Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23163: WARNSINCK, J.C.M.. - De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935.
4728: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden.
30973: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
29229: WARREN, HANS.. - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
31552: WARREN, HANS. - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
25296: WARREN, HANS.. - Zeg maar Binus.
637: WARREN, HANS. - Kritieken.
32230: WARREN, HANS. - Geheim Dagboek 1998-2000. Eenentwintigste deel.
20068: WARREN, HANS.. - Een vriend voor de schemering/ Tussen Borssele en Parijs (uit Geheim dagboek 1945-1951). Twee delen, uitgegeven als set.
30974: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
28251: WASSENAAR. - Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
32991: WASSENAAR. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738/ Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
33396: WASSERMANN, JAKOB. - Selbstbetrachtungen.
13478: WATER, WILLEM TE, EN JACOB VAN GRYPSKERKE. - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
20261: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
20938: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
24669: WATER, H. VAN DE, BUKMAN, C. & VAART, T. VAN DER. - Wiskunde en model; met toepassingen in bedrijfskunde en economie.
15137: WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
27051: WATER, J.W. TE. - Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water.
20755: WATERLANDKERKJE. - Gemeente Waterlandkerkje.
3727: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1983.
3728: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1984.
3726: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1981.
3718: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1985.
33467: WATERSCHOOT, M.A.. - De Vlaamsche kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche polderland langs zee en Honte.
18629: WATERSCHOOT, C. TH. A. VAN A.O.. - Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.
31028: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Dirk van Gelder.
29917: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur; een geschiedenis.
21967: WATTEL, WILLEM. - Structural and functional development of rat and mouse gastric mucous cells in relation to their proliferative activity.
5353: WEAVER, P. - Technique, The, of lithography.
5941: WEBB, PETER - Erotic, The, arts.
30071: WEBER JR., GEORGE W.. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analysis.
17614: WEBER, R.E.J.. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609 - 1621.
14015: WEBSTER, MARY. - Johan Zoffany, 1733-1810.
15713: WEDGWOOD, C.V.. - Willem de Zwijger
28222: WEEBER, CAREL & STIPHOUT, WOUTER VAN. - Het Wilde Wonen.
32344: WEEGEE. - Weegee's New York. Photographien 1935-1960.
22107: WEEKENSTROO, H.J.. - Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling.
30366: WEELDEN, DIRK VAN & ARKEL, FREEK VAN. - Report Rotterdam. 25 jaar havenfotografie/ 25 years harbour photography.
32125: WEERHEIJM, J.A.. - De kunst van het koken. Recepten- en menuleer.
23805: WEEZENVRIEND, EEN (JACOBUS KOUSEMAKER). - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
15726: VEREENIGING VOOR TOEPASSING VAN BITUMINEUZE WEGCON. - Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland.
23170: WEGEHAUPT, HEINZ. - Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher.
17435: WEHL, NANNY VAN. - Do en Lo Verster.
25714: WEIBEL, PETER (ED.). - Die Wiener Gruppe- The Vienna Group, a Moment of Modernity 1954-1960/ the Visual Works and the Actions. Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm & Oswald Wiener.
16505: WEIGNER, G. & B. MOOSBRUGGER. - l'Aventure de l'Expo. La Suisse aujourd'hui et demain. Das Erlebnis der Expo. Die Schweiz heute und morgen
29746: WEIJTS, ANDRÉ. - De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld.
27410: WEINBACH, MENDEL. - Give us life; mesholim and masterwords of the Chofetz Chaim.
18189: WEINLAND, R.. - Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.
10570: WEISSMAN, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst.
32435: WEKKER, J.B.CH.. - Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667.
32965: WELLENS, ANDRÉ. - Etsen van Boxtel 1991.
27747: WELSEM, J.W.A. VAN & BACKER, C.A.. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen.
3604: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610.
19476: WELTER, BABS. - Wil Wiegant.
14728: WELTSCH, R.. - An der Wende des modernen Judentums; Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten.
23827: WEMELDINGE. - T' Dorp Wemeldinge. - T' Zelve Anders.
20756: WEMELDINGE. - Gemeente Wemeldingen.
19955: WENCKEBACH, L. OSWALD. - Een droom (1942)
14348: WENDEL, FRIEDRICH. - Der Sozialismus in der Karikatur von Marx bis Macdonald; ein Stück Kulturgeschichte.
33154: WENDLAND, WILHELM. - Im Wunderland der Papuas. Ein Deutscher Kolonialarzt erlebt die Südsee.
31170: WENNEKES, A.F.. - Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.
13156: WENTHOLT, L.R.. - Stranden en strandverdediging. In 2 delen, tekst + atlas.
20160: WERD, GUIDO DE. - Barend Cornelis Koekkoek 1803-1862/ Zeichnungen.
32152: WERDA, C.. - Muzikaal handwoordenboek.
31890: WERDLER, KAREL & ZEEDZEN, JOB. - De wereld in toeristische bestemmingen.
18715: WERFF, ABE VAN DER. - Het Klimaat. Buitenlandse beeldend kunstenaars in Nederland.
22100: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
22101: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
21702: WERMER, F.E. EN PRAAG, H. VAN. - Van leunstoel tot leerstoel; gedachten en gegevens over instructieve televisie.
33261: WERNER, JAN. - In de witte Pascaert. Kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706). Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, gehouden naar aanleiding van de voltooide restauratie van vijf monumentale wandkaarten.
20874: WERUMÉUS BUNING, A.. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen; bloemlezing uit de werken van A. Weruméus Buning.
19602: WERUMEUS BUNING, J.W.F.. - De vergulde druiventros.
17644: WERUMÉUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaansche reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
27539: WATERLOOZE WERVE. - Het Huis Waterloozewerve.
27540: WATERLOOZE WERVE. - 't Huys Waterloose-Werve.
10904: WESCHER, P. - Jean Fouquet et son temps.
13514: WESSELING, J.. - De geschiedenis van Axel.
32156: WESSELINK, JOHAN. - De dwaze Sancho.
3426: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
6581: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden; schetsen - legenden - folklore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving - kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
15702: WESSELY, RUD. AND ANT. DEIMEL DON LAURENTIO VAN DEN EERENBEEMT - Codex Hammurabi. 4 Parts bound in one volume:Textus primigenius; Transscriptio et translatio Latina denuo in lucem edita; Vocabulorum denuo in lucem editus; Tabulae signorum.
26655: WESTBROOK, ADELE (ED.). - LeRoy Neiman on safari.
20856: WESTDORPE. - Gemeente Westdorpe.
12636: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. I, II.
26401: WESTENDORP, TON. - Perspectieven.
30622: WESTENDORP-OSIECK, B.. - Oud-Hollandsche gevelsteenen.
25382: WESTERHOF, ARNE (ED.). - Papier en water/ paper and water.
15835: WESTERHOFF, R.. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben.
28352: WESTERHOVEN JUNIOR, JAN VAN. - Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.
28951: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het kasteel Westhoven.
20340: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het Kasteel Westhoven. 1743 - Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743
28952: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Westhoven.
27565: WESTKAPELLE. - Het Bezichtigen van den Westcappelschen Dijk, met der zelver bewerkingen, door zijne Doorl. Hoogh. Willem de V.... Den 1ste Julij, 1786.
20341: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle.
30847: WESTKAPELLE. - Gemeente Westkapelle.
27567: WESTKAPELLE. - De dijk te Westkappel in Januarij 1863.
27569: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27573: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27558: WESTKAPELLE. - De Westkappelsche Dijk.
27560: WESTKAPELLE. - Doe wel en zie niet om. Doorn van Westkapelle.
27548: WESTKAPELLE. - T' Stadhuis te Westkapelle.
27563: WESTKAPELLE. - West - Capell - S. Mertens Dijck.
27557: WESTKAPELLE. - West=Capell.
27570: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27571: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27562: WESTKAPELLE. - Westkapelle.
28924: WESTRHEENE WZ., T. VAN (RED.). - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Vijfde en zesde jaargang 1864 en 1865 (in één band).
21296: OUDE WETERING. - Aan de Oude Wetering.
31411: WEUG, J.W. (INL.). - 75 Jaar Bazenvereniging De "Schelde" 1908-1983.
19094: VAN WEZEL, RUUD. - IJzer aan de Oude IJssel; wonen en werken van gieterijpersoneel langs de Oude IJssel 1880-1980.
27607: WHITE, DONALD R.J.. - EMI Control Methodology and Procedures.
26089: WHITNEY, DAVID (ED.). - Eric Fischl.
21016: WHITNEY, WILLIAM DWIGHT. - Taal en taalstudie; voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (Twee delen in één band).
18638: WHITNEY, MARY (ED.). - Dunkirks across America.
17565: WHITTAKER, J.R.. - Containerization.
20517: WIART, CL., A.O.. - Art et folie.
24147: WIEBERDINK, G.L. (SAM.). - Historische atlas Zeeland; chromotopografische kaart des Rijks 1: 25.000
13339: WIEDERSHEIM, R.. - Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet.
30588: WIEGMAN, LEO A.W. & RIERA OJEDA, OSCAR (ED.). - Heirlooms to live in. Homes in a new regional vernacular. Hutker architects.
25023: WIELEMAKER, K.. - Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
13053: WIELEMAKER, K.. - Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.
22897: WIELEN, P. VAN DER. - Cacao. Cultuur en Bereiding; een populair overzicht.
20706: WIELINGA, MENNO. - Het sprookje van het Groninger Museum.
21853: WIELINGA, R.J.. - Tuinhuizen in Friesland.
25595: WIELINGA, MENNO. - Binnen beelden, gedichten en tekeningen.
31884: DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER (SAM.). - Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder.
32920: WIESSING, H.P.L. (RED.). - De Nieuwe Amsterdammer. Onafhankelijk weekblad. No. 79 t/m 105 (juli t/m december 1916). Ingebonden halve jaargang.
32254: WIETZEL, CAROLINE & LAUBIER, GUILLAUME DE. - Sarah Lavoine. Architecture Intérieure.
27774: WIGAND, ALBERT. - Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit besonderer Rücksicht auf die Pharmacopoea germanica ed. II. sowie als Anleitung zur naturhistorischen Untersuchung vegetabilischer Rohstoffe.
33112: WIJDENES. - Kerk van Wydenes, 1726.
22341: WIJDEVELD, H.TH.. - Naar een internationale werkgemeenschap; een plan met 16 illustraties door H. Th. Wijdeveld.
22583: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia; no. 1 1924; bouw-beeldhouw-werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
31427: WIJDEVELD, H.TH.. - De Nieuwe Orde. Inventies.
28137: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.
28498: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN & JAEGER, J.. - Atlas der geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 kaarten, de wereldkaart, de werelddeelen, de landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche bezittingen.
18073: WIJK, N. VAN.. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
18796: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling.
33431: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W.. - 256 Kwartieren en Kwartierwapens van H.W. van Woelderen, met eene Nalezing op de Kwartieren Bronnenstudie.
4635: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
21398: WIJNSTROOM, J.J.. - René de Clercq.
30014: WILDE, E. DE, ALECHINSKY, P., DRAGUET, M., AND OTHERS. - Ensor.
13227: WILDE, OSCAR. - Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. 4 vol.
13561: DUMONT-WILDEN. - La Belgique illustrée.
13515: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland).
20210: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel IV. Zeeuwsch Vlaanderen.
22383: WILHELMINAPOLDER (ZEEUWS-VLAANDEREN). - Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776.
17996: WILKENS, I.. - Waar eens Troje lag. Het geheim van Homerus' Ilias en Odyssee onthuld.
27708: WILKINSON-LATHAM, JOHN. - British cut and thrust weapons.
26471: WILLE, HERMANN. - Germanische Gotteshäuser, zwischen Weser und Ems.
28268: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE & SCHUMANN, ROBERT. - Schumann Album. Pianomuziek voor Kinderen.
28442: WILLEMS, HENK. - Meer dan turf. Uit zeven eeuwen parochie H. Nicolaas Meijel.
23542: WILLEMS, HARCO EN CLARYSSE, WILLY (RED.). - Keizers aan de Nijl.
32688: WILLEMS, J.F.. - Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw.
27186: WILLEMSEN, AUGUST. - De Val.
32112: WILLEMSTAD. - Willemstad. Willemstad van de andere Zyde te zien.
33145: WILLEMSTAD. - Willem Stad uit Zee te zien, 1743.
25626: WILLEMZEN, JAKOB. - Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
28292: WILLIAMS, D.W., A.O.. - The Mariner's Handbook. Eight edition 2004.
29863: WILLIAMS, W.H. & ROBIN, P.A. (ED.). - Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall.
25746: WILLIAMSON, SUE & JAMAL, ASHRAF. - Arts in South Africa; the future present.
30333: WILLIGENBURG, THEO VAN, E.A.. - Goudzoekers. Portretten uit Abdij Koningshoeven.
20368: WILLKOMM, MORITZ. - De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen.
13423: WILLSBERGER, J.. - Goud.
32317: WILMINK, WILLEM & DEKKERS, GER. - Twente. Mens en Landschap.
21194: WILMSHURST, W.L.. - De beteekenis der vrijmetselarij.
21218: WILMSHURST, W.L.. - De Maçonnieke Inwijding.
28501: WILSON, R.L.. - Das Gesetz der Prärie. Die Waffen des Wilden Westens.
28477: WILSON, R.L.. - Winchester, eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Winchester Feuerwaffen und Munition von 1849 bis zur Gegenwart.
28486: WILSON, R.L.. - Colt. Eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Colt-Feuerwaffen von 1836 bis zur Gegenwart.
17742: WILSON, HUGO. - Het mooiste motorboek.
32226: WILSON, COLIN. - The lewd nurse. Derby adult series, for entertainment of adults only.
22924: WIMMER, STEFAN (ED.). - Cold Cut; Wolfgang Ellenrieder.
17202: WINDE, HENK DE. - Rederij T. Muller.
22350: WINDE, H.J. DE. - Terneuzen sleepboothaven.
10861: WINDEKENS, A.J. VAN - Études Pélasgiques.
23919: WING EASTON, N. & KEMMERLING, G.L.L.. - Vulcanology
19761: WINGEN, ED. - Eugène Brands.
26940: WINGEN, ED. - Aart Lamberts; beelden/ sculptures.
31543: WINGEN, ED. - Galerie Mokum presenteert twaalf "Nieuwe Figuratieven".
31183: WINGLER, H.M.. - Piet Mondrian. Neue Gestaltung/ Neoplastizismus/ Nieuwe Beelding.
32460: WINGLER, HANS M.. - Die Mappenwerke. "Neue Europäische Graphik".
33278: WINKEL, BERTIE & DOS. - Verre Schoonheid. Bertie en Dos Winkel.
29283: WINKEL, DOS & ROEBERS, GEERT-JAN. - De koraal-driehoek; schatkamer van de wereldzeeën.
21930: WINKELEN, C. VAN. - Serooskerke (W) zoals het was.....; een geschiedenis in beelden.
32171: WINKELEN, C. VAN. - Noodklok over Stavenisse.
11285: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
31801: WINKLER, T.C.. - De gewervelde dieren van het verleden. Palaeontologische studiën in Teyler's museum.
14006: WINKLER, FR.. - Albrecht Dürer; Pflanzen und Tiere.
32842: WINSEN. - 't Huis te Winsen, 1732/ 't Huis te Winsen.
32841: WINSEN. - 't Huis de Oude Tempel by Winsen, 1732/ 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nymegen, 1732.
30157: WINTER, JAY & BAGGETT, BLAINE. - 1914-1918. De Grote Oorlog en de vorming van de 20ste eeuw.
25056: WINTER, NICOLAAS SIMON DE. - De Amstelstroom, in zes zangen.
31281: WINTERS, EUG. A.. - De prinses en de drie verborgen schatten.
30215: WINTLE, MICHAEL. - Zeeland and the Churches. Religion and Society in the Province of Zeeland (Netherlands) in the Nineteenth Century.
24334: WIRZ, PAUL. - Der Totenkult auf Bali.
28681: WISSE, J.. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
22023: WISSEKERKE. - Wissekerke (Noord-Beveland)
20757: WISSEKERKE. - Gemeente Wissekerke.
25992: WISSEL, A.. - Regen en Zonneschijn.
19090: WISSEL, A.. - Rond het Krekepoldertje (bij Zaamslag).
31251: WIT, AUGUSTA DE. - Java. Feiten en fantasiën.
31832: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.
33436: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De Kleine zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Tweede deel.
25036: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en haar bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Three volumes in one binding.
30479: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus Libri Quattor.
30484: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum dicitur. Et in Orationem Dominicam. Editio secunda.
31677: WITT TALMAGE, T. DE. - The masque torn off.
30539: WITTE, E.TH.. - Een keur van vaste-planten geschikt voor snijbloemen en cultuur in den tuin.
31917: WITTEKOEK, J.A.. - Een kwart eeuw herinneringen aan het station Middelharnis en de tramhuizen aan de Langeweg.
15378: WITTMANN, W.. - Sizilianisch, Sweschnikow Variante.
30762: WITTOUCK, S.F., AND OTHERS. - Exploration of Portuguese Timor.
19585: WITZLEBEN, ELISABETH VON. - Les vitraux des cathédrales de France.
32984: WOELDEREN, C.A. VAN. - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon.
28306: WOELDEREN, C.A. VAN, E.A.. - Vlissingen.
31786: WOELDEREN, HELENE W. VAN. - Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England? Artikelserie in vier Teilen.
30691: WOERDEN.. - Woerden. Strafgevangenis.
33116: WOGNUM. - 't Dorp Wognum, 1726.
6826: WOLF-BRINKMANN, E.M. - Versuch einer Deutung des Begriffes 'b3' anhand der Überlieferung der Frühzeit und des Alten Reiches.
29459: WOLF, SYLVIA. - Polaroids Mapplethorpe.
33051: WOLFF, CHRISTOPH & KOOPMAN, TON. - De wereld van de Bach cantates. Deel 1: Johann Sebastian Bachs Geestelijke Cantates: van Arnstadt tot Köthen.
31671: WOLFF, CARL. - Im Schatten der Liebe. Neue Gedichte von Carl Wolff.
723: WOLFF, GEB. BEKKER, ELISABETH (ZIE OOK BEKKER-WED. DS. WOLFF, E.) - Keur van Nederlandsche Letteren; zeven en veertigste stukje.
28469: WOLFF, CHRISTIAAN. - Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen. Derde deel. Bevattende de optica, catoptrica, dioptrica, perspectiva, sphaerische trigonometrie, astronomie, geographie, chronologie, en gnomonica. Beneffens een kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
20304: WOLFSON, RUTGER EN BEX, FLORENT. - Pieter Slagboom- Tekeningen.
31514: WOLKERS, JAN. - Omringd door zee.
20482: WOLLE, CHRISTOPHORUS. - De verbis graecorvm mediis commentationes, L. Kvsteri/ I. Clerici, S. Clarkii et E. Schmidii.
20758: WOLPHAARTSDIJK. - Gemeente Wolphaarsdijk.
30478: WOLTERBEEK- VAN DER VLERK, LYDIA. - De statige dame. Ina Rahusen 1895-1977.
16564: WOLTERS, REIN. - blik Op Zuid deel 4. Herinneringen van Rien Wolters met foto's van Jan Roovers.
19878: WOLTERS, HESTER (RED.) E.A.. - De kracht van heden.
29494: WOLTERS, J.. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe; geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
21529: WOLTJER, J., SICKING, L.J., SNIJDERS, HERMAN, E.A.. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.
19520: WOOD, ROGER AND DROWER, MARGARET S.. - Egypte in kleur.
30774: WOOD, H.S.. - Herm Island stamps and postal history.
28358: WOOD, THEODORE, MOLESWORTH, MRS., A.O.. - The Child's Pictorial. Year 1894 & 1895.
16325: WOOLNOUGH, JOHN H.. - The Attlebridge Diaries. The History of the 466th Bombardment Group (Heavy).
33076: WOPEREIS, A.A., ET AL. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf".
25062: WORCHEL, STEPHEN, MORALES, J. FRANCISCO, PÁEZ, DARIO & DESCHAMPS, JEAN-CLAUDE (ED.). - Social Identity; international perspectives.
13458: WORMSER, C.W.. - Semper idem.
32568: WORP, J.A.. - Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
30882: WORTEL, TH.M.. - Some applications of zeolites in organic chemistry.
26051: WORTHINGTON, JANE. - Jane Worthington, Designing Life.
5886: WORTLEY, RICHARD - Pictorial, A, history of striptease; 100 years of undressing to music.
1644: WOUDE, JOHAN VAN DER - De Faun.
13799: WOUDE, R. VAN DER, AND G. DE GOEDEREN. - 50 jaar 'Noord-Zuid', 1935-1985.
3514: WOUDENBERG, A., MET MEDEW. V. G. VAN WIERINGEN - Buiten de bandijken (rivierwerken c.a.)
33141: WOUDRICHEM. - De Kerk te Woudrichem, 1732.
11556: WOUDT, K - Van canefas tot coral; de geschiedenis van een Krommenieër familie-onderneming.
18597: WRIGHT, G.F.. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis.
31307: WROTH, LAWRENCE C.. - The voyages of Giovanni da Verrazzano 1524-1528.
21785: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos.
16971: WUITE, J. (ED.). - Doopsgezind Jaarboekje voor 1929.
32292: WUMKES, G.A. & VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch woordenboek.
26291: WUNDERINK, ROB, A.O. (ED.). - China-Naarden, Wall-to-Wall/ Legio fotofestival Naarden 2001.
7250: WUNDERLICH, PAUL - Paul Wunderlich; lithographies et peintures.
18666: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet. Erster Band A-K. Zweiter Band L-Z. Dritter Band, Nachträge und verzeichnis der Monogramme.
12600: WUYTIERS, M.. - Sproken.
26955: WUYTS, JAN. - Wat ons ten diepste beweegt; homilieën.
33257: WYCK, B.H.C.K., VAN DER. - Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen.
21954: WYSS, ALBAN. - Reconstruire l'Europe.
17874: XENOPHON. - La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.
33264: YBAÑEZ, MIGUEL. - Miguel Ybañez. Recent work. Paintings 1989.
23933: YBEMA, H.J.. - Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).
22519: YERSEKE. - T 'Dorp Jersike. - T 'Zelve anders.
20858: YERSEKE. - Gemeente IJerseke.
27633: YERSEKE. - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't verschiet.
16211: YMKER, J.H. / NELL, CHR. A.C.. - Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.
16179: YORESH, Y.. - The flag of Israël. Variations on the theme.
32249: NEW YORK. - Der Einzug der Königlichen Völcker in Neu Yorck. / L'Entré triumphale de Troupes royales a nouvelle Yorck.
30709: YOSHIDA, ICHIRO (ED.). - Specialized catalogue of postage stamps of Nippon 1941-2.
32136: YOUNG, CHARLES A.. - A text-book of general astronomy for colleges and scientific schools.
15196: YSABEAU, A. AND J. REMY. - Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.
30085: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore).
15391: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - 1000 jaar Yerseke.
3978: YSSELSTEYN, H.A. VAN - Der Hafen von Rotterdam.
20948: YULE, WILLIAM AND RUTTER, MICHAEL (ED.). - Language Development and Disorders.
31285: ZAAIJER, T.. - Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei".
33415: ZAAIJER, T.. - Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901.
31092: ZAALBERG, MEINDERT. - Potterij en Potterie. Meindert Zaalberg, vijftig jaar pottebakker.
21766: ZAAMSLAG. - Gemeente Zaamslag.
21158: ZAANDAM. - Zaandam
31574: ZAAYER, M. (SAM.). - Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.
30933: ZABECKI, DAVID T.. - Steel Wind. Colonel Georg Bruchmüller and the birth of modern artillery.
16943: ZACHARIAS, I.. - Sticken, Stricken, Flechten.
23905: ZAGWIJN, W.H.. - Aspects of the pliocene and early pleistocene vegetation in the Netherlands.
15592: ERIK ZAHLE (ED.) - Kunsthandwerk in Scandinavië.
31125: ZALTBOMMEL. - De stad Bommel.
13771: ZALUSKI, Z., AND L. GRABOWSKI. - M. Bylina.
26845: ZAMMARCHI, FABRICE. - Sidney Bechet.
29233: ZANDE, F. VAN DER. - Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.
31818: ZANDER, VALENTINE. - Saint Séraphim de Sarov.
31572: ZANEN, G. (RED.). - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
28061: ZANTKUIJL, H.J.. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 3 Delen (van 4).
31811: ZAUGG, RÉMY. - Die List der Unschuld. Das Wahrnehmen einer Skulptur.
6081: ZAUZICH, KARL-THEODOR - Hieroglyphen ohne Geheimnis; eine Einführung in die altägyptische Schrift für Museumsbesucher und Ägyptentouristen.
28757: ZBORZILL, ED.. - De kunst om honden te dresseeren naar eene gemakkelijke en nieuwe methode bevattende grondige handleiding om zonder hardheid alle soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes, alsook de juiste manier tot het onder appèl brengen van den jachthond, en dressuur van politiehonden, benevens practische handleiding betreffende voeding, verpleging, voortteling en genezing van ziekten der honden en eenige wenken aan eigenaars van kamerhonden.
22666: ZEE, D.V.D.. - Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953.
33104: WIJK AAN ZEE. - Wyk op Zee, 1740.
21197: ZEEBURG. - Zeeburgh.
26925: ZEEGERS, W. (SAM.). - Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.
20606: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
20607: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus. Novissima et Accuratissima delineatione mappa Geographica repraesentatus per Matthaeum Seutter.
20613: ZEELAND.. - Charte von Zeeland, nebst dem Antheil der General Staaten an Flandern, worauf der Lauf der Schelde von Antwerpen bis zu ihrem Ausfluss zu sehen ist.
23820: ZEELAND.. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio.
23909: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
31872: ZEELAND.. - Carte de la Flandre òu sont les environs d'Axel, d'Hulst dans la Flandre Hollandaise de Middelburg, Goes, et Tolen en Zélande....
20654: ZEELAND.. - De Cust van Zeeland. Begrypende in sich de zee gaten, als van de Wielingen, Ter Veere, Ziericzee, Brouwers-haven, goeree en de Maes.
20659: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
24513: ZEELAND.. - Zelandiae typus.
25310: ZEELAND.. - Een boer uit Zuid-Beveland. - Een boer van Walcheren.
25145: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
25309: ZEELAND.. - De Schutterkoning.
23813: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae Tabula emendata a Frederico De Wit Amstelodami.
27906: ZEELAND.. - Carte particuliere des environs de Berg-op-Zoom, Tolen, Steenberg, Willemstat, Ziericzee, et Bomene.
31204: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22789: ZEELAND.. - Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae orientaliores Zelandiae Cisscaldinae; vermacule, De Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld.
31129: ZEELAND.. - Zelanda, e Parte Orientale della Flandra.
31156: ZEELAND.. - Carte Nouvelle de la Province de Zelande & de ses Fleuves.
27914: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae.
27915: ZEELAND.. - Zeelandia Comitatus.
23906: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
26501: ZEELAND.. - Zelandiae Typus.
20724: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22081: ZEELAND.. - La Zelande avec une partie de la Flandre Hollandoise tirée des meillieurs cartes dus païs même.
22083: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland.
26507: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20651: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
20652: ZEELAND. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria.
20443: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20662: ZEELAND.. - Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graefschaps Zeeland.
21691: ZEELAND.. - Carte Des Entrées de L'Escaut et de la Meuse.
22513: ZEELAND.. - Zelande.
21755: ZEELAND.. - La Zelande.
29958: ZEELENBERG, JAN (SAM.). - Oudenhoorn, een agrarisch dorp.
32545: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Gedichten. Lach en Luim/ Kijkjes in 't Leven/ Hoofd en Hart/ Sprokkels/ Luimige Verhalen/ Vroolijke Schetsen/ Licht en Bruin/ Stekjes uit den Vreemde. Gebonden in één band.
25718: ZEGHER, M. CATHERINE DE (ED.). - Andrea Robbins and Max Becher.
26319: ZEILER, FRITS DAVID. - Tussen Schie en Gouwe; voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland.
21162: ZEIST. - Zeyst. De kerk.
31179: ZELANDUS. - Vervolg der Vaderlandsche Gezangen.
32873: ZELHEM. - 't Dorp Zelhem, 1743.
32102: ZELHEM. - ´t Dorp Zelhem.
22636: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN. - Moed en deugd, ridderorden in Nederland; de ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving (deel I en II, compleet).
24421: ZEVENAAR. - Zevenaar. Het stations gebouw.
20252: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
24354: ZIERIKZEE. - Het stadhuis te Zierikzee.
31374: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
28948: ZIERIKZEE. - Het Raadhuys tot Ziericzee. Bree-brugge en Gasthuyskerk. Blokhuys en Duvelandsche poort.
22676: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de land syde.
20859: ZIERIKZEE. - Gemeente Zierikzee.
27364: ZIERIKZEE. - De Nobel-Poort te Zierikzee 1743 - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe 1745.
22675: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
27293: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
27640: ZIERIKZEE. - Ziricksee.
27641: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee, van den West-Haven-Dijk te zien.
27645: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
27647: ZIERIKZEE. - De Breede Brug, Beurs en Kleine Kerk te Zierikzee.
27648: ZIERIKZEE. - De beide Havenpoorten en Bok te Zierikzee.
27651: ZIERIKZEE. - Toren van de groote kerk te Zierikzee.
27652: ZIERIKZEE. - Stadhuis te Zierikzee.
27654: ZIERIKZEE. - Bree-brugge en Gasthuyskerk tot Ziericzee.
27655: ZIERIKZEE. - Nieuwe Grondtekening van Zierikzee.
27657: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
27659: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
31866: ZIERIKZEE. - De Stad Zieric-Zee
23271: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
31029: ZIJLSTRA, JAAP. - Speelman. Dertig gedichten.
32327: ZIJLSTRA, KAREL, WAL, HEDY VAN DER & HOUTER, JAN. - Vlieland. Met licht geschreven.
32566: ZIJP, A.. - De Wereldoorlog. 27 nummers in 1 band*.
23022: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS. - Poèmes de Marbre; sculptures cycladiques du musée Barbier-Mueller.
24626: ZIPS, WERNER (ED.). - A universal philosophy Rastafari in the third millennium.
22507: ZOELEN. - Zoelen. Echteld. Stadspoort te Buren.
31712: ZOGGEL, KARL H. VAN (ED.). - Maria Callas Magazine. 35 vols. no. 44- 78 (2005-2016).
31708: ZOGGEL, KARL H. VAN. - Maria Callas in Nederland en België.
28775: ZOMER, HENK (SAM.). - Henk Zomer; schilderijen, tekeningen en grafiek.
23131: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; het lage Noorderstrand.
23135: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; tabaksbouw in Deli- Sumatra.
23133: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; rijstbouw- Java.
23134: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; de steile Zuidkust.
20760: ZONNEMAIRE. - Gemeente Zonnemaire.
27368: ZONNEMAIRE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
21313: ZONNEVELD, JACOBUS JOHANNES MANTUANUS. - Angore Metuque; woordstudie over de angst in de rerum natura van Lucretius.
20918: BERGEN OP ZOOM. - Bergen-Op-Zoom. De groote markt.
32013: BERGEN OP ZOOM. - De Kerk en Markt te Bergen op Zoom.
33037: BERGEN OP ZOOM. - Stadhuis en Markt te Bergen op Zoom/ Kerk en Markt te Bergen op Zoom, 1739.
33036: BERGEN OP ZOOM. - 't Hof te Bergen op Zoom van binnen, 1739/ 't Kasteel van Wouw, 1739.
33374: ZOUCHE, DOROTHY DE. - Roedean School 1885-1955.
20761: ZOUTELANDE. - Gemeente Zoutelande.
24718: ZOUTELANDE. - T 'Dorp Zoutelande. - T 'Zelve anders. Proefdruk zonder tekst.
19204: ZSCHOKKE, HEINRICH. - Gods almagt in de werken der natuur.
20762: ZUIDDORPE. - Gemeente Zuiddorpe.
31919: ZUIDERHOEK, D.. - De bouwkunst van het kleine landhuis.
19419: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 6, 'Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945'.
17997: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen 1939-1945. Deel 5. Varen voor de vrijheid (I).
20215: ZUIDHOEK, ARNE. - Roep van de zee; de Nederlandse koopvaardijer.
20860: ZUIDZANDE. - Gemeente Zuidzande.
32018: ZUILEN. - T' Dorp Zuilen
33373: EN ZUO. - Ein Jahr lang Schüler 34 in Klasse A (Zweisprachige Ausgabe Deutsch-Chinesisch).
32040: ZURICH. - T' Dorp Surich.
27597: ZURK, EDUARD VAN & SCHELLING, P. VAN DER. - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.
24639: ZÜRN, F.A.. - Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung.
30692: ZUTPHEN. - Zutphen.
32862: ZUTPHEN. - De Stad Zutphen langs den IJssel, 1744.
32843: ZUTPHEN. - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien, 1744/ De Boogen boven de Berkel te Zutphen aan de wal te zien, 1744.
32844: ZUTPHEN. - Gezigt op de Wal te Zutphen, 1744/ De Mastpoort en Vismarkt te Zutphen, 1744.
32845: ZUTPHEN. - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen/ Groote Kerk te Zutphen, 1744.
32103: ZUTPHEN. - De Stad Zutphen langs den Yssel.
32874: ZUTPHEN. - 't Huis de Voorst by Zutphen, 1743.
32097: ZUTPHEN. - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
32096: ZUTPHEN. - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de wal te zien.
22074: ZUUR, A.J.. - Over de bodemkundige gesteldheid van de Wieringermeer/ Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer (twee delen in één band).
28970: ZUURDEEG, J.P.B.. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
33566: ZUURDEEG, J.P.B.. - Inventaris van het archief van het waterschap de Verenigde Braakmanpolders 1653-1966 en het archief van de waterkering van de calamiteuze polder Nieuw-Neuzen 1873-1966.
12719: ZWAGERMAN, C.. - De boterbereiding op de Zeeuwsche boerderij.
12718: ZWAGERMAN, C.. - Doelmatige varkensfokkerij in Zeeland
33087: ZWAMMERDAM. - 't Dorp Zwammerdam langs den Rijn te zien, 1749.
29969: HISTORISCHE WERKGROEP ZWARTEWAAL. - Zwartewaal in oude ansichten.
18349: ZWEERES, K., AND R. STUURMAN. - Vogelleven.
5202: ZWEIJGARDT, J.C. - Boekdrukkerij, De; Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten.
17533: ZWIERS, L.. - Steenconstructies. (Handboek der burgerlijke bouwkunde, deel II).
18550: ZWIERS, L.. - Houtconstructies. Burgerlijke bouwkunde. Handboek voor Ambachtslieden, Onderbazen, Opzichters en A.S. Architecten.
31946: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas.
32980: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. Delen 1,2,3 en 5. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink.
33337: ZWIERS, L.. - Steenconstructies. (Handboek der burgerlijke bouwkunde, deel II).
29089: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas.
30455: ZWIGTMAN, C.. - Zeeuwsche boere-kermis.
30413: ZWIGTMAN, C.. - Levensbijzonderheden van Adriaan Brouwer.
25325: ZWIRNER, DOROTHEA (RED.). - Marcel Broodthaers; Korrespondenzen/ Correspondances.
21163: ZWOLLE. - Zwolle. Sassen-Poort.
21159: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21160: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21161: ZWOLLE. - Zwolle. De groote markt.
30878: ZWOLSMAN, JEAN JACQUES GÉRARD. - Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary/ Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium.

5/9