Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
250909-5381: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
10215-26: RUSSELL, FRANK A.O. - A Century of Chair Design.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
250909-3935: RUTGERS, A. - Vogels van Nieuw-Guinea. Deel 1 en 2.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
9517-41: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA E.A. - Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk.
16115-47: RYAN, WILLIAM AND PITMAN, WALTER. - Noah's Flood. The new scientific discoveries about the event that changed history.
16115-43: RYAN, MARY JANE. - De kracht van het geduld. Hoe geduld ons leven leuk en ontspannen kan maken.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
21317-24: SACK, JOHN. - Het Franciscus verbond.
10317-18: SACKS, OLIVER. - Een been om op te staan.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
091012-08: SALMAN, JEROEN (HOOFDRED.). - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 5 / 1998.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
120513-36: SALTER, MIKE. - The old Parish Churches of Gwent, Glamoran and Gower.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
22217-33: SANDBURG, MARTEN EN JANSMA, KLAAS. - Het kanaal. De aorta van het noorden.
4216-182: SANDEN, W.A.B. VAN DER (RED.). - Mens en moeras. Veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
111216-32: SANDMAN, HERMAN. - De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal. Verhalen.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
3417-154: SANTING, CATRIEN (RED.). - De Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse Universiteit 1614 - 1939.
9615-01: SANTING, MARGARETA M. - De belevenissen van Marten en Hillechien.
250909-1917: SAP-AKKERMAN, NIES. - Tussen swien en big.
250909-1880: SAP-AKKERMAN, NIES. - Opa’s jonge joaren.
12316-51: SAP-AKKERMAN, NIES. - Miekemauchie. Vertelsters veur lutjekes.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
28815-06: SARABANDE, WILLIAM. - Het vuur uit de hemel. Kinderen van de dageraad deel 6.
28815-07: SARABANDE, WILLIAM. - Het volk van de witte mammoet. Kinderen van de dageraad deel 5.
28815-08: SARABANDE, WILLIAM. - Rijk der schaduwen. Kinderen van de dageraad deel 4.
28815-09: SARABANDE, WILLIAM. - Land der verlorenen. Kinderen van de dageraad deel 3.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
091012-40: SARTORE, JOEL. - Zeldzame beelden van het alledaagse. Masters of photography.
61214-47: SASSE VAN YSSLT, A.F.O. VAN. - Oorkonden betreffende Rixtel.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
19913-214: SAUL, CARL THEODOR. - Lachendes Ostfriesland.
111216-05: SAVIGNEAU, JOSYANE. - Marguerite Yourcenar. Een biografie.
16115-10: SCHAAF, JASPER. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
231011-115: SCHAAF, YPE. - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
22117-21: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
8416-53: SCHAALMA, ALBERT. - Op mijn schreden terug naar huis.
8416-45: SCHAALMA, ALBERT. - Babel aan de A
25216-20: SCHAAP, PETER. - Wolvers dochter.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
150310-24: SCHAAP, GERCO. - Piet van Egmond. Een leven voor muziek.
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
241010-44: SCHAAP, DICK. - Vissen voor je brood.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
3417-19: SCHACKMANN, WILL. - De proefkolonie.
2517-31: SCHADEE, N.I. - Zilverschatten. Drie eeuwen Rotterdams zilver.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
61214-29: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
12714-29: SCHAIK, JOB, VAN. - Hardloper Huizenga. Het verhaal van een vergeten wonderatleet.
250909-5176: SCHAKEL, MAARTEN W.   - Streekgenoten 1.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
20117-09: SCHAMA, SIMON. - Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.
160312-41: SCHAUER, T.H. EN CASPARI, C. - Plantengids in kleur. Met 600 naar kleur en biotoop geordende plantesoorten.
8616-19: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
250909-2181: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
250909-4183: SCHEIFES, IRUN. - Onaffe dingen.
16115-12: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
251016-235: SCHELLART, A.I.J.M. - Borgen, Havezaten en Landhuizen in Groningen en Drenthe in oude ansichten.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
261016-51: SCHELLART, A.I.J.M. EN VRIES, THEO, DE. - Kastelen en landhuizen in Zuid-Holland in oude ansichten.
250909-3791: SCHELLBERG, DIRK. - Didgeridoo. Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen.
250909-4798: SCHELLEKENS, HANS E.A. - Avanti 1931-1981. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van S.V. Avanti ‘31.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
22117-138: SCHELTEMA, H.J. E.A. (SAMENSTELLERS). - Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
25710-23: SCHELTENS, WILLEM MATTHEUS. - Zicht op n koppel Belgen. Sonnetten.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
28217-02: SCHENDEL, ARTHUS VAN. - 4 Romans in 1. Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald. Het fragatschip Johanna Maria. De werld een dansfeest.
28514-185: SCHENK, GERARD (EINDRED.). - Beeld en land '87. Werken van 27 kunstenaars op 13 verschillende lokaties in Noord-Oost Nederland.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
2517-01: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (HOOFDRED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
240910-181: SCHIERMONNIKOOG. - Schiermonnikoog als zeebadplaats geschetst.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
250909-984: SCHILDER, KEES. - De Gelders / Overijsselse familie Schilder. Met een overzicht van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
111216-28: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Noord-Brabant ca. 1905. Schaal 1:25.000.
15417-41: SCHILDKAMP, J.B. E.A. (RED.). - De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen 1520-1525.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
250909-5096: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
090117-13: SCHMIDT-WEERDMEESTER, TONJA. - Dienstbode op De Nijensteen. Een IJsselhoeve in de oorlogsjaren.
27117-02: SCHMIDT, WILHELM. - Handboek voor de levenskunst.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
311016-44: SCHMIDT, FIRMIN, DE. - Krypte en koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent in het licht van de jongste archeologische onderzoekingen.
181215-20: SCHMIDT, ULF. - Karl Brandt: The Nazi Doctor. Medicine and power in the Third Reich.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
010610-72: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren1850-1890.
250909-3858: SCHNACK, FRIEDRICH. - Het wondere leven der vlinders.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
250909-5005: SCHOENMAKER, BEN EN PEUCKER, PAUL. - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
10417-13: SCHOFFER, L. E.A. - Alkmaar ontzet 1573-1973.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
241014-30: SCHOLMA, MARTIN EN MEIJER, FOLKE (SAMENSTELLERS). - Sneeuwboek. Groningen, februari `79.
22117-73: SCHOLTE, HENK E.A. (SAMENSTELLING). - Liesterlaidjes. Een bundeling van 33 liedjes uit vijf lespakketten, in gecorrigeerde versie.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
250909-1770: SCHOLTENS, H. - Batje. Belevenissen van een olle vrijgezel oet de Pekel.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
140212-31: SCHONHAGE, H.A. - De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners.
250909-5810: SCHÖNHERR, KARLHEINZ. - In zes dagen naar de maan! Wernher von Braun en de ruimtevaart.
15417-64: SCHOON, SIMON. - Naar aanleiding van de joodse feesten.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
251016-150: SCHOONHOVEN, HINDRY EN BERGMANN, CHRISTOPHER. - Hogelandster waarkwoorden.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
251016-244: SCHOORL, HENK. - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 3: De Convexe Kustboog en het eiland Vlieland.
7814-45: SCHOORL, HENK. - 't Oge. Het waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.
251016-240: SCHOORL, HENK. - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 4: De Convexe Kustboog en het eiland Terschelling.
140110-17: SCHORREN, DERWIN. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
250909-5864: SCHORTINGHUIS, DERK. - Van het volk is niets bekend geworden.... Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk, Voogd van Rottum 1865-1908.
61115-53: SCHOT, J.W. E.A. (RED.). - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. IV: Huishouden, Medische techniek.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
2517-38: SCHOUTE, ROGER, VAN EN PATOUL, BRIGITTE, DE (RED.). - De Vlaamse Primitieven.
12714-49: SCHOUTEN, JACQUES. - De Nieuwe Zoetwatergiganten.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
251016-151: SCHREIBER, FRÉ. - Over Zoltkamp noar stad. Humoristische rondraais deur Grunnen.
30615-24: SCHREIBER, FRÉ. - Toalboukje. Op n speulze menaaier Grunnegers leren.
3417-103: SCHREIBER, FRÉ. - Oetjeboe. Groningse scheldwoorden van a-z.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
140811-35: SCHREIBER, FRÉ E.A. (SAMENSTELLING). - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
3417-59: SCHREIBER, FRÉ (SAMENSTELLING). - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
130213-35: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 5. Mopkes.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
30615-23: SCHREIBER, FRÉ. - Streek en Toal. Grunnen.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
23814-42: SCHREINER, JAN. - Vissen met quiver- en swingtip.
1814-40: SCHREINER, JAN. - De werphengel als volmaakt vistuig.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
120712-08: SCHREUDERS, PIET. - The book of paperbacks. A visual history of the paperback book.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
151214-07: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Golden Raand. Landschappen van Groningen.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
4216-178: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
12316-125: SCHROOR, MEINDERT. - Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen, 1850-1995.
251016-45: SCHROOR, MEINDERT. - Van Keeg en Leeg. Geschiedenis van het Noorderleegs Buitenveld.
251016-192: SCHROOR, MEINDERT EN HEUVEL, CHARLES, VAN DEN. - De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572.
3417-166: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Stadslanden van Groningen (1724-1729).
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918. J.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2980: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningen zo bekeken 1880-1940.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
31317-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
31317-26: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het Klooster Ter Apel.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
91113-40: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
16813-31: SCHULLER, ROBERT A. - Zelfs al ga ik door een dal...
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
2517-42: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
250909-3720: SCHULTE, A.G. (RED.). - Ruïnes in Nederland.
12714-21: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte.
161110-28: SCHULTEN, C.M. E.A. (RED.). - 1 Divisie '7 December' 1946-1986.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
151214-30: SCHULZ, ANDREAS. - Sterren herkennen en benoemen.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
270909-105: SCHURINGA, F.G. - Het dialect van de Veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
250909-1020: SCHUT, JANS. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings - Drentse familie en genealogie.
3417-160: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
240910-73: SCHUT, E. - Aanzien doet gedenken. Oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank.
250909-1604: SCHUTTE, G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
250909-1104: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
120513-51: SCHUTTEN-PUTTERS, M. - Kantwerk. Het maken van kloskant.
251016-152: SCHUTTER, G.N. - Kloosters in Stad en Lande. Gids voor de kloosterkaart in het klooster Ter Apel.
250909-2872: SCHUTTER, G.N. - Het Huis met de Dertien Tempels. Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 te Groningen.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
22117-40: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
19913-84: SCHUURMAN, H. - Mussel, dorp op de grens van veen en zand. Historisch fotoboek over Mussel, Braamberg en Kopstukken.
15914-49: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
19615-145: SCHUURMAN, RENSE, - Udema Gieten 1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
12316-128: SCHUURMAN, H. - Musselkanaal, een dorp aan het stadskanaal.
251113-91: SCHUURMAN, H. EN PRANGER, J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
22117-140: SCHUURMANS, H. - Geïllustreerde Gids voor Winschoten en Omstreken.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
120513-34: SCHWARZENBERG, KARL, VON E.A. - Praag. De Burcht en haar kunstschatten.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
22217-03: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
22217-04: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
250909-1514: SCHWING, A.A. - Gedenkboek der Grenadiers en Jagers 1929 ? 1939.
031210-16: SCOFIELD, BRUCE EN CORDOVA, ANGELA. - De Azteekse Ring van het Lot. Astrologie en Inwijdingssysteem van de Oude Azteekse Wereld.
31317-35: SEBENS, PIET. - Met intens genoegen. Frans Stuurman, Hilde Snoeyer, Piet Sebens, Ben Rikken, Peter Durieux, Charles Donker, Siemen Dijkstra.
9517-04: SEBERECHTS, FRANK. - Tussen Schelde en Wolchow. Vlaanderen en het Oostfront.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
2517-39: SEGAL, SAM. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
15417-39: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
090117-08: SEIJEN, MELIS A. VAN. - Op reis door Friesland in grootmoeders tijd. / Ansichten uit grootmoeders tijd. Leeuwarden./
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
27115-15: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
290812-34: SENDERS, JACQUES EN RITA. - Exotische schelpen in een oogopslag.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
10417-50: SETTEN, G.J. VAN. - De santenkraam der roomse kerk. Met heiligen door de seizoenen.
30315-27: SEUNKE, SUSAN. - Detail in aquarel.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
250909-2092: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279 - 1979. Herinneringen en oude verhalen.
3417-185: SEVENTER, J.P.L. (RED.). - Henk Helmantel.
250909-3391: SEVENTER, JOANN, VAN EN ARCHER, PHIL. - Paul Martin. Pictura Nova.
26316-45: SEYMOUR, JOHN. - Leven van het land. Niets verspillen en gezond blijven.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
10417-51: SHALEV, MEIR. - De bijbel nu.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
150211-03: SHREVE, ANITA. - De vondeling.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
251016-56: SICKINGHE, F.O.J. - Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de ommelanden en daarbuiten! Het Groninger geslacht Sickinghe 1284 - 1984 en later!
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
61115-79: SIEBELINK, JAN. - De overkant van de rivier.
130912-24: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
5217-22: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
250909-5820: SIEBS, BENNO EIDE E.A. - 125 Jahre Rickmers.
250909-4327: SIEFKEN, SIEFKE ORTGIES. - Tausend Jahre Reepsholt 983-1983. Geschichte des Stiftes für Regularkanoniker und der Probstei Reepsholt in Ostfriesland.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
51015-63: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Het begon in een uitgeroeid nest. Gebeurtenissen uit de jaren 1940-1945 in de Groninger contreien. Autobiografie.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
12316-32: SIEMELINK, T.H. - Geschiedenis van de stad Workum.
4216-179: SIEMENS, B.W. - Historische atlas van de provincie Groningen. + Toelichting bij de Historische atlas van de provincie Groningen.
12316-191: SIEMENS, B.W. - Dijkrechten en Zijlvesten.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
250909-2386: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
251016-208: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2008.
251016-209: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2007.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
150311-189: SIJENS, DOEKE. - Vader en Zoon. Schilderijen en tekeningen van Gijsbert en George Martens.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
20117-51: SIJNKE, PETER (RED.). - Middelburg 7 mei 1940. Het vergeten bombardement.
231011-59: SIKKEMA, JAN (SAMENSTELLER). - 125 jaar Christelijk onderwijs Warffum 1874-1999.
31115-36: SILVER, CAROLINE. - Elseviers paardengids. Met 177 rasbeschrijvingen.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
31317-07: SAINT-SIMON. - Memoires.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
12714-16: SINCLAIR, KEVIN (TEKST). - China. Een culinaire reis.
111216-09: SINNINGHE, J.R.W. - Drentsch sagenboek.
22117-176: SIONSSCHOOL. - 50 jaar Sionsschool 1940-1990.
250909-3844: SIPKES, C. - Flora van onze gekweekte kruidachtige vollegrondsgewassen.
19913-140: SIPMA, SJ. - Ingwierrum troch de tiden hinne.
27117-24: SITSKOORN, MAGRIET. - Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Beïnvloed de hersenen om te bereiken wat je wilt.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
230612-04: FRYSLÂN SJONGT. - Fryslân sjongt. Algemien Frysk lieteboekje mei âlde en nije sangen.
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
30315-29: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
26117-20: SLAUGHTER, KARIN. - Trouweloos.
26117-19: SLAUGHTER, KARIN. - Onzichtbaar.
26117-23: SLAUGHTER, KARIN. - Een lichte koude huivering.
26117-21: SLAUGHTER, KARIN. - Nachtschade
26117-22: SLAUGHTER, KARIN. - Onaantastbaar.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
16913-01: SLEE, CARRY. - De toegift.
18217-23: SLEE, CARRY. - Lekker weertje koekepeertje.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
3417-104: SLEEBE, V.C. - In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
080311-27: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
71213-101: SLIGGERS, B.C. - Westerveld. Van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988.
250909-1646: SLIGGERS, BERT (INLEIDING). - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne. Reisjournaal van een Haarlems schilder 1652-1655.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
090611-50: SLUITER, J.W. - Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
261016-77: SLUITER, J.W. E.A. - Overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven.
10215-27: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
231011-118: SMALS, JUDITH (EINDRED.). - De Oude Stadsbegraafplaats Leeuwarden. Roodbaards laatste rustplaats.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
251016-154: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
031109-29: SMEDES, J.J. - Luchtig bladerwerk van 100 jaren Middelbaar Onderwijs in Hoogezand-Sappemeer.
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
12316-176: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
251113-92: SMIT ,REINDER EN HOEKSTRA, MEINE. - Dwingeler Prenten.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
12316-132: SMIT, TINY (EINDRED.). - GEO-grafie. Een terugblik op 50 jaar voetbalvereniging Garmerwolde En Omstreken.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
22117-177: SMIT SIBINGA, CEES, TH. (EINDRED.). - De Groote Sociëteit te Groningen 1765-2015. Sociaal-maatschappelijke betekenis en bijdrage.
010213-08: SMIT, E. - Honderd jaar Nederlands Octrooibureau.
15517-09: SMIT, JAN EN STRAALEN, BRORD, VAN (RED.). - IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689-heden.
270909-197: SMIT, REINDER. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
3417-155: SMIT, GERRIT E.A. - Stempel in het schootsveld. Een uitgave ter gelegenheid van de reünie van eerste bewoners van de Da Costastraat in de Wijert, Groningen.
250909-5866: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
250909-5878: SMIT, JO E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984.
301011-13: SMIT, SUSAN. - De zweefmolen. Wegwijs in de jungle van alternatieve behandelingen.
250909-789: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
171116-37: SMIT, DAAN. - Planten uit Bijbel. Hun herkomst en gebruik door de eeuwen heen.
19615-23: SMIT, FRANCK E.A. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van ademisch Groningen.
22117-22: SMIT, G. (TEKST). - Exloo in foto's. Een stukje geschiedenis van het dorp Exloo.
251016-22: SMIT, REINDER EN MEIJER, HARMEN. - 100 jaar school in Lhee (1888-1988).
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
250909-1601: SMIT, PIETER. - Artis. Een Amsterdamse Tuin.
060211-48: SMITH, RAY. - Aquarelleren. Landschap.
250909-5188: SMITH, EDWIN E.A. - English Parish Churches.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
28217-08: SMITH, TOM ROB. - Kind 44.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
10215-22: SMITS, J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780) - de traditie gevolgd en gewogen.
310110-46: SMITS, MAJ-BRITT EN KUIPERS, HARKE. - Dagboek Ellersinghuizerveld. Herstel van een aurhentiek landschap.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
250909-1432: SMULDERS, R.M. - Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-746: SNEEK - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
250909-3159: SNYDER, GEORGE S. - Oude hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
16913-51: SOBCZAK-WEHRUNG, JOSEE EN WEHRUNG, JOHN. - Sint-Martinuskerk Beek. Over mensen, een gebouw en kerkschatten.
250909-3927: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
250909-1681: SOMERS, ERIK. - Vrijgegeven door de Duitsche censuur. Fotograaf in dienst van de bezetter.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
9315-208: SOUTHAM, JEM E.A. - Eiland Insel Island Eilaun. Schiermonnikoog.
250909-5533: SOYINKA, WOLE. - Isjara. Reis rond Essah.
19615-159: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
3417-34: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel X.
3417-35: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel VII.
3417-33: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel IX.
3417-36: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. E.A. (RED.). - Fryske plaknammen deel VIII.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw? Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
050113-31: SPANNINGA, JAAP J. - `Ick dien in Sellingen en Ter Apel`. Herinneringen aan de Nederlandsche Arbeidsdienst in de Tweede Wereldoorlog.
060211-26: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
250909-3583: SPEELMAN, WILLEM MARIE EN VELDSTRA, ANTJE. - Natvra Artis Magistra. Antje Veldstra.
250909-1876: SPEELMAN, E. EN WATTUM, S.F. VAN. - Traauw den toch, Fennechie! Bliedspul in drei bedrieven. 5 doames, 4 heren.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
7217-09: SPEK, THEO E.A. - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing
251016-24: SPEK, THEO. - Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.
031109-38: SPEK, J.J. VAN DER. (EINDRED.). - De universele mens. Geert Hendrik Streurman tussen Goethe & De Ploeg.
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
31317-08: SPELIERS, HEDWIG. - Dag Streuvels. Ik ken den weg alleen.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
61115-47: SPENCE, IAN. - Een jaar in de tuin. Tuinieren van maand tot maand.
250909-1001: SPIEKMAN, LUUK. - Familie Haak met als oorsprong de gemeente Onstwedde.
160312-38: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900.
130213-30: SPIERINGS, PIERRE EN VOS, AD. - 80 jaar DRAKA 1910-1990.
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
151214-31: SPIES, PAUL E.A. - "Het grachtenboek. Vijf eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht. "
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
15417-65: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
090611-33: SPITHORST, KEES. - De Hoop. De laatste industriemolen in Tytsjerkstradiel.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
8616-50: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
31317-23: SPRAKEL, HANS EN SPRAKEL, ANKE. - Blitzkrieg halte Kornwerderzand.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
250909-4216: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
111116-46: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
250909-4154: SPRINGER, F. - Zaken overzee.
250909-4729: SPUESENS, R. E.A. - RIA 50 1931-1981.
17313-95: SPYKSMA-SCHOTANUS, E. - Slein mar oerein. Burgum yn oarlochstiid.
260312-88: STAAL, T.A. - Provinciale Groninger Vereniging ?Het Groene Kruis? 1902-1952. In vogelvlucht II. Bevattende de geschiedenis der vereniging van 1027-1952.
251016-72: STAAL, EDE. - Dat is mien laand... De mooiste liedjes van een unieke Groninger zanger.
050113-32: STAAL, A. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs te Harkstede.
8713-36: STABENOW, CORNELIA. - Henri Rousseau 1844-1910.
25710-18: STACHURA, PETER D. - The Weimar Republic and the younger proletariat. An economic and social analysis.
5217-25: STACKETT, KATHRYN. - Een keukenmeidenroman.
91113-72: GRONINGEN / STADSKANAAL. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Stadskanaal.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
250909-5853: STAMPERIUS, HANNEKE (SAMENSTELLING). - De Wadden. De mooiste verhalen over de zee en de eilanden.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
21317-26: STAP, SOPHIE VAN DER. - Meisje met negen pruiken.
22217-25: STAP-LOOS, A. - Speelgoed van alle tijden.
250909-4980: STAPPERS-VÜRTHEIM, A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
2315-41: STARING, W.C.H. - De wording van kienhout. Het ontstaan en de vindplaatsen van kienhout.
250909-4228: STARKENBURG, ILSE. - De blinde vlek op de kaart. Verhalen.
16813-25: STASTNY, KAREL. - Watervogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten watervogels, met vele illustraties in kleur.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
91015-27: STEEG-STOLK, HANNY, VAN DE. - Timco de straatjongen.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
27117-16: STEEN, GAIT JAN. - Fillezofoaziejs, prakkezoaziesj en belevenissen uut de joaren 1959-1974.
240113-15: STEENBEEK, ROSITA. - Ander licht.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
17313-114: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen.
231011-183: STEENBRUGGEN, HAN E.A. - Jan van der Zee 1898-1988. Geschilderd, gesneden, ontworpen. Painted, carved, designed.
3417-186: STEENBRUGGEN, HAN. - De Ploeg. Schilderijen van de aarde 1918-1933.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
240910-217: STEENBRUGGEN, HAN E.A. - Ontmoeting met Felix 3: Wobbe Alkema.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
51015-137: STEENHUIS, AAFKE. - Stemmen van Groninger dijken.
4216-63: STEENHUIS, AAFKE. - Midden in de wereld.
4216-62: STEENHUIS, AAFKE. - Gruin en griesblaauw en stainrood.
251016-225: STEENHUIS, AAFKE. - Windjammers in Delfzijl. De route van de chilisalpeter.
3417-60: STEENHUIS, AAFKE. - Stenen en stemmen van Wittewierum.
4216-35: STEENHUIS, F.H. - Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs.
22117-55: STEENHUISEN, A.M. EN STEENHUISEN, F.K. - Steenhuisen van Steenhuisheerd en andere gelijknamige Groninger geslachten.
12316-136: STEENHUISEN, M. - In en om het oude Veenlust.
250909-220: STEENMEIJER, FRANS & TINEKE. - Moord bij het hunebed.
311016-40: STEENSMA, REGN. - Opdat de ruimten meevieren. Een studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken.
8716-01: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Drentse kerken.
4216-22: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
310110-13: STEENSMA, REGNERUS E.A. (RED.). - Kerkrestauraties in Groningen. Studies voor Harry de Olde bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken.
250909-822: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
30615-33: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 2000. 12e editie.
30615-34: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1992. 8e editie.
30615-35: STEENSMA, FRANS (EINDRED.). - Oor's Eerste Nederlandse Pop-encyclopedie 1996. 10e editie.
250909-3710: STEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
19816-22: STEENSMA, REGN. EN SWIGGHEM, C.A. VAN (RED.). - Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw.
61115-10: STEER, GINA. - Ingemaakt en lekker. Jam, chutneys en tafelzuur.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
150310-25: STEGEMANN, MICHAEL. - Camille Saint-Saëns and the French Solo Concerto from 1850 to 1920.
301216-19: STEGGE, CECILE, AAN DE EN HOOGEVEEN, JAN-CEES. - Geduld en toewijding. Verpleging en verpleegsters in de psychiatrie van 1941 over hun werk met patiënten.
15417-30: STEIN, GEORGE H. - Geschiedenis van de Waffen-SS.
26316-05: STEIN, DIANE. - De kern van Reiki. Energetisch genezen binnen handbereik.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
311016-09: STEINBERG, S.H. - Die Schwarze Kunst. 500 Jahre Buchwesen.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
28514-151: STEINMEYER, E. - De roemrijke historie van de Jeugdherberg-bark Pieter A. Koerts te Delfzijl
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
150611-15: STEL, E. E.A. - Jubileumboek H.B.S. Veendam 1866-1951.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
3417-37: STELLINGWERF, H. - Workum op weg naar het heden. De functioneel ruimtelijke veranderingen van een IJsselmeerstadje sinds 1920.
16516-14: STEMPHER, A.S. - Nog 's sjouwen door Oud-Arnhem.
16516-13: STEMPHER, A.S. - Sjouwen door Oud-Arnhem.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
250909-4872: STENFERT KROESE, H.E. EN NEIJENESCH, D.W. - Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling.
031109-49: STENFERT KROESE, HELEN (EINDRED.). - Handleiding voor de kalligrafie.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
9315-108: STERENBORG, R. - "'t vondertje. Groninger spultje van laifde en haot in ain bedreif, met ;n blied ende. Veur 5 Heeren en 2 Daomes."
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
110313-15: STERK, STEVEN. - De midden en de beide einen.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
090611-26: STERNER, GABRIELE. - Tin.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
120712-35: STEWART, WILLIAM. - Zelfvertrouwen. Je kunt er aan werken!
15517-10: STEYVOORT, COLETTE, VAN. - Inleiding tot kantkreatie.
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
25616-23: STIGTER, BIANCA. - De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
22117-56: STIKKER, A.H. - Het geslacht Meursing.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
10417-54: STILMA, LIZE. - God is daar waar men hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen.
18217-18: STINE, R.L. - Monsterbloed. Kippenvel.
18217-19: STINE, R.L. - Ee smakeleijk…. Kippenvel.
14317-23: STOEL, G. E.A. - Gebroken dijken. Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 Februari 1953.
19913-204: STOEP, A. VAN DER. - 75 jaren Christelijk Onderwijs Schiermonnikoog, toen en nu.
250909-5739: STOER, GERARD. - Trams 84.
250909-3680: STOKHUYZEN, F. E.A. - Zesde jaarboek van De Hollandsche Molen 1957-1960. Verslagen en bijdragen.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
191113-25: STOKREEF-BRAAKMAN, GERDA. - Venneman en de noabers in de buurtschap Verwolde.
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
251016-157: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu deel 3. Bourtange, Harpel, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Jipsingboertange, Sellingen, De Beetse, Laude, Wessingtange
25616-15: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - "Dorp, toen en nu. Deel 4; Nieuwwolda, 't Waar / Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten / Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum. "
251113-51: STOLK, H.K. - Zeebad Vlieland. Het begin van het toerisme op Vlieland.
28415-09: STOLL, F.M. EN GROOT, W.H. DE. - Het Nieuwe Haagse Kookboek. Recepten, menu's en receptenleer Huishoudschool-Laan van Meedervoort Den Haag.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
22117-74: STOLLMEYER, ALICE (RED.). - De Blauwe Schuit. Varen met dichters en kunstenaars.
1516-01: STOLP, HANS EN BRINK, MARGARETE, VAN DEN. - Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
250909-883: STOPPELAAR, R.J. DE. - Zon op de golven.
4216-36: STORK-VAN DER KUYL, DAISY. - Tachtig levensjaren in twee werelddelen.
250909-332: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
251016-236: STORK, A.W. - Te voet van Heerenveen en Leeuwarden naar Groningen en Assen.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
2517-32: STOTER, MARLIES. - Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
4216-31: STOTER, MARLIES. - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
19615-215: STRACKE, J.C. - Altfriesische Trachten. Tracht und Schmuck Altfrieslands.
15417-31: STRAGARDT, NICHOLAS. - De Duitse oorlog. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van burgers en soldaten.
3417-188: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
3417-187: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
16517-23: STRATENUS, SYTSKE. - Frivolite vroeger en nu. Met patronen en duidelijke techniektekeningen.
22117-142: STRATING, HENK. - Kroniek van een bevrijding. De regio Winschoten, april 1945.
251016-213: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
4216-140: STREURMAN, G.H. E.A. (RED.). - Veendam 300. Gedenkboek in opdracht van het gemeentebestuur uitgegeven bij het 300-jarig bestaan van Veendam. 1655 - 1955.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
250909-261: STRUIK, PIETER J. - Zaaizaod.
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
250909-365: STUMPEL, L.M.A. E.A. - Etstoel Anloo Toe St. Magnus.
1216-45: STUVEL, H.J. - Volle kracht vooruit. Bronsmotoren 1907-1957.
250909-5721: STUY, J.C.P. - Helikopters.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
250909-4730: SUIJKERBUIJK-STOOP, C. E.A. - RKVV-Borgvliet 60 jaar 1922-1982.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
250909-1484: SURENDONK, HUUB. - Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun u.a. (1899-1999).
91113-58: FRIESLAND / SURHUISTERVEEN. - Friesland / Drachten. Stafkaart Drachten.
251113-66: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3941: SURINGAR, W.F.R. - Zakflora. Handleiding tot het bepalen van de in Nederland wildgroeiende planten in aansluiting met de werken der Ned. botanische Vereniging.
20510-8: SÜSKIND, PATRICK. - Het parfum.
250909-527: SUSO, BAMBA AND KANUTE, BANNA. - Sunjata. Gambian Versions of the Mande Epic.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
7417-44: SVEEN, GARD. - De hitte van de hel.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
250909-1355: SWAAN, ABRAM, DE. - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.
250909-3856: SWAEN, A.E.H. EN DRIJVER, J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Verslagen en bijdragen 1929-1936.
140910-55: SWAGERMAN, JAN. - Vertellingen rondom de Oude Rijnmond. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
101114-39: SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. - Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
250909-1022: SWEERS, B.M. - Karens familiekroniek. Over het leven van de voorouders en enkele andere familieleden van Farmor / Mormor Karen A. Sweers-Nyegaard.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
250909-3743: SWIGCHEM, C.A. VAN E.A. - Een huis voor het woord. Het Protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
251016-158: SYPERDA, E. - Tjamsweer en zijn kerkelijk verleden.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
150411-72: SYTEMA, FOKKE. - Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee.
250909-769: SYTSTRA, O.H. EN HOF, J.J. - Nieuwe Friesche Spraakkunst.
11114-14: SZWILLIUS, MARLISA. - De lekkerste recepten voor quiches en hartige taarten.
111216-33: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Kronieken. Ab exccessu divi Augusti annales.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
180912-17: TADEMA, HINK E.A. - 50 jier SSFS Bernlef by gelegenheit fan it tsiende lustrum.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
20117-31: TALMA, MEINDERT. - Kelderkoorts. Nederlands onbekendste popster 1.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
12316-138: TAMIS, FRANK. - Westerwolde. Verkenning van een oud landschap in Oost-Groningen.
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
3417-156: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Thank You, Canada. Herinneringen aan de bevrijding van Groningen in april 1945.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
250909-2270: TAMMELING, BART - Zelfde circus, andere clowns. Kroniek van 25 jaar Groningen.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
250909-3047: TAMMELING, BART. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen.
7814-12: TAMMELING, B.P. - 175 jaar AZG.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
30614-14: TAMSE, C.A. (RED.). - Koningin Wilhelmina.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
130912-10: TARTT, DONNA. - De verborgen geschiedenis.
250909-3568: TAVERNE, ANS EN HOFSTEDE, POUL, TER. (SAMENSTELLERS). - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden enz. in de collectie van Het Groninger Museum.
250909-3762: TAYLOR, ALISTAIR. - Yesterday. Herinneringen aan de Beatles.
23114-23: TAYLOR, LOUISE. - Yoga voor iedereen. Een werkboek voor geestelijke en lichamelijke gezondheid.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19913-229: TEENINGA, R. - Teeninga. Geschiedenis van een familie uit het Groninger Westerkwartier.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
17313-180: TEENSTRA, M.D. - "Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe; waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel."
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
16315-22: TEIRLINCK, IS. - Plantenkultus.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
220310-130: TEIS, GEERT. - Knoalster Prikkelboukie.
251113-06: TEIS, GEERT. - `t Aimertje. Grönneger waark.
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
23715-23: TELDERS, C.S. E.A. - Levensbeschrijving van Prof. Mr. B.M. Telders.
17313-12: TELTING, A. - Stadboek van Groningen.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
17313-96: TELTING, I. - Register van den Aanbreng van 1511 en verdere stukken tot den Floreenbelasting betrekkelijk deel I t/m IV.
8416-46: TEMPELMAN, JAAP. - Zo lang als het duurt.
16214-30: TERHART, FRANJO. - Het hiernamaals. Leven na de dood.
171116-27: TERLOUW, WILLEM J. - De Stanya collectie. Een particuliere verzameling Rozenburg keramiek.
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
22117-183: TERMEULEN, THOMAS. - Topografische Atlas Groningen 1:25.000.
22117-184: TERMEULEN, THOMAS. - Topografische Atlas Drenthe 1:25.000.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
91113-74: GRONINGEN / TERMUNTEN. - Groningen / Termunten. Stafkaart Termunten.
270112-10: TERPSTRA, PIETER. - Friesland in oude ansichtkaarten.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
250909-231: TERPSTRA, PIETER. - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
20117-49: TERPSTRA, PIETER. - De Wadden. Wisselende schoonheid.
3417-106: TERSTEEG, JACQUES (EINDRED.). - Winsum 1057-2007.
3417-105: TERSTEEG, J. - De levensschets van Geert Reinders 1737-1815.
250909-3072: TERWISSCHA VAN SCHELTINGA, GERARD. - Historie van Academisch Ziekenhuis en Medische Faculteit te Groningen in de professoren buurt.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
251016-160: TEULE-VELDKAMP, ANNEKE M. E.A. - Een terugblik op tien eeuwen Schildwolde.
3417-17: TEULING, ARNOLD J.M. DEN EN PLOEG, KEES, VAN DER. - Van klooster tot museum. De geschiedenis van het gebouwencomplex van het Drents Museum.
26315-20: TEX, CHARLES DEN. - Wachtwoord.
19913-205: TEXEL. - Texel Gids.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
250909-2397: THEISSEN, J.S. - Voor vrijheydt ende vaderlandt . Stad en lande in 1672.
251016-46: THEISSEN, J.S. - Centraal gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V).
250909-4681: THEMMEN, P.H. (TOEGESCHREVEN). - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
10417-55: THIEDE, CARSTEN PETER EN D'ANCONA, MATTHEW. - Ooggetuige van Jezus. Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
250909-341: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
250909-3870: THIJSSE, JAC. P. - Omgang met planten.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
23814-20: THOMAS, JO (HOOFDRED.). - Het Pasta Boek. Pasta zelf maken. Pasta uit de streek. Gevulde pasta.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
121009-67: THOOMES, W. - Hofjes in Utrecht.
250909-434: THOPHE, ADAM. - Between each breath.
140811-13: THORBECKE, C.L.J.K. - Het groote kookboek (Lucullus). Nuttige recepten.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
27117-14: THUIJL, J. VAN EN ROOS, J. DE. - 50 jaar TONEGIDO. Jubileumuitgave.
20117-39: THURZOVA, L. E.A. - Elseviers gids van geneeskrachtige kruiden.
250909-5591: THÛY, LÊ THI DIEM. - De gangster naar wie we allemaal op zoek zijn.
10215-08: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
7314-30: TICHELAAR, ROELOF. - Genade als spirituele kracht.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
250909-126: TIESING, HARM / DENING, ALBERT. - Marthao Ledeng de bloem van ‘t daarp / Um d’olde toren.
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
19615-87: TIESSEN, T.G. EN COOLMAN, P. - 't Zandt.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
51015-163: TIGGELAAR, HENK. - Groningen verandert. Een beeld van 25 jaar stadsvernieuwing.
17313-58: TIJMS, W. - Groninger graanprijzen. De prijzen van agrarische producten tussen 1546 en 1990.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
25314-12: TIKTAK, AALJE (EIND.). - Veenkoloniale volksalmanak 5. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Vijfde jaar 1993.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
28415-13: TILMANS, KARIN. - Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus.
250909-3472: TIMM, WERNER. - Gesichtedünung - Roger Loewig - Handzeichnungen 1954 - 1980.
251016-243: TIMMER, CORRIE. - Oosterend in aquarel. Portret van een dorp 1998-2003.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
3417-189: TIMMER, SOPHIE. - Klaproosrood en Korenbloemenblauw. Werk en leven van Maya Wildevuur.
150311-151: TIMMER, K.P. - Het is oorlog. Militairen uit Gieten vertellen over de mobilisatie. mei 1940.
12316-140: TIMMER, J.H. EN OOSTMAN, F.C. - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden.
16214-54: TIMMERMAN, TANJA (RED.). - Tapas. Zonovergoten verrukkelijkheden voor creatief koken.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
240910-167: TIMMERMANS, PATRICK. - Historisch album Drenthe.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
120513-37: TIMPSON, JOHN. - Timpson`s country churches.
7814-53: BAFLO / TINALLINGE - Fotoboek Openbare School Baflo - Tinallinge
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
250909-3949: TJEPLA, J. - Allerlei omtrent de Doberman Pincher in Nederland.
250909-889: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
250909-3976: TOEPOEL, P.M.C. - Toepoel’s hondenencyclopedie.
121009-57: TOL, A.C. VAN. - Wisselend bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
13216-17: TOLLEBEEK, JO. - De toga van Fruin. Denken over de geschiedenis in Nederland sinds 1860.
15414-07: TOLSTOI, LEO. - Anna Karenina.
8217-08: TOLSTOJ, LEO N. - Opstanding.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
250909-290: TONCKENS, C.K. E.A. - Norg en omgeving. Geïll. gids met wandelkaart.
251113-07: TONEEL. - Hou Joap onder petoffel weg kwam. `n Dol ding veur Doame en Heer in Grönneger toal.
250909-3112: TOOLEY, R.V. - Collector's guide to maps of the African Continent and Southern Africa.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
5116-06: TOONDER, MARTEN. - It kwea-each.
5116-11: TOONDER, MARTEN. - De oare wrald.
5116-12: TOONDER, MARTEN. - De witmutse.
5116-05: TOONDER, MARTEN. - De utfalsels.
250909-4874: TOONDER, J. GERHARD. - Het puin aan de Rotte.
5116-10: TOONDER, MARTEN. - It foarlan.
12316-56: TOONDER, MARTEN. - Tom Koater en t spouk van Bommelbörg.
250909-2166: TOONSTRA, J. - Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2.
251016-161: TOONSTRA, JAN (SAMENSTELLER). - Op en om de Terp 60 jaar 1954 - 2014.
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
5217-27: TOORN, WILLEM VAN. - Stoom.
51015-139: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
7217-14: TOP, WIEB. - Honderd jaar imkeren. Geschiedenis van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland 1897-1997.
22117-144: TOP, WIEBRAND. - Ket oet. Ten Boer, 17 april 1945. De bevrijding van een Gronings dorp.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
250909-454: TOURNEUR, WEBSTER, MIDDLETON/ROWLEY. - Three Jacobean Tragedies.
4216-173: TOUWEN, B.C.L. EN YSPEERT, E.G. (RED.). - Willem Lodewijk Gymnasium Groningen 1909-1984.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
250909-1278: TRAVLOS, JOHN. - Pictorial dictionary of ancient Athens.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
250909-1600: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den+ Bergh.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
140311-01: TSJECHOF, A. - De Moezjieks.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
251016-211: TUPAN, HARRY (RED.). - Piet Sebens Nooit mooi genoeg. Schilderijen en tekeningen.
250909-293: TUPAN, HARRY EN TIMMER, JANS. - Drents zilver 1650-1900.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
12316-22: TUTTEL, JAN. - Eelde / Paterswolde. Veranderd gezicht 1900-1980.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 – 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
090117-22: TYLER, E.J. - Zaanse en Friese klokken.
251016-188: UBINK, JAN. - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst. Met een geïllustreerd overzicht der wederopbouwplannen.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
091012-21: UFFEN, JAN SIEBO. - Dè. Verhoalen en gedichten.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
19615-121: UFKES, TONKO. - Deur de tied.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
1814-04: UIJTENBOOGAARDT, BARBELO C. - Licht op hypnotherapie.
9315-111: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
1814-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail drije).
12316-57: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
51015-67: UIL, BERT. - Kovvie staait kloar. Verhoalen in Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes. (dail twije).
251113-10: UIL, BERT. - Woarheid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
111216-40: UILDRIKS, F.J. VAN EN BRUINSMA, VITUS. - Onze bloemen in den tuin. De mooiste en meest gebruikte tuinbloemen.
19615-160: UILKEMA, KLAAS. - Bylden fan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne.
150310-14: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Vincent van Gogh. Schilderijen en Tekeningen.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11114-05: ULLMANN, LINN. - Voor je slapen gaat.
91015-49: ULSAMER, BERTOLD. - Werken met emotionele intelligentie.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
250909-5009: URK. - Urker woorden- en spreekwoordenboek. Met een lijst van scheeps- en visserijtermen.
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-3871: URSING, B. - Elseviers plantengids. Veldflora met 900 illustraties in kleur.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
1516-42: UYTTERHOEVEN, FRANS T.M. - De Weg van de Samoerai. De negen principes van persoonlijke effectiviteit.
17313-131: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale atlas fan Fryslân 1832. Deel 3 - Weststellingwerf ten zuiden van de Linde. De Kadastrale gemeenten Noordwolde en Blesdijk. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
241014-01: VAART, J.H.P. VAN DER EN S. TALSMA. - Kadastrale Atlas fan Fryslân 1832. Deel 16 - Westdongeradiel. De kadastrale gemeenten De kadastrale gemeenten Holwerd, Nes en Ternaard. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslân 1700/1640. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
21317-12: VAESSEN, HENK. - De zevende golf.
250909-4217: VALI, ANNA. - Vanavond komt Caro!
031210-72: VALIULINA, SANA. - Vanuit nergens met liefde.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
250909-5083: VALKENBURG, RIK. - Toen ?t schuimend zeenat hevig bruiste?
27117-28: VALKENBURG, RIK. - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Deel 2.
140811-28: VALKENBURG, RIK. - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
250909-3656: VANBESELAERE, W. (NEDERLANDSE INLEIDING). - Opsomer.
28217-13: VANCE, JACK. - Alastor. De drie romans: trulion, Marune, Wyst.
28217-17: VANCE, JACK. - Station Araminta. Eerste boek De Kronieken van Cadwal.
250909-1264: VANDEBEECK, TH. EN GRAUWELS, J. - De Boerenkrijg in het Departement van de Nedermaas.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
2517-22: VANDENBERGHE, ST. E.A. - Catalogus van de kantverzameling.
14415-16: VANDENBUSSCHE, L. EN BRAECKMAN, P. - Gebruik van farmaceutische en volkse geneeskruiden. Tweede uitgave.
16517-24: VANDENHORST, J.J. - Bloemmotieven in kloskant.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
241010-47: VANDERSMISSEN, HANS. - Sail 90. Een kleurrijk verslag van Nederlands grootste zeilfeest met meer dan 200 foto's.
22117-75: VANDERSPOEL, KLAAS. - Ontvoerd? Of vermoord?
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
250909-3869: VANSALEN, VICTOR. - Vleugelkwaliteiten bij postduiven.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
141013-31: VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs De Dedemsvaart.
11114-53: VASAK, PAVEL. - Bosvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bosvogels, met vele illustraties in kleur.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
251016-227: VEEN, ALBERT, VAN DER. - Starend in mijn schroefwater. Memoires begin 20e eeuw tot begin 21e eeuw.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
250909-2843: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Van noodgreep tot kleinood. Het projekt Molukkenplantsoen Groningen 1986-1995.
4216-142: VEEN, KOERT, TER. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
250909-2609: VEEN, W.K. VAN DER. - ?Ten tijde des avonds... Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. De inleiding.
250909-4427: VEEN, MARJA VAN DER. - Soms droom ik van Bach.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
250909-1889: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Bie C & A dr uut.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
22117-23: VEEN, J. VAN DER. - Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het Drentsche-schuttersleven (1830-1934).
51015-68: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Grunneger kerstverhoalen.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3686: VEEN CZN, B. VAN DER. - Groninger molenboek.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
260312-132: VEEN, SIETSE DOUWES, VAN. - De Gereformeerde Kerk van Friesland in de jaren 1795-1804.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
231011-66: VEEN, GRÉ, VAN. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
22117-178: VEEN, R. VAN. - De legende van Walfridus van Bedum en het ontstaan van de stad Groningen.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
12316-141: VEEN, HARM, VAN DER. - 400 jaar Veenkoloniën - strepen aan het water.
12316-142: VEEN, SIJTZE, VAN DER. - Johan Willem Ripperda. De man die geen koning werd van Corsica.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
4216-82: DE VRIJHEID VEENDAM. - Coöperatieve strocartonfabriek De Vrijheid Veendam 1903-1953.
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
23114-16: VEENDORP, BONNIE. - Naober-praoties. Drentse verhalen en gedichten.
22117-179: VEENHUIZEN, W.J. - Geïllustreerd Gedenkboek der Groningsche Academiefeesten.

Next 1000 books from Bladzij 20

6/1