Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15485: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 4: De Zwinstreek.
15486: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 6: De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
18297: DEVOS, MAGDA AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.
18298: DEVOS, MAGDA AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Wetenschappelijk Apparaat.
23027: DEWAILLY, AMÉLIE. - Nos enfants, poésies; avec une lettre de François Coppée.
25159: DEWEZ, M.. - Géographie du Royaume des Pays-Bas.
18593: DEXTREIT, RAYMOND. - La Méthode Harmoniste. Conquête et protection de la santé avec la Méthode Harmoniste.
31461: DEYS, HENK, FRANSSEN, MATHIEU, HEZIK, VINCENT VAN, RAA, FINEKE TE & WALSMIT, ERIK. - Guicciardini Illustratus. De kaarten en prenten in Lodovico Guicciardini's "Beschrijving van de Nederlanden".
14503: DEZUTTER, W.P., R. VAN DE WALLE, J. VAN HAVER, A.O. - Volkskunde in Vlaanderen; huldeboek Renaat van der Linden.
20012: DHANENS, ELISABETH (INL.). - Wandtegeltjes; de geschiedenis van het oud en nieuw testament voorgesteld op de tegels van een achttiendeeuwschen haard, verklaard door teksten uit 'spanoghes aldernouwkeurigste verhandelinge'.
30275: DHANENS, ELISABETH. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen. III: Sint-Niklaaskerk Gent.
30269: DHONDT, J. & KEYSER, P. DE. - Steden en Landschappen X: Gent.
31260: DICKENS, CHARLES (EDIT.). - The Pic Nic Papers. By various hands.
2583: DICKENS, CHARLES - De krekel bij den haard.
13203: DICKENS, CHARLES. - De oude antiquiteitenwinkel.
19538: DIEHL, GASTON. - Vasarely.
27129: DIELEMAN, P.. - België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.
25705: DIELEMAN, PIET & VERSTRAETEN, WILLIAM. - Fotografie.
27760: DIEM, PETER. - Die Symbole Österreichs. Zeit und Geschichte in Zeichen.
21280: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek op Zijde.
21278: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek van voore.
17585: DIEMEN, CORRIE VAN. - De beurs 125 jaar jong.
26002: DIEMER, H.. - Het Duitsche nationaal-socialisme; de West-Europeesche democratie op de proef gesteld.
13680: DIEMER-VON HILLERN, H.. - Oberammergau und seine Passionsspiele; ein Rückblick über die Geschichte Oberammergaus und seiner Passionsspiele von deren Entstehung bis zur Gegenwart, sowie eine Beschreibung des Ammergauer Landes, der Volkssitten und Gebräuche seiner Bewohner.
31373: DIEMER, E.. - Vrijheid van drukpers. Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland.
10153: DIEPRAAM, WILLEM - The Dutch Caribbean. Foto's uit Suriname en de Nederlandse Antillen.
28201: DIEPSTRATEN, L.C.M.. - Lettisch gambiet. Deel 1 & 2. Deel 1 "Theorie en praktijk met historische notities; het hoofdsysteem 3. Pe5" & Deel 2 "het klassieksysteem 3. Lc4".
30961: DIERICX, CHARLES-LOUIS. - Mémoires sur la ville de Gand. Tome second.
29752: DIESSEN, ROB VAN & NELEMANS, BERT. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. IV: Ceylon.
7810: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen 1040-1600, 1600-1856; met de gravures, gildewapens en plattegronden. Vols. I & II.
17280: DIETERICH, ANTON. - Spanien. Band 1: Der Norden. Spanien. Band 2: Der Süden.
21524: DIJCK, J. VAN. - Hoe leer ik teekenen? Teekenvoorbeelden. deel 1 t/m 3.
20649: DIJCKMEESTER, V.C. EN ELSENBURG, J.J.. - Tegen vuur en dieven.
25594: DIJK, ROEL VAN. - Klinkers en mede klinkers; oftewel de bouwstenen van een handzetter.
26290: DIJK, MARCEL VAN. - Natural Interior Design.
19082: DIJK, J.B. VAN. - Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk.
14445: DIJK, W.J.. - De Haven van Scheveningen. Met toelichting en teekeningen.
30963: DIJK-BOROWSKA, EWA. - Het pad van de carriere. Poolse verhalen van vandaag.
29447: DIJK, EMILE VAN, ROELOFS, CEES & VERLINDE, JAN. - Emile van Dijk, architectural designer. In essentie/ in essence.
22340: DIJKEMA, PIETER. - Innen und Aussen; die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur.
25224: DIJKEN, H. VAN & WEIJENBERG, J.. - Verslag van een praktijkperiode in de Sudan, September 1962-April 1963/ Report of a training-period in the Sudan.
14146: DIJKSTRA, H.. - Duisternis en licht; de zending in Oost-Afrika en op Madagaskar. Cham's zonen; de zending in West-Afrika. Martinus en Pedro; een historisch verhaal uit het midden der twaalfde eeuw by D. van Wijck.
28941: DIJKSTRA, R.. - Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.
21733: DIJKUIZEN, ROELF. - Experimentele niertuberculose; een onderzoek over de behandeling van niertuberculose bij konijnen met dihydrostreptomycine en paraaminosalicylzuur.
30639: DILL, CLAUS-MICHAEL & GALLWITZ, KLAUS. - AXA Art. Corporate Collecting Today.
22032: DILLENS, ADOLF. - Een zeeuwsche slede.
22030: DILLENS, ADOLF. - Heulen.
24352: DILLENS, ADOLF. - Op het ijs.
22031: DILLENS, ADOLF. - Op weg naar de kermis.
22025: DILLENS, ADOLF. - Ringrijden.
22026: DILLENS, ADOLF. - Voor het pothuis.
22033: DILLENS, ADOLF. - De kroon der jeugd.
22035: DILLENS, ADOLF. - Een boerenbinnenhuis op Walcheren.
22011: DILLENS, ADOLF. - Een melkmeisje.
30307: DILS, PETER, TASSIER, MANU, PREYS, RENÉ, E.A. (RED.). - De Scriba. Tijdschrift van Egyptologica Vlaanderen. Nummers 1 t/m 6.
14282: DINETTO, L.. - L. Dinetto.
31372: DINGEMANSE, A.. - Bijzonderheden uit het leven en de bekeering van A. Dingemanse, geboren te Gapinge, eiland Walcheren, Zeeland en overleden te Denver, Colorado, Noord Amerika (medegedeeld in brieven aan vrienden en uitgegeven door zijne weduwe).
19798: DINTER, W.S. VAN EN KROON, J.W.M.. - Maas- en Niersbode - 100 jaar- Gennepsche Courant.
19797: DINTER, W.S. VAN. - Een tocht door het land van Maas en Niers (Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum, Gennep, Oeffelt, Heijen) 1900-1925.
22643: DIRCKINCK-HOLMFELD, KIM. - Guide to Danish architecture 2, 1960-1995.
20233: DIRNBÖCK-SCHULZ, J.. - Gruss vom Lindenhof.
25255: DIRVEN, HERMAN & DEKKERS, PIET. - Princenhage in oude ansichten, waarin ook enkele afbeeldingen van Effen.
13132: DIS, ADR. VAN, AND T. HERMANS. - Land, Het, der letteren; Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
3494: DISHOEK, BRAM VAN - Walcheren in nood.
30978: DISNEY, WALT. - Mickey's very first book.
31608: DISNEY, WALT. - Assepoester.
31607: DISNEY, WALT & COLLODI, C.. - Pinocchio.
15178: DISNEY, WALT - Ik Donald Duck; deel 2.
23275: DISNEY, WALT. - Donald Duck, een vrolijk weekblad; complete jaargang 1954, ingebonden in twee banden.
24935: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1956.
24934: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1957.
24936: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1958.
24937: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1959.
21352: DISNEY, WALT. - Het verhaal van Pinocchio, met liedjes uit de film door Bert van Dongen (Inclusief langspeelplaatje).
25079: DIX, J. F. CH. (ED.). - Kamerplanten.
21588: DIX, J.F.CH. EN HOOG, M.H.. - De veredeling van tulpen, hyacinten, narcissen en irissen/ De oorsprong van de tulipa.
26656: DOCKSTADER, FREDERICK J.. - Indian art in South America; pre-Columbian and contemporary arts and crafts.
18389: DOËLOY, YVES LE. - La terre A L'Envers.
30670: DOESBURG. - Doesborgh.
29826: DOESBURG, THEO VAN. - De Stijl en de Europese architectuur; de architectuuropstellen in Het Bouwbedrijf 1924-1931.
18812: DOGGER, A.. - Het nieuwe bouwen een bijdrage tot synthese in woord en ontwerp.
27712: DOHMEN, PETER & SIEBEN, HENK (RED.). - Pieter Wiersma; architektuur in zand.
24987: DOKTER, COR. - Flick-Flack; anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
18702: DOLFFUS, JEAN. - Atlas van West-Europa.
13283: DÖLLINGER, J.J.. - Heidenthum und Judenthum; Vorhalle zur Geschichte des Christenthums.
28355: DOMBAY, JÁNOS. - Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengövárkony; Beitrage zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn.
21754: DOMBURG. - Het Schutters Hof Te Domburg.
24236: DOMBURG. - De Stede Domburg.
22665: DOMBURG. - Domburg.
22090: DOMBURG. - Het Schutters Hof te Domburg.
20820: DOMBURG. - Gemeente Domburg.
20123: DOMBURG. - Domburg by t' inkomen. - De kerk te Domburg.
29502: DOMBURG. - De Stad Domburgh.
20329: DOMBURG. - Domburg naar duin te zien. - De markt te Domburg.
26560: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
15746: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
31157: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
26638: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
28177: DONCK, J.J.C.. - Theorie der Cijferkunst. 2 Delen in 1 band.
5992: DONDELINGER, EDMUND - Obelisk, Der; ein Steinmal ägyptischer Weltanschauung.
25387: DONGEN, FRANS VAN & VERBEEM BJ., HAN (RED.). - Ambrogio Spinola 1622.
30570: DONKER, NELLIE. - De Paddenstoelen Elfjes.
24450: DONKERSLOOT, H.B.. - Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek, Nederland-Indonesië 1942-1980; geannoteerde systematische bibliografie.
23389: DOODKORTE, J.J.. - De invloed van de vrijmetselarij op de geschiedenis der laatste tweehonderd jaar.
14605: DOOLAARD, A. DEN. - Het verjaagde water.
10585: DOOREN, E.M.H. VAN, EN W.H. BRUMMELKAMP - AMC collectie; vijftien stromingen in de Nederlandse schilderkunst na 1945 uit de collectie van het Academisch medisch centrum.
29850: DOOREN, FRANS VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
26321: DOORN, D. VAN, JAEGER, J.A., CROL, W.A.H. & WESSELS, H.F.. - Gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Schieland.
30754: DOP, TONKO & MULLER, ANNEKE. - Ellen Vogel. Een hommage.
20927: DORDRECHT. - Dortrecht. De groote kerk.
24358: DORDRECHT. - De nieuwe haven.
20925: DORDRECHT. - Dortrecht.
20926: DORDRECHT. - Dordrecht. Gezien van steenekamer, over de rivier.
19473: DORGELO, J.I.. - De electrische modelspoorweg. Aanleg en bediening van miniatuur-spoorweginstallaties.
28349: DORP, H. VAN. - Moderne eenvoudige meubels
6941: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.
29396: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Amsterdamse grachtentuinen; geschiedenis en schoonheid.
24713: DORRESTEIN, RENATE. - Voor liefde: klik op F.
29353: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Behind the Facades. Gardens of Canal Houses in Amsterdam.
18863: DOSTOJEWSKI. - Die Brüder Karamasow. Band I, II. Schuld und Sühne. Band I, II. Ein Werdender. Band I, II. Der Idiot. Band I, II. Der Spieler. Das Dorf Stepantschikowo. Erniedrigte und Beleidigte. Aufzeichnungen aus einem Toten Hause. Weisse Nächte. Arme Leute, Kleine Romane und Erzählungen 1846 - 1848.
30428: DOUËT-D'ARCQ, M.L.. - Comptes de l'Hotel des Rois de France aux XIVe et XVe Siècles.
20565: DOUGHERTY, JUDE P.. - The logic of religion.
27799: DOUVILLE, FÉLIX. - La natation pour tous.
24098: DOZY, G.J.. - Historische atlas der algemeene geschiedenis, afbeeldingen en kaarten.
22120: DOZY, J.J.. - Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda.
23174: DRAAK, J. DEN. - De woonfunctie van het stadscentrum; een sociologische facetstudie.
31341: DRAGTENSTEIN, FRANK. - "Trouw aan de blanken". Quassie van Nieuw Timotibo, twist en strijd in de 18de eeuw in Suriname.
10754: DRAKE, F.S. (ED.). - Symposium on historical, archaeological and linguistic studies on Southern China, South-East Asia and the Hong Kong Region; papers presented at meetings held in September 1961 as part of the Golden Jubilee Congress of the University of Hong Kong.
27158: DREISCHOR. - Het Huis Windenburg in Dreischor.
27190: DREISCHOR. - 'T Slot Windenburgh.
21762: DREISCHOR. - Gemeente Dreischor.
27188: DREISCHOR. - Windenburg.
16780: DREYER, A. - Zuid-Afrikaanse Monumenten Album. Bevattende een verzameling van Hollands-Afrikaanse Volksmonumenten en Gedenkstenen.
18700: DRIESSEN, A.. - A. Driessen's Atlas-Vlaggenalbum van Europa.
27159: DRIEWEGEN. - 'T Dorp Driewegen. - 'T Zelve anders.
20258: DRIEWEGEN. - T ' Dorp Driewegen.
20821: DRIEWEGEN. - Gemeente Driewegen.
30304: DRIOTON, ÉTIENNE & VANDIER, JACQUES. - Les Peuples de l'Orient Méditerranéen. II: L'Égypte. "Clio", introduction aux études historiques.
13420: DROGENDIJK, A.C.. - Over encephalitis postvaccinalis.
26929: DRONKERS, DIRK. - Beschouwingen over het jaarverslag van de Centrale Directie van Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang hebben bij polders, aan zee- of zeearmen gelegen.
30559: DROOGENDIJK, J.M. & VERBURG, J.S.. - Langs Rotte, Maas en Schie. Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam. Eerste en tweede deeltje.
26559: DROOGENDIJK, J.M. & MOQUETTE, H.C.H.. - Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
29159: DROOGLEVER, P.J.. - Een daad van vrije keuze; de Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht.
15553: DROULERS, EUG. - Iconologie; dictionnaire des attributs, allegories, emblemes et symboles.
15957: DRUIF, C.. - Nederlandse gemeentewapens.
27009: DRUIF, J.H.. - Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.
20042: DUBOSCH, JONY. - Ody, zijn odyssee.
30645: DUBOUT. - Dubout. Dessins.
23524: DUCHATEAU, A., GAUTIER, A., HEIREMANS, R., E.A.. - Van dieren en mensen; getuigenissen uit prehistorie en oudheid.
20237: DUCHÂTEAU, ARMAND. - Benin; vroege hofkunst uit Afrika.
15185: TIBET EN A.P. DUCHATEAU - Wie is Kameleon? en: De Ontvoering. Twee avonturen van Rik Ringers.
12964: DUCHAUSSOIS, P.-J.. - In de ijsvelden van den poolcirkel; Indianenen Eskimo's.
14586: DUDOK VAN HEEL, A.F.. - Wat ik te vertellen heb. Uit het Gooi.
28431: DUERLOO, LUC & THOMAS, WERNER (RED.). - Albrecht & Isabella 1598-1621. Catalogus.
30943: DUEZ, GEORGES. - Vincent au Borinage.
26650: DUFOUR, R.. - Van de Bosnische crisis tot Serajewo. De internationale verhoudingen van 1909 tot 1914 (28 juni); voor het Nederlandsch comité tot onderzoek van de oorzaken van den Wereldoorlog.
29412: DUFRÊNE, THIERRY. - Le journal de Giacometti.
22434: DUIJNSTEE, X.P.. - St. Aurelius Augustinus over kerk en staat.
25588: DUIJZER, HENK, FONTAINE VERWEY, ISA DE LA, JASPERS, GERARD, E.A. (RED.). - Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
25587: DUIJZER, HENK, FONTAINE VERWEY, ISA DE LA, JASPERS, GERARD, E.A. (RED.). - Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
17881: DUINEN, KOOS VAN. - De blinde man en andere figuurstukken. JanPeter Muilwijk.
27994: DUINKER, A.. - Claude de Sainte-Marthe, prêtre et confesseur de Port-Royal; essai biographique.
30243: DUINKERKEN. - Afbeeldinge vande vermaerde Seehaven ende Stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Piete Codde van Enchuysen. Etc.
24941: DUISTER, FRANS, EIKENAAR, HENK & GARCIA LORCA, FEDERICO. - Henk Eikenaar.
27331: DUISTER, FRANS, SCHAPELHOUMAN, MARIJN, JANSSENS, HELEEN, PELT, JOKE VAN, E.A.. - Nicolaas Wijnberg 1918-2006.
22659: SCHOUWEN-DUIVELAND. - Provincie Zeeland. Schouwen en Duiveland.
20822: DUIVENDIJKE. - Gemeente Duivendijke.
24483: DULAURENS, J.G.. - Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.
16051: DÜLBER, FRANZ. - Frans Hals. Ein Leben und ein Werk.
18002: DULIEU, JEAN AND MATLA, HANS. - Imago. Paulus de boskabouter - special.
18904: DULIEU, JEAN. - Het winterboek van Paulus.
18652: DULIEU, JEAN. - Paulus en de mol.
14904: DULIEU, JEAN. - Paulus en Eucalypta.
14882: DULIEU, JEAN. - Paulus en Poetepoet.
14909: DULIEU, JEAN. - Het winterboek van Paulus.
19854: DULKEN, STEPHEN VAN. - Patenten op de 19e eeuw.
29699: DULM, J. VAN, KRIJGSVELD, W.J., LEGEMAATE, H.J., LIESKER, H.A.M. & WEIJERS, G.. - Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945.
17451: DUMONTIER, F.A.C.. - Framboesia in colonia Surinamensi.
16198: DUNAS, JEFF. - Mademoiselle Mademoiselle!
16175: DUNAS, JEFF. - Voyeur.
28262: DUNCAN, ALASTAIR. - Orrefors Glass.
19254: DUNCKER, DIETER R. EN WEISS, HELMUT. - Het hertogdom Brabant in kaart en prent.
20041: DUNNETT, DOROTHY AND DUNNETT, ALASTAIR. - The Scottish Highlands.
29496: DUPIN, JACQUES. - Alberto Giacometti. Eclats d'un portrait.
13746: DUPLESSIS, G.. - Les Merveilles de la Gravure.
19509: DUPONT, JACQUES AND GNUDI, CESARE. - La peinture Gothique (les grands siècles de la peinture).
8164: DUPONT, W.F. - Pieter Dupont, een Nederlandsch graveur; zijn leven en werken.
20902: DUPRAY, SOPHIA.. - Fougue Amoureuse; poèmes.
15693: DUPUIS, MICHEL. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
30712: DURAND, OSWALD. - Les timbres des colonies Françaises.
28784: DURDENT. - Beautés de l'histoire Grecque, ou tableau des événemens qui ont immortalisé les Grecs; actions et belles paroles de leurs grands hommes, avec une esquisse des moeurs, et un aperçu des arts et des sciences à différentes époques, depuis Homère jusqu'a la réduction de la Grèce en province romaine.
17007: DURNOWO, LYDIA, A. AND SIRARPIE DER NERSESSIAN. - Armenische miniaturen.
28767: DUROZOI, GÉRARD. - Matisse.
15501: DUSAR, A.. - Limburgs kunstbezit; van prehistorie tot classicisme.
20044: DUSAR, A.. - Limburg.
20025: DUSAR, A.. - Limburgs kunstbezit; van prehistorie tot classicisme.
8863: DUURSMA, E.K., H. ENGEL EN TH.J.M. MARTENS - De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water.
21563: ZUILENBURG AND WIJK BIJ DUURSTEDE. - De Ridder-Hofstad Zuilenburg. - Het Huis Dompselaar.
21155: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Wijk-Bij-Duurstede.
22506: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Het Kasteel Te Wijk Bij Duurstede.
25421: DUVAL, Y.. - Sports insolites/ Ongewone sporten.
22969: DUYN, EDNA VAN & THOMAS, GILES. - Grenville Davey.
19864: DUYN, EDNA VAN. - Jeroen Snijders.
27172: DUYS, J.E.W.. - Ter oriënteering; eenige beschouwingen naar aanleiding van enkele vragen van democratie.
28586: DUYSTERS, KRISTIN. - Facetten van glas. De glascollectie van het Historisch Museum Arnhem.
17977: DYLLA, SABINE, ELGER, DIETMAR AND ZECH, HANNE. - Anne Berning.
30528: EARLE GODDARD, PLINY. - Elements of the Kato language. University of California Publications in American archaeology and ethnology.
25583: EASTIN, JUNE. - Bottles West, vol. I.
25580: EB, W.J. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, nr. 8; the design and construction of the van Brienenoord Bridge across the river Nieuwe Maas.
18348: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
17802: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18347: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18849: EBERHARD. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
10621: EBERLE, M., UND J.L. LOCHER - Co Westerik.
30537: EBERSON, HEIN, JONGE, PIET DE, LIESHOUT, JOEP VAN, A.O. (ED.). - Atelier van Lieshout. A manual.
25465: ECHEVERRÍA, CARLOS FRANCISCO. - Jose Sancho; esculturas/ sculptures.
12447: ECK, A. VAN. - De bonte historie van Breda.
18172: ECK, TH. G. VAN. - De Familie Van Eck. (Met 6 portretten.)
17712: ECK, A. VAN. - De bonte historie van Breda.
26639: ECK, R. VAN. - "Luctor et Emergo"..of..Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Eerste en tweede deel in één band.
20937: EDAM. - Edam. Van den purmerringdyk gezien.
21368: EDAM. - Grondtekening der Stad Edam. Haven der Stad Edam. Oorgat genaamd.
31118: EDAM. - De Haven van Edam. - Le Port de Edam.
24271: EDELMAN, C.H.. - Petrologische provincies in het Nederlandsche kwartair.
29122: EDMONDS, JAMES E.. - History of the Great War based on official documents by direction of the historical section of the committee of imperial defence. Military operations. France and Belgium 1914 Mons, the retreat of the Seine, the Marne and the Aisne, August-October 1914/ 1916, Sir Douglas Haig's command to the 1st July: Battle of the Somme/ 2nd July 1916 to the end of the battles of the Somme/ 1917 the German retreat to the Hindenburg line and the battles of Arras/ 1917 7th June- 10th November Messines and third Ypres (Passchendaele). 5 vols.
23097: EDWARDS, ROBERTO. - Painted bodies, by forty-five Chilean artists.
20718: EEDE. - Gemeente Eede.
29098: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
24978: EEGHEN JR., C.P. VAN. - Adriaan van Eeghem, doopsgezind leeraar te Middelburg, 1655-1709. Eene historische studie.
25614: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscouranten drukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
31086: EEKHOFF, W.. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz., van den vroegsten tijd tot den jare 1846. Eerste en tweede deel.
16715: EEKHOFF, W.. - Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest.
6534: EEKHOUT, JAN H. - Doodendansen; kwatrynen.
19201: EEMANS, NESTOR. - Fernand Khnopff.
22421: EEMANS, BEATRIJS EN WITTOCX, EVA (ED.). - Soon and Now; Marijke van Warmerdam.
30627: EEMANS-MOORS, GHISLAINE. - Rosaline lace.
18340: EENENNAAM, JOHAN GERARD VAN. - Hé! Van Eenennaam ... de groeten van je voorouders uit Arnemuiden! Overzicht van het geslacht van Eenennaam in Zeeland. Dit boek beslaat een periode van ruim driehonderd jaar! Het bevat veel meer dan duizend namen. Het eerste genealogische overzicht van een eenvoudige Zeeuwse familie, welke tot bloei kwam in Arnemuiden.
14025: EERDBEECK, W. VAN. - Broze, De, vaas.
23923: EERDE, J.C. VAN. - A review of the ethnological investigations in the Dutch Indian archipelago
24939: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN (RED.). - Opgang; geïllustreerd weekblad. Tweede jaargang 1922. Ingebonden in één band.
1754: EEWIJCK, EGBERT - De gelukkige gast; sprookjes.
15505: EFFEN, JUSTUS VAN. - Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. 6 Parts in 11 volumes. First volume of part 1 missing.
13609: EFFEN, JUSTUS VAN. - Hollandsche, De, Spectator. 7/8 in 1 vol.
27726: EGBERS, HENK, HERRANZ, JULIO, RUIZ SATRE, ELENA, A.O.. - Marie-Antoinette Courtens. Schilderijen en grafiek 1984-1997/ Pinturas y gráficas/ Gemälde und Grafik/ Paintings and graphics.
16365: EGGENSTEIN, K.. - The Prophet Jakob Lorber predicts coming catastrophies and the True Christianity.
25475: EGMOND, MARCO VAN, JASKI, BART & MULDER, HANS (RED.). - Bijzonder onderzoek; een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
21560: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee. 1730. - 't Dorp Egmond op Zee. 1730.
21559: EGMOND. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond. 1730. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde. 1730.
25042: EHRLICH, J.. - Proeve eener geschiedenis van het brandwezen te Middelburg. Voorgedragen in eene algemeene vergadering der leden van het brandwezen aldaar, den 4e february 1857.
15674: EHRLICH, J.. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
26686: EICKE, HERMANN. - Kämpfer und Helden Germaniens.
25237: EIGENER, ERNST. - Skizzen aus dem Ostfeldzug.
15299: KONINKLIJKE OUDE HARMONIE VAN EIJSDEN. - Feestprogramma ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-1964.
13017: EIKENDAL, W.J.C.. - Constructie - werking onderhoud en reparatie van den automobiel; handboek voor vakman en automobilist. I: De motor. II: Carburatie, ontsteking, chassis.
14628: EILERS, B.F.. - Typisch Holland. Camerawerk van Bern. F. Eilers.
31215: EINHARD. - Het leven van Karel de Grote.
10713: EKBLOM, R. - Manuel phonétique de la langue lituanienne.
31288: EKKEL, HANS & JONG, LAMBERTHE DE (RED.). - Diepenveen Toen en Nu. Jubileumuitgave 1998-2008.
20928: ELBURG. - Elburg.
29009: ELENBAAS, ELS. - Mijn naam is Elenbaas.
28593: ELFFERS, JOOST, HIMMEL, ERIC, A.O. (ED.). - De magie van M.C. Escher.
8760: ELGAR, F., AND R. MAILLARD - Picasso; revised and enlarged ed.
30083: ELGER, DIETMAR (ED.). - Donald Judd. Couleur.
30980: ELIAS, JOHAN E.. - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
19624: ELIËNS, TITUS M.. - A.D. Copier & Lino Tagliapietra; inspiratie in glas.
28666: ELIËNS, TITUS M. & SINGELENBERG- VAN DER MEER, MIEP. - Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw.
26060: ELIOVSON, SIMA. - Os jardins de Burle Marx.
27160: ELKERZEE. - Het Dorp Elkerzee. - Overblyfzels van 't Klooster Bethlehem.
20823: ELKERZEE. - Gemeente Elkerzee.
29845: ELLAWALA, H.. - Social history of early Ceylon.
20824: ELLEMEET. - Gemeente Ellemeet.
27161: ELLEWOUTSDIJK. - De Kerk te Ellewoutsdyk. - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk.
26155: ELLEWOUTSDIJK. - 't Huys en Ambachts- Heerlyckheyt van Elfdyck.
20719: ELLEWOUTSDIJK. - Gemeente Ellewoutsdijk.
20599: ELLEWOUTSDIJK. - 't Huis en Ambagts heerlykheidt van Elfdyk.
20598: ELLEWOUTSDIJK. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500.
25556: ELLIAN, AFSHIN. - Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
30755: ELLIS, WILLIAM. - A la recherche de la Polynésie d'autrefois. Polynesian researches. 2 vols.
5693: ELSOM, JOHN - Erotic theatre
14565: ELSSCHOT, WILLEM.. - Lijmen. Het been.
30193: ELSSCHOT, WILLEM.. - Pensioen.
16394: ELST, ANDRÉ VER. - Tweehonderd vliegtuigen in beeld. Deux cents avions en images.
13508: ELST, ANDRÉ VER. - Icarus in oorlog en vrede; beeldjournaal van 100 jaar luchtvaart. I-III
16395: ELST, ANDRÉ VER. - De Belgische civiele luchtvaart in beeld. L'aviation civile belge en images.
15317: ELUARD, PAUL & PAUL RODENKO. - Le Visage de la Paix.
9416: ELVADER, J.A. - Heelmeesters en kwakzalvers door de eeuwen heen. Hoogtepunten uit de geschiedenis van de geneeskunst, periode 600 voor Christus tot de 17de eeuw.
15947: EMANTS, M.. - Inwijding. Haags leven.
13884: EMANTS, M.. - Godenschemering; een gedicht.
30654: EMCK WZ., W.F.. - Kroniek van Gorinchem. Geschiedkundige en andere aanteekeningen in chronologische volgorde 1230-1927.
18395: EMERY, MARIE. - Le Chemin De Fer.
30846: EMMEN, J.. - Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam.
4251: EMPEL, M. VAN, EN H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.
21582: EMPEREUR, JEAN-YVES. - Alexandrie redécouverte.
13488: REDACTIE VAN DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE. - Winkler Prins atlas.
24868: ENDE, F.J. VAN DEN. - De geschiedenis van een vierkanten cirkel; een beschouwing, naar aanleiding van den te zoeken "Modus Vivendi" voor de Ned. Hervormde Kerk.
12358: ENDRES, F.C.. - Kulturgeschichte der Frau.
28699: ENGEL, C. V.D. & KRALINGEN, B. VAN. - Zo was Hoogvliet.
4656: ENGELBERTS GS., G. - Het leven en de daden van M.A. de Ruiter, Neêrlands doorluchtigsten zeeheld; in gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen.
18485: ENGELBERTS GERRITS, G.. - Het Leven en de Daden, van M.A. de Ruiter, Neêrlands Doorluchtigsten Zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. Tweede druk. Bound with: Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met platen en portretten. Eerste druk. Bound with: Het Leven, de Bedrijven en Lotgevallen van Willem den Eersten, Prins van Oranje, Grondlegger van Neêrlands Vrijheid en Onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen. Met portret en platen. Eerste druk.
4709: ENGELBERTS GERRITS, G. - Leven, Het, van De Ruyter.
28600: ENGELENBURG, F.V.. - Genl. Louis Botha.
20512: ENGELMAN, JAN.. - Tympanon; opstellen over kunst en gewijde kunst.
20929: ENKHUIZEN. - Enkhuizen. Gezigt op de buitenhaven.
21367: ENKHUIZEN. - Grondtekening der stad Enkhuisen.
21545: ENKHUIZEN. - Keeten-Poort te Enkhuizen. 1726. - Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen. 1726.
21685: ENKHUIZEN. - Stad Enkhuysen in de Zuyder zee.
19898: ENKLAAR-LAGENDIJK, JANNETJE. - Adalbert Stifter/ Landschaft und Raum (met een samenvatting in het Nederlands).
28729: ENLIN, YANG. - Chinese porcelain decoration in the 17th and 18th centuries.
24282: ENNEN, H., LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.
21933: ENSCHEDÉ, J.W.. - Het grafisch grootbedrijf der naamlooze vennootschappen Koninklijke boek- en lichtdrukkerij, Koninklijke steendrukkerij voorheen Corns. Immig & Zoon Rotterdam, bij het vijftigjarig bestaan (1873-1923).
26950: ENSINK, BERNARDINE & BERLO, WILLY VAN. - Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting.
21275: ENSPIJK. - Het dorp Enspyk.
24909: ENT, ARIE VAN DER. - De buurman van God; een Poesjkin-biografie.
19347: ENZINCK, W.. - Gérard Grassère, een monografie met twee en veertig afbeeldingen.
21779: EPS, FRANK S. AND MARION B. VAN. - Rejoice always; or, happiness is for you.
26489: ERASMUS, DESIDERIUS. - Colloquia, ex doctorum Virorum emendatione, cum notis selectis.
26844: ERLEVOORDT, FRANS VAN (RED.). - Het Leven Geïllustreerd. Complete 10e jaargang, 1915. In twee banden.
30300: ERMAN, ADOLPHE. - L'Égypte des Pharaons. Avec 1 carte, 57 figures et 53 gravures hors texte.
7476: ERMAN, ADOLF, UND HERMANN RANKE - Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum.
5963: ERMAN, ADOLF - Ägyptische, Die, Religion.
13226: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. I-VIII.
16568: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
12832: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
20369: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel).
26635: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren.
27083: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder.
18692: ERNST GÜNTER, TROCHE. - Niederländische Malerei. Des Fünfzehnten und Sechzehnten Jahrhunderts.
20009: ERSHAD, HUSSAIN MUHAMMAD. - Selected paintings: Bangladesh.
30101: ES, JONIEKE VAN. - Hannah van Bart. Schijngestalten/ Illuminations.
25947: ESCH, ANTOON VAN, LOO, THEO VAN DE & MACHIELSEN, PIET. - "Verguld met de Guld". Gilde Sint Sebastiaan Oirschot 1896-1996.
17984: ESMANN, WILHELM AND MAUSOLF, ANDREAS. - Leinen Los! Die Geschichte der Schreiber - Reederei.
21876: ESPOLIN JOHNSON, PAL. - Norway's coastal voyage; to the top of the world.
17886: ESSARTS, ALFRED DES, PHILIBERT AUDEBRAND AO.. - Sous la Neige Chacun son récit. Ouvrage Illustré par L. Lasalle.
23016: ESSINK, H.B.M.. - De archieven van kerkelijk en wereldlijk Orthen.
25484: ESTHER, JEAN-PIERRE, GRAUWE, JAN DE & DESMET, VIVIAN. - Het Kartuizerklooster binnen Brugge; verleden en toekomst.
21566: GENDRINGEN AND ETTEN. - 't Huis het Wilt by Gendringen. - 't Dorp Etten by Gendringen. 1743.
26897: ETTER, PHILIPPE & BURCKHARDT, CARL. - Exposition Internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation Paris, du 10 juillet au 15 août 1947. Section officielle de la Suisse.
23535: ETTINGHAUSEN, RICHARD. - Les trésors de l'Asie; la peinture Arabe.
30766: EURIPIDES. - Tragödien. Teil I-VI.
13630: EUWE, M.. - Wereldkampioenschap schaken 1948; analyses.
18526: EVENBLIJ, JOHANNES. - Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheidene ziekten van het rundvee.
18576: EVERAARD, J.A. AND L. LOCKEFEER (ED.). - Van den vos Reinaerde; een dierenspel
2155: EVERS, WILLEM - Tien, De, van Thor.
29534: EVERS, KARIN. - Cees Dam.
23755: EX, SJAREL, BERG, LEN VAN DEN, BEENKER, ERIK (RED.), A.O.. - Benno Premsela, een vlucht naar voren.
25248: EX, SJAREL. - Kim Adams.
25710: EXEL, PHILIP. - Timon en het leven; vier novellen.
2635: EYK, HENRIËTTE VAN - Sinterklaas blijft een zomer over.
30960: EYLERT, R.FR.. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen, Frederik Willem III. Derde deel.
20147: EYMAEL, H.J.. - C. Huygens' Trijntje Cornelisd. klucht.
8191: EYMAEL, H.J. - Constantijn Huygens' Hofwijck (Vitaulium).
21960: EYNDE, GASTON VAN DEN. - Par le plan Marshall cooperation intereuropeenne pour un niveau de vie plus eleve.
28388: EZERMAN, J.L.J.F.. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon.
28530: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
28527: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk. Serie Schouwen-Duiveland, deel 1.
29391: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Vlissingen/ West-Souburg/ Ritthem. Serie Walcheren, deel 2.
29007: FABIUS, A.N.J.. - Een stoere Nassauer; leven en daden van Johan Maurits den Braziliaan.
10423: FABRÈS, O. - Aux Indes Néerlandais; caricatures.
29351: FABRI, RIA & HOUT, NICO VAN (RED.). - Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens; meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de kathedraal.
23649: FABRICIUS, JOHAN - Hans de klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen van Johan Fabricius.
17672: FABRICIUS, JOHAN - Hans de klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen van Johan Fabricius.
28123: FAGG, WILLIAM. - Miniature wood carvings of Africa.
29537: FAHR-BECKER, GABRIELE (SAM.). - Oost-Aziatische Kunst. Set van 2 delen.
30810: FALCÃO, VITOR (ED.). - Congresso Nacional de Filatelia. Conclusões- Teses e comunicações.
20968: FALGER, V.S.E.. - Evolutie en politiek; biopoliticologische verhandelingen/ Evolution and politics; biopolitical disquistions (with a summary in English).
26756: FALLENTIN, M.C., HOEVE, K. & MADEN, K.L.W. VAN DER (RED.). - Jong Holland; orgaan der jongens- en knapenvereenigingen in het Nederlandsch jongelingsverbond. Nr. 1, 34e jaargang 1939.
23592: FAQUE, CHRISTIAN. - Henri-Alexis Brialmont; les Forts de la Meuse 1887-1891.
12764: FARINA, F.. - Ondeugende prentbriefkaarten uit de Belle Epoque.
30222: FARRELLY, MICHAEL. - For the safety of all. Images and inspections of Irish lighthouses.
19213: FÄSSER, JOH. CHR.. - Das Wiedertäuserreich zu Münster in Westfalen.
28393: FAULL, TREVOR. - A collectors guide to 60's Brit-pop instrumentals.
30373: FEAR, YPK FAN DER. - Martin van Waning. De schilder van Schiermonnikoog.
19062: FEEN, A.H. V.D.. - De idealist.
13881: FEEST, CHR.. - l'Art de la guerre.
28516: FEEST, CHRISTIAN F. (SAM.). - Noord-Amerikaanse Indianen. Cultuur en Levenswijze.
13710: FEGHALI, M.. - Contes, légendes, coutumes populaires du Liban et de Syrie; texte Arabe, transcription, traduction et notes.
27812: FEHER, KAMILO. - Digital modulation techniques in an interference environment. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume IX.
31282: FEHMERS, FRANK. - De ouderhoek. Geschiedenis van een Zeeuwsche Poon. Deel 1: Kenmerken van een Poon.
29074: FEIERABEND, PETER (ED.). - Benjamin Katz. Souvenirs.
8685: FEIKEMA, R.W. - De totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne; bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland.
13221: FEININGER, A., AND K. SIMON. - New York.
20316: FEITH, J.A.. - De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
24191: FEITH, JAN. - Ons eigen land, deel 1; tusschen Amsterdam en Arnhem.
25686: FEITH, JAN. - Uit tijden van oorlogswinst.
29539: FELDBUSCH, STEFANIE & WIESNER, ANDREAS (ED.). - Thorsten Brinkmann.
12574: FELS, M. DE. - La vie de Claude Monet.
25157: FÉNELON. - Les aventures de Télémaque, suivies des aventures d'Aristonoüs.
26919: FENEMA, J.G. VAN. - Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden.
29259: FERDINANDUSSE, RINUS, LOUW, ANDRÉ VAN DER, ROODNAT, BAS & SMEDTS, MATHIEU (RED.). - Taboe. nr. 4.
29260: FERDINANDUSSE, RINUS, LOUW, ANDRÉ VAN DER, ROODNAT, BAS & SMEDTS, MATHIEU (RED.). - Taboe. nr. 3.
9266: FERGUSON, G. - Technisch rapport.
18447: FERNHOUT, J.M.H.. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon Librum Quintum Commentarius Exegeticus.
27988: FÉRON, CLAUDE. - La longue histoire de la ligne Dieppe-Brighton puis Newhaven.
15103: FERRARI, E. LAFUENTE. - Breve historia de la pintura Española.
29387: FERREZ, GILBERTO. - The Brazil of Eduard Hildebrandt.
28694: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
25910: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
20940: FERWERDA, R.. - Waterstaat, Waterstaatswerken en Kaarten; handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen; met 6 bijlagen.
16367: FEUERSTEIN, ERWIN. - Mit und ohne Ritterkreuz. Die Erfolgreichsten der Deutschen Luftwaffe. Eine Dokumentation in Zahlen.
26565: FICHTE, LUDWIG. - Die Wirtschaftskraft des Reiches, 1: Die deutschen Wirtschaftsmessen im Kriege.
9520: FIERENS, P. - Permeke; illustré de 32 reproductions en héliogravure.
16098: FIERENS, P. [ED.] AND OTHERS. - Les arts plastiques: James Ensor. No. 1 Janvier 1950 Février.
10441: FIERENS, P. - Dessins, Les, d'Ensor.
16184: FIET, A.. - Geïllustreerd tuinboek. Practische handleiding tot het aanleggen en onderhouden van tuinen, benevens beschrijving en kweekwijze van de verschillende soorten van groenten, ooft- en sierboomen, heesters, planten en bloemen. Met een aanhangsel over de cultuur van kamerplanten.
4045: FIGUIER, LOUIS - Nouvelles, Les, connquètes de la science; isthmes et canaux.
4915: FILIUS, JAN - Voor mensen van goede wil; goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam.
4913: FILIUS, JAN - Voor mensen van goede wil; vijfentwintig jaar goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam.
4916: FILIUS, JAN - Voor mensen van goede wil; goodwill in de oude binnenstad van Amsterdam.
19505: FILLITZ, HERMANN (COÖRD.). - Schatten van het gulden vlies.
12598: FILOW, B.D.. - Die Altbulgarische Kunst.
18030: FINE, REUBEN. - Schaak verovert de wereld! Het schaakgebeuren in de geheele wereld belicht.
28769: FINKELSTEIN, NAT. - Warhol.
14599: FINKOVÁ, D., AND S. PETROVÁ. - The militant poster 1936-1985.
31238: FINSTERWALDER, RICHARD. - Photogrammetrie.
29928: FIRPO, LUIGI (ED.). - Erasmo da Rotterdam. Il lamento della pace; con un saggio su "Erasmo e l'arte".
27613: FISCHER, M.G.. - Stypen. Handboek voor de stypeur.
31631: FISCHER, EGIL. - Dragor.
15638: FISCHER, ANNA - De vrouw als huisdokter; Een overzicht der gezondheidsleer en der familiale geneeskunde.
26474: FISCHER, KARL (ED.). - Die Wehrmacht. Um die Freiheit Europas.
26722: FISCHER-DÜCKELMANN, ANNA, LAHMANN, DR., ADAMS-LEHMANN, DR., SCHÖNENBERGER, DR., BUXBAUM, DR., A.O.. - De gezondheid in huis. Natuurgeneeskundige raadgever voor het gezin in gezonde en zieke dagen.
25684: FISHER, JEAN & BLAKE, JOHN. - "De Vleeshal", een installatie van John Blake.
20786: FLAMMARION, CAMILLE. - Het raadsel van den dood (voor den dood).
10546: FLAUBERT, G. - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
31678: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Moeurs de province. Édition définitive suivie des réquisitoire, plaidoirie et judgement du procès intenté a l'auteur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des 31 janvier et 7 février 1857.
20019: FLEERACKERS, JOHAN. - Landcommanderij Alden Biesen; acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas.
19930: FLEISCHER, F.C., ELIAS, PH. E.A. (RED.). - In Zilverkrans, gedenkboek; uitgegeven t.g.v. het vijfentwintig jarig bestaan van het Groene Kruis.
31667: FLEISCHMAN, THEO. - Le Roi de Gand. Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les cent-jours.
21897: FLEM, WLADIMIR. - For European Prosperity.
12326: FLINDERS PETRIE, W.M.. - Les Arts & Métiers de l'Ancienne Égypte.
20098: FLIPPO, WILLEM G.. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
16647: FLORIAN. - Fables de Florian, de l'Académie Française, de celles de Madrid, Florence, etc.
13218: FLORISOONE, M., M.-G. DORTU, AND ÉD. JULIEN. - Toulouse Lautrec.
20278: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1996.
20281: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1997.
20280: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1999.
23583: FLORY, JEAN-CLAUDE. - Maubeuge 1914-1918.
14757: FLOTTES, P.. - La pensée politique et sociale d'Alfred de Vigny.
12701: FOCKEMA ANDREAE, J.P.. - Verzamelde redevoeringen; 1914-1933.
370: FOCQENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W. F. Hermans.
28522: FOCQUENBROCH, W. VAN. - Alle de werken van W.V. Focquenbroch, verzamelt en uitgegeven door Abraham Bógaert. Eerste en tweede deel in één band.
26456: FOERSTER, HORST-DIETER & LOSSOW, KARL HEINZ. - Die älteste Eisenbahnverbindung über die Ostsee; Schiffe der Fährlinie Warnemünde-Gedser.
20377: FOKKE SIMONSZ., A.. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
9853: FOKKER, J.P. - Het Eigen Huis; Landhuizen, Villa's en andere Eengezinshuizen.
24411: FOKKER, G.A.. - De lomberd en de bank van leening te Middelburg.
19415: FOKKER, G.A.. - Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.
13992: FOKKER, A.A., J.C. DE MAN, AND J.P. BERDENIS VAN B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
23456: FOKKER, A.J.F.. - Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders.
28758: FOKKER, G.A.. - De lomberd en de bank van leening te Middelburg.
25806: FOLTZ, F.. - Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz.
14787: LEE MAN-FONG. - Lukisan2 dan Patung2 Kolleksi Presiden Sukarno dari Republik Indonesia. 5 vols.
28110: FONGI, Y.. - Wer ist Kohlenklau?
21586: FONK, HANS. - Curaçao, architectuur & stijl.
29937: FONSMARK, ANNE-BIRGITTE & WIVEL, MIKAEL. - Vilhelm Hammershoi 1864-1916. Danish Painter of Solitude and Light.
31031: FONTAINE VERWEY- LE GRAND, ISA DE LA. - Jan van Krimpen over zijn Romanée
29887: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de Wereld van het Boek. Deel I: "Humanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw" en II: "Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw".
24523: FONTAINE, P.F.M.. - De Raad van State; zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590.
25486: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - De verdwenen antiquaar en andere herinneringen van een bibliothecaris.
24834: FONTAINE, JOS (RED.). - Uit Suriname's historie; fragmenten uit een bewogen verleden/ From Suriname's history; fragments from a stirring past.
17467: FONTIER, JAAK. - Luc Peire.
31223: FORAIN, J.L.. - Doux pays. 189 dessins.
30561: FORCANO, MANUEL, PRUNÉS, AGNÈS, A.O.. - Francisco Javier 1506-1553. La Ruta de Oriente/ Hespèrion XXI La Capella Reial de Catalunya.
21023: FOREMAN, GRANT. - Indian removal; the emigration of the five civilized tribes of Indians.
7434: FORET, JOSEPH - Apocalypse, L'
29034: FORGEUR, BRIGITTE & SARRAMON, CHRISTIAN. - Noordzee; een levenskunst tussen strand en polders.
16082: FORMAN, W. AND B.. - L'Art des pays lointains: Egypte, Afrique, Amérique, Océanie, Indonésie.
20305: FORMSMA, W.J.. - Grijpskerk; de geschiedenis van een Groninger gemeente.
22639: FORRIER, MARLEEN (ED.). - De orde van Malta in de Zuidelijke Nederlanden (12de-18e eeuw).
27800: FORSBERG, GERALD. - Long distance swimming.
17176: FORSTREUTER, ADALBERT. - Deutsches Ringen um den Osten. Kampf und Anteil der Stämme und Gaue des Reiches.
29133: FORTGENS, PHILIP HENDRIK. - Proteinases and extracellular matrix degradation in breast cancer.
29520: FOSSEN, ROELAND. - BEWTH; 15 onvoltooiden in foto.
29614: FOSSI, GLORIA (ED.). - Le Portrait.
18211: FOUTRY, VITA AND NECKERS, JAN. - Als een wereld zo groot waar uw valg staat geplant Kongo 1885-1960.
15778: FOX, CARL. - The Doll.
18808: FOX, EDWARD L. AND DONALD K. MATHEWS. - Fysiologie van lichamelijke opvoeding en sport.
21920: FRAIPONT, G.. - L'art de peindre a l'aquarelle; ouvrage accompagné de 300 dessins inédits de l'auteur et de 6 fac-similés d'aquarelles.
12526: CLUB ALPIN FRANCAIS. - Manuel d'Alpinisme. Tome 1: partie scientifique, t. 2: partie technique.
13158: FRANCASTEL, G.. - L'Art de Venise.
4008: FRANCÉ, R.H. - Alpen, Die.
21925: COMITÉ DE L'ART DES JARDINS DE LA SOCIETÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE. - Jardins d'aujourd'hui.
31019: FRANCO MAFFINA, G.. - Trentacinque artisti Varesini.
20930: FRANEKER. - Franeker.
21362: FRANEKER. - Het Stadthuis te Franeker.
21363: FRANEKER. - Franeker van den kant van Schalsum te zien.
24482: FRANEL, MARIE S.. - Madeleine of Grootvader's boek; geschiedenis voor de jeugd.
879: FRANK, ANNE. - Verhalen rondom het Achterhuis. Met 8 facsimile's naar handschrift.
28485: FRANKE, ADRIE. - Vitrite. Lichtpunt in Middelburg.
24574: FRANKEN DZ., D.. - Adriaen van de Venne; peintre, dessinateur, poëte, 1589-1665.
28100: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
22294: FRASER, DOUGLAS, HIBBARD, HOWARD & LEWINE, MILTON J. (ED.). - Essays in the history of architecture presented to Rudolf Wittkower.
28102: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts- 1936. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
28101: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts 1939. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
10910: FRAZETTA. FR. - Frank Frazetta, book two.
17700: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
17698: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
30209: FREDERIKS, K.J. (RED.). - De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.
30544: FREDERIKS, JOHAN WILLEM. - Monumentenrecht.
14741: FREDRO, ANDR. MAX.. - Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis. Monita Politico-Moralia & Icon Ingeniorum.
27771: FREEDEN, JOACHIM VON (ED.). - Stadentwicklung und Archäologie.
16302: FREEMAN, R.A.. - Camouflage & Markings United States Army Air force 1937 - 1945.
16227: FREESE, U.. - De eeuwigheid in den tijd of de Wederoprichting aller Dingen.
24374: FREIHERR VON FRITSCH, THOMAS. - Die Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Almanach.
24707: FRESCO, NADINE. - Fabrication d'un antisémite.
14686: FRETS, H.. - L' élément germanique dans l'oeuvre d'Émile Verhaeren.
22103: FRETZ, DIETHELM. - Konrad Gessner als Gärtner.
27027: FREUCHEN, PETER. - Groot wild.
28544: FREUD, SIGM.. - Über Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen gehalten zur 20Jährigen Gründungsfeier der Clark University in Worcester Mass., September 1909 von Prof. Dr. Sigm. Freud LL.D.
15022: FREUD, SIGM. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; drei Teile: Fehlleistungen, der Traum, allgemeine Neurosenlehre.
24479: MOREAU & FREUDENBERG. - Trois suites d'estampes, pour servir à l'histoire des modes et du costume des Français dans le dix-huitième siècle; nach den Originalausgaben herausgegeben.
19210: FREYTAG, KURT AND FRANK, WOLFGANG. - Westward-ho! Die Zeit der grossen Segelschiffe.
24171: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
24169: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
16148: FRIAR, STEPHEN. - A dictionary of heraldry.
11962: FRICK, H. - Tierärztliche Operationslehre.
30096: FRICKE, STEFAN & WAGNER, NIKE. - Christina Kubisch-Bernhard Leitner. Zeitversetzt/ Shifted in time. Ettersburger Klangräume/ Ettersburg Sound Spaces.
19417: FRICKE, ROBERT. - Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung und ihrer Anwendungen.
28378: FRIEDLÄNDER, MAX J., FALKE, OTTO VON, A.O.. - Die Sammlung Richard von Kaufmann.
25725: FRIEDMAN, LAWRENCE M. & MACAULAY, STEWART. - Law and the Behavioral Sciences.
13033: FRIEDRICH, C.J.. - Politik als Prozesz der Gemeinschaftsbildung; eine empirische Theorie.
20794: FRIESE, ROBERT (ADAP.). - Das Leben jenseit des Grabes. Von einem Geist geschildert.
27785: FRIESWIJK, JOH., HUIZINGA, J.J., JANSMA, L.G. & KUIPER, Y.B. (RED.). - Skiednis fan Fryslân 1750-1995.
4594: FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
27895: FRIS, VICTOR & CRAMER, RENÉ DE. - Gand monumental et historique.
22843: FRISO, WILLEM CAREL HENDRIK. - 's Gravenhaegse Vrydagse Courant, 4-den February 1752.
12796: FRISON-ROCHE, R., AND P. TAIRRAZ. - Mont Blanc aux sept vallées.
12795: FRISON-ROCHE, R.. - Premier de Cordée.
12794: FRISON-ROCHE, R.. - Premier de Cordée; roman.
18559: FRORIEP, L.F. VON. - Handboek der verloskunde.
18672: FRUIN, R.. - Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
18311: FRUITIER DE TALMA, E.A.. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. 7 delen: Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / 2 Samuël - 2 Koningen 17 / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
29640: FUCHS, RUDI, DEBBAUT, JAN, E.A.. - Roger Raveel. Werken op papier 1948-1984.
25375: FUCHS, RUDI (ED.). - Gilbert & George; the cosmological pictures 1989.
28749: FUCHS, RUDI. - Georg Baselitz. Reise in die Niederlande.
12335: FUCHS, A.. - Taxe der Streich-Instrumente; Anleitung zur Einschätzung der Geigen, Violen, Violoncelli, Kontrabässe usw. nach Herkunft und Wert.
25275: FUNKE, C.P.. - Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid en karakterschetsen, vooral ten dienste der jongelingschap. Eén deel (van twee). Dit betreft het eerste deel.
31592: FYLKING, K.E.. - Solna och dess Läroverk. Festskrift.
30884: GAAG, F.J. VAN DER. - ZSM-5 type zeolites: synthesis and use in gasphase reactions with ammonia.
25829: GAALAAS, HARALD. - Godt virke gir oket utbytte; en undersokelse av endel kvalitetsfeil i Norsk trevirke.
22873: GABRIEL, UWE, PFLEGER, SUSANNE & SEIFERMANN, ELLEN (ED.). - Ingeborg Gabriel, Zeichnungen.
29365: GADDA, CARLO EMILIO. - Die gore klerezooi in de Via Merulana.
28902: GALINDO, JULIÁN, HULS, BRUNO & SABATÉ, JOAQUÍN (ED.). - Building the modern city. Amsterdam's experience.
27215: GALLAND. - Les mille & une nuits contes Arabes. Complete set of 4 volumes.
9913: GALLAND, G. - Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus.
20219: GALLAND, A.. - Duizend en één nacht.
30558: GALLÉE, J.H.. - Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen.
25397: GALOPIM DE CARVALHO, A.M.. - Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo.
16964: GAMELIN, PAUL. - Objectif Douvres. Les Batteries Lourdes Allemandes Du Pas-de-Calais La Riposte Anglaise.
28625: GANS, L.. - Nieuw Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau; dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900.
27162: GAPINGE. - T' Dorp Gapinge. - T' Zelve anders.
13955: GARBERI, MERCEDES PR.. - Frescoes from Venetian villas.
19518: GARBERI, MERCEDES PR.. - Frescoes from Venetian villas.
28315: GARCÍA, EDUARDO (ED.). - Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years.
27804: GARD, MICHAEL F.. - Electromagnetic interference control in medical electronics. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume X.
17579: GARDIN, A.. - Histoire illustrée du Mont Saint-Michel. Texte et dessins de A. Gardin.
7140: GARDINER, A. - Ramesside Administrative Documents.
25849: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
4166: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden.
6621: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.
20939: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
30923: GARLAND KOCH, C.. - Battling Brinio (driemaal Eliëzer). Holland-België roman.
25744: GARNER, PHILIPPE. - Emile Gallé.
31672: GARNERIA, JOSE. - Ripolles. Arte Español Contemporaneo 21.
24484: GARZIA Y KAMPO SANTO, JUAN DIEGO DON. - Over de regtmatige en gepaste vervulling der huwelijkspligt. Eene leerrede, gehouden in de kerk van den heiligen Adhelmus te Santa Fé.
22861: GASCAR, PIERRE, PERCEVAL, ALAIN, CHEVALLIER, RAYMOND & CALI, FRANÇOIS. - La France.
17261: GASCHT, ANDRE. - Claude Lyr.
31397: GASKELL, D.V. & WEBBER, B.A.. - Fysiotherapie bij longziekten. "The Brompton Hospital Guide to Chest Physiotherapy".
28303: GASTON, M.J.. - The Tug Book.
20519: GATTI, ATTILIO. - Kamanda, een Afrikaanse jongen.
31244: GAUGIN, PAUL. - Noa Noa. Voyage de Tahiti. Édition définitive.
10046: GAUTIER, E.-F. - Moeurs et coutumes des Musulmans.
19045: GAY, JOHN. - The fox at the point of death.
31681: GEBHARD, HELMUT. - System, Element und Struktur in Kernberichten alter Städte, dargestellt an der Stadt Dinkelsbühl und den Nachbarstädten Rothenburg o.d.T., Nördlingen und Donauwörth.
21815: GEEL, CHR. J. VAN. - Het Zinrijk.
27824: GEELEN, KRIS. - Het Eilandje.
30364: GEELHOED, JEROEN, LOO, HANS VAN DER & SAMHOUD, SALEM. - Plezier & Prestatie. Hét managementprincipe voor organisaties.
25629: GEELKERKEN, J.G. VAN. - Een kwart-eeuw bekrachtigd; gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, op 9 februari 1936. Met een portret, enkele citaten, een naschrift en een lijst van geschriften.
20480: GEER, CEES VAN DER. - Dies de Jonge, etsen/ etchings.
31422: GEERDINK, AD (RED.). - Smakelijk eten. Eten & drinken in de Gouden Eeuw.
23107: GEERTS, G.A.. - Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek".
29875: GEERTSEMA, H.. - Foto album oud Delfzijl. Verzameling foto's en tekeningen hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1960.
28257: GEERVLIET. - Het Hof van Putten, 1749.
28898: GEEST, JOOSJE VAN. - S.J. van Embden.
30986: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
13522: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
28802: GEEST, JOOST DE & DUVOSQUEL, JEAN-MARIE. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Tervuren.
29441: GEEST, JOOST DE, WAEL, YANNICK DE, A.O.. - Bruno Vekemans. Kinshasa Congo.
14756: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
17307: GEIRLANDT, K.J. A.O. (ED.). - Expressionisme in Berlijn 1910 - 1920. Paleis voor schone Kunsten, Brussel. 22 September - 4 November 1984.
17320: GEIRLANDT, K.J. A.O. (ED.). - L'Art en Belgique depuis 45.
27930: GEIVERS, RIK. - Zes eeuwen besloten hof en de Zusters Franciscanessen van Sint-Jozefsdal Herentals.
15510: GELDER, DIRK VAN. - Veere. 14 Houtgravures door Dirk van Gelder.
24136: GELDER, J.G. VAN EN GUDLAUGSSON, S.J. (RED.). - Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek 1947.
30623: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
31526: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
31265: GELDER, W. VAN EN LEKKERKERKER, C.. - Kleine schoolatlas van Nederlandsch Indië voor de Indische lagere school.
21756: GELDERLAND. - Gelderland.
21631: GELDERLAND. - Kaart van de Provincie Gelderland.
22440: GELDERLAND. - Nieuwe Kaart van de Provincie Gelderland.
23907: GELDERLAND. - Nieuwelijx gegraavene Doorvaart bij Panderen, getrokken van de Waal in den Rijn; Zijnde in de over Betuwe in Gelderland.
31475: GELLERT, C.F.. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel.
23129: GELLERT, C.F.. - C.F. Gellert's mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften.
17040: GELUK J.A.Z., A./F. CALAND. - Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang.
23095: GEMERT, G.H. VAN EN MINDERAA, R.B. (RED.). - Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
24400: GEMERT, M.J.C. VAN. - Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids.
19135: GEMERT, ANTON VAN AND FONS ELDERS. - Richard Hefti. Middelburg.
27986: GEMERT, ANNIE VAN & COHEN, MISCHA. - Een zomer aan zee; de strandcabines van de Panne.
29354: GENDERS, CHARLES (RED.). - Ariane Tonino uit de schaduw van de kleur.
21273: GENDRINGEN. - Het slot Zwaanenburg by Genderingen.
28118: GENESTE, WILLEM (SAM.). - 75 Jaar Vliegende Marine in woord en beeld; "Never a dull moment".
734: GENLIS, GRAVIN DE. - Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III.
25314: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
25366: GENT. - Gent.
20848: SAS VAN GENT. - Gemeente Sas van Gent.
31448: GENT, TOBIAS VAN & PAESIE, RUUD (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
27417: SAS VAN GENT. - Der Sasz von Gendt belägert den 28 Juli 1644.... und durch Accord erobert den 6 Septem. dieses Jahrs.
27416: SAS VAN GENT. - Het Sas van Gent beleegert den 28 July anno 1644 en door accoort verovert den 6 September.
27419: SAS VAN GENT. - 'T Sas van Gent.
27538: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
18684: GEORGE, TAYLOR. - Klytia. Historischer Roman aus dem sechszehnten Jahrhundert.
21498: GÉRARD, JO. - Histoire de la sculpture Belge.
30996: GÉRARD, JO. - 12x Bruegel.
28596: GERARDS-NELISSEN, INEMIE (RED.). - Gerard van Rooy. Etser 1938-2006.
30863: GERDES, E.. - Samuel, eene geschiedenis voor kinderen.
18495: GERDES, E. AND ZYLSTRA, R. JR.. - Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.
21108: GERITS, ANTON. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan; boeken als middel van bestaan.
31521: GERLACH, EVA. - Kruim. Schilderijen en prenten Co Westerik.
4168: GERLACH, H.J.E. - Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.
31665: GERMANUS. - De verovering van het brood (La conquête du pain).
19865: GERNAND, BRUCE. - Serpents and snails; virtual modelling and material process.
16866: GERRITSMA, J. (ED.). - Symposium Yacht Architecture ' 75.
24801: GERSTENHAUER, J.G.. - Costumes des Pays-Bas; 7ième serie interieurs hollandaises.
19080: GERTH VAN WIJK, H.L.. - A Dictionary of Plant-Names by H.L. Gerth Van Wijk. (Teacher at the 'Hoogere Burgerschool'and at the 'Gymnasium' at Middelburg, Prov. Zealand; the Netherlands.) Pt. I, Pt. II.
28992: GERUNGAN, LONNY. - De stille kracht van de Indonesische keuken.
4047: GERVAIS, PAUL - Éléments de zoologie, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification et l'histoire naturelle des animaux.
28977: GERVEN, R. VAN. - Het Land van Waas. Deel I & II.
29449: GERVEREAU, LAURENT (ED.). - Topor. Le dictionnaire.
31367: GESCHIERE, A. - Het leven van den Walcherschen boer gedurende de laatste twee eeuwen.
28926: GESTEL, J.L.M. VAN & HOEKSEMA-BAKKER, C.M.C.. - Paramedische trainingsbegeleiding; trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus. Deel 1: Training van spierkracht en spierfunctie.
15788: GEUNS, B. VAN, EN J. GROOT. - Herinneringen aan D.Donker Hz Bijeenverzameld en uitgegeven onder medewerking zijner hem in liefde gedenkende leerlingen en vrienden.
14070: GEURTS, A.J.. - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden; verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984.
23193: GEUTER, KARL P.. - Bozen- Gries und Umgebung; ein Geleit- und Gedenkbuch.
29874: GEUZE, M.A.. - Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland.
30124: GEYER, J., BRUCK, ALBRECHT, SCHULZ, KARL & FISCHER-OELS, H.. - Erinnerungen Alt Meissen Albrechtsburg Dom. Original-Radierungen von J. Geyer, Albrecht Bruck, Karl Schulz und H. Fischer-Oels.
14561: GEYTER, J. DE. - Reinaart de Vos; in nieuw Nederlandsch.
30091: GEZELLE, GUIDO.. - Loquela.
26238: GEZELLE, GUIDO.. - Keurgedichten van Guido Gezelle. 2 Delen.
25355: GHÊNE, PIERRE. - Paul Delvaux; de besloten wereld.
28031: GHÉON, HENRI. - Genesius.
7906: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven; karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
15077: GHODS-NAKHAÏ, HOSSEIN. - Rubaiyat.
15136: GIBBON, EDW.. - The history of the decline and fall of the Roman Empire.
30797: GIBBONS, STANLEY. - Channel Islands. Specialised catalogue of stamps and postal history.
30799: GIBBONS, STANLEY. - Stanley Gibbons Stamp catalogue. Part 15: Central America.
30798: GIBBONS, STANLEY. - Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 20: South America. 1980 edition.
22253: GIBSON, C.D.. - Americans, drawn by C.D. Gibson.
28697: GIDE, ANDRÉ. - Les faux-monnayeurs.
31292: GIDE, ANDRÉ. - Numquid et tu?...Écrits intimes. Collection publiée sous la direction de Ch. Du Bos.
31384: GIEBEN, A.TH.. - Stijl en ornamentenleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen.
31076: GIEBEN, CLAARTJE, HEIJNEN, RENÉE & SAPULETEJ, ANNEKE. - Muziek en dans, spelletjes en kinderliedjes van de Molukken.
26547: GIFFEN, A.E. VAN. - Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën, geologische sectie. Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd.
9465: GIGER, P. - Die Kunst des Rhytmus; professionelles Know How in Theorie und Praxis.
14832: GILLIAMS, MAURICE. - Vita brevis; een portret-album.
6060: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer.
24410: GILLY, C. (ED.). - Johann Valentin Andreae, 1586-1986; die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft; Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
24126: GILTAIJ, JEROEN EN KELCH, JAN. - Lof der zeevaart; de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw.
18290: GIMBERG, J.. - Zutphensche Monumenten.
15037: GIMFERRER, P.. - Antoni Tàpies et l'esprit Catalan.
30934: GINKEL, ROB VAN, JANSEN, HENK, MAENHOUT, JACQUELINE, MÜLLER, THADDEUS & ROUKENS, KITTY (SAM.). - Het verloren paradijs. Sociografie van stad en land.
27794: GINNEKEN, JAC VAN.. - Sint Peter Kanis van Nijmegen; een voorlooper onzer Gouden Eeuw.
25091: GINTEN, DANIELA, TONNIER, NICOLE, FAUSER, MARTINA, A.O. (ED.). - Duane Hanson; more than reality.
11575: GIRALDI, G.B. - Novellen aus den Hekatommithi.
28396: GIRARD, XAVIER. - Monique Frydman.
13039: GIRAUD, R.. - Argot, L', d'éros.
30710: GISBURN, HAROLD G.D.. - The postage stamps and postal history of the Bahamas.
27040: GISEKIN, JO. - Het eiland van elkaar.
31051: GÍSLASON, ÓLAFUR, AND OTHERS. - Kristín Jónsdóttir frá Munkathverá.
21305: GLAVIMANS, A.. - J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag.
16965: GLERUM, J.P., C.A.M. BROEKHOF AND C.J.G. WILDEMAN-. - DESIGN 1840 - 1990. Kunstnijverheid / Decorative Arts. Veiling 124A / december 1996. Auction No. 124A / december 1996.
19448: GLIBOTA, ANTE. - Carte blanche à Denise René. Aventure géometrique et cinétique.Carte blanche to Denise René. Geometric and kinetic adventure.
22291: GLIBOTA, ANTE. - Helmut Jahn.
28096: GLIKSMAN, ALAIN. - De glorie van de zeilsport (1815-1914).
30931: GLÖCKNER, WOLFGANG. - "Wiederholte Spiegelungen".
31601: GOBERT, PHILIPPE DE. - Artists' rooms.
31042: GOCH, H.A. VAN. - Van Arkel's Oude Veste. Geschied- en Oudheidkundige aanteekeningen betreffende de stad Gorinchem en hare voornaamste gebouwen en instellingen.
28121: GODDERIS, P.J.. - Cyffer-boek ofte rekenkundig werk, bevattende de hoofd-stoffen en grond-regels der rekenkunde, verzaemeld en opgesteld door den wel-eerweirden Heer P.J. Godderis, pastor tot Meirelbeke.
3982: GODSCHALK, L.A. - Ontijdig schip-verlaten.
24831: GOEBBELS, JOSEPH. - Die Zeit ohne Beispiel; Reden und Aufsätze aus den Jahren 1939/ 40/ 41.
28563: GOEDEMANS, B., SPAAN, W. & VEENMAN, J.M.. - Oude prentbriefkaarten vertellen over Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef.
28679: GOEDHUYS, W. (RED.). - De Nederlandsche Journalist; maandblad van het verbond van Nederlandsche journalisten. Eerste jaargang, 1941.
18169: GOEREA, WULLEM VAN. - Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.
27163: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
23268: GOES. - De Stad Goes.
31377: GOES. - Goes
21761: GOES. - Gemeente Goes.
23396: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
23267: GOES. - De nieuwe poort te Goes. - De groote markt te Goes.
20195: GOES. - De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes.
22624: GOES. - De Westpoort te Goes. - De Koepoort te Goes.
20257: GOES. - De Zuidpoort te Goes.
22266: GOES. - Goesa.
23818: GOES. - Goesa.
20399: GOES. - Het Raadhuys tot Goes. - d'Edele Voetboog tot Goes / d'Edele handboog tot Goes. - d'Edele Busse of Cluveniers tot Goes.
20189: GOES. - Het stadhuis te Goes.
22672: GOES. - Kaiser Hooft en (...?) de Tergoes.
22487: GOES, AERT VAN DER. - Brieven aan Ikke Zelfman; een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
30341: GOES. - Het Slot Oostende te Goes - Het Schutters-Hof, de Groote-Kerk enz. te Goes van de wal te zien.
28615: GOES, ANDRÉ VAN DER (ED.). - Tulpomanie; die Tulpe in der Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.
23410: GOES. - De Stad Goes.
26163: GOES. - Goes.
26161: GOES. - Goes.
20326: GOES. - Stads Koorn-molen te Goes. - De groote kerk te Goes.
31137: GOES. - Het Raadhuys tot Goes.
31021: GOETGHEBUER, A.. - L'Église Cathédrale de Saint Bavon a Gand.
23558: GOETHE, J.W. VON. - Die Leiden des jungen Werther.
18411: GOETTSCH, G.. - Koolteerproducten ontstaan, verwerking, toepassingen.
24445: GOFFINE, LEONARD. - Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres, enthaltend den Text und die Auslegung der Episteln und Evangelien, nebst allen für das Leben eines frommen Christen wichtigen Glaubens-, Trost- und Sittenlehren, so wie auch die Erklärung aller das Jahr hindurch in der h. katholischen Kirche gebräuchlichen Ceremonien.
31294: GOGH, VINCENT VAN. - De brieven van Vincent van Gogh.
31634: GÖGÖS, FERENC. - Vijf Houtsneden Vijf Gedichten.
17433: GOLDBERG, MARK H.. - Ships of the Libera Line.
30927: GOLDBERG, LEA. - Bloei. Verzen.
29961: GOLDSCHMITZ-WIELINGA, L.C.J., HEERINGEN, R.M. VAN, HENDRIKSE, H., E.A.. - Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd; archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beveland.
14271: GOLL, A.. - Misdadigers-typen bij Shakespeare.
29862: GOLLANCZ, ISRAEL (ED.). - The tragical history of Doctor Faustus. A play written by Christopher Marlowe.
21962: GOLVEN, ANDRÉ. - Sève Nouvelle Vie Meilleure. Coopération Inter-Europeenné.
19504: GOMBOS, KÁROLY. - The pearls of Uzbekistan, Bukhara, Samarkand, Khiva.
29754: GOMMANS, JOS, BOS, JEROEN & KRUIJTZER, GIJS. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula.
29755: GOMMANS, JOS & DIESSEN, ROB VAN. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VII: Oost Azië, Birma tot Japan/ East Asia, Burma to Japan & supplement.
20579: GOMPERTS, H.A., MORRIËN, A., E.A. (RED.). - Libertinage, jaargang 2 januari-december 1949.
25395: GONÇALVES, FRANCISCO. - Subsídios para o conhecimento geológico do Nordeste Alentejano.
23266: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - Histoire de Marie-Antoinette.
25823: GONGGRYP, J.W. & BURGER HZN., D.. - Bosbouwkundige studiën over Suriname (Studies about forestry in Surinam).
30202: GONSE, LOUIS. - La Sculpture Française, depuis le XIVe Siècle.
12262: GOODWIN, GODFREY. - A History of Ottoman Architecture.
17696: GOORMANS, J. E.A.. - Technologie voor de metaalbewerker.
29389: GORDIJN, HERMAN, KOMRIJ, GERRIT, BLOM, ONNO & HOEKSTRA, FEICO. - Binnenste buiten.
20936: GORINCHEM. - Gorinchem. Van den Korenmolen beoosten de Dalempoort te zien.
21370: GORINCHEM. - De Stad Gorinchem.
8376: GÖRLAND, A. - Ethik als Kritik der Weltgeschichte.
29458: GOROSTARZU, PATRICIA DE. - Face à Face.
31481: GORTER, HERMAN. - De school der poëzie. Deel II: "Overgang van individualisme naar socialisme" & deel III: "Socialistische verzen".
23195: GOSKER, D. (SAM.). - Apeldoorn.
18813: GOSLING, NIGEL. - Van Montmartre tot Montparnasse. Kroniek van artistiek Parijs 1900-1914.
31472: GOSS, JOHN. - De geschiedenis van de cartografie. De kunst van de kaartenmakers.
19789: GOTINK, W.M. (SAM.) E.A.. - Handleiding te gebruiken bij de cursus voor uitvoerders van de kunstmatige inseminatie.
29047: GOTTSCHALK, M.K. ELISABETH - Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel I.
26824: GOTTSCHALK, M.K.E.. - Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Deel II: Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
24667: GOTTWALD, ECKART & METTE, NORBERT (ED.). - Religionsunterricht interreligiös; Hermeneutische und didaktische Erschliessungen; Festschrift für Folkert Rickers zum 65. Geburtstag.
15092: GÖTZ, H.-D.. - Wiederlade-Schule; die Herstellung von Patronen für Revolver, Pistolen und Gewehre.
28506: GÖTZ, H.-D.. - Die deutschen Militärgewehre und Maschinenpistolen 1871-1945.
21237: GOUD, JEROEN EN VOSKUIL, RON (ED.). - Vita Marina (A quarterly magazine on marine zoology, with emphasis on molluscs).
28682: GOUDA, J.J.C. VAN. - Ernst en luim; gedichten.
21375: GOUDA. - La Ville de Tergou.
20932: GOUDA. - Gouda. De St. Janskerk van de Markt gezien.
21369: GOUDA. - Grondtekening der Stad Gouda.
22450: GOUDA. - De Stad Gouda, van over den Yssel te zien.
28128: GOUDOEVER, H.D. VAN. - Eine Betrachtung über den anthroposophischen Seelenkalender.
24284: GOULD, JOHN & RUTGERS, A.. - Birds of South America.
16303: GOULDING, J/JONES, R.. - Camouflage & Markings R.A.F. Fighter Command Northern Europe 1936 to 1945.
20974: GOURVIL, FRANCIS. - En Bretagne; de Saint-Brieuc à Brest et de Quimper à Vannes.
22143: GOUSSIER. - Marine, Chantier de Construction.
23967: GOUTHOEVEN, W. VAN. - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.
20014: GOUW, J. TER. - De Volksverhalen.
30889: GOUW, J. TER. - Amstelodamiana. Eerste en tweede deel.
17555: GOUWE, W.F.. - Vorm. Jaarboek van nederlandsche ambachts- & nijverheidskunst.
24825: GOYET, BRUNO. - Charles Maurras.
26661: GRAAF, H.J. DE. - De reis van Z.M. "de Vlieg", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808, deel II: Q.M.R. Ver Huell, "Mijne eerste zeereis".
26281: GRAAF, K. DE. - Fictie en werkelijkheid; carnaval der desperado's en zijn achtergronden.
31033: GRAAFLAND, J.A.. - Jos. Margry, architect Rotterdam. Uitgevoerde werken, projecten, enz.
19564: GRAAFLAND, J.L.M.. - Heraldische encyclopedie.
25214: GRAAFLAND, J.L.M.. - Heraldische encyclopedie.
25676: GRAANOOGST, ELIZABETH. - Jeetje '46.
19628: GRABAR, ANDRÉ. - Le premier art Chrétien (200-395).
9285: GRADMANN, E., ET M. CETTO - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième siècle.
24892: GRADSTEIN, S., DUINKER, D.M., BEUN, M., DALEN, D. VAN, A.O. (ED.). - Philips Technical Review; dealing with technical problems relating to the products, processes and investigations of the Philips industries. Volume 22, 1960/61, no. 9/10, Glass.
27141: GRAEVENITZ, ANTJE VON, MIDDENDORP, JAN, SHAW, JEFFREY & GEMERT, ANTON VAN. - Jeffrey Shaw. Going to the Heart of the Center of the Garden of Delights.
11276: GRAF, OSKAR M. - Das Bayrische Dekameron.
30982: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De vijf maagden.
24754: GRAFT, J. VAN DE. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12208: GRAFT, J. VAN DE. - De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12414: GRAFT, C.C. VAN DE. - Middelnederlandsche historieliederen; toegelicht en verklaard.
30316: GRAINDOR, PAUL. - Terres cuites de l'Égypte Gréco-Romaine. Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitgegeven door de faculteit van de wijsbegeerte en letteren, 86e aflevering.
31387: GRAINGER, MARGARET (ED.). - The natural history prose writings of John Clare.
27601: GRAM, JOHAN. - Standbeelden van Nederlands' groote mannen.
31648: GRANPRÉ MOLIÈRE, M.J., KUIPER, J.A., GERLACH, L.W.C., EMBDEN, S.J. VAN, E.A.. - Jaarboek 1930 van den Delftschen Bouwkundigen Studiekring.
31649: GRANPRÉ MOLIÈRE, M.J., OSWALD, F.W., DICKE, F., BRANDTS BUYS, L., E.A.. - 2e Jaarboek van den Delftschen Bouwkundigen Studiekring.
17431: GRAS, R.F. LE. - Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.
10134: GRASMAN, E. - In de schaduw van Vasari; vijf opstellen over kunstgeschiedschrijving in 18de-eews Italië.
27866: GRASS, GÜNTER & MARGULL, G. FRITZE. - Günter Grass. Vier Jahrzehnte, ein Werkstattbericht.
28765: GRASS, GÜNTER. - Günter Grass. Mit Wasserfarben; Aquarelle.
24372: GRASWINCKEL, D.P.M., E.A.. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.
12711: GRASWINCKEL, D.P.M.. - De Rijksarchieven in Nederland; overzicht van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen.
25104: GRAUE, J.C.. - Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
21064: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. Vyverberg.
27764: GRAVENHAGE, 'S. - Het Binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
21063: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Laye. Vyverberg.
21065: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. La Haie. Hague.
21067: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. Statue Wilhems II. Standbeeld van Willem II. La Statue de Guillaume II.
21069: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Haye. Het Stadhuis. Das Rathhaus. L'Hotel de Ville.
21066: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Ruiter-Standbeeld van Willem I.
21068: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. (Binnenhof)
21145: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen.
21143: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22850: GRAVENHAGE, 'S. - Gesight van Het Nieuwe Voor Hout komende uyt het Bosch. Vue du Nouveau Voor-Hout en Venant du Bois.
30342: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Graven-Polder.
20187: GRAVENPOLDER, 'S-. - 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders.
26146: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Gravenpolder.
20720: GRAVENPOLDER, 'S-. - Gemeente 's Gravenpolder.
24968: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.
24970: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.
24969: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc./ Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
30258: GREEF, JOHN DE. - Mannenmode. Kostuums & Colberts.
24952: GREEN, JULIEN. - Journaal 1926-1945 en 1946-1976. Twee delen.
30594: GREENHILL, PETER. - Heraldic miniature knights.
29078: GREENOUGH, SARAH. - Modern art and America. Alfred Stieglitz and his New York galleries.
5644: GREENWALD, TED. - 30 jaar The Beatles; The Fab Four op het witte doek, bij optredens, op de plaat of cd en te boek.
28799: GRÉGOIRE, AUG.. - Honderd jaar fotografie.
25179: GREIDANUS, ARNOLD & WIERSMA, WILLEM F. (RED.). - Index 78.2
9383: GREINER, OTTO - Zeichnungen von Otto Greiner.
30868: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Mei 1912.
11300: GRESHOFF, J., EN A.A.M. STOLS - 'Beste Sander, Do it now!'; briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols. Dl. I, 1922-1941.
29595: GRESTY, HILARY & LEWISON, JEREMY (ED.). - Constructivism in Poland 1923 to 1936.
2053: GREUP-ROLDANUS, SINI - Grapjas, De.
26769: GREVE, H.E. (RED.). - De Boekzaal; maandschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland. Jaargang IV, 1910.
17903: GREVERS, HK.. - Handleiding om op een gemakkelijke wijze, door eenvoudige meting het gewicht van het rund- of hoornvee, in levenden staat en schoon aan den haak, met de meest mogelijke juistheid te bepalen etc.
22106: GREWEL, F.. - De doorbraaktijd der elementen van het blijvend gebit.
24687: GRIEP, JAC. L. (SAM.). - Wereldatlas; de Aarde vanuit de ruimte, geografische kaarten, historische kaarten.
24145: GRIFFITH, PADDY. - Napoleonic wargaming for fun.
14052: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
30200: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
20827: GRIJPSKERKE. - Gemeente Grijpskerke.
27238: GRIJPSKERKE. - Het Dorp Grypskerke. Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen.
27237: GRIJPSKERKE. - T' Dorp Grypskerke. 'T zelve anders.
10746: BHATTA NÂRÂYANA/JULIUS GRILL. - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
14840: GRIMBERG, W.L.F.. - Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.
17139: GRIMBERGEN (ED.). - Grimbergen doet méér met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
21039: GRIMM, GEBR.. - Sprookjes van de Efteling/ Hans en Grietje.
25085: GRIMM, ARTY, BOECK, PAULE DE, HERMUS, P., E.A.. - Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.
21577: GRIMM, ARTY. - Look at me II, 1999.
19928: GRINDER, MICHAEL. - NLP für Lehrer; ein praxisorientiertes Arbeitsbuch.
24772: GRINTEN, CHRISTIAN OLAV VAN DER. - Carboxyl-activated peptides in yeast; possible intermediates in protein synthesis.
30217: GRIP, MARIJN DE. - Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis,1861-1878.
26257: GRITZBACH, ERICH. - Hermann Göring; Werk und Mensch.
13101: GRÖBER, K., AND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
19543: GRODECKI, LOUIS. - Le Vitrail Roman.
30833: GROEDE. - Gemeente Groede.
22663: GROEDE. - Groede.
24245: GROEN, ELS DE & USPENSKI, EDUARD. - Het jaar van het goede kind.
23036: GROEN, J.J.. - Clinical Research in Psychosomatic Medicine.
3672: GROEN, KOOS, EN TOON SCHMEINK - Waterschappen in Nederland; werken met water, een onberekenbare vriend.
26759: GROEN, P. & DORRESTEIN, R.. - Opstellen op oceanografisch en maritiem meteorologisch gebied; Zeegolven.
24682: GROEN VAN PRINSTERER, G.. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands/ Vaderlandsche zangen. Twee delen in één band.
26765: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine.
31041: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine. Engelsch-Fransch-Nederlandsch.
12410: GROENENDAAL, M.H.. - Nederlandse drukletters. Dutch printing types. Niederländische Druckschriften. Caractères hollandais..
20935: GROENENDIJK. - Groenendyk. Die Neue Kirche. De nieuwe kerk. La Nouvelle e'glise.
25762: GROENEVELD, DORIS. - Beeldberichten.
18152: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Derde Serie).
18150: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school.
18151: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Tweede Serie).
24686: GROENEWEGEN, H.IJ.. - De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
24394: GROENEWEGEN, PAULUS PETRUS MARIA. - Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz.
31363: GROENHOF, G. (RED.). - "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.
14641: GROENMAN, SJ., W.R. HEERE, AND E.V.W. VERCRUIJSSE. - Het sociale leven in al zijn facetten; sleutel tot de moderne maatschappelijke problematiek. I - III.
15876: GROESBEEK, J.W.. - Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis.
29919: GROHMANN, WILL, JAGUER, EDOUARD, CRISPOLTI, ENRICO & SAWYER, KENNETH B.. - Karl Otto Götz.
23634: GROL, H.G. VAN. - Het Stedelijk Museum te Vlissingen (1890-27 Aug.-1940).
17359: GROL, R.J.. - Orthopedische schoenen. 1990.
20933: GRONINGEN. - Groningen. Groote markt en Martini-kerk.
25434: GRONINGEN. - De Provincie van Groningen.
20657: GRONINGEN. - Groningen en Ommelanden.
22851: GRONINGEN. - Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden.
20931: GRONINGEN. - Groningen. Het Academie gebouw.
30672: GRONINGEN. - Groningen. De Groote markt en het Stadhuis.
28844: GROOT, HUGO DE, GROENEWEGEN VAN DER MADE, SIMON VAN & SCHORER, WILLEM. - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, beschreven by Hugo de Groot, bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, in zyn leven secretaris der stad Delft, door hem toen op nieus veel vermeerderd, en verbeterd nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Willem Schorer.
12345: GROOT, J.M. DE, EN G.J. SCHWEITZER. - Tussen zonnegoud en kaarslicht; Dordtse meesters 1780-1840.
21829: GROOT, S.J. & S. SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
31162: GROOT, HUGO DE. - Bewys van den waren Godsdienst.
26360: GROOT, ALICE DE. - Supervisie en werkbegeleiding in het onderwijs.
21181: GROOTENHUIS, MARTHA A.. - Coping with childhood cancer; strategies of parents and hospital staff.
26805: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A.. - Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.
28097: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
28162: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
22249: GROSSMANN, KARIN. - Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind.
11062: GROSZ, GEORGE - Ecce Homo.
27546: GROTENHUIS VAN ONSTEIN, VINCIANE VAN. - Diamond Divas.
13173: GROTHE, H.. - Bergbau. I: Abbau, Gebirgsverhalten; II: Gebirgswärme, Schwimmittel; III: Schwimm-Sink-Analyse, Zylinderöle.
10141: GROUSSET, R. - Les Civilisations de l'Orient. II: L'Inde.
15532: GROVE, GEORGE - Beethoven en zijn negen symphonieën.
25328: GRUNERT, JOH. AUG.. - Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.
18605: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
22949: GRUYER, F.-A.. - Chantilly; Musée Condé, Notice de Peintures.
3072: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Hoor, Moeder leest voor! Alom zonneschijn.
28773: GRUYTER, W. JOS. DE. - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's teekeningen, houtsneden en plastieken.
18793: GRUYTER, W. JOS. DE. - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's teekeningen, houtsneden en plastieken.
23608: GRYP, CORNELIS VANDER & RUEVER, ADRIAAN JAN DE. - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.
16686: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.
27952: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen.
30292: GRYSE, BOB DE. - Karnak. 3000 Ans de Gloire Égyptienne.
30628: GUARDIA, CAROLINE DE LA. - Spanish braid lace "witch stitch" II. 10 New original patterns designed by Carolina de la Guardia.
20469: GUBA, EGON G.. - The Paradigm Dialog.
30932: GUDMUNDSSON, BRUCE I.. - On Artillery.
28465: GUÉRONNIÈRE, M.A. DE LA. - Napoléon III.
28092: GUERRERO, ANTOINE. - Chen Zhen.
23279: GUGGENHEIM, WERNER JOHANNES. - Dr. Cortelli.
24699: GUIBERT, JOSEPH. - Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale; Antiquité- Moyen Age- Renaissance.
26668: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Panorama Vlissingen.
30899: GUILMARD, D.. - Meubles.
29438: GUINNESS, DESMOND & TROUSDALE SADLER JR., JULIUS. - Palladio. A western progress.
23091: GULIK, D. VAN. - De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie.
14831: GUMPERT, M.. - First papers.
19158: GUNNING J.HZ., J.H.. - Christus Consolator, deel 1 tm. 5.
26464: GÜNTHER, HANS F.K.. - Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform.
11303: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen.
25285: WOHLENBERG. D. GUSTAV. - Kommentar zum Neuen Testament; Das Evangelium des Markus.
28445: GUZZO, PIETRO GIOVANNI, MOORMANN, ERIC, PESANDO, FABRIZIO, A.O.. - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting; Pompeji-Herculaneum-Oplontis.
16908: GYSELEN, GABY. - Beeldig West-Vlaanderen.
25167: GYSSENS, INGEBORG CARLA JORINA. - Optimizing antimicrobial drug utilization; studies and interventions in a university hospital.
30994: HAACKE, HANS. - Deel I.
30993: HAACKE, HANS. - Volume I.
28936: DEN HAAG. - 's Graven-Hage zoo als diezelve zig in den jaare 1730 aan de zyde van het Bosch vertoont.
25269: DEN HAAG. - St. Jacobskerk te Den Haag.
25914: HAAGSMA, F.M.. - De behandeling van de luetische gravida ter voorkoming van lues congenita.
19542: HAAK, B.. - Kunstschatten uit het Rijksmuseum.
20337: HAAMSTEDE. - Het slot en dorp Haamstede van buiten. 1745 - Het dorp Haamstede van binnen. 1745
21768: HAAMSTEDE. - Gemeente Haamstede
28950: HAAMSTEDE. - Het kasteel van Haemstede.
30343: HAAMSTEDE. - Haamstede.
26229: HAAMSTEDE. - De Baender-heerlycheyt Haemstede.
20401: HAAMSTEDE. - De Baen der heerlijkheyt van Haemstede.
31132: HAAMSTEDE. - Het slot Haamstede en 't Dorp in 't verschiet. - Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg.
31006: HAAN, HILDE DE & HAAGSMA, IDS. - Kareol.
26999: HAAN, F. DE. - Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen.
15648: HAAN, TJ.W.R. [ED.]. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
30940: HAAR ACHTERBERG, J. V.D.. - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders.
21072: HAARLEM. - Haarlem.
21259: HAARLEM. - Out Roomen buiten Haarlem.
21263: HAARLEM. - 't Huys ter Kleef zo als het heden zig vertoont.
21271: HAARLEM. - Gezigdt buyte Harelem.
21071: HAARLEM. - Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
21070: HAARLEM. - Haarlem. De Groote of St. Bavo-Kerk.
21073: HAARLEM. - Harlem. Het Koninglyke Paleis. Das Königliche Palais. Le Palais Royal.
18858: HAASSE, HELLA. - De Meermin.
27286: HABETS, JACKIE (ED.). - Hat & Art.
28821: HABSBURG, GÉZA VON. - Fabergé gestern und heute.
27646: HADERT, HANS. - Handbuch über die Herstellung und Verwendung der Druckfarben unter besonderer Berücksichtigung der Druckhilfsmittel.
25532: HAEN, CHRISTINE D'. - Titelloos gedicht.
18868: HAENEL, ERICH AND HEINRICH TSCHARMANN. - Das Kleinwohnhaus der Neuzeit.
31536: HAENENS, ALBERT D'. - De wereld van de Hanze.
31617: HAERENS, KAREL. - Gentse gedenkplaten.
27981: HAERENS, KAREL. - Standbeelden van Gent.
29456: HAFFNER, SEBASTIAN. - Kanttekeningen van een rationele profeet; beschouwingen uit de twintigste eeuw.
27606: HÄFLIGER, ERNST & BRUN-HOOL, JOSEF. - Ciba-Geigy Unkrauttafeln; eine synoptische Darstellung der Begleitflora der landwirtschaftlichen Kulturen.
30255: HÄFNER-KESSLER, MARTINA & RUDOLF, ANDREA. - FilzLand LandFilz. Gefilzte Ideen nach dem Vorbild der Natur.
29296: HAGEN, HAN VAN (SAM.). - Etsen.
28416: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden; geschiedenis en techniek van de boekband.
17238: HAGENAAR, EEN. - Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag
15811: HAGENAU, GERDA. - Lucyna Herz. De roman van een Poolse partizane.
22778: HAGENBACH, AUGUST & KONEN, HEINRICH. - Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente, nach photographischen Aufnahmen mit erläuterndem Text.
30850: HAGESTEIN. - Gemeente Hagestein.
13978: HAHM, K.. - Die Kunst in Finnland.
19387: HAHN, OTTO. - Nam June Paik.
30098: HAINES, BRUCE (ED.). - David Thorpe. The defeated life restored.
24439: HAITSMA, J. & J. MOERMAN. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging "1923", 16 october 1923- 16 october 1948.
4669: HAJE, CHR.F. - Oprechte, De, Haarlemsche Courant en Michiel Adriaansz. de Ruyter.
23242: HAKKI ELDEM, SEDAD. - Türk Mimari Eserleri, Works of Turkish Architecture (a selection of photographs, composition, framing and cutting).
28579: HAKS, FRANS & BARTELINK, NICOLETTE (SAM.). - De Ploeg zusammengestellt im Groninger Museum (1).
20671: HALE, HORATIO (ED.). - The Iroquois Book of Rites.
31049: HALE, BOB & WRIGHT, CRISPIN (ED.). - A companion to the philosophy of language.
27094: HALFWERK, WINANT (SAM.). - Cursus streekeigen erven in Zeeland.
10555: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL - De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.
20514: HALL, M.C. VAN. - Gedichten.
30481: HALL, JURRIAAN VAN & MEIJERINK, GERT (RED.). - Kendie? 't Eerste, 't beste, erotisch kunstmagazine. Nr. 001.
27989: HALLAM, W.B.. - Blow five; a history of the Alexandra Towing Company Limited.
30606: HALLE, BERNHARD. - Handbuch der praktischen Optik.
16902: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft AA100 to AZ999.
16912: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft T1000 to T9999.
30871: HALM, HEINZ. - Die Islamische Gnosis. Die extreme Schia und die Alawiten.
26752: HALVERHOUT, C.A.W.. - De Marine. Open brief aan het Nederlandsche volk.
23283: HAM, W.A. VAN. - Het archief van het waterschap "De Emiliapolder".
31278: HAMAKER-WILLINK, A.. - Verre landen: De Negerjongetjes.
31277: HAMAKER-WILLINK, A.. - Verre landen: Waar de Chineesjes wonen.
20445: HAMBLIN, HENRY T.. - Gedachten hebben kracht.
29577: HAMELEERS, MARC. - Kaarten van Amsterdam 1866-2000.
20376: HAMELMANN, FRIEDRICH. - Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.
13131: HAMER, G.J.. - Polytechnisch vademecum, met radiotechnische bijlage; afdeelingen: electrotechniek, radio-techniek, burgerl. bouwkunde, weg- en waterbouwk., werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, natuur- en scheikunde.
31190: HAMERS, A.A. & HEMERT, C. VAN. - Bijna vier eeuwen "Duvekotten" in Zeeland (in het bijzonder in Walcheren). De nakomelingen in rechte lijn van Andries Marinuszn. (genealogie Duijvekot/ Duvekot) en van zijn broer Engel Marinuszn. (enkele generaties). Deel II.
4882: HAMILTON, DAVID, AND ALAIN ROBBE-GRILLET - Sisters.
4424: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
914: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
22655: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - Joe Tilson.
30944: HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, RENILDE. - Dimitri Zjilinski.
27552: HAMMELBURG, S.. - De Misjna. Hebreeuwsche gepunctueerde tekst met vertaling, verklaring en inleidingen in het Nederlandsch. Deel II- Séder Mo'ed.
26710: HAMMOND, ROSEMARY. - The gifted bear.
22787: HAMPSHIRE. - Hamp Shire.
4680: HANA, H.J. - Hollands Waterleeuw; uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, voor de Nederlandsche jeugd bewerkt.
28064: HANDELS, JOHN. - Every little thing of The Beatles. John Lennon, Paul Mc.Cartney, George Harrison, Ringo Starr. Encyclopedia. Vols. 1 - 6 and 1 volume: Index.
31566: HANE, LAURENS VANDEN. - Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes.
30563: HANFF, PAUL & NEUBERT, ROBERT. - Anleitung zur Erlernung der Gravierkunst und einschlagender Techniken mit erläuternden Abbildungen von Paul Hanff.
27060: HANNAY, MIKE & LACHLAN MACKENZIE, J.. - Effective writing in English; a resource guide.
30381: HANNEMA, D.. - Stichting Museum Boymans Rotterdam. Verslag over de jaren 1939, 1940 en 1941.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

6/1