Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-5213: HARTLEY, ELIZABETH. - A handbook for commissioners.
22217-08: HARTMANN, HANS. - Der Totenkult in Irland. Ein Beitrag zur Religion der Indogermanen.
250909-1005: HARTOG, H.J.E., KUIKEN, D.F. - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1603 – 1611.
250909-1040: HARTOG, H. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen. Deel 1: 1639 – 1673.
250909-4840: HARTOG, L., DEN E.A. - Mifano 50.
4216-54: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
25613-19: HARTSEMA, DAVID EN MOLLEMA, WIM. - Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de Bodediensten.
9517-14: HARTSEMA, DAVID. - Van vroeger en later.
250909-1861: HARTSEMA, DAVID. - Grunneger Pertretten. Verhoalen.
231011-83: HARTSEMA, DAVID. - Boetendieks en binnendieks.
12316-149: HARTSEMA, DAVID. - De Marne.
15815-27: HARTWIG, EDWARD. - Photo-Graphics.
250909-4605: HASLINGHUIS, E.J. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel II; de provincie Utrecht. Eerste stuk: de gemeente Utrecht."
16118-29: HASLINGHUIS, E.J. EN PEETERS, C. J.A.C. - De Dom van Utrecht.
22117-63: HASSELT, S. VAN. - Dou de wereld nog mooi was. Noageloaten gedichtjes van Simon van Hasselt.
29118-08: HASSELT, RON, VAN. - Afscheid in Malchow en andere bijna vergeten verhalen.
241117-15: HASTINGS, MAX. - De slag om Duitsland 1944-1945.
120511-69: HATJE, URSULA (RED.). - Gaade?s stijlenboek. Van de Antieken tot heden.
300311-12: HAUER, JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
050113-03: HAVEL, VACLAV. - Verhoor op afstand. Autobiografie.
250909-3639: HAVEMAN, MARIETTE E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen. Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
191113-44: HAVER, JOZEF, VAN. - Voor u, beminde gelovigen. Het Rijkse Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950.
19913-123: HAVERKAMP, OKKE. - Gaasterland. Het schone Zuid-West Friesland bezien met `Hollandse ` ogen.
250909-121: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
250909-1457: HAVERKAMP, OKKE. - Als het kindje binnenkomt? Een folkoristische wandeling langs de oorsprong van het Nederlandse volk.
12316-27: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Derde deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Friesland.
12316-99: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Tweede deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Groningen.
101017-07: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Drente. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
26917-107: HAVIK, WIJBRAND EN HOEK, SIETSE, VAN DER. - Is vrijheid niet alles waard? Nieuwe bewoners in oude Groninger boerderijen.
150311-38: HAVIK, P.W. - Boerderijen in Groningen.
4216-06: HAVINGA, J.L. - J. Carmiggelt - architect Hoogeveen.
19913-163: HAVINGA, JAN L. - Hoogeveen en de PTT.
250909-5762: HAWS, DUNCAN. - Het schip en de zee.
17218-27: HAYDER, MO. - Ritueel.
101117-55: HAYDER, MO. - Duivelswerk.
3218-29: HAYES, TERRY. - Ik ben pelgrim.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
301011-49: HAZEKAMP, E.J. E.A. (RED.). - 125 Jaar RHBS / RSG Kamerlingh Onnes 1854-1989. 5e Gedenkboek.
19118-16: HAZELHOFF, HERMAN. - Edwert Sjaerdema's erfenis: van prebende tot stichting.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
170112-81: HAZELZET, KEES. - Metro`s.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
17218-01: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een biografie
71213-94: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
250909-5662: HAZEWINKEL, ABRAHAM C. - Handleiding om op verschillende wijzen de Breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door waarnemingen aan de Zon of Starren.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
23814-11: HEAVEN, ROSS EN BUXTON, SIMON. - Duisternis belicht. Spiritueel ontwaken in de duisternis van meditatie.
21917-24: HECKER, W. - Dichtregelen ter opening der reunie van oud-studenten der Groningsche Hoogeschool den 16 September 1889 uitgesproken door W. Hecker.
090117-12: HEECKEREN, E.C. VAN. - Hattem in oude ansichten.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
18217-36: HEEMSKERK, J.D. - Vergeefse vlucht.
18217-06: HEEMSKERK, J.D. - Jou kan ik niet vergeten.
170112-60: HEERDING, A. - Cement in Nederland.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
4216-155: HEERES, J.E. - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Eene bijdrage tot de geschiedenis de provincie Groningen.
101114-37: HEERES, HENDRIK-JAN E.A. (RED.). - Bragi. Een eeuw studentenmuziek in Groningen.
5116-62: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
23218-32: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - De ontfriesing van Groningen.
250909-950: HEEROMA, K. EN MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
28514-193: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en streektaalkunde van Oost-Nederland.
15617-41: HEESEWIJK, RIEN, VAN. - Bloedprocessies in Brabant.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
14415-12: HEFNER-ALTENECK, I.H. VON. - Eisenwerke oder Ornamentik der Schmiedekunst des Mittelalters und der Renaissance.
15810-30: HEFTING, PAUL. - De foto’s van Breitner.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
6218-08: HEGGE, R.H. - Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen. Geschiedkundige aantekeningen betreffende het katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
250909-1519: HEIDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In de kantlijn. 20 Jaar Jonge Socialisten in de PvdA, 1978-1998.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. - Schelden, schelden dut nait zeer.
15617-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van oud gereedschap.
15617-48: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude veehouderij.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
15617-49: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude ambachten.
250909-662: HEIDE-KORT, ANS, VAN DER. - Het gebed van een charlatan. De ontwikkelingsgang van een helderziende.
19615-105: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Lutje Derk. Proatjeboksem.
30315-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Schimpnamen van Groningen.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
18214-30: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Lutje Derk. Proatjeboksem.
15914-40: HEIDEMA, K. - In Slogter staet
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
5118-41: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
21317-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3, tweede boek.
26315-04: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Movo Tapes.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
12318-14: HEIJDEN, A.E.TH. VAN DER. - Tomio.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
5116-53: HEIJDEN, W.J. M V.D. - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. De beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven. Deel 1.
131211-24: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van Katholiek Groningen. Bij het honderdjarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen 1836 - 1936.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
250909-2844: HEIJDENDIJK, JACOBIEN. - Pythagoras. Hoe stadsvernieuwing en restauratie samen gaan.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
19816-14: HEIJKOOP, JUSTIA. - Beelden van speksteen.
31017-07: HEIJKOOP, JUSTIA. - Werelds Speksteen.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
14415-21: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN E.A. - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1940-heden.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte.
15617-18: HEIM, MICHAEL EN NOSKO, WERNER. - De Otztal vervalsing. Analyse van een archeologische schijnvertoning.
250909-5268: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5270: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XXI. Zoutelande
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
250909-5275: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
180912-22: BEKENKAMP. HEIN. - Haren. ?Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen tot gij binnen zijt?
250909-3201: HEINEMEIJER, W.F., WAGENAAR, M.F. E.A. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
26315-06: HEINICHEN, VEIT. - Dood in Triëst.
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
040910-34: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting in de Friese Wouden. Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-Oost Friesland.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
23414-16: HEINZEL, HERMANN EN TUCK, GERALD. - Elseviers zeevogelgids.
10215-37: HEINZEL, HERMANN E.A. - The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
250909-4916: HEISER, P.C. (RED.). - Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
250909-1193: HEISSIG, W. - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
101017-35: HEITZ, MARKUS. - De strijd van de dwergen.
23414-01: HEK, YOUP VAN 'T. - Goede woede.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
22117-159: HEKKEMA, HERMA EN OVERBEEK, RITA. - Art Nouveau-Architectuur in Groningen.
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
270909-4: HEKKEMA, HERMA. - De entree van de stad-Groningen.
27117-06: HEKKEMA, HERMA (RED.). - Lost Space
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
251016-177: HEKMAN, J. (SAMENSTELLER). - G.V.A.V.-Rapiditas 1921-1951.
23814-29: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk 'n omzien verbeeld.
250909-324: HELDER, ANTHONIE. - Vijftig jaar aanvallen tussen “Hunze en Drentse Aa”.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk.
19913-56: HELDER, BINDERT. - Grijpskerk in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Gaarkeuken, Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl en Visvliet.
250909-2995: HELFRICH, K. E.A. (RED.). - Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad.
5118-26: HELIAS, PIERRE-JAKEZ. - Coiffes et Costumes de Bretagne.
101017-08: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
250909-443: HELLER, ZOË. - Notes on a scandal.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
9517-05: ULSHÖFER. HELMUT. - Brieven aan Hitler.
250909-4636: HELSLOOT, P.N. - Emancipatie in de Zaanstreek. Twee eeuwen Zaanse Nutsdepartementen.
3417-130: HELSMA, G. - Het Joodse voetbal in Groningen 1920/1941.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
19118-26: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De tuin der onschuldigen.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
12316-100: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
22117-160: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De Weeskamer van de stad Groningen 1613 - 1811.
250909-2131: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. EN HOFSTEE, K.F. (INLEIDING). - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso's. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
3417-41: HENCKEL, JOHAN J. - Nakomelingen van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters van 1733-1994.
250909-568: HENDRICKS, VICKY. - Voluntary Madness.
25613-27: HENDRIKMAN, A.J. E.A. - De Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle (sinds 1399). Geschiedenis in vogelvlucht.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
101114-12: HENDRIKS, J. (VERTALING). - 2000 onmisbare keukentips.
170112-56: HENDRIKS, DIERK (FOTOGRAFIE). - 50 jaar Witteveen+Bos 1946-1996.
250909-3628: HENDRIKSE, KEES E.A. - Armando.
250909-4563: HENDRIKSEN, TH. G. A., MGR. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
22217-14: HENGEL, S.J.H. VAN E.A. - Colf, kolf, golf. Van middeleeuws volksspel tot moderne sport.
250909-417: HENGEVELD, K. E.A - Roden vroeger en nu.
3915-23: HENKELS, HERBER (SAMENSTELLING). - Michel Seuphor. Het overzicht. Collection complète 1921-1925.
15518-43: HENKELS, F.R.A. - Logboek van de Blauwe Schuit.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
31017-25: HENRICHS, HENDRIK. - De synagoge van Naarden 1730-1935.
19615-107: HENSEN-TULP, G. - Miemern over vrouger.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
240910-235: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J. Jer. van Nes.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
51015-101: HENSTRA, D.J. EN SAGEL, J. (SAMENSTELLERS). - De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie.
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
250909-217: HERINGA, J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe + annotatie.
250909-1033: HERINGA, J.W. - Heringa's uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
250909-348: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren / Goorspraken / Indices. Supplement op de ordelen van de etstoel.
010213-13: HERINGA, R.W. E.A. - Architektenburo Spruit de Jong Heringa 1955-1980.
250909-2602: HERMANS, JOS M. M. (RED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
131109-8: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au pair.
3417-83: HERMANS, JOS M.M. - Middeleeuwse handschriften uit Groningse kloosters.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
250909-1403: HERMESDORF, B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht.
91113-32: HERMSE, F.S.J.G. - Nederlandse hangbrievenbussen. Ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten.
19118-14: HERMSEN, JOKE J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
17418-26: HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ?s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
250909-5818: HERRING, PETER. - Ultimate train.
17218-18: HERTEL, ANITA, VON. - GRRR! Hoe je van conflicten kunt profiteren.
250909-4993: HERTEN, JO, VAN E.A. - 1000 jaar Herten.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
241117-50: HERWAARDEN, J. VAN E.A. (RED.). - Sebastiaan, martelaar of mythe.
27218-93: HERWERDEN, P.J. VAN. - De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
250909-3875: HERWIG, MODESTE. - Kleurrijke tuinen.
101017-23: HERWIG, R.H. - De landbouw in de Groninger Veenkoloniën.
141210-67: HERZOG, F.R. - NSU 1873-1923. Zum 50-jarigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckarsulm 1873-1923.
4216-55: HES, HENRY. - Punkgereformeerd + andere roege verhoalen en gedichten.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
010213-11: HESKETT, JOHN. - German Design 1870-1918.
27218-52: HESLINGA, INGE EN KAMPEN, HENDRIK, VAN. - 259x Drenthe. Van Aalden tot Zwinderen.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
281117-32: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1.
29118-23: HEUFF, JAN. - Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907. De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot.
250909-3961: HEUKELS, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland.
250909-3849: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
29118-24: HEUL, FRANK, VAN DER. - Reis naar een verdwenen wereld. De laatste reis van het s.s. Roebiah van de Stoomvaart Maatschappij Nederland naar de Chinese Volksrepubliek, 1965-1966.
25118-50: HEUL, FRANK, VAN DER. - Aan boord. Met het vrachtschip Gabonkust zwervend langs de havens aan de westkust van Afrika.
111216-31: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1.1, 1.2, 1.3.
281217-31: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Bonte kleren en blanke kappen.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
20117-50: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Walcheren zoals het was en weer worden zal.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
7314-49: HEUVELMAN, JAN. - Wat ook het leven brengt. Een Drèentse streekroman.
29118-25: HEUVELMAN, D.J.C. EN NOOT, L.A.P. (RED.). - Op eigen kiel. 100 jaar VWDTP. Jubileum Boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport de Twee Provincien.
101213-13: HEWINS, RALPH. - Quisling. Prophet without Honour.
19615-169: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
10417-29: HEYER, C.J. DEN. - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
250909-237: HEYTING, HANS. - Toegift. Drentse gedichten.
120712-25: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
040910-40: HICHTUM, N. VAN. - 1001 nacht.
41017-24: WEIS & HICKMAN. - Bron van Duisternis. De Verheven Steen - boek 1.
28815-10: WEIS & HICKMAN. - Bron van duisternis. De verheven steen. Deel 1.
271017-40: HIDDEMA, SEERP. - Piet Blom en de kunst van het bouwen.
15518-05: HIDDING, JOH. - De race.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
15810-05: HIDDING, JOHAN. - Gold in de strubben en andere Drentse verhalen.
28514-121: HIDDING, H. (EINDRED.). - Fabrieksterschool Veelerveen 1918-1972.
250909-331: HIEMINK, M.H.D. EN SPRIK, P.H. - In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en - handel.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
120712-39: HIEP, DANIE, DE EN KLATENBEEK, JOOST. - 125 jaar Vox Studiosorum 1864-1990. Het oudste Nederlandse studentenblad.
21317-01: HIGASHINO, KEIGO. - De fatale toewijding van verdachte X.
14815-07: HIGGINS CLARK, MARY. - Het Anastasia syndroom.
14815-03: HIGGINS CLARK, MARY. - Compositie in rood.
250909-1884: HIJLKEMA, MELLE. - Vogeldood.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
8217-01: HILDEBRAND. - Camera obscura.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
250909-516: HILL, TOBIAS. - The Cryptographer.
250909-5258: HILL, RICHARD. - Designs and their Consequences. Architecture and Aesthetics.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
12316-101: HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. - Anno Grunnen. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen
9517-15: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Boerderijenboek Oude Groningse Veenkolonien. Kleinemeer Kalkwijk Borgercompagnie Tripscompagnie.
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
3417-85: HILLENGA, MARTIN (EINDRED.). - Rechtuut, rechtaan. De geschiedenis van Zuidwending.
51015-102: HILLENGA, MARTIN. - Het Veenkoloniënboek.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
250909-5133: HILTEN, WILLEM, VAN. - Noordwijk 125 jaar badplaats.
250909-4951: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebieden 00 t/m 04 centrum.
250909-5014: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebied 13 Nimrodpark 1899-1902 Kannesheuvelpark 1902-1903 Diergaardepark 1904-1907.
250909-4620: HINSSEN, J.P.P. EN HAAG, J. (RED.). - Het Rooms kerkhuys te Diemen.
19118-37: HINTUM, MALOU, VAN. - Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
141210-33: HISCHE, BÄRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
16118-42: HOEBERICHTS, J. - Franciscus en de islam.
4216-167: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Groningen 1955-1965.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
51015-153: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
12316-159: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
250909-2778: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
250909-2831: HOEF, KEES, VAN DER EN KAPMA, GERRIT. - Terugblik op Groningen 1.
3417-132: HOEF, KEES, VAN DER. - Tram en Trolley in Groningen.
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
31317-37: HOEF, ANTON, V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp Amersfoort.
261016-62: HOEF, ANTON, VAN DER. - Mijn kamp. Gedichten uit het concentratiekamp.
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
290413-18: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Folkingestraat en omgeving.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
250909-5524: HØEG, PETER. - Nachtvertellingen.
7814-25: HOEHN, JAMES. - Illustrated Jaguar buyer's guide.
021217-02: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Tweelingdorp aan de Vaart. 125 Jaar Nieuw-Amsterdam / Veenoord.
250909-1632: HOEK, W. VAN DEN. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
26917-108: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER. - Nog nijs ien t Loug?
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-1569: HOEK, W. VAN DEN. - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
19615-212: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch bedrijf.
51015-104: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER E.A. - Van Ganzeveer tot toetsenbord. 200 jaar Openbaar Onderwijs in Kantens 1801-2001.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
19913-236: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Moest lezen. t Westerketier verbeeld.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
16118-43: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
15518-53: HOEK, JAN. - Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop.
060211-06: HOEKEMA, C.P. - Afstammelingen (1783-1991) van Ds. Petrus Paulus? Hoekema (1747-1820) en Andreas Paulus? Hoekema (1750-1801). Het geslacht Hoekema III.
2315-16: HOEKEMA, C.P. E.A. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
150311-41: HOEKMAN, PIET. - Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894.
22117-110: HOEKSEMA, M.J. - Gedenkschrift 100 jaren onderwijzersopleiding in Appingedam 1879-1979.
13318-31: HOEKSMA, SIMON. - Spitketen op de Friesch-Groningsche heide. Over de ontwikkeling van het wonen, leven en werken op de heide van 1850 tot 1950.
27218-45: HOEKSTRA, KLAAS. - De dood voor ogen ziende. Dagverhaal van het verongelukken van het Galjootschip Harlingen in straat Davis.
270909-133: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - ’n Stille Hoop. Toneelspul in drei bedriev’m.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
250909-1907: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Dat klaaine prugeltje. Dat kleine kereltje.
250909-4850: HOEKSTRA, GERARD. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Waarden en eilanden.
25118-10: HOEKSTRA, HANNEKE. - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslan and Feminism in the Novels of Ypk fan de Fear.
250909-1872: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - ‘n stille hoop. Toneelspul in drei bedriev’m. 6 doames - 5 heren.
250909-1873: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Mr. Rudi. Toneelspul in drei bedrieven. 5 doames - 6 heren.
250909-1874: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Ons dörpke is dood. Bliedspul in drei bedrieven. 4 doames - 5 heren.
250909-1868: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Cristien. Toneelspul in drei bedrieven.
250909-4727: HOEKSTRA, T.J. EN KIPP, A.F.E. - Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht over 1982.
6514-67: HOEKSTRA, TARQ EN STAAL, CASPER. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
10417-30: HOENDERDAAL, G.J. EN LUCA, P.M. - Staat in vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman?s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
7814-55: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste Biljartclub in Nederland 1897 -1997.
250909-4160: HOETMER, CINDY. - Het beest in Daisy.
250909-813: HOEVE, S. TEN. - Kerk en toren van Nijland.
140110-4: HOEVE, S. TEN, KARSTKAREL, G.P. EN STEENSMA, REGN. (RED.). - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
14317-05: HOEVE, S. TEN, FALIZE, J.J. - Door gekleurde vensters.
9315-50: HOEVE, S. TEN. - Rococo in Friesland. Krullen en slingers, Sneek.
14317-06: HOEVE, S. TEN. - De kerk van Hogebeintum.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
190410-7: HOFDICHTER, DAVID. - Het platte van de voet’n onder. Fragmenten uit het levensverhaal van Jan de Boer.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
19118-38: HOFFMAN, KAY. - Werken met NLP. Bewustwording en zelfmanagement.
5118-42: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
26917-160: HOFMAN, BENO. - Groningen groeit. Van Niewe Stadt tot Meerstad.
26917-159: HOFMAN, BENO. - Rond Peizer- en Paterswoldseweg. Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Stadspark.
15518-37: HOFMAN, BENO. - 100 Jaar Noorderplantsoenbuurt.
1518-26: HOFMAN, BENO. - De Groninger Oosterparkwijk. Historisch overzicht in foto's en beschrijvingen.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
23218-24: HOFMAN, BENO. - Europapark. Van Linie tot Euroborg.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
050113-34: HOFMAN, JACK E.A. - Plan Oost. Van grasland tot renovatiebuurt. Een geschiedenis van de Oosterparkwijk van 1917 tot 1977.
3417-136: HOFMAN, BENO. - De geschiedenis van de noordelijke stadswijken. Tuinwijk, Oranjewijk, Selwerd, Paddepoel.
140911-45: HOFMAN, BENO. - Julia Culp. Wereldberoemde Groninger zangeres.
22117-162: HOFMAN, BENO. - Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen. Historisch overzicht in foto
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
19615-11: HOFMAN, BENO. - Sporen van kunst en architectuur in de stad Groningen.
51015-167: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
270909-82: HOFMAN, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
23218-26: HOFMAN, BENO. - De Schildersbuurt en West end. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
251016-120: HOFMAN, BENO. - De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
25613-22: HOFMAN, BENO. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
29118-09: HOFMAN, BENO. - Grote Markt Oostzijde. Van oude stadshart tot nieuw bouwplan.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
4216-101: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel 1. Vormende krachten.
26917-109: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
250909-3058: HOFSTEE, E.W. - Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriële ontwikkeling.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
3417-08: HOFSTEENGE, RLF. E. - Geschiedenis van Schoonloo
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
3417-175: HOFSTEENGE, CEES EN WECHGELAER, CASPAR. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
250909-3569: HOFT, A. EN SCHEPEL, P. - Damster goud- en zilversmeden.
101017-19: HOGENELST, DINI EN OOSTROM, FRITS, VAN. - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
250909-4935: HOL, A.R. - De Betuwe. Geschiedenis en volksleven in de streek tussen Rijn, Lek en Waal.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
16115-19: HOLLANDER, J. - Het verraad der N.S.B.
3218-32: HOLLANDER, LOES, DEN. - Bodemloos.
251016-182: HOLLANDER, FRANK, DEN. - Stadswandelgids Groningen. Zwerftochten door heden en verleden.
29917-61: HOLLANDER, LOES DEN. - Dekmantel.
29917-63: HOLLANDER, LOES DEN. - Vluchtgedrag.
29917-62: HOLLANDER, LOES DEN. - Nachtportret.
311017-40: HOLLANDER, LOES, DEN. - Zielsverwanten.
29917-64: HOLLANDER, LOES DEN. - Vrijdag.
29917-65: HOLLANDER, LOES DEN. - Driftleven.
29917-66: HOLLANDER, LOES DEN. - Broeinest.
29917-67: HOLLANDER, LOES DEN. - Dwaalspoor.
29917-68: HOLLANDER, LOES DEN. - Zwanenzang.
12318-12: HOLLANDER, LOES DEN. - Wisselgeld.
12318-11: HOLLANDER, LOES DEN. - Loslaten. Verhalen.
12318-09: HOLLANDER, LOES DEN. - Voorbedacht.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
28514-123: HOLMAN, MARTIN. - Een reis door 75 jaren Sint Antoniusschool 1922-1997.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
141117-44: HOLT, ANNE. - Verborgen feiten.
21917-46: HOLT, ANNE. - Wat nooit gebeurt.
5118-55: HOLT, ANNE EN BERIT REISS-ANDERSEN. - De muil van de leeuw.
31017-44: HOLT, ANNE. - Mevrouw de president.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
16516-27: HOLTMAN, M.A. - Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden.
3417-87: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
1518-08: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Medici in cucina.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
250909-209: HOMAN, INGRID EN BARELDS, HANS. - Samen verder… Een boekje over het ontstaan en samengaan van twee Rabobanken.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
19615-140: HOMAN, H.J. - De Boermarke van Eext tot 2000.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
250909-5694: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Russische vliegtuigen.
140212-58: HOOG, H.J.C. EN BRUIJN KOPS, W.G. DE. - Verslag van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan de vereenigde vergadering omtrent den toestand van den algemeenen waterstaat van het overin 1862.
140212-59: HOOG, H.J.C. EN BUIJS, J.T. - Verslag van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan de vereenigde vergadering omtrent den toestand van het Hoogheemraadschap in 1861.
011110-12: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XII.
011110-13: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XIII.
26917-151: HOOGAKKER, JAKOB T. - De Widde Meuln TenBoer 1839-2014. De laatste op rij.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela
260312-143: HOOGAKKER, JAN E.A. - Drenthe?s eerste lagere landbouwschool. Vries 1922-1966.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poëzie van het licht.
281217-26: D'HOOGE-BOONE, IRMA. - 100 jaar kant Zele. De Zeelse kant, de krone spant!
8416-38: HOOGEBOOM-MEESTER, AFIE. - Mijn herinneringen. Uit het leven van een Westfriese vrouw.
2517-26: HOOGENBOOM, PETER. - Dansende kamelen, dode farao's en weinig slaap.
28514-43: HOOGENBOOM, F.J.M. E.A. - Bakkeveen 1888-1988.
250909-5763: HOOGENDIJK, A. - De Grootvisscherij op de Noordzee.
12316-164: HOOGENDIJK, M.G. - De Holm : van jeugdhaven tot clubhuis.
101017-09: HOOGENDIJK, MARION (EINDRED.). - Krüderige wieven. Drentse vrouwen in de 20ste eeuw.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
91113-64: GRONINGEN / HOOGEZAND. - Groningen / Hoogezand. Stafkaart Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
91113-65: GRONINGEN / HOOGKERK. - Groningen / Hoogkerk. Stafkaart Hoogkerk.
311017-10: HOOGLAND, J.R. - Ingenieur van den Waterstaat. Geschiedenis van de organisatie van de Rijkswaterstaat en zijn managers.
311017-34: HOOGLAND, WIM. - Schoonheten & de Bentincks. Geschiedenis van een landgoed, havezate en bewoners.
26917-177: HOOGSTINS, GEKE. - Walkyre. Echo's uit het oeroude Drentse landschap.
12316-209: HOOGSTINS, GEKE. - Kunstlandschap. Drentsche Aa en Hunze in aquarel.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
270909-9: HOOIJDONK, P. VAN. - Religieuse praktijk in de stad Groningen.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
18217-34: HOOIJER, D. - Catwalk.
241117-07: HOOP, J. DE. - Fytshok prakkesaasjes. Om en by de fermanje te Damwald 1900-1950.
9315-187: HOOPE, JAN, TEN. - Vijfenzestig jaar de Ploeg 1918-1983.
250909-2614: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - Peize goed bekeken.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - Reiderland. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek.
250909-3764: HOPKIN, JERRY. - David Bowie. Biografie.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
15617-03: HOPPENBROUWERS, COR. - Door Drentse venen.
231011-198: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland.
250909-4731: HÖRCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
220512-49: HORST, HANS, VAN DER EN SLUIS, JAAP. - Haarlems tekenschrift.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
26917-32: HOSPER, ULTSJE E.A. - De Slachte. De oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon.
19913-126: HOTTINGA, TIJN. - Het francsiscaanse avontuur van Drachten.
111116-14: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Platform. Midden in de wereld.
111116-15: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Elementaire deeltjes.
19118-17: HOURANI, ALBERT. - Een geschiedenis van de Arabische volken.
91015-12: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN. - Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange. Een geschiedkundige, genealogische, sociaal-economische, heraldische en iconografische beschrijving van het geslacht De Lange, Ten Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigler de Lange, uitgewerkt in de voruwlijke lijn met kwartierstaten.
17313-73: HOUTEN JOOP, VAN. - Groningen in liedjes. Accordeon / keyboard.
12316-103: HOUTEN, FOK, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - 60 jaar Groninger voetbalvereniging Helpman. Gedenkboek v.v. Helpman 1924-1984.
150311-43: HOUTEN, BERT, VAN. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland.
26917-207: HOUTER, JAN. - Al zwerf ik op de baren. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
26917-203: HOUTER, JAN. - IJsclub Vlieland 100 jaar 1908-2008.
26917-204: HOUTER, JAN. - 100 jaar Gastvrij Vlieland.
26917-205: HOUTER, JAN. - Familie-album van Vlieland.
26917-206: HOUTER, JAN. - Vlieland toen.
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
250909-2767: HOUTING, EDWARD. - SKSG, een eeuw thuis in de kinderopvang.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
1216-15: HOUTING, EDWARD E.A. (RED.). - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
51015-156: HOUTING, EDWARD. - Gevelstenen in Groningen.
010811-24: HOUTING, EDWARD. - Groningen te voet. Wandelen in de binnenstad.
31017-06: HOUTING, EDWARD. - Groninger borgen. Wandelingen door tuin en tijd.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
250909-177: HOUWAART, DICK. - Westerbork. Het begon in 1933?
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
121009-60: HOVE, J. TEN. - Meer dan stenen muren. 250 jaar opsluiting in Zwolle, 1739-1989.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
250909-5060: HOVE, JAN, TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
26917-66: HOVINGA, D.S. - Bloaren aan de levensboom. Gedichten.
26917-67: HOVINGA, REINDER. - Jonker tussen wijntje en trijntje. Drama rond Folef von Inn- und Kniphausen.
250909-1982: HOVINGA, REINDER. - De wachtende dag. Een novelle uit de tijd van Nienoords macht Anno 1674.
26917-110: HOVINGA, REINDER. - Van de achterzijde der oude huizen.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
51015-52: HOVINGA, REINDER. - De schim van het paard.
28514-67: HOVINGA, D.S. - Balloaden, mythen, overleverns en laiden van 't kustvolk.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
9315-99: HOVINGA, D.S. - Störm en stilte / Miemern in twijduustern / Oogst van mien aner laand.
251113-04: HOVINGA, DERK SIBOLT. - De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren, deur ain van heur verteld, anno 1939.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: HÖWELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniëlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
011110-49: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - Gedenkboek A. van Hoboken & Co. 1774-1924.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
131211-06: HSIUNG, DEH-TA. - China. De beste keukens. Authentieke schotels uit het verre oosten.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
21917-12: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON VAN. - De kloosters in Nederland in 1861.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
071211-01: HUIGSLOOT, NATHALIE. - Miss America.
26917-209: HUIJSMAN, N. - De Post-, Telegraaf-- en Telefoonhistorie van het eiland Vlieland.
141117-28: HUISINGA, INGE EN WOLS, RIEN. - De Oude Kerk te Etten. Van kerk tot raadszaal.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
26917-210: HUISKES, BERT. - Vlieland.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van Het Noorden naar Anker Verzekeringen.
27218-46: HUISKES, BERT EN WEERDT, GERALD, DE. - De Lutine 1799-1999. De raadselachtige ondergang van een schip vol goud.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
250909-2418: HUISMAN, FRANK. - Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730.
250909-2719: HUISMAN, FRANK (RED.). - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
311017-03: HUISMAN, KERST. - Mysteries in Friesland. Waargebeurde misdaden en onverklaarbare gebeurtenissen.
20117-48: HUITEMA, T. - Ronde en platbodem jachten.
250909-2769: HUITENGA, ANDRÉ EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een Patriciërshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
11113-36: HUIZEN. - Huizen in oude ansichten.
250909-3453: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Minne Koning. Groninger Volksvertellingen deel II.
250909-2043: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger volksverhalen.
3417-52: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats.
251016-64: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN LAAN, K. TER. - Groninger volksverhalen.
31318-21: HUIZING, BERTUS. - Van tufsteen tot spitsboog. De geschiedenis in woord en beeld van de Petrus- en Pauluskerk te Loppersum.
250909-301: HUIZING, LAMMERT. - Zuidwolde zoals het was.
250909-311: HUIZING, JAN. - Drenten in beweging. Auto en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen, Koekange en omstreken 1902-1927.
250909-342: HUIZING, LAMMERT. - Te Hoogeveen overvloed van werk. De dekolonisatie van een veendorp (sociaal-economisch profiel 1850-1985).
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Elfde jaar 1999.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3042: HUIZING, E.O. - Een beeld van een school. Van eerste Chr. H.B.S. naar Wessel Gansfortcollege.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
250909-287: HUIZING, L. EN WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten?s Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
26917-52: HUIZING, A.A. - Hiddinghs in Gasselte.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
26917-33: HUIZINGA, J.J. - Friesland en de Tweede Wereldoorlog.
3417-88: HUIZINGA, J.E. (SCHRIJVER VOORWOORD). -
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
1518-22: HUIZINGA, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.
250909-1414: HUIZINGA, J. - Nederland’s beschaving in de 17e eeuw. Een schets.
250909-1028: HUIZINGA, ABEL T. - Het voor- en nageslacht van Hendrik Olferts Huizinga en Barbara Wristers Brugman van Houwerzijl. Opgemaakt van 1666 tot 1989.
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
61115-36: HULKENBERG, A.M. - De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom. Historiserende beschrijving van de kerk aan de Houttuin.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
21917-53: HULSBERGEN, S.J.M. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
20713-12: HÜLSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
141210-70: HULSMAN, RITA. - Regio Rotterdam. Funeraire Cultuur.
250909-1956: HULST, A.R. - Ien aigen toal. Preken ien de Grunneger toal.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
5118-43: HULST, DOLF. - De Haagse School, De Stijl en Mondriaan.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
250909-5128: HULZEN, A. VAN. - Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad.
190210-37: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto?s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe.
250909-5127: HULZEN, A. VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
9315-72: HUMMEL, A.T. - Langelo 1764-1850. Een inwoners-reconstructie.
22115-28: HUMMELEN, W.H.M. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
3417-140: HURENKAMP, H.G. - Honderd jaar stadsplanning in Groningen. Een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Groningen in de afgelopen periode van 100 jaar.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-5532: HÜRLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
16913-53: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
8616-26: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakfauna. Vogels en dieren in hun omgeving. Kennen en herkennen van dieren en broedvogels.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
20510-63: HUTSCHEMAEKERS, GIEL EN HRACHOVEC, CHRISTOPH (RED.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
261016-40: HUTT, WOLFGANG. - Grafik in der DDR.
250909-1163: HUTTON, RONALD. - The Royalist war effort 1642-1646.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
22117-34: HUUSSEN, A.H. - Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
31017-23: HUXLEY, ANTHONY. - Tuinieren door de eeuwen heen.
250909-3433: HUYGHE, RENÉ. - Delacroix.
250909-676: HUYSER, ANNEKE. - Mandala’s maken. Een bezinnend en creatief proces.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England’s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
17418-01: HYNCKES, RAOUL. - De vrienden van middernacht. Privé-domein.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
250909-4095: IDEMA, W.L., JONKER, D.R. - Vermaning door een dode hond. Vijf Chinese komedies uit het eind van de dertiende eeuw.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ?De Hoeksteen? Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
240910-111: IDEN, JAN. - Ainspaanjers.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
290812-08: ILIES, ANGELIKA. - Geslaagde menu`s voor elke gelegenheid.
250909-453: IMLAY, GILBERT. - The Emigrants.
250909-4734: IMMINK, ED E.A. - Voetbalvereniging Leiden 50 jaar.
080712-03: INAYAT-KHAN, HIDAYAT. - Er was eens… Vroege herinneringen aan mijn geliefde vader en moeder.
5118-56: INDRIDRASON, ARNALDUR. - Noorderveen.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
250909-2932: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1835. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den drie en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 20sten Julij 1835, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2801: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden.
250909-2802: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden 1817.
250909-2925: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1836. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den vier en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 25sten Julij 1836, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2944: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1801. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den elfde jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 30 van grasmaand 1801, wegens de Directie van het Instituut tot Onderwijzing van Doven en Stommen, aldaar opgerigt in
12316-105: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandsche volkskunde - Groningen. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
51015-196: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandse volkskunde. Groningen, Friesland, Drente en Overijssel.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
18316-04: IRVING, JOHN. - De laatse nacht in Twisted River.
1518-02: IRVING, WASHINGTON. - RIP van Winkle.
160312-01: ISAAC, PETER (ED.). - Six centuries of the provincial book trade in Britain.
15518-55: ISAACSON, WALTER. - Einstein. De biografie.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
15617-22: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou ‘t licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
250909-3754: JABLONSKI, EDWARD. - Gershwin. In de spiegel van zijn tijd.
040910-13: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
6218-24: JACKSON, DOUGLAS. - Held van Rome.
6218-25: JACKSON, DOUGLAS. - Beschermer van Rome.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
15417-24: JACOBS, PETER. - Heldhaftige missies in WOII. Raids vanuit de lucht, op zee en in het hart van bezet gebied.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
8616-18: JAFFÉ, HANS L.C. - Mondriaan.
15517-17: JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, L.P.J. DE. - Leerboek voor het klossen van kantwerk.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23414-04: JAGER, ONNO E.A. (EINDRED.). - Topkoks voor thuiskoks No. 03. 52 wereldgerechten.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
15815-28: JÄHNER, HORST. - Kunstlergruppe Brücke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
3417-53: JALINK, BERT EN JALINK, DICK (SAMENSTELLING). - Naar Winschoot op zoek. Winschoten in verhalen en gedichten.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
140212-48: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-5286: JANOWITZ, TAMA. - Een gevaarlijke leeftijd.
251016-14: JANS, JAN. - Langs oude Drentse boerderijen.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
021217-18: JANSE, H. - De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen.
141117-29: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
30315-18: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 2.
2617-30: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
19118-44: JANSEN, HANS. - Christelijke oorsprong van de rascistische jodenhaat. Een vergelijkend onderzoek.
20117-52: JANSEN, LEENDERT E.A. - Herbergen in Nieuwkoop. Meer dan 300 jaar tappen en gelag zetten in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skûtsje 1906-2006.
9315-136: JANSEN-VAN WIJK, J. (RED.). - Straatnamen in de gemeente Veendam. Van Acacialaan tot Zwarthalszwaan.
250909-3032: JANSEN, BREGIT EN MARTIN, MARIJKE. - Stad vol gedachten. Maarten Schmitt, stadsontwerper van Groningen.
30315-17: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1.
280310-19: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
3417-176: JANSEN, MARIËTTA. - Harry Cock & De Ploeg. Groninger kerken opnieuw bekeken.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
26917-111: JANSMA-POPPES, T.F.E.A. - 100 Jaar Christelijk Onderwijs Loppersum 1884 - 1994.
9315-53: JANSMA, KLAAS EN SCHOOTSTRA, ALBERT. - Van modderschuit tot varend monument. Skûtsjes, Balk.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skûtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
7217-06: JANSMA, KLAAS EN ROORDA, JELLE. - De grote sprong. Vijftig jaar fierljeppen.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
21917-06: JANSMA, KLAAS. - Het verhaal Wunseradiel. Dat alde, alde paad.
241117-56: JANSSEN, ROEL. - De stem van het volk.
1518-35: JANSSEN, HANS EN KAPELLE, JEROEN. - De Haagse School.
021217-09: JANSSEN, BEN. - Luste gullie koffie? Volksgebruiken bij overlijden en begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
250909-1036: JANSSEN, ENNO. - Die Familien der Kirchengemeinden Driever (1767-1900) und Esklum (1682-1900).
121111-46: JANSSEN, ANNELIES VERONICA. - De Alkmaarder Hout. Vier eeuwen met liefde in de Alkmaarder Hout.
250909-4682: JANSSEN, R. E.A. (RED.). - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
150611-04: JANSSEN, G.B. - Steenfabricage in de Meinerwijkse Polder.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
61214-49: JANSSEN, MAUD. - Meisje met anorexia en de strijd van een gezin.
16214-40: JANSSEN, TRUDY EN STEGEMAN, NELLEKE. - Hokus Kokus kinderkookboek. Een doe- leer- en kijkboek voor kinderen met en zonder diabetes.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland güstern un vandaag. Ein Plattdüütsch Billerbook.
15417-53: JANSSEN, LOUIS. - Nicolaas, de duivel en de doden.
250909-2866: JANSSENS, EDITH (RED.). - In de steigers. 200 Jaar bouwkunde-onderwijs in Groningen 1797-1997.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
100113-15: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
181215-02: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
9916-26: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven.
10414-13: JAPIN, ARTHUR. - De overgave.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
27218-69: JAY, RONI. - ABC van het koken. 1001 vuistregels en tips altijd binnen handbereik.
9315-33: JEENINGA, P. E.A. - 125 jaar Christelijk onderwijs in Garijp1864-1989. Historisch overzicht ter gelegenheid van het 125-jarig bstaan van de Vereniging van Christelijk Onderwijs te Garijp.
121009-55: JEGERINGS, J.C. - Oud Brabant over den dorpel bekeken.
250909-1562: JELGERSMA, S. - Holocene sea level changes in the Netherlands.
130912-28: JELINEK, ELFRIEDE. - Lust.
221111-30: JELINEK, ELFTIEDE. - De pianiste.
2517-13: JELLES, B.C. - Ik kan handwerken. Practisch handboek voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
250909-5559: JEN, GISH. - Typisch Amerikaans.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
27218-80: JENSEMA, SIEN. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel. Aalbert.
28514-72: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
28514-71: JENSEMA, SIEN (SAMENSTELLER). - Boer op Wenakker. n Feestbundel, Jan Boer aanboden op zien 65 ste joardag, soamensteld en inlaaid deur Sien Jensema.
250909-2018: JENSEMA, SIEN. - Oelenspaigel ien stad en ommelanden.
250909-2033: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
040412-36: JENSEMA, SIEN. - Hidde Betuun.
180912-104: JENSEMA, SIEN. - Oet `t laand van de olle wieren.
17418-21: JENSEMA, SIEN. - Berend Kopstubber.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - Menspsychologieën. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
171116-06: JENSEN, STINE EN WIJNBERG, ROB. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
10215-19: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man
8917-22: JENSMA, THEUNIS WATZES EN MOLENDIJK, AD. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
29118-17: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien.
29118-18: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien deel 2.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - Geïllustreerde Orchideeën Encyclopedie.
250909-5335: JIN, HA. - Wachten.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
19816-35: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - n Brood is ginnen stoeten. Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash Följk, Frash Arbe en Frashen Wise, Täle en Seedelse. Ütdänj önj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
7814-10: JOHNSON, SPENCER EN BLANCHARD, KEN. - Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met verandering - zakelijk en privé.
3915-31: JOLLES, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
28217-09: JONASSON, JONAS. - De 100 jarige man die uit het raam klom.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
250909-489: JONES, SUSANNA. - The earthquake bird.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
31015-14: JONES, J.V. - De meester van Harvell. 1e boek: Het boek der Woorden.
121210-15: JONES, EDWARD P. - De bekende wereld.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
241014-02: JONG, PIET, DE E.A. - Dag en Deur: Biebels dagbouk.
31017-28: JONG, OTTO J. DE. - Geschiedenis der kerk.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
250909-1529: JONG-BAKKER, DIEUWKE, DE E.A. - Dat is niet niks...! 50 Jaar gereformeerde Vrouwenbond.
250909-4194: JONG, A.M. DE. - Het evangelie van de haat.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
22117-67: JONG, JAN, DE. - Ain van Boeskool.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
281217-12: JONG, M.R. DE E.A. - Gedenkboek van de Rijks Hogere Burgerschool en Middelbare School voor Meisjes te Appingedam 1917-1967.
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
15518-23: JONG, M. DE. - Het Oera-Linda-Boek in Duitschland en hier.
25616-05: JONG, A.B. DE E.A. - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen. Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum 1875-1975.
250909-4155: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
240910-137: JONG, E.S. DE. - Bolsward bezien en bezongen. Boalsert bisjoen en bisongen.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
61115-14: JONG, M. DE. - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
19913-127: JONG, TJEBBE T. DE E.A. (RED.). - Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
15914-23: JONGE, J.A. DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
4216-106: JONGE, EDDY, DE E.A. (RED.). - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan (1871-1963).
250909-4703: JONGE, D. DE (ALG. RED.). - Het Amsterdamse bos. Van Cultuursteppe tot Bospark.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Achtste jaar 1996.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
251113-23: JONGE, HARM DE E.A. - De les. Rikus 1999.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3348: JONGE, C.H. DE. - Oud Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van ‘t Sticht.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
150411-45: JONGELING, K. EN BRILLEMAN, J. - Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland / 1. Ter Apel, Bourtange, Vlagtwedde, Bellingwolde, Nieuweschans, Bunde.
250909-3792: JONGEPIER, JAN. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht.
251113-28: JONGEPIER, JAN (RED.). - Een konstkundig orgelmaker. Enkele bijdragen over het werk van de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785).
14317-04: JONGEPIER, J. - Orgelbouwers in Friesland.
20117-29: JONGEPIER, JAN. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
25613-28: JONGEPIER, JAN EN MONNA, ANDRIES. - Kerken van Cuypers in oude ansichten.
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4601: JONGH, DE J.W., DIJKSTRA, J. - Toelichting bij de twaalf wandkaarten der vaderlandse geschiedenis. De eerste Nederlandse reizen en ontdekkingen.
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
150912-32: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. In een middeleeuws klooster.
080310-17: JOHAN JONGMA. (EINDREDACTIE) - Het aanzien van Nederlands Indië.
26917-68: JONKER, PIETER, KOOL, MARGA EN OFFENBERG, ADRI. - Hou vremd ik blief. Saul van Messel. Joods dichter in het Nedersaksisch.
311016-37: JONKER, PIETER. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
250909-5050: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
26917-113: JONKMAN, F. - Bedum in oude ansichten deel 2.
21917-04: JOODE, TON, DE. - Het versierde brood. Feiten en folklore rondom de boterham.
270909-182: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch Plakkaatboek. Deel I. 1412-1633.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2481: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2487: JOOSTING, J.G.C., COSTER, H.P.  ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
250909-5340: JORDAN, NIEL. - Schaduw.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
41017-20: JORDAN, ROBERT. - Een nieuw begin. Het Rad des Tijds Eerste proloog.
41017-21: JORDAN, ROBERT. - Hart van de Winter. Het Rad des Tijds Boek IX.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
6218-10: JORNA, B. - Het R.K. Liefdegesticht te Groningen 1847-1932. Een overzicht der geschiedenis van dit gebouw sedert de vestiging aldaar van de Zusters van Liefde.
9218-09: JORRITSMA, JORRIT. - Hoor ik bij jou, hoor jij bij mij. Enneagram en relaties.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
9315-54: JOUSTRA, HIEKE G. - De Bjirmen. Pieterbierum, Sexbierum en Oosterbierum.
22117-113: JUK, TEUN. - Uithuizermeeden in woord en beeld op oude prentbriefkaarten.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
5313-18: HET AANZIEN. DE 32 JAREN VAN JULIANA. - Het aanzien. De 32 jaren van Juliana. Een `oranje`getint tijdsbeeld van 1948-1980.
19118-39: JUNG, CARL GUSTAV. - Analytische psychologie: theorie en praktijk.
250909-4448: JUNG, C.G. - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa’s jongste geschiedenis.
301216-18: JUNG, C.G. - De mens en zijn symbolen.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
090710-40: JURRIAANS, ANNEMARIE E.A. - De pen als lotgenoot 5. Ervaringen over het leven met een ziekte.
281217-70: JUYNBOLL, TH. W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer de Sfafititische School.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
9315-74: KAAP, AP, VAN DER. - Van Nienhuis naar Nijnuis. De familienaam Nienhuis / Nijnuis te Peize.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thieme’s vlinderboek in kleuren.
15914-10: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
16913-21: KAJO, DAAD. - De verleider van Damascus.
250909-3364: KALLIR, JANE. - Grandma Moses. The artist behind the myth.
250909-3338: KALLIR, OTTO. - Grandma Moses.
251016-36: KALMA, D. - Skiednis fen Fryslan.
3417-25: KALMA, J.J. E.A. - Fryske plaknammen deel VI.
3417-26: KALMA, J.J. E.A. - Fryske plaknammen deel V.
250909-3397: KALMA, J.J. E.A. - Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.
250909-802: KALMA, J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste.
250909-844: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van de 17e-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
4216-15: KALMA, J.J. EN VRIES, K. DE (RED.). - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de mist kânsen.
22217-09: KALUSH, WILLIAM EN SLOMAN, LARRY. - Houdini. Het geheime leven van een superheld.
040111-73: KAM, RENÉ. DE. - Een hart van warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht.
25314-22: KAM, ROB, DE EN WESTRA, FRANS. - Eene zeer interessante vertooning........80 jaar bioscopie in Groningen.
130912-14: KAMAL JHA, RAI. - De blauwe beddensprei.
19615-152: KAMERLING, G. - Een bezoek aan Friesland.
250909-3584: KÄMINK, HELEN EN SLOMP, MARGO. - 75 jaar De Ploeg: Vrijheid en Verscheidenheid.
250909-100: KAMMINGA, FRED. - Van hervormde zorg naar zorghervorming. Verhalen over het Psychiatrisch Centrum Licht en Kracht te Assen.
241117-23: KAMMINGA, PETER. - Het Wapen van Slochteren. Evert Jan Thomassen a Thuessink van de Hoop van Slochteren: de laatste borgheer als burgemeester.
7814-31: KAMPEN, HENK EN HAM, FRANS H. VAN. (RED.). - Het gevleugelde café. De Kale Jonker 1982 - 1997.
281117-08: KAMPEN, JOHAN, VAN. - Oud Zwaagwesteinde 2. De Westereen it keapmansdoarp foarhinne.
250909-1418: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Betongroep.
250909-5053: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Variaties op het thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water.
18214-129: KAMPHUIS, HERMA. - Groninger borgen en Drentse havezaten.
160312-17: KAMPHUIS, GEERT. - Veldwachter Westra en 24 aandere verhoalen oet Westerwolde.
6514-60: KAMPHUIS, J. - Het Hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God.
250909-2535: KAMPMAN, J.G. EN BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde 5. Bestuur en rechtspraak
3417-142: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magne Pete.
22318-30: KAMPMAN, R. - Gedenkboek Groninger Voetbalvereeniging Velocitas 1897-1947.
251113-34: KAMSMA, GERBEN E.A. - 125 jaar Sint Martinus-kerk. Een sfeerbeeld 1862-1987. Warga-Wartena.
18217-15: KAN HEMMINK, HENRIETTE. - Sammie in de film.
050113-02: KAN, WIM. - 1983. Soms denk ik wel eens bij mezelf…
250909-5521: KANE, JOE. - Kannibalen.
141013-05: KANKAINEN, KATHY (ED.). - Treading in the past. Sandals of the Anasazi
051010-20: KANSU, AYKUT. - The Revolution of 1908 in Turkey.
281217-63: KAPER, RUUD E.A. (RED.). - Eeuwenoud en gloednieuw emaille.
250909-953: KAPOEN. - Het geslacht Kapoen.
19615-177: KAPPELHOF, BERND. - Die Fähre zum Festland. Eine kulturhistorische Betrachtung des Borkumverkehrs aus Anlass des 100jährigen Jubiläums der Borkumer Kleinbahn 1988 und der Reederei Aktien-Gesellschaft Ems 1989.
180111-15: KAPTEYN, P.H. - Meditoatsies en ‘n Kerkdainst.
250909-471: KARNEZIS, PANOS. - The Maze.
15518-15: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland.
11113-14: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden 1881.
3417-27: KARSTKAREL, PETER. - Wonen in de Arendsbuurt. Stadvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad 1987-1992.
250909-921: KARSTKAREL, PETER. - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 jaar Vereniging voor Volkshuisvesting.
150311-124: KARSTKAREL, PETER. - Leeuwarden Hofstad.
150311-208: KARSTKAREL, PETER. - Industrieel Erfgoed 2.0. DBF en historische panden in oude staat met nieuwe functies.
17313-91: KARSTKAREL, PETER. - Renaissance in Friesland. Stadhuis Franeker.
250909-2976: KASTELEIN, TACO E.A. - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
27115-28: KASTLER, JOSÉ. - Heimatmalerei. Das Beispiel Oldenburg.
31017-08: KASTNER, ERICH. - Emiel en zijn detectives. Een roman voor kinderen.
19118-13: KATAN, MARTIJN B. - Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding.
151212-37: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten.
9615-26: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten (deel 1).
4216-170: KATTENBELD, G.W. - Groningen. De stad van mijn moeder.
51015-160: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten deel 2.
250909-3634: KATUIN, JAN EN VISSER, FRIGO. - X Taal en teken. 10 jaar Galerie Anderwereld Groningen 1984-1994.
2315-24: KAUTSKY, KARL. - Hoe de oorlog ontstond.
7417-40: KAVA, ALEX. - De val.
25118-34: KAY, GUY GAVRIEL. - Een lofzang voor Arbonne.
111216-17: KEEN, MAURICE. - The outlaws of medieval legend.
1518-03: KEIJSPER, CHANTAL (RED.). - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
250909-747: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
9315-34: KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
250909-931: KEIMPEMA, ALBERT, VAN. - Heerenveen & Riemer 1983-2006. Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
15815-37: KEITH, PHILIPPE E.A. - Wegwijs in de natuur. Alles herkennen in één oogopslag.
25314-07: KEITHAHN, EDWARD L. - Monuments in Cedar. The authentic story of the Totem Pole.
28415-11: KEIZER, JASPER. - Het christelijk onderwijs in Oudehorne. Meester S. Wijbrandischool.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-836: KEIZER, JOKE. - De wrald oer. Reisferhalen.
19615-153: KEIZER, J. - Ald- en Nijhoarne.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
141117-46: KELLERMAN, JONATHAN. - Lege plek.
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
17418-43: KEMENADE, KEES, VAN EN SPAPENS, PAUL. - 365 Heiligendagen. Folkore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuken.
28513-04: KEMPERINK, R.M. (EINDRED.). - Geschiedenis van Apeldoorn.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
23414-05: KENT, GRACE TEED. - 100 Japanse gerechten.
10417-33: KEPEL, GILLES. - De wrake Gods. Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
22117-51: KERN, LUCRESA. - De Veenhuizen of Nijensleek. Een buurtschap bij Dalen
9315-75: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Benterdijk, Hooya's Oord, Gluvinksweg, Valsteeg, Mars en Huizingerstuk in Dalen.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
22117-49: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Brinken, Binnenweg en Oude Dalerveensestraat in Dalen.
22117-48: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Kamp en Het Veld in Dalen.
22117-52: KERN, LUCRESA. - Dalen. Westerwijk en omgeving.
22117-50: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Noordwijk in Dalen
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
4216-56: KERSTHOLT, KOOS. - Mooi volk! Humor uit de Groninger Veenkoloniën.
250909-4380: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij....
3915-10: KETCHAM WHEATON, BARBARA. - Savoring the past. The French kitchen and table from 1300 tot 1989.
250909-4922: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
21917-14: KEULAERDS, M.J.M.T. E.A. (RED.). - Veelzijdig in cassatie. Liber Amicorum mr. Eric Grabandt.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
250909-4205: KEULEN, MENSJE VAN. - Engelbert.
101210-52: KEULEN, MENSJE VAN. - Allemaal tranen.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
4216-107: KEUNING, H.J. E.A. - Hoogezand-Sappemeer in 1953.
7217-08: KEUNING, P. - De weg der eenvoudigen.
250909-2727: KEUNING, H.J. - De regio Groningen. De geografisch-economische geschiedenis van een regionale centrum-stad en haar ommeland.
23218-06: KEUNING, WYTZE. - Asoka. De wijze heerser.
23218-07: KEUNING, WYTZE. - Asoka. De wilde prins.
28514-73: KEUNING, P. - Appie Nijland. Het verhaal van een jeugd-leven.
5116-45: KEUNING, J. - Wieland de smid. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der steden.
9315-100: KEUNING, P. - Arbaidersmensken.
250909-1714: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
141117-30: KEUNING, JELLE P. - Mooi onder-dak. Vermaningen voor doopsgezinden.
9218-19: KEUNING, J. - De paardekooper van Helpman.
231011-42: KEUNING, H.J. - De Groninger Veenkoloniën. Een sociaal-geografische studie.
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
26917-13: KEVERLING BUISMAN, E. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
170112-52: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. - Kadastrale atlas van Gelderland 1832. Doetinchem stad en ambt
250909-79: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - "De monumenten van Drenthe I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen; De bouwgeschiedenis van het huis te Echten; De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617; De Asser IJzergieterij als producent van funerair gietijzer."
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
17418-12: KHELLOUT, LAURENT MED. - De nomadische keuken van Rainarai. Vegetarisch en vis.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
240910-140: KIELSTRA, HARM EN KIELSTRA, FOPPE. - Buorkje yn ?e Wâlden. In skets fan it boerelibben yn ?e tweintigste ieu. Diel 1.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
121009-12: KIERKEGAARD, SOREN. - Of / Of. Een levensfragment.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).

Next 1000 books from Bladzij 20

5/30