Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
251016-201: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over De Ploeg.
2719-16: BOS, K.G. - De Gemeente Slochteren tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 -1945.
17215-10: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 124e jaar, 2007. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
22117-86: BOS, CORNELIA PETRONELLA. - Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
51020-14: BOS, WIM. - De fakkeldragersactie is begonnen. Over de aanloop en de opkomst van de fakkeldragersactie in de Partij van de Arbeid 1950-1956.
250909-2586: BOS, KLAAS G. EN BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
250909-2329: BOS, P.R. E.A. (RED.). - Bijdrage tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk en tweede stuk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
27218-86: BOS, ERIC. - De stad van Johan Dijkstra.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
181119-34: BOS, ERIC. - Portretten De Ploeg. Zelfportretten duelportretten kunstenaarsportretten.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
4920-15: BOS, JAN. - Genoat. Vissers van 't Hogeland.
281117-15: BOS, M.TH, TEN EN VRIES, W. DE. - Van postiljon tot fax-post. Een historisch overzicht bij het 100-jarig bestaan van het postkantoor Winsum.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
12719-48: BOS, ERIC. - Album Gouke Notebomer.
31320-15: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
10918-40: BOS, B…. - Vrijer. Een ego-document over de betekenis van de jaren zestig.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
17215-23: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 123e jaar, 2006. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
4419-25: BOS, ERIC EN HONDERS, LIESBETH. - Groningen. De melancholie van een stad.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geÔllustreerde Bosatlas.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
250909-3734: BOSCHMA, N. EN KOOLBERGEN, H. VAN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ?vierkant? in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
311019-17: BOSCHMA, C. - Willem Bartel (1768-1936) en het tekenonderwijs in Friesland.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zťťr klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
250909-5086: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
210119-44: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. (RED.). - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
29917-03: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Boerenoorlog.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
29717-08: BOT, PETER. - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving 500-1500.
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar ItaliŽ! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in ItaliŽ.
1619-18: BOTKE, IJNTE E.A. (RED.). - Doodstil. Dood en begraven in Groningen.
22117-87: BOTKE, IJ. - "Het Schrijf-boek van Marten Aedsges (1742-1806). Landbouwer te Zuurdijk. "Zoo nuttig in zijne kring als landbouwer". "
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
4620-33: BOTKE, IJNTE EN MARING, HERMAN (RED.). - Woellust en Welgelegen. Tuinen en tuinieren in Groningen.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.
250909-3629: BOTTEMA, TJEERD. - Mijn leven.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
30313-12: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
311019-05: BOTTON, ALAIN, DE. - Ode aan de arbeid.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
181119-37: BOUDEWIJNS, LEO EN ULSEN, HENK, VAN. - Broeden op een wolk. Jan Voerman, schilder 1857-1941.
230612-29: BOUKES, ALET. - Licht op Zwolle. Gedichten.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
210119-11: BOUMA, H. E.A. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt. 't Zandt Zeerijp Zijldijk Leermens Eenum Oosterwijtwerd.
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
250909-4257: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
301011-52: GRONINGEN / BOURTANGE. - Stafkaart Bourtange.
251016-92: BOUSEMA, JAN EN KEMME, NELIE. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
140212-40: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
17918-36: BOUWENS, ARIS E.A. - Langedijk, toen en nu.
4119-41: BOUWER, K. - Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoŲperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-2807: BOUWMAN, JAAP EN HOEF, KEES, V.D. - Groningen straat- en marktleven. Zo was het.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
24720-32: BOUWMAN, J. - Oud Groningen vanuit de lucht.
3417-72: BOUWSEMA, GEERT E.A. - Kiek op Ain
15417-45: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
11019-55: BOWYER, MICHAEL J.F. - The Battle of Britain. 50 years on.
18619-50: BOWYER, CHAZ. - Supermarine Spitfire.
18619-51: BOWYER, CHRIS. - The Encyclopedia of British Military Aircraft.
6220-50: BOXEM, GERRIT. - 55 jaar Vliegveld Hoogeveen. Van primitieve airstrip tot volwaardige luchthaven.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
221119-06: BOYNE, JOHN. - Noah Barleywater gaat ervandoor.
18818-03: BRAAKE, G. TER. - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
151212-16: BRAAKSMA, ANDR…. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
181119-14: BRAAM, ELISABETH, VAN EN ELZENGA, EELCO. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
6519-50: BRAASEM, W.A. - 's-Gravenhage in de fraaiste gesigten.
22318-40: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
25520-46: BRABER, H. E.A. - Wagenmakers roem. Uitgave ter gelegenheid van de nationale tentoonstelling van voertijgen, wagensnij-, smeed- en schilderwerk.
29917-60: BRABER, COR, VAN DEN. - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
14520-43: BRABER, H. (SAMENSTELLING). - Van klep tot krat. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen.
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van ItaliŽ.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
12719-01: BRAND, H. - Die lange morgen in mei. 10 mei 1940.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
16720-04: BRANDEN,. L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
12719-02: BRANDS-WILLEMZE, PETRA - Eexterveensche Kanaal 1804-2004. 200 jaar.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
22318-25: BRANDTS BUYS, L. E.A. - Oude luister van het Groningerland.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
17918-28: BRAUCH, MARGOT. - Kleine meubelen.
5520-28: BRAUTIGAN, RICHARD. - Generaal in grijs.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
5520-03: BRAZIER, DAVID. - Het nieuwe Boeddhisme. Suggesties voor een andere leefwijze.
10417-20: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
5520-53: BREE, L.W. DE EN HAM, GIJS, VAN DER. - Zeeland 1940-1945. Deel 1 en deel 2.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
301018-14: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923.
121118-55: BREMER, G.J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995.
21018-28: BREMER, J.T. EN DEUGD, L.R. - Een eerlijk zeemansgraf. 19e en 20e eeuwse grafzerken van zeeredders op de oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
050219-25: BRENTJENS, YVONNE. - Rechte stoelen, rechtschapen burgers. Wonen volgens 't Binnenhuis (1900-1929).
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
281217-22: BREUGEL, AUG. VAN. - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
090117-10: BREUKER, PH. H. E.A. - Obe Postma (1868-1963).
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
17817-18: BREWSTER, BERNICE E.A. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geÔllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
6519-23: O'BRIEN, WILLIAM V. (VOORWOORD). - The art of Yankel Ginzburg.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
7420-09: BRILLAT-SALVATIN, JEAN-ANTHELME. - Het wezen van de smaak. Overpeinzingen van een 19e-eeuwse fijnproever.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
18219-10: BRINK, HENDRIK LAMMERT EN STEENHUIZEN, JOHANNES WILLEM. - Voltooid verleden. De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school te Siddeburen 1921-1955.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
18219-11: BRINK-ZANDSTRA, F.E. E.A. - Beeldende geschiedenis. Fotoboek van de dorpen Scharmer-Harkstede e.o.
181218-09: BRINK, H. - Genealogie familie Bos en Persman.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
281219-09: BRINKHOFF, J. - Nijmegen in vertellingen.
251019-21: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
1619-42: BRINKMAN, MARTIEN EN VIJVER, HENK (RED.). - Harry Kuitert: zijn God. Schrijvers, theologen en filosofen over de God van Kuitert.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
20420-30: BROECKE, J.P. VAN DEN. - Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en kastelen.
15518-31: BROEK, JAN, VAN DEN. - Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze.
10119-36: BROEK, REN…, VAN DEN. - Renť van den Broek. Atelier reflections.
10918-31: BROEK, NINA, VAN DEN. - Bedreigd verleden.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
27920-28: BROEK, JAN, VAN DEN. - Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
210119-12: BROEKEMA, S. (SAMENSTELLER). - Gemeentebestuur Winsum 1930-1990. Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente.
23320-14: BROEKEMA, B.H. - De Olle Vrijgezel. Bekroond toneelspul ien drei bedrieven. Veur 6 heren en 3 doames.
23320-13: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
19618-36: BROEKEMA, FEMIA. - Kunst in Stad. Een wandeling langs 34 kunstwerken in het centrum van Groningen.
23320-12: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
020320-26: BROEKEMA, B.H. - Koos. Een verhaal uit het Groninger dorpsleven.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
21917-55: BROEKHUIZEN S. E.A. - De Grote Kerk doet weer dienst. Uitgave t.g.v. de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
20919-40: BROERSMA, ROUKE EN NIEUWENHUIS, ADRIAAN. - Zoveel Vogels Zoveel Zinnen.
101117-25: BROERSMA, DANIňL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIňTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
26319-42: BROESHART, A.C. EN HAAS, H. DE. - De brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
181119-59: BROK, HAR. - Stinkend-juffertje en duivelskruid. Volksnamen van planten.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
14520-13: BROLSMA, R. - Het oudland.
14520-14: BROLSMA, R. - Menschen tussen Wad en wouden.
170620-37: BROMBERG, PAUL. - Het Hollandsche interieur. Uit de reeks Moderne schoonheid.
20519-25: BROMLEY, J.S AND KOSSMANN, E.H. - Britain and the Netherlands. Voulume IV. Metropolis, dominion and province.
31320-05: BRON, ALBERT. - Het grote gelijk van Johannes Bron.
10520-02: BRONGERS, G.A. EN DULL VAN BACKENHAGEN, A.B. (RED.). - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
2919-22: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam deel 1, 2, 3.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
51119-13: BRONGERS, G.A. EN MAAR, A.J. VAN. - Middelstum in oude ansichten deel 2.
150311-167: BRONGERS, G.A., KLERCK, TH. P.E. EN MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vif eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
51119-12: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in grootmoeders tijd.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
26917-86: BROOD, PAUL. - Het oude Groninger Recht in hoofdlijnen.
20919-01: BROOD, P. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Rolde.
250909-405: BROOD, P. E.A. (RED.). - Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben...
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
22117-91: BROOD, PAUL E.A. (RED.). - 350 jaar Veendam en Wildervank.
14120-19: BROOD, P. (EINDRED.). - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
4620-18: BROOD, P. EN SCHUT E. (RED.). - Eene zeer twistzieke natie. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten.
24720-21: BROOD, PAUL E.A. - Ach lieve tijd. 400 jaar VeenkoloniŽn.
6220-39: BROOKS, TERRY. - Het erfgoed van Shannara. De druide van Shannara.
6220-40: BROOKS, TERRY. - Het erfgoed van Shannara. De nazaten van Shannara.
8319-06: BROOKS, TERRY. - Genesis of Shannara. The Gypsy Morph.
8319-10: BROOKS, TERRY. - High Druid of Shannara. Tanequil.
221119-21: BROOKS, TERRY. - Ridder van het Woord. Krachten van het kwaad deel 2.
141117-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV stad Groningen/Gorecht.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
9315-69: BROUWER, ARIE. - Parenteel Salomons 1650-1999. Deel I en II. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen.
19118-04: BROUWER, YOKA. - NLP en gezondheid.
26917-25: BROUWER, P. EN EEKHOFF W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis de voormalige Middelzee in Friesland.
25219-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I Hunsingo.
25219-38: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V Fivelingo.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
22117-92: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
5520-39: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I t/m V.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
1619-13: BROUWER, ARON EN WOUTERS, MARTHIJN. - Willem van Oranje. De opportunistische Vader des Vaderlands.
10819-17: BROUWERS, MARJAN. - Van meester tot master. 220 jaar Hanzehogeschool, Groningen.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
2719-35: BROWN, MALCOLM. - Spitfire summer. When Britain stood alone.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
311019-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
311017-29: BRUGGEN, H. VAN DER E.A. (RED.). - Spiegel van Roermond 2004. Jaarboek voor Roermond.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
4119-08: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
27920-50: BRUIJN, JAAP R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
16720-45: BRUIJNS, JIM. - Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-IndiŽ in de vuurlinie, 1873-1949.
20420-49: BRUIN, M.P. DE EN KANNEGIETER, TINA. - Zeeland bij gaslicht.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
18818-50: BRUIN, ROB, DE E.A. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer?lei. Glimmer?lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
031210-26: BRUINIERS, PIETER E.A. - Van Tuindorp tot Oosterhaar.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
10918-32: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
10918-57: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek ťťn & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
261016-34: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's babyboek.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
301119-09: BRUSSELMANS, HERMAN. - De kus in de nacht.
281219-46: BRUSSELMANS, HERMAN. - Mank.
281219-47: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ex-schrijver.
14120-46: BRUSSELMANS, HERMAN. - Een dag in Gent.
281219-43: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ex-drummer.
281219-44: BRUSSELMANS, HERMAN. - Heilige schrik.
281219-45: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zul je mij altijd graag zien?
221119-17: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.
24720-36: BRUSSELMANS, HERMAN. - De perfecte koppijn.
24720-37: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het einde van mensen in 1967.
230612-48: BRUYN, MARIANNE A. DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
261016-56: BRUYNE, RYKEL H. DE. - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie.
1619-36: BRYANT, KATE. - Tuinbloemen encyclopedie. Planten kiezen, handige tips, beschrijvingen, teeltaanwijzingen.
7420-23: BRYSON, BILL. - Terug in Amerika.
20420-09: B‹CH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
271118-11: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
250909-4091: B‹CH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: B‹CH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
20420-10: B‹CH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
9218-02: BUCHMAN, DIAN DINCIN. - Het grote Handboek van de Watertherapie.
250909-2805: BUCK, H. DE. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de ?latijnsche jongen? Rinse (Koopmans) van Boekeren.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
281119-32: BUCZACKI, STEFAN. - De mooiste sierheesters.
250909-2176: BUEKEMA, G.F. E.A. - Jaarboek Groningen 1973
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was
20817-20: BUFFETAUT, ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
9315-31: BUIJTENEN, M.P. - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Frieslandís elfde stede.
17918-23: BUISSINK, THEO. - Wegens bommelding een uurtje gesloten! 25 Jaar De Vliegende Hollander. 25 Jaar De Tevreden Rookster. En wat daaraan vooraf ging. En andere persoonlijke dingen.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
16118-38: BUITELAAR, MARJO. - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
130420-12: BUITENRUST HEDDEMA, F. - De lape koer fen Gabe Skroor.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
23320-15: BUITENWERF, J. EN KREMER, JAC. - De oom oet Kanada. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heeren, 5 dames.
19118-20: BUITER, FOLKERT. - Te laat. Thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.
26917-88: BUITKAMP, JAN. - Openbaar onderwijs in Marum. Zo as
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
12719-24: BUITKAMP, J. - Vertelsels van vroeger.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
4620-38: BULTE, MARCEL. - Kleverparkkwartier en Frans Halsbuurt. Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
2315-19: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
27218-66: BUMA-DE GROOT, BARBERA (VERTALING). - SOS voor in de keuken. Praktische tips.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
23320-16: BUNJE, KARL. - Mit huuslek verkeer. n pelzaaierg bliedspul in 3 bedrieven. Veur 7 heren en 2 doames.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
271118-65: BURG, GER, VAN DER. - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergeingsactiviteiten.
250909-1570: BURG, MARGREET, VAN DER. - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
10119-38: BURG, BOB, VAN DER. - Miguel Ybanez. Delusions.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
271118-64: BURG, GER, VAN DER. - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog.
311017-49: BURG, GER, VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. GabriŽlse.
301018-42: BURGERS, WIBO. - Nederlandse lichtschepen.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
10819-09: BURLEIGH, MICHAEL. - Het Derde Rijk. Een nieuwe geschiedenis.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ?t Was moar ?n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
41017-02: BUSH, ANNE KELLEHER. - Dochter van de Profetie.
11419-16: BUSSINK, ERIC (SCHRIJVER INLEIDING). - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
271218-55: BUTEIJN, LEENDERS E.A. - 157 x Utrecht. Van Abcoude tot Zijderveld.
2315-60: BUTER, ADRIAAN. - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
18219-05: BUTLER, JOHN. - The Quest for Becket's Bones. The mystery of the relics of St. Thomas Becket of Cantery.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geÔllustreerd
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
2919-21: BUURSMA, ALBERT. - Daniel Jacobs Boerma's reis naar Engeland in 1848.
14820-45: BUURSMA, ALBERT. - Van Lauwerszee tot Dollard. Beknopte geschiedenis van de Groninger kust- en zeevisserij.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
301018-33: BUURSMA, ALBERT. - Westerwolders over vroeger. Een eeuw Westerwolde in intervieuws.
8618-29: BUURSMA, ALBERT EN PLOEG, MARINA, VAN DER. - Groningen, Stad en Ommeland. Dorpen Ė plaatsen Ė gehuchten.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
6720-17: CAHEN, JOEL (RED.). - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - GeÔllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
4620-06: CALV…. - Calvť-Delft's Vischboekje.
250909-3862: CAMERON, AD EN PERRINS, CHRISTOPHER. - De wereld van de vogels.
9818-21: CAMIJN, A.J.W. - Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 1814-1914.
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
4920-44: CAMPERT, REMCO. - Dichter.
9219-20: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
181119-54: CAMPS, ROB E.A. - Venlo vijfig jaar bevrijd.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
19118-22: CANN, KATE. - Lekker weg!
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
6519-31: CANZLER, GERHARD. - Norddeich radio 1905-1998.
15617-13: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN ZWEERS, D.J.K. - De kerk te Leur.
281117-40: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
241117-49: CAREMANS, MARIA. - Russische ikonen uit de 17de tot de 19de eeuw.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
24719-12: CARLUCCIO, ANTONIO. - Antonio Carluccio goes wild.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
26917-89: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE EN TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, ANNEKE. - Den Horn. Van verleden en heden.
4920-16: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE. - N Golden Raandje. Ainentwintig vertelsterkes van t Grunneger laand.
11519-49: CARON, MARLIES E.A. - Haerlem Jaarboek 1987.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
29717-23: CARRASQUER, FRANCISCO. - Vespers - visperas
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
21018-29: CARSTENS, HEIN. - SOS voor Wurstens Kuste. Dramatische Rettungsaktionen zwischen Elb- und Wesermundung.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
2719-36: CARUANA, RICHARD J. - Victory in the air.
2919-53: CARUANA, RICHARD J. AND FRANKS, RICHARD A. - The Gloster & AW Meteor. A Comprehensive guide for the modeller.
19118-05: CASARJIAN, ROBIN. - Vergeven. Een moedige keuze voor innerlijke vrede.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
2617-03: CASTELLO, ELENA ROMERO EN KAPON, URIEL MACIAS. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
20817-42: CATTANEO, MARCO. - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule.
14317-19: CAULFEILD, S.F.A. AND SAWARD, B.C. - The Dictionary of Needlework.
8319-51: CAZEMIER, HENDRIK E.A. - Vliegveld Eelde 1931-2011. 80 jaar in vogelvlucht.
20817-44: CELLI, GIORGIO. - Lorenz. Grondlegger van de ethologie.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
181218-42: CET, MIRCO, DE. - Geillustreerde Tractoren Encyclopedie.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - GeÔllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
13918-13: CHAH, VENERABLE AJAHN. - In simple terms. 108 Dhamma Similes for Contemplation.
13918-11: CHAH, AJAHN. - Food for the heart. The collected teachings of Ajahn Chah.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancťe. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other storyís.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
7420-02: CHOPRA, DEEPAK. - Leven in liefde. terug naar de bron van innerlijke kracht. (Dwarsligger).
9218-05: CHOPRA, DEEPAK. - Leven in liefde. Terug naar de bron van innerlijke kracht.
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
51119-06: CHRONYKE. - Chronyke Van de Geschiedenissen in Holland, Zeeland en Vriesland, En van de Bischoppen van Utrecht. Op nieuws overgezien en van Fouten verbeterd.
10520-07: CIGGAAR, MARIňTTE. - De splijtende stad en het raadsel van de zwijgende bazelaar.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
3417-22: CLAERBERGEN, JOHAN VEGILIN, VAN. - Vertoog over de veengraveryen.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
25619-20: CLARK, GILLIAN. - Christianity and Roman Society.
6519-32: CLASEN, NORBERT. - Zwischen Suez und Honolulu. Bergungsschlepper im Einsatz.
21317-14: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van BelgiŽ.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9219-21: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
9916-28: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. ScŤnes uit het leven in de provincie.
070212-05: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
9219-28: CLEAVE, CHRIS. - Kleine Bij.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
271118-06: ABBING & VAN CLEEFF, - De zwarte rugzak.
4620-12: CLERCQ, KATHLEEN, DE E.A. (RED.). - De KoloniŽn van Weldadigheid. Een uitzonderlijk experiment.
51020-45: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
11019-34: CLEVERING-SIKKEMA, TITY EN GROENEWOUD, LYA. - Beelden in de gemeente Eemsmond.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
20117-17: CLEVERINGA, JACOB. - Pieter Hartman uit Den Andel.
2919-32: CLEVERINGA, R.P. - Rechtspraak van de Hoofdmannenkamer over huur en beklemming aan het einde der 16e eeuw.
20919-39: CLEVIS, HEMMY EN KOTTMAN, JAAP. - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750.
241117-45: CLEVIS, HEMMY E.A. (RED.). - De doden vertellen. Opgraving in de Broerenkerk te Zwolle 1987-88.
10119-05: CLOO, AUKE EN KUPERUS, GERRIT. - Mosterd. Het veldgewas met duizend mysterien.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen ? Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
29118-22: COCHERET, CH. A. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
21317-11: COELHO, PAULO. - De vijfde berg.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
7417-34: COELHO, PAULO. - Brida.
21917-31: COELHO, PAULO. - De Zahir.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
9818-03: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen.
6720-03: COERT, G.A. - Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985).
9219-29: COETZEE, J.M. - Langzame man.
8917-59: COETZEE, J.M. - In ongenade.
26917-07: COHEN, M.M. - De Vereeniging tot Bevordering van Volkswelvaart te Assen, haar ontstaan en haren werkkring.
25520-33: COHEN TERVAERT, G.M. - De Grietman Rudolf de Mepsche. Historisch-juridische beschouwingen over een reeks crimineele processen gevoerd in 1731 in den rechtstoel Oosterdeel-Langewold.
61218-35: COHEN, LEAH HAGER. - Niets dan de wereld.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden.
22117-95: COHEN, I.B. - Iets over het Groninger Land- en Stadsrecht van vroeger tijd.
070120-39: COLE, EMILY (RED.). - De taal van de architectuur.
25520-05: COLEMAN, LOREN L. - Battletech. Threads of Ambition. Book One of the Capellan Solution.
25520-06: COLEMAN, LOREN L. - Battletech. Flashpoint.
25520-08: COLEMAN, LOREN L. - Battletech. Illussions of Victory.
8917-33: COLEMAN, DANIEL. - Emotionele intelligentie + Emotionele intelligentie in de praktijk.
25520-07: COLEMAN, LOREN L. - Battletech. The Killing Fields. Book Two of the Capellan Solution.
22718-25: COLENBRANDER, B.W. E.A. (RED.). - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
21917-18: COLLENTEUR, GEURT E.A. - Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
281217-25: COLLIER, ANN. - Lace for dolls and dolls' houses.
16517-03: COLLIER, ANN. - Color in lace.
101017-25: COLLINS, SUZANNE. - Spotgaai.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
240910-174: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt...
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coŲperatie.
281119-17: COMPAAN, P.R. E.A. - Kinderen van de Kerk. 40 jaar gereformeerd onderwijs aan de Jan van Nassauschool te Zuidhorn.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 ? 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: COND…, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
170620-41: CONRAD, PETER. - The Hitchcock Murders.
1518-19: CONRADI, PETER. - The great survivors. How monarchy made it into the twenty-first century.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
8920-34: CONSTAPEL, GERD. - Olldags land. Niederdeutsche Gedichte von 1998. bis 2010 mit hochdeutschen Ubertragungen.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit?s Kousenfabrieken in Schijndel.
170620-44: COOLEN, ANTOON (SAMENSTELLING). - Land en volk van Brabant. Bijdragen van Brabantse schrijvers dichters en geleerden.
22318-26: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren CoŲperatieve Vereeniging CoŲp. Stroocartonfabriek De Eendracht G.A. Appingedam 1908 -1958.
18619-52: COOPER, BRYAN. - The story of the bomber 1914-1945.
2617-18: COPIER, A.D. - Willem Heesen. Glas.
181119-12: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita, keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
8920-37: CORENS, EVA. - Kort kort lang. Dichterlijke teksten.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
6720-11: CORNELIS, ARNOLD. - Logica van het gevoel. Filosofie van de Stabiliteitslagen in de Cultuur als Nesteling der Emoties.
4317-20: CORNELISSEN, J. - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15e eeuw.
4620-39: CORNELISSEN, C.B. - Twente weer vrij. Een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945.
4419-32: CORNELISSEN, MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
251113-33: CORPORAAL, TYMEN HENK. - Terpenland. Hallum, Marrum / Westernijkerk, Ferwerd, Blija.
20817-01: CORSI, PIETRO. - Lamarck. Sprongen in de evolutie.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
241117-12: COSTA, ISAAC, DA. - Israel en de volken. Overzicht van de geschiedenis de Joden tot op onze tijd.
14120-30: COSTANTINO, MARIA. - Het knopen handboek.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
28818-34: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1951.
28818-29: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1946.
18217-28: COSTER, KITTY. - Rachel, een meisje zoals jij!
17418-25: COSTER, H.P. (INLEIDING). - Groningen zooals het vroeger was. 12 Lichtdrukken naar platen uit den atlas van het Museum van Oudheden.
28818-27: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1944.
28818-28: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1945.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
8217-11: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en prosa.
250909-4116: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
250909-825: COUPERUS, JOHANNES. - Wy hawwe gjin goud. Gedichten.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
250909-3324: COUV…E, D.H. EN GRUYTER, W.J. DE. - Jan Altink 21 oktober 1885 - 6 december 1971.
181218-33: COWAN, JAMES. - De droom van een kaartenmaker. De bespiegelingen van Fra Mauro, cartograaf aan het hof van Venetie.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
18219-28: COWSILL, MILES, HENDY, JOHN EN HAALMEIJER, FRANK. - Harwich-Hoek van Holland. A 100 Years of Service. 100 Jaar Veerdienst.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
29917-21: COX, DOROTHY K. - Making lace with Little Grey Rabbit.
250909-1624: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Vierde deel.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
16516-11: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Gelderland. Deel I en II.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
11419-06: CRAENENBROECK, PAUL, VAN. - De magie achter de Michelinster. Onthullingen van een hoofdinpecteur.
29717-29: CRAIG, W.S. - History of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
4620-03: CRAMER, ANNETTE. - Het boek van de stem. Haar vormende en heilzame krachten begrijpen en ervaren.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
281219-48: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer Derde Boek.
250909-4334: CREMER, UFKE. - Norden im Wandel der Zeiten.
6218-07: CREMERS, J.J. - Memorie van regte rakende de Ommelander kas.
4419-14: CREMERS, J.J. - Opmerkingen op den invloed der wetgeving van voor 1795, op het jagtregt in de provincie Groningen.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
10320-30: CROW, DUNCAN AND ICKS, ROBERT J. - Encyclopedia of Tanks.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
2719-37: CULL, BRIAN. - 249 at Malta. 249 Squadron at Malta 1941-1943. Malta's top-scoring Fighter Squadron.
10417-24: CUNNEEN, SALLY. - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
17313-86: CUPERUS, A. E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken Oude Bildtzijl.
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
250909-360: CUSVELLER, SJOERD. - Emmen revisited. Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken.
3417-125: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - Stad! De stad en haar identiteit.
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
8618-18: DADE, PENNY. - Drink talking. 100 years of alcohol advertising.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
250909-4298: DAHL, ROALD. - Over en sluiten.
11019-08: DALAI LAMA EN CUTLER, HOWARD C. - De kracht van het geluk. Verlichting binnen ieders handbereik.
191118-08: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten- Smallingerland - Sneek - Stavoren.
191118-07: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5 Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel- Oostdongerdeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement 't Zandt 1855-2005.
3417-74: DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Onderwijs door de eeuwen heen. Van ols tot obs
22117-96: DALLINGA, JOHN E.A. - Tjuchem en omstreken.
101117-26: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
130420-13: DALMEIJER, JOS…. - 80 jaar. Een leven vol zorgen, geluk en verdriet. Het levensverhaal van Ben Oude Nijhuis.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
210119-14: DAM, J.K. EN WAL, R. V.D. - Uit de school geklapt. Een eeuw christelijk onderwijs te Garrrelsweer 1872-1972.
6720-39: DAM, PETER, VAN EN REINDERS, PIM. - Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928).
24120-14: DAM, JOHANNES, VAN EN WITTEVEEN, JOOP. - Koks & Keukenmeiden. Amsterdamse kookboeken uit de Gastronomische Bibliotheek en de Biblliotheek van Amsterdam.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op ťťn buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
27920-10: DAM, JOHANNES, VAN. - Dedikkevandam. (De dikke van Dam) Van aardappel tot zwezerik.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
14120-20: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
17918-50: DAMME, JAN, VAN. - Stemmen uit de sjoel van Middelburg.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
6218-05: DAMSMA, DIRK. - Het Hollandse huisgezin (1560-heden).
14120-49: DANCE, S. PETER. - The art of natural history.
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
2315-03: DńNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DńNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DńNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DńNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15815-09: DńNIKEN, ERICH, VON. - De fantastische werkelijkheid.
15417-48: DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
13318-23: DANKERS, JOOST EN LINDEN, JOS, VAN DER. - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
27920-15: DANKERS, JOOST E.A. - Spaarbanken in Nederland. IdeeŽn en organisaie, 1817-1990.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
22718-29: DANNER, HELGA. - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
6220-20: DASH, MIKE. - De ondergang van de Batavia. Het ware verhaal.
19118-53: DASJKOVA, POLINA. - Club Kalasjnikov.
51020-15: DASSEL, H. EN KNIPSCHEER, L.D.G. - Menno's volk in Groningen. Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeenten binnen de stad Groningen. Deel 1 en 2.
31518-12: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
26917-91: DAUDT, WIM. - Historische Verkenningen in de VeenkoloniŽn 1 en 2.
8920-21: DAUDT, WIM. - De opkomst van Veendam en Wildervank.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
22217-22: DAVIS, MICHAEL. - William Blake. A new kind of man.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - IntuÔtie: de sleutel tot succes. IntuÔtie in de praktijk.
14820-38: DAYTON, TIAN. - Emotionele veerkracht. Je relaties in balans.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poŽzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. GrŲnneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
271218-18: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Winschoten, Scheemda, Oosterbroek, Beerta, Midwolda, Finsterwolde, Nieuwolda en Termunten.
271218-17: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Vlagtwedde, Stadskanaal, (O. ged.), Bellingwedde en Nieuweschans. Deelgebieden: Westerwolde, Oldambt (Z. ged.).
16118-28: DEIJK, ADA, VAN E.A. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
19118-31: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
12719-52: DEKKER, KARS. - Gerard Heymans. Grondlegger van de Nederlandse psychologie.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
26718-47: DEKKER, KAREL. - Bomen met buurman. Westfriese verhalen.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
7420-32: DEKKERS, MIDAS. - Poes. Verhalen over de poes.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
21317-02: DEKKERS, MIDAS. - De hommel en andere beesten.
181119-39: DEKKERS, DIEUWERTJE E.A. - H.N. Werkman. Het complete oevre.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
301018-16: DELAFORCE, PATRICK. - Het Ardennenoffensief. Hitlers laatste gok.
250909-661: DELANEY, GAYLE. - Erotische dromen. Waarom we ze hebben en wat ze betekenen.
181119-24: DELDEN, LOUISE, VAN EN VOGELAAR, PIET. - Wandelen rond Groninger Borgen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
31320-39: DELDEN, JOHAN, VAN. - Wisselend bewolkt. Gedichten.
14820-39: DELEN, AYTAC. - Voorgoed stoppen met roken binnen 3 uur.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
5118-02: DELHAAS, POUL E.A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu.
250909-5508: DELILLO, DON. - Lichaamskunst.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
070120-05: DELNOOZ, FONS EN MARTINOT, PATRICIA. - Reiki als ambacht. De onzichtbare wereld achter Reiki.
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
51119-14: DELVIGNE, JAN EN BOS, ATTIE. - De Wetsingerzijl. Een waterstaatkundig pronkjewail aan het Reitdiep.
281219-22: DELVIGNE, J.J. EN KOOPMAN, G.J. - De geschiedenis van Westerwolde 1. Het Landschap.
301018-56: DELVIGNE, JAN. - Middag-Humsterland. Op het spoor van een eeuwenoud wierdelandschap.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - VolkstŁmlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien rťgime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet Ďt olde darp.
20919-08: DENING, A. - Um d'olde toren.
250909-3162: DENUC…, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
070120-02: DERKS, P.A. - De waterkwestie in 't Westen van Drenthe en 't Noorden van Overijssel. Uit oude en latere bescheiden geschiedkundig toegelicht en beoordeeld.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
3417-04: DERKS, P.A. - Meppel en omstreken, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden benevens bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe.
26718-02: DERKSEN, STEVEN. - Rond de Meppeler toren. Verhalen uit de jaren twintig.
20817-27: DESCOTES, DOMINIQUE. - Pascal. Wiskundige van God.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
210119-05: DEURSEN, A. TH. VAN. - Leonard Offerhaus. Professor Historiarum Groninganus (1699-1779).
10320-07: DEVENTER, MART, VAN EN FERMO, MARINA F. - De Stelling Kornwerderzand. Betonnen verdedigingswerken op de Afsluitdijk 1932-1936.
31017-18: DEVLIEGHER, LUC. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERŃN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
29917-46: DEWILDE, JAN EN DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (RED.). - Charles Degroux 1825-1870 en het realisme.
13218-50: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie. Ontsluit de verborgen krachten van de emoties en voel je goed.
9218-06: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie in muziek.
10520-50: DIAZ, JUNOT. - Los Boys.
25118-08: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge.
25118-09: DICKENS, CHARLES. - Kerstverhalen.
8217-13: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
25118-02: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby.
25118-06: DICKENS, CHARLES. - David Copperfield.
25118-03: DICKENS, CHARLES. - De nagelaten brieven van de Pickwick Club.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
151214-14: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - AziŽ.
26917-62: DIEK, HAARM. - Oet t opmaarkelke leven. Twinteg nije kŲrde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije kŲrte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije kŲrde verhoalen over lu om ons tou en over ons zŲlf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
8920-22: DIEKEMA, TJ. EN KOOI, H. - Straatnamen in de gemeente Slochteren. Een toelichting bij alle straten.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ?t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, REN… EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, REN…. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, REN…. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is Ďn Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit Ďn inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk Ďt haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - StudiŽn betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
20419-45: DIEPRAAM, J. E.A. - Met olie op de golven. 100 jaar tankvaart.
12316-155: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Eerste en tweede deel.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
23320-31: DIEST LORGION, E.J. E.A. - Gedenkschrift der inwijding van het nieuwe Academiegebouw te Groningen, in september 1850.
250909-3763: DIETRICH, MARLENE. - Marlene.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
7420-01: DIGGELEN, MICHIEL, VAN. - Ab Visser biografie.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
101114-17: DIJK, DIANA, VAN. - Joost Harmansz en zijn nakomelingen. Het geslacht Van Dijk, afkomstig uit Maartensdijk (Oostveen) en Soest (1671-2006).
16720-05: DIJK, H. VAN. - Het Roelantslied. Deel I en II. Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten.
17418-27: DIJK, E.A. VAN EN DEFOER, H.L.M. (RED). - Ikonen. Uit Noord-Rusland. Uit Nederlands bezit.
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
10718-36: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger VeenkoloniŽn in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
24120-05: DIJK, HENK E.A. - De Nicolaaskerk in Wijhe. Een reis door de tijd.
3417-171: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
5520-19: DIJK, F. VAN E.A. - Johan Hendrik van Zweden. Leven en werken.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
51119-29: DIJKEMA, ROELIE E.A. - Thesinge, een levend monument. Gids door het dorp. De vijftiger jaren van 29 april t/m 5 mei in 2000.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-4724: DIJKEN, E.D. E.A. - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
27920-17: DIJKEN, MARTEN, VAN EN PIETERMAN, KLAAS (RED.). - Psaalms & Gezangen. Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstcihten.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
8618-56: DIJKHUIS, JAN. - Heino in oude ansichtkaarten.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
251019-23: DIJKSTERHUIS, FOKKE, P.H. EN HOOGENBERG, ROLF. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs in Bedum.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
4914-26: DIJKSTRA, T.H. E.A. - 200 Jaar Openbaar Onderwijs Loppersum 1800-2006. 50 jaar Prinses Beatrixschool Loppersum.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n GrŲnneger tongval.
050219-01: DIJKSTRA, G.J. - De buurschap Pesse. Een sociaal-historisch onderzoek over de jaren 1742-1813.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
8917-45: DIJKSTRA, ARJEN E.A. - Wiskunde als familiebedrijf. Menelaus Winsemius' lijkrede op Adriaan Metius (1671-1635).
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).† - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).† - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
31518-13: DIJKSTRA, G.J. - Christelijk Onderwijs in Niezijl 1896-1996. Ziet de kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
3417-208: DIJKSTRA, HENK H. EN SCHOL, TEUNIS. - Terschelling toen en nu.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling DrŤeentse verzen.
29119-35: DIJKSTRA, LIDA. - Ootje weer.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
4620-25: DIJKSTRA, JOHAN. - Toelichting bij de wandschilderingen in de Trouwzaal van het Stadhuis te Groningen.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
301018-45: DIJKSTRA, H.J. - Ons Schoul. 100 jaar Christelijk Onderwijs in Onderdendam 1897-1997.
19118-54: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
25618-50: DIJXHOORN, O.H.J. - My Story.
14520-25: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam. De oude hoofdplaats van Fivelingo.
3417-76: DIK, HARM GEERT EN DOORNBOS, HARM. - Termunten in oude ansichten.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
6220-05: DILLING, K. - De ontginning van Het Zeyerveld in Drenthe.
31317-29: DILLMONT, TH…R»SE, DE. - Encyklopaedie der weiblichen handarbeiten.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
10718-13: DINAS, BEATE. - Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor.
14520-39: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
11113-31: DINKELAAR, MARIA, VAN (RED.). - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Sprookjes voor jonge kinderen.
51020-57: DIRKZWAGER, J.M. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
271118-12: DIS, ADRIAAN, VAN. - Dubbelliefde.
51119-15: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
051010-21: DITTRICH, Z.R. - Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
15617-30: DOBRACZYNSKI, JAN. - Hij is als de zee.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
271118-03: DODDEMA, ELTJE (SAMENSTELLING. - Toverbalen. T Grunneger Ketaaiertje. Verhaaltjes, gedichten en liedjes in de Groninger taal voor basisscholen. Groep 1-2.
26917-202: DOEDENS, ANNE EN HOUTER, JAN. - Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
10918-47: DOEDENS, ALBERT. - Albert Steenbergen. Door het kleine bekoord.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
101218-25: DOESBURG, H. E.A. - Gedenkboek Hengelvereniging Gruno 1911 - 1986.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van ItaliŽ.
14120-09: DOHMEN, JOEP (RED.). - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
8920-50: DOLL, JEANETTE E.A. - 3 maart Bezuidenhout.
17418-11: D÷LL, MICHAELA - Het Antioxidantenwonder.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
10919-48: DONALD, DAVID. - The pocket guide tot military aircraft and the world's airforces.
10919-47: DONALD, DAVID AND LAKE, JON. - The encyclopedia of world military aircraft. Specifications, weaponry and performance profiles of over 2000 warplane variants.
10317-17: DONALDSON, STEPHEN. - Mordants nood. Deel 1. De spiegel van haar dromen.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
27117-13: DONGCHU, HU. - The way of the virtuous. The influence of art and philosophy on Chinese garden design.
10417-26: DONGELMANS, MARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
150411-43: DONGEN, AD, VAN EN DIJKEMA, JAN. - Bedum door de jaren heen.
14120-25: DONGEN, AD, VAN E,A, - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
2919-10: DONGEN-KLUINHAAR, J. VAN E.A. - Jubileumboek De Brouwerskamp Christelijke School voor (M)ULO / MAVO. 1946/47-1996/97.
10919-23: DONGEN, AD, VAN. - Hoogkerk veranderd gezicht 1900 - 1982.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
140910-29: DONKEL, HAN. - Het praktische bonsaiboek.
20419-29: DONKER, MARTIN E.A. - 40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
17418-05: O'DONNELL, KEN. - Raja Yoga. New beginnings.
10119-53: DONSELAAR, J. VAN E.A. - Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elseviers Antiek Jaarboek 1982-83.
23715-02: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle? 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
19618-24: DOORN, P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in 't Zandt. De Wegwijzer.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het wasÖ..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
31320-29: DOORN, W.D. VAN E.A. - Jubileumboek 60 jaar Langhaar.
301018-08: DOORN, MAARTEN, VAN E.A. - Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag en de Hagenaars.
14820-16: DOORNBOS, H. - Terug naar toen. Jubileumgedenkboek 125 jaar Nationaal Christelijk Schoolonderwijs Wagenborgen. Christelijk Nationale School de Blinke (vh Rehoboth) 1867-1992.
28818-11: DOORNBOS, W.G. EN ELEMA, P.J.C. - 14. Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665 ?1688.
281219-11: DOORNBOS, W.G. - Parenteel Sap. Een schippers- en handelsfamilie uit de VeenkoloniŽn in de achttiende eeuw.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
22718-14: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
28818-02: DOORNBOS, W.G. - 17. Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810 deel I.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
28818-13: DOORNBOS, W.G. E.A. - 28,Lidmatenboek van de gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660
4119-22: DOORTEN, B…. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt.
16118-30: DORGELO, WILLEM JAN. - Albertus Anthoni Hinsz, Orgelmaker 1704-1785.
27918-23: DORP, A.C. VAN (SAMENSTELLER). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar rederij Theodora.
130912-15: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
51020-43: DORRESTIJN, HANS. - De liefde wandelt vreemde wegen. Nieuwe liedjes en gedichten voor volwassenen.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
8920-31: DOSTOJEVSKI, F.M. - Misdaad en straf.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.
11113-18: DOTINGA, JAN. - Fan wurden oermansk.
30313-06: DOTTINGA, JAN. - Fan bern, klunkoek en tsjerken. Stikjes ut De Stim fan Fryslan.
250909-4452: DOUBEK, KATJA. - Eerste hulp voor geliefden. Hoe je de relatie met je grote liefde leuk houdt.
250909-1364: DOUBEK, KATJA. - Lexicon van de belangrijkste aanslagen.
2719-38: DOUGLAS-HAMILTON, JAMES. - The air battle for Malta. The diaries of a Spitfire pilot.
16913-22: DOULATABADI, MAHMUD. - Zonder soloetsj.
23320-47: DOUMA, H. - Grave en het Land van Cuijk in oude ansichten.
011110-09: DOUMA, TH. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VIII.
25613-34: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen.
12316-207: DOUMA, JAN ERNST. - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
250909-1146: DOUMANIS, NICHOLAS. - Italy. Inventing the nation.
250909-3535: DOUROUX, XAVIER E.A. (RED.). - Sylvie Fleury. Identity, Pain, Astral, projektion.
240910-157: DOUWES, L. E.A. (RED.). - 100 jaar H. Scheepstraschool 1894-1994.
12316-40: DOUWES, B.J. - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
3218-07: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
040412-27: DOVEREN, J. VAN. - HooggeŽerd publiek.
231109-51: DOWLING, COLETTE. - De mythe van breekbaarheid. Vrouwen op weg naar fysieke gelijkheid.
16517-08: DOWNHAM, MARIE-CLARE. - Lace for church use.
250909-5582: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Geheimzinnige verhalen.
101213-36: DRAAISMA, DOUWE. - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
20117-41: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
181119-62: DRAAISMA, DOUWE. - Ontregelde geesten. Ziektegeschiedenissen.
22318-42: DRAAISMA, DOUWE. - De metaforenmachine. Een geschiedenis van het geheugen.
29119-10: DRAAISMA, KEES. - Geschiedenis van Roptazijl.
26319-32: DRAAK, J. DEN. - Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Uit overlevering en archief.
13318-21: DRACEA, ANDREI. - Gezond eten en gezond blijven. Zo maakt u uw lichaam minder kwetsbaar.
29119-14: DRAKENBORCH,ARNOLDUS. - "Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk. eenige verbeterde en vermeerderde Lysten der Proosten en Dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een Brief aan den Heer Hoynck van Papendrecht, Aartspriester van Mechelen. "
250909-4058: DREHMANS, PETER. - Gemaskerd land.
23320-17: DRENT, JAN. - Elk mensch lopt mit n hoan. n Doodainvoudig dinkje in drei bedrieven.
250909-4621: DRENT, J. - Hier in het stille veld. 150 jaar Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 1834-1984.
3417-77: DRENT, E. (VOORWOORD). - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
18319-42: DRENT, BERTUS E.A. - Met pennenstreken langs de Dedemsvaart.
31320-02: DRENTHE. - Tussen de rails. Drenthe.
6720-04: DRENTHE. - Mooi Drenthe. Toeristen-handboek 1939.
25613-04: DRENTHE. - Herinneringen aan Drenthe.
12719-03: DRENTHEN, JOH. - Het veen in opspraak.
19615-07: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?
15617-39: DRESEN, GRIETJE. - OnschuldfantasieŽn. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
241117-58: DREXLER, K. ERIC. - Ongekende overvloed. Hoe een revolutie in nanotechnologie ons leven ingrijpend zal veranderen.
20817-13: DRI, PIETRO. - Pasteur. Van microscoop tot legion d'honneur.
4119-09: DRIESSEN, JOZIEN. - Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden.
51020-07: DRIESSEN, G.G. - Oud-Groesbeek in woord en beeld.
4419-35: DRIJFHOUT, H. EN JASSIES, K. - Het Overijsselse volkskarakter.
250909-204: DRIJVER, AB. - Van boekenkist tot beeldscherm. Verleden, heden en toekomst van de bibliotheken op het platteland van Drenthe.
250909-4390: DRIJVER, AB. - Wat wilde ik ook weer zeggen.
241117-01: DRIMMELEN, WIM, VAN E.A. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
11413-08: DROSSAARD, WILLEM. - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis. Een kennismaking met het museum en zijn bewoners.
17313-97: TIMMER EN DROST. - Langweer en omstreken. 20 Korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
21018-32: DROST, F. - Dichtbij en toch verweg. Varen op de waddenzee, vroeger en nu, de geschiedenis van de veerdiensten van Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel.
22117-195: DROST, F. - Terschelling bij storm en wantij.
18219-23: DRUBBEL, CEES. - Kijken, strijken en vergelijken. Schilderijen van Cees Drubbel. Een dorpentocht in de gemeente Aa en Hunze.
010811-50: DRUENEN, PETER, VAN. - Geheel gevrijnd met regte trekslag. Geschiedenis van de Rotterdamse steenhouwerij en tegelbakkerij Van Traa 1764-1904.
250909-1469: DRUKKER, BER. (SAMENSTELLER). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
261115-05: DRUKKER, INA EN YKEMA-STEENBERGEN, RIE E.A. - De Hollandse keuken. Handboek voor nationale en streekgebonden gerechten.
250909-5455: DRYANSKY, JOANNE & GERRY. - Het geluk van Fatima.
91015-36: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
15518-32: DUBBELING, A. TH. EN RAANGS, B. - Winsum-Obergum in oude ansichten.
250909-4947: DUFFHUES, TON. - Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20e eeuw.
10119-39: DUIJF, SUZANNE. - Ultra & Marijn. Een hedendaags sprookje.
040412-02: DUIJVENDAK, MAARTEN EN HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2008.
250909-4337: DUIJVENDAK, M.G.J. EN KOOIJ, P. (RED.). - RUG en regio, balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland.
040412-04: DUIJVENDAK, M.J.G. (EINDREDACTIE). - Gronings Historisch Jaarboek 2000.
080311-01: DUIJX, TOIN EN LINDERS, JOKE. - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
19816-26: DUIJZER-VAN DIJK, B.W. EN DUIJZER, D. - In der gerechtigheid. Het Nederlands volkslied als lied van bevrijding.
16913-20: DUIKER, K. SELLO. - Het stille geweld van dromen.
170112-59: DUIN, L. VAN E.A. - Architektonische studies 4. Verpakte zakelijkheid. De metrostations van Spijkenisse. / Het stadhuis van Almere. / De compositie van de beurs. / Stadsvilla. Villa of woonblok?
150411-60: DUINEN, G. VAN. - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800 en. deel II. 1800-1954.
17313-01: DUINEN, TONNIS, VAN. [THINEUS]. - ReŁnie en Academiefeest. Schetsen en mededelingen.
010811-38: DUINHOVEN, INEKE EN BLOEMBERGEN, HANNEKE (RED.). - Leven met leukemie.
6220-23: DUINKERKEN, W. (EINDRED.). - Christelijk Onderwijs in Ulrum 1870-1990.
19615-48: DUINKERKEN, W. - Dorpen in noordelijk Westerkwartier.
10919-18: DUINKERKEN, W. - Dorpen in westelijk Hunsingo.
28514-112: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een Ommelander gemeente.
19615-49: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een gemeente met vier dorpen.
080712-24: DUINKERKEN, W. E.A. (RED.). - De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog.
300311-32: DUINKERKEN, W. - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd.

Next 1000 books from Bladzij 20

10/27