Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19913-67: KNAAP, DORIEN. - K & J Wilkens Veendam (1823-1989). Een bedrijfs geschiedenis.
16317-08: KNAAP, DORIEN. - ""Voor geld is altijd wel een plaats te vinden". De firma Scholten (1841-1892). De eerste Nederlandse industriële multinational."
140110-54: KNAP, GER. H. - Gekroonde koopvaart 1856-1956. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart doorde Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V.
4317-14: KNAPPERT, L. EN BEEKMAN, A.A. - Geschiedkundige atlas van Nederland 13. De gereformeerde kerk onder de Republiek omstreeks het midden der18e eeuw.
311016-52: KNAPPERT, L. - De Ramp van Leiden - 12 januari 1807 - na honderd jaar herdacht.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
3417-200: KNOL, EGGE E.A. (RED.). - Hel en Hemel. De middeleeuwen in het noorden.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
250909-4843: KNOLLEMA, PIET. - Jubileum uitgave de O.S.V ‘er.
250909-2675: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLER). - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
22117-203: KNOP, GERRIT. - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
12316-222: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (RED.). - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest Duitsland.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
18316-13: KOCH, HERMAN. - Het diner.
8713-26: KOCH, HORST (EINLEITUNG). - Carl Spitzweg.
111216-02: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk in Deventer in de 15de eeuw.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
20117-33: KOCH, ELLEN EN NORDEN, BOUWE, VAN (SAMENSTELLING). - 't Hart voor de zeehond. 35 jaar Zeehondencrèche Pieterburen. 65 jaar Lenie 't Hart. 100 jaar dierenliefde.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
250909-2372: KOCKS, G.H. EN POEL, J.M.G., VAN DER (HERUITGEVERS). - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I Groningen.
19913-172: KOCKS, GEERT H. - Barger Oosterveld rond Sint Gerardus. Kerk en bedevaart.
181215-26: KOEKKOEK, GERARD. -
71213-45: KOELEMEIJER, JUDITH. - Het zwijgen van Maria Zachea.
251016-190: KOEMAN, C., VISSER, J.C. E.A. - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 4 Nederland Friesland.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
250909-2428: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, ..... een herinnering.
250909-2710: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam. Familiekroniek Kamerling.
25616-21: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper Molens. Weesp, wind, wieken, werk.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
51015-114: KOERS, J.P. E.A. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda – Midwolda - Ekamp – Meerland – Heiligerlee – Westerlee – Meeden.Deel 1 en 2.
3417-90: KOERS, J.P. - Oude ansichten van Midwolda en Oostwold.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-2462: KOK, J. - Grepen uit het verleden van de landbouw in de Groninger Veenkoloniën.
250909-2705: KOK, J. - Grietje. Leven en sterven van een doofstom meisje.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
260312-144: KOK-WOLBERS, JANNY. - Seins met ?n gniflachien. Drentse taligheden en idioom.
3417-144: KOK, G.J. - Niet door eigen kracht. 70 jaar rondom de Oosterkerk (1928-1998).
250909-4777: KOK, PETER EN BOER, THEO, DE. - 25 jaar S.V.Z. 1965-1990. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sport Vereniging Zevenhoven september 1990.
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ‘Het leven zeker gesteld...’ 25 jaar onder ‘de Regenboog’ (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
171116-09: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
9517-24: KOLBE- VAN RIJN, LENY. - Kantklossen. Patronenboek.
16517-11: KOLBE-VAN RIJN, LENY. - Kantklos allerlei. Handleiding en patronen voor het vervaardigen van 25 verschillende kantkloswerkstukken.
250909-2686: KOLDAM, W.E. VAN. - 75 Jaar Vereniging Zwakzinnigenzorg te Groningen. 1913-1 maart-1988.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
2517-29: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDRED.). - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeier.
311016-07: KOLDEWEIJ, A.M. EN PESCH, P.N.G. - Het blokboek van Sint Servaas. / Le livre xylographique de Saint Servais.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
23715-12: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
12316-108: KOLHAM. - Openbare Lagere School Kolham.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
8716-07: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelderse kerken. De Veluwe.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
13216-36: KOMMER, GERRIT, VAN DEN. - Zelf het eigen schip bouwen. Afbouwen verbouwen repareren
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
071211-53: KOMRIJ, GERRIT. - Hebban olla vogale. De mooiste liefdesgedichten uit de middeleeuwen.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
081209-40: KÖNIG, KARL. - De menselijke ziel.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar.
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
270909-266: KONRÁD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-10: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
11114-17: KOOI, JURJEN, VAN DER. - De nachtmerje fan Rawier. Fryske sêgen oer it boppennatuerlike.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
4216-58: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Kreudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
150311-143: KOOIKER, ROELOF EN MEER, JAN. - Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2.
250909-5003: KOOIMAN, D.R. - Van de markten en de de waag, van wateren en bruggen te Leiden, in heden en verleden.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
8416-49: KOOISTRA, JAN. - Fabius von Gugel te Zuidlaren. Gedichten.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
250909-2333: KOOISTRA, JAN. - De wolf ging rond. De tweede wereldoorlog en het Zuidelijk Westerkwartier, achtergronden en aspecten.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
27117-19: KOOISTRA, JAN. - Huis van de levenden.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-18: KOOISTRA, JAN. - Vogel vederloos boven een bloedheet pad. Een hommage aan Nico Bulder.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
250909-1949: KOOISTRA, JAN. - Wolfdak en schedel. Gedichten.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
8416-51: KOOISTRA, JAN. - De vogel en zijn verschrikkers. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
031109-61: KOOL, MARGA. - Een kleine wereld. Terug naar het dorp van mijn ouders.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
311016-38: KOOLBERGEN, MICHIEL. - In de ban van Bomarzo. Het wonderlijkste beeldenpark van Europa als inspiratiebron voor de kunstenaars Bartholomeus Breenbergh, Hella Haasse, Manuel Mujica Lainez, Alberto Ginastera Salvador Dali, Christiaan de Moor, Carel Willink en Gerti Bierenbroodspot.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-22: KOOMEN, THEO. - Bai oos in Bulledoik.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
19615-184: KOOPMANS, MELLE E.A. - Frysk kertiersteateboek.
3417-28: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland voor 1811.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
251016-184: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
270909-184: KOOPS, LUKAS. - Altijd in de buurt! Zestig jaar regionale omroep in Drenthe.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ‘De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia’, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
251016-183: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD) E.A. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade van 1814 tot 1914.
4216-111: KOOPS-VAN STAALDUINEN, MIEP E.A. (RED.). - Beleef
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
19913-173: KOOPS, T. - Odoorn in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Odoorn, Odoornerveen, Exloo, 2e Exloërmond, Valthe en Valthermond.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
3417-178: KOOPS-STANGE, I.G.R. (RED.). - Gerrit van Houten 1866-1934.
11113-27: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
3417-179: KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. Zoals het daar lag.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
250909-3645: KORF, DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
040111-25: KORNAAT, KLAAS. - Gezien door het oog van de naald. 150 jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-165: KORTEKAAS, G.L.G.A. - De ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van middeleeuws Groningen. Deel 1 en 2.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
16517-12: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Nyplattya pitsia / Bobbin lace.
16517-13: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Ruusuja nyplaten / Roses in bobbin lace / Rosen in Kloppelspitze.
16517-14: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Uudet nyplaysmallit.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
250909-4900: KORTEWEG, JAN E.A. - Op de korrel. Jubileumnummer 50 jaar. Officieel orgaan van de voetbalvereniging Kloetinge.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
250909-53: KORTEWEG, ANTON (VERANTWOORDING. - ?t is vol van schatten hier. Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
3417-145: KOSSMANN, E.H. E.A. - De Groninger Vrijwillige Flankeurs en de Belgische Opstand 1830-1831.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
4216-112: KOSTER, J.P. - De provincie Groningen en hare defensie in de laatste twee eeuwen.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
17313-05: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
250909-4291: KOUWENAAR, GERRIT. - Drie romans: Negentien-nu. Val, bom. Ik was geen soldaat.
9615-07: KOVAL, RAMONA. - De Joodse keuken. Joods koken van Warschau tot Melbourne.
250909-3390: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Maarten ‘t Hart. Pictura Nova.
180912-183: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Henk Helmantel.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
251016-215: KRAEFT, OSKAR (RED.). - Ostfreesland 1966. Kalender für Jedermann.
3417-09: KRAEMER, P.E. EN HAVEMAN, J. - Het nieuwe Emmen in wording. Verslag van een sociologisch onderzoek naar de invloed der na-oorlogse industrialisatie op bevolking en samenleving van de gemeente Emmen in het jaar 1952.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
19615-178: KRAMER, P. - Dät Ooldenhuus. Dööntjen, Gerimse, Räätsel, Spräkwoude un Wät tou Laachen ap Seeltersk.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
22117-37: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandse volkschkunde - Friesland.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
090710-15: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den Vrede van Nijmegen. Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in het tijdperk van Willem III.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
250909-4936: KRANENBURG-LYCKLAMA A NIJEHOLT, M. E.A. (RED.). - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
26316-46: KRANENDONK, W.B. - Wakend aan Zijn poorten. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Kampen.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
241014-41: KRAUS, ULRIKE E.A. - De wereld van het brood. Gechiedenis Warenkennis Recepten.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
2517-30: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES. - Modern zilver 1880-1940.
3417-54: KREMER, JAC. - Laifde ien de meulenhörn. Grunneger operette ien 3 bedrieven.
250909-1836: KREMER, JAC. - Van aarvm en trauwn. Toneelspul in drei bedrievm.
250909-3815: KRET, A.J. EN ASMA, FEIKE. - Jan Zwart 1877-1937. Een profeet op de orgelbank.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
250909-4125: KRIELAARS, MICHEL. - Afkomst.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
16517-15: KRIJGSMAN, YVONNE EN TROOST, HANNEKE (RED.). - Hollandsche kant met passer en lineaal.
301216-12: KRIMPEN, KOEN, VAN. - Nothing going on in the city. 40 jaar popmuziek in Groningen.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
4216-113: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
250909-5805: KROEF, REINHILDE, VAN DER EN HUISKENS, GINO (EINDRED.). - Groninger welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland.
080712-32: KROEF, R. VAN DER. - Volkshuisvesting toen, nu en straks. 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993.
16214-42: KROES, JANNIE (EINDRED.). - Kinderen. Ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken.
12316-15: KROES, T.L. - Het Plattenveld. Huizen en Bewoners.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
17313-105: KROEZENGA, JAN EN VEENSTRA, BART. - Door alle tijden. De geschiedenis van de gemeente Gasselte en 50 jaar volksleven 1935-1985.
19615-143: KROEZENGA, J. - Gasselte en Kostvlies in oude ansichten.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
040111-26: KROGT, M.R. VAN DER. - Een baron in koffie 1792-1992. Twee eeuwen het fenomeen Haagsche Hopjes.
16913-02: KROL, GERRIT. - Krol & Koninklijke.
250909-1786: KROL, GERRIT. - Een perfecte dag en andere verhalen.
30615-41: KROLEWSKI, HARRY / KNAPSTEIN, CARL. - Speicherbecken Geeste. Talsperre im flachen Emsland. / Das Emsland. Landsschaft, Menschen, Geschichte.
250909-65: KROON, DIRK. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H. Leopold.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
250909-5153: KROSENBRINK, HENK E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
250909-5665: KRUISSINK, G.R. - Scheepssier. Een nostalgische terugblik op de kleurige tooi van oude schepen.
4216-117: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 3.
22117-119: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde in oude ansichten.
4216-116: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 2.
4216-114: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen zo als het nu is 4.
4216-115: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten.
280310-24: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof. Deel I en II.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
22117-166: KUBBENGA, ANTON EN HOEF, KEES, VAN DER. - Helpman 1245 - 1990.
031210-38: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
180111-59: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Wat kunnen wij nog doen? Vragen en antwoorden bij Lessen voor levenden.
181215-27: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Leven met stervenden.
4216-192: KÜHNE-VAN DIGGELEN, WIET. - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
22117-120: KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
18217-20: KUIJPER, P.S. - Het wonder van Entebbe.
7314-47: KUIK, JAN. - Mans Hoving, de boer van 't armhoes.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
250909-1017: KUIKEN, D.F., HARTOG, H.J.E. (INLEIDING VAN B.S. HEMPENIUS – VAN DIJK) - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1595 – 1603.
250909-1024: KUIKEN, D.F., DOORNBOS, W.G., HARTOG, H.J.. - 37. Stadsrekening Groningen 1540/1541.
250909-983: KUIKEN, D.F., HARTOG, H.J.E. - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1611-1623.
150311-172: KUIL, D. - Het geslacht Kuil.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
250909-4604: KUILE, E.H., TER. - "De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV; de provincie Overijssel; derde stuk: Noord- en Oost Salland."
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
22117-121: KUIPER-WIERINGA, A.G. E.A. - Ezinge in een notedop.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
150311-173: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Engberts.
12316-185: KUIPER, MARCEL. - Topografische en militaire kaart van het Koningrijk de Nederlanden (TMK) 1864. Schaal1:50.000.
12316-186: KUIPER, MARCEL. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de chromotopografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000 1898-1934.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
080712-25: KUIPERS, HALBE EN OFFERINGA, HENK. - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-184: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in ‘t Zuidenveld. Deel 1: Kinderwereld rond 1900.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
250909-109: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
5116-38: KUIPERS, REINOLD (RED.). - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
260312-146: KUIPERS, HMS. E.A. - Oosterhesselen in oude ansichten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Gees, Geesbrug, Nieuwlande,Oosterhesselen en Zwinderen.
24114-27: KUIPERS, G. - Belevenissen van Luuks Battelings volk en aner verhalen.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
10417-34: KUITERT, H.M. - Mag er een eind komen aan het bittere einde? Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16315-28: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof.
250909-5540: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
22117-204: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
2315-31: KUNTZSCH, INGRID. - A history of jewels and jewellery.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
150311-174: KUPER, HARM. - Het geslacht Tibben. Van Wilsum tot in het land van de Reest.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
250909-5041: KUPPERS, WILLEM EN VILLANUEVA, FELIX (RED.). - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland 1339-1989.
12316-223: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
12316-224: KUPPERS, W.J. (RED.). - Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen / Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
9315-184: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel: Groningen.
4216-176: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen 1867.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
050113-36: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940.
251016-185: KWAKENBURG, R.J. - Groningsche Bank voor handel en nijverheid 1908-1948.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
26117-04: KWAST, ERNEST, VAN DER. - Mama Tandoori.
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
171116-13: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek. (1974).
261115-15: LAAN, WINES, VAN DER. - De Stamtoavel. Neie Grunneger moppen.
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
250909-1757: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-1992: LAAN, K., TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5247: LAAN, K. TER. - Folklore van de Joden.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
12316-109: LAAN, K. TER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Prophecye van Jaarfke. De ziener van 't Oldambt.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
51015-58: LAAN, K. TER E.A. - Allerhande. Bekroonde Grönneger veurdrachten, riemsels en verhoaltjes.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
250909-1974: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: ?t malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
3417-56: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen.
3417-57: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen. Tweede deel.
3417-55: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel I: verhalende folklore.
22117-69: LAAN, K. TER E.A. - Grunneger Zangboukje.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
30615-22: LAAN, K. TER. - Humor in Grunnegerlaand.
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
9315-140: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel II: beschrijvende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
12316-110: LAAN, K. TER. - Fransen en Kozakken.
9315-139: LAAN, K. TER. - Maark en Pit. Stoere woorden in de Grunneger Toal.
261016-01: LAAR, MARIANNE EN KAREL (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-drukker.
16115-11: LAARS, T. VAN DER. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag Zegels.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
10417-36: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritsiche beschouwing van gangbare godsvoorstellingen.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
7217-23: LACKBERG, CAMILLE. - Zusje.
28217-10: LACKBERG, CAMILLA. - Oorlogskind.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
7417-48: LAGERCRANTZ, DAVID. - De van van Turing.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
231109-46: LAKEMAN, J. E.A. - Vijftig jaar Blauw-Wit 1902-1952.
21215-05: DALAI LAMA. - Vrijheid in ballingschap. De autobiografie van Tenzin Gyatso de veertiende Dalai Lama van Tibet.
240910-56: LAMAN, PAULUS. - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis. Met verscheidene Aanmerkingen ende Bedenkingen vermeerdert.
161110-52: LAMBALGEN, L. VAN. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 1.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
261016-42: LAMBERTS, B. - Art Nouveau en Steenwijk. Casa Battlo tot Rams Woerthe.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
060211-34: LAMBOOIJ, HERMAN. - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
171116-10: LAMMERTS VAN BUEREN, A. EN KATAN, EDW. (RED.). - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Nederlandsche Heide Maatschappij 75 jaar.
250909-4988: LAMMERTS VAN BUEREN, A., VAN. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
28514-10: LAMPO, HUBERT. - De zwamen van Stonehenge.
140911-71: LAND, SIPKE, VAN DER. - De hersenspoelers.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
120712-04: LANDWEHR, JOHN. - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken..
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
250909-3817: LANGE, DANIËL, DE, KALFF, G. EN LOOSJES, A. - Nederlandsch Volksliederenboek. Tweede bundel. 141 liederen voor zang en piano.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
19615-198: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
141210-48: LANGEN, FERDINAND. - Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat.
12316-30: LANGEN, G.J. DE. - Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen.
4216-03: LANJOUW, HINDRIK. E.A. (SAMENSTELLERS). - Anloo in het landschap drenthe.
22117-122: LANNINGA, T. - Gemeente Baflo. Fotoboek.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
090117-15: LANSER, J. - Alle dertien goed. Geschiedenis van de familie Lanser van de boerderij Bouwlust te Badhoevedorp.
150310-23: LANSINK, LYDIA EN TAAT, JAN. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest 1888-1978.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
171116-53: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
050113-28: LANTING, H. - 140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum.
4317-03: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 19 / 2008.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
4317-05: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 17 / 2006.
15417-34: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 20 / 2009.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
10417-40: LAPIDE, PICHAS. - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom.
10417-39: LAPIDE, PICHAS. - Geen nieuw gebod. Een joodse visie op de Evangeliën.
10417-38: LAPIDE, PICHAS. - De Bergrede. Utopie of program?
20117-10: LAPRÉ, S.A. - Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands Indië (1945-1950).
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
300311-07: LASZLO, ERVIN. - Het chaos punt. De wereld op een tweesprong. Nu wreken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
250909-460: LAUCK, JENNIFER. - Still Waters. A Memoir.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de 'Zaamenspraak tusschen Pijter en Jaap dij malkaar op de weg ontmuiten boeten Stijntilpoorte'(1822).
26315-23: LAWHEAD, STEPHEN. - De heilige lans.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.
040910-17: LEE, JOANITA. - Recepten uit de Spaanse keuken.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
270909-248: LEEMANS, W.F. E.A. - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Tekst en bijlagen.
22117-123: LEEMANS, AD. - Zand Vuur Soda. 75 jaar waterglasproductie in Winschoten.
251113-14: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels II. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
51015-59: LEEMHUIS, HEIN. - Koopman Frank vertelt.
31317-42: LEEMHUIS, FRED. - De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands.
251113-05: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
250909-3761: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
23814-35: LEENINGA, J.J. EN WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
180912-144: LEEUW, GER, DE. - Rondom de Heerenhof. Historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
251016-128: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
250909-4906: LEEUWEN, J.A. VAN E.A. - Licht en Schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemst
250909-3706: LEEUWEN, BERNET, VAN. - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht.
250909-2010: LEEUWEN, P.J. VAN. - Geschiedenis van de Groninger literatuur.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
14317-17: LEEUWEN, A.J.C. VAN. - De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect.
240910-112: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij kerstverhoalen.
300311-59: LEEUWEN, P. VAN. - 40 jaar buizen.
4216-59: LEEUWEN, P.J. VAN. - Lopster laidjes.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
19816-16: LEEUWRIK, NEL. - Kantklossen. Met 50 nieuwe patronen.
30614-43: LEEUWRIK, NEL. - Kantklosplezier. Een keur van 50 kantklospatronen.
261016-19: LEFEBVRE, GEORGES. - The Great Fear of 1789. Rural Panic in Rural France.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
251016-16: LEGEMAAT, WIL. - Jouw hart sta ik nooit meer af. de oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
22117-124: LEGEMAAT, WIL. - Iedere cent telt in 't end. 150 jaar spaarbanken in Noordoost Groningen.
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
8416-16: ONS LEGER - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep de C Divisie 7 December. Eerste deel sept. 1946-mrt. 1947.
19615-114: LEGGER, J. - 'n Bonde riege. Eernst en babbelguuchies. Grvnneger riemsels.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
250909-5216: LEHR, ANDRÉ E.A. - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
20117-47: LEICHER, J. - Speelreis langs de Vechtstroom. Van Utrecht tot Muiden.
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
22117-12: LEIJ, A. A. E.A. - Havezate Mensinge.
250909-3400: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., BOOL, FLIP, BROOS, KEES EN BARENTS, ELS (RED.). - Fotografie in Nederland 1839-1920, 1920-1940 en 1940-1975.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.
22115-35: LELOUX, H.J. - Het Zutphens Liedboek. ms. Weimar Oct 146
31317-15: LEM, ANTON, VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten.
250909-3638: LEMAIRE, R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
261016-43: LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Landschaften 1942-1989.
250909-2075: LEMEIN, HENNIE. - Onder d’Olle Witte.
20713-21: LEMM, ROBERT. - Maranatha. De ridder en de draak.
10813-27: LEMM, ROBERT. - Een grote paus. Het pontificaat van Johannes Paulus II in hisorisch perspectief.
250909-4774: LEMMENS, G. TH. E.A. - De Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
250909-3503: LEMMENS, G. EN BOGAERS, JULIETTE (SAMENSTELLING). - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
250909-1641: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
300113-31: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken. Episoden uit de historie van het Oude Land.
250909-4004: LENTINK, RAMON M. - Algorithmic Decision Support for Shunt Planning.
250909-5816: LEOPARD, JOHN. - Ships in bottles. A modeller`s guide.
250909-1227: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
250909-2432: LEPAGE, JEAN-DENIS. - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
250909-5010: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.
250909-5447: LEROUX, LISE. - Met één hand klappen.
190213-05: LEROY, J.T. - Het hart is bovenal bedrieglijk.
220310-122: LERUS. - Störmlicht.
51015-119: LESTERHUIS-REININGA, GRÉ. - De geur van vroeger.
7814-01: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Vogels lokken in de tuin.
101114-55: LESTRIEUX, ELISABETH. - Vlinders lokken in de tuin.
11013-20: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Met andere ogen. Heerlijkheden beproefd en bekeken.
251016-67: LETTERIE, MARTINE. - Focke en het geheim van Magnus.
21215-37: LEUNISSEN, JEF. - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
19615-18: LEUR, ARJAN, VAN DER E.A. - Vier eeuwen gemeentepolitie in Groningen.
261016-63: LEUSINK, JANE. - Er is weinig aan de lente veranderd.
250909-2851: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
17313-07: LEUTSCHER, JOKE E.A. (RED.). - Gered verleden. 20 jaar Stichting Monument & Materiaal.
1516-35: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-24: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2008. 13e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
27115-01: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2007. 12e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9517-25: LEVA-SKROVANOVA, VERA. - Boheemse kant.
150311-188: LEVISSON, R.A. E.A. - De Drentse kopper-galerij.
28217-07: LEWINSKY, CHARLES. - Het lot van de familie Meijer.
111116-16: LEWINSKY, CHARLES. - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
14317-27: LIAGRE BÖHL, HERMAN, DE. - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
250909-468: LIBERA, ANTONI. - Madame.
12714-38: LICHER, EDMUND. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
4914-14: LIEMBURG, ALT. - 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
250909-4989: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ?s Hertogenbosch 1530-1811.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
5313-08: LINDE, IRENE, VAN DER EN SEGERS, NICOLE. - Het veer van Istanbul. Ontmoetingen langs de Bosporus.
22117-125: LINDEBOOM-HESSELINK, RIET EN TALSMA, JAN GEERT. - Westerwijtwerd vroeger.
7217-24: LINDELL, UNNI. - Duivelskus.
5217-17: LINDELL, UNNI. - Roodkapje.
250909-4538: LINDEN, NICO, TER. - In de buik van God.
23813-24: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat 1. De Thora.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
15417-11: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Dordrecht Gens Nostra. Genealogische Dag 2009.
140910-48: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat? 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
250909-4464: LINDENFIELD, GAEL. - Zelfvertrouwen. Vergroot je zelfrespect en verbeter je leven.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
9315-191: LINDOW, WOLFGANG. - Plattdeutsches Wörterbuch.
21317-21: LINK, CHARLOTTE. - Het huis van de zusters.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
250909-216: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven.
251016-39: LINTHORST HOMAN, H.P. (VOORWOORD) E.A. - Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden 1897-1947.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
7913-22: LIST, GERRY, VAN DER. - Katholiek. Verhalen over rooms Nederland, toen en nu.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
61214-46: LOBS, PETER. - Praktijkboek zeevissen.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
8416-27: LOENEN MARTINET, J. VAN. (RED.). - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
14317-10: LOENEN, H.W.W. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1996. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
14317-09: LOENEN, H.W.W. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
4216-185: LOER, J. EN KOOI, H.J. - Kloosterland / Land der Klöster. Fryslân / Groningen / Ostfriesland.
22217-10: LÖFFLER, PETER. - Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum ende des 19. Jahrhunderts.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
2517-15: LÖHR, ULRIKE. - Jagd nach Strich und Faden.
250909-5007: LOHUIZEN, G.S. VAN E.A. - Honderd jaar Epe. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Epe van 1878 tot 1978.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-27: LOO, TESSA DE. - Kenau.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-?t Loo.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
250909-5237: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
31317-46: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapiteiN 1820-1852.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
090611-05: LOON, J.K. VAN. - Niet interessant, en toch? Iets uit de geschiedenis van den arbeid der afd. Arnhem van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging.
61115-41: LOON, ANDRÉ, J. VAN EN MOOSER, ROB. - Vogels van Schiermonnikoog. Gezien - geteld - opgetekend.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
250909-2706: LOONSTRA, W. - Kent u ze nog… de Leeksters.
22117-126: LOONSTRA, W. - Kent u ze nog... de Leeksters.
16115-41: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-4905: LOOSJES, A. - ?s Gravenhage in beeld.
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
3417-91: LOURENS, PIET EN LUCASSEN, JAN. - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
180111-69: LOUWERSE, DAVID E.A. (RED.). - Groen in Rotterdam. Heden, verleden en toekomst van het landschap in de stad.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
91015-08: LOWELL, IVANA EN FINE, LISA. - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
301011-79: LOXTON, HOWARD. - Kattengids. Met beschrijving van meer dan 90 variëteiten.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
51015-120: LUBBERTS, A.A. EN RIEMERSMA, H.J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Westerwolde in woord en beeld.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
8713-35: LUCIE-SMITH, EDWARD - Moderne kunst. Van abstract expressionisme tot postmodernisme.
251016-17: LUCKER, TIA (EINDRED.). - Assen vanuit de lucht.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
10417-41: LÜDEMANN, GERD EN ÖZEN, ALF. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
3417-146: LÜDEMANN, M.I. E.A. (RED.). - Honderd jaar Hofstraat. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 'eene openbare school van middelbaar onderwijs voor meisjes', die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot het 'Thorbecke College'.
61115-66: LUDLUM, ROBERT - De Bancroft Strategie.
61115-80: LUDLUM. - Het Omaha conflict.
61115-65: LUDLUM, ROBERT - Het Janson Dilemma.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
251113-81: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
19913-241: LUDWIG, HANNAH. EN MOUS, HUUB. - Abe Gerlsma. Overzichtstentoonstelling.
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
241014-04: LUIKEN, DESIREE. - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
140911-24: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
270909-189: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
5313-13: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
3417-92: LUNING, M.H. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren.
22117-13: LUNSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe.
270909-224: LÜPKES, W. - Ostfriesische Volkskunde.
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
250909-5001: LUREMAN, ROB E.A. - ?n Moment voor een monument. Beeldbepalende bouwwerken in Doetinchem en omgeving.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
250909-4100: LUSTIG, HARMEN. - De hemel is niet ver meer.
1814-25: LUTEIJN, C.M. - Drie eeuwen wezenverzorging in het Groene Weeshuis der Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1960.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
16517-16: LUXTON, ELSIE AND FUKUYAMA, YUSAI. - Flowers in Honiton Lace.
16517-17: LUXTON, ELSIE. - Honitonkant patronenboek.
120712-18: LYTHE, S.G.E. AND BUTT, J. - An economic history of Scotland 1100-1939.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
2517-43: MAANEN, ROB, VAN. - Kleurkaart van Limburg. Staaltjes van kleurcultuur in 13 verhalen.
2517-44: MAANEN, ROB, VAN. - Kleurkaart van Friesland. Staaltjes van kleurcultuur in 20 verhalen.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
16516-43: MADONNA AND MEISEL, STEVEN. - Sex.
17313-168: MAESEN, ANTOINE, VAN DER, JELLEMA, C.O., EKKERS, REMCO EN REIJNTJES, ROEL. - Ver Gezicht en Gedichten.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
3417-10: MAGNIN, J.S. - Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis.
22117-15: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen die, vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Eerste t/m derde stuk in vier banden.
9315-14: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
22117-14: MAGNIN, J.S. - De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd.
250909-4480: MAHONY, PATRICK J. - Freud and the Rat Man.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
10417-42: MAKARIAN, CHISTIAN. - Maria. Een vrouwenleven.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
250909-3643: MANCOFF, DEBRA N. - Sunflowers.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
26117-16: MANKELL, HENNING. - De gekwelde man.
31015-11: MANKELL, HENNING. - Dwaalsporen.
10415-08: MANKELL, HENNING. - De terugkeer van de dansleraar.
10415-04: MANKELL, HENNING. - Kennedy's brein.
16317-12: MANKELL, HENNING. - Labyrint.
16317-13: MANKELL, HENNING. - Italiaanse schoenen.
10415-05: MANKELL, HENNING. - Honden van Riga.
10317-16: MANKELL, HENNING. - De vijfde vrouw.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
140212-20: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Groningen.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
250909-4052: MARAIN, ELISABETH. - De vluchtelingen. Cyclus der legenden 1.
16317-27: MARDRUS, J.C. - De vertellingen van duizend en een nacht. Boxset.
250909-1831: MAREMA, E. - Dei ‘t lest lacht. Bleispul in drei bedrieven. Veur 5 heren en 5 doames.
231011-88: MAREMA, E. - Op Diekstroaheerd. Toneelspel in twee bedrijven.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
27315-13: MARILLIER, JULIET. - Zoon van de schaduwen. Deel 2: De zeven wateren.
19615-170: MARINA, IMCA. - Gedichten van Ameland.
010811-36: MARINUS, B. - Verenigen hier is Fransch. Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
1216-08: MARKLUND, LIZA. - De rode wolf.
61115-77: MARKLUND, LIZA. - Het testament van Nobel.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it’s origins to c. 1800.
250909-4607: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
31317-03: MARNHAM, PATRICK. - De man die niet Maigret was. De biografie van Georges Simenon.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
141210-34: MARS, TON EN HERZOG, KATALIN. - Ab Uno / Ab Unum.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 ? 1639 ? 1648 ? 1654 ? 1741 ? 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
18217-32: MARSMAN, HARRY. - Niels en de onverwachte ontdekking.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-5187: MARSMAN, JOOP EN HELLEMA, PETER. - 125 Jaar Becker. Van instrumentmaker tot opticiens-audiciensbedrijf.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
22117-187: MARSMAN, EDDIE, BROEKHUIS, TON EN MIEDEMA, HANS. - Een wijde blik verruimt het denken.
18217-24: MARSMAN, HARRY. - Niels en de zwarte vreemdeling.
22117-71: MARTE, EMMA. - Schroaper & maaier.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
3417-180: MARTENS, M.J. - George Martens. Water Havens Schepen.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
270909-11: MARTIN, MARIJKE E.A. - Alessandro & Francesco Mendini! Philippe Starck! Michele de Lucchi! Coop Himmelb(l)au! in Groningen!
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
20713-04: MARTINA, ROY. - www.God.com.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
10215-14: MARWICK, ERNEST W. - The Folklore of Orkney and Shetland.
3915-03: MASLYN, DAVID UND NÄGELE, HILDEGARD. - Fritz Eichenberg. Werkkatalog der illustrierten Bücher 1922-1987.
5413-18: MASOLIJN, LAU. - Jubileumboek Tennisclub Nienoord-Leek 60 jaar.
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
231011-178: MATERS, PETRA. - Bart Peizel (1887-1974). Jonker tussen de joffers.
290812-05: MATERS, PETRA E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 14, 2002. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5481: MÁTESIS, PAVLOS. - De Oude.
280412-03: MATHIJSEN, MARITA. - De kring van Heiloo.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
010610-40: MATTHEY, I.B.M. (HOOFDRED.). - Westeremden het verleden van een Gronings terpdorp.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
18415-06: MAY, JULIAN. - De krans van de boogschutter. Deel 3 De Kronieken van Rampart.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
250909-51: MAZAL, OTTO. - Byzanz und das Abendland. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Handbuch und katalog.
18415-04: MCCAFFREY, ANNE. - De witte draak. 1e deel De Drakenrijders van Pern.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
10417-43: MCDANNELL, COLLEEN EN LANG, BERNHARD. - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
250909-5414: MCGRATH, PATRICK. - Martha Peake.
10417-44: MCGRATH, ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever met een orthodox keurslijf? Biografie.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
28217-03: MCNAB, ANDY. - Kruisvuur.
5217-23: MCNAB, ANDY. - Agressor.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
150311-176: MEBIUS, THEO E.A. - Wie had dit durven dromen… Samengesteld t.g.v het vijftigjarig huwelijk van Koos Mebius en Wiep Kooi op 19 juli 1978.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
260312-147: MEDENDORP, J.D. - Zuidlaren in oude ansichten.
12316-16: MEDENDORP, J.D. - Kent u ze nog... de Zuidlaarders. Waarin ook afbeeldingen van Zuidlaarderveen, Midlaren en De Groeve.
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
3417-147: MEER, J.K.H. VAN DER. - Patriotten in Groningen 1780-1795.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
250909-4950: MEERMAN, M. - De Geul zij-rivier van de Maas. Bijdrage tot de hydrografie van een uniek riviertje.
250909-1076: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen II. Friesland.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
250909-1795: MEESTERS, WOLF. - Hielko.
16214-75: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen.
250909-3860: MEEUWSEN, HENK E.A. - Vogelconcentraties in Groningen.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
26316-04: MEHTA, ANIL KUMAR. - Ayurveda in de praktijk. Grondbeginselen - diagnosemethode - leefwijze - voeding.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
7913-05: MEIJEL, SUN, VAN. - Op weg naar inzicht.
6514-34: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
22117-128: MEIJER, KLAAS (EINDRED.). E.A. - Schoenen met lusjes. Achtergronden van 24 Onstwedder oorlogsslachtoffers 1940-1945.
1814-21: MEIJER, JAAP. - Tolk van 't olle volk. Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan.
22117-127: MEIJER WIERSMA, K. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
51015-197: MEIJERING, HENDRUK DERK. - De willekeuren van de Opstalboom (1323). Een filologisch-historische monografie.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4216-18: MEIJERING, H.D E.A. (RED.). - Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 scripta.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2505: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
251016-217: MEINZ, MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
250909-4606: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
251016-131: MEISCHKE, R. - Het kleurenschema van de middeleeuwse kerkinterieurs van Groningen.
28514-78: MEKEL, ANNIE. - Spaigeln.
250909-3581: MELIS, WIM. - De Hof van Eden. The Garden of Eden. Unbeschreiblich weiblich? De ketting IV-V. The Chain IV-V. [Noorderlicht].
251016-204: MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
9315-204: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
25710-50: MELLEMA, LOUISE. - De magie van de zee.
22117-16: MELLEMA ABEEN, J. E.A. - Kijk op Grolloo. Een stukje geschiedenis van het dorp Grolloo.
22117-205: MELLEMA, LOUISE. - Rijmprenten van een waddeneiland.
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
3417-207: MELLEMA, LOUISE. - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een eiland.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
4317-02: MENKVELD, H. - Banketbakkersvakboek voor het gemengd bedrijf.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
19615-68: MENSONIDES, S.S. E.A. - Winsums Verleden.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
24114-53: MERCIER, PASCAL. - Perlmann's zwijgen.
111116-42: PASCAL MERCIER. - Nachttrein naar Lissabon.
3417-181: MERCUUR, THOM EN HODEL, RUDY. - Museum Belvédère. De Collectie.
7217-13: MERIAN, MATTHIAS. - 2859 afbeeldingen uit J. Jonston's naeukeurige beschryvingh van de natuur.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
30615-43: MÉRODE, WILLEM, DE. - Doodenboek.
71213-113: CENTRALE MERWEDEKANAAL. - De Centrale Merwedekanaal van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf,
8713-20: MESSEL, SAUL, VAN. - Ongeneeselk / Grunneger gedichten. Vief olle bundels en ain spiksplinternije.
270909-204: MESSEL, SAUL, VAN. - Drenthe. Een bundel Joodse poëzie.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
251016-68: MESSEL, SAUL, VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
27713-10: MESSING, MARCEL. - De stilte die tot ons spreekt. Balanceren tussen tijd en tijdloosheid.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.
250909-4890: METSELAAR, RON (VOORWOORD). - Jubileum uitgave D.C.O. 1930-1980. 50 jaar Door Combinatie Overwinning.
250909-3566: MEULDER, MAARTEN J. DE E.A. - Twintig jaar ontwerpen in opdracht. Tineke Wieringa grafisch ontwerper 1973-1993.
250909-3282: MEULDIJK, WIM. - Pipo is er weer!
9517-26: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER. - Kant.
16517-18: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER. - Handleiding tot vervaardigen van Duchessekant.
140212-34: MEULEN, WIM, VAN DER EN SLUIS, HILDE, VAN DER. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
250909-4389: MEULEN, JAN, VAN DER. - Dierbare doordravers.
151212-30: MEULEN, TONY, VAN DER. - Anders nog iets? De teloorgang van de middenstand.
251016-40: MEULEN, M.E. VAN DER. - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
16516-50: MEULEN, MARTEN, VAN DER. - Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn.
250909-4210: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
16115-40: MEULENBELT, JOS EN KRAMER, KEES. - Een wandeling door ons dorp Schermerhorn.
290812-54: MEULENDIJKS, JAN EN SCHUIL, BART. - Anagrammen woordenboek. Met 15.000 woordvondsten. Van letterkeer tot ketterleer.
3417-93: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
4216-123: MEULMAN, G.G. E.A. - Het openbaar onderwijs in het dorp Vlagtwedde.
250909-3573: MEURS, INEZ (SAMENSTELLING). - John Louis Torenbeek.
171116-23: MEYDAM, FLORIS. - Leerdam glas 1944-1986.
191113-07: MEYER-BERKHOUT, EDDA. - 1000 prima tips voor de keuken.
250909-4609: MEYER, G.M., DE EN GRAAFHUIS, A. - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.
250909-3494: MEYER, FRANCOIS EN MEYER, JACQUELINE. - Art Faces. Portraits of Artists in the Photo-Collection of Francois and Jacqueline Meyer.
22217-32: MEYER, G.M. DE EN ELZEN, E.W.F. VAN DEN. - De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuwen.
26117-17: MEYER, DEON. - 13 uur.
250909-3044: MEYER, HAN E.A. - Stadsontwerp Groningen.
7217-25: MEYER, DEON. - Duivelspiek.
26117-18: MEYER, DEON. - Onzichtbaar.
31317-04: MEYERS, JAN. - Domela, een hemel op aarde. Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
140212-55: MEYLOF, LOUIS. - Scheepsrevue. Buitenlandse sleepboten.
140212-50: MEYLOF, LOUIS. - Scheepsrevue. Internationale veerboten.
250909-5321: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw.
300113-02: MICHAEL, SAMMY. - Water kust water.
250909-5497: MICHAEL, JAN. - De kunst van het vliegen.
250909-5314: MICHAEL, JAN. - Amsterdam Blues.
250909-5595: MICHEL, NICOLAS. - De laatste reis van Emilie.
250909-1684: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
31317-16: MICHMAN, JOZEPH E.A. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
250909-5004: MICKLINGHOFF, FRANS. - Monumentaal groen in Wassenaar.
9315-80: MIDDEL, AREND. - Familieboek Middel. Een Gronings - Drentse Veenkoloniale familie.
3417-42: MIDDEL, AREND. - Familie Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen.
22117-54: MIDDEL, AREND. - Op jacht naar Jagt in woord en beeld.
3417-43: MIDDEL, AREND. - Nyssinghe/Niezing. Een oud Drents geslacht van eigenerfden. Van de Suetessche te Rune.
250909-3130: MIDDELSTUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Middelstum.
4216-19: MIDDENDORP, FOKKE. - De Van Harens en Wolvega.
27117-04: MIDDLEBROOK, MARTIN. - Arnhem. Oogegtuigenverslagen van de Slag om Arnhem 17-26 september 1994.
250909-3131: MIDWOLDA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Midwolda.
28514-133: MIEDEMA, M. EN MULDER-TE VELDE, C. - Jublileumboek Oranje Nassauschool 1955-2005. School voor christelijk basisonderwijs.
3417-94: MIEDEMA, M. - Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen.
11114-42: MIEDEMA, ARJEN. - De Heer van 't Wold.
250909-3735: MIELECH, GRAZYNA EN STUT, PETER. - 1:1 Drie architectuurprojecten.
250909-4456: MIELKE, URSUL. - Kinderproblemen beter begrijpen. Oorzaken onderkennen. Vertrouwen wekken. Problemen oplossen.
250909-1608: MIERT, JAN, VAN. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
250909-1248: MIETZNER, ERHARD. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
250909-971: MIGCHELS, ALBERT. - In het spoor van Trijntje. De geslachten Migchels en Sterenborg.
130310-47: MIGNOT, CLAUDE. - Architecture of the 19th Century.
150310-31: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam verleden 1275-1900 heden 1900-1950 toekomst 1950-2000.
15417-59: MILES, JACK. - God. Een biografie.
250909-3544: MILES, PETER, MURRAY, DAMON, SORREL, STEPHEN AND PECKHAM, SHANNA. - Fuel Three Thousand.
28815-01: MILES, ROSALIND. - Koningin van het Zomerland. Guenevere Boek 1.
20510-44: MILIKOWSKI, EFRAIM. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer, tekenaar, schilder en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk.
220711-07: MILLETT, ALLAN R. AND MASLOWSKI, PETER. - For the common defense. A military history of the United States of America.
250909-1337: MILNE, GUSTAV. - Book of Roman London. Urban archaeology on the nation?s capital.
231011-12: MILOSEVIC, MILI E.A. - Om de hoek. Fototentoonstelling over twee werelden in Groningen: Oranjewijk en Bloemenbuurt.
250909-1174: MILTON, JOYCE. - Sunrise of power. The rise and fall of empires. Ancient Egypt. Alexander and the world of Hellenism.
250909-4211: MINCO, MARGA. - De val.
18214-08: MINDERHOUD, HUIB D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente.
250909-326: MINDERHOUD, H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de gechiedenis van stad en buurtschappen.
250909-335: MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Dalen en Schoonebeek.
250909-410: MINDERHOUD, HUIB D. - Drie generaties de Jonge. Ondernemers.
250909-412: MINDERHOUD, HUIB D. - Aleida Kramer?s Stichting 1902-1992.
250909-2344: MINDERHOUD, G. - Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen.
28514-34: MINDERHOUD, H.D. - Schoonebeek de eeuwen door. Grepen uit de geschiedenis van dorpen en buurtschappen.
4216-171: MINDERHOUD, J.M. - De Harmonie, eens het culturele centrum van Groningen.
250909-299: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe.
19913-177: MINDERHOUD, H.D. - 700 Jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen.
251113-82: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Noord Drenthe.
251113-83: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Zuidwest Drenthe.
250909-3351: MINERVA. - Academie Minerva. Eindexamencatalogus 1991.
250909-2905: MINNE, J.J. V.D. E.A. - Behoud ik jou - Behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd.
280412-30: MIRANDA, F, DE. - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west. Religieuze en kerkeljke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
250909-3920: MITCHELL, SUSANNE EN HAYNES, BARBARA. - Planten vermeerderen.
26117-05: MITCHELL, DAVID. - De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet.
250909-12: MITTLER, ELMAR E.A. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
251113-85: MOEK, HARM EN MOEK, JOPPIE. - Gieten in oude ansichten deel 2.
23414-07: MOERMAN, H.J. EN REIJERS, A.J. - De eilanden Schokland en Urk.
250909-381: MOES, JOOP. - Slechts in uw spoor... Momenten uit 50 jaar Gereformeerd kerkelijk leven te Pesse.
140110-29: MOESKER, A. - Ziekenhuiszorg in de Kanaalstreek. 25 Jaar Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.
250909-2818: MOESKER, ALBERT EN BEEK, OLAV. - 75 Joar Grunneger Sproak in Stad. Zo as t raailt en zaailt.
250909-5474: MOGGACH, DEBORAH. - Laatste aanmaning.
250909-5354: MOGGACH, DEBORAH. - Deining.
250909-5355: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts.
3915-16: MOHEN, JEAN-PIERRE. - The world of megaliths.
12316-212: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 36.
12316-213: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 37.
12316-214: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Friesisches Jahrbuch. Band 35. Emder Jahrbuch, fünfunddreissigster Band/ Jierboek 1955 fan de Fryske Akademy / Jahrbuch der Nordfriesichen vereins für Heimatkunde und Heimatliebe Band 30
22117-192: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 34.
250909-5551: MOKEDDEM, MALIKA. - De ontheemde.
250909-83: MOL MONCOURT, A.E.S. DE EN LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen . 157 Jaar militaire aanwezigheid in Assen.
3417-11: MOL MONCOURT, A.E.S. DE. - De Johan Willem Friso Kapel. 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994.
23813-16: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
251016-133: MOLEMA, JAN E.A. - 400 jaar Pekela.
250909-4366: MOLEN, S.J. VAN DER. - Molens van het Noordererf.
251016-21: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
250909-902: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd.
250909-757: MOLEN, S.J. VAN DER. - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
250909-763: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
270909-23: MOLEN, S.J. VAN DER. - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
250909-867: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
250909-827: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs karakteristieke Friese dorpen.
250909-4367: MOLEN, S.J. VAN DER. - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf.
250909-4369: MOLEN, S.J. VAN DER. - Boerderijen van het Noordererf.
250909-4374: MOLEN, S.J. VAN DER. - Klokkestoelen van het Noordererf.
250909-742: MOLEN, S.J., VAN DER. - Wat Friese munters sloegen. Eem korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
250909-743: MOLEN, S.J., VAN DER. - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
250909-795: MOLEN, S.J. VAN. - De Friese zuidwesthoek. Ruimte en rust.
250909-1138: MOLEN, J.R., TER EN KUYKEN-SCHNEIDER, D.U. (RED.). - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. / Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
250909-5796: MOLEN, S.J., VAN DER. - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
3417-29: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
251016-237: MOLEN, S.J. VAN DER (RED.). - Waddenfolklore.
251016-41: MOLEN, S.J. VAN DER. - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
250909-1704: MOLEN, J.R. TER. - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruiks in Nederland.
251016-20: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
220310-146: MOLEN, S.J. VAN DER. - En us Harke mei syn kleare kop. (65 jier Frysk Winter-junenocht).
12316-31: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
3417-182: MOLENAAR, FEMKE, MEIJER, WILLEM L. EN POL, REIN. - Rein Pol. Schilderijen.
250909-2282: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.
9315-178: MOLENHUIS, FRED. - Van eenzame opsluiting naar veilig behandelen 1884-2009. In 125 jaar van Strafgevangenis te Groningen tot Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag.
18217-27: MOLLEMA, ELISABETH. - Doe eens raar met je haar.
51015-121: MOLLEMA, WIM. - Ulrum veranderd gezicht 1900-1980.
9315-145: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een blik in het verleden.
180912-81: MOLLEMA, WIM. - Gemeente Leens. Een blik in het verleden.
250909-778: MOLLEMA, G.J. - Van geslacht tot geslacht. De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Buitenpost.
250909-649: MÖLLER, MONIQUE. - Wij zijn niet alleen.
12714-26: MONDFRANS, ERNA, VAN. - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal.
22115-05: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
250909-1397: MONTEFIORE, SIMON SEBAG. - The life of Potemkin. Prince of princes.
31317-43: MONTGOMERY WATT, W. - Bells inleiding tot de Koran.
15517-21: MONTUPET, JANINE AND SCHOELLER, GHISLAINE. - Lace. The elegant web.
250909-2466: MOOIJ, JOKE EN STRATING, HENK. - Gevormd door de tijd.
141210-53: MOOIJ, J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
23814-19: MOOR, JANNY, DE. - Regionale lekkernijen uit heel Nederland.
250909-4143: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
250909-5562: MOORE, BRIAN. - De kleur van bloed.
250909-500: MOORE, CHRISTOPHER. - A dirty job.
250909-5350: MOORE, JEFFREY. - De rode rozenketen.
250909-1171: MOOREHEAD, CAROLINE. - De verloren schatten van Troje.
1814-44: MOOREN, FRANCIS, VAN DER. - Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen.
22117-17: MOORLAG, HERO. - Levend Morgenland.
30315-34: MOORMANN, J.G.M. E.A. (RED.). - Bloemlezing in de Overijssels-Gelderse volkstaal.

Next 1000 books from Bladzij 20

6/1