Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19615-47: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge - historie van vier dorpen.
251016-104: DUINKERKEN, W. - De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen.
12316-86: DUINKERKEN, W. - De Ommelander kas 1594-1875.
17313-22: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge in beeld.
31318-35: DUISTER, FRANS EN GORT, BERT (TEKST). - Monica van Rijn Layers.
250909-4231: DUMMELEN, INEZ VAN. - !Viva Mexico! Een kroniek.
25616-19: DUNCKER, VEENA E.A. - Een persoonlijk stempel. De Seawolf-collectie, een verzameling 19e- en 20e-eeuws zilver.
271218-30: DUNK, THOMAS H. VAN DER EN ROELL, EVA. - De eerste prijs. Twee eeuwen stadhuis van Groningen. De eerste Nederlandse architectuurprijsvraag en de bouw van het ontwerp van Husley.
23320-07: DUNLOP, ROBERT H. AND WILLIAMS, DAVID J. - Veterinary medicine. An illustrated history.
15417-51: DUNN-MASCETTI, MANUELA. - Heiligen.
6220-15: DUNN, J.C. - The war the infantry knew 1914-1919. A chronicle of service in France and Belgium.
25616-31: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W. - Rijden door Rotterdam. 100 jaar Rotterdams openbaar vervoer in foto's 1877-1977.
6519-46: DUPARC, H.J.A. - De Amsterdamse paardetrams.
311016-12: DUPLEIX, JILL. - Totally simple food. Meer dan 200 gezond no-nonsense recepten.
20817-26: DUPONT, JEAN-CLAUDE. - Charcot. De verovering van het brein.
8416-42: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten.
20817-45: DURIS, PASCAL. - Linnaeus. De ordening van plant en dier.
250909-4027: DURLACHER, JESSICA. (RED.) - De olifant & het Joodse probleem. Nieuwe verhalen over jodendom, antisemitisme en de erfenis van de oorlog.
18818-53: DURRANT, A.E. - Lokomotip Uap. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
24120-39: DUSSEN, BARBARA, VAN DER. - Tammo de Ticheljongen. Winsum, 1907.
250909-834: DUURSMA, SWAANTSJE. - Reiden oan ‘e stream. Fersen.
250909-2990: DUURSMA, JAN. - Woningbouw in Groningen 1978-1993.
250909-4242: DUYVESTEIJN, NICO. - Nagalm.
250909-2124: DWINGELEN, BERT K. VAN. - Een jaar streeknieuws in beeld. Onvergetelijke momenten uit Westerkwartier en Noordenveld, vastgelegd in een bonte verzameling fotografische herinneringen aan het jaar 1985.
250909-4455: DYER, WAYNE. - Het heft in eigen handen. Naar een krachtiger persoonlijkheid, naar een bewuster leven.
250909-4471: DYER, WAYNE. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer funcioneren.
23717-11: DYKSTRA, WALING. - De silveren rinkelbel. In wonderlike skiednis ut de leste helte fen de achttsiende ieu.
30313-02: DYKSTRA, KLAES. - Lyts hanboek fan de Fryske literatuer.
16517-09: EARNSHAW, PAT. - Lace in fashion. From the sixteenth to the twentieth centuries.
070120-06: EASON, CASSANDRA. - Pendelen praktisch toepassen.
250909-3411: EATON, FAITH. - Poppen in kleur.
6720-14: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek, jaargang 5, 1998.
250909-2400: EBBENS, H.D. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
61115-17: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogsish Jaarboek. Jaargang 3, 1996.
61115-20: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 6, 1999.
250909-2379: EBBENS, H.D. EN MANSHOLT, D.R. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
2719-02: EBBINGE, HARM E.A. (SAMENSTELLERS). - De Broekstreek.
250909-1103: EBELING, RUDOLF A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I Namenverzeichnis.
19913-209: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
15810-17: EBELS, F.E.H. - Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942. Geschiedenis der Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-3080: EBELS, E.B. E.A (RED.). - Gedenkboek Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
22217-07: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
270909-173: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
250909-5330: ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. - Zij noemde zich Tarzan.
25219-30: ECK, J. VAN E.A. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Winterswijk.
2114-20: ECKERSLEY, GLENNYCE S. - Gered door engelen. Ware engelenverhalen en bijna-doodervaringen.
7420-25: ECO, UMBERTO. - Het nulnummer.
7420-26: ECO, UMBERTO. - Baudelino.
17918-11: EDE, CHRIS, VAN. - Polen tussen twee polen. Indrukken uit een land in tweestrijd.
2919-02: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe.
250909-5459: EDGARIAN, CAROL. - Laat de eufraat spreken.
8618-44: HOUTING. EDWARD. - Historie in steen. Gevelstenen in de stad Groningen.
250909-1172: EDWARDS, I.E.S., JAMES, T.G.H. EN SHORE, A.F. - A general introductory guide to the Egyptian Collections in the Brititsh Museum.
250909-4139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
250909-1515: EEGHEN, I.H. VAN. - De Gilden. Theorie en praktijk.
231109-28: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832) Gronings dokter, Amsterdams ?kassier?.
251016-34: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Eerste en tweede deel.
23320-18: EELSSEMA, W.J. - 'n Kerel. Bliedspul in drij bedrieven.
270909-130: EELSSEMA, W.J. - Annao komt oet stad! ’n Maaljoagerei in ain bedrief.
3417-51: EELSSEMA, W.J. - Geluk komt vroeg of laat. Roman uit het Groningerland.
22115-01: EEMEREN, G. VAN EN WILLAERT, F. (RED.). -
251019-15: EERDEN-VAN DER LAAN, CARLOLIEN, VAN E.A. - Leven in afbraak in herbouw. Een beeld van de Nijmeegse benedenstad 1874-1974.
300113-30: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DER. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van
11019-44: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN (RED). - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 1, 2 en 3.
24120-38: EEUWE, MAX EN KMOCH, HANS. - Groningen 1946. Het Staunton Wereldschaaktournooi.
250909-906: EFDÉE, RIA. - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
250909-933: EFDÉE, RIA. - Patrimonium 75 jaar Woningstichting.
9315-47: EFDÉE, RIA - Een baken voor zuiver water. Watertoren, Sneek.
10919-10: EFDÉE, RIA. - Molen naar de wind gezet. Honderdvijftig jaar Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV 1846-1996.
090611-30: EGELIE, GODFRIED C.M. - Wegkruisen in Limburg.
250909-1302: EGGEBRECHT, ARNE. - Het oude Egypte. 3000 jaar geschiedenis van het rijk der farao’s.
240113-10: EGGELS, ELLE. - Het huis van de zeven zusters.
301119-01: EGGENS, ALBERT. - Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
101117-27: EGGERAAT, JOHAN EN WOBBES, REINT. - Enige historische schetsen van het dorp Huizinge. Verlucht met enige foto
25118-24: EGGERS, DAVID. - Zeitoun.
040111-28: EGGINK, J. - Album en gedenkboek der Nederlandsche Posterijen.
4620-14: EGMOND, FLORIKE. - Banditisme in de Franse Tijd. Profiel van de grote Nederlandsche Bende 1790-1799.
1619-14: EGMOND, FLORIKE. - Op het verkeerde pad. Georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650-1800.
250909-5375: EGOLF, TRISTAN. - Rokje en de viool.
180111-66: EIJK, INEZ, VAN. - Het totale taalboek.
250909-1930: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Lange lange riege Twaalm is gain stiege. Verhoalen.
250909-1842: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - De Wolvenjoager en aandere verhoalen.
23715-33: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Gedenk dan het donker niet. Gedichten.
080311-29: EIKEMEIER, DIETER EN GOOCK, MICHAEL. - Getanzte Karikaturen. Traditionelle Maskenspiele in Korea.
020320-23: EILERTS DE HAAN, A.F. - De Noord-Nederlandsche landbouwkoloniën. Eene studie over de Maatschappij van Weldadigheid.
250909-3590: EISENSTAEDT, ALFRED. - People.
250909-4345: EKHART, JAAP (RED.). - Een liefde, een oorlog. Twee geliefden en hun briefwisseling uit 1942.
250909-1707: EKHART, JAAP. - Van Groningen tot Oekraïne. Verslag van een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
5118-39: EKKART, E.O. - Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw.
141210-02: EKKART, RUDOLF E.O. (INLEIDING). - Edition Tiessen 1977-1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
260211-26: EKKART, R.E.O. EN SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-2912: EKKELBOOM, RIANNE E.A. - Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen.
161110-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 2
15810-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 3
240910-205: EKKERS, FLIP E.A. - 25 Exlibris Groningae 2000.
111216-44: EKKERS, REMCO. - Pinksterbloemen in september.
250909-5397: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
150411-06: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
250909-4902: ELBERTSEN, M. E.A. - Jubileumeditie NSC 50 jaar 1933-1983.
23218-23: ELDERING, W.J EN BOSSINGA, B. - De spaarbank te Groningen. Overzicht van haar ontwikkeling gedurende haar honderd-jarig bestaan 1820 1mei 1920.
250909-4003: ELECTROTECHNIEK. - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf.
28818-12: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E. - 25. De overledenen van Hunsingo 1806-1811.
250909-1047: ELEMA, P.J.C. - Huiseigenaren van de stad Groningen 1765.
30315-37: ELEMA, HANS. - Stad en dorp. Nagelaten gedichten.
280310-39: ELENBAAS, PETER EN BERENDS, LAMBIEK. - Tijdopname. Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
250909-3166: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dollardzijlvest gepeild en aangekaart. Een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe.
251016-06: ELERIE, HANS EN FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Dorp2000anno. De Hunze maakt geschiedenis.
27117-15: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dorpslandschappen. Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. deel 1 t/m 6.
51020-02: ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest.
29717-16: ELGER, DIETMAR. - Expressionisme. Een revolutie in de Duitse kunst.
250909-3421: ELIAS, D. EN NIEMEIJER, J.P. - Douwe Elias schilderijen 1988-1992.
101218-32: ELIËNS,TITUS M. E.A. - Delftware. History of a national product. Volume III De Porceleyne Fles.
26319-37: ELIENS, F.M. EN HARENBERG, J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
4920-24: ELIËNS, TITUS M. - Berlage in het noorden. Een raadhuis voor Usquert.
040412-50: ELIËNS, TITUS M. - Gas in Glass.
250909-589: ELIOT, T.S. - The family reunion.
3218-20: ELLEN, LUPKO. - Herenboer.
9615-27: ELLIOT, MARION. - Blik en metaalfolie.
270909-262: ELLIS, BRET EASTON. - American psycho.
14120-39: ELSKEN, ED, VAN DER. - Avonturen op het land.
250909-1890: ELST, GERM. - Naothan de Wieze. Bliespul in ain bedrief.
250909-1862: ELST, G. - Karwaai. Spul van Mobelesoatsie. Bliespul ien twai bedrieven.
250909-1863: ELST, GERM. - ‘t Peerd van Troje. Spul van ‘t Laand in drai bedrieven. 5 heeren. 3 doames.
250909-4203: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
17817-09: ELZENGA, EELCO. - Langs de oude Overijsselse kerken.
271017-15: ELZINGA, D.J. EN VOERMAN, G. - Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1989.
29917-01: EMAN. - Ien winterjouns gearkomste by Jolle Boer.
4419-06: EMBREE, AINSLIE T. - Sources of Indian tradition. Volume one: From the beginning to 1800.
281217-28: EMMENS-PIETERS, JANTJE E.A. - De Volendammer hul
26319-11: EMMENS, KAREL E.A. - De oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Munster.
15119-25: EMMENS, KAREL. - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
4620-15: EMMER, PIETER CORNELIS. - Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw.
270909-223: EMMIUS, UBBO. - Menso Altings Leben.
3417-79: EMMIUS, UBBO. - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
250909-1320: EMST, P., VAN. - Geld in Melanesië. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
6720-09: ENDERS, GIULIA. - De mooie voedselmachine. De charme van je darmen.
141210-39: ENGEL, HELMUT. - Berlin auf dem Weg zur Moderne.
31017-19: ENGELBREGT, G.M.J. EN TERLINGEN, J.B.A. - Herbouwd verleden. De laatste abdijkerk van Cluny.
250909-5908: ENGELBREGT. - Latijnsch woordenboek. Opnieuw bewerkt naar de elfde uitgaaf van Dr. K.E. Georges.
250909-1210: ENGELS, FRIEDRICH. - De Duitse Boerenoorlog.
261016-17: ENGELS, M.H.H. - Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1995.
250909-5492: ENGLANDER, NATHAN. - Verlost van vleselijke verlangens.
8917-58: ENGLANDER, NATHAN. - Het ministerie van buitengewone zaken.
51015-07: ENK, K. VAN DEN. - Klazienaveen 100 jaar 1884-1984.
251019-02: ENNIK, J.E. - De nederzetting Assen. Ontwikkeling tot 1700.
250909-4042: ENQUIST, ANNA. - De thuiskomst.
281219-49: ENQUIST, ANNA. - Contrapunt.
281219-50: ENQUIST, ANNA. - De verdovers.
221110-11: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur.
250909-968: ENSINK, J. - Academische Rouw.
8917-51: ENT, MARIA, VAN DER. - In betrekking. Herinneringen van een dienstmeisje dat in het begin van de vorige eeuw volwassen werd.
23814-26: ENTJES, HENDRIK. - Tweespraak.
250909-5471: EPSTEIN, HELEN. - De couturière. een vrouw op zoek naar haar verleden.
25219-06: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
14520-47: ERDBRINK, D.R. - Engelsch Vertaal- en Woordenboek voor Zeelieden. Bevattende eene verzameling van taalkundige opstellen met benamingen, termen, uitdrukkingen en volzinnen betreffende zeevaart, zeezaken etc.
250909-3534: ERKELENS, A.M.L.E. EN BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam
250909-3158: ERMEN, EDUARD, VAN. - The United States in old maps and prints.
250909-3109: ERMEN, EDUARD, VAN E.A. - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
12719-27: ERMERS, WILLY E.A. - Een lint door het land, een band tussen mensen. Scharmer.
6220-07: ERNST, HARRIE EN VERHOEVEN, CAROLINA. - Kostelijk Fryslan.
19615-53: ES, WIM A. VAN E.A. (RED.). - Om een profiel der afgraving te bezien. Na honderd jaar terug naar Dorkwerd.
250909-2151: ES, ROB, VAN EN HEUTINK, JAN (RED.). - Literair leven in Groningen.
11419-28: ES, HARRIET, VAN. - Thermoluminescence dating of sediments using mineral zircon.
11019-45: ES, W.A. VAN. - De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies. Een periodisering der relaties.
6519-34: ESMANN, WILHELM. - Die Rettungsboote de DgzRS von 1865-2009.
9219-04: ESSELINK, THEO EN HOOG ANTINK, HARRY (SAMENSTELLING. - Oud Meddo in beeld.
250909-4938: ESSER, S.H.A. - Gids voor Hoorn.
21018-10: ESSERS, H.A. (EINDRED.). - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
8920-39: ESTOR, ANNE. - Niemandsland. Een crime-poem.
250909-5494: CANIN. ETHAN. - Draag mij over het water.
4620-49: EULER, LEONHARD. - "Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand gevende, eene gemakkelijke oplossing van alle soorten van rekeningen; zoo in de wiskunde, koophandel als andere zaken. Tweede deel. "
22718-04: EURLINGS, JUDITH. - Koken met gevoel. Een kookboek voor blinden en slechtzienden.
19913-05: EUWALS, GER EN SANTING, HAN. - 25 jaar buurtvereniging Het A-Kwartier 1885-2010.
250909-2653: EUWEMA, JAPPIE, LAAN, ETTIE, VAN DER E.A. (WERKGROEP HISTORIE KORNHORN). - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850 - 1994.
150211-11: EVANS, NICHOLAS. - De rookspringer.
10919-43: EVERS-EVERS, THEA H. - Oud-Enschede in 175 foto's. Een keuze uit de verzameling van Jan van Ooyik.
250909-1137: EWELL, JUDITH. - Venezuela. A Century of change.
22217-29: EWIJK, TOM, VAN. - Beschermde planten en dieren in Nederland. De Natuurbeschermingswet.
31115-02: EXMAN, EUGENE. - The House of Harper. Onde Hundred and Fifty Years of Publishing.
10320-18: EYSSELSTEIJN, G. VAN. - Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen.
18319-01: EYSSELSTEIJN, BEN, VAN. - Dorre grond.
51020-56: EYSSELSTEIN, BEN, VAN. - Naar breeder vlucht. Van vrede naar vrede. Vijfentwintig jaren Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.
91113-61: GRONINGEN / EZINGE. - Groningen / Ezinge. Stafkaart Ezinge.
270909-131: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
19615-102: FABER, WIM. - De nijmoodse jonker van Allershaim. Een kienerverhoal ien Hogelaandster tongval.
141013-12: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deur Wim Faber.
30313-25: FABER, J.A. (EINDRED.). - Het Spoor. 100 jaar spoorwegen in Nederland.
10919-11: FABER-HOVING, ALIDA A. - Suze naanje ik waige die. Geboortetradities van luiermand tot wiegellied.
18219-06: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
221119-18: FABREGAS, LAIA. - Landen.
2315-50: FABRICIUS, JOHAN. - Ballade van de zilverreiger.
270909-202: FABRICIUS, JAN. - Unner iên dak. Teniêlstuk in driê bedriêven.
28613-21: FAGAN, BRIAN. - Grahame Clark. An intellectual biography of an archaeologist.
250909-4477: FALZEDER, ERNST AND BRABANT, EVA (ED.). - The Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenci. Volume 3, 1920-1933.
250909-5333: FARAH, NURUDDIN. - Geheimen.
080310-20: FARHI, MORIS. - Jonge Turk.
250909-423: FARLAND, DAVID. - Brotherhood of the Wolf.
250909-482: O'FARRELL, MAGGIE. - After you'd gone.
2315-18: FARRELL, R.T. - The Vikings.
27218-23: FARTHING, DONALD. - Snoeien, wanneer en waar.
5118-12: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Sterker door strijd.
12714-36: FAUCHEREAU, SERGE. - Malevich.
250909-1132: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van een zakenman.
140910-01: FAY, ELIOT. - Lorenzo in search of the sun. D.H. Lawrence in Italy, Mexico and the Amerivan South-West.
6214-15: FEAR, YPK, FAN DER. - Ta him dyn begearte.
181119-25: FEENSTRA, H. E.A. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen.
250909-2229: FEENSTRA, HIDDE. - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995.
250909-176: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
27920-19: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en verval van de Ommelander adel (1600-1800).
250909-4864: FEHRMANN, C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
080311-17: GRONINGEN / BEDUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Bedum.
080311-20: GRONINGEN / WARFFUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Warffum.
41017-07: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Eerste Boek - Het Verraad.
41017-09: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Tweede Boek - De Moordenaars.
231011-34: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594, naar een handschrift uitgegeven. ).
4920-25: FEITH, J.A. - De ommelander borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
141210-17: FEITH, JAN (RED.). - Nederland’s grootste bedrijven vanuit de lucht.
210119-15: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
250909-2497: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906.
250909-2499: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1900.
250909-2500: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907.
250909-2501: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902.
250909-2296: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1891. HERDRUK.
250909-2297: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1892. HERDRUK.
250909-2299: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895. HERDRUK.
250909-2506: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1909.
250909-2479: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904.
250909-2447: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1898.
250909-2451: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1893.
250909-2452: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
250909-2453: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1897.
250909-2444: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1894.
250909-2445: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-1742: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-2302: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1901. HERDRUK.
250909-2303: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902. HERDRUK.
250909-2305: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1905. HERDRUK.
250909-2306: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906. HERDRUK.
250909-2307: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907. HERDRUK.
250909-2308: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1908. HERDRUK.
250909-2309: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1910. HERDRUK.
250909-2310: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1911. HERDRUK.
250909-2311: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1912. HERDRUK.
250909-2312: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1913. HERDRUK.
150311-35: FEITH, J.A. - Uit Groningen
10819-35: FEITH, H.O. - Het Oldermansboek.
10819-24: FEITH, J.A. - Contracten van correspondentie in Stad en Lande.
251019-34: FEITH, J.A. - Wandelingen door het oude Groningen.
260312-46: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
23320-11: FEITH, J.A. EN HEERES, J.E. ( RED.).   - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
240910-39: FEITH, H.O. - Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie – immobilière, gearresteerd ten laste van den, te boer staanden, meijer.
18619-26: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de Stads Veenkolonien.
3417-05: FEITH, H.O. / GRATAMA, S. - Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. Eene verzameling van ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap Drenthe, van 1399-1518. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe.
4216-87: FEITH, H.O. - Over de Karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der Hervormde Gemeente aldaar: met een bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en eene kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie.
24719-25: FEITH, H.O. - Handboekje over het beklemregt, ten dienst van eigenaars en beklemde meijers.
271218-20: FEITH, H.O. - "Het Groninger beklemregt; of verzameling van staats-resolutien, en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken. Eerste deel en tweede deel. "
070120-22: FEITH, H.O. - Arrest van het Hooge Geregtshof te 's Hage, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie-immobiliere gearresteerd, ten last van den, te boek staanden, meijer.
250909-4610: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
250909-848: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellingsgeschiedenis. Deel I t/m IV.
081209-4: FEIYU, BI. - Maan opera.
12316-89: FELDBRUGGE, J.B.T. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Zuidhorn. Zuidhorn, Noordhorn, Briltil.
5520-20: FELDMANN, HANS-PETER. - Voyeur [2 (geel)].
301119-08: FELIX-FAURE, LAURENT. - Aquarelleren in Nederland. Zoeken naar het licht.
250909-5025: FELIX, DINA ALBERTINA. - Het oproer te Utrecht in 1610.
19819-17: FENEMA, C.H. VAN. - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
121118-17: FENNEMA, BERTUS. - Jacob Molenhuis. Fotograaf van een verdwenen samenleving.
250909-1471: FERGUSON, H.A. - Dialoog met de Noordzee. 2000 Jaar Deltawerken.
27920-36: FERGUSON-LEES, JAMES EN WILLIS, IAN. - Tirions vogelgids.
27115-21: FERGUSON, JAMES. - Rude Stone Monuments. In all countries-their age and uses.
51015-97: FERINGA, JAAP. - Westerkwartier. Zoals het was. Zoals het is.
250909-2690: FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in de ring Delfzijl: Jukwerd (a en b), Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze (a en b), Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl.
10813-02: FERRINI, PAUL. - Verboden vruchten. Licht op zonde, schuld en verzoening.
221119-19: FERRON, LOUIS. - Hoor mijn lied. Violetta.
250909-5160: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse sociëteit Teisterbant.
140212-26: FERWERDA, R. - Waterstaat, waterstaatswerken en kaarten. Handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen.
250909-3210: FERWERDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Ferwerderadeel.
040412-21: FICINO, MARSILIO. - Essays
250909-3497: FIELL, CHARLOTTE AND PETER. - Modern furniture classics. Postwar to post-modernism.
4216-50: FIJN VAN DRAAT, J.A. - Krudoorns.
101213-19: FIJNAUT, CYRILLE. - De geschiedenis van de Nederlandse politie.
141210-32: FINCKH, GERHARD EN NANNEN, HENRI. - Glasnost. Die neue Freiheit der sowjetischen Maler.
250909-3125: FINSTERWOLDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Finsterwolde.
250909-5398: FIROUZ, ANAHITA. - De ommuurde tuin.
040111-23: FISCHER, E.J. (EINDRED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
11218-13: FISHER, CATHERINE. - De vloek van de sneeuwheks.
4620-01: FLAMAND, ROGER EN JANSEN, J.H. - Operatie Amherst. Franse para's vochten in Drenthe, april 1945.
140212-03: FLEETWOOD, JENNI. - Hoofdgerechten.
281119-33: FLEMING, SUSAN. - Kruiden herkennen, kweken en gebruiken in recepten.
250909-5209: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z.
141013-32: FLIERMAN, A.H. - Het centrale punt in de rederswereld. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 1905-1980. Vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart.
9315-193: FLIKKEMA, ALBERT EN MEIJER, SIEWERT. - Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers.
271017-14: FLIPSE, MART ERIK. - Noyt kuste hij zijn eijgen handen. Het leiderschap van Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1667.
250909-4000: FLOOD, W.E. EN WEST, MICHAEL - An Elementary Scientific and Technical Dictionary.
31320-06: FLORESTEIN, GRADUS, VAN. - Introductie in esoterische filosofie. Op zoek naar innerlijke wijsheid.
281219-23: FLUKS, JOHAN. - Historisch Woudbloem.
51015-98: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen, buurten...
241014-24: FOEKEMA, GERARD. - Architecture decorated with architecture. Later medieval temples of Karnataka, 1000-1300 AD.
100113-11: FOER, JONATHA SAFRAN. - Alles is verlicht.
51020-46: FOER, JOSHUA. - Het geheugenpaleis. De vergeten kunst van het onthouden,
251019-42: FOGELSON, ROBERT M. - Downtown. It's rise and fall, 1880-1950.
51015-15: FOKKEMA, K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
2719-52: FOKKEMA, D. - Schiermonnikeiger lozbuek.
011110-41: FOLKERTS, F.H. E.A (RED.). - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Timp t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar…
250909-917: FOLKERTSMA, BOATE. - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
26316-14: FOLTER, ROLF, DE. - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault.
26917-09: FONK, J. E.A. - Roon zoas 't west het.
250909-1282: FONTAINE, ANDRÉ. - History of the Cold War. From the Korean War to the present.
15119-24: FONTENELLE, BERNHARD, VAN. - Redenvoering (by wyze van gesprekken,) over verscheide waerelden in 't geheel-all. , [...] Op nieuw vertaald, en met aanmerkingen van den Heere Joh. Christ. Gottscheid verrykt. Als mede eene Verhandeling over Gods Bestaan, door de Beschouwinge der Dieren en Maane [...]
9818-04: FOORTHUIS, W.R. (EINDRED.). - Bonnen en de Bonnerschool 1923-1998. 75 jaar onderweg naar morgen.
10215-15: FOOTE, PETER AND WILSON, DAVID M. - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scandinavia.
250909-4007: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen van August Forel.
10919-49: FORELL, FRITZ, VON. - Mölders en zijn mannen.
4620-10: FOREST, ELLEN. - Een vacantiereis van 23.000 kilometer. Per Hudson door Hudson door Europa.
19913-210: FORMER, REINHARD. - Ostfriesland 2009. Kalender für Ostfriesland.
250909-2145: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Historie van Groningen, stad en land.
250909-2581: FORMSMA, W.J. (RED.) - Winsum. Gedenkboek 1982.
28818-42: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1960.
28818-43: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1963.
28818-35: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1952.
250909-2656: FORMSMA, W.J. EN ROIJEN, R. VAN. - Diarum van Egbert Alting 1553-1594.
250909-2570: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1967.
250909-2456: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1964.
250909-2449: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1965/1966.
28818-41: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1958.
250909-2064: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1984 - 1985. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2067: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1988. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2068: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1989. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2063: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2061: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1976 - 1977. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2062: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1980-1981. Historisch jaarboek voor Groningen.
28818-37: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1955.
28818-39: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1956.
51020-19: FORMSMA, W.J. E.A. - De Ommelander Borgen en Steenhuizen.
28818-44: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1968-1969.
210119-28: FORMSMA, W.J. - De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536.
9218-07: FORSTER, ALLAN. - Succes dankzij de ontdekking van uw vroegere levens. U kunt wonderen verrichten dankzij de kennis van uw verleden, uw heden en uw toekomst.
14120-31: FOTHERBY, LESLEY. - Tuinen tekenen en aquarelleren.
271118-34: FOWLER, KAREN JOY. - De Jane Austen leesclub.
15517-15: FRAMKE, GISELA. - Spitze. Luxus zwischen Tradition und Avantgarde.
4720-13: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
250909-4498: FRANCINO, J. - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
250909-3176: FRANEKERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Franekeradeel.
10918-14: FRANK, ANNE. - The Diary of Anne Frank. The critical edition.
51020-11: FRANKE, HERMAN. - De macht van het lijden. Twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland.
250909-1895: FRANKE-LUIKEN, M. - ‘n vraauw allain. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 heren en 5 doames.
250909-2672: FRANKE, PIET. - Jubileumboek 25 jaar o.l.s. Ripperdaborg. Herinneringen uit het verleden van de school en zijn omgeving.
250909-4335: FRANKE, WERNER E.A. - Moor im Emsland.
28514-63: FRANKE-LUIKEN, M. - Slietoage en aander verhoalen.
22318-51: FRANKE, PIET. - Van Abel Tasman terug naar Bonaire.
250909-3889: FRANKENHUIS, M. TH. - Huisdierrassen in Nederland. Heden en verleden.
12719-55: FRANKS, NORMAN (ED.). - The War Diaries of Neville Duke. The Journals of Squadron Leader N F Duke DSO, OBE, DFC & 2 Bars, AFC, MC (Cz) 1941-44.
250909-3376: FRANSSEN, ED (RED.). - Aa-Kunst 93.
250909-4269: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder.
151212-09: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties.
250909-5624: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
23717-14: FRASER, ANTONIA. - The Weaker Vessel. Woman's lot in seventeenth-century England.
28217-04: FRASIER, IAN. - Great plains.
2919-55: FRAWLEY, GERARD AND THORN, JIM. - The internatonal directory military aircraft 1996/97.
090710-9: FRAYLING, CHRISTOPHER. - Op zoek naar Toetanchamon.
4920-03: FRAZER, JAMES. - The Golden Bough. A study in magic and religion.
24720-16: FREDERIKS, K.J. - Op de bres 1940-1944. Overzicht van de werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandsche Zaken gedurende de oorlogsjaren.
20420-23: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het zesde zintuig.
20420-24: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Norea, dochter van Eva. De kinderen van het paradijs.
20420-22: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Kaïn. De kinderen van het paradijs.
031210-53: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde.
221111-32: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De kracht van een vrouw.
26319-35: FREE, COEN. - Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus.
051010-22: FREEDMAN, THEODORE (ED.). - Anti-semitism in the Soviet Union: Its roots and consequences.
150611-31: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
250909-5604: FREELY, MAUREEN. - Onder de Vulcania.
20519-45: FREELY, JOHN. - De verdwenen messias. Het verbijsterende verhaal van Sabbatai Sevi, wiens messianistische beweging voortkwam uir de mystiek van de kabbala.
20817-14: FREGONESE, LUCIO. - Volta. Grondlegger van de elctrochemie.
4920-47: FREIJE, ALY. - Door het vanggat.
20117-18: FREIJE, ALY E.A. (RED.). - Wat mörn komt. Neie Grunneger gedichten en verhoalen.
250909-5574: FREIRE, ESPIDO. - Irlanda an Natalia.
1518-31: FRERIKS, KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
13216-21: FRERIKS, KESTER E.A. - Wandelingen der Neederlanden. Hedendaagse voetreizen door historisch Nederland.
14820-42: FRESCHOT, AUGUSTINUS EN TIGELAAR, ERIK. - Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht.
250909-4436: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 2. Fragment van een geval van hysterie [‘Dora’]. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw.
250909-4438: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 1. Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [‘De kleine Hans’]. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
101218-40: FREUD, ESTHER. - Liefdesval.
26117-03: FREUD, ESTHER. - Gaglow.
171116-29: FRIEDL, FRIEDRICH E.A. - Typo. Typograhpy / Typographic / Typographie. When who how / Quand qui commend / Wann wer wie
101117-28: FRIEDRICH, W.J. - De fabriek. 125 jaar karton in Nieuweschans.
2315-45: FRIELING, KOOS E.A. - Oet schoul klapt. 100 Jaar Christelijk Onderwijs Zuidwolde.
26917-168: GROTE PROVINCIE ATLAS. FRIESLAND. - Grote Provincie Atlas. Friesland.
250909-3200: FRIESLAND. - Kaartje Bernh. Berhns van Friesland.
180912-124: FRIESLAND. - Gids voor Friesland.
250909-783: FRIESWIJK, JOHAN EN GARDENIER, JAN DIRK. - Vijftig jaar Kortehemmen. Een halve eeuw Woodbrokerswerk 1937 - 1987.
101210-59: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen.
241117-26: FRIJLING, HANS. - V.V. Helpman 75 jaar 1924-1999. Club voor het leven.
5116-01: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. - Veenkolonialen.
23218-22: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749.
9218-23: FRIMANSSON, INGER. - Het vrouweneiland.
5520-29: FRISCH, MAX. - Gantenbein.
250909-749: FRISIUS, M. - Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd.
250909-2180: FRISO, W. EN HOLSTEIN, K. (RED.). - De kerk te Noorddijk. Geschiedenis en restauratie 1995-1997.
21917-21: FRISO, WIJA. - In en om de kerk van Noordhorn.
2919-35: FRISO, WIJA EN KOOI, JURJEN, VAN DER. - Trijntje Soldaats en de Torenstraat.
250909-9: FRISTER, ROMAN. - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
181119-16: FRITSCHY, J.M.F. - De patriotten en financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801.
250909-3616: FRITZSCH, KARL EWALD EN BACHMANN, MANFRED. - An illustrated history of toys.
10320-38: FROMA, TONNY. - Vooruit, achteruit! Anekdotes uit het openbaar vervoer in Gronings Stad en Ommeland.
250909-3642: FROST, TERRY. - Six Decades.
26718-15: FRUIN, ROBERT. - Tien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588-1598.
1518-20: FRY, STEPHEN. - Stephen Fry in America.
13218-86: FRY, ERIC C. - Knopen waar je wat aan hebt.
20519-04: FUKUYAMA, FRANCIS. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens.
220310-176: FULLER, DERK H. - Zeuv'nstuuverslappie. Een Drentse streekroman.
181215-07: FULLERTON-SMITH, JILL. - The truth about food. Eerlijk over eten.
250909-5707: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff (1869-1939).
010811-43: FUSSELL, G.E. - The farmer’s tools. The history of British farm implements , tools and machinery ad 1500-1900.
130420-30: GAARDER, JOSTEIN. - Maya.
251019-57: GAASBEEK, FRED E.A. - Wijk bij Duurstede. Geschiedenis en architectuur.
250909-3173: GAASTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Gaasterland.
020911-30: GABRA-LIDDELL, MERET E.A. - Alessi. Ontwerpers, design en produktie.
14520-09: GALAMA, SYBRAND. - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
140911-10: GALAPO, RONIT. - De belofte van de wind. Een spirituele ervaring die je leven verandert.
250909-803: GALIËN, S.M. V.D. - Glinsters fan it gouden gea.
250909-5161: GALIEN, O.A. VAN DER EN HOLLANDERS, G.C.J.M. - Putten in grootmoeders tijd.
28514-191: GALLÉE, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Boek met losse platenmap.
10215-13: GAMBER, ORTWIN. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
51020-28: GANNIJ, JOAN (ED.) - Hester van Eeghen. Bag and shoe design.
271017-37: GANS, COR, DE E.A. - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen.
250909-3464: GANTZHORN, VOLKMAR. - Oriental Carpets. Their Iconology and Iconography from Earliest Times to the 18th Century.
250909-49: GARBATY, THOMAS J. - Medieval English Literature.
5118-49: GARCIA MARTINEZ, F. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De rollen van de Dode Zee. Deel 1 en 2.
241014-13: GARDNER, LAURENCE. - Het rijk van de Ringlords. De verborgen geschiedenis van de ring en de graal.
121009-5: GARFIELD, PATRICIA. - Wat droomt je kind?
16118-23: GARRETH, ALBERT. - A history of British wood engraving.
28415-23: GASSEN, RICHARD W. UND HOLECZEK, BERNHARD. - Apokalypse. Ein Prinzip Hoffnung? Ernst Bloch zum 100. Geburtstag.
31115-29: GASSNER, HUBERTUS UND GILLEN, ECKHART. - Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934.
130912-22: GASTEL, CHANTAL VAN. - Zwaar verliefd! Dwarsligger 57.
25216-23: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de Wolf.
28815-20: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de aarde.
250909-5774: GEBHARD, R. - Stoomwalsen.
020911-44: GEBHARD, ANNIE C. EN VET , ANTON, VAN DER. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
4920-39: GEBOERS, GERARD. - Zij woonden een jaar in een bos. 1 augustus 1943 - 21 september 1944. Een geschiedenis van de onderduikerskampen op Hoogenbergen en Moorsel.
300311-37: GEDDES, ANNE. - Wat ik nog wilde zeggen.
250909-4249: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
180111-05: GEEL, HELMKE, VAN. - Brooddeegtechnieken. De kunst van het doen.
281119-18: GEERDINK-VAN DER WORP, E.C. - De Leek. Deel I, II en III.
250909-378: GEERTS, G. E.A. - Kostvlies en zijn school.
101114-53: GEERTS, PAUL. - Tuinieren tussen de regels.
7217-18: GEERTS, G.J. - Groeten uit Goor.
251019-25: GEERTSEMA, C.C. - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.
250909-2353: GEERTSEMA, H. E.A. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
12719-29: GEERTSEMA, H. - Foto album oud Delfzijl.
250909-922: GEERTSMA, J.G. E.A. - 't Holdersnest iepenbiere basis skoalle Harkema 1889-1989.
250909-4418: GEERTSMA, SIEGER M. - Straatvluchter. Poëzie.
170620-48: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
25520-17: GELATINE. - Recepten voor het gebruik van gelatine in de keuken.
4216-165: GELD, M.G. VAN DER. - Jubileumboek twintig jaar Universiteitsraad Groningen.
20519-26: GELDER, H.A. ENNO, VAN. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
31320-07: GELDER, TON, VAN EN VOS, FIONA, DE. - De kunst van het leven. Lessen in zijn en doen.
250909-2748: GELDER, JOHAN, VAN. - Het schandaal. De aanpassing van het Nieuwsblad van het Noorden.
250909-2858: GELDER, JOHAN, VAN. - De natte droom. Museumkolder in Groningen.
170620-08: REISBOEK GELDERLAND. - Reisboek voor de provincie Gelderland.
250909-4250: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - Lovina uit vissen.
10919-50: GELFHOF, N. - 70 jaar Marineluchtvaartdienst.
10414-04: GÉLIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
250909-5499: GELLHORN, MARTHA. - Reizen met mijzelf en anderen.
11218-02: GELRE, HENK, VAN - Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving deel 2.
050219-26: GEMERT, ANNIE, VAN. - Kloosterlingen.
51015-166: GEMERT, G.A. VAN E.A. (RED.). - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614 - 1989.
17817-10: GENDERS, CHARLES. - Langs de oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg.
4920-59: GENT, INEKE, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - Dichten over de zee. Literatuurprijs van Schiermonnikoog.
250909-5689: GENT, C.J. VAN EN HEERKENS, H. - Helikopters.
250909-478: GEORGE, ELIZABETH. - Missing Joseph.
4216-92: GEORGIUS, R. EN SMET, L.A.H. DE. - Honderd jaar Landbouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda 1860-1960. + aanvulling
220512-29: GEORGIUS, R. - Cley Oldambt. Groot en Klein-Termunten.
250909-2212: GERBENZON, P. E.A. - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten.
27920-04: GERBER, RICHARD. - Handboek energetische geneeskunde.
4620-02: GERDING, M.A.W. E.A. (RED.). - In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt. De reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw.
9315-06: GERDING, MICHIEL E.A. (RED.). - Drenthe toen en nu. Deel 1 t/m 18.
2919-20: GERDINGEN, LEO, VAN E.A. (RED.). - Een houten tijdperk. 200 jaar Jongeneel,
301119-04: GERH. T. - De gebroeders van Dam.
250909-5400: GERRARD, NICCI. - De onderstroom.
28217-01: GERRARD, NICCI. - Soham: het verhaal achter een gruweldaad.
250909-1672: GERRETSON, F.C. EN COOLHAAS, W. PH. (UITGEVERS). - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
141013-08: GERRETSON, C. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indie op Nederland.
18619-14: GERRITSE, PETER. - De mei-vliegers. Het persoonlijke verhaal van frontpiloot Jan Linzel.
26917-103: GERRITSMA, H.B. E.A. - Het verhaal van een bijzondere school. Christelijke scholen Winsum-Obergum 1876-2001.
12316-94: GERRITSMA, H.B. - Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.
250909-5360: GERSHTEN, DONNA M. - De kus.
250909-1247: GERVERS, VERONIKA (ED.). - Studies in textile history.
8917-21: GERWEN, CH. VAN. - Kunst uit norbertijner abdijen.
08012013-06: GESENSWAY, DEBORAH AND ROSEMAN, MINDY. - Beyond words. Images from America`s Concentration Camps.
29118-03: GESTEL, JAN, VAN (HOOFDRED.). - Mozzarella. Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
8319-23: GEUS, P.B.R. DE. - Oranje-Nassau en de vrijheid.
8920-07: GEVERS, A.J. EN MENSEMA, A.J. - Van Ittersum. Genealogie van een Overijssels adelijk geslacht.
24120-11: GEYSSEN, ROB EN STEK, FLOOR, VAN. - Je voeten, je leven. STER-therapie, een nieuwe, zachte vorm van voetreflexologie.
250909-4429: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
20817-22: GIANNINI, ADRIANA. - Mendel. Vader van de genetica.
250909-5512: GIBB, CAMILLA. - Zonder woorden.
221110-05: GIBBONS, ALAN. - Total Football. Nu of nooit.
21018-35: GIBBS, JIM. - Disaster log of ships.
281219-05: GIBRAN, KAHLIL. - De profeet.
140911-64: GIELES, NUEL EN JONG, JACQUES, DE (RED.). - 5 jaar Haarlemse Dichtlijn. 31 mei 2009.
29917-24: GIERL, IRMGARD. - Die schonsten Stickmuster aus alter Zeit.
180912-46: GIERVELD, AREND JAN. - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden - de Petruskerk van Leens.
9315-07: GIETEN. - 25 Jaar onderwijs aan de Spiekstersteeg. O.B.S. Gieten 1964-1989.
61218-08: GIETMAN, CONRAD EN VERSCHOOR, ARJAN. - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Viicarie, Sancti Nicolai, 1501-2001.
220310-64: GIEZEN, J.J. - De geschiedenis van de N.V. Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela.
3417-198: GIEZEN, J.S. (SAMENSTELLER). - Leekster Tak en andere vervoerders. Drachten - Leek - Groningen - Oosterwolde - Assen.
8920-23: GIEZEN, JAN E.A. - Groningen - water, zand en klei. Ode aan het Groninger landschap.
28818-59: GIFFORD, BILL. - Piepjong. Mythen en feiten over gezond heel oud worden.
130912-23: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen.
20419-12: GILDEMACHER, KAREL F. - Wêr is it lân sa wiid. Wymbritseradiel. Wat bleef en veranderde.
250909-3357: NÉRET. GILLES. - Dessous. Lingerie as Erotic Weapon.
150211-16: GILS, AD VAN. - Snelle Jelle in Oranje.
17418-28: GILTAIJ, JEROEN EN JANSEN, GUIDO. - Perspectiven: Saerredam en de architectuurschilders van de 17 e eeuw.
250909-4392: GINALSKI. - Ogengroen, een ondergrondse gang.
27918-10: GINGRICH, JACKIE. - My name is Jacoba.
25616-29: GINKEL, KEMP, VAN. - Van Hoofdstraatkerk naar Pniëlkerk Veenendaal 1913- 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld.
221111-29: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van de priemgetallen.
20817-19: GIORELLO, GIULIO EN SINIGAGLIA, CORRADO. - Fermat. De meester van de moderne mathematica.
070212-03: GIPHART, RONALD. - Planeet literatuur. Het complete leesboek.
240811-09: GIPHART, KARIN. - Maak me blij.
101210-40: GIPHART, RONALD. - Phileine zegt sorry.
151211-18: GIPHART, RONALD. - Het feest der liefde.
151211-11: GIPHART, RONALD & NATTER, BERT. - De beste schrijver van Nederland.
311017-01: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. Privé-domein.
10919-08: GIRAUDEAU, M.J. - L'Italie, La Sicile, Malte, La Grece, l'archipel, les Iles Ioniennes et La Turque, souvenirs de voyage historiques et anecdotiques.
150610-58: GLAESEMER, JÜRGEN. - Paul Klee. Handzeichnungen I, II, en III.
4920-17: GLAS, JAN EN UFKES, TONKO (RED.). - Kört bestek. Grunneger columns.
28514-179: GLAS, JAN. - n Klaain geboar.
26718-48: GLAS, P. E.A. - Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu.
4920-18: GLAS, JAN EN UFKES, TONKO (RED.). - Dikke woorden veur lutje zoaken. 18 Oader auteurs.
12316-42: GLAS, JAN. - De vangers van zummer.
101017-01: GLAS, JAN E.A. - Op beschaamde voeten.
250909-1023: GLASBERGEN, J.B. - Let op uw glas. Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh.
20519-49: GLASBERGEN, J.B. EN LEENHEER, S.C.H. - Duizend jaar Rijnsburg.
181218-04: GLAUDEMANS, WILLEM (EINDRED. VERTALING). - Het wonder van vergeving. Een werkboek.
4419-44: GLEESON, JANET. - The Lifeboat Baronet. Launching the RNLI.
311016-05: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
311016-04: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
22115-09: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF. - De wereldreis der symbolen.
070120-25: GOCKINGA, C.H. - Register op de geschriften van Mr. C.H. Gockinga over het regt van beklemming.
070120-24: GOCKINGA, C.H. - Vererving van het regt van beklemming. Wederwoord, naar aanleiding van eene repliek van Mr. J.J. Cremers.
070120-23: GOCKINGA, C.H. - Brieven over het regt van beklemming gerigt aan Mr. C.J. van Assen.
140212-32: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer.
25219-46: GODET-CALOGERAS, JEAN-FRANCOIS (ED.). - Franciscan Studies. Volume 71, 2013.
15815-03: GODFEY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from it
250909-854: GOEDE, J. DE E.A. - Hempens en Teerns.
160312-08: GOEDE, J.J.C. DE EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen.
16115-28: GOEDE, JULIUS, DE. - Kalligraferen in cursiefschrift. Instructieve beschrijving van het Florentijns schrift, ook Italique, Italic & Humanistische Cursief of Cancellaresca genoemd.
18319-02: GOETHE, JOHANN WOLFGANG, VON EN STEENBERGEN, ALBERT. - Faust en Mefisto in Drenthe of de Magier Albert Steenbergen van Hoogeveen.
8416-55: GOEY, F.M.M. DE. - PUEM 75 jaar. Bron van licht en welvaart.
250909-4297: GOGH, VINCENT VAN. - Een leven in brieven.
241010-06: GOLDBERG, PHILIP. - De kracht van intuitie.
250909-1363: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
27920-13: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Hitlers gewillige beulen.
6720-22: GOLDSCHMIDT, SASKIA. - Schokland.
19118-35: GOLEMAN, DANIEL. - Liegen om te leven. De strategie van zelfbedrog.
191113-34: GOLLEY, MARK E.A. - Vogels in tuinen en parken. Waarnemen en herkennen.
251019-36: GOLLNAU, RIENEKE. - Kruispunt Garnwerd. Een cross-over van schrijvers en dichters van Noachs Kat en Ploegkunstenaars.
31115-30: GOLOMSHTOK, IGOR AND GLEZER, ALEXANDER. - Soviet Art in Exile.
5118-40: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
28514-180: GOMMERS, ELLEN (RED.). - Catalogus KunstSpoor 2009.
91113-43: GONDREXON, A. EN BROWNE, IVES. - Tirions hondengids.
5520-41: GONZALEZ-CRUSSI, F. - Drie vormen van een plotselinge dood en andere bespiegelingen over de grootsheid en ellende van het vege lijf.
1216-34: GOODFELLOW, PETER. - Bouwvormen bij vogels.
4620-44: GOODKIND, TERRY. - Ketenvuur. De Negende Wet van de Magie.
71213-85: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizon. A history of the Ottoman Empire.
070412-09: GOOR, DUUT, VAN. - De eerste Gronneger.
250909-1791: GOOR, DUUT, VAN. - De klapbrug.
231011-37: GOOREN, HENNY EN HEGER, HANS. - "Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningsystemen in de Groningse landbouw; 1800 - 1914. "
050219-49: GOOSSENS, EMMERT-JAN (RED.). - Stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam.
23114-24: GOOSSENS, ERIC. - Bakken met de broodmachine. Gezond, eenvoudig en lekker.
250909-885: GOOT, J. VAN DER. - Skoallibben in Tietsjerk.
15518-59: GOOT, MELLE C. VAN DER. - Met de LABO door de Noordwesthoek van Friesland.
10119-41: GOPALRAI, CARMEN L. EN ZON, JANNA, VAN. - Tobias Baanders. Onvangbaar.
250909-4050: GORDIJN, WOUTER. - Witte tongen.
16913-15: GORDIMER, NADINE. - Een tijd als nooit tevoren.
250909-3459: GORDON, ROBERT AND FORGE, ANDREW. - Monet.
8713-39: GORISSE, COCK E.A. - Het verleden dat aan Oosterhout voorbijging.
250909-44: GÖRLING, LARS. - Mijn avontuur als uitgever.
120513-54: GORTER, DICK. - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Passagiersvaart.
26917-104: GOSLINGA, M. - Bedrijvigheid in de gemeente Haren. Van omstreeks 1800 tot 2000.
8920-30: GOSSELAAR, FIEKE. - Tussen de anderen.
26917-30: GOSSES, G. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
29119-61: GOUDEAU, JOH. P.M. E.A. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
25619-45: GOUDSBLOEM, J. - De sociologie van Norbert Elias. Weerklank en kritiek. De civilisatietheorie.
250909-1184: GOUDSMIT, JAAP. - De vondst van de apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
141117-27: GOUT, M. EN VERSCHUYL, M.A. - Nieuwe Kerk te Delft en grafmonument van Willem van Oranje.
140212-33: GOUW, J. TER. - Amsterdam. Vier boeken opnieuw ingebonden in een band.
26917-31: GRAAF, DOUWE, DE. - Drachten. Mensen door de tijd.
180912-102: GRAAF, J. DE. - Van vrouger en nou. Schetsen oet Grunnegerlaand.
16720-06: GRAAF, KEES, DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant.
26316-31: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Eerste dail.
26917-64: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. In zes dailen.
250909-1921: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Zesde dail.
9315-96: GRAAF, J. DE. - Lutje en dikke dingen. Grunneger schetsen.
191113-27: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Vaierde dail.
19615-103: GRAAF, J. DE. - Grunneger Beelden.
10819-01: GRAAF, FRANK, DE E.A. - Yde en De Punt door de eeuwen heen in woord en beeld.
250909-1279: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
14520-29: GRAAFF, GEERTRUID, DE. - Weven op tafeltoestellen.
14520-30: GRAAFF, GEERTRUID, DE. - Leerwerk.
250909-3880: GRAAFSMA, CLEMENS EN WESSELS, HENK (EINDRED.). - De dierenarts. Beeld van een practicus.
250909-5441: GRAB, HERMANN. - Het stadspark. / Bruiloft in Brooklyn.
16720-36: GRAFT, C.C. VAN DE. - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
251016-114: GRAMSBERGEN, A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 3: langs kerken en verdwenen kloosters.
250909-5353: GRANDES, ALMUDENA. - Malena.
26315-24: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het wolvenrijk.
250909-5323: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het stenen concilie.
101218-03: GRANGER, BILL. - Bill's Italian Basics. 100 recepten voor iedere dag.
18619-53: GRANT, WILLIAM NEWBY. - P-51 Mustang.
8917-03: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
51020-03: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
19913-161: GRAS, H. (RED.). - Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk.
19913-160: GRAS, H. (RED.). - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn.
251016-09: GRAS, H. (RED.). - Achter de Aa. Geschiedenis van Vledder.
101017-05: GRAS, H. - Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw.
12719-30: GRATAMA, SEERP. - Het beklemrecht in zijne geschiedkundige ontwikkeling.
6220-03: GRAVES, ROBERT. - Dat hebben we gehad. [Goodbye to All That].
170620-11: GRAVESEN, GRETE. - Doktersvrouw op de Faeroer.
250909-3962: GRAVESTEIN-SCHMIDT, E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
19615-56: GREEF, PIET, DE. - Delfzijl-Farmsum. Door een oude en nieuwe lens gezien.
250909-5336: GREEN, TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika.
040910-10: GREENBERG, SHELDON EN LAMBERT ORTIZ, ELISABETH. - Goed gekruid (The spice of life). Alles over specerijen.
9219-48: GREENE, BRIAN. - The hidden reality. Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos.
250909-4001: GREENE, BRIAN. - The fabric of the cosmos. Space, time and the texture of reality.
250909-5439: GREENLAW, LAVINIA. - Mary George van Allnorthover.
20419-46: GREENWAY, AMBROSE. - A century of North Sea passenger steamers.
27920-51: GREHAN, JOHN AND MACE, MARTIN. - The Royal Navy and the War at Sea 1914-1919.
250909-5117: GREMMEN, M. E.A. - V.V. O.D.I.O. 50. 1-11-1931-1-11-1981.
250909-4387: GRESHOFF, J. - De laatste dingen.
25520-10: GRESSMAN, THOMAS S. - Battletech. Dagger Point.
25520-09: GRESSMAN, THOMAS S. - Battletech. Sword and Fire. Twilight of the Clans V.
250909-3010: GREVEN, MARGRIET E.A. - Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
170112-41: GREVEN, J. E.A. - Oud nieuws over Wildervank.
250909-5077: GREVERS, ARIE (EINDRED.). - Deurgaon. Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder.
250909-1835: GREZEL, W. EN WIERTH, H.R. - Frankie. Belevenizzen van n koopmannechie uut t Oldambt.
250909-1824: GREZEL, WILLEM EN EIJKELENSTAM, WALTHER. - Frankies handel en wandel in tien verhalen.
51020-58: GRIBOVSKI, VLADIMIR Y. AND RAZDOLGIN, ANATOLY A. - The History of the Russian Navy.
181218-48: GRIEGER, MANFRED E.A. - Volkswagen Chronik Heft 7. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
181218-14: GRIEHL, MANFRED. - Luftwaffe '45 - letzte Fluge und Projekte.
121111-06: GRIEKS. - Vandaag Grieks.
8618-60: GRIENSVEN, AGNES, VAN (VOORWOORD) E.A. - Benedictinessen in Oosterhout. De kloostergemeenschap van Onze Lieve Vrouwe abdij.
271118-02: GRIJPMA, DIEUWKE. - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
25619-36: GRIJZENHOUT, FRANS EN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (RED.). - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
18219-13: GRIMME, HARMANNUS H. E.A. (RED.). - Hellum, een parel in de Woldstreek - 2. Old Nij.
13218-55: GRISCOM, CHRIS. - Angst is bedriegelijk. Over het helen van gevoelens en relaties.
120513-22: GRIT, R. E.A. - 432 - B.I. Opdat wij niet vergeten 7 - 1 R.I. Deel II.
121111-07: GROBAUER, WOFGANG. - Heerlijk koken met vis en zeevruchten. De smaak van de zee ten volle proeven!
281217-29: GROEN, A. - Klederdrachten in Nederland.
10819-19: GROEN, P. - 't Grunneger Zangbouk. Tweede druk van oude en nieuwe Groninger liederen. Deel 1 en 2.
250909-244: GROEN, P.C. E.A. - Landschap en dorpen in Drenthe.
250909-3328: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
6514-10: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - 16e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2011.
250909-2134: GROENBROEK, JAN J. EN VEEN, HARM, VAN DER. - Het volk van Loug en Stad.
15810-14: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - Vergleden tied. Over older worden en dingen dei veurbie goan.
9315-98: GROENBROEK, JAN (RED.). - Vekansieverhoalen.
12316-43: GROENBROEK, JAN. E.A. (RED.). - N Peerd is gain mins.
150611-13: GROENENDIJK, H.A. EN WATERBOLK, H.T. - De Geschiedenis van Westerwolde 7 Urnen en essen.
240910-45: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost- Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.
14820-55: GROENEVELD, JAN. - Gedane zaken. Winkels en bedrijven die uit Puttershoek zijn verdwenen.
10819-25: GROENEWOLD, JOHN EN POTTHOFF, JARKO. - Oud-Stadskanaal in beeld.
240112-26: GROENEWOUD, CO. - Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
190213-07: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin.
15119-03: GROENVELD, S. - Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621.
51020-36: GROESBEEK, J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
8618-61: GROM, BERNHARD. - Religionspsychologie.
040512-27: GRØNDAHL, JENS CHRISTIAN. - Veranderend licht.
280412-20: GRÖNIGER-SCHULTZ, MARIJKE E.A. (RED.). - Leest joe vrij. Verhoalen en gedichten.
25219-28: GRONINGEN, OORLOG. - Groningen in vuur en puin.
4216-94: GRONINGEN. - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
251113-111: GRONINGEN. - Prisma Wegwijzer Groningen.
27920-24: OORLOG GRONINGEN - Hoe Groningen streed. Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940 - 1945.
301011-53: GRONINGEN / GRONINGEN - Stafkaart Groningen.
4920-27: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.  
10918-39: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN. - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen. November 1948.
4920-26: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.  
8618-48: COMPACT PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Compact Provincie Atlas. Groningen.
4419-22: ACADEMIEFEESTEN GRONINGEN. - Groninger Academie-Feesten 1850. Convoluut.
21917-37: GRÖNINGER, HERMANN. - Rütenbrock und die umliegenden Moorkolonien nebst Aufzeichnungen und Sagen über einen Teil des Kreises Meppen und des angrenzenden Hollands.
281217-05: GROOM, WINSTON. - Storm over Vlaanderen. Triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918.
271017-48: GROOMS, JAMES A.O. - Suzuki 1500 Intruder/Boulevard C90 1998-2007. Service - Repair. maintenance.
151212-25: GROOT, GERTJAN, DE. - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse indusrie (1850-1940).
4216-96: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Onder klokslag van Oetwier.
250909-2420: GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE (EINDRED.). - Garsthuizen rond het Binhoes.
250909-895: GROOT, PIETER, DE E.A. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete Elfstedengeschiedenis!.
250909-4370: GROOT, ANNEMIEK, DE EN HOUTEN, BERT, VAN. - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe.
250909-1848: GROOT, L.W. DE. - Grunneger laand. 50 Grunneger stukjes.
18319-24: GROOT, BEREND, DE. - Retour Uithuizen.
290812-42: GROOT, B. DE. - De Anabaptisten. Nonconformisten in de zestiende eeuw.
21313-26: GROOT, PIETER, DE. - Ha, die Rients! Rients Gratama veertig jaar op de planken.
51020-42: GROOT-VAN DER MEULEN, CORRIE, DE. - De kom van Ommen 1938-1947. Jeugdherinneringen van Corrie de Groot-van der Meulen.
301018-12: GROOT, EDWARD P. DE. - Per mailboot naar Amerika. Vijftig Jaar Noordatlantische Passagiersvaart onder Nederlandse Vlag.
91113-63: GRONINGEN / GROOTEGAST. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Grootegast.
6214-24: GROOTHEDDE ALEX EN HAVERMANS, JOS. - Samson. Het verhaal van de leeuw.
20419-37: GROSEAN, H.G. - Het nieuwe boek der uitvindingen.
61218-41: GROSFELD, FRANS EN MICHON, YOLANDA (EINDRED.). - Verhalen uit het Oosten. Een bonte verzameling over het lieve leven van Almelo tot Winterswijk.
050219-31: GROSSMANN, DAVID. - Jij bent mijn mes.
18219-14: GROTE, HERMAN. - Kleurrijke gasten in 1922. Een familie uit Uithuizen ontvangt bezoek van een Oostrijkse kunstschilder.
011110-42: GRUBER, ELMAR R. EN KERSTEN, HOLGER. - Het Kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
20419-34: GRUN, ANSELM. - Het kleine boek van het goede leven.
27920-46: GRÜN, ANSELM. - Het kleine boek geluk.
25618-44: GRUN, ANSELM. - Een jaar met Anselm Grun. Wijsheid en geloof voor elke dag.
31318-42: GRÜN, ANSELM EN RIEDL, GERHARD. - Mystiek en eros.
21917-26: GRUNBERG, ARNON. - Huid en haar.
101210-46: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
101210-32: GRUNBERG, ARNON. - Amuse - Gueule. Vroege verhalen.
101210-31: GRUNBERG, ARNON. - De Joodse messias.
250909-4294: GRUNBERG, ARNON. - Omdat ik u begeer. Brieven 2001 - 2007. Bezorgd door Mark Schaevers.
71213-08: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
111116-31: GRUNBERG, ARNON. - Tirza.
10317-10: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
51015-48: GRUNNEN, HENNY. - Stil schoeven loaten.
250909-1967: GRUNNEN, HENNY E.A. - Nog n stieg vertelsterkes.
18214-28: GRUNNEN, HENNY. - 't weer is bie reuten.
25616-32: GRUNSVELD, JAN ERIK. - Per ATO en spoor. 20 jaar omstreden autobushistorie.
4216-52: GRUPSTRA, MARTEN F. E.A. (RED.). - 7e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried.
130310-33: GRUYTER, JOS. DE. - De Haagse School. Deel I en II.
250909-4408: GUÉPIN, JAN PIETER. - Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven.
250909-1937: GUIKEMA-SMIT, FIEN. - Licht en donker.
8920-11: GUILLOT, DICK J.H. - Twee dichters op de uitkijk.
15617-29: GUILLOT, DICK J.H. - Oom Jacob of de brugwachter. Korte verhalen.
170620-45: GUISE, E.J. - Kleine reparaties in de huishouding.
250909-5628: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker.
13918-14: GUNARATANA, HENEPOLA. - The Path of Serenity and Insight. An Explanation of the Buddhist Jhanas.
050113-12: GUNDY JONES, DOROTHEA, VAN. - Het sojabonenboek. Koken met soja. Meer dan 300 gezonde recepten met sojabonen of sojaprodukten.
250909-5738: GUNSTON, BILL. - ?s Werelds belangrijkste passagiers lijnvliegtuigen. Toestellen in dienst bij de burgerluchtvaart.
291111-18: GUSOV, SASHA. - Locusts. Images of a plague.
250909-36: GUSSOW, MEL. - Conversations with Stoppard.
250909-5881: HAAGSMA, JACOB EN SNIJDER, ROEL. - Oerol. Terschelling als podium.
240910-207: HAAIJEMA, ANDRIES, STULP, ERIKA E.A. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars.
271218-50: HAAK, RUUD. - Kippen. Rassen - voeding - verzorging.
10819-52: HAAK, KEES. - Cees Cupido vertelt. Terschellinger koeienboer in hart en nieren.
250909-4807: HAAK-TAGGENBROCK, H. TH. VAN E.A. (RED.). - Recht in het hart van Haarlem.
250909-3320: HAAK, JOOP VAN DEN. - Bak-ker-tje deeg en de draai-mo-len.
070120-27: HAAKMA TRESLING, T. - Memorie van regte, over de overzetting van eigendom bij beslag over een ondeelbaar vast goed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats.
070120-28: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het recht van beklemming in het Departement van Stad en Landen van Groningen.
070120-26: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het regt van beklemming.
2719-06: HAAKSMA, HANS. - Van Riessen, filosoof van de techniek.
12316-98: HAAKSMAN, E. E.A. - A.P. Veenkamp.
25219-24: HAAN, K.B. DE. - Groepsfotoboek over de dorpen Westerlee / Heiligerlee.
250909-5728: HAAN, E. DE. - Beschouwingen over zeetaktiek.
121009-15: HAAN, LEO J. DE. - Overheid en regionale integratie van de savanne in Togo 1885-1985. Infrastructuur, marktintegratie, arbeidsmigratie en lokale bestaanswijze.
250909-2425: HAAN, K.B. - Westerlee-Heiligerlee.
250909-2723: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.). - K. ter Laan 8 juli 1961.
250909-809: HAAN, TJ. W.R. DE. - Rondom de kliffen. Volksfantazieën uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
250909-5256: HAAN, TJAARD, DE. - Onze Volkskunst.
231109-39: HAAN, RON, DE. - Minder is Meer. Fred Delfgauw 25 jaar theatermaker.
9315-130: HAAN, K.B. - De klokkengieters Van Bergen. Van Midwolda naar Heiligerlee 1795 - 1980.
250909-16: HAAN,, TJ. W.R., DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur.
4914-12: HAAN, ALBERTJE, DE E.A. - Van kracht tot kracht 1893-1993. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Boornbergum / Kortehemmen en omstreken.
220310-116: HAAN, TJ.W.R. - Stem van het Noorden. Verzen en voordrachten.
220310-117: HAAN, TJAARD W.R. DE. - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
240112-06: HAAN, TJ. W.R. DE. - Groningen zingt. Beschouwingen over een provincialen liederenschat.
220310-67: HAAN, K.B. - 135 jaar lager onderwijs in Heiligerlee.
17918-45: HAAN, AD C. DE (RED.). - Roeiend redden. Het roeireddingswezen van Texel tot Rottum.
15518-50: HAAR, D. VAN DER. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect.
250909-4097: HAAR, JAN TER. - Burgwal 89.
7814-54: HAAR, G. VAN DER (SR, EN JR.). - Genealogie van het Veluws Geslacht Van de Haar Van Essen ca. 1700-1983.
18217-30: HAAR, JAAP TER. - Saskia en Jeroen kattenkwaad.
30313-10: HAAR, D. TER. - Onze vlinders.
1613-27: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN. - Op proatstoul.
19913-104: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Oabeltje Omzwinder. Een bundel schetsen.
250909-1998: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Hoppersvolk.
250909-1977: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - In hörn van heerd.
231011-80: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Spindroaden. Schetsen.
020320-28: HAAS-OKKEN, TITIA K.E. DE. - Uit het Groninger volksleven.
20420-13: HAASSE, HELLA S. - Een handvol achtergrond. Parang Sawat. Autobiografische schetsen.
91113-06: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
141117-51: HABERMEHL, NICO. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor satdhouder Willem V en Koning Willem I.
12316-08: HABETS, JACQUELINE E.A. (RED.). - Proefsleuven. Schetsen van de Drentse archeologie.
19615-195: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard.
10813-31: HACHMER, HENDRIK. - Met de groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart.
080310-18: HACHMER, HENDRIK E.A.. - Veenkoloniale Volksalmanak 17, 2005. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-30: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 19, 2007. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
26718-20: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 20, 2008. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
290812-04: HACHMER, HENDRIK E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 15, 2003. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
16118-41: HACK, CHRISTINE. - Geloof jij het nog? het nieuwe denken in het oude licht.
101017-06: HACK, HENK. - Mensen en monumenten in Eelde.
8319-18: HACQUEBORD, LOUWRENS. - Wildernis, woongebied en wingewest. Een geschiedenis van de poolgebieden.
250909-2718: HACQUEBORD, L. EN HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
10718-01: HADDERINGH, JENT E.A. - 150 jaar Gasselternijveenschemond 1839-1989. Een terugblik.
250909-2530: HADDERS, G. - Leekster Schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu.
25520-03: HADDON, MARK. - The curious incident of the dog in the night-time.
140110-14: HADEWICH. - Vingers van glas. Gedichten.
250909-4014: HADLEY, G. - Linear Algebra.
301011-25: HAERSMA BUMA, BERNARD, VAN. - Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk.
27920-29: HAERSMA BUMA, SYBRAND, VAN EN PASMA, FRANS. - 100 jaar nieuwbouw. Aegir's botenhuizen 1888-1988.
9315-48: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland. Sint Gertrudiskerk, Workum.
250909-1155: HAFFNER, SEBASTIAN. - Manfred Pawlak, Herssching, z.j.
051010-31: HAGE, R.C. EN DE VEY MESTDAGH, J.H. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
250909-310: HAGEDOORN, JAAP. - Overdracht van meer dan letters... Van Gorcum 1800-2000.
251113-03: HAGEDOORN, T. - Leevms-spul. `n bundel Grönneger verskes.
031109-36: HAGEN, AERNOUT EN BERTHEUX, MAARTEN (TEKST). - Marie-Jose Robben. Schilderijen 1985-2002.
250909-2110: HAGEN, JELLE. - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968.
10520-11: HAGEN, HANS. - Verkocht.
22117-09: HAGOORT, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe.
301011-31: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan?
71213-116: HAHN, A. E.A. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
23320-19: HAIKENS, JAN. - 'n veurjoarsdag. Spul van licht en schare in drei bedrieven deur 5 heren en 3 doames.
250909-1843: HAIKENS, JAN. - Knuterwaark. Grunneger Riemsels.
27920-18: HAJEMA, LUUK. E.A. - Mussengang. Het leven in een Gronings studentenhuis deel 5.
231011-07: HAJEMA, LUUK. - De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001.
30315-21: HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Een postmoderne zedenschets.
090117-30: HAK, D.H. E.A. (RED.). - Sociologische verkenningen van het noorden. Verslag van het onderzoek onder lezers van het Nieuwsblad van het Noorden in 1988.
250909-4391: HAKHOLT, UBBO-DERK. - In grensgebieden. Gedichten.
20420-07: HAKS, FRANS. - Een calculerende terriër. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986 / 31 december 1995.
181119-17: HAKS, DONALD. - Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven.
250909-4364: HALBERTSMA, H. - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografische-historische benadering. Deel I: atlas en II:tekst.
27920-12: HALBERTSMA, MARLITE EN ULZEN, PATRICIA, VAN. - Steden vroeger en nu. Een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Europese stad.
27218-44: HALL, M.C. VAN E.A. - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-1948.
311019-18: HALL, ALFRED, VAN. - Verloren man. Terugvechten door tranen heen.
250909-5897: HALLEMA, A. - Scheld- schimp- en spotnamen voorheen en thans.
250909-5206: HALLEN, ERNEST, VAN DER. - Op eigen grond.
250909-3756: HALLIWELL, LESLIE. - Double take and fade away. Halliwell on Comedians.
3417-24: HALMA, JAAP T. E.A. - Straatnamen, hoe verzin je ze. Straatnamen van Skarsterlân en hun betekenis.
151214-03: HALSBERGHE, G.H. EN HALSBERGHE, G. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
180912-07: HALSEMA, G. VAN E.A. (RED.). - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
250909-4398: HAM, ALBERT, VAN. - Spinsels.
250909-4685: HAM, WILLEM, VAN E.A. - Ter ere van De Maagd.
9315-131: HAM, J.C. VAN EN ROMMERS, G.M. - Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren 1959-2009.
27713-19: HAM, MARION, VAN E.A. - God tussen ons Amsterdammers. Een terugblik op de eerste Amsterdamse Sacramentsprocessie sinds 1578.
2919-24: HAM, WILLEM, VAN DER. - Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken.
250909-4931: HAMBURGER, E. E.A. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.
250909-2209: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen. Alsmede algemene oorlogsmonumenten waarop joodse namen voorkomen.
21917-22: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen.
250909-5718: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Afrika.
250909-5751: HAMEETEMAN, C. - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
251016-11: HAMEL-VAN BERGEN, JOSÉ E.A. (SAMENSTELLING). - Nederlandse Hervormde Gemeente van Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 150 jaar kerkgeschiedenis. Jubileumuitgave 1841-1991.
301011-78: HAMELINK, M.L. EN SCHROOR, M. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van een halve eeuw overspannen.
13318-08: HAMILTON, MARK. - Neothink. Superpuzzle.
080310-40: HAMILTON, HUGO. - De verdwijntruc.
13318-07: HAMILTON, MARK. - Neothink. Inner-Circle Secrets.
2315-48: HAMMACHER, A.M. - Phantoms of the imagination. Fantasy in art and literature from Blake to Dali.
051010-40: HAMMANN, PETER. - Een brede, machtige stroom… 125 jaar Nelissen / Van Egteren / Wilma Nelissen Van Egteren.
3915-27: HAMMER, PATRICIA RILEY. - Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst.
25118-39: HAMMERSFAHR, PETRA. - De zondares.
3218-28: HAMMERSFAHR, PETRA. - De bazin.
26316-18: HAMMILTON-WILLIAMS, DAVID. - Waterloo new perspectives. The Great Battle Reappraised.
250909-2326: HAMMING, I. - De kerk te stad en lande. (onderstrepingen)
14820-20: HAMMING, I. - Loppersum in oude ansichten deel 1.
25619-28: HAMMING, I. - Loppersum in oude ansichten deel 2.
18319-20: HAMSTRA-VOS, G. - Op aigenaarfde grond. Toneelspul in 4 bedrieven.
23320-20: HAMSTRA-VOS, G. - Zowoar as ik Jan Diekstroa hait! Bliedspul in 3 bedrieven.
250909-3452: HANA, W.F.J. - Klokken.
151212-21: HANDY, CHARLES. - The Elephant and the Flea. Looking backwards to the future.
20919-02: HANEVELD, G.T. E.A. (SAMENSTELLERS). - Hoog-Hullen werkt... al 100 jaar. 1891-1991 Nieuw Hoog-Hullen 100 jaar verslavingszorg.
17418-29: HANEVELD, G.T. - Zandloper, zeis en pierlala. Symbolen van de dood in (volks)kunst en cultuur.
28514-04: HANLON, REDMOND O'. - Naar het hart van Borneo.
151212-04: HANNAH, KRISTIN. - Het meer van herinnering.
250909-3631: HANNEMA, FR. - Gerard Terborch.
250909-1559: HANRATH, JOH. J. E.A. (SAMENSTELLERS). - De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland. Een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland.
180113-24: HANSEN, W. EN STEENHUIS, PAUL. - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwarte schaap
250909-5697: HANSEN, HANS JÜRGEN EN WUNDSHAMMER, BENNO. - Onder volle tuigage. Windjammerparade.
250909-2: HÄNTZSCHEL, HILTRUD. - Brechts Frauen.
250909-3863: HANZAK, JAN EN FORMANEK, JIRI. - The illustrated encyclopedia of birds.
9517-21: HARDEMAN, HENK. - Tulekantpatronen. 50 kanten met uitneembare patronen.
12719-04: HARDENBERG-ENSING, ANNIE (SAMNESTELLING). - Verhalenboek van Yde-De Punt en omgeving.
290812-37: HARDER, HERMAN E.A. (RED.). - Kamper Almanak 2008. Cultuur Historisch Jaarboek.
300311-05: HARDIE, MARTIN. - English coloured books.
250909-677: HARDING, NICK. - Secret societies.
250909-4432: HAREN, ELMA VAN. - De wiedeweerga.
20919-36: HARENBERG, JAN. - Kastelen in Oost-Gelderland.
25618-45: HARINCK, GEORGE (HOOFDRED.). - Christelijke Encyclopedie deel I, II en III.
14415-03: HARING, BAS. - Voor een echt succesvol leven.
51020-05: HARING, BAS. - De ijzeren wil. Over bewustzijn, het brein en denkende machines.
23814-23: HARING, BAS. - Kaas en de evolutietheorie.
26917-222: HARLAAR, MARTIN. - Focus op Vlieland.
27218-50: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling kijkt naar u uit. Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd door Cos Swart, 1930-1960.
27218-51: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling Vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
250909-392: HARMS, N. E.A. (RED.). - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen.
250909-2827: HARMSEN, GER, KARSTEN, LUCHIEN EN SCHOLTEN, CECIL. - 100 Jaar Meiviering in Groningen.
250909-1177: HARRIS, HELEN. - Industrial Archaeology of Dartmoor.
250909-5395: HARRISON, NOELLE. - Beate Beatrice.
25118-16: HARRISON, HAZEL. - Aquareltechnieken. Een overzicht van technieken voor aquarel, gouache en acryl.
16720-34: HART, MAARTEN, 'T. - Maria Magdalena.
6720-44: HART, MAARTEN, 'T. - Dienstreizen van een thuisblijver.
281219-07: HART, MAARTEN, 'T. - Het dovemansorendieet. Over zin en onzin van gewichtsverlies.
181119-42: HART, MAARTEN, 'T E.A. - Pictura Nova.
250909-4573: HARTEN, H. VAN E.A (RED.). - Vier glazen. Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-1961.
101114-44: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN. - Jan Menze van Diepen Stichting. Schets uit de collectie topografische kaarten en prenten.
25710-15: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkerfamilie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
23717-01: HARTHAN, JOHN. - Books of Hours and their owners.
250909-2753: HARTHOLT, GOSSE E.A. (RED.). - 50 jaar DSW stad Groningen 1954-2004.
220512-53: HARTKAMP, A. EN POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld.
250909-5213: HARTLEY, ELIZABETH. - A handbook for commissioners.
22217-08: HARTMANN, HANS. - Der Totenkult in Irland. Ein Beitrag zur Religion der Indogermanen.
250909-4840: HARTOG, L., DEN E.A. - Mifano 50.
21018-36: HARTOGH, J.M. (ED.). - L. Smit & Co's. Internationale sleepdienst (International tug and salvage servide).
4216-54: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
311019-08: HARTSEMA, DAVID. - Het schip van Ternuten. Verskes veur lutje kiener en groten.
9517-14: HARTSEMA, DAVID. - Van vroeger en later.
250909-1861: HARTSEMA, DAVID. - Grunneger Pertretten. Verhoalen.
25613-19: HARTSEMA, DAVID EN MOLLEMA, WIM. - Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de Bodediensten.
231011-83: HARTSEMA, DAVID. - Boetendieks en binnendieks.
12316-149: HARTSEMA, DAVID. - De Marne.
15815-27: HARTWIG, EDWARD. - Photo-Graphics.
22117-63: HASSELT, S. VAN. - Dou de wereld nog mooi was. Noageloaten gedichtjes van Simon van Hasselt.
12719-53: HATCHER, CHRIS EN HIMELSTEIN, PHILIP. - Handboek Gestalttherapie.
120511-69: HATJE, URSULA (RED.). - Gaade?s stijlenboek. Van de Antieken tot heden.
300311-12: HAUER, JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
250909-3639: HAVEMAN, MARIETTE E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen. Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
191113-44: HAVER, JOZEF, VAN. - Voor u, beminde gelovigen. Het Rijkse Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950.
19913-123: HAVERKAMP, OKKE. - Gaasterland. Het schone Zuid-West Friesland bezien met `Hollandse ` ogen.
250909-121: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
12316-27: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Derde deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Friesland.
12316-99: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Tweede deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Groningen.
101017-07: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Drente. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
10918-33: HAVIK, P.W. - Bouwkunst in Haren. Rijksmonumenten in de gemeente Haren.
4216-06: HAVINGA, J.L. - J. Carmiggelt - architect Hoogeveen.
281119-03: HAVINGA, J.L. - Hoogeveen toen en nu. De ontwikkeling van veendorp naar provinciestad.
19913-163: HAVINGA, JAN L. - Hoogeveen en de PTT.
5520-22: HAWINKELS, PÉ. - Autobiografische flitsen en fratsen.
130420-31: HAYES, TERRY. - Ik ben Pelgrim.
18619-54: HAYES, DAVID. - Het verdwenen squadron. Op het spoor van twee bommenwerpers en zes gevechtsvliegtuigen, ingekapseld in het ijs van onherbergzaam Groenland gedurende meer dan vijftig jaar.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
10918-02: HAZEU, WIM. - Marten Toonder. Biografie.
71213-94: HAZEU, WIM. - M.C. Escher. Een biografie.
250909-5662: HAZEWINKEL, ABRAHAM C. - Handleiding om op verschillende wijzen de Breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door waarnemingen aan de Zon of Starren.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
23814-11: HEAVEN, ROSS EN BUXTON, SIMON. - Duisternis belicht. Spiritueel ontwaken in de duisternis van meditatie.
21917-24: HECKER, W. - Dichtregelen ter opening der reunie van oud-studenten der Groningsche Hoogeschool den 16 September 1889 uitgesproken door W. Hecker.
090117-12: HEECKEREN, E.C. VAN. - Hattem in oude ansichten.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
170112-60: HEERDING, A. - Cement in Nederland.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
51020-06: WERKGROEP OUD-HEERENVEEN. - Oud Heerenveen vanuit de lucht.
4216-155: HEERES, J.E. - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Eene bijdrage tot de geschiedenis de provincie Groningen.
27920-30: HEERING, AART. - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
250909-950: HEEROMA, K. EN MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
14520-27: HEEROMA, K. (RED.). - Westerwolds, een verkenning.
28514-193: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en streektaalkunde van Oost-Nederland.
020320-03: HEES, R. VAN E.A. - Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Hoogeveen. Gedenkboek 1896-1921.
15617-41: HEESEWIJK, RIEN, VAN. - Bloedprocessies in Brabant.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
6218-08: HEGGE, R.H. - Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen. Geschiedkundige aantekeningen betreffende het katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. - Schelden, schelden dut nait zeer.
15617-48: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude veehouderij.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
15617-49: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude ambachten.
181119-19: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Lutje Derk. Proatjeboksem.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
25618-10: HEIDEMA, K. - In Slogter staet 'n Huys. De geschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren.
1619-30: HEIJ, JAN JAAP (RED.). - Georg Rueter 1875-1966.
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
5118-41: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
21317-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3, tweede boek.
26315-04: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Movo Tapes.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
12318-14: HEIJDEN, A.E.TH. VAN DER. - Tomio.
4920-13: HEIJDEN, CHRIS, VAN DER. - Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
5116-53: HEIJDEN, W.J. M V.D. - Berlicum. Zwerftocht door het verleden. De beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven. Deel 1.
131211-24: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van Katholiek Groningen. Bij het honderdjarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen 1836 - 1936.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
8618-45: HEIJDEN-BIEMANS, G. V.D. E.A. - Tien jaar vriendschap in kant. Kantpatronen uit vele landen.
250909-2844: HEIJDENDIJK, JACOBIEN. - Pythagoras. Hoe stadsvernieuwing en restauratie samen gaan.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
21018-38: HEIJKOOP, COR. - Averij voor Terneuzen. Twee eeuwen scheepscalamiteiten om en nabij Terneuzen.
31017-07: HEIJKOOP, JUSTIA. - Werelds Speksteen.
301018-72: HEIJKOOP, COOUWEHAND, NICO J.R. - D'n Wasschappelsen Engel. Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
281119-04: HEIJS, S.L. E.A. - 40 Jaar Gereformeerd Onderwijs Assen 1951-1991.
18219-29: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN . - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875-1940.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte.
15617-18: HEIM, MICHAEL EN NOSKO, WERNER. - De Otztal vervalsing. Analyse van een archeologische schijnvertoning.
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
180912-22: BEKENKAMP. HEIN. - Haren. ?Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen tot gij binnen zijt?
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
10215-37: HEINZEL, HERMANN E.A. - The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
250909-4916: HEISER, P.C. (RED.). - Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
250909-1193: HEISSIG, W. - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
270909-4: HEKKEMA, HERMA. - De entree van de stad-Groningen.
25520-02: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
27117-06: HEKKEMA, HERMA (RED.). - Lost Space
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
17918-24: HEKKEMA, HERMA EN OVERBEEK, RITA. - Art Nouveau-Architectuur in Groningen.
61218-19: HEKKER, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en hun betekenis).
25520-42: HEKKER, R.C. - De Noord-Hollandse Stolphoeve.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
251016-177: HEKMAN, J. (SAMENSTELLER). - G.V.A.V.-Rapiditas 1921-1951.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk.
19913-56: HELDER, BINDERT. - Grijpskerk in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Gaarkeuken, Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl en Visvliet.
10919-51: HELFFERCICH, WILLEM. - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht.

Next 1000 books from Bladzij 20

10/27