Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-3629: BOTTEMA, TJEERD. - Mijn leven.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
30313-12: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
241014-03: BOTTON, ALAIN, DE. - Proeven van liefde. Roman.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
61115-02: BOUDON, BARBARA EN SUCHICH, LUDMILLA. - Rusland, een reis boordevol smaken en recepten.
230612-29: BOUKES, ALET. - Licht op Zwolle. Gedichten.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
250909-2287: BOUMA, AIZE E.A. - Een schoolmeesterssalaris in 1840. Een bloemlezing uit streekhistorische publicaties.
250909-2775: BOUMA, P.M. (EINDRED.). - Hockeyclub Groningen. Gedenkboek 1967.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
19913-114: BOUMA, G.J.A. - Doelmatige Friese boerderijen.
010610-69: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
71213-99: BOUMAN, J. - "Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster; voorafgegaan door eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland. "
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
12316-152: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
250909-4257: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
301011-52: GRONINGEN / BOURTANGE. - Stafkaart Bourtange.
251016-92: BOUSEMA, JAN EN KEMME, NELIE. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
250909-981: BOUSEMA-VALKEMA, A.G. - Valk De Valk Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters.
140212-40: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
110313-20: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
020911-54: BOUWER, K. - Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
7814-36: BOUWHUIS, G.J. - De rust in het juteparadijs verstoord. De staking bij Ter Horst & Co te Rijssen 3 december 1906 - 28 april 1907.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoöperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-2807: BOUWMAN, JAAP EN HOEF, KEES, V.D. - Groningen straat- en marktleven. Zo was het.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
251016-173: BOUWMAN, JAAP EN PIETA. - Bouwman, ondermode voor mannen.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
101213-02: BOVENKERK, FRANK E.A. - Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
250909-1398: BOXALL, MICHAEL A.O. - The Timechart of Military History. 3000 BC to the present.
5116-59: BOXEM, GERRIT. - Het F-16 drama bij Hoogeveen. Een ooggetuigeverslag.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
240113-22: BRAAM, CONNY. - De woede van Abraham.
9315-67: BRAAM, MEEUWES EN GRIT, DIEDERIK. - De Gritterij. Geschiedenis van de familie Grit van 1685 tot Heden.
150310-28: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was… Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
250909-2157: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
250909-5183: BRAASEM, W.A. - Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners.
250909-814: BRADA, M. - De grote ommekeer. (Friesland 1580).
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van Italië.
250909-824: BRAKEL, PETER, VAN E.A. (EINDRED.). - De laatste Elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd.
231011-174: BRAKKE, JAAP (EINDRED.). - 25 jaar Drents Schildersgenootschap.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4111: BRAKMAN, WILLEM. - Jongensboek. Verhalen.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
250909-208: BRALS-LUINGE, ALI E.A. - Drentse spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal.
16516-01: BRAND, H. - Die lange morgen in mei. 10 mei 1940.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
010811-34: BRAND, HANS EN BRAND, JAN (RED.). - De Hollandse Waterlinie.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
16813-01: BRANDSMA, GIJS (EINDRED.). - De mooiste herinneringen aan kinderboeken. 25 jaar Kinderboek Cultuurbezit te Winsum 11 november 1985 - 11 november 2010.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
19913-34: BREMER-BAKKER, HILLECHIEN. - Rondom het haventje in Haren.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
151212-02: BRENNAN, KATE. - Mijn ex, mijn stalker.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
250909-5470: BRIEN, EDNA O’. - Huis van volmaakte eenzaamheid.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
141210-11: BRILL OLCOTT, MARTHA. - The Kazakhs.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
51015-04: BRINK, HENK. - 300 jaar onderwijs te Zuidlaarderveen.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
130213-27: BRINK, E.A.B.J. - De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
27115-33: BRINK, H. - Theologisch woordenboek. Drie delen.
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
251016-05: BRINKS, HS. E.A. - Eext hoe het was.
23814-17: BROADFOOT, VANESSA E.A. - Bak gerechten. Heerlijke gerechten uit de oven.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-41: BROECK, WALTER VAN DEN. - Een lichtgevoelige jongen.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
16214-61: BROEK, COR, VAN DEN EN RIBBERT, JAN (TEKST). - Religieus erfgoed in de Sint Georgiusbasiliek Almelo.
251016-93: BROEK, NINA, VAN DEN. - Een wereld die veranderde en voorbij ging. Het verhaal van Arie Sprenger.
140911-63: BROEK, C.A.J. VAN DEN E.A. - 75 jaar Woningstichting St. Joseph Almelo 1919-1994.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
311016-32: BROEK, NINA, VAN DEN. - Kom, vul de glazen. Oude plattelandscafés in Groningen.
150912-08: BROEKEMA, PAULINE. - Benjamin. Een verzwegen dood.
170112-34: BROEKEMA, B.H. - Koos. Een verhaal uit het Groninger dorpsleven.
19615-98: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
19615-99: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
250909-2596: BROEKHUIS, TON, MARSMAN, EDDIE EN MIEDEMA, HANS. - Een Wijde Blik Verruimt het Denken.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
1516-08: BROEKMEYER, MARIUS. - Het verdriet van Rusland. Dagelijks leven op het platteland sinds 1945.
4216-162: BROERE, PIET. - De nachtmerrie van 1940-1945 (stad Groningen).
251016-94: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
130310-5: BROERSMA, KOERT EN ROSSING, GERARD. - Kamp Westerbork gefilmd. Het verhaal over een unieke film uit 1944.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIËTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
040412-26: BROKKEN, B. (FOTO`S). - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942.
8416-15: BROKKEN, JAN. - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
12313-19: BROLSMA, R. - Sa seach ik Fryslan. Forhalen en sketsen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
110313-02: BROLSMA, R. - Ut sted en doarp. Tsien ferhalen.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
250909-3719: BROMBERG, PAUL. - De kleine practische woning. Bouw en inrichting van weekend- en zomerhuisjes.
151212-32: BRONGERS, G.A. EN KOOPS, W. (RED.). - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
250909-4746: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam. Deel 1: De luchtlanding.
150311-167: BRONGERS, G.A., KLERCK, TH. P.E. EN MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vif eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
251016-95: BRONGERS, G.A. EN OUDMAN J. - Warffum in oude ansichten.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
251016-231: BRONTSEMA, ELINE, REKER, SIEMON EN DARWINKE, ABEL - Op stee. Drentse en Groninger plaatsnamen verzameld.
260312-29: BROOD, P. (EINDRED.). - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
19913-152: BROOD, PAUL (RED.). - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een.
250909-352: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600 - 1822.
250909-405: BROOD, P. E.A. (RED.). - Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. ?En ze willen nog meer regen hebben...?
040412-05: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1999.
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
251016-96: BROOD, P. EN SCHUT, E. - Eene zeer twistzieke natie. Aspecten van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Winschoten 1683-1943.
5116-50: BROOKES, JOHN. - Het ontwerpen van tuinen in stijl.
27315-22: BROOKS, TERRY. - De heks van Shannara. Dl 1 De reis van de jerlie Shannara.
9315-172: BROUWER, WARMOLT. - Geschiedenis binnen loopafstand. Cultuurhistorische schetsen van het A-Kwartier.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
9315-69: BROUWER, ARIE. - Parenteel Salomons 1650-1999. Deel I en II. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen.
51015-201: BROUWER, D.A. - Ameland. Een sociaal - geografische studie.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
250909-2832: BROUWER, WARMOLT. - Allerlei over het A-Kwartier. Bij buurtbewoners op bezoek.
4216-39: BROUWER, ARIE. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers.
220512-25: BROUWER, REIN. - De zegen.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
031109-17: BROUWER, REIN. - St. Jan.
250909-1850: BROUWER, REIN. - En groot werd het leven.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
4216-38: BROUWER, ARIE E.A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts.
15815-49: BROUWER, DERK. - Mijn zeemansleven 1878-1900.
240910-04: BROUWER, WARMOLT. - Het A-Kwartier, onze buurt. Een Groninger stadsdeel in vogelvlucht.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
280412-19: BROUWER, REIN. - Paarden van schelven.
18214-22: BROUWER, REIN. - Het testament.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
250909-3489: BROWN, JONATHAN E.A. - El Greco und Toledo.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
011110-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
10415-13: BROWN, DAN. - Het Juvenalis Dilemma.
2114-58: BROWN, MICHAEL H. - After life. What's it like in Heaven, Hell and Purgatory.
2114-37: BROWN, EDWARD ESPE. - Tassajara kookboek. Een vegetarisch kookboek, gebaseerd op respect voor jezelf.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
7913-01: BROWNE, SILVIA. - Temples on the other side. How wisdom from beyond the veil can help you right now.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
12316-77: BRUCHERUS, HEINO HERMANNUS. - "Gedenkboek van stad en lande: in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht aangaande het Christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. "
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
250909-8: BRUGMAN, EMILE EN ROS, MARTIN (RED.). - Ik herinner mij.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
250909-2687: BRUIJEL VAN DER PALM, H.F. E.A. - Scholen in Groningen.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
220711-11: BRUIJN, COR. - De voetreis naar Sneek.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
17313-164: BRUIN, JÖRGEN, DE E.A. - Collectie Mader Lauwersmeer.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer’lei. Glimmer’lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
031210-26: BRUINIERS, PIETER E.A. - Van Tuindorp tot Oosterhaar.
080311-08: BRUINING-HARMS, J. E.A. - Het boerderijenboek Bellingwolde vroeger en nu Deel II.
251016-97: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
261016-34: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's babyboek.
28514-107: BRUNING, J.R. EN KRAAI, R. - Vlagtwedde in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Veele, Bourtange, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Weende, Ellersinghuizen en Veelerveen.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
100113-14: BRUSSELMANS, HERMAN. - Logica voor idioten.
15914-02: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.
230612-48: BRUYN, MARIANNE A. DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
261016-56: BRUYNE, RYKEL H. DE. - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie.
080310-14: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
27115-18: BUCHNER, RUDOLF (HRSG). - Gregor von Tours: Zehn Bücher Geschichten / Historiarum Libri Decem /. Band I und II.
250909-2805: BUCK, H. DE. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de “latijnsche jongen” Rinse (Koopmans) van Boekeren.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
250909-3657: BUHLER, MICHAEL. - Tin toys 1945-1975.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
9315-31: BUIJTENEN, M.P. - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
2114-59: BUIJTENEN, CHRISTOF, VAN. - Begrijp je wat je viert? Een uitleg van de viering van de Eucharistie voor wie er bewust aan wil deelnemen.
19913-116: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
250909-376: BUISKOOL, H.T. EN GROOT, H. DE. - Geïllustreerde plaatsbeschrijving gemeente Emmen.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
311016-27: BUITENHUIS, HIJLKE. - Archeozoölogisch onderzoek langs de Midden-Eufraat. Onderzoek van het faunamateriaal uit zes nederzettingen in Zuidoost-Turkije en Noord-Syrië daterend van ca. 10.000 BP tot 1400 AD.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
2315-67: BULLINGER, E.W. - God heeft gesproken...! Basiswaarheden van Gods plan.
27115-14: BULTE, MARCEL. - Emmenaren op drift. Tragiek en achtergrond van de massale migratie uit Zuidoost Drenthe (1924-1936).
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
250909-4752: BULTHUIS, PETER. - Een weduwe in koffie, thee en tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf De erven de wed. J. van Nelle N.V. 1782-1982.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
2315-19: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
51015-05: BUMA, T.J. - Zuidlaren in vroeger tijd. Uit de geschiedenis van een dorp en zijn omgeving.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
231109-22: BUNT, ALEID, VAN DE. - Wageningen / Rhenen in oude ansichten.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
23114-28: BUREN, JOHANNA, VAN. - De dinge van vrogger.
250909-1570: BURG, MARGREET, VAN DER. - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
111216-13: BURG, S.F. VAN DER E.A. - Fryslan sjongt! Algemien Frysk Lieteboekje mei alde en neie sangen yn balk- en sifernoateskrift.
19615-40: BURG, HANNEKE, VAN DE EN REGTIEN, JAN. - Het Album van Nardus de Vries en Agnes Bruins.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
250909-2387: BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij. van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ‘t Was moar ‘n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
51015-39: BUS, J. E.A. - Pronkjewail. Grunneger Riemsels Verhoaltjes Veurdrachten.
150311-184: BUSCHMAN, KAREN. - De Ploeg in oplage. Expressionistische grafiek in Groningen in de jaren twintig.
040111-45: BUSSCHE, WILLY, VAN DEN. - Edgard Tytgat (1879-1957).
12316-79: BUSSINK, ERIC (SCHRIJVER INLEIDING). - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
250909-4909: BUSSY, A. DE. - Het ontstaan der Satisfactie van Utrecht.
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
2315-60: BUTER, ADRIAAN. - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
140110-44: BUTER, ADRIAAN E.A. - Uit & thuis in Ootmarsum.
250909-4833: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1981.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
51015-175: BUURMAN, HEINRICH. - Als die Ostfriesen radeln lernten.
250909-4608: BUURSINK, JOH. (SCHRIJVER INLEIDING). - Twente. Land van natuur en arbeid.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's Veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
080712-23: BUURSMA, A. - De geschiedenis van Westerwolde 4. De Kerken.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
250909-920: BUWALDA, H.S. - Woun op ?e weagen. It Bildt en syn biwenners.
15815-06: BYRNE, RHONDA. - The Secret. Het geheim van voorspoed en geluk.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
111116-18: CABRË, JAUME. - De stemmen van de Pamano.
250909-656: CALAND, M.E. - Wierook. Gebruik, invloed en samenstelling.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - Geïllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2182: CALON, M.A.E. E.A. - Liber Amicorum opgedragen aan B.J.H. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris van de Gewestelijke Raad voor Groningen van het Landbouwgenootschap op 1 november 1990.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
250909-3862: CAMERON, AD EN PERRINS, CHRISTOPHER. - De wereld van de vogels.
111116-33: CAMILLERI, ANDREA. - Rook!
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
8416-03: CAMORRA, FRANK EN CORNISH, RICHARD. - Movida. Spaanse culinaire avonturen.
1814-26: CAMP, JEFFERY. - De kunst van het tekenen.
19816-27: CAMPBELL, A.C. - Elseviers gids van strand en kust. Flora en fauna in meer dan 800 afbeeldingen en kleuren.
31114-10: CAMPERT, REMCO & MULDER, JAN. - Tien jaar Nederland.
240812-17: CAMPERT, REMCO. - Het leven is vurrukkulluk.
221111-24: CAMPERT, REMCO. - Dagboek van een poes.
250909-5552: CAMPION, JANE & PULLINGER, KATE. - De piano.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
250909-3982: CAPELLE, P. VAN. - De electriciteit, hare voortbrenging en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer.
040111-72: CARASSO, D.G. EN CARASSO-KOK, M. (EINDRED.). - Abcoude en Baambrugge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
101114-63: CAROTTA, FRANCESCO. - Was Jezus Caesar? Over de Romeinse oorsprong van het Christendom. Een onderzoek.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
111216-26: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Zeeland ca. 1905. Schaal 1:25.000.
4216-175: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Groningen +/- 1900-1930.
12316-184: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Drenthe +/- 1898-1928.
140911-03: CATALOGUS. - Catalogus van boeken op Fraylemaborg.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
4216-40: CATE, C.L. TEN. - Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne.
23414-08: CATE, ARTHUR, TEN. - De laatste divisie. De geschiedenis van 1 Divisie
171115-16: CAVANAUGH, JACK. - De Kolonisten.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
250909-689: CENTURIO, ALEXANDER. - De ware voorspellingen van Nostradamus.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - Geïllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
12714-09: CHANDLER, JENNY. - De keuken van Noord-Spanje. Recepten uit het gastronomische hart van Spanje.
250909-706: CHANDU, JACK F. - Astrologisch plaatsnamenboek voor de Benelux. Deel 1: België, Luxemburg, Zaire, Rwanda en Burundi. Deel 2: Nederland, Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen.
140910-03: CHARLISH, ANNE EN ROBERTSHAW. - Reiki.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
8716-04: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE E.A. - Langs de oude Zeeuwse kerken.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancée. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other story’s.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
251016-246: CHILDERS, ERSKINE. - Het raadsel van de Wadden.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
61214-05: CHOPRA, DEEPAK. - Overwin je verslaving. Een spirituele oplossing.
26316-51: CHRISTENSEN, A.E. - Scheepvaart van de Vikingen.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
23715-09: CLASON, A.T. - Zeldzame huisdierrassen.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9916-28: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. Scènes uit het leven in de provincie.
070212-05: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
91015-13: CLERCQ, W.A. DE (SAMENSSTELLING). - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
17313-71: CLERCQ, J.J. DE. - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
250909-4467: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
060211-36: CLEVIS, HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.
19913-39: CLOBUS, MARTIN. - ...en verdold aalmoal een knecht met rood hoar. Geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen – Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
31115-38: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
18316-19: COBEN, HARLAN. - Laatste kans.
10415-24: COBEN, HARLAN. - Geen tweede kans.
250909-5252: COCKS-INDESTEGE, ELLY EN LEMAIRE, CLAUDINE. - Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en koken.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
111116-49: COELHO, PAULO. - Brida.
111116-29: COELHO, PAULO. - Als een rivier. Gedachten en impressies 1998-2005.
111116-23: COELHO, PAULO. - De alchemist.
111116-24: COELHO, PAULO. - Veronika besluit te sterven.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-26: COELHO, PAULO. - De strijders van het licht.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
111116-28: COELHO, PAULO. - Liefde. De mooiste citaten.
111116-22: COELHO, PAULO. - Aleph.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
111116-30: COELHO, PAULO. - Manuscript uit Accra.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
180111-33: COHEN, JEAN-LOUIS. - Scenes of the World to Come. European Architecture and the American Challenge 1893-1960.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat?s verleden. Gedenkboek ter herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit.
21215-47: COHEN, JOSEF. - Gedichten.
250909-1419: COLIJN, H. - Saevis Tranquillus in undis. Toelichting op het antirevolutionair Beginselprogram.
250909-1422: COLIJN, H. - Saevis Tranquillus in undis. Toelichting op het antirevolutionair Beginselprogram.
10215-18: COLLAS, GEORG FRIEDRICH. - Der Flagellantismus im Altertum.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
240910-174: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt...
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coöperatie.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 – 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: CONDÉ, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
61115-06: CONRAN, CAROLINE E.A. - Het Conran Kookboek.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
011110-19: COOKE, W.S. - The Ottoman Empire and its tributary states (excepting Egypt), with a sketch of Greece.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit’s Kousenfabrieken in Schijndel.
250909-2464: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek ?De Eendracht? G.A. Appingedam 1908 - 1958.
131211-42: COOLS, R.H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
250909-5088: CORDFUNKE, E.H.P. (EINDRED.). - Kennemer Historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
261016-15: CORNELIS, ARNOLD. - Logica van het gevoel. Filosofie van de stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties.
040111-58: CORNELISSE, WILMA. - Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam.
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
261016-16: CORNISH, KIMBERLEY. - Een joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Witgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen.
10415-16: CORNWELL, PATRICIA. - Dodenrol.
10415-15: CORNWELL, PATRICIA. - Zwarte hoek.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
9315-44: CORPORAAL, TYMEN HEIN. - Terpenland. Hallum, Marrum/Westernijkerk, Ferwerd, Blija. Freerk van Hallum.
251113-33: CORPORAAL, TYMEN HENK. - Terpenland. Hallum, Marrum / Westernijkerk, Ferwerd, Blija.
250909-5516: CORTÁZAR, JULIO. - Einde van het spel.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
250909-2560: COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1934.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
250909-2562: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en prosa.
250909-4116: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
250909-825: COUPERUS, JOHANNES. - Wy hawwe gjin goud. Gedichten.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
250909-4172: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
250909-14: COURT, W., DE LA, WIJNSTROOM, M. E.A.   - Bijdragen tot een handboek voor de openbare bibliotheek in Nederland.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
6514-44: COURTIER, JANE. - Kruiden.
250909-3324: COUVÉE, D.H. EN GRUYTER, W.J. DE. - Jan Altink 21 oktober 1885 - 6 december 1971.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
250909-1624: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Vierde deel.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
16516-11: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Gelderland. Deel I en II.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
16516-07: CRAMER VON BAUMGARTEN, B.J. - Drachten in oude ansichten.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
161110-57: CREE, MARLEEN, DE. - Passage.
031109-5: CREME, BENJAMIN. - Boodschappen van Maitreya de Christus. Honderd booodschappen ontvangen door Benjamin Creme.
5414-01: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer.
250909-4334: CREMER, UFKE. - Norden im Wandel der Zeiten.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
11413-32: CRONE, WERRY. - Utrecht 1906 - 2006.
120712-23: CROSS, GARY. - An all-consuming century. Why commercialism won in Modern America.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
250909-4661: CRUCQ, H. - De triomftocht van de Brienenoord. Ontwikkeling, bouw, transport en montage in woord en beeld.
91113-02: CRUSIE, JENNIFER. - Voor deze keer.
151212-01: CRUSIE, JENNIFER. - Laat mij maar even.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
17313-86: CUPERUS, A. E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken Oude Bildtzijl.
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
171115-03: CUSSLER, CLIVE. - Trojaanse Odyssee.
250909-360: CUSVELLER, SJOERD. - Emmen revisited. Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken.
12316-153: CUSVELLER, SJOERD EN KROEZE, ANKE. - Bouwen & bewaren. S.J Bouma, architect (1899-1959).
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
250909-4298: DAHL, ROALD. - Over en sluiten.
250909-3429: DAHN, WALTER. - Walter Dahn. Fotografien 1983-1985.
250909-1203: DALBY, LIZA. - Geisha.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, ?t Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement ?t Zandt 1855-2005.
12316-82: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
250909-3829: DALTON, DAVID. - The Rolling Stones. The First Twenty Years.
23715-01: DALTSJEV, ATANAS. - Ontvolkte plaatsen.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
18214-127: DAM, VANESSA, VAN EN LANGENBERG, SJAAK (RED.). - Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 84 biografen schrijven.
17313-87: DAM, F. E.A. - Drachten van toen naar nu. 350 jaar leven, wonen en werken.
251016-33: DAM, P.R. EN SCHAAFSMA, JOH. - Plat die stad! ...en dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
21313-02: DAM, FREARK E.A. - Mear as jiske bleau der oer. Freone-album foar Tabe Beintema.
21313-07: DAM, EPPIE. - Damstikken. In kar ut `e columns fan Eppie Dam.
4216-81: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
30615-36: DANCE, S. PETER. - Schelpen. De gids voor het herkennen van meer dan 500 soorten zeeschelpen uit de hele wereld.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
15815-08: DÄNIKEN, ERICH, VON. - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
2315-03: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15815-09: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De fantastische werkelijkheid.
15815-12: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Signalen uit het Stenen Tijdperk.
161110-58: DANKER, HANS. - Van je naam genoemd. Gedichten van mijn linkerhand.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
18316-25: DARNTON, JOHN. - Het Darwin mysterie.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
18214-128: DARWINKEL, ABEL EN REKER, SIEMON. - Taol-, Toal-, Taalkiekjes van Groningen en Drenthe.
4216-163: DASSEL, H. - Menno's Volk in Groningen. Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeenten binnen de stad Groningen.
231011-30: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
250909-2709: DAUDT, WIM. - De opkomst van Veendam en Wildervank.
111116-11: BALDACCI. DAVID. - Onder druk.
111116-06: BALDACCI. DAVID. - De rechtvaardigen.
111116-07: BALDACCI. DAVID. - De aanslag.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers' Devices of the Seventeenth Century.
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
24114-32: DAVIS, NATALIE ZEMON. - De terugkeer van Martin Guerre. Historische reconstructie van een legende 1548-1560.
241010-04: DAWA-SAMDUP, LAMA KAZI. - Het Tibetaanse dodenboek.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - Intuïtie: de sleutel tot succes. Intuïtie in de praktijk.
151212-13: DEAVER, K.L. - De paranormale kracht van kristallen.
10215-43: DEBUIGNE, GERARD. - Larousse Geneeskrachtige Planten Encyclopedie.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
5116-54: DEE, DANIËL. - 3D Schetsjes van onvermogen. Poëzie.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poëzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
250909-2936: DEELEN, ARNOUD, VAN. - Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
120511-35: DEELMAN, A.M.J. (VOORWOORD). - Grunneger Aalmenak 1949.
250909-1932: DEELMAN, A.M.J. - ’n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. Grönneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
270909-220: DEETERS, WALTER. - Kleine Geschichte Ostfrieslands.
311016-03: DEFOER, HENRI L.M. E.A. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting.
111216-19: DEIGHTON, LEN. - Luchtslag om Engeland.
12316-83: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
19816-19: DEIJK, ADA VAN (TEKST). - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-987: DEK, A.W.E. - Het nageslacht van Jurriën Priel overl. 1748 en zijn echtgenote Adriana Schriek 1709-1787.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
19816-12: DEKKER, KEES EN ESSEN, FRIEDA, VAN. - De Nederlandse poolexpeditie van 1832-1833. Overwintering op een ijsschots.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5661: DEKKER, P. - Willem ?t Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der republiek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
011110-31: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Deel 2a en deel 2b.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
251113-74: DEKKER, HANS E.A. - Paarse Pracht. Heidelandschappen van Drenthe.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
250909-661: DELANEY, GAYLE. - Erotische dromen. Waarom we ze hebben en wat ze betekenen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
250909-4235: DELERUM, PHILIPPE. - Het loofportaal.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
250909-5508: DELILLO, DON. - Lichaamskunst.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
4216-84: DELVIGNE, J.J. E.A. - De Geschiedenis van Westerwolde deel 1 t/m 7 + ongenummerd deel (Wilke Roelf Hesse 1894-1987. Een biografische schets).
25314-15: DELVIGNE, J.J. - De wierde van Ezinge op de schop.
251016-100: DELVIGNE, JAN EN ELERIE, HANS (RED.). - Het Reitdiepgebied. Boedelbeschrijving van een rijke erfenis.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
220711-21: DENDERMONDE, MAX. - Evolutie in een kwart eeuw welvaart. 25 jaar bv machinefabriek ?Arnhem? vh H. Janssen.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet ‘t olde darp.
12714-44: DENSLAGEN, WIM. - Gouda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
250909-3162: DENUCÉ, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
08012013-19: DERIX, JAN. - Naam & Faam. Zeventig jaar Briefhouder- en Mattaalwarenfabriek Egidius Janssen N.V.
140212-13: DERKS, SERGIO. - Rondom scheren. Philishave 50. Het succes van een uniek systeem.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
031109-1: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. 250 jaar joods leven in Meppel.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
250909-3054: DETERMEYER, EDDY. - Ruige dagen. 70 Jaar jazz in Groningen.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
111216-50: DEUNK, G.H. EN ENTJES, H. - Het dialect van Winterswijk. Deel 1. Woordenboek van het Winterswijks.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERÁN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
16913-11: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
16913-13: DICKENS, CHARLES. - Kerstverhalen.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
151214-13: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika.
151214-14: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië.
180912-101: DIEK, HAARM. - Van hier tot gunder. Twinteg nait eerder verschenen körde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije körte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije körde verhoalen over lu om ons tou en over ons zölf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
251016-101: DIEKEMA, TJ. - Slochteren in oude ansichten waarin afbeeldingen van Steendam, Leentjer, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Kolham, Scharmer en Harkstede.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ’t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, RENÉ EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1776: DIEMER, WILLEM. - Shakespeares ‘ The merchant of Venice’ (+/- 1596) in ‘Knoalster Grunnegers’ overgezet.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is ‘n Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit ‘n inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk ‘t haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
12316-85: DIEMER, WILLEM. - Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
51015-92: DIEPSTRA, JAAP. - Boeren noemen 't buukspreken. Oostwold rond 1800.
13216-34: DIEREN, H. VAN. - De Buul. 400 jaar zeeverzekering op Terschelling 1587-1987.
251113-46: DIEREN, JAN, VAN. - Ons mooi eiland Terschelling. Deel 2 Lusterlôs.
8416-41: DIERICK, ALEIDIS. - Veertien tinten blauw. Gedichten.
12316-155: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Eerste en tweede deel.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
250909-3763: DIETRICH, MARLENE. - Marlene.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
250909-4762: DIETZ, HARRY. - Het dorp van binnen en buiten 1962 – 1997. Ontstaan en ontwikkeling van een woonvorm voor mensen met een lichamelijke handicap in maatschappelijk perspectief.
250909-1073: DIJCK, L.G. VAN. - Genealogie van Dijck.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
101114-17: DIJK, DIANA, VAN. - Joost Harmansz en zijn nakomelingen. Het geslacht Van Dijk, afkomstig uit Maartensdijk (Oostveen) en Soest (1671-2006).
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-2538: DIJK, JAN, VAN E.A. - 25 jaar Garmer & Thesinger Express. Dorpshuis voor dag en nacht.
231011-194: DIJK, ALFRED, VAN. - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
250909-3505: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-242: DIJK, K. VAN. - Drenthe verandert.
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
12316-156: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
18214-14: DIJK, JOH. VAN. - Van Ter Sted tot Olde Stins. Een algemene beschrijving van de 56 stemhebbende boerenplaatsen van het dorp Ferwerd, met daaraan toegevoegd aantekeningen over families, 'Huijsen en Huijssteden' in het dorp en de toponymie van het dorp.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-4724: DIJKEN, E.D. E.A. - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
250909-4396: DIJKEN, ALBERT, VAN. - Krassen op mijn spijkerbroek. Gedichten.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
261016-71: DIJKERS, A. - De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
250909-4468: DIJKHUIZEN-RIJNTIES, TOSCA. - Vrouwen en hun partners over PND. Behandeling, genezing en verwerking van een postnatale depressie.
250909-5027: DIJKHUIZEN, SIETZO, SCHIMMEL, HEIN EN WESTRA, REIN. - Ontdek de Veluwe.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
251113-105: DIJKSTERHUIS, FOKKE P.H. EN HOOGENBERG, ROLF. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs in Bedum.
171116-42: DIJKSTERHUIS, AP. - Het slimme onbewuste. Denken met gevoel.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
4914-26: DIJKSTRA, T.H. E.A. - 200 Jaar Openbaar Onderwijs Loppersum 1800-2006. 50 jaar Prinses Beatrixschool Loppersum.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - "Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
261115-17: DIJKSTRA, JOKE EN AKKERMAN, HILDE. - Groningen Hoofdstation Centraal.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèeentse verzen.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
251016-102: DIJKSTRA, BERT EN OLDENHUIS, JAN F. - Tijdelijk volk rond het eeuwige woord. 150 jaar Gereformeerde Kerk Baflo.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
16315-50: DIJKZEUL, LIENEKE. - De geur van regen.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
261016-33: DIMMENDAAL, GEERTJE. - Heropvoeding en behandeling. Meisjes in Huize de Ranitz, Groningen 1941 - 1967.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
13216-27: DINAND, A. - Boek der geneeskruiden. En practische raadgever voorzieken en gezonden.
250909-5028: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate.
11113-31: DINKELAAR, MARIA, VAN (RED.). - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Sprookjes voor jonge kinderen.
51015-176: DIRKS, HANS. - Brauchtum im Oldenburger Land. Ostern, Pfingsten, Sonnewendfeier, Erntefest, Weihnachten bis Dreikönigstag, Hochzeit, Hausbau und Richtfest.
20713-25: DIRKZWAGER, J.M. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
250909-4292: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
051010-21: DITTRICH, Z.R. - Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog.
250909-1607: DITZHUYZEN, R.E. VAN. - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
250909-152: DOCKUM, H.C. VAN. - Van nieuwjaarsmorgen tot oudejaarsavond in Drenthe.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
081209-5: BAREFOOT DOCTOR. - Handboek voor helden. Een spirituele gids om rijk en beroemd te worden.
250909-4923: DODDE, N.L. - ...tot der kinderen selffs proffijt... een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
7314-45: DOEDENS, H. - De zoon van Lammert Kuiper. Een dorpsverhaal uit het oude Drenthe.
4914-02: DOEDENS, H. - De Nietapster school 1878-heden. Geschiedenis van een dorpsschool.
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
231011-79: DOEDENS, D.W. - Vaarver Naarsien + ’t Veulbelovend kroost van Naarsien.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
18214-135: DOEKSEN, ANNE EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis.
23114-54: DOEKSEN, ANNE EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis.
250909-5043: DOES, J.C. VAN DER, JAGER, J. DE EN NOLTE, A.H. - Ons Amsterdam. De historische ontwikkeling van Amsterdam.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van Italië.
19615-41: DOEWES, MARINUS L.H. E.A. - Fotoboek Wildervank. Veranderd dorpsgezicht.
250909-2921: DOHLE, THEO. - Het gezicht van Groningen.
150912-02: DOLK, W. - Leeuwarden in oude ansichten.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
12714-45: DON, PETER. - Voorne-Putten. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
250909-2735: DONGEN, AD, VAN E.A. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
150411-43: DONGEN, AD, VAN EN DIJKEMA, JAN. - Bedum door de jaren heen.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
121111-42: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN, VAN. - Pastorietuinen in Nederland.
180912-35: DONGEN, AD, VAN. - Nostalgisch gezicht Oldambt. Vijftien plaatsen in het verle den.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
140910-29: DONKEL, HAN. - Het praktische bonsaiboek.
251016-175: DONKER, MARTIN E.A. - 40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
9315-192: DONRAADT, W. CHR. - Zij waren er bij. Eilanders op de walvisvaart.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elsviers Antiek Jaarboek 1982-83.
23715-02: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle… 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
171116-04: DOORMAN, MAARTEN. - Rousseau en ik. Over de erfzonden van authenticiteit.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het was…..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
19615-211: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-1016: DOORNBOS, W.G. (INLEIDING VAN J. DE HAAN) - Leerlinglijst Latijnse school (later het stedelijk gymnasium) van de stad Groningen 1771-1890.
25613-12: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
250909-1056: DOORNBOS, W.G., HARTOG, H. - Bewonerslijsten van de stad Groningen 1710.
250909-1058: DOORNBOS, W.G. - Groninger repertorium van familiewapens 1300 – 1900.
250909-1060: DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1580 – 1594.
250909-1061: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Scheepsverkopingen 1572 – 1629.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1082: DOORNBOS, W.G., BEUSE, A. - 55. Bevolkingslijsten van de stad Groningen. 1526 - 1740
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730 – 1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - 53. Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1092: DOORNBOS, W.G. EN KUIKEN, D.F. - Scheepsverkopingen 1572 - 1629.
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - 54. Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bevolkinglijsten van de stad Groningen, 1665 –1688.
250909-1004: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., KUIKEN, D.F. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 – 1660.
250909-1025: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Gilderechtboek van de stad Groningen, 1434 – 1710.
250909-1026: DOORNBOS, W.G. (INLEIDINGEN VAN R.H. ALMA EN R.F.J. PAPING). - Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490 – 1811.
250909-1027: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., HARTOG, H.J.E., KUIKEN, D.F., LEY, R. VAN DER. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673 – 1700.
250909-1029: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1803.
250909-1044: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
250909-1045: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Burgerboek stad Appingedam, 1619 – 1808.
250909-1048: DOORNBOS, W.G., VELDHUIS, A. - Register op het Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 – 1660.
250909-1049: DOORNBOS, W.G. - 12.Genealogische bibliografie v.d. prov. Groningen.
19615-42: DOORNBOS, H. - … en er is slechts een handvol overgebleven. De teloorgang van de middenstand, handel en ambacht te Wagenborgen.
91015-11: DOORNBOS, W.G. - Groninger repertorium van familiewapens. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 1900.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - 58. Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
250909-5166: DOPPLER, P. - Lijst der dekenen van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (1000-1797).
031210-51: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
151211-04: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
130912-15: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
250909-4662: DORT, MARC, VAN. - Utrecht en de post.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
15815-02: DOSTOJEVSKAJA, A.G. - Herinneringen.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.
11113-18: DOTINGA, JAN. - Fan wurden oermansk.
30313-06: DOTTINGA, JAN. - Fan bern, klunkoek en tsjerken. Stikjes ut De Stim fan Fryslan.
250909-4452: DOUBEK, KATJA. - Eerste hulp voor geliefden. Hoe je de relatie met je grote liefde leuk houdt.
250909-1364: DOUBEK, KATJA. - Lexicon van de belangrijkste aanslagen.
16913-22: DOULATABADI, MAHMUD. - Zonder soloetsj.
011110-09: DOUMA, TH. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VIII.
25613-34: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen.
12316-207: DOUMA, JAN ERNST. - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
250909-1146: DOUMANIS, NICHOLAS. - Italy. Inventing the nation.
250909-3535: DOUROUX, XAVIER E.A. (RED.). - Sylvie Fleury. Identity, Pain, Astral, projektion.
240910-157: DOUWES, L. E.A. (RED.). - 100 jaar H. Scheepstraschool 1894-1994.
12316-40: DOUWES, B.J. - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
040412-27: DOVEREN, J. VAN. - Hooggeëerd publiek.
231109-51: DOWLING, COLETTE. - De mythe van breekbaarheid. Vrouwen op weg naar fysieke gelijkheid.
250909-5582: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Geheimzinnige verhalen.
101213-36: DRAAISMA, DOUWE. - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
91113-56: FRIESLAND / DRACHTEN. - Friesland / Drachten. Stafkaart Drachten.
19615-148: DRACHTEN. - Gids voor Drachten en omstreken.
101213-38: DRAGT, GIJS. - De gloriejaren van de Nederlandse Luchtvaart.
19913-120: DRAGT, G.I.W. - Stof zijt ge. Fryslân funerair.
250909-4058: DREHMANS, PETER. - Gemaskerd land.
250909-4621: DRENT, J. - Hier in het stille veld. 150 jaar Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 1834-1984.
9315-95: DRENT, JAN. - Elk mensch lopt mit 'n hoan. 'n Doodainvoudig dinkje in drei bedrieven.
15914-38: DRENT, E. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
25613-04: DRENTHE. - Herinneringen aan Drenthe.
19615-07: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?
23414-15: DRESSELHUIS, FRANS. - Harry zingt op klompen. Mémoires van een artiest. Een bont boeket van herinneringen.
010213-04: DRIESSEN, A.M.A.J. E.A. - Water in de Streek van Rijn en IJssel. Gij beken eeuwigvloeijend.
250909-204: DRIJVER, AB. - Van boekenkist tot beeldscherm. Verleden, heden en toekomst van de bibliotheken op het platteland van Drenthe.
250909-4390: DRIJVER, AB. - Wat wilde ik ook weer zeggen.
130310-31: DRIJVERS, HAN EN OS, HENK, VAN. - Jannes de Vries 1901-1986.
250909-1512: DRÖGE, PHILIP. - Beroep: meesterspion. Het geheime leven van Prins Bernhard.
11413-08: DROSSAARD, WILLEM. - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis. Een kennismaking met het museum en zijn bewoners.
171116-05: DROST, JAN. - Het romantisch misverstand. Anders denken over liefde.
5116-25: DROST, COR E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 24, 2012. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
17313-97: TIMMER EN DROST. - Langweer en omstreken. 20 Korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
010811-50: DRUENEN, PETER, VAN. - Geheel gevrijnd met regte trekslag. Geschiedenis van de Rotterdamse steenhouwerij en tegelbakkerij Van Traa 1764-1904.
250909-1469: DRUKKER, BER. (SAMENSTELLER). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
261115-05: DRUKKER, INA EN YKEMA-STEENBERGEN, RIE E.A. - De Hollandse keuken. Handboek voor nationale en streekgebonden gerechten.
8416-04: DRUMMOND, J.C. AND WILBRAHAM, ANNE. - The Englishman's food. A history of five centuries of English diet.
250909-5455: DRYANSKY, JOANNE & GERRY. - Het geluk van Fatima.
91015-36: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
18214-02: DUBBELBOER, SIKKO. - Wat met het veen verdween. Historie en humor uit de Drentse Veenkoloniën.
140910-20: DUBBELMAN, JAN ERIK (INLEIDING) E.A. - Vreemd gespuis.
27115-06: DUBIEZ, F.J. - Op de grens van humanisme en hervorming. De betekenis van de boekdrukkunst te Amsterdam in een bewogen tijd 1506-1578.
140910-46: DUBOIS, O.W. EN JONG, KRIJN, DE. - Aan de minste van Mijn Broeders. Het werk van ‘Tot Heil des Volks’ 1855 – 2005.
13216-13: DUBY, GEORGES. - De Drie Orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1015-1225.
250909-4947: DUFFHUES, TON. - Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20e eeuw.
040412-02: DUIJVENDAK, MAARTEN EN HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2008.
250909-4337: DUIJVENDAK, M.G.J. EN KOOIJ, P. (RED.). - RUG en regio, balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland.
040412-04: DUIJVENDAK, M.J.G. (EINDREDACTIE). - Gronings Historisch Jaarboek 2000.
251016-176: DUIJVENDAK, MAARTEN EN VRIES, BART, DE (RED.). - Stad van het noorden. Groningen in de twintigste eeuw.
080311-01: DUIJX, TOIN EN LINDERS, JOKE. - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
19816-26: DUIJZER-VAN DIJK, B.W. EN DUIJZER, D. - In der gerechtigheid. Het Nederlands volkslied als lied van bevrijding.
16913-20: DUIKER, K. SELLO. - Het stille geweld van dromen.
170112-59: DUIN, L. VAN E.A. - Architektonische studies 4. Verpakte zakelijkheid. De metrostations van Spijkenisse. / Het stadhuis van Almere. / De compositie van de beurs. / Stadsvilla. Villa of woonblok?
150411-60: DUINEN, G. VAN. - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800 en. deel II. 1800-1954.
17313-01: DUINEN, TONNIS, VAN. [THINEUS]. - Reünie en Academiefeest. Schetsen en mededelingen.
010811-38: DUINHOVEN, INEKE EN BLOEMBERGEN, HANNEKE (RED.). - Leven met leukemie.
18214-136: DUINKER, T. - De geschiedenis van de Oosterender Oesterhaven van 1844.
19615-48: DUINKERKEN, W. - Dorpen in noordelijk Westerkwartier.
080712-24: DUINKERKEN, W. E.A. (RED.). - De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog.
231011-33: DUINKERKEN, W. - Dorpen in westelijk Hunsingo.
28514-112: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een Ommelander gemeente.
19615-49: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een gemeente met vier dorpen.
260312-39: DUINKERKEN, W. - Bestuurders in de provincie Groningen.
300311-32: DUINKERKEN, W. - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd.
19615-47: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge - historie van vier dorpen.
12316-86: DUINKERKEN, W. - De Ommelander kas 1594-1875.
17313-22: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge in beeld.
251016-104: DUINKERKEN, W. - De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen.
231109-35: DUMAS, CHARLES. - In het zadel. Het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900.
250909-4231: DUMMELEN, INEZ VAN. - !Viva Mexico! Een kroniek.
1216-46: DUMOULIN, PHIL EN COUMANS, JAN. - Sjöd miech nog eint in. Het dialect van Maastricht: een groot Limburgse taal.
25616-19: DUNCKER, VEENA E.A. - Een persoonlijk stempel. De Seawolf-collectie, een verzameling 19e- en 20e-eeuws zilver.
25616-31: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W. - Rijden door Rotterdam. 100 jaar Rotterdams openbaar vervoer in foto's 1877-1977.
311016-12: DUPLEIX, JILL. - Totally simple food. Meer dan 200 gezond no-nonsense recepten.
8416-42: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten.
250909-4027: DURLACHER, JESSICA. (RED.) - De olifant & het Joodse probleem. Nieuwe verhalen over jodendom, antisemitisme en de erfenis van de oorlog.
151211-17: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
250909-834: DUURSMA, SWAANTSJE. - Reiden oan ‘e stream. Fersen.
250909-2990: DUURSMA, JAN. - Woningbouw in Groningen 1978-1993.
51015-150: DUURSMA, JAN EN GEEST, JOOSJE, VAN. - Sociale woningbouw in de stad Groningen 1850 - 1994. Door vlijt en Spaarzaamheid Met moed uit niet getoogen.
250909-4242: DUYVESTEIJN, NICO. - Nagalm.
250909-2124: DWINGELEN, BERT K. VAN. - Een jaar streeknieuws in beeld. Onvergetelijke momenten uit Westerkwartier en Noordenveld, vastgelegd in een bonte verzameling fotografische herinneringen aan het jaar 1985.
250909-4449: DYER, WAYNE. - Geen zee te hoog. De weg naar nog meer voldoening, beter funcioneren en intenser genieten.
250909-4455: DYER, WAYNE. - Het heft in eigen handen. Naar een krachtiger persoonlijkheid, naar een bewuster leven.
250909-4471: DYER, WAYNE. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer funcioneren.
250909-4476: DYER, WAYNE. - Prettige feestdagen! Praktische adviezen om een veel geuite wens werkelijkheid te laten worden.
140110-46: DYER, WAYNE. - Mijn ziel, mijn zaligheid. Het besluit om vrij te zijn.
081209-39: DYER, WAYNE. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer funcioneren.
250909-782: DYKSTRA, JOCHUM. - Boarnburgum en Koartehimmen. In slach troch de doarpen.
250909-850: DYKSTRA, WALING. - Uit Friesland?s volksleven.
30313-02: DYKSTRA, KLAES. - Lyts hanboek fan de Fryske literatuer.
040111-67: EARECKSON TADA, JONI. - Wanneer mag je sterven? Zelfmoord euthanasie lijden genade.
250909-3411: EATON, FAITH. - Poppen in kleur.
250909-2400: EBBENS, H.D. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
250909-2379: EBBENS, H.D. EN MANSHOLT, D.R. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
61115-17: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogsish Jaarboek. Jaargang 3, 1996.
61115-19: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 5, 1998.
61115-20: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 6, 1999.
250909-1103: EBELING, RUDOLF A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I Namenverzeichnis.
19913-209: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
250909-3080: EBELS, E.B. E.A (RED.). - Gedenkboek Toonkunstkoor ?Bekker? Groningen 1877-1977.
15810-17: EBELS, F.E.H. - Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942. Geschiedenis der Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-4854: EBERWEIN, BRIGITTE EN LEEUWEN, CEES, VAN. - Amersfoort.
270909-173: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
250909-5330: ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. - Zij noemde zich Tarzan.
2114-20: ECKERSLEY, GLENNYCE S. - Gered door engelen. Ware engelenverhalen en bijna-doodervaringen.
170113-14: ECO, UMBERTO. - De begraafplaats van Praag.
28815-04: EDDINGS, DAVID EN LEIGH. - De dromers. Het eiland Thurn: Boek 1.
250909-5459: EDGARIAN, CAROL. - Laat de eufraat spreken.
250909-4710: EDINGA, HANS. - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918-1936) aan Zeist en omgeving.
250909-1172: EDWARDS, I.E.S., JAMES, T.G.H. EN SHORE, A.F. - A general introductory guide to the Egyptian Collections in the Brititsh Museum.
250909-3511: EDWARDS, JOAN. - Bead Embroidery.
180113-23: EEDEN, ED, VAN. - Groot spreekwoordenboek.
250909-4139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
250909-1515: EEGHEN, I.H. VAN. - De Gilden. Theorie en praktijk.
231109-28: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832) Gronings dokter, Amsterdams ?kassier?.
251016-34: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Eerste en tweede deel.
250909-1904: EELSSEMA, W.J. - Late oogst.
270909-130: EELSSEMA, W.J. - Annao komt oet stad! ’n Maaljoagerei in ain bedrief.
250909-1948: EELSSEMA, W.J. - Wonderpillen. Bliespul in ain bedrief.
22115-01: EEMEREN, G. VAN EN WILLAERT, F. (RED.). - 't ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof. Dr. L. Rens.
010610-36: EENRUM. - Nutsspaarbank Eenrum 1871-1971.
300113-30: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DER. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Bergen op Zoom. 1791-1816.
250909-5016: EERZAMEN, F. DEN. - Het eiland Goeree. Geschiedenis, volksleven en taal.
250909-5238: EEUWE, MAX EN KMOCH, HANS. - Groningen 1946. Het Staunton Wereldschaaktoernooi.
250909-906: EFDÉE, RIA. - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
250909-933: EFDÉE, RIA. - Patrimonium 75 jaar Woningstichting.
9315-47: EFDÉE, RIA - Een baken voor zuiver water. Watertoren, Sneek.
090611-30: EGELIE, GODFRIED C.M. - Wegkruisen in Limburg.
250909-1302: EGGEBRECHT, ARNE. - Het oude Egypte. 3000 jaar geschiedenis van het rijk der farao’s.
240113-10: EGGELS, ELLE. - Het huis van de zeven zusters.
260312-137: EGGENS, ALBERT. - Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
040111-28: EGGINK, J. - Album en gedenkboek der Nederlandsche Posterijen.
250909-5375: EGOLF, TRISTAN. - Rokje en de viool.
5116-02: EIJCK, JAN, VAN. - Filosofie: een inleiding.
250909-4658: EIJK, INEZ, VAN. - Voorhoede van een andere tijd. Bloei en teloorgang van Studenten Sociëteit Olofspoort.
180111-66: EIJK, INEZ, VAN. - Het totale taalboek.
7913-12: EIJK, P. VAN DER. - Naar het hiernamaals - en terug. Verslag van bijna-dood-ervaringen.
040111-02: EIJKENS, ANTON. - Wol, een verhaal van werkelijkheid en fantasie.
250909-1930: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Lange lange riege Twaalm is gain stiege. Verhoalen.
250909-1842: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - De Wolvenjoager en aandere verhoalen.
23715-33: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Gedenk dan het donker niet. Gedichten.
080311-29: EIKEMEIER, DIETER EN GOOCK, MICHAEL. - Getanzte Karikaturen. Traditionelle Maskenspiele in Korea.
250909-3590: EISENSTAEDT, ALFRED. - People.
250909-1620: EIYNINK, A. E.A. (RED.). - Werken over de grens. 350 jaar geld verdienen in het buitenland.
7913-16: EIZEREIF, HEINRICH EN BRINKMANN, JOHANNES. - Maria in Heede. Geschiedenis en ontwikkeling. Documentaire over de verschijningen van Maria in Heede (Duitsland) van 1 november 1937-3 november 1940.
250909-4345: EKHART, JAAP (RED.). - Een liefde, een oorlog. Twee geliefden en hun briefwisseling uit 1942.
250909-1707: EKHART, JAAP. - Van Groningen tot Oekraïne. Verslag van een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
141210-02: EKKART, RUDOLF E.O. (INLEIDING). - Edition Tiessen 1977-1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
260211-26: EKKART, R.E.O. EN SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-2912: EKKELBOOM, RIANNE E.A. - Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen.
161110-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 2
15810-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 3
240910-205: EKKERS, FLIP E.A. - 25 Exlibris Groningae 2000.
111216-44: EKKERS, REMCO. - Pinksterbloemen in september.
250909-5397: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
150411-06: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
71213-25: EKMAN, KERSTIN. - Het engelenhuis.
250909-4902: ELBERTSEN, M. E.A. - Jubileumeditie NSC 50 jaar 1933-1983.
111216-42: ELDERINK, CATO. - Oet et Laand van Aleer. Twenther Vertelsels.
250909-4003: ELECTROTECHNIEK. - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf.
25613-13: ELEMA, P.J.C. - Huiseigenaren van de stad Groningen, 1765.
250909-1047: ELEMA, P.J.C. - Huiseigenaren van de stad Groningen, 1765.
25613-14: ELEMA, P.J.C., HARTOG, H.J.E. (INLEIDING VAN R.F.J. PAPING). - De overledenen van Hunsingo 1806 – 1811.
250909-1018: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E.. - 50: De overledenen van het Westerkwartier. 1806-1811.
260312-104: ELEMA, HANS. - Gedichten.
30315-37: ELEMA, HANS. - Stad en dorp. Nagelaten gedichten.
280310-39: ELENBAAS, PETER EN BERENDS, LAMBIEK. - Tijdopname. Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
12316-06: ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest.
250909-2627: ELERIE, J.N.H. EN HOPPENBROUWERS, P.C.M. (RED.). - Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen.
250909-3166: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dollardzijlvest gepeild en aangekaart. Een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe.
250909-314: ELERIE, J.N.H. E.A. - Landschapsgeschiedenis van De Strubben / Kniphorstbos. Archeologische en historisch -ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug.
250909-4344: ELERIE, J.N.H. EN PELLENBARG, P.H. - De welvarende periferie. Beschouwingen over infrastructuur,economie en het mozaïk van functies in Noord- en Oost-Nederland.
251016-06: ELERIE, HANS EN FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Dorp2000anno. De Hunze maakt geschiedenis.
240910-225: ELERIE, J.N.H. E.A. (RED.). - Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland.
250909-3421: ELIAS, D. EN NIEMEIJER, J.P. - Douwe Elias schilderijen 1988-1992.
250909-3000: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen. N.V. Herenkledingfabriek v/h Gebrs.
040412-50: ELIËNS, TITUS M. - Gas in Glass.

Next 1000 books from Bladzij 20

12/15