Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
26917-185: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Rudolph Agricola 1485-1985.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
51119-02: KOOPS, KLAAS. - Assens, Een stadsdialect.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ?De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia?, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
24120-16: KOOPS, KLAAS. - Uut 't verleuren parredies. De Koopsen van Raol.
181119-45: KOOPS-STANGE, I.G.R. (RED.). - Gerrit van Houten 1866-1934.
141117-15: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
20919-44: KOOREVAAR, H.J. - De opbouw van het boek Jozua.
23320-08: KOORN, F.J.W. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
24720-51: KOOYSTRA, ULCO. - Bescheiden maar onverzettelijk. Een biografie van professor Hilmar Johannes Backer.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
4720-19: KORPEL, MARJO C.A. - The Structure of the Book of Ruth.
4720-17: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature.
4720-18: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Studies in Scriptural Unit Division.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
18818-23: KORT-GRISSEN, J. E.A. (SAMENSTELLING). - School en geschiedenis Westerbroek.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
27918-24: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
16118-21: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke.
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
180912-183: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Henk Helmantel.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
23320-21: KRAMER, J.C. - Het beleg van Groningen in 1672.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
31320-16: KRAMER, G. - Het leven van Mr. Karel Roorda. Leven en streven van de strijder voor de vrijheid van Friesland en voorde vrijheid van godsdienst.
090710-15: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den Vrede van Nijmegen. Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in het tijdperk van Willem III.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
020320-20: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche volkskunde. Gelderland. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
24720-12: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Noord-Brabant en Limburg.
24720-11: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Friesland.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
4119-27: KRAPIVINA, IRINA (ED.). - Russian hand-painted trays.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
9219-31: KRAUSS, NICOLE. - Het grote huis.
8917-23: KREEK, MIEKE L. DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
281119-49: KREEK, RAYMOND, DE. - Woelingen. Ridderkerkers, revoluties en een behoudend dorp.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
050219-28: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES EN VOORTHUYSEN, WILLEM. - Zeist, zilver, werken.
23320-22: KREMER, JAC. - Hai kwam weerom... Bekroond toneelstuk in drei bedrieven. 3 doames, 3 heren.
22318-38: KREMER, BRUNO P. - Struiken en heesters in veld en tuin. De belangrijkste wilde en gecultiveerde struiken van Europa, herkennen, palnten, beschermen.
51020-47: KREMER, SWANNY EN MAAR, PETRA, DE (RED.). - Mesdag Wetenschappelijk. Tien jaar wetenschappenlijk onderzoek in FPC Dr. S. van Mesdag.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
250909-4125: KRIELAARS, MICHEL. - Afkomst.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
271017-09: KRIKKE-WEIJTENBURG, HENRIETTE. - Jonker, een geslacht van de Veluwe.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
29119-26: KRIPS - VAN DER LAAN, HILDE E.A. - De Ned. Hervormde Kerk te Breede.
020320-31: KRIPS-VAN DER LAAN, HILDE. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
080712-32: KROEF, R. VAN DER. - Volkshuisvesting toen, nu en straks. 85 jaar sociale woningbouw 1908-1993.
16214-42: KROES, JANNIE (EINDRED.). - Kinderen. Ideeën om te koken en bakken met kinderen voor creatief koken.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
281219-60: KROESEN, JUSTIN EN STEENSMA, REGNERUS. - De Groninger cultuurschat. De kerken van 1000 tot 1800.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
51020-16: KROL, GERRIT. - Zoon van de levende stad.
250909-1786: KROL, GERRIT. - Een perfecte dag en andere verhalen.
5520-14: KROL, R.A. - Het geweten van Duitsland. Friedrich Meinecke als pleitbezorger van het Duitse historisme.
26718-56: KROMER, ECKART. - Kleine Wirtschaftsgeschichte Ostfrieslands und Papenburgs.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
271017-30: KROON, L. (EINDRED.). - Sint Geertruids- of Pepergasthuis.
1518-29: KROONEMAN, H.A. - De fraaie handwerken. (Het wit-, zijde- en goudborduren). Handleiding hoofdzakelijk bij de studie voor het examen.
250909-5153: KROSENBRINK, HENK E.A. - Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers.
10520-29: KRUGER, JONAS TORSTEN. - Het geheim van de Katharen.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
4419-34: KRUIJER, WIEBE. - Jeugdherinneringen. Herinneringen rond de Tweede Wereldoorlog.
21917-09: KRUIJSWIJK JANSEN, E.J. - Geschiedenis van de Oude Jan. De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen.
170620-47: RODE KRUIS. - Het moderne zieken- en gewondenvervoer van Het Nederlandsche Roode Kruis.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
6720-25: KRUITER-STEENHUIS, F. (SAMENSTELLING). - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen in oude ansichten 2.
4216-114: KRUITER-STEENHUIS, F. - Bellingwolde, Oudeschans, Vriescheloo en Veelerveen zo als het nu is 4.
14520-49: KRUYF, JOLANDA, DE EN TIENKAMP, ROELOF. - Ameland... ander land. De complete reisgids.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51020-48: KUBLER-ROS, ELISABETH EN KESSLER, DAVID. - Over rouw. De zin van de vijf stadia van rouwverwerking.
22718-53: KUENEN, PH. H. E.A. - Waddensymposium.
31518-17: KUGEL, KEES. - Zyne werken wyzen zyne kunde aan. Over het Snitger/Freijtagorgel van de Hervormde Kerk te Zuidhorn.
16720-25: KÜHNE-VAN DIGGELEN, WIET. - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en `koning` van Groningen.
22117-120: KUIJL, E.E.A. VAN DER EN MOLEMA, J. - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
250909-4604: KUILE, E.H., TER. - "De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV; de provincie Overijssel; derde stuk: Noord- en Oost Salland."
2919-03: KUILE, G.J. TER. - Goorspraken van Drenthe 1598-1602.
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
16720-11: KUIPER, W. - Die riddere metten witten scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium.
10718-66: KUIPER, K. - Schets van het Westfriesche Dialect.
22117-121: KUIPER-WIERINGA, A.G. E.A. - Ezinge in een notedop.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
4920-20: KUIPER, AN. - Klaproos in de wind. Gedichten en laidjes.
12316-186: KUIPER, MARCEL. - Atlas van Historische Topografische Kaarten Drenthe. Bladen van de chromotopografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000 1898-1934.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
18219-24: KUIPERS, AUKE EN HOOIJER, STIJN. - Abe Kuipers.
080712-25: KUIPERS, HALBE EN OFFERINGA, HENK. - De heerlijkheid Visvliet. De geschiedenis in woord en beeld van Visvliet, gelegen in de gemeente Grijpskerk.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
271218-01: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
16720-46: KUIPERS, JAN J.B. - Thuis in Zeeland.
10119-54: KUIPERS,H.E. - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs.
170620-17: KUIPERS, J.J. - Bleven.
121118-10: KUIPERS, BÉ. - Gekmanswaark. Verhoalen.
2719-49: KUIPERS, JAN J.B. E.A. - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
170620-03: KUIS, J.B. - Compascuum 1873-1948.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
13318-37: KUITERT, H.M. - Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
10417-34: KUITERT, H.M. - Mag er een eind komen aan het bittere einde? Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
27920-47: KÜNG, HANS. - De Islam. De toekomst van een wereldreligie.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
27920-52: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
121118-36: KUPCIK, IVAN. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
6519-12: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
5520-32: KUREISHI, HANIF. - Het lichaam.
2919-17: KURZ, GOTTLIEB, LERCH, CHRISTIAN UND WURGLER, ANDREAS. - Geschichte der Landschaft Hasli.
25118-32: KUSHNER, HAROLD S. - Op het leven! Een loflied op het joodse leven en denken.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
15518-40: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen. Naar officieele bronnen bewerkt.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
9818-39: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Tiende deel: Drenthe.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
8618-33: KWAK, JAAP EN STOLK, CEES. - Dorp toen & nu. Deel1: Veele, Veelerveen, Vriescheloo, Oudeschans, De Lethe, Wedde, Wedderveer, Holte.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
26117-04: KWAST, ERNEST, VAN DER. - Mama Tandoori.
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
141117-07: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
4920-42: LAAN, PETER. - Hengforden: een diverse gemeenschap met een rijk verleden.
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
14120-17: LAAN, K. TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
181119-23: LAAN, WINES, VAN DER. - De neie stamtoavel. Grunneger en Vraize
18818-17: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
17418-22: LAAN, K. TER . - Humor in Grunnegerlaand.
25520-34: LAAN, K. TER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Prophecye van Jaarfke. De ziener van 't Oldambt.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
25520-32: LAAN, K. TER (TOELICHTING EN AANTEKENINGEN). - Et en fret. Het oudste stuk in Stads-Grunnegers.
24120-22: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel I: verhalende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
24720-29: LAAN, K. TER. - Groningen voor een eeuw. Uit Groningens verleden geschreven voor het heden.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
21018-42: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Seenotrettung an Nord- und Ostsee.
271118-66: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Gegen Sturm und Brandung. Seenotrettungswesen an Nord- und Ostsee.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
24918-01: DALAI LAMA. - Wijsheid en mededogen. Over het transformeren van de geest.
141117-02: DALAI LAMA. - De Dalai Lama over de zin van het leven.
240910-56: LAMAN, PAULUS. - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis. Met verscheidene Aanmerkingen ende Bedenkingen vermeerdert.
161110-52: LAMBALGEN, L. VAN. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 1.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
51119-20: LAMBOOIJ, H.TH.M. EN MEERBURG, G.A.G. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Prins Heerlijk Honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
12719-05: LAMBREGTS, L. - Vledder in de Tweede Wereldoorlog.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
29118-10: LAMMER, JUTTA EN IJZEREEF, TITIA. - Handwerklexicon.
10320-10: LAMMERS, C.J. - Vreemde overheersing. Bezetten en bezetting in sociologisch perspectief.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
101218-36: LAMP, PAUL. - Drie eeuwen Wedgwood en Nederland. Wedgwood en de betrekkingen met Nederland 1763-2004.
29917-07: GRONINGER LANDBOUWBOND - Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1915.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
311019-21: LANDMAN, WIJBREN. - Vlinder encyclopedie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
281117-36: LANGE, JAN, DE. - Dwergauto's. Driewielers, scootmobielen en bubblecars in Nederland.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
121118-24: LANGE, REINA, DE. - Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge. Ubbega in foto's.
13318-09: LANGEDIJK, PIETER. - Reïncarnatie, psychotherapie en innerlijke groei. Technieken en voorbeelden van herinneringen aan vorige levens.
11019-17: LANGEVELD, P. - Het wetboek voor den boerenstand. Beschouwd in vogelvlucht, en verklaard door voorbeelden uit de rechtspractijk.
25619-30: LANINGA, T. - Gemeente Baflo. Fotoboek.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
090117-15: LANSER, J. - Alle dertien goed. Geschiedenis van de familie Lanser van de boerderij Bouwlust te Badhoevedorp.
23320-09: LANSINK, H.G. J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
6519-16: LANTING, H. - 140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
29917-73: LARSSON, STIEG. - De vrouw die met vuur speelde.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
18818-55: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2005.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de
27918-36: LAUSBERGG, LEO. - Honderd jaar Spoorwijk. De geschiedenis van de Haagse wijk Spoorwijk vanaf de tekentafel in 1903 tot en met de herstructurering in 2004.
7420-16: LAUWEN, TOON. - Holland in beeld. Affiches, Boekomslagen, Illustraties, Letters, Merken, Reclame, Tijdschriften, 1895-2008.
22718-28: LAWRENCE, ELEANOR EN HARNIESS, SUE. - Paddenstoelen.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
301018-06: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboats of Rosslare Harbour and Wexford.
20419-48: LEACH, NICHOLAS. - Lifeboats of the Humber. Two centuries of gallantry.
301018-07: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboat service in South East England. Station by station.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.
31320-14: LEE-VAN DER HEIJDEN, JANNY, VAN DER. - Pannekoeken, poffertjes en wafels.
040910-17: LEE, JOANITA. - Recepten uit de Spaanse keuken.
21018-49: LEE, HERMAN, VAN DER E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1996.
2617-21: LEEGSMA, GERDA (RED.). - De Bijbel in de kunst.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
25118-51: LEEMAN, F.W.G. - 120 jaar zeevaart. Van barkschip tot Willem Ruys. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, samengesteld t.g.v. het 75-jarig bestaan als N.V. in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
270909-248: LEEMANS, W.F. E.A. - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Tekst en bijlagen.
251113-14: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels II. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
251113-05: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
20919-17: LEEUW, F.J. DE. - Mattheuskerk Eibergen 50 jaar.
2617-09: LEEUW, A.J. VAN DER E.A. - Le-ezrath Ha-am. Het volk ter hulpe. Het eerste Joodse blad in 1945 Eindhoven-Amsterdam.
4920-01: LEEUW, GER, DE. - Wij, eenvoudige Drentse lui. Landverhuizers uit Drenthe die in de jaren 1846-1872 in Amerika een nieuw bestaan opbouwden.
26917-36: LEEUWARDEN. - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden, over het jaar 1857.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
020320-19: LEEUWARDEN. - Herinnering aan Leeuwarden.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
31518-30: LEEUWEN, JAAP, VAN (EINDRED.). - Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.
2719-13: LEEUWEN, P.J. VAN. - Geschiedenis van de Groninger literatuur.
250909-4906: LEEUWEN, J.A. VAN E.A. - Licht en Schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemst
23717-26: LEEUWEN, P.J. VAN. - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
10819-28: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
141117-32: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Westelijk Brabant.
8917-25: LEEUWEN, JOS, VAN (RED.). - Mahler.
4216-59: LEEUWEN, P.J. VAN. - Lopster laidjes.
17817-12: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Oostelijk Brabant.
210119-36: LEEUWEN, A.J.C. VAN. - De maakbaarheid van het verleden. PJ.H. Cuypers als restauratiearchitect.
31518-65: LEEUWEN, J.N.M. VAN. - Machutus, rots in de branding . Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Sint Machutusparochie te Monster 1803-2003.
14820-10: LEEUWENBURGH, BART. - Het noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh1633-1669.
241117-24: LEEUWERIK, L. - Van Karl May tot Karl Marx.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
23320-23: LEEUWERKE-SCHANSSEMA, E. - Ze hait Stientje. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 a 5 heren en 4 a 6 doames.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
22117-124: LEGEMAAT, WIL. - Iedere cent telt in
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
10918-22: LEGGER, J. - 'n bonde riege. Eernst en babbelguuchies.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
4419-50: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgelede. Een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam!
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
22117-12: LEIJ, A. A. E.A. - Havezate Mensinge.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.
141117-53: LELIJ, K.J. VAN DER (RED.). - De Oude Kerk van Delft. Een levend monument.
22115-35: LELOUX, H.J. - Het Zutphens Liedboek. ms. Weimar Oct 146
31317-15: LEM, ANTON, VAN DER. - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten.
250909-3638: LEMAIRE, R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
261016-43: LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Landschaften 1942-1989.
20713-21: LEMM, ROBERT. - Maranatha. De ridder en de draak.
10813-27: LEMM, ROBERT. - Een grote paus. Het pontificaat van Johannes Paulus II in hisorisch perspectief.
250909-4774: LEMMENS, G. TH. E.A. - De Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
28818-55: LEMMENS, G. EN BOGAERS, JULIETTE (SAMENSTELLING). - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
300113-31: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken. Episoden uit de historie van het Oude Land.
250909-4004: LENTINK, RAMON M. - Algorithmic Decision Support for Shunt Planning.
250909-5816: LEOPARD, JOHN. - Ships in bottles. A modeller`s guide.
20519-33: LEOPOLD, J.H. - Goud en zilver van het Groninger land. Groninger streekdrachtsieraden 1800-1900.
101117-11: LEOPOLD. R.L. - Het geslacht Flieringa.
250909-1227: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
31320-28: LEPAGE, JEAN-DENIS. - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
250909-5447: LEROUX, LISE. - Met één hand klappen.
190213-05: LEROY, J.T. - Het hart is bovenal bedrieglijk.
220310-122: LERUS. - Störmlicht.
7814-01: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Vogels lokken in de tuin.
101114-55: LESTRIEUX, ELISABETH. - Vlinders lokken in de tuin.
26718-06: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Pompoenen... lekker mooi.
11013-20: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Met andere ogen. Heerlijkheden beproefd en bekeken.
14520-16: LEUFKENS, HUB. - Mooi Java.
19615-18: LEUR, ARJAN, VAN DER E.A. - Vier eeuwen gemeentepolitie in Groningen.
22318-15: LEUSINK, JANE (TEKST). - Koken op het Hogeland. De keueken van Dick Soek in het Schathoes Verhildersum.
250909-2851: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
17313-07: LEUTSCHER, JOKE E.A. (RED.). - Gered verleden. 20 jaar Stichting Monument & Materiaal.
29917-11: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2004. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
1516-35: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-24: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2008. 13e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
27115-01: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2007. 12e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
9517-25: LEVA-SKROVANOVA, VERA. - Boheemse kant.
150311-188: LEVISSON, R.A. E.A. - De Drentse kopper-galerij.
8618-57: LEVY, TSAFRIRA. - Morgen weet niemand. Gedichten.
9219-32: LEWINSKY, CHARLES. - Terugkeer ongewenst.
301119-11: LEWINSKY, CHARLES. - Tien-en-een-nacht.
111116-16: LEWINSKY, CHARLES. - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
250909-468: LIBERA, ANTONI. - Madame.
12714-38: LICHER, EDMUND. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk.
23218-09: LIDELL, LUCY. - Lichaam en geest in harmonie. Gids voor zelfontplooiing en groter lichamelijk bewustzijn.
8917-24: LIEBERGEN, L.C.B.M. (EINDRED.). - Modeste Barok. Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
20419-56: LIEBURG, MART J. VAN. - Het Sint Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
210119-33: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glass designer / Glass Artist.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
4914-14: LIEMBURG, ALT. - 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004.
11519-04: 1983 ACHTERHOEK EN LIEMERS 6. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1983.
11519-02: 1981 ACHTERHOEK EN LIEMERS 4. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1981.
11519-05: 1984 ACHTERHOEK EN LIEMERS 7. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1984.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
27920-33: LIESHOUT, TED, VAN. - Hou van mij. Bijna alle gedichten en veel beelden 1984-2009.
170620-07: LIETEBOEKJE. - Frysk Lieteboekje for eltsenien,
19118-29: LIEVENSE-PELSER, E. E.A. - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
4419-51: LIGTENBARG, ARJAN. - Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswik en omstreken.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
070120-30: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
9219-12: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
250909-4989: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ?s Hertogenbosch 1530-1811.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
1619-38: LIMBURG, H.K. E.A. - 50 jaar School met de Bijbel Het Visnet - Grafhorst 1952-2002.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
070120-13: LIMBURG STIRUM-VAN DER WILLIGEN, C. VAN EN LANSCHOT, C.M. VAN. - Kookboek Tesselschade - Arbeid Adelt. Verzamelde recepten.
170620-38: LIMPERG, KOEN (SAMENSTELLING). - Boerderijen.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
9818-07: LINDEBOOM, MARTIJN EN MALSSEN, NICO, VAN. - De vlammen van Kalteren. Verhalen achter een archeologische opgraving.
141117-19: LINDEN, ROB, VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
23813-24: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat 1. De Thora.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
140910-48: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat? 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
14520-41: LINDEN, CAREL, TER. - Wat doe ik hier in Godsnaam? Een zoektocht.
250909-4464: LINDENFIELD, GAEL. - Zelfvertrouwen. Vergroot je zelfrespect en verbeter je leven.
281119-01: LINDERS, JOKE. - Ik hou zo van de Gouden Boekjes. Het verhaal van de Gouden Boekjes in Nederland.
17218-02: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
11019-04: LINTHORST HOMAN, J. - Het stiefkind Drenthe. Werd en wordt Drenthe miskend? Korte beschouwingen.
271218-02: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
11019-05: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
21018-11: LIT, ROBERT, VAN EN PLUIJMEN, ELKE. - Sint Sebastiaansdoelen. Haags Historisch Museum.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
281217-39: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Nationale Kleederdrachten.
5118-28: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
23717-31: LOENEN, H.W.W. VAN E.A. (RED.). - Hervonden stad 1997. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
22217-10: LÖFFLER, PETER. - Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum ende des 19. Jahrhunderts.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
19118-28: LOGUE, ANTONIA. - Schaduwgevecht.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
19618-44: LOHMANN, MICHAEL. - Complete natuurgids vogels.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-?t Loo.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
17918-46: LOOMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart. 100 jaar weekblad Schuttevaer.
31317-46: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapiteiN 1820-1852.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
8920-45: LOOMEIJER, FRITS R. - Zeilende kustvaarders.
8920-46: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
1619-21: LOON, E. VAN. - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen. 2de, 3de, 4de en 5de stuk.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
10520-30: LOON, PAUL, VAN. - Raveleijn.
18818-46: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
9219-05: LOOPER, B. EN RIEMENS, J.C. - Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef.
2617-22: LOOS, WIEPKE. - . Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
12917-07: LORD, GABRIELLE. - Complot 365. Januari.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
101218-37: LORM, JAN RUDOLPH, DE. - Amsterdams goud en zilver.
20419-49: LORNSEN, BOY. - Seenotkreuzer Adolph Bermpohl.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
27920-22: LOURENS, PIET EN LUCASSEN, JAN. - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
29917-31: LOWE, DAVID AND RICHARDS, JACK. - The city of lace.
13318-36: LOWEN, ALEXANDER. - Bio-energetica. De revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
301011-79: LOXTON, HOWARD. - Kattengids. Met beschrijving van meer dan 90 variëteiten.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
10718-02: LUBBERS, R. - Dalen in oude ansichten deel 2.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
301119-02: LUBECK,WALTER. - Het Reiki Handboek. De weg van de helende liefde.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
20919-45: LUCADO BISHOP, JENNA. - Nooit meer saai. Stoer geloven.
2719-40: LUCAS, LADDIE. - Flying Colours. The epic story of Douglas Bader.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
10417-41: LÜDEMANN, GERD EN ÖZEN, ALF. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
141117-16: LUGTENBORG, KLAAS GERT. - De reus van Vierverlaten. 13.000 Mensen in bieten en suiker.
281217-17: LUIDENS, JACOB. - Oud en nieuw universiteit. Memoires van Jacob Luidens.
281219-39: LUIJT, JANJAAP (RED.). - Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
241014-04: LUIKEN, DESIREE. - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
141117-39: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland1940-1945.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
25219-11: LUITING, G.H. - Luiting's uit Winterswijk. Een familiegeschiedenis.
20419-26: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
3417-92: LUNING, M.H. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren.
270909-189: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
181218-49: LUPA, MARKUS. - Da Werk der Britten. Volkswagenwerk und Besatzungsmacht 1945-1949. Heft 2. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
270909-224: LÜPKES, W. - Ostfriesische Volkskunde.
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
250909-5001: LUREMAN, ROB E.A. - ?n Moment voor een monument. Beeldbepalende bouwwerken in Doetinchem en omgeving.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
250909-4100: LUSTIG, HARMEN. - De hemel is niet ver meer.
1814-25: LUTEIJN, C.M. - Drie eeuwen wezenverzorging in het Groene Weeshuis der Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1960.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
281117-25: LUTTIK, SANDER EN WILDE, FRITS, DE (RED.). - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
2719-41: LYALL, GAVIN (ED.). - The War in the Air 1939-1945. Freedom's Battle Volume II.
29717-28: LYONS, ALBERT S. AND PETRUCELLI, R. JOSEPH. - Medicine. An Illustrated History.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
9818-16: MAARS, JAAP. - De belevenissen en levensbeschouwingen van de laatste vrachtrijder met paard-en-wagen, bodedienst in Holland, Oudkarspel-Alkmaar vice versa.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
27920-01: MAAS, NOP. - Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven. Deel 1 - De vroege jaren (1923-1962).
17918-47: MAAS, PETER. - Angstige uren. Een duikboot in nood.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
6220-17: MACDONALD, LYN. - Somme, 1916.
23717-15: MACDONALD, JOHN. - Memoirs of a eighteenth-century footman.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
20519-17: MACKENNY, RICHARD. - Sixteenth Century Europe. Expansion and Conflict.
9219-33: MACLAVERTY, BERNARD. - De leerschool van de anatomie.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
3417-10: MAGNIN, J.S. - Losse bladen uit Drenthe's geschiedenis.
14120-05: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
250909-4480: MAHONY, PATRICK J. - Freud and the Rat Man.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
28219-30: MAK, GERARDA. - Alleen met velen. Het verhaal van mijn moeder.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
8319-19: MAK, GEERT EN STIPRIAAN, RENE, VAN. - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages. Geillustreerde editie.
17817-03: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
10417-42: MAKARIAN, CHISTIAN. - Maria. Een vrouwenleven.
4620-26: TICHELAAR MAKKUM. - 300 Jaar Makkumer Aardewerk 1660-1960.
6720-10: MALHOTRA, ASEEM EN O'NEILL, DONAL. - Het Pioppi dieet. Een lifestyleplan in 21 dagen.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
250909-3643: MANCOFF, DEBRA N. - Sunflowers.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
19118-01: MANGUEL, ALBERTO. - Een geschiedenis van het lezen.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
070120-08: MANN, A.T. - The Round Art. The Astrology of Time and Space.
6220-04: MANNING, FREDERIC. - Geslacht.
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
18219-16: MANSHOLT, THEMA E.A. - De Westpolder.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
6720-47: MARAI, SANDOR. - Land, land!
6720-48: MARAI, SANDOR. - De nacht voor de scheiding.
8917-52: MARAI, SANDOR. - Kentering van een huwelijk.
8319-39: MARAI, SANDOR. - De opstandigen.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
20817-15: MARCHIS, VITTORIO. - Von Braun. De nazi-raketbouwer die de Amerikanen naar de maan bracht.
23320-25: MAREMA, E. - Op 'n dwoalweg. Grönneger toneelspul ien vair bedrieven (Dialect van 't Hoogeland).
250909-1831: MAREMA, E. - Dei ‘t lest lacht. Bleispul in drei bedrieven. Veur 5 heren en 5 doames.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
251019-11: MARKEY, CHARLOTTE. - Slimme mensen diëten niet. Gezond en blijvend gewicht verliezen begint in je hoofd.
25118-43: MARKLUND, LIZA. - Springstof.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it?s origins to c. 1800.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
301018-17: MARLANTES, KARL. - Matterhorn. Roman over de oorlog in Vietnam.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
121118-26: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoofdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
7420-27: PUBLIUS VERGILIUS MARO. - Veel werd hij over land en zee gedreven. Het epos van Aeneas I.
28818-60: MARQUARDT, KARL HEINZ. - Eighteenth-century Rigs and Rigging.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 ? 1639 ? 1648 ? 1654 ? 1741 ? 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
22117-71: MARTE, EMMA. - Schroaper & maaier.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
21018-04: MARTENS VAN SEVENHOVEN, M.A. - Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
2719-09: MARTENS, W.P. - De Katharen. Opkomst en ondergang van een vredelievende ketterse sekte.
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
27218-07: MARTINA, ROY. - Diepzielduiken. Emotioneel Evenwicht 2. Het pad naar innerlijke vrede en heling, gevolgd door de kunst van jezelf zijn: ultieme moeiteloosheid.
17218-21: MARTINA, ROY. - Je bent een kampioen! + Kampioenjournaal ( 38 p.). Geheimen om je emotionele blokkades te doorbreken.
13318-12: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
251019-56: MARYSON, W.J. - De Grote Legende. Eerste Boek: Het Lied van de onsterfelijke (1).
5413-18: MASOLIJN, LAU. - Jubileumboek Tennisclub Nienoord-Leek 60 jaar.
27218-60: MASSA, WILLI. - Ontwaak in de stilte.
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
22318-23: MAST, W. VAN DER. - Praktijk en patroon van recente Nederlandse groepsmigraties.
18319-56: MAST, RINZE KOOP. - Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij (1876-1989).
10819-38: MATAS, CAROL. - Het is oorlog geweest.
191118-19: MATERS, PETRA E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 14, 2002. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5481: MÁTESIS, PAVLOS. - De Oude.
280412-03: MATHIJSEN, MARITA. - De kring van Heiloo.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
23717-12: MATTHEW, DONALD. - Atlas of medieval Europe.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
14120-13: MAWSON, DOUGLAS. - The home of the blizzard. The story of the Australian Anartic expedition, 1911-1914.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
17418-30: MAYER-THURMAN, CHRISTA C. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
250909-51: MAZAL, OTTO. - Byzanz und das Abendland. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Handbuch und katalog.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
17418-02: MCCARTHY, MARY. - Herinneringen aan mijn roomse jeugd. Privé-domein.
281219-59: MCCARTHY, CORMAC. - De weg.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
61218-38: MCCOURT, FRANK. - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering.
10417-43: MCDANNELL, COLLEEN EN LANG, BERNHARD. - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
250909-5414: MCGRATH, PATRICK. - Martha Peake.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
281217-68: MCHOY, PETER. - Praktisch handboek snoeien.
2719-43: MCKINSTRY, LEO. - Huricane. Victor of the Battle of Britain.
2719-42: MCKINSTRY, LEO. - Spitfire. Portrait of a legend.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
5217-23: MCNAB, ANDY. - Agressor.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
27918-05: MEDEMA, THEO. - Nostalgisch gezicht Gorredijk e.o.
181119-67: MEDEMA, HENK P. - Eén doop. De weg van discipelschap.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
4119-28: MEEDENDORP, TEIO. - Otto Eerelman 1839 - 1926.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
3417-147: MEER, J.K.H. VAN DER. - Patriotten in Groningen 1780-1795.
130420-24: MEER, VONNE, VAN DER. - De vrouw met de sleutel.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
51119-44: MEES, HANS E.A. - Herman Mees.
271118-25: MEESTER, MARIET. - De mythische oom.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
20519-01: MEESTER, MARIET. - Koloniekak. Leven in een gevangenisdorp. De twintigste eeuw in Veenhuizen.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
20419-38: MEIJER, M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
23320-34: MEIJER, JAAP. - Tolk van 't olle volk. Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan.
19618-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Schiedam. Autobiografie van de branderstad.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
281219-68: MEIJER, FIK. - Jezus & de vijfde evangelist.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
21018-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Vlaardingen. Autobiografie van de haringstad.
22117-127: MEIJER WIERSMA, K. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4720-09: MEIJERING, I. - 90 jaar vereniging Het Groene Kruis Stadskanaal 16-10-1901 - 16-10-1991.
4419-19: MEIJERING, HENK D. EN NIJDAM, HAN. - Wat is recht? De receptie van Oudfries recht in de Groninger ommelandenin de 15e en 16e eeuw.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2505: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
14120-14: MEINEMA, J. E.A. - Verzegeld verleden, Zegels: bronnen voor de geschiedenis.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
251016-217: MEINZ, MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
51020-20: MEISCHKE, R. EN SCHEERS, M.C. - De pastorie te Warffum.
251016-204: MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
2719-54: MELLEMA, LOUISE. - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een eiland.
2719-56: MELLEMA, LOUISE. - De magie van de zee.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
24120-15: MENNELL, STEPHEN. - Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
10919-31: MENTEN, TOSCA. - Dummie de Mummie en de drums van Massoeba.
10919-32: MENTEN, TOSCA. - Dummie de Mummie en de Tombe van Achnetoet.
6220-31: MENTEN, TOSCA. - Dummie de Mummie en de Dans van de Cobra.
10919-02: MERCATI, MARIA. - Stap voor stap Tui Na. Nieuwe toepassing van een oude Chinese massagemethode.
6218-12: MERINO, JOSE MARIA. - Het verwoeste land. Deel twee van de trilogie 'Kroniek van de avonturen van Miguel Villace Yolotl'.
9219-43: MERODE, WILLEM, DE. - Kaleidoscoop.
17418-39: MERODE, WILLEM, DE. - Kwattrijnen.
17418-40: MÉRODE, WILLEM, DE. - Doodenboek.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
9219-42: MERODE, WILLEM, DE. - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land.
25219-43: MERODE, WILLEM, DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
1619-39: MERODE, WILLEM, DE. - Verzamelde gedichten deel 1 en 2.
050219-02: MERTENS, W.L. - Coevorden in oude ansichten.
25219-23: MESSEL, SAUL, VAN. - Tougelieks. Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987.
10918-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Westerbrok for ever. Een bundel joodse poezie.
11019-46: MESSEL, SAUL, VAN. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald door Saul van Messel.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
130420-02: MESSEL, SAUL, VAN. - Drenthe. Een bundel joodse poëzie.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.
250909-3566: MEULDER, MAARTEN J. DE E.A. - Twintig jaar ontwerpen in opdracht. Tineke Wieringa grafisch ontwerper 1973-1993.
250909-3282: MEULDIJK, WIM. - Pipo is er weer!
29917-32: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER EN ROGGE, ELIS. M. - Patronen voor kloskant. Met 23 werktekeningen op 6 losse bijlagen.
16517-18: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER. - Handleiding tot vervaardigen van Duchessekant.
140212-34: MEULEN, WIM, VAN DER EN SLUIS, HILDE, VAN DER. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
250909-4389: MEULEN, JAN, VAN DER. - Dierbare doordravers.
11419-30: MEULEN, CEES, VAN DER. - Buiswater.
16516-50: MEULEN, MARTEN, VAN DER. - Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn.
250909-4210: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
16115-40: MEULENBELT, JOS EN KRAMER, KEES. - Een wandeling door ons dorp Schermerhorn.
290812-54: MEULENDIJKS, JAN EN SCHUIL, BART. - Anagrammen woordenboek. Met 15.000 woordvondsten. Van letterkeer tot ketterleer.
281219-25: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
250909-3573: MEURS, INEZ (SAMENSTELLING). - John Louis Torenbeek.
191113-07: MEYER-BERKHOUT, EDDA. - 1000 prima tips voor de keuken.
12318-03: MEYER, DEON. - 13 uur.
250909-4609: MEYER, G.M., DE EN GRAAFHUIS, A. - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.
250909-3494: MEYER, FRANCOIS EN MEYER, JACQUELINE. - Art Faces. Portraits of Artists in the Photo-Collection of Francois and Jacqueline Meyer.
7217-25: MEYER, DEON. - Duivelspiek.
101017-40: MEYER, STEPHENIE. - Morgenrood.
31017-20: MEYERE, J.A.L. DE. - De N.H. Kerk te Vianen. Van kapel tot mausoleum der Brederodes.
250909-5321: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw.
300113-02: MICHAEL, SAMMY. - Water kust water.
250909-5497: MICHAEL, JAN. - De kunst van het vliegen.
250909-5314: MICHAEL, JAN. - Amsterdam Blues.
250909-5595: MICHEL, NICOLAS. - De laatste reis van Emilie.
250909-1684: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
2617-10: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
250909-5004: MICKLINGHOFF, FRANS. - Monumentaal groen in Wassenaar.
3417-43: MIDDEL, AREND. - Nyssinghe/Niezing. Een oud Drents geslacht van eigenerfden. Van de Suetessche te Rune.
210119-20: MIDDELAAR, HENK, VAN. - Geef mie de nacht. Ede Staal. Een biografie.
250909-3130: MIDDELSTUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Middelstum.
4216-19: MIDDENDORP, FOKKE. - De Van Harens en Wolvega.
6720-31: MIDGLEY, BARRY. - Handboek beeldhouw technieken. Materialen, gereedschappen, bijzondere expressievormen, tentoonstellen.
250909-3131: MIDWOLDA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Midwolda.
250909-3735: MIELECH, GRAZYNA EN STUT, PETER. - 1:1 Drie architectuurprojecten.
250909-4456: MIELKE, URSUL. - Kinderproblemen beter begrijpen. Oorzaken onderkennen. Vertrouwen wekken. Problemen oplossen.
16720-13: MIERLO, J. VAN. - Hadewych Brieven. Twee delen.
16720-12: MIERLO, J. VAN. - De prioriteit van elckerlijc tegenover everyman gehandhaafd.
250909-1608: MIERT, JAN, VAN. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
2719-33: MIERT, JAN, VAN (RED.). - Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945.
250909-1248: MIETZNER, ERHARD. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
250909-971: MIGCHELS, ALBERT. - In het spoor van Trijntje. De geslachten Migchels en Sterenborg.
130310-47: MIGNOT, CLAUDE. - Architecture of the 19th Century.
250909-3544: MILES, PETER, MURRAY, DAMON, SORREL, STEPHEN AND PECKHAM, SHANNA. - Fuel Three Thousand.
20510-44: MILIKOWSKI, EFRAIM. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer, tekenaar, schilder en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk.
311019-25: MILLER, STEPHEN M. EN HUBER, ROBERT V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de bijbel.
220711-07: MILLETT, ALLAN R. AND MASLOWSKI, PETER. - For the common defense. A military history of the United States of America.
16118-25: MILMAN, MIRIAM. - Das Trompe-L'Oeil.
250909-1337: MILNE, GUSTAV. - Book of Roman London. Urban archaeology on the nation?s capital.
250909-1174: MILTON, JOYCE. - Sunrise of power. The rise and fall of empires. Ancient Egypt. Alexander and the world of Hellenism.
16118-47: MIMOUNI, RACHID. - De bastaarden van de profeet. De gevaren van het islamitisch fundamentalisme.
250909-4211: MINCO, MARGA. - De val.
18214-08: MINDERHOUD, HUIB D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente.
18219-25: MINDERHOUD, J.M EN WALLISCH, HEINZ. - 150 jaar NNO.
250909-410: MINDERHOUD, HUIB D. - Drie generaties de Jonge. Ondernemers.
250909-2344: MINDERHOUD, G. - Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen.
250909-299: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe.
251113-82: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Noord Drenthe.
251113-83: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Zuidwest Drenthe.
250909-3351: MINERVA. - Academie Minerva. Eindexamencatalogus 1991.
250909-2905: MINNE, J.J. V.D. E.A. - Behoud ik jou - Behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd.
14820-03: MINTZ, SIDNEY W. - Suiker & Macht. De rol van suiker in de geschiedenis.
25619-16: MIQUEL, PIERRE. - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
2719-45: MITCHELL, R.J. - Schooldays to Spitfire. The story of how the Spitfire was designed, built and tested and how close it came to not happening at all.
250909-12: MITTLER, ELMAR E.A. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
22718-35: MODDER, PIET. - Dorpspraat.
6720-19: MOELKER, H.P. - De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916.
26319-16: MOERMAN, J.J. EN KLIJNHOUT-MOERMAN, DRA T. - Door het oude dorp van Die Haghe.
140110-29: MOESKER, A. - Ziekenhuiszorg in de Kanaalstreek. 25 Jaar Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.
250909-2818: MOESKER, ALBERT EN BEEK, OLAV. - 75 Joar Grunneger Sproak in Stad. Zo as t raailt en zaailt.
250909-5474: MOGGACH, DEBORAH. - Laatste aanmaning.
250909-5355: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts.
8917-14: MOHLMANN, ROB. - Beeldbrokken. Brokstukken van toen & Kunstwerken van nu.
8917-12: MOHLMANN, ROB. - Omzien in bewondering. Hedendaags respect voor oude(re) meesters.
12316-212: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 36.
12316-213: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 37.
12316-214: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Friesisches Jahrbuch. Band 35. Emder Jahrbuch, fünfunddreissigster Band/ Jierboek 1955 fan de Fryske Akademy / Jahrbuch der Nordfriesichen vereins für Heimatkunde und Heimatliebe Band 30
22117-192: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 34.
281217-40: MOISEENKO, ELENA. - Het Russisch volkskostuum. Feestelijke en daagse dracht van de 18e-20e eeuw.
250909-5551: MOKEDDEM, MALIKA. - De ontheemde.
31318-04: MOL MONCOURT, A.E.S. DE EN LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen. 157 Jaar militaire aanwezigheid in Assen.
3417-11: MOL MONCOURT, A.E.S. DE. - De Johan Willem Friso Kapel. 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994.
23813-16: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
250909-4366: MOLEN, S.J. VAN DER. - Molens van het Noordererf.
250909-902: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd.
250909-757: MOLEN, S.J. VAN DER. - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
250909-827: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs karakteristieke Friese dorpen.
250909-4374: MOLEN, S.J. VAN DER. - Klokkestoelen van het Noordererf.
250909-742: MOLEN, S.J., VAN DER. - Wat Friese munters sloegen. Eem korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
250909-743: MOLEN, S.J., VAN DER. - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
250909-1138: MOLEN, J.R., TER EN KUYKEN-SCHNEIDER, D.U. (RED.). - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. / Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
250909-5796: MOLEN, S.J., VAN DER. - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
251016-41: MOLEN, S.J. VAN DER. - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
250909-1704: MOLEN, J.R. TER. - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruiks in Nederland.
220310-146: MOLEN, S.J. VAN DER. - En us Harke mei syn kleare kop. (65 jier Frysk Winter-junenocht).
020320-08: MOLEN, R.B. VAN DER. - Westdorp en Ellertshaar in vervleugen tied.
5118-29: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het grote klederdrachtenboek.
31518-40: MOLEN, S.J. VAN DER. - Boerderijen van het Noordererf.
14820-43: MOLEN-DEN OUTER, B. TER. - Ambtsketens van burgemeesters in Nederland.
3417-182: MOLENAAR, FEMKE, MEIJER, WILLEM L. EN POL, REIN. - Rein Pol. Schilderijen.
250909-2282: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.
251019-46: MOLENAAR, DIRK. - Het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer.
281119-27: MOLENHUIS, FRED. - Van eenzame opsluiting naar veilig behandelen 1884-2009. In 125 jaar van Strafgevangenis te Groningen tot ForensischPsychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag.
6720-26: MOLLEMA, WIM. - Gemeente Leens. Een blik in het verleden.
18217-27: MOLLEMA, ELISABETH. - Doe eens raar met je haar.
9315-145: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een blik in het verleden.
250909-778: MOLLEMA, G.J. - Van geslacht tot geslacht. De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Buitenpost.
11218-10: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een wandeling door de geschiedenis.
250909-649: MÖLLER, MONIQUE. - Wij zijn niet alleen.
13218-68: MONAHAN, PATRICIA. - Gouache.
12714-26: MONDFRANS, ERNA, VAN. - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal.
22115-05: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
17418-14: MONNA, ANDRIES. - De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
8917-15: MONTIAS, JOHN MICHAEL. - Vermeer en zijn milieu.
29119-60: MONTIJN, ILEEN. - Over de tijd.
15517-21: MONTUPET, JANINE AND SCHOELLER, GHISLAINE. - Lace. The elegant web.
281217-07: MOOIJ, CHARLES, DE EN KRUIJSEN, BARBARA (SAMENSTELLING). - Kinderen van alle tijden. Kindercultuur in de Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot heden.
250909-2466: MOOIJ, JOKE EN STRATING, HENK. - Gevormd door de tijd.
20919-31: MOOR, MARENTE, DE. - De Nederlandse maagd.
271118-26: MOOR, MARGRIET, DE. - De schilder en het meisje.
23814-19: MOOR, JANNY, DE. - Regionale lekkernijen uit heel Nederland.
250909-4143: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
250909-5562: MOORE, BRIAN. - De kleur van bloed.
250909-500: MOORE, CHRISTOPHER. - A dirty job.
250909-5350: MOORE, JEFFREY. - De rode rozenketen.
250909-1171: MOOREHEAD, CAROLINE. - De verloren schatten van Troje.
25219-08: MOORMAN VAN KAPPEN, O. - Tot behoef der arme wesen. Hoffdstukken uit de geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
20817-47: MORANGE, MICHEL. - Monod-Jacob-Lwoff. De drie musketiers van de nieuwe biologie.
11419-31: MORDHORST, JAN. - Retten was zu retten ist. Dramatische Schiffsbergungen.
3915-28: MORGAN, JOAN AND RICHARDS, ALISON. - A paradise out of a common field. The pleasures and plenty of the Victorian garden.
10414-16: MÖRING, MARCEL. - Louteringsberg.
7420-18: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
181218-46: MORLAND, ANDREW. - John Deere Legenden.
250909-4262: MORRIËN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen.
250909-5462: MORRISON, CRYSSE. - Slapen in het zand.
250909-5356: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg.
29917-47: MORSINK, SIMON G. (RED.). - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
250909-3525: MORTIMER, F.J. - Photograms of the year 1939. The annual review of the world’s pictorial photographic work.
26917-211: MÖRZER BRUYNS, M.F E.A. - Vlielands wegwijs.
08012013-26: MOSCOVITER, HERMAN. - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
23320-02: MOSMULLER, MIEKE. - Impressies uit de dood.
250909-5129: MOULIN, D. DE. - Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit Nijmegen.
15617-09: MOUMEN, HACHEMI. - Marokkaans kookboek. Honderden recepten.
250909-5124: MOURIK, B.A. VAN. - Universitas Leidensis.
141013-19: MOUS, HUUB (TEKST). - Holly Witteveen. Tekeningen in gemengde techniek en ingekleurde etsen.
250909-805: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
14317-03: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
19913-244: MOUS, HUUB EN STEENSMA, REGNERUS (RED.). - Gerrit Terpstra.
13613-16: MOUT, COOS EN HEERINGA, ANNEKE (SAMENSTELLING). - Ik zou nog wel eens willen weten..... 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren.
10520-32: MOWLL, JOSHUA. - Geheime Missie Stormstad.
26319-14: MUELLERR, ELIZABETH S. - The Luitink Lineage.
15414-13: MUETSTEGE, CHARLES. - Een Amerikaanse droom.
29917-33: MUHLENSIEPEN, INGE. - Leni Matthaei - ein Leben fur die Kloppelspitze.
250909-4773: MUIDERMAN, J. E.A. - Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
250909-5539: MUKERJEE, RUCHIRA. - Uit de schaduw.
4914-31: MUL, GERARD E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Garrelsweer 1872 – 1997.
20519-14: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
2517-46: MULDER, JANNIE. - Gewoon doorgaan. Over leven met uitgezaaide borstkanker.
250909-786: MULDER, TINY. - Juffer Kuorkebier. It lytse dram fan in Dokkumer dame en oare wiere skiednissenfan minsklike, dierlike, plantaerdige en mineraleskepsel op rym bieskreaun.
250909-187: MULDER, DIRK EN PRINSEN, BEN. - Bronnen van herinnering Westerbork Cahiers I.
250909-3063: MULDER, MARIEKE. - Een broertje dood aan de regenten. Drie decennia D66 in de stad Groningen.
250909-2533: MULDER, DIRK. - Onderwijs in de leer hunne godsdienst. Anderhalve eeuw bijzondere scholen en honderd jaar Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs in Veendam en Wildervank.
031109-24: MULDER, DIRK EN VEEN, HARM, VAN DER (RED.). - De jeudse jongens van WVV.
250909-2508: MULDER AD. A.J. EN REINDERS, HARM (RED.). - De nadagen van het verzet.
250909-384: MULDER, D. E.A. - Blik op Rolde.
20519-21: MULDER-BAKKER, ANNEKE. B. - De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering.
10718-22: MULDER, DIRK. - Anders dan de wereld. Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk in Wildervank 1835-1985.
51119-05: MULDER, ARIE R. - In de hoek van het maar. Het verhaal van waardhuis naar boerderij. Een boerenfamilie aan het Westsingermaar.
15914-44: MULDER, DIRK, TIKTAK, AALTJE EN VEEN, HARM, VAN DER. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap 1940-1942.
10918-68: MULDER, A.J.J. - Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. Wel en wee van een Indische rederij.
8319-16: MULDER, ALBERT. - Ald ark.
15914-78: MULDER, J. - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen.
16516-10: MULDER, TINY. - De bjusterbaarlike reis fan menear Prikkeskonk.
17418-15: MULDER-RADETZKY, R.L.P. EN VRIES, B.H. DE. - Fogelsanghstate, middelpunt van het bosrijke Veenklooster.
14520-48: MULDERS, G.J. EN RUTTERS, H.J. - De scheepsmachines. Deel II (platen). Leidraad tot de kennis van scheepsmachines en -motoren ten behoeve van koopvaardij-officieren.
151211-09: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
040512-20: MULISCH, HARRY. - De pupil.
71213-39: MULISCH, HARRY. - Archibald strohalm.
6514-35: MULISCH, HARRY. - De procedure.
7420-19: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel.
24720-38: MULISCH, HARRY. - De aanslag.
270909-225: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG. - Vasa Sacra. Altargerät in Ostfriesland.
30315-28: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. UND KUBIN, ALFRED. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins / Aus meinem Leben.
22318-37: MÜLLER, F.J. E.A. - 50 jaren C.O.V. Groningen.
16315-32: MULTATULI. - Volledig werk 19. Brieven en documenten uit de jaren 1878-1879.
16315-36: MULTATULI. - Volledig werk 14. Brieven en documenten uit de jaren 1870-1871.
16315-37: MULTATULI. - Volledig werk 18. Brieven en documenten uit de jaren 1875-1877.
16315-33: MULTATULI. - Volledig werk 15. Brieven en documenten uit de jaren 1872-1873.
13918-16: MUN, VENERABLE ACARIYA. - Patipada. Venerable Acariya Mun's Path of Practice.
20419-50: MUNCHING, L.L. VON. - De geschiedenis van de Batavier Llijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn, 1930-1958.
250909-3884: MUNK, P. - De Sierwatervogelsport in zijn vele facetten.
16317-15: MUNRO, ALICE. - Lief leven.
250909-3132: MUNTENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Muntendam.
31518-19: MUNTINGA, F.H.K. - Oldehove, zoals het vroeger was.
250909-2515: MUNTINGA, J.E. EN BRONGERS, G.A. - Uithuizen. I. Landbouwkundige aspecten.
24720-17: MURALT, W.J.J. DE. - Nederland heeft een doel!
18219-21: MURRAY, JULIA K. A.O. - Chinese Jade. Selected articles from Orientations 1983-2003.
250909-312: MUSCH, JAN EVERT E.A. - De brink rondom Annen rondom de brink.
250909-4434: MUSE CONNACTION, M.M.V. GERRIT KOUWENAAR. - Voorgoed het ogenblik.
060211-09: MUSGRAVE, PETER. - Land and Economy in Baroque Italy. Valpolocella, 1630-1797.
12316-113: MUSKEE, HANS. - Dochters van Aduard. Familieverbanden binnen de Cisterciënzer Orde.
19615-116: MUSSCHENGA, TONNIS EN UFKES, TONKO. - Lezen en schrieven ien Grunneger toal. Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken.
91113-68: GRONINGEN / MUSSELKANAAL. - Groningen /Musselkanaal. Stafkaart Musselkanaal.
15810-33: MUTHESIUS, ANGELIKA (RED.). - Man Ray 1890-1976.
150611-19: MYERS, DENYS PETER. - Gaslighting in America. A pictorial survey, 1815-1910.
180111-26: MYERSON, JEREMY. - IDEO. Masters of Innovation.
14520-10: NAAFS-LOMAN, IKE EN LANTINGA, GEERT. - Weststellingwerf. Doorkijk naar een boeiend verleden.
060211-32: NAAIJKENS, JAN. - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
17918-32: NAALDWIJCK, PIETER, VAN. - De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631).
250909-120: NAARDING, JAN. - Dååd en drööm.
20420-27: NAFISI, AZAR. - Lolita lezen in Teheran.
27115-08: NAGEL, BERT. - Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200.
011110-17: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VI.
011110-15: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek V.
011110-16: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VII.
10417-08: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek I.
250909-5503: NAIPAUL, SEEPERSAD. - De avonturen van Gurudeva.
250909-5399: NAIPAUL, V.S. - Een weg in de wereld.
121210-14: NAIPAUL, V.S. - Een vlag op het eiland.
040512-26: NAIPAUL, V.S. - Een staat van vrijheid.
24114-18: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken.
250909-4425: NALÉ, TERESA. - Almario / Zielenkast.
13918-18: NANASAMPANNO, AJAAN MAHA BOOWA. - Venerable Ajaan Khao Analayo. A true spiritual warrior.
51015-122: NANNENGA, J.E.T. E.A. - Bellingwolde vroeger en nu.
250909-2461: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard.
20817-35: NAPOLITANI, PIER DANIELE. - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap.
9615-02: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor moeders. Praktische gids voor ontspannen moederschap.
250909-3646: NARBETH, COLIN E.A. - Collecting paper money and bonds.
250909-1144: NARBETH, COLIN E.A. - Historische bankbiljetten en aandelen.
250909-506: NASAW, JONATHAN. - Twenty-seven bones.
250909-5530: NASON, TEMA. - Ethel. Een roman over Ethel Rosenberg.
070120-20: NASSAU, H.J. - 't lageronderwijs in ons vaderland en deszelfs regeling van staatswege, hoofdzakelijk beschouwd, in verband tot godsdienst en burgerstaat. Tweede Afdeeling. De wet van 1806 van haar gebrekkige zijde beschouwd, met betrekking tot de scholen en 't onderwijs.
24720-18: NATER, J.E. (SAMENSTELLING). - De behandeling van Terreur- en oorlogslachtoffers.
311016-22: NAUEN, FRANZ GABRIEL. - Revolution, idealism and human freedom: Schelling Holderin and Hegel and the crisis of early German idealism.
180111-27: NAUMANN, FRANCIS M. - New York Dada 1915-23.
12316-182: BOSATLAS NEDERLAND. - De Bosatlas van Nederland. De canon van Nederland in kaarten en beelden.
15414-01: NEDJMA. - Reis van de zintuigen.
040910-46: NEIDHARDT, HANS JOACHIM UND SEEMANN, E.A. - Dresden wie es Maler sahen.
15417-27: NEITZEL, SÖNKE EN WELZER, HARALD. - Soldaten. Over vechten, doden en sterven.
141117-54: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
10520-53: NELIS, HUUB EN SARK, YVONNE, VAN. - Over de top. Haal het allerbeste uit jongeren.
250909-3726: NERDINGER, WINFRIED. - Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825-1848.
250909-3651: NERET, GILLES. - Tamara de Lempicka 1898-1980.
23414-17: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
51020-26: NESBO, JO. - Dr. Proktors Teletijdtobbe.
20419-13: NETTEN, COR. - Heerenveense buitenpretjes.
10918-69: NEUBER, HERMANN EN JURGENS, HANS PETER. - Schiffbruch und Strandung. Vom slebstlosen Einsatz deutscher Ruderrettungsboote.
090611-34: NEUMANN, HARTWIG. - Festungsbau-Kunst und – Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis VV. Jahrhundert.
250909-2677: NEUT-LEGEMAAT, WIL, VAN DER. - In Beweging. 25 Jaar De Brug provincie Groningen. Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap 1975 - 2000.
250909-1754: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
141210-13: NEVILL JACKSON, F. - Toys of other days.
21917-33: NEWBERGER GOLDSTEIN, REBECCA. - 36 argumenten voor het bestaan van God.
16517-19: NEWBLE-DE GRAAF, JANE. - Duchesse lace. An introduction.
250909-1206: NEWHOUSE, JOHN. - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
250909-720: NEWTON, JOSEPH FORT. - De bouwers. Een studie over vrijmetselarij.
12316-50: NEYMAN, TINEKE. - De knitzo van Vlagtwedde. Groninger volksverhalen.
180112-60: ESTHER YUE L. NG. - Reconstructing Christian Origins? The feminist theology of Elisabeth Schüssler Fiorenza. An evaluation.
250909-5536: NICHOLLS, DAVID. - Heftig!
250909-1182: NICHOLS, ROY F. EN BERWANGER, EUGENE H. - The stakes of power 1845-1877.
25314-30: NICHOLS, BEVERLY. - Langs het tuinpad.
15617-10: NICOL, ANN. - Broodvarieteiten.
26319-17: NICOLAI, HENK. - Een man van weinig woorden. Marten Kingma Hzn. (1817-1900) en het liberalisme in Friesland.
150411-29: NICOLAI, HENK. - De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar intact bleef.
070120-35: NICOLAI, JOHANEM. - Effigies & vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae.
250909-2599: NIEBAUM, HERMANN EN VELDMAN, FOKKO. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen.
9315-104: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - Mien schip.
240910-113: NIEHOFF, JAN. - Oetstreud op wiend.
18319-45: NIEHOFF, JAN S. - Weerom is anders.
23320-26: NIELEN, GERARD. - Gebroeders Kalkoen. Vroolijk spel in drie bedrijven. Overgebracht in 't Groningsch dialect door B.H. de Graaff.
27920-23: NIEMEIJER, JAN A. EN MULDER, AD. A.J. - Verzet in Groningen.
250909-2738: NIEMEIJER, JAN A. E.A. - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar Christelijke Gerformeerde Kerk te Groningen.
250909-2828: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv.

Next 1000 books from Bladzij 20

10/27