Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
Description: Middelburg; 1869; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 48 p.Overgedrukt uit: Archief VII, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Platten iets roestvlekkig, rug aan onderzijde wat beschadigd. Enkele bladzijden met kleine, lichte, plooi in de hoeken.

Keywords: 16th century/16e eeuw Hulst Zeeland Zeeuws-Vlaanderen finance history/geschiedenis legislation/wetgeving money/geld old and rare books/oude en zeldzame boek trade/handel

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat De Boekenbeurs
- Book number: 24475

See more books from our catalog: Zeeland