Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
28685: -. - Mijnbouwkunde. Leerstof voor de houwersopleiding. 4 delen (van 5).
28883: RED.. - Bewoners van de Spanjaardstraat.
33741: N.N.. - Meccano. Handleiding voor uitrustingen Nos. 0-3.
31105: -. - Christie's Amsterdam. Indonesian pictures, watercolours, drawings and works of art.
32516: N.N.. - ...Tot een naam en tot een lof...Ter nagedachtenis aan het feit der Afscheiding voor honderd jaren; Doleantie voor vijftig jaren te Axel.
28012: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1878
28013: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1879
28014: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1880
28017: -. - Tielsch, Stads- en Arrondissements Weekblad. Twaalfde jaargang, 1855. Compleet met 52 nrs.
17647: (JOHAN VAN DANS). - Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voyzen.
31819: -. - La Vie Parisienne. 76e Année, 1938. 38 vols.
31967: -. - Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen zeer plaisant en lustig om te lezen.
30580: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1979-80. Two volumes (A-K & L-Z).
33406: -. - Billie Turf, het dikste studentje ter wereld. 4.
34598: N.N.. - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais.
34599: N.N.. - 13 Beeldhouwers uit Parijs.
33476: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk.
34123: N.N.. - Les Illuminations a l'Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931. 12 Cartes détachables.
12698: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1986.
33998: N.N.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In 6 delen. Deel I: Algemeene werken. Aardrijkskunde. Geschiedenis, 1e gedeelte (Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis). II: Geschiedenis, 2e gedeelte (Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Zeeland). Kerkgeschiedenis. Hulpwetenschappen. III: Taal- en letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. IV: Rechtsgeleerdheid. V: Wiskunde. Natuurkunde. Geneeskunde. Bedrijven en Handwerken. Schoone Kunsten. Algemeen Register. VI: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
34584: N.N.. - Beervelde 1966- nu. Raoul de Keyser, Etienne Elias, Lucassen, roger Raveel.
34164: N.N.. - Sjors. Compleet ingebonden jaargang 1937.
8765: - Homage to Salvador Dali. Special issue of the XXe Siècle Review.
5464: - Offsetprinting by L. van Leer & Co,
25527: - Kettingen; N.V. Anker- en kettingfabriek "Schiedam".
25679: N.N.. - Principii della lingua Latina praticati in Firenze nell' Accademia degli Suilupatti.
30733: -. - Picturegoer. 16 vols., january 5-21 december 1946.
33532: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1905.
34553: (MIDDELBURGSE ATELIER STICHTING). - Catalogus no. 2 1997. Zeeuwsch Getij.
33400: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1977-78. One volume (A-L).
13182: - Rotterdam in honderd jaren 1813-1913; gedenkboek voor den jare 1913.
30748: -. - Picture Show and Film Pictorial. January-December 1947 no. 1306-1330.
29855: -. - Reglement op het beheer der Commercie-Compagnie te Middelburg.
29092: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
32159: KOPERGRAVURE 1750 - Das Rath Haus in Middelburg.
34150: N.N.. - Kunstauktion XLVI. Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen des XV. bis XIX. Jahrhunderts. Englische und Französische Blätter des XVIII. Jahrhunderts. Städteansichten/ Handzeichnungen.
22844: - Het ten anker komen voor Goeree van een Gedeelte der Nederlandsche vloot, na den vierdaagschen zeeslag, en het opbrengen van vier veroverde Engelsche schepen, in den jare 1666.
22847: - Haring, Kind, al is hy klein, geeft ons grootgewin: Daarvan leeft in't Vaderland, menig huisgezin.
22848: - Marine, Forge des Ancres. L'Opération de souder les Pattes.
22852: - Vue perspective d'une rencontre des Francois avec les Anglois dans la Mediterranée.
22853: - Marine.
23235: - Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr.
31925: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling "Fodor". Premie-uitgave 1901.
23342: N.N.. - Zeeland in Beeld.
31392: -. - Informatorium Medicamentorum 2014.
23874: - Germany.
34412: N.N.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1909.
34414: RED.. - Oké. Het beste geïllustreerde Nederlandsche Maandblad. Augustus, october, november 1936 en januari 1937. 4 nummers.
34423: N.N.. - Tentoonstelling van Deensche kunstnijverheid, Stedelijk Museum Amsterdam, 8 mei-6 juni 1937.
34424: N.N.. - België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.
33729: (MARQUIS DE SAINT SIMON, M.H.). - Des Jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture.
34638: N.N.. - Tentoonstelling Gooische schilders 11 sept. t/m 16 oct. 1943.
15657: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1932.
34451: N.N.. - Chr. Hostmann-Steinberg N.V. Amsterdam. Wenken uit de praktijk. Een volledige samenvatting der hulpmiddelen voor alle grafische drukprocede's.
34481: N.N.. - Kristal Leerdam Holland.
34486: N.N.. - De Koevoet.
34492: (DUFY, RAOUL). - Giftwraps by artists. Designs by Raoul Dufy. 16 full-color, tear-out sheets, 18¾ x 27 in., for all occasions.
34833: AA, ROBIDÉ VAN DER (RED.). - Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1842.
20203: AA, A.J. VAN DER. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt (ongewijzigde herdruk uit 1852-1878, Haarlem).
20335: AAGTEKERKE. - T 'Dorp Aagtekerk. - T 'Zelve anders.
30168: AAGTEKERKE. - Aagte Kerk.
20813: AAGTEKERKE. - Gemeente Aagtekerke.
27375: AAGTEKERKE. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.
20122: OOSTKAPELLE EN AAGTEKERKE. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.
26854: AALBERS, MANUEL. - Volkshuisvesting in New York City: This is not America.
23930: AALBERS, A.. - Wenken en raadgevingen betrekkelijk de runderpest, en betoog dat deze binnen weinig tijds en met zeer weinig verlies uit ons vaderland kan verdreven worden.
25196: AALPOL, ROB (SAM.). - Tekenen van leven; tekeningen, aquarellen en kaarten ten behoeve van de landbouwwetenschappen.
30362: AARDEMA, HARRIE. - Verbindend leiderschap. Inspiratie voor leren en veranderen bij de overheid.
22667: AARDENBURG. - Openbare Verpachting.
27195: AARDENBURG. - Aerdenburgh.
30172: AARDENBURG. - Aenval ofte storm der Franse op Aerdenburgh.
20814: AARDENBURG. - Gemeente Aardenburg.
30170: AARDENBURG. - Aardenburg - Oostburg -Biervliet.
25146: AARDENBURG. - 't Steedje Aardenburg te zien van de Koornmoolen 1739.
27196: AARDENBURG. - Platte Grondt van Ardenburg.
30540: AARSMAN, HANS & VISSER, HRIPSIMÉ. - Off the record.
31451: AARSSEN, P.J.. - Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen.
33768: AARTSEN, J.P. VAN. - Egbert van Hoepen. Een hoofd en voorganger van een reddersfamilie.
33100: AARTSWOUD. - 't Dorp Eertswoude, 1726.
15357: ABAS, S.P.. - Schilders van een andere werkelijkheid; Raoul Hynckes, Pijke Koch, Carel Willink.
31805: ABAS, S.P.. - Het volk in onze hedendaagsche schilderkunst. Jaargang 17, Schrift VI, juni 1940.
31986: L'ABBÉ MOZIN & COURTIN, CHARLES. - Collection portative d'oeuvres choisies de la littérature française ancienne et moderne. Première série, douzième livraison.
32069: ABCOUDE. - Het Dorp Abkoude.
32070: ABCOUDE. - Abcou.
34813: ABCOUDE. - De kerk tot abkoude, met de nieuwe Graf-Kapelle van den Heer De Leeuw, Heer van Abkoude.
20783: ABDULLA, AHMED. - The historical background of Pakistan and its people.
17250: ABEL, A (ED.). - China en het Verre-Oosten.
34681: ABELMANN, L.J. & VALK, J.L. VAN DER. - Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolphaartsdijk en Kattendijke.
29308: ABEN, HANS, DANIËLS, JAN, VELDKAMP, ALBERT & RIJKHOEK, PETER (SAM.). - Herinneringsboek 35 jaar Scheldeloodsenkoor.
31317: ABENSOUR, LÉON. - Nouvel Atlas Larousse. 1519 réproductions photographiques, 113 cartes ou dessins, 32 cartes hors texte en couleurs, 50 cartes hors texte en noir, 5 photographies hors texte.
21903: ABERG, GUSTA. - Marshall Hjälpen.
15769: ABKOUDE JR, P. VAN. - Fietsclub 'De Groote Beer'.
31181: ABRAHAMS, H.P.. - De pers in Zeeland 1758-1900.
30509: ABRAHAMSEN, ISAAK. - Kronyk-register, van de voornaamste Kerkelyke en Weereldlyke Geschiedenissen, Van 't begin der weereld tot den jare 1784......Waar agter nog gevoegdis een korte en beknopte Kronyk van de opkomst der zes stemmende steden van Zeeland, van den jaare 950 tot den jaare 1787.
26093: ABRAHAMSEN, ISAAK. - Korte en beknopte chronyk, van de opkomst der zes stemmende steden van Zeeland; met haar voornaamste gestigten en gebouwen; de vermeerdering en vergrooting der zelve, met de opkomst, voortgang, bloei der commercie, en verdere bejegeninge: mitsgaders eene verklaring van de voornaamste naamen in de Heilige Schrift gevonden wordende.
31359: ABRAM, IDO & BERGMAN, EDUARD (SAM.). - Het verhaal op de plek zelf.
34789: ACCUSATOR. - De Mammon- en Venuspriester, of de juistheid aangetoond van de uitspraak der Algemeene Synode, waarbij de afgezette predikant van Oud-Beijerland, M.N.A. van der Valk, uit de Kerk werd gebannen.
16128: ACHERMANN, HANSJAKOB A.O.. - Die Uhrschweiz und ihre Wappen. Die Gemeinden von Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden.
17896: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der Ziel, Dead End, Osmose, Thebe.
32165: ACHTERBERG, GERRIT.. - Longa Palus.
23647: ACHTERBERG, GERRIT.. - Verzamelde gedichten.
31066: ACHTTIENHOVEN. - Gemeente Achttienhoven.
24195: ACLOQUE, A.. - Faune de France, contenant la description des espèces indigènes disposées en tableaux analytiques et illustrée de figures représentant les types caractéristiques des genres; orthoptères, névroptères, hyménoptères, lépidoptères, hémiptères, diptères, aphaniptères, thysanoptères, rhipiptères.
24194: ACLOQUE, A.. - Faune de France, contenant la description des espèces indigènes disposées en tableaux analytiques et illustrée de figures représentant les types caractéristiques des genres; thysanoures, myriopodes, arachnides, crustacés, némathelminthes, lophostomes, vers, mollusques, polypes, spongiaires, protozoaires.
34143: ADAM, ANTOINE. - Histoire de la littérature Française au XVIIe siècle. Tome I-V. Tome I: L'époque d'Henri IV et de Louis XIII; Tome II: L'époque de Pascal; Tome III: L'apogée du siècle (Boileau-Molière); Tome IV: L'apogée du siècle (La Fontaine-Racine-La Rochefoucauld-Mme. de Sévigné); Tome V: La fin de l'école classique 1680-1715.
30760: ADAMS, HENRI. - Lettres des mers du sud 1890-1891.
16170: ADAMSON, JOE. - Tex Avery: King of Cartoons.
16359: ADDENS, N.H.H.. - Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw.
34998: ADELAAR, DICK, MARGOT FRETZ, JEROEN HERMKENS, CHRISTINA HOSMAN & BIANCA RUIZ. - Frank Dekkers. Oorverdovend stil.
29246: ADELAAR, DICK, RODING, MICHIEL, HERZBERG, JUDITH & KESSELS, JOSEPH. - Herman Gordijn.
28840: ADELUNG, WOLFGANG. - Orgeln der Gegenwart/ Organs of our time.
19600: ADEMA, PETER. - Joep Luijckx, abstracte magie.
14748: ADER, J.. - Plutarque des Pays-Bas, ou Vies des hommes illustres de ce royaume; précédé d'une introduction historique. I - III.
29632: ADJMI, MORRIS (ED.). - Aldo Rossi. Architecture 1981-1991.
15029: ADLER, A.. - Über den nervösen Charakter; Grundzüge einer vergleichenden Individual-Psychologie und Psychotherapie.
8420: ADLER, MAX - Das soziologische in Kants Erkenntniskritik; ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen Naturalismus und Kritizismus.
4231: ADRIAANSE, J. - Gedenkboek van Hulst en zijn Ambacht; een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
25235: ADRIAANSE, J.. - De kroniek van Arnemuiden, 1870 t/m 1948.
33050: ADRIAANSE, J.. - De Kroniek van Arnemuiden. Set van 4 delen compleet. 1695 t/m 1794/ 1795 t/m 1869/ 1870 t/m 1948 & 1948 t/m 1996.
31449: ADRIAANSE, JOOST. - Wandelingen door Goes in de 18e eeuw.
20323: ADRIAANSE, J.. - De kroniek van Arnemuiden, 1795 t/m 1869.
18248: ADRIANI, B.J.. - Op weg naar huis. Iets voor bekende en onbekende reisgenooten. Derde druk.
3896: AEMILIUS, ROBBERTUS. - Het Licht der Waerheit, Doorstraelende in de Leere der Hervormde Kerke, In tegenstellinge van de duisternisze der Onweetenheit en Dwaelingen der geenen die buiten dezelve zyn. Deel I-III, in vier banden.
19206: AERDE, ROGIER VAN. - Stenka Razin.
3389: AERNOUDTS, KAREL - Waar de rode klaproos bloeit; een episode uit de Tweede Wereldoorlog; strijd om de vrijmaking van de linker Scheldemonding september-oktober-bovember 1944.
26584: AERSCHOT, SUZANNE VAN (RED.). - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 5n1 (A-G). Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst
24437: AGASTYA. - Totaalbewustzijn I; reizen van een moderne Yogi in andere werelden; boeiende nooit gepubliceerde verslagen van avontuurlijke ondernemingen.
30921: AGT, J.J.F.W. VAN. - De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Geïllustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving. Deel VIII: De Provincie Noord-Holland. Eerste stuk: Waterland en omgeving.
34865: AGTER, HENK TER. - Jubileumboek 100 jaar KVTH (Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger).
19457: AGUIS, MM, CLAUGENSON A.O.. - Oeuvres complètes De Voltaire avec des Remarques et des Notes Historiques, scientifiques et Littéraires. Physique. Tome II.
30471: AIDANS, E. & DUVAL, Y.. - De familie Kleester in: Bloedsporen op ivoor/ De gieren komen. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
28825: AILLY, A.E. D'. - Uit zeven eeuwen Amsterdam. In 2 delen.
35105: AIMARD, GUSTAVE. - Aimard's Indiaansche verhalen. Het opperhoofd der Aucas; schetsen en tooneelen uit Chili (1e en 2e deel)/ De gids der prairiën/ De roovers der prairiën/ De Graaf de Lhorailes/ De vrij-buiters/ De pelsjagers van de Arkansas; tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika/ De lynch-wet. 8 delen.
35106: AIMARD, GUSTAVE. - Gust. Aimard Werken. De Graaf de Warrens/ Passe-Partout/ De Boekaniers/ De Hacienda del Rayo/ La Cigale/ Hermosa/ De Zeeschuimers/ Montbars de verdelger/ Curumilla/ De Goudkoorts/ De Goudzoekers/ Steenhart/ De Mexicaanse nachten (1e en 2e deel)/ De Araucaniër/ De Metgezellen van de Maan/ Valentin Guillois of een Mexicaansch oproer. 17 delen.
28408: DUCHESNE AINÉ. - Musée de peinture et de sculpture, ou recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiques et particulières de l'Europe/ Museum of painting and sculpture, or collection of the principal pictures, statues and bas-reliefs in the public and private galleries of Europe, drawn and etched by Réveil.
7502: AIRBORNE SCIENCE OFFICE, STAFF, OF THE NATIONAL AERONAUTICS ANS SPACE ADM. - NASA CV-990 Airborne laboratory experimenters' handbook.
31530: JAN VAN EYCK AKADEMIE (SAM.). - Jan van Eyck Akademie 1990.
30786: AKAGI, ROY HIDEMICHI. - The postage stamps of Manchoukuo.
18061: AKERLAKEN, D. VAN (ED.) AND BUREN, C. A. CHAIS VAN (ED.). - Verzameling van eenige geschriften vervat in het Familie - Archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken met aanteekeningen.
32031: AKKRUM. - T' Dorp Akkrum / T'zelve anders.
31501: ALAND, KURT (ED.). - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit. Editio quinta.
33879: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar.
18989: ALBERDINGK THIJM, CATHARINA. - Prinses van Roburg, roman uit onze dagen.
29787: ALBERIGS, L.M.. - J. Le Mair
19325: ALBERIGS, L.M.. - J. Le Mair
12299: ALBERIGS, L.M.. - Wim Rijvers beeldhouwer.
34469: ALBERIGS, L.M., ET AL. - Museum Van Bommel- Van Dam Venlo. Een beeld van de collectie.
34482: ALBERIGS, L.M. & VORAGEN, TH. (SAM.). - Gerard Caris.
34444: ALBERS, MARTIN. - Aanvaarding.
31674: ALBERS, JOSEF. - Interaction of color.
24727: ALBERT-SOREL, JEAN. - Histoire de France et d'Angleterre; la rivalité l'entente l'alliance.
34446: ALBERTS, JOH. C.P.. - Ter verklaring.
17733: ALBERTS, J.E.. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch.
30620: ALCAUD, DAVID, DOLPHIN, FREDDY, ROCHET, NICOLAS, AND OTHERS (ED.). - Septentrion. Vestingen tussen Noordzee en Maas, stedelijk erfgoed en duurzame projecten.
19679: ALDAG, PETER. - Joden veroveren Engeland.
35002: ALDERSEY-WILLIAMS, HUGH. - Het getij. Wijsheid en wetenschap van eb en vloed.
21609: ALDRICH, LANNING. - Wohnen auf Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera.
28576: APPEL & ALECHINSKY. - Zwart.
20490: ALERS, H.J.H.. - Dilemma in Zuid-Oost-Azië; een anthropo-geografische interpretatie van de Chinese penetratie in Zuid-Oost-Azië.
24404: V.H., ALEXANDER (ALEXANDER VERHUELL). - Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille man, deel 1 en 2.
30512: ALEXANDRINUS, CLEMENS. - Operum Clementis Alexandrini Supplementum.....Cum Praefatione....edidit D. Thomas Ittigius.
15288: ALEXIS, M.G.. - Stanley l'Africain; sa jeunesse, ses quatre grandes expéditions dans le Continent Noir.
34166: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 6. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34172: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 1. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34168: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 4. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34170: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 3. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34171: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 2. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
23238: ALFIERI, VITTORIO. - Tragedie (Volume Primo).
34174: ALFIERI, BRUNO (ED.). - Zodiac 9. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
19716: ALFRINK, B., GREITEMANN, N., E.A. (RED.). - Bijbelsch woordenboek.
28494: DANTE ALIGHIERI. - La divina commedia. Il purgatorio di Dante Alighieri col comento del p. Pompeo Venturi, della compagnia di gesu'. Cantica seconda (Volume 2).
28493: DANTE ALIGHIERI. - La divina commedia. Il paradiso di Dante Alighieri col comento del p. Pompeo Venturi, della compagnia di gesu'. Cantica terza (Volume 3).
24587: ALJECHIN, A.. - Das New Yorker Schach Turnier 1927; ein Vorspiel zum Weltmeisterschaftskampf in Buenos Aires.
24578: ALJEHIN, ALEKSANDAR A.. - Moj put do svetskog prvaka (1923-1927).
24919: ALKEMA, B.. - Maleisische taalcursus; grammatica, oefeningen, woordenlijst.
32738: ALKEMADE. - 't Huis Oud Alkemade, van voren/ 't Huis Oud Alkemade, van agteren, 1730.
30949: ALKER, HUGO. - Blockflöten-Bibliographie. Aufführungspraxis-Literatur-Spielgut.
21042: ALKMAAR. - Alkmaar. De St. Laurenskerk en het stadhuis.
20910: ALKMAAR. - Alkmaar. Kanaalzijde.
24415: ALKMAAR. - Alkmaar. De Texelsche Barrière en Groote Kerk.Broek. Gezigt van den Straatweg genomen.
21546: ALKMAAR. - Oude Doelen te Alkmaar van binnen. 1726. - Nieuwe Doelen te Alkmaar van binnen. 1726.
32775: ALKMAAR. - Kennemer-Poort te Alkmaar, 1726/ Vriesche-Poort te Alkmaar, 1726.
32773: ALKMAAR. - Schermer-Poort te Alkmaar, 1726/ Water-Poort te Alkmaar, 1726.
32772: ALKMAAR. - 't Prinsen-Hof te Alkmaar, 1726/ 't Hof van Sonoy en Provenhuis te Alkmaar, 1726.
32771: ALKMAAR. - Oude Doelen te Alkmaar van binnen, 1726/ Nieuwe Doelen te Alkmaar van binnen, 1726.
28543: ALKMAAR, HENDRIK VAN & SCHELTEMA, JACOBUS. - Reintje de Vos, van Hendrik van Alkmaar, naar den Lubekschen druk van 1498.
21371: ALKMAAR. - Alkmaar.
23282: ALLAERT, GEORGES (RED.). - Vlaanderen in Europa; Liber Amicorum Marcel Anselin.
31702: ALLEGRI, RENZO & ROBERTO. - Callas by Callas. Gli scritti segreti dell'artista più grande.
13568: ALLEN, G.. - Dieren en planten.
30250: ALLEWIJN, M.. - Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard. Vijf eeuwen eilandhistorie.
3743: ALLEY, R. - Man against flood; a story of the 1954 Flood on the Yangtse and of the reconstruction that followed it.
29984: DANTE ALLIGHIERI. - La Divina Commedia.
15830: ALLORTO, RICCARDO. - Nuovo Dizionario Ricordi della musica e dei musicisti.
32791: ALMEN. - 't Huis Eeze by Almen, 1743/ 't Dorp Almen by Zutphen, 1743.
30853: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Kleine gedichten voor kinderen.
15351: ALPHEN, HIERONYMUS VAN. - Kleine Gedichten voor kinderen.
24660: ALPHEN, JAN VAN & ARIS, ANTHONY (SAM.). - Oosterse Geneeskunde; een geïllustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen.
32285: ALSCHE, C.B., BOS, JOH., BODDENS HOSANG, J.E., E.A.. - Gelderland. Officiële propaganda-uitgave met medewerking van het Provinciaal Bestuur van Gelderland, V.V.V.'s en tal van andere autoriteiten en instanties. Uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Huis der Provincie te Arnhem.
8712: ALT, OTMAR - Otmar Alt.
27137: ALTENA, A.C. VAN. - Het djatibosbeheer op Java ten tyde van de Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels.
29045: ALTORFFER, J.C.. - Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg.
7243: ALVA, SIEGFRIED - The female form; paintings : pastels : drawings.
19849: ALVARO, EGIDIO. - Christian Parisot.
30480: ALVIN, LOUIS. - Eugène-Joseph Verboeckhoven.
34302: AMANN, JEAN CHRISTOPHE & EIGENHEER, MARIANNE (ED.). - Kunstmuseum Luzern. 7 Maerz- 19 April 1976. 7 Hollaendische Kuenstler. Douwe Jan Bakker/ Jeroen Henneman/ Pieter Holstein/ Pieter Mol/ Rudi van de Wint/ Martin Rous/ Rob van Koningsbruggen.
25439: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Waschtrekker en Waschbleeker.
25456: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Wolkaardemaker.
25435: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Paerelgater.
25445: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Pletmoolenaar.
25444: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Scheermessemaker en passersmit.
25454: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Schip-Pompemaker.
25443: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Signetsnyder.
25442: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Speldemaker.
25441: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Tabakspinder.
25440: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Volmoolen.
25455: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Vormmaaker.
25448: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Koperdraad en Yzerdraadtrekker.
25449: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Lakenfabriek.
25447: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Loopemaker.
25446: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Lymmaker.
25436: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Grutter.
25452: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Harnaschmaker en Pantziermaker.
25451: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Kastanjebraadster.
25450: HANDICRAFT / AMBACHTEN. - De Knoopemaker.
30418: DE VIER AMBACHTEN.. - De Vier Ambachten.
25250: HEEMKUNDIGE KRING AMBACHTSHEERLIJKHEID. - Nieuw-Vossemeer in oude ansichten.
33086: AMEIDE. - Ameide, langs de Lek te zien, 1750.
32064: AMELISWEERD. - De Ridder-Hofstad Amelisweerd langs den krommen Rhyn.
31790: AMEN, WOODY VAN & FUCHS, R.H.. - Woody van Amen. 240 days-dagen-jours-tage.
22510: AMERONGEN. - De Ridder-Hofstad Amerongen.
34677: AMERONGEN. - Het dorp Amerongen.
34674: AMERONGEN. - De Ridder Hofstad Natewish.
21043: AMERSFOORT. - Amersfoort. Van den Appelenweg gezien.
25270: AMERSFOORT. -
34048: AMICIS, E. DE. - Costantinopoli.
19579: AMIRANACHVILI, CHALVA. - Les émaux de Géorgie.
27684: AMSTELVEEN, SLOTEN, SLOTERDIJK, OSDORP.. - Amsterveen - Slooten - Slooterdijk - Osdorp.
27916: AMSTERDAM.. - Platte Grond Der Stad Amsterdam.
21461: AMSTERDAM.. - Latynsse School.
21462: AMSTERDAM.. - s'Lands en Oost-Indische Lynbanen.
21463: AMSTERDAM.. - De Heylige Steede nu Nieuwe-Zyds-Kapel.
21464: AMSTERDAM.. - Doorluchtige School.
21465: AMSTERDAM.. - De Waale Kerk van buyten, te sien van de Agterburgwal.
21467: AMSTERDAM.. - Nieuwe Zyds Huys-Sitten Huys.
21469: AMSTERDAM.. - Oosterkerk.
21470: AMSTERDAM.. - Noorder Kerk.
21471: AMSTERDAM.. - Oude Zyds-Huys-Sitten Huys.
21472: AMSTERDAM.. - Gast Huys.
21473: AMSTERDAM.. - Sint Olofs nu Oude Zyds Kapel.
21474: AMSTERDAM.. - Diaken Wees Huys.
21475: AMSTERDAM.. - Het Princen Hof.
21476: AMSTERDAM.. - De Groote Zee en Rivier Vis Markt.
21479: AMSTERDAM.. - 'T Huys Zitten Weduwen Hoff.
21480: AMSTERDAM.. - Haringh Pakkers. Van Outs de Kruys Toren.
21482: AMSTERDAM.. - De Uytrechtze Poort.
21044: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Moles & Aron Kerk. Moses & Aronkirche. Eglise de Moise et D'Aron.
21045: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Rembrandts-Statue.
21452: AMSTERDAM.. - Oude Stadts Herbergh.
21453: AMSTERDAM.. - T' Oost-Indische Huys.
21454: AMSTERDAM.. - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt.
21455: AMSTERDAM.. - Stads Wapen ofte Artellery-Huysen.
21456: AMSTERDAM.. - Kooren-Buers.
21457: AMSTERDAM.. - T'Huys Zee-Burg.
22447: AMSTERDAM.. - Vuë de la Porte des Zaag-Moolens a Amsterdam.
22448: AMSTERDAM.. - Gezicht na de Weesper Poort te Amsterdam. / Vue de la Porte de Weesp à Amsterdam.
21052: AMSTERDAM.. - Amsterdam. De oude kerk. L'Ancienne Eglise. Die Alte Kirche.
21053: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Natura Artis Magistra.
21054: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Monument toegewijd aan den volksgeest van 1830 en 1831.
21055: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Park en wintertuin.
21056: AMSTERDAM.. - Amsterdam.
21057: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Die Börse. De Beurs. La Bourse.
21058: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Oude-Teer-Tuinen.
21059: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Westerkerk. Keizersgracht.
21060: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Water en achterzijde der Beurs.
21061: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Sint Anthonies Waag en Vismarkt.
21051: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Marine.
21446: AMSTERDAM.. - Raam Poort.
21447: AMSTERDAM.. - Oude Zydts Heeren Logement.
21443: AMSTERDAM.. - Nieuwe Zydts Heeren Logement.
21444: AMSTERDAM.. - Zaagh-Molens Poort.
21445: AMSTERDAM.. - Wetrings Poort.
21458: AMSTERDAM.. - Oude Nieuwe-Brug.
21459: AMSTERDAM.. - Oude St. Antonis Poort.
21460: AMSTERDAM.. - Wester Hal.
21466: AMSTERDAM.. - De Uytrechtze Poort.
24355: AMSTERDAM.. - De Sarphati-straat en het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
21046: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Groene Burgwall.
21047: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Amstel-Yachtclub.
21048: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Schreyershoekstoren.
21049: AMSTERDAM.. - Amsterdam. De Leyd'sche Poort. Das Leydener Thor. La Porte de Leyde.
21050: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Gezigt van den Amstel op de Zuiderkerk.
22144: AMSTERDAM.. - De Haven van Amsterdam. Le Port D'Amsterdam.
21448: AMSTERDAM.. - De Kerk der Remonstrants Gereformeerden genaemt Arminianen.
21449: AMSTERDAM.. - De Engelse Kerk.
21450: AMSTERDAM.. - Oude Haerlemmer Poort.
21430: AMSTERDAM.. - Vlees-Hallan en Boeren Vis-Markt.
21431: AMSTERDAM.. - Oude Reguliers Poort.
21432: AMSTERDAM.. - Reguliers Waag.
21433: AMSTERDAM.. - Eylandts Kerk.
21434: AMSTERDAM.. - Oude Stadthuys.
21435: AMSTERDAM.. - Pest-Huys.
21436: AMSTERDAM.. - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys.
21438: AMSTERDAM.. - Dol-Huys.
21439: AMSTERDAM.. - St. Antonis Poort.
21440: AMSTERDAM.. - Heylige-Weghs Poort.
21441: AMSTERDAM.. - Nieuwe Stadts Herbergh.
21442: AMSTERDAM.. - St. Antonis Waag.
30664: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Het Koninklyke Paleis.
30666: AMSTERDAM.. - Amsterdam. Het Paleis van Justitie.
20934: AMSTERDAM.. - Montalbans- toren & Oude Schans in Amsterdam.
21428: AMSTERDAM.. - De Franse Kerk.
21429: AMSTERDAM.. - De Nieuwe Franse Kerk.
18952: ANDEL, CLAARTJE VAN AND DIRK WILLEM ROSIE. - Olympische Sporen. De droom van hippisch Nederland. 100 jaar Olympische Spelen - Athene 1896 - Atlanta 1996.
22817: ANDELA, GERRIE EN WAGENAAR, COR. - Een stad voor het leven; wederopbouw Rotterdam 1940-1965.
18807: ANDERS, FRANS. - De dijken breken.
29908: ANDERS, FERDINAND. - Das Pantheon der Maya.
33342: ANDERSEN, H.C.. - Bazar eens dichters.
32355: ANDERSEN, H.C.. - Sprookjes van H.C. Andersen. 24 afleveringen in 2 banden.
22834: ANDERSEN, H.C.. - Andersen's Märchen.
13043: ANDERSEN, H.C.. - Sprookjes en vertellingen.
31980: ANDERSEN, H.C.. - Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. 2e deel.
31981: ANDERSEN, H.C.. - Sprookjes van H.C. Andersen. Werelduitgave. 3e deel.
31797: ANDERSEN, HANS. - 12 Italian drawings.
30895: ANDERSEN, HANS KRISTIAN. - Sagor och Berättelser.
20495: ANDREAE, A.J., COLMJON, G., HANSMA, D., E.A.. - Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
34317: ANDREUS, HANS, ROOIJ, REIN VAN & WEGMAN, FRANS (RED.). - Het Blad van Barend de Beer. Nrs. 1 t/m 11.
34316: ANDREUS, HANS, ROOIJ, REIN VAN & WEGMAN, FRANS (RED.). - Het Blad van Barend de Beer. Nrs. 1 t/m 14, 16, 18, 19, 20, 28, 30 & 32 t/m 37.
29023: ANDRIAN, LEOPOLD. - Zeven gedichten.
7753: ANDRIESSEN, ANDREAS JAK.Z. - Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751.
28311: ANDRIESSEN, W.F., E.A.. - Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika.
30647: ANDRIESSEN, J.. - Morgenwandelingen door en in den omtrek van 's Gravenhage: of Schoonheden en Merkwaardige bijzonderheden begrekkelijk deze Residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur.
19738: ANDRIESSEN, CEES EN BLOEM, REIN. - Houtsneden/ Met welke ogen.
13054: ANDRIESSEN, P.J.. - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad.
2506: ANDRIESSEN, P.J. - De strijd tusschen twee groote volken.
34714: ANDRIESSEN, P.J.. - Ferme jongens. Verhalen en schetsen voor de Nederlandsche jeugd.
28307: ANDRINGA GZ., W.. - Gekeurd en gelouterd. Het leven, lijden en sterven der martelaren, aan Neerlands volk verhaald. Deel II.
23694: ANDRIOLA, ALFRED. - Charlie Chan's adventures, opera omnia.
24119: ANESI, JOSÉ. - Nuevo atlas geográfico de las Américas; 27 láminas originales en colores con 92 mapas y diagramas de geografía física, política y económica, ajustados a los programas de enseñanza secundaria, normal y profesional, y, por sus detalles, apropiados también para consulta.
18289: ANGENENT, A.W.P., HASSELT, F.VAN AND VERHOEVEN, J.H.P.. - Kent u de Marine?
25291: ANGREMOND, KEES D', HUISMAN, PIETER, JONG, TAEKE DE, E.A. (RED.). - Watertovenaars; Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat.
32060: ANKEVEEN. - Het Dorp Ankeveen.
20397: SINT ANNALAND. - St. Annelant.
20748: SINT ANNALAND. - Gemeente Sint Annaland.
21381: ANNUNZIO, G. D'. - Poésies 1878-1893.
33311: ANSLIJN, N.. - Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen (vijfde leesboek).
23379: ANSLIJN, N.. - Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek.
25394: ANTHONIOZ, PIERRE-MARC. - Les complexes polymétamorphiques precambriens de Morais et Bragança (N-E du Portugal): étude pétrographique et structurale.
29274: ANTOMARCHI. - De laatste dagen van Napoleon I.
25418: ANTONIDES, GERRIT & RAAIJ, W. FRED VAN. - Consumentengedrag; een sociaal-wetenschappelijke benadering.
20532: ANTONII MURETI, M.. - Scripta selecta.
3529: ANTONISSE, RINUS - Energie en wisselend tij; de openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland. Worsteling om water; de openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. Een nieuwe koers; de vorming van NV Delta Nutsbedrijven.
30327: ANYUMBA, P.P., AND OTHERS. - National Atlas of Kenya.
30441: ANZIEU, DIDIER. - L'auto-analyse. Son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud. Sa fonction en psychanalyse.
32792: APELDOORN. - 't Dorp Appeldoorn, 1744/ 't Oude Loo by Appeldoorn, 1744.
20911: APELDOORN. - Apeldoorn. Het Loo.
32085: APELDOORN. - 't Dorp Appeldoorn. / 't Oude Loo by Appeldoorn.
32480: APPELDOORN, J. EN W.F. VAN VLIET JR.. - Oefeningen in het stellen, ten dienste van het onderwijs aan Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, enz. Tweede deel A.
21290: APPELTERN. - Het dorp Appeltheren.
21291: APPELTERN. - 't Huis te Appelthèren van den Maas-dyk te zien.
23426: APPIA, P.J.D.. - Élémens de Sphère à l'usage de la jeunesse.
17520: APPLEYARD, H.S. & P.M. HEATON. - The Baron Glanely of St. Fagan's and W.J. Tatem Ltd.
21380: APULÉE (LUCIUS APULEIUS). - L'Ane d'or (vol. I and II).
34035: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen.
35100: ARBUS, DOON, SANDRA PHILLIPS, ELISABETH SUSSMANN, NEIL SELKIRK & JEFF L. ROSENHEIM. - Diane Arbus. Revelations.
31707: ARDOIN, JOHN & FITZGERALD, GERALD. - Callas. El arte y la vida/ Los grandes años.
30854: AREND, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Tweede deel, van het jaar 900 tot 1581 na Christus. Derde stuk.
33918: AREND, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, tweede stuk.
33917: AREND, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, vierde stuk.
33916: AREND, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, derde stuk.
19231: ARETINO, PIETRO. - Les sonnets luxurieux de l'Arétin (2 vol. texte et gravures)
27840: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - Stability and variability of Central- and Paleo-Asiatic index peaks and some remarks on the Greenland Eskimo.
27841: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - Index curves of Asia and the Great Sunda Islands.
27839: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - Stability and variability of Central- and Paleo-Asiatic index peaks and some remarks on the Greenland Eskimo.
27838: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.
27836: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - The Central Asiatic barrier and the distribution and associated occurence of cephalic index peaks in Asiatic-European races.
27843: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - Contributions to the anthropology of the Near-East. Vols. I- VI. I: the Armenians, II: The spread of brachycephalic races, III: Phoenician and Palmyrene skulls, IV: the Semitic races, V: Kurds, Circassians and Persians & VI: Turks and Greeks.
27837: ARIËNS KAPPERS, C.U.. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.
29902: ARIÈS, PHILIPPE & DUBY, GEORGES (RED.). - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 2 (Van het feodale Europa tot de renaissance) en deel 3 (Van de renaissance tot de Verlichting).
34574: ARIS, AUSLOOS, ANNE, BUYS, WILLEM & VERSCHUEREN, BOB. - Een ongekende schittering.
33302: ARISTOPHANE. - Aristophane, tome I-V. Tome I: Les Acharniens-Les Cavaliers-Les Nuées/Tome II: Les Guêpes-La Paix/Tome III: Les Oiseaux-Lysistrata/ Tome IV: Les Thesmophories-Les Grenouilles/ Tome V: L'Assemblée des femmes- Ploutos.
21535: ARKEL. - Gemeente Arkel.
33583: ARMSTRONG, ROBERT H.. - Guide to the birds of Alaska.
27629: ARNEMUIDEN. - Armuyden- Arnamunda.
27630: ARNEMUIDEN. - Armuyden.
31869: ARNEMUIDEN. - Het woedend afbranden der zoutkeeten, te Arnemuiden op den 7 den julij 1802, des avonds om elf uuren, op den weg naar de zaagmoolens.
31150: ARNEMUIDEN - Arnuyden.
22270: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
27151: ARNEMUIDEN. - Aernemuyden.
27909: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
19895: ARNEMUIDEN. - T' Raadhuis te Arnemuiden - De kerk te Arnemuiden.
27908: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
27912: ARNEMUIDEN. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
30175: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
24350: ARNEMUIDEN. - De zoutkeeten te Arnemuiden.
23828: ARNEMUIDEN. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
27150: ARNEMUIDEN. - Aernemuyden.
34920: ARNEMUIDEN. - T' Raadhuis te Arnemuiden - De kerk te Arnemuiden.
34921: ARNEMUIDEN. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
27907: ARNEMUIDEN. - Oud Arnemuyden.
22674: ARNEMUIDEN. - Arnemuiden '45 - Wrakstukken.
26160: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
20395: ARNEMUIDEN. - Oud Arnemuyden. - Arnemuyden.
22660: ARNEMUIDEN. - Provincie Zeeland. Arnemuiden.
31124: ARNEMUIDEN. - Arnemuyden.
28946: ARNEMUIDEN. - De zoutkeeten te Arnemuiden. - Westkapelle van den dyk te zien.
27631: ARNEMUIDEN. - Armuyden.
30190: ARNEMUIDEN. - Armuyden.
20709: ARNEMUIDEN. - Gemeente Arnemuiden.
32100: ARNHEM. - Arnhem.
31138: ARNHEM. - De groote Markt, het Princen Hof, Stad huis en Hoofd Kerk te Arnhem.
32099: ARNHEM. - Markt te Arnhem.
22503: ARNHEM. - Arnhem. De Groote Markt.
32718: ARNHEM. - 't Huis de Park by Arnhem. / 't Huis de Park.
32797: ARNHEM. - St. Jans Kerk te Arnhem/ St. Nikolaas Kerk te Arnhem, 1742.
32798: ARNHEM. - S. Walburg te Arnhem/ S. Walburgs Plein te Arnhem, 1737.
32799: ARNHEM. - 't Huis de Park by Arnhem, 1744/ 't Huis de Park.
32793: ARNHEM. - Sabels Poort te Arnhem van binnen, 1742/ Arnhem, 1742.
32794: ARNHEM. - Arnhem 1742/ Markt te Arnhem, 1742.
32795: ARNHEM. - S. Jans Poort te Arnhem/ Sabels Poort te Arnhem, 1742.
32084: ARNHEM. - Arnhem. / Sabels Poort te Arnhem van binnen. /
20915: ARNHEM. - Arnhem. Het paleis van Justitie.
20912: ARNHEM. - Arnheim. The Market-place. Der Marktplatze. Place du Marché.
32796: ARNHEM. - S. Jans Kerk te Arnhem/ 't Hof te Arnhem, 1742.
32083: ARNHEM. - 't Huis de Park by Arnhem.
22511: ARNHEM. - Grondteekening der Stad Arnhem.
22500: ARNOLDUS, HENRI. - 40 Eeuwen scheepvaart.
28354: ARNSBERG, PAUL. - Die Jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder- Dokumente.
33267: ARNTZ, WILLIAM, CHASSE, BETSY & VICENTE, MARK. - What the bleep do we know!? Ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid.
34456: ARP, HANS & NEITZEL, L.H.. - Neue Französische Malerei.
31830: ARTAUD, ANTONIN. - Collected Works. Volume 2, 3 & 4. French surrealism.
33285: ARWAS, VICTOR. - Art Deco.
33802: ASCH VAN WYCK, H.M.A.J. VAN. - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der Stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw. 4 delen in 2 banden.
28436: ASENSIO CERVER, FRANCISCO. - Lofts. Espaces de vie, espaces de travail.
18877: ASHDOWN AUDSLEY, GEORGE AND THOMAS W. CUTLER. - The Grammar of Japanese Ornament.
24468: ASSCHE, HILDA VAN, BAEYENS, RICHARD EN CHIELENS, WIM. - Bibliografie Ons Erfdeel, deel 1 (1957-1977) en 2 (1978-1982).
19967: ASSELDONK, ANT. VAN. - Franciscus Vaes van Tongeren; stichter der kloosterbibliotheek van kolen 1499-1550.
20917: ASSEN. - Assen.
34729: ASSISE, ST. FRANÇOIS D'. - La légende de St. François d'Assise. D'après les témoins de sa vie.
33027: ASTEN. - Kerk te Asten in Peelland/ 't Huis te Asten, 1738.
28412: ASZTALOS, MIKLÓS. - A történeti erdély.
31670: ATKINS, JOHN. - Aldous Huxley. A literary study.
19903: ATKINSON, ALEX AND SEARLE, RONALD. - USA for beginners (by rocking-chair across America).
29185: ATTEN, A. VAN, BAREND, E.A. (RED.). - Bulletin. Herdenkingsnummer juni 1945.
22339: ATTOE, WAYNE (ED.). - The architecture of Ricardo Legorreta.
21642: AUBERT, MARCEL. - La sculpture française au début de l'epoque gothique 1140-1225.
25584: AUDENHAEGE, OMER VAN. - Over "Elckerlyc".
26524: AUGÉ, CLAUDE (ED.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome cinquième (1920 à 1922).
26525: AUGÉ, CLAUDE (ED.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome sixième (1923 à 1925).
26510: AUGÉ, PAUL (ED.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome huitième (1929 à 1931).
26509: AUGÉ, PAUL (ED.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome septième (1926 à 1928).
11253: AULNOYES, FR. DES - Geschiedenis en filosofie van de strip-tease; een studie over de erotiek in de music-hall.
21379: MARC AURÈLE. - Pensées de Marc Aurèle (vol. I and II).
34473: AURELIUS, JOANNES. - Eene wandeling in Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw.
16645: D'AUREVILLY, J.B.. - Oeuvres de J. Barbey D'Aurevilly. Le chevalier des touches.
12750: INSTITUT FÜR AUSLANDSBEZIEHUNGEN. - Bauhaus.
30631: AUSLOOS, E. & AKELIJEN, R. VAN. - Reynaert de Vos. Spreuken en gezegden.
35084: AUSLOOS, EDDY EN AKELIJEN, ROGER VAN. - Antwerpen en andere planeten.
19619: AUSLOOS, EDDY EN AKELIJEN, ROGER VAN. - Antwerpen en andere planeten.
30589: AUSLOOS, E. & AKELIJEN, R. VAN. - Reynaert de Vos. Spreuken en gezegden.
32295: DIVERSE AUTEURS. - Van Westvoorne tot St. Adolfsland. Historische verkenningen op Goeree-Overflakkee.
33849: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1934.
27093: DIVERSE AUTEURS. - Uit de voorgeschiedenis van de stadsbibliotheek te Haarlem.
27118: DIVERSE AUTEURS. - Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, no. 20. Inhoud: 1. Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden, opgemaakt door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Jhr. C.E.W. van Panhuys, de ingenieurs J.A. Ringers en J.P. Josephus Jitta en den tijdelijk ingenieur C. Tellegen. II. Verslag omtrent proeven ter bepaling van de draagkracht en de elasticiteit van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen, opgemaakt door den ingenieur van den Rijkswaterstaat C. Wolterbeek.
28199: DIVERSE AUTEURS. - Verwekkingen. Aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 1 december 1976.
28658: DIVERSE AUTEURS. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1855.
33985: DIVERSE AUTEURS. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel, derde stuk.
31848: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 3e jaargang, 1948, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31849: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 4e jaargang, 1949, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31850: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 5e jaargang, 1950, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31851: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 6e jaargang, 1951, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31852: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 7e jaargang, 1952, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31853: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 8e jaargang, 1953, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31854: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 9e jaargang, 1954, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31856: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 14e jaargang, 1959, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31855: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 10e jaargang, 1955, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31857: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 15e jaargang, 1960, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
26262: DIVERSE AUTEURS. - Bragiana. Humor en Satire.
34684: DIVERSE AUTEURS. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1923.
32334: DIVERSE AUTEURS. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 4 delen.
25868: DIVERSE AUTEURS. - 't Venster op de vrije wereld. 1e Jaargang, de nummers 1, 3, 4 en 6.
30913: DIVERSE AUTEURS. - Een waardering van strips in de kunsthistorie.
31115: DIVERSE AUTEURS. - Belgisch budget bouwboek. 100 creatieve woningen voor een bouwbudget van 150.000 euro; informatie, plattegronden, foto's, budget, renovatie, nieuwbouw.
29601: DIVERSE AUTEURS. - GAL. Een halve eeuw op het scherp van de snee.
33732: DIVERSE AUTEURS. - In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 35.
28653: DIVERSE AUTEURS. - Uitspannings lectuur. Eerste en tweede deel 1836.
28532: DIVERSE AUTEURS. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vier afleveringen.
34917: DIVERSE AUTEURS. - Parade der Profeten. Literair tijdschrift. Reünie-nummer, september 1979.
31478: DIVERSE AUTEURS. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. 13 delen. Eerste jaargang, eerste aflevering: "Der lekenspieghel, leerdicht van den jare 1330, toegekend aan Jan Deckers", Eerste jaargang, tweede aflevering: "Dboec vanden Houte, door Jacob van Maerlant", Tweede jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, door Dirc Potter", Tweede jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, toegekend aan Jan Deckers, tweede boek", Tweede jaargang, derde aflevering: "Der minnen loep, tweede boek", Derde jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, derde en vierde boek", Derde jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, derde boek", Vierde jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, inleiding en woordenlijst", Vierde jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, vierde boek, bijlagen en woordenlijst, A-L", Vierde jaargang, derde aflevering: "Sinte Franciscus leven, hoofdstuk I-VIII, door Jacob van Maerlant", Vijfde jaargang, eerste aflevering: "Der leken spieghel, woordenlijst M-W", Vijfde jaargang, tweede aflevering: "Sinte Franciscus leven, hoofdstuk IX-XVI, door Jacob van Maerlant & Vijfde jaargang, vierde aflevering: "Sinte Franciscus leven, inleiding, verbeteringen, aanteekeningen en woordenlijst, door Jacob van Maerlant".
28657: DIVERSE AUTEURS. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1854, 36e jaargang.
24555: DIVERSE AUTEURS. - Joop Poley, architect.
24666: DIVERSE AUTEURS. - Jubileumverslag 1909-1959 van de Vereniging Station voor Maalderij en Bakkerij Wageningen.
25107: DIVERSE AUTEURS. - M.A. Brandts Buys Jr.; Gedenkboek ter gelegenheid van zijn vijf en twintig jarig jubileum als dirigent van het Arnhemsche toonkunstkoor, 1915-1940.
21328: DIVERSE AUTEURS. - Tafel op de resolutieboeken van Ooltgensplaat en Den Bommel 1593-1810, met zaakindex; historisch seminarium van de Universiteit van Amsterdam studiejaar 1974/75.
24738: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten", Hulst; Jaarboek 1992-1993.
24751: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1937.
24746: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1953/ 1954.
24745: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1970/ 1971.
24744: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1974-1975.
25005: DIVERSE AUTEURS. - De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen; 33e jaargang 1955, nr. 3 en 4 en 34e jaargang 1956. Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955, eerste en tweede deel; Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme, 4-10 september 1955.
24557: DIVERSE AUTEURS. - Dr. J.B.L. Hol, ter eere van haar 25-jarig doctoraat, 1916-1941.
24664: DIVERSE AUTEURS. - Hoe koud het was, en...Hoe warm!; Gedenkboek van den winter 1928-1929.
19802: DIVERSE AUTEURS. - De Belgische rundveerassen.
34385: DIVERSE AUTEURS. - Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".
31431: DIVERSE AUTEURS. - Mengelingen in proza en poëzy. Lectuur voor den beschaafden stand.
24752: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.
33787: DIVERSE AUTEURS. - De verbetering van de haven van Vlissingen ter uitvoering van de wet van 25 juli 1919 (Stbl. No. 515) en de waterstaatsbegrooting 1923 en 1924. In 2 delen.
33887: DIVERSE AUTEURS. - Gedenkboek 50 jaar Christelijke Kweekschool voor Zeeland te Middelburg.
33861: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1939/1940.
31847: DIVERSE AUTEURS. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 2e jaargang, 1947, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
34023: DIVERSE AUTEURS. - Worstelende wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. Een bundel artikelen uitgegeven naar aanleiding van het tiende Benelux-congres voor de geschiedenis der (natuur-)wetenschappen, gehouden te Middelburg van 25 tot 27 april 1986.
34258: DIVERSE AUTEURS. - Retrospectieve Pierre Caille; 50 jaar artistiek oeuvre.
33460: DIVERSE AUTEURS. - Vlissingen.
28662: DIVERSE AUTEURS. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1853, 35e jaargang.
30518: DIVERSE AUTEURS. - Tafel op de resolutieboeken van Oude Tonge 1701-1810 met zaakindex. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam studiejaar 1974/ 75.
28660: DIVERSE AUTEURS. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1851, 33e jaargang.
34956: DIVERSE AUTEURS. - Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.
32396: DIVERSE AUTEURS. - Risico's in bedijkte termen. Een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen.
33443: DIVERSE AUTEURS. - Stoomvaart Vlissingen-New York. Handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
33739: DIVERSE AUTEURS. - Niemandsland in Staats verband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 32.
28659: DIVERSE AUTEURS. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852, 34e jaargang.
33531: DIVERSE AUTEURS. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1915.
33860: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1938.
24901: DIVERSE AUTEURS. - Brinkmann aan de Grote Markt; 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem.
29767: DIVERSE AUTEURS. - De Huisvriend. Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst; lectuur voor iedereen. Jaargang 1881.
34410: DIVERSE AUTEURS. - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen, nr. 2, 1975.
33848: DIVERSE AUTEURS. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1972-1973.
26129: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXV- from January to June 1928.
26185: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXVIII- from July to December 1894.
30245: NO AUTHOR. - Camp Lejeune Marines. On land- On sea- In the air 1775-1944.
26184: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXV- from January to June, 1893.
27829: NO AUTHOR. - Ariane V10; first Ariane 3 launch.
26181: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXIV- from July to December 1892.
26182: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXIII- from January to June 1892.
26178: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXX- from July to December 1890.
26145: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXVII- from January to June, 1889.
26142: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXV- from January to June 1888.
26205: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCI- from January to June 1901.
26196: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XC- from July to December 1900.
26192: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXV- from January to June 1898.
26197: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXIX- from January to June 1900.
26191: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXIV- from July to December 1897.
26186: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXVII- from January to June 1894.
26177: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXIX- from January to June 1890.
33886: NO AUTHOR. - Verhaal van het gevecht der kanonneerbooten no. 41 en 42 bij het Hazegras, op den 5 augustus 1831. Voorafgegaan door eene antikritiek van een gedeelte der recensie, in de Vaderlandsche Letteroefeningen, van het geschrift van Charles Durand: Dix jours de campagne.
26136: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXXII- from July to December, 1931.
26134: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXX- from July to December, 1930.
26130: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVIII- from July to December 1929.
26127: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVI- from July to December, 1928.
26220: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCVII- from January to June 1904.
26218: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCVI- from July to December 1903.
30560: NO AUTHOR. - Hotel Excelsior Berlin 1919-1941.
26206: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCII- from July to December 1901.
26823: NO AUTHOR. - 90 Jaren zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960/ 90 Ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande 1870-1960.
27102: NO AUTHOR. - Adolf Hitler; zijn leven, zijn werk.
26375: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLIV- from July to December 1927.
24983: NO AUTHOR. - 18th World Wide Video Festival.
32339: NO AUTHOR. - Weezen-almanak. Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch. Zeven-en vijftigste jaargang 1928.
27124: NO AUTHOR. - Christiani & Nielsen; twenty five years of civil engineering, 1904-1929.
26084: NO AUTHOR. - Wijnants album.
26133: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVII- from January to June, 1929.
28989: NO AUTHOR. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Antwerpen.
24776: NO AUTHOR. - Wijnants album.
25080: NO AUTHOR. - Zomer- en herfstbloemen.
24275: NO AUTHOR. - Weezen-almanak 1889.
24345: NO AUTHOR. - Rotterdam (10 fotogravures).
24849: NO AUTHOR. - Souvenir Wieringen.
24931: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1882. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24927: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1875. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24955: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1886. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24956: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1887. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24958: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1889. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24961: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1885. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24959: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1899. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24962: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1901. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24963: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1902. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24964: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1890. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24965: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1903. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24966: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1906. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24967: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1891. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24930: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1880. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24954: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1884. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24957: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1888. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24960: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1892. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
25061: NO AUTHOR. - Mijn sterren.
24809: NO AUTHOR. - Motortechniek IVA.
24749: NO AUTHOR. - Nederlandsche muzen-almanak, 1828.
24208: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1843.
24209: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1844.
24210: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1845.
25135: NO AUTHOR. - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de Hervormde Gemeenten, in de Provincie Zeeland.
25139: NO AUTHOR. - Reglement op het bereiden en keuren der meekrappen in Zeeland.
25137: NO AUTHOR. - Reglement op het daarstellen en houden van registers van bevolking en inwoning binnen de gemeenten der provincie Zeeland.
24207: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1841.
24206: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1839.
24204: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1834.
25140: NO AUTHOR. - Instructie voor de inspecteurs der administratie bij de armée van onderscheidene graden, gearresteerd bij besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21.
24202: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1828.
24203: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1829.
24205: NO AUTHOR. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1833.
25192: NO AUTHOR. - J.K. Smit & Sons' world-organisation 1888-1948.
24759: NO AUTHOR. - Lustrumboek landmeetkundig gezelschap "Snellius", 1940-1950.
25230: NO AUTHOR. - Manah S.A.- Comércio e Indústria de adubos e rações.
24507: NO AUTHOR. - Menschen in der Plastik, Max Kratz.
24928: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1877. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24929: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1879. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
32935: NO AUTHOR. - Plunge into the depth of Despair.
24790: NO AUTHOR. - Peter Alma, 1886-1969.
24508: NO AUTHOR. - Petty & Sons Limited, 1865-1965.
24474: NO AUTHOR. - Programma voor de begeleiding van Zijne Majesteit den Koning door de gemeente Vlissingen op 8 September 1873.
25154: NO AUTHOR. - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Bruëlis", bewoond door den heer A. de Jager Mz., bestaande uit woonhuis, zomerhuis met varkenshok en schuur met bouw- en weilanden en boomgaard. Groot 41 hectaren, 87 aren, 13 centiaren, op maandag 3 september 1917, des middags om 12 uur te Goes in de "Prins van Oranje" ten overstaan van notaris E.C. van Dissel te Goes.
25078: NO AUTHOR. - Officiëele catalogus Primavera voorjaars Bloemententoonstelling; Nenijto 9-19 april 1936, Rotterdam.
25083: NO AUTHOR. - Officiëele catalogus der A.M.A.T.O.; land- en tuinbouwtentoonstelling, Amsterdam 1934; van 14 tot en met 23 september 1934 ter inwijding van de gemeentelijke centrale markt aldaar gehouden.
24841: NO AUTHOR. - Nieuw hemels palm-hof verciert met getyden, litanien en gebeden; getrokken uyt de H. Schriftuer en de HH. Oud-vaders.
25182: NO AUTHOR. - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek, behelzende eene algemeene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 23sten Mei 1806/ Over de belangrijkheid van goede schoolvertrekken, en derzelver vereischtens, benevens de schets van een op zich zelven staande schoolvertrek voor honderd leerlingen. Twee stukken in één bandje.
24528: NO AUTHOR. - Gids voor Zuid- en Noord-Beveland; uitgave van de vereeniging ter bevordering van vreemdelingenverkeer op Zuid- en Noord-Beveland.
24933: NO AUTHOR. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1881. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24429: NO AUTHOR. - Gedenkboek bisschoppelijk college St. Jozef, Sittard, 1905-1930.
24250: NO AUTHOR. - Gedenkboek vijftig-jarig bestaan handelsavondschool "Mercurius", Rotterdam (1907-1957).
24771: NO AUTHOR. - Ensemble officiel de la République populaire de Chine.
25138: NO AUTHOR. - Eerste deel van het besluit van Z.M. van den 9den Augustus 1815, no. 14, betreffende de Latijnsche scholen.
25082: NO AUTHOR. - Deering.
25084: NO AUTHOR. - De verbouw van haver op zandgrond; ervaringen van een zandboer.
25119: NO AUTHOR. - De voornaamste cultures onder glas.
24230: NO AUTHOR. - De Nederlandsche provinciewapens naar heraldische gegevens ca. 1500, met verklarende tekst.
24269: NO AUTHOR. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
25181: NO AUTHOR. - De Staatsraad, Directeur-Generaal, voor de zaken der Hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch katholijken. In aanmerking genomen hebbende, de bepalingen bij artikel 9, 20 en 24 van het organiek besluit, van den 12den Julij 1814, no. 58 en bij de gearresteerde reglementen der hoofd-synagogen vastgesteld, omtrent de betrekking der hoofd-synagogen tot de synagogale ressorten.
24859: NO AUTHOR. - De Belgische arbeiders aan de Nederlandse arbeiders; oproep der Belgische arbeiders van alle politieke schakeeringen tot hunne Nederlandsche broeders gelijkvormig verklaard aan den oorspronkelijken tekst, komende uit het bezette land, door den heere Carton de Wiart, Minister van Justitie (katholiek), den heere Paul Hymans, Belgisch Minister (liberaal), den heere Emile Vandervelde, Belgisch Minister (socialist).
24251: NO AUTHOR. - Blauwboek uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum der vliegtuigbouwkundige studievereniging "Leonardo de Vinci".
24601: NO AUTHOR. - Bopp & Reuther Mannheim; Maschinen- und Armaturen-Fabrik, Eisen- und Metall-Gieserei, Abtheilung II: Armaturen und Apparate für Gaswerke.
24806: NO AUTHOR. - Brinkers' margarinefabrieken, 1878-1953.
25142: NO AUTHOR. - Concept-reglement, bevattende bepalingen omtrent het houden eener peilrekening, op den inslag van aan den accijns op het geslagt onderworpen levend vee, bij de vleeschhouwers en slagters, volgens .1 van art. 19 der wet van den 2den Augustus 1822.
19917: NO AUTHOR. - 1914-?; 42 teekeningen van Arthur Stadler.
19918: NO AUTHOR. - 1914-?; 42 teekeningen van Arthur Stadler.
25141: NO AUTHOR. - Aangeboden rapport over de banken van leening.
25040: NO AUTHOR. - Algemeen en beredeneerd register op alle de publicatien en ordonnantien van de gemeene middelen, bij de vergadering van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, gearresteerd.
24249: NO AUTHOR. - Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955).
24472: NO AUTHOR. - Almanak 1925, Vrouwelijke Studentenclub Groningen.
24654: NO AUTHOR. - Architecture et construction; exposition nationale Suisse, Lausanne 1964.
25143: NO AUTHOR. - Besluit van den 15 April 1814, no. 5, houdende bepalingen omtrent de regeling der borgtogten, door comptabele ambtenaren, tot securiteit van den lande te presteren/ Instructie voor de veeartsen die door het Gouvernement benoemd zijn en uit het fonds voor den landbouw gesalarieerd worden.
28985: NO AUTHOR. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. St. Niklaas.
28986: NO AUTHOR. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Rupelmonde.
30503: NO AUTHOR. - De artz der moeders; in aangename spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen om het gestel van jonge kinderen voor te bereiden tot een gezond, lang, en gelukkig leeven.
31664: NO AUTHOR. - Garde civique de Gand. Demi-bataillon de chasseurs a pied. Fêtes organisées les 20-21 et 22 juillet 1912 a l'occasion du cinquantième anniversaire de la constitution du corps.
28988: NO AUTHOR. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Stekene.
29504: NO AUTHOR. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c., lieutenant admiraal generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650 tegens verscheidene volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke stukken en bewyzen, en vercierd met schoone kopere figuuren.
22784: NO AUTHOR. - 57th Annual Dinner. The Netherlands Society Of Philadelphia. Hotel Barclay 1327 Jan. 23, 1948.
26411: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLVII- from January to June 1929.
26416: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLIII- from January to June 1932.
26122: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXIX- from January to June 1925.
26139: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 163. From January to June 1947.
26138: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 148. July to December, 1939.
26137: NO AUTHOR. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 147. January to June, 1939.
28987: NO AUTHOR. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Santvliet.
26248: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXVI- from July to December 1913.
26246: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXIII- from January to June 1912.
26245: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXII- from July to December 1911.
26232: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CVI- from July to December 1908.
26233: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CV- from January to June 1908.
26373: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLI- from January to June 1926
29124: NO AUTHOR. - Het reisje naar Gelderland of de vervulling van Herman's wenschen. Uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden van Maas en Waal.
25671: NO AUTHOR. - An Eighteenth-Century German Bibliophile in Holland.
27055: NO AUTHOR. - Lindal.
27021: NO AUTHOR. - Backhuyzen, gevolgd door Brauwer en Andrea. Een drietal historische kunstenaars-verhalen uit verschillende tijdvakken.
26376: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLIII- from January to June 1927.
29432: NO AUTHOR. - Edle Steine und Mineralen/ Pierres precieuses et mineraux/ Precious gemstones and minerals.
26216: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCIII- from January to June 1902.
29760: NO AUTHOR. - The fleet of Leif Hoegh & Co. A/S 1928-1988.
29514: NO AUTHOR. - Almanach surréaliste du demi-siècle. Numéro spécial de La Nef.
26226: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CIV- from July to December 1907.
26225: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CIII- from January to June 1907.
30780: NO AUTHOR. - Kphth=Kreta=Crete. Postgeschiedenis- Postzegels/ Postal history- Stamps/ Postgeschichte-Briefmarken. PVGr Publication no. 2.
30999: NO AUTHOR. - Fêtes du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'Université de Gand.
26331: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXXX- from July to December 1920.
26329: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXXVIII- from July to December 1919.
30393: NO AUTHOR. - Jubilé d'Art Rene Coens 1933. Programme.
26884: NO AUTHOR. - Bibliographical bulletin of the International Arthurian Society/ Bulletin bibliographique de la Société Internationale Arthurienne. 6 vols., XLII-XLVII.
30704: NO AUTHOR. - Postage stamps of the People's Republic of China.
26567: NO AUTHOR. - Die Wirtschaftskraft des Reiches, 7: Deutsche Musterbetriebe; bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfront- Berlin.
23319: NO AUTHOR. - Plakboek (Scrapbook).
26414: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLII- from July to December 1931.
26415: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLI- from January to June 1931.
26412: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CL- from July to December 1930.
25808: NO AUTHOR. - Einige Mitteilungen über die Vorzüge des Demerara Greenheartholzes für Schleusentore, Fundirungen und andere Holzkonstruktionen des Wasserbaus.
25367: NO AUTHOR. - A New and Accurate Map of the Netherlands from the Sieur Roberts Atlas. (with improvements)
21240: NO AUTHOR. - 150 Merchant ships world built 1970, volume I.
21814: NO AUTHOR. - 45 Oeuvres de Kandinsky.
17597: NO AUTHOR. - 7-10-1946. Waarom!? Een historische beschrijving van de vliegtuigramp die zich op 7 October 1946 boven de Christelijke HBS te Apeldoorn voltrok.
31626: NO AUTHOR. - Histoire du commerce des vins à Gand. Précédée d'une notice sur la Maison Ct van Thorenburg-Mestdagh établie à Gand depuis 1829 et suivie de quelques renseignements sur les anciens vignobles belges.
25811: NO AUTHOR. - Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun-Schweden (gegründet etwa 1225).
25799: NO AUTHOR. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XII- January to June, 1892 (In one binding).
25796: NO AUTHOR. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XIII- July to December, 1892 (In one binding).
25797: NO AUTHOR. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XIV- January to June, 1893 (In one binding).
25819: NO AUTHOR. - Index to map of the Northern wood industries.
33863: NO AUTHOR. - The Engineer.
26330: NO AUTHOR. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXXVII- from January to June 1919.
26795: NO AUTHOR. - De lustige jager zingende vele vrolijke liederen, voor alle lieve meisjes, die met hem ter jagt willen gaan.
26840: NO AUTHOR. - De spoorwagen vol met zedelijke liederen ten dienste van alle fatsoenlijke gezelschappen.
31339: NO AUTHOR. - Hugo Pratt 50.
27636: NO AUTHOR. - American hardwoods. Ritter Appalachian oak and yellow poplar; the finest quality American hardwoods.
27326: NO AUTHOR. - Grosses Textilhandbuch; ein Lehr- und Nachschlagewerk für das gesamte Textil- und Bekleidungsfach.
33878: NO AUTHOR. - Onderzoek van de middenstand in twee Zeeuwse gemeenten. Publikatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Serie S.E.O. no. 13.
25606: NO AUTHOR. - Shqiperia.
24893: NO AUTHOR. - De Aarde en haar volken; geïllustreerd volksboek.
24865: NO AUTHOR. - Ringbandmap met ruim 100 ansichtkaarten en foto's van Gent uit de periode 1880-1920.
31093: VAR. AUTHORS. - La cartografia dels Països Baixos: 4rt curs. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 15, 16, 17, 18 i 19 de Febrer de 1993.
25616: VAR. AUTHORS. - Printing in Oxford & Leiden/ Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland. Complete set of 17 publications.
27820: VAR. AUTHORS. - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 116.
31539: VAR. AUTHORS. - Der Architekt im Zerreispunkt. Vorträge, Berichte und Diskussionsbeiträge der Sektion Architektur auf dem internationalen Kongress für Ingenieurausbildung (IKIA) in Darmstadt 1947.
33638: VAR. AUTHORS. - Les Chemins de Fer aux U.S.A. Mission d'Assistance Technique no. 14. Rapport d'un groupe d'Experts européens.
34134: VAR. AUTHORS. - Degas et le nu.
34806: VAR. AUTHORS. - Willem van Hecke. Kunstpocket 17.
34359: VAR. AUTHORS. - A travers la librairie causeries françaises. Vols. 1-3, 6, 8, 10, 15 & ? (1922-'23) & no. 13 (1929).
20984: VAR. AUTHORS. - Schatten uit de Nieuwe Wereld.
25363: VAR. AUTHORS. - Schatten uit de Nieuwe Wereld.
13474: VAR. AUTHORS. - Metro-Mozaïk.
21809: VAR. AUTHORS. - Parcs et jardins historiques de Wallonie, 1: Liège/ Huy-Waremme.
24322: VAR. AUTHORS. - Dix annees de culture Française en Hollande, 1920-1930.
22322: VAR. AUTHORS. - American contemporary houses.
32196: VAR. AUTHORS. - Anxiety and tension- new therapeutic aspects. An international symposium, St. Moritz, 16th January 1970.
31291: VAR. AUTHORS. - Paul Valéry.
34656: VAR. AUTHORS. - Art and Literature. An international review. 1 & 2. 2 vols.
28135: VAR. AUTHORS. - Silver of a new era; international highlights of precious metalware from 1880 to 1940.
28450: VAR. AUTHORS. - Le Monde Illustré. Tome XII, Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin 1863.
28565: VAR. AUTHORS. - Annual report for the year 1954 and short papers.
31542: VAR. AUTHORS. - Fado. A cançao Portuguesa. The Portuguese song.
29294: VAR. AUTHORS. - Domenico Beccafumi e il suo tempo.
29334: VAR. AUTHORS. - Hangman's House (by Don Byrne), Green Dolphin Street (by Elizabeth Goudge), Rackety Rax (by Joel Sayre), Selected Short Stories of Adventure (by John Russell), Disputed Passage (by Lloyd C. Douglas), ...and a Few Marines (by John W. Thomason jr.), Moon Tide (by Willard Robertson), Prophet by Experience (by Jack Iams), Bermuda calling (by David Garth) & Where away; the story of the U.S.S. Marblehead (by George Sessions Perry & Isabel Leighton). 10 Armed Services Editions.
28974: VAR. AUTHORS. - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas/ Annales du cercle archéologique du Pays de Waas. Deel 8/ Tome 8.
35101: VAR. AUTHORS. - Rouge Gorge. 10 Ans de Dessin.
28976: VAR. AUTHORS. - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas/ Annales du cercle archéologique du Pays de Waas. Deel 4/ Tome 4.
29694: VAR. AUTHORS. - Les métamorphoses d'Orphée.
30495: VAR. AUTHORS. - Nueva Geografía Universal. Los Países y las Razas. Orba presentada en forma enteramente nueva, compuesta por eminentes especialistas de Europa y América. Con arreglo á los más recientes trabajos é investigaciones de la ciencia. Edición ilustrada. Tomos I-IV (of 10). Vols. I-IV (of 10).
30084: VAR. AUTHORS. - La Parfumerie Moderne. Year 1936, 12 volumes.
28564: VAR. AUTHORS. - Institute of freshwater research Drottingholm, report no. 40.
28329: VAR. AUTHORS. - Kalender der Natur.
34201: VAR. AUTHORS. - The Magazine of Art. Vol. V.
28781: VAR. AUTHORS. - G. Buchet, 1888-1963.
28150: VAR. AUTHORS. - 16de Internationale Biënnale voor wooncreativiteit/ 16th International Biennial for creative interior design. Interieur 98.
34202: VAR. AUTHORS. - The Magazine of Art. Vol. IV.
30901: VAR. AUTHORS. - Mémoires/ Abhandlungen/ Publications. Neuvième volume/ Neunter Band/ Ninth volume. 1949.
31680: VAR. AUTHORS. - Somville. Oeuvres de 1946 à 1979.
34880: VAR. AUTHORS. - Wallonie. Atouts et références d'une région.
27609: VAR. AUTHORS. - Indo-Pacific fisheries council. Technical papers and symposium papers. Presented at the 5th meeting, 22nd January- 5th February 1954, Bangkok. 2 Volumes.
29660: VAR. AUTHORS. - Nuevos paisajes/ New landscapes.
25825: VAR. AUTHORS. - Holzwirtschaftliches Jahrbuch 1952; erzielter Fortschritt, derzeitiger Leistungsstand und zukünftige Aufgaben der deutschen Holz und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Zulieferindustrie, festgehalten in 25 Originalbeträgen bekannter Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis.
28421: VAR. AUTHORS. - Comprimo Mosaic; a state-of-the-art review, fifty years of engineering experience.
30714: VAR. AUTHORS. - The London Philatelist. The Journal of The Royal Philatelic Society, London. Volume 58, January-December 1949 (complete).
34741: VAR. AUTHORS. - The Magazine of Art. Illustrated. II.
34261: VAR. AUTHORS. - See Meer. Hendri van der Putten.
34191: VAR. AUTHORS. - Perspectives 1-16. Literature, art, music. 16 volumes.
28892: VAR. AUTHORS. - Carrousel; chevaux et cavaliers de bronze, de la steppe a la Méditerranée, de la Chine a l'Atlantique. Evocations metallurgiques XI.
32618: VAR. AUTHORS. - Antoni Gaudí (1852-1926).
20947: AUZOU, PASCAL, ÖZSANCAK, CANAN AND HANNEQUIN, DIDI. - Les dysarthries.
19806: AVENALI, MARCELLO. - Avenali; carte blanche au studio erre de Rome.
27715: AVERMAETE, ROGER, LAMPO, HUBERT, E.A.. - Joris Minne zeventig.
30188: AXEL. - Axel.
28957: AXEL. - Axell.
28958: AXEL. - Flandriae ambacta quaterna.
22013: AXEL. - Op de kermis te Axel.
21344: AYGUESPARSE, A.-C.. - Aube sans soutiers.
16039: BAAK, M.A. VAN. - The physiological load during walking, cycling, running and swimming, and the Cooper exercise programs.
20057: BAALEN, C.C. VAN, BREEDVELD, W., BROUWER, J.W.L., . - Jaarboek parlementaire geschiedenis 1999.
19939: BAALEN, C.A. VAN, JELLES, G.G., MEYLING, O.H. E.A.. - Piegels (verhalen).
33193: BAAMBRUGGE. - Zorgvry, apartenant a Mr. Gerret van Kaspel/ Zorgvry, toebehoorende den Heer Gerret van Kaspel.
27469: BAAN, RAYMOND, A.O.. - Ton Albers; watercolours.
33479: BAAN, J. VAN DER. - Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende.
28523: BAAR, PETER-PAUL DE, ELLENBROEK, WILLEM, GELDER, ROELOF VAN, E.A.. - De Amstel.
23406: BAARLAND. - Het Dorp Baarland te zien na de vaate. - Het huis te Baarland van vooren.
20815: BAARLAND. - Gemeente Baarland.
30173: BAARLAND. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
22622: BAARLAND. - Het Huis te Baarland van agteren 1745. - Het Huis te Baarland van ter Zyde.
27149: BAARLAND. - 'T Dorp Baarland. - 'T zelve anders.
21542: BAARN. - Soestdijk. Het Paleis. Le Palais.
31191: BAART, ALWIN. - De noordkust van Walcheren.
24344: BAART, K.. - Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk; geschiedkundig en karakteriseerend beschreven.
30103: BAARTMAN, NICOLINE. - Boekenberg Spijkenisse. Biografie van een gebouw.
18984: BAASCH, HERBERT. - Handelsschiffe im Kriegseinsatz
25694: BABARCZY, ESZTER & BAERE, BART DE. - Róza El-Hassan.
21672: BABEL, ISAAK. - Di Grasso.
28706: BABELON, J.-P.. - Chantilly.
29486: BABELON, JEAN-PIERRE & MIGNOT, CLAUDE (ED.). - François Mansart; le génie de l'architecture.
17836: BAC, F. - Femmes de Théâtre. Album absolument inédit. Prologue de Yvette Guilbert.
17837: BAC, F. - Les Fêtes Galantes. Album absolument inédit par Bac. Prëface de Arsène Houssaye.
17835: BAC, F. - Nos Femmes. Album en couleurs par Bac. Préface de Maurice Donnay.
26438: BACH, J.A. (RED.). - Vliegerhandboek. Het vliegen in theorie en practijk.
29088: BACH, JAN, HEGENER, H. & KOSMAN, HANS (RED.). - AVIA. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 4e jaargang compleet (no. 1 t/m 10 aug.-dec. 1945), 5e jaargang compleet (no. 1 t/m 24 1946), 6e jaargang 1947 (ontbreken nrs. 9 en 20), 7e jaargang 1948 compleet, 8e jaargang 1949 (ontbreken nrs. 4, 18 en 21). Totaal 101 nummers.
24262: BACH, J.A. (RED.). - Vliegwereld; populair geïllustreerd weekblad voor de luchtvaart; ingebonden, derde jaargang (52 nrs., van 4 februari 1937 t/m 27 januari 1938).
25276: BACHIENE, W.A.. - Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. Tweede deel (van in totaal 5 delen).
32889: BACHIENE, W.A.. - Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden: In zich behelzende, eene Beschryving, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke... etc. Vier delen.
17946: BACHMANN, LUDWIG. - Schachjahrbuch für 1911. I. Teil. XXVII. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien Endspiele und Aufgaben.
17949: BACHMANN, LUDWIG. - Schachjahrbuch für 1914. I. Teil. 30. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien, Aufgaben und Endspiele. Teil II. 31. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien, Endspiele und Aufgaben.
17951: BACHMANN, LUDWIG. - Schachjahrbuch für 1915/16. 32. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien, Endspiele und Aufgaben.
17965: BACHMANN, LUDWIG. - Schachjahrbuch für 1917/1918. 33. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien, Endspiele und Aufgaben.
10001: BACHMANN, OTTO - Geschichte der sechs Mädchen.
27830: BACHMANN, H. & BATTRICK, B. (ED.). - First ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 24-26 May 1978.
16984: BACHRATÝ, BOHUMÍR A.O.. - Oto Bachorík. Bronz - Kamen - Drevo.
26855: BACKER DIRKS, J.J.. - De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst; de zeemagt na den Vrede van Nijmegen, tot aan den val der Oude Republiek in 1795. 1deel (4e en 5e tijdvak).
23010: BACKER, C.A.. - Handboek voor de flora van Java, afl. 3.
23009: BACKER, C.A.. - Handboek voor de flora van Java, afl. 2.
17783: BACKER DIRKS, F.C.. - De Gouvernementsmarine in het voormalige Nederlands-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1949. Deel I.
33880: BACKER, MARCEL DE. - Raaklijn aan het hart.
30216: BACKERRA, FRANSJE. - Schets van een Middelburgs regent, Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797.
19684: BADE, WILFRID. - Der Weg des dritten Reiches, vol. 4- 1936 -das vierte Jahr.
33253: BADURA-TRISKA, EVA (ED.). - Works and Documents from the Herbert Foundation and mumok in Dialogue. Discours.
28448: BAEDEKER, KARL. - Die Rheinlande. Schwarzwald, Vogesen; Handbuch für Reisende.
32696: BAEDEKER, KARL. - Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du voyageur. Avec 17 cartes, 28 plans de villes, etc.
32695: BAEDEKER, K.. - Belgien und Holland. Handbuch für Reisende. Mit 6 Karten und 13 Stadtplänen.
32694: BAEDEKER, K.. - Paris et ses environs. Manuel du voyageur. Avec 10 cartes et 23 plans.
31541: BAENA, HERZOG VON. - Vom Begriff des Glücks in Spanien und in der Schweiz.
31503: BAERE, BART DE & BRAAK, LEX TER. - Onder Anderen/ Among Others.
17471: BAERE, B. DE, N. DE DAUW, V. VAN DAMME, J. HOET (E. - Vol. I: Oswald Oberhuber. Sculpturen & tekeningen 1946 - 1987. Vol. II: Actuele Kunst in Oostenrijk. Vol. III: Oostenrijks Kabinet. Vol. IV: Fritz Wotruba.
28007: BAERT, KAREL, GOEMAN, GEERT, E.A. (RED.). - Berichten uit Boonland. Driemaandelijks mededelingen- en informatieblad van het Louis Paul Boon Genootschap. 25 Opeenvolgende nummers, no. 1, 1995 t/m no. 2, 2001.
30743: BAESSLER, ARTHUR. - Neue Südsee-Bilder. Mit 35 Tafeln, 6 Textabbildungen und einer Karte.
30744: BAESSLER, ARTHUR. - Südsee-Bilder. Mit 26 Tafeln und 2 Karten.
29136: BAETENS, ROLAND. - Schoten; de geschiedenis van een tweeluik.
13320: BAEYENS, E.F.. - Herald of Free Enterprise; hét verslag van de ramp.
17878: BAIGENT, M. AND LEIGH, R.. - Des Templiers aux francs-macons: la transmission du mystère. Traduit de l'anglais par Corine Derblum.
30306: BAIKIE, JAMES. - Egyptian papyri and papyrus-hunting.
8536: BAILEY, D., A. BARBOZA, A. ELGORT, A.O. - Fashion: theory.
20677: BAILEY, PAUL. - Wovoka, the Indian Messiah.
19968: BAILLIEN, HENRY. - De oude stedelijke instellingen voor openbare weldadigheid te Tongeren.
33822: BAIS, JANIEK EVELIEN. - Nissen Fundoplication: Indications, Results and Treatment of Complications/ Nissen Fundoplicatie: Indicaties, Resultaten en Behandeling van Complicaties (met een samenvatting in het Nederlands).
29621: BAISIER, CLAIRE, BAUDOUIN, FRANS, BUSSERS, HELENA, A.O. (ED.). - Terres cuites des XVIIe et XVIIIe siècles. La collection Van Herck.
34980: BAJOU, VALÉRIE. - Monsieur Ingres.
9511: BAKEL, T. VAN, F. BONNEURE EN W. ENZINCK - Hulde aan P. Permeke 60. Een hulde aan de zestigjarige schilder.
30339: BAKENDORP. - Overblyfsels van de kerk te Bakendorp - Het slot Bruelis.
17803: BAKER, RODNEY AND LEONARD, ALAN. - Great Steamers White and Gold. A history of Royal Mail Ships and Services.
4601: BAKER, JOSÉPHINE AND PIET WORM. - Rainbow-children.
29719: BAKKER, FOKKE & BERGSTRA, TOM. - De Zuiderzee-stoomtram. De tramlijn Nunspeet-Elburg-Zwolle, 1908-1931 en de zijlijn naar Kampen.
30587: BAKKER, R.. - Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn Godsbeschouwing/ The philosophical and psychological doctrines of Carl Gustav Carus in view of his conception op God.
20096: BAKKER, BOUDEWIJN. - Amsterdam in the eighteenth century.
34219: BAKX, PHONS. - Boek zoemhout. De wereldomvattende cultuurgeschiedenis van een zoemtoon.
17720: BALADRE, J.. - Un épisode du siège de Saint-Malo. Les Otages au Fort National 7 - 13 Août 1944. Illustrations de Gustave Alaux.
32266: BALASSE, J. & REGINSTER, J.. - Maestros. Timbres-Tableaux/ Painting-Stamps. Supplement 5, 6 & 7.
32265: BALASSE, J. & KOBYLANSKI, J.K.. - Maestros. Catalogue des timbres-poste se rapportant a la peinture/ Catalogue of postage stamps representing paintings.
18291: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Het huldebetoon aan Hare Majesteit de Koningin-moeder bij haar bezoek aan Amsterdam van 8 tot 12 juni 1929. Herdenking van Harer Majesteits komst in Nederland vijftig jaren te voren.
18292: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Het huwelijk van H.K.H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard. Amsterdam op den dag van het vorstelijk huwelijk 7 januari 1937 en het huldebetoon aan H.M. de Koningin en het vorstelijk echtpaar in juni 1937.
31000: BALBO, ITALO. - De Marsch naar Rome. Dagboek der Revolutie 1922.
34101: BALEN, C.L. VAN. - Nederland in beeld en woord. Tweede deel.
19893: BALEN, C.L. VAN. - Nederland in beeld en woord. Tweede deel.
2153: BALEN, J.H. VAN - In Columbia. Geïllustreerd door Annie Homan. Tweede druk.
34538: BALEN, C.L. VAN & SOMMELING, P.. - Bedrijf en Leven. Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje-Nassau I.
30371: BALJEU, YVONNE H.. - De ritmische notatie van trouvère-melodieën in "Le chansonnier cangé".
30402: BALJEU, YVONNE. - Het geestelijk lied en het muziekonderwijs.
25915: BALK, A.N.. - Een adiabatische calorimeter voor het bepalen van oploswarmten.
25637: BALKT, H.H. TER & NAB, DIRCK. - Rivierdal.
24903: BALL, KENNETH. - Land-Rover 1, 2, 1948-61 Autobook; Land-Rover 1, 1595cc Petrol Engine 1948-51, Land-Rover 1, 1997cc Petrol Engine 1952-58, Land-Rover 1, 2052cc Diesel Engine 1957-58, Land-Rover 2, 2052cc Diesel Engine 1959-61. Autobook 712, Owners Workshop Manual.
19139: BALLEGEER, J.P.. - Octave Landuyt.
19871: BALLESTER, JOSÉ MARIA. - Rafael Cidoncha.
27126: BALZAC, H. DE. - Scènes de la vie de province Eugénie Grandet, le curé de Tours.
27211: BALZAC, H. DE. - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Tourayne et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. Volume II.
30657: BALZAC, H. DE - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantagruélisten ende geene anderen; verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne.
34629: BALZAC, HONORÉ DE. - La comédie humaine of Honoré de Balzac. Sons of the soil.
14679: BALZAC, H. DE. - Contes drôlatiques, précédés de La Comédie humaine (Oeuvres ébauchées, II - Préfaces).
34630: BALZAC, HONORÉ DE. - La comédie humaine of Honoré de Balzac. Modeste mignon/ A daughter of eve/ The peace of a home.
22627: BAMS, C.J., HARKINK, L. EN ALPHEN, J.S.L.J. VAN (RED.). - Noordzee-atlas voor het Nederlands beleid en beheer.
17796: BAN, P.A. VAN DEN. - Grondbewerking en Grondbewerkingswerktuigen. Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs.
31473: FOUGEROUX VON BANDAROY. - Schauplatz der Künste und Handwerke oder vollständige Beschreibung derselben verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der Wissenschaften zu Paris. Vierter Band:Die Böttgerkunst.
31402: BANK, JAN. - God in de Oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945.
21980: BANNEUX, LOUIS. - L'ame des humbles.
31964: BANNIER, WILLEM ADRIANUS FLORIS. - De landgrenzen van Nederland I (tot aan den Rijn).
18294: BANNING, H.A. (ED.). - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 1870/71. No. 1 - 52.
16337: BARBAS, BERND. - Planes of the Luftwaffe Fighter Aces. Vol: 1, Vol: 2.
29446: BARBEREAU, JOSÉPHINE (ED.). - Orient. Mille ans de poésie et de peinture.
21713: BARBEY D'AUREVILLY, J.. - Du dandysme et de Georges Brummell; agrémenté de peintures et de dessins.
34462: BARBEY D'AUREVILLY, J.. - Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Un prêtre marié. Tome premier et second.
34463: BARBEY D'AUREVILLY, J.. - Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Une vieille maitresse. Tome premier et second.
31755: BARBIERI, UMBERTO, GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 6/ Architectural models 6. Café de Unie 1924/1925 van J.J.P. Oud.
30566: BARCHAM GREEN, J.. - One Hundred and fifty years of papermaking by hand.
19877: BARCSAY, JENÖ. - Anatomy for the artist.
24782: BAREMAN, WOUT, BROEKHUYSEN, PIM & JANSEN, FRITS (SAM.). - 40 Jaar Porgy & Bess.
28068: BARENTS, ELS. - Anton Corbijn. Allegro.
34273: BARENTS, ELS. - Cindy Sherman.
14969: BARGE, H.. - Geschichte der Buchdruckerkunst; von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
16132: BARILLÉ, E. & C. LAROZE. - The book of perfume.
17730: BARJOT, ADMIRAAL, AND JEAN SAVANT. - Wereldgeschiedenis der zeevaart.
15477: BARJOT, ADMIRAAL, AND JEAN SAVANT. - Wereldgeschiedenis der zeevaart.
30117: BARKER, CICELY MARY. - The Book of the Flower Fairies.
30864: BARLET, JACQUES, LEBOUTTE, RENÉ, BARTHELEMY, JEAN AND OTHERS. - Le patrimoine industriel et sa reconversion. Wallonie-Bruxelles. Exposition organisée en l'ancienne église Saint-André, place du Marché, à Liège, du 17 janvier au 15 mars 1987.
17221: BARNABY, FRANK A.O. (ED.). - Anti-personnel Weapons.
29077: BARNES, RACHEL, COOMER, MARTIN, FREEDMAN, CARL, E.A.. - De kunst van de 20e eeuw.
16174: BARNET, PAULINE. - Les dessous de l'érotisme.
27134: BARRABAND, ANTOINE. - Perroquets et oiseaux du paradis; 12 planches en couleurs d'apres des gravures de 1806.
26352: BARRÉ, M.L.. - Dictionnaire biographique contenant jusquá l'année 1840. La liste des principaux personnages de tous les pays ainsi que leurs actions et leurs ouvrages les plus remarquables.
23533: BARRETT, DOUGLAS & GRAY, BASIL. - Les trésors de l'Asie; la peinture indienne.
16688: BARRETT, PHILIP. - The book Of Pershore.
33612: BARRIÈRE, GÉRARD. - "Australes" de Cataláa.
33617: BARRIÈRE, GÉRARD. - Suresnes un lieu, un mouvement. Cataláa-Darpeix (du 16 au 26 mai 1989).
26490: BARRIVIERA, LINO BIANCHI. - Vedute di Napoli. Cinque incisioni originali di Lino Bianchi Barriviera.
25400: BARROS E CARVALHOSA, ANTÓNIO DE. - Contribuiçao para o conhecimento geológico da região entre Portel e Ficalho (Alentejo).
29321: BARROS, JOAN DE. - Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens.Vol. I.
26745: BARTH, KARL. - Die kirchliche Dogmatik. Complete set of 14 volumes.
33788: BARTH, ALLIE & KORT, ALBERT. - Bevelandse belevenissen.
26825: BARTH, A.J. & KORT, A.L.. - Kapelle, een bloeiende gemeente; de geschiedenis van de gemeente en haar bestuur 1970-1995.
31466: BARTH, ALLIE & KLERK, FRANK DE. - De toponymie van Wolphaartsdijk.
32390: BARTH, A.J., KLERK, F.H. DE, VALK, J.L. VAN DER. - Goese straatnamen.
33770: BARTH, A.J. & KORT, A.L.. - Tussen isolement en ontsluiting. Een bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland 1795-1995.
33522: BARTH, ALLIE & KORT, ALBERT. - Bevelandse vertellingen.
33466: BARTHOLOMEW, JOHN. - The British Isles pocket atlas for touring.
18665: BARTJENS, WILLEM. - De vernieuwde rekenkunst van Mr. Willem Bartjens. Uit welke men de voornaamste regelen dier wetenschap leeren kan. Opnieuw ieder voorstel nagezien, en elke regel met eene verklaring van den zelven vermeerderd door een' schoolonderwyzer, binnen Rotterdam.
35018: BARTON, PETER. - Passendale. Slagveld van Wereldoorlog I.
21617: BARTON, J.G.. - Wat bloeit in het wild.
12673: BARTSTRA, J.S.. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. I-VI.
12320: BASIM, TENKIDLI. - Amri Divan.
26978: BASLER, ADOLPHE & KUNSTLER, CHARLES. - La peinture indépendante en France, II: de Matisse a Segonzac.
3986: BAST, M.-I. DE - L'Ancienneté de la Ville De Gand, établie par les chartes et par d'autres monumens authentiques.
27330: BASTET, FRÉDÉRIC. - Corstiaan de Vries; het portret.
33282: BASU, MICHOU. - Ans Markus. Hommages aan/ Tributes to Couturiers.
34468: BATAILLE, GEORGES. - Somme athéologique. I: L'expérience intérieure. Édition revue et corrigée, suivie de méthode de méditation et de post-scriptum 1953.
32800: BATENBURG. - 't Huis te Hernen by Batenburg, 1732/ 't Kasteel Batenburg, 1742.
20825: FORT-BATH AND BATH. - Gemeente Fort-Bath.
19528: BATINI, GIORGIO. - L'Amico Della Ceramica. Guida per I collezionisti di terracotta maiolica e porcellana.
34229: BATSELIER, STEVEN DE. - De geperveteerde mens. Wording, verscheidenheid en betekenis van het sexueel-pervers-genoemde gedrag.
35092: BATTISTINI, MATILDE & LUCIA IMPELLUSO. - Het boek der symbolen. De verborgen betekenis van de westerse schilderkunst.
18620: BATTRICK, B. AND REINHARD, R.. - Space missions to Halley's Comet.
18637: BATTRICK, B. AND REINHARD, R.. - The Giotto Mission. Its Scientific Investigations.
7494: BATTRICK, B., AND J. MORT - Scientific and experimental aspects of the Giotto mission; proceedings of an international meeting on 27-28 April 1981 at Noordwijkerhout, The Netherlands.
34780: BAUCHY, JACQUES-HENRI. - Jacques Coeur. Roi sans couronne.
17846: BAUDOUIN, BOILLY, BOUCHER A.O. (ED.). - Le Musee Galant du Dix-Huitième Siècle. Album. No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Facsimilés d'estampes originales en noir et en couleur.
13299: BAUDOUIN, F.. - Rubens en zijn eeuw.
31579: L'ABBÉ BAUDRAND. - L'Ame religieuse, élevé à la perfectionpar les exercices de la intérieure.
19581: BAUDSON, MICHEL AND DERYCKE, LUC. - Red.
31826: BAUER, EUGEN, KIEMLE, MANFRED, KREIDT, HERMANN, ET AL. - Architekturwettbewerbe. Internationale Vierteljahresschrift. 60: Schulbau für morgen/ Schoolbuilding for the future.
17398: BAUËR, G.. - Dessins de Maîtres (XVe - XVIIIe Siècles) de l'Albertina de Vienne.
26849: BAUER, WALTER. - Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur.
31252: BAUER, M.A.J.. - Histoire d'Aboulhassan Ali Ebn Becar et de Schemselnihar, favorite du Calife Haroun Al-Raschid. Conte tiré des mille et une nuits d'après la traduction de Galland.
28271: BAUERREISS, H.. - Anleitung zum Lösen von Schachproblemen. III. Teil/ Mehrzüger.
19208: BAUMGART, KARL. - Meine Kriegs-Erlebnisse bei den Buren; Errinerungen und Stizzen aus dem südafrikanischen Kriege.
33386: BAUR-HEINHOLD, MARGARETE. - Theater des Barock. Festliches Bühnenspiel im 17. und 18. Jahrhundert.
34234: BAUTERS, PAUL & BUYSSE, RAOUL. - De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980.
33733: BAUWENS, A.R. & DRIEL, L.F. VAN. - Kanonnenvoer en Erewacht. Onder de vaandels van het Franse volk. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 34.
33734: BAUWENS, ANDRÉ & KRABBENDAM, HANS (RED.). - Scharnierend Gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 42.
32574: BAX, MARTY. - Ben Joppe. Schilder van het onmogelijke.
26078: BAX, D. EN KOEMAN, C.. - Argitektoniese skoonheid in Kaapstad se kompanjiestuin, 1777-1805.
29316: BAX, W.. - Schimmenschuiven: het spel "Don Quichot" van Pieter van Gelder.
12822: BAYARD, É.. - L'Art de Reconnaître les Bijoux Anciens. Pierres précieuses, métal précieux.
34032: BAZIN, LOUIS, BOMBACI, ALESSIO, GÖKBILGIN, TAYYIB, IZ, FAHIR, ET AL (ED.). - Philologiae Turcicae Fundamenta. Iussu et auctoritate unionis universae studiosorum rerum orientalium auxilio et opera unitarum nationum educationis scientiae culturae ordinis. Tomum secundum.
34055: BEARMAN, P.J. (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects/ Index des matières to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
34054: BEARMAN, P.J. (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects to volumes/ des Tomes I-VI and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
14134: BEAUFORT, L.F.DE [ED.] A.O.. - Ardea; tijdschrift der Nederlandsche Ornithologische Vereeniging. Year 24 (1-2), year 25 (1-2), year 26 (1-2), year 33 (complete), year 36 (1-2), year 40 (3-4).
28513: BEAUFORT- SPONTIN, CHRISTIAN. - Harnisch und Waffe Europas; die militärische Ausrüstung im 17. Jahrhundert. Ein Waffenhistorisches Handbuch.
25766: BEAUFORT, L.F. DE (RED.). - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer), na de afsluiting in 1932.
21401: BEAUMARCHAIS, C. DE. - Oeuvres de Beaumarchais.
25155: MARCHANT-DE-BEAUMONT. - Beautés de l'histoire de la Hollande et des Pays-Bas; ou, époques historiques les plus mémorables de ce royaume, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leurs découvertes dans les sciences et les arts; anecdotes singulières de la vie des grands hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc.
27022: BECK, PAUL & ENGEL, WERNER. - Thun im Berner Oberland. Ein Führer Thuns und seiner Umgebung.
34540: BECK, MICHAEL, GOEDHART, RUUD, HEIJBOER, AAD, ET AL (RED.). - De Nieuwe Weelde 3.
24843: BECKER, K.F.. - Algemeene geschiedenis ( 3 delen).
22415: BECKER, ANNETTE, OLLEY, JOHN AND WANG, WILFRIED (ED.). - Ireland; 20th-century architecture.
31821: BECKLEY, CONNIE. - Connie Beckley "The dream and the lineman". Performance-installatie. "Far from the Pond- Spring (1982-84)". Performance i.s.m. Bill Beckley.
23627: BEDET, W.. - Tweeërlei communisme.
22064: BEDNÁR, KAMIL. - They got the better of Mr. Fetter.
23281: BEEK, WIM VAN DER. - Jan Radersma.
25867: BEEK, C.H.A. VAN. - Het Pact tegen Europa, bij het Britsch-Sovjetsche verdrag van 26.5.'42.
30388: BEEK, ARIE TER & VEDDER, WILLEM. - Het is waar ik geboren ben. Verhalen rond de Dorpsstraat in Bunschoten.
28362: BEEK, A. VAN. - Beschrijving van een Chineeschen zonne- en maanwijzer, met kompas.
32446: BEEK, WIM VAN DER. - Ans Markus.
33292: BEEK, WIM VAN DER. - Ans Markus.
26724: BEEKMAN, F., KLERK, A.P. DE, TRIMPE BURGER-MEKKING, G.G., E.A.. - Werken met Zeeuwse kaarten; handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten
33542: BEEKMAN, A.A.. - Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen.
24448: BEEKMAN, A.A. EN SCHUILING, R.. - Schoolatlas van de geheele Aarde.
23784: BEEKMAN, A.A. EN SCHUILING, R.. - Schoolatlas van de geheele Aarde.
31465: BEEKMAN, FRANS & UIL, HUIB. - Schouwen-Duiveland en de oorsprong van haar plaatsnamen.
35056: BEEKMAN, FRANS. - De Kop van Schouwen onder het zand. Duizend jaar duinvorming en duingebruik op een Zeeuws eiland.
13402: BEENHAKKER, A., A.O.. - Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer.
32700: BEER, CAREL DE (ED.). - The Art of Gunfouding. The Casting of Bronze Cannon in het late 18th Century.
34267: BEEREN, WIM, ET AL. - Sigmar Polke.
30179: BEEREN, W.A.L. & JOOSTEN, J.M. (RED.). - Kazimir Malevich 1878-1935.
34549: BEEREN, WIM, GILTAY, JEROEN, WEEHUIZEN, BEN, ET AL (RED.). - Formaties. Stillevens 17e eeuw/ Neoclassicisme tekeningen/ Nederlandse historiestukken, etc. Boymans- van Beuningen Rotterdam toont zijn collecties in formaties.
24045: BEEREN, W.A.L.. - Co Westerik schilder, peintre, maler, painter.
34951: BEEREN, JACQUELINE (RED.). - Vismigratie. Een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland.
33289: BEERENS, JOHNNY & DRIEL, LO VAN (SAM.). - Johnny Beerens. Schilderijen/Muurschilderingen/Werken op papier.
19127: BEERS, JAN VAN. - Levensbeelden.
32520: BEETON, ISABELLA. - The Englishwoman's cookery book. Being a collection of upwards of six hundred economical recipes.
27872: BEETS, A.. - De "Disticha Catonis" in het Middelnederlandsch.
14828: BEETS, NIC.. - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm.
32979: BEHRE, LOUIS (INTRODUCTION). - Crossing Border Festival 1996.
18387: BEHRENS, H.. - Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Viertes Heft. (Karbamide und Karbonsäuren).
18400: BEHRENS, H.. - Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Drittes Heft. (Aromatische Amine.).
18240: BEHRENS, H.. - Mikrochemischen Analyse.
22800: BEHRINGER, ANTON & REK, FRANZ. - Das Maurerbuch; ein Fachbuch für Geselle, Polier und Meister; ein Buch der Praxis für Baumeister, Architekten und Lehrer.
20986: BEHRNDT, MICHAEL AND FÖDISCH, JÖRG THOMAS. - 80 Jahre Nürburgring; Chronik einer Rennstrecke.
21028: BEIJER, J.J.. - De ontwikkelingsstadia van de tulp.
21029: BEIJER, J.J.. - De terminologie van de bloemaanleg der bloembolgewassen.
34807: NIEUW-BEIJERLAND. - "T Dorp Nieuw Beiërland.
19373: BEIJK, A (ED.). - Speciale Catalogus Vogels. Vogels op postzegels.
23307: BEKAAR, J.J.. - Hoe wij Insulinde besturen; interviews met bestuurders in onze Oost (Vol. I & II).
21598: BEKAERT, PIET EN HORST, AREND JAN VAN DER. - Jardins de Flandre; un florilège de 46 jardins flamands en 350 illustrations couleur.
29225: BEKE, B.M.W.A.. - Weggelopen minderjarigen uit kinderbeschermingstehuizen.
703: BEKKER-WED. DS. WOLFF, E., EN A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart I, II.
720: BEKKER-WED. DS. WOLFF, E., EN A. DEKEN. - Historie van Mejufrouw Sara Burgerhart. I-III.
33008: BEKKER, WED. WOLFF, E. & DEKEN, AGATHA. - Brieven van Abraham Blankaart. Tweede deel.
31320: BEKKERS, GASTON, GAASBEEK, FRED, KURPERSHOEK, ERNEST, LIGTELIJN, MEREL, E.A.. - Ode aan het Vondelpark 1.
31662: BEKKERS, LUDO. - Gal Venezia '80.
24796: BEKS, MAARTEN & RIZZI, PAOLO. - Vito Galfano.
33548: NATIONAAL COMITÉ VAN ACTIE TEGEN HET VERDRAG MET BELGIË. - Het gewijzigde verdrag met België. Is aanvaarding thans mogelijk? N-B.
33549: NATIONAAL COMITÉ VAN ACTIE TEGEN HET VERDRAG MET BELGIË. - Het verdrag met België in strijd met 's lands belang.
25120: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II.
25596: BELINFANTE, JUDITH, BIEMANS, JOS, KEYSER, MARJA, PLAK, ADRIAAN, E.A.. - Universiteitsbibliotheek Amsterdam, bijzondere collecties.
15692: BELINFANTE, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

10/27