Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ?s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
250909-5818: HERRING, PETER. - Ultimate train.
250909-4993: HERTEN, JO, VAN E.A. - 1000 jaar Herten.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
250909-5656: HERWERDEN, P.J. VAN. - De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
250909-3875: HERWIG, MODESTE. - Kleurrijke tuinen.
141210-67: HERZOG, F.R. - NSU 1873-1923. Zum 50-jarigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckarsulm 1873-1923.
4216-55: HES, HENRY. - Punkgereformeerd + andere roege verhoalen en gedichten.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
3417-06: HES, MAX, DE. - Land loopt niet weg. Drie eeuwen Joods sociaal-economisch leven in Hoogeveen.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
010213-11: HESKETT, JOHN. - German Design 1870-1918.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
250909-3961: HEUKELS, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland.
250909-3849: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
111216-31: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1.1, 1.2, 1.3.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
20117-50: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Walcheren zoals het was en weer worden zal.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
7314-49: HEUVELMAN, JAN. - Wat ook het leven brengt. Een Drèentse streekroman.
101213-13: HEWINS, RALPH. - Quisling. Prophet without Honour.
19615-169: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
10417-29: HEYER, C.J. DEN. - Opnieuw: Wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus.
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
250909-237: HEYTING, HANS. - Toegift. Drentse gedichten.
120712-25: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
040910-40: HICHTUM, N. VAN. - 1001 nacht.
28815-10: WEIS & HICKMAN. - Bron van duisternis. De verheven steen. Deel 1.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
15810-05: HIDDING, JOHAN. - Gold in de strubben en andere Drentse verhalen.
28514-121: HIDDING, H. (EINDRED.). - Fabrieksterschool Veelerveen 1918-1972.
250909-331: HIEMINK, M.H.D. EN SPRIK, P.H. - In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en - handel.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
120712-39: HIEP, DANIE, DE EN KLATENBEEK, JOOST. - 125 jaar Vox Studiosorum 1864-1990. Het oudste Nederlandse studentenblad.
21317-01: HIGASHINO, KEIGO. - De fatale toewijding van verdachte X.
14815-07: HIGGINS CLARK, MARY. - Het Anastasia syndroom.
14815-03: HIGGINS CLARK, MARY. - Compositie in rood.
250909-1884: HIJLKEMA, MELLE. - Vogeldood.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
8217-01: HILDEBRAND. - Camera obscura.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
250909-516: HILL, TOBIAS. - The Cryptographer.
250909-5258: HILL, RICHARD. - Designs and their Consequences. Architecture and Aesthetics.
10317-07: HILL, LAWRENCE. - Het negerboek.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
12316-101: HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. - Anno Grunnen. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen
9517-15: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Boerderijenboek Oude Groningse Veenkolonien. Kleinemeer Kalkwijk Borgercompagnie Tripscompagnie.
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
3417-85: HILLENGA, MARTIN (EINDRED.). - Rechtuut, rechtaan. De geschiedenis van Zuidwending.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
51015-102: HILLENGA, MARTIN. - Het Veenkoloniënboek.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
250909-5133: HILTEN, WILLEM, VAN. - Noordwijk 125 jaar badplaats.
250909-4951: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebieden 00 t/m 04 centrum.
250909-5014: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebied 13 Nimrodpark 1899-1902 Kannesheuvelpark 1902-1903 Diergaardepark 1904-1907.
250909-4620: HINSSEN, J.P.P. EN HAAG, J. (RED.). - Het Rooms kerkhuys te Diemen.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
141210-33: HISCHE, BÄRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
4216-167: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Groningen 1955-1965.
4216-168: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het deel 2.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
250909-2778: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
250909-2831: HOEF, KEES, VAN DER EN KAPMA, GERRIT. - Terugblik op Groningen 1.
51015-153: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
19913-08: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Folkingestraat en omgeving.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
31317-37: HOEF, ANTON, V.D. - Mijn Kamp. Gedichten uit het Concentratiekamp Amersfoort.
3417-132: HOEF, KEES, VAN DER. - Tram en Trolley in Groningen.
261016-62: HOEF, ANTON, VAN DER. - Mijn kamp. Gedichten uit het concentratiekamp.
12316-159: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
290413-18: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Folkingestraat en omgeving.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
250909-5524: HØEG, PETER. - Nachtvertellingen.
7814-25: HOEHN, JAMES. - Illustrated Jaguar buyer's guide.
250909-1632: HOEK, W. VAN DEN. - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-1569: HOEK, W. VAN DEN. - De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
22117-109: HOEK, J.R. VAN DE EN KLEI, H. VAN DER. - Inundatie 1944-1945. Overstroming in de gemeenten Delzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.
19615-212: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Boerenbouw. Monumenten van het agrarisch bedrijf.
51015-104: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER E.A. - Van Ganzeveer tot toetsenbord. 200 jaar Openbaar Onderwijs in Kantens 1801-2001.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
19913-236: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Moest lezen. t Westerketier verbeeld.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
060211-06: HOEKEMA, C.P. - Afstammelingen (1783-1991) van Ds. Petrus Paulus? Hoekema (1747-1820) en Andreas Paulus? Hoekema (1750-1801). Het geslacht Hoekema III.
2315-16: HOEKEMA, C.P. E.A. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
250909-2607: HOEKMAN, PIET E.A. (RED.). - Een Eeuw Socialisme en Arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985.
150311-41: HOEKMAN, PIET. - Socialisme en arbeidersbeweging in het Oldambt 1881-1894.
120712-32: HOEKMAN, J. (VOORWOORD) E.A. - Genemuiden grensverleggend. Gisteren en vandaag. 40 jaar handelsgeest. Expansie en perspectieven.
22117-110: HOEKSEMA, M.J. - Gedenkschrift 100 jaren onderwijzersopleiding in Appingedam 1879-1979.
270909-133: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - ’n Stille Hoop. Toneelspul in drei bedriev’m.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
250909-1907: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Dat klaaine prugeltje. Dat kleine kereltje.
250909-4850: HOEKSTRA, GERARD. - Langs de oude Zuid-Hollandse kerken. Waarden en eilanden.
250909-1872: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - ‘n stille hoop. Toneelspul in drei bedriev’m. 6 doames - 5 heren.
250909-1873: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Mr. Rudi. Toneelspul in drei bedrieven. 5 doames - 6 heren.
250909-1874: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Ons dörpke is dood. Bliedspul in drei bedrieven. 4 doames - 5 heren.
250909-1868: HOEKSTRA-KLOOSTERHUIS, C. - Cristien. Toneelspul in drei bedrieven.
250909-4727: HOEKSTRA, T.J. EN KIPP, A.F.E. - Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht over 1982.
6514-67: HOEKSTRA, TARQ EN STAAL, CASPER. - Catharijneconvent. Van klooster tot museum.
150311-197: HOEKSTRA, LIEUWE. - Grenzenloos ondernemen. Veem- en factorsbedrijf B.V. Delfzijl-Transit Center Eemshaven B.V.,
300311-33: HOEKSTRA, TJ. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel en Ulo / Mavo.
10417-30: HOENDERDAAL, G.J. EN LUCA, P.M. - Staat in vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman’s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
7814-55: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste Biljartclub in Nederland 1897 -1997.
250909-4160: HOETMER, CINDY. - Het beest in Daisy.
250909-813: HOEVE, S. TEN. - Kerk en toren van Nijland.
140110-4: HOEVE, S. TEN, KARSTKAREL, G.P. EN STEENSMA, REGN. (RED.). - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
14317-05: HOEVE, S. TEN, FALIZE, J.J. - Door gekleurde vensters.
9315-50: HOEVE, S. TEN. - Rococo in Friesland. Krullen en slingers, Sneek.
14317-06: HOEVE, S. TEN. - De kerk van Hogebeintum.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
51015-105: HOF, JAN. - Het Stadskanaalster Achterhuis. Een bijzonder onderduikverhaal uit de oorlogstijd.
190410-7: HOFDICHTER, DAVID. - Het platte van de voet’n onder. Fragmenten uit het levensverhaal van Jan de Boer.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
050113-34: HOFMAN, JACK E.A. - Plan Oost. Van grasland tot renovatiebuurt. Een geschiedenis van de Oosterparkwijk van 1917 tot 1977.
3417-136: HOFMAN, BENO. - De geschiedenis van de noordelijke stadswijken. Tuinwijk, Oranjewijk, Selwerd, Paddepoel.
140911-45: HOFMAN, BENO. - Julia Culp. Wereldberoemde Groninger zangeres.
251016-120: HOFMAN, BENO. - De Groningse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
19615-11: HOFMAN, BENO. - Sporen van kunst en architectuur in de stad Groningen.
51015-167: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
270909-82: HOFMAN, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker.
19615-10: HOFMAN, BENO EN OTTEN, KIRSTEN. - Martinikerkhof 11. Van Refugium tot Toevluchtsoord.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
3417-161: HOFMAN, BENO. - 100 Jaar Noorderplantsoenbuurt.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
22117-162: HOFMAN, BENO. - Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen. Historisch overzicht in foto's en beschrijvingen.
25613-22: HOFMAN, BENO. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
4216-101: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt. Een sociografie. Deel 1. Vormende krachten.
250909-3058: HOFSTEE, E.W. - Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriële ontwikkeling.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
3417-08: HOFSTEENGE, RLF. E. - Geschiedenis van Schoonloo
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
3417-175: HOFSTEENGE, CEES EN WECHGELAER, CASPAR. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
240910-209: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, L. (RED.). - Liefde en dood. Portretten van nabij.
250909-3569: HOFT, A. EN SCHEPEL, P. - Damster goud- en zilversmeden.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
250909-4935: HOL, A.R. - De Betuwe. Geschiedenis en volksleven in de streek tussen Rijn, Lek en Waal.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
16115-19: HOLLANDER, J. - Het verraad der N.S.B.
251016-182: HOLLANDER, FRANK, DEN. - Stadswandelgids Groningen. Zwerftochten door heden en verleden.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
28514-123: HOLMAN, MARTIN. - Een reis door 75 jaren Sint Antoniusschool 1922-1997.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
16516-27: HOLTMAN, M.A. - Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden.
3417-87: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
250909-209: HOMAN, INGRID EN BARELDS, HANS. - Samen verder… Een boekje over het ontstaan en samengaan van twee Rabobanken.
250909-2694: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
7814-46: HOMAN, REINDER. - Etsen.
19615-140: HOMAN, H.J. - De Boermarke van Eext tot 2000.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
23717-38: HONDERS, HAN E.A. - Vogels van West- en Midden-Europa.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
241014-37: HOOF, JOEP, VAN. - Menno van Coehoorn 1641-1704. Vestingbouwer, belegeraar, infanterist.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
250909-5694: HOOFTMAN, HUGO. - Alles over Russische vliegtuigen.
140212-58: HOOG, H.J.C. EN BRUIJN KOPS, W.G. DE. - Verslag van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan de vereenigde vergadering omtrent den toestand van den algemeenen waterstaat van het overin 1862.
140212-59: HOOG, H.J.C. EN BUIJS, J.T. - Verslag van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan de vereenigde vergadering omtrent den toestand van het Hoogheemraadschap in 1861.
011110-12: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XII.
011110-13: HOOG, M. DE (HOOFDRED.). - Kwartierstatenboek XIII.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela's.
260312-143: HOOGAKKER, JAN E.A. - Drenthe?s eerste lagere landbouwschool. Vries 1922-1966.
220310-189: HOOGDALEM, HERBERT, VAN EN BOS, ERIC. - Groninger Visualia.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poëzie van het licht.
8416-38: HOOGEBOOM-MEESTER, AFIE. - Mijn herinneringen. Uit het leven van een Westfriese vrouw.
2517-26: HOOGENBOOM, PETER. - Dansende kamelen, dode farao's en weinig slaap.
28514-43: HOOGENBOOM, F.J.M. E.A. - Bakkeveen 1888-1988.
250909-5763: HOOGENDIJK, A. - De Grootvisscherij op de Noordzee.
12316-164: HOOGENDIJK, M.G. - De Holm : van jeugdhaven tot clubhuis.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
91113-64: GRONINGEN / HOOGEZAND. - Groningen / Hoogezand. Stafkaart Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
91113-65: GRONINGEN / HOOGKERK. - Groningen / Hoogkerk. Stafkaart Hoogkerk.
12316-209: HOOGSTINS, GEKE. - Kunstlandschap. Drentsche Aa en Hunze in aquarel.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
270909-9: HOOIJDONK, P. VAN. - Religieuse praktijk in de stad Groningen.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
18217-34: HOOIJER, D. - Catwalk.
9315-187: HOOPE, JAN, TEN. - Vijfenzestig jaar de Ploeg 1918-1983.
250909-2614: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - Peize goed bekeken.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - ?Reiderland?. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek.
250909-3764: HOPKIN, JERRY. - David Bowie. Biografie.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
15617-03: HOPPENBROUWERS, COR. - Door Drentse venen.
231011-198: HOPPENBROUWERS, P.C.M. - Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland.
9315-09: HOPPERUS, W.W. E.A. - Dwingeloo in oude ansichten.
250909-4731: HÖRCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
9615-41: HORST-HOEKSTRA, A.C. TER. - De boerderai van Siewert Klomp. Boerelief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
250909-4998: HORST, J.G. TER EN SMILDA, E.M. (RED.). - Rondom de oude Sint Helenakerk.
250909-2681: HORST, JOSÉ E.A. - Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003.
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
08012013-13: HORST, HAN, VAN DER. - De lage hemel. Een beeldverhaal.
220512-49: HORST, HANS, VAN DER EN SLUIS, JAAP. - Haarlems tekenschrift.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
19913-126: HOTTINGA, TIJN. - Het francsiscaanse avontuur van Drachten.
111116-14: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Platform. Midden in de wereld.
111116-15: HOUELLEBECQ, MICHEL. - Elementaire deeltjes.
91015-12: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN. - Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange. Een geschiedkundige, genealogische, sociaal-economische, heraldische en iconografische beschrijving van het geslacht De Lange, Ten Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigler de Lange, uitgewerkt in de voruwlijke lijn met kwartierstaten.
17313-73: HOUTEN JOOP, VAN. - Groningen in liedjes. Accordeon / keyboard.
12316-103: HOUTEN, FOK, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - 60 jaar Groninger voetbalvereniging Helpman. Gedenkboek v.v. Helpman 1924-1984.
150311-43: HOUTEN, BERT, VAN. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland.
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
250909-2767: HOUTING, EDWARD. - SKSG, een eeuw thuis in de kinderopvang.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
1216-15: HOUTING, EDWARD E.A. (RED.). - Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe.
51015-156: HOUTING, EDWARD. - Gevelstenen in Groningen.
010811-24: HOUTING, EDWARD. - Groningen te voet. Wandelen in de binnenstad.
12316-165: HOUTING, EDWARD. - Stadse bouwstenen. Bouwhistorische verkenningen in de stad Groningen.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
250909-177: HOUWAART, DICK. - Westerbork. Het begon in 1933?
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
121009-60: HOVE, J. TEN. - Meer dan stenen muren. 250 jaar opsluiting in Zwolle, 1739-1989.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
250909-5060: HOVE, JAN, TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling. VtV 1895-1995.
250909-1982: HOVINGA, REINDER. - De wachtende dag. Een novelle uit de tijd van Nienoords macht Anno 1674.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
51015-52: HOVINGA, REINDER. - De schim van het paard.
28514-67: HOVINGA, D.S. - Balloaden, mythen, overleverns en laiden van 't kustvolk.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
9315-99: HOVINGA, D.S. - Störm en stilte / Miemern in twijduustern / Oogst van mien aner laand.
251113-04: HOVINGA, DERK SIBOLT. - De raaize noar Peries van twei Oldambster boeren, deur ain van heur verteld, anno 1939.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: HÖWELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniëlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
011110-49: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - Gedenkboek A. van Hoboken & Co. 1774-1924.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
131211-06: HSIUNG, DEH-TA. - China. De beste keukens. Authentieke schotels uit het verre oosten.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
071211-01: HUIGSLOOT, NATHALIE. - Miss America.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van ?Het Noorden? naar ?Anker Verzekeringen?.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
250909-2418: HUISMAN, FRANK. - Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1500-1730.
250909-2719: HUISMAN, FRANK (RED.). - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
21215-14: HUISMAN, GERDA. - Voor revolutiën geboren. Brieven van Johannes Bosscha aan Gerard Tjaard Suringar. Parijs, 1788-173.
20117-48: HUITEMA, T. - Ronde en platbodem jachten.
250909-2769: HUITENGA, ANDRÉ EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een Patriciërshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
11113-36: HUIZEN. - Huizen in oude ansichten.
250909-3453: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Minne Koning. Groninger Volksvertellingen deel II.
250909-2043: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger volksverhalen.
3417-52: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het boek van Trijntje Soldaats.
19615-61: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het menschelijk leven in't Groninger land.
251016-64: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN LAAN, K. TER. - Groninger volksverhalen.
20117-21: HUIZENGA, KLAAS E.A. - Grunnegers. De mooiste plekjes in stad en provincie Groningen.
19615-111: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. - Heksen- en duivelsverhalen in Groningerland.
250909-301: HUIZING, LAMMERT. - Zuidwolde zoals het was.
250909-2633: HUIZING, L. E.A. - Van Riepster Licht tot Wilgenstee. Historisch fotoboek Zeerijp en 125 jaar OBS.
250909-311: HUIZING, JAN. - Drenten in beweging. Auto en motorpioniers uit Hoogeveen, Zuidwolde, Ruinen, Koekange en omstreken 1902-1927.
250909-342: HUIZING, LAMMERT. - Te Hoogeveen overvloed van werk. De dekolonisatie van een veendorp (sociaal-economisch profiel 1850-1985).
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Elfde jaar 1999.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3042: HUIZING, E.O. - Een beeld van een school. Van eerste Chr. H.B.S. naar Wessel Gansfortcollege.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
250909-287: HUIZING, L. EN WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten?s Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
251016-13: HUIZING, ALBERT E.A. - Emmen vanuit de lucht.
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
250909-1414: HUIZINGA, J. - Nederland’s beschaving in de 17e eeuw. Een schets.
250909-1028: HUIZINGA, ABEL T. - Het voor- en nageslacht van Hendrik Olferts Huizinga en Barbara Wristers Brugman van Houwerzijl. Opgemaakt van 1666 tot 1989.
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
22117-163: HUIZINGA, M.H. EN LEUSEN, B. VAN. - Vier dagen in april.
8917-05: HUIZINGA, J. - Herfsttij der middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veeriende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
3417-88: HUIZINGA, J.E. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 't Zandt 1889 - 1989.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
61115-36: HULKENBERG, A.M. - De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom. Historiserende beschrijving van de kerk aan de Houttuin.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
20713-12: HÜLSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
141210-70: HULSMAN, RITA. - Regio Rotterdam. Funeraire Cultuur.
250909-1956: HULST, A.R. - Ien aigen toal. Preken ien de Grunneger toal.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
250909-5128: HULZEN, A. VAN. - Utrecht. Een beknopte geschiedenis van de oude bisschopsstad.
190210-37: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto?s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe.
250909-5127: HULZEN, A. VAN. - Utrechters. Het dagelijks leven in de Domstad tijdens de laatste twee eeuwen.
15810-46: HULZEN, A. VAN. - Utrecht. De Oude Gracht I en II.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
9315-72: HUMMEL, A.T. - Langelo 1764-1850. Een inwoners-reconstructie.
22115-28: HUMMELEN, W.H.M. - De sinnekens in het rederijkersdrama.
3915-02: HUNNISETT, BASIL. - Steel-engraved book illustration in England.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
3417-140: HURENKAMP, H.G. - Honderd jaar stadsplanning in Groningen. Een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Groningen in de afgelopen periode van 100 jaar.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-5532: HÜRLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
16913-53: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
301216-16: HUSSTEGE, GEERT. - Wilde planten in kleur.
8616-26: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakfauna. Vogels en dieren in hun omgeving. Kennen en herkennen van dieren en broedvogels.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
20510-63: HUTSCHEMAEKERS, GIEL EN HRACHOVEC, CHRISTOPH (RED.). - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
261016-40: HUTT, WOLFGANG. - Grafik in der DDR.
250909-1163: HUTTON, RONALD. - The Royalist war effort 1642-1646.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
22117-34: HUUSSEN, A.H. - Veroordeeld in Friesland. Criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting.
250909-3433: HUYGHE, RENÉ. - Delacroix.
250909-676: HUYSER, ANNEKE. - Mandala’s maken. Een bezinnend en creatief proces.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England’s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
250909-4095: IDEMA, W.L., JONKER, D.R. - Vermaning door een dode hond. Vijf Chinese komedies uit het eind van de dertiende eeuw.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ‘De Hoeksteen’ Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
240910-111: IDEN, JAN. - Ainspaanjers.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
290812-08: ILIES, ANGELIKA. - Geslaagde menu`s voor elke gelegenheid.
250909-453: IMLAY, GILBERT. - The Emigrants.
250909-4734: IMMINK, ED E.A. - Voetbalvereniging Leiden 50 jaar.
080712-03: INAYAT-KHAN, HIDAYAT. - Er was eens… Vroege herinneringen aan mijn geliefde vader en moeder.
10317-06: INDRIDASON, ARNALDUR. - Grafteken.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
250909-2932: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1835. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den drie en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 20sten Julij 1835, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2801: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden.
250909-2802: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut. Werving van contribuerende leden 1817.
250909-2925: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1836. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den vier en veertigste jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 25sten Julij 1836, wegens het Instituut voor Doofstommen, aldaar opgerigt in den jare 1790.
250909-2944: DOOFSTOMMEN INSTITUUT. - Doofstommen Instituut 1801. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen, in den elfde jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, den 30 van grasmaand 1801, wegens de Directie van het Instituut tot Onderwijzing van Doven en Stommen, aldaar opgerigt in
12316-105: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandsche volkskunde - Groningen. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen.
51015-196: IPENBURG, PAUL, VAN E.A. - Nederlandse volkskunde. Groningen, Friesland, Drente en Overijssel.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
18316-04: IRVING, JOHN. - De laatse nacht in Twisted River.
160312-01: ISAAC, PETER (ED.). - Six centuries of the provincial book trade in Britain.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
17817-02: ISINGS, J.H. - Gulden sporen. Deel 1 t/m 5.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
15617-22: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou ‘t licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
250909-3754: JABLONSKI, EDWARD. - Gershwin. In de spiegel van zijn tijd.
15617-24: JACKMAN, S.W. - De Romanov relaties. Uit de privé-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster koningin Anna Paulowna 1817-1855.
040910-13: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
17817-27: JACOBS, B. EN PLETTENBURG, H.W.M. - De oude imkerij.
15417-24: JACOBS, PETER. - Heldhaftige missies in WOII. Raids vanuit de lucht, op zee en in het hart van bezet gebied.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
8616-18: JAFFÉ, HANS L.C. - Mondriaan.
15517-17: JAGER MEEZENBROEK-VAN BEVERWIJK, L.P.J. DE. - Leerboek voor het klossen van kantwerk.
020911-58: JAGER, J.K. DE. - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal-Ten Cate 1945-1990.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23414-04: JAGER, ONNO E.A. (EINDRED.). - Topkoks voor thuiskoks No. 03. 52 wereldgerechten.
190410-38: JAGGER, CEDRIC. - Klokken & horloges.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
15815-28: JÄHNER, HORST. - Kunstlergruppe Brücke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
3417-53: JALINK, BERT EN JALINK, DICK (SAMENSTELLING). - Naar Winschoot op zoek. Winschoten in verhalen en gedichten.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
140212-48: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-5286: JANOWITZ, TAMA. - Een gevaarlijke leeftijd.
251016-14: JANS, JAN. - Langs oude Drentse boerderijen.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
30315-18: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 2.
2617-30: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
20117-52: JANSEN, LEENDERT E.A. - Herbergen in Nieuwkoop. Meer dan 300 jaar tappen en gelag zetten in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skûtsje 1906-2006.
9315-136: JANSEN-VAN WIJK, J. (RED.). - Straatnamen in de gemeente Veendam. Van Acacialaan tot Zwarthalszwaan.
250909-3032: JANSEN, BREGIT EN MARTIN, MARIJKE. - Stad vol gedachten. Maarten Schmitt, stadsontwerper van Groningen.
30315-17: JANSEN, AB. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1.
280310-19: JANSEN, J.C.G.M. - Architectuur en stedebouw in Limburg 1850-1940.
3417-176: JANSEN, MARIËTTA. - Harry Cock & De Ploeg. Groninger kerken opnieuw bekeken.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
251016-203: JANSMA, LYKELE. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap.
9315-53: JANSMA, KLAAS EN SCHOOTSTRA, ALBERT. - Van modderschuit tot varend monument. Skûtsjes, Balk.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skûtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
7217-06: JANSMA, KLAAS EN ROORDA, JELLE. - De grote sprong. Vijftig jaar fierljeppen.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
250909-1036: JANSSEN, ENNO. - Die Familien der Kirchengemeinden Driever (1767-1900) und Esklum (1682-1900).
121111-46: JANSSEN, ANNELIES VERONICA. - De Alkmaarder Hout. Vier eeuwen met liefde in de Alkmaarder Hout.
250909-4682: JANSSEN, R. E.A. (RED.). - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
150611-04: JANSSEN, G.B. - Steenfabricage in de Meinerwijkse Polder.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
61214-49: JANSSEN, MAUD. - Meisje met anorexia en de strijd van een gezin.
16214-40: JANSSEN, TRUDY EN STEGEMAN, NELLEKE. - Hokus Kokus kinderkookboek. Een doe- leer- en kijkboek voor kinderen met en zonder diabetes.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland güstern un vandaag. Ein Plattdüütsch Billerbook.
15417-53: JANSSEN, LOUIS. - Nicolaas, de duivel en de doden.
250909-2866: JANSSENS, EDITH (RED.). - In de steigers. 200 Jaar bouwkunde-onderwijs in Groningen 1797-1997.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
100113-15: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
181215-02: JAPIN, ARTHUR. - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
9916-26: JAPIN, ARTHUR. - De man van je leven.
10414-13: JAPIN, ARTHUR. - De overgave.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
9315-33: JEENINGA, P. E.A. - 125 jaar Christelijk onderwijs in Garijp1864-1989. Historisch overzicht ter gelegenheid van het 125-jarig bstaan van de Vereniging van Christelijk Onderwijs te Garijp.
121009-55: JEGERINGS, J.C. - Oud Brabant over den dorpel bekeken.
250909-1562: JELGERSMA, S. - Holocene sea level changes in the Netherlands.
130912-28: JELINEK, ELFRIEDE. - Lust.
221111-30: JELINEK, ELFTIEDE. - De pianiste.
2517-13: JELLES, B.C. - Ik kan handwerken. Practisch handboek voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
16315-24: JELSMA, W.A. E.A. - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987.
250909-5559: JEN, GISH. - Typisch Amerikaans.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
19816-21: JENKINS, SIMON. - England's thousand best churches.
1613-28: JENSEMA, SIEN. - Berend Kopstubber. Hidde Betuun. Oelenspaigel. Aalbert.
28514-72: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
28514-71: JENSEMA, SIEN (SAMENSTELLER). - Boer op Wenakker. n Feestbundel, Jan Boer aanboden op zien 65 ste joardag, soamensteld en inlaaid deur Sien Jensema.
250909-2018: JENSEMA, SIEN. - Oelenspaigel ien stad en ommelanden.
250909-2033: JENSEMA, SIEN E.A. (RED.). - Wenakkers 1957. Joarbouk van de Grunneger Schrieverskring.
040412-36: JENSEMA, SIEN. - Hidde Betuun.
180912-104: JENSEMA, SIEN. - Oet `t laand van de olle wieren.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - Menspsychologieën. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
171116-06: JENSEN, STINE EN WIJNBERG, ROB. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
10215-19: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man
8917-22: JENSMA, THEUNIS WATZES EN MOLENDIJK, AD. - De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht.
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-3820: JESPERS, FRANS EN SLEUWEN, AD, VAN. - Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebrecht en Zoon Meester orgelmakers te ?s-Hertogenbosch.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - Geïllustreerde Orchideeën Encyclopedie.
250909-5335: JIN, HA. - Wachten.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
19816-35: JOBSE-VAN PUTTEN, JOZIEN. - n Brood is ginnen stoeten. Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
15417-54: JÖCKLE, CLEMENS. - Heiligen van alle tijden. Levens - legenden - iconografie.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash Följk, Frash Arbe en Frashen Wise, Täle en Seedelse. Ütdänj önj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
15517-18: JOHANSON, SALLY. - Kantklossen.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
250909-444: JOHNSON, BEN. - Volpone and other plays.
7814-10: JOHNSON, SPENCER EN BLANCHARD, KEN. - Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met verandering - zakelijk en privé.
3915-31: JOLLES, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
28217-09: JONASSON, JONAS. - De 100 jarige man die uit het raam klom.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
250909-489: JONES, SUSANNA. - The earthquake bird.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
31015-14: JONES, J.V. - De meester van Harvell. 1e boek: Het boek der Woorden.
121210-15: JONES, EDWARD P. - De bekende wereld.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
15414-16: JONG, L. DE - Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Delen 1 t/m 13. (27 boeken).
241014-02: JONG, PIET, DE E.A. - Dag en Deur: Biebels dagbouk.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
250909-1529: JONG-BAKKER, DIEUWKE, DE E.A. - Dat is niet niks...! 50 Jaar gereformeerde Vrouwenbond.
250909-4194: JONG, A.M. DE. - Het evangelie van de haat.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
22117-67: JONG, JAN, DE. - Ain van Boeskool.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
25616-05: JONG, A.B. DE E.A. - Katholiek Renkum-Heelsum door de eeuwen heen. Uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de Parochie Maria ten Hemelopneming te Renkum 1875-1975.
250909-4155: JONG, OEK DE. - Cirkel in het gras.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
240910-137: JONG, E.S. DE. - Bolsward bezien en bezongen. Boalsert bisjoen en bisongen.
10215-44: JONG, S. DE. - IJssel en Berkel flora. In het voetspoor van David de Gorter.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
61115-14: JONG, M. DE. - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
19913-127: JONG, TJEBBE T. DE E.A. (RED.). - Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
15914-23: JONGE, J.A. DE. - Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
4216-106: JONGE, EDDY, DE E.A. (RED.). - Een mens komt dagen te kort. Over Kornelis ter Laan (1871-1963).
250909-1433: JONGE, J.A. DE. - Hendrik. Prins der Nederlanden. Hertog van Mecklenburg-Schwerin.
250909-4703: JONGE, D. DE (ALG. RED.). - Het Amsterdamse bos. Van Cultuursteppe tot Bospark.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Achtste jaar 1996.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
251113-23: JONGE, HARM DE E.A. - De les. Rikus 1999.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3348: JONGE, C.H. DE. - Oud Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. Een ontwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van ‘t Sticht.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
150411-45: JONGELING, K. EN BRILLEMAN, J. - Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland / 1. Ter Apel, Bourtange, Vlagtwedde, Bellingwolde, Nieuweschans, Bunde.
250909-3792: JONGEPIER, JAN. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland Zuid-Holland Utrecht.
251113-28: JONGEPIER, JAN (RED.). - Een konstkundig orgelmaker. Enkele bijdragen over het werk van de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785).
14317-04: JONGEPIER, J. - Orgelbouwers in Friesland.
20117-29: JONGEPIER, JAN. - Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
25613-28: JONGEPIER, JAN EN MONNA, ANDRIES. - Kerken van Cuypers in oude ansichten.
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4601: JONGH, DE J.W., DIJKSTRA, J. - Toelichting bij de twaalf wandkaarten der vaderlandse geschiedenis. De eerste Nederlandse reizen en ontdekkingen.
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
150912-32: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. In een middeleeuws klooster.
080310-17: JOHAN JONGMA. (EINDREDACTIE) - Het aanzien van Nederlands Indië.
311016-37: JONKER, PIETER. - Het labyrint in zwart en wit. Houtgravures van Peter Lazarov.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
250909-5050: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
270909-182: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch Plakkaatboek. Deel I. 1412-1633.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2481: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2487: JOOSTING, J.G.C., COSTER, H.P.  ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
250909-5340: JORDAN, NIEL. - Schaduw.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
9315-54: JOUSTRA, HIEKE G. - De Bjirmen. Pieterbierum, Sexbierum en Oosterbierum.
2517-52: JUFFERMANS, CAS. - Basisboek biljarten.
22117-113: JUK, TEUN. - Uithuizermeeden in woord en beeld op oude prentbriefkaarten.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
5313-18: HET AANZIEN. DE 32 JAREN VAN JULIANA. - Het aanzien. De 32 jaren van Juliana. Een `oranje`getint tijdsbeeld van 1948-1980.
250909-4448: JUNG, C.G. - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa’s jongste geschiedenis.
301216-18: JUNG, C.G. - De mens en zijn symbolen.
250909-5318: JURGENSEN, CHRISTIAN. - Kreupelhout.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
090710-40: JURRIAANS, ANNEMARIE E.A. - De pen als lotgenoot 5. Ervaringen over het leven met een ziekte.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
9315-74: KAAP, AP, VAN DER. - Van Nienhuis naar Nijnuis. De familienaam Nienhuis / Nijnuis te Peize.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thieme’s vlinderboek in kleuren.
15914-10: KAFKA, FRANZ. - De gedaanteverwisseling.
16913-21: KAJO, DAAD. - De verleider van Damascus.
250909-3364: KALLIR, JANE. - Grandma Moses. The artist behind the myth.
250909-3338: KALLIR, OTTO. - Grandma Moses.
251016-36: KALMA, D. - Skiednis fen Fryslan.
3417-25: KALMA, J.J. E.A. - Fryske plaknammen deel VI.
3417-26: KALMA, J.J. E.A. - Fryske plaknammen deel V.
250909-3397: KALMA, J.J. E.A. - Ids Wiersma tekenje foar Fryslân.
250909-802: KALMA, J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste.
250909-844: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van de 17e-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
4216-14: KALMA, J.J. - Mensen in en om de grote kerk. Beelden uit de leeuwarder kerkgeschiedenis.
4216-15: KALMA, J.J. EN VRIES, K. DE (RED.). - Friesland in het rampjaar 1672. It jier fan de mist kânsen.
22217-09: KALUSH, WILLIAM EN SLOMAN, LARRY. - Houdini. Het geheime leven van een superheld.
040111-73: KAM, RENÉ. DE. - Een hart van warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht.
25314-22: KAM, ROB, DE EN WESTRA, FRANS. - Eene zeer interessante vertooning........80 jaar bioscopie in Groningen.
130912-14: KAMAL JHA, RAI. - De blauwe beddensprei.
19615-152: KAMERLING, G. - Een bezoek aan Friesland.
250909-3584: KÄMINK, HELEN EN SLOMP, MARGO. - 75 jaar De Ploeg: Vrijheid en Verscheidenheid.
250909-100: KAMMINGA, FRED. - Van hervormde zorg naar zorghervorming. Verhalen over het Psychiatrisch Centrum Licht en Kracht te Assen.
19615-183: KAMMINGA, W. - Kamminga?s van 1630-1979.
7814-31: KAMPEN, HENK EN HAM, FRANS H. VAN. (RED.). - Het gevleugelde café. De Kale Jonker 1982 - 1997.
250909-1418: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Betongroep.
250909-5053: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Variaties op het thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water.
18214-129: KAMPHUIS, HERMA. - Groninger borgen en Drentse havezaten.
160312-17: KAMPHUIS, GEERT. - Veldwachter Westra en 24 aandere verhoalen oet Westerwolde.
6514-60: KAMPHUIS, J. - Het Hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God.
3417-142: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magne Pete.
250909-2535: KAMPMAN, J.G. EN BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde 5. Bestuur en rechtspraak
251113-34: KAMSMA, GERBEN E.A. - 125 jaar Sint Martinus-kerk. Een sfeerbeeld 1862-1987. Warga-Wartena.
18217-15: KAN HEMMINK, HENRIETTE. - Sammie in de film.
050113-02: KAN, WIM. - 1983. Soms denk ik wel eens bij mezelf…
250909-5521: KANE, JOE. - Kannibalen.
141013-05: KANKAINEN, KATHY (ED.). - Treading in the past. Sandals of the Anasazi
051010-20: KANSU, AYKUT. - The Revolution of 1908 in Turkey.
250909-3127: KANTENS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Kantens.
250909-953: KAPOEN. - Het geslacht Kapoen.
19615-177: KAPPELHOF, BERND. - Die Fähre zum Festland. Eine kulturhistorische Betrachtung des Borkumverkehrs aus Anlass des 100jährigen Jubiläums der Borkumer Kleinbahn 1988 und der Reederei Aktien-Gesellschaft Ems 1989.
180111-15: KAPTEYN, P.H. - Meditoatsies en ‘n Kerkdainst.
250909-471: KARNEZIS, PANOS. - The Maze.
11113-14: KARSTKAREL, G.P. - Leeuwarden 1881.
3417-27: KARSTKAREL, PETER. - Wonen in de Arendsbuurt. Stadvernieuwing in de Leeuwarder binnenstad 1987-1992.
250909-921: KARSTKAREL, PETER. - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 jaar Vereniging voor Volkshuisvesting.
31317-25: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - 323x Groningen. Van Adorp tot Zuurdijk.
150311-124: KARSTKAREL, PETER. - Leeuwarden Hofstad.
150311-208: KARSTKAREL, PETER. - Industrieel Erfgoed 2.0. DBF en historische panden in oude staat met nieuwe functies.
17313-91: KARSTKAREL, PETER. - Renaissance in Friesland. Stadhuis Franeker.
22117-114: KASPERS, ANNO E.A. - Brandweer Delfzijl 1926 - 1986.
250909-2976: KASTELEIN, TACO E.A. - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
27115-28: KASTLER, JOSÉ. - Heimatmalerei. Das Beispiel Oldenburg.
25613-32: BIJBEL. KATHOLIEK. - Het Nieuwe Testament in grote letter. Willibrordvertaling.
151212-37: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten.
4216-170: KATTENBELD, G.W. - Groningen. De stad van mijn moeder.
9615-26: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten (deel 1).
51015-160: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten deel 2.
250909-3634: KATUIN, JAN EN VISSER, FRIGO. - X Taal en teken. 10 jaar Galerie Anderwereld Groningen 1984-1994.
2315-24: KAUTSKY, KARL. - Hoe de oorlog ontstond.
7417-40: KAVA, ALEX. - De val.
16516-36: KEEGAN, JOHN (ED.). - The Times Atlas of the Second World War.
111216-17: KEEN, MAURICE. - The outlaws of medieval legend.
250909-747: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
9315-34: KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
250909-931: KEIMPEMA, ALBERT, VAN. - Heerenveen & Riemer 1983-2006. Hoe een flamboyante voorzitter sc Heerenveen opstootte in de vaart der volkeren.
15815-37: KEITH, PHILIPPE E.A. - Wegwijs in de natuur. Alles herkennen in één oogopslag.
25314-07: KEITHAHN, EDWARD L. - Monuments in Cedar. The authentic story of the Totem Pole.
28415-11: KEIZER, JASPER. - Het christelijk onderwijs in Oudehorne. Meester S. Wijbrandischool.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-836: KEIZER, JOKE. - De wrald oer. Reisferhalen.
19615-153: KEIZER, J. - Ald- en Nijhoarne.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
28514-205: KELLER, WILL (CHEFRED.). - Die Westfriesischen Inseln mit Wattenmeer und Küstenland.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
28513-04: KEMPERINK, R.M. (EINDRED.). - Geschiedenis van Apeldoorn.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
23414-05: KENT, GRACE TEED. - 100 Japanse gerechten.
10417-33: KEPEL, GILLES. - De wrake Gods. Christelijk, joods en islamitisch fundamentalisme.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
22117-51: KERN, LUCRESA. - De Veenhuizen of Nijensleek. Een buurtschap bij Dalen
9315-75: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Benterdijk, Hooya's Oord, Gluvinksweg, Valsteeg, Mars en Huizingerstuk in Dalen.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
22117-49: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Brinken, Binnenweg en Oude Dalerveensestraat in Dalen.
22117-48: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Kamp en Het Veld in Dalen.
22117-52: KERN, LUCRESA. - Dalen. Westerwijk en omgeving.
22117-50: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, BERTUS. - De Noordwijk in Dalen
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
16516-37: KERSBERGEN, ROB (SAMENSTELLING). - Luchtfoto Atlas Drenthe 1:14.000.
4216-56: KERSTHOLT, KOOS. - Mooi volk! Humor uit de Groninger Veenkoloniën.
251016-224: KERSTHOLT, H.M. - Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt.
250909-4380: KESLER, JAN W. - De torens vertelden mij....
3915-10: KETCHAM WHEATON, BARBARA. - Savoring the past. The French kitchen and table from 1300 tot 1989.
250909-4922: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
29717-27: KEULEN, JEAN-PAUL. - De deeltjesdierentuin. Over higgsbosonen, neutrino's en meer.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
250909-4205: KEULEN, MENSJE VAN. - Engelbert.
101210-52: KEULEN, MENSJE VAN. - Allemaal tranen.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
4216-107: KEUNING, H.J. E.A. - Hoogezand-Sappemeer in 1953.
7217-08: KEUNING, P. - De weg der eenvoudigen.
250909-2727: KEUNING, H.J. - De regio Groningen. De geografisch-economische geschiedenis van een regionale centrum-stad en haar ommeland.
28514-73: KEUNING, P. - Appie Nijland. Het verhaal van een jeugd-leven.
91015-14: KEUNING, J. - De Paardekoper van Helpman.
5116-45: KEUNING, J. - Wieland de smid. Een verhaal uit den tijd van de opkomst der steden.
9315-100: KEUNING, P. - Arbaidersmensken.
250909-1714: KEUNING, H.J. - Het Nederlandsche volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
231011-42: KEUNING, H.J. - De Groninger Veenkoloniën. Een sociaal-geografische studie.
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
170112-52: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. - Kadastrale atlas van Gelderland 1832. Doetinchem stad en ambt
250909-79: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - "De monumenten van Drenthe I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen; De bouwgeschiedenis van het huis te Echten; De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617; De Asser IJzergieterij als producent van funerair gietijzer."
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
15617-26: KHARADE, ELLEN. - Vilttechnieken. Naaldvilten - natvilten - viltapplicaties en meer.
280310-54: AL-KHATIB,AHMAD SH. - Chihabi?s dictionary of agricultural and allied terminology. English-Arabic. With an Arabic-English glossary.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
8616-05: KHELLOUT, LAURENT MED. - De nomadische keuken van Rainarai. Vegetarisch en vis.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
240910-140: KIELSTRA, HARM EN KIELSTRA, FOPPE. - Buorkje yn ?e Wâlden. In skets fan it boerelibben yn ?e tweintigste ieu. Diel 1.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
121009-12: KIERKEGAARD, SOREN. - Of / Of. Een levensfragment.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).
250909-2440: KIEWIET, J.J. EN BOVEN,F. (SAMENSTELLING). - Vereniging “Loppersum Jaarmarkt” Loppersum. Jubileum uitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
4914-29: KIEWIET, THEO. - 75 jaar Christelijk Onderwijs Midwolda 1916-1991.
4914-30: KIEWIET, THEO. - 115 Jaar Openbaar Onderwijs in Midwolda.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
250909-3893: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
140811-41: KINCAID, JAMAICA. - Mijn tuin(boek).
240910-211: KINDT, HENRIETTE E.A. (RED.). - Met Verve. 24 Groninger schilders.
9315-188: KINDT, HENRIËTTE E.A. - De stof aan het woord. Over het werk van Gert E. Sennema.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
220310-29: KINGMA, J. E.A. - Universitair leven in Groningen 1614 - 1989. Professoren en studenten / Boek en uitgeverij.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
150311-48: KINGMA, JOOST. - Tuinstad Haren. Bouwlust in de jaren ’30.
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
9315-55: KINGMANS, HUGO. - Bonifatius. Op pylgerreis, Dokkum.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
14317-07: KINGMANS, HUGO. - Rinsumageest. Een kerk met geheimen.
250909-724: KINNIER, RICHARD E.A. - De zin van het leven volgens de groten der aarde.
91113-03: KINSELLA, SOPHIE. - Shopaholic & Baby.
91113-04: KINSELLA, SOPHIE. - Hou je mond!
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
040111-11: KIRCHDORFER, ANTON MARIA. - Ginseng. De wonderwortel.
171116-46: KIRSHENBAUM, MIRA. - Alles heeft een reden. De betekenis van belangrijke gebeurtenissen in je leven.
8917-01: KIT, WONG KIEW. - Handboek Tai-Chi Chuan.
010610-65: KLAASSEN, L. E.A. - Hoofdlijnen van de sociaal-economische ontwikkeling der gemeente Amersfoort van 1900-1970.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
250909-2410: KLATTER, J. - Groot Bronswijk 1873-1973.
250909-1915: KLATTER, GÉ. - Pluusters en aandere verhoalen.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
26316-40: KLEIJN, KOEN E.A. - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur.
250909-333: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
15810-03: KLEIJNGELD, PAUL E.A. - De Libris Literatuur Prijs, de auteurs en de kans om te winnen. 20 jaar Stichting Literatuur Prijs: 20 jaar spraakmakend.
250909-5361: KLEIN, GEORG. - Barbar Rosa.
130912-02: KLEIN, P.W. - Kaddisj voor Isaäc Roet. (1891 - 1944)
15517-16: KLEIN, JUTTA EN HAARMANN, MARIET. - Geklöppelte Metallspitzen. Rekonstruktionen alter Gold- und Silber-Spitzen.
231109-43: KLEINBLOESEM, G. - Historisch overzicht van de Maatschappij tot Nut van ?t AlgemeenDepartement Den Helder.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
250909-4325: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
27117-05: KLEINSTRA, WIEBE. - Weemoud. RTV Noord verlaat het Martinikerkhof.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-3742: KLEP, P.M.M. E.A. (RED.). - Wonen in het verleden 17e-20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie.
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
250909-970: KLERCK, TH. P. E. DE (RED.). - Stamboom Onnes-Boelema II.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-148: KLEY, K. VAN DER. - Het Drentse volkskarakter.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
171116-22: KLEY-BLEKXTOON, A. VAN DER. - Leerdam glas 1878-1998.
15417-57: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament.
5217-21: KLIJN, JAN. W. - Lars.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-2473: KLOK, G., KNOL, J.P.J., TOONSTRA, J. EN ZUIDEMA, J.F.B. (RED.). - Historie van Usquert.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
4216-108: KLOMP, R.G. - De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De geschiedenis van de paardetram in de Veenkoloniën.
19913-239: KLOMPIEN, MARTEN. - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus.
140110-24: KLOOSTER, CAROLINE E.A. (RED.). - ABCG de eerste 35 jaar 1971-2006. Ftotboek ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ABCG.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
250909-785: KLOOSTERMAN, S. EN HELLINGA-ZWART, T. - Lyts teltsjeboek for Fryske bern.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
7217-07: KLOOSTERMAN, S. - Hengist en Horsa. 419 nei Kristus.
250909-5236: KLOOT-MEYBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. 80 Schetsen van dorpskerken in Nederland.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
220711-30: KLOTZ, HEINRICH. - Die Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
25616-22: KLUFT, NAN EN BRUIJNS, ELLIE (RED.). - Blokker toen en nu. Jaarboek 2010.
250909-4648: KLUIT, J. VAN DER. - Niet om eniger Gaven of Gonsten wille. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
19913-67: KNAAP, DORIEN. - K & J Wilkens Veendam (1823-1989). Een bedrijfs geschiedenis.
16317-08: KNAAP, DORIEN. - ""Voor geld is altijd wel een plaats te vinden". De firma Scholten (1841-1892). De eerste Nederlandse industriële multinational."
140110-54: KNAP, GER. H. - Gekroonde koopvaart 1856-1956. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart doorde Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V.
311016-52: KNAPPERT, L. - De Ramp van Leiden - 12 januari 1807 - na honderd jaar herdacht.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
3417-200: KNOL, EGGE E.A. (RED.). - Hel en Hemel. De middeleeuwen in het noorden.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
250909-4843: KNOLLEMA, PIET. - Jubileum uitgave de O.S.V ‘er.
250909-2675: KNOOP, W.H. (SAMENSTELLER). - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
251016-239: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
22117-203: KNOP, GERRIT. - Schylgeralân. Een beschrijving van land en volk van het eiland Ter-Schelling.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
12316-222: KNOTTNERUS, O.S. E.A. (RED.). - Rondom Eems en Dollard / Rund um Ems und Dollart. Historische verkenningen in het grensgebied van Noordoost-Nederland en Noordwest Duitsland.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
7814-22: KO, MASAKI. - Japanse lekkernijen. Verfijnde gerechten uit een smaakvolle keuken.
8917-04: KOBANYAI, JANOS. - Agnes Heller. Het levensverhaal van een Hongaars-joodse filosofe.
18316-13: KOCH, HERMAN. - Het diner.
8713-26: KOCH, HORST (EINLEITUNG). - Carl Spitzweg.
111216-02: KOCH, A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk in Deventer in de 15de eeuw.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-4127: KOCH, JACQUES. - Alles blijft zoals het was.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
20117-33: KOCH, ELLEN EN NORDEN, BOUWE, VAN (SAMENSTELLING). - 't Hart voor de zeehond. 35 jaar Zeehondencrèche Pieterburen. 65 jaar Lenie 't Hart. 100 jaar dierenliefde.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
250909-2372: KOCKS, G.H. EN POEL, J.M.G., VAN DER (HERUITGEVERS). - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel I Groningen.
19913-172: KOCKS, GEERT H. - Barger Oosterveld rond Sint Gerardus. Kerk en bedevaart.
181215-26: KOEKKOEK, GERARD. -
71213-45: KOELEMEIJER, JUDITH. - Het zwijgen van Maria Zachea.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
250909-2428: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, ..... een herinnering.
25616-21: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Weesper Molens. Weesp, wind, wieken, werk.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
51015-114: KOERS, J.P. E.A. - De boerderijen in het Wold-Oldambt. Scheemda – Midwolda - Ekamp – Meerland – Heiligerlee – Westerlee – Meeden.Deel 1 en 2.
3417-90: KOERS, J.P. - Oude ansichten van Midwolda en Oostwold.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
270909-236: KOK-DRAIJER, S. - Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma. Deel I en II.
250909-2705: KOK, J. - Grietje. Leven en sterven van een doofstom meisje.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
260312-144: KOK-WOLBERS, JANNY. - Seins met ?n gniflachien. Drentse taligheden en idioom.
3417-144: KOK, G.J. - Niet door eigen kracht. 70 jaar rondom de Oosterkerk (1928-1998).
250909-4777: KOK, PETER EN BOER, THEO, DE. - 25 jaar S.V.Z. 1965-1990. Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sport Vereniging Zevenhoven september 1990.
240910-229: KOK, ANNEMARIE. - Randland. Portret van de Friese en Groningse kuststrook.
3417-162: KOK, G.J. - ‘Het leven zeker gesteld...’ 25 jaar onder ‘de Regenboog’ (1972-1997).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
171116-09: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
250909-4986: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
9517-24: KOLBE- VAN RIJN, LENY. - Kantklossen. Patronenboek.
16517-11: KOLBE-VAN RIJN, LENY. - Kantklos allerlei. Handleiding en patronen voor het vervaardigen van 25 verschillende kantkloswerkstukken.
250909-2686: KOLDAM, W.E. VAN. - 75 Jaar Vereniging Zwakzinnigenzorg te Groningen. 1913-1 maart-1988.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
2517-29: KOLDEWEIJ, A.M. (EINDRED.). - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van bourgondisch tot biedermeier.
311016-07: KOLDEWEIJ, A.M. EN PESCH, P.N.G. - Het blokboek van Sint Servaas. / Le livre xylographique de Saint Servais.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
23715-12: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
12316-108: KOLHAM. - Openbare Lagere School Kolham.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
91113-57: FRIESLAND / KOLLUM. - Friesland / Kollum. Stafkaart Kollum.
13216-36: KOMMER, GERRIT, VAN DEN. - Zelf het eigen schip bouwen. Afbouwen verbouwen repareren
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
071211-53: KOMRIJ, GERRIT. - Hebban olla vogale. De mooiste liefdesgedichten uit de middeleeuwen.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
081209-40: KÖNIG, KARL. - De menselijke ziel.
8616-45: KONIJN, STEF. - Doorbreek je eenzaamheid.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
040910-14: KONING, NATASHA EN MATZE, HÉLÈNE. - Creazione Grand`Italia. Italiaans eten op z’n Italiaans.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen 't Zieldaip en 't Grootmoar. Vier eeuwen leven en werken in Nieuw-Scheemda en 't Waar.
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
12316-47: KONING, B.A. - Lange Jan. Een Groninger roman. Deel I.
270909-266: KONRÁD, GYÖRGY. - Tuinfeest.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-10: KOOI, P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands.
11114-17: KOOI, JURJEN, VAN DER. - De nachtmerje fan Rawier. Fryske sêgen oer it boppennatuerlike.
15815-04: KOOI, J. VAN DER. - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
4216-58: KOOI, JURJEN, VAN DER. - Van Janmaanje en Kreudeldoemke. Groninger sprookjesboek.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
10813-13: KOOIJ, JAN, VAN. - 100 jaar mensenwerk 1903-2003. Vos Groep.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
150311-143: KOOIKER, ROELOF EN MEER, JAN. - Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2.
250909-5003: KOOIMAN, D.R. - Van de markten en de de waag, van wateren en bruggen te Leiden, in heden en verleden.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
8416-49: KOOISTRA, JAN. - Fabius von Gugel te Zuidlaren. Gedichten.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
250909-2333: KOOISTRA, JAN. - De wolf ging rond. De tweede wereldoorlog en het Zuidelijk Westerkwartier, achtergronden en aspecten.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
27117-19: KOOISTRA, JAN. - Huis van de levenden.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
27117-17: KOOISTRA, JAN. - Infernalis venator / Helse jager. Gedichten.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
250909-1949: KOOISTRA, JAN. - Wolfdak en schedel. Gedichten.
8416-50: KOOISTRA, JAN. - Bij nacht. Gedichten.
8416-51: KOOISTRA, JAN. - De vogel en zijn verschrikkers. Gedichten.
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
031109-61: KOOL, MARGA. - Een kleine wereld. Terug naar het dorp van mijn ouders.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
150311-156: KOOL, MARGA. - De mooiste kus.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-22: KOOMEN, THEO. - Bai oos in Bulledoik.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
250909-2783: KOOPMAN, G.J. - Van Hall tot Heden. Tachtig jaar hoger agrarisch onderwijs in Groningen (1912-1992).
19615-184: KOOPMANS, MELLE E.A. - Frysk kertiersteateboek.
3417-28: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland voor 1811.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
251016-184: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
270909-184: KOOPS, LUKAS. - Altijd in de buurt! Zestig jaar regionale omroep in Drenthe.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ‘De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia’, 21 mei 1987.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
251016-183: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD) E.A. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade van 1814 tot 1914.
4216-111: KOOPS-VAN STAALDUINEN, MIEP E.A. (RED.). - Beleef
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
22117-186: KOOPS, W.R.H. - Herman Poort en Jan G. Jordens. Teksten en portretten. Charteruitreiking Rotary Club Groningen 1929.
19913-173: KOOPS, T. - Odoorn in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Odoorn, Odoornerveen, Exloo, 2e Exloërmond, Valthe en Valthermond.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
3417-178: KOOPS-STANGE, I.G.R. (RED.). - Gerrit van Houten 1866-1934.
11113-27: KOORN, FLORENCE WILHELMINA JOHANNA. - Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
3417-179: KOPLAND, RUTGER. - Jopie Huisman. Zoals het daar lag.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
250909-3645: KORF, DINGEMAN. - De tegelverzameling Nanne Ottema in het gemeentelijk museum Het Princessehof te Leeuwarden.
040111-25: KORNAAT, KLAAS. - Gezien door het oog van de naald. 150 jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-165: KORTEKAAS, G.L.G.A. - De ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van middeleeuws Groningen. Deel 1 en 2.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
16517-12: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Nyplattya pitsia / Bobbin lace.
16517-13: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Ruusuja nyplaten / Roses in bobbin lace / Rosen in Kloppelspitze.
16517-14: KORTELAHTI, EEVA-LISA. - Uudet nyplaysmallit.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
250909-4900: KORTEWEG, JAN E.A. - Op de korrel. Jubileumnummer 50 jaar. Officieel orgaan van de voetbalvereniging Kloetinge.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
250909-53: KORTEWEG, ANTON (VERANTWOORDING. - ?t is vol van schatten hier. Deel 1: Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. Deel 2: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
3417-145: KOSSMANN, E.H. E.A. - De Groninger Vrijwillige Flankeurs en de Belgische Opstand 1830-1831.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
140911-46: KOUSEMAKER, ADR. (RED.). - Handboek voor de kerkorganist.
17313-05: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
250909-4291: KOUWENAAR, GERRIT. - Drie romans: Negentien-nu. Val, bom. Ik was geen soldaat.
8917-07: KOUWENHOVEN, ARLETTE. - De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie.
250909-3390: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Maarten ‘t Hart. Pictura Nova.
180912-183: KRAAIJPOEL, DIEDERIK EN SEVENTER, HANS, VAN. - Henk Helmantel.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
251016-215: KRAEFT, OSKAR (RED.). - Ostfreesland 1966. Kalender für Jedermann.
30615-21: KRAJENBRINK, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
19615-178: KRAMER, P. - Dät Ooldenhuus. Dööntjen, Gerimse, Räätsel, Spräkwoude un Wät tou Laachen ap Seeltersk.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
22117-37: KRAMER, DIET E.A. - Nederlandse volkschkunde - Friesland.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
090710-15: KRAMER, F.J.L. - De Nederlandsch-Spaansche diplomatie voor den Vrede van Nijmegen. Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden in het tijdperk van Willem III.
120513-35: KRAMER, WALTER. - De Noorderkerk in Amsterdam.
20713-18: KRANENBORG, R. (RED.). - Rooms-Katholieken.
250909-4936: KRANENBURG-LYCKLAMA A NIJEHOLT, M. E.A. (RED.). - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
26316-46: KRANENDONK, W.B. - Wakend aan Zijn poorten. De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente Kampen.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
150411-21: KRAUS, H.P. - Die Saga von den kostbaren Büchern.
241014-41: KRAUS, ULRIKE E.A. - De wereld van het brood. Gechiedenis Warenkennis Recepten.

Next 1000 books from Bladzij 20

9/13