Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-5879: ELINK SCHUURMAN, C.A. - Jan en Karel van Terschelling.
250909-589: ELIOT, T.S. - The family reunion.
61214-26: ELLEN, LUPKO. - Moddergraf. Literaire thriller.
12316-41: ELLEN, LUPKO. - Wraaktocht. Literaire thriller.
25616-14: ELLEN, LUPKO. - Herenboer
120712-38: ELLENBROEK, HANS. - Onder zeil 1853-2003. 150 jaar Lammerts van Bueren. Zeilmakerij en groothandel.
9615-27: ELLIOT, MARION. - Blik en metaalfolie.
180111-24: ELLIOTT, DAVID (ED.). - Alexander Rodchenko 1891-1956..
270909-262: ELLIS, BRET EASTON. - American psycho.
250909-1890: ELST, GERM. - Naothan de Wieze. Bliespul in ain bedrief.
250909-1862: ELST, G. - Karwaai. Spul van Mobelesoatsie. Bliespul ien twai bedrieven.
250909-1863: ELST, GERM. - ‘t Peerd van Troje. Spul van ‘t Laand in drai bedrieven. 5 heeren. 3 doames.
250909-4203: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
251016-07: ELZING-ENSING, JENNEGIEN. - Hoe was 't vrogger?
16115-03: ELZING-ENSING, JENNEGIEN. - Spellegies die wij speulden.
12313-15: ELZINGA, EELCO. - Langs de oude Overijsselse kerken.
180912-177: ELZINGA, GERT E.A. - Wigerus Vitringa (1657-1725). De zeeschilder van Friesland.
71213-43: EMANTS, MARCELLUS. - Inwijding.
250909-1277: EMBREE, GEORGE D. (ED.). - The Soviet Union and the German question september 1958 - june 1961.
130310-57: EMEIS, M.G. - Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
260211-10: EMMIUS, UBBO. - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
270909-223: EMMIUS, UBBO. - Menso Altings Leben.
250909-1320: EMST, P., VAN. - Geld in Melanesië. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
250909-4644: ENDEPOLS, H.J.E. - Mestreechter spraok, doe zeute taol! ’n klein käös oet ‘ne groete veurraod.
16115-37: ENDING, ESTHER J. - Na Valentijn.
141210-39: ENGEL, HELMUT. - Berlin auf dem Weg zur Moderne.
261016-73: ENGEL, W.I. EN KOK, J. - Stoomtrams van Wadden tot IJ.
8616-25: ENGEL, H. - Van rupsen en vlinders.
250909-5908: ENGELBREGT. - Latijnsch woordenboek. Opnieuw bewerkt naar de elfde uitgaaf van Dr. K.E. Georges.
250909-5098: ENGELS, J. TH. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis, Aalmoezeniersweeshuis, Diakonieweeshuis, Sociaal-Agogisch Centrum.
250909-1210: ENGELS, FRIEDRICH. - De Duitse Boerenoorlog.
261016-17: ENGELS, M.H.H. - Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1995.
250909-5492: ENGLANDER, NATHAN. - Verlost van vleselijke verlangens.
51015-07: ENK, K. VAN DEN. - Klazienaveen 100 jaar 1884-1984.
250909-86: ENNINK, J.E. - De nederzetting Assen. Ontwikkeling tot 1700.
250909-4042: ENQUIST, ANNA. - De thuiskomst.
2114-02: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger.
221110-11: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur.
250909-968: ENSINK, J. - Academische Rouw.
18214-19: ENSINK, J. - Academische Rouw. Uittreksels uit de Programmata Funebria van de Academie van Stad en Lande van Groningen / de Rijks Hogeschool te Groningen (1615-1833), ten dienste van biografie en genealogie.
23814-26: ENTJES, HENDRIK. - Tweespraak.
250909-5471: EPSTEIN, HELEN. - De couturière. een vrouw op zoek naar haar verleden.
61115-75: ERIKSSON, KJELL. - De wrede sterren van de nacht.
250909-3534: ERKELENS, A.M.L.E. EN BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam
250909-3647: ERKELENS, J. E.A. - Levend stilleven / Living still life. Stillevens met bloemen en vruchten van Cornelis Kuipers, Dordrecht 1739-1802.
250909-3158: ERMEN, EDUARD, VAN. - The United States in old maps and prints.
250909-3109: ERMEN, EDUARD, VAN E.A. - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
19615-53: ES, WIM A. VAN E.A. (RED.). - Om een profiel der afgraving te bezien. Na honderd jaar terug naar Dorkwerd.
250909-4371: ES, W.A. VAN. - De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies. Een periodisering der relaties.
250909-2151: ES, ROB, VAN EN HEUTINK, JAN (RED.). - Literair leven in Groningen.
250909-4938: ESSER, S.H.A. - Gids voor Hoorn.
250909-5494: CANIN. ETHAN. - Draag mij over het water.
11413-13: ETTEMA, G. E.A. - Stedum, het verleden in beeld.
19913-05: EUWALS, GER EN SANTING, HAN. - 25 jaar buurtvereniging Het A-Kwartier 1885-2010.
250909-2653: EUWEMA, JAPPIE, LAAN, ETTIE, VAN DER E.A. (WERKGROEP HISTORIE KORNHORN). - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850 - 1994.
250909-702: EVANS-WENTZ, W.Y. - Tibet’s great Yogi Milarepa. A biography from the Tibetan.
150211-11: EVANS, NICHOLAS. - De rookspringer.
250909-1137: EWELL, JUDITH. - Venezuela. A Century of change.
31115-02: EXMAN, EUGENE. - The House of Harper. Onde Hundred and Fifty Years of Publishing.
250909-1598: EYBERS M.A., G.W. - Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de goede Hoop (1805).
91113-61: GRONINGEN / EZINGE. - Groningen / Ezinge. Stafkaart Ezinge.
270909-131: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
250909-382: FABER, RUURD. - Veenhuizen, één, twee, drie.
19615-102: FABER, WIM. - De nijmoodse jonker van Allershaim. Een kienerverhoal ien Hogelaandster tongval.
141013-12: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deur Wim Faber.
30313-25: FABER, J.A. (EINDRED.). - Het Spoor. 100 jaar spoorwegen in Nederland.
220512-23: FABER, WIM. - Maank Spouken en Spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
250909-1034: FABIUS, F.J.W. - De Ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden.
2315-50: FABRICIUS, JOHAN. - Ballade van de zilverreiger.
270909-202: FABRICIUS, JAN. - Unner iên dak. Teniêlstuk in driê bedriêven.
28613-21: FAGAN, BRIAN. - Grahame Clark. An intellectual biography of an archaeologist.
250909-4477: FALZEDER, ERNST AND BRABANT, EVA (ED.). - The Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenci. Volume 3, 1920-1933.
250909-5333: FARAH, NURUDDIN. - Geheimen.
080310-20: FARHI, MORIS. - Jonge Turk.
250909-423: FARLAND, DAVID. - Brotherhood of the Wolf.
250909-482: O'FARRELL, MAGGIE. - After you'd gone.
2315-18: FARRELL, R.T. - The Vikings.
011110-32: FASEL, W.A. - De Alkmaarse rechtsbronnen deel 1 (chronologisch gedeelte) en deel 2 ( systematisch gedeelte).
9615-23: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas.
12714-36: FAUCHEREAU, SERGE. - Malevich.
250909-1132: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van een zakenman.
140910-01: FAY, ELIOT. - Lorenzo in search of the sun. D.H. Lawrence in Italy, Mexico and the Amerivan South-West.
250909-780: FEAR, YPKE, FAN DER. - Ta him dyn bigearte.
6214-15: FEAR, YPK, FAN DER. - Ta him dyn begearte.
250909-838: FEDDEMA, ANNE. - Slapstickiepenbierings. poëzie.
13216-29: FEDDEMA, GITTY EN WAGENAAR, ALETTA. - En als we nu weer eens gewoon gingen opvoeden.
5116-57: FEENSTRA, ANNEKE. - Het gepekelde lijk. Misdaadroman.
190210-14: FEENSTRA, H. E.A. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen.
250909-2229: FEENSTRA, HIDDE. - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995.
250909-176: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
4216-86: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en verval van de Ommelander adel (1600-1800).
251016-105: FEENSTRA, H. - Duizend jaar Gronings taallandschap. Talige ontwikkelingen in cultuurhistorisch perspectief.
250909-4864: FEHRMANN, C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
250909-4911: FEHRMANN, C.N. - De Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen.
080311-17: GRONINGEN / BEDUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Bedum.
080311-20: GRONINGEN / WARFFUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Warffum.
31015-15: FEIST, RAYMOND E. - Elfensprook.
27315-05: FEIST, RAYMOND E. - De schaduw van een duistere koningin. Dl 1 De Slangenoorlog.
231011-34: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594, naar een handschrift uitgegeven. ).
141210-17: FEITH, JAN (RED.). - Nederland’s grootste bedrijven vanuit de lucht.
250909-2564: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1901.
250909-2497: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906.
250909-2499: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1900.
250909-2500: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907.
250909-2501: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902.
250909-2296: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1891. HERDRUK.
250909-2297: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1892. HERDRUK.
250909-2299: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895. HERDRUK.
250909-2506: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1909.
250909-2479: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904.
250909-2447: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1898.
250909-2451: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1893.
250909-2452: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
250909-2453: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1897.
250909-2444: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1894.
250909-2445: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-2302: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1901. HERDRUK.
250909-2303: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902. HERDRUK.
250909-2304: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904. HERDRUK.
250909-2305: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1905. HERDRUK.
250909-2306: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906. HERDRUK.
250909-2307: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907. HERDRUK.
250909-2308: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1908. HERDRUK.
250909-2309: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1910. HERDRUK.
250909-2310: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1911. HERDRUK.
250909-2311: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1912. HERDRUK.
250909-2312: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1913. HERDRUK.
4216-164: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de Stads-Veenkolonien.
250909-2446: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1892.
150311-35: FEITH, J.A. - Uit Groningen's verleden.
101213-07: FEITH, JAN. - Met de Belgische troepen door West-Vlaanderen.
260312-46: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
250909-3014: FEITH, J.A. - Wandelingen door het oude Groningen.
240910-39: FEITH, H.O. - Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie – immobilière, gearresteerd ten laste van den, te boer staanden, meijer.
4216-87: FEITH, H.O. - Over de Karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der Hervormde Gemeente aldaar: met een bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en eene kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie.
12316-88: FEITH, J.A. EN BRUGMANS, H. - De kroniek van Abel Eppens tho Equart. Deel I en deel II.
251016-106: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen.
4216-88: FEITH, J.A. E.A. - Grafschriften in stad en lande.
15313-06: FEITSMA, S.K. - Ut è underste lagen. Ferhalen.
250909-4610: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
250909-848: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellingsgeschiedenis. Deel I t/m IV.
081209-4: FEIYU, BI. - Maan opera.
12316-89: FELDBRUGGE, J.B.T. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Zuidhorn. Zuidhorn, Noordhorn, Briltil.
250909-5025: FELIX, DINA ALBERTINA. - Het oproer van Utrecht in 1610.
18214-113: FENEMA, C.H. VAN. - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
4216-89: FENNEMA, BERTUS. - De Marne in beweging. 150 jaar vervoer in een Groninger regio.
71213-104: FERBECK, G. - Jezus Christus en zijn kerk.
191113-48: FERGUSON, KITTY. - De dobbelstenen van God. Gelovige wetenschap of wetenschappelijk geloof?
250909-1471: FERGUSON, H.A. - Dialoog met de Noordzee. 2000 Jaar Deltawerken.
16315-05: FERGUSON, WILLIAM M. AND ROYCE, JOHN Q. - Maya Ruins in Central America in Color. Tikal, Copan and Quirigua.
27115-21: FERGUSON, JAMES. - Rude Stone Monuments. In all countries-their age and uses.
9315-127: FERINGA, GEERT. - Grootegast door de jaren heen.
51015-97: FERINGA, JAAP. - Westerkwartier. Zoals het was. Zoals het is.
250909-2690: FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in de ring Delfzijl: Jukwerd (a en b), Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze (a en b), Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl.
28114-22: FERRERO, ERNESTO. - N.
10813-02: FERRINI, PAUL. - Verboden vruchten. Licht op zonde, schuld en verzoening.
2114-21: FERRINI, PAUL. - De levende Christus. Gesprekken met de Leraar der Liefde.
250909-5160: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse sociëteit Teisterbant.
140212-26: FERWERDA, R. - Waterstaat, waterstaatswerken en kaarten. Handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen.
250909-3210: FERWERDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Ferwerderadeel.
040412-20: FICINO, MARSILIO. - Brieven.
040412-21: FICINO, MARSILIO. - Essays
250909-5466: FIELDING, HELEN. - Bridget Jones: The edge of reason. Nieuw dagboek, zelfde Bridget.
250909-3497: FIELL, CHARLOTTE AND PETER. - Modern furniture classics. Postwar to post-modernism.
4216-50: FIJN VAN DRAAT, J.A. - Krudoorns.
101213-19: FIJNAUT, CYRILLE. - De geschiedenis van de Nederlandse politie.
2315-10: FILARSKI, NOL. - De Zwitserse keuken.
141210-32: FINCKH, GERHARD EN NANNEN, HENRI. - Glasnost. Die neue Freiheit der sowjetischen Maler.
120511-13: FINKIELKRAUT, ALAIN. - Het onvoltooide heden.
250909-3125: FINSTERWOLDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Finsterwolde.
250909-5398: FIROUZ, ANAHITA. - De ommuurde tuin.
040111-23: FISCHER, E.J. (EINDRED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
231109-9: FISHER, STANLEY. - Werken met zelfhypnose. Zelfhypnose als geneesmiddel bij mentale en fysieke problemen.
12316-07: FLAMAND, ROGER EN JANSEN, J.H. - Operatie Amherst. Franse para's vochten in Drenthe, april 1945.
140212-03: FLEETWOOD, JENNI. - Hoofdgerechten.
251016-107: FLEURKE, KLAAS. - De fabriek van mijn vader. De geschiedenis van DWM en AVEBE in Veendam.
250909-5209: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z.
141013-32: FLIERMAN, A.H. - Het centrale punt in de rederswereld. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 1905-1980. Vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart.
12316-217: FLIK, TIJTIA H.M. - De snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer 1798-1949 als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart.
9315-193: FLIKKEMA, ALBERT EN MEIJER, SIEWERT. - Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers.
250909-4000: FLOOD, W.E. EN WEST, MICHAEL - An Elementary Scientific and Technical Dictionary.
250909-4646: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht. Haar historie en haar toekomst.
51015-98: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen, buurten...
241014-24: FOEKEMA, GERARD. - Architecture decorated with architecture. Later medieval temples of Karnataka, 1000-1300 AD.
100113-11: FOER, JONATHA SAFRAN. - Alles is verlicht.
51015-15: FOKKEMA, K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
250909-5839: FOKKEMA, D. - Schiermonnikeiger lozbuek.
4216-194: FOKKEMA, D. - Beknopte spraakkunst van het Schiermonnikoogs.
011110-41: FOLKERTS, F.H. E.A (RED.). - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Timp t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar…
250909-917: FOLKERTSMA, BOATE. - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
26316-14: FOLTER, ROLF, DE. - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault.
270909-176: FONK, J. E.A. - Roon zoas ?t west het.
250909-1282: FONTAINE, ANDRÉ. - History of the Cold War. From the Korean War to the present.
250909-93: FOORTHUIS, W.R. EN BROOD, P. (RED.). - Drenthe. Gids voor cultuur en landschap.
10215-15: FOOTE, PETER AND WILSON, DAVID M. - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scandinavia.
250909-4007: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen van August Forel.
19913-210: FORMER, REINHARD. - Ostfriesland 2009. Kalender für Ostfriesland.
250909-2145: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Historie van Groningen, stad en land.
250909-2656: FORMSMA, W.J. EN ROIJEN, R. VAN. - Diarum van Egbert Alting 1553-1594.
250909-2547: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1959.
250909-2570: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1967.
250909-2581: FORMSMA, W.J. (RED.) - Winsum. Gedenkboek 1982.
250909-2511: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1954.
250909-2478: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1962.
250909-2455: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1962.
250909-2456: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1964.
250909-2449: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1965/1966.
250909-2064: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1984 - 1985. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2067: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1988. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2068: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1989. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2063: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2061: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1976 - 1977. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2062: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1980 - 1981. Historisch jaarboek voor Groningen.
251016-108: FORMSMA, W.J. - Grijpskerk. De geschiedenis van een Groninger gemeente.
12316-90: FORMSMA, W.J. - Historia Agriculturae XIII. Beklemrecht en landbouw.
250909-5488: FORSTER, E.M. - Een kamer met uitzicht.
31115-28: FOX, JESSE (BEWERKING). - Zorro. De schat van Peru.
010610-63: FRAIBERG, SELMA H. - De magische wereld van het kind.
250909-4498: FRANCINO, J. - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
250909-3176: FRANEKERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Franekeradeel.
25710-53: FRANK, L.D. EN WIARDI BECKMAN, H.B. - Geschiedenis van het Leidsche Studentencorps.
250909-1895: FRANKE-LUIKEN, M. - ‘n vraauw allain. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 heren en 5 doames.
250909-2672: FRANKE, PIET. - Jubileumboek 25 jaar o.l.s. Ripperdaborg. Herinneringen uit het verleden van de school en zijn omgeving.
250909-4335: FRANKE, WERNER E.A. - Moor im Emsland.
28514-63: FRANKE-LUIKEN, M. - Slietoage en aander verhoalen.
251016-109: FRANKE, PIET. - Delfzijl en Farmsum toen en nu.
250909-3889: FRANKENHUIS, M. TH. - Huisdierrassen in Nederland. Heden en verleden.
250909-3376: FRANSSEN, ED (RED.). - Aa-Kunst 93.
250909-4269: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder.
151212-09: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties.
250909-5624: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
25616-16: FRATTINI, SILVIA E.A. - De verborgen wereld in aquarel. Vier aquarellisten tonen hun materiaal en techniek.
090710-9: FRAYLING, CHRISTOPHER. - Op zoek naar Toetanchamon.
15914-73: FREDERIKS, GEP. - De Ideaal. De geschiedenis van een binnenschip.
080311-11: DRENTHE / FREDERIKSOORD. - Kaart van Frederiksoord en omstreken.
031210-53: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde.
221111-32: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De kracht van een vrouw.
051010-22: FREEDMAN, THEODORE (ED.). - Anti-semitism in the Soviet Union: Its roots and consequences.
150611-31: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
250909-5604: FREELY, MAUREEN. - Onder de Vulcania.
250909-5574: FREIRE, ESPIDO. - Irlanda an Natalia.
1216-06: FRENCH, NICCI. - Het veilige huis & Onderhuids.
13216-21: FRERIKS, KESTER E.A. - Wandelingen der Neederlanden. Hedendaagse voetreizen door historisch Nederland.
250909-735: FRETZ, LEO. - Het individualiteitsconcept in Sartres filosofie.
250909-4436: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 2. Fragment van een geval van hysterie [‘Dora’]. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw.
250909-4438: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 1. Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [‘De kleine Hans’]. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
250909-4479: FREUD, SIGMUND UND JUNG, C.G. - Briefwechsel. Herausgegeben von William McGuire und Wolgang Sauerländer.
171116-29: FRIEDL, FRIEDRICH E.A. - Typo. Typograhpy / Typographic / Typographie. When who how / Quand qui commend / Wann wer wie
9315-128: FRIEDRICH, WILHELM. - De laatste strohalm. Opkomst en ondergang van De Eendracht in Appingedam.
2315-45: FRIELING, KOOS E.A. - Oet schoul klapt. 100 Jaar Christelijk Onderwijs Zuidwolde.
250909-3200: FRIESLAND. - Kaartje Bernh. Berhns van Friesland.
180912-124: FRIESLAND. - Gids voor Friesland.
250909-783: FRIESWIJK, JOHAN EN GARDENIER, JAN DIRK. - Vijftig jaar Kortehemmen. Een halve eeuw Woodbrokerswerk 1937 - 1987.
19913-252: FRIESWIJK, JOHAN. - Om een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders in het noorden van Nederland (1850-1914).
101210-59: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen.
5116-01: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. - Veenkolonialen.
050113-22: FRIK, JANTJE. - Mien ABC Boukje.
91015-51: FRINSEL, J.J. - De Klap.
250909-749: FRISIUS, M. - Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd.
270909-71: FRISO, WIJA EN KOOI, JURJEN, VAN DER. - Trijntje Soldaats en de Torenstraat.
250909-2180: FRISO, W. EN HOLSTEIN, K. (RED.). - De kerk te Noorddijk. Geschiedenis en restauratie 1995-1997.
19913-48: FRISO, W. EN HOLSTEIN, K. (RED.). - De Sint Willibrorduskerk te Sappemeer.
16115-26: FRISO, WIJA. - In en om de kerk van Noordhorn.
250909-9: FRISTER, ROMAN. - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
250909-3616: FRITZSCH, KARL EWALD EN BACHMANN, MANFRED. - An illustrated history of toys.
250909-3642: FROST, TERRY. - Six Decades.
4216-91: FRUIN, R. - Geschiedenis van Westerwolde. Overzicht der staatsgeschiedenis van het landschap Westerwolde tot op zijne vereeniging met de XVII Nederlanden.
250909-4227: FULDAUER, ALICE. - Huwelijkse voorwaarden en ander ongerief.
220310-176: FULLER, DERK H. - Zeuv'nstuuverslappie. Een Drentse streekroman.
181215-07: FULLERTON-SMITH, JILL. - The truth about food. Eerlijk over eten.
26316-16: FUNCKEN, LILIANE UND FRED. - Historische Uniformen. Napoleonische Zeit - 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert. Preussen, Deutschland, Österreich, Frankreich, Grossbritannien, Russland.
250909-5707: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff (1869-1939).
250909-383: FURNÉE, JAN HEIN EN JONKMAN, JAN H.G. - Het Noorder Sanatorium te Zuidlaren. Geschiedenis en architectuur van een psychiatrisch monument.
010811-43: FUSSELL, G.E. - The farmer’s tools. The history of British farm implements , tools and machinery ad 1500-1900.
290413-26: GAALEN, PAUL, VAN. - Beleef de Wieden.
171115-19: GAARDER, JOSTEIN. - Het geheim van de kaarten.
071211-30: GAARDER, JOSTEIN. - De wereld van Sofie. Roman over de geschiedenis van de filosofie.
250909-3173: GAASTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Gaasterland.
91015-56: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC.
16813-28: GAASTRA-LEVIN, GABRIELA EN REINT. - Over de Goddelijkheid van de mens. Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena.
020911-30: GABRA-LIDDELL, MERET E.A. - Alessi. Ontwerpers, design en produktie.
140911-10: GALAPO, RONIT. - De belofte van de wind. Een spirituele ervaring die je leven verandert.
220310-21: GALEMA, ANNEMIEKE. - De analist maakt school. Geschiedenis van het Analistenonderwijs in Groningen.
250909-803: GALIËN, S.M. V.D. - Glinsters fan it gouden gea.
250909-5161: GALIEN, O.A. VAN DER EN HOLLANDERS, G.C.J.M. - Putten in grootmoeders tijd.
8416-29: GALLANT, JOHAN. - Schnauzers.
28514-191: GALLÉE, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Boek met losse platenmap.
10215-13: GAMBER, ORTWIN. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
250909-2794: GANGELEN, HANS, VAN, HAMERS, GERRIT JAN EN ALMA, REDMER. - Passen + Meten. Naar een nieuw gerechtsgebouw voor Groningen.
10215-20: GANS, MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven de joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
261016-23: GANS, WILHELMUS, DE. - The Drentsche Aa Valley System. A study in quaternary geology.
250909-3464: GANTZHORN, VOLKMAR. - Oriental Carpets. Their Iconology and Iconography from Earliest Times to the 18th Century.
250909-49: GARBATY, THOMAS J. - Medieval English Literature.
241014-13: GARDNER, LAURENCE. - Het rijk van de Ringlords. De verborgen geschiedenis van de ring en de graal.
121009-5: GARFIELD, PATRICIA. - Wat droomt je kind?
080712-57: GARRATT, COLIN. - Encyclopedie van locomotieven. Een complete gids langs de beroemdste locomotieven ter wereld.
28415-23: GASSEN, RICHARD W. UND HOLECZEK, BERNHARD. - Apokalypse. Ein Prinzip Hoffnung? Ernst Bloch zum 100. Geburtstag.
31115-29: GASSNER, HUBERTUS UND GILLEN, ECKHART. - Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934.
130912-22: GASTEL, CHANTAL VAN. - Zwaar verliefd! Dwarsligger 57.
250909-4771: GAZENBEEK, JAQ. EN SNIJDERS, RIEN.   - De Veluwe. Luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn.
25216-23: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de Wolf.
28815-20: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de aarde.
28815-22: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de meren.
250909-5774: GEBHARD, R. - Stoomwalsen.
020911-44: GEBHARD, ANNIE C. EN VET , ANTON, VAN DER. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
300311-37: GEDDES, ANNE. - Wat ik nog wilde zeggen.
250909-4249: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
180111-05: GEEL, HELMKE, VAN. - Brooddeegtechnieken. De kunst van het doen.
18214-73: GEEL, HENK, VAN. - Tied vlugt as 'n schaar verbie. Geschiedenis over de buurtschap 't Lage van de Weg.
250909-378: GEERTS, G. E.A. - Kostvlies en zijn school.
101114-53: GEERTS, PAUL. - Tuinieren tussen de regels.
251016-110: GEERTSEMA, B.H. - Delfzijl in oude luchtfoto's 1966-2007.
250909-2353: GEERTSEMA, H. E.A. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
260312-50: GEERTSEMA, H. - Delfzijl in oude ansichten.
12316-93: GEERTSEMA, C.C. - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.
251016-112: GEERTSEMA, H. - Foto album oud Delfzijl.
251016-111: GEERTSEMA, C.C. - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.
250909-922: GEERTSMA, J.G. E.A. - 't Holdersnest iepenbiere basis skoalle Harkema 1889-1989.
250909-4418: GEERTSMA, SIEGER M. - Straatvluchter. Poëzie.
171116-51: GEEST, PAUL, VAN. - Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus.
9315-04: GEETER, H.P.J. E.A. - Kroniek van Schoonoord. Deel 1 (1854-1954).
250909-1260: GEIJER, AGNES. - A history of textile art.
4216-165: GELD, M.G. VAN DER. - Jubileumboek twintig jaar Universiteitsraad Groningen.
7814-29: GELDER, JOHAN, VAN. - Het Huis van Gronings Israel. De synagoge en haar gemeente, 1996-2006.
19816-02: GELDER KUNZ, DORA, VAN. - Aura en persoonlijkheid. Aura's zien en begrijpen.
250909-4635: GELDER, H.E. VAN. - Alkmaarse opstellen.
251016-53: GELDER, JOHAN, VAN. - Mooie mensen. Lotgevallen van de joodse familie Van Gelder in Nederland.
28415-24: GELDER, DIRK, VAN EN SILLEVIS, JOHN. - Rodolphe Bresdin 1822-1885.
250909-2748: GELDER, JOHAN, VAN. - Het schandaal. De aanpassing van het Nieuwsblad van het Noorden.
250909-2858: GELDER, JOHAN, VAN. - De natte droom. Museumkolder in Groningen.
4216-166: GELDER, JOHAN, VAN. - De papieren oorlog. De kwalijke rol van de gemeente Groningen en politie in 1940 - 1945. 'Foute' Groningers in de Duitse pas. Opsporingslijsten van vermeende collaborateurs.
1814-29: COMPACT PROVINCIE ATLAS. GELDERLAND. - Compact Provincie Atlas. Gelderland.
250909-4250: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - Lovina uit vissen.
10215-03: GELDNER, FERDINAND. - Bucheinbände aus elf Jahrhunderten. Bayerische Staatsbibliothek 1558-1958.
250909-3577: GELIJNS, HELENA EN OSS, FRED, VAN. - Eeuwen van weven bij de Hopi- en Navajo-indianen.
10414-04: GÉLIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
250909-5499: GELLHORN, MARTHA. - Reizen met mijzelf en anderen.
51015-166: GEMERT, G.A. VAN E.A. (RED.). - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614 - 1989.
8716-02: GENDERS, CHARLES. - Langs de oude Limburgse kerken. Midden- en Noord-Limburg.
12313-13: GENDERS, CHARLES. - Langs de oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg.
250909-5689: GENT, C.J. VAN EN HEERKENS, H. - Helikopters.
250909-3165: GEORGE, WILMA. - Animals and maps.
250909-478: GEORGE, ELIZABETH. - Missing Joseph.
4216-92: GEORGIUS, R. EN SMET, L.A.H. DE. - Honderd jaar Landbouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda 1860-1960. + aanvulling
220512-29: GEORGIUS, R. - Cley Oldambt. Groot en Klein-Termunten.
251016-35: GERBENZON, P. - Teksten en documenten IV: Kleine Oudfriese kronieken.
250909-2212: GERBENZON, P. E.A. - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten.
250909-3898: GERBER, BÄRBEL. - Handboek Katten. Rassen, gedrag, verzorging.
9315-05: GERDING, M.A.W. (EINDRED.). - Tynaarlo. Een gemeente in kaart en beeld.
250909-253: GERDING, M.A.W. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Meppel.
250909-295: GERDING, M.A.W. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe.
9315-06: GERDING, MICHIEL E.A. (RED.). - Drenthe toen en nu. Deel 1 t/m 18.
31115-03: GERHARDT, IDA G.M. - De Hovenier.
250909-5400: GERRARD, NICCI. - De onderstroom.
250909-1672: GERRETSON, F.C. EN COOLHAAS, W. PH. (UITGEVERS). - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
141013-08: GERRETSON, C. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indie op Nederland.
61115-72: GERRITSEN, TESS. - Hartslag & Diagnose besmet.
111116-03: GERRITSEN, TESS. - Koud bloed.
250909-2635: GERRITSMA, H.B. E.A. - Het verhaal van een bijzondere school. Christelijke scholen Winsum-Obergum 1876-2001.
12316-94: GERRITSMA, H.B. - Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.
18214-75: GERRITSMA, HENK EN EKEMA, JAN. - Geschiedenis van de Hervormde School Uithuizen 1919 - 1968. Een kleine schol in een groot gebouw.
250909-5360: GERSHTEN, DONNA M. - De kus.
21215-07: GERU, M.A. (VERTALING). - Het Egyptische dodenboek.
250909-1247: GERVERS, VERONIKA (ED.). - Studies in textile history.
08012013-06: GESENSWAY, DEBORAH AND ROSEMAN, MINDY. - Beyond words. Images from America`s Concentration Camps.
23814-53: GESTEL, CAREL, VAN (EINDRED.). - Spoor en tram. Editie 18. Actualiteiten en achtergronden spoor- en tramwegen Nederland 2006.
31115-04: GEYTER, JULIUS, DE. - Reinaart de Vos.
250909-4429: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
3915-22: GHEORGHITA, VICTORIA E.A. - Byzantijnse Kunst uit Roemenië. De Byzantijnse erfenis in de Roemeense Kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenie.
250909-5512: GIBB, CAMILLA. - Zonder woorden.
221110-05: GIBBONS, ALAN. - Total Football. Nu of nooit.
250909-1605: GIEBELS, LUDY. - De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941.
140911-64: GIELES, NUEL EN JONG, JACQUES, DE (RED.). - 5 jaar Haarlemse Dichtlijn. 31 mei 2009.
51015-205: GIELING, WILCO. - Zusters op Schiermonnikoog. Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert.
21215-30: GIERL, IRMGARD. - Oude merklappen in kleur. 25 patronen om zelf te maken.
91015-37: GIERVELD, AREND JAN EN PLUIS, JAN - Fries Aardewerk Harlingen. Bedrijfsgeschiedenis 1600-1933 & Producten tot 1720.
180912-46: GIERVELD, AREND JAN. - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden - de Petruskerk van Leens.
250909-2815: GIETEMA, Y.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 1973 - 1985 Twaalf en een half jaar Stadsvernieuwing Groningen.
9315-07: GIETEN. - 25 Jaar onderwijs aan de Spiekstersteeg. O.B.S. Gieten 1964-1989.
220310-64: GIEZEN, J.J. - De geschiedenis van de N.V. Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela.
51015-99: GIEZEN, J.S. - Marnedienst. Hogeland, Groningen.
180912-05: GIFFEN, A.E. VAN EN PRAAMSMA, H. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Tekstdeel en platendeel.
130912-23: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen.
150311-118: GILDEMACHER, K.F. E.A (RED.). - Haskerlân. In tal bydragen ta de skiednis.
250909-3357: NÉRET. GILLES. - Dessous. Lingerie as Erotic Weapon.
150211-16: GILS, AD VAN. - Snelle Jelle in Oranje.
16115-34: GILS, AD, VAN. - De Vos van de Biesbosch. Jacht op een verrader.
311016-16: GILSON, ETIENNE. - History of Christian Philosophy in the Middle Ages.
250909-4392: GINALSKI. - Ogengroen, een ondergrondse gang.
28514-192: GINKEL, EVERT, VAN E.A. - Hunebedden. Monumenten van een Steentijdcultuur.
25616-29: GINKEL, KEMP, VAN. - Van Hoofdstraatkerk naar Pniëlkerk Veenendaal 1913- 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld.
13216-11: GINZBURG, CARLO. - Extasen. Een ontcijfering van de heksensabbat.
221111-29: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van de priemgetallen.
070212-03: GIPHART, RONALD. - Planeet literatuur. Het complete leesboek.
240811-09: GIPHART, KARIN. - Maak me blij.
101210-40: GIPHART, RONALD. - Phileine zegt sorry.
151211-18: GIPHART, RONALD. - Het feest der liefde.
151211-11: GIPHART, RONALD & NATTER, BERT. - De beste schrijver van Nederland.
150610-58: GLAESEMER, JÜRGEN. - Paul Klee. Handzeichnungen I, II, en III.
28514-179: GLAS, JAN. - n Klaain geboar.
4216-51: GLAS, JAN EN ENGELS, JUR. - De 100 mooiste Groningse gedichten.
12316-42: GLAS, JAN. - De vangers van zummer.
250909-1023: GLASBERGEN, J.B. - Let op uw glas. Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh.
311016-05: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
311016-04: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
22115-09: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF. - De wereldreis der symbolen.
8616-15: GODDEN, GEOFFREY A. - Encyclopaedia of British pottery and porcelain marks.
140212-32: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer.
15815-03: GODFEY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from it's beginning to the present day.
26316-39: GOEDE, JULIUS, DE. - Kalligraferen.
250909-854: GOEDE, J. DE E.A. - Hempens en Teerns.
160312-08: GOEDE, J.J.C. DE EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen.
16115-28: GOEDE, JULIUS, DE. - Kalligraferen in cursiefschrift. Instructieve beschrijving van het Florentijns schrift, ook Italique, Italic & Humanistische Cursief of Cancellaresca genoemd.
8416-55: GOEY, F.M.M. DE. - PUEM 75 jaar. Bron van licht en welvaart.
250909-4297: GOGH, VINCENT VAN. - Een leven in brieven.
7814-26: GOHLIKE, LEE. - Illustrated Mercedes-Benz buyer
241010-06: GOLDBERG, PHILIP. - De kracht van intuitie.
250909-1363: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
191113-34: GOLLEY, MARK E.A. - Vogels in tuinen en parken. Waarnemen en herkennen.
31115-30: GOLOMSHTOK, IGOR AND GLEZER, ALEXANDER. - Soviet Art in Exile.
28514-180: GOMMERS, ELLEN (RED.). - Catalogus KunstSpoor 2009.
91113-43: GONDREXON, A. EN BROWNE, IVES. - Tirions hondengids.
1216-34: GOODFELLOW, PETER. - Bouwvormen bij vogels.
25216-26: GOODKIND, TERRY. - De tweede wet van de magie.
71213-85: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizon. A history of the Ottoman Empire.
26316-36: GOOR, DUUT, VAN. - 28 augustus. Het beleg van Groningen in 1672.
070412-09: GOOR, DUUT, VAN. - De eerste Gronneger.
250909-1826: GOOR, DUUT, VAN. - Knivveltoons.
250909-1791: GOOR, DUUT, VAN. - De klapbrug.
231011-37: GOOREN, HENNY EN HEGER, HANS. - "Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningsystemen in de Groningse landbouw; 1800 - 1914. "
23114-24: GOOSSENS, ERIC. - Bakken met de broodmachine. Gezond, eenvoudig en lekker.
250909-885: GOOT, J. VAN DER. - Skoallibben in Tietsjerk.
250909-4050: GORDIJN, WOUTER. - Witte tongen.
16913-15: GORDIMER, NADINE. - Een tijd als nooit tevoren.
250909-3459: GORDON, ROBERT AND FORGE, ANDREW. - Monet.
051010-01: GORDON, COLIN. - Beyond the Looking Glass. Reflections of Alice and her family.
8713-39: GORISSE, COCK E.A. - Het verleden dat aan Oosterhout voorbijging.
090710-34: GORKOM, L.J.C. VAN E.A. - ’s Hertogenbosch 1185-1935.
030711-43: GORKOM, LOUIS, VAN E.A. (RED.). - Herinneringsboekje Philips Drachten 13 november 1975.
250909-873: GORKUM, PIET, VAN EN HUISMAN DE JONG, FOKKE. - Een thuis voor velen. Lycurgus Sparta Combinatie 100 jaar.
250909-44: GÖRLING, LARS. - Mijn avontuur als uitgever.
3915-43: GORRIS, GABRIËL E.A. - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
120513-54: GORTER, DICK. - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Passagiersvaart.
040111-24: GOSELING, C. E.A. - Algemeene Nederlandsche Politiebond 50. Gedenkboek 1887-1937.
12316-95: GOSLINGA, M. - Bedrijvigheid in de gemeente Haren. Van omstreeks 1800 tot 2000.
250909-1184: GOUDSMIT, JAAP. - De vondst van de apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
140212-33: GOUW, J. TER. - Amsterdam. Vier boeken opnieuw ingebonden in een band.
180912-102: GRAAF, J. DE. - Van vrouger en nou. Schetsen oet Grunnegerlaand.
26316-31: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Eerste dail.
250909-5716: GRAAF, PETER, DE. - Automerken 1.
250909-1921: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Zesde dail.
250909-1922: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Daarde dail.
1516-29: GRAAF, BRAM, DE. - Het verraad van Benschop. Verzet en vergelding in een boerendorp, februari 1945.
9315-96: GRAAF, J. DE. - Lutje en dikke dingen. Grunneger schetsen.
191113-27: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Vaierde dail.
19615-103: GRAAF, J. DE. - Grunneger Beelden.
51015-16: GRAAF, K. DE. - Wonen en werken in Engwierum toen en nu.
260312-105: GRAAF, J. DE. - De 7 Hoofdzunden. Mit noaschrift ‘t kwoad loont zien meester deur K. ter Laan.
220512-48: GRAAF-JACOBS, Y.L.M. E.A. - Aan de dijk gezet. 500 jaar Zaandijker straatnamen.
250909-1279: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
5116-20: GRAAFF, BOB, DE EN WIEBES, CEES (RED.). - Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlandse veiligheid 1945-1960.
250909-3880: GRAAFSMA, CLEMENS EN WESSELS, HENK (EINDRED.). - De dierenarts. Beeld van een practicus.
19615-181: GRAANSMA, FOLKERT. - Van het graan. Familieboek geslacht Graansma.
250909-3739: GRAAS, TIM (RED.). - Lood om oud ijzer. Koper, tin en ijzer in Nederlandse kerken.
250909-5173: GRAAS,TIM (RED.). - Verborgen kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland.
250909-5441: GRAB, HERMANN. - Het stadspark. / Bruiloft in Brooklyn.
25613-35: GRAGT, FRITS, VAN DER E.A. - Sfeer langs ijzeren wegen.
251016-114: GRAMSBERGEN, A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 3: langs kerken en verdwenen kloosters.
250909-5353: GRANDES, ALMUDENA. - Malena.
111116-19: GRANDES, ALMUDENA. - Het ijzige hart.
26315-24: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het wolvenrijk.
250909-5323: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het stenen concilie.
250909-284: GRAS, H., NIJSTAD, F. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
16516-02: GRAS, ERIC, LE E.A. - Keuterijen in Drenthe. Monumenten van bescheidenheid.
260312-140: GRAS, H. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Assen.
19913-160: GRAS, H. (RED.). - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn.
19913-161: GRAS, H. (RED.). - Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk.
251016-10: GRAS, H. (RED.). - Een buurschap en haar marke. Geschiedenis van Oosterhesselen.
251016-09: GRAS, H. (RED.). - Achter de Aa. Geschiedenis van Vledder.
250909-5648: GRASS, GÜNTER. - Danzig.: De blikken trommel. Kat en muis. Hondenjaren.
250909-3962: GRAVESTEIN-SCHMIDT, E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
250909-690: GRAY, EDEN. - Het geheim van de Tarot.
19615-57: GREEF, PIET, DE. - Nostalgisch gezicht Delfzijl.
19615-56: GREEF, PIET, DE. - Delfzijl-Farmsum. Door een oude en nieuwe lens gezien.
250909-5336: GREEN, TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika.
040910-10: GREENBERG, SHELDON EN LAMBERT ORTIZ, ELISABETH. - Goed gekruid (The spice of life). Alles over specerijen.
250909-4001: GREENE, BRIAN. - The fabric of the cosmos. Space, time and the texture of reality.
250909-5439: GREENLAW, LAVINIA. - Mary George van Allnorthover.
91113-18: GREILSAMMER, MYRIAM. - Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
250909-5117: GREMMEN, M. E.A. - V.V. O.D.I.O. 50. 1-11-1931-1-11-1981.
250909-4387: GRESHOFF, J. - De laatste dingen.
250909-2403: GREVEN, J.E.A. (EINDRED.). - Minder oud nieuws over Wildervank.
250909-3010: GREVEN, MARGRIET E.A. - Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
170112-41: GREVEN, J. E.A. - Oud nieuws over Wildervank.
250909-5077: GREVERS, ARIE (EINDRED.). - Deurgaon. Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder.
250909-1835: GREZEL, W. EN WIERTH, H.R. - Frankie. Belevenizzen van n koopmannechie uut t Oldambt.
250909-1824: GREZEL, WILLEM EN EIJKELENSTAM, WALTHER. - Frankies handel en wandel in tien verhalen.
121111-06: GRIEKS. - Vandaag Grieks.
270909-179: GRIEPINK, J.F.H. EN HOUTMAN, W. (RED.). - Rondom Rolde. Vroeger en nu.
19615-104: GRIEVER, GER. - Hij leefde om te bouwen. Een Groningsche roman.
250909-1762: GRIEVER, GER. - Omnibus. Tetje / Opgesloten Kracht / Remko.
010811-19: GRIFFITHS, RICHARD T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
051010-60: GRIMM, PETER (RED.). - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
120513-22: GRIT, R. E.A. - 432 - B.I. Opdat wij niet vergeten 7 - 1 R.I. Deel II.
121111-07: GROBAUER, WOFGANG. - Heerlijk koken met vis en zeevruchten. De smaak van de zee ten volle proeven!
250909-1773: GROEN, P. - 't Grunneger Zangbouk. Tweede druk van oude en nieuwe Groninger liederen. Deel 1 en 2.
250909-244: GROEN, P.C. E.A. - Landschap en dorpen in Drenthe.
250909-3328: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
6514-10: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - 16e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2011.
250909-2134: GROENBROEK, JAN J. EN VEEN, HARM, VAN DER. - Het volk van Loug en Stad.
15810-14: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - Vergleden tied. Over older worden en dingen dei veurbie goan.
9315-98: GROENBROEK, JAN (RED.). - Vekansieverhoalen.
12316-43: GROENBROEK, JAN. E.A. (RED.). - N Peerd is gain mins.
23715-03: GROENEBOOM, J.J. - Behalve als je een god bent.
150611-13: GROENENDIJK, H.A. EN WATERBOLK, H.T. - De Geschiedenis van Westerwolde 7 Urnen en essen.
240910-45: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost- Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.
12316-96: GROENENDIJK, HENNY EN BÄRENFÄNGER, ROLF. - Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren in het Dollardgebied.
240112-26: GROENEWOUD, CO. - Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
121111-47: GROENEWOUD, WILLEMIEN EN HARTONG, GEORG (RED.). - 100 jaar Oosterbegraafplaats 1899-1999.
190213-07: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin.
040512-27: GRØNDAHL, JENS CHRISTIAN. - Veranderend licht.
280412-20: GRÖNIGER-SCHULTZ, MARIJKE E.A. (RED.). - Leest joe vrij. Verhoalen en gedichten.
171116-17: GROTE PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Grote Provincie Atlas. Groningen.
251113-111: GRONINGEN. - Prisma Wegwijzer Groningen.
4216-94: GRONINGEN. - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
301011-53: GRONINGEN / GRONINGEN - Stafkaart Groningen.
251016-189: COMPACT PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Compact Provincie Atlas. Groningen.
51015-41: DE GRÖNNEGERLANDER. - Neie verzoameling veurdrachten in de Grönneger toal. (In gewoon en verskes).
15313-17: GROOD, E. DE E.A. - Karakteristiek Zuid-Limburg. Monumenten en landschappen.
151212-25: GROOT, GERTJAN, DE. - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse indusrie (1850-1940).
251016-54: GROOT, J.P. DE. - Kwartierstaat van Jan Pieter de Groot.
020911-57: GROOT KOERKAMP, TON E.A. - Schalkhaar. Zicht op kerk en dorp. 300 jaar geschiedenis.
4216-95: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Heveskes, Weiwerd, Oterdum, de verdwenen dorpen van de Oosterhoek.
250909-2420: GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE (EINDRED.). - Garsthuizen rond het Binhoes.
250909-895: GROOT, PIETER, DE E.A. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete Elfstedengeschiedenis!.
250909-4370: GROOT, ANNEMIEK, DE EN HOUTEN, BERT, VAN. - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe.
101114-32: GROOT, BEREND, DE. - Retour Uithuizen.
250909-1848: GROOT, L.W. DE. - Grunneger laand. 50 Grunneger stukjes.
4216-96: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Onder klokslag van Oetwier.
290812-42: GROOT, B. DE. - De Anabaptisten. Nonconformisten in de zestiende eeuw.
21313-09: GROOT, PIETER, DE (EINDRED.). - Mozayk fan in libben. Rink van der Velde (1932-2001).
21313-26: GROOT, PIETER, DE. - Ha, die Rients! Rients Gratama veertig jaar op de planken.
91113-63: GRONINGEN / GROOTEGAST. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Grootegast.
61115-38: GROOTH, MARJORIE, DE EN BENOIT, MATER. - Een huis voor altijd.
6214-24: GROOTHEDDE ALEX EN HAVERMANS, JOS. - Samson. Het verhaal van de leeuw.
060211-30: GROOTJANS, A.P. E.A. - Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden. Ecologie en regeneratiemogelijkheden.
031210-61: GROSSMAN, DAVID. - De grammatica van het gevoel.
250909-856: HERBERG GROU. - 40 jaar herberg “Oer ‘t Hout”.
011110-42: GRUBER, ELMAR R. EN KERSTEN, HOLGER. - Het Kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
111216-46: GRÜN, ANSELM. - Boek van levenskunst.
101210-46: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
101210-32: GRUNBERG, ARNON. - Amuse - Gueule. Vroege verhalen.
101210-31: GRUNBERG, ARNON. - De Joodse messias.
250909-4294: GRUNBERG, ARNON. - Omdat ik u begeer. Brieven 2001 - 2007. Bezorgd door Mark Schaevers.
71213-08: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
111116-31: GRUNBERG, ARNON. - Tirza.
51015-48: GRUNNEN, HENNY. - Stil schoeven loaten.
250909-1967: GRUNNEN, HENNY E.A. - Nog n stieg vertelsterkes.
18214-28: GRUNNEN, HENNY. - 't weer is bie reuten.
25616-32: GRUNSVELD, JAN ERIK. - Per ATO en spoor. 20 jaar omstreden autobushistorie.
4216-52: GRUPSTRA, MARTEN F. E.A. (RED.). - 7e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried.
12316-44: GRUPSTRA, MARTEN F. - t Holten bain.
130310-33: GRUYTER, JOS. DE. - De Haagse School. Deel I en II.
110313-03: GRYPSTRA, ATE. - It beest fan de Westereen.
250909-4408: GUÉPIN, JAN PIETER. - Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven.
250909-1937: GUIKEMA-SMIT, FIEN. - Licht en donker.
250909-5628: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker.
050113-12: GUNDY JONES, DOROTHEA, VAN. - Het sojabonenboek. Koken met soja. Meer dan 300 gezonde recepten met sojabonen of sojaprodukten.
250909-5738: GUNSTON, BILL. - ?s Werelds belangrijkste passagiers lijnvliegtuigen. Toestellen in dienst bij de burgerluchtvaart.
291111-18: GUSOV, SASHA. - Locusts. Images of a plague.
250909-36: GUSSOW, MEL. - Conversations with Stoppard.
310110-54: GWYNN, KATE. - Aquarel. Projecten in aquarelverf met adviezen voor materiaal en techniek.
230612-35: MIND GYM. - The Mind Gym. Tijd maken.
250909-1481: HAAF, KAREL, TEN. - In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth.
250909-5881: HAAGSMA, JACOB EN SNIJDER, ROEL. - Oerol. Terschelling als podium.
240910-207: HAAIJEMA, ANDRIES, STULP, ERIKA E.A. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars.
250909-4807: HAAK-TAGGENBROCK, H. TH. VAN E.A. (RED.). - Recht in het hart van Haarlem.
250909-3320: HAAK, JOOP VAN DEN. - Bak-ker-tje deeg en de draai-mo-len.
240910-46: HAAKMA TRESLING, T. / DRIESSEN, ALBERT PIETER. - Verhandeling over het recht van beklemming in het Departement van Stad en Landen van Groningen.
250909-5706: HAAKMAN, JAN (EINDRED.). - De onschatbare klassieker. Deel 6 1996.
12316-98: HAAKSMAN, E. E.A. - A.P. Veenkamp.
19615-168: HAAN, AD C. DE. - De ramp van Ameland.
220310-67: HAAN, K.B. - 135 jaar lager onderwijs in Heiligerlee.
250909-5728: HAAN, E. DE. - Beschouwingen over zeetaktiek.
121009-15: HAAN, LEO J. DE. - Overheid en regionale integratie van de savanne in Togo 1885-1985. Infrastructuur, marktintegratie, arbeidsmigratie en lokale bestaanswijze.
250909-2425: HAAN, K.B. - Westerlee-Heiligerlee.
250909-2723: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.). - K. ter Laan 8 juli 1961.
250909-809: HAAN, TJ. W.R. DE. - Rondom de kliffen. Volksfantazieën uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
250909-5256: HAAN, TJAARD, DE. - Onze Volkskunst.
250909-5265: HAAN, HILDE, DE EN HAAGSMA, IDS. - Een onderwerp van voortdurende zorg. Het na-oorlogse bouwen in Nederland.
231109-39: HAAN, RON, DE. - Minder is Meer. Fred Delfgauw 25 jaar theatermaker.
9315-130: HAAN, K.B. - De klokkengieters Van Bergen. Van Midwolda naar Heiligerlee 1795 - 1980.
51015-208: HAAN, AD C. DE (RED.). - Gedichten rond het Wad.
250909-16: HAAN,, TJ. W.R., DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur.
250909-5070: HAAN, TJ. W.R. DE. - Bennebroek-Vogelenzang. Bijdragen tot gesschiedenis en volkskunde van een voormalig blekersdorp.
250909-1798: HAAN, TJAARD W.R. DE. - Smeulend vuur. Groninger volksverhalen.
4914-12: HAAN, ALBERTJE, DE E.A. - Van kracht tot kracht 1893-1993. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Boornbergum / Kortehemmen en omstreken.
220310-116: HAAN, TJ.W.R. - Stem van het Noorden. Verzen en voordrachten.
220310-117: HAAN, TJAARD W.R. DE. - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
19615-59: HAAN, K.B. - De geschiedenis van de openbare lagere school te Westerlee.
240112-06: HAAN, TJ. W.R. DE. - Groningen zingt. Beschouwingen over een provincialen liederenschat.
250909-4097: HAAR, JAN TER. - Burgwal 89.
7814-54: HAAR, G. VAN DER (SR, EN JR.). - Genealogie van het Veluws Geslacht Van de Haar Van Essen ca. 1700-1983.
30313-10: HAAR, D. TER. - Onze vlinders.
1613-27: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN. - Op proatstoul.
19913-104: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Oabeltje Omzwinder. Een bundel schetsen.
2822010-14: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Damster volksleven. Keur oet de mooiste schetsen en verhoalen.
250909-1998: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Hoppersvolk.
250909-1977: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - In hörn van heerd.
250909-1785: HAAS-OKKEN, TITIA K.E. DE - Uit het Groninger volksleven.
231011-80: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Spindroaden. Schetsen.
8616-34: HAAS, HANS E.A. - Paddestoelen van West- en Midden-Europa.
11114-02: HAASSE, HELLA. - Zwanen schieten.
91113-06: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
12316-08: HABETS, JACQUELINE E.A. (RED.). - Proefsleuven. Schetsen van de Drentse archeologie.
19615-195: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard.
10813-31: HACHMER, HENDRIK. - Met de groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart.
5116-32: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 21, 2009. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-33: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 20, 2008. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
080310-18: HACHMER, HENDRIK E.A.. - Veenkoloniale Volksalmanak 17, 2005. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-26: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 22, 2010. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-27: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 26, 2014. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-29: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 25, 2013. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51015-190: HACHMER, H.A. - Veenkoloniale binnenvaart in beeld.
040412-28: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 23, 2011. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-30: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 19, 2007. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
19615-196: HACHMER, HENDRIK A. - Voor en tegen de wind. Kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkoloniën.
19913-253: HACHMER, H.A. - Een zeereis naar Italië. Een landreis naar Hoogezand. Dagboek van Kornelis Pieter Boon.
5413-13: HACHMER, HENDRIK. - Veenkoloniale Volksalmanak 18, 2006. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
290812-04: HACHMER, HENDRIK E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 15, 2003. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-2718: HACQUEBORD, L. EN HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
19615-08: HACQUEBORD, L.T. EN OVERBEEK, R.M.H. - Architectuur en stedebouw in de gemeente Groningen 1850 - 1940.
250909-254: HADDERINGH, H. EN VEENSTRA, BART. - Drents Woordenboek.
11113-03: HADDERINGH, JENT EN IMBOS, TJAART (RED.). - Lachen döt niet zeer 1956-2006. De schierste snipsnaorderijen uut Oeze Volk.
250909-2530: HADDERS, G. - Leekster Schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu.
140110-14: HADEWICH. - Vingers van glas. Gedichten.
250909-4014: HADLEY, G. - Linear Algebra.
250909-4848: HAENEN, HUBERT. - Sint Martinuskerk.
301011-25: HAERSMA BUMA, BERNARD, VAN. - Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk.
9315-49: HAERSMA BUMA, BERNHARD, VAN. - Monniken en nonnen. Kleasterpaad, Bolsward / Tirns.
9315-48: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland. Sint Gertrudiskerk, Workum.
250909-1155: HAFFNER, SEBASTIAN. - Manfred Pawlak, Herssching, z.j.
051010-31: HAGE, R.C. EN DE VEY MESTDAGH, J.H. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
250909-310: HAGEDOORN, JAAP. - Overdracht van meer dan letters... Van Gorcum 1800-2000.
251113-03: HAGEDOORN, T. - Leevms-spul. `n bundel Grönneger verskes.
250909-4637: HAGEMAN, B.P. E.A. - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 120 jaar wonen.
031109-36: HAGEN, AERNOUT EN BERTHEUX, MAARTEN (TEKST). - Marie-Jose Robben. Schilderijen 1985-2002.
250909-2110: HAGEN, JELLE. - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968.
231011-133: HAGENOUW, KOR A. - Een kijk op Roden.
23715-29: HAHN, A. - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk.
301011-31: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan?
71213-116: HAHN, A. E.A. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
251016-214: HAIDUCK, HERMANN. - Die Architektur der mittelalterlichen Kirchen im ostfriesischen Küstenraum.
1814-41: HAIDUCK, HERMANN E.A. - Stift und Kirche zu Reepsholt. Untersuchungen zur Bau-, Kunst- und Kirchengeschichte.
250909-1953: HAIKENS, JAN. - Olle bokken en gruine bloaren! Klucht in drei bedrieven. 4 doames, 4 heren.
250909-1843: HAIKENS, JAN. - Knuterwaark. Grunneger Riemsels.
8713-09: HAISMA, NYCKLE J. - Samle fersen.
250909-4619: HAITSMA, J. - De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden.
21215-24: HAJEMA, LUUK. E.A. - Mussengang. Het leven in een Gronings studentenhuis deel 5.
231011-07: HAJEMA, LUUK. - De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001.
30315-21: HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Een postmoderne zedenschets.
250909-4391: HAKHOLT, UBBO-DERK. - In grensgebieden. Gedichten.
180912-178: HAKS, FRANS (VOORWOORD). - Ekke A. Kleima. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek en sculpturen.
250909-4364: HALBERTSMA, H. - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografische-historische benadering. Deel I: atlas en II:tekst.
280412-27: HALBERTSMA, MARLITE E.A. (RED.). - Beroep: kunstenares. De beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland 1898-1998.
250909-5897: HALLEMA, A. - Scheld- schimp- en spotnamen voorheen en thans.
250909-5206: HALLEN, ERNEST, VAN DER. - Op eigen grond.
250909-3756: HALLIWELL, LESLIE. - Double take and fade away. Halliwell on Comedians.
151214-03: HALSBERGHE, G.H. EN HALSBERGHE, G. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
180912-07: HALSEMA, G. VAN E.A. (RED.). - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
180912-173: HALSEMA, G. VAN EN HALSEMA, H. VAN. - Rond Eems en Fivel. Uit het leven van een Fivelingooster familie in de negentiende eeuw. / Sentimenten en evenementen. Verhalen, overwegingen, gedichten, brieven en bijzonderheden uit vier eeuwen familiegeschiedenis.
250909-4398: HAM, ALBERT, VAN. - Spinsels.
250909-4685: HAM, WILLEM, VAN E.A. - Ter ere van De Maagd.
9315-131: HAM, J.C. VAN EN ROMMERS, G.M. - Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren 1959-2009.
250909-5035: HAM, W.A. VAN. - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen.
090611-36: HAM, WILLEM, VAN DER. - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem.
27713-19: HAM, MARION, VAN E.A. - God tussen ons Amsterdammers. Een terugblik op de eerste Amsterdamse Sacramentsprocessie sinds 1578.
261016-05: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Psyche en astrologisch symbool.
261016-04: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - Elementen en kruizen als basis van de horoscoop. De astrologische duiding deel 1.
250909-4931: HAMBURGER, E. E.A. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.
250909-2209: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen. Alsmede algemene oorlogsmonumenten waarop joodse namen voorkomen.
081209-17: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Een Joodse Erfenis in Winsum.
30313-13: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen.
250909-5718: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Afrika.
250909-5751: HAMEETEMAN, C. - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
250909-4615: HAMEL, MARIANNE E.A. - Kampongboom ‘82. Over takken, sticks en ballen.
251016-11: HAMEL-VAN BERGEN, JOSÉ E.A. (SAMENSTELLING). - Nederlandse Hervormde Gemeente van Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 150 jaar kerkgeschiedenis. Jubileumuitgave 1841-1991.
301011-78: HAMELINK, M.L. EN SCHROOR, M. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van een halve eeuw overspannen.
080310-40: HAMILTON, HUGO. - De verdwijntruc.
2315-48: HAMMACHER, A.M. - Phantoms of the imagination. Fantasy in art and literature from Blake to Dali.
051010-40: HAMMANN, PETER. - Een brede, machtige stroom… 125 jaar Nelissen / Van Egteren / Wilma Nelissen Van Egteren.
3915-27: HAMMER, PATRICIA RILEY. - Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst.
26316-18: HAMMILTON-WILLIAMS, DAVID. - Waterloo new perspectives. The Great Battle Reappraised.
250909-2326: HAMMING, I. - De kerk te stad en lande. (onderstrepingen)
250909-2152: HAMMING, TINEKE. - Bouwen op goed fundament. 75 Jaar woningstichting Patrimonium Appingedam.
051010-30: HAMVELD, S. - Kruisdragers. Een Groningsch verhaal uit het Ulrum van 1834.
8416-25: HANA, W.F.J. - Nederlandse klokken.
250909-3452: HANA, W.F.J. - Klokken.
250909-5883: HANA, KEES. - Waddenland en Waddenzee.
151212-21: HANDY, CHARLES. - The Elephant and the Flea. Looking backwards to the future.
151212-50: HANDY, CHARLES. - The age of paradox.
250909-182: HANEVELD, G.T. E.A. (SAMENSTELLERS). - Hoog-Hullen werkt... al 100 jaar. 1891-1991 Nieuw Hoog-Hullen 100 jaar verslavingszorg.
171116-43: HANH, THICH NHAT. - The miracle of mindfulness.
28514-03: HANLON, REDMOND O'. - Tussen Orinoco en Amazone.
28514-04: HANLON, REDMOND O'. - Naar het hart van Borneo.
31015-07: HANNAH, KRISTIN. - Wie naar de sterren grijpt.
151212-04: HANNAH, KRISTIN. - Het meer van herinnering.
250909-3631: HANNEMA, FR. - Gerard Terborch.
250909-4739: HANNINK, HERMAN. - Raalte. Rond de oude Plaskerk. Schets van een dorpshistorie.
250909-5225: HANRATH, JOH. J. - Het maconniek exlibris en de daaraan verwante grafische kunst.
250909-1559: HANRATH, JOH. J. E.A. (SAMENSTELLERS). - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland.
180113-24: HANSEN, W. EN STEENHUIS, PAUL. - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwarte schaap
250909-5697: HANSEN, HANS JÜRGEN EN WUNDSHAMMER, BENNO. - Onder volle tuigage. Windjammerparade.
10414-03: HANSEN, HANS JÜRGEN (SAMENSTELLING). - De Gecroonde Kraekeling. Cultuurgeschiedenis van de bakkerskunst.
15914-13: HANSMA, WILLEM (RED.). - Een Friese pastorie in oorlogstijd. Herinneringen en brieven van het gezin Boerlage.
250909-2: HÄNTZSCHEL, HILTRUD. - Brechts Frauen.
250909-3863: HANZAK, JAN EN FORMANEK, JIRI. - The illustrated encyclopedia of birds.
010811-51: HARBERS, MARK E.A. - 125 jaar werken aan een schoon Rotterdam. Als wij er niet waren, had iedereen een polsstok nodig om vooruit te komen.
250909-4705: HARDENBERG, H. - Oostduin en de graven van Bylandt. Geschiedenis van een Haagse woonwijk.
290812-37: HARDER, HERMAN E.A. (RED.). - Kamper Almanak 2008. Cultuur Historisch Jaarboek.
300311-05: HARDIE, MARTIN. - English coloured books.
250909-677: HARDING, NICK. - Secret societies.
250909-611: HARE, DAVID. - Amy’s View.
250909-4432: HAREN, ELMA VAN. - De wiedeweerga.
14415-03: HARING, BAS. - Voor een echt succesvol leven.
23814-23: HARING, BAS. - Kaas en de evolutietheorie.
251016-115: HARKEMA, P. E.A - Beerta. Gemeentebeschrijving regio Oldambt/Westerwolde.
51015-08: HARMS, NICO E.A. - Eelde van verleden naar toekomst, uitgebeeld in foto's in ansichtkaarten.
250909-392: HARMS, N. E.A. (RED.). - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen.
17313-29: HARMS, J. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Holte.
31115-21: HARMSEN, GER. - De geschiedenis van de Jongelieden Geheelonthoudersbond van oprichting tot opheffing 1912-1950).
251016-116: HARMSEN, K. - Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1890-1990.
250909-2827: HARMSEN, GER, KARSTEN, LUCHIEN EN SCHOLTEN, CECIL. - 100 Jaar Meiviering in Groningen.
091012-51: HARMSEN, GER E.A. - Van turf en tabak tot plastic buizen. Uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Steenwijk en omstreken.
250909-275: HARMSZE, HAN. - 40 jaar T.T. De geschiedenis van Nederlands grootste sportevenement 1925-1965.
2114-23: HARPENAU, PATTY. - Het geheim van The Secret. Werkboek.
250909-1177: HARRIS, HELEN. - Industrial Archaeology of Dartmoor.
311016-33: HARRIS, DAVID. - De kunst van het kalligraferen. Historisch overzicht en praktische handleiding.
250909-5395: HARRISON, NOELLE. - Beate Beatrice.
24114-52: HARRISON, HAZEL. - Aquareltechnieken. Een overzicht van technieken voor aquarel, gouache en acryl.
181215-01: HART, MAARTEN, 'T. - Dienstreizen van een thuisblijver.
71213-98: HART, C.J. 'T. - Ons paardenkamp. Nationaal rusthuis voor paarden Stichting De Paardenkamp, Soest.
250909-4192: HART, MAARTEN 'T. - Onder de korenmaat.
250909-4185: HART, MAARTEN 'T. - Ik had een wapenbroeder.
250909-4147: HART, MAARTEN 'T. - Het uur tussen hond en wolf.
15414-04: HART, MAARTEN 'T. - De vlieger.
250909-4573: HARTEN, H. VAN E.A (RED.). - Vier glazen. Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-1961.
101114-44: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN. - Jan Menze van Diepen Stichting. Schets uit de collectie topografische kaarten en prenten.
12714-37: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN. - F.H. Bach. Leermeester van De Ploeg.
251016-117: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN. - Fraeylema VerEeuwigd. Eeuwwisselingen op het landgoed Fraeylemaborg 1700-1800-1900.
290812-30: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN. - Jan Menze van Diepen Stichting. Selectie uit de collectie beeldende kunst.
250909-3984: HARTERINK, G.J. EN STEEN, CHR. VAN DER. - Practische electriciteitsleer. Deel I t/m IV.
25710-15: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkerfamilie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
250909-2753: HARTHOLT, GOSSE E.A. (RED.). - 50 jaar DSW stad Groningen 1954-2004.
6514-66: HARTINK, A.E. - Geïllustreerde automatische legergeweren encyclopedie. Uitgebreid overzicht van alle moderne militaire wapens.
220512-53: HARTKAMP, A. EN POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld.
250909-5213: HARTLEY, ELIZABETH. - A handbook for commissioners.
250909-1005: HARTOG, H.J.E., KUIKEN, D.F. - Ondertrouwboek van de stad Groningen 1603 – 1611.
250909-1040: HARTOG, H. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen. Deel 1: 1639 – 1673.
250909-4840: HARTOG, L., DEN E.A. - Mifano 50.
4216-54: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
250909-2266: HARTSEMA, DAVID. - Van vroeger en later 1.
250909-1861: HARTSEMA, DAVID. - Grunneger Pertretten. Verhoalen.
25613-19: HARTSEMA, DAVID EN MOLLEMA, WIM. - Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de Bodediensten.
231011-83: HARTSEMA, DAVID. - Boetendieks en binnendieks.
12316-149: HARTSEMA, DAVID. - De Marne.
12316-45: HARTSEMA, DAVID. - Het schip van Ternuten. Verskes veur lutje kiener en groten.
31115-47: HARTUNG, KARLHEINZ. - Handboek Spoor N. Systeem, materieel, accessoires.
15815-27: HARTWIG, EDWARD. - Photo-Graphics.
250909-4605: HASLINGHUIS, E.J. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel II; de provincie Utrecht. Eerste stuk: de gemeente Utrecht."
250909-4818: HASLINGHUIS, E.J. EN PEETERS, C.J.A.C. - De Dom van Utrecht.
15313-18: HASSELT, J.I. VAN E.A. - Karakteristiek Zuid-Limburg. Kunst, ambacht en volksgebruiken.
120511-69: HATJE, URSULA (RED.). - Gaade?s stijlenboek. Van de Antieken tot heden.
300311-12: HAUER, JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
5116-21: HAVE, WICHERT, TEN. - De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941.
050113-03: HAVEL, VACLAV. - Verhoor op afstand. Autobiografie.
250909-3639: HAVEMAN, MARIETTE E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen. Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
191113-44: HAVER, JOZEF, VAN. - Voor u, beminde gelovigen. Het Rijkse Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950.
19913-123: HAVERKAMP, OKKE. - Gaasterland. Het schone Zuid-West Friesland bezien met `Hollandse ` ogen.
250909-121: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
250909-1457: HAVERKAMP, OKKE. - Als het kindje binnenkomt? Een folkoristische wandeling langs de oorsprong van het Nederlandse volk.
12316-27: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Derde deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Friesland.
12316-99: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Tweede deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Groningen.
251016-119: HAVIK, WIJBRAND EN HOEK, SIETSE, VAN DER. - Is vrijheid niet alles waard? Nieuwe bewoners in oude Groninger boerderijen.
251016-118: HAVIK, P.W. - Bouwkunst in Haren. Rijksmonumenten in de gemeente Haren.
150311-38: HAVIK, P.W. - Boerderijen in Groningen.
4216-06: HAVINGA, J.L. - J. Carmiggelt - architect Hoogeveen.
19913-163: HAVINGA, JAN L. - Hoogeveen en de PTT.
250909-5762: HAWS, DUNCAN. - Het schip en de zee.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
250909-419: HAYWOOD, ELIZA. - "Love in excess; or the fatal enquiry."
301011-49: HAZEKAMP, E.J. E.A. (RED.). - 125 Jaar RHBS / RSG Kamerlingh Onnes 1854-1989. 5e Gedenkboek.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
170112-81: HAZELZET, KEES. - Metro`s.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
71213-94: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
250909-5662: HAZEWINKEL, ABRAHAM C. - Handleiding om op verschillende wijzen de Breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door waarnemingen aan de Zon of Starren.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
23814-11: HEAVEN, ROSS EN BUXTON, SIMON. - Duisternis belicht. Spiritueel ontwaken in de duisternis van meditatie.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
8416-28: HEEMSKERK DÜKER, W.F. VAN E.A. - Zinnebeelden in Nederland.
170112-60: HEERDING, A. - Cement in Nederland.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
4216-155: HEERES, J.E. - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Eene bijdrage tot de geschiedenis de provincie Groningen.
101114-37: HEERES, HENDRIK-JAN E.A. (RED.). - Bragi. Een eeuw studentenmuziek in Groningen.
10415-29: HEERING, AART. - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
5116-62: HEERINGEN, R.M. VAN E.A. - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
220310-142: HEERMA, G.P. - Alleen naar Edens. Uit de historie van kerk en dorp en over de restauratie 1988-1990.
250909-950: HEEROMA, K. EN MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
28514-193: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en streektaalkunde van Oost-Nederland.
040111-21: HEERTJE, ARNOLD (ED.). - Schumpeter's Vision. Capatalism, socialism and democracy after 40 years.
71213-60: HEESSEN, HANS E.A. - Waar ligt Poot? Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers.
19816-09: HEEZIK, ALEX, VAN. - Strijd om de rivieren. 200 jaar rivierenbeleid in Nederland.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
14415-12: HEFNER-ALTENECK, I.H. VON. - Eisenwerke oder Ornamentik der Schmiedekunst des Mittelalters und der Renaissance.
15810-30: HEFTING, PAUL. - De foto’s van Breitner.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
26315-14: HEG, LISETTE VAN DER. - Later.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
250909-5573: HEGLAND, JEAN. - Het woud der belofte.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
250909-1519: HEIDE, JOHAN, VAN DER E.A. - In de kantlijn. 20 Jaar Jonge Socialisten in de PvdA, 1978-1998.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. - Schelden, schelden dut nait zeer.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
250909-662: HEIDE-KORT, ANS, VAN DER. - Het gebed van een charlatan. De ontwikkelingsgang van een helderziende.
15914-14: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Schimpnamen van Friesland.
19615-105: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Lutje Derk. Proatjeboksem.
30315-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Schimpnamen van Groningen.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
18214-30: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Lutje Derk. Proatjeboksem.
15914-40: HEIDEMA, K. - In Slogter staet 'n Huys. De geschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren.
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
250909-1312: HEIJBROEK, J.F. E.A. (RED.). - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
26315-04: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Movo Tapes.
250909-71: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
250909-5919: HEIJDEN, L. VAN DER. - Zittesjen A.B.C.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
5116-53: HEIJDEN, W.J. M V.D. - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. De beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven. Deel 1.
131211-24: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van Katholiek Groningen. Bij het honderdjarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen 1836 - 1936.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
11114-35: HEIJDEN, COR, VAN DER. - Rampen en plagen in Nederland 1400-1940. Pestbacillen, paalwormen en plunderende Moskovieters.
250909-2844: HEIJDENDIJK, JACOBIEN. - Pythagoras. Hoe stadsvernieuwing en restauratie samen gaan.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
19816-14: HEIJKOOP, JUSTIA. - Beelden van speksteen.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
14415-21: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN E.A. - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1940-heden.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte.
250909-5268: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5270: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XXI. Zoutelande
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
250909-5275: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
180912-22: BEKENKAMP. HEIN. - Haren. “Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen tot gij binnen zijt”
250909-3201: HEINEMEIJER, W.F., WAGENAAR, M.F. E.A. - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie.
26315-06: HEINICHEN, VEIT. - Dood in Triëst.
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
040910-34: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting in de Friese Wouden. Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-Oost Friesland.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
23414-16: HEINZEL, HERMANN EN TUCK, GERALD. - Elseviers zeevogelgids.
10215-37: HEINZEL, HERMANN E.A. - The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
250909-4916: HEISER, P.C. (RED.). - Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
250909-1193: HEISSIG, W. - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
23414-01: HEK, YOUP VAN 'T. - Goede woede.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
270909-4: HEKKEMA, HERMA. - De entree van de stad-Groningen.
250909-380: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
12316-157: HEKKEMA, HERMA G. - S.J. Bouma 1899 - 1959.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
251016-177: HEKMAN, J. (SAMENSTELLER). - G.V.A.V.-Rapiditas 1921-1951.
23814-29: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk 'n omzien verbeeld.
250909-324: HELDER, ANTHONIE. - Vijftig jaar aanvallen tussen “Hunze en Drentse Aa”.
19913-56: HELDER, BINDERT. - Grijpskerk in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Gaarkeuken, Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl en Visvliet.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk. 'n omzien verbreed.
250909-4707: GELUK. HELEEN E.A. (SAMENSTELLING). - Verbeelding in Flevoland. Een nieuwe cultuur in een nieuwe provincie.
250909-2995: HELFRICH, K. E.A. (RED.). - Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad.
231011-135: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
31115-48: HELLER, BRUNO. - Modelbaan-elekrotechniek. Wat ieder moet weten voor er op de modelbaan gereden kan worden.
250909-443: HELLER, ZOË. - Notes on a scandal.
171116-08: HELLINGA, GERBEN GRADDESZ. - Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
250909-15: HELMAN, ALBERT. - Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie.
250909-4636: HELSLOOT, P.N. - Emancipatie in de Zaanstreek. Twee eeuwen Zaanse Nutsdepartementen.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
12316-100: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso’s. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
250909-2131: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. EN HOFSTEE, K.F. (INLEIDING). - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen.
250909-568: HENDRICKS, VICKY. - Voluntary Madness.
25613-27: HENDRIKMAN, A.J. E.A. - De Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle (sinds 1399). Geschiedenis in vogelvlucht.
31115-26: HENDRIKS, HENK EN HOVINGH, HENK. - Laat ons weer juichen. 1986: 15 jaar FC Groningen.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
101114-12: HENDRIKS, J. (VERTALING). - 2000 onmisbare keukentips.
170112-56: HENDRIKS, DIERK (FOTOGRAFIE). - 50 jaar Witteveen+Bos 1946-1996.
250909-3628: HENDRIKSE, KEES E.A. - Armando.
250909-4563: HENDRIKSEN, TH. G. A., MGR. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
250909-417: HENGEVELD, K. E.A - Roden vroeger en nu.
3915-23: HENKELS, HERBER (SAMENSTELLING). - Michel Seuphor. Het overzicht. Collection complète 1921-1925.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
19615-107: HENSEN-TULP, G. - Miemern over vrouger.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
240910-235: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J. Jer. van Nes.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
51015-101: HENSTRA, D.J. EN SAGEL, J. (SAMENSTELLERS). - De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie.
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
250909-217: HERINGA, J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Drenthe + annotatie.
250909-1033: HERINGA, J.W. - Heringa’s uit Dongjum. Geschiedenis van een Friese familie.
250909-348: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren / Goorspraken / Indices. Supplement op de ordelen van de etstoel.
010213-13: HERINGA, R.W. E.A. - Architektenburo Spruit de Jong Heringa 1955-1980.
240113-14: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker.
11114-03: HERMANS, TOON. - Verzamelde versjes.
250909-2602: HERMANS, JOS M. M. (RED.). - Het middeleeuwse boek in Groningen. Verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk.
131109-8: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Au pair.
171116-34: HERMANS, TACO. - Woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor middeleeuwse woontorens.
4216-99: HERMANS, JOS M.M. - Boeken in Groningen voor 1600. Studies rond de librije van de Sint-Maarten.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
250909-1403: HERMESDORF, B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht.
251016-178: HERMSE, MICHAEL (SAMENSTELLING). - Groningen 1948-1968. Vastgelegd door Fotobedrijf Piet Boonstra.
91113-32: HERMSE, F.S.J.G. - Nederlandse hangbrievenbussen. Ontwikkeling, ontwerpers, fabrikanten.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
21215-26: HERMUS, J. EN VOORHOEVE, M. - Het Academiegebouw hart van de Universiteit.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
250909-2908: HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ’s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
250909-5818: HERRING, PETER. - Ultimate train.
250909-4993: HERTEN, JO, VAN E.A. - 1000 jaar Herten.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
140212-48: HERVÉ, JAMIN. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
261016-24: HERWAARDEN, JAN, VAN. - Opgelegde bedevaarten. Een studie over de prkatijk van opleggen van bedervaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550).
251016-179: HERWERDEN, P.J. VAN. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
250909-5656: HERWERDEN, P.J. VAN. - De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
250909-3875: HERWIG, MODESTE. - Kleurrijke tuinen.
17313-32: HERWIG, R.H. - De landbouw in de Groninger Veenkoloniën.
141210-67: HERZOG, F.R. - NSU 1873-1923. Zum 50-jarigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckarsulm 1873-1923.
4216-55: HES, HENRY. - Punkgereformeerd + andere roege verhoalen en gedichten.
19913-164: HES, MAX, DE. - Land loopt niet weg. Drie eeuwen sociaal-economisch leven in Hoogeveen.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
010213-11: HESKETT, JOHN. - German Design 1870-1918.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
250909-3961: HEUKELS, H. - Geillustreerde schoolflora voor Nederland.
250909-3849: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland.
111216-31: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1.1, 1.2, 1.3.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder… ze noemden je vroeger Nieuwediep…
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
130213-44: HEUSSEN, HUGO FRANCISCUS, VAN (HENDRIK VAN RIJN). - Het Dekenschap van Kampen: `t Welk uit de volgend Plaatzen bestond: Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Wilsum, Grafhorst, Kamperveer, Mastebroek, Sallik, Ens.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
7314-49: HEUVELMAN, JAN. - Wat ook het leven brengt. Een Drèentse streekroman.
101213-13: HEWINS, RALPH. - Quisling. Prophet without Honour.
19615-169: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
21215-18: HEYERDAHL, THOR. - American Indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
250909-237: HEYTING, HANS. - Toegift. Drentse gedichten.
120712-25: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
040910-40: HICHTUM, N. VAN. - 1001 nacht.
28815-10: WEIS & HICKMAN. - Bron van duisternis. De verheven steen. Deel 1.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
15810-05: HIDDING, JOHAN. - Gold in de strubben en andere Drentse verhalen.
28514-121: HIDDING, H. (EINDRED.). - Fabrieksterschool Veelerveen 1918-1972.
250909-331: HIEMINK, M.H.D. EN SPRIK, P.H. - In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en - handel.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
17313-72: HIEMSTRA, REINDER W. - Rondom Sien en toren. Gedichten rond Sien Jensema, heur waark en heur geboortedörp Steem.
120712-39: HIEP, DANIE, DE EN KLATENBEEK, JOOST. - 125 jaar Vox Studiosorum 1864-1990. Het oudste Nederlandse studentenblad.
12815-04: HIGGINS CLARK, MARY. - Vaders mooiste.
12815-05: HIGGINS CLARK, MARY. - Dodelijk ontwerp,
14815-07: HIGGINS CLARK, MARY. - Het Anastasia syndroom.
14815-03: HIGGINS CLARK, MARY. - Compositie in rood.
250909-1884: HIJLKEMA, MELLE. - Vogeldood.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
250909-516: HILL, TOBIAS. - The Cryptographer.
250909-5258: HILL, RICHARD. - Designs and their Consequences. Architecture and Aesthetics.
12316-101: HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. - Anno Grunnen. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 ofbeeldens en 200 joartallen
23814-30: HILLENGA, MARTIN EN VEEN, HARM, VAN DER. - Groningen Anno. Geschiedenis van Stad en Ommeland in 200 afbeeldingen en 200 jaartallen.
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15