Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp.
Description: "En met de noodige Bewyzen en Bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallenten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd. Door Mr. Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee." Middelburg; 1778; willem Abrahams. Modern halflinnen met gemarmerde platten; (8), 63, XII, 163 p.Toegevoegd: kaart met het portret van Kaarsrmaker, gemaakt naar oude medaille t.g.v. de vrijheidsfeesten te Zierikzee in 1922.

Keywords: Dutch history/Nederlandse geschiedenis Zeeland history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 32398

See more books from our catalog: Zeeland