Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9640: MUSSCHE, ACHILLES - Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker.
29777: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, T'SJOEN, YVES & GEEST, JOOST DE. - Frits van den Berghe en Richard Minne. Stripverhalen 1931-1935.
16188: MUSSET, ALFRED DE / GILBERT GARNON. - Gamiani ou Deux Nuits d'Excès.
28801: NAAR, JON. - Getting the picture. Re-discovering my photography/ In het spoor van mijn fotografie.
29378: NABBEN, HAN. - Lichter dan lucht, los van de aarde; geschiedenis van de ballon- en luchtscheepvaart in Nederland.
15781: NABER, JOHANNA W.A.. - Rechlindis. Handleiding bij het kunstnaaldwerk.
28797: NADKARNI, VANDANA, ENGEL, FRIEDEMANN VON, A.O.. - Mythos und Leben: Indische Miniaturen aus der Sammlung Klaus und Barbara Fussmann.
16014: NAGEL, LOUISE V.. - Zangen der zee.
12352: NAGTGLAS, F. - Domburg.
25133: NAGTGLAS, F.. - Een bezoek aan Walcheren in 1860.
23633: NAGTGLAS, F.. - Voor honderd jaren; uit de papieren van een tijdgenoot.
23353: NO NAME.. - An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes.
19187: NO NAME.. - Gerrit Willem Knap 2 Mei 1873-24 November 1931; kunstschilder en aestheticus.
22948: NO NAME. - 10 Jaar Landbouwersbank Almelo 1948-1958.
14114: NO NAME. - 100 jaar Wijma 1897 - 1997.
23763: NO NAME. - Atlas du Traité de Tactique.
23492: NO NAME. - Educational Print.
23490: NO NAME. - Educational Print.
23491: NO NAME. - Educational Print.
23507: NO NAME. - Educational Print.
23500: NO NAME. - Educational Print.
23502: NO NAME. - Educational Print.
24106: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
24108: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
18511: NO NAME. - Nolde. Acquarelli e disegni dalla Fondazione Nolde di Seebüll.
23614: NO NAME. - Hollandsche Kunst.
13901: NO NAME. - Le solitaire du Mont Carmel; épisode des premiers temps du christianisme.
16885: NO NAME. - 10 Meesterwerken, masterpieces, chefs d'oeuvre, Meisterwerke uit het Stedelijk Museum te Amsterdam.
25295: R.G. AND NO NAME. - Grondig, en duidelyk onderwys, in de heilige God-geleerdheit: Waar in de zaaken van het allerheiligst geloov kort en klaar zyn voorgesteld, onder veele oude, en eenige nieuwe hoovd-naamen, (loci comunes); alle, na den aart der zaaken, en de rang der tyden, in een juiste orde gesteld; en verklaard, niet na eenig voorbeeld van feilbaare mensen, maar alleen na Gods H: Woord: en waar in zyn gemyd alle mensenvonden; ook de meeste geschillen, zo met hen die buiten ons zyn, als tussen de broederen zelv: dog waar in veele zeer algemeene misvattingen, ook onder onze Godgeleerden, kort en bondig zyn aangewezen. Over eenige jaaren ontworpen van eenen Voorganger in de Nederlandse Kerk, die als wel-geleerd, teffens Godzalig, zeer taal- en oordeelkundig, rondom regtzinnig, dog onpartydig, ja vrede-lievend alom bekend was: en nu uit innige zugt voor waarheit, en vrede, in 't ligt gegeven/ Korte stellingen van de heilige Godgeleerdheid tot het behouden van waarheit en vrede in de Hervormde Kerk. Twee delen in één band.
29498: NANNUCCI, MAURIZIO. - Maurizio Nannucci. To cut a long story short.
31506: NAPIER. - Napier. Nix Olympica.
10743: BHATTA NÂRÂYANA - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
27092: NASIR, ABDUL HALIM. - Traditional Malay wood carving.
30893: PUBLIUS OVIDIUS NASO. - Liebesbriefe. Heroides-Epistulae.
7336: STICHTING JOHAN MAURITS VAN NASSAU - Zo wijd de wereld strekt; [catalogus van de] tentoonstelling naar aanleiding van de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
15513: NAUDON, PAUL. - Les origines religieuses et corporatives de la Franc-Maconnerie.
16438: NAUROTH, HOLGER. - Die Deutsche Luftwaffe vom Nordkap bis Tobruk 1939 - 1945. 500 Bilder vom Einsatz und Ende der Luftwaffe.
14187: NÉ, Y., RESP. DAAN MANNEKE - Liggen in een gras; gedichten en tekeningen. With cd: Topos.
28487: NEAL, ROBERT J. & JINKS, ROY, G.. - Smith & Wesson. Feuerwaffen 1857-1945.
22916: NEDERBRAGT, J.A., E.A.. - Voorburg Vrij.
30429: NEDERBURGH, HERMAN ADRIAAN. - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem.
22275: NEDERLAND. - Provinces-Unies en 4 Feuilles.
22791: NEDERLAND. - Le Comté De Hollande dressé sur les Memoires les plus Nouveaux.
21682: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Nederland.
21689: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Belgium Foederatum.
25384: VEREENIGING VAN DIRECTEUREN VAN ELECTRICITEITSBEDRIJVEN IN NEDERLAND. - De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van Nederland tot het jaar 1925; gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vereeniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland.
1534: NEDERLANDSCHE, HET, ROODE KRUIS. - Tweede verslag van de Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953.
14288: NEDERLANDSE, DE, ONDERZEEDIENST. - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.,
23601: NEHER, F.L.. - Johannes Bürk; ein schwäbischer Wegbereiter industrieller Fertigung.
23606: O'NEILL, H.C.. - De oorlog in april 1917.
18372: NELLIE (NELLIE VAN KOL-PORREY). - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen- legenden- en sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie. Compleet in zes delen.
26059: NELSON, CHARLES & BRADY, AIDAN (ED.). - Irish Gardening and Horticulture.
17952: NENAROKOW, V.J., FAHRNI, HANS, MIESES, JACQUES, SCHLECHTER, CARL AND LASKER, EMANUEL. - Convolute: (6 volumes in one): 1.Die Spanische Partie. 2.Die Aljechin - Verteidigung (e2-e4, sg8 - f6) Eine schachtheoretische Abhandlung. 3.De kleine schaakgids III - De Fransche Partij. Een critische vergelijking van haar gewichtigste varianten op grond van den huidigen stand der theorie en der praktijk. Uit het Duitsch bewerkt door W.A.T. Schelfhout. 4.Die Budapester Verteidigung des Damengambits. 5.Die Anfangsgründe des Schachspiels. Für Anfänger und wenig geübte Spieler. 6.De kleine schaakgids II - Eindspelen. Korte leidraad ten dienste van in de theorie onervaren speleres. Uit het Duits bewerkt naar den 2en druk.
28108: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - Terloops Middelburg- stadslijnen en stadsgezichten.
28111: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - 1/1 Almost Genuine.
25274: NEPVEU, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1847.
30831: NÉRET, GILLES. - Erotica Universalis.
23289: COMMANDANT NERGER. - De hulpkruiser "Wolf"; 66.000 mijl door den Atlantischen, Stillen en Indischen Oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen.
23056: NERVAL, GÉRARD DE. - Oeuvres (2 vols.).
17240: NESCH, ROLF. - Rolf Nesch, aal er hele adressen na.
20359: NETSCHER, F. AND PH. ZILCKEN. - Jozef Israëls l'homme et l'artiste.
26850: NETTINGA, WILLEM (RED.). - Een nieuwe stad in oude wijken/ A new city in old districts.
16149: NEUBECKER, O. & W. RENTZMANN. - Wappen Bilder Lexikon; Dictionnaire Héraldique; Encyclopaedia of Heraldry.
30149: NEUDECK, G.. - Der moderne Schiffbau. Erster Teil: Geschichtliche Entwicklung des Schiffes theoretischer und praktischer Schiffbau.
19020: NEUMANN, ERWIN. - Wilhelm Thöny, 24 Aquarelle.
15691: NEURDENBURG, EL.. - Old Dutch pottery and tiles.
9195: NEURDENBURG, EL. - De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden; Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenooten.
31342: NEUS- VAN DER PUTTEN, HILDE. - Susanna du Plessis. Portret van een slavenmeesteres.
22102: NEVEU-LEMAIRE, M.. - Précis de parasitologie humaine; maladies parasitaires dues à des végétaux et à des animaux.
22425: NEVILE, JENNIFER. - The eloquent body; dance and humanist culture in fifteenth-century Italy.
16195: NEWMAN, BYRON. - Méthode Anglaise. Love me tender.
3717: NEYT, P.J. - Sprokkelingen op waterbouwkundig gebied.
24444: NEYT, P.J.. - De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen.
24673: NICOLAI, IOHANEM. - Effigies & vitae professorum Academiae Groningae Omlandiae; cum historiola fundationis.
28167: NICOLIN, PIERLUIGI, SCOLARI, MASSIMO, ROTA, ITALO & BORSANO, GABRIELLA (ED.). - 16 Lotus International. Rivista trimestrale di architettura. Quarterly architectural review.
30033: NICOLSON, BENEDICT. - Joseph Wright of Derby. Painter of Light. Volume 1 (Text and catalogue) & 2 (Plates).
29392: NIEHAUS, HOLGER & MESCHEDE, FRIEDRICH. - Holger Niehaus- Birne Helene.
24522: NIEHOF, ANKE. - Women and fertility in Madura (Indonesia).
28741: NIEMEIJER, J.W., E.A.. - De grafiek van Theo van Hoytema (1863-1917).
12728: NIEMEYER, H.. - Handbuch fúr Molkereifachleute; 3. Auflage des milchwirtschaftlichen Lehr- und Handbuches 'Der Obermeier'.
17425: NIENHUIS, P.H. & A.C. SMAAL. - The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem.
20788: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten Deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien; ein Bild aus der Religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
21970: BOS-NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
18698: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
24241: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
14694: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der gehele aarde.
15232: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der gehele aarde.
15367: NIÉTO, FR.. - A Century of Renault in Pictures.
12847: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Werke; Taschen-Ausgabe. I-X.
24995: NIEUWENHUIJSEN, CORNELIS. - Geslachtshormonen en gedrag bij de beermakaak (macaca arctoides)/ sex hormones and behaviour in stumptail macaques (macaca arctoides).
25045: NIEUWENHUIZEN, KOOS, MEULEN, JEANETTE VAN DER, MANTEN, LEO, E.A. (RED.). - De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water; over gebouwen, porseleinproductie en ds. de Mol, 1774-1784.
16756: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden.
28815: NIEUWENHUYSEN, W. VAN DEN, DIRKSE, JAC., BOTERMANS, JAN & LIEMPT, JOZEF VAN (RED.). - Filmstudien- Maandblad voor filmcultuur. Twee complete jaargangen, 1945/ 1946.
20736: NIEUWERKERK. - Gemeente Nieuwerkerk.
27365: NIEUWERKERK. - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet 1745 - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe 1745.
23503: NIEUWHOFF, W.. - Ter nagedachtenis van den Wel-eerwaarden Zeergeleerden Heere den Heere Joannis De Fremerij. In Leven Professor in de Heilige Godgeleerdheid en Gelieft oudste Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Middelburg.
31065: LAAG NIEUWKOOP. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
21261: NIEUWLAND. - Het dorp Nieuland.
30883: NIEUWSTAD, TH.J.. - De hydrogenering van alkylnaftalenen over palladium.
20839: NIEUWVLIET. - Gemeente Nieuwvliet.
28289: NIJDAM, BERT & BUUREN, HANS VAN. - Statistiek voor de sociale wetenschappen. Deel 3, vergelijking groepen en regressie.
24373: NIJHOF, P.. - Molenbibliografie.
5603: NIJHOF, P. - Langs monumenten van papier- en grafische industrie in Nederland.
5586: NIJHOF, P. - Schetsen van papierwatermolens.
23707: NIJHOFF, P.. - De Heeren en de Heerlijkheid van Keppel.
29297: NIJKERK, ALFRED A.. - Handbook of recycling techniques.
4621: NIJLAND, J. ALEIDA - Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Eerste en tweede deel.
18577: NIJLAND, E.. - Japan en de Japanneezen.
31067: NIJMEGEN. - Grondteekening der stad Nymegen.
30676: NIJMEGEN. - Nymegen.
30677: NIJMEGEN. - Nymegen.
27710: NIJMEGEN. - De stad Nymegen.
19462: NINCK, C.. - Auf Biblischen Pfaden. Reisebilder aus Egypten, Palestina, Syriën, Kleinasiën; Griechenland und der Türkei.
20840: NISSE. - Gemeente Nisse.
20393: NISSE. - D'Ambachts Heerlykheyt van der Nisse.
27366: NISSE. - T' Dorp der Nisse. - T' Zelve Anders.
27399: NISSEN, HARTVIG. - Skolevaesenets Ordning i Massachusetts.
20268: NISSEN, CLAUS. - Die botanische Buchillustration; ihre Geschichte und Bibliographie.
17278: NOCK, O.S.. - Wereld Spoorweg Atlas.
19354: NOGUCHI, YONE. - L'art au Japon/ Hiroshige.
29070: NOLLET, (JEAN-ANTOINE). - Brieven over de elektrisiteit. Deel 1 (van 2). Uit het Fransch vertaald,en met eenige aantekeningen en byvoegsels, meest uit andere werken, van den zelfden schryver, vermeerderd, door den vertaaler van Nollet's Natuurkundige lessen.
14635: NONHEBEL, G.K.A.. - Luchtige schetsen.
17039: NOOIJER, G. DE. - Arnemuiden in vroeger dagen.
21929: NOOIJER, G. DE. - Arnemuiden in vroeger dagen.
19371: NOORDEGRAAF, HERMAN. - Niet met de wapenen der barbaren; het christen-socialisme van Bart de Ligt.
9780: NOORDELOOS, P., EN J. MORSINK - Geschiedenis van den polder Het Grootslag.
27367: NOORDGOUWE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
20841: NOORDGOUWE. - Gemeente Noordgouwe.
27386: NOORDGOUWE. - Het Huis de Pottere - Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes.
18533: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
24232: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
27369: NOORDWELLE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20842: NOORDWELLE. - Gemeente Noordwelle.
28255: NOORDWIJKERHOUT. - Het Huis Boekhorst van agteren.
21258: NOORDWIJKERHOUT. - D'Abdye van Leeuwenhorst.
20998: NOORLANDER, C.. - Architectuur Willem Noorlander.
27494: NOOTEBOOM, CEES, AND MIGUEL YBAÑEZ. - Het gezicht van het oog.
29253: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
28928: NOOTEBOOM, CEES & BERG, JAN VAN DEN. - Rollende Stenen- Getijde.
29683: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983.
30207: NOOTEN, N.F. VAN. - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk- en Polderbesturen. Met Aantekeningen toegelicht.
29286: NOOYER, FLIP DE. - Bestemming Antarctica.
26296: NOPPEN, A. KZ. VAN. - Tafels, bevattende in kubieke ellen, den inhoud van vierkant bezaagd en rondhout van verschillende afmetingen, o wel, algemeene tafels, om den inhoud van parallelopipedums, vierhoekige piramiden, cilinders, afgeknotte kegels, bollen, vaten, enz., te berekenen, met bijgevoegde multiplicatie tafel, waarin alle producten van 2 x 2 tot 320 x 101101 voorkomen, eene intrest tafel, enz. ten gebruike van ingenieurs, constructeurs, magazijnmeesters, hout koopers, architecten, aannemers van publieke werken, landmeters, wijnroeijers, administrateurs, fabrikanten, kooplieden, enz.
22318: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25902: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25901: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
27827: NORRBOHM, GÖSTA & SKOGSBERG, BERTIL. - Att flyga är att leva. Flygvapnet 1926-1976.
28503: NORTH, ANTHONY. - An Introduction to Islamic Arms.
17141: NORWICH, JOHN JULIUS. - Charlie Waite's Italian Landscapes.
26662: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao. Tweede deel, bijlagen.
30361: NOVECK, BETH SIMONE. - WIKI Government. How technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful.
16429: NOWARRA, H.J. - Nahaufklärer 1910 - 1945. Die Augen des Heeres.
16440: NOWARRA, H.J.. - Die 109 Gesamtentwicklung eines legendären Flugzeugs.
16441: NOWARRA, H.J.. - Gezielter Sturz. Die Geschichte der Sturzkampfbomber aus aller Welt.
16442: NOWARRA, H.J.. - Torpedo Flugzeuge. Entwicklung und Einsatz.
4516: NUMAN, A. - Handboek der Genees- en Verloskunde van Het Vee.
30494: NÜSE, H.. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden, of de Zegenpraal des Christendoms over alle volken der aarde.
26793: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1880..
26779: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1862.
26790: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876..
26786: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1872.
26782: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1868.
26788: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1874.
26789: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1875.
26791: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1878.
26776: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1856.
26780: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1864.
26784: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1869.
26785: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1871.
26787: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1873.
21031: NUTTIN, JOSEPH. - Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme; une théorie dynamique de la personnalité normale.
24461: NUYTTENS, M.. - Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.
30379: NYHOFF, G.P.. - Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen.
24181: OBER, JERVEN (ED.). - Pierre Degen, Sketchbook.
28344: OBER, JERVEN (ED.). - Beelden van de eigen werkelijkheid...
19532: OBERHUBER, KONRAD. - Raphaels Transfiguration Stil und Bedeutung.
28195: OCKMAN, JOAN (ED.). - Richard Meier, Architect, 1964-1984.
30607: ODINK, H.W.. - Op reis. Verhalen en schetsen ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs over Zeeland in de lagere school.
21900: OELMEBO, ERIK. - Marshallhjälpen. Samarbete för Fred frihet Högre Levnadsstandard.
17528: OERS, H. VAN, E.A.. - Veel vermaak en weinig wol. De geschiedenis van de Tilburgse kermis. Tweede druk.
30542: OEVER, CORNELIS VAN DEN. - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op Aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen.
30538: OEVER, C. V.D.. - Het dierbaar borglijden Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen.
20364: A FRENCH OFFICER. - A voyage to the Island of Mauritius, (or, Isle of France) the Isle of Bourbon, the Cape of Good-Hope, &c. With observations and reflections upon nature and mankind.
20113: OGGEL, D.J.. - Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw.
30000: OGGEL, D.J. & VOOREN, G. VAN. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp.
27883: OGILVIE, ALAN. - Inside Olau. The life and death of a ferry company, Sheerness-Vlissingen 1974 to 1994.
24148: OIRSCHOT, ANTON VAN, JANSEN, A.C. EN KOESEN, L.S.A. (RED.). - Encyclopedie van Noord-Brabant (deel 1 t/m 4, complete set).
18914: OKHUISEN, J.. - Goudkorrels voor zakenmenschen.
28551: OKMA, G.H.. - Studies on Dutch health politics, policies and law. Beleid, besluitvorming en wetgeving in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren '80 en '90.
27968: OLEVIANUS, CASPARUS. - De vaste grond, dat is: de articulen van het oud, waarachtig, ongetwyfeld christelyk geloof, alle christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods woord zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, eerst in het Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. en nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen.
30776: OLIVEIRA MARQUES, A.H. DE. - Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adjacentes e Ultramar). 1958.
15858: OLIVIER, MARINUS. - Olie en vuur op de golven. Het enerverend verhaal van een beroeps-marineman vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1938-1970.
22216: OLIVIER, S., RUMMELEN, F.F.F.E. VAN, KASTELEIN, K., E.A.. - Van Westvoorne tot St. Adolfsland; historische verkenningen op Goeree-Overflakkee.
25889: OLIVOTTO, JACOPO. - Florentia.
16495: OLMSTED, MERLE C. - The Yoxford Boys. The 357th Fighter Group on Escort over Europe and Russia.
16361: OLTHOFF, B.H. & F. MULDER. - Handleiding voor zaadteelt op landbouwbedrijven.
15457: OLTHUIS, H.J.. - Elburg, 1233-1933; gedenkboek.
22824: OMAN, C.W.C.. - Wellington's Army 1809-1814.
19089: OMER, MORDECHAI. - Univers et magie de Joan Ponç.
31003: OOMKENS, J.. - Oomkens' regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1861.
29104: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis.
14638: OORTHUYS, CAS. - Contact-foto-kalender 1958; een weekkalender van Nederland met foto's van Cas Oorthuys.
20843: OOSTBURG. - Gemeente Oostburg.
30171: OOSTBURG. - Oostburg - Biervliet - Aardenburg.
28044: OOSTEN, F.C. VAN (RED.). - Op de grens van zee en lucht; dertig jaar Neptune bij de Koninklijke Marine.
3709: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer rijswerkers; een sociaal-pedagogische bijdrage tot de kennis van een unieke beroepsgroep.
13220: OOSTERHOFF, J.. - Constructies; momenten uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen.
15558: OOSTERHOFF, J. [ED.]. - Bouwtechniek in Nederland 1; constructies van ijzer en beton. Gebouwen 1800 -1940 overzicht en typologie.
31518: OOSTERHOUT, BERT. - Eigen werk. Poëzie/ Cabaret-teksten.
27372: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27373: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
20416: OOSTERLAND, SIRJANSLAND EN OOSTERSTEIN. - De Heerlykheyt van s'Heer Jans-Landt. - De Heerlykheyt van Oosterstein. - De Heerlykheyt van Oosterlandt.
20844: OOSTERLAND. - Gemeente Oosterland.
27371: OOSTERLAND. - Het Dorp Oosterland - Oosterland van een andere zijde.
18239: OOSTERLOO, JAN H. (ED.). - Een kwart eeuw Delft. Verslag in woord en beeld van een grote periode uit het meer dan zevenhonderdjarig bestaan van de stad.
23409: OOSTERSTEIN. - Oostersteyn.
15343: OOSTERWIJK, T.H.. - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen.
24603: OOSTERZEE, H.M.C. VAN (RED.). - Nehalennia. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren voor het jaar 1849.
15348: OOSTERZEE, J.J. VAN. - Verspreide Geschriften. I: Christelijk-litterarische opstellen. II: Christelijk-historische opstellen. III: Chrstelijk-kerkelijke opstellen.
31008: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Nehalennia jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren voor het jaar 1850. Tweede deel.
30984: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland jaarboekje voor 1853.
25854: OOSTHOEK, ANDREAS (RED.). - De kunst van het handeldrijven; art inspired by the sea. 4 Eeuwen maritieme verbeelding/ 4 Centuries of maritime art.
27223: OOSTKAPELLE. - Oostkapelle.
31136: OOSTKAPELLE. - Het Huis Rynsburg. - Het Huis Rynsburg van een andere zyde.
22623: OOSTKAPELLE. - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis 1745. - Het Dorp Oostkapelle en't Huis in't Verschiet 1745.
20417: OOSTKAPELLE. - De Ambachts-Heerlykheyt, Dorp en Heeren-Huys van Oost-Cappelle.
25356: JUBILEUMCOMMISSIE 40 JAAR VV OOSTKAPELLE. - Voetbalvereniging Oostkapelle 1951-1991.
31130: OOSTKAPELLE. - T' Dorp Oostkapelle.
20418: OOSTKAPELLE. - Het Huys en Hof ten Duyne.
26152: OOSTKAPELLE. - 't Huys Crane-Steyn.
27376: OOSTKAPELLE. - 't Huis Rynsburg hehorende aan den Hr. Burgermeester Wm. van Citters. - Dit is de Lusthof van onz' oudsten Burger vader, Der weezen steun en stut, der wêeuwen Troost en Rader; Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant. Rynsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!
27377: OOSTKAPELLE. - Rynsburch.
27374: OOSTKAPELLE. - Duinbeek.
23690: OOSTRA, MARGRIET. - Ids Wiersma, het grafische werk.
28249: OOSTVOORN. - Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zijde.
28250: OOSTVOORN. - Overblijfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747.
14116: OPDEDRINCK, J.. - Geschiedenis van Knokke.
24019: OPPENHEIMER, FRANZ. - De derde weg.
6486: OREEL, R., A. HANNEMAN, P. DE JONGE E.A. - Zeeland in l983.
6491: OREEL, R., A. HANNEMAN, P. DE JONGE E.A. - Zeeland in 1982.
28745: ORELLIUS, IO. CASP. & BAITERUS, IO. GEORGIUS. - Onomasticon Tullianum continens m. tullii Ciceronis vitam historiam litterariam indicem geographicum et historicum, indicem legum et formularum, indicem graecolatinum, fastos consulares. 3 Vols.
13548: ORLAN, P.M.. - Images de Paris.
27996: ORTEGA, ÁLVAREZ. - Santa María de Trasierra.
26258: ORTT, FELIX. - Staat en Volk; natuurphilosophische beschouwing toegepast op het Vlaamsche vraagstuk.
19668: OS, H.W. VAN. - Vecchietta and the sacristy of the Siena hospital church; a study in Renaissance religious symbolism.
24017: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
17516: OSBORNE, R. [ED.]. - Conversion for War.
21357: OSDORP. - Osdorp.
25715: OSKAM, I.J.. - Der Heidenen Licht; trilogie.
17888: OSS, F.VAN (TRANSLATER). - Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld.
20531: OSS, S.F. VAN. - Dorp in Brabant.
27002: OSSELEN- VAN DELDEN, VAN & HILDEBRANDT, MARIE. - Bobo, geschiedenis van een aap.
14018: OSSENDOWSKI, F.. - In de wildernissen van Azië.
21759: OSSENISSE. - Gemeente Ossenisse.
21653: OST, DANIEL. - Bladeren in bloemen.
29488: OST, DANIEL. - Daniel Ost in Kyoto.
22153: OSWALD, WERNER. - Kraftfahrzeuge der DDR. Zivil- und Militärfahrzeuge 1945 bis heute.
24598: OTEIZA, JORGE & SOLANO, SUSANA. - De varia commensuracion; Pabellon Español en la XLIII bienal de Venecia.
28410: OTT, ESTRID. - Mit den finnischen Lottas; vom Heldentum der Frau.
16506: OTTERLOO, S. VAN. - Beknopte motorkennis. Inleiding tot de kennis der motoren ten dienste van het Nijverheidsdag- en Avondonderwijs, het voorbereidend Middelbaar Technisch Onderwijs, de studie voor de Praktijkakten N.O. en voor zelfstudie.
30781: OTTEVANGERS, S.U. (SAM.). - De stempelrubriek N M P 1922-1939. Bondsreeks van Filatelistische Publikaties no. 1.
31415: OTTOLANDER, K., A. KOSTER AND C. DE VOS. - Nederlandsche flora en pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
17493: OTTSEN, HENDRIK & J.W. IJZERMAN. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen.
26110: OUDAAN, JOACHIM. - Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).
30885: OUDEJANS, J.C.. - Zeolite catalysts in some organic reactions.
25364: OUDELANDE. - T 'Dorp Oudelande. - T 'Zelve anders.
20738: OUDELANDE. - Gemeente Oudelande.
27378: OUDELANDE. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
31103: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel.
20375: OUDEMANS, A.C.. - Onze flora; beschrijving van de familiën, voornaamste geslachten en soorten der in Nederland in het wild groeiende, verwilderde, verbouwde en aangeplante gewassen, alsmede van eenige fraaie en nuttige Midden-Europeesche planten.
31104: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Tweede deel.
21340: OUDEN, ALEX DEN. - Een hoekstaal van de maatschappij; constructiewerkplaatsen in Nederland; van 1840 tot heden (1994).
22051: OUDEN, P. DEN. - Coniferen, ephedra en ginkgo.
21172: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Buitengezicht Oudenbosch.
21171: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Gezicht groote speelplaats.
20339: NIEUWERKERK EN OUDERKERK. - Het dorp Nieuwerkerk in Duiveland. 1745 - Het dorp Ouderkerk. 1745
22505: OUDEWATER. - Oudewater.
21089: OUDEWATER. - Oudewater.
15031: OUDIANE, S.. - Chants de la caravane.
19409: OUDSHOORN, J. VAN. - Achter groene horren.
28371: OUT, NICO & RIEKWELL, LEON. - History is what's happening. Multimedia manifestatie.
28119: OUTERMANS, KEES, SOPLANTILA, ALEX, E.A.. - 50 Jaar Molukkers "in het Walcherse"/ 50 Tahun Kediaman, 22 september 2001.
31233: OUWEHAND, NICO J.. - 100 jaar Wijsmuller. Van uitbrengreizen in 1906 tot samenvoeging met Svitzer.
21008: OUWEJAN, R.J.. - Zaens Skoon.
20739: OUWERKERK. - Gemeente Ouwerkerk.
21292: OVERBETUWE. - 't huis Appelenburg, in de Overbetuwe.
19890: WETENSCHAPPELIJK GENOOTSCHAP VOOR GOEREE EN OVERFL. - Jaarboek 1945.
20655: OVERIJSSEL. - Over-IJsel.
28380: OVERSCHELDE, GERARD VAN. - Bij de reuzen & dwergen van Ruanda.
20845: OVERSLAG. - Gemeente Overslag.
25198: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN (RED.). - De Toerist, halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse toeristenbond. 32e Jaargang, 24 nummers, ingebonden in één band.
23904: OVERWEEL, C.J.. - Distribution and transport of Fennoscandinavian indicators; a synthesis of data from the literature leading to a reconstruction of a pattern of flowlines and ice margins of the Scandinavian ice sheets.
20740: OVEZANDE. - Gemeente Ovezand.
27381: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant.
27380: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant - 'T Zelve Anders.
31407: OVINK, G.W.. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink.
27720: OWEN, SRI. - De regionale keukens van Indonesië.
3835: OXENSTIRN, D' - Pensées de Monsieur le Comte d'Oxenstirn sur Divers Sujets Avec les Reflections Morales du meme Auteur Nouvelle Edition, revûe, & corrigée soit pour le style, soit pour les citations. Par Monsieur D.L.M. I, II in een band.
27064: OXTOBY, GRAHAM P.. - Groot polytechnisch woordenboek Nederlands-Engels/ Engels-Nederlands. 2 Delen.
23934: OYEN, GEERT VAN. - De studie van de Marcusredactie in de twintigste eeuw.
12503: PABBRUWE, H.J.. - Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
23160: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, Complete Works; XVI Chamber Music.
23161: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; IX Walzer, für Klavier.
23162: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; X Mazurken, für Klavier.
19224: PADFIELD, PETER. - Waffen auf See.
30348: PAËRL, HETTY. - Schimmenspel en het spelen met schaduwen.
28227: PAESIE, RUDOLF. - Lorrendrayen op Africa; de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Copagnie, 1700-1734.
23216: PAGANO, SERGIO, A.O.. - Das Geheimarchiv des Vatikan; tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumenten.
12531: PAHLAVI, MOHAMMAD REZA. - Mission for my country.
25279: PAJASTIE, EILA. - Laila Pullinen.
25391: PALAIN, CHRISTIAN. - Une série détritique terrigène les "grès de silves": Trias et lias inférieur du Portugal.
15943: PALATINI, ALDO. - Ombre che tornano.
29072: PALAU I FABRE, JOSEP. - Picasso, des ballets au drame (1917-1926).
14019: PALEN, L.S.. - De witte duivel van de Zwarte Zee.
17328: PALLOTTINO, MASSIMO. - Art of the Etruscans.
15163: PALM, J.H. VAN DER. - Salomo's Spreukenschat, den christen een licht op den levensweg.
15697: PALM, C.H.M. - Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java. Overdruk uit de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 118, II.
31266: PALM, L.C. (ED.). - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden. Deel XII/ The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek, edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch scientists. Part XII.
30778: PALMA LEAL, F.. - Carimbos de Portugal e Ultramar/ Oblitérations du Portugal et Provinces d'Outre-Mer/ Postmarks of Portugal and Overseas Provinces. 1970.
21121: PALMEN, CONNIE. - Geheel de Uwe.
30347: PALMER, DOUGLAS. - Atlas van de prehistorische wereld.
19488: PANHUYSEN, PAUL (RED.). - Bernard Villers, un peu, beaucoup...
23961: PANNEKOEK, A.J.. - Handleiding bij het propaedeutische palaeontologische praktikum in het geologisch instituut te Utrecht.
19484: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK. - Prints, poems & some annotations.
31651: PARENT, CLAUDE, GOULET, PATRICE, SAVINA, JOSEPH, ET AL.. - Aujourd'hui Art et Architecture. Numéro 51. Numéro spécial: Le Corbusier.
16319: PARRY, S.W.,MARSHALL, F.L.. - Colours of the Luftwaffe.
18988: PARRY, SIMON W.. - Intruders over Britain; the story of the Luftwaffe's night intruder force-the Fernnachtjager.
28480: PASPOORT, ZACHARIAS. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
28481: PASPOORT, ZACHARIAS. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
22391: PASTER, JOHN. - Iso File 4- Ferret; a pictorial round-up.
15992: PASTERNAK, LEONID. - Zapisi Raznykh Let.
20650: PASTOR, C. (RED.). - Handboek 'Bouwen en Wonen' (vier delen).
30554: PATTEEUW, ROLAND. - Roger Raveel 1950-1954. Een kreatief moment na het ekspressionisme/ A creative period after Expressionism.
25683: PATTEEUW, ROLAND. - 19a Bienal Internacional de São Paulo Selecção Comunidade Flamenga na Bélgica, Leo Copers, Marc Maet, Guy Rombouts.
13661: PAUL, JEAN. - Schulmeisterlein Wutz.
4198: PAULUS, PIETER - Betoog van Zeelands Regt, tot het stigten eener Hoogeschole, Briefsgewyze Voorgedragen.
26043: PAUS, SUSANNE & GLADER, HANS. - Blühende Paradiese; Niederrheinische Gärten öffnen ihre Pforten.
18493: PAUW, TINEKE DE AND MAGDA DEVOS. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III. Algemene woordenschat, aflevering 4: Karakter.
26056: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen en Werken.
26082: PAUWELS, WIM (RED.). - Jardins intemporels.
27328: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen met kunst.
21585: PAUWELS, IVO EN WAUMAN, LUC. - Pieter Porters wonen; woon- decoratie- en groenideeën.
14402: PAUWELS, FR.. - Dag van leugen; een menschenleven in verzen.
29440: PAUWELS, WIM, E.A.. - Bouwen met oude materialen.
28886: PAYEN, A.. - Précis de chimie industrielle a l'usage des écoles préparatoires aux professions industrielles et des fabricants. 2 Volumes (text & plates).
29926: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 10 au 16 Octobre 1878.
29924: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 24 au 30 Octobre 1878.
29923: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 19 au 25 Decembre 1878.
29920: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 26 juin au 2 Juillet 1879.
29921: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 3 au 9 juillet 1879.
29922: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 27 Mars au 2 Avril 1879.
29925: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 5 au 11 Septembre 1878.
22471: PÉAN, PIERRE. - L'Extrémiste; François Genoud, de Hitler à Carlos.
27784: PEARCE, CHRIS. - Jukebox Art.
18380: PÉCLARD, MARIE. - Les Chaperons Roses.
28337: PEE, LODE VAN (RED.). - Armand Demeulemeester.
29810: PEERBOLTE, HANS (RED.). - 40 jaar Seatrade, 1951-1991.
13062: PEETERS, MARK, PHILIP PETERS, RUDI FUCHS A.O.. - Johan Lennarts 1932-1991; een impressionist van het menselijk tekort.
18869: PEETERS, I AND BOUTTATS, GASPAR. - Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen va Oranien.
12422: PEETERS, C.. - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
31650: PEETERS, EUGEEN (SAM.). - Bravo! Het groote weekblad voor jongeren. 16 nummers 8e jaargang 1943, no. 4 t/m 19.
25670: PEETERS, KOEN & OUTERS, JEAN-LUC. - Ma petite mijn kleine capitale hoofdstad.
21664: PÉLEGRIN- GENEL, ÉLISABETH. - The Office.
20391: PELEMAN, BERT (SAM.). - De Schelde van de bron tot de zee.
20247: PELEMAN, BERT (SAM.). - Eeuwige Schelde.
23753: PELEMAN, BERT, ROOY, JOS VAN EN GAILLIAERDE, A.. - Mijn stenen hart.
28476: PELEMAN, BERT. - Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.
28622: PELIZZONI, ELENA & ZANCHI, GIOVANNA. - La maiolica dei Terchi. Una famiglia di vascellari romani nel '700 tra Lazio e Impero austro-ungarico.
27257: PELKWIJK, J. TER. - Verhandeling over de verlossing der Israëlieten uit Egypte. Én: Verhandeling over de maten, gewigten en munten der oude volken, met vergelijkings-tafelen. Twee titels in één band.
26090: PELSERS, LISETTE. - Jan van Munster, die Energie des Bildhauers/ The Energy of the Sculptor/ De Energie van de Beeldhouwer.
25377: PELSERS, LISETTE. - Ine Vermee; werk/ work.
29605: PELTRE, CHRISTINE. - Orientalisme.
30564: PEN'DU, YANIK. - Yanik Pen'Du Bretagne-France.
21608: PENN, HELEN. - Mijn tuin, mijn leven...Zo tuinieren Engelse vrouwen.
4781: PENNING, L. - Ten dage, als ik riep... Een verhaal van de bevrijding der Hongaarse predikanten door admiraal Michiel de Ruyter.
23372: PEPLINKHUIZEN, COEN, HAKS, FRANS, A.O.. - Celestial art.
24011: PEPPINK, H.J. & MAREE, PIET. - 100.000 Kilometer, van wielen en wegen.
24852: PERAUER, EMIL. - Crazy Horse Saloon; photographies d'Emil Perauer avec la collaboration d'Alain Bernardin.
15735: PERELAER, M.T.H.. - Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië.
23942: PERIZONIUS, W.R.K.. - Reconstructing the living from the dead; some human osteological observations.
12660: PERKS, W.A.G.. - Zes eeuwen molens in Utrecht.
21923: PERNOUD, RÉGINE & HERSCHER, GEORGES. - Jardins de monastères.
30094: PÉROUSE DE MONTCLOS, JEAN-MARIE, SALET, FRANCIS, STYM-POPPER, SYLVAIN, A.O.. - Principes d'analyse scientifique . Architecture, méthode et vocabulaire. 2 vols.
26932: PERRELS, J.W.. - Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere.
29816: PERRON, E. DU.. - Parlando. Verzamelde Gedichten.
24103: PERRY, JOHN. - Practical mechanics.
18933: PERSICO, JOSEPH E.. - Spionage in het Derde Rijk. De infiltratie van Nazi-Duitsland door Amerikaanse OSS-agenten, gebaseerd op onlangs vrijgegeven 'Top Secret' dossiers.
25318: PERUCCHI-PETRI, URSULA (RED.). - Amerikanische Zeichnungen und Graphik; von Sol Lewitt bis Bruce Nauman; aus den Beständen der Graphischen Sammlung des Kunsthauses Zürich.
8813: PERZYNSKI, FR. - Hokusai.
20633: PESCH, F.J. VAN, BOER, R.W. EN BOSKER, H. (RED.). - Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer ( gebundelde jaargang 1886, nrs. 1 t/m 12, compleet).
31245: PESCHECK, M. CHRISTIAN. - Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III)
27714: PET, PAUL C.. - Sana'a- een betovering van duizend jaar.
13880: PETERS, H.A.. - Klaus Heider.
23421: PETERS, PHILIP & KLEEREBEZEM, JOUKE. - Metamorfose.
31488: PETIT, LOUIS D.. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Eerste en tweede deel (De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910).
24337: PETIT, L.D., BEZEMER, T.J., NIEUWENKAMP, W.O.J., E.A. (RED.). - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band).
19495: PETRE, ANNE EN TLACHOVÁ, KATKA (COÖRD.). - Laatgotische kunst uit Bohemen, Moravië en Silezië 1400-1550.
24582: PETROVIC, SLAVKO & KLEMENT, ZLATKO. - Akiba Rubinstein (1882-1961).
24740: PEY, INEKE. - De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister; na restitutie en restauratie (1806-1958).
21521: PFANN, HANS. - Der kleine Garten zu Beginn des XIX. Jahrhunderts (Studien zur Deutschen Kunstgeschichte).
16079: PFLUGK-HARTTUNG, J. VON. - 1813-1815: Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog.
15602: PFORR, M. - Thieme's Vogelatlas. De europese broedvogels 1 en 2.
13941: PHÈDRE. - Fables de Phèdre, traduites en francais par M.E. Panckoucke; suivies des oeuvres d'Avianus, de Denys Caton, de Publius Syrus, traduites par Levasseur et J. Chenu.
21219: PHILIPPE, RENÉ. - Sylvie en de provo's.
22395: PHILIPPEN, JOS. - Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart.
22621: PHILIPPINE. - Plan du fort Philipine.
20741: PHILIPPINE. - Gemeente Philippine.
12845: PHILIPSE, J.H.. - Levensbericht van Prof. J.W. Ermerins.
20750: SINT PHILIPSLAND. - Gemeente Sint Philipsland.
12063: PHILLIPS, ANGH. ARRINGTON, AND G. DE SOLA PINTO - Jamaican houses; a vanishing legacy.
19597: PHILLIPS, ROGER AND RIX, MARTYN. - Rosen; mehr als 1400 Rosen in Farbe.
28684: PICARD, H.. - De Banneling. Schetsen uit Noord-Amerika. Eerste en tweede deel in één band.
27858: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
16566: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
13966: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de gechiedenis der stad Goes; voorlezingen.
26587: PICCIOLI, ANGELO. - Die magische Pforte der Sahara.
12224: PICHLER, A.M., AND W. BÖHM. - Wege zu Hoffnung und Gnade; Österreichs Gnadenorte und Wallfahrten.
16063: PICHT,WERNER. - Het voorspel tot den grooten strijd. De veldtocht in Noorwegen. Wat onze vijanden meldden - en wat werkelijk gebeurde.
26570: PICHT, W.. - De waarheid marcheert...
12984: PIECK, ANTON. - Kalender 1977.
12979: PIECK, ANTON. - Kalender 1981.
12985: PIECK, ANTON. - Kalender 1983.
12992: PIECK, ANTON. - Kalender 1987.
14329: PIECK, ANTON. - Kalender 1992.
5115: PIECK, ANTON - Anton Pieck calendar/kalender/calendrier.
4934: PIECK, ANTON - Herinneringen aan Amsterdam.
12991: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendar 1989.
12989: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendrier/calendar 1991.
12980: PIECK, ANTON. - Kalender 1977.
12983: PIECK, ANTON. - Kalender 1977.
14328: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender 1992, museum editie.
14330: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/ calendrier/calendar 1991.
12990: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendar 1986.
19304: PIEJT SORS, VAN (TANIS GEORGE). - Leuterpraet bie 'n rondjie rond durp.
22228: PIEKALKIEWICZ, J.. - Der VW Kübelwagen Typ 82 im Zweiten Weltkrieg.
17507: PIELAT, BARTHELEMY. - La vie et les Actions memorables du Sr. Michel De Ruyter, Duc, Chevalier, & Lieutenant Amiral General des Provinces Unies. Sur l'Imprimé à Amsterdam.
28623: PIEPER, EVA. - Handbuch der praktischen Buchpflege.
7112: PIERSON, A. - Orestie, De, van Eschylus.
18467: PIERSON - ANDRÉE WILTENS, E.C.. - De Gouden Eikel.
27480: PIERSON, J.L.. - Sir William van Horne en de Canadian Pacific spoorweg.
10750: PIETILÄ, A.J. - Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus.
18615: PIETS, W. A.. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas. Deel I. Ten dienste van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft.
31439: PIGANIOL DE LA FORCE, M.. - Nouveau voyage de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dan toutes les Provinces de ce Royaume. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée.
27273: PIGEAT, JEAN-PAUL. - Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire.
30069: PIGEAUD, TH.. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
22211: PIGNATO, NICOLA. - Corazzati 1939/45.
22538: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 4: 1945-73.
22478: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 2: Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
19658: PIGNATTI, TERISIO. - Origini della pittura Veneziana.
29355: PIGNON-FELLER, CHRISTIANE. - Metz Impérial. Patrimoine, intérieurs & art de vivre 1871-1918.
22386: PIJKE, MARINUS. - Manuscript diergeneeskunde ca. 1856.
30297: PILLET, MAURICE. - Thèbes. Palais et Nécropoles.
27199: PILON, JACQUES. - L'aventure du remorquage.
13812: PISCHEL, G.. - Rijk, Het, van de kunst; schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, decoratieve kunsten. I: Van de prehistorie tot de verdwenen beschavingen. II: Van Karel de Grote tot de Renaissance. III: Eind Renaissance tot heden.
18245: PISUISSE, J. LOUIS. - Honderd liederen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch Répertoire van Jean-Louis Pisuisse.
20882: PLANTE FÉBURE, J.M.. - West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.
22801: PLANTENGA, J.H.. - Verzamelde Opstellen (2 delen).
31269: PLANTENGA, P.B.. - Noord- en Midden- Duitschland. Hartzgebergte, Sächsische Schweiz, Kassel, Hamburg, Bremen, Berlijn, Potsdam, Koppenhagen, Leipzig, Dresden, enz. Reisboek met reiskaart en plattegronden. Naar eigen aanschouwing en naar de beste bronnen bewerkt.
23358: PLASSCHAERT, B.F.. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde, deel II: waterbouwkunde, inclusief de atlas.
19024: PLASSCHAERT, A.. - Jan Toorop
29031: PLASSCHAERT, ALB. A.,. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde.
31331: PLASSCHAERT, B.F.. - Burgerlijke bouwkunde Eerste en tweede gedeelte. Band I: Algemeene hulpwetenschappen en bouwmaterialen. Band II: Verbindingen, bouwkundige constructies en het bouwen voorheen en thans.
26723: PLASSCHAERT, ALB.. - Jacob Dooijewaard en zijn Amsterdamsche periode.
21851: PLATTEEL, ANDRÉ. - Margeting: inventing a different marketing language.
17047: PLATTEEUW, J.L.. - De Axelse Klederdracht. De klederdracht zoals deze, door plattelandsbevolking in het land van Axel, (Axel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag) gedragen werd.
21913: PLATTEEUW, J.L.. - Vijf woelige jaren 1940-1945; gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag.
20950: BLANKENSTEIN EN PLATVOET (RED.). - Ons Technisch Maandblad (Winternummer); 14de jaargang, nummers 1-2.
30904: PLAZY, GILLES & COURCY, DOMINIQUE. - La Galerie d'Art A.C.A.P. 1977-1987.
13312: PLESSEN, J.J.M.. - Promenade er poésie; l'expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud.
15673: PLEYTE, W. A.O. - Uddel en Uddeler heegde.
13014: PLICKA, KARL. - Prag im Lichtbild.
29589: PLOEG, F. VAN DER & ZONNEVYLLE-HEYNING, C.E.. - "Brave koppen en gladde aengesigten". De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.
30384: PLOEG, FRANK VAN DER. - Holland Papier Biënnale 2010/ Holland Paper Biennial 2010.
22899: PLOEGER, PIETER LAMBERTUS. - Geographical differentiation in Arctic anatidae as a result of isolation during the last glacial.
30449: PLOOIJ, F.X.. - The behavioural development of free-living chimpanzee babies and infants.
18970: PLOOS VAN AMSTEL, DS. J.J.A.. - Een uitverkoren vat, het leven van Johannes Calvijn.
12271: PLOSS, H., AND M. BARTELS. - De Vrouw in Natuur- en Volkenkunde; anthropologische studiën. Deel I.
19828: PLUG, MARIAN AND TINEKE REIJNDERS. - Marian Plug. Singer Museum Laren 7 t/m 30 april 1989.
21572: PLUM, GILLES. - A l'apogée de la villa Côte Fleurie 1870-1920.
31047: PLUMMER, HENRY. - The Architecture of Natural Light.
29324: DRIE PODAGRISTEN. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst. Met platen. Eerste deel.
28228: POECK, MAURITS VAN. - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
6664: POEL, J.M.G. VAN DER - De Wilhelminapolder 1809-1959.
16587: POEST CLEMENT, A. VAN DER. - Wij vlogen als Vogels.
24343: POEST CLEMENT, A. VAN DER. - Schiedamse miniaturen: Stedelijke archiefzorg en stadsgeschiedschrijving.
8442: PÖGGELER, O. - Hermeneutische Philosophie; zehn Aufsätze.
29414: POHL, ULRICH. - Opvoeren van motoren. Deel I- Het opvoeren van kleine tweetact-motoren.
25466: POHLHAUSEN, A.. - Berechnung, Konstruktion und Anlage der Transmissions-Dampfmaschinen. Lehr- und Handbuch für Techniker und Ingenieure. In zwei Bänden. Text und Tafeln.
31576: POINCARÉ, RAYMOND. - Au service de la France; neuf années de souvenirs. I: Le lendemain d'Agadir 1912. II: Les Balkans en feu 1912. III: L'Europe sous les armes 1913. IV: Union sacrée & V: L'Invasion 1914.
27104: POISSON, S.D.. - Traité de mécanique.
20318: POLAK, HENRI. - Tusschen Vecht, Eem en Zee.
24559: POLAK, BETJE. - Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche veen.
25758: POLAK, BOB. - Bij de dood van Willem Frederik Hermans (1921-1995).
30470: POLANO, SERGIO (ED.). - Architettura Olandese. J.J.P. Oud.
30141: POLANO, SERGIO (ED.). - Giulio Romano.
28919: POLDERMANS, D.A.. - De Katuil; een Historisch Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog.
14809: VERENIGING NEDERLAND-POLEN. - Poolse grafici en illustratoren.
27770: POLENZ, HARTMUT (ED.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
29867: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
29869: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel II.
29868: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel 1.
13888: POLTE, W., AND J. HEIN. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24631: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24636: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24638: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24635: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24633: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24630: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
24632: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.
24634: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
29704: PONCIROLI, VIRGINIA (ED.). - Katsura, imperial villa.
17235: PONDER'S, RICHARD (ED.). - Quiet Places. Richard Ponder's Paintings of New Zealand.
21641: PONENTE, N.. - Afro Opere Grafiche 1970-1974.
3762: PONS, P.T. - Baggermaterieel.
13714: PONT, D.. - Barent Fabritius, 1624-1673.
19879: PONTZEN, RUTGER E.A.. - Roos Theuws 'Tumbled over Rim'.
9574: PONZI, J. - Mireille Bastin.
20079: POORT, JOHAN. - H.W. Mesdag, de Copieboeken of de Wording van de Haagse School.
20084: POORT, JOHAN. - H.W. Mesdag, the painter of the North Sea; a closer look.
20295: POORTENAAR, JAN. - Dans en wajang.
25215: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
28383: POORTENAAR, JAN. - Van prenten en platen; een plaatwerk in 30 voorbeelden van grafische technieken en 80 afbeeldingen.
5311: POORTENAAR, JAN - Coster - niet Gutenberg.
30158: POORTER, JO DE & WOUTERS, MARC. - Een huis voor alle seizoenen. De hedendaagse kijk van Geoffroy Van Hulle op tijdloos klassiek.
29183: POORTMAN, WILCO C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
22072: POORTMAN, J.. - Drente; een handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen, tweede boek.
10676: POORTMAN, J., A.J. SCHRADER, EN F.C.D. POPKEN - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
26912: POORTMAN, WILCO C.. - Inleiding op de afbeeldingen van de Historien des Ouden en Nieuwen Testaments, voorkomende in de Statenbijbels van 1637-1800.
20846: POORTVLIET. - Gemeente Poortvliet.
8176: POPE, M. - Die Rätsel alter Schriften; Hieroglyphen, Keilschrift, Linear B.
20348: SINT LAURENS EN POPKENSBURGH. - Sint Laurens en Popkensburgh.
26261: POPP-MADSEN, CARL. - Dänisches Recht und Dänische Rechtswissenschaft im neuen Europa. Vortrag und Niederländische Übersetzung (Vortragsreihe des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete.
20392: POPPENDAMME. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: PORÉE, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
17906: PORTIELJE, A.F.J. AND ABRAMSZ, S.. - Het Artisboek. Met afbeeldingen naar foto's van A.J.W. de Veer. Twee delen in één band.
19657: PORTOGHESI, PAOLO. - Rome of the Renaissance.
15018: POS, H.J.. - Keur uit de verspreide geschriften van dr. H.J. Pos. I: Taal, mens en cultuur. II: Beginselen en gestalten.
29428: POSSELLE, LAURENCE (ED.). - Marie-Antoinette.
23732: POSSELLE, LAURENCE (ED.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
18971: POST, FRANS, TEIXEIRA, DANTE MARTINS AND PAPAVERO . - Dutch Brazil, vols. I, II and III.
21973: POST VAN DER MOLEN, GERARD & RIJKSE, RONALD. - 't Geluck waeit niemand in den mond; 20 jaar margedrukker De Ammoniet.
23104: POST JR., GAINES. - Dilemmas of Appeasement; British deterrence and defense, 1934-1937.
26832: POST, P.G.J.. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst; een iconografische en iconologische analyse/ La scène du coq dans l'art paléochrétien; une analyse iconographique et iconologique. Avec une résumé en Français.
15364: POST, J.. - Citroën in de strip; de fraaie lijn.
31551: POST, ELISABETH MARIA. - Het land in brieven.
11234: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
28084: POSTHUMUS MEYJES, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
30651: POT, G.J.J.. - Geïllustreerde gids voor Gouda.
13126: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
22296: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: POTTER, FRANS DE & BROECKAERT, JAN. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
24924: POULGY, PAUL. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
11141: POUTHAS, CH.-H. - Histoire de l'Égypte; I: l'Égypte Ottomane (1517-1798), II: Mohammed Ali et les débuts de l'Égypte moderne (1798-1849), III: l'Égypte contemporaine (1849-1937).
26036: POWELL, ROBERT. - The tropical Asian house.
23515: POYSDEN, MARK (ED.). - Surimono. Poetry & Image in Japanese prints.
29292: PRADO VALLADARES, CLARIVAL DO & MELLO FILHO, LUIZ EMYGDIO DO. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
30457: PRANGE, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: PRAT, A. VALBUENA. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
31337: PRATT, HUGO. - Fanfulla.
19234: PREGERS, S. (BEW.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: PREGL, FRITZ. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: PREISINGER, HELMUT. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
23118: PREL, CARL DU. - Het kruis aan den horizont.
28693: PREVENIER, W.. - Een overzicht van de geschiedkundige kritiek.
19578: PREVITALI, GIOVANNI. - Giotto, la cappella degli scrovegni.
16467: PREWIT, JOHN. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
12448: PRICK, J.J.G.. - Aspecten van een gerontologie en van een antropologisch-psychiatrische en -neurologische geriatrie; tevens een bijdrage tot een antropologische neurofysiologie.
27033: PRIEN, GUENTHER. - Mein Weg nach Scapa Flow.
8141: PRINCE, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
19894: PRINGGODIGDO, A.K. (SAM.). - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
31351: PRINS, J.W.P. (RED.). - Een Mauritskerk IJzendijke 1614-2014.
24807: PRINS, THEO. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
19274: PRINS, MIA EN STEEN, JAN. - Vloedverlaten wad.
30240: PRINS, JAN. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
28917: PRINS, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
8145: PRINSEN J.LZN., J. - De Roman in de 18e eeuw in West-Europa.
10762: PROBST, FR. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
20702: PROCTOR, CLAUDE O.. - Signing in fourteen languages; a multilingual dictionary of 2,500 American sign language words; translating Arabic, Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish into American sign language.
18407: PROETEL, H.. - Gestaltung und Herstellungsweise neuerer Unterwassertunnels.
13397: PROOSDIJ, B.A. VAN. - L.W. King's Babylonian magic and sorcery, being 'The prayers of the lifting of the hand', opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien.
28217: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
30989: PTILUC. - Zeeziek.
30839: PTOLEMAEI, CLAUDII. - Cosmography. Maps from Ptolemy's geography.
19320: PUCHINGER, G.. - Ontmoetingen. Ontmoetingen met buitenlandse politici. Ontmoetingen met de jaren dertig, I en II. Ontmoetingen met Nederlandse politici. Ontmoetingen met historici. Ontmoetingen met antirevolutionairen. Ontmoetingen met theologen.
30421: PUGH, STEVENSON (ED.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: PUIL, NELLEKE VAN DER. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
23584: PUJO, BERNARD. - Vauban.
14309: PUNIET, J. DE. - Liturgie, De, van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
21956: PUPPO, MARIO. -
21207: PURMEREND. - 't Huis Purmerstein te Purmerend.
21372: PURMEREND. - Grondtekening der Stad Purmerende.
31462: PUTMAN, ROBERT. - Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw.
29525: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
13013: PUTTER, HUGO DE. - Hugo de Putter.
19055: PUYPE, POL (RED.) E.A.. - Van kiem tot korrel.
23519: PUYVELDE, LEO VAN. - De Vlaamse primitieven.
17450: PYTTERSEN TZ, H.. - Door een rooden draad verbonden. Armenverzorging. Emigratie. Suriname.
10930: QARADJADAGHI, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
17625: QUADEKKER, E.A.L.. - Het Paardenboek. Een geïllustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden. Met ongeveer 900 fraaie afbeeldingen in den tekst, 20 groote houtgravuren en 7 platen in kleurendruk. Eerste, tweede en derde deel.
21795: QUAY, J.E. DE, COMMISSARIS, AUG. C.J., COOLEN, ANTON, E.A. (SAM.). - Het nieuwe Brabant (deel 1 t/m 3).
22389: QUIGLEY, ROB WELLINGTON. - Buildings and projects.
30892: QUINET, EDGAR. - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.
29572: QUISPEL, G. (RED.). - De hermetische gnosis in de loop der eeuwen; beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultuur van het Westen.
24851: QUIST MOLLER, FLEMMING. - En lystrejse/ A pleasure journey.
20162: RAAT, JAAP DE. - De zeis aan de wilgen.
19623: RAAY, S.B. VAN, SPIES, W.P. EN ZOEST, R. VAN. - 'Tot hun contentement gemaeckt'; het kunstbezit van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
21494: RABELAIS, FRANÇOIS. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
30967: RABIE, JAN SEBASTIAN. - Dakkamer en agterplaats. Verhale 1947-1957.
15035: RABIER, BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
19660: RABIER, BENJAMIN. - Gideon in Afrika.
17223: RABSON, STEPHEN AND KEVIN O'DONOGHUE. - P&O. A Fleet History.
16699: RABUS, PIETER (VOORWOORD). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
3807: RACINE, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
24888: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine.
19937: RACINE, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
29436: RACINE, MICHEL. - Allain Provost. Paysagiste/ Landscape architect. Paysages inventés/ Invented landscapes '64-'04.
25864: RADECKE, A.. - De grote tragedie van Arnhem; roman.
9843: RADEMACHER, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: RADEMAKER, ABRAHAM. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
26619: RADO, SEVKET. - Hünernâme minyatürleri ve sanatçilari.
30163: RAEBURN, MICHAEL & WILSON, VICTORIA (ED.). - Le Corbusier. Architect of the Century.
20997: RAES, E.. - Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden.
12434: RAFFERTY, TOD. - Harley Davidson; de levende legende van 's werelds beroemdste motoren, 'the ultimate machine'.
19522: RAGGHIANTI, CARLO LUDOVICO. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
28322: RAGUENET, A.. - Materiaux et documents d'architecture et de sculpture. In 5 bindings.
11136: EGYPTIAN STATE RAILWAYS - Ägypten wie man es am besten bereist.
29162: RAKERS, GERARD. - Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel...
12730: RALEGH, SIR WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful Empire of Guiana.
12911: RAMAKERS, RENNY. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving; de Nederlandse Bond voor kunst in industrie.
25407: RAMALHO, MIGUEL M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27395: RAMMEKENS. - Rammekens.
27405: RAMMEKENS. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27398: RAMMEKENS. - Rammeken.
26156: RAMMEKENS. - Rammekens.
22265: RAMMEKENS. - Rammekens of Zee-Burg.
27403: RAMMEKENS. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27401: RAMMEKENS. - Rammeken.
31046: RAMON, RENAAT. - Renaat Ramon. Color-Field Poetry.
31054: RAMON, RENAAT. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
31053: RAMON, RENAAT. - Ongehoorde gedichten/ Ungehörte Gedichte/ Poems unheard-of/ Poemes inouis/ Poeme inaudite.
23559: RASSOW, FRITZ. - Stella; die unheiligen Geschichte vom Grafen Constant und von der wunderlichen Frau Estelle aus der Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier.
17771: RATELBAND, K.. - De West-Afrikaanse reis van Piet Heyn 1624 - 1625. Met portret, 1 kaart en 2 facsimiles.
3852: RAUMER, FRIEDRICH VON - Koninginnen, De, Maria Stuart en Elisabeth; volgens de oorspronkelijke stukken berustende in het Britsch Museum en het Rijks-Archief, I, II.
20785: RAUSCH, MURIEL (ED.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
19808: RAVESTEYN JR., WILLEM VAN. - Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw.
25024: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
13222: RAYNAL, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
28406: RAYNAL, MAURICE, RÜDLINGER, ARNOLD, LASSAIGNE, JACQUES, A.O.. - Histoire de la peinture moderne. "De Baudelaire a Bonnard, naissance d'une vision nouvelle; l'école de Honfleur; l'impressionisme, le néo-impressionisme, le symbolisme, le post-impressionisme", "Matisse, Munch, Rouault, fauvisme et expressionisme" & "De Picasso au surréalisme". 3 Volumes.
30324: RAYNES, JOHN. - Tekenen naar model. Alles over het tekenen van de menselijke figuur.
16976: RAZOUX, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: Der Struwwelpeter. Jubileum - uitgaaf 1848 - 1898. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
26628: REAP, JAMES K.. - Athens, a pictorial history 1801-2001.
27541: RÉAU, LOUIS. - Fragonard; sa vie et son oeuvre.
23762: RECHENBERGER, HORST E. (RED.). - Gestaltete Baukeramik; Ofenwandplättchen und Feierabendziegel.
17760: RECLUS, ÉLISÉE. - Londres illustré guide spécial pour L'exposition de 1862. Collection des Guides-Joanne.
25768: REDEKE, H.C. (RED.). - Flora en Fauna der Zuiderzee; monografie van een brakwatergebied; supplement.
29295: REDEKER, HANS. - Jeanne Oosting.
19758: REDEKER, HANS. - Per Abramsen. Sculptures.
16492: REDEMANN, HANS. - Die fliegenden Verbände der Luftwaffe 1956 - 1982. Mit einem historischen Überblick ab 1911.
25661: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: REDICHEM, JOH., VAN, E.A.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
15097: REES, J. VAN - VAN NAUTA LEMKE. - Verzen; Tweede bundel.
23810: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23809: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
23811: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
28910: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal. Complete jaargang 1943 (24 nrs.) + januari t/m juni 1944 (12 nrs.).
28343: REFF, THEODORE & VALDÈS-FORAIN, FLORENCE. - Jean-Louis Forain, the impressionist years. The Dixon Gallery and Gardens collection.
25176: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21394: REGNIER, HENRI DE. - Scènes mythologiques, suivies de petites fables modernes.
21919: REGT, GERARD E. DE. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: REGT, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
30519: REIJEN, MIRIAM VAN. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
6206: REIK, THEODOR - Unbekannte, Der, Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'REILLY, PATRICK. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
30761: O'REILLY, PATRICK & REITMAN, ÉDOUARD. - Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie française.
31378: REIMERSWAAL. - Reimerswaal.
15192: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en veeteelt. I, II.
17103: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
23539: REINELT, SABINE. - Käthe Kruse; Leben und Werk.
17231: REINER, IMRE. - Woodcut / Wood Engraving. A contribution to the history of the art.
28770: REINHARDT, GEORG (ED.). - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978; Handzeichnungen und Lithographien.
14007: REINLE, A., R TAVERNIER, AND R. FASOLA. - Rolf Dürig.
4224: REKERS, GUUS - Wadden.
7504: RELLER JR., JOHN O., C.B. NEEL, AND L.C. HAUGHNEY - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
7506: RELLER JR., JOHN O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
30879: REMIJNSE, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
31048: REMMERS, BURKHARD. - 100 years +. 100 Jahre Wilkhahn- 100 Jahre nachhaltiges Gestalten/ 100 years Wilkhahn/ 100 years of sustainable design.
26073: RENAUD, PHILIPPE. - Alberto Pinto; contemporain.
29269: RENDINA, CLAUDIO. - De verborgen geschiedenis van de pausen; van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
20742: RENESSE. - Gemeente Renesse.
12384: RENIER, G.J.. - De Noord-Nederlandse natie.
28735: RENNERT, J.. - 100 Jaar Rijwielposters.
9024: RENOIR, AUGUSTE - Renoir.
8285: SCHUYLER VAN RENSSELAER - Millet, Jean-Francois; painter-etcher.
27087: RESENHÖFFT, WILHELM. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
31219: RETERA WZN., W.. - Nederlandsche bouwmeesters. Deel 1 t/m 5. Deel 1: W. Kromhout Czn., deel 2: P. Kramer, deel 3: H.P. Berlage, deel 4: A.J. Kropholler, deel 5: W.M. Dudok.
30842: RETRANCHEMENT.. - Gemeente Retranchement.
26097: REUT, TITA, A.O.. - Arman; photographe.
25018: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
608: REVE, GERARD. (ZIE OOK REVE, SIMON VAN HET; GERARD-KORNELIS VAN HET.) - Een Circusjongen. Levensroman.
20471: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch. 1975 - 1992.
30109: REVE, SIMON VAN HET. (ZIE OOK REVE, GERARD; REVE,. - De Avonden.
31624: REVE, GERARD K. VAN HET. - Terugkeer. Gedichten van Gerard K. van het Reve
31313: REVE, GERARD. - Hollands Dagboek.
15199: REVIUS, JAC.. - Over-ysselsche Sangen en Dichten, uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Overige gedichten.
9223: REY, ROBERT - La Parisienne de Touchagues.
30492: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
25126: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
20784: REYMERSWAEL, WILLEM VAN. - Haagsche satyren.
22943: REYN, J. VAN. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
13704: REYNAUD, H.J.. - Faïences anciennes de Moustiers.
23156: REYNDERS, H.J., E.A.. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort 1376-1926; bevattende de geschiedenis der Latijnsche school, door H.J. Reynders, oud-conrector van het gymnasium en oud-archivaris der gemeente Amersfoort, met verschillende bijdragen.
13215: REYNDERS, S.. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen.
26539: REYNOLDS, SIDNEY H.. - A monograph of the British pleistocene mammalia. Vol. III, part IV, the red deer, reindeer and roe.
26545: REYNOLDS, SIDNEY H.. - A monograph of the British pleistocene mammalia. Alces (supplement).
26544: REYNOLDS, SIDNEY H.. - A monograph of the British pleistocene mammalia. Ovibos (supplement).
20526: REZNICEK, F. VON. - Galante Welt.
18388: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
21353: RHENEN. - Rheenen.
25369: RHENEN. - Rhenen.
25175: RHÉVILLE, M. DE. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
2028: RHODEN, EMMY VAN - Stijfkopje op school.
2026: RHODEN, EMMY VON - Stijfkopje (getrouwd).
31538: RICCIARDI, MIRELLA. - Vanishing Africa.
17552: RICCIO, RALPH. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: RICE, D. TALBOT. - Histoirde des civilisations; le temps des invasions.
28656: RICHARD. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
10021: RICHARDS, M. - Despite Lolita.
20870: RICHARDSON, JOANNA. - Les Courtisanes; le demi-monde au XIXe siècle.
20423: RICHTER, LYDIA. - PuppenAlbum 2.
31165: RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
9402: RIDDER, A. DE - Oscar Jespers.
14482: RIDDERBOS, J.. - Strijd op twee fronten; Schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein. I, II.
13606: RIDDERBOS, N.H.. - De "Werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting. Academisch proefschrift.
24640: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie.
28458: RIEDEL, CARL-LUDWIG & KROGER, MANFRED. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
31499: RIEFENSTAHL, LENI. - The People of Kau.
24848: RIEFFEL, RÉMY. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
22875: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
24046: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
21711: RIEL, C.B.M. VAN (RED.). - Handboek corporate communication; geselecteerde artikelen voor het hoger onderwijs (studenteneditie).
6483: RIEMENS, WIM, EN K. CIJSOUW - Reimerswaal.
13381: RIEMSCHNEIDER, M.. - Il Mondo degli Hittiti.
24061: RIES, KARL. - Deutsche Luftwaffe über der Scweiz 1939-1945.
16427: RIES, KARL. - Luftwaffen - Story 1935 -1939.
23301: RIETSTAP, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
30747: RIETZ, ROLF DU. - Bibliotheca Polynesiana. A catalogue of some of the books in the Polynesiana collection formed by the late Bjarne Kroepelien and now in the Oslo University Library.
23167: RIJK, J.A. DE, E.A.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
10494: RIJK, MAARTEN DE - Orpheus en Eurydice.
16597: RIJKE, JOH. DE. - Zomerreis van Oost-Azië naar Nederland met den Trans-Siberischen Spoorweg.
17544: RIJKENS, R.G.. - Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen.
23663: RIJKSE, JAC. & BREEN, J. VAN. - Geschiedenis der beeldende kunst.
30860: RIJN, MICHEL VAN (ED.). - Icons and East Christian Works of Art.
29653: RIJNBOUTT, KEES, BOLTEN- REMPT, JETTEKE, LEERING, JEAN, E.A.. - Lon Pennock skulptuur 1968-2003.
30012: RIJNDERS, MIEKE. - Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen.
21211: RIJNSBURG. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21214: RIJNSBURG. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21213: RIJNSBURG. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
31166: RIJSSEL, G. VAN. - Genealogie Scheijbeler.
28246: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
28245: RIJSWIJK. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote van agteren.
28244: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
14642: RIKEMA BOS, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
13077: RILKE, R.M.. - Weise, Die, von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.
31224: RIMBAUD, ARTHUR. - Oeuvres de Arthur Rimbaud. Vers et proses, revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon.
21212: RINDEREN. - Het dorp Rinderen.
22248: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J.. - In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.
19820: RISSE, H. - En toen kwam de dag.
31194: RISSEEUW, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
28819: RITSCHL, ALBRECHT. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
23603: RITTELMEYER, FRIEDRICH. - Theologie und Anthroposophie, eine Einführung; Theologie und Kultus, eine Schriftenreihe, Heft 3.
20847: RITTHEM. - Gemeente Ritthem.
9725: RIVIÈRE, G. - Cézanne; le peintre solitaire.
29526: RIX, MARTYN. - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
27164: RIXTEL, ROBERT VAN, BOCKTING, HANS, JONGSTRA, ATTE, E.A.. - 1 + 1 = 3.
13670: RIZZI, A.. - Mostra del Tiepolo. Catalogo dei disegni e acqueforti. Catalogo dei dipinti. 2 vols.
6722: ROBBERTZ, D. - Het harde geslacht.
24485: ROBERT, M.M. & CHEVALLIER. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
18912: ROBERTSON NICOLL, W. (ED.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
8704: ROBIJNS, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
17270: ROBINSON, JULIAN. - Art Deco- prentkunst.
23745: ROBINSON, JULIAN. - La mode Art Déco; l'âge d'or du style.
13107: ROBINSON, HEATH. - Absurdities; a book of collected drawings.
31200: ROBYN, LUDOVICUS & DHONDT, LUC. - Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.
10203: ROCKER, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
30123: ROCKSTROH, HEINRICH. - Journal für Kunst und Kunstsachen, Künsteleien und Mode. Zweiten Bandes, zehntes Stück. Jahrgang 1810, October.
31577: RODENBACH, GEORGES. - Bruges la Morte.
9012: RODIN, AUGUSTE - Les cathédrales de France.
14571: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van den mensch? Een verzameling schrifturen.
23037: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
15894: ROELFSEMA HZN., W.J.. - Dur en mol. Sprokkels uit het rijk der tonen.
2361: ROELINK, J. - Vlissinger Michiel.
29080: ROELSTRAETE, DIETER (SAM.). - Jubilee MuHKA 2007/ 1987/ 1967. Een momentopname van de verzameling.
24128: ROEM, H.. - Kunst van onze tijd; beschouwingen over het werk van W. Schrofer en Livinus van de Bundt.
3861: ROEMER, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
21090: ROERMOND. - Roermond.
27945: ROETERT FREDERIKSE, J.A.. - Dat Kaetspel ghemoralizeert.
22985: ROEVER, N. DE. - Uit onze Oude Amstelstad; schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
22986: ROEVER, N. DE. - Amsterdamsch Jaarboekje 1891.
29751: ROEVER, AREND DE & BROMMER, BEA. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. III: Indische Archipel en Oceanië/ Malay Archipelago and Oceania.
19951: ROGER-MARX, CL.. - Vuillard (1868-1940).
9015: ROGER-MARX, CL. - Renoir.
29326: ROGGE, CORNELIUS. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden.
23640: ROGLER, SEBASTIAN. - Schnecks Welt.
11935: ROHDE, EL. SINCLAIR, AND E. PARKER - The Gardener's week-end book.
22200: ROLAND, PAUL M.. - Imperial Japanese tanks 1918-1945.
4295: ROLAND HOLST, A. - Voorbij de wegen.
31647: ROLAND HOLST, HENRIETTE, BERGHOEF, J.F., EPEN, J.H. VAN, EMBDEN, S.J. VAN, E.A.. - Bouwkundige Kring. Jaarboek 1932. 3e Jaarboek van den Delftschen Bouwkundigen Studiekring.
19300: RÖLING, B.V.A.. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth.
26973: RÖLING, B.V.A.. - Strafbaarheid van de agressieve oorlog; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 maart 1950.
31520: ROLLEMA, H. VAN. - Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter door een gedeelte van de provincie Friesland; bevattende eene plaatselyke en geschiedkundige beschryving van de merkwaardigheden der grieteny Tietjerksteradeel.
21944: ROMAIN, FRANÇOIS. - "1935" Der Untergang Frankreichs.
18156: ROMAN, ZACHARIAS AND KEIKES, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
19782: ROMBACH, OTTO. - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen').
22976: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen, een polemist der contra-reformatie.
23862: ROMBOUTS, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
29128: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Aan den Oedjong.
24702: ROMEIN, JAN. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
14993: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
27608: ROMEIN, J.E. A.O.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
15680: RÖMER, DR. R. C. H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.
10292: ROMERO, LUIS - Tout Dali en un visage.
14359: ROMIJN, J.. - Jugendstil uit Purmerend; tentoonstelling van Purmerender aardewerk.
30565: ROND, L.C.M. DE. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
31055: FIRMA BELDEROK & VAN ROO. - Firma Belderok & van Roo, Haringplaats, Middelburg. Electrische meubelfabriek "Zeelandia", behangerij- stoffeerderij- beddenmakerij. Complete meubileeringen.
19192: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
19191: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
16133: ROOS, J.M.. - De mechanica van het vliegen.
15454: ROOS, G.P.. - Beknopt Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel, (voormalig 4e district van Zeeland), met het oog op zijne wording en verdere ontwikkeling en op de nabij gelegene gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen, grootendeels naar onuitgegevene kaarten en handschriften.
21178: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht Evertsen.
12396: ROOSE, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
24168: ROOSENBURG, D. EN RANITZ, J. DE. - Streekplan Walcheren, toelichting deel I incl. bijlagen I (noten) en II (kaarten en grafieken).
15611: ROOSENSCHOON, W.. - Betje Wolff en Coosje Busken: een hartsvriendschap.
13592: ROOSES, M.. - Catalogue du musée Plantin-Moretus.
25739: ROOTHAAN, STEEF. - Current patterns of authority.
28382: ROOY, P.H. VAN. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
20477: ROOY, NIC DE EN HEMMER, CATHY (RED.). - Knijp, maandboek voor iedereen; nummer 4.
18712: ROOYMANS, G.J. AND NOWEE, J.. - Historische vertellingen behorende bij de geschiedenisleergang voor de R.K. Lagere School 'Van Delfzijl tot Duinkerken.'
30652: ROOZEN, L.C.J.. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude.
13200: ROPERS, H.. - Les tapis d'Orient; manuel pour amateurs et collectionneurs.
15215: ROS, L., F. BEEKERS, AND R. SCHRÖDER. - Het Ontwerpproces; grafisch ontwerpers en hun opdrachtgevers.
14257: ROSCOE, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
17741: ROSCOE, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
20670: ROSDORFF, L.W.. - The framework of legal evolution (thesis).
19463: ROSENTHAL, LÉON. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
15315: ROSER, W.. - Chirurgisch-anatomisches Vademecum für Studierende und Ärzte.
30971: ROSSI DELL'ARNO, G. DE. - La Conciliazione e il Risorgimento.
5990: ROSSITER, EVELYN - Book, The, of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: ROSSOUW, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
31550: ROTGANS, L. (LUCAS). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
21852: ROTHACHER, ALBRECHT (ED.). - Corporate cultures and global brands.
28107: ROTHAMEL, JÖRK & GIEBLER, RÜDIGER. - Timm Kregel, Jahresringe. Arbeiten 1998-2004.
10612: ROTHUIZEN, WILLIAM - Jacqueline de Jong; nieuw werk 12 september-22 oktober 1987.
24347: ROTS, B.D.. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden. Aquarel en platen van Piet te Lintum.
28176: ROTSHUIZEN, E.J.. - Het Dak.
29783: ROTTE, ADRIAAN J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
31056: ROTTERDAM. - Rotterdam.
21166: ROTTERDAM. - Rotterdam. Boompjes.
21142: ROTTERDAM. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21164: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21141: ROTTERDAM. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21146: ROTTERDAM. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
22508: ROTTERDAM. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
21165: ROTTERDAM. - Rotterdam. Koningsbrug.
21170: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Beurs.
21167: ROTTERDAM. - Rotterdam. Station van de Hollandsche-Yzeren-Spoorweg-Maatschappy. Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21169: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21140: ROTTERDAM. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21168: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
22783: ROTTERDAM. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
27605: ROTTERDAM. - Rotterdam-Laurenstoren.
13327: GEMEENTE ROTTERDAM. - De Haven van Rotterdam.
30683: ROTTERDAM. - Rotterdam. Südost-Seite.
30682: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30679: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
30680: ROTTERDAM. - Rotterdam. Yachtclub.
30681: ROTTERDAM. - Rotterdam. Willemskade.
17408: ROTTIER, HONORÉ. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
29388: ROTTIER, RUUD. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
12886: ROTZLER, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
12282: ROUGER, HENRI. - Poemes fabuleux.
27185: ROUK, THOMAS DE. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
21780: ROUSSEAU, J.-J.. - Les Confessions.
3809: ROUSSEAU, J.-J. - Émile ou de l'éducation.
29723: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: ROUSSEAU, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
20707: ROUSSEL, LINDA EN VERLINDE, CHRIS (SAM.). - Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1995- Poëzie.
18148: ROWE, RICHARD AND WESTRHEENE, MVR. VAN. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
19189: LE ROY, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: ROY, CLAUDE. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
9165: ROY, CL., ET KARQUEL. - Maillol vivant.
23594: ROYAARDS, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
25672: ROYEN, J.F. VAN. - Driewerf leelijk.
6046: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: ROZENDAAL, ERNST JAN. - Hier. 20 Jaar Blof.
13022: ROZENDAAL, ERNST JAN EN LEX DE MEESTER. - Rijden door de nacht. Onderweg met Blof: foto's, reportages, interviews en een beschouwing.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
24196: RÜBEL, EDUARD. - Geobotanische Untersuchungsmethoden.
24688: RÜDINGER, DR.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
28893: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986).
14220: CURTII RUFI; Q. ; CURTIUS RUFUS. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
24436: RUH, MAX. - Apuntes históricos sobre la Colonia Suiza en Chile.
19557: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Walvischvangst.
22845: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Jaargetijden.
29651: RUITER, J. DE. - Ellewoutsdijk; dorp aan de Honte.
29965: RUITER, J. DE. - 's-Gravenpolder. Dorp van de graaf.
29963: RUITER, J. DE. - Heinkenszand. Land van achttien polders.
29964: RUITER, J. DE. - Ovezande. Eiland in de Zwake.
23768: RUITER, J. DE. - Borsele.
30578: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
29596: RUITER, PETER DE. - A.M. Hammacher. Kunst als levensessentie.
17456: RUITERS, D. & S. BRUN & S.P. L'HONORÉ NABER. - Toortse der Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624). Met een kaart.
29836: RUIZ-PICASSO, BERNARD (ED.). - Araki Mythology.
20868: RULAND, H.. - Elsass-Lothringen und die internationale Lüge.
26685: RUNGE, FRIEDRICH WILHELM. - Das Buch des deutschen Bauern.
31370: RUPELLE, COLONEL DE LA. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: RUSKIN, JOHN. - Sesame and lilies.
12032: RUSKIN, JOHN - 'Unto this last'; four essays on the first principles of political economy.
31325: RUSS, KARL. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
25988: RUTGERS, A.. - Vogels van Europa (2 banden)/ Vogels van Azië (2 banden)/ Vogels van Australië (2 banden)/ Vogels van Zuid-Amerika (2 banden) / Vogels van Nieuw-Guinea (2 banden). 10 Delen in totaal.
10462: RUTTEN, FELIX - Jessonda, het dochtertje van Jairus; mysteriespel in drie bedrijven.
23924: RUTTEN, L. & ES, L. VAN. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
21824: RUYS, MIEN. - Mijn tuinen.
13619: RUYS, JOH.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
27709: MICHIEL DE RUYTER. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
15689: RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
22526: RUYTERS, MARC EN STEGEMAN, ELLY. - Hedendaagse beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen.
19451: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNE VAN. - Lambert van Noort Inventor.
15579: RYCK, PAUL DE [ED.] - Gentianen; een resem oude Gentse sagen verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof. Dr. Paul de Keyser.
27894: RYCK, PAUL DE [ED.]. - Legendes et contes populaires Gantois.
18295: RYCKEBOER, HUGO AND TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
18302: RYCKEBOER, HUGO, SYPT, KRISTIEN VAN DER AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Bemesting.
18301: RYCKEBOER, HUGO, TIER, VERONIQUE DE AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
22117: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
25863: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
10822: RYCKMANS, G. - Grammaire Accadienne.
23567: SAAL, PETER, ZEE, JAAP DE, E.A.. - De stelling van Amsterdam; vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920.
24272: SAALBORN, ARN.. - Het Ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur.
17386: SAAR, J. DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
29857: SABBE, ETIENNE. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
29974: SABBE, VICTOR. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
13759: SACKVILLE, MARGARET, AND LONSDALE RAGG. - The lyrical woodlands.
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
14263: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour; Idée sur les romans, Faxelange, Eugénie de Franval, Dorgeville, A Villeterque folliculaire.
13995: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III.
19773: SADE, D.A.F. DE. - Oeuvres (textes choisis par Maurice Nadeau et précédés d'un essai exploration de Sade).
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
30841: SAINT-LAURENT, CECIL. - The Great Book of Lingerie.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
25068: SAITO, K.. - Jiu Jitsu; de geheime kunst van zelfverdediging der Japanneezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte tellen.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
23429: SAKKERS, HANS EN HOUTERMAN, HANS. - Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944, Atlantikwall; Vlissingens laatste vestinggracht.
19375: SALAMAN, M.C.. - Modern Masters of Etching. F.L. Griggs, A.R.A., R.E.
31517: SINT FRANCISCUS VAN SALES. - Inleiding tot het devote leven.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
29587: SALMI, MARIO, MELLINI, GIAN LORENZO, E.A.. - Breviarium Grimani.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
31480: SALMON, TH. / M. VAN GOCH. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, IV Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van Persia, Arabia en het Asiatisch Tartaryen.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
17074: SALMON, ANNE. - A Sideways Launch. The Technical and Social History of James Pollock, Sons & Co. Ltd., Shipbuilders and Engineers of London and Faversham, 1875-1970.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
31429: SALMON, ANDRÉ & SAMSON, CH.. - Images du vieux Paris.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
31290: SALVATORI, FAUSTO. - Christus. Rapsodia sacra in tre misteri.
16048: SALZMANN, ERICH VON. - Im Sattel durch Zentralasien; 6000 Kilometer in 176 Tagen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
30617: SANDERS, JAN & BOER, HERMAN PIETER DE. - Het eerbaar zeemansleven.
21034: SANDERSE, M.. - 200 Jaar Sociëteit 'de Vergenoeging' 1795-1995.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
12296: SARNEEL, KO. - Nic Jonk sculpture.
20978: SARRAUTE, NATHALIE. - Kindertijd.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
29938: SAUER, MICHAEL (ED.). - Edvard Munch..."aus dem modernen Seelenleben".
29004: SAULLE, PHILIPPE. - Domenico Bianchi- Gianni Dessi- Giuseppe Gallo.
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
12960: SAUVAGE, DE, NOLTING, W.J.J.. - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee.
27544: SAUZET, MAURICE, YOUNÈS, CHRIS, BERQUE, AUGUSTIN & LARIT, CHRISTIAN. - Contre-architecture. L'espace réenchanté.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

6/1