Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17892: BELLET, DANIEL AND WILL DARVILLÉ. - Les plus grandes entreprises du monde. Ouvrage orné de 450 illustrations et de 13 planches en couleurs.
18886: BELOCH, KARL JULIUS. - Griechische Geschichte von Karl Julius Beloch. Erster Band. Die Zeit vor den Perserkriegen. Erste Abteilung. Zweite Abteilung.
30629: BELONJE, J.. - De Heer-Hugowaard (1629-1929)- een geschiedenis van den polder.
17766: BELT, J.E.B. & H.S. APPLEYARD. - A history of Frank C. Strick and his many shipping enterprises.
24811: BELTMAN, BOUDEWIJN. - Van de wal in de sloot; een typologisch onderzoek aan makrofaunacoenosen.
30425: BELTRAMI, LUCA. - La Certosa di Pavia. 45 Tavola in Fototipia.
32801: BEMMEL. - 't Huis te Hernen by Batenburg, 1732/ 't Kasteel Batenburg, 1742.
32802: BEMMEL. - 't Slot Kinkelenburg by Bemmel/ Voor Poort van 't Slot Doorneburg by Bemmel, 1742.
32090: BEMMEL. - 't Huis te Bemmel. / 't Dorp Bemmel.
25109: BEMMELEN, J.F. VAN. - Ontwikkeling van het kleurenpatroon op vleugels en lichaam der Lepidoptera/ "Over de phylogenetische beteekenis van het kleurenpatroon Hepialiden"/ Over het primaire karakter der popteekening bij de vlinders/ De vleugelteekening der Arctiïdae/ Het kleurenpatroon der Diptera-vleugels/ De beteekenis van generieke en specifieke kenmerken, getoetst aan de vleugelteekening der Sphingiden. Set van 6 overdrukjes.
30939: BENAVENTE, JACINTO. - De kringloop der belangen (los intereses creados). Een harlekinade in 2 bedrijven (3 tafereelen) met een proloog.
11375: BENDA, C., UND P. GUENTHER - Histologischer Hand-Atlas; eine Sammlung mikroskopischer Zeichnungen nach dem Präparat für den Gebrauch bei praktischen Uebungen.
25737: BENDEGEM, JEAN-PAUL VAN. - Kunstlicht.
12520: BENDER, E.. - Urdu; grammar and reader.
19975: BENDER, LUDWIG (TRANSL.). - De Leggenskoster; lustege un besinnleke Geskichten in Waldegger Platt.
5794: BENEDICT, BRAD - Le Sexe Book.
24497: BENELLI, SEM (ED.). - L'arte nella fotografia; prima esposizione internazionale di fotografia ottica e cinematografia- primavera 1923- Torino.
28187: BENESCH, OTTO. - Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der graphischen Sammlung Albertina, herausgegeben von Alfred Stix. Band II, die Zeichnungen der Niederländischen Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts.
31840: BENEVOLO, LEONARDO. - Corso di disegno. 5 vols. "La descrizione dell'ambiente", "L'arte e la città antica", "L'arte e la città mediovale", "L'arte e la città moderna dal XV al XVIII secolo" & "L'arte e la città contemporanea".
27855: BÉNÉZIT, E.. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de E. Bénézit. 6 of 8 volumes.
18949: BENGELII, ALBERTI, JOH. D.. - Gnomon Novi Testamenti in quo ex verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur.
13160: BENNETT, T.P.. - Bauformen in Eisenbeton.
25088: BENNETT, BONNIE A. & WILKINS, DAVID G.. - Donatello.
23777: BENOIT, JACQUES. - Eiland van Licht; Hölderlins "Patmos".
32071: BENSCHOP. - 't Dorp Benschop, in de Baronny vanYsselstein.
32877: BENSCHOP. - 't Dorp Benskoop in de Baronny van IJsselstein, 1744.
26568: BENTE, HERMANN. - Die Wirtschaftskraft des Reiches 3: Deutsche Bauernpolitik.
30975: BENTHEM VAN DEN BERGH, J.F. VAN. - Door smart tot het licht.
29945: BENTHEM, BAREND J. VAN. - Twee eeuwen tafelzilver. De Amsterdamse zilversmeden Helweg, 1753-1965.
24054: BENTINCK, WILLEM & (GERRETSON, C. EN GEYL, P.). - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751); uitgegeven door C. Gerretson en P. Geyl; eerste en tweede stuk, "Van de preliminairen van Aken, 30 april 1748" / "Tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751".
29336: BENTLEY, RICHARD. - L'érotisme dans l'art occidental.
24259: BERCILLO. - De africhting van den hond.
24260: BERCILLO. - De africhting van den hond.
13657: BERDEL, ED.. - Einfaches chemisches Praktikum für Keramiker, Glastechniker, Metalltechniker usw. zum Gebrauch an Fachschulen, Gewerbeschulen und zum Selbstunterricht. I/II: resp. Chemische Versuche und Präparate f. Anfänger, and: Vorübungen zur Analyse. III/IV: Die Analyse. V/VI: Anleitung zu keramischen Versuchen für Schule und Praxis. 3 vols.
32394: BERENDSEN, H.J.A.. - Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren.
32375: BERENDSEN, H.J.A.. - De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie.
33188: BERENDSEN, H.J.A.. - Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren.
32393: BERENDSEN, H.J.A.. - Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio's.
23030: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Hugo Grotius.
33349: BERG, ANTOINE VAN DEN BERG (RED.). - Ons Zeeland, geïllustreerd weekblad. Complete, ingebonden, derde jaargang (no. 1 t/m 50 + kerstnummer 1928).
25577: BERG, J.H. VAN DEN. - Rijkswaterstaat Communications, no. 43; Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde (The Netherlands).
32057: NEDERHORST DEN BERG. - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
14676: BERG, J.C. VAN DEN. - De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.
26590: BERG, BENGT. - Die seltsame Insel. Bengt Berg's illustrierte Tierbücher, zweite Reihe, zweiter Band.
21032: BERG, INA. - Memory rehabilitation for closed-head injured patients.
29714: BERG, STEPHAN (ED.). - Luc Tuymans. The Arena.
19862: BERGAMASCO, GIUSEPPE. - Giuseppe Bergamasco.
25979: BERGE- DIJKSTRA, A. VAN DEN & AVEST, H.P. TER (RED.). - Woelend water; leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
25978: BERGE- DIJKSTRA, A. VAN DEN & AVEST, H.P. TER (RED.). - Woelend water; leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
843: BERGE, JAN VAN DEN. - Hanneken Leckertant; een esbatement van Jan van den Berge, 1541.
17426: BERGEIJK, HERMAN VAN. - W.M. Dudok. Componist van Architectuur.
32774: BERGEN. - Kerk te Bergen, 1730/ 't Huis te Ramp, 1730.
28241: BERGEN. - 't Huis te Ramp, 1730.
28394: BERGER, RENÉ (ED.). - Peintres vaudois.
29319: BERGH, J.A. DE. - Haagsche penkrassen no. 87.
29318: BERGH, J.A. DE. - Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86.
31779: BERGHOEF, J.F.. - Over de architectonische vorm en zijn betekenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, op woensdag 15 october 1947, door J.F. Berghoef.
31646: BERGHOEF, J.F., GRANPRÉ MOLIERE, M.J., ROLAND HOLST, H., EMBDEN, S.J. VAN, E.A.. - 4de Jaarboek van de Delftsche Bouwkundige Studiekring B.S.K. 1933-1934.
28909: BERGHOEF, J.F.. - De Stede. Herstel van onze leefruimte.
27669: BERGHUIS, S.. - De Nederlandsche Boomgaard, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop. 2 Volumes.
25070: BERGMAN. - Scheppen uit een leegte.
13015: BERGSOE, W.. - Le Prince noir.
24734: BERINSOHN, H.W.. - Handleiding voor scheepsartsen.
33381: BERK, TJEU VAN DEN. - Het numineuze.
27471: BERKEL, L.G., MOLEN, F. VAN DER & SCHARRENBERG, J.E. (ED.). - Advertising in Holland. Special I.A.A. Conference Issue of the "Revue der Reclame".
2043: BERKEN, TINE VAN - Rietjes's pop.
21567: SPANBROEK AND BERKENWOUDE. - 't Dorp Spanbroek. 1726. - 't Dorp Berkoude. 1726.
33114: BERKOUDE. - 't Dorp Berkoude, 1726.
30585: BERKUM, H. VAN. - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
24679: BERKUM, H. VAN. - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
18770: BERKUM, HENRICUS VAN AND J.A.B. M.D. (JOHANNES ADRIANUS BLOCK). - Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert.
31644: BERLAGE, H.P., DUDOK, W.M., E.A.. - Bouwkundig Weekblad van zaterdag 15 december 1923. Buitengewoon nummer gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel.
28429: BERLAGE, H.P., DUDOK, W.M., GRATAMA, JAN, E.A. (RED.). - Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9 "Winkels en winkelpuien".
31815: BERLAGE, H.P.. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich von H.P. Berlage.
17622: BERMAN, J.. - Geschiedkundige beschrijving der door den hevigen brand van 6 op 7 october 1832 geheel verwoeste St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee.
27553: BERNARD CRAPLET, CHANOINE. - Auvergne Romane.
32701: GENTIL-BERNARD. - L'Art d'Aimer. Petits Poèmes Érotiques du XVIIIe Siècle.
31934: BERNARDI, MARCELLO. - Rolonio.
21676: BERNDT, JAQUELINE. - Phänomen Manga; Comic-Kultur in Japan.
28504: BERNECK, KARL-GUSTAV VON, BISCHOFF, FERDINAND, BRUHNS, KARL, A.O.. - Bilder-Atlas. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste; ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. Erläuternder Text, erster und zweiter Band & 8 volumes with plates.
24769: BERNELOT MOENS, H. & TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J.. - Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882.
29086: BERNLEF, J.. - Voor eigen rekening; zestien kwatrijnen.
32325: BERNLEF, J., BRANDS, G. & SCHIPPERS, K. (RED.). - Barbarber 90.
18449: BERNOS DE GASZTOLD, CARMEN. - Le Mieux Aimé.
24650: BERNOULLI, HANS. - Aus dem Skizzenbuch eines Architekten.
22245: BERNSEN, J.J.A.. - The geology of the Teglian clay and its fossil remains of rhinoceros.
13384: BERNUS TAYLOR, M. - Soliman le Magnifique.
4140: BERONICIUS, P.J. - P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen.
25127: BERONICIUS, P.J.. - P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden.
23779: BERQUIN, MR.. - The children's friend; 4 vols. (of 6) in 2 bindings.
30159: BERRIZBEITIA, ANITA & POLLAK, L.. - Inside Outside. Between Architecture and Landscape.
26965: BERSMA, E.. - Kinderkennis van vormen en manieren.
20893: BERTARELLI, L.V.. - Guida d'Italia del Touring Club Italiano; Italia Centrale; primo volume, territorio a est e a sud della linea Ferroviaria Firenze-Arezzo-Perúgia-Foligno-Terni-Roma; con 19 carte geografiche, 8 piante di città e 10 piantedi edifici.
18911: BERTHOLET, ALFRED, HERMANN FABER AND HORST STEPHAN. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch fur Theologie und Religionswissenschaft. I:A-D, II:E-H, III:I-Me, IV:Mi-R, V:S-Z, Register.
25393: BERTHOU, PIERRE YVES. - Le cénomanien de l'Estrémadure Portugaise.
15319: BERTHOUD, A.. - Apologie du Christianisme.
29262: BERTINA, B.J. (ED.). - Dutch film 1975.
27280: BERTOLUCCI, BERNARDO, UNGARI, ENZO & RANVAUD, DONALD. - Bertolucci par Bertolucci; entretiens avec Enzo Ungari et Donald Ranvaud.
31144: BERTRAND, OLIVIER. - Rik Wouters. Visies op een levensloop.
15797: BERTRAND, VICTOR - Levende Hand-Schaduwbeelden.
29452: BERTRAND, VALÈRE, A.O.. - L'Oeil de Simenon.
26306: BESKOW, ELSA. - Pelles nyakläder, bildenbok av Elsa Beskow.
15551: BESLER, BASILIUS - Der Garten von Eichstätt. Das Pflanzenbuch.
30756: BESLU, CHRISTIAN. - La Philatelie a Tahiti.
16122: BESNYÖ, EVA. - Zeeland toen.
27857: BETECHTIN, A.G.. - Lehrbuch der speziellen Mineralogie.
31622: BETS, P.V.. - De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers.
15408: BEUGEM, IS. VAN. - Albert Saverys.
25798: BEUGEM, IS. VAN. - Albert Saverys.
14570: BEUKEN, W.H.. - Vanden levene Ons Heren. I: De teksten. II: Ingeleid en toegelicht.
30271: BEULE, OSCAR DE. - Moerzeke. Religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente.
32267: BEUMELBURG, WERNER. - Langemarck.
26657: BEURDELEY, CÉCILE. - Sur les Routes de la Soie; le grand voyage des objets d'art.
26086: BEURDELEY, CÉCILE & MICHEL. - Giuseppe Castiglione; a Jesuit Painter at the Court of the Chinese Emperors.
32231: SAINTE-BEUVE. - Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. Les Consolations.
19386: BEUYS, JOSEPH, BERNHARD BÜRGI, ERICH FRANZ, LASZLO. - Palermo.Werke 1963 - 1977.
22661: NOORD-BEVELAND. - Provincie Zeeland. Noord-Beveland.
28937: ZUID-BEVELAND.. - Seelands Südlicher Theil oder die Inseln Süd Beveland, Tholen, Wolfersdyk und S. Philipsland.
27271: NOORD-BEVELAND. - Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland.
22019: ZUID-BEVELAND.. - Vrouwen van Zuid-Beveland.
20459: ZUID-BEVELAND.. - Kaart van het eiland Zuid-Beveland.
21377: BEVER, AD. VAN. - Mémoires secrets de Bachaumont (1762-1771), vol. I and II.
23159: BEVERIDGE, W.H.. - Unemployment; a problem of industry.
29140: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De tuin in het midden; een spel der seizoenen naar Noordse mythen.
18017: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
21127: BEVERSLUIS, J.R.. - Inlandsch hout.
28214: BEVERSLUIS, M.. - Geest en Leven; spiritualistisch tijdschrift. 37e Jaargang 1935.
33105: BEVERWIJK. - De Stede Beverwyk, 1740.
23330: BEWER, JOHANN WILHELM. - Sammlung einiger bei den Gülich- und Bergischen Dikasterien entschiedenen Rechtsfällen, auch der merkwürdigen Edikten und Normal-Verordnungen, als ein Beitrag zur Aufklärung der Gülich- und Bergischen Landes-Rechten, Gewohnheiten und Verfassung, für angehende Rechtspraktiker. 6 Parts in 2 volumes (1796-1803).
31943: BEYLEN, J. VAN. - De botter. Geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip.
33564: BEYLEN, J. VAN. - Vissen in zout en zoet. Tentoonstelling gehouden aan boord van het sleepschip "Lauranda" van 9 december 1978 af. Catalogus met beknopt historisch overzicht van de visserij in België.
20864: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Répercussions du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur dans la 'comedia nueva' espagnole.
16297: BEZEMER, K.W.L.. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. Twee delen.
20994: BEZEMER, H.. - Bergambacht zo het was en is.
32458: BEZZOLA, TOBIA & WYSS-GIACOSA, PAOLA VON. - Christian Schad 1894-1982.
31246: BIANCHI BARRIVIERA, LINO. - Vedute di Napoli.
25027: BIBEB & SANDBERG, W.. - Sandberg, experimenta typographica 1943-68.
25413: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Nederlandse Bibliografie 1801-1832. 3 Delen, "A-K", "L-Z" en "Registers".
25615: BIEMANS, JOHAN & HOLKENBORG- HUETHORST, MARY KLEIN. - En de boer, hij ploegde voren.
8840: BIEMEL, W. - Philosophische Analysen zur Kunst der Gegenwart.
33378: BIEMEN, DICK VAN. - Het cultuurbegrip van Emmanuel Levinas. Betrokkenheid op de transcendentie als metafysica van de cultuur.
27881: BIENEFELT-PELGER, LIES & DUIJKER, HANS VAN. - Een onderzoek naar "censuur" en de mogelijkheid tot "censuur" in het Nederlandse cabaret- in theater en bij de omroep; sinds 1950. 2 Delen.
10162: BIERENBROODSPOT, GERTI - Egypte/Pompeii, gevolgd door Decor van Zand en Wind door Fr. Bastet.
32326: BIERENS DE HAAN, J.A.. - De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952.
29674: BIERVLIET, JEAN-CLAUDE VAN, BOSSCHEM, WILLY, E.A.. - Ensor nodigt uit...invite...lädt ein...invites...
30174: BIERVLIET. - Birvliet.
25211: BIERVLIET. - "Glasschildering uit de kerk te Biervliet, Willem Beuckel Sterf Anno 1397".
20711: BIERVLIET. - Gemeente Biervliet.
28575: BIESBOER, PIETER. - Nederlandse majolica 1550-1650. Schotels en tegels voor de sier; een keuze uit de collecties E. van Drecht, J. Holtkamp en A. Vrij, en uit de collectie van het Frans Halsmuseum.
32479: BIESTERVELD, P.. - Corinthe's Gemeente... ten tijde van Paulus. Met drie andere toespraken: "Zwak en toch machtig", "Kinderen huns tijds" & "Denken en spreken".
21746: BIEZELINGE. - Bieselingen.
19747: BIEZEN, HANS. - Het huis.
23403: BIGGEKERKE. - T ' Dorp Biggenkerke. - T'Zelve Anders.
27153: BIGGEKERKE. - T ' Dorp Biggenkerke.
20816: BIGGEKERKE. - Gemeente Biggekerke.
20259: BIGGEKERKE. - T ' Dorp Biggenkerke.
31404: BIHALJI-MERIN, OTO (ED.). - Yugoslavia Human Stories 1941-1961.
31630: BIJHOUWER, J.T.P., E.A.. - Kopenhagen. Bijdragen van de leden der afdeeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft.
22080: BIJL, W.J.F. VAN DER EN BANNING, J.P.D. VAN. - Vivat academia; studenten-zangalbum.
11153: BIJLO, J. - Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk.
33470: BIJNENS, BERT & OCQUET, GEORGES. - Koksijde. Kust- strand- & paardevisserij.
14827: BIJSER, V. DE. - Vioolbouwers; van Amati tot Stradivarius.
29132: BILDERDIJK, W.. - Bloemtjens, Deukalion en Phyrra en Krijgsdans.
32964: BILDERDIJK, WILLEM. - Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste waereld.
32570: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - De Overstrooming.
18891: BILDERDIJK, KATHARINA WILHEMINA. - Nagelaten gedichten van Vrouwe K.W. Bilderdijk.
18906: BILDERDIJK, WILLEM. - De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg.
18893: BILDERDIJK, WILLEM. - Mengelpoëzij van W. Bilderdijk.
18892: BILDERDIJK, WILLEM. - Mengelpoëzij, bevattende vertellingen en romances van W. Bilderdijk.
18900: BILDERDIJK, WILLEM. - Mijn Verlustiging. Bloemtjens.
18909: BILDERDIJK, WILLEM. - Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.
18899: BILDERDIJK, WILLEM. - Van het letterschrift, door Mr. Willem Bilderdijk.
18898: BILDERDIJK, WILLEM. - Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching.
32573: BILDERDIJK, WILLEM. - De Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, Met uitzondering van eenige stichtelijke en gelegenheids-dichtstukken, naar tijdsorde gerangschikt en met vele ophelderende aanteekeningen uitgegeven, door dr. J. van Vloten. 4 delen in 3 banden.
11143: BILLARD, F.L. - Les Moeurs et le gouvernement de l'Egypte; mis à nu devant la civilisation moderne.
22753: BINDMAN, DAVID. - La Divina Commedia William Blake/ De Goddelijke Komedie William Blake.
33395: BING, SIEGMUND. - Jakob Wassermann. Weg und Werk des Dichters.
22782: EMRIK & BINGER. - Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. Het leven van de Ruyter No. 98.
32490: BINNENDIJK, D.A.M., BOT, JAC., BRAAT, L.P.J., E.A. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. 7de jaargang: nrs. 1 t/m 4, nrs. 9 t/m 12. 8e jaargang: nrs. 1 t/m 12. 9de jaargang: nrs. 2-3, 5, 7t/m 10. 10de jaargang: 2 t/m 6, 9, 11-12. 11de jaargang; nrs. 1t/m 8, 11. Jaargangen 1945-1950.
31591: BINNENDIJK, D.A.M., BOT, JAC., BRAAT, L.P.J., E.A. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad 16de jaargang no. 1 t/m 10.
31590: BINNENDIJK, D.A.M., BOT, JAC., BRAAT, L.P.J., E.A. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad 15de jaargang no. 1 t/m 10.
31762: BINNENDIJK, D.A.M., BOT, JAC., BRAAT, L.P.J., E.A. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. 14 nrs. 7de jaargang, no 1/ 8ste jaargang, no. 3/ 8ste jaargang, no. 5/ 8ste jaargang, no. 6/ 9de jaargang, no. 9/ 9de jaargang, no. 11/ 9de jaargang, no. 12/ 10de jaargang, no. 4/ 10de jaargang, no. 7/8/ 10de jaargang, no. 9/ 10de jaargang, no. 12/ 11de jaargang, no. 2/ 11de jaargang, no. 5/6/ 11de jaargang, no. 7.
16970: BINNERTS SZ., A. (ED.). - Doopsgezind Jaarboekje voor 1910.
31782: BINNS, GRAHAM. - John Ruskin 1819-1900. An exhibition of watercolours and drawings.
18837: BIRD, ISABELLA L.. - Six Months among the palm groves, coral reefs, and volcanoes of the Sandwich Islands.
28369: BISCHOFF, GOTTLIEB WILHELM. - Wörterbuch der beschreibenden Botanik oder die Kunstausdrücke, welche zum Verstehen der photographischen Schriften notwendig sind. Lateinisch-deutsh und deutsch-lateinisch bearbeitet, alphabetisch geordnet und erklärt.
16305: BISHOP, C.T.. - Fortresses of the big triangle first. A history of the aircraft assigned to the first bombardment wing and first bombardment division of the Eighth Air Force from August 1942 to 31 st March 1944.
28297: BISSCHEROUX, NIEK & MINIS, SERVÉ (RED.). - Architectuurgids Maastricht 1895-1995.
23040: BITTERLICH, ROSWITHA & BERG, MARIA. - Hallelui-nein! Die Geschichte vom bösen Engelein, das hallelui-nein, statt hallelui-ja sang...
21584: BIZOT, JEAN-FRANÇOIS. - Underground, l'histoire.
13371: BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. - Gesammelte Werke. I-V.
17940: BLAAUW, C.J. AO (ED.). - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia. Dit is nummer 2 van de 11de serie (1930) en gewijd aan de architectuur van kantoor en fabrieken van de firma de Erven WED. J. van Nelle te Rotterdam. Architecten J. A. Brinkman en L.C. van der vlugt. Met behoud van de bestaande typografie naar ontwerp van H. TH. Wijdeveld .
29340: BLAAUW, T.J.W.. - Kleurenleer en kleurendruk.
32275: BLACKWALL. - Vue de Blackwall en regardant vers Greenwich.
30582: BLADERGROEN, W.F.. - Verspanende metaalbewerking in het productiebedrijf. Deel 1.
20016: BLAEU, JOAN. - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht.
25335: BLAISSE, MARK. - De Hoefslag tafel; zes "diners pensants".
27136: BLAKE, JOHN. - F-I-E-L-D. A work of two parts for one room.
19276: BLAMAN, ANNA.. - Tien gedichten.
14892: BLAMAN, ANNA.. - Ik droomde dat ik met haar in een duinpan lag.
11184: BLANC, CH. - L'Architecture.
16731: BLANDFORD, EDMUND L.. - Luftwaffe over Britain a pictorial essay on the German Luftwaffe's combat against Britain in World War 2. Combat Pictorial No.1.
25828: BLANKENSTEIN, CURT. - Holztechnisches Taschenbuch.
33133: BLARICUM. - Het Dorp Blarikum in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1743.
33128: BLARICUM. - Het Dorp Blarikum, 1739.
30272: BLATON, PAUL, CUYPER, FRANK DE, MAEYER, PAUL DE, E.A.. - Vita Amalbergae.
26694: BLATTER, SILVIO, DUBLER, ANNE-MARIE, PICHARD, ALAIN & WINKLER, GABRIELA. - Visages de la Suisse.
23599: BLAUPOT TEN CATE, S.. - Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden.
20585: BLAUPOT TEN CATE, S.. - Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland.
20876: BLAUPOT TEN CATE, S.. - Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland (volume I and II).
31353: BLAUW-VAN MOURIK, M. & KONING-HAANSTRA, M.. - Afasie. Een multidisciplinaire benadering.
21116: BLEEKER, S.. - Geïllustreerd handboek over bloemisterij ten dienste van vakman en liefhebber zoowel als van het onderwijs.
29423: BLEEKER, J.. - De Buffer. Enkele aanteekeningen van persoonlijke belevenissen en voorvallen van 10-14 Mei 1940 en uit den tijd der Duitsche bezetting
27642: BLERKOM, MARINUS VAN. - De ontwikkeling van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië.
24173: BLIGNAULT, A.P. & KLERK, W.A. DE (RED.). - Die Stellenboschse student.
32264: BLIJDENSTEIN, A.W.C.. - Practische handleiding voor het opzetten van vogels en zoogdieren (naar Grotrian's methode).
24164: BLINK, H. & BOERMAN, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
24163: BLINK, H. & BOERMAN, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
7921: BLINK, H. - Nederland en zijne bewoners; Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland.
30836: BLINK, H.. - De Bewoners der Vreemde Werelddeelen. Afrika-Azië-Amerika-Australië; in hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling en tevens in hun verhouding tot Europesche volken beschreven. Amerika & de Indische archipel en Australië. 2 delen in 1 band.
31619: BLOC, ANDRE, VAGO, P., PERSITZ, A. ET AL. - L'Architecture d'aujourd'hui. No. 7-8: Urbanisme.
30270: BLOCKMANS, FR.. - Het Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks 1302.
32999: BLOEM, JACQUES. - Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht.
31270: BLOEME, JENNY DE. - De ark van Noach.
33139: BLOEMENDAAL. - 't Huis Albrechtsberg by Bloemendaal, 1746/ Kerk te Bloemendaal, 1746.
24821: BLOEMERS, J.H.F. & DORP, T. VAN (RED.). - Pre- & protohistorie van de lage landen.
20045: BLOEMSMA, EVERT. - 'n Gebouwd gezicht van Nederland/ Holland's a lowland's face.
30811: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter.
3163: BLOKKER, WILH. - Het Chineezen-boek.
32760: BLOKKER. - Kerk van Oosterblokker, 1726/ Kerk van Westerblokker, 1726.
26575: BLOKZIJL, MAX. - Max Blokzijl's luisteraars....antwoorden.
26574: BLOKZIJL, MAX. - Max Blokzijl's luisteraars....antwoorden.
30991: BLOM, J.R. VAN & VOSMAER, C.J.J.G.. - Lustrum Leiden MCMXXX.
29024: BLOM, ONNO. - In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.
24065: BLOM, LOUIS H.. - The windmills of the Greek Islands.
25223: BLOND, GEORGES. - d'Arromanches a Berlin; le film d'une victoire.
31430: BLONDEEL, VALENTYN JAN. - Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.
32145: BLONDEL. - Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez.
33263: BLONK, MATTHIJS & WINKEL, BERTIE & DOS. - Living Art. Volken van de Omo Vallei, Ethiopië.
6713: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland.
16537: BLUE, ALLAN G.. - The B-24 Liberator. A Pictorial History.
25861: BLUM, LÉON. - Dagboek 1940.
27101: BLUML, MATH.. - Moderne mondhygiène.
28795: BLUNT, ANTHONY (SAM.). - Barok en rococo; architectuur en decoratie.
13586: BLUSSÉ, L. AND R. FALKENBURG. - Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657.
22070: BOAS, FRIEDRICH & DUNZINGER, GUSTAV. - Systematisch Botanischer Bilderatlas; eine Einführung in die spezielle Botanik mit Beigabe eines Stammbaums der Samenpflanzen.
7762: BOCCACCIO, G. - De Decamerone. Complete, geïllustreerde uitgave.
30658: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De Decamerone.
3847: BOCCACE. - Contes de Boccace.
24896: BOCCACE. - Contes de Boccace.
26314: BOCCARDI, RENZO. - Le Lac Majeur et les Iles Borromées.
30201: BOCHART, SAMUEL. (SAMUELE BOCHARTO). - Hierozoicon, sive bipertitum opus de Animalibus S. Scripturae, cuius pars prior Libris IV. De Animalibus in Genere, & de Quadrupedibus Viviparis & Oviparis: pars posterior libris VI. De Avibus, Serpentibus. Insectis, Aquaticis, & Fabulosis Animalibus agit. Cum indice septuplici, I. Locorum Sac. Scr. II. Authorum, qui citantur. III. Vocum Hebr. Chald. Syriac. Samaritani & Aethiopici Sermonis. IV.Vocum Arabicarum. V. Graecarum. VI. Romanarum, quae passim explicantur. VII. Rerum.
22135: BOCK, C.E.. - Het boek van den gezonden en van den zieken mensch (voor ons land bewerkt door Dr. N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Dordrecht).Twee delen in één band.
7436: BOCK, E. - Deutsche, Die, Graphik.
7953: BOCK, EUG. DE - Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
29535: BOCK, PAUL-ALOÏSE DE. - Paul Delvaux. L'homme, le peintre, psychologie d'un art.
30142: WAN-GO WENG & YANG BODA. - Palastmuseum Peking. Die Schätze der Verbotenen Stadt.
33419: BODDAERT, PIETER. - Nagelatene mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden.
26921: BODDAERT, PIETER. - Vervolg der stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert.
20907: BODE, W.. - De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken.
33099: BODEGRAVEN. - 't Dorp Bodegraven, te zien van Oud Bodegraven, 1749/ De Wierikker Schans, by Bodegraven, 1749.
31249: BODENHEIM, N.. - Luilekkerland.
32245: BODENHEIM, NELLY. - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
13457: BODROGI, T.. - L'Art de l'Indonésie.
20095: BODT, SASKIA DE. - De Haagse School in Drenthe.
31482: BOEHM BAWERK, E. VON. - Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales.
25178: BOEKENOOGEN, G.J. & BODENHEIM, NELLY. - Raadsels.
30114: VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS. - Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel.
21288: BOEKHORST. - 't Huys Boekhorst.
24109: BOEKRAAD, CEES, BOOL, FLIP EN HENKELS, HERBERT (RED.). - Het nieuwe bouwen, De Stijl; de nieuwe beelding in de architectuur/ neo plasticism in architecture.
27767: BOELE, VINCENT & SAADOUNI, MOHAMED (RED.). - Marokko, 5000 jaar cultuur.
32362: BOER, J. DE. - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft.
30229: BOER, ADRIAAN (RED.). - Focus. Tiendaagsch fotoblad voor Groot Nederland. Officieel orgaan van de Rotterdamsche amateur-fotografen vereeniging "Rotterdam" en van "de Haagsche amateur-fotografen vereeniging". Eerste jaargang, no. 1.
30835: BOER, P.C. DE & GEURTS, A.J.. - Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
32035: HITZUM / BOER.. - T' Dorp Hitzum. / T' Dorp Bour.
18573: BOER, M.G. DE. - De haven van Amsterdam en haar verbinding met de zee.
19753: BOER, CHRIS DE, HEFTING, PAUL. - Teun Hocks.
14453: BOER, CORNELIS DE. - De droom van de iconoloog brengt collages voort. De herkomst van verbale en visuele tekens in de collageromans van Max Ernst.
21947: BOER, G.J. DE. - Scheepvaart (jaarboekjes, 24 delen: 1977 t/m 1995 en 1997 t/m 1999 en 2002.
21409: BOER, C. DE. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
21408: BOER, C. DE. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
29281: BOER, G.J. DE, MULDER, A.J.J., SLETTENAAR, H.A. & VELTEROP, E.W.J.. - Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.).
33480: BOEREE, TH.A.. - Het beleg van Bergen op Zoom in 1747.
21706: BOEREMA, I, E.A.. - Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
19105: BOEREMA, J. EN H.J.. - Vlijtige armoede en tonnen gouds.
8783: BOERENDONK, M.J. - Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.
25827: BOERHAVE BEEKMAN, W.. - De wonderen van het hout.
17695: BOERSMA, P.. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
32291: BOERSMA, JAN SYBE HYLKE. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
33301: BOERSMA, FOEKJE. - Op de keper beschouwd. Handboek voor het behoud van textielcollecties.
12497: BOESSNECK, J. (ED.). - Die Münchner Ochsenmumie.
5561: BOETTCHER, R., I. JACQUEMIJNS EN C. PHAFF - Papierverwerking en -veredeling.
31642: BOEZEM, MARINUS, DEELSTRA, TJEERD, HILGEMANN, ANTOINETTE & LUGTEN, ANDRIES (SAM.). - Visuele as Tilburg. Artistiek Koncept.
31633: BOEZEM, MARINUS. - Marinus Boezem.
6523: BOGAARTS, M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C.
14172: BOGAERS, M.-R., K. GAILLARD, AND M.L. TEN HORN-VAN. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
32142: BOGAERS, A.. - Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande.
29524: BOGAERT, NADINE, LANGE, FREDDY DE, PAUW, GILBERT DE, E.A.. - Dalí. Casino Kursaal Oostende, 10 juli-5 september 1982.
32923: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Onzième année 1880-1881.
32926: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Huitième année 1877-1878.
32924: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Dixième année 1879-1880.
32927: BOGAERTS, HENRI (ED.). - L'Illustration Européenne. Dix-huitième année 1887/88.
28500: BOGER, JAN. - Der US-Bürgerkrieg 1861-1865. Soldaten-Waffen-Ausrüstung.
31656: BOHBOT, MICHEL. - Coignard.
24261: BÖHL, ED.. - Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek.
25180: BOILEAU, NICOLAS. - Oeuvres complètes de Boileau. Vols. 1-5 (complete set).
28425: BOINK, H., MORSINK, A. WYNIA, S., E.A. (RED.). - Van raadhuis tot gemeentehuis.
28984: BOIS, YVE-ALAIN, JOOSTEN, JOOP, ZANDER RUDENSTINE, ANGELICA & JANSSEN, HANS. - Piet Mondriaan 1872-1944.
31738: BOIS, D.. - Les plantes d'appartement et les plantes de fenêtres. Avec 169 figures intercalées dans le texte.
21782: BOISSIER, GASTON. - La fin du paganisme; étude sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle (Tome premier et second). Complete set.
31743: BOITARD, M. & MAIGNE, M.P.. - Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur. Première partie contenant les classifications d'histoire naturelle, la recherche et l'emballage des objets d'histoire naturelle, ainsi que les meilleurs procédés pour la conservation & deuxième partie: Taxidermie, préparation des pièces anatomiques contenant l'art d'empailler et de conserver les animaux vertébrés et invertébrés; de préparer les végétaux et les minéraux; de faire les préparations anatomiques; de conserver les cadavres temporairement ou définitivement. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et entièrement refondue d'après les nouvelles classifications.
22988: BOITEN, INA. - Publieke Kunst; nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en publiek.
28019: BOIVIN, BERTUS, DICKE, MATTHIJS, ROODHORST, RUUD, E.A. (RED.). - 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen.
12876: BOJKO, SZ., LAMAC, M, PADRTA, J., A.O.. - Kasimir Malewitsch zum 100. Geburtstag; Ausstellung Juni-Juli 1978; exhibition June-July 1978.
27146: BOKKEL, L.J.W. TEN. - Deugd en ondeugd.
21874: BOL, FERDINAND AND H. BARY. - Michiel De Ruyter l. Admirael Generael etc.
21896: BOL, FERDINAND. - Michiel Adriaansz. De Ruyter, Hertog, Ridder enz. Luitenant Admiraal Generaal van Holland en Westfriesland.
27290: BOLDER, TON, KLINKENBERG, JOOST, KRIMPEN, HUIB VAN, E.A.. - Typografie; uitgangspunten, richtlijnen, techniek.
4413: BOLDERMAN, M.B.N., EN A.W.C. DWARS - Beknopt leerboek der waterbouwkunde. Derde druk.
17453: BOLINDER, GUSTAF. - Die Letzten Chimila-Indianer.
24009: BOLK, L.. - Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.
32189: BOLLAND, G.J.P.J.. - Hegel's kleine Logik nebst dem Kapitel über Raum, Zeit und Bewegnung nach dem Texte der Encyklopädie in der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke für das akademische Studium mit einem Kommentar herausgegeben. Erster Band. Text.
32899: BOLLINGER, O.. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. Nach Originalen von Maler A. Schmitson. Band XI, I. Band: Cirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, Leber, Gallenwege und Pankreas & Band XII, II. Theil: Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen.
30108: BOLLMANN, STEFAN. - Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk.
19586: BOLOGNA, FERDINANDO. - Les origines de la peinture Italienne.
32010: BOLSWARD. - Gezicht van de Markt op de kerk te Bolswerd.
32041: BOLSWARD. - T' Hooghuis te Bolswert.
32030: BOLSWARD. - De Blaauwe Poort te Bolswert. / De St. Jans Poort te Bolswert.
30667: BOLSWARD. - Bolsward. Het Stadthuis.
31912: BOM, BAREND VAN DER. - 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 1 & 2.
31911: BOM, BAREND VAN DER. - Een halve eeuw 's-Gravendeel in beeld 1890-1940.
31910: BOM, BAREND VAN DER. - 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 2. Waarin afbeeldingen van 's-Gravendeel, Schenkeldijk en De Wacht.
31110: BOMANS, GODFRIED. - Bomans in triplo.
26104: BOMANS, GODFRIED.. - Sprookjes kalenderboek 1963.
29027: BOMANS, GODFRIED. - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade.
18790: BOMANS, GODFRIED. AND HOWARD, WILLIAM H. (ED.). - Engelse Cursus naar een idee en volgens de oorspronklijk Nederlandse tekst van Godfried Bomans.
32341: BOMHOF, GRADY. - Gouderak in mijn herinnering. Eenvoudige belevenissen.
18709: BOMMEL VAN VLOTEN, J.M. (ED.) AND VINK, M. DE (ED.). - Het Nieuwe Walcheren. Rapport uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren met het reconstructieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland en de duingebieden.
20712: BOMMENEDE. - Gemeente Bommenede.
28947: BOMMENEDE. - Bommenee.
27155: BOMMENEDE. - Bommenede.
27154: BOMMENEDE. - Bommenede.
29931: BON, A. VAN DEN. - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge.
22357: BONDS, RAY (ED.). - East vs. West, the balance of military power; an illustrated assessment comparing the weapons and capabilities of NATO and the Warsaw Pact.
31016: BONGER, W.A.. - Ras en misdaad.
31774: BONI, GASTONE, DORI, EMILIO, MOROZZI, GUIDO, PASTORINI, SIRIO & PELLEGRINI, MARIO. - Firenze. Studi per la ricostruzione della zona intorno al Ponte Vecchio distrutta nel 1944. Premessa/ Studi vari/ Relazione del progretto presentato al concorso indetto dal Comune di Firenze nel 1946. Disegni presentati al concorso.
15861: BONIFACE, A.. - Dictionnaire francais-anglais et anglais-francais.
23423: BONITO OLIVA, ACHILLE. - La coesistenza dell'arte; un modello espositivo.
22926: BONITO OLIVA, ACHILLE. - Nino Longobardi.
27959: BONJOUR, EDGAR. - Die Universität Basel; von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460-1960.
26461: BONO, EMILIO DE. - Anno XIIII, the conquest of an Empire.
25096: BONT, A.P. DE. - Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol; deel I, Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden.
23184: BONTENBAL, A.. - Landelijke bouwkunst, deel 1 (Kleine landhuisjes en andere eengezinswoningen) en 2 (Openbare gebouwen, scholen, raadhuis, kerkje, enz.).
29896: BONUS, ARTHUR. - Das Käthe Kollwitz-Werk.
28900: BOOGAARD, JAC VAN DEN. - Appie Drielsma, plastisch versus constructief.
27010: BOOL, H.J.. - De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra.
31843: BOOM, MAARTEN, ERP, JAN VAN, GROOT, CEES DE, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1973.
29163: BOOM, B.K.. - Nederlandsche dendrologie; geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de meest voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen.
29171: BOON, B., LAREN, A.J. VAN, BUDDE, J.K. & KUIJPER, E.C.J. (RED.). - Onze Tuinen; geïllustreerd weekblad voor vaklieden en liefhebbers, gewijd aan tuin- en buitenleven. Zesde jaargang (juli 1911- juni 1912).
28834: BOONCHAI, PIPATCHUKIAT (ED.). - The Passage; the Passage to Thai Landscape Architecture.
24264: BOONMAN, J.. - Toponymie der gemeinden Borssele, Driewegen-Coudorpe, Oudelande und Ovezande; Schriftliche Hauptarbeit von J. Boonman.
23789: BOONMAN, J.. - Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande.
20806: BOORSMA, P.. - De molens te Assendelft.
29904: BOOT, W.J.J.. - De Zierikzeese Stoomvaart; een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland.
32560: BOOT, MARTIN. - Astrologie leren. Deel 1 t/m 3. "Horoscoopberekening en de grondbeginselen van de astrologische interpretatie"/ "Temperamenten en relaties"/ "Zon en Maan, mythologie en psychologie".
22326: BOOT, J. EN KNAVEN, L.H.M.. - De historische ontwikkeling van de schrijfmachine.
21094: BOOT, W.J.J.. - De provinciale boot; honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
19916: BOOT, W.J.J.. - De vloot van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland.
5772: BOOTH, PAT - Self portrait.
12471: BOOTSGEZEL, L.. - Het landje van Kadzand.
13957: BOOTSMAN, K.. - Volendam: hoe arm het was... en hoe ver...
26664: BOOY, A. DE. - De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met het journaal van de Gelderland en de correspondentie van de bewindhebbers van de V.O.C. met de vlootvoogd en een aantal brieven van kooplieden, schippers, enz. (1607-1610), met bijlagen en afbeeldingen, zeiltrek I en II. Deel II.
26830: BOOY, D.L.. - Moderne fruitteelt; een handleiding voor de practijk.
32366: BOOY, ARIE. - QPO. Korps Mariniers sinds 1665.
27635: BORCK, HEINZ-GÜNTHER, KAHLENBERG, FRIEDRICH P., VOLKERT, HEINZ PETER & WILBERT, KARL JÜRGEN (ED.). - 50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998.
32803: BORCULO. - 't Kasteel te Borkelo/ 't Kasteel te Borkelo, 1743.
32092: BORCULO. - 't Kasteel te Borkelo.
22738: BORGÈRES, GUSTAVE. - Le Poème des Mains.
29029: BORGES, JORGE LUIS & POL, BARBER VAN DE. - El remordimiento/ De wroeging.
33245: BORGH, PIERRE VAN DER, ET AL. - H. Catharina Parochie Nijkerk 1643-1993.
33252: BORJA-VILLEL, MANUEL J., DIEDERICHSEN, DIEDRICH, ET AL. - Public Space/ Two Audiences. Works and documents from the Herbert Collection. Inventaire.
12709: BORK-FELTKAMP, A.J. VAN. - Anthropological research in the Netherlands; historical survey at the request of the Committee for the physical- anthropological investigation of the Dutch population of the Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetendchappen.
12854: BÖRNSTEIN-BOSTA, F.. - Mandana Baschi; Reisen und Erlebnisse eines deutschen Arztes in Afghanistan.
23557: BORNY, H. DE. - La Pologne héroïque.
25743: BORRÀS, MARIA LLUÏSA (ED.). - Man Ray 1897-1976.
20713: BORSSELE. - Gemeente Borssele.
27156: BORSSELE. - Het Dorp Monster in de Barony van Borssele van den Vliedberg te zien. - Het Huis te Baarland van agteren.
25365: BORSSELE. - T 'Dorp Monster. - T 'Zelve anders.
33573: BORSTIUS, JACOBUS. - Geestelicke genees-konst; Inhoudende Raedt tegen de Doodt,ende middelen tot een eeuwigh-durende gesontheydt. Deel 1 en 2.
32315: BORSTIUS, JACOBUS. - De Cathechismus in korte vragen en antwoorden met Schriftuer plaetsen (I). Gebonden met: Jacobus Borstius: Kort begryp der Christelyke leere (II). En: (Zonder auteur), Kort voorbeeldt van de gesonde woorden.Gestelt tot oeffeninge van de Christelycke jeught (III).
4681: BORSTLAP, C. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Een groot zeeman en een goed mens.
26603: BORTOLOTTI, NADINE (ED.). - Munch.
13415: BORUP, TH.L.. - Mennestelige, Det, Livs Flugt, Eller Dode Dands, Hvorudi ved tydelige Forestillinger og Underviisnings-Vers viises, hevorledes at Doden, uden Persons Anseelse, dandser af med enhver, endog ofte uformodentig, fra Verden til Evigheden, Afbildet ved loererige Stykker, og Samtaler imellem Doden og Personerne.
31458: BOS, P. & KASSTEEN, H.. - Helden in oude ansichten, waarin afbeeldingen uit Helden, Panningen, Koningslust, Beringe, Grashoek en Egchel.
31562: BOS, R.. - R. Bos' geïllustreerde schoolatlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, in 20 kaarten en 51 platen.
28710: BOS, R.. - Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Gewesten. In 20 gekleurde kaarten.
24118: BOS, P.R. EN NIERMEYER, J.F.. - Kleine schoolatlas der gehele Aarde, in 48 kaarten en 50 platen.
24700: BOS, P.R. EN NIERMEYER, J.F.. - Schoolatlas der geheele Aarde.
24340: BOS, R.. - Atlas der Geheele Aarde, in 44 Kaarten en vele bijkaarten.
24762: BOS, B.G. VAN DEN. - Vitamine D-C14; een onderzoek naar de resorptie en het metabolisme van de vitaminen D2 en D3 bij ratten en kippen.
24242: BOS, P.R. & BALEN, C.L. VAN. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
29117: BOS, KEES & BOSCH, JAN WILLEM. - Landschapsatlas van Walcheren; inspirerende sporen van tijd.
31324: BOS, R.. - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele Bijkaarten.
25802: BOS, P.R., ZONDERVAN, H., LIGTHART, JAN, E.A.. - Nederlandsche Schoolplaten.
24097: BOS, P.R.. - Nieuwe atlas voor de volksschool, in kaarten en platen.
23033: BOS, R.. - Geïllustreerde schoolatlas der geheele Aarde.
4183: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Kasteel, Het, Westhoven in Zeeland.
25041: BOSCH, JOHANNES VAN DEN. - De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765.
20217: BOSCH, TOON. - Om de macht over het water; de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849.
23115: BOSCH, KORNELIS DOUWE. - De Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
25231: BOSCH, D.W. & DEGENHARDT, W.. - Natuurlijke historie voor de Nederlandsche scholen. Tweede stukje, het planten- en delfstoffenrijk.
21674: BOSCH N. JZN., A. TEN. - De electrotechnische school; leerboek der practische electriciteitsleer voor zelfstudie en ambachtsonderwijs.
5006: BOSCH, A., EN W. VAN DER HAM. - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998.
20817: BOSCHKAPELLE. - Gemeente Boschkapelle.
14194: BOSCHMA, R., T. BUIJ, G.-J. SLAGTER, AND G. GROENE. - Vier, De, evangelisten.
31287: BOSKMA, PIETER. - Altijd weer dit leven; een keuze uit de gedichten samengesteld door Joost Zwagerman.
24180: BOSMA, K.. - Ons Nederland in kaart en beeld; aardrijkskunde in kaarten, lessen en taken, deel 5.
23735: BOSMAN, ANTHONY (RED.). - Symphonie & Swing; het geïllustreerde, culturele periodiek voor de muziek (Complete jaargang 1946, in één band).
22954: BOSSAGLIA, ROSSANA. - Il "Déco" Italiano; fisionomia dello stile 1925 in Italia.
18499: BOSSCHA JR., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. Tweede Deel. De Uitvindingen ter verspreiding der voortbrengselen van geest en kunst.
18500: BOSSCHA JR., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Deel III.
31328: BOSSCHA JR., J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Derde deel.
31329: BOSSCHA JR., J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Eerste deel.
30264: BOSSCHE, BARBARA VAN DEN & WILLEMSEN, RINUS. - Biervliet tussen eb en overvloed.
31962: BOSSE, P.G. VAN DEN - De maand der bevrijding, September 1944; documentatie over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen.
3387: BOSSE, P.G. VAN DEN - De maand der bevrijding, September 1944; documentatie over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen.
16015: BOSSE, A. & L. DECLOEDT [ED.]. - Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
19763: BOSSERT, HELMUTH TH.. - Folk art of Europe.
18405: BOSSMANN, ERNIE. - ....en de dingen eromheen.
25156: BOSSUET. - Discours sur l'histoire universelle; complete set of 6 volumes.
32932: BOTERMAN, FRITS. - Duitse dichters en denkers. Het belang van cultuur in de moderne Duitse geschiedenis.
798: BOTERMANS, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen.
27071: BOTHA, M.C.. - Die Huldejaar 1949. 'n Algemene oorsig oor die huldeuitinge van 'n dankbare volk in 1949, die jaar waarin sy gedagtegang aangetrek is deur en met behulp van die rapportryers voortgedra is na die Voortrekkermonument, Pretoria.
3994: BOTHE, F. - Geschichte der Stadt Frankfurt am Main.
27216: BOTREL, THÉODORE. - Refrains de guerre 1re série. Les chansons de route (1er janvier- 31 août 1915).
31706: BOTTERO, IRENE. - Maria Callas. Croce e delizia. L'arte e la vita di una donna "rivoluzionaria"
21790: BÖTTGER, PETER. - Die alte Pinakothek in München; Architektur, ausstattung und museales Programm.
32651: BOUCHARD. - De Duivelskapel. Mondria Zwartwitreeks deel 7.
5446: BOUCHER, W.J. EN J.C. V. WERMESKERKEN. - De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging 1904-1934.
33339: BOUCHER, FRANÇOIS & JACCOTTET, PHILIPPE. - Le dessin français au XVIIIe siècle.
14751: BOUCHER, M.C., D. BOUDOE, TH. BUROLLET, A.O.. - Von Ingres bis Cézanne; Kunst des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung des Musée du Petit Palais, Paris.
25381: BOUCHEZ, L.J. & KAIJEN, L. (ED.). - The future of the law of the sea; proceedings of the symposium on the future of the sea, organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the International Law Institute of Utrecht State University, 26 and 27 June 1972.
17268: BOUDEWIJN, C. A.O. (ED.). - Vijftig Jaar Nederlandse Fruitteelt.
27979: BOUDEWYNS, KATHERINA. - Het prieelken der gheestelyker wellusten.
26571: BOUHLER, PHILIPP. - Adolf Hitler. De wordingsgeschiedenis van een volksbeweging.
19100: BOULANGER, EMILE - Handboek voor Gehuwden; populaire verhandeling over De Geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw, hun in- en uitwendige Bouw en Verrichtingen, alsmede De Zwangerschap; alles aanschouwelijk voorgesteld door uitlegbare, gekleurde platen en toegelicht met 76 illustraties tusschen den tekst.
22743: BOULENGER, MARCEL. - La belle et la bête.
23673: BOUMAN, A.. - Katechismus in beeldschrift, dat is de katechismus van Kardinaal Gasparri. Uitgelegd met behulp van symbolen; II Figuren met verklaring.
15711: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen
11843: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, 1843-1943.
7301: BOURGEADE, PIERRE - Immortelles, Les; pièce en 2 actes et 9 tableaux.
17621: BOURJÉ, J.P. - De opening van Middelburgs nieuwe haven, den negenden van oogstmaand 1817.
25514: BOUSFIELD, E.L., DICKINSON, J.J., JARRETT, N.E., A.O.. - Studies on amphipod crustaceans of the Northeastern Pacific region/ The amphipod superfamily talitroidea in the Northeastern Pacific region. I. Family talitridae: systematics and distributional ecology. 2 Volumes.
13352: BOUTENS, P.C., AND F. LENSVELT. - Middelburg's overgang; reizangen.
14600: BOUTENS, P.C., AND F. LENSVELT. - Middelburg's overgang; reizangen.
4314: BOUTENS, P.C. - Zomerwolken.
21421: BOUTERON, MARCEL, A.O.. - Cent ans de vie française à la revue des deux mondes.
26675: BOUTERSE, J.. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw.
17834: BOUTET, HENRI. - Autour de Parisiennes. I: Où elles vont.
31098: BOUWKNEGT, HENDRIK, GROOT, HAROLD DE & MEIJER, ROB. - Goederentreinen in Nederland. De stand van zaken in 2003.
28997: BOUWMAN, L.. - Rekenboek voor de Lagere Scholen. Omgewerkte druk van de zes rekenboekjes; tweede stukje, geheele getallen.
30886: BOUWMANS, IVO. - The blending of liquids in stirred vessels.
33106: BOVENKARSPEL. - Kerk van Bovenkarspel, 1726.
27178: BOWEN, ELIZABETH. - The heat of the day.
27176: BOWEN, ELIZABETH. - The cat jumps and other stories.
12551: BOXER, C.R.. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
20664: BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN. - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Eerste en tweede deel, in één band.
33040: BOXMEER. - 't Kasteel te Boksmeer, 1741/ 't Dorp Boksmeer in 't Land van Kuik, 1741.
28732: BOXTEL, H. VAN. - Jan de Bie. Verf en inkt, doen en laten.
9992: BOYCE, J., AND AN. NIN - Aphrodisiac; erotic drawings by John Boyce for selected passages from the works of Anaïs Nin.
14195: BOYENS, P.. - Gemeentelijk Museum Gust. De Smet, Deurle, Sint-Martens-Latem.
28526: BRAAK, C.G. TER, KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Borssele, serie Zuid-Beveland deel 2.
29853: BRAAK, MENNO TER. - Kaiser Otto III; Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter.
24379: BRAAK, C.G. TER, E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; Borssele, serie Zuid-Beveland, deel 2.
32219: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Van alles wat. Twintig teekeningen van Johan Braakensiek.
13152: BRAAKENSIEK, JOHAN. - Practische taallessen. Ie en 2e bundel
30461: BRAAT, L.P.J.. - Droomboek voor grote kinderen, bestaand uit zeven plus twee dromen gevolgd door enige vreemde verhalen.
13873: BRAAT, L.P.J., AND M. BRAAT. - Op zoek naar Byzantium; Hellas hervonden.
12790: BRABANDER, GERARD DEN. - Cynische portretten.
22869: BRABANT, J. VAN. - Rampspoed en restauratie; bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
21690: NOORD-BRABANT. - Brabantiae.
21629: NOORD-BRABANT. - Kaart van de Provincie Noord Brabant.
26630: BRABER, A.C.A. & ALMEKINDERS, J.A. (SAM.). - Wilhelmina school, 100 jaar christelijk onderwijs in Hilversum (1884-1984).
26212: BRABER, J.L. & POLS, C.P.. - Zierikzee, zoals het was...
17302: BRACHOT, D'ISY (ED.). - Astrid Reine Des Belges. L'Album Du Souvenir. 24 Documents inédits & Historiques.
31432: BRADFORD, ANNE R. (ED.). - More animal magic of Harry Whittier Frees (1879-1953). A further selection of the work of this remarkable American photographer.
30821: BRAEM, EVODIUS & TEEUWEN, NORBERTUS. - Augustiniana Belgica Illustrata. Septimo exacto saeculo a magna ordinis eremitarum S. Augustini unione MCCLVI- MCMLVI.
31711: BRAGAGLIA, LEONARDO. - L'arte dello stupore. Omaggio a Maria Callas. Un saggio con bibliografia-discografia-cronologia della vita e dell'arte-antologia critica.
6654: BRAHE, JAN JACOB - Vlissings Eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten Geboortedag harer Vryheid, den VI. van Grasmaand, MDCCLXXII. Gebonden met: Kerkelyke Redenvoering, ter gelegenheid van het tweede Eeuwgetyde der Vlissingsche Vryheid, op den 6. van Grasmaand MDCCLXXII. aldaar uitgesproken.
29732: BRAKEL, J.P. VAN. - Katwijk intachtig. De Katwijken rond 1880 in kaart en beeld.
8791: BRAMLY, S. - Man Ray.
29463: BRAMWELL, MARTYN (ED.). - The Rand McNally Atlas of the Oceans.
31737: BRAND, F.J.. - Hand-Woordenboek der Romeinsche Oudheden. Ten gebruike bij de lezing der oude schrijvers.
30490: BRAND,G.. - Kort verhaal van de Reformatie en oorlog tegen Spanje In, en ontrent de Nederlanden tot de jare MDC, uyt verscheyde geloofwaardige historien, en authentyque stukken onpartydigliyk by een gestelt. Den derden druk. Daar nog by is gevoegt, het Chronyxke der Nederlansche geschiedenisse, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1689..
27696: BRAND, JAN & DIJK- LADAGE, MARIJKE VAN. - '63-'74 Geurt.
15452: BRAND, J.W.. - De automobiel en haar behandeling.
4640: BRAND, JOH. A. - Hulde aan Michiel Adriaanszoon De Ruiter, hertog, ridder enz. Luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Vriesland enz.
32465: BRANDELER- DEN BEER POORTUGAEL, JOOSKE VAN DEN. - Verzen.
823: BRANDS, GERRIT ALBERTUS. - Tspel van de Cristenkercke.
31745: BRANDT, FRITHIOF. - Axel Poulsen.
12391: BRANDT, GERARD. - Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel De Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt.
26422: BRANDT, ROLF. - Albert Leo Schlageter; Leben und Sterben eines deutschen Helden.
23430: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter; hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Complete set of 5 volumes.
22346: BRANDTS BUYS, H.. - Albrecht Beiling, concert-drama (solo, koor en orkest).
32247: BRANISLAV, FRANTISEK. - Daar komen de muzikanten.
12674: BRANTS, J.L.P.. - Groen's geestelijke groei; onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834.
9675: BRAQUE, GEORGES - Peintures 1909-1947.
32620: BRAUN, DANIELLE & KRAMER, JITSKE. - De Corporatie Tribe.Organisatielessen uit de Antropologie.
22058: BRAUN, GUSTAV. - Deutschland; dargestellt auf Grund eigener Beobachtung, der Karten und der Literatur.
16296: BRAUSSE, H.B.. - Kunst der Führung.
30314: BREASTED, JAMES HENRY. - Histoire de l'Égypte, depuis les temps les plus reculés jusqu'a la conquête Persane. Tome 1 & 2.
7481: BREASTED, J.H. - Geschichte Aegyptens.
20919: BREDA. - Breda.
33028: BREDA. - Gezigt uit Valkenberg op de Kerk te Breda/ Een ander gezigt uit Valkenberg, 1732.
33029: BREDA. - Speel Huis van den Baron, by Breda, 1732/ 't Dorp de Haage by Breda, 1732.
25860: BREDERODE, DÉSANNE VAN (SAM.). - Mijn denken is een hartstocht; een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw.
25755: BREDERODE, WILLEM. - Carl Flesch; een kleine biografische studie.
32857: BREDEVOORT. - Het stadje Breedevoort 1743.
18437: BREDIUS, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Plaatwerk 'Stedelijk Museum' te Haarlem.
18438: BREDIUS, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling 'Mauritshuis'.
24923: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
6423: BREE, L.W. DE - Walcheren onder vreemde heersers.
26365: BREE, JASKA DE. - Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen: Grondslagen SPH.
33493: BREE, L.W. DE. - Papieren zolder.
24847: BREE, L.W. DE. - Jacob Moens, broer van zijn vader.
26344: BREEJEN K.A. ZN., P. DEN. - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeenten; de sociaal-economische koerswijziging van twee Hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
19341: BREEKVELDT, F., REMMERS, R. EN SCHRIJER, L. (SAM.). - 25 Jaar Biddinghuizen.
17678: BREEMAN, J.L.. - Grafieken voor het berekenen van rivieren, kanalen en goten naar Bazin.
12784: BREEN, LEO VAN. - Lyriese portretten.
33153: BREFFNY, BRIAN DE. - De Ierse Wereld. De Geschiedenis en Cultuur van het Ierse Volk.
23089: BREGMAN, C.. - Bennebroek in oude ansichten.
19425: BREHM, A.F.. - Brehms Thierleben, allgemeine Kunde des Thierreichs; vol. 8 'Fische'.
31905: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Basismanagement. Deel 1 & 2.
31906: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Operationeel bedrijfsmanagement BE.
31907: BREMER, J. & HUIJBERS, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Operationeel bedrijfsmanagement BE.
32942: BREMS, WALTER & MOUTON, JEF. - Walter Brems- etsen/ Jef Mouton- beeldhouwwerk. Catalogus tentoonstelling Merlijn, 30 augustus- 27 september 1980.
32233: BRENNAN, BARBARA ANN. - Licht op de aura. Healing via het menselijk energieveld.
19168: BRENTANO, CLEMENS. - Von dem traurigen Untergang zeitlicher Liebe aus die Chronika des fahrenden Schülers.
13883: BRENTJENS, YVONNE. - Sonia Delaunay; dessins.
20714: BRESKENS. - Gemeente Breskens.
28953: BRESKENS. - De haven van het dorp Breskens.
27191: BRESKENS. - Nieuw Heeren Logement by W. Muller te Breskens.
30196: BRESKENS. - Breskens - Groede - Sluis.
33545: BRESSEN, J.. - Van der Zeeuwen Volharding.
26065: BREYDEL, ELISABETH. - Amis de toujours...Cahier pour mes petits amis.
17466: O'BRIAN, BETH (ED.). - Richard Tuttle.
10114: BRICKER, CH. - De glorie van de cartografie; een geÏllustreerd overzicht van kaarten en kaartenmakers.
13169: BRIDGES, T.C., AND H. HESSELL TILTMAN. - Met vol gas.
20920: BRIELLE. - Brielle.
20694: BRIEN, DAVID (ED.). - Dictionary of British sign language/ English.
22087: BRIGDAMME. - T' Dorp Brigdamme. - T'Zelve Anders.
33557: BRIGODE, GEORGES & DUCARNE, MAURICE. - Des bâtiments militaires Belges sur l'Escaut Hollandais.
18085: BRIL, MARTIN (ED.). - P.A.R.K. 4DTV Buenas Dias Time.
13140: BRINK, E.A.B.J. TEN, J.R. BRUIJN, J.M. DIRKZWAGER,. - Honderd jaar Engelandvaart. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV 1875-1975.
18746: BRINK, JAN TEN.. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, veertiende jaargang, vijftiende jaargang en zestiende jaargang.
827: BRINK, JAN TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw; in biographieën en bibliographieën 1830-1880, I-III.
32287: BRINKHOFF, J.M.G.M., AGT, J.J.F.W. VAN, GORISSEN, FRIEDRICH, ET AL. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Stevenskerk-nummer. Jaargang XVI, no. 3, september 1969.
9615: BRINKMAN PR., B. - Sterrenwereld, De, Guillemin gevolgd.
15481: BRINTON, C., J.B. CHRISTOPHER, AND R.L. WOLFF. - Erfenis der eeuwen; geschiedenis en beschaving van het westen. I: Van prehistorie tot hervorming. II: Van hervorming tot Bismarck. III: Van Bismarck tot heden.
30795: BRITNOR, L.E.. - Montserrat.
31686: BROADHEAD, CAROLINE. - New tradition. The evolution of jewellery 1966-1985.
31621: BROCHMANN, ODD. - Hus i Norge. En forste hjelp til forstaelse av var byggeskikk.
22099: BROCKMANN-JEROSCH, H.. - Die Vegetation der Schweiz; vols. 1-4.
28930: BROCX, W.L.. - Techniek in de bakkerij, behandelende de verschillende typen ovens, die in de brood- en banketbakkerij worden toegepast, de verschillende machines die in deze bedrijven worden gebezigd, de wetgevingen die in dit verband van belang zijn.
1519: BROECKE, J.P. V.D. - Beschermd door dijk en duin; bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd tegen het water.
12910: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN, AND A. FRANCKE. - Dialect op Walcheren.
27925: BROECKE, JOSEPH VAN DEN & VANDENBROEKE, HEIDI. - De wondere historie van Waregem Koerse 1847-1997.
32602: BROECKE, J.P. VAN DEN. - Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.
7260: BROEDER, DIRK L., M.M.V. NIC. J. KARHOF - Zwerftochten door Zeeland.
21997: BROEDER, DIRK L.. - Laurien.
33081: BROEKE, ANDRÉ TEN, SCHEP, JAN, ET AL. - Schaarsbergen. Van Zypendaal tot Kemperheide.
28390: BROEKEMA, J.. - Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795).
13945: BROEKMAN, R.W.. - De betekenis van de erfelijkheid voor de tandheelkunde.
31146: BROERS- DE JONGE, C.. - Blauwbaard.
33389: BROERSMA, R.. - Atjeh als land voor handel en bedrijf.
18951: BROES, W.. - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.
21126: BROESE VAN GROENOU, HOYTE. - De creosoteering van beukenhout en de factoren, die daarop invloed uitoefenen.
28581: BRÖHAN, KARL H., HÖGERMANN, DIETER & NIGGI, RETO (ED.). - Porzellan. Kunst und Design 1889 bis 1939; vom Jugendstil zum Funktionalismus. 2 Vols.
11860: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon.
8252: BROM, GERARD - Vondels geloof.
24644: VADERTJE BROMBEER. - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas.
19962: BROMBERG, P.. - Werkman.
25895: BROMBERG, P.. - Practische woning inrichting; een handleiding voor iedereen.
29753: BROMMER, BEA. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa.
32333: BRONGERS, J.A.. - Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Nederlandse oudheden 6.
32804: BRONKHORST. - ''t Slot te Bronkhorst, 1743/ Slot Poort te Bronkhorst, 1743.
32093: BRONKHORST. - 't Slot te Bronkhorst. ? Slot Poort te Bronkhorst.
31308: BRONS, HANS, DEELMAN, PAUL, BRABER, COR VAN DEN & ELIAS, BURCHARD. - Amersfoort vanuit de lucht.
30126: BROUËRIUS VAN NIDEK R.G., MATTHEUS. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G.
15385: BROUNER, W. BROOKS, AND FUNG YUET OW. - Chinese made easy.
18369: BROUWER, H.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in zuid-Holland, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
18097: BROUWER, JAAP, DIRK MOLENAAR A.O.. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier. Deel III: Oldambt/Westerwolde. Deel IV: Stad Groningen/ Gorecht. Deel V: Fivelingo.
24107: BROUWER, G.. - Zuiger-stoomwerktuigen, tekstdeel en de bijbehorende atlas.
28932: BROUWERS, JEROEN. - Zonder trommels en trompetten; een markante anekdote uit het leven van Jeroen Brouwers door hem zelf verteld.
9635: BROUWERS, ADRIAAN - Over een nieuwe horizon schouwen. Seeing beyond a new horizon.
33560: BROUWERS, A.P.J.. - De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.
20194: BROUWERSHAVEN. - De stad Brouwershaven van den Dyk te zien.
30199: BROUWERSHAVEN. - Brouwers-haeven.
20406: BROUWERSHAVEN. - De Stad Brouwershaven.
27194: BROUWERSHAVEN. - Brouersavia.
31142: BROUWERSHAVEN. - Brouershaven in Seelandt.
31071: BROUWERSHAVEN. - Haven van Brouwershaven. - Port de Brouwershaven.
31151: BROUWERSHAVEN. - Brouersavia.
30340: BROUWERSHAVEN. - Brouwers-Haven.
20818: BROUWERSHAVEN. - Gemeente Brouwershaven.
29450: BROWN, R.W., LAWRENCE, M.J. & POPE, J.. - Diersporen gids; sporen en kentekens van zoogdieren en vogels.
32320: BROWN, HENRY. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen.
30161: BROWN, JANE. - The Art and Architecture of English Gardens. Designs for the garden from the collection of the Royal Institute of British Architects 1609 to the present day.
16771: BROWN, DAVID. - The Seafire.
22226: BROWN, J.P.. - Catalogue des plantes qui croissent naturellement dans les environs de Thoune et dans la partie de l'Oberland Bernois, qui est le plus souvent visitée par les voyageurs.
19909: BROWN, RICHARD. - Beeldhouwwerk van Hilde van Sumere in de Pulchri-studio te 's-Gravenhage.
30783: BROWN, RUTH AND GARDNER. - The Bordeaux Issue of 1870-1871. Supplement to the France and Colonies Philatelist No. 186, October 1981. Vaurie Memorial Fund Publication no. 4.
28553: BROWN, A. SAMLER & BROWN, G. GORDON (ED.). - The South and east African Year Book & Guide, with Atlas and diagrams.
18332: BRUCKEN FOCK, M.B.F. W. VON. - Het geslacht Mogge meest te Zierikzee, ook te Amsterdam gevestigd. 1338-1806.
26705: BRUEL, FRANÇOIS-LOUIS. - Cluni. Album historique et archéologique, précédé d'une notice des planches.
20409: BRUELIS, MAEL-STEDE, ELFSDYK AND BAERLANDT. - Het Kasteel van Bruelis. - 't Huys te Mael-Stede. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500. - Het Kasteel te Baerlandt. Anno 1500.
28204: BRUENS, JAN & APELDOORN, NICO VAN. - Gramschap. Pamflettenreeks. 3 Verschillende nummers, uitgegeven 1981-1982.
28203: BRUENS, JAN & APELDOORN, NICO VAN. - Gramschap. Pamflettenreeks. 8 Verschillende nummers, uitgegeven tussen april 1981 en april 1982.
12249: BRUGGEMAN, L.. - Indisch tuinboek.
22999: BRUGGEMAN, L.. - Tuinboek voor de tropen.
33223: BRUGGEMAN, FRANK. - Botanical pleasure.
32433: BRUGGENCATE, ANNA TEN. - Gerard von Brucken Fock. Een selectie.
32434: BRUGGENCATE, A.J.A. TEN. - Een leven voor de kunst: G.H.G. von Brucken Fock (1859-1935).
20682: BRUGMANS, H.. - Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set).
24695: BRUGMANS, H.. - Geschiedenis van Nederland (7 delen).
30113: BRUGMANS, H. (RED.). - Officieel gedenkboek, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf- en twintig jarig regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria.
33512: BRUGMANS, H.. - De Wielingen. Rechten en belangen.
14529: BRUIJN, P.G. DE. - De tegenwereld in stelling gebracht; historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I, Teksten.
33152: BRUIJN, COR. - De Marskramer.
30912: BRUIJN, I. DE & BRUIJN- VAN DER LEEUW, J.G. DE. - Catalogus van de verzameling etsen van Rembrandt in het bezit van I. de Bruijn en J.G. de Bruijn- van der Leeuw.
30604: BRUIJN, P.G. DE. - R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992).
19410: BRUIJN, MARINA DE, STOKKINK, THEO (RED.) E.A.. - Babel, een veertiendaags literair radiogram; Louis Couperus 1863-1923.
30990: BRUIJN, M. DE - Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging in verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen.
31083: BRUIJNS, JAN. - Bretagne, levende volkskunst, een onderzoek naar de aard van in Bretonse kerken voorkomende motieven.
18558: BRUIN, CLAAS. - Uitbreiding, over honderd leerzaame zinnebeelden.
4233: BRUIN, M.P. DE, EN M.H. WILDEROM - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water.
13411: BRUIN, M.P. DE [RED.] E.A.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE!
817: BRUIN, C.C. DE - Middelnederlands geestelijk proza.
18913: BRUIN, M.P. DE [RED.] E.A.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III.
6474: BRUIN, M.P. DE, G.A. DE KOK EN M.C. VERBURG - Kenterend getij.
15563: BRUIN, M.P. DE - De kust van Walcheren.
6476: BRUIN, M.P. DE - Waken en bewaren. 100 jaar Provinciale Waterstaat Zeeland 1881-1981.
25544: BRUIN, M.P. DE. - Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen.
33515: BRUIN, RUTH DE & KOPPELMANS, XANDER. - Rebirth. De restauratie van Edenburg.
27077: BRUIN, M.P. DE, EN M.H. WILDEROM. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland.
21705: BRUINE, W. DE. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
22736: BRUINE, W. DE. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
31133: BRUINISSE. - Het Dorp Bruinisse. - De Kerk te 's Heer Jansland.
20819: BRUINISSE. - Gemeente Bruinisse.
21747: BRUINISSE. - Bruinisse ook genaamt Oost Duivelandt.
28309: BRUINS, F.. - Goedkoope practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen.
24007: BRUINS, F.. - Practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram, auto-, straat en grintwegen.
24711: BRUINS SLOT, J.. - Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus.
31955: BRUINS, CL.. - Noordhollandsche Arkadia. Verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker en verciert met printverbeeldingen.
20500: BRUINS, C.. - Zede-dichten (in een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert).
14310: BRÜLL, J.. - Receptie, De, van Vestdijk (1932-1982).
19321: BRULLER, JEAN. - Le mariage de monsieur Lakonik.
17739: BRUNELLESCHI, FILIPPO. - Filippo Brunelleschi. La sua opera e il suo tempo. Tomo I. Tomo II. (vol. I en II)
18743: BRUNHAMMER, YVONNE. - Le Style 1925. Les Grands Styles.
30834: BRUNN, LUDWIG VON (ED.). - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Vols. 1-3.
33576: BRÜNNER, G., E.A.. - Handboek voor het zoetwateraquarium.
13441: BRUNNER, HELLMUT. - Grundzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur.
33347: BRUNOT, FERDINAND & BRUNEAU, CHARLES. - Précis de grammaire historique de la langue Française. Nouvelle édition entièrement refondue.
33346: BRUNOT, FERDINAND & BRUNEAU, CHARLES. - Précis de grammaire historique de la langue Française. Nouvelle édition revue et corrigée.
18207: BRUNSWIG, H.. - Explosivstoffe auf Grund des in der Literatur veröffentlichten Materials bearbeitet. Band X.
16210: BRUSSE, JAN. - De on-handige wereld van Michel dienaar van de liefde.
30826: BRUSSE, WIM, JAFFÉ, KLOOS, RIETVELD, SANDBERG, STAM, MART (RED.). - Open Oog; avantgardecahier voor visuele vormgeving. No. 2.
22686: BRUSSE, M.J.. - De Harz, een Harzreis; geïllustreerde gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
22856: BRUSSE, WIM. - Gehavend Nederland - Herstel Nederland door arbeid.
16563: BRUSSEE, H.G.. - Vliegtuigen en radar. Radio en meteorologie. Een prettig boek voor jongens van 13-17 jaar.
27167: BRUTIN, HUGO. - Tentoonstelling/ Exposition/ Exhibition/ Ausstellung, Botero, Casino Knokke, Knokke-Heist.
31615: BRUYKER SR., CHRIST DE. - De geschiedenis van de Multatulikring Gent van zijn stichting af tot 1940.
29293: BRUYN, JEAN-PIERRE & MEUL, MAURICE. - De Keizerskapel te Antwerpen.
17229: BRUYN, E.B. DE. - E.B. de Bruyn. Uit een leven.
28197: BRUYN KOPS, HANSJE DE & ARFIELD, LARRY. - Juke Hudig. Pastels 1976-1997.
29306: BRYSSINCK, RENÉ, BOUDART, MARINA & BOUDART, MICHEL (ED.). - Modern Belgium.
12041: BUBER, MARTIN, UND FR. ROSENZWEIG - Die Josefslegende in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit.
29248: BUCHAN, WILLIAM. - Huislyke geneeskunde, of verhandeling over de verhoeding en geneezing van ziekten, door leevenswyze en eenvoudige geneesmiddelen. Deel 2.
21123: BÜCHNER, LUDWIG. - De mensch en zijn plaats in de natuur, in het verleden, het heden en de toekomst. Of: van waar komen wij? wie zijn wij? waar gaan wij heen?
23180: BÜCHNER, LUDWIG. - Liebe und Liebes-Leben in der Thierwelt.
12211: BUCKLEY, ARABELLA B.. - Life and her children; glimpses of animal life from the amoeba to the insects.
28549: BUCQUOYE, MONIEK E. & STORM, DIETER VAN DEN. - Design. Forms with a Smile.
25633: BUDDINGH, C.. - Je hoeft maar te kijken.
6234: BUEKERS, P.G. - Dieren-Atlas. De visschen.
21579: BUELER, A.M.. - Miguel Ybañez 1999 Amsterdam-Barcelona.
21490: BUFFETAUT, YVES. - La première guerre mondiale/ Verdun, images de l'enfer.
28179: BUFFON, LE COMTE DE. - Natuurlijke geschiedenis van verscheidene, meest nuttige of aanmerkelijke viervoetige dieren, volgends de beschrijving van den heere de Buffon, tot een leerzaam leesboek voor de jeugd in den smaak van Campe's leerwijze bearbeid.
11021: BÜHRER, E.M., EN FR. SALVETTI - De Beenhouwersstraat; het vlees en het ambacht doorheen tijden en kulturen.
33007: BUIJNSTERS, PIET J.. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
24780: BUIJS, HELEEN. - Jos Aanraad.
17525: BUIJS BALLOT, C.H.D. EN W. WENCKEBACH. - Uitkomsten der meteorologische waarnemingen, gedaan te Breda van 1839-1846 door en onder de leiding van Dr. W. Wenckebach. Medegedeeld door zijnen opvolger Dr. C.H. D. Buijs Ballot. And several other publications of the same author bound in one volume (see description).
14126: BUIS, D.. - Geschiedenis der St. Laurentius-parochie Rotterdam.
23590: BUISSINK, FRANS. - Wadden in beweging.
29728: BULCK, AD VAN DEN, ROODE, ADRIAAN VAN, SMOUT, HANS & WITJES, FRANS (RED.). - Een magtig toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom.
32381: BULLINGER, E.W.. - Getallen in de Bijbel.
26894: BÜLOW, CATHARINA. - Het Tegelboek; een Kunstgeschiedenis van de Wandtegels.
28332: BULTEN, BARBARA (ED.). - Corus Chess Tournament 1938-2008; 70th Anniversary Corus Chess Tournament.
25280: BULTHUIS, RICO. - Grotesken.
20132: BUNJAN, J.. - Eens Christens Reyse na de eeuwigheyt, vertoonende onder verscheyde aardige sinne-beelden, de gantsche staat van een boetvaardige en God-soekende ziele. In 't Engels beschreven door J. Bunjan, Leeraar in Bedford. En nu om des selfs voortreflijkheydt in 't Nederduyts vertaalt).
23868: BUNJAN, JOHANNES. - Eens Christens reize naar de eeuwigheid, Vertonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, de gantsche Staat van eene Boetvaardige en God zoekende ziel. In het Engelsch beschreven door Mr. Johannes Bunjan, Leeraar te Bedford. En om deszelfs voortreflijkheid in het Nederduitsch vertaald. Vercierd met Figuren en Versen. And: Eens Chritinnes reize naar de eeuwigheid, tweede deel vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den Christen De gevaarlijke Reize ook hebbe aanvaart; en het gewenschte Land, vergenoegt berijkt hebben.......in het Nederduitsch vertaald door A. E. C. 2 Titles in 1 binding.
26264: BUNSEN, C.C.J.. - De teekenen des tijds; brieven aan vrienden over gewetensvrijheid en het regt der christelijke gemeenten. Eerste en tweede deel in één band.
18874: BURBACH, F. (ED.). - Naar meer binding. Personeelsorgaan van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
25287: BURBURE, LEO DE. - De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften.
21287: BUREN. - Het huis Krajestyn, in het Graafschap Buuren.
32805: TER BURG. - 't Hof Ter Burg, 1743/ 't Steedje Ter Burg, 1743.
33336: BURG, C.L. VAN DER. - De voeding in Nederlandsch-Indië.
26564: BURG, G. VAN DEN. - Nogmaals: regeering, regeer! Een voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht.
23324: BURGER VAN SCHOOREL, DIRK. - Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende....
23978: BURGERSDIJK, L.A.J. EN VRIES, HUGO DE. - Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling der lagere dieren.
27157: BURGH. - Het Dorp Burgt - Het dorp Renesse.
20715: BURGH. - Gemeente Burgh.
25628: BURGT, FLIP VAN DER & BERGER, PETER. - Liever het aardse.
32009: BURGWERD. - T' Dorp Burgwerd na Bolswerd te zien.
24882: BURKARD, GÜNTER & RUDNITZKY, GÜNTER. - Fachkatalog Ägyptologie.
27831: BURKE, W.R. (ED.). - Second ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 11-13 May 1982.
24712: BURMAN, PIETER, E.A.. - Pieter Burmans redenvoering voor de Comedie, in 't openbaer opgezegt by den aenvang zijner academische leszen, over den toneeldichter Terentius. Op den 14 September 1711. Meegebonden zijn enkele verweerschriften, wederleggingen en antwoorden.
28546: BURMAN, KASPAR. - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
17765: BURRELL, DAVID. - The Nitrate Boats.
17108: BURRELL, DAVID. - Furness Withy. The centenary history of Furness, Withy and Company, Ltd 1891 -1991.
29272: BURRI, RENÉ & FAVROD, CHARLES-HENRI. - Terre de guerre.
22470: BURRIN, PHILIPPE. - La dérive fasciste; Doriot, Déat, Bergery, 1933-1945.
16212: BURVENICH, FR. [ED] A.O.. - Revue de l'Horticulture Belge et étrangère. Tome XIII, 1887.
25792: BUSCH, WILHELM. - Die kühne Müllerstochter/ Der Schreihals/ Die Prise.
30318: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & VREE, FREDDY DE. - COBRA-Post-COBRA, een blik op COBRA.
32540: BUSSCHE, WILLY VAN DEN. - Paul van Hoeydonck.
23354: BUSSE, JOACHIM. - Internationales Handbuch aller Maler und Bildhauer des 19. Jahrhunderts.
21311: BUSSEL, P.W.E.A. VAN. - Handboek voor de centrale verwarming met aardgas, twee delen. Deel 1 "Theorie, ontwerp, uitvoering", deel 2: "Tabellenboek voor het berekenen van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water en warme lucht".
29240: BUSSER, HERMAN. - Penuntun analisis djumlah.
33126: BUSSUM. - Het Dorp Bussum in Gooiland, 1739.
31598: BUSSY, I.J. DE. - Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse.
30295: BUTCHER, E.-L.. - En Égypte. Choses vues.
23840: BUVE, RAYMOND. - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse revolutie: de vallei van Nativitas, Tlaxcala, tussen 1910 en 1940.
19081: BUYS, M.. - Rondom de wereld.
29801: BUYSROGGE, CARLO & SPONSELEE, GEORGE. - Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis.
29097: BUZIAS, DOMINIQUE. - Globula, la planète des téléphones.
16458: BYERS, ROLAND. - Flak Dodger. A story of the 457th Bombardment Group 1943-1945 8th AAF.
21230: BYMHOLT, B.. - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland.
21621: BYRNE, CHRIS O'. - Bouquets insolites.
17524: CAENEGEM, R.C. VAN. - De instellingen van de Middeleeuwen. Geschiedenis van de Westerse Staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw. In 2 delen.
21493: CAFMEYER, LIEVE. - Impressies uit Antwerpen; restaurants-hotels.
30534: CAHU, THÉODORE. - Histoire de Turenne; racontée a mes enfants.
21635: CAILLER, PIERRE AND DAREL, HENRI. - Catalogue illustré de l'oeuvre gravé et lithographie de Maurice Barraud.
16519: CAIN, CHARLES W. (ED.). - Flypast 1. A selection of International Aircraft from Profile. Vol. I - VI. (1 - 6).
24475: CALAND, F.. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
4246: CALAND, FRED. - Hervormde. De, Gemeente van Sas van Gent; historische bijdrage.
16975: CALDECOTT'S, R.. - R. Caldecott's collection of Pictures & Songs.
32493: CALDINI, ALFREDO. - Oilpainting. Sorrento; (Golfo di Napoli).
4055: CALKOEN, H.J. - Planten-atlas.
31081: CALMET, AUGUSTYN. - Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat (4 delen). En: Outheden van het Nieuwe Verbondt (2 delen).
20288: CALVESI, MAURIZIO. - Il Futurismo; parte seconda (vol. II).
30156: CALVIJN, JOHANNES. - Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3.
28015: CALVINI, IOANNIS. - Institutio christianae religionis cum brevi annotatione atque indicibus locupletissimis ad editionem amstelodamensem accuratissime exscribi curavit A. Tholuck. 2 Vols.
32153: CALVO. - Het Beest is Dood! De Wereldoorlog bij de Dieren. Eerste deel: "Het Beest is losgebroken". Tweede deel: "Het Beest is verslagen".
18830: CAMINADA, PAUL. - Graubünden. Land der Pass-Strassen. Geschichte des Strassenbaus.
16246: CAMPAGNE, C.A.. - Onderzoekingen over het warmtetransport in Haag-buizen.
26457: CAMPBELL, JOHN. - Warship monographs: Queen Elizabeth class.
16270: CAMPERT, REMCO.. - Bewaarplaats C 1463 H 1. Ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Museum te Den Haag op 3 december 2004.
32398: CAMPHUYSEN, ADAMUS. - Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp.
26046: CAMPS, JORDI. - Guia visual art Romànic.
31509: CANTILLON, (PHILIPPE DE). - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve.
13433: CAPART, J.. - Propos sur l'art Égyptien.
23727: CAPELLE, TORSTEN. - Nederlandse Oudheden; die Frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren, vols. 1 (text) & 2 (plates and ills.).
10631: CAPPELLER, C. - Sanskrit-Wörterbuch, nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet.
26733: CARELSEN, G.. - Natuurfantazieën.
26472: CARIOT, N.. - Nieuwe menu's en recepten.
23021: CARLUCCIO, LUIGI. - Sangregorio Simbiosi.
30555: P. PIUS O. CARM.. - Een vrouw wijst de weg. Het leven van Moeder Josephine Carmelites 1863-1931.
28434: CARMICHAEL, JOEL. - Histoire illustrée de la Russie.
15234: CARMIGGELT, S.. - Kleine herinneringen van 'n schrijvend persoon...
14207: CARMIGGELT, S., AND W. KUIK. - Vier kroegmannen.
25651: CARMIGGELT, S.. - Spiegel.
23841: CARNE, JOHN. - Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding.
27661: CARON-MESSINOT, JEAN. - Poétisme.
31225: CARRÈRE, JEAN. - La fin d'Atlantis ou le grand soir.
31226: CARRÈRE, JEAN. - La Dame du Nord.
18334: CARRIERI, RAFFAELE. - 20 Disegni di Corrado Cagli presentati da Raffaele Carrieri.
23373: CARROLL, LEWIS. - Alice's adventures in Wonderland.
21971: CARROLL, LEWIS. - Les aventures d'Alice au pays des merveilles.
15464: JAGUAR CARS. - Service manual Jaguar XJ6, series I, 2.8 litre & 4.2 litre.
21251: CARTER, HARLEY. - Inleiding tot de katodestraal oscilloskoop.
29451: CARVER, ANTONIA (ED.). - Blink. 100 Photographers, 010 Curators, 010 Writers.
33296: CASCIATO, MARISTELLA & ORGEIX, ÉMILIE D' (ED.). - Restoring Le Corbusier's La Roche-Jeanneret Houses. Postwar mass housing.Do.Co.Mo.No., September 2008, Journal 39.
19137: CASSOU, JEAN AND LEYMARIE, JEAN. - Fernand Leger. Das graphische Werk.
31187: CASTELAIN, RIK. - De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw).
29877: CASTÉRA, CONSTANTIN (ED.). - L'eloge de la folie par Didier Erasme de Rotterdam. La collection lumen animi.
28574: CASTRICUM, COR & UNEN, HENK VAN. - De Beverwijkse tabaksindustrie.
28254: CASTRICUM. - Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
32752: CASTRICUM. - 't Dorp Kastrikum, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
18227: TEN CATE, C.L.. - Een 'Koopman-Avonturier uit Borne'.
32209: CATO. - Goed boeren.
23361: CATS, J.. - Huwelyck.
20522: CATS, J.. - Alle de werken van Jakob Cats (3 delen: Houwelyck).
31232: CATTEAU, BENJAMIN. - Manier om Paarden wel te behandelen. Of Grondige Onderrichting waar by word aangetoond, welke de oorzaken zyn, van de meeste gebreken die in de Paarden gevonden worden....lles behoorende tot de Ryd-Konst met paarden voor alle soort van Rytuigen.
30553: CATTENBURCH, A.L. VAN. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
16029: CAUBERGE, J.. - Nederlandsche taalschat. 1: Spreuken en spreekwoorden. 2: Spreekwijzen. 3: Synoniemen. 4: Citaten.
21958: CAUCHAT, PIERRE. - Coopération Intereuropéenne Prospérité Intereuropéenne.
25547: CAUDRON, JEAN. - Albert van Dijck, 1902-1951.
32725: MAZEL & CAUVIN. - Cara en Calebas. De Musketiers. Okay Album.
30394: CAVAGNAC, GUY, SURRE-GARCIA, ALEM & DIEUZAIDE, MICHEL. - Baroque Occitan.
29096: CAVELLINI, GUGLIELMO ACHILLE. - Autoritratti/ Self-portraits/ Autoportraits/ Selbstporträts.
32280: CAYLEY, CORNELIUS. - De rykdom van Gods vrye genade, Geopend in de bekeeringe van Cornelius Cayley....Waar agter gevoegd zijn Byzonderhedenvan het leeven, afsterven en karakter van den eerw. heere James Hervey (1).En: J. Hervey: De tyd van gevaar en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot heiligheid: in drie verhandelingen....(2).
26520: CAZELLES, CHARLES. - Dialogues familieres pour l'usage de ceux qui veulent s'exercer dans la langue Françoise/ Gemeenzaame zamenspraaken ten dienste van alle die zig toeleggen, om de Fransche taal te leeren. Behelzende veele nuttige onderwerpen, over allerlei konsten en weetenschappen.
12304: CELANT, GERMANO. - Ettore Spalletti.
25071: CELIS, GAB.. - De Onze Lieve Vrouwkapellekens te Gent.
7903: CELLA - Van lief en leed; vijf verhalen.
19057: CELLIERS, JAN F.E.. - Die saaier en andere gedigte.
25884: CERFF, JAN DE. - Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.
17759: CERNI, VICENTE AGUILERA. - Ripollés.
13708: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Ingénieux, L', hidalgo Don Quichotte de la Mancha. I, II.
32582: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Tome premier & deuxième.
31963: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Lotgevallen van den Ridder Don Quichot en zijn schildknaap Sancho Pansa.
32627: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - Histoire de l'admirable Don Quixotte de la Manche / Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche.
20062: CERVER, FRANCISCO ASENSIO. - Houses/ Modern rustic and country houses.
21612: CERVER, FRANCISCO ASENSIO. - Le grand livre de la décoration intérieure.
23833: CEUTERICK, ALBERT. - Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem/ notes biographiques.
21491: CHABEAU, REINE. - Le jardin dans la maison.
14648: CHAGALL, MARC. - Grafiek.
12228: CHALMERS, PATRICK R.. - A Peck O' Maut.
22225: CHAMBERLAIN, PETER & ELLIS, CHRIS. - Modern British Tanks and Fighting Equipment.
22480: CHAMBERLAIN, PETER & ELLIS, CHRIS. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 1: Stati Uniti Gran Bretagna e Commonwealth nella Seconda Guerra Mondiale.
21530: CHAMBLAS- PLOTON, MIC. - Les plus beaux parcs et jardins de France.
26747: CHAMBON, ALBERT (SAM.). - Gedenkboek uitgegeven door het comité "Onze Marine", ter gelegenheid van de overname van het contactvaartuig "Vandersteng".
31816: CHAMBON, ALBERT (SAM.). - In memoriam. Onze marinegraven van den oorlog mei 1940.
6015: CHAMPDOR, ALBERT - Ägyptische, Das, Totenbuch in Bild und Deutung.
30288: CHAMPOLLION, J.-F.. - Panthéon Égyptien. Collection des personnages mythologiques de l'Ancienne Égypte.
32127: CHAPMAN, HUGO. - Michelangelo. De hand van een genie.
19181: CHAPPUIS, ADRIEN. - Dessins de Cézanne.
12451: CHAPPUIS, H.TH.. - Maori's tentleven in 't tijgerland; een boek voor jongens.
13785: CHARENSOL, G.. - Le Cinéma.
31301: CHARLES-ROUX, J.. - Aigues-Mortes.
31298: CHARLES-ROUX, J.. - Le Costume en Provence.
32506: CHARLIER, JEAN-MICHEL & UDERZO, ALBERT. - Eerherstel voor een lafaard. Een avontuur van Tanguy en Laverdure.
31420: CHARLIER, J-M. & HUBINON, V.. - Aanval in Birma (een Buck Danny avontuur).
31421: CHARLIER, J-M. & HUBINON, V.. - De Nieuwe Avonturen van Buck Danny. De Smokkelaars van de Rode Zee.
10852: CHARPENTIER, J. - Die Suparnasage; Untersuchungen zur altindischen Literatur- und Sagengeschichte.
22862: CHASTEL, ANDRÉ & PLOUIN, RENÉE. - La belle histoire des ponts de Paris.
18619: CHAUSSÉ, JAKOB. - Verhandeling van de voortreffelykheid des huwelyks, van zyne noodzakelykheid en van de middelen om er gelukkig in te leeven. Waar in men de Vrouwen verdedigt tegen de lasteringen der Mannen.
30317: CHAUVIN, VICTOR. - Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits.
19580: CHAVOT, PIERRE. - Artisans des monastères; saveurs et produits des abbayes.
10760: CHÉRON, G. - Le Dialecte Sénoufo du Minianka (grammaire, textes et lexiques).
19577: CHIARELLI, RENZO. - I codici miniati del museo di S. Marco a Firenze.
29625: CHIRAT, NICOLAS (ED.). - Gustave Courbet.
15303: CHODOWIECKI, DANIEL. - Daniel Chodowiecki. 64 reprodukcje.
22264: CHRIST, H.. - Eine Frühlingsfahrt nach den Canarischen Inseln.
31629: CHRISTENSEN, CHARLES. - Kronborgs restaurering.
13545: CHRISTENSEN, C.C., L. BOBÉ, AND FR. WEILBACH. - Frederiksberg; vejen gaar, min tro, over vesterbro.
31731: BILAL & CHRISTIN. - De Falangisten van de Zwarte Orde.
31690: BILAL & CHRISTIN. - De onbestaanbare stad.
31691: BILAL & CHRISTIN. - Het dorpje dat ging vliegen.
32646: BILAL & CHRISTIN. - Het Schip van Steen.
31732: BILAL & CHRISTIN. - Het Schip van Steen.
31692: BILAL & CHRISTIN. - Het dorpje dat ging vliegen.
27325: CHRISTMANN, ANDREA. - Design mit Holz, Stein und Metall. Moderne Architektur im Garten.
26695: CHROPOVSKÝ, BOHUSLAV. - The Slavs; their significance, poltical and cultural history.
12616: CHURCHILL, W.S.. - A history of the English-speaking peoples. I-IV.
85: CICCALENI, RAFFAELE. - Beatles, The.
16693: CICERO. - Cicero. The Speeches. Pro Sestio and In Vatinium.
8706: CITROEN, PAUL. - Jacob Bendien 1890-1933; een herinneringsboek.
24886: CITROEN, PAUL.. - Introvertissimento.
17146: CITROEN, PAUL.. - Richard.
22935: CLAASEN-SCHMAL, BARBARA (RED.). - Der Raum; Malerei, Skulptur, Installation, Video, Performance; Bremer Kunstausstellung.
25736: CLAASSEN-SCHMALL, BARBARA (ED.). - Thomas Hartmann, Bremer Ausstellung.
25707: CLAASSEN-SCHMALL, BARBARA (ED.). - Die Leere mit Bedacht gefüllt.
31558: CLAES, ERNEST. - Jeroom en Benzamien.
30320: CLAESSENS-PERÉ, A.M.. - Provinciale Musea Antwerpen. Catalogus edelsmeedkunst.
11746: CLAESSENS, PETER J. - Familieportret van Privé-Domein.
13688: CLAEYS, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 3rd series.
13687: CLAEYS, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 2nd series.
21605: CLAIR, JEAN. - Picasso; sous le soleil de Mithra.
21241: CLARENBEEK, TH.J.. - De oorlogswet voor Nederland.
28761: CLARIDGE, ELIZABETH. - Mel Ramos.
31490: CLARISSE, J.. - De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven.
18415: CLARISSE, J. AND H. W. VAN DER PLOEG, VOS, W. DE AND HOH. BUIJS AND REIJDEN, D. VAN DER. - Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel.
21233: CLARK, DAVID ALEXANDER. - Visions of development; a study of human values.
27035: CLAUS, HUGO. - Een weerzinwekkend bezoek.
32623: CLAUS, HUGO. - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders. Toneelspel in twee delen naar het boek van Charles de Coster.
18921: CLAUS, HUGO. - De Metsiers.De Metsiers.
18612: CLAYTON, JOSEPH. - Sir Thomas More. (Engelands Groote Heilige)
33054: CLEERDIN, VINCENT (SAM.). - Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
24694: CLÉMENT, JEAN-PAUL. - Chateaubriand; biographie morale et intellectuelle.
33603: LE CLERC, SEBASTIEN. - Pratique de la Geometrie, sur le papier et sur le terrain: ou par une methode nouvelle & singuliere l'on peut avec facilité & en peu de temps se perfectionner en cette science.
10405: CLERC-RAMPAL, G. - La Mer; la mer dans la nature, la mer et l'homme.
18496: CLERCK, WALTER DE. - Nijhoffs ZuidNederlands Woordenboek A/Z.
24423: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Eerste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
24672: CLERCQ, WILLEM DE. - Verhandeling van den heer Willem de Clercq, ter beandwoording der vraag: Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen? Met den gouden eerepenning bekroond en uitgegeven door de Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten.
25238: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
29838: CLERCQ, SARAH DE & POORT, JOHAN. - Sientje Mesdag- van Houten, 1834-1909.
23780: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
25970: CLERCQ, P. LE. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
15557: CLEVERING, O.A.. - Life-history characteristics of Scirpus lacustris and Scirpus maritimus; with special reference to the restoration of these species in former tidal areas.
23969: CLEYN, CORNELIS, ONNO ZWIER VAN HAREN, ADRIANUS WOLFF EN ADAMUS CAMPHUYSEN. - Dank-offer voor de eerstelingen van Neerlands vryheid, by het vieren van het twede eeuwgety der inneminge van Den Briele door de Water-geuzen, Gode binnen deze stad. Gebonden met: "De Geusen", "Redevoering over de vryheid van godsdienst" en "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen".geusene
32260: CLIFF, STAFFORD & CHABANEIX, GILLES DE. - L'Art de Vivre en Bord de Mer.
5645: CLIFFORD, MIKE - The Beatles. Een onsterfelijke legende.
16294: CLIJMANS, F. & J. WAPPERS. - De Antwerpsche Academie.
25669: CLIJSTERS, JOHAN. - Over Oog.
20716: CLINGE. - Gemeente Clinge.
13382: CLOTTES, J., AND D. LEWIS-WILLIAMS. - Les Chamanes de la préhistoire; transe et magie dans les grottes ornées.
31768: CNOSSEN, T.. - Kennis van de reclame en verkoopkunde voor de middenstand (Serie voor het middenstandsdiploma).
22422: COBB, HENRY N., HINES, THOMAS S., VILADES, PILAR, A.O.. - Frank Gehry und seine Architektur.
32322: COBB, RON (ED.). - "Mah fellow Americans".- 155 editorial cartoons from the Underground Press Syndicate.
13301: COBBAN, A.. - Histoire des civilisations; le Siècle des Lumières.
12513: COCHERET, CH.A.. - Rotterdamsche, De, Zeevaartschool 1833-1933.
29910: COCKSHAW, P., LEMAIRE, C. & ROUZET, A. (ED.). - Charles le Téméraire 1433-1477.
16628: COCLE, PAUL. - West-Vlaanderen in de bezetting.
21264: COELHORST. - Het dorp Keulhorst.
12407: COENEN, FRANS. - Verzameld werk; romans/novellen, litterair historische beschouwingen, litterair critisch werk, journalistiek werk.
17401: COENEN, JO (ED.). - Jo Coenen Architekt projekten 1969 - 1979.
33268: COESÈL, MARGA. - Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de albums.
18537: COHEN, ALI L.. - Handboek der openbare gezondheidsregeling en der geneeskundige politie, met het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland. Eerste deel.
13145: COHEN, CH.H. ALI, C. GULDENSTEEDEN EGELING, H.P. K. - Drinkwatervoorziening te plattenlande.
19246: COHEN STUART, M.. - Zes maanden in Amerika, tweede deel.
24691: COINTET, JEAN-PAUL. - Pierre Laval.
31881: COLE, MICHAEL, LEVITIN, KARL & LURIA, ALEXANDER. - The autobiography of Alexander Luria. A dialogue with the making of mind.
33240: COLENBRANDER, BERNARD, LAHR, MARIANNE, ET AL. - Referentie OMA. De sublieme start van een architectengeneratie.
19000: COLENBRANDER, H.T.. - Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. Eerste deel (1915-1918). Tweede deel (1918-1919).
21620: COLIJN, H., LAWICK, H.J.W. VAN, E.A.. - Neerlands Indië; land en volk-geschiedenis en bestuur-bedrijf en samenleving. Tweede deel.
20717: COLIJNSPLAAT. - Gemeente Colijnsplaat.
18092: COLLIN, JONAS. - Om Limfjordens tidligere og nuvaerende Marine Fauna, med saerligt Hensyn Til bloddyrfaunaen.
5933: COLMER, MICHAEL - Calendar girls; a lavishly illustrated, colourful history spanning six decades.
11552: COLMJON, G. - The Hague School; the renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century.
30303: COMBES, EDMOND. - Voyage en Égypte et en Nubie. Tome I & II.
32726: COMÈS. - De schaduw van de raaf. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
23926: THE SECTION FOR ZOOLOGY OF THE I.C.O.-COMMITTEE. - The zoology of the Indo-Australian archipelago (history, problems, present institutions and application for public health).
32470: COMPTON, MICHAEL AND SYLVESTER, DAVID. - Robert Morris.
21737: FR. ALOISIUS AB IMMACULATA CONCEPTIONE. - Schriften der heil. Theresia van Jesu, 5 parts in 7 vols.
26475: CONDRON, ANDREW M., CORDEN, RICHARD G. & SULLIVAN, LARANCE V. (ED.). - Thinking soldiers, by men who fought in Korea.
31936: CONINCK, FRITS DE, AHLERS, JESSE, GORTZAK, ROOS & ROOD, YARA. - Gids Boezem & Co. De stad als podium/ Guide Boezem & Co. The City as Stage.
30176: CONRAD, PHILIPPE & LASPEYRES, ARNAUD. - La Grande Guerre 1914-1918. De la tourmente à la victoire.
3593: CONRAD, J.F.W. - Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging.
30289: CONTENAU, GEORGES. - L'Art de l'Asie occidentale ancienne.
27110: CONZEN-MEAIRS, INA. - Nam June Paik, Beuys Video Wall- Beuys Hat. Werkstudien der Staatsgalerie Stuttgart.
26201: COOK, THOMAS. - The allies see Britain; a pictorial record of the visits of representatives of allied governments during 1940-1944.
22338: COOK, PETER & RAND, GEORGE. - Morphosis; buildings and projects.
29973: COOKE, ROBERT. - West Country Houses. An illustrated account of some country houses and their owners, in the counties of Bristol, Gloucester, Somerset and Wiltshire; being also a guide to domestic architecture from the reign of Henry II to Victoria.
16677: COOKSLEY, PETER G.. - 1940. The Story of No.11 Group Fighter Command.
25111: COOL, CATH. & LEK, H.A.A. VAN DE. - Paddestoelenboek, deel I (Algemene inleiding) & II (Determineertabellen en beschrijving der soorten).
13295: COOLEN. - Jantje den schoenlapper en zijn Weensch Kiendje.
15074: COOLHAAS, W.P.. - Zeezeilen. Varen op het IJsselmeer, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen, langs de kust en in volle zee.
33482: COOLS, HERMAN. - 1584-1585 Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen.
30236: COOPER, CHRIS, KAMINSKI, LEN, NICIEZA, MARIANO, FIGUROA, JOHN, AND OTHERS. - Marvel Comics presents. Vol. 1, no. 147, February 1994.
16626: COOPER, MATTHEW. - The German Air Force 1933 - 1945. An Anatomy of Failure.
33427: COORNAERT, MAURITS. - Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I.
9362: COPPA, G., L. PEDICONI AND G. BARDI - Water and aqueducts in Rome 1870-1984; 16. international water supply congress and exhibition, Rome, 3-7 November 1986 Palazzo dei congressi EUR.
30247: COPPÉE, FRANÇOIS. - Oeuvres de François Coppée. Une Idylle pendant le Siège Contes en Prose.
22546: COPPLESTONE, TREWIN (RED.). - Bouwkunst aller tijden; van de prehistorie tot heden.
30750: CORBEEK, A. & KESSLER, A.. - De duizendste....uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Christelijke School te Vreeland.
27054: CORBEY, RAYMOND. - Tribal art traffic; a chronicle of taste, trade and desire in colonial and post-colonial times.
29347: CORBIJN, ANTON. - Werk.
29418: CORBIN, ALAIN, VIGARELLO, GEORGES, A.O.. - Histoire du corps. 1. De la Renaissance aux Lumières & 2. De la Révolution à la Grande Guerre.
30486: CORBUSIER, LE. - Le Corbusier. Grundfragen des Städtebaues.
21022: CORKRAN, DAVID H.. - The Cherokee Frontier; conflict and survival 1740-62
23287: CORMENIN, M. DE. - Des Salles d'Asile; Extrait d'un Voyage en Italie.
31235: CORNEILLE, P.. - Oeuvres de P. Corneille. Théatre complet. Précédées de la vie de la auteur, par Fontenelle et suivie d'un dictionnaire donnant l'explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition.
3818: CORNEILLE, P. - Théatre choisi. Nouvelle édition ornée de 4 portraits en pied coloriés.
33451: CORNELIS, J.CH., HONDT, A.A.L. D' & WEIJNEN, J.C. (RED.). - Wij...in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Tussen Zwin en Brakman.
9115: CORNELISSEN, M.M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster; geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel.
22712: CORNET, PASCAL (ED.). - Après & d'après van Dyck; la récupération romantique au XIXe siècle.
12593: CORNETTE, A.H.. - De Vlaamsche schilderkunst in de XVIIe eeuw.
16714: CORNETTE, A.H.. - Octaaf.
8424: CORNFORTH, M. - Marxism and the linguistic philosophy.
33222: CORNIPS, THÉRÈSE, FIEDLER, HERBERT, GROOT, PIET, KOOLHAAS, ANTON, WIJNBERG, NICOLAAS, ET AL. - Kasteel Oost en zijn kunstenaars.
16523: CORNWELL, E. L AND MARTIN HORSEMAN (ED.). - Airextra. Vol. I, II, III. (1,2,3) Incl. numbers: I - XIX (1 - 19)
15449: CORONEL SR., S. - Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
33597: CORREMANS, LUC, REYNTJENS, ANNEMIE & VANDERVELDEN, PIERRE. - Stad van vrede. WO-1 plaatsen in en rond Ieper.
22061: CORREVON, HENRY. - Champs et bois fleuris.
19293: CORT, MARTIJN. - Zeven brieven.
15823: CORTOT, ALFRED. - Französische Klaviermusik. Erster Band. Debussy, Franck, Fauré, Chabrier, Dukas.
24222: CORTS, C.W.. - De therapie bij chronischen blaascatarrh.
32905: CORVER, J.. - Het draadloos amateurstation voor ontvangst van telegrafie en telefonie. Deel I.
21969: CORVER, H.J.. - Scheepsrampen; verliezen aan Nederlandse koopvaardijschepen en sleepboten tijdens de periode 1855-1982.
30601: COSEY. - Jonathan. Neal en Sylvester. Een verhaal uit het weekblad Kuifje.
31603: COSTA, IS. DA. - Dr. Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst.
28456: COSTAEUS, IOANNES & COSTEO, GIOVANNI. - Von der Milch und der Molke Natur und Verwendung in der Medizin.
32496: COSTER, CHARLES DE. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
32500: COSTER, CHARLES DE. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
3427: COSTER, CHARLES DE - Zeeland door de bril van 1873.
33555: COSTER, CHARLES DE. - Le Tour du Monde- La Zélande.
32629: COSTER, CHARLES DE. - De Legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
33572: COSTER, CHARLES DE. - Le Tour du Monde- La Zélande.
24784: COTTAAR, JAN (RED.). - Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.
21107: COTTERILL, R.S.. - The Southern Indians; the story of the civilized tribes before removal.
20883: COUDENHOVE-KALERGI, R.N.. - Paneuropa; zur Locarno Krise/ Hodza in Wien/Der neue Dreibund/ Briefwechsel/ Rings um Europa/ Quer durch Europa/ Aus der Bewegung.
16261: COUISSINIER, M.B.. - Bilderkatechismus.
10755: COULBEAU, P.S., ET J. SCHREIBER - Dictionnaire de la langue Tigraï.
7050: COULON, PH. DE - Ebauches, Les; ouvrage publié à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire d'ebauches s.a.
20943: COUMANS, PAUL (RED.). - Gescheurd door Sandberg.
15569: THE LONDON CITY COUNCIL - Administrative county of London development plan.
33180: COUPERUS, LOUIS. - Wreede portretten.
33181: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
33171: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de Hoogmoed.
29825: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken, I t/m XII.
33426: COUPERUS, LOUIS. - Psyche.
33174: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
33172: COUPERUS, LOUIS. - De Komedianten.
6733: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels.
33176: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
33175: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
25301: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
28904: COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA. - Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
30789: COURTNEY CADE, R.. - British colonial stamps in current use, September 1949. Comprising historical, geographical and general information obtained from official and other reliable sources.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

5/9