Antiquariaat “Bij Nader Inzien”
Heemraadstraat 219, 2586 SW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)70 350 04 30 / 345 22 07            Email: robkollaard@zonnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15864: SCHNEIRLA, T.C. - Army Ants. A Study in Social Organization.
6127: SCHNÜRER, G. - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. Tweede deel.
4075: SCHOENMAKER,B. / PEUCKER,P., - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement.
4076: SCHOENMAKER / PEUCKER / LEMMERS, - Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement.
10324: SCHOENMAKER, D.J. - Management-transfers.
2630: SCHOENMAKERS, A.H.M. / JAS, JORIEN R. - Slang, Esculaap en Gaper.Medisch-farmaceutische symbolen.
10261: SCHOEPS, HANS-JOACHIM - Preussen. Geschichte eines Staates.
9166: SCHOLTEN, F. / VOIGTMANN, C., - Ben ik in beeld? Penningen uit de Italiaanse Renaissance.
9069: SCHOLTEN, W MR. - Raad van State 450 jaar
11676: SCHOLTEN, THEO - Kiezen en kleuren in de kunst.
8303: SCHOLTENS, L.J.R. - Het geld en de stad. Over de ontwikkeling van internationale financiële centra.
7099: SCHÖN, J. - Geschichte der Handfeuerwaffen. Eine Darstellung des Entwicklungsganges der Handfeuerwaffen von ihrem Entstehen bis auf die Neuzeit.
10618: SCHÖNE, LOTHAR - Neuigkeiten vom Mittelpunkt der Welt.
1840: SCHÖNFELD, M. - Nagelaten Opstellen.Studies op naamkundig gebied verzorgd door D.P.Blok.
7524: SCHOOR, ROB VAN DE - Voorbije toekomst. Toekomstbeelden uit de Nederlandse literatuur 1777-1930.
2388: SCHOOREL, A.F. - Mensen onder druk.Ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië tijdens de oorlog met Japan en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten.
14050: SCHOORL, PIM - Belanda di Irian Jaya. Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962.
4377: SCHOOT, PETRA VAN DER - Wandperformance, ritueel van de thuiskomst. Partituur in 5 plannen.
15978: SCHOOTEN, HANNEKE VAN - Getijden.
14693: SCHOOTS, HANS - Stromenland. De wereld rond de Westerschelde.
17121: SCHOPENHAUER, ARTHUR - The World as Will and Representation. In two volumes.
11798: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Senilia.
14171: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Wat beschaving heet. Over recht, moraal en maatschappij.
17009: SCHOPENHAUER, ARTHUR - Parerga en paralipomena. Kleine filosofische geschriften. Vertaald en toegelicht door Hans Driessen. Met een inleiding van Maarten Doorman.
15004: SCHOSKE, S. / WILDUNG, D., - Gott und Götter im alten Ägypten.
9167: SCHOT-SAIKKU, PÄIVI (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Liederen uit Karelië. Vrouwenleven in de Finse volkspoëzie.
9681: SCHOUTEN, ROB - Iets verhevens en onuitsprekelijks. Muzikale motieven in het werk van S.Vestdijk.
13801: SCHOUTEN, J. - Gouda door de eeuwen.
15411: SCHOUWENBERG, L. / STAAL, G., (EDITORS) - House of Concepts. Design Academy Eindhoven.
8818: SCHREGEL-ONSTEIN, F. - U droomt niet voor niets.
13528: SCHREIBER, H. - Paris erinnerrt Sich. Anekdoten und Geschichten aus drei Jahrhunderten.
14870: SCHREURS, PETER - Caraga Antigua. The Hispanization and Christianization of Agusan, Surigao and East Davao. Second Edition.
2853: SCHREURS, A. - Spirituele begeleiding van groepen. Bijdrage tot een praktijktheorie voor geloofspractica.
14871: SCHREURS, PETER - Angry Days in Mindanao. The Philippine Revolution and the War Against the U.S. in East and Northeast Mindanao 1897-1908. Second Edition.
17022: SCHRIJNEN, J. - Manifest. Tijd voor Stedebouw, landschapsarchitectuur en infrastructuurontwerp. Over het ontwerpen aan vol en mooi Nederland.
11625: SCHRIJVERS, PIET - Horatius. Dichter en moralist.
11730: SCHRIJVERS, PIET - De mens als toeschouwer.
5385: SCHRIKS, C.F.J. (SAMENGESTELD DOOR) - Werken van de Walburg pers.
17016: SCHRÖDER, HENK (E.A.) - Molenrjik Zuid-Holland. 224 molens in beeld.
12524: SCHROVER, ELS - De Taal van Oedipus. Lacan, Derrida en het 'Unheimliche' van literatuur. Proefschrift met stellingen.
15162: SCHUIJT, LENETTE - Praktijkboek werken met paradoxen.
4747: SCHULT, JOACHIM - Zelf repareren van Polyesterschepen.
5480: SCHULTE VAN KESSEL, ELISJA (ED.) - Woman and Men in spiritual culture. XIV-XVII centuries.
12929: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Contrafacten. Gedichten op reis en thuis.
11135: SCHULTE, A.G. (ET AL.) - Monumenten en oorlogstijd.
6303: SCHULTE NORDHOLT, J.W. (VERZAMELD DOOR) - Gezicht op Zuid-Holland. Bloemlezing van gedichten over Zuid-Holland.
10357: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - De stille, droeve mensenmelodie. The still, sad music of humanity.
116: SCHULTEN, C.M. - Vijftig jaren lang,24 uur per dag.Bosch en Duin 1946-1996.
4467: SCHULTEN, C.M. E.A. (O.R.V.) - 1 Divisie '7 December'. 1946-1986
15751: SCHULTEN, KEES - Waterloo (18 juin 1815). La double incertitude.
14327: SCHULZ, BRUNO - Het sanatorium. Sanatorium Clepsydra.
13212: SCHULZ, BRUNO - Sanatorium under the Sign of the Hourglass. With an introduction by John Updike.
6897: SCHULZE-DÖRRLAMM, MECHTHILD - Die Salier. Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes. Neue untersuchungen zum sogenannten 'Gisela Schmuck'.
6898: SCHULZE-DÖRRLAMM, MECHTHILD - Die Salier. Die Kaiserkrone Konrads II. (1024-1039). Eine archäologische Untersuchung zu Alter und Herkunft der Reichskrone.
12390: SCHUMACHER, THOMAS - The Danteum. Architecture, Poetics and Politics under Italian Fascism.
12397: SCHUPPERS, THEUN - Houd Uw oog op ons gericht.
4020: SCHUTTE, G. J. - Beknopt overzicht van de geschriften over de Molukse geschiedenis en cultuur.
15443: SCHUTTE-GEURTSEN / TEMPELMAN / PEET, (SAMENSTELLING) - Old Twello Oavernieuw. Het dorp door de jaren heen. Elizen Vastgoed. Een rijke historie in monumentaal vastgoed.
10359: SCHUTTE, G. J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw.
15089: SCHUTTEN, JAN PAUL - Honderd jaar hoogspanning.
13436: SCHUTTING, JUTTA - Das Herz eines Löwen. Betrachtungen.
7154: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
525: SCHUURMAN, DR.C.J. - Op zoek naarde mens.Het mannelijke en vrouwelijke in oneindig gevarieerde wisselwerking.Pb.ISBN 90 202 4849 9.
14136: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
10581: SCHUURSMA, ROLF DR. - Jaren van opgang.
17151: SCHUYT, KEES - Spinoza en de vreugde van het inzicht. Persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie.
14351: SCHWAGERMANN, D. - Roger Raveel
3353: SCHWARTZ, GARY - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
5226: SCHWARTZ, STEPHEN - Kosovo : Background to a War.
15780: SCHWARZ, WOFGANG - Einführung in die Zahlentheorie.
9180: SCHWARZ, HANS - PETER - Adenauer.
12591: SCHWARZ, HERBERT T. - Tales from the Smokehouse. illustrated by Daphne Odjig. Collection on erotic Indian legends.
8693: SCHWARZ, DIETER (HERAUSGEBER) - Sondern 4. Jahrbuch für Texte und Bilder.
4508: SCHWEITZER, R. - Neon in Nederland. De stilte van neon.
17044: SCHWEIZER, HAROLD - On waiting.
117: SCHWENCKE, J. - Oud Den Haag. Over mensen en dingen, die voorbijgaan.
119: SCHWENCKE, J. - Oud Den Haag. Over mensen en dingen, die voorbijgaan.
122: SCHWENCKE, J. - Den Haag in grootvaders tijd.
124: SCHWENCKE, J. - Nieuwe wandelingen door Oud-Den Haag.
11451: SCIASCIA, LEONARDO - Todo Modo. Het gevaar van geestelijke oefeningen.
11559: SCOTT, GEOFFREY - The Architecture of Humanism. A Study in the History of Taste.
15595: SCOTTI, ROLAND - Ernst Ludwig Kirchner Selbstbildnisse.
10012: SCRUTON, ROGER - Kant.
14219: SCULLY, VINCENT - Alexander Gorlin : Buildings and Projects.
2177: SCURI, PIERA - Late-Twentieth-Century Skyscrapers.
9774: SEALEY, ANTONY - Bridges and AquEducts. Excursions in Architecture.
17137: SEARLE, JOHN R. - The Rediscovery of the Mind.
15243: SEATON, ALBERT - The Crimean War. A Russian Chronicle.
11396: SECREST, MERYLE - Kenneth Clarke.
10495: SECRET, JEAN - L'Art en Périgord.
13950: SECRET, JEAN - Périgord Roman.
10264: SECRETAN, THIERRY - Going into Darkness. Fantastic Coffins from Africa.
12977: SECRETAN, DOMINIQUE - Classicism. the Critical Idiom.
14431: SEDLMAYR, HANS - Die Architektur Borrominis.
13572: SEDLMAYR, HANS - Die Revolution der modernen Kunst.
11762: SEGAL, JOES - Krieg als Erlösung.
13334: SEGBROECK, F. VAN - Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden - Methoden - Hulpmiddelen.
730: SEGER, JULIANE - Schneekugeln.Bunte Welt im Glas.
12544: SEGERS, YVES E.A. (RED.) - Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e - 20e eeuw).
16659: SEGERS, GIED - Beelden uit de Bezettingsjaren. Boxtel 1940-1944.
14044: SEGHERS, PIERRE - Louis Jou. Architecte du Livre et des Baux.
9306: SEGHERS, GRETA - In liefdesnaam.
12838: SEIBT, (ET AL) - 500 Jahre Rozenkranz 1475 Köln 1975.
15824: SÉJOURNÉ, LAURETTE - Burning Water. Thought and Religion in Ancient Mexico. With 82 drawings by Abel Mendoza and 22 photographs.
627: SELL, EMILY HILBURN - The Spirit of Loving.Reflections on love and relationship by writers, psychotherapists, and spiritual teachers.
12124: SEMPRUM, JORGE - Einde van de eeuw, begin van een millennium.
16868: SENECA, - De goede dood.
17089: SENECA, - Gelukkig leven. Vertaling Tjitte H.Janssen.
15790: SENECA, - Het gelukkige leven. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door drs.Ivo Gay.
15136: SENGLE, FRIEDRICH - Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. 3 Bände.
1146: SEP, PETER - Tot in lengte van dagen.Zelfstandige ouderenhuisvesting en architectuur.
13981: SÉRÉ DE RIVIERES, EDMOND - Histoire du Niger.
16076: SÉRULLAZ, MAURICE - The Concise Encyclopedia of Impressionism.
11630: SERVICE, ALASTAIR - The Buildings of Britain. Anglo-Saxon and Norman.
15256: SETH, VIKRAM - All You Who Sleep Tonight.
15402: SEUME, KEITH - De Millennium Bug. De Volkswagen in foto's.
16201: SEUPHOR, MICHEL - Konstruktivismus. Entwicklungen und Tendenzen seit 1913. Ausstellung vom 14. September bis Ende Dezember 1972.
5957: SEVENHOVEN, TON - Heeft u nog lucifers? Kaarsjesavond in Gouda, een traditie van 50 jaar.
912: SEVERIN, GUSTAV E.A. - Teddy Bär.
14331: SEVERUS, SULPICIUS - Het leven van de heilige Martinus.
15936: SEWARD, DESMOND - The Hundred Years War. The English in France 1337-1453.
14479: SEYMOUR-SMITH, MARTIN - Rudyard Kipling. The Controversial New Biography.
11250: SEYMOUR, MIRANDA - A ring of Conspirators.
12382: SEYMOUR JR., CHARLES - Michelangelo: The Sistine Chapel Ceiling.
13323: SGUERA, VINCENZO - New Age Textures Volume 1. 423 Modular Patterns, 3 free CD's included.
14476: SHAHBAZ, HASSAN - With weary Steps in Distant Lands. Collected Poems in Persian.
12327: SHAKESPEARE, - The Sonnets and A Lover's Complaint.
12508: SHANES, ERIC - Turner's Human Landscape.
15772: SHANKS, DANIEL - Solved and Unsolved Problems in Number Theory
16685: SHANKS, M.E. / GAMBILL, R., - Calculus of the elementary functions.
14975: SHAPIRO, JAMES (EDITOR) - Shakespeare in America. An anthology from the revolution to now. Foreword Bill Clinton.
2496: SHARMA, Y.D. - Delhi and its Neighbourhood. Archeological Survey of India.
16407: SHARPE, LESLEY (EDITOR) - The Cambridge companion to Goethe.
13232: SHATTUCK, ROGER - The Innocent Eye. On Modern Literature and the Arts.
6614: SHEEHY, JEANNE - The Rediscovery of Ireland's Past. The Celtic Revival 1830-1930.
13164: SHENKER, ISRAEL - In the Footsteps of Johnson and Boswell. A Modern Day Journey Through Scotland.
16615: SHERIDAN, ALAN - Michel Foucault. The Will to Truth.
12046: SHERLOCK, ROBERT - Industrial Archaelogy of staffordshire.
10802: SHERRARD, PHILIP - Athos.
14367: SHERWOOD, JANE - Post-Mortem Journal. Communication from T.E. Lawrence through the mediumship of Jane Sherwood.
16049: SHIFF, RICHARD - Cézanne and the End of Impressionism. A Study of the Theory, Technique, and Critical Evaluation of Modern Art.
13689: SHIMON, SAMUEL - An Iraqi in Paris. An autobiographical novel.
9261: SHIMONURA, T. / MARKOFF, J., - De klopjacht.
15560: SHIRER, W.L. - Berlin Diary. The Journal of a Foreign Correspondent 1934-1941.
639: SHLEMON, BARBARA LEAHY - Healing the Hidden Self
2581: SHLEMON, B.L. - Healing the hidden self.
10373: SHOU-YU, L. / WEN-CHING, W., LIANG - A Guide to Taijiquan. 24 & 48 Postures with Applications.
16055: SHOWALTER, ELAINE - The Female Malady. Woman, Madness and English Culture, 1830-1980.
10633: SHOWALTER, ELAINE - Hystories.
1083: SIDDIQUI, ASHRAF - Tales from Bangladesh.Collected by: a Britisher.
12611: SIDONIUS, - Poems and Letters I + Letters II. Two volumes. Translated by W.B.Anderson. Loeb classical library nrs. 296 and 420.
12189: SIEBURTH, STEPHANIE - Reading La Regenta.
1044: SIERKSMA, KL. - Vlaggen. Symbool.Traditie.Protocol.
16636: SIESLING, JAN LAURENS - Richard Texier. Peintures sur Ingres.
9141: SIGMOND, J.P. (RED.) - Armentaria. Aflevering 26.
9138: SIGMOND, J.P. (RED.) - Armentaria. Aflevering 29.
2570: SIGURDSSON, ÓLAFUR JÓHANN - The Changing Earth and selected poems. Translated from the Icelandic by Alan Boucher.Poems from the Nordic Council award winner.
14797: SIJMONS, DIRK - Landkaartmos en andere beschouwingen over landschap.
16893: SIJS, NICOLINE VAN DER - Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van Nederland in jaartallen.
2915: SIJS, NICOLINE VAN DER - Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen.
6990: SILBERMAN, MEL / HANSBURG, FREDA, - Mensvaardig. Een handleiding voor het ontwikkelen van sociale intelligentie.
12088: SILLEVIS, JOHN - Leven als een dandy.
2096: SILLEVIS, JOHN E.A. - Wiener Werkstätte.Keuze uit de Weense collecties.
2616: SILLEVIS, JOHN E.A. - Wijnand Nuyen.1813-1839.Romantische werken.
2695: SILLEVIS, JOHN - Het Romantische Landschap in de Franse Grafiek.
3938: SILLEVIS, JOHN - Belgrado Parijs.
3973: SILLEVIS, JOHN E.A. - Turner 1775-1851.
4332: SILLEVIS, JOHN / KRAAN, HANS, - De School van Barbizon. Franse meesters van de 19e eeuw.
4694: SILLEVIS, JOHN - Rodin. Tentoonstellingscatalogus Museum Het Paleis, Den Haag en Singer Museum, Laren.
15203: SILLEVIS, JOHN E.A. - Javier Marín Mexicaanse monumentale sculptuur. Toegevoegd 6 fotokaarten.
16620: SILLEVIS, JOHN - Hollandse aquarellen uit de 19de eeuw. Uit het prentenkabinet.
17037: SILLEVIS, JOHN E.A. - Mondriaan and The Hague School. Watercolours and drawings from the Gemeentemuseum in The Hague.
13379: SILVA, UMBERTO - Kunst und Ideologie des Faschismus.
4459: SILVA, T. DA / STAM, D., - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945.
15617: SILVER, NATE - The signal and the noise. Why so many predictions fail - but some don't.
12490: SILVER, LEE M. - Challenging Nature. The Clash between Biotechnology and Spirituality.
16103: SILVERMAN, DEBORA L. - Art Nouveau in Fin-de-Siécle France. Politics, Psychology, and Style.
17123: SILVERMAN, HUGH J. (EDITOR) - Derrida and deconstruction. Continental Philosophy II.
14059: SIMON, COEN - Kijk de mens. Filosofische etiquette.
16905: SIMON, HERMANN ( HERAUSGEBER ) - Tuet auf die Pforten. Die Neue Synagoge 1866-1995. Begleitbuch zur Ausstellung.
16149: SIMON, JOAN BARBARA - Monday Smoothies. an Anthology of Poetry & Prose.
14436: SIMONEK, S. / WOLDAN, A., - Europa erlesen. Galizien.
5378: SIMONIS, FERRY E.A. (REDACTIE) - Literair Paspoort 2004.
5909: SIMONIS, FERRY E.A. (REDACTIE) - Dichter aan huis.
14900: SIMONIS, FERRY E.A. (REDACTIE) - Dichter aan huis. Uitgave bij het poëziefestival in 2005 in Den Haag en Gent.
120: SIMONS, J.F.L.M. - Bedrijvig voor Bedrijven.70 jaar Kamer van Koophandel Den Haag.
13593: SIMONS, J. - Opgravingen in Palestina. Tot aan de Ballingschap (586 v. Chr.)
14130: SINCLAIR, HUGH - Confessions of a Microfinance Heretic. How Microlending Lost Its Way and Betrayed the Poor.
15076: SINGELENBERG, PIETER - Het Haags Gemeentemuseum. De geschiedenis van Berlage's museumgebouw.
1147: SINGELENBERG, JEROEN EN RODING, JULIETTE - Licht en Lucht.Voorbeelden van transformaties van naoorlogse flatgebouwen.
6812: SINGER, LESLIE - Zap. Ray gun classics. Met 100 afbeeldingen in kleur.
7928: SINGH, JAGJIT - Modern cosmology.
125: SINNINGHE, J. R. W. - Rond de Hofvijver.De levendige historie van de Hofstad.
3878: SINNINGHE DAMSTÉ, J.S. - Advocaat / Soldaat. Oorlogsherinneringen.
14781: SIRAA, H.T. - Een miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963).
14766: SISMAN, ELAINE (EDITED BY) - Haydn and His World.
12889: SITT, MARTINA - Kunsthistoriker in eigener Sache.
13730: SITTE, CAMILLO - City Planning according to Artistic Principles
797: SITWELL, SACHEVERELL - An Indian Summer.100 recent poems.
13376: SITWELL, EDITH - Fire of the Mind. An Anthology by Elizabeth Salter and Allanah Harper.
14906: SKENE, NORMAN L. - Elements of Yacht Design. The Original Edition of the Classic Book on Yacht Design.
8846: SKOPELITIS, S.V. - Le Regard. The Artist's Glance.
10736: SKULIMA, FOLKER - Alexis Akrithakis.
13073: SLAUERHOFF, J. - Op aarde niet en niet op zee. Honderd mooie gedichten gekozen door Henny Vrienten.
5501: SLAVENBURG, J. - De mislukte man. Vrouw en sexualiteit in het christendom.
15019: SLAWENSKI, KENNETH - J.D.Salinger A Life.
9176: SLECHTE, C. H. - Kroniek van een begraafplaats.
127: SLECHTE, C.H. / VERSTRAETE,G / ZALM,L.V.D. - 175 JAAR KONINKLIJKE SCHOUWBURG.
4626: SLECHTE, H. / BRUYN, M.A. DE, - Om de gunst van de koper. Markten in Schiedam 1270-1950. 50 jaar Schiedamse Centrummarkt 1950-2000.
3707: SLIEDRECHT, JOKE VAN - Vruchtbaar leven.
4456: SLIGGERS, BERT (RED.) - De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869.
11134: SLINGER, A. / JANSE, H. / BERENDS, G., - Natuursteen in Monumenten.
11842: SLITS, FRANS P.T. - Het Latijnse stededicht.
9368: SLOBBE, THOMAS VAN DER - Het verdriet van de korenwolf.
14921: SLOOS, LOUIS PH. - Onze slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland.
7550: SLOSS, ANDY - How to draw Celtic knotwork. A practical handbook.
15078: SLOT, JAN - De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879-1979. Supplement het Europese koeienboek.
1770: SLOT, B.J. - The Origins of Kuwait.
15242: SLOTERDIJK, PETER - Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering.
10438: SLOTERDIJK, PETER - Der Zauberbaum.
17025: SLOTHOUBER, ANNETTE E.A. (REDACTIE) - Neel Korteweg: Vroeg licht. Toegevoegd : Portretten.
9646: SLOTHOUBER, ERIK (SAMENSTELLING) - De kunstnijverheidsscholen van Gerrit Rietveld - The Artschools of Gerrit Rietveld.
15599: SLOTHOUWEER, G.M. - De staatsman Sicco van Goslinga. Proefschrift met stellingen.
5521: SLUIJS, F.VAN DER - Haagse Stedebouw. Mijn ervaringen in de jaren 1946-1983.
14212: SLUIJTER-SEIJFFERT, NICOLETTE (REDACTIE) - N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland.
3978: SM-1970 : 491, - Wim Schippers papierwerken.
3979: SM-1971 : 496., - Gianfredo Camesi. Vuur/Water/Aarde/Lucht Amsterdam 1970 en theoretisch overzicht 1968-1970.
3980: SM-1970 : 480., - Piotr Kowalski.
5615: SM : 1970 KAT. NR. 486, - Environment Evert Strobos.
6317: SM : 1971 KAT. 502 B, - Hommage à Isaac Feinstein. motto : Daniel, du Apfel, falle weit vom Stamm.
16568: SMALBRUGGE, MATTHIAS - Een godvergeten crisis. Een theologisch essay over het gat in ons cultureel geheugen.
2006: SMALHOUT, B. - Bijbelse tijdgenoten.11 Geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld em verklaard door Prof.dr.Bob Smalhout.
11314: SMALLEY, BERYL - Historians in the Middle Ages.
12374: SMART, C.M. - Muscular Churches. Ecclesiastical architecture of the High Victorian Period.
14893: SMEDLEY, JENNY - Geraakt door engelen.
9709: SMELIK, KLAAS A.D. - Anti / judaïsme en de kerk. Een verkenning.
15554: SMEYERS, M. / CARDON, B., (ET AL.) - Handschriften uit Dietse kerken en kloosters.
12995: SMIDT, J.TH.DE E.A. (O.R.V.) - Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager.
16312: SMIESING, P.K. / BRINKERINK, J.P., - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
14437: SMILDA, E.M. EN G.J.TIMMER (REDACTIE) - Aalten,zoals het was, zoals het is. Twee delen.
9856: SMIT, J. / STROEKEN, H., - Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch perspectief.
17120: SMIT, A. - Bewustzijn. Gesprekken over dat wat nooit verandert.
1193: SMIT, H.I. DE - Levende ziel.Dierenleven in Israël.Dierenleven in de Schrift.De sociale Mens.
2563: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland.Inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk.Met 14 kaartjes.
4804: SMIT, SYTZE - Risico en vertrouwen. Risk and faith.
12413: SMIT, SASKIA (REDACTIE) - Kalasjnikov geweer zonder grenzen. Met tekstbijdragen van o.a. Arnold Karskens en R.C.A.Knip.
8519: SMIT, HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden. Langs mooie, karakteristieke plekjes.
6406: SMIT, F. - Het oog van de wereld. Nederland in de Gouden eeuw.
16754: SMIT, J. / KREMERS, W., - Schatten, hoe doe je gat? Zebra-reeks 3.
9529: SMIT, ANIKA - Taxi.
6918: SMITH, D.E. - History of mathematics. Vol. 1: General survey of the history of elementary mathematics. Vol. 2: Special topics of elementary mathematics.
1441: SMITH, PAGE - A New Age Now Begins.A People's History of the American Revolution in 2 volumes.
1442: SMITH, PAGE - The Shaping of America.A People's History of the Young Republic. Volume 3.
9788: SMITH, THOMAS GORDON - Classical Architecture. Rule and Invention.
13096: SMITH, THOMAS GORDON - Vitruvius on Architecture.
16872: SMITH, E. / CHALMERS, J., - Ontmoeting met God. Een introductie tot innerlijk gebed.
13736: SMITH, TINEKE - Acts of Mercy. Uitgave ter gelegenheid van de expositie in Kortenhoef.
13765: SMITS-VELDT, M.. B. - Samuel Coster ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
10629: SMITS, A.D. ING. - Goeree-Overflakkee 1940-1995.
16616: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroneik van de Gemeente Nuenen c.a.
9645: SMULDERS, R.M. - Sirene Verlangen en verleiding. Siren Desire and seduction.
4253: SMYTERS, ANTHONI - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620.Hertaald door Nicoline van der Sijs.
3772: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900.
1003: SNELS, HENRIËTTE - Karakterpoppen van stof.
856: SNEPVANGERS, MARIJKE - Onze Woning...meer dan een dak boven uw hoofd.75 jaar Woningstichting ''Onze Woning''.
16503: SNIJDERS, A.L. - Heimelijke vreugde / 2.
509: SNIJDERS, IR.C.J. - Beginselen der Astrologie.Geb. met stofomslag.Stofomslag geplakt, verder goed ex.
10425: SNOEREN, HELLA - Visjes op het land.
16644: SOEMPRUNGSUK, CHAVALIT - ChavalitS 70: Discordance or Harmony.
184: SOESASTRO, HADI - Indonesian Perspectives on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific.
10636: SOLA POOL, DAVID DE - Portraits etched in Stone.
16686: SOLOMON, ANDREW - Demonen van de middag. Een persoonlijke geschiedenis van depressie.
14406: SOLOMON, ALAN R. - American Pop Art. SM. 364.
10797: SOMER, JACK A. - Juliet. The Creation of a Masterpiece.
9049: SOMEREN, C. VAN - Eeuwboek van Woudenberg (1900-2000).
12070: SOMERS, E. - Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen (1941-1943).
9825: SOMERS, JAN A. - Nederlandsch-Indië. Staatkundige ontwikkelingen binnen een koloniale relatie.
16341: SONDEREN, PETER E.A. (REDACTIE) - The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw.
5756: SONNEVELD, HANS - Promotoren, promovendi en de academische selectie. De collectivisering van het Nederlandse promotiestelsel.
16512: SONTAG, SUSAN - The Benefactor. A Novel.
15921: SORDI, MARTA - The Christians and the Roman Empire.
12161: SOROS, TIVADAR - Maskerado. Dancing around Death in Nazi Hungary.
8232: SOTHEBY'S, - European glass. The property of Mr. & Mrs. Fritz Biemann.
14621: SOTIRIOU, DIDO - Requiem voor Klein-Azië.
2211: SOUDIJN, KAREL - Psychologie à la Carte.
11006: SOUFFLOT, - Soufflot et l'architecture des lumières.
16116: SOUHAMI, DIANA - Gluck 1895-1978. Her biography.
10494: SOULIER, GUSTAVE - Les influences orientales dans la peinture Toscane.
2566: SOURDEL, DOMINIQUE - Medieval Islam.All aspects of Islam up to the Mongol invasion of 1260.
8636: SOUTHORN, JANET - Power and display in the seventeenth century. The arts and their patrons in Modena and Ferrara. (Cambridge studies in the history of art).
8683: SOUTON, DOMINIQUE - Innocente.
6517: SOVON, - Boeiende vogels of saaie pieten. 25 jaar Sovon Vogelonderzoek Nederland.
6218: SPAANS-VAN DER BIJL, T. - De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur.
8325: SPAANS, PIET (SAMENSTELLING) - Scheveningse franje. 36 verhalen en gedichten.
8348: SPAANS, PIET (SAMENSTELLING) - Tachtigers van Scheveningen.
16317: SPAARNESTAD FOTOARCHIEF, - Zo was die tijd. Marine voor 1940.
16286: SPACKS, PATRICIA MEYER - Gossip.
9787: SPADE, RUPERT - Eero Saarinnen. Library of contemporary architects.
4740: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (E.A.) - Amsterdam & Friesland. Zeven eeuwen relaties.
16399: SPALDING, JULIAN - Francis Davison. Paper collages. 10 February to 17 April 1983 Hayward Gallery, London.With 10 coloured plates.
12395: SPANGLER, DAVID - De innerlijke stem.
15752: SPAPENS, P. / OIRSCHOT, A. VAN, - Smokkelen in Brabant.
6060: SPAPENS, PAUL / STADTS, JAN, - Folklore is onvoltooid verleden tijd.
11217: SPEAR, JEFFREY - Dreams of an English Eden.
7736: SPECKMANN, J.D. (COMMISSIEVOORZITTER) - Zicht op de Indonesische studies in Nederland. Een overzicht van onderwijs en onderzoek gericht op Indonesië. Rapport 1, deel 1.
14553: SPEEKENBRINK, CECILIA - Private Foreign Investment in the Development Process. Proefschrift met stellingen.
2091: SPEERSTRA, W. E.A. - Kennis van het economisch leven.Leerboek ten dienste van het praktijkexamen Nederlandse Bedrijfscorrespondentie.
8545: SPEET, B.M.J. - 500 jaar Hofje van Loo.
3821: SPEK, J. VAN DER - Honderd jaar Christelijk onderwijs in Zoetermeer. 1861-1961.
7236: SPEK, ERIK VAN DER - Schrijven met perspectief. Structuuradviezen voor schrijvers.
12251: SPELD,G. / KRUIDHOF,B. / POST,F., - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswef Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
4445: SPELTHAN, JOOP - Handboek overleven op zee. In een reddingboot. Vlot of capsule. Met een reddingvest in zee.
7182: SPELTZ, ALEXANDER - Ornamenten. Van prehistorie tot en met biedermeier.
14290: SPENDER, STEPHEN - In Irina's Garden with Henry Moore's sculpture.
11888: SPENDER, STEPHEN - Letters to Christopher.
11873: SPENDER, STEPHEN - China Diary.
13351: SPENDER, STEPHEN - Journals 1939-1983.
10408: SPIERENBURG, HENK - De Philonische geheime leer.
16558: SPIES, WERNER (ESSAY) - Picasso The Vollard Suite 1930-1937.
12427: SPIESBERGER, KARL - Magische praxis.
3309: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
14715: SPIJKER, IRENE (BEZORGD DOOR) - De historie vanden vier Heemskinderen.
15545: SPIJKERBOER, G. - Scheldegotiek. een zoektocht door Zeeland.
9151: SPIJKERMAN, P.E. (SAMENST. EN EINDRED.) - Des Graven Hof. Een nieuwe huisvesting voor de SSR Zutphen en het Museumhotel.
13818: SPLIETHOFF, MARIEKE E. - Feestelijke geschenken voor de jonge koningin 1898-1913.
14919: SPONSEL, JEAN LOUIS - Die Frauenkirche zu Dresden. Geschichte ihrer Entstehung von Georg Bährs frühesten Entwürfen an bis zur Vollendung nach dem Tode des Erbauers.
15558: SPOTTS, FREDERIC - The Shamefull Peace. How french artists and intellectuals survived the nazi occupation.
9782: SPRAGUE, PAUL E. - The drawings of Louis Henry Sullivan. Acatalgue of the Frank Lloyd Wright collection at the Avery Architectural Library.
14594: SPRENGER, C.C. - Naar een markt van kennis en leren. Kennismanagement als organisatieprincipe.
9256: SPRONK, K. (ET AL.), ( O.R.V. ) - De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van bijbelse geschriften.
10058: SPUHLER, FRIEDRICH - Oriental Carpets in the Museum of Islamic Art, Berlin.
15431: SPURLING, HILARY - Matisse The Master. Alife of Henry Matisse: Volume Two, 1909-1954.
12646: ST. AUGUSTINE, - Select Letters. Translation by James Houston Baxter.
990: ST. GEORGE, ELEANOR - The Dolls of Yesterday.
13018: ST. BARBE BAKER, RICHARD - My Life, My Trees.
11301: ST. CLAIR, WILLIAM - The Godwins and the Shelleys.
8026: STAAL, PRUDENT - The Consolidated PBY. Bewaker van de Pacific. (The Sentinal of the Pacific).
6956: STAAL, ERNA E.A. (REDACTIE) - 1954 Een literaire doorsnee. Schrijvers prentenboek 36.
9566: STAAL, A. - Subcortical projections on the spinal grey matter of the cat.
6390: STAARINK, H. - De kunst van het zitten.
13052: STAAY, ADRIAAN VAN DER - De bibliotheek van Alexandrië en andere actuele vraagstukken.
14121: STAAY, ADRIAAN VAN DER - Trage vertellingen (4).
6337: STAAY, VAN DER, A.J. - Van Parken en Tuinen.
14371: STADEN, BERNDT VON - Zwischen Eiszeit und Tauwetter. Diplomatie in einer Epoche des Umbruchs. Erinnerungen.
8470: STAHLECKER, ADRIAN - Film en kunst in ballingschap. Duitse artiesten en kunstenaars op de vlucht voor het naziregime.
471: STAHNKE, - Radionavigatie op kleine schepen.Voor zeilers op kleine schepen.
2515: STAL, KEES E.A. - Het Pageshuis aan het Lange Voorhout.
5465: STAL, C.J.J. E.A. - Prinsessegracht 29. Een monumentaal interieur.
16997: STAL, C.J.J. / ROSENBERG, H.P.R., - De R.K. Begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Geschiedenis en architectuur.
11787: STAMP, G. / AMERY, C., - Victorian Buildings of London 1837-1887.
7593: STAMPOLIDIS, NICOLAS CHR. (ET AL.) - The city beneath the city. Finds from excavations for the Metropolitan Railway of Athens.
15109: STANFIELD, J.R. / STANFIELD, J.B., - Interviews with John Kenneth Galbraith.
903: STANFORD, MAUREEN EN O'NEILL, AMANDA - Het Teddyberen Boek.Een ontdekkingstocht naar de oorsprong van ons favoriete knuffeldier.
11858: STANFORD, DEREK - Pre-Raphaelite Writing. An Antology.
1246: STANIC, DOROTHEA /HERAUSGABE - Kinder im KZ.Mit Zeichnungen der Kinder und Maler von Theresienstadt.
15120: STANKOWSKI, A. / DUSCHEK, K., (ET AL.) - Visuelle Kommunikation. Design-Handbuch. 2e erweiterte und verbesserte Ausgabe.
15343: STANLEY, ANDY - Visioneering. God's blueprint for developing and maintaining personal vision.
15509: STANLEY, NICK - The Making of Asmat Art. Indigenous Art in a World Perspective.
339: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw.
16461: STARP, J.E. VAN DER - Het Englandspiel en De Dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
6572: STATIUS MULLER, REMMO - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
11733: STEADMAN, PHILIP - The Evolution of Design.
16693: STEARMAN, ALLYN MACLEAN - Yuquí. Forst Nomads in a Changing World.
14228: STEEG, DONNA VAN DER - Vieren als levenskunst. Met meditatie-ideeën.
16455: STEEGMANN, M. / RIEGER, E., - Frauene mit Flügel. Lebensberichte berühmter Pianistinnen Von Clara Schumann bis Clara Haskil.
16589: STEEGMULLER, FRANCIS - Apollinaire. Poet among the painters.
2429: STEEN, J.H. VAN DER - 75 Jaar Scouting in Nederland.
13995: STEEN, WIM VAN DER - Denken over geneeskunde. Een praktische filosofie voor de gezondheidszorg.
7684: STEENHUIS, PAUL - Helden zonder zee. Het verhaal achter Nederlands populairste jeugdboekenserie de Kameleon.
1852: STEENKAMP, J. C. P. W. A. - Zegels.
12050: STEENMEIJER, MAARTEN (SAMENST. EN INL.) - Spanje is anders.
8958: STEENMEIJER, MAARTEN (SAMENST. EN INL.) - Mythenbouwers van de Nieuwe Wereld.
13257: STEENMEIJER, MAARTEN (SAMENST. EN INL.) - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
12903: STEENMEIJER, MAARTEN (SAMENST. EN INL.) - Ontmoetingen met Borges.
2574: STEENSMA, REGN. - Lange de oude friese kerken.
11851: STEENSMA, REGN. - Kerkrestauraties in Groningen.
9020: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur.
4384: STEIGER, SILVIA - Gevonden tekens uit een landschap. / Fundzeichen aus einer Landschaft.
5625: STEIN, GERTRUDE - Q.E.D.
14615: STEINER, RUDOLF - Eine okkulte Physiologie.
14614: STEINER, RUDOLF - Menschliches Seelenleben und Geistesstreben im Zusammenhange mit Welt- und Erdentwicklung. Neun Vortrage, gehalten in Dornach vom 29. April bis 17. Juni 1922.
15763: STEINER, GEORGE - De idee Europa.
14612: STEINER, RUDOLF - Der Tod als Lebenswandlung.
14831: STEINER, RUDOLF - Geist und Stoff, leben und Tod. Sieben öffentliche Vorträge gehalten in 1917 im Architektenhaus zu Berlin.
14832: STEINER, RUDOLF - Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige Mächte. Sieben Vorträge, gehalten in Dornach in 1923.
14833: STEINER, RUDOLF - Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie? Elf Vorträge 1923-1924.
14834: STEINER, RUDOLF - Philosophie, Kosmologie und Religion. Zehn Vorträge, gehalten in Dornach in 1922 'Französischer Kurs'.
14835: STEINER, RUDOLF - Briefe an die Mitglieder 1924.
14837: STEINER, RUDOLF - Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen. Ein Zyklus von elf Vorträgen in München in 1911.
14838: STEINER, RUDOLF - Die Wirklichkeit der höheren Welten. Acht Vorträge gehalten in 1921in Kristiania (Oslo).
14836: STEINER, RUDOLF - Die Erkenntnis-Aufgabe der Jugend. Ansprache und Fragenbeantwortungen aus den Jahren 1920 bis 1924.
14616: STEINER, RUDOLF - Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen.
13015: STEINER, RUDOLF - Waldorf Education for Adolescene.
14328: STEINER, RUDOLF - Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten.
14617: STEINER, RUDOLF - Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Dritter Band. Elf Voträge, gehalten in Dornach zwischen dem 1. Juli und 8. August 1924.
14618: STEINER, RUDOLF - Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst. Für Ärtzte und Medizienstudierende.
10528: STELLWEG, CRI - Grootmoeder.
11651: STEPANJAN, NONNA - Larissa Naumova.
17110: STEPHENS, JOHN L. - Incidents of Travel in Yucatan. Two volumes in one. 120 ills. and 8 color plates.
8166: STEPHENSON, GUNTHER - Leben und Tod in den Religionen. Symbol und Wirklichkeit.
11308: STERN, J.P. - A Study of Nietzsche.
13795: STERN, EDGAR E. - The Peppermint Train. Journey to a German-Jewish Childhood.
2919: STERRENWICHELAAR, - Melkweg. Zijnde de kroniek van mijn leven onder de sterren.
14110: STEUR, WIJBRAND DE - Techniek en bewustzijn. Techniek en bewustzijnsontwikkeling van de Griekse tijd tot de 21ste eeuw.
3343: STEVENS, HANS - Hergebruik van oude gebouwen
3759: STEVENS, MARYANNE (EDITOR) - The Orientalists : Delacroix to Matisse. European painters in North Africa and the Near East. Included the list of paintings that have been withdrawn from the exhibition.
16419: STEVENS, MARYANNE (EDITOR) - Emile Bernard 1868-1941. A Pioneer of Modern Art. Ein Wegbereiter der Moderne. Exhibition / Ausstellung: Städtische Kunsthalle, Mannheim / Van Gogh Museum, Amsterdam.
8262: STEVENS, ANDREA PRICE - Moscow. Treaures and traditions.
5224: STEVENSON, VICTOR - Woorden. Een geïllustreerde geschiedenis van de westerse talen.
14981: STEVENSON, ALLAN - The problem of the Missale Speciale.
12407: STEWART, J.I.M. - Thomas Hardy.
9612: STEWART, DESMOND - T.E.Lawrence.
16590: STIEBING, JR., WILLIAM H. - Ancient Astronauts Cosmic Collisions. And Other Popular Theories About Man's Past. Atlantis... Pyramids... Noah's Ark.
15962: STIEFEL, TINA - The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe.
16250: STIGLITZ, JOSEPH E. - Freefall. America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy.
7044: STILLMAN, JOHN MAXSON - The story Alchemy and Early Chemestry.
6371: STILMA, LIZE - Weggaan zonder groeten. Op zoek naar de oorzaken van kerkverlating.
13101: STIMMANN, HANS - Von der Sozialutopie zum städtischen Haus. Texte und Interviews von Hans Stimmann.
6620: STIPRIAAN, RENÉ VAN - Ooggetuigen van de Gouden Eeuw. In meer dan honderd reportages. Geïllustreerde editie.
9359: STIPRIAAN, RENÉ VAN (SAMENSTELLING) - Een land om bij te huilen. Buitenlandse schrijvers over Nederland.
12429: STÖBER, O. / BIEDERMANN, H., - Der Drudenfuss. Auf den Spuren eines geheimnisvollen Zeichens.
10306: STOCK, G., CAMPBELL, J., - Engineering the Human Germline.
13445: STOELTIE, BARBARA & RENÉ - Adieu Rijskmuseum.
5922: STOESSINGER, JOHN G. - Why nations go to war.
11214: STOICHITA, VICTOR I. - Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art.
9419: STOKES, GILLIAN - Acceptatie. Wijsheid van over de hele wereld.
1418: STOKHOF (EDITOR), WIM AND OTHERS - The Eurasian Space.Far more than two continents.
9610: STOKVIS, STEFFIE - De Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen.
3853: STOLK, JAN WILLEM - Nederlands Onderduik Paradijs. De Noordoostpolder in de Bezettingstijd. Met een voorwoord van drs. Nijenhuis.
4604: STOLK, P.J. - De maagd van Schiedam. Een kritische hagiografie.
10280: STOLK, JOH. H. - De Grote- of Eusebiuskerk van Arnhem.
16308: STOLLEIS, MICHAEL - Juristen. Ein biographisches Lexikom. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert.
7800: STOLP, HANS - Wat engelen ons doen.
9425: STOLTZFUS, NATHAN - Widerstand des Herzens. Der Aufstand der Berliner Frauen in der Rosenstrasse - 1943.
8527: STOLZ, E. / STEK, J. VAN DER / VUZEVSKI, V.D., - Tatoeage.
11516: STÖLZL, CHRISTOPH - 50. Einigkeit und Recht und Freiheit. Wege der Deutschen 1949-1999.
10818: STONE, HAROLD SAMUEL - St. Augustine's Bones.
15933: STONE, I.F. - The Trial of Socrates.
8740: STONE, MICHAEL - Contemporary American woodwork.
6931: STOOP, MAX - S'isch Chilbi-Ziit. Ein illustrierter Querschnitt durch vergangene Chilbijahre. (Mit einem Seitenblick in die Gegevnwart).
15153: STORCH, WOLFGANG - Les symbolistes et Richard Wagner. Die Symbolisten und Richard Wagner.
13725: STOREY, GRAHAM - A Preface to Hopkins.
3833: STORK, HELENA - Galerie Krikhaar 1963-1988.
14940: STORR, ROBERT (ET AL.) - Exile on Main St. Introduction by Alexander van Grevenstein. Published in conjunction with the exhibition.
5691: STOUTE, RENATE - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
8568: STRAATEN, H. S. VAN DER - Hollandse pioniers in Brazilië.
16377: STRAATEN, EVERT VAN (INTRODUCTION) - Michel Kuipers. Palazzo Esposizione 25 Luglio - 10 Ottobre. Text in English and Italian.
7125: STRAATEN, EVERT VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Theo van Doesburg 1883-1931.
13240: STRACHEY, B. / SAMUELS, J., - Mary Berenson. A Self Portrait from her Letters and Diaries.
11595: STRATHERN, PAUL - Napoleon in Egypt.
8868: STRATHERN, PAUL - Dr Strangeloves spel. Een beknopte geschiedenis van de economie.
9831: STRAUB, HANS - Die Geschichte der Bauingenieurkunst. Ein Überblick von der Antike bis in die Neuzeit.
604: STRAUSS, HEINRICH - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt. Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
14003: STRAWSON, P.F. - Skepticism and Naturalism. Some Varieties.
4198: STREIFFERT, BO - Glassfibre Boat Manual. Practical Repairs, Maitenance and Improvements.
8702: STREIT, JAKOB - Immanuël. Legenden van het kind Jezus.
15432: STRIEDER, BARBARA - Joseph Beuys. Die Materialien und ihre Botschaft.
10954: STROCCHIA, SHARON - Death and Ritual in Renaissance Florence. .
16304: STROMEYER, C.E. - Marine Boiler Management and Construction. Being a treatise on boiler troubles and repairs etc.
11398: STRONG, ROY - And when did you last see your father?
11547: STRONG, ROY - Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650.
4381: STROUSA, EFI - Beeldend verleden. / Emerging images.
11753: STROUSE, JEAN - Alice James. The life of the brilliant but neglected younger sister of William and Henry James.
8420: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
13460: STUART, JAY ALLISON - Call him George.
11807: STURROCK, JOHN - The Language of Autobiography.
11487: STÜSSI, FRITZ - Othmar H. Ahmann
16383: STUTZER, BEAT (REDAKTION) - Ernst Schäublin 1895-1978. Der Bauer / Maler aus Klosters.
12653: STÜTZER, HERBERT ALEXANDER - Kleine Geschichte der römischen Kunst.
15722: STUTZINGER, D. (ET AL.) - Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung in Liebieghaus Museum alter Plastik Frankfurt am Main.
4752: STUVEL, H.J. - Het eerste offensief. 25 jaar afsluitdijk 1932 - 28 mei - 1957.
15902: SUDD, JOHN H. - An Introduction to The Behaviour of Ants.
9721: SUÈR, H. / MEURS, J., - Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in Nederland 1883-1959.
11419: SUGAR, PETER F. - Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804.
13454: SUMMERSON, JOHN - The London Building World of the Eighteen-Sixties.
11957: SUMMERSON, JOHN - The Unromantic Castle.
11705: SUMMERSON, JOHN - The Architecture of the Eighteenth Century.
11369: SUMMERSON, JOHN - Victorian Architecture. Four studies in evaluation.
11901: SUND, JUDY - True to Temperament.
11665: SUSSMANN, HERBERT L. - Fact into Figure.
10604: SUTHERLAND, D.M.G. - France 1789-1815. Revolution and Counterrevolution.
11249: SUTHERLAND, CHRISTINE - Enchantress.
13808: SUTTON, PETER C. - Masters of the 17th-Century Dutch Landscape Painting. Rijksmuseum, Amsterdam. Museum of Fine Arts, Boston. Philadelphia Museum of Art.
7821: SUTTON, PETER C. - Dutch art in America.
10473: SUTTON, JOHN - Salvia's. Gids voor liefhebbers en vakmensen.
8403: SUYVER, JAN (WOORD VOORAF) - Baken in de wijk. Reflecties bij 75 jaar Duinzichtkerk.
13749: SVEVO, ITALO - Dagboek voor mijn verloofde.
14128: SVORAY, Y. / TAYLOR, N., - In Hitlers Shadow. An Israeli's journey inside Germany's neo-Nazi movement.
16068: SWAAN, ABRAM DE - Compartimenten van vernietiging. Over genocidale regimes en hun daders.
11194: SWAANENBURG, W. VAN - Een hel vol weelde.
5126: SWAAY, CHRIS VAN - Bibliografie van de Nederlandse Dagvlinders.
12020: SWANSON, PHILIP - Landmarks in Modern Latin American Fiction.
16759: SWART, H. DE (E.A.) - Verkiezingen, een web van paradoxen. Zebra-reeks 8.
15655: SWARTENBROEKX, A. - Ontmoeting met Jakob Smits. Schilder der Kempen.
13940: SWEDENBORG, E. - Over den Hemel en deszelfs Wonderlijke Dingen, en over de Hel, vanuit de gehoorde en geziene dingen.
15512: SWEDENBORG, E. - Over den hemel en deszelfs Wonderlijke Dingen, en over de Hel, vanuit de gehoorde en geziene dingen.
15297: SWEDENBORG, E. - Over de Gewijde Schrift of het Woord des Heeren uit Ondervinding.
11591: SWEETMAN, DAVID - Explosive Acts.
15523: SWEETMAN, JACK - The Great Admirals. Command at Sea, 1587-1945.
11334: SWENARTON, MARK - Artisans and Architects.
7155: SWIERSTRA, DIRK - Leeuwarden in beeld.
8042: SWIERSTRA, TSJALLING - De sofocratische verleiding. Het ondemocratische karakter van een aantal moderne rationaliteitsconcepties.
1658: SWIGHEM, C.A. VAN BROUWER, T. EN VAN OS, W. - Een huis voor het woord.Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
8599: SWINSCOW, ANNE - Dartmoor Letterboxes.
16467: SYLVESTER, DAVID - Joan Miró. Das plastische Werk.
12019: SYMONDS, JOHN ADDINGTON - The Life of Michelangelo Buonarroti.
14622: SYMONS, JULIAN - A.J.A.Symons. His Life & Speculations.
16178: SYSLING, FENNEKE - De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indië.
14295: SYTSEMA, F. / FUCHS, R.H., (E.A.) - Constructivistisch Drieluik. Kunst Muziek Mode.
13892: SZAMBIEN, W. - Symétrie goût caractère. Théorie et terminologie de l'architecture a l'age classique, 1550-1800.
15003: SZENESSY, MARIO - Tibor Déry. Text : Deutsch.
10157: SZWAJGER, ADINA BLADY - I Remember Nothing More.
7911: TACITUS, - The anals of imperial Rome.
13712: TACQ, JACQUES (RED.) - Een hedendaagse Kant.
9759: TAFURI, MANFREDO - History of Italian Architecture, 1944-1985.
15999: TAIJIQUAN ZHI DAO, - De weg van Taijiquan. Weg naar verjonging.
3778: TAIT, HUGH - Jewellery through 7000 years.
6087: TAJIRI, FUYO KIKUTA / MARKS, LEO, - Fuyo Kikuta Tajiri, 1897-1972. Sculptures, drawings, graphics, books, video tapes, films.
12481: TALAGERI, SHRIKANT G. - The Aryan Invasion Theory. A Reappraisal.
17141: TALLYMAN, KOBUS DE - Haventerminologie en verdere wetenswaardigheden uit de Rotterdamse haven, opgetekend in het begin van de tweede helft van de 20e eeuw.
8581: TAN, D.S. - Van informatiemanagement naar Informatie Infrastructuur Management (IIM).
10568: TANGHE, A. / VANHAEREN, P., - Anders Geestelijke Gezondheidszorg.
1294: TANNAHILL, REAY - Vlees en bloed.De geschiedenis van het kannibalisme.
10287: TAPSCOTT, DON - Wikinomics.
15539: TASHJIAN, DICKRAN - Joseph Cornell: Gifts of Desire.
17114: TATLEY, RICHARD - Northern Steamboats. Timiskaming. Nipissing & Abitibi.
16575: TAUBE, GERHARD - Deutsche Eisenbahngeschütze.
13249: TAVENEAUX, RENÉ - La vie quotidienne des Jansenistes.
9758: TAVERNE, ED / WAGENAAR, COR, - The colour of the city.
14205: TAVERNE, A. / HOFSTEDE, P. TER, (SAMENSTELLING) - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden, tekeningen, aquarellen, gouaches, monotypes, dia's, grafiek, gebruiksdrukwerk, toegepaste kunst, meubelontwerpen en dokumentatiemateriaal in de collectie van het Groninger Museum.
13090: TAVERNE, ED - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
8821: TAWNEY, R.H. - Religie en de opkomst van het kapitalisme. Een historische studie. (Het religieuze denken over maatschappelijke vraagstukken vanaf de late middeleeuwen tot in de achttiende eeuw, in het bijzonder in Engeland).
8949: TAYLOR, A.J.P. - The last of old Europe. A grand tour.
15905: TAYLOR, A.J.P. - From Napoleon to the Second International. Essays on Nineteenth-Century Europe.
11962: TAYLOR, DAVID A. - Truth, Beauty, Power.
8711: TAYLOR, SIMON (AND OTHERS) - Works by Archibald Thorburn from the Thorburn Museum.
13476: TAYLOR, MONIQUE M. - Harlem. Between Heaven and Hell.
15142: TAYLOR, ANN - Choosing our future. A Practical Politics of the Environment
13081: TAYLOR, BENJAMIN - Naples Declared.
9926: TCHIBISSOVA, O.I. (ET AL.) - Dictionnaire de la biologie Français - Russe.
7199: TEBBEL, JOHN - Between covers. The rise and transformation of American book publishing.
15124: TEBOUL, DAVID - Yves Saint Laurent 5, avenue Marceau 75116 Paris France. English language edition. Profusely illustrated in colour.
5809: TEENSTRA, A. - Schip en werf. Schiedamse scheepvaart en scheepsbouw in de negentiende eeuw.
14435: TEISSIER DU CROS, JANET - Divided loyalties. A scotswoman in occupied France.
16750: TEITLER, HANS - Julianus de afvallige. Nieuw licht op de christenvervolgingen.
7861: TEKORIENÉ, DALIJA - Lithuanian. Basic grammar and conservation.
14179: TELDER, ROBERT DE - Op weg naar Harmageddon. Het Europese conflict 1920-1945.
9990: TELOEKEN, ISA (REDAKTION) - A.R.Penck. Berlin Suite.
14578: TEMMINCK, J. J. - Haarlemmer halletjes. Grepen uit de geschiedenis van Haarlem en omgeving.
10427: TEMPLE, RICHARD - Early Christian & Byzantine Art.
16074: TEN-DOESSCHATE CHU, PETRA - Letters of Gustave Courbet.
489: TENHAEFF, PROF.DR.W.H.C. - Ontmoetingen met Paragnosten.Zelfstandig werk, dat als aanvulling kan worden gezien op ''Inleiding in de parapsychologie''.
13110: TENNYSON, G.B. - Victorian Devotional Poetry. The Tractarian Mode.
131: TERLOUW, MARCEL - Tot zover Het Binnenhof.
2755: TERLOUW, WILLEM J. - Japonisme - Art Nouveau. Hoogtepunten uit de collectie ' Bambus & Frächer'.
1888: TERPSTRA, SIGRID (BEWERKING) - Uit Friesland's Volksleven.Een keuze uit het werk van Waling Diekstra.Inleiding en teksten foto's Pieter Terpstra.
6473: TERRASSE, A. - Jacques Villon. 30 Peintures (1919-1960).
12347: TERTZ, ABRAHAM - A Voice from the Chorus. With a new preface by the author and an introduction by Max Hayward.
5375: TETTERODE, - Lettertypen. Letterproef van nv Lettergieterij en Machinehandel vh N. Tetterode-Nederland. Zevende herziene druk.
8701: TEUNIS, H.B. (E.A.) (REDACTIE) - Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen.
1046: THACKERAY, WILLIAM M. - De Kermis der IJdelheid
11616: THALE, JEROME - C.P. Snow.
16187: THALER, R.H. / SUNSTEIN, C.R., - Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness.
7226: THE NATIONAL PALACE MUSEUM, - Special exhibition of horse painting. T'ang through Ch'ing dynasties.
16537: THEISSEN, S. / KLEIN, C., - Contrastief woordenboek. Nederlands - Duits.
15250: THELEN, HEINRICH - Zur Entstehungsgeschichte der Hochaltar-Architektur von St.Peter in Rom.
14377: THEOPHRASTOS, - Karakterschetsen.
15888: THIEL, J.H. - Studies on the History of Roman Sea-power in Republican Times
16158: THIEL, RUDOLF - Leben und Werk der grossen Symphoniker. Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Scumann, Berlioz, Liszt, Franck, Bruckner, Brahms, Grieg, Dvorak, Tschaikowsky.
16073: THODY, PHILIP - Roland Barthes: A Conservative Estimate. With a new Afterword.
10626: THOLANDER, CHRISTA - Fremdarbeieter 1939 bis 1945.
11619: THOMAS, R.S. - Selected Poems 1946-1968.
15906: THOMAS, KEITH - Religion and the Decline of Magic.
6869: THOMAS, MICHAEL TILSON - Viva Voce. Conversations with Edward Seckerson.
8814: THOMAS, KLAUS - Dromen zelf analyseren. Hoe dromen ontstaan, wat zij betekenen, waarom zij genezing brengen.
8624: THOMAS, HUGH - Mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess.
10772: THOMAS, P. - Kama Kalpa.
11715: THOMAS, R.S. - Collected Poems 1945-1990.
12656: THOMPSON, RICHARD L. - Alien Identities. Ancient Insights into Modern UFO Phenomena.
16087: THOMPSON, JAMES - The Peasant in French 19th Century Art.
2569: THOMSEN, CHRISTIAN W. - Sieger Design.1983-1994.
16541: THOMSON, BELINDA - Vuillard. A National Touring Exhibition from the South Bank Centre. Glasgow, Sheffield, Amsterdam.
16134: THOMSON, RICHARD - The Private Degas.
3165: THORBECKE, J.R. - Over het bestuur van het onderwijs in betrekking tot eene aanstaande wetgeving. Reprint van de uitgave van 1829.
3254: THORNTON, JOHN L. - Jan van Rymsdyk. Medical Artists of the Eighteenth Century.
16104: THOROLD, ANNE - The Letters of Lucien to Camille Pissarro 1883-1903.
16519: THOROLD, ANNE - Artists, Writers, Politics. Camille Pissarro and his Friends. An exhibition commemorating the 150 th anniversary of the artist's birth.
12468: THORSSON, EDRED - At the Well of Wyrd. A Handbook of Runic Divination.
16773: THUIJSMAN, FRANK - Spelen en Delen speltheorie, de wiskunde van conflictmodellen. Zebra-reeks 22.
6873: THURLINGS, JAN - Verzet of berusting? Een kleine sociologie van de roomse mop.
1005: TIBEN, ANNEMARIE - Vrolijke knuffelpoppen.
9310: TICHELAAR, P.J. / STOTER, M., - 400 JAAR Fries aardewerk. Steengoed !
15421: TICHELAAR, PIETER JAN - Catalogus tinglazuur aardewerk en tegels.
14931: TICHELAAR, PIETER JAN - Fries Aardewerk. Een studie in delen. Proefschrift.
10376: TICHELAAR, PIETER JAN - Fries aardewerk. Een studie in delen.
7619: TIEMENS, WILLEM H. - Facetten van de Slag om Arnhem.
2714: TIERNEY, PATRICK - The Highest Altar. Unveiling the Mystery of Human Sacrifice.
14355: TIESING, FRANK - Offer van Isaäc. Schilderijen en sculpturen van Menashe Kadishman.
14513: TIFFT, SUSAN E. / JONES, ALEX S., - The Trust. The Private and Powerful Family behind the New York Times.
16756: TIJMS / HEIERMAN / NOBEL, - Poisson, de Pruissen en de Lotto. Zebra-reeks 5.
6071: TIL, MARK VAN / MOURIK, JOOP, - Hieroglyfen van het zand. Vegetatie en landschap van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
16704: TILBORH, LOUIS VAN - The Potatato eaters by Vincent van Gogh. De aardappeleters van Vincent van Gogh. Cahier Vincent 5.
11131: TILBURG, B.A. VAN (E.A.) REDACTIE - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
11356: TILLMANS, FRITS (E.A.) - Taal van verlangen. Overwegingen bij de mystiek van Juan de la Cruz.
7759: TILMAN, HARM - Integration or Fragmentation.
13504: TIMMER, BEREND - Ieder mens wordt als moslim geboren. De sociale identiteiten van de lokale elite in Manduar (Gambia).
13999: TIMMERMAN, HARRO M. - Multispecies Probiotics. Composition and Functionality.
8351: TIMMERMANS, A.M. - H. Teresia van Avila-Westeindekerk.
12517: TINDALL, GILLIAN - Countries of the Mind. The Meaning of Place to Writers.
11523: TINTNER, ADELINE R. - Henry James and the Lust of the Eyes. Thirteen Artists in his work.
12516: TINTNER, ADELINE R. - The twentieth-century world of Henry James. Changes in his work after 1900.
17093: TITTEL. LUTZ / SCHUSTER, PETER-KLAUS, - Courbet und Deutschland. Hamburger Kunsthalle 1978. Städtische Galerie 1979.
10869: TITTLER, ROBERT - Architecture and Power.
10799: TOBBACK, A. - De capitulatie van Japan.
9935: TOCQUEVILLE, ALEXIS DE - Democracy in America. With e new introduction by Daniel J. Boorstin.
9982: TODA, KENJI - Japanese scroll painting.
15965: TODD, MARGO - Christian Humanism and the Puritan Social Order.
135: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historiën.
10572: TOEBOSCH, MONIEK - 5 jaar kunst in de openbare ruimte.
14892: TOET, N. - De kaart gelezen. Scheveningen 1661 - 1667.
3704: TOKORO, AKIYOSHI (EDITOR) - Koichi EBIZUKA. Related effect / Installation . Sculpture . Drawings. Text in Japanese and English.
13463: TOLEDANO, RALPH DE - Frontiers of Jazz.
17148: TOLLEBEEK, J. - Een slapeloos doordenken van alle dingen. Over geschiedenis en historische cultuur.
13134: TOMALIN, CLAIRE - Shelley and His World.
11291: TOMALIN, CLAIRE - Several Strangers.
9648: TOMATO, - Bareback. A Tomato Project.
15088: TOMEÏ, KAREL - De bovenkant van Den Haag. The Hague from the top.
10009: TOMSON, PETER J. - 'Als dit uit de hemel is...'. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
12872: TOOLEY, R.V. - English Books with coloured Plates 1790-1860.
8270: TOONEN, HANS - Nederlands eerste Hollywood-ster. Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn. Scheveningen 1901 - Los Angeles 1975.
7033: TOORN, GIJSBERT VAN DER - Het gebeurde op Scheveningen. Historische en Genealogische Reeks Scheveningen nr. 1.
5293: TOORN, WILLEM VAN - Pestvogels en andere verhalen.
5657: TOORN, WILLEM VAN - 'Er moeten nogal wat halve-garen wonen'. Schrijvers in en over Bergen.
6056: TOORN, WILLEM VAN - Haarlem station.
11377: TORGOVNICK, MARIANNA - The Visual Arts, Pictorialism and the Novel.
759: TORRES-GARCIÁ, JOAQUÍN EN DOESBURG, THEO VAN - The Antagonistic Link.
16177: TOULMIN, STEPHEN - Terug naar de rede.
17134: TOULMIN, STEPHEN - Cosmopolis. The hidden agenda of modernity.
13331: TOULOUSE, JULIAN HARRISON - Bottle Makers and Their Marks.
9292: TOURNOUX, R. - Le feu et la cendre. Les années politiques du général de Gaulle 1946 - 1970.
13720: TOVEY, DONALD FRANCIS - Essays in Musical Analysis. Volume V: Vocal Music.
13743: TOVEY, DONALD FRANCIS - Essays in Musical Analysis. Volume IV: Illustrative Music.
13115: TOYNBEE, PHILIP - Part of a Journey. An Autobiographical Journal 1977-79.
14276: TOYNBEE, ARNOLD - Constantine Porphyrogenitus and his World. With maps.
865: TRAA, IR.C. VAN REDACTIE - Rotterdam.De geschiedenis van tien jaren wederopbouw.
11363: TRACHTENBERG, ALAN - Brooklyn Bridge. Fact and Symbol.
16360: TRAILL, DAVID A. - Schliemann of Troy. Treasure and Deceit.
8359: TRAUNG, JAN-OLOF - Fishing Boats of the World : 2
11660: TREES, W. / WHITING, CH., - Entscheidung in St. Vith.
1289: TREUB, M.W.F. - Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.
9796: TREUB, M.W.F. - Indie's toekomst.
16093: TREUHERZ, JULIAN - Hard Times. Social realism in Victorian art. Catalogue of exhibition in Manchester, Amsterdam and New Haven.
15406: TREVOR-ROPER, HUGH - Princes and Artists. Patronage and Ideology at four Habsburg Courts 1517-1633.
16806: TREVOR-ROPER, HUGH - Renaissance Essays.
16807: TREVOR-ROPER, HUGH - Religion, the Reformatio & Social Change. And other essays. Revised edition.
15945: TREVOR-ROPER, HUGH - Catholics, Anglicans and Puritans. Seventeenth Century Essays.
11535: TREXLER, RICHARD C. - Public Life in Renaissance Florence.
8191: TRIENEKENS, GERARD - Voedsel en honger in oorlogstijd, 1940-1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid.
7814: TRIGG, ROGER - Reason and commitment.
9500: TRIMPE BURGER, J.A. - De Romeinen in Zeeland.
9253: TROMBLEY, STEPHEN - Draaiboek voor de dood. De industrie van de doodstraf.
9439: TROMP, N. / MAAS, J., - Voorlezen uit Rembrandt. Visies op bijbelse verbeeldingen.
14599: TROUT, JACK - The Power of Simplicity. A Management Guide to Cutting through the Nonsense and Doing Things Right.
7458: TSEVEKIDOU, LELA - George Lappas.
7459: TSIGAKOU, FANI-MARIA - Through Romantic Eyes. European Images of Nineteenth-Century Greece from the Benaki Museum, Athens.
16990: TSJECHOV, ANTON - Je wordt bedankt ! Pensienverhalen van Babel, Boenin, Toergenjev en Tsjechov.
15467: TSUJIGAHANA, ITCHIKU - Tissus de Lumière Weefsels van Licht. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Rotterdam en Brussel.
11477: TUGNUTT, A. / ROBERTSON, M., - Making Townscape.
16613: TUIN, EVERT VAN DER (INLEIDING EN NAWOORD) - Geweldloosheid. Een briefwisseling tussen Bart de Ligt en Mohandas K. Gandhi.
8455: TUINMAN, WYBE (INLEIDING) - Wybe Tuinman Collection.
11827: TULLENERS, HANS - Amsterdamse Grachtengids. Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam : Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht.
14842: TURKLE, SHERRY - The Inner History of Devices.
15631: TURKRY, R. / CASO, P., - Albert de Deken.
7823: TURNBULL, HERBERT WESTREN - The great mathematicians.
11815: TURNER, D.H. - Romanesque Illuminated Manuscripts.
16610: TURNER, PETER (INTRODUCTION) - Other Eyes. Photographs by Izis, Bruce Davidson and many others.
13779: TURNER, TOM - Garden History. Philosophy and Design 2000 BC - 2000 AD.
15400: TURNER, PAUL - The Oxford History of English Literature Vol. XI Part I. English Literature 1832-1890 excluding the novel.
15405: TURNER, A.RICHARD - The Vision of Landscape in Renaissance Italy.
10612: TURNER, E.S. - The Shocking History of Advertising !
15833: TURNER, ALICE K. - The History of Hell.
14699: TUSSENBROEK, M.J. VAN - Eenige technische adsorptieprocessen en hierbij optredende chemische omzettingen elektrische kleurmeting. Proefschrift met stellingen.
12363: TUSZYNSKA, AGATA - Lost Landscapes. In Search of Isaac Bashevis Singer and the Jews of Poland.
10245: TUYNMAN-KRET, MARTINE - Molukkers van huis uit. De huisvestingssituatie van Molukkers in Nederland.
14748: TWINING, W. / MIERS, D., - How To Do Things With Rules. A Primer of Interpretation. Second edition.
15420: TWISS, E.E. - Negen Nederlandse generaties van oude Engelse familie Twiss.
15831: TWITCHELL, JAMES B. - Carnival Culture. The Trashing of Taste in America.
14319: TWUYVER, MIREILLE VAN - Culturele diversiteit in organisaties. Een kansrijk perspectief.
11814: TYSON, DONALD - How To Make and Use a Magic Mirror.
6512: UCHIDA, S. - Interior Design. Uchida, Mitsuhashi & Studio 80.
14620: UDEN, M. VAN / PIEPER, J. / POST, P., (RED.) - Oude sporen, nieuwe wegen. Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek.
9962: UGLOW, JENIFER - George Eliot.
6451: UHLENBECK, E.M. - Critical comments on transformational-generative grammar 1962-1972.
15428: UITGEEST, WIL - Aardschok / Bliksemflits. Twintigste-eeuwse schilderkunst - een verkenning van grensgebieden.
736: UITZ, ERIKA - Woman in the Medieval Town.
4844: ULFT, JOHN VAN - Oud Limburgs Schuttersfeest 1999. Schutterij St. Barbara.
11196: ULLYET, KENNETH - In Quest of Clocks.
13283: UNDERHILL, RUTH MURRAY - Red man's Religion. Beliefs and practices of the Indians of North Mexico.
10715: UNDERHILL, HAROLD A. - Sailing Ship Rigs & Rigging.
10074: UNESCO, - Glossary of Educational Technology Terms / Glossaire des termes de technologie éducative.
16552: UNGAR, SANFORD J. - Estrangement. America and the World. A Carnegie Endownment Book.
9128: UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION, - In the Matter of J.Robert Oppenheimer. Transcript of Hearing before Personnel Security Board and Texts of Principal Documents and Letters.
7415: UNTERDÖRFER, MICHAELA - Swiss Made. (The Art of Falling Apart).
15186: UNVERRICHT, HUBERT - Die Eigenschriften und die Originalausgaben von Werken Beethovens in ihrer Bedeutung für die moderne Textkritik.
7160: URBAN, MARK - Rifles. Six years with Wellington's legendary sharpshooters.
10365: URDANG, LAURENCE - A Dictionary of Misunderstood, Misused, Mispronounced Words.
16412: URQUHART, GORDON - The Pope's Armada. Unlocking the Secrets of Mysterious and Powerful New Sects in the Church.
6757: URQUHART, GORDON - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
13326: URWIN, DEREK W. - Western Europe since 1945.
6968: USHKEVICH, ALEXANDER / ZEZULIN, ALEXANDRA, - Byelorussian-English, English-Byelorussian dictionary. With complete phonetics.
10404: UWE, F.W. VON / WÖHLE, A., - Lehren und Lernen in jüdisch-christlicher Tradition.
4627: UYLDERT, MELLIE - Symboliek van Tolkien's In de ban van de ring.
3664: UYLDERT, MELLIE - Verborgen krachten der edelstenen.
9731: VAARZON MOREL, WIM - Wim Vaarzon Morel.
2195: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
13630: VAES, J. - Christliche Wiederverwendung antiker Bauten: Ein Forschungsbericht.
136: VAILLANT, CHRISTIAAN E.A. - Monumenten in het hart van Den Haag.
10730: VAKALO, E. / KOTIDIS, A., - P.Tetsis. Painting.
10277: VALCKE, M. / CRAENE, B. DE, - Kinderen en internet.
13448: VALE, LAWRENCE J. - From the Puritans to the Projects. Public Housing and Public Neighbors.
14332: VALEN, L.J. VAN - Opgerand in dienst van zijn Zender. Het bewogen leven van de Schotse zendeling John MacDonald.
13980: VALERY, PAUL - Monsieur Teste.
5452: VALK, GUUS VAN DER - Thuis in Transvaal. Kennismaking met een bijzondere wijk in Den Haag.
15846: VALLADARES, ARMANDO - Against all hope. The Prison Memoirs of Armando Valladares.
7503: VALLET, NATHALIE (E.A.) - Stadsinnovatie : herbruik is herwaarderen...op zoek naar succesvolle managementpraktijken.
13417: VALLGREN, CARL-JOHAN - Ein Barbar in Berlin.
6557: VAN WEST DE VEER, J.F. - De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811-1966.
9536: VANDEROSTYNE, MON - Wateerbouwers. De wereldwijde expansie van de Vlaamse waterbouw na 1945.
7596: VANDIVER, FRANK E. - Rebel Brass. The Confederate Command System.
13766: VANDORMAEL, HERMAN - Kinderen van Theresienstadt. De laatste overlevenden van het concentratiekamp getuigen.
12863: VANHEMELRYCK, FERNAND - Europa tegen de Turken. De kruistocht van Filips de Goede.
2297: VANVUGT, E. - La ilaha illala.
15002: VARIOUS AUTHORS, - Budapester cocktail. Literatur, Kunst, Humor 1900-1945. Text in German.
14968: VARIOUS AUTHORS, - An Island of Sound. Hungarian Poetry and Fiction before and beyond the Iron Curtain.
15473: VARIOUS AUTHORS, - The World of French Jewelry Art - The Art of Cartier.
15354: VARMUS, HAROLD - The Art and Politics of Science.
10742: VARRÓ, MARGIT - Der Lebendige Klavierunderricht.
16144: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS) - Briefwisseling 1951-1987 tussen M.Vasalis en Geert van Oorschot.
4134: VASSEUR, ISABEL (PREFACE) - Lux Europe. Outdoor light installations by 35 European artists across the city of Edinburgh.
13107: VASSILTCHIKOV, MARIE - The Berlin Diaries 1940-1945.
14428: VAZ DIAS, J.J. - De Rode Draad. een Familiegeschiedenis 1492-1945.
3850: VAZQUEZ DE PRADA, V. - Philips II. Heerser van een wereldrijk.
13658: VECHT, A. - Het wondere zwart van Delft.
16299: VEEDER, WILLIAM - Henry James - The Lessons of the Master. Popular Fiction and Personal Style in the Nineteenth Century.
13399: VEELENTURF, KEES E.A. - Op de sokkel. Beelden voor Harry Tummers.
16515: VEEN, WOUTER VAN DER - Van Gogh : A Literary Mind. Literature in the correspondence of Vincent van Gogh. Van Gogh studies 2.
1336: VEEN, ANNEMIEK VAN DER - Zij telt voor twee.Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940.
17005: VEEN, M.M.A. VAN - Amicitia. Van klooster tot appartementencomplex. VOM-reeks 2000 nr. 1.
5254: VEEN, A. VAN DER - De boze vrienden.
5547: VEEN, M.M.A. VAN - Wonen op het zand. Opgravingen in de Annastraat en Boekhorststraat.
14320: VEEN, ERNST W. - Kunstmanifestatie 83. 32 galeries in de Nieuwe Kerk.
355: VEENENDAAL, R.C. VOORWOORD - Maritiem Nederland op de drempel van de 21e eeuw.Uitgave ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ''Onze Vloot'' 1909-1996
10363: VEENMAN, G.M. - Van gaffelzeil tot spinnaker.
17115: VEENSTRA, F.A. / STOOP, J.A., - Kotter 2000. Veiligheids geïntegreerd (her)ontwerpen METHODE KINDUNOS.
5421: VEERSEMA, H. - 's-Gravenhage. Maandblad der Gemeente. 15e jaargang no. 2 - febr. '60. Met artikel Haagse paleizen en Haags hofleven.
5427: VEERSEMA, H. - 's-Gravenhage. Maandblad der gemeente. 17e jaargang no. 12 - dec. 1962.
7019: VEGA, L. ALVARES - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begraafplaats = The Beth Haim of Ouderkerk aan de Amstel. Images of a Portugese Jewish cemetery in Holland.
16715: VEGT, JAN VAN DER - Hendrik de Vries & Constant van Wessem. Brieven 1919-1952.
13034: VELDEN, D. VAN - De Japanse burgerkampen. With a summary in English. Tweede uitgebreide druk.
14350: VELDHOEN, AAD - Catalogus 1965 van Aad Veldhoen. Rotaprenten.
15025: VELDHUIJZEN, SVEND E. (RED.) - Een eeuw beleefd. Honderd jaar Stephensonstraat 1898-1989.
13058: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Batik op Java.
4708: VELDKAMP, J. - Continenten op drift.
16864: VELDMAN, FRANS R. - In contact zijn. Authentieke haptonomie, een andere kijk op hulpverlenen.
1528: VELTHUIS, CHRIS E.A. - Ootmarsum in Prenten en Verhalen.
4499: VELZEN, LEON VAN - Over lood, ossegal en drukkersverdriet. Een schets van Haagse grafici 1940-1998.
2304: VEN, MARGA (EINDREDACTIE). - De wereld van VEN. Uniek en onderscheidend.De wereld à la carte.1950-2000.
12181: VEN, PETER VAN DER - Ginneken, Ulvenhout, Breda. De Ginnekensche Tramweg Maatschappij.
7232: VEN, J.J.M. VAN DER (E.A.) - Het Europees sociaal handvest.
12293: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - In Facie Ecclesiae. De katholieke huwelijksliturgie in de Nederlanden, van de 13de eeuw tot het einde van het Ancien Régime. Miscellanea Neerlandica XXII.
14176: VENEMA, L.B. - Islam en macht. Een historisch-antropologisch perspectief.
8531: VENETIEN, J. VAN / KLOEK, L.H. / SIEGER, C., - Beeckestijn.
15606: VENNE, VAN DE / WIN, DE / PEETERS, - Geschiedenis van Hoensbroek. Met losse bijlage van de stamreeks.
16142: VENTURI, ROBERT (ET AL.) - Learnig from Las Vegas. Revised Edition.
16291: VENTURI, LIONELLO - Histoire de la critique d'art.
14649: VENTURI, ROBERT - Compexity and Contradiction inArchitecture.
4474: VER LOREN VAN THEMAAT, R. - De Oude Ijssel. De veelzijdige rol van het water.
138: VERBAAN, DANNY - Den Haag in Panorama.
2125: VERBEEK, DIRK (EINDREDACTIE) - Mexicaanse Klederdracht.Rijk geïll. catalogus van de gelijknamige tentoonstelling.
3504: VERBRUGGE, H. - Keizer Karel. Testament van een Habsburger.
13580: VERDAM, J. - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en vanaf het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. EBBINGE WUBBEN.
15598: VERDUIN, M. - Emanuel van Meteren. Proefschrift.
14519: VERDUIN, P. / CRAMER-KEIJZER, C., - 40 jaar Westfriese folklore.
16956: VEREENIGING VOOR JAPANSCHE GRAFIEK EN KLEINKUNST, - Catalogus der tentoonstelling van werken van Katsushika Hokusai (1760-1849) in Nederlandse en Belgische openbare en particuliere verzamelingen.
10780: VERENIGING VRIENDEN VAN HET GEMEENTEMUSEUM MAASSLUIS, - Maassluis, portret van een stad,
5150: VEREY, ROSEMARY - Buitenleven op Barnsley House
10621: VERGA, GIOVANNI - Sizilianische Novellen.
15899: VERGEER, CH. - Een nameloze. Jezus de Nazarener.
9266: VERGOUW, GYURI - De digitale Manager. Hoe overleeft de professional de Internet revolutie.
139: VERHAAR, HERMAN SAMENGESTELD DOOR - Den Haag in tekst en beeld.
17019: VERHAEGHE, PAUL - Liefde in tijden van eenzaamheid. Over drift en verlangen.
300: VERHEEM, R. - Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen Indië en Nederland.
9520: VERHEES-VAN MEER, J.TH.H. - De Zeeuwsw kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
14425: VERHEUL, A. / ANDREAS, J., (E.A.) - HRevolutie. In dialoog over de ontwikkeling van mens en organisatie.
11303: VERHEUL, KEES - Villa Bermond.
12023: VERHEUL, KEES - Stormsonate. De Tutcheffs. Een meerdelige familieroman. 2.
9430: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken boven de grote rivieren.De oude dorpskerken beneden de grote rivieren.2 delen.
5080: VERHEY, H.J.W. - Oud-Katholiek kerkzilver.
11969: VERHOEF, TOON - Als een dief overdag. Uit het werk van Cornelis Verhoeven. Ingeleid door Kees Fens.
13992: VERHOEVEN, CORNELIS - Boven de boomgrens.
12143: VERHOEVEN, CORNELIS - Vergeet de zweep niet. Aantekeningen bij een uitspraak van Nietzsche.
13490: VERHOEVEN, CORNELIS - De mythe van het schrijverschap.
16767: VERHULST, FERDINAND - Chaos en Orde. Zebra-reeks 16.
6305: VERKADE-BRUINING, A. - De God van Vincent. Beschouwingen over de mens Van Gogh.
4783: VERKOUW, H.J. - Herinneringen van een Zwolse jongen.
3838: VERLAAN, A. / VLIET, P. VAN, (SAMENSTELLING) - Van eenvoudige doch harmonische architectuur. Vijftien jaar woonhuisrestauraties in Utrecht.
8528: VERMEER, B.J. (ET AL.) (ED.) - Metabolic disorders and nutritiion correlated with skin.
9824: VERMEEREN, KAREL - Eindhoven vroeger en nu.
16768: VERMEIJ / DIJK, VAN / REUS, C., - Christiaan Huygens. Zebra-reeks 17.
16372: VERMET, BERNARD - Dutch Masters from the Collections of the Baroda Museum and Picture Gallery, Vadodara and Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai.
5810: VERMIJ, LUCIE TH. - Een literaire clown. Leven en werk van Henriëtte van Eyk.
9445: VERMIJ, LUCIE TH. - De verrukkelijke kunst van het verhaal : leven en werk van Willy Corsari.
9512: VERRA, G.J. - Meer verkoopresultaat door accountmanagement.
4476: VERRE, TONY VAN - Johan Fabricius. Uit de reeks 'Tony van Verre ontmoet'.
12571: VERSPOOR, DOLF - Gedichten van Quevedo.
12569: VERSPOOR, DOLF - Saudades van Camoëns.
3675: VERSPYCK, G.M. - Het Nederlansche Roode Kruis (1867-1967).
10530: VERSTEEG, COOS - Mondriaan - een leven in maat en ritme.
9095: VERSTEGEN, MATH. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
14550: VERSTRAATEN, TON - Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945).
16494: VÉRTES, EDITH - Die Ostjakischen Pronomina. Mit 36 Beilagen.
13971: VERVLIET, H.D.L. - Gutenberg of Diderot. De typografie als factor in de wereldgeschiedenis.
16753: VERWEIJ, A. / KINDT, M., - Perspectief, hoe moet je dat zien? Zebra-reeks 2.
760: VERWEY, GERLOF - De Kunstenaar stille drijfkracht in de samenleving.
1162: VERWEY, GERLOF - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
4843: VERWIJMEREN, PIET - Mozart op reis. De tournee van een wonderkind, 1763-1766.
3627: VERZOTTI, GIORGIO - Guillaume Bijl. Anteprimo 4. 2 ottobre/22 novembre 1992.
4322: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M. - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
5197: VESTDIJK, S. - Mieke kiest Simon. S.Vestdijk 1898-1998.
1609: VETERMAN, EDUARD - Essays
6457: VETTER, SUSO - Tierkreis-Imaginationen und Gedenktage im Jahreslauf.
8109: VEUR, M.W.G. VAN DER - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren (1939-1944).
5694: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer schilderboek.
9293: VIANSSON - PONTÉ, P. - Histoire de la République Gaullienne. La fin d'une époque.
10728: VIDALI, LEONI (GENERAL EDITING) - George Lappas. '' Sculptures and installations''. 1991 - 1992.
13631: VIELLIARD, JEANNE - Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle.
5479: VIGNAU WIBERG-SCHUURMAN, THEA - Hoofse minne en burgerlijke liefde in de prentkunst rond 1500.
5336: VIGOR, P.H. - Books on Communism & the Communist countries. Third enlarged edition.
9474: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
7993: VILLIERS, A. - Vanished Fleets. Sea Stories from Old Van Diemen's Land.
337: VILLIERS, A. - Het avontuur van de Zee.
7479: VINCENT, KEITH - Nailsea Glass.
15669: VINEN, RICHARD - The Unfree French. Life under the Occupation.
5873: VINK, M. - Rijnsburg. De jaren vijftig.
12735: VINKENOOG, S. - Zonneklaar. Gedichten in een nieuw millennium.
11988: VINKENOOG, S. - Appel.
14383: VIOLLET-LE-DUC, - Entretiens sur L'architecture. Edition intégrale: tomes 1+ 2.
11924: VIOLLET-LE-DUC, E. - Lettres d'Italie 1836-1837.
13416: VIOLLET-LE-DUC, E. - Ésthetique appliquée à l'histoire de l'art. Suivi de Viollet-le Duc et l'École des Beaux-Arts : la bataillle de 1863-64 par Geneviève Viollet-le Duc.
12035: VIOLLET LE DUC, - Histoire d'un dessinateur. Comment on apprend a dessiner.
12036: VIOLLET-LE-DUC, - Histoire d'une forteresse.
9728: VIOTTA, HENRI - Richard Wagner. Zijn leven en zijne werken. Met een inleiding door Paul op de Coul.
15989: VIRTUE, DOREEN - Berichten van je engelen. Breng de hemel op aarde.
12294: VIS, JURJEN - Onder Uw Bescherming. De katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam. Gedenkboek verschenen bij het honderdjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1898-1998.
7121: VIS, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie.
6197: VIS, G.N.M. (E.A.) - Egmond tussen Kerk en wereld.
2308: VIS, JURJEN - De Poort.De Oudemanhuispoort en haar gebruikers 1602-2002.
15516: VIS, GEERT-JAN (E.A.) - Wijn van Nederlandse bodem.
8203: VISCH, HENK - Facts and rumours. Een tentoonstelling van Henk Visch = an exhibition by Henk Visch, 31-8-1991 / 6-10-1991.
13700: VISSCHER, JACQUES DE - Melodie en gemoed. De vruchtbare grenzen van de muziek.
12574: VISSCHER, J. DE / SAEGER, R. DE, - Wonen. Architectuur in het denken van Martin Heidegger.
15690: VISSER, M. / BLOTKAMP, C., - Martin Visser. 'verzameld werk'.
8442: VISSER, SIM E.A. (REDACTIE) - Tijd voor ruimte, ruimte voor tijd. Beschouwingen over het fenomeen tijd.
289: VISSER, AD - Zing je moers taal.
1924: VISSER, H.A. (SAMENGESTELD DOOR) - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
2624: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen Katholicisme en Calvinisme.
14704: VISSER, W.G. - De Geheime Dienst Nederland. Een documentair verslag over een inlichtingengroep in bezet gebied.
4316: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië/Indonesië (1932-1950).
10661: VISSER, RIENK - Verlichting en interieur.
13423: VISSER, P.J. - Bemoeienis en getuigenis. Het leven en de missionaire theologie van Johan H. Bavinck.
13638: VITOUX, FRÉDÉRIC - La Comédie de Terracina.
16150: VIZZINI, NED - It's Kind of a Funny Story.
12180: VLAANDEREN, TEJO - De vioolspeler. Een schelmenroman van een gozer uit Rotterdam.
10890: VLERK, L.C. - Utrecht ommuurd.
8690: VLETTER, MARTIEN DE - Atelier Pro. Kerkhoflaan 11. Een reis in de tijd.
10284: VLEUTEN, VAN DER, ANNA - De bestuurlijke kaart van de Europese Unie.
8931: VLIET, PAUL VAN (E.A.) (SAMENSTELLING) - Ach, zo'n theatertje... Bespelers herinneren zich 30 jaar PePijn.
1262: VLIET, L. R. VAN - Om nooit te vergeten.Authentieke schets van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'.
13602: VLIET, ROLAND VAN - Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde.
15976: VLIET, EDDY VAN - Vader
479: VLIMMEREN, HENK VAN - Handboek sportduiken.Theorie, training en praktijk.
8960: VLOEMANS, A. - Inleiding tot Spinoza.
7787: VLUG, ALBERT - Balanceren op de rand van de rede. Verkenning van de grenzen van wetenschap en rationaliteit.
8090: VOERMAN, J. - Autobussen van de Haagse tram. Deel 1: 1924-1944.
13764: VOERMANS, ERIK (RED.) - Peter Schat Rudolf Escher. Brieven 1958-1961. Los bijgevoegd de laatste brief : Requiem over het Hollands Diep.
13560: VOET, H.A. - Rotterdam door de tijd. Deel 4.
10006: VOGLER, WERNER - Die Kultur der Abtei Sankt Gallen.
12654: VOGT, ADOLF MAX - Russische und Franzöische Revolutions Achitektur 1917 / 1789.
11480: VOGT, ADOLF MAX - Boullées Newton Denkmal.
15005: VOIGT, MARTIN H. ET AL. (REDACTIE) - Restaureren toekomst voor verleden. Opdrachtgevers en restauratiearchitecten in beeld.
6172: VÖLGER, GISELA - Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich.
11880: VOLKMANN, BARBARA - Hermann Muthesius 1861-1927.
16500: VOLLARD, AMBROISE - Recollections of a Picture Dealer. With 33 illustrations.
8406: VOLLENHOVEN, C.VAN - De eendracht van het land.
7621: VOLVO CAR, - Volvo 340/360. Handleiding.
15390: VOOGT, LEO (SAMENSTELLING) - Bibliografie van de publicaties van prof.dr.H.L.Wesseling. Bibliography of the publications of prof.dr.H.L.Wesseling.
8429: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561). Leven, beeld en boodschap.
4793: VOORBERG, ROB - Veiligheid aan boord.EHBO.medische hulp bij ziekte.zeilen met kinderen.overleven op zee.uitrusting.radio en radar.
10066: VOORDEN, BAREND VAN - Een open venster
6219: VOORHOEVE, C.H. - Het verhaal achter de straatnaam. Een geïllustreerde historie van Voorburgse straten.
14028: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay dialect of the Asmat Language.
7076: VOORST VADER-DUYKINCK SANDER, HENRIËTTE VAN - Leven en laten leven. Een biografie van ir. Adriaan Stoop, 1856-1935.
15462: VOORSTEEGH, I., (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE - .31. Een geruchtmakende Dodtse galerie voor moderne kunst 1957-1962.
4091: VOORT, J.P. VAN DE - Bibliografie van Vlaardingen.
4868: VOORT, JAN P. VAN DE (O.R.V.) - Klederpracht. De drachten van Vaardingen en Vlaardinger-Ambacht.
13827: VOORT, J.P. VAN DE - Vissers van de Noordzee. Het Nederlandse visserijbderijf in geschiedenis en volksleven.
16796: VORSELAARS, AD (ET AL.) - Molens in Goirle en Riel. Van dorpsfabriek tot levend monument.
9922: VORSTENBOSCH, TON - Wilhelmina : Je Maintiendrai & Hendrik en Wilhelmina.
6871: VOS, H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.
5099: VOS, ERIK - Verdi aan de Wolga. Russisch dagboek.
5868: VOS, RIK / LEEMAN, FRED - Het nieuwe ornament. Gids voor de Renaissancearchitectuur en -decoratie in de 16de eeuw in Nederland.
10351: VOS, H.B. - Zestig jaar Nederlandse rijtuigen uit het nationaal rijtuigmuseum.
15056: VOS, R. / WOLTERS, J., - Van Gemeenteapotheek tot Centrale Ziekenhuisapotheek. 250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen 1749-1999.
8661: VOS, RIK (E.A.) - Zerken in Friesland, 1535-1680.
8186: VOS, ALEX DE - Opleidingsschip 'Mercator'. Beknopte geschiedenis van de Belgische opleidingsschepen.
15144: VOS, ROB (ET AL.) - Economic Liberalization, Distribution and Poverty. Latin America in the 1990s.
889: VRANKRIJKER, A. C. J. DE - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
2609: VRANKRIJKER, A. C. J. DE - De geschiedenis van het Gooi en zijn Erfgooiers.Met ills. In kleur van Eppo Doeve.
13613: VRIES, H. DE - Internationale koop van roerende zaken. Naar materieel en internationaal privaatrecht.
14500: VRIES, J. DE - De Utrechtse Fundatie van Renswoude.
6700: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzame voorbeelden. Een bespreking van Jan van Gools Nieuwe Schouburg.
16955: VRIES, ALEX DE / JANSEN, BERT, - Landschap zonder horizon. Landscape without horizon.
4593: VRIES, S. DE - Monumentenwijzer. Wegwijs in de doolhof van monumenten.
17116: VRIES, G.M. DE - Pompen, paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems.
8192: VRIES, ANNEKE DE - Het kleine verschil. Man/vrouw-stereotypen in enkele moderne Nederlandse vertalingen van het Oude Testament.
9158: VRIES, G.DE - De duivel. Een essay.
9274: VRIES, LYCKLE DE - Verhalen uit kamer, keuken en kroeg. Het hollandse genre van de 17de eeuw als vertellende schilderkunst.
2588: VRIJ, SJOERD DE - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland.Artikelen en reportages.
15040: VRIJALDENHOVEN, FRANS - Mariahoeve. Uitgave t.g.v. 25-jarig bestaan wijkberaad Mariahoeve.
905: VROEGE, MIREILLE - De mooiste beren om zelf te maken.Met een voorwoord van Gyles Brandreth.
14684: VROLIJK, A. - Gesprekstechniek.
12463: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de beeldenstorm.
14284: VROOM, N.R.A. (INLEIDING) - Matthieu Wiegman. Catalogus SM. 88.
11251: VROOM, W.H. - De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen.
9402: VROOM, H.M. - Geen andere goden,Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
6009: VROUWENGROEP KOMITEE INDONESIË, - Vrouwen van Indonesië. Strijd om het bestaan.
8499: VUGTS, HANS F. - Weerzien op de Wadden. Dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het Waddengebied.
12004: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
12918: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
13534: VUYK, SIMON - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
12053: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
12061: WAAL, H.VAN DE - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800 (Delen I + II).
13985: WAAL MALEFIJT, MARIJKE DE - Op een laag pitje. Recepten voor ME - hypoglykemie - candidiasis - chronische vermoeidheid.
2525: WAALS, LAURENS VAN DER - Zwervende en reizende toch thuis.24 tekningen in kleur van H.P.Berlage
11629: WACKERNAGEL, MARTIN - The World of the Florentine Renaissance Artist. Projects and Patrons, Workshop and Art Market.
8415: WACKIE EYSTEN, PIET - Pioniers in toga.
6983: WADE, TERENCE - A comprehensive Russian grammar.
16394: WADLEY, N. - Jacques Lipchitz Sculpture and Drawings from the Cubist Epoch.
7519: WADUM, J. - Vermeer en plein jour. Conservation, restauration et recherche.
13574: WAETZOLDT, WILHELM - Deutsche Kunsthistoriker. Band 1Von Sandrart bis Rumohr + Band 2 Von Passavant bis Justi.
7605: WAGEMAKER - VAN DER MEER, DIDI - Jaap Wagemaker.
14989: WAGENAAR-WILM, MARVEL M. - Captain W.E.Johns catalogus. Biografie en bibliografie van William Earl Johns 1893-1968 auteur van o.m. de boeken over Biggles, Worrals en Gimlet.
8107: WAGENAAR, LODEWIJK (SAMENSTELLING EN TEKST) - Verbeeld verleden. Vijftig tekeningen rond het thema 'De VOC in Zeeland'.
10527: WAGENDORP, B. / BOOGAARD, A. VAN DEN, (RED.) - Jeugdhelden.
13174: WAGENMAKERS, HARM - Heimwee naar het Licht.
14356: WAGHENAER VAN ENCKHUYSEN, LUCAS JANSZ. - De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
14404: WAGNER, A. - Jan Altink.
16227: WAGNER, ERICA - Ariel's Gift. Ted Hughes, Sylvia Plath, and the Story of Birthday Letters.
679: WAGNER, ANNA - Matthijs Maris.
9127: WAGNER, GOTTFRIED - Twilight of the Wagners. The unveiling of a family's lagacy.
16385: WAGNER, HANS (VORWORT) - Ferdinand Hodler. Pour le cinquantième anniversaire de sa mort.
15707: WAGNER, FRANK (ET AL.) - Das achte Feld. Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit 1960. the Eight Square. Gender, Life, and Desire in the Arts since 1960. Bilingual edition.
12718: WAH CHIU, (ET AL.) - Structural biology of viruses.
12479: WAIN, JOHN - Johnson on Johnson. A Selection of the Personal and Autobiographical Writings of Samuel Johnson.
12176: WAISSENBERGER, ROBERT - Wiener Nutzbauten des 19. Jahrhunderts als Beispiele zukunftweisenden Bauens.
15452: WAITE, ARTHUR EDWARD - The Hermetic Museum. Containing Twenty-Two Most Celebrated Chemical Tracts. Complete in one printing.
12420: WAITE, ARTHUR EDWARD - The Book of Black Magic. And of Pacts. Including the rites and mysteries of Goëtic Theurgy, Sorcery, and Infernal Necromancy.
9010: WAL, JOHAN VAN DER - 150 jaar Harlinger Courant.
15046: WAL, D. VAN DER / WASSEM, Y. VAN, - Het raadsel van Nieuw Eykenduynen.
6038: WAL, REINA VAN DER - Alex Luigjs. 60 jaar glazeniers.
15433: WALB, L. / HEINTZE, TH. & M., - Het Hay-dieet. Een verantwoorde voedingscombinatie. Voorzien van een uitgebreid receptendeel met apart hoofdstuk voor diabetici.
8062: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peleton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
6006: WALDA, D. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
14315: WALDMAN, DIANE - Kenneth Noland: a Retrospective.
10292: WALKER, ALICE - Her Blue Body Everything We Know. Earthling Poems 1965-1990 Complete.
8260: WALKER, ANTHONY - Walter Carroll. The children's composer.
6474: WALLACE, A. / HENKIN, B., - De geest geneest. Hoe we onze genezende vermogens in praktijk kunnen brengen.
6885: WALLER, JOHN - The discovery of the germ.
16380: WALLINGA, SUZANNE - Framing Perpetrators: A proposal. A concept by Eyal Sivan
1338: WALLIS, CHARLES L. EDITOR - The Treasure Chest.
17043: WALLRAFF, CHARLES F. - Karl Jaspers. An Introduction to His Philosophy.
3107: WALSH, J. - De wortels van het christendom.
9291: WALTER, H. - L'aventure des langues en Occident. Leur origine, leur histoire, leur géographie.
11536: WALTERS, MARGARET - The Nude Male. A new perspective.
17132: WALTERS, J. DONALD - Out of the Labyrinth. For those who want to believe, but can't.
15883: WALTERS, MARK JEROME - Courtship in the Animal Kingdom. Previously published as 'The Dance of Life'.
8171: WALTHARIUS, - Das grosse Magisterium. Adepten, Rosenkreuzer, Alchimisten und die Schöpfung des 'Steins der Weisen'.
4152: WANDER, R.H.J. - Kerken. Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem.
5227: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
15283: WANDRUSZKA, MARIO - Das Leben der Sprachen.
15171: WANG, HAO - Reflections on Kurt Gödel.
12935: WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude Testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw.
13093: WARBURG, ABY M. - Ausgewählte Schriften und Würdigungen. Heraausgegeben von Dieter Wuttke in Verbindung mit Carl Georg Heise. Zweite, vebesserte und bibliographisch ergänzte Auflage.
2310: WARDLE, PATRICIA (SUMMARIES) - Mauritshuis.Hollandse Schilderkunst. Landschappen 17de eeuw.Met veel ill. In zw/w.
5758: WARDLE, PATRICIA / JONG, MARY DE, - Kant in mode, mode in kant = Lace in fashion, fashion in lace, 1815-1914.
14489: WARFFEMIUS, AB - Vijf eeuwen 'A Gen Beuke'.
8208: WARMERDAM, P.A. - Noordwijkerhout in oude ansichten.
14022: WARNAARS, WILLEM (CONCEPT EN INLEIDING) - Tweegesprek ] [ Zwiegespräch. Opstellen voor , Aufsätze für Dörte Nicolaisen.
15760: WARNKE, MARTIN (HERAUSGEBER) - Politische Architektur in Europa vom Mittelalter bis heute. Repräsentation und Gemeinschaft.
13025: WARNKE, MARTIN - Bau und überbau. Soziologie der mittelalterlichen Architektur nach dem Schriftquellen.

Next 1000 books from Antiquariaat “Bij Nader Inzien”

9/13