Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
14263: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour; Idée sur les romans, Faxelange, Eugénie de Franval, Dorgeville, A Villeterque folliculaire.
13995: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III.
19773: SADE, D.A.F. DE. - Oeuvres (textes choisis par Maurice Nadeau et précédés d'un essai exploration de Sade).
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
30841: SAINT-LAURENT, CECIL. - The Great Book of Lingerie.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
25068: SAITO, K.. - Jiu Jitsu; de geheime kunst van zelfverdediging der Japanneezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte tellen.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
23429: SAKKERS, HANS EN HOUTERMAN, HANS. - Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944, Atlantikwall; Vlissingens laatste vestinggracht.
19375: SALAMAN, M.C.. - Modern Masters of Etching. F.L. Griggs, A.R.A., R.E.
31517: SINT FRANCISCUS VAN SALES. - Inleiding tot het devote leven.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
29587: SALMI, MARIO, MELLINI, GIAN LORENZO, E.A.. - Breviarium Grimani.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
31480: SALMON, TH. / M. VAN GOCH. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, IV Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van Persia, Arabia en het Asiatisch Tartaryen.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
17074: SALMON, ANNE. - A Sideways Launch. The Technical and Social History of James Pollock, Sons & Co. Ltd., Shipbuilders and Engineers of London and Faversham, 1875-1970.
31429: SALMON, ANDRÉ & SAMSON, CH.. - Images du vieux Paris.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
31290: SALVATORI, FAUSTO. - Christus. Rapsodia sacra in tre misteri.
16048: SALZMANN, ERICH VON. - Im Sattel durch Zentralasien; 6000 Kilometer in 176 Tagen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
30617: SANDERS, JAN & BOER, HERMAN PIETER DE. - Het eerbaar zeemansleven.
21034: SANDERSE, M.. - 200 Jaar Sociëteit 'de Vergenoeging' 1795-1995.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
12296: SARNEEL, KO. - Nic Jonk sculpture.
20978: SARRAUTE, NATHALIE. - Kindertijd.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
29938: SAUER, MICHAEL (ED.). - Edvard Munch..."aus dem modernen Seelenleben".
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
12960: SAUVAGE, DE, NOLTING, W.J.J.. - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee.
27544: SAUZET, MAURICE, YOUNÈS, CHRIS, BERQUE, AUGUSTIN & LARIT, CHRISTIAN. - Contre-architecture. L'espace réenchanté.
23434: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
14169: SAWYER, A.R.. - Collection Nathan Cummings d'art ancien du Pérou.
25576: SCHAAF, H. PH. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
30908: SCHAAP, JAN (RED.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
19472: SCHAAP, HERMAN. - Historie en verbeelding in de held en de schare van Henriette Roland Holst.
13727: SCHAFTHUIZEN, J.. - Albvm Gerard Reve.
505: SCHAGEN, J.C. VAN. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
452: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
29189: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
29190: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III, mei 1964.
29187: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VIII, 1 october 1965. Schaduwen.
18498: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Toespraak. Namens het vergaderde volk van Zeeland, gehouden te Middelburg op de markt op 25 juni 1954 tot Hare Majesteit De Koningin Der Nederlanden in tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Bernhard Der Nederlanden. Ter gelegenheid van de herdenking van zeelands herstel van het oorlogsgeweld en de watersnood der jaren 1940-1945 en 1953. Zeeland Groet, Zeeland Dank, Zeeland Trouw.
467: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zes Nietsjes.
27209: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
514: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
29206: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
29173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse cahiers no. XII, september 1967. Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen.
407: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vóórhof.
463: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
451: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
495: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
496: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
483: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie van de Knar.
484: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie van de Knar.
464: SCHAGEN, J.C. VAN. - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
462: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
461: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
498: SCHAGEN, J.C. VAN. - Er is iets.
459: SCHAGEN, J.C. VAN. - Drie fragmenten uit een Domburgs rijmjournaal.
12957: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
22149: SCHAGEN, J.C.J. VAN. - Fusieplannen
23392: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Ordening des hemels.
12173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
12166: SCHAGEN, J.C. VAN. - Veegjes van vroeger.
12163: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
29203: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present op 8 Mei 1965.
29191: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. IV, october 1964.
413: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
29177: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI, september 1978.
28242: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
29176: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV, juli 1978. Grafisch intermezzo.
419: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
29198: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VI b, mei 1965. 44 reflexen.
25749: SCHAKEL, MAARTEN W.. - Streekgenoten; deel 1 en 2.
29470: SCHALL, SERGE. - De mémoire de vergers. Histoires gourmandes des fruits de nos campagnes.
20229: SCHAMINÉE, JOOP EN VEER, RON VAN 'T. - 100 Jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.
20451: SCHÄR, JOHANN FRIEDRICH. - Maier-Rotschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
28743: SCHARDT, HERMANN, A.O.. - Folkwangschule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
12334: SCHÄRER, H.. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.
6085: SCHARFF, A / MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
14779: SCHARROO, W.. - Rompoefeningen, De, in de schoolgymnastiek, naar de nieuwere eischen daaraan gesteld.; met 59 foto's (ook voor zelfoefening).
17037: SCHÄUFFELEN, OTMAR. - De laatste grote zeilschepen.
13410: SCHEEN, P.A.. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
17673: SCHEERDERS, P.J.. - De Paal en zijn bewoners.
18711: SCHEEREN, MARTHA AND PEPIJN. - Martha Scheeren.
18882: SCHEFFEL, JOSEPH, VICTOR VON. - De Trompetter van Säkkingen. Een lied van de Boven-Rijn.
4627: SCHEFFER, AGE - De Ruyter, redder van het bedreigde vaderland.
23355: SCHEFFER, J.H., EN OBREEN, FR.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
28194: SCHEFFER, W., JONG, A.P. DE, SJOERDS, H., E.A. (RED.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: SCHEHREZÂD. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: SCHEIDIG, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: SCHELLACH. - Schellagh.
14250: SCHELLART, A.I.J.M., AND G. DEKKERS. - Kastelen.
4750: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: SCHELTEMA, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
19296: SCHENDEL, A. VAN. - Sparsa.
23600: SCHENDEL, A. VAN - Breitner.
14653: SCHENK, P.J.. - Albumbladen van plantenziekten en -beschadigingen.
31256: SCHENK, P. - Delineatio domus recreatricis adjacentiumque prospectuum amoenissimorum extra urbem Zutphaniensem, auspicys & jussu illustriss dni Arnoldi Justi...structorum per ....Jacobum Roman...
22645: SCHENKMAN, N., RITS, F.S.M., EN DOKKUM, J. (RED.). - Gedenkboek vrijwillige burgerwacht Amsterdam.
10996: SCHEPENS, JAN EN ALBERT GOETHALS. - In de stille stede; oorspronkelijke litho's van Albert Goethals; tekst van Jan Schepens.
16285: SCHERER, JACQUES. - La dramaturgie classique en France.
27406: SCHERER, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
30818: SCHERMERHORN, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: SCHERPENISSE. - Scherpenisse.
20744: SCHERPENISSE. - Gemeente Scherpenisse.
21984: SCHERS, T.J.M.. - Jo Brunenberg; foto's 1982-1993.
4651: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
4654: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
30685: SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
30684: SCHEVENINGEN. - Scheveningen.
22855: SCHEVENINGEN. - 30 November 1813 te Scheveningen.
29860: SCHICK, J. (ED.). - The Spanish tragedy. A play written by Thomas Kyd.
25110: SCHIERBEEK, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
19299: SCHIERBEEK, BERT EN LUCEBERT. - Zon komt op- schuift maan.
12403: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
5403: SCHIERBEEK, BERT - Drie vel in het wapen; 250 jaar NV Berghuizer Papierfabriek vh B. Cramer.
9911: SCHILFGAARDE, P. VAN - Geschiedenis der antieke wijsbegeerte.
23208: SCHILL, ADOLF. - Kunst en Industrie, orgaan voor de bevordering van alle takken van kunstnijverheid; 8e jaargang, nrs. 1 t/m 12.
29033: SCHILLING, GOVERT. - Atlas van astronomische ontdekkingen.
25690: SCHILLING, JÜRGEN (ED.). - Oberhuber. Procida; Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, 13. April- 25. Mai 1983.
10553: SCHILTHUIS, G.J.C. - Waterschapsrecht.
15455: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N.BN. - Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel.
31414: SCHINKEL, JAC.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: SCHIPPER, PAUL DE. - Schuiten op de Schelde.
17740: SCHLAUN, JOHANN CONRAD. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
23740: SCHLEGEL, H.. - Atlas van platen, behoorende bij den leercursus der Natuurlijke Historie.
10285: SCHLEINITZ, O. VON - Walter Crane.
22740: SCHMECKEBIER, OSKAR. - Deutsche Verslehre.
23367: SCHMEIL, O.. - Leerboek der plantkunde (deel 1 en 2).
25228: SCHMEITS, PASCAL. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
25609: SCHMID. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
31663: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
13489: SCHMIDT, G., AND A.M. CETTO. - Peinture et dessin en Suisse au quinzième et au seizième siècle.
16855: SCHMIDT, HEINRICH J.. - Alte Seidenstoffe. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 399 Abbildungen, 16 farbigen Tafeln und 2 Karten.
22950: SCHMIDT, MARIANNE (RED.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
18436: SCHMIDT-DEGENER, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
30845: SCHMIDT, JOHANN-KARL (ED.). - Dogon- Meisterwerke der Skulptur/ Chefs-d'oeuvre de la statuaire Dogon.
9241: SCHMIEDEN, H. - Krankenhausbau in neuer Zeit.
30763: SCHMITZ, CARL A. & KENETT, F.L.. - Ozeanische Kunst. Skulpturen aus Melanesien.
16424: SCHNEIDER, HELMUT. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
20639: SCHNEIDER, JÖRG. - Das fröhliche Katzenjahr; lustige Geschichten für kleine und grosse Kinder.
17806: SCHNEIDER, ILSE. - A family concert in dwarfland. A book of stories and pictures by Ilse Schneider.
31791: SCHNEIDERMAN, RICHARD S. & GARTON, ROBIN. - Sir Francis Seymour Haden.
6214: SCHNELLER, L. - Bis zur Sahara. Welt- und Kirchengeschichtliche Streifzüge durch Nordafrika.
12663: SCHNITGER, D.. - Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de Vereeniging 'Ziekenzorg' te Enschede.
28640: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
28641: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
19180: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kirche und Kultur im Mittelalter (3 volumes).
11321: SCHNÜRER, G. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen, I, II.
23704: SCHNYDER, OTTO, A.O. (ED.). - Kunstkeller Kriens.
13042: SCHOEDLER, FR.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: SCHOELLER, PICARD & SPOHR. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30816: SCHOEMAKER, R.L.A.. - Houten vakwerk constructies met toepassing van Bulldog-kramplaten.
30127: SCHOEMAKER, GERRIT. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: SCHOENEICH, HANS (ED.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: SCHOEPS, JULIUS H. & SIMON, HERMANN (ED.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: SCHOKKENBROEK, JOOST & BRUGGE, JEROEN TER (RED.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
29226: SCHOLTEN, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
28814: SCHOLTEN-NEESS, MECHTHILD & JÜTTNER, WERNER. - Niederrheinische Bauerntöpferei 17.- 19. Jahrhundert.
25599: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
31442: SCHOLTES, HANS & VEER, JAN DE (RED.). - Bij de tijd. Koning Willem II College 1866-2016.
16830: SCHONBERG, HAROLD C.. - I Grandi Musicisti.
17117: SCHÖNE, SELMA. - Praktisches Lehrbuch für Wäsche-Zuschneiden nach Körpermassen. Für Schule und Haus.
15837: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
19591: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
27008: SCHÖNLEBEN, EDUARD. - Fritz Todt; als mensch, als ingenieur en als nationaal-socialist.
24873: SCHOO, JAN. - Zur Diagenese der Alpinen Kreide; Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich.
10353: SCHOON, TALITHA, ADRICHEM, JAN VAN & MAN, HANNEKE DE (ED.). - Kees van Dongen.
20745: SCHOONDIJKE. - Gemeente Schoondijke.
27974: SCHOONHEIM, TANNEKE. - Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300.
21147: SCHOONHOVEN. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
16512: SCHOORL, P.. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier.
20121: SCHORE. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
20746: SCHORE. - Gemeente Schore.
4107: SCHORER, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
31477: SCHOTANUS À STERRINGA, BERN.. - Uitbeelding der heerlijkheid Friesland zoo in 't algemeen , als in haare XXX bijzondere grietenijen; nu niewelijks met bijgevoegde aangrenzingen, en veel vermeerderingen. Nevens d'afteekening van oud Friesland in VII verscheidene landkaarten, door den heere Menso Alting en de vertalinge der oude naamen.
24487: SCHOTEL, G.D.J.. - Floris I en II. van Pallant, graven van Culemborg.
24680: SCHOTEL, G.D.J.. - Tollens en zijn tijd. Eene proeve van levensbeschrijving.
24060: SCHOTMANS, JAN. - Belgian civil register 83-84.
26074: SCHOUTEN, DINY, E.A.. - Restaurant de Kas.
25634: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
19500: SCHRADE, HUBERT. - La peinture Romane.
27183: SCHRADER, HALWART. - BMW Automobile; vom ersten Dixi bis zum BMW-Modell von morgen.
5714: SCHRAMM-EVANS, ZOE - Making out; the book of lesbian sex and sexuality.
26915: SCHREINER, JAN. - Alles over alle soorten hengels.
26465: SCHREUDER, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
22235: SCHREUDER, W.H.. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
14292: SCHREUDER, L.W.D.. - Bijdrage tot de kennis van eenige lijfstraffen.
29858: SCHREUDER, JAN & REIMERS, E.. - Selections from the Dutch records of the Ceylon government, no. 5. Memoir of Jan Schreuder, Governor of Ceylon, delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck, on March 17, 1762/ Ceylonsche archiefstukken, no. 5. Memorie door den afgaanden heer Gouverneur van Ceylon Jan Schreuder aan desselfs vervanger Lubbert Jan Baron van Eck, ged. den 17, maart 1762.
29741: SCHREUDERS, HARRY. - De LTM-tram Heerlen-Kerkrade, zijlijn de Locht. Deel 3.
29791: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes; tijdschrift voor het huisgezin. Zeven- en twintigste jaargang, 1909.
28700: SCHRÖCK, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
14527: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
31024: SCHROFER, JURRIAAN (ED.). - Keywords/ Sleutelwoorden. Piet Zwart 80.
14058: SCHROOR, M.. - Op de loggers. Terschelling en de visserij rond de eeuwwisseling.
4038: SCHRÖTER, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
16736: SCHUBERT. - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl.
820: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender.
27727: SCHUHMACHER, ADOLF. - Ladenbau; Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner und grosser Läden aller Geschäftszweige. An deutschen und ausländischen Beispielen in 460 Ansichten und Grundrissen und 86 Blatt Werkzeichnungen dargestellt.
31527: SCHUIJTER, JAN DE. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
24120: SCHUILING, R.. - Repetitie-atlas der geheele Aarde, bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
21869: SCHUITEMAKER, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
916: SCHUITMAKER, D., EN L. RONNER. - Van leerling tot drukker.
22205: SCHULTEN, C.M. & THEIL, J.. - Nederlandse pantservoertuigen (Serie militair memoriaal 5).
4695: SCHULTEN, C.M. - De vloot van De Ruyter.
29085: SCHULTZ JACOBI, J.C.. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10. Nederland en de evangelische Saltzburgers.
26031: SCHULZ, CLAUS. - Gärten und Menschen; Gartengestaltung- ein ganz persönliches Erlebnis.
15380: SCHULZE, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: SCHULZE, PAUL. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
12735: SCHUPPEN, P.A. VAN. - Onze prinsenstad.
23935: SCHURGERS, H.J.H.. - Charles Ruys; mens-christen-staatsman.
27704: SCHUTTEN, JAN PAUL & JONG, WIM DE. - Oog voor fantasie; alles over de fascinerende werking van gezichtsbedrog.
31896: SCHUYF, JUDITH. - Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden.
30609: SCHUYT-MANSVELT, A.M.. - Padjangko. Een Toradja "Boefje".
17339: SCHWADTKE, KARL-HEINZ. - Deutschlands Handelsflotte 1970.
30605: SCHWARZ, HEINRICH. - Die Mikrogasanalyse und ihre Anwendung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie.
18803: SCHWARZ, HANS-PETER, HEIKE LAUER AND JÖRG STABENOW. - Künstlerhäuser. Eine Architekturgeschichte des Privaten.
26803: SCHWEISGUT, OTTO. - Haflinger- ein Pferd erobert die Herzen der Völker.
26606: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch), 1928.
26607: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch, nr. 42), 1930.
20667: SCHWINGENSTEIN, CHRISTOPH (RED.). - Diderots Enzyklopädie 'die Bildtafeln' 1762-1777 (5 vols.)
30183: SCOTT MACDONALD, LILIA (ED.) & HUGHES, ARTHUR. - Babies' classics.
30739: SCOTT, FRANZ. - Das lesbische Weib. Eine Darstellung der Kontrar-sexuellen weiblichen Erotik.
29221: SCRUTON, ROGER. - Moderne cultuur; een gids voor kritische mensen.
16252: SEARBY, JOHN. - The Great Raids Peenemunde.
30525: SEBA, ALBERTUS. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
10246: SEBESTA, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
23920: THE SECTION FOR SEISMOLOGY, CLIMATOLOGY AND METEOROLOGY OF THE I.C.O.-COMMITTEE. - Oceanography, meteorology, seismology and terrestrial magnetism.
26551: SECUNDUS, IOANNES. - Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen.
13374: SEGAL. - A fruitful past; a survey of the fruit still lifes of the Northern and Southern Netherlands from Brueghel till Van Gogh.
9271: SEGARD, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
24824: SÉGUR, MME. LA COMTESSE DE. - Mémoires d'un ane.
29551: SÉGUY, MARIE-ROSE. - De hemelvaart van Mohammed.
17412: SEIDL, SIEGFRIED. - Niederbayrische Bauernmöbel. Zwischen Isar und Inn, im Rott- und Vilstal.
19996: SEIDLER, EDOUARD. - Le roman de Renault.
31842: SEIDMANN-FREUD, TOM. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: SÉJOURNÉ, LAURETTE. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
17833: SÉMAINE, A. AND HUCKS, PAUL. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
24767: SENDAK, MAURICE. - Die Mini-Bibliothek von Maurice Sendak. 4 Small publications in a slipcase: "Alligatoren allüberall; ein Alphabet", "1 War Hans; ein Zählbuch", "Hühnersuppe mit Reis; ein Buch mit den 12 Monaten" & "Klaus; ein warnendes Beispiel in fünf Kapiteln und einem Prolog".
15887: SENDEN, LEO. - Ons keverboek.
29448: SENEFELDER, ALOIS. - Het wezen van den steendruk.
22255: SENGER, MICHAEL & BRUNS, ALFRED (RED.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: SENNE, EMILE LE. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
31248: SERAPHIN, PAULINE & BODENHEIM, NELLY. - De pruik van Cassander.
28423: SERÉDI, JUSZTINIÁN. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: SERESIA, ALF. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
29843: SERIANNI, LUCA (ED.). - La lingua nella storia d'Italia.
29784: SERIESE, R.C., BLOK, W.H. & SCHOUT, H.J.. - Syllabus Nederland en Nederlands-Indië.
20849: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
23405: SEROOSKERKE. - T ' Dorp Serooskerke. - T'Zelve Anders.
20747: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
27370: SEROOSKERKE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
27023: LE LOYAL SERVITEUR. - Histoire du gentil seigneur de Bayard.
31418: SEUBERT, MORITZ. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
24665: SEYHAN, ERSIN. - Fundamentals of Hydrology.
29909: SEYN, EUG. DE. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. Deel 1 & 2.
19163: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Shake-Speares Sonnets.
23047: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The songs and sonnets of William Shakespeare.
12043: SHAKESPEARE, WILLIAM - Antonius en Cleopatra; drama.
31916: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols.
25225: SHEHERAZADE. - Aladin en zijn wonderlamp; een verhaal voor kinderen uit de Duizend-en-één-Nacht.
14286: SHELLEY, P.B.. - Epipsychidion.
29364: SHEPHERD, J.C. & JELLICOE, G.A.. - Italienische Gärten der Renaissance/ Italian gardens of the Renaissance/ Jardins de la Renaissance en Italie.
19645: SHEWRING, WALTER. - Translations and poems.
25416: SHIH, C.T., FIGUEIRA, A.J.G. & GRAINGER, E.H.. - A synopsis of Canadian marine zooplankton.
24253: SHORT JR., LESTER L.. - Hybridization in the flickers (colaptes) of North America.
24252: SHORT, LESTER L.. - Systematics and behavior of some North American woodpeckers, genus picoides (aves); bulletin of the American Museum of Natural History, volume 145: article 1.
31259: SIBERSMA, HERO. - Naukeurig Ondersoek, Wie een Christen, En Hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid, Volstandig tot den einde toe, met een ernstige Beproevinge, en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tusschen Elias en Christofilus.
25108: SIDERIUS, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
26015: SIEBOLD, WERNER. - Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866.
6962: SIEGEL, CURT - Strukturformen der modernen Architektur.
24221: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
20058: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
17258: SIERHUIS, JAN, WILLIAM ROTHUIZEN. - Jan Sierhuis. Schilderijen / paintings.
12721: SIETEMA, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
12720: SIETEMA, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
17260: SIEVEKING, VERA. - Galante Mode. Mode - Graphik aus zwei Jahrhunderten.
25052: SIFFLÉ, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
28200: SIJMONS, DIRK (ED.). - = Landscape.
30308: SIJMONS, A.H. & EEGHEN, I.H. VAN. - Jacob Aertsz. Colom's Kaart van Holland 1681.
11213: SIJNKE, PETER, EN WIM RIEMENS - Middelburg.
24562: SIKORSKY, IGOR I.. - De gevleugelde S; mijn leven voor vliegtuigen en helikopters.
15907: SILLEVIS, J.W.. - Het recht van gratie.
17330: SILLEVIS, JOHN (ED.). - Passie en devotie. Barok uit Ecuador.
17369: SILLEVIS, JOHN, WILLEM DE JONGE, WILLEM LAANSTRA. - Johan Antoni de Jonge (1864 - 1927).
30453: SILVER, ALAIN & URSINI, JAMES (RED.). - Film Noir.
29624: SILVESTER, HANS. - Les Habits de la Nature.
17832: SILVESTRE, ARMAND. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
22502: SIMONE, ANDRÉ. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
26098: SIMONINI, GIAN LUCA. - Giardini Italiani 2, dalla Toscana alla Sicilia.
15818: SIMONS, C.H.F.. - Marinejustitie.Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
31382: SIMONS, GUILLIAME. - Den troost der armen, Behelsende ligte en souvereine remedien, tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen, verouderde en andere kwalen, des menschens lichaams.
25518: SIMONSE SD., ELIZABETH. - De Levensbron; tweede deel.
25524: SINGH JI, MAHARAJ CHARAN. - Der Weg zum Licht.
21570: SINGH, RAGHUBIR. - The grand trunk road. A passage through India.
24597: SINNEMA, H. (RED.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
23245: SINNINGHE, J.R.W.. - Hollandsch Sagenboek; legenden en sagen uit Noord- en Zuid-Holland.
19872: SIPS, ROLAND. - Delft/ china.
21837: SIRAG JZN., M.. - Handelsvormen van eenige bouwmaterialen.
26282: SIRKS, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
21878: SIRKS, JAN. - Steiger Rotterdam.
16711: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. [ED] - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen.
29465: SITKOWSKA, MARYLA & WRÓBLEWSKA, HANNA (ED.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: SITSTRA, HARMEN. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
21802: SIVIN, NATHAN, WOOD, FRANCES, BROOKE, PENNY, A.O. (ED.). - De geïllustreerde atlas van China; land, geschiedenis, cultuur en de ontwikkeling van het moderne China. Met kaarten van heel China op schaal 1:4000 000.
28728: SIZOO, HANS, NOORDZIJ, MARTIN, JACOBS, EDWIN & ELK, GER VAN. - Wim Janssen.
29803: SIZOO, A.. - Augustinus' confessiones.
14537: SJOERDS, FOEKE. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
22121: SKINNER, MORRIS F. AND KAISEN, OVE C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
19541: SLAGER, KEES AND RIEMENS, RUDEN. - ...en m'n zuster die heet Kee...
30355: SLAGER, KEES. - Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders.
1553: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie.
30532: SLAUERHOFF, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
29927: SLAUERHOFF, J.. - Verzamelde Werken. Proza I t/m IV en Gedichten I t/m III (7 delen totaal).
7343: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl; architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid. Fundamentals of aesthetics and style; architecture, the plastic arts, arts and crafts.
29469: SLEMPKES, J.A.. - Sagen en sproken van het oude Gelre; fluisteringen-angstgedachten-beeldingsgaven-bijgeloof. Eerste en tweede deel in 1 band.
4726: SLEMPKES, J.A. - Van een jongen, die klimmen kon; levensgeschiedenis van Michiel Adriaansz. De Ruyter, aan kinderen verteld.
31498: SLICHTENHORST, AREND VAN. - XIV. Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus...
31767: SLIKBOER, J.. - Handschrift in de reclame.
24971: SLOOT, AUGUSTUS VAN DER. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
21215: SLOTEN. - 't dorp Slooten.
21355: SLOTEN. - Slooten.
21204: SLOTERDIJK. - Sloterdyk.
21208: SLOTERDIJK. - 't Tolhek by Sloterdyk.
21356: SLOTERDIJK. - Slooterdyk.
12565: SLOTHOUWER, D.F.. - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken.
10561: SLOTHOUWER, D.F. - Amsterdamsche huizen, 1600-1800.
20383: SLUIJS, P. VAN DER, STEUR, G.G.L. EN OVAA, I.. - De bodem van Zeeland.
21325: SLUIJTER, N.W. EN MEER, J. VAN DER. - Instrumenten en hun toepassing in zweefvliegtuigen bij het blindvliegen.
3450: SLUIJTERS, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
30198: SLUIS. - Sluis - Breskens - Groede.
27431: SLUIS. - Sluys.
27429: SLUIS. - Sluys.
27432: SLUIS. - Sluys sive esclusa.
27430: SLUIS. - Sluys.
26341: SLUIS. - Sluys.
27536: SLUIS. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27535: SLUIS. - Sluis.
27433: SLUIS. - Sluis.
27428: SLUIS. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
25865: SLUITER, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
4119: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
4600: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, Eerste Deel Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden.
17319: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
9841: SMALLWOOD, M.G. - Van Dyck.
22739: SMELT, W.E.. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris.
31661: SMET, FRÉDÉRIC DE. - L'Academie Royale des Beaux-Arts la Ville de Gand. 175e Anniversaire de sa Fondation et Exposition jubilaire, Juillet-Aôut 1926.
27826: SMET, GASTON DE & TYGHEM, FRIEDA VAN. - Het stadhuis van Gent; voorgeschiedenis-bouwgeschiedenis-beschrijving/ L'Hotel de ville; préhistoire-architecture-description/ Das Rathaus; vorgeschichte-baugeschichte-beschreibung/ The city hall; prehistory-architecture-description.
27893: SMET, FRÉDÉRIC DE. - Gand artistique, Revue mensuelle illustrée. Numéro de Noël, Gustave Vanaise. Year 1, no. 12.
17632: SMIDS, LUD.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
20023: SMIDT, FIRMIN DE EN DHANENS, ELISABETH. - De Sint-Baafskathedraal te Gent.
20767: SMIDT, J.TH. DE. - Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français).
28139: SMIENK, G. (RED.). - Nederlandse landschapsarchitectuur. Tussen traditie en experiment.
681: SMIT, GABRIËL. - Tempore Belli; verzen.
23834: SMIT, LEEN & KRIJGSMAN, ADAM. - Schippers op de Alblas en de Graafstroom.
22136: SMIT SIBINGA, G.L.. - Die Klippen der Mythen und Rotenfluh, mit einer geologischen Karte, einer Profiltafel, zwei Photographien und sechs Textfiguren.
30548: SMIT, J.G.. - Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen. Miscellanea Neerlandica XII.
31445: SMIT, GABRIËL.. - Handgeschreven brief.
31145: SMIT, JAN & STRAALEN, BRORD VAN (RED.). - IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689-heden.
16820: SMITH, F. - Airliners No.19. Aer-Turas-Irish. Independent Airlines.
28517: SMITH, GRAHAM. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
21342: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - School en muziek in de Middeleeuwen; de muziekdidactiek van de vroege Middeleeuwen.
24689: SMITS, DOM A.. - Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
19041: SMITS JR., FRANS (COÖRD.). - Gevechtskleding en wapens uit de Tweede Wereldoorlog.
29982: SMITS, A.D.. - Goeree-Overflakkee 1940-1995.
15439: SMITS, DE OUDE HEER. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
27713: SMOLDERS, PIET. - De derde planeet.
21148: SNEEK. - Sneek. Hoogeindster Waterpoort.
17910: SNEEP, J. & A.J.T. HENDRIKSEN [ED.]. - Plant breeding perspectives. Centennial publication of Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have 1879 - 1979.
27095: SNELLAERT, F.A. & ALBERDINGK THIJM, J.A.. - Briefwisseling 1843-1872.
4074: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Natuurlijke Historie van Nederland; de gelede dieren. I, II.
27143: SNELLEN, H., TALMA, S., GILLAVRY, TH. H. MAC, E.A. (RED.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
31605: SNELLER, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: SNETHLAGE, A. (ED.) A.O.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
21393: SNEYDERS DE VOGEL, K.. - Syntaxe historique du français.
24599: SNIEDER, W.. - In vogelvlucht; geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart, vanaf 1784.
13052: SNIJDERS A.J.CZN., J.A., AND S.C. COENRAADS PIETER. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
27067: SNIJDERS, A.J.C.. - Uit de dierenwereld van het water; schetsen in woord en beeld van 't leven der lagere diersoorten.
30054: SNIPPE, A.. - Erich Fromm over de mens. Een kritische beschouwing van zijn concept der menselijke natuur.
25043: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23082: SOBIESKI, JEAN. - Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski, a al reine marie Casimire, pendant la campagne de Vienne en 1683.
23323: SOETEBOOM, HENDRIK. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: SOETENDALE. - Soetendale.
13801: SÖHNGEN, J.N.G.. - Uit de Meierij; schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
28772: SOLKIN, DAVID H.. - Richard Wilson. The Landscape of Reaction.
28156: SOMER, KEES. - Mecanoo. Architecten.
24696: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
24200: FEESTCOMMISSIE SOMMELSDIJK. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
26505: SOMMELSDIJK. - Sommelsdyck.
28384: SOMMER, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: SOMMER, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
17992: SOMNER, GRAEME. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen Fleet.
25832: SOMPEL, RONALD VAN DE (ED.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
13944: SOMVILLE, R.. - Pour le réalisme; un peintre s'interroge.
23737: SONDEREN, PETER & HOOIJMANS, WOUTER. - AKI 2003.
25517: SOONIUS, J.W.. - Psychologie in leven en wetenschap.
31773: SORENSEN, C.TH.. - Europas Havekunst. Fra Alhambra til Liselund.
25611: SORGE, F. VAN. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
10735: SORLEY, H.T. - Shah Abdul Latif of Bhit: his poetry, life and times; a study of literary, social and economic conditions in eighteenth century Sind.
19873: SOTRIFFER, KRISTIAN. - Joe Allen.
20737: SOUBURG, OOST- EN WEST, OOST-SOUBURG AND WEST-SOUBURG. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
20402: OOST-SOUBURG. - Oostersouburch.
27384: OOST-SOUBURG. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
22091: OOST-SOUBURG. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: OOST-SOUBURG. - In de herberg te Oost-Souburg.
27413: WEST-SOUBURG. - 't Kasteel van Aldegonde.
27543: WEST-SOUBURG. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: WEST-SOUBURG. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: WEST-SOUBURG. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
31241: SOUPAULT, PHILIPPE. - William Blake.
17769: SPALDIN, B.G. AND APPLEYARD, H.S.. - The West Hartlepool Steam Navigation Compagny Limited and Talisman Trawlers Limited.
30869: SPALL, T. VAN. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
28411: SPALTEHOLZ, WERNER. - Handatlas der Anatomie des Menschen. Vol. 1 & 2. Erster Band: "Knochen, Gelenke, Bänder", zweiter Band: "Regionen, Muskeln, Faszien, Herz, Blutgefässe".
17262: SPARKE, PENNY, FELICE HODGES, EMMA DENT COAD, ANNE. - Design Bronnen Boek. Een visuele gids voor design van 1850 tot heden.
6731: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het Eiland Walcheren.
18409: SPEENHOFF, J.H.. - Vijf bundels liedjes wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff dichter, zanger, teekenaar.
30894: SPEENHOFF, J.H.. - Filiphina's wonderliefde of de smart van Koning Billioen.
28009: SPEER, JAN. - De story van Neerlands popgroep nr. 1, Doe Maar...en ander popnieuws. Jaargang 1, editie 1.
30354: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980.
5642: SPENCE, HELEN. - Beatles, De.
30813: SPENCE, LEWIS. - Mythen en legenden der Noord-Amerikaansche Indianen.
16567: SPIEGEL, L.P. V. D.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
11281: SPIEGELMAN, ART - Maus; vertelling van een overlevende.
22540: SPIELBERGER, WALTER J.. - From Half-Track to Leopard 2; the Complete Illustrated History of the Krauss-Maffei Ordnance Department.
22191: SPIELBERGER, WALTER J., SIEGERT, JÖRG AND HANSKE, HELMUT. - Die Kampfpanzer der NVA; Band 16 der Serie "Militärfahrzeuge".
17288: SPIER, JO. - Jo Spier Album.
14443: SPIER, JO. - Thuis best.
7171: SPIER, JO - Uit en thuis; reisschetsen.
28740: SPIERDIJK, C.. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk, 1300-1900.
31638: SPIES, WERNER, ET AL.. - Max Ernst. Retrospektive 1979.
21203: SPIJK. - Kasteel en dorp Spyk van agtere.
21298: SPIJK. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: SPILBERGEN, JORIS VAN (JORIS VAN SPEILBERGHEN). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
30214: SPITS, JOSINE. - Neeltje Lokerse: van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954).
28651: SPITZEN, WIM & VERSCHUUREN, ANTOINE. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
25603: SPLITGERBER, LOUIS. - Beschrijving van den atlas van Amsterdam.
26687: SPONECK, GENERALMAJOR GRAF VON. - Mit schnellen Truppen an 6 Fronten.
24291: SPONG, H.C.. - Irish Shipping Ltd. 1941-1982.
29522: SPONSELEE, GEORGE & TAELMAN, EDDY. - Hulst toen en nu.
3551: SPONSELEE, GEORGE, EN ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
18561: SPOORS, JACOB / H. À SCHINGEN. - Corpus Juris ofte Kort Begryp van alle Titulen van de 50. Boecken Digestorum Justiniani. Eertijts uyt-gegeven door H. à Schingen, ende nu de helft vermeerdert / ende van veel fouten verbetert.
31284: SPÖRNDLY, MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten.
25831: SPRANGERS, A.A.C.. - De economische beteekenis van het bosch voor Nederland.
21953: SPREEKMEESTER, I.. - Whatever the weather We must move together.
3164: SPRIGGS, ELSIE H. - Wie Wong; een verhaal uit China.
30946: SPROKHOLT, HENKJAN, AKKERMAN, CHRIS, DASSELAAR, MARCEL VAN & BERG, BIANCA VAN DEN (RED.). - Een kijkje in de Keizerstraat. Jaarboek 1994 van de archeologische vereniging Golda.
31889: SPRUIT, J.E.. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten./ Le droit romain, sujet d'une décoration murale du 17e siècle. Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien.
21247: SPRUIT, J.E.. - Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
30128: SPRUIT, J.E., FEENSTRA, R. EN BONGENAAR, K.E.M. (R. - Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten.
21590: SPÜHLER, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
28466: SPURGEON, C.H.. - Spurgeon's juweeltjes. Tweede gedeelte.
3878: ST. CLARA, ABRAHAM À - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
30552: ST.-JOHN, JAMES AUGUSTUS. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
30970: ST. JOHN-BRAMHALL, MAE. - Japanese jingles.
24293: STAALMAN AZN., GERRIT. - Toerroeien in Nederland.
10950: STADE, B. - Ueber den Ursprung der mehrlautigen Thatwörter der Ge'ezsprache.
19075: STADEN, ALFRED VAN, JAN ROOD AND HANS LABOHM (ED.). - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
17055: STADHOUDERS, P.A.J. [ED.]. - De gids van Nederland voor de binnenvaart.
19694: STADLER, KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland (vol. 1-8, compl.)
20197: MIDDELBURG. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20248: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20250: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20192: THOLEN. STADSPLATTEGROND.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
27443: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
14929: VERKEHRS- UND WERBEAMT UND MUSEUM F. STADTGESCHICH. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: STAEHELIN, ERNST. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: STAEHLE, JACQUES. - Gezond door digito-acupunctuur.
30902: STAHLIN, JACOB VAN. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
27900: STALIN, J.. - Über die Mängel der Parteiarbeit und die Massnahmen zur Liquidierung der Trotzkistischen und sonstigen Doppelzüngler. Referat und Schlusswort auf dem Plenum des ZK der KPdSU (B), 3.-5. März 1937.
19383: STAMM, GUNTHER. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
1888: STAMPERIUS, J. - Het Veerhuis aan de Ooster-Schelde.
1909: STAMPERIUS, J. - Mantel, De, der Marketentster.
13259: STIFT STAMS. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
22468: STANLEY, HENRY M. & LIVINGSTONE, D. & C.. - Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie.
22765: STANLEY, HENRY M.. - Im dunkelsten Afrika; Aufsuchung, Rettung und Rückzug; autorisirte deutsche Ausgabe aus dem englischen von H. von Wobeser (erster und zweiter Band).
27955: STAPEL, F.W.. - Aanvullende gegevens omtrent de geschiedenis van het eiland Billiton en het voorkomen van tin aldaar.
31189: STARING, W.C.H.. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen.
31491: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., E.A.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
31547: STARLIN, JIM, APARO, JIM & CARLO, MIKE DE. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
13903: STARMANS, L.. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
11310: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
30660: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
28281: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
20751: STAVENISSE. - Gemeente Stavenisse.
18280: STAVENISSE, M. VAN. - La Hollande.
28475: STAVEREN, AUGUSTINO VAN. - Auctores Mythographi Latini. Cajus Julius Hyginus, Fab. Planciad. Fulgentius, Lactantius Placidus, Albricus Philosophus. Cum integris commentariis Jacobi Micylli, Joannis Schefferi, et Thomae Munckeri, quibus adcedunt Thomae Wopkensii emendationes ac conjecturae.
26091: STECHE, D., STENGEL, E. & WAGNER, M.. - Lehrbuch der Biologie für Oberschulen und Gymnasien. 3. Band für die 5. Klasse mit 5 farbigen und 14 schwarzen Tafeln, 6 erbbiologischen Arbeitsblättern sowie zahlreichen Textbildern.
30764: STECHL, HANS-ALBERT, SCHWEIGHOFER, BARBARA & RIEPL, LUDWIG. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong-Morocco/Marokko-London.
18799: STEEL, FLORA, ANNIE. - India.
29545: STEELE, JAMES. - Architectuur Nu.
14451: STEENDIJK-KUYPERS, J.. - Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn; een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving.
23949: STEENHUIS, J.F., E.A.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
22959: STEENKAMP, NICK. - Doe wel en zie niet om; ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
30474: STEENSMA, R., E.A. (RED.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: STEENSMA, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
31876: STEENSTRA, H.W.. - Algemeene geschiedenis van friesland. een volksleesboek.Deel I en II.
23316: STEENSTRA, PYBO. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: OLDRICH STEFAN - Prazské kostely.
31719: STEFANO, MARIA DI & TRAPANI, FRANCAMARIA. - Callas Nemica Mia.
18917: STEGEMAN, ELLY AO. (ED.). - Klaas Gubbels.
25619: STEGER, FRIEDRICH. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
17601: STEIJN, P.P.. - Meestertekens op het dak. Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van plusminus 1580 tot 1995.
26961: STEINER, GEORGE. - Tolstoj of Dostojevski; een oefening in de oude kritiek.
26653: STEINGRÄBER, E. (ED.). - Trésors princiers d'Europe.
26001: STEINMETZ, RUDOLF. - Over het Duitsche nationaal-socialisme; een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde.
28276: STEINMETZ, BERT, MONFILS, DON, E.A. (RED.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
25134: STEINMETZ, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
12337: STEINMETZ, S.R., J.A.J BARGE, A.L. HAGEDOORN, A.O.. - De Rassen der Menschheid; wording, strijd en toekomst.
14277: STEINMETZ, R.. - Van vlakke eilanden; verzen 1947-1949.
7973: STEINMETZ, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
23927: STEINRIEDE, FRANZ. - Anleitung zur Mineralogischen Bodenanalyse; insbesondere zur Bestimmung der feineren Bodenmineralien unter Anwendung der neueren petrographischen Untersuchungsmethoden.
8243: STELLINGA, G. - Abele spelen, De; zinsvormen en zinsconstructies.
12398: STELLWAG, HW.F.. - Selectie en selectiemethoden; een inleidende studie in het aansluitingsvraagstuk L.O. en V.H.M.O.
30985: STEMFOORT, J.W. & SIETHOFF, J.J. TEN. - Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië.
28417: STEPHAN, HEIKE. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
16028: STEPHENS, MEIC. - Linguistic Minorities in Western Europe.
20971: STEPHENSON, JOHN B.P. AND KING, MARY D.. - Handbook of neurological investigations in children.
8245: STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
5666: STERN, BERT - Marilyn. Haar laatste fotosessie.
31904: STERNE, CARUS. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
21187: STES, RENÉ. - Stemstoornissen; stemmisbruik en verkeerd stemgebruik.
27742: STEVENS, J.A. & GREVEDAMME, BEN. - Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van ben Grevedamme.
19418: STEVENS, MARYANNE AND MARTINEAU, JANE. - Sickert paintings.
26534: STICHTING V.A.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Materialen, deel 2.
26529: TECHNISCHE DIENST STICHTING V.A.M.. - Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf: Banden, hun onderhoud en verzorging.
30352: STIEFELHAGEN, BEN, KUYVENHOVEN, COR, BARTELINK, KLAUDIE, AAARSEN, ANNET VAN & VERHOOG, PETER. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
31094: STIEHL, O.. - Duitschland's vijanden; 96 karakteristieke koppen uit Duitsche gevangenen-kampen.
7005: STIJFSELFABRIEK 'DE BIJENKORF' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: STILLE, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
28804: STOCK, DENNIS. - De wereld van de jazz.
27928: STOCKMANS, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
29338: STOCKUM JR., W.P. VAN. - La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l'histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés par W.P. van Stockum jr.
27730: STOCKUM, THEODORUS JACOBUS VAN. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
3791: STOL, PH.TH., EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
28720: STOLK-KUYPER, JAN & JANNETJE (RED.). - Volkskunst van Noord/ Zuid Amerika.
12547: STOLL, H.W.. - Bilder aus dem altgriechischen Leben.
25548: STOLS, A.A.M.. - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens 1894-1924.
10315: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos; een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
14844: STOLZE, RAYMUND. - Schaakkoningen; de duels der grootmeesters van Steinitz tot Kasparow.
22170: STOMPS, THEODOOR JAN. - Kerndeeling en synapsis bij spinacia oleracea l.
5636: ROLLING STONES - Best of the Rolling Stones; vol. II 1972-1978.
27738: STOOSS, TONI (ED.). - Marina Abramovic. Artist body, performances 1969-1997.
16862: STOPPELAAR, R.J. DE, JAN P. STRIJBOS EN A.B. WIGMA. - Een jaar natuurleven. Vol.I:Lente, vol.II:Zomer, vol.III:Herst en vol.IV:Winter.
17211: STOPPELAAR, J.H. DE. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
23602: STOPPELAAR, J.H. DE. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
6655: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
20854: STOPPELDIJK. - Gemeente Stoppeldijk.
21901: STORCH, ERNEST. - ERP Frieden Durch Intereurop. Zusammenarbeit.
23443: STORM, ABRAHAM MARTINUS. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
29684: STORR, ROBERT. - Gerhard Richter. Doubt and belief in painting.
25186: STORR, ROBERT, A.O.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
18788: STRAALEN, N.M. VAN, J.A.C. VERKLEIJ (ED.). - Leerboek Oecotoxicologie.
22131: STRASBURGER, E.. - Streifzüge an der Riviera.
30420: STRATEEG. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
30717: STRATZ, C.H.. - Die Rassenschönheit des Weibes.
24427: STRAUSS, WALTER L.. - The intaglio prints of Albrecht Dürer; engravings, etchings & dryprints.
18524: STRAWINSKY, THÉODORE. - Picasso en de huidige schilderkunst.
13481: STREATER, R.A., AND D.G. GREENMAN. - Jane's merchant ships.1982.
29720: STREEFLAND, WIM & REEN, WIM VAN. - De gemeente tram Nijmegen. De stadstram, de lijn naar Beek en het Bergspoor naar Berg en Dal, de tramlijn naar Hees en Neerbosch, alsmede de Nijmeegse trolleybusdiensten 1911-1969.
6020: STRICKER, B.H. - Geboorte, De, van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII.
19398: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel II Algemeene bedrijfseconomie.
19397: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel 1 Economie.
29484: STRIEN, C.P. VAN. - De Stichtse Lichtwarande; een eeuw gashistorie in Zeist en omstreken.
31493: STRIJBOS, JAN P.. - Hoe heet die vogel? Deel II. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Te illustreeren met van Delft's plaatjes, naar aquarellen van Sjoerd Kuperus.
29831: STRINGA, PAOLO. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: STROBL, ANDREAS, A.O.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
31017: STROOBANT JANSE, J.. - De reductie van den Zeeuwsch-Nederlandschen zilveren ducaat, of zoogenaamden Zeeuwschen-rijksdaalder, beschouwd als eene hoofd-oorzaak des vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland.
30533: STROOTMAN, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
27208: STROUKEN, INEKE & ZEIJDEN, ALBERT VAN DER (RED.). - Tussen plafond en plint; cultuurgeschiedenis van het behang.
10411: STRUBBE, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
28106: STRYDONCK, MARK VAN & MULDER, GUY DE. - De Schelde; verhaal van een rivier.
30577: STUIJ, P.W.. - De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen.
13622: STUTTERHEIM, W.F.. - Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.
11206: STUYVER, C.W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
28327: SUCCO, FRIEDRICH. - Utagawa Toyokuni und seine Zeit.
30189: SUET, BRUNO & PASQUALINI, DOMINIQUE T.. - The Time of Tea. 2 vols.
21885: SULKUNEN, PEKKA, HOLMWOOD, JOHN, RADNER, HILARY AND SCHULZE, GERHARD (ED.). - Constructing the new consumer society.
25404: SUNAGAWA, ICHIRO. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
30792: SUPPANTSCHITSCH, VICTOR. - Grundzüge der Briefmarkenkunde und des Briefmarkensammelns.
27944: SURINGAR, W.H.D.. - Van zeden. Een tweede Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, uit het Comburger handschrift.
23286: SURINGAR, W.H.. - Patronaat over de armen.
28876: SUTER, CAROLINE & GREGORY, CELIA. - De kunst van mozaïek. Moderne ideeën voor muurdecoraties, vloeren en accessoires voor huis en tuin.
11146: SUTTER, J. - Die Neo-Impressionisten.
27385: SUTTON, PETER C.. - De eeuw van Rubens.
14133: SUTTORP, L.C.. - Dr. A.W. Bronsveld; zijn visie op een halve eeuw.
10820: SUYS, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
31822: SVEEN, WILLY (ED.). - Bonytt Hyttebok.
6622: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
12293: SWEDENBORG, E.. - De Ware Christelijke Godsdienst bevattende de geheele Theologie der Nieuwe Kerk.
30131: SWEDENBORG, EMANUEL. - Emanuel Swedenborgs theologische Werke. Oder dessen Lehre von Gott, der Welt, dem Himmel, der Hölle, der Geisterwelt und dem zukünftigen Leben. Nebst einer vorläufigen Abhandlung über das Leben des Verfassers, dessen Schriften, und deren Beziehung auf die gegenwärtigen Zeiten.
16201: SWEET, HENRY. - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
19718: SWIFT, JONATHAN. - Gulliver's reizen, naar verschillende verre landen.
20617: SWILLENS, P.T.A.. - Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665.
27281: SWIMBERGHE, PIET & VERLINDE, JAN. - Interieurs in Antwerpen.
20628: SWINNEN, JOHAN M.. - De paradox van de fotografie; een kritische geschiedenis.
24024: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
20704: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
30759: SYLVAIN, A.. - Nus de Tahiti.
18303: SYPT, KRISTIEN VAN DER, RYCKEBOER, HUGO AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Spitten, Eggen, Rollen.
18304: SYPT, KRISTIEN VAN DER AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen.
29943: SZEEMANN, HARALD, LIVERIERO LAVELLI, CECILIA & FACCO, LARA (ED.). - La Biennale di Venezia. 49. Esposizione Internationale d'Arte. Vols. 1 & 2.
29695: SZÉKESSY, KARIN & OLSCHEWSKI, PETRA. - Mädchen wie Stilleben. Photedition 11.
30228: SZYDLOWSKI, Z.M.. - De strijd om Axel in september 1944; aangevuld met de belevenissen van enkele andere personen in het frontgebied en een overzicht van hetgeen van 1944 tot 1949 voor de Poolse bevrijders werd gedaan.
31895: TAFURI, MANFREDO. - Ontwerp en utopie. Architektuur en ontwikkeling van het kapitalisme. Sunschrift 117.
31299: TAINE, H.. - Philosophie de l'art en Italie.
26259: TAIR, M.A. & TAS, H. VAN DER. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: TAIT, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
31703: TAJANI, RICCI. - Maria Callas. The Cruise '59. Biografie einer Reise.
12522: TALMA, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: TAMAS, U.. - Beatles - biblia.
21130: TANG, I LENG. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.
19569: TANIS, GEORGE PZN.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19570: TANIS, GEORGE PZN.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19568: TANIS, GEORGE PZN.. - Spelleng in uutspraek van uus Ouddurps; woordenboek Ouddurps-Neederlands.
13493: TANNER, H., AND R.. - Wiltshire Village.
25729: TARABORRELLI, J. RANDY. - Michael Jackson, De Magie en de Waanzin.
19257: TARACENA, BERTA. - Rodriguez Lozano.
31893: PICARET-TARDI. - Polonius.
24586: TARRASCH, S.. - Die moderne Schachpartie; Kritische Studien über mehr als 200 ausgewählte Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderder Berücksichtigung der Eröffnungen.
17976: TARRASCH. - Die moderne Schachpartie. Kritische Studien über mehr als 200 ausgewählte Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Eröffnungen speziell der spanischen Partie und des Damengambits.
10160: TARTAKOWER, S.G. - Zooals ik het zag; de fraaiste partijen van de match Dr. Euwe - Dr. Aljechin om het wereldkmapioenschap schaken, 3 October - 15 December 1935.
28113: TARTAMELLA, ENZO. - Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo.
20462: TASSE. - Jerusalem délivrée poëme héroïque du Tasse, traduit en françois (2 vols.).
12539: TAUSK, P.. - A short history of press photography.
17885: TAVIANI, PAOLO EMILIO. - The voyages of Columbus. The great discovery. Vol. 1 and 2.
15156: NED. DELEGATIE V.D IN DE V.S. ONTVANGEN TECHNICAL. - Hotelwezen en toerisme in de Verenigde Staten van Amerika; verslag der Nederlandse delegatie van de in de Verenigde Staten van Amerika ontvangen technical assistance op het gebied van toerisme, hotelwezen en aanverwante gebieden.
19060: TECKLENBURG, AUGUST. - Göttingen, die Geschichte einer deutschen Stadt.
14446: TEERLING, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België en het Britsche Rijk; merkwaardige plaatsen, prachtige natuurtafereelen, zeden en gewoonten.
3984: TEERLINK, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne Bewoners; uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking.
10032: TEGENBOSCH, L. - Kees Verwey.
19036: TEILLERS, J.W.. - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia (Java).
29220: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld Werk, deel 1, 2 en 4. Eerste deel omvattende bio-bibliografische nota, Zelfportret of het Galgemaal, Getuigenissen, Monoloog bij nacht, Verzen, De wonderbare wereld, Het stille gesternte. Tweede deel: Klein proza, 't Bedrijf van den kwade, De Dolage, Het avontuurlijke leven & Van lieven cordaat. Vierde deel: Zon, Het ivoren aapje & Novellen.
25398: TELLES ANTUNES, MIGUEL. - Um mesosuquiano do Liásico de Tomar (Portugal); considerações sobre a origem dos crocodilos.
30809: YVERT & TELLIER. - Catalogue des timbres-poste de la France et des Colonies Françaises. 1928.
21904: TEMIZAN, KENNAN. - Malgré Tout.
26445: TEMMINK, J.A.J.. - Europa's worstelingen. Het oude probleem van de "Nieuwe Orde".
31371: TEMPELMANS PLAT, A.G.J.. - Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement.
22914: TEMPERMAN, H.. - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 4: "L'encensoir et la navette de la Paroisse Sainte-Maurice à Hoves.
31888: TENDELOO, J.. - Carburatie wetenswaardigheden.
7941: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel; alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen.
29796: TENK, HERMINE. - Praktikum der chinesischen Akupunktur und Punktmassage für die Kinderheilkunde; nach einem Lehrgang für chinesische Akupunktur in Nanking.
15462: TENZING, SHERPA, AND JAMES R. ULLMANN. - Een droom werd werkelijkheid.
24298: TERBORGH, F.C.. - Verhalen.
30332: TERLOUW, PIET. - Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.
31443: TERMOTE, TOMAS. - Duiken naar 60 wrakken voor de Belgische kust. Geschiedenis, beschrijving en ligging van 60 gezonken schepen.
30844: TERNEUZEN. - Gemeente Neuzen.
29000: TERPSTRA, MIRJAM. - Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.
28318: TERPSTRA, H.. - Friesche sterrekonst; geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen.
11633: TERRASSE, CH. - Henri Manguin.
27624: TERSTEEG, J.. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer. Tweede verzameling.
30266: LE CHEVALIER DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT. - Publications extraordinaires du Cercle Archéologique du Pays de Waes no. 9. Livre des feudataires des Comtes de Flandre au pays de Waes aux XIVe, XVe et XVIe siècles.
30267: LE CHEVALIER DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT. - Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires. Recherches historico-biographiques d' Emmanuel-Marie-Jean van der Vynckt (Extrait du Tome III des annales du Cercle Archéologique du Pays de Waes).
22240: TERVASMÄKI, V., KILKKI, PERTTI AND AHTO, SAMPO. - Suomen puolustus voimat.
12245: TETS, G.C.W. VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandsche neutraliteitsproclamaties uit den laatsten tijd.
29393: TEUBNER, CHRISTIAN & GRÄFIN SCHÖNFELDT, SYBIL. - Het grote dessertboek; zoete nagerechten uit de hele wereld en het mysterie der tropische vruchten.
23293: TEUNISSE, A., AND A.M. VAN DER VELDEN. - De nuttige handwerken, handboekje ten dienste der lagere school/ Het naaien en knippen, 3e stukje.
22657: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 4de jaargang (april 1902- april 1903).
22658: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 5de jaargang (april 1903- april 1904).
4605: TEUNISSEN, P. - Nederlandsche insecten.
22683: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 1ste jaargang (april 1899- april 1900).
31914: TEURELINCX, DIEGO, VERBEKE, ALAIN & DECLERQ, EDDY. - De economische betekenis van zeehavenprojecten. Een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen.
31865: THESIGER, WILFRED. - A Vanished World.
18623: THEUNISZ, JOH.. - Drie Zwolse memoriën betreffende de Hanze.
29343: THIBAUT-POMERANTZ, CAROLLE. - Papier Peints. Inspirations et Tendances.
28888: THIELENS, ARMAND. - Acquisitions de la flore Belge depuis la création de la Société Royale de Botanique jusque et y compris l'année 1868.
19726: THIIS STANG, RAGNA (RED.). - 25 Nordmen sett av Gustav Vigeland.
23446: THIJS, L. (SAM.). - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
19241: THIJSSE, JAC. P.. - Herfst; te illustreeren met Verkade's plaatjes naar teekeningen van L.W.R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr.
18639: THISSEN, FRANS. - Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid. Nederlandse Geografische Studies 191 / Netherlands Geographical Studies.
31102: THOBEN, PETER. - Museumwaaier. Museum Kempenland Eindhoven.
20594: THOLEN. - Ter Tolen.
20595: THOLEN. - Tholen.
20596: THOLEN. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
20602: THOLEN. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
27440: THOLEN. - Tolen.
20855: THOLEN. - Gemeente Tholen.
24233: THOLEN. - De Water-poort te Tholen van binnen. De Groote Kerk te Tholen.
31380: THOLEN. - Tholen.
20346: THOLEN. - De stad Tholen.
27442: THOLEN. - Stadhuis te Tolen.
26503: THOLEN. - 'T Raedhuys tot Tholen.
27439: THOLEN. - De Stad Tholen.
27438: THOLEN. - De Stad Tholen.
27437: THOLEN. - De Stad Tholen.
27436: THOLEN. - De Stad Tholen.
21001: THOMAS, O.O. (REV.). - Thomas' stowage; the properties and stowage of cargoes.
14799: THOMSON W.. - Thomson's Dictionary of banking.
20243: THOMSON, JAMES. - The poetical works of James Thomson; comprimising all his pastoral, dramatic. lyrical and didactic poems and a few of his juvenile productions; with a life of the author by the rev. Patrick Murdock and notes by Nichols.
30843: THORNTON, GEOFFREY G.. - The New Zealand Heritage of Farm Buildings.
31800: THUNISSEN, A.W.P., E.A.. - Jaarboek Practische Studie Stylos.
17990: THURMAN, PAUL AND BONCQUET, PIET. - Kortrijk. Paul Thurman, Piet Boncquet, Frans Gruwez.
30758: THURNWALD, HILDE. - Menschen der Südsee. Charaktere und Schicksale. Ermittelt bei einer Forschungsreise in Buin auf Bougainville, Salomo-Archipel.
20627: THÜSS, BEN, FORTUIN, ARNOLD, TERPSTRA, RONALD EN T. - Vijftig jaar de Grundel, de geschiedenis van een school.
30321: THYS, P., E.A.. - Provinciaal Museum Sterckhof. Legaat Pierre E. Lunden.
25526: TIBBE, LIESKE, GERLAGH, WIM & HUBREGTSE, SJAAK (SAM.). - William Morris in Nederland, een bibliografie; geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
15175: TIBET - De avonturen van Chick Bill: Rattevergif.
12364: TIEDE, E.. - Ur-arische Gotteserkenntnis; ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschlieszung der kleinen und groszen Mysterien.
17596: TIEDEMA, J.J. & J.J. BUIKSTRA. - Friesland rond per tram. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
31126: TIEL. - De stad Tiel, van de Waalkant te zien.
18956: TIEMENS, WILLEM H.. - Facetten van de slag om Arnhem.
30997: TIERNAN, TERENCE. - The Adventures of Michael and the Pirates.
28275: TIJN, THEO VAN. - Twintig jaren Amsterdam; de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876.
24730: TIL, H.N. VAN. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, van vroegeren en lateren tijd.
23819: TILBURG. - Stad Huis van Tilburg - Hôtel de Ville de Tilbourg.
14886: TILLEMA, MIEKE. - Altijd 's nachts; gedichten.
19269: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling; Gedichten.
24803: TILLEMA, J.A.C.. - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland.
4171: TIMMERMAN, JAN DE - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
23165: TIMMERMAN, AEG. W.. - Hollandsche schilders van dezen tijd/ J. Akkeringa.
20663: TIMMERMAN, JAN DE - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
30414: TIMMERMANS, FELIX & THIRY, FRANS. - Bagijnhof-sproken.
30531: TIMMERMANS, P.D.. - Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust.
26938: TIMMINS, HOWARD. - Tretchikoff.
26563: TINTRUP, HANS. - Krieg in der Ukraine. Aufzeichnungen eines deutschen Offiziers.
25852: TIRION (UITGEVER). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
20128: TISSOT, S.A.D.. - Verhandeling over de vallende ziekte, Waarin zo wel derzelver allerzeldzaamste als gewoone oorzaaken, gevolgen, toevallen, en omstandigheden, op het duidelykst aangeweezen, en met zeer veele waarneemingen opgehelderd worden.
31400: TIT, TOM. - Scientific amusements.
14808: TJESSINGA, J.C., AND J.G.N. RENAUD. - Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede.
24452: TJIA, TIK HING. - The dielectric properties of solutions of water in monoalcohols.
29988: TOBIAS, GERT & UWE & NÖLLENHEIDT, SARAH (ED.). - Gert & Uwe Tobias.
23420: TODOROFF, ULI (RED.). - Patrick Raynaud; Ball der Junggesellen "le bal des celibataires, mème".
28929: TÖKÉS, ISTVÁN. - A Romániai Magyar Református Egyház Élete 1945-1989.
21578: TOL, WOUTER VAN DER (SAM.). - Residence stijlboek.
23568: TOL, HENK EN BURG, GER VAN DER. - De Wachter tussen de Pieren; kustfort IJmuiden.
20511: TOL, COR VAN DEN. - Mensen die langs ons gaan; Flakkeese novellen en schetsen.
26813: TOL, S.C.J. VAN. - De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen).
6676: TOLLÉ, H.A. - Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.
5351: TOLLENAAR, D. - Porositeit van papier.
30819: TOLLENS, H.. - Liedjes van Matthias Claudius.
14243: TOLSTOI. - Ende, Das, eines Zeitalters (Die bevorstehende Umwälzung).
24620: TOLSTOI. - Om de theetafel; verhalen voor de jeugd van Tolstoï.
28934: TOLSTOJ, L.N.. - Gesprek met een voorbijganger.
11402: TOLSTOJ, L.N. - Anna Karenina; ein Roman in acht Teilen. 2 vols.
26618: TOMAN, JIRÍ. - The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.
20006: TOMASEVIC, NEBOJSA. - Joegoslavische naïeve kunst.
29500: TOMEÏ, KAREL. - NL XL.
24044: TONGEREN, F.C. VAN. - Ruptura Perinei. Proefschrift.
21179: TONKENS, EVELIEN. - Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector.
30034: TOOLEY, R.V., BRICKER, CHARLES & ROE CRONE, GERALD. - Geschiedenis van de cartografie.
24549: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
19311: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
24536: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de superfilm-onderneming.
24532: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de meester-schilder.
24550: TOONDER, MARTEN. - Panda en de woudrovers.
24552: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24551: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24544: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24543: TOONDER, MARTEN. - Kappie; 1-De Zeewedstrijd - 2-De Grijpvogel.
24546: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24541: TOONDER, MARTEN. - De AMRO-privérekening, een handleiding (met welwillende medewerking van Heer Olivier B. Bommel).
24540: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
24531: TOONDER, MARTEN. - Heer Bommel en de bergmensen.
24547: TOONDER, MARTEN. - Kappie en de schrik der zeeën.
24529: TOONDER, MARTEN. - Kappie en het ijsberg raadsel.
24545: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24539: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
26900: TOORENBURG, CARMEN C. VAN & GILS, MARIANNE VAN. - Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
22681: TOORENENBERGEN, ALB. VAN EN KLEYN, H.G.. - Patristisch-Biografisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (Twee delen, compleet).
26680: TOORN, A. VAN DER. - "Te doen onderwijzen". Vijftig jaar scholen Gereformeerde gemeente Middelburg.
19277: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
29833: TÖPFFER, R.. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italiens des Alpes.
28304: TÖPFFER, R.. - Histoire de M. Cryptogame.
19349: TOPS, A.J.J.H. EN VERSCHUEREN J.M.TH.. - Eindhoven.
17999: TORENBEEK, J. [ED] AND HAGENAAR, RUDOLF. - Rudolf Hagenaar. Verborgen werk. Met teksten van Hans Warren en Jan Juffermans.
27769: TORNQUIST, A.. - Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde.. Für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.
25401: TORRE DE ASSUNÇAO, C.F.. - Rochas Graníticas do Minho e Douro; novos elementos para o seu conhecimento.
19775: TORRE, CLAUDIO DE LA. - Gran Canaria/ Fuerteventura/ Lanzarote (Las Canarias orientales).
31704: TOSI, BRUNO. - Giovane Callas. Con il memoriale di Maria Callas e una testimonianza inedita di Pia Meneghini.
19858: TÓTH, JÒSKA. - De wereld als decor, Hélène van Hoorn.
15089: TOUCHATOUT. - L'Histoire tintamarresque de Napoléon III. I: Les Années de chance. II: La Dégringolade impériale. 2 Volumes.
6831: TOUNY, A.D. AND S. WENIG - Sport in Ancient Egypt.
24857: TOUSSAINT, A.L.G.. - Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1850.
13096: TOUSSAINT, MAN.. - Colonial art in Mexico.
27667: TRALBAUT, MARC EDO. - Zadkine poète.
17222: TRAPMAN, MARC-JAN A.O. (ED.). - Vraag maar aan de artiesten. StAUT Kindertheater.
22720: TREADWELL, NICHOLAS. - Super Humanism, a British Art Movement.
27864: TREPTOW, E., WÜST, S. & BORCHERS, W.. - Bergbau und Hüttenwesen.
24430: TRESIDDER, JACK. - Symbolen en hun betekenis; geïllustreerde gids met meer dan 1000 symbolen en hun traditionele en hedendaagse betekenis.
12581: TRIER, ED.. - Figur and Raum; die Skulptur des XX. Jahrhunderts.
29761: TRIEST, LIESBET, LEFEBVRE, MATTHIAS, DEVOS, MAGDA, KEYMEULEN, JACQUES VAN & TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel III: Algemene woordenschat, aflevering 7: Het menselijk lichaam.
30800: TRISTANT, HENRI. - Terres Australes et Antarctiques Françaises. Philatélie histoire postale.
17131: TROLL, THADDÄUS. - Verträumte Burgen.
25537: TROLLOPE, A.. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland; eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeerinsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. 2 Volumes.
16689: TROLOPPE, CHRISTINE. - Yesterday's Town: Pershore.
18255: TROMMEL, J. G.. - Genealogie Trommel.
31739: TROUESSART, E.L.. - Au bord de la mer. Géologie, faune et flore des côtes de France de Dunkerque à Biarritz. Avec 149 figures intercalées dans le texte.
19517: TRUIJEN, EMILE. - Brieven van een designer, een autobiografie.
25568: TRUIJEN, EMILE. - Brieven van een designer, een autobiografie.
19529: TSCHAVRAKOV, GEORGI. - Bulgarische Klöster. Denkmäler der geschichte Kultur und Kunst.
26839: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
31253: FATHER TUCK. - Father Tuck's play hours. Postcard painting book complete with paints. Father Tuck's "Patent Paintbox" series.
25013: TUINEN HZ., K. VAN & HOFFMANN, A.F.C.. - Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering.
21538: TULL EN 'T WAAL. - Gemeente Tull en 'T Waal.
27387: TÜMPEL, CHRISTIAN. - Rembrandt.
14036: TÜMPEL, CHR.. - Oude, Het, Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
14051: TURNER, JON.. - Max Kreijn. 1993.
18205: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN. - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas Du Fossé.
31659: TUYPENS, ANTOON. - Antoon van Dyck's oeuvre 1599-1641.
23667: TWIESSELMANN, F. & BRABANT, H.. - Observations sur les dents et les maxillaires d'une population ancienne d'age Franc de Coxyde (Belgique).
26449: TWIST, G. VAN, HARDONK, J. & SADÉE, A.E.M.. - Het motorrijwielbedrijf.
30219: TYDINGS-NAB, WILLEKE. - Vissers en vissersvrouwen van Arnemuiden 1870-1940.
23514: UHLENBECK, CHRIS EN MOLENAAR, MEREL. - Mount Fuji; sacred mountain of Japan.
31457: UIL, H.. - Gezichten in de straten van Zierikzee met een historische beschrijving.
23722: UILDRIKS, F.J. VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
31340: UITERT, E. VAN & HOYLE, M. (ED.). - The Rijksmuseum. Vincent van Gogh.
21124: ULLMAN, ALARIK. - Softwood contracts.
31175: UNGER, W.S.. - Catalogus van den historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste deel: Gedrukte kaarten en plattegronden. Tweede deel: Topografische prenten en teekeningen. Derde deel: Historie en leven. Vierde deel: Portretten en personalia.
16833: UNGER, WILHELM. - Beethovens Vermächtnis.
18582: UNGER, WILLIAM. - Dix Eaux-Fortes d'après les Maitres Anciens; Wouwerman, Jan van der Meer et Ruysdael.
27802: UNGER, W.S.. - De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de Middeleeuwen.
11193: UNGER, W.S. - Het archief der Middelburgsche Compagnie.
21817: UNGER, W.S.. - Rijksarchief in Zeeland; de archieven der gewestelijke besturen van Zeeland 1799-1810 (met stukken over 1795-1799).
13378: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg.
13404: UNGER, W.S.. - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. I-III.
12860: UNGERER, TOMI. - America; Zeichnungen 1956-1971.
14212: UNTERKIRCHER, F.. - Das Stundenbuch des Mittelalters.
19866: UNVERZAGT, C.. - Humus.
22932: UNVERZAGT, C.. - Humus.
18398: URBACH, CARL. - Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie. I. Stufenphotometrische Absorptionsbestimmungen in der Medizinischen Chemie.
21835: URBAN, MARTIN, A.O.. - Emil Nolde; unpainted pictures.
15229: URDIN, KIRO. - Planetarium of Kiro Urdin.
29131: URIOT, JAN. - Ontmoetingen.
4205: URIOT, JAN - Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia, geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Blik auf die ersten zwei Gesänge der Divina Commedia.
19686: UTERMANN, WILHELM. - Jungen- eure Welt! Das Jungenjahrbuch.
30687: UTRECHT. - Utrecht. Oude Gracht.
30686: UTRECHT. - Utrecht. De Oude Gracht.
20653: UTRECHT. - Uitrecht.
22441: UTRECHT. - Nieuwe Kaart van de Provincie Utrecht.
22444: UTRECHT. - Episcop. Ultrajectinus. Auct. Balthazaro Florentio a Berkenrode.
17619: UTRECHT DRESSELHUIS, J. . - Het distrikt Van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.
27765: UTRECHT. - De Provincie van Utrecht.
31424: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuws genootschap der Wetenschappen, 2de deel, 1e stuk. De godsdienstleer der aloude Zeelanders, uit oude gedenkstukken, volksoverleveringen en berigten opgemaakt.
21196: UTRECHT. - De Plompe Toren te Utrecht.
21152: UTRECHT. - Utrecht. De Weerdpoort en de oude Ryn. Le Weerdpoort et l'ancien Rhin. Das Weerdthor und der alte Rhein.
21149: UTRECHT. - Utrecht. Gouvernement.
21150: UTRECHT. - Utrecht. Der Dom-Thurm. De Dom-Toren. Le clocher de la Cathedrale.
21151: UTRECHT. - Utrecht. La porte des dames blanches. Wittevrouwen Poort. Weisse Weiber Thor.
21201: UTRECHT. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht.
21202: UTRECHT. - 't Huys Walesteyn by Utrecht.
31258: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1e deel-1e stuk. Inhoudende de Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
26689: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
31088: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
15734: UYTENHAGE DE MIST, J.. - Den klagenden veen-boer, Over de faem-roovende pasquillen tegens sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, en des selfs loffelijcke Voorvaderen (A). Tevens meegebonden: Aesopus Defensor. Sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden veenboer(B). Tot slot: Den Oprechten Stadthouder in Hollant, Waer in oock aengewesen wort de ydelheydt van de interest van Hollant..etc.(C).
31009: UYTTERSCHOUT, A. (ADRIAAN). - Ledige uyren. I. Deel Rym-Kroniek van Zeeland. II. Deel. Bybel-Stoff'. Bestaende in verscheyde wederleggingen, soo tegen de Joden; ...etc. III. Deel. Jok en Ernst. Meest, toegepast op des makers opkomst en voortgank,... etc
31450: UYTVEN, R. VAN, BRUNEEL, C., KOLDEWEIJ, A.M., SANDE, A.W.F.M. VAN DE & OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN (RED.). - Geschiedenis van Brabant. Van Hertogdom tot heden.
17879: VAHRENKAMP, W.E. AND VERHOEFF, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
26808: VAHTER, TYYNI & NISSINEN-LINNOVE, AINO. - Vanhoja Kauniita Käsitöitä.
30005: VAIZEY, MARINA. - Christo.
31792: VALENTIEN, FREERK. - HAP Grieshaber. Unikate 1977/78. Ausstellung zum 70. Geburtstag 4. April- 5 Mai 1979.
5315: VALENTIJN, M. - Saxa Locuta Sunt 1901-1951; gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen.
14199: VALENTIN, A.. - Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.
31240: VALÉRY, PAUL, FARGUE, LÉON-PAUL, LARBAUD, VALERY, ET AL.. - Commerce. Cahiers trimestriels. Cahier XV, 1928.
31300: VALÉRY, PAUL. - Choses tues.
24765: VALK, WILMA, CORIJN, REGGIE & MEIJAARD, FRANS. - Vijftig jaar visserijfeesten Breskens.
24218: VALKEMA BLOUW, J.P.. - De familie Stastok; tooneelspel in vijf bedrijven naar de "Camera Obscura"van Hildebrand, bewerkt door Ir. J.P. Valkema Blouw.
30462: VALKEMA BLOUW, PAUL (ED.). - The Leiden "Afdrucksel". A type of specimen of the press of Willem Silvius in its last days (1582).
18040: VALKENBURG, RIK. - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
21198: VALKENBURG. - Het dorp Valkenburg.
19640: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit (deel I t/m IV) 'Over den hoofdpersoon in het jaar 3001', 'De Edisonschool en de multi-multi-millionair', 'Per 'Paparisidorus' naar het onbekende' en 'De komeet met de wonderlijke geluiden'.
23518: VALLIER, DORA, A.O.. - Vieira da Silva.
22132: VALSECCHI, MARCO. - L'Europa dei Paesaggisti.
27934: VALVEKENS, P.EM.. - Arnold van Leefdael/ Prelaat der Abdij van Averbode (+ 1584).
14389: VALVEKENS, E.. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
30610: VANA, JOH.. - De vroolijke declamator. Nieuwe verzameling van luimige gedichten, berijmde anecdoten, kwinkslagen, enz. voor voordrachten in vergaderingen en vroolijke vriendenkringen.
31636: VANDEKOP, DAVID. - Diary 1962-1977.
31366: VANDELLI, GIUSEPPE. - Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo critico della società Dantesca Italiana. Riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli.
30322: VANDENBERG, DIANA, BROUW, NIEK, HOUSTON, JEAN & SOLOMON, PAUL. - Moeder Aarde en de Heilige Bomen/ Mother Earth and the Sacred Trees.
18328: VANDENBERGHE, ROXANE. - Woordenboek van De Vlaamse Dialecten. Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 7: De Zeevisser.
22650: VANDENBERGHE, RAF (RED.). - Schoenmode sinds 1900.
25168: VANDENBROUCKE, J.P. & HOFMAN, A.. - Grondslagen der epidemiologie.
29357: VANDENSANDE, LESJA. - Pour l'honneur et pour la gloire Napoléon et les joyaux de l'empire.
21193: VANDERSTEEN, W.. - Suske en Wiske Vakantieboek; 'De rammelende rally', 'Het vliegende hart' en raadsels en spelletjes.
30907: STUDIO VANDERSTEEN. - De Familie Snoek. 6. De lachende Snoek.
30237: VANDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. Het Gouden Kuipje.
31658: VANDERSTEEN, WILLY. - De jonge brigand.
8236: VANDERVELDEN, JOS. - Staat en recht bij Vondel.
14302: VANDEUR, EUG.. - Heilig, Het, misoffer; verklaring der gebeden en ceremoniën.
31174: VANDEWALLE, A.. - Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge. Deel I: Oud archief.
28839: VANGROENWEGHE, DANIEL & GELDOF, TILLO. - Pondera medicinalia. Apothekersgewichten/ Apothecaries' weights.
11362: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en Wassende Maan; pelgrimstochten naar het Heilig Land.
13357: VANHOVE, D.. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie.
31748: VANKAN, L.J.. - IJsbestrijding bij kunstwerken.
25782: VANNEY, JEAN-RENÉ & MOUGENOT, DENIS. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: La plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes, analyse geomorphologique.
18090: VANSTEENKISTE, CONSTANT. - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval.
18729: VANSTEENKISTE, EUGEEN. - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen door Eugeen Vansteenkiste.
30280: VANSTEENKISTE, R.. - Geschiedenis van Meenen, volgens de "Histoire de Menin" van Dr. Rembry-Barth.
24910: VANVUGT, EWALD. - De verovering van Bali; documentaire reisroman.
30793: VASCONCELOS, ARTUR O. DE. - Catálogo de carimbos postais especiais de Portugal e Ultramar.
19003: VAT, DAN VAN DER. - Pearl Harbor. Dag der Schande.
14304: VECHT, N.J. VAN DE. - Ontstaan, Het, van vlakke vormen.
21526: VECHT, N.J. VAN DE - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering; een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin wrkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
19054: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19052: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19536: VEELEN, IJSBRAND VAN. - Peter Vermeulen.
26462: VEEN, IJ. V.D.. - Timmeren; handleiding voor bouwconstructies.
18867: VEEN, O.S. VAN DER. - De Amsterdamsche Jongen of Het Buskruitverraad. Kinder-zangspel in 3 Bedrijven met Naspel.
25487: VEEN, MIRJAM VAN. - "Verschooninghe van de roomsche afgoderye"; de polemiek van Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder met Coornhert.
25358: VEEN, A.S. VAN DER. - Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.
29165: VEEN, K.H.C.W. VAN DER & GERBERS, W.J.P.. - Spoorwegbouw. Deel I: De bovenbouw van de weg.
29979: VEEN, J.E. VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
29824: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur.
20687: VEEN, E.. - De Zaansche handel en nijverheid.
22133: VEEN, B.. - Dictaat algemeene houtteelt en boschbescherming (bewerkt naar colleges van Prof. Ir. J.H. Jager Gerlings). Twee delen.
23057: VEENENDAAL, E.J.. - De Unie van Utrecht en haar hoofdbewerker, Graaf Johan van Nassau.
24095: VEENHOF, K.R.. - Phoenix; bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, jaargang XIII-XVI (1967-1970).
15265: VEENSTRA, J.H.W.. - Haikoes te geef.
22993: VEENSTRA, IRENE (RED.). - Pause im Theater.
16256: VEENSTRA, H.. - Beoordeelingsleer van het rund.
20190: VEERE.. - Het Stadhuis te Veere.
20336: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27453: VEERE.. - Gezigt der thoren van Sandyck.
27462: VEERE.. -
27414: VEERE.. - Bekende overblyfsel van 't vervalle Kasteel Sandenburg.
22563: VEERE.. - Veere.
21752: VEERE.. - Vere.
27449: VEERE.. - De Cysterne (1551).
27447: VEERE.. - De Stad Veere.
23407: VEERE.. - Groote Kerk Veere.
20752: VEERE.. - Gemeente Veere.
27446: VEERE.. - Veere. 't Schotse Huis.
27467: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27479: VEERE.. - Kade te Veere.
27487: VEERE.. - Nederlandsche oorlogschepen brengen Fransche koopvaarders te Veere op.
27445: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27459: VEERE.. - Veer in Seeland.
27476: VEERE.. - Veere.
27484: VEERE.. - Veere.
27444: VEERE.. - Vere.
31873: VEERE.. - "Veere" Zeeand.
27454: VEERE. - Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
27456: VEERE.. - Ter Vere
27473: VEERE.. - Afbeelding van het Plegtig Eed-Zweeren tot bevestiging der Oude Constitutie, etc.
27451: VEERE.. - Veere. De Warwijckse straat.
31379: VEERE.. - Vere.
27458: VEERE.. - Vere.
27461: VEERE.. - Veere.
25163: VEERE.. - Veere.
31205: VEERE.. - Veere.
27478: VEERE.. - Veere.
27474: VEERE.. - Veere.
20343: VEERE.. - De Stad Vere.
31135: VEERE.. - De Kampveersche Toren te Veere. - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg.
22140: VEERE.. -
27448: VEERE.. - Haven van Veere - Port de Veere.
24349: VEERE.. - Ter Veer.
24353: VEERE.. - Stadhuis te Veere.
27468: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27913: VEERE.. - Veere.
27452: VEERE.. - De Stad Veere.
27482: VEERE.. - Veere.
25209: VEERE.. - Zonder titel.
31871: VEERE. - (Veere.)
27464: VEERE.. - De Stad Veere.
27466: VEERE.. - Allereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tusschen den 24 en 25 April 1747.
27460: VEERE.. - Veer in Seeland.
26340: VEERE.. - De stad Ter Veere.
27481: VEERE.. - Veere.
20344: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere.
20405: VEERE, RITTHEM, WEST-SOUBURG, MIDDELBURG. - Bekende overblyfsel van't vervalle Kasteel Sandenburg. - Kasteel van Rammekens. - 't Kasteel van Aldegonde. - Het Kasteel van der Hooge.
27604: VEERE.. - Het Kasteel Sandenburch.
27463: VEERE.. - La Maison de Ville de Tervere.
27450: VEERE.. - Veere.
27862: VEEREN, RONALD. - Leiderdorps kiekenboek.
14216: VEGAS, L.C.. - Vlaanderen en Italië; Vlaamse primitieven en Italiaanse renaissance.
22895: VEGTE, J.O. VAN DE. - Apeldoorn in oude ansichten.
31212: VEH, GERHARD M. & RAPSCH, HANS-JÜRGEN (ED.). - Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen.
25409: VEIGA FERREIRA, O. DA, TORRE DE ASSUNÇAO, C.F., MACHADO, F., NASCIMENTO, J.M. A.O.. - Le volcanisme de l'Île de Faial et l'éruption du volcan de Capelinhos. 2 Volumes.
30699: VEIJ, PIET DE. - 75 jaar "Juliana Middelburg" 1933-2008. Hoe begon het? Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wie waren het? Wie zijn het?
29457: VEIL, SIMONE, BREM, ANNE-MARIE DE, MALÉCOT, CLAUDE, A.O.. - Le monde de George Sand. Portraits photographiques.
16983: VEIRE, FRANK VANDE - Tragelaph. De Vleeshal - Middelburg.
12546: VELD, ALBERT IN 'T. - Littekens; met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
31616: VELDE, CARL VAN DE & VLIEGHE, HANS. - Stadsversieringen te Gent in 1635 voor de blijde intrede van de kardinaal-infant.
24424: VELDE, M.J. VAN DE. - Hydrauliek & pneumatiek voor mobiele werktuigen.
30590: VELDEN, JZ., C. VAN DER. - Raad en bestuur. Een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis. 2e stukje.
22910: VELDEN, D. VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War.
30741: VELDEN, PAUL VAN DER. - Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

9/13