Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-3114: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas 1832. Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg.
25710-16: BORG, DANIEL R. - The Old-Prussian Church and the Weimar Republic. A study in political adjustment, 1917-1927.
101114-62: BORGERHOFF, STEVEN EN LAMBERIGTS, KHRISTOF. - Mysteries uit het Christendom. De geheime wereld achter de heilige Graal, de lijkwade van Turijn en andere mysteries.
19913-32: BORGESIUS, T. - Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe Pekela.
250909-4664: BORGHGRAEF, M. E.A. (RED.). - 125 jaar RHBS MMS RSG Van der Capellen Scholengemeenschap 1867-1992.
141013-24: BORGHUIS, NIEK E.A. - De St. Servaaskerk te Maastricht. Facet van een bouwgeschiedenis. Deel 1: De Oostpartij.
160312-03: BORK, J. - Hoogeveen, de veenkolonie in vroegere jaren.
3915-08: BORN, WINA. - Culinaire bijbel. Eten en drinken in de bijbel.
101114-11: BORN, WINA. - Wina Born's Culinare Memories.
250909-1417: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond C.N.V. 1896- 1996.
250909-55: BORST, P. E.A. (RED.). - Drukkersweekblad en auto-lijn. Kerstnummer 1955.
251016-172: BORST, MAAIKE. - Voor het kind is niets ons teveel. 75 jaar Speeltuincentrale Groningen.
9315-120: BOS, T.K. E.A. - Reünieboek Oosterschool Bellingwolde.
251016-201: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over De Ploeg.
131211-13: BOS, F.R. (SAMENSTELLER). - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
17215-10: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 124e jaar, 2007. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-14: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 115e jaar, 1998. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-22: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 122e jaar, 2005. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
22117-86: BOS, CORNELIA PETRONELLA. - Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
250909-2586: BOS, KLAAS G. EN BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
250909-741: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
250909-2329: BOS, P.R. E.A. (RED.). - Bijdrage tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk en tweede stuk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
9315-29: BOS, A. EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Beetsterzwaag in oude ansichten waarin ook afbeeldingen van Olterterp en Oudbeets.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
3417-69: BOS, FERDY. - Winschoten terug in de tijd. Fotoboek.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
090117-14: BOS, M. - Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch. Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500-ca. 1850) te Waddinxveen.
250909-997: BOS, HENDRIK JAN. - Familie Olden van Geesteren en Harfsen. Vanaf 1651 naar 1995.
17215-11: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 125e jaar, 2008. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
251016-221: BOS, HENDRIK JAN E.A. - Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Watersportvereniging Lauwerszee 1866-1991.
250909-3015: BOS, W.E, E.A. (RED.). - Wills Gott Mitt Ehren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen augustus 1959.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
3417-02: BOS, J., HULST, F.J. EN BROOD, P (RED.). - Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
3417-169: BOS, ERIC EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - Jan van der Kooi. Schilder - Tekenaar.
6214-28: BOS, K.G. E.A. - Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
17215-23: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 123e jaar, 2006. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
3417-121: BOS, LIDA E.A. - De Breede Merct. De Grote Markt (te Groningen) vanaf de Middeleeuwen tot 1945.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geïllustreerde Bosatlas.
250909-4702: BOSCH, C.M.H. - Uit het archief van de Hervormde Kerk te Rozendaal 1757-1997.
6514-43: BOSCH, H. VAN DEN E.A. - Moes- en Volkstuinen. Complete handleiding voor eten uit eigen tuin.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
250909-3734: BOSCHMA, N. EN KOOLBERGEN, H. VAN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ?vierkant? in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
14317-25: BOSCHMA, C. (VOORWOORD). - Fries zilver.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
150311-113: BOSGRAAF, R. E.A. - Handel en ambacht in Kollum 1925 - 1975.
3417-122: BOSHUIZEN, MARJOLEIN E.A. - Groeten uit Groningen. Honderd jaar veranderingen in de stad.
19913-251: BOSKER, FOKKO. - Zeedijken in het noorden Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zéér klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
251016-52: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vier eeuwen West Brinck (Westenbrink). Familieboek.
26316-15: BOSMAN, MACHIEL. - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
250909-5086: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
250909-1263: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
241014-25: BOSSCHER, DOEKO. - Strandvondst.
12316-195: WERELD BOSTATLAS. - De Wereld Bosatlas. Cartografie van de 21ste eeuw.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
51015-148: BOTH, NICO, DE. - Het Scholtenshuis 1940-1945.
250909-2079: BOTKE, YNTE EN BOITEN, LIES. - Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis 1766 - 1830. Ancien regieme, revolutie, restauratie.
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
22117-87: BOTKE, IJ. - "Het Schrijf-boek van Marten Aedsges (1742-1806). Landbouwer te Zuurdijk. "Zoo nuttig in zijne kring als landbouwer". "
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
3417-116: BOTKE, IJNTE EN MARING, HERMAN (RED.). - De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875.
5413-15: BOTKE, IJNTE E.A. (RED.). - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
250909-4571: BOTS, J. - Ik ben met u alle dagen. Meditatie bij de zondagsevangelies van het jaar A.
8713-06: BOTTEMA, SJOERD E.A. (RED.). - `t Hat west, it is. De aktualiteit fan Obe Postma.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.
250909-3629: BOTTEMA, TJEERD. - Mijn leven.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
30313-12: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
241014-03: BOTTON, ALAIN, DE. - Proeven van liefde. Roman.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
230612-29: BOUKES, ALET. - Licht op Zwolle. Gedichten.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
250909-2287: BOUMA, AIZE E.A. - Een schoolmeesterssalaris in 1840. Een bloemlezing uit streekhistorische publicaties.
250909-2775: BOUMA, P.M. (EINDRED.). - Hockeyclub Groningen. Gedenkboek 1967.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
010610-69: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
12316-152: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
250909-4257: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
301011-52: GRONINGEN / BOURTANGE. - Stafkaart Bourtange.
251016-92: BOUSEMA, JAN EN KEMME, NELIE. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
250909-981: BOUSEMA-VALKEMA, A.G. - Valk De Valk Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters.
140212-40: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
110313-20: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
7814-36: BOUWHUIS, G.J. - De rust in het juteparadijs verstoord. De staking bij Ter Horst & Co te Rijssen 3 december 1906 - 28 april 1907.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoöperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-2807: BOUWMAN, JAAP EN HOEF, KEES, V.D. - Groningen straat- en marktleven. Zo was het.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
251016-173: BOUWMAN, JAAP EN PIETA. - Bouwman, ondermode voor mannen.
3417-72: BOUWSEMA, GEERT E.A. - Kiek op Ain'm 1955-2005.
15417-45: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
101213-02: BOVENKERK, FRANK E.A. - Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
250909-1398: BOXALL, MICHAEL A.O. - The Timechart of Military History. 3000 BC to the present.
5116-59: BOXEM, GERRIT. - Het F-16 drama bij Hoogeveen. Een ooggetuigeverslag.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
240113-22: BRAAM, CONNY. - De woede van Abraham.
9315-67: BRAAM, MEEUWES EN GRIT, DIEDERIK. - De Gritterij. Geschiedenis van de familie Grit van 1685 tot Heden.
150310-28: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was? Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
250909-2157: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
250909-814: BRADA, M. - De grote ommekeer. (Friesland 1580).
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van Italië.
250909-824: BRAKEL, PETER, VAN E.A. (EINDRED.). - De laatste Elfstedentocht 1985. Verslag van een titanenstrijd.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
250909-208: BRALS-LUINGE, ALI E.A. - Drentse spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
010811-34: BRAND, HANS EN BRAND, JAN (RED.). - De Hollandse Waterlinie.
7417-02: BRAND DE BOER, JOHAN & JONKMAN, WILLEM. - Militair gezag in Groningen.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
14317-18: BRANDER, J. - Het eiland Jan Mayen en de Overwintering aldaar van 1633-1634.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
16813-01: BRANDSMA, GIJS (EINDRED.). - De mooiste herinneringen aan kinderboeken. 25 jaar Kinderboek Cultuurbezit te Winsum 11 november 1985 - 11 november 2010.
15517-19: BRANDT, J.P.A. - Kantklossen.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
10417-20: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
19913-34: BREMER-BAKKER, HILLECHIEN. - Rondom het haventje in Haren.
20117-05: BREMER, DELIA EN WESTERHUIS, RIA. - Minnezinne. Drentse erotische poëzie.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
151212-02: BRENNAN, KATE. - Mijn ex, mijn stalker.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
090117-10: BREUKER, PH. H. E.A. - Obe Postma (1868-1963).
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
2517-37: BRIELS, JAN. - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630.
250909-5470: BRIEN, EDNA O’. - Huis van volmaakte eenzaamheid.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
51015-04: BRINK, HENK. - 300 jaar onderwijs te Zuidlaarderveen.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
3417-202: BRINK, BJORN, VAN DEN EN NAGTEGAAL, INA. - Logboek van een vliegveld. Vliegveld Ameland in de periode 1916-2007.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
130213-27: BRINK, E.A.B.J. - De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
22117-90: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
10417-21: BRINKMAN, M.E. (RED.). - 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992).
251016-05: BRINKS, HS. E.A. - Eext hoe het was.
23814-17: BROADFOOT, VANESSA E.A. - Bak gerechten. Heerlijke gerechten uit de oven.
31317-01: BROD, MAX. - Franz Kafka. Een biografie.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-41: BROECK, WALTER VAN DEN. - Een lichtgevoelige jongen.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
16317-05: BROEK, VAN DER. - Een kronkelend verhaal.
16214-61: BROEK, COR, VAN DEN EN RIBBERT, JAN (TEKST). - Religieus erfgoed in de Sint Georgiusbasiliek Almelo.
251016-93: BROEK, NINA, VAN DEN. - Een wereld die veranderde en voorbij ging. Het verhaal van Arie Sprenger.
140911-63: BROEK, C.A.J. VAN DEN E.A. - 75 jaar Woningstichting St. Joseph Almelo 1919-1994.
16317-06: BROEK, VAN DER. - Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
150912-08: BROEKEMA, PAULINE. - Benjamin. Een verzwegen dood.
4317-17: BROEKEMA, PAULINE. - Het Boschhuis. Kroniek van een familie.
170112-34: BROEKEMA, B.H. - Koos. Een verhaal uit het Groninger dorpsleven.
19615-98: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
19615-99: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
4216-162: BROERE, PIET. - De nachtmerrie van 1940-1945 (stad Groningen).
251016-94: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
130310-5: BROERSMA, KOERT EN ROSSING, GERARD. - Kamp Westerbork gefilmd. Het verhaal over een unieke film uit 1944.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIËTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
040412-26: BROKKEN, B. (FOTO`S). - Logboek van den achtsten Elfstedentocht per schaats op donderdag 22 januari 1942.
8416-15: BROKKEN, JAN. - De vergelding. Een dorp in tijden van oorlog.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
110313-02: BROLSMA, R. - Ut sted en doarp. Tsien ferhalen.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
250909-3719: BROMBERG, PAUL. - De kleine practische woning. Bouw en inrichting van weekend- en zomerhuisjes.
151212-32: BRONGERS, G.A. EN KOOPS, W. (RED.). - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
150311-167: BRONGERS, G.A., KLERCK, TH. P.E. EN MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vif eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
251016-95: BRONGERS, G.A. EN OUDMAN J. - Warffum in oude ansichten.
22117-44: BRONGERS, G.A. EN DULL VAN BACKENHAGEN, A.B. (RED.). - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
16317-28: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1997.
260312-29: BROOD, P. (EINDRED.). - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
19913-152: BROOD, PAUL (RED.). - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een.
250909-352: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600 - 1822.
250909-405: BROOD, P. E.A. (RED.). - Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. ?En ze willen nog meer regen hebben...?
040412-05: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1999.
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
22117-91: BROOD, PAUL E.A. (RED.). - 350 jaar Veendam en Wildervank.
3417-03: BROOD, P. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Rolde.
5116-50: BROOKES, JOHN. - Het ontwerpen van tuinen in stijl.
27315-22: BROOKS, TERRY. - De heks van Shannara. Dl 1 De reis van de jerlie Shannara.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
9315-69: BROUWER, ARIE. - Parenteel Salomons 1650-1999. Deel I en II. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen.
51015-201: BROUWER, D.A. - Ameland. Een sociaal - geografische studie.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
3417-73: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I t/m V.
22117-06: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
4216-39: BROUWER, ARIE. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers.
220512-25: BROUWER, REIN. - De zegen.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
031109-17: BROUWER, REIN. - St. Jan.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
3417-123: BROUWER, WARMOLT. - Allerlei over het A-Kwartier. Bij buurtbewoners op bezoek.
22117-92: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
250909-1850: BROUWER, REIN. - En groot werd het leven.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
4216-38: BROUWER, ARIE E.A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts.
15815-49: BROUWER, DERK. - Mijn zeemansleven 1878-1900.
240910-04: BROUWER, WARMOLT. - Het A-Kwartier, onze buurt. Een Groninger stadsdeel in vogelvlucht.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
280412-19: BROUWER, REIN. - Paarden van schelven.
18214-22: BROUWER, REIN. - Het testament.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
2517-07: BROWN, PAULINE. - Naaldkunsttechnieken.
250909-3489: BROWN, JONATHAN E.A. - El Greco und Toledo.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
011110-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
10415-13: BROWN, DAN. - Het Juvenalis Dilemma.
2114-58: BROWN, MICHAEL H. - After life. What's it like in Heaven, Hell and Purgatory.
2114-37: BROWN, EDWARD ESPE. - Tassajara kookboek. Een vegetarisch kookboek, gebaseerd op respect voor jezelf.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
7913-01: BROWNE, SILVIA. - Temples on the other side. How wisdom from beyond the veil can help you right now.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
12316-77: BRUCHERUS, HEINO HERMANNUS. - "Gedenkboek van stad en lande: in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht aangaande het Christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. "
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
16517-01: BRUGGEMAN, MARTINE. - Hedendaagse kant. Ontwerpen en klossen van moderne kantpatronen.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
250909-8: BRUGMAN, EMILE EN ROS, MARTIN (RED.). - Ik herinner mij.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
15417-35: BRUGMANS, I.J. E.A. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945. gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
250909-2687: BRUIJEL VAN DER PALM, H.F. E.A. - Scholen in Groningen.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
220711-11: BRUIJN, COR. - De voetreis naar Sneek.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer’lei. Glimmer’lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
031210-26: BRUINIERS, PIETER E.A. - Van Tuindorp tot Oosterhaar.
080311-08: BRUINING-HARMS, J. E.A. - Het boerderijenboek Bellingwolde vroeger en nu Deel II.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
251016-97: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
261016-34: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's babyboek.
28514-107: BRUNING, J.R. EN KRAAI, R. - Vlagtwedde in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Veele, Bourtange, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Weende, Ellersinghuizen en Veelerveen.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
100113-14: BRUSSELMANS, HERMAN. - Logica voor idioten.
15914-02: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.
3417-170: BRUYEL-VAN DER PALM, FRÉDERIQUE. - Tjerk en Tjeerd Bottema.
230612-48: BRUYN, MARIANNE A. DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
261016-56: BRUYNE, RYKEL H. DE. - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie.
080310-14: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
27115-18: BUCHNER, RUDOLF (HRSG). - Gregor von Tours: Zehn Bücher Geschichten / Historiarum Libri Decem /. Band I und II.
250909-2805: BUCK, H. DE. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de “latijnsche jongen” Rinse (Koopmans) van Boekeren.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
15417-46: BUECHNER, FREDEICK. - Een heilige reis.
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was 't vrouger. zo is't nou.
250909-3657: BUHLER, MICHAEL. - Tin toys 1945-1975.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
9315-31: BUIJTENEN, M.P. - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
19913-116: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
2315-67: BULLINGER, E.W. - God heeft gesproken...! Basiswaarheden van Gods plan.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
27115-14: BULTE, MARCEL. - Emmenaren op drift. Tragiek en achtergrond van de massale migratie uit Zuidoost Drenthe (1924-1936).
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
22117-154: BULTHUIS, F. E.A. (RED.). - Gedenkboek der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1893-1953 en van de Vereniging van Oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1904-1954.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
2315-19: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
51015-05: BUMA, T.J. - Zuidlaren in vroeger tijd. Uit de geschiedenis van een dorp en zijn omgeving.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
231109-22: BUNT, ALEID, VAN DE. - Wageningen / Rhenen in oude ansichten.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
250909-1570: BURG, MARGREET, VAN DER. - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
111216-13: BURG, S.F. VAN DER E.A. - Fryslan sjongt! Algemien Frysk Lieteboekje mei alde en neie sangen yn balk- en sifernoateskrift.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
250909-2387: BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij. van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ‘t Was moar ‘n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
51015-39: BUS, J. E.A. - Pronkjewail. Grunneger Riemsels Verhoaltjes Veurdrachten.
150311-184: BUSCHMAN, KAREN. - De Ploeg in oplage. Expressionistische grafiek in Groningen in de jaren twintig.
040111-45: BUSSCHE, WILLY, VAN DEN. - Edgard Tytgat (1879-1957).
12316-79: BUSSINK, ERIC (SCHRIJVER INLEIDING). - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en 't Wad. Kroniek van de bewoners.
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
2315-60: BUTER, ADRIAAN. - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
250909-4833: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1981.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
7217-17: BUTINK, HERMAN. - Rabobank Heino 75 jaar.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
51015-175: BUURMAN, HEINRICH. - Als die Ostfriesen radeln lernten.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's Veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
16317-09: BUURSMA, ALBERT. - Deze bekommerlijke tijden. Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-1795.
080712-23: BUURSMA, A. - De geschiedenis van Westerwolde 4. De Kerken.
20117-20: BUURSMA, ALBERT EN PLOEG, MARINA, VAN DER. - Groningen, Stad en Ommeland. Dorpen – plaatsen – gehuchten.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
250909-920: BUWALDA, H.S. - Woun op ?e weagen. It Bildt en syn biwenners.
15815-06: BYRNE, RHONDA. - The Secret. Het geheim van voorspoed en geluk.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
111116-18: CABRË, JAUME. - De stemmen van de Pamano.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - Geïllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2182: CALON, M.A.E. E.A. - Liber Amicorum opgedragen aan B.J.H. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris van de Gewestelijke Raad voor Groningen van het Landbouwgenootschap op 1 november 1990.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
250909-3862: CAMERON, AD EN PERRINS, CHRISTOPHER. - De wereld van de vogels.
111116-33: CAMILLERI, ANDREA. - Rook!
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
8416-03: CAMORRA, FRANK EN CORNISH, RICHARD. - Movida. Spaanse culinaire avonturen.
1814-26: CAMP, JEFFERY. - De kunst van het tekenen.
31114-10: CAMPERT, REMCO & MULDER, JAN. - Tien jaar Nederland.
240812-17: CAMPERT, REMCO. - Het leven is vurrukkulluk.
250909-5552: CAMPION, JANE & PULLINGER, KATE. - De piano.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
040111-72: CARASSO, D.G. EN CARASSO-KOK, M. (EINDRED.). - Abcoude en Baambrugge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
101114-63: CAROTTA, FRANCESCO. - Was Jezus Caesar? Over de Romeinse oorsprong van het Christendom. Een onderzoek.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
111216-26: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Zeeland ca. 1905. Schaal 1:25.000.
4216-175: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Groningen +/- 1900-1930.
12316-184: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Drenthe +/- 1898-1928.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
4216-40: CATE, C.L. TEN. - Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne.
14317-19: CAULFEILD, S.F.A. AND SAWARD, B.C. - The Dictionary of Needlework.
171115-16: CAVANAUGH, JACK. - De Kolonisten.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
250909-689: CENTURIO, ALEXANDER. - De ware voorspellingen van Nostradamus.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - Geïllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
250909-706: CHANDU, JACK F. - Astrologisch plaatsnamenboek voor de Benelux. Deel 1: België, Luxemburg, Zaire, Rwanda en Burundi. Deel 2: Nederland, Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen.
140910-03: CHARLISH, ANNE EN ROBERTSHAW. - Reiki.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancée. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other story’s.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
5217-10: CHILD, LEE. - Bloedgeld. Jack Reacher thriller.
5217-16: CHILD, LEE. - Tegenspel. Jack Reacher thriller.
5217-13: CHILD, LEE. - Voltreffer. Jack Reacher thriller.
7417-37: CHILD, LEE. - Daag me uit. Jack Reacher.
7417-36: CHILD, LEE. - Onder de radar. Jack Reacher.
7417-35: CHILD, LEE. - Never go back. (Ga nooit terug) Jack Reacher.
3417-212: CHILDERS, ERSKINE. - Het raadsel van de Wadden.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
26117-01: CHOPIN, KATE. - De ontnuchtering.
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
61214-05: CHOPRA, DEEPAK. - Overwin je verslaving. Een spirituele oplossing.
26316-51: CHRISTENSEN, A.E. - Scheepvaart van de Vikingen.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
3417-22: CLAERBERGEN, JOHAN VEGILIN, VAN. - Vertoog over de veengraveryen.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
5217-19: CLANCY, TOM & TELEP, PETER. - De ogen van de vijand.
28217-23: CLANCY, TOM. - Op leven en dood.
28217-21: CLANCY, TOM & GREANEY, MARK. - In het visier.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
21317-14: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van België.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9916-28: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. Scènes uit het leven in de provincie.
070212-05: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
31317-40: CLEARY, THOMAS. - De kern van de Koran. Vertaling en uitleg van de meest wezenlijke passages uit het heilige boek vande Islam.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
17313-71: CLERCQ, J.J. DE. - In donkere dagen. Bladen uit de historie van Groningen.
250909-4467: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
9517-37: CLEVEN, JEAN, VAN E.A. - Neogotiek in België.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
20117-16: CLEVERINGA, JACOB. - Grietje Derks uit Warfhuizen.
20117-17: CLEVERINGA, JACOB. - Pieter Hartman uit Den Andel.
060211-36: CLEVIS, HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.
19913-39: CLOBUS, MARTIN. - ...en verdold aalmoal een knecht met rood hoar. Geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen – Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
31115-38: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
18316-19: COBEN, HARLAN. - Laatste kans.
7417-29: COBEN, HARLAN. - Schaduwleven.
7417-28: COBEN, HARLAN. - Dood spel.
7417-33: COBEN, HARLAN. - Ik mis je.
7417-32: COBEN, HARLAN. - Blijf dichtbij.
7417-31: COBEN, HARLAN. - Verloren.
7417-30: COBEN, HARLAN. - Ontwricht.
250909-5252: COCKS-INDESTEGE, ELLY EN LEMAIRE, CLAUDINE. - Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en koken.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
21317-11: COELHO, PAULO. - De vijfde berg.
111116-29: COELHO, PAULO. - Als een rivier. Gedachten en impressies 1998-2005.
111116-24: COELHO, PAULO. - Veronika besluit te sterven.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
111116-28: COELHO, PAULO. - Liefde. De mooiste citaten.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
10317-05: COELHO, PAULO. - Veronika besluit te sterven.
7417-34: COELHO, PAULO. - Brida.
9517-17: COENE, JOHAN. - Geïllustreerd verklarend en vertalend kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. Viertalig geintegreerd lexicon met 4900 woorden en uirdrukkingen en 62 illustraties.
15517-20: COENE, JOHAN. - Kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. 9500 woorden en uirdrukkingen, 280 schema's en 80 fotoreproducties.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
180111-33: COHEN, JEAN-LOUIS. - Scenes of the World to Come. European Architecture and the American Challenge 1893-1960.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat?s verleden. Gedenkboek ter herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit.
22117-95: COHEN, I.B. - Iets over het Groninger Land- en Stadsrecht van vroeger tijd.
10215-18: COLLAS, GEORG FRIEDRICH. - Der Flagellantismus im Altertum.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
16517-03: COLLIER, ANN. - Color in lace.
16517-04: COLLIER, ANN. - Lace in miniature.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
240910-174: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt...
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coöperatie.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 – 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: CONDÉ, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
3417-210: CONIJN, WILL EN HANA, KEES. - Texel van Marsdiep tot Eyerlandse Gat.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
61115-06: CONRAN, CAROLINE E.A. - Het Conran Kookboek.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
9517-18: COOK, BRIDGET M. - Russian Lace Making.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
16517-05: COOK, BRIDGET M. - Introduction to bobbin lace patterns.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit?s Kousenfabrieken in Schijndel.
250909-2464: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek De Eendracht G.A. Appingedam 1908 - 1958.
131211-42: COOLS, R.H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
2517-09: COPPENS, MARGUERITE. - Les Dentelles Royales / Kant uit het Koningshuis.
250909-5088: CORDFUNKE, E.H.P. (EINDRED.). - Kennemer Historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
040111-58: CORNELISSE, WILMA. - Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam.
4317-20: CORNELISSEN, J. - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15e eeuw.
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
261016-16: CORNISH, KIMBERLEY. - Een joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Witgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen.
10415-16: CORNWELL, PATRICIA. - Dodenrol.
10415-15: CORNWELL, PATRICIA. - Zwarte hoek.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
9315-44: CORPORAAL, TYMEN HEIN. - Terpenland. Hallum, Marrum/Westernijkerk, Ferwerd, Blija. Freerk van Hallum.
251113-33: CORPORAAL, TYMEN HENK. - Terpenland. Hallum, Marrum / Westernijkerk, Ferwerd, Blija.
250909-5516: CORTÁZAR, JULIO. - Einde van het spel.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
18217-28: COSTER, KITTY. - Rachel, een meisje zoals jij!
250909-2560: COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1934.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
250909-2562: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
8217-11: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen.
8217-12: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere.
8217-09: COUPERUS, LOUIS. - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en prosa.
250909-4116: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
250909-825: COUPERUS, JOHANNES. - Wy hawwe gjin goud. Gedichten.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
250909-4172: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
8217-03: COUPERUS, LOUIS. - De stille kracht.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
6514-44: COURTIER, JANE. - Kruiden.
250909-3324: COUVÉE, D.H. EN GRUYTER, W.J. DE. - Jan Altink 21 oktober 1885 - 6 december 1971.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
250909-1624: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Vierde deel.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
16516-11: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Gelderland. Deel I en II.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
16516-07: CRAMER VON BAUMGARTEN, B.J. - Drachten in oude ansichten.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
161110-57: CREE, MARLEEN, DE. - Passage.
031109-5: CREME, BENJAMIN. - Boodschappen van Maitreya de Christus. Honderd booodschappen ontvangen door Benjamin Creme.
5414-01: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer.
250909-4334: CREMER, UFKE. - Norden im Wandel der Zeiten.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
7417-39: CROSS, MASON. - De samaritaan. Een Carter Blake thriller.
7417-47: CROSS, MASON. - Het jachtseizoen. Een Carter Blake thriller.
120712-23: CROSS, GARY. - An all-consuming century. Why commercialism won in Modern America.
10417-23: CROSSAN, JOHN DOMINIC. - Jezus. Een revolutionaire biografie.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
91113-02: CRUSIE, JENNIFER. - Voor deze keer.
151212-01: CRUSIE, JENNIFER. - Laat mij maar even.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
10417-24: CUNNEEN, SALLY. - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
17313-86: CUPERUS, A. E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken Oude Bildtzijl.
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
21317-28: CUSSLER, CLIVE EN DIRK. - De schat van Khan. Een Dirk Pitt avontuur.
10317-04: CUSSLER, CLIVE. MET PAUL KEMPRECOS. - Verloren stad.
171115-03: CUSSLER, CLIVE. - Trojaanse Odyssee.
3417-125: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - Stad! De stad en haar identiteit.
250909-360: CUSVELLER, SJOERD. - Emmen revisited. Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken.
12316-153: CUSVELLER, SJOERD EN KROEZE, ANKE. - Bouwen & bewaren. S.J Bouma, architect (1899-1959).
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
250909-4298: DAHL, ROALD. - Over en sluiten.
28217-12: DAHL, ARNE. - Bijbelse wateren.
28217-11: DAHL, ARNE. - Misterioso.
250909-3429: DAHN, WALTER. - Walter Dahn. Fotografien 1983-1985.
250909-1203: DALBY, LIZA. - Geisha.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, ?t Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
3417-74: DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Onderwijs door de eeuwen heen. Van ols tot obs 't Zandt.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement ?t Zandt 1855-2005.
22117-96: DALLINGA, JOHN E.A. - Tjuchem en omstreken.
12316-82: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
250909-3829: DALTON, DAVID. - The Rolling Stones. The First Twenty Years.
23715-01: DALTSJEV, ATANAS. - Ontvolkte plaatsen.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
18214-127: DAM, VANESSA, VAN EN LANGENBERG, SJAAK (RED.). - Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 84 biografen schrijven.
17313-87: DAM, F. E.A. - Drachten van toen naar nu. 350 jaar leven, wonen en werken.
251016-33: DAM, P.R. EN SCHAAFSMA, JOH. - Plat die stad! ...en dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
21313-02: DAM, FREARK E.A. - Mear as jiske bleau der oer. Freone-album foar Tabe Beintema.
21313-07: DAM, EPPIE. - Damstikken. In kar ut `e columns fan Eppie Dam.
4216-81: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
30615-36: DANCE, S. PETER. - Schelpen. De gids voor het herkennen van meer dan 500 soorten zeeschelpen uit de hele wereld.
22117-190: DANIEL, ARNOLD. - Vom Volksglauben in Ostfriesland.
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
15815-08: DÄNIKEN, ERICH, VON. - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
2315-03: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15815-09: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De fantastische werkelijkheid.
15815-12: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Signalen uit het Stenen Tijdperk.
15417-48: DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
161110-58: DANKER, HANS. - Van je naam genoemd. Gedichten van mijn linkerhand.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
18316-25: DARNTON, JOHN. - Het Darwin mysterie.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
4216-163: DASSEL, H. - Menno's Volk in Groningen. Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeenten binnen de stad Groningen.
231011-30: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
250909-2709: DAUDT, WIM. - De opkomst van Veendam en Wildervank.
111116-11: BALDACCI. DAVID. - Onder druk.
111116-06: BALDACCI. DAVID. - De rechtvaardigen.
111116-07: BALDACCI. DAVID. - De aanslag.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
22217-22: DAVIS, MICHAEL. - William Blake. A new kind of man.
24114-32: DAVIS, NATALIE ZEMON. - De terugkeer van Martin Guerre. Historische reconstructie van een legende 1548-1560.
241010-04: DAWA-SAMDUP, LAMA KAZI. - Het Tibetaanse dodenboek.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - Intuïtie: de sleutel tot succes. Intuïtie in de praktijk.
151212-13: DEAVER, K.L. - De paranormale kracht van kristallen.
10215-43: DEBUIGNE, GERARD. - Larousse Geneeskrachtige Planten Encyclopedie.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
5116-54: DEE, DANIËL. - 3D Schetsjes van onvermogen. Poëzie.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poëzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
250909-2936: DEELEN, ARNOUD, VAN. - Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
120511-35: DEELMAN, A.M.J. (VOORWOORD). - Grunneger Aalmenak 1949.
250909-1932: DEELMAN, A.M.J. - ’n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. Grönneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
270909-220: DEETERS, WALTER. - Kleine Geschichte Ostfrieslands.
311016-03: DEFOER, HENRI L.M. E.A. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting.
111216-19: DEIGHTON, LEN. - Luchtslag om Engeland.
31317-36: DEIJK, ADA, VAN. - Romaans Vademecum. Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio.
12316-83: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
19816-19: DEIJK, ADA VAN (TEKST). - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-987: DEK, A.W.E. - Het nageslacht van Jurriën Priel overl. 1748 en zijn echtgenote Adriana Schriek 1709-1787.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
31317-17: DEKKER, ALEX. - Ook gij behoort bij ons. Het NSKK in de lage landen.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
011110-31: DEKKER, P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grotesloot. Deel 2a en deel 2b.
10417-25: DEKKER, G. - De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde kerken tussen 1950 en 1990.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
251113-74: DEKKER, HANS E.A. - Paarse Pracht. Heidelandschappen van Drenthe.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
21317-02: DEKKERS, MIDAS. - De hommel en andere beesten.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
250909-661: DELANEY, GAYLE. - Erotische dromen. Waarom we ze hebben en wat ze betekenen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
16517-06: DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse - kant. Kant voor hertoginnen. Handleiding voor het maken van Duchesse - kant met 28 patronen.
16517-07: DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Kant, rondom afgewerkt. Handleiding voor het opzetten en afhechten van kloskant met 17 patronen.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
250909-5508: DELILLO, DON. - Lichaamskunst.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
31317-24: DELVIGNE, JAN. - Herinneringen aan het graven in de terp van Ezinge.
4216-84: DELVIGNE, J.J. E.A. - De Geschiedenis van Westerwolde deel 1 t/m 7 + ongenummerd deel (Wilke Roelf Hesse 1894-1987. Een biografische schets).
22117-97: DELVIGNE, J.J. E.A. (RED.). - Vroeger in Middag. Uit de historie van de gemeente Ezinge.
22117-98: DELVIGNE, JAN. - Middag-Humsterland. Op het spoor van een eeuwenoud wierdelandschap.
251016-100: DELVIGNE, JAN EN ELERIE, HANS (RED.). - Het Reitdiepgebied. Boedelbeschrijving van een rijke erfenis.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
2517-10: DEMEYER-FRANSENS, HELENA. - Stropkant. Handleiding voor het maken van stropkant met 20 patronen voor brede en grote werkstukken.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
22117-60: DENDERMONDE, MAX. - De Groninger Sonnetten.
220711-21: DENDERMONDE, MAX. - Evolutie in een kwart eeuw welvaart. 25 jaar bv machinefabriek ?Arnhem? vh H. Janssen.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet ‘t olde darp.
9517-33: DENNINGER-SCHREUDER, CAROLE. - Schilders van Laren.
12714-44: DENSLAGEN, WIM. - Gouda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
250909-3162: DENUCÉ, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
08012013-19: DERIX, JAN. - Naam & Faam. Zeventig jaar Briefhouder- en Mattaalwarenfabriek Egidius Janssen N.V.
3417-126: DERIX, WIM E.A. - Onder ons, 50 jaar Amsing.
140212-13: DERKS, SERGIO. - Rondom scheren. Philishave 50. Het succes van een uniek systeem.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
3417-04: DERKS, P.A. - Meppel en omstreken, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden benevens bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
250909-3054: DETERMEYER, EDDY. - Ruige dagen. 70 Jaar jazz in Groningen.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
111216-50: DEUNK, G.H. EN ENTJES, H. - Het dialect van Winterswijk. Deel 1. Woordenboek van het Winterswijks.
20117-37: DEUNK, GERRITJAN. - Het tuinboek Nederland.
301216-05: DEURSEN, A. TH. VAN. - De hartslag van het leven. Studies over de Republiek der Verenigde Nederlanden.
15417-49: DEURSEN, A.TH. VAN EN SCHUTTE, G.J. - Geleefd geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland.
22217-12: DEURSEN, A. TH. VAN. - Jacobus de Rhoer 1722-1813. Een historicus op de drempel vn zijn tijd.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERÁN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
16913-11: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
16913-13: DICKENS, CHARLES. - Kerstverhalen.
8217-13: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
8217-14: DICKENS, CHARLES. - David Copperfield.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
151214-13: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika.
151214-14: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië.
180912-101: DIEK, HAARM. - Van hier tot gunder. Twinteg nait eerder verschenen körde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije körte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije körde verhoalen over lu om ons tou en over ons zölf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ’t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, RENÉ EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1776: DIEMER, WILLEM. - Shakespeares ‘ The merchant of Venice’ (+/- 1596) in ‘Knoalster Grunnegers’ overgezet.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is ‘n Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit ‘n inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk ‘t haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
12316-85: DIEMER, WILLEM. - Na veertig jaar: Berlijnse brieven 1943. Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van het verzet in Groningen. Een ego-document.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
51015-92: DIEPSTRA, JAAP. - Boeren noemen 't buukspreken. Oostwold rond 1800.
13216-34: DIEREN, H. VAN. - De Buul. 400 jaar zeeverzekering op Terschelling 1587-1987.
251113-46: DIEREN, JAN, VAN. - Ons mooi eiland Terschelling. Deel 2 Lusterlôs.
12316-155: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Eerste en tweede deel.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
250909-3763: DIETRICH, MARLENE. - Marlene.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
250909-1073: DIJCK, L.G. VAN. - Genealogie van Dijck.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
101114-17: DIJK, DIANA, VAN. - Joost Harmansz en zijn nakomelingen. Het geslacht Van Dijk, afkomstig uit Maartensdijk (Oostveen) en Soest (1671-2006).
2517-27: DIJK, R.F. VAN. - Gorcums zilver.
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-2538: DIJK, JAN, VAN E.A. - 25 jaar Garmer & Thesinger Express. Dorpshuis voor dag en nacht.
231011-194: DIJK, ALFRED, VAN. - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-242: DIJK, K. VAN. - Drenthe verandert.
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
12316-156: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
3417-171: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
18214-14: DIJK, JOH. VAN. - Van Ter Sted tot Olde Stins. Een algemene beschrijving van de 56 stemhebbende boerenplaatsen van het dorp Ferwerd, met daaraan toegevoegd aantekeningen over families, 'Huijsen en Huijssteden' in het dorp en de toponymie van het dorp.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-4724: DIJKEN, E.D. E.A. - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
250909-4396: DIJKEN, ALBERT, VAN. - Krassen op mijn spijkerbroek. Gedichten.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
250909-4468: DIJKHUIZEN-RIJNTIES, TOSCA. - Vrouwen en hun partners over PND. Behandeling, genezing en verwerking van een postnatale depressie.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
251113-105: DIJKSTERHUIS, FOKKE P.H. EN HOOGENBERG, ROLF. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs in Bedum.
3417-75: DIJKSTRA, H.J. - Ons Schoul. 100 jaar Christelijk Onderwijs in Onderdendam 1897-1997.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
4914-26: DIJKSTRA, T.H. E.A. - 200 Jaar Openbaar Onderwijs Loppersum 1800-2006. 50 jaar Prinses Beatrixschool Loppersum.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - "Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
261115-17: DIJKSTRA, JOKE EN AKKERMAN, HILDE. - Groningen Hoofdstation Centraal.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
3417-208: DIJKSTRA, HENK H. EN SCHOL, TEUNIS. - Terschelling toen en nu.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèeentse verzen.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
251016-102: DIJKSTRA, BERT EN OLDENHUIS, JAN F. - Tijdelijk volk rond het eeuwige woord. 150 jaar Gereformeerde Kerk Baflo.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
16315-50: DIJKZEUL, LIENEKE. - De geur van regen.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
3417-76: DIK, HARM GEERT EN DOORNBOS, HARM. - Termunten in oude ansichten.
22117-45: DIK, J. EN VLEER, W.T. - Het Drents-Groningse geslacht Homan - Linthorst Homan - Ten Berge Homan.
3417-127: DIKEMA, F.M. - Aan Sint Maartenstoren bij Groningen's Academiefeest 1884.
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
31317-29: DILLMONT, THÉRÈSE, DE. - Encyklopaedie der weiblichen handarbeiten.
261016-33: DIMMENDAAL, GEERTJE. - Heropvoeding en behandeling. Meisjes in Huize de Ranitz, Groningen 1941 - 1967.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
13216-27: DINAND, A. - Boek der geneeskruiden. En practische raadgever voorzieken en gezonden.
250909-5028: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit verleden en heden van een Twentse Havezate.
11113-31: DINKELAAR, MARIA, VAN (RED.). - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Sprookjes voor jonge kinderen.
51015-176: DIRKS, HANS. - Brauchtum im Oldenburger Land. Ostern, Pfingsten, Sonnewendfeier, Erntefest, Weihnachten bis Dreikönigstag, Hochzeit, Hausbau und Richtfest.
20713-25: DIRKZWAGER, J.M. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
250909-4292: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde.
10417-10: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
051010-21: DITTRICH, Z.R. - Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog.
250909-1607: DITZHUYZEN, R.E. VAN. - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
250909-152: DOCKUM, H.C. VAN. - Van nieuwjaarsmorgen tot oudejaarsavond in Drenthe.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
081209-5: BAREFOOT DOCTOR. - Handboek voor helden. Een spirituele gids om rijk en beroemd te worden.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
4914-02: DOEDENS, H. - De Nietapster school 1878-heden. Geschiedenis van een dorpsschool.
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
15417-13: DOEDENS, ANNE EN MULDER, LIEK. - Frans-Duitse Oorlog 1870-1871. De Moeder van de Grote Oorlog.
231011-79: DOEDENS, D.W. - Vaarver Naarsien + ’t Veulbelovend kroost van Naarsien.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
18214-135: DOEKSEN, ANNE EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis.
23114-54: DOEKSEN, ANNE EN HOUTER, JAN. - Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van Italië.
19615-41: DOEWES, MARINUS L.H. E.A. - Fotoboek Wildervank. Veranderd dorpsgezicht.
250909-2921: DOHLE, THEO. - Het gezicht van Groningen.
150912-02: DOLK, W. - Leeuwarden in oude ansichten.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
12714-45: DON, PETER. - Voorne-Putten. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
10317-17: DONALDSON, STEPHEN. - Mordants nood. Deel 1. De spiegel van haar dromen.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
27117-13: DONGCHU, HU. - The way of the virtuous. The influence of art and philosophy on Chinese garden design.
10417-26: DONGELMANS, MARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
250909-2735: DONGEN, AD, VAN E.A. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
150411-43: DONGEN, AD, VAN EN DIJKEMA, JAN. - Bedum door de jaren heen.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
22117-99: DONGEN, AD VAN. - Nostalgisch gezicht Winsum e.o. Elf dorpen in het verleden.
121111-42: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN, VAN. - Pastorietuinen in Nederland.
180912-35: DONGEN, AD, VAN. - Nostalgisch gezicht Oldambt. Vijftien plaatsen in het verle den.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
140910-29: DONKEL, HAN. - Het praktische bonsaiboek.
251016-175: DONKER, MARTIN E.A. - 40 Jaar FC Groningen en de historie van GVAV.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
9315-192: DONRAADT, W. CHR. - Zij waren er bij. Eilanders op de walvisvaart.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elsviers Antiek Jaarboek 1982-83.
23715-02: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle? 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het was…..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
19615-211: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-1016: DOORNBOS, W.G. (INLEIDING VAN J. DE HAAN) - Leerlinglijst Latijnse school (later het stedelijk gymnasium) van de stad Groningen 1771-1890.
250909-1056: DOORNBOS, W.G., HARTOG, H. - Bewonerslijsten van de stad Groningen 1710.
250909-1058: DOORNBOS, W.G. - Groninger repertorium van familiewapens 1300 – 1900.
250909-1060: DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad Groningen, 1580 – 1594.
250909-1061: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Scheepsverkopingen 1572 – 1629.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730 – 1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - 53. Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1092: DOORNBOS, W.G. EN KUIKEN, D.F. - Scheepsverkopingen 1572 - 1629.
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - 54. Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bevolkinglijsten van de stad Groningen, 1665 –1688.
250909-1004: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., KUIKEN, D.F. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 – 1660.
250909-1025: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Gilderechtboek van de stad Groningen, 1434 – 1710.
250909-1026: DOORNBOS, W.G. (INLEIDINGEN VAN R.H. ALMA EN R.F.J. PAPING). - Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490 – 1811.
250909-1027: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., HARTOG, H.J.E., KUIKEN, D.F., LEY, R. VAN DER. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673 – 1700.
250909-1029: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1803.
250909-1044: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
250909-1045: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Burgerboek stad Appingedam, 1619 – 1808.
250909-1048: DOORNBOS, W.G., VELDHUIS, A. - Register op het Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 – 1660.
250909-1049: DOORNBOS, W.G. - 12.Genealogische bibliografie v.d. prov. Groningen.
91015-11: DOORNBOS, W.G. - Groninger repertorium van familiewapens. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 1900.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
10417-07: DOORNBOS, W.G. EN KUIKEN, D.F. - De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - 58. Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
10417-06: DOORNBOS, W.G. EN HARTOG, H.J.E. - Bewonerslijst van de stad Groningen 1710.
250909-5166: DOPPLER, P. - Lijst der dekenen van het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht (1000-1797).
031210-51: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
151211-04: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
130912-15: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
8217-07: DOSTOJEWSKI, F.M. - Herinneringen uit het ondergrondse.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.
8217-06: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete.
11113-18: DOTINGA, JAN. - Fan wurden oermansk.
30313-06: DOTTINGA, JAN. - Fan bern, klunkoek en tsjerken. Stikjes ut De Stim fan Fryslan.
250909-4452: DOUBEK, KATJA. - Eerste hulp voor geliefden. Hoe je de relatie met je grote liefde leuk houdt.
250909-1364: DOUBEK, KATJA. - Lexicon van de belangrijkste aanslagen.
16913-22: DOULATABADI, MAHMUD. - Zonder soloetsj.
011110-09: DOUMA, TH. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VIII.
25613-34: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen.
12316-207: DOUMA, JAN ERNST. - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
250909-1146: DOUMANIS, NICHOLAS. - Italy. Inventing the nation.
250909-3535: DOUROUX, XAVIER E.A. (RED.). - Sylvie Fleury. Identity, Pain, Astral, projektion.
240910-157: DOUWES, L. E.A. (RED.). - 100 jaar H. Scheepstraschool 1894-1994.
12316-40: DOUWES, B.J. - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
040412-27: DOVEREN, J. VAN. - Hooggeëerd publiek.
231109-51: DOWLING, COLETTE. - De mythe van breekbaarheid. Vrouwen op weg naar fysieke gelijkheid.
16517-08: DOWNHAM, MARIE-CLARE. - Lace for church use.
16317-17: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 5.
16317-18: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 7.
16317-16: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 8.
16317-19: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 6.
16317-20: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 10.
16317-24: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 4.
16317-22: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 12.
16317-23: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 2.
250909-5582: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Geheimzinnige verhalen.
16317-25: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 11.
16317-26: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 3.
16317-21: DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. - De complete avoturen van Sherlock Holmes. Deel 9.
101213-36: DRAAISMA, DOUWE. - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
20117-41: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
91113-56: FRIESLAND / DRACHTEN. - Friesland / Drachten. Stafkaart Drachten.
19615-148: DRACHTEN. - Gids voor Drachten en omstreken.
101213-38: DRAGT, GIJS. - De gloriejaren van de Nederlandse Luchtvaart.
19913-120: DRAGT, G.I.W. - Stof zijt ge. Fryslân funerair.
250909-4058: DREHMANS, PETER. - Gemaskerd land.
3417-77: DRENT, E. (VOORWOORD). - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
250909-4621: DRENT, J. - Hier in het stille veld. 150 jaar Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 1834-1984.
9315-95: DRENT, JAN. - Elk mensch lopt mit 'n hoan. 'n Doodainvoudig dinkje in drei bedrieven.
22117-11: LANTRECHT VAN DRENTHE. - Lantrecht van Drenthe.
25613-04: DRENTHE. - Herinneringen aan Drenthe.
19615-07: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?

Next 1000 books from Bladzij 20

6/1