Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28415-11: KEIZER, JASPER. - Het christelijk onderwijs in Oudehorne. Meester S. Wijbrandischool.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-836: KEIZER, JOKE. - De wrald oer. Reisferhalen.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
141117-46: KELLERMAN, JONATHAN. - Lege plek.
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
101218-34: KELLY, ALISON. - The story of Wedgwood.
22718-02: KEMPE, G. TH. EN VERMAAT, J. - Criminaliteit in Drenthe.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
20419-18: KENNEDY, LUDOVIC. - Menace. The life and death of the Tirpitz.
23414-05: KENT, GRACE TEED. - 100 Japanse gerechten.
10417-33: KEPEL, GILLES. - De wrake Gods. Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
26319-18: KERKHOF, JAN. - Terug in de GIJStijd. 40 jaar ijshockey in Groningen.
61218-12: KERKHOFFS, BERT. - Knipoog naar Arnhem van toen.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
9315-75: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Benterdijk, Hooya's Oord, Gluvinksweg, Valsteeg, Mars en Huizingerstuk in Dalen.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
22117-49: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Brinken, Binnenweg en Oude Dalerveensestraat in Dalen.
22117-48: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Kamp en Het Veld in Dalen.
22117-52: KERN, LUCRESA. - Dalen. Westerwijk en omgeving.
22117-50: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Noordwijk in Dalen
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
17918-12: KERSHAW, ALEX. - De overlevenden. Een lange weg naar de vrijheid.
24918-06: KERSHAW, IAN. - Hitler 1889-1936: hoogmoed / Hitler 1936-1945: vergelding.
10718-21: KERSSIES, INEKE. - Verzetsgroep Garrelsweer. Luisterend naar de stem van hun geweten.
4216-56: KERSTHOLT, KOOS. - Mooi volk! Humor uit de Groninger Veenkoloniën.
31518-62: KERSTHOLT, H.M. - Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt.
250909-4380: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij....
3915-10: KETCHAM WHEATON, BARBARA. - Savoring the past. The French kitchen and table from 1300 tot 1989.
250909-4922: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
10119-31: KETTING, KEES. - Het nieuwe handboek voor de sportvisser.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
250909-4205: KEULEN, MENSJE VAN. - Engelbert.
101210-52: KEULEN, MENSJE VAN. - Allemaal tranen.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
6519-03: KEULS, YVONNE. - Aan tafel met Yvonne Keuls.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
4216-107: KEUNING, H.J. E.A. - Hoogezand-Sappemeer in 1953.
7217-08: KEUNING, P. - De weg der eenvoudigen.
23218-07: KEUNING, WYTZE. - Asoka. De wilde prins.
26319-07: KEUNING, P. - Appie Nijland. Het verhaal van een jeugd-leven.
4119-26: KEUNING, R. E.A. - Paul Citroen 1896-1983. Tussen modernisme en portret.
5116-45: KEUNING, J. - Wieland de smid. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der steden.
9315-100: KEUNING, P. - Arbaidersmensken.
250909-1714: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
141117-30: KEUNING, JELLE P. - Mooi onder-dak. Vermaningen voor doopsgezinden.
181218-21: KEUNING, J. - De vogelvanger van Winsum.
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
26917-13: KEVERLING BUISMAN, E. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
170112-52: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. - Kadastrale atlas van Gelderland 1832. Doetinchem stad en ambt
250909-79: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - "De monumenten van Drenthe I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen; De bouwgeschiedenis van het huis te Echten; De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617; De Asser IJzergieterij als producent van funerair gietijzer."
18818-04: KEVERLING BUISMAN, E. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
240910-140: KIELSTRA, HARM EN KIELSTRA, FOPPE. - Buorkje yn ?e Wâlden. In skets fan it boerelibben yn ?e tweintigste ieu. Diel 1.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
121009-12: KIERKEGAARD, SOREN. - Of / Of. Een levensfragment.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).
4914-29: KIEWIET, THEO. - 75 jaar Christelijk Onderwijs Midwolda 1916-1991.
4914-30: KIEWIET, THEO. - 115 Jaar Openbaar Onderwijs in Midwolda.
25219-25: KIEWIT, J.J. E.A. - Vereniging Loppersumer Jaarmarkt Loppersum. Jubileumuitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
271017-08: KIJK IN DE VEGTE, WIM. - Eens een fort nu een naam Kijk in de Vegte.
29119-19: KIKKERT, J.G. - Geld, macht en eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843.
271218-13: KIKKERT, J.G. - De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
250909-3893: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
140811-41: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
240910-211: KINDT, HENRIETTE E.A. (RED.). - Met Verve. 24 Groninger schilders.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
220310-29: KINGMA, J. E.A. - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
150311-48: KINGMA, JOOST. - Tuinstad Haren. Bouwlust in de jaren ?30.
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
050219-27: KINGMANS-CLAUS, ANNEMARIE (RED.). - De rijke historie van een nieuwe gemeente. (Katwijk).
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
9315-55: KINGMANS, HUGO. - Bonifatius. Op pylgerreis, Dokkum.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
14317-07: KINGMANS, HUGO. - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
250909-724: KINNIER, RICHARD E.A. - De zin van het leven volgens de groten der aarde.
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
29119-59: KIRSCH, JONATHAN. - Mozes. Een nieuwe visie op de grote bijbelse wetgever en profeet.
171116-46: KIRSHENBAUM, MIRA. - Alles heeft een reden. De betekenis van belangrijke gebeurtenissen in je leven.
26917-162: KLAASSEN, GERHARD - Honderd jaar koorzang in Groningen. Christelijke Oratorium Vereniging Groningen 1909-2009.
19618-01: KLAASSENS-PERDOK, FROUWIEN. - Namen in en rond Gieten.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
250909-2410: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973.
250909-1915: KLATTER, GÉ. - Pluusters en aandere verhoalen.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
27218-05: KLAUS, HEINRICH. - Imagineren, proces van (zelf)genezing.
8618-55: KLEE, F.J. - Geschichtliches und Kirchengeschichtliches aus Ostfriesland. Band I und II.
050219-38: KLEIJ, E. VAN DER. - Architectuur en stedebouw in Noord-Holland 1850-1940.
101218-43: KLEIJN, H.C.M. E.A. (RED.). - Interieurs belicht.
250909-333: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
210119-40: KLEIJN, KOEN. - Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
15810-03: KLEIJNGELD, PAUL E.A. - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
31017-49: KLEIJWEGT. KLAAS EN KNAAP, JACOB, VAN DER. - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.-Hervormde kerk te Rozenburg.
250909-5361: KLEIN, GEORG. - Barbar Rosa.
231109-43: KLEINBLOESEM, G. - Historisch overzicht van de Maatschappij tot Nut van ?t AlgemeenDepartement Den Helder.
10119-02: KLEINE, KLAAS E.A. (RED.). - Maandewark. Dreentse verhaolen en gedichten.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
250909-4325: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
27117-05: KLEINSTRA, WIEBE. - Weemoud. RTV Noord verlaat het Martinikerkhof.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
250909-970: KLERCK, TH. P. E. DE (RED.). - Stamboom Onnes-Boelema II.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-148: KLEY, K. VAN DER. - Het Drentse volkskarakter.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
8618-46: KLIFT-TELLEGEN, HENRIETTE, VAN. - Knitting from the Netherlands. Traditional Dutch fishermen's sweaters.
15417-57: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
101117-48: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
5217-21: KLIJN, JAN. W. - Lars.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
22718-16: KLINKEN, GERT, VAN. - Op de grens. Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter Apel 1879-1940.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
281117-14: KLOK, GEERT E.A. (RED.). - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
4216-108: KLOMP, R.G. - De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën.
140110-24: KLOOSTER, CAROLINE E.A. (RED.). - ABCG de eerste 35 jaar 1971-2006. Ftotboek ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ABCG.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
021217-19: KLOOT MEIJBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
250909-5236: KLOOT-MEYBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. 80 Schetsen van dorpskerken in Nederland.
141117-31: KLOOT MEIJBURG, HERM. VAN DER. - De nieuwe kerk te Delft. Mausoleum van het Huis van Oranje.
26917-114: KLOPPENBURG, D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der provincie Groningen.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
220711-30: KLOTZ, HEINRICH. - Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
25219-40: KLUCKERT, EHRENFRIED. - Europese tuinkunst. Van de oudheid tot heden.
25616-22: KLUFT, NAN EN BRUIJNS, ELLIE (RED.). - Blokker toen en nu. Jaarboek 2010.
250909-4648: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
16317-08: KNAAP, DORIEN. - Voor geld is altijd wel een plaats te vinden. De firma Scholten (1841-1892). De eerste Nederlandse industriële multinational."
11218-19: KNAUSGARD, KARL OVE. - Vader.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
121118-07: KNOEFF, RINA (RED.). - Gelukkig gezond! Histories of healthy aging.
4119-34: KNOL, EGGE (SAMENSTELLING). - Lyra Maior Alberti Magni. Liederenbundel voor de RKSV Albertus Magnus.
18818-45: KNOL, EGGE E.A. - Hel en hemel. De middeleeuwen in het noorden.
101218-35: KNOL, EGGE. - Zilver in Groningen.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
25219-26: KNOLLEMA, A.W.M. E.A. - Openbare Lagere School Engelbert.
24918-09: KNOOP, RIEMER R. - Dank-je-wel. Het dank-je-welboek van Riemer Knoop.
250909-2675: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLER). - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
210119-03: KNOOP, W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
181218-15: KNOPP, GUIDO. - Hitlers Frauen und Marlene.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
26718-30: KNOTTNERUS, OTTO. - Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water.
12316-222: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (RED.). - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest Duitsland.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
61218-13: KOBES, D.W. - Bloemlezing uit de historie der gemeenten Aalten - Dinxperlo - Wisch.
18316-13: KOCH, HERMAN. - Het diner.
9219-23: KOCH, HERMAN. - Dingetje.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
271118-20: KOCH, HERMAN. - Het evangelie volgens Jodocus. Columns.
271118-18: KOCH, HERMAN. - Geachte heer M.
271118-19: KOCH, HERMAN. - Zomerhuis met zwembad.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
250909-2372: KOCKS, G.H. EN POEL, J.M.G., VAN DER (HERUITGEVERS). - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I Groningen.
19913-172: KOCKS, GEERT H. - Barger Oosterveld rond Sint Gerardus. Kerk en bedevaart.
8319-01: KOEKOEK, GRADUS E.A. (RED.). - Kroniek van De Broekstreek. Amen - Ekehaar - Eldersloo - Eleveld - Geelbroek.
71213-45: KOELEMEIJER, JUDITH. - Het zwijgen van Maria Zachea.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
250909-2428: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, ..... een herinnering.
141117-04: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam. Familiekroniek Kamerling.
25616-21: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper Molens. Weesp, wind, wieken, werk.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
51015-114: KOERS, J.P. E.A. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda ? Midwolda - Ekamp ? Meerland ? Heiligerlee ? Westerlee ? Meeden.Deel 1 en 2.
3417-90: KOERS, J.P. - Oude ansichten van Midwolda en Oostwold.
8618-50: KOERS, N.H. (EINDRED.). - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
31318-22: KOK, J. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën.
26917-163: KOK, G.J. - Daar ben ik in hun midden. Veertig jaar Stadsparkkerk (1958-1999).
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
1518-45: KOK, HENK L. E.A. - Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan.
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-2705: KOK, J. - Grietje. Leven en sterven van een doofstom meisje.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
260312-144: KOK-WOLBERS, JANNY. - Seins met ?n gniflachien. Drentse taligheden en idioom.
101117-32: KOK, G. - Voorheen en thans. 150 jaar Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden (1855-2005).
250909-4777: KOK, PETER EN BOER, THEO, DE. - 25 jaar S.V.Z. 1965-1990. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sport Vereniging Zevenhoven september 1990.
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ?Het leven zeker gesteld...? 25 jaar onder ?de Regenboog? (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
8319-42: KOKADORUS. - Op het Amstelveld. Memoires van professor Kokadorus.
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
16517-11: KOLBE-VAN RIJN, LENY. - Kantklos allerlei. Handleiding en patronen voor het vervaardigen van 25 verschillende kantkloswerkstukken.
250909-2686: KOLDAM, W.E. VAN. - 75 Jaar Vereniging Zwakzinnigenzorg te Groningen. 1913-1 maart-1988.
10918-67: KOLDAM, WILCO, VAN. - Voortvarend naar zee. Kroniek van de kapiteins Hazewinkel.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
281217-33: KOLEVA, MARIA. - Bulgarian needlepoint lace.
61218-20: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
26718-31: KÖLLER, JAN EN MARRINGS, ANJA (EINDRED.). - Borgsweer. Rots in de branding.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
31518-09: KOLMAN, JAN. - Mijn leven.
271017-45: KOLMESCHATE, G.J. VAN E.A. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
18818-11: KOMMANDEUR-EICKHOLZ, LIZZIE. - Levensletters. Een familiekroniek uit de 20e eeuw.
13216-36: KOMMER, GERRIT, VAN DEN. - Zelf het eigen schip bouwen. Afbouwen verbouwen repareren
9219-24: KOMRIJ, GERRIT. - De loopjongen.
271118-21: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest.
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
071211-53: KOMRIJ, GERRIT. - Hebban olla vogale. De mooiste liefdesgedichten uit de middeleeuwen.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
18319-26: KONING, BEREND, E.A. - Tussen Zieldaip en 't Grootmoar 't. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar.
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
6519-51: KONING GANS, WIM, DE. - Het Statenkwartier in oude foto's.
270909-266: KONRÁD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-10: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
26917-34: KOOI, JOHANNES H. VAN DER EN JANSMA, KLAAS. - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
11114-17: KOOI, JURJEN, VAN DER. - De nachtmerje fan Rawier. Fryske sêgen oer it boppennatuerlike.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
10918-35: KOOI, K.D. VAN DER. - Gereformeerde School te Winsum-Obergum na vijftig jaar.
22318-33: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Keudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
271017-02: KOOI, PIET. - De urnenvelden in Drenthe. Boek+bijlage.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
31518-49: KOOIJ, PUCK. - Heden gij, morgen ik. Gedenken in proza en poëzie.
250909-5003: KOOIMAN, D.R. - Van de markten en de de waag, van wateren en bruggen te Leiden, in heden en verleden.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
8416-49: KOOISTRA, JAN. - Fabius von Gugel te Zuidlaren. Gedichten.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
250909-2333: KOOISTRA, JAN. - De wolf ging rond. De tweede wereldoorlog en het Zuidelijk Westerkwartier, achtergronden en aspecten.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
15518-06: KOOL, MARGA. - Achter oen ogen. Dreintse gedichten.
031109-61: KOOL, MARGA. - Een kleine wereld. Terug naar het dorp van mijn ouders.
121118-45: KOOL, MARGA. - Een kleine wereld. Terug naar het dorp van mijn ouders.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-22: KOOMEN, THEO. - Bai oos in Bulledoik.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
26917-115: KOOPMANS, ROBBIE EN SCHREUDER, PAULIEN. - Het waait hier altijd. Station Ulrum 90 jaar.
3417-28: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland voor 1811.
26917-185: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Rudolph Agricola 1485-1985.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
270909-184: KOOPS, LUKAS. - Altijd in de buurt! Zestig jaar regionale omroep in Drenthe.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ?De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia?, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
4216-111: KOOPS-VAN STAALDUINEN, MIEP E.A. (RED.). - Beleef 't opnieuw. 125 jaar rooms-katholiek onderwijs in Veendam.
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
141117-15: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
10718-55: KOOPSTRA, H. EN BOUMA NIEUWENHUIS, D. - Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw.
11113-27: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
250909-3645: KORF, DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
18818-23: KORT-GRISSEN, J. E.A. (SAMENSTELLING). - School en geschiedenis Westerbroek.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
250909-4900: KORTEWEG, JAN E.A. - Op de korrel. Jubileumnummer 50 jaar. Officieel orgaan van de voetbalvereniging Kloetinge.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
27918-24: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
16118-21: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke.
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
17418-18: KOSSMANN, ERNST H. - Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
17313-05: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
250909-4291: KOUWENAAR, GERRIT. - Drie romans: Negentien-nu. Val, bom. Ik was geen soldaat.
250909-3390: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Maarten ‘t Hart. Pictura Nova.
180912-183: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Henk Helmantel.
17918-37: KRAAKMAN, ANS EN MOESKER, JOHN. - Langedijk 925 jaar boven water.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
5118-13: KRAKE, PAUL. - Menthol.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
090710-15: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den Vrede van Nijmegen. Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in het tijdperk van Willem III.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
26316-46: KRANENDONK, W.B. - Wakend aan Zijn poorten. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Kampen.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
4119-27: KRAPIVINA, IRINA (ED.). - Russian hand-painted trays.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
9219-31: KRAUSS, NICOLE. - Het grote huis.
8917-23: KREEK, MIEKE L. DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
050219-28: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES EN VOORTHUYSEN, WILLEM. - Zeist, zilver, werken.
22318-38: KREMER, BRUNO P. - Struiken en heesters in veld en tuin. De belangrijkste wilde en gecultiveerde struiken van Europa, herkennen, palnten, beschermen.
28219-26: KREMER, J. EN OFFERMAN, G.J.D. - Het Zuiderpark en omgeving. Een Gronings stadsdeel met een rijke historie.
250909-3815: KRET, A.J. EN ASMA, FEIKE. - Jan Zwart 1877-1937. Een profeet op de orgelbank.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
250909-4125: KRIELAARS, MICHEL. - Afkomst.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
281217-34: KRIJGSMAN, YVONNE (RED.). - Kant met een zilveren randje. 25 jaar LOKK Nederland.
271017-09: KRIKKE-WEIJTENBURG, HENRIETTE. - Jonker, een geslacht van de Veluwe.
301216-12: KRIMPEN, KOEN, VAN. - Nothing going on in the city. 40 jaar popmuziek in Groningen.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
29119-26: KRIPS - VAN DER LAAN, HILDE E.A. - De Ned. Hervormde Kerk te Breede.
4216-113: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
080712-32: KROEF, R. VAN DER. - Volkshuisvesting toen, nu en straks. 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993.
16214-42: KROES, JANNIE (EINDRED.). - Kinderen. Ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken.
12316-15: KROES, T.L. - Het Plattenveld. Huizen en Bewoners.
18219-03: KROES, JOCHEM. - De Gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helf van de 18e eeuwe.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
22318-01: KROEZENGA, JAN EN VEENSTRA, BART. - De Gasselter Schoolgeschiedenis.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
271118-22: KROL, GERRIT. - Rondo Veneziano.
250909-1786: KROL, GERRIT. - Een perfecte dag en andere verhalen.
10918-21: KROL, GERRIT. - De zoon van de levende stad.
271017-17: KROL, GERRIT. - De vergeten kaars.
30615-41: KROLEWSKI, HARRY / KNAPSTEIN, CARL. - Speicherbecken Geeste. Talsperre im flachen Emsland. / Das Emsland. Landsschaft, Menschen, Geschichte.
26718-56: KROMER, ECKART. - Kleine Wirtschaftsgeschichte Ostfrieslands und Papenburgs.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
271017-30: KROON, L. (EINDRED.). - Sint Geertruids- of Pepergasthuis.
1518-29: KROONEMAN, H.A. - De fraaie handwerken. (Het wit-, zijde- en goudborduren). Handleiding hoofdzakelijk bij de studie voor het examen.
250909-5153: KROSENBRINK, HENK E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
4419-34: KRUIJER, WIEBE. - Jeugdherinneringen. Herinneringen rond de Tweede Wereldoorlog.
21917-09: KRUIJSWIJK JANSEN, E.J. - Geschiedenis van de Oude Jan. De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
250909-5665: KRUISSINK, G.R. - Scheepssier. Een nostalgische terugblik op de kleurige tooi van oude schepen.
22117-119: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde in oude ansichten.
4216-116: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 2.
4216-114: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen zo als het nu is 4.
141117-11: KRUITER-STEENHUIS, F. (SAMENSTELLING). - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten.
210119-47: KRUYF, JOLANDA, DE EN TIENKAMP, ROELOF. - Terschelling ...ander land.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
301018-35: KUBBENGA, ANTON EN HOEF, KEES, VAN DER. - Helpman 1245-1990.
19118-40: KUBLER-ROSS, ELISABETH. - Woorden die sterken en troosten
031210-38: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Lessen voor levenden. Gesprekken met stervenden.
180111-59: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Wat kunnen wij nog doen? Vragen en antwoorden bij Lessen voor levenden.
181215-27: KÜBLER-ROSS, ELISABETH. - Leven met stervenden.
22718-53: KUENEN, PH. H. E.A. - Waddensymposium.
31518-17: KUGEL, KEES. - Zyne werken wyzen zyne kunde aan. Over het Snitger/Freijtagorgel van de Hervormde Kerk te Zuidhorn.
22117-120: KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
7314-47: KUIK, JAN. - Mans Hoving, de boer van 't armhoes.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
101017-11: KUIK, H. EN NEUT LEGEMAAT, - W. VAN DER. - Gieten, namen op de steen. De eschiedenis achter de namen op de gedenksteen van Gieten.
21917-40: KUIL, J.G. VAN DER E.A. - Wat mensenhanden bouwden. Ontstaansgeschiedenis van de H. Josephkerk te Vasse 1860-1865
150311-172: KUIL, D. - Het geslacht Kuil.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
250909-4604: KUILE, E.H., TER. - "De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV; de provincie Overijssel; derde stuk: Noord- en Oost Salland."
31318-39: KUILE, E.H. TER. - Zuid-Salland.
9818-47: KUIPER, MAARTEN. - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk.
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
10718-66: KUIPER, K. - Schets van het Westfriesche Dialect.
22117-121: KUIPER-WIERINGA, A.G. E.A. - Ezinge in een notedop.
6519-08: KUIPER, YME EN FRIESWIJK, JOHAN (RED.). - Twee eeuwen Friese adel 1814-2000. Van landadel naar historisch instituut.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
150311-173: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Engberts.
12316-186: KUIPER, MARCEL. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de chromotopografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000 1898-1934.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
18219-24: KUIPERS, AUKE EN HOOIJER, STIJN. - Abe Kuipers.
080712-25: KUIPERS, HALBE EN OFFERINGA, HENK. - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
271218-01: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
10119-54: KUIPERS,H.E. - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs.
150119-03: KUIPERS, JAN J.B. - De VOC. Een multinational onder zeil 1602-1799.
24114-27: KUIPERS, G. - Belevenissen van Luuks Battelings volk en aner verhalen.
121118-10: KUIPERS, BÉ. - Gekmanswaark. Verhoalen.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
13318-37: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
10417-34: KUITERT, H.M. - Mag er een eind komen aan het bittere einde? Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16315-28: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
22117-204: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
20419-05: KUNZ, KEVIN EN BARBARA. - Complete voetreflexologie.
121118-36: KUPCIK, IVAN. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
6519-12: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
250909-5041: KUPPERS, WILLEM EN VILLANUEVA, FELIX (RED.). - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland 1339-1989.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
25118-32: KUSHNER, HAROLD S. - Op het leven! Een loflied op het joodse leven en denken.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
15518-40: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen. Naar officieele bronnen bewerkt.
22718-19: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel: Groningen.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
9818-39: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Tiende deel: Drenthe.
25219-07: KUYS, JAN. - Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganissatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543).
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
8618-33: KWAK, JAAP EN STOLK, CEES. - Dorp toen & nu. Deel1: Veele, Veelerveen, Vriescheloo, Oudeschans, De Lethe, Wedde, Wedderveer, Holte.
050113-36: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940.
121118-23: KWAKENBURG, R.J. - Historie van stad en lande.
191118-27: KWAST, JB. - Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche zangen en 14 volksliederen.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
26117-04: KWAST, ERNEST, VAN DER. - Mama Tandoori.
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
26917-35: KYNHOUT. - By de feart lans. De Knipe yn wurd en print.
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
141117-07: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
250909-1757: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-1992: LAAN, K., TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
18818-17: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
17418-22: LAAN, K. TER . - Humor in Grunnegerlaand.
3417-56: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen.
3417-55: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel I: verhalende folklore.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
171116-13: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek. (1974).
9315-140: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel II: beschrijvende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
12316-110: LAAN, K. TER. - Fransen en Kozakken.
18818-24: LAAN. K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek (2e druk, 1952).
261016-01: LAAR, MARIANNE EN KAREL (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-drukker.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
17218-09: LABRUYERE, HERMAN. - Aan de top voorbij. Yoga-psychologie en meditatie uit de Himalaya.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
21018-42: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Seenotrettung an Nord- und Ostsee.
271118-66: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Gegen Sturm und Brandung. Seenotrettungswesen an Nord- und Ostsee.
3218-36: LACKBERG, CAMILLA. - Steenhouwer.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
231109-46: LAKEMAN, J. E.A. - Vijftig jaar Blauw-Wit 1902-1952.
24918-01: DALAI LAMA. - Wijsheid en mededogen. Over het transformeren van de geest.
141117-02: DALAI LAMA. - De Dalai Lama over de zin van het leven.
240910-56: LAMAN, PAULUS. - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis. Met verscheidene Aanmerkingen ende Bedenkingen vermeerdert.
161110-52: LAMBALGEN, L. VAN. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 1.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
23717-39: LAMBERT, MIKE. - Vogels in kleur. Vogels herkennen aan kleur en grootte.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
050219-39: LAMBERTS, B. EN MIDDAG, H. - Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850-1940.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
29118-10: LAMMER, JUTTA EN IJZEREEF, TITIA. - Handwerklexicon.
171116-10: LAMMERTS VAN BUEREN, A. EN KATAN, EDW. (RED.). - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Nederlandsche Heide Maatschappij 75 jaar.
250909-4988: LAMMERTS VAN BUEREN, A., VAN. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
101218-36: LAMP, PAUL. - Drie eeuwen Wedgwood en Nederland. Wedgwood en de betrekkingen met Nederland 1763-2004.
28514-10: LAMPO, HUBERT. - De zwamen van Stonehenge.
271118-23: LAMPO, HUBERT. - De komst van Joachim Stiller.
281217-38: LAMS, LIEVE. - Kant wereldwijd.
29917-07: GRONINGER LANDBOUWBOND - Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1915.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
281117-36: LANGE, JAN, DE. - Dwergauto's. Driewielers, scootmobielen en bubblecars in Nederland.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
121118-24: LANGE, REINA, DE. - Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge. Ubbega in foto's.
13318-09: LANGEDIJK, PIETER. - Reïncarnatie, psychotherapie en innerlijke groei. Technieken en voorbeelden van herinneringen aan vorige levens.
22718-34: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van de Langedijk.
141210-48: LANGEN, FERDINAND. - Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat.
12316-30: LANGEN, G.J. DE. - Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen.
26917-165: LANJOUW, GER (HOOFDRED.). - Be Quick 1887 125 jaar. Good Old toont veerkracht in de afgelopen 25 jaar.
271118-24: LANOYE, TOM. - Sprakeloos.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
22318-19: LANOYE, DIEDERIK. - Christina van Zweden. Koningin op het schaakbord Europa 1626-1689.
090117-15: LANSER, J. - Alle dertien goed. Geschiedenis van de familie Lanser van de boerderij Bouwlust te Badhoevedorp.
150310-23: LANSINK, LYDIA EN TAAT, JAN. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest 1888-1978.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
6519-16: LANTING, H. - 140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
26718-52: LAREN-ZWUUP, NEL, VAN (SAMENSTELLER). - Zuks moet je opskroive deel III. Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
26718-49: LAREN-ZWUUP, NEL, VAN (SAMENSTELLER). - Zuks moet je opskroive. Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
26718-50: LAREN-ZWUUP, NEL, VAN (SAMENSTELLER). - Zuks moet je opskroive deel II. Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
26718-51: LAREN-ZWUUP, NEL, VAN (SAMENSTELLER). - Zuks moet je opskroive deel II. Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
29917-73: LARSSON, STIEG. - De vrouw die met vuur speelde.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
300311-07: LASZLO, ERVIN. - Het chaos punt. De wereld op een tweesprong. Nu wreken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen.
18818-55: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2005.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de
27918-36: LAUSBERGG, LEO. - Honderd jaar Spoorwijk. De geschiedenis van de Haagse wijk Spoorwijk vanaf de tekentafel in 1903 tot en met de herstructurering in 2004.
22718-28: LAWRENCE, ELEANOR EN HARNIESS, SUE. - Paddenstoelen.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
301018-06: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboats of Rosslare Harbour and Wexford.
20419-48: LEACH, NICHOLAS. - Lifeboats of the Humber. Two centuries of gallantry.
301018-07: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboat service in South East England. Station by station.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.
040910-17: LEE, JOANITA. - Recepten uit de Spaanse keuken.
21018-49: LEE, HERMAN, VAN DER E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1996.
2617-21: LEEGSMA, GERDA (RED.). - De Bijbel in de kunst.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
25118-51: LEEMAN, F.W.G. - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot Willem Ruys. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, samengesteld t.g.v. het 75-jarig bestaan als N.V. in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
270909-248: LEEMANS, W.F. E.A. - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Tekst en bijlagen.
22117-123: LEEMANS, AD. - Zand Vuur Soda. 75 jaar waterglasproductie in Winschoten.
251113-14: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels II. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
51015-59: LEEMHUIS, HEIN. - Koopman Frank vertelt.
251113-05: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
23814-35: LEENINGA, J.J. EN WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
2617-09: LEEUW, A.J. VAN DER E.A. - Le-ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste Joodse blad in 1945 Eindhoven-Amsterdam.
26917-36: LEEUWARDEN. - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden, over het jaar 1857.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
31518-30: LEEUWEN, JAAP, VAN (EINDRED.). - Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.
251016-128: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
250909-4906: LEEUWEN, J.A. VAN E.A. - Licht en Schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemst
23717-26: LEEUWEN, P.J. VAN. - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
250909-2010: LEEUWEN, P.J. VAN. - Geschiedenis van de Groninger literatuur.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
141117-32: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Westelijk Brabant.
8917-25: LEEUWEN, JOS, VAN (RED.). - Mahler.
240910-112: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij kerstverhoalen.
300311-59: LEEUWEN, P. VAN. - 40 jaar buizen.
4216-59: LEEUWEN, P.J. VAN. - Lopster laidjes.
17817-12: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Oostelijk Brabant.
210119-36: LEEUWEN, A.J.C. VAN. - De maakbaarheid van het verleden. PJ.H. Cuypers als restauratiearchitect.
31518-65: LEEUWEN, J.N.M. VAN. - Machutus, rots in de branding . Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Sint Machutusparochie te Monster 1803-2003.
20419-09: LEEUWENBURGH, BART. - Darwin in domineesland.
4119-13: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh 1633-1669.
241117-24: LEEUWERIK, L. - Van Karl May tot Karl Marx.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
251016-16: LEGEMAAT, WIL. - Jouw hart sta ik nooit meer af. de oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
22117-124: LEGEMAAT, WIL. - Iedere cent telt in
210119-18: LEGEMAAT, WIL EN WIESELMANN-VERSTEEG, ELSBETH. - Rood in de Groene Parel. De geschiedenis van de sociaaldemocratie in Haren, in het bijzonder de Partij van de Arbeid, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaaan van de PvdA-afdeling Haren in maart 2006.
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
8416-16: ONS LEGER - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep de C Divisie 7 December. Eerste deel sept. 1946-mrt. 1947.
10918-22: LEGGER, J. - 'n bonde riege. Eernst en babbelguuchies.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
20117-47: LEICHER, J. - Speelreis langs de Vechtstroom. Van Utrecht tot Muiden.
61218-45: LEIDERITZ, W.J.M. - De stoomtrams van Noord-Brabant.
4419-50: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgelede. Een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam!
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
22117-12: LEIJ, A. A. E.A. - Havezate Mensinge.
250909-3400: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., BOOL, FLIP, BROOS, KEES EN BARENTS, ELS (RED.). - Fotografie in Nederland 1839-1920, 1920-1940 en 1940-1975.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.
141117-53: LELIJ, K.J. VAN DER (RED.). - De Oude Kerk van Delft. Een levend monument.
22115-35: LELOUX, H.J. - Het Zutphens Liedboek. ms. Weimar Oct 146
31317-15: LEM, ANTON, VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten.
250909-3638: LEMAIRE, R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
4119-04: LEMBERG, HANS UND FRANZEN, K. ERIK. - Die Vertriebenen. Hitlers letzte Opfer.
261016-43: LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Landschaften 1942-1989.
250909-2075: LEMEIN, HENNIE. - Onder d?Olle Witte.
27218-76: LEMM, ROBERT. - Vloekgezant. Leon Bloy contra Friedrich Nietzsche.
20713-21: LEMM, ROBERT. - Maranatha. De ridder en de draak.
10813-27: LEMM, ROBERT. - Een grote paus. Het pontificaat van Johannes Paulus II in hisorisch perspectief.
250909-4774: LEMMENS, G. TH. E.A. - De Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
28818-55: LEMMENS, G. EN BOGAERS, JULIETTE (SAMENSTELLING). - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
6519-39: LEMMERS, ALAN E.A. - Klaar voor onder water. Honderd jaar Nederlandse onderzeeboten.
250909-1641: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
300113-31: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken. Episoden uit de historie van het Oude Land.
250909-4004: LENTINK, RAMON M. - Algorithmic Decision Support for Shunt Planning.
19118-57: LEON, DONNA. - Dood in den vreemde.
250909-5816: LEOPARD, JOHN. - Ships in bottles. A modeller`s guide.
101117-11: LEOPOLD. R.L. - Het geslacht Flieringa.
250909-1227: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
8618-53: LEPAGE, JEAN-DENIS. - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
20419-08: ZILVEREN LEPEL. - De zilveren lepel. Toscane.
31017-48: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.
250909-5447: LEROUX, LISE. - Met één hand klappen.
190213-05: LEROY, J.T. - Het hart is bovenal bedrieglijk.
220310-122: LERUS. - Störmlicht.
51015-119: LESTERHUIS-REININGA, GRÉ. - De geur van vroeger.
7814-01: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Vogels lokken in de tuin.
101114-55: LESTRIEUX, ELISABETH. - Vlinders lokken in de tuin.
26718-06: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Pompoenen... lekker mooi.
11013-20: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Met andere ogen. Heerlijkheden beproefd en bekeken.
101218-08: LEUPEN, PIET. - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van een nationale staat.
19615-18: LEUR, ARJAN, VAN DER E.A. - Vier eeuwen gemeentepolitie in Groningen.
22318-15: LEUSINK, JANE (TEKST). - Koken op het Hogeland. De keueken van Dick Soek in het Schathoes Verhildersum.
261016-63: LEUSINK, JANE. - Er is weinig aan de lente veranderd.
250909-2851: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
17313-07: LEUTSCHER, JOKE E.A. (RED.). - Gered verleden. 20 jaar Stichting Monument & Materiaal.
9818-27: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2000. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
29917-11: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2004. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
1516-35: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-24: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2008. 13e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
101117-44: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2005. 10e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
27115-01: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2007. 12e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
23717-29: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1999. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9818-28: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2001. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9818-29: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2002. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9517-25: LEVA-SKROVANOVA, VERA. - Boheemse kant.
150311-188: LEVISSON, R.A. E.A. - De Drentse kopper-galerij.
8618-57: LEVY, TSAFRIRA. - Morgen weet niemand. Gedichten.
28217-07: LEWINSKY, CHARLES. - Het lot van de familie Meijer.
9219-32: LEWINSKY, CHARLES. - Terugkeer ongewenst.
111116-16: LEWINSKY, CHARLES. - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
250909-468: LIBERA, ANTONI. - Madame.
12714-38: LICHER, EDMUND. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk.
21917-25: LICHTER, GERHARD. - Fossielen verzamelen, prepareren en tentoonstellen.
23218-09: LIDELL, LUCY. - Lichaam en geest in harmonie. Gids voor zelfontplooiing en groter lichamelijk bewustzijn.
8917-24: LIEBERGEN, L.C.B.M. (EINDRED.). - Modeste Barok. Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
20419-56: LIEBURG, MART J. VAN. - Het Sint Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam.
27918-11: LIEFDE, WIM, DE. - Jeugdherinneringen.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
210119-33: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glass designer / Glass Artist.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
4914-14: LIEMBURG, ALT. - 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004.
26319-26: LIEMPT, AD, VAN (RED.). E.A. - De jacht op het verzet. Het meedogenloze optreden van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
6519-14: LIEMPT, AD, VAN. - De drogist. Hoe een verzetsheld na de oorlog in ongenade viel.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
8319-25: LIESHOUT, JAN, VAN - De aal van Oranje. Een biografie van pater Bleijs.
19118-29: LIEVENSE-PELSER, E. E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
4419-51: LIGTENBARG, ARJAN. - Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswik en omstreken.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
050219-16: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
9219-12: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
250909-4989: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ?s Hertogenbosch 1530-1811.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
101218-17: LINDEBOOM-HESSELINK, RIET EN TALSMA, JAN GEERT. - Westerwijtwerd vroeger.
9818-07: LINDEBOOM, MARTIJN EN MALSSEN, NICO, VAN. - De vlammen van Kalteren. Verhalen achter een archeologische opgraving.
141117-19: LINDEN, ROB, VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
23813-24: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat 1. De Thora.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
140910-48: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat? 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
250909-4464: LINDENFIELD, GAEL. - Zelfvertrouwen. Vergroot je zelfrespect en verbeter je leven.
17218-02: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
6218-23: LINDHOLM, MEGAN. - Het rendiervolk.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
9315-191: LINDOW, WOLFGANG. - Plattdeutsches Wörterbuch.
9818-17: LING, CHAI. - Het kleine meisje van het grote plein.
21317-21: LINK, CHARLOTTE. - Het huis van de zusters.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
271218-02: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
21018-11: LIT, ROBERT, VAN EN PLUIJMEN, ELKE. - Sint Sebastiaansdoelen. Haags Historisch Museum.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
281217-39: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Nationale Kleederdrachten.
5118-28: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
8319-56: LLEWELLYN, SAM. - Schaduw over de wadden. Vervolg op de klassieker Het raadsel van de wadden.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
17817-06: LÖB, KURT. - Mens ziet mens. Een tekenaar over het zien van tekeningen.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
23717-31: LOENEN, H.W.W. VAN E.A. (RED.). - Hervonden stad 1997. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
8416-27: LOENEN MARTINET, J. VAN. (RED.). - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
14317-09: LOENEN, H.W.W. E.A. (RED.). - Hervonden stad 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
26917-191: LOER, J. EN KOOI, H.J. - Kloosterland / Land der Klöster. Fryslân / Groningen / Ostfriesland.
22217-10: LÖFFLER, PETER. - Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum ende des 19. Jahrhunderts.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
19118-28: LOGUE, ANTONIA. - Schaduwgevecht.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
19618-44: LOHMANN, MICHAEL. - Complete natuurgids vogels.
250909-5007: LOHUIZEN, G.S. VAN E.A. - Honderd jaar Epe. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Epe van 1878 tot 1978.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-?t Loo.
6519-04: LOOHUIZEN, RIA. - Bes boven bes. 30 soorten wilde en gekweekte bessen, bramen en bottels. Met 100 sappige recepten.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
17918-46: LOOMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart. 100 jaar weekblad Schuttevaer.
31317-46: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapiteiN 1820-1852.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
301018-09: LOOMEIJER, FRITS R. - Zeilende kustvaarders.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
28219-27: LOON, PAUL, VAN. - Raveleijn. Waar raven ruijters zullen zeijn.
18818-46: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
9219-05: LOOPER, B. EN RIEMENS, J.C. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef.
2617-22: LOOS, WIEPKE. - . Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
12917-07: LORD, GABRIELLE. - Complot 365. Januari.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
101218-37: LORM, JAN RUDOLPH, DE. - Amsterdams goud en zilver.
20419-49: LORNSEN, BOY. - Seenotkreuzer Adolph Bermpohl.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
181218-24: LOURENS, PIET EN LUCASSEN, JAN. - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
9218-11: LOVE-ANANDA, DA. - De knie van luisteren.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
29917-31: LOWE, DAVID AND RICHARDS, JACK. - The city of lace.
91015-08: LOWELL, IVANA EN FINE, LISA. - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
13318-35: LOWEN, ALEXANDER. - Liefde en orgasme. Naar een diepe seksuele bevrediging.
13318-36: LOWEN, ALEXANDER. - Bio-energetica. De revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
301011-79: LOXTON, HOWARD. - Kattengids. Met beschrijving van meer dan 90 variëteiten.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
13218-56: LOYD, ALEX. - De Healing Code. Ontdek het geheim van gezondheid.
10718-02: LUBBERS, R. - Dalen in oude ansichten deel 2.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
10417-41: LÜDEMANN, GERD EN ÖZEN, ALF. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
19913-241: LUDWIG, HANNAH. EN MOUS, HUUB. - Abe Gerlsma. Overzichtstentoonstelling.
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
141117-16: LUGTENBORG, KLAAS GERT. - De reus van Vierverlaten. 13.000 Mensen in bieten en suiker.
281217-17: LUIDENS, JACOB. - Oud en nieuw universiteit. Memoires van Jacob Luidens.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
241014-04: LUIKEN, DESIREE. - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
141117-39: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland1940-1945.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
25219-11: LUITING, G.H. - Luiting's uit Winterswijk. Een familiegeschiedenis.
20419-26: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
3417-92: LUNING, M.H. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren.
270909-189: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
5313-13: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
181218-49: LUPA, MARKUS. - Da Werk der Britten. Volkswagenwerk und Besatzungsmacht 1945-1949. Heft 2. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
270909-224: LÜPKES, W. - Ostfriesische Volkskunde.
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
250909-5001: LUREMAN, ROB E.A. - ?n Moment voor een monument. Beeldbepalende bouwwerken in Doetinchem en omgeving.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
250909-4100: LUSTIG, HARMEN. - De hemel is niet ver meer.
1814-25: LUTEIJN, C.M. - Drie eeuwen wezenverzorging in het Groene Weeshuis der Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1960.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
281117-25: LUTTIK, SANDER EN WILDE, FRITS, DE (RED.). - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
16517-17: LUXTON, ELSIE. - Honitonkant patronenboek.
29717-28: LYONS, ALBERT S. AND PETRUCELLI, R. JOSEPH. - Medicine. An Illustrated History.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
2517-43: MAANEN, ROB, VAN. - Kleurkaart van Limburg. Staaltjes van kleurcultuur in 13 verhalen.
9818-16: MAARS, JAAP. - De belevenissen en levensbeschouwingen van de laatste vrachtrijder met paard-en-wagen, bodedienst in Holland, Oudkarspel-Alkmaar vice versa.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
17918-47: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
23717-15: MACDONALD, JOHN. - Memoirs of a eighteenth-century footman.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
9219-33: MACLAVERTY, BERNARD. - De leerschool van de anatomie.
17313-168: MAESEN, ANTOINE, VAN DER, JELLEMA, C.O., EKKERS, REMCO EN REIJNTJES, ROEL. - Ver Gezicht en Gedichten.
61218-34: MAETERLINCK, MAURICE. - De blauwe vogel.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
3417-10: MAGNIN, J.S. - Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis.
9315-14: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
250909-4480: MAHONY, PATRICK J. - Freud and the Rat Man.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
28219-30: MAK, GERARDA. - Alleen met velen. Het verhaal van mijn moeder.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
8319-19: MAK, GEERT EN STIPRIAAN, RENE, VAN. - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages. Geillustreerde editie.
271118-01: MAK, GEERT. - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw.
17817-03: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
4419-09: MAK, GEERT E.A. - Verleden van Nederland.
10417-42: MAKARIAN, CHISTIAN. - Maria. Een vrouwenleven.
11419-11: MALHOTRA, ASEEM EN O'NEILL, DONAL. - Het Pioppi dieet. Een lifestyleplan in 21 dagen.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
250909-3643: MANCOFF, DEBRA N. - Sunflowers.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
19118-01: MANGUEL, ALBERTO. - Een geschiedenis van het lezen.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
20419-31: MANN, THOMAS. - De uitverkorene.
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
18219-16: MANSHOLT, THEMA E.A. - De Westpolder.
140212-20: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Groningen.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
8917-52: MARAI, SANDOR. - Kentering van een huwelijk.
8319-39: MARAI, SANDOR. - De opstandigen.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
20817-15: MARCHIS, VITTORIO. - Von Braun. De nazi-raketbouwer die de Amerikanen naar de maan bracht.
250909-1831: MAREMA, E. - Dei ‘t lest lacht. Bleispul in drei bedrieven. Veur 5 heren en 5 doames.
231011-88: MAREMA, E. - Op Diekstroaheerd. Toneelspel in twee bedrijven.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
28219-35: MARIAS, JAVIER. - De verliefden.
27218-72: MARIËN, EKE EN GROENEWOLD, JAN. - Cook & Chemist. Smakelijke experimenten uit de moleculaire keuken voor iedere kookliefhebber.
19615-170: MARINA, IMCA. - Gedichten van Ameland.
010811-36: MARINUS, B. - Verenigen hier is Fransch. Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
25118-43: MARKLUND, LIZA. - Springstof.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it?s origins to c. 1800.
250909-4607: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
301018-17: MARLANTES, KARL. - Matterhorn. Roman over de oorlog in Vietnam.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
121118-26: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoofdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
28818-60: MARQUARDT, KARL HEINZ. - Eighteenth-century Rigs and Rigging.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 ? 1639 ? 1648 ? 1654 ? 1741 ? 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
22117-71: MARTE, EMMA. - Schroaper & maaier.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
3417-180: MARTENS, M.J. - George Martens. Water Havens Schepen.
21018-04: MARTENS VAN SEVENHOVEN, M.A. - Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
8319-45: MARTIN, GEORGE R.R. - De strijd der koningen. Het Lied van IJs en Vuur boek 2.
8319-46: MARTIN, GEORGE R.R. - Een storm van zwaarden. Het Lied van IJs en Vuur boek 3. Deel een: Staal en sneeuw.
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
27218-07: MARTINA, ROY. - Diepzielduiken. Emotioneel Evenwicht 2. Het pad naar innerlijke vrede en heling, gevolgd door de kunst van jezelf zijn: ultieme moeiteloosheid.
17218-21: MARTINA, ROY. - Je bent een kampioen! + Kampioenjournaal ( 38 p.). Geheimen om je emotionele blokkades te doorbreken.
13218-57: MARTINA, ROY. - In 10 stappen naar supervitaliteit.
13318-12: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
210119-19: MARTINI, R. - Geschiedenis van de Bouwvereniging in de gemeente Grijpskerk.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
5413-18: MASOLIJN, LAU. - Jubileumboek Tennisclub Nienoord-Leek 60 jaar.
27218-60: MASSA, WILLI. - Ontwaak in de stilte.
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
22318-23: MAST, W. VAN DER. - Praktijk en patroon van recente Nederlandse groepsmigraties.
18319-56: MAST, RINZE KOOP. - Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij (1876-1989).
13918-15: MATARA, VENERABLE AND MAHATHERA, SRI NANARAMA. - The Seven Contemplations of Insight. A treatise on Insight Medetition.
191118-19: MATERS, PETRA E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 14, 2002. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5481: MÁTESIS, PAVLOS. - De Oude.
280412-03: MATHIJSEN, MARITA. - De kring van Heiloo.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
23717-12: MATTHEW, DONALD. - Atlas of medieval Europe.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
311017-06: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch overzicht van het geslacht Kamphuis 1718-1983.
311017-04: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Renier Matthijs.
18415-06: MAY, JULIAN. - De krans van de boogschutter. Deel 3 De Kronieken van Rampart.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
17418-30: MAYER-THURMAN, CHRISTA C. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
250909-51: MAZAL, OTTO. - Byzanz und das Abendland. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Handbuch und katalog.
18415-04: MCCAFFREY, ANNE. - De witte draak. 1e deel De Drakenrijders van Pern.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
17418-02: MCCARTHY, MARY. - Herinneringen aan mijn roomse jeugd. Privé-domein.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
61218-38: MCCOURT, FRANK. - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering.
10417-43: MCDANNELL, COLLEEN EN LANG, BERNHARD. - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
250909-5414: MCGRATH, PATRICK. - Martha Peake.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
281217-68: MCHOY, PETER. - Praktisch handboek snoeien.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
5217-23: MCNAB, ANDY. - Agressor.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
27918-05: MEDEMA, THEO. - Nostalgisch gezicht Gorredijk e.o.
25219-02: MEDENDORP, J.D. - Zuidlaren in oude ansichten.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9