Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
Description: Middelburg; Aaron van Poulle; 1683. Contemp. perkament; (24), 399, (1) p.Band met slijtageplekken; tekst gedeeltelijk met enige vochtschade. Jakob Willemzen (of: Jacobus Willemsen), geboren te Middelburg in 1644 alwaar hij overleed in 1712, was kiesheer in zijn gebooterstad, legde zich toe opp de godgeleerdheid en de Hebreeuwse taal, hield oefeningen en beoefende de geestelijke poŽzie. In zijn jeugd was hij lid van de rederijkerskamer "Het bloemken Jesse". Ref.: Van der Aa, Biogr. woordenboek. Deze uitgave wordt zelden aangeboden!

Keywords: Middelburg Middelburgse drukken Zeeland literature 16th-18th century literature/literatuur old and rare books/oude en zeldzame boek poetry before 1900/poŽzie voor 1900 poetry/poŽzie rare books/zeldzame boeken religion/religie theology/theologie

Price: EUR 290.00 = appr. US$ 315.19 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 25626

See more books from our catalog: Theology