Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27770: POLENZ, HARTMUT (ED.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
33722: POLMAN KRUSEMAN, W, MAN, J.C. DE & DOMMISSE, P.K.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
29867: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
29868: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel 1.
13888: POLTE, W., AND J. HEIN. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24631: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24636: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24638: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24635: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24633: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24630: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
24632: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.
24634: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
17235: PONDER'S, RICHARD (ED.). - Quiet Places. Richard Ponder's Paintings of New Zealand.
13714: PONT, D.. - Barent Fabritius, 1624-1673.
19879: PONTZEN, RUTGER E.A.. - Roos Theuws 'Tumbled over Rim'.
9574: PONZI, J. - Mireille Bastin.
20079: POORT, JOHAN. - H.W. Mesdag, de Copieboeken of de Wording van de Haagse School.
20084: POORT, JOHAN. - H.W. Mesdag, the painter of the North Sea; a closer look.
25215: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
20295: POORTENAAR, JAN. - Dans en wajang.
30158: POORTER, JO DE & WOUTERS, MARC. - Een huis voor alle seizoenen. De hedendaagse kijk van Geoffroy Van Hulle op tijdloos klassiek.
29183: POORTMAN, WILCO C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
10676: POORTMAN, J., A.J. SCHRADER, EN F.C.D. POPKEN - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
20846: POORTVLIET. - Gemeente Poortvliet.
20348: SINT LAURENS EN POPKENSBURGH. - Sint Laurens en Popkensburgh.
26261: POPP-MADSEN, CARL. - Dänisches Recht und Dänische Rechtswissenschaft im neuen Europa. Vortrag und Niederländische Übersetzung (Vortragsreihe des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete.
20392: POPPENDAMME. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: PORÉE, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
17906: PORTIELJE, A.F.J. AND ABRAMSZ, S.. - Het Artisboek. Met afbeeldingen naar foto's van A.J.W. de Veer. Twee delen in één band.
19657: PORTOGHESI, PAOLO. - Rome of the Renaissance.
23732: POSSELLE, LAURENCE (ED.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
23104: POST JR., GAINES. - Dilemmas of Appeasement; British deterrence and defense, 1934-1937.
26832: POST, P.G.J.. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst; een iconografische en iconologische analyse/ La scène du coq dans l'art paléochrétien; une analyse iconographique et iconologique. Avec une résumé en Français.
15364: POST, J.. - Citroën in de strip; de fraaie lijn.
11234: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
28084: POSTHUMUS MEYJES, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
13126: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
22296: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: POTTER, FRANS DE & BROECKAERT, JAN. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
24924: POULGY, PAUL. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
32345: POULS, J.H. & CROMPVOETS, H.J.G. (RED.). - De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en Visies.
34551: POULSEN, FREDERIK. - Ny Carlsberg Glyptotek. 2. Tillaeg til Billedtavler af antike kunstvaerker (Second plate supplement).
26036: POWELL, ROBERT. - The tropical Asian house.
34064: POWERS, DAVID S.. - Studies in Qur'an and Hadith. The Formation of the Islamic Law of Inheritance.
29292: PRADO VALLADARES, CLARIVAL DO & MELLO FILHO, LUIZ EMYGDIO DO. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
30457: PRANGE, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: PRAT, A. VALBUENA. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
31337: PRATT, HUGO. - Fanfulla.
19234: PREGERS, S. (BEW.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: PREGL, FRITZ. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: PREISINGER, HELMUT. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
23118: PREL, CARL DU. - Het kruis aan den horizont.
33362: PRESCOTT, ORVILLE. - Princes of the Renaissance.
34983: PRETTEJOHN, ELIZABETH, PETER TRIPPI, ROBERT UPSTONE & PATTY WAGEMAN. - J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen.
28693: PREVENIER, W.. - Een overzicht van de geschiedkundige kritiek.
19578: PREVITALI, GIOVANNI. - Giotto, la cappella degli scrovegni.
34020: PRÉVOST, MARCEL. - Les vierges fortes: Frédérique/ Les vierges fortes: Léa/ Lettres de femmes/ Chonchette. 4 vols. Collection de Roman Illustrés.
35059: L'ABBÉ PRÉVOST. - Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Tome premier et second.
16467: PREWIT, JOHN. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
34905: PRICK, HARRY G.M.. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890/ Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. 2 delen.
8141: PRINCE, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
19894: PRINGGODIGDO, A.K. (SAM.). - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
24807: PRINS, THEO. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
19274: PRINS, MIA EN STEEN, JAN. - Vloedverlaten wad.
30240: PRINS, JAN. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
28917: PRINS, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
8145: PRINSEN J.LZN., J. - De Roman in de 18e eeuw in West-Europa.
34784: PRINSEN J.LZN., J.. - Multatuli en de Romantiek.
34038: PRINSEN, HELGE & OREEL, RUBEN (SAM.). - Ruben Oreel. 35 jaar persfotografie op Walcheren.
10762: PROBST, FR. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
20702: PROCTOR, CLAUDE O.. - Signing in fourteen languages; a multilingual dictionary of 2,500 American sign language words; translating Arabic, Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish into American sign language.
18407: PROETEL, H.. - Gestaltung und Herstellungsweise neuerer Unterwassertunnels.
13397: PROOSDIJ, B.A. VAN. - L.W. King's Babylonian magic and sorcery, being 'The prayers of the lifting of the hand', opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien.
28217: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
30839: PTOLEMAEI, CLAUDII. - Cosmography. Maps from Ptolemy's geography.
19320: PUCHINGER, G.. - Ontmoetingen. Ontmoetingen met buitenlandse politici. Ontmoetingen met de jaren dertig, I en II. Ontmoetingen met Nederlandse politici. Ontmoetingen met historici. Ontmoetingen met antirevolutionairen. Ontmoetingen met theologen.
32959: PUENTE, P. LUDOVICUS DE LA. - Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2)
30421: PUGH, STEVENSON (ED.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: PUIL, NELLEKE VAN DER. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
14309: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
32783: PURMEREND. - De Groote Kerk te Purmerende, 1726.
32782: PURMEREND. - De Amsterdamsche-Poort te Purmerende van binnen, 1726/ De Nekker-Poort van binnen, 1726.
32781: PURMEREND. - De Beemster-Poort te Purmerende, van de Beemster Dyk te zien, 1726/ De Hoornsche-Poort te Purmerende, 1726.
32779: PURMEREND. - De Beestemarkt te Purmerende, 1726/ Het Stadhuis te Purmerende, 1726.
29525: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
13013: PUTTER, HUGO DE. - Hugo de Putter.
19055: PUYPE, POL (RED.) E.A.. - Van kiem tot korrel.
34494: PUYVELDE, LEO VAN. - Peter Paul Rubens. De slag van de Amazonen.
17450: PYTTERSEN TZ, H.. - Door een rooden draad verbonden. Armenverzorging. Emigratie. Suriname.
10930: QARADJADAGHI, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
15279: QUARLES VAN UFFORD, L.. - Les Terres-Cuites siciliennes. Une étude sur l'art sicilien entre 500 et 450.
34043: QUEVEDO, FRANCISCO DE. - Dromen.
22389: QUIGLEY, ROB WELLINGTON. - Buildings and projects.
30892: QUINET, EDGAR. - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.
34874: QUINN, ANTHONY. - Keramiektechnieken. Een complete gids voor het ontwerpen en maken van sier- en gebruiksaardewerk.
32455: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
32456: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
29572: QUISPEL, G. (RED.). - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen; beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen.
24851: QUIST MOLLER, FLEMMING. - En lystrejse/ A pleasure journey.
20162: RAAT, JAAP DE. - De zeis aan de wilgen.
19623: RAAY, S.B. VAN, SPIES, W.P. EN ZOEST, R. VAN. - 'Tot hun contentement gemaeckt'; het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
21494: RABELAIS, FRANÇOIS. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
30967: RABIE, JAN SEBASTIAN. - Dakkamer en agterplaas. Verhale 1947-1957.
15035: RABIER, BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
19660: RABIER, BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
17223: RABSON, STEPHEN AND KEVIN O'DONOGHUE. - P&O. A Fleet History.
16699: RABUS, PIETER (VOORWOORD). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
32407: RACINE, JEAN. - Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. Tome II.
32408: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine. Précédé de la vie de l'auteur.
3807: RACINE, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
32406: RACINE, JEAN. - Oeuvres diverses de Jean Racine, enrichies de notes et de préfaces. Tome VII.
19937: RACINE, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
24888: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine.
29436: RACINE, MICHEL. - Allain Provost. Paysagiste/ Landscape architect. Paysages inventés/ Invented landscapes '64-'04.
25864: RADECKE, A.. - De grote tragedie van Arnhem; roman.
9843: RADEMACHER, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: RADEMAKER, ABRAHAM. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
30163: RAEBURN, MICHAEL & WILSON, VICTORIA (ED.). - Le Corbusier. Architect of the Century.
15284: RAEMAEKERS, LOUIS. - Dessins d'un neutre.
20997: RAES, E.. - Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden.
19522: RAGGHIANTI, CARLO LUDOVICO. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
34277: RAGVENET, A.. - Petits édifices historiqus-recueillis.
11136: EGYPTIAN STATE RAILWAYS - Ägypten wie man es am besten bereist.
29162: RAKERS, GERARD. - Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel...
33469: RAMAER, J.C.. - Het verdrag met België, een ramp voor het vaderland.
25407: RAMALHO, MIGUEL M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27395: RAMMEKENS. - Rammekens.
27405: RAMMEKENS. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27398: RAMMEKENS. - Rammeken.
27403: RAMMEKENS. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27401: RAMMEKENS. - Rammeken.
22265: RAMMEKENS. - Rammekens of Zee-Burg.
31046: RAMON, RENAAT. - Renaat Ramon. Color-Field Poetry.
31054: RAMON, RENAAT. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
31053: RAMON, RENAAT. - Ongehoorde gedichten/ Ungehörte Gedichte/ Poems unheard-of/ Poemes inouis/ Poeme inaudite.
23559: RASSOW, FRITZ. - Stella; die unheiligen Geschichte vom Grafen Constant und von der wunderlichen Frau Estelle aus der Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier.
34405: RATHKE, EWALD, ET AL (ED.). - Neue illustrierte Bücher & Graphikmappen.
20785: RAUSCH, MURIEL (ED.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
32026: RAUWERD. - T' Dorp Rauwerd.
33039: RAVENSTEIN. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
25024: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
34304: RAYNAL, MAURICE. - Anthologie de la peinture en France de 1906 a nos jours.
13222: RAYNAL, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
30324: RAYNES, JOHN. - Tekenen naar model. Alles over het tekenen van de menselijke figuur.
26628: REAP, JAMES K.. - Athens, a pictorial history 1801-2001.
27541: RÉAU, LOUIS. - Fragonard; sa vie et son oeuvre.
23762: RECHENBERGER, HORST E. (RED.). - Gestaltete Baukeramik; Ofenwandplättchen und Feierabendziegel.
35069: HEIMATVEREIN RECKE. - Recke in alten Ansichten.
19758: REDEKER, HANS. - Per Abramsen. Sculptures.
16492: REDEMANN, HANS. - Die fliegenden Verbände der Luftwaffe 1956 - 1982. Mit einem historischen Überblick ab 1911.
25661: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: REDICHEM, JOH., VAN, E.A.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
32674: REDING, RAYMOND. - Vincent Larcher. De Zoo van Dr. Ketzal. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
32885: REDING, H. EN P.J. MENDEL. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
33298: REECE HACKFORD, TERRY (ED.). - Some Women. Robert Mapplethorpe.
15097: REES, J. VAN - VAN NAUTA LEMKE. - Verzen; Tweede bundel.
33316: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal. No. 1-24 1943 (lacks no. 18 & 21). added: extra special report.
23810: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23809: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
23811: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
33320: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal. No. 1-24, 1942.
33317: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal/ Signal. No. 1-12 1944 + Signal extra. Lacks no. 5-6-7. Added: enclosures on the Province of Zeeland and the Dutch Royal Family.
34878: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal no. 13 t/m 24. Juli t/m december 1942. Derde jaargang.
32977: REEUWIJK, L.P. VAN. - The thermal dehydration of natural zeolites.
28343: REFF, THEODORE & VALDÈS-FORAIN, FLORENCE. - Jean-Louis Forain, the impressionist years. The Dixon Gallery and Gardens collection.
25176: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21394: REGNIER, HENRI DE. - Scènes mythologiques, suivies de petites fables modernes.
21919: REGT, GERARD E. DE. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: REGT, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
34592: REGT, ADRIAAN DE, VLIET, HARRY VAN DE & ZEMBSCH, JAN. - Sterrenwacht. Performanies Installaties.
32303: REHM, G.J.. - Baarle in oude ansichten.
34333: REHM, ALBERT. - Verzen van Albert Rehm.
31932: REIBER, ÉMILE. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
30519: REIJEN, MIRIAM VAN. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
33824: REIJNDORP, ARNOLD & NIO, IVAN. - Het Stedelijk Theater. Ruimtelijk Beleid en Openbare Ruimte.
6206: REIK, THEODOR - Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'REILLY, PATRICK. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
17103: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
23539: REINELT, SABINE. - Käthe Kruse; Leben und Werk.
17231: REINER, IMRE. - Woodcut / Wood Engraving. A contribution to the history of the art.
28770: REINHARDT, GEORG (ED.). - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978; Handzeichnungen und Lithographien.
35089: REISCH, GERHARD. - Der leuchtende Wanderer. Wesenworte.
4224: REKERS, GUUS EN PAUL OVERHAUS. - Wadden.
34535: RELL, MAX O'. - Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.
34367: O'RELL, MAX. - Sa majesté l'amour. Petits études de psychologie humoristique.
7504: RELLER JR., JOHN O., C.B. NEEL, AND L.C. HAUGHNEY - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
7506: RELLER JR., JOHN O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
30879: REMIJNSE, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
31048: REMMERS, BURKHARD. - 100 years +. 100 Jahre Wilkhahn- 100 Jahre nachhaltiges Gestalten/ 100 years Wilkhahn/ 100 years of sustainable design.
33404: RENAN, ERNEST. - Feuilles détachées. Faisant suite aux souvenirs d'enfance et de jeunesse.
26073: RENAUD, PHILIPPE. - Alberto Pinto; contemporain.
29269: RENDINA, CLAUDIO. - De verborgen geschiedenis van de pausen; van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
31837: RENETTE, YVONNE & BRACHOY, ISY. - L'Art Belge. Revue mensuelle du mouvement artistique. XVIme annee, numéro 1 Janvier 1935.
28735: RENNERT, J.. - 100 Jaar Rijwielposters.
32124: RENTING, A.D. & LIPKE- DEETMAN, E.L. (RED.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
27087: RESENHÖFFT, WILHELM. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
34871: RESTANY, PIERRE, RIZZI, PAOLO & SANDRELLI, SANDRO. - Ludovico De Luigi. Le Venezie fantastiche/ L'immaginazione al computer.
32476: RESTANY, PIERRE & CHOUTEAU, CLAUDE. - Cataláa. Incantare.
32475: RESTANY, PIERRE. - Cataláa.
30842: RETRANCHEMENT.. - Gemeente Retranchement.
33596: REUS, GONNA, RAAD, HARRY DE, BITTER, PETER, ROOZENDAAL, CAROLIEN & JONG, NANCY DE (RED.). - Machtig & Prachtig Alkmaar.
26097: REUT, TITA, A.O.. - Arman; photographe.
32216: REUT, TITA. - La traversée des objets Arman.
34465: REUTERSVÄRD, OSKAR. - Onmogelijke figuren in kleur.
608: REVE, GERARD. (ZIE OOK REVE, SIMON VAN HET; GERARD-KORNELIS VAN HET.) - Een Circusjongen. Levensroman.
20471: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch. 1975 - 1992.
31313: REVE, GERARD. - Hollands Dagboek.
15199: REVIUS, JAC.. - Over-ysselsche Sangen en Dichten, uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Overige gedichten.
9223: REY, ROBERT - La Parisienne de Touchagues.
25126: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
20784: REYMERSWAEL, WILLEM VAN. - Haagsche satyren.
35074: REYMOND, MARCEL. - Verrocchio.
35078: REYMOND, MARCEL. - Donatello.
33073: REYN, G. VAN. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
22943: REYN, J. VAN. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
34546: REYNAUD, LOUIS. - Le Romantisme. Ses origines Anglo-Germaniques. Influences étrangères et traditions nationales, le réveil du génie français.
13215: REYNDERS, S.. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen.
20526: REZNICEK, F. VON. - Galante Welt.
18388: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
34470: RHEINFELDER, HANS. - Altfranzösische Grammatik. Erster Teil: Lautlehre.
25369: RHENEN. - Rhenen.
21353: RHENEN. - Rheenen.
25175: RHÉVILLE, M. DE. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
17552: RICCIO, RALPH. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: RICE, D. TALBOT. - Histoire des civilisations; le temps des invasions.
28656: RICHARD. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
20870: RICHARDSON, JOANNA. - Les Courtisanes; le demi-monde au XIXe siècle.
20423: RICHTER, LYDIA. - PuppenAlbum 2.
31165: RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
31833: RIDDER E.A., N.A. DE. - Agrohydrologische profielen van Zeeland. Een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter. Deel 2: bijlagen.
24640: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie.
28458: RIEDEL, CARL-LUDWIG & KROGER, MANFRED. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
31499: RIEFENSTAHL, LENI. - The People of Kau.
24848: RIEFFEL, RÉMY. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
22875: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
24046: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
21711: RIEL, C.B.M. VAN (RED.). - Handboek corporate communication; geselecteerde artikelen voor het hoger onderwijs (studenteneditie).
13381: RIEMSCHNEIDER, M.. - Il Mondo degli Hittiti.
24061: RIES, KARL. - Deutsche Luftwaffe über der Scweiz 1939-1945.
16427: RIES, KARL. - Luftwaffen - Story 1935 -1939.
33990: RIET, FRANK G. VAN DER. - Le théatre profane sérieux en langue Flamande au Moyen Age.
23301: RIETSTAP, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
23167: RIJK, J.A. DE, E.A.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
16597: RIJKE, JOH. DE. - Zomerreis van Oost-Azië naar Nederland met den Trans-Siberischen Spoorweg.
17544: RIJKENS, R.G.. - Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen.
23663: RIJKSE, JAC. & BREEN, J. VAN. - Geschiedenis der beeldende kunst.
29881: RIJKSE, R.M. (SAM.). - De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
33091: ALPHEN A/D RIJN. - 't Huis Berendrecht, by Alfen, 1730.
32075: ALPHEN A/D RIJN. - 't Hof van Alfen
30860: RIJN, MICHEL VAN (ED.). - Icons and East Christian Works of Art.
32080: HAZERSWOUDE / KOUDERK A/D RIJN.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
33083: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
32744: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
29653: RIJNBOUTT, KEES, BOLTEN- REMPT, JETTEKE, LEERING, JEAN, E.A.. - Lon Pennock skulptuur 1968-2003.
32737: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32733: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
32734: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32073: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg.
21214: RIJNSBURG. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: RIJNSBURG. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: RIJNSBURG. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
34675: DRIEBERGEN-RIJSENBURG. - De Ridder Hofstad Hardenbroek.
32033: RIJSOORD. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: RIJSSEL, G. VAN. - Genealogie Scheijbeler.
28246: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
32989: RIJSWIJK. - Overblyfsel van het Huis Burg onder Ryswyk, 1729/ Het Huis Hoorn onder Ryswyk, 1729.
32990: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Ryswyk, 1729/ Het Huis de Werve of Klein Matenes by Voorburg, 1729.
28245: RIJSWIJK. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote van agteren.
28244: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
33018: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Ryswyk, van voren, 1729/ Het Huis te Bloote van agteren.
14642: RIKEMA BOS, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
21212: RINDEREN. - Het dorp Rinderen.
22248: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J.. - In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.
31935: RIPART, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
33969: RISPENS, J.A.. - Ora pro nobis.
19820: RISSE, H. - En toen kwam de dag.
31194: RISSEEUW, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
28819: RITSCHL, ALBRECHT. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
20847: RITTHEM. - Gemeente Ritthem.
32478: RITTICH, WERNER. - Duitsche architectuur van heden.
29526: RIX, MARTYN. - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
27164: RIXTEL, ROBERT VAN, BOCKTING, HANS, JONGSTRA, ATTE, E.A.. - 1 + 1 = 3.
33709: ROBBERTZ, DIGNATE. - Noordwester.
25887: ROBBERTZ, D. - Het harde geslacht.
32666: ROBERT. - Marina's avonturen in Katanga.
24485: ROBERT, M.M. & CHEVALLIER. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
34887: ROBERT, M. ARNAULT. - Atlas historique et statistiquede la Révolution Française contenant la série chronologique des événemens politiques, militaires et scientifiques depuis la première assemblée des notables jusqu'a l'an 1833.
34527: ROBERT, C.-M.. - Études d'idiome et de syntaxe.
33333: ROBERTSON, BRUCE (ED.). - Fokker- The man and the aircraft.
18912: ROBERTSON NICOLL, W. (ED.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
33889: ROBIDA, A.. - Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances.
8704: ROBIJNS, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
34500: ROBINSON, WILLIAM R., ODOM, JEROME D., HOLTZCLAW JR., HENRY F.. - General chemistry with qualitative analysis.
17270: ROBINSON, JULIAN. - Art Deco- prentkunst.
23745: ROBINSON, JULIAN. - La mode Art Déco; l'âge d'or du style.
13107: ROBINSON, HEATH. - Absurdities; a book of collected drawings.
31200: ROBYN, LUDOVICUS & DHONDT, LUC. - Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.
10203: ROCKER, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
30123: ROCKSTROH, HEINRICH. - Journal für Kunst und Kunstsachen, Künsteleien und Mode. Zweiten Bandes, zehntes Stück. Jahrgang 1810, October.
31839: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
9012: RODIN, AUGUSTE - Les cathédrales de France.
23037: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
15894: ROELFSEMA HZN., W.J.. - Dur en mol. Sprokkels uit het rijk der tonen.
2361: ROELINK, J. - Vlissinger Michiel.
3861: ROEMER, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
21090: ROERMOND. - Roermond.
35017: ROETERING, BOB. - Motor minesweepers Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst.
27945: ROETERT FREDERIKSE, J.A.. - Dat Kaetspel ghemoralizeert.
22985: ROEVER, N. DE. - Uit onze Oude Amstelstad; schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
22986: ROEVER, N. DE. - Amsterdamsch Jaarboekje 1891.
35094: ROGER, BRUNO, OLIVIER GABET, PAMELA GOLBIN, ET AL. - Dries van Noten.
19951: ROGER-MARX, CL.. - Vuillard (1868-1940).
33613: ROGLER, AUGUST. - Kräuterfibel/ Heilkräuterfibel; mit 80 Bildtafeln.
23640: ROGLER, SEBASTIAN. - Schnecks Welt.
34086: ROITERO, D.L.. - Fall Braun/ De strijd om Kapelsche Veer 1944-1945.
4295: ROLAND HOLST, A. - Voorbij de wegen.
34122: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H.. - De Roep der Stad; leekenspel in drie bedrijven/De Moeder; leekenspel in drie bedrijven/ Gedroomd Gebeuren; dramatisch spreekkoor/ Wij willen niet; een anti-oorlogsspel/ der Vrouwen Weg; spreekkoor. 5 bundels samen.
19300: RÖLING, B.V.A.. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth.
21944: ROMAIN, FRANÇOIS. - "1935" Der Untergang Frankreichs.
18156: ROMAN, ZACHARIAS AND KEIKES, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
19782: ROMBACH, OTTO. - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen').
22976: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen, een polemist der contra-reformatie.
23862: ROMBOUTS, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
34322: ROMEIN, JAN & ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
14993: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
24702: ROMEIN, JAN. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
27608: ROMEIN, J.E. A.O.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
15680: RÖMER, DR. R. C. H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.
34289: ROMIJN, GUST. - Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.
30565: ROND, L.C.M. DE. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
32624: RONSE, ALFRED. - De Windmolens.
13028: ROO, T. DE. - Atlas of lymphography.
32675: ROOIJ, REIN VAN & ELFERING, MIEKE (RED.). - De scheepsjongens van Bontekoe. Televisie Favorieten, nummer 3.
30968: ROOK, G.J, DE (SAM.). - Anthologie visuele poëzie/ Visual poetry anthology. 133 dichters uit 25 landen/ 133 poets from 25 countries.
19192: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
19191: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
33521: ROOS, DOEKE. - Loodsen bij nacht en ontij. De "erfgenamen" van Frans Naerebout; 125 jaar loodsen op en om de Schelde.
16133: ROOS, J.M.. - De mechanica van het vliegen.
15454: ROOS, G.P.. - Beknopt Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel, (voormalig 4e district van Zeeland), met het oog op zijne wording en verdere ontwikkeling en op de nabij gelegene gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen, grootendeels naar onuitgegevene kaarten en handschriften.
32335: ROOSBROECK, R. VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: ROOSE, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
13592: ROOSES, M.. - Catalogue du musée Plantin-Moretus.
25739: ROOTHAAN, STEEF. - Current patterns of authority.
26612: ROOTSAERT, ANNICK. - Zomers in Zoutelande. Ferdinand Hart Nibbrig en Zeeland.
33974: ROOVER, ADRIAAN DE. - Kassandra.
28382: ROOY, P.H. VAN. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
31844: ROOY, JAN DE, HEIDE, FRIST VAN DER, HOMAN, RITA, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1972 in 2 banden.
18712: ROOYMANS, G.J. AND NOWEE, J.. - Historische vertellingen behorende bij de geschiedenisleergang voor de R.K. Lagere School 'Van Delfzijl tot Duinkerken.'
33561: ROOZEMOND, D. & L.. - Enige aantekeningen uit het leven van Leendert Roozemond. Geb. 12 mei 1893 te Stavenisse, overleden aldaar op 16 dec. 1965.
30652: ROOZEN, L.C.J.. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude.
35034: ROP, ANT. L. DE - De Sprookjes van Moeder de Gans.
32246: ROP, ANT. L. DE. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
15215: ROS, L., F. BEEKERS, AND R. SCHRÖDER. - Het Ontwerpproces; grafisch ontwerpers en hun opdrachtgevers.
14257: ROSCOE, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
17741: ROSCOE, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
20670: ROSDORFF, L.W.. - The framework of legal evolution (thesis).
34274: ROSENBACH, ULRIKE (ED.). - Videokunst/ Foto/ Aktion Performance/ Feministische Kunst.
19463: ROSENTHAL, LÉON. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
15315: ROSER, W.. - Chirurgisch-anatomisches Vademecum für Studierende und Ärzte.
34606: ROSKAM, ALBERT. - Dazzle painting. Kunst als camouflage, camouflage als kunst.
34089: ROSSEM, VINCENT VAN. - De stedelijke ruimte als architectonische opgave. Rob Krier in Den Haag: De Resident.
30971: ROSSI DELL'ARNO, G. DE. - La Conciliazione e il Risorgimento.
5990: ROSSITER, EVELYN - The Book of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: ROSSOUW, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
34742: ROST, JOHANNES LEONHARDUS. - Beginselen der waare sterrekunde: Door welke men niet alleen op eene zeer gemakkelyke wyze komen kan tot de kennis dier noodige wtenschap; Maar tegelyk ook tot een regtmatig begrip van den waaren grondslag der Geographie, en Zeevaart.
34536: ROSTAND, EDMOND. - Cyrano de Bergerac. Comédie héroïque en cinq actes en vers.
34544: ROSTAND, EDMOND. - La Samaritaine. Évangile en trois tableaux en vers.
34537: ROSTAND, EDMOND. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
34488: ROT, DIETER. - Gesammelte Werke. Band 20/ Collected Works. Volume 20. Bücher und Graphik (1. Teil) aus dem Jahren 1947 bis 1971. Books and Graphics (Part 1). From 1947 until 1971.
31550: ROTGANS, L. (LUCAS). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
31689: ROTH, ALFRED (ED.). - "USA baut". Bildbericht der Ausstellung moderne Amerikanische Architektur.
21852: ROTHACHER, ALBRECHT (ED.). - Corporate cultures and global brands.
28107: ROTHAMEL, JÖRK & GIEBLER, RÜDIGER. - Timm Kregel, Jahresringe. Arbeiten 1998-2004.
34685: ROTHUIZEN, WILLIAM, BEEKE, ANTHON, ET AL (RED.). - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciële affiches/ Magazine for cultural and commercial posters. Nrs. 1-4.
34335: ROTHUIZEN, WILLIAM. - Een bericht van Wim Riemens.
34076: ROTHUIZEN, P.. - De toren op de St. Maria Magdalenakerk te Goes.
33623: ROTSAERT, ARTHUR. - Les Cahiers Belges. No. 23-24. L'Escaut depuis le traité de Munster (1648) aperçu historique.
29783: ROTTE, ADRIAAN J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
31056: ROTTERDAM. - Rotterdam.
21164: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: ROTTERDAM. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: ROTTERDAM. - Rotterdam. Boompjes.
21167: ROTTERDAM. - . Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21168: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21169: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
22508: ROTTERDAM. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
21170: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Beurs.
22783: ROTTERDAM. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
27605: ROTTERDAM. - Rotterdam-Laurenstoren.
13327: GEMEENTE ROTTERDAM. - De Haven van Rotterdam.
30683: ROTTERDAM. - Rotterdam. Südost-Seite.
21140: ROTTERDAM. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: ROTTERDAM. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: ROTTERDAM. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: ROTTERDAM. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
30682: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30679: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
30680: ROTTERDAM. - Rotterdam. Yachtclub.
33097: ROTTERDAM. - De Groote Kerk en Korenbeurs te Rotterdam, van de Draaibrug te zien.
30681: ROTTERDAM. - Rotterdam. Willemskade.
17408: ROTTIER, HONORÉ. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
29388: ROTTIER, RUUD. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
12886: ROTZLER, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
34408: ROUCHÈS, GABRIEL (ED.). - Collection de reproductions de dessins publiée sous la direction de Gabriel Rouchès. VIII: Camille Corot. Quatorze dessins publiés par Maurice Sérullaz.
12282: ROUGER, HENRI. - Poemes fabuleux.
27185: ROUK, THOMAS DE. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
21780: ROUSSEAU, J.-J.. - Les Confessions.
29723: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: ROUSSEAU, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
20707: ROUSSEL, LINDA EN VERLINDE, CHRIS (SAM.). - Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1995- Poëzie.
18148: ROWE, RICHARD AND WESTRHEENE, MVR. VAN. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
32416: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
32417: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Chamber of Secrets.
32418: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Philosopher's Stone.
19189: LE ROY, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: ROY, CLAUDE. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
9165: ROY, CL., ET KARQUEL. - Maillol vivant.
23594: ROYAARDS, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
34334: ROYEN, MARIA VAN. - De Schemervogel. Gedichten van Maria van Royen.
33946: ROYEN, MARIA VAN. - De Afstand.
25672: ROYEN, J.F. VAN. - Driewerf leelijk.
6046: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: ROZENDAAL, ERNST JAN. - Hier. 20 Jaar Blof.
13022: ROZENDAAL, ERNST JAN EN LEX DE MEESTER. - Rijden door de nacht. Onderweg met Blof: foto's, reportages, interviews en een beschouwing.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
35013: RUANGSILP, BHAWAN. - Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya. Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c. 1604-1765.
24196: RÜBEL, EDUARD. - Geobotanische Untersuchungsmethoden.
34988: RUDA, JEFFREY. - Fra Filippo Lippi. Life and Work.
24688: RÜDINGER, DR.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
28893: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986).
15675: RUË, PIETER DE LA. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.
6630: RUË, PIETER DE LA - Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.
14220: CURTII RUFI; Q. ; CURTIUS RUFUS. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
34996: RUGOFF, RALPH, LAURA HOPTMAN, WILL SELF & DAVID MEANS. - George Condo: Mental States.
24436: RUH, MAX. - Apuntes históricos sobre la Colonia Suiza en Chile.
19557: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Walvischvangst.
22845: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Jaargetijden.
29965: RUITER, J. DE. - 's-Gravenpolder. Dorp van de graaf.
33627: RUITER, JAN DE. - Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814.
34349: RUITER, H.I. DE. - Torenloos land.
30578: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
20868: RULAND, H.. - Elsass-Lothringen und die internationale Lüge.
31370: RUPELLE, COLONEL DE LA. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: RUSKIN, JOHN. - Sesame and lilies.
12032: RUSKIN, JOHN - 'Unto this last'; four essays on the first principles of political economy.
31325: RUSS, KARL. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
25988: RUTGERS, A.. - Vogels van Europa (2 banden)/ Vogels van Azië (2 banden)/ Vogels van Australië (2 banden)/ Vogels van Zuid-Amerika (2 banden) / Vogels van Nieuw-Guinea (2 banden). 10 Delen in totaal.
23924: RUTTEN, L. & ES, L. VAN. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: RUVANTI. - Divina Erotica.
34478: RUVANTI. - De Slaapkamerfilosofen. Follies-25.
34479: RUVANTI. - De sadistische markiezin. Follies-24.
13619: RUYS, JOH.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
31744: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
27709: MICHIEL DE RUYTER. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
15689: RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
22526: RUYTERS, MARC EN STEGEMAN, ELLY. - Hedendaagse beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen.
34002: RYCK, PAUL DE (INLEIDING). - Elf van de poëzie. Gedichten van Eugenie Boeye, Marcel Coole, Johan Daisne, Herman De Cat, Maurits de Doncker, Flor Evi, Julia Tulkens, Luc van Brabant, Herman Van Snick, Jos Verbraeken en Bart Vrijbos.
15579: RYCK, PAUL DE [ED.] - Gentianen; een resem oude Gentse sagen verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof. Dr. Paul de Keyser.
27894: RYCK, PAUL DE [ED.]. - Legendes et contes populaires Gantois.
18295: RYCKEBOER, HUGO AND TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
18302: RYCKEBOER, HUGO, SYPT, KRISTIEN VAN DER AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Bemesting.
18301: RYCKEBOER, HUGO, TIER, VERONIQUE DE AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
22117: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
23567: SAAL, PETER, ZEE, JAAP DE, E.A.. - De stelling van Amsterdam; vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920.
24272: SAALBORN, ARN.. - Het Ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur.
17386: SAAR, J. DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
29857: SABBE, ETIENNE. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
29974: SABBE, VICTOR. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
13995: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III.
19773: SADE, D.A.F. DE. - Oeuvres (textes choisis par Maurice Nadeau et précédés d'un essai exploration de Sade).
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
34786: SADELEER, ETIENNE DE. - A hue et a dia. Poemes-eprouvette et pensees de craie.
32257: SAHAROFF, PHILIPPE & LEPRAT, GWENAËLLE. - Vivre á la montagne.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
32405: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE. - Paul et Virginie.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
30841: SAINT-LAURENT, CECIL. - The Great Book of Lingerie.
33486: SAINT-VINCENT, L. DE. - L'Escaut. Histoire d'un fleuve international.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
19375: SALAMAN, M.C.. - Modern Masters of Etching. F.L. Griggs, A.R.A., R.E.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
32141: SALMON, GEORGE. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
17074: SALMON, ANNE. - A Sideways Launch. The Technical and Social History of James Pollock, Sons & Co. Ltd., Shipbuilders and Engineers of London and Faversham, 1875-1970.
31429: SALMON, ANDRÉ & SAMSON, CH.. - Images du vieux Paris.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
31994: SALOMON, JACQUES. - Vuillard.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
31290: SALVATORI, FAUSTO. - Christus. Rapsodia sacra in tre misteri.
16048: SALZMANN, ERICH VON. - Im Sattel durch Zentralasien; 6000 Kilometer in 176 Tagen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
15703: SAND, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche Brandweer Avonturen.
34763: SANDBERG, W.H.B.J.. - Karel Appel. Fifteen reproductions in colour.
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
33816: SANDBERGEN, NANDA. - Open Poorten. Verzen.
24478: SANDEN, WIJNAND VAN DER. - Vereeuwigd in het veen; de verhalen van de Noordwest-Europese veenlijken.
21034: SANDERSE, M.. - 200 Jaar Sociëteit 'de Vergenoeging' 1795-1995.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
33155: SÁNDOR, ÖZE, DUERLOO, LUC, ET AL. - Hungaria Regia 1000-1800. Schittering en strijd.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
33183: SANDWIJK, G. VAN / J.P. LANCEL. - De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.
34642: SANNA, JOLE DE, BLOTKAMP, CAREL & PETERS, PHILIP. - Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro/ Armando/ Marinus Boezem.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
32748: SANTPOORT. - Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
34805: SARNEEL, EUGÈNE. - 100 Jaar Sas van Gent en Westdorpe. Van Zandstraat tot Zwartenhoek.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
33194: SASSENHEIM. - Wilt Ryk appartenant à Monsr. Albert Fabricius, Seigneur d'Almkerk secretaire de leur Haute Puissce. Mrs. les Etats de Hollande et de West-Frise/ Wilt Ryk toebehorende den Hr. Albert Fabricius Heere van Almkerk, Secretaris van haar Edele Groot Mogende de Heere Staten van Holland en Westvriesld.
32730: SASSENHEIM. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
34483: SAUER, JOSEPH. - Wassmuths Kunsthefte. Heft 2: Ein altdeutscher Totentanz. Heft 3: Das griechische Grabrelief. Heft 7: Die ältesten Christusbilder. 3 vols.
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
34976: SAUWEN, RIK, FRANS BOENDERS, WILLEM ELIAS & ERNEST VAN BUYNDER. - Piet Peere.
33328: SAVINE, ALBERT. - Une captivité en France. Journal d'un prisonnier Anglais (1811-1814). Annoté d'après les documents d'archives et les mémoires.
33327: SAVINE, ALBERT. - Une résidence Allemande au XVIIIe siècle. Souvenirs de la Margrave de Bayreuth. D'après les documents d'archives et les mémoires.
23434: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
34497: SAWYER, CLAIR N., MCCARTY, PERRY L. & PARKIN, GENE F.. - Chemistry for environmental engineering and science.
21634: SCAPA. - De grote reis met Opa en Bennie Blauw.
25576: SCHAAF, H. PH. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
30908: SCHAAP, JAN (RED.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
31937: SCHAAR, THOM, GINSBERG, KATHRIN, CONINCK, FRITS DE, ET AL. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: SCHAEFFER, OSKAR. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
34003: SCHAEPMAN, H.J.A.M.. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
452: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
29189: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
29187: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VIII, 1 october 1965. Schaduwen.
27209: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
17397: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VI a, mei 1965. 44 reflexen.
29173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse cahiers no. XII, september 1967. Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen.
495: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
496: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
462: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
461: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
12957: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
23392: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Ordening des hemels.
12163: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
29203: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present op 8 Mei 1965.
413: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
29177: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI, september 1978.
28242: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
29176: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV, juli 1978. Grafisch intermezzo.
32770: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
32372: SCHAIK, W. VAN. - Orkanen over Voordaan. Geschiedenis van een landgoed.
33434: SCHAKEL, M.W.. - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
33980: SCHAKOWSKOY, ZINAÏDA. - Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28.
32066: SCHALKWIJK. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
32065: SCHALKWIJK. - Het Huis Vuilkoop.
20229: SCHAMINÉE, JOOP EN VEER, RON VAN 'T. - 100 Jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.
20451: SCHÄR, JOHANN FRIEDRICH. - Maier-Rotschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
28743: SCHARDT, HERMANN, A.O.. - Folkwangschule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
12334: SCHÄRER, H.. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.
6085: SCHARFF, A / MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
9502: SCHAU, M. - All-American girl. The art of Coles Phillips.
13410: SCHEEN, P.A.. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
32535: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850).
34575: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850).
17673: SCHEERDERS, P.J.. - De Paal en zijn bewoners.
18711: SCHEEREN, MARTHA AND PEPIJN. - Martha Scheeren.
18882: SCHEFFEL, JOSEPH, VICTOR VON. - De Trompetter van Säkkingen. Een lied van de Boven-Rijn.
23355: SCHEFFER, J.H., EN OBREEN, FR.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
28194: SCHEFFER, W., JONG, A.P. DE, SJOERDS, H., E.A. (RED.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: SCHEHREZÂD. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: SCHEIDIG, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: SCHELLACH. - Schellagh.
34175: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. 60e Jaargang 1939. 52 nummers in 1 band.
34238: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. Nr. 7, 18 februari 1939. Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam.
33113: SCHELLINKHOUT. - De Stede Schellinkhout, 1726.
4750: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: SCHELTEMA, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
19296: SCHENDEL, A. VAN. - Sparsa.
34692: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Drogon.
23600: SCHENDEL, A. VAN - Breitner.
14653: SCHENK, P.J.. - Albumbladen van plantenziekten en -beschadigingen.
32832: SCHENKENSCHANS. - Schenkenschans, 1734/ 't Kasteel Byland by Schenkenschans, 1734.
32251: SCHEPERS, WOLFGANG, ET AL. - Pentagon. Informal design.
16285: SCHERER, JACQUES. - La dramaturgie classique en France.
27406: SCHERER, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
30818: SCHERMERHORN, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: SCHERPENISSE. - Scherpenisse.
20744: SCHERPENISSE. - Gemeente Scherpenisse.
32014: SCHERPENZEEL. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
34716: SCHETTER, MICHEL. - De judas van Shanghai. Cargo 6.
4654: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
34199: SCHEURLEER, D.F.. - Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken.
30685: SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: SCHEVENINGEN. - 30 November 1813 te Scheveningen.
19136: SCHEYER, ERNST. - Tentoonstelling Moissy Kogan Ottokar Coubine. Maart / April 1934.
29860: SCHICK, J. (ED.). - The Spanish tragedy. A play written by Thomas Kyd.
34421: SCHIDLOF, LÉO R.. - Chefs-d'oeuvre de la miniature et de la gouache. 23 juin-15 août 1956.
25110: SCHIERBEEK, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
19299: SCHIERBEEK, BERT EN LUCEBERT. - Zon komt op- schuift maan.
23208: SCHILL, ADOLF. - Kunst en Industrie, orgaan voor de bevordering van alle takken van kunstnijverheid; 8e jaargang, nrs. 1 t/m 12.
25690: SCHILLING, JÜRGEN (ED.). - Oberhuber. Procida; Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, 13. April- 25. Mai 1983.
33053: SCHILTMEIJER, J.R.. - Met de paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden. Geïllustreerd met 500 afbeeldingen.
15455: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N.BN. - Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel.
31414: SCHINKEL, JAC.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: SCHIPPER, PAUL DE. - Schuiten op de Schelde.
34458: SCHIPPER JR., J.. - Het porselein van Oud Loosdrecht. "De fijne Porcellainfabriecq" in de Oude Loosdrecht van Ds. Joannes de Mol.
17740: SCHLAUN, JOHANN CONRAD. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
33997: SCHLÉGL, ISTVÁN. - Ungarische Avantgarde. Galerie Schlégl Zürich.
33825: SCHLEMMER, OSKAR, MOHOLY-NAGY, LASZLO & MOLNAR, FARKAS. - Die Bühne im Bauhaus.
22740: SCHMECKEBIER, OSKAR. - Deutsche Verslehre.
23367: SCHMEIL, O.. - Leerboek der plantkunde (deel 1 en 2).
25228: SCHMEITS, PASCAL. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
25609: SCHMID. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
12330: SCHMID, W.. - Wallis.
32703: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - De notaris die zo huilde.
32185: SCHMIDT, HANS-WERNER (ED.). - Edward und Nancy Kienholz- Werke aus den 80er Jahren.
31663: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
22950: SCHMIDT, MARIANNE (RED.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
18436: SCHMIDT-DEGENER, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
34747: SCHMIDT-WELLENBURG, W. V.. - Ski-Paradiese der Alpen in Tirol und Vorarlberg/ Tyrol. 3 volumes
9241: SCHMIEDEN, H. - Krankenhausbau in neuer Zeit.
30763: SCHMITZ, CARL A. & KENETT, F.L.. - Ozeanische Kunst. Skulpturen aus Melanesien.
16424: SCHNEIDER, HELMUT. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
20639: SCHNEIDER, JÖRG. - Das fröhliche Katzenjahr; lustige Geschichten für kleine und grosse Kinder.
17806: SCHNEIDER, ILSE. - A family concert in dwarfland. A book of stories and pictures by Ilse Schneider.
34687: SCHNITZLER, ARTHUR. - Traumnovelle/ Flucht in die Finsternis. Zwei Novellen.
28640: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
28641: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
19180: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kirche und Kultur im Mittelalter (3 volumes).
23704: SCHNYDER, OTTO, A.O. (ED.). - Kunstkeller Kriens.
33002: SCHOBER, FRANZ. - An die Musik.
13042: SCHOEDLER, FR.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: SCHOELLER, PICARD & SPOHR. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30127: SCHOEMAKER, GERRIT. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: SCHOENEICH, HANS (ED.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: SCHOEPS, JULIUS H. & SIMON, HERMANN (ED.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: SCHOKKENBROEK, JOOST & BRUGGE, JEROEN TER (RED.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
29226: SCHOLTEN, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
25599: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
34135: SCHOMAKER, IRIS, WILSON, MICHAEL & DANIELS, ALEX. - Iris Schomaker. Come to the Edge.
16830: SCHONBERG, HAROLD C.. - I Grandi Musicisti.
17117: SCHÖNE, SELMA. - Praktisches Lehrbuch für Wäsche-Zuschneiden nach Körpermassen. Für Schule und Haus.
15837: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
19591: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
34572: SCHONK, AART, COLLETET, G., ALTENA, E. VAN. - Eros.
27008: SCHÖNLEBEN, EDUARD. - Fritz Todt; als mensch, als ingenieur en als nationaal-socialist.
24873: SCHOO, JAN. - Zur Diagenese der Alpinen Kreide; Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich.
20745: SCHOONDIJKE. - Gemeente Schoondijke.
33020: SCHOONHOVEN. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
21147: SCHOONHOVEN. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
32875: SCHOONREWOERD. - Het Dorp Schoonrewoerd by Heykoop, 1750.
16512: SCHOORL, P.. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier.
34249: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke. Band I-VI.
20121: SCHORE. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
20746: SCHORE. - Gemeente Schore.
4107: SCHORER, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
34256: SCHOTEL, G.D.J.. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
33165: SCHOTEL, G.D.J.. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen).
24060: SCHOTMANS, JAN. - Belgian civil register 83-84.
33858: SCHOUTE, D.. - Schets van het Middelburgsche chirurgijns-gilde.
33894: SCHOUTEN, P.. - De waare godsdienst. Door. P. Schouten, roomsch priester en pastoor te Alkmaar.
26074: SCHOUTEN, DINY, E.A.. - Restaurant de Kas.
25634: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
33365: SCHOUTEN, D.C.A.J.. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
19500: SCHRADE, HUBERT. - La peinture Romane.
27183: SCHRADER, HALWART. - BMW Automobile; vom ersten Dixi bis zum BMW-Modell von morgen.
26465: SCHREUDER, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
22235: SCHREUDER, W.H.. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
14292: SCHREUDER, L.W.D.. - Bijdrage tot de kennis van eenige lijfstraffen.
29741: SCHREUDERS, HARRY. - De LTM-tram Heerlen-Kerkrade, zijlijn de Locht. Deel 3.
29791: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes; tijdschrift voor het huisgezin. Zeven- en twintigste jaargang, 1909.
34282: SCHRIJVER, HENNY. - Zonder titel.
32199: SCHRIVERIUS, PETRUS. - Beschryvinge van alle de Graven van Holland, Zeeland ende Vriesland. Deel 1 en 2.
28700: SCHRÖCK, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
14527: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
4038: SCHRÖTER, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
16736: SCHUBERT. - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl.
820: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender.
27727: SCHUHMACHER, ADOLF. - Ladenbau; Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner und grosser Läden aller Geschäftszweige. An deutschen und ausländischen Beispielen in 460 Ansichten und Grundrissen und 86 Blatt Werkzeichnungen dargestellt.
31527: SCHUIJTER, JAN DE. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
24120: SCHUILING, R.. - Repetitie-atlas der geheele Aarde, bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
21869: SCHUITEMAKER, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
916: SCHUITMAKER, D., EN L. RONNER. - Van leerling tot drukker.
34624: SCHULTENS, HENRICUS ALBERTUS (EDIT.). - Anthologia Sententiarum Arabicarum. Cum Scholiis Zamachsjarii.
29085: SCHULTZ JACOBI, J.C.. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10. Nederland en de evangelische Saltzburgers.
26031: SCHULZ, CLAUS. - Gärten und Menschen; Gartengestaltung- ein ganz persönliches Erlebnis.
34573: SCHULZE, OTTO. - Das Fest. Zehn farbige Abbildungen
15380: SCHULZE, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: SCHULZE, PAUL. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
34568: SCHULZE, OTTO. - Von Engeln. Eind Lied von Kindern/ Engeln und Blüten. Zehn Kupfertiefdrucktafeln. Band IX.
34013: SCHUMANN, PAUL. - Das Königreich Sachsen in Farbenphotographie. Mit 40 Tafelbildern auf Karton und 44 Textbildern in natürlichen Farben.
23935: SCHURGERS, H.J.H.. - Charles Ruys; mens-christen-staatsman.
34443: SCHÜRMANN, JULES. - De eenzame weg.
33330: SCHURMANN, MARGUERITE. - Ombres Chinoises. Roman.
31949: SCHUT, CHRIS & BOON, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
27704: SCHUTTEN, JAN PAUL & JONG, WIM DE. - Oog voor fantasie; alles over de fascinerende werking van gezichtsbedrog.
34298: SCHUURMANS, PAUL. - De sex-avonturen van Lucky Luke. Een unieke verzameling getekende sex-avonturen van de wereldberoemde Lucky Luke.
33726: SCHUYM, JOACHEM. - Gront-Regulen der Bouw-Konst, Ofte de uytnementheyt van de vijf Ordens der Architectura, van Vincent Scamozzi, Bouwmeester van Venetien. Oversien, vermeerdert, en uyt het groot in 't kleyn gebracht, nevens de Auteur sijn gegeven parten, de uytdeelinge van de minuten; als mede de beschrijvinge wegens de principale nuttigheden der Architecture noodigh.
17339: SCHWADTKE, KARL-HEINZ. - Deutschlands Handelsflotte 1970.
30605: SCHWARZ, HEINRICH. - Die Mikrogasanalyse und ihre Anwendung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie.
18803: SCHWARZ, HANS-PETER, HEIKE LAUER AND JÖRG STABENOW. - Künstlerhäuser. Eine Architekturgeschichte des Privaten.
33801: SCHWARZENBERGER, FRITZ. - Werkverzeichnis Hans Orlowski. 6 vols. Holzschnittgraphik-Lithographien und Radierungen der Jahre 1914 bis 1931/ Holzschnittgraphik der Jahre 1932 bis 1943/ Holzschnittgraphik der Jahre 1944 bis 1954/ Holzschnittgraphik der Jahre 1955 bis 1964/ Holzschnittgraphik der Jahre 1965 bis 1967 und Bilder der Jahre 1926 bis 1967/ Nachträge und Berichtigungen zur Graphik aus den Jahren 1914 bis 1931 und weiteren Jahren.
34073: SCHWEICKHARDT, H.W.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen. Antiquiteiten, meubelen, staande klokken, tapisserieën, tapijten, stoffen, zilverwerken, enz., enz. Dessus de portes. Afkomstig van: twee oud-Haagsche verzamelingen. De verzameling van wijlen Dr. H.J. Wagener, Utrecht. De verzameling van wijlen den heer J.L. Laverge, Rotterdam en van diverse verzamelingen en nalatenschappen.
34496: SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND FREIHERR V.. - Das eiserne Jahrhundert.
26803: SCHWEISGUT, OTTO. - Haflinger- ein Pferd erobert die Herzen der Völker.
26606: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch), 1928.
26607: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch, nr. 42), 1930.
33393: SCHWING, A.A.. - Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939.
20667: SCHWINGENSTEIN, CHRISTOPH (RED.). - Diderots Enzyklopädie 'die Bildtafeln' 1762-1777 (5 vols.)
34140: SCHWITTERS, KURT, FUCHS, RUDI, ARP, HANS, GOHR, SIEGFRIED, ET AL. - Kurt Schwitters. Ik is stijl.
34615: SCHWOB, MARCEL. - Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.
34640: SCOBEL, A.. - Velhagen & Klasings neuer Volks- und Familien Atlas in 102 Kartenseiten.
16252: SEARBY, JOHN. - The Great Raids Peenemunde.
30525: SEBA, ALBERTUS. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
32985: SEBALDI, THEO. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: SEBESTA, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: SECCHI, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
23920: THE SECTION FOR SEISMOLOGY, CLIMATOLOGY AND METEOROLOGY OF THE I.C.O.-COMMITTEE. - Oceanography, meteorology, seismology and terrestrial magnetism.
26551: SECUNDUS, IOANNES. - Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen.
33375: SEEHAUSER, OTHMAR & HOSP, INGA. - Bei den Bäumen. Streifzüge durch Südtirols Wälder.
32940: SEEWALD, OTTO. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
9271: SEGARD, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
17412: SEIDL, SIEGFRIED. - Niederbayrische Bauernmöbel. Zwischen Isar und Inn, im Rott- und Vilstal.
19996: SEIDLER, EDOUARD. - Le roman de Renault.
31842: SEIDMANN-FREUD, TOM. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: SÉJOURNÉ, LAURETTE. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
33164: SELS, J.. - Beschrijving der stad Dordrecht.
17833: SÉMAINE, A. AND HUCKS, PAUL. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
24767: SENDAK, MAURICE. - Die Mini-Bibliothek von Maurice Sendak. 4 Small publications in a slipcase: "Alligatoren allüberall; ein Alphabet", "1 War Hans; ein Zählbuch", "Hühnersuppe mit Reis; ein Buch mit den 12 Monaten" & "Klaus; ein warnendes Beispiel in fünf Kapiteln und einem Prolog".
15887: SENDEN, LEO. - Ons keverboek.
22255: SENGER, MICHAEL & BRUNS, ALFRED (RED.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: SENNE, EMILE LE. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
34192: SÉPRÉS, P.Y. DE. - Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing.
31248: SERAPHIN, PAULINE & BODENHEIM, NELLY. - De pruik van Cassander.
28423: SERÉDI, JUSZTINIÁN. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: SERESIA, ALF. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
29843: SERIANNI, LUCA (ED.). - La lingua nella storia d'Italia.
29784: SERIESE, R.C., BLOK, W.H. & SCHOUT, H.J.. - Syllabus Nederland en Nederlands-Indië.
20849: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
20747: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
27370: SEROOSKERKE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
27023: LE LOYAL SERVITEUR. - Histoire du gentil seigneur de Bayard.
32305: SETERS BZN., J. VAN. - Stellendam in de jaren '50.
31418: SEUBERT, MORITZ. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
24665: SEYHAN, ERSIN. - Fundamentals of Hydrology.
29909: SEYN, EUG. DE. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. Deel 1 & 2.
19163: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Shake-Speares Sonnets.
23047: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The songs and sonnets of William Shakespeare.
12043: SHAKESPEARE, WILLIAM - Antonius en Cleopatra; drama.
31916: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols.
35093: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Hamlet.
32440: SHAW SPARROW, WALTER (ED.). - Etchings by Van Dyck. Twenty four plates in Rembrandt photogravure. The full size of the rare first states.
25225: SHEHERAZADE. - Aladin en zijn wonderlamp; een verhaal voor kinderen uit de Duizend-en-één-Nacht.
14286: SHELLEY, P.B.. - Epipsychidion.
34969: SHELTON, GILBERT. - The fabulous furry Freak Brothers. Collection one.
29364: SHEPHERD, J.C. & JELLICOE, G.A.. - Italienische Gärten der Renaissance/ Italian gardens of the Renaissance/ Jardins de la Renaissance en Italie.
19645: SHEWRING, WALTER. - Translations and poems.
25416: SHIH, C.T., FIGUEIRA, A.J.G. & GRAINGER, E.H.. - A synopsis of Canadian marine zooplankton.
34765: SHIROW, MASAMUNE. - Appleseed. De uitdaging van Prometheus, deel 2.
33686: SHOPENHAUER, ARTHUR. - Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat.
24253: SHORT JR., LESTER L.. - Hybridization in the flickers (colaptes) of North America.
24252: SHORT, LESTER L.. - Systematics and behavior of some North American woodpeckers, genus picoides (aves); bulletin of the American Museum of Natural History, volume 145: article 1.
34420: SICKENS, TED O.. - "De man die 'n paar maal vermoord was". 'n Ongewone detective-roman.
25108: SIDERIUS, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
34343: SIEBELINK, HANS, BUUL, JAN VAN & OERS, ROB VAN (SAM.). - De kracht van samenwerking. Het verhaal van Samen Sterk, Nederland en Euretco.
26015: SIEBOLD, WERNER. - Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866.
24221: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
20058: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
17258: SIERHUIS, JAN, WILLIAM ROTHUIZEN. - Jan Sierhuis. Schilderijen / paintings.
12721: SIETEMA, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
12720: SIETEMA, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
17260: SIEVEKING, VERA. - Galante Mode. Mode - Graphik aus zwei Jahrhunderten.
25052: SIFFLÉ, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
31966: SIGOGNE, ÉMILE. - Mosaïque.
28200: SIJMONS, DIRK (ED.). - = Landscape.
29553: SIJNKE, PETER & WAARDEN- KOETS, ANNEKE VAN (RED.). - De Oostkerk. "Een heerlyk stuk der hedendaagsche bouwkunde"; geschiedenis en restauratie van de Middelburgse Oostkerk.
24562: SIKORSKY, IGOR I.. - De gevleugelde S; mijn leven voor vliegtuigen en helikopters.
15907: SILLEVIS, J.W.. - Het recht van gratie.
17330: SILLEVIS, JOHN (ED.). - Passie en devotie. Barok uit Ecuador.
32956: SILLEVIS, JOHN (INL.). - Manessier. Schilderijen Grafiek.
32288: SILLEVIS, H.A.. - De boer en zijn wereld. De boerenbevolking van de N.W.-Veluwe sociaal-typologisch beschouwd.
29624: SILVESTER, HANS. - Les Habits de la Nature.
17832: SILVESTRE, ARMAND. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
34330: SIMENON, GEORGES. - The Fugitive.
34295: SIMON-BERGER, GILBERT. - Sous pli discret. G. String Collection.
22502: SIMONE, ANDRÉ. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
26098: SIMONINI, GIAN LUCA. - Giardini Italiani 2, dalla Toscana alla Sicilia.
15818: SIMONS, C.H.F.. - Marinejustitie.Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
34310: SIMONS, GEERT. - 1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.
31382: SIMONS, GUILLIAME. - Den troost der armen, Behelsende ligte en souvereine remedien, tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen, verouderde en andere kwalen, des menschens lichaams.
25518: SIMONSE SD., ELIZABETH. - De Levensbron; tweede deel.
25524: SINGH JI, MAHARAJ CHARAN. - Der Weg zum Licht.
21570: SINGH, RAGHUBIR. - The grand trunk road. A passage through India.
33836: SINIBALDI, ANTONIO / FRANCESCO D'ANTONIO DEL CHERICO. - Das Gebetbuch Lorenzos de' Medici 1485. - Book of Hours of Lorenzo de' Medici 1485. 2 volumes (commentary binding included.)
24597: SINNEMA, H. (RED.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
19872: SIPS, ROLAND. - Delft/ china.
21837: SIRAG JZN., M.. - Handelsvormen van eenige bouwmaterialen.
34409: SIRE, H.M.J.. - Manuel morpholexicologique de la formation des mots français. Suivi d'un vocabulaire contenant les mots difficiles ou peu usités.
32679: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. Het Bronzen Zwaard.
32678: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. De Talisman van Timoer.
26282: SIRKS, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
21878: SIRKS, JAN. - Steiger Rotterdam.
16711: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. [ED] - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen.
29465: SITKOWSKA, MARYLA & WRÓBLEWSKA, HANNA (ED.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: SITSTRA, HARMEN. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
35065: SITTER, W. DE. - Short history of the observatory of the University at Leiden 1633-1933. Published on the occasion of the celebration of the 300th anniversary of the foundation of the observatory.
21802: SIVIN, NATHAN, WOOD, FRANCES, BROOKE, PENNY, A.O. (ED.). - De geïllustreerde atlas van China; land, geschiedenis, cultuur en de ontwikkeling van het moderne China. Met kaarten van heel China op schaal 1:4000 000.
28728: SIZOO, HANS, NOORDZIJ, MARTIN, JACOBS, EDWIN & ELK, GER VAN. - Wim Janssen.
14537: SJOERDS, FOEKE. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
32565: SKEAT, WALTER W.. - An etymological dictionary of the English language.
22121: SKINNER, MORRIS F. AND KAISEN, OVE C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
32473: SKRIVER, POUL ERIK, ENEVOLDSEN, CHRISTIAN, ET AL (ED.). - Arkitektur DK nr. 7-8 1979. Dansk Arkitektur- Danish Architecture.
1553: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie.
267: SLAUERHOFF, J. - Saturnus; gedichten.
30532: SLAUERHOFF, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
34627: SLAUERHOFF, J.. - Archipel.
32719: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Het Bobobeeldje.
32715: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Paarse Futen.
32720: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De IJzeren Kolonel.
32721: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Granaatslikker.
32717: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Kouwe Kwibus.
32716: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Lolifanten.
34418: SLEIDERINK, REMCO. - De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430).
31767: SLIKBOER, J.. - Handschrift in de reclame.
32420: SLOK, L.. - Gedenkboekje. Verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan Indonesië.
24971: SLOOT, AUGUSTUS VAN DER. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
33310: SLOOTEN, A. VAN. - Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten.
21215: SLOTEN. - 't dorp Slooten.
32024: SLOTEN. - Stadhuis en kerk te sloten. / De Stadsherberg te Sloten.
21355: SLOTEN. - Slooten.
21204: SLOTERDIJK. - Sloterdyk.
21208: SLOTERDIJK. - 't Tolhek by Sloterdyk.
21356: SLOTERDIJK. - Slooterdyk.
20383: SLUIJS, P. VAN DER, STEUR, G.G.L. EN OVAA, I.. - De bodem van Zeeland.
35060: SLUIJS, L.M. VAN DER. - Experimenteerboek. Handleiding bij het nemen van natuurkundige proeven zoowel op de lagere school als op scholen met meer uitgebreid leerplan, de kweekschool en de middelbare school.
21325: SLUIJTER, N.W. EN MEER, J. VAN DER. - Instrumenten en hun toepassing in zweefvliegtuigen bij het blindvliegen.
3450: SLUIJTERS, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
20853: SLUIS. - Gemeente Sluis.
30198: SLUIS. - Sluis - Breskens - Groede.
27431: SLUIS. - Sluys.
27429: SLUIS. - Sluys.
27432: SLUIS. - Sluys sive esclusa.
27430: SLUIS. - Sluys.
33048: SLUIS. - Stadhuis en Markt te Sluis 1739. / Kasteel te Sluis na eene oude schilderij op 't kasteel.
26341: SLUIS. - Sluys.
27536: SLUIS. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27535: SLUIS. - Sluis.
27433: SLUIS. - Sluis.
27428: SLUIS. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
25865: SLUITER, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
34280: SLUYS JR., W.N. V.D. & WEIJLAND, A. (RED.). - Durf. Frisch, opwekkend maandblad voor ondernemende winkeliers. 14 nummers 1936-1938.
16707: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, Eerste Deel Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Met vele kopere platen verciert.
17319: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
4119: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
34026: SMALLEGANGE, GERARD. - Hoge hoeves op gelaagd land.
31063: SMALLEGANGE, GERARD. - Leven op 't hof. Mensen en beesten op Zeeuwse boerderijen.
9841: SMALLWOOD, M.G. - Van Dyck.
33494: SMEDING, S.S.. - Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijn en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer.
22739: SMELT, W.E.. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris.
33552: SMET, ANTOINE DE. - De geschiedenis van het Zwin.
31661: SMET, FRÉDÉRIC DE. - L'Academie Royale des Beaux-Arts la Ville de Gand. 175e Anniversaire de sa Fondation et Exposition jubilaire, Juillet-Aôut 1926.
34984: SMET, JOHAN DE. - Emile Claus & het landleven.
27826: SMET, GASTON DE & TYGHEM, FRIEDA VAN. - Het stadhuis van Gent; voorgeschiedenis-bouwgeschiedenis-beschrijving/ L'Hotel de ville; préhistoire-architecture-description/ Das Rathaus; vorgeschichte-baugeschichte-beschreibung/ The city hall; prehistory-architecture-description.
26967: SMEYERS, M.. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
17632: SMIDS, LUD.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
20023: SMIDT, FIRMIN DE EN DHANENS, ELISABETH. - De Sint-Baafskathedraal te Gent.
20767: SMIDT, J.TH. DE. - Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français).
28139: SMIENK, G. (RED.). - Nederlandse landschapsarchitectuur. Tussen traditie en experiment.
681: SMIT, GABRIËL. - Tempore Belli; verzen.
22136: SMIT SIBINGA, G.L.. - Die Klippen der Mythen und Rotenfluh, mit einer geologischen Karte, einer Profiltafel, zwei Photographien und sechs Textfiguren.
31445: SMIT, GABRIËL.. - Handgeschreven brief.
15451: SMIT, A. DE. - De burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van 's Heer Arendskerke. I: Tot omstreeks 1600; II: De laatste eeuwen.
16820: SMITH, F. - Airliners No.19. Aer-Turas-Irish. Independent Airlines.
28517: SMITH, GRAHAM. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
34867: SMITH, ANTHONY & HUIJS, BART. - Stad Amsterdam.
21342: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - School en muziek in de Middeleeuwen; de muziekdidactiek van de vroege Middeleeuwen.
33166: SMITS JZN, J. EN G.D.J. SCHOTEL. - Beschrijving der stad Dordrecht. Deel 1 1e t/m 4e aflevering & deel 2 1e aflevering.
15439: SMITS, DE OUDE HEER. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
27713: SMOLDERS, PIET. - De derde planeet.
32038: SNEEK. - De Broerekerk te Sneek.
21148: SNEEK. - Sneek. Hoogeindster Waterpoort.
17910: SNEEP, J. & A.J.T. HENDRIKSEN [ED.]. - Plant breeding perspectives. Centennial publication of Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have 1879 - 1979.
32321: SNEEP, J., TREU, H.A. & TYDEMAN, M. (RED.). - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
27095: SNELLAERT, F.A. & ALBERDINGK THIJM, J.A.. - Briefwisseling 1843-1872.
27143: SNELLEN, H., TALMA, S., GILLAVRY, TH. H. MAC, E.A. (RED.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
4074: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Natuurlijke Historie van Nederland; de gelede dieren. I, II.
31605: SNELLER, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: SNETHLAGE, A. (ED.) A.O.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
21393: SNEYDERS DE VOGEL, K.. - Syntaxe historique du français.
24599: SNIEDER, W.. - In vogelvlucht; geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart, vanaf 1784.
13052: SNIJDERS A.J.CZN., J.A., AND S.C. COENRAADS PIETER. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
27067: SNIJDERS, A.J.C.. - Uit de dierenwereld van het water; schetsen in woord en beeld van 't leven der lagere diersoorten.
25043: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
34247: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23323: SOETEBOOM, HENDRIK. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: SOETENDALE. - Soetendale.
28772: SOLKIN, DAVID H.. - Richard Wilson. The Landscape of Reaction.
33387: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Charles Quint, 1500-1558.
33156: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558.
33388: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558.
34196: SOMER, JACK A.. - Athena. A classic schooner for modern times.
28156: SOMER, KEES. - Mecanoo. Architecten.
24696: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
33888: SOMERVILLE, A.. - Een dag in Laodicea.
24200: FEESTCOMMISSIE SOMMELSDIJK. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
26505: SOMMELSDIJK. - Sommelsdyck.
28384: SOMMER, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: SOMMER, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
17992: SOMNER, GRAEME. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen Fleet.
25832: SOMPEL, RONALD VAN DE (ED.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
13944: SOMVILLE, R.. - Pour le réalisme; un peintre s'interroge.
23737: SONDEREN, PETER & HOOIJMANS, WOUTER. - AKI 2003.
25517: SOONIUS, J.W.. - Psychologie in leven en wetenschap.
25611: SORGE, F. VAN. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
20737: SOUBURG, OOST- EN WEST, OOST-SOUBURG AND WEST-SOUBURG. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
20402: OOST-SOUBURG. - Oostersouburch.
27384: OOST-SOUBURG. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
22091: OOST-SOUBURG. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: OOST-SOUBURG. - In de herberg te Oost-Souburg.
27413: WEST-SOUBURG. - 't Kasteel van Aldegonde.
27543: WEST-SOUBURG. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: WEST-SOUBURG. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: WEST-SOUBURG. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
31241: SOUPAULT, PHILIPPE. - William Blake.
32195: SPAETH, EDUARD. - Die chemische und mikroskopische Untersuchung des Harnes. Ein Handbuch zum Gebrauche für Ärzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel.
34678: SPAKENBURG. - Spaakenburg.
17769: SPALDIN, B.G. AND APPLEYARD, H.S.. - The West Hartlepool Steam Navigation Compagny Limited and Talisman Trawlers Limited.
30869: SPALL, T. VAN. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
33115: SPANBROEK. - 't Dorp Spanbroek, 1726.
32833: SPANKEREN. - De Geldersche Tooren; of 't Huis te Spankeren, 1743/ 't Dorp Spankeren, 1743.
17262: SPARKE, PENNY, FELICE HODGES, EMMA DENT COAD, ANNE. - Design Bronnen Boek. Een visuele gids voor design van 1850 tot heden.
18409: SPEENHOFF, J.H.. - Vijf bundels liedjes wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff dichter, zanger, teekenaar.
30894: SPEENHOFF, J.H.. - Filiphina's wonderliefde of de smart van Koning Billioen.
28009: SPEER, JAN. - De story van Neerlands popgroep nr. 1, Doe Maar...en ander popnieuws. Jaargang 1, editie 1.
30354: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980.
34315: SPELMAN, REGINA. - Jacques Schumacher. Photedition 6.
16567: SPIEGEL, L.P. V. D.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
33335: SPIER, JO. - Er bestaat zoo wéinig, zoo verschrikkelijjk weinig duurzame glans op de wereld...Reclameboekje voor Ceta-Bever linoleum-parketvloeren meubelwas.
34756: SPIER, JO. - Jo Spier pakket. Inhoud: "Pauperiseeren, emigreeren, vegeteeren....of annexeeren!", "Drie letters PTT", Brochure "De Frituurpan, Olie Frabrieken Calvé Delft", "Art and Antique Dealers Associations in the Netherlands", aangevuld met enkele krantenknipsels en losse platen.
17288: SPIER, JO. - Jo Spier Album.
28740: SPIERDIJK, C.. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk, 1300-1900.
31638: SPIES, WERNER, ET AL.. - Max Ernst. Retrospektive 1979.
32581: SPIJK, PIET, KUYKEN-SCHNEIDER, DORRIS & BUISMAN, COOTJE. - Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School. Graficus-ceramist-poppensnijder.
21298: SPIJK. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: SPILBERGEN, JORIS VAN (JORIS VAN SPEILBERGHEN). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
28651: SPITZEN, WIM & VERSCHUUREN, ANTOINE. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
34391: SPOHR, LOUIS. - Violinschule von Louis Spohr. Mit erlaeuternden Kupfertafeln. Original Ausgabe.
26687: SPONECK, GENERALMAJOR GRAF VON. - Mit schnellen Truppen an 6 Fronten.
29522: SPONSELEE, GEORGE & TAELMAN, EDDY. - Hulst toen en nu.
3551: SPONSELEE, GEORGE, EN ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
33610: SPRAAKMAN, RICHARD, E.A.. - Herinneringen aan Sonnenburgh- Voorburg.
25831: SPRANGERS, A.A.C.. - De economische beteekenis van het bosch voor Nederland.
31930: SPRONK, ANK. - Kattigheden van Micio en Titus.
21247: SPRUIT, J.E.. - Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
30128: SPRUIT, J.E., FEENSTRA, R. EN BONGENAAR, K.E.M. (R. - Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten.
32113: SPRUNDEL. - 'T Dorp Sprundel.
21590: SPÜHLER, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
3878: ST. CLARA, ABRAHAM À - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
30552: ST.-JOHN, JAMES AUGUSTUS. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
34384: STAAL, GERT. - Bouwheer en -meester. De architectuur van kantoorgebouwen.
24293: STAALMAN AZN., GERRIT. - Toerroeien in Nederland.
34338: STACE. - Silves.
19075: STADEN, ALFRED VAN, JAN ROOD AND HANS LABOHM (ED.). - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
17055: STADHOUDERS, P.A.J. [ED.]. - De gids van Nederland voor de binnenvaart.
20197: MIDDELBURG. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20248: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20250: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
35054: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20192: THOLEN. STADSPLATTEGROND.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
27443: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
14929: VERKEHRS- UND WERBEAMT UND MUSEUM F. STADTGESCHICH. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: STAEHELIN, ERNST. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: STAEHLE, JACQUES. - Gezond door digito-acupunctuur.
30902: STAHLIN, JACOB VAN. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
19383: STAMM, GUNTHER. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
13259: STIFT STAMS. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
22468: STANLEY, HENRY M. & LIVINGSTONE, D. & C.. - Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie.
34259: STAPEL, F.W.. - Cornelis Janszoon Speelman.
33842: STARING, DR.. - Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
31491: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., E.A.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
31547: STARLIN, JIM, APARO, JIM & CARLO, MIKE DE. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
11310: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
30660: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
28281: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
20751: STAVENISSE. - Gemeente Stavenisse.
18280: STAVENISSE, M. VAN. - La Hollande.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

10/27