Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
250909-184: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in ‘t Zuidenveld. Deel 1: Kinderwereld rond 1900.
250909-2248: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL. - Zuurdijk 700.
250909-109: KUIPERS, G. - Langs kerkpaden door Drenthe.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
17313-106: KUIPERS, G. - Vroeger volksleven in Drenthe.
5116-38: KUIPERS, REINOLD (RED.). - Inkt van dizze stad. Groningen in gedichten.
260312-146: KUIPERS, HMS. E.A. - Oosterhesselen in oude ansichten. Waarin opgenomen afbeeldingen van Gees, Geesbrug, Nieuwlande,Oosterhesselen en Zwinderen.
24114-27: KUIPERS, G. - Belevenissen van Luuks Battelings volk en aner verhalen.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
16315-28: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof.
250909-5540: KUNDERA, MILAN. - Het boek van de lach en de vergetelheid.
16214-24: KUNDERA, MILAN. - Onwetenheid.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
19615-156: KUNST, RENÉ (EINDRED.). - Leeuwarden 750 - 2000. Hoofdstad van Friesland.
2315-31: KUNTZSCH, INGRID. - A history of jewels and jewellery.
251016-55: KUPER, HARM. - Het Westerwolder geslacht Hidding.
150311-174: KUPER, HARM. - Het geslacht Tibben. Van Wilsum tot in het land van de Reest.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
9315-101: KUPERUS, L. - Uut de Gröninger Veenkolonies. Novellen en schetsen.
250909-5041: KUPPERS, WILLEM EN VILLANUEVA, FELIX (RED.). - Van Gelre tot Gelderland. 650 jaar besturen van Gelderland 1339-1989.
12316-223: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
12316-224: KUPPERS, W.J. (RED.). - Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen / Ein Ostfriesischer Gelehrter in Groningen.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
080311-13: DRENTHE / ZUIDLAREN. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Zuidlaren.
9315-184: KUYPER, J. - Gemeente-atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel: Groningen.
4216-176: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Groningen 1867.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
15810-61: KUYPER, WIM. - Omzwervingen langs de oude Zuiderzee.
080311-12: DRENTHE / WESTERBORK. KUYPER. - Gemeentekaartje Kuyper van de gemeente Westerbork.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
050113-36: KWAKENBRUG, R.J. - De stad rondom de hoge toren. Gedenkboekje 1040-1940.
251016-185: KWAKENBURG, R.J. - Groningsche Bank voor handel en nijverheid 1908-1948.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
171116-13: LAAN, K. TER. - Nieuw Groninger Woordenboek. (1974).
261115-15: LAAN, WINES, VAN DER. - De Stamtoavel. Neie Grunneger moppen.
19913-107: LAAN, K. TER. - Hoezen van Gruindiek. Grunneger Vertelsters oet Laankmanstieden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
250909-1757: LAAN, K. TER. - Groninger Overleveringen. Tweede deel.
250909-2468: LAAN, K. TER. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
250909-1992: LAAN, K., TER. - Groningen voor honderd jaar. Volksverhalen uit de geschriften van die dagen.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
250909-5247: LAAN, K. TER. - Folklore van de Joden.
250909-5251: LAAN, K. TER. - Andermans wijsheid.
12316-109: LAAN, K. TER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN). - Prophecye van Jaarfke. De ziener van 't Oldambt.
15815-20: LAAN, WINES, VAN DER. - Grunneger Streekwoorden.
51015-58: LAAN, K. TER E.A. - Allerhande. Bekroonde Grönneger veurdrachten, riemsels en verhoaltjes.
250909-2014: LAAN, K. TER. - Middeleeuwse legenden uit Groningerland.
250909-1974: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: ?t malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
30614-20: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen. Tweede deel.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
30615-22: LAAN, K. TER. - Humor in Grunnegerlaand.
9315-140: LAAN, K. TER. - Groninger volksleven. Deel II: beschrijvende folklore.
010811-22: LAAN, K. TER. - De Boer in de Groninger Letteren.
30614-19: LAAN, K. TER. - Groninger overleveringen.
12316-110: LAAN, K. TER. - Fransen en Kozakken.
9315-139: LAAN, K. TER. - Maark en Pit. Stoere woorden in de Grunneger Toal.
261016-01: LAAR, MARIANNE EN KAREL (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-drukker.
16115-11: LAARS, T. VAN DER. - Nederlandsche gemeentewapens. Album voor Koffie-Hag Zegels.
250909-1801: LAATSMAN, W. - Het “winkeltje” van Hakkema.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
231109-46: LAKEMAN, J. E.A. - Vijftig jaar Blauw-Wit 1902-1952.
21215-05: DALAI LAMA. - Vrijheid in ballingschap. De autobiografie van Tenzin Gyatso de veertiende Dalai Lama van Tibet.
240910-56: LAMAN, PAULUS. - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger Regtskennis. Met verscheidene Aanmerkingen ende Bedenkingen vermeerdert.
161110-52: LAMBALGEN, L. VAN. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 1.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
261016-42: LAMBERTS, B. - Art Nouveau en Steenwijk. Casa Battlo tot Rams Woerthe.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
060211-34: LAMBOOIJ, HERMAN. - Getekend land. Nieuwe beelden van Hollands Noorderkwartier.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
171116-10: LAMMERTS VAN BUEREN, A. EN KATAN, EDW. (RED.). - Driekwart eeuw plattelandsgroei 1888-1963. Nederlandsche Heide Maatschappij 75 jaar.
250909-4988: LAMMERTS VAN BUEREN, A., VAN. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
28514-10: LAMPO, HUBERT. - De zwamen van Stonehenge.
140911-71: LAND, SIPKE, VAN DER. - De hersenspoelers.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
120712-04: LANDWEHR, JOHN. - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken..
241014-12: LANE FOX, ROBIN. - De Bijbel: Waarheid en verdichting.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
250909-3817: LANGE, DANIËL, DE, KALFF, G. EN LOOSJES, A. - Nederlandsch Volksliederenboek. Tweede bundel. 141 liederen voor zang en piano.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
19615-198: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
251016-127: LANGE, REINA, DE. - Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge. Ubbega in foto's.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
141210-48: LANGEN, FERDINAND. - Honderd uit. Over de eeuw die ging en de tijd die komen gaat.
12316-30: LANGEN, G.J. DE. - Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergoo in de vroege en volle middeleeuwen.
19816-15: LANGLAIS, XAVIER, DE. - Technisch handboek voor de kunstschilder. Olie- en acrylverf.
4216-03: LANJOUW, HINDRIK. E.A. (SAMENSTELLERS). - Anloo in het landschap drenthe.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
150310-23: LANSINK, LYDIA EN TAAT, JAN. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest 1888-1978.
16214-62: LANSINK, LYDIA EN DAEL, PETER, VAN. - De Nieuwe Krijtberg. Een neogotische droom.
171116-53: LANSINK, VICTOR M. - Stationnementen. Oude en nieuwe spoorwegstations in hedendaagse beelden.
050113-28: LANTING, H. - 140 Jaar Openbaar Onderwijs Winsum.
250909-2037: LAP, MAARTEN. - Stried om de Z.K. 2.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
010811-01: LASEUR, W.A. - Het Museum Meermanno-Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
180912-71: LAST, GEERT. - Een dorp in de Franse tijd. Het wel en wee van een Groninger gemeenschap tijdens de Napoleontische overheersing (1795-1813).
300311-07: LASZLO, ERVIN. - Het chaos punt. De wereld op een tweesprong. Nu wreken aan mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te voorkomen.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
250909-460: LAUCK, JENNIFER. - Still Waters. A Memoir.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de 'Zaamenspraak tusschen Pijter en Jaap dij malkaar op de weg ontmuiten boeten Stijntilpoorte'(1822).
26315-23: LAWHEAD, STEPHEN. - De heilige lans.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
121210-18: LEAVITT, DAVID. - Familiedans.
250909-5453: LEAVITT, DAVID. - Arkansas. Drie novellen.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
31015-12: LEE, TANITH. - De witte heks.
040910-17: LEE, JOANITA. - Recepten uit de Spaanse keuken.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
270909-248: LEEMANS, W.F. E.A. - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen. Tekst en bijlagen.
251113-14: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels II. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
51015-59: LEEMHUIS, HEIN. - Koopman Frank vertelt.
251113-05: LEEMHUIS, HEIN. - Meroakels 1945. Viefteg gedichten in `t Oldambster dialect.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
250909-3761: LEENDERTZ, P. - Het Wilhelmus van Nassouwe. Met verklaring en historische toelichting.
23814-35: LEENINGA, J.J. EN WESTRA, E. JAC. - En toch staat de Martini. Groningen onder Duitsch schrikbewind.
180912-144: LEEUW, GER, DE. - Rondom de Heerenhof. Historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
12313-16: LEEUWEN, WIES VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Oostelijk Brabant.
251016-128: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
250909-4906: LEEUWEN, J.A. VAN E.A. - Licht en Schaduw gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882 - 26 januari - 1932. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemst
250909-3706: LEEUWEN, BERNET, VAN. - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht.
250909-2010: LEEUWEN, P.J. VAN. - Geschiedenis van de Groninger literatuur.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
240910-112: LEEUWEN, P.J. VAN. - Drij kerstverhoalen.
300311-59: LEEUWEN, P. VAN. - 40 jaar buizen.
4216-59: LEEUWEN, P.J. VAN. - Lopster laidjes.
4216-119: LEEUWEN, P.J. VAN. - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
19816-16: LEEUWRIK, NEL. - Kantklossen. Met 50 nieuwe patronen.
30614-43: LEEUWRIK, NEL. - Kantklosplezier. Een keur van 50 kantklospatronen.
261016-19: LEFEBVRE, GEORGES. - The Great Fear of 1789. Rural Panic in Rural France.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
251016-16: LEGEMAAT, WIL. - Jouw hart sta ik nooit meer af. de oorlogsliefde van Jans en Martha, 1937-1945.
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
8416-16: ONS LEGER - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep de C Divisie 7 December. Eerste deel sept. 1946-mrt. 1947.
19615-114: LEGGER, J. - 'n Bonde riege. Eernst en babbelguuchies. Grvnneger riemsels.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
21215-35: LEHMANN-HAUPT, HELLMUT. - An introduction to the woodcut of the seventeenth century.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
250909-3721: LEHR, ANDRÉ. - Beiaardkunst in de lage landen.
250909-5216: LEHR, ANDRÉ E.A. - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
250909-3400: LEIJERZAPF, INGEBORG TH., BOOL, FLIP, BROOS, KEES EN BARENTS, ELS (RED.). - Fotografie in Nederland 1839-1920, 1920-1940 en 1940-1975.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.
22115-35: LELOUX, H.J. - Het Zutphens Liedboek. ms. Weimar Oct 146
250909-3638: LEMAIRE, R. - Beknopte geschiedenis van de meubelkunst.
261016-43: LEMCKE, DIERK. - Horst Janssen. Landschaften 1942-1989.
250909-2075: LEMEIN, HENNIE. - Onder d’Olle Witte.
20713-21: LEMM, ROBERT. - Maranatha. De ridder en de draak.
10813-27: LEMM, ROBERT. - Een grote paus. Het pontificaat van Johannes Paulus II in hisorisch perspectief.
250909-4774: LEMMENS, G. TH. E.A. - De Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
250909-3503: LEMMENS, G. EN BOGAERS, JULIETTE (SAMENSTELLING). - Nijmeegs Zilver 1400-1900.
250909-1641: LENDERS, JAN. - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
250909-4982: LENNART, CLARE. - Utrecht stad en provincie.
251016-129: LENSELINK, FRANZ. - Delfzijl 1940 - 1945. Een terugblik op vijf jaren oorlog en bezetting.
300113-31: LENSTRA, CHR. - Over de zeevang gesproken. Episoden uit de historie van het Oude Land.
250909-4004: LENTINK, RAMON M. - Algorithmic Decision Support for Shunt Planning.
250909-5816: LEOPARD, JOHN. - Ships in bottles. A modeller`s guide.
250909-1227: LEOPOLD, H.M.R. - Uit de leerschool van de spade.
51015-118: LEOPOLD, J.H. - Goud en zilver van het Groninger land. Groninger streekdrachtsieraden 1800-1900.
250909-2432: LEPAGE, JEAN-DENIS. - Vestingen en schansen in Groningen. Eeuwenlang de hoeksteen van de Nederlandse defensie.
250909-5010: LEPOETER, G.J. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld. Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het woord.
250909-5447: LEROUX, LISE. - Met één hand klappen.
190213-05: LEROY, J.T. - Het hart is bovenal bedrieglijk.
220310-122: LERUS. - Störmlicht.
51015-119: LESTERHUIS-REININGA, GRÉ. - De geur van vroeger.
7814-01: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Vogels lokken in de tuin.
101114-55: LESTRIEUX, ELISABETH. - Vlinders lokken in de tuin.
11013-20: LESTRIEUX, ELISABETH, DE. - Met andere ogen. Heerlijkheden beproefd en bekeken.
251016-67: LETTERIE, MARTINE. - Focke en het geheim van Magnus.
21215-37: LEUNISSEN, JEF. - Minnery, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht's onbekend verleden.
19615-18: LEUR, ARJAN, VAN DER E.A. - Vier eeuwen gemeentepolitie in Groningen.
261016-63: LEUSINK, JANE. - Er is weinig aan de lente veranderd.
250909-2851: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
17313-07: LEUTSCHER, JOKE E.A. (RED.). - Gered verleden. 20 jaar Stichting Monument & Materiaal.
1516-35: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-23: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2005. 10e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
16516-24: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. (RED.). E.A. - Hervonden stad 2008. 13e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
27115-01: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2007. 12e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
150311-188: LEVISSON, R.A. E.A. - De Drentse kopper-galerij.
111116-16: LEWINSKY, CHARLES. - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
250909-468: LIBERA, ANTONI. - Madame.
12714-38: LICHER, EDMUND. - Frans Hage. Poëtische abstrakties en ander werk.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
4914-14: LIEMBURG, ALT. - 125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud 1879-2004.
25616-11: LIEMOT, AD, VAN. - De drogist. Hoe een verzetsheld na de oorlog in ongenade viel.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
250909-5046: LIESHOUT, JAN, VAN. - En de boer, hij gardeniert voort… De geschiedenis van de Coöperatieve Veiling-Vereeniging (1915-1946) en de Coöperatieve Venlose Veiling-Vereeniging (1946-1990).
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
250909-4989: LIJTEN, M.J.H.A. - Het burgerlijk proces in stad en Meijerij van ‘s Hertogenbosch 1530-1811.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
5313-08: LINDE, IRENE, VAN DER EN SEGERS, NICOLE. - Het veer van Istanbul. Ontmoetingen langs de Bosporus.
250909-4538: LINDEN, NICO, TER. - In de buik van God.
23813-24: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat 1. De Thora.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
140910-48: LINDEN, NICO, TER. - Het verhaal gaat? 2. Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheus.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
250909-4464: LINDENFIELD, GAEL. - Zelfvertrouwen. Vergroot je zelfrespect en verbeter je leven.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
9315-191: LINDOW, WOLFGANG. - Plattdeutsches Wörterbuch.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
250909-216: LINTHORST HOMAN, J. - Van Kerspel tot Gemeente. Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar landbouwleven.
251016-39: LINTHORST HOMAN, H.P. (VOORWOORD) E.A. - Rijkslandbouwwinterschool Leeuwarden 1897-1947.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
7913-22: LIST, GERRY, VAN DER. - Katholiek. Verhalen over rooms Nederland, toen en nu.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
61214-46: LOBS, PETER. - Praktijkboek zeevissen.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
8416-27: LOENEN MARTINET, J. VAN. (RED.). - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
4216-185: LOER, J. EN KOOI, H.J. - Kloosterland / Land der Klöster. Fryslân / Groningen / Ostfriesland.
251016-248: LÖFFLER, M.A.M. E.A. - Eilanden natuurlijk. Natuurlijke dynamiek en veerkracht op de Waddeneilanden.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
30315-31: LOHMAN, MICHAEL. - De complete insectengids. Kenmerken. Verspreiding. Voortplanting.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
250909-5007: LOHUIZEN, G.S. VAN E.A. - Honderd jaar Epe. Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Epe van 1878 tot 1978.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-27: LOO, TESSA DE. - Kenau.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-’t Loo.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
250909-5237: LOOMAN, H.J. - Het boek van de schaats.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
090611-05: LOON, J.K. VAN. - Niet interessant, en toch… Iets uit de geschiedenis van den arbeid der afd. Arnhem van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging.
61115-41: LOON, ANDRÉ, J. VAN EN MOOSER, ROB. - Vogels van Schiermonnikoog. Gezien - geteld - opgetekend.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
250909-2706: LOONSTRA, W. - Kent u ze nog… de Leeksters.
16115-41: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-4905: LOOSJES, A. - ‘s Gravenhage in beeld.
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
180111-69: LOUWERSE, DAVID E.A. (RED.). - Groen in Rotterdam. Heden, verleden en toekomst van het landschap in de stad.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
91015-08: LOWELL, IVANA EN FINE, LISA. - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
301011-79: LOXTON, HOWARD. - Kattengids. Met beschrijving van meer dan 90 variëteiten.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
51015-120: LUBBERTS, A.A. EN RIEMERSMA, H.J. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Westerwolde in woord en beeld.
251016-216: LUBBING, HERMANN. - Friesische Sagen. Von Texel bis Sylt.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
8713-35: LUCIE-SMITH, EDWARD - Moderne kunst. Van abstract expressionisme tot postmodernisme.
251016-17: LUCKER, TIA (EINDRED.). - Assen vanuit de lucht.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
61115-66: LUDLUM, ROBERT - De Bancroft Strategie.
61115-80: LUDLUM. - Het Omaha conflict.
61115-65: LUDLUM, ROBERT - Het Janson Dilemma.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
251113-81: LUDWIG, J.B. - Het geschenk van het lantschap. Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
19913-241: LUDWIG, HANNAH. EN MOUS, HUUB. - Abe Gerlsma. Overzichtstentoonstelling.
280412-40: LUGARD, G.J. - "Vijf eeuwen Deventer. Beschouwing over de culturele en commerciële ontwikkeling van de "Heerlicke Keyser Vrie anse stadt" en de plaats die de drukkers daarbij innamen."
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
12316-112: LUGTENBORG, G.P. - Boeren en bunders van 1806 tot 1987 in de voormalige kerspelen Bellingeweer en Wetsinge. Deel I. Wetsinge.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
241014-04: LUIKEN, DESIREE. - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
140911-24: LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
270909-189: LUNING, H.M. - Gemeentepolitie Assen. Van Kerspelsoldaat tot Regio-agent 1714 - 1994.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
5313-13: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
270909-224: LÜPKES, W. - Ostfriesische Volkskunde.
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
250909-5001: LUREMAN, ROB E.A. - ‘n Moment voor een monument. Beeldbepalende bouwwerken in Doetinchem en omgeving.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
250909-4100: LUSTIG, HARMEN. - De hemel is niet ver meer.
1814-25: LUTEIJN, C.M. - Drie eeuwen wezenverzorging in het Groene Weeshuis der Hervormde Gemeente te Groningen 1660-1960.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
250909-849: LYCKLAMA A NIJEHOLT, J.A. - Vrijmoedige beoordeeling van de bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Tweede stuk: natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland. 1872.
120712-18: LYTHE, S.G.E. AND BUTT, J. - An economic history of Scotland 1100-1939.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
250909-1951: MAAIJER, HAARM. - Gas en toal.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
16516-43: MADONNA AND MEISEL, STEVEN. - Sex.
17313-168: MAESEN, ANTOINE, VAN DER, JELLEMA, C.O., EKKERS, REMCO EN REIJNTJES, ROEL. - Ver Gezicht en Gedichten.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
9315-14: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
250909-4480: MAHONY, PATRICK J. - Freud and the Rat Man.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
241010-12: MALAURIE, JEAN. - Ultima Thule. Explorers and Natives in the Polar North.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
250909-3643: MANCOFF, DEBRA N. - Sunflowers.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
31015-11: MANKELL, HENNING. - Dwaalsporen.
10415-08: MANKELL, HENNING. - De terugkeer van de dansleraar.
10415-04: MANKELL, HENNING. - Kennedy's brein.
10415-05: MANKELL, HENNING. - Honden van Riga.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
140212-20: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Groningen.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
311016-50: MAOR, ELI. - Dem Unendlichen auf der Spur.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
250909-4052: MARAIN, ELISABETH. - De vluchtelingen. Cyclus der legenden 1.
250909-1831: MAREMA, E. - Dei ‘t lest lacht. Bleispul in drei bedrieven. Veur 5 heren en 5 doames.
231011-88: MAREMA, E. - Op Diekstroaheerd. Toneelspel in twee bedrijven.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
250909-4625: MARIJS, MEINDERT, H.M. (SAMENSTELLING). - ‘s-Gravenhage in beeld. De residentie in de twintiger en dertiger jaren.
27315-13: MARILLIER, JULIET. - Zoon van de schaduwen. Deel 2: De zeven wateren.
19615-170: MARINA, IMCA. - Gedichten van Ameland.
010811-36: MARINUS, B. - Verenigen hier is Fransch. Organisatie van sigarenmakers in Kampen (1894-1913).
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
1216-08: MARKLUND, LIZA. - De rode wolf.
61115-77: MARKLUND, LIZA. - Het testament van Nobel.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it’s origins to c. 1800.
250909-4607: MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
4216-122: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoofdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
141210-34: MARS, TON EN HERZOG, KATALIN. - Ab Uno / Ab Unum.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 – 1639 – 1648 – 1654 – 1741 – 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-5187: MARSMAN, JOOP EN HELLEMA, PETER. - 125 Jaar Becker. Van instrumentmaker tot opticiens-audiciensbedrijf.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
270909-11: MARTIN, MARIJKE E.A. - Alessandro & Francesco Mendini! Philippe Starck! Michele de Lucchi! Coop Himmelb(l)au! in Groningen!
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
20713-04: MARTINA, ROY. - www.God.com.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
10215-14: MARWICK, ERNEST W. - The Folklore of Orkney and Shetland.
080311-24: MARZIO, PETER C. - The Democratic Art. Pictures for a 19th-Century America. Chromolithography 1840-1900.
3915-03: MASLYN, DAVID UND NÄGELE, HILDEGARD. - Fritz Eichenberg. Werkkatalog der illustrierten Bücher 1922-1987.
5413-18: MASOLIJN, LAU. - Jubileumboek Tennisclub Nienoord-Leek 60 jaar.
250909-4766: MAST, MICHIEL, VAN DER EN RIJVEN, GUUS. - Den Haag: over bouwen, breken en behouden.
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
231011-178: MATERS, PETRA. - Bart Peizel (1887-1974). Jonker tussen de joffers.
290812-05: MATERS, PETRA E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 14, 2002. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5481: MÁTESIS, PAVLOS. - De Oude.
280412-03: MATHIJSEN, MARITA. - De kring van Heiloo.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
010610-40: MATTHEY, I.B.M. (HOOFDRED.). - Westeremden het verleden van een Gronings terpdorp.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
18415-06: MAY, JULIAN. - De krans van de boogschutter. Deel 3 De Kronieken van Rampart.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
250909-51: MAZAL, OTTO. - Byzanz und das Abendland. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Handbuch und katalog.
18415-04: MCCAFFREY, ANNE. - De witte draak. 1e deel De Drakenrijders van Pern.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
250909-5414: MCGRATH, PATRICK. - Martha Peake.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
150311-176: MEBIUS, THEO E.A. - Wie had dit durven dromen… Samengesteld t.g.v het vijftigjarig huwelijk van Koos Mebius en Wiep Kooi op 19 juli 1978.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
260312-147: MEDENDORP, J.D. - Zuidlaren in oude ansichten.
12316-16: MEDENDORP, J.D. - Kent u ze nog... de Zuidlaarders. Waarin ook afbeeldingen van Zuidlaarderveen, Midlaren en De Groeve.
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
250909-4950: MEERMAN, M. - De Geul zij-rivier van de Maas. Bijdrage tot de hydrografie van een uniek riviertje.
250909-1076: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen II. Friesland.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
250909-1795: MEESTERS, WOLF. - Hielko.
16214-75: MEESTERS, WOLF. - De Bijbel behandeld voor jonge mensen.
16315-10: MEEUWSE, KARINA. - Het huis van Han. Honderd jaar Chinese geschiedenis in Nederland.
250909-3860: MEEUWSEN, HENK E.A. - Vogelconcentraties in Groningen.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
26316-04: MEHTA, ANIL KUMAR. - Ayurveda in de praktijk. Grondbeginselen - diagnosemethode - leefwijze - voeding.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
7913-05: MEIJEL, SUN, VAN. - Op weg naar inzicht.
6514-34: MEIJER, ISCHA. - Een jongetje dat alles goed zou maken.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-5099: MEIJER, JAAP. - Het Jonas Daniël Meijerplein. Bezinning op drie eeuwen Amsterdams Jodendom.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
1814-21: MEIJER, JAAP. - Tolk van 't olle volk. Joods supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan.
51015-197: MEIJERING, HENDRUK DERK. - De willekeuren van de Opstalboom (1323). Een filologisch-historische monografie.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4216-18: MEIJERING, H.D E.A. (RED.). - Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 scripta.
251016-18: MEIJERS, EGBERT A. - Flint, zwerver uit de oertijd.
18316-08: MEIJSING, GEERTEN. - Siciliaanse vespers.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2505: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
251016-217: MEINZ, MANFRED. - Der mittelalterliche Sakralbau in Ostfriesland.
250909-4606: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
251016-131: MEISCHKE, R. - Het kleurenschema van de middeleeuwse kerkinterieurs van Groningen.
28514-78: MEKEL, ANNIE. - Spaigeln.
250909-3581: MELIS, WIM. - De Hof van Eden. The Garden of Eden. Unbeschreiblich weiblich? De ketting IV-V. The Chain IV-V. [Noorderlicht].
251016-204: MELLEMA, LOUISE. - Martin van Waning 1887-1972.
9315-204: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
25710-50: MELLEMA, LOUISE. - De magie van de zee.
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4244: MENDE, LIESBETH. - Afhaalmeisje.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
19615-68: MENSONIDES, S.S. E.A. - Winsums Verleden.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
24114-53: MERCIER, PASCAL. - Perlmann's zwijgen.
111116-42: PASCAL MERCIER. - Nachttrein naar Lissabon.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
30615-43: MÉRODE, WILLEM, DE. - Doodenboek.
71213-113: CENTRALE MERWEDEKANAAL. - De Centrale Merwedekanaal van de N.V. Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf,
8713-20: MESSEL, SAUL, VAN. - Ongeneeselk / Grunneger gedichten. Vief olle bundels en ain spiksplinternije.
270909-204: MESSEL, SAUL, VAN. - Drenthe. Een bundel Joodse poëzie.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
251016-68: MESSEL, SAUL, VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
180912-106: MESSEL, SAUL, VAN. - Golgotha met rente. Joodse Jezus-poëzie.
27713-10: MESSING, MARCEL. - De stilte die tot ons spreekt. Balanceren tussen tijd en tijdloosheid.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.
250909-4890: METSELAAR, RON (VOORWOORD). - Jubileum uitgave D.C.O. 1930-1980. 50 jaar Door Combinatie Overwinning.
190410-47: METZELAAR, HELEN (RED.). - Zes vrouwelijke componisten.
16115-40: MEUELBELT, JOS EN KRAMER, KEES. - Een wandeling door ons dorp Schermerhorn.
250909-3566: MEULDER, MAARTEN J. DE E.A. - Twintig jaar ontwerpen in opdracht. Tineke Wieringa grafisch ontwerper 1973-1993.
250909-3282: MEULDIJK, WIM. - Pipo is er weer!
250909-4389: MEULEN, JAN, VAN DER. - Dierbare doordravers.
151212-30: MEULEN, TONY, VAN DER. - Anders nog iets? De teloorgang van de middenstand.
251016-40: MEULEN, M.E. VAN DER. - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
031210-30: MEULEN, DIRK, VAN DER EN DURAN DE HUERRA, MARTA. - Oude en nieuwe Maya’s. Een reisverslag.
251016-205: MEULEN, ADRI, VAN DER EN SMEELE, PAUL. - Fries kerfsnee aardewerk 1750-1950.
16516-50: MEULEN, MARTEN, VAN DER. - Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn.
250909-4210: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
290812-54: MEULENDIJKS, JAN EN SCHUIL, BART. - Anagrammen woordenboek. Met 15.000 woordvondsten. Van letterkeer tot ketterleer.
9615-25: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
4216-123: MEULMAN, G.G. E.A. - Het openbaar onderwijs in het dorp Vlagtwedde.
250909-3573: MEURS, INEZ (SAMENSTELLING). - John Louis Torenbeek.
171116-23: MEYDAM, FLORIS. - Leerdam glas 1944-1986.
191113-07: MEYER-BERKHOUT, EDDA. - 1000 prima tips voor de keuken.
250909-4609: MEYER, G.M., DE EN GRAAFHUIS, A. - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.
250909-3494: MEYER, FRANCOIS EN MEYER, JACQUELINE. - Art Faces. Portraits of Artists in the Photo-Collection of Francois and Jacqueline Meyer.
250909-3044: MEYER, HAN E.A. - Stadsontwerp Groningen.
250909-4650: MEYERE, JOS, DE. - Het Agnietenklooster te Utrecht.
140212-55: MEYLOF, LOUIS. - Scheepsrevue. Buitenlandse sleepboten.
140212-50: MEYLOF, LOUIS. - Scheepsrevue. Internationale veerboten.
250909-5321: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw.
300113-02: MICHAEL, SAMMY. - Water kust water.
250909-5497: MICHAEL, JAN. - De kunst van het vliegen.
250909-5314: MICHAEL, JAN. - Amsterdam Blues.
250909-5595: MICHEL, NICOLAS. - De laatste reis van Emilie.
250909-1684: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
250909-5004: MICKLINGHOFF, FRANS. - Monumentaal groen in Wassenaar.
9315-80: MIDDEL, AREND. - Familieboek Middel. Een Gronings - Drentse Veenkoloniale familie.
9315-81: MIDDEL, AREND. - Familie Middel 1635-2000 Westerkwartier.
251016-132: MIDDEL, REINT. - Het verzet in de gemeente Loppersum (1940-1945).
250909-3130: MIDDELSTUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Middelstum.
4216-19: MIDDENDORP, FOKKE. - De Van Harens en Wolvega.
250909-3131: MIDWOLDA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Midwolda.
28514-133: MIEDEMA, M. EN MULDER-TE VELDE, C. - Jublileumboek Oranje Nassauschool 1955-2005. School voor christelijk basisonderwijs.
4914-17: MIEDEMA, ARJEN. - In beide handpalmen.
11114-42: MIEDEMA, ARJEN. - De Heer van 't Wold.
250909-3735: MIELECH, GRAZYNA EN STUT, PETER. - 1:1 Drie architectuurprojecten.
250909-4456: MIELKE, URSUL. - Kinderproblemen beter begrijpen. Oorzaken onderkennen. Vertrouwen wekken. Problemen oplossen.
250909-1608: MIERT, JAN, VAN. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
250909-1248: MIETZNER, ERHARD. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
250909-971: MIGCHELS, ALBERT. - In het spoor van Trijntje. De geslachten Migchels en Sterenborg.
130310-47: MIGNOT, CLAUDE. - Architecture of the 19th Century.
150310-31: MIJKSENAAR, P.J. - Amsterdam verleden 1275-1900 heden 1900-1950 toekomst 1950-2000.
250909-3544: MILES, PETER, MURRAY, DAMON, SORREL, STEPHEN AND PECKHAM, SHANNA. - Fuel Three Thousand.
28815-01: MILES, ROSALIND. - Koningin van het Zomerland. Guenevere Boek 1.
20510-44: MILIKOWSKI, EFRAIM. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer, tekenaar, schilder en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk.
220711-07: MILLETT, ALLAN R. AND MASLOWSKI, PETER. - For the common defense. A military history of the United States of America.
250909-1337: MILNE, GUSTAV. - Book of Roman London. Urban archaeology on the nation?s capital.
231011-12: MILOSEVIC, MILI E.A. - Om de hoek. Fototentoonstelling over twee werelden in Groningen: Oranjewijk en Bloemenbuurt.
250909-1174: MILTON, JOYCE. - Sunrise of power. The rise and fall of empires. Ancient Egypt. Alexander and the world of Hellenism.
250909-4211: MINCO, MARGA. - De val.
18214-08: MINDERHOUD, HUIB D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente.
250909-326: MINDERHOUD, H.D. - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de gechiedenis van stad en buurtschappen.
250909-335: MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Dalen en Schoonebeek.
250909-410: MINDERHOUD, HUIB D. - Drie generaties de Jonge. Ondernemers.
250909-412: MINDERHOUD, HUIB D. - Aleida Kramer?s Stichting 1902-1992.
250909-2344: MINDERHOUD, G. - Ontwikkeling en beteekenis der landbouwindustrie in Groningen.
28514-34: MINDERHOUD, H.D. - Schoonebeek de eeuwen door. Grepen uit de geschiedenis van dorpen en buurtschappen.
4216-171: MINDERHOUD, J.M. - De Harmonie, eens het culturele centrum van Groningen.
250909-299: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe.
19913-177: MINDERHOUD, H.D. - 700 Jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen.
251113-82: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Noord Drenthe.
251113-83: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Zuidwest Drenthe.
250909-3351: MINERVA. - Academie Minerva. Eindexamencatalogus 1991.
250909-2905: MINNE, J.J. V.D. E.A. - Behoud ik jou - Behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd.
280412-30: MIRANDA, F, DE. - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west. Religieuze en kerkeljke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
250909-3920: MITCHELL, SUSANNE EN HAYNES, BARBARA. - Planten vermeerderen.
250909-12: MITTLER, ELMAR E.A. - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986 Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
251113-85: MOEK, HARM EN MOEK, JOPPIE. - Gieten in oude ansichten deel 2.
23414-07: MOERMAN, H.J. EN REIJERS, A.J. - De eilanden Schokland en Urk.
250909-381: MOES, JOOP. - Slechts in uw spoor... Momenten uit 50 jaar Gereformeerd kerkelijk leven te Pesse.
140110-29: MOESKER, A. - Ziekenhuiszorg in de Kanaalstreek. 25 Jaar Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.
250909-2818: MOESKER, ALBERT EN BEEK, OLAV. - 75 Joar Grunneger Sproak in Stad. Zo as t raailt en zaailt.
250909-5474: MOGGACH, DEBORAH. - Laatste aanmaning.
250909-5354: MOGGACH, DEBORAH. - Deining.
250909-5355: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts.
3915-16: MOHEN, JEAN-PIERRE. - The world of megaliths.
12316-212: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 36.
12316-213: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 37.
12316-214: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Friesisches Jahrbuch. Band 35. Emder Jahrbuch, fünfunddreissigster Band/ Jierboek 1955 fan de Fryske Akademy / Jahrbuch der Nordfriesichen vereins für Heimatkunde und Heimatliebe Band 30
250909-5551: MOKEDDEM, MALIKA. - De ontheemde.
250909-83: MOL MONCOURT, A.E.S. DE EN LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen . 157 Jaar militaire aanwezigheid in Assen.
23813-16: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
251016-133: MOLEMA, JAN E.A. - 400 jaar Pekela.
250909-4366: MOLEN, S.J. VAN DER. - Molens van het Noordererf.
251016-21: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
250909-902: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd.
250909-757: MOLEN, S.J. VAN DER. - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
250909-763: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
270909-23: MOLEN, S.J. VAN DER. - Ta de Fryske folkskunde II. Samling losse stikken.
250909-867: MOLEN, S.J. VAN DER. - De Friesche kalenderfeesten. Volksgebruiken van Westerlauwersch Friesland, het geheele jaar rond.
250909-827: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs karakteristieke Friese dorpen.
250909-4367: MOLEN, S.J. VAN DER. - Stinzen, Borgen en Havezaten van het Noordererf.
250909-4369: MOLEN, S.J. VAN DER. - Boerderijen van het Noordererf.
250909-4374: MOLEN, S.J. VAN DER. - Klokkestoelen van het Noordererf.
250909-742: MOLEN, S.J., VAN DER. - Wat Friese munters sloegen. Eem korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
250909-743: MOLEN, S.J., VAN DER. - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
250909-795: MOLEN, S.J. VAN. - De Friese zuidwesthoek. Ruimte en rust.
250909-1138: MOLEN, J.R., TER EN KUYKEN-SCHNEIDER, D.U. (RED.). - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. / Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
250909-5796: MOLEN, S.J., VAN DER. - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
251016-237: MOLEN, S.J. VAN DER (RED.). - Waddenfolklore.
251016-41: MOLEN, S.J. VAN DER. - Opsterlan. Skiednis fan in Wâldgritenij.
250909-1704: MOLEN, J.R. TER. - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruiks in Nederland.
251016-20: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling.
220310-146: MOLEN, S.J. VAN DER. - En us Harke mei syn kleare kop. (65 jier Frysk Winter-junenocht).
12316-31: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen.
250909-2282: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.
290413-21: PROVINCIALE MOLENCOMMISSIE (SAMENSTELLING). - Groninger molens.
9315-178: MOLENHUIS, FRED. - Van eenzame opsluiting naar veilig behandelen 1884-2009. In 125 jaar van Strafgevangenis te Groningen tot Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag.
51015-121: MOLLEMA, WIM. - Ulrum veranderd gezicht 1900-1980.
9315-145: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een blik in het verleden.
180912-81: MOLLEMA, WIM. - Gemeente Leens. Een blik in het verleden.
250909-778: MOLLEMA, G.J. - Van geslacht tot geslacht. De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Buitenpost.
250909-649: MÖLLER, MONIQUE. - Wij zijn niet alleen.
311016-34: MONAHAN, PATRICIA E.A. - Schilderen compleet. Aquarel - Acryl - Olieverf.
12714-26: MONDFRANS, ERNA, VAN. - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal.
22115-05: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
250909-1397: MONTEFIORE, SIMON SEBAG. - The life of Potemkin. Prince of princes.
10813-21: MOODY, RAYMOND A. - Life after life. The investigation of a phemenon-survival of bodily death.
250909-2466: MOOIJ, JOKE EN STRATING, HENK. - Gevormd door de tijd.
141210-53: MOOIJ, J. - Tussen de bedrijven door. 150 jaar bedrijfsleven en Kamers van Koophandel in Overijssel.
23814-19: MOOR, JANNY, DE. - Regionale lekkernijen uit heel Nederland.
250909-4143: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
250909-5562: MOORE, BRIAN. - De kleur van bloed.
250909-500: MOORE, CHRISTOPHER. - A dirty job.
250909-5350: MOORE, JEFFREY. - De rode rozenketen.
250909-1171: MOOREHEAD, CAROLINE. - De verloren schatten van Troje.
1814-44: MOOREN, FRANCIS, VAN DER. - Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen.
30315-34: MOORMANN, J.G.M. E.A. (RED.). - Bloemlezing in de Overijssels-Gelderse volkstaal.
250909-4928: MOORSEL, HENDRIK GODEFRIDUS, VAN. - Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen.
3915-28: MORGAN, JOAN AND RICHARDS, ALISON. - A paradise out of a common field. The pleasures and plenty of the Victorian garden.
7814-39: MORGENSTER, HANNES. - Busverhalen. Kleine belevenissen uit de wereld van het Openbaar Vervoer.
11113-28: MORICKE, PETER EN KORIJN, E.G. - Van kousen en kansen. 75 jaar Miss Etam.
250909-4026: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
250909-426: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
10414-16: MÖRING, MARCEL. - Louteringsberg.
250909-4262: MORRIËN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen.
071211-20: MORRIËN, ADRIAAN. - Plantage Muidergracht.
250909-3369: MORRIS, FRANCES. - Chris Burden. When Robots Rule: The Two-Minute Airplane Factory.
250909-5462: MORRISON, CRYSSE. - Slapen in het zand.
250909-5356: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg.
8416-05: MORSIUS, C. - Practische banketbakkerij-kunst. Deel1.
250909-3525: MORTIMER, F.J. - Photograms of the year 1939. The annual review of the world’s pictorial photographic work.
08012013-26: MOSCOVITER, HERMAN. - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
101213-17: MOSLEY, LEONARD. - Hermann Göring. Portret van een Rijksmaarschalk.
311016-43: MOSMANS, JAN. - De St Janskerk te 's-Hertogenbosch.
250909-3881: MOUCHA, JOSEF. - A colour guide to familiar butterflies, caterpillars and chrysalides.
250909-5129: MOULIN, D. DE. - Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit Nijmegen.
250909-5124: MOURIK, B.A. VAN. - Universitas Leidensis.
141013-19: MOUS, HUUB (TEKST). - Holly Witteveen. Tekeningen in gemengde techniek en ingekleurde etsen.
250909-805: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
171116-32: MOUS, HUUB. - Gerrit Offringa. Uit stof waar dromen van gemaakt zijn.
19913-244: MOUS, HUUB EN STEENSMA, REGNERUS (RED.). - Gerrit Terpstra.
13613-16: MOUT, COOS EN HEERINGA, ANNEKE (SAMENSTELLING). - Ik zou nog wel eens willen weten..... 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren.
1516-16: MOUTIER, MARIE. - Brieven van de Wehrmacht. Duitse soldaten vertellen over hun oorlog.
61214-50: MOYERS, BILL. - Gezondheid en geest. De helende werking van de geest.
15414-13: MUETSTEGE, CHARLES. - Een Amerikaanse droom.
250909-4773: MUIDERMAN, J. E.A. - Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
250909-68: MUIR, PERCY. - English children’s books 1600 to 1900.
250909-5539: MUKERJEE, RUCHIRA. - Uit de schaduw.
4914-31: MUL, GERARD E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Garrelsweer 1872 – 1997.
251016-233: MULDER, AD. J. - Verzetsman in uniform.
5116-15: MULDER-RADETZKY, R.L.P. - Staniastate te Oenkerk.
21215-25: MULDER, KORNELIS (RED.). - Klienkralen. Overleveringen en verhalen, gedichten, liedjes en rijmpjes, psalmen en gezangen in de Groninger streektaal.
250909-786: MULDER, TINY. - Juffer Kuorkebier. It lytse dram fan in Dokkumer dame en oare wiere skiednissenfan minsklike, dierlike, plantaerdige en mineraleskepsel op rym bieskreaun.
250909-187: MULDER, DIRK EN PRINSEN, BEN. - Bronnen van herinnering Westerbork Cahiers I.
250909-3063: MULDER, MARIEKE. - Een broertje dood aan de regenten. Drie decennia D66 in de stad Groningen.
250909-2533: MULDER, DIRK. - Onderwijs in de leer hunne godsdienst. Anderhalve eeuw bijzondere scholen en honderd jaar Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs in Veendam en Wildervank.
031109-24: MULDER, DIRK EN VEEN, HARM, VAN DER (RED.). - De jeudse jongens van WVV.
250909-2508: MULDER AD. A.J. EN REINDERS, HARM (RED.). - De nadagen van het verzet.
250909-384: MULDER, D. E.A. - Blik op Rolde.
15914-44: MULDER, DIRK, TIKTAK, AALTJE EN VEEN, HARM, VAN DER. - Weinigen van velen. Notulenboek van een Joodse Gemeenschap 1940-1942.
1216-43: MULDER, G.J. - De schepen van de familie Wester(s) vanaf 1846 tot heden.
9315-60: MULDER, J.J. - Met dank aan de Russen. Paleis van Justitie, leeuwarden.
250909-3332: MULDER, HANS EN OUDSTEN, ADRI, DEN. - Natuurlijk met potlood. Sjoerd Kuperus.
10215-23: MULDER, KORNELIS. - Hannekemaaiers en Kiepkerels.
15914-78: MULDER, J. - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen.
16516-10: MULDER, TINY. - De bjusterbaarlike reis fan menear Prikkeskonk.
141210-35: MULDERS, WIM, VAN (TEKST). - Leo Copers. Des vases / Vazen.
151211-09: MULISCH, HARRY. - Hoogste tijd.
040512-20: MULISCH, HARRY. - De pupil.
2114-04: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel.
71213-39: MULISCH, HARRY. - Archibald strohalm.
6514-35: MULISCH, HARRY. - De procedure.
270909-225: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG. - Vasa Sacra. Altargerät in Ostfriesland.
30315-28: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. UND KUBIN, ALFRED. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins / Aus meinem Leben.
16516-40: MULLER, S. - Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. I Het bisdom Utrecht.
280310-29: MULLER, JUUL. - Max van Egmond. Toonaangevend kunstenaar.
16315-35: MULTATULI. - Volledig werk 13. Brieven en documenten uit de jaren 1868-1869.
16315-32: MULTATULI. - Volledig werk 19. Brieven en documenten uit de jaren 1878-1879.
16315-36: MULTATULI. - Volledig werk 14. Brieven en documenten uit de jaren 1870-1871.
16315-37: MULTATULI. - Volledig werk 18. Brieven en documenten uit de jaren 1875-1877.
16315-33: MULTATULI. - Volledig werk 15. Brieven en documenten uit de jaren 1872-1873.
23715-18: MUNCK, CHRISTINA, DE. - Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Een miskende Bonaparte.
250909-3884: MUNK, P. - De Sierwatervogelsport in zijn vele facetten.
250909-3132: MUNTENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Muntendam.
250909-2515: MUNTINGA, J.E. EN BRONGERS, G.A. - Uithuizen. I. Landbouwkundige aspecten.
251016-134: MUNTINGA, J.E. - Het landschap Westerwolde. Een landbouwkundige studie.
111116-45: MURAKAMI, HARUKI. - Kafka op het strand.
28514-02: MURDOCH, IRIS. - De klok.
311016-21: MURRAY, MICHAEL. - Modern critical theory: a phenomenological introduction.
250909-312: MUSCH, JAN EVERT E.A. - De brink rondom Annen rondom de brink.
250909-4434: MUSE CONNACTION, M.M.V. GERRIT KOUWENAAR. - Voorgoed het ogenblik.
060211-09: MUSGRAVE, PETER. - Land and Economy in Baroque Italy. Valpolocella, 1630-1797.
12316-113: MUSKEE, HANS. - Dochters van Aduard. Familieverbanden binnen de Cisterciënzer Orde.
19615-116: MUSSCHENGA, TONNIS EN UFKES, TONKO. - Lezen en schrieven ien Grunneger toal. Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken.
91113-68: GRONINGEN / MUSSELKANAAL. - Groningen /Musselkanaal. Stafkaart Musselkanaal.
31115-07: MÜTHERICH, FLORENTINE UND DACHS, KARL (RED). - Regensburger Buchmalerei. Von Frühkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters.
15810-33: MUTHESIUS, ANGELIKA (RED.). - Man Ray 1890-1976.
220711-09: MYERS, ROBERT MANSON. - The children of pride. A ture sory of Georgia and the Civil War.
150611-19: MYERS, DENYS PETER. - Gaslighting in America. A pictorial survey, 1815-1910.
180111-26: MYERSON, JEREMY. - IDEO. Masters of Innovation.
060211-32: NAAIJKENS, JAN. - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
250909-120: NAARDING, JAN. - Dååd en drööm.
250909-206: NAARDING, JAN. - Oet Jan Naardings hof. Een keur oet ?t wark van dr. Jan Naarding.
250909-260: NAARDING, JAN. - Drents liedtiesboekien. Wat zingerij veur oes volk in en boeten Drenthe.
250909-320: NAARDING, J. - De Drenten en hun taal. Terreinverkenningen inzake de dialectgeografie van Drente.
250909-170: NAARDING, J. E.A. - Drentse Schrievers Almanak 1956. Almanak van de Drentse Schrieverskring.
4216-125: NOORDDIJK / REGLEMENT NABUURSCHAPPEN. - Reglement op de Nabuurschappen binnen de gemeente Noorddijk.
27115-08: NAGEL, BERT. - Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200.
011110-17: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VI.
011110-15: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek V.
011110-16: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VII.
250909-5503: NAIPAUL, SEEPERSAD. - De avonturen van Gurudeva.
250909-5399: NAIPAUL, V.S. - Een weg in de wereld.
121210-14: NAIPAUL, V.S. - Een vlag op het eiland.
040512-26: NAIPAUL, V.S. - Een staat van vrijheid.
5414-27: NAIPAUL, V.S. - Het verlies van Eldorado.
24114-18: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken.
250909-4425: NALÉ, TERESA. - Almario / Zielenkast.
51015-122: NANNENGA, J.E.T. E.A. - Bellingwolde vroeger en nu.
250909-4632: NANNING, KLAAS B. - Houdringe. Historie van een Biltse buitenplaats.
250909-2461: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard.
250909-2264: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen te Aduard.
8616-10: NAPEL, D. TEN. - Niet allemaal klompen uit één stam. Genealogie van Hendrik, Tijmen, Derk en Hendrik ten Napel.
9615-02: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor moeders. Praktische gids voor ontspannen moederschap.
250909-3646: NARBETH, COLIN E.A. - Collecting paper money and bonds.
250909-1144: NARBETH, COLIN E.A. - Historische bankbiljetten en aandelen.
250909-506: NASAW, JONATHAN. - Twenty-seven bones.
250909-5530: NASON, TEMA. - Ethel. Een roman over Ethel Rosenberg.
1516-32: NATER, JOHAN P. - Het Venlo incident. De mysterieuze ontvoering met geweld op Nederlands grondgebied door een SS Sonderkommando in november 1939.
311016-22: NAUEN, FRANZ GABRIEL. - Revolution, idealism and human freedom: Schelling Holderin and Hegel and the crisis of early German idealism.
180111-27: NAUMANN, FRANCIS M. - New York Dada 1915-23.
250909-1655: NAUTA, JOHAN E.A. (SAMENSTELLING). - 60 jaar NAM namens medewerkers, oud-medewerkers en betrokkenen. Schilders, schrijvers en dichters.
91015-19: GROTE HISTORISCHE ATLAS VAN NEDERLAND. 3 OOST-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 3 Oost-Nederland 1830-1855.
071211-42: HISTORISCHE ATLAS NOORD-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland 1851-1855.
12316-182: BOSATLAS NEDERLAND. - De Bosatlas van Nederland. De canon van Nederland in kaarten en beelden.
220512-36: HISTORISCHE ATLAS ZUID-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland 1838-1857.
15414-01: NEDJMA. - Reis van de zintuigen.
22115-12: NEEDHAM, JOSEPH A.O. - Science and Civilisation in China. Volume 4, Part 3: Civil engineering and nautics.
040910-46: NEIDHARDT, HANS JOACHIM UND SEEMANN, E.A. - Dresden wie es Maler sahen.
261016-06: NEPO, MARK. - Leef. 365 reflecties voor een mindful leven.
250909-3726: NERDINGER, WINFRIED. - Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825-1848.
250909-3651: NERET, GILLES. - Tamara de Lempicka 1898-1980.
3915-24: NÉRET, GILLES. - Erotica 20th century. Volume I, from Rodin tot Picasso.
23414-17: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
250909-3878: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
111116-05: NESBO, JO. - De vleermuisman.
250909-864: FORJIT MY NET. - Forjit my net. Utjefte fen it Fryske tael- en skriftenkemmisse 1907.
090611-34: NEUMANN, HARTWIG. - Festungsbau-Kunst und – Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis VV. Jahrhundert.
250909-2865: NEURDENBURG, ELISABETH. - De historische schoonheid van Groningen.
250909-2677: NEUT-LEGEMAAT, WIL, VAN DER. - In Beweging. 25 Jaar De Brug provincie Groningen. Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap 1975 - 2000.
250909-5151: NEUT, J.D.H. VAN DER EN RUITENBERG, E.L. - Amersfoort in oude ansichten.
250909-1754: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
141210-13: NEVILL JACKSON, F. - Toys of other days.
1516-17: NEVILLE, PETER. - Mussolini.
250909-1206: NEWHOUSE, JOHN. - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
250909-720: NEWTON, JOSEPH FORT. - De bouwers. Een studie over vrijmetselarij.
12316-50: NEYMAN, TINEKE. - De knitzo van Vlagtwedde. Groninger volksverhalen.
180112-60: ESTHER YUE L. NG. - Reconstructing Christian Origins? The feminist theology of Elisabeth Schüssler Fiorenza. An evaluation.
250909-5536: NICHOLLS, DAVID. - Heftig!
250909-1182: NICHOLS, ROY F. EN BERWANGER, EUGENE H. - The stakes of power 1845-1877.
25314-30: NICHOLS, BEVERLY. - Langs het tuinpad.
150411-29: NICOLAI, HENK. - De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar intact bleef.
250909-2599: NIEBAUM, HERMANN EN VELDMAN, FOKKO. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen.
250909-3361: NIEBOER, TIDDO. - Vertaalde etsen. Grafiek 1.
30315-40: NIEHOFF, J.S. - Gegist behoud.
9315-104: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - Mien schip.
240910-113: NIEHOFF, JAN. - Oetstreud op wiend.
250909-1973: NIELEN, GERARD. - Gebroeders Kalkoen. Vroolijk spel in drie bedrijven.
30615-25: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere stad. Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
8616-13: NIEMEIJER, JAN A. EN MULDER, AD. A.J. - Verzet in Groningen.
19615-72: NIEMEIJER, GERRIT JAN (RED.). - 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Thesinge.
231011-179: NIEMEIJER, J.W. - Egbert van Drielst, de Drentse Hobbema 1745-181.
250909-3488: NIEMEIJER, JAN A. - Nico Bulder, de houtgraveur.
250909-2738: NIEMEIJER, JAN A. E.A. - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar Christelijke Gerformeerde Kerk te Groningen.
250909-2828: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv.
250909-1383: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
250909-2162: NIEMEIJER, JAN A. - Handel en wandel in Groningen. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 150 jaar.
250909-2176: NIEMEIJER, JAN A. EN TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Jaarboek Groningen 1974/'75.
19913-73: NIEMEIJER, JAN A. (EINDRED.). - Kerkmensen onderweg. Wat heeft ze bezield? 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren.
17313-157: NIEMEIJER, K. EN NIEMEIJER, J.A. - Kroniek van het geslacht Niemeijer.
250909-4051: NIEMÖLLER, JOOST. - Broers.
28514-134: NIENHUIS, O.J. - De historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Bedum 1594-1981.
1516-33: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft, die blijft. Vijfenzeventig jaar EDAH.
190410-59: NIES, JAN (RED.). - Diligentia. Nieuw leven met een verleden.
250909-739: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
130310-63: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING). - Amsterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
61214-54: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1990.
250909-4987: NIEUWENHUIS, G.M. - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen.
250909-832: NIEUWENHUIS, W.J. - Hundert jier Nut en Nocht Nijlan 1868-1968.
61214-57: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1988.
61214-55: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1991.
61214-56: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1992.
250909-4738: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
16516-51: NIEUWENHUYS, JOSJE. - Kralen van smaragd. Over leven met stoom.
250909-3134: NIEUWESCHANS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuweschans.
301011-54: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Stafkaart Nieuweschans.
91113-69: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Groningen / Nieuweschans. Stafkaart Nieuweschans.
30614-02: NIEZING, HENK EN PRANGER, JACCO. - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
9315-15: NIEZING, HENK EN TIMMERMANS, RIEKS. - Streek en 't Moeras. Een hechte gemeenschap.
250909-2590: NIJBOER, H. (SAMENSTELLER). - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp.
231011-142: NIJENHUIS, G. E.A. - BOD gedenkboek. 25 jaar plattelandsjongerenwerk.
250909-1690: NIJENHUIS, I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting.
250909-4224: NIJENHUIS, HANS. - Man van beroep.
19913-181: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
250909-3711: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
250909-3689: NIJHOF, P. - Molenbibliografie.
301011-41: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Historie en boerderijen van Uithuizermeeden. (Oldenzijl, Oosternieland, Uithuizermeeden binnen -en buitendijks).
250909-5138: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. Oude opnamen van het dorp Ede en z’n bewoners.
260312-74: NIJHOFF, JOH. E.A. - Stedum. Uitgave ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Coöperatieve Landbouwvereniging “Nittersum” te Stedum.
251016-135: NIJHOFF-MEIJER, T.K. EN BOER, E. DE. - Uit de geschiedenis van het lager onderwijs in de gemeente Uithuizermeeden.
6214-18: NIJHOLT, JANNES W. - Wie hunnig hebben wil... Een keur uut et wark van Jannes W. Nijholt.
050113-05: NIJKEUTER, HENK (SAMENSTELLING). - De 100 mooiste Drentse gedichten.
250909-4886: NIJMAN, W. - Een rondwandeling door de Grote Kerk van Dordrecht.
250909-5022: NIJS, GODFRIED EN MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE. - Harreveld doorgrond. Historisch-archeologisch onder zoek naar ‘eene olde haevesaete’.
10813-16: NIJSTAD, SAAM. - Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
250909-4225: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van Tol kijkt om.
250909-2273: NIP, R.I.A. - Politie, vroeger en nu in Haren.
251113-89: NIP, R.I.A. - De weg langs de vaart. De geschiedenis van de weg langs de Drentsche Hoofdvaart van Assen tot Pijlebrug.
250909-4868: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M., VAN E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vijfde aflevering.
250909-891: NISPEN TOT SEVENAER, E. VAN, KALF, J., BAART, A. EN KALMA, J.J. - Restaureren in Friesland (monumentenrestauratie en subsidieverlening).
250909-5324: NISSEN, THISBE. - De goede mensen van New York.
15810-51: NOAD, TIMOTHY. - Leer kalligraferen.
250909-5563: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren.
61115-45: NOOIJ, LIDY (HOOFDRED.). - Natuurlijk tuinieren. Praktische gids voor milieuvriendelijke tuinliefhebbers.
19615-73: NOOR, HARM. - 25 jaar RUN. Jubileumboek 1976-2000.
171116-18: TOPOGRAFISCHE ATLAS NOORD. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland.
250909-4036: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjes dagboeken 1956-1969.
260312-76: NOORD, P. - Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2.
250909-4523: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering. Eerste deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester Prediker Jona Judit Handelingen.
250909-4524: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering 3. Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 psalmen (op muziek).
250909-3136: NOORDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuwe Pekela.
91113-70: GRONINGEN / NOORDBROEK. - Groningen / Noordbroek. Stafkaart Noordbroek.
250909-1701: NOORDEGRAAF, L. EN SCHOENMAKERS, J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
250909-2916: ONS HUIS IN HET NOORDEN - Ons huis in het noorden. Een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor voor de noordelijke provinciën aan de Grote Markt o.z. no 26 te Groningen.
15414-09: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine & Het oog van de engel.
250909-4152: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Pelican Bay.
121210-10: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Altijd roomboter.
121210-05: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Uit het paradijs.
270909-193: NOORDHOFF, INEKE EN STEENHUIS, TRUDY. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw.
250909-2111: NOORDHUIS-VAN ?T LAND, F.A.W. (TEKST). - In Zuurdijk daar stond een school.
250909-2390: NOORDHUIS, G.F. - De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13e - 17e eeuw).
260312-119: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE. - Dunderstaintjes dail 2. Viefentwinteg verhoaltjes.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
250909-1485: NOORLANDER, H. - Klompen. Hun makers en hun dragers.
9916-16: NOORT, SASKIA. - Terug naar de kust.
250909-5158: NOORT, JAN, VAN DEN. - Pion of pionier. Rotterdam – Gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw.
250909-3034: NOORT, JAN, VAN DEN. - Blokken op de bres. Geschiedenis van planning en bouw van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Groningen (1967 -1997).
040111-90: NOORT, JAN, VAN DEN. - Licht op het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam.
08012013-38: NOORT, JAN VAN DEN. - De hand in eigen boezem. Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003.
090710-42: NOOTDORP, BEN, VAN. - Fluitend door het leven. 77 direct toepasbare adviezen voor: een gelukkiger leven - een beter huwelijk - hechtere vriendschappen - meer succes - meer zelfvertrouwen.
111116-09: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
250909-4721: NOOY, J.M.I. (VOORWOORD). - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
250909-1187: NORDHALBEN. - Nordhalben 800 Jahre 1154-1954. Heimatfest vom 10.-18. Juli. Festschrift und Chronik der Marktgemeinde Nordhalben.
30615-47: NORRIS, KATHLEEN. - De kloostergang.
250909-5184: NORWICH, JOHN JULIUS (RED.). - Geschiedenis van de bouwkunst.
19913-135: NOTA, H. H. - Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Geschiedenis van een monument.
250909-4045: NOTE, JORIS. - Timmerwerk.
19615-75: NOTEBOOM, H., CREBAS, BERNHARDUS E.A. - Boerderijen en hun bewoners. Boek I, II en III.
250909-82: NOTENBOMER, H.A. EN TUITEN, L. (EINDRED.). - Roden, een historisch uitstapje.
250909-4745: NOTTEN, JAN G.M. - De kerk van de H. Gerlachus.
301011-27: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
250909-4137: NOVAIRE, RASHID. - Maïsroest.
8416-37: NOVAK, IVO. - Vlinders. Een beschrijving van meer dan 100 vlindersoorten, met vele illustraties in kleur.
250909-3956: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee, ingericht naar de behoeften van ons land, onder toezicht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
250909-5380: NUROWSKA, MARIA. - Spaanse ogen.
250909-5055: NUSTELING, H.P.H. - Markant in de markt. Interpharm 1896-1996.
16516-41: NUYENS, E.M. TH. W. - Atlas behorende bij de staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839.
250909-1969: OABELS, OABEL. - Vezide van Jonje Molema.
250909-1844: OABELS, OABEL. - Bie tille harom.
180912-108: OABELS, OABEL. - Ongeboren Roulf. n Grunneger roman.
250909-2183: OCKELS, FRIEDRICH J. EN VISSERING GZN, JAN. - Waarheid en eenheid in het spanningsveld. De waarachtige geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk van Horsten te Stads-Musselkanaal opgetekend door twee van haar leden.
171116-38: ODDING, J. EN RODINK, H.W. - Rondom afscheiding en vrijmaking in Zwolle
250909-5744: ODERWALT, J. - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groe stroomen in de negentiende eeuw.
121009-14: ODINK, HENDRIK. - Middewinteraovond. Vetelsels oet den Achterhoek.
5413-05: OEGEMA, JOHANNES. - Neisimmerfrucht. Stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
8713-11: OEGEMA, JOHANNES. - Rypjende ieren. Fersen yn it boerefrysk.
290413-12: OEVER, NEEL, VAN DEN. - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar `s Heeren Loo Zorggroep.
250909-4677: OFFENBERG, J.A.S. - De scheiding. Steenderen en Bronckhorst in de reformatietijd.
5413-27: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland.
250909-1906: OFFERINGA, F. - Ien zien aigen toal.
250909-1584: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
11114-56: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de Toorn van God.
250909-5170: OIRSCHOT, ANTON, VAN (EINDRED.). - Encyclopedie van Noord-Brabant deel 3 M-R.
250909-4796: HAVERKAMP. OKKE. - ..... En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
251016-63: HAAS-OKKEN. T.K.E. DE. - Olle vrunden in Grönnegerland.
22115-15: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State.
5313-34: OLATJOUW, R.A.M. - Overstapjes. Een tramrit door de geschiedenis van lijn 2.
240910-191: OLDEHUS, ALFONS. - Unsere Bauerschaft Drantum.
250909-3137: OLDEKERK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oldekerk.
28514-118: GROOTEGAST / OLDEKERK - Uw huidige woonplaats toen. Fotoboek met oude ansichten van de dorpen in de gemeente Grootegast en de gemeente Oldekerk.
250909-3966: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vaemecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
25613-06: OLDENBURGER, LEO. - Turfstekers in Oranje.
080712-08: OLDENHOF. H. - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
251016-42: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek (1850 - 1795).
4914-33: OLDENHUIS, J.F. (EINDRED.). - Met wijsheid en geduld. 100 jaar chr. onderwijs in Baflo.
9615-08: OLIEMANS, WILLEM H. - Het brood van de armen. De geschiedenis van de aardappel temidden van ketters, kloosterlingen en kerkvorsten.
2822010-29: OLING, BERT EN WALLISCH, HEINZ. - Geillustreerde muziekinstrumenten encyclopedie. Een uniek naslagwerk met alle muziekinstumenten van vroeger en nu.
9615-12: OLIVER, JAMIE. - Jamie. De basis van het koken.
010213-15: OLIVER, PAUL (ED.). - Shelter in Africa.
28514-137: OLTHOF, JAN E.A. (SAMENSTELLERS). - 100 Jaar Gereformeerde Kerk Westeremden. Een historisch overzicht.
28514-198: OLTHOFF, T. - De paardetrams in Noord- en Oost-Nederland.
250909-4138: OLTHUIS, MARTY. - Een slordige cirkel.
19816-08: OLTMANS, WILLEM. - Familie Album.
26316-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak voor uw BL Mini. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: Mini 850, Mini 1000, Mini Van en -Pick up, Mini 1100 Special, Mini 1100 Clubman, Mini 1100 Clubman Estate 1976-1981.
250909-5699: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Panda. 34 en 45 modellen 1980-1984.
6214-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak Opel Ascona 1.3 en 1.6 benzinemodellen 1981-1983.
30313-22: OLYSLAGER, P. - "Vraagbaak Citroën 2cv4 en -6, 1970-1971; Dyane, Dyane 6, 1969-1971."
26316-38: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De bevrijding van Groningen.
171116-36: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
22115-33: OMMEN, ERIK, VAN. - Vogels op water en slik.
12714-54: OMMEN, ERIK EN BRINKHOF, WILMA. - Trekvogels van rots tot rots.
250909-265: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1837. HERDRUK.
250909-266: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1841. HERDRUK.
250909-267: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1955. HERDRUK
250909-279: REDACTIE ONBEKEND. - Nieuwe Drentsche volksalmanak voor het jaar 1922. Veertigste jaargang.
250909-280: REDACTIE ONBEKEND. - Nieuwe Drentsche volksalmanak voor het jaar 1923. Een en Veertigste jaargang.
250909-281: REDACTIE ONBEKEND. - Nieuwe Drentsche volksalmanak voor het jaar 1924. Twee en Veertigste jaargang.
250909-2840: ONCK, ARNE, VAN. - Een speurtocht door het grafisch bedrijf van J.B. Wolters.
150611-26: ONDERDONK, FRANCIS S. - The ferro-concrete style. Reinforced concrete in modern architecture.
180111-41: ONNE, FRANK. - Debussy als criticus en essayist.
4914-34: ONNEKES, JOH. - Zeden, gewoonten en gebruiken in de provincie Groningen.
28514-138: ONSTWEDDE. - Expositie Streekhistorie 14 juni - 2 juli 1977. Onstwedde 1100.
250909-3138: ONSTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Onstwedde.
011110-23: OOMEN, H. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
20713-06: OOMEN, STEN. - Door de nacht. Praktisch doe-boek voor uittredingen.
11114-65: OOMS-KORTEWEG, C.J. - De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand.
270909-194: OORD, NIEK, VAN DER. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
251016-136: OORSCHOT, ARNIM C. VAN. - Gemeente Oldekerk 1811-1990. Bestuur, bevolking, beslommeringen.
250909-2542: OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 2. De bevolking.
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
250909-4919: OORTHUYS, CAS EN KOUWENAAR, GERRIT. - Amsterdam, onze hoofdstad.
031109-52: OORTHUYS, CAS EN KOUWENAAR, GERRIT. - Amsterdam, onze hoofdstad.
9315-16: OORTWIJN, JAN (EINDRED.). - Loon deur de jaoren hen (ex-bieb).
170112-32: OORWIJN, JOB EN HEIDE, GUURTJE, VAN DER. - Dagboek van Job Oortwijn. Een voormalig veenarbeider tewerkgesteld in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
171116-19: TOPOGRAFISCHE ATLAS OOST. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 3 Oost Nederland.
231109-63: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15