Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
10918-47: DOEDENS, ALBERT. - Albert Steenbergen. Door het kleine bekoord.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
101218-25: DOESBURG, H. E.A. - Gedenkboek Hengelvereniging Gruno 1911 - 1986.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van ItaliŽ.
10718-08: DOHMEN, JOEP EN BAARS, JAN (RED.). - De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom.
150912-02: DOLK, W. - Leeuwarden in oude ansichten.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
17418-11: D÷LL, MICHAELA - Het Antioxidantenwonder.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
12714-45: DON, PETER. - Voorne-Putten. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
10317-17: DONALDSON, STEPHEN. - Mordants nood. Deel 1. De spiegel van haar dromen.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
27117-13: DONGCHU, HU. - The way of the virtuous. The influence of art and philosophy on Chinese garden design.
10417-26: DONGELMANS, MARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
150411-43: DONGEN, AD, VAN EN DIJKEMA, JAN. - Bedum door de jaren heen.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
191118-23: DONGEN, AD, VAN. - Hoogkerk veranderd gezicht 1900-1982.
22117-99: DONGEN, AD VAN. - Nostalgisch gezicht Winsum e.o. Elf dorpen in het verleden.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
140910-29: DONKEL, HAN. - Het praktische bonsaiboek.
20419-29: DONKER, MARTIN E.A. - 40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV.
050219-12: DONKERS, HENK. - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
17418-05: O'DONNELL, KEN. - Raja Yoga. New beginnings.
10119-53: DONSELAAR, J. VAN E.A. - Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elseviers Antiek Jaarboek 1982-83.
23715-02: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle? 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
19618-24: DOORN, P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in 't Zandt. De Wegwijzer.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het wasÖ..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
301018-08: DOORN, MAARTEN, VAN E.A. - Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag en de Hagenaars.
28818-11: DOORNBOS, W.G. EN ELEMA, P.J.C. - 14. Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
28818-08: DOORNBOS, W.G. - 2. Groninger repertorium van familiewapens. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 1900.
13318-22: DOORNBOS, W.G. - Parenteel Sap. Een schippers- en handelsfamilie uit de VeenkoloniŽn in de achttiende eeuw.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665 ?1688.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
22718-14: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
28818-02: DOORNBOS, W.G. - 17. Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810 deel I.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
28818-13: DOORNBOS, W.G. E.A. - 28,Lidmatenboek van de gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660
4119-22: DOORTEN, B…. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt.
16118-30: DORGELO, WILLEM JAN. - Albertus Anthoni Hinsz, Orgelmaker 1704-1785.
27918-23: DORP, A.C. VAN (SAMENSTELLER). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar rederij Theodora.
151211-04: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
130912-15: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.
11113-18: DOTINGA, JAN. - Fan wurden oermansk.
30313-06: DOTTINGA, JAN. - Fan bern, klunkoek en tsjerken. Stikjes ut De Stim fan Fryslan.
250909-4452: DOUBEK, KATJA. - Eerste hulp voor geliefden. Hoe je de relatie met je grote liefde leuk houdt.
250909-1364: DOUBEK, KATJA. - Lexicon van de belangrijkste aanslagen.
16913-22: DOULATABADI, MAHMUD. - Zonder soloetsj.
011110-09: DOUMA, TH. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VIII.
25613-34: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen.
12316-207: DOUMA, JAN ERNST. - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
250909-1146: DOUMANIS, NICHOLAS. - Italy. Inventing the nation.
250909-3535: DOUROUX, XAVIER E.A. (RED.). - Sylvie Fleury. Identity, Pain, Astral, projektion.
240910-157: DOUWES, L. E.A. (RED.). - 100 jaar H. Scheepstraschool 1894-1994.
12316-40: DOUWES, B.J. - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
3218-07: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
040412-27: DOVEREN, J. VAN. - HooggeŽerd publiek.
231109-51: DOWLING, COLETTE. - De mythe van breekbaarheid. Vrouwen op weg naar fysieke gelijkheid.
16517-08: DOWNHAM, MARIE-CLARE. - Lace for church use.
16317-22: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avonturen van Sherlock Holmes. Deel 12.
16317-23: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avonturen van Sherlock Holmes. Deel 2.
250909-5582: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Geheimzinnige verhalen.
101213-36: DRAAISMA, DOUWE. - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
20117-41: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
22318-42: DRAAISMA, DOUWE. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
29119-10: DRAAISMA, KEES. - Geschiedenis van Roptazijl.
26319-32: DRAAK, J. DEN. - Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Uit overlevering en archief.
13318-21: DRACEA, ANDREI. - Gezond eten en gezond blijven. Zo maakt u uw lichaam minder kwetsbaar.
19615-148: DRACHTEN. - Gids voor Drachten en omstreken.
29119-14: DRAKENBORCH,ARNOLDUS. - "Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk. eenige verbeterde en vermeerderde Lysten der Proosten en Dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een Brief aan den Heer Hoynck van Papendrecht, Aartspriester van Mechelen. "
250909-4058: DREHMANS, PETER. - Gemaskerd land.
250909-4621: DRENT, J. - Hier in het stille veld. 150 jaar Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 1834-1984.
3417-77: DRENT, E. (VOORWOORD). - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
18319-42: DRENT, BERTUS E.A. - Met pennenstreken langs de Dedemsvaart.
8618-12: DRENTH, KLAAS D. - Schemer zal geven wat de dag heeft beloofd. Schrijvers in Haren.
25613-04: DRENTHE. - Herinneringen aan Drenthe.
26718-03: DRENTHEN, JOH. - Smilde. 350 jaar geschiedenis 1633 - 1983.
19615-07: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?
15617-39: DRESEN, GRIETJE. - OnschuldfantasieŽn. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
8917-35: DREWERMANN, EUGEN. - Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja.
241117-58: DREXLER, K. ERIC. - Ongekende overvloed. Hoe een revolutie in nanotechnologie ons leven ingrijpend zal veranderen.
20817-13: DRI, PIETRO. - Pasteur. Van microscoop tot legion d'honneur.
4119-09: DRIESSEN, JOZIEN. - Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden.
4419-35: DRIJFHOUT, H. EN JASSIES, K. - Het Overijsselse volkskarakter.
250909-204: DRIJVER, AB. - Van boekenkist tot beeldscherm. Verleden, heden en toekomst van de bibliotheken op het platteland van Drenthe.
250909-4390: DRIJVER, AB. - Wat wilde ik ook weer zeggen.
18219-22: DRIJVERS, HAN EN OS, HENK, VAN. - Jannes de Vries 1901-1986.
241117-01: DRIMMELEN, WIM, VAN E.A. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
250909-1512: DR÷GE, PHILIP. - Beroep: meesterspion. Het geheime leven van Prins Bernhard.
11413-08: DROSSAARD, WILLEM. - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis. Een kennismaking met het museum en zijn bewoners.
17313-97: TIMMER EN DROST. - Langweer en omstreken. 20 Korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
21018-32: DROST, F. - Dichtbij en toch verweg. Varen op de waddenzee, vroeger en nu, de geschiedenis van de veerdiensten van Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel.
22117-195: DROST, F. - Terschelling bij storm en wantij.
18219-23: DRUBBEL, CEES. - Kijken, strijken en vergelijken. Schilderijen van Cees Drubbel. Een dorpentocht in de gemeente Aa en Hunze.
010811-50: DRUENEN, PETER, VAN. - Geheel gevrijnd met regte trekslag. Geschiedenis van de Rotterdamse steenhouwerij en tegelbakkerij Van Traa 1764-1904.
250909-1469: DRUKKER, BER. (SAMENSTELLER). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
261115-05: DRUKKER, INA EN YKEMA-STEENBERGEN, RIE E.A. - De Hollandse keuken. Handboek voor nationale en streekgebonden gerechten.
8416-04: DRUMMOND, J.C. AND WILBRAHAM, ANNE. - The Englishman's food. A history of five centuries of English diet.
250909-5455: DRYANSKY, JOANNE & GERRY. - Het geluk van Fatima.
91015-36: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
15518-32: DUBBELING, A. TH. EN RAANGS, B. - Winsum-Obergum in oude ansichten.
101117-01: DUBOIS, PIERRE H. EN DUBOIS, SIMONE. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie.
13216-13: DUBY, GEORGES. - De Drie Orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1015-1225.
250909-4947: DUFFHUES, TON. - Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20e eeuw.
10119-39: DUIJF, SUZANNE. - Ultra & Marijn. Een hedendaags sprookje.
040412-02: DUIJVENDAK, MAARTEN EN HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2008.
250909-4337: DUIJVENDAK, M.G.J. EN KOOIJ, P. (RED.). - RUG en regio, balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland.
040412-04: DUIJVENDAK, M.J.G. (EINDREDACTIE). - Gronings Historisch Jaarboek 2000.
23218-21: DUIJVENDAK, M.G.J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Groningen deel I, II en III.
080311-01: DUIJX, TOIN EN LINDERS, JOKE. - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
19816-26: DUIJZER-VAN DIJK, B.W. EN DUIJZER, D. - In der gerechtigheid. Het Nederlands volkslied als lied van bevrijding.
16913-20: DUIKER, K. SELLO. - Het stille geweld van dromen.
170112-59: DUIN, L. VAN E.A. - Architektonische studies 4. Verpakte zakelijkheid. De metrostations van Spijkenisse. / Het stadhuis van Almere. / De compositie van de beurs. / Stadsvilla. Villa of woonblok?
150411-60: DUINEN, G. VAN. - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800 en. deel II. 1800-1954.
17313-01: DUINEN, TONNIS, VAN. [THINEUS]. - ReŁnie en Academiefeest. Schetsen en mededelingen.
010811-38: DUINHOVEN, INEKE EN BLOEMBERGEN, HANNEKE (RED.). - Leven met leukemie.
11419-08: DUINKER-JOUSTRA, NICOLINE. - CalorieŽntabel. Geheel herziene 36e druk.
19615-48: DUINKERKEN, W. - Dorpen in noordelijk Westerkwartier.
4419-03: DUINKERKEN, J. - Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk 1700-1750.
231011-33: DUINKERKEN, W. - Dorpen in westelijk Hunsingo.
22117-100: DUINKERKEN, W. (EINDRED.). - Christelijk Onderwijs in Ulrum 1870-1990.
28514-112: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een Ommelander gemeente.
19615-49: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een gemeente met vier dorpen.
080712-24: DUINKERKEN, W. E.A. (RED.). - De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog.
300311-32: DUINKERKEN, W. - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd.
19615-47: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge - historie van vier dorpen.
251016-104: DUINKERKEN, W. - De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen.
12316-86: DUINKERKEN, W. - De Ommelander kas 1594-1875.
17313-22: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge in beeld.
6519-22: DUISTER, FRANS (INTRODUCTION). - Michael Parkes.
31318-35: DUISTER, FRANS EN GORT, BERT (TEKST). - Monica van Rijn Layers.
61218-47: DUIVESTEIJN, JOHN. - Kijk op de Schilderswijk. Geschiedenis van een arbeiderswijk.
231109-35: DUMAS, CHARLES. - In het zadel. Het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900.
250909-4231: DUMMELEN, INEZ VAN. - !Viva Mexico! Een kroniek.
25616-19: DUNCKER, VEENA E.A. - Een persoonlijk stempel. De Seawolf-collectie, een verzameling 19e- en 20e-eeuws zilver.
271218-30: DUNK, THOMAS H. VAN DER EN ROELL, EVA. - De eerste prijs. Twee eeuwen stadhuis van Groningen. De eerste Nederlandse architectuurprijsvraag en de bouw van het ontwerp van Husley.
15417-51: DUNN-MASCETTI, MANUELA. - Heiligen.
25616-31: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W. - Rijden door Rotterdam. 100 jaar Rotterdams openbaar vervoer in foto's 1877-1977.
6519-46: DUPARC, H.J.A. - De Amsterdamse paardetrams.
25219-52: DUPARC, H.J.A. E.A. - Paardetrams in het centrum en het zuiden van Nederland.
4419-49: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W. - Van Pier tot Vliet. 117 jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864-1981.
311016-12: DUPLEIX, JILL. - Totally simple food. Meer dan 200 gezond no-nonsense recepten.
20817-26: DUPONT, JEAN-CLAUDE. - Charcot. De verovering van het brein.
8416-42: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten.
20817-45: DURIS, PASCAL. - Linnaeus. De ordening van plant en dier.
250909-4027: DURLACHER, JESSICA. (RED.) - De olifant & het Joodse probleem. Nieuwe verhalen over jodendom, antisemitisme en de erfenis van de oorlog.
151211-17: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
18818-53: DURRANT, A.E. - Lokomotip Uap. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
6218-11: DUSSEN, BARBARA, VAN DER. - Tammo de Ticheljongen. Winsum, 1907.
281117-20: DUTILH, U.J. E.A. - Jan Beins 20 oktober 1913 - 12 mei 1970.
250909-834: DUURSMA, SWAANTSJE. - Reiden oan Ďe stream. Fersen.
250909-2990: DUURSMA, JAN. - Woningbouw in Groningen 1978-1993.
51015-150: DUURSMA, JAN EN GEEST, JOOSJE, VAN. - Sociale woningbouw in de stad Groningen 1850 - 1994. Door vlijt en Spaarzaamheid Met moed uit niet getoogen.
250909-4242: DUYVESTEIJN, NICO. - Nagalm.
250909-2124: DWINGELEN, BERT K. VAN. - Een jaar streeknieuws in beeld. Onvergetelijke momenten uit Westerkwartier en Noordenveld, vastgelegd in een bonte verzameling fotografische herinneringen aan het jaar 1985.
250909-4455: DYER, WAYNE. - Het heft in eigen handen. Naar een krachtiger persoonlijkheid, naar een bewuster leven.
250909-4471: DYER, WAYNE. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer funcioneren.
23717-11: DYKSTRA, WALING. - De silveren rinkelbel. In wonderlike skiednis ut de leste helte fen de achttsiende ieu.
30313-02: DYKSTRA, KLAES. - Lyts hanboek fan de Fryske literatuer.
16517-09: EARNSHAW, PAT. - Lace in fashion. From the sixteenth to the twentieth centuries.
29917-22: EARNSHAW, PAT. - The identification of Lace.
21018-33: EASTLAKE, KEITH. - Grootste scheepsrampen van deze eeuw.
250909-3411: EATON, FAITH. - Poppen in kleur.
250909-2400: EBBENS, H.D. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
61115-17: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogsish Jaarboek. Jaargang 3, 1996.
61115-20: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 6, 1999.
250909-2379: EBBENS, H.D. EN MANSHOLT, D.R. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
31518-48: EBBINGE WUBBEN, F.A. EN EBBINGE WUBBEN, C.H. - Staphorst / Staphorst en Rouveen.
250909-1103: EBELING, RUDOLF A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I Namenverzeichnis.
26718-08: EBELING, R.A. - Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik.
19913-209: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
15810-17: EBELS, F.E.H. - Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942. Geschiedenis der Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-3080: EBELS, E.B. E.A (RED.). - Gedenkboek Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
22217-07: EBELS-HOVING, B. - Byzantium in westerse ogen 1096-1204.
270909-173: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
250909-5330: ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. - Zij noemde zich Tarzan.
25219-30: ECK, J. VAN E.A. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Winterswijk.
2114-20: ECKERSLEY, GLENNYCE S. - Gered door engelen. Ware engelenverhalen en bijna-doodervaringen.
12318-07: ECO, UMBERTO. - Baudolino.
12318-06: ECO, UMBERTO. - Het eiland van de vorige dag.
170113-14: ECO, UMBERTO. - De begraafplaats van Praag.
15518-54: EDE, BIES, VAN - Doodstil.
17918-11: EDE, CHRIS, VAN. - Polen tussen twee polen. Indrukken uit een land in tweestrijd.
250909-5459: EDGARIAN, CAROL. - Laat de eufraat spreken.
8618-44: HOUTING. EDWARD. - Historie in steen. Gevelstenen in de stad Groningen.
250909-1172: EDWARDS, I.E.S., JAMES, T.G.H. EN SHORE, A.F. - A general introductory guide to the Egyptian Collections in the Brititsh Museum.
250909-4139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
250909-1515: EEGHEN, I.H. VAN. - De Gilden. Theorie en praktijk.
231109-28: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832) Gronings dokter, Amsterdams ?kassier?.
251016-34: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Eerste en tweede deel.
5217-29: EEKHOUT, ANNE. - Dogma.
270909-130: EELSSEMA, W.J. - Annao komt oet stad! ín Maaljoagerei in ain bedrief.
250909-1948: EELSSEMA, W.J. - Wonderpillen. Bliespul in ain bedrief.
3417-51: EELSSEMA, W.J. - Geluk komt vroeg of laat. Roman uit het Groningerland.
22115-01: EEMEREN, G. VAN EN WILLAERT, F. (RED.). -
300113-30: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DER. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van
11419-29: EERLAND-ADAM, NETTY. - Eerland Lekkerkerk, 100 jaar transport over water (1898-1998). Geschiedenis van een familiebedrijf.
250909-5016: EERZAMEN, F. DEN. - Het eiland Goeree. Geschiedenis, volksleven en taal.
250909-5238: EEUWE, MAX EN KMOCH, HANS. - Groningen 1946. Het Staunton Wereldschaaktoernooi.
250909-906: EFD…E, RIA. - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
250909-933: EFD…E, RIA. - Patrimonium 75 jaar Woningstichting.
9315-47: EFD…E, RIA - Een baken voor zuiver water. Watertoren, Sneek.
090611-30: EGELIE, GODFRIED C.M. - Wegkruisen in Limburg.
250909-1302: EGGEBRECHT, ARNE. - Het oude Egypte. 3000 jaar geschiedenis van het rijk der faraoís.
240113-10: EGGELS, ELLE. - Het huis van de zeven zusters.
260312-137: EGGENS, ALBERT. - Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
101117-27: EGGERAAT, JOHAN EN WOBBES, REINT. - Enige historische schetsen van het dorp Huizinge. Verlucht met enige foto
25118-24: EGGERS, DAVID. - Zeitoun.
040111-28: EGGINK, J. - Album en gedenkboek der Nederlandsche Posterijen.
250909-5375: EGOLF, TRISTAN. - Rokje en de viool.
5116-02: EIJCK, JAN, VAN. - Filosofie: een inleiding.
2517-45: EIJK, TOON, VAN. - Ontwikkeling en arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika. Het belang van gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling.
180111-66: EIJK, INEZ, VAN. - Het totale taalboek.
7913-12: EIJK, P. VAN DER. - Naar het hiernamaals - en terug. Verslag van bijna-dood-ervaringen.
250909-1930: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Lange lange riege Twaalm is gain stiege. Verhoalen.
250909-1842: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - De Wolvenjoager en aandere verhoalen.
23715-33: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Gedenk dan het donker niet. Gedichten.
080311-29: EIKEMEIER, DIETER EN GOOCK, MICHAEL. - Getanzte Karikaturen. Traditionelle Maskenspiele in Korea.
250909-3590: EISENSTAEDT, ALFRED. - People.
250909-4345: EKHART, JAAP (RED.). - Een liefde, een oorlog. Twee geliefden en hun briefwisseling uit 1942.
250909-1707: EKHART, JAAP. - Van Groningen tot OekraÔne. Verslag van een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
29119-41: EKHART, JAAP EN NIJMAN, RUDMER. - Anno Smith, keramist. De grote gevelversierder.
5118-39: EKKART, E.O. - Portret van Enkhuizen in de gouden eeuw.
141210-02: EKKART, RUDOLF E.O. (INLEIDING). - Edition Tiessen 1977-1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
260211-26: EKKART, R.E.O. EN SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-2912: EKKELBOOM, RIANNE E.A. - Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen.
161110-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 2
15810-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 3
240910-205: EKKERS, FLIP E.A. - 25 Exlibris Groningae 2000.
18319-19: EKKERS, REMCO. - De droeve moeder van Aduard.
111216-44: EKKERS, REMCO. - Pinksterbloemen in september.
250909-5397: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
150411-06: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
71213-25: EKMAN, KERSTIN. - Het engelenhuis.
250909-4902: ELBERTSEN, M. E.A. - Jubileumeditie NSC 50 jaar 1933-1983.
23218-23: ELDERING, W.J EN BOSSINGA, B. - De spaarbank te Groningen. Overzicht van haar ontwikkeling gedurende haar honderd-jarig bestaan 1820 1mei 1920.
250909-4003: ELECTROTECHNIEK. - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf.
28818-12: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E. - 25. De overledenen van Hunsingo 1806-1811.
250909-1047: ELEMA, P.J.C. - Huiseigenaren van de stad Groningen 1765.
25613-14: ELEMA, P.J.C., HARTOG, H.J.E. (INLEIDING VAN R.F.J. PAPING). - De overledenen van Hunsingo 1806 ? 1811.
250909-1018: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E.. - De overledenen van het Westerkwartier. 1806-1811.
260312-104: ELEMA, HANS. - Gedichten.
30315-37: ELEMA, HANS. - Stad en dorp. Nagelaten gedichten.
280310-39: ELENBAAS, PETER EN BERENDS, LAMBIEK. - Tijdopname. Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
250909-3166: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dollardzijlvest gepeild en aangekaart. Een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe.
17418-04: ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest.
250909-314: ELERIE, J.N.H. E.A. - Landschapsgeschiedenis van De Strubben / Kniphorstbos. Archeologische en historisch -ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug.
251016-06: ELERIE, HANS EN FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Dorp2000anno. De Hunze maakt geschiedenis.
27117-15: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dorpslandschappen. Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. deel 1 t/m 6.
4119-42: ELERIE, J.N.H. E.A. (RED.). - Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland.
250909-2627: ELERIE, J.N.H. EN HOPPENBROUWERS, P.C.M. (RED.). - Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen.
29717-16: ELGER, DIETMAR. - Expressionisme. Een revolutie in de Duitse kunst.
250909-3421: ELIAS, D. EN NIEMEIJER, J.P. - Douwe Elias schilderijen 1988-1992.
101218-32: ELIňNS,TITUS M. E.A. - Delftware. History of a national product. Volume III De Porceleyne Fles.
101218-31: ELIňNS, TITUS M. EN SCHERPENZEEL, A. JOSHUA, VAN. - Koninklijk goedgekeurd. Horrix en Mutters. Twee Haagse meubelfabrikanten.
26319-37: ELIENS, F.M. EN HARENBERG, J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland.
040412-50: ELIňNS, TITUS M. - Gas in Glass.
250909-589: ELIOT, T.S. - The family reunion.
3218-20: ELLEN, LUPKO. - Herenboer.
120712-38: ELLENBROEK, HANS. - Onder zeil 1853-2003. 150 jaar Lammerts van Bueren. Zeilmakerij en groothandel.
9615-27: ELLIOT, MARION. - Blik en metaalfolie.
270909-262: ELLIS, BRET EASTON. - American psycho.
250909-1890: ELST, GERM. - Naothan de Wieze. Bliespul in ain bedrief.
250909-1862: ELST, G. - Karwaai. Spul van Mobelesoatsie. Bliespul ien twai bedrieven.
250909-1863: ELST, GERM. - Ďt Peerd van Troje. Spul van Ďt Laand in drai bedrieven. 5 heeren. 3 doames.
250909-4203: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
17817-09: ELZENGA, EELCO. - Langs de oude Overijsselse kerken.
251016-07: ELZING-ENSING, JENNEGIEN. - Hoe was 't vrogger?
271017-15: ELZINGA, D.J. EN VOERMAN, G. - Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1989.
29917-01: EMAN. - Ien winterjouns gearkomste by Jolle Boer.
250909-1277: EMBREE, GEORGE D. (ED.). - The Soviet Union and the German question september 1958 - june 1961.
4419-06: EMBREE, AINSLIE T. - Sources of Indian tradition. Volume one: From the beginning to 1800.
130310-57: EMEIS, M.G. - Het paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
281217-28: EMMENS-PIETERS, JANTJE E.A. - De Volendammer hul
26319-11: EMMENS, KAREL E.A. - De oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Munster.
15119-25: EMMENS, KAREL. - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
270909-223: EMMIUS, UBBO. - Menso Altings Leben.
3417-79: EMMIUS, UBBO. - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
250909-1320: EMST, P., VAN. - Geld in MelanesiŽ. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
1518-28: EMSTEDE WINKLER, IDA. VAN. - De technieken van kunstnaaldwerk.
27218-67: ENDERS, GIULIA. - De mooie voedselmachine. De charme van je darmen.
141210-39: ENGEL, HELMUT. - Berlin auf dem Weg zur Moderne.
261016-73: ENGEL, W.I. EN KOK, J. - Stoomtrams van Wadden tot IJ.
31017-19: ENGELBREGT, G.M.J. EN TERLINGEN, J.B.A. - Herbouwd verleden. De laatste abdijkerk van Cluny.
250909-5908: ENGELBREGT. - Latijnsch woordenboek. Opnieuw bewerkt naar de elfde uitgaaf van Dr. K.E. Georges.
250909-1210: ENGELS, FRIEDRICH. - De Duitse Boerenoorlog.
261016-17: ENGELS, M.H.H. - Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1995.
10918-19: ENGELSMAN, J. - Revue Het Al-eer en het No ien brokstukken oet de historie van de Christeleke Bizundere Schoul op Meij 1855-1930.
250909-5492: ENGLANDER, NATHAN. - Verlost van vleselijke verlangens.
8917-58: ENGLANDER, NATHAN. - Het ministerie van buitengewone zaken.
51015-07: ENK, K. VAN DEN. - Klazienaveen 100 jaar 1884-1984.
101017-04: ENNIK, J.E. - Landrecht van Drenthe van 1614.
9219-30: ENQUIST, PER OLOV. - Een ander leven.
250909-4042: ENQUIST, ANNA. - De thuiskomst.
2114-02: ENQUIST, PER OLOV. - De reis van de voorganger.
221110-11: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur.
150119-01: ENSING, WIM. - Het drama van Justina Abelina. Onderzoek naar een moord in 1734.
250909-968: ENSINK, J. - Academische Rouw.
8917-51: ENT, MARIA, VAN DER. - In betrekking. Herinneringen van een dienstmeisje dat in het begin van de vorige eeuw volwassen werd.
26917-08: ENT, L. VAN DER EN FRITSCHY, W. - Gewestelijke financiŽn ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel II: Drenthe (1602-1795).
23814-26: ENTJES, HENDRIK. - Tweespraak.
250909-5471: EPSTEIN, HELEN. - De couturiŤre. een vrouw op zoek naar haar verleden.
25219-06: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
3218-22: ERIKSSON, KJELL. - De stenen kist.
250909-3534: ERKELENS, A.M.L.E. EN BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam
250909-3158: ERMEN, EDUARD, VAN. - The United States in old maps and prints.
250909-3109: ERMEN, EDUARD, VAN E.A. - Limburg in kaart en prent. Historisch cartografisch overzicht van Belgisch en Nederlands Limburg.
19615-53: ES, WIM A. VAN E.A. (RED.). - Om een profiel der afgraving te bezien. Na honderd jaar terug naar Dorkwerd.
250909-2151: ES, ROB, VAN EN HEUTINK, JAN (RED.). - Literair leven in Groningen.
7217-03: ES, TON, VAN. - Duizend gezichten van zuivel. Recepten, wetenswaardigheden en curiosa uit de hele wereld.
11419-28: ES, HARRIET, VAN. - Thermoluminescence dating of sediments using mineral zircon.
281217-74: ESCOBER. - Onrust.
6519-34: ESMANN, WILHELM. - Die Rettungsboote de DgzRS von 1865-2009.
9219-04: ESSELINK, THEO EN HOOG ANTINK, HARRY (SAMENSTELLING. - Oud Meddo in beeld.
250909-4938: ESSER, S.H.A. - Gids voor Hoorn.
21018-10: ESSERS, H.A. (EINDRED.). - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
250909-5494: CANIN. ETHAN. - Draag mij over het water.
22718-04: EURLINGS, JUDITH. - Koken met gevoel. Een kookboek voor blinden en slechtzienden.
19913-05: EUWALS, GER EN SANTING, HAN. - 25 jaar buurtvereniging Het A-Kwartier 1885-2010.
250909-2653: EUWEMA, JAPPIE, LAAN, ETTIE, VAN DER E.A. (WERKGROEP HISTORIE KORNHORN). - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850 - 1994.
250909-702: EVANS-WENTZ, W.Y. - Tibetís great Yogi Milarepa. A biography from the Tibetan.
150211-11: EVANS, NICHOLAS. - De rookspringer.
250909-1137: EWELL, JUDITH. - Venezuela. A Century of change.
22217-29: EWIJK, TOM, VAN. - Beschermde planten en dieren in Nederland. De Natuurbeschermingswet.
31115-02: EXMAN, EUGENE. - The House of Harper. Onde Hundred and Fifty Years of Publishing.
17918-39: EYKMAN, KAREL E.A. - Wat ik u nog zeggen wil. Gebeden voor kinderen.
18319-01: EYSSELSTEIJN, BEN, VAN. - Dorre grond.
91113-61: GRONINGEN / EZINGE. - Groningen / Ezinge. Stafkaart Ezinge.
270909-131: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
19615-102: FABER, WIM. - De nijmoodse jonker van Allershaim. Een kienerverhoal ien Hogelaandster tongval.
141013-12: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deur Wim Faber.
30313-25: FABER, J.A. (EINDRED.). - Het Spoor. 100 jaar spoorwegen in Nederland.
220512-23: FABER, WIM. - Maank Spouken en Spenelmboardjes. Olle Grunneger spoukverhoalen van nijs verteld.
18219-06: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
2315-50: FABRICIUS, JOHAN. - Ballade van de zilverreiger.
270909-202: FABRICIUS, JAN. - Unner iÍn dak. TeniÍlstuk in driÍ bedriÍven.
28613-21: FAGAN, BRIAN. - Grahame Clark. An intellectual biography of an archaeologist.
250909-4477: FALZEDER, ERNST AND BRABANT, EVA (ED.). - The Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenci. Volume 3, 1920-1933.
250909-5333: FARAH, NURUDDIN. - Geheimen.
080310-20: FARHI, MORIS. - Jonge Turk.
250909-423: FARLAND, DAVID. - Brotherhood of the Wolf.
250909-482: O'FARRELL, MAGGIE. - After you'd gone.
2315-18: FARRELL, R.T. - The Vikings.
27218-23: FARTHING, DONALD. - Snoeien, wanneer en waar.
9517-10: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
5118-12: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Sterker door strijd.
12714-36: FAUCHEREAU, SERGE. - Malevich.
250909-1132: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van een zakenman.
140910-01: FAY, ELIOT. - Lorenzo in search of the sun. D.H. Lawrence in Italy, Mexico and the Amerivan South-West.
6214-15: FEAR, YPK, FAN DER. - Ta him dyn begearte.
26917-97: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en verval van de Ommelander adel (1600-1800).
5116-57: FEENSTRA, ANNEKE. - Het gepekelde lijk. Misdaadroman.
250909-2229: FEENSTRA, HIDDE. - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995.
250909-176: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
10718-34: FEENSTRA, H. - Duizend jaar Gronings taallandschap. Talige ontwikkelingen in cultuurhistorisch perspectief.
250909-4864: FEHRMANN, C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
080311-17: GRONINGEN / BEDUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Bedum.
080311-20: GRONINGEN / WARFFUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Warffum.
41017-07: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Eerste Boek - Het Verraad.
41017-09: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Tweede Boek - De Moordenaars.
41017-11: FEIST, RAYMOND E. - Duisternis over Sethanon.
231011-34: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594, naar een handschrift uitgegeven. ).
141210-17: FEITH, JAN (RED.). - Nederlandís grootste bedrijven vanuit de lucht.
15119-12: FEITH, J.A. EN BRUGMANS, H. - De kroniek van Abel Eppens tho Equart. Deel I en deel II.
210119-15: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
250909-2497: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906.
250909-2499: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1900.
250909-2500: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907.
250909-2501: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902.
250909-2296: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1891. HERDRUK.
250909-2297: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1892. HERDRUK.
250909-2299: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895. HERDRUK.
250909-2506: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1909.
250909-2479: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904.
250909-2447: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1898.
250909-2451: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1893.
250909-2452: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
250909-2453: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1897.
250909-2444: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1894.
250909-2445: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-1742: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-2302: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1901. HERDRUK.
250909-2303: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902. HERDRUK.
250909-2305: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1905. HERDRUK.
250909-2306: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906. HERDRUK.
250909-2307: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907. HERDRUK.
250909-2308: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1908. HERDRUK.
250909-2309: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1910. HERDRUK.
250909-2310: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1911. HERDRUK.
250909-2311: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1912. HERDRUK.
250909-2312: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1913. HERDRUK.
22117-102: FEITH, H.O. - Handboekje over het beklemregt, ten dienst van eigenaars en beklemde meijers.
150311-35: FEITH, J.A. - Uit Groningen
260312-46: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
240910-39: FEITH, H.O. - Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie Ė immobiliŤre, gearresteerd ten laste van den, te boer staanden, meijer.
3417-05: FEITH, H.O. / GRATAMA, S. - Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. Eene verzameling van ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap Drenthe, van 1399-1518. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe.
4216-87: FEITH, H.O. - Over de Karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der Hervormde Gemeente aldaar: met een bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en eene kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie.
251016-106: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen.
4216-88: FEITH, J.A. E.A. - Grafschriften in stad en lande.
271218-20: FEITH, H.O. - "Het Groninger beklemregt; of verzameling van staats-resolutien, en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken. Eerste deel en tweede deel. "
121118-16: FEITH, J.A. - De Ommelander Borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
250909-4610: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
250909-848: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellingsgeschiedenis. Deel I t/m IV.
081209-4: FEIYU, BI. - Maan opera.
12316-89: FELDBRUGGE, J.B.T. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Zuidhorn. Zuidhorn, Noordhorn, Briltil.
250909-5025: FELIX, DINA ALBERTINA. - Het oproer te Utrecht in 1610.
1518-33: FELSTINER, MARY. - Charlotte Salomon. Een biografie.
121118-17: FENNEMA, BERTUS. - Jacob Molenhuis. Fotograaf van een verdwenen samenleving.
250909-1471: FERGUSON, H.A. - Dialoog met de Noordzee. 2000 Jaar Deltawerken.
27115-21: FERGUSON, JAMES. - Rude Stone Monuments. In all countries-their age and uses.
10718-37: FERINGA, K. - Straten en Pleinen, Singels en Stegen. Groningen binnen de wallen.
51015-97: FERINGA, JAAP. - Westerkwartier. Zoals het was. Zoals het is.
250909-2690: FERR… JACOBS, D.H. - Voorheen en thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in de ring Delfzijl: Jukwerd (a en b), Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze (a en b), Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl.
10813-02: FERRINI, PAUL. - Verboden vruchten. Licht op zonde, schuld en verzoening.
250909-5160: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse sociŽteit Teisterbant.
140212-26: FERWERDA, R. - Waterstaat, waterstaatswerken en kaarten. Handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen.
250909-3210: FERWERDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Ferwerderadeel.
040412-21: FICINO, MARSILIO. - Essays
250909-3497: FIELL, CHARLOTTE AND PETER. - Modern furniture classics. Postwar to post-modernism.
4216-50: FIJN VAN DRAAT, J.A. - Krudoorns.
101213-19: FIJNAUT, CYRILLE. - De geschiedenis van de Nederlandse politie.
2315-10: FILARSKI, NOL. - De Zwitserse keuken.
141210-32: FINCKH, GERHARD EN NANNEN, HENRI. - Glasnost. Die neue Freiheit der sowjetischen Maler.
250909-3125: FINSTERWOLDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Finsterwolde.
250909-5398: FIROUZ, ANAHITA. - De ommuurde tuin.
040111-23: FISCHER, E.J. (EINDRED.). - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
281217-76: FISCHER, J.F. - De Delft. 's Lands schip van Oorlog.
11218-13: FISHER, CATHERINE. - De vloek van de sneeuwheks.
140212-03: FLEETWOOD, JENNI. - Hoofdgerechten.
18219-12: FLEURKE, KLAAS. - De fabriek van mijn vader. De geschiedenis van DWM en AVEBE in Veendam.
250909-5209: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z.
141013-32: FLIERMAN, A.H. - Het centrale punt in de rederswereld. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 1905-1980. Vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart.
9315-193: FLIKKEMA, ALBERT EN MEIJER, SIEWERT. - Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers.
271017-14: FLIPSE, MART ERIK. - Noyt kuste hij zijn eijgen handen. Het leiderschap van Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1667.
250909-4000: FLOOD, W.E. EN WEST, MICHAEL - An Elementary Scientific and Technical Dictionary.
51015-98: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen, buurten...
241014-24: FOEKEMA, GERARD. - Architecture decorated with architecture. Later medieval temples of Karnataka, 1000-1300 AD.
100113-11: FOER, JONATHA SAFRAN. - Alles is verlicht.
51015-15: FOKKEMA, K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
4419-16: FOKKEN, MARGRIET EN HEMKES, BARBARA. - Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommeland.
011110-41: FOLKERTS, F.H. E.A (RED.). - Ambt en aktualiteit. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. C. Timp t.g.v. zijn afscheid als hoogleraarÖ
250909-917: FOLKERTSMA, BOATE. - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
26316-14: FOLTER, ROLF, DE. - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, SchŁtz en Foucault.
26917-09: FONK, J. E.A. - Roon zoas 't west het.
250909-1282: FONTAINE, ANDR…. - History of the Cold War. From the Korean War to the present.
15119-24: FONTENELLE, BERNHARD, VAN. - Redenvoering (by wyze van gesprekken,) over verscheide waerelden in 't geheel-all. , [...] Op nieuw vertaald, en met aanmerkingen van den Heere Joh. Christ. Gottscheid verrykt. Als mede eene Verhandeling over Gods Bestaan, door de Beschouwinge der Dieren en Maane [...]
9818-04: FOORTHUIS, W.R. (EINDRED.). - Bonnen en de Bonnerschool 1923-1998. 75 jaar onderweg naar morgen.
10215-15: FOOTE, PETER AND WILSON, DAVID M. - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scandinavia.
15517-04: FORBES, W.A. - Antiek bestek. Korte ontwikkelingsgeschiedenis van mes, lepel en vork.
250909-4007: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen van August Forel.
19913-210: FORMER, REINHARD. - Ostfriesland 2009. Kalender fŁr Ostfriesland.
28818-35: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1952.
250909-2145: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Historie van Groningen, stad en land.
250909-2581: FORMSMA, W.J. (RED.) - Winsum. Gedenkboek 1982.
28818-42: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1960.
28818-43: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1963.
250909-2656: FORMSMA, W.J. EN ROIJEN, R. VAN. - Diarum van Egbert Alting 1553-1594.
250909-2547: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1959.
250909-2570: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1967.
250909-2511: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1954.
10119-22: FORMSMA, W.J. E.A. - De Ommelander Borgen en Steenhuizen.
250909-2478: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1962.
250909-2455: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1962.
250909-2456: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1964.
250909-2449: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1965/1966.
28818-40: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1957.
28818-41: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1958.
250909-2064: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1984 - 1985. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2067: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1988. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2068: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1989. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2063: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2061: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1976 - 1977. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2062: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1980-1981. Historisch jaarboek voor Groningen.
28818-37: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1955.
28818-39: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1956.
28818-36: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1954.
28818-44: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1968-1969.
210119-28: FORMSMA, W.J. - De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536.
9218-07: FORSTER, ALLAN. - Succes dankzij de ontdekking van uw vroegere levens. U kunt wonderen verrichten dankzij de kennis van uw verleden, uw heden en uw toekomst.
250909-5488: FORSTER, E.M. - Een kamer met uitzicht.
141117-42: FOSSUM, KARIN. - Wie de wolf vreest.
271118-34: FOWLER, KAREN JOY. - De Jane Austen leesclub.
010610-63: FRAIBERG, SELMA H. - De magische wereld van het kind.
15517-15: FRAMKE, GISELA. - Spitze. Luxus zwischen Tradition und Avantgarde.
101218-42: FRAMPSON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
250909-4498: FRANCINO, J. - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
271218-49: FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE. - Het paard. Natuurlijke historie van Holland. Vierde deels, eerste stuk.
250909-3176: FRANEKERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Franekeradeel.
10918-14: FRANK, ANNE. - The Diary of Anne Frank. The critical edition.
250909-1895: FRANKE-LUIKEN, M. - Ďn vraauw allain. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 heren en 5 doames.
250909-2672: FRANKE, PIET. - Jubileumboek 25 jaar o.l.s. Ripperdaborg. Herinneringen uit het verleden van de school en zijn omgeving.
250909-4335: FRANKE, WERNER E.A. - Moor im Emsland.
28514-63: FRANKE-LUIKEN, M. - Slietoage en aander verhoalen.
22318-51: FRANKE, PIET. - Van Abel Tasman terug naar Bonaire.
250909-3889: FRANKENHUIS, M. TH. - Huisdierrassen in Nederland. Heden en verleden.
250909-3376: FRANSSEN, ED (RED.). - Aa-Kunst 93.
250909-4269: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder.
151212-09: FRANZEN, JONATHAN. - De correcties.
250909-5624: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
23717-14: FRASER, ANTONIA. - The Weaker Vessel. Woman's lot in seventeenth-century England.
28217-04: FRASIER, IAN. - Great plains.
090710-9: FRAYLING, CHRISTOPHER. - Op zoek naar Toetanchamon.
15914-73: FREDERIKS, GEP. - De Ideaal. De geschiedenis van een binnenschip.
080311-11: DRENTHE / FREDERIKSOORD. - Kaart van Frederiksoord en omstreken.
031210-53: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde.
221111-32: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De kracht van een vrouw.
26319-35: FREE, COEN. - Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus.
051010-22: FREEDMAN, THEODORE (ED.). - Anti-semitism in the Soviet Union: Its roots and consequences.
150611-31: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
250909-5604: FREELY, MAUREEN. - Onder de Vulcania.
20817-14: FREGONESE, LUCIO. - Volta. Grondlegger van de elctrochemie.
20117-18: FREIJE, ALY E.A. (RED.). - Wat mŲrn komt. Neie Grunneger gedichten en verhoalen.
250909-5574: FREIRE, ESPIDO. - Irlanda an Natalia.
3218-25: FRENCH, NICCI. - De bewoonde wereld.
3218-26: FRENCH, NICCI. - Onderhuids.
3218-23: FRENCH, NICCI. - Het veilige huis.
3218-24: FRENCH, NICCI. - Bezeten van mij.
3218-27: FRENCH, NICCI. - De verborgen glimlach.
1518-31: FRERIKS, KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
13216-21: FRERIKS, KESTER E.A. - Wandelingen der Neederlanden. Hedendaagse voetreizen door historisch Nederland.
18818-06: FRESCO, LOUISE O. - Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed.
250909-4436: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 2. Fragment van een geval van hysterie [ĎDoraí]. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw.
250909-4438: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 1. Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [ĎDe kleine Hansí]. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
101218-40: FREUD, ESTHER. - Liefdesval.
26117-03: FREUD, ESTHER. - Gaglow.
171116-29: FRIEDL, FRIEDRICH E.A. - Typo. Typograhpy / Typographic / Typographie. When who how / Quand qui commend / Wann wer wie
101117-28: FRIEDRICH, W.J. - De fabriek. 125 jaar karton in Nieuweschans.
2315-45: FRIELING, KOOS E.A. - Oet schoul klapt. 100 Jaar Christelijk Onderwijs Zuidwolde.
26917-168: GROTE PROVINCIE ATLAS. FRIESLAND. - Grote Provincie Atlas. Friesland.
250909-3200: FRIESLAND. - Kaartje Bernh. Berhns van Friesland.
180912-124: FRIESLAND. - Gids voor Friesland.
250909-783: FRIESWIJK, JOHAN EN GARDENIER, JAN DIRK. - Vijftig jaar Kortehemmen. Een halve eeuw Woodbrokerswerk 1937 - 1987.
101210-59: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen.
241117-26: FRIJLING, HANS. - V.V. Helpman 75 jaar 1924-1999. Club voor het leven.
5116-01: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. - Veenkolonialen.
050113-22: FRIK, JANTJE. - Mien ABC Boukje.
23218-22: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749.
9218-23: FRIMANSSON, INGER. - Het vrouweneiland.
250909-749: FRISIUS, M. - Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd.
9219-03: FRISIUS. - Jan Hut. Een oude historie uit de naaste omgeving.
270909-71: FRISO, WIJA EN KOOI, JURJEN, VAN DER. - Trijntje Soldaats en de Torenstraat.
250909-2180: FRISO, W. EN HOLSTEIN, K. (RED.). - De kerk te Noorddijk. Geschiedenis en restauratie 1995-1997.
21917-21: FRISO, WIJA. - In en om de kerk van Noordhorn.
250909-9: FRISTER, ROMAN. - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
250909-3616: FRITZSCH, KARL EWALD EN BACHMANN, MANFRED. - An illustrated history of toys.
250909-3642: FROST, TERRY. - Six Decades.
26718-15: FRUIN, ROBERT. - Tien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588-1598.
1518-20: FRY, STEPHEN. - Stephen Fry in America.
13218-86: FRY, ERIC C. - Knopen waar je wat aan hebt.
220310-176: FULLER, DERK H. - Zeuv'nstuuverslappie. Een Drentse streekroman.
181215-07: FULLERTON-SMITH, JILL. - The truth about food. Eerlijk over eten.
23218-04: FUNKE, HANS. - De werkingen van geneeskruiden.
19118-24: FUNKE, CORNELIA. - De dievenbende van Scipio.
271118-07: FUNKE, CORNELIA. - Potilla.
250909-5707: FUNKE, VERA. - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff (1869-1939).
26917-10: FURN…E, JAN HEIN EN JONKMAN, JAN H.G. - Het Noorder Sanatorium te Zuidlaren. Geschiedenis en architectuur van een psychiatrisch monument.
010811-43: FUSSELL, G.E. - The farmerís tools. The history of British farm implements , tools and machinery ad 1500-1900.
25118-19: GAARDER, JOSTEIN. - Door een spiegel, in raadselen.
250909-3173: GAASTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Gaasterland.
18319-12: GAASTRA, FEMME S. - Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang.
020911-30: GABRA-LIDDELL, MERET E.A. - Alessi. Ontwerpers, design en produktie.
140911-10: GALAPO, RONIT. - De belofte van de wind. Een spirituele ervaring die je leven verandert.
23717-27: GALEMA, ANNEMIEKE. - De analist maakt school. Geschiedenis van het Analistenonderwijs in Groningen.
250909-803: GALIňN, S.M. V.D. - Glinsters fan it gouden gea.
250909-5161: GALIEN, O.A. VAN DER EN HOLLANDERS, G.C.J.M. - Putten in grootmoeders tijd.
8416-29: GALLANT, JOHAN. - Schnauzers.
28514-191: GALL…E, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Boek met losse platenmap.
10215-13: GAMBER, ORTWIN. - Waffe und RŁstung Eurasiens. FrŁhzeit und Antike.
271017-37: GANS, COR, DE E.A. - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen.
250909-3464: GANTZHORN, VOLKMAR. - Oriental Carpets. Their Iconology and Iconography from Earliest Times to the 18th Century.
250909-49: GARBATY, THOMAS J. - Medieval English Literature.
5118-49: GARCIA MARTINEZ, F. EN WOUDE, A.S. VAN DER. - De rollen van de Dode Zee. Deel 1 en 2.
241014-13: GARDNER, LAURENCE. - Het rijk van de Ringlords. De verborgen geschiedenis van de ring en de graal.
121009-5: GARFIELD, PATRICIA. - Wat droomt je kind?
271218-39: GARREL, BETTY, VAN EN HUIZINGA, P.J. - A.W. Kort 1881-1972.
16118-23: GARRETH, ALBERT. - A history of British wood engraving.
28415-23: GASSEN, RICHARD W. UND HOLECZEK, BERNHARD. - Apokalypse. Ein Prinzip Hoffnung? Ernst Bloch zum 100. Geburtstag.
31115-29: GASSNER, HUBERTUS UND GILLEN, ECKHART. - Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934.
130912-22: GASTEL, CHANTAL VAN. - Zwaar verliefd! Dwarsligger 57.
4119-46: GAWRONSKI, JERZY. - De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
25216-23: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de Wolf.
28815-20: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de aarde.
250909-5774: GEBHARD, R. - Stoomwalsen.
020911-44: GEBHARD, ANNIE C. EN VET , ANTON, VAN DER. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
300311-37: GEDDES, ANNE. - Wat ik nog wilde zeggen.
250909-4249: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
180111-05: GEEL, HELMKE, VAN. - Brooddeegtechnieken. De kunst van het doen.
090117-25: GEERDS, KOOS. - Mijn naam is Frederik.
250909-378: GEERTS, G. E.A. - Kostvlies en zijn school.
101114-53: GEERTS, PAUL. - Tuinieren tussen de regels.
7217-18: GEERTS, G.J. - Groeten uit Goor.
7217-19: GEERTS, JAN. - Goor gisteren. Een nieuwe serie verhalen rond de Goorse Bandijk.
250909-2353: GEERTSEMA, H. E.A. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
251016-112: GEERTSEMA, H. - Foto album oud Delfzijl.
4419-17: GEERTSEMA, C.C. - De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen.
250909-922: GEERTSMA, J.G. E.A. - 't Holdersnest iepenbiere basis skoalle Harkema 1889-1989.
250909-4418: GEERTSMA, SIEGER M. - Straatvluchter. PoŽzie.
4216-165: GELD, M.G. VAN DER. - Jubileumboek twintig jaar Universiteitsraad Groningen.
250909-2748: GELDER, JOHAN, VAN. - Het schandaal. De aanpassing van het Nieuwsblad van het Noorden.
250909-2858: GELDER, JOHAN, VAN. - De natte droom. Museumkolder in Groningen.
8319-37: GELDER, WIM, DE EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - Noordelijke aquarellisten. Riny Bus, Jan van Loon, Johan Meeske, Jan van der Scheer, Jan Velthuis en Dorry van de Winkel.
250909-4250: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - Lovina uit vissen.
10414-04: G…LIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
250909-5499: GELLHORN, MARTHA. - Reizen met mijzelf en anderen.
11218-02: GELRE, HENK, VAN - Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving deel 2.
26917-102: GEMBO. - 25 jaren Gembo.
050219-26: GEMERT, ANNIE, VAN. - Kloosterlingen.
51015-166: GEMERT, G.A. VAN E.A. (RED.). - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614 - 1989.
17817-10: GENDERS, CHARLES. - Langs de oude Limburgse kerken. Zuid-Limburg.
250909-5689: GENT, C.J. VAN EN HEERKENS, H. - Helikopters.
250909-478: GEORGE, ELIZABETH. - Missing Joseph.
4216-92: GEORGIUS, R. EN SMET, L.A.H. DE. - Honderd jaar Landbouwvereniging Nieuwolda-Nieuw-Scheemda 1860-1960. + aanvulling
220512-29: GEORGIUS, R. - Cley Oldambt. Groot en Klein-Termunten.
250909-2212: GERBENZON, P. E.A. - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten.
250909-253: GERDING, M.A.W. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Meppel.
29119-03: GERDING, M.A.W. E.A. - Tynaarlo, een gemeente in kaart & beeld. Een erfgoedatlas.
9315-06: GERDING, MICHIEL E.A. (RED.). - Drenthe toen en nu. Deel 1 t/m 18.
22718-01: GERDING, MICHIEL (RED.). - De canon van Westerveld. Kennismaking met cultuur en historie.
9818-05: GERDING, MICHIEL E.A. - Ach lieve tijd. 1000 jaar Emmen en Zuidoost-Drenthe.
250909-5400: GERRARD, NICCI. - De onderstroom.
28217-01: GERRARD, NICCI. - Soham: het verhaal achter een gruweldaad.
250909-1672: GERRETSON, F.C. EN COOLHAAS, W. PH. (UITGEVERS). - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
141013-08: GERRETSON, C. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indie op Nederland.
26917-103: GERRITSMA, H.B. E.A. - Het verhaal van een bijzondere school. Christelijke scholen Winsum-Obergum 1876-2001.
12316-94: GERRITSMA, H.B. - Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.
250909-5360: GERSHTEN, DONNA M. - De kus.
21215-07: GERU, M.A. (VERTALING). - Het Egyptische dodenboek.
250909-1247: GERVERS, VERONIKA (ED.). - Studies in textile history.
8917-21: GERWEN, CH. VAN. - Kunst uit norbertijner abdijen.
08012013-06: GESENSWAY, DEBORAH AND ROSEMAN, MINDY. - Beyond words. Images from America`s Concentration Camps.
23814-53: GESTEL, CAREL, VAN (EINDRED.). - Spoor en tram. Editie 18. Actualiteiten en achtergronden spoor- en tramwegen Nederland 2006.
29118-03: GESTEL, JAN, VAN (HOOFDRED.). - Mozzarella. Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
16118-03: GEURTS, A.J. - Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland. Een bundel studies.
8319-23: GEUS, P.B.R. DE. - Oranje-Nassau en de vrijheid.
16118-32: GEVERS, A.J. EN MENSEMA, A.J. (RED). - De Broerenkerk te Zwolle.
18319-39: GEVERS, A.J. EN MENSEMA, A.J. - De havezaten in Twente en hun bewoners.
26917-175: GEZELLE MEERBURG, G.A. - Meinte Walta. Schilderijen, gouaches en tekeningen.
250909-4429: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
3915-22: GHEORGHITA, VICTORIA E.A. - Byzantijnse Kunst uit RoemeniŽ. De Byzantijnse erfenis in de Roemeense Kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenie.
20817-22: GIANNINI, ADRIANA. - Mendel. Vader van de genetica.
250909-5512: GIBB, CAMILLA. - Zonder woorden.
221110-05: GIBBONS, ALAN. - Total Football. Nu of nooit.
21018-35: GIBBS, JIM. - Disaster log of ships.
9219-02: GIBRAN, KAHIL. - Spiegels van de ziel. De mooiste verhalen.
250909-1605: GIEBELS, LUDY. - De Zionistische Beweging in Nederland 1899-1941.
140911-64: GIELES, NUEL EN JONG, JACQUES, DE (RED.). - 5 jaar Haarlemse Dichtlijn. 31 mei 2009.
21215-30: GIERL, IRMGARD. - Oude merklappen in kleur. 25 patronen om zelf te maken.
29917-24: GIERL, IRMGARD. - Die schonsten Stickmuster aus alter Zeit.
180912-46: GIERVELD, AREND JAN. - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden - de Petruskerk van Leens.
250909-2815: GIETEMA, Y.H. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 1973 - 1985 Twaalf en een half jaar Stadsvernieuwing Groningen.
9315-07: GIETEN. - 25 Jaar onderwijs aan de Spiekstersteeg. O.B.S. Gieten 1964-1989.
61218-08: GIETMAN, CONRAD EN VERSCHOOR, ARJAN. - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Viicarie, Sancti Nicolai, 1501-2001.
101218-52: GIEZEN, J.S. (SAMENSTELLER). - Damster Auto Maatschappij. 50 Jaar personenvervoer door de naamloze vennootschap Damster Auto Maatschappij (D.A.M.) in het noordoosten van de provincie Groningen.
220310-64: GIEZEN, J.J. - De geschiedenis van de N.V. Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela.
3417-198: GIEZEN, J.S. (SAMENSTELLER). - Leekster Tak en andere vervoerders. Drachten - Leek - Groningen - Oosterwolde - Assen.
180912-05: GIFFEN, A.E. VAN EN PRAAMSMA, H. - De Groninger St. Walburg en haar ondergrond. Tekstdeel en platendeel.
28818-59: GIFFORD, BILL. - Piepjong. Mythen en feiten over gezond heel oud worden.
130912-23: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen.
20419-12: GILDEMACHER, KAREL F. - WÍr is it l‚n sa wiid. Wymbritseradiel. Wat bleef en veranderde.
150311-118: GILDEMACHER, K.F. E.A (RED.). - Haskerl‚n. In tal bydragen ta de skiednis.
250909-3357: N…RET. GILLES. - Dessous. Lingerie as Erotic Weapon.
150211-16: GILS, AD VAN. - Snelle Jelle in Oranje.
17418-28: GILTAIJ, JEROEN EN JANSEN, GUIDO. - Perspectiven: Saerredam en de architectuurschilders van de 17 e eeuw.
250909-4392: GINALSKI. - Ogengroen, een ondergrondse gang.
27918-10: GINGRICH, JACKIE. - My name is Jacoba.
29119-15: GINKEL, EVERT, VAN EN VERHART, LEO. - Onder onze voeten. Archeologie van Nederland.
25616-29: GINKEL, KEMP, VAN. - Van Hoofdstraatkerk naar PniŽlkerk Veenendaal 1913- 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld.
13216-11: GINZBURG, CARLO. - Extasen. Een ontcijfering van de heksensabbat.
221111-29: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van de priemgetallen.
20817-19: GIORELLO, GIULIO EN SINIGAGLIA, CORRADO. - Fermat. De meester van de moderne mathematica.
070212-03: GIPHART, RONALD. - Planeet literatuur. Het complete leesboek.
240811-09: GIPHART, KARIN. - Maak me blij.
101210-40: GIPHART, RONALD. - Phileine zegt sorry.
151211-18: GIPHART, RONALD. - Het feest der liefde.
151211-11: GIPHART, RONALD & NATTER, BERT. - De beste schrijver van Nederland.
311017-01: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. Privť-domein.
150610-58: GLAESEMER, J‹RGEN. - Paul Klee. Handzeichnungen I, II, en III.
28514-179: GLAS, JAN. - n Klaain geboar.
26718-48: GLAS, P. E.A. - Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu.
4216-51: GLAS, JAN EN ENGELS, JUR. - De 100 mooiste Groningse gedichten.
12316-42: GLAS, JAN. - De vangers van zummer.
101017-01: GLAS, JAN E.A. - Op beschaamde voeten.
250909-1023: GLASBERGEN, J.B. - Let op uw glas. Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh.
26319-13: GLASS, CHARLES. - Deserteurs. Een verborgen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
181218-04: GLAUDEMANS, WILLEM (EINDRED. VERTALING). - Het wonder van vergeving. Een werkboek.
4419-44: GLEESON, JANET. - The Lifeboat Baronet. Launching the RNLI.
311016-05: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
311016-04: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
22115-09: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF. - De wereldreis der symbolen.
140212-32: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer.
25219-46: GODET-CALOGERAS, JEAN-FRANCOIS (ED.). - Franciscan Studies. Volume 71, 2013.
15815-03: GODFEY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from it
250909-854: GOEDE, J. DE E.A. - Hempens en Teerns.
160312-08: GOEDE, J.J.C. DE EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen.
16115-28: GOEDE, JULIUS, DE. - Kalligraferen in cursiefschrift. Instructieve beschrijving van het Florentijns schrift, ook Italique, Italic & Humanistische Cursief of Cancellaresca genoemd.
18319-02: GOETHE, JOHANN WOLFGANG, VON EN STEENBERGEN, ALBERT. - Faust en Mefisto in Drenthe of de Magier Albert Steenbergen van Hoogeveen.
8416-55: GOEY, F.M.M. DE. - PUEM 75 jaar. Bron van licht en welvaart.
250909-4297: GOGH, VINCENT VAN. - Een leven in brieven.
241010-06: GOLDBERG, PHILIP. - De kracht van intuitie.
250909-1363: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
19118-35: GOLEMAN, DANIEL. - Liegen om te leven. De strategie van zelfbedrog.
191113-34: GOLLEY, MARK E.A. - Vogels in tuinen en parken. Waarnemen en herkennen.
31115-30: GOLOMSHTOK, IGOR AND GLEZER, ALEXANDER. - Soviet Art in Exile.
5118-40: GOMBRICH, E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
28514-180: GOMMERS, ELLEN (RED.). - Catalogus KunstSpoor 2009.
91113-43: GONDREXON, A. EN BROWNE, IVES. - Tirions hondengids.
1216-34: GOODFELLOW, PETER. - Bouwvormen bij vogels.
29917-59: GOODMAN, ALISON. - Eon.
71213-85: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizon. A history of the Ottoman Empire.
26316-36: GOOR, DUUT, VAN. - 28 augustus. Het beleg van Groningen in 1672.
070412-09: GOOR, DUUT, VAN. - De eerste Gronneger.
250909-1826: GOOR, DUUT, VAN. - Knivveltoons.
250909-1791: GOOR, DUUT, VAN. - De klapbrug.
231011-37: GOOREN, HENNY EN HEGER, HANS. - "Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningsystemen in de Groningse landbouw; 1800 - 1914. "
050219-49: GOOSSENS, EMMERT-JAN (RED.). - Stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam.
23114-24: GOOSSENS, ERIC. - Bakken met de broodmachine. Gezond, eenvoudig en lekker.
250909-885: GOOT, J. VAN DER. - Skoallibben in Tietsjerk.
15518-59: GOOT, MELLE C. VAN DER. - Met de LABO door de Noordwesthoek van Friesland.
8618-31: GOOT-ATTEMA, TINE, V.D. E.A. - Gedenkboek School met de Bijbel te Ten Post.
10119-41: GOPALRAI, CARMEN L. EN ZON, JANNA, VAN. - Tobias Baanders. Onvangbaar.
250909-4050: GORDIJN, WOUTER. - Witte tongen.
16913-15: GORDIMER, NADINE. - Een tijd als nooit tevoren.
250909-3459: GORDON, ROBERT AND FORGE, ANDREW. - Monet.
8713-39: GORISSE, COCK E.A. - Het verleden dat aan Oosterhout voorbijging.
250909-44: G÷RLING, LARS. - Mijn avontuur als uitgever.
61218-48: GORRIS, GABRIňL E.A. - Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg.
120513-54: GORTER, DICK. - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Passagiersvaart.
210119-46: GORTER, RENSKE EN ZORGDRAGER, ANNE. - Boeren in beeld. Portret van een agrarisch Terschelling.
26917-104: GOSLINGA, M. - Bedrijvigheid in de gemeente Haren. Van omstreeks 1800 tot 2000.
26917-30: GOSSES, G. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
29119-61: GOUDEAU, JOH. P.M. E.A. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
250909-1184: GOUDSMIT, JAAP. - De vondst van de apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
141117-27: GOUT, M. EN VERSCHUYL, M.A. - Nieuwe Kerk te Delft en grafmonument van Willem van Oranje.
140212-33: GOUW, J. TER. - Amsterdam. Vier boeken opnieuw ingebonden in een band.
26917-31: GRAAF, DOUWE, DE. - Drachten. Mensen door de tijd.
301018-01: GRAAF, BRAM, DE. - Het verraad van Benschop. Verzet en vergelding in een boerendorp, februari 1945.
180912-102: GRAAF, J. DE. - Van vrouger en nou. Schetsen oet Grunnegerlaand.
26316-31: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Eerste dail.
26917-64: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. In zes dailen.
250909-1921: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Zesde dail.
9315-96: GRAAF, J. DE. - Lutje en dikke dingen. Grunneger schetsen.
191113-27: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Vaierde dail.
19615-103: GRAAF, J. DE. - Grunneger Beelden.
260312-105: GRAAF, J. DE. - De 7 Hoofdzunden. Mit noaschrift Ďt kwoad loont zien meester deur K. ter Laan.
250909-1279: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
5116-20: GRAAFF, BOB, DE EN WIEBES, CEES (RED.). - Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlandse veiligheid 1945-1960.
250909-3880: GRAAFSMA, CLEMENS EN WESSELS, HENK (EINDRED.). - De dierenarts. Beeld van een practicus.
19615-181: GRAANSMA, FOLKERT. - Van het graan. Familieboek geslacht Graansma.
250909-5441: GRAB, HERMANN. - Het stadspark. / Bruiloft in Brooklyn.
251016-114: GRAMSBERGEN, A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 3: langs kerken en verdwenen kloosters.
250909-5353: GRANDES, ALMUDENA. - Malena.
26315-24: GRANG…, JEAN-CHRISTOPHE. - Het wolvenrijk.
250909-5323: GRANG…, JEAN-CHRISTOPHE. - Het stenen concilie.
101218-03: GRANGER, BILL. - Bill's Italian Basics. 100 recepten voor iedere dag.
8917-03: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
27918-01: GRAS, H., NIJSTAD, F. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
20419-01: GRAS, H. - Op de grens van het bestaan. Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800.
19913-160: GRAS, H. (RED.). - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn.
19913-161: GRAS, H. (RED.). - Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk.
18219-01: GRAS, H. E.A. (RED.). - Drenthe's veste. Geschiedenis van Coevorden.
251016-09: GRAS, H. (RED.). - Achter de Aa. Geschiedenis van Vledder.
101017-05: GRAS, H. - Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw.
250909-5648: GRASS, G‹NTER. - Danzig.: De blikken trommel. Kat en muis. Hondenjaren.
250909-3962: GRAVESTEIN-SCHMIDT, E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
19615-56: GREEF, PIET, DE. - Delfzijl-Farmsum. Door een oude en nieuwe lens gezien.
250909-5336: GREEN, TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika.
040910-10: GREENBERG, SHELDON EN LAMBERT ORTIZ, ELISABETH. - Goed gekruid (The spice of life). Alles over specerijen.
9219-48: GREENE, BRIAN. - The hidden reality. Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos.
250909-4001: GREENE, BRIAN. - The fabric of the cosmos. Space, time and the texture of reality.
250909-5439: GREENLAW, LAVINIA. - Mary George van Allnorthover.
20419-46: GREENWAY, AMBROSE. - A century of North Sea passenger steamers.
91113-18: GREILSAMMER, MYRIAM. - Een pand voor het paradijs. Leven en zelfbeeld van Lowys Porquin, piŽmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
250909-5117: GREMMEN, M. E.A. - V.V. O.D.I.O. 50. 1-11-1931-1-11-1981.
250909-4387: GRESHOFF, J. - De laatste dingen.
250909-2403: GREVEN, J.E.A. (EINDRED.). - Minder oud nieuws over Wildervank.
250909-3010: GREVEN, MARGRIET E.A. - Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
170112-41: GREVEN, J. E.A. - Oud nieuws over Wildervank.
250909-5077: GREVERS, ARIE (EINDRED.). - Deurgaon. Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder.
250909-1835: GREZEL, W. EN WIERTH, H.R. - Frankie. Belevenizzen van n koopmannechie uut t Oldambt.
250909-1824: GREZEL, WILLEM EN EIJKELENSTAM, WALTHER. - Frankies handel en wandel in tien verhalen.
181218-48: GRIEGER, MANFRED E.A. - Volkswagen Chronik Heft 7. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
181218-14: GRIEHL, MANFRED. - Luftwaffe '45 - letzte Fluge und Projekte.
121111-06: GRIEKS. - Vandaag Grieks.
8618-60: GRIENSVEN, AGNES, VAN (VOORWOORD) E.A. - Benedictinessen in Oosterhout. De kloostergemeenschap van Onze Lieve Vrouwe abdij.
270909-179: GRIEPINK, J.F.H. EN HOUTMAN, W. (RED.). - Rondom Rolde. Vroeger en nu.
271118-02: GRIJPMA, DIEUWKE. - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
051010-60: GRIMM, PETER (RED.). - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
18219-13: GRIMME, HARMANNUS H. E.A. (RED.). - Hellum, een parel in de Woldstreek - 2. Old Nij.
13218-55: GRISCOM, CHRIS. - Angst is bedriegelijk. Over het helen van gevoelens en relaties.
120513-22: GRIT, R. E.A. - 432 - B.I. Opdat wij niet vergeten 7 - 1 R.I. Deel II.
121111-07: GROBAUER, WOFGANG. - Heerlijk koken met vis en zeevruchten. De smaak van de zee ten volle proeven!
281217-29: GROEN, A. - Klederdrachten in Nederland.
250909-1773: GROEN, P. - 't Grunneger Zangbouk. Tweede druk van oude en nieuwe Groninger liederen. Deel 1 en 2.
250909-244: GROEN, P.C. E.A. - Landschap en dorpen in Drenthe.
250909-3328: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
6514-10: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - 16e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2011.
250909-2134: GROENBROEK, JAN J. EN VEEN, HARM, VAN DER. - Het volk van Loug en Stad.
15810-14: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - Vergleden tied. Over older worden en dingen dei veurbie goan.
9315-98: GROENBROEK, JAN (RED.). - Vekansieverhoalen.
12316-43: GROENBROEK, JAN. E.A. (RED.). - N Peerd is gain mins.
23715-03: GROENEBOOM, J.J. - Behalve als je een god bent.
5118-15: GROENENDIJK, HENNY EN BńRENFńNGER, ROLF. - Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren in het Dollardgebied.
150611-13: GROENENDIJK, H.A. EN WATERBOLK, H.T. - De Geschiedenis van Westerwolde 7 Urnen en essen.
240910-45: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost- Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.
240112-26: GROENEWOUD, CO. - Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
190213-07: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin.
15119-03: GROENVELD, S. - Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621.
8618-61: GROM, BERNHARD. - Religionspsychologie.
10918-13: GRONBECH, WILHELM. - Kultur und Religion der Germanen. Erster und zweiter Band.
040512-27: GRōNDAHL, JENS CHRISTIAN. - Veranderend licht.
280412-20: GR÷NIGER-SCHULTZ, MARIJKE E.A. (RED.). - Leest joe vrij. Verhoalen en gedichten.
25219-28: GRONINGEN, OORLOG. - Groningen in vuur en puin.
4216-94: GRONINGEN. - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
251113-111: GRONINGEN. - Prisma Wegwijzer Groningen.
10718-43: GROTE PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Grote Provincie Atlas. Groningen.
301011-53: GRONINGEN / GRONINGEN - Stafkaart Groningen.
271218-25: REGEERINGS-FORM GRONINGEN. - Korte schets der regeerings-form van Stadt en Lande.
10918-39: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN. - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen. November 1948.
8618-48: COMPACT PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Compact Provincie Atlas. Groningen.
4419-22: ACADEMIEFEESTEN GRONINGEN. - Groninger Academie-Feesten 1850. Convoluut.
21917-37: GR÷NINGER, HERMANN. - RŁtenbrock und die umliegenden Moorkolonien nebst Aufzeichnungen und Sagen Łber einen Teil des Kreises Meppen und des angrenzenden Hollands.
281217-05: GROOM, WINSTON. - Storm over Vlaanderen. Triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918.
271017-48: GROOMS, JAMES A.O. - Suzuki 1500 Intruder/Boulevard C90 1998-2007. Service - Repair. maintenance.
151212-25: GROOT, GERTJAN, DE. - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse indusrie (1850-1940).
4216-96: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Onder klokslag van Oetwier.
250909-2420: GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE (EINDRED.). - Garsthuizen rond het Binhoes.
250909-895: GROOT, PIETER, DE E.A. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete Elfstedengeschiedenis!.
250909-4370: GROOT, ANNEMIEK, DE EN HOUTEN, BERT, VAN. - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe.
250909-1848: GROOT, L.W. DE. - Grunneger laand. 50 Grunneger stukjes.
18319-24: GROOT, BEREND, DE. - Retour Uithuizen.
290812-42: GROOT, B. DE. - De Anabaptisten. Nonconformisten in de zestiende eeuw.
21313-26: GROOT, PIETER, DE. - Ha, die Rients! Rients Gratama veertig jaar op de planken.
301018-12: GROOT, EDWARD P. DE. - Per mailboot naar Amerika. Vijftig Jaar Noordatlantische Passagiersvaart onder Nederlandse Vlag.
91113-63: GRONINGEN / GROOTEGAST. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Grootegast.
61115-38: GROOTH, MARJORIE, DE EN BENOIT, MATER. - Een huis voor altijd.
6214-24: GROOTHEDDE ALEX EN HAVERMANS, JOS. - Samson. Het verhaal van de leeuw.
20419-37: GROSEAN, H.G. - Het nieuwe boek der uitvindingen.
61218-41: GROSFELD, FRANS EN MICHON, YOLANDA (EINDRED.). - Verhalen uit het Oosten. Een bonte verzameling over het lieve leven van Almelo tot Winterswijk.
050219-31: GROSSMANN, DAVID. - Jij bent mijn mes.
18219-14: GROTE, HERMAN. - Kleurrijke gasten in 1922. Een familie uit Uithuizen ontvangt bezoek van een Oostrijkse kunstschilder.
250909-856: HERBERG GROU. - 40 jaar herberg ?Oer ?t Hout?.
011110-42: GRUBER, ELMAR R. EN KERSTEN, HOLGER. - Het Kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
20419-34: GRUN, ANSELM. - Het kleine boek van het goede leven.
25618-44: GRUN, ANSELM. - Een jaar met Anselm Grun. Wijsheid en geloof voor elke dag.
31318-42: GR‹N, ANSELM EN RIEDL, GERHARD. - Mystiek en eros.
21917-26: GRUNBERG, ARNON. - Huid en haar.
101210-46: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
101210-32: GRUNBERG, ARNON. - Amuse - Gueule. Vroege verhalen.
101210-31: GRUNBERG, ARNON. - De Joodse messias.
250909-4294: GRUNBERG, ARNON. - Omdat ik u begeer. Brieven 2001 - 2007. Bezorgd door Mark Schaevers.
71213-08: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
17218-17: GRUNBERG, ARNON. - Moedervlekken.
26319-05: GRUNBERG, ARNON. - Rattewit.
111116-31: GRUNBERG, ARNON. - Tirza.
10317-10: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
51015-48: GRUNNEN, HENNY. - Stil schoeven loaten.
250909-1967: GRUNNEN, HENNY E.A. - Nog n stieg vertelsterkes.
18214-28: GRUNNEN, HENNY. - 't weer is bie reuten.
25616-32: GRUNSVELD, JAN ERIK. - Per ATO en spoor. 20 jaar omstreden autobushistorie.
4216-52: GRUPSTRA, MARTEN F. E.A. (RED.). - 7e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried.
12316-44: GRUPSTRA, MARTEN F. - t Holten bain.
130310-33: GRUYTER, JOS. DE. - De Haagse School. Deel I en II.
250909-4408: GU…PIN, JAN PIETER. - Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven.
250909-1937: GUIKEMA-SMIT, FIEN. - Licht en donker.
210119-16: GUILLOT, DICK J.H. - Jan Smit. Burgemeester van Den Andel.
15617-29: GUILLOT, DICK J.H. - Oom Jacob of de brugwachter. Korte verhalen.
18319-38: GUILLOU, JEAN. - Bruggenbouwers.
250909-5628: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker.
13918-14: GUNARATANA, HENEPOLA. - The Path of Serenity and Insight. An Explanation of the Buddhist Jhanas.
050113-12: GUNDY JONES, DOROTHEA, VAN. - Het sojabonenboek. Koken met soja. Meer dan 300 gezonde recepten met sojabonen of sojaprodukten.
28219-38: GUNSTER, BERTHOLD. - Ja-maar wat als alles lukt? De tien regels voor een ja-maar-vrij-leven.
250909-5738: GUNSTON, BILL. - ?s Werelds belangrijkste passagiers lijnvliegtuigen. Toestellen in dienst bij de burgerluchtvaart.
291111-18: GUSOV, SASHA. - Locusts. Images of a plague.
250909-36: GUSSOW, MEL. - Conversations with Stoppard.
230612-35: MIND GYM. - The Mind Gym. Tijd maken.
250909-1481: HAAF, KAREL, TEN. - In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth.
250909-5881: HAAGSMA, JACOB EN SNIJDER, ROEL. - Oerol. Terschelling als podium.
240910-207: HAAIJEMA, ANDRIES, STULP, ERIKA E.A. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars.
271218-50: HAAK, RUUD. - Kippen. Rassen - voeding - verzorging.
250909-4807: HAAK-TAGGENBROCK, H. TH. VAN E.A. (RED.). - Recht in het hart van Haarlem.
250909-3320: HAAK, JOOP VAN DEN. - Bak-ker-tje deeg en de draai-mo-len.
250909-5706: HAAKMAN, JAN (EINDRED.). - De onschatbare klassieker. Deel 6 1996.
12316-98: HAAKSMAN, E. E.A. - A.P. Veenkamp.
25219-24: HAAN, K.B. DE. - Groepsfotoboek over de dorpen Westerlee / Heiligerlee.
15518-04: HAAN, J. DE E.A. - Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de geschiedenis van veen, water en wegen.
250909-5728: HAAN, E. DE. - Beschouwingen over zeetaktiek.
121009-15: HAAN, LEO J. DE. - Overheid en regionale integratie van de savanne in Togo 1885-1985. Infrastructuur, marktintegratie, arbeidsmigratie en lokale bestaanswijze.
250909-2425: HAAN, K.B. - Westerlee-Heiligerlee.
250909-2723: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.). - K. ter Laan 8 juli 1961.
250909-809: HAAN, TJ. W.R. DE. - Rondom de kliffen. VolksfantazieŽn uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
250909-5256: HAAN, TJAARD, DE. - Onze Volkskunst.
231109-39: HAAN, RON, DE. - Minder is Meer. Fred Delfgauw 25 jaar theatermaker.
9315-130: HAAN, K.B. - De klokkengieters Van Bergen. Van Midwolda naar Heiligerlee 1795 - 1980.
250909-16: HAAN,, TJ. W.R., DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiŽle literatuur.
4914-12: HAAN, ALBERTJE, DE E.A. - Van kracht tot kracht 1893-1993. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Boornbergum / Kortehemmen en omstreken.
220310-116: HAAN, TJ.W.R. - Stem van het Noorden. Verzen en voordrachten.
220310-117: HAAN, TJAARD W.R. DE. - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
15417-37: HAAN, TJAARD, W.R. DE. - Smeulend vuur. Groninger volksverhalen.
240112-06: HAAN, TJ. W.R. DE. - Groningen zingt. Beschouwingen over een provincialen liederenschat.
220310-67: HAAN, K.B. - 135 jaar lager onderwijs in Heiligerlee.
17918-45: HAAN, AD C. DE (RED.). - Roeiend redden. Het roeireddingswezen van Texel tot Rottum.
15518-50: HAAR, D. VAN DER. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect.
250909-4097: HAAR, JAN TER. - Burgwal 89.
7814-54: HAAR, G. VAN DER (SR, EN JR.). - Genealogie van het Veluws Geslacht Van de Haar Van Essen ca. 1700-1983.
18217-30: HAAR, JAAP TER. - Saskia en Jeroen kattenkwaad.
30313-10: HAAR, D. TER. - Onze vlinders.
1613-27: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN. - Op proatstoul.
19913-104: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Oabeltje Omzwinder. Een bundel schetsen.
250909-1998: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Hoppersvolk.
250909-1977: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - In hŲrn van heerd.
250909-1785: HAAS-OKKEN, TITIA K.E. DE - Uit het Groninger volksleven.
231011-80: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Spindroaden. Schetsen.
10414-11: HAASSE, HELLA S. - FENRIR. Een lang weekend in de Ardennen.
16317-14: HAASSE, HELLA S. - Een gevaarlijke verhouding of Daal- en Bergse brieven.
91113-06: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
141117-51: HABERMEHL, NICO. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor satdhouder Willem V en Koning Willem I.
12316-08: HABETS, JACQUELINE E.A. (RED.). - Proefsleuven. Schetsen van de Drentse archeologie.
19615-195: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard.
10813-31: HACHMER, HENDRIK. - Met de groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart.
080310-18: HACHMER, HENDRIK E.A.. - Veenkoloniale Volksalmanak 17, 2005. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
19618-21: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 16, 2004. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
51015-190: HACHMER, H.A. - Veenkoloniale binnenvaart in beeld.
5116-30: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 19, 2007. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
26718-20: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 20, 2008. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
5413-13: HACHMER, HENDRIK. - Veenkoloniale Volksalmanak 18, 2006. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
290812-04: HACHMER, HENDRIK E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 15, 2003. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
16118-41: HACK, CHRISTINE. - Geloof jij het nog? het nieuwe denken in het oude licht.
101017-06: HACK, HENK. - Mensen en monumenten in Eelde.
050219-21: HACQUEBORD, L.T. EN OVERBEEK, R.M.H. - Architectuur en stedebouw in de gemeente Groningen 1850-1940.
8319-18: HACQUEBORD, LOUWRENS. - Wildernis, woongebied en wingewest. Een geschiedenis van de poolgebieden.
6519-11: HACQUEBORD, LOUWRENS EN VROOM, WIM (RED.). - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen.
250909-2718: HACQUEBORD, L. EN HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
250909-254: HADDERINGH, H. EN VEENSTRA, BART. - Drents Woordenboek.
10718-01: HADDERINGH, JENT E.A. - 150 jaar Gasselternijveenschemond 1839-1989. Een terugblik.
11113-03: HADDERINGH, JENT EN IMBOS, TJAART (RED.). - Lachen dŲt niet zeer 1956-2006. De schierste snipsnaorderijen uut Oeze Volk.
250909-2530: HADDERS, G. - Leekster Schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu.
140110-14: HADEWICH. - Vingers van glas. Gedichten.
250909-4014: HADLEY, G. - Linear Algebra.
301011-25: HAERSMA BUMA, BERNARD, VAN. - Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk.
9315-49: HAERSMA BUMA, BERNHARD, VAN. - Monniken en nonnen. Kleasterpaad, Bolsward / Tirns.
9315-48: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland. Sint Gertrudiskerk, Workum.
250909-1155: HAFFNER, SEBASTIAN. - Manfred Pawlak, Herssching, z.j.
051010-31: HAGE, R.C. EN DE VEY MESTDAGH, J.H. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
250909-310: HAGEDOORN, JAAP. - Overdracht van meer dan letters... Van Gorcum 1800-2000.
251113-03: HAGEDOORN, T. - Leevms-spul. `n bundel GrŲnneger verskes.
031109-36: HAGEN, AERNOUT EN BERTHEUX, MAARTEN (TEKST). - Marie-Jose Robben. Schilderijen 1985-2002.
250909-2110: HAGEN, JELLE. - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968.
22117-09: HAGOORT, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe.
23715-29: HAHN, A. - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk.
301011-31: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan?
71213-116: HAHN, A. E.A. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
250909-1953: HAIKENS, JAN. - Olle bokken en gruine bloaren! Klucht in drei bedrieven. 4 doames, 4 heren.
250909-1843: HAIKENS, JAN. - Knuterwaark. Grunneger Riemsels.
8713-09: HAISMA, NYCKLE J. - Samle fersen.
231011-07: HAJEMA, LUUK. - De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001.
30315-21: HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Een postmoderne zedenschets.
090117-30: HAK, D.H. E.A. (RED.). - Sociologische verkenningen van het noorden. Verslag van het onderzoek onder lezers van het Nieuwsblad van het Noorden in 1988.
250909-4391: HAKHOLT, UBBO-DERK. - In grensgebieden. Gedichten.
250909-4364: HALBERTSMA, H. - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografische-historische benadering. Deel I: atlas en II:tekst.
10119-48: HALFWERK, WINANT. - Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom.
27218-44: HALL, M.C. VAN E.A. - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-1948.
250909-5897: HALLEMA, A. - Scheld- schimp- en spotnamen voorheen en thans.
250909-5206: HALLEN, ERNEST, VAN DER. - Op eigen grond.
250909-3756: HALLIWELL, LESLIE. - Double take and fade away. Halliwell on Comedians.
3417-24: HALMA, JAAP T. E.A. - Straatnamen, hoe verzin je ze. Straatnamen van Skarsterl‚n en hun betekenis.
151214-03: HALSBERGHE, G.H. EN HALSBERGHE, G. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
180912-07: HALSEMA, G. VAN E.A. (RED.). - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
250909-4398: HAM, ALBERT, VAN. - Spinsels.
250909-4685: HAM, WILLEM, VAN E.A. - Ter ere van De Maagd.
210119-48: HAM, WILLEM, VAN DER EN JACOBS, INGRID (EINDRED.). - Hoge dijken, diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland.
9315-131: HAM, J.C. VAN EN ROMMERS, G.M. - Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren 1959-2009.
250909-5035: HAM, W.A. VAN. - Wapens en vlaggen van Noord-Brabant. Wapens en vlaggen van de provincie, gemeenten en waterschappen.
27713-19: HAM, MARION, VAN E.A. - God tussen ons Amsterdammers. Een terugblik op de eerste Amsterdamse Sacramentsprocessie sinds 1578.
250909-4931: HAMBURGER, E. E.A. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9