Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
4119-28: MEEDENDORP, TEIO. - Otto Eerelman 1839 - 1926.
26917-38: MEER, P.L.G. VAN DER. - Opkomst en undergong fan in boerebedriuw under Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
3417-147: MEER, J.K.H. VAN DER. - Patriotten in Groningen 1780-1795.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
271118-25: MEESTER, MARIET. - De mythische oom.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
16214-75: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen.
250909-3860: MEEUWSEN, HENK E.A. - Vogelconcentraties in Groningen.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
26917-39: MEIJ, HENDRIK, VAN DE E.A. - Van Keechje tot Morgenzon. 50 jaar voetbalvereniging Holwerd 1948-1998.
29717-10: MEIJ, G.J. VAN DER. - Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Éen afspeigeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrifstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant te Deventer.
20419-38: MEIJER, M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
19618-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Schiedam. Autobiografie van de branderstad.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
21018-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Vlaardingen. Autobiografie van de haringstad.
22117-127: MEIJER WIERSMA, K. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4216-18: MEIJERING, H.D E.A. (RED.). - Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 scripta.
4419-19: MEIJERING, HENK D. EN NIJDAM, HAN. - Wat is recht? De receptie van Oudfries recht in de Groninger ommelandenin de 15e en 16e eeuw.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2505: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
251016-217: MEINZ, MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
250909-4606: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
28514-78: MEKEL, ANNIE. - Spaigeln.
250909-3581: MELIS, WIM. - De Hof van Eden. The Garden of Eden. Unbeschreiblich weiblich? De ketting IV-V. The Chain IV-V. [Noorderlicht].
251016-204: MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
22117-205: MELLEMA, LOUISE. - Rijmprenten van een waddeneiland.
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
271017-21: MENNEGA, L.J. EN MIDDELWIJK, J. - Reunie op 31 mei 1997 ter viering van 50 jaar Rehoboth.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
4119-44: MENSEMA, A.J. EN GEVERS, A.J. - Oude luister in het kerspel. Catalogus van een tentoonstelling over havezathen en buitenplaatsen rond Zwolle.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
19615-68: MENSONIDES, S.S. E.A. - Winsums Verleden.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
24114-53: MERCIER, PASCAL. - Perlmann's zwijgen.
3417-181: MERCUUR, THOM EN HODEL, RUDY. - Museum Belvédère. De Collectie.
6218-12: MERINO, JOSE MARIA. - Het verwoeste land. Deel twee van de trilogie 'Kroniek van de avonturen van Miguel Villace Yolotl'.
9219-43: MERODE, WILLEM, DE. - Kaleidoscoop.
20419-33: MERODE, WILLEM, DE. - Verzamelde gedichten deel 2.
17418-39: MERODE, WILLEM, DE. - Kwattrijnen.
17418-40: MÉRODE, WILLEM, DE. - Doodenboek.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
9219-42: MERODE, WILLEM, DE. - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land.
25219-43: MERODE, WILLEM, DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
050219-02: MERTENS, W.L. - Coevorden in oude ansichten.
25219-23: MESSEL, SAUL, VAN. - Tougelieks. Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987.
10918-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Westerbrok for ever. Een bundel joodse poezie.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
27713-10: MESSING, MARCEL. - De stilte die tot ons spreekt. Balanceren tussen tijd en tijdloosheid.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.
250909-4890: METSELAAR, RON (VOORWOORD). - Jubileum uitgave D.C.O. 1930-1980. 50 jaar Door Combinatie Overwinning.
8319-53: MEUELN, C. VAN DER E.A. - Wegwijzers op het water. Loodsen, bakens en tonne.
250909-3566: MEULDER, MAARTEN J. DE E.A. - Twintig jaar ontwerpen in opdracht. Tineke Wieringa grafisch ontwerper 1973-1993.
250909-3282: MEULDIJK, WIM. - Pipo is er weer!
29917-32: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER EN ROGGE, ELIS. M. - Patronen voor kloskant. Met 23 werktekeningen op 6 losse bijlagen.
16517-18: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER. - Handleiding tot vervaardigen van Duchessekant.
25219-01: MEULEN, DIK, VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker. Deel I en II.
140212-34: MEULEN, WIM, VAN DER EN SLUIS, HILDE, VAN DER. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
250909-4389: MEULEN, JAN, VAN DER. - Dierbare doordravers.
11419-30: MEULEN, CEES, VAN DER. - Buiswater.
16516-50: MEULEN, MARTEN, VAN DER. - Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn.
250909-4210: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
16115-40: MEULENBELT, JOS EN KRAMER, KEES. - Een wandeling door ons dorp Schermerhorn.
290812-54: MEULENDIJKS, JAN EN SCHUIL, BART. - Anagrammen woordenboek. Met 15.000 woordvondsten. Van letterkeer tot ketterleer.
3417-93: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
250909-3573: MEURS, INEZ (SAMENSTELLING). - John Louis Torenbeek.
191113-07: MEYER-BERKHOUT, EDDA. - 1000 prima tips voor de keuken.
12318-03: MEYER, DEON. - 13 uur.
250909-4609: MEYER, G.M., DE EN GRAAFHUIS, A. - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.
250909-3494: MEYER, FRANCOIS EN MEYER, JACQUELINE. - Art Faces. Portraits of Artists in the Photo-Collection of Francois and Jacqueline Meyer.
7217-25: MEYER, DEON. - Duivelspiek.
101017-40: MEYER, STEPHENIE. - Morgenrood.
31017-20: MEYERE, J.A.L. DE. - De N.H. Kerk te Vianen. Van kapel tot mausoleum der Brederodes.
140212-55: MEYLOF, LOUIS. - Scheepsrevue. Buitenlandse sleepboten.
250909-5321: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw.
300113-02: MICHAEL, SAMMY. - Water kust water.
250909-5497: MICHAEL, JAN. - De kunst van het vliegen.
250909-5314: MICHAEL, JAN. - Amsterdam Blues.
250909-5595: MICHEL, NICOLAS. - De laatste reis van Emilie.
250909-1684: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
2617-10: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
25219-44: MICKIEWICZ, ADAM. - Heer Tadeusz of De laatste strooptocht in Litouwen.
250909-5004: MICKLINGHOFF, FRANS. - Monumentaal groen in Wassenaar.
18219-17: MIDDEL, REINT EN WOBBES, REINT. - Oeds de Leeuw Wieland. Leven en werk van een Lopster architect.
22117-54: MIDDEL, AREND. - Op jacht naar Jagt in woord en beeld.
3417-43: MIDDEL, AREND. - Nyssinghe/Niezing. Een oud Drents geslacht van eigenerfden. Van de Suetessche te Rune.
210119-20: MIDDELAAR, HENK, VAN. - Geef mie de nacht. Ede Staal. Een biografie.
250909-3130: MIDDELSTUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Middelstum.
4216-19: MIDDENDORP, FOKKE. - De Van Harens en Wolvega.
27117-04: MIDDLEBROOK, MARTIN. - Arnhem. Oogegtuigenverslagen van de Slag om Arnhem 17-26 september 1994.
250909-3131: MIDWOLDA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Midwolda.
3417-94: MIEDEMA, M. - Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen.
250909-3735: MIELECH, GRAZYNA EN STUT, PETER. - 1:1 Drie architectuurprojecten.
250909-4456: MIELKE, URSUL. - Kinderproblemen beter begrijpen. Oorzaken onderkennen. Vertrouwen wekken. Problemen oplossen.
250909-1608: MIERT, JAN, VAN. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
250909-1248: MIETZNER, ERHARD. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
250909-971: MIGCHELS, ALBERT. - In het spoor van Trijntje. De geslachten Migchels en Sterenborg.
130310-47: MIGNOT, CLAUDE. - Architecture of the 19th Century.
4119-06: MIJNHARDT, W.W. EN WICHERS, A.J. - Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
15417-59: MILES, JACK. - God. Een biografie.
250909-3544: MILES, PETER, MURRAY, DAMON, SORREL, STEPHEN AND PECKHAM, SHANNA. - Fuel Three Thousand.
20510-44: MILIKOWSKI, EFRAIM. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer, tekenaar, schilder en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk.
27918-20: MILLER, KAREN. - De onschuldige Magiër. Koningmaker Koningbreker boek een.
220711-07: MILLETT, ALLAN R. AND MASLOWSKI, PETER. - For the common defense. A military history of the United States of America.
16118-25: MILMAN, MIRIAM. - Das Trompe-L'Oeil.
250909-1337: MILNE, GUSTAV. - Book of Roman London. Urban archaeology on the nation?s capital.
250909-1174: MILTON, JOYCE. - Sunrise of power. The rise and fall of empires. Ancient Egypt. Alexander and the world of Hellenism.
16118-47: MIMOUNI, RACHID. - De bastaarden van de profeet. De gevaren van het islamitisch fundamentalisme.
250909-4211: MINCO, MARGA. - De val.
26917-15: MINDERHOUD, HUIB D. E.A. (RED.). - Dalen in oorlogstijd 1940-1945.
18214-08: MINDERHOUD, HUIB D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente.
18219-25: MINDERHOUD, J.M EN WALLISCH, HEINZ. - 150 jaar NNO.
250909-326: MINDERHOUD, H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de gechiedenis van stad en buurtschappen.
250909-335: MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Dalen en Schoonebeek.
250909-410: MINDERHOUD, HUIB D. - Drie generaties de Jonge. Ondernemers.
250909-412: MINDERHOUD, HUIB D. - Aleida Kramer?s Stichting 1902-1992.
250909-2344: MINDERHOUD, G. - Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen.
250909-299: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe.
251113-82: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Noord Drenthe.
251113-83: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Zuidwest Drenthe.
101017-12: MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Coevorden.
250909-3351: MINERVA. - Academie Minerva. Eindexamencatalogus 1991.
250909-2905: MINNE, J.J. V.D. E.A. - Behoud ik jou - Behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd.
271218-10: MISCH, ROCHUS. - Der letzte Zeuge. Ich war Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwachter.
26117-05: MITCHELL, DAVID. - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet.
250909-12: MITTLER, ELMAR E.A. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
22718-35: MODDER, PIET. - Dorpspraat.
26319-16: MOERMAN, J.J. EN KLIJNHOUT-MOERMAN, DRA T. - Door het oude dorp van Die Haghe.
250909-381: MOES, JOOP. - Slechts in uw spoor... Momenten uit 50 jaar Gereformeerd kerkelijk leven te Pesse.
140110-29: MOESKER, A. - Ziekenhuiszorg in de Kanaalstreek. 25 Jaar Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.
250909-2818: MOESKER, ALBERT EN BEEK, OLAV. - 75 Joar Grunneger Sproak in Stad. Zo as t raailt en zaailt.
250909-5474: MOGGACH, DEBORAH. - Laatste aanmaning.
250909-5355: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts.
8917-14: MOHLMANN, ROB. - Beeldbrokken. Brokstukken van toen & Kunstwerken van nu.
8917-12: MOHLMANN, ROB. - Omzien in bewondering. Hedendaags respect voor oude(re) meesters.
8917-13: MOHLMANN, ROB. - De Wereld boven tafel. Het hedendaags tafelstilleven.
12316-212: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 36.
12316-213: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 37.
12316-214: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Friesisches Jahrbuch. Band 35. Emder Jahrbuch, fünfunddreissigster Band/ Jierboek 1955 fan de Fryske Akademy / Jahrbuch der Nordfriesichen vereins für Heimatkunde und Heimatliebe Band 30
22117-192: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 34.
281217-40: MOISEENKO, ELENA. - Het Russisch volkskostuum. Feestelijke en daagse dracht van de 18e-20e eeuw.
250909-5551: MOKEDDEM, MALIKA. - De ontheemde.
31318-04: MOL MONCOURT, A.E.S. DE EN LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen. 157 Jaar militaire aanwezigheid in Assen.
3417-11: MOL MONCOURT, A.E.S. DE. - De Johan Willem Friso Kapel. 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994.
23813-16: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
250909-4366: MOLEN, S.J. VAN DER. - Molens van het Noordererf.
250909-902: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd.
250909-757: MOLEN, S.J. VAN DER. - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
250909-763: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
270909-23: MOLEN, S.J. VAN DER. - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
250909-827: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs karakteristieke Friese dorpen.
250909-4367: MOLEN, S.J. VAN DER. - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf.
250909-4374: MOLEN, S.J. VAN DER. - Klokkestoelen van het Noordererf.
250909-742: MOLEN, S.J., VAN DER. - Wat Friese munters sloegen. Eem korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
250909-743: MOLEN, S.J., VAN DER. - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
250909-795: MOLEN, S.J. VAN. - De Friese zuidwesthoek. Ruimte en rust.
250909-1138: MOLEN, J.R., TER EN KUYKEN-SCHNEIDER, D.U. (RED.). - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. / Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
181218-51: MOLEN, S.J. VAN DER. - Vissers van Wad en gat. Schepen, vistuig en vaktaal.
250909-5796: MOLEN, S.J., VAN DER. - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
3417-29: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
251016-41: MOLEN, S.J. VAN DER. - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
250909-1704: MOLEN, J.R. TER. - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruiks in Nederland.
251016-20: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
220310-146: MOLEN, S.J. VAN DER. - En us Harke mei syn kleare kop. (65 jier Frysk Winter-junenocht).
121118-27: MOLEN, N.D.B. VAN DER E.A. - Om Leerms Kommen. Van Aaskegat tot Internet.
12316-31: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
5118-29: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het grote klederdrachtenboek.
31518-40: MOLEN, S.J. VAN DER. - Boerderijen van het Noordererf.
3417-182: MOLENAAR, FEMKE, MEIJER, WILLEM L. EN POL, REIN. - Rein Pol. Schilderijen.
250909-2282: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.
210119-21: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Eenrum.
9315-178: MOLENHUIS, FRED. - Van eenzame opsluiting naar veilig behandelen 1884-2009. In 125 jaar van Strafgevangenis te Groningen tot Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag.
18217-27: MOLLEMA, ELISABETH. - Doe eens raar met je haar.
9315-145: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een blik in het verleden.
180912-81: MOLLEMA, WIM. - Gemeente Leens. Een blik in het verleden.
250909-778: MOLLEMA, G.J. - Van geslacht tot geslacht. De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Buitenpost.
11218-10: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een wandeling door de geschiedenis.
250909-649: MÖLLER, MONIQUE. - Wij zijn niet alleen.
13218-68: MONAHAN, PATRICIA. - Gouache.
12714-26: MONDFRANS, ERNA, VAN. - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal.
22115-05: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
17418-14: MONNA, ANDRIES. - De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
250909-1397: MONTEFIORE, SIMON SEBAG. - The life of Potemkin. Prince of princes.
8917-15: MONTIAS, JOHN MICHAEL. - Vermeer en zijn milieu.
29119-60: MONTIJN, ILEEN. - Over de tijd.
29119-52: MONTIJN, ILEEN. - Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw.
15517-21: MONTUPET, JANINE AND SCHOELLER, GHISLAINE. - Lace. The elegant web.
281217-07: MOOIJ, CHARLES, DE EN KRUIJSEN, BARBARA (SAMENSTELLING). - Kinderen van alle tijden. Kindercultuur in de Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot heden.
250909-2466: MOOIJ, JOKE EN STRATING, HENK. - Gevormd door de tijd.
4419-37: MOOIJWEER, JOS EN COSTER, WIM. - Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002. Uit den ash kolk der vergetelheid.
271118-26: MOOR, MARGRIET, DE. - De schilder en het meisje.
23814-19: MOOR, JANNY, DE. - Regionale lekkernijen uit heel Nederland.
250909-4143: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
8319-38: MOOR, MARENTE, DE. - De Nederlandse maagd.
250909-5562: MOORE, BRIAN. - De kleur van bloed.
250909-500: MOORE, CHRISTOPHER. - A dirty job.
250909-5350: MOORE, JEFFREY. - De rode rozenketen.
250909-1171: MOOREHEAD, CAROLINE. - De verloren schatten van Troje.
27918-02: MOORLAG, HERO. - Levend Morgenland.
25219-08: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoffdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
20419-32: MOORSEL, C.M. VAN. - De Beurs van Berlage. Radio-lezing gehouden ter gelegenheid van het 25-arig bestaan der Nieuwe Beurs te Amsterdam.
20817-47: MORANGE, MICHEL. - Monod-Jacob-Lwoff. De drie musketiers van de nieuwe biologie.
11419-31: MORDHORST, JAN. - Retten was zu retten ist. Dramatische Schiffsbergungen.
3915-28: MORGAN, JOAN AND RICHARDS, ALISON. - A paradise out of a common field. The pleasures and plenty of the Victorian garden.
7814-39: MORGENSTER, HANNES. - Busverhalen. Kleine belevenissen uit de wereld van het Openbaar Vervoer.
11113-28: MORICKE, PETER EN KORIJN, E.G. - Van kousen en kansen. 75 jaar Miss Etam.
250909-4026: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
250909-426: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
10414-16: MÖRING, MARCEL. - Louteringsberg.
181218-46: MORLAND, ANDREW. - John Deere Legenden.
250909-4262: MORRIËN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen.
071211-20: MORRIËN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
250909-5462: MORRISON, CRYSSE. - Slapen in het zand.
250909-5356: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg.
29917-47: MORSINK, SIMON G. (RED.). - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
18217-35: MORTIER, ERWIN. - Godenslaap.
250909-3525: MORTIMER, F.J. - Photograms of the year 1939. The annual review of the world’s pictorial photographic work.
26917-211: MÖRZER BRUYNS, M.F E.A. - Vlielands wegwijs.
08012013-26: MOSCOVITER, HERMAN. - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
101213-17: MOSLEY, LEONARD. - Hermann Göring. Portret van een Rijksmaarschalk.
301018-28: MOSMULLER, MIEKE. - De Heilige Graal.
250909-5129: MOULIN, D. DE. - Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit Nijmegen.
15617-09: MOUMEN, HACHEMI. - Marokkaans kookboek. Honderden recepten.
250909-5124: MOURIK, B.A. VAN. - Universitas Leidensis.
141013-19: MOUS, HUUB (TEKST). - Holly Witteveen. Tekeningen in gemengde techniek en ingekleurde etsen.
250909-805: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
171116-32: MOUS, HUUB. - Gerrit Offringa. Uit stof waar dromen van gemaakt zijn.
14317-03: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
19913-244: MOUS, HUUB EN STEENSMA, REGNERUS (RED.). - Gerrit Terpstra.
13613-16: MOUT, COOS EN HEERINGA, ANNEKE (SAMENSTELLING). - Ik zou nog wel eens willen weten..... 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren.
26319-14: MUELLERR, ELIZABETH S. - The Luitink Lineage.
15414-13: MUETSTEGE, CHARLES. - Een Amerikaanse droom.
29917-33: MUHLENSIEPEN, INGE. - Leni Matthaei - ein Leben fur die Kloppelspitze.
250909-4773: MUIDERMAN, J. E.A. - Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
250909-5539: MUKERJEE, RUCHIRA. - Uit de schaduw.
4914-31: MUL, GERARD E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Garrelsweer 1872 – 1997.
2517-46: MULDER, JANNIE. - Gewoon doorgaan. Over leven met uitgezaaide borstkanker.
21215-25: MULDER, KORNELIS (RED.). - Klienkralen. Overleveringen en verhalen, gedichten, liedjes en rijmpjes, psalmen en gezangen in de Groninger streektaal.
250909-786: MULDER, TINY. - Juffer Kuorkebier. It lytse dram fan in Dokkumer dame en oare wiere skiednissenfan minsklike, dierlike, plantaerdige en mineraleskepsel op rym bieskreaun.
250909-187: MULDER, DIRK EN PRINSEN, BEN. - Bronnen van herinnering Westerbork Cahiers I.
250909-3063: MULDER, MARIEKE. - Een broertje dood aan de regenten. Drie decennia D66 in de stad Groningen.
250909-2533: MULDER, DIRK. - Onderwijs in de leer hunne godsdienst. Anderhalve eeuw bijzondere scholen en honderd jaar Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs in Veendam en Wildervank.
031109-24: MULDER, DIRK EN VEEN, HARM, VAN DER (RED.). - De jeudse jongens van WVV.
250909-2508: MULDER AD. A.J. EN REINDERS, HARM (RED.). - De nadagen van het verzet.
250909-384: MULDER, D. E.A. - Blik op Rolde.
101117-35: MULDER, JAN. - Aan De Langeleegte. De historie van cultclub Veendam.
10718-22: MULDER, DIRK. - Anders dan de wereld. Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk in Wildervank 1835-1985.
26319-21: MULDER, KORNELIS. - Hannekemaaiers en Kiepkerels.
15914-44: MULDER, DIRK, TIKTAK, AALTJE EN VEEN, HARM, VAN DER. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap 1940-1942.
10918-68: MULDER, A.J.J. - Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. Wel en wee van een Indische rederij.
8319-16: MULDER, ALBERT. - Ald ark.
15914-78: MULDER, J. - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen.
16516-10: MULDER, TINY. - De bjusterbaarlike reis fan menear Prikkeskonk.
17418-15: MULDER-RADETZKY, R.L.P. EN VRIES, B.H. DE. - Fogelsanghstate, middelpunt van het bosrijke Veenklooster.
3417-12: MULDER, R.D. - Goorspraken van Drenthe 1572-1577.
151211-09: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
040512-20: MULISCH, HARRY. - De pupil.
271118-27: MULISCH, HARRY. - Siegfried. Een zwarte idylle.
271118-28: MULISCH, HARRY. - De procedure.
71213-39: MULISCH, HARRY. - Archibald strohalm.
6514-35: MULISCH, HARRY. - De procedure.
270909-225: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG. - Vasa Sacra. Altargerät in Ostfriesland.
30315-28: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. UND KUBIN, ALFRED. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins / Aus meinem Leben.
16516-40: MULLER, S. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. I Het bisdom Utrecht.
280310-29: MULLER, JUUL. - Max van Egmond. Toonaangevend kunstenaar.
22318-37: MÜLLER, F.J. E.A. - 50 jaren C.O.V. Groningen.
8217-02: MULTATULI. - Woutertje Pieterse.
16315-32: MULTATULI. - Volledig werk 19. Brieven en documenten uit de jaren 1878-1879.
16315-36: MULTATULI. - Volledig werk 14. Brieven en documenten uit de jaren 1870-1871.
16315-37: MULTATULI. - Volledig werk 18. Brieven en documenten uit de jaren 1875-1877.
16315-33: MULTATULI. - Volledig werk 15. Brieven en documenten uit de jaren 1872-1873.
13918-16: MUN, VENERABLE ACARIYA. - Patipada. Venerable Acariya Mun's Path of Practice.
20419-50: MUNCHING, L.L. VON. - De geschiedenis van de Batavier Llijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn, 1930-1958.
13918-17: MUNINDO, AJAHN. - Unexpected freedom. Dhamma talks by Ajahn Munindo.
250909-3884: MUNK, P. - De Sierwatervogelsport in zijn vele facetten.
16317-15: MUNRO, ALICE. - Lief leven.
250909-3132: MUNTENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Muntendam.
31518-19: MUNTINGA, F.H.K. - Oldehove, zoals het vroeger was.
250909-2515: MUNTINGA, J.E. EN BRONGERS, G.A. - Uithuizen. I. Landbouwkundige aspecten.
18219-21: MURRAY, JULIA K. A.O. - Chinese Jade. Selected articles from Orientations 1983-2003.
250909-312: MUSCH, JAN EVERT E.A. - De brink rondom Annen rondom de brink.
250909-4434: MUSE CONNACTION, M.M.V. GERRIT KOUWENAAR. - Voorgoed het ogenblik.
060211-09: MUSGRAVE, PETER. - Land and Economy in Baroque Italy. Valpolocella, 1630-1797.
12316-113: MUSKEE, HANS. - Dochters van Aduard. Familieverbanden binnen de Cisterciënzer Orde.
19615-116: MUSSCHENGA, TONNIS EN UFKES, TONKO. - Lezen en schrieven ien Grunneger toal. Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken.
91113-68: GRONINGEN / MUSSELKANAAL. - Groningen /Musselkanaal. Stafkaart Musselkanaal.
22117-169: MUSTE, WILLEM (EINDRED.). - Stenen, namen, portretten. 110 oorlogsverhalen over omgekomen Groningse studenten en docenten.
15810-33: MUTHESIUS, ANGELIKA (RED.). - Man Ray 1890-1976.
150611-19: MYERS, DENYS PETER. - Gaslighting in America. A pictorial survey, 1815-1910.
180111-26: MYERSON, JEREMY. - IDEO. Masters of Innovation.
060211-32: NAAIJKENS, JAN. - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
17918-32: NAALDWIJCK, PIETER, VAN. - De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631).
250909-120: NAARDING, JAN. - Dååd en drööm.
250909-206: NAARDING, JAN. - Oet Jan Naardings hof. Een keur oet ?t wark van dr. Jan Naarding.
250909-260: NAARDING, JAN. - Drents liedtiesboekien. Wat zingerij veur oes volk in en boeten Drenthe.
250909-320: NAARDING, J. - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente.
250909-170: NAARDING, J. E.A. - Drentse Schrievers Almanak 1956. Almanak van de Drentse Schrieverskring.
4216-125: NOORDDIJK / REGLEMENT NABUURSCHAPPEN. - Reglement op de Nabuurschappen binnen de gemeente Noorddijk.
27115-08: NAGEL, BERT. - Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200.
011110-17: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VI.
011110-15: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek V.
011110-16: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VII.
10417-08: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek I.
250909-5503: NAIPAUL, SEEPERSAD. - De avonturen van Gurudeva.
250909-5399: NAIPAUL, V.S. - Een weg in de wereld.
121210-14: NAIPAUL, V.S. - Een vlag op het eiland.
040512-26: NAIPAUL, V.S. - Een staat van vrijheid.
5414-27: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado.
24114-18: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken.
250909-4425: NALÉ, TERESA. - Almario / Zielenkast.
13918-18: NANASAMPANNO, AJAAN MAHA BOOWA. - Venerable Ajaan Khao Analayo. A true spiritual warrior.
51015-122: NANNENGA, J.E.T. E.A. - Bellingwolde vroeger en nu.
250909-4632: NANNING, KLAAS B. - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
250909-2461: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard.
20817-35: NAPOLITANI, PIER DANIELE. - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap.
9615-02: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor moeders. Praktische gids voor ontspannen moederschap.
250909-3646: NARBETH, COLIN E.A. - Collecting paper money and bonds.
250909-1144: NARBETH, COLIN E.A. - Historische bankbiljetten en aandelen.
250909-506: NASAW, JONATHAN. - Twenty-seven bones.
250909-5530: NASON, TEMA. - Ethel. Een roman over Ethel Rosenberg.
311016-22: NAUEN, FRANZ GABRIEL. - Revolution, idealism and human freedom: Schelling Holderin and Hegel and the crisis of early German idealism.
180111-27: NAUMANN, FRANCIS M. - New York Dada 1915-23.
25618-14: NAWIJN, E. - Gedenkboekje samengesteld naar aanleiding van de ingebruikneming van de nieuwe gereformeerde kerk te Delfzijl 24 juni 1953.
071211-42: HISTORISCHE ATLAS NOORD-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 1- West-Nederland 1839-1859.
26319-09: HISTORISCHE ATLAS NOORD-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland 1851-1855.
12316-182: BOSATLAS NEDERLAND. - De Bosatlas van Nederland. De canon van Nederland in kaarten en beelden.
15414-01: NEDJMA. - Reis van de zintuigen.
040910-46: NEIDHARDT, HANS JOACHIM UND SEEMANN, E.A. - Dresden wie es Maler sahen.
15417-27: NEITZEL, SÖNKE EN WELZER, HARALD. - Soldaten. Over vechten, doden en sterven.
141117-54: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
250909-3726: NERDINGER, WINFRIED. - Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825-1848.
250909-3651: NERET, GILLES. - Tamara de Lempicka 1898-1980.
23414-17: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
19118-59: NESSER, HAKAN. - Het grofmazige net.
250909-864: FORJIT MY NET. - Forjit my net. Utjefte fen it Fryske tael- en skriftenkemmisse 1907.
20419-13: NETTEN, COR. - Heerenveense buitenpretjes.
10918-69: NEUBER, HERMANN EN JURGENS, HANS PETER. - Schiffbruch und Strandung. Vom slebstlosen Einsatz deutscher Ruderrettungsboote.
090611-34: NEUMANN, HARTWIG. - Festungsbau-Kunst und – Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis VV. Jahrhundert.
250909-2677: NEUT-LEGEMAAT, WIL, VAN DER. - In Beweging. 25 Jaar De Brug provincie Groningen. Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap 1975 - 2000.
31518-56: NEUT, J.D.H. VAN DER EN RUITENBERG, E.L. - Amersfoort in oude ansichten.
250909-1754: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
141210-13: NEVILL JACKSON, F. - Toys of other days.
21917-33: NEWBERGER GOLDSTEIN, REBECCA. - 36 argumenten voor het bestaan van God.
16517-19: NEWBLE-DE GRAAF, JANE. - Duchesse lace. An introduction.
250909-1206: NEWHOUSE, JOHN. - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
250909-720: NEWTON, JOSEPH FORT. - De bouwers. Een studie over vrijmetselarij.
12316-50: NEYMAN, TINEKE. - De knitzo van Vlagtwedde. Groninger volksverhalen.
180112-60: ESTHER YUE L. NG. - Reconstructing Christian Origins? The feminist theology of Elisabeth Schüssler Fiorenza. An evaluation.
250909-5536: NICHOLLS, DAVID. - Heftig!
250909-1182: NICHOLS, ROY F. EN BERWANGER, EUGENE H. - The stakes of power 1845-1877.
25314-30: NICHOLS, BEVERLY. - Langs het tuinpad.
15617-10: NICOL, ANN. - Broodvarieteiten.
26319-17: NICOLAI, HENK. - Een man van weinig woorden. Marten Kingma Hzn. (1817-1900) en het liberalisme in Friesland.
150411-29: NICOLAI, HENK. - De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar intact bleef.
250909-2599: NIEBAUM, HERMANN EN VELDMAN, FOKKO. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen.
9315-104: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - Mien schip.
240910-113: NIEHOFF, JAN. - Oetstreud op wiend.
18319-45: NIEHOFF, JAN S. - Weerom is anders.
271118-67: NIEMAN, GEERT EN SCHAIK, ANNE-MARIEKE, VAN. - Douane te water. De geschiedenis van een vergeten dienst.
3417-183: NIEMEIJER, JAN A. EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk.
250909-2738: NIEMEIJER, JAN A. E.A. - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar Christelijke Gerformeerde Kerk te Groningen.
250909-2828: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv.
250909-1383: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
250909-2162: NIEMEIJER, JAN A. - Handel en wandel in Groningen. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 150 jaar.
19913-73: NIEMEIJER, JAN A. (EINDRED.). - Kerkmensen onderweg. Wat heeft ze bezield? 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren.
26917-55: NIEMEIJER, K. EN NIEMEIJER, J.A. - Kroniek van het geslacht Niemeijer.
31317-27: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere stad. Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
61218-24: NIEMEIJER, JAN A. EN MULDER, AD. A.J. - Verzet in Groningen.
22117-130: NIEMEIJER, JAN A. - Winschoten.
271118-29: NIEMOLLER, JOOST. - Broers.
28514-134: NIENHUIS, O.J. - De historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Bedum 1594-1981.
10718-10: NIENHUIS, O.J. - Familieregister R.K. kerkhof Bedum (1876) 1877-1997.
10918-43: NIENHUIS, JANT. - Waar mens en koren rijpen.
10918-23: NIENHUIS, JANT. - Pioniers.
26718-34: NIENHUIS, J. - Cremer Museumgemaal Termunterzijl.
1516-33: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft, die blijft. Vijfenzeventig jaar EDAH.
190410-59: NIES, JAN (RED.). - Diligentia. Nieuw leven met een verleden.
090117-06: NIETLISPACH, F. - Koude voor- en nagerechten. Hors d'oevre en andere koudere schotels. Puddingen, room, ijssoorten, dranken.
250909-739: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
250909-4987: NIEUWENHUIS, G.M. - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen.
250909-832: NIEUWENHUIS, W.J. - Hundert jier Nut en Nocht Nijlan 1868-1968.
61214-57: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1988.
61214-55: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1991.
61214-56: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1992.
250909-4738: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto
16516-51: NIEUWENHUYS, JOSJE. - Kralen van smaragd. Over leven met stoom.
250909-3134: NIEUWESCHANS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuweschans.
301011-54: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Stafkaart Nieuweschans.
91113-69: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Groningen / Nieuweschans. Stafkaart Nieuweschans.
281217-41: NIEUWHOFF, CONSTANCE E.A. - Klederdrachten.
191118-09: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd 5. Lemsterland -Menaldumadeel (alleen namen uit 1813) -Oostdongerdeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
191118-12: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek.
191118-14: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 3 Franekeradeel - Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd.
191118-13: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1 Achtkarspelen - Aengwirden - Baarderadeel - Barradeel - Bolsward
8618-35: NIEWOLD, K. (RED.). - Meer over het Paterswoldsemeer.
30614-02: NIEZING, HENK EN PRANGER, JACCO. - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
10417-45: NIGG, WALTER. - Grote heiligen.
250909-2590: NIJBOER, H. (SAMENSTELLER). - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp.
121118-04: NIJBOER, HARM. - De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw.
231011-142: NIJENHUIS, G. E.A. - BOD gedenkboek. 25 jaar plattelandsjongerenwerk.
9818-10: NIJENHUIS, GERARD. - Een plek um te blieven.
250909-4224: NIJENHUIS, HANS. - Man van beroep.
19913-181: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
250909-3711: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
17817-16: NIJHOF, P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
121118-49: NIJHOF, PETER. - 101 industriële monumenten.
250909-3689: NIJHOF, P. - Molenbibliografie.
25219-41: NIJHOF, WIM H. - Heeren en Helden van Haaksbergen. Geschiedenis van een textieldorp in Twente.
101117-36: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Zijldijk tot 1968.
250909-5138: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. Oude opnamen van het dorp Ede en z?n bewoners.
301011-41: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden. (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden binnen -en buitendijks).
28818-49: NIJHOFF, R.H. - Otterlo van 1900 tot nu.
251016-135: NIJHOFF-MEIJER, T.K. EN BOER, E. DE. - Uit de geschiedenis van het lager onderwijs in de gemeente Uithuizermeeden.
6214-18: NIJHOLT, JANNES W. - Wie hunnig hebben wil... Een keur uut et wark van Jannes W. Nijholt.
050113-05: NIJKEUTER, HENK (SAMENSTELLING). - De 100 mooiste Drentse gedichten.
25219-03: NIJKEUTER, HENK EN BROOD, PAUL. - De Drentse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
5118-03: NIJKEUTER, HENK. - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956.
16118-05: NIJLAND-VERWY, MEA. - Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap.
23717-42: NIJMAN, JAN. - Kruid en onkruid. Milieuvriendelijk tuinieren. Gids voor het voorkomen en beperken van overlast door onkruiden en cultuurplanten.
10813-16: NIJSTAD, SAAM. - Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
29917-08: MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID - Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid 1907/1908.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
250909-4225: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van Tol kijkt om.
250909-2273: NIP, R.I.A. - Politie, vroeger en nu in Haren.
271118-36: NIP, RENÉE. - Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (overl. 1087), mens en model. Een bronnenstudie.
250909-4868: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M., VAN E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vijfde aflevering.
250909-891: NISPEN TOT SEVENAER, E. VAN, KALF, J., BAART, A. EN KALMA, J.J. - Restaureren in Friesland (monumentenrestauratie en subsidieverlening).
250909-5324: NISSEN, THISBE. - De goede mensen van New York.
10918-65: NISSINK, ED. - Je bent sprekend je lichaam. Lichaamstaal herkennen en interpreteren.
22117-171: NNZ. - Over inhoud en verpakking. NNZ 80 jaar.
15617-15: NOLA, ALFONSO, DI. - Der Teufel. Wesen, Wirkung, Geschichte.
250909-5563: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren.
301018-46: NOMDEN, PIAN E.A. - Kantens, een dorp en zijn bewoners op het Groninger Hogeland.
271218-07: NOOMEN, P.N. - De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.
19615-73: NOOR, HARM. - 25 jaar RUN. Jubileumboek 1976-2000.
171116-18: TOPOGRAFISCHE ATLAS NOORD. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland.
25219-27: NOORD, P. - Kent u ze nog... de Winsumers.
250909-4036: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjes dagboeken 1956-1969.
311017-21: NOORD, P. - Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2.
250909-4523: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering. Eerste deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester Prediker Jona Judit Handelingen.
250909-4524: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering 3. Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 psalmen (op muziek).
250909-3136: NOORDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuwe Pekela.
91113-70: GRONINGEN / NOORDBROEK. - Groningen / Noordbroek. Stafkaart Noordbroek.
250909-1701: NOORDEGRAAF, L. EN SCHOENMAKERS, J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
250909-2916: ONS HUIS IN HET NOORDEN - Ons huis in het noorden. Een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor voor de noordelijke provinciën aan de Grote Markt o.z. no 26 te Groningen.
9517-44: NOORDERVLIET-JOL, NEL. - Schevenings bezit. Kleden en leven op Scheveningen door de eeuwen heen.
15414-09: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine & Het oog van de engel.
250909-4152: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Pelican Bay.
121210-05: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Uit het paradijs.
21317-18: NOORDHOEK, WIM. - Pool.
270909-193: NOORDHOFF, INEKE EN STEENHUIS, TRUDY. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw.
250909-2111: NOORDHUIS-VAN ?T LAND, F.A.W. (TEKST). - In Zuurdijk daar stond een school.
250909-2390: NOORDHUIS, G.F. - De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13e - 17e eeuw).
260312-119: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE. - Dunderstaintjes dail 2. Viefentwinteg verhoaltjes.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
27918-37: NOOREN, MICHEL EN JANSEN ANGELINA - Scheveningen rond Kerk en Kurhaus.
15617-11: NOORMAN, JOS (RED.). - Ovenvers. Koekjes, gebak en hartige gerechten.
18219-30: NOORT, J.J. VAN. - Van hoek naar haven. Veertig jaar scheepsbegeleiding in de grootste haven van de wereld. / From hook to harbour. Fourty years of ship pilotage in the largest port of the world.
040111-90: NOORT, JAN, VAN DEN. - Licht op het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam.
281117-18: NOORT, JAN, VAN DEN. - Blokken op de bres. Geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967 -1997).
08012013-38: NOORT, JAN VAN DEN. - De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003.
090710-42: NOOTDORP, BEN, VAN. - Fluitend door het leven. 77 direct toepasbare adviezen voor: een gelukkiger leven - een beter huwelijk - hechtere vriendschappen - meer succes - meer zelfvertrouwen.
111116-09: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
61218-30: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
250909-4721: NOOY, J.M.I. (VOORWOORD). - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
250909-1187: NORDHALBEN. - Nordhalben 800 Jahre 1154-1954. Heimatfest vom 10.-18. Juli. Festschrift und Chronik der Marktgemeinde Nordhalben.
101218-26: NOREL, K. - Engelandvaarders. Vogelvrij. / Vuur en vlam. / Verzet en victorie.
28219-45: NOREL, K. - Bij de marine.
22318-50: NOREL, K. - Oranjeklanten.
9517-40: NORMAN, EDWARD. - Tweeduizend jaar kerken. Van catacombe tot kathedraal.
050219-10: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
19913-135: NOTA, H. H. - Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Geschiedenis van een monument.
250909-4045: NOTE, JORIS. - Timmerwerk.
31518-20: NOTEBOOM, J.H. - Verkwanseld erfgoed. Landbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard 1896-1986.
25618-16: NOTEBOOM, H., CREBAS, BER (EINDRED.) E.A. - Boerderijen en hun bewoners. Afd. Beerta Boek I, Boek II (aanvulling) en Boek III (1976-1999).
250909-82: NOTENBOMER, H.A. EN TUITEN, L. (EINDRED.). - Roden, een historisch uitstapje.
250909-4745: NOTTEN, JAN G.M. - De kerk van de H. Gerlachus.
10918-12: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
250909-4137: NOVAIRE, RASHID. - Maïsroest.
8416-37: NOVAK, IVO. - Vlinders. Een beschrijving van meer dan 100 vlindersoorten, met vele illustraties in kleur.
250909-3956: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee, ingericht naar de behoeften van ons land, onder toezicht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
250909-5380: NUROWSKA, MARIA. - Spaanse ogen.
250909-5055: NUSTELING, H.P.H. - Markant in de markt. Interpharm 1896-1996.
13918-19: NYANASAMPANNO, VENERABLE PRA ACHARN MAHA BOOWA. - The Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.
250909-1969: OABELS, OABEL. - Vezide van Jonje Molema.
250909-1844: OABELS, OABEL. - Bie tille harom.
180912-108: OABELS, OABEL. - Ongeboren Roulf. n Grunneger roman.
250909-2183: OCKELS, FRIEDRICH J. EN VISSERING GZN, JAN. - Waarheid en eenheid in het spanningsveld. De waarachtige geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk van Horsten te Stads-Musselkanaal opgetekend door twee van haar leden.
171116-38: ODDING, J. EN RODINK, H.W. - Rondom afscheiding en vrijmaking in Zwolle
250909-5744: ODERWALT, J. - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groe stroomen in de negentiende eeuw.
61218-14: ODINK, HENDRIK. - Uit kroniek en volksmond van de Gelders Achterhoek.
121009-14: ODINK, HENDRIK. - Middewinteraovond. Vetelsels oet den Achterhoek.
5413-05: OEGEMA, JOHANNES. - Neisimmerfrucht. Stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
18818-56: OEGEMA, J.J.G. - De stoomtractie op Java en Sumatra.
8713-11: OEGEMA, JOHANNES. - Rypjende ieren. Fersen yn it boerefrysk.
141117-24: OELITSKAJA, LJOEDMILA. - Reis naar de zevende hemel.
290413-12: OEVER, NEEL, VAN DEN. - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar `s Heeren Loo Zorggroep.
250909-4677: OFFENBERG, J.A.S. - De scheiding. Steenderen en Bronckhorst in de reformatietijd.
5413-27: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland.
250909-1906: OFFERINGA, F. - Ien zien aigen toal.
301018-37: OFFERMAN, GERARD. - De Oosterpoort. De geschiedenis van een 19e-eeuwse woonwijk in Groningen.
250909-1584: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
61218-40: CRUIMING EN OFFRINGA. - Een kwart eeuw architectuur in het Noorden.
8618-58: OHLSEN, RONALD. - Gedichten van Ronald Ohlsen. Stadsdichter van Groningen 2005-2006.
22718-44: OHMAE, KENICHI. - Het Oog van de Meester. De Kunst van Japans Management
11114-56: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de Toorn van God.
250909-4796: HAVERKAMP. OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
251016-63: HAAS-OKKEN. T.K.E. DE. - Olle vrunden in Grönnegerland.
22115-15: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State.
5313-34: OLATJOUW, R.A.M. - Overstapjes. Een tramrit door de geschiedenis van lijn 2.
2617-27: OLDE MEIJERINK, B. E.A. (RED.). - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
181218-25: OLDEHOVE. - Oldehove in oorlogstijd.
240910-191: OLDEHUS, ALFONS. - Unsere Bauerschaft Drantum.
250909-3137: OLDEKERK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oldekerk.
250909-3966: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vaemecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
25613-06: OLDENBURGER, LEO. - Turfstekers in Oranje.
31318-28: OLDENHAVE, MIRJAM. - Mees Kees. Een pittig klasje.
080712-08: OLDENHOF. H. - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
251016-42: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek (1850 - 1795).
26917-16: OLDENHUIS GRATAMA, L. - De hunnebedden in Drenthe en aanverwante onderwerpen.
22117-131: OLDENHUIS, MEINEMA EN BROEKEMA. - De geschiedenis van de geldhandel in Groningen.
4914-33: OLDENHUIS, J.F. (EINDRED.). - Met wijsheid en geduld. 100 jaar chr. onderwijs in Baflo.
22117-38: OLDERSMA, TJEERD. - Donkerbroek in vroeger tijden.
2822010-29: OLING, BERT EN WALLISCH, HEINZ. - Geillustreerde muziekinstrumenten encyclopedie. Een uniek naslagwerk met alle muziekinstumenten van vroeger en nu.
27218-74: OLIVER, JAMIE. - De naked chef. De essentie van het koken.
18319-07: OLIVER, JAMIE. - The naked chef is terug. De essentie van het koken.
9615-12: OLIVER, JAMIE. - Jamie. De basis van het koken.
010213-15: OLIVER, PAUL (ED.). - Shelter in Africa.
25219-15: OLMSTEAD, A.T. - History of the Persian empire.
31518-21: OLTHOF, JAN E.A. - 100 Jaar Gereformeerde Kerk Westeremden. Een historisch overzicht.
28514-198: OLTHOFF, T. - De paardetrams in Noord- en Oost-Nederland.
25118-12: OLTHUIS, LOETHE. - Vandaag kook ik.
250909-4138: OLTHUIS, MARTY. - Een slordige cirkel.
101017-14: OLTMANS, ALB. - De Gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
26316-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak voor uw BL Mini. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: Mini 850, Mini 1000, Mini Van en -Pick up, Mini 1100 Special, Mini 1100 Clubman, Mini 1100 Clubman Estate 1976-1981.
250909-5699: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Panda. 34 en 45 modellen 1980-1984.
6214-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak Opel Ascona 1.3 en 1.6 benzinemodellen 1981-1983.
30313-22: OLYSLAGER, P. - "Vraagbaak Citroën 2cv4 en -6, 1970-1971; Dyane, Dyane 6, 1969-1971."
20117-35: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Ganzenpad. Impressies van het Lauwersmeergebied.
26316-38: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De bevrijding van Groningen.
171116-36: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
22115-33: OMMEN, ERIK, VAN. - Vogels op water en slik.
210119-38: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
250909-265: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1837. HERDRUK.
250909-266: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1841. HERDRUK.
250909-267: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1955. HERDRUK
150611-26: ONDERDONK, FRANCIS S. - The ferro-concrete style. Reinforced concrete in modern architecture.
180111-41: ONNE, FRANK. - Debussy als criticus en essayist.
28514-138: ONSTWEDDE. - Expositie Streekhistorie 14 juni - 2 juli 1977. Onstwedde 1100.
250909-3138: ONSTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Onstwedde.
011110-23: OOMEN, H. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
11114-65: OOMS-KORTEWEG, C.J. - De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand.
15518-46: OORDT, HENDRIK, VAN. - Bloemen. Taal en symboliek.
1518-24: OORSCHOT, ARNIM C. VAN. - Gemeente Oldekerk 1811-1990. Bestuur, bevolking, beslommeringen.
250909-2542: OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 2. De bevolking.
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
9315-16: OORTWIJN, JAN (EINDRED.). - Loon deur de jaoren hen (ex-bieb).
171116-19: TOPOGRAFISCHE ATLAS OOST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 3 Oost Nederland.
20419-39: OOSTEN, F.C. VAN (RED.). - Op de grens van zee en lucht. Dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
231109-63: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
3417-184: OOSTERBAAN, NATALJA EN BLOEMSMA, J.H. (EINDRED.). - Groeten uit Groningen. Een keuze uit de verzameling D. Stubbe.
141117-55: OOSTERBAAN, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen.
181218-13: OOSTERBEEK, WILLEM. - Naar Moskou! Naar Moskou! Memoires van een Nederlandse officier in het leger van Napoleon.
1516-39: OOSTERHAVEN, BEART (EINDRED.). - Muzyk yn Fryslan.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
250909-4385: OOSTERHUIS, HUUB. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
6514-26: OOSTERHUIS, TON. - De Geuzen van Dokkum. Een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen.
31518-54: OOSTERHUIS, HUIB. - Halverwege. 75 psalmen vrij.
10718-58: OOSTERWIJK, BRAM. - De zee was onstuimig. Fragmenten uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschapij tot Redding van Schipbreukelingen 1824-1991.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
25219-48: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
6214-06: OOSTIJEN, J. - Japie.
51015-123: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de gemeente Veendam.
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
51015-127: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van scholen in de gemeente Veendam.
17313-47: OOSTING, RINK. - Veendam. Blik in het verleden, kijk op het heden.
3417-14: OOSTING, TINUS. - Voormalige gemeente Havelte toen en nu.
30313-03: OOSTRA, A.R. (SAMNSTELLING). - Op fjouwer winen. In kar ut fersen fan jonge dichters mei wurk fan Fryske grafici
22718-10: OOSTROM, FRITS, VAN. - Maerlants wereld.
090611-45: OOSTWOUD, MADELON. - Labels en badges.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
51015-19: OOTSTRA, JOLT. - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
170112-66: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
20817-05: ORGOGOZO, CHANTAL. - Champollion. Het genie dat de hiërogliefen ontcijferde.
21018-05: ORIGO, IRIS. - De koopman van Prato. Het dagelijks leven in middeleeuws Toscane.
28219-41: ORSHOVEN, IVO, VAN. - Op weg naar de energetische mens. Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn.
021217-15: OS, HENK, VAN. - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
250909-4957: OS, JOHAN, VAN. - Afferden. Een dorpsboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de R.K. Parochiekerk St. Victor en Gezellen te Afferden (Gld).
27918-18: OS, HENK, VAN EN SCHEIJEN, SJENG. - Ilja Repin. Het geheim van Rusland.
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
8917-16: OS, HENK, VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
101017-27: OS, HENK, VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
250909-4611: OSNABRUGGE, M., VAN. - Memorabilia 1840-1965. 125 Jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk van Zutphen.
9219-34: OSORIO, ELSA. - Luz.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
271218-41: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
11419-32: OSTERSEHLTE, CHRISTIAN. - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger.
140910-15: OSWALD, GERBEN EN FROUKJE. - De West Highland White Terrier.
250909-3948: OSWALD, GERBEN EN FROUKJE. - De West Highland White Terriër.
250909-3456: OTTEMA, NANNE. - Chinese ceramiek.
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
61218-26: OTTEN, KIRSTEN EN MAGNUSKOVA, EVA. - 60 jaar de Papiermolen / 90 jaar Helperzwembad.
9219-39: OTTENHEYM, KOEN E.A. - Hendrick de Keyser Architectura Moderna. Moderne bouwkunst in Amsterdam 1600-1625.
14317-12: OTTERSPEER, WILLEM. - Bolland. Een biografie.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
24918-14: OTTO, JAN - Geestmerambacht. Een land gelegen aan de rand van de hel.
26718-53: OTTO, JAN E.A. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
11113-37: OUD-BUSSEM, MARRIA, VAN E.A. - Huizen hoo `t vroeger was.
250909-4863: OUDE BREUIL, HARRIE E.A. (RED.). - Jubileumgedenkboek 50 jaar R.K.S.V. De Tukkers.
080712-49: OUDEN, ALEX, DEN. - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994).
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
9818-48: OUDENDIJK, C. EN IJFF, J. - Kuieren door historisch Langedijk deel IV.
250909-1561: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
28514-139: OVERBEEK, RITA. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
311017-26: OVERBEEK, RITA EN WENDLER, LEONIE (RED.). - Gronings groen van toen.
220310-147: OVERDIEP, G. EN TJESSINGA, J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel ? twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
25219-32: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
4317-10: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 16-17. De rechtelijke indeelingen na 1795.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
10215-07: OWEN, A.L. - The famous Druids. A survey of three centuries of English literature on the Druids.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
3417-15: PAAS, WIM. - Wachtum. Dorpsleven in een klein esdorp. Foto's, verhalen en folklore.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
271218-12: BEROERTEN OVER PACHTERYEN. - Korte Schets der tegenwoordige Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Over het Afschaffen der Pachteryen, Voornaamlyk in de Provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht...
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
14317-14: PAGTER, FRED, DE. - Het geslacht Vening.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
9818-40: PALM, F. VAN DER. - Van der Bij. Jan Frearks van der Bij 80 jaar.
28219-18: PALMAR, W. VAN EN WILDEBOER, G.E. - Emoties in 't Oldambt. De Golden Kette en Hinderk en Hilke (±1880).
100113-03: PALMEN, CONNIE. - I.M. (hardcover)
100113-02: PALMEN, CONNIE. - De wetten.
61218-31: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
271118-30: PALMEN, CONNIE. - Logboek van een onbarmhartig jaar.
240812-20: PALMEN, CONNIE. - I.M.
111216-03: PALMER, NIGEL F. - Visio Tnugdali. The German and Dutch Translations and their Circulation in the Later Middle Ages.
16517-21: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ, VAN. - Duchesse. 20 Kantklospatronen.
281217-42: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ, VAN. - Russische Kant. 30 kantklospatronen.
9315-18: PAN, J. - Kleine opstellen over de geschiedenis, oudheden en het bijgeloof in Drenthe.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
250909-89: PANMAN, ED E.A. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo.
29119-05: PANMAN, ED. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo.
22718-36: PANNEKEET, JAN. - Wa'k zegge wou.
26718-54: PANNEKEET, JAN. - De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
24918-15: PANNEKEET, JAN. - Konkeltoid. Van Kerkies, kroegies en kluisies.
22718-54: PANNEKEET, J.A. - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
250909-501: PARKER, ROBERT B. - Now & Then.
250909-595: PARKER, ROBERT B. - School days. A Spenser novel.
9219-35: PARKER, ALAN. - De judakus.
21317-23: PARKS, TIM. - Itaiaanse buren.
11218-04: PARKS, TIM. - Medici Money. Banking, Metaphysics and Art in Fifteenth-Century Florence.
1518-38: PARYS, JORIS, VAN. - Masereel. Een biografie.
20419-10: PASCAL, BLAISE. - Gedachten.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
250909-3650: PASSON, TOM (SAMENSTELLING). - De stedelijke munt van Nijmegen.
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
25618-18: PASTOOR, RIET. - Rijksmonumenten in de gemeente de Marne.
22117-172: PASTOOR, ELLY (EINDRED.). - Tied veur
150119-13: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Loppersum. Monumenten in Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens...
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
5118-16: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
8616-06: PATERSON, JENNIFER EN DICKSON WRIGHT, CLARISSA. - Two fat ladies door de bocht. Nieuwe gastronomische avonturen (met motor en zijspan).
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
250909-5467: SÜSKIND. PATRICK. - Het parfum.
10317-13: PATTERSON, JAMES & MARKLUND, LIZA. - Partnerruil.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
27218-33: PAUW, MARION. - Villa Serena.
27218-34: PAUW, MARION. - Zondaarskind.
27218-35: PAUW, MARION. - Daglicht.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
29917-72: PAUW, MARION. - We moeten je iets vertellen.
250909-3887: PAVORD, ANNA. - De tulp. Deel 1.
150119-22: PAVORD, ANNE. - De tulp.
250909-5477: PAYNE, HOLLY. - De maagdenknoop.
12313-23: PEANSTRA, TSJITS E.A. - De twadde sirkel. Gedichten en ferhalen.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
261115-25: PEEKEL, HAN E.A. - 100 jaar Carré.
29717-03: PEER, AREND, VAN. - 12 Drentse verhaalties
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
1518-42: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch.
16315-18: PEETERS, FLOR EN VENTE, MAARTEN ALBERT. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
9219-06: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 1. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten.
9219-07: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 2. Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten.
050219-03: PELINCK, E. - Veenhuizen, een buurschap in het kerspel Norg tot 1825.
22117-18: PELINCK, EGBERTUS. - Geschiedenis van het huwelijksgoederenrecht in Drenthe.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
51015-198: PELLEBOER, JAN H. - Extremen in Noord-Nederland. Sneeuwstormen, hagel, windhozen, noodweer, orkanen etc.
17918-35: PENN, HELEN. - Mijn tuin, mijn leven. Zo tuinieren Engelse vrouwen.
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
29119-28: PENON, P. - Rede ter herdenking van het honderd-jarig bestaan van het Kerkgebouw der Herv. Gemeente te Wester- en Heiligerlee, uitgesproken den 20 mei 1877, en geschiedkundige aantekeningen.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
250909-1353: PERDUE, THEDA EN GREEN, MICHAEL D. - The Columbia Guide to American Indians of the Southeast.
16118-06: PERNOUD, REGINE. - Christine de Pisan.
15914-57: PERRINS, CHRISTOPHER EN CAMERON, AD. - De wereld van de vogels.
16517-22: PERRYMAN, PAT AND VOYSEY, CYNTHIA. - New designs in honiton lace.
23717-22: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2015.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
250909-2641: PERTON, HARRY EN KNOTTNERUS, OTTO S. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
25314-10: PERTON, HARRY (EINDRED.) E.A. - Historisch jaarboek Groningen 2013.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
250909-2731: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
31518-34: PETERSEN, AD. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
20419-15: PETERSEN, J.W. EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
050219-47: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
250909-5730: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
6519-40: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
6519-41: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
13218-61: PETTIGREW, JANE. - Thee. Alle informatie voor de liefhebber.
21215-16: PEYREFITTE, ALAIN. - China en het westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
29917-34: PFANNENSCHMIDT, ERNST-ERIK. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
280412-29: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
10918-58: PHILLIPS, ROGER EN STUMPEL-RIENKS, SUZETTE, E. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
26319-27: PIERIK, PERRY. - Friedrich Knolle. Bekentenissen van en onderzoek naar een SD-officier.
22318-31: PIËST, JAN. - The True Watcher. A memoir of events surrounding the occupation and liberation of Groningen and their aftermath.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
26917-71: PIETERMAN, K.G. - Midwinterverhoalen.
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
22115-36: PIJPER, F. - De kloosters.
15617-43: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
090710-5: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
27218-85: PILAT, ANNE E.A. (RED.). - Middag-Humsterland. Kroniek van een noordelijk landschap.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
15617-27: PINK, KARL. - Die Munzpragung der Ostkelten und ihrer Nachbarn.
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
121009-52: PINTERA, ALBERT. - Katten. Een beschrijving van meer dan 90 soorten katten.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
170112-12: PIROUÉ, SUSI. - Echt Frans koken.
16516-08: PITSTRA, ANNEKE E.A. - Het Drachtster Lyceum 1919-1994. 75 jaar met elkaar.
25219-33: PLAAT, JACOMINE, VAN DER EN WINTER, HARM, JAN. - Een leven vol kleur. Stoffer Winter.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
241117-03: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
26917-122: PLAS, HARM EN PLAS, WIM. - Religieus Erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden.
250909-1256: PLATT, COLIN. - The architecture of medieval Britain. A social history.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4826: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1971.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
150119-24: PLENK, JOZEF JAKOB, VAN. / SOLINGEN, A. VAN. - Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijke geslacht. / Het werktuiglyke der verlossing verklaard betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
21215-51: PLESMAN, ALBERT. - Jan Plesman. Een vliegende Hollander.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
250909-4229: PLEYSIER, LEO. - Volgend jaar in Berchem.
26917-123: PLOEG, W.H. VAN DER. - Wildervank van toen.
141117-33: PLOEG, KEES, VAN DER. - Langs de oude Gelders kerken. Rivierengebied.
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
19618-29: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kent u ze nog... de Westerwolders en Kanaalsters. Waarin afbeelding uit De Holte, De Maten, Mussel, Musselkanaal, Nieuw-Buinen, Onstwedde, Stadskanaal en Tange-Alteveer.
10718-24: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten deel 2.
19615-207: PLOEG, KEES, VAN DER (TEKST). - Johan Dijkstra. Groningerland.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
12313-25: PLOEG, DURK, VAN DER. - Troch kadastrale fjilden. Gedichten.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
6514-21: PLOEG, W.H. VAN DER. - Twee eeuwen Stadskanaal.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
1613-37: PLOEG, H.W. VAN DER (RED.). - Van Klooster en Karspel, van Ter Apel tot Sellingen.
270909-238: PLOEGER, RUDOLF. - Ploeger. Een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale, familie.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
15417-63: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
250909-5090: PLOMP, NICO. - Woerden 600 jaar stad.
22217-15: PLUIJMAEKERS, FRANS EN SPAUWEN, VICTOR. - Gedachtenisprentjes. Geschiedenis, vormgeving, functies. Aanwijzigingen voor samenstelling en ontwerp. Een handreiking aan rouwenden en hun begeleiders.
10119-06: PLUKKER, JAAP. - Staatsgeheim. Een kookboek.
8713-02: POE, EDGAR ALLAN AND ARTHUR RACKHAM. - Poe's Tales of Mystery & Imagination.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.
241117-59: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
22117-173: POEL, STEFAN, VAN DER. - Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869).
261016-67: POEL, J.M.G. VAN DER. - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
9818-22: POEL. J.M.G. VAN DER. - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt bibliografisch vademecum.
021217-30: POEL, J.M.G. VAN DER. - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
250909-969: POEL, J.A.C., DE. - De Poel 1550-1990.
18217-04: POEL, J.F. VAN DER. - List en bedrog.
28818-18: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
28818-19: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1932.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
28818-20: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1933.
22117-133: POELMAN, FRITS EN ELENBAAS, PETER. - Groningen onbewolkt.
4914-35: POELMAN, JESSICA EN DIETERS-MUSTERS, ELLY. - 125 Jaar obs De Musselhorst Musselkanaal.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-5262: POISSON, MICHEL. - The monuments of Paris. An illustrated guide.
261115-18: POKER, HENK (RED.). - 25 jaar FC Groningen. 25 jaar voetbalgeschiedenis.
091012-53: POL, JOHAN. - Fietsen in de kerk. Gedichten.
11419-13: POL-POUWELS, GREET, VAN DE. - Prettig afvallen met Greet. Gezond, slank en fit met meer dan 350 recepten.
11419-12: POL-POUWELS, GREET, VAN DE. - Op weg naar een verantwoord gewicht met Greet.
18319-54: POL, WILLEM. - De geschiedenis van GREMI. Een eeuw Groninger auto- en motorimport.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
15518-07: POLLING, JANS. - 't kun minder.
10918-06: POLLING, JANS. - Veur riepe vaoders.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
18818-18: POLMAN-VEENDORP, GERDA. - Een opdracht voor Jacob.
25618-20: POLMAN, HILBRAND. - Naar school in Haren.
22217-27: POLS, LEO EN STROOTMAN, BERNO. - De landschapsstad. Het landschap als basis voor ruimtelijke kwaliteit in woongebieden.
130213-31: POMMEL, SIEMEN. - Mengelmous 3. Riemen van Siemen.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
210119-22: POORT, H.F. - Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen 1731.
271218-44: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. De Schilder van de Noordzee.
271218-43: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
250909-28: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
20117-11: POORTERMAN, H.W. - Stampende laarzen op de grens van Twente en Salland.
210119-42: POORTHUIS, MARCEL EN SALEMINK, THEO. - Op zoek naar de blauwe ruiter. Sophie van Leer, een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom (1892-1953).
18319-10: POORTINGA, D. - Genealogie van het geslacht Rop afkomstig van De Kopstaart te Rottum.
26917-17: POORTMAN, J. - Meppel in de meidagen van 1940.
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
11218-01: POORTVLIET, RIEN. - Het kabouterkookboek.
26917-40: POPMA, HENK EN POST, JAN. - Excelsior. G. Sierksma 80 jaar.
121118-50: POPPEMA, S.H. E.A. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
031210-65: PORTNOY, ETHEL. - Altijd zomer.
220310-194: POS, KARSTEN E.A. - Geke Hankel: Model of the Masters. 25 jaar kunstenaarsmodel.
251016-141: POSSEL, J.T. E.A. - Bedum. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
250909-2543: POST, F. EN OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 3. De middelen van bestaan.
270909-251: POST, KEES. - Het boerenhuis in Nederland.
251016-43: POST-BEUCKENS, L. - Land en volk van Gaast en klif. Historie en legenden. Traditie, volkskarakter, volksleven. Taal en folklore. Dieren en plantenwereld.
261016-36: POST, HARM D. - Mielowiets, het kipje met de mensenvoeten.
61214-03: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden.
191118-48: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
28514-145: POSTEMA, IWE. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
25219-42: POSTEMA, JAN J. - Tussen graaf en maire. Bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken, voornamelijk in de 16e en 17e eeuw.
25314-08: POSTEMA, JAN. - Johan van den Corput (1542-1611). Kaartmaker, Vestingbouwer, krijgsman.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
281217-45: POSTHUMUS-VAN EIJKELENBURG, LENNIE. - Kant aan de Staphorster toefmuts.
3417-31: POSTHUMUS, R. - Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen en in Westdongeradeel in het bijzonder.
26917-190: POSTMA, O. - De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
10215-09: POSTMA, ANNEMARIE. - Het leven is perfect. Zeven weken en zeven principes voor een gezond en gelukkig leven.
10215-39: POSTMA, W.P. EN KLEIJN, H. - Kooivogels.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
101218-02: DRENTSE POT. - Drentse Pot. Van Kruudmoes en kniepertjes.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
240910-66: POTJEWIJD, T. - Winschoten 1940-1945. Vijf dagen oorlog. Vijf jaren bezetting.
271017-22: POTJEWIJD, T. - Winschoten vlek vesting provinciestad. Stedebouwkundige ontwikkeling sedert de nationale bevrijding 1813.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
2517-19: POUW, KYRIA R. - Handboek buikdanskleding. Ontwerpen & naaien. Tips & trucs.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4419-45: PRAGER, HANS GEORG. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe.
15313-29: SONGS OF PRAISE. - BBC Songs of praise. Words edition.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
20419-21: PRAK, MAARTEN (RED.). - Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
9818-08: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën.
10918-04: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
22117-19: PRAKKE, H.J. - Drenthe in Michigan. 'n studie over het Drentse aandeel in de van Raalte-trek van 1847. Bijdrage tot de sociologie van het Schisma in de Drentse dorpsgemeenschap.
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
10718-49: PRESS, J.R. E.A. - Wilde planten van West- en Midden-Europa.
31318-30: PRICE, SUSAN. - Sterkarm!
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
3417-151: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
26917-125: PRINS-POORTER, P.A.C. - Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa.
26917-124: PRINS-POORTER, P.A.C. - Boerenland en herenhand in Glimmen. Een gehucht aan de Drentsche Aa van de twaalfde tot het eind van de zeventiende eeuw.
22117-174: PRINS, JELLE E.A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
250909-772: PRINS - SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
110313-10: PRINS, EINTE. - Achter de skerm.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
8618-71: PRINS, J.W.P. (RED.). - Een Mauritskerk. IJzendijke 1614-2014.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
271218-52: ATTO PRODUCTIES E.A. - 326 x Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
15617-50: PRONKER, T.F.J. - Het barkschip Amicitia.
271017-51: PRONKER, T.F.J EN ECK, H.M. VAN. - Vlieland, van Hors tot Horn.
61218-15: PROP, G. - De historie van een kleine landstad 'Lochem'.
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
15914-09: PROULX, E. ANNIE. - Accordeonmisdaden.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
27218-47: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
8917-31: PRUIKSMA, FREEK. - Een man gekleed in omber.
31317-47: PRUISMAN, THOMAS EN PRUISMAN, KLAAS. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
250909-437: PRUNTY, MORAG. - Wild Cats & Colleens.
61214-12: PSILAKIS, NIKOS EN MARIA. - De Cultuur van de Olijfboom. Olijfolie. Het geheim voor een goede gezondheid, richtlijnen voor zijn juiste gebruik.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1431: PUCHINGER, G. (RED.). - Ontmoetingen met Schilder.
20419-11: PUETT, MICHAEL EN GROSS-LOH, CHRISTINE. - De weg. Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9