: STADLER, WOLF. - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa van prehistorie tot de 21e eeuw.
91113-72: GRONINGEN / STADSKANAAL. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Stadskanaal.
27218-62: STAEHLE, JACQUES. - Genezende energie. Gezondheid uit de vingertoppen.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
29118-16: STAM-VAN DER STAAY, W.J. - Een mandje vol amandelen. Ruim 150 liedjes met pianobegeleiding voor jonge kinderen.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
21317-26: STAP, SOPHIE VAN DER. - Meisje met negen pruiken.
22217-25: STAP-LOOS, A. - Speelgoed van alle tijden.
141117-52: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
250909-4980: STAPPERS-VÜRTHEIM, A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
23218-15: STARING, JEROEN EN PRAVESH, ANURAG. - De Alexandertechniek. Theorie & praktijk.
2315-41: STARING, W.C.H. - De wording van kienhout. Het ontstaan en de vindplaatsen van kienhout.
250909-4228: STARKENBURG, ILSE. - De blinde vlek op de kaart. Verhalen.
22318-39: STARY, FRANTISEK. - Geneeskrachtige planten. Een beschrijving van meer dan 100 geneeskrachtige planten met vele illustraties in kleur.
16813-25: STASTNY, KAREL. - Watervogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten watervogels, met vele illustraties in kleur.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
91015-27: STEEG-STOLK, HANNY, VAN DE. - Timco de straatjongen.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
27117-16: STEEN, GAIT JAN. - Fillezofoaziejs, prakkezoaziesj en belevenissen uut de joaren 1959-1974.
26917-132: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
240113-15: STEENBEEK, ROSITA. - Ander licht.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
17313-114: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen.
271017-10: STEENBERGEN, ALBERT JOHAN. - Stamreeks deel I t/m VI. Van de stamreeks van Steenbergen.
26917-179: STEENBRUGGEN, HAN E.A. (RED.). - De Ploeg 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders.
3417-186: STEENBRUGGEN, HAN. - De Ploeg. Schilderijen van de aarde 1918-1933.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
51015-137: STEENHUIS, AAFKE. - Stemmen van Groninger dijken.
4216-63: STEENHUIS, AAFKE. - Midden in de wereld.
22318-28: STEENHUIS, AAFKE. - Verhalen van het Groninger Ommeland.
4216-62: STEENHUIS, AAFKE. - Gruin en griesblaauw en stainrood.
31318-18: STEENHUISEN, A.M. EN STEENHUISEN, F.K. - Steenhuisen van Steenhuisheerd en andere gelijknamige Groninger geslachten.
12316-136: STEENHUISEN, M. - In en om het oude Veenlust.
250909-220: STEENMEIJER, FRANS & TINEKE. - Moord bij het hunebed.
021217-22: STEENSMA, R. EN KNIJFF, R.H. - Model Oranjekapel. Vervanging van grote kerken door kleine.
311016-40: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren. Een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
141117-35: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Drentse kerken.
141117-36: STEENSMA, REGN. - Vroomheid in hout en steen. Langs middeleeuwse kerken in Noord-Nederland
4216-22: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
1518-39: STEENSMA, REGN. (RED.). - Jezus is boos. Het beeld van Christus in de hedendaagse kunst.
30615-33: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 2000. 12e editie.
30615-34: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1992. 8e editie.
30615-35: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1996. 10e editie.
271017-38: STEENSMA, REGN. - Met loden vleugels. Zoektocht naar zingeving bij Groninger kunstenaars.
250909-3710: STEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
19816-22: STEENSMA, REGN. EN SWIGGHEM, C.A. VAN (RED.). - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
61115-10: STEER, GINA. - Ingemaakt en lekker. Jam, chutneys en tafelzuur.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
150310-25: STEGEMANN, MICHAEL. - Camille Saint-Saëns and the French Solo Concerto from 1850 to 1920.
301216-19: STEGGE, CECILE, AAN DE EN HOOGEVEEN, JAN-CEES. - Geduld en toewijding. Verpleging en verpleegsters in de psychiatrie van 1941 over hun werk met patiënten.
15417-30: STEIN, GEORGE H. - Geschiedenis van de Waffen-SS.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
150611-15: STEL, E. E.A. - Jubileumboek H.B.S. Veendam 1866-1951.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
3417-37: STELLINGWERF, H. - Workum op weg naar het heden. De functioneel ruimtelijke veranderingen van een IJsselmeerstadje sinds 1920.
16516-14: STEMPHER, A.S. - Nog 's sjouwen door Oud-Arnhem.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
031109-49: STENFERT KROESE, HELEN (EINDRED.). - Handleiding voor de kalligrafie.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
9315-108: STERENBORG, R. - "'t vondertje. Groninger spultje van laifde en haot in ain bedreif, met ;n blied ende. Veur 5 Heeren en 2 Daomes."
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
110313-15: STERK, STEVEN. - De midden en de beide einen.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
090611-26: STERNER, GABRIELE. - Tin.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
29917-38: STEVENS, AGNES E.A. - Artistieke School voor Kunstkant. Handleiding voor kunstnaaldkant deel 1, 2, en 3
5118-33: STEVENS, AGNES AND RICHARDSON, IVY. - Starting Zele Lace.
120712-35: STEWART, WILLIAM. - Zelfvertrouwen. Je kunt er aan werken!
15517-10: STEYVOORT, COLETTE, VAN. - Inleiding tot kantkreatie.
27218-09: STIBAL, VANNA. - Theta healing. Introducing an extraordinary energy healing modality.
27218-10: STIBAL, VANNA. - Advanced Theta healing. Harnessing the power of all that is
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
25616-23: STIGTER, BIANCA. - De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
250909-5739: STOER, GERARD. - Trams 84.
250909-3680: STOKHUYZEN, F. E.A. - Zesde jaarboek van De Hollandsche Molen 1957-1960. Verslagen en bijdragen.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
191113-25: STOKREEF-BRAAKMAN, GERDA. - Venneman en de noabers in de buurtschap Verwolde.
26917-134: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu deel 5. Mussel / Kopstukken, Zandberg, Vleederveen, Tange / Alteveer, Bronsveen, Boven-Pekela, Zuidwending, Ommelanderwijk, Wildervanksterdalen, Borgercompagnie.
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
25616-15: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - "Dorp, toen en nu. Deel 4; Nieuwwolda, 't Waar / Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten / Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum. "
251113-51: STOLK, H.K. - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
28415-09: STOLL, F.M. EN GROOT, W.H. DE. - Het Nieuwe Haagse Kookboek. Recepten, menu's en receptenleer Huishoudschool-Laan van Meedervoort Den Haag.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
22117-74: STOLLMEYER, ALICE (RED.). - De Blauwe Schuit. Varen met dichters en kunstenaars.
6218-02: STOLP, HANS. - Johannes de Ingewijde. Esoterisch bijbellezen.
6218-03: STOLP, HANS. - Jezus van Nazareth. Esoterisch bijbellezen.
15617-06: STOLP, HANS. - Het nieuwe tijdsdenken. De derde weg in het geloof.
16118-10: STOLP, HANS. - Karma, reincarnatie en christelijk geloof.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
8917-42: STOORVOGEL, HENK. - De leerling. Leren leven als volgeling van Jezus.
250909-883: STOPPELAAR, R.J. DE. - Zon op de golven.
4216-36: STORK-VAN DER KUYL, DAISY. - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
250909-332: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
25118-48: STORK. - Tachtig jaar Stork.
251016-236: STORK, A.W. - Te voet van Heerenveen en Leeuwarden naar Groningen en Assen.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
2517-32: STOTER, MARLIES. - Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
4216-31: STOTER, MARLIES. - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
2617-14: STOTT, GERALDINE AND COOK, BRIDGET. - 100 traditional bobbin lace patterns.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
17418-03: STRAATEN, HANS, VAN. - De omgevallen boekenkast.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
3417-188: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
22117-142: STRATING, HENK. - Kroniek van een bevrijding. De regio Winschoten, april 1945.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
281217-66: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
4216-140: STREURMAN, G.H. E.A. (RED.). - Veendam 300. Gedenkboek in opdracht van het gemeentebestuur uitgegeven bij het 300-jarig bestaan van Veendam. 1655 - 1955.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
281217-52: STROUKEN, INEKE E.A. (RED.). - Streekgebonden kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
250909-261: STRUIK, PIETER J. - Zaaizaod.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
250909-365: STUMPEL, L.M.A. E.A. - Etstoel Anloo Toe St. Magnus.
1216-45: STUVEL, H.J. - Volle kracht vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
250909-5721: STUY, J.C.P. - Helikopters.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
250909-4730: SUIJKERBUIJK-STOOP, C. E.A. - RKVV-Borgvliet 60 jaar 1922-1982.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
250909-1484: SURENDONK, HUUB. - Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun u.a. (1899-1999).
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Surhuisterveen. Stafkaart Surhuisterveen.
251113-66: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
20510-8: SÜSKIND, PATRICK. - Het parfum.
250909-527: SUSO, BAMBA AND KANUTE, BANNA. - Sunjata. Gambian Versions of the Mande Epic.
16118-53: SUSS, RENE. - Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het Joodse volk.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
7417-44: SVEEN, GARD. - De hitte van de hel.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
26917-75: SWAAK, KLAAS. - Op de helling.
250909-1355: SWAAN, ABRAM, DE. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
281217-03: SWAAN, ABRAM, DE. - Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun daders.
250909-3856: SWAEN, A.E.H. EN DRIJVER, J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Verslagen en bijdragen 1929-1936.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
101114-39: SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. - Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
250909-1022: SWEERS, B.M. - Karens familiekroniek. Over het leven van de voorouders en enkele andere familieleden van Farmor / Mormor Karen A. Sweers-Nyegaard.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
15518-22: SWINKELS, LOUIS. - Bataven. Verhalen van een verdwenen volk.
26917-135: SYBENGA, S. - Dijk- en waterschapsrecht in Groningen.
26917-136: SYPERDA, E. - Sibylle van Griethuysen en haar Damster jaren 1644-1654. Een greep uit de geschiedenis van Appingedam.
26917-137: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
150411-72: SYTEMA, FOKKE. - Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee.
250909-769: SYTSTRA, O.H. EN HOF, J.J. - Nieuwe Friesche Spraakkunst.
15617-20: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Historien.
111216-33: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab exccessu divi Augusti annales.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
16118-54: TALBOT RICE, T. - Iconen.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
12316-138: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost-Groningen.
26917-167: TAMMELING, BART. - Honderd jaar Groninger beroepsbrandweer 1884-1984. .
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
250909-2270: TAMMELING, BART - Zelfde circus, andere clowns. Kroniek van 25 jaar Groningen.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
250909-3047: TAMMELING, BART. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
3417-156: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Thank You, Canada. Herinneringen aan de bevrijding van Groningen in april 1945.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
130912-10: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis.
250909-3568: TAVERNE, ANS EN HOFSTEDE, POUL, TER. (SAMENSTELLERS). - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden enz. in de collectie van Het Groninger Museum.
23114-23: TAYLOR, LOUISE. - Yoga voor iedereen. Een werkboek voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.
281117-13: TEELKEN, ALBERT EN ZOMEREN, ED, VAN (RED.). - Straat voor straat. Zuidhorn, Noordhorn en Briltil in de twintigste eeuw.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
17313-180: TEENSTRA, M.D. - "Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe; waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel."
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
16315-22: TEIRLINCK, IS. - Plantenkultus.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
251113-06: TEIS, GEERT. - `t Aimertje. Grönneger waark.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
23715-23: TELDERS, C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof. Mr. B.M. Telders.
17313-12: TELTING, A. - Stadboek van Groningen.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
17313-96: TELTING, I. - Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot den Floreenbelasting betrekkelijk deel I t/m IV.
8416-46: TEMPELMAN, JAAP. - Zo lang als het duurt.
281117-26: TEPE, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam,
9218-14: TEPPERWEIN, KURT. - Zelfgenezing door de kracht van de geest. Gezond en gelukkig dankzij psychocybernetica.
16214-30: TERHART, FRANJO. - Het hiernamaals. Leven na de dood.
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
270112-10: TERPSTRA, PIETER. - Friesland in oude ansichtkaarten.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
250909-231: TERPSTRA, PIETER. - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
20117-49: TERPSTRA, PIETER. - De Wadden. Wisselende schoonheid.
141117-13: TERSTEEG, JACQUES (EINDRED.). - Winsum 1057-2007.
3417-105: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
15518-21: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Trouw zonder eer. Het gewelddadige leven van een SS-officier.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
251016-160: TEULE-VELDKAMP, ANNEKE M. E.A. - Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde.
1518-30: TEUNISSE, A. - De nuttige handwerken voor meisjes.
29917-39: TEUNISSE, A. EN VELDEN, A.M. VAN DER. - Handleiding bij Het Klassikale Onderwijs in de Fraaie Handwerken (Kunstnaaldwerk).
26917-181: TEWES, N.A. - Terug naar de basis. Werk van Marten Klompien.
26315-20: TEX, CHARLES DEN. - Wachtwoord.
19913-205: TEXEL. - Texel Gids.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
9218-15: THAKAR, VIMALA. - De dringende noodzaak tot zelfontdekking. Het geheim van de stilte.
250909-2397: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt . Stad en lande in 1672.
251016-46: THEISSEN, J.S. - Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V).
12318-01: THEORIN, JOHAN. - Nachtstorm.
101017-41: THEORIN, JOHAN. - Schemeruur.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
10417-55: THIEDE, CARSTEN PETER EN D'ANCONA, MATTHEW. - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/30