Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


CAYLEY, CORNELIUS. - De rykdom van Gods vrye genade, Geopend in de bekeeringe van Cornelius Cayley....Waar agter gevoegd zijn Byzonderhedenvan het leeven, afsterven en karakter van den eerw. heere James Hervey (1).En: J. Hervey: De tyd van gevaar en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot heiligheid: in drie verhandelingen....(2).

Title: De rykdom van Gods vrye genade, Geopend in de bekeeringe van Cornelius Cayley....Waar agter gevoegd zijn Byzonderhedenvan het leeven, afsterven en karakter van den eerw. heere James Hervey (1).En: J. Hervey: De tyd van gevaar en de middelen ter beveiliging; nevens de weg tot heiligheid: in drie verhandelingen....(2).
Description: Ad 1: Rotterdam;1760; J. Bosch en J. Burgvliet.(16), 144;, 45, (2) p. Ad 2: Amsteldam 1758; Pieter Meijer. VIII, 151 p.In kalflsleder band; geribde rug met fraaie florale decoraties. Toegevoegd in deze band: J. Hervey: Verhandeling over de godsdienstige opvoeding der dochteren. Rotterdam; 1761; Pieter Holsteyn. 48 p.In zeer goede staat.

Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

Price: EUR 120.00 = appr. US$ 130.42 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 32280

See more books from our catalog: Theology