Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8416-40: BOKHOVEN, BERT. - Wakker worden in koud licht. Gedichten.
11413-28: BOKS, A. E.A. - De Nederlandse hoenderrassen.
9219-27: BOLANO, ROBERTO. - 2666.
3417-68: BOLHUIS, G.K. - Ten Boer in oude ansichten. Waarin ansichten van Ten Boer, Lellens, Ten Post, Sint-Annen, Thesinge en Woltersum.
040111-62: BOLK, G. E.A. - Cooperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging W.A. Almelo 1902-1952.
250909-5517: BÖLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
150119-14: BOLT, M. EN DIJKSTERHUIS, TJ. L. - Natuurkundig Genootschap Groningen 1801-1926. Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijf-en-twintigste lustrum van het Natuurkundig Genootschap te Groningen.
18214-64: BOLT, ALJE. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Uithuizen.
190410-20: BOLT, H. E.A. - t evengelie van Lucas.
250909-2243: BOLT, ALJE. - Geschiedenis van Uithuizen van de middeleeuwen tot en met 31 december 1978.
021217-12: BOLT, A. - Groot-fotoboek van Uithuizen. Met kaarten en een beschrijving van buurten, dijken, gangen, lanen, paden, pleinen, polders, straten, veldnamen, waterlopen en wegen.
270909-51: BOLT, A. - De Moeshorn te Uithuizen (ca. 900-1994).
250909-1224: BON, G. LE. - The World of Indian Civilization.
250909-5594: BON, FRANÇOIS. - Mechaniek.
250909-4930: BONGEN-LUITEN, ALEID E.A. - Buurtschap Barlo buitengewoon.
1518-14: BONGENAAR, KAREL E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
30315-43: BONKE, HANS EN VERDUYN, JAAP. - Averij. Een verslag van honderd jaar schepen en schade.
1518-53: BONKE, HANS. - De kleyne mast van de Hollandse coopsteden. Stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795.
250909-1370: BONNER, ELENA. - Alone together. The wife of Andrei Sakharov tells for the first time the harrowing story of their life in exile in the city of Gorky.
180113-20: BONT, PIET. - Tot ver achter de augustusbomen.
250909-129: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1966. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-130: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-131: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-132: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1977. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-133: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
250909-151: BONTEKOE, G.A. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1974. Cultureel jaarboek voor Drenthe.
010610-19: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar.
250909-1436: BOOGMAN, J.C. EN TAMSE, C.A. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw.
101117-06: BOOIJ, ALICE EN TAMMINGA, C. - Uit het album van Sneek.
101117-07: BOOIJ, ALICE EN TAMMINGA, C. - Uit het album van Sneek deel 2.
4419-01: BOOIJ, A.H. - Met namen in Börck.
060211-01: BÖÖK, FREDRIK. - Hans Christiaan Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
250909-229: BOOM, H. - Berend Veltink oet ‘t Emmer Kerspel op reize noa Grönningen um ‘t peerdespul van Carré te zeen en wat hum doarbij overkwam, hen en weerum. en Het geheim van Jaaije. Een getrouw verhaol van de reis van Berend Veltinks ega naor het Congres te Assen, h
250909-415: BOOM-FRANSEN, T. - De huizen van de overkant. Deel I Jeugdherinneringen uit Meppel.
26319-01: BOOM, A.J.J. VAN DEN E.A. - Bergs Kwartierstatenboek.
20419-43: BOOM, F. E.A. - Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren.
241117-60: BOOMA, J.G.J. VAN. - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
51015-21: BOOMEN, GERARD, VAN DEN. - Je meent het! De eerste tachtig levenjaren van Grietje de Jager.
26917-196: BOOMSTRA, BAUKE. - Brandaris. Tot waarschouwinghe aller seevarende.
271218-04: BOON, JAAP, VAN DER. - De Schierstins, een ongekende schat.
191118-22: BOON, ELS, LETTINCK, HAN EN DOMBURG, W. - De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken 1549-1945 en hun begraafplaatsen aldaar. Deel IIa, IIb en IIc.
71213-102: BOON, H. VAN DER. - Waterrijk Noordwest-Overijssel: een hele zorg. Honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989).
250909-4060: BOON, LOUIS PAUL. - De zoon van Jan de Lichte.
151214-08: BOON, MARTIN E.A. - Stille Plekjes achter de Poort. Rondgang langs Groninger gasthuizen.
250909-2941: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 2. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1811-1924.
250909-2969: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1957-1960. Van Nieuwenhuizenschool Schoolstraat te Groningen.
250909-2904: BOONSTRA, MARGA. - Notulen der schoolvergaderingen 1. Of..... hoe het onderwijs in de vorige eeuw van de grond kwam. School aan het Nieuwe Kerkhof te Groningen 1898-1911.
18219-08: BOONSTRA, GERTA EN COMPANJEN, HANNES (EINDRED.). - Tussen Toen en Nu. Wonen en leven in de oude gemeente Adorp.
240910-02: BOONSTRA, MARGA. - Van Jacobijnerklooster tot school.
101114-36: BOONSTRA, HANNEKE. - Martinikerkhof 23. 50 Jaar Radio Noord. 1946-1996.
220711-19: BOONSTRA, ROMMERT. - Flowering Inferno.
25613-26: BOONSTRA, JANRENSE EN ZEGERS, RIET (RED.). - Dominicus. Verval en restauratie.
23813-18: BOONSTRA, HANNEKE (SAMENSTELLER). - Harm Buiter Tachtig.
250909-777: BOORSMA, TJ. - De Grote of Martinikerk Sneek door de eeuwen heen.
250909-5745: BOOT, WILLEM J.J. - De Provinciale Boot. Hondervijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
6519-30: BOOT, W.J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart.
070412-42: BOOT, W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel.
301216-09: BOOT, MARJAN E.A. (EINDRED.). - Het Louche Maliepaard en ander werk van Elle van Rees (1890-1973).
21018-27: BOOT, WILLEM J.J. - Holland. Paraat en start klaar. Lotgevallen van een Terschellinger legende.
8618-63: BOOT, W.J.J. - De boot toet! Geschiedenis van de Urker bootverbindingen.
250909-3589: BOOTH, PAT. - Self Portrait.
311016-02: BOOTH, RICHARD. - The Country Life Book of Book Collecting.
10119-52: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum.
231011-192: BOOTSMA-DE LANGEN, A.M. E.A. (RED.). - Studentenpastoraat na 25 jaar.
18214-112: BOOTSMA, P.J.E. E.A. - Wessel Gansfort College, op weg naar 100. 1992-2007.
12316-72: BOOTSMAN, MARTEN. - De historie van het kerkgebouw in Tinallinge.
13918-09: BOOWA, LUANGTA MAHA. - Samana.
13918-10: BOOWA, VENERABLE ACARIYA MAHA. - Kammatthana. The basis of practice.
250909-4973: BOOY, E.P. DE EN ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ?vrije kunsten? in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.
26718-24: BOOY, HENK. - Van Cruptorix tot Kropswolde. 2000 jaar geschiedenis van een dorp, zijn bewoners en de kerk.
250909-3114: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas 1832. Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg.
271017-34: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas Overijssel 1832. Raalte.
25710-16: BORG, DANIEL R. - The Old-Prussian Church and the Weimar Republic. A study in political adjustment, 1917-1927.
9818-33: BORGELD-HILLER, G. E.A. (RED.). - Naar de openbare school in Bourtange. Het 75-jarig bestaan van de Willem Lodewijck School.
29119-55: BORGER, GUUS E.A. - Het Groene Hart. Een Hollands cultuurlandschap.
101114-62: BORGERHOFF, STEVEN EN LAMBERIGTS, KHRISTOF. - Mysteries uit het Christendom. De geheime wereld achter de heilige Graal, de lijkwade van Turijn en andere mysteries.
250909-4664: BORGHGRAEF, M. E.A. (RED.). - 125 jaar RHBS MMS RSG Van der Capellen Scholengemeenschap 1867-1992.
31318-47: BÖRJLIND, CILLA & ROLF. - Springvloed.
160312-03: BORK, J. - Hoogeveen, de veenkolonie in vroegere jaren.
2617-16: BORMANN, BEATRICE, VON. - Herbert Fiedler 1891-1962. Berlijn Parijs Amsterdam.
101114-11: BORN, WINA. - Wina Born's Culinare Memories.
250909-1417: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond C.N.V. 1896- 1996.
13318-28: BORS, GEERT. - Boer Kip, schilder. Zutphen 1925 - 2006.
250909-55: BORST, P. E.A. (RED.). - Drukkersweekblad en auto-lijn. Kerstnummer 1955.
251016-172: BORST, MAAIKE. - Voor het kind is niets ons teveel. 75 jaar Speeltuincentrale Groningen.
27218-57: BORYSENKO, JOAN. - Helen van hart en ziel. Schuld als leraar, liefde als les.
13318-06: BORYSENKO, JOAN. - Lichaam en bewustzijn, werken aan herstel.
9315-120: BOS, T.K. E.A. - Reünieboek Oosterschool Bellingwolde.
301018-44: BOS, MARION E.A. - Onderdendam. 200 jaar leven met het Nut.
251016-201: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over De Ploeg.
131211-13: BOS, F.R. (SAMENSTELLER). - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
17215-10: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 124e jaar, 2007. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
22117-86: BOS, CORNELIA PETRONELLA. - Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
250909-2586: BOS, KLAAS G. EN BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
250909-741: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
250909-2329: BOS, P.R. E.A. (RED.). - Bijdrage tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk en tweede stuk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
27218-86: BOS, ERIC. - De stad van Johan Dijkstra.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
281117-15: BOS, M.TH, TEN EN VRIES, W. DE. - Van postiljon tot fax-post. Een historisch overzicht bij het 100-jarig bestaan van het postkantoor Winsum.
20419-28: BOS, LIDA E.A. - De Breede Merct. De Grote Markt (te Groningen) vanaf de Middeleeuwen tot 1945.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
17215-11: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 125e jaar, 2008. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-3015: BOS, W.E, E.A. (RED.). - Wills Gott Mitt Ehren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen augustus 1959.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
10918-40: BOS, BÉ. - Vrijer. Een ego-document over de betekenis van de jaren zestig.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
3417-169: BOS, ERIC EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - Jan van der Kooi. Schilder - Tekenaar.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
17215-23: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 123e jaar, 2006. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
4419-25: BOS, ERIC EN HONDERS, LIESBETH. - Groningen. De melancholie van een stad.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geïllustreerde Bosatlas.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
250909-3734: BOSCHMA, N. EN KOOLBERGEN, H. VAN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ?vierkant? in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
19913-251: BOSKER, FOKKO. - Zeedijken in het noorden Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zéér klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
10119-20: BOSMA, AREND EN HARKE. - Westerzand en Omstreken. Onder de klokslag van Sebaldeburen post Lutjegast.
251016-52: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vier eeuwen West Brinck (Westenbrink). Familieboek.
26316-15: BOSMAN, MACHIEL. - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
250909-5086: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
18219-09: BOSMAN, MIRANDA (SAMENSTELLING). - Historisch fotoboek Kolham.
271017-07: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vijf eeuwen nakomelingen van Steinbargh (Steenbergen). Familieboek.
210119-44: BOSMAN-JELGERSMA, HENRIETTE A. (RED.). - Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates.
250909-1263: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
241014-25: BOSSCHER, DOEKO. - Strandvondst.
29917-03: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Boerenoorlog.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
18319-47: BOSWIJK-HUMMEL, RIEKJE. - Afscheid nemen. Loslaten wat dierbaar is.
29717-08: BOT, PETER. - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving 500-1500.
250909-2079: BOTKE, YNTE EN BOITEN, LIES. - Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis 1766 - 1830. Ancien regieme, revolutie, restauratie.
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
22117-87: BOTKE, IJ. - "Het Schrijf-boek van Marten Aedsges (1742-1806). Landbouwer te Zuurdijk. "Zoo nuttig in zijne kring als landbouwer". "
3417-116: BOTKE, IJNTE EN MARING, HERMAN (RED.). - De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875.
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
8713-06: BOTTEMA, SJOERD E.A. (RED.). - `t Hat west, it is. De aktualiteit fan Obe Postma.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.
250909-3629: BOTTEMA, TJEERD. - Mijn leven.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
30313-12: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
301018-10: BOUBER, ROB. - Gezichten van Noord-Holland. Schilderijen 1880-1950.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
230612-29: BOUKES, ALET. - Licht op Zwolle. Gedichten.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
210119-11: BOUMA, H. E.A. - Historisch Fotoboek Gemeente 't Zandt. 't Zandt Zeerijp Zijldijk Leermens Eenum Oosterwijtwerd.
181218-40: BOUMAN, A. E.A. - Mechanisatie aardappelteelt 1920-2000. Met een knipoog naar het verleden.
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
250909-4257: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
301011-52: GRONINGEN / BOURTANGE. - Stafkaart Bourtange.
250909-981: BOUSEMA-VALKEMA, A.G. - Valk De Valk Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters.
251016-92: BOUSEMA, JAN EN KEMME, NELIE. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
140212-40: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
17918-36: BOUWENS, ARIS E.A. - Langedijk, toen en nu.
4119-41: BOUWER, K. - Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoöperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-2807: BOUWMAN, JAAP EN HOEF, KEES, V.D. - Groningen straat- en marktleven. Zo was het.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
181218-22: BOUWMAN, JAAP. - Winschoten veranderd gezicht 1900-1983.
3417-72: BOUWSEMA, GEERT E.A. - Kiek op Ain
15417-45: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
101213-02: BOVENKERK, FRANK E.A. - Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
18818-03: BRAAKE, G. TER. - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
6519-50: BRAASEM, W.A. - 's-Gravenhage in de fraaiste gesigten.
150310-28: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was? Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
250909-2157: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
22318-40: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
29917-60: BRABER, COR, VAN DEN. - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van Italië.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
250909-208: BRALS-LUINGE, ALI E.A. - Drentse spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
22318-25: BRANDTS BUYS, L. E.A. - Oude luister van het Groningerland.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
17918-28: BRAUCH, MARGOT. - Kleine meubelen.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
10417-20: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
301018-14: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923.
121118-55: BREMER, G.J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995.
21018-28: BREMER, J.T. EN DEUGD, L.R. - Een eerlijk zeemansgraf. 19e en 20e eeuwse grafzerken van zeeredders op de oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder.
19913-34: BREMER-BAKKER, HILLECHIEN. - Rondom het haventje in Haren.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
050219-25: BRENTJENS, YVONNE. - Rechte stoelen, rechtschapen burgers. Wonen volgens 't Binnenhuis (1900-1929).
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
281217-22: BREUGEL, AUG. VAN. - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
090117-10: BREUKER, PH. H. E.A. - Obe Postma (1868-1963).
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
17817-18: BREWSTER, BERNICE E.A. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
19618-19: BRIELS, J. - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
6519-23: O'BRIEN, WILLIAM V. (VOORWOORD). - The art of Yankel Ginzburg.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
18219-10: BRINK, HENDRIK LAMMERT EN STEENHUIZEN, JOHANNES WILLEM. - Voltooid verleden. De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school te Siddeburen 1921-1955.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
18219-11: BRINK-ZANDSTRA, F.E. E.A. - Beeldende geschiedenis. Fotoboek van de dorpen Scharmer-Harkstede e.o.
181218-09: BRINK, H. - Genealogie familie Bos en Persman.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
130213-27: BRINK, E.A.B.J. - De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
3218-04: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
26917-155: BRINKS, MONIQUE E.A. - Vijf jaar onvoorwaardelijk. Het Groninger Huis van Bewaring in bezettingstijd.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
16317-06: BROEK, VAN DER. - Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.
251016-93: BROEK, NINA, VAN DEN. - Een wereld die veranderde en voorbij ging. Het verhaal van Arie Sprenger.
181218-23: BROEK, NINA, VAN DEN. - Kom, vul de glazen. Oude plattelandscafes in Groningen.
15518-31: BROEK, JAN, VAN DEN. - Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze.
10119-36: BROEK, RENÉ, VAN DEN. - René van den Broek. Atelier reflections.
10918-31: BROEK, NINA, VAN DEN. - Bedreigd verleden.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
4119-15: BROEK, NINA, VAN DEN. - Kom, vul de glazen (2e druk). Oude plattelandscafes in Groningen.
210119-12: BROEKEMA, S. (SAMENSTELLER). - Gemeentebestuur Winsum 1930-1990. Van rustig dorp naar dynamische centrumgemeente.
19615-98: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
19618-36: BROEKEMA, FEMIA. - Kunst in Stad. Een wandeling langs 34 kunstwerken in het centrum van Groningen.
4419-31: BROEKEMA, PAULINE. - Het uiterste der zee. Een familiegeschiedenis.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
21917-55: BROEKHUIZEN S. E.A. - De Grote Kerk doet weer dienst. Uitgave t.g.v. de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
19618-45: BROEKHUIZEN, ANNETTE (RED.). - Stinzenplanten in Noordwest-Groningen. Borgbloumkes in en rond Domies Toen in Pieterburen.
101117-25: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIËTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
26319-42: BROESHART, A.C. EN HAAS, H. DE. - De brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
9818-12: BROK, SJEF EN KOS, JAAP. - De Opmars van de Geit.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
31318-17: BRONGERS, G.A. EN DULL VAN BACKENHAGEN, A.B. (RED.). - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
150311-167: BRONGERS, G.A., KLERCK, TH. P.E. EN MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vif eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
26917-86: BROOD, PAUL. - Het oude Groninger Recht in hoofdlijnen.
16317-28: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1997.
10119-21: BROOD, PAUL E.A. - Ach lieve tijd. 400 jaar Veenkoloniën.
281117-03: BROOD, PAUL. - Hemels Drenthe. Een tocht langs geloof en bijgeloof.
250909-405: BROOD, P. E.A. (RED.). - Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben...
040412-05: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1999.
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
241117-05: BROOD, PAUL E.A. - Anloo. Het dorp, de kerk en de etstoel.
22117-91: BROOD, PAUL E.A. (RED.). - 350 jaar Veendam en Wildervank.
8319-04: BROOKS, TERRY. - The dark legacy of Shannara. Bloodfire Quest.
8319-07: BROOKS, TERRY. - The Voyage of the Jerle Shannara Trilogy.
8319-06: BROOKS, TERRY. - Genesis of Shannara. The Gypsy Morph.
8319-10: BROOKS, TERRY. - High Druid of Shannara. Tanequil.
8319-08: BROOKS, TERRY. - The Sword of Shannara Trilogy.
8319-05: BROOKS, TERRY. - Legends of Shannara. The Measure of the Magic.
8319-11: BROOKS, TERRY. - High Druid of Shannara. Straken.
8319-12: BROOKS, TERRY. - High Druid of Shannara. Jarka Ruus.
8319-13: BROOKS, TERRY. - Dark Wraith of Shannara.
8319-09: BROOKS, TERRY. - The Heritage of Shannara. The complete four-books series.
8319-03: BROOKS, TERRY. - The dark legacy of Shannara. Wards of Feary.
8319-02: BROOKS, TERRY. - Legends of Shannara. Bearers of the Black Staff.
141117-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV stad Groningen/Gorecht.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
9315-69: BROUWER, ARIE. - Parenteel Salomons 1650-1999. Deel I en II. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen.
19118-04: BROUWER, YOKA. - NLP en gezondheid.
26917-25: BROUWER, P. EN EEKHOFF W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis de voormalige Middelzee in Friesland.
25219-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I Hunsingo.
25219-38: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V Fivelingo.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
22117-06: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
4216-39: BROUWER, ARIE. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
22117-92: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
4216-38: BROUWER, ARIE E.A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts.
15815-49: BROUWER, DERK. - Mijn zeemansleven 1878-1900.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
011110-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
2114-58: BROWN, MICHAEL H. - After life. What's it like in Heaven, Hell and Purgatory.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
7913-01: BROWNE, SILVIA. - Temples on the other side. How wisdom from beyond the veil can help you right now.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
281217-23: BRUGGEMAN, M. - Kant spelenderwijs ontwerpen.
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
29119-31: BRUGGEN CATE, B. TEN EN BUCK, H. DE. - Rijksuniversiteit te Groningen.
311017-29: BRUGGEN, H. VAN DER E.A. (RED.). - Spiegel van Roermond 2004. Jaarboek voor Roermond.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
4119-08: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
250909-2687: BRUIJEL VAN DER PALM, H.F. E.A. - Scholen in Groningen.
17418-47: BRUIJN, COR EN BRUIJN-DE VRIES, M. - Sijtje.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
16118-37: BRUIJNE, MARIJKE, DE. - Liederen voor de toekomst. Vijftig liederen.
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
18818-50: BRUIN, ROB, DE E.A. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
20419-54: BRUIN, M. DE E.A. - Eeuwig Gouda 1900-2000. Gouwenaars over hun stad.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer?lei. Glimmer?lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
031210-26: BRUINIERS, PIETER E.A. - Van Tuindorp tot Oosterhaar.
080311-08: BRUINING-HARMS, J. E.A. - Het boerderijenboek Bellingwolde vroeger en nu Deel II.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
10918-32: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
10918-57: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
181218-36: BRUINSMA, ERNST EN KUIPER, YME. - De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
261016-34: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's babyboek.
28514-107: BRUNING, J.R. EN KRAAI, R. - Vlagtwedde in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Veele, Bourtange, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Weende, Ellersinghuizen en Veelerveen.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
281217-11: BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
230612-48: BRUYN, MARIANNE A. DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
261016-56: BRUYNE, RYKEL H. DE. - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie.
271118-11: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
080310-14: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
9218-02: BUCHMAN, DIAN DINCIN. - Het grote Handboek van de Watertherapie.
250909-2805: BUCK, H. DE. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de ?latijnsche jongen? Rinse (Koopmans) van Boekeren.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
250909-2176: BUEKEMA, G.F. E.A. - Jaarboek Groningen 1973
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was
20817-20: BUFFETAUT, ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
250909-3657: BUHLER, MICHAEL. - Tin toys 1945-1975.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
9315-31: BUIJTENEN, M.P. - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
17918-23: BUISSINK, THEO. - Wegens bommelding een uurtje gesloten! 25 Jaar De Vliegende Hollander. 25 Jaar De Tevreden Rookster. En wat daaraan vooraf ging. En andere persoonlijke dingen.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
16118-38: BUITELAAR, MARJO. - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
19118-20: BUITER, FOLKERT. - Te laat. Thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.
26917-88: BUITKAMP, JAN. - Openbaar onderwijs in Marum. Zo as
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
26917-51: BULDER, C.J.A. EN BULDER, E. - De familie Bulder van de Bulderij.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
22117-154: BULTHUIS, F. E.A. (RED.). - Gedenkboek der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1893-1953 en van de Vereniging van Oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1904-1954.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
2315-19: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
27218-66: BUMA-DE GROOT, BARBERA (VERTALING). - SOS voor in de keuken. Praktische tips.
51015-05: BUMA, T.J. - Zuidlaren in vroeger tijd. Uit de geschiedenis van een dorp en zijn omgeving.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
9219-41: BUREN, JOHANNA F. VAN. - Verzamelde gedichten.
271118-65: BURG, GER, VAN DER. - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergeingsactiviteiten.
250909-1570: BURG, MARGREET, VAN DER. - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
191118-45: BURG, GER, VAN DER. - Oorlogsstorm over zee en havens. IJmuiden 1939-1946.
10119-38: BURG, BOB, VAN DER. - Miguel Ybanez. Delusions.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
271118-64: BURG, GER, VAN DER. - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog.
311017-49: BURG, GER, VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
121118-15: BURG, HANNEKE, VAN DER EN REGTIEN, JAN. - Het album van Nardus de Vries en Agnes Bruins.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
301018-42: BURGERS, WIBO. - Nederlandse lichtschepen.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
31318-38: BURGT, C. VAN DER EN TERPSTRA, PIETER. - De Lauwerszee is dicht.
250909-2387: BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij. van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.
271218-48: BURKOM, FRANS, VAN E.A. (RED.). - Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ?t Was moar ?n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
41017-02: BUSH, ANNE KELLEHER. - Dochter van de Profetie.
29917-06: BUSSER, GEURT. - Duurzaam Groningen.
4119-24: BUSSER, GEURT. - Geurt Busser Waddenschilder.
11419-16: BUSSINK, ERIC (SCHRIJVER INLEIDING). - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
271218-55: BUTEIJN, LEENDERS E.A. - 157 x Utrecht. Van Abcoude tot Zijderveld.
2315-60: BUTER, ADRIAAN. - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
250909-4833: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1981.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
7217-17: BUTINK, HERMAN. - Rabobank Heino 75 jaar.
281217-24: BUTLER, MOLLIE AND TRUBSHAW, ALEXANDRA. - Garrickmacross Lace. From beginner to expert.
18219-05: BUTLER, JOHN. - The Quest for Becket's Bones. The mystery of the relics of St. Thomas Becket of Cantery.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
51015-175: BUURMAN, HEINRICH. - Als die Ostfriesen radeln lernten.
271218-05: BUURSMA, ALBERT. - Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en de romano-gotische tijd.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
301018-33: BUURSMA, ALBERT. - Westerwolders over vroeger. Een eeuw Westerwolde in intervieuws.
8618-29: BUURSMA, ALBERT EN PLOEG, MARINA, VAN DER. - Groningen, Stad en Ommeland. Dorpen – plaatsen – gehuchten.
15815-06: BYRNE, RHONDA. - The Secret. Het geheim van voorspoed en geluk.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
26718-01: CAAT, BERTUS, TEN. - Waor is 't hunebedde? Dagelijks Drentse Taal (DDT) voor Toeristen, Drenten en Drenteniers.
5118-10: CAHEN, JOEL (RED.). - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - Geïllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2182: CALON, M.A.E. E.A. - Liber Amicorum opgedragen aan B.J.H. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris van de Gewestelijke Raad voor Groningen van het Landbouwgenootschap op 1 november 1990.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
250909-3862: CAMERON, AD EN PERRINS, CHRISTOPHER. - De wereld van de vogels.
9818-21: CAMIJN, A.J.W. - Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 1814-1914.
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
8416-03: CAMORRA, FRANK EN CORNISH, RICHARD. - Movida. Spaanse culinaire avonturen.
31114-10: CAMPERT, REMCO & MULDER, JAN. - Tien jaar Nederland.
9219-20: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
19118-22: CANN, KATE. - Lekker weg!
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
6519-31: CANZLER, GERHARD. - Norddeich radio 1905-1998.
15617-13: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN ZWEERS, D.J.K. - De kerk te Leur.
281117-40: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
101218-11: CARELL, PAUL UND BODDEKER, GUNTER. - Die Gefangenen. Deutsche Soldaten hinter Stacheldraht.
241117-49: CAREMANS, MARIA. - Russische ikonen uit de 17de tot de 19de eeuw.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
26917-89: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE EN TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, ANNEKE. - Den Horn. Van verleden en heden.
26917-61: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE. - T Holten waigje en aner vertelsterkes.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
3218-12: CARRASCO, JESUS. - De vlucht.
29717-23: CARRASQUER, FRANCISCO. - Vespers - visperas
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
181218-41: CARROLL, JOHN. - Encyclopedie van tractoren.
21018-29: CARSTENS, HEIN. - SOS voor Wurstens Kuste. Dramatische Rettungsaktionen zwischen Elb- und Wesermundung.
41017-03: CARTER, ROBERT. - De Taal der Stenen. Tweede boek - De Dans van de Reus.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
19118-05: CASARJIAN, ROBIN. - Vergeven. Een moedige keuze voor innerlijke vrede.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
21018-19: CASIUS, GERARD EN POSTMA, THIJS. - 40 jaar luchtvaart in Indie.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
12316-184: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Drenthe +/- 1898-1928.
2617-03: CASTELLO, ELENA ROMERO EN KAPON, URIEL MACIAS. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis.
22318-16: CATE, G. TEN. - Geslachtslijst van den Frieschen tak der familie ten Cate.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
20817-42: CATTANEO, MARCO. - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule.
14317-19: CAULFEILD, S.F.A. AND SAWARD, B.C. - The Dictionary of Needlework.
171115-16: CAVANAUGH, JACK. - De Kolonisten.
8319-51: CAZEMIER, HENDRIK E.A. - Vliegveld Eelde 1931-2011. 80 jaar in vogelvlucht.
20817-44: CELLI, GIORGIO. - Lorenz. Grondlegger van de ethologie.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
181218-42: CET, MIRCO, DE. - Geillustreerde Tractoren Encyclopedie.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - Geïllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
301018-59: CHAGALLBIJBEL. - Chagallbijbel met werken van Marc Chagall.
13918-13: CHAH, VENERABLE AJAHN. - In simple terms. 108 Dhamma Similes for Contemplation.
13918-11: CHAH, AJAHN. - Food for the heart. The collected teachings of Ajahn Chah.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
15617-08: CHAITALIS, DIMITRIS. - De beste traditionele recepten uit de Griekse Keuken.
250909-706: CHANDU, JACK F. - Astrologisch plaatsnamenboek voor de Benelux. Deel 1: België, Luxemburg, Zaire, Rwanda en Burundi. Deel 2: Nederland, Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancée. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other story’s.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
3417-212: CHILDERS, ERSKINE. - Het raadsel van de Wadden.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
26117-01: CHOPIN, KATE. - De ontnuchtering.
9218-05: CHOPRA, DEEPAK. - Leven in liefde. Terug naar de bron van innerlijke kracht.
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
61214-05: CHOPRA, DEEPAK. - Overwin je verslaving. Een spirituele oplossing.
26316-51: CHRISTENSEN, A.E. - Scheepvaart van de Vikingen.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
3417-22: CLAERBERGEN, JOHAN VEGILIN, VAN. - Vertoog over de veengraveryen.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
5217-19: CLANCY, TOM & TELEP, PETER. - De ogen van de vijand.
28217-21: CLANCY, TOM & GREANEY, MARK. - In het visier.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
6519-32: CLASEN, NORBERT. - Zwischen Suez und Honolulu. Bergungsschlepper im Einsatz.
21317-14: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van België.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9219-21: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
9916-28: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. Scènes uit het leven in de provincie.
070212-05: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
9219-28: CLEAVE, CHRIS. - Kleine Bij.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
271118-06: ABBING & VAN CLEEFF, - De zwarte rugzak.
250909-4467: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
271218-16: CLEVERINGA, R.P. - Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel der stad Appingedam. In het bijzonder voor de 18de eeuw.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
20117-16: CLEVERINGA, JACOB. - Grietje Derks uit Warfhuizen.
20117-17: CLEVERINGA, JACOB. - Pieter Hartman uit Den Andel.
241117-45: CLEVIS, HEMMY E.A. (RED.). - De doden vertellen. Opgraving in de Broerenkerk te Zwolle 1987-88.
19913-39: CLOBUS, MARTIN. - ...en verdold aalmoal een knecht met rood hoar. Geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland.
10119-05: CLOO, AUKE EN KUPERUS, GERRIT. - Mosterd. Het veldgewas met duizend mysterien.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen ? Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
101117-53: COBEN, HARLAN. - Momentopname.
29118-22: COCHERET, CH. A. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
250909-5252: COCKS-INDESTEGE, ELLY EN LEMAIRE, CLAUDINE. - Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en koken.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
21317-11: COELHO, PAULO. - De vijfde berg.
111116-29: COELHO, PAULO. - Als een rivier. Gedachten en impressies 1998-2005.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
7417-34: COELHO, PAULO. - Brida.
21917-31: COELHO, PAULO. - De Zahir.
9517-17: COENE, JOHAN. - Geïllustreerd verklarend en vertalend kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. Viertalig geintegreerd lexicon met 4900 woorden en uirdrukkingen en 62 illustraties.
15517-20: COENE, JOHAN. - Kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. 9500 woorden en uirdrukkingen, 280 schema's en 80 fotoreproducties.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
9818-03: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen.
15518-03: COERT, G.A. - Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985).
9219-29: COETZEE, J.M. - Langzame man.
8917-59: COETZEE, J.M. - In ongenade.
26917-07: COHEN, M.M. - De Vereeniging tot Bevordering van Volkswelvaart te Assen, haar ontstaan en haren werkkring.
61218-35: COHEN, LEAH HAGER. - Niets dan de wereld.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden.
22117-95: COHEN, I.B. - Iets over het Groninger Land- en Stadsrecht van vroeger tijd.
8917-33: COLEMAN, DANIEL. - Emotionele intelligentie + Emotionele intelligentie in de praktijk.
22718-25: COLENBRANDER, B.W. E.A. (RED.). - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
10215-18: COLLAS, GEORG FRIEDRICH. - Der Flagellantismus im Altertum.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
21917-18: COLLENTEUR, GEURT E.A. - Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
281217-25: COLLIER, ANN. - Lace for dolls and dolls' houses.
29917-29: COLLIER, ANN. - Creative design in Bobbin Lace.
16517-03: COLLIER, ANN. - Color in lace.
16517-04: COLLIER, ANN. - Lace in miniature.
101017-25: COLLINS, SUZANNE. - Spotgaai.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
240910-174: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt...
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coöperatie.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 ? 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: CONDÉ, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
1518-19: CONRADI, PETER. - The great survivors. How monarchy made it into the twenty-first century.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
29917-20: COOK, BRIDGET M. EN STOTT, GERALDINE. - Introduction to Bobbin Lace Stitches.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
16517-05: COOK, BRIDGET M. - Introduction to bobbin lace patterns.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit?s Kousenfabrieken in Schijndel.
22318-26: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek De Eendracht G.A. Appingedam 1908 -1958.
131211-42: COOLS, R.H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
2617-18: COPIER, A.D. - Willem Heesen. Glas.
9818-43: COPPENS, MARTIEN. - Impressies 1945. Geteisterd Nederland fotografisch gezien door Martien Coppens.
250909-5088: CORDFUNKE, E.H.P. (EINDRED.). - Kennemer Historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
040111-58: CORNELISSE, WILMA. - Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam.
4317-20: CORNELISSEN, J. - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15e eeuw.
4419-32: CORNELISSEN, MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
8319-21: CORNWELL, JOHN. - Hitlers wetenschappers. Wetenschap, oorlog en het duivelse pact.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
251113-33: CORPORAAL, TYMEN HENK. - Terpenland. Hallum, Marrum / Westernijkerk, Ferwerd, Blija.
20817-01: CORSI, PIETRO. - Lamarck. Sprongen in de evolutie.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
241117-12: COSTA, ISAAC, DA. - Israel en de volken. Overzicht van de geschiedenis de Joden tot op onze tijd.
28818-34: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1951.
18217-28: COSTER, KITTY. - Rachel, een meisje zoals jij!
17418-25: COSTER, H.P. (INLEIDING). - Groningen zooals het vroeger was. 12 Lichtdrukken naar platen uit den atlas van het Museum van Oudheden.
250909-2560: COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1934.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
250909-2562: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
28818-33: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1950.
28818-32: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1949.
28818-21: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1938.
28818-22: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1939.
28818-29: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1946.
28818-27: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1944.
28818-28: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1945.
28818-25: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1942.
9818-51: COSTER, WIM. - Erfgoed van Overijssel. Deel 1 Sporen van jacht, visserij en landbouw.
28818-26: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1943.
28818-23: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
8217-11: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en prosa.
250909-4116: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
250909-825: COUPERUS, JOHANNES. - Wy hawwe gjin goud. Gedichten.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
6514-44: COURTIER, JANE. - Kruiden.
250909-3324: COUVÉE, D.H. EN GRUYTER, W.J. DE. - Jan Altink 21 oktober 1885 - 6 december 1971.
181218-33: COWAN, JAMES. - De droom van een kaartenmaker. De bespiegelingen van Fra Mauro, cartograaf aan het hof van Venetie.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
18219-28: COWSILL, MILES, HENDY, JOHN EN HAALMEIJER, FRANK. - Harwich-Hoek van Holland. A 100 Years of Service. 100 Jaar Veerdienst.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
29917-21: COX, DOROTHY K. - Making lace with Little Grey Rabbit.
8319-41: CRAANDIJK, J. - Een weitasch vol herinneringen. Zwerftochten van een jager door de vrije natuur.
250909-1624: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Vierde deel.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
16516-11: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Gelderland. Deel I en II.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
11419-06: CRAENENBROECK, PAUL, VAN. - De magie achter de Michelinster. Onthullingen van een hoofdinpecteur.
29717-29: CRAIG, W.S. - History of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
161110-57: CREE, MARLEEN, DE. - Passage.
031109-5: CREME, BENJAMIN. - Boodschappen van Maitreya de Christus. Honderd booodschappen ontvangen door Benjamin Creme.
250909-4334: CREMER, UFKE. - Norden im Wandel der Zeiten.
6218-07: CREMERS, J.J. - Memorie van regte rakende de Ommelander kas.
4419-14: CREMERS, J.J. - Opmerkingen op den invloed der wetgeving van voor 1795, op het jagtregt in de provincie Groningen.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
281217-62: CRIMPEN, HAN, VAN EN BERENDS-ALBERT, MONIQUE (RED.). - De brieven van Vincent van Gogh deel 1 t/m 4.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
10918-63: CRONE, EVELINE. - Het puberende brein. Over de intwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
151212-01: CRUSIE, JENNIFER. - Laat mij maar even.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
10417-24: CUNNEEN, SALLY. - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
29119-09: CUPERUS, SJOERD. - De Zuidlanden. 2000 jaar rond het Alddjip.
17313-86: CUPERUS, A. E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken Oude Bildtzijl.
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
311017-39: CUSSLER, CLIVE. - Dodenschip.
31017-39: CUSSLER, CLIVE. - De Navigator.
171115-03: CUSSLER, CLIVE. - Trojaanse Odyssee.
250909-360: CUSVELLER, SJOERD. - Emmen revisited. Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken.
3417-125: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - Stad! De stad en haar identiteit.
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
8618-18: DADE, PENNY. - Drink talking. 100 years of alcohol advertising.
281117-27: DAEL, PETER, VAN E.A. - Sint Nicolaaskerk Amsterdam.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
181218-37: DAEMS, W.F. - Geneeskruiden deel II. Van Onkruid tot geneesmiddel.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
250909-4298: DAHL, ROALD. - Over en sluiten.
191118-08: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten- Smallingerland - Sneek - Stavoren.
191118-07: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5 Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel- Oostdongerdeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement 't Zandt 1855-2005.
3417-74: DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Onderwijs door de eeuwen heen. Van ols tot obs
22117-96: DALLINGA, JOHN E.A. - Tjuchem en omstreken.
101117-26: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
250909-3829: DALTON, DAVID. - The Rolling Stones. The First Twenty Years.
210119-14: DAM, J.K. EN WAL, R. V.D. - Uit de school geklapt. Een eeuw christelijk onderwijs te Garrrelsweer 1872-1972.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
18214-127: DAM, VANESSA, VAN EN LANGENBERG, SJAAK (RED.). - Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 84 biografen schrijven.
251016-33: DAM, P.R. EN SCHAAFSMA, JOH. - Plat die stad! ...en dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
21313-07: DAM, EPPIE. - Damstikken. In kar ut `e columns fan Eppie Dam.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
17918-50: DAMME, JAN, VAN. - Stemmen uit de sjoel van Middelburg.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
6218-05: DAMSMA, DIRK. - Het Hollandse huisgezin (1560-heden).
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
15815-08: DÄNIKEN, ERICH, VON. - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
2315-03: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15815-09: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De fantastische werkelijkheid.
15815-12: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Signalen uit het Stenen Tijdperk.
15417-48: DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
161110-58: DANKER, HANS. - Van je naam genoemd. Gedichten van mijn linkerhand.
13318-23: DANKERS, JOOST EN LINDEN, JOS, VAN DER. - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
22718-29: DANNER, HELGA. - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
19118-53: DASJKOVA, POLINA. - Club Kalasjnikov.
4216-163: DASSEL, H. - Menno
31518-12: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
26917-91: DAUDT, WIM. - Historische Verkenningen in de Veenkoloniën 1 en 2.
250909-2709: DAUDT, WIM. - De opkomst van Veendam en Wildervank.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
181218-05: DAVIS, WILLIAM. - Broodbuik. Minder met tarwe en gluten, verlies overgewicht en word gezonder.
22217-22: DAVIS, MICHAEL. - William Blake. A new kind of man.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - Intuïtie: de sleutel tot succes. Intuïtie in de praktijk.
19618-06: DECLERCQ, MARC. - Desserts & wijn. Creatieve combinaties van toppatissiers.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
5116-54: DEE, DANIËL. - 3D Schetsjes van onvermogen. Poëzie.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poëzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
250909-2936: DEELEN, ARNOUD, VAN. - Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
120511-35: DEELMAN, A.M.J. (VOORWOORD). - Grunneger Aalmenak 1949.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. Grönneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
271218-18: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Winschoten, Scheemda, Oosterbroek, Beerta, Midwolda, Finsterwolde, Nieuwolda en Termunten.
271218-17: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Vlagtwedde, Stadskanaal, (O. ged.), Bellingwedde en Nieuweschans. Deelgebieden: Westerwolde, Oldambt (Z. ged.).
021217-24: DEIJK, ADA, VAN. - Romaans Nederland.
16118-28: DEIJK, ADA, VAN E.A. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
19118-31: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
301018-02: DEKKER, ARIETTE. - Cornelis Verolme. Opkomst en ondergang van een scheepsbouwer.
26718-47: DEKKER, KAREL. - Bomen met buurman. Westfriese verhalen.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
251113-74: DEKKER, HANS E.A. - Paarse Pracht. Heidelandschappen van Drenthe.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
21317-02: DEKKERS, MIDAS. - De hommel en andere beesten.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
301018-16: DELAFORCE, PATRICK. - Het Ardennenoffensief. Hitlers laatste gok.
250909-661: DELANEY, GAYLE. - Erotische dromen. Waarom we ze hebben en wat ze betekenen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
5118-02: DELHAAS, POUL E.A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu.
250909-5508: DELILLO, DON. - Lichaamskunst.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
9219-01: DELNOOZ, FONS EN MARTINOT, PATRICIA. - Reiki als ambacht. De onzichtbare wereld achter Reiki.
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
22117-97: DELVIGNE, J.J. E.A. (RED.). - Vroeger in Middag. Uit de historie van de gemeente Ezinge.
301018-56: DELVIGNE, JAN. - Middag-Humsterland. Op het spoor van een eeuwenoud wierdelandschap.
301018-51: DELVIGNE, JAN EN ELERIE, HANS (RED.). - Het Reitdiepgebied. Boedelbeschrijving van een rijke erfenis.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
10918-01: DENDERMONDE, MAX. - Het badhuis in De Oosterpoort.
10718-57: DENDERMONDE, MAX. - Een eeuw door weer en wind. 's Werelds wel en wee gedurende honderd jaar varen met Vinke & Co 1860-1960.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet ‘t olde darp.
29119-56: DENSLAGEN, WIM. - Beemden en bouwlanden. Het verdwijnende boerenlandschap.
12714-44: DENSLAGEN, WIM. - Gouda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
250909-3162: DENUCÉ, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
08012013-19: DERIX, JAN. - Naam & Faam. Zeventig jaar Briefhouder- en Mattaalwarenfabriek Egidius Janssen N.V.
140212-13: DERKS, SERGIO. - Rondom scheren. Philishave 50. Het succes van een uniek systeem.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
210119-02: DERKS, G.J.M. E.A. - Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940.
3417-04: DERKS, P.A. - Meppel en omstreken, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden benevens bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe.
050219-41: DERKSE, WIL. - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.
26718-02: DERKSEN, STEVEN. - Rond de Meppeler toren. Verhalen uit de jaren twintig.
20817-27: DESCOTES, DOMINIQUE. - Pascal. Wiskundige van God.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
28219-14: DESSAUR, C.I. (=ANDREAS BURNIER). - De rondgang der gevangenen. Een essay over goed en kwaad, in de vorm van zeven brieven aan de Platoclub.
250909-3054: DETERMEYER, EDDY. - Ruige dagen. 70 Jaar jazz in Groningen.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
26319-38: DEUNK, G.H. EN ENTJENS, H. - Het dialect van Winterswijk. Deel 1 Woordenboek van het Winterswijks.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
210119-05: DEURSEN, A. TH. VAN. - Leonard Offerhaus. Professor Historiarum Groninganus (1699-1779).
141117-50: DEURWAARDER, JAN. - Kroniek van een schippersjongen 1940-1945.
31017-18: DEVLIEGHER, LUC. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERÁN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
29917-46: DEWILDE, JAN EN DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (RED.). - Charles Degroux 1825-1870 en het realisme.
13218-50: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie. Ontsluit de verborgen krachten van de emoties en voel je goed.
9218-06: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie in muziek.
25118-08: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge.
25118-09: DICKENS, CHARLES. - Kerstverhalen.
8217-13: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
25118-02: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby.
25118-05: DICKENS, CHARLES. - Kleine Dorrit.
25118-06: DICKENS, CHARLES. - David Copperfield.
25118-03: DICKENS, CHARLES. - De nagelaten brieven van de Pickwick Club.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
151214-13: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika.
151214-14: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië.
180912-101: DIEK, HAARM. - Van hier tot gunder. Twinteg nait eerder verschenen körde verhoalen.
26917-62: DIEK, HAARM. - Oet t opmaarkelke leven. Twinteg nije körde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije körte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije körde verhoalen over lu om ons tou en over ons zölf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ?t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, RENÉ EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
11419-17: DIEKSTROES, JOB (DIJKSTERHUIS). - Mei oet vrouger tied 1905-1935.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is ‘n Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit ‘n inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk ‘t haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
20419-45: DIEPRAAM, J. E.A. - Met olie op de golven. 100 jaar tankvaart.
6519-33: DIEREN, HILLE, VAN. - In storm en mijnenveld. De geschiedenis van de reddingsboot Brandaris.
12316-155: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Eerste en tweede deel.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
250909-3763: DIETRICH, MARLENE. - Marlene.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
250909-1073: DIJCK, L.G. VAN. - Genealogie van Dijck.
11419-02: DIJEN, RON, VAN. - Sungazing. Zonnestaren. Een eeuwenoude, natuurlijke techniek voor een gezonder en gelukkiger leven.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
281217-27: DIJK-LAGERWEIJ, FIE, VAN. - De klederdrachten van Lunteren en omgeving.
101114-17: DIJK, DIANA, VAN. - Joost Harmansz en zijn nakomelingen. Het geslacht Van Dijk, afkomstig uit Maartensdijk (Oostveen) en Soest (1671-2006).
17418-27: DIJK, E.A. VAN EN DEFOER, H.L.M. (RED). - Ikonen. Uit Noord-Rusland. Uit Nederlands bezit.
29119-40: DIJK, FRANCIS, VAN. - Leraren van de Academie Minerva. Een keuze uit twee eeuwen kunst en kunstonderwijs in Groningen.
29119-39: DIJK, F. VAN E.A. - Johan Hendrik van Zweden. Leven en werken.
29119-17: DIJK, M. VAN. - Willem III, de Koning-Stadhouder. Een held door God gezonden om Europa te richten.
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-2538: DIJK, JAN, VAN E.A. - 25 jaar Garmer & Thesinger Express. Dorpshuis voor dag en nacht.
231011-194: DIJK, ALFRED, VAN. - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
10718-36: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
271118-05: DIJK, JOHAN, VAN. - De Nieuwe Spaarbank. De geschiedenis van een Damster spaarbank.
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
3417-171: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
191118-25: DIJK, JOHAN, VAN. - Je treft vanzelf de wind. De opmerkelijke reis van zaagmolen De David.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-4724: DIJKEN, E.D. E.A. - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
281217-09: DIJKEN, MARTEN, VAN (VERTOALEN). - Grunneger Grimm.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
25219-51: DIJKERS, A. E.A. - Paardetrams in het westen van Nederland.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
8618-56: DIJKHUIS, JAN. - Heino in oude ansichtkaarten.
250909-4468: DIJKHUIZEN-RIJNTIES, TOSCA. - Vrouwen en hun partners over PND. Behandeling, genezing en verwerking van een postnatale depressie.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
4914-26: DIJKSTRA, T.H. E.A. - 200 Jaar Openbaar Onderwijs Loppersum 1800-2006. 50 jaar Prinses Beatrixschool Loppersum.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
050219-01: DIJKSTRA, G.J. - De buurschap Pesse. Een sociaal-historisch onderzoek over de jaren 1742-1813.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
26319-25: DIJKSTRA, GERBEN (EINDRED.) E.A. - Geesje Bleeker. Ik pleegde geen verraad om het verraad.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
8917-45: DIJKSTRA, ARJEN E.A. - Wiskunde als familiebedrijf. Menelaus Winsemius' lijkrede op Adriaan Metius (1671-1635).
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
31518-13: DIJKSTRA, G.J. - Christelijk Onderwijs in Niezijl 1896-1996. Ziet de kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
261115-17: DIJKSTRA, JOKE EN AKKERMAN, HILDE. - Groningen Hoofdstation Centraal.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
3417-208: DIJKSTRA, HENK H. EN SCHOL, TEUNIS. - Terschelling toen en nu.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèeentse verzen.
29119-35: DIJKSTRA, LIDA. - Ootje weer.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
31518-02: DIJKSTRA, G.J. E.A. - Gemeente Beilen, zoals 't west hef.
19618-43: DIJKSTRA, EELKE. - Fryske Hynder. De geschiedenis van het Friese paard.
121118-08: DIJKSTRA, B.K.S. - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
301018-45: DIJKSTRA, H.J. - Ons Schoul. 100 jaar Christelijk Onderwijs in Onderdendam 1897-1997.
19118-54: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
25618-50: DIJXHOORN, O.H.J. - My Story.
3417-76: DIK, HARM GEERT EN DOORNBOS, HARM. - Termunten in oude ansichten.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
26718-25: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam. De oude hoofdplaats van Fivelingo.
3417-127: DIKEMA, F.M. - Aan Sint Maartenstoren bij Groningen
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
31317-29: DILLMONT, THÉRÈSE, DE. - Encyklopaedie der weiblichen handarbeiten.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
10718-13: DINAS, BEATE. - Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor.
11113-31: DINKELAAR, MARIA, VAN (RED.). - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Sprookjes voor jonge kinderen.
51015-176: DIRKS, HANS. - Brauchtum im Oldenburger Land. Ostern, Pfingsten, Sonnewendfeier, Erntefest, Weihnachten bis Dreikönigstag, Hochzeit, Hausbau und Richtfest.
20713-25: DIRKZWAGER, J.M. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
271118-12: DIS, ADRIAAN, VAN. - Dubbelliefde.
10417-10: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
281117-10: DISSEL, A.. VAN. - Moscowa. Geschiedenis van de gemeentelijke begraafplaats in Arnhem.
051010-21: DITTRICH, Z.R. - Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog.
26917-201: DITZHUYZEN, REINHILDIS, VAN. - Gloppengids van Vlieland.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
15617-30: DOBRACZYNSKI, JAN. - Hij is als de zee.
250909-152: DOCKUM, H.C. VAN. - Van nieuwjaarsmorgen tot oudejaarsavond in Drenthe.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
081209-5: BAREFOOT DOCTOR. - Handboek voor helden. Een spirituele gids om rijk en beroemd te worden.
271118-03: DODDEMA, ELTJE (SAMENSTELLING. - Toverbalen. T Grunneger Ketaaiertje. Verhaaltjes, gedichten en liedjes in de Groninger taal voor basisscholen. Groep 1-2.
11419-24: DODERER, HEIMITO, VON. - Ieder mens een moordenaar.
26917-202: DOEDENS, ANNE EN HOUTER, JAN. - Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
4914-02: DOEDENS, H. - De Nietapster school 1878-heden. Geschiedenis van een dorpsschool.

Next 1000 books from Bladzij 20

5/9