Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-2995: HELFRICH, K. E.A. (RED.). - Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad.
5118-26: HELIAS, PIERRE-JAKEZ. - Coiffes et Costumes de Bretagne.
101017-08: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
250909-443: HELLER, ZOË. - Notes on a scandal.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
11019-35: HELMANTEL, HENK. - Niet te koop. Een keuze uit de eigen collectie.
8618-49: HELMANTEL, H.F.N. E.A. - Henk Helmantel - Openbaring! -Schilderijen
9517-05: ULSHÖFER. HELMUT. - Brieven aan Hitler.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
25520-36: HEMERT, MARIA, VAN. - De handwerken op het eiland Marken.
19118-26: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De tuin der onschuldigen.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
250909-2131: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. EN HOFSTEE, K.F. (INLEIDING). - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen.
22117-160: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De Weeskamer van de stad Groningen 1613 - 1811.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso's. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
311019-10: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
3417-41: HENCKEL, JOHAN J. - Nakomelingen van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters van 1733-1994.
250909-568: HENDRICKS, VICKY. - Voluntary Madness.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
101114-12: HENDRIKS, J. (VERTALING). - 2000 onmisbare keukentips.
170112-56: HENDRIKS, DIERK (FOTOGRAFIE). - 50 jaar Witteveen+Bos 1946-1996.
250909-3628: HENDRIKSE, KEES E.A. - Armando.
250909-4563: HENDRIKSEN, TH. G. A., MGR. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
4920-46: HENGEL, MIRJAM, VAN. - Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman, een liefde in oorlogstijd.
51119-43: HENKELS, F.R.A. (TEKST). - Chassidische legenden. Verbeeld door H.N. Werkman.
3915-23: HENKELS, HERBER (SAMENSTELLING). - Michel Seuphor. Het overzicht. Collection complète 1921-1925.
15518-43: HENKELS, F.R.A. - Logboek van de Blauwe Schuit.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
31017-25: HENRICHS, HENDRIK. - De synagoge van Naarden 1730-1935.
19615-107: HENSEN-TULP, G. - Miemern over vrouger.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
240910-235: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J. Jer. van Nes.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
51015-101: HENSTRA, D.J. EN SAGEL, J. (SAMENSTELLERS). - De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie.
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
250909-348: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren / Goorspraken / Indices. Supplement op de ordelen van de etstoel.
20519-41: HERINGA, R.W. E.A. - Architektenburo Spruit de Jong Heringa 1955-1980.
20419-02: HERKSEN, B.H. VAN E.A. - Hoogeveen in oude ansichten. Waarin ook afbeeldingen van Noodsche Schut, Hollandsche Veld en Elim.
250909-2602: HERMANS, JOS M. M. (RED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
4119-12: HERMANS, DORINE EN HOOGHIEMSTRA, DANIELA. - Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890.
16720-07: HERMANS, JOS M.M. - Het Gronings Zuphense Maerlant handschrift.
281219-51: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder.
18219-04: HERMANS, JOS M.M. (RED.). - Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988.
4620-28: HERMANS, WILLEM FREDRIK. - Nooit meer slapen.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
20420-15: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis.
10520-47: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie.
18818-31: HERMSE, MICHAEL (SAMENSTELLING). - Stadjers. Jaren
271118-16: HERMSEN, JOKE J. - De liefde dus.
24719-02: HERMSEN, JOSÉE E.A. - Rooksignalen van het boerenerf. Stookhokken in Drenthe.
27920-43: HERMUS, JELLE. - Steeds leuker. Schrap de ellende en ontdek de korte route naar een leuker leven.
17418-26: HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
31320-22: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
8618-41: HERMUS, J. EN VOORHOEVE, M. - Het Academiegebouw, hart van de Universiteit.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ?s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
250909-5818: HERRING, PETER. - Ultimate train.
17218-18: HERTEL, ANITA, VON. - GRRR! Hoe je van conflicten kunt profiteren.
6519-28: HERTSENBERG-PIEPER, MARIETJE. - Van klompjes tot hoge hakken. De verzamelde verhalen van Marietje Hertsenberg-Pieper.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
23320-41: HERWERDEN, P.J. VAN. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
10119-11: HERWIG, MALTE. - Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jungsten Parteimitgleidern Deutschlands fuhrende Demokraten wurden.
101017-23: HERWIG, R.H. - De landbouw in de Groninger Veenkoloniën.
141210-67: HERZOG, F.R. - NSU 1873-1923. Zum 50-jarigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckarsulm 1873-1923.
17918-19: HES, HENRY. - De boer van t Zuderdaip.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
010213-11: HESKETT, JOHN. - German Design 1870-1918.
27218-52: HESLINGA, INGE EN KAMPEN, HENDRIK, VAN. - 259x Drenthe. Van Aalden tot Zwinderen.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
281117-32: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1.
29118-23: HEUFF, JAN. - Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907. De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot.
29118-24: HEUL, FRANK, VAN DER. - Reis naar een verdwenen wereld. De laatste reis van het s.s. Roebiah van de Stoomvaart Maatschappij Nederland naar de Chinese Volksrepubliek, 1965-1966.
25118-50: HEUL, FRANK, VAN DER. - Aan boord. Met het vrachtschip Gabonkust zwervend langs de havens aan de westkust van Afrika.
281217-31: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Bonte kleren en blanke kappen.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
20117-50: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Walcheren zoals het was en weer worden zal.
61218-10: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
2719-26: HEUVEL, RIEN, VAN DEN. - De ernst van het spel. Een relaas over het 165 jaar oude studentencorps Vindicat atque Polit.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
7314-49: HEUVELMAN, JAN. - Wat ook het leven brengt. Een Drèentse streekroman.
29118-25: HEUVELMAN, D.J.C. EN NOOT, L.A.P. (RED.). - Op eigen kiel. 100 jaar VWDTP. Jubileum Boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport de Twee Provincien.
101213-13: HEWINS, RALPH. - Quisling. Prophet without Honour.
19615-169: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
25520-37: HEYDEN, RIEK, VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
16720-37: HEYNS, ZACHARIAS. - Dracht-Thoneel.
25618-41: HEYTING, LIEN (INLEIDING). - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
27920-03: HEYTING, HANS E.A. - Marcus, een Drentse vertoaling.
120712-25: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
14820-21: HIBMA, AMARENS E.A. - We hadden geen keus. Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920-1940.
271017-40: HIDDEMA, SEERP. - Piet Blom en de kunst van het bouwen.
20919-09: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
181218-28: HIELKEMA, HENK. - GRC 1902-2002. Het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging G.V.V.-Royal-Combinatie Groningen.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
25219-22: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Votspoelde sluzen. Gedichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
181218-20: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Keel me dan.
250909-1884: HIJLKEMA, MELLE. - Vogeldood.
11019-02: HIJSZELER, C.C.W.J. - Boerenvoortvaring in het oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drenthe. I. tekst en II. platen.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
18619-43: HILBRINK, COEN E.A. - De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
250909-516: HILL, TOBIAS. - The Cryptographer.
250909-5258: HILL, RICHARD. - Designs and their Consequences. Architecture and Aesthetics.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
12316-101: HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. - Anno Grunnen. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen
9517-15: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Boerderijenboek Oude Groningse Veenkolonien. Kleinemeer Kalkwijk Borgercompagnie Tripscompagnie.
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
51015-102: HILLENGA, MARTIN. - Het Veenkoloniënboek.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
250909-4951: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebieden 00 t/m 04 centrum.
250909-5014: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebied 13 Nimrodpark 1899-1902 Kannesheuvelpark 1902-1903 Diergaardepark 1904-1907.
250909-4620: HINSSEN, J.P.P. EN HAAG, J. (RED.). - Het Rooms kerkhuys te Diemen.
6519-35: HINTERMEYER, HELLMUT. - Spektakulare Rettung aus Seenot.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
18818-12: HINTZEN, PETER. - Duitsland - bewogen hart van Europa. Een beknopte geschiedenis.
141210-33: HISCHE, BÄRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
6220-41: HOBB, ROBIN. - De Kronieken van de Wilde Regenlanden. Eerste boek Drakenhoeder.
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
4216-167: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Groningen 1955-1965.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
51119-35: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
25219-29: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
8920-27: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
261016-62: HOEF, ANTON, VAN DER. - Mijn kamp. Gedichten uit het concentratiekamp.
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
25618-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het deel 2.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
021217-02: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Tweelingdorp aan de Vaart. 125 Jaar Nieuw-Amsterdam / Veenoord.
221119-04: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Mijn Groningen.
14820-22: HOEK, J.R. VAN DE EN KLEI, H. VAN DER. - Inundatie 1944-1945. Overstroming in de gemeenten Delzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.
26917-108: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER. - Nog nijs ien t Loug?
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
8920-44: HOEK, COOS, VAN DEN. - WijktoenWijknu. Wandelingen door de tijd. Beelden uit Cothe, Langbroek en Wijk bij Duurstede.
51015-104: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER E.A. - Van Ganzeveer tot toetsenbord. 200 jaar Openbaar Onderwijs in Kantens 1801-2001.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
19913-236: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Moest lezen. t Westerketier verbeeld.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
16118-43: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
18319-55: HOEK, ROB, VAN EN DIJKHUIZEN, HANS. - Koers richting toekomst. Het Nederlandse loodswezen vijf jaar zelfstandig.
2315-16: HOEKEMA, C.P. E.A. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
150311-41: HOEKMAN, PIET. - Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894.
22117-110: HOEKSEMA, M.J. - Gedenkschrift 100 jaren onderwijzersopleiding in Appingedam 1879-1979.
14820-04: HOEKSTRA, WIEBE. - De Friese boerderij. 2500 jaar geschiedenis van de Fryske pleats.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
4620-08: HOEKSTRA, J. E.A. - Ter nagedachtenis aan Dirk Eliza Wierenga.
25118-10: HOEKSTRA, HANNEKE. - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslan and Feminism in the Novels of Ypk fan de Fear.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman?s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
7814-55: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste Biljartclub in Nederland 1897 -1997.
250909-4160: HOETMER, CINDY. - Het beest in Daisy.
250909-813: HOEVE, S. TEN. - Kerk en toren van Nijland.
140110-4: HOEVE, S. TEN, KARSTKAREL, G.P. EN STEENSMA, REGN. (RED.). - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
5118-42: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven.
10520-14: HOFFMAN, MARY. - Stravaganza. Stad van schepen.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
26917-159: HOFMAN, BENO. - Rond Peizer- en Paterswoldseweg. Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Stadspark.
11519-43: HOFMAN, HELEN E.A. (WAARKPLOUG). - In woord en doad vare in t kwedroat.
51119-19: HOFMAN, BENO. - De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
10119-29: HOFMAN, BENO. - Beno's stad 2.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
22117-162: HOFMAN, BENO. - Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen. Historisch overzicht in foto
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
51015-167: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
270909-82: HOFMAN, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
301119-41: HOFMAN, BENO. - Van omnibus tot Q-link. De geschiedenis van het busvervoer in Groningen en Drenthe.
25613-22: HOFMAN, BENO. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
301018-57: HOFMAN, BENO. - Julia Culp. Wereldberoemde Groninger zangeres.
8618-43: HOFMAN, BENO. - 140 jaar WEEVA. Woon- En Eethuis Voor Allen.
24719-03: HOFSTEDE, ELLEN, TER EN SCHONEWILLE, PETER. - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
20919-03: HOFSTEDE, W.H. E.A. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
51020-30: HOFSTEDE, SIP. - Ede Staal - 30 jaar later 1986-2016.
4216-101: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel 1. Vormende krachten.
24120-28: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
3417-175: HOFSTEENGE, CEES EN WECHGELAER, CASPAR. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
101017-19: HOGENELST, DINI EN OOSTROM, FRITS, VAN. - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
18818-16: HOITING, JAN. - Stap mor even of.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
22718-17: GROTE PROVINCIE ATLAS. NOORD-HOLLAND. - Grote Provincie Atlas. Noord-Holland. .
2719-11: HOLLAND, JAMES. - The Battle of Britain. Five months that changed history. May-October 1940.
16115-19: HOLLANDER, J. - Het verraad der N.S.B.
251016-182: HOLLANDER, FRANK, DEN. - Stadswandelgids Groningen. Zwerftochten door heden en verleden.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
18319-60: HOLLESTELLE, A. - Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de 18e eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
150119-12: HOLTMAN, M.A. E.A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 2. Bijzondere huizen, molens, kroegen, boerderijen, moderne monumenten.
3417-87: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
1518-08: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Medici in cucina.
6720-12: HOLTROP, B.G. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, hereinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
14820-23: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
250909-209: HOMAN, INGRID EN BARELDS, HANS. - Samen verder… Een boekje over het ontstaan en samengaan van twee Rabobanken.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
4620-35: HONDERS, HAN E.A. - Vogels van West- en Midden-Europa.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
2919-50: HONDERS, HAN E.A. - Wilde planten van West- en Midden-Europa.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
27920-34: HONING, HENKJAN. - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziel.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
011110-13: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XIII.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela
181119-57: HOOGAKKER, JAKOB T. - De Widde Meuln Ten Boer. De laatste op rij. 1939-2014.
260312-143: HOOGAKKER, JAN E.A. - Drenthe?s eerste lagere landbouwschool. Vries 1922-1966.
14120-40: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De Noordzee kust.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poëzie van het licht.
281217-26: D'HOOGE-BOONE, IRMA. - 100 jaar kant Zele. De Zeelse kant, de krone spant!
2517-26: HOOGENBOOM, PETER. - Dansende kamelen, dode farao's en weinig slaap.
28514-43: HOOGENBOOM, F.J.M. E.A. - Bakkeveen 1888-1988.
250909-5763: HOOGENDIJK, A. - De Grootvisscherij op de Noordzee.
101017-09: HOOGENDIJK, MARION (EINDRED.). - Krüderige wieven. Drentse vrouwen in de 20ste eeuw.
24720-54: HOOGENRAAD, J. - Van kloostertuin tot stad. De Loosduinse (en Westlandse) tuinbouw van 1230 tot 2006.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
91113-64: GRONINGEN / HOOGEZAND. - Groningen / Hoogezand. Stafkaart Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
91113-65: GRONINGEN / HOOGKERK. - Groningen / Hoogkerk. Stafkaart Hoogkerk.
26917-177: HOOGSTINS, GEKE. - Walkyre. Echo's uit het oeroude Drentse landschap.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
18217-34: HOOIJER, D. - Catwalk.
020320-04: HOOIJER, JOHANNES. - Van Wheem tot Wemme. Een bonte verzameling verhalen en gedichten in de loop der jaren bijeen geschreven.
241117-07: HOOP, J. DE. - Fytshok prakkesaasjes. Om en by de fermanje te Damwald 1900-1950.
9315-187: HOOPE, JAN, TEN. - Vijfenzestig jaar de Ploeg 1918-1983.
301018-34: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - De Groninger blaarkop.
25520-50: HOORN, HENRIETTE, VAN. - Driemaal dertien 131313. De roman van spaarbankboekje No. 131313.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - Reiderland. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek.
250909-3764: HOPKIN, JERRY. - David Bowie. Biografie.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
250909-4731: HÖRCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
4620-21: HORDIJK, TIJMEN EN MEIJER, LOUIS. - Architectuurgids Korrewegwijk en De Hoogte.
51119-37: HORDIJK, TIJMEN EN ROLDEN, HANNEKE. - Architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
191118-17: HORNMAN, WIM. - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940.
26319-23: HORNMAN, WIM. - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
050219-13: HORSMAN, P.J. E.A. - Schriftspiegel. Nederlandse paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw.
9818-15: HORST, J.G. TER EN SMILDA, E.M. (RED.). - Rondom de oude Sint Helenakerk.
18219-15: HORST, JOSÉ E.A. - Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003.
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
10819-02: HORSTMANN, GERRIT G. E.A. - Valthe in foto's doorspekt met fragmenten uit haar geschiedenis.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
26917-32: HOSPER, ULTSJE E.A. - De Slachte. De oude dijk, de geschiedenis, de landschappen, de dorpen, de marathon.
19913-126: HOTTINGA, TIJN. - Het francsiscaanse avontuur van Drachten.
111116-14: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Platform. Midden in de wereld.
111116-15: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Elementaire deeltjes.
17313-73: HOUTEN JOOP, VAN. - Groningen in liedjes. Accordeon / keyboard.
070120-29: HOUTEN, B.A. VAN. - Verhandeling over den titel des Burgelijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere wetgeving.
150311-43: HOUTEN, BERT, VAN. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland.
26917-207: HOUTER, JAN. - Al zwerf ik op de baren. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
26917-203: HOUTER, JAN. - IJsclub Vlieland 100 jaar 1908-2008.
21018-39: HOUTER, F. DEN. - Bouwnummer 300. SS Rotterdam.
14820-54: HOUTER, JAN. - 100 jaar gastvrij Vlieland.
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
6519-38: HOUTER, JAN. - Strandingen en reddingen rond het eiland Vlieland.
14820-24: HOUTING, EDWARD E.A. - Westerwolde. Over het landschap en de dorpen.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
18619-28: HOUTING, EDWARD. - Groninger borgen. Wandelingen door tuin en tijd.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
20419-55: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.). - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
14520-06: HOUWINK, R. - Koekplanken als volkskunst.
19819-06: HOUWINK HZN, R. - Uut oes Drèènse Laand. Drentsche verhalen en voordrachten.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
250909-5060: HOVE, JAN, TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
150119-23: HOVE, JAN, TEN. - Erfgoed van Overijssel. Deel 2 Historie van huis en haard.
26917-66: HOVINGA, D.S. - Bloaren aan de levensboom. Gedichten.
26917-110: HOVINGA, REINDER. - Van de achterzijde der oude huizen.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
28514-67: HOVINGA, D.S. - Balloaden, mythen, overleverns en laiden van 't kustvolk.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
9315-99: HOVINGA, D.S. - Störm en stilte / Miemern in twijduustern / Oogst van mien aner laand.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
24719-04: HOVINGH, GEERT C. - Joods leven in Zuidlaren.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: HÖWELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniëlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
131211-06: HSIUNG, DEH-TA. - China. De beste keukens. Authentieke schotels uit het verre oosten.
24720-15: HUBBELING, R. EN SPANDOUW, J.A. - Kapitalisme.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
21917-12: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON VAN. - De kloosters in Nederland in 1861.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
141117-28: HUISINGA, INGE EN WOLS, RIEN. - De Oude Kerk te Etten. Van kerk tot raadszaal.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
26917-210: HUISKES, BERT. - Vlieland.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van Het Noorden naar Anker Verzekeringen.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
250909-2719: HUISMAN, FRANK (RED.). - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
121118-35: HUISMAN, GERDA C. - The University Library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures.
20117-48: HUITEMA, T. - Ronde en platbodem jachten.
250909-2769: HUITENGA, ANDRÉ EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een Patriciërshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
221119-03: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN LAAN, K. TER. - Groninger volksverhalen.
250909-3453: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Minne Koning. Groninger Volksvertellingen deel II.
250909-2043: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger volksverhalen.
2919-36: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
250909-301: HUIZING, LAMMERT. - Zuidwolde zoals het was.
250909-311: HUIZING, JAN. - Drenten in beweging. Auto en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen, Koekange en omstreken 1902-1927.
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Elfde jaar 1999.
101218-06: HUIZING, A.A. EN HADDERS DE JONGE, F. - Van Grotenend tot Lutkenend.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
9818-24: HUIZING, ETTIE. - Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
14820-26: HUIZINGA, M.H. - Maple leaf Up. De Canadese opmars in Noord - Nederland april 1945.
14820-25: HUIZINGA, JOHAN EN KUIPERS, WILKO J. - Chr. Ulo School - Groen van Prinsterer Mavo Appingedam 1922-1994.
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
301018-54: HULS, BERT. - Stijlvolle snoeivormen. De kunst van het snoeien.
21917-53: HULSBERGEN, S.J.M. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
20713-12: HÜLSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
141210-70: HULSMAN, RITA. - Regio Rotterdam. Funeraire Cultuur.
250909-1956: HULST, A.R. - Ien aigen toal. Preken ien de Grunneger toal.
181218-45: HULST, JESSICA, VAN DER. - Een halve eeuw boven het maaiveld. Van Roberine B.V. tot John Deere Enschede B.V.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
24720-22: HULZEBIS, TIM H. - Vrijheid vieren. Verhalen uit de provincie Groningen.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
190210-37: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto?s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe.
250909-5127: HULZEN, A. VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
8319-49: HULZEN, A. VAN. - Utrecht bij gaslicht.
8319-50: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto's. Deel 1, 2 en 3.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-5532: HÜRLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
16913-53: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
250909-1163: HUTTON, RONALD. - The Royalist war effort 1642-1646.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
20519-12: HUUSSEN, AREND E.A. (RED.). - Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief.
170620-43: HUXLEY, ANTHONY. - Tuinieren door de eeuwen heen.
250909-3433: HUYGHE, RENÉ. - Delacroix.
250909-676: HUYSER, ANNEKE. - Mandala’s maken. Een bezinnend en creatief proces.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England?s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ?De Hoeksteen? Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
10718-15: IDEMA, ROEL. - Schaduw over Rottum.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
240910-111: IDEN, JAN. - Ainspaanjers.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
4720-03: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 63. DEEL II. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 63. 2009. Genealogie en de Canon. Deel II.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
18319-25: IJZERMAN, M.J. E.A. (RED.). - Den Ham en Fransum door de jaren heen.
290812-08: ILIES, ANGELIKA. - Geslaagde menu`s voor elke gelegenheid.
250909-453: IMLAY, GILBERT. - The Emigrants.
51020-41: IMPELLUSO, LUCIA. - Tuinen en labyrinten.
5118-56: INDRIDRASON, ARNALDUR. - Noorderveen.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
250909-2932: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1835. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den drie en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 20sten Julij 1835, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2801: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden.
250909-2802: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden 1817.
250909-2925: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1836. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den vier en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 25sten Julij 1836, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2944: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1801. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den elfde jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 30 van grasmaand 1801, wegens de Directie van het Instituut tot Onderwijzing van Doven en Stommen, aldaar opgerigt in
24720-09: IPENBURG, PAUL E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Noord-Holland en Utrecht.
24720-10: IPENBURG, PAUL E.A. - Nederlandsche Volkskunde. Vlaanderen.
2919-37: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandsche volkskunde - Groningen. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
4620-09: ITERSON, G. VAN. - Levensbericht van Oene Posthumus.
15617-22: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou ‘t licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
040910-13: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
4920-60: JACOBS, ANNE E.A. (RED.). - Boerderijen in Voorburg.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
15417-24: JACOBS, PETER. - Heldhaftige missies in WOII. Raids vanuit de lucht, op zee en in het hart van bezet gebied.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
18319-48: JACOBS-STEWART, THERESE. - Een pad ontstaat door lopen. Hoe je negatieve emoties de baas wordt.
15517-17: JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, L.P.J. DE. - Leerboek voor het klossen van kantwerk.
8319-35: JAGER, E.T. E.A. - De geschiedenis van de coöperatieve stroocartonfabriek De Halm G.A. te Hoogkerk 1913-1963.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23414-04: JAGER, ONNO E.A. (EINDRED.). - Topkoks voor thuiskoks No. 03. 52 wereldgerechten.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
15815-28: JÄHNER, HORST. - Kunstlergruppe Brücke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
3417-53: JALINK, BERT EN JALINK, DICK (SAMENSTELLING). - Naar Winschoot op zoek. Winschoten in verhalen en gedichten.
12719-56: JAMES, T.C.G. - The Battle of Britain.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
140212-48: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-5286: JANOWITZ, TAMA. - Een gevaarlijke leeftijd.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
021217-18: JANSE, H. - De lotgevallen der Nederlandse kerkgebouwen.
141117-29: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
4920-33: JANSEN, SUZANNA. - Ondanks de zwaartekracht.
19118-44: JANSEN, HANS. - Christelijke oorsprong van de rascistische jodenhaat. Een vergelijkend onderzoek.
181119-04: JANSEN, EVA RUDY. - Het Boeddha-boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skûtsje 1906-2006.
14820-02: JANSEN, SUZANNA. - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis.
10320-40: JANSEN, MATHILDE EN OOSTENDORP, MARC, VAN. - Taal van de Wadden.
16720-08: JANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
4920-14: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1, 2 en 3.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
271218-22: JANSEN, J. E.A. - 50 jaar Christelijke Gereformeerde kerk Thesinge.
24720-24: JANSEN, J. - Oud Veendam vanuit de lucht.
26917-111: JANSMA-POPPES, T.F.E.A. - 100 Jaar Christelijk Onderwijs Loppersum 1884 - 1994.
10918-05: JANSMA, FOPPE. - Uit het album van Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skûtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
11519-50: JANSMA, KLAAS E.A. - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
7217-06: JANSMA, KLAAS EN ROORDA, JELLE. - De grote sprong. Vijftig jaar fierljeppen.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
21917-06: JANSMA, KLAAS. - Het verhaal Wunseradiel. Dat alde, alde paad.
181119-43: JANSMA, LYKELE. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap.
241117-56: JANSSEN, ROEL. - De stem van het volk.
1518-35: JANSSEN, HANS EN KAPELLE, JEROEN. - De Haagse School.
021217-09: JANSSEN, BEN. - Luste gullie koffie? Volksgebruiken bij overlijden en begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
25618-42: JANSSEN, CASPAR. - Het veen, de vlinder en de openbaring.
250909-4682: JANSSEN, R. E.A. (RED.). - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
61214-49: JANSSEN, MAUD. - Meisje met anorexia en de strijd van een gezin.
16214-40: JANSSEN, TRUDY EN STEGEMAN, NELLEKE. - Hokus Kokus kinderkookboek. Een doe- leer- en kijkboek voor kinderen met en zonder diabetes.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland güstern un vandaag. Ein Plattdüütsch Billerbook.
12719-58: JANSSEN, AB. A. - Fliegerhorst Schiphol. Onze nationale luchthaven in bezettingstijd. I. In het offensief.
14820-01: JANSSEN, L.J.F. - Drentsche oudheden.
8618-66: JANSSEN, G.B. - Scheepsbouw op de grens 1889-2000. 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer.
250909-2866: JANSSENS, EDITH (RED.). - In de steigers. 200 Jaar bouwkunde-onderwijs in Groningen 1797-1997.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
100113-15: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
221119-20: JAPIN, ARTHUR. - Vaslav.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
4920-28: JAS, MARTIJN (SAMENSTELLING). - Groningen bevalt! 33 geboren Groningers over hun band met stad en ommeland.
21018-40: JASKI, CHRISTIAAN JAN. - Met de Kinderdijk naar Java 1884/1886.
181218-01: JAURRETCHE, COLLEEN (ED.). - Beckett, Joyce and the art of negative. European Joyce Studies 16.
27218-69: JAY, RONI. - ABC van het koken. 1001 vuistregels en tips altijd binnen handbereik.
21018-41: JEANMAIRE, CLAUDE. - Mit Kohle, Dampf und Schaufelradern. Schiffe und Bahnen am Thuner- und Brienzersee.
27918-04: JEELOF, W. E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932.
121009-55: JEGERINGS, J.C. - Oud Brabant over den dorpel bekeken.
250909-1562: JELGERSMA, S. - Holocene sea level changes in the Netherlands.
51020-01: JELIN, DANIEL EN FUHRMANN, RICARDO. - Tangonacht / Noche de Tango.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
250909-5559: JEN, GISH. - Typisch Amerikaans.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
25520-11: JENKINS, T.M. - The Waking.
28514-72: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
250909-2018: JENSEMA, SIEN. - Oelenspaigel ien stad en ommelanden.
250909-2033: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
181119-21: JENSEMA, SIEN. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel. Aalbert.
10819-20: JENSEMA, SIEN. - Ruth.
180912-104: JENSEMA, SIEN. - Oet `t laand van de olle wieren.
17418-21: JENSEMA, SIEN. - Berend Kopstubber.
181119-20: JENSEMA, SIEN. - Hidde Betuun.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - Menspsychologieën. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
171116-06: JENSEN, STINE EN WIJNBERG, ROB. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
10215-19: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man
8917-22: JENSMA, THEUNIS WATZES EN MOLENDIJK, AD. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
29118-17: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien.
29118-18: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien deel 2.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
4119-25: JEURSEN, F. EN HENKELS, HERBERT. - J. Th. Toorop. Sporen van een leven. Jan Toorop in slot Zeist 15 oktober 1995 t/m 7 januari 1996.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - Geïllustreerde Orchideeën Encyclopedie.
250909-5335: JIN, HA. - Wachten.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash Följk, Frash Arbe en Frashen Wise, Täle en Seedelse. Ütdänj önj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
25520-16: JOHANSEN, IRIS. - Stalemate.
20420-26: JOHANSSON, ELSIE. - Nancy.
20419-47: JOHNK, CARSTEN (HRSG.). - Seenotretter. 150 Jahre Seenotrettung in Ostfriesland.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
7814-10: JOHNSON, SPENCER EN BLANCHARD, KEN. - Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met verandering - zakelijk en privé.
25619-49: JOHNSON, J.E. - Full circle. The story of air fighting.
4720-12: JOHNSTONE, IAN. - De Spiegelkronieken. De klok tussen de werelden.
3915-31: JOLLES, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
121210-15: JONES, EDWARD P. - De bekende wereld.
130420-32: JONES, SADIE. - Kleine oorlogen.
11519-35: JONES, ANNE. - Genees jezelf van negatieve energieen. Simpele stappen om je energie te verbeteren in huis of op het werk.
1619-45: JONES, TRISTAN. - Een goed vak. Mijn jongensjaren op zee 1937-1942.
20919-22: JONG, WIM, DE EN KESSELER, MARTIN (SAMENSTELLERS). - Den Braven Sealants bv 1974-1999.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
241014-02: JONG, PIET, DE E.A. - Dag en Deur: Biebels dagbouk.
31017-28: JONG, OTTO J. DE. - Geschiedenis der kerk.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
250909-4194: JONG, A.M. DE. - Het evangelie van de haat.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
181119-22: JONG, JAN, DE. - Kwoajonges.
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
22117-67: JONG, JAN, DE. - Ain van Boeskool.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
10819-26: JONG, M.R. DE E.A. - Gedenkboek van de Rijks Hogere Burgerschool en Middelbare School voor Meisjes te Appingedam 1917-1967.
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
31320-35: JONG, MEINDERT, DE. - Basis Vogelgids. Zien en herkennen van vogels in Nederland en België.
250909-4155: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
240910-137: JONG, E.S. DE. - Bolsward bezien en bezongen. Boalsert bisjoen en bisongen.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
19913-127: JONG, TJEBBE T. DE E.A. (RED.). - Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden.
51020-31: JONG, JOHAN E.A. - Gerard van de Weerd. Fluisteren in verf.
24720-25: JONG, HANS, DE E.A. - Winterboek Groningen. Februari '79.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
24719-39: JONGE, LEENDERT, DE. - Plateelbakkerij Schoonhoven anno 1920. Sieraardewerk van v/h Plateelbakkerij Schoonhoven.
15914-23: JONGE, J.A. DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
250909-4703: JONGE, D. DE (ALG. RED.). - Het Amsterdamse bos. Van Cultuursteppe tot Bospark.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Achtste jaar 1996.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
251113-23: JONGE, HARM DE E.A. - De les. Rikus 1999.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van ‘t Sticht.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
9219-16: JONGE, INGRID, DE EN SEVINK, GEERT JOB. - De wolkenfabriek 1913-2008.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
16720-09: JONGEJAN, E. - De humor-cultus der romantiek in Nederland.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
251113-28: JONGEPIER, JAN (RED.). - Een konstkundig orgelmaker. Enkele bijdragen over het werk van de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785).
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4601: JONGH, DE J.W., DIJKSTRA, J. - Toelichting bij de twaalf wandkaarten der vaderlandse geschiedenis. De eerste Nederlandse reizen en ontdekkingen.
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
150912-32: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. In een middeleeuws klooster.
181119-13: JONGMAN, WILLEM. - The economy and society of Pompeii.
20919-10: JONKER, L. - Harm, de boer van 't Hogelaand.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
181119-11: JONKER, B. - Assen. Bevolking rond 1800.
250909-5050: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
14820-49: JONKER, FRANK E.A. - De verdronken paarden van Ameland.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
14120-21: JONKMAN, PIET. - Herinnering aan Zuidwolde - Noordwolde - Onderdendam.
121118-22: JONKMAN, F. - Bedum in oude ansichten deel 2.
21917-04: JOODE, TON, DE. - Het versierde brood. Feiten en folklore rondom de boterham.
29119-04: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I. 1412-1633.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
28818-17: JOOSTING, J.C.G. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-5340: JORDAN, NIEL. - Schaduw.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
4620-45: JORDAN, ROBERT. - De Komst van de Schaduw. Het Rad des Tijds Boek 4.
4620-47: JORDAN, ROBERT. - Vuur uit de hemel. Het Rad des Tijds Boek 5.
41017-21: JORDAN, ROBERT. - Hart van de Winter. Het Rad des Tijds Boek IX.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
6218-10: JORNA, B. - Het R.K. Liefdegesticht te Groningen 1847-1932. Een overzicht der geschiedenis van dit gebouw sedert de vestiging aldaar van de Zusters van Liefde.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
51020-37: JOUSTRA, BARBARA. - Het Huis te Manpad. Huis, park en bewoners door de eeuwen heen.
2719-20: JUK, TEUN. - De kerk van Oosteinde (Roodeschool). Een gebouw met een eigen gezicht.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
090710-40: JURRIAANS, ANNEMARIE E.A. - De pen als lotgenoot 5. Ervaringen over het leven met een ziekte.
281217-70: JUYNBOLL, TH. W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer de Sfafititische School.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
9315-74: KAAP, AP, VAN DER. - Van Nienhuis naar Nijnuis. De familienaam Nienhuis / Nijnuis te Peize.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thieme’s vlinderboek in kleuren.
15914-10: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
27920-44: KAHN, RENÉ. - Onze hersenen. Over de smalle grens tussen normaal en abnormaal.
9818-25: PLAATJESALBUM KAHREL'S THEE. - Album der Thee-Kultuur op Java.
16913-21: KAJO, DAAD. - De verleider van Damascus.
4720-15: KALIMI, ISAAC. - Early Jewish Exegis and Theological Controversy. Studies in Scriptures in the Shadow of Internal and External Controversies.
250909-3364: KALLIR, JANE. - Grandma Moses. The artist behind the myth.
250909-3338: KALLIR, OTTO. - Grandma Moses.
250909-802: KALMA, J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste.
250909-844: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van de 17e-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
9818-14: KALMA, J.J. E.A. - Geschiedenis van Friesland.
4216-15: KALMA, J.J. EN VRIES, K. DE (RED.). - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de mist kânsen.
25520-18: KALMA, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Diel I (oersjoch en karlezing).
25314-22: KAM, ROB, DE EN WESTRA, FRANS. - Eene zeer interessante vertooning........80 jaar bioscopie in Groningen.
130912-14: KAMAL JHA, RAI. - De blauwe beddensprei.
19615-152: KAMERLING, G. - Een bezoek aan Friesland.
250909-3584: KÄMINK, HELEN EN SLOMP, MARGO. - 75 jaar De Ploeg: Vrijheid en Verscheidenheid.
250909-100: KAMMINGA, FRED. - Van hervormde zorg naar zorghervorming. Verhalen over het Psychiatrisch Centrum Licht en Kracht te Assen.
241117-23: KAMMINGA, PETER. - Het Wapen van Slochteren. Evert Jan Thomassen a Thuessink van de Hoop van Slochteren: de laatste borgheer als burgemeester.
24719-05: KAMP, TJ. VAN DE EN WIERENGA, J.T. (EINDRED.). - Oorlogssporen. De jaren 1940-1945 in Borger en Odoorn.
221119-05: KAMPEN, HENK EN HAM, FRANS H. VAN. (RED.). - Het gevleugelde café. De Kale Jonker 1982 - 1997.
250909-1418: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Betongroep.
18214-129: KAMPHUIS, HERMA. - Groninger borgen en Drentse havezaten.
6514-60: KAMPHUIS, J. - Het Hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God.
250909-2535: KAMPMAN, J.G. EN BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde 5. Bestuur en rechtspraak
3417-142: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magne Pete.
24719-06: KAMSMA, ANDRÉ. - De Rolder kerk. Een middeleeuwse dorpskerk in Drenthe.
18217-15: KAN HEMMINK, HENRIETTE. - Sammie in de film.
250909-5521: KANE, JOE. - Kannibalen.
27920-35: KANEN, LAU. - Schubert in het Nederlands. Herdichting van zijn liedteksten. Een bloemlezing.
141013-05: KANKAINEN, KATHY (ED.). - Treading in the past. Sandals of the Anasazi
051010-20: KANSU, AYKUT. - The Revolution of 1908 in Turkey.
281217-63: KAPER, RUUD E.A. (RED.). - Eeuwenoud en gloednieuw emaille.
250909-953: KAPOEN. - Het geslacht Kapoen.
19615-177: KAPPELHOF, BERND. - Die Fähre zum Festland. Eine kulturhistorische Betrachtung des Borkumverkehrs aus Anlass des 100jährigen Jubiläums der Borkumer Kleinbahn 1988 und der Reederei Aktien-Gesellschaft Ems 1989.
180111-15: KAPTEYN, P.H. - Meditoatsies en ‘n Kerkdainst.
250909-471: KARNEZIS, PANOS. - The Maze.
11113-14: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden 1881.
3417-27: KARSTKAREL, PETER. - Wonen in de Arendsbuurt. Stadvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad 1987-1992.
10119-42: KARSTKAREL, PETER. - Bouke van der Sloot. Schilder van Friesland.
12719-32: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - 323 x Groningen. Van Adorp tot Zuurdijk.
51119-03: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland.
25619-38: KARSTKAREL, PETER. - Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven.
101218-04: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden. 700 jaar bouwen.
150311-124: KARSTKAREL, PETER. - Leeuwarden Hofstad.
17313-91: KARSTKAREL, PETER. - Renaissance in Friesland. Stadhuis Franeker.
250909-2976: KASTELEIN, TACO E.A. - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
27115-28: KASTLER, JOSÉ. - Heimatmalerei. Das Beispiel Oldenburg.
27920-21: KAT, W.W. - Voormalige kloosterlanderijen in Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd.
130420-23: KAT, OTTE, DE. - Bericht uit Berlijn.
19118-13: KATAN, MARTIJN B. - Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding.
9219-18: KATCHEN, CAROLE. - Schilderen volgens plan.
151212-37: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten.
9615-26: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten (deel 1).
4216-170: KATTENBELD, G.W. - Groningen. De stad van mijn moeder.
51015-160: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten deel 2.
28219-25: KATTENBELD, G.W. - Kijk eens achterom ... in Groningen.
2315-24: KAUTSKY, KARL. - Hoe de oorlog ontstond.
7417-40: KAVA, ALEX. - De val.
25118-34: KAY, GUY GAVRIEL. - Een lofzang voor Arbonne.
111216-17: KEEN, MAURICE. - The outlaws of medieval legend.
51119-04: KEIJER, E.J EN KEIJER-KAPENGA, A.G. - De Kapenga's / Kapinga's uit de Marne.
1518-03: KEIJSPER, CHANTAL (RED.). - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
250909-747: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
9315-34: KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
250909-931: KEIMPEMA, ALBERT, VAN. - Heerenveen & Riemer 1983-2006. Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
15815-37: KEITH, PHILIPPE E.A. - Wegwijs in de natuur. Alles herkennen in één oogopslag.
25314-07: KEITHAHN, EDWARD L. - Monuments in Cedar. The authentic story of the Totem Pole.
28415-11: KEIZER, JASPER. - Het christelijk onderwijs in Oudehorne. Meester S. Wijbrandischool.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
141117-46: KELLERMAN, JONATHAN. - Lege plek.
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
101218-34: KELLY, ALISON. - The story of Wedgwood.
22718-02: KEMPE, G. TH. EN VERMAAT, J. - Criminaliteit in Drenthe.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
14820-35: KENGEN, AUG. C. - Uit Geul's verleden. Wetenswaardigheden van de Parochie en de Gemeente Geul (Hollandsch Limburg).
20419-18: KENNEDY, LUDOVIC. - Menace. The life and death of the Tirpitz.
23414-05: KENT, GRACE TEED. - 100 Japanse gerechten.
2719-39: KENT, JOHNNY. - One of the few. A triumphant story of the combat in the Battle of Britain.
10417-33: KEPEL, GILLES. - De wrake Gods. Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
61218-12: KERKHOFFS, BERT. - Knipoog naar Arnhem van toen.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
9315-75: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Benterdijk, Hooya's Oord, Gluvinksweg, Valsteeg, Mars en Huizingerstuk in Dalen.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
16720-10: KERN, J.H. - De Limburgsche Sermoenen.
25520-19: KERN, LUCRESA. - De Bente. Voorbuurt van Dalen.
22117-49: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Brinken, Binnenweg en Oude Dalerveensestraat in Dalen.
22117-52: KERN, LUCRESA. - Dalen. Westerwijk en omgeving.
22117-50: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Noordwijk in Dalen
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
070120-36: KERSBERGEN, ROB (SAMENSTELLING). - Luchtfoto Atlas Groningen 1:14.000.
25619-14: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland.
17918-12: KERSHAW, ALEX. - De overlevenden. Een lange weg naar de vrijheid.
4216-56: KERSTHOLT, KOOS. - Mooi volk! Humor uit de Groninger Veenkoloniën.
31518-62: KERSTHOLT, H.M. - Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt.
250909-4380: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij....
4720-16: KESSLER, MARTIN. - Battle of the Gods: The God of Israel Versus Marduk of Babylon. A Literary / Theological Interpretation of Jeremiah 50-51.
24720-26: KESSLER, DOLPH EN LEMEIN, HENNIE. - Nieuw Winschoter Peil.
250909-4922: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
10119-31: KETTING, KEES. - Het nieuwe handboek voor de sportvisser.
16720-29: KEULEN-SCHUILING, INA, VAN EN MEIJER, HENK. - Nieuweschans zoals het was deel 2. Herinneringen aan de 19e en 20e eeuw.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
250909-4205: KEULEN, MENSJE VAN. - Engelbert.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
6519-03: KEULS, YVONNE. - Aan tafel met Yvonne Keuls.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
12719-18: KEUNING, J. - Frans Schreur van Loppersum.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
7217-08: KEUNING, P. - De weg der eenvoudigen.
23218-07: KEUNING, WYTZE. - Asoka. De wilde prins.
26319-07: KEUNING, P. - Appie Nijland. Het verhaal van een jeugd-leven.
14820-13: KEUNING, J. - De Vogelvanger van Winsum.
5116-45: KEUNING, J. - Wieland de smid. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der steden.
250909-1714: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
26917-13: KEVERLING BUISMAN, E. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
18818-04: KEVERLING BUISMAN, E. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
1619-06: KHELLOUT, LAURENT MED. - De nomadische keuken van Rainarai. Vegetarisch en vis.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
4920-19: KIEL, CHRIS. - Bruier achternoa.
240910-140: KIELSTRA, HARM EN KIELSTRA, FOPPE. - Buorkje yn ?e Wâlden. In skets fan it boerelibben yn ?e tweintigste ieu. Diel 1.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
121009-12: KIERKEGAARD, SOREN. - Of / Of. Een levensfragment.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).
181119-44: KIESTRA, IRENE. - Als een bloem in de wind. Gedichten & Schilderijen.
14120-22: KIEWIET, THEO. - 75 jaar christelijk onderwijs Midwolda 1916-1991.
25219-25: KIEWIT, J.J. E.A. - Vereniging Loppersumer Jaarmarkt Loppersum. Jubileumuitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
29119-19: KIKKERT, J.G. - Geld, macht en eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843.
271218-13: KIKKERT, J.G. - De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
240910-211: KINDT, HENRIETTE E.A. (RED.). - Met Verve. 24 Groninger schilders.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
220310-29: KINGMA, J. E.A. - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
050219-27: KINGMANS-CLAUS, ANNEMARIE (RED.). - De rijke historie van een nieuwe gemeente. (Katwijk).
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
6220-30: KINNEY, JEFF. - Het leven van een loser. Logboek van Bram Botermans.
250909-724: KINNIER, RICHARD E.A. - De zin van het leven volgens de groten der aarde.
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
10520-28: KIPLING, RUDYARD. - Het jungle boek.
171116-46: KIRSHENBAUM, MIRA. - Alles heeft een reden. De betekenis van belangrijke gebeurtenissen in je leven.
281219-30: KLAASEN, GERHARD. - Mythen en sagen van Hoogkerk.
26917-162: KLAASSEN, GERHARD - Honderd jaar koorzang in Groningen. Christelijke Oratorium Vereniging Groningen 1909-2009.
19618-01: KLAASSENS-PERDOK, FROUWIEN. - Namen in en rond Gieten.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
250909-1915: KLATTER, GÉ. - Pluusters en aandere verhoalen.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
27218-05: KLAUS, HEINRICH. - Imagineren, proces van (zelf)genezing.
170620-06: KLAVER, IMKE. - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. / Oantinkens fan in Fryske lanarbeider. Inkele oanteikene dingen ut de jonge tiid oan 1925.
101218-43: KLEIJN, H.C.M. E.A. (RED.). - Interieurs belicht.
020320-05: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
210119-40: KLEIJN, KOEN. - Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
15810-03: KLEIJNGELD, PAUL E.A. - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
31017-49: KLEIJWEGT. KLAAS EN KNAAP, JACOB, VAN DER. - Uit en over het oude kerkje. Opstellen betreffende de geschiedenis van de Ned.-Hervormde kerk te Rozenburg.
250909-5361: KLEIN, GEORG. - Barbar Rosa.
231109-43: KLEINBLOESEM, G. - Historisch overzicht van de Maatschappij tot Nut van ?t AlgemeenDepartement Den Helder.
10119-02: KLEINE, KLAAS E.A. (RED.). - Maandewark. Dreentse verhaolen en gedichten.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
250909-4325: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
27117-05: KLEINSTRA, WIEBE. - Weemoud. RTV Noord verlaat het Martinikerkhof.
24120-07: KLEIS, GERRIT. - In spodt van alle vrome luijden. Geschiedenis van de Coevorder provoost. 's Lands gevangenhuis voor de noordelijke provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw. Tuchthuis voor Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
250909-970: KLERCK, TH. P. E. DE (RED.). - Stamboom Onnes-Boelema II.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
020320-06: KLEY, K. VAN DER. - Het Drentse volkskarakter.
8618-46: KLIFT-TELLEGEN, HENRIETTE, VAN. - Knitting from the Netherlands. Traditional Dutch fishermen's sweaters.
15417-57: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
101117-48: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
5217-21: KLIJN, JAN. W. - Lars.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
22718-16: KLINKEN, GERT, VAN. - Op de grens. Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter Apel 1879-1940.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
281117-14: KLOK, GEERT E.A. (RED.). - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
4216-108: KLOMP, R.G. - De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën.
140110-24: KLOOSTER, CAROLINE E.A. (RED.). - ABCG de eerste 35 jaar 1971-2006. Ftotboek ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ABCG.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
24719-28: KLOOSTERBUREN. - Fotoboek Kloosterburen. Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg, Hornhuizen.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
021217-19: KLOOT MEIJBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
220711-30: KLOTZ, HEINRICH. - Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
25616-22: KLUFT, NAN EN BRUIJNS, ELLIE (RED.). - Blokker toen en nu. Jaarboek 2010.
250909-4648: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
14120-04: KNIPHORST, C.L. - Geschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
121118-07: KNOEFF, RINA (RED.). - Gelukkig gezond! Histories of healthy aging.
4119-34: KNOL, EGGE (SAMENSTELLING). - Lyra Maior Alberti Magni. Liederenbundel voor de RKSV Albertus Magnus.
101218-35: KNOL, EGGE. - Zilver in Groningen.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
25219-26: KNOLLEMA, A.W.M. E.A. - Openbare Lagere School Engelbert.
24918-09: KNOOP, RIEMER R. - Dank-je-wel. Het dank-je-welboek van Riemer Knoop.
210119-03: KNOOP, W.H. - Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
10819-53: KNOP, G. - Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
20519-05: KNOWLES, DAVID. - The evolution of medieval thought.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
18316-13: KOCH, HERMAN. - Het diner.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
271118-18: KOCH, HERMAN. - Geachte heer M.
271118-19: KOCH, HERMAN. - Zomerhuis met zwembad.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
250909-2372: KOCKS, G.H. EN POEL, J.M.G., VAN DER (HERUITGEVERS). - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I Groningen.
71213-45: KOELEMEIJER, JUDITH. - Het zwijgen van Maria Zachea.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
20519-16: KOENIGSBERGER, H.G. E.A. - Europe in the sixteenth century. A general history of Europe.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
51015-114: KOERS, J.P. E.A. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda ? Midwolda - Ekamp ? Meerland ? Heiligerlee ? Westerlee ? Meeden.Deel 1 en 2.
14520-28: KOERS, J.P. - Mobilisatie, bezetting en bevrijding van de Gemeente Scheemda.
10819-27: KOERS, J.P. - Scheemda.
8618-50: KOERS, N.H. (EINDRED.). - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
4920-02: VROUW KOETJE. - Veur de Ewigheid. Vrouw Koetje vertelt.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
31318-22: KOK, J. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën.
26917-163: KOK, G.J. - Daar ben ik in hun midden. Veertig jaar Stadsparkkerk (1958-1999).
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
10919-25: KOK, G.J. - Pijler der Waarheid. 35 jaar Columnakerk in gerefomeerd Groningen-West (1977-2012).
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-2705: KOK, J. - Grietje. Leven en sterven van een doofstom meisje.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
281219-31: KOK, G.J. - Het vaste fondament. 87 jaar Noorderkerk te Groningen (1921-2008).
101117-32: KOK, G. - Voorheen en thans. 150 jaar Gereformeerd schoolonderwijs te Uithuizermeeden (1855-2005).
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ?Het leven zeker gesteld...? 25 jaar onder ?de Regenboog? (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
8319-42: KOKADORUS. - Op het Amstelveld. Memoires van professor Kokadorus.
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
16517-11: KOLBE-VAN RIJN, LENY. - Kantklos allerlei. Handleiding en patronen voor het vervaardigen van 25 verschillende kantkloswerkstukken.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
61218-20: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
26718-31: KÖLLER, JAN EN MARRINGS, ANJA (EINDRED.). - Borgsweer. Rots in de branding.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
31518-09: KOLMAN, JAN. - Mijn leven.
271017-45: KOLMESCHATE, G.J. VAN E.A. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
18818-11: KOMMANDEUR-EICKHOLZ, LIZZIE. - Levensletters. Een familiekroniek uit de 20e eeuw.
020320-07: KOMMER, ADN. - Pleidooij ten principale in zake van den Ontvanger te Smilde Ca. de Erven van H. de Jonge te Smilde: betreffende de toepassing van de Wet van !833, houdende een accijns op den Turf.
251019-03: KOMMERS, A. - De ontworpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt beschouwd en in hare waarde geschetst.
9219-24: KOMRIJ, GERRIT. - De loopjongen.
271118-21: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest.
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
071211-53: KOMRIJ, GERRIT. - Hebban olla vogale. De mooiste liefdesgedichten uit de middeleeuwen.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
24720-28: KONING, A.H. E.A. - Westerwolde in woord en beeld.
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-10: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
26917-34: KOOI, JOHANNES H. VAN DER EN JANSMA, KLAAS. - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
22318-33: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Keudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
271017-02: KOOI, PIET. - De urnenvelden in Drenthe. Boek+bijlage.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
20919-29: KOOISTRA, JAN EN CHIZA, L. - Heerlijkheid in de natuur. Schilderijen van Jan Kooistra.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
15518-06: KOOL, MARGA. - Achter oen ogen. Dreintse gedichten.
8920-05: KOOL, MARGA. - Kleine kathedraal.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
8920-04: KOOL, MARGA EN DIEKHOFF, JOHANNES (RED.). - Woorden um bruggen te bouwen. 30 schrievers in het Dreents, Grunnings en Platt-Duuts.
18619-44: KOOLE, WIBO. - Mindful werken. In 8 stappen je werkdruk de baas.
130420-38: KOOLHOF, G.J.L. - De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.

Next 1000 books from Bladzij 20

10/27