Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13584: VERMEYLEN, EDMOND. - Museum Plantin-Moretus.
17795: VERNE, JULES. - Tien gasten.
8023: VÉRONÈSE, MARCEL, AND JEAN-CLAUDE PERETZ - Mademoiselle 1+1.
23477: VERONESI, GIULIA. - Style 1925; triomphe et chute des "Arts-Déco".
16157: VERPAALEN, JOHN. - Verdwenen Belgische windmolens in oude prentkaarten. Moulins à vent belges disparus en cartes postales anciennes.
22462: VERRIJN STUART, C.A.. - Inleiding tot de beoefening der statistiek; eerste deel, "De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demografie".
31346: VERRIJN STUART, G.M., ET AL. - The Netherlands economic and cultural documentation. Volume VII/ Het Nederlands economisch cultureel archief. Deel VII/ Los archivos economicos y culturales Neerlandeses. Tomo VII/ Les archives economiques et culturelles Neerlandaises. Tome VII/ Das Niederländische ökonomische und kulturelle Archiv. Band VII.
25253: VERSCHOOR, G.. - Sassenheim in oude ansichten.
15897: VERSCHOOR, A.C. - Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
18121: VERSCHUEREN, FA. L.. - Jubileumuitgave. Fa. L. Verschueren c.v. Orgelbouwers Heythuysen Opgericht 1891.
30928: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
20705: VERSTIJNEN, H.. - Onze Evendieren; karakterstudies, met Ruize-Rijmen van Charivarius.
17882: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Daglicht.
22918: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Een berg verzetten (1982-1985).
28779: VERSTRAETEN, WILLIAM. - William Verstraeten.
22929: VERSTRAETEN, WILLIAM (RED.). - Gerard Lannoye.
22919: VERSTRAETEN, WILLIAM. - "(prenten)tentoonstelling een installatie" 18 september-11 oktober 1982.
24501: VERSWIJVER, GUSTAAF, PALMENAER, ELS DE, BAEKE, VIVIANE & BOUTTIAUX-NDIAYE, ANNE-MARIE (ED.). - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren.
20592: VERVAET, EWALD. - Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.
19732: VERVOORN, A.J.. - Het grafische werk van Jan Veth.
12890: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel; oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
24359: VERWEY, ALBERT. - Proza, deel I t/m X (compleet).
15198: VERWIJS, EELCO. - Ferguut; opnieuw bewerkt en uitgegeven.
20073: VESTDIJK, S.. - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
245: VESTDIJK, S. - Zieke, De, mens in de romanliteratuur.
14532: VETH, CORNELIS. - Prikkel-idyllen. III: Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog; volksroman. IV: Roberta en Ewalda of wel Rooverhoofdman en haremdame; familie-roman. V: Onthullingen door een kamenier ten hove, 2nd ed. VI: Gids voor padvinders; indianan-verhaal. VII: Het geheim van den idioot; toneelspel à grand spectacle. 5 vols.
20148: VETH, JAN. - Hollandsche teekenaars van dezen tijd.
19430: VETH, JAN. - Rembrandt's leven en werk
18439: VETH, JAN. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Reproducties van etsen door Rembrandt.
23455: VETT, CARL. - Seltsame Erlebnisse in einem Derwischkloster.
20169: VETTER, PIERRE-JEAN, GELUWE, JOHAN VAN, E.A.. - Art Museum/ Museum Art
28120: VETTER, JACINTHA (RED.). - De Overslag 2004-2005.
28146: VETTER, JACINTHA, NIESSEN, MARCE & DEES, MELS (RED.). - De Overslag 2006-2007.
18580: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De Composition Harmonie et Rythme of Composition Harmony and Rhythm.
30287: VIDTS, R. DE, E.A.. - Sint-Niklaas. Van Dorp tot Grootstad. De Priesteragiewijk.
8481: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
21899: VIENNE, FABIEN. - Cooperation Intereuropeenne.
24972: VIERGEVER, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
31264: VIETH, G.U.A.. - Atlas der oude wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke.
30942: KOOSTAJA VELLO VIIRMAA. - Eesti küla ehitab. Contemporary rural architecture of Soviet Union.
18471: VILÍMKOVÁ, MILADA. - Le Ghetto De Prague.
19983: VILLIERS, ALAN. - Opgegeven als vermist; schepen waarover men nooit meer iets hoorde.
13683: VILLON, FRANCOIS. - Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.
16290: VILLON, FRANCOYS. - Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.
17500: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, M.. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.
28882: VINCKIER, ROMAIN (RED.). - Ieper Tuindag. Zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen.
27100: VINK, A.P.A.. - Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra.
23223: VINK, G.J.. - De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf.
19840: VINK, A.K. (ED.). - Rupsen.
18366: VINK, A.K. (ED.). - Genealogie der familie Slis.
31322: VINKEN, JAC. G., BOYENS, JOSÉ & TEGENBOSCH, LAMBERT. - Arthur Spronken.
30433: VINKENBURG, HUUB. - Stimuleren tot perfectie. Kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening.
17793: VINOIS, ROOSE D'HOORE. - De ware legende van Jehanne D'Arc.
26209: VIOLA, F., A.J. & J.. - Marine Specialty and Mill Supply Co., Inc., wholesale distributors of steam specialties, marine hardware, general supplies, electrical supplies and equipment. Catalog 4.
31519: VIS, D.. - Jan van Herwijnen. Overzichtstentoonstelling bij zijn zestigste verjaardag.
20969: VISCH- BRINK, E.G., HARSKAMP, F. VAN EN BOER, D. D. - Afasietherapie (Neurologische taal- en spraakstoornissen 1).
6472: VISSCHER, NICOLAUS - Specvlvm Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
20479: VISSCHER, R.. - Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
23052: VISSCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
13162: VISSER, C., A. TEN BRUGGENCATE AND J. SCHREGARDUS. - Onze Hollandsche molen; bijdragen tot de kennis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks.
28968: VISSER, KEES DE. - Walcheren en zijn bewoners. Een kroniek van het geslacht De Visser 1460-1900.
15794: VISSER, W.M. - Scheepsbouw voor 's Lands Vloot; vervolg op de Proeve van een ontwerp voor een strijder onzer Zeemacht.
3783: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland.
20294: VISSER, J.E. DE. - Leendert van Dijk; schilderijen-paintings 1975-2000.
14386: VISSER, J.. - Rovenius und seine Werke; Beitrag zur Geschichte der Nordniederländischen Katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
16154: VISSER, H.A.. - Nederlandse Molens in oude ansichten deel 2.
16155: VISSER, H.A.. - Molens in Utrecht in oude ansichten.
22797: VISSER, C.. - De rioleering van huis en erf; leerboek voor den aanleg van inrichtingen tot afvoer van huis- en hemelwater en faecaliën, ten dienste van gemeente- en particuliere architecten, bouwkundigen, bouwkundige opzichters, loodgieters en studeerenden.
31365: VITELLESCHI, BARTOLOMEO. - Il passaggio e gli altri scritti del 1463.
24602: VITRINGA, A.J.. - Jochem van Ondere, ouderling en pijpenfabrikant te Gouda. Mijn bezoek aan...(Bismarck).
28938: VITRINGA, CAMPEGIUS. - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
25268: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Teutonicae.
22146: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Les Environs D'Anvers, Santvliet, Berg-Op-Zoom, Hulst, Axel, L'Ecluse & c.
20610: ZEEUWS VLAANDEREN. - Blad no. 8 van de 9-delige kaart van Zeeland van Le Rouge. Geeft Zeeuws-Vlaanderen weer van Philippine tot Hulst en van Ossenisse tot Axel.
20609: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Comitatus Pars Batava.
28956: ZEEUWS-VLAANDEREN. -
22451: VLAANDEREN. - Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Bouloigne in Vranckrijck.
25433: VLAANDEREN. - Kaartje van 'T Graafschap Vlaanderen.
22443: VLAANDEREN. - Le Comté de Flandre.
22113: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Maat en verhouding; proportieleer, ten dienste van het figuurteekenen, geïllustreerd met tal van afbeeldingen der belangrijke canons
29370: ZEEUWS- VLAANDEREN (STAATS-VLAANDEREN). - Sas-de-Gand. Pays Sud-Est du No. 2 Ardenbourg.
23880: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN & CRAMER, RIE. - Kinderliedjes.
18267: VLEESCHAUWER, H.J. DE. - Immanuel Kant.
12727: VLEESCHAUWER A. DE, H. HENDRICKX AND G HEYNDRICKX. - Onderzoekingsmethoden van zuivelproducten.
26439: VLETTER, A. DE. - Na lange marsch...omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld.
30395: VLETTER, M.E. DE, VOSKUIL, R.P.G.A., DIESSEN, J.R. VAN, E.A.. - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
17715: VLIEGHE, H. [ED]. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika. De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea.
29622: VLIERDEN, M. VAN. - Hout- en steensculptuur van Museum Catharijneconvent ca. 1200-1600.
29612: VLIET, RIETJE VAN & LAMOEN, FRANK VAN. - Syberg. De Zoetermeerse Alchemist.
31417: VLIET, D. VAN (RED.). - Werktuigkundig Weekblad. Verzameling van oorspronkelijke en belangrijke studiën, mededeelingen en berichten uit buitenlandsche technische tijdschriften. Zesde en zevende jaargang in 1 band (1896 & 1897).
29273: GEMEENTEBESTUUR VLISSINGEN. - Vlissingen.
23399: VLISSINGEN. - Vlissingen. Vlessinghe.
20753: VLISSINGEN. - Gemeente Vlissingen.
27516: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26797: VLISSINGEN. - Chantier de Vlissingen.
31376: VLISSINGEN. - Vlissingen
26231: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26153: VLISSINGEN. - 't Huys Swanen-Burgh.
24722: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
22268: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22274: VLISSINGEN. - Vlissingen.
25203: VLISSINGEN. - Vlissingen. "Neugierige Passagiere auf Reise".
22571: VLISSINGEN. - Stoomtram Vlissingen-Middelburg. Zomerdienstregeling, aanvangende 1 Juni 1903.
21742: VLISSINGEN. - Vlissingen.
20411: VLISSINGEN. - Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys.
25148: VLISSINGEN. - Oud Vlissingen van den Jare 1500.
24351: VLISSINGEN. - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant.
25308: VLISSINGEN. - Een vlissingsche loods.
22024: VLISSINGEN. - Les docks, à Flessingue.
24723: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
22029: VLISSINGEN. - Gezicht op Vlissingen.
27578: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
31209: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
27528: VLISSINGEN. - Domus Senatoria Vlissingensis.
27510: VLISSINGEN. - Filissinga.
27522: VLISSINGEN. - Flessingue.
27511: VLISSINGEN. - Flissinga
24721: VLISSINGEN. - Flissingen.
27524: VLISSINGEN. - Gevangentoren te Vlissingen.
27532: VLISSINGEN. - Herinnering aan Zeeland.
27530: VLISSINGEN. - Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken.
27508: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27531: VLISSINGEN. - St. Jacobstoren Vlissingen.
27525: VLISSINGEN. - 't Huys Lammeren-Burgh.
27529: VLISSINGEN. - 't Stadhuis te Vlissingen.
27533: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27526: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27513: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27515: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27518: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27523: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27534: VLISSINGEN. - Vlissingen.
31158: VLISSINGEN. - Vlissingen.
14691: VLOTEN, J. VAN. - Middelburgs beleg en overgang (1572-1574) naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst.
20011: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581 (deel I en II).
28105: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - En het leven een droom. De kunstenaarsfamilie Góth.
30694: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven.
24561: VLOTEN,- DOTING, L. VAN. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).
19704: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Colour and sun! Artists' colonies by the sea; Domburg-Nidden/Nida-Ahrenshoop 1870-1930.
28225: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).
30571: VOCHT, LODEWIJK DE, PELEMAN, BERT EN DAMME, FRANK-IVO VAN. - Uilenspiegel Ballade.
13578: VOCHT, H. DE., F.M. OLBRECHTS, E.H.L. PHILIPPEN, A. - Nicolaus Clenardus.
31039: VOCINO, MICHELE. - Das Schiff in der Zeit.
28056: VOEGLER, J.G. & MAN, J.C. DE. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, vierde stuk.
31528: VOEGLER, J.G.. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894.
27743: VOERMAN, J., E.A.. - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950.
29750: VOET, H.A. & HERK, R. VAN. - Groeten uit Oudekerk aan den IJssel.
20993: VOET, H.A.. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
29235: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior anno 1961.
19308: VOGELAAR, A.J. (ED.). - Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985.
28372: VOGT, HELMUT. - Das Bild des Kranken. Die Darstellung äusserer Veränderungen durch innere Leiden und ihrer Heilmassnahmen von der Renaissance bis in unsere Zeit.
27933: VOIGT, ALBAN. - Die Riviera. Junk's Natur-Führer.
18171: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON. - Het wapen stijl en vorm.
31515: VOLKER, T.. - Gedichten.
4339: VOLLENHOVEN, M.W.R VAN - Het, geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijsselsch geslacht).
21908: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (2 delen in 4 banden).
2067: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Duvel; Mia Mol's laatste schooljaar.
23337: VOLTA, FRANCO (ED.). - Fronte Terra, l'armamento Italiano nella 2a guerra mondiale: Carri armati 2, carri leggeri, parte seconda: carro veloce 33-35 le operazioni belliche.
13480: VOLTAIRE. - Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
20951: VOLTELINI, HANS. - Der Wiener und Kremser Judeneid.
8240: VONDEL, I. VAN. - De Heerlijckheit der Kercke.
21778: VONK, C.. - Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel noodig? Toespraak gehouden in de vergadering van den Raad der Gereformeerden Kerk te Schiedam in December 1943.
16873: VOO, H. VAN DER. - Cel of gemeenschap?
31034: VOOGD, A.. - J. Verheul Dzn., architect Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
25878: VOOGD, KARIN (ED.). - De pianostemmer van het mosvezelsysteem en andere teksten over kunst en hersenen/ Neuro-artonomy, van kunstenaars en hersenwetenschappers; een tentoonstelling.
17860: VOOGD, G.A.A. (ED.). - De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer.
30072: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. Deel I & II.
26996: VOORBURG. - Het huis de Werve of Klein Matenes bij Voorburg.
18853: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
24527: VOORHOEVE, CAREL & MEES, FOKKO. - Reinaert de vos.
18865: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
29280: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Geïllustreerd Nieuws.
29277: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Nieuws in beeld. Wekelijksche uitgave van den Geallieerden Voorlichtingsdienst.
29278: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29279: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
27323: VOORN, HENK. - Papierfabricage in de eerste helft van de negentiende eeuw.
28235: VOORSCHOTEN. - Het Huis ter Horst, 1739.
28237: VOORSCHOTEN. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738.
28236: VOORSCHOTEN. - Het Slot ter Lips, 1739.
27757: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895. Deel 2 van 2 delen.
31483: VORM, HOBIUS VAN DER. - Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen...
30880: VORSTELMAN, C.. - De Eik en de Ekster.
29854: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
15573: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. VAN - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
15690: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter.
11881: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
31453: VORSTHEUVEL LABRAND, G.J.. - Zierikzee rampstad. Verzamelde indrukken van de burgers van Zierikzee over de Rampdagen, Februari 1953.
30037: VOS, PAUL & WYNEN, JOHN. - Panorama van Mol.
29380: VOS, ART DE & ANTONISSE, RINUS. - 200 jaar Wilhelminapolder; waar eens vloed en ebbe viel.
26750: VOS VAN MARKEN, J.. - Eene mededeling over de oorzaken van zelfontbranding van stoffen in schepen geladen.
24254: VOS, K.. - Menno Simons 1496-1561; zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden.
22042: VOS, MARCEL. - Akkerman; schilder/ painter.
15534: VOS, CHRIS DE - Beroemde fransche opera's.
1658: VOS, BENNO - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
20384: VOS, A.. - Alblasserdam in oude ansichten.
12465: VOSBERGEN, H.K.A.. - Nederland; reis- en wandelgids.
29599: VOSKUIL, MENNO (INLEIDNG). - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53 Antiquariaat Fokas Holthuis (Luxe-editie).
27851: VOSMAER, C.. - Gedenkboek.
26621: VOSMAER, C.. - Vogels van diverse pluimage.
27499: VOSMAER, G.C.J. & VERNHOUT, J.H.. - Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.
16596: VOSS VAN HAEFTEN, H.J. DE, EN BEN KNÜPPE. - Jan van Dun 17juni 1917-october 1945.
21758: OUD-VOSSEMEER. - Gemeente Oud-Vosmeer.
22331: VOTH, HANNSJÖRG. - Zeichen der Erinnerung; Arbeiten von 1973-1986.
15179: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
30634: VREDENDUIN PZ., J.. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
24788: VREE, FREDDY DE. - Wyckaert.
27097: VREEDE, C.. - Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.
27096: VREEDE, C.. - Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.
27098: VREEDE, C.. - Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.
13754: VREESE, A.M. DE. - De Haven van Gent.
19923: VRIEND, J.J.. - De bouwkunst van ons land. De steden. Het platteland. Het interieur.
16208: VRIES, THEUN DE.. - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
30061: VRIES, JOH. DE. - Historie van het jongste verleden van Terneuzen.
4963: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld....
28451: VRIES, FENNA DE (RED.). - Co Westerik. Aquarellen/ tekeningen, Watercolours/ drawings.
21915: VRIES, D. DE (RED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800; een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de collectie Bodel Nijenhuis.
31389: VRIES, MAUREEN DE, UHLENBECK, CHRIS & WESSELS, ELISE. - The pupils of Kaburaki Kiyokata. New Ukiyo-e from the greater Taisho period.
24244: VRIES, G.J. DE. - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
11382: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732).
15478: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
18731: VRIES, JOH. DE. - Een kwart eeuw Terneuzen. (1900-1925). Uit het leven van alle dag.
17407: VRIES, JOH. DE. - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 'nu en toen'.
3785: VRIES, H. DE, EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
14850: VRIES, G. DE. - Onze krielhoenders.
24488: VRIES JR., S. DE. - Ruiters op de aethergolven; een eigenwijs boek van een oude spotter met een jonge liefde: DE RADIO!
4464: VRIES JR., R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
19014: DE VRIES, JOH.. - Postale herinneringen
30965: VRIES DE HEEKELINGEN, H. DE. - Het fascisme en zijn resultaten.
26935: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
22941: VRIESE, WILLEM HENDRIK DE. - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.
20176: VRIESE, PIETER DE. - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden geliefden godtvruchtigen en geleerden heer Do. Bernardus Smitegelt, in syn eerw: getrouw leerbaar in de gemeinte jesu christi, tot Middelburg: geloovig in den heere ontslapen op den 6 mey 1739.
15438: VRIJE, ADR. DE. - Gedichten.
19400: VRIJENS, J.. - Basis voor verantwoord trainen.
27329: VROEGE, DENS (ED.). - Portraits by Corstiaan de Vries.
25074: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel.
21765: VROUWENPOLDER. - Gemeente Vrouwepolder.
20981: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
20345: VRYBURG. - Het Huys en Hof Vryburg.
10672: LANDESLOT VAN VRYBURGH - Nieuw Nederland; staat en maatschappij na den oorlog.
19739: VUGS, JOOP (SAM.). - Joop Vugs.
21414: VUILLEMIN, JULES. - Essai sur la signification de la mort.
12618: VUUREN, L. VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
23922: VUUREN, L. VAN. - Geography; development of the geographical knowledge of the Malay archipelago.
30447: VUYK, R.. - Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen.
28688: VUYST, ACHIEL DE. - Genezende handen.
30436: WAAL, W.J. DE. - De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland.
11975: WAAL, CORN. J. DE - Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc.
30437: WAAL, W.J. DE. - De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.
29025: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Drie (zee)gedichten.
30442: WAALS, H.G. VAN DER. - Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.
29758: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.
21818: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.
28943: WAARD, C. DE. - De rand van het eiland Walcheren in 1546; met eene schetsteekening van P.L. Bolier naar aanwijzing van H. van Gelderen.
20754: WAARDE. - Gemeente Waarde.
26300: WAARDE. - 'T Dorp Waarden - 'T Zelve anders.
18749: WAARDE. - 'T Dorp Waarden.
18801: WACHENHUSEN, HANS. - Mijn dagboek van den Fransch-Duitschen Oorlog in 1870 en 1871.
19155: WACKERNAGEL, WILHELM. - Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen.
28739: WAGEMANS, STAN. - Centraal Station, spoorwegkathedraal.
14998: WAGENAAR, JAN. - Het Leeven van Jan Wagenaar. Benevens Eenige Brieven van en aan Denzelven.
31220: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel I t/m IV.
18225: WAGENAAR, HAAKMA TH.. - Historische Monumenten van Schouwen-Duivenland.
30689: WAGENINGEN.. - Wageningen.
10481: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden; gedichten.
19768: WAGNER, ANNA. - Sierk Schröder. Schilder en tekenaar.
20158: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961; de bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
14435: WAGNER, A.. - Matthijs Maris.
4940: WAIBOER, A.J., A. WIEDIJK EN JAC. H. OUDT - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
27379: WAL, THEO J. & ERIC VAN DER. - Vaarwel; een verhaal van Theo J. van der Wal verlucht met houtsneden door Eric van der Wal/ Lebwohl; eine Erzählung von Theo J. van der Wal mit Holzschnitten von Eric van der Wal.
31452: WAL, GERARD VAN DER. - Cats voor 1530. De geschiedenis van Cats en van de twee riddergeslachten van Cats.
14232: WALCH, J.. - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
14231: WALCH, J.. - Boeken die men niet meer leest.
22512: WALCHEREN. - Map of the Island of Walcheren with te Fortifications & C.
23270: WALCHEREN. - Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
31121: WALCHEREN. - Het vogelschieten op Walcheren (Zeeland).
31122: WALCHEREN. - Het ring rijden.
22272: WALCHEREN. - Nieuwe kaart van het eiland Walcheren....
7115: WALCOT, W. - Architectural water-colours & etchings.
10082: WALDMAN, D. - Joseph Cornell.
21794: WALL, ROBERT. - L'âge d'or des grands paquebots....qui nous font rêver depuis quatre générations.
29263: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film 1978.
30298: WALLE, B. VAN DE. - La transmission des textes littéraires Égyptiens. Avec une annexe de G. Posener.
24465: WALLROTH, TILMAN. - Drehmaschinenpraxis für Modellbauer.
25716: WALRAVENS, JAN. - Felix de Boeck.
26610: WALSH, LE VTE.. - Saint Louis et son siècle.
27789: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
19128: WALTER, EMIL DR.. - Unsere Süsswasserfische.
29543: WALTHER, INGO F. (SAM.). - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media en fotografie.
22052: WALTHER, JOHANNES. - Geologie; die Methoden der geologie als historischer und biologischer Wissenschaft.
27951: WANDEL, M.. - Oorlogsdagboek 1940- '45.
16045: WANSBEEK, T.J.. - Quantitative effects in panel data modelling.
20075: WAPENAAR, A.. - Literaire overdenkingen.
31561: WARLOP, E.. - The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.
22188: WARMING, EUG. & GRAEBNER, P.. - Eug. Warming's Lehrbuch der Ökologischen Pflanzengeographie.
29533: WARNCKE, CARSTEN-PETER. - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917-1931.
31347: WARNECKE, HANS-JÜRGEN. - Schiffsantriebe. 5000 Jahre Innovation.
13502: WARNERS, J.D.PH.. - Het Nederlandse kwatrijn.
23163: WARNSINCK, J.C.M.. - De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935.
4728: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden.
30973: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
29229: WARREN, HANS.. - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
31552: WARREN, HANS. - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
25296: WARREN, HANS.. - Zeg maar Binus.
637: WARREN, HANS. - Kritieken.
20068: WARREN, HANS.. - Een vriend voor de schemering/ Tussen Borssele en Parijs (uit Geheim dagboek 1945-1951). Twee delen, uitgegeven als set.
30974: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
28251: WASSENAAR. - Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
31257: WATER, W. TE, DEINSE, A.J. VAN, FOKKER, A.A., CALAND, A., E.A.. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste 8 delen.
27051: WATER, J.W. TE. - Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water.
20261: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
23458: WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
13478: WATER, WILLEM TE, EN JACOB VAN GRYPSKERKE. - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
20938: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
15137: WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
24669: WATER, H. VAN DE, BUKMAN, C. & VAART, T. VAN DER. - Wiskunde en model; met toepassingen in bedrijfskunde en economie.
31557: WATERDRINKER, PIETER. - Zingen met Biesheuvel.
20755: WATERLANDKERKJE. - Gemeente Waterlandkerkje.
3727: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1983.
3728: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1984.
3726: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1981.
3718: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1985.
18629: WATERSCHOOT, C. TH. A. VAN A.O.. - Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.
31028: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Dirk van Gelder.
29917: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur; een geschiedenis.
21967: WATTEL, WILLEM. - Structural and functional development of rat and mouse gastric mucous cells in relation to their proliferative activity.
31555: WATTJES, J.G.. - Constructie van gebouwen. Deel I: Muren en aangebouwde schoorstenen.
30824: WATTJES, J.G.. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studeerenden voor bouwkundige examens. Eerste deel: Eenvoudige constructies.
31586: WATTJES, J.G. - Moderne architectuur in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitschland, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Engeland en Ver. Staten v. Amerika.
29404: WAXMAN, LORI BARBARA (ED.). - Pierre Bonnard. The Work of Art: Suspending Time.
5353: WEAVER, P. - Technique, The, of lithography.
5941: WEBB, PETER - Erotic, The, arts.
30071: WEBER JR., GEORGE W.. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analysis.
17614: WEBER, R.E.J.. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609 - 1621.
14015: WEBSTER, MARY. - Johan Zoffany, 1733-1810.
15713: WEDGWOOD, C.V.. - Willem de Zwijger
28222: WEEBER, CAREL & STIPHOUT, WOUTER VAN. - Het Wilde Wonen.
22107: WEEKENSTROO, H.J.. - Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling.
30366: WEELDEN, DIRK VAN & ARKEL, FREEK VAN. - Report Rotterdam. 25 jaar havenfotografie/ 25 years harbour photography.
23805: WEEZENVRIEND, EEN (JACOBUS KOUSEMAKER). - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
15726: VEREENIGING VOOR TOEPASSING VAN BITUMINEUZE WEGCON. - Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland.
23170: WEGEHAUPT, HEINZ. - Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher.
17435: WEHL, NANNY VAN. - Do en Lo Verster.
25714: WEIBEL, PETER (ED.). - Die Wiener Gruppe- The Vienna Group, a Moment of Modernity 1954-1960/ the Visual Works and the Actions. Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm & Oswald Wiener.
14782: WEICKMANN, B.. - Repareer zelf maar... doe het goed; handleiding voor hen, die alle voorkomende herstellingen aan huis en huisraad zelf willen verrichten.
16505: WEIGNER, G. & B. MOOSBRUGGER. - l'Aventure de l'Expo. La Suisse aujourd'hui et demain. Das Erlebnis der Expo. Die Schweiz heute und morgen
29746: WEIJTS, ANDRÉ. - De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld.
27410: WEINBACH, MENDEL. - Give us life; mesholim and masterwords of the Chofetz Chaim.
18189: WEINLAND, R.. - Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.
31507: WEISSMAN, A.W. (RED.). - De Bouwwereld. Weekblad voor theorie en praktijk. Een en twintigste jaargang.
10570: WEISSMAN, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst.
27747: WELSEM, J.W.A. VAN & BACKER, C.A.. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen.
3604: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610.
19476: WELTER, BABS. - Wil Wiegant.
14728: WELTSCH, R.. - An der Wende des modernen Judentums; Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten.
26404: WELZL, JAN. - Dertig Jaren onder de Kluizenaars van de Pool.
23827: WEMELDINGE. - T' Dorp Wemeldinge. - T' Zelve Anders.
20756: WEMELDINGE. - Gemeente Wemeldingen.
19955: WENCKEBACH, L. OSWALD. - Een droom (1942)
14348: WENDEL, FRIEDRICH. - Der Sozialismus in der Karikatur von Marx bis Macdonald; ein Stück Kulturgeschichte.
31170: WENNEKES, A.F.. - Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.
20160: WERD, GUIDO DE. - Barend Cornelis Koekkoek 1803-1862/ Zeichnungen.
28418: WERF, M. VAN DER & MOUS, HUUB. - Kunstenaarsportretten. Prenten van Michel van der Werf.
18715: WERFF, ABE VAN DER. - Het Klimaat. Buitenlandse beeldend kunstenaars in Nederland.
22100: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
22101: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
21702: WERMER, F.E. EN PRAAG, H. VAN. - Van leunstoel tot leerstoel; gedachten en gegevens over instructieve televisie.
20874: WERUMÉUS BUNING, A.. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen; bloemlezing uit de werken van A. Weruméus Buning.
19602: WERUMEUS BUNING, J.W.F.. - De vergulde druiventros.
17644: WERUMÉUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaansche reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
27539: WATERLOOZE WERVE. - Het Huis Waterloozewerve.
27540: WATERLOOZE WERVE. - 't Huys Waterloose-Werve.
30284: WERVEKE, HANS VAN. - De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen.
10904: WESCHER, P. - Jean Fouquet et son temps.
30516: WESSELING, J.. - De geschiedenis van Axel.
13514: WESSELING, J.. - De geschiedenis van Axel.
3426: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
6581: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden; schetsen - legenden - folklore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving - kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
15702: WESSELY, RUD. AND ANT. DEIMEL DON LAURENTIO VAN DEN EERENBEEMT - Codex Hammurabi. 4 Parts bound in one volume:Textus primigenius; Transscriptio et translatio Latina denuo in lucem edita; Vocabulorum denuo in lucem editus; Tabulae signorum.
30862: WEST, P. VAN. - Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht. Voorheen en thans.
26655: WESTBROOK, ADELE (ED.). - LeRoy Neiman on safari.
20856: WESTDORPE. - Gemeente Westdorpe.
12636: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. I, II.
26401: WESTENDORP, TON. - Perspectieven.
30622: WESTENDORP-OSIECK, B.. - Oud-Hollandsche gevelsteenen.
25382: WESTERHOF, ARNE (ED.). - Papier en water/ paper and water.
15835: WESTERHOFF, R.. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben.
28352: WESTERHOVEN JUNIOR, JAN VAN. - Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.
20340: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het Kasteel Westhoven. 1743 - Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743
28951: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het kasteel Westhoven.
28952: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Westhoven.
30847: WESTKAPELLE. - Gemeente Westkapelle.
27567: WESTKAPELLE. - De dijk te Westkappel in Januarij 1863.
27569: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27573: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
20341: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle.
27558: WESTKAPELLE. - De Westkappelsche Dijk.
27560: WESTKAPELLE. - Doe wel en zie niet om. Doorn van Westkapelle.
27548: WESTKAPELLE. - T' Stadhuis te Westkapelle.
27563: WESTKAPELLE. - West - Capell - S. Mertens Dijck.
27557: WESTKAPELLE. - West=Capell.
27570: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27571: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27562: WESTKAPELLE. - Westkapelle.
28924: WESTRHEENE WZ., T. VAN (RED.). - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Vijfde en zesde jaargang 1864 en 1865 (in één band).
21296: OUDE WETERING. - Aan de Oude Wetering.
31411: WEUG, J.W. (INL.). - 75 Jaar Bazenvereniging De "Schelde" 1908-1983.
19094: VAN WEZEL, RUUD. - IJzer aan de Oude IJssel; wonen en werken van gieterijpersoneel langs de Oude IJssel 1880-1980.
16471: WHITE, A.N.. - 44 (Rhodesia) Squadron Royal Air Force on Operations. An Operational Record including a Roll of Honour.
27607: WHITE, DONALD R.J.. - EMI Control Methodology and Procedures.
26089: WHITNEY, DAVID (ED.). - Eric Fischl.
21016: WHITNEY, WILLIAM DWIGHT. - Taal en taalstudie; voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (Twee delen in één band).
18638: WHITNEY, MARY (ED.). - Dunkirks across America.
17565: WHITTAKER, J.R.. - Containerization.
20517: WIART, CL., A.O.. - Art et folie.
24147: WIEBERDINK, G.L. (SAM.). - Historische atlas Zeeland; chromotopografische kaart des Rijks 1: 25.000
30579: WIEBRENS-BEEKMAN, A.. - Uit de oude doos. Een bundel gedichten van weemoed, humor en een stukje folklore.
13339: WIEDERSHEIM, R.. - Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet.
31005: WIEGERSMA, H.. - Een schrift vol fouten.
30588: WIEGMAN, LEO A.W. & RIERA OJEDA, OSCAR (ED.). - Heirlooms to live in. Homes in a new regional vernacular. Hutker architects.
25023: WIELEMAKER, K.. - Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
13053: WIELEMAKER, K.. - Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.
22897: WIELEN, P. VAN DER. - Cacao. Cultuur en Bereiding; een populair overzicht.
20706: WIELINGA, MENNO. - Het sprookje van het Groninger Museum.
21853: WIELINGA, R.J.. - Tuinhuizen in Friesland.
25595: WIELINGA, MENNO. - Binnen beelden, gedichten en tekeningen.
27774: WIGAND, ALBERT. - Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit besonderer Rücksicht auf die Pharmacopoea germanica ed. II. sowie als Anleitung zur naturhistorischen Untersuchung vegetabilischer Rohstoffe.
22583: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia; no. 1 1924; bouw-beeldhouw-werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
22341: WIJDEVELD, H.TH.. - Naar een internationale werkgemeenschap; een plan met 16 illustraties door H. Th. Wijdeveld.
31427: WIJDEVELD, H.TH.. - De Nieuwe Orde. Inventies.
18796: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling.
28137: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.
28498: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN & JAEGER, J.. - Atlas der geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 kaarten, de wereldkaart, de werelddeelen, de landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche bezittingen.
18073: WIJK, N. VAN.. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
4635: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
21398: WIJNSTROOM, J.J.. - René de Clercq.
30014: WILDE, E. DE, ALECHINSKY, P., DRAGUET, M., AND OTHERS. - Ensor.
13227: WILDE, OSCAR. - Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. 4 vol.
13561: DUMONT-WILDEN. - La Belgique illustrée.
13515: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland).
17070: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland)
22383: WILHELMINAPOLDER (ZEEUWS-VLAANDEREN). - Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776.
17996: WILKENS, I.. - Waar eens Troje lag. Het geheim van Homerus' Ilias en Odyssee onthuld.
27708: WILKINSON-LATHAM, JOHN. - British cut and thrust weapons.
26471: WILLE, HERMANN. - Germanische Gotteshäuser, zwischen Weser und Ems.
28268: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE & SCHUMANN, ROBERT. - Schumann Album. Pianomuziek voor Kinderen.
27825: WILLEMS, WIM, RABEN, REMCO, SERIESE, EDY, LINDEN, LIANE VAN DER & BOSMA, ULBE. - Uit Indië geboren; vier eeuwen familiegeschiedenis.
28442: WILLEMS, HENK. - Meer dan turf. Uit zeven eeuwen parochie H. Nicolaas Meijel.
23542: WILLEMS, HARCO EN CLARYSSE, WILLY (RED.). - Keizers aan de Nijl.
27186: WILLEMSEN, AUGUST. - De Val.
25626: WILLEMZEN, JAKOB. - Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
20553: WILLIAMS, EMMETT. - Selected shorter poems 1950-1970.
24883: WILLIAMS, EMMETT. - Schemes & Variations.
31401: WILLIAMS, ARCHIBALD. - How it is made. Describing in simple language how various machines and many articles in common use are manufactured from the raw materials.
28292: WILLIAMS, D.W., A.O.. - The Mariner's Handbook. Eight edition 2004.
29863: WILLIAMS, W.H. & ROBIN, P.A. (ED.). - Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall.
25746: WILLIAMSON, SUE & JAMAL, ASHRAF. - Arts in South Africa; the future present.
30333: WILLIGENBURG, THEO VAN, E.A.. - Goudzoekers. Portretten uit Abdij Koningshoeven.
20368: WILLKOMM, MORITZ. - De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen.
13423: WILLSBERGER, J.. - Goud.
21194: WILMSHURST, W.L.. - De beteekenis der vrijmetselarij.
21218: WILMSHURST, W.L.. - De Maçonnieke Inwijding.
28501: WILSON, R.L.. - Das Gesetz der Prärie. Die Waffen des Wilden Westens.
28477: WILSON, R.L.. - Winchester, eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Winchester Feuerwaffen und Munition von 1849 bis zur Gegenwart.
28486: WILSON, R.L.. - Colt. Eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Colt-Feuerwaffen von 1836 bis zur Gegenwart.
17742: WILSON, HUGO. - Het mooiste motorboek.
28606: WILTON-ELY, JOHN. - Giovanni Battista Piranesi. Zijn visie en zijn werk.
22924: WIMMER, STEFAN (ED.). - Cold Cut; Wolfgang Ellenrieder.
17202: WINDE, HENK DE. - Rederij T. Muller.
22350: WINDE, H.J. DE. - Terneuzen sleepboothaven.
10861: WINDEKENS, A.J. VAN - Études Pélasgiques.
23919: WING EASTON, N. & KEMMERLING, G.L.L.. - Vulcanology
19761: WINGEN, ED. - Eugène Brands.
26940: WINGEN, ED. - Aart Lamberts; beelden/ sculptures.
31543: WINGEN, ED. - Galerie Mokum presenteert twaalf "Nieuwe Figuratieven".
31183: WINGLER, H.M.. - Piet Mondrian. Neue Gestaltung/ Neoplastizismus/ Nieuwe Beelding.
29283: WINKEL, DOS & ROEBERS, GEERT-JAN. - De koraal-driehoek; schatkamer van de wereldzeeën.
21930: WINKELEN, C. VAN. - Serooskerke (W) zoals het was.....; een geschiedenis in beelden.
11285: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
29911: WINKLER, F.. - Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts. Künstler und Werke von den Brüdern Van Eyck bis zu Simon Bening.
14006: WINKLER, FR.. - Albrecht Dürer; Pflanzen und Tiere.
30157: WINTER, JAY & BAGGETT, BLAINE. - 1914-1918. De Grote Oorlog en de vorming van de 20ste eeuw.
25056: WINTER, NICOLAAS SIMON DE. - De Amstelstroom, in zes zangen.
31281: WINTERS, EUG. A.. - De prinses en de drie verborgen schatten.
30215: WINTLE, MICHAEL. - Zeeland and the Churches. Religion and Society in the Province of Zeeland (Netherlands) in the Nineteenth Century.
24334: WIRZ, PAUL. - Der Totenkult auf Bali.
28681: WISSE, J.. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
30543: WISSE, G.. - Het spiritisme. Een critische bijdrage.
20757: WISSEKERKE. - Gemeente Wissekerke.
22023: WISSEKERKE. - Wissekerke (Noord-Beveland)
25992: WISSEL, A.. - Regen en Zonneschijn.
31251: WIT, AUGUSTA DE. - Java. Feiten en fantasiën.
25036: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en haar bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Three volumes in one binding.
30484: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum dicitur. Et in Orationem Dominicam. Editio secunda.
30479: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus Libri Quattor.
31677: WITT TALMAGE, T. DE. - The masque torn off.
30539: WITTE, E.TH.. - Een keur van vaste-planten geschikt voor snijbloemen en cultuur in den tuin.
27923: WITTE, HUBERT DE (RED.). - De Brugse burg. Van grafelijke versterking tot moderne stadskern.
28983: WITTE- DE KIND, MARTHA & ZEGERS- ZIJM, GRÉ. - Effies beursen; 225 jaar haven Oudeschild 1780-2005..
15378: WITTMANN, W.. - Sizilianisch, Sweschnikow Variante.
31393: WITTOP KONING, D.A.. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
30762: WITTOUCK, S.F., AND OTHERS. - Exploration of Portuguese Timor.
19585: WITZLEBEN, ELISABETH VON. - Les vitraux des cathédrales de France.
28306: WOELDEREN, C.A. VAN, E.A.. - Vlissingen.
30691: WOERDEN.. - Woerden. Strafgevangenis.
18564: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Deel 1 / Teksten. Deel 2 / Commentaar en apparaat. Monumenta Literaria Neerlandica VIII, 1, 2.
6826: WOLF-BRINKMANN, E.M. - Versuch einer Deutung des Begriffes 'b3' anhand der Überlieferung der Frühzeit und des Alten Reiches.
30150: WOLF, ANDRÉ. - De Tao van stamppot. Koken met lichaam, ziel en geest.
29459: WOLF, SYLVIA. - Polaroids Mapplethorpe.
31671: WOLFF, CARL. - Im Schatten der Liebe. Neue Gedichte von Carl Wolff.
723: WOLFF, GEB. BEKKER, ELISABETH (ZIE OOK BEKKER-WED. DS. WOLFF, E.) - Keur van Nederlandsche Letteren; zeven en veertigste stukje.
28469: WOLFF, CHRISTIAAN. - Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen. Derde deel. Bevattende de optica, catoptrica, dioptrica, perspectiva, sphaerische trigonometrie, astronomie, geographie, chronologie, en gnomonica. Beneffens een kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
30220: WOLFFRAM, D.J.. - Zeeuwse pachters in de Noordoostpolder. Selectie en bijdrage aan de sociale opbouw 1945-1962.
20304: WOLFSON, RUTGER EN BEX, FLORENT. - Pieter Slagboom- Tekeningen.
31514: WOLKERS, JAN. - Omringd door zee.
23883: WOLKERS, JAN. - Jan Wolkers, schilder/ beeldhouwer.
20482: WOLLE, CHRISTOPHORUS. - De verbis graecorvm mediis commentationes, L. Kvsteri/ I. Clerici, S. Clarkii et E. Schmidii.
20758: WOLPHAARTSDIJK. - Gemeente Wolphaarsdijk.
30478: WOLTERBEEK- VAN DER VLERK, LYDIA. - De statige dame. Ina Rahusen 1895-1977.
16564: WOLTERS, REIN. - blik Op Zuid deel 4. Herinneringen van Rien Wolters met foto's van Jan Roovers.
19878: WOLTERS, HESTER (RED.) E.A.. - De kracht van heden.
29494: WOLTERS, J.. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe; geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
21529: WOLTJER, J., SICKING, L.J., SNIJDERS, HERMAN, E.A.. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.
19520: WOOD, ROGER AND DROWER, MARGARET S.. - Egypte in kleur.
30774: WOOD, H.S.. - Herm Island stamps and postal history.
28358: WOOD, THEODORE, MOLESWORTH, MRS., A.O.. - The Child's Pictorial. Year 1894 & 1895.
16325: WOOLNOUGH, JOHN H.. - The Attlebridge Diaries. The History of the 466th Bombardment Group (Heavy).
25062: WORCHEL, STEPHEN, MORALES, J. FRANCISCO, PÁEZ, DARIO & DESCHAMPS, JEAN-CLAUDE (ED.). - Social Identity; international perspectives.
13458: WORMSER, C.W.. - Semper idem.
29130: WORSLEY, FRANK. - First Voyage in a Square-Rigged Ship.
30882: WORTEL, TH.M.. - Some applications of zeolites in organic chemistry.
26051: WORTHINGTON, JANE. - Jane Worthington, Designing Life.
5886: WORTLEY, RICHARD - Pictorial, A, history of striptease; 100 years of undressing to music.
29461: WOUDE, ADRIAAN VAN DER & MEIJER, ROB DE. - Radioactiviteit.
13799: WOUDE, R. VAN DER, AND G. DE GOEDEREN. - 50 jaar 'Noord-Zuid', 1935-1985.
1644: WOUDE, JOHAN VAN DER - De Faun.
3514: WOUDENBERG, A., MET MEDEW. V. G. VAN WIERINGEN - Buiten de bandijken (rivierwerken c.a.)
11556: WOUDT, K - Van canefas tot coral; de geschiedenis van een Krommenieër familie-onderneming.
18597: WRIGHT, G.F.. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis.
31307: WROTH, LAWRENCE C.. - The voyages of Giovanni da Verrazzano 1524-1528.
21785: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos.
19263: WUIJTS, JOS (SAMENSTELLING). - Serieuze poging tot een volledige bibliografie van de zelfstandige en verspreide geschriften van Arnon Grunberg, waarin opgenomen diens 'interview met mijn bibliograaf' & 'In ieder mens schuilt een maniak'.
16971: WUITE, J. (ED.). - Doopsgezind Jaarboekje voor 1929.
26291: WUNDERINK, ROB, A.O. (ED.). - China-Naarden, Wall-to-Wall/ Legio fotofestival Naarden 2001.
7250: WUNDERLICH, PAUL - Paul Wunderlich; lithographies et peintures.
18666: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet. Erster Band A-K. Zweiter Band L-Z. Dritter Band, Nachträge und verzeichnis der Monogramme.
12600: WUYTIERS, M.. - Sproken.
26955: WUYTS, JAN. - Wat ons ten diepste beweegt; homilieën.
21954: WYSS, ALBAN. - Reconstruire l'Europe.
17874: XENOPHON. - La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.
23933: YBEMA, H.J.. - Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).
22519: YERSEKE. - T 'Dorp Jersike. - T 'Zelve anders.
22673: YERSEKE. -
20858: YERSEKE. - Gemeente IJerseke.
27633: YERSEKE. - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't verschiet.
16211: YMKER, J.H. / NELL, CHR. A.C.. - Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.
29837: YOHN, TIM & MCCARTHY, KAREN (ED.). - Paul McCarthy.
16179: YORESH, Y.. - The flag of Israël. Variations on the theme.
30709: YOSHIDA, ICHIRO (ED.). - Specialized catalogue of postage stamps of Nippon 1941-2.
31390: YOUNG, GEORGE. - Het leven en de reizen van kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten, in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden.
15196: YSABEAU, A. AND J. REMY. - Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.
30085: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore).
3978: YSSELSTEYN, H.A. VAN - Der Hafen von Rotterdam.
20948: YULE, WILLIAM AND RUTTER, MICHAEL (ED.). - Language Development and Disorders.
31285: ZAAIJER, T.. - Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei".
31092: ZAALBERG, MEINDERT. - Potterij en Potterie. Meindert Zaalberg, vijftig jaar pottebakker.
21766: ZAAMSLAG. - Gemeente Zaamslag.
21158: ZAANDAM. - Zaandam
31574: ZAAYER, M. (SAM.). - Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.
30933: ZABECKI, DAVID T.. - Steel Wind. Colonel Georg Bruchmüller and the birth of modern artillery.
16943: ZACHARIAS, I.. - Sticken, Stricken, Flechten.
23905: ZAGWIJN, W.H.. - Aspects of the pliocene and early pleistocene vegetation in the Netherlands.
15592: ERIK ZAHLE (ED.) - Kunsthandwerk in Scandinavië.
31125: ZALTBOMMEL. - De stad Bommel.
21157: ZALTBOMMEL. - Zalt-Bommel.
13771: ZALUSKI, Z., AND L. GRABOWSKI. - M. Bylina.
26845: ZAMMARCHI, FABRICE. - Sidney Bechet.
29233: ZANDE, F. VAN DER. - Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.
31454: ZANDVLIET, KEES. - Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
31572: ZANEN, G. (RED.). - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
28061: ZANTKUIJL, H.J.. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 3 Delen (van 4).
6081: ZAUZICH, KARL-THEODOR - Hieroglyphen ohne Geheimnis; eine Einführung in die altägyptische Schrift für Museumsbesucher und Ägyptentouristen.
28757: ZBORZILL, ED.. - De kunst om honden te dresseeren naar eene gemakkelijke en nieuwe methode bevattende grondige handleiding om zonder hardheid alle soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes, alsook de juiste manier tot het onder appèl brengen van den jachthond, en dressuur van politiehonden, benevens practische handleiding betreffende voeding, verpleging, voortteling en genezing van ziekten der honden en eenige wenken aan eigenaars van kamerhonden.
25406: ZBYSZEWSKI, GEORGES. - Étude Structurale de l'Aire Typhonique de Caldas da Rainha.
22666: ZEE, D.V.D.. - Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953.
30696: ZEE, GEERTH VAN DER. - Jan Montyn en de samenwerking met Stichting OKK 1962-1999.
21197: ZEEBURG. - Zeeburgh.
26925: ZEEGERS, W. (SAM.). - Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.
31208: ZEELAND.. - Walcheren.
22083: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland.
22513: ZEELAND.. - Zelande.
23820: ZEELAND.. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio.
20441: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20659: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
23909: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
23906: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
20443: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
24513: ZEELAND.. - Zelandiae typus.
25310: ZEELAND.. - Een boer uit Zuid-Beveland. - Een boer van Walcheren.
25145: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
20724: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22081: ZEELAND.. - La Zelande avec une partie de la Flandre Hollandoise tirée des meillieurs cartes dus païs même.
22789: ZEELAND.. - Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae orientaliores Zelandiae Cisscaldinae; vermacule, De Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld.
20651: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
25309: ZEELAND.. - De Schutterkoning.
23813: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae Tabula emendata a Frederico De Wit Amstelodami.
20654: ZEELAND.. - De Cust van Zeeland. Begrypende in sich de zee gaten, als van de Wielingen, Ter Veere, Ziericzee, Brouwers-haven, goeree en de Maes.
20613: ZEELAND.. - Charte von Zeeland, nebst dem Antheil der General Staaten an Flandern, worauf der Lauf der Schelde von Antwerpen bis zu ihrem Ausfluss zu sehen ist.
20607: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus. Novissima et Accuratissima delineatione mappa Geographica repraesentatus per Matthaeum Seutter.
27906: ZEELAND.. - Carte particuliere des environs de Berg-op-Zoom, Tolen, Steenberg, Willemstat, Ziericzee, et Bomene.
31204: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
31129: ZEELAND.. - Zelanda, e Parte Orientale della Flandra.
31156: ZEELAND.. - Carte Nouvelle de la Province de Zelande & de ses Fleuves.
27914: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae.
27915: ZEELAND.. - Zeelandia Comitatus.
20652: ZEELAND. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria.
21755: ZEELAND.. - La Zelande.
26501: ZEELAND.. - Zelandiae Typus.
20662: ZEELAND.. - Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graefschaps Zeeland.
20606: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
26507: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
29958: ZEELENBERG, JAN (SAM.). - Oudenhoorn, een agrarisch dorp.
29957: ZEELENBERG, JAN (SAM.). - Boerderijen en hun bewoners van Voorne-Putten, Rozenburg en de Welplaat.
31529: ZEEUW, ARIE DE & HARENBERG, JAN. - Zutphen in oude ansichten. Deel 3.
25718: ZEGHER, M. CATHERINE DE (ED.). - Andrea Robbins and Max Becher.
26319: ZEILER, FRITS DAVID. - Tussen Schie en Gouwe; voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland.
21162: ZEIST. - Zeyst. De kerk.
31179: ZELANDUS. - Vervolg der Vaderlandsche Gezangen.
22636: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN. - Moed en deugd, ridderorden in Nederland; de ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving (deel I en II, compleet).
15278: ZEMBSCH, JAN. - '17 landschappen.'
24421: ZEVENAAR. - Zevenaar. Het stations gebouw.
22675: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
20252: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
22676: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de land syde.
23271: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
24354: ZIERIKZEE. - Het stadhuis te Zierikzee.
20859: ZIERIKZEE. - Gemeente Zierikzee.
31374: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
28948: ZIERIKZEE. - Het Raadhuys tot Ziericzee. Bree-brugge en Gasthuyskerk. Blokhuys en Duvelandsche poort.
27364: ZIERIKZEE. - De Nobel-Poort te Zierikzee 1743 - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe 1745.
27293: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
27270: ZIERIKZEE. -
27640: ZIERIKZEE. - Ziricksee.
27641: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee, van den West-Haven-Dijk te zien.
27645: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
27647: ZIERIKZEE. - De Breede Brug, Beurs en Kleine Kerk te Zierikzee.
27648: ZIERIKZEE. - De beide Havenpoorten en Bok te Zierikzee.
27651: ZIERIKZEE. - Toren van de groote kerk te Zierikzee.
27652: ZIERIKZEE. - Stadhuis te Zierikzee.
27654: ZIERIKZEE. - Bree-brugge en Gasthuyskerk tot Ziericzee.
27655: ZIERIKZEE. - Nieuwe Grondtekening van Zierikzee.
27657: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
27659: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
31029: ZIJLSTRA, JAAP. - Speelman. Dertig gedichten.
23022: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS. - Poèmes de Marbre; sculptures cycladiques du musée Barbier-Mueller.
24626: ZIPS, WERNER (ED.). - A universal philosophy Rastafari in the third millennium.
30777: ZIRKLE, HELEN K.. - The postage stamps and commemrative cancellations of Manchoukuo/ Manchukoku, Manshukoku, Manchou Tikuo, Manchukuo.
22507: ZOELEN. - Zoelen. Echteld. Stadspoort te Buren.
28775: ZOMER, HENK (SAM.). - Henk Zomer; schilderijen, tekeningen en grafiek.
25898: ZONDERGELD-HAMER, AUKJE. - Een kwestie van goed bestuur; twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822).
23131: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; het lage Noorderstrand.
23135: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; tabaksbouw in Deli- Sumatra.
23133: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; rijstbouw- Java.
23134: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; de steile Zuidkust.
20760: ZONNEMAIRE. - Gemeente Zonnemaire.
27368: ZONNEMAIRE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
21313: ZONNEVELD, JACOBUS JOHANNES MANTUANUS. - Angore Metuque; woordstudie over de angst in de rerum natura van Lucretius.
20918: BERGEN OP ZOOM. - Bergen-Op-Zoom. De groote markt.
20761: ZOUTELANDE. - Gemeente Zoutelande.
24718: ZOUTELANDE. - T 'Dorp Zoutelande. - T 'Zelve anders. Proefdruk zonder tekst.
25942: ZSCHALER, HANS, A.O.. - Dem Spiel auf der Spur, Mythos Modelleisenbahn; die Geschichte des Hauses Märklin von 1859 bis heute.
19204: ZSCHOKKE, HEINRICH. - Gods almagt in de werken der natuur.
29116: ZUBER, TERENCE. - Inventing the Schlieffen plan; German war planning 1871-1914.
20762: ZUIDDORPE. - Gemeente Zuiddorpe.
19419: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 6, 'Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945'.
17997: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen 1939-1945. Deel 5. Varen voor de vrijheid (I).
20215: ZUIDHOEK, ARNE. - Roep van de zee; de Nederlandse koopvaardijer.
20860: ZUIDZANDE. - Gemeente Zuidzande.
27597: ZURK, EDUARD VAN & SCHELLING, P. VAN DER. - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.
24639: ZÜRN, F.A.. - Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung.
30692: ZUTPHEN. - Zutphen.
22074: ZUUR, A.J.. - Over de bodemkundige gesteldheid van de Wieringermeer/ Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer (twee delen in één band).
28970: ZUURDEEG, J.P.B.. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
12719: ZWAGERMAN, C.. - De boterbereiding op de Zeeuwsche boerderij.
12718: ZWAGERMAN, C.. - Doelmatige varkensfokkerij in Zeeland
29969: HISTORISCHE WERKGROEP ZWARTEWAAL. - Zwartewaal in oude ansichten.
18349: ZWEERES, K., AND R. STUURMAN. - Vogelleven.
5202: ZWEIJGARDT, J.C. - Boekdrukkerij, De; Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten.
13731: ZWIERS, L.. - Bouwkundig woordenboek; bevattende de beknopte verklaring van technische woorden en termen, betrekking hebbende op de bouwkunde, in ruimen zin genomen. I, II.
29089: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas.
30455: ZWIGTMAN, C.. - Zeeuwsche boere-kermis.
30413: ZWIGTMAN, C.. - Levensbijzonderheden van Adriaan Brouwer.
25325: ZWIRNER, DOROTHEA (RED.). - Marcel Broodthaers; Korrespondenzen/ Correspondances.
21163: ZWOLLE. - Zwolle. Sassen-Poort.
21159: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21160: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21161: ZWOLLE. - Zwolle. De groote markt.
30878: ZWOLSMAN, JEAN JACQUES GÉRARD. - Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary/ Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium.

6/1