Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-1646: SLIGGERS, BERT (INLEIDING). - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
19816-25: SLINGER, A. E.A. - Natuursteen in monumenten.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
16913-40: SLOET VAN OLDRUITENBORGH, EGBERT. - Oosterbeek anders.
16913-45: SLOOT, R.B.F. VAN DER. - Nederlandse vuurwapens uit de 17e en 18e eeuw.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
130213-49: SLUIJTER, S.P. EN BOCK, RON F. DE. - Het Bezuidenhout. Grandeur en noodlot van een Haagse woonwijk.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
090611-50: SLUITER, J.W. - Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
261016-77: SLUITER, J.W. E.A. - Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
10215-27: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
231011-118: SMALS, JUDITH (EINDRED.). - De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden. Roodbaards laatste rustplaats.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
251016-154: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
031109-29: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
080310-2: SMEETS, MART. - Murfreesboro Blues.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
12316-176: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
251113-92: SMIT ,REINDER EN HOEKSTRA, MEINE. - Dwingeler Prenten.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
12316-132: SMIT, TINY (EINDRED.). - GEO-grafie. Een terugblik op 50 jaar voetbalvereniging Garmerwolde En Omstreken.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
010213-08: SMIT, E. - Honderd jaar Nederlands Octrooibureau.
270909-197: SMIT, REINDER. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
250909-5866: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
250909-5878: SMIT, JO E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984.
301011-13: SMIT, SUSAN. - De zweefmolen. Wegwijs in de jungle van alternatieve behandelingen.
250909-789: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
171116-37: SMIT, DAAN. - Planten uit Bijbel. Hun herkomst en gebruik door de eeuwen heen.
19615-23: SMIT, FRANCK E.A. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van ademisch Groningen.
251016-22: SMIT, REINDER EN MEIJER, HARMEN. - 100 jaar school in Lhee (1888-1988).
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
250909-1601: SMIT, PIETER. - Artis. Een Amsterdamse Tuin.
180912-149: SMIT, REINDER. - Een album vol herinneringen. 100 Jaar Openbare Lagere School Dwingeloo.
060211-48: SMITH, RAY. - Aquarelleren. Landschap.
250909-5188: SMITH, EDWIN E.A. - English Parish Churches.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
10215-22: SMITS, J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780) - de traditie gevolgd en gewogen.
310110-46: SMITS, MAJ-BRITT EN KUIPERS, HARKE. - Dagboek Ellersinghuizerveld. Herstel van een aurhentiek landschap.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
250909-1432: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-746: SNEEK - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
250909-3159: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
16913-51: SOBCZAK-WEHRUNG, JOSEE EN WEHRUNG, JOHN. - Sint-Martinuskerk Beek. Over mensen, een gebouw en kerkschatten.
250909-3927: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
250909-4976: SOETEMAN, A. - 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
16214-51: SOLOMON, CHARMAINE. - Het Orient Express Boek.
250909-1681: SOMERS, ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
9315-208: SOUTHAM, JEM E.A. - Eiland Insel Island Eilaun. Schiermonnikoog.
250909-5533: SOYINKA, WOLE. - Isjara. Reis rond Essah.
19615-159: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
12316-134: SPANDAW, H.A. E.A. - Reglement op het burgerlijk armenbestuur in de provincie Groningen.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw… Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
050113-31: SPANNINGA, JAAP J. - `Ick dien in Sellingen en Ter Apel`. Herinneringen aan de Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog.
060211-26: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
250909-3583: SPEELMAN, WILLEM MARIE EN VELDSTRA, ANTJE. - Natvra Artis Magistra. Antje Veldstra.
250909-1876: SPEELMAN, E. EN WATTUM, S.F. VAN. - Traauw den toch, Fennechie! Bliedspul in drei bedrieven. 5 doames, 4 heren.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
251016-24: SPEK, THEO. - Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.
031109-38: SPEK, J.J. VAN DER. (EINDRED.). - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe & De Ploeg.
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
61115-47: SPENCE, IAN. - Een jaar in de tuin. Tuinieren van maand tot maand.
141013-22: SPEYBROECK, DAAN, VAN. - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van / a glass stained window by Marc Mulders.
250909-1001: SPIEKMAN, LUUK. - Familie Haak met als oorsprong de gemeente Onstwedde.
160312-38: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900.
130213-30: SPIERINGS, PIERRE EN VOS, AD. - 80 jaar DRAKA 1910-1990.
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
151214-31: SPIES, PAUL E.A. - "Het grachtenboek. Vijf eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht. "
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
090611-33: SPITHORST, KEES. - De Hoop. De laatste industriemolen in Tytsjerkstradiel.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
8616-50: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
250909-4216: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
111116-46: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
250909-4154: SPRINGER, F. - Zaken overzee.
250909-4729: SPUESENS, R. E.A. - RIA 50 1931-1981.
17313-95: SPYKSMA-SCHOTANUS, E. - Slein mar oerein. Burgum yn oarlochstiid.
24114-56: STAAL, PETER-ELOY. - Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut.
260312-88: STAAL, T.A. - Provinciale Groninger Vereniging ?Het Groene Kruis? 1902-1952. In vogelvlucht II. Bevattende de geschiedenis der vereniging van 1027-1952.
251016-72: STAAL, EDE. - Dat is mien laand... De mooiste liedjes van een unieke Groninger zanger.
050113-32: STAAL, A. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs te Harkstede.
250909-4784: STAAY, A.J. VAN DER E.A. - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
8713-36: STABENOW, CORNELIA. - Henri Rousseau 1844-1910.
25710-18: STACHURA, PETER D. - The Weimar Republic and the younger proletariat. An economic and social analysis.
91113-72: GRONINGEN / STADSKANAAL. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Stadskanaal.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
9615-42: STAM, COR, VAN. - Wacht binnen de dijken. Verzet in en om de Haarlemmermeer.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
250909-5853: STAMPERIUS, HANNEKE (SAMENSTELLING). - De Wadden. De mooiste verhalen over de zee en de eilanden.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
250909-4980: STAPPERS-VÜRTHEIM, A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
2315-41: STARING, W.C.H. - De wording van kienhout. Het ontstaan en de vindplaatsen van kienhout.
250909-4228: STARKENBURG, ILSE. - De blinde vlek op de kaart. Verhalen.
16813-25: STASTNY, KAREL. - Watervogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten watervogels, met vele illustraties in kleur.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
91015-27: STEEG-STOLK, HANNY, VAN DE. - Timco de straatjongen.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
261016-20: STEEMAN, PETER. - Hanna Reitsch. Vliegende 'superster' van nazi-Duitsland, geëmancipeerd avant la lettre.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
240113-15: STEENBEEK, ROSITA. - Ander licht.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
17313-114: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen.
231011-183: STEENBRUGGEN, HAN E.A. - Jan van der Zee 1898-1988. Geschilderd, gesneden, ontworpen. Painted, carved, designed.
250909-3480: STEENBRUGGEN, HAN EN WAGEMAN, PATTY (RED.). - Jan Wiegers - De ceremoniemeester heeft het spel laten beginnen.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
240910-217: STEENBRUGGEN, HAN E.A. - Ontmoeting met Felix 3: Wobbe Alkema.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
51015-137: STEENHUIS, AAFKE. - Stemmen van Groninger dijken.
4216-63: STEENHUIS, AAFKE. - Midden in de wereld.
4216-62: STEENHUIS, AAFKE. - Gruin en griesblaauw en stainrood.
251016-225: STEENHUIS, AAFKE. - Windjammers in Delfzijl. De route van de chilisalpeter.
4216-35: STEENHUIS, F.H. - Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs.
12316-136: STEENHUISEN, M. - In en om het oude Veenlust.
250909-220: STEENMEIJER, FRANS & TINEKE. - Moord bij het hunebed.
311016-40: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren. Een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
8716-01: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Drentse kerken.
4216-22: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
310110-13: STEENSMA, REGNERUS E.A. (RED.). - Kerkrestauraties in Groningen. Studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken.
250909-822: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
250909-3715: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Alde Fryske Tsjerken Kerken band 1,2, 3, 4, en 5 (nrs. 1 t/m 51).
30615-33: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 2000. 12e editie.
30615-34: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1992. 8e editie.
30615-35: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1996. 10e editie.
30615-13: STEENSMA, R. E.A. - Publicatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken 1, 2, en 3.
250909-3710: STEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
19816-22: STEENSMA, REGN. EN SWIGGHEM, C.A. VAN (RED.). - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
61115-10: STEER, GINA. - Ingemaakt en lekker. Jam, chutneys en tafelzuur.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
150310-25: STEGEMANN, MICHAEL. - Camille Saint-Saëns and the French Solo Concerto from 1850 to 1920.
26316-05: STEIN, DIANE. - De kern van Reiki. Energetisch genezen binnen handbereik.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
311016-09: STEINBERG, S.H. - Die Schwarze Kunst. 500 Jahre Buchwesen.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
261016-10: STEINER, RUDOLF. - Mijn levensweg.
28514-151: STEINMEYER, E. - De roemrijke historie van de Jeugdherberg-bark Pieter A. Koerts te Delfzijl
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
150611-15: STEL, E. E.A. - Jubileumboek H.B.S. Veendam 1866-1951.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
16516-14: STEMPHER, A.S. - Nog 's sjouwen door Oud-Arnhem.
16516-13: STEMPHER, A.S. - Sjouwen door Oud-Arnhem.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
250909-4872: STENFERT KROESE, H.E. EN NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
031109-49: STENFERT KROESE, HELEN (EINDRED.). - Handleiding voor de kalligrafie.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
251016-156: STENVERT, RONALD E.A. - Monumenten in Nederland. Groningen.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
9315-108: STERENBORG, R. - "'t vondertje. Groninger spultje van laifde en haot in ain bedreif, met ;n blied ende. Veur 5 Heeren en 2 Daomes."
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
110313-15: STERK, STEVEN. - De midden en de beide einen.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
090611-26: STERNER, GABRIELE. - Tin.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
120712-35: STEWART, WILLIAM. - Zelfvertrouwen. Je kunt er aan werken!
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
25616-23: STIGTER, BIANCA. - De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
19913-204: STOEP, A. VAN DER. - 75 jaren Christelijk Onderwijs Schiermonnikoog, toen en nu.
250909-5739: STOER, GERARD. - Trams 84.
250909-3680: STOKHUYZEN, F. E.A. - Zesde jaarboek van De Hollandsche Molen 1957-1960. Verslagen en bijdragen.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
191113-25: STOKREEF-BRAAKMAN, GERDA. - Venneman en de noabers in de buurtschap Verwolde.
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
251016-157: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu deel 3. Bourtange, Harpel, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Jipsingboertange, Sellingen, De Beetse, Laude, Wessingtange
25616-15: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - "Dorp, toen en nu. Deel 4; Nieuwwolda, 't Waar / Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten / Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum. "
251113-51: STOLK, H.K. - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
28415-09: STOLL, F.M. EN GROOT, W.H. DE. - Het Nieuwe Haagse Kookboek. Recepten, menu's en receptenleer Huishoudschool-Laan van Meedervoort Den Haag.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
1516-01: STOLP, HANS EN BRINK, MARGARETE, VAN DEN. - Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
250909-4002: STOOM. - Stoom. Handleiding voor het stoombedrijf.
250909-883: STOPPELAAR, R.J. DE. - Zon op de golven.
4216-36: STORK-VAN DER KUYL, DAISY. - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
250909-332: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
251016-236: STORK, A.W. - Te voet van Heerenveen en Leeuwarden naar Groningen en Assen.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
4216-31: STOTER, MARLIES. - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
19615-215: STRACKE, J.C. - Altfriesische Trachten. Tracht und Schmuck Altfrieslands.
031109-31: STRATING, HENK. - Winschoten 1940-1945. Een provinciestadje aan de Duitse grens.
251016-213: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
4216-140: STREURMAN, G.H. E.A. (RED.). - Veendam 300. Gedenkboek in opdracht van het gemeentebestuur uitgegeven bij het 300-jarig bestaan van Veendam. 1655 - 1955.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
250909-4972: STRUIJS, MAARTEN E.A. (RED.). - Het Groot Rotterdams Bruggenboek.
250909-261: STRUIK, PIETER J. - Zaaizaod.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
250909-365: STUMPEL, L.M.A. E.A. - Etstoel Anloo Toe St. Magnus.
1216-45: STUVEL, H.J. - Volle kracht vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
250909-5721: STUY, J.C.P. - Helikopters.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
250909-4730: SUIJKERBUIJK-STOOP, C. E.A. - RKVV-Borgvliet 60 jaar 1922-1982.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
250909-1484: SURENDONK, HUUB. - Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun u.a. (1899-1999).
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Drachten. Stafkaart Drachten.
251113-66: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
20510-8: SÜSKIND, PATRICK. - Het parfum.
250909-527: SUSO, BAMBA AND KANUTE, BANNA. - Sunjata. Gambian Versions of the Mande Epic.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
111116-17: SVEVO, ITALIO. - Bekentenissen van Zeno.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
250909-1355: SWAAN, ABRAM, DE. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
250909-3856: SWAEN, A.E.H. EN DRIJVER, J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Verslagen en bijdragen 1929-1936.
140910-55: SWAGERMAN, JAN. - Vertellingen rondom de Oude Rijnmond. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
101114-39: SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. - Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
250909-1022: SWEERS, B.M. - Karens familiekroniek. Over het leven van de voorouders en enkele andere familieleden van Farmor / Mormor Karen A. Sweers-Nyegaard.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
250909-4865: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Huize van Brienen. Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw.
250909-3743: SWIGCHEM, C.A. VAN E.A. - Een huis voor het woord. Het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
290413-08: SWIRC, MAURICE. - Altijd mazzel. Een wereldreis langs joodse gemeenschappen.
251016-158: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
150411-72: SYTEMA, FOKKE. - Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee.
250909-769: SYTSTRA, O.H. EN HOF, J.J. - Nieuwe Friesche Spraakkunst.
11114-14: SZWILLIUS, MARLISA. - De lekkerste recepten voor quiches en hartige taarten.
111216-33: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab exccessu divi Augusti annales.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
220310-96: TALSTRA, FRANS / HARST, HANS, VAN DER. - Muzikale uitingen in de vermaningen der doopsgezinden te Huizinge, Middelstum en Westeremden / Het kabinetorgel in de Doopsgezinde kerk te Middelstum.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
12316-138: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost-Groningen.
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
140212-21: TAMMELING, B.P. - Haren, een portret.
250909-2270: TAMMELING, BART - Zelfde circus, andere clowns. Kroniek van 25 jaar Groningen.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
250909-3047: TAMMELING, BART. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen.
7814-12: TAMMELING, B.P. - 175 jaar AZG.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
130912-10: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis.
261016-27: TAVERNE, ED. - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
250909-3568: TAVERNE, ANS EN HOFSTEDE, POUL, TER. (SAMENSTELLERS). - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden enz. in de collectie van Het Groninger Museum.
250909-3762: TAYLOR, ALISTAIR. - Yesterday. Herinneringen aan de Beatles.
23114-23: TAYLOR, LOUISE. - Yoga voor iedereen. Een werkboek voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
251016-159: TEELKEN, ALBERT E.A. - De hervormde kerk van Zuidhorn, zoals het was, zoals het is.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
17313-180: TEENSTRA, M.D. - "Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe; waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel."
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
16315-22: TEIRLINCK, IS. - Plantenkultus.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
220310-130: TEIS, GEERT. - Knoalster Prikkelboukie.
251113-06: TEIS, GEERT. - `t Aimertje. Grönneger waark.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
23715-23: TELDERS, C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof. Mr. B.M. Telders.
17313-12: TELTING, A. - Stadboek van Groningen.
17313-96: TELTING, I. - Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot den Floreenbelasting betrekkelijk deel I t/m IV.
251016-226: TEMME, LOUIS G. - Kleine vaart.
250909-4792: TEMMINCK, J.J.   - Haarlem vroeger en u.
8416-46: TEMPELMAN, JAAP. - Zo lang als het duurt.
16214-30: TERHART, FRANJO. - Het hiernamaals. Leven na de dood.
171116-27: TERLOUW, WILLEM J. - De Stanya collectie. Een particuliere verzameling Rozenburg keramiek.
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
270112-10: TERPSTRA, PIETER. - Friesland in oude ansichtkaarten.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
250909-231: TERPSTRA, PIETER. - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
4216-141: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
101114-22: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Bloedkoraal. Met de 1e Mariniersdivisie op Guadalcanal, Cape Gloucester, Peleliu en Okinawa.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
251016-160: TEULE-VELDKAMP, ANNEKE M. E.A. - Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde.
26315-20: TEX, CHARLES DEN. - Wachtwoord.
19913-205: TEXEL. - Texel Gids.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
250909-2397: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt . Stad en lande in 1672.
251016-46: THEISSEN, J.S. - Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V).
250909-4681: THEMMEN, P.H. (TOEGESCHREVEN). - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
250909-4897: THEWISSEN, CHARLES. - De Sint Servaaskerk te Maastricht. Geschiedenis en beschrijving.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
250909-341: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
250909-3870: THIJSSE, JAC. P. - Omgang met planten.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
31015-19: THIJSSEN, THEO. - Kees de jongen.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
16315-59: THOMAS, GORDON. - Geheime oorlogen.
23814-20: THOMAS, JO (HOOFDRED.). - Het Pasta Boek. Pasta zelf maken. Pasta uit de streek. Gevulde pasta.
080311-04: THOMASSEN, K. (EINDRED.). - Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
121009-67: THOOMES, W. - Hofjes in Utrecht.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
250909-5591: THÛY, LÊ THI DIEM. - De gangster naar wie we allemaal op zoek zijn.
10215-08: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
7314-30: TICHELAAR, ROELOF. - Genade als spirituele kracht.
61115-35: TICHELAAR, PIETER JAN EN POLDER, CASPER. - Gebakken Schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930. / Fired Paintings. Friesian ceramic wall plaques 1870-1930.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
9315-24: TIESING, HARM. - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
19615-87: TIESSEN, T.G. EN COOLMAN, P. - 't Zandt.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
51015-163: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert. Een beeld van 25 jaar stadsvernieuwing.
17313-58: TIJMS, W. - Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
25314-12: TIKTAK, AALJE (EIND.). - Veenkoloniale volksalmanak 5. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Vijfde jaar 1993.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
4914-37: TIKTAK, AALJE E.A. - De Openbare School in het centrum van Nieuwe Pekela. Jubileumboek t.g.v. 75 jaar Jan Ligthartschool /35 jaar Beudelhörn.
250909-4690: TILBORGH, LOUIS, VAN EN HOOGENBOOM, ANNEMIEKE. - Tekenen destijds. Utrechts tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
28415-13: TILMANS, KARIN. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus.
250909-3472: TIMM, WERNER. - Gesichtedünung - Roger Loewig - Handzeichnungen 1954 - 1980.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
150311-151: TIMMER, K.P. - Het is oorlog. Militairen uit Gieten vertellen over de mobilisatie. mei 1940.
12316-140: TIMMER, J.H. EN OOSTMAN, F.C. - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden.
16214-54: TIMMERMAN, TANJA (RED.). - Tapas. Zonovergoten verrukkelijkheden voor creatief koken.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
120513-37: TIMPSON, JOHN. - Timpson`s country churches.
7814-53: BAFLO / TINALLINGE - Fotoboek Openbare School Baflo - Tinallinge
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
250909-889: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
250909-3976: TOEPOEL, P.M.C. - Toepoel’s hondenencyclopedie.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
15414-07: TOLSTOI, LEO. - Anna Karenina.
18316-05: TOLSTOJ, LEV. - Anna Karenina.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
150310-20: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Wenen. Kunst en architectuur.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
250909-290: TONCKENS, C.K. E.A. - Norg en omgeving. Geïll. gids met wandelkaart.
251113-07: TONEEL. - Hou Joap onder petoffel weg kwam. `n Dol ding veur Doame en Heer in Grönneger toal.
250909-3112: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African Continent and Southern Africa.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
5116-06: TOONDER, MARTEN. - It kwea-each.
5116-09: TOONDER, MARTEN. - It kukel.
5116-11: TOONDER, MARTEN. - De oare wrald.
5116-12: TOONDER, MARTEN. - De witmutse.
5116-05: TOONDER, MARTEN. - De utfalsels.
250909-4874: TOONDER, J. GERHARD. - Het puin aan de Rotte.
5116-10: TOONDER, MARTEN. - It foarlan.
12316-56: TOONDER, MARTEN. - Tom Koater en t spouk van Bommelbörg.
250909-2166: TOONSTRA, J. - Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2.
251016-161: TOONSTRA, JAN (SAMENSTELLER). - Op en om de Terp 60 jaar 1954 - 2014.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
51015-139: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
250909-454: TOURNEUR, WEBSTER, MIDDLETON/ROWLEY. - Three Jacobean Tragedies.
4216-173: TOUWEN, B.C.L. EN YSPEERT, E.G. (RED.). - Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 1909-1984.
51015-202: TOXOPEUS, WIEPKE. - Ik ben van Rottum. Herinneringen aan de strandvoogd en het eiland Rottum.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
6514-61: TRIMP, C. - Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
140311-01: TSJECHOF, A. - De Moezjieks.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-1: TUER, ANDREW W. - History of the Horn-Book. In two volumes.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
250909-4641: TUNNISSEN, HEIN (TEKST. - Het buisboek. De wereld door het oog van de buis.
251016-211: TUPAN, HARRY (RED.). - Piet Sebens Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen.
250909-293: TUPAN, HARRY EN TIMMER, JANS. - Drents zilver 1650-1900.
111216-39: TURKENBURG, D. - Turkenburg's handboekje voor her kweeken van groenten in den vrijen grond.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
12316-22: TUTTEL, JAN. - Eelde / Paterswolde. Veranderd gezicht 1900-1980.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 – 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
251016-188: UBINK, JAN. - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst. Met een geïllustreerd overzicht der wederopbouwplannen.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
091012-21: UFFEN, JAN SIEBO. - Dè. Verhoalen en gedichten.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
071211-24: UGLOW, JENNIFER. - George Eliot. Haar leven en haar werk.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
1814-04: UIJTENBOOGAARDT, BARBELO C. - Licht op hypnotherapie.
9315-111: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
1814-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail drije).
12316-57: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
51015-67: UIL, BERT. - Kovvie staait kloar. Verhoalen in Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail twije).
251113-10: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
111216-40: UILDRIKS, F.J. VAN EN BRUINSMA, VITUS. - Onze bloemen in den tuin. De mooiste en meest gebruikte tuinbloemen.
19615-160: UILKEMA, KLAAS. - Bylden fan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne.
150310-14: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Vincent van Gogh. Schilderijen en Tekeningen.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
250909-5280: ULFERS, S. - Oostloorn. Dorpschetsen. Vierde druk.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
91015-49: ULSAMER, BERTOLD. - Werken met emotionele intelligentie.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
250909-5009: URK. - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van scheeps- en visserijtermen.
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-3871: URSING, B. - Elseviers plantengids. Veldflora met 900 illustraties in kleur.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
1516-42: UYTTERHOEVEN, FRANS T.M. - De Weg van de Samoerai. De negen principes van persoonlijke effectiviteit.
2114-48: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Deel 5 - Baarderadiel. De kadastrale gemeenten Baard, Jorwerd en Oosterwierum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. 
17313-131: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale atlas fan Fryslân 1832. Deel 3 - Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Noordwolde en Blesdijk. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
241014-01: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Deel 16 - Westdongeradiel. De kadastrale gemeenten De kadastrale gemeenten Holwerd, Nes en Ternaard. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân 1700/1640. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
17313-132: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Deel 4 - Frjentsjerteradiel en Frjentsjer. De kadastrale gemeenten Franeker, Ried en Tjum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren. 
17313-136: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Deel 8 - Hinnaarderadiel. De kadastrale gemeenten Oosterend en Wommels. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
250909-4217: VALI, ANNA. - Vanavond komt Caro!
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
250909-5083: VALKENBURG, RIK. - Toen ’t schuimend zeenat hevig bruiste…
140811-28: VALKENBURG, RIK. - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
250909-3656: VANBESELAERE, W. (NEDERLANDSE INLEIDING). - Opsomer.
250909-1264: VANDEBEECK, TH. EN GRAUWELS, J. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
14415-16: VANDENBUSSCHE, L. EN BRAECKMAN, P. - Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden. Tweede uitgave.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
241010-47: VANDERSMISSEN, HANS. - Sail 90. Een kleurrijk verslag van Nederlands grootste zeilfeest met meer dan 200 foto's.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
250909-3869: VANSALEN, VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
141013-31: VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs De Dedemsvaart.
11114-53: VASAK, PAVEL. - Bosvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bosvogels, met vele illustraties in kleur.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
250909-2843: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Van noodgreep tot kleinood. Het projekt Molukkenplantsoen Groningen 1986-1995.
250909-4768: VEEN, ANNEMIEK, VAN DER. - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
250909-2609: VEEN, W.K. VAN DER. - ?Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. De inleiding.
250909-4427: VEEN, MARJA VAN DER. - Soms droom ik van Bach.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1889: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Bie C & A dr uut.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
51015-68: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Grunneger kerstverhoalen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3686: VEEN CZN, B. VAN DER. - Groninger molenboek.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
260312-132: VEEN, SIETSE DOUWES, VAN. - De Gereformeerde Kerk van Friesland in de jaren 1795-1804.
51015-12: VEEN, HARM, VAN DER. - Westerbork 1939-1945. Het verhaal van vluchtelingenkamp en Durchgangslager Westerbork.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
231011-66: VEEN, GRÉ, VAN. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
161110-47: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-142: VEEN, SIJTZE, VAN DER. - Johan Willem Ripperda. De man die geen koning werd van Corsica.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
4216-82: DE VRIJHEID VEENDAM. - Coöperatieve strocartonfabriek De Vrijheid Veendam 1903-1953.
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
23114-16: VEENDORP, BONNIE. - Naober-praoties. Drentse verhalen en gedichten.
23114-15: VEENDORP, BONNIE. - Nije naoberpraoties.
111216-41: VEENHOF, JOH. G. - De boswachter vertelt.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
11113-22: VEENSTRA, JOHAN. - De boot naar Valhöll. Verhaelen.
12313-32: VEENSTRA, JOHAN. - Et geheim van de wiend.
12313-33: VEENSTRA, JOHAN. - Mit et waeter veur de dokter. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
251016-164: VEENSTRA, TJITS. - Het Westerkwartier. Leer-leesboekje over het Groningse land tussen Lauwers en Reitdiep.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
23114-18: VEENSTRA, BART. - Lammegie krieg mij de bril is an. Een riegel oet zien beste verhalen
23114-17: VEENSTRA, BART. - Oet de kiep. Drentse verhalen.
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
21313-21: VEENSTRA, JOHAN. - De wereld is gek. Verhaelen.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
241010-48: VEER, ARIE, VAN DER. - Van zijtrawler naar hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij.
4216-64: VEER, J. VAN DER. - De mooiste dag van heur leven.
250909-5073: VEERMAN, G.J. - De Wijhenaar. Olster Courant, Raalter Courant. Heinosche Courant. Een streekblad 1896-1972.
071211-51: VEERMAN, G.J. - Van mobilisatie tot bevrijdingsfeest. Wijhe in beeld 1939-1945.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
250909-2579: VELD-LANGEVELD, H.M. IN?T. - De weg naar het westen. Migratiemotieven en migratiebeleid.
30614-64: VELD, H. VAN 'T E.A. - Ook uit de mond der kinderen... deel 2. Een nieuwe bundel met 100 liederen voor de christelijke basisschool.
151214-02: VELDE, HALBE, VAN DER. - Astrologie. Een cursus voor beginners en gevorderden.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
190410-28: VELDHUIS, TINY. - Betunneld tussen t Noorderhecht.
17313-76: VELDHUIS, TINY. - Nait dat ie der mit van neude hemmen.
250909-3964: VELDHUIZEN, D.A. VAN. - De vogelen de hemels.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
250909-2634: VELDMAN, E. E.A. (SAMENSTELLING). - Fotoboek Ten Boer een historisch overzicht.
250909-2701: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
14415-11: VELDMAN, FREERK J. EN VELDMAN-PLANTEN, LIEKE. - De Menkemaborg.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
220310-196: VELDMAN, FREERK J. - Hermannus Collenius 1650-1723.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
08012013-31: TUNNEL VELSEN - Tunnelbouw te Velsen in uitvoering bij de Amsterdamse Ballast Maatschappij.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
250909-4781: VELTHUIS, CHRIS EN WORTELBOER, GERARD. - Ootmarsum in prenten en verhalen deel III.
19615-161: VELTMAN, B.R. - Oostermeer geschiedkundig beschreven.
251016-73: VELTMAN, J. (VERZOAMELD DEUR). - Grönneger laidjes.
1814-31: GROTE PROVINCIE ATLAS. GELDERLAND/VELUWE. - Grote Provincie Atlas. Gelderland/Veluwe.
11114-23: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 1.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-35: VELZEN, HERMAN, VAN. - Van Achterhooksche menschen.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
18214-51: VELZEN, MIJCO, VAN. (SAMENSTELLING). - Roege Wilt en andere Westerwoldse Verhoalen.
19816-11: VEN, G.P. VAN DEN (RED.). - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinnning in Nederland.
250909-5235: VEN, D.J. VAN DER. - In de ban van burchten, kastelen en paleizen.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
251016-212: VENEMA, ADRIAAN. - De Ploeg 1918-1930.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
250909-2108: VENEMA, H., STEGEMAN, GERRIT, BOLHUIS, JAN EN HAMMING, TINEKE. - Waterschap Westerkwartier 1864 - 1994.
250909-4170: RIEK VENEMA. - Beslagen spiegels.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
300113-35: VERBEEK, N. - Honderd jaar Nassaukade. De geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
250909-5069: VERBOOM, W. - Waddinxveen in oude ansichten.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
250909-1597: VERBURG, G.J. - In vuur en vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
12316-23: VERDUIN, J.A. - Ontwikkelingen in de Drentse bevolking gedurende de 17e en 18e eeuw.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
111116-21: VERGA, GIOVANNI. - De Leeglopers. I Magavoglia.
250909-3347: VERHAGEN, C. - Stijlleer voorde horlogemakers-examens.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
101213-26: VERHEY, ELMA. - Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen 1944-2004.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
9916-24: VERHOEF, ESTHER. - De kraamhulp.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
8416-33: VERHOEF, ESTHER EN RIJS, AAD. - Geïllustreerde kippen encyclopedie. Alles over de verzorging, huisvesting, voortplanting en voeding van kippen en uitgebreide beschrijvingen van meer dan honderd kippenrassen.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
28415-38: VERHOEVEN, PAUL, VAN. - Jezus van Nazaret.
250909-5058: VERHOEVEN, B. E.A. (RED.). - In het spoor van de pioniers. 35 jaar Noordoostpolder.
08012013-36: VERHOOG, JEROEN. - Mijn centen zijn niet van blik. 125 jaar Wolter & Dros 1875-2000.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
220512-51: VERKADE, MARGARETHA A. - Den derden dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
28415-12: GENEALOGIE VERKERK. - 500 jaar familie Verkerk. Deel I t/m XI.
030711-58: VERLAAN, A. E.A. - Restauratie gebouw 236.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
9916-11: VERMEER, SUZANNE. - Route du soleil.
9916-12: VERMEER, SUZANNE. - Zwarte piste.
9916-10: VERMEER, SUZANNE. - All-inclusive.
9916-14: VERMEER, SUZANNE. - Bon Bini Beach.
9916-15: VERMEER, SUZANNE. - Winterberg.
9916-03: VERMEER, SUZANNE. - Mont Blanc.
9916-05: VERMEER, SUZANNE. - De suite.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
9916-13: VERMEER, SUZANNE. - Noorderlicht.
9916-08: VERMEER, SUZANNE. - Sneeuwengelen.
9916-09: VERMEER, SUZANNE. - Costa del Sol.
9916-06: VERMEER, SUZANNE. - Goudkust.
9916-07: VERMEER, SUZANNE. - Cruise.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-2848: VERMEULEN, TOM. - Groningen Stad.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
250909-4846: VERMONT, GUUS E.A. (RED.). - Jubileumuitgave S.V. De Valleivogels 40 jaar 1947-1987.
19816-29: VERMOOTEN, MARINUS. - Den Helder in de jaren '50.
251016-194: VERSFELT, H.J. - Kaarten van Drenthe 1500-1900.
251016-195: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De atlas van Huguenin. Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829.
12316-193: VERSFELT, H.J. EN SCHROOR, M. - De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
7314-43: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING). - Alice Nahon 1933-1983. Verzamelde gedichten.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
5413-07: VERVELD, REINHARD. - Etymology fan wrald.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
141013-11: VERVOU, FREDRICH, VAN. - Enige aentekeningen van `t gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620.
250909-5135: VERWER, WILLEM JANSZOON. - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
170212-08: VESTDIJK, SIMON. - Duits dienstmeisje.
250909-420: VESTDIJK, SIMON. - The garden where the brass band played.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
9315-161: VEY MESTDAGH, J.H. DE. - Joden in Groningen.
111216-22: VIERLINGH, ANDRIES. - Tractaet van Dyckagie.
12714-17: VIJAYAKAR, SUNIL. - Wok 't. Moderne, snelle stijlvolle gerechten.
91113-51: VIJFWINKEL, R. E.A. - 's Haags werken en werkers. 350 jaar gemeentewerken (1636-1986).
250909-5789: VILLIERS, ALAN. - Gevecht om Kaap Hoorn. Groei en ondergang van het Kaap Hoorn schip.
310110-1: VILLON, FRANCOYS. - Les oeuvres de Françoys Villon. Les lais, le testament, poésies diverses, le jargon.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
250909-2141: VINHUIZEN, J. - Stads- en dorpskroniek van Groningen (1800-1900). Voltooid en van een levenschets voorzien door Dr. G.A. Wumkes.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
8416-47: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor. Gedichten.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari – juli 1986.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
16115-18: VISSCHER, W. - Amsterdam, Nieuw-Amsterdam, New York. Samenhangen en verbanden.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240112-10: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
130310-23: VISSCHER, GUUS. - Oude huizen in Groningen.
301011-36: VISSCHER, KEES. - Martha.Vertelsters van d’Spoorwieke.
301011-37: VISSCHER, KEES. - Klaaine nachtmeziek. Lichtvoutige vertelsters van Radio Noord.
090611-19: VISSCHER, KEES, BERT EN JOS. - Visscher schrijft Visschers. Correspondentie uit de krant.
11114-43: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 3. Nog n riege vertelstertjes van Radio Noord.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
5116-39: VISSCHER, KEES. - Boerenkool om middernacht. Verhalen.
5116-40: VISSCHER, KEES. - Juffrouw Fictorie. Verhalen.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
18214-52: VISSCHER, KEES. - Oranjebitter. Verhoalen.
010610-60: VISSER, R.W.A.M. DE. EN ROOI, W.W. VAN. - De mantel van Sint Maarten. De bouw en restauratie van de Sint-Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
16813-14: VISSER, HERMAN EN BUIST, KOR. - Groninger gemeenten van 1808 tot 1992.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
250909-5723: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
140110-35: VISSER, ELIZABETH (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheidheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
250909-5882: VISSER, GEORGE. - De Bosplaat. Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
251016-75: VISSER, PETER. - 't Verzegde riek.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
250909-3704: VISSER, H.A. - Molens in Gelderland in oude ansichten.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
250909-1933: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
19615-126: VISSER, PETER. - Nachtverblief.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
151211-13: VISSER, CAROLIJN. - Hoge bomen in Hanoi.
25616-12: VISSER, A. - Onderduikers op de Veluwe (Over)leven in oorlogstijd.
280310-28: VISSER, H.A. - Zwaaiende wieken. Over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
280310-16: VISSER, FRIGGO. - Werkplaats tot herstel van antiek textiel 1940-80.
251016-47: VISSER, M.S.E. - Minne Simens en de minnisten.
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
12316-60: VISSER, AB. - Rudolf de Mepse. Het Monsterproces van Faan.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
30614-51: VISSER, C. E.A. - Onze Hollandsche molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland.
4216-145: VISSERING, J. - 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Musselkanaal.
030711-81: VLAARDINGEN, DICK, VAN EN RITMAN BAKKER, RIET. - 100 jaar kunstschilders Van Vlaardingen.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
190210-34: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
17313-61: VLEER, W.T. - Duizend jaar Vredewold en een halve eeuw coöp.zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier”. Gedenkboek 50 jaar bestaan van de coöp. zuivelfabriek “Zuidelijk Westerkwartier” te Marum. 1918 - 1968.
010811-46: VLERK, L.V. VAN DER. - Utrecht ommuurd.
250909-5140: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht een hemel op aarde.
040111-91: VLIES, A.W. VAN DER E.A. (RED.). - Dokhaven. Van haven tot afvalwaterzuiveringsinrichting.
4216-25: VLIET, HINDRIK, VAN DER. - Burgum. Wâld- en Wetterdoarp. Op 'e nij besjoen en beskreaun.
250909-1477: VLIET, L.R. VAN. - Om nooit te vergeten. Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
19913-143: VLIET, H. VAN DER. - Burgum. Wâld- en Wetterdoarp.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
28514-207: VLIS, J.A. VAN DER. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
28514-187: VLIS, J.A. VAN DER. - Een kunstenaar zag Texel. Werk van Frans Broers.
091012-52: VLOEDGRAVEN, KOOB EN STERKEN, H. - Oud Staphorst in woord en beeld.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
15810-66: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een anischtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
130310-51: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
250909-3818: VOGEL, AMOS. - De film als taboe-breker.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
171116-35: VOGELZANG, FRED EN WEVERS, LEO. - Zoelen. Symbool van macht en weelde.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
140110-13: VOLDER, KAREL. - Werken in Duitsland 1940-1945.
28514-158: VOLKER, HUIB. - De GADO op weg 1925-1985.
15815-19: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Nederland, N.-Holland, Utrecht,, Z.-Holland en Zeeland.
15815-18: VOLKSKUNDE. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland, N.-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
9315-26: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld 1953-1978
250909-112: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
081209-8: VOORDEN, F.W. VAN. - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
26316-21: VOPERSAL, WOLFGANG. - Soldaten Kämpfer Kameraden. Band III. Marsch und Kämpfe der SS-Totenkopf-Division. Band III. Neuaufstellung 1943 / Rgt. 'Thule' / Besetzung Südfrankreichs / .....
26316-20: VOPERSAL, WOLFGANG. - Soldaten Kämpfer Kameraden. Band IVa. Marsch und Kämpfe der SS-Totenkopf-Division. Band IVa. Abwehr an Dnjepr / Abwehr und Anfriffskämpfe im Raum Kriwoi-Rog / Kämpfe nordwestlch Krementschug.
26316-23: VOPERSAL, WOLFGANG. - Soldaten Kämpfer Kameraden. Band IVb. Marsch und Kämpfe der SS-Totenkopf-Division. Band IVb. Rückzugskämpfe bis in den Raum Balta / Abwehrkämpfe im Raum Balta und Rückzugskämpfe auf dem Dnjestr / Auffrisschung im Raum Bacau - Roman / ....
26316-24: VOPERSAL, WOLFGANG. - Soldaten Kämpfer Kameraden. Band Va. Marsch und Kämpfe der SS-Totenkopf-Division. Band Va. Verlegung in den Mittelabschnitt der Ostfront / Abwehrkämpfe bei Grodno und im Bereich der 2. Armee / Absetzbewegungen in de Raum ostw. Warschau / .....
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
9315-27: VOS, R. - Van oudsher in en om het Noordenveld.
250909-3423: VOS, H.B. - Rijtuigen.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
231109-36: VOS, H.B. (RED.). - Rijtuigen op stal. 25 jaar Nationaal Rijtuigmuseum.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
30315-35: VOS, K.H. - Klakkende laarzen aan de IJssel. Deventer en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland’s verleden.
250909-3507: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
250909-3340: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair
250909-4782: VOS, J.G. - Tussen Elten en Urk. Historische vertelsels uit Graafschap, Liemers en Noord-Oost Polder.
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
12316-61: VOS, J.F. - Als een dieplood. De koopvaardij-zeilvaart, de landbouw, Delfzijl-Weiwerd en omg. in de jaren 1873-1885 beschreven in een historische folkloristische roman.
250909-3945: VOSKUIL, JULIA. - Praktisch tuin- en balkonboek.
250909-4286: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
100312-08: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
2114-10: VOSKUIL, J.J. - Het bureau 4. Het A.P. Beerta-instituut.
16516-45: VOSKUIL, J.J. - Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland.
2114-09: VOSKUIL, J.J. - Het bureau 3. Plankton.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
5313-17: HET AANZIEN. 40 JAAR VREDE? - Het aanzien. 40 jaar vrede? 1945-1985.
250909-3115: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
91113-39: VREDENBERG, JAN. - Trotse Kastelen en Lichtende Hallen. Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3205: VRIELINK, H. (RED.). - Geschiedenis van stad en ommelanden in kaart.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
250909-3899: VRIENDS, THIJS. - Ziekten bij volierevogels.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
30313-23: VRIES, C.A. DE. - C.A. de Vries. Zeeschilder.
28514-09: VRIES, THEUN DE. - Het geslacht Wiarda. Omnibus: Noorderzon. Stiefmoeder Aarde. Het rad van fortuin.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
9315-201: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met het water. In het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
101114-70: VRIES, JAN, DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere.
6514-23: VRIES, G. DE E.A. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
060211-40: VRIES, RIET, DE. - Leven in innerlijke verscheurdheid. Het verhaal van een anorexie.
2114-54: VRIES, ANNE, DE. - Van Alphen tot Zonderland. De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5037: VRIES, JOH. DE. - Postale herinneringen.
16516-16: VRIES, S.PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
241014-06: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
250909-3232: VRIES, ANNE, DE. - Reis door de nacht. Vier delen in één band.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
250909-4086: VRIES, THEUN DE. - De vogels om het erf.
250909-4925: VRIES, W. DE. - De opkomst van Zutphen.
250909-2143: VRIES, W. DE. - Groninger plaatsnamen.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
28514-162: VRIES, U.J. DE. - Christelijk Onderwijs Leens 1875-2000.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu'mhusen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
08012013-07: VRIES, B.W. DE. - From Pedlars to Textile Barons. The economic development of a Jewish minority group in the Netherlands.
140212-44: VRIES, HENDRIK, DE. - Impulsen.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
250909-1976: VRIES, ALIDA, DE. - Er is veel veranderd in honderd jaar. Deel 1 en 2.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
270909-115: VRIES, KLAAS, DE. - Vervlogen tijden.
19615-208: VRIES, HENDRIK, DE. - Sprookjes.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
220310-133: VRIES, HENDRIK, DE. - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
130912-13: VRIES, THEUN DE. - Baron. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Molière en de praalzieke Zonnekoning.
250909-1585: VRIES, THOM J., DE E.A. - Overijselse portretten.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
31115-08: VRIES, THEUN, DE. - Aardgeest. Gedichten.
250909-4786: VRIES, THOM J. DE. - Geschiedenis van Zwolle deel I en deel II.
17313-115: VRIES, BEREND, DE. - Bloemencorso Eelde 30 jaar 1956-1986.
220310-132: VRIES, ALIDA, DE. - Ik leef nu.
19913-191: VRIES, GERBEN E. DE. - Honderd jaar gemeenschapsregime in Esserheem Veenhuizen 1895-1995.
251016-48: VRIES, PIETER ANKO, DE EN VRIES-BREMER, YKE, DE. - Bouw de muren van Jeruzalem op. 125 jaar christelijk onderwijs in Burum, 1996.
23715-20: VRIES, THEUN, DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
110313-18: VRIES, H.Y. DE. - Bindert fan de blomkeboer.
150311-190: VRIES, BART, DE. - Groninger kunstenaars 1963-1973.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
080712-10: VRIES, THEUN, DE. - Friesche sagen.
21313-22: VRIES, GEART, DE. - Trochpaden. Oantinkens fan D.A. Kamminga oan syn lebben en wurk.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
140110-36: VRIEZE, P.L. DE. (RED). - De restauratie van de Nieuwe of Noorder Kerk te Groningen (1952-1977).
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
250909-4670: VRIEZE, JAN, DE. - De Maasheggen.
250909-3422: VRIEZEN, ANNIE EN VERBEEK, HERMAN. - De Scheppingsdagen gemaakt door Annie Vriezen.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-892: VRIJLING, K.J. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto?s A-Z.
19615-24: VROLIJK, MENT. - De geschiedenis van de Groninger CJMV 1929-2009.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
28514-163: VROOM, EPPO. - Vroegmiddeleeuwse handelswierden in de provincie Groningen. Getoetst aan negentiende eeuwse bronnen.
251016-26: VROOME, HARRY, DE. - Drentse boerenerven en tuinen.
250909-5861: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
170112-44: WAALKENS, H. E.A. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde.
251113-52: WADDEN - Prisma Wegwijzer Waddeneilanden.
15810-56: WADDINGTON, ADRIAN. - Creatieve kalligrafie. Met 34 klassieke alfabetten en 50 inspirerende tepassingen.
171116-33: WAGEMAN, PATTY (RED.). - Russische sprookjes. Volksverhalen en legenden.
5116-13: WAGENAAR, HINNE E.A. - In eigen teology? Afrikaanse fragen yn it Frysk en yn it Saksysk.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
19615-93: WAGENAAR, C.G. - De Johannes Kerkhovenpolder 1950-1980. Kroniek van een Dollardpolder.
220310-175: WAGENMAKERS, P. - Assen in oude ansichten.
51015-188: WAGNER, ECKARD E.A. - Landschaften im Emsland. Papenburg mit Aschendorf, Dörpen, Lathen, Rhede.
261016-54: WAGT, LUC. - De Tiktakshows. Onvergetelijk!
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
060211-22: WAL, OLOF, VAN DE (RED.). - Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
260312-93: WAL-FEIKEN, RIA, VAN DER E.A. - Gedenkboek School met de Bijbel te Scheemda 1906-1981.
251016-168: WAL, CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
251016-169: WAL-VAN TRIEST, MARIJKE, VAN DER E.A. - 75 jaar christelijk onderwijs Blijham 1921-1996.
250909-2873: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot Studio.
020911-69: WALCHEREN. - Gids door Walcheren.
030711-73: WALDECK, K.J.J. - Dutch ambulances (1945-1945).
23814-14: WALDEMAR, CH. - Jong en gezond door yoga. Adem uzelf gezond.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
130912-31: WALKER, ALICE. - De tempel van mijn gezel.
250909-5483: WALKER, ALICE. - Het geheim van de vreugde.
250909-442: WALKER, ALICE. - Possessing the secret of joy.
280310-03: WALLERT, ARIE E.A. - De laude scriptorum. De vervaardiging van een middeleeuws boek.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
16516-29: WALLISCH, HEINZ. - 125 Jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht.
27713-45: WALSCH, NEALE DONALD. - Communion with God. An uncommon dialogue.
27713-40: WALSCH, NEALE DONALD. - Conversations with God. Book 3. An uncommon dialogue.
27713-25: WALSCH, NEALE DONALD. - Questions and answers on Conversations with God.
27713-28: WALSCH, NEALE DONALD. - Tomorrow`s God. Our greatest spiritual chalenge.
30615-48: WALSCH, NEALE DONALD. - Vriendschap met God.
250909-4273: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1951-1965.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
10415-14: WALTERS, MINETTE. - Duivelsveer.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15