Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34393: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.
3982: GODSCHALK, L.A. - Ontijdig schip-verlaten.
690: GOEDE, BAREND DE. - Gestalten van het Ik; gedichten.
28563: GOEDEMANS, B., SPAAN, W. & VEENMAN, J.M.. - Oude prentbriefkaarten vertellen over Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef.
18169: GOEREA, WULLEM VAN. - Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.
27163: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
20399: GOES. - Het Raadhuys tot Goes. - d'Edele Voetboog tot Goes / d'Edele handboog tot Goes. - d'Edele Busse of Cluveniers tot Goes.
23396: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
23410: GOES. - De Stad Goes.
20189: GOES. - Het stadhuis te Goes.
23818: GOES. - Goesa.
22487: GOES, AERT VAN DER. - Brieven aan Ikke Zelfman; een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
31377: GOES. - Goes
28615: GOES, ANDRÉ VAN DER (ED.). - Tulpomanie; die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
20257: GOES. - De Zuidpoort te Goes.
26163: GOES. - Goes.
26161: GOES. - Goes.
20326: GOES. - Stads Koorn-molen te Goes. - De groote kerk te Goes.
22672: GOES. - Kaiser Hooft en (...?) de Tergoes.
22624: GOES. - De Westpoort te Goes. - De Koepoort te Goes.
20400: GOES. - De Stad Goes.
22266: GOES. - Goesa.
31137: GOES. - Het Raadhuys tot Goes.
20195: GOES. - De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes.
21761: GOES. - Gemeente Goes.
23267: GOES. - De nieuwe poort te Goes. - De groote markt te Goes.
23268: GOES. - De Stad Goes.
31021: GOETGHEBUER, A.. - L'Église Cathédrale de Saint Bavon a Gand.
23558: GOETHE, J.W. VON. - Die Leiden des jungen Werther.
18411: GOETTSCH, G.. - Koolteerproducten ontstaan, verwerking, toepassingen.
24445: GOFFINE, LEONARD. - Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres, enthaltend den Text und die Auslegung der Episteln und Evangelien, nebst allen für das Leben eines frommen Christen wichtigen Glaubens-, Trost- und Sittenlehren, so wie auch die Erklärung aller das Jahr hindurch in der h. katholischen Kirche gebräuchlichen Ceremonien.
31634: GÖGÖS, FERENC. - Vijf Houtsneden Vijf Gedichten.
17433: GOLDBERG, MARK H.. - Ships of the Libera Line.
30927: GOLDBERG, LEA. - Bloei. Verzen.
29961: GOLDSCHMITZ-WIELINGA, L.C.J., HEERINGEN, R.M. VAN, HENDRIKSE, H., E.A.. - Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd; archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beveland.
29862: GOLLANCZ, ISRAEL (ED.). - The tragical history of Doctor Faustus. A play written by Christopher Marlowe.
21962: GOLVEN, ANDRÉ. - Sève Nouvelle Vie Meilleure. Coopération Inter-Europeenné.
29754: GOMMANS, JOS, BOS, JEROEN & KRUIJTZER, GIJS. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula.
20579: GOMPERTS, H.A., MORRIËN, A., E.A. (RED.). - Libertinage, jaargang 2 januari-december 1949.
25395: GONÇALVES, FRANCISCO. - Subsídios para o conhecimento geológico do Nordeste Alentejano.
34157: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Troisième série-troisième volume. Tome neuvième 1892-1895.
34141: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Journal. Mémoires de la vie littéraire. Tome premier-Tome neuvième 1851-1895, 9 vols.
23266: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - Histoire de Marie-Antoinette.
34688: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Germinie Lacerteux. Roman.
25823: GONGGRYP, J.W. & BURGER HZN., D.. - Bosbouwkundige studiën over Suriname (Studies about forestry in Surinam).
30202: GONSE, LOUIS. - La Sculpture Française, depuis le XIVe Siècle.
31735: GONZALEZ, JOSE & COCHRAN, J.R.. - Vampirella. Het internationale horror magazine. Nrs. 1 t/m 8.
34779: GOODCHILD, GEORGE. - Jim goes North. Being the further adventures of "Colorado Jim".
34037: GOODRICH, LLOYD. - Raphael Soyer.
12262: GOODWIN, GODFREY. - A History of Ottoman Architecture.
17696: GOORMANS, J. E.A.. - Technologie voor de metaalbewerker.
34501: GORDIJN, A.. - Schiedam op schaal.
29389: GORDIJN, HERMAN, KOMRIJ, GERRIT, BLOM, ONNO & HOEKSTRA, FEICO. - Binnenste buiten.
33871: GÖRLAND, INGTRAUD. - Die konkrete Freiheit des Individuums bei Hegel und Sartre.
29458: GOROSTARZU, PATRICIA DE. - Face à Face.
32158: GORTER, D.S., COOL, P., E.A.. - Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als Doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome?
23195: GOSKER, D. (SAM.). - Apeldoorn.
18813: GOSLING, NIGEL. - Van Montmartre tot Montparnasse. Kroniek van artistiek Parijs 1900-1914.
33563: GOSLINGA, S.S.. - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.
31472: GOSS, JOHN. - De geschiedenis van de cartografie. De kunst van de kaartenmakers.
19789: GOTINK, W.M. (SAM.) E.A.. - Handleiding te gebruiken bij de cursus voor uitvoerders van de kunstmatige inseminatie.
34526: GOTTELIER, LUKE, UPRITCHARD, FRANCIS, BASU, SAM, ET AL (ED.). - Bart Wells Institute. No. 1 (Winter 2001)- No. 8 (Spring 2003).
4276: GOTTSCHALK, M.K. ELISABETH - De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen c.a.
24667: GOTTWALD, ECKART & METTE, NORBERT (ED.). - Religionsunterricht interreligiös; Hermeneutische und didaktische Erschliessungen; Festschrift für Folkert Rickers zum 65. Geburtstag.
15092: GÖTZ, H.-D.. - Wiederlade-Schule; die Herstellung von Patronen für Revolver, Pistolen und Gewehre.
28506: GÖTZ, H.-D.. - Die deutschen Militärgewehre und Maschinenpistolen 1871-1945.
21237: GOUD, JEROEN EN VOSKUIL, RON (ED.). - Vita Marina (A quarterly magazine on marine zoology, with emphasis on molluscs).
22450: GOUDA. - De Stad Gouda, van over den Yssel te zien.
28682: GOUDA, J.J.C. VAN. - Ernst en luim; gedichten.
33539: GOUDA. - Gouda. De Markt en het stadhuis.
20932: GOUDA. - Gouda. De St. Janskerk van de Markt gezien.
21375: GOUDA. - La Ville de Tergou.
28128: GOUDOEVER, H.D. VAN. - Eine Betrachtung über den anthroposophischen Seelenkalender.
16303: GOULDING, J/JONES, R.. - Camouflage & Markings R.A.F. Fighter Command Northern Europe 1936 to 1945.
32467: GOUPIL & RENAULD, L.-D.. - Manuel vulgarisateur universel des connaissances artistiques.
20974: GOURVIL, FRANCIS. - En Bretagne; de Saint-Brieuc à Brest et de Quimper à Vannes.
22143: GOUSSIER. - Marine, Chantier de Construction.
23967: GOUTHOEVEN, W. VAN. - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.
20014: GOUW, J. TER. - De Volksverhalen.
17555: GOUWE, W.F.. - Vorm. Jaarboek van nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst.
24825: GOYET, BRUNO. - Charles Maurras.
26661: GRAAF, H.J. DE. - De reis van Z.M. "de Vlieg", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808, deel II: Q.M.R. Ver Huell, "Mijne eerste zeereis".
29912: GRAAF, ED DE. - d'Guld Waerrelt; de wondere huisnaamwereld van Middelburg.
19564: GRAAFLAND, J.L.M.. - Heraldische encyclopedie.
25676: GRAANOOGST, ELIZABETH. - Jeetje '46.
19628: GRABAR, ANDRÉ. - Le premier art Chrétien (200-395).
9285: GRADMANN, E., ET M. CETTO - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième siècle.
24892: GRADSTEIN, S., DUINKER, D.M., BEUN, M., DALEN, D. VAN, A.O. (ED.). - Philips Technical Review; dealing with technical problems relating to the products, processes and investigations of the Philips industries. Volume 22, 1960/61, no. 9/10, Glass.
27141: GRAEVENITZ, ANTJE VON, MIDDENDORP, JAN, SHAW, JEFFREY & GEMERT, ANTON VAN. - Jeffrey Shaw. Going to the Heart of the Center of the Garden of Delights.
32447: GRAEVENITZ, ANTJE VON, ET AL. - André Volten.
11276: GRAF, OSKAR M. - Das Bayrische Dekameron.
30982: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De vijf maagden.
24754: GRAFT, J. VAN DE. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12208: GRAFT, J. VAN DE. - De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
31387: GRAINGER, MARGARET (ED.). - The natural history prose writings of John Clare.
32263: GRAM, JOHAN. - Door Afrika's wildernissen. Dr. Carl Peters' tocht. Van Kikuyu naar Uganda.
27601: GRAM, JOHAN. - Standbeelden van Nederlands' groote mannen.
34736: GRAPPE, GEORGES. - Catalogue du Musée Rodin. I.: Hôtel Biron. Essai de classement chronologique des oeuvres d'Auguste Rodin. Catalogue 1938.
17431: GRAS, R.F. LE. - Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.
27866: GRASS, GÜNTER & MARGULL, G. FRITZE. - Günter Grass. Vier Jahrzehnte, ein Werkstattbericht.
28765: GRASS, GÜNTER. - Günter Grass. Mit Wasserfarben; Aquarelle.
24372: GRASWINCKEL, D.P.M., E.A.. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.
33830: GRATON, JEAN. - Michel Vaillant (Alles over autosport).
25104: GRAUE, J.C.. - Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
33144: GRAVE. - De Stad Graave te zien van den Maaskant, 1739.
33044: GRAVE. - Brug Poort te Graave van binnen, 1732/ Brug Poort van buiten, 1732.
33043: GRAVE. - Ham Poort te Graave van binnen/ Ham Poort van buiten, 1732.
33034: GRAVE. - Maas Poort te Graave van binnen, 1732/ Nonnen Klooster, Fransche en Hoofd Kerk te Graave.
33035: GRAVE. - Markt en Hoofdwagt te Graave, 1732/ Stadhuis en Hoofdwagt te Graave, 1732.
33129: 'S-GRAVELAND. - Het Dorp 's Graaveland in Gooiland, 1739.
21063: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Laye. Vyverberg.
21065: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. La Haie. Hague.
21067: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. Statue Wilhems II. Standbeeld van Willem II. La Statue de Guillaume II.
21068: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. (Binnenhof)
21069: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Haye. Het Stadhuis. Das Rathhaus. L'Hotel de Ville.
27764: GRAVENHAGE, 'S. - Het Binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
21066: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Ruiter-Standbeeld van Willem I.
21143: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22850: GRAVENHAGE, 'S. - Gesight van Het Nieuwe Voor Hout komende uyt het Bosch. Vue du Nouveau Voor-Hout en Venant du Bois.
20187: GRAVENPOLDER, 'S-. - 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders.
30342: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Graven-Polder.
26146: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Gravenpolder.
20720: GRAVENPOLDER, 'S-. - Gemeente 's Gravenpolder.
24968: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.
24970: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.
24969: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc. Meegebonden: Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
34885: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc.
30594: GREENHILL, PETER. - Heraldic miniature knights.
29078: GREENOUGH, SARAH. - Modern art and America. Alfred Stieglitz and his New York galleries.
5644: GREENWALD, TED. - 30 jaar The Beatles; The Fab Four op het witte doek, bij optredens, op de plaat of cd en te boek.
33745: DR. GREGORY. - De vaders nalatenschap aan zijne dochters.
25179: GREIDANUS, ARNOLD & WIERSMA, WILLEM F. (RED.). - Index 78.2
30868: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Mei 1912.
11300: GRESHOFF, J., EN A.A.M. STOLS - 'Beste Sander, Do it now!'; briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols. Dl. I, 1922-1941.
29595: GRESTY, HILARY & LEWISON, JEREMY (ED.). - Constructivism in Poland 1923 to 1936.
26769: GREVE, H.E. (RED.). - De Boekzaal; maandschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland. Jaargang IV, 1910.
22106: GREWEL, F.. - De doorbraaktijd der elementen van het blijvend gebit.
24687: GRIEP, JAC. L. (SAM.). - Wereldatlas; de Aarde vanuit de ruimte, geografische kaarten, historische kaarten.
14052: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
30200: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
27238: GRIJPSKERKE. - Het Dorp Grypskerke. Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen.
27237: GRIJPSKERKE. - T' Dorp Grypskerke. 'T zelve anders.
20827: GRIJPSKERKE. - Gemeente Grijpskerke.
33255: GRIJZENHOUT, FRANS & SAS, NIEK VAN. - De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen.
10746: BHATTA NÂRÂYANA/JULIUS GRILL. - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
14840: GRIMBERG, W.L.F.. - Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.
17139: GRIMBERGEN (ED.). - Grimbergen doet méér met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
21039: GRIMM, GEBR.. - Sprookjes van de Efteling/ Hans en Grietje.
25085: GRIMM, ARTY, BOECK, PAULE DE, HERMUS, P., E.A.. - Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.
21577: GRIMM, ARTY. - Look at me II, 1999.
19928: GRINDER, MICHAEL. - NLP für Lehrer; ein praxisorientiertes Arbeitsbuch.
31758: GRINTEN, HANS VAN DER (SAM.). - Ron Rooymans. Schilderijen en etsen. Van 16 mei t/m 21 juni 1981, Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint Jan".
30217: GRIP, MARIJN DE. - Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis,1861-1878.
13101: GRÖBER, K., AND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
22663: GROEDE. - Groede.
30833: GROEDE. - Gemeente Groede.
23036: GROEN, J.J.. - Clinical Research in Psychosomatic Medicine.
24682: GROEN VAN PRINSTERER, G.. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands/ Vaderlandsche zangen. Twee delen in één band.
26765: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine.
12410: GROENENDAAL, M.H.. - Nederlandse drukletters. Dutch printing types. Niederländische Druckschriften. Caractères hollandais..
31750: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 2. Goederenkantoor Fyenoord 1926-1927, S. van Ravesteyn.
31756: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 7/ Architectural models 7. Adolf Loos. Huis voor/ House for Josephine Baker.
20935: GROENENDIJK. - Groenendyk. Die Neue Kirche. De nieuwe kerk. La Nouvelle e'glise.
25762: GROENEVELD, DORIS. - Beeldberichten.
18152: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Derde Serie).
18150: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school.
18151: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Tweede Serie).
34018: GROENEVELT, ERNST. - Intermezzo's. Verzen.
24394: GROENEWEGEN, PAULUS PETRUS MARIA. - Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz.
24686: GROENEWEGEN, H.IJ.. - De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
31363: GROENHOF, G. (RED.). - "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.
32091: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol. / 't Klooster Engelhuizen te Grol.
32814: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol, 1743/ 't Klooster Engelhuizen te Grol, 1743.
15876: GROESBEEK, J.W.. - Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis.
33885: GROL, H.G. VAN. - Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen 1575-1577.
23634: GROL, H.G. VAN. - Het Stedelijk Museum te Vlissingen (1890-27 Aug.-1940).
17359: GROL, R.J.. - Orthopedische schoenen. 1990.
29804: GROL, H.G. VAN. - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
33855: GROL, H.G. VAN. - Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen van de Overgave van Middelburg tot na de Pacificatie van Gent. Een bijdrage tot de geschiedenis der kaapvaart in de eerste jaren van den 80 j. oorlog. Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
17993: GRÖNER, ERICH. - Taschenbuch der Handelsflotten 1940. Mit 728 Schiffsbildern und Schiffsbeibildern.
20657: GRONINGEN. - Groningen en Ommelanden.
25434: GRONINGEN. - De Provincie van Groningen.
30672: GRONINGEN. - Groningen. De Groote markt en het Stadhuis.
20931: GRONINGEN. - Groningen. Het Academie gebouw.
20933: GRONINGEN. - Groningen. Groote markt en Martini-kerk.
22851: GRONINGEN. - Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden.
31162: GROOT, HUGO DE. - Bewys van den waren Godsdienst.
28844: GROOT, HUGO DE, GROENEWEGEN VAN DER MADE, SIMON VAN & SCHORER, WILLEM. - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, beschreven by Hugo de Groot, bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, in zyn leven secretaris der stad Delft, door hem toen op nieus veel vermeerderd, en verbeterd nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Willem Schorer.
21829: GROOT, S.J. & S. SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
26360: GROOT, ALICE DE. - Supervisie en werkbegeleiding in het onderwijs.
34291: GROOT, PAUL. - Cover Doppelgänger. Het ontmaskeren van het tweede gezicht.
34336: GROOT, J.M. DE. - Bram van Velde. Retrospectieve 1907-1978.
31892: GROOTE, PATRICK DE. - Panorama op toerisme. Handboek toerisme management in een internationaal perspectief.
33107: GROOTEBROEK. - De Stede Grootebroek, 1726.
21181: GROOTENHUIS, MARTHA A.. - Coping with childhood cancer; strategies of parents and hospital staff.
32357: GROOTHEEST, A.C. VAN & BISSCHOP, R. (RED.). - Geschiedenis van Veenendaal.
33922: GROOTHUIS, MARJAN (RED.). - Ben Seelt. 50 jaar fotografie van a tot z. Van Amsterdam tot Zeeland en verder.
26805: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A.. - Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.
28097: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
28162: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
22249: GROSSMANN, KARIN. - Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind.
13173: GROTHE, H.. - Bergbau. I: Abbau, Gebirgsverhalten; II: Gebirgswärme, Schwimmittel; III: Schwimm-Sink-Analyse, Zylinderöle.
15532: GROVE, GEORGE - Beethoven en zijn negen symphonieën.
33288: GRUBB, NANCY (ED.). - Loretta Lux.
25328: GRUNERT, JOH. AUG.. - Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.
18605: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
22949: GRUYER, F.-A.. - Chantilly; Musée Condé, Notice de Peintures.
28773: GRUYTER, W. JOS. DE. - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's teekeningen, houtsneden en plastieken.
23608: GRYP, CORNELIS VANDER & RUEVER, ADRIAAN JAN DE. - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.
16686: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.
30292: GRYSE, BOB DE. - Karnak. 3000 Ans de Gloire Égyptienne.
30628: GUARDIA, CAROLINE DE LA. - Spanish braid lace "witch stitch" II. 10 New original patterns designed by Carolina de la Guardia.
28092: GUERRERO, ANTOINE. - Chen Zhen.
34844: ERASME TRADUIT PAR M.GUEUDEVILLE.. - L' Eloge de la Folie, traduit du latin d' Erasme, Par M. Gueudeville. Nouvelle Edition revuë et corrigée sur le Texte de l' Edition de Bâle, et ornée de nouvelles figures. Avec des notes.
23279: GUGGENHEIM, WERNER JOHANNES. - Dr. Cortelli.
33585: GUGGISBERG, C.A.W.. - Sapra Safari Guide no. 6 East African Birds. Vol. II: Passerines.
33853: GUIBERT, ARMAND. - Oiseau privé.
24699: GUIBERT, JOSEPH. - Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale; Antiquité- Moyen Age- Renaissance.
26668: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Panorama Vlissingen.
32380: GUIJS, GER & LADAGE, DICK. - Nieuwerkerk aan den IJssel in woord en beeld.
30899: GUILMARD, D.. - Meubles.
29438: GUINNESS, DESMOND & TROUSDALE SADLER JR., JULIUS. - Palladio. A western progress.
23091: GULIK, D. VAN. - De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie.
14831: GUMPERT, M.. - First papers.
19158: GUNNING J.HZ., J.H.. - Christus Consolator, deel 1 tm. 5.
33372: GÜNSBERG, MAGGIE. - Playing with Gender. The Comedies of Goldoni.
26464: GÜNTHER, HANS F.K.. - Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform.
25285: WOHLENBERG. D. GUSTAV. - Kommentar zum Neuen Testament; Das Evangelium des Markus.
28445: GUZZO, PIETRO GIOVANNI, MOORMANN, ERIC, PESANDO, FABRIZIO, A.O.. - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting; Pompeji-Herculaneum-Oplontis.
16908: GYSELEN, GABY. - Beeldig West-Vlaanderen.
25167: GYSSENS, INGEBORG CARLA JORINA. - Optimizing antimicrobial drug utilization; studies and interventions in a university hospital.
30994: HAACKE, HANS. - Deel I.
32901: HAAFTEN, M. VAN. - Reziprokentafel aller ganzen Zahlen von 1 bis 10000. Ausgabe F von Noordhoff's Tafeln.
34791: DEN HAAG. - Vuë du Nouveau Princesse Graft en venant du Bois. Gesight van de Nieuwe Princesse Graf55t komende uyt het Bosch.
34793: DEN HAAG. - Vue du Nouveau Voor-hout en venant du Bois. Gesight van het Nieuwe Voor-hout komende uijt het Bosch.
32273: DEN HAAG. - Vuë vers l'entree de la ville de La Haye.
25269: DEN HAAG. - St. Jacobskerk te Den Haag.
32272: DEN HAAG. - Vuë aupres de la Menagerie a La Haye.
32271: DEN HAAG. - Vuë de la Petite Etang a Haye.
34795: DEN HAAG. - Vuë du Princesse Graft en sortant du Casuari Straat & régardant ver les Uyle Boome. 't Gesight van de Princesse Graft komende uyt de Casuari Straat en siende na de Uyle Boome.
25914: HAAGSMA, F.M.. - De behandeling van de luetische gravida ter voorkoming van lues congenita.
19542: HAAK, B.. - Kunstschatten uit het Rijksmuseum.
20337: HAAMSTEDE. - Het slot en dorp Haamstede van buiten. 1745 - Het dorp Haamstede van binnen. 1745
20401: HAAMSTEDE. - De Baen der heerlijkheyt van Haemstede.
28950: HAAMSTEDE. - Het kasteel van Haemstede.
30343: HAAMSTEDE. - Haamstede.
31132: HAAMSTEDE. - Het slot Haamstede en 't Dorp in 't verschiet. - Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg.
26999: HAAN, F. DE. - Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen.
15648: HAAN, TJ.W.R. [ED.]. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
30940: HAAR ACHTERBERG, J. V.D.. - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders.
22652: HAAREN, HEIN VAN EN SPAANDER, INEKE. - Gust Romijn, een ruimtelijk avontuur.
34133: HAAREN, HEIN VAN, SMETS, SANDRA, GEEST, ARIE VAN, ET AL. - Age Klink. Schilderschrijver.
21070: HAARLEM. - Haarlem. De Groote of St. Bavo-Kerk.
21071: HAARLEM. - Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
32747: HAARLEM. - Overblyfsels van 't Huis te Kleef by Haarlem, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Kleef van eene andere zyde, 1740.
21271: HAARLEM. - Gezigdt buyte Harelem.
21072: HAARLEM. - Haarlem.
21073: HAARLEM. - Harlem. Het Koninglyke Paleis. Das Königliche Palais. Le Palais Royal.
21259: HAARLEM. - Out Roomen buiten Haarlem.
21263: HAARLEM. - 't Huys ter Kleef zo als het heden zig vertoont.
34817: HAARZUILENS. - De Kerk van de Haar. - De Ridder Hofstad de Haar.
33680: HAAS, C. DE. - Zeeslepen onder de driekleur 1945-1980.
34857: HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE. - Pieck Spieghel. 4x 1992- 1x 1993- 3x 1994- 4x 1995- 3x 1996- 4x 1997- 4x 1998- 4x 1999- 3x 2000- 3x 2001- 4x 2002- 3x 2003. Totaal: 40 stuks.
34859: HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE. - Diverse catalogi uitgegeven door de Anton Pieckclub (12 stuks). O.a. Gevelstenen, Kalenderplaten en Werken van Anton Pieck voor de uitgeverij "Kunst Adelt".
31898: HAAS, NICO DE, NACHENIUS, J.C. & SCHAAP, GERDA (RED.). - Hamer. Midwinternummer 1941.
34877: HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE. - Catalogus Anton Pieck. Ex Libris deel I, III, III & V (4 delen).
18858: HAASSE, HELLA. - De Meermin.
34411: HAASSE, HELLA S.. - Stroomversnelling.
32507: HAASTEREN, JAN VAN & KLEIN, PATTY. - Baron van Tast.
27286: HABETS, JACKIE (ED.). - Hat & Art.
28821: HABSBURG, GÉZA VON. - Fabergé gestern und heute.
32150: HACKMANN, HENDRIK & PFEIL, WERNER (ED.). - Ungebautes Aachen. Die unsichtbare Stadt. Schriftenreihe, Ausgabe 3.
27646: HADERT, HANS. - Handbuch über die Herstellung und Verwendung der Druckfarben unter besonderer Berücksichtigung der Druckhilfsmittel.
32388: HAEBERLIN, PAUL & JEAN-PIERRE. - Meisterküche im Elsaß. Die Auberge de l'Ill.
25532: HAEN, CHRISTINE D'. - Titelloos gedicht.
18868: HAENEL, ERICH AND HEINRICH TSCHARMANN. - Das Kleinwohnhaus der Neuzeit.
31617: HAERENS, KAREL. - Gentse gedenkplaten.
27981: HAERENS, KAREL. - Standbeelden van Gent.
33456: HAGEN, HAN VAN, DIVENDAL, LEO, KRUISBRINK, ANNETTE, HAGEN, BRIGITTE VAN & VELDSTRA, MARLEEN. - Grassen.
28416: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden; geschiedenis en techniek van de boekband.
17238: HAGENAAR, EEN. - Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag
15811: HAGENAU, GERDA. - Lucyna Herz. De roman van een Poolse partizane.
22778: HAGENBACH, AUGUST & KONEN, HEINRICH. - Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente, nach photographischen Aufnahmen mit erläuterndem Text.
33938: HAGENEDER, FRED. - De helende kracht van bomen. Natuurhistorie/ Folklore/ Symbolisme/ Heling.
32062: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein.
32063: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein van eene andere zyde.
30850: HAGESTEIN. - Gemeente Hagestein.
19387: HAHN, OTTO. - Nam June Paik.
34608: HAIMON, PAUL. - Fons Bemelmans.
30098: HAINES, BRUCE (ED.). - David Thorpe. The defeated life restored.
24439: HAITSMA, J. & J. MOERMAN. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging "1923", 16 october 1923- 16 october 1948.
28579: HAKS, FRANS & BARTELINK, NICOLETTE (SAM.). - De Ploeg zusammengestellt im Groninger Museum (1).
20671: HALE, HORATIO (ED.). - The Iroquois Book of Rites.
27094: HALFWERK, WINANT (SAM.). - Cursus streekeigen erven in Zeeland.
10555: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL - De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.
20514: HALL, M.C. VAN. - Gedichten.
30481: HALL, JURRIAAN VAN & MEIJERINK, GERT (RED.). - Kendie? 't Eerste, 't beste, erotisch kunstmagazine. Nr. 001.
27989: HALLAM, W.B.. - Blow five; a history of the Alexandra Towing Company Limited.
30606: HALLE, BERNHARD. - Handbuch der praktischen Optik.
16902: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft AA100 to AZ999.
16912: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft T1000 to T9999.
34328: HALLIDAY, MICHAEL. - Dine with murder.
32029: HALLUM. - Sytjema State. / 't Huis van Berouw.
26752: HALVERHOUT, C.A.W.. - De Marine. Open brief aan het Nederlandsche volk.
23283: HAM, W.A. VAN. - Het archief van het waterschap "De Emiliapolder".
31278: HAMAKER-WILLINK, A.. - Verre landen: De Negerjongetjes.
33551: HAMEL, J.A. VAN. - De Schelde-beslommeringen. Overdruk uit het Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde.
20376: HAMELMANN, FRIEDRICH. - Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.
32283: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. - Historisch handboekje van den bijbel.
34628: HAMER JR., GERH. J.. - M.T.S. agenda vademecum. Uitgegeven voor de vereenigingen v. leerlingen der Middelb. Techn. Scholen in Nederland door de Stichting Gemeenschappelijk- M.T.S.-belang. 1933-1934. 3e jaargang.
13131: HAMER, G.J.. - Polytechnisch vademecum, met radiotechnische bijlage; afdeelingen: electrotechniek, radio-techniek, burgerl. bouwkunde, weg- en waterbouwk., werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, natuur- en scheikunde.
4882: HAMILTON, DAVID, AND ALAIN ROBBE-GRILLET - Sisters.
31794: HAMILTON, DAVID - David Hamilton's Private Collection.
31769: HAMILTON, DAVID. - La jeune fille. Le thème d'un photographe.
34653: HAMMACHER, A.M.. - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
22655: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - Joe Tilson.
34541: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - 3 Kunstenaars uit Praag. Grafiek en collages.
34550: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - 4 Jonge Engelse Schilders. XXXIII Biennale Venetië 1966. Bernard Cohen, Harold Cohen, Robyn Denny, Richard Smith.
34565: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
33167: HAMMERTON, J.A.. - Landen en Volken. De Wereld in al haar Kleurenpracht. Deel I t/m VI.
22787: HAMPSHIRE. - Hamp Shire.
28064: HANDELS, JOHN. - Every little thing of The Beatles. John Lennon, Paul Mc.Cartney, George Harrison, Ringo Starr. Encyclopedia. Vols. 1 - 6 and 1 volume: Index.
31566: HANE, LAURENS VANDEN. - Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes.
33260: HANEGEM, WIM VAN & SCHEL, HENK. - Wim van Hanegem...ik, de "Kromme". Mijn leven verteld aan Henk Schel.
34452: HANNEMA, TH.J., ET AL. - Herdenkingsalbum der N.V. Gebrs. van Hoeken's Houthandel-Leiden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan 1834- 24 augustus- 1934.
26798: HANSEN, HANS JÜRGEN. - De glorie van het schip; kunst en kunstnijverheid van scheepsbouwers en zeelieden.
20955: HANSEN, HANS, A.O.. - 75 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei G.m.b.H. 1885-1960.
31996: L'ONCLE HANSI. - Mon village ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires.
29703: HANSON, DIAN (ED.). - Terryworld.
34906: HANSSEN, LÉON. - Want alle verlies is winst/ Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1902-1940. 2 delen.
32106: HARDERWIJK. - Smeede Poort te Harderwyk. - De Hoogebrug Poort te Harderwyk.
21074: HARDERWIJK. - Harderwijk.
26418: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de motorrijwieltechniek. Leergang A.
26528: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Carburatie, deel 1 + het boekje met de vraagstukken.
26532: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Electrotechniek, deel 2 + het boekje met de vraagstukken.
26527: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Gereedschappen, deel 1 en 2.
26533: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Meettechniek deel 1 & 2 + het boekje met de vraagstukken.
26531: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Verbrandingsmotoren, deel 1.
10110: HARDOUIN, E., EN W.L. RITTER - Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.
17342: HARDY, A.C., B.SC., AND M.I.N.A. (ED.). - Merchant Ships: World Built. Vessels of 1000 tons gross and over completed in 1956.
33123: HARINGHUIZEN. - 't Dorp Haringhuizen.
21548: KOEDIJK AND HARINGHUIZEN. - 't Dorp Koedyk. 1726. - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
27581: HARLINGEN. - Harlinga.
26380: HARLINGEN. - De Franeker Poort te Harlingen.
21075: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
32025: HARLINGEN. - De Haven Poort te Harlingen / De Franeker Poort te Harlingen
27584: HARLINGEN. - Harlingen.
27589: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
12723: HARMSEN, W.L., AND C. ZEE. - Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.
15456: HARN, W.J. VAN. - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët, (geb. 1550, overl. 1602), in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die vóór en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
16502: HAROLD, ANTONY (ED.). - Camera above the clouds. The Aviation Photographs of Charles E. Brown.
16654: HAROLD, ANTONY (ED.). - Camera Above The Clouds. Volume 2. The Aviation Photographs of Charles E. Brown.
33607: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, V, VI et VII.
33605: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Afrique Tome IV et V.
33422: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Autour du monde. Vol. 1-3-4-6-7-8-9.
33606: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Amérique Tome II et VI.
33608: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, IV, VI, VII,VIII et IX.
34790: HARPER, CH.G.. - Motor runs round London. North of the Thames. A series of half-day, whole-day and week-end trips.
13009: HARPER, CH.G.. - Motor runs round London; II: South of the Thames.
30162: HARRIS, JOHN & HIGGOTT, GORDON. - Inigo Jones. Complete architectural drawings.
16006: HARRISON, MICHAEL - The history of the hat.
28127: HARRISON, DON. - Aquarel troubleshooter. Praktische oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
34648: HARRISON, HARRY. - Mechanismo.
23847: HARST JJZ., L.K. VAN DER EN HARTMAN, H.J. G.. - Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.
27807: HART, WILLIAM C. & MALONE, EDGAR W.. - Lightning and lightning protection. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume IV.
34724: HARTEN, JÜRGEN, TREU, ERWIN & EBBINGE WUBBEN, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
34725: HARTEN, JÜRGEN, TREU, ERWIN & EBBINGE WUBBEN, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
29745: HARTENDORF, GUUS & LEEUWEN, LEO A. VAN. - De IJmuider spoorlijn. Zo was het.
18617: HARTERINK, G.J.. - De Sterkteleer voor Machinetechnici. Leerboek voor Machineteekenaars, Constructeurs, Werktuigkundigen, Leerlingen van Technische-, Ambachts- en Burger-Avondscholen en voor Zelfstudie.
34860: HARTEVELD- DE LEUR, CORA & HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE (RED.). - Catalogus olieverfschilderijen van de hand van Anton Pieck. Deel I- Nederland, deel II- België, deel III- Diversen. 3 delen.
25347: HARTEVELT, D.. - De Koninklijk Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van de firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten (het huidige Koninklijke van Kempen en Begeer te Zoetermeer). Artikel uit "Eigen Haard, no. 1 & 2 1880").
33448: HARTHOORN, P.A.. - Honderd Zeeuwse families.
29075: HARTIGH, H.A. DEN. - "In zoete mijmerij"; het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greep en 't Zwanegat in woord en beeld.
28971: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel "Ongewervelde dieren", tweede afdeeling "Morphologie". Eerste, tweede en derde stuk. Met talrijke houtsneê-figuren.
28973: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Tweede deel "Gewervelde dieren". Eerste afdeeling "Natuurhistorisch overzigt". Eerste stuk (zoogdieren), tweede stuk (vogels) en derde stuk (kruipende dieren of reptilien). Met talrijke houtsneê-figuren.
30411: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel, ongewervelde dieren, eerste afdeeling: natuurhistorisch overzigt. Derde stuk: wormen.
15744: HARTMAN, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
19834: HARTMAN, PIET. - Zalm vernomen! De zalmvisserij ten tijde van weleer.
34534: HARTMAN, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
33591: LEISERING-HARTMANN. - Der Fuß des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag.
26466: HARTMANN, HANS. - Cant. Die Englische Art der Heuchelei. (Das Britische Reich in der Weltpolitik, Heft 17).
35073: HARTMANN, J.. - Die astronomischen Instrumente des Kardinals Nikolaus Cusanus. Mit sechs Figuren und zwölf Tafeln.
23071: HARTMANN, ARTHUR. - Die Krankheiten des Ohres und deren Behandlung.
28639: HARTOG, SIMON DEN, LAANSMA, KLAAS, MEYDAM, FLORIS, E.A. (RED.). - Sybren Valkema.
18316: HARTSEMA, ANNIE M. AND LEUPEN, F.F.. - Orgaanvorming en periodiciteit van A maryllis Belladonna L. Mededeeling No. 69. Laboratorium voor plantenphysiologisch Onderzoek.
15999: HARTSTON, W.R. & P.C. WASON. - The psychology of chess.
16484: HARVELL, URSEL P. - Jaws over Europe. B-24 Bombers in World War II.
33187: HARVEY, WILLIAM. - Robert Burns as a Freemason.
8044: HARWIG, EDWARD - Foto-graphik.
24190: HASPELS, G.F. & RUTTEN, FELIX. - Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.
34503: HASSELT, CARLOS VAN, ET AL. - Eloge de la navigation Hollandaise au XVIIe siècle. Tableaux, dessins et gravures de la mer et de ses rivages dans la collection Frits Lugt.
6766: HATTUM, JAC. VAN - Bilzenkruid.
18864: HAUFF. - Hauff's Oostersche Sprookjes.
22262: HAUG, ÉMILE. - Traité de géologie (part I "Les phénomènes géologiques" and II "Les périodes géologiques" in four vols).
31463: HAUTEKEETE, STEFAAN. - Rik Wouters. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre.
33103: HAUWERT. - 't Dorp Hauwert, 1726.
21550: NIEUWBOKSWOUDE AND HAUWERT. - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. - 't Dorp Hauwert. 1726
28284: HAVARD, HENRY. - La Hollande a vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne.
31915: HAVARD, HENRY. - Verleden en heden. Een togt langs de kusten van de Zuiderzee.
21506: HAVE, J.J. TEN. - Handelsatlas.
21243: HAVE, J.J. TEN. - Blinde atlas der gehele Aarde.
28291: HAVELAAR, JUST. - De etsen van Hein von Essen.
33518: HAVENITH, AUGUSTE. - La Zélande. Etude historio-géographique.
31085: HAVERGAL, C.R.. - My Bible Study for the Sundays of the Year.
34600: HAVERMANS, J.W.. - Prijsvraag Renesse. Tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten. Stedelijk Museum Amsterdam, 15 november- 15 december.
24399: HAVINGA, E.. - Monomoleculaire lagen; structuur en chemische reacties.
34510: HAVRAN, JIRI & BORRETZEN, ODD. - Jirí Havran. Acropolis Tourist Canteen.
17751: HAWKINS, IAN. - Münster: The way it was.
19620: HAY, DENYS (RED.). - Un nouvel âge d'or (les grandes étapes de l'humanité).
5965: HAYES, WILLIAM C. - The Scepter of Egypt; a background for the study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Part I: From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom. Part II: The Hyksos Period and the New Kingdom (1675-1080 B.C.).
32079: HAZERSWOUDE. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk.
26283: HEADLAM, J.W.. - De vredesvoorwaarden der gealliëerden.
33300: HEALY, PATRICK. - Virgil Grotfeldt. Including the series with Waldo Bien.
25232: HEATLEY, MICHAEL (ED.). - The illustrated encyclopedia of rock; the world's most comprehensive illustrated rock reference.
17414: HEATON, P.M.. - Welsh Blockade Runners in the Spanish Civil War.
31823: HEBERT-STEVENS, FRANÇOIS. - L'Architecture d'Aujourd'hui. Architectures Nordiques. 38e Année, Octobre-Novembre 1967.
13659: HECHT, H.. - Lehrbuch der Keramik; eine Darstellung der keramischen Erzeugnisse in ihrem technischen Aufbau.
16935: HECKER, W.. - Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde.
23681: HECKER, W.. - Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde.
32714: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard 1738. / 't Kasteel van Hedel.
32817: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler Waard, 1738/ 't Kasteel van Hedel.
27735: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map I.
27736: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map II.
32753: HEEMSKERK. - Kerk te Heemskerk, 1740/ 't Dorp Heemskerk, 1740.
32750: HEEMSKERK. - 't Huis Marquette op de regterzyde, 1750/ 't Huis Marquette op de linkerzyde, 1750.
32746: HEEMSKERK. - Overblyfsels van 't Huis Oosterwyk by Wijk aan Duin, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk, 1740.
28232: HEEMSTEDE. - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem 1752.
28248: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28247: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren.
33138: HEEMSTEDE. - 't Dorp Heemstede, buiten Haarlem, 1752/ 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem, 1752.
33140: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren/ 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28256: HEENVLIET. - Overblyfsel van het Slot Ravenstein te Heenvliet, 1749.
34593: HEER, FRIEDRICH. - Fritz Wotruba.
27241: HEER HENDRIKSKINDEREN, 'S. - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. Het Huis te Watervliet.
30344: HEER ABTSKERKE, 'S. - 'Heer Abtskerke.
26301: HEER ARENDSKERKE, 'S. - s' Heeren Arendskerke - T' Zelve anders.
20721: HEER ABTSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
20722: HEER ARENDSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
27240: HEER ABTSKERKE, 'S. - S' Heer Abtskerke.
34870: HEERDEN, ERNST VAN. - Die sewe vrese. Verse deur Ernst van Heerden.
23682: HEEREN, A.H.L.. - Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt (Two parts 1.1/ 1.2 and 2.1/ 2.2, in three volumes).
33735: HEEREN, HANS. - Moet het een schildertje worden? Relaas van een Middelburger.
32816: 'S-HEERENBERG. - 't Slot te 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Oploo by 's Heerenberg, 1743.
32815: 'S-HEERENBERG. - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg, 1743/ Zeddamsche Poort te 's Heerenberg, 1743.
20828: HEERENHOEK, 'S. - Gemeente 's Heerenhoek.
32039: HEEREVEEN. - Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans.
24368: HEERING, H.J.. - De religieuze toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie.
23945: HEERING, J.. - Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.
18546: HEERINGA, G.. - Amboina - Ambon. Een volk in de diaspora.
27206: HEERINGA, K., UNGER, W.S. , E.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1918.
33992: HEERINGA, K.. - Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, Heer van Geldermalsen. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1916.
10590: HEERKENS, P., EN W. VAN DER BEEK - Michel van Overbeeke; 30 jaar kunstenaarschap.
14221: HEERMAN, FRANCISCUS. - Guldene Annotatien van Franciscus Heerman, Verthoonende De Heerelijckste Deughden, Daaden, Leeringen en Sententien, van de Alder-Doorluchtighste ende vermaertste Mannen der Werelt.
34699: HEES, P.M.G. VAN, ET AL. - Een blik op de Nederlandsche Volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1862.
25712: HEESWIJK, JEANNE VAN (SAM.). - De Verborgen Stad.
32110: HEESWIJK. - 'T Kasteel Heeswyk.
32464: HEETJANS, W.. - Gids voor Epe op de Veluwe. Met prentversiering.
19752: HEFTING, P.. - Klaas Gubbels. Werken op papier. Deel 1.
30998: HEFTING, VICTORINE. - Goeting.
33379: HEGEL, GEORG WILH. FRIEDR.. - Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Als Vorschule zur Encyklopaedie, mit einigen Anführungen und Anmerkungen zur Erlaeuterung, Verteidigung oder Berichtung für den akademischen Gebrauch herausgegeben.
31441: HEGENER, HENRI. - Patria's Luchtvaart-Album.
28763: HEGYI, LÓRÁND, IRSIGLER, KARL A., A.O.. - Hubert Schmalix.
20634: HEIDEMA, J.. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.
29739: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram naar Oostvoorne. Deel 7.
29735: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram op IJsselmonde. Rotterdam Zuid-Hoogliet-Barendrecht-Zwijndrecht. Deel 3.
23116: HEIDEN, BAS VAN DER. - De paardetram van de RTM; de stoomtram Rotterdam-Schiedam (deel 8).
24438: HEIJDEMAN, W.J. (SAM.). - Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School "Amsterdam" (tevens kweekschool voor machinisten), 1878-1928.
26640: HEIJDEN, JAN VAN DER. - De Bilt en Bilthoven in oude ansichten, deel 2.
34968: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - Randfiguren uit de cartografie.
32426: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814.
1582: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
18241: HEIJMINK LIESERT, P.M. AND KEIJZER, M.J. DE. - 't Goy door de eeuwen heen.
15490: HEIJNSBERGEN, P. VAN. - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland; beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
31909: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 2. Organisatie en personeelsmanagement.
31908: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 1. Organisatie en personeelsmanagement.
27091: HEILBRUN, FRANÇOISE & NÉAGU, PHILIPPE. - Pierre Bonnard; photographs and paintings.
20829: HEILLE. - Gemeente Heille.
28238: HEILOO. - 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
32751: HEILOO. - 't Huis Ypestein by Heilo, 1730/ 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
31734: HEIMESSEN, C.F.H.. - Het spelende kind in en bij de woning.
11572: HEINE, H. - Buch der Lieder.
23201: HEININGEN, H. VAN. - Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20256: HEINKENSZAND. - T'Dorp Heinkensant.
27242: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
26506: HEINKENSZAND, 'S HEER HENDRIKSKINDEREN, SCHENGEN AND KAPELLE. - 'T Slot van Zyn Exel.t Odyck tot Heynkensant. Het Slot van s'Heer Heins kinderen. 'T Vervalle Slot van Schengen. Het Slot van Gistellis.
20830: HEINKENSZAND. - Gemeente Heinkenszand.
27284: HELBERS, G.C.. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
32501: HELBIG, W.. - Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert. Archäologische Untersuchungen.
18696: HELDER, JOHANNES. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
32900: HELFERICH, H.. - Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen.
19336: HELFRICH, GEORGE. - Eislaufschule.
26920: HELLENBROEK, ABRAHAM. - De evangelische Jesaia, ofte des zelfs voorname evangelische prophetien in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. Derde deel.
10436: HELLENS, F. - Henri Evenepoel.
22430: HELLER, MARTIN, GELPKE, ANDRÉ & GÖRLICH, ULRICH (ED.). - Die Klasse; Studienbereich Fotografie, Schule für Gestaltung Zürich.
15056: HELLER, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
32120: HELLEVOETSLUIS. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
21076: HELLEVOETSLUIS. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
14162: HELLINGA, W.GS.. - Kopij en druk in de Nederlanden; atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
27859: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
30118: HELM, CLEMENTINE. - Op verkeerde paden en andere schetsen voor jonge dames.
16594: HELMERS, J.F. AND HELMERS, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
10764: HELMOND, B.L. VAN - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
33047: HELMOND. - Markt te Helmond, 1740.
33038: HELMOND. - 't Kasteel te Helmond/ Binnen Plein van 't Kasteel, 1730.
29692: HELSLOOT, JOHN. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
13505: HELWIG, H.. - Bandversierders; over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
33111: HEM. - De Stede Hem, 1726.
20279: HEMKE, EVELINE, LAMAN, MARION EN FLORISSON, MARIE-. - Reclame jaarboek 1994.
33329: HÉMON, FÉLIX. - Oeuvres diverses de la Fontaine.
34637: HENDERICKX, SJEF & DINGS, NICOLAS. - Het Opperste Kleed.
31193: HENDRICKX, JEF. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
34987: HENDRIKS, FRED & SASKIA DE BODT. - De Gebroeders Oyens. David en Pieter Oyens. Een Nederlandse schilderstweeling in Brussel.
34631: HENDRIKS, W.L. & SCHOO, H.J.. - Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.
21019: HENDRIKS, LIEVEN, BOESKE, FRANCIS EN GIELES, HANS . - Starlet/ Lieven Hendriks.
28686: HENDRIKSE, CEES (SAM.). - Tekens aan de Wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-Garde in de Jaren Tachtig en Negentig.
32309: HENDRIKSEN, E., E.A.. - 30 Jaar Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
27931: HENDRIX, P.. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
23658: HENDRIX, HARALD EN STUMPEL, JEROEN (RED.). - Kunstenaars en opdrachtgevers (Utrechtse Renaissance Studies II).
14321: HENDSCHEL, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
11264: HENGEL, JAC. VAN - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
19087: HENGEL, W.A. VAN. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
32109: HENGELO. - t' Dorp Henghel.
34042: HENGST, D. DEN (RED.). - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer.
20723: HENGSTDIJK. - Gemeente Hengstdijk.
19225: HENK, D. VON. - Zur See.
34397: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.
23328: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
20584: HENNEBO, ROBERT. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
35057: HENNEKEIJ, J.A., MOOR, M.P. DE, SLUIS, M. VAN DE & VERCOUTEREN, J.I. (SAM.). - Onbegrensd verleden. Retranchement & Terhofstede.
18412: HENRICH, FERDINAND. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
31785: HENRY, OSCAR. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
17613: HENRY, FR.. - Het Book of Kells. 126 Afbeeldingen in kleur en 75 illustraties in zwart-wit met een toelichting door Françoise Henry.
22145: HENS, FRANS. -
33120: HENSBROEK. - Kerk te Hensbroek, 1726.
19911: HERAIN, KAREL. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
25565: HERALDICUS. - Lijf- en wapenspreuken, van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz. Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aanteekeningen voorzien door Heraldicus.
24714: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn; geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel.
30633: HERCKENRODE, LÉON DE. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: HERDE, R. DE, AND B. PELEMAN. - Schelde - Leie - Noordzee.
21404: HEREMANS, J.F.J.. - Nederlandsch-Fransch woordenboek.
23168: HERF, JEFFREY. - Zweierlei Erinnerung; die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland.
13987: HERION, P.. - Schmücken; ein Urtrieb aller Völker.
24442: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
24454: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland; de weekdieren en lagere dieren, deel I en II.
34088: HERMAN, EUGEEN. - Cards and girls.
28348: HERMAN, JOSEPH. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
31813: HERMANS, HEIN, DEELE, PAUL VAN, SCHEEN, CHRIS, ZONDAG, HENK & LEEUWEN, JACQUES VAN (SAM.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
25247: HERMANS, WARD. - Het boek der stoute waarheden.
13814: HERMANS, H., AND J. WOLTJER. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
18742: HERMANS, WILLEM FREDERIK.. - Mandarijnen op zwavelzuur (+ supplement).
4253: HERMANS, G.. - Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.
30964: HERMITE, R. L'. - L'expérience et les théories nouvelles en résistance des matériaux.
34798: HERREBAUT, J.. - Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.
34799: HERREBAUT, J.. - Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.
34800: HERREBAUT, J.. - Introduction à l'etude de la susceptibilité.
34801: HERREBAUT, J.. - Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.
29832: HERRERA, HAYDEN. - Frida Kahlo. Die Gemälde.
26937: HERS, J.F.PH. & TERPSTRA, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
19681: HERSE, HENRIK. - Rood was het schild in top geheschen....
27217: HERST, SONJA, TIESING, FRANK, PERRÉE, ROB & BECHT, FRITS (RED.). - Honderd jaar Nederlands stoelontwerp 1895-1995.
21079: HERTOGENBOSCH, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 'S-HERTOGENBOSCH. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
28696: HERVEY, J.. - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. Complete set van 4 delen.
32278: HERVEY, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
25286: HERVILLY, ERNEST D'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
27139: HERWAARDEN, C.J.M. VAN & BROEKHOVEN, WIM VAN. - Creoon.
18194: HERWEIJER, W.A. AND HOEK, A.P. VAN DEN. - Vijfhonderd jaren Herweijer.
35063: HERWERDEN, J.D. VAN. - Ervaringen en mededeelingen op een nog geheimzinnig gebied.
18829: HERWERDEN, P.J. VAN. - De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw. Uit de Geschiedenis van de Zeilvaart.
21112: HERWIG, A.J.. - Bloembollen in huis en tuin.
35099: HESS, ALAN. - The Architecture of John Lautner.
15342: HESSE, HERMANN. - Poverello.
34210: HESSE, HERMANN. - Der Dichter.
29276: HESSELINK, RENÉ. - Altijd feest.
30359: HESSELINK, H.G.. - De Nederlandse stations in oude ansichten. Deel 1 & 2.
34978: HETEREN, MARJAN VAN & JAN DE MEERE. - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882. Painter of Pleasing Landscapes.
32818: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750/ Het Huis te Heukelum van een andere zyde, 1750.
21266: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
21267: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
28240: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750.
28239: HEUKELUM. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
21268: HEUKELUM. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: HEUKELUM. - Heukelom aan de Linge.
32866: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
34067: HEUL, JOOP TER (RED.). - Praten en breien. Maandblad voor handwerkkunst. 15 nummers, diverse jaargangen.
32867: HEUMEN. - 't Kasteel te Heumen, 1741.
22038: HEURN, F.C. VAN. - Over fossiele schelpen van het Nederlandse strand en hare verwantschap met fossielen uit de tertiaire lagen van België en Engeland.
33082: HEUSDE, PH. W. VAN. - De Socratische School of Wijsbegeerte voor de Negentiende Eeuw. De Encyclopedie. Inhoud: Proeve van Wijsgeerige Navorsching omtrent 's Menschen Zielsvermogens en hunne Overeenstemming, eerste en tweede stuk. Derde en vierde deel: "Wijsgeerige navorschingen in de Talen-Overzigt der Encyclopedie- De Metaphysica
31803: HEUSS, THEODOR. - Hans Poelzig. Lebensbild eines Baumeisters.
15445: HEUSSEN, VAN RIJN. - Oudheden en Gestichten van Zeeland, Behelzende De Oudheden, opkomsten, en benaamigen van de eylanden onder Zeeland behoorende, en van de Steden en Dorpen, in die eylanden gelegen: beneffens de Stichtingen der geestelijke Gebouwen, Kerken, Abdyen, Kloosteren, Kapellen: de Kerk- en Klooster-oversten, geleerde mannen, enz. II: Van de Oudheden en Gestichten van de eylanden Borsselen, Schouwen, Zuidbeveland, Tertolen, en van de onderhoorige Steden en Dorpen. Uyt het Latyn vertaald, En met Aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R.
29864: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & SINDEREN, WIM VAN. - Photography! A special collection at Leiden University.
34153: HEUVEL, H.W.. - Willem Sluyter van Eibergen. Beelden uit het Achterhoeksche leven in de 17e eeuw.
18310: HEWITT, F.. - High fashion. Knitting for dolls.
16127: HEYER, HANS - RUDOLF A.O.. - Die Gemeinden Beider Basel und ihre Wappen.
28057: HEYERMANS JR., HERM. (RED.). - Enquête over de behandeling van "politieke misdadigers" in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift "De Jonge Gids".
34953: HEYNING, KATIE. - Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw.
30195: HEYSE, JAN. - Pinksterkermis.
24755: HEYSE, JAN. - De legende van Westenschouwen
18613: HICHTUM, N. VAN. - Het nieuwe vertelselboek.
19099: HICKMAN, HAROLD. - H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden van af Hare geboorte tot op heden.
7901: HIEL, EMANUEL - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: HIETKAMP, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
34866: HIJWEEGE, ERIK & O'HANLON, REDMOND. - Noir.
31679: HILGEMANN, EWERDT & HOEKSTRA, JAN. - Kunstpublikatie. A mgazine by artists. Year 1, no. 1, 1978. Ryszard Winiarski about Polish avant-garde in the 20th century.
32549: HILHORST, REINOUD. - De Amstelkerk. Voorlopige reconstructie van de bouwhistorie.
14247: HILL, M.. - Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen. Bewerkt aan de Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam. I-III:1.
27266: HILL, PENELOPE. - Tuinen van heden; vernieuwende tuinarchitectuur in Europa.
29091: HILPRECHT, HERMANN B.. - Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien. 1. Teil bis zum Auftreten De Sarzecs.
33130: HILVERSUM. - Het Dorp Hilversum, 1739.
15142: HIMMELHEBER, G.. - Biedermeier furniture.
30872: HINTZEN, J.. - De postgeschiedenis van Vlissingen/ I.V. Philatelica, afdeling Vlissingen 1945-1990; jubileumtentoonstelling en viering van de Dag van de Postzegel: 13 oktober 1990. 2 afzonderlijke uitgaafjes.
21924: HINZ, GERHARD. - Peter Josef Lenné und seine bedeutendsten Schöpfungen in Berlin und Potsdam.
20515: JOUY ET HIPPOLYTE. - Guillaume Tell; grand-opéra en trois actes.
30757: TE RANGI HIROA (PETER H. BUCK). - An introduction to Polynesian anthropology. Bulletin 187.
19856: HIRSCH, RICHARD AND VOLBOUDT, PIERRE. - Luc Peire/ Environnement.
26284: HITLER, ADOLF. - Rede, gehouden door den Führer Adolf Hitler in den Artushof te Dantzig, 19. September 1939.
26983: HITLER, ADOLF. - "Het jonge Duitschland wenscht arbeid en vrede". Redevoeringen van Rijkskanselier Adolf Hitler, den leider van het nieuwe Duitschland.
18185: HITTORF, W.. - Über die Wanderungen der Ionen Während der Elektrolyse. Erster Teil. Zweite Hälfte. Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften. Nr. 21. Nr. 23.
30637: HOBI, URS, FREULER, REGULA, FELDER, SABINE, A.O. (ED.). - Art Suisse du XXe siècle. La Collection de la Nationale Suisse Assurances.
21504: HOBMA, S.S.. - Ons eerst begin in rechtlijnig- en bouwkundig teekenen; ten dienste van: bouwkundig teekenonderwijs, herhalingsonderwijs en zelfoefening.
20725: HOEDEKENSKERKE. - Gemeente Hoedekenskerke.
20124: HOEDEKENSKERKE. - Hoedekenskerke. - 'T Zelve anders.
15878: HOEFER, F. A.. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
30849: HOEFER, F. A.. - Bouwkundig Tijdschrift. Deel XXIV, deel 50 der bouwkundige bijdragen. Tweede stuk.
33981: HOEFER, F.A. & KESTELOO, H.M.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Achtste deel, eerste stuk.
32976: HOEFNAGEL, A.J.. - Glyoxylic acid, a key chemical..
26859: HOEK, P.P.C.. - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1910. Extra bijlage: rapport over schelpdierenvisscherij en schelpdierenteelt in de Noordelijke Zuiderzee.
31722: HOEK, JULIE & REDEKE, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen.
20054: HOEK, ROB VAN. - Een rivier in beeld; de Schelderadar, een gezamenlijk project van België en Nederland.
33189: HOEK, JULIE & REDEKE, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen. Inclusief eerste supplement. Lijst van sedert de uitgave van de flora tot het einde van 1903 nieuw gevonden planten.
20831: HOEK. - Gemeente Hoek.
32005: HOEKSEMA, DAAN & OOSTERHOFF, P.A.E.. - Daan Hoeksema's gebonden prenten, met versjes van P.A.E. Oosterhoff. "Het Maanmannetje; 'n wondere maanreize".
32589: HOEKSTRA, O.. - De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995.
22860: HOEN, PIETER 'T. - Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen. ( Op de 6 afzonderlijke stukjes vermeldt het titelblad: Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen.)
30930: HOENEVELD, HERMAN. - Helmut Newton. Portretten/ Portraits.
29611: HOET, JAN, E.A.. - Arttaste.
27878: HOET, JAN (SAM.). - Retrospectieve tentoonstelling Jan Burssens.
4081: HOEVEN, J. VAN DER - Leerboek der Dierkunde, ten dienste van het middelbaar onderwijs.
18170: HOEVEN, J. VAN DER. - Handboek der dierkunde.
16875: HOF, J.J.. - De Geschiedenis der Luchtscheepvaart.
18497: HOF, J.J.. - Friesche dialectgeographie. Deel III. Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek.
24141: HOF, ANNIE EN JAN. - De loopbaan van ons leven, deel één.
15197: HOFDIJK, W.J.. - Geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht.
32693: HOFDIJK, W.J. & DERCKSEN, J.M.E. (SAM.). - Aurora muzen-almanak. Jaarboekjen voor 1878.
16463: HOFDIJK, W.J.. - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
3906: HOFDIJK, W.J. - Aurora; jaarboekjen voor 1867.
19022: HOFF, AUGUST. - Thorn Prikker und die neuere Glasmalerei.
35033: HOFF, J.W. VAN 'T, H.J. IKKINK, W. KWELDAM, S. SIMONSE & M.A. VAN VARIK. - Een en ander over de land- en tuinbouwcoöperatie op Walcheren.
33635: HOFFMAN, F.J.. - IJs op den veenplas.
26727: HOFFMANN, IDA (ED.). - Le Symbolisme Russe, la Rose Bleue.
29241: HOFFMANN, FRANZ. - De Drie Vrijwilligers.
33872: HOFFMANN, KURT. - Stahltreppen/ Steel stairs/ Escaliers métalliques . 125 Beispiele konstruktiv und formal interessanter Lösungen aus 14 Ländern. Mit 140 Fotos + 65 Blatt Werkzeichnungen.
27549: HOFFMANN, IDA (ED.). - Het Russische symbolisme, de Blauwe Roos.
34376: HOFFMANN, GRETL. - Architektturführer Stuttgart und Umgebung. Ein Führer zu 380 historischen und modernen Bauten. Mit 254 Lichtbildern, 125 Grundrissen und Lageplänen sowie 2 Orientierungskarten.
8030: HOFFMANN, HERBERT - Gaststätten. Cafés und Restaurants, Ausflugs- und Tanzlokale, Bars, Trink- und Imbißstuben aus Deutschland und dem Ausland.
17828: HOFFMANN, HERBERT - Sitzmöbel aus sechs Jahrhunderten. 423 Stühle, Sessel, Bänke und Sofas aus Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, der Schweiz und Skandinavien.
19356: HOFFMANN, DIETER. - Ernst Hassebrauk; Leben und Werk.
30788: HOFINGER, WILHELM. - Monographie der Französischen Briefmarke. Band I & II.
10865: HOFINGER, M. - Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).
29377: HOFMAIER, JAMES. - Andy Warhol. Stereo Types; 1950s Diptych Drawings.
25171: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
25170: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
34753: HOFMAN, WIM. - Op de boerderij (een prentenboek).
34257: HOFMANN, WERNER, SINOWATZ, FRED, ET AL. - Austria Biennale di Venezia 1980. Valie Export. Dokumentations-Ausstellung des österreichischen Beitrags zur Biennale Venedig 1980.
21955: HOFMANN, WALTER. - Einiges Europa Trägt Wohlstand.
31327: HOFSTEDE, G.. - Machine-onderdeelen. Beknopt leer- en handboek.
26947: HOFTEN, TEJA VAN. - De Horizon, Mijn Huid.
26948: HOFTEN, TEJA VAN. - Een gepast antwoord.
26945: HOFTEN, TEJA VAN. - Oevers.
26946: HOFTEN, TEJA VAN. - Sporen.
27962: HOFWEGEN, H. VAN. - Schaakmat. Den Haag-Moskou 1948.
15370: HOGERHEIJDE, M.R.. - The molecular environment of low-mass protostars.
23479: HOGERWAARD, M.B.G.. - Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers.
3508: HOGERWAARD, M.B.G. - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, deel 1-8 en 12.
32567: HOGG, IAN V. & WEEKS, JOHN. - Pistolen aus aller Welt. Enzyklopädie der Pistolen und Revolver seit 1870.
16409: HOGG, IAN V.. - Directory of Military small arms ammunition.
32132: HÖGLER, HANS. - Die vaginale Radikaloperation des Carcinoma colli uteri nach Schauta-Amreich.
33265: HOHL, REINHOLD. - Collección Beyeler. Centro de Arte Reina Sofía, 24 Mayo-24 Julio 1989.
33242: HOHL, REINHOLD. - Black and White. From Manet to Kiefer.
23444: HOHNECKER, MARTIN & HEHL, ERHARD. - Schwaben Extrabreit; Rundumvisionen von Hohnecker & Hehl.
15493: HOLBORN, M.. - Issey Miyake.
34505: HOLDEN, JOSEPH (ED.). - An introduction to physical geography and the environment.
27874: HOLDER, ALFRED. - Dat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi.
34649: HOLDSTOCK, ROBERT & EDWARDS, MALCOLM. - Buitenaardse landschappen.
28395: HOLL, IMRE. - Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda.
21751: HOLLAND. - Fresiae Haereditariae à Mosa in Kinnemum quae hodie Hollandia sub Henricis et Suevis. Auctore Mensone Alting.
20656: HOLLAND. - Holland.
31206: HOLLAND. - Holland.
21687: HOLLAND. - Rhinolandiae. Amstelandiae.
21688: ZUID-HOLLAND. - Kaart van de Provincie Zuid-Holland. Blad VII. Goederede.
21686: NOORD-HOLLAND. - Noordt Hollandt.
26047: HOLLANDER, PAUL DEN. - Les Pyramides du Nord.
34891: HOLLANDER, DICK. - Hurwenen in de Waalstroom van de geschiedenis. Een dorp in de schaduw van Europa.
19809: HOLLÄNDER, TOVE AND KAITAVUORI, KAIJA. - Tuula Lehtinen 'The day of the false king'.
33995: HOLLESTELLE, A. & LABAN, P.. - Inventaris van het oud-archief der stad Tholen, bevattende een chronologische opgaaf en omschrijving van de charters, oorkonden, rekeningen, enz. daarop betrekking hebbende.
17615: HOLLESTELLE, A. - Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen.
22218: HOLLESTELLE, A.. - De drie merkwaardige schellingen; het Schild, Het Lam en de Gulden van Gewicht, of de Munten van 3, 2 1/2 en 2 tremissen, met de daarmede in verband staande Pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het Middeleeuwse Pond- of Geldwezen. Met tal van berekeningen, zoo voor het bepalen van het gewicht, als voor de waarde van oude munten.
22278: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33437: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
33501: HOLLESTELLE, LEO & MEIJER, ALBERT (RED.). - Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland.
32032: HOLLUM. - T' Dorp Hollum. / De Buuren te hollum.
26971: HOLME, C. GEOFFREY. - Children's toys of yesterday; special winter number of "The Studio".
29993: HOLME, CHARLES (ED.). - The art-revival in Austria."The Studio", special summer number 1906.
30956: HOLMES, RAND H.. - Comix. No. 1.
30643: HOLMSTRÖM, RICHARD, ROTH, STIG & SVENSSON, S. ARTUR (ED.). - Göteborg.
32939: HOLSTE, FRIEDRICH. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 5: Der frühhallstattzeitliche Bronzegefäßfund von Ehingen. Mit 1 Karte und 65 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
22878: HOLWERDA, J.H.. - Het Laat-Grieksche en Romeinsche Gebruiksaardewerk uit het Middellandsche-Zee-Gebied in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (mit Anhang in Deutscher Sprache).
32474: HOMANN OLESEN, ALFRED & KJAER, OLE V.. - Thverá- en islandsk torvegard.
30767: HOMEROS. - Homeros' Odyssee. In Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens.
32650: PICHARD/ LOB/ HOMERUS. - Odysseus.
22749: HOMMERICH, L.E.M.A. VAN. - De Spieghel Historiael van Heerlen.
26828: HOMMES, K.J.. - De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.
28539: HONNEF, KLAUS, SCHLÜTER, BRIGITTE & KÜCKELS, BARBARA (ED.). - Die verlassenen Schuhe.
32067: HONSWIJK. (HOUTEN). - De kerk te Honswyk.
3402: D'HONTENISSE, MARNIX - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
20832: HONTENISSE. - Gemeente Hontenisse.
20726: HOOFDPLAAT. - Gemeente Hoofdplaat.
32323: HOOFT, C.G. 'T, ET AL. - 24 Gezichten uit oud-Amsterdam. Herinnering aan de historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
20886: HOOFT, P.C.. - P.C. Hoofts Sonnetten.
18553: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De schilderijen-Verzameling in het Museum Fodor.
18440: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Rijks-Museum, te Amsterdam.
18432: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling J.C.J. Drucker in het Rijks-Museum.
18434: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Pieter De Hoogh in Buitenlandsche verzamelingen.
18435: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Retrospectieve Tentoonstelling.
27967: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Das höllandische Volksbuch vom Doktor Faust.
33216: HOOFT, P.C.. - P.C. Hóófts Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf.
30415: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie, no. 10. Fokker C-X, onze "strategische verkenner" van mei 1940.
30416: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie. Burgerluchtvaart in Nederland. Het vooroorlogse civiele register, deel 2: van H-NAFA tot PH-AIZ.
33942: HOOGENDONK, M., ET AL. - Else Berg (1877-1942). Schilderijen, aquarellen en tekeningen.
34694: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & HATTINGA VERSCHURE, J.C.M.. - De Hattinga's en hun topografische atlassen. Map 6. Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse Eilanden.
34958: HOOGENDOORN-BEKS, W.J.M. & HATTINGA VERSCHURE, J.C.M.. - De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Mappen 1 tot en met 10. Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse Eilanden/ Kaarten van Brabant/ Vlaanderen/ Zuidhollandse Eilanden/ Baronie van IJsselstein/ Walcheren/ Steden en vestingen in Oost-Nederland.
31032: HOOGERHUIS, O.W., E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Goes/ Kloetinge. Serie Zuid-Beveland, deel 1.
28168: HOOGERHUIS, O.W., KOOPS, R.L., FAAS, A.F., E.A. (RED.). - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1: Sluis/ Heille/ St. Anna ter Muiden/ Retranchement.
35077: HOOGEWERFF, G.J.. - Benozzo Gozzoli.
22067: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst. Vol. I-IV.
33108: HOOGKARSPEL. - Kerk van Hoogkarspel, 1726.
22522: HOOGSTAD, JAN. - Ruimtetijdbeweging; prolegomena voor de architectuur.
15549: HOOGSTRATEN, M. VAN (ED.) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
15595: HOOGSTRATEN, M. VAN (ED.) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
33101: HOOGWOUD. - 't Dorp Hoogtwoude, 1726.
17727: HOOIJDONK, R.J. VAN. - Over kanaries en volière-vogels.
34321: HOOLHORST, A., HINTE, J. VAN & CORNELIS, J.CH. (RED.). - Heemkundige Kring West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarboek 1963/64.
33744: HOOP JR'S ZN., A. VAN DER. - Gedichtjes op Geboorte,- Nieuwjaars- en Bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd.
25184: HOOP JR'S ZN., A. VAN DER. - Liederen.
25625: HOORN, CAREL MAAIJO VAN. - Levinus Lemnius 1505-1568, zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer.
32790: HOORN. - De Ooster-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Ooster-Poort van binnen, 1726.
32789: HOORN. - De Koe-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Koe-Poort van binnen, 1726.
32787: HOORN. - De Groote Kerk te Hoorn, 1726.
32788: HOORN. - De Noorder Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Noorder-Poort van binnen, 1726.
32778: HOORN. - De Hoofd-Poort of Tooren te Hoorn, 1726/ De Wester-Poort te Hoorn van buiten, 1726.
21078: HOORN. - Hoorn. De Binnenhaven.
22832: HOOYKAAS, I.. - Het Oude Testament, naar de Leidsche Vertaling; met verkorte inleidingen en toelichtingen.
28325: HOOZEE, ROBERT, BOWN-TAEVERNIER, SABINE & HEIJBROEK, J.F.. - James Ensor. Tekeningen en prenten.
23371: HOOZEE, ROBERT, SCHOONBAERT, LYDIA M.A. EN TODTS, HERWIG. - James Ensor 1860-1949; schilderijen, tekeningen en grafiek; een selectie uit Belgisch en Nederlands bezit.
26033: HOPPEN, KELLY, BATTEN, BILL & CHISLETT, HELEN. - Effets de matières, inspirations design d'intérieur.
25188: HOPWOOD, VAL. - Acupuncture in physiotherapy.
14375: HORATIUS FLACCUS, Q.. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit et interpretatus est Io. Caspar Orellius. Editio minor. Vol 1, 2.
15795: HORDEN, ARIE - Wij Heeren van Noordeloos.
31369: HORN, D. & GAST, S. DE. - Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band.
13390: HORN, P.. - Geschichte der persischen Litteratur.
25512: HORNY, HENRIETTE (ED.). - Daniel Gutierrez; Interfenzen V, Paradigma Geometrie.
34480: HORODISCH, IGOR. - Portfolio 1985. Albert Verburg.
26405: HORST, MARLEEN H.J. VAN DER. - Compensation for improvements; the Roman Dutch law in Sri Lanka.
34068: HORST, TILEMAN VAN DER & SCHENK, JAN. - Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens.
20805: HORST, H.L.A. VAN DER. - Dwerghoenders; verzorging, teelt en rassen
14184: HORST, K. VAN DER. - Illuminated and decorated Medieval manuscripts in the University Library, Utrecht; an illustrated catalogue.
34977: HORST, TRUDY VAN DER. - Constant. De late periode. Tegen de stroom in naar essentie. Une peintre nouvelle.
27547: HORST, AREND JAN VAN DER. - Il gioco delle simmetrie in giardino.
14762: HORSTIUS, JAC. MERLO, AND L.V.R.. - Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.
31654: HORVAT-PINTARIC, VERA. - Dusan Dzamonja.
16473: HOSEASON, JAMES. - The 1000 Day Battle.
24092: HOSEY, GENE. - The gravity of titles; selected poems by Gene Hosey.
30435: HOSMAN, C.M.H.. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
21961: HOTZ, EMIL. - Towards a better future. European Recovery Program.
20552: HOUBAKKER, JOANNES. - Twintig weldoorwrochte predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur. Tweede stuk.
32312: HOUBEN, L.G.A.. - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland. Eerste en tweede deel.
34819: HOUTEN. - Het Huis Heemstede. - Heemstede van agteren te zien.
34839: HOUTEN. - Het Huis Oud- Wulven.
31167: HOUTERMAN, J.N. (SAM.). - Zeeland 1940-1945: bibliografie/ Zeeland 1940-1945: bibliography, including the Battle of the Scheldt, Sept.-Nov. 1944.
27918: HOUTMAN, ERIK, SOMER, PATRICIA DE, E.A.. - Antwerpse jenevers en likeuren.
26609: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER & VISSERING, G.. - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
20048: HOUWAART, D., RIBBERINK, A.E.M., SCHIE, H.A.J. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken, deel 1 en 2.
25191: HOUWELINGEN, J.C. VAN, STIJNEN, TH. & STRIK, R. VAN. - Inleiding tot de medische statistiek.
20446: HOUWINK, ROEL. - Ongeregeld goed; gedichten van Roel Houwink.
31108: HOUWINK, ROEL. - Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939.
14767: HOVEN, THÉRÈSE (RED.). - Onze Meisjeswereld; Tijdschrift voor Meisjes van 12-16 jaar. First year, 1904.
29356: HOVING, A.J.. - Nicolaes Witsens scheeps-bouw-konst open gestelt.
14506: HOVY, L.. - Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk
33658: HOVY, L.. - Ooltgensplaat. Een ambachtsheerlijkheid tijdens de republiek.
22390: HOWARD, PETER. - Iso File 2- Saracen; a pictorial round-up.
33517: HOWARD, MARTIN. - Walcheren 1809. The Scandalous Destruction of a Britsh Army.
13929: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A.. - Houtsnijwerk; 56 platen bevattende 145 afbeeldingen.
34178: HUARD, CHARLES & MABLY, JEAN. - En Israël. Trente zincs originaux de Charles Huard sur des légendes de Jean Mably.
29475: HUBBARD, HESKETH. - Colour block print making from linoleum blocks.
22967: HUBERI, ULRICI (HUBER, ULRICUS). - Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius
34253: HUBERT, H.J.. - De etsen van Jozef Israëls. Een catalogus.
30875: HUBERTI, GÜNTER (ED.). - Von Caementum zum Spannbeton. Beiträge zur Geschichte des Betons. Band I. Teil A: Vom Caementum zum Zement, Teil B: Die erneuerte Bauweise, Teil C: Der Spannbeton.
15577: HUBERTS, W.J.A. - Historisch-Geographische atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
32580: HÜBNER, JOHAN. - Johan Hubners, Rector van de Latynsche Schole te Hamburg, beknopte vragen uit de staat-kundige historie tot op 't Jaar 1723 vervolgt. En: Johan Hubers vervolgen tot de staatkundige historien. Synde een verhaal van den Jaare 1708 tot 1740.
34262: HUBREGTSE, SJAAK, BREUKER, WILLEM, ET AL. - Willem Breuker Kollektief celebrating 25 years on the road.
17762: HUCKETT, A.. - Rowbotham.
6681: HUËT, DAN. THEOD. - Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. als Erf-Heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der Ed. Achtb. Regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreeven. Met koperen plaaten versierd.
22837: HUF, PAUL. - Zeventig Jaar Coenen & Schoenmakers Veghel (1882-1952).
24560: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch handboek der graphische werkwijzen ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der kunsten en verzamelaars van prentkunst.
30192: HUGHES, RUPERT, ADAMS, SAM H., ABBOT, ANTHONY, AND OTHERS. - President Roosevelt's detective roman.
23754: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen; het epos van de Amerikaanse kunst.
21883: HUGHES-FREELAND, FELICIA (ED.). - Ritual, performance, media.
33764: HUGO, CHARLES. - Victor Hugo's Zeeuwse reize.
34910: HUGO, VICTOR. - Napoléon le petit.
31688: HUGOKÉ. - hugoKé. Made in Belgium. Biennale di Venezia 1980/ Venice Biennial.
7042: HUGUENIN, P. - Schweizer Uhrmacherkunst.
7041: HUGUENIN, P. - Suisse, La, horlogère.
19496: HUGUENIN, DANIEL. - La gloire de Venise.
18975: HUGUIER, FRANÇOISE. - En route pour Behring
26176: HUIBERTS, H.. - Wijhe in oude ansichten.
20988: HUIG, G.C. (SAM.). - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
32361: HUIJTS, C.S.T.J.. - De ontwikkeling van de Middendelflandse boerderij. Een onderzoek in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland.
19759: HUIJZENDVELD, FRANS. - Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
29385: HUISMAN, JOYCE & HEINS, MATTHIJS. - Piet Boon.
24223: HUITEMA, T.. - De voorspraak (shafa'a) in den Islam.
33127: HUIZEN. - Het Dorp Huizen in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1739.
15494: HUIZING, L., AND J. WATTEL. - Hoogeveen van Echtens's Morgenland; gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
32519: HUIZINGA, J., HARTE, N.J. ET AL. - Ter Neuzen en de omgeving. Naar aanleiding van het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden binnen-scheepvaartcongres.
26548: HUIZINGA, J.. - Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.
24891: HULKENBERG, A.M.. - Gezichten in Zuid-Kennemerland.
33798: HULLU, J. DE. - Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen.
33876: HULLU, J. DE. - De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
12843: HULLU, J. DE. - De Hofsteden van Schoondijke en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
30065: HULLU, J. DE. - De hofsteden van Biervliet en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
33833: HULLU, J. DE. - De Belgische aanvallen op Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831.
29517: HÜLSER-STÖHR, ANGELIKA, WYSOCKI, ULRIKE VON, OSTERMANN, CHANTAL, AO.. - Dipl. Ing. Angelika Hülser-Stöhr. Architektin.
27316: HULST, ROGER D', BAUDOUIN, FRANS, AERTS, WILLEM, A.O.. - L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.
30522: D'HULST, LUC. - Glazen Tuinen. Oranjerieën, Serres, Wintertuinen.
27253: HULST. - T' Plan van Hulst met zijn onderhorige Forte Mitsgaders De Attaque der France gedaan.
34797: HULST. - Kerk en stadhuis te Hulst.
27249: HULST. - Hulst.
20833: HULST. - Gemeente Hulst.
25025: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
34353: HULZEN, JOHAN VAN. - Tjahaja. Kitab batjaan oentoek sekolah rendah boemipoetera.
29383: HUMBERT, RAYMOND & JACQUELINE. - L'art insolite; arts et traditions populaires.
32819: HUMMELO. - 't Huis Enghuizen by Hummel, 1743/ 't Dorp Hummel by Doesburg, 1743.
32201: HUNEKE, F.. - Krankheit und Heilung anders gesehen. Mit Bildanhang.
22184: HUNNICUTT, R.P.. - Stuart; A History of the American Light Tank, volume I.
23808: HURRELBRINCK, ABRAHAM LAMBERTS, BRUGMANS, P.A., E.A.. - Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.
20812: HUSAREN.. - K. K. Oesterreichische Husaren.
12233: HUSE, NORBERT. - Neues Bauen 1918 bis 1933; moderne Architektur in der Weimarer Republik.
15473: HUSER, J., G.A. DE KOK EN C. VAN DER MAAS - Tussen stroom en water; vijftig jaar PZEM.
23632: HÜSKEN, M.. - Keukentheorie voor de banketbakkerij.
19979: HUSSON, ANTONIUS MARIE. - The bats of Suriname.
11951: HUTYRA, F. VON, UND J. MAREK - Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. I: Infektionskrankheiten, Krankheiten des Blutes und der Blutbildung, der Milz, des Stoffwechsels, der Harnorgane und der Zirkulationsorgane. II: Krankheiten der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane des Nervensystems, der Bewegungsorgane und der Haut.
19152: HUURDEMAN, D. (BEW.). - De Nederlandsche Paus Adriaan VI.
31164: HUUSSEN JR., AREND H.. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. (La codification du droit de mariage aux Pays-Bas, 1795-1838). Geschiedenis en analyse van de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving en van de opvattingen omtrent huwelijk en gezin op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Avec un resumé en français.
30488: HUYDECOPER, B.. - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius.
32308: HUYGEN, C.A.. - Gewestelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 2. 50 Kastelen Midden- en Noord Limburg.
28468: HUYGENS, CHR. (A. O.). - Recueil Van de Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt den Heer Prince van Orange. (Convolute:bound with more titles; see description:)
24305: HYLTÉN-CAVALLIUS, GUNNAR & STEPHENS, GEORGE. - Svenska folksagor.
30221: HYMAN, CLARISSA. - De Joodse keuken. Recepten en verhalen uit de hele wereld.
27832: HYMANS, HENRI. - Les villes d'art célèbres, Gand & Tournai.
31614: HYNDERICK, LE CHEVALIER. - Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression.
22254: ICKS, ROBERT J.. - Modern US armored support vehicles; tracked carriers, amphibians & self propelled artillery
29056: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
22933: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
21390: IEPENDAEL, WILLEM VAN. - Liederen van den zelfkant.
13636: IGS. - Headlines; IGS supertypes collection, I, II. + Bodytypes; IGS Bodytypes collection, I-III.
34070: IJSPEERT, C.F.. - Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Deel 4.
34071: IJSPEERT, C.F.. - Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V.
23370: IJSSELDIJK, KARELIEN VAN. - De Oosterschelde op tafel.
18379: IJSSELING, M.A. AND SCHEYGROND, A.. - De zoogdieren van Nederland. Deel I en II.
32015: IJSSELMONDE. - Ysselmonde
21156: IJSSELMONDE. - Ysselmonde.
32117: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet.
32072: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein.
32879: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet, 1744.
32880: IJSSELSTEIN. - De Stad Ysselstein, van den hoogen biezen Dyk te zien/ De Stad en 't Kasteel Ysselstein, buiten de IJssel Poort te zien, 1744.
32846: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein, 1744/ 't Kasteel te Ysselstein.
32847: IJSSELSTEIN. - De Yssel Poort te Ysselstein, 1744/ De Benskooper Poort te Ysselstein.
32118: IJZENDIJKE. - 't Steedje Yzendyke te zien van de Juffrouwen Schans.
20759: IJZENDIJKE. - Gemeente IJzendijke.
3206: IJZERMAN, HERMIEN - Jaapje, het avontuurlijke aapje.
14467: NEDERLANDSE VERENIGING VAN ILLUSTRATOREN. - Illustrator 3; jaarboek 1997.
22059: IMMERZEEL, J. JUNIOR. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Eerste deel.
31652: INFIESTA PÉREZ, MANUEL, LLIMONA RAYMAT, ENRIQUE, MASCARÓ VINETS, JOAQUÍN, ET AL (ED.). - Cuadernos de arquitectura, no. 26; Gaudí.
30246: INGELSE, LOURENS. - De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.
14821: INGELSE, L.. - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
21729: INGLEHART, RONALD, BASAÑEZ, MIGUEL AND MORENO, ALEJANDRO. - Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey.
26905: INGWERSEN, INGWER. - Om byens traeer.
24327: INNES, MIRANDA. - Schoonheid uit de lappenmand; een wereldreis langs patchwork en quilttradities.
26287: INSTALLÉ, HENRI. - De betovering van de Vrouw. H.C. Agrippa: een magiër op de feministische toer ten tijde van Margareta van Oostenrijk.
27123: GEODAETISK INSTITUTS. - Danmark i 1: 100.000. Generalstabskort, Bog I Det Nordlige Jylland.
22628: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22631: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22633: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22630: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22629: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22559: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22560: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring.
32888: IRELAND, SAMUEL. - A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the autumn of 1789.
25378: IRSIGLER, KARL (ED.). - Ernesto Tatafiore.
31391: IRVING, WASHINGTON. - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus + Aanhangsel (5 delen).
26007: ISACCO, ENRICO (ED.). - Krishna, the divine lover; myth and legend through Indian art.
32227: ISELER, PAUL. - Les débuts d'André Gide vus par Pierre Louÿs. Avec une lettre d'André Gide a l'auteur et de nombreuses lettres inédites de Pierre Louÿs a André Gide.
31106: ITJESHORST JZ., J.. - De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.
34647: IVANOVIC, LJUB.. - La Serbie du Sud. Dessins.
16236: IVEN, W. & M. MANDOS. - Bij wijze van spreken: verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
23643: IVOI, PAUL D'. - Jud Allan, de ridder der duisternis.
12317: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nazim. XIII. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I Divan Siiri.
12318: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nesir. XIV. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I.
30444: JAANUS, H.. - Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten.
19818: RAAD VAN BEHEER NEDERLANDSCHE JAARBEURS (SAM.). - Herinneringsalbum 'Eerste Nederlandsche Jaarbeurs', 26 febr./ 10 maart-Utrecht-1917.
32878: JAARSVELD. - Jaarsveld, van de Overzyde der Lek te zien, 1750.
20643: JACKS, HEINRICH. - Zerstörter Feindwärts; Kriegsfahrten zwischen Eismeer und Biscaya.
18968: JACKSON, RAY D. AND SUSAN M. (ED.). - America's youngest warriors, volume II.
17137: BIBLIOPHILE JACOB. - Les Turquoises poésies, contes et nouvelles par le bibliophile Jacob.
32012: SINT JACOBIPAROCHIE. - St. Jacobi Parochie.
24819: JACOBS, HERM. J. (RED.). - Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens; 1e jaargang, nrs. 27 t/m 52 (ingebonden).
19140: JACOBS, J.H.M.. - Hugo Landheer. Overzicht 1925-1990.
31933: JACOBS, JULIUS. - Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
21982: JACOBS, EDWIN, JANSSEN, HANS EN HETEREN, MARJAN VAN (RED.). - J.H. Weissenbruch 1824-1903.
33385: JACOBS, ROEL & VERNIEUWE, JAN. - Brugge. Een stad in de geschiedenis.
23438: JACOBSEN, WALTER, INGHELBRECHT, LEON, BEAUPREZ, GEORGES, E.A. (RED.). - 50 Jaar beroepsvereniging van zee- en kustloodsen 1945-1995.
16871: JACOBSEN, HANS-ADOLF, HANS DOLLINGER (ED.). - Der Zweite Weltkrieg in bildern und dokumenten. Vol.I (1): Erster Band: Der europäische Krieg 1939-41. Vol.II (2): Zweiter Band: Der Weltkrieg 1941-43. Vol.III (3): Dritter Band: Sieg Ohne Frieden 1944-1945.
35064: JACOBSON, I.. - De electriciteit en hare techniek voor den vakman en hen die het willen worden. Naar de nieuwste bronnen bewerkt.
17376: JAEGERE, JOZEF DE (ED.). - Interieur 86.
21335: JAFFÉ, H.L.C.. - Piet Mondrian.
28915: JAFFÉ, H.L.C.. - Willink.
34746: JAFFÉ, H.L.C.. - Catalogus De Schorpioen (Ad Molendijk, Guillaume Lo-A-Njoe, Frans J. de Boo, Karl I. Pelgrom, Roger Chailloux, Jan Sierhuis, Pierre van Soest, Leo de Vries, John Grosman & Aat Verhoog).
26294: JAFFÉ, H.L.C.. - Friedlaender in het Frans Halsmuseum.
18046: JÄGER, GUSTAV [ED.]. - Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Mit Holzschnitten. Erster Band: Aal-Byzeres.
22323: JÄGGLI, MARIO. - Il delta della maggia e la sua vegetazione.
23013: JAGT, BOUKE. - Nederlands nationaliteitsbesef; een juridische en culturele benadering.
24499: JALHAIJ, PASCAL, VERKERK, CORRIE & VERLAAN, JOS. - Proeven met Pascal; aan tafel bij Restaurant Vermeer.
28054: JAMES, LAWRENCE. - The Middle Class; a history.
6843: JAMES, T.G.H. - Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae etc., part 9.
34618: JANS, ADRIEN. - De Montmartre a Montparnasse. Céleste Albaret. François Carco. Miss Clifford Barney. André Salmon. Maria Van Rysselberghe. Paul Fort. André de Richaud.
26868: JANSE BZ., L.. - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.
34982: JANSEN, GUIDO & PETER C. SUTTON. - Michael Sweerts (1618-1664).
22725: JANSEN, JOS & BAXTER, ANDREW (ED.). - Creating value by design facts from Philips design.
22329: JANSEN, AB A.. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen Nazi-Duitsland boven Nederland. Deel I (1): januari-september 1943.
17105: JANSEN, J.G.. - Sleepboten Nederland / België.
26166: JANSEN, FRANS & KEIJZER, FEIKE DE (SAM.). - Golden Earring.
15277: JANSEN, M.M.. - Il Dibattito sul postmoderno in Italia; in bilico tra dialettica e ambiguità.
31548: JANSENII, CORNELII. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima.
27809: JANSKY, DONALD M.. - Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.
23992: JANSMA, REIN. - Stairs.
26202: JANSSEN, HANS & JOOSTEN, JOOP M.. - Mondrian de 1892 à 1914; les chemins de l'abstraction.
33594: JANSSEN, H.Q.. - De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. Eerste en tweede deel in 1 band.
28142: JANSSEN, HANS & SINDEREN, WIM VAN (SAM.). - De Haagse School.
18657: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palástinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
17618: JANSSEN, H.Q.. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
19727: JANSSEN, A.J.. - T. Antoninus Pius; grepen uit de beschaving der oudheid XXV.
31423: JANSSEN, L.J.F.. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Tweede deel, tweede stuk. De Romeinsche beelden en gedenksteenen van Zeeland.
33495: JANSSEN, JAC. TH.J. - Bommen op Zeeland.
34220: JANSSEN, SERVIE. - Het Massief.
23179: JANSSENS, GERARD. - Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.
15395: JANSSENS, RIENK. - De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888.
20850: SINT JANSTEEN. - Gemeente St. Jan Steen.
17444: JANUS (ED.). - Man Ray.
29781: JARRASSÉ, DOMINIQUE. - Rodin. De hartstocht voor de beweging.
30110: JARRETT, BRENT (ED.). - At the Still Point. Photographers from the Manfred Heiting Collection. Volume II, Part 1, 1916-1968.
26596: JASPERS, G.J.. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
32164: JASPERSE, P.. - Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 2.
32163: JASPERSE, P.. - Sint-Maartensdijk in oude ansichten.
29766: JAVA, MELATI VAN (RED.). - De Huisvriend. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1893.
34803: JAVANE, FAITH & BUNKER, DUSTY. - Numerology and the divine triangle.
20776: JAYANAMA, DIREK. - Siam and World War II.
35041: LE CORBUSIER & P. JEANNERET. - Oeuvre complète 1934-1938.
31599: JELGERSMA, D.G.. - Wijsgeerige strijdschriften.
28370: JELSMA, SIMON. - Liefde in opstand. 32 Gedichten van Simon Jelsma.
33376: JENNINGS, GUY. - Impressionist Painters.
18004: JERATSCH, S. [ED]. - Vitrea dedicata. Das Stifterbild in der deutschen Glasmalerei des Mittelalters. Mit Beiträgen von R. Becksmann und S. Waetzoldt sowie einem Geleitwort von G. Gambke.
17495: JERCHOW, FRIEDRICH. - 100 Jahre Unterweser Reederei 1890-1990.
15548: JESPERSEN, A. (ED.) A.O. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
15594: JESPERSEN, A. (ED.) A.O. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
30896: JOANNE, P.. - Belgique. Collection des Guides-Joanne, Guides-Diamant.
27391: MATTHEI MARCI LUCAE & JOANNIS. - De heylighe Euangelia.
17046: JOBÉ, J. A.O.. - Bateaux a roues d'Europe et d'Amerique. Dessins de Carlo Demand.
21650: JOBÉ, J., PLUMMER, R.A. AND HILTON, G.W.. - Raddampfer aus aller Welt.
31330: JOBST, PHIL. CHRISTOPH. - Denkschrift zum 150 Jähr. Bestehen der Firma C.C. Meinhold & Söhne G.M.B.H. Dresden. Nachfolgern der 1526 von Wolfgang Stöckel errichteten Buchdruckerei.
30787: JODJANA, R.A.. - Ruimte, essentie van liefde.
20166: JOH. C.V.. - Rotterdamsche Kunstkring/ Gedenkboek 1893-1913.
29709: JOHNE, SVEN (ED.). - Leben und Sterben in Ostdeutschland und anderswo/ Life and Death in East Germany and the Rest of the World.
28642: JOHNSON, PHILIP, A.O.. - Peter Eisenman & Frank Gehry.
34475: JOHNSON, CROCKETT. - Barnaby. A cartoon book.
17190: JOL, J. A.O. (ED.). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar Rederij Theodora.
18854: JOLLY, RUDOLF. - Atlas zur Mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie nebst einer Anleitung und erläuterndem Text von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Jolly.
14032: JOLY, N.. - Dessins et tableaux de maîtres; avec la participation du Musée Pouchkine.
23939: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
4456: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
12995: JONCKBLOET, W.J.A.. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI.
28542: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
33891: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
32937: JONES, LOUISE (ED.). - Comix International # 5. Eight full color classic horror stories.
13413: JONES, E.B.. - Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.
28190: JONES, SYDNEY R.. - Old houses in Holland.
24878: JONES, GARETH (ED.). - The Blackwell Companion to Modern Theology.
29483: JONG, SJOERD DE. - Veensch Verleden II (of: "van wie ben jij d'r één?").
33630: JONG, A.M. DE. - De wereldreis van Bulletje & Boonestaak. Ouwe Hein's avonturen/ Onder de Barbarijsche zeeroovers/ In de Sargasso-zee.
34893: JONG HZN., MURK DE. - Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

10/27