Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
Description: Amsteldam, K. van Tongerlo & F. Houttuin, 1763. Tweede druk. Vermeerderd met twee aenhangzels, handelende over het aenleggen der trekkassen voor de persikken enz. en over het kweeken der bloemen. 4to. (IV)+XII+(IV)+522+(18) pp. Complete with 16 engr. plts. (incl. 15 fold.) + 1 text ill. Index. Later vellum. Second edition. One of the most famous works on the planning and cultivation of country gardens, with advising about fruit- and kitchen-gardens and greenhouses for the cultivation of lemons, pine apples, oranges and other tropical fruits. Some folding pages repaired (slightly torn). Some pp. slightly waterstained.

Keywords: biology/biologie gardening/tuinarchitectuur horticulture/tuinbouw old and rare books/oude en zeldzame boek rare books/zeldzame boeken

Price: EUR 1400.00 = appr. US$ 1521.59 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 28904

See more books from our catalog: Architecture