Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
1516-39: OOSTERHAVEN, BEART (EINDRED.). - Muzyk yn Fryslan.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
250909-4385: OOSTERHUIS, HUUB. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
6514-26: OOSTERHUIS, TON. - De Geuzen van Dokkum. Een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
6214-06: OOSTIJEN, J. - Japie.
51015-124: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de meest unieke gebouwen in de gemeente Veendam.
51015-123: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de gemeente Veendam.
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
51015-127: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van scholen in de gemeente Veendam.
17313-47: OOSTING, RINK. - Veendam. Blik in het verleden, kijk op het heden.
150311-15: OOSTINGA, JEROEN EN MOLEMA, MARIJN. - Eens een Bever, altijd een Bever. De geschiedenis van een 75-jarige watergroep.
30313-03: OOSTRA, A.R. (SAMNSTELLING). - Op fjouwer winen. In kar ut fersen fan jonge dichters mei wurk fan Fryske grafici
27115-09: OOSTROM, F.P. VAN / GERRITSEN, W.P. - Lantsloot vander Haghedochte. Deel I en II. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van Lancelot en prose. / Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose
090611-45: OOSTWOUD, MADELON. - Labels en badges.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
51015-19: OOTSTRA, JOLT. - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
170112-66: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
250909-2939: RUIMTELIJKE ORDENING. - Monumenten stadsvernieuwing 1986.
250909-3579: OS, H.W. VAN. - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst.
250909-4957: OS, JOHAN, VAN. - Afferden. Een dorpsboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de R.K. Parochiekerk St. Victor en Gezellen te Afferden (Gld).
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
91113-49: OSIATYNSKI, JERZY (ED.). - Collected works of Michal Kalecki. Volume I. Capitalism: business cycles and full employment.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
250909-4611: OSNABRUGGE, M., VAN. - Memorabilia 1840-1965. 125 Jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk van Zutphen.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
140910-15: OSWALD, GERBEN EN FROUKJE. - De West Highland White Terrier.
250909-3948: OSWALD, GERBEN EN FROUKJE. - De West Highland White Terriër.
250909-3456: OTTEMA, NANNE. - Chinese ceramiek.
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
220711-17: OTTEMA, NANNE. - De praktijk van het porcelein verzamelen. Handboek voor het verzamelen van Chinees porcelein.
21215-19: OTTEMA, J.C. - Thet Oera Linda Boek naar een handschrift uit de dertiende eeuw.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
71213-42: OTTEN, CHRISTINE. - De laatste dichters.
251016-137: OTTEVANGER, H. EN GOOT, H. V.D. - De woningnood in de gemeente Ulrum is groot.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
11113-37: OUD-BUSSEM, MARRIA, VAN E.A. - Huizen hoo `t vroeger was.
250909-4863: OUDE BREUIL, HARRIE E.A. (RED.). - Jubileumgedenkboek 50 jaar R.K.S.V. De Tukkers.
080712-49: OUDEN, ALEX, DEN. - Een hoekstaal van de maatschappij. Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994).
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
250909-1561: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
250909-4753: OUDHEUSDEN, JAN, VAN. - De Sint Jan van ’s-Hertogenbosch.
250909-3911: OUDSHOORN, WIM. - Vaste planten. Adviezen en tips voor keuze, toepassing, vermeerdering en verzorging.
250909-57: OUSBY, IAN (ED.). - The Cambridge Guide to Literature in English.
261016-09: OUSPENSKY, P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
28514-139: OVERBEEK, RITA. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
16315-12: OVERBEEK, RITA EN HEIDE, MARIEKE, VAN DER. - Jo Boer (1895-1971). Architect uit Groningen.
4216-191: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De Strategie van graaf Willem Lodewijk. Drenthe als strijdtoneel. 1589 - 1594.
250909-2689: OVERDIEP, G. E.A. - Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio.
220310-147: OVERDIEP, G. EN TJESSINGA, J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
290812-07: OVEREIJNDER, LEX. - Huismiddeltjes uit grootmoeders apotheek.
171116-16: COMPACT PROVINCIE ATLAS. OVERIJSSEL. - Compact Provincie Atlas. Overijssel.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
261115-21: PROVINCIE ATLAS. OVERIJSSEL. - Grote Provincie Atlas. Overijssel.
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel – twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
51015-171: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
10215-07: OWEN, A.L. - The famous Druids. A survey of three centuries of English literature on the Druids.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
26316-43: PAARDENSTAMBOEK. - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek deel 3, 1947-1948.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
30614-57: PAASEN, MARGRET, VAN. - De kracht van kwetsbaarheid. Wat doet verlies met je? Wat doe je met verlies? (beschrijving van eerste jaar na geboorte en dood van dochtertje).
101114-66: PAASSE, M. - Gods grote plan met de wereld.
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
18214-124: PALM, F. VAN DER. - Van der Bij. Jan Frearks van de Bij 80 jaar.
100113-03: PALMEN, CONNIE. - I.M. (hardcover)
9916-22: PALMEN, CONNIE. - Logboek van een onbarmhartig jaar.
100113-02: PALMEN, CONNIE. - De wetten.
240812-20: PALMEN, CONNIE. - I.M.
111216-03: PALMER, NIGEL F. - Visio Tnugdali. The German and Dutch Translations and their Circulation in the Later Middle Ages.
9315-18: PAN, J. - Kleine opstellen over de geschiedenis, oudheden en het bijgeloof in Drenthe.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
250909-89: PANMAN, ED E.A. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo.
251113-90: PANMAN, E.J. - Anloo, de kerk.
270909-99: PANMAN, MARGRIET EN POSSEL, JANS. - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850 - 1940.
4216-126: PANTJES, R. - Grootegast in oude ansichten.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
250909-501: PARKER, ROBERT B. - Now & Then.
250909-595: PARKER, ROBERT B. - School days. A Spenser novel.
250909-5338: PARKER, ALAN. - De judaskus.
250909-5121: RIJKAART & PARTNERS. - Roelofs Den Ham. Een open boek.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
250909-3650: PASSON, TOM (SAMENSTELLING). - De stedelijke munt van Nijmegen.
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
020911-22: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
301011-09: PATEL, MANSUKH EN GOSWAMI, ANITA. - Ommekeer.
12316-189: PATER, B.C. DE, SCHOENMAKER, B. E.A. - Grote atlas van Nederland 1930-1950 / Comprehensive atlas of the Netherlands 1930-1950.
8616-06: PATERSON, JENNIFER EN DICKSON WRIGHT, CLARISSA. - Two fat ladies door de bocht. Nieuwe gastronomische avonturen (met motor en zijspan).
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
250909-5467: SÜSKIND. PATRICK. - Het parfum.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
71213-73: PAUCHARD, ALBERT. - Vanuit de Andere Wereld. Boodschappen uit het Hiernamaals, ontvangen en opgetekend door J.M.
25616-28: PAULOS, JOHN ALLEN. - De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
9916-17: PAUW, MARION. - De wilden.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
61115-71: PAUW, MARION. - Zondaarskind.
250909-3887: PAVORD, ANNA. - De tulp. Deel 1.
250909-5477: PAYNE, HOLLY. - De maagdenknoop.
12313-23: PEANSTRA, TSJITS E.A. - De twadde sirkel. Gedichten en ferhalen.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
261115-25: PEEKEL, HAN E.A. - 100 jaar Carré.
17313-48: PEENSTRA, A. E.A. - 150 jaar Openbaar Onderwijs De Wilp.
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
16315-18: PEETERS, FLOR EN VENTE, MAARTEN ALBERT. - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
23814-40: PEHLE, TOBIAS EN HACKSTEIN, YARA (TEKST). - Dumonts kleine kippenlexicon. Aanschaf, verzorging, rassen.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
300311-44: PEKELHARING, J.M. (SAMENSTELLING). - Voor twee cent en kooltje vuur. Amsterdam in de jaren twintig.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
150912-34: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. De luchthaven Schiphol.
150311-149: PELINCK, M. E.A - Hôtel- en pensiongids voor Norg.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
51015-198: PELLEBOER, JAN H. - Extremen in Noord-Nederland. Sneeuwstormen, hagel, windhozen, noodweer, orkanen etc.
250909-5002: PEN, G.P. VAN DE. - Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens Kanaal.
111216-11: PENDERS, RIA EN STIGT, YVONNE, VAN. - Oergondisch genieten. Een moderne levensstijl vanuit de oorsprong.
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
150311-59: PENNINK, CHARLOTTE (EINDRED.). - Hé, jij daar, snuiter! 50 jaar Centrumschool Peize en haar historie.
250909-528: PENNY, LOUISE. - Still life.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
251016-139: PERDOK, FEBO E.A. - 25 jaar Beatrixschool Loppersum 1956-1981.
250909-1353: PERDUE, THEDA EN GREEN, MICHAEL D. - The Columbia Guide to American Indians of the Southeast.
15914-57: PERRINS, CHRISTOPHER EN CAMERON, AD. - De wereld van de vogels.
13613-25: PERRINS, CHRISTOPHER M. (RED.). - Geïllustreerde encyclopedie van de vogels. Een compleet overzicht van alle vogelsoorten van de wereld.
250909-5097: PERRY, JOS. - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
25314-11: PERTON, HARRY (EINDRED.) E.A. - Historisch jaarboek Groningen 2012.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
111216-24: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2016.
111216-25: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2015.
250909-2641: PERTON, HARRY EN KNOTTNERUS, OTTO S. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
61214-25: PERTON, HARRY (EINDRED.) E.A. - Historisch jaarboek Groningen 2014.
25314-10: PERTON, HARRY (EINDRED.) E.A. - Historisch jaarboek Groningen 2013.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
16214-77: PETERS, FONS EN MES, WILLEM. - Bedevaarten in Europa.
250909-5456: PETERS, CHRISTOPH. - Nachtweefsel.
250909-2731: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
270909-35: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar visserplaats.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
250909-5730: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
51015-182: PETRI, WOLFGANG. - Fräulein Maria von Jever. Studien zur Persönlichkeit und Herrschaftspraxis.
21215-16: PEYREFITTE, ALAIN. - China en het westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
280412-29: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
071211-62: PIERCE, JOHN R. - Klank en muziek. Een combinatie van wetenschap en cultuur.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
9315-20: PIETERS, JAN E.A. - Nieuweroord 1850-2000.
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
23715-06: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Mijn moeder is een loeder
12313-24: PIETERSEN, LIEUWE. - It genoatskip.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
22115-36: PIJPER, F. - De kloosters.
090710-5: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
250909-5023: PIKKEMAAT, GUUS. - Geschiedenis van Nijmegen. Noviomagus.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
250909-3901: PINTER, HELMUT. - Handboek voor de papegaaienliefhebber. Soorten, houden in kooi en volière, het verzorgen en fokken.
121009-52: PINTERA, ALBERT. - Katten. Een beschrijving van meer dan 90 soorten katten.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - ‘s Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
170112-12: PIROUÉ, SUSI. - Echt Frans koken.
280412-41: PISU, PAOLA EN WEERT, PETER, DE (RED.). - Verdwijnende muren. De geschiedenis van een Zwols rooms katholiek kerkhof.
16516-08: PITSTRA, ANNEKE E.A. - Het Drachtster Lyceum 1919-1994. 75 jaar met elkaar.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
231011-203: PLANTINGA, WIL. - Historische klokkenstoelen in Nederland.
15914-62: PLAS, JOSÉ, VAN DER E.A. (RED.). - Dagelijks leven met God. Een lees- en werkboek over christelijke spiritualiteit.
250909-1256: PLATT, COLIN. - The architecture of medieval Britain. A social history.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4826: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1971.
250909-4827: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1974.
250909-4829: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1976.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
21215-51: PLESMAN, ALBERT. - Jan Plesman. Een vliegende Hollander.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
250909-4229: PLEYSIER, LEO. - Volgend jaar in Berchem.
250909-2874: PLINSINGA, JAN. - Ober aannemen ! De Groninger horeca van toen.
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
19615-207: PLOEG, KEES, VAN DER (TEKST). - Johan Dijkstra. Groningerland.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
270909-159: PLOEG, D.T.E. VAN DER. - Stinzeplanten yn Fryslân. Statussymboal ut de âlde tiid.
8716-06: PLOEG, KEES, VAN DER. - Langs de oude Gelderse kerken. Rivierengebied.
12313-25: PLOEG, DURK, VAN DER. - Troch kadastrale fjilden. Gedichten.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
6514-21: PLOEG, W.H. VAN DER. - Twee eeuwen Stadskanaal.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
1613-37: PLOEG, H.W. VAN DER (RED.). - Van Klooster en Karspel, van Ter Apel tot Sellingen.
21313-15: PLOEG, DURK, VAN DER. - Bertegrun. Novelle.
270909-238: PLOEGER, RUDOLF. - Ploeger. Een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale, familie.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
250909-5090: PLOMP, NICO. - Woerden 600 jaar stad.
91015-40: PLUIS, JAN E.A. - Fries Aardewerk. Kingma Makkum.
91015-41: PLUIS, JAN E.A. - Fries Aardewerk. Bolsward.
91015-42: PLUIS, JAN. - Fries Aardewerk Harlingen. Producten 1720-1933.
111216-04: PLUMMER, JOHN (INLEIDING). - Het getijdenboek van Catharina van Kleef.
261016-58: PODLECH, DIETER. - Geneeskrachtige plantengids in kleur.
8713-02: POE, EDGAR ALLAN AND ARTHUR RACKHAM. - Poe`s Tales of Mystery & Imagination.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.
261016-67: POEL, J.M.G. VAN DER. - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
250909-969: POEL, J.A.C., DE. - De Poel 1550-1990.
251016-186: POEL, STEFAN, VAN DER. - Joodse stadjers. De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
4914-35: POELMAN, JESSICA EN DIETERS-MUSTERS, ELLY. - 125 Jaar obs De Musselhorst Musselkanaal.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-5262: POISSON, MICHEL. - The monuments of Paris. An illustrated guide.
261115-18: POKER, HENK (RED.). - 25 jaar FC Groningen. 25 jaar voetbalgeschiedenis.
091012-53: POL, JOHAN. - Fietsen in de kerk. Gedichten.
8616-24: POL, GÉ, VAN DER. - Blaricum. Haar landhuizen en villa's, haar atelierwoningen en hutten, haar bijzondere bewoners.
090710-16: POLDERVAART, SASKIA. - Tegen conventioneel fatsoen en zekerheid. Het uitdagende feminisme van de utopische socialisten.
250909-1332: POLL, F.G. VAN DER. - Benito Mussolini. Portret contra zelfportret.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
23114-13: POLLING, JANS. - Voaderschap vakmanschap? Niet-alledaagse gebeurtenissen in een gewoon Drents gezin.
23114-11: POLLING, JANS. - Wat nou weer? Niet-alledaagse gebeurtenissen in een gewoon Drents gezin.
23114-10: POLLING, JANS. - Klein leed. Niet-alledaagse gebeurtenissen in een gewoon Drents gezin.
23114-09: POLLING, JANS. - Vaoderschap... of voederschap? Niet-alledaagse gebeurtenissen in een gewoon Drents gezin.
21215-13: POLLINGTON, STEPHEN. - The Warrior's Way. England in the Viking Age.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
220512-38: POLMAN, JAN (RED.). - Addy, een artistieke rasechte Elstenaar.
250909-2277: POLMAN, HILBRAND. - Naar school in Haren.
180912-110: POLMAN, M.A. - Uittocht.
130213-31: POMMEL, SIEMEN. - Mengelmous 3. Riemen van Siemen.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
91113-17: POMPEN, A. - Sint Victor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland.
250909-3337: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
250909-28: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
250909-50: POORTENAAR, JAN. - Coster - niet Gutenberg.
250909-886: POORTINGA, Y. - It Fryske Folkstoaniel (1860-1930).
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
250909-345: POORTMAN, J. - Meppel door de eeuwen heen. Met foto?s naar eigen opnamen en naar oude teekeningen en illustraties.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
050113-37: POPPEMA, T.J. E.A. - 40 jaren Christelijk Middelbaar Onderwijs te Groningen 1917-1957.
251016-140: POPPEN, BOB. - De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden 1594-1856. Een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
11113-29: PORS, HENK. - Kleine geschiedenis van de grote middenstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
031210-65: PORTNOY, ETHEL. - Altijd zomer.
220310-194: POS, KARSTEN E.A. - Geke Hankel: Model of the Masters. 25 jaar kunstenaarsmodel.
12316-210: POS, KARSTEN E.A. - Geke Hankel: Model of the Masters. 25 jaar kunstenaarsmodel.
251016-141: POSSEL, J.T. E.A. - Bedum. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
250909-2543: POST, F. EN OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 3. De middelen van bestaan.
270909-251: POST, KEES. - Het boerenhuis in Nederland.
251016-43: POST-BEUCKENS, L. - Land en volk van Gaast en klif. Historie en legenden. Traditie, volkskarakter, volksleven. Taal en folklore. Dieren en plantenwereld.
61115-51: POST, WIM. - Zo zäggen wie dät op 't Vjenne. Vriezenveense Spreekwoorden en Zegswijzen.
261016-36: POST, HARM D. - Mielowiets, het kipje met de mensenvoeten.
61214-03: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden.
9315-195: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
9615-50: POST, JOOST, VAN DER EN DORLEIJN, PETER. - En wend het roer gezwind.
28514-145: POSTEMA, IWE. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
25314-08: POSTEMA, JAN. - Johan van den Corput (1542-1611). Kaartmaker, Vestingbouwer, krijgsman.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
10215-09: POSTMA, ANNEMARIE. - Het leven is perfect. Zeven weken en zeven principes voor een gezond en gelukkig leven.
10215-39: POSTMA, W.P. EN KLEIJN, H. - Kooivogels.
171116-03: POSTMA, ANNEMARIE. - De helende kracht van acceptatie. Vinden door te stopppen met zoeken.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
240910-66: POTJEWIJD, T. - Winschoten 1940-1945. Vijf dagen oorlog. Vijf jaren bezetting.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
020911-49: PRAAG, SIEGFRIED, VAN EN LINDWEHR, WILLY. - Een lange jeugd in joods Amsterdam / Een visie op joods Amsterdam in foto’s.
15313-29: SONGS OF PRAISE. - BBC Songs of praise. Words edition.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
28514-146: PRANGER, JACCO. - Stadskanaal in oude ansichten.
25216-02: PRATCHETT, TERRY. - De waarheid. Schijfwereldreeks boek 25
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
6514-46: PRESS, BOB EN HOSKING, DAVID. - De bomengids van Europa.
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
7814-38: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
250909-772: PRINS - SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
7314-53: PRINS, R.E.J. - Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940.
110313-10: PRINS, EINTE. - Achter de skerm.
4216-130: PRINS, ARIËN. - Op eigen benen. Beeld van tweehonderd jaar katholieke kerk in Veendam.
12313-09: PRINS-SCHIMMEL, META A. EN LEERSUM, GEORGE E. VAN. - Langs de oude Utrechtse kerken.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
21313-16: PRINS, EINTE. - It spoar bjuster.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
241010-43: PRONK, BRAM. - De pakkentrekkers van de lange deining. De geschiedenis van 350 jaar hektrawling met meer dan 150 foto?s en 11 algemene plannen.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
91015-26: PROOS-VAN DEN ENDE, WILLY. - Gevaarlijke keus.
250909-4920: PROP, G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543).
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
250909-3915: PROUDLEY, BRIAN EN VALERIE EN BOOM, B.K. - Coniferen in kleur.
15914-09: PROULX, E. ANNIE. - Accordeonmisdaden.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
7814-16: PROVOOST, MICHELLE E.A. - Architectuur van de stad. Ciriani, Grassi en Van Gool ontwerpen voor Groningen.
111216-45: PRUIKSMA, FREEK. - Een man gekleed in omber.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
250909-437: PRUNTY, MORAG. - Wild Cats & Colleens.
61214-12: PSILAKIS, NIKOS EN MARIA. - De Cultuur van de Olijfboom. Olijfolie. Het geheim voor een goede gezondheid, richtlijnen voor zijn juiste gebruik.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1431: PUCHINGER, G. (RED.). - Ontmoetingen met Schilder.
151214-26: PUCHTA, ANNE. - Watervogels herkennen en benoemen.
250909-1939: PUISTER, HENK. - Mit maddeln en spaddeln. Verhoalen.
100312-07: PULKKINEN, RIIKKA. - De grens.
250909-4343: PUNTER, HANNEKE EN VEGTER, JAAP. - Water over Wolfsbarge. Natuur, veiligheid, waterkwaliteit en leefbaarheid: over natuurontwikkeling en de rol van het water.
250909-5454: PURDY, JAMES. - Eustace Chisholm & consorten.
250909-547: PURVES, LIBBY. - Continental Drift.
151214-16: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
250909-3490: PYE, MICHAEL. - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years.
111216-34: PYE, MICHAEL. - Aan de rand van de wereld. Hoe de Noordzee ons vormde.
16315-29: QUAK, AREND. - Die altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen / Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen / Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Ertsdrucken zusammengestellt.
28415-27: QUAMMEN, DAVID. - The boilerplate rhino. Nature in the eye of the beholder.
190210-8: QUANJER, PH.C.A.J. - Land en Volk van Nederlandsch-Indie. Handleiding ten dienste van het onderwijs.
250909-5490: QUEFFÉLEC, YANN. - De vrouw achter de horizon.
250909-5575: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt.
250909-5576: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn.
250909-3477: RAAD, JACQUELINE EN ZADELHOFF, TRUDY, VAN. - Maris. Een kunstenaarsfamilie.
240910-144: RAAD, HARRY, DE. - De dijk op de hoogte. Uitgave ter gelegenheid van het op deltahoogte brengen van de Friese zeedijken.
250909-2384: RABBIE, J.M, BURGER, W. E.A. - De gemeente Peize. Een rapport samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk en cultureel onderzoek gehouden door het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht Juli-November, 1955.
2315-49: RADEMACHER, HELLMUT E.A. - Gebrauchsgrafik in der DDR.
21215-50: RAEMDONCK, HENRI. - Evangeliepeilingen. Geloofsverdieping voor de zondagen en feesten. Liturgische jaren A-B-C.
250909-4102: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes.
250909-4482: RAEYMAECKER, D.M.J. DE. - The ego under observation. Childpsychiatric study of 40 three year old low birthweight children and 40 three year old full term and bormal birthweight children.
9315-21: RAHDER, CHRISTIAAN LYDIUS. - Eenige aanteekeningen op het Landrecht voor Drenthe van 1412.
311016-15: RAMSAY, GORDON. - Gordon Ramsey kookt.
270909-36: RANDIER, JEAN. - Nautische instrumenten.
250909-1321: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
19913-184: RAPPOL, M. - In de bodem van Drenthe. Geologische gids met excursies.
261016-66: RASSIN, ERIC. - Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
240910-194: RAST, FRIEDEMANN. - J. Bünting & Comp.1806-1981. Ein Ostfriesisches Handelshaus.
250909-3178: RAUWERDERHEM. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Rauwerderhem.
17313-110: RAVEN, RIEJA E.A. - De geschiedenis van landgoed Dennenrode 1922-2007.
250909-5030: RAVESTEIJN, P.J. VAN, BOERHOUT, JAN EN HEEK, C.L. (RED). - Gedenkboek Hilversum 1424-1924. Uitgegeven bij het vijfhonderdjarig bestaan als zelfstandige gemeente.
311016-39: READ, HERBERT. - Moderne schilderkunst. Oorsprong en ontwikkeling.
150611-05: REBSKE, ERNST. - Lampen Laternen Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
28415-02: DRENTHE / RECHT - Het lantrecht van Drenthe van 1712
25314-35: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
10215-31: REDEKER, HANS. - Jeanne Oosting.
250909-5537: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte.
71213-74: REDFIELD, JAMES E.A. - God en de toekomst van de mens. Persoonlijke groei in een stroomversnelling.
7913-07: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse visie. Het nieuwe spirituele ontwaken.
19913-245: REEDER, HAN (FOTOGRAFIE). - Nissen. Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken.
250909-4311: REEKEN, ERICH, VON. - Berühmte Butenostfriesen.
121009-56: REEMERS, JACK. - 75 jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld 1909-1984.
250909-4069: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
250909-1196: REES, LAURENCE. - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
24114-31: REETH, ADELAÏDE, VAN. - Encyclopedie van de mythologie.
171116-24: REGOUT, J.F.E. E.A. (RED.). - 125 Sphinx Ceramique 100
7814-33: REIFLER, SAM. - I Tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
250909-2919: REIJENGA, P. E.A. - Olle kwintn of allure? Na twintig jaar binnenstadsbeleid in Groningen.
030711-68: REIJKEN, TIEMEN, VAN DER EN BIE, WILLEM, DE. - Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
250909-233: REIJNTJES, ROEL. - Mien liefste, ach, wat is met mij.
25710-6: REIJNTJES, ROEL. - Drentse wijsheden.
250909-4395: REIJT, VIC, VAN DE. - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens en plezierdichters van de 20 ste eeuw.
051010-38: REINDERS, HENK. - Een eeuw verenigd bouwen in Nederland. NVOB 100 jaar 1895-1995.
250909-2269: REINDERS, JAN. - De klok sloeg niet allemaal love-love. vrijbrieven van Jan Reinders.
250909-2366: REINDERS, C.G. - Ecclesia Warffumensis. Een en ander uit de geschiedenis van de grote kerk van Warffum.
30614-22: REINDERS, ROELF. - Heen en weer op het Hogeland. Dagboek van een forens.
150611-02: REINDERS, HARM R. - Doorvliegen koetsier! Eelde, geschiedenis van een regionale luchthaven.
020911-17: REINDERS, H. - De geschiedenis van Vrumona 1945-1993.
4216-132: REINDERS, HARM R. - Aanslag en Represaille. Bedum, 22 april 1944.
261016-48: REINDERS, C.G. (RED.). - Vaktaal. Vaktermengids bij kerkgebouwen.
9315-107: REINDERS, KEES EN SCHREIBER, FRÉ (RED.). - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer.
111216-36: REINDERS, G. - Rundveeteelt.
22115-24: REINHARDT, GEORG. - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978. Handzeichnungen und Lithographien.
150311-65: REININGA, H.B. - Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel.
250909-5880: REITSMA, DURK TH. - 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999.Van bedstede tot appartement.
250909-5804: REITSMA, DURK TH. - Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee naar Schiermonnikoog en Ameland.
8416-10: REITSMA, DURK T. - Friese Elfsteden Rijwieltocht. Historie van een sportieve traditie.
231011-55: REKER, SIEMON EN HILLENGA, MARTIN. - Taal en teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
031109-9: REKER, SIEMON. - Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrogade lijst.
231011-56: REKER, SIEMON J.H. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven'. Synchrone verbale morfologie in verandering.
28514-148: REKER, SIEMON. - Jan Sonius Swaagman’s commentatio over het Groninger dialect (1827). Opnieuw uitgegeven en uit het Latijn vertaald.
12316-118: REKER, SIEMON. - Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten.
12316-119: REKER, SIEMON. - Gronings.
160312-21: REKER, SIEMON. - Corpus-gebaseerde dialectologie.
290413-14: REKER, SIEMON. - Hou is dat? Het dialect van Groningen.
251016-147: REKER, SIEMON. - Voornamen van alle Groningers (1600-1811).
251016-144: REKER, SIEMON (SAMENSTELLING). - De mooiste woorden van Groningen.
120511-81: RENARD, HÉLÈNE. - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood.
71213-93: RENAUD, J.G.N. EN DIJK, E. VAN. - Het huis te Wedde.
18316-18: RENDELL, RUTH. - Verborgen nalatenschap.
18316-14: RENDELL, RUTH. - Het stille huis.
27315-26: RENDELL, RUTH. - Het bruidsmeisje.
27315-27: RENDELL, RUTH. - De krokodilvogel.
27315-30: RENDELL, RUTH. - Dubbelleven.
27315-25: RENDELL, RUTH. - Terugzien in duisternis.
250909-539: RENDELL, RUTH. - The bridesmaid.
27315-32: RENDELL, RUTH. - Slapende honden.
27315-36: RENDELL, RUTH. - De fruitplukker.
27315-34: RENDELL, RUTH. - De verrassing.
19913-80: RENKEMA, ALBERT E.A. (RED.). - Houwerzijl, een dorp in de Marne.
250909-1563: RENOU, SIMONE. - Wayang van de strijd.
25616-09: RENSINK, EELCO (EINDRED.). - Archeologie en beekdalen. Schatkamers van het verleden.
250909-5468: RENTES DE CARVALHO, J. - De Hollandse minnares.
250909-5486: RENTES DE CARVALHO, J. - Waar die andere God woont.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
20510-5: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992.
31114-16: REVE, GERARD. - Tien vrolijke verhalen
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
221110-17: REVE, GERARD. - Moeder en zoon.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
250909-695: RICHARDS, STEVE. - Geluk, kans of toeval. De mysterieuze krachten die geluk en kans kunnen beinvloeden.
081209-1: RICHMAN, ALYSON. - De zoon van de maskermaker.
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
170212-12: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
250909-2946: RIENKS, K.D. E.A. - Ora et Bibe. R.K.S.V. Abertus Magnus 1896-1996. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
140212-16: RIESEN, WOUTER, VAN. - Albarta ten Oever.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
18214-43: RIETEMA, J. - Vief verhoalen.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
250909-1423: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
240112-24: RIJEN, JEAN-PIERRE. - Kunstwerkplaats Esser 1838-1938.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
9916-23: RIJN, LINDA VAN. - Blue Curacao.
12714-12: RIJN, JAAP, VAN. - Mosseltijd. De verrassend veelzijdige mossel.
9315-153: RIJPMA-BAARS, JANNIE EN STRAAT-KAMMENGA, GEA. - Achter t meziek aan. Geschiedenis van de muziekverenigingen in de voormalige gemeente Uithuizermeeden.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
16115-44: RIJSWIJK, C. VAN. - De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van ds. H. de Cock.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
250909-3460: RILEY II, CHARLES A. - The art of Peter Max.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
1516-20: RINGS, WERNER. - Leven met de vijand. Aanpassing en verzet in Hitlers Europa 1939-1945.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
28514-52: RISK, RICHARD B. - Lang(e)land Family Reunion.
13216-01: RISSET, JACQUELINE. - Het leven van Dante. Biografie.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'. Deel I, II en index.
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
050113-30: RITZEMA, PIETER EN GARDENIER, FRITS (SAMENSTELLERS). - Bierum in beeld. Fotoboek.
28514-47: ROARDA, R.S. - Achttsjinde-ieuske kriminaliteit yn de walden. Ut de Bylagen fen de Kriminale Sentinsje fan it of fan Fryslân 1700-1811.
71213-100: ROBAT, WIM EN ZEL, GIEL, VAN DER. - Hoorn in feesttooi.
250909-3914: ROBERTS, PETER (ED.). - Riding the international way number 2.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
31115-18: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Oud-Nederland in de, uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen.
27115-11: RODENBERG, JULIUS. - Deutsche Pressen. Eine Bibliografie.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
11013-11: ROEL, HANS PETER. - DIO. De duistere roos.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
23814-44: ROELEVINK, HERALD E.A. - Op sporen van het verleden. Industrieel erfgoed. Hart van zuid Hengelo.
231011-90: ROELFSEMA-EPPENS, G. - Van de Zunkaante in ’t leven.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
5116-60: ROEPER, VIBEKE EN WILDEMAN, DIEDERICK. - Om de noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer.
12714-13: ROER, SONJA, VAN DER (RED.). - Margriet kookboek. Het complete basiskookboek.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
140910-36: ROESSEL, NOL, VAN. - B`ons op Gineind.
30615-19: ROESSINGH, D. - Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
250909-2608: ROFFEL, EELCO E.A. - Een geschiedenis apart. 50 Jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
18214-142: ROGGEN, C. - Feteltsjys. Toneelstikjes, borrebjear fon froeger in nog mear. Aasters (Oostschellinger dialect).
18214-143: ROGGEN, C. - Fon froeger. Fon jonkje nei jonge, feteltsjys, toneel. Aasters (Oostschellinger dialect).
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart 'Abel Tasman' 1856-1956.
250909-4410: ROLAND HOLST-VAN DER SCHAIK, HENRIETTE E.A. - Over den dichter A. Roland-Holst.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
251016-69: ROMBOUTS, CAROLA EN DIETERS, COOS. - Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning. 41 Groninger Volksvertellingen.
250909-1606: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
250909-1609: ROMEIN, JAN EN ANNIE. - De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
28514-48: ROMEIN, T.A. - Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland. + Aanvullingen en verbeteringen door S.D. van Veen.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
190410-48: ROMIJN, CLEMENS. - Joseph Haydn. Leven en werken.
120511-55: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
7814-62: ROOIJEN, MARTINE, VAN. - Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en ouder.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
12316-122: ROOKMAKER, T.J. E.A. - Vereeniging Coöperatieve Stroocartonfabriek Reiderland 1913-1938.
19913-82: ROOKS, P. EN MEIJER, K. - Onstwedde, rond `t Loug en `t Wold.
19615-21: ROON, ARIE M. VAN. - Geschiedenis van de speeltuinvereniging Oosterpark. Van Klaprooslaan tot Resedastraat.
251016-242: ROOS, ROLF EN WEL, NICO, VAN DER (RED.). - Duinen en mensen. Texel.
091012-47: ROOS, ROLF. - Bewogen kustlandschap. Duinen en polders van Noord-Kennemerland.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
17313-08: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
17313-09: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
120511-16: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vechten tot waken. Een halve eeuw gezondheidszorg voor de Friese veestapel.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
220512-50: ROOVERS, HENK EN RIJKENBERG, JACQUES. - Rond Dam en Oostzijde. Een geschiedenis-projekt over Oost-Zaandam.
25616-10: ROOY, PIET, DE. - Republiek de rivaliteiten. Nederland sinds 1813.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
250909-3545: ROSENBLUM, ROBERT. - Cubism and twentieth-century art.
23814-02: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
111116-38: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
151212-05: ROSNAY, TATIANA DE. - Haar naam was Sarah.
171116-52: HAVANK ROSS. - Het mysterie van de Nachtwacht.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
19615-82: ROSSUM, JANNES, VAN E.A. - Jonkersvaart. 100 Jaar openbaar onderwijs. Van arme Veenkolonie tot welvarend streekdorp.
12316-173: ROST, NICO. - De vrienden van m
91113-55: DRENTHE /ROSWINKEL. - Drenthe / Roswinkel. Stafkaart Roswinkel.
111216-16: ROTS, B.D. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
4216-133: ROTS, ADOLPH EN OLDE, HARRY, DE. - So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luid- en speelklokken in de provincie Groningen.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
31114-02: ROWLING, J.K. - Een goede raad.
5413-28: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE, DE. - Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
151111-03: ROYEN, HELEEN VAN. - Bloed, zweet en tranen. Drie spannende verhalen.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
251016-187: ROZENDAAL-HEKMA, S.C. - 50 jaar Maatschappij tot verbetering van Woningtoestanden 1914-1964.
110313-13: ROZENDAL, ANDERS M. - It paad fan de foks.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
191113-22: ROZENDAL, ANDERS M. - Under de sinne fan Ivige.
12313-27: ROZENDAL, ANDERS M. - De sjamaan fan Ealawier.
150411-09: ROZIER, GILLES. - Een liefde zonder verzet.
9916-21: RUBENSTEIN, RENATE. - Over Israël.
250909-4280: RUBENSTEIN, RENATE. - Met gepaste wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte.
250909-4188: RUBENSTEIN, RENATE. - Tijd van leven.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
121210-08: RUBINSTEIN, RENATE. - Jood in Arabië, Goi in Israël.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-3542: RUDD, NATALIE. - Peter Blake.
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
51015-206: RUIGE, K.I. - Geloof in glas. Over de oudste middeleeuwse fragmenten vensterglas van Nederland in Hoorn op Terschelling.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
261016-49: RUIKES, CHRIS. - Het oude kasteel herleefde. Jan Herman van Heek en Huis bergh 1912-2012.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
12714-15: RUITER, FLIP, DE E.A. - Friese pot. Van sipelsop en snorrepotsje. Friese streekgerechten en wetenwaardigheden.
120513-44: RUITER, A. - Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk Ommen.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
250909-5381: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
10215-26: RUSSELL, FRANK A.O. - A Century of Chair Design.
261016-76: RUSSER, G.A. - 100 jaar Betuwer Spoorweg. De geschiedenis tussen Geldermalsen en Elst, het lijntje door de fruittuin van Europa 1882-1982.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
250909-3935: RUTGERS, A. - Vogels van Nieuw-Guinea. Deel 1 en 2.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
16115-47: RYAN, WILLIAM AND PITMAN, WALTER. - Noah's Flood. The new scientific discoveries about the event that changed history.
16115-43: RYAN, MARY JANE. - De kracht van het geduld. Hoe geduld ons leven leuk en ontspannen kan maken.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
121009-45: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
091012-08: SALMAN, JEROEN (HOOFDRED.). - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 5 / 1998.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
120513-36: SALTER, MIKE. - The old Parish Churches of Gwent, Glamoran and Gower.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
4216-182: SANDEN, W.A.B. VAN DER (RED.). - Mens en moeras. Veenlijken in Nederland van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
111216-32: SANDMAN, HERMAN. - De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal. Verhalen.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
250909-946: SANTE, J.W. VAN (TOELICHTING EN AANTEKENINGEN). - Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
9615-01: SANTING, MARGARETA M. - De belevenissen van Marten en Hillechien.
250909-1917: SAP-AKKERMAN, NIES. - Tussen swien en big.
250909-1880: SAP-AKKERMAN, NIES. - Opa’s jonge joaren.
130213-32: SAP-AKKERMAN, NIES. - Mengelmous 2. Boetenkaande.
12316-51: SAP-AKKERMAN, NIES. - Miekemauchie. Vertelsters veur lutjekes.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
28815-06: SARABANDE, WILLIAM. - Het vuur uit de hemel. Kinderen van de dageraad deel 6.
28815-07: SARABANDE, WILLIAM. - Het volk van de witte mammoet. Kinderen van de dageraad deel 5.
28815-08: SARABANDE, WILLIAM. - Rijk der schaduwen. Kinderen van de dageraad deel 4.
28815-09: SARABANDE, WILLIAM. - Land der verlorenen. Kinderen van de dageraad deel 3.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
091012-40: SARTORE, JOEL. - Zeldzame beelden van het alledaagse. Masters of photography.
61214-47: SASSE VAN YSSLT, A.F.O. VAN. - Oorkonden betreffende Rixtel.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
19913-214: SAUL, CARL THEODOR. - Lachendes Ostfriesland.
111216-05: SAVIGNEAU, JOSYANE. - Marguerite Yourcenar. Een biografie.
16115-10: SCHAAF, JASPER. - De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen.
15313-04: SCHAAF, SJ. VAN DER. - Skiednis fan de Fryske biweging.
010610-25: SCHAAF, YPE. - Goeie schoure & treifene schoure. Het Joodse leven in de Leeuwarder binnenstad.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
231011-115: SCHAAF, YPE. - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
8416-53: SCHAALMA, ALBERT. - Op mijn schreden terug naar huis.
8416-45: SCHAALMA, ALBERT. - Babel aan de A
25216-20: SCHAAP, PETER. - Wolvers dochter.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
150310-24: SCHAAP, GERCO. - Piet van Egmond. Een leven voor muziek.
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
241010-44: SCHAAP, DICK. - Vissen voor je brood.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
250909-4999: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
61214-29: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
25710-36: SCHAIK, D.C. VAN. - The old town of Maastricht and the caves of mount St. Peter.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
12714-29: SCHAIK, JOB, VAN. - Hardloper Huizenga. Het verhaal van een vergeten wonderatleet.
250909-5176: SCHAKEL, MAARTEN W.   - Streekgenoten 1.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
160312-41: SCHAUER, T.H. EN CASPARI, C. - Plantengids in kleur. Met 600 naar kleur en biotoop geordende plantesoorten.
8616-19: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
250909-2181: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
250909-4183: SCHEIFES, IRUN. - Onaffe dingen.
16115-12: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
250909-4686: SCHELHAAS, H. EN MOLENAAR, BERT (RED.). - Rivieren en beken in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
251016-235: SCHELLART, A.I.J.M. - Borgen, Havezaten en Landhuizen in Groningen en Drenthe in oude ansichten.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
261016-50: SCHELLART, A.I.J.M. EN VRIES, THEO, DE. - Nederlandse Kastelen in oude ansichten.
261016-51: SCHELLART, A.I.J.M. EN VRIES, THEO, DE. - Kastelen en landhuizen in Zuid-Holland in oude ansichten.
250909-3791: SCHELLBERG, DIRK. - Didgeridoo. Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen.
250909-4798: SCHELLEKENS, HANS E.A. - Avanti 1931-1981. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van S.V. Avanti ‘31.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
25710-23: SCHELTENS, WILLEM MATTHEUS. - Zicht op n koppel Belgen. Sonnetten.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
28514-185: SCHENK, GERARD (EINDRED.). - Beeld en land '87. Werken van 27 kunstenaars op 13 verschillende lokaties in Noord-Oost Nederland.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
311016-53: LUNSINGH SCHEURLEER E.A. - Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch.
240910-181: SCHIERMONNIKOOG. - Schiermonnikoog als zeebadplaats geschetst.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
250909-984: SCHILDER, KEES. - De Gelders / Overijsselse familie Schilder. Met een overzicht van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
111216-28: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Noord-Brabant ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
250909-5096: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
311016-44: SCHMIDT, FIRMIN, DE. - Krypte en koor van de voormalige Sint-Janskerk te Gent in het licht van de jongste archeologische onderzoekingen.
181215-20: SCHMIDT, ULF. - Karl Brandt: The Nazi Doctor. Medicine and power in the Third Reich.
261016-44: SCHMIED, WIELAND. - Alfred Kubin.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
010610-72: SCHMITZ, H. - Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren1850-1890.
250909-4711: SCHMITZ, J. E.A. - Roerstreek 1991.
250909-3858: SCHNACK, FRIEDRICH. - Het wondere leven der vlinders.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
250909-5005: SCHOENMAKER, BEN EN PEUCKER, PAUL. - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
270909-213: SCHOL, ANKIE. - Eilandwaan. Een hedendaagse Terschellinger roman.
241014-30: SCHOLMA, MARTIN EN MEIJER, FOLKE (SAMENSTELLERS). - Sneeuwboek. Groningen, februari `79.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
250909-1770: SCHOLTENS, H. - Batje. Belevenissen van een olle vrijgezel oet de Pekel.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
140212-31: SCHONHAGE, H.A. - De Brabantse Biesbosch en zijn bewoners.
250909-5810: SCHÖNHERR, KARLHEINZ. - In zes dagen naar de maan! Wernher von Braun en de ruimtevaart.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
251016-150: SCHOONHOVEN, HINDRY EN BERGMANN, CHRISTOPHER. - Hogelandster waarkwoorden.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
251016-244: SCHOORL, HENK. - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 3: De Convexe Kustboog en het eiland Vlieland.
7814-45: SCHOORL, HENK. - 't Oge. Het waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.
251016-240: SCHOORL, HENK. - De convexe kustboog. Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling. Deel 4: De Convexe Kustboog en het eiland Terschelling.
28514-80: SCHORREN, DERWIN (SAMENSTELLING). - Onner zoo'n gewölf van blauwe lucht. Een bloemlezing met gedichten van de Groninger dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
140110-17: SCHORREN, DERWIN. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
261016-79: SCHORTINGHUIS, D.H. - Cleyn eilant Rottum.
250909-5864: SCHORTINGHUIS, DERK. - Van het volk is niets bekend geworden.... Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk, Voogd van Rottum 1865-1908.
61115-53: SCHOT, J.W. E.A. (RED.). - Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. IV: Huishouden, Medische techniek.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
25613-07: SCHOUSTRA, FENNO L. - Vreemde figuren in Friesland.
12714-49: SCHOUTEN, JACQUES. - De Nieuwe Zoetwatergiganten.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
251016-151: SCHREIBER, FRÉ. - Over Zoltkamp noar stad. Humoristische rondraais deur Grunnen.
30615-24: SCHREIBER, FRÉ. - Toalboukje. Op n speulze menaaier Grunnegers leren.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
140811-35: SCHREIBER, FRÉ E.A. (SAMENSTELLING). - Tot ziens, majesteit. Oranjefeest in Loppersum.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
130213-35: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 5. Mopkes.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
30615-23: SCHREIBER, FRÉ. - Streek en Toal. Grunnen.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
23814-42: SCHREINER, JAN. - Vissen met quiver- en swingtip.
1814-40: SCHREINER, JAN. - De werphengel als volmaakt vistuig.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
120712-08: SCHREUDERS, PIET. - The book of paperbacks. A visual history of the paperback book.
220512-19: SCHREURS, WILBERT. - Geschiedenis van de reclame in Nederland. De ontwikkeling van de reclame in Nederland van 1870 tot 1990.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
250909-1647: SCHRIJVERS, PIET. - Rome Athene Jeruzalem. Leven en werk van Prof. dr. David Cohen.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
151214-07: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Golden Raand. Landschappen van Groningen.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
4216-178: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
12316-125: SCHROOR, MEINDERT. - Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen, 1850-1995.
251016-45: SCHROOR, MEINDERT. - Van Keeg en Leeg. Geschiedenis van het Noorderleegs Buitenveld.
251016-192: SCHROOR, MEINDERT EN HEUVEL, CHARLES, VAN DEN. - De Robles atlassen. Vestingbouwkundige plattegronden uit de Nederlanden en een verslag van een veldtocht in Friesland in 1572.
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
16516-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918. J.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2980: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningen zo bekeken 1880-1940.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
91113-40: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
16813-31: SCHULLER, ROBERT A. - Zelfs al ga ik door een dal...
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
250909-3720: SCHULTE, A.G. (RED.). - Ruïnes in Nederland.
12714-21: SCHULTE, A.G. - Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte.
161110-28: SCHULTEN, C.M. E.A. (RED.). - 1 Divisie '7 December' 1946-1986.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
151214-30: SCHULZ, ANDREAS. - Sterren herkennen en benoemen.
261016-59: SCHUMANN, WALTER. - Elseviers gids voor stenen en mineralen. Meer dan 300 foto's in kleur van mineralen, edelstenen, gesteenten en ertsen.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
270909-105: SCHURINGA, F.G. - Het dialect van de Veenkoloniën in verband met de overige tongvallen in de provincie Groningen.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
250909-1020: SCHUT, JANS. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings - Drentse familie en genealogie.
19615-22: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
240910-73: SCHUT, E. - Aanzien doet gedenken. Oorlog, verzet, vervolging en bevrijding in Veendam en Wildervank.
250909-1604: SCHUTTE, G.J. - De Nederlandse Patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800.
250909-1104: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
120513-51: SCHUTTEN-PUTTERS, M. - Kantwerk. Het maken van kloskant.
251016-152: SCHUTTER, G.N. - Kloosters in Stad en Lande. Gids voor de kloosterkaart in het klooster Ter Apel.
250909-2872: SCHUTTER, G.N. - Het Huis met de Dertien Tempels. Een korte geschiedenis van het gebouw en de bewoners van Oude Boteringestraat 23 te Groningen.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
19913-84: SCHUURMAN, H. - Mussel, dorp op de grens van veen en zand. Historisch fotoboek over Mussel, Braamberg en Kopstukken.
15914-49: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
19615-145: SCHUURMAN, RENSE, - Udema Gieten 1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
12316-128: SCHUURMAN, H. - Musselkanaal, een dorp aan het stadskanaal.
251113-91: SCHUURMAN, H. EN PRANGER, J. - Nieuw-Buinen, waar de turf verdween. Historisch fotoboek over Nieuw-Buinen en Buinerveen.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
120513-34: SCHWARZENBERG, KARL, VON E.A. - Praag. De Burcht en haar kunstschatten.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
250909-1514: SCHWING, A.A. - Gedenkboek der Grenadiers en Jagers 1929 ? 1939.
031210-16: SCOFIELD, BRUCE EN CORDOVA, ANGELA. - De Azteekse Ring van het Lot. Astrologie en Inwijdingssysteem van de Oude Azteekse Wereld.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
250909-1447: SEGHERS, PIETER. - Een koopmansleven in troebele tijden.
11114-62: SEGU, JORDI EN CUEVAS, DAVID SANMIGUEL. - Basisboek Aquarel. Bloemen.
111216-01: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
27115-15: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
290812-34: SENDERS, JACQUES EN RITA. - Exotische schelpen in een oogopslag.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
30315-27: SEUNKE, SUSAN. - Detail in aquarel.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
250909-2092: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279 - 1979. Herinneringen en oude verhalen.
250909-3391: SEVENTER, JOANN, VAN EN ARCHER, PHIL. - Paul Martin. Pictura Nova.
26316-45: SEYMOUR, JOHN. - Leven van het land. Niets verspillen en gezond blijven.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
150211-03: SHREVE, ANITA. - De vondeling.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
251016-56: SICKINGHE, F.O.J. - Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de ommelanden en daarbuiten! Het Groninger geslacht Sickinghe 1284 - 1984 en later!
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
61115-79: SIEBELINK, JAN. - De overkant van de rivier.
130912-24: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
250909-5820: SIEBS, BENNO EIDE E.A. - 125 Jahre Rickmers.
250909-4327: SIEFKEN, SIEFKE ORTGIES. - Tausend Jahre Reepsholt 983-1983. Geschichte des Stiftes für Regularkanoniker und der Probstei Reepsholt in Ostfriesland.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
250909-33: SIEGEL, LILIANE. - La clandenstine. Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
51015-63: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Het begon in een uitgeroeid nest. Gebeurtenissen uit de jaren 1940-1945 in de Groninger contreien. Autobiografie.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
12316-32: SIEMELINK, T.H. - Geschiedenis van de stad Workum.
4216-179: SIEMENS, B.W. - Historische atlas van de provincie Groningen. + Toelichting bij de Historische atlas van de provincie Groningen.
12316-191: SIEMENS, B.W. - Dijkrechten en Zijlvesten.
250909-5801: SIGMOND, J.P. EN ZUIDERBAAN, L.H. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
250909-2386: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
251016-208: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2008.
251016-209: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2007.
17313-171: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
150311-189: SIJENS, DOEKE. - Vader en Zoon. Schilderijen en tekeningen van Gijsbert en George Martens.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
250909-4623: SIJNKE, P.W. - Middelburg verleden tijd.
231011-59: SIKKEMA, JAN (SAMENSTELLER). - 125 jaar Christelijk onderwijs Warffum 1874-1999.
31115-36: SILVER, CAROLINE. - Elseviers paardengids. Met 177 rasbeschrijvingen.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
12714-16: SINCLAIR, KEVIN (TEKST). - China. Een culinaire reis.
171116-26: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M (INLEIDING). - Catalogus N.V. Kristalunie Maastricht 1922-1933. Herdruk.
111216-09: SINNINGHE, J.R.W. - Drentsch sagenboek.
250909-3844: SIPKES, C. - Flora van onze gekweekte kruidachtige vollegrondsgewassen.
19913-140: SIPMA, SJ. - Ingwierrum troch de tiden hinne.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
230612-04: FRYSLÂN SJONGT. - Fryslân sjongt. Algemien Frysk lieteboekje mei âlde en nije sangen.
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
251016-153: SLAGEREN, A.H. VAN. - Het Paterswoldse meer. Ontstaan en ontwikkeling.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
19816-28: SLAGTER, JET E.A. - Bloemendaal voor de lens. Ingnatius Bispinck en het gemeentelijk fotoarchief.
30315-29: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
250909-5091: SLECHTE, G.H., VERSTRAETE, G. EN ZALM, L. VAN DER. (SAMENSTELLERS). - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg 1804 - 1979.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
16913-01: SLEE, CARRY. - De toegift.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
080311-27: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
71213-101: SLIGGERS, B.C. - Westerveld. Van buitenplaats tot begraafplaats 1888-1988.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15