Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-2440: KIEWIET, J.J. EN BOVEN,F. (SAMENSTELLING). - Vereniging ?Loppersum Jaarmarkt? Loppersum. Jubileum uitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
4914-29: KIEWIET, THEO. - 75 jaar Christelijk Onderwijs Midwolda 1916-1991.
4914-30: KIEWIET, THEO. - 115 Jaar Openbaar Onderwijs in Midwolda.
271017-08: KIJK IN DE VEGTE, WIM. - Eens een fort nu een naam Kijk in de Vegte.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
250909-3893: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
140811-41: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
240910-211: KINDT, HENRIETTE E.A. (RED.). - Met Verve. 24 Groninger schilders.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
220310-29: KINGMA, J. E.A. - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
150311-48: KINGMA, JOOST. - Tuinstad Haren. Bouwlust in de jaren ?30.
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
9315-55: KINGMANS, HUGO. - Bonifatius. Op pylgerreis, Dokkum.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
14317-07: KINGMANS, HUGO. - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
250909-724: KINNIER, RICHARD E.A. - De zin van het leven volgens de groten der aarde.
91113-03: KINSELLA, SOPHIE. - Shopaholic & Baby.
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
040111-11: KIRCHDORFER, ANTON MARIA. - Ginseng. De wonderwortel.
1518-09: KIROS, TESSA. - Ciao Bella. De smaak van Venetië.
171116-46: KIRSHENBAUM, MIRA. - Alles heeft een reden. De betekenis van belangrijke gebeurtenissen in je leven.
25118-29: KIST, J.B. E.A. (RED.). - Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oosterbrug.
26917-162: KLAASSEN, GERHARD - Honderd jaar koorzang in Groningen. Christelijke Oratorium Vereniging Groningen 1909-2009.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
250909-2410: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973.
250909-1915: KLATTER, GÉ. - Pluusters en aandere verhoalen.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
27218-05: KLAUS, HEINRICH. - Imagineren, proces van (zelf)genezing.
250909-333: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
15810-03: KLEIJNGELD, PAUL E.A. - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
31017-49: KLEIJWEGT. KLAAS EN KNAAP, JACOB, VAN DER. - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.-Hervormde kerk te Rozenburg.
250909-5361: KLEIN, GEORG. - Barbar Rosa.
231109-43: KLEINBLOESEM, G. - Historisch overzicht van de Maatschappij tot Nut van ?t AlgemeenDepartement Den Helder.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
250909-4325: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
27117-05: KLEINSTRA, WIEBE. - Weemoud. RTV Noord verlaat het Martinikerkhof.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
250909-970: KLERCK, TH. P. E. DE (RED.). - Stamboom Onnes-Boelema II.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-148: KLEY, K. VAN DER. - Het Drentse volkskarakter.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
171116-22: KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER. - Leerdam glas 1878-1998.
15417-57: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
5217-21: KLIJN, JAN. W. - Lars.
101117-48: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
21917-15: KLINKEN, GERT, VAN. - Strijdbaar en omstreden. Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-2473: KLOK, G., KNOL, J.P.J., TOONSTRA, J. EN ZUIDEMA, J.F.B. (RED.). - Historie van Usquert.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
281117-14: KLOK, GEERT E.A. (RED.). - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
4216-108: KLOMP, R.G. - De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën.
19913-239: KLOMPIEN, MARTEN. - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus.
140110-24: KLOOSTER, CAROLINE E.A. (RED.). - ABCG de eerste 35 jaar 1971-2006. Ftotboek ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ABCG.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
250909-785: KLOOSTERMAN, S. EN HELLINGA-ZWART, T. - Lyts teltsjeboek for Fryske bern.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
021217-19: KLOOT MEIJBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
250909-5236: KLOOT-MEYBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. 80 Schetsen van dorpskerken in Nederland.
141117-31: KLOOT MEIJBURG, HERM. VAN DER. - De nieuwe kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje.
26917-114: KLOPPENBURG, D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der provincie Groningen.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
220711-30: KLOTZ, HEINRICH. - Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
25616-22: KLUFT, NAN EN BRUIJNS, ELLIE (RED.). - Blokker toen en nu. Jaarboek 2010.
250909-4648: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
19913-67: KNAAP, DORIEN. - K & J Wilkens Veendam (1823-1989). Een bedrijfs geschiedenis.
16317-08: KNAAP, DORIEN. - Voor geld is altijd wel een plaats te vinden. De firma Scholten (1841-1892). De eerste Nederlandse industriële multinational."
21917-32: KNAUSGARD, KARL OVE. - Vader.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
141117-10: KNOL, EGGE. - Zilver in Groningen.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
250909-2675: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLER). - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
281217-06: KNOPP, GUIDO. - Hitlers troepen. De geschiedenis van de Wehrmacht.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
12316-222: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (RED.). - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest Duitsland.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
18316-13: KOCH, HERMAN. - Het diner.
111216-02: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk in Deventer in de 15de eeuw.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
20117-33: KOCH, ELLEN EN NORDEN, BOUWE, VAN (SAMENSTELLING). - 't Hart voor de zeehond. 35 jaar Zeehondencrèche Pieterburen. 65 jaar Lenie 't Hart. 100 jaar dierenliefde.
29118-15: KOCH, HERMAN. - Geachte heer M.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
250909-2372: KOCKS, G.H. EN POEL, J.M.G., VAN DER (HERUITGEVERS). - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I Groningen.
19913-172: KOCKS, GEERT H. - Barger Oosterveld rond Sint Gerardus. Kerk en bedevaart.
101017-10: KOCKS, WILLEHAD. - 100 Jaar hierarchie in Drente.
181215-26: KOEKKOEK, GERARD. -
71213-45: KOELEMEIJER, JUDITH. - Het zwijgen van Maria Zachea.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
250909-2428: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, ..... een herinnering.
141117-04: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam. Familiekroniek Kamerling.
25616-21: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper Molens. Weesp, wind, wieken, werk.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
51015-114: KOERS, J.P. E.A. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda ? Midwolda - Ekamp ? Meerland ? Heiligerlee ? Westerlee ? Meeden.Deel 1 en 2.
3417-90: KOERS, J.P. - Oude ansichten van Midwolda en Oostwold.
23218-27: KÖHLER, HENNING. - Over angstige, verdrietige en onrustige kinderen. De psychologie van aanraking, spel en verzorging.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
31318-22: KOK, J. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën.
26917-163: KOK, G.J. - Daar ben ik in hun midden. Veertig jaar Stadsparkkerk (1958-1999).
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
1518-45: KOK, HENK L. E.A. - Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan.
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-2705: KOK, J. - Grietje. Leven en sterven van een doofstom meisje.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
260312-144: KOK-WOLBERS, JANNY. - Seins met ?n gniflachien. Drentse taligheden en idioom.
101117-32: KOK, G. - Voorheen en thans. 150 jaar Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden (1855-2005).
250909-4777: KOK, PETER EN BOER, THEO, DE. - 25 jaar S.V.Z. 1965-1990. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sport Vereniging Zevenhoven september 1990.
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ?Het leven zeker gesteld...? 25 jaar onder ?de Regenboog? (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
171116-09: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
3417-144: KOK, G.J. - Niet door eigen kracht. 70 jaar rondom de Oosterkerk (1928-1998).
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
16517-11: KOLBE-VAN RIJN, LENY. - Kantklos allerlei. Handleiding en patronen voor het vervaardigen van 25 verschillende kantkloswerkstukken.
250909-2686: KOLDAM, W.E. VAN. - 75 Jaar Vereniging Zwakzinnigenzorg te Groningen. 1913-1 maart-1988.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
2517-29: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDRED.). - Zilver uit
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
1518-46: KOLDEWEIJ, ELOY (EINDRED.). - Over de vloer. Met voeten getreden erfgoed.
281217-33: KOLEVA, MARIA. - Bulgarian needlepoint lace.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
31017-22: KOLMAN, CHRIS E.A. - Monumenten in Nederland. Utrecht.
271017-45: KOLMESCHATE, G.J. VAN E.A. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
13216-36: KOMMER, GERRIT, VAN DEN. - Zelf het eigen schip bouwen. Afbouwen verbouwen repareren
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
071211-53: KOMRIJ, GERRIT. - Hebban olla vogale. De mooiste liefdesgedichten uit de middeleeuwen.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
081209-40: KÖNIG, KARL. - De menselijke ziel.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
271017-46: KONIJNENBERG, H. - Ontsloten verleden van Den Ham. Een greep uit de geschiedenis van Den Ham: dorp in 't groen en Vroomshoop: dorp aan het kanaal.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
16118-44: KONINGSVELD, P.S. VAN. - Sprekend over de islam en de moderne tijd.
270909-266: KONRÁD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-10: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
26917-34: KOOI, JOHANNES H. VAN DER EN JANSMA, KLAAS. - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
11114-17: KOOI, JURJEN, VAN DER. - De nachtmerje fan Rawier. Fryske sêgen oer it boppennatuerlike.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
22318-33: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Keudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
271017-02: KOOI, PIET. - De urnenvelden in Drenthe. Boek+bijlage.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
250909-5003: KOOIMAN, D.R. - Van de markten en de de waag, van wateren en bruggen te Leiden, in heden en verleden.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
8416-49: KOOISTRA, JAN. - Fabius von Gugel te Zuidlaren. Gedichten.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
250909-2333: KOOISTRA, JAN. - De wolf ging rond. De tweede wereldoorlog en het Zuidelijk Westerkwartier, achtergronden en aspecten.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
27117-19: KOOISTRA, JAN. - Huis van de levenden.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
250909-1949: KOOISTRA, JAN. - Wolfdak en schedel. Gedichten.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
8416-51: KOOISTRA, JAN. - De vogel en zijn verschrikkers. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
15518-06: KOOL, MARGA. - Achter oen ogen. Dreintse gedichten.
031109-61: KOOL, MARGA. - Een kleine wereld. Terug naar het dorp van mijn ouders.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-22: KOOMEN, THEO. - Bai oos in Bulledoik.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
26917-115: KOOPMANS, ROBBIE EN SCHREUDER, PAULIEN. - Het waait hier altijd. Station Ulrum 90 jaar.
3417-28: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland voor 1811.
26917-185: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Rudolph Agricola 1485-1985.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
251016-183: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD) E.A. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade van 1814 tot 1914.
270909-184: KOOPS, LUKAS. - Altijd in de buurt! Zestig jaar regionale omroep in Drenthe.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ?De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia?, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
4216-111: KOOPS-VAN STAALDUINEN, MIEP E.A. (RED.). - Beleef 't opnieuw. 125 jaar rooms-katholiek onderwijs in Veendam.
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
19913-173: KOOPS, T. - Odoorn in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Odoorn, Odoornerveen, Exloo, 2e Exloërmond, Valthe en Valthermond.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
3417-178: KOOPS-STANGE, I.G.R. (RED.). - Gerrit van Houten 1866-1934.
141117-15: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
11113-27: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
3417-179: KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. Zoals het daar lag.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
250909-3645: KORF, DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
040111-25: KORNAAT, KLAAS. - Gezien door het oog van de naald. 150 jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
22117-165: KORTEKAAS, G.L.G.A. - De ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van middeleeuws Groningen. Deel 1 en 2.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
250909-4900: KORTEWEG, JAN E.A. - Op de korrel. Jubileumnummer 50 jaar. Officieel orgaan van de voetbalvereniging Kloetinge.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
250909-53: KORTEWEG, ANTON (VERANTWOORDING. - ?t is vol van schatten hier. Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
16118-21: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke.
16118-24: KOSCHATZKY, WALTER. - Horst Janssen. Zeichnungen.
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
3417-145: KOSSMANN, E.H. E.A. - De Groninger Vrijwillige Flankeurs en de Belgische Opstand 1830-1831.
17418-18: KOSSMANN, ERNST H. - Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
17313-05: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
250909-4291: KOUWENAAR, GERRIT. - Drie romans: Negentien-nu. Val, bom. Ik was geen soldaat.
250909-3390: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Maarten ‘t Hart. Pictura Nova.
180912-183: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Henk Helmantel.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
5118-13: KRAKE, PAUL. - Menthol.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
090710-15: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den Vrede van Nijmegen. Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in het tijdperk van Willem III.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
16118-45: KRANENBORG, R. - Reincarnatie en christelijk geloof.
250909-4936: KRANENBURG-LYCKLAMA A NIJEHOLT, M. E.A. (RED.). - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
26316-46: KRANENDONK, W.B. - Wakend aan Zijn poorten. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Kampen.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
8917-23: KREEK, MIEKE L. DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
3417-54: KREMER, JAC. - Laifde ien de meulenhörn. Grunneger operette ien 3 bedrieven.
250909-1836: KREMER, JAC. - Van aarvm en trauwn. Toneelspul in drei bedrievm.
22318-38: KREMER, BRUNO P. - Struiken en heesters in veld en tuin. De belangrijkste wilde en gecultiveerde struiken van Europa, herkennen, palnten, beschermen.
23717-41: KREMER, BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. Een overzicht van de belangrijkste soorten. De belangrijkste kruiden uit Europese loof- en naaldbossen herkennen, determineren, beschermen.
250909-3815: KRET, A.J. EN ASMA, FEIKE. - Jan Zwart 1877-1937. Een profeet op de orgelbank.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
250909-4125: KRIELAARS, MICHEL. - Afkomst.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
281217-34: KRIJGSMAN, YVONNE (RED.). - Kant met een zilveren randje. 25 jaar LOKK Nederland.
281217-35: KRIJGSMAN, YVONNE EN STANG, MARIANNE (RED.). - Kant in de Gouden Eeuw.
271017-09: KRIKKE-WEIJTENBURG, HENRIETTE. - Jonker, een geslacht van de Veluwe.
301216-12: KRIMPEN, KOEN, VAN. - Nothing going on in the city. 40 jaar popmuziek in Groningen.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
4216-113: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
250909-5805: KROEF, REINHILDE, VAN DER EN HUISKENS, GINO (EINDRED.). - Groninger welvaart. Scheepvaart in stad en ommeland.
080712-32: KROEF, R. VAN DER. - Volkshuisvesting toen, nu en straks. 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993.
16214-42: KROES, JANNIE (EINDRED.). - Kinderen. Ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken.
12316-15: KROES, T.L. - Het Plattenveld. Huizen en Bewoners.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
17313-105: KROEZENGA, JAN EN VEENSTRA, BART. - Door alle tijden. De geschiedenis van de gemeente Gasselte en 50 jaar volksleven 1935-1985.
19615-143: KROEZENGA, J. - Gasselte en Kostvlies in oude ansichten.
22318-01: KROEZENGA, JAN EN VEENSTRA, BART. - De Gasselter Schoolgeschiedenis.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
040111-26: KROGT, M.R. VAN DER. - Een baron in koffie 1792-1992. Twee eeuwen het fenomeen Haagsche Hopjes.
16913-02: KROL, GERRIT. - Krol & Koninklijke.
250909-1786: KROL, GERRIT. - Een perfecte dag en andere verhalen.
271017-17: KROL, GERRIT. - De vergeten kaars.
30615-41: KROLEWSKI, HARRY / KNAPSTEIN, CARL. - Speicherbecken Geeste. Talsperre im flachen Emsland. / Das Emsland. Landsschaft, Menschen, Geschichte.
250909-65: KROON, DIRK. - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H. Leopold.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
271017-30: KROON, L. (EINDRED.). - Sint Geertruids- of Pepergasthuis.
1518-29: KROONEMAN, H.A. - De fraaie handwerken. (Het wit-, zijde- en goudborduren). Handleiding hoofdzakelijk bij de studie voor het examen.
250909-5153: KROSENBRINK, HENK E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
21917-09: KRUIJSWIJK JANSEN, E.J. - Geschiedenis van de Oude Jan. De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
250909-5665: KRUISSINK, G.R. - Scheepssier. Een nostalgische terugblik op de kleurige tooi van oude schepen.
22117-119: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde in oude ansichten.
4216-116: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 2.
4216-114: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen zo als het nu is 4.
141117-11: KRUITER-STEENHUIS, F. (SAMENSTELLING). - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten.
280310-24: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof. Deel I en II.
15518-60: KRUYF, JOLANDA, DE EN TIENKAMP, ROELOF. - Ameland... ander land. De complete reisgids.
281217-10: KRUZENGA, E. - Stads- en ommelander volksdichter.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
22117-166: KUBBENGA, ANTON EN HOEF, KEES, VAN DER. - Helpman 1245 - 1990.
19118-40: KUBLER-ROSS, ELISABETH. - Woorden die sterken en troosten
22318-44: KÜBLER-ROSS, ELESABETH EN KESSLER, DAVID. - Levenslessen. Over het leven voor de dood.
031210-38: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
180111-59: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Wat kunnen wij nog doen? Vragen en antwoorden bij Lessen voor levenden.
181215-27: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Leven met stervenden.
22117-120: KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
7314-47: KUIK, JAN. - Mans Hoving, de boer van 't armhoes.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
101017-11: KUIK, H. EN NEUT LEGEMAAT, - W. VAN DER. - Gieten, namen op de steen. De eschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
250909-1017: KUIKEN, D.F., HARTOG, H.J.E. (INLEIDING VAN B.S. HEMPENIUS – VAN DIJK) - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1595 – 1603.
250909-1024: KUIKEN, D.F., DOORNBOS, W.G., HARTOG, H.J.. - 37. Stadsrekening Groningen 1540/1541.
250909-983: KUIKEN, D.F., HARTOG, H.J.E. - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1611-1623.
21917-40: KUIL, J.G. VAN DER E.A. - Wat mensenhanden bouwden. Ontstaansgeschiedenis van de H. Josephkerk te Vasse 1860-1865
150311-172: KUIL, D. - Het geslacht Kuil.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
2617-28: KUILE, E.H. TER. - De romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden.
250909-4604: KUILE, E.H., TER. - "De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV; de provincie Overijssel; derde stuk: Noord- en Oost Salland."
31318-39: KUILE, E.H. TER. - Zuid-Salland.
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
22117-121: KUIPER-WIERINGA, A.G. E.A. - Ezinge in een notedop.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
150311-173: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Engberts.
12316-186: KUIPER, MARCEL. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de chromotopografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000 1898-1934.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
080712-25: KUIPERS, HALBE EN OFFERINGA, HENK. - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
250909-109: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
5116-38: KUIPERS, REINOLD (RED.). - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
24114-27: KUIPERS, G. - Belevenissen van Luuks Battelings volk en aner verhalen.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
13318-37: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
10417-34: KUITERT, H.M. - Mag er een eind komen aan het bittere einde? Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16315-28: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
22117-204: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
27218-70: KUNZ-BIRCHER, RUTH. - Bircher Benner Kookboek. Het nieuwe gezondheidskookboek van de Bircher Bennerkliniek bewerkt door Martine Wittop Koning.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
250909-5041: KUPPERS, WILLEM EN VILLANUEVA, FELIX (RED.). - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland 1339-1989.
12316-223: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
281117-29: KURPERSHOEK, ERNEST EN BERG, HETTY, VAN DEN. - Zorgvlied. De geschiedenis van een begraafplaats.
25118-32: KUSHNER, HAROLD S. - Op het leven! Een loflied op het joodse leven en denken.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
9315-184: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel: Groningen.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
15518-40: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen. Naar officieele bronnen bewerkt.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
15617-23: KUYS, JAN E.A. - De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volkverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
050113-36: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940.
251016-185: KWAKENBURG, R.J. - Groningsche Bank voor handel en nijverheid 1908-1948.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
26117-04: KWAST, ERNEST, VAN DER. - Mama Tandoori.
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
26917-35: KYNHOUT. - By de feart lans. De Knipe yn wurd en print.
171116-13: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek. (1983).
26917-164: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Typografengasthuis in Groningen.
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
141117-07: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
26917-116: LAAN, K. TER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Prophecye van Jaarfke. De ziener van
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
250909-1757: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-1992: LAAN, K., TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
51015-58: LAAN, K. TER E.A. - Allerhande. Bekroonde Grönneger veurdrachten, riemsels en verhoaltjes.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
17418-22: LAAN, K. TER . - Humor in Grunnegerlaand.
3417-56: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen.
3417-57: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen. Tweede deel.
3417-55: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel I: verhalende folklore.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
9315-140: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel II: beschrijvende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
12316-110: LAAN, K. TER. - Fransen en Kozakken.
9315-139: LAAN, K. TER. - Maark en Pit. Stoere woorden in de Grunneger Toal.
261016-01: LAAR, MARIANNE EN KAREL (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-drukker.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
17218-09: LABRUYERE, HERMAN. - Aan de top voorbij. Yoga-psychologie en meditatie uit de Himalaya.
10417-36: LABUSCHAGNE, C.J. - Zin en onzin over God. Een kritsiche beschouwing van gangbare godsvoorstellingen.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
3218-36: LACKBERG, CAMILLA. - Steenhouwer.
3218-37: LACKBERG, CAMILLA. - Oorlogskind.
311017-43: LACKBERG, CAMILLA. - Leeuwentemmer.
3218-33: LACKBERG, CAMILLA. - Zeemeermin.
3218-34: LACKBERG, CAMILLA. - IJsprinses.
3218-35: LACKBERG, CAMILLA. - Vuurtorenwachter.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
231109-46: LAKEMAN, J. E.A. - Vijftig jaar Blauw-Wit 1902-1952.
141117-02: DALAI LAMA. - De Dalai Lama over de zin van het leven.
240910-56: LAMAN, PAULUS. - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis. Met verscheidene Aanmerkingen ende Bedenkingen vermeerdert.
161110-52: LAMBALGEN, L. VAN. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 1.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
23717-39: LAMBERT, MIKE. - Vogels in kleur. Vogels herkennen aan kleur en grootte.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
29118-10: LAMMER, JUTTA EN IJZEREEF, TITIA. - Handwerklexicon.
171116-10: LAMMERTS VAN BUEREN, A. EN KATAN, EDW. (RED.). - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Nederlandsche Heide Maatschappij 75 jaar.
250909-4988: LAMMERTS VAN BUEREN, A., VAN. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
28514-10: LAMPO, HUBERT. - De zwamen van Stonehenge.
281217-38: LAMS, LIEVE. - Kant wereldwijd.
1518-37: LAND, KARINE, VAN 'T. - De Lieve Lent by wintertijdt. Fotografische bloemstillevens door Bas Meeuws.
140911-71: LAND, SIPKE, VAN DER. - De hersenspoelers.
29917-07: GRONINGER LANDBOUWBOND - Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1915.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
281117-36: LANGE, JAN, DE. - Dwergauto's. Driewielers, scootmobielen en bubblecars in Nederland.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
13318-09: LANGEDIJK, PIETER. - Reïncarnatie, psychotherapie en innerlijke groei. Technieken en voorbeelden van herinneringen aan vorige levens.
141210-48: LANGEN, FERDINAND. - Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat.
12316-30: LANGEN, G.J. DE. - Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen.
26917-165: LANJOUW, GER (HOOFDRED.). - Be Quick 1887 125 jaar. Good Old toont veerkracht in de afgelopen 25 jaar.
4216-03: LANJOUW, HINDRIK. E.A. (SAMENSTELLERS). - Anloo in het landschap drenthe.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
22318-19: LANOYE, DIEDERIK. - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
090117-15: LANSER, J. - Alle dertien goed. Geschiedenis van de familie Lanser van de boerderij Bouwlust te Badhoevedorp.
150310-23: LANSINK, LYDIA EN TAAT, JAN. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest 1888-1978.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
171116-53: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
050113-28: LANTING, H. - 140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum.
4317-03: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 19 / 2008.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
4317-05: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 17 / 2006.
15417-34: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 20 / 2009.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
10417-40: LAPIDE, PICHAS. - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse jodendom.
25118-33: LAPIDE, PINCHAS. - Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
29917-73: LARSSON, STIEG. - De vrouw die met vuur speelde.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
300311-07: LASZLO, ERVIN. - Het chaos punt. De wereld op een tweesprong. Nu wreken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
250909-460: LAUCK, JENNIFER. - Still Waters. A Memoir.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de
26315-23: LAWHEAD, STEPHEN. - De heilige lans.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.
040910-17: LEE, JOANITA. - Recepten uit de Spaanse keuken.
2617-21: LEEGSMA, GERDA (RED.). - De Bijbel in de kunst.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
25118-51: LEEMAN, F.W.G. - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot Willem Ruys. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, samengesteld t.g.v. het 75-jarig bestaan als N.V. in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
270909-248: LEEMANS, W.F. E.A. - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Tekst en bijlagen.
22117-123: LEEMANS, AD. - Zand Vuur Soda. 75 jaar waterglasproductie in Winschoten.
251113-14: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels II. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
51015-59: LEEMHUIS, HEIN. - Koopman Frank vertelt.
31317-42: LEEMHUIS, FRED. - De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands.
251113-05: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
250909-3761: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
23814-35: LEENINGA, J.J. EN WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
2617-09: LEEUW, A.J. VAN DER E.A. - Le-ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste Joodse blad in 1945 Eindhoven-Amsterdam.
180912-144: LEEUW, GER, DE. - Rondom de Heerenhof. Historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000.
26917-36: LEEUWARDEN. - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden, over het jaar 1857.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
251016-128: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
250909-4906: LEEUWEN, J.A. VAN E.A. - Licht en Schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemst
23717-26: LEEUWEN, P.J. VAN. - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
250909-3706: LEEUWEN, BERNET, VAN. - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht.
250909-2010: LEEUWEN, P.J. VAN. - Geschiedenis van de Groninger literatuur.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
141117-32: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Westelijk Brabant.
8917-25: LEEUWEN, JOS, VAN (RED.). - Mahler.
240910-112: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij kerstverhoalen.
300311-59: LEEUWEN, P. VAN. - 40 jaar buizen.
4216-59: LEEUWEN, P.J. VAN. - Lopster laidjes.
17817-12: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Oostelijk Brabant.
101117-16: LEEUWENBERG-NATHANS, JOCHEBED. - Twee Palestina-pioniers in Oorlogstijd.
241117-24: LEEUWERIK, L. - Van Karl May tot Karl Marx.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
251016-16: LEGEMAAT, WIL. - Jouw hart sta ik nooit meer af. de oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
22117-124: LEGEMAAT, WIL. - Iedere cent telt in
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
8416-16: ONS LEGER - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep de C Divisie 7 December. Eerste deel sept. 1946-mrt. 1947.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
20117-47: LEICHER, J. - Speelreis langs de Vechtstroom. Van Utrecht tot Muiden.
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
22117-12: LEIJ, A. A. E.A. - Havezate Mensinge.
250909-3400: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., BOOL, FLIP, BROOS, KEES EN BARENTS, ELS (RED.). - Fotografie in Nederland 1839-1920, 1920-1940 en 1940-1975.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.
141117-53: LELIJ, K.J. VAN DER (RED.). - De Oude Kerk van Delft. Een levend monument.
22115-35: LELOUX, H.J. - Het Zutphens Liedboek. ms. Weimar Oct 146
31317-15: LEM, ANTON, VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten.
250909-3638: LEMAIRE, R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
261016-43: LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Landschaften 1942-1989.
250909-2075: LEMEIN, HENNIE. - Onder d?Olle Witte.
27218-76: LEMM, ROBERT. - Vloekgezant. Leon Bloy contra Friedrich Nietzsche.
20713-21: LEMM, ROBERT. - Maranatha. De ridder en de draak.
10813-27: LEMM, ROBERT. - Een grote paus. Het pontificaat van Johannes Paulus II in hisorisch perspectief.
250909-4774: LEMMENS, G. TH. E.A. - De Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
250909-3503: LEMMENS, G. EN BOGAERS, JULIETTE (SAMENSTELLING). - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
1518-21: LENDERING, JONA. - Stad in marmer. Gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten.
250909-1641: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
300113-31: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken. Episoden uit de historie van het Oude Land.
250909-4004: LENTINK, RAMON M. - Algorithmic Decision Support for Shunt Planning.
19118-57: LEON, DONNA. - Dood in den vreemde.
250909-5816: LEOPARD, JOHN. - Ships in bottles. A modeller`s guide.
26917-117: LEOPOLD, J.H. - Goud en zilver van het Groninger land. Groninger streekdrachtsieraden 1800-1900.
101117-11: LEOPOLD. R.L. - Het geslacht Flieringa.
250909-1227: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
250909-2432: LEPAGE, JEAN-DENIS. - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
31017-48: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.
250909-5447: LEROUX, LISE. - Met één hand klappen.
190213-05: LEROY, J.T. - Het hart is bovenal bedrieglijk.
220310-122: LERUS. - Störmlicht.
51015-119: LESTERHUIS-REININGA, GRÉ. - De geur van vroeger.
7814-01: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Vogels lokken in de tuin.
101114-55: LESTRIEUX, ELISABETH. - Vlinders lokken in de tuin.
11013-20: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Met andere ogen. Heerlijkheden beproefd en bekeken.
251016-67: LETTERIE, MARTINE. - Focke en het geheim van Magnus.
21215-37: LEUNISSEN, JEF. - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
19615-18: LEUR, ARJAN, VAN DER E.A. - Vier eeuwen gemeentepolitie in Groningen.
26917-69: LEUSINK, JANE EN EKKERS, REMCO (RED.). - De wierde van Wierum. Gedichten.
22318-15: LEUSINK, JANE (TEKST). - Koken op het Hogeland. De keueken van Dick Soek in het Schathoes Verhildersum.
261016-63: LEUSINK, JANE. - Er is weinig aan de lente veranderd.
15518-52: LEUSINK, JANE E.A. (SAMENSTELLING). - Kwam iemand in de tuin vanmiddag. Een poëtische hommage aan C.O. Jellema.
250909-2851: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
17313-07: LEUTSCHER, JOKE E.A. (RED.). - Gered verleden. 20 jaar Stichting Monument & Materiaal.
29917-11: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2004. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
1516-35: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-24: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2008. 13e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
101117-44: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2005. 10e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
27115-01: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2007. 12e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
23717-29: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1999. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9517-25: LEVA-SKROVANOVA, VERA. - Boheemse kant.
1518-16: LEVI, ELIPHAS. - The history of magic. Including a clear and precise exposition of its procedure, its rites and its mysteries.
150311-188: LEVISSON, R.A. E.A. - De Drentse kopper-galerij.
28217-07: LEWINSKY, CHARLES. - Het lot van de familie Meijer.
111116-16: LEWINSKY, CHARLES. - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
250909-468: LIBERA, ANTONI. - Madame.
12714-38: LICHER, EDMUND. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk.
21917-25: LICHTER, GERHARD. - Fossielen verzamelen, prepareren en tentoonstellen.
23218-09: LIDELL, LUCY. - Lichaam en geest in harmonie. Gids voor zelfontplooiing en groter lichamelijk bewustzijn.
8917-24: LIEBERGEN, L.C.B.M. (EINDRED.). - Modeste Barok. Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
22318-45: LIEDLOFF, JEAN. - Op zoek naar het verloren geluk. Naar een natuurlijke manier van opvoeden.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
4914-14: LIEMBURG, ALT. - 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
19118-29: LIEVENSE-PELSER, E. E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
26917-118: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
250909-4989: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ?s Hertogenbosch 1530-1811.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
22117-125: LINDEBOOM-HESSELINK, RIET EN TALSMA, JAN GEERT. - Westerwijtwerd vroeger.
5217-17: LINDELL, UNNI. - Roodkapje.
141117-19: LINDEN, ROB, VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
250909-4538: LINDEN, NICO, TER. - In de buik van God.
23813-24: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat 1. De Thora.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
15417-11: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Dordrecht Gens Nostra. Genealogische Dag 2009.
140910-48: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat? 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
250909-4464: LINDENFIELD, GAEL. - Zelfvertrouwen. Vergroot je zelfrespect en verbeter je leven.
17218-02: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
6218-23: LINDHOLM, MEGAN. - Het rendiervolk.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
9315-191: LINDOW, WOLFGANG. - Plattdeutsches Wörterbuch.
21917-44: DIJKZEUL. LINEKE. - Koude lente.
31017-35: LINHOLM, MEGAN. - Heer van het Woud.
21317-21: LINK, CHARLOTTE. - Het huis van de zusters.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
250909-216: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven.
251016-39: LINTHORST HOMAN, H.P. (VOORWOORD) E.A. - Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden 1897-1947.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
13318-38: LISIEUX, TERESIA, VAN. - Ik ga het leven binnen. Gesprekken voor haar dood.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
281217-39: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Nationale Kleederdrachten.
5118-28: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
17817-06: LÖB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
23717-31: LOENEN, H.W.W. VAN E.A. (RED.). - Hervonden stad 1997. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8416-27: LOENEN MARTINET, J. VAN. (RED.). - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
14317-09: LOENEN, H.W.W. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
26917-191: LOER, J. EN KOOI, H.J. - Kloosterland / Land der Klöster. Fryslân / Groningen / Ostfriesland.
22217-10: LÖFFLER, PETER. - Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum ende des 19. Jahrhunderts.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
19118-28: LOGUE, ANTONIA. - Schaduwgevecht.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
250909-5007: LOHUIZEN, G.S. VAN E.A. - Honderd jaar Epe. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Epe van 1878 tot 1978.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-?t Loo.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
31317-46: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapiteiN 1820-1852.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
090611-05: LOON, J.K. VAN. - Niet interessant, en toch? Iets uit de geschiedenis van den arbeid der afd. Arnhem van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
250909-2706: LOONSTRA, W. - Kent u ze nog… de Leeksters.
22117-126: LOONSTRA, W. - Kent u ze nog... de Leeksters.
16115-41: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
2617-22: LOOS, WIEPKE. - . Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
12917-07: LORD, GABRIELLE. - Complot 365. Januari.
12917-14: LORD, GABRIELLE. - Complot 365. Februari.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
9218-11: LOVE-ANANDA, DA. - De knie van luisteren.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
29917-31: LOWE, DAVID AND RICHARDS, JACK. - The city of lace.
91015-08: LOWELL, IVANA EN FINE, LISA. - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
13318-35: LOWEN, ALEXANDER. - Liefde en orgasme. Naar een diepe seksuele bevrediging.
13318-36: LOWEN, ALEXANDER. - Bio-energetica. De revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen.
17218-20: LOWEN, ALEXANDER. - Depressies en het lichaam. De lichamelijke grondslag van vertrouwen en werkelijkheid.
23218-28: LOWEN, ALEXANDER. - De spiritualiteit van het lichaam. Bio-energetica voor gratie en harmonie.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
301011-79: LOXTON, HOWARD. - Kattengids. Met beschrijving van meer dan 90 variëteiten.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
13218-56: LOYD, ALEX. - De Healing Code. Ontdek het geheim van gezondheid.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
51015-120: LUBBERTS, A.A. EN RIEMERSMA, H.J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Westerwolde in woord en beeld.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
8713-35: LUCIE-SMITH, EDWARD - Moderne kunst. Van abstract expressionisme tot postmodernisme.
251016-17: LUCKER, TIA (EINDRED.). - Assen vanuit de lucht.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
10417-41: LÜDEMANN, GERD EN ÖZEN, ALF. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
25118-42: LUDLUM, ROBERT. - Het Amber Alarm.
61115-65: LUDLUM, ROBERT - Het Janson Dilemma.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
19913-241: LUDWIG, HANNAH. EN MOUS, HUUB. - Abe Gerlsma. Overzichtstentoonstelling.
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
141117-16: LUGTENBORG, KLAAS GERT. - De reus van Vierverlaten. 13.000 Mensen in bieten en suiker.
281217-17: LUIDENS, JACOB. - Oud en nieuw universiteit. Memoires van Jacob Luidens.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
241014-04: LUIKEN, DESIREE. - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
141117-39: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland1940-1945.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
22318-10: LUNDBERG, PAUL. - Het shiatsu boek. Vitalitiet en gezondheid verbeteren door de kunst van het aanraken.
270909-189: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
5313-13: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
3417-92: LUNING, M.H. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren.
270909-224: LÜPKES, W. - Ostfriesische Volkskunde.
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
250909-5001: LUREMAN, ROB E.A. - ?n Moment voor een monument. Beeldbepalende bouwwerken in Doetinchem en omgeving.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
250909-4100: LUSTIG, HARMEN. - De hemel is niet ver meer.
1814-25: LUTEIJN, C.M. - Drie eeuwen wezenverzorging in het Groene Weeshuis der Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1960.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
281117-25: LUTTIK, SANDER EN WILDE, FRITS, DE (RED.). - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
1518-51: LUTTIKHUIZEN, G.P. - De veelvormigheid van het vroegste christendom.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
16517-17: LUXTON, ELSIE. - Honitonkant patronenboek.
26917-37: LYCKLAMA A NIJEHOLT, J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de Bijdragen tot de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland, 1872.
25118-41: LUDLUM & LYNDS. - De Hades Factor.
29717-28: LYONS, ALBERT S. AND PETRUCELLI, R. JOSEPH. - Medicine. An Illustrated History.
120712-18: LYTHE, S.G.E. AND BUTT, J. - An economic history of Scotland 1100-1939.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
2517-43: MAANEN, ROB, VAN. - Kleurkaart van Limburg. Staaltjes van kleurcultuur in 13 verhalen.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
27218-92: MAAS, FRANS. - Vreemd en intiem. Nicoaas van Cusa op zoek naar de verborgen God.
19118-41: MAASS, HERMANN. - De therapeut in ons. Genezing door actieve imaginatie.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
23717-15: MACDONALD, JOHN. - Memoirs of a eighteenth-century footman.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
29717-19: MACGREGOR, NEIL AND LANGMUIR, ERIKA. - Seeing Salvation. Images of Christ in art.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
16516-43: MADONNA AND MEISEL, STEVEN. - Sex.
17313-168: MAESEN, ANTOINE, VAN DER, JELLEMA, C.O., EKKERS, REMCO EN REIJNTJES, ROEL. - Ver Gezicht en Gedichten.
27218-78: MAGGI, STEFANO EN TROSO, CHRISTINA. - De schatten van Griekenland.
1518-10: MAGNIER-MORENO, MARIANNE. - Kookschool. De desserts. 72 recepten stap voor stap.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
3417-10: MAGNIN, J.S. - Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis.
22117-15: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen die, vóór de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Eerste t/m derde stuk in vier banden.
9315-14: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
13218-74: MAHLER, M. - De Sint-Paulusabdij van Oosterhout onder het bestuur van haar eerste abt dom Jean de Puniet 1907-1941.
250909-4480: MAHONY, PATRICK J. - Freud and the Rat Man.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
17817-03: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
10417-42: MAKARIAN, CHISTIAN. - Maria. Een vrouwenleven.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
250909-3643: MANCOFF, DEBRA N. - Sunflowers.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
19118-01: MANGUEL, ALBERTO. - Een geschiedenis van het lezen.
101117-58: MANKELL, HENNING. - De vijfde vrouw.
19118-58: MANKELL, HENNING. - De gekwelde man.
3218-39: MANKELL, HENNING. - Italiaanse schoenen.
29118-19: MANKELL, HENNING. - De terugkeer van de dansleraar.
101117-59: MANKELL, HENNING. - Kennedy's brein.
3218-41: MANKELL, HENNING. - De blinde muur.
101117-56: MANKELL, HENNING. - Dwaalsporen.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
140212-20: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Groningen.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
8917-52: MARAI, SANDOR. - Kentering van een huwelijk.
311017-33: MARAI, SANDOR. - De gravin van Parma.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
250909-4052: MARAIN, ELISABETH. - De vluchtelingen. Cyclus der legenden 1.
20817-15: MARCHIS, VITTORIO. - Von Braun. De nazi-raketbouwer die de Amerikanen naar de maan bracht.
250909-1831: MAREMA, E. - Dei ‘t lest lacht. Bleispul in drei bedrieven. Veur 5 heren en 5 doames.
231011-88: MAREMA, E. - Op Diekstroaheerd. Toneelspel in twee bedrijven.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
27218-72: MARIËN, EKE EN GROENEWOLD, JAN. - Cook & Chemist. Smakelijke experimenten uit de moleculaire keuken voor iedere kookliefhebber.
19615-170: MARINA, IMCA. - Gedichten van Ameland.
010811-36: MARINUS, B. - Verenigen hier is Fransch. Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
27218-06: MARKIDES, KYRIACOS C. - Vuur in het hart. Spirituele wijsheid uit Cyprus.
23218-10: MARKIDES, KYRIACOS C. - De magiër van Strovolos. De bijzondere wereld van een Cypriotische wijze.
9218-24: MARKLUND, LIZA. - Ondergedoken.
25118-43: MARKLUND, LIZA. - Springstof.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it?s origins to c. 1800.
250909-4607: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
26917-219: MARREWIJK, DRÉ, VAN EN HAARTSEN, ADRIAAN (EINDRED.). - Waddenland. Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 ? 1639 ? 1648 ? 1654 ? 1741 ? 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
18217-24: MARSMAN, HARRY. - Niels en de zwarte vreemdeling.
13218-69: MARSMAN, EDDIE, BROEKHUIS, TON EN MIEDEMA, HANS. - Een wijde blik verruimt het denken.
22117-71: MARTE, EMMA. - Schroaper & maaier.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
3417-180: MARTENS, M.J. - George Martens. Water Havens Schepen.
31318-03: MARTENS, LIES E.A. - De woningen van Westervelde en Zuidvelde en hun bewoners in de 20ste eeuw.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
270909-11: MARTIN, MARIJKE E.A. - Alessandro & Francesco Mendini! Philippe Starck! Michele de Lucchi! Coop Himmelb(l)au! in Groningen!
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
27218-07: MARTINA, ROY. - Diepzielduiken. Emotioneel Evenwicht 2. Het pad naar innerlijke vrede en heling, gevolgd door de kunst van jezelf zijn: ultieme moeiteloosheid.
17218-21: MARTINA, ROY. - Je bent een kampioen! + Kampioenjournaal ( 38 p.). Geheimen om je emotionele blokkades te doorbreken.
13318-11: MARTINA, ROY. - Wie ben je echt!
13218-57: MARTINA, ROY. - In 10 stappen naar supervitaliteit.
13318-12: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
5413-18: MASOLIJN, LAU. - Jubileumboek Tennisclub Nienoord-Leek 60 jaar.
27218-60: MASSA, WILLI. - Ontwaak in de stilte.
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
22318-23: MAST, W. VAN DER. - Praktijk en patroon van recente Nederlandse groepsmigraties.
231011-178: MATERS, PETRA. - Bart Peizel (1887-1974). Jonker tussen de joffers.
290812-05: MATERS, PETRA E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 14, 2002. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5481: MÁTESIS, PAVLOS. - De Oude.
280412-03: MATHIJSEN, MARITA. - De kring van Heiloo.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
23717-12: MATTHEW, DONALD. - Atlas of medieval Europe.
010610-40: MATTHEY, I.B.M. (HOOFDRED.). - Westeremden het verleden van een Gronings terpdorp.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
311017-05: MATTHIJS, A.A. - Het geslacht Vogd 1758-1981.
311017-06: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch overzicht van het geslacht Kamphuis 1718-1983.
311017-04: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Renier Matthijs.
18415-06: MAY, JULIAN. - De krans van de boogschutter. Deel 3 De Kronieken van Rampart.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
17418-30: MAYER-THURMAN, CHRISTA C. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
250909-51: MAZAL, OTTO. - Byzanz und das Abendland. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Handbuch und katalog.
18415-04: MCCAFFREY, ANNE. - De witte draak. 1e deel De Drakenrijders van Pern.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
17418-02: MCCARTHY, MARY. - Herinneringen aan mijn roomse jeugd. Privé-domein.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
10417-43: MCDANNELL, COLLEEN EN LANG, BERNHARD. - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
250909-5414: MCGRATH, PATRICK. - Martha Peake.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
281217-68: MCHOY, PETER. - Praktisch handboek snoeien.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
28217-03: MCNAB, ANDY. - Kruisvuur.
5217-23: MCNAB, ANDY. - Agressor.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
150311-176: MEBIUS, THEO E.A. - Wie had dit durven dromen… Samengesteld t.g.v het vijftigjarig huwelijk van Koos Mebius en Wiep Kooi op 19 juli 1978.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
12316-16: MEDENDORP, J.D. - Kent u ze nog... de Zuidlaarders. Waarin ook afbeeldingen van Zuidlaarderveen, Midlaren en De Groeve.
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
26917-38: MEER, P.L.G. VAN DER. - Opkomst en undergong fan in boerebedriuw under Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
3417-147: MEER, J.K.H. VAN DER. - Patriotten in Groningen 1780-1795.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
250909-1076: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen II. Friesland.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
29717-02: MEESTER, MARIËT. - Hollands Siberië.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
16214-75: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen.
250909-3860: MEEUWSEN, HENK E.A. - Vogelconcentraties in Groningen.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
23717-45: THE, ANNE-MEI. - Verlossers naast God. Dokters en euthanasie in Nederland.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
26917-39: MEIJ, HENDRIK, VAN DE E.A. - Van Keechje tot Morgenzon. 50 jaar voetbalvereniging Holwerd 1948-1998.
29717-10: MEIJ, G.J. VAN DER. - Kanttekeningen bij het Oera Linda Boek. Éen afspeigeling van de taalgeleerdheid, denkbeelden en schrifstijl van dr. J.H. Halbertsma, doopsgezind predikant te Deventer.
7913-05: MEIJEL, SUN, VAN. - Op weg naar inzicht.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
1814-21: MEIJER, JAAP. - Tolk van 't olle volk. Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan.
13218-82: MEIJER, FIK. - Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome.
19118-02: MEIJER, MAAIKE. - M. Vasalis. Een biografie.
22117-127: MEIJER WIERSMA, K. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4216-18: MEIJERING, H.D E.A. (RED.). - Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 scripta.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2505: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
251016-217: MEINZ, MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
250909-4606: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
28514-78: MEKEL, ANNIE. - Spaigeln.
250909-3581: MELIS, WIM. - De Hof van Eden. The Garden of Eden. Unbeschreiblich weiblich? De ketting IV-V. The Chain IV-V. [Noorderlicht].
251016-204: MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
9315-204: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
25710-50: MELLEMA, LOUISE. - De magie van de zee.
22117-205: MELLEMA, LOUISE. - Rijmprenten van een waddeneiland.
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
3417-207: MELLEMA, LOUISE. - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een eiland.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
4317-02: MENKVELD, H. - Banketbakkersvakboek voor het gemengd bedrijf.
271017-21: MENNEGA, L.J. EN MIDDELWIJK, J. - Reunie op 31 mei 1997 ter viering van 50 jaar Rehoboth.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
19615-68: MENSONIDES, S.S. E.A. - Winsums Verleden.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
24114-53: MERCIER, PASCAL. - Perlmann's zwijgen.
3417-181: MERCUUR, THOM EN HODEL, RUDY. - Museum Belvédère. De Collectie.
6218-12: MERINO, JOSE MARIA. - Het verwoeste land. Deel twee van de trilogie 'Kroniek van de avonturen van Miguel Villace Yolotl'.
19118-46: MERNISSI, FATIMA. - De politieke harem. Vrouwen en de profeet.
16118-46: MERNISSI, FATIMA. - Islam en democratie. De angst voor het moderne.
17418-39: MERODE, WILLEM, DE. - Kwattrijnen.
17418-40: MÉRODE, WILLEM, DE. - Doodenboek.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
71213-113: CENTRALE MERWEDEKANAAL. - De Centrale Merwedekanaal van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf,
15617-42: MESSADIÉ, GERALD. - De geschiedenis van het kwaad. Historie, legenden en beeldvorming van de Duivel.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
251016-68: MESSEL, SAUL, VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
27713-10: MESSING, MARCEL. - De stilte die tot ons spreekt. Balanceren tussen tijd en tijdloosheid.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/30